Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo - Tháng 6/2019

 

Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo - Tháng 6/2019

 


LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Với mục đích cung cấp những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban biên tập “Hải Phòng qua những trang báo” rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn đọc.

Ý kiến và thư góp ý xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ: thuvienhaiphong@gmail.com.

 

 

MỤC LỤC

 

 

NỘI DUNG

 

I. Chính trị, chính sách

 

II. Pháp luật, an ninh, trật tự

 

III. Kinh tế, xã hôi, sản xuất, kinh doanh

 

IV.Văn hóa, thể thao, du lich

 

V. Giáo dục – đào tạo, khoa học- công nghệ

 

VI. Y tế, sức khỏe, vệ sinh - môi trường

 

VII. Giao thông  -  vận tải

 

VIII. Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CHÍNH TRỊ, CHÍNH SÁCH

1.1. Hội nghị Thành ủy 19: Thống nhất các nội dung chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 3-6, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 19.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Quyết định thành lập các Tiểu ban Đại hội XVI Đảng bộ thành phố cùng các Tổ công tác giúp việc các Tiểu ban; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tiến độ đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Thành ủy quyết định thành lập các Tiểu ban đại hội XVI Đảng bộ thành phố gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban phục vụ, cùng các Tổ giúp việc các Tiểu ban. Đồng thời thống nhất thông qua Kế hoạch chi tiết về quá trình xây dựng báo cáo chính trị, các bước cơ bản về tiến độ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội, tiến độ tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là rất quan trọng, không chỉ tập trung vào vấn đề nhân sự mà còn phải xây dựng được các chỉ tiêu, tiêu chí, định hướng lớn cho thành phố, để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, vì vậy công tác chuẩn bị xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo chính trị trình đại hội phải mang tính toàn diện, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu trong thời gian tới, cần tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo đó các cấp ủy căn cứ vào Kế hoạch của Thành ủy để xây dựng kế hoạch cho Đảng bộ của mình, tập trung chuẩn bị tốt công tác nhân sự ở cấp cơ sở. Song song với công tác chuẩn bị triển khai tổ chức đại hội, phải tập trung cao cho phát triển kinh tế; cần rà soát lại các chỉ tiêu của Đảng bộ thành phố, Đảng bộ các cấp, những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì tiếp tục chỉ đạo để tăng mạnh hơn nữa, chỉ tiêu nào chưa hoàn thành cần tập trung nguồn lực phấn đấu đến năm 2020 không có chỉ tiêu nào không hoàn thành.

(Nguồn: Hội nghị Thành ủy 19: Thống nhất các nội dung chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 3/6/2019)

 

1.2. Hải Phòng: Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 19 quyết định về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; kế hoạch tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà trình bày dự thảo quyết định thành lập các tiểu ban, các tổ phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH TP Nguyễn Thị Nghĩa trình bày dự thảo kế hoạch tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, các đại biểu đã góp ý điều chỉnh, bổ sung nhân sự, nhiệm vụ, quyền hạn các tiểu ban, các tổ trực thuộc tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; đề xuất một số công việc liên quan đến công tác nhân sự, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ, dự toán kinh phí bảo đảm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đúng kế hoạch tiến độ đề ra.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, Thành ủy nhất trí thông qua quyết định thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội; Kế hoạch chi tiết về tiến độ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy lưu ý, trên cơ sở rà soát kỹ việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố và các địa phương, Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị các văn kiện đại hội, nhất là Báo cáo chính trị phải bảo đảm tính bao quát, thiết thực, có định hướng lớn, mục tiêu cụ thể, chính xác, sát thực tiễn của thành phố từ nay đến năm 2025; với những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Lê Văn Thành yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp. Các quận, huyện căn cứ kế hoạch của Thành ủy xây dựng kế hoạch thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, chuẩn bị nhân sự đại hội từ cấp cơ sở bảo đảm chu đáo, đúng yêu cầu. Song song với đó, các cấp, ngành tập trung cao phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư lưu ý, phải rà soát các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, những chỉ tiêu đã hoàn thành phải tiếp tục tăng mạnh hơn, những chỉ tiêu chưa hoàn thành phải tập trung nguồn lực để hoàn thành, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra…

(Nguồn: Hải Phòng: Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI //Sĩ Nghiêm // Báo Đại biểu nhân dân ĐT.- Ngày 4/6/2019)

 

1.3. Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng: Gắn công tác Đảng với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

(HQ Online) - Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng là tổ chức Đảng có quy mô lớn và trực thuộc Thành ủy Hải Phòng. Việc gắn kết công tác Đảng theo chỉ đạo của Đảng bộ địa phương với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan luôn được Đảng bộ Cục chú trọng, kết hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả

Theo Phó Cục trưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Kiên Giang: Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng có truyền thống nhiều năm liền lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện mọi nhiệm vụ được giao. Nội bộ đơn vị ổn định, điều kiện cơ sở vật chất được tăng cường, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan. Trình độ CBCC khá đồng đều, được đào tạo cơ bản với trên 90% CBCC có trình độ đại học trở lên. Đảng bộ có lực lượng đảng viên đông, đây là một thế mạnh của Đảng bộ trong việc tổ chức triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể CBCC.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy những lợi thế nêu trên, Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan.

Những năm qua, quán triệt chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động đề xuất cơ chế phối hợp với một số cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra chuyên ngành tại khu vực cửa khẩu từ ngày 1/12/2015.

Cục Hải quan Hải Phòng là một trong những đơn vị đi đầu của Ngành trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến với 54.022 hồ sơ của 7.188 doanh nghiệp, hỗ trợ tích cực cho cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay có 171/181 thủ tục, trong đó có 9 thủ tục cấp độ 3 và 162 thủ tục cấp độ 4.

Cục Hải quan Hải Phòng cũng là đơn vị đầu tiên thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và đến nay đơn vị đã tham gia mở rộng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia với 174 thủ tục.

Đặc biệt, năm 2017, Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì chỉ đạo nghiên cứu và triển khai thành công Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM), phối hợp với các cơ quan liên quan tại cảng biển theo nguyên tắc một cửa. Kết quả triển khai VASSCM giúp giảm 5-7 lần thời gian thông quan hàng hóa qua cảng Hải Phòng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan, được Bộ Tài chính chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2017 và được Tổng cục Hải quan triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2018. Hệ thống đã góp phần tinh giản biên chế, giảm sự tiếp xúc của công chức Hải quan với doanh nghiệp, giảm bớt thủ tục, giấy tờ cho các bên liên quan; quản lý minh bạch hàng hóa vận chuyển qua địa bàn; giảm thiểu nguy cơ vi phạm kỷ luật cũng như tình trạng sách nhiễu, phiền hà của CBCC.

Tiếp nối thành công của Hệ thống VASSCM, Cục Hải quan Hải phòng đã xây dựng Đề án “Hệ thống quản lý tự động và kiểm soát thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cảng biển Hải Phòng” triển khai thí điểm từ tháng 2/2019. Hệ thống góp phần cải cách, hiện đại hóa công tác thu phí cơ sở hạ tầng của thành phố trên Hệ thống điện tử, tạo thuận lợi cho cơ quan thu phí trong việc kiểm soát, đối chiếu nguồn thu cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc nộp phí, góp phần vào sự phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm của thành phố trong vài năm trở lại đây. Cụ thể, số thu phí cơ sở hạ tầng năm 2017 là 1.548 tỷ đồng, năm 2018 là 1.562 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Hải quan Hải Phòng đã ký quy chế phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, là tiền đề để Cục triển khai chương trình phát triển đối tác Hải quan - Doanh nghiệp từ năm 2017 đến nay.

Hiện nay, Cục Hải quan Hải Phòng đang tiếp tục chủ trì nghiên cứu, chuẩn hóa bài toán quản lý đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan; xây dựng, triển khai 6 phần mềm hỗ trợ các đơn vị tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ và kiểm soát công việc…

Được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng đánh giá cao vai trò, sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ Cục Hải quan TP Hải Phòng. Ngoài thực hiện tốt công tác Đảng, Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, gắn kết được mục tiêu cải cách của Ngành với địa phương.

Đặc biệt, việc xây dựng, vận hành Hệ thống VASSCM góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần công khai, minh bạch, chống tiêu cực, góp phần tích cực vào phòng, chống buôn lậu. Việc triển khai Hệ thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thành phố cảng Hải Phòng trong mục tiêu xây dựng thành phố thành trung tâm logistics và chủ trương xây dựng chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Về nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng:

Hiện nay, Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng có 653 đảng viên (đạt 66,5% trên tổng số CBCC), sinh hoạt tại 20 chi/đảng bộ cơ sở. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Cục kiện toàn, bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, 2 Ủy viên Ban Thường vụ và 2 Đảng ủy viên; đồng thời, quan tâm chỉ đạo kiện toàn cấp ủy các cấp để thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hàng năm thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, rèn luyện đội ngũ kế cận cho Đảng bộ. Công tác nghiệp vụ đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Thành ủy Hải Phòng.

(Nguồn: Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng: Gắn công tác Đảng với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ //Thái Bình //Báo Hải quan online.- Ngày 5/6/2019)

 

1.4. Hà Nội và Hải Phòng thúc đẩy hợp tác, phát triển bảy lĩnh vực trọng tâm

NDĐT- Sáng 8-6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển, nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua, đề ra những nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng cùng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Hà Nội và Hải Phòng đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực; tăng cường liên kết, khai thác tiềm năng du lịch; đẩy mạnh kết nối, phát huy hiệu quả hạ tầng giao thông... Hà Nội và Hải Phòng cùng phối hợp, chia sẻ, cập nhật thông tin lập và triển khai các quy hoạch vùng, liên vùng; phối hợp trong triển khai các chương trình mục tiêu thực hiện kết nối và phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Hai địa phương cũng ký kết và triển khai hiệu quả chương trình hợp tác, phát triển du lịch; chú trọng kết nối, phối hợp trong xây dựng các tour, tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch có chất lượng, sức cạnh tranh cao. Cùng với đó, các sở, ngành và quận, huyện, nhất là doanh nghiệp của Hà Nội và Hải Phòng thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, có nhiều nội dung hợp tác cụ thể, góp phần vào sự phát triển của hai địa phương.

Hai thành phố cũng phối hợp, khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông đã được đầu tư, đưa vào sử dụng các đường cao tốc: Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hiện nay, giữa hai địa phương có 13 doanh nghiệp kinh doanh vận tải, với 250 phương tiện, tần suất 490 chuyến/ngày; đã hình thành hai hành lang vận tải hành khách và hàng hóa là Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai và Hải Phòng - Hà Nội - Lạng Sơn, cùng các tuyến từ Hải Phòng đến các khu công nghiệp của Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh...

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế và tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng, với bảy nội dung chính trên các lĩnh vực, gồm: Hợp tác triển khai các quy hoạch, chiến lược phát triển; hợp tác thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại; hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hợp tác phát triển du lịch; kết nối giao thông vận tải; thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, môi trường; hợp tác trong bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, hai địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện chương trình hợp tác phát triển thương mại điện tử; phối hợp thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ logistics, đặc biệt là logistics điện tử nhằm xây dựng và nâng cao năng lực mạng lưới vận chuyển, giao nhận hàng hóa gắn với phát triển sản xuất. Hai thành phố cũng phối hợp trong nghiên cứu, học tập, xây dựng mô hình phát triển giao thông đô thị, giao thông công cộng và các giải pháp tổng thể chống ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải và Lê Văn Thành cho rằng, tiềm năng hợp tác, phát triển giữa hai thành phố còn rất lớn. Ngoài các nội dung trong thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, các cấp, các ngành hai bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động nghiên cứu, trao đổi và hợp tác với nhau; trước hết là công tác tổ chức cán bộ, thu hút nhân tài, vì mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt duy trì những thành tích mà Hà Nội và Hải Phòng đã đạt được. Thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi, hợp tác để phản ứng nhanh và hiệu quả trước những thách thức mà đô thị đang đặt ra; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách; triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị...

Tại hội nghị, lãnh đạo hai thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Nhân dịp này, TP Hà Nội cũng tặng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” TP Hải Phòng ba tỷ đồng.

(Nguồn: Hà Nội và Hải Phòng thúc đẩy hợp tác, phát triển bảy lĩnh vực trọng tâm //Quốc Toản //Báo Nhân dân ĐT.- Ngày 8/6/2019)

 

1.5. Hải Phòng Tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố

Ngày 12.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành cùng các đại biểu HĐND thành phố đã TXCT tại quận Hồng Bàng chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hồng Bàng đã đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Đề nghị thành phố sớm nâng cấp, cải tạo lại một số tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng như đường Vạn Kiếp, Chương Dương, Hùng Vương, cùng với đó là lắp đặt hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng và khu xử lý rác thải. Về vấn đề an toàn giao thông, cử tri đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu lặp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 đường Phạm Phú Thứ và đường Bạch Đằng để bảo đảm an toàn giao thông; lắp đặt biển báo chỉ dẫn tại ngã 3 cây xăng phường Quán Toan. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị thành phố sớm di dời các cơ sở sản xuất thép ra ngoài khu vực dân cư sinh sống trên địa bàn phường Quán Toan và đẩy nhanh tiến độ thi công một số hạng mục như đấu nối van xả vào hệ thống cống hộp, lắp đặt hệ thống lưới ngăn rác thác đối với Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn trên địa bàn phường Thượng Lý…

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của cử tri. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thông tin nhanh về một số thành tựu nổi bật của thành phố trong thời gian qua và khẳng định những thành tích đạt được có đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hồng Bàng. Trong thời gian tới, quận Hồng Bàng cần tiếp tục có những định hướng trong phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm chỉnh trang đô thị để phát triển mạnh mẽ hơn nữa về lĩnh vực thương mại, du lịch; ban hành các cơ chế hỗ trợ để người dân bán hàng phục vụ tại tuyến phố đi bộ; làm tốt công tác quy hoạch và tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ những chủ trương mà thành phố, quận triển khai để cùng chung sức xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển.

+ Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã TXCT huyện Vĩnh Bảo. Cử tri đề nghị sớm có cơ chế hỗ trợ các địa phương quy hoạch vùng sản xuất cây trồng phục vụ cung cấp nguồn nguyên liệu cho Nhà máy Chế biến rau, củ quả công nghệ cao Haphofood; các chính sách hỗ trợ thủy lợi nội đồng. Cử tri cũng quan tâm đến các vấn đề sáp nhập thôn, xã, thị tứ phù hợp với điều kiện địa phương; kịp thời hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn châu Phi cho các hộ dân buộc phải tiêu hủy thời gian qua; nêu ý kiến về xử lý giá đất đền bù GPMB các dự án trên địa bàn huyện; ý kiến về việc triển khai nông thôn mới của xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo…

+ Trong ngày 12.6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đã TXCT tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị thành phố cải tạo mương An Kim Hải, khắc phục tình trạng rác thải, ngập úng, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân; xây dựng trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường Kênh Dương; tuyến đường Trại Lẻ - Nguyễn Tất Tố xuống cấp, là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông…

(Nguồn: Hải Phòng Tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố // Bùi Linh //Báo Đại biểu nhân dân ĐT.- Ngày 13/6/2019)

 

1.6. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện An Dương (Hải Phòng)

Sáng 16-6, tại huyện An Dương (TP Hải Phòng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu cử tri đã nghe Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và TP Hải Phòng thời gian qua; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tại kỳ họp thứ bảy.

Cử tri huyện An Dương đồng tình và đánh giá cao các nội dung được Quốc hội tập trung xem xét, thảo luận, thông qua tại kỳ họp, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Cử tri rất vui mừng và phấn khởi với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua, nhất là trong sáu tháng đầu năm 2019. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Những kết quả này thể hiện hiệu quả của việc đổi mới chính sách, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ theo đúng tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động. Cử tri cũng đánh giá cao những kết quả mà TP Hải Phòng đạt được thời gian qua, nhất là sự phát triển đột phá trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, công nghiệp và đô thị… góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần thay đổi từng ngày diện mạo thành phố.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và chân thành cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước… của cử tri. Thủ tướng vui mừng trước những kết quả đáng phấn khởi về phát triển kinh tế - xã hội của huyện An Dương và TP Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng nêu rõ, An Dương là một huyện Anh hùng, trong đó có nhiều xã Anh hùng. Đó là một truyền thống quý báu. Huyện cũng đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, trong đó, nghề trồng hoa và làng nghề làm bánh đa phát triển đã góp phần tạo thu nhập 190 triệu đồng/ha canh tác, nâng mức thu nhập đầu người lên 50 triệu đồng

Nhấn mạnh sự thành công của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ là tiếp tục xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thủ tướng vui mừng nhắc đến sự kiện Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu cao, gần như tuyệt đối. Đồng thời, sự kiện khánh thành Nhà máy sản xuất ô-tô VinFast vừa qua là niềm vui lớn, một thành tựu quan trọng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vui của Hải Phòng mà là niềm vui của cả nước, niềm tự hào của Việt Nam. Kết quả này cũng khẳng định đường lối của Đảng ta trong phát triển kinh tế tư nhân và coi kinh tế tư nhân là một động lực trong phát triển của đất nước. Thủ tướng mong rằng, thời gian tới, Hải Phòng cần tập trung và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển, nhất là các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao…

Thủ tướng lưu ý, Hải Phòng không được chủ quan, thỏa mãn, cần phấn đấu khắc phục những hạn chế, bất cập, vượt qua thách thức để bảo đảm tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, an ninh trật tự, an toàn xã hội cho người dân; cố gắng khắc phục những khó khăn hiện nay như: dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành, việc xây dựng nhà ở cho người có công còn chậm, thủ tục hành chính có cải tiến nhưng một số nơi người dân vẫn chưa hài lòng, tình trạng “trên nóng dưới lạnh” ở một bộ phận cán bộ công chức với người dân vẫn còn; việc chỉnh trang đô thị, giáo dục, y tế, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cũng còn những vấn đề đặt ra với thành phố… Thành phố cần cố gắng hơn nữa trong phát triển đồng bộ các loại hình giao thông lợi thế. Thủ tướng nhấn mạnh, chỗ nào người dân được hưởng lợi nhiều nhất thì phải đầu tư, ưu tiên phát triển kết nối giao thông liên vùng. Cần xem xét các tiêu chí, có các biện pháp đầu tư để sớm công bố An Dương là huyện nông thôn mới. Nhiều tiêu chí quan trọng như: vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông, thu nhập bình quân… cần sớm giải quyết quyết liệt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian trả lời các kiến nghị cụ thể của cử tri về các vấn đề: xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng; điều chỉnh diện tích trồng lúa phù hợp sang hoạt động kinh tế mang lại hiệu quả hơn; chính sách mới về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; cải tạo quốc lộ 17B; mở rộng Khu công nghiệp Tràng Duệ giai đoạn 3… cùng nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

(Nguồn: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện An Dương (Hải Phòng) //Báo Nhân dân ĐT.- Ngày 17/6/2019)

 

1.7. Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 18/6, Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố để lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2019 trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Đồng chí Phạm Văn Phương, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố được thông báo về thời gian, địa điểm, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV; đồng thời được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Cử tri thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019. Tập thể lãnh đạo thành phố và nhân dân đã làm được nhiều việc có tính kỳ tích trong sự phát triển đi lên của thành phố như: giúp Bộ Chính trị ban hành được Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đã phối hợp với các tỉnh: Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh và thành phố Hà Nội để ký kết thỏa thuận hợp tác; khánh thành nhà máy ô tô VinFast; thu ngân sách tăng cao; tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch. Cử tri cũng băn khoăn về dịch tả lợn châu Phi hiện còn diễn biến phức tạp; giáo dục - đào tạo còn nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận; quản lý quy hoạch đô thị chưa tốt, còn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng.

Cử tri đề nghị thành phố cần thành lập các tổ công tác để giúp lãnh đạo thành phố triển khai các công việc cụ thể thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; đẩy nhanh tiến độ các dự án về giao thông, bố trí, sắp xếp lại các biển báo giao thông cho phù hợp đảm bảo thẩm mỹ, phân luồng giao thông hợp lý tránh ùn tắc giao thông; có các biện pháp để khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng trong sản xuất hiện nay; sớm ngầm hóa hệ thống dây diện, viễn thông; quan tâm chống ngập trong đô thị, xử lý nước thải, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đường hè đô thị. Cử tri cũng đề nghị quan tâm triển khai Chính phủ điện tử của thành phố; đầu tư trung tâm công nghệ cao; xem xét, chấn chỉnh, tuyên truyền về văn hóa người Hải Phòng; quan tâm tạo các sản phẩm du lịch đặc sắc để tương xứng với tiềm năng, lợi thế...

Đồng chí Phạm Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố cảm ơn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri là thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và sẽ tổng hợp để trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV.

(Nguồn: Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố //Hoàng Tùng //Báo Hải phòng.gov.vn.- Ngày 18/6/2019)

 

1.8. Làm việc tại Hải Phòng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Hải Phòng phải đi đầu cả nước trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(HPĐT)- Sáng 20-6, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) 02 ngày 1-1-2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng tới năm 2021.

Cùng làm việc có đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện các bộ, ngành Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; một số lãnh đạo hiệp hội ngành hàng…

Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố; một số hiệp hội doanh nghiệp …

Báo cáo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: Hải Phòng nghiêm túc triển khai thực hiện NQ 02 của Chính phủ và đạt được nhiều kết quả khá nổi bật. Cụ thể, tiếp tục thực hiện chủ đề năm  về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với nhiều giải pháp hiệu quả;  thực hiện nhiều cải cách quan trọng về điều kiện kinh doanh; thực thi triệt để những thủ tục đã bị bãi bỏ, đồng thời đơn giản hóa về thủ tục, không tự đặt thêm điều kiện kinh danh trái pháp luật. Các ngành như Hải quan, Kế hoạch - Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên- Môi trường, Tài chính, Thuế, Kho bạc, Ngân hàng… tiếp tục có nhiều đổi mới, cải tiến, cải cách quan trọng, thiết thực tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Công tác kiểm tra chuyên ngành được thành phố chủ trọng, chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, không gây chồng chéo; thực hiện theo đúng định hướng, ngăn chặn các biểu hiện phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp… Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (đến nay toàn thành phố triển khai 59 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong năm 2019 sẽ triển khai 27 dịch vụ nữa). Biên pháp quan trọng nhất của Hải Phòng là hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều hình thức thiết thực như tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận đất đai; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về thủ tục vay vốn, giấy phép xây dựng, thủ tục đầu tư; duy trì đều đặn các hội nghị đối thoại doanh nghiệp hằng tháng… Việc xây dựng chính quyền điện tử đang được thành phố tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ. Nhờ vậy, Hải Phòng thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; mối quan hệ giữa doanh nghiệp, người dân và các cấp chính quyền ngày càng thông thoáng…

Tuy nhiên, trong quá trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Hải Phòng vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc  khi chưa có sự liên thông thủ tục giữa các bộ, ngành và các địa phương, làm phát sinh thêm thủ tục; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và trả kết quả trực tuyến còn thấp; một số điều kiện kinh doanh còn vướng bởi các quy định chưa đồng nhất của văn bản pháp luật cũng như quy định của một số bộ, ngành… Hải Phòng đề nghị Chính phủ; các bộ, ngành Trung ương  triển khai và sớm đưa vào sử dụng trên toàn quốc các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung (dân cư, doanh nghiệp, hộ tịch, đất đai, sổ khám bệnh…) nhằm thúc đẩy nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đề nghị sửa đổi một số luật, nghị định đang có sự chồng chéo, bất cập, không phù hợp, khó thực hiện trên thực tế …

Tai hội nghị, ý kiến của chuyên gia, các hiệp hội, doanh nghiệp phản ánh thêm một số vướng mắc, khó khăn, bất hợp lý trong giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp như thủ tục xuất nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành; cách xác định mức giá tính thuế; thủ tục hoàn thuế; kiểm soát tải trọng xe vận tải; thu phí bảo trì đường bộ…

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng trân trọng cảm ơn đồng chí Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và thành viên đoàn công tác có những đánh giá chính xác và có nhiều gợi mở quan trọng để Hải Phòng tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hải Phòng, được Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Từ đó, góp phần đắc lực vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của Hải Phòng với tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao nhất nước; thu hút nguồn lực đầu tư không ngừng tăng nhanh. Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Thành uỷ, đây cũng là lĩnh vực luôn có nhiều khó khăn, rào cản nên mặc dù có cố gắng nhưng kết quả của Hải Phòng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tìm đúng những điểm nghẽn làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh để có giải pháp khắc phục, giải quyết, phấn đấu tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng nhất cho doanh nghiệp, người dân, nhất là giải quyết về thủ tục đầu tư, kinh doanh, xây dựng; giải phóng mặt bằng; bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị hiện đại, tính kết nối cao... Đặc biệt, chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ...

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phân tích, làm rõ thêm về chủ trương thu phí hạ tầng cảng biển của Hải Phòng và khẳng định khoản thu này được đầu tư trở lại cho hạ tầng giao thông cảng biển, thiết thực phục vụ doanh nghiệp. Về kiến nghị của doanh nghiệp liên quan tới tiếp cận đất đai, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố đang tập trung phát triển, mở rộng các khu, cụm công nghiệp, sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, tiếp tục phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương, nhất là phân cấp các dự án đầu tư sân bay, cảng biển; các dự án có nguồn vốn đầu tư hơn 5000 tỷ đồng do doanh nghiệp đầu tư...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả thực hiện NQ 02 và kết quả phát triển kinh tế- xã hội của Hải Phòng, là một trong những điểm sáng của cả nước, đặc biệt là các chỉ tiêu về tăng trưởng GRDP; thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài; thu ngân sách; phát triển hạ tầng giao thông, đô thị... Phó thủ tướng khẳng định, đây là minh chứng rõ nhất cho thấy kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Hải Phòng, cơ bản làm hài lòng nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Đồng chí Phó thủ tướng nhấn mạnh: Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn nhất phía Bắc, đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa nên yêu cầu cải cách thủ tục hành chính rất lớn. Trong chuyến khảo sát thực tế tại Hải Phòng, đồng chí và các thành viên đoàn công tác muốn tìm hiểu kỹ về những vướng mắc, khó khăn cả về phía  chính quyền và doanh nghiệp, muốn lắng nghe tiếng nói từ cơ sở xem thực chất vướng mắc, ách tắc ở khâu nào; do cấp nào giải quyết... Qua nghe báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng  và ý kiến của một số hiệp hội doanh nghiệp; doanh nghiệp... đã thấy có nhiều vấn đề nổi lên, chủ yếu thuộc về trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương và do những bất cập, thiếu đồng bộ, còn chồng chéo của hệ thống pháp luật.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương; các cơ quan phối hợp; các tổ chức, hiệp hội tổng hợp những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng lớn tới môi trường đầu tư kinh doanh; chỉ rõ trách nhiệm của ngành nào, cấp nào; đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý với Chính phủ. Về phía thành phố Hải Phòng, Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở tất cả các cấp, các ngành; chọn những thủ tục liên quan tới phần đông doanh nghiệp và người dân để tập trung cải cách, đổi mới, tháo gỡ vướng mắc; tăng cường dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4; đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử... Đồng chí mong muốn, với tiềm năng, vị thế, với vai trò là cửa khẩu cảng biển của miền Bắc và cả nước, Hải Phòng phải là địa phương đi đầu trong thực hiện NQ 02, bảo đảm môi trường đầu tư thật sự thông thoáng, hấp dẫn, tạo nguồn lực, động lực để Hải Phòng phát triển nhanh, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển mà NQ 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra.

(Nguồn: Làm việc tại Hải Phòng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Hải Phòng phải đi đầu cả nước trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 20/6/2019)

 

1.9. Q. Ngô Quyền, Hải Phòng: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của cả năm

Sáng 20.6, HĐND quận Ngô Quyền đã bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND quận Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã nghe và xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự quận; tiến hành thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp. Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019; thực hiện chất vấn và xem xét báo cáo giải trình, trả lời chất vấn đối với Ủy viên UBND quận và các ngành có liên quan và kiện toàn bộ máy lãnh đạo quận.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền Đào Minh Tuấn đề nghị, UBND quận cần khắc phục những tồn tại, tiếp tục đổi mới để hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết mà kỳ họp vừa thông qua. Đồng thời, cần tập trung và có giải pháp sát thực, hiệu quả, chỉ đạo, điều hành quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm và 6 tháng cuối năm, nhất là các chỉ tiêu kinh tế và thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức năm 2019; tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt các chương trình về văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; triển khai Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận về đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ…

(Nguồn: Q. Ngô Quyền, Hải Phòng: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của cả năm //Bùi Linh //Báo Đại biểu nhân dân ĐT.- Ngày 21/6/2019)

 

1.10. Chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15: Lựa chọn nội dung chất vấn được đông đảo cử tri quan tâm

(HPĐT)- Sáng 21-6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị và thống nhất chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thống nhất thời gian diễn ra kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15 diễn ra trong 2 ngày (trong khoảng thời gian dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 17, 18 đến 19-7). Để bảo đảm chất lượng kỳ họp, các Ban HĐND tập trung rà soát, thẩm tra các đề án, nghị quyết bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. UBND thành phố cần khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện nội dung các đề án, nghị quyết theo tiến độ, gửi về HĐND thành phố trong ngày 21-6. Với những nội dung quan trọng cần sớm trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến. Riêng hoạt động chất vấn tại kỳ họp cần lựa chọn vấn đề “nóng”, được đông đảo cử tri, nhân dân thành phố quan tâm; việc trả lời chất vấn đi vào trọng tâm và đề ra giải pháp khắc phục, có cam kết về thời gian thực hiện...

Để chuẩn bị các nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị và ban hành 24 văn bản triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến tham gia nội dung kỳ họp; phân công các Ban HĐND thành phố tập trung khảo sát nội dung các đề án; việc chuẩn bị các văn bản phục vụ kỳ họp được tập trung cao. Để bảo đảm tiến độ, nội dung, chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện và gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết để các Ban HĐND thành phố tiến hành thẩm tra, bảo đảm tiến độ…/.

(Nguồn: Chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15: Lựa chọn nội dung chất vấn được đông đảo cử tri quan tâm //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/6/2019)

 

1.11. UBNDTP họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 6-2019: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục đột phá

Sáng 24-6, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp quý III-2019. Cùng dự có các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị thành phố.

6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo rõ nét và quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng với sự nỗ lực, đổi mới sáng tạo của các cấp, ngành, địa phương và đơn vị, kinh tế xã hội thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,3% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 23,5% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước thực hiện 7.075,2 triệu USD, tăng 80,95% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt trên 56,58 triệu tấn, tăng 9,83% so với cùng kỳ; thu hút khách du lịch ước đạt trên 3,98 triệu lượt, tăng 11,86% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt 44.568,5 tỷ đồng, tăng 43,44%....

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thành phố thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn trong nước vào đầu tư như: Tập đoàn FLC, Tập đoàn Geleximco, Công ty cổ phần Lavifood…Tính đến ngày 18-6, có 43 dự án đầu tư được cấp mới và 21 dự án điều chỉnh tăng vốn, đạt 490,31 triệu USD; số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 656 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 17,37 tỷ USD. Hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư, thành phố tích cực triển khai cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố. Hoàn thành cải tạo, mở rộng 9 nút giao thông để điều chỉnh phân luồng giao thông 8 tuyến khu vực trung tâm thành phố, tăng cường công tác quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Các chính sách với người có công, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thiết thực.

Sau khi nghe lãnh đạo các ngành, địa phương báo cáo kết quả nổi bật thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định Hải Phòng đang duy trì tốc độ phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới, như: việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây nhà mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình có công có khó khăn về nhà ở còn chậm, lúng túng. Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục có diễn biến phức tạp, chưa được khống chế nên sản xuất chăn nuôi đang gặp nhiều khó khăn. Liên quan đến xây dựng và cải tạo lại các chung cư cũ trên địa bàn, Chủ tịch nhấn mạnh việc thực hiện cam kết theo hợp đồng BT với các chủ đầu tư còn chậm gây nguy cơ phát sinh thêm lãi suất phải thanh toán cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, công tác GPMB tại một số quận, huyện vẫn còn nhiều khó khăn và vướng mắc trong thu hồi đất, điển hình như: Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; các tuyến đường kết nối với cầu Đăng, cầu Hàn….

Đối với lĩnh vực giáo dục, để xảy ra vụ việc vi phạm đánh học sinh gây bức xúc dư luận xã hội trong thời gian qua cần phải nghiêm túc chấn chỉnh và rút kinh nghiệm. Chủ tịch cũng lưu ý, về chỉ tiêu thu nội địa, mặc dù đạt 12.593,8 tỷ đồng, tăng 30,8% nhưng chưa đạt 50% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao; tốc độ giải ngân kế hoạch đầu tư công hiện còn chậm. Chủ tịch đề nghị các ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hoàn thành tiêu chí xử lý nước thải tại các cơ sở y tế (qua rà soát hiện có khoảng 10 cơ sở bệnh viện chưa được đầu tư). Bên cạnh đó, cần tăng cường quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, triển khai phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn.

Để phát huy được những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra. Chủ tịch UBND thành phố yếu cầu các cấp, ngành, địa phương trước mắt tập trung nghiên cứu đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV; trên cơ sở đó chủ động triển khai ngay việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể là xác định dự kiến về nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết số 45-NQ/TW đã đề ra. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu vượt kế hoạch thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, GPMB. Tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo để bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Tập trung giải quyết các nhiệm vụ phục vụ thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư BT, di chuyển các hoạt động kinh doanh tại vườn hoa Kim Đồng về Cung văn hóa Thiếu nhi, triển khai tháo dỡ Nhà hàng Cảng để kết nối dải trung tâm thành phố tới bờ sông Cấm…Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2019-2020.

(Nguồn: UBNDTP họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 6-2019: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục đột phá //Hải Hậu.- Ngày 24/6/2019)

 

II. PHÁP LUẬT, AN NINH, TRẬT TỰ

2.1. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021

Hải Phòng có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị; được Trung ương xác định là một cực của tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc (gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh)...

Hệ thống giao thông thuận lợi với đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không. Trước tình hình phát triển nhanh của thành phố và diễn biến phức tạp của thế giới và khu vực, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển là một giải pháp quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của mọi người.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, trong 6 tháng đầu năm 2019, thành phố Hải Phòng đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy, UBND thành phố, các Sở, ban, ngành, các cấp quận, huyện và lực lượng vũ trang.

Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo Đề án các cấp đã tích cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kịp thời; công tác tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Tình hình chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân 6 tháng đầu năm 2019 tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái; an ninh nông thôn ở các xã, phường biên giới ổn định; quần chúng tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế: công tác phối hợp giữa các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án chưa chặt chẽ; việc triển khai công tác tuyên truyền gặp khó khăn do đặc thù sinh hoạt, cuộc sống của cán bộ, nhân dân vùng biên, hải đảo; nội dung biện pháp tuyên truyền có nơi chưa phù hợp với từng đối tượng nên hiệu quả chưa cao.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chỉ đạo Đề án sẽ tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân biên giới biển, hải đảo và ngư dân không khai thác hải sản thuộc vùng biển nước ngoài; tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2019 và triển khai năm 2020; duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới biển đảo nghiêm túc; thông qua hoạt động của các đội văn nghệ, đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng để phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo…

(Nguồn: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 3/6/2019)

 

2.2. CAH Kiến Thụy: Khởi tố đối tượng “hứa chạy án, chạy việc"

Ngày 27-5, Cơ quan cảnh sát điều tra-CAH Kiến Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Danh Lý, sinh 1972, trú tại thôn Xuân Đoài, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian từ cuối năm 2018 đến nay, Công an huyện Kiến Thụy liên tiếp nhận được nhiều đơn tố cáo Lý tự nhận mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan tư pháp nên có khả năng “chạy án” và “chạy” vào ngành công an.

Do tin vào lời Lý, nhiều người đã giao cho y hàng trăm triệu  đồng đến hàng tỷ đồng để nhờ vả. Đơn cử, vào đầu năm 2018, chị Nguyễn Thị H. ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nghe Lý ba hoa giới thiệu y với bạn của mình đang có con là chiến sỹ công an nghĩa vụ sắp hết thời hạn ra quân.

Lý đã yêu cầu người này chuyển cho mình 800 triệu đồng để lo cho trường hợp trên ở lại ngành Công an. Việc không thành, đến nay Lý vẫn chưa trả lại số tiền đã nhận của người bị hại.

Trước đó, vào 2016, anh Đinh Văn T., sinh 1971, ở xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy tham gia đánh bạc bị Công an huyện Kiến Thụy khởi tố về các tội danh Gá bạc và Đánh bạc. Tiếp đó, anh T. bị TAND huyện Kiến Thụy tuyên phạt 21 tháng tù giam.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Lý đến gặp anh T., đặt vấn đề đứng ra lo “chạy án” cho anh từ án giam thành án treo. Anh T. sau đó đã đưa cho Lý 200 triệu đồng. Rốt cuộc, tại phiên phúc thẩm, anh T. vẫn bị tuyên với mức án cũ. Được biết, Nguyễn Danh Lý từng có 2 tiền án về tội Cưỡng dâm và Cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được CAH Kiến Thụy tiếp tục điều tra mở rộng án.

(Nguồn: CAH Kiến Thụy: Khởi tố đối tượng “hứa chạy án, chạy việc" //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 3/6/2019)

 

2.3. Tiêu hủy 500.000 bao thuốc lá tại Hải Phòng

(HQ Online) - Số thuốc lá bị tiêu hủy là tang vật vi phạm do Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) chủ trì phát hiện, bắt giữ cuối năm 2018.

Chiều 4/6, Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy gần 500.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 888 và Yee Yee không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Số thuốc lá nêu trên được đóng trong 1 container vận chuyển từ nước ngoài về khu vực cảng Hải Phóng ngày 18/10/2018.

Quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Đội Kiểm soát hải quan Hải Phòng phát hiện dấu hiệu nghi vấn của lô hàng trên và chủ trì kiểm tra, phát hiện lượng lớn thuốc lá có dấu hiệu vi phạm.

Để có căn cứ xử lý, Đội Kiểm soát hải quan đã đề nghị Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) phối hợp xác minh thông tin chủ sở hữu mã vạch in trên sản phẩm.

Theo Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, qua tra cứu trên Mạng tra cứu thông tin mã số, mã vạch toàn cầu không có thông tin của mã số được in trên các bao thuốc lá do Hải quan Hải Phòng phát hiện.

(Nguồn: Tiêu hủy 500.000 bao thuốc lá tại Hải Phòng //Báo Hải quan online.- Ngày 4/6/2019)

 

2.4. Hải Phòng: Cô gái cảm kích khi nhận được túi đồ bỏ quên trên bến tàu

Cô gái đã rất cảm kích khi nhận được túi đồ (trị giá hơn 20 triệu đồng) tưởng đã mất của mình khi để quên tại nhà chờ ở bến tàu trên đảo Cát Bà

Sáng ngày 10.6, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (28 tuổi, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) đã rất cảm kích khi nhận được balô mà chị để quên tại nhà chờ Bến Bèo (trên đảo Cát Bà, Hải Phòng) từ hôm trước.

Trước đó, vào ngày 9.6, chị Nhung cùng người thân đi du lịch Cát Bà, thăm quan vịnh Lan Hạ, đảo Khỉ bằng tàu du lịch nên sơ ý để quên trên nhà chờ.

Người nhặt được chiếc balo chị Nhung để quên là anh Bùi Văn Thế (34 tuổi), hiện đang công tác tại Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Chiều ngày 9.6,  trong quá trình kiểm soát vé của du khách thăm quan vịnh Lan Hạ, Đảo Khỉ, anh Thế nhặt được 1 balo du lịch nhỏ của du khách bỏ quên tại nhà chờ khu vực Bến Bèo (Cát Bà, Hải Phòng). Sau khi đưa lên loa phát thanh thông báo sự việc nhưng không tìm thấy chủ nhân của balô, anh đã cùng với cán bộ chiến sĩ tổ kiểm soát Biên Phòng Bến Bèo, Cát Bà lập biên bản tại chỗ cùng với tài sản trong balô.

Tài sản trong balô bao gồm 1 điện thoại Samsung Galaxy S9 (trị giá hơn 20 triệu), một số tư trang cá nhân...

Ngay sau đó, anh Thế đã phối hợp cùng các cán bộ tổ công tác Biên Phòng Bến Bèo, Cát Bà liên lạc được với gia đình của chủ nhân chiếc balô bị bỏ quên đó, thông báo về chiếc balô bỏ quên.

Ngay sau đó, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung đã quay trở lại Cát Bà và rất xúc động khi nhận được túi đồ tưởng đã  mất của mình.

(Nguồn: Hải Phòng: Cô gái cảm kích khi nhận được túi đồ bỏ quên trên bến tàu //Quang Vinh //Báo Lao động.- Ngày 10/6/2019)

 

2.5. Bắt thanh niên Hải Phòng chuyên trộm gương xe ô tô hạng sang tại Hạ Long

Ngày 6/6, Công an TP Hạ Long cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1982, trú tại số 127, đường Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Tuấn là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm ô tô hạng sang trên địa bàn TP Hạ Long.

Trước đó, nhận được phản ánh người dân TP Hạ Long (Quảng Ninh) về việc liên tiếp xảy ra các vụ đối tượng trộm cắp gương xe ô tô hạng sang để tại cửa nhà..., Công an TP Hạ Long đã thành lập chuyên án đấu tranh.

Qua quá trình đấu tranh, chiều 4/6, tại phường Cao Thắng (TP Hạ Long), các trinh sát Công an TP Hạ Long bắt quả tang đối tượng nam thanh niên đang có hành vi trộm gương ô tô. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Hữu Tuấn, SN 1982, trú tại số 127, đường Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Tiếp tục đấu tranh, Tuấn khai nhận thường xuyên dùng xe máy "lượn lờ"trên địa bàn TP Hạ Long, đặc biệt là tại các khu vực nhiều nhà biệt thự có xe ô tô hạng sang đỗ ngoài sân, chờ gia chủ sơ hở, Tuấn liền thực hiện hành vi bẻ trộm gương đưa về Hải Phòng tiêu thụ.

Với thủ đoạn trên, Tuấn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm gương xe ô tô. Đặc biệt trưa ngày 1/6, lợi dụng trời mưa, Tuấn đến khu biệt thự dọc đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (đoạn qua các phường Hồng Hà, Hồng Hải, TP Hạ Long) trộm 5 gương ô tô Lexus.

Để phục vụ công tác điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật, Công an TP Hạ Long thông báo, hiện ai là nạn nhân của các vụ bị mất gương xe ô tô cần tích cực phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hữu Tuấn.

(Nguồn: Bắt thanh niên Hải Phòng chuyên trộm gương xe ô tô hạng sang tại Hạ Long //Nguyên Trung //Báo infonet.vn.- Ngày 6/6/2019)

 

2.6. Chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng, lĩnh án 6 tháng tù

(HPĐT)- Sau nhiều năm lẩn trốn nhưng không thoát, bị cáo Vũ Hoài Nam, sinh năm 1957 ở thôn 2 xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy) vừa bị TAND thành phố tuyên phạt 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 11-1995, Vũ Hoài Nam cùng vợ là Đỗ Thúy Mai, sinh năm 1960, trú tại số 9/258 xóm Mới, đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền) vay ông Trịnh Thạch C., ở phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) 5 triệu đồng với mức lãi suất 5%/tháng. Trước đó,Namvà vợ cũng vay của ông Nguyễn Danh L., cũng ở phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) 30 triệu đồng với lãi suất 1,5%/tháng. Trong quá trình vay, vợ chồngNamtrả được 4 triệu đồng tiền gốc cho ông Lấp và nợ lại 26 triệu đồng. Do buôn bán thua lỗ, không có khả năng trả nợ, tháng 12-1995, vợ chồngNam– Mai bỏ trốn. Sau nhiều lần tìm để đòi nợ không được, trong năm 1997 và 1998, ông L. và ông C. gửi đơn tố giác tới cơ quan công an. Ngày 5-7-1999, Mai bị Công an Hải Phòng bắt. Tháng 3-2000, TAND thành phố tuyên phạt Mai 3 năm 6 tháng tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân.

Tháng 12-2018,Nam bị Công an Hải Phòng bắt. Sau đóNamcùng vợ trả cho ông C., 5 triệu đồng; trả cho ông L., 10 triệu đồng nhưng ông L. từ chối không nhận. Cả hai bị hại đều không yêu cầuNamphải bồi thường và đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự choNam./.

(Nguồn: Chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng, lĩnh án 6 tháng tù //Báo Hải Phòng.- Ngày 9/6/2019)

 

2.7. Bắt quả tang cơ sở sang chiết lậu 1,4 tấn gas

Công an huyện An Dương vừa bắt quả tang một cơ sở có hoạt động sang chiết gas trái phép tại làng Hoàng Mai, xã Đồng Thái (huyện An Dương). Kết quả kiểm đếm ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 120 bình gas trong đó có 6 bình lớn loại 45kg, với khối lượng gas khoảng 1,4 tấn.

Toàn bộ số bình gas trên mang thương hiệu các hãng gas nổi tiếng trên thị trường... Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng nhận nguồn gốc số hàng hóa trên. Ngoài ra, cơ sở cũng không đáp ứng được các yêu cầu, quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, các quy định bảo đảm an toàn kỹ thuật khi thực hiện sang chiết gas. Công an huyện An Dương lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Bắt quả tang cơ sở sang chiết lậu 1,4 tấn gas //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/6/2019)

 

2.8. Thu giữ hơn 1.000 viên thuốc lắc

(HPĐT)- Ngày 6-6, theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC04-Công an thành phố) , đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương khác về Hải Phòng tiêu thụ. Lực lượng công an thu giữ hơn 1.000 viên thuốc lắc, với trọng lượng gần 0,5kg và nhiều tang vật liên quan khác.

Trước đó, chiều 5-6, tại khu vực chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng (huyện An Dương), các trinh sát PC04 bắt quả tang Ngô Thanh Tùng, sinh năm 1992, ở xã An Hưng (huyện An Dương) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1.000 viên thuốc lắc, với trọng lượng gần 0,5kg, 1 xe ô tô, 2 cân điện tử và nhiều tang vật có liên quan khác.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng tại chung cư Hoàng Huy, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ 11 viên thuốc lắc có trọng lượng 4,4gam.

Được biết, Ngô Thanh Tùng là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Hải Dương, Quảng Ninh và nhiều địa phương về Hải Phòng tiêu thụ. Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi, sau khi gom được ma túy chúng gửi “hàng” qua xe khách về Hải Phòng. Cụ thể, các đối tượng gói ma túy vào hộp các tông, sử dụng sim rác và tên giả ghi trên gói hàng để tránh bị phát hiện.

Hiện, vụ việc đang được PC04 mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định pháp luật./.

(Nguồn: Thu giữ hơn 1.000 viên thuốc lắc //Văn Cường //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 6/6/2019)

 

2.9. Buôn bán hóa đơn, đưa nhau vào tù

Không nghề nghiệp, trình độ học vấn nhàng nhàng nhưng với thủ đoạn tinh vi, Lê Quốc Thanh, sinh năm 1966 ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương) và Bùi Thị Ngọc Oanh, sinh năm 1973 ở phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) thu lời bất chính hàng tỷ đồng từ việc buôn bán trái phép hóa đơn. 

Thành lập 9 công ty “ma” để bán hóa đơn:

Từng bị TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 18 tháng tù treo về tội làm giả con giấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức từ cuối năm 2017 nhưng Bùi Thị Ngọc Oanh vẫn chưa tỉnh ngộ. Khoảng tháng 10-2018, Oanh tiếp tục vết trượt dài phạm pháp của mình khi cùng với Bùi Quốc Thanh bán cho Trần Thị Phương L., ở phường Đằng Hải (quận Hải An) 3 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số khống hơn 817 triệu đồng. Từ việc làm sai trái này, Oanh bị cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố) bắt quả tang. Từ đây, hé lộ ra đường dây kinh doanh trái phép hóa đơn giá trị gia tăng “khủng” mà Thanh và Oanh thực hiện.

Quá trình điều tra, Thanh và Oanh khai nhận, từ năm 2016, hai bị cáo cùng thống nhất mua lại và thành lập mới 9 công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính. Trong đó, Oanh đứng ra mua lại và thành lập mới 4 công ty trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ thương mại. Oanh và Thanh chung nhau thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thiên Đại Lộc. Với 5 doanh nghiệp này, Oanh là người trực tiếp quản lý, sử dụng các con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc, viết hóa đơn, ký giả các chữ ký giám đốc trên hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết. Còn Thanh là người đi tìm kiếm khách hàng mua hóa đơn. Khi có khách đặt mua hóa đơn, Thanh lấy thông tin đưa lại cho Oanh hoàn thiện hóa đơn rồi giao cho khách. Với 4 công ty này, Thanh và Oanh thống nhất bán hóa đơn giá trị gia tăng thu của khách hàng 3% doanh số bán hàng khống ghi trên hóa đơn, trong đó Thanh hưởng 1,2% còn Oanh hưởng 1,8%.

Lê Quốc Thanh đứng ra thành lập và mua lại 4 công ty trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận tải và xây dựng. Với những công ty này, Thanh trực tiếp tìm kiếm khách hàng, giao dịch, ghi hóa đơn, quản lý, sử dụng các con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc, viết hóa đơn, ký giả các chữ ký giám đốc trên hóa đơn, chứng từ, tài liệu cần thiết. Số tiền thu lời được từ việc mua bán hóa đơn của các công ty, Thanh hưởng toàn bộ, không phải chia cho Oanh.

Với thủ đoạn này, từ tháng 1-2016 đến tháng 9-2018, Oanh và Thanh bán khống 1.068 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào khống của 9 công ty là hơn 186,6 tỷ đồng; thu lời bất chính hơn 5,51 tỷ đồng, trong đó Oanh thu lời bất chính hơn 1,57 tỷ đồng; Thanh thu lời bất chính hơn 3,93 tỷ đồng.

Hơn 60 doanh nghiệp mua hóa đơn:

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được 65 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Thanh và Oanh, trong đó 13 doanh nghiệp có tổng tiền hàng ghi trên các số hóa đơn hơn 1 tỷ đồng; 52 doanh nghiệp có tổng tiền hàng dưới 1 tỷ đồng. Có 11 doanh nghiệp được xác định có mua hàng hóa thật, kèm theo hóa đơn nhưng các doanh nghiệp này đều mua hàng hóa của những cá nhân đến công trình, kho bãi chào bán hàng chứ không mua tại văn phòng, đại lý của công ty. Những doanh nghiệp còn lại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra

Để hợp lý hóa hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ, sổ sách khai báo với cơ quan thuế, Thanh và Oanh thuê Trịnh Thị Lệ T., ở Trung Lực, phường Đằng Lâm (quận Hải An) làm kế toán. Lệ T. nhận các chứng từ, tài liệu, hóa đơn mà Thanh và Oanh đưa rồi tổng hợp, thống kê doanh số đầu ra, đầu vào, kê khai, nộp tờ khai, báo cáo thuế thông qua hệ thống thuế điện tử cho các chi cục thuế liên quan. Để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa kèm theo, Thanh và Oanh thỏa thuận với khách hàng về việc chuyển khoản. Nếu khách mua hóa đơn tự chuyển khoản thì Thanh sẽ chỉ đạo Oanh viết, đóng dấu khống séc, rút tiền trước rồi đưa lại khách hàng. Nếu phải tự chuyển khoản thì Thanh thông báo cho Oanh ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của khách hàng, sau đó Oanh dùng ủy nhiệm chi của khách mua hóa đơn đã ký, đóng dấu khống chuyển số tiền vừa nộp từ tài khoản của khách về tài khoản của công ty rồi Oanh dùng séc rút tiền.

Do 9 công ty mà Thanh và Oanh mua lại, thành lập mới không có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ nên Thanh và Oanh sử dụng 9 công ty xuất hoá đơn đầu vào cho nhau. Mục đích của việc làm này là để hợp lý hóa hàng hóa dịch vụ đầu vào. Doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào khống là hơn 184,6 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử mới đây, TAND thành phố tuyên phạt Thanh 4 năm tù, Oanh 3 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

(Nguồn: Buôn bán hóa đơn, đưa nhau vào tù //Như Vân //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 4/6/2019)

 

2.10. Bắt giữ vụ vận chuyển nửa tấn mỡ bẩn và bì lợn thối

Chiều 12-6, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05)- CATP cho biết, vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển nửa tấn mỡ bẩn và bì lợn thối đang trong quá trình đi tiêu thụ...

Trước đó, thực hiện kế hoạch của CATP, vào 12h30 ngày 12-6, tại khu vực đường liên xã An Hưng- An Hồng, huyện An Dương, tổ công tác liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp cùng Phòng CSGT- CATP, Cục quản lý thị trường và Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện An Dương tiến hành kiểm tra xe ô tô tải, BKS: 15C-29257 do Vũ Đoàn Bằng, sinh 1972, ở thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An Dương điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 16 bao tải, bên trong chứa bì lợn, mỡ sống với tổng trọng lượng khoảng 500 kg. Điều đáng nói, số bì lợn, mỡ “bẩn” trên đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu. Toàn bộ hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại trụ sở UBND xã An Hưng, ông Vũ Đoàn Bằng khai nhận trước đó đã thu mua số bì lợn, mỡ bẩn trôi nổi từ các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh rồi đưa về Hải Phòng để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện An Dương xử lý theo quy định. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với ông Vũ Đoàn Bằng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ bẩn, bì lợn thối trên.

(Nguồn: Bắt giữ vụ vận chuyển nửa tấn mỡ bẩn và bì lợn thối //Thủy Nguyên //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 13/6/2019)

 

2.11. Xem xét xử lý hình sự vụ vận chuyển lợn bệnh đi tiêu thụ

(Chinhphu.vn) - Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đang điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ.

Trước đó, vào ngày 14/6, Công an huyện An Lão đã phát hiện ô tô tải BKS 15C-329.96, do Lê Quang Chuyền (ở xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) điều khiển, cùng phụ xe là Trần Đức Lộc (ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), chở theo 13 con lợn, mỗi còn từ 50-70 kg, đều không có giấy tờ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc và chứng nhận kiểm dịch.

Đáng chú ý trong số này đã có 2 con lợn bị chết nhiều giờ trước đó.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của của cơ quan thú y cho thấy, toàn bộ số lợn trên đều đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy, chôn lấp số lợn nhiễm bệnh trên theo quy định.

Đại tá Hoàng Văn Nam, Trưởng Công an huyện An Lão cho Báo CAND biết, việc làm của lái và phụ xe trên là hết sức nguy hiểm, bất chấp các quy định phòng chống dịch, làm lây lan, phát tán nguồn bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng… Cơ quan công an đã lập hồ sơ vụ việc, xem xét nếu có đầy đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự về hành vi vận chuyển và tiêu thụ lợn nhiễm bệnh.

(Nguồn: Xem xét xử lý hình sự vụ vận chuyển lợn bệnh đi tiêu thụ //Báo Chính phủ ĐT.- Ngày 18/6/2019)

 

2.12. Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Môi trường - CATP Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Giáp khi đang trên đường vận chuyển số lượng lớn chim cao cát - loài chim quý hiếm đi Quảng Ninh tiêu thụ...

Cụ thể, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện chiếc xe ôtô con mang biển số 14A-322.07 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, các trinh sát phát hiện trên xe có 2 lồng chứa 8 con chim lạ, mỏ to, nhiều màu sắc.

Khai nhận với lực lượng chức năng, lái xe Nguyễn Văn Giáp (SN 1984, ở phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), cho biết số động vật trên là chim cao cát, được thuê chở từ nhà số 24/8/453 đường Thiên Lôi đi TP Móng Cái tiêu thụ.

Tiến hành kiểm tra hành chính địa chỉ lái xe Nguyễn Văn Giáp cung cấp, cơ quan công an phát hiện chủ nhà là Nguyễn Duy Thành (SN 1988) cùng Phạm Văn Trung (SN 1987), cùng ở phường Vĩnh Niệm, và một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được Thành, Trung thuê làm nhiệm vụ vệ sinh, chăm sóc động vật. Đáng chú tại nhà Phạm Văn Trung, lực lượng chức năng còn phát hiện có nhiều động vật quý hiếm đều thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, trong đó có 14 cá thể là loài rái cá bé, 1 mèo rừng cùng hàng chục cá thể chim khác. Đáng chú ý, trong số chim được phát hiện có 2 cá thể loài hồng hoàng và 1 cá thể loài diệc mỏ vằn.

Bước đầu khai nhận, các đối tượng cho biết số động vật quý hiếm nêu trên là do Thành mua trôi nổi trên thị trường, đem về nuôi nhốt chờ bán cho khách để kiếm lời.

Hiện toàn bộ các loài động vật quý hiếm này đã được Phòng Cảnh sát Môi trường bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc theo quy định.

(Nguồn: Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm //Anh Thư //Báo Pháp luật và xã hội.- Ngày 23/6/2019)

 

2.13. Trả lại tài sản cho du khách để quên trên xe ô tô

Sáng 21-6, tại trụ sở Công an huyện Cát Hải, anh Bùi Trung Tuyến trú tại TDP 1, thị trấn Cát Bà đã trả lại tài sản để quên trên xe ô tô cho du khách Lê Thanh Tùng, đến từ thành phố Thái Nguyên.

Vào khoảng 9h, sáng cùng ngày, anh Lê Thanh Tùng cùng đoàn lên xe ô tô biển kiểm soát 14L-01040 từ bến phà Cái Viềng để về khu du lịch Cát Bà. Khi đến khách sạn, anh Tùng biết mình để quên 1 ba lô trong đó có nhiều tư trang có giá trị và 1 điện thoại Oppo trị giá 8,5 triệu đồng trên xe ô tô. Anh đã báo cho Công an huyện để nhờ tìm lại tài sản.

Cũng cùng thời điểm đó, Công an huyện Cát Hải nhận được thông tin từ anh Bùi Trung Tuyến, là chủ xe ô tô biển kiểm soát 14L-01040 về việc lái xe thông báo có tài sản hành khách để quên trên xe. Công an huyện đã nhanh chóng kết nối để anh Tuyến trao trả lại toàn bộ tài sản cho khách du lịch.

Trước đó, chị Đinh Thị Thu, nhân viên bè nổi Hương Biển trong lúc dọn bàn cũng đã nhặt được 50 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại Iphone 7 của khách bị rơi tại bè. Sau quá trình tìm kiếm liên lạc, chủ bè nổi Hương Biển đã tìm và trả lại tài sản cho khách du lịch là chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, trú tại thành phố Hải Dương.

 Hành động đẹp của anh Tuyến cùng người lái xe và chị Thu tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cát Bà thân thiện, nghĩa tình trong lòng du khách.

(Nguồn: Trả lại tài sản cho du khách để quên trên xe ô tô //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 24/6/2019)

 

2.14. Khởi tố vụ án hơn 7 tấn ngà voi và vảy tê tê giấu trong container nhựa đường

Kinhtedothi - Công an TP Hải Phòng vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, về vụ 7 hơn tấn ngà voi và vảy tê tê vô chủ nằm tại cảng Nam Hải Đình Vũ.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm đối với lô hàng 3.446 kg ngà voi và 3.977 kg vảy tê tê vô chủ bỏ tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Hải Phòng.

Trước đó, ngày 12/4/2019 tàu Kota Johan chuyến OIU29N1NC đã nhập cảnh qua cảng Nam Hải Đình Vũ, phường Đông Hải 2 quận Hải An, Hải Phòng.

Lô hàng được đóng trong container số APZU2132941, trên vận đơn số DLR0102400, do Công ty cổ phần CMA CGM Việt Nam Chi nhánh tại Hải Phòng (hãng tàu) làm đại lý vận chuyển từ cảng Matadi và Pointe Noire (thuộc Nước Cộng hòa dân chủ Congo, châu Phi).

Trên vận đơn thể hiện 80 thùng nhựa đường (Drum plastic Resininst) do một đơn vị chuyên làm thủ tục đã gửi kho ngoại quan nhưng lại từ chối nhận hàng. Đến ngày 16/4/2019 Đội Kiểm soát hải quan đã ra quyết định khám lô hàng do có nhiều nghi vấn cất giấu các động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không giống như chứng từ đã khai báo.

Kết quả khám và giám định cho thấy ngoài 700kg nhựa đường đóng trong các thùng phuy xếp ngoài container, bên trong cất giấu gần 3,5 tấn ngà voi châu Phi, gần 4 tấn vảy tê tê. Đây là những sản phẩm nằm trong danh mục cấm buôn bán theo quy định của Công ước CITES.

Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên Cục Hải quan Hải Phòng đã chuyển hồ sơ, tang vật vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng để tiến hành khởi tố, điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/6, Công an TP Hải Phòng đã phát đi thông báo truy tìm chủ sở hữu của lô hàng trên. Trong thời gian 30 ngày, nếu không có đơn vị, cá nhân đến liên hệ để làm rõ nội dung trên sẽ xử lý theo pháp luật.

(Nguồn: Khởi tố vụ án hơn 7 tấn ngà voi và vảy tê tê giấu trong container nhựa đường //Vĩnh Quân //Báo Kinh tế và đô thị.- Ngày 14/6/2019)

 

2.15. Hải Phòng: Triệt phá cơ sở buôn bán, cho thuê các thiết bị công nghệ nhằm gian lận thi cử

Cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công cơ sở buôn bán, cho thuê các thiết bị công nghệ nhằm mục đích gian lận thi cử trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo báo Người Lao Động, ngày 13/6, cơ quan Công an thành phố Hải Phòng cho biết, qua công tác quản lý trên địa bàn, Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, triệt phá một tụ điểm chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ cho học sinh, sinh viên nhằm mục đích gian lận trong các kỳ thi.

Vào khoảng 10h ngày 12/6, các trinh sát phát hiện tại số nhà 59/36/84 đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân có một số thanh niên tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại đây, Công an phường Dư Hàng Kênh đã đề nghị các đối tượng trên về trụ sở để làm việc.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng phát hiện tại nhà này có chứa số lượng lớn các thiết bị công nghệ cao nghi được dùng để phục vụ việc gian lận thi cử.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an đã thu giữ 8 bộ tai nghe "siêu nhỏ" dạng hạt đậu; 17 bộ pin, 15 bộ tai nghe thường; 2 máy đọc thông tin; 10 dây cáp sạc cùng một số thiết bị công nghệ khác.

Đồng thời, phát hiện trong người Thành lưu trữ 2 CMND; 2 thẻ sinh viên, 3 giấy phép lái xe và 32 phiếu gửi chuyển phát nhanh.

Thông tin trên Infonet, tại cơ quan công an, bước đầu Đào Trung Thành khai nhận tất cả số thiết bị trên mua từ nguồn trôi nổi về chế tạo và cho thuê với giá dao động từ 100.000-150.000 đồng/bộ mỗi ngày.

Khách hàng của đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn.

Các thiết bị này hầu hết được sử dụng với mục đích gian lận thi cử.

Qua khai báo của Thành, những người có nhu cầu thuê sẽ đặt cọc bằng giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên… Ngoài ra, Đào Trung Thành cũng sẵn sàng bán và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cho những người có nhu cầu mua.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số thiết bị công nghệ trên để tiếp tục điều tra xử lý.

Liên quan đến sự việc, VOV cũng cho hay, đây không phải là lần đầu tiên đối tượng Đào Trung Thành bị bắt về tội cung cấp thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong thi cử.

Trước đó, ngày 1/6/2018, cơ quan Công an quận Lê Chân và Phòng PA83 (Công an Hải Phòng) cũng đã phát hiện tại cửa hàng điện tử do Đào Trung Thành thuê ở địa chỉ 9/36/84 đường Dân Lập (phường Dư Hàng Kênh) có một số thanh niên tụ tập, trao đổi để thuê các thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong thi cử.

(Nguồn: Hải Phòng: Triệt phá cơ sở buôn bán, cho thuê các thiết bị công nghệ nhằm gian lận thi cử //Báo Đời sống và pháp luật.- Ngày 13/6/2019)

 

2.16. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thu tiền trái quy định?

Kinhtedothi - Phản ánh với báo Kinh tế & Đô thị, một số DN trên địa bàn TP Hải Phòng cho biết, khi đến đăng ký tuyển dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động Thương Binh & Xã hội Hải Phòng) đã phải trả một khoản phí không theo quy định. Điều đáng nói nhân viên tại trung tâm này đã tự ý viết phiếu thu gửi cho DN.

Trao đổi với phóng viên, đại diện một DN cho biết thường xuyên đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để đăng tuyển lao động. Tuy nhiên, thay vì phục vụ và giúp DN đăng tuyển tại sàn giao dịch việc làm thì nhân viên của trung tâm này nói rằng, muốn đăng tin phải hỗ trợ một khoản tiền.

Cũng theo nguồn tin trên, DN này đã ủng hộ 500.000 đồng và được nhân viên trung tâm viết một phiếu thu không có dấu, không có chữ ký của giám đốc, kế toán. Trên thực tế, trung tâm này không có chức năng thu tiền của bất cứ cá nhân hay DN nào đến đăng ký tuyển dụng.

Liên quan đến vụ việc, bà Phan Thị Yến - Trưởng phòng Dịch vụ việc làm cho biết, trung bình mỗi tháng có khoảng 20 - 25 DN đến đăng ký tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm của trung tâm.

Bà Yến khẳng định: “Cho dù là DN hay cá nhân đến đăng ký tuyển dụng thì đều được miễn phí và không phải trả bất kỳ một khoản phí nào. Đây là theo quy định của nhà nước. Thế nhưng trung tâm vẫn phải làm băng rôn, biển hiệu. Việc DN hỗ trợ là không bắt buộc, có thể là 100.000, 200.000 đồng hoặc nhiều hơn là tùy DN. Còn khi DN yêu cầu có giấy tờ xác nhận đã hỗ trợ thì trung tâm chỉ có phiếu thu, cái này cũng đã giải thích cho DN rồi. Việc viết phiếu thu như trên là sai, là không đúng quy định. Số tiền thu được hàng tháng từ các DN sẽ dùng để bồi dưỡng tiền xăng xe cho anh em trong văn phòng”.

Ông Hồ Hải - Giám đốc trung tâm thừa nhận, phiếu thu không dấu nói trên được phát ra từ Phòng tư vấn - dịch vụ việc làm của trung tâm. Việc viết phiếu thu này là không hợp lệ và cần chấn chỉnh nhân viên trong thời gian tới.

Có thể thấy, cách giải thích như trên của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thiếu tính thuyết phục. Vì nhân viên của trung tâm đã thu một khoản tiền của các DN trong thời gian dài, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi về công tác quản lý tại đây. Sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của trung tâm cũng như Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hải Phòng.

Đã đến lúc cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ động cơ thu tiền trái quy định tại trung tâm này, qua đó tạo niềm tin cho người dân và DN trên địa bàn Hải Phòng.

(Nguồn: Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng thu tiền trái quy định? //Vĩnh Quân //Báo Kinh tế và đô thị.- Ngày 12/6/2019)

 

2.17. Thực hiện công tác thanh, kiểm tra Luật phòng, chống tác tại của thuốc lá: Nhiều ý kiến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm

(HPĐT)- Chiều 24-6, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thành phố (Sở Y tế) tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác thanh, kiểm tra Luật Phòng, chống tác tại của thuốc lá tại Hải Phòng.

Tại hội nghị, đại diện Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an thành phố), Cục Quản lý thị trường, Thanh tra Sở Văn hóa-Thể thao đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thanh, kiểm tra Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đại diện đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống tác hại thuốc lá các quận, huyện cũng nêu lên các thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp trong quá trình thực tế triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

(Nguồn: Thực hiện công tác thanh, kiểm tra Luật phòng, chống tác tại của thuốc lá: Nhiều ý kiến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/6/2019)

 

2.18. Tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động về phòng, chống ma túy”

Biên phòng - Từ ngày 18 đến 25-6, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường Thủy (PC68), Công an thành phố, Công ty cổ phần dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, cảng Hoàng Diệu tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động về phòng chống ma túy”.

Các đơn vị đã tuyên truyền được 4 buổi/30 lượt phương tiện tàu, thuyền cho 570 người dân; phát 700 tời rơi, tặng 30 áo phao cho ngư dân.

Trong đó gồm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; Luật Giao thông đường thủy; Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 3/7/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia.

Các hoạt động nói trên nhằm góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Biên phòng cửa khẩu cảng và cán bộ, đoàn viên, thanh niên, công nhân viên chức các cơ quan, doanh nghiệp khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng, ngư dân, thuyền viên, chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên vùng nước cảng tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống ma túy, tuyệt đối không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào môi trường công tác và môi trường lao động, sản xuất trên địa bàn khu vực cửa khẩu cảng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

(Nguồn: Tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động về phòng, chống ma túy” //Sơn Hà //Báo Biên phòng.- Ngày 25/6/2019)

 

III. KINH TẾ-XÃ HỘI; SẢN XUẤT KINH DOANH

3.1. Hải quan Hải Phòng khu vực I tăng thu ngân sách gần 6.400 tỷ đồng

(HQ Online) - Kết quả thu ngân sách của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (cập nhật từ đầu năm đến 19/5) đạt gần 10.127 tỷ đồng, tăng mạnh gần 167%, tương đương gần 6.400 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết, số thu tại đơn vị tăng mạnh trước tiên xuất phát từ mặt hàng ô tô nhập khẩu tăng nhảy vọt so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, từ đầu năm 2019 đến cuối tháng 5, riêng mặt hàng ô tô nhập khẩu đóng góp tới 6.562,4 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 6.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ đạt 446 tỷ đồng), tương đương tốc độ tăng trưởng gần 14 lần.

Như vậy, riêng nhóm hàng ô tô nhập khẩu đóng góp tới gần 65% tổng thu của toàn Chi cục trong cùng thời điểm.

Ngoài nguyên nhân khách quan do mặt hàng ô tô nhập khẩu tăng cao, để góp phần tăng thu ngân sách, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I cho biết, đơn vị luôn nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Với kết quả trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I là đơn vị đầu tiên trong 9 chi cục hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đạt được số thu ngân sách đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I, kết quả thu ngân sách nêu trên đạt gần 84% chỉ tiêu cả năm 2019 (12.100 tỷ đồng) và đạt 67,07% chỉ tiêu phấn đấu (15.100 tỷ đồng).

Năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I cũng là đơn vị thu ngân sách lớn nhất tại Cục Hải quan Hải Phòng với con số kỷ lục hơn 15.000 tỷ đồng.

(Nguồn: Hải quan Hải Phòng khu vực I tăng thu ngân sách gần 6.400 tỷ đồng //Thái Bình //Báo Hải quan.- Ngày 4/6/2019)

 

3.2. Hơn 360 ô tô điện Trung Quốc được miễn thuế qua cảng Hải Phòng

Dân trí Hơn 4 năm qua từ năm 2016, hải quan Hải Phòng đã làm thủ tục thông quan cho hơn 435 chiếc xe ô tô điện nhập về Việt Nam, trong đó chỉ có khoảng 74 chiếc phải đóng thuế, phí, hơn 80% còn lại là miễn thuế.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, số lượng xe ô tô điện trên không đươc cấp phép để tham gia giao thông đường bộ, chủ yếu được chạy trong các khu vui chơi giải trí, thể thao và khu công nghiệp, khu đô thị.

Với hơn 74 chiếc phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), giá trị đóng thuế của chiếc xe này khoảng 13 triệu đồng/chiếc, xe phải đóng thuế cao nhất là 46 triệu đồng.

Bốn chiếc xe phải đóng số tiền thuế TTĐB đắt nhất lên đến 46 triệu đồng/chiếc thuộc về sở hữu của Công ty TNHH Một Thành viên Duyên Hải thuộc Cục Kinh tế, Bộ Quốc Phòng.

Doanh nghiệp nhập nhiều xe điện nhất thuộc về Công ty TNHH Thung Lũng Vua với 123 chiếc, đăng ký kinh doanh ngành du lịch, tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Số xe này không phải đóng thuế TTĐB vì được thiết kế, chế tạo để sử dụng trong khu vui chơi, giải trí thể thao, không đăng ký lưu hành và tham gia giao thông.

Hiện hầu hết các loại xe điện chạy trong khu du lịch, khu đô thị... đều được nhập khẩu từ Trung Quốc, do Trung Quốc sản xuất. Trong khi đó các doanh nghiệp làm về xe hơi tại Việt Nam không sản xuất dòng xe này.

Theo quy định của Bộ Tài chính, từ năm 2015 nhiều dòng xe điện phục vụ các khu du lịch, khu đô thị và sân golf được miễn thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt khi vào Việt Nam. Điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu là không được tham gia giao thông, chỉ phục vụ đưa khách du lịch trong khu vực giới hạn, được quy định.

Cũng theo quy định của Bộ Tài chính, những chiếc xe điện bị đánh thuế TTĐB là xe tham gia giao thông, vận chuyển đường bộ. Những chiếc xe này bị đánh thuế TTĐB bằng 70% mức thuế suất thuế TTĐB của các dòng xe động cơ đốt trong chạy xăng và diesel thông thường.

Như vậy, với thuế suất thuế TTĐB tối thiểu 35% đối với xe động cơ đốt trong dung tích dưới 1.5L, xe điện có cùng chủng loạt quy chiếu có thể sẽ phải chịu thuế suất khoảng 25%.

Với những xe Hybrid, xe điện có cùng công suất quy chiếu với xe động cơ đốt trong dung tích xy lanh 2.0L, có thể sẽ phải chịu mức thuế từ 31% đến trên 40%. Mức thuế không hề rẻ nếu tính theo giá xe khai báo hải quan khi nhập về Việt Nam.

(Nguồn: Hơn 360 ô tô điện Trung Quốc được miễn thuế qua cảng Hải Phòng //An Linh //Báo Dân trí.- Ngày 9/6/2019)

 

3.3. 19 DN Hàn Quốc tại Hải Phòng ký kết thỏa ước lao động nhóm

Sáng ngày 8.6, tại Nhà hát thành phố, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể đa doanh nghiệp Hàn Quốc thuộc Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng).

Dự lễ ký kết có PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Mợi, đại diện các cơ quan chức năng và các DN Hàn Quốc trong khu Kinh tế Hải Phòng.

Bà Phạm Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng – cho biết: Từ năm 2014, Công đoàn KKT Hải Phòng được lựa chọn để thực hiện thí điểm giai đoạn 2 Dự án quan hệ lao động Việt Nam – Tổ chức quan hệ quốc tế ILO, trong đó thực hiện việc thương lượng và ký thỏa ước lao động nhóm của 5 DN Hàn Quốc trong KCN Tràng Duệ.

 Đến năm 2018, dự án tiếp tục được mở rộng, và Hải Phòng tiếp tục được  TLĐ và tổ chức ILO lựa chọn để xây dưng ký kết thỏa ước tập thể nhóm DN. KCN Tràng Duệ tiếp tục được lựa chọn, tập trung ở nhóm các DN Hàn Quốc. Theo đánh giá của tổ thương lượng, đây là “KCN có tỉ lệ DN chưa thực hiện đúng các quy định về thời giờ làm việc, chính sách LĐ nữ, quy chế nâng lương, việc đối thoại, ký kết TƯLĐTT có biểu hiện không thực chất, NLĐ không được tham gia ngay từ đầu vào đối thoại, thương lượng...”

“Chúng tôi vẫn xác định nội dung thương lượng để ký thỏa ước nhóm DN vẫn tập trung ở các vấn đề về tiền lương, điều chỉnh lương và một số phụ cấp khác không chỉ đảm bảo có lợi hơn cho NLĐ và còn mang tính cam kết thực hiện” – bà Hằng nói.

Kết quả, sau một năm thực hiện các bước, từ vận động, làm việc, thương lượng, đã có 19 DN đồng ý ký kết thỏa ước nhóm (tăng 14 DN so với thỏa ước nhóm ký kết năm 2016), trong đó, 13 DN có tổ chức công đoàn, 19/19 DN chưa có TƯLĐTT.

Thỏa ước nhóm được ký kết gồm 10 chương, 22 điều khoản có lợi hơn với NLĐ như tiền ăn ca 21.000 đồng/người/ngày; thưởng Tết thấp nhất 1 tháng lương; phụ cấp xăng xe 400.000 đồng/người/tháng; lao động nữ làm việc trong thời gian kinh nguyệt được tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định Luật Lao động; một tháng có ít nhất 1 tuần làm việc 40h...

 Đây là TƯLĐTT thể nhóm lần thứ 2 được các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai. Trước đó, TƯLĐTT nhóm lần thứ nhất được ký kết tháng 6.2016 với sự tham gia của 5 DN Hàn Quốc cũng thuộc KCN Tràng Duệ.

 PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại lễ ký kết đã đánh giá cao sự nỗ lực của Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, sự hợp tác thiện chí của 19 DN Hàn Quốc trong việc triển khai thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm DN. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, LĐLĐ TP Hải Phòng và Công đoàn Khu kinh tế TP tiếp tục mở rộng số lượng DN tham gia TƯLĐTT nhóm gắn với nâng cao chất lượng các bản thỏa ước.

Ông Phạm Văn Mợi, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh, TƯLĐTT nhóm được ký kết là cơ sở pháp lý quan trọng để người sử dụng lao động và đại diện tập thể NLĐ cam kết thực hiện tốt các nội dung được thương lượng, góp phần hạn chế tranh chấp lao động. Ông Mợi mong muốn thời gian tới, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng triển khai, giám sát việc thực hiện thỏa ước bảo đảm thực chất, hiệu quả cao. Đồng thời, nghiên cứu, nhân rộng mô hình TƯLĐTT nhóm với các DN Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản.... góp phần nâng cao hơn nữa phúc lợi cho người lao động ở những DN này.

(Nguồn: 19 DN Hàn Quốc tại Hải Phòng ký kết thỏa ước lao động nhóm //Báo Lao động.- Ngày 8/6/2019)

 

3.4. Hải Phòng: Vinfast khánh thành nhà máy sản xuất ô tô

Kinhtedothi - Sáng 14/6, tại KCN Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô VinFast, đánh dấu giai đoạn bước vào sản xuất hàng loạt ô tô mang thương hiệu Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng bày tỏ ngạc nhiên với những kết quả đạt được chỉ sau đúng 650 ngày kể từ khi Thủ tướng dự lễ khởi công Nhà máy này-2/9/2017. Sự thần tốc trong việc xây dựng Nhà máy ô tô Vinfast cho thấy một khát vọng lớn và cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trong những con người đã chung tay góp trí làm nên một dự án có thể gọi là kỳ tích của ngành ô tô Việt Nam cũng như trên thế giới.

Điều này chứng minh chân lý giản đơn, đó là chỉ có khát vọng và lý tưởng mới là động lực thôi thúc chúng ta hành động biến ước mơ thành hiện thực. Kết quả này không phải chỉ để minh chứng rằng người Việt Nam có thể làm được những điều mà thế giới làm được, quan trọng và thực tế hơn, nó đóng góp trực tiếp vào các thành quả kinh tế và xã hội của địa phương cũng như của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực để hướng tới mục tiêu một nước có nền công nghiệp phát triển và xã hội khá giả vào năm 2045.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, đã có một số ý kiến nghi ngờ về ý định thực sự của VinFast cũng như nhiều lo ngại về những rủi ro và thách thức mà Vinfast có thể gặp phải khi dám dấn thân vào một ngành công nghiệp mà thế giới đã có lịch sử hơn trăm năm phát triển, một ngành có quy luật đào thải gắt gao, tính cạnh tranh hết sức khốc liệt, một ngành mà bao nhiêu năm Việt Nam nỗ lực gầy dựng vẫn chưa thật sự đậu quả. Sự ra đời của Nhà máy ô tô VinFast hôm nay đã góp phần xóa tan một phần góc nghi ngờ ấy.

Nhân sự kiện này, Thủ tướng muốn nhắn nhủ 3 điều đến các doanh nhân Việt Nam và cả đội ngũ cán bộ công chức.

Doanh nhân Việt Nam phải có khát vọng cùng dân tộc với niềm tự hào sâu sắc về tiềm năng con người Việt Nam. Phải dám nghĩ dám làm, phải có tinh thần cách mạng dấn thân, nói phải đi đôi với làm, làm thì phải làm khẩn trương, làm đến nơi, đến chốn. Thủ tướng cho rằng sự thành công của VinFast có một ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế. Với Hải Phòng năm nay, tăng thu từ VinFast là 8.000 tỷ đồng và năm 2020 đạt trên 15.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, những chặng đường kế tiếp của VinFast sẽ không dễ dàng với rất nhiều thách thức ở phía trước. Trong ngành công nghiệp ô tô, VinFast cũng mới là “người lớn đi bên cạnh những gã khổng lồ” sừng sỏ trong ngành, một ngành có tính cạnh tranh rất cao và sự đào thải cũng rất nhanh chóng. Do đó, doanh nghiệp cần đi lên bằng sức mạnh nội lực của mình. Phải sẵn sàng gạt bỏ các khác biệt để hợp tác kể cả với đối thủ của mình và phải biết dựa vào những người khổng lồ thì mới có thể thành công.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn VinFast hãy chủ động liên kết và hợp tác với các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam như Thaco, Thành Công… để tăng sức mạnh cộng hưởng. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu xác lập vị thế vững chắc thị trường trong nước và sớm đưa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tiến ra khu vực và toàn cầu.

“Như mọi thông điệp trước đây, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành và là chỗ dựa cho tất cả những nhà đầu tư có năng lực, có bản lĩnh, chuyên nghiệp, khát vọng, uy tín và thực tế. Một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng, Chính phủ luôn luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, ủng hộ những doanh nghiệp, những doanh nhân như vậy”, Thủ tướng nói.

Ngành công nghiệp ô tô đòi hỏi nhiều thuộc tính gắt gao như sự tin cậy, tính bền bỉ, sự an toàn, tính tiện nghi, độ sang trọng và cả tính thực dụng. Mỗi thương hiệu ô tô đều phản ánh triết lý của nhà chế tạo. Trong thời đại cách mạng 4.0, VinFast phải đi tắt đón đầu các xu hướng thị trường và công nghệ. Đây chính là yếu tố quyết định thành công hay thất bại của bất kỳ ngành công nghiệp nào, trong đó có ngành ô tô, nơi có sự tích tụ tri thức và khởi nguồn của nhiều khám phá công nghệ phục vụ con người và lan tỏa cho nhiều ngành sản xuất khác. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển là chìa khóa để mở ra kho tàng tri thức vô tận và vô giá cho không chỉ VinFast mà còn chia sẻ, phổ biến cho cả Việt Nam.

VinFast sẽ có được sức mạnh, sự ủng hộ và tiếp sức của người Việt Nam một khi lợi ích của VinFast bền chặt với quyền lợi của khách hàng và vì lợi ích của Việt Nam.

Sự phát triển của VinFast không thể tách rời với nền công nghiệp phụ trợ của Việt Nam cũng như các tập đoàn ô tô toàn cầu như Toyota, Honda, Hyundai, Mercedes Benz, BMW… cũng như các tập đoàn công nghiệp lớn khác như Samsung, LG… Thủ tướng muốn VinFast đặt tầm nhìn của mình như một con sếu đầu đàn cho ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, một điểm yếu hiện nay của chính sách công nghiệp của chúng ta, với vai trò tiên phong như khẩu hiệu của VinFast đặt ra - tham gia dẫn dắt ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam đi lên.

Theo Thủ tướng, các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ lớn khi có tiềm lực về tài chính, thị trường, quản trị và nhân lực thì phải nhận lấy sứ mệnh công nghệ và công nghiệp của đất nước. Vingroup là một trong những doanh nghiệp thương mại và dịch vụ đầu tiên tuyên bố chiến lược mới, trở thành tập đoàn công nghệ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Chính phủ ủng hộ, khuyến khích và kêu gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam đi theo hướng này.

Thị trường Việt Nam là cái nôi cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nhưng để lớn lên và cạnh tranh được thì phải đi ra toàn cầu. Cạnh tranh toàn cầu là phép thử tốt nhất đối với doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp. VinFast phải cạnh tranh toàn cầu, đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đặt ra cho VinFast nhưng người dân Việt Nam cũng phải ưu tiêu dùng hàng Việt Nam. Tất nhiên chất lượng phải tốt, giá cả phù hợp, đó là thể hiện của tinh thần yêu nước, giúp Việt Nam vươn cao, vươn xa. VinFast có thể đi từ lắp ráp nhưng phải là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với khả năng “Make in Việt Nam”.

Chúng ta hãy đặt niềm tin vào VinFast nhưng cũng phải khắt khe hơn trong đánh giá VinFast, kể cả cơ quan quản lý và khách hàng Việt Nam. Vì đó là cách tốt nhất để VinFast trưởng thành và phát triển.

Với sự khánh thành Nhà máy VinFast, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính hãy đầu tư phát triển công nghệ, công nghiệp nước nhà, không chỉ vì tương lai của Việt Nam mà còn vì tương lai của các doanh nghiệp này, khi mà công nghệ và công nghiệp chính là câu trả lời cho sự phát triển bền vững của đất nước và doanh nghiệp.

Như vậy sau 21 tháng xây dựng và hoàn thiện – Nhà máy ô tô Vinfast đã đạt kỷ lục thế giới về tiến độ, đưa công nghiệp ô tô Việt tiến lên nấc thang mới về tự chủ sản xuất và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu dưới thương hiệu Việt – Vinfast.

Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast là hạng mục quan trọng nhất của Tổ hợp Sản xuất ô tô và xe máy điện Vinfast. Nhà máy này được khởi công từ 2/9/2017 xây dựng trên diện tích hơn 500 nghìn m2 trong tổng 335ha của toàn tổ hợp, đáp ứng xu thế công nghệ 4.0 – nhà máy sản xuất ô tô Vinfast đạt quy mô và độ hiện đại hàng đầu thế giới. Công suất thiết kế giai đoạn 1 là 250.000 xe/năm, giai đoạn 2 là 500.000 xe/năm, tốc độ 38 xe/giờ.

Bên cạnh đó Vinfast cũng là nhà máy ô tô đầu tiên tại Việt Nam sở hữu chu trình sản xuất toàn diện, đồng bộ và tự động hóa cao hàng đầu quốc tế với 6 nha fxuowngr gồm; xưởng dập, xưởng hàn thân vỏ, xưởng sơn, xưởng động cơ, xưởng phụ trợ và xưởng lắp ráp. Các xưởng được kết nối liên hoàn, tự động hóa với hàng nghìn robot ABB, trang bị hệ điều hành sản xuất thông minh Siemens và SAP nhằm mang lại hiệu suất tối ưu nhất.

Đây là nhà máy ô tô duy nhất tại Việt Nam làm chủ được các công đoạn cốt lõi, có năng lực tự sản xuất những cấu phần chính của một chiếc xe ô tô như thân võ, động cơ…Với năng lực tự dập, các tấm lớn (hơn 20 tấn cơ bản cho mỗi xe), có khả năng gia công, sản xuất động cơ tại chỗ theo tiêu chuẩn cao của Châu Âu – Vinfast đã khẳng định được vị thế của một nhà sản xuất ô tô độc lập.

Cùng với việc làm chủ chuỗi giá trị sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam, Vinfast còn xác lập kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới, với 21 tháng hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền sản xuất để đi vào sản xuất hàng loạt.

Trước đó vinfast xác lập các kỷ lục thế giới về khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện và phát triển thành công 3 mẫu xe ô tô sedan, SUV và xe cỡ nhỏ trong vòng 12 tháng. Vinfast còn xác lập kỉ lục về tiến độ triển khai dự án, lập kỳ tích trên thị trường ô tô với 10.000 đơn đặt hàng trước khi có xe thực tế một năm.

Cũng sau buổi lễ khánh thành này Vinfast sẽ tiến hành bàn giao những chiếc xe đầu tiên, vượt tiến độ cam kết với khách hàng khoảng 2 tháng. Vào ngày 17/6/2019 sản phẩm Vinfast fadil sẽ được bàn giao; cuối tháng 7/2019 sẽ bàn giao dòng sản phẩm là Lux A2.0 và Lux S A2.0.

Hiện Vinfast cũng đang khẩn trương thiết kế, dự kiến sẽ ra mắt 12 mẫu xe ô tô các loại máy điện trong năm 2019 và 2020.

(Nguồn: Hải Phòng: Vinfast khánh thành nhà máy sản xuất ô tô //Vĩnh Quân //Báo Kinh tế và đô thị.- Ngày 14/6/2019)

 

3.5. Hải Phòng phải là thành phố đi đầu trong nền kinh tế số của Việt Nam

Xây dựng Hải Phòng là trung tâm kinh tế phía Bắc, thành phố thông minh, các mô hình sản xuất và dịch vụ thông minh; phát triển công nghệ mới, nhất là công nghệ 4.0 và nền kinh tế số. Hải Phòng phải là một trong những thành phố đi đầu trong nền kinh tế số của Việt Nam, với quy mô phát triển ngang tầm với các thành phố lớn trong nước và trong khu vực.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Thông báo nêu rõ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng phát triển thành phố, Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, thế mạnh, tiềm năng, đề cao trách nhiệm, quyết tâm cao hơn trong việc xây dựng và phát triển Thành phố.

Cụ thể, về định hướng phát triển, xây dựng Hải Phòng là trung tâm kinh tế phía Bắc, thành phố thông minh, các mô hình sản xuất và dịch vụ thông minh; phát triển công nghệ mới, nhất là công nghệ 4.0 và nền kinh tế số. Hải Phòng phải là một trong những thành phố đi đầu trong nền kinh tế số của Việt Nam, với quy mô phát triển ngang tầm với các thành phố lớn trong nước và trong khu vực. Cùng với đó, phát triển hệ thống cảng biển hiện đại, sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút nhiều hãng hàng không mở thêm nhiều chuyến bay đi và đến với Hải Phòng. Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ Logistics lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch với tầm nhìn xa hơn cho Hải Phòng trong tương lai là thành phố có trình độ phát triển cao, nằm trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới, trong đó hướng đến phát triển không gian đô thị ngầm, hệ thống tàu điện ngầm, công viên cây xanh, vườn hoa, hồ nước và công trình kiến trúc có sức hấp dẫn mạnh mẽ, độc đáo gây ấn tượng với thế giới… tạo môi trường “sống, xanh, an toàn” cho người dân và du khách. Do vậy, tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho phát triển thành phố Hải Phòng; chú trọng đầu tư xây dựng nông thôn mới đảm bảo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng du lịch, dịch vụ, đô thị, các khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế; những khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc… để Hải Phòng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư và triển khai các dự án dịch vụ, du lịch mang thương hiệu tầm cỡ quốc gia, quốc tế để ngành du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố.

Phối hợp chặt chẽ, tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng và cả nước, nhất là tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Huy động các nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách, mô hình tốt để vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện của Hải Phòng. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện đại hóa, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng; công khai minh bạch quy hoạch, dự án, cơ chế, chính sách để nhân dân biết, đồng tình ủng hộ, thực hiện. Khai thác tối đa hiệu quả của các công trình hạ tầng đã đưa vào sử dụng. Khơi dậy khát vọng, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của người dân, nhất là trong thời đại 4.0.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể để gia tăng năng lực sản xuất của từng lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực còn tiềm năng phát triển, lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp hoặc giảm. Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hoá quy mô lớn, đặc biệt chú trọng hình thành các liên kết theo chuỗi hiệu quả và bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với thị trường; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ nông dân tại các vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ nhà máy chế biến nông sản.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất kinh doanh. Xây dựng các kênh tiếp nhận và xử lý hiệu quả, nhanh chóng ý kiến, phản hồi của người dân, doanh nghiệp, công khai kết quả tạo điều kiện cho người dân giám sát. Hải Phòng phấn đấu đạt thứ hạng cao nhất về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh.

Tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển kinh tế tư nhân:

Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ; công khai, minh bạch, ngăn chặn biểu hiện ”lợi ích nhóm”, “thao túng chính sách”. Tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển kinh tế tư nhân thông qua việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, được bảo vệ, khích lệ và trao cơ hội, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác.

Tập trung nguồn lực đầu tư tương xứng cho các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm môi trường sống an ninh, an toàn, văn minh, trong lành, đáng sống. Phát triển các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành một trọng điểm về phát triển khoa học - công nghệ, thu hút nhà khoa học, người tài về sống và lập nghiệp tại Hải Phòng. Nghiên cứu thí điểm thi tuyển một số chức danh, chọn cán bộ giỏi về công tác tại một số Sở, ngành để đóng góp tài năng cho Hải Phòng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của người dân, đẩy mạnh dân chủ cơ sở. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm chất, năng lực, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác cán bộ và trách nhiệm nêu gương. Tạo chuyển biến trong toàn hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất cao.

Chú trọng tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo. Củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm các tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, không để xảy ra điểm nóng.

(Nguồn:  Hải Phòng phải là thành phố đi đầu trong nền kinh tế số của Việt Nam //Chí Kiên //Báo Xây dựng.- Ngày 17/6/2019)

 

3.6. Hải Phòng: Đất cảng “chuyển mình” phát triển

THCL - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, đến nay, tình hình phát triển KT-XH TP. Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều đạt mức tăng trưởng cao - hoàn thành và vượt mức kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,25% (cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước) - phản ánh sự phát triển đột phá của kinh tế thành phố.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, nhiều DN lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn. Thu hút FDI cả năm 2018, ước đạt 2.400 triệu USD (tăng 152,84% so cùng kỳ và vượt 100% so kế hoạch năm). Tính đến ngày 29/5/2019, thành phố thu hút vốn đầu tư FDI đạt 438,73 triệu USD (bằng 35,48% cùng kỳ).

Kết cấu hạ tầng có những đột phá, đã khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án quan trọng; hạ tầng đô thị được nâng cấp, đầu tư mạnh mẽ; một số dự án chỉnh trang đô thị được hoàn thành. Chương trình xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh. Thành phố triển khai đồng loạt tại 65 xã với 355 công trình. Dự kiến trong năm 2019, Hải Phòng hoàn thành mục tiêu xây dựng các xã NTM trước 1 năm so kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Hải Phòng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, đối tượng chính sách có nhiều đổi mới.

Thành phố giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Hải Phòng đã xác định 4 trụ cột để phát triển kinh tế, gồm kinh tế biển, du lịch, công nghiệp và nông nghiệp. Qua đó, thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai các giải pháp phát triển kinh tế biển.

Năm 2018, tổng lượng khách du lịch đến thành phố đạt 7,8 triệu lượt (gấp 1,3 lần so với 2016, tăng bình quân 16,22%/năm), trong đó khách quốc tế là 859.000 lượt (gấp 1,14 lần so với 2016, tăng bình quân 2,75%/năm). Doanh thu du lịch đạt 3.549 tỷ đồng (gấp 1,6 lần so với 2016, tăng bình quân 17,89%/năm). Riêng tháng 5/2019, tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng ước gần 758.000 lượt (tăng 15,25% so cùng kỳ). Tổng số khách đi, đến cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong tháng 5, ước 255.000 lượt (tăng 6,84% so cùng kỳ).

Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm logistics quốc tế. Sau khi cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện đi vào hoạt động, thành phố càng khẳng định được vai trò đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, kết nối vùng đồng bằng sông Hồng với khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, công nghiệp ven biển tiếp tục tăng trưởng cao (một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp - IIP). Sản xuất công nghiệp được định hướng thu hút tập trung vào các khu, cụm công nghiệp đã xây dựng đồng bộ về hạ tầng, góp phần phát triển công nghiệp theo hướng tập trung, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Về nuôi trồng và khai thác hải sản, Hải Phòng đã thể hiện được vai trò trung tâm thủy sản ở miền Bắc. Sản lượng khai thác đứng thứ 2, sản lượng nuôi trồng đứng thứ 3 của vùng duyên hải Bắc Bộ; xuất khẩu thủy sản đứng thứ nhất ở miền Bắc.

Hàng năm, các cơ sở dịch vụ hậu cần thủy sản của Hải Phòng phục vụ cho khoảng 10.000 lượt tàu của 12 tỉnh, thành phố ven biển. Hải Phòng đang đẩy mạnh khai thác tại các vùng biển xa bờ, tàu thuyền khai thác thủy sản chuyển dịch theo hướng phát triển tàu khai thác khơi, giảm tỷ trọng tàu khai thác ven bờ...

(Nguồn: Hải Phòng: Đất cảng “chuyển mình” phát triển //Nguyễn Kiên //Báo Thương hiệu và công luận.- Ngày 20/6/2019)

 

3.7. Công ty Xăng dầu Khu vực III: Nỗ lực tạo dựng niềm tin

Sự tận tâm phục vụ khách hàng đi kèm với chất lượng sản phẩm cao chính là chìa khóa để Công ty Xăng dầu Khu vực III cạnh tranh và khẳng định vị thế của Petrolimex trên thị trường vùng đất Cảng.   

Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Với “sức vóc” ấy, Hải Phòng luôn luôn có nhu cầu rất lớn về năng lượng, đặc biệt là xăng dầu. Điều đó kéo theo số lượng doanh nghiệp đầu mối và bán lẻ mặt hàng này ngày càng đông đảo, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, Công ty Xăng dầu Khu vực III đã khẳng định được vị thế và niềm tin tuyệt đối của khách hàng nhờ vào chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ.

Vừa mới đây, người tiêu dùng rất chú ý tới thông tin một khách hàng Hà Nội đã gửi bức thư cảm ơn tới Petrolimex Hải Phòng. Cụ thể câu chuyện, khách hàng này đã liên hệ với công ty qua website để yêu cầu được trợ giúp chuyển đổi "Bản thể hiện của hóa đơn điện tử” thành "Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử" sau khi mua hàng tại cửa hàng xăng dầu (CHXD) Dương Kinh của công ty.

Đối với nhiều doanh nghiệp, các liên hệ qua website đôi khi bị “trôi” đến cả tuần, thậm chí cả tháng mới có hồi âm. Hơn nữa, công việc của các CHXD luôn bận rộn 24/24h nên dành thời gian giải quyết các vấn đề phát sinh không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nhưng theo phản ánh của khách hàng này, chỉ sau đó một lúc, chị Trần Bích Hường – cửa hàng trưởng CHXD Dương Kinh đã lập tức chủ động liên lạc với khách hàng. Từ thời điểm đó, chị Hường gọi điện, nhắn tin và trợ giúp khách hàng rất nhiều để hoàn thiện được hồ sơ thanh toán, góp phần quan trọng giúp khách hàng hoàn thiện nhiệm vụ.

CHXD Dương Kinh là một trong 56 CHXD và điểm bán lẻ của Petrolimex Hải Phòng. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời sát sao của lãnh đạo Petrolimex Hải Phòng, việc áp dụng “Quy trình bán hàng 5 bước tại CHXD” của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cùng với cơ sở vật chất hiện đại, khang trang và phong cách phục vụ khách hàng chu đáo, tận tâm thì trong năm 2017, CHXD Dương Kinh đã đạt 106 % so với kế hoạch năm; 6 tháng đầu năm 2018 đạt 125 % so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả đó có được một phần quan trọng là nhờ sự nhiệt tình và tận tâm của các nhân viên màu áo xanh như chị Hường đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sự tin yêu của khách hàng về cung cách phục vụ của công ty.

Và đó cũng là “bí quyết” làm nên tên tuổi của Petrolimex tại vùng đất này. Chia sẻ về điều đó, Ông Trần Minh Đức - Giám đốc công ty cho biết, giữa bối cảnh cạnh tranh với gần chục đầu mối nhập khẩu xăng dầu, uy tín và sự tin tưởng của khách hàng là yếu tố then chốt để công ty phát triển.

Song song với đó, công ty còn thực hiện hàng loạt giải pháp mang tính chiến lược. Trong đó, về mạng lưới bán lẻ xăng dầu, công ty tiếp tục nâng cấp, nâng cao năng lực kinh doanh, phong cách phục vụ khách hàng tại các đơn vị, các cửa hàng có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng hoàn thiện .

 Nhờ vậy, công ty đã góp phần làm ổn định thị trường, giữ vững khách hàng, đảm bảo đủ nguồn và không ngừng nâng cao sản lượng đặc biệt là sản lượng bán lẻ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Tập đoàn giao. Trong đó, năm 2018, tổng lượng xuất bán qua các kênh đạt hơn 276 nghìn m3. Riêng 5 tháng đầu năm 2019, chỉ tiêu này đã đạt hơn 106 nghìn m3.

Những con số đó đã khẳng định con đường bền vững mà Petrolimex Hải Phòng đang đi. Trên chặng đường ấy, sự hài lòng, tin cậy của khách hàng là giá trị cốt lõi, quan trọng đối với sự phát triển và thành công của Xăng dầu khu vực III.

(Nguồn: Công ty Xăng dầu Khu vực III: Nỗ lực tạo dựng niềm tin //Phương Viên //Báo Công thương.- Ngày 20/6/2019)

 

3.8. Dành tặng gần 100 triệu đồng cho trẻ em huyện đảo

Đây là số tiền được CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hải Phòng) quyên góp và vận động từ các nhà hảo tâm, dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng).

Theo đó, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đã cùng Nhóm thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương Hải Phòng trao tặng 110 suất quà là đồ dùng học tập cùng học bổng, trị giá trên 40 triệu đồng, cho các em thiếu nhi của thị trấn Cát Hải và Cát Bà (huyện Cát Hải) có hoàn cảnh đặc biệt, như mồ côi cha, mẹ, gia đình chính sách, hộ nghèo…

Đáng chú ý, sau khi tiến hành khảo sát, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự cùng các nhà hảo tâm đã dành tặng gia đình chị Trần Thị Hoa, ở thị trấn Cát Hải, số tiền gần 50 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà cấp 4 đã xây dựng nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng. Chị Hoa có hoàn cảnh éo le, một mình nuôi 2 con nhỏ, nghề nghiệp không ổn định, trong người mang nhiều bệnh tật.

Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Đại tá Lê Hồng Thắng cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm của những người lính hình sự trong sự nghiệp chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần mang đến cho các em ngày Tết thiếu nhi trọn niềm vui, động viên các em vượt lên khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập.

(Nguồn: Dành tặng gần 100 triệu đồng cho trẻ em huyện đảo //V. Huy //Báo Công an nhân dân online.- Ngày 2/6/2019)

 

3.9. Hải Phòng: Nông dân chung tay bảo vệ môi trường

(Dân Việt) Hưởng ứng "Ngày môi trường thế giới 5/6", Hội Nông dân Hải Phòng phát động phong trào chung tay hành động vì một “Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra” và tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Nông dân thu gom rác thải vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” tại Chi hội nông dân xã Đồng Thái, huyện An Dương.

  Ngăn chặn rác thải trên đồng ruộng:

Tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên khắp các quận, huyện ngoại thành, chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng không có chỗ chứa, nông dân vẫn tùy tiện vứt bừa bãi ngoài cánh đồng, trên đường đi, nơi pha thuốc, bờ mương, bờ ruộng… Vỏ thuốc bảo vệ thực vật tồn dư lâu năm, được vùi xuống lòng đất, không phân hủy được, ngấm vào mạch nước ngầm khiến môi trường đất và nước, không khí bị ô nhiễm.

Thực tế trên cũng là băn khoăn chung của các cấp Hội Nông dân Hải Phòng. Để chung tay góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng và giữ sạch môi trường sinh thái, trong những năm qua, Ban thường vụ Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để nâng cao ý thức của cán bộ, Hội viên nông dân phát huy tinh thần, chung tay bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20- NQ/HNDTW ngày 21/07/2014 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Nhiều phong trào, mô hình, cách làm đã đạt hiệu quả, có sức lan tỏa trong nông dân, thu hút đông đảo cán bộ, Hội viên nông dân tham gia phát động ngày chủ nhật xanh, vận động cán bộ hôi viên nông dân cuối tuần tham gia dọn vệ sinh ngõ xóm, phát quang cây xanh bụi rậm tránh che khuyất tầm nhìn, giảm thiểu tai nạn giao thông. Phát động các đơn vị tham gia trồng cây xanh trên các tuyến đường liên thôn, liên xã gắn với tuyến đường nông dân tự quản. Đặc biệt, hàng năm Ban thường vụ Hội Nông dân thành phố chỉ đạo mỗi xã thành lập một mô hình “ Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, Tổ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng”…

 Hoạt động thiết thực “Chống rác thải nhựa”:

Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu, các chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra với một túi nhựa chúng ta phải cần ít nhất 100 năm mới phân hủy được chúng, còn với một chai nhựa phải cần đến 200 năm.

Cùng với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 65% số lượng túi nilon phân hủy dùng tại các siêu thị và các trung tâm thương mại lớn.

 Nhận thấy tác hại của rác thải nhựa gây ra, Hội Nông dân các cấp trong thành phố Hải Phòng đã tích cực tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa” cho toàn thể cán bộ hội viên nông dân, đồng thời vận động người thân cùng thực hiện nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Bên cạnh đó tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao  nhận thức trong cơ quan, đơn vị , cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa, túi nilon nhằm thay đổi tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Đồng thời gắn các hoạt động bảo vệ môi trường với các hoạt động cụ thể như: Công tác thu gom phải gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức về rác, gắn trách nhiệm của người dân với ý thức của họ trong việc thực hiện nghiêm bỏ rác thải vào đúng nơi quy định, đúng thời gian.

 Đến nay, toàn thành phố đã gắn 424 tuyến đường “Nông dân tham gia quản lý”, thành lập được trên 800 mô hình “ Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, Hội nông dân các xã thị trấn chủ động đảm nhận và xây dựng các bể chứa và vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ở khu vực sản xuất tập trung.

Ông, Đỗ Đức Hòa – Ban thường vụ, Chủ tịch Hội Nông dân Hải Phòng cùng tham gia chương trình cũng chia sẻ với nông dân, ông nhấn mạnh: “ Để giải quyết vấn đề do rác thải nhựa gây ra đang là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội. Mô hình “Nông dân thu gom rác thải vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” cần nhân rộng tại khắp các địa phương trong thành phố. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của Hội nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường tại Hải Phòng”.

(Nguồn: Hải Phòng: Nông dân chung tay bảo vệ môi trường //Báo Dân Việt.- Ngày 5/6/2019)

 

3.10. Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển trong 5 tháng đầu năm 2019

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 4/6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo tại cuộc họp, thay mặt Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, đạt kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2019 ước tăng 24,21% so với tháng 5/2018, 5 tháng đầu năm tăng 23,06% so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 5 ước đạt 757,9 nghìn lượt, tăng 15,25% so với cùng kỳ, 5 tháng ước đạt 3.068,4 nghìn lượt, tăng 10,6%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5 ước đạt 6.869,5 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.909 tỷ đồng, 5 tháng ước đạt 35.541,1 tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ.

Thành phố tổ chức phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5, đặc biệt đã tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019 gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong mọi tầng lớp nhân dân và quảng bá được hình ảnh một thành phố Hải Phòng hấp dẫn, năng động, phát triển đột phá tới bạn bè và du khách trong và ngoài nước. Khánh thành Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Sơ sinh thuộc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa; xây dựng tuyến đường trục Hồ Sen - Cầu Rào 2; tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại Lô B - Dự án Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; xây dựng Nhà máy chế biến rau củ quả công nghệ cao Haphofood. Cùng với đó, công tác hỗ trợ xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh để cải tạo, nâng cấp hè, đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở còn chậm; công tác GPMB phục vụ một số dự án đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quản lý giáo dục còn hạn chế, xảy ra vụ việc vi phạm đánh học sinh gây bức xúc trong dư luận xã hội; dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao; đã tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019, cùng với đó là khánh thành, khởi công nhiều công trình, dự án lớn. Những kết quả đạt được trong nhiều lĩnh vực được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành cần tập trung cao đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt hơn nữa để triển khai Nghị quyết số 32 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra, những chỉ tiêu nào chưa hoàn thành hoặc có nguy cơ không hoàn thành cần đưa vào báo cáo tại các cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những chỉ tiêu về xã hội. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức các cấp; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; tập trung cho Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024; triển khai hoàn thành xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV...

(Nguồn: Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển trong 5 tháng đầu năm 2019 //Hoàng Tùng //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 4/6/2019)

 

3.11. Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi ngành y tế Hải Phòng năm 2019

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-2019 *28-7-2019), thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng về hoạt động công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn tại cơ sở, Công đoàn ngành y tế Hải Phòng vừa tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi ngành y tế Hải Phòng năm 2019”. Tham dự hội thi có các đồng chí: Đào Trọng Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; TS. Phạm Thu Xanh – Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng; Hoàng Thị Tuyết – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Hải Phòng. Cùng tham dự có Ban giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo, chủ tịch Công đoàn và đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Trải qua vòng thi sơ khảo, Ban Giám khảo đã chọn ra 12 thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi chung khảo. Tại vòng thi chung khảo, các thí sinh lần lượt trải 3 vòng thi: nghiệp vụ công đoàn, kỹ năng hoạt động công đoàn và phần thi tài năng.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, các thí sinh đã mang đến hội thi những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn thể hiện được tài năng, sự thông minh, khéo léo của các cán bộ công đoàn ngành Y tế.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải xuất sắc cho: Bệnh viện Trẻ em và Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng; 2 giải nhất: Trung tâm Y tế Kiến Thụy và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng; 2 giải nhì: Trung tâm truyền thông GDSK và Trung tâm Y tế Thủy Nguyên; 6 giải ba: Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Đồ Sơn, Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, Trung tâm Y tế An Dương, Trung tâm Y tế Lê Chân.

Hội thi là diễn đàn trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; đồng thời nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, kiến thức pháp luật, chế độ chính sách cho cán bộ công đoàn nhằm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

(Nguồn: Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi ngành y tế Hải Phòng năm 2019 //Hồng Hải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 6/6/2019)

 

3.12. Hải Phòng: Xã Tam Đa, Vĩnh Bảo xuất sắc trong công cuộc đổi mới

(THPL) - Xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng có diện tích đất tự nhiên là 560,07 ha với ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp. Dù phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động của cán bộ và nhân dân, Xã đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực giúp diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện.

Từ năm 2016 xã Tam Đa đã được UBND TP Hải Phòng công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới”, những năm tiếp theo xã tiếp tục nỗ lực phát triển theo  hướng tích cực với tỷ trọng kinh tế nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương nghiệp dịch vụ tăng nhanh. Xã đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, triển khai quy vùng sản xuất với 07 vùng sản xuất lúa chất lượng cao trên diện tích 125 ha, 05 ha sản xuất cây công nghiệp và trồng hoa; cơ giới hóa đồng bộ 120 ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2015 đạt 57 tỷ đồng. Vấn đề việc làm cho lao động tại địa phương được đảm bảo nhờ Xã đã chỉ đạo sát sao việc phát triển các nghề thủ công nghiệp, thương nghiệp dịch vụ như: Nghề nề, mộc, hàn, vận tải, khai thác vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư nông nghiệp,… đồng thời cho vay vốn, tạo điều kiện hoạt động thuận lợi cho các hộ gia đình, Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó, thu nhập của người dân dần ổn định, Tam Đa hiện là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất trong toàn Huyện.

Tổng thu nhập kinh tế trên toàn xã luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao Năm 2017 tổng giá trị sản xuất đạt 196.665 tỷ đồng tăng 11,5% so với năm 2016, đến năm 2018 giá trị đạt 222.232 tỷ đồng tăng 13% so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41.5 triệu đồng/người/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, tỷ trọng kinh tế nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương nghiệp dịch vụ tăng nhanh, trong đó thương nghiệp dịch vụ có bước tăng trưởng khá. Cơ cấu ngành nghề đến năm 2018 là nông nghiệp thủy sản 31%, công nghiệp xây dựng 44%, thương nghiệp dịch vụ 25%. Đã quy hoạch tổng thể KTXH của địa phương giai đoạn 2010-2020 và đến năm 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xã luôn tích cực vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác quản lý đê điều, nạo vét các công trình thủy lợi được quan tâm, không có úng lụt xảy ra trên địa bàn nên người dân yên tâm sản xuất đầu tư cho cây trồng và khai thác thủy sản. Quy hoạch vùng sản xuất và đưa nhiều cây trồng mới, cây có giá trị kinh tế cao vào xen vụ và mở rộng diện tích như cây thuốc lào, đậu đỗ, ngô đông, ớt xuất khẩu và 1 số cây vụ đông khác, nâng giá trị 1 ha canh tác lên 187.2 triệu/ha/năm… 

Hàng năm sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp dịch vụ trên toàn xã tăng từ 16% trở lên. Với định hướng phát triển ngành nghề như nghề nề, mộc, hàn, gia công, vận tải, xay sát, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư nông nghiệp… động viên người lao động tích cực đi làm ở các doanh nghiệp, hàng năm có gần 2.000 lao động đi làm việc ở các cơ quan, xí nghiệp, các doanh nghiệp có việc làm ổn định. Từ đó công tác xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội cũng liên tục được cải thiện, đến nay Tam Đa là một trong những xã của huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với toàn huyện Vĩnh Bảo, tổng kết năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,67%.

Công tác chính sách xã hội cũng được đặc biệt quan tâm cùng với hỗ trợ của nhà nước và các doanh nghiệp, đến nay toàn xã không còn nhà tranh, nhà tạm, nhà xuống cấp. Công tác giáo dục và đào tạo đạt khá toàn diện trên các bậc học, Tỷ lệ học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Hiện tại xã có 1 Trạm y tế được xây dựng kiên cố, có đủ phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, tỷ lệ người dân tham gia mua BHYT tự nguyện tại Tam Đa cao nhất huyện với 90% người dân tham gia. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được duy trì tốt đến nay xã là địa bàn trắng không có tai tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm. Thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ về cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ và đèn trời. Công tác quản lý đất đai, Vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên đảm bảo đúng luật, không có tranh chấp đất khiếu kiện phức tạp về đất đai và môi trường

Trên thực tế để đạt được những thành tích nêu trên, không thể không nhắc đến công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện rất tốt của UBND xã cùng các cấp các ngành trên địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận “Một cửa”. Thường xuyên rà soát tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Niêm yết công khai và thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính theo Bộ thủ tục hành chính của Thành phố, loại bỏ một số thủ tục không cần thiết để tạo điều kiện cho công dân, tổ chức đến cơ quan làm việc liên hệ giấy tờ được nhanh gọn.

(Nguồn: Hải Phòng: Xã Tam Đa, Vĩnh Bảo xuất sắc trong công cuộc đổi mới //Báo Thương hiệu và pháp luật.- Ngày 10/6/2019)

 

3.13. Hải Phòng bùng nổ các lớp học ngoại khóa dịp hè

Hè đến, những lớp học ngoại khóa ở Hải Phòng như đá bóng, bơi, võ, nhạc, vẽ… đang bùng nổ vì nhu cầu lớn của phụ huynh và học sinh.

Sau buổi bế giảng năm học 2018 - 2019 của Trường mầm non 5, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đầu tháng 6 vừa qua, nhiều phụ huynh học sinh nán lại với nhau để hỏi chuyện cho con đi học ngoại khóa trong hè.

Chị Phương Thảo (29 tuổi, ngụ phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) nói: “Nhà tôi còn cháu nhỏ 1 tuổi, cháu lớn nghỉ hè nữa thì không có người trông. Tôi muốn tìm môn gì vận động cho để con học cho khỏe, cũng là để giảm tải việc phải trông con”. Anh Thành (35 tuổi, ngụ xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) thì cho biết: “Vợ tôi là giáo viên, nghỉ hè mới có thời gian đưa con đi học thêm nên tranh thủ. Tôi đăng ký cho cháu học vẽ và múa trong cả tuần. Cháu theo được môn nào thì sẽ cho học tiếp lâu dài”.

Nhiều em nhỏ cũng thích thú với việc học những môn ngoại khóa trong dịp hè. Hớn hở xách giày vào sân bóng đá mini trong Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng để tham dự lớp bóng đá cộng đồng, Nguyễn Hải Vũ (13 tuổi, học lớp 7 Trường THCS Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) cho biết: “Cháu thích đá bóng lắm nhưng vì trong năm học bận quá không theo được, nay nghỉ hè thì đi học. Mấy bạn cùng lớp cháu cũng như vậy”.

Sau 15 ngày nghỉ hè, một số phụ huynh đã cho con đi học ngoại khóa tỏ ra hài lòng với quyết định của mình. Chị Vân Anh (27 tuổi, ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) chia sẻ: “Con tôi mới học võ taekwondo được mấy buổi nhưng đã thấy cháu tự tin hơn nhiều, và ít đòi mượn điện thoại để chơi game hơn trước. Ngoài ra, lúc con học, tôi có thời gian để làm thêm việc khác”.

Chính vì nhu cầu lớn của phụ huynh và học sinh mà các lớp học ngoại khóa, năng khiếu phải tăng số buổi học cũng như đội ngũ giáo viên. Anh Nguyễn Xuân Giang, Trưởng Bộ môn Sport Aerobic, Trung tâm huấn luyện vận động viên thành phố Hải Phòng, cho biết: “Bình thường chúng tôi chỉ có 1 lớp phong trào với 20 học sinh. Đến hè, số học sinh phong trào lên đến hơn 100 em. Chúng tôi phải tổ chức học cả tuần”.

Anh Nguyễn Trung Thành, phụ trách Trung tâm bóng đá Golden Stars, cho hay: “Số học viên của chúng tôi hiện là 600 cháu, tăng 300% so với trước hè, đông nhất từ trước tới nay. Có lẽ do hiệu ứng tích cực từ thành công của các đội tuyển bóng đá nam nên các cháu nhỏ thích đi học bóng đá hơn. Các cháu đi học mà cứ tíu tít nói chuyện với nhau về Quang Hải, Công Phượng hay Tiến Dũng”.

Tại các trung tâm học năng khiếu lớn của Hải Phòng như Cung Văn hóa thiếu nhi, Cung Văn hóa thể thao thanh niên, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, mỗi đơn vị cũng mở đến hàng trăm lớp cho hàng chục bộ môn. Học phí các môn dao động từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/tháng (học 3 buổi/tuần) hoặc 700.000 đồng đến 1,2 triệu/khóa/3 tháng.

Đông đúc nhất có lẽ là các lớp học bơi vì phụ huynh cho rằng đây là kỹ năng cần thiết phải trang bị cho con. Ông Phạm Ngọc Khánh, Trưởng bộ môn bơi, Trung tâm Huấn luyện vận động viên thành phố Hải Phòng, cho biết: “Bể bơi Hồ Sen, bể bơi Hạ Lý có đến 1.000 người đăng ký học bơi trong hè. Các bể bơi Bến Bính, Lạch Tray cũng phải 500 người. Một số quận huyện chưa có bể bơi cứng cũng đã lắp bể bơi mini để dạy bơi cho trẻ vì nhu cầu quá lớn”. Theo ông Khánh, môn bơi phải học vào mùa nóng nên hè đến thường quá tải, thiếu giáo viên giảng dạy. “Việc dạy bơi không đơn giải là ngoại khóa mà còn là vì nhiệm vụ phổ cập bơi toàn dân. Chúng tôi đang rất cố gắng tận dụng tối đa con người và thời gian để dạy được càng nhiều người càng tốt”, ông Khánh nói.

Đánh giá về hiện tượng bùng nổ lớp học ngoại khóa trong dịp hè, ông Phùng Dương, Phó giám đốc Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng, cho biết: “Các lớp đông vào dịp hè là do tâm lý phụ huynh muốn sử dụng thời gian nghỉ hè hiệu quả hơn, cách ly với các thói quen phụ thuộc vào điện thoại, tăng tính tương tác với các kỹ năng thực hành xã hội. Kết thúc dịp nghỉ hè, số lượng học viên giảm đáng kể, chủ yếu là học sinh, kín lịch học văn hóa nên không tiếp tục tham gia sinh hoạt được”.

Theo ông Phùng Dương, phụ huynh nên dựa trên sức khỏe, tâm lý và sở thích của các con để chọn lớp ngoại khóa, thay vì cố gắng nhồi nhét cho con. Điều đó sẽ giúp các con có hứng thú, phát huy được khả năng và theo đuổi bộ môn lâu dài.

(Nguồn: Hải Phòng bùng nổ các lớp học ngoại khóa dịp hè //Báo Thanh niên.- Ngày 17/6/2019)

 

3.14. Hải Phòng sẽ thả 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc

Hồ Tam Bạc nằm ở trung tâm thành phố, nước hồ tĩnh lặng, trong xanh phù hợp với việc thả thiên nga.

Ngày 19/6, ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, 30 con thiên nga trắng sẽ được thành phố thả vào hồ Tam Bạc trong 2 ngày tới.

Theo ông Ổn, việc thả thiên nga vào hồ Tam Bạc thực hiện dựa trên ý kiến đóng góp của người dân thành phố cũng như du khách; kinh phí nhập thiên nga từ nguồn xã hội hóa.

"Vừa qua thành phố thả thiên nga xuống sông Tam Bạc. Người dân nói nên thả thêm thiên nga xuống hồ ở cạnh sông để tạo cảnh quan vì mỗi nơi có vẻ đẹp riêng", ông Ổn nói.

Theo lãnh đạo quận Hồng Bàng, hồ Tam Bạc nằm ở trung tâm thành phố, hành lang quanh hồ lát đá granit, có ghế đá, cây xanh rợp bóng mát và hệ thống điện chiếu sáng; nước trong hồ tĩnh lặng, trong xanh phù hợp cho việc thả thiên nga.

Trước đó ngày 9/5, UBND thành phố Hải Phòng đã khánh thành dự án chỉnh trang sông Tam Bạc với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Thành phố chuyển hai tuyến phố Tam Bạc, Thế Lữ thành phố đi bộ và "ngăn" sông Tam Bạc thành nơi nuôi thả 40 con thiên nga trắng nhập từ Hà Lan.

Hồ Tam Bạc có chiều dài 600 m, sâu 3 m, diện tích mặt hồ rộng hơn 4,8 ha.

(Nguồn: Hải Phòng sẽ thả 30 con thiên nga vào hồ Tam Bạc //Giang Chinh //Báo vnexpress.net.- Ngày 19/6/2019)

 

3.15. Sách mở ra con đường thay đổi cuộc đời

Sáng 19.6, 'Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí - Khởi nghiệp kiến quốc' vùng biển đảo đã đến với đảo Bạch Long Vĩ, hòn đảo xa và khó đến nhất miền Bắc nước ta.

Tạm biệt huyện đảo Cô Tô xinh đẹp của tỉnh Quảng Ninh, Hành trình từ trái tim với sự tham gia của ca sĩ Minh Quân và ca sĩ Thái Thùy Linh đã vượt qua hơn 40 hải lý để đến với đảo Bạch Long Vĩ. Đảo Bạch Long Vĩ là huyện đảo có điều kiện khó khăn nhất của thành phố Hải Phòng vì khí hậu khắc nghiệt và thường xuyên có sóng to, gió lớn cản trở hành trình ra đảo. Tuy nhiên, đảo Bạch Long Vĩ lại có vị trí rất quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ cũng như hậu cần nghề cá phục vụ ngư dân bám biển, giữ biển. Chính vì vậy, rất nhiều người Việt Nam mong mỏi được đến với hòn đảo tiền tiêu này.

Hành trình trái tim cũng rất khát khao mỏng mỏi đến với Bạch Long Vĩ vì mang trong mình xứ mệnh cao đẹp là trao tặng tri thức, khởi dậy khát vọng lập nghiệp kiến quốc của thanh niên Việt Nam tại vùng biển giới hải đảo. Suốt hải trình 8 tiếng đồng hồ, những thành viên trong đoàn liên tục nhắc đến cái tên Bạch Long Vĩ như một động lực để tiến về phía trước.

Không chỉ thành viên trong đoàn Hành trình từ trái tim háo hức được bước chân lên đảo Bạch Long Vĩ mà các chiến sĩ, cán bộ, thanh niên xung phong, người dân tại đây cũng ngóng chờ đoàn đến “mất ngủ cả đêm” như lời của đại úy Hải quân Nguyễn Thế Phương, Chính trị viên Trạm ra đa 490 đóng trên đảo chia sẻ khi gặp đoàn Hành trình từ trái tim.

Sau khi được tàu cá của ngư dân đưa lên đảo, Hành trình từ trái tim đã đến thăm Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, đơn vị đã có 26 năm đóng quân trên đảo. Chia sẻ với Hành trình trái tim, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, ông Phạm Văn Tá nói: “Món quà gồm những quyển sách quý mà Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn thận chắt lọc rồi được Hành trình từ trái tim vượt sóng, vượt gió đến đảo tặng cho cán bộ chiến sĩ thật là đáng trân trọng. Chúng tôi sẽ đưa những quyển sách đó vào chương trình đọc hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng của đơn vị. Những quyển sách này sẽ giúp cán bộ chiến sĩ có thêm kiến thức, điều đó không chỉ tốt cho bản thân mà chúng tôi còn chắt lọc kiến thức để chuyển giao, tuyên truyền cho người dân nhằm phục vụ cuộc sống cũng như phát triển kinh tế biển đảo”.

Chia tay cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Hành trình từ trái tim tiếp tục đến thăm và trao sách quý trong Tủ sách nền tảng đổi đời mà Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa Hải quân 490, Nhà đèn Bạch Long Vĩ, Trạm trinh sát Hải quân. Đi đến đâu, Hành trình từ trái tim cũng nhận được tình cảm trân quý từ các cán bộ, chiến sĩ.

Sau khi đến thăm các đơn vị bộ đội, hải quân trên đảo Bạch Long Vĩ, Hành trình từ trái tim đã có buổi giao lưu và tặng sách rất đặc biệt tại Tổng đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ. Đây là buổi giao lưu có bộ đội, hải quân, thanh niên xung phong, công an và thanh niên trên đảo. Sau khi nghe tiến sĩ Trần Hữu Đức, Giám đốc đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp của các vĩ nhân thế giới trong mật mã thành công, Hành trình từ trái tim đã nhận được nhiều câu hỏi thú vị về sách tới từ các bạn trẻ.

Cầm trên tay quyển sách Nghĩ giàu làm giàu, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn phòng thủ đảo Đỗ Khắc Hưng đã hỏi: “Làm thế nào để đọc tốt và hiện thực hóa quyển sách này”. Câu hỏi đầy thực tế này được tiến sĩ Trần Hữu Đức trả lời: “Bạn hãy đọc từng trang, từng chương. Đọc đến đâu thì ghi lại những điều mình tâm đắc. Đọc hết 1 chương thì xem lại ghi chú và đọc lại một lần nữa. Bạn sẽ ngẫm ra được nhiều điều. Cứ làm thế cho những phần còn lại của quyển sách”.

Trong khi đó, ca sĩ Thái Thùy Linh, người coi sách là người thầy quan trọng nhất của cuộc đời mình cho rằng: “Trước hết bạn phải có quyết tâm để đọc quyển sách đó. Bạn nên tranh thủ đọc bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, đọc đến thỏa thích rồi mới xem lại những điều mình ấn tượng nhất. Sau khi đọc, bạn hãy so sánh với hoàn cảnh của mình để tìm ra giá trị lõi của bạn thân. Có một thực tế là nếu chỉ đọc 1 quyển sách thì bạn chưa thể thành công được. Tuy nhiên, cuốn sách đó sẽ mở ra cho bạn niềm yêu thích và sự tò mò với những cuốn sách khác rồi một hành trình mới sẽ mở ra. Hay nói theo một cách khác là sách sẽ mở ra hành trình thay đổi cuộc đời bạn”. Thái Thùy Linh cũng khuyên các bạn trẻ rằng hãy đọc quyển Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách, một trong 5 quyển sách quý mà Hành trình từ trái tim trao tặng trước khi khởi nghiệp bởi vì “muốn khởi nghiệp các bạn phải tin vào việc mình làm, phải luôn nghĩ là sẽ thành công, Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách sẽ giúp bạn có khát vọng đó”, Thái Thùy Linh chia sẻ.

(Nguồn: Sách mở ra con đường thay đổi cuộc đời //Lê Tâ //Báo Thanh niên.- Ngày 20/6/2019)

 

3.16. Cải tạo 15 tuyến đường khu vực nội thành: Làm đẹp khu vực trung tâm thành phố

Cuối tháng 6-2019, hàng chục tuyến đường khu vực trung tâm thành phố sẽ được trải thảm bê tông nhựa toàn bộ phần mặt đường. Đây là đợt thứ 2 trong chương trình cải tạo 116 tuyến đường nội thành, dự kiến hoàn thành trong năm 2019. Trước đó, Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) thí điểm trải thảm nhựa 6 tuyến đầu tiên đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Những ấn tượng tốt đẹp:

Từ rất lâu, những hộ dân sống ở các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Phạm Minh Đức, Trần Bình Trọng, Minh Khai... mới lại được thấy cảnh máy lu hoạt động thông đêm để trải thảm nhựa toàn bộ phần mặt đường. Đó là đợt thí điểm đầu tiên trải thảm 6 tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố trong chương trình cải tạo, nâng cấp 120 tuyến đường của thành phố năm 2019. Chỉ sau thời gian ngắn, mặt đường ngày trước được thay thế bằng lớp bê tông nhựa mịn, xe đi không một vết gợn dưới bánh. Vài ngày sau, phần nhựa đường giáp với vỉa hè được cắt tỉa và đan rãnh thoát nước gọn gàng, sạch đẹp. Đi êm thuận và an toàn, đó là những cảm nhận đầu tiên của người điều khiển xe qua khu vực mới được cải tạo lại mặt đường.

Phó giám đốc Sở GTVT Hoàng Triệu Hùng cho biết, quá trình triển khai cải tạo thí điểm 6 tuyến phố được đông đảo người dân ủng hộ, điều đó thể hiện ở việc phối hợp di chuyển xe đỗ ra khỏi khu vực, nhường mặt đường cho các đơn vị thi công. Đó là một trong những điều kiện để việc thi công thí điểm trước 6 tuyến phố hoàn thành nhanh chóng. Cũng theo ông Hùng, trong đợt thi công thí điểm 6 tuyến phố đột nhiên xuất hiện mưa dài ngày, một số tuyến phải dừng thi công, hết mưa mới thi công được để bảo đảm chất lượng. Cho đến thời điểm này, mặt đường của 6 tuyến thí điểm đều bảo đảm chất lượng thiết kế, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.

Đại diện đơn vị thi công là Công ty CP tập đoàn Việt Úc cho biết, quá trình thi công nhà thầu luôn tuân thủ các quy định và được sự giám sát chặt chẽ của Sở GTVT và đơn vị tư vấn giám sát, do đó quá trình thi công gắn tiến độ với chất lượng công trình. Có ngày thảm nhựa trộn sẵn sàng đưa ra thi công nhưng trời bất chợt đổ mưa, phải dừng thi công, vài chục đến hàng trăm tấn bê tông nhựa đã trộn phải bỏ đi không sử dụng được. Theo đánh giá của người dân thành phố qua hệ thống mạng xã hội, các tuyến đường mới được cải tạo lại không chỉ làm đẹp thêm hình ảnh của thành phố  mà thuận lợi hơn cho người tham gia giao thông. Đối với những tuyến đường mới đảo chiều, việc cải tạo này còn hỗ trợ cho nhân dân tham gia giao thông tốt hơn, an toàn hơn.

Đẩy nhanh tiến độ:

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ngay từ đầu năm 2019, UBND thành phố yêu cầu ngành GTVT Hải Phòng thực hiện chương trình cải tạo 120 tuyến đường trong thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, trong đó có 116 tuyến đường nội thành, nhằm nâng tầm diện mạo đô thị, tạo thuận lợi cho người dân. Từ tháng 4-2019, Sở GTVT triển khai thí điểm 6 tuyến phố mang lại hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở thành công của việc thí điểm 6 tuyến đường, Sở GTVT trình thành phố làm tiếp 15 tuyến phố quanh khu vực dải trung tâm thành phố gồm: Trần Phú, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, các tuyến đường ngang dải trung tâm…Đến thời điểm này, các điều kiện thi công cơ bản hoàn tất, dự kiến sẽ triển khai ngay cuối tháng 6-2019. Việc cải tạo lại các tuyến đợt này chủ yếu tập trung vào trải thảm mặt đường, làm rãnh thoát nước hai bên đường. Một số hạng mục chồng lấn trên mặt đường như cây xanh, hố ga, công trình ngầm… đơn vị thi công sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý để cùng tham gia.

Quá trình triển khai thi công 15 tuyến đường tiếp theo được thực hiện theo cách của đợt thi công 6 tuyến trước, là tập trung thi công vào ban đêm những tuyến đường có mật độ giao thông cao. Đối với những tuyến có mật độ giao thông thấp hoặc đường rộng có thể thi công ban ngày, bằng cách chia theo phần đường xe chạy để thi công, không để ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Theo kế hoạch tiến độ, 15 tuyến phố sẽ được cải tạo, trải thảm bê tông nhựa trong khoảng 90 ngày, tuy nhiên, với những điều kiện về cơ sở vật chất, kinh nghiệm của đợt thực hiện 6 tuyến thí điểm và nhận được sự ủng hộ của nhân dân, Sở GTVT quyết tâm thực hiện 30-45 ngày, giảm một nửa thời gian so với kế hoạch tiến độ…

Theo giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đức Thọ, sau hơn 2 tháng đổi chiều đường Cầu Đất và các tuyến phố lân cận, tình hình giao thông trong khu vực nội thành Hải Phòng ổn định, giảm ùn tắc. Đó cũng là cơ sở để thực hiện cải tạo mặt đường được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đối với một số tuyến sau khi đảo chiều nhưng còn bất cập về vạch kẻ đường và biển báo, sau khi thực hiện cải tạo các tuyến đường trong khu vực nội thành, ngành GTVT Hải Phòng sẽ tổ chức kẻ lại vạch và đặt biển báo nhằm bảo đảm đồng bộ, thuận lợi cho nhân dân.

(Nguồn: Cải tạo 15 tuyến đường khu vực nội thành: Làm đẹp khu vực trung tâm thành phố //Mai Lâm //Báo Hải Phòng.- Ngày 26/6/2019)

 

IV. VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH

4.1. Bế mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019

NDĐT - Liên hoan âm nhạc ASEAN – 2019 đã khép lại cuối tuần qua tại TP Hải Phòng, với hơn 90 tác phẩm âm nhạc - đã được hơn 150 nghệ sĩ từ sáu quốc gia ASEAN trình diễn thành công.

Tham dự Lễ Bế mạc có ông Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Thành viên Ban Chỉ đạo Liên hoan; PGS,TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Thành viên Ban Chỉ đạo Liên hoan; NSND Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo – Trưởng ban Tổ chức Liên hoan; ông Lê Văn Quý - Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng…

Thay mặt Hội đồng Nghệ thuật phát biểu tổng kết Liên hoan, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng khẳng định: “Liên hoan âm nhạc ASEAN là hoạt động hết sức cần thiết được duy trì, mở rộng, nâng cao về quy mô chất lượng nhằm tăng cường giao lưu quan hệ, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước trong khối ASEAN, thông qua đó khẳng định văn hoá nghệ thuật có vai trò quan trọng đóng góp cho sự phát triển chung vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng. Cũng là dịp để các nghệ sĩ nước chủ nhà Việt Nam giới thiệu các giá trị nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và phong phú của quốc gia mình với bạn bè quốc tế, là cơ hội để các nghệ sĩ trong nước tham gia giao lưu, học hỏi tinh hoa âm nhạc của các nước ASEAN, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng”.

Hội đồng Nghệ thuật đã chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất để trao giải. Kết quả có 12 tiết mục đạt Huy chương Vàng, 19 tiết mục đạt Huy chương Bạc.

Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao các giải: “Nghệ sĩ xuất sắc nhất” cho Nguyễn Thu Thủy- Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, TP Hồ Chí Minh; giải “Đơn vị nghệ thuật được yêu thích nhất” Đoàn Kịch nghệ Klasin (Thái-lan) và Đoàn Nghệ thuật quốc gia Lào.

(Nguồn: Bế mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019 //Báo Nhân dân ĐT.- Ngày 3/6/2019)

 

4.2. Trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng Chu Tâm Huy: Vui mừng, phấn khởi và học hỏi được nhiều điều

Trong tổng số 12 huy chương vàng, 19 huy chương bạc được trao tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Âm nhạc ASEAN-2019 diễn ra vào tối 31-5, Đoàn Ca múa Hải Phòng xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Bên lề sự kiện, phóng viên Báo Hải Phòng có cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Chu Tâm Huy, Trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng về những thành tích tập thể, nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn đạt được.

- Anh có thể cho biết cảm xúc của mình với những kết quả Đoàn đạt được trong Liên hoan Âm nhạc ASEAN -2019?

- Cảm xúc của tôi lúc này rất vui mừng, phấn khởi, hài lòng về kết quả các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Đoàn đạt được. Trong đó, hai tiết mục đơn ca huy chương vàng gồm “Gọi cha mùa bão”, “Bạch Đằng Giang” và hai tiết mục huy chương bạc gồm đơn ca “Đàn bầu”, tốp ca nam nữ “Hải Phòng hướng ra biển lớn” phản ánh rõ sự trưởng thành của các nghệ sĩ với sự hỗ trợ đắc lực của dàn nhạc của Đoàn. Trong đó, tác phẩm “Bạch Đằng Giang” do nghệ sĩ Đặng Nhất Mai sáng tác, nghệ sĩ Cao Xuân Dũng phối khí và ca sĩ Tuấn Long thể hiện có nội dung ca ngợi về Đức Thánh Trần với âm nhạc hùng tráng. “Gọi cha mùa bão”, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Cừ, do NSƯT Khánh Hòa thể hiện là một câu chuyện đẹp, đầy xúc động về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, tình cha con. Ca khúc “Đàn bầu”, cũng của nhạc sĩ Lê Minh Cừ, do nghệ sĩ Khánh Ngọc thể hiện (nghệ sĩ Hoàng Minh Phương chơi đàn bầu) nói về tình yêu với nghệ thuật truyền thống được thể hiện bằng âm nhạc, ca từ  ngọt ngào. Ca khúc “Hải Phòng hướng ra biển lớn” do tôi sáng tác, do tập thể nghệ sĩ diễn viên ca nhạc của Đoàn biểu diễn, thể hiện niềm tin, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên lộ trình đưa Hải Phòng vươn ra biển lớn.

Có thể nói, 4 tác phẩm đoạt huy chương vàng, bạc kể trên là 4 tác phẩm xuất sắc, ghi dấu ấn cá nhân của các nghệ sĩ thể hiện nhưng được đặt trong tổng thể chung là chương trình nghệ thuật gồm 8 tác phẩm với chủ đề xuyên suốt là “Chuyện kể bên dòng sông huyền thoại”, nhằm ca ngợi, tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng. Bên cạnh thành công về mặt nội dung và nỗ lực hết mình của các nghệ sĩ vượt qua khó khăn về điều kiện vật chất và thời gian tập luyện, tôi cho rằng chương trình biểu diễn dự thi của Đoàn Ca múa Hải Phòng đạt tiêu chí về nghệ thuật khi mạnh dạn đưa âm nhạc truyền thống phối hợp âm nhạc đương đại để thể hiện thành âm nhạc dân gian đương đại. Đó là sự kết hợp của các loại nhạc cụ truyền thống và hiện đại, như: Đàn tranh, đàn bầu, sáo, kèn, trống, đàn nhị, đàn nguyệt và đàn ghi-ta.

- Theo dõi suốt 5 đêm biểu diễn dự thi của 9 đoàn nghệ thuật, nhà hát trong và ngoài nước, Đoàn Ca múa Hải Phòng học hỏi được điều gì?

- Đây là năm đầu Đoàn được tham gia biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc ASEAN, lại là 1 trong 4 đoàn nghệ thuật trên cả nước được lựa chọn, cũng như đại diện cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố để biểu diễn, tập thể nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn đều cảm thấy vinh dự, háo hức. Chúng tôi xác định đây là cơ hội để giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bởi mỗi một vùng, địa phương, đất nước có màu sắc văn hóa riêng. Qua liên hoan này, các nghệ sĩ của Đoàn được khám phá, thưởng thức các nền văn hóa đặc trưng của 6 nước trong khu vực cũng như các vùng, miền của Việt Nam. Với tư cách là trưởng đoàn nghệ thuật, tôi xem tất cả các phong cách dàn dựng, biểu diễn một chương trình nghệ thuật của các đoàn bạn, vì mỗi chương trình, tiết mục biểu diễn đều là những tinh hoa của từng vùng miền, đất nước, qua đó đúc rút những kinh nghiệm quý cho bản thân trong công việc.

- Trân trọng cảm ơn anh!                                                                                 

(Nguồn: Trưởng Đoàn Ca múa Hải Phòng Chu Tâm Huy: Vui mừng, phấn khởi và học hỏi được nhiều điều //Việt Hoàng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/6/2019)

 

4.3. Đến 28-5-2019: 272 tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác “Hải Phòng – Khát vọng vươn lên”

  (HPĐT)- Sau 6 tháng phát động, đến ngày 28-5, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác “Hải Phòng – Khát vọng vươn lên” nhận được 272 tác phẩm của 5/6 loại hình dự thi bao gồm: văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu của 267 tác giả. Trong đó có 225 tác giả đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, 42 tác giả là người địa phương khác. 

Theo thống kê, 67,6% tác phẩm nhận được thuộc thể loại văn học; 29,2% thuộc thể loại âm nhạc; 3,2% là tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu; chưa có tác phẩm điện ảnh. Cụ thể: có 135 tác phẩm thơ; 41 truyện ngắn và ký; 76 tác phẩm âm nhạc; 17 tác phẩm nhiếp ảnh và mỹ thuật; 2 tác phẩm chèo và 1 tác phẩm kịch.

Đánh giá sơ bộ của Ban Tổ chức cho thấy, có một số tác phẩm đạt giá trị tốt về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Tiêu biểu như thơ “Đến với niềm mơ ước” của Thi Hoàng; “Hải Phòng tầm cao mới” của Phạm Vũ Sinh; “Hải Phòng quê tôi” của Lê Đắc Phước; “Bức tranh quê hương” của Nguyễn Thị Ánh Tuyết; “Thấy không em Hải Phòng ta đó” của Minh Hoạt và Ngọc Anh… Trong loại hình âm nhạc có các tác phẩm nổi bật như: Hải Phòng tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Quang Sáng); Những cây cầu thành phố (Nguyễn Đức Chính); Hải Phòng ngày mới (Nguyễn Ngọc Sơn); Hải Phòng thành phố của những ước mơ (Nguyễn Tôn Nghiêm)… Ở loại hình truyện ngắn, một số truyện được đánh giá cao như “Con rồng Hải Phòng trở mình bay cao” (PHạm Xuân Hiếu); “Thành phố đỏ” (Phạm Ngọc Chuẩn); “LỬa mới” (Triệu Thị Tuyết Nhung); “Hải Phòng – Những dấu ấn từ khát vọng” (Hoàng Văn Hênh)…

Trong loại hình nhiếp ảnh có tác phẩm “Cánh chim của biển” (Vũ Văn Nhang) và “Vươn ra biển lớn” củaNamTiến…. Loại hình mỹ thuật nổi bật với tác phẩm “Hải Phòng – Thành phố Hoa Phượng đỏ” (Giang Bá Phiến); “Đường tới tương lai” (Đặng Hướng); “Bay lên cùng thành phố” (Trần Thanh Long)… Loại hình chèo có tác phẩm “Tôi đến Tràng Kênh xây nhà máy mới” (Nguyễn Hồng Minh)…

Hiện, Ban Tổ chức tiếp tục nhận tác phẩm dự thi thuộc các loại hình nghệ thuật đến hết ngày 30-6-2019. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy, số 128 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Email: huongtxbtg@gmail.com. Điện thoại: 080.371173, 0983021009./.

(Nguồn: Đến 28-5-2019: 272 tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác “Hải Phòng – Khát vọng vươn lên” //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/6/2019)

 

4.4. Gala “Bay lên tuổi thần tiên” – tỏa sáng giấc mơ nhí Hải Phòng

DNHN - Chào mừng ngày Tết thiếu nhi 1/6, hòa cùng sân chơi sôi động dành cho thanh thiếu nhi cả nước, thành phố Hải Phòng đã đem tới một đêm nhạc hoành tránh mang tên “Bay lên tuổi thần tiên”.

Với sự góp mặt của những gương mặt thành danh trong các cuộc thi âm nhạc nhí như: Hồ Văn Cường – quán quân Vietnam Idol nhí năm 2016; Hà Quỳnh Như – quán quân Giọng hát Việt nhí năm 2018; Hiền Trân – quán quân Thần tượng tương lai 2017; Khánh An – top 10 Thần tượng tương lai; Khánh Linh – quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2018 và đặc biệt là sự góp mặt của những gương mặt làm rạng danh chủ nhà Hải Phòng: Phạm Linh Phương, Lê Quang Diễn ...

Mở đầu đêm ca nhạc là bài hát “Hello Việt Nam” với sự thể hiện của cặp đôi thành công từ chương trình Thần tượng tương lai, bé Khánh An và Phạm Linh Phương. Khánh An là cô bé lọt vào top 10 của chương trình, với giọng ca trong trẻo đầy tình cảm, trong khi đó Phạm Linh Phương lại có giọng hát đầy nội lực và cảm xúc.

Sau khi cùng tham gia Thần tượng tương lai năm 2017, Linh Phương, Khánh An, Quang Diễn trở thành những người bạn thân thiết, có nhiều dự án âm nhạc kết hợp cùng nhau. Ngoài “Hello Việt Nam” có thể kể đến “Quê mẹ” với giọng song ca Khánh An – Quang Diễn. Diễn có một gương mặt cực kỳ dễ thương, sở trường là những bài hát mang âm hưởng dân ca. Em chính là niềm tự hào của thiếu nhi thành phố Cảng, đã để lại ấn tượng với công chúng cả nước với những nhạc phẩm ngọt ngào sâu lắng. Quang Diễn đem tới chương trình làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh “Ba quan mời trầu” như một lời mời gọi thân mật dành cho toàn thể người xem.

Cùng xuất hiện giao lưu với hai người em thân thiết của mình, Phạm Linh Phương thể hiện ca khúc “Chảy đi sông ơi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương bằng giọng ca đầy nội lực và cảm xúc, như rót  những thanh âm trong trẻo cao vút vào sâu tận đáy lòng người nghe. Từng ca từ lên nốt cao chót vót thừa sức làm cho những khán giả khó tính nhất cũng phải nổi da gà. Linh Phương là giọng ca vàng suốt nhiều năm nay của lớp thanh thiếu nhi thành phố, em xuất sắc đạt giải 3 chương trình Thần tượng tương lai 2017, 5 năm liền là Sơn ca đầu đàn của thành phố Hải Phòng, không những vậy còn đoạt giải Thí sinh triển vọng của Hải Phòng Sao Mai 2018.

Tiếp theo chương trình là giọng ca nhí nhảnh nhiều sức sống của cô bé hạt tiêu Hiền Trân – quán quân Thần tượng tương lai. Em là cô bé đến từ miền Tây nhưng có thể thể hiện nhiều ca khúc dân ca khắp 3 miền. Tới chương trình đêm nay, em mang tới hai nhạc phẩm: “Ngọn lửa cao nguyên” , “Rừng xanh vang tiếng ta lư”.

Sự xuất hiện của hai quán quân Hà Quỳnh Như và Hồ Văn Cường làm đêm ca nhạc càng trở nên sôi động. Hai em mang tới những nhạc phẩm đầy cảm xúc như “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” , “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh” với sự thể hiện Hà Quỳnh Như ; “Mừng tuổi mẹ” , “Đêm mưa nhớ mẹ” , “Anh ba khía” của Hồ Văn Cường.

Đến với chương trình, các ca sĩ nhí không chỉ trình diễn những tiết mục đặc sắc thấm lòng người hâm mộ mà còn có màn giao lưu chơi trò chơi với các bé có mặt ở trường quay. Từng bé sẽ thể hiện lại những câu hát mà các ca sĩ nhí hát để đạt phần quà là những chiếc áo phông mang logo của Hải Phòng.

Không chỉ dừng lại vậy, các bé yêu thích nghệ thuật của thành phố Hải Phòng sắp tới sẽ có nơi để thể hiện tài năng, với cuộc thi mang tên “Tỏa sáng những ước mơ” do đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng kết hợp với các ban ngành tổ chức nhằm tìm kiếm tài năng nhí, ươm mầm những trồi non sáng ngời tương lai của đất nước. Cuộc thi dành cho tất cả các em từ 6 tới 16 tuổi, có năng khiếu ở những lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ, diễn xuất ... ở cả hình thức đơn và nhóm. Ban giám khảo là các nghệ sĩ tên tuổi lớn của Việt Nam. Cuộc thi hứa hẹn sẽ đem lại những phút giây tuyệt vời, đem tới sân chơi lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu nhi của thành phố Hải Phòng cũng như mọi miền đất nước cùng với những giải thưởng vô cùng hấp dẫn.

Trao bó hoa kỷ niệm cho những ca sĩ nhí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình vô cùng xúc động. Các ca sĩ đã đem tới cho toàn thể người xem một chương trình ca nhạc rất mỹ mãn, những phút giây sống và tận hưởng trong tinh túy âm nhạc.Thành phố Hải Phòng mong muốn, chương trình này như một nút bấm kích hoạt cho các hoạt động vui chơi giải trí dành cho trẻ nhỏ trong thành phố cũng như khắp cả nước. Hy vọng cuộc thi nhí sắp tới của Hải Phòng thành công tốt đẹp, đem tới một sân chơi sôi động và lành mạnh cũng như tìm thấy những tài năng nhí trong làng nghệ thuật tương lai của nước nhà.

(Nguồn: Gala “Bay lên tuổi thần tiên” – tỏa sáng giấc mơ nhí Hải Phòng //Việt Thanh //Báo Doanh nghiệp hội nhập.- Ngày 1/6/2019)

 

4.5. 13 tiết mục nghệ thuật về chủ đề quê hương và gia đình

Tối 22-6, tại quảng trường Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019.

Trong không khí sôi nổi, người dân thành phố được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Quân khu Ba biểu diễn.

Xuyên suốt chương trình là 13 tiết mục biểu diễn hát múa có nội dung thể hiện tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là các ca khúc do các nhạc sĩ sinh ra và lớn lên hoặc có quá trình gắn bó, hiểu biết về thành phố Cảng như  nhạc sĩ Hồ Trọng Tấn, Phạm Quang Hiến, Hồng Sơn, Xuân Trí.

Đó là các ca khúc: “Điệu chèo quê em”, “Bức họa đồng quê”, “Anh có về Hải Phòng với em không”, “Hải Phòng tuổi thơ tôi, “Quê hương”, “Hội tụ nơi miền sóng”…

Bằng âm nhạc ngọt ngào, ngôn từ giàu cảm xúc, các ca khúc đong đầy yêu thương, bao dung, chở che của mẹ cha đối với những người con cũng như lòng biết ơn, sự hiếu kính của con cái đối với đấng sinh thành đã gieo bao xúc động trong trái tim, tâm hồn của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Tiêu biểu như các ca khúc: “Cảm ơn mẹ” của nhạc sĩ Đức Trịnh, “Nơi ấy con tìm về” của Phan Mạnh Quỳnh, “Mẹ” của Phan Long, “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” của Nguyễn Văn Trung hay “Mẹ ơi con đã về” của Mạnh Quân…

(Nguồn: 13 tiết mục nghệ thuật về chủ đề quê hương và gia đình //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 24/6/2019)

 

4.6. Biểu diễn âm nhạc kết hợp khiêu vũ tại Nhà Kèn

(HPĐT)- Tối 22-6, tại Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du), Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao New Star biểu diễn chương trình nghệ thuật cuối tuần phục vụ người dân và du khách.

Tại chương trình, cả không gian Nhà Kèn chìm đắm trong những giai điệu du dương của nhiều bản nhạc không lời, do các nghệ sĩ nổi tiếng một thời của thành phố biểu diễn, như: các nghệ sĩ ghi-ta Quốc Cường, Trần Hiếu, nghệ sĩ biểu diễn violon Quang Minh. Trong đó, có nhiều ca khúc nước ngoài, như: “La Paloma”, “Tình yêu vô giá”, liên khúc “Cha cha cha”, “Dạ khúc Paso”…Cùng với những bản nhạc không lời, các thành viên Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao New Star cống hiến người xem những bài nhảy cổ điển, với bước nhảy điêu luyện trên nền nhạc: disco, rumba, tango, cha cha cha, paso… Chương trình mang đến “món ăn” tinh thần mới lạ cho người xem, với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và khiêu vũ./.                                                       

(Nguồn: Biểu diễn âm nhạc kết hợp khiêu vũ tại Nhà Kèn //Trịnh Thường //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 22/6/2019)

 

4.7. 7 tác phẩm được trao giải thưởng thường niên của Tạp chí Cửa biển

(HPĐT)- Sáng 21-6, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6) và trao giải thưởng thường niên năm 2018 của Tạp chí Cửa biển. 

Theo nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, Tổng Biên tập Tạp chí Cửa biển, việc trao giải thưởng thường niên của Tạp chí Cửa biển dành cho những tác giả có tác phẩm đăng trên tạp chí trong năm qua. Từ những tác phẩm được đề xét, Hội đồng chấm giải lựa chọn các tác phẩm nổi bật trao giải thưởng. Năm nay, có 7 tác giả được trao giải thưởng thường niên của Tạp chí Cửa biển thuộc các thể loại truyện ngắn, thơ, ký, lý luận phê bình, âm nhạc và nhiếp ảnh.

Các tác phẩm được chọn trao giải thưởng thường niên của Tạp chí Cửa biển gồm: “Giọt thanh âm trong trẻo” (thơ của Phạm Thị Hồng Diên); “Tâm hồn gõ cửa mọi nhà” (phê bình của Phạm Ngà); “Mùa xuân không lạc lối” (truyện ngắn của Lê Trung Cường); “Chuyện kể từ người trong cuộc” (ký của Phạm Thị Thùy Linh); “Người chiến sĩ anh hùng” (ca khúc của Duy Thái); “Cầu Tân Vũ” (ảnh của Vũ Dũng) và “Con sông ở Diêm Điền” (tranh sơn dầu của Nguyễn Viết Thắng)./.

(Nguồn: 7 tác phẩm được trao giải thưởng thường niên của Tạp chí Cửa biển //Thùy Linh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/6/2019)

 

4.8. Phượng đỏ-Một sắc duyên Hải Phòng

Trong những ngày này, đến với Hải Phòng, du khách và bạn bè gần xa không chỉ được đắm mình trong những khoảng thiên nhiên bao la ngút ngàn của trời, của biển với bao ấn tượng trước những đổi thay nhanh chóng của một thành phố năng động, hiện đại mà còn bị hấp dẫn trước vẻ đẹp rực rỡ, ngất ngây của hoa phượng- loài hoa biểu trưng của mảnh đất và con người thành phố Cảng thân thương…

Loài hoa có đặc điểm nở hoa rực rỡ nhất vào những ngày đầu tiên của mùa hè ấy càng gắn duyên bền chặt với thành Hải Phòng hơn bởi đó cũng đúng vào dịp diễn ra các ngày lễ lớn của thành phố. Bắt đầu từ ngày hội Thống nhất đất nước, đến chiến thắng Điện Biên Phủ, sinh nhật Hồ Chủ tịch và  đặc biệt là dịp tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ chào mừng ngày Giải phóng Hải Phòng 13-5. 

Trải qua những thăng trầm lịch sử, gắn bó vơi những buồn vui, nỗi niềm của con người của mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió, loài hoa với những cánh mỏng manh, màu “như lửa chát khát khao” ấy đã trở thành loài hoa biểu trưng cho hồn đất, hồn người Hải Phòng. Loài hoa ấy cũng đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, nhạc họạ… trong bao thập niên nay.

Kể từ khi Lễ hội Hoa phượng đỏ đầu tiên được tổ chức vào năm 2012, thành phố đã chủ trương tiến hành trồng cây phượng vỹ trên các tuyến phố trung tâm, các cửa ô ra vào thành phố và khu vực ven đô.

Tính từ năm 2010 đến hết năm 2018, trên địa bàn 4 quận trung tâm thành phố gồm Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng đã trồng bổ sung và thay thế hơn 2.500 cây phượng vỹ.

Thực hiện NQ05 của HĐND TP, từ tháng 7-2018 đến  5-2019, Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng đã trồng tổng số trên 3.000 cây xanh trên địa bàn 7 quận, trong đó số lượng cây phượng vỹ là 1.400 cây.

Ngoài 4 quận trung tâm, phượng vỹ hiện nay tập trung nhiều nhất là tuyến đường Phạm Văn Đồng nối khu du lịch Đồ Sơn, với số lượng hơn 4000 cây và đã được mệnh danh là “con đường hoa” của thành phố trong mùa hè.

Ông Phạm Kiến Phong - Tổng Giám đốc Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng cho biết: Những cây hoa phượng vỹ thuộc địa bàn 4 quận trung tâm thành phố có độ tuổi trung bình từ 20-25 năm, có những cây phượng “già” lên đến 30-40 năm tuổi. Trong những năm qua, Công ty CP Công viên cây xanh Hải Phòng đặc biệt quan tâm tới công tác chăm sóc, tỉa tạo tán cây, đảm bảo cây được sinh trưởng và phát triển tốt, cho hoa đẹp.

Đối với cây mới trồng, Công ty thực hiện các biện pháp bổ sung thêm đất màu, chống cọc để bảo vệ cây trước tác động của thiên nhiên và các tác động khách quan khác. Đối với các cây trưởng thành, lâu năm công ty thường xuyên thực hiện công tác tỉa nâng tán, gỡ bỏ phụ sinh, tuần tra, phát hiện các cây sâu mục nguy hiểm, lập hồ sơ báo cáo lên Sở Xây dựng Hải Phòng xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời có kế hoạch xử lý kịp thời, đặc biệt để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Công ty đã thành lập Tổ Thanh tra cây xanh đô thị để ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại đến hệ thống cây xanh đô thị, đồng thời triển khai thực hiện việc tuần tra phát hiện cây sâu mục nguy hiểm, cây chết khô, cành cây khô… trên địa bàn 4 quận nội đô. Qua công tác tuần tra, tính từ đầu năm 2019 đến nay Công ty đã phát hiện hơn 100 cây sâu mục, trong đó phượng vĩ chiếm tỷ lệ 50%. Công ty hiện đang tổ chức rà soát, đánh giá lại hiện trạng của cây để báo cáo Sở Xây dựng cho phép xử lý những cây đặc biệt nguy hiểm trong thời gian sớm nhất.

Vào những ngày này, đi trên những tuyến đường của thành phố đâu đâu cũng tràn ngập sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng.

Đặc biệt ở những con đường hoa, những tuyến phố trung tâm như Lê Hồng Phong, Lạch Tray, Hồ An Biên, đường Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, khu vực hồ Tam Bạc, Nhà hát thành phố, ga Thượng Lý, Cầu Đen-Tiên Lãng, tuyến đường du lịch Đồ Sơn 353 là những địa điểm có nhiều cây phượng đẹp.

Mỗi tuyến đường, góc phố như những dải lụa thắm đỏ mềm mại. Đây cũng lã những nơi “check in” vô cùng “hot” của nhiều du khu khách, cũng như những người yêu hoa phượng Hải Phòng được chia sẻ rộng rãi trên các trang thông tin, mạng xã hội, được nhiều người biết đến.

Đâu đó ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những thiếu nữ xinh đẹp, thướt tha áo dài cùng nhau dạo bước dưới những tán cây rực trời hoa đỏ, tìm cho mình một góc hình thật đẹp để lưu giữ cho mình những hỉnh ảnh, khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời bên hoa phượng.

 Yêu hoa phượng, gắn bó với phượng, lấy cảm hứng từ loài hoa thắm đỏ đó người Hải Phòng còn có những sáng tạo mới mẻ, độc đáo để có được nhiều sản phẩm giới thiệu đến khách du lịch khi đến với thành phố.

Đó là những sản phẩm lưu niệm của HTX thủ công mỹ nghệ An Dương, ở 64A Tổ 3 Thị trấn An Dương, huyện An Dương. Đến đây du khách thực sự bị hớp hồn bởi những sản phẩm đan móc bằng len, sợi vô cùng tinh tế và giàu giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật.

Đó là xe hoa phượng, áo dài hoa phượng, gối tựa cổ trên ô tô thêu hoa phượng, gối ngải cứu, khăn trải bàn, khăn choàng, váy, cây bon sai hoa phượng…

 Nghệ nhân ưu tú duy nhất của Việt Nam về lĩnh vực đan móc Đoàn Thị Nga, Chủ nhiệm HTX Thủ công mỹ nghệ An Dương, ở 64A Tổ 3 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, chia sẻ:

Với những sản phẩm đan móc có hình hoa phượng rất đặc trưng của Hải Phòng, chị mong muốn quảng bá hình ảnh thành phố hoa phượng đỏ thân thiện, mến khách đối với du khách đến với thành phố. Chị hy vọng đó sẽ là những món quà kỷ niệm ý nghĩa đối với du khách.

Có thể nói, đến với thành phố vào dịp này, du khách càng cảm thấy ấn tượng, yêu mến Hải Phòng hơn với “rợp trời hoa phượng đỏ”. Trong những ngày tháng lịch sử, Hải Phòng như khoác trên mình chiếc áo đỏ sang trọng, lộng lẫy – đó là sắc đỏ của màu cờ, màu hoa phượng, của niềm hân hoan, vui sướng đang nảy nở trong tâm hồn, trái tim của  người  dân thành phố.

Qua mỗi chặng đường phát triển, Hải Phòng ngày càng rộng dài, rực sáng, vững bước trên con đường xây dựng thành phố văn minh, hiện đại - một trung tâm du lịch xanh của cả khu vực phía Bắc tổ quốc.

(Nguồn: Phượng đỏ-Một sắc duyên Hải Phòng //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 18/6/2019)

 

4.9. Đắm say những ca khúc về Hải Phòng

Tối 15-6, tại Nhà Kèn vườn hoa Nguyễn Du đã diễn ra chương trình nghệ thuật cuối tuần do Đoàn Ca múa Hải Phòng biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật bao gồm 15 tiết mục ca múa đặc sắc, được dàn dựng công phu. Mở đầu chương trình nghệ thuật là tiết mục hát múa “Ký ức bình minh” do NSND Quang Vinh sáng tác và biên đạo múa Phương Dung dàn dựng được tập thể nghệ sĩ diễn viên Đoàn Ca múa thành phố biểu diễn đã tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khán giả.

Tiếp đó là ca khúc “Tình ca” của nhạc sĩ Hoàng Việt với những ca từ đẹp, âm nhạc hào tráng, thiết tha đã gieo bao xúc cảm trong tâm hồn người yêu nghệ thuật.

13 tiết mục biểu diễn hát múa tiếp theo đã thực sự tạo điểm nhấn cho chương trình nghệ thuật với chủ đề xuyên suốt là thể hiện tình yêu, niềm tự hào về con người và mảnh đất nơi đầu sóng ngọn gió.

Người xem, người nghe như bị cuốn theo những dòng cảm xúc trào dâng trong những bản tình ca “Tôi người Hải Phòng” - Xuân Bình, “Em có về Hải Phòng với anh không” - Vũ Trọng Thái, “Tôi với biển” - Tuấn Nghĩa, “Thành phố hoa thắp lửa” - Thanh Tùng, “Biển hát chiều nay” - Thanh Tùng…

(Nguồn: Đắm say những ca khúc về Hải Phòng //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 17/6/2019)

 

4.10. 14 đội bóng tham gia giải bóng đá Rorze Robotech lần thứ 3

(HPĐT)- Sáng 2-6, tại Trung tâm Văn hóa thể thao Cựu Viên (quận Kiến An), Công đoàn Công ty TNHH Rorze Robotech khai mạc giải bóng đá cúp Đoàn kết lần thứ 3 năm 2019.

14 đội bóng (với 280 vận động viên) tham gia giải bóng được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn 6 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Giải bóng đá cúp Đoàn Kết lần thứ 3 là một trong hoạt động thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7), hưởng ứng Tháng Công nhân 2019 của công nhân, lao động Công ty TNHH Rorze Robotech. Qua đó, tạo sân chơi thể dục, thể thao lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa công nhân, lao động các bộ phận trong công ty...

(Nguồn: 14 đội bóng tham gia giải bóng đá Rorze Robotech lần thứ 3 //Mai Dung //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/6/2019)

 

4.11. Đội bóng đá U17 Hải Phòng dự vòng loại giải vô địch U17 quốc gia 2019

(HPĐT)- Vòng loại giải vô địch U17 quốc gia 2019 khai mạc vào ngày 1-6. Đội bóng đá U17 Trung tâm bóng đá Hải Phòng tham dự.

Vòng loại giải vô địch U17 quốc gia có 27 đội, được chia vào 5 bảng theo khu vực địa lý. Bảng A do Trung tâm Thể thao Viettel đăng cai gồm 6 đội: Công an nhân dân, Hà Nội, Trung tâm bóng đá Hải Phòng, PVF, Quảng Ninh và Viettel. Bảng B do Đoàn bóng đá Huế đăng cai gồm 5 đội:NamĐịnh, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế.

Bảng C tổ chức tại Hoàng Anh Gia Lai với 5 đội: Đắk Lắk, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên và QuảngNam. Bảng D tổ chức tại Trung tâm thể dục thể thao Thành Long gồm 6 đội: Becamex Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Hallmen TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Bình Thuận. Bảng E tổ chức tại Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất, gồm 5 đội: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Sài Gòn.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (lượt đi- lượt về) tính điểm xếp hạng, chọn ra 8 đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu tại vòng chung kết (gồm 5 đội xếp thứ nhất và 2 hoặc 3 đội thứ nhì có điểm và các chỉ số cao hơn). Vòng loại sẽ kết thúc vào ngày 22-6. Vòng chung kết dự kiến từ ngày 29-6 đến 9-7-2019.

Tại vòng loại, do nằm ở bảng A với nhiều đội mạnh, U17 Trung tâm bóng đá Hải Phòng rất khó có cơ hội giành vé dự vòng chung kết toàn quốc./.

(Nguồn: Đội bóng đá U17 Hải Phòng dự vòng loại giải vô địch U17 quốc gia 2019 //Đỗ Hân //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/6/2019)

 

4.12. CLB Hải Phòng thua đậm trước CLB Quảng Ninh

Chiều 16/6, trên sân vận động Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra trận "Derby vùng Đông Bắc" giữa đội tuyển Than Quảng Ninh và Câu lạc bộ Hải Phòng.

Trước trận đấu này, giới chuyên môn nhận định việc vắng cầu thủ đang có phong độ cao như Hồng Quân ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của Than Quảng Ninh. Tuy vậy, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng có phần yên tâm khi tiền đạo Dyachenko đã bình phục chấn thương.

Câu lạc bộ Hải Phòng chỉ ghi được 2 bàn trong chuỗi 5 trận. Ở chuyến làm khách chiều 16/6 trên sân Cẩm Phả, Jermie tiếp tục bị treo giò nên CLB Hải Phòng rơi vào thế bế tắc.

Lợi thế sân nhà, với quyết tâm bám đuổi trong cuộc đua đến ngôi vô địch, Quảng Ninh nhập cuộc với sự áp đảo. Ngay phút thứ 8, Hải Huy đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0 với pha bật cao đánh đầu chuẩn xác.

Sang hiệp 2, với lợi thế dẫn trước, Quảng Ninh chiếm lĩnh thế trận và khiến CLB Hải Phòng bị tê liệt trong khâu tấn công. Phút thứ 57, Quách Tân bị phạm lỗi trong vòng cấm, Quảng Ninh được hưởng 11m. Dyachenko không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

Phút thứ 82 của trận đấu, Dyachenko ghi bàn vào lưới CLB Hải Phòng. Chưa dừng ở đó, phút 86, lại là Dyachenko dứt điểm chuẩn xác, lập cú "hattrick" đưa đội bóng đất Mỏ vươn lên dẫn 4-0.

Đến phút thứ 90 của trận đấu, CLB Hải Phòng đã có bàn thắng, Hoàng Dương đánh đầu dũng mãnh trong pha tranh chấp với thủ thành Tiến Linh. Phút bù giờ 93, CLB Hải Phòng có thêm bàn thắng nữa. Giống như kịch bản bàn thắng trước, Viết Nguyên đánh đầu tung lưới Quảng Ninh, tuy nhiên hai bàn thắng là chưa đủ giúp CLB Hải Phòng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2.

Tiền đạo Dyachenko của Than Quảng Ninh với 3 bàn thắng đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu./.

(Nguồn: CLB Hải Phòng thua đậm trước CLB Quảng Ninh //Trung Nguyên //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/6/2019)

 

4.13. 32 đội bóng dự giải bóng đá Tiger Street Football 2019 tại Hải Phòng

 (HPĐT)- Sáng 15-6, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp diễn ra vòng chung kết khu vực miền Bắc giải bóng đá Tiger Street Football 2019. Giải đấu thu hút 32 đội bóng đến từ 6 tỉnh, thành phố tham dự. Đây là lần đầu giải được tổ chức tại Hải Phòng.

Theo thể thức thi đấu, mỗi đội có 5 người, trận đấu kéo dài 12 phút với hai hiệp 5 phút, thời gian nghỉ giữa hiệp 2 phút. Trong thời gian thi đấu, không phạt góc, không đá biên. Sự kịch tính cũng như áp lực thời gian chính là điểm nhấn thú vị của giải đấu Tiger Street Football 2019. Giải đấu kết thúc vào tối 16-5. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hải Phòng điện tử trong ngày khai mạc.

(Nguồn: 32 đội bóng dự giải bóng đá Tiger Street Football 2019 tại Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/6/2019)

 

4.14. Hội thao Thể dục thể thao BĐBP Hải Phòng năm 2019

Biên phòng - Trong các ngày từ 19 đến 21-6, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng đã tổ chức Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng năm 2019.

Tham dự hội thao năm nay có hơn 100 vận động viên thuộc các cơ quan, đơn vị tham gia thi đấu ở các nội dung: 4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn, chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, vượt vật cản huấn luyện thể lực và chạy việt dã 10 km.

Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đồn Biên phòng Vinh Quang, giải Nhì toàn đoàn thuộc về Đồn Biên phòng Cát Hải, giải Ba toàn đoàn thuộc về Đồn Biên phòng Đồ Sơn.

Hội thao sẽ lựa chọn những vận động viên tiêu biểu tham gia Hội thao cấp Bộ Tư lệnh BĐBP trong thời gian tới; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng những đồng chí vận động viên trẻ có triển vọng ở các môn và nội dung thi phấn đấu dành thành tích cao khi tham gia Hội thao cấp cao hơn trong những năm tiếp theo.

(Nguồn: Hội thao Thể dục thể thao BĐBP Hải Phòng năm 2019 //Sơn Hà //Báo Biên Phòng.- Ngày 24/6/2019)

 

4.15. Du lịch Hải Phòng đón 4,18 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2019

(Haiphong.gov.vn) - 6 tháng đầu năm 2019, du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 4,18 triệu lượt khách, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó khách quốc tế là 440.000 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu du lịch ước đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Thanh tra Sở Du lịch đã tổ chức kiểm tra 130 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Nhìn chung, các cơ sở lưu trú du lịch đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh; các đơn vị lữ hành tổ chức tốt đón khách theo hợp đồng và chương trình du lịch. Sở Du lịch đã ra 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 51 triệu đồng, chủ yếu là các vi phạm: không thông báo bằng văn bản về việc thay đổi người đứng đầu; không ban hành, niêm yết nội quy, quy chế của cơ sở lưu trú du lịch; sử dụng tên cơ sở lưu trú, tên giao dịch, tên viết tắt không đúng với tên của cơ sở lưu trú du lịch đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không đeo thẻ hướng dẫn viên…

6 tháng cuối năm 2019, Sở Du lịch tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, vận chuyển du khách và các điểm du lịch; tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế để quảng bá, giới thiệu du lịch Hải Phòng; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch thành phố…

Hải Phòng hiện có 490 cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao, với 11.074 phòng lưu trú, trong đó có 56 tàu thủy lưu trú du lịch với 375 phòng; 66 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành, trong đó có 34 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 25 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 7 chi nhánh, đại lý nội địa.

(Nguồn: Du lịch Hải Phòng đón 4,18 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2019 //Bao Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 18/6/2019)

 

4.16. Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “1 tuor 2 quốc gia 6 điểm đến”

Sáng 19-6, Sở Du lịch Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Cục Văn hóa Du lịch Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam-Trung Quốc tổ chức chương trình khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “1 tour 2 quốc gia 6 điểm đến”.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường hợp tác, phát triển du lịch giữa các địa phương dọc theo hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

Theo đó đoàn khảo sát thực tế tại 6  điểm đến là Côn Minh, Mông Tự - tỉnh Vân Nam, Trung Quốc;  Sapa-Lào Cai; Hà Nội; Cát Bà-Hải Phòng; Hạ Long-Quảng Ninh.

Tại huyện đảo Cát Hải, đoàn làm việc đi khảo sát, tham quan Vịnh Lan Hạ và bãi tắm Cát Cò 3, Cát Bà. Chiều cùng ngày, đoàn tham quan khu du lịch Đồ Sơn.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hải Phòng; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Lào Cai và Cục Văn hóa Du lịch Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam-Trung Quốc đã trao đổi thông tin, giới thiệu tiềm năng du lịch, kinh tế, văn hóa của các địa phương.

(Nguồn: Khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch “1 tuor 2 quốc gia 6 điểm đến” //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 20/6/2019)

 

4.17. Phát triển kinh tế biển - Tiềm năng du lịch Hải Phòng

Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Trung Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xác định: Xây dựng du lịch biển có quy mô, tầm cỡ quốc gia, có vị trí trong khu vực…

Nằm ở vị trí trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, đồng thời cũng là vùng đệm giữa vòng cung Đông Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng là nơi hội tụ của đa số các dòng sông phía Bắc đổ ra biển. Điều này đã hình thành cho Hải Phòng vùng bồi hơn 125 km bờ biển, có nhiều cửa sông lớn, bãi cát rộng, thuận tiện cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng.

Cách đây hơn 15 năm, ngày 5-8-2003, Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết 32-NQ/TW về “xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, trong đó xác định: Hải Phòng cần tập trung mọi nguồn lực để trở thành “một trọng điểm phát triển kinh tế biển; một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại lớn của cả nước và trung tâm dịch vụ, du lịch, thuỷ sản, giáo dục và y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ”.

Như vậy, du lịch là một trong những mục tiêu phát triển chiến lược đã được Trung ương định hướng cho Hải Phòng, trên cơ sở những tiềm năng thực tế.

Nhìn từ góc độ tự nhiên, lợi thế cạnh tranh của du lịch biển Hải Phòng đã rất rõ. Trong đó, Cát Bà nổi tiếng với việc sở hữu quần thể gồm 367 đảo với kho lưu trữ sinh học tự nhiên vô giá, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cát Bà có nhiều loài động thực vật tầm giá trị toàn cầu, tiêu biểu là 3.860 loài trên cạn và dưới nước, có tới 130 loài được đưa vào “sách đỏ”, đặc biệt voọc đầu trắng đặc hữu trên thế giới chỉ còn phân bố duy nhất ở Cát Bà.

Chưa kể hệ sinh thái quần đảo đá vôi thuộc diện lớn nhất Châu Á, tạo thành chuỗi kế tiếp những rừng nhiệt đới nguyên sinh, rừng ngập mặn, vùng triều, hồ nước mặn, rạn san hô... Điều quan trọng là, qua hàng chục nghìn năm tiến hóa, Cát Bà vẫn cơ bản giữ được tính nguyên thủy, tạo sức hút lý tưởng đối với du khách thập phương.

Cũng như Cát Bà, khu du lịch Đồ Sơn thu hút khách nhờ được thiên nhiên ban tặng một địa thế lý tưởng, với dãy núi 9 ngọn kéo thành một bán đảo dài hơn 20km trên miền thềm lục địa, được ví như con rồng hướng ra biển, tạo nên cảnh sơn thủy hữu tình. Chính vì vậy, sự hấp dẫn của Đồ Sơn mang sắc thái đặc trưng thuần túy của du lịch biển, với mọi sự thưởng ngoạn đều gắn với biển.

Riêng bãi biển Đồ Sơn với những dải cát mịn, bằng phẳng, mà khoảng có thể khai thác thành bãi tắm đã tới gần 5km, là một trong những bãi tắm tiềm năng được đánh giá lớn nhất Việt Nam. Cách đây vài chục năm, khả năng khai thác đã tương đối triệt để, khi Đồ Sơn được chia làm 3 khu 1, 2 và 3, nhưng hiện nay do gặp vấn đề về môi trường nước, nên nguồn vốn tự nhiên này của Đồ Sơn bị bỏ phí phần lớn.

Mặc dù vậy, với những gì đang hiện hữu vẫn đủ để khẳng định Đồ Sơn là tổng thể của một khu du lịch phức hợp, bao gồm cả tự nhiên và văn hóa, lịch sử… Ngoài vẻ đẹp cảnh quan như đã nói ở trên, vùng đất Đồ Sơn chứa đựng rất nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Đặc biệt nhất có lẽ là văn hóa tín ngưỡng, với những ngôi chùa cổ, điểm nhất ấn tượng có thể kể đến chùa Hang (Cốc Tự) nằm ở ngay khu 1, tựa vào một hang đá tự nhiên có chiều cao 3,5m, rộng 7m, xuyên theo hình thang sâu vào lòng núi.

Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam, cách đây hơn hai nghìn năm, một nhà sư Ấn Độ đã chọn nơi đây làm để tịnh tâm tu hành và truyền bá đạo Phật, bởi vậy chùa Hang cũng chính là di chỉ ghi dấu nơi phát tích đầu tiên của nền Phật giáo tại Việt Nam.

Một điểm nhấn nữa phải kể đến chùa tháp Tường Long, ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Rồng thuộc phường Ngọc Xuyên, được xây dựng từ thời nhà Lý. Theo truyền tích, năm Mậu Tuất 1058 vua Lý Thánh Tông sau khi ngự giá qua biển đã dừng chân ghé lại, trong giấc mộng vua gặp rồng vàng bèn cho xây một tòa tháp đặt tên là Tường Long.

Cũng liên quan đến phát triển dịch vụ biển, Hải Phòng tự hào là địa phương có huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ nằm giữa vịnh Bắc Bộ. Bên cạnh giá trị đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh biển, đảo, Bạch Long Vỹ còn sở hữu hệ sinh vật biển phong phú.

Giá trị càng được khẳng định khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 2630/QĐ-TTg ngày 31-12-2013 về thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vỹ. Cùng với đó, thời gian qua, thành phố đã tập trung đầu tư khá lớn cho huyện đảo, nhằm cụ thể hóa mục tiêu để Bạch Long Vỹ trở thành một tụ điểm du lịch, đồng thời là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của vịnh Bắc Bộ.

Chưa hết, vùng đất cửa biển Hải Phòng còn lưu giữ khá nhiều những di sản lịch sử, văn hóa có giá trị. Hiện toàn thành phố có 470 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích đặc biệt cấp quốc gia là khu danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà và đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo).

Trong hàng trăm di tích khác cấp quốc gia và thành phố, nổi lên nhiều di sản vô giá như các lễ hội: chọi trâu (Đồ Sơn); đua thuyền rồng, vật cầu, minh thề (Kiến Thụy), hát đúm (Thủy Nguyên)… Đặc thù miền biển Hải Phòng cũng hình thành một nền văn hóa ẩm thực hấp dẫn, hội tụ đủ đặc sản cả 3 vùng nước mặn – ngọt – lợ.

Có thể nói, du lịch Hải Phòng đang trở mình mạnh mẽ với mục tiêu vươn ra biển lớn, sống với biển và làm giàu từ biển, khẳng định hướng đi đúng đắn là củng cố, phát triển kinh tế để làm nền tảng cho ổn định quốc phòng an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài du lịch Hải Phòng chỉ quen với việc khai thác những gì có sẵn, nghĩa là phần lớn phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, nên chưa thực sự tạo ra sự bứt phá cho ngành “công nghiệp không khói”. Cụ thể là hiệu quả kinh tế du lịch thấp, cơ cấu và tỷ trọng du lịch trong nhóm ngành dịch vụ còn nhỏ bé.

Kết cấu hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ, chưa nhiều những điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm quy mô lớn, có sức hút. Sản phẩm du lịch mới chỉ dựa trên khai thác giá trị sẵn có, chưa độc đáo, hấp dẫn, bắt kịp xu hướng và nhu cầu thị hiếu của du khách.

Hy vọng trong tương lai gần, Hải Phòng sẽ hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW, tìm ra đáp số thiết thực giải bài toán trên,  xứng đáng không chỉ là trung tâm du lịch xanh của Việt Nam, mà còn là điểm đến hấp dẫn mang tầm quốc tế, hòa nhịp vào mục tiêu tăng trưởng xanh mà thành phố đang hướng tới.

(Nguồn:Phát triển kinh tế biển - Tiềm năng du lịch Hải Phòng //Lê Minh Thắng //Báo An ninh Hải Phòng.-Ngày 18/6/2019)

 

V. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ; KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

5.1. Hải Phòng: Gần 20.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 THPT

KTNT Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019 – 2010 trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra vào các ngày 5 - 6/6 và thi vào chuyên trong ngày 8-9/6 với gần 20.000 thí sinh tham dự.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 tại Hải Phòng có gần 20.000 thí sinh tham gia, được tổ chức tại 46 hội đồng thi với tổng số 806 phòng thi.

Trong kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ làm 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Tổ hợp (gồm 2 môn Tiếng Anh và môn Lịch sử). Trong đó, môn Ngữ văn, môn Toán làm bài trong thời gian 120 phút; môn Tổ hợp dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Việc áp dụng bài thi tổ hợp ngoài hai môn bắt buộc Toán, Ngữ văn góp phần giúp học sinh không học tủ, học lệch.

Ngoài ra, kỳ thi năm nay tiếp tục tổ chức thi tuyển đầu vào đối với tất cả các trường THPT trên địa bàn thành phố, không còn hình thức xét tuyển học bạ với thí sinh thi vào hai trường THPT Cát Hải, THPT Cát Bà (huyện đảo Cát Hải).

Trong hai ngày 8, 9/6, thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Trần Phú sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh (không chuyên) và các bài thi môn chuyên theo đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, đối tượng tuyển thẳng gồm 2 diện. Một là, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật. Hai là học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…. (các cuộc thi này do Bộ GD-ĐT chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương tổ chức).

Thời điểm này, các hội đồng thi trên toàn thành phố đã kiện toàn công tác chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi. Các địa phương cũng đã huy động lực lượng công an cùng tham gia để bảo vệ phía trong và ngoài địa điểm thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

(Nguồn: Hải Phòng: Gần 20.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 THPT //Phạm Trang //Báo Kinh tế nông thôn.- Ngày 4/6/2019)

 

5.2. Hải Phòng: Đề thi môn Ngữ văn khá hay, bám sát chương trình

GD&TĐ - Sáng nay (5/6), hơn 19.000 thí sinh của TP. Hải Phòng đã thực hiện xong bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Theo đánh giá của cô Lê Hiền - giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THCS Trần Phú (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), đề thi năm nay khá hay, bám sát cấu trúc đề chung theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Nội dung kiến thức đưa vào bài thi rất cơ bản, đồng thời các câu hỏi nhỏ rõ ràng, không đánh đố học sinh.

Môn Ngữ văn là môn thi đầu tiên trong 3 môn thi (Ngữ văn, Toán, Tổ hợp) vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020 tại TP.Hải Phòng. Theo đó, đúng 8h05 phút sáng 5/6, hơn 19.000 thí sinh trên tổng 46 cụm thi của Hải Phòng bắt đầu làm bài thi Ngữ văn.

Ra khỏi trường thi sau 120 phút làm bài, em Nguyễn Phương Anh (thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Nguyên Hãn) chia sẻ: Bài thi gồm hai phần chính là Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học, mỗi phần có 3 câu hỏi nhỏ.

Phần I (Nghị luận xã hội) đưa ra một đoạn trích từ văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới” của tác giả Vũ Khoan. Phần này có 3 câu hỏi nhỏ về tác giả, tác phẩm, nội dung chính đoạn trích; nét nghệ thuật của đoạn văn bản; trình bày suy nghĩ về điểm mạnh và yếu của con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Phần II (Nghị luận văn học) cũng gồm 3 câu hỏi nhỏ. Cụ thể, câu 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá của tác giả Huy Cận; câu 2: Nét nghệ thuật của khổ 2 bài thơ Đoàn thuyền đánh cá; câu 3: Cảm nhận của học sinh về vẻ đẹp được nêu trong khổ thơ 1 của Đoàn thuyền đánh cá.

Theo cô giáo Vũ Hiền đề thi năm nay khá hay, gồm những kiến thức cơ bản và bám sát cấu trúc của đề thi chung theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hải Phòng. Những câu hỏi nhỏ trong bài thi được đưa ra rõ ràng, không đánh đố học sinh vì vậy những em học lực trung bình cũng có thể làm được 6 điểm, cô Hiền chia sẻ.

Cũng theo cô Hiền, tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá được đưa vào đề thi có điểm hay là năm nay tròn 100 năm ngày sinh nhà thơ Huy Cận. Đoàn thuyền đánh cá là tác phẩm mở đầu cho sự thay đổi trong phong cách sáng tác của ông.

Cô giáo Lê Thuý Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú chia sẻ: Kết thúc môn Ngữ văn, học sinh của trường ra về rất phấn khởi cho biết bài làm khá tốt. Hy vọng, với tinh thần tự tin, thoải mái trong môn thi đầu tiên, các em sẽ làm tốt các bài thi sau.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hải Phòng, sáng 5/6 có 19.101/19.117 thí sinh dự thi môn Ngữ Văn, chiếm 99.92% .

Chiều nay (5/6), các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là môn Tổ hợp (tiếng Anh và Lịch sử) với thời gian làm bài là 90 phút, bắt đầu từ 14h10.

(Nguồn: Hải Phòng: Đề thi môn Ngữ văn khá hay, bám sát chương trình //Nguyễn Dịu //Báo Giáo dục và thời đại.- Ngày 5/6/2019)

 

5.3. Hải Phòng: Lời dặn dò đầy trách nhiệm của thầy hiệu trưởng dành cho các sĩ tử thi vào lớp 10

GiadinhNet - Con đi thi, không chỉ thầy và con lo lắng mà các bậc phụ huynh cũng căng thẳng, đứng ngồi không yên. Nhằm củng cố tinh thần cho các trò cũng như các bậc phụ huynh, thầy giáo Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) - đã có những dặn dò thiết thực gửi cho các em học sinh khối 9 trước kỳ thi vào 10 THPT công lập năm nay.

Dưới đây là 11 điều căn dặn của thầy giáo Nguyễn Minh Quý gửi các trò khối 9 cùng các bậc phụ huynh trước ngày thi vượt cấp vào 10 THPT công lập tại Hải Phòng (5 và 6/6/2019) nhằm giúp các em thành công hơn trong kỳ thi tuyển sinh này.

1. Chủ động thời gian đến địa điểm thi đúng giờ, tránh đi nhanh dễ xảy ra tai nạn. Vào buổi thi đầu tiên, các điểm thi sẽ tổ chức khai mạc kỳ thi nên học sinh cần có mặt tại điểm thi lúc 6h15 - 6h30 tập trung nghe phổ biến quy chế thi. Lưu ý, các em không được đến muộn, đặc biệt nếu đến muộn sau khi tính giờ làm bài 15 phút thì các em sẽ không được tham gia vào kỳ thi do vi phạm qui chế thi.

2. Đừng mặc trang phục gây phản cảm. Nên mặc quần áo của trường THCS nơi các em theo học. Khi thầy cô vào phòng coi thi, các em nên cùng nhau đứng dậy chào thầy cô. Lời chào đúng lúc sẽ làm thầy cô thiện cảm hơn, không khí phòng thi bớt đi sự ngột ngạt không cần thiết.

3. Soạn các vật dụng cần thiết được quy định mang vào phòng thi cho vào một túi cúc và để trong cặp sách. Nhớ đừng quên thẻ dự thi và CMND. Nếu có quên thẻ cũng đừng mất tinh thần, đừng bắt người thân về lấy thẻ vì trong lúc vội vàng hay xảy ra việc bất trắc. Các em cứ lên phòng thi, khi đó các thầy cô giám thị sẽ giúp các em làm thủ tục vào thi mà không ảnh hưởng đến kết quả thi.

4. Không mang điện thoại vào khu vực thi, đặc biệt là trong phòng thi. Đừng nghĩ là cất kỹ và tắt máy sẽ không ai biết. Mang điện thoại trong người sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và gây khó chịu trong khi làm bài, chưa nói đến việc bị phát hiện thì sang năm thi lại nhé.

5. Hít thật sâu và thở ra từ từ khi nhận đề thi. Đọc kỹ đề thi để có cái nhìn tổng quan, xác định phần khó, phần dễ, phải bình tĩnh, tuyệt đối không “choáng”, việc gì rồi cũng có cách giải quyết. Dù có trúng đề hay không trúng đề đều phải tập trung làm bài ngay từ ban đầu. Cẩn trọng từng phần, chắt chiu từng điều kiện khi làm toán. Chữ viết rõ ràng, mạch lạc trong diễn đạt khi làm văn. Trừ những bạn có năng khiếu hoặc viết văn tốt thường có cảm xúc khi làm bài, còn đại đa số các em khi làm văn chỉ cần đủ ý là đã rất ngon rồi. Đừng thể hiện mình giỏi làm bài nhanh rồi nộp trước giờ, bởi kết quả cuối cùng sẽ chứng minh tất cả.

6. Thời gian làm bài thi là không nhiều vì vậy phải có phân bố thời gian hợp lý. Câu dễ làm trước, khó làm sau, làm đâu chắc đó, tránh bị trừ điểm. Để tiết kiệm thời gian nếu thấy chắc chắn làm luôn vào tờ giấy thi, không cần nháp.

7. Làm xong bài thi môn Ngữ văn hãy cho qua luôn nhé, đừng để tiếc nuối, lo lắng, buồn bã kéo dài ảnh hưởng tới tinh thần làm bài thi tổ hợp. Hãy tranh thủ chợp mắt nghỉ trưa một chút cho đầu mình minh mẫn, sẵn sàng cho bài thi tổ hợp buổi chiều.

8. Bài tổ hợp, cần lưu ý nhắc các em cẩn trọng hoàn thành phần tô mã đề thi, số báo danh và ghi đầy đủ các mục cần thiết theo hướng dẫn. Câu nào dễ làm trước và cần tô rõ nét ngay vào phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng thứ tự. Câu nào làm xong đánh dấu vào đề thi để khỏi phải mất thời gian đọc lại. Riêng 5 phút cuối cùng tô theo xác suất, chẳng dại gì để trống câu trả lời.

9. Không dùng hai màu mực, không dùng mực đỏ, không dùng ký hiệu lạ như gạch chân vào các câu, chỉ dùng bút chì khi vẽ đường tròn. Khi trót làm sai thì gạch đi bằng một nét gạch không dùng bút xoá. Nếu không may bị mắc vào các lỗi trên hoặc một số lỗi khác khi chưa kịp làm bài, các em xin đổi giấy thi. Khi đã làm rồi thì đừng xin đổi giấy để chép lại. Các thầy cô giám thị sẽ có biên bản ghi nhớ sau khi thu bài để bài thi của các em sẽ được mang ra chấm chung và không ảnh hưởng đến kết quả.

10. Từ hôm nay trở đi các em cần ăn khoẻ, ăn ngon những đồ ăn quen thuộc do bố mẹ nấu, có thêm quả chuối nhiều vitamin càng tốt. Ăn tốt sẽ chắc bụng, tràn đầy năng lượng đến nỗi thi xong vẫn khoẻ như thường. Đừng kem, đừng trà sữa, đừng kẹo mút... kẻo ngồi nhà vệ sinh mà chảy nước mắt vì thời gian thi chẳng đợi chờ ai.

11. Và cũng nhắc tới các bậc phụ huynh, nếu đưa con đi thi xin hãy vui vẻ, ân cần chăm sóc sức khỏe cho con. Đừng vội hỏi con có làm được bài không? Bài thi có khó không? Con làm được bao điểm? v.v... mà hãy đưa con về ăn cơm, nghỉ ngơi cho buổi chiều thi tiếp. Tuyệt đối không vì thấy con khoe làm bài rất tốt mà “khao” con cốc bia rồi ngủ quên, bỏ cả các phần thi tiếp theo.

Riêng tối hôm nay (4/6), các em hãy ngủ sớm để có sức khoẻ và sự sảng khoái cho cuộc thi ngày mai (5/6). Thầy chúc các em sức khỏe, may mắn và thành công!

(Nguồn: Hải Phòng: Lời dặn dò đầy trách nhiệm của thầy hiệu trưởng dành cho các sĩ tử thi vào lớp 10 //M.Lý //Báo Gia đình.net.vn.- Ngày 4/6/2019)

 

5.4. Thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hải Phòng: Đề Toán “dễ thở”

GiadinhNet- Sáng nay, hơn 19 ngàn thí sinh thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng đã kết thúc bài thi cuối cùng Toán học. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi Toán “dễ thở”, vừa sức.

Sáng nay (6/6), bài thi cuối cùng (môn Toán) trong 3 bài thi (Toán – Văn, tổ hợp gồm Anh ngữ và Lịch sử) do Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức đã chính thức khép lại. Đây là môn thi gây nhiều lo lắng, áp lực cho hầu hết các thí sinh. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi thi, tâm trạng, tinh thần các thí sinh có phần thoải mái, vui vẻ hơn chiều qua.

Tại hội đồng thi trường THPT Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) sáng nay cho thấy, hầu hết các em thi xong môn Toán đều phấn khởi vì làm được bài. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi bám sát kiến thức cơ bản, không quá khó.

Thí sinh Đặng Gia Sơn và Nguyễn Chính Sơn - Trường THCS Chu Văn An chia sẻ: “Đề thi kiến thức vừa phải. Những bạn nào học lực trung bình đều có thể làm tốt. Đa số các bạn làm rất nhanh”.

Em Đỗ Tùng Minh, lớp 9A4 - Trường THCS Võ Thị Sáu phấn khởi chia sẻ: "Em làm hết bài. Dự đoán em sẽ được 9 điểm môn này. Lớp em có 6 bạn thi tại đây, các bạn đều chia sẻ là làm bài tốt. Cá nhân em thấy, đề thi vừa phải, không đánh đố. Chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là làm được. Bạn nào ẩu thì mới mắc những lỗi vụn vặt”.

Bên ngoài cổng trường hội đồng thi THPT Thái Phiên, Mạc Đĩnh Chi, Ngô Quyền, Hải An..., rất nhiều phụ huynh nán lại hồi hộp chờ con thi xong. Thấy con tươi cười rời cổng trường, nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

Nhiều giáo viên nhận định, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tại Hải Phòng năm nay sẽ có nhiều bất ngờ, đặc biệt là THPT Mạc Đinh Chi có tỉ lệ chọi rất cao và THPT Ngô Quyền, Thái Phiên có tỉ lệ chọi "giảm nhiệt" hơn năm ngoái khá nhiều..

Thông tin về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập diễn ra trong 2 ngày (5&6/6) vừa diễn ra, Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, tại môn Toán có tổng số 19.099 thí sinh dự thi trong tổng số 19.117 thí sinh đăng ký vì có 18 thí sinh vắng thi. Như vậy, qua 2 ngày diễn ra kỳ thi, tại 46 hội đồng thi có tất cả 60 thí sinh vắng mặt không đến thi.

(Nguồn: Thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hải Phòng: Đề Toán “dễ thở” //M.Lý - M.Thư //Báo Gia đình.net.vn.- Ngày 6/6/2019)

 

5.5. Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường nghề tại Đức

(HPĐT)-Trường cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng và Hệ thống giáo dục IBA Việt Nam (Phòng Công nghiệp Erfurt Cộng hòa Liên bang Đức) vừa tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc đào tạo tiếng Đức, cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường nghề tại Cộng hòa liên bang Đức.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác về các nội dung: IBA Việt Nam xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo tiếng Đức cho sinh viên hệ cao đẳng các ngành kỹ thuật kim loại, điện lạnh điều hòa không khí, điện dân dụng, điện công nghiệp đạt trình độ tiếng Đức B1; chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, hồ sơ công nhận bằng cấp của sinh viên tốt nghiệp cao đẳng  các ngành nêu trên và có chứng chỉ B1 tiếng Đức để làm việc tại Đức. Trường cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng tổ chức tuyển sinh viên học cao đẳng nghề và môn tiếng Đức; cùng IBA tư vấn sinh viên liên tục trong 3 năm học nghề, đăng ký chương trình, thẩm định văn bằng, làm việc và định cư tại Đức sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Thỏa thuận hợp tác thực hiện trong vòng 5 năm 2019-2024.

Với thỏa thuận hợp tác này, các sinh viên theo học các nghề trên và học tiếng Đức tại Trường cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng có cơ hội học nghề, làm việc, định cư tại Đức.

(Nguồn: Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường nghề tại Đức //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 8/6/2019)

 

5.6. Công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng

Thời điểm này, thí sinh và người nhà có thể chuẩn bị sẵn những địa chỉ tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng, dự kiến được công bố chậm nhất vào ngày mai (18.6).

Theo thông tin mới nhất được cập nhật ở Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, điểm thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 18.6.

Lúc này thí sinh và người nhà cần chuẩn bị sẵn các địa chỉ tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019 - 2020 của Hải Phòng diễn ra vào các ngày 5 và 6.6.

Năm nay, Hải Phòng có 19.117 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập của thành phố, giảm gần 1.800 học sinh so với năm 2018. Kỳ thi năm nay có 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Tổ hợp. Như kỳ thi năm trước, bài thi tổ hợp kỳ thi tuyển sinh năm học 2019 - 2020 gồm 2 môn Tiếng Anh và môn Lịch sử.

Năm học 2019 - 2020, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trên toàn thành phố là 15.985 học sinh/40 trường công lập và 5,328 học sinh/ 22 trường ngoài công lập được tuyển.

Trước đó, theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng dự kiến công bố điểm thi của các thí sinh vào ngày 16.6.2019.

Tuy nhiên, do lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn hơn so với dự kiến. Đồng thời, để việc kiểm tra rà soát trước khi công bố điểm thi đảm bảo chính xác, khách quan, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lùi ngày công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020, chậm nhất vào ngày 18.6.2019.

Để biết điểm thi vào lớp 10 năm 2019, thí sinh ở Hải Phòng có thể tra cứu trên trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tại địa chỉ sau: http://haiphong.edu.vn

(Nguồn: Công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 ở Hải Phòng //Thảo Anh //Báo Lao động.- Ngày 17/6/2019)

 

5.7. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019- 2020: Hạn chế tuyển sinh trái tuyến

Đang kỳ nghỉ hè, song nhiều bậc cha mẹ bước vào cuộc “chạy đua” tìm trường tốt, cô giỏi khi con bắt đầu học cấp 1, cấp 2. Từ thực tế này, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) thành phố có những biện pháp tích cực để “giảm nhiệt” tuyển sinh đầu cấp. 

Áp lực trái tuyến:

Đầu tháng 7-2019, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1, lớp 6, nhưng, nhiều cha mẹ chạy đôn, chạy đáo tìm trường chuẩn, lớp chọn ngay khi con chưa kết thúc năm học. Làm việc ở một doanh nghiệp gần khu trung tâm thành phố, chị Nguyễn Thúy Hằng, ở phố Bùi Thị Tự Nhiên, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) cho biết: “Tháng 5-2019, tôi bắt đầu nghe ngóng thông tin về trường chuẩn, lớp chọn ở khu vực trung tâm thành phố. Tôi chấp nhận mất thêm chi phí trái tuyến, thậm chí, gia đình sẵn sàng ủng hộ các chi phí khác nếu con được học ở trường trung tâm để tôi thuận tiện đưa đón”.

Trong khi đó, cuộc đua vào lớp 6 ở một số trường THCS “nóng” không kém vì số lượng “đầu vào” lớn. Anh Vũ Bá Công (đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) giãi bày: “Thay vì chuyển hồ sơ của con lên trường cấp hai cùng địa bàn, tôi tìm “người quen” để nhờ vả trước vài tháng, với nguyện vọng con được đăng ký học học tại Trường THCS Trần Phú (quận Lê Chân). Ngoài việc bảo đảm về điều kiện cơ sở vật chất, các trường ở trung tâm thành phố thu hút nhiều giáo viên giỏi, chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp phong phú, đáp ứng mong mỏi của gia đình”.

Lý do muốn xin học trái tuyến không hẳn là do ngôi trường đó có chất lượng tốt, mà còn vì trường học gần nơi làm việc của cha mẹ, tiện cho việc đưa đón, trường tổ chức học 2 buổi/ngày, có bếp ăn bán trú... Do chỉ tiêu tuyển sinh của các trường có hạn, trong khi nhu cầu xin vào học cao, nên tại một số địa bàn, cứ vào dịp tuyển sinh các lớp đầu cấp, không ít người dân lo lắng, tìm nhiều cách để cho con em được vào học tại ngôi trường theo như mong muốn, gây áp lực cho công tác tuyển sinh. Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền (quận Ngô Quyền) luôn có số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớn, bởi vậy, hằng năm nhà trường duy trì việc thành lập hội đồng tư vấn tuyển sinh; đưa ra định hướng về các cơ sở giáo dục phù hợp để cha mẹ học sinh lựa chọn.

Chú trọng khâu xét hồ sơ tuyển sinh:

Mùa tuyển sinh năm học 2019-2020, Sở GD- ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học công khai kế hoạch, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh để người dân biết. Cùng với đó, các trường học thực hiện “3 công khai, 3 giảm”: Công khai về chất lượng giáo dục, thực trạng cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên; 3 giảm về số học sinh trái tuyến, số lượng học sinh/lớp, số lớp/trường có quy mô vượt quá quy định. Đối với bậc tiểu học, các trường căn cứ vào số liệu rà soát, điều tra của Ban chỉ đạo phổ cập địa phương, sao cho toàn bộ số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn được đi học đúng tuyến, ngay tại địa bàn gia đình sinh sống. Sở GD-ĐT yêu cầu, các trường học chỉ tuyển học sinh trái tuyến sau khi đã tuyển xong học sinh đúng tuyến, đồng thời, cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên bảo đảm.

Xuất phát từ thực tế nhiều gia đình “chạy đua” để con học trái tuyến, nhiều trường căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tuyển sinh trong giới hạn cho phép. Theo cô giáo Nguyễn Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ (quận Lê Chân): Năm học 2019-2020, nhà trường chỉ tuyển sinh trong phạm vi 240 học sinh lớp 1 theo chỉ tiêu được giao, hạn chế tuyển sinh trái tuyến. Trường ưu tiên học sinh có đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Việc tuyển học sinh trái tuyến chỉ thực hiện khi số học sinh trên địa bàn đã tuyển hết. Những trường hợp học sinh đăng ký học trái tuyến đều được báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của chính quyền địa phương, Phòng GD-ĐT quận Lê Chân, để bảo đảm chất lượng dạy và học, cân đối sĩ số học sinh phù hợp giữa các trường trên địa bàn quận.

Trong khi đó, tại quận Ngô Quyền, theo chủ trương tuyển sinh trái tuyến của quận, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận sẽ căn cứ vào số chỉ tiêu tuyển sinh còn dư; địa điểm cư trú; nơi làm việc của cha, mẹ học sinh; hoặc một số trường hợp như học sinh có bố, mẹ thường xuyên đi công tác xa, phần lớn thời gian ở cùng và được ông bà chăm sóc để linh động, hướng dẫn học sinh làm thủ tục học trái tuyến. Đầu tháng 5, quận giao chỉ tiêu tuyển sinh tới các trường. Nhà trường bảo đảm sĩ số từ 45-55 học sinh/lớp. Các trường tiểu học cần huy động 100% số trẻ 6 tuổi trên địa bàn vào học; các trường THCS rà soát số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn để huy động học sinh vào học lớp 6 đạt tỷ lệ cao nhất.

Mặt khác, các trường không nên bỏ qua một số bước xác minh để thu nhận tất cả các trường hợp trái tuyến vì điều này sẽ gây quá tải, áp lực cho nhà trường; ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. “Ngoài việc tuân thủ các thứ tự ưu tiên, đối với diện học sinh xin học vào lớp 6 không đúng tuyến, hội đồng tuyển sinh nhà trường còn xét tuyển dựa trên căn cứ kết quả rèn luyện của học sinh trong các năm học tiểu học, thành tích nổi bật ghi trong học bạ và thành tích các mặt hoạt động khác. Giải pháp này cũng góp phần hạn chế tuyển sinh trái tuyến hiệu quả”,  bà Đặng Thị Minh, Trưởng Phòng GD- ĐT huyện An Lão nêu ý kiến.

(Nguồn: Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019- 2020: Hạn chế tuyển sinh trái tuyến //Tuyết Linh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/6/2019)

 

5.8. Trường Đại học Hải Phòng: Khai giảng lớp cao học khoá mới và trao bằng tốt nghiệp cho 104 thạc sĩ

(HPĐT)-Chiều 21-6, Trường đại học Hải Phòng tổ chức khai giảng các lớp cao học khoá 2019-2021 (đợt 1), bế giảng các lớp cao học khoá 2017-2019.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của 104 học viên Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh của Trường đại học Hải Phòng. Sau khóa học, lớp cao học khóa 2017-2019 có 100% số học viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 2,8% đạt loại giỏi, và 89,5% đạt loại khá. Nhân dịp này, Trường đại học Hải Phòng khen thưởng 12 học viên có thành tích học tập xuất sắc toàn khoá học.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Hải Phòng khai giảng lớp cao học khoá Khoá 2019-2021 với 68 học viên theo học chuyên ngành Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Hải Phòng.

(Nguồn: Trường Đại học Hải Phòng: Khai giảng lớp cao học khoá mới và trao bằng tốt nghiệp cho 104 thạc sĩ //Lê Hiệp //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 23/6/2019)

 

5.9. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ động viên cán bộ coi thi tại cụm thi TP Hải Phòng

GD&TĐ - Sáng nay 24/6, trong buổi tập trung cán bộ để phổ biến quy chế, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị, động viên cán bộ coi thi tại trường THPT Lê Quý Đôn – TP Hải Phòng.

Tại đây có 21 phòng thi, với 504 thí sinh đăng kí dự thi; có 49 cán bộ coi thi, 7 giám sát phòng thi; 15 nhân viên phục vụ, 3 công an bảo vệ điểm thi. Trường điểm thi, ông Bùi Văn Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Thủy Sơn được điều động làm trưởng điểm thi tại đây.

Trong buổi sáng nay, 100% các cán bộ, giáo viên, nhân viên trên đây đã tập trung đầy đủ để nghe phổ biến quy chế thi; thống nhất kế hoạch hoạt động của từng bộ phận để phối hợp trong các buổi thi chính thức.

Cơ sở vật chất được Trường THPT Lê Quý Đôn chuẩn bị đầy đủ, có quạt mát, đủ ánh sáng, nước uống, có phòng chờ cho thí sinh.

Tại đây cũng là địa điểm chấm thi sau khi Ban coi thi kết thúc các ngày thi chính thức. Ban chấm thi đã dự trù 8 phòng chấm thi, 4 phòng đợi, 4 phòng chấm chung và thống nhất điểm.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã đến động viên tinh thần cán bộ coi thi tại điểm thi. Thứ trưởng nhấn mạnh: Kỳ thi THPT năm 2019 là kỳ thi quan trọng cho các em chuẩn bị công tác hướng nghiệp. Bộ mong muốn tổ chức kỳ thi đạt mục tiêu an toàn, nghiêm túc nhưng không căng thẳng. Muốn vậy, vai trò của các thầy, cô làm công tác thi, nhất là khâu coi thi là rất quan trọng.

Để thí sinh không căng thẳng, các cán bộ coi thi phải nắm vững quy chế thi, xử lý tốt tình huống trong quá trình coi thi.

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý với cán bộ coi thi, với các thi sinh có các biểu hiện khác thưởng, có dấu hiệu che dấu tài liệu thậm chí thiết bị công nghệ cao để qua mắt giám thị mang vào phòng thi để thực hiện hành vi gian lận thi cử phải kiểm tra, xử lý ngay.

Đồng thời, cán bộ coi thi nhắc thí sinh trước khi vào phòng thi, kiểm tra những vật dụng không được đem vào phòng thi, để thí sinh bỏ ra ngoài, nhất là điện thoại.

(Nguồn: Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ động viên cán bộ coi thi tại cụm thi TP Hải Phòng //Báo Giáo dục và thời đại.- Ngày 24/6/2019)

 

5.10. Bảo đảm kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế

(HPĐT)-Sáng 24-6, Đoàn công tác của Bộ Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) do đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT-trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia tại Hải Phòng. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2019 của thành phố tiếp đoàn.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao sự vào cuộc chỉ đạo của thành phố Hải Phòng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo thi của thành phố tiếp tục quán triệt đến các điểm thi, các ban của Hội đồng thi hoàn thiện công tác chuẩn bị, rà soát, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, không để xảy ra sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Rút kinh nghiệm của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, thành phố cần quán triệt với cán bộ coi thi về quy chế thi, thực hiện nghiêm túc các quy định, đặc biệt chú trọng lựa chọn những người có kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm, có bản lĩnh, có nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác truyền thông để phụ huynh, học sinh yên tâm, tạo ra sự ổn định trong xã hội để kỳ thi thực sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế nhưng không căng thẳng.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hải Phòng sẽ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 với tinh thần nghiêm túc, công bằng, an toàn, đúng quy chế, “nói không” với tiêu cực.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 cơ bản hoàn thành. Tại các điểm thi và khu vực bảo quản bài thi của Hội đồng thi, bài thi được bảo quản trong tủ, có 2 chìa khoá và được niêm phong theo quy định. Trong phòng chứa đề thi và bài thi được bố trí camera giám sát 24/24 giờ. Các công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ thí sinh và các phương án dự phòng đều được khẩn trương thực hiện theo kế hoạch…

*Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng các thành viên trong đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An) và THPT Lý Thường Kiệt (huyện Thuỷ Nguyên). Qua kiểm tra, cả hai điểm thi đều chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ càng, có phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

(Nguồn: Bảo đảm kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế //Lê Hiệp //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/6/2019)

 

5.11. Hải Phòng: Hơn 18.400 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019

(HPĐT)- Chiều 24-6, cùng với thí sinh cả nước, 18.460 thí sinh thành phố Cảng đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế để sẵn sàng bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019. Thời tiết có mưa nhỏ, gió mát, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng, tạo tinh thần thoải mái, phấn khởi cho các thí sinh đến làm thủ tục thi.

Theo ghi nhận của phóng viên Hải Phòng điện tử, mặc dù 14 giờ diễn ra công tác làm thủ tục thi, song phần lớn thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm, khoảng 13 giờ 30 phút.

Trong ba ngày, từ 25 đến 27-6 diễn ra các môn thi. Ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp gồm Khoa học tự nhiên (Vật lý, Sinh học, Hóa học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Để xét tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải bắt buộc dự thi 4 bài, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn trong hai bài thi tổ hợp. Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi bắt buộc 3 bài gồm toán, ngữ văn và 1 trong hai bài tổ hợp. Trường hợp thí sinh chọn thi cả hai bài thi tổ hợp thì điểm bài thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tốt nghiệp.

Trừ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Theo thông tin của Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố, kỳ thi THPT quốc gia 2019, số thí sinh trên địa bàn thành phố đăng ký dự thi theo các môn:  Toán 18.549 thí sinh; Ngữ văn 18.334 thí sinh; Vật lý 6.729 thí sinh; Hóa học 6.762 thí sinh; Sinh học 6.667 thí sinh; Lịch sử 11.746 thí sinh; Địa lý 11.661 thí sinh; Giáo dục công dân 10.269 thí sinh và Ngoại ngữ 16.880 thí sinh đăng ký dự thi.

(Nguồn: Hải Phòng: Hơn 18.400 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/6/2019)

 

5.12. Hải Phòng: Đề thi "vừa sức" với các thí sinh sau ngày thi đầu tiên

KTNT Kết thúc ngày thi đầu tiên đầy căng thẳng, 18.575 sĩ tử của TP. Hải Phòng đã hoàn thành hai môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 là môn Ngữ văn và môn Toán, đa số các thí sinh đều đánh giá đề thi không quá khó.

Sáng 25/6, môn Ngữ văn là môn thi đầu tiên và là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và với thời gian 120 phút. Theo đánh giá chung, các thí sinh đều hoàn thành bài thi bằng kiến thức thực tiễn vận dụng trong yêu cầu của đề thi. Đề thi môn Ngữ văn giải quyết được cùng lúc các yêu cầu đặt ra là vừa sức, hay, chạm đến chiều sâu cảm xúc và có sự phân loại học sinh.

Em Nguyễn Văn Tuấn, học sinh trường THPT Phạm Ngũ Lão chia sẻ: "Đề văn năm nay không quá khó, sát với chương trình THPT. Em chỉ hơi mất thời gian ở phần đọc hiểu, còn phần viết em làm tốt".

Kết thúc 2 môn thi đầu tiên, các "sĩ tử" đánh giá đề thi năm nay vừa sức, học sinh trung bình cũng có thể đạt điểm tốt.

Chiều cùng ngày, các thí sinh bước vào thi môn Toán. Đề thi môn Toán được ra theo hình thức trắc nghiệm có 50 câu hỏi được chia thành 4 nhóm cấp độ: Dễ, trung bình, khó và tương đối khó, được sắp xếp theo trình tự.

Có mặt tại điểm thi THPT Lý Thường Kiệt, em Nguyễn Hoàng Linh, học sinh trường THPT Bạch Đằng cho biết: “Nếu so với đề thi năm ngoái thì đề thi môn Toán năm nay dễ hơn. Em làm được hết nhưng chưa so kết quả, hi vọng là kết quả sẽ theo ý muốn”.

Tại điểm thi trường THPT Hồng Bàng, các em thí sinh rời phòng thi lúc 16h, tâm trạng khá phấn khởi sau khi kết thúc môn thi thứ 2.

Em Nguyễn Minh Anh học sinh trường THPT Lê Hồng Phong phấn khởi nói: "Đề thi môn Toán năm nay có sự phân loại học sinh khá cao. 30 câu đầu dễ, 20 câu sau phân loại học sinh khá, giỏi. Thời gian làm bài đối với đề thi năm nay vừa đủ để em hoàn thành bài thi, em tự tin bài làm được khoảng 8 điểm".

Cũng giống em Minh Anh, em Phạm Thúy Hà chia sẻ: "Kết thúc hai môn thi đầu tiên, em khá hài lòng về đề thi năm nay, đề thi ra vừa sức đối với em, chỉ cần bám sát nội dung chương trình lớp 12, em có thể đạt điểm 7 mỗi môn thi".

Theo ghi nhận của PV, tâm trạng của các thí sinh sau khi thi xong hai môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019 đều khá vui vẻ, thoải mái với đề thi vừa sức, phù hợp với năng lực trung bình của học sinh, nếu học chắc kiến thức theo chương trình lớp 12 sẽ làm tốt.

Năm nay tại cụm thi số 3, Hội đồng thi TP. Hải Phòng có 18.575 thí sinh đăng ký thi, tại 42 điểm thi, với 785 phòng thi. Hội đồng thi huy động 1.570 cán bộ coi thi, 274 cán bộ giám sát, 588 nhân viên phục vụ.

Ngày mai các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 với các môn thi khoa học tự nhiên và môn Ngoại ngữ.

(Nguồn: Hải Phòng: Đề thi "vừa sức" với các thí sinh sau ngày thi đầu tiên //Phạm Trang - Phạm Nguyên //Báo Kinh tế nông thôn.- Ngày 26/6/2019)

 

VI. Y TẾ, SỨC KHỎE; TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

6.1. Hải Phòng: Những em bé chào đời với dây rốn thắt 5 nút

Từ giữa năm 2018 đến nay, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã xử lý thành công 5 ca trẻ sơ sinh có dây rốn thắt nút. Trong đó, có trường hợp song thai dây rau thắt 5 nút.

Mới đây, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mổ đẻ thành công cho sản phụ Nguyễn Thị M. (sinh năm 1992, Lê Chân – Hải Phòng) bị dây rốn thắt nút.

Cụ thể, đêm ngày 29/5, sản phụ nhập viện, được các bác sĩ chẩn đoán thai lần 2, thai trên 37 tuần, ngôi đầu, tiền chuyển dạ và dây rốn thắt nút. Đến dáng 30/5, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã hội chẩn với các bác sĩ và trực tiếp mổ đẻ cho sản phụ này.

Ca mổ thành công, một bé trai cân nặng 2800 gram chào đời, dây rau dài 50cm thắt nút một vòng. Sau mổ, cả hai mẹ con sản phụ đều ổn định.

Đây không phải lần đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phát hiện và xử lý thành công trường hợp sản phụ có dây rốn thắt nút.

Trước đó, ngày 21/5, sản phụ Nguyễn Thị L. (sinh năm 1991, Tiên Lãng - Hải Phòng) vào viện khám và được chẩn đoán chuyển dạ đẻ lần 2, ngôi đầu, thai trên 38 tuần, ối vỡ hoàn toàn, cổ tử cung mở hết, dây rau thắt nút đơn.

Ngay sau đó, sản phụ này được chuyển thẳng lên khoa Đỡ đẻ. Sản phụ sinh thường, bé chào đời nặng 3000 gram. Sau đó 3 ngày, hai mẹ con chị L. xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Dây rốn thắt nút hiện nay vẫn là một khó khăn cho chẩn đoán trước sinh, kể cả với những chuyên gia đầu ngành trên thế giới.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, chỉ tính từ giữa năm 2018 đến nay đã phát hiện và xử trí thành công 5 ca dây rau thắt nút, trong đó có ca song thai dây rốn thắt 5 nút.

Cụ thể, ngày 17/9/2018, một sản phụ khác tên Nguyễn Thị L. (Hải An – Hải Phòng) mang song thai ở tuần 34 tới khám tại Bệnh viện. Theo sản phụ này, chị thấy thai ít cử động, bụng trồi, không tròn. Theo dõi cả buổi sáng chị thấy thai ít vận động hơn mọi ngày.

Bác sĩ Trương Thị Thanh Thủy - Phó trưởng khoa Quản lý thai nghén và Chẩn đoán trước sinh đã tiến hành siêu âm 5D đối với chị L. và phát hiện dây rau thắt nút nhiều vòng. Tại khoa Đỡ đẻ, sau khi thăm khám, PGS.TS Vũ Văn Tâm quyết định chỉ định mổ cấp cứu lấy thai.

Kết quả, các bác sĩ đã mổ thành công, 2 bé gái chào đời với cùng cân nặng 1800 gram. Hai bé chung một buồng ối, một bánh rau, dây rau thắt 5 nút.

Theo bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, hiện nay, hiện tượng dây rốn thắt nút có chiều hướng ra tăng, được phát hiện tần suất ngày càng tăng cao. Để phát hiện sớm, tốt nhất khi mang thai các bạn nên đi khám định kỳ, đặc biệt từ giai đoạn giữa của thai kì, cụ thể là trước 22 tuần.

(Nguồn: Hải Phòng: Những em bé chào đời với dây rốn thắt 5 nút //Huyền Trần //Báo Thời đại.- Ngày 4/6/2019)

 

6.2. Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập

Để thực hiện tốt quản lý nhà nước về hành nghề y, dược và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại trong hoạt động hành nghề, UBND thành phố vừa ban hành văn bản số 3055/UBND-VXNC về tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu Sở Y tế tiếp tục tổ chức tập huấn và tuyên truyền phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các văn bản mới quy định về hành nghề y, dược cho các tổ chức, cá nhân hành nghề trên địa bàn thành phố; thực hiện việc xét duyệt cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo đúng quy định và thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép hành nghề; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm đối với hoạt động hành nghề y tế ngoài công lập; chỉ đạo Trung tâm kiểm nghiệm Dược - Mỹ phẩm - Thực phẩm thực hiện tốt công tác kiểm nghiệm chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; đảm bảo các sản phẩm lưu hành trên thị trường đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Đối với Công an thành phố, cần thường xuyên phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương và các ngành đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa các hoạt động kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc giả, kém chất lượng.

Chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hành nghề y tế ngoài công lập; hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người nước ngoài trên địa bàn thành phố, kịp thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thông tin quảng cáo trong lĩnh vực y tế; không đăng tin quảng cáo vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không đúng với nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo của các cơ sở y, dược ngoài công lâp.

Đặc biệt để thực hiện hiệu quả việc quản lý nhà nước về hành nghề y, dược, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch và bố trí đầy đủ nhân lực để triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn mình quản lý; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, không để các cơ sở hành nghề không phép hoạt động trên địa bàn…

(Nguồn: Tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 3/6/2019)

 

6.3. Bệnh viện phụ sản Hải Phòng: Thực hiện thành công nút mạch u xơ tử cung kết hợp với thụ tinh ống nghiệm

Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện phụ sản Hải Phòng đã tiến hành kỹ thuật nút mạch để xử lý thành công khố u kích thước 5cm ( tương đương thai hơn hai tháng) mà không phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho nữ bệnh nhân Lại Thị L, 27 tuổi, sống tại huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng.   

Trước đó, bệnh nhân có tiền sử sảy thai, bị tắc vòi trứng và đã phải tiến hành mổ tắc vòi trứng năm 2014, mổ kẹp vòi trứng năm 2017. Do vậy, khả năng sinh con của bệnh nhân Lại Thị L gần như đã không còn. Kể từ năm 2009 đến nay, bệnh nhân đi khắp các bệnh viện để khám và điều trị bệnh vô sinh nhưng không có kết quả.

Sau khi quay về bệnh viện phụ sản Hải Phòng, bệnh nhân tiến hành thụ tinh ống nghiệm và đậu được 5 phôi. Tuy nhiên sau đó, bệnh nhân thường xuyên đau tức vùng hạ vị, khi đi khám thì được chẩn đoán u xơ tử cung.

Lo lắng phải cắt bỏ tử cung - đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ, ngày 8-10- 2018 bệnh nhân L đã đến bệnh viện phụ sản Hải Phòng khám để có thể xử lý thích hợp khối u. Vào phòng khám, bệnh nhân L đã được bác sĩ chỉ định làm siêu âm ổ bụng, chụp Xquang cùng các xét nghiệm cần thiết khác.

Dựa vào các kết quả cận lâm sàng trên, bệnh nhân L được chẩn đoán có khối u xơ tử cung kích thước 5cm (tương đương thai hơn hai tháng) và có chỉ định nhập viện điều trị. Các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật nút mạch khối u xơ để có thể loại bỏ được khối u xơ mà không cần phẫu thuật và giữ lại tử cung như mong muốn của bệnh nhân.

Chiều 8-10, Bác sĩ Vũ Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện phụ sản Hải Phòng đã trực tiếp tiến hành thành công kỹ thuật nút mạch U xơ tử cung cho bệnh nhân L.

Theo Bác sĩ Vũ Văn Tâm, u xơ tử cung là bệnh lý u lành tính hay gặp ở phụ nữ với khoảng hơn 50% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có thể mắc bệnh. Tuy u xơ tử cung thường không có triệu chứng, tuy nhiên với các khối u to cũng có thể gây ra một số triệu chứng trầm trọng như đau bụng, rối loạn kinh nguyệt hay thậm chí vô sinh. Điều trị u xơ tử cung có nhiều cách, tùy theo kích thước của khối u, triệu chứng lâm sàng của người bệnh…

Đặc biệt trong trường hợp của bệnh nhân Lại Thị L bị vô sinh, mong có con từ 9 năm nay, nếu áp dụng phương pháp cũ là phẫu thuật cắt bỏ tử cung, sẽ khiến cho bệnh nhân không thể sinh con được.

Cũng theo bác sĩ Tâm, nút động mạch điều trị u xơ tử cung có các ưu điểm sau: thủ thuật tương đối an toàn, thời gian làm thủ thuật và nằm viện ngắn, không ảnh hưởng đến sức lao động, sản xuất của người bệnh sau này, không để lại sẹo, cũng như các biến chứng sau mổ, và đặc biệt, với kỹ thuật nút mạch, người bệnh có thể mang thai lại vì không bị ảnh hưởng đến tử cung, nhất là trong việc điều trị vô sinh, hiếm muộn.

6 tháng sau khi tiến hành nút mạch u xơ tử cung, tử cung của bệnh nhân Lại Thị L đã ổn định. Các bác sĩ bệnh viện phụ sản Hải Phòng đã tiến hành cấy phôi và đến nay, bệnh nhân L đã có thai được 7 tuần và phát triển hoàn toàn bình thường.

Từ tháng 10- 2018, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã đầu tư và triển khai kỹ thuật nút mạch điều trị u xơ tử cung, đến nay đã có hàng chục ca nút mạch u xơ tử cung do các bác sĩ của Bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai thực hiện, tất cả các ca đều thành công, các khối u teo nhỏ dần vì thiếu máu, trở thành sẹo nhỏ, tử cung người bệnh được bảo tồn.

Sự thành công của phương pháp kết hợp giữa thụ tinh ống nghiệm với kỹ thuật nút mạch u xơ tử cung đã mang lại niềm tin, hy vọng cho người bệnh vô sinh, đặc biệt là vô sinh có u xơ. Giờ đây, bằng sự nỗ lực không ngừng của các bác sĩ bệnh viện phụ sản Hải Phòng, việc điều trị vô sinh, hiếm muộn cho các cặp vợ chồng đã bước sang trang mới.

(Nguồn: Bệnh viện phụ sản Hải Phòng: Thực hiện thành công nút mạch u xơ tử cung kết hợp với thụ tinh ống nghiệm //Ngọc Dũng //Báo Pháp luật và xã hội.- Ngày 5/6/2019)

 

6.4. Hải Phòng: Làm rõ dấu hiệu sai phạm tại PK Đa khoa Hiện đại  

(Công lý) - UBND TP. Hải Phòng đã yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về những dấu hiệu sai phạm tại PK Đa khoa Hiện đại.

UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có), trả lời báo chí theo quy định và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 11/6.

Trước đó, ngày 7/6/2019, báo chí có những bài phản ánh về Phòng khám Đa khoa Hiện đại (Số 464 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có nhiều dấu hiệu vi phạm, sai phạm trong quá trình khám chữa bệnh trong thời gian qua như, người đến khám bệnh không có bệnh nhưng phòng khám vẫn liệt kê ra các bệnh rồi yêu cầu chữa khẩn trương nhằm mục đích thu tiền, trên các giấy tờ làm xét nghiệm không hề có chữ ký của bác sĩ khám bệnh, nhân viên làm việc nhưng không có biển tên, biển hiệu.

Trong tháng 7/2017, Đoàn công tác của Bộ Y tế phối hợp Sở Y tế Hải Phòng đã kiểm tra tình hình hoạt động hành nghề y tế tư nhân tại 3 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Phòng khám Đa khoa Hiện Đại.

Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra không phát hiện vi phạm trong hoạt động chuyên môn, phòng khám cơ bản thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra, việc phòng khám thực hiện quảng cáo trên internet và tại phòng khám khi chưa được Sở Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; việc quảng cáo phạm vi hành nghề của bác sĩ nước ngoài chưa đúng với phạm vi hành nghề được cấp phép. Tại đây, đoàn kiểm tra cũng phát hiện 1 dụng cụ y tế dùng để hút thai đã hết hạn sử dụng.

(Nguồn: Hải Phòng: Làm rõ dấu hiệu sai phạm tại PK Đa khoa Hiện đại //Vũ Ba //Báo Công lý.- Ngày 10/6/2019)

 

6.5. Bổ sung vitamin A cho gần 106.670 trẻ và hơn 16.000 bà mẹ

(HPĐT)- Trong hai ngày 1 và 2-6, thực hiện chương trình Ngày Vi chất dinh dưỡng với thông điệp “Vi chất dinh dưỡng nâng cao sức khỏe, trí tuệ, tầm vóc và chất lượng cuộc sống”, các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố thực hiện bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2019 cho gần 106.670 trẻ và hơn 16.000 bà mẹ.

Ban Chỉ đạo chiến lược quốc gia dinh dưỡng thành phố thành lập 6 đoàn giám sát tại các điểm uống vitamin A trên địa bàn 15 quận, huyện. Để bảo đảm hiệu quả của chương trình, các trạm y tế xã, phường, thị trấn huy động tối đa lực lượng y tế thôn vào công tác tuyên truyền, vận động các gia đình đưa trẻ đến uống bổ sung vitamin A. Lượng Vitamin A cũng được Trung tâm Y tế dự phòng thành phố dự trù, phân phối đầy đủ tới các điểm cho trẻ uống vitamin A. Qua kiểm tra các trạm y tế trong ngày 1-6, 6 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo chiến lược quốc gia dinh dưỡng thành phố nhận định: việc triển khai chương trình Ngày vi chất dinh dưỡng bảo đảm tiến độ, chất lượng, việc chuẩn bị kỹ lưỡng. Các trạm y tế đều chủ động lập danh sách, rà soát thông báo với các gia đình đưa trẻ đến uống Vitamin A.

Chương trình Ngày Vi chất dinh dưỡng đợt 1 năm 2019 gồm tất cả trẻ em từ 6-36 tháng tuổi, bà mẹ sau sinh trong vòng 6 tháng và những trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A, như: suy dinh dưỡng vừa và nặng, sởi, tiêu chảy kéo dài, viêm đường hô hấp…Ngoài ra, tham gia chương trình, trẻ em được đo chiều cao, cân nặng nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng của mỗi trẻ.

(Nguồn: Bổ sung vitamin A cho gần 106.670 trẻ và hơn 16.000 bà mẹ //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/6/2019)

 

6.6. Huyện Tiên Lãng: 350 phụ nữ được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

(HPĐT)- Tại trạm y tế xã Tiên Thắng, Hội LHPN huyện Tiên Lãng vừa phối hợp với Bệnh viện Công an thành phố, Hội phụ nữ Công an thành phố tổ chức “Ngày hội chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ”,

Có 350 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các thành viên tổ vay vốn tại các xã Tiên Thắng, Toàn Thắng, Tiên Minh được các bác sĩ của Bệnh viện Công an thành phố thăm khám tổng quát, nội, ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng; xét nghiệm nước tiểu, đường máu, điện tâm đồ, siêu âm và cấp phát thuốc miễn phí.

 “Ngày hội chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ” là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và  trẻ em” của các cấp hội phụ nữ, nhằm hỗ trợ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn, thuận tiện.

(Nguồn: Huyện Tiên Lãng: 350 phụ nữ được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/6/2019)

 

6.7. 'Giọt hồng đất Cảng' thu được hơn 400 đơn vị máu trong ngày khai mạc

Ngày 15/6, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ- Kết nối dòng máu Việt năm 2019, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng đất Cảng”.

Nhân dịp này, thành phố tôn vinh 12 tập thể, 36 gia đình và 23 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động và Tổ chức Hiến máu, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ cho biết, hơn 100 quốc gia trên thế giới vẫn phải bị động huy động nguồn máu từ người thân hoặc các nguồn khác để phục vụ cấp cứu hoặc điều trị bệnh. Việt Nam là một trong 70 quốc gia có nguồn máu dự trữ từ hoạt động hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa vì trong cuộc sống, rủi ro, bệnh tật luôn rình rập. Tính trung bình, cứ 10 người khỏe mạnh thì có đến 8 người có nguy cơ phải cần đến nguồn máu dự trữ để điều trị bệnh khi không may biến cố ập đến. Vì thế, nguồn máu dự trữ từ những người tình nguyện hiến tặng là quà tặng quý giá giúp các bệnh viện có nguồn máu chủ động để cứu chữa cho bệnh nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, tại Hải Phòng, hiến máu tình nguyện là hoạt động được lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành, các địa phương vào cuộc rất tích cực và luôn coi đây là việc làm nhân văn mà mỗi người dân Hải Phòng đều có trách nhiệm thực hiện. Hải Phòng có nhiều lễ hội hiến máu lớn được tổ chức như: Lễ hội Xuân Hồng, Ngày Chủ Nhật Đỏ, chương trình “những giọt máu Hồng hè”, “Hành trình Đỏ”. Các hoạt động này cung cấp được lượng máu lớn cho cấp cứu, điều trị và thu hút được nhiều người tham gia hiến máu.

Đây là năm thứ 5, Hải Phòng tổ chức Hành trình Đỏ. Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” và ngày hội “Giọt Hồng Đất Cảng”, hoạt động này không chỉ cung cấp nhu cầu máu cần thiết cho thành phố Hải Phòng mà còn góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong dịp hè. Bên cạnh đó, hoạt động hiến máu tình nguyện còn là một chương trình mang đậm chất nhân văn, góp phần giáo dục tình thương yêu giữa con người với con người.

Trong ngày khai mạc Hành trình đỏ “Giọt hồng Đất Cảng” năm 2019 tại Hải Phòng, Ban tổ chức đã thu được trên 400 đơn vị máu.

Năm 2018, Hải Phòng tổ chức 68 đợt hiến máu lưu động và tiếp nhận 38.560 đơn vị máu, đạt 108% kế hoạch. Tỉ lệ người hiến máu tình nguyện đạt 97,20% và tỉ lệ người hiến máu nhắc lại đạt trên 50%.

5 tháng đầu năm 2019, có gần 30 sở, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hiến máu, thu được 2.337 đơn vị máu, đạt trên 50% kế hoạch năm

Nét nổi bật của phong trào hiến máu tình nguyện tại Hải Phòng là tuyên truyền vận động được số người hiến máu trên 350ml đạt trên 70% tổng số túi máu thu được và  đã cơ bản khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ cứu chữa bệnh nhân trong dịp hè và dịp Tết Nguyên đán.

(Nguồn: 'Giọt hồng đất Cảng' thu được hơn 400 đơn vị máu trong ngày khai mạc //Minh Thu //Báo Tin tức.- Ngày 15/6/2019)

 

6.8. Gánh hậu quả nặng nề khi chữa bướu cổ theo phương pháp "lạ"

(HQ Online) - Khi cổ sưng to bất thường, mắt có dấu hiệu lồi, cô gái 30 tuổi ở Hải Phòng đi khám được chẩn đoán bị Basedow (một dạng bướu cổ) nhưng đã tự ý bỏ điều trị tại bệnh viện. Về nhà, cô theo lời mách bảo tìm đến thầy lang để chữa bằng phương pháp “thần bí” và đã phải nhập viện.

Cách đây 3 tháng, chị Đỗ Thị L., sinh năm 1988 (quê ở Thanh Hóa) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng phát hiện cổ to lên bất thường, mắt có dấu hiệu lồi to, chân tay run nên đã đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương để khám và được chẩn đoán bị Basedow.

Bác sỹ kê đơn thuốc được 2 ngày, chị L. đã tự ý bỏ sau khi nhiều người tới hỏi thăm và mách cho một thầy lang có thể chữa hỏi hoàn toàn căn bệnh này mà không hề phải đụng đến dao kéo. Khi tới nhà thầy lang, chị L. được khám và cho biết cần phải điều trị ngay.

Sau khi chị L. đồng ý điều trị, thầy lang đã châm 3 nén hương rồi cắm 2 nén lên bàn thờ còn 1 nén thì hơ xung quanh vùng cổ của bệnh nhân.

Sau đó thầy lang tiếp tục bôi loại thuốc không rõ nguồn gốc và đắp lá lên, băng lại, dặn bệnh nhân không được động vào.

Ban đầu thấy phương pháp “lạ”, chị L. cũng hơi ái ngại nhưng vì nghe nhiều người mách là cứ chữa trị kiểu gì cũng khỏi nên đã không lăn tăn nữa.

Tuy nhiên, sau khi được hơ hương, chị L. chỉ thấy cổ rát rát. Và đến lần thứ 2 sau khi đắp thuốc về, cổ chị L. bắt đầu sưng nề to, đau nhức, khi tháo băng ra thì phát hiện vùng cổ đã loét lớn, sâu, mưng mủ…

Thấy tình trạng bệnh tiến triển nặng vợ chồng chị L. đã tới một bệnh viện tư gần nơi ở để được làm sạch vết loét và điều trị nhiễm trùng sau đó bắt xe xuống ngay Bệnh viện Nội tiết Trung ương để kiểm tra.

Thạc sỹ Nguyễn Giang Nam, Phó trưởng Khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương- người trực tiếp khám và điều trị cho chị L cho biết, bệnh nhân tới khám trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng vùng cổ, vết loét sâu, dài, mưng mủ. Không những khối u không hề giảm so với lần khám trước mà kích thước, tình trạng còn to lên, xuất hiện vết sẹo lồi chằng chịt sau quá trình đắp thuốc không rõ nguồn gốc.

"Đặc biệt hơn nữa chính sự thiếu hiểu biết và quá coi thường bệnh tật của mình khiến cho quá trình điều trị sẽ phức tạp hơn", bác sỹ Nam lo ngại.

Qua trường hợp này bác sỹ Nam khuyến cáo người dân, đặc biệt là những trường hợp bị các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp tuyệt đối không được tự điều trị tại nhà hay nghe người khác mách bảo dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

“Đồng thời khi người bệnh phát hiện thấy các dấu hiệu bất thường tại vùng cổ hay liên quan đến tuyến giáp phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được các bác sỹ khám, chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp”, bác sỹ Nam khuyến cáo.

(Nguồn: Gánh hậu quả nặng nề khi chữa bướu cổ theo phương pháp "lạ" //D.Ngân //Báo Hải quan online.- Ngày 12/6/2019)

 

6.9. Thử nghiệm ứng dụng robot trên lâm sàng tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Bệnh viện Trẻ em của Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc, Công ty FutureRobot Co., Hàn Quốc tổ chức thử nghiệm lâm sàng mô phỏng trên robot điểm chăm sóc buồng bệnh.

Ngày 20/6, tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Bệnh viện Trẻ em thuộc Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc, Công ty FutureRobot Co., Hàn Quốc tổ chức thử nghiệm lâm sàng mô phỏng trên robot điểm chăm sóc buồng bệnh.

Việc đưa robot vào thử nghiệm nhằm từng bước hoàn thiện robot ứng dụng đào tạo, điều trị y tế từ xa, mang lại hiệu quả cao trong điều trị, chăm sóc người bệnh, thắt chặt mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa hai đơn vị và các đối tác.

Phát biểu tại buổi thử nghiệm, phó giáo sư-tiến sỹ Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, thử nghiệm lâm sàng mô phỏng trên robot tại Bệnh viện sẽ góp phần không nhỏ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, có thể chẩn đoán bệnh và điều trị từ xa (từ Hội đồng Giáo sư Hàn Quốc), giúp đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện trẻ em Hải Phòng tiếp cận thiết bị tiên tiến hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn và đưa ra hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Trong tương lai gần, các bác sỹ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có thể hội chẩn, trao đổi chuyên môn 24/7, trực tiếp tại buồng bệnh, phòng mổ với chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Trẻ em của Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc.

Các buổi hội thảo, tập huấn cũng có thể được tổ chức giữa hai bệnh viện với sự hỗ trợ của robot. Mô hình này còn áp dụng trong việc kết nối giữa các tuyến bệnh viện trên cả nước, các bệnh viện với trung tâm y tế vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị cho trẻ em, không chỉ trên địa bàn thành phố Hải Phòng và vùng Duyên hải Bắc Bộ, mà còn trên toàn quốc.

Tiến sỹ Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho sự phát triển của ngành Y tế Hải Phòng. Sự hỗ trợ của Bệnh viện Trẻ em, Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc, Công ty FutureRobot Co. sẽ giúp Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào điều trị. Đây cũng là bước khởi đầu để ngành Y tế thành phố áp dụng robot cũng như trí thông minh nhân tạo trong điều trị và quản lý y tế.

Tiến sỹ Jang Seon Mi, Đại học Quốc gia Hàn Quốc cho biết, nhóm nghiên cứu tiếp tục khảo sát nhu cầu của các bác sỹ, y tá tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để khảo sát về chức năng và yếu tố mà robot cần có để phát triển hệ thống robot hỗ trợ đào tạo, theo dõi từ xa sử dụng cho mục đích khám chữa bệnh, qua đó cung cấp tư liệu cơ bản để xây dựng hệ thống robot trên thực tế về sau này.

Sau khi triển khai thử nghiệm robot tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thiện robot này và trao tặng Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sử dụng./.

(Nguồn: Thử nghiệm ứng dụng robot trên lâm sàng tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng //Minh Thu //Báo Việt Nam plus.- Ngày 20/6/2019)

 

6.10. Cặp vợ chồng đất Cảng sinh 3, đủ trai và gái khiến dân tình phát sốt

 Cặp đôi Hải Phòng từng được biết đến nhờ chuyện tình nên duyên từ phim Quỳnh búp bê, mới đây đã hạ sinh 2 con trai và 1 con gái.

Hình ảnh 3 nhóc tì đáng yêu vừa mới chào đời, được ông bố trẻ hào hứng khoe khắp các diễn đàn cách đây 2 ngày khiến dân tình xôn xao.

Đây là ca sinh 3 hiếm gặp, người mẹ mang thai hoàn toàn tự nhiên, không hề có bất cứ sự can thiệp y khoa nào. Đặc biệt, ca sinh 3 có 2 trai và 1 gái, đủ cả ‘nếp’ và ‘tẻ’.

Nhiều người đã vào trang cá nhân của ông bố gửi lời chúc phúc đến gia đình.

Được biết, cặp vợ chồng này là Công Đông (SN 1994) và Thanh Huyền (SN 1998) sinh sống ở Hải Phòng. Họ từng nổi tiếng với chuyện tình nên duyên nhờ xem bộ phim Quỳnh búp bê.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Công Đông không giấu được sự xúc động: ‘Ngay từ khi biết tin vợ mang thai, tôi đếm từng ngày được gặp các con.

Lần đầu đưa vợ đi siêu âm, nghe bác sĩ thông báo có tới 3 thai nhi, tôi vỡ òa vì hạnh phúc. Không ngờ lần đầu làm bố lại được món quà to lớn đến thế’.

Ông bố trẻ cho biết thêm, bé đầu nặng 1,6 kg, hai bé sau mỗi bé nặng 2 kg. Trong 3 bé, anh lo lắng nhất là bé nặng 1,6kg vì thể trạng cháu nhẹ cân hơn hai em, sức khỏe hơi yếu. Cháu được nuôi trong lồng ấp.

Tuy nhiên, đến hôm nay cháu phát triển các phản xạ tốt. Bác sĩ đang theo dõi thêm, khi nào thấy thực sự ổn định, sẽ cho bốn mẹ con xuất viện.

‘Trước khi đi đẻ, tâm trạng vợ tôi rất thoải mái, vui vẻ. Vào phòng mổ vợ vẫn còn bình tĩnh bảo: ‘Em đi đẻ đây’.

Lúc nghe tiếng các con khóc, tôi nghẹn ngào vì hạnh phúc. Chẳng có niềm vui nào lớn lao hơn thế.

Sau ca mổ, dù mệt nhưng vợ vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười. Hiện tại sức khỏe của vợ tôi đã bắt đầu bình phục. Mọi sinh hoạt vẫn cần sự chăm sóc của người thân nhưng thần sắc tươi tỉnh.

Tôi cảm ơn vợ vì đã chịu đựng vất vả, sinh các con. Nhất định tôi sẽ chăm sóc vợ con thật tốt’, anh Đông tâm sự.

(Nguồn: Cặp vợ chồng đất Cảng sinh 3, đủ trai và gái khiến dân tình phát sốt //Báo Việt Nam net.vn.- Ngày 19/6/2019)

 

6.11. Huyện Vĩnh Bảo: Dự kiến xây dựng khu khám, chữa bệnh quy mô 200-300 giường

(HPĐT)- Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong huyện và các vùng lân cận, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo vừa làm việc với lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp về chương trình hợp tác trong khám, chữa bệnh (KCB).

Tại buổi làm việc, 2 bên trao đổi, thảo luận và thống nhất liên kết thành lập khu KCB kỹ thuật cao, gồm KCB yêu cầu, phẫu thuật yêu cầu, trọn gói; hợp tác đào tạo bác sĩ; thực hiện liên kết theo hình thức xã hội hóa đặt máy chụp MRI, máy mổ nội soi, hệ thống xét nghiệm hiện đại tại Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp thường xuyên cử các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm về KCB và điều trị tăng cường cho Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Hai bên nhất trí hợp tác xây dựng khu KCB theo yêu cầu quy mô 200 đến 300 giường bệnh tại huyện Vĩnh Bảo.

(Nguồn: Huyện Vĩnh Bảo: Dự kiến xây dựng khu khám, chữa bệnh quy mô 200-300 giường //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 23/6/2019)

 

6.12. Bác sĩ cứu sống sản phụ Hải Phòng bị vỡ tử cung, em bé tự trôi ra ngoài

Các Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã mổ cấp cứu, cứu sống và bảo tồn thành công tử cung cho bệnh nhân vỡ tử cung ở tuần thai 25.

Sản phụ Đỗ Thị Ng. (sinh năm 1981, địa chỉ phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng), mang thai lần 3, thai được 25 tuần. Sản phụ có tiền sử 2 lần trước đều sinh mổ. Khoảng 9 giờ sáng ngày 15/6/2019, bệnh nhân Ng. thấy đau bụng dưới, cơn đau âm ỉ, đến khoảng 10 giờ bệnh nhân cảm thấy có cơn đau nhói phía bên trái bụng dưới.

Linh cảm thấy có gì đó không ổn, bệnh nhân Ng. lập tức đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Tại khoa Khám bệnh, bệnh nhân không đau bụng, không ra máu, tình trạng tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt. Bác sĩ khoa Khám bệnh đã cho chuyển bệnh nhân Ng. lên khoa Chẩn đoán hình ảnh siêu âm.

Ngay khi đặt đầu dò siêu âm lên bác sĩ siêu âm đã thấy toàn bộ thai đã trôi ra ngoài tử cung, trong buồng tử cung chỉ còn lại rau thai. Bác sĩ khoa Khám bệnh, siêu âm lập tức mời hội chẩn, đồng thời tiến hành cắm dịch truyền, cho bệnh nhân thở oxy, … ngay trên bàn siêu âm. Bệnh nhân được nhanh chóng chuyển lên phòng mổ.

Kíp phẫu thuật do BsCKII Lê Thị Dung - Trưởng khoa Đỡ đẻ lấy ra một nhi trai cân nặng 700gram (bé trai được chuyển ngay sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng). Trong ổ bụng có nhiều máu. Tử cung vỡ góc sừng trái đường kính 5cm. Bác sĩ Dung khâu phục hồi đường vỡ tử cung (bảo tồn tử cung). Trong mổ truyền 01 đơn vị máu cùng nhóm. Chiều ngày 16/6/2019 sản phụ Ng. ổn định, được chuyển xuống khoa sản 3 tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 21/5/2019, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cũng đã phát hiện, mổ cấp cứu, cứu sống thành công sản phụ Nguyễn Thị Q. ở Trường Thành, An Lão, Hải Phòng vỡ tử cung ở tuần thai 24.

Từ đầu năm 2019 đến nay, đây là ca vỡ tử cung thứ 4 được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phát hiện, mổ cấp cứu thành công.

Theo các chuyên gia sản khoa, vỡ tử cung là tai biến đặc biệt nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời có thể gây tử vong cả mẹ và thai nhi.

Nguyên nhân gây vỡ tử cung có thể chia làm 3 nhóm:

Vỡ tử cung tự nhiên: (nguyên nhân về phía mẹ)

Rơi vào những trường hợp dưới đây, mẹ có thể bị vỡ tử cung tự phát:

- Đẻ khó do khung chậu.

- Có sẹo mổ cũ ở tử cung.

- Sản phụ đẻ nhiều lần, có tiền sử sinh đa thai nên cơ tử cung nhão, mỏng, dễ vỡ.

- Sản phụ nhiều lần phải nạo phá thai.

- Đẻ khó do các khối u tiền đạo.

Nguyên nhân về phía thai

Thai nhi cũng có thể là nguyên nhân gây ra vỡ tử cung. Các trường hợp thai dưới đây có thể khiến nguy cơ vỡ tử cung của mẹ tăng lên:

- Thai to toàn bộ: trọng lượng thai trên 4000g (bất tương xứng giữa thai và khung chậu)

- Thai to từng phần như não úng thủy.

- Do ngôi và kiểu thế bất thường.

Thai ngôi ngược có thể là nguyên nhân gây ra vỡ tử cung ở mẹ.

- Đa thai: do các thai vướng nhau hoặc dị dạng.

Vỡ tử cung do can thiệp bởi các thủ thuật sản khoa

Các thủ thuật thực hiện không đúng chỉ định, chưa đủ điều kiện hoặc không đúng kỹ thuật; sử dụng thuốc tăng co không chính xác (chỉ định, liều lượng) và theo dõi không cẩn thận cũng có thể gây ra vỡ tử cung.

Khi vỡ tử cung có rất nhiều triệu chứng, nhưng sau đây là những triệu chứng điển hình:

- Đau bụng: đau xảy ra đột ngột ở vùng giữa tử cung (thường ở vị trí vết mổ cũ), đôi khi đau có thể lan tỏa toàn bụng, đau càng ngày càng tăng, có thể đi kèm với dấu hiệu choáng váng (da mặt tái nhợt, nhịp thở nhanh, thở nông, vã mồ hôi, mạch nhanh…).

Đau bụng có thể là dấu hiệu báo vỡ tử cung.

- Tử cung không còn hình dạng ban đầu: có thể sờ thấy các phần thai ngay dưới thành bụng. Trong cơn cơ, thai phụ nhìn trên bụng thấy tử cung co lại, nổi lên trên da bụng hình dáng giống như một quả bầu.

- Ra máu ở âm đạo

Các bác sĩ khuyến cáo: các bà bầu cần phải đi khám và làm xét nghiệm đầy đủ để theo dõi quá trình phát triển của thai nhi cũng như theo dõi tình trạng của cơ thể để có biện pháp xử lý thích hợp. Còn đối với bà mẹ từng phải mổ đẻ từ 2 lần trở lên, trước khi có quyết định sinh thêm em bé hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Trong quá trình mang thai, nếu thấy có triệu chứng bất thường cần đến ngay bệnh viện gần nhất để tránh tình huống đáng tiếc xảy ra.

(Nguồn: Bác sĩ cứu sống sản phụ Hải Phòng bị vỡ tử cung, em bé tự trôi ra ngoài //Báo Đời sống Việt Nam.- Ngày 21/6/2019)

 

6.13. Hàng ngàn người ốm đau, già yếu được chi trả chế độ tận nhà

 (PLO)- Chỉ tính trong tháng 5-2019 đã có 1.039 người ốm đau, già yếu trên địa bàn TP Hải Phòng được chi trả các chế độ bảo hiểm tại nhà.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa bảo hiểm xã hội (BHXH) và bưu điện TP Hải Phòng trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.

Theo đánh giá của hội nghị, việc nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đối với các đơn vị sử dụng lao động, người lao động khi nộp hồ sơ tham gia, giải quyết các chế độ BHXH. Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm 2019, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức 128 hội nghị tuyên truyền, phát triển mới 1.872 người tham gia BHXH tự nguyện…

Tuy nhiên, tại TP Hải Phòng tỉ lệ người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM còn thấp. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhưng vẫn còn chậm, việc chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Trước những hạn chế trên, các đại biểu tại hội nghị cho rằng cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM. Bám sát cơ sở, tuyên truyền đến từng thôn, xóm, nhà riêng vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Tăng cường nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. Cùng với đó là tập trung đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn...

(Nguồn: Hàng ngàn người ốm đau, già yếu được chi trả chế độ tận nhà //P.Long //Báo pháp luật.- Ngày 21/6/2019)

 

6.14. BV Trẻ em Hải Phòng: Đổi mới toàn diện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Là bệnh viện (BV) vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương và tuyến cuối của thành phố, với chức năng chính chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, những năm qua, BV Trẻ em Hải Phòng luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật trang thiết bị, đồng thời thay đổi phong cách, thái độ phục vụ, tạo ấn tượng sâu đậm chongười bệnh và người nhà bệnh nhân đến điều trị bệnh, tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

PGS.TS Bùi Văn Chiến, Giám đốc BV cho biết: Thời gian qua, BV Trẻ em Hải Phòng luôn xác định đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phấn đấu sớm đưa bệnh viện trở thành Trung tâm Nhi khoa khu vực Duyên hải Bắc bộ.

Do đó, BV tranh thủ mọi nguồn lực, đầu tư nâng cấp sửa chữa mới cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại như: sửa chữa và nâng cấp mới khoa khám bệnh, với nhiều trang thiết bị hiện đại, chuyên sâu; cải tạo khu phòng khám yêu cầu khang trang hiện đại; sửa chữa và mở rộng các khoa phòng; nâng cấp phòng phẫu thuật, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Chẩn đoán hình ảnh, thành lập Phòng tiêm chủng vắc xin cũng như hệ thống máy nội soi, phẫu thuật, cùng nhiều trrang thiết bị, nâng cấp phòng phẫu thuật, hồi sức tim và một số khoa phòng khác…

Các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu đang được BV triển khai có hiệu quả như: phẫu thuật dị tật tim bẩm sinh phức tạp, dị tật sứt môi, hở vòm, phẫu thuật nội soi ổ bụng, sọ não, thận - tiết niệu, nội soi phế quản ống mềm, can thiệp tim mạch, nội soi thoát bị bẹn, thoát vị hoành, xuyên đinh qua màn hình tăng sáng, nội soi teo thực quản bẩm sinh, thủng dạ dày.

Các kỹ thuật: điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, nito lỏng; điều trị Laser CO2; nội soi tiêu hóa; cắt amidan bằng Colblator; nội soi phế quản ống mềm; phẫu thuật nội soi cắt u nang ống mật chủ; phẫu thuật nội soi tắc phần nối bể thận niệu quản; can thiệp tim mạch…

Qua đó, BV đã triển khai tốt các dịch vụ y tế phân tuyến theo quy định của Bộ Y tế và nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật hiện đại thuộc tuyến Trung ương, để hỗ trợ cho công tác chẩn đoán chính xác, phát hiện nhiều bệnh lý phức tạp… góp phần rất lớn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật nhân đạo cho hàng ngàn trẻ em bị khuyết tật: Sứt môi, hở vòm, sụp mi, dị tật chi… Chỉ tính riêng trong 6 tháng năm 2019, BV đã khám và điều trị bệnh cho 140.000 lượt bệnh nhân, đạt 147% kế hoạch; công suất sử dụng giường bệnh thực kê đạt 147,8%.

Ban giám đốc BV quán triệt tới tất cả đội ngũ bác sỹ của BV phải thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật; đồng thời triển khai thực hiện các tiêu chí quản lý chất lượng BV theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV mới của Bộ Y tế. Đến nay, BV Trẻ em Hải Phòng đã hoàn thiện phác đồ điều trị và 300 quy trình kỹ thuật của các khoa, phòng, theo phác đồ của Bộ Y tế.

Qua trao đổi với PGS.TS Bùi Văn Chiến, được biết, BV rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, tích cực hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các quốc gia và các tổ chức truyền thống như CH Liên bang Đức, Mỹ, Hàn Quốc... nhằm nâng cao chất lượng và tầm phát triển của bệnh viện.

Trong đó, BV phối hợp với tổ chức CDC Hoa Kỳ và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nghiên cứu đề tài giám sát bệnh lồng ruột ở trẻ em; hợp tác với tổ chức Nhật Bản nghiên cứu đề tài biến đổi gen virus tay chân miệng. Các sáng kiến cải tiến của các khoa, phòng đều được Hội đồng khoa học BV công nhận và được ứng dụng trong thực tiễn…

Để phấn đấu sớm đưa bệnh viện trở thành Trung tâm Nhi khoa khu vực Duyên hải Bắc bộ. Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn trong khám, chữa bệnh cho trẻ em thành phố và vùng lân cận.

Thực hiện đúng các quy trình chuyên môn, hạn chế tối đa tai biến y khoa. Tiếp tục đẩy nhanh triển khai các kỹ thuật cao tại bệnh viện, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, BV cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang và nâng cấp, xây mới các khoa phòng xuống cấp một cách đồng bộ và hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả nhiệm vụ tiếp sức người bệnh, quy tắc ứng xử, y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và gia đình người bệnh…

Với những kết quả đã đạt được và sự phấn đấu không mệt mỏi của một tập thể đoàn kết, BV Trẻ em Hải Phòng đang đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, từng bước đưa BV xứng đáng là bệnh viện đầu tàu về Nhi khoa của thành phố Hải Phòng và trong khu vực Duyên hải Bắc bộ.

(Nguồn: BV Trẻ em Hải Phòng: Đổi mới toàn diện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh //Hồng Hải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 12/6/2019)

 

6.15. Ngành Y tế: Bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng hỗ trợ về y tế phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

(HPĐT)- Phó giám đốc Sở Y tế Phạm Quang Ngọc, thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thành phố cho biết, ngành Y tế sớm xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ kỳ thi; bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cán bộ coi thi, thí sinh tham gia kỳ thi nếu có sự cố xảy ra.

Theo đó, do 42 điểm thi được bố trí ở tất cả các quận, huyện nên Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe tại chỗ đối với cán bộ coi thi, thí sinh tham gia kỳ thi. Cụ thể, sở chỉ đạo Trung tâm Y tế các quận, huyện cử cán bộ làm công tác y tế trực chốt tại các điểm thi theo đề nghị của Hội đồng thi. Bên cạnh đó, sở yêu cầu các đơn vị chuẩn bị tốt trang thiết bị, số lượng thuốc thiết yếu để thực hiện việc sơ cấp cứu kịp thời các trường hợp đau ốm bất thường của thí sinh. Các đơn vị trực thuộc phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống bệnh dịch mùa hè, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn.

(Nguồn: Ngành Y tế: Bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng hỗ trợ về y tế phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/6/2019)

 

6.16. Phối hợp vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội

5 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn Hải Phòng đã có 1.039 người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế già yếu được chi trả tại nhà. Đây là kết quả của công tác phối hợp giữa ngành bảo hiểm xã hội, bưu điện trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.   

Theo đánh giá của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, thời gian qua, BHXH và bưu điện tại Hải Phòng đã tích cực phối hợp thực hiện công tác chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp kịp thời, an toàn cho người thụ hưởng. Đặc biệt, những người hưởng ốm đau, già yếu không đến được các điểm chi trả đều được chi trả tận nơi sinh sống. Việc nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đối với các đơn vị sử dụng lao động, người lao động khi nộp hồ sơ tham gia, giải quyết các chế độ BHXH.

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm 2019, BHXH và Bưu điện Hải Phòng đã phối hợp tổ chức 128 hội nghị tuyên truyền, phát triển mới 1.872 người tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, thông qua hệ thống bưu điện đã phát triển được 4.774 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng 49,53% số người đang tham gia BHXH tự nguyện và 78.681 người tham gia BHYT hộ gia đình, bằng 26,58% số người đang tham gia BHYT theo hộ gia đình của toàn thành phố.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc triển khai mở rộng người tham gia BHXH trên địa bàn. Trong đó, tỷ lệ người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM còn thấp; số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng nhưng vẫn còn chậm; việc chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Thời gian tới, để thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT và các chính sách an sinh BHXH, ngành bưu điện tại Hải Phòng sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM; bám sát cơ sở, tuyên truyền đến từng thôn, xóm, nhà riêng vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tăng cường nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn…

(Nguồn: Phối hợp vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội //Hoa Quỳnh //Báo Công thương.- Ngày 25/6/2019)

 

6.17. Sở Tài nguyên-Môi trường: Trình UBND thành phố cấp 21 giấy phép xả thải

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên-Môi trường đã tiếp nhận 37 hồ sơ cấp phép xả thải vào nguồn nước của các doanh nghiệp.

Sau khi hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, Sở đã trình UBND thành phố ban hành quyết định cấp phép xả thải vào nguồn nước cho 21 cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đây chính là cơ sở pháp lý buộc các doanh nghiệp phải chấp hành các quy định trong lĩnh vực xả thải và góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước.

Từ nay đến hết năm 2019, Sở Tài nguyên-Môi trường tiếp tục thông báo, hướng dẫn 42 cơ sở lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn nước, đồng thời đôn đốc 128 cơ sở lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Song song với hoạt động trên, ngành cũng hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí tiếp tục triển khai Đề án điều tra, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

(Nguồn: Sở Tài nguyên-Môi trường: Trình UBND thành phố cấp 21 giấy phép xả thải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 20/6/2019)

 

6.18. Hải Phòng: Hàng trăm tình nguyện viên ra quân dọn rác thải nhựa tại rừng phòng hộ ở Tiên Hưng, Tiên Lãng HP

GiadinhNet - Trước tình trạng rác thải bủa vây rừng phòng hộ, UBND xã Tiên Hưng đã ra quân thu gom hàng tấn rác về nơi tập kết để thiêu hủy làm sạch môi trường biển.

Sáng nay (15/6), hàng trăm tình nguyện viên (gồm đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh, bộ đội biên phòng đồn BP Vinh Quang) đã ra quân dọn rác thải nhựa tại rừng phòng hộ thuộc xã Tiên Hưng.

Ông Võ Hồng Nam – Chủ tịch xã Tiên Hưng cho biết: “Trước tình trạng rác thải nhựa bủa vây rừng phòng hộ ven biển, chúng tôi tổ chức hàng trăm cán bộ, tình nguyện viên tiến hành thu gom khoảng 150m3 rác chủ yếu là xốp, nhựa và rác thải sinh hoạt. Các loại rác này rất cồng kềnh tốn diện tích nên mọi người thu gom vất vả. Về cơ bản chúng tôi đã xử lý xong số rác thải nhựa trôi dạt và mắc kẹt tại rừng, làm trong sạch môi trường biển.”

Bà Lê Thị Thùy Ninh - Bí thư đoàn xã Tiên Hưng chia sẻ: “UBND xã phát động phong trào thu gom, xử lý rác thải nhựa tại rừng phòng hộ, về phía đoàn thanh niên chúng tôi đã huy động 20 cán bộ, đoàn viên, thiếu niên tham gia. Công việc dọn rác bắt đầu từ 7h sáng đến 11h trưa. Hàng tấn rác thải nhựa đã được gần 100 tình nguyện viên thu gom lại cho vào bao tải, chất lên xe kéo và xe tải chở về khu bãi rác tập trung của xã chờ đốt. Mọi người làm việc rất chăm chỉ, tuy vất vả một chút nhưng ai cũng phấn khởi vì đã góp sức vào việc bảo vệ môi trường”.

Như Gia đình và xã hội đã đưa tin, gần 600m2 rác thải nhựa bủa vây khu vực rừng phòng hộ tại xã Tiên Hưng. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển của các cây rừng tái sinh và ô nhiễm môi trường biển. UBND huyện Tiên Lãng và Chi cục Kiểm Lâm Hải Phòng đã chỉ đạo địa phương xử lý dứt điểm số rác thải trên.

(Nguồn: Hải Phòng: Hàng trăm tình nguyện viên ra quân dọn rác thải nhựa tại rừng phòng hộ ở Tiên Hưng, Tiên Lãng HP //Minh Thư //Báo Gia đình.net.vn.- Ngày 15/6/2019)

 

​6.19. 'Kênh thối' đầu độc môi trường sống của dân

Người dân hai xã Đại Bản và An Hưng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đang phải chịu đựng cảnh ô nhiễm môi trường và mùi hôi thối bốc lên hàng ngày từ hệ thống kênh tưới tiêu ô nhiễm ngập bùn, rác và xác động vật.

Con đường dẫn từ quốc lộ 5 vào trụ sở UBND xã Đại Bản (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) có một kênh nước lớn chạy song song. Đây là con kênh dẫn nước tới trạm bơm Đại Bản, rồi từ đó nước được phân bổ về hệ thống kênh tưới tiêu trong xã.

Tuy nhiên, con kênh này đang ngập bùn, rác và xác động vật. Nước kênh đen đặc bốc mùi hôi thối. Bà Nguyễn Thị Lan (nhà ở cạnh kênh nước) cho biết: “Nước kênh ô nhiễm 10 năm nay rồi, hôm nào nước đầy còn đỡ khó chịu chứ nước cạn mùi kinh lắm. Gặp lúc trời nắng nóng thì không dám đến gần”.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dòng nước đen ô nhiễm này đi theo hệ thống mương thủy lợi len lỏi khắp ngõ xóm ở xã Đại Bản. Nhiều chỗ nước ứ đọng không thoát được vì ngập rác. Kênh nước bị ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người dân mà hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng gặp khó khăn. Đơn cử, ở cánh đồng sản xuất rau gia vị rộng 5 ha ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, người dân phải rất vất vả mới tìm được chỗ nước ít đen nhất để tưới rau.

Bà Nguyễn Thị Phượng (ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản) cho biết: “Nước từ trạm bơm đưa về đã không sạch rồi mà còn bị nước thải từ nhà máy giấy (Công ty CP giấy Hapaco) tràn vào nên rau chết rũ hết”. Quá bức xúc, người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị đến UBND xã Đại Bản để có giải pháp xử lý.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã Đại Bản, cho biết: “Việc nước thải từ Công ty CP giấy Hapaco tràn vào hệ thống kênh tưới tiêu đã xảy ra từ lâu. Mới đây, UBND huyện An Dương và Sở Tài nguyên - Môi trường Hải Phòng đã về làm việc và yêu cầu đơn vị phải nâng cấp hệ thống thu gom nước thải đúng quy định. Họ đang làm rồi. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giám sát, không để nước thải tràn vào nữa”.

Về việc toàn bộ kênh tưới tiêu trong xã bị ô nhiễm nặng, ông Mạnh thừa nhận tình trạng này tồn tại hơn 10 năm nay, và cho rằng có nhiều nguyên nhân. “Nước và rác thải sinh hoạt từ cộng đồng dân cư là nguyên nhân chủ yếu. Hiện nay, chúng tôi chỉ có cách là tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức, không vứt rác bừa bãi xuống kênh và tổ chức các đợt dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh”, ông Mạnh nói.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã An Hưng, địa phương giáp ranh với xã Đại Bản, khi người dân thôn Thắng Lợi của xã này nhiều lần kêu cứu vì kênh nước tưới tiêu bị nước thải từ Cụm công nghiệp Thắng Lợi làm ô nhiễm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến 23,2 ha đất canh tác ở cánh đồng thôn Thắng Lợi bị bỏ hoang.

Chưa phát hiện doanh nghiệp xả thải bẩn?:

Ông Trịnh Văn Quý, Phó chủ tịch UBND xã An Hưng, cho biết: “Sau khi người dân phản ánh, chúng tôi có đi kiểm tra và thấy nước xả ra từ Cụm công nghiệp Thắng Lợi có chảy vào mương thủy lợi của xã. Nước thải này có màu đen và mùi khó chịu. Tuy nhiên, chưa rõ cụ thể doanh nghiệp nào xả ra”.

Cũng theo ông Quý, hàng tháng các Công ty trong Cụm công nghiệp Thắng Lợi (Công ty CP may Hồ Gươm, Công ty TNHH EIE, Công ty TNHH Creative Lights) này vẫn gửi cho xã một bản kết quả quan trắc khí thải và nước thải. “Theo kết quả quan trắc thì lại không có vấn đề gì. Chính vì vậy, UBND xã đã đề nghị Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện An Dương tổ chức quan trắc độc lập và thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ đơn vị nào đã xả nước thải ô nhiễm ra kênh nước ở thôn Thắng Lợi", ông Quý nói.

Liên quan đến việc này, ông Phạm Văn Sinh, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện An Dương, cho biết:

Đến 13.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Văn Sinh, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện An Dương, cho biết: “Chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra. 7 công ty trong Cụm công nghiệp Thắng Lợi đều cung cấp đầy đủ giấy phép xả thải, quan trắc nước thải. Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục rà soát theo dõi. Nếu phát hiện việc xả nước thải không đảm bảo ra môi trường sẽ xử lý nghiêm, thậm chí mời công an môi trường vào làm việc".

(Nguồn: 'Kênh thối' đầu độc môi trường sống của dân //Lê Tân //Báo Thanh niên.- Ngày 14/6/2019)

 

VII. GIAO THÔNG - VẬN TẢI

7.1. Ứng dụng giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sau gần bốn năm ứng dụng hệ thống giao thông thông minh, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), chủ đầu tư tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã xử lý được các phương tiện chạy ngược chiều, quá tốc độ, hoặc dừng đỗ đón trả khách sai quy định, bảo đảm an toàn giao thông và loại trừ triệt để, từ chối phục vụ các phương tiện chở quá tải lưu thông trên tuyến.

Theo kỹ sư Nguyễn Huy Thiêm, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ngay từ khi lập dự án xây dựng tuyến đường, VIDIFI đã thuê tư vấn quốc tế thiết kế, triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh vào quản lý khai thác tuyến đường tương tự như công tác quản lý các tuyến đường cao tốc tại các nước phát triển (theo tiêu chuẩn quốc tế). Trung tâm điều hành của tuyến đường được đầu tư hơn 100 tỷ đồng, chính là "bộ não", tập trung toàn bộ các luồng tín hiệu và xử lý dữ liệu, quản lý giám sát, điều hành mọi hoạt động trên tuyến. Tại trung tâm, bố trí một màn hình khổ lớn 2.240 inch kết nối hệ thống máy chủ do nhà thầu SK Telecom (Hàn Quốc) lắp đặt và chuyển giao. Trên tuyến, lắp đặt hệ thống ca-mê-ra quan sát gồm 58 chiếc, khoảng cách trung bình khoảng 2 km/chiếc, tự động quay quét, quan sát trong vòng bán kính hơn 1 km. Ðây là ca-mê-ra "đặc chủng", có thể phóng to gấp 32 lần, giúp quan sát rõ nét các hoạt động trên đường cao tốc từ Trung tâm điều hành. Thông qua hệ thống này, nhân viên vận hành dễ dàng phát hiện những hiện tượng bất thường, tình huống, sự cố giao thông trên đường cao tốc, một số hành vi vi phạm như xe khách dừng đỗ trên đường, xe đi ngược chiều,… để có phương án xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống biển báo thông tin điện tử (VMS) gồm tám biển báo được bố trí dọc tuyến cao tốc có nội dung thay đổi (như các thông tin về tình trạng tuyến đường, thời tiết, an toàn giao thông…) nhằm cung cấp thông tin đa dạng, kịp thời đến người lái xe giúp họ kịp thời nắm bắt thông tin, để lái xe an toàn, lựa chọn các hướng khác để lưu thông. Ðể ngăn ngừa tình trạng một số đối tượng thanh thiếu niên ném đá phương tiện lưu thông trên tuyến, VIDIFI bố trí hệ thống ca-mê-ra giám sát và loa điều khiển từ trung tâm, khi phát hiện có người tụ tập, các nhân viên sẽ điều khiển hệ thống loa phát thông tin, yêu cầu đám đông giải tán, ngăn chặn triệt để tình trạng ném đá.

Trong năm 2018, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có số người thương vong mặc dù bình quân mỗi ngày có khoảng 35 - 37 nghìn lượt phương tiện lưu thông với tốc độ cao (dịp lễ, Tết, lưu lượng phương tiện có thể đạt 55 - 57 nghìn lượt xe). "Hệ thống giao thông thông minh đã góp phần quản lý giao thông, điều hành thực hiện xử lý cứu hộ cứu nạn, giảm tai nạn; nâng cao năng lực lưu thông trên tuyến; quản lý thu phí bảo đảm nhanh, thuận tiện, minh bạch, bảo mật. Ðồng thời, bảo vệ kết cấu hạ tầng thông qua hệ thống kiểm tra tải trọng xe, cung cấp kịp thời thông tin giao thông, dịch vụ trên tuyến, tình hình thời tiết và các thông tin hữu ích khác,… cho người tham gia giao thông", Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và khai thác đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Lê Xuân Tú đánh giá.

Ðể bảo đảm chất lượng công trình, ngay từ khi đưa tuyến đường vào khai thác, VIDIFI đã triển khai quyết liệt kiểm soát tải trọng xe và từ chối phục vụ những phương tiện quá tải ngay trước khi vào trạm thu phí. Toàn bộ các cửa vào đường cao tốc đều được trang bị hệ thống giám sát tải trọng xe tự động, "tàng hình" của hãng Kistler (Thụy Sĩ) giúp quá trình cân xe nhanh chóng, thuận tiện với độ chính xác cao. Công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải được thực hiện 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết; kiểm soát 100% tải trọng các xe tải trước khi lưu thông trên tuyến. Các phương tiện quá tải, quá khổ sẽ bị từ chối phục vụ theo quy định, yêu cầu quay đầu ngay tại lối ra được bố trí sau trạm thu phí.

Hệ thống thu phí trên tuyến cũng được sử dụng công nghệ thẻ thu phí thông minh IC của Nhật Bản, kết hợp máy phát hành thẻ tự động đặt tại các làn vào, ứng dụng công nghệ tự động xử lý biển kiểm soát phương tiện và các ca-mê-ra quan sát, nhận diện chính xác mức phí đối với từng loại phương tiện, giúp thu phí an toàn, độ trễ lưu thông tại các trạm thu phí được rút ngắn, đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng tiêu cực trong thu phí. Theo thống kê, thời gian giao dịch bình quân tại làn vào khoảng 5 giây/xe và làn ra khoảng 10 giây/xe, giúp lưu thông tại các làn thu phí thông suốt.

Hiện nay, VIDIFI cũng đang triển khai thu phí điện tử không dừng tại dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dự kiến cuối năm nay, hệ thống sẽ hoàn thành và khép kín toàn bộ hệ thống giao thông thông minh. Khi phát hiện hành vi vi phạm như đi xe ngược chiều, xe quá tải, chạy quá tốc độ, đơn vị vận hành sẽ gửi hình ảnh vi phạm cho lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt trực tiếp hoặc phạt nguội. Với công nghệ hiện đại và đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, hệ thống giao thông thông minh đã góp phần đưa đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trở thành tuyến cao tốc đẹp và hiện đại nhất Việt Nam tính đến thời điểm này.

(Nguồn: Ứng dụng giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng //Báo Nhân dân ĐT.- Ngày 2/6/2019)

 

7.2. Dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình: Thông xe vào cuối năm 2019

Kinhtedothi - Dự án BOT đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng với Thái Bình dài 9km dự kiến sẽ thông xe trong năm 2019.

Đây là dự án triển khai hợp đồng BOT xây dựng nằm trong tổng thể tuyến đường bộ ven biển Việt Nam theo quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng phê duyệt và cho phép điều chỉnh cục bộ và xây dựng. Đoạn qua Hải  Phòng – Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (TPP). Đến hiện tại các quận huyện như Tiên Lãng, Kiến Thụy, Đồ Sơn đã thực hiện xong phần giải phóng mặt bằng và tiến hành chuyển giao công việc cho các nhà đầu tư thực hiện phần việc khác. Do tính cấp bách của dự án nên lãnh đạo thành phố Hải Phòng yêu cầu các nhà đầu tư tập trung cao nhân lực, vật lực để thi công, giải quyết những vướng mắc còn tồn tại. Báo cáo lãnh đạo thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Tổng chiều dài toàn tuyến đường bộ ven biển dài 35,5km với điểm đầu dự án nối ngã 3 giao ĐT353 thuộc phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải  Phòng. Điểm cuối dự án Km29+706,89 giao với Quốc lộ 37 đang thi công tại lý trình km2+384,15 thuộc xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Tuyến đường có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/giờ.

Đối với đoạn từ nút giao đường tỉnh  361 (Km4+855) đến cuối tuyến quy mô đường cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/giờ. Nền đường rộng 12 m gồm 2 làn xe cơ giới, lề gia cố 4m và 1m lề đất. Kết cấu mặt đường loại cấp cao A1. Trên toàn tuyến có 8 cầu, trong đó có 2 cầu lớn, 3 cầu trung  và 3 cầu nhỏ. Khổ thông thuyền tương ứng với sông Thái Bình 40x7 m, sông Văn Úc là 100x25m; tĩnh không vượt đường bộ  là 4,75m.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.460 tỷ đồng, thời gian thu phí 23 năm, do liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP; Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bùi Vũ, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV và Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông 9 thực hiện.

Tuyến đường biển này có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh và nâng cao đời sống người dân vùng ven biển. Việc triển khai đoạn tuyến trên địa bàn Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhằm rút ngắn khoảng cách từ các địa phương khác đến với thành phố Hải Phòng, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả vận tải, giảm tải trên các tuyến quốc lộ, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đây cũng là tuyến đường tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh khu vực ven biển.

(Nguồn: Dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng – Thái Bình: Thông xe vào cuối năm 2019 //Vĩnh Quân //Báo Kinh tế và đô thị.- Ngày 8/6/2019)

 

7.3. Đội CSGT Công an quận Kiến An: Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo đường thông, hè thoáng

Tháng 5, để đảm bảo đường thông, hè thoáng, phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi tham gia các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, Đội CSGT Công an quận Kiến An đã làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản, quy phạm pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh quận, phường, xe ô tô lưu động trên các tuyến đường, trọng điểm phức tạp về TTCC, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, CBCS đơn vị được huy động tối đa tham gia chốt điểm, điều tiết giao thông, tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, TTCC, TTĐH trên các tuyến đường.

Và tuần 3 buổi, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, CBCS đơn vị được bố trí tham gia cùng các đội nghiệp vụ Công an quận tiến hành tuần tra, kiểm soát từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 141 trường hợp vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định, để xe dưới lòng đường, sử dụng ĐTDĐ trong khi điều khiển phương tiện, không chấp hành biển báo hiệu, vạch kẻ đường...; tạm giữ 9 xe máy, 132 bộ giấy tờ.

Cùng với đó, lực lượng CS 113 của đơn vị đã tiếp nhận 2 tin TTXH do các đơn vị, quần chúng nhân dân cung cấp, báo cáo lãnh đạo Công an quận giao các đơn vị chức năng giải quyết kịp thời, hiệu quả... Nhờ đó, tình hình ANCT - TTATXH nói chung, TTATGT nói riêng trên địa bàn quận được kiểm soát tối đa.

(Nguồn:  Đội CSGT Công an quận Kiến An: Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo đường thông, hè thoáng //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 10/6/2019)

 

7.4. Quận Lê Chân: Tăng công tác bảo đảm TTATGT-TTĐH trên các tuyến đường kiểu mẫu

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về đảm bảo công tác TTĐH – VSMT, UBND quận Lê Chân đã nghiêm túc triển khai thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng công an.

Trên địa bàn quận Lê Chân có một số tuyến đường kiểu mẫu như: Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn…tuy nhiên, thời gian gần đây, tại các tuyến đường này tái diễn tình trạng bày bán hàng quán trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường; đậu đỗ xe sai quy định…gây mất TTATGT đối với người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Lê Chân, CAQ Lê Chân đã huy động lực lượng tham gia, chủ công là Đội CSGTTT phối hợp chặt chẽ cùng Phòng Quản lý đô thị quận, các ban ngành, đoàn thể và công an các phường tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm liên quan TTATGT, TTĐH, VSMT đô thị.

Qua đó, trong quý II/2019, các lực lượng đã kịp thời phát hiện, xử lý 238 trường hợp vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định, để xe dưới lòng đường, sử dụng ĐTDĐ trong khi điều khiển phương tiện, không chấp hành biển báo hiệu, vạch kẻ đường….thu phạt hơn 50 triệu đồng.

Bên cạnh việc nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lực lượng công an các địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ kinh doanh về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, yêu cầu các hộ cam kết không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh tiếp tục tái diễn.

Đặc biệt, đối với các tuyến phố có mật độ giao thông cao, xảy ra ùn tắc giao thông như đường Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Đức Cảnh, UBND quận đã chỉ đạo CAQ Lê Chân và Công an các phường sở tại thành lập các tổ công tác ứng trực, điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông; tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc, tập trung cao vào các khung giờ cao điểm như: từ 7h đến 8h sáng và 16h30 đến 18h hàng ngày.

Ngoài ra, CBCS công an quận và CA 15 phường cùng các đội nghiệp vụ Công an quận tích cực tham gia thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, tham gia tuần tra, kiểm soát từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Nhờ đó, tình hình ANCT, TTATXH nói chung, TTATGT nói riêng trên địa bàn quận luôn được đảm bảo và kiểm soát tối đa.

(Nguồn: Quận Lê Chân: Tăng công tác bảo đảm TTATGT-TTĐH trên các tuyến đường kiểu mẫu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 8/6/2019)

 

7.5. Ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang giao thông trước cổng Trường cao đẳng du lịch Hải Phòng

Ngày 14-6, Ban Công an xã Nam Sơn, An Dương phối hợp cùng CAH An Dương phòng KT-HT huyện An Dương và Cty đường bộ 240 (đơn vị quản lý QL5 trên địa bàn Hải Phòng) tổ chức giải tỏa các hộ dân buôn bán xăng dầu vi phạm hành lang an toàn giao thông khu vực trước cổng trường cao đẳng du lịch Hải Phòng, tuyến QL5 thuộc địa bàn xã Nam Sơn.

Cụ thể, đoàn đã tiến hành tháo dỡ đối với 3 hộ dân đều trú tại xã Nam Sơn đã tự ý làm nhà tạm và tập kết vật liệu để buôn bán xăng dầu.

Trước đó, UBND xã Nam Sơn đã ra nhiều thông báo yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ công trình trái phép trên diện tích hàng lang nêu trên. Cùng với đó, vừa qua xã Nam Sơn cũng tiến hành giải tỏa các hộ dân.

Tuy nhiên, sau một thời gian các hộ lại tái lấn chiếm 4.000 m2 đất hành lang lập nhà tạm, tập kết thùng phi buôn bán xăng dầu, gây mất ATGT trên tuyến QL5.

Sau giải tỏa xong, đoàn đã bàn giao mặt bằng sạch cho UBND xã Nam Sơn, huyện An Dương quản lý.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Sơn, huyện An Dương địa phương sẽ phối hợp với Trường cao đẳng du lịch Hải Phòng tiến hành trồng thêm cây xanh tạo không gian, đồng thời tăng cường phối hợp để quản lý khu vực hành lang trên, tránh tình trạng tái lấn chiếm xảy ra.

(Nguồn: Ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang giao thông trước cổng Trường cao đẳng du lịch Hải Phòng //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 17/6/2019)

 

7.6. Tình trạng xe cơ giới đi ngược chiều và vi phạm biển cấm: Nỗi lo hậu quả nghiêm trọng

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường của thành phố, không chỉ người đi xe đạp, xe máy đi ngược chiều hoặc đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều, mà cả xe ô tô, thậm chí là xe công-ten-nơ cũng đi ngược chiều. Chỉ vì tranh thủ vài chục mét đường, những chiếc xe đi ngược chiều khiến nguy cơ tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ lúc nào…

Đường nào cũng có vi phạm:

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 2 tuyến đường 1 chiều là Cầu Đất-Mê Linh và 3 tuyến đường có một phần tổ chức giao thông 1 chiều là Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng và Lê Lợi. Ngoài ra còn có đường đôi cắm biển cấm đi ngược chiều là Lê Hồng Phong, quốc lộ 5 qua nội thành (gồm cả đường 356) và tuyến quốc lộ 10 từ Quán Toan đến cầu Nghìn. Tuy có biển cấm đi ngược chiều, nhưng tình trạng các phương tiện cơ giới đi ngược chiều trên những tuyến đường này thường xuyên diễn ra.

Sau khi tổ chức lại giao thông khu vực trung tâm thành phố, hơn 2 tháng qua, tình trạng người điều khiển xe mô tô đi ngược chiều vẫn chưa chấm dứt, đặc biệt là đường Lê Lợi, đoạn giao ngã ba với phố Chu Văn An đến ngã ba giao với phố Cấm. Các xe đi ngược chiều thường xuyên vào giờ cao điểm, khiến người điều khiển phương tiện giao thông đúng chiều rất khó chịu. Đường Cầu Đất hay Mê Linh cũng nhiều xe mô tô đi ngược chiều, dẫn đến cãi vã, xô xát vì va chạm xe tại ngã tư rạp Công Nhân giữa đường Cầu Đất và đường Lương Khánh Thiện. Đường Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng không có thay đổi nhiều về chiều hướng so với trước, nhưng cũng không hiếm trường hợp đi ngược chiều tại khu vực gần nhà hát thành phố và Bệnh viện Phụ sản.

Trên các tuyến đường đôi, ô tô vi phạm cũng không ít. Trên diễn đàn An toàn-Văn hóa giao thông Hải Phòng có nhiều clip của các thành viên quay được xe ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều tại đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 5 và quốc lộ 10. Đặc biệt đoạn quốc lộ 5 và quốc lộ 10 thuộc địa bàn huyện An Dương, không chỉ có xe con mà cả xe công-ten-nơ, thậm chí có cả xe khách đi ngược chiều. Nhiều lái xe bức xúc cho biết, tình trạng xe công-ten-nơ đi ngược chiều ở khu vực từ Trạm đăng kiểm 15-01V đến trạm thu phí cũ xảy ra quá lâu nhưng không bị xử lý. Xe cố chạy ngược chiều vài trăm mét để vào bãi, gây nguy hiểm cao với những xe lưu thông đúng chiều. Hơn nữa, đoạn đường này xe dưới 30 chỗ được lưu thông với tốc độ 90 km/giờ, nếu vào ngày thời tiết xấu, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Đoạn đường trên quốc lộ 10 gần chùa Cao Linh và Khu công nghiệp Tràng Duệ, tình trạng xe ô tô, xe máy đi ngược chiều luôn ám ảnh người tham gia giao thông đúng chiều. Trên tuyến quốc lộ 10 đoạn từ sau trạm thu phí Tiên Cựu, nhiều xe máy của người dân địa phương đi ngược chiều, thậm chí là xe máy còn kéo theo xe cải tiến chở đầy hàng hóa đi ngược chiều là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn trên quốc lộ 10.

Theo Ban An toàn giao thông thành phố, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 5 diễn biến  hết sức phức tạp, trong đó, quốc lộ 10 luôn là điểm nóng về tai nạn giao thông và luôn đứng đầu về số người tử vong do tai nạn. Quốc lộ 5 qua Hải Phòng đứng thứ 2 về tai nạn giao thông…

Cần xử lý nghiêm, tăng cường  phạt “nguội”:

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hành vi đi ngược chiều rất nguy hiểm và là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định mức xử phạt đối với xe cơ giới đi ngược chiều rất nặng, kèm theo đó là tước giấy phép lái xe trong thời gian dài. Dù vậy, tình trạng vi phạm vẫn diễn ra hàng ngày trên các tuyến đường trong thành phố cho dù lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các địa phương thường xuyên xử lý. Theo các thành viên của Diễn đàn An toàn-văn hóa giao thông Hải Phòng, hành vi đi ngược chiều được camera quay lại hoàn toàn có thể “phạt nguội”, hoặc Ban An toàn giao thông thành phố căn cứ vào hình ảnh được cung cấp từ camera hành trình gửi văn bản cảnh cáo doanh nghiệp có xe vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thực tế cho thấy, trên tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, rất nhiều trường hợp đi ngược chiều hoặc đi lùi bị camera phát hiện, qua đó Cục Cảnh sát giao thông xử phạt rất nặng, có vụ lên đến 7,5 triệu đồng.

Ngoài việc xử lý trực tiếp vi phạm trên đường, thành phố cần nhanh chóng triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số khu vực giao thông trọng điểm, thường xuyên có vi phạm để tổ chức xử phạt theo quy định. Trong thời gian chờ lắp đặt camera, Công an thành phố cần chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường xử lý vi phạm và kết hợp qua camera hành trình, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa giữ gìn trật tự an toàn giao thông./.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều bị phạt từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, xe máy bị phạt từ từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Cả 2 loại phương tiện đều bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, nếu gây tai nạn bị tước từ 2 đến 4 tháng.

(Nguồn: Tình trạng xe cơ giới đi ngược chiều và vi phạm biển cấm: Nỗi lo hậu quả nghiêm trọng //Quỳnh Chi //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/6/2019)

 

7.7. Tàu container đâm cong vênh giàn cẩu 5 triệu USD ở Hải Phòng

Tàu Nagoya Express gặp cơn giông trong khi rời cảng nên đâm vào giàn cẩu khiến thân cẩu bị cong vênh.

Ngày 19/6, ông Vũ Tú Nam, Trưởng đại diện Cảng Cát Hải thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho biết, ngày 7/6 tàu Nagoya Express quốc tịch Đức đã đâm va làm cong vênh cần cẩu giàn QC 15 trị giá khoảng 5 triệu USD của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (HITC).

Nagoya Express là tàu chở container cập cảng HITC vào ngày 6/6. Chiều 7/6 tàu rời bến thì gặp cơn giông và bị trôi dạt, mũi tàu va trúng cẩu giàn QC 15 đặt ở cuối cảng. Cú va chạm mạnh khiến thân cẩu bị biến dạng, không thể hoạt động.

QC 15 được HITC thuê từ cảng Cát Lái (TP HCM) để làm hàng trong thời gian chờ đối tác nước ngoài chuyển cẩu mới về. Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đang phối hợp cùng các bên liên quan điều tra, xác định nguyên nhân sự cố trên.

Ông Đồng Trung Kiên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc cho biết, đơn vị này đã yêu cầu công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực 2 tạm đình chỉ công tác đối với hoa tiêu Trần Anh - người trực tiếp dẫn dắt tàu Nagoya Express rời cảng.

Cảng container quốc tế Hải Phòng là cảng nước sâu đầu tiên của khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, có thể tiếp nhận tàu container với sức chở 14.000 TEU, tàu tổng hợp có trọng tải đến 16 vạn tấn đưa hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực miền Bắc đi thẳng tới châu Âu, châu Mỹ, thay vì phải trung chuyển qua một cảng khác như trước đây.

Ngày 13/5/2018, HITC khai trương và đón chuyến tàu đầu tiên cập cảng tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

(Nguồn: Tàu container đâm cong vênh giàn cẩu 5 triệu USD ở Hải Phòng //Giang Chinh //Báo vnexpress.net.- Ngày 19/6/2019)

 

7.8. Bến phà Gót Hải Phòng liên tục quá tải

Kinhtedothi - Những ngày này bến phà Gót (Hải Phòng) luôn trong tình trạng quá tải, tắc nghẽn nhất là dịp cuối tuần, do tháng 6 là đợt cao điểm trong mùa du lịch.

Theo ông Nguyễn Văn Trường - Phó Trưởng bến phà Gót, năm nào cũng vậy cứ đến tháng 6 (thời gian cao điểm nhất của mùa du lịch) bến phà lại quá tải. Năm nay càng đông hơn khi cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đi vào hoạt động.

Mới chỉ tính ngày cao điểm 9/6/2019 mỗi ngày đã có 343 chuyến phà xuất bến; trong đó có khoảng 1.600 lượt phương tiện ô tô, gần 20 nghìn lượt người qua phà… Cán bộ công nhân viên được huy động tối đa làm việc 24/24 để hỗ trợ du khách khi qua phà. Cũng theo ông Trường, chuyến phà xuất bến đầu tiên trong ngày vào lúc 4h sáng, chuyến cuối cùng là 12h đêm với 9 phà được huy động hết công suất liên tục trong ngày.

Tuy nhiên, có một hạn chế chính là sự cũ kỹ của 9 chiếc phà đang hoạt động tại bến. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, phà không có tuổi thọ mà cơ quan đăng kiểm chỉ cấp kiểm định theo từng năm. Trong khi đó 9 chiếc phà này có từ khi bến phà Gót ra đời năm 2002, tính ra cũng gần 20 năm chở khách qua phà.

Mùa hè năm nay các phà luôn trong tình trạng quá tải, dẫn tới hư hỏng một số bộ phận. Trung bình mỗi phà có 3 máy thì đợt cao điểm tháng 6 bến phà đã phải sửa tới 3 phà, mỗi lần sửa có phà tới 3 ngày, nhanh nhất cũng mất 1 ngày. Những lỗi thông thường xảy ra là đứt gãy các mối hàn, trong quá trình nâng hạ cũng bị hao mòn, han rỉ… tuy không phải những hư hỏng quá lớn nhưng lại mất thời gian sửa chữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng du khách bị chậm chuyến.

Theo ghi nhận, dịp cuối tuần vào thứ 7, Chủ nhật, người và phương tiện có khi phải chờ tới từ 5 - 7 tiếng mới qua được phà. Trong khi lực lượng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, biên phòng chỉ làm nhiệm vụ điều phối trật tự trên bờ, còn lại giờ chạy vẫn phụ thuộc vào các chuyến phà đến và đi.

Hi vọng trong thời gian tới hệ thống phà bên Gót sẽ được nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời hạn chế tối đa được việc du khách phải chờ đợi lâu mỗi khi đi du lịch Cát Bà.

(Nguồn: Bến phà Gót Hải Phòng liên tục quá tải //Vĩnh Quân //Báo Kinh tế và đô thị.- Ngày 21/6/2019)

 

7.9. Điều ít biết về “mắt thần” thông minh soi xe vi phạm trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

(Dân Việt) 58 camera lắp đặt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có độ phân giải cao, có thể quan sát rõ phương tiện ở vị trí cách xa 1km.

    Sau 4 năm đưa vào vận hành khai thác, cao tốc Hà Nội- Hải Phòng đã phục vụ hàng vạn lượt phương tiện qua lại, đặc biệt giúp người dân Thủ đô Hà Nội đi Hải Phòng chỉ mất 1 giờ đồng hồ thay vì 3h như trước đây. Ngoài cơ sở hạ tầng hiện đại, trên tuyến cao tốc còn được lắp đặt hệ thống camera thông minh, được ví như "mắt thần" của đơn vị quản lý.

58 camera lắp đặt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có độ phân giải cao, có thể quan sát rõ phương tiện ở vị trí cách xa 1km.

“Mắt thần” soi phương tiện vi phạm từ khoảng cách 1km:

Đại diện đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng cho biết, hiện nay, trên toàn tuyến được lắp đặt 58 camera tự động quay quét và quan sát với bán kính trên 1 km, có thể phóng to 32 lần, có cơ chế chống rung. Những camera này được lắp trên những cột chuyên biệt, có hệ thống chống sét, mỗi cột cách nhau 2 km.

Camera được sử dụng là loại sản phẩm mới nhất của hãng Axis (Thụy Điển), công nghệ full HD, có cơ chế chống rung, giảm ảnh hưởng của ánh sáng và sương mù, tín hiệu được truyền qua đường cáp quang tốc độ cao.

Trên tuyến cũng có 12 điểm giám sát bằng camera dò xe được đặt tại các vị trí có mật độ lưu lượng giao thông lớn. Hệ thống có thể tự động phát hiện mật độ xe dòng xe, tắc nghẽn hoặc có sự cố, tự động gửi cảnh báo kịp thời tới nhân viên vận hành và lái xe trên đường.

“Hiện nay mọi hoạt động trên tuyến cao tốc đều được camera ghi lại và chuyển về trung tâm điều hành phân tích, xử lý dữ liệu. Từ đó, chúng tôi phát hiện ra các sự cố về tai nạn giao thông, ùn tắc, cảnh báo cho các phương tiện đang lưu thông trên đường biết hoặc trợ giúp tài xế gặp sự cố”, ông Trịnh Quang Mộng, Phó trưởng phòng Quản lý vận hành Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chia sẻ.

Theo vị này, tại trung tâm điều khiển đường cao tốc có một màn hình lớn gồm 32 màn hình nhỏ có độ phân giải cao liên tục tiếp nhận hình ảnh từ các camera. Tại đây luôn có kỹ thuật viên thường trực 24/24 giờ để kịp thời đưa ra thông tin cho các bộ phận khác trên tuyến biết.

Ngoài số liệu từ camera trên tuyến, trung tâm còn xử lý thông tin từ hệ thống giám sát tải trọng xe, hệ thống biển báo hiệu điện tử, hệ thống thu phí khép kín. Toàn bộ hệ thống giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đầu tư khoảng 700 tỉ đồng, trong đó, riêng hệ thống camera trên tuyến rơi khoảng 40 tỉ đồng.

Tại trung tâm điều khiển đường cao tốc có một màn hình lớn gồm 32 màn hình nhỏ có độ phân giải cao liên tục tiếp nhận hình ảnh từ các camera

Nhiều lái xe chạy ngược chiều “nhận cái kết đắng”:

Ông Trịnh Quang Mộng, Phó trưởng phòng Quản lý vận hành Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho hay, những trường hợp vi phạm đều được camera ghi lại rất nét và cụ thể, sau đó được gửi trực tiếp cho lực lượng cảnh sát giao thông xuống trực tiếp xử lý hoặc xử phạt nguội.

Từ tháng 1/2019 đến nay, hệ thống camera đã phát hiện, ghi nhận gần 700 phương tiện vi phạm quy định giao thông, gặp sự cố trên tuyến cao tốc… Trong đó, 54 trường hợp đi lùi trên cao tốc; 10 xe ô tô chạy ngược chiều; 26 xe ô tô đón trả khách, trả hàng; 14 phương tiện dừng đỗ sai quy định; 32 xe hết xăng; 352 xe ô tô bị nổ lốp; 251 xe ô tô chết máy.

Đặc biệt, mới đây nhất, khoảng 12h20 ngày 27/4/2019, hệ thống camera giám sát ghi lại hình ảnh ôtô Ford biển Hà Nội chạy ngược chiều từ km30 về trạm thu phí quốc lộ 39 theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Phương tiện vi phạm sau đó được đơn vị quản lý chuyển cho Cảnh sát giao thông.

Đến ngày 28/4, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) mời tài xế lên làm việc và lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng, tước giấy phép 5 tháng với tài xế ôtô 34 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc.

Tháng 10/2018, cũng thông qua hệ thống camera thông minh, đơn vị quản lý cao tốc ghi nhận tài xế điều khiển xe container ngang nhiên đi ngược chiều tại nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với Quốc lộ 10 (đoạn qua huyện An Lão, TP Hải Phòng) để quay đầu vào đường dẫn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Sau đó, tài xế  bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 5 tháng.

(Nguồn: Điều ít biết về “mắt thần” thông minh soi xe vi phạm trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng //Nguyễn Đức //Báo Dân Việt.- Ngày 13/6/2019)

 

7.10. CAH An Dương: Lập biên bản xử phạt 358 trường hợp vi phạm TTATGT

Theo Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động- CAH An Dương, 6 tháng đầu năm, qua tuần tra, chốt điểm đơn vị đã kiểm tra lập biên bản với 358 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đã xử lý 314 trường hợp với tổng số tiền gần 142 triệu đồng (gồm 13 xe ô tô, 356 mô tô, 9 xe máy điện).

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 186 trường hợp còn lại là các vi phạm khác 126 trường hợp; đã tiến hành tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, tạm giữ 57 xe mô tô. 

Cùng với công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, CAH An Dương phối hợp với Huyện đoàn An Dương tổ chức lễ ra quân tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện tại chương trình ra quân Tháng thanh niên năm 2019.

Tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải tới các chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải, người dân tham gia giao thông trên địa bàn huyện An Dương.

Tuy nhiên, theo CAH An Dương, việc thực hiện quản lý trật tự công cộng, trật tự đường hè, hành lang an toàn giao thông tại các địa phương trên địa bàn huyện còn chưa tập trung cao nên vẫn tồn tại tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để họp chợ, làm nơi kinh doanh, buôn bán, đậu, đỗ xe trái quy định; đặc biệt tại các khu vực chợ Minh Kha, chợ cóc Thanh Toàn, chợ cóc cầu Rế, chợ Ngọ Dương.

(Nguồn: CAH An Dương: Lập biên bản xử phạt 358 trường hợp vi phạm TTATGT //Trung Kiên //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 23/6/2019)

 

7.11. CAQ Đồ Sơn: Tuyên truyền an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi

Vừa qua, CAQ Đồ Sơn phối hợp với Ban chỉ đạo hè các phường Hợp Đức, Minh Đức (Đồ Sơn) tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi năm 2019, thu hút gần 500 học sinh tham gia.

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được các CBCS Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự và Cơ động, CAQ Đồ Sơn tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật giao thông đường bộ, giúp các em mở rộng tầm hiểu biết của mình về luật giao thông đường bộ, qua đó tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, người thân và cộng đồng chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em học sinh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, rèn luyện và phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo của bản thân.

Tại các buổi tuyên truyền, CAQ Đồ Sơn đã trao 20 mũ bảo hiểm tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi trong năm học vừa qua.

(Nguồn: CAQ Đồ Sơn: Tuyên truyền an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 20/6/2019)

 

VIII. QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG

8.1. Xây dựng Các tuyến đường chung quanh Trung tâm Thương mại Aeon Mall: Tăng sức hấp dẫn phát triển thương mại, dịch vụ

Ngày 27-3-2019, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 12 quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường chung quanh Trung tâm Thương mại Aeon Mall. Đây là tin vui đối với quận Lê Chân, góp phần tăng sức hấp dẫn phát triển thương mại, dịch vụ trong khu vực, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đô thị, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố, địa điểm tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân); thời gian thực hiện trong 2 năm 2019-2020.

Theo lãnh đạo UBND quận Lê Chân, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, khu vực này là một trong 3 hướng phát triển đột phá về đô thị của thành phố, được quan tâm, chú trọng và kêu gọi nhiều doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính mạnh đầu tư. Thuận lợi cơ bản là cầu Rào 2  và tuyến đường Hồ Sen- cầu Rào 2 (giai đoạn 1) hoàn thành từ hàng chục năm nay, cùng với Khu đô thị ven sông Lạch Tray mọc lên đã mang lại nhiều giá trị mới cho cả khu vực. Đặc biệt, khi Tập đoàn Vingroup đầu tư hàng nghìn tỷ đồng phát triển Khu đô thị cầu Rào 2; xây dựng Bệnh viện quốc tế Vinmec; Tập đoàn Aeon Mall (Nhật Bản) đầu tư gần 200 triệu USD để xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall lớn nhất miền Bắc cùng với việc thành phố quyết định dành hơn 1400 tỷ đồng xây dựng tuyến đường Hồ Sen- cầu Rào 2 đoạn từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh tới ngã ba chợ Con và cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh thì sức hấp dẫn của toàn khu vực tăng lên gấp nhiều lần. Tương lai nơi đây sẽ trở thành  một khu vực phát triển mới năng động của thành phố cũng như của quận Lê Chân với những khu đô thị mới hiện đại, văn minh; trung tâm thương mại, dịch vụ sầm uất và nhiều công trình tiện ích khác... Vì vậy, việc xây dựng tuyến đường chung quanh Trung tâm Thương mại Aeon Mall là rất cần thiết.

Lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Lê Chân cho biết, mục tiêu được thành phố xác định khi thực hiện dự án là nhằm xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, kết nối đồng bộ để phục vụ  việc xây dựng một trung tâm mua sắm có quy mô lớn và chất lượng tốt nhất tại Hải Phòng; là cơ sở để phát triển mạng lưới đường giao thông trong khu vực theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của toàn thành phố. Tổng chiều dài của các tuyến đường là  1,126 km gồm 3 tuyến chạy chung quanh trung tâm thương mại, bề rộng mặt đường từ 9-15m; vỉa hè rộng 2- 3- 3,5- 10,5m...  Cùng với đó, sẽ cứng hóa đoạn mương An Kim Hải trong phạm vi dự án bằng tuyến cống hộp đôi và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh; hệ thống cấp nước sinh hoạt và cấp nước PCCC;  điện chiếu sáng;  hệ thống cống bể cáp ngầm viễn thông...

Biết tin dự án được thực hiện, người dân các phường Kênh Dương, Vĩnh Niệm rất vui và mong muốn thành phố thúc đẩy nhanh về tiến độ. Lãnh đạo các phường cho biết,  khu vực này chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước thải. Việc thoát nước mưa  hiện tại chủ yếu  theo địa hình tự nhiên; thoát nước thải theo các đường ống tạm xả ra môi trường tự nhiên gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tuyến mương hở, vào những ngày nước kém bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của những người dân sống dọc theo tuyến mương. Khi thực hiện dự án, làm cống hộp và hệ thống thoát nước đồng bộ, tình trạng này sẽ được xử lý cơ bản. Không những thế, dự án hoàn thành sẽ tạo tiền đề để phát triển đô thị quy củ, hợp quy hoạch, tương xứng với vẻ hiện đại của trung tâm thương mại, cải thiện hoàn toàn diện mạo đô thị. Hơn nữa, sau khi Trung tâm thương mại  AeonMall đi vào hoạt động, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, các tuyến đường được xây dựng  góp phần giải quyết căn bản các xung đột giao thông, giúp việc đi lại của người dân được an toàn, thuận tiện hơn.

Hiện quận Lê Chân đã cơ bản hoàn tất các công việc chuẩn bị đầu tư; xúc tiến công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện dự án. Quận mong muốn thành phố hỗ trợ, bố trí đủ nguồn vốn để có thể khởi công và hoàn thành trong năm 2020,  bảo đảm  kết nối với tất cả các loại hình giao thông,  phục vụ tốt nhất  hoạt động của Trung tâm Thương mại AeonMall và sự phát triển chung của toàn thành phố.  

(Nguồn: Xây dựng Các tuyến đường chung quanh Trung tâm Thương mại Aeon Mall: Tăng sức hấp dẫn phát triển thương mại, dịch vụ //Hồng Thanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/6/2019)

 

8.2. Hải Phòng: Dự án 1.500 tỷ đồng có nguy cơ chậm tiến độ

ENTERNEWS.VN Tiến độ của dự án xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính đang bị chậm rất nhiều so với kế hoạch mà nguyên nhân chính là do giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của BQL dự án đầu tư xây dựng các  công trình giao thông Hải Phòng, đến nay dự án xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính mới đạt 33,8% khối lượng công việc. Còn khá nhiều phần việc không thể thi công do chưa có mặt bằng, nhất là mố cầu vượt sông Rế thuộc huyện An Dương và phần tường chắn cầu vượt một số nhánh tại quận Hồng Bàng.

Trước đó, huyện An Dương đã cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 5/6 nhưng đến nay các hộ dân vẫn không di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Còn quận Hồng Bàng thì chỉ bàn giao thêm được khoảng gần 1.000m2. Hiện tại, tổng diện tích bàn giao mới đạt 74,69%.

Tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ngày 22/5, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã chỉ đạo, quyết tâm không thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính theo lộ trình kế hoạch đã đề ra (31/12/2019). Nhưng hiện tiến độ dự án đang bị chậm rất nhiều so với kế hoạch, yêu cầu về tiến độ thi công của dự án đang bị chậm từ 25-30 ngày.

Để giải quyết dứt điểm về vấn đề giải phóng mặt bằng cho dự án, Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Xuân Bình yêu cầu Bí thư, Chủ tịch huyện An Dương phải trực tiếp vào cuộc và cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng với lãnh đạo thành phố. Quận Hồng Bàng khẩn trương, rà soát giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắcm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp vướng mắc không khắc phục được, phải báo cáo UBND TP Hải Phòng ngay. Trường hợp đã giải quyết bảo đảm đúng chế độ, chính sách nhưng người dân vẫn không chấp hành, các địa phương cần chủ động thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam cầu Bính là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển giao thông của thành phố và được phê duyệt tiến độ thực hiện trong vòng 18 tháng, hoàn thành vào ngày 31/12/2019,

Ngày 2/9/2018, UBND TP Hải Phòng đã khởi công dự án nút giao nam Cầu Bính (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) với tổng mức đầu tư 1.484 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Dự án do Sở GTVT Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án gồm 3 hạng mục chính: đường trong nút giao, cầu trực thông từ cầu Bính và hầm chui đường Hồng Bàng - Bạch. Dự án này được xem như việc hiện thực hoá chủ trương xoá bỏ đường ngang, xây dựng cầu vượt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, được kì vọng sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực có giao cắt đường bộ và đường sắt này.

(Nguồn: Hải Phòng: Dự án 1.500 tỷ đồng có nguy cơ chậm tiến độ //Lan Vũ //Báo Enternews.vn.-Ngày 8/6/2019)

 

8.3. Hải Phòng: Lại vá mặt cầu vượt trăm tỷ vừa khánh thành

KTNT Khi vừa mới khánh thành được 1 tháng, cầu vượt Nguyễn Văn Linh nút giao thông Ngã 3 Cầu Rào 2 đã 2 lần phải vá mặt cầu.

Cầu vượt Nguyễn Văn Linh nút giao thông Ngã 3 Cầu Rào 2 (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) được khởi công xây dựng ngày 14/5/2018, đến 0h ngày 12/3/2019, các loại xe ôtô được phép lưu thông qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh, ngày 9/5/2019, UBND TP. Hải Phòng chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, khi chưa đầy một tháng xe ôtô được phép lưu thông, trên mặt cầu vượt Nguyễn Văn Linh đã xuất hiện “ổ gà” có kích thước dài khoảng 20cm, miệng rộng 8-10cm và sâu khoảng 7cm, cùng với đó xuất hiện nhiều đá sỏi rơi vãi ra mặt cầu.

Đến ngày 9/5/2019, cầu vượt Nguyễn Văn Linh chính thức khánh thành, từ đó đến nay mặt cầu vượt phải vá đến 4 điểm.

Theo ghi nhận của PV báo Kinh tế nông thôn, khoảng 22h40 tối 30/5 cầu vượt Nguyễn Văn Linh phải vá trên mặt cầu, điểm vá có chiều dài khoảng 1,5m, rộng khoảng 4m.

Tiếp đó, khoảng 21h36p tối 9/6 một nhóm công nhân đang sửa chữa, phải vá thêm 3 điểm trên mặt cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh. Các điểm vá có kích thước chiều dài khoảng 3m, chiều rộng khoảng 9m. Việc sửa chữa khiến giao thông ách tắc kéo dài từ chân cầu đến ngã 4 Phúc Tăng.

Việc cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh liên tục phải sửa chữa, vá mặt cầu khi vừa mới khánh thành được 1 tháng, việc này khiến cho người tham gia giao thông nghi ngại về chất lượng cây cầu có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh và đoạn tuyến kết nối với đường chợ Hàng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh có chi phí xây dựng 360 tỷ đồng. Cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh thuộc Dự án “Xây dựng tuyến đường trục đô thị nối từ nút giao thông Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường chợ Con” (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Cầu vượt được thi công bởi liên doanh các nhà thầu gồm: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HJC, Công ty CP - Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long, Công ty CP Xây dựng công trình Công nghệ cao Thăng Long (Liên danh HJC - Meco - CNC).

(Nguồn: Hải Phòng: Lại vá mặt cầu vượt trăm tỷ vừa khánh thành // Phạm Trang - Quốc Vương //Báo Kinh tế nông thôn.- Ngày 10/6/2019)

 

8.4. Quận Ngô Quyền: Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học

Chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, các công trình đầu tư xây dựng cơ sở vật các trường học trên địa bàn quận Ngô Quyền đang được khẩn trương thi công. Trong đó, có những công trình vừa hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay dịp hè và đầu năm học mới.

Những ngày này, thầy và trò trường Trường tiểu học Nguyễn Du, phường Máy Chai ngập tràn niềm vui khi công trình nhà thể thao đa năng và một số phòng học chức năng của trường vừa được hoàn thành. Ngay dịp hè này, trường có nơi để tổ chức các câu lạc bộ, hoạt động hè cho học sinh với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn về chất lượng. Công trình có diện tích 663 m2, gồm 3 tầng với 4 phòng học chức năng, 1 phòng đa năng, 1 phòng chờ giáo viên, 1 kho và 2 phòng thay đồ. Tổng kinh phí xây dựng công trình hơn 7,8 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4-2018.

Nhà giáo Đỗ Thu Hiền, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “trước đây, trường không có khu nhà thể thao đa năng nên việc tổ chức các tiết học giáo dục thể chất, hoạt động văn hóa thể thao bị hạn chế bởi ảnh hưởng thời tiết, thiếu thiết bị giảng dạy. Học sinh ít được tham gia các tiết học thực hành vì thiếu các phòng học chức năng. Với công trình vừa hoàn thành, năm học mới 2019 – 2020 này, nhà trường bố trí các phòng học chức năng như: phòng thí nghiệm, nhạc, họa, tiếng Anh…đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đồng thời, trường đáp ứng tiêu chí về cơ sở vật chất, tiến tới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Rất vinh dự cho nhà trường, khu nhà đa năng vừa hoàn thành là công trình đầu tiên trên địa bàn thành phố được Liên đoàn Lao động thành phố gắn biển chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-219)”

Chung niềm vui với Trường tiểu học Nguyễn Du, Trường THCS Chu Văn An cũng vừa khánh thành nhà lớp học 3 tầng với 9 phòng học. Tổng kinh phí xây dựng 8,5 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của quận Ngô Quyền. Công trình khởi công 4-2018, hoàn thành đầu tháng 5-2019, vượt tiến độ 30 ngày. Công trình đưa vào sử dụng giải quyết khó khăn về thiếu phòng học của nhà trường trong nhiều năm qua, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, góp phần để nhà trường tiếp tục là cánh chim đầu đàn về chất lượng dạy và học của ngành giáo dục quận Ngô Quyền.

Cùng với đó, từ nay đến đầu năm học mới 2019-2020, công trình cải tạo cổng và tường bao của Trường THCS Lạc Viên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình nhà đa năng của Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trong đầu năm 2020. Trước đó, trong năm học 2018-2019, quận Ngô Quyền có 4 trường học được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng vốn đầu tư hơn 33 tỷ đồng, gồm trường: THCS Lê Hồng Phong, THCS Lạc Viên, THCS Lý Tự Trọng và Mầm non Đồng Tâm.

Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Khúc Văn Phung cho biết, xây dựng cơ sở vật chất các trường học luôn được quận ưu tiên hàng đầu. Quá trình triển khai các công trình, từ phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công đều được quận giám sát chặt chẽ. Các nhà trường được quận giao trực tiếp là chủ đầu tư các dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, uy tín, có chứng chỉ và các giấy phép liên quan đến hành nghề xây dựng. Trong thời gian thi công các công trình, lãnh đạo quận và các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở về tiến độ, chất lượng và chú ý bảo đảm an toàn lao động. Phần lớn các công trình đều hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu.

Bên cạnh giám sát, đôn đốc tiến độ các công trình đang thi công, UBND quận chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo tiếp tục kiểm tra, rà soát hiện trạng cơ sở vật chất ở từng trường học; phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, các nhà trường đề xuất, tham mưu UBND quận các công trình, hạng mục cần sửa chữa và xây dựng mới, đưa vào kế hoạch ưu tiên bố trí vốn từ nguồn đầu tư công. Quận phấn đấu, ngày càng có thêm nhiều trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia.

Hiện, toàn quận có 16 trường học đạt chuẩn quốc gia (5 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 4 trường THCS). Năm học 2019 – 2020, quận phấn đấu có thêm 1 trường được công nhận trường chuẩn là THCS Lạc Viên.

(Nguồn: Quận Ngô Quyền: Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học //Ngọc Lan //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 8/6/2019)

 

8.5. Về Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại khu đô thị mới 2A Sở Dầu

Chiều 14-6, UBND quận Hồng Bàng tổ chức cuộc họp đối thoại với các gia đình, cá nhân và trả lời ý kiến, kiến nghị về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại khu đô thị mới 2A Sở Dầu. Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Phạm Văn Đoan chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, đại diện trung tâm phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng trình bày về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Các hộ dân cũng nêu kiến nghị cơ quan chức năng cần kiểm tra cách xác định về nguồn gốc đất; trình bày quan điểm về dự thảo dự án; đề nghị cung cấp văn bản của thành phố về chủ trương xây dựng khách sạn; xem xét lại cách tính phương án bồi thường…

(Nguồn: Về Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại khu đô thị mới 2A Sở Dầu //Bùi Hạnh //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 16/6/2019)

 

8.6. Quận Kiến An – Hải Phòng: Khởi công xây dựng Nhà khăn quàng đỏ cho hộ gia đình khó khăn

(Dân Việt) Đoàn thanh niên quận Kiến An, TP.Hải Phòng vừa phối hợp với UBND phường Nam Sơn cùng trên địa bàn quận tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình em Nguyễn Mạnh Dũng tại tổ dân phố Lệ Tảo 2, phường Nam Sơn, quận Kiến An. Hoạt động này nhằm thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Kiến An năm 2019.

   Được biết, cháu Nguyễn Mạnh Dũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Cụ Đặng Thị Thạnh gần 80 tuổi, bà của cháu Dũng xúc động chia sẻ rằng: Dũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiệt thòi về tình cảm gia đình. Khi Dũng còn là trẻ sơ sinh mẹ cháu mất vì căn bệnh ung thư. Kể từ đó Dũng ở với bà. Bà Thạnh sinh sống cùng với con và các cháu khác trong một ngôi nhà rất nhỏ, chật chội, sinh hoạt thực sự rất bất tiện.

Nắm bắt kịp thời được hoàn cảnh của gia đình cháu Dũng, thông qua địa phương, một số cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ bà cháu Dũng số tiền 65 triệu đồng để xây dựng nhà giúp 2 bà cháu có thể ra sinh hoạt riêng biệt và thuận tiện hơn.

Theo đó, các đơn vị hỗ trợ kinh phí cụ thể như sau: Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo quận Kiến An hỗ trợ 15 triệu đồng; Hội tóc Hải Phòng và Ban vận động quỹ xây dựng nhà Khăn quàng đỏ phường Nam Sơn mỗi đơn vị 5 triệu; Công ty TNHH phát triển thương mại và xây dựng Gia Long hỗ trợ kinh phí là 30 triệu đồng.

Cháu Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ rằng: Cháu và bà rất vui và xúc động khi được các cấp, ngành, các cá nhân cũng như các tổ chức quan tâm và động viên chia sẻ khó khăn của hai bà cháu. Cuộc sống của hai bà cháu Dũng suốt thời gian qua vô cùng khó khăn nhưng vẫn cố bám trụ vươn lên. Sự giúp đỡ của các đơn vị nêu trên thực sự là nguồn hỗ trợ kịp thời đối với hai bà cháu Dũng, tạo điều kiện giúp hai bà cháu vươn kên khắc phục mọi khó khăn của cuộc sống.

    (Nguồn: Quận Kiến An – Hải Phòng: Khởi công xây dựng Nhà khăn quàng đỏ cho hộ gia đình khó khăn //Báo Dân việt.- Ngày 17/6/2019)

 

8.7. Đẩy mạnh quản lý trật tự xây dựng

(HPĐT)- UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quy chế quy định nguyên tắc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở: Xây dựng, Giao thông- Vận tải, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Văn hóa - Thể thao, Thông tin - Truyền thông, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị.

Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cây xanh đô thị có trách nhiệm phản ánh thông tin đến UBND cấp xã, UBND cấp huyện, thanh tra các sở và Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng để kịp thời xử lý.

(Nguồn: Đẩy mạnh quản lý trật tự xây dựng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/6/2019)

 

8.8. Thi công công trình xây dựng mùa mưa bão: Phải có giải pháp bảo đảm an toàn

Mùa mưa bão đang đến, việc bảo đảm an toàn thi công trên các công trường xây dựng, nhất là các tòa nhà nhiều tầng trên địa bàn thành phố luôn được dư luận quan tâm. Với hơn 20 công trình nhà nhiều tầng và hàng trăm công trình xây dựng đang thi công ở khu vực đô thị, đòi hỏi ngành Xây dựng và các địa phương, cần chú trọng đến công tác quản lý, xử lý các vi phạm về an toàn lao động.

Nguy cơ từ các giàn cẩu, giàn giáo trên cao:

 Trên địa bàn thành phố hiện có hàng chục công trình nhà nhiều tầng đang xây dựng, nhất là công trình cao hơn 20 tầng… Nhiều dự án, chủ đầu tư, nhà thầu chấp hành nghiêm quy định, nhưng cũng có nhà thầu lơ là trong thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình xây dựng cần được chấn chỉnh. Nhiều dự án lớn đòi hỏi cao về an toàn thi công như: 2 tòa chung cư cao 29 tầng HH3, HH4 Đồng Quốc Bình; khách sạn 5 sao ở số 12 Trần Phú; khách sạn 5 sao của tập đoàn BRG trên phố Trần Quang Khải; hai tòa nhà cao 22 tầng thuộc dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ dịch vụ cao cấp của Công ty TNHH Chu-o Việt Nam ở Khu đô thị ven sông Lạch Tray; cầu Hoàng Văn Thụ thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc Sông Cấm; trung tâm thương mại Aeon mall. Trên đia bàn hai quận: Ngô Quyền và Hải An. Có một số tòa nhà cao từ 15 đến 18 tầng đang thi công trên phố Lê Hồng Phong. Đa số các dự án trên thi công sát các tuyến phố đông người, nhiều phương tiện qua lại, có nguy cơ gây tai nạn cao. Mặc dù chủ đầu tư cam kết các biện pháp bảo đảm an toàn và yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ quy trình. Tuy nhiên, việc các giàn cẩu, giàn giáo, thang cẩu lớn thi công trên độ cao hàng chục mét trong điều kiện mưa bão rất khó lường, cần có biện pháp bảo đảm an toàn đặc thù. Các đơn vị thi công đều cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí người trực ở các địa điểm đang có giàn cẩu, máy móc thi công có khả năng gây nguy hiểm cho người và phương tiện đang lưu thông. Nhưng như vậy chưa đủ, vì một số công trình trên tuyến phố Lê Hồng Phong, chủ đầu tư xây dựng không che chắn phần tiếp giáp với hè phố; giàn cầu lớn, với khối sắt, đá treo lơ lửng phía trên, dưới là dòng người lưu thông khiến người dân không khỏi lo lắng. Nhiều xe bồn chở bê tông lưu thông đến công trường, đổ tràn bê tông ra lòng đường, vỉa hè vừa gây mất an toàn, vừa cản trở giao thông.

Không lơ là, chủ quan:

Thời gian qua, có công trường thi công xảy ra sự cố tai nạn đáng tiếc. Giữa tháng 8- 2018, tại công trình xây dựng nhà cao tầng ở ngã tư đường Lê Hồng Phong khu đối diện nhà hàng Phượng Chi, chiếc cẩu ép cọc bị đứt móc, rơi máy ép cọc cừ xuống đất, vào trúng mép ô tô 4 chỗ gây hư hỏng nặng, may mắn không có thiệt hại về người. Trước đó, xảy ra vụ đổ sập cẩu máy gây chết người tại công trường xây dựng tòa Chi nhánh ngân hàng BIDV trên đường Lê Hồng Phong vào cuối năm 2015. Các vụ tai nạn trên xảy ra trong điều kiện thi công bình thường. Khi bão gió, mưa lớn thì nguy cơ tai nạn, mức độ nguy hiểm càng cao hơn.

Từ đầu năm đến nay, các nhà nhiều tầng đang xây dựng không xảy ra sự cố tai nạn đáng tiếc nào. Tuy nhiên, việc các giàn cẩu cao lơ lửng trên các tuyến phố luôn là nỗi lo cho người đi đường. Phó giám đốc Sở Xây dựng Vũ Hữu Thành cho biết, với chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, lãnh đạo sở, các phòng chức năng thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất các công trường xây dựng. Nhất là trong mùa mưa bão, thời điểm xảy ra ngập lụt, gió lớn, sở yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công, nhất là đối với công trường lớn, dự án xây dựng lớn, có mật độ xây dựng cao, thi công gần khu dân cư, tuyến phố đông đúc phải có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thi công.

Trước mùa mưa bão, Sở Xây dựng có văn bản gửi UBND các quận, huyện; các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, công ty, đơn vị trực thuộc về việc phòng, chống thiên tai bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng. Sở yêu cầu các công trình xây dựng có sử dụng mái tôn, mái xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn pa-nô, biển quảng cáo trên cao phải được chủ đầu tư, chủ quản lý, sử dụng kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cố. Đối với công trình đang thi công, chủ đầu tư, nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công công trình bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão; bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, bản thân công trình và công trình lân cận; lập biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị thi công trên cao trước khi có gió, bão.

Một số dự án lớn áp dụng các biện pháp thi công hiện đại được xem như mô hình tham khảo cho các nhà thầu trong việc bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão như: Xây dựng khách sạn 5 sao ở số 12 phố Trần Phú; khách sạn 5 sao của tập đoàn BRG trên phố Trần Quang Khải… Dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ dịch vụ cao cấp Chu-o với hai tòa nhà cao 22 tầng cơ bản hoàn thành xây dựng phần thô. Nhà thầu sử dụng giàn giáo xây dựng hiện đại, tạo khối liên kết vững chắc, được che phủ theo quy định về an toàn xây dựng. Ông Lê Sỹ Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình cho biết, quá trình thi công dự án chung cư HH3, HH4 cao 29 tầng, Ban quản lý yêu cầu nhà thầu có phương án chi tiết thi công trong mùa mưa bão. Trong những ngày mưa bão, nhà thầu dừng thi công, hạ độ cao của hệ thống giàn cẩu, tháo dỡ các thiết bị có nguy cơ gãy đổ; cất giữ vật liệu, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

(Nguồn: Thi công công trình xây dựng mùa mưa bão: Phải có giải pháp bảo đảm an toàn //Phạm Lượng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/6/2019)

 

8.9. Dự án xây dựng tuyến đường trục Hồ Sen-cầu Rào 2: Huy động nguồn lực để triển khai dự án toàn diện

(HPĐT)- Sáng 11-6, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện công trình tuyến đường trục Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 đường Chợ Con.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tham mưu các nguồn lực để triển khai dự án toàn diện, bảo đảm hoàn thành dự án trong năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục rà soát, cân đối các nguồn lực của thành phố, tham mưu với UBND thành phố sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. Đối với Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư A51 (quận Lê Chân), cần khẩn trương thực hiện các quy trình, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, dự án tuyến đường trục Hồ Sen-cầu Rào 2 đi qua 4 phường Dư Hàng Kênh, Hàng Kênh, Dư Hàng và Trại Cau thuộc quận Lê Chân. Tổng diện tích thu hồi đất 59.254,5 m2, liên quan đến 539 hộ dân và 11 tổ chức. Hiện nay, quận Lê Chân kiểm kê được 512/539 hộ dân, tương đương diện tích 35.186,8 m2; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 189 hộ. Đối với khu tái định cư A51 dự kiến di chuyển một số hộ dân đến đó khi thực hiện dự án, quận Lê Chân kiểm kê 115/162 hộ, phê duyệt phương án đền bù 2 đợt với 53 hộ dân và đang thực hiện phê duyệt đợt 3, 4 với  31 hộ dân./.

(Nguồn:  Dự án xây dựng tuyến đường trục Hồ Sen-cầu Rào 2: Huy động nguồn lực để triển khai dự án toàn diện //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/6/2019)

 

8.10. Dự án xây dựng chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình: Giám sát, quản lý nghiêm ngặt chất lượng công trình

(HPĐT) – Đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tại cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), sáng 19-6. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Giao thông – Vận tải và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Khắc Nam đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc thi công, bảo đảm tiến độ dự án. Đồng chí nhấn mạnh, dự án xây dựng chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình là công trình trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa quan trọng về an sinh xã hội, chỉnh trang diện mạo đô thị. Vì vậy, đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết từng tuần; tập trung phương tiện máy móc, nhân lực, triển khai các biện pháp thi công để bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình hoàn thành vào quý 4 – 2019. Trong quá trình thi công, chú ý các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực chung quanh. Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào của công trình, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy, cầu thang máy.... Phối hợp Sở Tài chính xem xét các quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, sớm đề xuất thành phố giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện hợp đồng BT với chủ đầu tư dự án.

Tính đến ngày 17-6-2019, chung cư HH3, HH4 hoàn thành toàn bộ kết cấu phần thân, bắt đầu hoàn thiện công trình. Khối lượng công việc thi công đạt 59%%. Dự kiến, công trình hoàn thành vào tháng 11-2019, bàn giao và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2020.

(Nguồn: Dự án xây dựng chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình: Giám sát, quản lý nghiêm ngặt chất lượng công trình //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/6/2019)

 

8.11. Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến tàu không số K15: Cộng đồng dân cư phường Vạn Hương nhất trí cao với điều chỉnh quy hoạch

Sáng 18-6, UBND quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư phường Vạn Hương về các nội dung điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia bến tàu không số K15.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố trình bày nội dung điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, điều chỉnh mở rộng một số khu vực trên diện tích hơn 4,2 ha, bao gồm các hạng mục: quảng trường trung tâm, tượng đài, kè đá, cây xanh, bãi đỗ xe…

Nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng cũng như căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh một số quy hoạch hạ tầng liên quan đến chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải và vệ sinh môi trường.

Qua hình thức trả lời phiếu lấy ý kiến, đại diện cộng đồng dân cư phường Vạn Hương nhất trí cao với điều chỉnh quy hoạch.

Một số đại biểu cũng đề nghị nhà thầu lưu ý khi thi công hạn chế gây ô nhiễm môi trường, giữ nguyên không gian mặt biển và các mố trụ cầu cảng cũ, bảo đảm theo đúng tiến độ đề ra.

(Nguồn: Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến tàu không số K15: Cộng đồng dân cư phường Vạn Hương nhất trí cao với điều chỉnh quy hoạch //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 20/6/2019)

Facebook zalo

Các tin đã đưa