Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 8/2017

Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 8/2017

 

LỜI NÓI ĐẦU

 Với mục đích cung cấp những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban biên tập “Hải Phòng qua những trang báo” rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn đọc.

Ý kiến và thư góp ý xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ: thuvienhaiphong@gmail.com .

 

I/ CHÍNH TRỊ, CHÍNH SÁCH

1. Hải Phòng điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

Ngày 1/8, lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiến hành trao quyết định điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt.

Theo đó, lãnh đạo thành phố Hải phòng quyết định: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng Lương Hải Âu giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng.

Quyết định điều động Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải Bùi Trung Nghĩa về công tác tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1/8/2017.

Quyết định điều động Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Văn Chương về công tác tại Huyện ủy Cát Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Cát Hải từ ngày 1/8/2017.

Quyết định điều động Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Hải Bình về công tác tại Thanh tra thành phố, giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố từ ngày 1/8/2017.

Quyết định điều động Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng Nguyễn Đình Chuyến về công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy từ ngày 1/8/2017.

Điều động Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy Lê Văn Quý về công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng từ ngày 1/8/2017. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đoàn Duy Linh nghỉ hưu, hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Văn Lập giữ chức vụ Giám đốc Sở NN&PTNT, thời hạn bổ nhiệm theo quy định hiện hành. Trước đó tại kỳ họp thứ 5 HĐND khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND thành phố đã bầu Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Văn Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Các cán bộ Bùi Thanh Long, Phó Giám đốc Đài và đồng chí Lê Khắc Hòa, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng nhận quyết định nghỉ hưu và hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 1/8/2017.ổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

(Nguồn: Hải Phòng điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt //Báo Mới.- Ngày 1/8/2017)

 

2. Chính phủ ban hành một số cơ chế đặc thù đối với Hải Phòng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước về một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng.

Cơ chế đặc thù này nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của Hải Phòng; tạo điều kiện để thành phố phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc và hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó làm đầu tàu kéo theo sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước nói chung.

Huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển:

Về huy động vốn đầu tư phát triển, thành phố được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại. Mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định.

Chính phủ ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố để tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) mang tính chất phục vụ cấp vùng trên địa bàn thành phố và các dự án lớn, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chính phủ ưu tiên huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho thành phố để thực hiện những dự án hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố. Việc bố trí vốn đối ứng trong nước cho các dự án này do ngân sách thành phố bảo đảm. Chính phủ ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện các dự án PPP trên địa bàn thành phố.

Đối với nhu cầu vay vốn nước ngoài để thực hiện những dự án quan trọng, thực hiện theo nguyên tắc: Trên cơ sở các dự án đã được HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố đề xuất các chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo cơ chế Chính phủ vay về cho thành phố vay lại. Thành phố chịu trách nhiệm bố trí từ ngân sách thành phố để hoàn trả theo quy định.

UBND thành phố được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các chương trình, dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định. UBND thành phố chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ này, thực hiện chế độ hạch toán, kế toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đặc thù về ngân sách:

Căn cứ tổng mức dự toán ngân sách được duyệt, tiến độ thực hiện các dự án, khả năng bố trí của ngân sách thành phố và cân đối ngân sách trung ương, nguyên tắc bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm theo quy định Luật đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các dự án mang tính chất phục vụ cấp vùng trên địa bàn thành phố.

Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố Hải Phòng không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (phần còn lại sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13) và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% quy định tại Luật ngân sách nhà nước tăng thu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (không kể: Các khoản thu không giao thành phố quản lý thu, không phát sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng mà chỉ hạch toán nộp ở thành phố Hải Phòng; các khoản thu đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng; các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi và các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật); số bổ sung có mục tiêu không cao hơn số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước.

Việc xác định số bổ sung có mục tiêu trên cơ sở tổng các khoản thu, không tính riêng từng khoản thu. Căn cứ tổng số vượt thu ngân sách trung ương và cân đối chung, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định mức bổ sung có mục tiêu cho thành phố Hải Phòng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và cơ chế đặc thù của thành phố Hải Phòng.

Số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu nêu trên, thành phố sử dụng: Ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA; chi trả nợ các khoản vốn vay; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của thành phố và thưởng cho ngân sách cấp dưới. UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố quyết định mức vốn cụ thể cho từng mục tiêu, nhiệm vụ và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

Về cơ chế ứng trước dự toán năm sau từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, căn cứ quy định hiện hành và khả năng cân đối nguồn vốn, thành phố được xem xét ứng trước dự toán ngân sách năm sau liền kề để thực hiện các dự án đặc biệt, quan trọng, cấp bách thuộc đối tượng hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Thành phố Hải Phòng được thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức, cá nhân khi vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn trong phạm vi và khả năng của ngân sách thành phố và theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Bãi bỏ Quyết định số 54/2004/QĐ-TTg ngày 5/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Hải Phòng.

(Nguồn: Chính phủ ban hành một số cơ chế đặc thù đối với Hải Phòng //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 1/8/2017)

 

3. Hải Phòng là điểm sáng về cải cách hành chính

Đó là ghi nhận của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành trong buổi làm việc của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) - Ban chỉ đạo CCHC Chính phủ với UBND thành phố Hải Phòng về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, sáng 1/8. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố.

Kiến nghị với đoàn kiểm tra, thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; xác định rõ điều kiện bảo đảm hoạt động, tính khả thi của mô hình Trung tâm hành chính công; hướng dẫn về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hải Phòng theo cơ chế liên thông các TTHC trong lĩnh vực đầu tư; phân cấp đối với HĐND cấp tỉnh, thành phố tự cân đối ngân sách quyết định tổng biên chế công chức hành chính của địa phương…

Tại cuộc kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố nêu một số ý kiến, kiến nghị, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn thành phố thời gian tới.

Để công tác CCHC phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung cao cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn năng động, phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trưởng đoàn công tác đề nghị thành phố cần: tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với công tác CCHC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg và Chỉ thị số 26/CT-TTg; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai CCHC một cách quyết liệt, toàn diện, sâu sát hơn, tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu cả nước về Chỉ số CCHC, phấn đấu tốp 10 cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tổ chức tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác CCHC; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cao công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng giải quyết công việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC gắn với giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, hoạt động kiểm tra của đoàn là dịp để thành phố nhìn nhận thực chất kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC. Đối với kiến nghị của đoàn công tác, thành phố tiếp thu, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác CCHC thành phố được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, công khai, minh bạch góp phần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị; nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ… qua đó thiết thực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Năm 2016, thành phố 4 năm liên tục xếp thứ 2 cả nước về Chỉ số CCHC. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 của thành phố tăng 12 bậc, đứng thứ 37/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tăng 24 bậc, xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố…

Hiện thành phố có 20/20 sở, ban, ngành; 14/15 quận, huyện; 223/223 UBND xã, phường, thị trấn và 8/8 cơ quan ngành dọc của trung ương trên địa bàn thành phố có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”. Đến nay, 100% TTHC được trực tuyến mức độ 2; 107 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 65 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Năm 2017, thành phố xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 17 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại một số ngành, lĩnh vực quan trọng. Hiện, thành phố có 60% số đơn vị triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử. Trong đó, 17 đơn vị triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông…

(Nguồn: Hải Phòng là điểm sáng về cải cách hành chính //Phạm Hảo //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ng ày 1/8/2017)

 

4. Đo đếm kết quả cải cách hành chính

(HPĐT) - Theo UBND thành phố, đến nay, thời gian trung bình xử lý hồ sơ thành lập doanh nghiệp mới của Hải Phòng là 2,83 ngày; hồ sơ thay đổi 2,14 ngày; hồ sơ cấp thành lập mới qua mạng chiếm tỷ lệ 66,67%. Thời gian giải quyết thủ tục đầu tư từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư trong nước giảm 60%; dự án đầu tư nước ngoài giảm 30%. Thời gian cấp phép xây dựng giảm từ 30 ngày xuống còn 15- 20 ngày, giảm 1 bộ hồ sơ thay vì phải nộp 2 bộ như trước. Thời gian cấp giấy phép xây dựng giảm từ 20 ngày xuống 12 ngày. Về các thủ tục liên quan tới đất đai: cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 15 ngày (giảm 15 ngày); cấp đổi 15 ngày, giảm 5 ngày; tách thửa, hợp thửa 15 ngày; gia hạn sử dụng đất 7 ngày (giảm 8 ngày); đăng ký biến động 10 ngày (giảm 5 ngày); cấp lại GCNQSDĐ bị mất 10 ngày (giảm 20 ngày)... Thời gian tiếp cận điện năng tối đa chỉ 35 ngày. Thời gian cấp GCN đủ điều kiện về ANTT 4-5 ngày. Đặc biệt, thủ tục hải quan giảm chỉ còn 2,5-9,4 ngày. Hơn 95% doanh nghiệp khai thuế qua mạng và có hơn 90% nộp thuế qua mạng...

Đây là những đo đếm cụ thể nhất về kết quả, hiệu quả CCHC thời gian qua của thành phố, khẳng định sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành trong xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp ở mức cao nhất với những yêu cầu rõ rệt: giảm giấy tờ, giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí… Mỗi ngành, mỗi địa phương đều có những biện pháp, cách làm phù hợp, có sự đầu tư xứng đáng cả về cơ sở vật chất, công nghệ, thiết bị và đặc biệt là đầu tư cho con người, từ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ tới đào tạo, tuyển dụng, bố trí sắp xếp đúng người đúng việc… để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của quá trình CCHC. Để rồi, hiệu quả, thước đo cuối cùng vẫn là những mốc thời gian, chi phí có thể đo đếm, có thể tiết kiệm được và là sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) CCHC của Chính phủ khi kiểm tra tại Hải Phòng tuần qua đánh giá: Hải Phòng là một trong những điểm sáng của cả nước về CCHC. Các nội dung, các vấn đề theo chương trình CCHC của Chính phủ được thành phố thực hiện đạt hiệu quả cao, xuất phát từ chính nhu cầu của Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên BCĐ CCHC của Chính phủ, trưởng đoàn kiểm tra cho rằng, mục tiêu cuối cùng của CCHC chính là sự phát triển của các địa phương, đơn vị. Đoàn kiểm tra nhìn nhận kết quả CCHC qua các chỉ số phát triển KTXH của Hải Phòng với một mức tăng cao vượt bậc trong những năm gần đây. Đó là việc kiên quyết không dung túng với những hành vi vô cảm, trì trệ, phiền hà, nhũng nhiễu, cản trở sự phát triển của một bộ phận cán bộ, công chức; luôn công khai, dân chủ và có tính tương tác cao giữa các cấp chính quyền và các doanh nghiệp, người dân; là sự nghiêm khắc, đôn đốc, giám sát tới cùng đối với mỗi công việc được giao cho các sở, ngành, quận, huyện… Tất cả là để kết quả CCHC phải cụ thể được, phải đo đếm được chứ không chỉ là những thành tích chung chung.

 4 năm liên tiếp đứng ở vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC; chỉ số năng lực cạnh tranh ( PCI) năm 2016 xếp thứ 21/ 63, tăng 24 bậc và 3,03 điểm so với năm 2011; nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ( PAPI) năm 2016 xếp 37/63, tăng 12 bậc so với năm 2015… là những kết quả xếp hạng rất ấn tượng của Hải Phòng. Cùng với các kết quả đo, đếm được ở trên, khẳng định, Hải Phòng đã nỗ lực, đổi mới, thực sự cải cách, hiện đại hóa, rất đột phá cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chắc chắn, Hải Phòng sẽ tiến những bước dài trên con đường phát triển xứng đáng là thành phố lớn thứ 3 cả nước, thành phố đi đầu trong hội nhập quốc tế.   

(Nguồn: Đo đếm kết quả cải cách hành chính //Hồng Thanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 6/8/2017)

 

5. Thành phố Hải Phòng và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2017- 2020

(HPĐT)- Chiều 11-8, Thành ủy Hải Phòng và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2017- 2020.

Tham dự lễ ký kết, về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, có đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc; Ban giám đốc và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Theo nội dung ký kết, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tăng cường thông tin tuyên truyền, quảng bá toàn diện hình ảnh Hải Phòng trên các phương tiện truyền thông của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực: xây dựng Đảng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, những cách làm mới, có tính đột phá của thành phố; những mô hình, điển hình tiên tiến của thành phố trong các phong trào thi đua…, Kịp thời cung cấp, định hướng thông tin góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển của thành phố tới đông đảo nhân dân trong cả nước, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố với nhân dân các nước trên thế giới và nhà đầu tư nước ngoài. Ban Thư ký biên tậpĐài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và Ban Thư ký Biên tập Đài TH Việt Nam là hai cơ quan thường trực, được giao là đầu mối phối hợp giữa hai bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết, trong thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam luôn đồng hành với thành phố, tích cực thông tin chính xác, kịp thời đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội, thể hiện được sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng. Bên cạnh đó, Đài Truyền hình Việt Nam cũng phản ánh những hạn chế, khó khăn trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng và phát triển Hải Phòng ngày càng tốt đẹp hơn. Hải Phòng đang có nhiều thời cơ, thuận lợi để tăng tốc phát triển, nhưng không ít thách thức để bứt phá, phát triển nhanh, bền vững. Trong quá trình đổi mới, có những vấn đề chưa rõ, những ý kiến trái chiều giữa cách làm cũ và cách làm mới, cần sự lắng nghe, chia sẻ của các cơ quan báo chí. Việc ký kết chương trình phối hợp truyền thông với giữa hai bên là “cơ hội vàng” để xây dựng hình ảnh Hải Phòng năng động, sáng tạo, cởi mở, là điểm đến mới, thu hút du khách. Trên cơ sở những nội dung ký kết, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tác nghiệp trên địa bàn, chủ động cung cấp và yêu cầu các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đơn vị của thành phố cung cấp kịp thời cho Đài Truyền hình Việt Nam thông tin trên các lĩnh vực liên quan phục vụ công tác tuyên truyền.

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của lãnh đạo thành phố, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh khẳng định, chương trình ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền thể hiện trách nhiệm cao của Đài Truyền hình Việt Nam đối với Hải Phòng. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ triển khai chương trình hợp tác với tinh thần xây dựng, hết mình vì sự phát triển của thành phố; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành để tạo ra những sản phẩm truyền hình chất lượng cao, xây dựng hình ảnh phát triển năng động của Hải Phòng;  xứng tầm là một trong những thành phố đi đầu trong thời kỳ đổi mới của cả nước.

(Nguồn: Thành phố Hải Phòng và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2017- 2020 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/8/2017)

 

6.  Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa 15 - Cử tri đánh giá cao đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Quận Ngô Quyền:

(HPĐT)- Sáng 1-8, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa 15.

Cử tri đồng tình cao về kết quả kỳ họp, đặc biệt là việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với những trả lời thẳng thắn công khai, cởi mở. Đặc biệt cử tri đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm của thành phố. Thành phố có bước phát triển ấn tượng về giao thông đô thị, an sinh xã hội, thu hút đầu tư với nhiều công trình kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư, nhiều nhà chung cư cũ, tuyến đường, ngõ, ngách được cải tạo nâng cấp, cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố tiếp thu ý kiến cử tri quận Ngô Quyền và đề nghị các cử tri đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội thành phố cùng các nghị quyết tại kỳ họp để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Tại trụ sở phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền.

Cử tri đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm của thành phố. Đồng thời, nêu ý kiến về việc  nhiều hộ dân tại phường Đông Khê đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhưng chưa được nhận tái định cư. Các khu tái định cư tại phường Đông Khê có dân về ở, nhưng cấp nước, thoát nước chưa đồng bộ, hay bị ngập lụt sau mưa. Cử tri đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp tham nhũng để răn đe.

Đại biểu HĐND thành phố tiếp thu ý kiến cử tri quận Ngô Quyền và giải trình một số nội dung cử tri nêu.

 Quận Lê Chân:

 (HPĐT)- Tiếp xúc đại biểu cử tri quận Lê Chân, tổ đại biểu HĐND thành phố báo cáo những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa 15. Đặc biệt, các đại biểu HĐND thành phố thông báo tới cử tri những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đã được chuyển tải đầy đủ tới HĐND thành phố, các ngành chức năng để có biện pháp giải quyết.

 Cử tri quận Lê Chân hoan nghênh sự đổi mới, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố. Cử tri kiến nghị, các vấn đề cử tri phản ánh cần giao các ngành thời hạn cụ thể để giải quyết. Trên cơ sở đó, cử tri mới có thể tiếp tục giám sát, giải quyết tận gốc của vấn đề. Cử tri quận Lê Chân cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: tình trạng ngập úng tại một số nơi triển khai dự án; việc thu tiền điện tập trung ở 1 địa điểm là không hợp lý; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của đại biểu HĐND; thời gian  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân  còn kéo dài…

 Huyện An Dương:

 (HPĐT)- Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri huyện An Dương.

Cử tri đề nghị thành phố quan tâm nâng cấp, tu sửa tuyến đường 17B đoạn từ giáp xã Lê Lợi tới cầu Rế xuống cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đi lại của người dân và các phương tiện; quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp các tuyến đường trục xã Lê Thiện, Đại Bản để bảo đảm điều kiện đi lại cho nhân dân địa phương, các địa phương sớm về đích xây dựng nông thôn mới. Bố trí tu sửa tuyến đường trục xã An Hòa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghĩa trang cho nhân dân xã Hồng Phong. Thành phố nên có cơ chế ưu tiên miễn giảm vé qua trạm thu phí quốc lộ 5 cho người dân xã Lê Thiện và một số xã lân cận.

 Quận Dương Kinh:

 (HPĐT)- Tiếp xúc tổ đại biểu HĐND thành phố, cử tri quận Dương Kinh đánh giá kỳ họp HĐND thành phố vừa qua có nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm. Trong đó, tổ đại biểu HĐND thành phố tại quận Dương Kinh có 10 ý kiến tham gia chất vấn với những câu hỏi thẳng thắn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn minh bạch, rõ ràng, góp phần giải quyết các vấn đề được người dân quan tâm. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn quận.

 Huyện Tiên Lãng :

(HPĐT)- Cùng tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng, đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố thông tin tới cử tri những nội dung cơ bản kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố.

 Cử tri huyện Tiên Lãng đánh giá kỳ họp HĐND thành phố có nhiều đổi mới. Đặc biệt, “Đề án về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn” được thông qua với nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa lớn đối với các địa phương trọng điểm phát triển nông nghiệp, thủy sản của thành phố, trong đó có huyện Tiên Lãng. Cử tri tin rằng với những cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể về nhiều mặt sẽ góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của các địa phương.

(Nguồn: Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa 15 - Cử tri đánh giá cao đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/8/2017)

 

7. Bảo đảm hiệu quả, thiết thực và lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HPĐT) - Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, chủ trì tại hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra vào sáng ngày 14-8. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

 Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện hiệu quả cao các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 12), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình công tác, vào việc làm thường xuyên, hằng ngày và nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành tiêu chí nghiệp vụ, công tác, các phong trào thi đua, thực hiện đạo đức công vụ. Trong quá trình thực hiện chú trọng phát hiện mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, coi trọng chất lượng, hiệu quả, không chạy theo thành tích, chú ý tính thuyết phục, sự lan tỏa trong xây dựng các gương điển hình học tập, làm theo Bác.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các địa phương, Đảng ủy trực thuộc…Các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tránh làm hình thức, theo phong trào, coi trọng tính thuyết phục, hiệu quả, lan rộng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Thành ủy có chủ trương cử hành nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ tại các tổ chức của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang toàn thành phố ít nhất một kỳ trong tháng. Để thực hiện chủ trương này, Ban Tuyên giáo Thành ủy có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, báo cáo cụ thể cách làm với Thường trực để sớm triển khai thực hiện.  

 Theo báo cáo của Thành ủy, hơn một năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhìn chung đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 100% cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, tiếp tục tạo những chuyển biến khá rõ nét, tiếp tục lựa chọn việc trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai nhằm mang lại hiệu quả thực tế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; rà soát, hoàn thiện và thực hiện hệ thống tiêu chí đạo đức phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12).

 Việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố tạo được những điểm nhấn có tính đột phá mạnh mẽ; tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố và các địa phương; đó là: sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; trong đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thành phố theo hướng gần dân, sát dân, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính và phục vụ; đóng góp quan trọng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn có tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển của thành phố. Các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực; nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều.

 Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 còn một số hạn chế, khuyết điểm như: việc triển khai của một số cấp uỷ Đảng còn lúng túng; việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của cấp uỷ Đảng có nội dung còn sao chép, thụ động; tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương hạn chế. Một số địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan mình; chưa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc; có nơi còn "khoán trắng" cho văn phòng cấp uỷ và cán bộ chuyên trách nên kết quả hạn chế...

(Nguồn: Bảo đảm hiệu quả, thiết thực và lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/8/2017)

 

8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Thủy Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại

(HPĐT)- Sáng 11-8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên về sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020; bổ khuyết các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới. Cùng làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo sở, ngành liên quan.

Sau khi  nghe báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên; ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành thành phố, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: qua gần nửa nhiệm kỳ, huyện Thủy Nguyên có nhiều nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất cao, triển khai tốt các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy và đạt kết quả đáng mừng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật nhất là các chỉ tiêu kinh tế tăng cao ( giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới…); đặc biệt là công tác GPMB cho các dự án; bảo đảm ASXH; chăm lo chu đáo gia đình chính sách; y tế, giáo dục phát triển; QPAN được giữ vững… Tuy nhiên,  trong quá trình phát triển, huyện Thủy Nguyên cũng còn nhiều bất cập về quy hoạch giao thông cũng như hệ thống giao thông hiện hữu; quản lý tài nguyên, đất đai còn nhiều mặt yếu; thu ngân sách tuy có tiến bộ nhưng so với quy mô, thực lực chưa đạt yêu cầu; GPMB một số dự án còn chậm; công tác cán bộ còn một số vấn đề đặt ra…

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, huyện Thủy Nguyên đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển, là một trong 3 mũi đột phá chiến lược theo tinh thần NQ Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố; NQ 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm khá nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủy Nguyên. Do đó, bổ khuyết nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện cần xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của huyện, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu, cùng đồng thuận, quyết tâm xây dựng Thủy Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Việc thành lập các quận mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, trước mắt là quận khu vực bắc sông Cấm là cấp bách, phù hợp với quy hoạch phát triển KTXH của thành phố nên cần sớm được quan tâm với quy hoạch tổng thể, toàn diện. Cùng với đó là tập trung cao tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách, bảo đảm có số thu tương xứng với tiềm năng, vị thế, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn; có các giải pháp mạnh mẽ thực hiện GPMB các dự án trọng điểm của thành phố cũng như của huyện; tổ chức quy hoạch kết nối giao thông các xã, các khu dân cư với trung tâm hành chính chính trị bắc sông Cấm với tầm nhìn dài hạn, chiến lược; chú trọng quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch các khu vực du lịch, các di tích lịch sử; hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2019; nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao… Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chọn những vấn đề lớn, trọng tâm, cấp bách, người dân quan tâm để tháo gỡ, thực hiện, đáp ứng yêu cầu phát triển. Về công tác cán bộ, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện Thủy Nguyên phải chủ động hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho hiện tại và tương lai nhất là khi thực hiện chia tách địa giới hành chính, thành lập thêm các quận mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố; các Sở, ngành liên quan; huyện Thủy Nguyên khẩn trương xây dựng đề án thành lập quận bắc sông Cấm trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất; quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cho huyện Thủy Nguyên, đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá của huyện trong thời gian tới. Đồng chí thống nhất với các đề xuất của huyện Thủy Nguyên về quy hoạch, xây dựng trước khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án; quy hoạch vùng khai thác vật liệu xây dựng phục vụ công tác san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện…

Qua 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, huyện Thủy Nguyên đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch hằng năm và  kế hoạch 5 năm. Trong đó, tổng giá trị sản xuất các ngành ước năm 2017 đạt 19.293 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm (2016, 2017) ước đạt  14,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng công nghiệp- xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp- thủy sản; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân 13,8%. Ban Thường vụ Huyện ủy có nhiều giải pháp lãnh đạo đạt kết quả tốt trong quy hoạch; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng…  Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng được triển khai đồng bộ, có chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt, huyện huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị thực hiện GPMB các dự án trọng điểm. Trong 2 năm 2016-2017, huyện thực hiện GPMB 78 dự án với diện tích 1558 ha đất của 4500 hộ dân. Ban Thường vụ Huyện ủy Thủy Nguyên bổ khuyết 9 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Trọng tâm là phát triển đô thị, xây dựng NTM gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; GPMB cho các dự án trọng điểm; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; tăng nhanh số thu ngân sách;phát triển VHXH, bảo đảm ASXH; giữ vững QPAN…

(Nguồn: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Thủy Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại //Hồng Thanh- Minh Châm //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/8/2017)

 

9. Đại hội TĐQT Ban chỉ huy BPCK cảng: 5 nội dung, giải pháp thi đua trọng tâm

Sáng 11-8, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng tổ chức đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2012-2017, đề ra nhiệm vụ thực hiện phong trào TDDQT giai đoạn 2017-2022. Đến dự có các đồng chí: đại tá Đào Quang Thức, Chính ủy Bộ chỉ huy BDBP TP; thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó chính ủy BĐBP TP.Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP TP, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT trong BPCK cảng đã phát triển toàn diện, đúng chỉ đạo của trên, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, tạo được nề nếp, khí thế thi đua sôi nổi, được đông đảo CBCS, công nhân viên quốc phòng hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, công tác quản lý xuất nhập cảnh (XNC) gắn cải cách hành chính với yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, hải cảng; đối ngoại biên phòng, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ BPCK cảng “Thông minh, lịch sự, thông thoáng, nghĩa tình” được triển khai đồng bộ và đem lại hiệu quả thiết thực; nội dung hình thức thi đua được kết hợp giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, gắn phong trào thi đua với công tác khen thưởng, tạo động lực cho CBCS đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Giai đoạn 2017-2022, Ban chỉ huy BPCK cảng đề ra 5 nội dung, giải pháp trọng tâm thực hiện tốt công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức thi đua, phát hiện bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, làm động lực đẩy mạnh phong trào TĐQT trong đơn vị; tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Đảng, quân đội và lực lượng, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp nhiều cuộc vận động lớn, tạo thành các đợt thi đua gối sóng làm chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ trên các hoạt động của đơn vị.

Nhân dịp này, UBND TP tặng bằng khen 2 tập thể, cá nhân; Bộ chỉ huy BĐBP TP tặng giấy khen 4 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT.

(Nguồn: Đại hội TĐQT Ban chỉ huy BPCK cảng: 5 nội dung, giải pháp thi đua trọng tâm //Hồng Hải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 13/8/2017)

 

10. Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Như Báo Hải Phòng đã đưa tin, ngày 2-8-2017, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 332 về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng ngày 26-6-2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và một số kiến nghị của thành phố, với nhiều nội dung quan trọng. Báo Hải Phòng trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận.

Ngày 26-6-2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và một số kiến nghị của thành phố. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và lãnh đạo các bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông-Vận tải, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo thành phố và ý kiến của các bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

 I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

 Những năm qua, Hải Phòng có bước phát triển toàn diện, đóng góp quan trọng vào phát triển chung của đất nước; có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách làm và là một trong những địa phương có Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tập trung, một cửa. Trong 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế - xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật cả về tăng trưởng, thu ngân sách, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn quốc phòng-an ninh... Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 13,26% (cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước và các địa phương trọng điểm kinh tế khác); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,08%; xuất khẩu đạt trên 3 tỷ USD, tăng 21,61%; lượng hàng hóa qua cảng đạt 43 triệu tấn tăng 13,79%; khách du lịch đạt trên 3 triệu lượt người, tăng 10,39%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 34.802 tỷ đồng, tăng 16,4%. Thành lập mới gần 1.600 doanh nghiệp, tăng 23,68% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số cải cách hành chính (Par Index) xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tăng 7 bậc so với năm 2015, xếp thứ 21/63. Thành phố Hải Phòng nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục có những đột phá. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 49/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 34% (cả nước là 23%). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm; đã giải quyết việc làm cho trên 28.000 lượt lao động. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường sống an toàn cho nhân dân được bảo đảm, Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm túc.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao thì Hải Phòng còn bất cập, hạn chế. Liên kết vùng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của một thành phố lớn, hiện đại; cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý. Mức độ phân cấp, ủy quyền và tính phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị chưa cao, còn biểu hiện hành chính hóa; chưa phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của các đoàn thể và nhân dân.

 II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI:

 Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng phát triển thành phố đến năm 2020, Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết số 32-NQ/TƯ ngày 5-8-2003, Kết luận số 72-KL/TƯ ngày 10-10-2013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội 15 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ thành phố; quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, thế mạnh, tiềm năng, để từ đó có trách nhiệm, quyết tâm cao hơn trong việc xây dựng và phát triển thành phố. Hải Phòng cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống hành chính các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, trong các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp. Tạo sự chuyển biến trong toàn hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn, hạn chế các mặt tiêu cực, chống lại biểu hiện quan hệ “lợi ích nhóm”, “thao túng chính sách”.

2. Là một cực tăng trưởng của Vùng Duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng cần đạt mức tăng trưởng cao hơn kế hoạch năm 2017 (12,5 - 13%) và phải cao hơn mức 6 tháng đầu năm 2017 (13,26%), nỗ lực phấn đấu cả năm đạt 14%. Xây dựng thành phố cảng biển thông minh, xanh, sạch, văn minh, hiện đại; một trung tâm dịch vụ công nghiệp lớn có sức cạnh tranh, một thành phố hội nhập và phát triển. Nguồn vốn đầu tư phải là nguồn xã hội hóa, theo hình thức hợp tác công tư (PPP), không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước.

3. Cân đối quỹ đất hợp lý với tốc độ phát triển của đô thị loại 1, nhất là khi diện tích đất nông nghiệp còn quá lớn (53,33%); điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng cần định hướng dành 70% quỹ đất cho đô thị. Khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch với tầm nhìn xa cho nhiều năm sau, chứ không phải 5, 10 năm; quy hoạch cho dân số 20-30 triệu người sinh sống, không phải cho hiện tại khoảng 2 triệu người.

4. Tiếp tục phối hợp, liên kết có hiệu quả với các ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tập trung phát triển các lĩnh vực có thế mạnh, mang tính đột phá: dịch vụ cảng biển, sân bay, du lịch, kinh tế biển và vận tải biển, logictics, tài chính, xuất nhập khẩu... phấn đấu trở thành cửa ngõ cảng biển quốc tế hàng đầu của nước ta và khu vực.

5. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học, tiếp nhận ý kiến, phản hồi của người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý, giải quyết. Đối với thành phố lớn như Hải Phòng, phải trong nhóm xếp hạng cao nhất về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh.

6. Hải Phòng có nhiều ngành kinh tế lớn, là một cực tăng trưởng của cả nước, cần thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể để gia tăng năng lực sản xuất của từng lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực còn tiềm năng phát triển, lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm.

Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, công nghệ cao, liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với thị trường; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng quan trọng, có tính đột phá, công khai minh bạch các quy hoạch, dự án, các cơ chế, chính sách để nhân dân biết, đồng tình ủng hộ, thực hiện. Khai thác tối đa tính liên kết của các công trình hạ tầng cả về kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi nhất triển khai các dự án khu dịch vụ, du lịch, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng... để hoàn thiện hạ tầng du lịch, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu mạnh của thành phố. Cần có các biện pháp đẩy mạnh mẽ hơn để thu hút FDI. Chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ (điện, điện tử, dệt may, da giày...), doanh nghiệp dịch vụ (logistics, du lịch, vận tải...). Sử dụng đất có hiệu quả, để mở rộng hơn nữa các khu công nghiệp.

Chính phủ xác định việc tạo hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của người dân là một trong những thước đo thành công trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hải Phòng với vị trí là một trung tâm kinh tế của đất nước có nhiều tiềm năng, lợi thế, quyết phấn đấu trở thành thành phố cho khởi nghiệp. Cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Coi trọng và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tư nhân.

7. Đầu tư nguồn lực tương xứng cho giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế, khoa học công nghệ bảo đảm có nguồn nhân lực tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo. Củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm các tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, tạo môi trường sống an bình, văn minh, thân thiện.

 III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ:

 1. Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm: Giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi Chính phủ có chủ trương sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn 2016-2020.

2. Về việc giãn thu hồi các khoản ứng trước ngân sách Trung ương: Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo hướng tạo điều kiện cho thành phố Hải Phòng có nguồn lực phát triển, đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng giao thông.

3. Về đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: Đồng ý về chủ trương, Bộ Giao thông-Vận tải khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; phối hợp với thành phố Hải Phòng đề xuất phương án tư nhân đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8-2017,

4. Về chủ trương Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đầu tư bến cảng số 3 và số 4 của Cảng Lạch Huyện: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về việc lựa chọn nhà đầu tư các bến cảng từ số 5 đến số 23 của Cảng Lạch Huyện: Đồng ý về nguyên tắc, UBND thành phố Hải Phòng thống nhất với Bộ Giao thông-Vận tải về quy mô, công năng và phân kỳ đầu tư, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

6. Về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện số 2 bằng hình thức đối tác công tư (PPP): Đồng ý về chủ trương, giao UBND thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông-Vận tải và các cơ quan có liên quan đề xuất dự án, phương án nguồn vốn, cơ cấu vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và cầu Vũ Yên sử dụng vốn vay ODA của JICA trong kế hoạch năm 2018.

- Về dự án cầu Nguyễn Trãi: UBND thành phố Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về dự án cầu Vũ Yên: UBND thành phố Hải Phòng nghiên cứu huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng; trường hợp thành phố Hải Phòng thấy thực sự cần thiết, tính toán lại thời điểm đề xuất, phù hợp với hạn mức vay nợ của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8. Về đầu tư bổ sung thêm 1 cầu vượt 2 làn xe đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào dự án BOT Quốc lộ 10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng thực hiện Dự án theo quy định.

9. Về dự án tuyến đường bộ ven biển,

- Về việc cấp giấp chứng nhận đầu tư: Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề xuất phương án xử lý, giải pháp tháo gỡ bất cập, đơn giản hóa trình tự thủ tục trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-8-2017.

 - Về việc lập khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư: Giao UBND thành phố Hải Phòng và UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định.

10. Về bổ sung quy hoạch mở rộng sân golf 36 hố tại đảo Vũ Yên thành 72 hố vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020: Đồng ý về chủ trương, UBND thành phố thành phố Hải Phòng lập hồ sơ Dự án, gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 11. Bộ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương thẩm định Đề án điều chỉnh địa giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải gắn với việc mở rộng khu công nghiệp Tràng Duệ (giai đoạn 3), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8-2017.

 12. Về việc Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô du lịch công nghệ cao: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Công Thương hướng dẫn nhà đầu tư lập Đề án và tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

 (Nguồn: Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/8/2017)

 

11. Đảng bộ quân sự thành phố - Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 12)

(HPĐT)- Ngày 16-8, hơn 100 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong đảng bộ, lực lượng vũ trang thành phố tham dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 12) do Đảng ủy quân sự thành phố tổ chức.

 Các Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt một số nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa 12 về kinh tế: Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 Đảng ủy quân sự thành phố chỉ đạo các cấp ủy đơn vị sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 5; gắn thực hiện Nghị quyết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

(Nguồn: Đảng bộ quân sự thành phố - Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa 12) //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/8/2017)

 

12. Hải Phòng - Cuba tăng cường hợp tác kinh tế thương mại

Chiều 22-8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đã có buổi tiếp, làm việc với ngài Herminio Lopez Diaz - đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đại sứ Herminio Lopez Diaz bày tỏ vui mừng được đến thăm Hải Phòng và ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ của thành phố những năm gần đây về cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống giao thông kết nối thuận tiện. Đại sứ cho biết, sáng cùng ngày, đoàn công tác do ngài dẫn đầu đã có buổi làm việc với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh tế thương mại giữa doanh nghiệp hai nước. Đồng thời đại sứ cũng giới thiệu những thế mạnh của Cuba mà doanh nghiệp Hải Phòng có thể tìm hiểu hợp tác đầu tư như: xuất khẩu dịch vụ y tế, du lịch, đường, nickel, xì gà, cà phê và dược phẩm.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chào mừng ngài đại sứ đã đến thăm và làm việc tại Hải Phòng. Chủ tịch đánh giá cao mối quan hệ truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Cuba nói chung và Cuba với Hải Phòng nói riêng trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại chưa xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên, vì vậy Chủ tịch mong muốn trong thời gian tới, với cương vị đại sứ, ngài Herminio Lopez Diaz tiếp tục kết nối mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với thành phố cũng như kêu gọi các doanh nghiệp Cuba đầu tư vào những lĩnh vực mà thành phố đang tập trung thu hút như: du lịch, cảng biển, hàng không, y tế…

(Nguồn: Hải Phòng - Cuba tăng cường hợp tác kinh tế thương mại //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 22/8/2017)

 

13. Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc - "Thiết lập lại mối quan hệ truyền thống giữa hai báo Đảng Tô Châu – Hải Phòng"

(HPĐT)- “Giữa hai báo Đảng Tô Châu – Hải Phòng từng có quan hệ hợp tác, giao lưu truyền thống, chúng tôi mong muốn trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó có Báo Hải Phòng thiết lập lại chặt chẽ hơn mối quan hệ này”. Đồng chí Hà Hán Tài, Tổng Biên tập Nhật báo Tô Châu khẳng định trong cuộc tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do nhà báo Nguyễn Bé, Phó chủ tịch Hội làm trưởng đoàn trong đó có nhà báo Lê Trọng Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng.

Từ ngày 15-8 đến ngày 21-8, nhận lời mời của Hội Nhà báo toàn Trung Quốc, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam gồm 7 thành viên là lãnh đạo Hội Nhà báo, Tổng biên tập báo Đảng, Đài Phát thanh- Truyền hình một số tỉnh, thành phố... đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Trung  Quốc và một số cấp Hội, cơ quan báo chí Bắc Kinh, Thượng Hải, Chiết Giang, Hàng Châu, Tô Châu...

 Ngay sau khi đến Bắc Kinh, đoàn đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Trung Quốc. Bày tỏ sự vui mừng đón tiếp đoàn, đồng chí Hồ Hán Hiếu, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm của đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần này nối tiếp sự trao đổi, giao lưu thường xuyên giữa hai Hội sẽ thúc đẩy sự hợp tác, giao lưu giữa hai bên và góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Trung Quốc.

 Đồng chí Nguyễn Bé trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo Hội Nhà báo Trung Quốc, giới thiệu các thành viên của đoàn lần này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu giữa cấp Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí địa phương. Trong chuyến thăm và làm việc lần này, đoàn sẽ đến Tô Châu, nơi Hội Nhà báo thành phố, tập đoàn báo chí Tô Châu và Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, Báo Hải Phòng từng có mối quan hệ hợp tác, giao lưu từ cuối những năm 1990.

 Đồng chí Hồ Hán Hiếu hoan nghênh sáng kiến của đoàn Việt Nam. Đồng thời, đề nghị để tăng cường hợp tác, giao lưu giữ hai Hội, cần cụ thể hóa sự phối hợp hoạt động, trong đó tạo điều kiện để các cấp Hội và cơ quan báo chí địa phương ký kết hợp tác trao đổi nghiệp vụ, giao lưu. Trước hết chọn Tô Châu và Hải Phòng làm điểm quan hệ giữa hai hội nhà báo và hai cơ quan báo chí địa phương.

 Trong chuyến công tác này, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội và nghiệp vụ báo chí với Hội Nhà báo tỉnh Chiết Giang, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh Truyền hình Chiết Giang, Báo Tin tức Du lịch Trung Quốc, Tập đoàn báo chí Tô Châu... Đồng thời, đoàn cũng làm việc với Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc về hoạt động du lịch của Năm Du lịch Trung Quốc – ASEAN, thăm một số khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu...

 

 (Nguồn: Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc - "Thiết lập lại mối quan hệ truyền thống giữa hai báo Đảng Tô Châu – Hải Phòng" //Trọng Nghĩa //Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 24/8/2017)

 

14. Quận uỷ Hồng Bàng - 161 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt 2-9

(HPĐT)- Chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, sáng 25-8, Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng  tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9. Về dự lễ trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

Đợt này, toàn quận có 161 đảng viên được trao huy hiệu Đảng. Trong đó có 59 đảng viên 70, 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng được trao tại lễ kỷ niệm; 102 đảng viên 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng được trao tại cơ sở.

Huy hiệu Đảng được trao cho đảng viên nhân dịp Quốc khánh là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên ưu tú, có nhiều công lao đóng góp cho Đảng; đồng thời cũng là nguồn động viên các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, sống vui sống khỏe sống có ích, tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quận./.

(Nguồn: Quận uỷ Hồng Bàng - 161 đảng viên được trao huy hiệu Đảng đợt 2-9 //Thu Thuỷ //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/8/2017)

 

15. UBNDTP họp phiên thường kỳ tháng 8-2017: Chuẩn bị tốt chào mừng Quốc khánh và tập trung nhiệm vụ thu ngân sách

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 8-2017 của Ủy ban nhân dân thành phố diễn ra sáng 29-8 tại Trung tâm hội nghị thành phố. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Thành phố tiếp tục khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, đô thị thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2017, đặc biệt là khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, từng bước cụ thể hóa phát triển không gian đô thị thành phố theo chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV cũng như tạo chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo, cảnh quan hạ tầng giao thông, đô thị thành phố.

Các lĩnh vực an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm và thực hiện tốt; tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh trật tự được bảo đảm.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số dự án hạ tầng giao thông, đô thị trên địa bàn thành phố vẫn chưa đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 còn chậm; các địa phương phân bổ vốn chưa kịp thời, chưa huy động được các nguồn vốn vay theo dự toán ngân sách đề ra; một số công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2017 của thành phố chưa được khởi công; chưa có biện pháp đồng bộ, đủ mạnh để khắc phục các nguyên nhân gây thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước thành phố; số vụ và số người chết do tai nạn giao thông không giảm so với tháng cùng kỳ năm trước... là những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong những tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Tùng đánh giá tình hính phát triển KT-XH duy trì tốc độ phát triển khá, có đột phá, một số chỉ tiêu đạt cao nhất toàn quốc, tình hình TTATXH được bảo đảm. Những yếu kém, hạn chế cần tập trung, như: thu ngân sách chững lại, TNGT có dấu hiệu tăng, GPMB đã làm tốt nhưng chưa đạt như kỳ vọng, ảnh hưởng đến các tiêu chí khác.

Chủ tịch chỉ đạo, về chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2-9 với nhiều sự kiện kinh tế - xã hội lớn sắp tới, các đơn vị, địa phương bố trí thường trực; lực lượng công an tập trung bảo đảm ANTT, ATGT; các quận, huyện chỉ đạo xã, phường, thị trấn trang trí, khánh tiết đảm bảo trang trọng, rực rỡ.

Từ nay đến cuối năm, để đảm bảo thu ngân sách đúng kế hoạch đề ra, các địa phương tập trung cả hệ thống chính trị thực hiện; tập trung khoán thu các hộ kinh doanh; đấu giá đất; quan tâm ghi thu, ghi chi, GPMB. Khối các cơ quan thành phố tập trung kiểm soát thu thuế phương tiện vận chuyển xăng dầu; tăng cường thu phí khu vực cảng biển; truy thu các khoản nợ tiền sử dụng đất; quan tâm rút ngắn và khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đấu giá đất; kiểm tra việc kinh doanh hóa đơn VAT và khai thác khoáng sản...

Đồng thời, kiên quyết đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện 3 dự án Quốc lộ 10, dự án thoát nước mưa nước thải và dự án giao thông đô thị; quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, kết hợp tuyên truyền vận động kéo giảm TNGT; quan tâm việc tổ chức các sự kiện văn hóa - xã hội, kiểm soát dịch bệnh...

(Nguôn: UBNDTP họp phiên thường kỳ tháng 8-2017: Chuẩn bị tốt chào mừng Quốc khánh và tập trung nhiệm vụ thu ngân sách //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 29/8/2017)

 

16. Chủ tịch UBND thành phố tiếp lãnh đạo Tập đoàn Nomura

Chiều 29/8, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tiếp ông Toru Otsuka - Giám đốc điều hành Tập đoàn Nomura và ông Takeshi Nishida - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát triển KCN Nomura - Hải Phòng (NHIZ), nghe báo cáo kết quả cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ 18 và kế hoạch phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 của Công ty. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty phát triển KCN Nomura cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận của Công ty vượt 45% so với cùng kỳ năm ngoái, tình hình sản xuất kinh doanh có bước phát triển hơn so với dự kiến. Lãnh đạo Công ty hoàn toàn tự tin tiếp tục quản lý, điều hành để KCN phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của KCN Nomura trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng bày tỏ mong muốn Tập đoàn Nomura tiếp tục nghiên cứu đầu tư tại Hải Phòng trên các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu và tài chính - thế mạnh của Tập đoàn. Đồng thời khẳng định, hiện Hải Phòng đang có rất nhiều lợi thế trong thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Toru Otsuka, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nomura cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố và cho biết sẽ sớm báo cáo lãnh đạo Tập đoàn để nghiên cứu phát triển đầu tư các loại dịch vụ phụ trợ khác tại Hải Phòng, bên cạnh việc phát triển KCN Nomura.

(Nguồn: Chủ tịch UBND thành phố tiếp lãnh đạo Tập đoàn Nomura //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 29/8/2017)

 

II/ PHÁP LUẬT, AN NINH, TRẬT TỰ

17. Hải Phòng: Kho ma túy tinh vi trên trần ô tô của ông trùm đất Cảng

- Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện thêm 32 bánh heroin và và 400 viên ma túy tổng hợp giấu cẩn mật trên trần ô tô của trùm ma túy bị bắt 5 ngày trước đó.

Vào 20h ngày 23/7, tại trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phòng PC47 phối hợp với phòng PC67 – CATP Hải Phòng và Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP Hải Phòng bắt quả tang Ngô Trắc Hiệp (52 tuổi, ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi vận chuyển trái phép 28 bánh heroin (hơn 9,8kg) và 8kg ma túy đá.

Chiếc xe với nhiều khoang rỗng cất giấu ma túy, phải dùng máy soi nghiệp vụ mới phát hiện được

5 ngày sau khi thu giữ lượng ma túy nói trên, ngày 28/7, chiếc xe này được đưa vào hệ thống máy soi container và sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Hải quan để kiểm tra. Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 32 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp được cất giấu cẩn mật ở khoang rỗng của trần xe.

Hiện, phòng PC47 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Trắc Hiệp và tiếp tục điều tra mở rộng án.

Được biết, trùm ma túy Ngô Trác Hiệp đã có 5 tiền án về tội trộm cắp ma túy, từng có thời gian dài sinh sống ở các tỉnh biên giới Việt – Lào nên rất thông thạo địa bàn, lại có mối quan hệ phức tạp. Y vận chuyển ma túy các tỉnh biên giới Việt - Lào về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ.

Trong đường dây, Hiệp đích thân vận chuyển ma túy sỉ về phân phối lại cho đàn em. Khi vận chuyển, y thường đi một mình trên chiếc ô tô địa hình đã được cải tạo để cất giấu ma túy, đồng thời luôn chạy với tốc độ cao để cắt đuôi đeo bám.

            (Nguồn : Hải Phòng: Kho ma túy tinh vi trên trần ô tô của ông trùm đất Cảng //Báo Việt Nam Net.- Ngày 1/8/2017)

 

18. Hải Phòng: Đột kích cơ sở sản xuất hàng nghìn lít mỡ bẩn

Một cơ sở sơ chế hàng nghìn lít mỡ bẩn đựng trong thùng phuy, chuẩn bị mang ra thị trường tiêu thụ vừa bị lực lượng Công an Hải Phòng đột kích, bắt quả tang.

Trưa 14/8, đội 6, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.Hải Phòng bất ngờ đột kích và bắt quả tang một cơ sở sản xuất mỡ bẩn tại khu Đồng Tử 3, phường Phù Liễn, quận Kiến An do ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1979) làm chủ

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trọng không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kiểm tra tại hiện trường, PC49 phát hiện hàng chục kg mỡ đông lạnh, nội tạng động vật để trực tiếp trên nền nhà bẩn thỉu, đầy nước thải đen ngòm. Bên trong khu vực sơ chế mỡ bẩn có hàng chục kg tóp mỡ đóng thành khuôn, bốc mùi hôi thối. Các máy móc, vật dụng phục vụ việc sơ chế mỡ đen kịt, cáu bẩn.

Bên ngoài khu vực sơ chế, lực lượng chức năng phát hiện hơn 20 thùng phuy xanh đựng mỡ bẩn thành phẩm, ước tính hàng nghìn lít.

Qua tìm hiểu, ông Trọng khai nhận tự thu mua mỡ động vật trôi nổi trên địa bàn các quận, huyện lân cận mang về sơ chế thành mỡ, sau đó đóng can mang bán ra thị trường kiếm lời.

Sau khi kiểm tra, PC49 lập biên bản, phối hợp các ngành liên quan thu giữ toàn bộ số mỡ bẩn để tiêu hủy và lập hồ sơ xử phạt cơ sở này theo quy định của pháp luật

(Nguồn: Hải Phòng: Đột kích cơ sở sản xuất hàng nghìn lít mỡ bẩn //Báo Mới.- Ngày 14/8/2017)

 

19. Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn nghìn tỷ đồng

NDĐT - Chiều 8-8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) vừa phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra, xử lý.

Đó là Phan Văn Sơn, 32 tuổi, ở phường Đằng Hải (quận Hải An) và Lưu Thị Thanh Thảo, 31 tuổi, ở phố Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà (quận Kiến An). Sơn là người đã đứng ra mua năm doanh nghiệp, gồm các Công ty TNHH: Thương mại dịch vụ Tam Đa; Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú; Đầu tư thương mại Toàn Tú Linh; Thái Hưng An và Thiên Gia Hùng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Sơn trực tiếp điều hành hoạt động của năm doanh nghiệp trên, thuê năm người làm giám đốc và Lưu Thị Thanh Thảo làm kế toán, với mức lương tám triệu đồng người/tháng. Thực chất, các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo giấy phép, mà chỉ là “bình phong” để che chắn cho Sơn mua bán trái phép các hóa đơn GTGT. Sơn đã khắc sẵn các loại dấu và chữ ký giám đốc của các doanh nghiệp “ma” nói trên, khi có khách mua hóa đơn, Sơn chỉ đạo Thảo đóng dấu, đem giao cho khách và thu tiền...

Ngày 6-8, tại khu vực vòng xuyến trên đường Lê Hồng Phong, thuộc địa bàn quận Hải An, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thảo đang bán hai hóa đơn GTGT cho một đối tượng và nhận hơn 25 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Thanh Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng Công an đã bắt khẩn cấp Phan Văn Sơn. Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan điều tra thu giữ hai CPU máy tính đã qua sử dụng cùng số lượng lớn các quyển hóa đơn GTGT, hai dấu tròn và dấu chức danh của hai doanh nghiệp là: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tam Đa, Công ty Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan khác…

Bước đầu, công an đã xác minh tổng doanh số mua vào bán ra tại các doanh nghiệp do Sơn điều hành từ tháng 9-2014 đến tháng 7-2017 là hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo để tiếp tục điều tra xử lý.

(Nguồn: Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn nghìn tỷ đồng //Ngô Quang Dũng //Báo Nhân dân ĐT.- Ngày 8/8/2017)

 

20. Bắt trợ thủ đắc lực trong “xưởng” sản xuất ma túy cực lớn ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ khẩn cấp thêm một đối tượng trong đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy.

Như VOV đã đưa tin, vào ngày 31/7, Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang Đào Quang Vũ (SN 1993), ở số 3/1/580 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, về hành vi trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện nơi ở của Vũ là một cơ sở sản xuất ma túy. Tại đây, cơ quan công an thu giữ hơn 500 viên thuốc lắc, 2.174 gam nguyên liệu để sản xuất thuốc lắc, ma túy đá, ketamin; 4 kích thủy lực, 1 búa, 2 cối dập bằng kim loại, 1 cân điện tử, cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Đào Quang Vũ khai nhận không có việc làm, lại nghiện nặng nên đã tìm cách móc nối mua nguyên liệu, máy móc và mày mò học, chế tạo ma túy cung cấp cho dân chơi tại các quán karaoke, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố.

Mở rộng chuyên án, công an thành phố xác định Trần Trung Dũng (SN 1989), ở số 11/26/73 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền chính là trợ thủ đắc lực giúp Vũ sản xuất ma túy. Ngay sau đó, Trần Trung Dũng đã bị bắt khẩn cấp.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: Bắt trợ thủ đắc lực trong “xưởng” sản xuất ma túy cực lớn ở Hải Phòng //Đông Bắc //Báo Vov.vn.- Ngày 8/8/2017)

 

21. Phá két sắt lấy trộm tiền công đức trong “Ngũ linh từ” ở Hải Phòng

VOV.VN - Kẻ trộm đột nhập vào đền Để Xuyên, một trong "Ngũ linh từ" của Hải Phòng lấy đi toàn bộ số tiền công đức trong két.

Lợi dụng đêm khuya, trời mưa, kẻ trộm đột nhập vào đền Để Xuyên, một trong "Ngũ linh từ" (5 ngôi đền thiêng) của huyện Tiên Lãng, phá cửa đền và két sắt lấy đi toàn bộ số tiền trong két. Đây cũng là lần thứ 2 ngôi đền bị trộm ghé thăm.

Đền Để Xuyên cùng với đền Gắm, đền Hà Đới, đền Bì, đền Canh Sơn nằm trong "Ngũ linh từ", từ xa xưa mỗi khi trong vùng Tiên Minh xưa (nay là huyện Tiên Lãng) xảy ra hạn hán, các địa phương có 5 ngôi đền trên rước sắc phong lên trên huyện tổ chức lễ "cầu đảo" rất linh thiêng.

Đền được UBND thành phố công nhận là Di tích văn hóa cấp thành phố năm 2016, ngôi đền mới được phục dựng lại từ nguồn xã hội hóa. Để quản lý đền, UBND xã Đại Thắng đã thành lập Ban quản lý di tích đền Để Xuyên.

Do ngôi đền nằm xa trung tâm nên xã giao cho người trong thôn quản lý trông coi. Hàng năm, từ số tiền công đức 50 triệu đồng, Ban quản lý đền sử dụng số tiền vào việc mua sắm các vật dụng trong đền và tổ chức các lễ hội trong năm.

Sau khi nhận được tin báo về việc đền bị mất trộm, lực lượng Công an đã xuống hiện trường ghi nhận khóa cửa đền và két sắt bị đối tượng dùng gạch phá. Theo báo cáo của thôn cho biết, số tiền trong két sắt có khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Tiên Lãng mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: Phá két sắt lấy trộm tiền công đức trong “Ngũ linh từ” ở Hải Phòng //Báo Vov.vn.- Ngày 6/8/2017)

 

22. Người dân giao nộp 2 khẩu súng và 118 quả pháo nổ

VOV.VN - Người dân Hải Phòng tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thời gian qua, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, tích cực vận động của lực lượng Công an Hải Phòng, nhân dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ,... Tiêu biểu như công an phường Lạch Tray vừa thu được 1 khẩu súng tự chế dài 1,4 mét; 118 quả pháo nổ tổng trọng lượng 1,5kg; 1 khẩu súng AK không có băng đạn, dài 70 cm.

Theo công an phường Lạch Tray, khẩu súng AK trên do anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1986), tạm trú ở 40 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phát hiện khi đang sửa đường ống nước phía sau nhà. Còn khẩu súng tự chế do anh Lê Đăng Hiếu (SN 1984), tạm trú ở 28 Nguyễn Bỉnh Khiêm, vô tình nhặt được trong tối 20/7, khi anh đang trên đường đi làm ca đêm. Ngay khi phát hiện thấy vũ khí, người dân đã lập tức thông báo cho cơ quan công an và tiến hành giao nộp tại trụ sở công an phường.

Riêng đối với 118 quả pháo nổ, lực lượng Công an phường cùng bảo vệ dân phố phát hiện khi đi tuần tra đêm. Khi lực lượng chức năng đến khu vực đầu ngõ 51 Nguyễn Bỉnh Khiêm thì phát hiện thấy túi nilon màu đen để giữa đường. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện thấy số pháo nổ nêu trên.

Hiện, công an quận Ngô Quyền đang tạm giữ số vũ khí trên để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: Người dân giao nộp 2 khẩu súng và 118 quả pháo nổ //Báo Vov.vn.- Ngày 5/8/2017)

 

23. Lại bắt giữ giày Converse nghi giả nhãn hiệu trong lô hàng quá cảnh

(HQ Online)- Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III phát hiện, bắt giữ một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ.

Lô hàng vi phạm được phát hiện tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng, ngày 2/8.

Theo chứng từ vận tải khi tàu nhập cảnh, doanh nghiệp đứng tên nhận hàng có địa chỉ tại Viêng Chăn, Lào; doanh nghiệp được thông báo nhận hàng làm thủ tục quá cảnh tại Việt Nam có địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan Hải quan phát hiện một số hàng hóa vi phạm như: Đèn, giày Converse, bút xóa, đá cắt hình tròn, phụ tùng xe máy..., chưa xác định số lượng cụ thể.

Đáng chú ý, mặt hàng giày Converse có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng trở lại đây, Hải quan Hải Phòng đã phát hiện 2 vụ việc vi phạm liên quan đến hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào và đặc biệt hàng hóa liên quan đến vi phạm sở hữu trí tuệ của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

(Nguồn: Lại bắt giữ giày Converse nghi giả nhãn hiệu trong lô hàng quá cảnh //Báo Hải quan.- Ngày 5/8/2017)

 

24. Cảnh giác với chiêu lừa "đặt sữa"

“Khổ chủ” là bà Đoàn Thị Thanh Nhã, chủ cửa hàng tạp hóa số 59 Quang Trung, quận Hồng Bàng, cho biết: Khoảng 11h30 ngày 13-8, trong khi gia đình bà đang ăn trưa, có một nam khách hàng đến hỏi mua 10 hộp sữa Ensure.

Do loại sữa này trong cửa hàng còn ít không đủ bán, không để vị khách “sộp” phải đợi lâu, bà Nhã vội buông bát cơm, chạy ra bấm điện thoại gọi đại lý giao thêm 1 thùng sữa Ensure (12 hộp) mà không kịp để ý mặt mũi vị khách hàng như thế nào.

Chờ bà Nhã “alo” cho đại lý xong, đối tượng này “mở máy” luôn, hỏi bà Nhã xem có phải chờ lâu không. nghe bảo chỉ mất 5 phút thôi, hắn tỏ vẻ như đã thân quen từ trước, cắt lời luôn: “... Em về chỗ mẹ em xem có mua bánh kẹo gì thêm không rồi quay lại lấy”.

Vài phút sau, người của đại lý sữa đến giao hàng, lấy tiền lên xe máy ra về. Và cũng đúng lúc đó, vị khách “sộp” phóng xe quay lại.

Khi nhân viên của cửa hàng đóng xong lô hàng 10 hộp sữa Ensure, khách lấy thêm 1 hộp bánh rồi yêu cầu bà Nhã cho người chở hàng giao tại nhà cho hắn ở đường Tôn Thất Thuyết. Đinh ninh là khách thanh toán xong tiền rồi nên bà Nhã không hỏi gì.

Theo yêu cầu, chồng bà là ông Nguyễn Văn Khôi lấy xe chở hàng cho khách. Thấy ông Khôi, hắn cười toe toét: “Nhà cháu gần ngay đây. Chú cứ ngồi sau xe cháu. Tý cháu sẽ đưa chú về”, rồi mồi tiếp mấy câu thân tình: “Chú là bố của thằng Khánh (con trai chủ cửa hàng) à? Cháu là bạn của Khánh đây...”.

Thấy khách biết tên cả vợ chồng, con cái chủ cửa hàng, nghĩ là chỗ thân tình, quen biết nên nhân viên bán hàng chẳng mảy may để ý chuyện thanh toán tiền nong.

Trên đường chở ông Khôi đi, đối tượng đột ngột dừng xe trước cửa trụ sở một công ty tư nhân trên đường Phan Bội Châu. Trụ sở lúc này đã đóng cửa. Không biết bằng cách nào đó, hắn đã khiến cho ông Khôi không còn tỉnh táo, làm mọi việc hắn yêu cầu.

Cụ thể, hắn đưa cho ông hộp bánh, rồi bảo nhà hắn gần đây, dặn ông Khôi đứng chờ, hắn phóng xe về lấy tiền sẽ ra ngay. Theo lời hắn dặn, ông cứ thế đứng đợi khoảng 30 phút giữa trưa nắng.

Ở nhà, chờ mãi không thấy ông Khôi về, nóng ruột, người nhà ông gọi điện hỏi thì lúc này nạn nhân mới giật mình: “Ơ chết rồi, nó đi mất rồi...”. Vậy là cả thùng sữa Ensure của cửa hàng bà Nhã “một đi không trở lại”.

Không chỉ có trường hợp cửa hàng của bà Nhã, theo phản ánh của người dân, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng lợi dụng tâm lý cả tin của nhân viên, chủ các cửa hàng, đại lý chuyên kinh doanh, buôn bán sữa trên địa bàn thành phố để giở trò “ma”, hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của những đối tượng này rất chuyên nghiệp. Chúng thường xuất hiện với tư cách những vị khách “sộp”, cần mua số lượng lớn sữa cao cấp các loại (thường tính bằng thùng), yêu cầu chủ đại lý cho người chở đến địa điểm giao hàng (thường rất xa) do chúng chỉ định để dễ bề ra tay chiếm đoạt.

Để hành vi lừa đảo diễn ra theo đúng kịch bản đã định, chúng bày chiêu kỳ kèo, thêm bớt, yêu cầu có quà khuyến mãi kèm theo. Một số lại áp dụng chiêu đi mua hộ cho người này, người kia, đề nghị chủ quán trích hoa hồng. Số khác lại vào vai là người thân quen với chủ quán, người nhà chủ quán...

Với đủ các chiêu thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng này đã khiến rất nhiều đại lý trên địa bàn thành phố sập bẫy.

Mặc dù bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhưng theo tìm hiểu của phóng viên thì khi sự việc xảy ra, hầu hết các nạn nhân đều tặc lưỡi, cam chịu mà không hề nghĩ đến việc trình báo cơ quan chức năng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho các đối tượng xấu có đất hoành hành.

Như vậy, ngoài việc đề cao tinh thần cảnh giác thì người dân nói chung, các đại lý, cửa hàng kinh doanh, buôn bán sữa nói riêng cần phải chủ động trình báo, hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, làm rõ các vụ việc, đưa kẻ xấu ra ánh sáng để không còn xảy ra những trường hợp đáng tiếc khác.

(Nguồn: Cảnh giác với chiêu lừa "đặt sữa" //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 16/8/2017)

 

25. Mất tiền vì tin “cò” làm “bìa đỏ”

Mấy tháng nay, anh Nguyễn Văn M., sinh 1967, ở đường Trần Nhân Tông, phường Quán Trữ, quận Kiến An, như ngồi trên đống lửa vì mấy chục triệu đồng của gia đình bị “cò” làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) “đút túi” không hồi âm…

Trước đó, vào cuối năm 2016, anh M. có quen một thanh niên tên T., sinh 1980, ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An. Sau một thời gian quen biết, T. khoe rằng có mối quan hệ xã hội rộng, có thể làm được GCNQSDĐ và đã làm được cho nhiều trường hợp. T. bảo anh M. rằng thủ tục cấp bìa đỏ hắn làm rất nhanh gọn, chi phí ít.

Lúc này, anh M. đang có nhu cầu làm GCNQSDĐ cho mảnh đất của gia đình ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An nên đã gặp gỡ, trao đổi với T. về thủ tục cấp GCNQSDĐ. T. báo cho anh M. biết chi phí trọn gói làm bìa đỏ là 150 triệu đồng.

Để tạo lòng tin cho gia đình anh M. về tài làm bìa đỏ của mình, T. bảo anh M. cứ đưa trước 100 triệu đồng, sau khi in xong GCNQSDĐ thì thanh toán nốt số tiền còn lại là 50 triệu đồng.

Tin vào những lời của T., cuối tháng 12-2016, anh M. đã đi vay nặng lãi được 100 triệu đồng đưa cho T. và yêu cầu viết giấy vay tiền, có đưa kèm chứng minh nhân dân. Sau khi nhận tiền, T. hứa hươu hứa vượn rằng chỉ 1 tháng sau, anh M. sẽ nhận được bìa đỏ. Phấn khởi, vui mừng vì may mắn gặp được quý nhân, anh M. tiếp tục chờ đợi.

Tuy nhiên, 3 tháng rồi 5 tháng trôi qua, bìa đỏ thì chẳng thấy đâu mà lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ của gia đình cứ ngày một tăng lên khiến anh M. như ngồi trên đống lửa. Khi gặp được T., anh M. hỏi về “bìa đỏ” thì hắn chỉ ậm ừ bảo thuế đất tăng thêm nên cứ phải chờ đợi. Thời gian sau, anh M. dò hỏi thì mới giật mình biết T. là kẻ siêu lừa và rất nhiều người đã mất tiền khi bị kẻ này tung chiêu lừa làm bìa đỏ.

Anh M. đã đến nhà tìm T. để đòi lại tiền. Đúng là “thả gà ra mà đuổi”, mỗi lần đến đòi tiền, sau một hồi khẩu chiến với T., anh M. chỉ được trả từ 10-20 triệu đồng. Đòi như kéo kẹo, anh M. mới lấy về được 80 triệu đồng. Cực chẳng đã, anh M. phải nhờ chính quyền địa phương can thiệp với hy vọng sẽ lấy lại được hết số tiền đã mất… Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, anh M. mất cả thời gian và tiền bạc vì “cò” làm bìa đỏ.

Đây cũng là bài học đắt giá cho những ai có nhu cầu làm GNCQSDĐ khi tin những kẻ “cò mồi”.

(Nguồn: Mất tiền vì tin “cò” làm “bìa đỏ” //Thành Đồng //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 4/8/2017)

 

26. Giữ 2 container chở đầy đồng hồ Pháp tại cảng Hải Phòng

Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết các lực lượng phòng chống buôn lậu, hàng giả tại cảng Hải Phòng vừa bắt giữ 2 container chở nhiều đồng hồ có xuất xứ Pháp, giá trị 6-8 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Đội 1 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, vừa thực hiện chuyên án mang bí số CA717. Đội 1 - Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khám 2 lô hàng của Công ty TNHH Hải Hà Tuyết.

Cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm của doanh nghiệp trên khi nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu/nhập khẩu có điều kiện.

Các đơn vị phối hợp cùng là Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng KV1, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3, Cục C74 - Bộ Công an.

Báo cáo sơ bộ của Đội 1 - Cục điều tra chống buôn lậu cho biết cơ quan chức năng phát hiện có gần 2.000 đồng hồ cây, đồng hồ treo tường cũ theo phong cách châu Âu trên 2 container. Cùng với đó, khoảng gần 1.000 phụ kiện đồng hồ cũ các loại cũng được phát hiện.

Ngoài ra, trên 2 container còn có nhiều loại hàng hóa khác bao gồm: 1.510 lọ mỹ phẩm các loại, 149 chai rượu ngoại, 100 chân đèn nến, 3 tượng kim loại, 3 lư hương kim loại, 3 con voi kim loại, 5 tủ kính...

Theo ông Vũ Quang Toàn, Đội trưởng Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, 2 container vừa bị bắt giữ có xuất xứ từ Pháp. Đồng hồ đều đã qua sử dụng, thuộc loại cây và treo tường theo phong cách châu Âu.

Mỹ phẩm thuộc nhiều loại khác nhau đều có nguồn gốc từ các nước châu Âu. Các đồ gia dụng khác đều mang phong cách Pháp. Ông Vũ Quang Toàn ước tính giá trị hàng hóa trên 2 container khoảng 6-8 tỷ đồng.

Theo cơ quan chống buôn lậu, phương thức thủ đoạn vi phạm của doanh nghiệp trên là khai báo vận đơn là đồ nội thất. Tuy nhiên thực tế khi khám hàng hóa lại thuộc danh mục cấm nhập khẩu và nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187 năm 2013.

Về phương án xử lý, hàng hóa thu giữ được sẽ được xem xét kẹp chì Hải quan. Ngoài ra sẽ giao cho Hãng tàu NYK Line tại Hải Phòng và Công ty cổ phần cảng Hải Phòng - Chi nhánh cảng Tân Vũ. Hàng hóa sẽ được bảo quản nguyên trạng dưới sự giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I chờ quyết định xử lý của cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Đội 1, Cục Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Giữ 2 container chở đầy đồng hồ Pháp tại cảng Hải Phòng //Báo Mới.- Ngày 15/8/2017)

 

27. Liên tiếp bắt 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đá Bạc

Đội CSĐTTP về kinh tế Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa phát hiện, tạm giữ một số phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đá Bạc, thuộc địa bàn xã Gia Đức, cùng huyện Thuỷ Nguyên.

Vào 21h30 ngày 15-8, tại khu vực trên, tổ công tác Công an huyện phối hợp với Công an xã Gia Đức bắt quả tang tàu sắt BKS BG-0499 do Nguyễn Văn Thiết, 30 tuổi, ĐKTT Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là chủ tàu và 1 tàu không BKS do Đào Văn Phong, 37 tuổi, ĐKTT phường Ngọc Châu, TP Hải Dương (Hải Dương) điều khiển, đang khai thác cát trái phép.

Trước đó ngày 12-8 cũng trên sông Đá Bạc, khu vực thuộc địa bàn xã Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên tổ công tác Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra bắt quả tang 2 tàu đang khai thác cát trái phép gồm: tàu BKS NĐ-1974 do Cao Văn Sướng, 45 tuổi, ĐKTT Ngọc Châu TP Hải Dương và tàu HD-1028 do Vũ Văn Chuyện 35 tuổi, trú tại Quang Hưng, huyện An Lão là chủ tàu.

Tại thời điểm bị bắt giữ, các chủ tàu không xuất trình được các loại giấy tờ về phương tiện, người điều khiển cũng như các giấy tờ về khai thác khoáng sản theo qui định.

Công an huyện Thuỷ Nguyên đã lập biên bản, tạm giữ các phương tiện, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

(Nguồn: Liên tiếp bắt 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Đá Bạc //Văn Thịnh //Báo Công an nhân dân.-Ngày 16/8/2017)

 

28. Trộm 2 ô tô, "phanh" phụ tùng đi bán lẻ

ANTD.VN - Liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp xe ô tô trên địa bàn TP. Hải Phòng, đối tượng Nguyên đã thuê người tháo dỡ toàn bộ phụ tùng đem bán.

Cơ quan CSĐT- CAQ Hải An, Hải Phòng ngày 17-8 cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Bùi Xuân Nguyên (31 tuổi), trú ở phường Cát Bi, Hải An để điều tra, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 30-6, anh Đặng Thanh Nhã (38 tuổi), trú ở xã Đông Quý, Tiền Hải, Thái Bình, để chiếc ô tô tải nhãn hiệu Honor, BKS: 15C-05576, trước cổng nhà số 115 đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, Hải An, đã bị kẻ gian lấy trộm.

Quá trình tiếp nhận tin báo và tổ chức điều tra, CAQ Hải An tiếp tục nhận được đơn trình báo mất trộm ô tô với thủ đoạn tương tự. Khổ chủ là anh Phạm Đình Đức (32 tuổi), trú ở phường Cát Bi.

Theo tường trình của anh Đức, khoảng 3h30 ngày 3-7, anh đỗ xe ô tô tải nhãn hiệu Forcia, BKS: 15C-02435, tại trước cửa nhà số 43 đường Nguyễn Thị Thuận, thuộc phường Cát Bi. Dù đã cẩn thận khóa cửa, không cắm chìa khóa điện ở ổ, nhưng chiếc xe vẫn bị kẻ gian lấy trộm.

Tiến hành xác minh, khoanh vùng đối tượng “nổi”, trinh sát hình sự CAQ Hải An đã dựng được đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là Bùi Xuân Nguyên. Nghi can này có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Sau khi ra tù, Đức thường xuyên sống lang thang.

Căn cứ những thông tin, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CAQ Hải An đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Xuân Nguyên. Tại CQĐT, Nguyên khai nhận là thủ phạm của 2 vụ trộm xe ô tô nêu trên. Tài sản lấy được, anh ta mang sang huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) và huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), tháo rời các bộ phận phụ tùng của xe bán lấy tiền ăn tiêu.

Vụ án đang được CAQ Hải An tiếp tục điều tra mở rộng.

(Nguồn: Trộm 2 ô tô, "phanh" phụ tùng đi bán lẻ //Báo An ninh Thủ đô.- Ngày 17/8/2017)

 

29. Hải Phòng: Trẻ đi lạc được CSGT trao trả về gia đình  

Do trí nhớ kém nên khi cháu Phạm Văn Thương theo bà đi lễ chùa đã bị lạc đường. Rất may, lực lượng CSGT tìm thấy cháu và trao trả về với bố mẹ.

Sáng 21/8, đội CSGT số 1, phòng CSGT đường bộ - sắt (PC67), Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bàn giao cháu Phạm Văn Thương (SN 2005) đi lạc về cho gia đình là anh Phạm Văn Thường và chị Đồng Thị Hoa (trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Trước đó, vào khoảng 6h sáng 20/8, cháu Phạm Văn Thương theo bà nội đi lễ chùa trên địa bàn phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Khi bà vào chùa thắp hương thì Thương ở ngoài chơi và đi lạc. Sau khi lễ chùa, bà nội cháu Thương ra ngoài tìm nhưng không thấy nên tự đi tìm một mình.

Đến khoảng 15h30, khi đang điều tiết giao thông tại số 74 Nguyễn Văn Linh (ngã tư Cơ Điện), huyện An Dương, TP.Hải Phòng, Thượng úy Bùi Tiến Thành (thành viên tổ công tác) thuộc đội CSGT số 1 phát hiện 1 cháu bé vừa đi vừa khóc ở giữa dải phân cách.

Sau khi anh Thành tiến lại hỏi han thì cháu bé cho biết đã bị lạc khi đi chùa cùng bà nội.

Cùng thời điểm đó, trên mạng xã hội Facebook có người đăng tìm cháu Phạm Văn Thương (12 tuổi, là con anh Phạm Văn Thường và chị Đồng Thị Hoa, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Sau khi đối chiếu các đặc điểm nhận dạng, đội CSGT số 1 đã liên hệ với gia đình cháu Thương. Đến 18h chiều cùng ngày, đội CSGT số 1 đã bàn giao cháu Thương về cho gia đình trong niềm hạnh phúc của mọi người.

Chị Hoa, mẹ cháu Thương chia sẻ: “Trong một lần bị tai nạn ở đầu hồi nhỏ khiến cháu bị suy giảm trí nhớ. Cháu không nhớ số điện thoại của bố mẹ nên chúng tôi rất hoang mang khi nghe tin cháu đi lạc.

Rất may, các chiến sỹ công an đã phát hiện và liên lạc giúp gia đình tìm được cháu. Gia đình chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và bày tỏ lòng biết ơn tới cán bộ, chiến sĩ thuộc đội CSGT số 1, Công an TP.Hải Phòng”.

(Nguồn: Hải Phòng: Trẻ đi lạc được CSGT trao trả về gia đình //Lã Tiến //Báo Người đưa tin.- Ngày 21/8/2017)

 

30. Hải Phòng: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(Công lý) - Thực hiện Thông báo số 8010/TB-VP(P3) của Văn phòng Bộ Quốc phòng, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

UBND TP Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan căn cứ các nội dung chỉ đạo của Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng ban chỉ đạo Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021 tại Thông báo số 8010/TB-VP(P3), nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn thành phố. Thành phố yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Quốc phòng.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới và hải đảo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan ở Trung ương như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuộc quyền ở các cấp tăng cường nắm tình hình của ngư dân; theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục những bất cập, khó khăn, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Quân đội trong xử lý các tình huống, giải quyết các vụ việc liên quan đến ngư dân xảy ra.

Cùng với các địa phương, Hải Phòng xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân là nhiệm vụ chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt để nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho ngư dân; kết hợp với triển khai đồng bộ các giải pháp khác làm hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng ngư dân của địa phương vi phạm vùng biển của nước khác.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, đăng ký, thống kê, phân loại, quản lý chặt chẽ số lượng tàu cá hành nghề trên biển; phối hợp với địa phương, các lực lượng để xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát biển tăng cường tuần tra kịp thời phát hiện, hướng dẫn ngư dân không vi phạm vùng biển của nước khác; tiếp tục triển khai sâu, rộng mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” để tuyên truyền, vận động giúp ngư dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới và hải đảo, thực hiện chủ đề “Ngày pháp luật năm 2017”, Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch nhằm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017, đồng thời tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Từ đó, phát huy tinh thần tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thi hành pháp luật của các sở, ngành, địa phương và nhân dân.

(Nguồn: Hải Phòng: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật //Báo Công lý.- Ngày 22/8/2017)

 

31. Cẩn thận trò lừa trúng xe, thưởng tiền trên Facebook

Sáng 26-8, chị N.T.H. sinh 1980, ở phường Ngọc Sơn, Kiến An, đăng nhập fecebook thì nhận được tin nhắn của người bạn tên Hằng, học cùng cấp 3, với nội dung: Fecebook thông báo, Xin chúc mừng tài khoản messenger của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện “Tuần lễ vàng tri ân khách hàng quý II năm 2017”.

Tài khoản messenger của bạn mang mã số trúng thưởng là VT…., đã may mắn được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên, xác nhận là tài khoản đã trúng thưởng.

Phần quà giải nhất của bạn gồm: 1 xe máy Honda SH 150i Việt Nam; 1 phiếu quà tặng 200.000.000 đồng tiền mặt; 1 thẻ sử dụng xăng miễn phí 1 năm. Giải thưởng do CTCP xe máy Honda Việt Nam và Tập đoàn mạng xã hội Fecebook tài trợ.

Chị H. tò mò truy cập trang web: phanthuong…com, có địa chỉ tại TP Đà Nẵng, thì nhận được hướng dẫn lập hồ sơ gốc để nhận giải. Với thời hạn nộp hồ sơ gốc trong vòng 30-90 phút. Sau khi hết 90 phút nếu chưa có hồ sơ hốc, hệ thống tự động quay thưởng cho các tài khoản khác. Trong đó, lệ phí thủ tục 3 bộ hồ sơ gốc là: 3 triệu đồng.

Trong hướng dẫn làm hồ sơ ghi rõ: sau khi hoàn tất thủ tục phía Ban tổ chức sẽ thực hiện chuyển giao số tiền mặt là 200.000.000 đồng và số tài khoản của chị H.  Nếu không có thẻ ATM, Ban tổ chức sẽ chuyển qua bưu điện.

Sau một loạt hướng dẫn làm hồ sơ gốc, chị H. nhận được hướng dẫn thanh toán tạo hồ sơ gốc như: cần chuẩn bị 3 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại của 1 trong 3 nhà mạng: Viettet, Mobifone, Vinaphone. Khách hàng … vui lòng thực hiện thanh toán phí làm hồ sơ gốc trước khi nhận giải thưởng. Cuối cùng là hệ thống hướng dẫn "khách hàng may mắn" cách nạp các thẻ cào để lập hồ sơ gốc nhận giải.

Biết được chiêu trò kẻ gian muốn lừa đảo người dùng Fecebook để chiếm đoạt tài sản, không chuyển tiền để làm hồ sơ gốc, mà chị H. đã gọi điện cho cô bạn tên Hằng thì được biết Hằng không gửi tin nhắn  cho chị H. về nội dung trúng thưởng. Và chị Hằng đã cảnh báo cho chị H. về trò lừa này. Hằng còn còn cho biết, khả năng tài khoản Fecebook của H. đã bị tin tặc tấn công.

Qua các kênh thông tin, đại diện Fecebook và Công ty Honda Việt Nam cũng khẳng định, các đơn vị này không tổ chức một chương trình nào như vậy. Do đó, có thể khẳng định đây là một hành vi lừa đảo mới và có phần tinh vi nên người dùng Facebook cần hết sức thận trọng.

Bên cạnh đó, người dùng Facebook cũng cần chú ý bảo vệ tài khoản Facebook của mình để không bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt và sử dụng tài khoản sai mục đích.

(Nguồn: Cẩn thận trò lừa trúng xe, thưởng tiền trên Facebook //Thành Đồng //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 27/8/2017)

 

32. Hải Phòng công bố quyết định giảm án tù cho 45 phạm nhân dịp 2/9

VOV.VN - Việc giảm án, tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với những phạm nhân cải tạo tốt.

Sáng 29/8, Hội đồng xét xử giảm thời hạn án phạt tù thành phố Hải Phòng tổ chức công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 45 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố Hải Phòng vào dịp 2/9 sắp tới.

Việc giảm án, tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với những phạm nhân biết ăn năn, hối cải và có quá trình lao động, cải tạo tốt được sớm được trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Đây cũng là động lực nhằm khuyến khích các phạm nhân thi đua cải tạo tiến bộ, tạo sức lan tỏa động viên các phạm nhân khác nhằm tích cực học tập, rèn luyện, lao động để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.

Trong sáng 29/8, Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng và đại diện VKSND thành phố, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã có mặt tại buổi công bố, trực tiếp trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 45 phạm nhân./.

(Nguồn: Hải Phòng công bố quyết định giảm án tù cho 45 phạm nhân dịp 2/9 //Báo Vov.vn.- Ngày 29/8/2017)

 

III. KINH TẾ-XÃ HỘI; SẢN XUẤT KINH DOANH

33. Sản xuất nấm tại Hải Phòng: Ứng dụng công nghệ nhân giống dạng dịch thể

Nhận chuyển giao và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ nhân giống nấm dạng dịch thể, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Sở KH&CN Hải Phòng hy vọng sẽ thúc đẩy ngành sản xuất nấm của địa phương phát triển một cách hiệu quả.

Ông Vũ Công Quý - Giám đốc trung tâm - cho biết: “Trung tâm đã xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ nhân giống dạng dịch thể sản xuất giống nấm và sắp tới sẽ đẩy mạnh cung cấp giống nấm dạng dịch thể không chỉ trong địa bàn tỉnh”.

Nhờ tập trung tìm hiểu, nhận chuyển giao công nghệ nhân giống nấm, chỉ sau gần một năm, kỹ sư Đức cùng các cộng sự đã phân lập được 187 ống giống nấm sò, 183 ống giống nấm linh chi, sản xuất 260 lít giống nấm dịch thể cấp 1, 2, 3 và 100 ống giống gốc thuần của cả 2 loại.

Ông Vũ Công Quý đánh giá: “Đây là công nghệ mới rất hữu ích cho việc phát triển nghề sản xuất nấm tại địa phương. Trong quá trình sản xuất, thời gian nhân giống và vận chuyển đều được rút ngắn. Một ưu điểm khác là dễ dàng kiểm soát chất lượng giống, hạn chế tỷ lệ tạp nhiễm; đồng thời duy trì được chủng giống trong môi trường vô trùng, giảm tỷ lệ nhiễm bệnh, trong khi giá bán cho hộ dân để sử dụng trồng nấm thương phẩm rẻ hơn rất nhiều so với trước đây”. Theo kỹ sư Đức, công nghệ này nếu được chuyển giao thành công sẽ thúc đẩy ngành sản xuất nấm của Hải Phòng phát triển một cách hiệu quả.

Kết thúc quá trình chuyển giao công nghệ, trung tâm đã có 5 cán bộ kỹ thuật được đào tạo từ dự án, được cấp chứng chỉ đào tạo của đơn vị chuyển giao, 100% cán bộ được đào tạo nắm vững các kỹ thuật nhân nuôi giống nấm và vận dụng thành thạo quy trình công nghệ phục vụ triển khai dự án.

(Nguồn: Sản xuất nấm tại Hải Phòng: Ứng dụng công nghệ nhân giống dạng dịch thể //Báo Mới.- Ngày 6/8/2017)

 

34. Hải Phòng được hưởng cơ chế đặc thù từ ngày 15.9

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 89/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hải Phòng.

Theo đó, TP được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại. Mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách TP không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định.

Chính phủ ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương cho ngân sách TP để tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) mang tính chất phục vụ cấp vùng và các dự án lớn, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ ưu tiên huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Hải Phòng để thực hiện những dự án hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP. Việc bố trí vốn đối ứng trong nước cho các dự án này do ngân sách TP bảo đảm.

Đối với nhu cầu vay vốn nước ngoài để thực hiện những dự án quan trọng, thực hiện theo nguyên tắc: Trên cơ sở các dự án đã được HĐND TP thông qua, UBND TP đề xuất các chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo cơ chế Chính phủ vay về cho TP vay lại. TP chịu trách nhiệm bố trí từ ngân sách TP để hoàn trả theo quy định.

UBND TP được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phủ) không hoàn lại đối với các chương trình, dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định. UBND TP chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả các khoản viện trợ này, thực hiện chế độ hạch toán, kế toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.9.

(Nguồn: Hải Phòng được hưởng cơ chế đặc thù từ ngày 15.9 //Đông Bắc //Báo Đại biểu nhân dân ĐT.- Ngày 5/8/2017)

 

35. Thu ngân sách nội địa 7 tháng tăng trưởng 17,4%

(HPĐT)- 7 tháng, số thu ngân sách nội địa của Hải Phòng đạt 11.777 tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán Trung ương giao, 54,8% dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao, tăng 17,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, khu vực DNNN Trung ương 7 tháng thu đạt 1110 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán; DNNN địa phương đạt 659,5 tỷ đồng, bằng 51% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1948 tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán, tăng 20,7%. Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1942 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán và tăng trưởng 8,9%. Thu tiền sử dụng đất 7 tháng đạt 726,3 tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán. Thuế bảo vệ môi trường đạt 967 tỷ đồng, bằng 55,3% dự toán… 

Theo Cục Thuế Hải Phòng, kết quả trên là nhờ kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng; các biện pháp, giải pháp thu thuế, chống thất thu, chống nợ đọng mang lại hiệu quả cao. Cùng với việc chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp, 7 tháng, Cục Thuế thanh tra, kiểm tra 1187 doanh nghiệp, kiến nghị tăng thu 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có số nộp ngân sách giảm hơn so với cùng kỳ, Cục Thuế đang chỉ đạo rà soát, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất biện pháp khai thác các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nội địa năm 2017.

(HPĐT)- Tính tới hết tháng 7, các KCN, KKT trên địa bàn thành phố có 239 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 11,35 tỷ USD. Trong đó, 5 năm gần đây thu hút được số vốn đầu tư FDI nhiều hơn cả: năm 2012 đạt 1,2 tỷ USD; năm 2013 đạt 2,5 tỷ USD; năm 2014 đạt 1,1 tỷ USD; năm 2015 đạt 870 triệu USD; năm 2016 đạt 2,9 tỷ USD; 7 tháng năm 2017 đạt 588 triệu USD…

Đáng chú ý là các KCN, KKT của Hải Phòng thu hút được số dự án quy mô lớn của các tập đoàn, công ty xuyên quốc gia như GE, Bridgestone, Chevron, LGE, LGD, Idemitsu cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như Kyocera, Fuji Xerox, Nippro Pharma… Nhờ vậy, đã tạo việc làm cho khoảng 87.000 lao động Việt Nam với mức thu nhập bình quân 7,6 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, các KCN, KKT thu hút được 109 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 61.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư trong nước chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật các KCN, khu đô thị, công trình cảng, tạo nền tảng về kết cấu hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư.

(Nguồn: Thu ngân sách nội địa 7 tháng tăng trưởng 17,4% //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/8/2017)

 

36. Hơn 600 doanh nghiệp chưa nộp phí hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng

Theo báo cáo của UBND quận Hải An (đơn vị được UBND thành phố Hải Phòng giao tổ chức thu phí khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng), tính đến ngày 15/8/2017, tổng số thu tại các khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng là 884 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 605 doanh nghiệp chưa nộp phí, với tổng số tiền là 148 tỷ đồng.

Trước thực trạng một số doanh nghiệp chống đối không nộp phí hạ tầng cảng biển, gây nhiều khó khăn và làm thất thu nguồn ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Tùng đã yêu cầu Cục Hải quan, các doanh nghiệp Cảng Hải Phòng và UBND quận Hải An phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát lại biên bản xử phạt hành chính đối với các doanh nghiệp không nộp phí, truy thu, ký kết các biên bản xử phạt hành chính về thu phí; đồng thời, tổng hợp báo cáo UBND thành phố để xem xét xử lý.

Theo báo cáo của UBND quận Hải An (đơn vị được UBND thành phố Hải Phòng giao tổ chức thu phí khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng), tính đến ngày 15/8/2017, tổng số thu tại các khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng là 884 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 605 doanh nghiệp chưa nộp phí, với tổng số tiền là 148 tỷ đồng. Cụ thể là các doanh nghiệp như Công ty TNHH Thái Hưng (Hưng Yên), Công ty TNHH Tôn Hòa Phát (Hưng Yên); Công ty TNHH Sao Mai (Hà Nội); Công ty TNHH thép Hòa Phát (Hải Dương)...

Từ ngày 1/1/2017, UBND thành phố Hải Phòng đã triển khai Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND, ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố Hải Phòng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng; trong đó, nêu rõ, mức phí áp dụng đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan thu 2,2 triệu đồng/container 20feet hàng khô và 4,4 triệu đồng/container 40feet hàng khô, 2,3 triệu đồng/container 20feet hàng lạnh và 4,8 triệu đồng/container 40feet hàng lạnh, 50 nghìn đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời.

Đối với hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu thu 500 nghìn đồng/contaier 20feet và 1 triệu đồng/container 40feet, 50 nghìn đồng/tấn hàng đóng trong container. Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất nhập thu 250 nghìn đồng/container 20feet và 500 nghìn đồng/container 40feet, 20 nghìn đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời...

Mức thu phí này, UBND thành phố Hải Phòng đã tham khảo mức thu phí tại các địa phương có cửa khẩu như Quảng Trị, Tây Ninh, Lào Cai, Quảng Ninh và căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để xây dựng mức phí. So với mức thu phí của tỉnh Lào Cai, mức thu phí của thành phố Hải Phòng chỉ bằng 50% đối với container 20 feet và 62,5% đối với container 40 feet.

Tuy nhiên, ngay sau khi Nghị quyết 148 ra đời đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng có liên quan đến xuất nhập khẩu về những bất cập phát sinh và mức phí thu chưa hợp lý... Trước phản ứng này của doanh nghiệp, UBND thành phố Hải Phòng khẳng định việc thu phí hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng là đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, cho rằng, việc thực hiện thu phí là quyết định đúng đắn, phù hợp, góp phần bổ sung ngân sách tái đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

(Nguồn: Hơn 600 doanh nghiệp chưa nộp phí hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng //Đoàn Minh Huệ //Báo Mới.- Ngày 17/8/2017)

 

37. Thí điểm kết nối giám sát hàng hóa tại cảng biển lớn nhất miền Bắc

VOV.VN - Việc kết nối thông tin giữa Cảng, Hải quan và doanh nghiệp bằng phần mềm quản lý sẽ làm giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan.

Sáng nay (15/8), tại cảng Tân Vũ thuộc Công ty CP Cảng Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng đã chính thức kết nối hệ thống giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua hệ thống công nghệ thông tin. Việc kết nối hệ thống thông tin từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu đến với cơ quan Hải quan Hải Phòng hôm nay cũng là công việc tiếp theo của lộ trình hiện đại hóa ngành, cải cách thủ tục hành chính.

Trước đây, công tác quản lý hải quan qua hệ thống công nghệ thông tin chủ yếu tập trung ở khâu xử lý, làm thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, quy trình thủ tục hải quan và giao nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi độc lập với nhau, mất nhiều thời gian làm thủ tục với các bên, hầu hết các công việc này đều làm trên giấy và giao nhận bằng giấy.

Thông qua hệ thống kết nối, tất cả công việc này dồn về một mối, doanh nghiệp đến làm thủ tục xuất nhập khẩu giống như đến làm thủ tục hành chính tại đơn vị một cửa ở UBND các quận, huyện.

Khi thực hiện kết nối, Công ty CP Cảng Hải Phòng thực hiện kết nối hệ thống công nghệ thông tin với cơ quan Hải quan, từ đó giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Tân Vũ. Đặc biệt, việc kết nối thông tin giữa Cảng, Hải quan, doanh nghiệp bằng phần mềm quản lý, việc một lô hàng xuất nhập khẩu đi và đến sẽ nhanh hơn, các nghiệp vụ khác của ngành Hải quan cũng được thực hiện chuyên nghiệp hơn.

Theo cục Hải quan Hải Phòng, việc làm này có lợi cho 3 phía, doanh nghiệp, hải quan, cảng, từng khâu công việc của từng ngành được định rõ ràng và mặc định trên hệ thống, doanh nghiệp XNK chỉ đến 1 cửa để thực hiện công việc của mình.

Ông Nguyễn Kiên Giang, phó cục trưởng, cục Hải quan Hải phòng cho biết, quy trình quản lý kinh doanh của cảng và quy trình quản lý Nhà nước của hải quan, hải quy trình này phối hợp là 1.

“Trước đây Hải quan phải phát ra 1 chứng từ bằng giấy, nay trao đổi trên hệ thống đảm bảo tạo sự thuận lợi cao nhất cho việc kinh doanh của cảng và người dân, nhất là các doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu”, ông Giang cho biết.   

Đề án kết nối hệ thống giám sát hàng hóa hiện được triển khai thí điểm tại Cục Hải quan Hải Phòng đối với đường biển. Đối với đường hàng không sẽ thực hiện tại Cục Hải quan TP Hà Nội vào tháng 10/2017. Tiếp đó, ngành Hải quan sẽ triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc./.

(Nguồn: Thí điểm kết nối giám sát hàng hóa tại cảng biển lớn nhất miền Bắc //Báo Vov.vn.- Ngày 15/8/2017)

 

38. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để LGD, LG Innotek đi vào hoạt động

(HPĐT)- Sáng 15-8, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra hiện trường, chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án LG Display và LG Innotek tại Khu CN Tràng Duệ. Cùng dự có lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan.

Theo lãnh đạo LG Display, sau hơn 1 năm thực hiện, tới nay dự án đã cơ bản hoàn thiện khu vực nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất và khu ký túc xá. Từ 24- 7, công ty đã bắt đầu sản xuất hàng loạt và ngày 14- 8 đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên. Công ty đã tuyển gần 3000 công nhân và dự kiến sẽ tuyển dụng khoảng 20.000 lao động. Theo kế hoạch, công ty chính thức khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 12- 2017. Lãnh đạo công ty đề nghị thành phố quan tâm cung cấp điện ổn định cho nhà máy, tránh sự cố; khẩn trương hoàn thiện giai đoạn đầu của việc xây dựng trạm biến thế 110 KV; tăng cường thêm xe cứu hỏa để ứng phó khẩn cấp khi có sự cố; thay đổi làn đường và lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba nối giữa đường LG và quốc lộ 10; hoàn tất các công việc cuối cùng của GPMB…

Dự án LG Innotek cũng có tốc độ xây dựng khá khẩn trương và đã bắt đầu đi vào sản xuất. Công ty đã tuyển dụng 500 lao động và dự kiến năm 2018 nâng tổng số lên 3000 người. Dự kiến năng suất trong thời gian đầu đạt 200.000 sản phẩm/ tuần đối với ca mê ra đơn và kép, giai đoạn tiếp theo nâng lên 300.000 sản phẩm/ tuần. Công ty cho biết, đang triển khai giai đoạn 2 của dự án và mong muốn được thành phố áp dụng cơ chế ưu đãi về điện như giai đoạn 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện An Dương sớm hoàn tất các công việc cuối cùng trong công tác GPMB để bàn giao cho LGD. Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hải Phòng, Công ty CP Khu CN Tràng Duệ bàn bạc, xem xét, phối hợp chặt chẽ bảo đảm cung cấp điện ổn định cho cả 2 dự án cũng như áp dụng cơ chế ưu đãi về điện cho LG Innotek giai đoạn 2. Các đề nghị về giao thông, PCCC…, đồng chí giao các ngành liên quan giải quyết.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao chất lượng, tiến độ các dự án, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hải Phòng. Đồng chí mong muốn các công ty thúc đẩy nhanh hơn quá trình hoàn thiện, khánh thành nhà máy đúng kế hoạch đã định, bảo đảm các chỉ tiêu sản xuất như đã cam kết. Thành phố Hải Phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các dự án, cùng hướng tới mục tiêu thành công và hiệu quả./.

 (Nguồn: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để LGD, LG Innotek đi vào hoạt động //Hồng Thanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/8/2017)

 

39. Hải Phòng: Hội thảo tìm giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển

(TN&MT) - Ngày 22/8, tại Hải Phòng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tổ chức hội thảo: “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động, vì sự phát triển của doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố”.

Tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương Trần Kim Chung đánh giá: Trong 5 năm trở lại đây, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) của Hải Phòng tăng lên. Tuy nhiên, CPI Hải Phòng vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: tính cạnh tranh, tính năng động kém, chi phí thời gian, chi phí không chính thức còn nhiều. Để cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Hải Phòng cần xác định nhóm chỉ số CPI thành phần còn yếu kém, xác định các công việc mà doanh nghiệp và cơ quan hành chính cần thực hiện trong trình tự giải quyết thủ tục hành chính.

Theo ông Lê Trung Kiên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, TP. Hải Phòng hiện có hơn 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động, song 103 doanh nghiệp lớn của thành phố đã đóng thuế đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng thu nội địa của Hải Phòng trong năm 2016. Khả năng đóng thuế là biểu hiện sinh động nhất cho sức sống của doanh nghiệp.

Vậy những doanh nghiệp còn lại đang đứng ở đâu? Đó chính là trăn trở của lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Thời gian qua, TP. Hải Phòng đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp như: tổ chức các kỳ đối thoại giữa lãnh đạo cao nhất thành phố với doanh nghiệp và các ngành liên quan vào ngày 10 hàng tháng. Giảm thời gian cấp phép, chứng nhận cho nhiều loại giấy tờ như: thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trung bình là 2,46 ngày. Hơn 50% doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thông qua mạng internet.

Thời gian giải quyết thủ tục đầu tư từ khi nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư trong nước giảm trên 60% và dự án đầu tư nước ngoài giảm khoảng 30%. Thời gian cấp phép xây dựng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp là công trình và xuống còn không quá 10 ngày với các trường hợp cấp cho nhà ở riêng lẻ. Điều cốt yếu với doanh nghiệp là kinh doanh phải có kết quả. Hải Phòng đã và đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển, có sức cạnh tranh.

Đồng thời, Hải Phòng có những cải cách quan trọng về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế. Doanh nghiệp của Hải Phòng rất khó khăn để hợp tác với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Hải Phòng do giá thành sản phẩm được chào bán cao và chất lượng cũng không vượt trội so với các đối tác khác. Làm thế nào để thúc đẩy nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể phát triển tốt, có sức cạnh tranh là mục tiêu Hải Phòng tiếp tục kiên định thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội thảo, đa số ý kiến của doanh nghiệp đồng tình, vấn đề cải cách thủ tục hành chính của Hải Phòng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên sự cải cách vẫn chưa đồng đều ở các đơn vị, ban, ngành. Ông Đặng Thế Lưỡng, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hải An kiến nghị một số với thành phố một số nội dung liên quan đến đất đai như:  không để giá đất cao như hiện nay. Quỹ đất phải được phân bổ theo từng giai đoạn, phù hợp với sự phát triển chung của địa phương. Phải tính trước vấn đề môi trường, tránh tình trạng triển khai rồi mới phát hiện các vấn đề liên quan đến môi trường khiến nhà nước tốn kém ngân sách để xử lý. Cùng với vấn đề quản lý đất đai, Hải Phòng nên tạo thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, không có sự khác biệt giữa doanh nghiệp nước ngoài, trong nước, doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang.

(Nguồn: Hải Phòng: Hội thảo tìm giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển //Đăng Hùng //Báo Tài nguyên và môi trường ĐT.- Ngày 23/8/2017)

 

40. Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

THCL - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020.

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2020.

Theo đó,kế hoạch được triển khai thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp để hỗ trợ phát triển, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, nông dân trong việc đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp.

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua của toàn ngành nông nghiệp, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các HTXNN; thông qua thực hiện các phong trào thi đua tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy tính năng động, sáng tạo và kinh nghiệm hay trong phong trào để biểu dương khen thưởng nhân dịp sơ kết hằng năm trong giai đoạn 2017-2020.

Kế hoạch tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã: Xây dựng các văn bản, hướng dẫn và khuyến khích phát triển hợp tác xã; công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác; xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các hoạt động liên quan khác nhằm hỗ trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp; Các Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

(Nguồn: Hải Phòng: Nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp //Vũ Duyên //Báo Thương hiệu và công luận.- Ngày 24/8/2017)

 

41. Hải Phòng: Điểm sáng trong cả nước về phát triển kinh tế - xã hội

Trong 6 tháng đầu năm, với nhiều chuyển biến đột phá, tích cực, nổi bật, Hải Phòng đã trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển KT-XH. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 13,26%; chỉ số sản xuất CN tăng 21%; thu ngân sách nội địa tăng 17,8%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 22,5%...

Từ nền tảng vững chắc được xây dựng trong những năm qua, Hải Phòng đang tạo đà và tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, ấn tượng.

Phát huy sức mạnh nội lực:

Sức mạnh nội lực của Hải Phòng được thể hiện khá rõ trong năm 2017, thành phốquyết tâm thu ngân sách nội địa 21.500 tỷ đồng, tăng 4.000 tỷ đồng so với số thực hiện năm 2016 và 6 tháng qua thu được 10.128 tỷ đồng, bằng 47% dự toán.

Nhiều dự án, nhà máy công nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tăng doanh thu, sản lượng làm cho chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Theo Cục Thống kê Hải Phòng, so với mức tăng bình quân sản xuất công nghiệp của cả nước (5,7- 5,8%), Hải Phòng thực sự bứt phá vượt cao hơn hẳn, nằm trong top đầu. Cũng như vậy, Hải Phòng có mức tăng trưởng GRDP gấp khoảng 2,3 lần bình quân chung cả nước, cao hơn nhiều so với Hà Nội (7,37%), Thành phố Hồ Chí Minh (7,7%), Đà Nẵng (8,1%)…

Mức tăng trưởng 10,53% của dịch vụ cũng khá ấn tượng, khẳng định Hải Phòng đi đúng hướng khi coi dịch vụ là yếu tố hàng đầu cho sự tăng trưởng. Sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 13,38%; tổng số lượt khách qua cảng hàng không quốc tế Cát Bi tăng 26%, hàng hóa tăng 61%; khách du lịch tăng 10,39%...

Hải Phòng đang triển khai đồng loạt 11 công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của thành phố, trong đó nhiều dự án được thực hiện bằng sức mạnh nội lực như đường bộ ven biển, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Hàn, cầu Đăng, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quốc lộ 10, đường Ngô Gia Tự, đường Ngô Quyền…

Con số kỷ lục trong nhiều năm qua về số dự án giao thông đồng thời được thực hiện và các nguồn vốn được giải ngân đúng tiến độ cho thấy sức bật mạnh mẽ của Hải Phòng. Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn thành phố để đầu tư các dự án lớn, nổi bật là dự án Trung tâm thương mại Aeon, sân gôn Sakura…

Tiềm năng, nội lực kinh tế của thành phố càng có ý nghĩa hơn khi tất cả được chuyển hóa vào đời sống nhân dân với điều kiện sống, sinh hoạt, học tập, làm việc, khám chữa bệnh được nâng cao. Đặc biệt, gia đình chính sách, người nghèo được chăm lo chu đáo hơn. Dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay, thành phố  quyết định tặng mỗi gia đình chính sách, người có công với Cách mạng 2,5 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và quà. Đây là mức chi cao nhất từ trước tới nay, khẳng định người dân đang được thụ hưởng thành tựu từ kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tiếp tục bứt phá, tạo đà phát triển:

Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

tập trung nguồn lực bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cầu đường Tân Vũ – Lạch Huyện, Dự án phát triển Giao thông đô thị, Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn, Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 10, Cầu Bạch Đằng, Cầu Hàn, Cầu Hoàng Văn Thụ…

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách 2017 và hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nội địa mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV đề ra, Chủ tịch đề nghị ngành chức năng tiếp tục rà soát lại tất cả các khoản thu trên địa bàn, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các khoản thu đạt thấp so với kế hoạch như: thu hải quan, lệ phí trước bạ, thu tiền bán nhà, tiền sử dụng đất, khu vực nhà hàng, khách sạn, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách và kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế, không để phát sinh thêm nợ mới.

Thực hiện Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; Hải Phòng áp dụng triệt để, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, gian lận thuế, nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách 2017, hoàn thành sớm mục tiêu thu ngân sách nội địa đến năm 2020 của Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết kịp thời các điểm nóng...

(Nguồn: Hải Phòng: Điểm sáng trong cả nước về phát triển kinh tế - xã hội //Vũ Duyên //Báo Thương hiệu và công luận.- Ngày 25/8/2017)

 

42. “Cạn” nguồn lao động phổ thông

Theo thống kê của Sở LĐTB&XH, Hải Phòng có gần 10 khu cụm công nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp sử dụng hàng vạn lao động phổ thông. Tuy nhiên, việc tuyển lao động, nhất là đối với lao động phổ thông của nhiều doanh nghiệp hiện gặp không ít khó khăn...

Đại diện Cty TNHH Regina Miracle Internationnal Việt Nam ở khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Vsip, huyện Thủy Nguyên cho biết, hoạt động từ năm 2015 đến nay, công ty có khoảng hơn 13 nghìn lao động đang làm việc.

Theo lộ trình phát triển, đến hết năm 2018, công ty cần 30 nghìn lao động. Năm 2017-2018, công ty có nhu cầu tuyển 17 nghìn lao động ở các vị trí: công nhân may có tay nghề; công nhân học nghề may; kiểm hàng; khuôn mẫu; định hình; giao nhận; đóng gói và các vị trí lao động phổ thông khác.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần hàng trăm vị trí nhân viên biết nói tiếng Trung và cán bộ các phòng ban kế hoạch, quản lý nhân sự, quản lý chất lượng, thợ sửa chữa máy. Song khó khăn là hiện công ty phải tuyển lao động ở các địa phương khác, nhất là lao động phổ thông do lượng lao động ở Hải Phòng đang dần “cạn nguồn”.

Một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tràng Duệ như LG Display cũng có nhu cầu tuyển nhiều công nhân cả lao động phổ thông và lao động kỹ thuật với số lượng lớn. Cty TNHH quản lý Vinpearl cần tuyển hơn 300 lao động phổ thông và lao động có kỹ thuật phục vụ dự án sân gôn đảo Vũ Yên. Tuy nhiên các công ty này vẫn chưa tuyển đủ lao động.

Trong khi đó, theo Trung tâm dịch vụ và giới thiệu việc làm Hải Phòng, nhu cầu tuyển dụng lao động, nhất là về lao động phổ thông cũng rất vẫn rất lớn. Riêng năm 2016, thành phố có gần 1.500 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm với số lượng tuyển hàng vạn người. Tuy nhiên số lượng người lao động được tuyển vào làm đạt tỷ lệ rất thấp so với nhu cầu của các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng Việc làm (Sở LĐTB&XH) đánh giá, việc một số doanh nghiệp tuyển lao động đang gặp khó với hình thức tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp và tuyển qua sàn giao dịch việc làm có một số nguyên nhân như: Doanh nghiệp cần số lượng lớn lao động; lao động phổ thông đang “cạn” dần trong khi đó lao động cần trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề thì chưa đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trung bình mỗi năm, thành phố có khoảng 2 vạn người bước vào độ tuổi lao động nhưng phần lớn chọn con đường tiếp tục học tập tại các trường đại học, cao đẳng, một số lựa chọn học nghề. Việc các doanh nghiệp cần số lượng lao động phổ thông nhiều hơn số lao động bổ sung hằng năm dẫn tới tình trạng thiếu hụt lao động.

Theo các chuyên gia lao động, để học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường nghề đáp ứng được yêu cầu làm việc tại các doanh nghiệp, nhất thiết phải có sự gắn kết, kết nối giữa doanh nghiệp và các trường nghề. Việc kết nối sẽ giúp nhà trường biết nhu cầu thực sự của doanh nghiệp cần lao động kỹ thuật như thế nào, số lượng ra sao để đào tạo.

Hiện nay, việc liên kết giữa doanh nghiệp và trường nghề đã triển khai nhưng mới thực hiện ở một số doanh nghiệp lớn và một số trường nghề.

Phần nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng đi vào hoạt động, tuyển lao động nhưng lại phải đào tạo lại do mỗi doanh nghiệp có một yêu cầu khác nhau cho những phần việc cụ thể. Đơn cử cũng là may công nghiệp nhưng mỗi công ty, doanh nghiệp có một yêu cầu khác nhau. Hay như hàn các công trình, công đoạn việc cũng khác nhau.

Ngoài ra, điều quan trọng không kém là công tác dự báo và định hướng thị trường lao động.

(Nguồn: “Cạn” nguồn lao động phổ thông //Thủy Nguyên //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 29/8/2017)

 

43. Triển khai đề án Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm thức ăn đường phố từ cơ sở - Giải pháp trọng tâm là giám sát của cộng đồng

Ngày 13-3- 2017, UBND thành phố ban hành Quyết định 541 phê duyệt đề án mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố- cải thiện điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) thức ăn đường phố giai đoạn 2017- 2019. Báo Hải Phòng phỏng vấn ông Nguyễn Văn Toản, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm- đơn vị được giao là cơ quan Thường trực của Sở Y tế (đơn vị chủ trì thực hiện đề án) về một số vấn đề liên quan.

- Đề nghị ông cho biết nội dung chính của đề án mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố giai đoạn 2017- 2019?

 - Đề án tập trung cải thiện điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố tại 10 phường chọn làm điểm thuộc 4 quận gồm: Gia Viên, Máy Tơ, Lạch Tray (quận Ngô Quyền), An Biên, Hàng Kênh, Nghĩa Xá (quận Lê Chân), Quán Toan, Sở Dầu, Quang Trung (quận Hồng Bàng), Trần Thành Ngọ (quận Kiến An). Cùng với đó, thành phố sẽ triển khai 2 mô hình “Khu ẩm thực bảo đảm ATTP” tại quận Lê Chân và quận Ngô Quyền. Tại đây, người kinh doanh dịch vụ ăn uống được bố trí tập trung vào một địa điểm cố định. Nguồn nguyên liệu cung cấp để sản xuất, chế biến thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm ATTP. Khu ẩm thực có khu chế biến ăn uống hợp vệ sinh, có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống xử lý chất thải, nước thải; người bán hàng được tham gia các lớp tập huấn cung cấp kiến thức về ATTP, được khám sức khỏe định kỳ…

 Đề án rất quan tâm đến việc nâng cao năng lực quản lý cho hệ thống cơ quan chức năng trong bảo đảm ATTP đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố ở các phường làm điểm; tăng cường năng lực giám sát của cộng đồng trong công tác này. Tổng kinh phí ngân sách dành thực hiện đề án là hơn 2,9 tỷ đồng, ngoài ra có nguồn kinh phí xã hội hóa. Thành phố giao Sở Y tế là cơ quan thường trực thực hiện đề án, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện.

 - Lộ trình triển khai đề án và những nội dung ưu tiên thực hiện từ nay đến cuối  năm 2017 là gì?

 - Để thực hiện đề án đạt hiệu quả cao, thành phố xây dựng lộ trình thực hiện thành 2 giai đoạn. Giai đoạn từ tháng 5- 2017 đến tháng 6- 2018, triển khai mô hình cải thiện ATTP đối với cơ sở dịch vụ ăn uống cố định tại 10 phường điểm của 4 quận với mục tiêu: phấn đấu 90% số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cố định tại 10 phường này được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 50% số cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại các phường điểm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo nội dung Thông tư số 30 của Bộ Y tế. Cùng với đó, thành phố  xây dựng 2 khu ẩm thực bảo đảm ATTP tại quận Lê Chân và Ngô Quyền.

  Giai đoạn 2, từ tháng 6- 2018 đến tháng 12-2019, cùng với việc duy trì 10 mô hình điểm tại 10 phường, thành phố chuẩn bị các điều kiện để nhân rộng mô hình ra 30 phường trên địa bàn thành phố vào năm 2020; duy trì 2 mô hình quản lý khu ẩm thực tại quận Lê Chân và Ngô Quyền. Đến năm 2019, thành phố bắt đầu đưa loại hình kinh doanh dịch vụ hàng rong, lưu động (không có địa điểm cố định, các dịch vụ ăn uống trong chợ) vào quản lý ATTP; phấn đấu 100% số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cố định có chứng nhận đăng ký kinh doanh vào quản lý; 90% số cơ sở này được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và 70% số cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố đạt điều kiện bảo đảm ATTP theo Thông tư 30 của Bộ Y tế.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2017, từ thành phố đến các quận, phường thực hiện mô hình điểm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa đề án của địa phương mình. Ngay sau hội nghị triển khai đề án (ngày 25-7- 2017) , Chi cục ATVSTP hỗ trợ các phường làm điểm triển khai thu thập số liệu cơ sở thực phẩm, đánh giá thực trạng trước khi triển khai đề án; triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý cấp quận, phường điểm; các phường thành lập tổ giám sát ATTP. Tại hai quận Lê Chân, Ngô Quyền, dồn lực xây dựng 2 khu ẩm thực bảo đảm ATTP…

 - Điểm nhấn của đề án là có các giải pháp để tăng cường năng lực giám sát của cộng đồng về bảo đảm ATTP. Đề nghị ông cho biết hoạt động của các tổ giám sát này?

- Tại 10 phường điểm sẽ thành lập tổ giám sát ATTP với số lượng 5 người/ tổ, thành phần gồm: lãnh đạo UBND phường, cán bộ y tế, công an, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cộng tác viên ATTP, đại diện các hội, đoàn thể của tổ dân phố. Hằng tuần, tổ giám sát tuyên truyền về ATTP, tư vấn cho người kinh doanh, người tiêu dùng về ATTP. Hằng tháng, tổ giám sát ghi chép, báo cáo những ưu điểm, hạn chế của cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố với Ban chỉ đạo ATTP địa phương (cấp phường) để có hình thức xử lý phù hợp, phản ánh những kiến nghị của chủ cơ sở kinh doanh với Ban chỉ đạo. Tổ giám sát thực hiện kiểm tra ATTP tại các cơ sở 1 quý/lần.

 - Trân trọng cảm ơn ông!

 (Nguồn: Triển khai đề án Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm thức ăn đường phố từ cơ sở - Giải pháp trọng tâm là giám sát của cộng đồng //Kim Oanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/8/2017)

 

44. Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8- 1930 - 1-8-2017) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Chỉ 8 tháng sau khi Đảng ra đời, nhân Ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng  phát hành tài liệu “Ngày Quốc tể đỏ 1-8” lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột; phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Ngày 1-8 được Đảng quyết định là ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo.

87 năm qua, công tác Tuyên giáo cả nước nói chung, Tuyên giáo thành phố nói riêng đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng, đất nước và thành phố.

Năm 2017, tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình biển Đông tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tới mọi hoạt động kinh tế-xã hội. Trong điều kiện đó, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương và Thành ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể. Ban Tuyên giáo Thành uỷ với tinh thần “Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo” nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật là tham mưu với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết các hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa 12); xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28- 8- 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Ban Bí thư (khóa 9) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục đẩy mạnh tham mưu giúp cấp uỷ triển khai Kế hoạch số 32-KH/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổng hợp Báo cáo sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ thành phố; chủ trì phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức tốt điểm cầu hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư Trung ương sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu triển khai đề án “Đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020”…

 Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung tham mưu tuyên truyền, tổ chức thiết thực Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng; chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố và toàn hệ thống tuyên giáo tuyên truyền phục vụ hiệu quả chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách-cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2017…Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, báo cáo và tham mưu kịp thời, góp phần giúp Thành uỷ chỉ đạo giải quyết một số vấn đề bức xúc như giải phóng mặt bằng, thi công các công trình trọng điểm mang tính đột phá của thành phố; tình hình kinh tế -xã hội, sản xuất kinh doanh…định hướng dư luận, tổng kết kịp thời các nghị quyết của Thành uỷ trên các lĩnh vực liên quan, để bổ khuyết chỉ đạo phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Thời gian tới, hệ thống Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu với các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa 12); duy trì và tiếp tục triển khai học tập tốt chuyên đề năm 2017 “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”,“tự chuyển hóa" trong nội bộ”; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2017; xây dựng nông thôn mới; tình hình an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thông tin đối ngoại, các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố. Các hoạt động tuyên truyền, báo cáo viên tiếp tục đổi mới với nhiều hình thức linh hoạt, sinh động; nội dung thông tin bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hệ thống Tuyên giáo thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, định hướng và theo dõi chặt chẽ công tác tuyên truyền trên báo chí, công tác dư luận xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trước những vấn đề nảy sinh, bức xúc trên địa bàn thành phố giúp cấp ủy kịp thời xử lý. Công tác tuyên truyền, dư luận xã hội, lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa-văn nghệ, lịch sử Đảng tiếp tục đổi mới theo hướng ngày càng có sức thuyết phục và hiệu quả hơn. Những người làm công tác tuyên giáo của thành phố tiếp tục học tập, rèn luyện vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, sâu sắc về chuyên môn, chuyển tải đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nội dung đúng đắn, phong phú, phương thức phù hợp, sáng tạo, có sức truyền cảm, lan tỏa, thuyết phục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

(Nguồn: Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8- 1930 - 1-8-2017) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/8/2017)

 

45. Triển khai hiệu quả 6 chương trình tín dụng

Tính đến hết tháng 6, Phòng giao dịch NHCSXH huyện An Dương đã triển khai 6 chương trình tín dụng với tổng dư nợ 233,304 tỷ đồng.

Trong đó, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn chiếm 40%; cho vay hộ cận nghèo 17,4%; cho vay hộ nghèo 20%; cho vay học sinh - sinh viên 6,1%; cho vay giải quyết việc làm 5,2%; cho vay hộ mới thoát nghèo 10,7%. Trong quý II/2017, doanh số cho vay đạt 28.919 triệu đồng với 1.171 hộ vay; doanh số thu nợ đạt 23.864 triệu đồng với 1.210 hộ trả.

Cũng tính đến ngày 30-6, tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đã huy động được 11,959 tỷ đồng, đạt 90,89% kế hoạch năm 2017. Tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức cá nhân đạt 27,427 tỷ đồng, đạt 94,54%.

Đáng chú ý là công tác huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã đạt hiệu quả khá cao, tính đến 30-6, huy động được 4,737 tỷ đồng.

(Nguồn: Triển khai hiệu quả 6 chương trình tín dụng //Bùi Hạnh//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 7/8/2017)

 

46. Tình trạng đánh bắt thủy sản bằng kích điện tại huyện Kiến Thụy - Chưa xử lý dứt điểm

Bất chấp nguy hiểm và sự nguy hại đối với môi trường sinh thái, tình trạng người dân sử dụng kích điện đánh bắt cá vẫn diễn ra công khai ở nhiều địa phương của huyện Kiến Thụy. Trong khi đó cơ quan chức năng mới chỉ phát hiện, nhắc nhở, có xử lý cũng ở mức độ.

 Những ngày mưa cuối tháng 7, dạo quanh các cánh đồng thuộc địa bàn các xã Đông Phương, Ngũ Phúc, Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy), dễ gặp những người sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản. Dọc tuyến kênh Hòa Bình, một số người dùng kích điện tự chế ngang nhiên “chích” tôm cá. Ở một số địa phương khác cũng xảy ra tình trạng tương tự, thậm chí có nơi, hàng nhóm người dàn hàng ngang “càn quét” khắp cánh đồng. Ông Ngô Văn Hữu, một người dân sống ven sông Đa Độ, huyện Kiến Thụy cho biết: “Tại khu vực ven sông Đa Độ, nhiều người đánh cá bằng kích điện, có người còn dùng thuyền có lướt vét kích điện. Tôi nhiều lần thấy cá con chết nổi đầy trên mặt nước. Đánh bắt kiểu này, hầu như chẳng loài thủy sản nào có cơ may thoát khỏi, kể cả những con cá bằng ngón tay út”. Với những loại dụng cụ này, người sử dụng chỉ cần khoác bình điện cùng một bộ kích điện trên vai, nối dây dẫn nguồn điện xuống 2 mũi chích bằng kim loại nhọn lồng vào một vợt sắt, sau đó nhúng xuống nước là tôm cá “cứng đơ”. Việc làm này không chỉ hủy diệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên, mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

 Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Thụy Nguyễn Hữu Quân thuộc thẩm quyền thừa nhận, việc sử dụng xung điện đánh bắt trong khai thác thủy sản còn phổ biến ở các địa phương trên địa bàn huyện. Về việc này, huyện giao trách nhiệm các xã quản lý, xử phạt tại địa bàn của mình. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, chưa xã nào báo cáo xử phạt liên quan đến việc sử dụng kích điện tự chế. Chủ tịch UBND xã Đông Phương Phạm Văn Hậu cho rằng, nguyên nhân dẫn tới khó khăn trong kiểm soát người dân sử dụng kích điện là do địa bàn rộng, lực lượng mỏng. Trong khi đó, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng bộ kích điện thuộc thẩm quyền cấp xã quá thấp, dù bị tịch thu cũng dễ dàng sắm lại, nên không đủ sức răn đe.

 Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kiến Thụy cho biết, để hạn chế tình trạng này, bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục người dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái, huyện vừa thông báo tới các xã, kiện toàn đội ngũ tuần tra, xử lý việc sử dụng xung điện khai thác thủy sản. Huyện cũng phối hợp các ngành, tăng cường kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, sử dụng xung điện, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản. Đồng thời xử phạt nghiêm theo quy định mới của Chính phủ đối với hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Huyện xây dựng kế hoạch tái tạo nguồn lợi thủy sản bằng cách thả giống bổ sung vào nguồn lợi tự nhiên, bù lại lượng cá do người dân đánh bắt bằng xung điện. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho một số đối tượng sử dụng xung kích điện, có cam kết, giám sát của địa phương nơi cư trú.

 (Nguồn: Tình trạng đánh bắt thủy sản bằng kích điện tại huyện Kiến Thụy - Chưa xử lý dứt điểm //Vân Nga //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/8/2017)

 

47. Đến năm 2020, phấn đấu thành lập tối thiểu 2 cơ sở cai nghiện tự nguyện dân lập

Đến hết năm 2020, thành phố duy trì 2 cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đến năm 2030 duy trì 1 cơ sở cai nghiện bắt buộc, chuyển cơ sở cai nghiện ma túy hiện có thành cơ sở cai nghiện tự nguyện; thành lập điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc bổ sung thêm chức năng điều trị, cai nghiện ma túy cho các cơ sở y tế (bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp huyện, trạm y tế cấp xã), bảo đảm thuận lợi để thực hiện công tác cai nghiện tự nguyện... là những nội dung quan trọng trong Kế hoạch Triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được UBND thành phố ban hành.

Sở LĐTB&XH tiếp tục quản lý trực tiếp các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ, mô hình hoạt động thành cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế theo dõi về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân.

Công an thành phố rà soát, thống kê người nghiện ma túy, nhất là số đối tượng người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố, đảm bảo 100% người nghiện ma túy đều có hồ sơ theo dõi, quản lý; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, bảo đảm tốt an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Sở Y tế hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho người nghiện ma túy trong quá trình điều trị cai nghiện ma túy tại cơ sở; chỉ đạo mạng lưới cơ sở y tế phối hợp lực lượng Công an và cơ sở cai nghiện trong xác định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng sử dụng ma túy tại cộng đồng để áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại xã, phường, thị trấn và cai nghiện ma túy bắt buộc.

Các Sở, ban, ngành, thành phố phối hợp với Sở LĐTB&XH xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về tác hại của ma túy, hỗ trợ người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.

UBND các quận, huyện thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan của địa phương thực hiện nhiệm vụ cai nghiện ma túy; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện trên địa bàn quản lý trong quá trình hoạt động. Tuyên truyền sâu, rộng, nâng cao nhận thức trong nhân dân về tác hại của ma túy, các chủ trương, biện pháp cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố và tại địa phương. Tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận các dịch vụ cai nghiện tự nguyện và các dịch vụ chăm sóc y tế liên quan. Hỗ trợ người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất kinh doanh và tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chống tái nghiện ma túy…

(Nguồn: Đến năm 2020, phấn đấu thành lập tối thiểu 2 cơ sở cai nghiện tự nguyện dân lập //Phạm Hảo //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 16/8/2017)

 

48. Hải Phòng: Dân nơm nớp lo sợ khi cây xăng “mọc” sát nhà?

(Dân Việt) Nhiều năm nay, hơn 20 hộ dân ở tổ 4, khu I (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) hoang mang về việc cây xăng Đức Thuận (địa chỉ tại số 588-590 đường Nguyễn Văn Linh) “mọc” ngay sát nhà và khu dân cư tập trung đông người.

    Dân hoang mang, lo lắng...:

Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt nhận được đơn kiến nghị của tập thể hộ dân tổ 4, khu 1, đường Nguyễn Văn Linh về việc một trạm bán lẻ xăng dầu được xây dựng ngay cạnh nhà dân, khu tập trung đông dân cư tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường...

Bà Đỗ Thị Kim, trú tại số 1/586 đại diện cho 22 hộ dân tổ 4 bức xúc: "Không hiểu sao cơ quan nhà nước lại có thể cấp phép cho cây xăng sát với nhà dân như vậy? Nhà điều hành trạm xăng được xây dựng không có lối thoát hiểm, áp sát tường nhà ông Trần Trung Mỹ (số nhà 592), bể chứa xăng ngay cạnh con ngõ nhỏ 1,8m".

Theo bà Kim, điều đáng sợ nhất đối với 22 hộ dân sinh sống tại ngõ 586 chính là cây xăng án ngữ ngay trước con ngõ cụt này. Trường hợp có hỏa hoạn, xe cứu hỏa không thể vào trong ngõ để chữa cháy và người dân sinh sống phía trong không hề có đường thoát hiểm nào khác

Ông Vũ Hồng Dương, trú tại ngõ 586 cho biết thêm: Tuyến đường Nguyễn Văn Linh có lượng xe tham gia giao thông dày đặc, nhất là xe container và xe tải nên hay ùn tắc. Khi cây xăng đi vào hoạt động, việc sinh hoạt, đi lại của người dân ngõ 586 sẽ thực sự bất tiện, chưa kể tới khi sang chiết, nhập hàng, mùi xăng khuyếch tán ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Mặt khác, ngay đầu ngõ 586 và cạnh tường bao ngăn cách ngõ với trạm xăng Đức Thuận có 2 cột điện. Khoảng cách dây điện với cột bơm xăng và bể chứa xăng ngầm dưới mặt đất khá gần cũng là điều khiến bà con lo ngại...

Bà Trần Thị Lan (trú tại ngõ 586) lo lắng: Theo tập tục người Việt, vào dịp tháng Bảy âm lịch hàng năm, người dân cúng lễ và đốt vàng mã nhiều, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Chính vì vậy, hàng trăm người dân trong ngõ 586 hiện nay như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng khi cây xăng này đi vào hoạt động.

Dân nhiều lần phản đối:

Theo tư liệu thu thập của PV, ngày 30.11.2012 Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Đức Thuận được Sở xây dựng thành phố Hải Phòng cấp phép xây dựng số 84/GPXD (Xây dựng trạm xăng dầu) tại địa chỉ trên. Tuy nhiên, khi đơn vị này triển khai thi công đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của các hộ dân.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng tại công văn 4652/ UBND – CT ngày 01.7.2013, Sở Công Thương đã chủ trì cuộc họp cùng các sở ngành, kiểm tra thực tế công trình xây dựng Trạm kinh doanh xăng dầu của Đức Thuận vào ngày 09.7.2013 (tại 588 – 590 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân).

Kết quả kiểm tra cho thấy chủ đầu tư đã xây dựng nhà giao dịch và trạm bơm xăng dầu, bể ngầm chứa xăng dầu sai phép, sai so với hồ sơ thiết kế được cấp.

Ngày 12.7.2013, Đội thanh tra xây dựng quận Lê Chân ra quyết định số 87/ QĐ-TTrXD đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Đức Thuận. Cũng ngay sau đó, ngày 15.7.2013 UBND quận Lê Chân ra quyết định số 1368/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với cây xăng nêu trên với mức phạt 20.000.000 đồng và đơn vị này đã thực hiện việc nộp phạt ngay trong ngày 15.7.

Tuy nhiên, ngày 25.7.2013, khi Sở xây dựng tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng đối với Trạm xăng dầu Đức Thuận, doanh nghiệp vẫn tiếp tục cho người đổ 4 cột bê tông và không thực hiện việc ngừng thi công xây dựng.

Để xử lý tiếp công trình vi phạm nêu trên, ngày 31.7.2013 Thanh tra Sở xây dựng gửi văn bản số 87/TB-TTrXD cho UBND quận Lê Chân đề nghị lãnh đạo quận này chỉ đạo Đội thanh tra xây dựng độc lập quận, yêu cầu Chủ tịch UBND phường Vĩnh Niệm có các biện pháp ngăn chặn như ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước.

Chính vì vậy, cây xăng đang xây dựng dở này phải nằm phủ bạt từ đó cho đến đầu tháng 9.2015, Công ty Đức Thuận được cấp lần 2 giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế PCCC và ngày 05.4.2016, Sở xây dựng cấp giấy phép mới số 20/ GPXD cho trạm xăng dầu này.

Khi có đủ giấy tờ, đầu năm 2017, Công ty Đức Thuận tiến hành xây dựng tiếp cây xăng nói trên và tiếp tục bị các hộ dân trên phản đối gay gắt.

Trao đổi với PV Báo NTNN/Điện tử Dân Việt về thủ tục cấp phép xây dựng cho cây xăng nêu trên, ông Nguyễn Đình Quảng, Trưởng phòng cấp phép xây dựng của Sở xây dựng Hải Phòng cho biết: Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Đức Thuận đã từng bị Đội Thanh tra độc lập quận Lê Chân đình chỉ do xây dựng sai phép và sau đó được Sở xây dựng Hải Phòng cấp giấy phép khác vào năm 2016.

Cơ quan này cấp phép xây dựng cho cây xăng nêu trên sau khi đơn vị này đã được thẩm định có đầy đủ các thủ tục cần thiết của các cơ quan chức năng về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường…

Đại diện Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng, ông Lê Quốc Đạt, Trưởng phòng pháp chế điều tra khẳng định: Trình tự thẩm duyệt về PCCC cho trạm xăng dầu Đức Thuận tuân thủ theo QCVN 01: 2013/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân và quan sát của PV: Phần nhà điều hành, công trình của trạm xăng dầu Đức Thuận một bên áp sát số nhà 592 Nguyễn Văn Linh, đồng thời ngay gần cửa sổ của số nhà này và một bên cách ngõ 1,8m là nhà dân. Nhà điều hành trạm xăng dầu này không có lối thoát hiểm. Ngay phía sau nhà điều hành là đất và nhà bà Đỗ Thị Kim (trú tại ngõ cụt 586).

Cán bộ quản lý đô thị UBND phường Vĩnh Niệm cho biết, khi xây dựng, chủ đầu tư cây xăng cũng có văn bản báo cáo với chính quyền địa phương.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Luật Đại Nam) cho biết: Thiết kế cửa hàng xăng dầu phải thực hiện theo quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế của hàng xăng dầu” được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BCT  của Bộ Công thương.

Theo đó, Điều 6 của quy chuẩn này quy định: Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Kiến trúc cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với yêu cầu kiến trúc đô thị. Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2m bằng vật liệu không cháy…

Còn theo khoản 3, Điều 9  thì đối với cửa hàng xăng dầu cấp 3, Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm đến công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác ngoài cửa hàng là 10m. Nếu cửa hàng xăng dầu không thực hiện đúng những định tại quy chuẩn nêu trên là vi phạm pháp luật.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 thì xăng dầu là nguồn nguy hiểm cao độ, không những có nguy cơ cao về hỏa hoạn mà còn ảnh hưởng đến môi trường. Đặc biệt nguồn ô nhiễm môi trường từ hơi xăng dầu và nước thải. 

"Nếu đúng theo phản ánh của người dân nêu trên thì điều họ lo ngại là có cơ sở. Bởi theo mô tả về vị trí, địa hình của cửa hàng xăng dầu trên, nếu không may có hỏa hoạn xảy ra  thì việc xử lý vô cùng khó khăn; đặc biệt cửa hàng này lại án ngữ ngay ngõ cụt mà chưa thấy có công trình xử lý nước thải trước khi đổ ra hệ thống thoát nước.

Trong trường hợp này, tôi nghĩ, các cơ quan chức năng khi cấp phép không nên chỉ căn cứ vào các tiêu chí kỹ thuật mà cần phải xem xét đến cả phương án xử lý tình huống rủi ro có thể xảy ra. Và nhất là cần phải tạo được sự đồng thuận của người dân", Luật sư Tuấn nói.

(Nguồn: Hải Phòng: Dân nơm nớp lo sợ khi cây xăng “mọc” sát nhà? //Báo Dân viêtj.- Ngày 15/8/2017)

 

49. Hải Phòng: Bán đấu giá 39 container than nhập lậu, nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng

Hơn 1.100 tấn than chứa trong 39 container có nguồn gốc bất hợp pháp vừa được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 phối hợp với cục Hải quan Hải Phòng tổ chức bán đấu giá, nộp ngân sách Nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.

Ngày 15/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm chính trị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 đã xác nhận thông tin trên.

Theo đó, đây là kết quả của quá trình phối hợp giữa Cảnh sát biển vùng 1 và cục Hải quan Hải Phòng. Hai bên tổ chức trinh sát, phát hiện một số doanh nghiệp có chức năng kinh doanh than đã cho than vào container và vận chuyển bằng tàu thủy nội địa từ Quảng Ninh về Hải Phòng.

Sau khi củng cố thông tin, cuối tháng 6/2017, lực lượng phối hợp đã tổ chức kiểm tra tàu nghi vấn mang số hiệu NĐ-2388. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 36 container than đang được vận chuyển từ cảng Cái Lân (Quảng Ninh) về cảng Tân Vũ (Hải Phòng).

Chủ hàng là công ty CP đầu tư Hải Thành Phát có trụ sở tại Quảng Ninh. Làm việc với lực lượng chức năng, Giám đốc doanh nghiệp này xuất trình một bộ hóa đơn để chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra giấy tờ hàng hóa và lời khai của thuyền viên, lực lượng cảnh sát biển và hải quan phát hiện nhiều điểm nghi vấn nên quyết định tạm giữ tang vật và áp tải phương tiện về khu vực Bến Gót (huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng) để tiến hành mở rộng điều tra, xác minh.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 container than cũng của công ty CP đầu tư Hải Thành Phát đang tập kết tại cảng Cái Lân chờ tiêu thụ. Sau khi điều tra, xác minh làm rõ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 và cục Hải quan Hải Phòng xác định toàn bộ số than chứa trong 39 container, với tổng trọng lượng 1.108,83 tấn

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty CP đầu tư Hải Thành Phát số tiền 78,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật và bán đấu giá sung công quỹ tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

(Nguồn: Hải Phòng: Bán đấu giá 39 container than nhập lậu, nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng //Minh Sơn //Báo Người đưa tin.- Ngày 15/8/2017)

 

50. Hải Phòng: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

THCL - UBND Thành phố Hải Phòng vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác PCCC đối với các khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để đảm bảo an toàn PCCC, giữ gìn an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, hạn chế các sự cố cháy, nổ xảy ra và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra đối với các khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố Hải Phòng yêu cầu UBND các quận, huyện phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố và các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch của UBND thành phố: về xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC và xây dựng mô hình khu dân cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn PCCC.

Đồng thời, phối hợp với Cảnh sát PCCC, Công an các quận, huyện và các ngành chức năng tiến hành đợt kiểm tra toàn diện, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC đối với các hộ gia đình trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh các mặt hàng nguy hiểm về cháy nổ. Việc kiểm tra công tác PCCC ở địa bàn khu dân cư phải hoàn thành trong tháng 9/2017, báo cáo về UBND Thành phố.

Cảnh sát PCCC thành phố kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch của UBND Thành phố về xây dựng mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC và xây dựng mô hình khu dân cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn PCCC, báo cáo đề xuất UBND Thành phố công nhận các chợ, khu dân cư, tổ dân phố, nhà tẳp thể an toàn PCCC. Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC đối với các hộ gia đình, khu chung cư trên địa bàn thành phố.

UBND các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo UBND cấp xã cấp phát tờ rơi khuyến cáo về PCCC trong nhà dân tới từng hộ dân; hàng ngày phát trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, thị trấn về công tác đảm bảo an toàn PCCC trong khu dân cư để mỗi người dân quan tâm thực hiện biện pháp phòng ngừa cháy nổ, hạn chế các tổn thất có thể xảy ra.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố cùng các ngành chức năng, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tới các tầng lớp quần chúng nhân dân.

Đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, các giải pháp, biện pháp phòng cháy, biện pháp thoát nạn, cứu người, chữa cháy ban đầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra để người dân biết, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

(Nguồn: Hải Phòng: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy //Vũ Duyên //Báo Thương hiệu và công luận.- Ngày 11/8/2017)

 

51. Vinh danh những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam

(HPĐT)- “Những tấm lòng nhân hậu, sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của các nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tiếp thêm động lực cả về vật chất, tinh thần giúp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống”- đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh tại hội nghị “Vinh danh những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam” diễn ra sáng 10-8 tại Trung tâm hội nghị thành phố.

Cùng dự hội nghị có đồng chí: Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, các nhà tài trợ và 68 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

 Đồng chí Lê Khắc Nam đề nghị các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin cần bám sát sự chỉ đạo của trung ương, thành phố thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm hơn nữa đến phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” bằng những hành động cụ thể, thiết thực như: hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế; tạo cơ hội việc làm, dạy nghề, học nghề cho con, cháu nạn nhân…

 Nhân dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen 3 tập thể và 34 cá nhân; trao bằng ghi nhận “Tấm lòng vàng” tặng 57 cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Hội Nhà báo thành phố trao giải tặng 8 tác giả có tác phẩm xuất sắc viết về những tấm gương tiêu biểu chăm sóc nạn nhân và nạn nhân vượt khó vươn lên; đại diện các nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trao số tiền gần 2 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin; Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trao quà tặng 68 gia đình nạn nhân tiêu biểu.

(Nguồn: Vinh danh những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam //Báo Hải Phòng.- Ngày 11/8/2017)

 

52. Kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức chậm trễ giải quyết công việc

(HPĐT) - Chiều 16-8, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp bàn phương án xử lý việc bỏ sót 657 hộ người có công tại huyện Vĩnh Bảo thuộc diện được cấp kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và việc chậm giải quyết dự án trồng cây xanh cách ly kết hợp điểm đỗ xe tạm trước cổng Nhà máy xi măng Chinfon tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

 Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các sở, ngành chức năng, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, thời gian qua việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ và nhiệm vụ được giao của các sở, ngành, đơn vị, địa phương có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn một số sở, ngành, địa phương xảy ra tình trạng cán bộ, công chức chậm trễ, sai sót triển khai nhiệm vụ, công việc được giao, ảnh hưởng xấu đến tiến độ giải quyết công việc, môi trường đầu tư kinh doanh.

 Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố phê bình Giám đốc Sở Xây dựng với trách nhiệm của người đứng đầu để chậm trễ trong giải quyết hai vụ việc nêu trên. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra, xem xét trách nhiệm cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Sở, nếu có vi phạm trong thực thi công vụ, nghiêm túc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Đối với cán bộ thuộc thẩm quyền của Thành ủy, báo cáo để Thành ủy có biện pháp xử lý. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn Sở Xây dựng triển khai các bước xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức bảo đảm đúng quy trình, quy định, báo cáo UBND thành phố.

(Nguồn: Kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ, công chức chậm trễ giải quyết công việc //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/8/2017)

 

53. Thí điểm thu tiền điện tại quầy ở Hải Phòng: Kịp thời xử lý những bức xúc của người dân

Những ngày vừa qua, Điện lực Hải Phòng thí điểm thu tiền điện tại quầy ở một số phường của quận Lê Chân và Kiến An. Việc thay đổi này ít nhiều ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, khiến một số người tỏ ra bức xúc.

Chiều 16.8, rất đông người dân có mặt tại điểm thu tiền điện số 274 Lạch Tray để thanh toán tiền điện. Nhiều người cho biết, đây đã là lần thứ 2, 3, 4 họ ra đây mới đóng được tiền, bởi số lượng khách hàng thì đông, còn nhân viên thu tiền thì quá ít.

Chị Nguyễn Bích L (ở phường Đông Hải, quận Lê Chân) cho biết: Tôi thấy việc đóng tiền điện tại quầy cực kỳ mất thờ gian, không hợp lý. Những người ở nhà nội trợ thì có thể ra đóng tiền được, còn những người đi làm như chúng tôi thì không thể xin nghỉ giữa chừng về đóng tiền điện.

Theo anh Nguyễn Mạnh T (phường Kênh Dương, Lê Chân): "Chúng tôi rất ủng hộ việc triển khai thu tiền điện tại quầy , tuy nhiên, cũng cần đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng đến giao dịch. Nhất là khi lượng khách hàng đến giao dịch lớn thì phải bố trí đủ máy móc thiết bị, nhân viên thu tiền, để khách hàng không phải chờ lâu. Ngoài ra, chỗ để phương tiện cần có người trông coi chứ không thể “quý khách tự quản lý phương tiện” được".

Theo ông Trần Đình Chương - Giám đốc Điện lực Kiến An, từ tháng 8.2017, Điện lực Kiến An tổ chức thí điểm hình thức thu ngân tại quầy cho 7.800 khách hàng trên địa bàn phường Lãm Hà, Đồng Hòa, Quán Trữ. Do mới thí điểm triển khai nên trong quá trình thực hiện cũng không tránh khỏi những thiếu sót.

Theo một lãnh đạo Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, về việc phản ánh của nhân dân liên quan đến nơi trông giữ xe và sự quá tải trong công tác thanh toán tại một số quầy ở quận Lê Chân, ngay trong ngày 16.8, Cty đã chỉ đạo Điện lực Lê Chân tăng cường máy móc, thiết bị, nhân viên và bố trí công nhân trông xe, để khách hàng yên tâm khi giao dịch tại các quầy thu tiền điện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, kịp thời giải quyết những thắc mắc của người dân liên quan đến dịch vụ khách hàng, hoàn thiện công tác thu tiền điện tại quầy và qua tài khoản ngân hàng.

(Nguồn: Thí điểm thu tiền điện tại quầy ở Hải Phòng: Kịp thời xử lý những bức xúc của người dân //Tiến Nguyễn //Báo Mới.- Ngày 17/8/2017)

 

54.Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Bệnh viện quốc tế Vinmec, Công ty LG Display Việt Nam, Tập đoàn FPT: Phối hợp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân

(HPĐT) - Sáng 16-8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì làm việc giữa lãnh đạo Bệnh viện quốc tế Vinmec (Tập đoàn Vingroup) và các bệnh viện công tại Hải Phòng, bàn các giải pháp phối hợp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Sở Y tế; Giám đốc các bệnh viện Việt Tiệp, Phụ sản; Nhi Hải Phòng… 

Lãnh đạo Bệnh viện Vinmec  cho biết,  từ khi Bệnh viện Vinmec đầu tiên khai trương năm 2011 ở Hà Nội, đến nay toàn quốc có  5 bệnh viện Vinmec tại Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Quảng Ninh và tới đây là Vinmec Hải Phòng, năm 2019 là Vinmec Cần Thơ. Ưu thế của hệ thống bệnh viện Vinmec là cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị tốt. Trong đó, có 20% bác sĩ, chuyên gia giỏi nước ngoài cùng hợp tác tích cực với các bác sĩ những bệnh viện đầu ngành trong nước. Vinmec Hải Phòng được xây dựng trên diện tích 15.120m2, diện tích sàn 28.987m2, quy mô 8 tầng nổi 1 tầng hầm, có 181 giường… Phòng bệnh đạt tiêu chuẩn 5 sao, tất cả đều là phòng đơn. Đây là bệnh viện đa khoa nhưng tập trung mạnh vào các chuyên khoa mũi nhọn như nội tim mạch, tim mạch can thiệp, chẩn đoán hình ảnh… Dự kiến, bệnh viện sẽ hoàn thiện toàn bộ trang thiết bị, vận hành thử đầu năm 2018 và chính thức khai trương sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

 Đại diện các bệnh viện lớn của Hải Phòng mong muốn tăng cường phối hợp, hợp tác với Bệnh viện Vinmec Hải Phòng về chuyên môn, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại… khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là trong phát triển các chuyên khoa mũi nhọn và các kỹ thuật mới…

 Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, Bệnh viện Vinmec Hải Phòng là sự thể hiện quyết tâm cao của Tập đoàn Vingroup mong muốn đóng góp vào sự phát triển nền y tế hiện đại của thành phố. Từ sự ra đời của Bệnh viện Vinmec đặt ra các yêu cầu mới về phát triển nền y tế Hải Phòng, hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp, hiện đại; về sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện công và bệnh viện tư về mọi mặt, từ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi tới việc chẩn đoán, chữa trị, tận dụng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại. Qua đó, tạo sự chuyển động về mô hình quản lý, tăng cường tự chủ tài chính, chống tiêu cực. Đặc biệt là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, để người dân Hải Phòng không phải lên Hà Nội hoặc phải ra nước ngoài chữa bệnh. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Bệnh viện Vinmec Hải Phòng rà soát lại tiến độ, hoàn tất trước ngày 31-12-2017 và đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. Đồng chí mong muốn Vinmec chú trọng tới công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhiều bác sĩ, chuyên gia giỏi về làm việc, tăng cường phối hợp với các bệnh viện lớn tại Hải Phòng để khám, chữa bệnh cho người dân đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất. Đồng chí giao Sở Y tế, các bệnh viện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Vinmec, đồng thời tự đổi mới về mọi mặt, vươn lên theo kịp yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về Bệnh viện Vinmec và xu hướng phối hợp bệnh viện công tư để người dân tin tưởng tới khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Hải Phòng.

 Cũng sáng 16-8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp và làm việc với ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Sở Thông tin-Truyền thông…

Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Bùi Quang Ngọc cho biết, thành phố Hải Phòng và Tập đoàn FPT ký kết hợp tác từ 4 năm nay. Tuy nhiên tốc độ triển khai các công việc chưa như mong muốn. Trong đó, việc phối hợp thực hiện đề án chính quyền điện tử còn chậm. Ông Bùi Quang Ngọc đề nghị lãnh đạo UBND thành phố; các ngành liên quan tạo điều kiện để Tập đoàn phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông triển khai gấp các thủ tục liên quan tới đề án chính quyền điện tử để kịp phê duyệt trước 31-10 theo quy định của Luật Đầu tư công, kịp triển khai và giải ngân nguồn vốn đầu tư ngay trong năm 2018. Ông Bùi Quang Ngọc khẳng định, với uy tín, với tiềm lực, kinh nghiệm và đặc biệt là đội ngũ nhân lực tinh thông, FPT có thể mang tới những giải pháp có hiệu quả cao nhất trong xây dựng chính quyền điện tử Hải Phòng với một hệ thống, một trung tâm, một cơ sở dữ liệu chung… Ngoài ra, FPT cũng có thể phối hợp chặt chẽ với thành phố trong triển khai xây dựng ngành Y tế điện tử phục vụ tất cả các bệnh viện trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố thông minh…

 Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao tiềm lực, uy tín của Tập đoàn FPT và mong muốn FPT sớm đầu tư về Hải Phòng. Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để thực hiện các dự án của FPT, đặc biệt là các dự án về đào tạo nhân lực, trung tâm phần mềm… Về đề án xây dựng chính quyền điện tử, đồng chí Bí thư Thành ủy cơ bản nhất trí và giao Sở Thông tin- Truyền thông, các ngành liên quan có sự phối hợp chặt chẽ để bảo đảm các thủ tục cần thiết triển khai đầu tư. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và các dự án thành phần hiệu quả, bảo đảm áp dụng được ngay trong công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố. Tập đoàn FPT cùng rà soát các nội dung đã ký biên bản hợp tác và nhanh chóng thúc đẩy triển khai, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố Hải Phòng.

Cũng trong sáng 16-8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp và làm việc với ông Suk Myung Su, Tổng Giám dốc Công ty LG Display Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; Văn phòng Thành ủy…

 Ông Suk Myung Su phấn khởi cho biết, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quyết tâm cao của Tập đoàn LG, sau hơn 1 năm khởi công, đến nay dự án hoàn thành giai đoạn 1 với hệ thống nhà xưởng, khu vực văn phòng và khu ký túc xá, chính thức đi vào sản xuất. Công ty tuyển dụng gần 3000 lao động, năm 2018 sẽ tuyển tới 10.000 lao động với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng trở lên. Dự kiến, công ty sẽ tổ chức lễ hoàn công vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 và mong được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo thành phố Hải Phòng đối với sự kiện quan trọng này. Lãnh đạo công ty đề nghị thành phố quan tâm cung cấp điện ổn định để bảo đảm hoạt động sản xuất. Giai đoạn 2 của công ty đang được thực hiện khẩn trương, thu hút số lượng lớn lao động xây dựng, mong thành phố hỗ trợ tạo điều kiện trong công tác quản lý an ninh trật tự.

 Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao tiến độ, tốc độ xây dựng nhà máy của Tập đoàn LG Display, nhanh chóng đi vào sản xuất, tạo nhiều việc làm cho người lao động với thu nhập ở mức khá cao. Đồng chí cơ bản đồng ý với các đề nghị của công ty và mong muốn có thể sớm tổ chức lễ hoàn công trong tháng 10. Về các kiến nghị liên quan tới việc cung cấp điện, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban quản lý Khu Kinh tế, các ngành liên quan làm việc với Khu CN Tràng Duệ, chấm dứt tình trạng bán điện qua công ty trung gian để bảo đảm nguồn cung cấp ổn định ở mức tối ưu cho doanh nghiệp, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng giao UBND thành phố, lãnh đạo các ngành, các cấp tạo điều kiện để Công ty LG Display triển khai giai đoạn 2 với tốc độ nhanh chóng và thuận lợi.

(Nguồn: Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với Bệnh viện quốc tế Vinmec, Công ty LG Display Việt Nam, Tập đoàn FPT: Phối hợp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân //Hồng Thanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/8/2017)

 

55. Xây dựng gia đình văn hóa: “Cú hích” cho sự phát triển

Những năm trở lại đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp các địa bàn dân cư. Đặc biệt, việc xây dựng gia đình văn hóa được coi là một trong những nội dung vô cùng quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà để phát triển kinh tế xã hội của thành phố...

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Sở văn hóa và Thể thao thành phố, tính đến hết năm 2016, toàn thành phố có 514.612 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đố có 460.369 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và đạt tỷ lệ 89%.

Nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả cao trong việc triển khai xây dựng gia đình văn hóa như quận Đồ Sơn, có 12.121 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa trong đố có 11.597 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,7% . Hay như quận Ngô Quyền, có 39.401 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 24.809 hộ đạt ganh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,3%.

Gia đình là tế bào của toàn xã hội, là tổng hợp các mối quan hệ, ứng xử, giá trị nhân cách, tình cảm, đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cộng đồng, dân tộc.

Hiện nay, sự phát triển của phong trào xây dựng Gia đình văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó góp phần giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh đối với từng người, từng gia đình; tác động tích cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố.

Trong những năm qua, hầu hết các hộ gia đình đăng kí xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố đã chủ động trong phát triển kinh tế, tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo. Nhiều hộ gia đình còn mở rộng sản xuất, chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất và hiệu quả cao; những hộ gia đình văn hóa làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu đã giúp đỡ các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn bằng cách hỗ trợ vay vốn, mua cây, con giống không lấy lãi…

Theo ông Lê Văn Chương – Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao nhận định: “Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã trở thành động lực để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Các gia đình văn hóa đều là những hạt nhân tích cực trong nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua, là những điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời, cũng là điểm tựa vững chắc trong việc đẩy lùi từng bước các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, nghiện hút… góp phần phòng chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là cơ sở cho việc xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa phát triển bền vững”.

Cũng theo ông Chương, các gia đình văn hóa còn là những tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực tiên phong trong việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện dồn điền đổi thửa và vận động các gia đình khác cùng thực hiện, xây dựng những cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung để canh tác cơ giới.

Nhiều gia đình còn là những hạt nhân tiêu biểu trong việc hiến đất, trả đất, giải phóng mặt bằng các dự án, góp phần vào xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Để có được kết quả đó, tại các đơn vị, địa phương nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “3 tốt (tiết kiệm tốt, tương trợ tốt, nuôi dạy con tốt)” của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, mô hình “Câu lạc bộ tuyên truyền dân số, sức khỏe sinh sản thanh niên vị thành niên” của Thành đoàn Hải Phòng, phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong nông dân”, “Vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” của Hội nông dân thành phố; hay cuộc vận động “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của UBMT Tổ quốc việt Nam thành phố…

Bà Lê Thị Ngọc Bách – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Kiến Thụy chia sẻ: “Xác định việc xây dựng gia đình văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, hội LHPN huyện cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để vận động các hội viên, nhân dân thực hiện tốt các phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

Trong đó có mô hình gia đình 5 không, 3 sạch với 8 tiêu chí trọng tâm: Gia đình không đói nghèo, gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, gia đình không sinh con thứ 3 trở lên, gia đình không có bạo lực gia đình, gia đình không có trẻ suy sinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch nếp, sạch ngõ”.

Xây dựng gia đình văn hóa có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà cụ thể là xây dựng gia đình văn hóa tại các làng, xóm, khu dân cư đã góp phần quan trọng trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nâng cao dân trí, tạo sự đoàn kết trong nhân dân, đặc biệt từng bước thực hiện thắng lợi của công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

(Nguồn: Xây dựng gia đình văn hóa: “Cú hích” cho sự phát triển //Ngân Phạm //Báo An ninh Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/8/2017)

 

56. Hải Phòng: Lở núi, 40 khối đá vùi lấp nhà dân

- 40 khối đá từ trên núi bất ngờ đổ ập, vùi lấp một căn nhà của dân. Rất may, người trong nhà đi vắng nên thoát nạn:

Sự cố sạt lở xảy ra lúc 23h 30 ngày 20/8 tại khu vực núi Trại Sơn C (thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) làm toàn bộ căn nhà của ông Nguyễn Phúc Thiện bị vùi lấp.

Vụ sạt lở xảy ra vào đêm khuya, thời điểm ông Nguyễn Phúc Thiện không có mặt tại hiện trường. Rất may lúc đó, vợ con của ông đang ngủ ở phía ngoài lán, cách đó khá xa nên không xảy ra thiệt hại về người.

Căn nhà bị vùi lấp được gia đình ông Thiện dùng làm cửa hàng vá lốp xe và sửa chữa máy khoan.

Sáng 21/8, đoàn công tác của UBND huyện Thuỷ Nguyên đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xem xét vụ việc.

Ông Lại Đức Long, Trưởng phòng TN& MT huyện Thuỷ Nguyên cho biết: Ngọn núi bị sạt lở có tên là núi Trại Sơn C, trước đây được cấp cho HTX Lại Xuân sản xuất vôi. HTX này đã khai thác và để lại phần chân núi, cao khoảng 3-4 mét, khối lượng còn khoảng 400 khối đất đá. Cách đây mấy năm, núi này nằm trong khu vực được cấp cho công ty xi măng Phúc Sơn làm vùng khai thác nguyên liệu, do chưa đủ thủ tục nên công ty này bị tạm dừng khai thác từ đầu năm 2017.

Trước khi được cấp phép cho công ty xi măng  Phúc Sơn, các hộ dân sống cạnh ngọn núi Trại Sơn C (trong vòng bán kính 200m) đã được đền bù và giải  phóng mặt bằng để khai thác an toàn. Nhà ông Thiệu cũng nằm trong diện giải toả. Ông Thiệu đã nhận tiền bồi thường (hơn 200 triệu đồng) nhưng chưa di chuyển với lý do bồi thường chưa thoả đáng.

Cũng theo ông Lại Đức Long, ngọn núi này từng được khai thác, đặc biệt là bị nổ mìn dẫn đến rung động nhiều nên liên kết đất đá rất yếu.

Hiện nhà chức trách huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu gia đình ông Thiệu di dời khỏi nơi xảy ra sạt lở.

(Nguồn: Hải Phòng: Lở núi, 40 khối đá vùi lấp nhà dân //Báo Vietnamnet.vn.- Ngày 22/8/2017)

 

57. Say mê "nhóm lửa" thiện nguyện

Nguyễn Trung Nghĩa – Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Người Hải Phòng được nhiều người biết đến bởi giàu lòng nhân ái. Khi được hỏi về cơ duyên thành lập CLB Người Hải Phòng, chàng trai sinh năm 1987 chia sẻ: “Trước đó, tôi từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, từ thiện cùng một số đơn vị trong vai trò là tình nguyện viên. Chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh, ý thức được bản thân là người may mắn, tôi tâm nguyện được góp phần thay đổi cuộc sống của những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi vận động những người bạn cùng chí hướng thành lập CLB tình nguyện Người Hải Phòng vào năm 2012.

CLB lúc mới thành lập chưa được nhiều người biết đến, chỉ vỏn vẹn hơn 10 người tham gia. Số thành viên ít ỏi nên việc duy trì các hoạt động của CLB gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh số tiền thu được từ công việc kinh doanh riêng, Nguyễn Trung Nghĩa và các thành viên triển khai một số hoạt động như chương trình biểu diễn “Nghệ thuật đường phố”, “Giải bóng đá từ thiện”… tạo ấn tượng và nhận được nhiều sự ủng hộ, bước đầu gây quỹ tình nguyện. Với chương trình “Người Hải Phòng hướng về miền Trung ruột thịt 2016”, Nguyễn Trung Nghĩa với vai trò trưởng đoàn, khởi hành chuyến xe yêu thương thẳng tiến về tỉnh Quảng Bình động viên, tiếp sức đến trường cho học sinh sau mưa lũ. 300 suất quà trị giá hơn 135 triệu đồng được trao tận tay các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi. Nhân dịp Tết Trung thu 2016, anh và các thành viên ngày đêm cặm cụi làm từng chiếc đèn lồng trung thu, thu gom từng cân gạo, thùng mì, quần áo để tặng 146 suất quà và học bổng trị giá 45,7 triệu đồng đến trẻ em hiếu học và người già neo đơn tại các huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên.

 Trong 5 năm duy trì và phát triển CLB, Nguyễn Trung Nghĩa không chỉ giúp đỡ nhiều người vượt qua hoàn cảnh khó khăn mà quan trọng hơn, anh truyền ngọn lửa thiện nguyện đến với nhiều người trẻ khác. Số lượng hội viên ngày càng tăng, hiện CLB có hơn 50 thành viên nòng cốt. Các chương trình như “Vì người nghèo”, “Trung thu cho em”, “Tết ấm áp” do anh khởi xướng trở thành hoạt động hằng năm của CLB Người Hải Phòng. Để một chương trình thiện nguyện thành công , anh và các thành viên trực tiếp đến từng nơi, từng hoàn cảnh để thăm hỏi, lấy thông tin. Bằng cách khai thác sức mạnh truyền thông từ trang mạng xã hội như Facebook, Nguyễn Trung Nghĩa đăng bài về những mảnh đời cần giúp đỡ. Qua đó đã thu hút nhiều cá nhân, đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần. Với chương trình “Tết ấm áp 2017”, CLB tặng 100 suất quà và học bổng cho 100 học sinh nghèo vượt khó huyện An Dương với tổng giá trị 32,5 triệu đồng. Gần đây nhất, giải bóng đá từ thiện “Người Hải Phòng Cup lần 2-2017” do anh phát động, diễn ra từ ngày 3-6 đến ngày 1-7 gây quỹ được hơn 20 triệu đồng. Số tiền này được dành tặng nhiều học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố.

 (Nguồn: Say mê "nhóm lửa" thiện nguyện //Mạc Dương //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 22/8/2017)

 

58. Thị trường đồ dùng học tập trước năm học mới: Hàng Việt đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại

Từ đầu tháng 8, mặc dù mới hơn 6 giờ sáng nhưng ở một số hiệu sách trên địa bàn thành phố đã mở cửa, lượng khách hàng ra vào mua sắm khá tấp nập. Cũng chính vì thế mà thị trường đồ dung học tập trở nên vô cùng sôi động...

Tại các trung tâm phát hành sách lớn trên địa bàn thành phố như Nhà sách Nhà sách Tiền Phong ở Lạch Tray, Trần Nguyên Hãn; Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nam Cường ở Đinh Tiên Hoàng; các cửa hàng ở đường Cầu Đất, Nguyễn Đức Cảnh, Đình Đông…đều tấp nập phụ huynh, học sinh mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho năm học mới.

Hầu hết các nhà sách đều ưu tiên dành riêng một khu vực lớn để trưng bày các bộ sách giáo khoa các cấp, sách tham khảo, các loại vở học sinh, dụng cụ học tập như cặp sách, hộp bút, bút, mực, đèn…

Mỗi dòng sản phẩm đều có số lượng khá lớn, đa dạng, phong phú về mẫu mã, kích thước, các nhãn hiệu hàng hóa và được niêm yết giá công khai.

Theo quan sát, giá của 1 bộ sách giáo khoa các lớp cấp tiểu học khoảng 150.000 đồng, cấp THCS dao động trong khoảng từ 160.000 - 180.000 đồng; sách tham khảo từ 20.000-170.000 đồng/cuốn; các loại bút viết từ 5.000-75.000 đồng/chiếc; các loại vở học sinh giá từ 7.000-15.000 đồng/quyển.

Riêng ba lô học sinh, ngoài những mặt hàng thông dụng, có mặt trên thị trường nhiều năm nay như Ladoda, Hami, Miti với giá từ 150.000-400.000 đồng/chiếc thì năm nay xuất hiện thêm sản phẩm mới là dòng ba lô chống gù có giá khá cao, từ 450.000 đến hơn 900.000 đồng/chiếc. Ở một số hiệu sách, giá của dòng ba lô này được bày bán với giá cao đột biến với mức trên 2.000.000 đồng/chiếc…

Điểm đáng chú ý của thị trường đồ dùng học tập năm nay là có nhiều sản phẩm Việt Nam được đầu tư cải tiến về mẫu mã, đảm bảo về chất lượng lại hợp lý về giá cả.

Chị Đinh Thị Dinh, Cửa hàng trưởng Nhà sách Tiền Phong ở 268 Trần Nguyên Hãn cho biết: “Để thu hút người tiêu dùng, các nhà cung ứng, phân phối như Thiên Long, Hồng Hà, KaLong… hàng năm đều có sự đầu tư cải tiến mẫu mã, hình thức, chất lượng đồ dùng học tập thiết bị trường học ngày thêm đẹp hơn, bền hơn, nhưng vẫn giữ mức giá bán ổn định, không tăng so với năm trước.

Sản phẩm vở viết của những doanh nghiệp này đều đảm bảo về độ dày, có tác dụng chống lóa, chống nhòe, chất lượng giấy tốt, dòng kẻ rõ ràng, sắc nét, mẫu mã đẹp nên được khách hàng lựa chọn nhiều.

Bên cạnh các sản phẩm như bao tập bọc sách vở, nhãn vở, giấy kiểm tra… của các thương hiệu “made in Việt Nam” cũng được người tiêu dùng Hải Phòng ưa chuộng với sức mua không kém so với các mặt hàng nhập khẩu.

Chính vì vậy mà số lượng các sản phẩm cung cấp ra thị trường năm nay có cao hơn khoảng trên 10% so với năm ngoái…

Bước ra từ cửa hàng sách ở đường Đinh Tiên Hoàng, anh Nguyễn Minh Đức, ở Điện Biên Phủ chia sẻ: Nhà anh năm nay có 2 con đều học ở lớp cuối cấp nên tốn nhiều chi phí, vì vậy các khoản mua sắm của gia đình đều được cân nhắc ở mức tiết kiệm nhất.

Ngay cả việc mua sách vở, đồ dùng học tập cho các con, vợ chồng anh cũng phải tham khảo nên mua ở đâu, nhãn hàng nào cho phù hợp với điều kiện gia đình lại vẫn đảm bảo yêu cầu phục vụ học tập tốt nhất.

Tuy nhiên, các sản phẩm nhãn hiệu hàng Việt Nam với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả hợp lý đã khiến anh yên tâm và là sựa lựa chọn hàng đầu của gia đình anh.

Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý là những yếu tố tiên quyết để thu hút được lượng tiêu dùng lớn của các sản phẩm đồ dùng, thiết bị học tập thương hiệu Việt trên thị trường Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, để kích cầu người tiêu dùng nhiều hơn nữa, có rất nhiều thị trường trên cả nước, đặc biệt là ở các đô thị lớn đã bung ra các chương trình khuyến mãi với nhiều mức ưu đãi thu hút khách hàng.

Trước đó ở Hải Phòng, đã có lác đác 1-2 nhà sách cũng đã đưa ra các gói khuyến mại, giảm giá nhưng tính đến thời điểm này thì hầu như không còn.

Thiết nghĩ, để hàng Việt thực sự “lên ngôi” tại thị trường đồ dùng, thiết bị học sinh ở Hải Phòng, các nhà sách trên địa bàn nên tiếp tục triển khai các gói ưu đãi, cũng là góp phần giúp người tiêu dùng được tiếp cận với mức giá tốt nhất…

(Nguồn: Thị trường đồ dùng học tập trước năm học mới: Hàng Việt đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 29/8/2017)

 

IV. VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH

59. Khai mạc triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”

NDĐT - “Đất nước, con người ASEAN” là triển lãm 230 hình ảnh giới thiệu về cuộc sống, đất nước và con người của 10 quốc gia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được khai mạc chiều nay, 7-8, tại Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN.

Chiều 7-8, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng, với sự phối hợp, giúp đỡ của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch), TP Hải Phòng đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2017).

Có 230 tác phẩm ảnh được lựa chọn từ hơn 10 nghìn tác phẩm ảnh của 1.248 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên của 10 quốc gia trong khối ASEAN gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm là những hình ảnh sinh động, chân thực về đất nước, văn hóa, xã hội, con người, kinh tế, các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa các nước thành viên trong khối. Mỗi tác phẩm là một thông điệp, một món quà có ý nghĩa chuyển tải đến người xem sự cảm nhận về cuộc sống sôi động, nét đa dạng văn hóa, sự phát triển và tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khối ASEAN.

Vẻ đẹp độc đáo, ấn tượng, kỳ vĩ của các quốc gia trong khối thể hiện ở các tác phẩm: “Chùa Đá Vàng” (Myanmar), “Thung lũng Bắc Sơn” (Việt Nam), “Vịnh Marina” (Singapore), “Vẻ đẹp quần thể Angkor Wat” (Campuchia), “Nhà thờ Hồi giáo ở Indo” (Indonesia)...; những sắc màu văn hóa sống động và các lễ hội đặc trưng của từng nước được thể hiện qua các tác phẩm “Diễu hành sông nước Philipine” (Philippines), “Đám cưới Brunei” (Brunei), “Lễ hội nước Myanmar” (Myanmar)...

Triển lãm đã mang đến cho du khách và người dân thành phố Cảng những bức ảnh nghệ thuật độc đáo, ấn tượng, giàu tính chân-thiện-mỹ và thể hiện mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, đoàn kết giữa các nước Đông Nam Á. Đồng thời, thể hiện và tạo điều kiện để các dân tộc thêm hiểu biết, xích lại gần nhau, cùng hướng tới sự đoàn kết, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung.

(Nguồn: Khai mạc triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” //Báo Nhân dân ĐT.- Ngày 7/8/2017)

 

60. Mẫu nhí Hải Phòng đoạt giải cao tại “Prince & Princess International 2017”

Với giải thưởng Fashionista International (thí sinh có phong cách thời trang ấn tượng), Nguyễn Lê Khánh Linh (6 tuổi ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) là một trong các thí sinh nổi bật của cuộc thi Prince & Princess International 2017 (hoàng tử và công chúa quốc tế) tổ chức tại Thái Lan.

Đoàn 4 thí sinh mẫu nhí của Việt Nam tham dự cuộc thi vừa trở về từ Thái Lan tối 31/7. Trong số đó, Nguyễn Lê Khánh Linh - người Hải Phòng là đại diện đầu tiên giành được giải thưởng tại "Prince & Princess International 2017"

Với đôi mắt to tròn, là điểm nhấn trên khuôn mặt khiến Khánh Linh dành được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Cùng với sự tự tin khi thể hiện tài năng ở nghệ thuật múa, Khánh Linh đã xuất sắc chinh phục được giải thưởng Thí sinh có phong cách thời trang ấn tượng của cuộc thi.

Được biết, cô mẫu nhí Khánh Linh đã tự tin sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang nổi tiếng và chuyên nghiệp như: Vietnam junior fashion week 2017; Ươm mầm tài năng Hải Phòng; các show diễn thời trang của NTK Den Nguyễn, Hoa hậu Ngọc Hân...

Mỗi phần trình diễn của mẫu nhí 6 tuổi đều được giới chuyên môn đánh giá cao, là bước đệm để em chinh phục được giải thưởng quốc tế lần này.

Cuộc thi “Prince & Princess Internatinonal 2017” vừa khép lại vào tối 30-7. Đây là sân chơi cấp quốc tế dành cho các bé từ 4 đến 12 tuổi trên toàn châu Á Thái Bình Dương. Năm nay với chủ đề là “The Extravaganza”, tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan, cuộc thi đã hội tụ 50 thí sinh tham gia đến từ 17 quốc gia trên thế giới

Đây cũng là năm đầu tiên 4 gương mặt nhí Việt Nam tham dự cuộc thi, gồm Cao Hữu Nhật, Nguyễn Lê Khánh Linh, Tường Vy và Quang Anh. Trải qua 5 ngày, các thí sinh đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách cũng như các hoạt động tập thể đầy ý nghĩa như tham gia diễu hành, tặng quà thị trưởng, tắm voi, phỏng vấn, tham dự Diễn đàn Tiếng nói Trẻ em và Thanh Thiếu niên toàn cầu, trình diễn trang phục truyền thống, biểu diễn tài năng…

Cùng với Nguyễn Lê Khánh Linh, các mẫu nhí của Việt Nam đã thắng lớn ở "Prince & Princess Internatinonal 2017” với nhiều giải thưởng khác: Huyền Vy và Quang Anh cùng đoạt giải Photogenic International Award (thí sinh ăn ảnh) ở hai hạng mục Children và Teen.

Đặc biệt, tại đêm chung kết, Cao Hữu Nhật đã được trao giải Nam vương thiếu nhi Âu Á 2017 và Á vương thiếu nhi Hoàng tử & Công chúa quốc tế 2017.

(Nguồn: Mẫu nhí Hải Phòng đoạt giải cao tại “Prince & Princess International 2017” //Báo Tiền Phong.- Ngày 2/8/2017)

 

61. Phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật: Cần có cơ chế đặc thù

Nhằm góp phần thực hiện tốt định hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra nhiều giải pháp, trong đó quan tâm, đầu tư xây dựng nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật (VHNT). 

Khó tuyển và giữ diễn viên:

 Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng hiện có 2 đội luân phiên biểu diễn nhưng tổng số diễn viên của cả hai đội chưa đến 20 người. Vì thế, khi biểu diễn những tích trò cổ, đòi hỏi lượng diễn viên đông, người nghệ sĩ đôi khi phải đảm nhận cùng lúc nhiệm vụ của 2, 3 người. Được biết, hiện Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng thực hiện chế độ tuyển diễn viên theo cách: nếu phát hiện diễn viên có năng khiếu, yêu nghề là nhận, rồi gửi đến trường học văn hóa, học năng khiếu và đào tạo thực hành tại đoàn. Tuy nhiên, số lượng tuyển từ năm 2015 đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. NSƯT Đỗ Thế Ban, Trưởng đoàn tâm tư: “Bắt” được diễn viên trẻ bây giờ khó lắm!”. Mặt khác, khi tuyển được diễn viên, dày công đào tạo, việc “giữ” được diễn viên cũng lắm gian truân. “Năm 2016, Đoàn tuyển được diễn viên Đỗ Thị Thoa, sinh năm 1997 theo diện “vừa học vừa làm”, không có lương, chỉ có khoản hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Với phần hỗ trợ ít ỏi, chúng tôi lo cháu sẽ bỏ nghề. Trong khi đó, đội ngũ diễn viên của Đoàn đang già đi và sắp tới, Đoàn phải đối mặt với tình trạng thiếu diễn viên vì từ nay đến năm 2019, sẽ có 5 diễn viên nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, anh Ban cho biết.

 Đoàn chèo Hải Phòng cũng trong tình trạng tương tự. Theo nghệ sĩ Vũ Huy Thành, trưởng đoàn, hiện nay Sở Văn hóa và Thể thao có chủ trương giao các đoàn nghệ thuật không ký hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế. Vì thế, hai diễn viên có tiềm năng, có chất giọng hát văn, hát chèo hay là Vũ Thanh Tuấn (quê Vĩnh Bảo), vừa tốt nghiệp Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật và một học sinh đang học Trường THPT ở huyện Tiên Lãng, có nguyện vọng theo học nghệ thuật truyền thống, không có “cửa vào”. Để chuẩn bị lực lượng kế cận, cũng là không lãng phí tài năng, lãnh đạo Đoàn làm việc với đại diện gia đình hai diễn viên này theo cách tự vận dụng kinh phí hoạt động của Đoàn để hỗ trợ lương và làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội cho các em.

 Đặc thù nghề của nghệ thuật là quá trình đạo tạo dài nhưng tuổi nghề ngắn. Thực tế tại các đoàn nghệ thuật cho thấy, đến 40 tuổi khi thanh sắc phai nhạt, cơ thể không còn dẻo dai, diễn viên không lên sân khấu biểu diễn. Nhưng để được nghỉ, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, đòi hỏi phải đủ 55 tuổi. Với những nghệ sĩ này, các đoàn phải bố trí làm một số công việc khác. Trong khi các diễn viên trẻ, tài năng lại không có biên chế để tuyển dụng. Vì vậy, có diễn viên của đoàn nghệ thuật, hàng chục năm ở diện hợp đồng chờ tuyển dụng biên chế. 

Cần cơ chế phù hợp để thu hút tài năng:

 Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu: đến năm 2020, mỗi chuyên ngành VHNT có từ 1-2 tác phẩm chất lượng đoạt giải thưởng cấp quốc gia trở lên; đến năm 2025, có 2-3 tác phẩm chất lượng đoạt giải thưởng cấp quốc gia trở lên; đến năm 2030, có 3-4 tác phẩm đoạt giải thưởng cấp quốc gia trở lên. Đề án xác định một trong những giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu trên là quan tâm xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

 Theo đó, thành phố chủ trương xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển đội ngũ cán bộ làm VHNT có năng lực từ thành phố đến cơ sở; xây dựng và ban hành chế độ đãi ngộ nhằm tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ cao vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; quan tâm đầu tư các thiết chế đào tạo năng khiếu văn hóa, nghệ thuật; mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở đào tạo VHNT. Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các nghệ sĩ sau khi không còn tham gia biểu diễn nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu; có cơ chế hỗ trợ các nghệ nhân tham gia truyền dạy di sản và lực lượng văn nghệ sĩ sáng tác, công bố, giới thiệu tác phẩm của mình; có chính sách đãi ngộ, tôn vinh đối với văn nghệ sĩ có tác phẩm đoạt giải quốc gia, quốc tế; xây dựng và thực hiện cơ chế ưu đãi để thu hút tài năng của văn nghệ sĩ là người Việt Nam nói chung, người Hải Phòng nói riêng ở nước ngoài và các tỉnh, thành phố khác về  công tác, đóng góp cho thành phố…

 Theo nhiều nhà quản lý lĩnh vực này, các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực VHNT kể trên còn chung chung, thiếu cơ chế đặc thù. Theo Phó chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, Trưởng Đoàn Cải lương Hải Phòng, NSƯT Nguyễn Đăng Toàn, muốn có cơ chế thỏa đáng để thu hút tài năng, thành phố quan tâm hơn công tác đào tạo và có chế độ đãi ngộ đối với các em từ khi phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, đến khi tốt nghiệp ra trường. “Cơ chế tuyển dụng đối với văn nghệ sĩ theo ngạch viên chức, định biên và xếp ngạch lương là không phù hợp. Vì VHNT là năng khiếu, tài năng, nên phải có cơ chế đặc thù trong tuyển dụng và sử dụng để thu hút người tài. Có mạnh dạn đầu tư vào con người mới mong có tác phẩm đoạt giải thưởng cao”, NSƯT Nguyễn Đăng Toàn cho biết.

 (Nguồn: Phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật: Cần có cơ chế đặc thù //Đông Hải //Báo Hải Phòng.- Ngày 5/8/2017)

 

62. Hội thi cán bộ văn hóa cơ sở giỏi quận Lê Chân năm 2017

Sáng 16-8, quận Lê Chân sôi nổi tổ chức hội thi cán bộ văn hóa cơ sở giỏi năm 2017 với chủ đề “tự hào văn hóa truyền thống”.

Tham gia hội thi có 15 thí sinh là các cán bộ, công chức ngành văn hóa đang công tác tại UBND các phường trong quận. Với hình thức sân khấu hóa, tại Hội thi các thí sinh lần lượt trải qua 2 phần thi đó là: Phần thi chào hỏi và kiến thức hiểu biết và  Phần thi năng khiếu.

Trong phần thi chào hỏi và kiến thức hiểu biết: các thí sinh tự giới thiệu về bản thân, nơi công tác, đặc điểm đơn vị công tác. Cũng trong phần thi này, các thí sinh sẽ bốc thăm và trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức với nội dung tập trung xoay quanh công tác quản lý văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và gia đình ở cơ sở, cũng như thực hiện các phong trào do cấp trên phát động.

Về phần thi năng khiếu, với nhiều hình thức thể hiện khác nhau, các thí sinh đã mang đến hội thi nhiều hình thức nghệ thuật như: Đọc thơ, múa, hò, vè, kịch, kể chuyện, tiểu phẩm…với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước trên đường đổi mới..

Sau 1/2 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng, Hội thi cán bộ văn hóa cơ sở giỏi năm 2017 quận Lê Chân đã thành công tốt đẹp. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao Giải nhất dành cho cán bộ phường Lam Sơn; 3 giải Nhì thuộc về phường Vĩnh Niệm; An Dương và Niệm Nghĩa; 11 đơn vị còn lại được giải 3.

Hội thi nhằm tăng cường hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của đội ngũ công chức văn hóa cơ sở trên địa bàn quận.

(Nguồn: Hội thi cán bộ văn hóa cơ sở giỏi quận Lê Chân năm 2017 //Thái Bình //Báo An ninh Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/8/2017)

 

63. Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng 50 năm thành lập ASEAN

(HPĐT) - Tối 8-8, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Bài ca ASEAN", nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

 Chương trình gồm 16 tiết mục đặc sắc, công phu với các bài hát, điệu múa ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa truyền thống các nước ASEAN. Các tiết mục hát về quê hương, đất nước Việt Nam do Đoàn Ca múa Hải Phòng, Đoàn nghệ thuật Quân khu Ba và tập thể nghệ sĩ đến từ thủ đô Hà Nội biểu diễn như "Việt Nam quê hương tôi", "Thư pháp", "Điệu chèo quê em", múa "Hương biển",… mang tới bạn bè quốc tế đang công tác tại Việt Nam hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay hợp tác phát triển.  

Đan xen là những ca khúc nổi tiếng từ các nước trong khu vực như "Xi-phăn-đon" (Lào), "Chan Mali Chan" (Malaysia), múa "Đêm Trăng" (Campuchia)... Kết thúc chương trình, ca khúc "Bài ca hữu nghị ASEAN" là thông điệp lạc quan về tương lai ASEAN tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường đoàn kết, giao lưu cùng phát triển trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hứa hẹn vị thế, vai trò của Việt Nam sau 22 năm tham gia ASEAN được phát huy nhiều hơn nữa, không ngừng bắt tay cùng các nước bạn xây dựng ASEAN giàu đẹp.

(Nguồn: Chương trình giao lưu nghệ thuật chào mừng 50 năm thành lập ASEAN //Thu Thảo //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 8/8/2017)

 

64. The Voice Kids 2017: Đào Nguyễn Hải Bình đến từ đất Cảng bừng sáng nhất tập 3

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất là thí sinh cuối cùng Đào Nguyễn Hải Bình, 12 tuổi, đến từ Hải Phòng. Cậu bé thể hiện ca khúc tiếng Anh mang tên "Firework". Ngay từ những câu hát đầu tiên, Hải Bình đã khiến 4 HLV vô cùng phấn khích, phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút trên sân khấu đã nhận được những tiếng vỗ tay từ khán giả.

Và chất giọng "thiên phú" hát tiếng Anh "cực đỉnh" đã hoàn toàn chinh phục được 4 HLV, riêng Vũ Cát Tường đã lên sân khấu nhảy hết mình cùng với Hải Bình.

Khác với phong cách mạnh mẽ khi hát, Hải Bình khá bẽn lẽn khiến Tiên Cookie thích thú: "Cô thích tính cách đối lập của con vì giống cô, cô ăn mặt rất men nhưng thật ra rất nữ tính".

Vũ Cát Tường không thua khi cho rằng: "Dịu dàng thì phải nói tới Tường", lúc này Hương Tràm mới tươi cười nói "Hai bà dịu dàng chắc tôi men hả" khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Soobin Hoàng Sơn liền chia sẻ muốn men thì con phải về đây, chứ không thể dịu dàng được và còn chạy lên sân khấu lau mồ hôi cho Hải Bình.

Vũ Cát Tường chia sẻ: "Con đã chủ động chuyển qua giai điệu mới, xử lý rất thông minh và giữ phong thái làm chủ cuộc chơi, điều đó rất phù hợp với Tường".

Soobin Hoàng Sơn hứa sẽ lựa chọn những ca khúc phù hợp với giọng hát của Hải Bình. Tiên Cookie liền lên tiếng: "Con ơi, 7 năm nay cô toàn chọn bài cho ca sĩ nổi tiếng thôi" và hỏi Hải Bình "Con có thích bài hit không?", cậu bé không ngần ngại trả lời "Dạ con không ạ" khiến các HLV và khán giả cười nghiêng ngả.

Sau những lời mật ngọt, Hải Bình đã quyết định về với đội Vũ Cát Tường.

(Nguồn:The Voice Kids 2017: Đào Nguyễn Hải Bình đến từ đất Cảng bừng sáng nhất tập 3 //Báo Tin tức.- Ngày 27/8/2017)

 

65. Triển lãm ảnh về tệ nạn và tội phạm ma tuý trong thanh thiếu niên

Trong 3 ngày từ 25-8 đến 27-8 tại thành phố Hải Phòng đã tổ chức triển lãm ảnh về tệ nạn ma tuý và công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý trong thanh thiếu niên năm 2017.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng kế hoạch của Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Trung ương Đoàn TNCSHCM và Bộ Công an về công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống ma tuý trong thanh thiếu niên.

Qua đó nhằm nâng cao ý thức, sự hiểu biết về tệ nạn ma tuý cũng như công tác đấu tranh với loại tội phạm này trong các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, của Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, phòng tránh tệ nạn ma tuý tại cộng đồng.

Trên 70 bức ảnh với chủ đề về “Hiểm họa ma tuý”, “Nỗi đau và khát vọng hoà nhập cộng đồng”... đã thể hiện những nội dung sống động từ người thật, việc thật. Qua đó mọi người dân cũng như các tầng lớp thanh thiếu niên hiểu thêm những khó khăn vất vả trong công tác phòng chống tội phạm ma tuý, công tác cai nghiện, tái hoà nhập với cộng đồng…

(Nguồn: Triển lãm ảnh về tệ nạn và tội phạm ma tuý trong thanh thiếu niên //Văn Thịnh //Báo Công an nhân dân.- Ngày 26/8/2017)

 

66. Tuyên dương những gia đình văn hóa tiêu biểu

Sáng 28-7, tại Nhà hát lớn thành phố đã diễn ra hội nghị biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên BTV thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Trong thời gian qua, với sự triển khai tích cực, đồng bộ của ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, ngành và sự hưởng ứng đông đảo nhân dân, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa (GĐVH) năm 2016 đã phát triển mạnh về số lượng cũng như chất lượng.

Đơn cử quận Đồ Sơn có 12.121 hộ đăng ký xây dựng GĐVH, có 11.597 hộ đạt danh hiệu, đạt 95,7%; huyện Tiên Lãng có 37.272 hộ đăng ký, trong đó có 32.800 hộ đạt danh hiệu GĐVH, đạt 88%; quận Ngô Quyền có 39.401 hộ đăng ký, trong đó có 37.533 hộ đạt danh hiệu, đạt 95,3%; …

Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng GĐVH ngày một hiệu qua như: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sang tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch; phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc” của công an thành phố…

Phong trào xây dựng GĐVH đã trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, có tác động tích cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thành phố Lê Khắc Nam đề nghị: Để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng GĐVH ban chỉ đạo các cấp, ngành cần triển khai hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và thành phố về xây dựng  đời sống văn hóa.

Chú trọng công tác truyền thông về vai trò của gia đình, ý nghĩa và hiệu quả của phong trào xây dựng GĐVH nói riêng và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, nêu cao vai trò hạt nhân của gia đình trong việc hình thành và giáo dục nhân cách con người, giữ gìn nề nếp gia phong

Tăng cường công tác giáo dục, ngăn chặn kịp thời xử lý những tiêu cực xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh cho các phong trào xã hội phát triển…

Tại buổi lễ, nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố đã được biểu dương, khen thưởng.

(Nguồn: Tuyên dương những gia đình văn hóa tiêu biểu //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 29/8/2017)

 

67. Sức lan tỏa của một hội thi

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta… là những thông điệp mà các đội tuyển muốn gửi đến tất cả các khán giả của Hội thi “Cộng đồng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu” được Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức trong thời gian vừa qua.

Hội thi thu hút gần 50 thí sinh đến từ 8 đội đến từ các xã: Tiên Hưng, Đông Hưng, Vinh Quang của huyện Tiên Lãng; Văn Phong, Hoàng Châu, thị trấn Cát Hải của huyện Cát Hải và các phường Vạn Mỹ, Máy Chai của quận Ngô Quyền.

Đến với hội thi, mỗi đội với sức sáng tạo riêng lần lượt trải qua các phần thi: chào hỏi, hùng biện và kỹ năng thực hành, xử lý các tình huống trong tình trạng khẩn cấp liên quan đến chủ đề giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Thông qua những những câu chuyện, tiểu phẩm chúng ta có thể gặp hàng ngày trong cuộc sống, các đội tuyển muốn truyền tải những thông điệp đầy ý nghĩa về thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay cũng như những hậu quả khủng khiếp nếu con người không biết tôn trọng và sống hài hòa thiên nhiên.

Mở đầu hội thi là tiết mục chào hỏi hết sức hấp dẫn của 8 đội tuyển. Thông qua hình thức sân khấu hóa với những tiết mục hát, múa, thơ ca, tấu nói, hò vè… phục trang sáng tạo, đa dạng cùng lối diễn xuất sinh động, các đội tuyển đã truyền đến khán phòng không khí tưng bừng và hứng khởi bởi những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt.

Tuy nhiên, phần thi được khán giả chờ đón nhất chính là phần xử lý các tình huống. Thông qua những câu chuyện, những tình huống rất thực xảy ra tại địa phương, làng xóm được sân khấu hóa một cách sinh động, các đội muốn khẳng định khả năng ứng phó linh hoạt và khéo léo của mình trước bất kể tình huống khó khăn nào.

Đó là tình huống mà đội xung kích xã Hoàng Châu phải xử lý khi thấy một nạn nhân mắc kẹt ở đoạn mương ngập lụt ngang đầu gối, nước chảy xiết khiến nạn nhân không thể tự di chuyển vào bờ và phát tín hiệu kêu cứu.

Khi tiếp cận thì nạn nhân đã quá yếu do kiệt sức trong quá trình tự thoát hiểm dưới nước…

Hay đội xung kích phường Máy Chai lại đối mặt với tình huống khi đang hỗ trợ sơ tán người dân đến khu vực tránh trú một cơn bão đang đổ bộ vào đất liền. Bất ngờ có một cơn lốc xoáy qua địa bàn, 1 mảnh tôn văng vào cẳng tay một thiếu niên làm đứt động mạch ở cổ tay phải, một người khác bị tôn văng hây vết thương phần mềm trước trán..

Còn đội xung kích xã Vinh Quang phải ứng phó trước một vụ cháy ở cửa hàng tạp hóa vào dịp gần tết, khách hàng đang giao dịch mua bán rất đông. Trong khi đám cháy có nguy cơ ngày càng lan rộng, cần phải xử lý đám cháy và hỗ trợ cho các nạn nhân đang sặc khói, khó thở và bị bỏng…

Vừa hoàn thành xong phần thi, chị Nguyễn Thị Hằng, đội tuyển thị trấn Cát Hải hào hứng cho biết: “Cát Hải là vùng biển xung yếu, đặc biệt xã Văn Phong có thôn Văn Chấn rất sát biển. Vì vậy những biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng trước tiên đến đời sống của bà con sinh sống nơi đây.

Thông qua những kiến thức chúng tôi được tập huấn, mọi người sẽ áp dụng nhuần nhuyễn vào thực tế để giảm nhẹ những ảnh hưởng mà thiên tai gây ra. Thông qua hội thi, chúng tôi được giao lưu học hỏi, đồng thời ôn luyện lại những kiến thức đã được tập huấn trước đó để có thể thực hành các kỹ năng ứng phó một cách thành thục hơn”.

Chị Phùng Minh Phương, đội tuyển xã Đông Hưng, phấn khởi cho biết cho biết: “Thông qua những kiến thức được tập huấn, đội xung kích chúng tôi chia nhau đi tuyên truyền cho bà con ở các thôn, các tổ biết được những kỹ năng ứng phó nếu thiên tai xảy ra.

Đến với cuộc thi này, chúng tôi muốn tích lũy thêm thật nhiều kinh nghiệm ứng phó trước nhiều tình huống khác nhau để không bao giờ bị động trước các tình huống nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể”.

Là một trong các quốc gia trên thế giới được dự báo là chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu, hiện 70% dân số Việt Nam đang phải đối mặt với những diễn biến tiêu cực và rủi ro từ thiên tai.

Các nhà khoa học cũng ước tính Việt Nam sẽ thiệt hại khoảng 2-4% GDP hàng năm vào năm 2050 và có thể lên đến trên 6,5% do chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu kéo theo thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan đã làm tăng tần suất và cường độ bão, nhiệt độ trái đất ấm dần lên và nước biển dâng, ngập lụt, hạn hán, mưa lớn và sạt lở đất…

Đợt lũ lụt ở miền Trung hồi năm ngoái và sạt lở đất do mưa lũ đang diễn ra ở vùng núi phía Bắc chính là những tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng gây thiệt hại lớn cho cuộc sống của những người dân nơi đây.

Thông qua những hình thức tuyên truyền sinh động sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân, của cộng đồng trước những biến đổi của khi hậu cũng như trang bị cho họ kỹ năng ứng phó trước những thiên tai.

Chị Cao Thị Phượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: “Nhận thức rõ những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển bền vững của đất nước. Để nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện dự án “Thành phố Hải Phòng tăng cường năng lực phòng chống biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai”, hội thi được tổ chức nhằm kiểm tra, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa cho các đội xung kích về phòng chống thiên tai, thảm họa trong những trường hợp khẩn cấp ở cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ; đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để cải thiện nội dung, phương pháp tăng cường năng lực cho các thành viên đội xung kích trong và ngoài vùng dự án trong thời gian tới.

Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, là cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các đội trong xử lý tình huống, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc ứng phó với những biến đổi khí hậu”.

(Nguồn: Sức lan tỏa của một hội thi //Bùi Hạnh //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 29/8/2017)

 

68. Giải bơi thanh, thiếu niên, nhi đồng và bơi cứu đuối - Hơn 280 vận động viên tham gia

(HPĐT)- Giải bơi thanh, thiếu niên, nhi đồng và bơi cứu đuối phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2017 khai mạc sáng 2-8 tại bể bơi Bến Bính. Giải do Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Dự giải năm nay có  282 VĐV đến từ các CLB, trường học và đội tuyển các quận: Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Hải An, Kiến An; các huyện: An Lão, Kiến Thụy, An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng; các CLB bể bơi Hạ Lý, CLB Hồ Sen, CLB bể bơi Bến Bính, CLB Minh Tân (Thủy Nguyên), Phòng Giáo dục quận Đồ Sơn, THPT Đồ Sơn và CLB Trường PTTH chuyên Trần Phú. Các VĐV tham dự thi đấu ở các nội dung bơi ếch, ngửa, bướm, trườn, các nội dung bơi tiếp sức ở các nhóm tuổi và bơi cứu đuối ở các nhóm tuổi.

 Ngày thi đấu thứ nhất của giải diễn ra 33 nội dung và đã có những nội dung trao những tấm huy chương đầu tiên. Giải kết thúc sáng 3-8.

(Nguồn: Giải bơi thanh, thiếu niên, nhi đồng và bơi cứu đuối - Hơn 280 vận động viên tham gia //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/8/2017)

69. Thể thao Hải Phòng hướng tới SEA Games 29: Vẫn có cơ hội giành thành tích cao

Dù chỉ đóng góp 6 vận động viên trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia, song, theo giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên Hải Phòng Trần Mạnh Hùng, các vận động viên Hải Phòng hoàn toàn tự tin đem huy chương về cho đất nước nói chung và thành phố nói riêng.

Ít vận động viên Hải Phòng tham dự:

 SEA Games 29 sẽ được tổ chức tại Malaysia từ ngày 19 đến ngày 31-8 tới đây, đoàn thể thao Việt Nam góp mặt 681 thành viên với hơn 476 vận động viên tranh tài ở 32/38 môn thể thao của Đại hội. Với việc nước chủ nhà Malaysia cắt nhiều nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội này, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành hơn 60 huy chương vàng, cố gắng nằm trong top 3 đoàn mạnh nhất, khá khiêm tốn nếu so với kỳ SEA Games 28 – kỳ đại hội thể thao Việt Nam từng giành được 73 huy chương vàng.

Trong số 476 vận động viên tham dự SEA Games 29 cùng đoàn thể thao Việt Nam, thể thao Hải Phòng đóng góp 6 vận động viên, ít nhất từ trước tới nay tham dự một kỳ SEA Games. Các vận động viên gồm: Vũ Đức Anh (điền kinh), Dương Thị Tố Liên (thể dục dụng cụ), Phạm Thị Tươi, Hoàng Thị Loan (pencak silat), Nguyễn Tùng Dương, Dương Văn Thành (nhảy cầu). Thể thao Hải Phòng đóng góp 2 huấn luyện viên tham dự cùng đoàn thể thao Việt Nam gồm huấn luyện viên Vũ Mỹ Hạnh (điền kinh) và Nguyễn Thanh Thúy (thể dục dụng cụ).

 So với kỳ SEA Games 27 được tổ chức tại Myanmar và kỳ SEA Games 28 tổ chức tại Singapore, tại kỳ SEA Games 29 này, số lượng vận động viên Hải Phòng tham dự chỉ giảm nhẹ, nhưng là cũng cảnh báo với một thành phố luôn được đánh giá trong top 5 toàn quốc về thể thao như Hải Phòng. Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên Hải Phòng Trần Mạnh Hùng cho rằng: “Tại SEA Games này, nước chủ nhà Malaysia cắt rất nhiều nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng, như các bộ môn: Vật – bộ môn thể thao Hải Phòng có vận động viên vô địch Đông Nam Á nhiều năm liên tiếp; Cử tạ nữ - nội dung Hải Phòng đứng trong top đầu cả nước, nhiều nội dung hạng cân của boxing – bộ môn Hải Phòng cũng có vận động viên vô địch toàn quốc; đua thuyền – nội dung vận động viên Hải Phòng từng giành huy chương đồng tại SEA Games 28... Thêm lý do nữa vì thể thao Hải Phòng đang tập trung vào một lứa tuổi trẻ, hướng tới ASIAD, Phan Thị Hà Thanh giải nghệ trong năm nay.

Trông chờ điền kinh, thể dục dụng cụ và pencak silat:

 Dù tham gia với 6 vận động viên thuộc 4 bộ môn thi đấu, nhưng  chỉ có điền kinh, thể dục dụng cụ và pencak silat đủ sức giành về những thành tích cao cho thể thao Hải Phòng. Bộ môn nhảy cầu tại SEA Games 29 có tới 13 bộ huy chương. Các quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Singapore đang là thế mạnh vượt trội, nhảy cầu Việt Nam khó có thể giành huy chương, dù vẫn hy vọng vào một tấm huy chương ở bộ môn nhảy cầu, nhất là với 2 vận động viên Hải Phòng là Nguyễn Tùng Dương và Dương  Văn Thành.

 Pencak silat là bộ môn thể thao Hải Phòng có cơ hội lớn nhất. Hoàng Thị Loan- vận động viên từng vô địch SEA Games 28 ở nội dung 60kg sẽ đối mặt với thử thách mới khi phải thi đấu lên hạng cân 65kg với lý do nước chủ nhà Malaysia cắt hạng cân 60kg. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên trưởng bộ môn pencak silat Hải Phòng Phạm Thị Huệ, điều này cũng được dự báo trước và bộ môn có sự chuẩn bị khi đưa Hoàng Thị Loan thi đấu ở hạng cân 65kg tại giải vô địch quốc gia tháng 4 vừa qua. Sang hạng cân mới nhưng cũng không quá khó để Hoàng Thị Loan giành tấm huy chương vàng ở giải vô địch quốc gia. Phạm Thị Tươi – vận động viên đứng thứ nhất trong danh sách các vận động viên tiêu biểu Hải Phòng năm 2016 đang có phong độ rất tốt, vừa vô địch nội dung 50kg tại giải vô địch quốc gia năm 2017.

Điền kinh Hải Phòng cũng đặt niềm tin vào vận động viên Vũ Đức Anh. Với thành công liên tiếp gần đây, Vũ Đức Anh đang là vận động viên nhảy cao số 1 Việt Nam. Thành tích tốt nhất vận động viên này vừa giành được tại giải điền kinh Hà Nội mở rộng 2017 tháng 4 vừa qua là mức xà 2m16. Tại Sea Games 28 ở Sigapore, vận động viên vô địch ở nội dung này đạt thành tích 2m13.

 Ngoài ra, theo giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên Hải Phòng Trần Mạnh Hùng, tấm huy chương có thể đến từ vận động viên Dương Thị Tố Liên ở bộ môn thể dục dụng cụ. Đây là gương mặt được đánh giá cao khi từng nằm trong danh sách sơ bộ đoàn vận động viên tham dự SEA Games 28, nhưng không thể tham dự khi gặp phải chấn thương trước ngày lên đường.

(Nguồn: Thể thao Hải Phòng hướng tới SEA Games 29: Vẫn có cơ hội giành thành tích cao //Ngọc Sơn //Báo Hải Phòng.- Ngày 5/8/2017)

 

70. Đội tuyển Taekwondo Hải Phòng - Thành công từ xã hội hóa

Tại Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2017 diễn ra vào giữa tháng 7 vừa qua tại Quảng Ninh, đội tuyển Taekwondo Hải Phòng thi đấu xuất sắc khi giành được tới 2 huy chương vàng. Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển trong nhiều năm trở lại đây.

Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2017 vừa được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh với sự tranh tài của 920 vận động viên đến từ 42 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Đội tuyển Taekwondo Hải Phòng tham dự giải với 22 vận động viên và giành được thành tích rất tốt. Tại nội dung đối kháng lứa tuổi từ 12-14, vận động viên Bùi Quang Đức giành huy chương vàng hạng cân 33kg nam, vận động viên Phạm Văn Công giành huy chương vàng hạng cân 41kg nam. Ở nội dung đối kháng lứa tuổi dưới 12 tuổi, vận động viên Nguyễn Anh Thư giành huy chương bạc hạng cân 30kg nữ. Nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ lứa tuổi dưới 12, cặp đôi vận động viên Nguyễn Ngọc Hải Phương và Nguyễn Quang Phúc giành 1 huy chương bạc. Ngoài ra, các vận động viên đội tuyển Taekwondo Hải Phòng còn giành thêm 3 tấm huy chương đồng cùng ở nội dung đối kháng lứa tuổi dưới 12 tuổi. So với thành tích tại giải đấu này năm 2016 khi đội tuyển Hải Phòng chỉ giành được 2 huy chương đồng hay xa hơn là nhiều năm trở lại đây, thành tích tại giải đấu năm 2017 được đánh giá là cả một sự tiến bộ vượt bậc của Taekwondo Hải Phòng.

 Theo huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo Hải Phòng Phạm Hồng Lam, thành tích tại giải đấu năm nay của đội tuyển là sự cố gắng rất cao của ban huấn luyện cũng như các vận động viên. Với việc bộ môn chỉ có 5 vận động viên được đào tạo tại trung tâm, Taekwondo Hải Phòng nỗ lực trong việc mở rộng, phát triển bộ môn qua hình thức xã hội hóa. Nếu không có sự nỗ lực này, khó có thể để Taekwondo Hải Phòng tham dự được giải đấu vừa qua với dàn vận động viên hùng hậu lên tới 22 vận động viên.

 Huấn luyện viên Phạm Hồng Lam cho biết, trước giải đấu năm nay, toàn đội hạ quyết tâm khi tăng gấp đôi thời gian luyện tập. Các vận động viên tập luyện buổi sáng, nghỉ trưa tại trung tâm đào tạo vận động viên và tiếp tục tập luyện trong suốt buổi chiều. Nếu đội tuyển không làm tốt công tác xã hội hóa, rất khó để gia đình các vận động viên tin tưởng, đồng ý cho các vận động viên có thể tập luyện và ở lại trung tâm cả ngày.

 Tuy nhiên, để tạo cho Taekwondo Hải Phòng sự phát triển bền vững, không thể chỉ trông chờ vào xã hội hóa. Taekwondo Hải Phòng giới thiệu được nhiều gương mặt trẻ, có tiềm năng phát triển, có sự tự tin, đam mê và tinh thần luyện tập, thi đấu rất tốt. Đây chính là tiền đề vững chắc để phát triển Taekwondo trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, thể thao Hải Phòng vẫn cần sự đầu tư tốt hơn nữa về con người, cơ sở vật chất... để các vận động viên có điều kiện luyện tập tốt, nâng cao thành tích.

(Nguồn: Đội tuyển Taekwondo Hải Phòng - Thành công từ xã hội hóa //Anh Tuấn //Báo Hải Phòng.- Ngày 5/8/2017)

 

71. Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Ngô Quyền lần thứ VIII

Sáng 9-8, UBND quận Ngô Quyền tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII và Hội khoẻ Phù Đổng năm 2017. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Thời gian qua, 100% các phường, các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ngô Quyền đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao và Hội khoẻ Phù Đổng năm 2017 cấp cơ sở.

 Đây là hoạt động văn hoá thể thao lớn nhằm biểu dương lực lượng, củng cố và phát huy hơn nữa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; nâng cao sức khoẻ để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời là dịp để các vận động viên, huấn luyện viên được tham gia thi đấu, cọ sát, nâng cao năng lực, thể lực và kỹ thuật để đạt thành tích cao hơn, qua đó phát hiện, tuyển chọn tài năng thể thao cho quận và thành phố.

Tại lễ khai mạc, 1200 vận động viên và trên 1000 đại biểu là chiến sỹ các lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, các cụ cao tuổi, các tổ chức đoàn thể, các em học sinh, sinh viên thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và các phường trong toàn quận đã đem đến màn diễu hành biểu dương lực lượng và 6 tiết mục đồng diễn thể dục đặc sắc.

Màn diễu hành biểu dương lực lượng của 29 đơn vị trên toàn quậnMàn diễu hành biểu dương lực lượng của 29 đơn vị trên toàn quận

Chương trình đại hội diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 8-2017. Các VĐV thi đấu ở 8 môn chính thức gồm: bóng đá, bóng bàn, cờ vua, cầu lông, võ, kéo co…

(Nguồn: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Ngô Quyền lần thứ VIII //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 9/8/2017)

 

72. Quận Đồ Sơn:Tưng bừng khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8

(HPĐT) –Hơn 1500 người với 29 khối tham gia diễu hành, đồng diễn tạo không khí sôi nổi, rộn ràng tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao quận Đồ Sơn lần thứ 8, diễn ra sáng 18-8.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao quận Đồ Sơn diễn ra trang trọng với phần diễu hành của 29 khối thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học, phường trên địa bàn quận thể hiện sự đoàn kết, biểu dương kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội, phong trào thể dục thể thao của quận thời gian qua. Ngay sau phần diễu dành là các màn đồng diễn thể dục thể thao đặc sắc. Màn múa cờ hội được các em học sinh tiểu học trên địa bàn quận biểu diễn với lời gửi gắm mong muốn các cấp, các ngành chung tay bảo tồn Lễ hội chọi trâu – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Màn đồng diễn thể dục nhịp điệu do các em học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận biểu diễn thể hiện sự tươi mới, sức trẻ của thể thao quận Đồ Sơn.

Chương trình Đại hội Thể dục Thể thao quận Đồ Sơn lần thứ 8 có 8 nội dung thi đấu gồm: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, đua thuyền, cầu lông, việt dã, cờ vua, cờ tướng với sự tham dự của hơn 500 vận động viên, qua đó phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao thành phố.

 (Nguồn: Quận Đồ Sơn:Tưng bừng khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 8 //Ngọc Sơn //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 18/8/2017)

 

73. Sôi nổi giải bóng bàn báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc 2017

Kinhtedothi - Ngày 26/8, tại Hải Phòng diễn ra giải bóng bàn báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 16. Tham dự giải có 9 cơ quan báo chí...

Đây là sự kiện thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; là cơ hội tăng cường kết nối giữa các báo Đảng địa phương, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, phóng viên, biên tập viên các báo.

Tham dự giải năm nay có gần 100 vận động viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và nhân viên của 9 cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Hà Nội mới, Bắc Ninh, Hải Phòng, Kinh tế & Đô thị, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hà Nam và Lạng Sơn.

Tại giải lần này, các vận động viên tham gia tranh tài ở 11 nội dung gồm: Đơn nam lãnh đạo, đôi nam lãnh đạo, đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam trên 50 tuổi, đơn nam dưới 50 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nam trên 50 tuổi, đôi nam dưới 50 tuổi, đôi nam nữ.

Thời gian tổ chức giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/8/2017.

(Nguồn: Sôi nổi giải bóng bàn báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc 2017 //Báo Kinh tế và đô thị.- Ngày 26/8/2017)

 

74.Tổng duyệt khai mạc Đại hội TDTT thành phố lần thứ 8: Cần tập trung tập luyện tốt hơn

Tối 27-8, tại Nhà thi đấu đa năng khu Liên hợp thể thao thành phố diễn ra buổi tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ 8 năm 2016. Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam, Trưởng ban tổ chức chủ trì buổi tổng duyệt. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện và thành viên BTC Đại hội.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 8 sẽ được diễn vào 20 giờ ngày 29-8-2017 tại Nhà thi đấu đa năng – Khu liên hợp thể thao thành phố.

Đại hội được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe thể lực cho nhân dân, vận động mọi người tích cực tham gia luyện tập TDTT, đồng thời là dịp để phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo vận động viên, qua đó tuyển chọn các VĐV tiêu biểu cho đội tuyển thành phố và cho đất nước.

Lễ khai mạc gồm 3 phần chính.

Phần 1 là diễu hành biểu dương lực lượng gồm 998 người (khối nghi thức và 28 khối diễu hành gồm các lực lượng công nông binh trí thức, trọng tài và vận động viên tiêu biểu và 15 quận, huyện).

Phần 2 là các nghi thức của lễ khai mạc.

Phần 3 là đồng diễn thể dục thể thao với chủ đề: “Thể thao Hải Phòng chung tay xây dựng thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại” với sự tham gia của gần 1.000 người.

Tại buổi tổng duyệt, các chương trình đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Các đơn vị tham gia lễ khai mạc đều thực hiện khá tốt công việc được giao.

Phần diễu hành biểu dương lực lượng, các nghi thức, nghi lễ được thực hiện khá tốt. Chương trình đồng diễn nghệ thuật đã cơ bản được thực hiện theo đúng kịch bản đã được phê duyệt.

Trong cuộc họp rút kinh nghiệm sau buổi tổng duyệt Lễ khai mạc đại hội, các thành viên BTC Đại hội đã đóng góp ý kiến vào một số vấn đề: âm thanh, ánh sáng chưa hợp lý cần có những điều chỉnh để hoàn thiện hơn; một số đơn vị thực hiện động tác chưa đều, chưa đẹp; một số điểm cần khắc phục trong việc ra vào sân; vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông......

Phát biểu kết luận lễ tổng duyệt, đồng chí Lê Khắc Nam ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, tập luyện của các đơn vị Sở, ban, ngành đồng thời yêu cầu các đơn vị cần luyện tập tốt hơn đảm bảo chất lượng cho lễ khai mạc.

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm tập luyện tốt hơn nữa, bảo đảm chất lượng phần diễu hành, sắp xếp lại thứ tự các khối diễu hành; phần đồng diễn thể dục thể thao cần chuẩn bị tốt hơn, đảm bảo sự đồng đều; lưu ý khắc phục một số vấn đề về âm thanh...

(Nguồn: Tổng duyệt khai mạc Đại hội TDTT thành phố lần thứ 8: Cần tập trung tập luyện tốt hơn //Phan Tuấn //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 28/8/2017)

 

75. Hải Phòng khai mạc đại hội thể dục thể thao lần thứ 8 năm 2017

Tối 29/8, tại Nhà thi đấu đa năng khu Liên hợp thể thao TP.Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố lần thứ 8 năm 2017.

Tới dự có Thứ trưởng bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải; lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo TP.Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Trưởng ban tổ chức đại hội nhấn mạnh: Trong những năm qua, TP.Hải Phòng đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT); phát huy tốt tác dụng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh của nhân dân góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội...

Nhờ những nỗ lực đó, rèn luyện thể thao đang trở thành một phong trào phát triển sâu, rộng trong quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người thường xuyên tập luyện thể thao đạt 30,5%, hàng ngàn CLB thể thao được thành lập và hoạt động hiệu quả... Đây là tiền đề phát triển thể thao thành tích cao Hải Phòng với nhiều VĐV tiêu biểu giành nhiều thành tích ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc diễn ra sôi động, hoành tráng mở đầu với màn rước cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và màn diễu hành biểu dương lực lượng của 998 người. Trong đó có khối nghi thức và các lực lượng công nông binh, trọng tài, vận động viên tiêu biểu và 15 quận huyện.

Tiếp đó là các phần nghi thức của lễ khai mạc: Chào cờ, diễn văn khai mạc, tuyên thệ của trọng tài... Phần cuối là màn đồng diễn thể dục thể thao với chủ đề: “Thể thao Hải Phòng chung tay xây dựng thành phố Cảng: Xanh – văn minh – hiện đại” có sự tham gia của 608 người nhằm giới thiệu hình ảnh, thể thao, con người, văn hóa, kinh tế xã hội của TP.Hải Phòng với bạn bè trong nước và quốc tế.

Được biết, từ năm 1985 đến nay, các kỳ Đại hội TDTT TP.Hải Phòng đã đánh dấu phong trào TDTT ngày càng lớn mạnh về quy mô, nâng cao về chất lượng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương rèn luyện thân thể của Bác Hồ kính yêu. Số lượng các môn thi đấu và thành tích của các VÐV trong các kỳ Đại hội sau luôn cao hơn kỳ trước; trình độ tổ chức của cán bộ, công chức, viên chức ngành TDTT được nâng cao đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các giải đấu.

(Nguồn: Hải Phòng khai mạc đại hội thể dục thể thao lần thứ 8 năm 2017 //Lã Tiến //Báo Người đưa tin.- Ngày 30/8/2017)

 

76. Hải Phòng và những điểm hẹn mùa thu

Hải Phòng mùa này không còn “hoa thắp lửa”, không bừng lên những sắc màu rực rỡ của phượng vĩ. Khám phá Hải Phòng trong tiết thu mang lại những xúc cảm khác biệt.

Đa dạng kiến trúc nội đô:

 Từ cuối những năm 90, tuyến du lịch nội thành Hải Phòng đã trở thành một trong những hành trình hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

  Cho đến nay, Hải Phòng vẫn giữ được một phong cách khác biệt làm cho cả những du khách mới đến thành phố Cảng lần đầu tiên hay những người con của thành phố Cảng đi xa nhiều năm quay trở lại vẫn có một cảm nhận chung như là mình đã biết đến nơi này. Nhiều du khách đến với Hải Phòng lúc cuối hạ, sang thu cùng chung cảm nhận đó.

 Kiến trúc Hải Phòng đa dạng, là sự kết hợp của cả phong cách châu Âu cổ điển, nét huyền bí của Á Đông. Và vẫn còn đâu đó giữa thị thành những hơi thở của kiến trúc Việt. Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố là Nhà hát lớn. Nét đẹp bên trong Nhà hát được tôn lên nhờ phong cách kiến trúc của nền văn minh Pháp thế kỷ XIX.

 Nét đẹp bên ngoài Nhà hát thể hiện sự phát triển của một xã hội hiện đại: có quảng trường rộng, trước mặt là vườn hoa, có đài phun nước màu nghệ thuật, những đèn hoa lung linh sắc màu. Sự kết hợp hài hoà giữa hiện đại và cổ kính tạo nên một Nhà hát đẹp, ấn tượng, quyến rũ.

Kiến trúc độc đáo bên trong Nhà hát thành phố:

Kiến trúc Việt cổ hiện diện giữa lòng thành phố với Quán Hoa độc nhất vô nhị trên cả nước. 5 quán hàng nhỏ xinh tràn ngập hoa tươi, với mái cong ngói vểnh, gợi nhớ về làng quê Việt Nam thưở xa xưa. Bên cạnh đó là nhiều điểm nhấn kiến trúc Pháp còn tồn tại đến ngày nay: Ga Hải Phòng, Bưu điện trung tâm, Tháp đồng hồ 3 chuông, Trường THPT Ngô Quyền…

Trong chuyến hành trình mùa thu, du khách có thể đến thăm Đền Nghè, Đình Kênh và Chùa Hàng – những công trình kiến trúc Phật giáo với khuôn viên rộng rãi, xanh um cây cối. Cũng từ đó, mỗi người có những cảm nhận về tín ngưỡng tôn giáo của người dân Hải Phòng. Lời tương truyền về sự linh thiêng của nữ tướng Lê Chân là một câu chuyện kỳ bí nhiều người muốn khám phá.

Sắc thu miền biển:

Đến thăm Bảo tàng Hải Quân trên đường 353, mọi người sẽ được biết đây không chỉ là một bảo tàng quân sự chuyên ngành đơn thuần mà còn là nơi tái hiện sinh động về truyền thống đấu tranh từ ngàn đời của cha ông ta trên sông, trên biển. Bảo tàng còn là nơi lưu dấu nhiều chứng tích, kỷ vật vô giá về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Hải quân nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

Đền Bà Đế - một ngôi đền cổ dưới chân núi Độc Đồ Sơn – cũng là một điểm dừng chân thú vị của hành trình. Ngôi đền có nét đẹp xen lẫn giữa cổ kính và hiện đại. Khoảng sân rộng ầm ì sóng vỗ nhìn ra biển rộng mênh mông tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng. Tương truyền rằng Đông nhạc Đế Bà có giọng hát trong trẻo mượt mà, một giọng hát khiến cả thiên nhiên, con người đều phải mê mẩn.

Tò mò về một hòn đảo với vẻ đẹp nguyên sinh, thiên nhiên ban tặng cho thành phố Hải Phòng, đảo Dấu thu hút bước chân người lữ hành đến với miền biển độ thu sang. Không gian hoang sơ được bao bọc bởi những tán cây đa cổ thụ; ngọn hải đăng lộng gió… là những khám phá thực sự hấp dẫn.

 Ngọn hải đăng đảo Dấu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn trên đảo. Bước lên cầu thang gỗ xoáy tiến ra hành lang của ngọn đèn, phóng tầm mắt nhìn ra phía biển, các thí sinh được thấy núi non Đồ Sơn thấp thoáng, một khung cảnh khoáng đạt, mênh mông hiện ra trước mắt.

Ngọn Hải Đăng - Mắt biển trên Đảo Hòn Dấu:

Một điểm đến hút khách khác là Biệt thự Bảo Đại trên đồi Vung, thuộc khu 2 Đồ Sơn. Một lần được “làm vua” là sự trải nghiệm ấn tượng cho du khách tại đây. Ngoài giá trị lịch sử, biệt thự Bảo Đại được xem là một không gian nghỉ ngơi lý tưởng khi du lịch tại Đồ Sơn.

Từ độ cao gần 40m so với mặt nước biển, thả tầm mắt theo biển mênh mông, toàn cảnh Đồ Sơn hiện ra với bến Nghiêng lịch sử, di tích bến K15 huyền thoại, khu du lịch quốc tế Hòn Dấu hiện đại…

(Nguồn: Hải Phòng và những điểm hẹn mùa thu //Huyền Trâm //Báo An ninh Hải Phòng.A- Ngày 15/8/2017)

 

77. Xây dựng huyện đảo Cát Hải thành trung tâm du lịch, dịch vụ hiện đại, văn minh

Huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) sở hữu Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà và nhiều danh thắng nổi tiếng như vịnh Lan Hạ, các động Thiên Long, Trung Trang, Hoa Cương hay hang Luồn, bãi Cát Cò, Cát Tiên, đảo Khỉ…

Huyện đảo đang tập trung phát triển kinh tế để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, hướng tới đưa Cát Hải trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ hiện đại, văn minh.

Giá trị toàn cầu:

Quần đảo Cát Bà nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng chừng 50 km về phía Đông và nằm liền kề Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà hội tụ các hệ sinh thái tiêu biểu của Việt Nam như rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển, hệ thống các hang động và là nơi sinh sống của 3.154 loài động vật và thực vật; trong đó có tới 60 loài thực vật và 22 loài động vật quý hiếm, đặc hữu có tên trong sách đỏ Việt Nam, đặc biệt là Voọc Cát Bà, là loài linh trưởng đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Cát Bà còn được biết đến một vùng đất gắn liền với nền văn minh ngàn năm, điển hình cho cộng đồng dân cư miền biển đảo Bắc Bộ, nơi những người Việt cổ đầu tiên đi theo mép biển kiếm tìm kế sinh nhai và dần tập hợp, đoàn tụ lại qua các biến cố thiên tai và lịch sử để hình thành nên nền móng của cộng đồng dân cư Cát Bà ngày nay. Quần đảo Cát Bà còn là một vùng giàu có về khảo cổ, lịch sử với 77 điểm khảo cổ đã được phát hiện và nghiên cứu.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Sinh cảnh đặc trưng của hệ sinh thái trên các đảo là rừng thường xanh trên núi đá vôi, là nơi cư ngụ của nhiều loài đặc hữu và quý hiếm. Một trong những loài vật nổi tiếng nhất và đặc hữu nhất của quần đảo này là Voọc Cát Bà.

Vườn Quốc gia Cát Bà còn là nơi đầu tiên các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu tiếng kêu siêu âm của loài Dơi mũi ống tiên sa (Murina harrisoni) và một số loài Dơi khác. Vườn Quốc gia Cát Bà được đánh giá là một trong những nơi lý tưởng nhất cho nghiên cứu và bảo tồn Dơi ở Việt Nam. Căn cứ vào kết quả tổng hợp từ những tài liệu công bố trước đây và kết quả điều tra năm 2015,  loài Dơi hiện biết ở Vườn Quốc gia Cát Bà gồm 29 loài thuộc 12 giống, 6 họ.

Tuy nhiên, hiện nay, ở  đảo Cát Bà, một phần sinh cảnh tự nhiên bị suy thoái do tác động của phát triển du lịch như làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng. Các dạng sinh cảnh hang động, nơi cư ngụ của nhiều loài động vật bị ảnh hưởng từ các hoạt động du lịch (khói hương, rác thải, tiếng ồn, ánh sáng).

Các hoạt động săn bắt động vật hoang dã phục vụ mục đích làm thực phẩm, dược liệu và buôn bán cũng ảnh hưởng đến quần thể của các loài động vật, đặc biệt là các loài có kích cỡ quần thể nhỏ. Nếu công tác quản lý, bảo tồn không tốt rất có thể quần thể này sẽ bị suy giảm trong tương lai gần.

Phát triển kinh tế để nâng cao hiệu quả bảo tồn:

Bảo tồn làm công cụ để phát triển kinh tế và phát triển kinh tế để nâng cao hiệu quả bảo tồn, là chia sẻ của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Trí, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Theo đó, những giá trị của bảo tồn các vùng biển, đảo phải được khai thác hợp lý, vừa việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, nhất là các địa phương nghèo khó, vùng sâu, vùng xa. Hầu hết các khu di sản và sinh quyển đều tạo ra cơ hội hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Trí còn chia sẻ bài học kinh nghiệm về bảo tồn của thế giới. Cụ thể là mô hình 4 nhà: Khoa học, quản lý, doanh nghiệp và người dân  địa phương. Đây là mô hình rất thành công ở các khu sinh quyển Donana, Udaibai (Tây Ban Nha) hay Lac Saint - Pierre (Canada)…

Tiến sỹ Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, Hải Phòng cần xây dựng chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học. Theo đó, để có chiến lược bảo tồn phù hợp với điều kiện thực tiễn cần xác định địa điểm cần ưu tiên bảo tồn, các đối tượng cần ưu tiên bảo tồn (các loài đặc hữu, các loài quý hiếm) thuộc quần đảo Cát Bà.

Vừa bảo tồn bền vững di sản vừa triển khai các dự án quan trọng để Cát Hải bứt phá, trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ cảng biển hiện đại, văn minh trong tương lai gần, là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành. Điểm nhấn là dự án đầu tư xây dựng công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, biến Cát Hải trở thành nơi có cảng biển quốc tế tầm cỡ của khu vực Đông Nam Á, và Đông Bắc Á. Dịp 2/9 này, thành phố Hải Phòng sẽ khánh thành cầu Tân Vũ - Lạch Huyện - cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á với tổng chiều dài 5,44 km, thông thương tuyến đường huyết mạch của cả nước với Cát Hải.

(Nguồn: Xây dựng huyện đảo Cát Hải thành trung tâm du lịch, dịch vụ hiện đại, văn minh //Đoàn Minh Huệ //Báo Mới.- Ngày 29/8/2017)

 

V. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ; KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

78. Thành tích đáng nể của nam sinh “say rượu từ năm lớp 1”

Trần Anh Duy - Chàng trai 10X răng khểnh đến từ trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng đã cầm trên tay tấm vé bước vào cuộc thi quý 4 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.

 Vòng nguyệt quế vinh quang của cuộc thi tuần 2 tháng 3 và cuộc thi tháng 3 quý 4 của Olympia năm thứ 17 đã thuộc về thí sinh xuất sắc Trần Anh Duy đến từ trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng.

Theo dõi cuộc thi tuần và cuộc thi tháng vừa qua, những người xem chương trình Olympia ấn tượng với chàng trai từng “say rượu hồi lớp 1”. Trong các "chặng đua" cùng 3 bạn leo núi cùng mình, mọi người hồi hộp chứng kiến những cuộc bứt phá đầy kịch tính của Trần Anh Duy. Ngồi dưới khán đài, bạn bè, thầy cô của Duy và khán giả không khỏi trầm trồ, thán phục sự thông minh, nhanh trí của Duy.

Ở cuộc thi tuần, chàng trai 10X răng khểnh đã gây ấn tượng với khán giả khi giành được số điểm rất cao (265 điểm) và trở thành người sở hữu chiếc vòng nguyệt quế vinh quang. Ngoài ra, điều mà khiến cho mọi người nhớ tới Anh Duy – vị thủ lĩnh trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) là phong thái tự tin trước mỗi phần thi và vốn kiến thức phong phú.

Đặc biệt, ở phần thi vượt chướng ngại vật, khi mới chỉ có 1 từ hàng ngang đầu tiên được hé mở mà ngay sau đó Anh Duy đã nhấn chuông trả lời chướng ngại vật “bếp Hoàng Cầm”.

Tại cuộc đua tháng 3 quý 4 chiều nay (13/8) của Olympia mùa thứ 17, Trần Anh Duy gặp các bạn thi cùng gồm: Nguyễn Tiến Dũng (THPT chuyên Lào Cai), Bùi Văn Phạm Trường (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắc Lắc), Nguyễn Phạm Phúc Việt (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam).

Tại phần thi khởi động, Anh Duy đã thực hiện khá tốt khi trả lời đúng 7/12 câu hỏi, giành được 70 điểm, tạm xếp vị trí thứ 2 trong đoàn sau Phạm Trường.

Ở phần thi vượt chướng ngại vật, các thí sinh đã thể hiện rõ khả năng nhạy bén, tốc độ suy luận của mình khi mà mới chỉ có một từ hàng ngang được hé lộ.

Phúc Việt đã là thí sinh nắm bắt được thời cơ nhanh nhất khi đưa ra đáp án từ khóa “con đường tơ lụa” trong chương trình ngày hôm nay và vươn lên dẫn đầu với số điểm 120 điểm.

Đến phần thi tăng tốc, các thí sinh đã làm cổ động viên dưới khán đài trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ hồi hộp, căng thẳng đến kịch tính bởi số điểm của 4 người chơi đều sát nút nhau.

"Chưa có cuộc thi nào mà khán giả lại “đau tim” đến vậy", một học sinh đến từ THPT Trần Nguyên Hãn xem qua màn hình chia sẻ. Mặc dù kết thúc phần thi tăng tốc, điểm số Anh Duy chỉ đang ở vị trí thấp nhất trong đoàn leo núi (155 điểm) nhưng sự thể hiện của em trong phần thi về đích đã khiến trường S9 -VTV3 “nóng” lên từng giây từng phút.

Với sự tự tin, thông minh, nhạy bén, Anh Duy đã dành số điểm tuyệt đối 40 điểm trong bộ câu hỏi 40 điểm của chương trình và vươn lên dẫn đầu trong đoàn.

Khi MC Diệp Chi công bố kết quả và xướng tên chủ nhân đăng quang chiếc vòng nguyệt quế ngày hôm nay thuộc về Trần Anh Duy, chàng trai từng say rượu hồi lớp 1 đã nở một nụ cười thật rạng rỡ và tỏ niềm hạnh phúc về phía các cổ động viên đang vỗ tay reo hò.

Với số điểm 195 điểm, chàng trai có nụ cười duyên đã cầm chắc trong tay tấm vé bước vào cuộc thi quý 4 của chương trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Hi vọng rằng chàng trai 10X sẽ tiếp tục đem lại niềm vinh quang cho người dân đất Cảng ở các cuộc thi tiếp theo

(Nguồn: Thành tích đáng nể của nam sinh “say rượu từ năm lớp 1” //Báo 24h //Ngày 14/8/2017)

 

79. Hải Phòng: Phụ huynh hoang mang vì "mất nửa tiền" khi rút hồ sơ tại trường ngoài công lập

GiadinhNet - Sau khi điểm chuẩn tại khối trường THPT công lập hạ điểm lần 2, nhiều thí sinh đã trúng tuyển và đi rút hồ sơ ở trường ngoài công lập. Từ đây, đã hé lộ nhiều khoản thu khó hiểu của một số trường ngoài công lập mà phụ huynh đã nộp trước đó.

Rút hồ sơ là mất hơn nửa tiền:

Tại trường THPT Thăng Long (Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) - một trong những trường có tiếng là quản học sinh tốt, nhiều phụ huynh đưa con đến làm thủ tục rút hồ sơ về nộp cho trường công lập sau khi hạ điểm chuẩn lần 2.

Theo tờ thông báo thu tiền năm học 2017-2018 đối với khối 10 của trường THPT Thăng Long, khi làm thủ tục nhập học, phụ huynh phải đóng khoản tiền 3.825.000d chưa kể các khoản SGK, mũ bảo hiểm, vở viết. Cũng theo thông báo này, khi học sinh hay phụ huynh rút hồ sơ bằng bất cứ lý do nào thì căn cứ thời điểm rút, nhà trường chỉ trả lại các khoản 7,8,9,10.

Về việc trên, một số phụ huynh cho biết: Đúng là có việc nếu đã nộp tiền mà rút hồ sơ thì nhà trường chỉ trả các khoản liên quan tới áo, đồng phục...cho dù các khoản thu học phí hay tiếng Anh...phải vào năm học mới triển khai thì lại không trả.

Một phụ huynh giấu tên cho biết: Năm học trước (2016-2017), con chị làm thủ tục nộp hồ sơ vào trường THPT Dân lập Thăng Long đã nộp khoản tiền khoảng 4 triệu. Sau đó, điểm chuẩn của trường THPT Hải An hạ nên cháu đủ điều kiện về công lập. Gia đình có trở lại trường Thăng Long chỉ sau 2 ngày nộp để rút hồ sơ thì mất hơn nửa số tiền.

Tại trường THPT Marie Curie, theo phiếu thu của trường này, học sinh khối 10 khi làm thủ tục nhập học phải đóng 3.660.000 đồng, bao gồm các khoản thu phục vụ học sinh (2.320.000 đồng), học phí học ôn và gửi xe từ 15/7-13/8 (1.200.000 đồng), lệ phí kiểm tra khảo sát 3 môn toán, văn, ngoại ngữ (90.000 đồng), lệ phí tuyển sinh (50.000 đồng).

Nếu học sinh nào có nhu cầu muốn rút lại hồ sơ sau khi đã nhập học, nhà trường sẽ không trả lại các khoản phí như tiền đồng phục, một nửa khoản học phí ôn hè… Với các khoản thu trên, nhiều phụ huynh cho biết, dù đóng tiền học ôn như thế nhưng con họ mới chỉ được học ôn 1 buổi trong hè.

Phụ huynh Vũ V.P không giấu nổi sự mệt mỏi chia sẻ: “Các con vừa vật vã trải qua kỳ ôn thi chưa từng có, nay làm thủ tục vào trường, lại thấy tiền học hè mà lo lắng, sợ hãi. Chủ trương của ngành giáo dục là cấm dạy hè để dành trọn vẹn thời gian cho học sinh nghỉ ngơi nhưng sao trường THPT ngoài công lập vẫn thu học hè”.

Một điều rất lạ, trong phiếu thu của nhiều phụ huynh có con vào nhập học tại trường Marie Curie ngày 31/7 nhưng tiền đóng học ôn và phí gửi xe vẫn ghi thu 1.200.000 đồng (từ 15/7-13/8).

Tổ chức thu và học ôn trong hè là trái quy định:

Trước những thắc mắc vì khoản thu học ôn hè từ 15/7 -13/8 do nhà trường thu, thầy Hoàng Xuân Khóa - Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie giải thích: “Phần lớn học sinh nộp hồ sơ vào trường đều là những học sinh có học lực yếu, kém nên việc tổ chức ôn tập để bổ sung kiến thức là việc làm cần thiết để các em có nền tảng khi học chương trình lớp 10”.

Trước những ý kiến cho rằng, việc dạy và học như vậy không đúng với quy định của Sở Giáo dục & Đào tạo, ông Khóa cho biết: “Tôi biết việc này không đúng với quy chế của Bộ và Sở Giáo dục, nhưng tôi thấy việc tôi làm là đúng. Nếu không học bổ sung kiến thức trong hè, học sinh không thể học được chương trình lớp 10 và học sinh của trường này cũng không thể đỗ tốt nghiệp 100%. Nếu được, tôi mong muốn Bộ Giáo dục & Đào tạo sửa đổi lại quy chế để đảm bảo việc dạy và học tốt đúng chất lượng hơn”.

Không tổ chức thu tiền học hè và khảo sát phân chia lớp như trường Marie Curie nhưng số tiền khi nhập học của học sinh khối 10 vào trường THPT Hàng Hải cũng không phải là ít: 3.268.000 đồng. Khi rút hồ sơ chuyển trường, phụ huynh và học sinh chỉ được nhận lại số tiền 1.753.000 đồng.

Về các khoản thu của một số trường THPT ngoài công lập đã và đang làm, ông Trần Văn Độ - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng thẳng thắn nói: “Về việc một số trường, kể cả THPT ngoài công lập tổ chức thu tiền học ôn dịp hè đối với học sinh là sai. Quan điểm của Sở là trong 2 tháng 6 và 7, các trường tuyệt đối không dạy ôn trong hè, trừ kỹ năng sống và các hoạt động sinh hoạt hè. Còn việc phụ huynh đóng các khoản làm thủ tục nhập học cho con ở khối THPT ngoài công lập hơn hơn 3 triệu nhưng khi rút hồ sơ chỉ còn nhận lại hơn triệu là vô lý. Những vấn đề này, Thanh tra Sở sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ”.

(Nguồn: Hải Phòng: Phụ huynh hoang mang vì "mất nửa tiền" khi rút hồ sơ tại trường ngoài công lập //Báo Gia đình.net.- Ngày 2/8/2017)

 

80. Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Năm học 2016-2017, nhiều trường THCS ở phường xa trung tâm của quận Hồng Bàng có tỷ lệ học sinh giỏi tăng cao so với năm học trước. Đặc biệt, số học sinh thi đỗ vào THPT công lập đạt tỷ lệ cao, từ 84% trở lên. Trong đó, Trường THCS Quán Toan đạt tới 94%. Từ chỗ chất lượng giáo dục cao chỉ tập trung một vài trường “điểm”, nay rất nhiều trường học trên địa bàn quận có sự bứt phá, vươn lên mạnh mẽ. Đây là kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề 06 về công tác giáo dục đào tạo của Ban Thường vụ Quận uỷ Hồng Bàng.

 Để tạo sự bứt phá trong công tác học sinh giỏi, Quận uỷ tập trung chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chất lượng. Quận uỷ thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng mở rộng nguồn giới thiệu; xây dựng tiêu chuẩn quy hoạch và tiêu chuẩn bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch. Quận uỷ xây dựng cơ chế đột phá trong bố trí, sử dụng những cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo bài bản; tạo điều kiện đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Công tác quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đa dạng hình thức bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giữa các trường trong quận, giữa ngành Giáo dục- Đào tạo quận Hồng Bàng với các quận bạn.

 Quận uỷ chỉ đạo các đảng uỷ, chi bộ nhà trường thường xuyên rà soát, đánh giá đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Thực hiện việc xếp loại, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên; tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên hằng năm. Đồng thời, cho thôi giữ chức vụ hoặc điều động, phân công ở vị trí thấp hơn đối với các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ liên tục trong 2 năm. Qua xếp loại hằng năm, tỷ lệ cán bộ, giáo viên xếp loại xuất sắc của quận chiếm 58,2%; loại khá  39,4%, loại trung bình 1,6%... Năm học 2015-2016, 2016-2017, Quận uỷ điều động 42 cán bộ, giáo viên, trong đó điều động và bổ nhiệm 8 hiệu trưởng, 19 phó hiệu trưởng các trường học.

Quận uỷ chỉ đạo UBND quận xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao về làm việc, bao gồm cả điều kiện làm việc, cơ hội phát triển. UBND quận thực hiện xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, giáo viên có thành tích về công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ năm 2013, quận thu hút 42 giáo viên dạy giỏi ở các địa phương khác về quận công tác, trong đó có 33 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 14 giáo viên có học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và khu vực. 100% giáo viên có trình độ đại học, 9 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

 Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có tác động tích cực đến chất lượng đào tạo, giáo dục toàn diện và học sinh giỏi của quận. Qua đó, kết quả giáo dục của quận có chuyển biến rõ nét. Năm học 2016-2017, quận ở tốp đầu thành phố trong công tác đào tạo học sinh giỏi với 2148 giải học sinh giỏi các cấp, tăng 191 giải so với năm học 2015-2016. Nhiều trường THCS ở phường xa trung tâm, số lượng học sinh ít, nhiều năm trước không có hoặc có rất ít học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, nay có nhiều em đoạt giải như các trường THCS Quán Toan, Hùng Vương, Nguyễn Trãi,…

(Nguồn: Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục //Nguyên Mai //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/8/2017)

 

81. Ngành học mầm non tập trung truyền thông giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ

Đó là chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Nguyễn Xuân Trường tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc học mầm non thành phố vào sáng 15-8.

Cũng theo đồng chí Giám đốc, các cơ sở giáo dục mầm non cần chú trọng thực hiện đạo đức nhà giáo, không để xảy ra các vụ việc "nóng", nhất là bạo lực với các cháu  lứa tuổi mầm non; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền những mặt tích cực về nâng cao chất lượng giáo dục để phụ huynh học sinh và toàn xã hội hiểu, đề cao tinh thần "tôn sư trọng đạo" với các nhà giáo.

Trưởng phòng Giáo dục mầm non Trương Thị Phương Dung cho biết, tính đến tháng 5-2017, ở bậc học mầm non, Hải Phòng có 329 trường và 4.008 nhóm lớp. Toàn thành phố tăng 12 trường và 326 nhóm lớp so với cuối năm học trước, nhất là tại 2 quận Ngô Quyền và Lê Chân.

Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác điều tra trẻ trên địa bàn, phân tuyến tuyển sinh hợp lý và quản lý kế hoạch tuyển sinh phù hợp. Tính đến tháng 5-2017, 123.135 trẻ được huy động ra trường, đạt 73,1%.

Tuy nhiên, ở bậc học mầm non của Hải Phòng, quy mô trường lớp tăng chưa đáp ứng sự tăng dân số cơ học tự nhiên, tỷ lệ trẻ 3 tuổi huy động ra lớp còn thấp, quản lý giáo dục tư thục ở một số đơn vị còn chưa quyết liệt, việc tuyển dụng viên chức còn chậm.

Năm học 2017-2018, ngành học mầm non của thành phố tập trung thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua; phát triển mạng lưới, quy mô trường lớp, tăng số trẻ em trong độ tuổi được đi học; củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc- nuôi dạy trẻ, tăng cường cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nhà giáo, nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế...

(Nguồn: Ngành học mầm non tập trung truyền thông giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 15/8/2017)

 

82. Khẩn trương chuẩn bị cho khai giảng: Kỳ 1 - Niềm vui năm học mới

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, cùng với cả nước, hàng vạn học sinh các cấp của thành phố Hải Phòng sẽ bước vào năm học mới 2017-2018. Đến thời điểm này, hành trang cho năm học mới của thầy và trò tại các địa phương trên địa bàn thành phố đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo.

Có mặt tại Trường Tiểu học Đằng Lâm (quận Hải An) những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới của thầy, trò nhà trường.

Cô Trịnh Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giáo viên nhà trường đã bắt đầu tập trung từ ngày 1-8, sau đó tổ chức họp triển khai nhiệm vụ tháng và phân công giáo viên chủ nhiệm nhận hồ sơ ở các khối lớp; sắp xếp thời khoá biểu cho năm học 2017-2018.

Trước đó, cơ sở vật chất nhà trường đã được quận Hải An đầu tư nâng cấp với các hạng mục: nâng sân, lát gạch sân trường, san lấp ao và xây tường bao, cải tạo bếp ăn bán trú, xây nhà vệ sinh, nối 2 dãy nhà 3 tầng thành một khối khép kín khang trang... cơ bản đã được chuẩn bị đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Số lượng học sinh đăng ký tham gia học lớp 1 năm học này đông hơn với 10 lớp, 454 học sinh, tăng 2 lớp, 123 học sinh so với năm học trước. Năm học này, với số học sinh tăng thêm của cả 5 khối lớp, nhà trường có 40 lớp học, trong khi đó chỉ có 37 phòng học. Do vậy, chỉ có các khối từ lớp 1 đến lớp 4, với 33 lớp học, được học bán trú 2 buổi/ngày. Còn lại 7 lớp của khối 5 sẽ chỉ được học 1 buổi/ngày, khác với 100% các lớp được học bán trú như năm học trước.

Không riêng Trường Tiểu học Đằng Lâm, tất cả các trường ở mọi cấp học trên địa bàn thành phố cũng đã và đang nỗ lực chuẩn bị những phần việc cuối cùng để sẵn sàng chào đón năm học mới. Tại Trường mầm non Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân), trong số 390 học sinh của nhà trường năm học này, đã có 380 cháu ra lớp, đạt 97%, số học sinh còn lại cũng chuẩn bị nhập học trước ngày khai giảng.

Cô Hoàng Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết, nhà trường vừa được tài trợ 4 tỷ 500 triệu đồng để đầu tư xây dựng một dãy nhà 3 tầng mới, gồm 6 phòng học, đã cải thiện đáng kể tình trạng thiếu phòng học. Cùng với đó, quận Lê Chân hỗ trợ thêm kinh phí để lắp đặt bổ sung cửa sổ, hệ thống điện, đường ống dẫn nước, máng rửa tay, mua sắm trang thiết bị hiện đại, vẽ tranh tường...

Với số phòng học và trang thiết bị mới này, nhà trường đã có một cơ sở vật chất khang trang, hiện đại hơn năm học trước rất nhiều. Trong năm học mới, nhà trường sẽ có 13 lớp ở các độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi, tăng thêm 2 lớp song số học sinh vẫn như năm trước, nhà trường đã cơ bản khắc phục tình trạng quá tải và giữ sỹ số 25 học sinh/ lớp theo quy định. “Tại các phòng học mới, các cháu ở độ tuổi bé, từ 2 đến 3 tuổi sẽ được học tại đây.

Còn tại khu cũ, phòng học cũng đã được bổ sung trang thiết bị hiện đại hơn sẽ dành cho các cháu độ tuổi lớn từ 4 đến 5 tuổi. Nhà trường mong muốn những năm tới sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cấp dãy nhà A đã xuống cấp, cải tạo khu vui chơi, đầu tư trang thiết bị phục vụ ăn nghỉ của các cháu...” - cô hiệu trưởng đề xuất.

Khu vực ngoại thành cũng báo về những tin vui cho năm học mới 2017-2018. Tại huyện Vĩnh Bảo, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều trường học trên địa bàn huyện được cải tạo, xây mới khang trang hơn so với trước.

Trong số này, Trường mầm non Tiền Phong được đầu tư 15,4 tỷ đồng xây mới khu nhà học gồm 8 phòng học và khu nhà hiệu bộ; Trường tiểu học Lý Học được đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây mới 15 phòng chức năng và khu hiệu bộ; Trường tiểu học Liên Am được đầu tư 2,7 tỷ đồng xây mới các phòng chức năng và khu hiệu bộ; các Trường THCS Cổ Am, THCS Vĩnh Tiến được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng xây mới một số phòng học, phòng chức năng, làm lại mặt sân, xây nhà vệ sinh, nhà xe học sinh...

Các quận, huyện còn lại của thành phố, địa phương nào cũng có những công trình đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới. Đó là, công trình nhà đa năng của Trường THCS Bạch Đằng, khu nhà học 12 phòng của Trường THCS Hùng Vương (quận Hồng Bàng); Trường mầm non Vĩnh Niệm, Trường mầm non Hoa Cúc (quận Lê Chân)...

(còn nữa)

(Nguồn: Khẩn trương chuẩn bị cho khai giảng: Kỳ 1 - Niềm vui năm học mới //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 11/8/2017)

 

83. Khẩn trương chuẩn bị cho khai giảng: Kỳ 2 - Chiến lược phát triển bền vững

Đáp ứng sự quan tâm của nhà trường, xã hội và các bậc cha mẹ và học sinh trước thềm năm học mới, những ngày qua, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đã tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục, như: cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy và nhất là những chiến lược phát triển bền vững trong những năm tiếp theo...

Chuẩn bị vào năm học mới, UBND TP đã ra Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 1-8-2017 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018. Kế hoạch quy định ngày tựu trường, ngày khai giảng, thời gian học của các cấp học phổ thông.

Theo đó, ngày tựu trường của các cấp học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng là ngày 15-8; ngày khai giảng vào 5-9. Kế hoạch của UBND TP cũng quy định thời gian học tập các học kỳ, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho từng cấp học, thời gian kết thúc năm học và các kỳ thi.

Đây là cơ sở pháp lý để ngành giáo dục, ban giám hiệu các trường chủ động bố trí thời gian, sắp xếp thời gian biểu của các môn học, chương trình ngoại khóa... bảo đảm chất lượng giáo dục tốt nhất dành cho học sinh. Cùng với đó, phòng GD&ĐT các quận, huyện đã cơ bản hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát, tổng hợp số lượng học sinh các cấp học, nhất là học sinh mầm non, học sinh các lớp đầu cấp; tình trạng trường, lớp, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập trong các trường học, cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó chủ động đề xuất các cấp có thẩm quyền nhanh chóng bổ sung giáo viên; đưa vào sử dụng có hiệu quả những phòng học vừa sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới trong dịp hè vừa qua.

Là một quận có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, những năm gần đây, quận Hải An tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, vươn lên dẫn đầu thành phố về chất lượng “đầu ra” học sinh khối THCS.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An Phạm Sỹ Tuyên báo tin vui, chất lượng giáo dục toàn diện của quận đang trên đà phát triển vững chắc, với những con số đáng ghi nhận: Học sinh THCS có 58,8% đạt học lực giỏi, 100% được công nhận tốt nghiệp, 91,5% đỗ vào lớp 10 THPT công lập với điểm tỷ lệ điểm trung bình 3 bài thi Toán, Ngữ văn, tổ hợp là 7,5 điểm, cao nhất thành phố. Chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu năm học 2016-2017 tăng cao so với những năm học trước.

Để chuẩn bị cho năm học mới, quận đã tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, như: bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục; chuẩn bị cơ sở vật chất... Năm học 2017-2018, quận Hải An có 39 trường mầm non, tiểu học và THCS, trong đó 21 trường công lập, 18 trường mầm non tư thục và 30 nhóm, lớp mầm non tư thục được cấp phép thành lập.

Là quận trung tâm thành phố, thời gian qua, quận Hồng Bàng tập trung đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi để tạo bứt phá mới trong đào tạo học sinh giỏi và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nguyễn Thị Nhất cho biết, thời gian qua, quận đã tổ chức 5 đợt tuyển dụng viên chức, đồng thời thu hút 42 giáo viên giỏi (trong đó 9/42 giáo viên có trình độ Thạc sĩ)  từ các địa phương khác để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của quận. Với chiến lược lâu dài này, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập hàng năm đều tăng vượt chỉ tiêu. Số lượng, chất lượng giải HSG cấp thành phố, Quốc gia khối THCS và của chung toàn ngành tăng dần qua các năm học.

Đến thời điểm này, hành trang cho năm học mới của thầy và trò quận Lê Chân cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Trưởng phòng GD&ĐT quận Lê Chân Nguyễn Thị Lệ Thủy cho biết, hiện quận đã ổn định sĩ số với 153 lớp, 5.283 học sinh ở bậc học mầm non; 437 lớp, 18.651 học sinh ở bậc tiểu học; 300 lớp, 12. 781 học sinh ở bậc trung học cơ sở.

Trong năm học 2016-2017, quận đã tuyển dụng được 100 giáo viên THCS, 53 giáo viên tiểu học, 71 giáo viên mầm non. Tính theo số lớp năm học 2017-2018, vẫn thừa thiếu cục bộ giáo viên THCS, thiếu 65 giáo viên tiểu học và 41 giáo viên mầm non.

Bên cạnh niềm vui năm học mới, một trong những nan giải vẫn còn tồn tại với giáo dục thành phố là tình trạng tăng nhanh số học sinh, dẫn đến quá tải tại các trường học, số học sinh học 2 buổi/ ngày giảm so với năm học trước. Cùng với đó, vấn đề thiếu giáo viên văn hóa, thừa giáo viên dạy môn tự chọn cũng là một khó khăn không nhỏ để đáp ứng năm học mới.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Nguyễn Xuân Trường, tình trạng thiếu phòng học, sĩ số học sinh quá tải chủ yếu ở bậc tiểu học. Nguyên nhân là do thành phố có thêm nhiều khu công nghiệp mới, số công nhân đến làm việc tăng, làm gia tăng số trẻ em độ tuổi đi học.

Thực tế cho thấy, đầu tư cơ sở vật chất, xây thêm phòng học không khó với các trường học còn quỹ đất. Nhưng với nhiều trường học ở nội thành, tình trạng thiếu phòng học, sĩ số học sinh đông chưa thể giải quyết một sớm, một chiều mà cần có thời gian và lộ trình cụ thể...

(Nguồn: Khẩn trương chuẩn bị cho khai giảng: Kỳ 2 - Chiến lược phát triển bền vững //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 12/8/2017)

 

84. Trường nghề và nguy cơ “đóng cửa”

Hải Phòng là địa phương thuộc tốp đầu cả nước về số lượng các cơ sở đào tạo nghề song không ít trường nghề đang có nguy cơ phải “đóng cửa” do rơi vào trình trạng “thừa thầy - thiếu trò”...

 “Vắng bóng” người học:

Có mặt tại Trường cao đẳng nghề (CĐN) Duyên Hải, trái với khung cảnh rộng, tòa nhà cao tầng khang trang là sự vắng vẻ, đìu hiu của người học. Cả trường có 40 phòng học thì có đến 2/3 là bỏ không, nhiều khoa của trường phải khóa cửa. Theo danh mục đào tạo, đơn vị có 14 nghề với các hình thức từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, liên thông. Tuy vậy, hiện Trường chỉ đào tạo với 3 nghề chính (gồm Kế toán, Điện, Công nghệ thông tin) và cũng chỉ tập trung đào tạo các lớp ngắn hạn.

Tương tự, tại một cơ sở đào tạo nghề khác đóng trên địa bàn quận Kiến An cũng trong hoàn cảnh khan hiếm học sinh. Khuôn viên trường ngổn ngang các nguyên vật liệu từ công trình xây dựng nhà học đang dở dang bỏ lại. Một giáo viên ở đây chia sẻ, hiện trường chỉ có khoảng 50 sinh viên theo học với chuyên ngành may và nấu ăn. Nhà trường cũng liên tục tuyển sinh nhưng rất ít người đến đăng kí học.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH, hiện mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố có 46 cơ sở, gồm: 11 trường cao đẳng, 10 trường trung cấp, 11 trung tâm dạy nghề, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và GDTX các quận, huyện. Ngoài ra còn có 13 cơ sở khác tham gia hoạt động dạy nghề. Năng lực đào tạo theo đăng ký dạy nghề của các cơ sở là hơn 60.000 người, trong đó cao đẳng nghề là 6.515 người, trung cấp hơn 7.000 người và sơ cấp hơn 46.000 người.

Tuy nhiên, số lượng tuyển sinh năm 2016 của tất cả các cơ sở chỉ đạt hơn 48.000 người; trong đó trình độ cao đẳng chỉ bằng 44% và trung cấp chỉ đạt 41% năng lực đào tạo. Đáng chú ý, số cơ sở dạy nghề không tuyển sinh được là 16 đơn vị, trong đó có 6 cơ sở công lập là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp quận, huyện và 8 cơ sở dạy nghề ngoài công lập. Thực tế trên đã khiến nhiều cơ sở dạy nghề, nhất là các trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên có quy mô nhỏ, không đủ cơ sở đào tạo luôn trong tình cảnh “vắng bóng” người học, nhiều cơ sở không đăng ký tuyển sinh ổn định.

Giải thể cơ sở không đủ năng lực:

Phân tích về tình trạng “thừa thầy, thiếu trò”, ông Nguyễn Bách Phái - Giám đốc Sở LĐTB&XH đánh giá: Nguyên nhân là nhận thức về dạy và học nghề chậm được cải thiện, người lao động chưa nhận thức đúng về lợi ích của học nghề do vẫn “nặng” tư tưởng bằng cấp trong khi có sự cạnh tranh quyết liệt giữa đào tạo đại học và đào tạo nghề. Bên cạnh đó, công tác định hướng cho học sinh theo học các ngành nghề mặc dù đã thực hiện nhưng còn gặp nhiều khó khăn, việc phân luồng chưa thực sự tốt làm ảnh hưởng đến cơ cấu lao động. Ngoài ra, số ngành nghề còn chưa được đầu tư đồng bộ, công nghệ lạc hậu. Đặc biệt, tỉ lệ giảng viên có trình độ giảng dạy tích hợp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành đạt chất lượng chưa nhiều.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trái với các cơ sở quy mô nhỏ hoặc mới bổ sung chức năng, một số cơ sở dạy nghề có uy tín, thương hiệu, đào tạo chuyên về công nghệ, đào tạo về công nghệ, kỹ thuật hoặc dịch vụ yêu cầu chuyên môn cao vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, ở trình độ đào tạo trung cấp và cao đẳng, tỷ lệ người học so với năng lực đào tạo cũng đạt thấp. Điển hình như Trường CĐN số 3 - Bộ Quốc phòng hay Trường CĐN du lịch và dịch vụ Hải Phòng, tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi ra trường luôn đạt con số cao. Lý giải điều này, đại diện Trường CĐN du lịch và dịch vụ Hải Phòng cho biết, hiện đơn vị tuyển sinh không dàn trải, chỉ tập trung vào một số lượng nhất định và liên kết với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên có điều kiện trực tiếp học tập, thực hành tại cơ sở, sau đó ra trường được chính các doanh nghiệp đón nhận.

Đứng trước những tồn tại của một số trường nghề trên địa bàn thành phố hiện nay, Sở LĐTBXH cho biết đang hoàn thiện, tổ chức thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề  đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Đặc biệt là Sở sẽ rà soát, sắp xếp lại các cơ sở dạy nghề công lập của thành phố theo hướng ưu tiên phát triển các nghề phục vụ ngành kinh tế mũi nhọn, các nghề được lựa chọn đầu tư trọng điểm đạt trình độ các nước trung khu vực ASEAN và thế giới, đồng thời xem xét, giải thể các cơ sở dạy nghề không đủ năng lực đăng ký hoạt động đào tạo.

(Nguồn: Trường nghề và nguy cơ “đóng cửa” //Thủy Nguyên //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 11/8/2017)

 

85. Ngày 8-8, học sinh toàn thành phố sẽ tựu trường

Đó là một nội dung tại Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 1-8-2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng.

 Cũng theo đó, ngày khai giảng dự kiến sẽ diễn ra vào 5-9-2017. Học kỳ 1 bắt đầu từ trước đó, vào ngày 15-8-2017, và sẽ kết thúc vào 7-1-2018. Đối với cấp học mầm non và cấp tiểu học, phải có ít nhất 18 tuần thực học; cấp THCS và THPT có ít nhất 19 tuần thực học; giáo dục thường xuyên và bổ túc có ít nhất 16 tuần thực học.

Học kỳ 2 bắt đầu từ 8-1-2018, và sẽ kết thúc vào 25-5-2018. Đối với cấp học mầm non và cấp tiểu học, phải có ít nhất 17 tuần thực học; cấp THCS và THPT có ít nhất 18 tuần thực học; giáo dục thường xuyên và bổ túc có ít nhất 16 tuần thực học. Ngày kết thúc năm học của các ngành học, cấp học dự kiến vào ngày  31-5-2018.

Theo quyết định này, các lịch kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật quốc gia sẽ theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; lịch thi THPT quốc gia, bộ sẽ có văn bản hướng dẫn riêng; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 10-6-2018; tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 hoàn thành trước ngày 31-7-2018.

(Nguồn: Ngày 8-8, học sinh toàn thành phố sẽ tựu trường //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 6/8/2017)

 

86. Năm học 2017-2018 - Nhiều địa phương thiếu phòng học

Ngày 8-8, học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT tại thành phố tựu trường, bắt đầu năm học mới 2017-2018. Những ngày qua, các địa phương tích cực chuẩn bị về mọi mặt trong đó có việc đầu tư về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số địa phương băn khoăn trong việc bổ sung thêm trường, lớp để đáp ứng nhu cầu người dân.

 Với khu nhà học, nhà làm việc 3 tầng khang trang, hiện đại vừa được UBND quận Hải An đầu tư xây dựng với số kinh phí 13 tỷ đồng, hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Tràng Cát (Hải An) đang hân hoan đón chào năm học mới 2017-2018. Hiệu trưởng nhà trường Lê Khắc Phấn cho biết, công trình mới gồm 6 phòng học, phòng làm việc của ban giám hiệu, 2 phòng bộ môn, hội trường, khu nhà kho và nhà vệ sinh đạt chuẩn. Cùng với nguồn kinh phí của chính quyền địa phương, năm học 2016-2017, từ công tác xã hội hóa, 5/15 phòng học của trường được phụ huynh đầu tư mua bàn, ghế, bảng, tủ đựng tài liệu, máy lọc nước uống mới.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Ngô Quyền), công trình khu nhà 3 tầng (nhà C) gồm 14 phòng học đạt chuẩn mức độ 2 và bếp ăn bán trú được lắp đặt hệ thống vận thăng chuyển thức ăn tới từng tầng, từng lớp học cũng vừa hoàn thành. Theo hiệu trưởng nhà trường Đỗ Thu Hiền, công trình này được UBND quận đầu tư kinh phí hơn 13 tỷ đồng. Trước đó, một khu nhà học khác (nhà B) với 12 phòng học vừa được xây mới với kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

 Ở huyện Vĩnh Bảo, theo Trưởng Phòng GD-ĐT  Phạm Ngọc Quỳnh, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều trường học của địa phương được cải tạo, xây mới khang trang hơn so với trước. Trong số này, Trường mầm non Tiền Phong được đầu tư 15,4 tỷ đồng xây mới khu nhà học gồm 8 phòng học và khu nhà hiệu bộ; Trường tiểu học Lý Học được đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây mới 15 phòng chức năng và khu hiệu bộ; Trường tiểu học Liêm An được đầu tư 2,7 tỷ đồng xây mới các phòng chức năng và khu hiệu bộ; các Trường THCS Cổ Am, THCS Vĩnh Tiến được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng xây mới một số phòng học, phòng chức năng, làm lại mặt sân, xây nhà vệ sinh, nhà xe học sinh.

 Các quận, huyện còn lại của thành phố, địa phương nào cũng có những công trình đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới. Đó là  công trình nhà đa năng của Trường THCS Bạch Đằng, khu nhà học 12 phòng của Trường THCS Hùng Vương (Hồng Bàng); 10 phòng học mới của Trường mầm non Vĩnh Niệm, Trường mầm non Hoa Cúc, Trường mầm non Dư Hàng Kênh... (Lê Chân).

 Bên cạnh niềm vui có những công trình mới, ngành GD-ĐT các địa phương cũng gặp một số khó khăn khi năm học đến. Đó là tình trạng thiếu phòng học và phòng chức năng khiến cho tỷ lệ học 2 buổi/ngày của học sinh tiểu học còn thấp và mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia chưa đạt yêu cầu.

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện An Dương Đặng Tăng Thông cho biết, năm học này, địa phương tăng 38 lớp 1 với hơn 1500 học sinh trong khi các đơn vị chưa thể xây dựng, bổ sung ngay các phòng học nên một số trường học trên địa bàn không đủ phòng học. Trong đó, Trường tiểu học Đồng Thái và trường tiểu học An Dương mỗi trường thiếu 7 phòng học.

 Đối với ngành GD-ĐT quận Lê Chân, do nhiều trường tiểu học chưa đủ phòng học nên tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày của địa phương mới đạt khoảng 50%. Trong đó, Trường tiểu học Nguyễn Văn Tố thiếu 22 phòng học; Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai thiếu 18 phòng học. Chưa đủ phòng học, trong khi số học sinh đông, nên tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ở 2 trường trọng điểm nói trên mới đạt từ 12-20%

 Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Nguyễn Xuân Trường cho rằng, trong các bậc học, tình trạng thiếu phòng học, sĩ số học sinh quá tải chủ yếu ở bậc tiểu học. Nguyên nhân là do thành phố có thêm nhiều khu công nghiệp mới, số công nhân đến làm việc tăng, làm gia tăng số trẻ em độ tuổi đi học. Thực tế cho thấy, đầu tư cơ sở vật chất, xây thêm phòng học không khó với các trường học còn quỹ đất. Nhưng với nhiều trường học ở nội thành, tình trạng thiếu phòng học, sĩ số học sinh đông chưa thể giải quyết một sớm, một chiều mà cần có thời gian và lộ trình cụ thể.

 (Nguồn: Năm học 2017-2018 - Nhiều địa phương thiếu phòng học //Minh Khuê //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/8/2017)

 

87. Trường đại học Hàng hải Việt Nam - Đi đầu cả nước về đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế

Hiện, Trường đại học Hàng hải Việt Nam là trường duy nhất, đầu tiên trên cả nước có chuẩn giáo viên quốc tế. Cụ thể, tất cả giảng viên dưới 45 tuổi phải có học vị tiến sĩ, Giảng viên dưới 35 tuổi phải đạt cấp độ 6 IELTS tiếng Anh. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025, toàn bộ giảng viên của trường có bằng tiến sĩ mới giảng dạy.

 NGND.GS.TS Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam cho biết: Xác định rõ trong giáo dục, yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng đào tạo đại học là đội ngũ giảng viên, nhà trường kiên trì, quyết liệt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà khoa học đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, xứng tầm với mô hình trường đại học trọng điểm quốc gia. Để hoàn thành mục tiêu này, giải pháp được ưu tiên của trường là xây dựng Đề án “Cử 300 cán bộ, giảng viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam đi đào tạo trình độ tiến sĩ giai đoạn 2015-2025”. Cùng với đó, trường căn cứ từ thực tiễn nhu cầu của từng chuyên ngành phù hợp với định hướng phát triển của trường, năng lực cán bộ thậm chí cả tâm lý lứa tuổi… để thực hiện chương trình đa dạng hóa hình thức đào tạo. Cụ thể, đào tạo đội ngũ giảng viên học vị tiến sĩ hoàn toàn ở nước ngoài; nghiên cứu sinh (NCS) đào tạo chủ yếu ở trong nước và kết hợp đi thực tập ở nước ngoài; đào tạo một phần thời gian ở trong nước và một phần thời gian ở nước ngoài. Chẳng hạn như: NCS có thời gian học tập và nghiên cứu ở nước ngoài và Việt Nam với tổng thời gian 3 năm theo phương thức 2 + 1 (2 năm trong nước, 1 năm nước ngoài), hoặc 1+2 (1năm trong nước và 2 năm ở nước ngoài).

 Điểm quan trọng của đề án “Cử 300 cán bộ, giảng viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam đi đào tạo trình độ tiến sĩ giai đoạn 2015-2025” là xây dựng cơ chế quản lý đào tạo theo luật và khuyến khích ưu đãi người học. NGND.GS.TS Lương Công Nhớ cho biết thêm: Đối với NCS đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài: sau khi tốt nghiệp phải hoàn thành các thủ tục theo Quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT ngày 21-2-2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghiên cứu sinh được cấp học bổng và chi phí đào tạo trong thời gian học tập; được trường tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chương trình đào tạo theo quy định và được tiếp nhận trở lại trường làm việc hoặc tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp theo đúng chuyên môn được đào tạo. Ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, các giảng viên đạt trình độ tiến sĩ tại nước ngoài trở về phục vụ tại trường sẽ tiếp tục đóng vai trò là đại diện của trường duy trì quan hệ hợp tác với cơ sở đào tạo nước ngoài trong mọi hoạt động liên quan đến chuyên môn của nhà trường.

Vấn đề cơ chế hỗ trợ ưu đãi người học được quan tâm tối đa. Theo đó, ngoài các nguồn học bổng theo Đề án 911 của Chính phủ, Ban chỉ đạo Đề án 300 chủ động xúc tiến hợp tác, tìm kiếm các nguồn học bổng bằng con đường hợp tác song phương để tăng cường nguồn tài trợ học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng viên của trường, nhất là các chương trình đào tạo tại nước ngoài.

 Trường đại học Hàng hải Việt Nam phấn đấu trở thành ngôi trường có giá trị toàn cầu về lĩnh vực hàng hải, khẳng định vị trí đi đầu trong đổi mới giáo dục đào tạo của cả nước. Sau 2 năm triển khai Đề án 300, kết quả có 351 cán bộ, giảng viên đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ giai đoạn 2015-2025, trong đó 180 người đăng ký đào tạo tiến sĩ trong nước, 171 người đăng ký đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài, vượt chỉ tiêu nhà trường đề ra. Từ năm 2015 đến nay, tuy chưa được một nửa thời gian thực hiện Đề án nhưng nhà trường đã cử 143 cán bộ, giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ trong và ngoài nước. Trong đó, có 82 NCS nước ngoài, 61 NCS trong nước chiếm tỷ lệ 47,67% (143/300) kế hoạch Đề án đề ra. Ngoài việc xây dựng đội ngũ giảng viên chuẩn hóa và sinh viên chuẩn, nhà trường cũng thay đổi mô hình quản trị trường đại học theo chuẩn quốc tế. Chương trình, nội dung học, cơ sở vật chất được đầu tư, cập nhật công nghệ mới. Trường cũng kết nối sinh viên với doanh nghiệp và người sử dụng lao động để tham gia quá trình đào tạo, với mong muốn tạo ra sản phẩm có chất lượng toàn cầu.

(Nguồn: Trường đại học Hàng hải Việt Nam - Đi đầu cả nước về đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế //Thảo Anh //Báo Hải Phòng.- Ngày 7/8/2017)

 

88. Hải Phòng: Hàng trăm học sinh trổ tài khiêu vũ đón chào năm học mới

GiadinhNet- Chứng kiến hàng trăm học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn cùng nhau hòa nhịp vào các điệu nhảy hiện đại dưới sân trường, rất nhiều thầy cô và phụ huynh đã phấn khích, hòa nhịp theo. Một hoạt động có ý nghĩa lớn của các em đón chào một năm học mới hứa hẹn nhiều thành công.

Vào 16 giờ ngày 14/8, tại sân trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng), chương trình mang tên “Vũ điệu Trần Nguyên Hãn năm 2017”, được phát trực tiếp trên trang facebook nhà trường gây sự chú ý cho nhiều cư dân mạng.

Thú vị hơn khi tất cả học sinh trong trường đều nhảy chung 1 bài do chính học sinh của trường thiết kế và dàn dựng mang tên “Make a handclap”.

Đây cũng chính là 1 trong 2 phần thi bắt buộc của hội thi Vũ điệu Trần Nguyên Hãn. Sau bài nhảy truyền thống trên, mỗi đội đến từ các lớp trải qua phần thi tự chọn. Theo đó, mỗi màn diễn có 3 đến 4 lớp kết hợp biểu diễn nhảy trên một bản nhạc và tự thể hiện theo sức sáng tạo của riêng mình.

Cả sân trường Trần Nguyên Hãn bỗng chốc sôi động, gắn kết. Trong tiếng nhạc sôi động, hứng khởi, những “vũ công” Trần Nguyên Hãn đã thể hiện cảm xúc của bản thân kèm với đó là những động tác mạnh mẽ, dẻo dai và linh hoạt làm xoá tan stress, căng thẳng trong học tập, cuộc sống.

Nhìn đám học trò của mình biểu diễn dưới sân, nhiều thầy cô cũng hào hứng hòa nhịp nhún nhảy theo khiến không khí hội thi càng thêm sôi động, ấn tượng.

Theo dõi các thí sinh biểu diễn, nhiều bậc phụ huynh không giấu nổi niềm vui hò reo cổ vũ nhiệt tình. Hơn 400 học sinh khối 10, sau khi làm thủ tục nhập học đã được nhà trường tổ chức “tập huấn” 2 tuần trong hè về khiêu vũ, nhảy hiện đại theo phong cách của Trần Nguyên Hãn để tham gia thi đấu cùng các anh chị khóa trên.

Chia sẻ về hoạt động này, thầy giáo Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Đây là năm thứ 4, trường THPT Trần Nguyên Hãn tổ chức hoạt động nhảy hiện đại tập thể cho các em học sinh.

Hoạt động này không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, tăng độ dẻo dai mà còn có giúp giữ tinh thần lạc quan, thêm tự tin trong giao tiếp. Đến nay, hoạt động này thu hút 1005 học sinh trong tổng số 1.305 học sinh nhà trường tham gia tập luyện, trong đó 800 em được chọn để tham gia Hội thi.

Những năm trước, nhà trường chỉ tổ chức thi nhảy dân vũ chứ chưa có vũ điệu riêng như năm nay. Sau 4 năm triển khai, trường Trần Nguyên Hãn đã có vũ điệu riêng của mình và các em đều thuộc nhảy điệu này.

(Nguồn: Hải Phòng: Hàng trăm học sinh trổ tài khiêu vũ đón chào năm học mới //Báo Giadinh.net.vn.- Ngày 15/8/2017)

 

89. Hải Phòng: Phụ huynh học sinh trường THPT Lê Hồng Phong cùng con đến trường.

GiadinhNet – Nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích tinh thần học tập các tân học sinh, cũng như kêu gọi sự phối kết hợp từ phụ huynh trong quản lý, giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho con, trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng) đã tổ chức hoạt động “Cùng con đến trường”.

Sáng ngày 10/8/2017, thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng trong việc đón các tân học sinh vào trường, trường THPT Lê Hồng Phong đã tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt toàn thể phụ huynh và học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT quốc gia 2017 với chủ đề “Cùng con đến trường”.

Tại buổi gặp mặt, BGH trường THPT Lê Hồng Phong đã bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn, vất vả của phụ huynh và các em học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào THPT công lập vừa qua, đồng thời chúc mừng tân học sinh vượt qua kỳ thi vào trường.

Tại buổi gặp mặt, BGH đã đề cập việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý, chăm sóc, giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho các con.

Cùng với đó, nhà trường gửi thông báo tới phụ huynh và học sinh về những quy định của ngành giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng, nhằm giúp họ có cơ sở để đồng hành cùng con trong những năm học tới.

 Trao đổi với phóng viên báo Gia đình & Xã hội, phụ huynh Đinh Thanh Tuấn (Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) chia sẻ: "Tôi rất tâm đắc với chương trình này của nhà trường. Chương trình đã giúp cho học sinh và phụ huynh nắm rõ các quy định của nhà trường, từ đó thống nhất cách quản lý, giáo dục học sinh.

Trên cơ sở kết quả thi tuyển sinh THPT, nhà trường đã định hướng để học sinh và phụ huynh có cơ sở để chọn khối học, nhằm có định hướng tốt nhất về ngành nghề trong tương lai của học sinh sau khi tốt nghiệp THPT. Qua đó, phụ huynh sẽ nắm được cách thức để đồng hành, giúp đỡ con mình trong suốt quá trình học cấp 3 tại trường".

(Nguồn: Hải Phòng: Phụ huynh học sinh trường THPT Lê Hồng Phong cùng con đến trường //Nhã Cầm //Báo Giadinh.net.- Ngày 10/8/2017)

 

90. Đẩy mạnh xây dựng trường mầm non "lấy trẻ làm trung tâm"

(HPĐT)- Đây là 1 trong 9 nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 giáo dục mầm non, diễn ra sáng 15-8.

Năm học 2017-2018 là năm thứ 2 ngành giáo dục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mỗi quận, huyện lựa chọn 1-2 trường mầm non thực hiện điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng tại địa phương. Ngành giáo dục mầm non thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc-giáo dục trẻ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Các cơ sở giáo dục mầm non quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ, bảo đảm 100% số trẻ được ăn tại trường, phấn đấu giảm ít nhất 3% số trẻ suy dinh dưỡng so với đầu năm và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì. Về nhiệm vụ phát triển mạng lưới, quy mô trường, lớp, phấn đấu trong năm học mới, duy trì ưu tiên huy động 100% số trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo, tăng tỷ lệ huy động trẻ bình quân toàn thành phố: độ tuổi nhà trẻ đạt 32,9%; độ tuổi mẫu giáo đạt 93,5%...

Tại hội nghị, đại diện Phòng GD-ĐT các quận, huyện: Vĩnh Bảo, Thuỷ Nguyên, Hồng Bàng… đề xuất một số giải pháp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục mầm non, phấn đấu mỗi quận, huyện có thêm ít nhất 1 trường đạt chuẩn Quốc gia; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non; nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục; xã hội hoá và hội nhập quốc tế, nhất là đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục mầm non, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho cha mẹ và cộng đồng…

(Nguồn: Đẩy mạnh xây dựng trường mầm non "lấy trẻ làm trung tâm" //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/8/2017)

 

91. Hải Phòng: Đạt điểm chuẩn vẫn trượt vào lớp 10 THPT, vì sao?

(Dân Việt) Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh học sinh ở Hải Phòng đã phản ánh với Báo NTNN/Dân Việt về việc họ bức xúc khi cho rằng con em mình đã đạt điểm chuẩn nhưng vẫn trượt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Tuyển sinh dựa vào kết quả 3 bài thi:

Nhiều năm trước đây, Hải Phòng thực hiện phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT với hình thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của tất cả các môn của học sinh ở cả bậc học cơ sở được ghi trong học bạ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành giáo dục thành phố, qua nhiều năm triển khai hình thức này, việc xét học bạ bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó, việc đánh giá kết quả học tập của học sinh chưa thật công bằng, khách quan, cá biệt có những trường hợp sửa học bạ, làm sai lệch kết quả quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.

Cũng vì tiêu chí học sinh giỏi được cộng điểm tối đa nên số lượng học sinh giỏi của các trường THCS tăng đột biến, trong khi đó, nhiều em trong số này lại bị điểm thấp khi đi thi vào lớp 10.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 17.10.2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) đã có tờ trình gửi UBND thành phố  Hải Phòng xin ý kiến chỉ đạo về phương án tổ chức tuyến sinh mới.

Theo đó, Sở này đề xuất phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 dựa vào kết quả 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và bài thi tổng hợp kiến thức. Trên cơ sở đề xuất của Sở GD- ĐT, UBND TP HP đã có văn bản (số 3090 ngày 8.12.2016) đồng ý phê duyệt phương án tuyển sinh vào trường THPT công lập căn cứ vào kết quả thi tuyển 3 bài thi.

Phương án tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT nói trên đã được phổ biến tới các trường để giáo viên và học sinh nắm bắt, được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Xét thêm tiêu chí phụ?:

Tuy phương án tổ chức thi tuyển đưa ra là vậy, nhưng khi xét trúng tuyển, Sở GDĐT Hải Phòng lại đưa thêm các tiêu chí phụ được lấy từ học bạ khiến nhiều phụ huynh và thí sinh bức xúc.

Ông N.V.K- một phụ huynh ở quận Hải An chia sẻ với PV Dân Việt: “Năm nay con gái tôi thi vào trường Ngô Quyền. Cháu được 49 điểm. Sở công bố điểm chuẩn vào trường Ngô Quyền là 49 nhưng cháu không được tuyển vì không đáp ứng được điểm học bạ trung bình môn 8,9”.

Ông K căng thẳng: “Tôi không đồng tình với cách làm của Sở GDĐT. Đã là thi tuyển thì chỉ căn cứ vào điểm thi. Giám đốc Sở GDĐT cũng đã phát biểu trên truyền hình Hải Phòng là năm nay thi tuyển vào lớp 10 không xét học bạ. Vậy tại sao đến nay lại lấy điểm học bạ để làm căn cứ xét tuyển?”.

Chị V.T.T (trú tại quận Ngô Quyền) có con dự thi vào lớp 10 THPT Thái Phiên, đạt điểm chuẩn 46,5 nhưng cũng vẫn trượt, với lý do cháu không đủ 2 điều kiện phụ là phải có điểm trung bình môn lớp 9 là 8,2 trở lên và tổng điểm 2 môn Văn và Toán năm lớp 9 phải là 15,8 trở lên.

Chị T bức xúc: “Tôi chả hiểu thế nào. Lúc thì nói không xét học bạ. Đến khi có điểm thì lại phải đủ điều kiện này nọ. Việc làm thế nào để tuyển đủ học sinh không thừa không thiếu là việc của ngành giáo dục, việc ra đề thi chi tiết để có thể lấy đến ¼ điểm cũng không phải là không làm được. Cứ kiểu xét thế này, phụ huynh chúng tôi chả biết đâu mà lần”.

Một phụ huynh khác (xin được giấu tên) cũng có con rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi cháu đủ điểm để vào lớp 10 trường THPT Hồng Bàng (điểm chuẩn là 42) nhưng không đủ điểm điều kiện trung bình các môn lớp 9 là 8,1.

“Tôi thấy chưa thật tin tưởng vào việc xét duyệt này, vì tôi chỉ biết được điểm của con tôi, còn các cháu khác trúng tuyển có thực sự có số điểm trung bình môn như điều kiện mà Sở GDĐT đặt ra hay không, thì lại không có cách nào để biết, vì danh sách đó không được công khai trên mạng", vị phụ huynh này nói.

Cũng cần nói thêm, trong phương án tổ chức thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 đã được Thành phố Hải Phòng phê duyệt, không hề có chi tiết nào đề cập đến việc xét tuyển dựa vào kết quả các môn học của thí sinh ở trung học cơ sở.

Trao đổi với Dân Việt xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Trường - Giám đốc Sở GD- ĐT Hải Phòng cho rằng, việc lấy điểm học bạ để xét tuyển là do có nhiều thí sinh bằng điểm nhau nên cần phải làm vậy để phân định cao thấp.

(Nguồn: Hải Phòng: Đạt điểm chuẩn vẫn trượt vào lớp 10 THPT, vì sao?’//Báo Dân việt.- Ngày 19/8/2017)

 

92. Lớp học "Sức sống mới"

Mỗi sáng chủ nhật, hơn 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của các quận Lê Chân, Hồng Bàng lại tập trung tại Trung tâm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS để các tình nguyện viên hướng dẫn học tập, tổ chức vui chơi.

 Sáng chủ nhật 13-8, Trung tâm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS (HHCSC) số 184 phố Chợ Hàng, quận Lê Chân rộn ràng tiếng trẻ nô đùa. 8 giờ, lớp học có 22 thành viên, trong đó có những trẻ chỉ 6-7 tuổi. Bắt đầu vào lớp, tình nguyện viên Nguyễn Văn Tiến tổ chức cho các em thể hiện một “cây vấn đề” mà các em đang gặp phải. Giấy được phát đến tay các em chỉ trong vài phút, các hộp bút màu cũng nhanh chóng được chuyền đi. Sau 10 phút với hàng chục câu hỏi các anh chị quản lớp, “cây vấn đề” của các em cũng được hoàn thành. Có em gặp vấn đề là học yếu môn văn, đưa ra giải pháp đọc nhiều sách, mong muốn được kèm thêm để học tốt môn văn và có thể thi học sinh giỏi văn ở trường trong những năm tới. Có em lại mơ ước được đi Hàn Quốc, học tập tốt tiếng Hàn... Mỗi trẻ có một “vấn đề” khác nhau nhưng qua cách trình bày và lý giải hài hước của tình nguyện viên Nguyễn Văn Tiến, mọi việc trở nên dễ hiểu, dễ “thấm”.

Chị Phạm Thị Huệ, phụ trách lớp học cho biết: “Lớp lấy tên là “Sức sống mới”, tổ chức học tập, dạy kỹ năng sống, các môn học tự chọn miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần. Lớp học được bảo trợ của Trung tâm HHCSC và sự chung tay của các nhóm tự lực “Hoa trên đá”, “Vì nụ cười trẻ thơ”, các tình nguyện viên đóng góp công sức, kinh phí duy trì lớp học”. Chị Nguyễn Thị Huyền, tình nguyện viên dạy các môn văn hóa tham gia lớp từ những ngày đầu thành lập (14-5-2017) cho biết: “Lớp học rất đa dạng với nhiều độ tuổi, hoàn cảnh, học sinh hiếu động nên các thầy, cô khá vất vả. Tuy nhiên, giúp trẻ em cô hoàn cảnh khó khăn nên ai cũng thấy vui và có động lực”. Ngoài các giờ học tập thể, kỹ năng với sự tham gia của cả lớp, khi học vẽ, tiếng Anh, Tin học, kèm tập đọc, viết chính tả, dạy Toán, Văn… các tình nguyện viên đều phải chia nhóm nhỏ cho phù hợp với trình độ kiến thức và độ tuổi. Do đó, các góc làm việc, phòng họp của trung tâm HHCSC đều được tận dụng triệt để. “Chúng tôi rất vui vì qua 3 tháng duy trì lớp học, nhiều em có tiến bộ và gắn bó với lớp học hơn”, anh Nguyễn Văn Tiến chia sẻ. Em Nguyễn Thị Minh Được, lớp 7C4, Trường THCS Dư Hàng Kênh mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với ông bà nội. Chủ nhật nào em cũng đến lớp học cùng các bạn. Được cho biết: “Em rất vui khi tham gia lớp “Sức sống mới”, vừa giao lưu cùng nhiều bạn bè khác, vừa được các thầy, cô giúp đỡ học hành”.

 Lớp học Sức sống mới tập hợp được trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống đến học hỏi, giao lưu để tự tin hơn trong cuộc sống. Lớp học tổ chức hoàn toàn miễn phí, các tình nguyện viên không chỉ bỏ công sức mà còn đóng góp kinh phí mua hoa quả, bánh kẹo phục vụ mỗi buổi học. Kết thúc mỗi tháng, lớp sẽ bình bầu, chọn ra 5-7 bạn tiến bộ nhất để tặng phần thưởng. Đó có thể là buổi xem phim tại rạp, cũng có thể là buổi dã ngoại tìm hiểu di tích lịch sử… Lớp cũng tổ chức được một buổi đi tham quan Tam Đảo hoàn toàn miễn phí, giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống. Chị Phạm Thị Huệ phấn khởi cho biết, dù tổ chức hoàn toàn tự nguyện nhưng gần 10 tình nguyện viên đều thống nhất tiếp tục bố trí thời gian, dành tâm sức giúp các em học tập, trang bị thêm các kỹ năng sống giúp trẻ bớt thiệt thòi. Lớp học sẽ tiếp tục duy trì vào mỗi sáng chủ nhật ngay khi kết thúc mùa hè. Bằng việc làm của mình, các tình nguyện viên mong sẽ tiếp thêm “sức sống mới” cho trẻ em, để những trẻ thiệt thòi thêm tự tin hơn trong cuộc sống.

 (Nguồn: Lớp học "Sức sống mới" //Huyền Chi //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 22/8/2017)

 

93. Năm học 2017-2018: Hoàn thành quy hoạch mạng lưới giáo dục

Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) thành phố cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác, được Bộ GD-ĐT, thành phố và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

 Các bậc học đều hoàn thành nhiệm vụ:

Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Nguyễn Xuân Trường khẳng định, năm học 2016-2017, các ngành học, cấp học đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kỷ cương, nền nếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp được giữ vững. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục chuyển biến rõ nét.

Đối với giáo dục mầm non, thành tích nổi bật nhất là quy mô trường lớp ngày càng phát triển. Hiện thành phố có 329 trường mầm non, hơn 4 nghìn nhóm lớp, tăng 12 trường và 326 nhóm lớp so với năm học trước. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ngày càng tăng, đạt hơn 123 nghìn trẻ, tăng gần 9 nghìn trẻ so với năm học 2015-2016. Tại các trường mầm non, 100% trẻ em được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần. Các trường học không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích.

Quy mô, mạng lưới trường, lớp hệ thống giáo dục phổ thông từ bậc tiểu học đến bậc THPT được duy trì và ổn định. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới, điều chỉnh phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Các trường học tăng cường hướng dẫn học sinh kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Hầu hết các đơn vị quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, áp dụng mô hình trường học mới phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. Hiện 85% số trường tiểu học của thành phố tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tỷ lệ học sinh tiểu học ăn bán trú đạt hơn 60, số học sinh được học ngoại ngữ đạt 90%. Bậc THCS và THPT giữ vững thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Bậc học giáo dục thường xuyên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020”, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của người dân. Đối với giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị tích cực mở thêm mã ngành, chương trình đào tạo, đẩy mạnh hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp phân luồng học sinh sau THCS vào học TCCN.

5 giải pháp, 9 nhiệm vụ trọng tâm:

Mặc dù đạt những kết quả toàn diện ở các bậc học nhưng lãnh đạo ngành GD-ĐT và nhiều cán bộ quản lý các đơn vị, trường học tại thành phố  cho rằng, GD-ĐT thành phố còn một số hạn chế, yếu kém, cần khắc phục trong năm học 2017-2018. Thứ nhất, việc thực hiện các cơ chế, chính sách trong giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục thành phố. Thứ hai, công tác quy hoạch GD-ĐT của ngành, phát triển đội ngũ, phân luồng học sinh, việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ, thực hiện tự chủ, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa đạt yêu cầu. Thứ ba, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên chưa được quan tâm đúng mức, còn học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, đạo đức lối sống.

Theo Giám đốc Nguyễn Xuân Trường, với tinh thần cầu thị, ngành GD-ĐT nghiêm túc phân tích, chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Qua đó, đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong năm học 2017-2018. Trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018, nhiệm vụ quan trọng nhất là thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạnglưới cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan đến nhiều công tác như lập dự báo, kế hoạch đào tạo đội ngũ, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất, phân luồng học sinh, xây dựng chương trình đào tạo bậc TCCN, dự báo nhu cầu lao động... Một số nhiệm vụ quan trọng khác được toàn ngành thực hiện đồng bộ với các giải pháp quyết liệt hơn so với mọi năm, đó là đổi mới chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; định hướng nghề nghiệp phân luồng học sinh; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là môn tiếng Anh ở các bậc học; tăng cường cơ sở vật chất; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho các cơ sở GD-ĐT...

Được biết, trong 5 giải pháp cụ thể ngành GD-ĐT đề ra trong năm học mới, có giải pháp liên quan đến công tác cán bộ, chế độ chính sách hỗ trợ cho giáo dục và công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục. Giám đốc Nguyễn Xuân Trường khẳng định, tất cả các giải pháp này nhằm tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động GD-ĐT, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố. 

 Năm học vừa qua, thành phố giữ vững vị trí thứ hai cả nước kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 92 giải; đồng thời, có 2 dự án khoa học kỹ thuật được Bộ GD- ĐT chọn tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ, kết quả 1 dự án giành giải tư, 1 dự án nhận giải khuyến khích.

(Nguồn: Năm học 2017-2018: Hoàn thành quy hoạch mạng lưới giáo dục //Bích Hạnh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 22/8/2017)

 

94. Nhiều trường ở Hải Phòng nháo nhào vì “kế hoạch điều động giáo viên”

GiadinhNet - Trước tình trạng dôi dư giáo viên khối THPT công lập, Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch điều động công tác cho giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên do phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh khối trong và ngoài công lập chưa hợp lý.

Kế hoạch gấp, giáo viên bức xúc:

Ngày 9/8/2017, kế hoạch điều động giáo viên số 959/KH-SGDĐT-TCCB do Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Trường ký đã gửi tới 40 trường THPT công lập. Theo kế hoạch này, các trường phải lập danh sách số giáo viên dôi dư và thiếu theo môn của trường mình, niêm yết danh sách giáo viên trong diện điều động trước 5 ngày và báo cáo về Sở GD&DT vào ngày 18/8/2017. Sau đó, ngày 21/8, Phòng Tổ chức cán bộ của Sở tiếp nhận, kiểm tra, lập danh sách điều động viên chức. Từ ngày 24/8 đến 31/8/2017, Sở GD&ĐT sẽ ban hành quyết định điều động viên chức. Kế hoạch cũng chỉ rõ những giáo viên nữ có con nhỏ dưới 36 tháng, giáo viên đang trong thời gian thai sản, bệnh nan y… sẽ không phải điều động.

Nhận kế hoạch, phần lớn các trường THPT đều bất ngờ và không khỏi áp lực vì thời gian chốt danh sách đưa về Sở GD&ĐT chỉ có 10 ngày. Trong khi đó, vấn đề nhân sự luôn nhạy cảm và đòi hỏi các tổ chức, đơn vị phải làm đúng quy trình.

Một Hiệu trưởng ở quận K cho biết: “Trường tôi hiện dư 15 giáo viên ở các môn Toán, Anh, Sử, Lý… nhưng động chạm tới việc điều động nhân sự, tôi rất ngại. Hiện, trường đã triển khai xuống các tổ để tự chọn ra nhân sự nhưng xem ra phức tạp lắm”. Hiệu trưởng T, Trường N cho biết: Trường tôi có 12 giáo viên phải điều động đợt này nhưng mới có thông tin các tổ đã nháo nhào, lục đục. Ai cũng lo mình phải lên đường”.

Giáo viên T.T.N của Trường THPT T. ấm ức nói: “Tổ Toán của tôi hiện dư 3 người, ai cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và năng lực khá giỏi. Việc điều động công tác là một khó khăn lớn cho chúng tôi. Giáo viên hầu hết đều là nữ, nhà trong nội thành; giờ mà phải điều về ngoại thành đi vài chục km sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống mỗi cá nhân”.

Chọn cách phớt lờ việc chọn người ra đi của tổ, giáo viên H của Trường L. ung dung vì có “thẻ ưu tiên” nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Bức xúc vì thái độ không hợp tác của H, cả tổ đã họp bàn đưa cô vào danh sách phải đi trong đợt sau (khi con H qua 36 tháng tuổi). Quan điểm của tổ, việc H về trường sau chính là nguyên nhân dẫn đến dôi dư của tổ hiện nay.

Cứ về sau là “lên đường”?:

Theo ghi nhận của PV Báo GD&XH, từ hầu hết các trường có giáo viên dôi dư do việc điều động giáo viên trên cơ sở tự nguyện, động viên, làm công tác tư tưởng và Sở GD&ĐT không thể đưa ra hướng dẫn về tiêu chí điều động nên các trường còn rất khó thực hiện. Chọn người yếu thì vi phạm nguyên tắc điều động không phải là tinh giản theo Nghị định 108. Còn nếu chọn các người giỏi thì lại thấy thật bất công cho những người cống hiến. Quan điểm của hầu hết các trường, cứ ai về sau, người ấy phải “lên đường”. Đây được coi là phương án khả thi nhất trong lúc này. Tuy nhiên, với những ai về sau mà thuộc diện “không phải điều động” như trong kế hoạch thì việc điều động sẽ thực hiện trong năm tới.

Một số Hiệu trưởng cho biết: Việc điều động giáo viên dôi dư là chủ trương chung của ngành, các trường hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, để thực hiện nó là điều rất khó khăn. Thứ nhất, điều kiện để chọn người đi không có. Thứ hai, kế hoạch quá gấp. Thứ ba, nơi đến không có gây tâm lý hoang mang cho những người này. Và khó khăn nữa, quá trình triển khai, nếu xảy ra khiếu nại, Hiệu trưởng phải hoàn toàn chiu trách nhiệm trước UBND thành phố và Sở GD&ĐT(điểm 4, mục IV/KH) cho dù “lệnh” này không do Hiệu trưởng ban ra.

Nhằm tránh những điều không hay xảy ra một số trường đã chọn phương án “vừa làm vừa nghe ngóng”.

Nghịch lý trường công và trường tư:

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT lập ngày 30/6/2017, hiện khối THPT của thành phố đang thừa 284 giáo viên/ 14 bộ môn (chủ yếu các trường trong nội thành), trong khi các trường đang thiếu là 155 người (tập trung chủ yếu ở ngoại thành). Bên cạnh đó, số giáo viên dôi dư chủ yếu rơi vào các môn Toán-Văn-Anh, trong khi trường thiếu giáo viên lại rơi vào bộ môn khác. Nếu điều chuyển hết số giáo viên thừa trên thì khối THPT vẫn còn dư ra 129 giáo viên các bộ môn khác. Đây cũng chính là nỗi băn khoăn của nhiều giáo viên không biết Sở sẽ tính như thế nào với số còn lại trên?

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết: Việc điều động giáo viên dôi dư từ nơi thừa sang nơi thiếu không hề đơn giản. Số giáo viên dôi dư hiện nay nếu có điều động hết thì toàn thành phố vẫn còn 129 người. Việc thừa trên không còn cách nào phải làm từ từ, từng bước. Trước mắt, nơi nào đang thiếu thì triển khai trước. Việc điều động giáo viên sở dĩ không có tiêu chí vì đây không phải là tinh giản biên chế.

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, toàn thành phố hiện có 40 trường (THPT) công lập và 19 trường ngoài công lập (NCL) nhưng số trường NCL chủ yếu tập trung trong khu vực nội thành. Năm 2017-2018, riêng 4 trường NCL như Thăng Long, Marie Curie, Hàng Hải, Anhxtanh được giao chỉ tiêu 360 học sinh/trường, trong khi đó một số trường công lập trong khu vực chỉ được tuyển 400-450 học sinh/trường. Chưa kể, trường công thì khống chế 40 học sinh/lớp nhưng trường NCL thì lên tới 45HS/lớp cũng không sao.

Tuy nhiều trường THPT công lập có điều kiện tốt nhưng số lượng học sinh vẫn bị bó hẹp so với khối NCL. Chị Lê Thị Nga, 42 tuổi (quận Lê Chân) có con học trường NCL bày tỏ: Hầu hết các trường NCL ở Hải Phòng đều đi thuê địa điểm để dạy nên việc đầu tư cũng như tính quy mô trong giáo dục của trường NCL không đồng bộ. Giáo viên của trường chủ yếu từ trường công sang “đánh thuê” nên tính trách nhiệm ràng buộc giữa họ với học sinh, phụ huynh rất yếu.

Một Hiệu trưởng xin được giấu tên lên tiếng: Việc dư thừa giáo viên THPT ngày hôm nay mấu chốt ở chỉ tiêu tuyển sinh khống chế tại các trường. Vài năm trở lại đây, gần 10 trường NCL được ra đời trong khi trường công lập có sẵn mọi nguồn lực, hạ tầng, cơ sở vật chất thì không được hoạt động hết công suất, gây một sự lãng phí rất lớn. Việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong trường công và nở rộ trường NCL đang tạo bức tranh nghịch lý về giáo dục Hải Phòng.

(Nguồn: Nhiều trường ở Hải Phòng nháo nhào vì “kế hoạch điều động giáo viên” //Minh Lý //Báo Giadinh.net.- Ngày 29/8/2017)

 

VI. Y TẾ, SỨC KHỎE; TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

95. Hải Phòng: Chủ động kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát

THCL - Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Theo công điện, Chủ tịch yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tại các địa phương, các cơ sở y tế về triển khai chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy) và phun hóa chất diệt muỗi. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch; kip thời báo cáo Bộ Y tế và UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết.

 Chủ động tập huấn cho cán bộ y tế về chẩn đoán, phác đồ điều trị; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp mắc và tử vong.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và phát hiện sớm bệnh sốt xuất huyết để người dân tích cực, chủ động thực hiện phòng, chống dịch, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn văn Tùng giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo, đài thành phố và hệ thống thông tin cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết đến mọi người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực vận động giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia vào chiến dịch diệt muỗi, diệt bọ gậy tại trường học, gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế.

UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai chiến dịch diệt bọ gậy, diệt muỗi trên địa bàn bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ, các dụng cụ chứa nước, khu vực nhiều ao hồ đọng nước, khu vực tập trung đông dân cư…

Tăng cường giám sát các điểm nguy cơ về dịch bệnh trên địa bàn; xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

(Nguồn: Hải Phòng: Chủ động kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát //Vũ Duyên //Báo Thương hiệu và Công luận.- Ngày 11/8/2017)

   

96. Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT: Nhiệm vụ cấp bách

6 tháng đầu năm, thâm hụt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) của Hải Phòng ước tính 239 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2017, quỹ KCB sẽ bội chi lên tới 508 tỷ đồng. Trước tình hình gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT và nhằm kiểm soát chi phí, bảo đảm thực hiện trong phạm vi dự toán BHXH Việt Nam giao, Bảo hiểm xã hội thành phố (BHXH TP) đang nỗ lực đẩy mạnh nhiều giải pháp để hạn chế lạm dụng trong KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có thẻ BHYT.

Nguy cơ thâm hụt Quỹ KCB BHYT trên 500 tỷ đồng:    

Trưởng phòng giám định BHYT Phùng Kim Quế cho biết: Năm 2017, BHXH Việt Nam giao dự toán cho BHXH thành phố Hải Phòng theo số thu của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 1.586.639 triệu đồng.

Hiện trên toàn thành phố có 58 cơ sở KCB BHYT. Trong đó xếp theo loại hình công lập là 36 cơ sở (30 bệnh viện, 1 Phòng khám đa khoa, 2 Trung tâm y tế, 3 y tế cơ quan), ngoài công lập có 22 cơ sở (5 Bệnh viện đa khoa tư nhân, 17 Phòng khám đa khoa).

6 tháng đầu năm, tổng quỹ KCB BHYT đạt 763 tỷ đồng, số thẻ BHYT xấp xỉ 1.497.308 thẻ. Trong đó, có 1.163.523 lượt người KCB BHYT với tổng chi phí  1.003,304 tỷ đồng (ngoại trú 1.002.838 lượt với số tiền 294,642 tỷ đồng; nội trú 160.685 lượt với số tiền 708,662 tỷ đồng). Do đó thâm hụt quỹ KCB BHYT tạm tính 6 tháng đầu năm 2017 là 239 tỷ đồng.

Qua phân tích đánh giá cho thấy, chi phí KCB BHYT phát sinh tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT 6 tháng đầu năm 2017 là 808 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2016 là 223 tỷ đồng (tăng 38 %).

Toàn thành phố có 46/58 cơ sở bội chi số tiền 123 tỷ đồng. Có 3 đơn vị bội chi trên 10 tỷ là: BVĐK quận Lê Chân, BVĐK quận Ngô Quyền và BVĐK quận Hồng Bàng. 5 đơn vị bội chi trên 5 tỷ gồm: BVĐK huyện Thủy Nguyên, BVĐK huyện Tiên Lãng, BV Đại học Y Hải Phòng, BVĐK huyện Vĩnh Bảo và Phân viện 7… 12 đơn vị bội chi trên 1 tỷ gồm: Viện Y học biển, TTYT quận Kiến An, BVĐK huyện An Lão; BVĐK huyện An Dương, BVĐK Cát Bà.

 Theo lý giải của Trưởng phòng giám định BHYT Phùng Kim Quế, tình trạng bội chi quỹ tăng cao phần lớn do tác động của việc điều chỉnh tăng giá 1.887 dịch vụ y tế do BHYT thanh toán với mức tăng trung bình từ 30-50% theo Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BYT-BTC. Ngoài ra còn do tác động của việc thông tuyến KCB; một số nhóm đối tượng có chi phí cao như: HIV, trẻ em dưới 6 tuổi, gia tăng số thẻ BHYT.

Tuy nhiên, còn có nguyên nhân chủ quan về phía cơ sở KCB là chưa phối hợp tốt với cơ quan BHXH trong việc kiểm soát chi phí KCB BHYT. Mặc dù tình trạng này đã được khắc phục nhiều trong năm 2016 nhưng tình trạng lạm dụng quỹ BHYT còn xảy ra ở một số cơ sở sở KCB với các hình thức khác nhau.

Cụ thể, một số cơ sở KCB thống kê thanh toán dịch vụ kỹ thuật (DVKT) không đúng quy định để tăng thu từ quỹ BHYT (áp siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên, giá 79.500 thành Siêu âm Doppler tim, van tim, giá 211.000 đồng; phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan, giá theo Thông tư 37 là 2.619.000 đồng, bệnh viện vẫn áp giá cũ là 3.200.000 (phụ lục 1 QĐ1926); phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, giá theo Thông tư 37 là 1.793.000, bệnh viện vẫn áp giá cũ là 3.200.000 (phụ lục 1 QĐ1926).

Một số cơ sở KCB tách một DVKT thành nhiều DVKT để thanh toán như: Tách phẫu thuật thủ thuật như phẫu thuật cắt dạ dày kèm nạo vét hạch tách thành cắt dạ dày riêng và nạo vét hạch riêng; gãy thân 2 xương cẳng chân tách thành gãy xương chày, xương mác riêng…

Hoặc ghi tên một DVKT thành một DVKT khác để thanh toán với giá cao hơn như dịch vụ “Phẫu thuật cắt ruột thừa” ghi thành “Phẫu thuật cắt ruột thừa có viêm phúc mạc”…

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng một số cơ sở KCB kê thêm nhiều giường bệnh so với giường kế hoạch được giao để đưa nhiều bệnh nhân vào điều trị nội trú trong khi nhân lực y tế lại không đủ theo quy định.

Đồng thời, qua kiểm tra, tình trạng bệnh nhân có bệnh án nội trú nhưng không có mặt xảy ra tại một số bệnh viện cho thấy bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú nhưng vẫn được chỉ định vào nội trú để tăng thu tiền giường bệnh. Việc kê thêm giường nội trú chưa được thẩm định điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng điều trị và an toàn của người bệnh đồng thời tăng chi quỹ BHYT không cần thiết – bà Quế nhấn mạnh...

Đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có thẻ BHYT, hạn chế lạm dụng trong KCB BHYT:

Theo Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Ngọc Toan, trước tình trạng bội chi quỹ BHYT 6 tháng đầu năm, dự kiến trong năm 2017, quỹ KCB sẽ bội chi 508 tỷ đồng. Vì vậy BHXH thành phố xác định, việc chỉ đạo quản lý, kiểm soát chi phí KCB BHYT BHXH Việt Nam giao là nhiệm vụ cấp bách nhưng vẫn phải  đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Trong đó, tập trung vào những giải pháp cơ bản như: tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm tăng cường công tác giám định, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân KCB BHYT, không để thất thoát quỹ KCB BHYT như: giám định tập trung theo tỷ lệ; phối hợp cơ sở KCB BHYT giám định bệnh nhân ngay từ đầu vào; thực hiện thanh toán theo tháng, quyết toán theo quý; tổ chức nhiều hình thức kiểm tra như tự kiểm tra, kiểm tra liên ngành Sở Y tế-BHXH, kết hợp thẩm định vượt quỹ KCB, chi phí ngoài trần đa tuyến đến, kiểm tra ngược tại nơi cư trú, tăng cường kiểm tra, giám sát chi phí KCB BHYT bằng nhiều biện pháp và hình thức khác nhau, phân tích so sánh số liệu, theo dõi tăng giảm các tháng, quý…

Căn cứ kế hoạch chi KCB BHYT BHXH Hải Phòng đã giao chi tiết tới từng cơ sở KCB, BHXH TP phối hợp với cơ sở KCB BHYT kiểm soát tốt chi phí KCB BHYT, đề nghị cơ sở KCB có giải pháp chỉ định hợp lý DVKT, thuốc, VTYT cho người bệnh có thẻ BHYT nhằm sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT có hiệu quả…

(Nguồn: Kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT: Nhiệm vụ cấp bách //Bùi Hạnh //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 15/8/2017)

 

97. Quận Lê Chân: Phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết

Chiều 14-8, quận Lê Chân tổ chức hội nghị phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn.

Hiện nay, tình hình dịch sốt xuất huyết Dangue (SXHD) trên toàn quốc đang có những diễn biến phức tạp.

Tại Hải Phòng, tính đến ngày 20/7/2017 toàn thành phố ghi nhận 40 ca mắc SXHD tại 12 quận, huyện trong đó có 9 ca dương tính, không có trường hợp tử vong.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, quận Lê Chân đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống SXHD với mục tiêu chung là Tích cực giám sát phát hiện sớm bệnh nhân sốt xuất huyết; tích cực tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết trong cuộc sống; khống chế không để cho dịch xảy ra.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu trên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quận Lê Chân đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: ít nhất 7% số bệnh nhân sốt xuất huyết lâm sàng trên tổng số bệnh nhân ghi nhận được xét nghiệm bằng chuẩn đoán huyết thanh; xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên, 5% số phường triển khai giám sát dịch tễ chủ động; 90% hộ gia đình tại phường có cộng tác viên được cung cấp kiến thức phòng chống dịch sốt xuất huyết và 70% số hộ gia đình tại phường có cộng tác viên kiểm tra định kỳ không thấy bọ gậy trong nhà. Hai phường Vĩnh Niệm và Hồ Nam được chọn là địa bàn trọng điểm để thực hiện chương trình.

Ngoài ra, các phòng, ban chức năng quận như: phòng Y tế quận, Trung tâm Y tế quận, Bệnh viện đa khoa quận…đều được phân trách nhiệm cụ thể, thường xuyên phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu chương trình kế hoạch đề ra.

(Nguồn: Quận Lê Chân: Phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 15/8/2017)

 

98. Chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch tại Hải Phòng

Kỹ thuật phẫu thuật tim và kỹ thuật can thiệp tim mạch là 2 kỹ thuật khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm đã được thực hiện chuyển giao thành công tại bệnh viện trong năm 2017.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng hiện là bệnh viện vệ tinh về chuyên khoa Nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ năm 2015 đến nay, hai bệnh viện đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn và chuyển giao kỹ thuật về nội nhi, ngoại nhi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên của Bệnh viện Trẻ em.

Đáng nói, kỹ thuật phẫu thuật tim và kỹ thuật can thiệp tim mạch là 2 kỹ thuật khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm đã được thực hiện chuyển giao thành công tại bệnh viện trong năm 2017. Kíp phẫu thuật bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã can thiệp, điều trị còn ống động mạch cho 4 ca dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ThS.Cao Việt Tùng - Trưởng khoa Gây mê hồi sức tim mạch, Trung tâm tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau can thiệp cả 4 bệnh nhân đều ổn định và được ra viện sau 3 ngày điều trị, không có tai biến xảy ra.

Sau chuyển giao can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp tục thực hiện phẫu thuật trên bệnh nhân tim bẩm sinh. Các bác sĩ thuộc kíp phẫu thuật tim của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã hoàn toàn độc lập thực hiện được kỹ thuật này. Đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật tim hở thành công hơn 121 ca.

Trong thời gian tiếp theo, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai phẫu thuật tim giai đoạn 2- phẫu thuật tim phức tạp với các bệnh nhân có cân nặng thấp, nhỏ tuổi hơn như chuyển gốc động mạch, tứ chứng Fallot…

(Nguồn: Chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch tại Hải Phòng //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 7/8/2017)

 

99. Phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Viện Y học Hải quân - Áp dụng thành công phương pháp nhỏ tê

Sau gần một tháng hoàn tất quá trình chuyển giao, đưa vào triển khai thực hiện kỹ thuật mổ Phaco thay thủy tinh thể bằng phương pháp nhỏ tê, hơn 50 người bệnh được các bác sĩ Viện Y học Hải quân giúp "lấy lại ánh sáng".

 Hai ngày sau khi thực hiện ca phẫu thuật thay thủy tinh thể tại Viện Y học Hải quân, đôi mắt của ông Trần Văn Hải,  ở tổ 6, phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) được tháo băng. Ông Trần Văn Hải vui mừng “Đây là lần thứ hai tôi mổ thay thủy tinh thể. Lần trước, mắt chỉ phục hồi được 2/10 hơn nữa lại bị nhiều thâm quầng ở mí mắt. Nhưng lần này mổ tại Viện Y học Hải quân không còn cảm giác ê buốt sau phẫu thuật, thị lực mới qua 2 ngày nhưng tái khám, bác sĩ đã phục hồi được 7/10 rồi”.

Phó giáo sư-Tiến sĩ Lê Thị Đông Phương, Chủ nhiệm Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, Viện Y học hải quân áp dụng phẫu thuật Phaco thay thủy tinh thể bằng phương pháp nhỏ tê. Đây là phương pháp là dùng năng lượng sóng siêu âm để tán nhuyễn và tách thủy tinh thể đục thành những mảnh nhỏ rồi hút ra ngoài qua một vết mổ nhỏ không cần khâu và thay vào đó bằng một thủy tinh thể nhân tạo khác. Đây là phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiệu quả cao và tối ưu nhất hiện nay với độ an toàn cao cùng nhiều ưu điểm vượt trội so với các kỹ thuật mổ trước. Đặc biệt, với phương pháp này, người bệnh chỉ cần nhỏ tê, thay vì gây tê như những liệu trình phẫu thuật, điều trị cũ. Qua đó, giảm thiểu gần như tuyệt đối nguy cơ sốc phản vệ khi tiêm thuốc tê cũng như tình trạng tím mí, gây mất thẩm mỹ sau mổ.

 Để bảo đảm hiệu quả của các ca phẫu thuật thay thủy tinh thể, Viện Y học Hải quân trang bị máy Faros của Thụy Sĩ và hệ thống phòng mổ tiêu chuẩn vô trùng hoàn toàn. Cùng với đó, Viện cũng điều động nhiều bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp tập huấn theo hình thức "cầm tay chỉ việc" tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

 Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Phi Long, Phó chủ nhiệm Khoa B9 (Viện Y học Hải quân) cho biết, với tần suất định kỳ 20 ngày/đợt, các bác sĩ Khoa B9 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhanh chóng đưa thay thủy tinh thể bằng phương pháp nhỏ tê trở thành kỹ thuật thường quy, đáp ứng nhu cầu điều trị tận gốc các bệnh về mắt của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Hải quân cũng như người dân trên địa bàn.

(Nguồn: Phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Viện Y học Hải quân - Áp dụng thành công phương pháp nhỏ tê //Như An //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 10/8/2017)

 

100. Tăng cường phối hợp giữa các bệnh viện công của Hải Phòng và Bệnh viện quốc tế Vinmec, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân

Sáng 16/8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc làm việc giữa  lãnh đạo Bệnh viện quốc tế Vinmec (Tập đoàn Vingroup) và các bệnh viện công tại Hải Phòng, bàn các giải pháp phối hợp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Cùng làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; Sở Y tế; Giám đốc các Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Phụ sản; Bệnh viện Nhi Hải Phòng… 

Lãnh đạo bệnh viện Vinmec  cho biết,  từ bệnh viện Vinmec đầu tiên khai trương năm 2011 ở Hà Nội, đến nay, có  5 bệnh viện Vinmec Phú Quốc, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Quảng Ninh và tới đây là Vinmec Hải Phòng, năm 2019 là Vinmec Cần Thơ. Ưu thế của hệ thống bệnh viện Vinmec là cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao,  quản trị tốt. Trong đó, có 20% số bác sỹ, chuyên gia giỏi nước ngoài cùng sự hợp tác tích cực của các bệnh viện đầu ngành trong nước. Vinmec Hải Phòng được xây dựng trên diện tích 15.120m2, diện tích sàn 28.987m2, quy mô 8 tầng nổi 1 tầng hầm, có 181 giường… Phòng bệnh đạt tiêu chuẩn 5 sao, tất cả đều là phòng đơn, có  48 phòng VIP, 2 phòng tổng thống, 5 phòng VIP +. Đây là bệnh viện đa khoa nhưng tập trung mạnh vào các chuyên khoa mũi nhọn như nội tim mạch, tim mạch can thiệp, chuẩn đoán hình ảnh… Dự kiến, bệnh viện  sẽ hoàn thiện toàn bộ trang thiết bị, vận hành thử đầu năm 2018 và chính thức khai trương sau Tết Nguyên đán 2018.

 Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng; các bệnh viện của Hải Phòng đánh giá cao mô hình hoạt động của bệnh viện  Vinmec Hải Phòng, khẳng định đây là bệnh viện tiên tiến, hiện đại, mang tính chuyên nghiệp cao.  Đại diện các bệnh viện lớn của Hải Phòng mong muốn tăng cường sự phối hợp, hợp tác với bệnh viện Vinmec Hải Phòng về chuyên môn, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại… Từ đó có thể phối hợp chặt chẽ trong việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là trong phát triển các chuyên khoa mũi nhọn và các kỹ thuật mới…

 Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, Bệnh viện Vinmec Hải Phòng thể hiện quyết tâm cao của Tập đoàn Vingroup mong muốn đóng góp vào sự phát triển nền y tế hiện đại của thành phố. Từ sự ra đời của Bệnh viện Vinmec đặt ra các yêu cầu mới về phát triển nền y tế Hải Phòng, hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp, hiện đại; về sự phối hợp chặt chẽ giữa bệnh viện công và bệnh viện tư về mọi mặt, từ đội ngũ chuyên gia, bác sỹ giỏi tới việc chẩn đoán, chữa trị, tận dụng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đã được trang bị. Cùng với đó là tạo sự chuyển động về mô hình quản lý, tăng cường tự chủ tài chính, chống tiêu cực và đặc biệt là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, để người dân Hải Phòng không phải lên Hà Nội hoặc phải ra nước ngoài chữa bệnh. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Bệnh viện Vinmec Hải Phòng rà soát lại tiến độ, bảo đảm thời gian hoàn tất trước 31- 12- 2017 và đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. Đồng chí mong muốn Vinmec chú trọng tới công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhiều bác sỹ, chuyên gia giỏi về làm việc, tăng cường phối hợp với các bệnh viện lớn tại Hải Phòng để khám, chữa bệnh cho người dân đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất. Đồng chí giao Sở Y tế, các bệnh viện theo chức năng nhiệm vụ thực hiện phối hợp chặt chẽ Bệnh viện Vinmec đồng thời tự đổi mới về mọi mặt, vươn lên theo kịp yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền về bệnh viện Vinmec và xu hướng phối hợp bệnh viện công tư để người dân nắm được, tin tưởng tới khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Hải Phòng.

(Nguồn: Tăng cường phối hợp giữa các bệnh viện công của Hải Phòng và Bệnh viện quốc tế Vinmec, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân //Báo Hải phòng.gov.vn.- Ngày 16/8/2017)

 

101. Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chuyển mình mạnh mẽ: Kỳ I - Coi người bệnh là trung tâm

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng là bệnh viện hạng I của thành phố và là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương. Với sứ mệnh là nơi đầu ngành chăm sóc sức khỏe trẻ em toàn thành phố và các vùng lân cận, bệnh viện đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em tốt nhất, tạo được niềm tin sâu sắc từ người bệnh và gia đình.

Năm 2016 đánh dấu những thay đổi rõ rệt, bước đột phá của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Trong đó, việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh được quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, nhân viên.

Những nỗ lực đó đã tạo điều kiện tốt, thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế và xây dựng hình ảnh đẹp của Bệnh viện đối với bệnh nhi nói riêng và nhân dân nói chung.

Chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết, ở 32/82 Phương Lưu (quận Ngô Quyền), là một trong số rất đông phụ huynh đã và đang nhận thấy sự thay đổi mạnh mẽ tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng khi cho con đến đây khám chữa bệnh.

Chị cho biết, đến viện, chị và nhiều người không còn cảm thấy ngột ngạt, bức bối vì chật chội và thái độ thiếu nhã nhặn của bác sĩ, y tá như những năm trước đây. Thay vào đó là sự hài lòng bởi cơ sở vật chất đã có nhiều thay đổi, cán bộ y tế nhẹ nhàng, niềm nở và nhiệt tình. “Bệnh viện đã cho chúng tôi cảm giác yên tâm hoàn toàn khi đến khám và điều trị” - chị Tuyết nói.

Được biết, có được kết quả trên là từ những buổi tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm trong các buổi giao ban của đơn vị. Không chỉ vậy, Bệnh viện còn mở các lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế. Hơn hết, sự thay đổi đến từ nhận thức sâu sắc của cán bộ, nhân viên đồng lòng quyết tâm xây dựng hình ảnh đẹp, nhân văn của bệnh viện, tất cả vì người bệnh thân yêu.

Đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bây giờ, người bệnh được hướng dẫn tận tình chu đáo ngay từ khâu đón tiếp ban đầu. Tổ hỗ trợ người bệnh được thành lập từ năm 2016 với 10 người thường trực tại khu vực khám bệnh để giúp đỡ, hỗ trợ bệnh nhân, đồng thời kết hợp truyền thông, giáo dục cho nhân dân đến khám và điều trị.

Tháng 9-2016, Bệnh viện thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng để tư vấn, giáo dục sức khỏe và giải đáp thắc mắc về vấn đề sức khỏe cho các bệnh nhân ra viện, đồng thời tiếp thu các ý kiến phản ánh của bệnh nhân qua thời gian điều trị về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, thái độ phục vụ cũng như chất lượng khám chữa bệnh.

Đa số ý kiến tiếp nhận đều khen ngợi và rất hài lòng với chất lượng khám chữa bệnh cũng như thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện.

Có thể nói, phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng theo cuộc vận động của Bộ Y tế đã khẳng định vị thế vững chắc của Bệnh viện trong ngành Y tế thành phố, là chìa khóa của sự tin yêu, tin tưởng của bệnh nhân và gia đình dành cho bệnh viện như hiện nay.

Cùng với việc nâng cao trách nhiệm, xây dựng văn hóa ứng xử gần gũi, thân mật với bệnh nhân và người nhà, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật khó trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh. Đây được coi là nhiệm vụ xuyên suốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thiêng liêng chữa bệnh cứu người.

Theo đó, các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên của Bệnh viện liên tiếp được cử đi đào tạo chuyên khoa sâu tại Bệnh viện Nhi Trung ương theo Đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816…

Đến nay, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã phát triển thêm nhiều kỹ thuật cao như: phẫu thuật nội soi điều trị megacolon, u nang ống mật chủ, hoàn thành kỹ thuật phẫu thuật tim kín, kỹ thuật phẫu thuật tim mở giai đoạn 1, triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch, kỹ thuật lọc máu liên tục, kỹ thuật nội soi phế quản bằng ống soi mềm…

Ngoài nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng còn tích cực đầu tư về nhân lực cũng như trang thiết bị máy móc hiện đại. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác sĩ, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, Bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật nội soi 7 ca phẫu thuật loại I và loại đặc biệt.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bệnh viện thực hiện phẫu thuật nội soi 3 ca và tiến tới hoàn toàn tự chủ được kỹ thuật nội soi cho các ca bệnh phức tạp như thoát vị hoành, tắc phần nối bể thận niệu quản, u nang ống mật chủ, phình đại tràng bẩm sinh, không hậu môn…

Trong hợp tác quốc tế, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng luôn duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, chuyển giao kỹ thuật với các tổ chức quốc tế như: Quỹ phẫu thuật nhi khoa quốc tế (ICSF), Bệnh viện Trẻ em Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc (SNUH).

Bệnh viện luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức nước ngoài cũng như tiếp tục nhận đầu tư từ các dự án nước ngoài giúp phát triển kỹ thuật nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, chăm sóc người bệnh; giới thiệu và định hướng với các tổ chức khác đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp trong những giai đoạn tiếp theo; tiếp tục nhận viện trợ của các tổ chức Mỹ, Hàn Quốc về lĩnh vực ngoại nhi…

Đó đều là những cơ hội hợp tác tốt mà Bệnh viện luôn tận dụng để mang lại điều kiện phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân, với phương châm coi người bệnh là trung tâm.

(Còn nữa)

(Nguồn: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chuyển mình mạnh mẽ: Kỳ I - Coi người bệnh là trung tâm //Huyền Trâm //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 22/8/2017)

 

102. Dịch sốt xuất huyết tiếp tục lan rộng tại Hải Phòng

(HPĐT)- Sau 4 ngày không xuất hiện ca bệnh mới, từ ngày 25-8 đến 29- 8, trên địa bàn thành phố liên tục xuất hiện thêm các ca bệnh sốt xuất huyết. Đến ngày 29-8, toàn thành phố ghi nhận 382 ca mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại các bệnh viện, tăng cao gấp 30 lần so với cùng kỳ năm 2016. Dịch lan rộng tại 14/15 quận, huyện (trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ), trung bình mỗi ngày phát sinh 10 ca bệnh mới. Quận Lê Chân có số người mắc cao nhất toàn thành phố với hơn 70 ca bệnh, tiếp đó là quận Ngô Quyền, huyện Tiên Lãng có hơn 60 ca bệnh…

 Theo Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh, do dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng nhanh, lan rộng, Hải Phòng đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khẩn trương. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 10/15 quận, huyện thực hiện tổng vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng, bọ gậy. Các địa phương thành lập các đội giám sát dịch sốt xuất huyết trực thuộc Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện. UBND thành phố đồng ý cấp kinh phí phòng, chống dịch cho ngành Y tế và các địa phương là hơn 600 triệu đồng. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố chủ động đề xuất Cục Y tế dự phòng cung cấp cho Hải Phòng hóa chất phun trừ muỗi, vật tư y tế phòng dịch. Hiện 3 bệnh viện tuyến thành phố là Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp, Bệnh viện đa khoa Kiến An và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chuẩn bị khu vực điều trị cách ly cho người bệnh sốt xuất huyết, chủ động liên kết với các bệnh viện tuyến dưới để chuyển người bệnh nhẹ về tuyến dưới…

 * Từ ngày 23-7 đến ngày 29-8, trên địa bàn huyện Tiên Lãng phát hiện 37 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, 15/23 xã, thị trấn có người mắc bệnh, riêng xã Khởi Nghĩa có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất (12 ca). Hầu hết người bệnh được chữa trị kịp thời, bình phục nhanh, hiện chỉ còn gần 10 ca đang điều trị tại các bệnh viện Việt Tiệp và Kiến An.

 Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, UBND huyện Tiên Lãng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, bọ gậy bằng các biện pháp truyền thống, phun hóa chất. Các trường học, công trường xây dựng, khu vực nhiều ao hồ đọng nước, khu vực tập trung đông dân cư chú trọng công tác này. Mỗi thôn thành lập từ 1-2 tổ diệt bọ gậy. Khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà. Ngành y tế huyện tiếp tục phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch. Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức tốt việc cấp cứu, điều trị kịp thời người bệnh.

(Nguồn: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục lan rộng tại Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 30/8/2017)

 

103. Hải Phòng: Người dân dựng lều chặn xe vào bãi rác Da Lợn

Thời gian qua, người dân xã Gia Minh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã dựng lều chặn lối vào bãi rác Da Lợn.

Bãi rác Da Lợn đi vào hoạt động được 5 năm, nằm trên địa bàn xã Minh Tân, cạnh sông Thải, nhưng đường vào phải đi qua xã Gia Minh. Người dân xã Gia Minh cho biết, họ phải sống chung với ô nhiễm mấy năm nay. Đường làng, đường xã bị phá hỏng, ao đầm nuôi trồng thủy sản mỗi khi lấy nước sông Thải vào xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Ông Vũ Văn Cần (Thôn 1, xã Gia Minh) cho biết: cách đây mấy hôm một số hộ dân lấy nước từ sông Thải vào ao nuôi thủy sản thì phát hiện màu nước đen, vội chặn lại song không kịp. Các loại cá mè, trắm, rô phi sắp đến thời kỳ thu hoạch bị nhiễm nước bẩn lăn ra chết, bốc mùi hôi thối.

Theo ông Cần, nam nữ, thanh niên, ông già, bà già trong thôn chúng tôi phải bỏ nhà ra ăn ngủ trong lều dựng tạm bợ không quản mưa gió, ngày đêm để gác và chặn ở đây cho đến khi mọi việc được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

Từ đầu tháng 7 người dân xã Gia Minh đã phản đối bãi rác Da Lợn. Nhưng khoảng 10 ngày nay, khi thấy vấn đề không được giải quyết, họ mới dựng lều ngăn cản, quyết liệt không cho xe rác nào được vào bãi đổ.

Trước sự việc này, lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên đã nhiều lần họp với người dân và chính quyền xã Minh Tân, nơi có bãi rác để tìm giải pháp, nhưng chưa đi đến thống  nhất về cuối cùng.

Phó chủ tịch UBND xã Gia Minh, ông Đỗ Văn Trường cho biết: Cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Môi trường thành phố đã về họp với nhân dân, đồng thời kiểm tra thực tế, lấy mẫu về phân tích tìm nguyên nhân, nhưng chưa có kết quả.

Hiện xã có khoảng 30 hộ nuôi trồng thủy sản gặp tình trạng cá chết, gây thiệt hại về kinh tế. Để giúp người dân khắc phục một phần, xã đã lập danh sách hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại đề nghị huyện miễn các loại tiền thuế, phí.

Hành động chặn không cho xe vào đổ rác của người dân xã Gia Minh khiến rác chất đống khắp huyện Thủy Nguyên, từ đường thôn xóm tới trục giao thông lớn, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

"Hiện tại, việc thu gom và xử lý rác tại các xã đang được tiến hành tạm thời theo hai hướng: xin thành phố cho chở rác sang bãi rác chung của thành phố ở Đình Vũ đổ và vận động nhân dân tự tìm cách tiêu hủy rác tại chỗ. Đến nay, bãi rác Da Lợn cơ bản không còn mùi, do đã được phun thuốc khử trùng và đổ hàng nghìn mét khối đất đá phủ kín", ông Trường thông tin.

(Nguồn: Hải Phòng: Người dân dựng lều chặn xe vào bãi rác Da Lợn //Ngọc Phương - Vũ Đạt //Báo Giao thông.- Ngày 19/8/2017)

 

104. Rác thải sinh hoạt ngập đường huyện Thuỷ Nguyên

Hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt của người dân huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vẫn đang ùn ứ ven quốc lộ 10, đường liên xã, liên huyện, thị trấn nhiều ngày qua.

Hậu quả của việc người dân 4 thôn thuộc xã Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng lập chốt barie ngăn xe vận chuyển rác thải vào bãi rác tạm Da Lợn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Như Báo CAND đã đưa tin, do bãi rác Da Lợn gây ô nhiễm môi trường, cho các hộ dân ở xung quanh khu vực này đã lập barie ngăn xe rác khiến nhiều con đường trở thành bãi rác bất đắc dĩ.

Tại các khu vực ven quốc lộ 10 (như xã Đông Sơn, Kênh Giang…) người dân không chịu được mùi hôi thối và ruồi muỗi đã tự xử lý bằng cách đốt, khói mù mịt từ những đống rác cháy bay ra, nhất là vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông tại các khu vực này.

Ông Nguyễn Ngọc Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên cho biết: “Khi người dân xã Gia Minh lập chốt chặn bãi rác, hàng trăm tấn rác sinh hoạt thải ra hằng ngày trong huyện không được thu gom, ảnh hưởng đến môi trường chung cũng như đời sống của trên 30 vạn người dân trong huyện.

UBND huyện và chính quyền các địa phương đã tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp để người dân hiểu và tháo gỡ chốt, đi đôi với việc thực hiện xử lý bãi rác bằng vôi bột, san lấp đất, khử mùi, nhờ Công ty Môi trường đô thị thành phố vận chuyển rác thải tại các thị trấn Núi Đèo, Minh Đức sang bãi rác thành phố... nhưng đó cũng chỉ là những giải pháp tình thế trong khi chờ dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh đi vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay người dân vẫn chưa chấp nhận gỡ bỏ chốt.

Hơn nữa thời hạn Công ty Môi trường đô thị thành phố cho gửi rác cũng đã hết lên huyện vẫn đang tìm phương án xử lý khác. Trước mắt huyện chỉ đạo các xã vận động người dân xử lý rác tại chỗ, hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các khu vực đường giao thông.

Một mặt huyện tiếp tục cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương vận động thuyết phục người dân xã Gia Minh hãy vì môi trường và đời sống của trên 30 vạn người dân trong huyện, gỡ bỏ barie để xe vận chuyển rác vào bãi trong khi chờ dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn đi vào hoạt động…”.

Thiết nghĩ, TP Hải Phòng và huyện Thuỷ Nguyên cần khẩn trương có ngay những giải pháp cụ thể, xử lý số rác thải đang tồn đọng trên địa bàn đang tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, mất mỹ quan đô thị. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh vào hoạt động.

(Nguồn: Rác thải sinh hoạt ngập đường huyện Thuỷ Nguyên //Văn Thịnh //Báo Công an nhân dân.- Ngày 7/8/2017)

 

105. Yêu cầu doanh nghiệp cam kết bảo vệ môi trường

Nhằm ràng buộc trách nhiệm, tạo sự chủ động trong bảo vệ môi trường (BVMT), trước khi đi vào hoạt động, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có đầy đủ hồ sơ môi trường theo quy định. Nhưng hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ môi trường theo quy định còn thấp.

 Mới có 45,9% số doanh nghiệp có hồ sơ môi trường:

 Công ty cổ phần mực in Á Châu, xã Nam Sơn (huyện An Dương) thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần Cân Hải Phòng, sản xuất- kinh doanh mực in bao bì. Đây là lĩnh vực sản xuất có phát sinh chất thải nguy hại. Tuy nhiên, đơn vị này chưa có hồ sơ về môi trường theo quy định. Theo Luật BVMT, trước khi đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập hồ sơ môi trường. Hồ sơ gồm có: sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại (nếu cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải nguy hại); báo cáo giám sát môi trường định kỳ: đăng ký giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, khai thác nước ngầm, nước mặt; báo cáo hoàn thành đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc đề án BVMT. Quy định là vậy, song trên thực tế nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động chưa hoàn tất hồ sơ môi trường. Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 12.000 cơ sở sản xuất, trong đó có khoảng 1.700 cơ sở sản xuất công nghiệp. Nhưng đến thời điểm này, mới có 5.510 cơ sở sản xuất được phê duyệt hồ sơ môi trường.

Để bảo đảm hoat động sản xuất hiệu quả, giảm thiểu tác động đến môi trường, việc tuân thủ nghiêm túc các quy định BVMT rất cần thiết. Song ý thức tuân thủ quy định BVMT của DN còn hạn chế. Trong khi đó, việc giám sát, hướng dẫn, đôn đốc DN thực hiện nghiêm các quy định đề ra của ngành chức năng chưa chặt chẽ, sâu sát. Nhiều DN sai phạm trong thời gian dài nhưng chậm bị phát hiện, xử lý, khắc phục.

Trung tâm Quan tắc môi trường (Sở TNMT) vừa có cuộc khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động quản lý đối với việc bảo vệ nguồn nước sông Rế. Kết quả khảo sát tiến hành đối với 109 DN đang xả thải vào sông Rế cho thấy, tình trạng DN thiếu hồ sơ môi trường ở khu vực này rất phổ biến, với 81 DN không có hệ thống xử lý nước thải, hàng chục DN chưa có bản cam kết BVMT, báo cáo ĐTM. Hầu hết số DN này có thời gian hoạt động khoảng 3-4 năm trở lên, nhưng mới có 42 DN được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thanh tra, kiểm tra; 64 doanh nghiệp chưa được thanh tra, kiểm tra. Do thiếu kiểm tra chặt chẽ, sâu sát của cơ quan chức năng, nên DN “bỏ qua” thủ tục môi trường.

 Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành:

 Theo Giám đốc Sở TNMT Phạm Quốc Ka: Nhằm khắc phục tình trạng trên, trong năm 2017, Sở xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt, xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên-bảo vệ môi trường. Tham gia  công tác thanh tra, kiểm tra không chỉ có thanh tra Sở mà còn có sự tham gia của các phòng, đơn vị khác, như Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên nước, Phòng Khoáng sản…. Do đó, tỷ lệ cơ sở sản xuất được thanh tra, kiểm tra nhiều hơn.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên-Môi trường kiểm tra, làm việc với 51 tổ chức có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản; tăng 36 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với đó, Sở TNMT tăng cường phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan như cảnh sát môi trường tổ chức đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất qua đó phát hiện kịp thời các sai phạm. Sở TNMT yêu cầu các DN đã đi vào hoạt động nhưng chưa lập cam kết BVMT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục BVMT theo quy định. Đồng thời, Sở TNMT chú trọng hoạt động tư vấn DN thực hiện các thủ tục hồ sơ về môi trường theo quy định. Đối với các dự án mới triển khai, Sở thực hiện quy định hoàn thiện hồ sơ môi trường là thủ tục bắt buộc để phê duyệt dự án.

 Sự đồng thuận giữa cơ quan quản lý với DN và cộng đồng là cơ sở để các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống và nhận được sự hưởng ứng của người dân.

(Nguồn: Yêu cầu doanh nghiệp cam kết bảo vệ môi trường //Nguyên Mai //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/8/2017)

 

106. Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tìm được đầu ra cho tro xỉ

Theo ông Trần Hữu Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, đến thời điểm này, công ty có thể yên tâm về đầu ra của tro xỉ thải trong quá trình sản xuất. Với mức giá dao động khoảng 10.000 - 18.000 đồng/tấn, mỗi năm, công ty có thể thu được 2-3 tỷ đồng tiền bán tro xỉ.

Khi  nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 đi vào hoạt động, tro xỉ thải ra là mối lo lớn của lãnh đạo công ty. Theo tính toán, mỗi năm nhà máy thải ra khoảng 1-1,5 triệu tấn tro xỉ. Với khối lượng này, hồ chứa xỉ của công ty chỉ chứa được khoảng 10 năm. Nếu không có biện pháp xử lý, hồ chứa nhanh chóng được lấp đầy và nhà máy nhiệt điện sẽ không thể hoạt động được.

Vì thế, cùng với việc khẩn trương nhận chuyển giao, vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả cao, vấn đề tiêu thụ tro xỉ thải ra trong quá trình sản xuất luôn được lãnh đạo công ty quan tâm, họp bàn, đề ra nhiều giải pháp. Phải mất tới vài năm, từ năm 2015 công ty mới tìm ra các đơn vị thu mua tro xỉ nhiệt điện để sản xuất phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng. Thời gian đầu, vì cần bán, công ty để các đơn vị thu mua tự do nên có tình trạng tranh giành, khó quản lý. Sau đó, công ty chọn lọc, kýhợp đồng với các đơn vị có uy tín, chuyển giao tro xỉđể tái sử dụng.

Đến nay, có 6 doanh nghiệp tham gia bao tiêu tro xỉ của công ty bao gồm công ty Ngọc Lộc, My Sơn, Việt Long, Thành Đạt, Long Trọng, Thăng Long. Hàng ngày, các  xe bồn vào thu gom tro bay tại 4 tổ máy cũng như chở tro xỉ từ hồ chứa đi tiêu thụ. Lãnh đạo công ty cho biết,  100% lượng tro bay của nhà máy  được bao tiêu hết. Lượng xỉ (chỉ chiếm khoảng 15% nguồn thải) được tiêu thụ hằng ngày khoảng 30%. Phần còn lại được đưa ra hồ chứa và 2 công ty Ngọc Lộc, My Sơn đang nhận khai thác toàn bộ. Hiện  hồ chứa thải xỉ chỉ còn khoảng 1 triệu tấn. Khoảng  3 năm nữa, toàn bộ tro xỉ trong hồ chứa sẽ được xử lý hết.

Bên cạnh đó, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng nỗ lực thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi tro xỉ;  yêu cầu bên mua sử dụng xe thùng kín chở tro bay và phun rửa xe trước khi ra khỏi nhà máy. Tro xỉ từ nhà máy được đưa về bãi thải xỉ bằng hệ thống đường ống kín (vật liệu làm ống là thép cácbon có độ chống ăn mòn cao, bền trong môi trường và khó bị vỡ), không thải ra môi trường, có hành lang an toàn nhằm hạn chế sự xâm phạm gây vỡ đường ống Công ty thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố gây rò rỉ tro xỉ. Tại bãi thải xỉ, công ty trồng nhiều hàng cây phi lao để ngăn bụi; lắp đặt hệ thống phun nước tự động  để dập bụi.

Hiện nay, cả nước có 19 nhà máy nhiệt điện hoạt động với công suất phát gần 14.500 MW, mỗi năm thải khoảng 15 triệu tấn tro xỉ, trong đó lượng tro chiếm 75%. Dự kiến sau năm 2020, lượng tro xỉ thải ra hơn 30 triệu tấn/năm.Về nguyên tắc, tro xỉ có thể được sử dụng như phụ gia sản xuất xi măng, sản xuất bê tông, gạch không nung và các loại vật liệu xây dựng khác. Tháng 4- 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 452, phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hoá chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Theo đó, đến năm 2020 các nhà máy phải xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch caolàm nguyên liệu xây dựng đạt khoảng 52% tổng lượng tích lũy (khoảng 75 triệu tấn, bao gồm 56 triệu tấn tro, xỉ nhiệt điện; 19 triệu tấn thạch cao). Việc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng chủ động đi trước trong xử lý tro xỉ nhiệt điện đúng hướng chỉ đạo của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

(Nguồn: Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tìm được đầu ra cho tro xỉ //Thanh Hiệp //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/8/2017)

 

107. Nâng cao hiệu quả và công suất xử lý rác thải

Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Đình Bích tại buổi giám sát vào sáng 22-8 về tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác tại Cty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng.

Theo báo cáo, Cty môi trường đô thị Hải Phòng hiện đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 1.000 tấn rác/ngày đêm với 52 xe thuộc dự án nâng cao năng lực quản lý và xử lý chất thải rắn từ năm 2004. Về công tác xử lý, Công ty đang thực hiện bằng 3 phương pháp: sản xuất phân mùn compost, chôn lấp rác và đốt rác y tế. Trong 8 tháng năm 2017, Công ty đã xử lý trên 240.000 tấn rác.

Tuy nhiên, theo phản ánh, trong quá trình hoạt động Công ty còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư mua sắm xe thu gom, vận chuyển rác, chi phí và quỹ đất phục vụ công tác xử lý chất thải rắn, chất thải xây dựng tại 2 khu xử lý chất thải Đình Vũ, Tràng Cát.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Đình Bích đề nghị Công ty tiếp tục có các giải pháp nâng cao hiệu quả và công suất xử lý rác thải, nhất là cần phân loại để xử lý bằng phương pháp vô cơ, giảm chôn lấp và ô nhiễm môi trường. Đối với một số kiến nghị của Công ty, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP đề nghị các sở, ngành liên quan cần tích cực phối hợp xem xét, giải quyết để tạo điều kiện cho Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ vệ sinh môi trường của thành phố.

(Nguồn: Nâng cao hiệu quả và công suất xử lý rác thải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 22/8/2017)

 

108. Hoang mang vì nước sạch có màu 'nước mắm'

Hơn 1 năm nay, người dân ở một số xã thuộc huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) thỉnh thoảng lại thấy nước từ đường ống nước sạch mà họ đang sử dụng có màu như màu nước mắm và mùi lạ.

Phán ánh với phóng viên Thanh Niên, chị Trần Thị Uyên (40 tuổi, ngụ thôn 7, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng) cho biết: “Nhà tôi đã dùng nước máy được hơn 1 năm nay, tháng nào cũng có 2 - 3 lần thấy nước có màu nâu nâu, mùi tanh, hắc”.

Nhiều hộ dân khác ở xã Hùng Thắng cũng cung cấp hình ảnh và clip ghi lại dòng nước máy có màu như màu nước mắm. Bà Vũ Thị Chếnh (61 tuổi, ở thôn 7, xã Hùng Thắng) bức xúc: “Nước đó tanh không uống được. Nếu dùng để giặt quần áo thì bị cáu đỏ như nhuộm phẩm. Chúng tôi mất tiền mua nước sạch mà lại phải dùng nước bẩn thì bất công quá”.

Ghi nhận tại Nhà máy nước Hùng Thắng cho thấy nước được lấy từ kênh thủy nông vào bể lắng rồi bơm lên bể lọc và bơm vào đường ống tới các hộ dân. Nhà máy nước Hùng Thắng cũng lắp đặt hệ thống làm sạch nước. Tuy nhiên, vùng nước ở kênh thủy nông đầu nguồn khá nhiều rác, thậm chí có động vật chết.

Theo ông Vũ Khánh Dậu, chủ Nhà máy nước Hùng Thắng, nước có vấn đề là do "cách đây mấy hôm, một đội thi công cáp viễn thông đã chọc vào đường ống". Ông Dậu lý giải: “Đây là sự cố bất thường thôi. Chúng tôi đã xử lý rồi. Về nguồn nước thì đảm bảo, nhiều nhà máy cũng lấy nước ở đó”.

Tuy nhiên, theo ông Vũ Văn Khoát, Phó chủ tịch UBND xã Hùng Thắng, người dân đã nhiều lần đến UBND xã kiến nghị về tình trạng nước không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Ông Khoát cho biết: “Tình trạng nước bẩn không phải ngày nào cũng có, tuy nhiên mỗi khi mất điện lưới và có điện trở lại thì thường nước cấp cho dân sẽ bị bẩn, nhất là những hộ ở gần nhà máy. Bên cạnh đó, nguồn nước cấp cho nhà máy này là nước từ kênh thủy nông nên mỗi khi nước kênh cạn, vẩn đục thì nguồn nước ra của nhà máy này cũng vẩn đục theo”.

Đáng nói, hiện tượng nước bẩn còn xảy ra cả ở các xã Bắc Hưng, Nam Hưng, Tiên Hưng cùng huyện Tiên Lãng. Theo Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Tiên Lãng, huyện đã triển khai xây dựng được 20 trạm cấp nước tập trung trên địa bàn 18 xã, nhưng phần lớn dùng nước ở kênh thủy nông để làm nước sạch. Trong khi đó, con kênh này đang có dấu hiệu bị ô nhiểm bởi rác thải, xác động vật chết.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Khanh, Phó chủ tịch UBND H.Tiên Lãng, cho biết để kiểm soát chất lượng nước, UBND thành phố Hải Phòng đã giao Sở Y tế tổ chức giám định thường xuyên chất lượng nước của các nhà máy nước, nhà máy nào không đảm bảo thì xử lý, thậm chí cho dừng hoạt động.

(Nguồn: Hoang mang vì nước sạch có màu 'nước mắm' //Lê Tân //Báo Hải Phòng.- Ngày 30/8/2017)

 

VII. GIAO THÔNG - VẬN TẢI

109. Những ‘chuyên cơ mặt đất’ chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng

Dàn ô tô DCar - những “chuyên cơ mặt đất” vừa được Công ty Hoàng Long vừa đưa vào chở khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng với mức giá hấp dẫn chỉ 160.000 đồng mỗi lượt.

Hãng Ô tô DCar và Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long vừa tổ chức lễ bàn giao lô xe đầu tiên trong đơn hàng 60 chiếc Ford DCar Limousine. Những năm gần đây, Ford DCar Limousine liên tục được nhiều đơn vị vận chuyển hành khách, lữ hành và khách sạn, resort cao cấp chọn lựa để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Dòng xe này được nâng cấp với khoang hành khách được nâng cấp từ 16 chỗ chỉ còn 10 chỗ ngồi, trong đó khoang hành khách chỉ còn 7 chỗ nên rất rộng rãi. Mỗi chỗ ngồi đều rộng rãi, thoải mái cho cả người phương Tây có vóc dáng to lớn, có thể trượt ngã dễ dàng bằng các nút điều chỉnh ngay tầm tay.

Sự tiện ích của chiếc xe còn được thể hiện ở cách bố trí đầy đủ những yếu tố cần thiết của việc di chuyển của hành khách như hệ thống wifi, các cổng USB được lắp đặt ngay tại mỗi ghế ngồi để sạc pin cho các thiết bị như điện thoại di động, máy tính bảng... Nhờ đó, hành khách có thể làm việc thoải mái khi đang trên hành trình.

Nội thất trên xe được thiết kế với các chất liệu da và gỗ đắt tiền tạo nên không gian sang trọng. DCar Limousine còn có tiện ích giải trí hiện đại với màn hình LCD cùng hệ thống âm thanh tuyệt hảo.

Lô xe vừa nhận sẽ được Hoàng Long vận hành cho tuyến Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại với mức giá 160.000 đồng/lượt, hàng ngày xuất phát tại Hà Nội từ 5 - 19 giờ và tại Hải Phòng từ 6 giờ 30 - 19 giờ 30, với tần suất 30 phút/chuyến. Khách hàng có thể đặt vé qua hotline: 0225 3920920.

Đại diện công ty Hoàng Long cho biết: “Hoàng Long là đơn vị đầu tiên khai thác dòng xe cao cấp này tại Hải Phòng theo lộ trình Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại, phù hợp với mục tiêu kết nối 2 trung tâm của 2 thành phố lớn, khu phố cổ Hà Nội và Nhà hát lớn Hải Phòng”.

(Nguồn: Những ‘chuyên cơ mặt đất’ chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng //Doãn Phong //Báo Vietnamnet.- Ngày 7/8/2017)

 

110. Xe container mất lái ôm trọn dải phân cách Quốc lộ 5

Xe container biển Hải Phòng đang lưu thông thì bất ngờ mất lái đâm trực diện vào dải phân cách Quốc lộ 5.

Vụ tai nạn xảy ra vào 11h15 ngày 2.8 trên Quốc lộ 5 (đoạn qua địa phận phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Theo những người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, xe container BKS 16M-6703, lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, đến khu vực nhà hàng 559 (phường Bình Hàn, TP Hải Dương) thì bất ngờ mất lái, lao mạnh vào dải phân cách cứng trên Quốc lộ 5 và húc đổ một cột đèn chiếu sáng.

Tại hiện trường, xe container nằm ôm trọn dải phân cách cứng trên quốc lộ 5, đầu xe vỡ nát, hư hỏng nặng, thùng container bị lật nghiêng, rất may không có tổn thất về người.

Vụ việc khiến Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng bị ùn tắc nghiêm trọng, phải đến 14h cùng ngày, các phương tiện mới lưu thông bình thường trở lại.

Nguyên nhân vụ việc được cho là do lái xe ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện.

Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Xe container mất lái ôm trọn dải phân cách Quốc lộ 5 //Tiến Nguyễn //Báo Lao động.- Ngày 2/8/2017)

 

111. Thành lập Trạm KTTTX cố định trên QL5, TP. Hải Phòng

Tạp chí GTVT - Thông tin từ Tổng cục ĐBVN cho biết, tiến độ xây dựng, lắp đặt, kiểm định và chạy thử bộ cân KTTTX số 1 QL5 chiều Hải Phòng – Hà Nội, từ nguồn kinh phí tài trợ của cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào hoạt động thử nghiệm trong Quý III/2017.

Theo đó, để đưa bộ cân KTTTX số 1 vào hoạt động, đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng lắp đặt bộ cân KTTTX số 2, xây dựng các hạng mục còn lại, hoàn thiện toàn bộ Trạm KTTTX Km78/QL5 và các thủ tục pháp lý cho Trạm KTTTX Km78+150/QL5; Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT sớm ban hành Quyết định thành lập Trạm KTTTX cố định tại Km78+150/QL5 trực thuộc Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) và giao VIDIFI thực hiện chức năng quản lý, bảo trì, vận hành Trạm (Tổng cục ĐBVN sẽ tổ chức bàn  giao cho VIDIFI sau khi JICA và Công ty TANAKA nghiệm thu bàn cho Tổng cục ĐBVN).

Sau khi có Quyết định thành lập, VIDIFI có cơ sở pháp lý để xây dựng cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự, Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp, tiếp nhận bàn giao 2 bộ thiết bị cân và thuê tư vấn lập hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh Trạm KTTTX cố định tại Km78+150/QL5 theo mô hình mẫu Trạm KTTTX do Bộ GTVT ban hành.

(Nguồn: Thành lập Trạm KTTTX cố định trên QL5, TP. Hải Phòng //Trần Kim //Báo Pháp luật giao thong.- Ngày 3/8/2017)

 

112. Xử lý 154 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ-đường sắt

Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67) Công an thành phố cho biết, trong ngày 14-8, tình hình TTATGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, không xảy ra ùn tắc, các tuyến do đơn vị quản lý không xảy ra tai nạn giao thông và các vụ việc phức tạp khác về TTATGT.

CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp Ban công an xã Lê Thiện (An Dương) cưỡng chế tháo dỡ vi phạm hành lang ATGT đường sắt

Đơn vị đã tập trung lực lượng bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường phân cấp quản lý; bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông có đèn tín hiệu, các nút giao cửa ngõ ra vào thành phố.

Các đội, trạm trực thuộc tăng cường lực lượng TTKS, xử lý vi phạm trên các tuyến đường nội thành; trên các QL5, QL10 và đường liên tỉnh theo phân cấp.

Qua đó, đã kiểm tra, xử lý 154 trường hợp vi phạm TTATGT, gồm 102 xe ô tô, 46 xe mô tô và 6 xe máy điện; ra quyết định phạt tiền theo lỗi 164,7 triệu đồng.

Cũng trong ngày 14-8, Phòng PC67 phân công lực lượng bảo đảm TTATGT quá trình tháo dỡ hệ thống đèn chiếu sáng trang trí trên tuyến đường Lê Hồng Phong.

* Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới, trong tuần, Phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), đã kiểm tra xử lý 35 trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT đường thủy, phạt tiền theo lỗi 66,6 triệu đồng; tạm giữ 3 bằng thuyền trưởng.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn cho 300 chuyến tàu khách rời và cập bến, đưa đón 3.600 hành khách, trong đó có 210 khách nước ngoài.

(Nguồn: Xử lý 154 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ-đường sắt //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 15/8/2017)

 

113. Phối hợp duy trì mô hình “Tuyến đường sắt an toàn giao thông” tại xã Lê Thiện (An Dương)

Ngày 10-8, Đội CSGT đường sắt thuộc Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67)- Công an thành phố; Công an huyện An Dương; Ban Công an xã Lê Thiện và đơn vị quản lý ga, quản lý đường sắt… ra quân tuyên truyền, kiểm tra xử lý dứt điểm các trường hợp tái lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt, duy trì mô hình “Tuyến đường sắt an toàn giao thông” tại địa phương.

Lực lượng phối hợp đã kiểm tra dọc tuyến đường sắt thuộc địa bàn xã Lê Thiện, qua đó đã tuyên truyền, nhắc nhở ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nội dung đã cam kết cho gần 20 hộ dân; áp dụng biện pháp tháo dỡ, thu giữ tang vật vi phạm tại 3 vị trí thuộc 2 hộ Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Thị Hồng, đều trú tại thôn Kim Sơn ( xã Lê Thiện).

Các hộ này tái vi phạm việc dựng lều quán trong hành lang ATGT đường sắt để mua bán phế liệu, dầu hỏa, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đường sắt và an ninh trật tự khu vực. Trong đó hộ ông Trường có 2 vị trí vi phạm tại lý trình Km82+860 và Km82+880, hộ bà Hồng có 1 vị trí tại Km82+890.

Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Đội phó Đội CSGT đường sắt Phòng PC67 cho biết, đến nay mô hình đã triển khai được 10 tháng. Các lực lượng phối hợp đã triển khai một loạt biện pháp như: lập hồ sơ tuyến, nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền dưới mọi hình thức (tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, trên hệ thống loa phát thanh xã); lực lượng CSGT đường sắt bố trí chốt điểm tại vị trí rào chắn tự động, triển khai cắm biển “Chú ý tàu hỏa” ở 100% vị trí đường ngang dân sinh.

Hơn 10 tháng qua Đội CSGT đường sắt đã phối hợp với Công an huyện An Dương, Ban Công an xã Lê Thiện và các đơn vị Ga Dụ Nghĩa, Cung đường sắt Dụ Nghĩa đến từng hộ dân nằm ven đường sắt thuộc địa bàn xã Lê Thiện về các quy định như: phạm vi hành lang ATGT đường sắt, tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường sắt trên địa bàn, tổ chức ký cam kết đến các hộ dân chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT đường sắt; đặc biệt đối với một số hộ dân đang vi phạm.

Trong quá trình triển khai đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Đó là giải tỏa được tụ điểm mua bán phế liệu, xăng dầu về đêm vốn rất phức tạp. Cụ thể từ 13 vị trí vi phạm lúc đầu, qua tuyên truyền, vận động, ký cam kết, cơ bản các hộ đã chấp hành, tự giác tháo dỡ lều quán, không lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt.

Đồng chí Trương Văn Thạo, Trưởng Ban Công an xã Lê Thiện cho biết: Khoảng 2 tuần gần đây, một số hộ dân có biểu hiện tái lấn chiếm trở lại.

Các hộ này lại dựng lều bạt, nhà tạm ven đường sắt, mở lối đi bất hợp pháp bằng cách đổ đá hoặc đặt tấm bê – tông ngay tròng lòng đường ray làm lối đi; đặt các thùng phi mua bán xăng dầu che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cũng như lái tầu hỏa.

Ban công an xã Lê Thiện đã đến tận nơi nhắc nhở lập biên bản vi phạm nhiều lần. Tuy nhiên các hộ này vẫn cố tình tái lấn chiếm, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã huy động các lực lượng gồm CSGT bộ - sắt; Đội CSGT-TT Công an huyện An Dương; Ban Công an xã Lê Thiện và lực lượng quản lý ga, cung đường sắt tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, thu hồi tang vật vi phạm đối với các hộ dân vi phạm

Để tiếp tục du trì mô hình, Đội CSGT đường sắt PC67 và lực lượng công an xã, đơn vị quản lý đường sắt, ga Dụ Nghĩa tiếp tục bám địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình vi phạm, tái lấn chiếm đề tuyên truyền nhắc nhở, cưỡng thế thực hiện; đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Lê Thiện; Ban chỉ đạo xây dựng mô hình chỉ đạo khắc phục kịp thời tình trạng vi phạm, giải quyết dứt điểm những trường hợp tái lấn chiếm nhằm duy trì ổn định, nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình, phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt.

(Nguồn: Phối hợp duy trì mô hình “Tuyến đường sắt an toàn giao thông” tại xã Lê Thiện (An Dương) //Đoàn Lanh //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 13/8/2017)

 

114. Giảm tai nạn đường thủy ở khu vực biên giới biển - Bảo đảm thiết bị an toàn, chủ động phòng ngừa

6 tháng đầu năm 2017 trên khu vực biên giới biển thành phố Hải Phòng xảy ra 31 vụ đâm va, va chạm, tai nạn hàng hải gây hậu quả nặng nề về người và tài sản. Nguyên nhân là do các phương tiện lơ là trong việc trực cảnh giới, các phương tiện thiếu trang thiết bị cảnh báo tự động, cũng như thuyền viên không tuân thủ quy định về hàng hải...

 Hậu quả nặng nề:

 Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng: từ đầu năm đến nay, trên khu vực biên giới biển thành phố xảy ra 81 vụ tai nạn, sự cố thì có tới 31 vụ (chiếm hơn 38%) do đâm va giữa tàu hàng với tàu cá, tàu vận tải với tàu vận tải gây hậu quả khá nặng nề về người và tài sản. Trong đó, làm chìm đắm 10 phương tiện, 8 phương tiện bị hư hỏng nặng. Số vụ đâm va có chiều hướng ngày một gia tăng. Điển hình vào 20 giờ ngày 19-5, tại khu vực phao số 15, luồng Lạch Huyện, tàu Hải Linh do Bùi Nguyên Tú làm thuyền trưởng chở gần 12 nghìn m3 dầu DO hành trình từ Vũng Tàu về Hải Phòng, khi đến khu vực trên va chạm với tàu Bình Dương 658 chở 970 tấn xi măng. Hậu quả làm tàu Bình Dương 658 chìm tại chỗ, 8 thuyền viên trên tàu trôi dạt và may mắn được cứu thoát.

Trước đó vào 0 giờ ngày 4-5, tàu cá HP 09364 TS đang hành nghề trên khu vực biển Đồ Sơn, cách đảo Hòn Dấu 15 hải lý về hướng Đông Nam thì bị tàu Nguyễn Nam Khánh 168 (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Nguyễn Nam Khánh, địa chỉ tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chở 2.980 tấn Clinke đang hành trình từ cảng nhà máy xi măng Chinfon đi thành phố Hồ Chí Minh đâm chìm. Vụ va chạm làm tàu cá bị chìm, 2 trong số 4 thuyền viên tàu cá HP 09364 mất tích và tử vong.

 Hay ngày 30-5, tàu QN 90164 TS/04TV do Phạm Văn Thương sinh năm 1977, ở Phong Cốc thị xã Quảng Yên ( tỉnh Quảng Ninh), làm thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên khi đang đánh bắt thủy sản cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về hướng Đông Nam bị tàu cá NĐ 95579 TS đâm va dẫn tới vỡ mạn bên trái, nước tràn vào khoang tàu, chết máy. Rất may sau khi xảy ra va chạm, lực lượng cứu hộ của Đồn Biên phòng Cát Bà có mặt kịp thời, cứu sống được các thuyền viên và lai lắt phương tiện về khu vực sửa chữa.

Theo thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đồ Sơn: số vụ đâm va, tai nạn hàng hải còn nhiều là do trên luồng có sự đan xen lưu thông giữa tàu biển và phương tiện thủy nội địa, tàu cá. Hơn nữa, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến luồng Hải Phòng tăng nhanh. Việc chấp hành nghiêm quy định về lưu thông trên luồng hàng hải của người điều khiển phương tiện thủy nội địa chưa cao; phương tiện thủy nội địa, nhất là tàu cá trong quá trình di chuyển, đánh bắt không tổ chức trực cảnh giới, nhất là vào ban đêm, nhiều tàu còn chủ quan khi hoạt động. Việc sử dụng các trang, thiết bị về thông tin liên lạc trong quá trình tránh va giữa các tàu chưa phát huy hiệu quả..

 Chấn chỉnh hoạt động của các phương tiện thủy:

 Số vụ tai nạn đường thủy trên khu vực biên giới biển thành phố gia tăng thời gian qua, nguyên nhân một phần do lưu lượng tàu ra vào các tuyến sông, cảng Hải Phòng ngày một tăng. Khu vực biên giới biển thành phố hiện đang thi công nhiều dự án: cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; dự án của Tập đoàn SunGroup tại huyện Cát Hải; cầu Tân Vũ…ảnh hưởng đến tuyến luồng lưu thông của các phương tiện. Đội tàu thuyền khai thác và thu mua hải sản trên biển của thành phố hùng hậu nhưng việc bố trí trang thiết bị bảo đảm an toàn, công tác đào tạo thuyền trưởng, thuyền viên…chưa được quan tâm do đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đâm va giữa các phương tiện trong tuyến luồng hàng hải rất lớn.

 Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết: để hạn chế thiệt hại do đâm va trên biển, Bộ đội Biên phòng phối hợp các cơ quan có liên quan, chính quyền các địa phương, tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật đến chủ tàu cá, bà con ngư dân. Tiến hành, kiểm tra việc trang thiết bị như phao cứu sinh, bình cứu hỏa, thông tin liên lạc, tín hiệu đèn phải luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động trước khi xuất bến. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thường xuyên thực luyện các phương án tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm thiệt hại, bảo đảm an toàn cho ngư dân và các phương tiện giao thông đường thủy. Các trạm, đồn biên phòng tổ chức thống kê các phương tiện của ngư dân, các tần số thông tin liên lạc, các số điện thoại của gia đình thuyền viên, chủ phương tiện đánh bắt xa bờ; vận động ngư dân thường xuyên liên lạc với bộ đội biên phòng báo rõ khu vực, tọa độ phương tiện hoạt động để ứng cứu khi có tình huống.

 Theo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, ngoài việc cử lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho người điều khiển phương tiện thủy các quy định của pháp luật về hàng hải, đặc biệt là quy định về phòng ngừa đâm, va tàu thuyền đến chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên, phương tiện thủy nội địa hoạt động trong khu vực quản lý. Đơn vị tổ chức tuyên truyền đến các chủ doanh nghiệp vận tải thủy kiểm tra việc cảnh giới, duy trì tốc độ an toàn, không hành trình quá gần, chuyển hướng đột ngột. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của phương tiện thủy trên luồng hàng hải; xử lý nghiêm phương tiện thủy nội địa, sà lan lưu thông quá tốc độ cho phép, đi quá gần, chạy cắt mũi tàu biển; kiên quyết không cấp phép cho tàu rời cảng khi không bảo đảm các điều kiện an toàn.

(Nguồn: Giảm tai nạn đường thủy ở khu vực biên giới biển - Bảo đảm thiết bị an toàn, chủ động phòng ngừa // Văn Cường //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/8/2017)

 

115. Hải Phòng: Kiểm soát chặt, không phát triển thêm xe điện

Sở GTVT Hải Phòng vừa có thông báo gửi các cơ quan chức năng về việc không phát triển thêm xe chở người 4 bánh gắn động cơ điện (gọi tắt là ô tô điện).

 Ông Phạm Văn Huy, Phó giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cho biết: “Hiện, trên địa bàn thành phố có 4 doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xe ô tô điện gồm: Công ty CP Điện tử tin học viễn thông (EG), Công ty TNHH Thương mại Quốc Hưng, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 69, Công ty CP Hoàng Hồng Vân. Bốn doanh nghiệp này đang có hơn 100 xe điện hoạt động tại Cát Bà, Khu du lịch Đồ Sơn và nội thành. Bởi, với hơn 100 xe ô tô điện của 4 doanh nghiệp được cấp phép đang hoạt động đã đủ đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay và theo đúng tiêu chí: Thí điểm trong điều kiện hạn chế.

“Với số lượng xe đăng ký như vậy là quá nhiều trong điều kiện giao thông thành phố chật hẹp, hơn nữa, chất lượng xe cũng là điều đáng phải suy nghĩ bởi xe 4 bánh, kết cấu khung mui hở. Chính vì vậy, việc không phát triển thêm loại phương tiện này là cần thiết để bảo đảm ATGT”, ông Huy thông tin.

Thực tế, xe điện đang là loại phương tiện gây nhiều bất ổn, mất ATGT tại Hải Phòng. Đầu tháng 8/2017, tại Khu du lịch Đồ Sơn, PV Báo Giao thông nhiều lần chứng kiến những chiếc xe điện của 2 hãng Hoàng Hồng Vân và EG hoạt động bát nháo trên các tuyến phố. Xe điện len lỏi vào từng ngõ ngách bắt khách; hầu như chẳng theo luồng tuyến nào, chở khách đi bất cứ đâu.

Địa bàn huyện Thủy Nguyên, quận Kiến An, quận Dương Kinh… hoàn toàn không cho phép xe ô tô điện hoạt động, nhưng người dân địa phương thỉnh thoảng vẫn thấy xe điện xuất hiện. Các tuyến phố trong khu vực nội thành không nằm trong phạm vi cấp phép tuyến vẫn có xe điện hoạt động. Thậm chí, xe điện còn chạy vào cả đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - tuyến đường cấm tuyệt đối xe điện hoạt động với lý do ATGT. Không chỉ chở hành khách và khách du lịch theo quy định, xe điện còn phục vụ các dịch vụ cưới hỏi, đưa đón học sinh. Có doanh nghiệp xe điện còn ngang nhiên quảng cáo phục vụ xe điện đưa đón cưới hỏi, tham quan du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Về thực trạng này, ông Huy cho biết, Sở GTVT đề nghị Công an thành phố, các địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý xe điện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.. Sở GTVT giao lực lượng thanh tra phối hợp với các lực lượng của Công an thành phố tăng cường TTKS, xử lý nghiêm các trường hợp xe điện vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải.

(Nguồn: Hải Phòng: Kiểm soát chặt, không phát triển thêm xe điện //Việt Hòa //Báo An toàn giao thông.- Ngày 15/8/2017)

 

116. Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện - Kết nối giao thông, thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát triển

QĐND - Với điểm nhấn là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện góp thêm một công trình quy mô lớn, hoàn thiện hơn nữa hệ thống giao thông đường bộ ở các tỉnh phía Bắc. Khởi công năm 2014, dự án đang hoàn tất những công việc cuối cùng, chuẩn bị cho ngày thông xe. Là tuyến đường kết nối với cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện), dự án sẽ tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP Hải Phòng cũng như các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng

Mặt cầu Tân Vũ-Lạch Huyện được trải nhựa, bảo đảm cho phương tiện qua lại êm thuận. Nhìn từ trên cao, tuyến đường kẻ một đường thẳng nối liền phía quận Hải An vượt biển đến đảo Cát Hải (TP Hải Phòng). Thật khó tưởng tượng một công trình với quy mô lớn, điều kiện thi công phức tạp nhưng được hoàn thành chỉ sau 3 năm. Chiều dài toàn tuyến dự án hơn 15km, trong đó phần cầu dài 5,44km, là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay. Để đáp ứng tiến độ, tại công trình này áp dụng nhiều công nghệ thi công mới, có tính chất tiên phong trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam. Có thể kể đến công nghệ sử dụng ống nhựa kỹ thuật để lấn biển. Cát được bơm vào các ống nhựa tạo đê chắn sóng để làm đường công vụ. Công nghệ này được nhà thầu Nhật Bản chuyển giao cho đơn vị thi công trong nước. Từ công trình Tân Vũ-Lạch Huyện, công nghệ lấn biển hiện đại đã được áp dụng rộng rãi tại Hải Phòng, giúp mở rộng mặt bằng cho các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, có nhiều công nghệ mới đáng chú ý, như vòng vây cọc ống thép để xây dựng móng, bệ trụ cầu và nổi bật là công nghệ lao lắp dầm SBS, nối từng đốt dầm nhỏ với chiều dài chỉ 3m thành dầm cầu dài hàng ki-lô-mét. "Công nghệ này giúp đẩy nhanh tiến độ thi công cầu, chất lượng từng đốt dầm được kiểm soát chặt chẽ", ông Bùi Huy Kiểm, Trưởng phòng Quản lý dự án 3, thuộc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải), đại diện chủ đầu tư dự án chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý tại dự án này là sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà thầu chính trong nước và nước ngoài. Liên danh nhà thầu thi công ngoài Công ty Sumitomo Mitsui (Nhật Bản) còn có hai đơn vị trong nước là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) và Tập đoàn Cienco 4. Các công nghệ mới, biện pháp thi công hiện đại áp dụng tại dự án từng bước được nhà thầu Nhật Bản chuyển giao cho phía Việt Nam, qua đó vừa giúp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, vừa nâng cao trình độ, năng lực cho nhà thầu trong nước..

Đầu tư ngay nút giao khác mức:

Dự kiến vào đầu tháng 9-2017, tuyến đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện sẽ được thông xe kỹ thuật, bắt đầu khai thác. Hiện nay, công tác thi công toàn dự án đạt khoảng 98%. Giai đoạn trước mắt, tuyến đường sẽ kết nối với đường trục chính Tây Nam khu công nghiệp Đình Vũ (TP Hải Phòng) tại nút giao số 1 và đi ra điểm cuối của đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Do nhu cầu cấp bách về kết nối giao thông, Chính phủ cho phép sử dụng phần vốn dự phòng còn lại của dự án để đầu tư nút giao Tân Vũ là nút giao khác mức, nối liền dự án với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Chính phủ cũng giao Bộ Giao thông vận tải quyết định việc ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng với nhà thầu thi công để triển khai ngay nút giao này. Hiện nay, các đơn vị liên quan đã bắt đầu tiếp nhận, chuẩn bị mặt bằng thi công, dự kiến, hoàn thành nút giao vào quý IV-2018, cùng tiến độ hoàn thành dự án cảng Lạch Huyện.

Ngay khi đưa vào khai thác đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện, bến phà hiện tại kết nối quận Hải An và đảo Cát Hải sẽ được thay thế. Thay vì mất 45 phút di chuyển bằng phà, phương tiện có thể dễ dàng đi sang đảo Cát Hải. Nhờ kết nối giao thông thuận lợi, TP Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch phát triển khu công nghiệp Đình Vũ với các dự án lấn biển để mở rộng mặt bằng. Đảo Cát Hải được định hướng trở thành đô thị cảng phục vụ cho cảng Lạch Huyện, cảng nước sâu lớn nhất cả nước, cửa ngõ thông thương đường biển với quốc tế. Ngay từ khi đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện chuẩn bị thông xe, một dự án đầy tham vọng, xây dựng tuyến đường và cầu song song với đường hiện tại đã được khởi động. Điều này bảo đảm cho định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đi trước một bước, bắt nhịp nhu cầu vận tải dự báo sẽ tăng cao khi các công trình giao thông trọng điểm này được hoàn thành, đưa vào sử dụng.  

(Nguồn: Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện - Kết nối giao thông, thúc đẩy vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát triển //Mạnh Hưng.- Ngày 14/8/2017)

 

117. Khắc phục tình trạng Tai nạn giao thông tăng đột biến tại Quận Dương Kinh - Sớm nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng

Theo thống kê của Công an quận Dương Kinh, từ 15-12-2016 đến 30-7-2017, trên địa bàn quận xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 14 người tử vong, 4 người bị thương. Đáng báo động, cả số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương đều tăng vọt, bằng cả năm 2016.

 Tai nạn giao thông luôn rình rập:

 Trong số các vụ TNGT nghiêm trọng, có hơn 50% số vụ xảy ra trên 2 tuyến đường Phạm Văn Đồng (353) và Mạc Đăng Doanh (355), với 7 vụ, 8 người chết. Hơn 50% số vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến lỗi xe đầu kéo, xe tải, xe ô tô con các loại. Chỉ tính riêng trong tháng 6-2017, quận Dương Kinh xảy ra 3 vụ TNGT làm chết 3 người, trong đó có 2 vụ TNGT nghiêm trọng. Đó là vụ 2 xe máy đấu đầu nhau với tốc độ cao trên địa bàn phường Anh Dũng, làm 2 người điều khiển xe tử vong tại chỗ; một vụ người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi tốc độ cao đâm thẳng sườn xe ô-tô đầu kéo trên đường 355, tử vong tại chỗ. Chị Phạm Thị Thu Phương Anh, người dân ở phường Hòa Nghĩa cho biết: "Mỗi lần lưu thông qua đường 353 và 355 là tâm trạng nơm nớp lo sợ, phải tập trung cao để tránh xảy ra tai nạn. Lưu lượng xe qua đây dày đặc, làn xe bố trí hỗn hợp, xe máy đi cùng làn xe tải, xe đầu kéo. Thêm vào đó, giờ tan tầm, công nhân các xí nghiệp, học sinh các trường học ùa ra đường, gây ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông (ATGT). Một số nút giao thông có trang bị hệ thống đèn tín hiệu, song lượng xe lớn khiến nhiều đoạn đường hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện sụt lún, tạo thành các "sống trâu", ổ voi, ổ gà. Nhiều đoạn giao cắt với đường nhánh nhỏ hẹp, bị che khuất tầm nhìn, xe đầu kéo đi qua lấn sang làn đối diện, rất nguy hiểm".

Nguyên nhân do việc điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời đối với các phương tiện xe cơ giới, phục vụ thi công cầu vượt đường Lê Hồng Phong, cầu vượt ngã 3 Đình Vũ nên mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến 353, 355 tăng đột biến. Theo thống kê của VIDIFI (đơn vị kiểm soát các trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), hiện, xe mô tô đi qua cao tốc chiếm hơn 50% lượng xe Hải Phòng đi Hà Nội và 2/3 lượng xe công-ten-nơ của thành phố lưu thông qua 2 tuyến đường 353, 355 mỗi ngày, tạo thành những điểm nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Cụ thể là: vòng xuyến Cầu Rào 2; đường ngang của Công ty TNHH Hoàng Trường, ngã tư 353 - 355, ngã tư 353- đường 363, ngã ba 353- đường 402, ngã ba Đa Phúc, khu vực cổng 19 trường tiểu học, 2 cụm công nghiệp (khu Đỉnh Vàng, phường Hải Thành và khu chợ Hương, phường Hưng Đạo).

 "Nâng cấp" cả hạ tầng và ý thức người dân:

 Phó trưởng Công an quận Dương Kinh Phạm Quang Khánh cho biết, trước diễn biến phức tạp về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, quận phân công trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tới người dân. Công an quận tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào giờ cao điểm tại những cung đường, đoạn đường, nút giao thông trọng điểm để tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở. Đồng thời gửi thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ, các trường học quán triệt số lái xe, nhân viên, người lao động, học sinh... Và xử lý nghiêm vi phạm về trật tự ATGT. Từ đầu năm đến nay, Công an quận lập biên bản xử lý 1.620 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, xử phạt hành chính hơn 950 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 315 trường hợp; giải tỏa 3 điểm vi phạm trật tự ATGT, lấn chiếm hành lang ATGT. Quận cũng duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình “Cổng trường ATGT”.

Mặc dù triển khai đồng bộ nhiều giải pháp song việc kiềm chế tối đa TNGT, nhất là TNGT nghiêm trọng đối với quận Dương Kinh còn hạn chế. Trong khi chờ nâng cấp các tuyến đường, quận tập trung chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm, kiên quyết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng có hành vi vi phạm trật tự ATGT, đưa ra xét xử công khai. Đồng thời tăng cường quản lý hành lang an toàn, dẹp chợ cóc, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền ATGT bằng nhiều hình thức.Đầu tháng 8-2017, quận triển khai mô hình "Thanh niên xung kích quận tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông". Đây là hoạt động tích cực, kịp thời trước tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của người dân, nhất là thanh niên, đối tượng chiếm số lượng lớn tham gia giao thông.

 Ban ATGT quận đề xuất thành phố sớm nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nghiên cứu tổ chức phân luồng giao thông phù hợp, bố trí giải phân cách cứng tại một số điểm nóng về trật tự ATGT. Trước mắt khắc phục những hạn chế về tổ chức giao thông như lắp đặt cụm đèn tín hiệu tại Ngã 3 Đa Phúc, sơn lại vạch kẻ đường, gờ giảm tốc bị mờ, hư hỏng theo đúng quy chuẩn. Là một trong những đầu mối giao thông chính của thành phố, quận mong muốn xây dựng Trạm cấp cứu 115 cơ sở 2 tại địa bàn, đáp ứng yêu cầu cấp cứu kịp thời nếu TNGT xảy ra.

 (Nguồn:  Khắc phục tình trạng Tai nạn giao thông tăng đột biến tại Quận Dương Kinh - Sớm nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng //Vân Nga //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 12/8/2017)

 

118. Tắc đường Võ Nguyên Giáp do sự cố vỡ đường ống cấp nước

Vụ tắc đường kéo dài gần 3 tiếng xuất phát từ việc khắc phục sự cố vỡ đường ông dẫn nước:

Đội CSGT số 2 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an thành phố cho biết, từ lúc 16h ngày 16-8, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn dẫn lên cầu Rào 2 (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài.

Nguyên nhân là do sự cố vỡ đường ống cấp nước cho dự án Khu đô thị sinh thái mới ven sông Lạch Tray. Các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa và thời gian kéo dài nên gây cản trở, ùn tắc giao thông hướng từ đường Võ Nguyên Giáp lên cầu Rào 2. Dòng phương tiện gồm xe máy, xe đầu kéo… chen chúc nhau nhích từng chút kéo dài trên dọc tuyến.

Đội CSGT số 2 tăng cường lực lượng điều tiết giao thông, phân luồng từ xa. Tuy nhiên, do đây là tuyến đường huyết mạch, tập trung đông lượng phương tiện xe đầu kéo và lại vào giờ cao điểm nên lực lượng CSGT làm nhiệu vụ rất vất vả để giải quyết ùn tắc.

Đến 19h cùng ngày mới giải quyết ùn tắc, giao thông trên tuyến trở lại bình thường.

(Nguồn: Tắc đường Võ Nguyên Giáp do sự cố vỡ đường ống cấp nước //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 17/8/2017)

 

119. Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, phục vụ thông xe dịp 2-9

(HPĐT) - Chiều 14-8, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Tây Nam (Đình Vũ), hạng mục công trình nút giao thông giữa đường trục Tây Nam với đường Tân Vũ-Lạch Huyện và công trình nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm-Đình Vũ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Theo Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế Hải Phòng-chủ đầu tư dự án tuyến đường trục Tây Nam (Đình Vũ), đến thời điểm này, dự án đạt khoảng 85% khối lượng công việc. Chủ đầu tư khẳng định, đến ngày 2-9-2017, nếu thời tiết thuận lợi sẽ hoàn thành dự án, rút ngắn tiến độ 3 tháng. Để đạt tiến độ này, BQL chỉ đạo nhà thầu thi công 3 ca để hoàn thành đồng bộ các hạng mục gồm: đường, hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, điện chiếu sáng. Kiểm tra thực địa trên công trường, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Bình yêu cầu BQL, nhà thầu phải xây dựng đường găng tiến độ, tìm giải pháp hoàn thành trước khi đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đến khảo sát, kiểm tra cho phép thông xe đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện. Phó chủ tịch yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra tiến độ công trình này 3 ngày/lần, kiên quyết phải hoàn thành sớm, phục vụ khai thác dịp 2-9.

Về tiến độ nút giao thông nối đường trục Tây Nam với đường Tân Vũ-Lạch Huyện, BQL dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) báo cáo đã cơ bản hoàn thành. Hiện chỉ còn thảm bê tông nhựa 1,2 km trên đảo Cát Hải và dự kiến hoàn thành vào ngày 16-8, sau đó sẽ tiến hành sơn kẻ mặt đường và xong trước ngày 20-8. Phó chủ tịch yêu cầu BQL khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với BQL dự án 2 thi công kết nối giữa tuyến đường trục Tây Nam với nút giao, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến.

 Tại công trình nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm-Đình Vũ, quận Hải An, công tác giải phóng mặt bằng, thi công gói thầu 13A phần nút giao đang thực hiện tốt và đến ngày 31-8 sẽ hoàn thành, Phó chủ tịch yêu cầu Sở giao thông vận tải, BQL dự án và các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công, tiếp nhận ngay mặt bằng được quận Hải An bàn giao sớm hoàn thành nút giao dưới cầu. Riêng phần cầu sẽ hoàn thành vào dịp 2-9-2017.

(Nguồn: Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, phục vụ thông xe dịp 2-9 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/8/2017)

 

120. Trăm xe khách đất Cảng bị dồn ép về một bến

 - Hàng trăm xe khách đang khai thác ổn định tại các bến xe Hải Phòng bị “ép” về bến xe Thượng Lý gây bất bình:

Sở GTVT Hải Phòng đã có dự thảo trình UBND TP và Bộ GTVT xin sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định tại một số bến xe trong khu vực nội đô để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phù hợp với hoạt động đi lại của nhân dân.

Theo đó, sẽ điều chuyển gần 300 lốt xe đi Quảng Ninh và các tỉnh Nghệ An trở vào, từ các bến Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long về hoạt động tại bến xe Thượng Lý.

Theo Sở GTVT Hải Phòng, bến Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long có tần suất xe ra vào lớn; nhiều đơn vị kinh doanh chưa chú trọng đến công tác ATGT; công tác tuyên truyền của các ban ngành còn mang tính phong trào, chưa có hiệu quả; chế tài xử lý về ATGT chưa đủ răn đe....

Do vậy, để bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa và Lạc Long nằm trong nội đô TP sẽ nguy cơ ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Sở dự kiến sẽ chuyển 144 xe (tương đương gần 200 chuyến/ ngày) từ bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long về bến xe Thượng Lý.

Nhà xe phản ứng:

Dự kiến điều chuyển của Sở GTVT Hải Phòng đang vấp phải sự phản ứng của các bến xe và nhà xe đi các tỉnh từ Nghệ An vào phía nam đang khai thác tại bến Cầu Rào.

Các DN có tên trong danh sách điều chuyển đã có đơn gửi Sở GTVT, UBND TP Hải Phòng, Bộ GTVT....

Ông Trần Mạnh Hùng, PGĐ công ty cổ phần dầu khí Trường Anh, đại diện nhà xe Quốc Tuấn kiến nghị: “Công ty chúng tôi đã khai thác lâu năm tại bến xe Cầu Rào, đầu tư gần 35 tỷ đồng để mua 9 đầu xe giường nằm chạy tuyến Hải Phòng - Nghệ An, Hà Tĩnh.

Do đó, chúng tôi cùng các nhà xe chạy chung tuyến không chấp nhận phương án điều chuyển của sở GTVT Hải Phòng".

Ông Hùng lập luận, chúng tôi hoàn toàn không đi xuyên tâm thành phố. Giờ xuất phát và giờ về bến không phải là giờ cao điểm mà là sau 20h tối và trước 5h sáng hàng ngày. Xe ra khỏi bến là tiếp cận ngay với QL5, QL10 rồi vào QL1 thì không thể nói chúng tôi đang gây mất ATGT đô thị được.

"Việc điều chuyển sẽ đẩy chúng tôi vào nguy cơ phải bán xe, đối mặt với khoản vay ngân hàng nhiều tỷ đồng không thể chi trả” - ông Hùng nói.

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Sang, đại diện nhà xe Thanh Sang chạy tuyến Hải Phòng - Quảng Bình cho rằng việc điều chuyển xe khách chạy các tuyến Nghệ An trở vào là có dấu hiệu bất thường, không hợp cả tình lẫn lý.

Ông Sang cho biết: Bến xe Cầu Rào có vị trí gần nhất với các trường ĐH Hàng Hải, ĐH Y dược Hải Phòng, các trường CĐ và các khu dân cư, quân đội, cảng biển, công nghiệp tập trung nhiều dân gốc từ các tỉnh từ Nghệ An và các tỉnh phía Nam sinh sống, học tập, làm việc.

Quy hoạch ngược?:

“Không phải ngẫu nhiên mà các nhà xe chạy tuyến này lại đều tập trung mở lốt tại bến xe Cầu Rào. Việc này là nhằm rút ngắn khoảng cách đi lại, hạn chế chi phí cho người dân khi tham gia giao thông. Bây giờ chuyển các nhà xe này về Thượng Lý khác gì quy hoạch ngược.

Người dân lại phải mất thêm tiền để đi ngược về đó và vô hình trung sẽ phát sinh phương tiện cá nhân, taxi, xe ôm và xe trung chuyển. Điều này mới là nguyên nhân gây thêm ách tắc giao thông nếu dự thảo trên được thực hiện”, ông Đỗ Văn Toán, trưởng bến xe Cầu Rào lập luận.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch HĐQT công ty CP Bến xe Hải Phòng Lại Anh Dũng cho biết: Việc điều chuyển khách hàng của đơn vị này về cho đơn vị khác là điều không hợp lý.

Các bến xe Cầu Rào và Niệm Nghĩa hiện vẫn đang mời chào các nhà xe vào khai thác bởi sức chứa còn trống đến 2/3 diện tích theo quy hoạch. Riêng các tuyến xe đang phản đối quy hoạch là có căn cứ vì họ không nằm trong mục đích chính của dự thảo.

"UBND TP Hải Phòng cũng nên thận trọng xem xét, tránh gây thiệt hại cho DN” - ông Dũng đề xuất.

(Nguồn: Trăm xe khách đất Cảng bị dồn ép về một bến //Báo Vietnamnet.vn.- Ngày 22/8/2017)

 

121. Sớm có giải pháp tránh ùn tắc giao thông tại Khu CN Tràng Duệ

 (HPĐT)- Với hệ thống các nhà máy san sát, tỷ lệ lấp đầy cao, Khu CN Tràng Duệ thu hút khoảng hơn 10.000 người lao động. Trong đó, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn như LG Electronis hơn 1000 lao động; LG Display tuyển 2600 lao động; LG Innotek khoảng hơn 500 lao động… Nhiều doanh nghiệp sử dụng xe đưa đón công nhân loại 48 chỗ; 24 chỗ và 16 chỗ, 7 chỗ, 5 chỗ…, số lượng xe hàng ngày ra vào Khu CN khá nhiều, chưa kể các loại xe công- ten- nơ, xe tải vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu và các phương tiện khác như xe máy, xe đạp… Bởi vậy, vào đầu giờ làm việc sáng và giờ tan tầm chiều, đường vào KCN Tràng Duệ tiếp giáp với đường 10 liên tục xảy ra ùn tắc giao thông, nhiều lúc kéo dài, rất bất tiện cho người lao động, các chuyên gia, kỹ sư tới làm việc…

 Vấn đề này được nhiều lần phản ánh với các ngành chức năng thành phố. Theo lãnh đạo BQL Khu Kinh tế Hải Phòng, trước đây có kiến nghị xây dựng cầu vượt ở khu vực này nhưng chưa được chấp thuận. Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn trong Khu CN thời gian gần đây cũng liên tục đề nghị thành phố lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để giảm thiểu phần nào sự ùn tắc nhưng cũng chưa có phản hồi lại.

 Thời gian tới, số lượng lao động tại Khu CN Tràng Duệ không ngừng tăng nhanh. Theo lãnh đạo Công ty LG Display, công ty công ty sẽ tuyển khoảng 20.000 lao động; Công ty LG Innotek có nhu cầu khoảng 3000 lao động… Bởi vậy, BQL Khu Kinh tế, Sở GTVT, Khu CN Tràng Duệ và các ngành, địa phương liên quan cần nhanh chóng đề xuất phương án bảo đảm giao thông tại Khu CN Tràng Duệ, tránh việc ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng tới hoạt động của Khu CN và ATGT của thành phố./.

 (Nguồn: Sớm có giải pháp tránh ùn tắc giao thông tại Khu CN Tràng Duệ //H. Thanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/8/2017)

 

122. Sẽ thông toàn tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long trước Tết 2018

Ngày 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã thị sát tiến độ thi công của dự án cao tốc Hải Phòng - Hạ Long và dự án cầu Bạch Đằng đang được triển khai theo hình thức BOT. Dự án cao tốc dài hơn 20 km nối Hạ Long với Hải Phòng đang đi vào các giai đoạn thi công cuối cùng để thông toàn tuyến vào trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.

Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng gồm 2 Dự án: Dự án đường nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng (sử dụng vốn ngân sách tỉnh) và Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên được Chính phủ giao nhiệm vụ cho tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện. Sau 3 năm khởi công, xây dựng, dự án đường cao tốc dài hơn 20 km nối thành phố Hạ Long với Hải Phòng (tại vị trí cầu Bạch Đằng) đang đi vào các giai đoạn thi công cuối cùng để thông toàn tuyến vào trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Tổng mức đầu tư của toàn dự án là trên 13.000 tỷ đồng.

Dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng có điểm đầu tại Km 102 + 300 QL18, thuộc phường Đại Yên, TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh); điểm cuối tại Km 25 + 214 giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Theo thiết kế, tuyến đường cao tốc này có tổng chiều dài khoảng 25km, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 100km/h.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương khi kết nối thuận tiện tới Hải Phòng và Hà Nội, giúp thời gian di chuyển từ thành phố Hạ Long đi Hà Nội chỉ còn 90 phút xe ôtô chạy, thay vì phải mất 200 phút như hiện nay.

Dự án đường nối TP.Hạ Long với cầu Bạch Đằng do Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, nguồn vốn sử dụng ngân sách của tỉnh Quảng Ninh và các nguồn vốn huy động khác với tổng số tiền trên 6.400 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến 19,8km với quy mô đường cao tốc 4 làn xe. Dự án được khởi công vào tháng 9/2014, dự kiến hoàn thành trước 30/11/2017. Đến nay, phần cầu của dự án đã thi công cơ bản hoàn thành, hiện các nhà thầu đang triển khai các hạng mục hoàn thiện như: Lắp lan can thép và vệ sinh mặt cầu trước khi thảm mặt cầu. Phần đường trong dự án đã cơ bản hoàn thành nền đường, hiện còn 2,4km đang chờ tắt lún; phần móng đường đã hoàn thành được 8,23/16,8km; thảm bê tông nhựa được 6,4/16,8km.

Theo báo cáo của sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn vào nút giao thông cuối tuyến có tổng mức đầu tư 7.277,6 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 1/2015, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước 9/2/2018. Bộ GTVT, tỉnh Quảng Ninh đã và đang quyết liệt chỉ đạo để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án theo đúng kế hoạch. Đến nay, đường dẫn đã hoàn thành công tác đắp nền, đang thi công đắp móng cấp phối đá dăm và thảm mặt đường, dự kiến hoàn thành trước 30/12/2017. Cầu dẫn có chiều dài 3,5 km, hiện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục móng cọc, mố và trụ; lao lắp dầm hoàn thành được khoảng 60%; một số nhịp đang thực hiện công tác làm mặt cầu, lan can. Cầu chính cũng đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục móng cọc, mố và trụ, hiện các nhịp đã hoàn thành đốt K0, đang triển khai lắp dựng xe đúc để thi công các đốt K tiếp theo.

Thị sát dọc tuyến đường này, đặc biệt là tại vị trí xây dựng cầu Bạch Đằng - hạng mục quan trọng nhất của dự án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao năng lực và sự nỗ lực của các nhà thầu thi công trong điều kiện địa chất yếu, sụt lún. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh, chủ đầu tư cùng các nhà thầu bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình như đã cam kết để nhanh chóng đưa dự án vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá thuận tiện của người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, tuyến cao tốc sẽ giúp cho việc kết nối hạ tầng giao thông giữa các tuyến được đồng bộ, tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển từ Quảng Ninh đi các tỉnh khu vực phía Bắc và ngược lại.

(Nguồn: Sẽ thông toàn tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long trước Tết 2018 //Thanh Sơn //Báo Đầu tư.- Ngày 26/8/2017)

 

VIII. QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG

123. Hải Phòng: Cơ bản hoàn thành xây dựng, cải tạo chung cư cũ vào năm 2021

(Xây dựng) - Ngày 3/8, đoàn công tác Bộ Xây dựng do ông Nguyễn Mạnh Hưởng, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng về công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện chính sách cải tạo chung cư cũ (CCC) trên địa bàn. Qua đó tổng hợp các ý kiến của địa phương trong công tác cải tạo CCC, đề xuất các giải pháp báo cáo Chính phủ để thúc đẩy cải tạo các CCC.

Thực hiện Nghị định 101 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư và Chỉ thị số 05 của Thủ tướng chính phủ về kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ nguy hiểm tại đô thị. Trên địa bàn TP Hải Phòng hiện có 205 CCC, Hải Phòng đã tiến hành xong việc khảo sát, đánh giá sơ bộ đối với tất cả các chung cư này và kiểm định, đánh giá chất lượng được 43 chung cư. Kết quả xác định 27 chung cư được giữ lại để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; 178 chung cư phải phá dỡ xây dựng lại.

Theo tiến độ thực hiện thì trong năm 2017 Hải Phòng tiến hành xây dựng lại 10 CCC gồm U19 Lam Sơn, U1, U2, U3 Lê Lợi, Đổng Quốc Bình… với tổng số 4.378 căn. Và đến 2021 sẽ cơ bản hoàn thành cải tạo chung cư cũ.

Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc cải tạo CCC, lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng có cơ chế để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư. Bổ sung nguồn vốn từ Trung ương để triển khai các Dự án cải tạo, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài tường rào chung cư để đảm bảo điều kiện đồng bộ giữa chung cư mới và đô thị hiện hữu. Cho phép giảm các chỉ tiêu quy hoạch; xem xét cơ chế không phải trả lại 20% quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư BT để xây dựng nhà ở xã hội.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hưởng, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản nhấn mạnh: Cải tạo CCC để tạo cuộc sống tốt hơn cho người dân, chỉnh trang bộ mặt đô thị phát triển. Ông biểu dương kết quả cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ mà Hải Phòng đạt được; đồng thời đề nghị Sở Xây dựng cần quan tâm đến đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ nguy hiểm tại đô thị. Đoàn công tác sẽ tổng hợp các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng để đưa ra các giải pháp về mặt thực tiễn và giải pháp cần sửa đổi các quy định của luật trong triển khai cải tạo CCC để báo cáo Chính Phủ xem xét điều chỉnh.

Cùng ngày, đoàn công tác đã khảo sát các việc cải tạo, xây dựng CCC U1, U3 Lê Lợi và CCC Đổng Quốc Bình.

(Nguồn: Hải Phòng: Cơ bản hoàn thành xây dựng, cải tạo chung cư cũ vào năm 2021 //Mỹ Hạnh //Báo Xây dựng.- Ngày 3/8/2017)

 

124. Hải Phòng: Khốn khổ vì đường dừng thi công

 (PL+) - Đường cao hơn nhà, lòng đường và sàn nhà biến thành ao khi trời mưa, tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra, cuộc sống nhân dân bị đảo lộn.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Đại Đồng - Đông Phương, huyện Kiến Thụy do Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) làm chủ đầu tư, có chiều dài gần 2,5 km với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng.

Khi công bố Dự án, người dân vui mừng, hy vọng tuyến đường sẽ làm thay đổi đời sống và bộ mặt nông thôn nơi đây, nhưng sau gần một năm qua, niềm vui ấy biến thành nỗi bức xúc, khổ sở mỗi khi phải đi qua con đường này. Dự án được người dân ở đây đặt tên là “dự án siêu chậm” và “siêu nhếch nhác” vì tiến độ triển khai và cách thức thi công.

Vẫn còn gần 2 km đường đang làm dở dang, ngổn ngang vật liệu thì bỗng nhiên từ nhiều tháng nay, Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Tân Thế Huynh) đã dừng thi công và rút toàn bộ máy móc, thiết bị khỏi công trường để lại con đường bị cày xới nham nhở, lồi lõm, nước mưa ứ đọng thành những vũng sâu.

Toàn bộ đoạn đường bong tróc hết lớp nhựa, trơ ra bùn đất, nhiều ụ đất mấp mô cản trở giao thông khiến người và phương tiện qua đây rất khó khăn… Đặc biệt, hệ thống rãnh thoát nước dọc 2 hai bên đường được xây cao hơn nền nhà dân gần 1 mét đang hàng ngày “hành hạ” đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân

Trao đổi với bà Nguyễn Thị Sặt, chủ một hộ dân mặt đường tại Đội 2, khu Đại Trà, xã Đông Phương cho biết: “Từ khi làm đường, mỗi nhà phải làm một cầu gỗ để đi vào nhà, trẻ em và người già đi lại vô cùng khó khăn, bất tiện, nhưng khổ nhất là mỗi khi trời đổ mưa là lòng đường và lòng nhà biến thành sông, hồ vì không thoát được nước. Nhiều nhà chưa kịp bơm hết nước trong nhà thì lại găp trận mưa to ập tới, vì thế mà gần một tháng nay phải sống chung với ẩm thấp, bùn đất ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, tài sản của người dân chúng tôi”.

Do đây là tuyến đường hướng ngoại huyết mạch, duy nhất của người dân 2 xã Đại Đồng và xã Đông Phương nên ngay từ khi được khởi công, việc giải phóng mặt bằng được người dân hai bên đường tự giác chấp hành, nhiều hộ dân còn hiến thêm hàng trăm mét vuông đất để hành lang hai bên đường được rộng thêm, nhiều người dân nhanh chóng tự nguyện tháo dỡ cả nhà của mình, với hy vọng sau một thời gian ngắn sẽ có con đường khang trang, sạch đẹp.

Tuy nhiên, trái với sự ủng hộ và sự kỳ vọng lớn lao của người dân, tuyến đường hiện nay đang trở thành nỗi ám ảnh, khổ sở của người dân. Tình trạng ngập nước liên tục, kéo dài khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông.

Vì chứng kiến nhiều tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này, ông Nguyễn Văn Chu, trú tại thôn Đại Trà Sơn, xã Đông Phương phàn nàn: “Tôi đã chứng kiến hàng chục vụ tai nạn giao thông do lao xuống hố ở lòng đường, do lật xe đổ xe xảy ra trên đoạn đường này…Nhất là các cháu học sinh đi học, ngày nào cũng có tai nạn, nhẹ thì sứt sát, nặng thì gẫy chân tay phải đưa đi cấp cứu. Người dân chúng tôi mong mỏi từng ngày để con đường hoàn thành nhưng càng chờ đợi thì càng thất vọng, kiến nghị nhiều lên các cấp mà không thấy có sự thay đổi nào”.

Nguyên nhân gây ra những hệ lụy trên được xác định là do đoạn đường thi công bị bỏ dở dang, đơn vị thi công không san lấp các hố ga và rãnh đặt cống, không thu dọn vật liệu còn ngổn ngang lòng đường, trong khi không có một cảnh báo nguy hiểm nào cho người tham gia giao thông. Hơn nữa, thành rãnh thoát nước 2 bên xây cao bịt kín lối thoát nước, tạo thành con sông mỗi khi trời mưa, mỗi hộ gia đình tự dựng cho một cầu tạm và chưa biết đến bao giờ mới dỡ bỏ việc làm cầu vào nhà.

Phát hiện nhiều bất cập:

Mặc dù công trình chưa hoàn thành nhưng người dân đã phát hiện nhiều bất cập, từ cốt nền đường đến hệ thống rãnh thoát nước, mọi công trình của người dân giờ đây đang phải “chạy” theo để phù hợp với con đường mới này.

Điển hình là sự thay đổi quy hoạch, thiết kế con đường đã làm ảnh hưởng tới hàng trăm nhà dân, theo quy hoạch đã được công bố 5 năm về trước, lòng đường rộng 5 mét đến nay thay đổi tăng lên 8 mét. Do vậy hầu hết những nhà bám sát mặt đường đều phải tháo dỡ, nhất là những nhà cao tầng đã bị ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu và thẩm mỹ.

Một trong những hộ có nhà cao tầng bị tháo dỡ, ông Mạc Văn Đoàn, trú tại thôn 3, xã Đại Đồng than thở: “Ngôi nhà 5 tầng, tôi vừa xây xong được mấy tháng thì làm đường, chính quyền vận động chúng tôi phải tháo dỡ do quy hoạch đường mở rộng đã được phê duyệt. Mặc dù được đền bù nhưng không cập với những thiệt hại cho chúng tôi, vì đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết cấu và kiến trúc của ngôi nhà”.

Bất cập lớn nhất đối với người dân là việc nâng cốt nền nhà ít nhất bằng hoặc phải cao hơn cốt đường. Gặp gỡ, trao đổi với ông Bùi Văn Hiển - chủ một hộ dân làm nghề xay sát tiếp giáp với mặt đường, xưởng xay sát của gia đình ông Hiển thấp hơn mặt rãnh nước khoảng 80 cm, ông Hiển cho biết: “Không hiểu đơn vị thiết kế tính toán thế nào mà nâng cốt đường cao hơn cốt nhà người dân đến gần 1 mét, trong khi họ có thể hạ thấp cốt đường xuống. Nhà tôi làm nghề đã đầu tư xây dựng xưởng kiên cố, nay không biết cách nào để nâng nhà lên được. Từ khi hệ thống rãnh 2 bên xây chắn cao, nhà tôi đã mất khách rất nhiều vì họ không có cách nào chở lương thực vào để xay sát. Hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân bị cản trở, rất bất tiện”.

Thực tế cho thấy, nhiều đoạn đáy của rãnh nước còn cao hơn nền nhà dân, cứ mưa là không thoát được cảnh nước tràn vào nhà và người dân lại thức trắng đêm để tát nước, lau nhà. Nhiều nhà không mở được cửa, cánh cổng thường được thiết kế để mở ra nay đành phải dỡ bỏ hoặc đóng lại rồi đi lối khác.

Không chỉ lòng đường bị đọng nước lâu ngày mà cả nhà, chuồng trại, vườn cây của người dân đều thường xuyên bị ngập, việc canh tác, nuôi trồng khu vực này gặp nhiều khó khăn, đã xuất hiện ổ dịch bệnh lây nhiễm đối với gia cầm, hiện tượng gia súc bị bệnh và gầy yếu khá phổ biến, cây cối và rau mầu bị chết úng, gây thiệt hại không nhỏ đến việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh đó, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ bệnh dịch đối với sức khỏe người dân.

Đã 5 tháng trôi qua, người dân nơi đây đã và đang phải gánh chịu những hệ lụy từ việc nâng cấp, cải tạo đoạn đường này. Thiệt hại đối với người dân thì đã rõ, nhưng trách nhiệm thuộc về ai và khi nào mới được các cấp có thẩm quyền giải quyết? Báo Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

(Nguồn: Hải Phòng: Khốn khổ vì đường dừng thi công //Tiến Khánh //Báo Pháp luật plus.- Ngày 3/8/2017)

 

125. Dự án xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ - Giải phóng mặt bằng dự án và xây dựng khu tái định đều chậm

(HPĐT) – Sáng 2-8, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì giám sát công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công công trình cầu Hoàng Văn Thụ tại huyện Thủy Nguyên. Cùng làm việc có đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 Qua thực tế kiểm tra và nghe UBND huyện Thủy Nguyên, Ban quản lý dự án báo cáo, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố nhận xét, tuy công tác GPMB dự án được huyện Thủy Nguyên, các cơ quan chức năng tích cực triển khai, song chưa đáp ứng kế hoạch tiến độ. Nguyên nhân do khu vực thu hồi đất nguồn gốc phức tạp, trong khi địa phương chưa thấy hết tính phức tạp của dự án. Công tác tái định cư (TĐC) chưa được thực hiện đồng bộ. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình đối với phát triển kinh tế -xã hội của thành phố và địa phương. Chỉ đạo lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực GPMB, thi công dự án và xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ.

 Đối với diện tích đất ngoài đê (khu vực Bến Bính), UBND huyện Thủy Nguyên chỉ đạo các xã liên quan rà soát và xác định lại mốc thời điểm người dân sử dụng đất. Các ngành phối hợp địa phương xem xét lại các quy định pháp luật về bồi thường GPMB, trong đó nghiên cứu kỹ các quy định về di dân, thiết lập hành lang bảo vệ đê, hành lang an toàn giao thông…làm căn cứ giải quyết chế độ cho người dân. Sở Xây dựng sớm có ý kiến vào quy hoạch khu TĐC để UBND huyện Thủy Nguyên phê duyệt. Các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường tạm tính giá đất TĐC (sai số 10%) công bố đến người dân. Ban quản lý dự án rà soát lại tiến độ dự án, phối hợp với chính quyền địa phương GPMB khu vực cần thiết, bảo đảm tiến độ thi công dự án.

 Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án trên địa bàn huyện là 10,9 ha. Có 89 hộ dân và 3 tổ chức ở 2 xã Tân Dương và Dương Quan phải di dời. Tháng 6-2017, huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1) cho 21 hộ dân khu vực Bến Bính (xã Tân Dương), song đến nay mới có 5 hộ nhận tiền. Hiện, khó khăn lớn nhất trong công tác GPMB là chưa có khu TĐC để giao cho các hộ dân. Huyện đề nghị thành phố sớm chỉ đạo các sở, ngành, Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu TĐC; nghiên cứu, có cơ chế đặc thù trong GPMB dự án. Thành lập tổ công tác liên ngành giúp địa phương tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

(Nguồn: Dự án xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ - Giải phóng mặt bằng dự án và xây dựng khu tái định đều chậm //Báo Hải Phòng.- Ngày 2/8/2017)

 

126. Khu đô thị mới Bắc sông Cấm: Nâng tầm đô thị Hải Phòng

(Xây dựng) - Ngày 17/8, UBND TP.Hải Phòng long trọng tổ chức khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Đây là niềm vui lớn đối với người dân Hải Phòng và là bước phát triển đột phá để Hải Phòng trở thành đô thị văn minh, hiện đại theo Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Mở ra một không gian mới:

Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm đến năm 2025, Khu đô thị Bắc Sông Cấm quy mô diện tích khoảng 324 ha, quy mô dân số khoảng 17.500 người, khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm chủ yếu về phía bờ Bắc sông Cấm và một phần phía Nam sông Cấm trong khu vực địa giới hành chính các xã: Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan (huyện Thủy Nguyên); phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) và phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền).

Dự án được quy hoạch gồm 4 khu chức năng chính theo trục Bắc - Nam và 3 khu chức năng phụ trợ. Trong đó, 4 khu chức năng chính gồm: Khu hành chính - chính trị, khu đa chức năng, khu thương mại, khu cảnh quan mặt nước. Trong đó 3 khu chức năng phụ trợ gồm: Trung tâm văn hóa, khu ở cao tầng kết hợp khu đa năng, khu Thương mại và cảnh quan mặt nước. Bố cục không gian tổng thể khu vực quy hoạch sẽ thấp dần về khu trung tâm hành chính - chính trị, tổ chức hai trục không gian chính theo hướng Bắc Nam và theo hướng Đông Tây.

Thiết kế cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính là các công trình điểm nhấn như: các tòa nhà, các công trình kiến trúc nhỏ, điêu khắc…; hệ thống cây xanh đường phố, hệ thống các trang thiết bị biển báo, đèn đường sẽ được nghiên cứu thiết kế riêng để tạo điểm nhấn đặc trưng riêng của từng khu phố.

Bên cạnh đó, tổ chức không gian quảng trường trung tâm hài hòa với các khu vực chức năng xung quanh và đảm bảo cho các hoạt động sự kiện xã hội định kỳ và thường xuyên. Tổ chức hai hệ thống công viên ven sông là công viên ven sông Trịnh và công viên ven sông Cấm. Hai hệ thống công viên này ngoài chức năng liên kết về mặt không gian các khu vực phụ cận còn tạo ra hệ thống không gian mở của từng khu chức năng và của toàn bộ khu vực đô thị.

Về tổ chức giao thông, dự án được bố trí 01 bến tàu du lịch phía Nam khu vực phục vụ du lịch dọc sông Cấm, mở rộng tỉnh lộ 359 có lộ giới B=50,5m; đường trục chính Đông Tây và Bắc Nam có lộ giới B=90m, đường khu vực có lộ giới B=45,0m, đường phân khu vực có lộ giới B=19,5m - 36m, đường nội bộ có lộ giới B=16,5m - 22m; bố trí 4 nút giao khác mức tại các giao lộ lớn, còn lại tổ chức nút giao cùng mức.

Về tổ chức hệ thống cầu, hầm, sẽ giữ nguyên quy mô hiện hữu của Cầu Bính; xây mới cầu Hoàng Văn Thụ (kết nối đường Hoàng Văn Thụ với đường phố chính Bắc Nam) và hầm Tuynel (kết nối từ dải trung tâm thành phố với đường khu vực Bắc Nam của Khu đô thị Trung tâm Bắc sông Cấm); đồng thời bố trí 4 cầu vượt và 7 hầm chui dành cho người đi bộ; 10 bãi đỗ xe ngoài trời với tổng diện

Mục tiêu quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc sông Cấm tỷ lệ 1/2000 nhằm phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố theo định hướng phát triển không gian đô thị và theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009.

Bước phát triển đột phá cho đô thị Hải Phòng:

Với mục tiêu xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị TP.Hải Phòng trở thành đại đô thị năng động và thịnh vượng bậc nhất phía Bắc Việt Nam; có kết cấu giao thông, cấp thoát nước, cấp năng lượng, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cây xanh, xử lý nước thải, chất thải rắn… đồng bộ, hiện đại. Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 1131/QĐ-TTg ngày 24/6/2016, tạo ra bước đột phá trong phát triển đô thị Hải Phòng. DA có tổng mức đầu tư hơn 9.899 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác. Thời gian thực hiện DA là 24 tháng.

Ông Tạ Viết Đông - Giám đốc BQL công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng (BQL DA) cho biết: “Tiếp sau sự kiện khởi công xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ hồi đầu năm, TP.Hải Phòng đã bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng để tiếp tục khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm vào ngày 17/8/2017 này. BQL DA được Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP.Hải Phòng giao là chủ đầu tư DA. Hiện nay, việc GPMB đã cơ bản đạt kế hoạch. Tổng số diện tích đất cần thu hồi thực hiện DA trên địa bàn huyện Thủy Nguyên là 306ha. UBND huyện Thủy Nguyên đã bàn giao 60ha đất do huyện quản lý để thi công DA. Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng và UBND huyện Thủy Nguyên cam kết sẽ tiếp tục bàn giao khoảng 200ha đất nông nghiệp sau khi dự án khởi công được 1 tuần và sẽ bàn giao toàn bộ diện tích còn lại sau khởi công khoảng 2 tháng.

Xác định đây là dự án nhóm A, DA trọng điểm mang tính chiến lược của TP.Hải Phòng, BQL nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề. BQL DA cam kết triển khai DA đảm bảo an toàn, chất lượng hiệu quả theo kế hoạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư.

BQL sẽ xây dựng các biện pháp, kế hoạch khoa học, cụ thể, phối hợp với các đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công đảm bảo các quy định pháp luật về môi trường, đảm bảo ATLĐ, thi công đúng tiến độ, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến các hộ dân”.

Theo ông Đông thì các đơn vị giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công DA đều có năng lực, kinh nghiệm và đã thi công nhiều công trình chất lượng trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành trên cả nước. Dự án gồm 4 hạng mục: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Bắc Sông Cấm; xây dựng hệ thống giao thông chính KĐT mới Bắc sông Cấm (tổng chiều dài khoảng 9,958 km); xây dựng đê tả sông Cấm, chiều dài khoảng 2.016m và xây dựng Cầu Hoàng Văn Thụ (đã được khởi công đầu năm 2017).

Các nhà thầu thi công là Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP; Cty CPXD và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh; Tập đoàn Việt Úc; Cty CP tập đoàn đầu tư xây dựng HJC; Cty CP Xây dựng và vận tải Hải Phòng; Cty CP 471; Cty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68; Cty CP đầu tư xây dựng E CON; Cty TNHH xây dựng Hoàng Lộc; Cty CP đầu tư thương mại - XNK Việt Phát.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Tổng Giám đốc Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP cho biết: Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng là doanh nghiệp mạnh của ngành xây dựng, là doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu trong việc thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật… Đối với dự án này, Tổng Cty trúng gói thầu 3.26 và gói thầu 3.27 xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bác Sông Cấm; Nếu có mặt bằng sạch, chúng tôi cam kết bố trí máy móc thiết bị hiện đại và nhân lực thi công đảm bảo kỹ - mỹ thuật và chất lượng, đảm bảo ATLĐ, về đích đúng tiến độ yêu cầu.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐT Bắc sông Cấm mang ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho việc xây dựng Khu đô thị mới Bắc sông Cấm thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại với các chức năng là: Trung tâm hành chính – chính trị; trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại; trung tâm văn hóa; trung tâm công viên, cây xanh sinh thái; khu nhà ở có chất lượng sống cao và là khu vực trọng yếu về Quốc phòng an ninh.

Vì vậy, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐT Bắc sông Cấm cần được hoàn thiện nhanh để chuẩn bị năm 2018, Hải Phòng tiếp tục triển khai khởi công khu trung tâm hành chính - chính trị của thành phố theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị về phát triển Hải phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Nguồn: Khu đô thị mới Bắc sông Cấm: Nâng tầm đô thị Hải Phòng //Mỹ Hạnh //Báo Xây dựng.- Ngày 16/8/2017)

 

127. BDCC ký hợp đồng thi công gói thầu 3.26

(Xây dựng) – Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (BDCC) và đại diện Chủ đầu tư là Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị (thuộc UBND TP.Hải Phòng) đã ký kết Hợp đồng thi công xây dựng hệ thống đường hè nội bộ (Gói thầu 3.26) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Bắc sông Cấm vào chiều ngày 12/8/2017.

Gói thầu 3.26 là gói thầu xây dựng hệ thống đường hè nội bộ với tổng chiều dài khoảng 5.8km; đường rộng 16.5m, vỉa hè hai bên rộng 2x4m. Địa điểm xây dựng tại các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) TP.Hải Phòng. Thời hạn thi công dự kiến 730 ngày kể từ ngày Hợp đồng thi công xây dựng có hiệu lực.

Cụ thể, nhà thầu BDCC sẽ triển khai thi công các hạng mục: Xử lý, đắp đất nền đường; Thi công mặt đường; Thi công, lắp dựng đan rãnh, bó vỉa; Thi công vỉa hè; Thi công các hạng mục Tổ chức giao thông; Thi công cầu kiêm cống CH7 và các công việc khác theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Gói thầu 3.26 là một trong những công trình quan trọng nhằm phục vụ dân sinh, lợi ích cộng đồng và tạo cảnh quan cho toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Bắc sông Cấm - Dự án trọng điểm của thành phố, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, là đô thị trung tâm với các ngành dịch vụ, công nghiệp cấp vùng, là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước.

(Nguồn: BDCC ký hợp đồng thi công gói thầu 3.26 //Đại Vũ //Báo Xây dựng.- Ngày 16/8/2017)

 

128. Khởi công gói thầu cải tạo nâng cấp tuyến đường từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh với Nhà máy Xi măng Hải Phòng

Sáng ngày 14/8/2017, Ban Quản lý dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng cùng Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP tổ chức Hội nghị triển khai thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh với Nhà máy Xi măng Hải Phòng (gói thầu G) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh trong khuôn khổ Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I.

Mục tiêu của Gói thầu nhằm phục vụ vận hành khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh để cải thiện điều kiện giao thông, đảm bảo về năng lực vận chuyển rác thải tới khu liên hợp này, đồng thời đảm bảo năng lực vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đáp ứng các dự án trong khu vực. Gói thầu còn kết nối các khu dân cư, khu công nghiệp với Quốc lộ 10 và thị trấn Minh Đức; góp phần chỉnh trang đô thị, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển TP.Hải Phòng theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp.

Xác định đây là một trong những gói thầu quan trọng của TP, với nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của Dự án, Tổng Cty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP và nhà thầu liên danh đã tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp phù hợp với quyết tâm cao nhất để hoàn thành dự án đúng tiến độ với phương châm đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và chất lượng công trình, góp phần thực hiện mục tiêu chung của dự án.

(Nguồn: Khởi công gói thầu cải tạo nâng cấp tuyến đường từ khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh với Nhà máy Xi măng Hải Phòng //Báo Mới.- Ngày 16/8/2017)

 

129. Tuyến đường Lạch Tray, Dải trung tâm thành phố - Có thêm dải công viên đẹp vào dịp trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất-2018

(HPĐT)- Sáng 9-8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án quy hoạch Cung văn hoá lao động (VHLĐ) hữu nghị Việt- Tiệp, Cung văn hoá Thiếu nhi và dự án chỉnh trang 2 bên bờ sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Tam Bạc đến cầu Lạc Long). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các ngành liên quan và các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền.

Tuyến đường Lạch Tray hiện tập trung nhiều điểm hoạt động văn hóa, thể thao lớn của thành phố gồm: Cung VHLĐ hữu nghị Việt Tiệp, Cung VH Thiếu nhi, Cung VH Thể thao Thanh niên. Tuy vậy, nhiều hoạt động liên kết, xã hội hóa tại các điểm trên ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị, ý nghĩa, mục tiêu của các công trình phúc lợi. Cuối năm 2016, thành phố tổ chức thu hồi toàn bộ điểm kinh doanh, xã hội hoá trong khu vực Cung VHLĐ hữu nghị Việt -Tiệp, đồng thời, tiến hành quy hoạch lại và lập dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang các Cung VHLĐ hữu nghị Việt Tiệp, Cung VH Thiếu nhi, Cung VH Thể thao Thanh niên thành dải những công trình, khu công cộng, phúc lợi xã hội phục vụ đông đảo người dân.

Về dự án cải tạo, chỉnh trang bờ sông Tam Bạc, quận Hồng Bàng được giao làm chủ đầu tư. Hiện quận hoàn thành việc lập phương án quy hoạch 1/500, theo đó, tuyến sông Tam Bạc cải tạo cảnh quan, được nạo vét, mở rộng lòng sông, kè bờ đứng 2 bên. Các tuyến đường Tam Bạc, Thế Lữ được cải tạo mở rộng lòng đường, vỉa hè, trở thành phố đi bộ.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các ngành, chủ đầu tư dự án bàn thảo, xác định phương án để bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu cải tạo, chỉnh trang đô thị của thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý: Đối với dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, chủ đầu tư điều chỉnh chiều rộng tuyến đường Tam Bạc và Thế Lữ, vỉa hè phía bờ sông, bố trí khu vực đậu đỗ xe phục vụ tuyến đi bộ. Việc xây dựng công viên cây xanh khu vực Cung văn hoá hữu nghị Việt- Tiệp bảo đảm trong vòng 1-2 tuần nữa có thể khởi công xây dựng.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành nhấn mạnh: Đây là các dự án nhằm bảo đảm phúc lợi công cộng cho xã hội; được thực hiện ở những “khu đất vàng” nên việc đầu tư, cải tạo phải tương xứng. UBND thành phố, các sở, ngành, quận Hồng Bàng và đơn vị liên quan cần xác định đây là công trình trọng tâm của năm 2018, khẩn trương, tập trung thực hiện. Do đó, để bảo đảm các dự án tiến hành hiệu quả cao, công tác chỉ đạo, điều hành dự án phải có trọng điểm và dứt điểm; tránh dàn trải, hình thức. Đối với dự án quy hoạch Cung văn hoá lao động (VHLĐ) hữu nghị Việt- Tiệp, Cung văn hoá Thiếu nhi, lựa chọn đơn vị tư vấn nghiên cứu cảnh quan, kiến trúc, xây dựng quy hoạch xứng tầm. Đồng chí Bí thư Thành ủy giao các Sở Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết, báo cáo thành phố triển khai dự án này. Trước hết, ưu tiên thực hiện sớm cải tạo công viên cây xanh phía sau tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thuộc Cung VHLĐ hữu nghị Việt -Tiệp. Nhà đầu tư lựa chọn thiết kế xây dựng, chỉnh trang tạo điểm nhấn, tôn vinh công trình tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, phấn đấu trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất-2018, trên đường Lạch Tray sẽ có dải công viên đẹp. Cùng với đó, hệ thống giao thông khu vực này được cải tạo lại, bảo đảm sự gắn kết, liên thông giữa các công trình Cung VHLĐ Việt- Tiệp, Đài Liệt sĩ thành phố, Cung VH Thiếu nhi, Cung VH Thanh niên.

Đối với dự án quy hoạch Cung VH Thiếu nhi, đồng chí Bí thư Thành ủy giao sở Xây dựng khẩn trương quy hoạch lại, bố trí khu vui chơi để phục vụ việc di chuyển các hộ kinh doanh, dịch vụ vui chơi giải trí trẻ em ở Vườn hoa Kim Đồng về đây. Dự kiến, trước Tết Nguyên đán hoàn thành việc cải tạo, di dời. Đồng chí giao UBND quận Hồng Bàng chuẩn bị các bước thông báo cho người dân về chủ trương này. Song song đó, thành phố thực hiện cải tạo, chỉnh trang Vườn hoa Kim Đồng thành vườn hoa, cây xanh.

Về dự án cải tạo sông Tam Bạc, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND quận Hồng Bàng, chủ đầu tư dự án tiếp tục điều chỉnh phương án quy hoạch 1/500. Theo đó, lòng sông cải tạo, mở rộng 60m; xây dựng bờ kè đứng, kết cấu chắc chắn; đồng thời xây dựng hệ thống thu gom nước thải, không để nước thải đổ ra sông như hiện nay. Đối với dự án cải tạo sông Tam Bạc, quận Hồng Bàng chia tách thành 2 dự án, gồm dự án chỉnh trang sông và dự án giải phóng mặt bằng, để việc bố trí kinh phí thực hiện hiệu quả cao hơn. Đồng chí giao các Sở Xây dựng, Kế hoạch- Đầu tư, Tài nguyên- Môi trường, Giao thông- Vận tải chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đến tháng 10-2017 có thể phê duyệt dự án, cuối năm 2017 khởi công dự án.

(Nguồn: Tuyến đường Lạch Tray, Dải trung tâm thành phố - Có thêm dải công viên đẹp vào dịp trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất-2018 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 9/8/2017)

 

130. Đầu tư bất động sản tại Hải Phòng - Tại sao không?

Hải Phòng với cơ sở hạ tầng ngày một đồng bộ, thu hút nhiều dự án trọng điểm đang là “vùng đất vàng” cho các nhà đầu tư…

Cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển:

Các dự án kết nối giao thương giữa Hải Phòng với các tỉnh thành trong nước và với thế giới như DA Sân bay Cát Bi, đường ô tô cao tốc Tân Vũ - Lạch Huyện, cảng quốc tế Lạch Huyện, đường ra đảo Tân Vũ, cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh…giúp Hải Phòng gia tăng tiện ích xã hội, kết nối thuận tiện tới tất cả các nơi trong cả nước cũng như nước ngoài.

Ngoài ra, Hải Phòng còn thu hút các dự án trọng điểm như: tại quận Lê Chân có dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp CHUO của Nhật Bản tại khu đô thị ven sông Lạch Tray (Water Front City), dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và sắp tới đây là dự án Trung tâm thương mại AEON MALL; quận Hồng Bàng có Khu đô thị cao cấp Vinhomes Imperia; huyện Thủy Nguyên, quận Hải An có dự án khu vui chơi giải trí cao cấp đảo Vũ Yên…

Có thể thấy, việc nhiều dự án về hạ tầng, khu đô thị mới, trung tâm vui chơi giải trí cao cấp được đầu tư cùng với việc Hải Phòng đang là địa phương thu hút lớn dòng vốn đầu tư cả trong và ngoài nước, đã góp phần giúp thị trường bất động sản tại thành phố hoa phượng đỏ càng càng sôi động.

Tiềm năng của bất động sản Thủy Nguyên:

Thủy Nguyên là một huyện lâu đời có dân số lớn nhất thành phố Hải Phòng và là địa phương có thu nhập bình quân đầu người luôn dẫn đầu cả thành phố. Ngoài ra,Thủy Nguyên được coi là cửa ngõ để Hải Phòng giao lưu với các tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương…

Thời gian gần đây, Thủy Nguyên ngày càng được chú ý và được đánh giá là khu vực sẽ phát triển sôi động khi khu trung tâm hành chính, chính trị của thành phố sẽ được di dời và đầu tư xây dựng tại địa bàn huyện với tổng kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án từ 2015 đến 2020, được chia thành 3 giai đoạn: chuẩn bị dự án (hoàn thành trong năm 2015); thực hiện dự án (từ năm 2016 đến 2019) và giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào sử dụng năm 2020.

Đồng thời, cầu Hoàng Văn Thụ đang được thi công và hoàn thiện giúp rút ngắn thời gian từ Thủy Nguyên vào trung tâm chỉ còn 3km. Với việc phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình trọng điểm tại địa bàn huyện, Thủy Nguyên được đánh giá là khu vực bất động sản vô cùng tiềm năng, có thể tạo “cơn sốt” trong thời gian ngắn tới.

Gò Gai Central Park – Điểm sáng bất động sản Hải Phòng:

Nằm tại thị trấn Núi Đèo, vị trí trung tâm huyện Thủy Nguyên, Gò Gai Central Park được đánh giá là dự án có thế mạnh 5* khi nằm sát khu cơ quan hành chính, trung tâm văn hóa, thể thao 5ha của huyện.Ngoài ra, dự án nằm sát khu công nghiệp nhẹ trọng điểm của thành phố là VSip quy mô 1600 ha khiến dân số được thu hút về địa bàn Thủy Nguyên ngày càng nhiều. Hàng loạt các nhà máy có quy mô vài nghìn công nhân đang tọa lạc ngay trung tâm của Huyện. Đó cũng là lý do dễ hiểu để lý giải cho việc giá bất động sản tại Thủy Nguyên đang nóng lên từng ngày.

Được xây dựng trên tổng diện tích đất hơn 12.7 ha, Gò Gai Central Park là quần thể đồng bộ với 353 căn liền kề, 86 căn biệt thự. Giống như tên gọi, dự án Gò Gai Central Park dành nhiều diện tích cho cây xanh, mặt nước, cảnh quan, đem lại sự thư thái cho cư dân. Quần thể khu đô thị khép kín với tiện ích đồng bộ như nhà trẻ, trường tiểu học, công viên cây xanh, khu thể thao… giúp chăm sóc đời sống của mỗi gia đình. Dự án có sổ đỏ trao tay và được chào bán với giá vô cùng hợp lý từ 8 triệu đồng/m2. Với các điểm mạnh vượt trội, Gò Gai Central Park sẽ là lựa chọn vàng cho các nhà đầu tư cũng như người dân mong muốn sinh sống tại một khu đô thị lý tưởng.

(Nguồn:  Đầu tư bất động sản tại Hải Phòng - Tại sao không? //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/8/2017)

 

131. Hải Phòng: Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 4.700 tỷ đồng

Sáng nay (17/8), tại huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố Hải Phòng đã khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg, ngày 24/6/2016, nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển đô thị Hải Phòng.

Theo đó, dự án được đầu tư bao gồm: cầu Hoàng Văn Thụ, đê, kè sông Cấm, hệ thống giao thông chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ toàn bộ khu vực Bắc sông Cấm với quy mô hơn 1.445 ha. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 9.899 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

Dự án do Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, thành phố đang mở rộng về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Việc triển khai Dự án này sẽ làm cơ sở, tiền đề để thực hiện xây dựng khu Trung tâm Hành chính, chính trị của thành phố trong những năm tới.

Theo quy hoạch 1/2000, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm đến năm 2025 có quy mô diện tích 324 ha, dân số khoảng 17.500 người. Khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm chủ yếu ở phía Bắc sông Cấm và một phần phía Nam sông Cấm thuộc các xã Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan (huyện Thủy Nguyên); phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) và phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền).

Dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật có vốn đầu tư 4.700 tỷ đồng, được quy hoạch gồm 4 khu chức năng chính theo trục Bắc - Nam và 3 khu chức năng phụ trợ. Trong đó, 4 khu chức năng chính gồm: khu hành chính - chính trị, khu đa chức năng, khu thương mại và khu cảnh quan mặt nước. 3 khu chức năng phụ trợ gồm: trung tâm văn hóa, khu nhà ở cao tầng kết hợp khu đa năng, khu thương mại. Bố cục không gian tổng thể sẽ thấp dần về khu trung tâm hành chính - chính trị; tổ chức hai trục không gian chính theo hướng Bắc Nam và hướng Đông Tây.

Thiết kế cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính là các công trình điểm nhấn như: các tòa nhà, các công trình kiến trúc nhỏ, điêu khắc...; hệ thống cây xanh đường phố, hệ thống các trang thiết bị biển báo, đèn đường sẽ được nghiên cứu thiết kế riêng để tạo điểm nhấn đặc trưng riêng của từng khu phố. Bên cạnh đó, tổ chức không gian quảng trường trung tâm hài hòa với các khu vực chức năng xung quanh và đảm bảo cho các hoạt động sự kiện xã hội định kỳ và thường xuyên. Tổ chức hai hệ thống công viên ven sông là công viên ven sông Trịnh và công viên ven sông Cấm. Hai hệ thống công viên này ngoài chức năng liên kết về mặt không gian các khu vực phụ cận còn tạo ra hệ thống không gian mở của từng khu chức năng và của toàn bộ khu vực đô thị.

Về tổ chức giao thông, dự án được bố trí 01 bến tàu du lịch phía Nam khu vực phục vụ du lịch dọc sông Cấm, mở rộng tỉnh lộ 359 có lộ giới B=50,5m; đường trục chính Đông Tây và Bắc Nam có lộ giới B= 90 m, đường khu vực có lộ giới B=45 m, đường phân khu vực có lộ giới B=19,5m - 36m, đường nội bộ có lộ giới B=16,5m - 22m; bố trí 4 nút giao khác mức tại các giao lộ lớn, còn lại tổ chức nút giao cùng mức.

Về tổ chức hệ thống cầu, hầm, sẽ giữ nguyên quy mô hiện hữu của Cầu Bính; xây mới cầu Hoàng Văn Thụ (kết nối đường Hoàng Văn Thụ với đường phố chính Bắc Nam) và hầm Tuynel (kết nối từ dải trung tâm thành phố với đường khu vực Bắc Nam của Khu đô thị Trung tâm Bắc sông Cấm), đồng thời bố trí 4 cầu vượt và 7 hầm chui dành cho người đi bộ. Giao thông công cộng có tuyến xe buýt thông thường và nhanh với 22 nhà chờ, 14 bãi đỗ xe ngoài trời và bãi đỗ xe ngầm với tổng diện tích là 12 ha. Kè sông Cấm có tổng chiều dài là 2.417 m, kết cấu chính dạng tường kè cọc cừ bê tông cốt thép dự ứng lực và kết cấu phụ trợ. Hệ thống giao thông chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đê tả sông Cấm là công trình giao thông cấp 1, công trình hạ tầng cấp 1 và công trình thủy lợi-đê cấp 3.

Đại diện cho chủ đầu tư, ông Tạ Viết Đông, Giám đốc Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng cho biết, sau sự kiện khởi công xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ hồi đầu năm, thành phố Hải Phòng đã bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng để tiếp tục khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm vào ngày hôm nay.

Đại diện cho các nhà thầu thi công, ông Nguyễn Trọng Khải, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP cam kết tập trung tối đa nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công và hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra; đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật theo yêu cầu hồ sơ thiết kế.

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm bao gồm các hạng mục chính: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cầu Hoàng Văn Thụ dài 1.138,5 m (khởi công tháng 01/2017), hệ thống giao thống chính Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (tổng chiều dài 9,958 km) và đê tả sông Cấm (chiều dài 2.016 m). Dự án này mang ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho việc xây dựng Khu đô thị mới Bắc sông Cấm thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại với các chức năng là Trung tâm hành chính - chính trị; Trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại... góp phần xây dựng Hải Phòng xứng đáng là đô thị loại 1, đô thị trung tâm cấp Quốc gia.

(Nguồn: Hải Phòng: Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm 4.700 tỷ đồng //Thanh Sơn //Báo Đầu tư.- Ngày 17/8/2017)

 

132. Hải Phòng: Tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường vào khu di tích danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

GiadinhNet – UBND huyện Vĩnh Bảo vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án tuyến đường từ QL 37 vào khu di tích Quốc gia đặc biệt danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với tổng nguồn vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng.

Ngày 18/8, UBND huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án tuyến đường vào khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo dự án, tuyến đường này có chiều dài gần 2 km, chiều rộng mặt cắt ngang 45m, kết cấu mặt đường nhựa bê tông nối từ quốc lộ 37 đến ngã ba đường đôi trước cổng Tam quan của khu di tích. Bên cạnh đó, đoạn đường từ ngã ba đầu đường đôi đến cổng tam quan khu di tích chiều dài 359,64 m, rộng mặt cắt ngang 52m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa cũng được nâng cấp.

Toàn bộ kinh phí dự án được trích từ nguồn ngân sách thành phố do UBND huyện Vĩnh Bảo làm chủ đầu tư. Công trình dự án được xem là một trong những cơ sở tạo điều kiện giúp cho việc tôn tạo khu di tích trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được thuận lợi.

Đồng thời đây cũng là cơ hội, tiềm năng cho huyện Vĩnh Bảo trong việc phát huy những giá trị, di sản văn hóa truyền thống trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới. Dự kiến tháng 8/2019 dự án sẽ hoàn thành.

            (Nguồn: Khánh Hòa //Hải Phòng: Tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường vào khu di tích danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm //Báo Giadinh.net.vn.- Ngày 19/8/2017)

 

133. Hải Phòng: Giải tỏa đường hè Tam Bạc để xây dựng tuyến phố đi bộ

(Xây dựng) - Để thực hiện dự án chỉnh trang hai bờ sông Tam Bạc, xây dựng tuyến phố đi bộ, văn minh và hiện đại, UBND quận Hồng Bàng đã xây dựng kế hoạch giải tỏa các trường hợp kinh doanh, buôn bán trái phép dưới lòng đường, vỉa hè. Chấm dứt các hoạt động rau củ quả, gia súc tại tuyến đường Tam Bạc, đoạn từ cầu Tam Bạc mới đến cầu Lạc Long thuộc 3 phường Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu và Quang Trung bao gồm cả chợ đêm.

Sau ngày 30/9/2017, UBND quận sẽ tổ chức xử lý tất cả các phương tiện chở hàng hóa, rau củ quả, gia súc gia cầm di chuyển trên tuyến đường Tam Bạc.

Thực hiện nội dung Thông báo số 78- TB/TU ngày 21/02/2017 của Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về các phương án chỉnh trang sông Tam Bạc, Công văn số 2091/VP-KHĐT ngày 19/5/2017 của UBND thành phố về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và dự án đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công năm 2018. Ngày 18/8, UBND quận Hồng Bàng tổ chức họp triển khai kế hoạch giải tỏa chợ đêm Tam Bạc và thông báo chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ trên tuyến đường này.

Để tạo được sự đồng thuận và ủng hộ cao của nhân dân trong khu vực các phường liên quan tập trung chú trọng vào công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng trong nhân dân và việc di chuyển các hoạt động kinh doanh trái phép trên tuyến Tam Bạc bắt đầu từ ngày 18/8/2017.

Các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh chủ động bố trí địa điểm khác phù hợp để bàn giao mặt bằng cho tổ chức thi công dự án chậm nhất đến ngày 30/9/2017. Sau ngày 30/9/2017, UBND quận sẽ tổ chức xử lý tất cả các phương tiện chở hàng hóa, rau củ quả, gia súc gia cầm di chuyển trên tuyến đường Tam Bạc. Đối với các hộ cố tình kinh doanh trên tuyến đường nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Dương Đình Ổn - Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết: “Quận Hồng Bàng đã xây dựng kế hoạch và họp với cán bộ các phường liên quan, cán bộ tổ dân phố về mục đích, nội dung triển khai, thời gian thực hiện… Trước mắt để triển khai giải tỏa, chấm dứt các hoạt động kinh doanh trái phép trên đường Tam Bạc các phường sẽ tuyên truyền trước 1 tháng từ 18/8 đến 30/9 để người dân có thời gian chuẩn bị và tự giác bàn giao mặt bằng. Sau ngày 30/9, quận sẽ cương quyết xử lý các hộ cố tình trây ì theo quy định pháp luật”.

(Nguồn: Hải Phòng: Giải tỏa đường hè Tam Bạc để xây dựng tuyến phố đi bộ //Mỹ Hạnh //Báo Xây dựng.- Ngày 19/8/2017)

 

134. Vinhomes Imperia ra mắt nhà phố thương mại Boutique House

Tập đoàn Vingroup vừa chính thức ra mắt nhà phố thương mại Boutique House - thuộc dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng. Thừa hưởng toàn bộ lợi thế về vị trí và hạ tầng tiện ích của dự án, 160 căn Boutique không chỉ mang tới nơi an cư đẳng cấp mà còn mở ra cơ hội đầu tư, kinh doanh phát đạt cho gia chủ.

  Boutique House tọa lạc tại cửa ngõ dự án Vinhomes Imperia, sở hữu vị trí đẹp nhất khu đô thị với 3 mặt tiền đắt giá. Một mặt giáp tuyến đường lớn, hai mặt còn lại hướng trực diện ra quảng trường Ánh sáng rộng 3,18ha và tòa tháp 45 tầng cao nhất Hải Phòng.

  Với địa thế trung tâm, Boutique House được dự báo có khả năng thu hút một lưu lượng khách lớn. Đây chính là tiền đề để các kiến trúc sư Humphreys & Partners (Mỹ) - hãng tư vấn thiết kế danh tiếng thế giới - kiến tạo Boutique House theo mô hình nhà phố thương mại “công năng kép”. Theo đó, trên diện tích đất linh hoạt từ 105-135m2, các căn Boutique House được chia làm 2 phần. Tầng 1 là nơi kinh doanh cửa hàng, nhà hàng hoặc mở văn phòng với 2 mặt tiền từ 7-9m, đem lại nguồn thu ổn định; trong khi toàn bộ các tầng trên là nơi tận hưởng cuộc sống tiện nghi cho gia chủ.

 Bên cạnh vị trí đắt giá, Boutique House cũng được hưởng lợi trực tiếp nhờ nằm trong khu vực năng động nhất của Vinhomes Imperia là quảng trường Ánh sáng và tòa tháp trung tâm - biểu tượng phồn vinh mới của Hải Phòng. Cư dân Boutique House không chỉ được thụ hưởng “thế giới tiện ích” bao gồm trung tâm thương mại, nhà hàng ẩm thực, sky bar… trong vòng vài bước chân mà còn có thể kinh doanh phát đạt nhờ lưu lượng khách tới tham quan, mua sắm tại khu vực trung tâm. Ngoài ra, cư dân Boutique House cũng được trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp giữa lòng thành phố với khu vui chơi trẻ em, sân chơi thiếu niên, vườn hoa, quảng trường cỏ, đại lộ danh vọng…

 Với kinh nghiệm thực hiện hàng chục dự án khu đô thị “đáng sống nhất Việt Nam” từ Hà Nội đến Tp. HCM, Vingroup đảm bảo mang đến cho chủ nhân tương lai của Boutique House - Vinhomes Imperia sự an tâm tuyệt đối về tiến độ, chất lượng cũng như thủ tục tài chính của dự án. Đặc biệt, nhân dịp ra mắt, Vingroup công bố áp dụng chính sách hỗ trợ vay đến 65% giá trị trước thuế, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong vòng 18 tháng cho khách mua nhà. Trong trường hợp khách hàng không nhận gói hỗ trợ vay vốn sẽ được chiết khấu ngay 3% trực tiếp vào giá bán.

 Hội tụ các yếu tố vàng: vị trí đắc địa, dự án đẳng cấp, chủ đầu tư uy tín, sản phẩm độc đáo, chính sách bán hàng hấp dẫn… Boutique House - Vinhomes Imperia đang được đánh giá là sản phẩm bất động sản đắt giá nhất Hải Phòng trong quý III/2017.

(Nguồn: Vinhomes Imperia ra mắt nhà phố thương mại Boutique House //Báo Hải Phòng Đt.- Ngày 19/8/2017)

 

135. Khởi công xây dựng nhà máy nước Hưng Đạo

Sáng 16/8, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy nước (NMN) Hưng Đạo tại phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh). Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố tới dự.

 NMN Hưng Đạo thuộc gói thầu CW 1- hạng mục cải tạo, xây dựng hệ thống cấp nước khu vực Đồ Sơn và vùng phụ cận của Dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Dự án có tổng mức đầu tư 73,7 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng). Trong đó vốn vay ADB là 56,8 triệu USD; vốn đối ứng trong nước là 16,9 triệu USD Một trong hai hạng mục lớn của dự án, bao gồm xây dựng Nhà máy nước Hưng Đạo công suất 25.000 m3/ngày (quy hoạch đến 200.000 m3/ngày); cải tạo Nhà máy nước Đồ Sơn hiện có thành trạm bơm tăng áp và bể chứa nước trung gian, xây dựng khoảng 18km ống chuyên tải và cải tạo hệ thống phân phối với khoảng 17.000 hộ được lắp đặt đấu nối cấp nước. Vùng phục vụ bao phủ là quận Đồ Sơn, Dương Kinh, huyện Kiến Thụy và nhất là đáp ứng nhu cầu cấp nước cho đảo Cát Hải.

(Nguồn: Khởi công xây dựng nhà máy nước Hưng Đạo //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 16/8/2017)

 

136. Hải Phòng lấy ý kiến cộng đồng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại tại phường Kênh Dương và Vĩnh Niệm

UBND quận Lê Chân phối hợp với Viện Quy hoạch Hải Phòng vừa tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại tại các phường Kênh Dương và Vĩnh Niệm; điều chỉnh cục bộ khu A32 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2025.

Khu nhà ở thương mại tại phường Kênh Dương và Vĩnh Niệm có diện tích hơn 6,2ha sẽ được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) để thúc đẩy thực hiện cải tạo các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Trong đó, hơn 1,7ha là đất ở; hơn 2,4ha đất dịch vụ thương mại; còn lại là đất giao thông, đường dạo, hạ tầng kỹ thuật và đất cây xanh - sân chơi.

Tại đây sẽ tổ chức các khu dịch vụ thương mại nhiều tầng tiếp giáp đường Võ Nguyên Giáp (đường Hồ Sen - cầu Rào 2) và đường Thiên Lôi; khu nhà ở bố trí phía trong lõi, hình thành các dãy nhà liền kề với kiến trúc hiện đại; các dãy nhà đan xen dải cây xanh - sân chơi tạo không gian thoáng, kết nối các không gian khác.

Khu A32 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2025 có diện tích hơn 11,7ha thuộc phường Kênh Dương và Vĩnh Niệm được điều chỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất một phần đất ở thành đất công cộng cấp thành phố. Các ý kiến của cộng đồng dân cư được chủ đầu tư và đơn vị nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện đồ án quy hoạch theo đúng quy định, trình tự pháp luật.

(Nguồn: Hải Phòng lấy ý kiến cộng đồng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở thương mại tại phường Kênh Dương và Vĩnh Niệm //Đại Vũ //Báo mới.- Ngày 24/8/2017)

 

137. Hải Phòng lấy ý kiến cộng đồng về đồ án quy hoạch hai bên sông Tam Bạc

(Xây dựng) - UBND quận Hồng Bàng vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng động dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc.

Mục tiêu của đồ án quy hoạch, chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc là nhằm cải tạo hạ tầng, cảnh quan để khai thác tốt các hoạt động phát triển thương mại, dịch vụ, kết nối hai tuyến bờ, cải thiện kiến trúc cảnh quan, phát triển thành tuyến phố đi bộ cho vùng lõi của khu vực đô thị cũ; từng bước hoàn thiện hệ thống cây xanh cảnh quan tổng thể khu vực Trung tâm thành phố. Từ đó, góp phần vào quá trình thay đổi diện mạo đô thị, đưa Hải Phòng phát triển theo hướng đô thị xanh, bền vững.

Cụ thể, về quy hoạch giao thông, sông Tam Bạc sẽ được chỉnh trang, bề rộng trung bình đạt 60m; đường Tam Bạc rộng 20m (mở từ mép nhà hiện trạng về phía sông); đường Thế Lữ kéo dài đến đường Cao Thắng, rộng 16m.

Đường Hạ Lý được chỉnh trang rộng 12m, vỉa hè đường Tam Bạc, Thế Lữ được lát đá đồng bộ với dải vườn hoa trung tâm thành phố. Ngoài ra, quy hoạch còn bố trí 1 cầu đi bộ, 3 bến đỗ thuyền trên sông để phục vụ việc đi lại của nhân dân và du khách...

Đây là lần thứ 2 quận Hồng Bàng tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc. Những ý kiến tham gia góp ý của cộng đồng tại Hội nghị sẽ được quận tiếp tục tập hợp, xem xét, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy hoạch trình thành phố phê duyệt.

(Nguồn: Hải Phòng lấy ý kiến cộng đồng về đồ án quy hoạch hai bên sông Tam Bạc //Mỹ Hạnh //Báo Xây dựng.- Ngày 27/8/2017)

Facebook zalo

Các tin đã đưa