Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 4/2017

Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 4/2017

LỜI NÓI ĐẦU


Với mục đích cung cấp những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban biên tập “Hải Phòng qua những trang báo” rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn đọc.

Ý kiến và thư góp ý xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ: thuvienhaiphong@gmail.com.


I/ CHÍNH TRỊ, CHÍNH SÁCH

1.Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng 2 dự án luật

(HPĐT)- Chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tổ chức hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự án Luật Thủy lợi. Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Đại diện các sở, ngành chức năng, địa phương liên quan của thành phố tham gia nhiều ý kiến về quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi được đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; tài chính cho thủy lợi; bảo vệ công trình thuỷ lợi, trong đó có phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi ; về thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi; vấn đề tích nước, điều hòa, chuyển, phân phối và sử dụng nước; về xã hội hóa hoạt động thủy lợi…

Dự thảo Luật Thủy lợi gồm 9 chương, 70 điều do  Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì soạn thảo, được Quốc hội khóa 14 xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 vừa qua; tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật này trình kỳ họp thứ 3 sắp tới. Việc ban hành Luật Thủy lợi được nâng cấp từ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nhằm tập trung giải quyết các vấn đề bất cập chủ yếu trong việc thực thi pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và yêu cầu của hoạt động thuỷ lợi trong tình hình mới diễn biến phức tạp về hạn hán, thiếu nước, xâm mặn, sa mạc hoá…

*Chiều 31-3, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham dự.

Các đại biểu cho rằng, nội dung Luật nên hài hòa giữa xây dựng bộ luật khung và bộ luật chi tiết; cơ bản nhất trí xây dựng dự án luật với 4 chương, 38 điều. Đồng thời, góp ý chỉnh sửa nội dung một số điều. Cụ thể, điều 4 quy định về tiêu chí xác định DNNVV với số lao động bình quân là 300 người và doanh thu của năm liền kề 300 tỷ là không phù hợp do những con cố này phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, sự phát triển của khoa học công nghệ trong từng giai đoạn. Điều 5, khoản 4 là không cần thiết, khoản 5 quy định về việc xem xét ưu tiên lao động nữ nên bỏ để bảo đảm tính bình đẳng giới và thay bằng xem xét ưu tiên lao động là người khuyết tật. Điều 9, hỗ trợ về thuế cần quy định chi tiết, cụ thể hơn. Ngoài 8 nguồn lực hỗ trợ được quy định từ điều 8 đến điều 18 trong Luật, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm 2 nguồn hỗ trợ khác, đó là hỗ trợ tiếp cận tài chính và bình đẳng về mặt thông tin giữa các doanh nghiệp…

Các ý kiến góp ý của các đại biểu được Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp thu để tổng hợp, báo cáo kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14.

(Nguồn: Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng 2 dự án luật// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/4/2017)

 

2. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng tại kỳ họp tháng 4- 2017

 (HPĐT)- Ngày 31-3, Đoàn khảo sát Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc tại thành phố Hải Phòng. Đón tiếp và làm việc với đoàn về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố; Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Đoàn khảo sát 4 nội dung gồm: Cơ chế chính sách tài chính- ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng; Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; Kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2016 và những tháng đầu năm 2017…

Báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng nêu rõ: ngày 15- 2- 2017, Chính phủ có tờ trình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách của thành phố Hải Phòng. Hải Phòng đề nghị Ủy ban Tài chính Ngân sách báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua để thành phố thực hiện. Đồng thời, đề nghị đoàn khảo sát nghiên cứu, xem xét mức dư nợ vay của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, thành phố Hải Phòng được vay không quá 30%); đề nghị xem xét bổ sung có mục tiêu cho thành phố 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100% bao gồm cả thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu để động viên, khuyến khích địa phương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Lãnh đạo thành phố cũng báo cáo, giải trình  kỹ với đoàn khảo sát về các khoản thu, chi ngân sách năm 2015; chi tiết chi chuyển nguồn; kết quả thực hiện ngân sách năm 2016 và quý 1- 2017. Qua đó, nêu bật những cố gắng của Hải Phòng trong thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa, từ đó có thêm nguồn lực đầu tư phát triển. Về đầu tư công, Hải Phòng đề nghị tiếp tục quan tâm bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020; đề nghị bổ sung, bố trí đủ vốn ODA theo đúng tiến độ của các hiệp định đã ký với nhà tài trợ nước ngoài; đề nghị Ủy ban Tài chính Ngân sách có ý kiến tháo gỡ vướng mắc trong xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực…

Các thành viên đoàn giám sát yêu cầu thành phố Hải Phòng làm rõ một số vấn đề như các khoản vay nợ của Hải Phòng cho tới hết năm 2016; khả năng bố trí nguồn vốn trả nợ; các khoản nợ đọng thuế; tình hình nộp thuế của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có số thu từ 100 tỷ đồng/ năm trở lên; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hằng năm; về phân cấp nguồn thu; thực hiện thu phí, lệ phí theo thẩm quyền…

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cơ bản đồng tình, thống nhất cao với các kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng. Đồng chí nêu rõ: kết quả khảo sát thực tế khu vực cảng biển Hải Phòng và một số công trình trọng điểm của thành phố cho thấy, Hải Phòng là một trung tâm phát triển của cả vùng, một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng, có tính kết nối cao. Các công trình do Trung ương và Hải Phòng đầu tư xây dựng không chỉ vì Hải Phòng mà vì cả vùng. Do đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí cao với việc ban hành cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng theo tinh thần NQ 32, Kết luận 72 của Bộ Chính trị. Sau chuyến khảo sát, Ủy ban sẽ tiếp tục làm việc, trao đổi với các Bộ, ngành liên quan, hoàn tất các thủ tục và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp tháng 4- 2017.

Về các nội dung khác như thu, chi ngân sách, đầu tư công…, đồng chí Nguyễn Đức Hải đề nghị Hải Phòng khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh, biến thành nguồn lực thực tế, phấn đấu vượt thu để phát huy hiệu quả cơ chế tài chính ngân sách đặc thù sau khi được phê duyệt. Đồng thời, bố trí nguồn vốn đầu tư công, vay nợ hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển và đúng quy định của pháp luật.

(Nguồn: Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng tại kỳ họp tháng 4- 2017 // Báo Hải Phòng.- Ngày 1/4/2017)

 

3.Những tháng đầu năm 2017, Hải Phòng "bước rộng", "chạy nhanh", lập những kỳ tích mới

 (HPĐT) - “Ấn tượng, đột phá, phát triển vượt bậc…” là những nhận định được lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố, các ngành, các địa phương sử dụng nhiều nhất khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của Hải Phòng trong 3 tháng đầu năm 2017. Tiếp nối và lấy đà từ những thành tựu nổi bật của năm 2016, ngay trong những tháng đầu tiên của năm 2017, Hải Phòng liên tiếp dồn dập tin vui với những con số, những sự kiện, những công trình “ biết nói”, thể hiện rõ bản lĩnh, sự tự tin và đặc biệt là sự đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước tới nay:

12,7% là mức tăng trưởng của tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) trong quý 1. Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Văn Thành cho biết, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua, tiệm cận với mục tiêu thành phố đề ra cho cả năm (12,5- 13%). Trong bối cảnh mức tăng trưởng chung của cả nước đang chậm lại, ước đạt 5,1% (cùng kỳ năm 2015 đạt 6,82%; năm 2016 đạt 5,45%) và một số thành phố lớn như Hà Nội đạt 7,06%; thành phố Hồ Chí Minh đạt 7,46% (kế hoạch 8-9%) thì con số 12,7% của Hải Phòng càng có ý nghĩa quan trọng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phân tích, ngay trong quý 1, chi ngân sách địa phương đạt 5272 tỷ đồng, tăng tới 82,4%, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 2650 tỷ đồng, tăng tới 441,9%; chi thường xuyên, tăng hơn 20% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 8000 tỷ đồng, tăng 21%; sản xuất công nghiệp tăng 18,43%; xuất khẩu tăng xấp xỉ 20%; thu ngân sách nội địa tăng 22,8% ... là mức tăng trưởng khá cao. Nếu tính đúng, tính đủ thì GRDP của Hải Phòng còn cao hơn nữa, như vậy cho thấy, dư địa phát triển của Hải Phòng  còn khá rộng lớn và chắc chắn Hải Phòng không chỉ dừng lại ở mức này.

Những con số “biết nói” hơn khi được chuyển hóa vào từng công trình, sự kiện của thành phố và đặc biệt là người dân thành phố được thụ hưởng. Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2017, thành phố khánh thành cầu vượt Lê Hồng Phong, giải quyết một loạt vấn đề nóng về giao thông nội đô, đồng thời khởi công cầu Hoàng Văn Thụ, cây cầu với biểu tượng cánh chim biển nối liền trung tâm thành phố với khu đô thị mới bên kia bờ sông Cấm, mở ra tiềm năng phát triển rộng mở. Trong tháng 3 vừa qua, thành phố lại triển khai xây cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm với quyết tâm hoàn thành trong 6 tháng.

Thật ý nghĩa biết bao, khi những công trình đó được xây dựng bằng chính nguồn lực của địa phương, bằng kết quả của tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách. Người dân thành phố vừa được đón Tết nguyên đán Đinh Dậu trong không khí vui tươi, đầm ấm, đủ đầy, trọn vẹn, an toàn, mọi nhà đều có tết và đặc biệt và gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi được quan tâm chăm lo với mức hỗ trợ hơn hẳn nhiều năm qua, tiếp tục được hưởng niềm vui mới qua giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm Hoa anh đào… Và bất cứ ai cũng đang nhận thấy, Hải Phòng đang trở nên sôi động hơn, đông đúc hơn, tấp nập, hấp dẫn hơn, những yếu tố thể hiện rõ nhất một thành phố đáng sống và làm việc. Người dân thành phố phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố và tích cực ủng hộ, đồng thuận thực hiện công việc chung cho thấy các quyết định của thành phố rất hợp lòng dân.

Cũng trong 3 tháng qua, Hải Phòng triển khai thành công thu phí hạ tầng cảng biển, thể hiện cách làm táo bạo, quyết đoán, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, biến tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng thành nguồn lực thực tế để đầu tư xây dựng phát triển thành phố, góp phần tạo động lực mới, nguồn thu lớn không chỉ trong năm 2017 mà cả những năm sau. Các dự án, công trình của các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài đang “nở hoa” trên đất Cảng, cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh đang được cải thiện rõ nét. Hải Phòng hoàn toàn xứng đáng khi tăng được 7 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (xếp thứ 21/63) và nằm trong top 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các Bộ, ngành khi về làm việc tại Hải Phòng trong thời gian qua đều đánh giá cao cách làm của Hải Phòng và khẳng định Hải Phòng đã có sự bứt phá, đổi mới nhìn thấy rõ.

Vươn tới tầm cao mới:

Không tự bằng lòng và không chịu dừng lại, Hải Phòng đang đặt ra những mục tiêu lớn hơn trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy vừa qua, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, Hải Phòng tăng trưởng gấp 2,5 lần bình quân chung cả nước là bình thường, Hải Phòng phải phấn đấu tăng gấp 3-4 lần mới tương xứng với tiềm năng, vị thế và với yêu cầu phát triển đột phá trong giai đoạn 2015-2020. Đây cũng chính là yêu cầu mới đồng chí Bí thư Thành ủy đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

Để vươn tới mục tiêu đó, Hải Phòng càng cần phải “bước rộng”, “chạy nhanh”, tranh thủ từng ngày, tăng tốc mạnh mẽ để lập nên những kỳ tích mới. Trên con đường đó, Hải Phòng đang có nhiều thời cơ cực kỳ thuận lợi. Đó là sự ủng hộ của Trung ương, là sự tin tưởng, kỳ vọng của nhà đầu tư và du khách bốn phương; là sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chình trị, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là những nền tảng vững chắc được xây dựng bằng chính bản lĩnh, trí tuệ, sự tự tin và quyết đoán. Ngay trong quý 2-2017, thành phố sẽ có thêm nhiều sự kiện trọng đại. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố thông tin, cầu Tân Vũ- Lạch Huyện sẽ khánh thành dịp 13-5. Cùng với đó là Khu nông nghiệp công nghệ cao Tân Liên đi vào hoạt động. Thành phố sẽ tiến hành khởi công một loạt công trình mới như cầu Hàn, cầu Đăng, khởi công đường cao tốc ven biển; khởi công cáp treo Cát Hải- Cát Bà của Tập đoàn Vingroup… Tin vui mới nhất là thành phố đã làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và bước đầu nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao khi khởi công đồng loạt các bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, không chờ phân kỳ như trước, đồng thời nghiên cứu xây dựng tiếp cầu Tân Vũ- Lạch Huyện giai đoạn 2… Cùng chung tay với thành phố, đã có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào kết cấu hạ tầng như Công ty Sơn Trường với cầu Tam Bạc; Tập đoàn Vingroup với cầu Thượng Lý…

Thấy rõ vai trò động lực của Hải Phòng với cả vùng, Quốc hội, Chính phủ đang xem xét thông qua cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho Hải Phòng cùng nhiều sự ủng hộ to lớn khác về cơ chế, chính sách, nguồn lực. Tiềm lực kinh tế của thành phố đang mạnh lên là tiền đề để thành phố chăm lo tốt hơn, nhiều hơn, chu đáo hơn cho người dân về điều kiện sống, sinh hoạt, đi lại , làm việc và thu nhập cũng như phúc lợi xã hội. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2017 và đặc biệt là chương trình kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27- 7 đã được Ban Thường vụ             Thành ủy chỉ đạo thực hiện chu đáo ngay từ bây giờ với mức hỗ trợ, tặng quà khá cao cho gia đình chính sách. Tất cả những điều đó nói lên sức bật, sự phát triển, tiềm năng rộng mở của Hải Phòng và với sự đồng thuận, thống nhất cao, chắc chắn mong muốn tăng trưởng gấp 3- 4 lần bình quân chung cả nước của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành sẽ sớm trở thành hiện thực.

 (Nguồn: Những tháng đầu năm 2017, Hải Phòng "bước rộng", "chạy nhanh", lập những kỳ tích mới //Hồng Thanh// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/4/2017)

 

4. Hội nghị Thành ủy lần thứ 7, tiếp tục quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2017

 (HP)- Chiều 10-4, Ban Thường vụ Thành ủy triệu tập Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 -2017. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Tăng trưởng đột phá ngay từ tháng đầu, quý đầu năm:

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong quý 1, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, nhiều đổi mới, lựa chọn đúng, trúng những vấn đề quan trọng tạo những chuyển biến đột phá, tích cực, rõ nét trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều đạt mức tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu tăng cao hơn so với bình quân chung cả nước và so với các địa phương trọng điểm kinh tế khác. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) trong quý 1 tăng trưởng 12,7%, cao nhất trong nhiều năm qua, tiệm cận với mục tiêu thành phố đề ra cho cả năm (12,5- 13%), so với bình quân chung của cả nước tăng gấp 2,5 lần, tăng gấp 1,8 lần so với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tăng gấp 1,5 lần so với Đà Nẵng và Quảng Ninh. Sản xuất công nghiệp của Hải Phòng tăng 18,43%, gấp 4,5 lần bình quân chung của cả nước, tăng gấp 3,1 lần so với thành phố Hồ Chí Minh , tăng gấp 3,2 lần so với Hà Nội.

Điểm nổi bật trong quý 1 là Hải Phòng triển khai thành công thu phí hạ tầng cảng biển, thể hiện cách làm táo bạo, quyết đoán, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, biến tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng thành nguồn lực thực tế để đầu tư xây dựng phát triển thành phố, góp phần tạo động lực mới, nguồn thu lớn không chỉ trong năm 2017 mà cả những năm sau.

Hải Phòng tăng 7 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (xếp thứ 21/63) và nằm trong top 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với nhà đầu tư Việt Nam. Trong đầu tư hạ tầng giao thông, Thành ủy, UBND thành phố quyết liệt, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

 Nhiều công trình lớn được rút ngắn thời gian thi công từ 26 tháng xuống 6 tháng. Nhiều công trình mới được quyết định sử dụng ngân sách thành phố đầu tư sớm hơn kế hoạch dự kiến…Lần đầu tiên, thành phố xuất hiện cách làm mới trong xã hội hóa xây dựng công trình xây dựng cơ bản khi có doanh nghiệp đề nghị đầu tư xây dựng, tặng thành phố cây cầu vượt sông Tam Bạc. Sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố còn thể hiện ở việc ấn định rõ thời gian thực hiện, rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện hàng loạt dự án lớn như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, cầu Tân Vũ- Lạch Huyện, cầu Bạch Đằng, mở rộng quốc lộ 10, đường trục đô thị, cầu vượt Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Phú, cầu Hoàng Văn Thụ, GPMB Khu đô thị Vinhomes Imperia…

Quyết liệt hành động thực hiện chủ đề năm:

Về nhiệm vụ quý 2- 2017, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các sở ban, ngành, địa phương quyết liệt hành động để đưa Hải Phòng phát triển nhanh, mạnh, vững chắc. Các cấp, ngành thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. Một là, quyết liệt thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách. Các địa phương trên cơ sở phân cấp chi xây dựng cơ bản phải rà soát các khoản chi hợp lý, giao ban tình hình thu ngân sách hằng tháng, hằng quý để có biện pháp chỉ đạo sát, đúng. Hai là, tập trung cao cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác đột phá là giải phóng mặt bằng. Trong quý 2, huyện Thủy Nguyên phải dồn lực giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Bắc sông Cấm. Huyện Vĩnh Bảo tập trung dự án mở rộng quốc lộ 10. Huyện Cát Hải tập trung dự án của tập đoàn SunGroup…Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng cần linh hoạt. Ba là, tập trung cao cho công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Trong quý 2, tất cả các công trình trọng điểm năm 2017 phải được khởi công xây dựng. Dự án nào không thực hiện được ngành, đơn vị chịu trách nhiệm. Các sở, ban, ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sớm danh mục các công trình trọng điểm năm 2018. Về công tác an sinh xã hội, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành, địa phương chuẩn bị và thực hiện chu đáo các chương trình, hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Lễ hội Hoa phượng đỏ 2017; tập trung thực hiện tự chủ tài chính tại các bệnh viện tuyến thành phố… Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung hoàn thành rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025; thực hiện nghiêm, hiệu quả cao những việc cần làm ngay, thường xuyên, triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình tại Chương trình hành động số 18 của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng…Chuẩn bị chất lượng cao kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố…

Khắc phục khó khăn trong giải phóng mặt bằng, phát triển nông nghiệp:

Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 dành thời gian bàn nhiều về khó khăn, vướng mắc trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, chiến lược. Đồng chí Nguyễn Văn Quyn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo nêu những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 10 do nguồn gốc đất phức tạp, số hộ dân lớn. Huyện tích cực triển khai các giải pháp để tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao nhưng phát triển nông nghiệp quy mô hộ đang khó khăn do giá nông sản quá bấp bênh, hiện xuống thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên Nguyễn Văn Cao đề nghị thành phố có quyết sách hỗ trợ địa phương xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đông Sơn. Đồng chí Bùi Trung Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Cát Hải phản ánh, dù rất nỗ lực, quyết tâm trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển hạ tầng du lịch của tập đoàn SunGroup nhưng do liên quan đến hàng nghìn hộ dân ở 3 xã và 1 thị trấn nên địa phương đang khó khăn, chưa bố trí đất tái định cư cho các hộ dân có đất thuộc dự án của Sun Group, khó quản lý xây dựng trong quy hoạch dự án do người dân có nhu cầu sửa chữa nhà ở…

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy phê bình về các trường hợp xây dựng trái phép trên diện tích đất quy hoạch cho dự án án phát triển hạ tầng du lịch của tập đoàn SunGroup, (257 hộ dân vi phạm). Lãnh đạo thành phố yêu cầu huyện Cát Hải xử lý nghiêm, nếu không ngăn chặn và để tái diễn thì sẽ xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Thời gian tới, lãnh đạo thành phố sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân có đất nằm trong quy hoạch dự án ở Cát Hải để giải quyết thấu đáo. Quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy là không để tái diễn việc xây dựng mới trong vùng quy hoạch. Đối với những hộ dân thực sự có nhu cầu sửa chữa nhà ở thì chính quyền địa phương phải xác nhận, nhận trách nhiệm trước thành phố. Các ngành phối hợp với địa phương nhanh chóng tìm phương án xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân di dời dành mặt bằng cho dự án. Đối với phát triển nông nghiệp, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các mô hình xây dựng nông nghiệp công nghệ cao ở Vĩnh Bảo và Thủy Nguyên cần được triển khai thật tốt để nhân rộng; triển khai hiệu quả, thực chất việc xây dựng nông thôn mới…

(Nguồn: Hội nghị Thành ủy lần thứ 7, tiếp tục quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2017// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 10/4/2017)

 

5. Hải Phòng: Các sở, ban, ngành phải triển khai nhanh những chỉ đạo của TP

(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Thanh Sơn trong buổi đối thoại các doanh nghiệp trên địa bàn chiều ngày 10/4.

Trong đối thoại tháng 4 này có 18 doanh nghiệp đăng ký được giải quyết đều tập trung vào các vấn đề như: Chính sách thuế, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, quy hoạch du lịch sinh thái…

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo, thống nhất nội dung giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn đánh giá cao tinh thần, tính cầu thị của các doanh nghiệp vẫn tin tưởng vào sự chỉ đạo của TP trong các buổi đối thoại.

Để giải quyết kiến nghị, một số doanh nghiệp dứt điểm ông Sơn yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến kiến nghị của các doanh nghiệp phải triển khai nhanh những chỉ đạo của TP.

Đề nghị quận Ngô Quyền, đến 15/4 phải giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Khánh Minh về cấp giấy phép xây dựng, có vướng mắc báo cáo TP giải quyết.

Giao Sở Tài nguyên - Môi trường chậm nhất đến 13/4 phải triển khai cắm mốc giới giữa 2 Công ty TNHH Khánh Minh với Công ty Thùy Dương.

Chiều nay, có 15 ý kiến được các sở, ban, ngành TP trả lời những kiến nghị của các doanh nghiệp. Qua đó, các doanh nghiệp đều đồng tình và đánh giá cao trách nhiệm của người đứng đầu TP trong việc giải quyết, “chính quyền luôn nhận việc khó về mình”.

Ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Phú Vinh phát biểu: Sau khi đối thoại với lãnh đạo TP, doanh nghiệp chúng tôi rất kỳ vọng; sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP trong việc giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp đã được các sở, ban, ngành TP giải quyết rất kịp thời, đáp ứng được những nguyện vọng của doanh nghiệp. Đây là bước đầu rất tốt để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh.

(Nguồn: Hải Phòng: Các sở, ban, ngành phải triển khai nhanh những chỉ đạo của TP//Kim Thành// Báo Thanh tra.- Ngày 10/4/2017)

 

6. Chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 nhấn mạnh công tác xây dựng đảng về đạo đức là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là gốc của người cách mạng. Như vậy, vấn đề đạo đức của đảng viên và xây dựng đạo đức trong Đảng phải coi là vấn đề rất quan trọng, phải được quan tâm đúng mức trong mọi giai đoạn cách mạng.

Thực tế hiện nay, nền kinh tế thị trường tác động tích cực lẫn tiêu cực vào đời sống xã hội nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bộc lộ ở một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cấp cao. Tham nhũng trở thành quốc nạn, với những mức độ, hậu quả khác nhau. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm giảm sút niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng, đe dọa tới sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

 

Là đảng viên 50 tuổi Đảng, luôn mong muốn “Đảng là đạo đức, Đảng là văn minh” tôi xin nêu một số nội dung cần quan tâm. Trước hết, phải đặt vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong nội dung, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để xây dựng xã hội mới, không chỉ quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật mà xao nhãng việc xây dựng nền tảng đạo đức, tinh thần, văn hóa xã hội. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức phải thường xuyên, quy định thành trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp, tạo chuyển biến thực sự trong Đảng, đủ sức phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cùng với đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân phải trở thành nhu cầu văn hóa, phải có nhận thức đúng, toàn diện về di sản Hồ Chí Minh gắn liền với tư tưởng đạo đức và phong cách của Người.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh không quên căn dặn "mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư". Để "giữ gìn Đảng ta thật trong sạch", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", "Đảng cần phải chăm lo giáo dụcđạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và coi đó là "một việc hết sức quan trọng và rất cần thiết". Do đó, xây dựng Đảng về đạo đức cần chú trọng sự kết hợp giữa giáo dục nhận thức với rèn luyện lập trường quan điểm, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, tình cảm cách mạng trong sáng, hình thành niềm tin khoa học và thực hành đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong từng tổ chức đảng và trong toàn Đảng; đề cao trách nhiệm chính trị và đạo đức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đoàn thể. Xây dựng Đảng về đạo đức gắn liền với xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức thông qua thực hành đạo đức, dân chủ trong toàn đảng, tự phê bình và phê bình, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân về xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện sự giám sát, kiểm tra của quần chúng nhân dân đối với tổ chức đảng và các cán bộ, đảng viên

 (Nguồn: Chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/04/2017)

 

7.Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình:Thành ủy Hải Phòng có nhiều đề xuất đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

 (HPĐT)- Sáng 18-4, Đoàn khảo sát số 3 của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, khảo sát phục vụ xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng làm việc có các đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Tư pháp… Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. 

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, trong thực tế, nhiều nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đạt kết quả nhất định. Tuy vậy, hạn chế, khuyết điểm chung hiện nay là chủ trương, giải pháp đề ra nhiều nhưng chưa tạo được đột phá; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, có nơi triển khai tích cực, có nơi làm cầm chừng. Trong tình hình hiện nay, việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Đây là vấn đề rất khó vì liên quan đến cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, rất cần sự hiến kế của lãnh đạo các địa phương. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung thảo luận về phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, đi sâu cho ý kiến về các Đảng ủy khối ở Trung ương và địa phương; về tổ chức cơ sở Đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Đảng; tổ chức bộ máy của Nhà nước...

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị, đề xuất 14 vấn đề liên quan đến xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, về đổi mới phương thức lãnh đạo, Hải Phòng đề nghị Trung ương cho thực hiện thí điểm không tổ chức các đảng đoàn, ban cán sự Đảng cấp tỉnh, thành phố; triển khai rộng rãi mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, xã; cho thực hiện thí điểm mô hình bí thư tỉnh ủy, thành ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố; đề nghị Trung ương phân cấp mạnh mẽ việc giao quyền cho các tỉnh, thành phố trong quá trình phê duyệt và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội phù hợp điều kiện cụ thể từng địa phương.

Trong đổi mới xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Trung ương tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm mô hình tổ chức Đảng tại các tập đoàn, tổng công ty ở các địa phương thời gian qua đưa về trực thuộc ngành dọc Trung ương; đề nghị tiếp tục phân cấp về thẩm quyền xác nhận, phê duyệt quy hoạch cán bộ, phân cấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Trung ương nghiên cứu sáp nhập Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy thành cơ quan thực hiện chức năng tham mưu về tuyên truyền, vận động nhân dân; sáp nhập Ban Dân vận, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện vào Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy thành cơ quan thực hiện chức năng tham mưu về tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở; đề nghị Trung ương cho giải thể Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố; đề nghị hợp nhất Sở Thông tin - Truyền thông với Sở Văn hóa - Thể thao. Hải Phòng đề nghị Trung ương có cơ chế giao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc sáp nhập hay không sáp nhập các Sở Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông- Vận tải phù hợp tình hình địa phương; giao cấp ủy Đảng, chính quyền cấp tỉnh quyết định số lượng cấp phó từng cơ quan trực thuộc phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, phục vụ việc bố trí cán bộ, bảo đảm không vượt tổng số cấp phó toàn tỉnh, thành phố theo quy định của Trung ương. Thành phố cũng đề nghị Trung ương phân cấp, giao cấp tỉnh, thành phố quyết định tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt; đề nghị Trung ương phân cấp cho các tỉnh, thành phố được quyền chủ động hoàn toàn trong tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức…

Kết luận cuộc làm việc, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tư duy đột phá và những đề xuất sát thực tiễn của Hải Phòng trong việc xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu quả cao. Sự đổi mới, đột phá đó giúp Hải Phòng có sự phát triển kinh tế- xã hội bứt phá, ấn tượng. Hải Phòng thực hiện đúng quy định của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về sắp xếp, kiện toàn các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền; thực hiện tốt quy định về bố trí cấp phó trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền. Một số chủ trương, giải pháp đang triển khai thực hiện tại địa phương sẽ là kinh nghiệm cho các địa phương khác trong cả nước tham khảo. Đây cũng là tư liệu quý để Ban Chỉ đạo Trung ương 6 hoàn thiện nội dung Đề án để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí yêu cầu, Thành ủy Hải Phòng tổng kết, đánh giá sát thực hơn kết quả của mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, xã và thực hiện bố trí đồng chí Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố; đóng góp lý luận, thực tiễn để làm cơ sở đề nghị Trung ương cho thực hiện thí điểm không tổ chức các đảng, đoàn ban cán sự đảng cấp thành phố. Cùng với đó, Hải Phòng cần rà soát, đánh giá lại tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị có phù hợp tình hình mới, cơ chế mới của thời kỳ hội nhập hay chưa; sắp xếp lại một số tổ chức Đảng không có chính quyền cùng cấp để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng toàn diện, trực tiếp, thường xuyên; sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức trong bộ máy, tổ chức Đảng, chính quyền không trùng lặp về nhiệm vụ, chức năng để tinh giản bộ máy và con người…

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Thành phố cũng đã thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương về tinh giản biên chế theo lộ trình giai đoạn 2015 - 2021 với những cách làm sáng tạo, sát thực tế và bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền các cấp phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. Tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội được sắp xếp tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực. Hải Phòng bố trí chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND đối với 6 xã, phường và 4 quận, huyện (giai đoạn 2011-2016); thành công của Hải Phòng trong thực hiện mô hình Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố (giai đoạn 2015- 2016) là kinh nghiệm cho các địa phương khác trong cả nước tham khảo…

(Nguồn: Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình:Thành ủy Hải Phòng có nhiều đề xuất đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 18/4/2017)

 

8. Hải Phòng đề nghị thí điểm mô hình Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND

VOV.VN - Hải Phòng đã mạnh dạn đề xuất với Trung ương cho thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 18/4, tại TP Hải Phòng, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành phố Hải Phòng về việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực. Đoàn công tác có sự tham dự của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo đã chỉ rõ hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ đó quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Mặc dù nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng đề ra, nhưng có lúc, có nơi triển khai chưa có sự đột phá. Vì vậy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt trong triển khai. Vì vậy, rất cần sự hiến kế từ thực tiễn công tác của các địa phương, đơn vị...

Báo cáo với Đoàn công tác tại buổi làm việc, Thành ủy Hải Phòng, khẳng định: Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thời gian qua Hải Phòng đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và tiến hành rà soát trong toàn hệ thống chính trị về phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế.

Từ năm 2011 đến nay biên chế công chức của Bộ Nội vụ giao cho Hải Phòng đã giảm 71 biên chế, biên chế của UBND thành phố cấp cũng thấp hơn 118 biên chế so với năm 2011. Thực hiện Nghị định 132/2007/NĐCP thành phố đã tinh giản 1100 người, do vậy theo lộ trình đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ, kiến thức pháp luật, trình độ chuyện môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính còn hạn chế. Nội dung, hình thức thi tuyển công chức, viên chức đã có đổi mới, nhưng chưa thực sự khoa học, hợp lý, nên tuyển chọn người có năng lực chưa được nhiều. Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chưa gắn với việc quy hoạch, sử dụng cán bộ

Hải Phòng cũng đề xuất với Trung ương cho giải thể những cơ quan, tổ chức qua thực tiễn xét thấy không còn phù hợp; sắp xếp một số cơ quan có sự tương đồng, gắn kết về chức năng, nhiệm vụ, hoặc có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ để tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị. Sắp xếp các Chi cục thuộc Sở theo hướng thu gọn, dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm được 13 Chi cục thuộc Sở. Đề xuất sát nhập Ban dân vận với Ban tuyên giáo, hợp nhất Sở Thông tin truyền thông với Sở Văn hóa Thể thao.

Thành phố Hải Phòng đã mạnh dạn đề xuất với Trung ương cho thực hiện thí điểm không tổ chức các Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp thành phố, ban hành quy định để Thành ủy lãnh đạo trực tiếp các cơ quan, tổ chức này thông quan tập thể lãnh đạo. Đề nghị Trung ương cho triển khai mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở cấp xã và cấp huyện, thí điểm mô hình Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố.

Hải Phòng đề xuất Trung ương tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm mô hình tổ chức Đảng tại các tập đoàn, tổng công ty địa phương; tiếp tục phân cấp về thẩm quyền xác nhận, phê duyệt quy hoạch cán bộ; phân cấp về quyền khiếu nại kỷ luật Đảng, thống nhất đồng bộ giữa thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính nhà nước với xử lý kỷ luật Đảng; sớm ban hành quy định tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Hải Phòng cũng đề nghị Trung ương không quy định số lượng cấp phó các cơ quan, ban, ngành vì đặc thù mà nên giao cho cấp ủy, chính quyền cấp thành phố, tỉnh quyết định số lượng cấp phó từng cơ quan phù hợp với nhiệm vụ, đảm bảo không vượt quá tổng số cấp phó toàn tỉnh, thành phố theo quy định của Trung ương.

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận sự chủ động, quyết tâm cao, tư duy đột phá của thánh phố Hải Phòng trong thực hiện cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thời gian qua. Đặc biệt là kết quả trong thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, sáp nhập cơ quan, nhất thể hóa chức danh. Cơ cấu tổ chức, chức năng của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của địa phương đã được kiện toàn, qua đó, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế của Hải Phòng đó là: Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của một số cán bộ còn chưa nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, quyết liệt; người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền chưa phát huy hết trách nhiệm…

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục nghiên cứu kỹ việc nhất thể hóa các chức danh, sáp nhập các phòng, ban, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc đề bạt, bổ nhiệm các cán bộ. Đồng thời, rà soát, sắp xếp đơn vị công lập theo đúng chỉ đạo của Chỉnh phủ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; kịp thời đề xuất với Chỉnh phủ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của thành phố Hải Phòng, đều có cơ sở thực tiễn, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo với Trung ương và Bộ chính trị./.

(Nguồn: Hải Phòng đề nghị thí điểm mô hình Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND Tự Minh//Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam.- Ngày 18/4/2017)

 

9. Hải Phòng: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ông Nguyễn Kim Pha - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hải Phòng cho biết, nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn, UBND TP vừa có Quyết định Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương cần triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ, chính sách, quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời khuyến khích phát triển các nguồn thu; không tăng chi thường xuyên trừ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định…

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi các cấp, các ngành và các đơn vị phân công quản lý. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung, áp dụng đối với những loại tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, tài nguyên rừng, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt. Từng bước triển khai việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành đơn vị tự chủ tài chính, thực hiện  có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, cơ cấu lại chi ngân sách cho khu vực này…

UBND TP yêu cầu việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, địa phương, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình thực tiễn, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của các địa phương, đơn vị. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong đó gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

(Nguồn: Hải Phòng: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí //Đông Bắc // Báo Đại biểu Nhân dân.- Ngày 12/4/2017)

 

10. Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa 15 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 11 đến 14-7

 (HPĐT)- Sáng 20-4, Thường trực HĐND thành phố họp triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; trưởng, phó các Ban HĐND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa 15 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 11 đến 14-7. Kỳ họp xem xét, quyết định các nội dung chủ yếu: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2016; quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Trong kỳ họp này, HĐND thành phố cũng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục- đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chất vấn, trả lời chất vấn, báo cáo giải trình về các vấn đề cử tri quan tâm và một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là kỳ họp giữa năm quan trọng, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2017. Vì thế, lãnh đạo các sở, ngành cần thực hiện “lời hứa” của mình tại kỳ họp thứ 3 và tập trung trả lời những vấn đề cử tri thành phố quan tâm trong phiên trả lời chất vấn. Từ nay đến ngày khai mạc kỳ họp, thành phố diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động lớn, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ngay sau cuộc họp, mỗi sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chuẩn bị chu đáo nội dung được giao; sau kỳ họp có giải pháp cụ thể nhằm đưa các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống. Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện. Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND thành phố làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp, đốc thúc các sở, ngành triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

(Nguồn: Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa 15 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 11 đến 14-7 // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 20/4/2017)

 

11. Từ ngày 26-4 đến 4-5 đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 14

 (HPĐT)- Từ ngày 26-4 đến 4-5, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tiếp xúc đại biểu Quốc hội với cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 14.

Theo đó, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri vào ngày 26-4 tại huyện Tiên Lãng và các xã, phường, thị trấn: phường Đồng Hòa (quận Kiến An), thị trấn An Lão (huyện An Lão). Ngày 27-4, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các phường, xã: phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), phường Đông Khê (quận Ngô Quyền), xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy), xã Lâm Động (huyện Thủy Nguyên). Ngày 3-5, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại quận Dương Kinh và thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo). Ngày 4-5, các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại phường Cát Bi (quận Hải An) và xã Tân Tiến (huyện An Dương). Riêng huyện Bạch Long Vỹ sẽ cử đại diện dự tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng).

(Nguồn: Từ ngày 26-4 đến 4-5 đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 14 // Báo Hải Phòng.- Ngày 20/4/2017)

 

12. Hải Phòng tập trung tuyên truyền các Điều ước quốc tế

Theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật vừa được TP Hải Phòng thông qua, năm 2017, TP tập trung phổ biến, tuyên truyền các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu… đến đại bộ phận người dân, doanh nghiệp.

Việc tuyên truyền, phổ biến các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhất là các văn bản liên quan đến Đề án Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam phải đến được đại bộ phận dân cư, cán bộ công chức. Hình thức tuyên truyền là tổ chức tọa đàm, biên soạn, in và phát hành tại liệu tới đối tượng được tuyên truyền. Mục đích của việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế được thống nhất, đồng bộ.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng, doanh nghiệp, các đơn vị liên quan về các luật, bộ luật mới có hiệu lực trong năm 2016 và 2017 như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự; các luật, văn bản có liên quan đến Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế…, các chủ trương chính sách mới về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cải cách tư pháp, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp…

Việc biên soạn, in và phát hành tài liệu liên quan đến tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được bắt đầu từ quý II.2017.

(Nguồn: Hải Phòng tập trung tuyên truyền các Điều ước quốc tế //Đông Bắc //Báo Đại biểu Nhân dân.- Ngày 10/4/2017)

 

13. Tổng kết chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2016: 5 tập thể được khen thưởng

Chiều 13-4, UBND TP tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2016 và triển khai Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22-3-2017 của Chủ tịch UBND TP phê duyệt danh mục quyết định do UBND TP ban hành quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Nghị định của Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam chủ trì hội nghị.

Năm 2016, UBND thành phố Hải Phòng đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác ban hành văn bản QPPL trên địa bàn thành phố, qua đó đã đạt được kết quả tích cực. Tính đến ngày 10-4-2017, Sở Tư pháp thành phố đã thẩm định 70/71 văn bản, tham mưu giúp UBND TP ban hành 54 văn bản theo đúng quy định và tiến độ, đạt chất lượng, yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, trong năm 2016, UBND TP cũng đã ban hành thêm 19 văn bản theo báo cáo đề xuất cụ thể của các sở ngành. Đến nay, đã có 12 sở ngành hoàn thành 100% việc trình UBND TP ban hành văn bản theo chương trình.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các sở ngành, cơ quan đơn vị trong công tác tham mưu đề xuất, xây dựng và thẩm định dự thảo văn bản trình UBND TP ban hành, đồng thời khẳng định đây là tiêu chí đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành; đánh giá năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, cũng là tiêu chí để xét thi đua khen thưởng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành trong thời gian tới, chủ động đề xuất kế hoạch thực hiện công tác xây dựng văn bản QPPL theo tiến độ thành phố giao trong Quyết định số 635/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP; trường hợp cần thiết thì thành lập ban soạn thảo, tổ soạn thảo văn bản theo đúng quy định; cần đăng dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử thành phố trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó là việc tổ chức đánh giá tác động của văn bản, để góp phần nâng cao chất lượng văn bản, bảo đảm phù hợp với thực tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2016.

 (Nguồn:Tổng kết chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2016: 5 tập thể được khen thưởng //An ninh Hải Phòng.- Ngày 14/04/2017)

 

14. Đảng  Công an thành phố: Triển khai 6 nhiệm vụ công tác quý 2

Sáng 5-4, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức kỳ họp thứ 9 sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2017. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo của Văn phòng và các ban Thành ủy.

Quý 1 năm 2017, Đảng uỷ CATP đã chỉ đạo các lực lượng nắm bắt, đánh giá sát tình hình, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác công an; chủ động tham mưu với Thành uỷ, HĐND, UBND TP chỉ đạo giải quyết, xử lý có hiệu quả những vấn đề liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, giữ vững ổn định tình hình ANCT, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đảng uỷ CATP cũng đã chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn ANTT dịp tết nguyên đán Đinh Dậu, kịp thời điều tra, khám phá nhanh các vụ án, không để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Cùng với đó, công tác QLNN về ANTT được tăng cường, TTATGT được kiểm soát hiệu quả, giảm thiểu TNGT; công tác pháp chế, cải cách tư pháp, cải cách hành chính được đẩy mạnh, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh với nhiều mô hình mới, cách làm hay; công tác xây dựng Đảng, XDLL được chú trọng, nhất là thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017…

Trong quý 2, Đảng uỷ CATP đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT; triển khai bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng về kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm túc cuộc vận động lớn của Bộ Công an, gắn với việc thực hiện khẩu hiệu hành động của CATP: “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, CBCS vừa hồng vừa chuyên”…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca yêu cầu các cấp uỷ, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra trong quý 2, nhấn mạnh đến công tác tổ chức cán bộ, XDLL, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, đồng thời cấp uỷ cần chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn lực lượng CATP, hoà nhịp chung với sự phát triển, đi lên của thành phố và đất nước.

Nhân dịp này, Đảng uỷ CATP đã tặng Giấy khen 4 cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong CATP

(Nguồn: Đảng  Công an thành phố: Triển khai 6 nhiệm vụ công tác quý 2 //An ninh Hải Phòng.- Ngày 07/04/2017)

 

15. Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp lãnh đạo Tập đoàn LG Display

Chiều 5-4, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì buổi tiếp đoàn đại biểu Tập đoàn LG Display (Hàn Quốc) do ngài Yin Yu Seung - Phó Chủ tịch điều hành làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương thành phố (ảnh).

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Văn Thành chúc mừng đoàn đại biểu LG Display và ngài Yin Yu Seung đã có chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, khẳng định đây là minh chứng rõ nét mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa tập đoàn với thành phố. Sau khi thông tin với đoàn về tình hình nổi bật của thành phố thời gian qua, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao tiến độ triển khai dự án của LG Display tại khu công nghiệp Tràng Duệ. Đồng chí bày tỏ mong muốn tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án mới không chỉ ở khu công nghiệp Tràng Duệ mà còn ở nhiều địa bàn khác của Hải Phòng, đồng thời cam kết sẽ làm hết sức mình, cùng lãnh đạo và các ban, ngành liên quan của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất để LG Display tiếp tục phát triển các dự án đầu tư.

Thay mặt đoàn, ngài Yin Yu Seung chân thành cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đặc biệt cám ơn sự quan tâm tạo điều kiện của thành phố để dự án của LG Display triển khai hiệu quả. Ngài Yin Yu Seung mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của thành phố để LG Display phát huy thành công, góp phần đồng hành cùng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững.

(Nguồn: Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tiếp lãnh đạo Tập đoàn LG Display //An ninh Hải Phòng.- Ngày 07/04/2017)

 

16. UBND thành phố Hải Phòng và tỉnh Lạng Sơn: Phối hợp tháo gỡ khó khăn, vưng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn

Sáng 5- 4, đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn do đồng chí  Phạm Ngọc Thưởng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu thăm và làm việc tại Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành Kế hoạch Đầu tư, Hải quan, Công Thương, Văn phòng UBND thành phố đón tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố thông tin với đoàn cán bộ tỉnh Lạng Sơn những kết quả nổi bật, mức tăng trưởng cao và những chuyển biến rõ rệt về KTXH của Hải Phòng trong năm 2016 và quý 1- 2017. Đặc biệt là tốc độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, khai thác các tiềm năng thế mạnh, tạo thành nguồn lực thực tế xây dựng và phát triển thành phố. Đồng chí giới thiệu về Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hải Phòng, khẳng định đây là mô hình một cửa cấp thành phố, thể hiện nét mới và sự đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. UBND thành phố Hải Phòng cũng thành lập Phòng giám sát thi đua khen thưởng nhằm giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các công việc. Trong công tác thu ngân sách, Hải Phòng có mức tăng trưởng vượt bậc nhờ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo,  chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, rà soát, đôn đốc và thu các khoản phải nộp vào ngân sách kịp thời. Hải Phòng cũng đi đầu trong phân cấp chi ngân sách cho các địa phương, đặc biệt là chi đầu tư công, tạo sự chủ động gắn với trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, quận, huyện. Thành phố Hải Phòng mong muốn cùng trao đổi với tỉnh Lạng Sơn những kinh nghiệm hay, cách làm tốt để áp dụng trong chỉ đạo, điều hành, mang lại hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn. Thông tin một số nét chủ yếu về đặc điểm, điều kiện địa lý, thu nhập, mức sống của tỉnh Lạng Sơn, đồng chí cho biết, những năm gần đây, Lạng Sơn có bước phát triển nhanh, các chỉ tiêu kế hoạch được triển khai thực hiện quyết liệt nhưng điều kiện kinh tế xã hội vẫn còn khó khăn. Thu ngân sách của Lạng Sơn mới đạt 6000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1700 tỷ đồng trong khi chi ngân sách hơn 8000 tỷ đồng,  vẫn phải nhận công trợ của Trung ương. Thời gian gần đây, số thu hải quan trên địa bàn tỉnh chậm lại, do doanh nghiệp XNK có nhiều vướng mắc. Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn bày tỏ sự ấn tượng, ngưỡng mộ  trước thành tích và sự phát triển đột phá của Hải Phòng trong nhiệm kỳ này trên tất cả các lĩnh vực, tin tưởng với sự đổi mới trong phương pháp tư duy, hành động, chắc chắn Hải Phòng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.  Lạng Sơn mong muốn học tập kinh nghiệm của Hải Phòng trong công tác thu ngân sách, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt  muốn được nghe các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng và Lạng Sơn cùng một số doanh nghiệp trao đổi thông tin về tình hình thực tế xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn. Theo đó, hàng hóa qua cửa khẩu này  thường là hàng nông sản, giá trị thấp nhưng quá trình thực hiện còn có khó khăn, nhất là khi phải thay đổi từ cửa khẩu chính sang cửa khẩu phụ ở biên giới.  Cục Hải quan Hải Phòng và các doanh nghiệp mong muốn tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan Lạng Sơn tháo gỡ để tạo sự thông thương hàng hóa, giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, có biện pháp giải quyết nhanh tại thời điểm có nhiều đoàn xe ùn tắc tại cửa khẩu, từ đó tăng sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách. Ngay tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn công khai số điện thoại và đề nghị các doanh nghiệp Hải Phòng phản ánh thông tin 24/24 giờ và sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ.

(Nguồn: UBND thành phố Hải Phòng và tỉnh Lạng Sơn: Phối hợp tháo gỡ khó khăn, vưng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn //Báo Hải Phòng ĐT.- 07/04/2017)

 

17. Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa 15 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 11 đến 14-7

 (HPĐT)- Sáng 20-4, Thường trực HĐND thành phố họp triển khai kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; trưởng, phó các Ban HĐND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa 15 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 11 đến 14-7. Kỳ họp xem xét, quyết định các nội dung chủ yếu: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2016; quyết định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Trong kỳ họp này, HĐND thành phố cũng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục- đào tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chất vấn, trả lời chất vấn, báo cáo giải trình về các vấn đề cử tri quan tâm và một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là kỳ họp giữa năm quan trọng, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm và đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2017. Vì thế, lãnh đạo các sở, ngành cần thực hiện “lời hứa” của mình tại kỳ họp thứ 3 và tập trung trả lời những vấn đề cử tri thành phố quan tâm trong phiên trả lời chất vấn. Từ nay đến ngày khai mạc kỳ họp, thành phố diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động lớn, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ngay sau cuộc họp, mỗi sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, chuẩn bị chu đáo nội dung được giao; sau kỳ họp có giải pháp cụ thể nhằm đưa các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống. Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện. Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND thành phố làm tốt công tác chuẩn bị kỳ họp, đốc thúc các sở, ngành triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

(Nguồn: Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa 15 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 11 đến 14-7// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 20/4/2017)

 

18. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Ngày 18.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Đoàn khảo sát số 3, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 đã có buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tăng trưởng kinh tế là điểm sáng của cả nước:

Thay mặt Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa báo cáo Đoàn khảo sát về việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy đối với các cơ quan HĐND, UBND, các cơ quan nội chính, tư pháp, đối với cơ quan tham mưu của Thành ủy, đối với MTTQ như Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các kỳ bầu cử HĐND các cấp; cán bộ diện Thành ủy, Quận ủy được giới thiệu ứng cử HĐND TP đều trúng cử 100% với tỷ lệ phiếu bầu cao. Các Nghị quyết của Thành ủy, Ban Thường vụ đều được thể chế hóa trong các nghị quyết của HĐND TP.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Ban cán sự UBND TP, các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Trung ương, Thành ủy, HĐND TP được UBND TP quán triệt, triển khai bằng các chương trình, đề án, nhiệm vụ công tác, kế hoạch chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Ban Thường vụ, Thường trực đã tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những công việc trọng điểm, công việc mới phát sinh; tăng cường làm việc trực tiếp với cơ sở để kịp thời giải quyết những nội dung, công việc vướng mắc. Kết quả phát triển KT - XH năm 2016 được đánh giá là điểm sáng cả nước về tăng trưởng kinh tế, tăng thu nội địa, thu hút đầu tư.

Đề nghị thí điểm Bí thư kiêm Chủ tịch thành phố:

Thực hiện chủ trương về thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối với những địa phương có đủ điều kiện, Hải Phòng đã thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND 4 quận, huyện và tại 6 xã, phường (giai đoạn 2011 - 2016), đối với 3 xã, phường (giai đoạn 2016 đến nay).

Qua đánh giá thực tiễn, việc thực hiện thí điểm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND cùng cấp thì việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt những chủ trương, nghị quyết và cụ thể hóa của UBND được đồng bộ, linh hoạt, kịp thời hơn. Việc thực hiện các nghị quyết của cấp ủy hiệu quả hơn; khắc phục được tình trạng chậm triển khai trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết.

Đối với cấp lãnh đạo TP, giai đoạn từ tháng 10.2015 - 6.2016, Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND TP, các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng đều rất tốt, là thời gian có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế. Từ thực tế này, Thành ủy Hải Phòng đề xuất với Trung ương cho triển khai thực hiện rộng rãi mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện, xã. Cho Hải Phòng thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND TP. Khi triển khai mô hình này, Thành ủy sẽ có 3 Phó Bí thư, trong đó có 1 Phó Bí thư Thường trực, 1 Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND TP.

Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy tổ chức:

Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị Trung ương nghiên cứu, sáp nhập Ban Dân vận với Ban Tuyên giáo thành cơ quan tham mưu cho Thành ủy về tuyên truyền, vận động nhân dân. Đối với cấp quận, huyện, sáp nhập Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận và Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị giải thể Đảng ủy khối DN tỉnh, TP do thực tế, Đảng ủy khối DN không có cấp chính quyền tương ứng nên việc lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát khó khăn, hạn chế. Sau giải thể, Đảng ủy khối DN sẽ được sắp xếp theo hướng các tổ chức Đảng có quy mô lớn, có tính quan trọng được đưa về trực thuộc Thành ủy, các tổ chức Đảng còn lại chuyển về Đảng bộ các quận, huyện.

Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa và Thể thao bởi cả hai sở này đều có chức năng tương đồng hoặc hỗ trợ lẫn nhau về thông tin, tuyên truyền, quảng cáo.

Do vậy, Hải Phòng đề nghị Trung ương có cơ chế giao cho tỉnh, TP trực thuộc Trung ương quyết định việc sáp nhập hay không sáp nhập các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính cho phù hợp tình hình địa phương…

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, ghi nhận việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của Thành ủy Hải Phòng. Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành quả kinh tế - xã hội Hải Phòng đã đạt được trong thời gian gần đây.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, tuy Hải Phòng có những đổi mới nhưng bộ máy vẫn cồng kềnh, việc phân cấp được đẩy mạnh nhưng chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ; thực hiện xã hội hóa các đơn vị công lập còn gặp nhiều khó khăn. Hải Phòng đã chủ động hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan, nhất thể hóa các chức danh theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về tinh gọn hiệu quả bộ máy. Trên cơ sở thực tiễn đã triển khai, Thành ủy Hải Phòng cần tiếp tục bổ sung, đóng góp ý kiến cho Đoàn khảo sát làm cơ sở xây dựng Đề án Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Về Đề xuất cho Thành ủy Hải Phòng thực hiện thí điểm nhất thể hóa Bí thư kiêm Chủ tịch TP, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đây là cơ sở rất quan trọng để Ban Chỉ đạo Trung ương 6 xem xét.

(Nguồn: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Thành ủy Hải Phòng //Đông Bắc // Báo Đại biểu Nhân dân.-  Ngày 19/4/2017)

 

19. UBND TP biểu dương Đồn biên phòng Cát Hải

Sáng 20-4, đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo 389 thành phố, đến thăm, làm việc và biểu dương cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cát Hải.

 Trước đó, vào 15h ngày 12-4, tại vùng biển Cát Hải, tổ tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Cát Hải kiểm tra tàu Trường Giang 08 mang biển kiểm soát NĐ 3276, do Phạm Văn Thái (sinh 1972 tại Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định) làm thuyền trưởng, chở 1.850 tấn than cám trên đường từ Hải Dương đi Quảng Bình.

Kết quả xác minh cho thấy, số hàng trên của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hải Dương (khu Bích Nhôi 2, thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương). Chủ hàng đã thừa nhận toàn bộ số hàng trên tàu NĐ 3276 không có nguồn gốc hợp pháp. Đồn biên phòng Cát Hải đã yêu cầu thuyền trưởng đưa tàu về neo đậu tại khu vực Bến Gót (Cát Hải) để phục vụ điều tra, đề xuất phương án xử lý.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Bình đánh giá cao chiến công của cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cát Hải. Đồng chí nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại có nhiều diễn biến phức tạp. Thời gian qua, các lực lượng chức năng thành phố đã tập trung quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có chiến công của lực lượng bộ đội biên phòng nói chung và đồn biên phòng Cát Hải nói riêng.

Đồng chí mong rằng thời gian tới, cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Cát Hải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của Ban chỉ đạo 389 thành phố, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm.

(Nguồn: UBND TP biểu dương Đồn biên phòng Cát Hải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 21/4/2017)

 

II/ PHÁP LUẬT, AN NINH, TRẬT TỰ

20. Xét xử lưu động hai vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

 (HPĐT)- Sáng 31-3, tại trụ sở UBND phường Máy Chai, TAND quận Ngô Quyền mở phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

*Khoảng 22 giờ ngày 19-12-2016, Nguyễn Quang Thiện, sinh năm 1981, trú tại số 7/7 phố Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền đi đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân mua 1 gói ma túy đá của người phụ nữ không quen biết với số tiền 2 triệu đồng để bán kiếm lời. Người này đưa cho Thiện vỏ túi nilon và 1 cân điện tử. Thiện đến nhà nghỉ 61, ở số 4/80 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm thuê phòng và chia nhỏ số ma túy vừa mua thành 6 gói nhỏ và 1 gói lớn. Sau đó, Thiện đi ra ngoài ăn uống và cùng bạn quay về phòng nghỉ thì bị Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang, thu giữ tang vật. Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố, số ma túy thu giữ của Thiện có trọng lượng 3,8499 gam.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thiện 36 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

*Do bản thân nghiện ma túy, khoảng 7 giờ ngày 10-10-2016, Nguyễn Anh Quân, sinh năm 1976, trú tại số 174 phố Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An đi bộ đến khu vực đường tàu Bình Hải, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền mua 3 gói chứa 0,196 gam ma túy hết 300 nghìn đồng của một người đàn ông không quen để sử dụng. Khi về đến đầu ngõ 226 phố Lê Lai, Quân bị cơ quan Công an bắt quả tang, thu giữ tang vật. Quân từng có 2 tiền án và 1 tiền sự về tội trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Quân 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

(Nguồn: Xét xử lưu động hai vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/4/2017)

 

21.Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng giải quyết khiếu nại của công dân

Ngày 17/2/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 1293/VBCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc giải quyết khiếu nại (KN) của bà Nguyễn Thị Hiếu gửi UBND TP Hải Phòng. Đến nay, UBND TP Hải Phòng vẫn chưa thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hiếu, thừa ủy quyền của ông Nguyễn Công Hợi, số 5 Mặt Bằng 4, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng cho biết, do việc thu hồi đất cho dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng có nhiều khuất tất nên ngày 6/4/2016, bà đã có đơn KN gửi UBND TP Hải Phòng và được UBND TP tiếp nhận thụ lý. Ngày 25/4/2016, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra, xác minh, trình UBND TP ban hành quyết định giải quyết KN theo quy định của Luật KN. Đến nay đã gần 1 năm, bà Hiếu vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết KN theo quy định của Luật KN.

“Do UBND TP Hải Phòng “quên” giải quyết KN của công dân, nên tôi đã gửi đơn đến Văn phòng Chính phủ và ngày 17/2/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo UBND TP Hải Phòng giải quyết đơn thư KN của tôi. Tuy nhiên, đến nay UBND TP Hải Phòng vẫn không thực hiện”, bà Hiếu nói.

Văn bản số 1293/VBCP-V.I nêu rõ: Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hiếu đến UBND TP Hải

Phòng để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo Phó Thủ tướng kết quả giải quyết. Thế nhưng, đến nay gần 2 tháng mà UBND TP Hải Phòng vẫn chưa ban hành được quyết định giải quyết KN đối với bà Hiếu cũng như chưa có báo cáo kết quả giải quyết KN gửi Văn phòng Chính phủ.

Đối với gia đình ông Nguyễn Quang Nguyên (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng), ngày 4/3/2016, UBND TP Hải Phòng đã có Văn bản 1099/VP-NC về việc giải quyết KN của ông Nguyên, giao Sở TN&MT kiểm tra, xác minh, trình UBND TP ban hành quyết định giải quyết KN theo quy định của Luật KN. Thế nhưng, đến nay đã hơn 1 năm mà ông Nguyên vẫn chưa nhận được quyết định giải quyết KN theo quy định của Luật KN, Luật Tố cáo.

Theo ông Phạm Văn Thao, Phó Giám đốc Sở TN&MT, trưởng đoàn xác minh đơn thư KN của ông Nguyễn Quang Nguyên, vụ việc nhà ông Nguyên đang được Sở hoàn thành dự thảo trình UBND TP Hải Phòng. Còn vụ việc nhà bà Hiếu thì Sở đang tiếp tục… xác minh.

Ông Nguyên cho biết, đến thời điểm này (2/4/2017), gia đình chưa nhận được đồng nào tiền bồi thường, chưa nhận được các chế độ chính sách đền bù theo quy định của pháp luật về thu hồi đất, nhưng trước sức ép của các cấp chính quyền, quận Hồng Bàng, phường Sở Dầu, ngày 10/10/2016, gia đình đã phải bàn giao 2.363,32m 2 đất cho dự án.

Tương tự, gia đình bà Hiếu đang có đơn thư KN, chưa nhận tiền bồi thường nhưng cũng bị chính quyền quận Hồng Bàng, phường Sở Dầu cưỡng chế thu hồi đất.

3 hộ gia đình bị thu hồi đất cho dự án đặt câu hỏi: Tại sao UBND quận Hồng Bàng lại thu hồi thêm 905,6m 2 đất của 3 hộ ngoài chỉ giới thực hiện dự án? Cụ thể: Hộ ông Nguyễn Quang Đức (ông Nguyên) bị thu hồi 2.363,3m 2 , trong đó có 2.202,4m 2 trong chỉ giới xây dựng và 160,9m 2 ngoài chỉ giới xây dựng dự án; hộ ông Nguyễn Quang Hưng bị thu hồi 813,5m 2 , trong đó có 265,9m 2 trong chỉ giới xây dựng và 547,6m 2 ngoài chỉ giới xây dựng; hộ ông Nguyễn Công Hợi (bà Hiếu) bị thu hồi 197,1m 2 , nhưng số diện tích này hoàn toàn ngoài chỉ giới xây dựng.

Vụ việc này, Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết phản ánh. Đáng chú ý là PV Báo Thanh tra đã 4 lần đặt lịch làm việc bằng văn bản với UBND TP Hải Phòng nhưng đều bị từ chối.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản án vụ việc này.

(Nguồn: Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng giải quyết khiếu nại của công dân //Trần Quý// Báo mới.- Ngày 4/4/2017)

  

22.Bé 3 tuổi bị gãy tay tại Trường mầm non tư thục Ngân Hà: Ban giám hiệu và cô giáo che giấu thông tin

Phóng viên Báo An ninh Hải Phòng nhận được thông tin về việc một cháu bé 3 tuổi ở Trường mầm non tư thục Ngân Hà (quận Hồng Bàng) bị ngã gãy tay tại trường nhưng cô giáo và Ban giám hiệu không thông báo với gia đình, không báo cáo sự việc với cấp trên. Trao đổi với chúng tôi, bố cháu bé cho biết rất buồn vì khi sự việc xảy ra các cô không báo ngay để gia đình đưa cháu đi bệnh viện. Hơn nữa, khi gia đình đưa cháu chụp chiếu tại bệnh viện cũng không thấy bóng dáng các cô đâu, mãi đến khi cháu về nhà thì các cô mới đến...

Chiều 3-4, khi chúng tôi liên hệ đề nghị làm việc với nhà trường thì cô hiệu trưởng Trần Thị Minh Sao từ chối cung cấp thông tin. Sau đó một lát, hiệu trường Sao gọi lại, đồng ý làm việc. Tại cuộc làm việc, cô Sao cho biết các thiết bị của nhà trường bảo đảm an toàn và chỉ nhận lỗi do công tác quản lý của nhà trường và các cô phụ trách.

Cũng chiều 3-4, làm việc với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Nhất - Trưởng phòng Giáo dục quận Hồng Bàng cho biết: Sự việc xảy ra từ ngày 24-3 nhưng Phòng giáo dục quận không hề nhận được báo cáo về sự việc. 7h30 tối thứ Năm ngày 30-3, khi biết thông tin, Phòng giáo dục quận đã triệu tập lãnh đạo trường mầm non tư thục Ngân Hà và được báo cáo như sau: 9h3’ ngày 24-3, vào giờ hoạt động ngoài trời, hai cô giáo Bùi Thị Diệu Thương và Vũ Thị Lan phụ trách 26 cháu ở khu vui chơi liên hoàn.

Cháu Vũ Trâm Anh, 3 tuổi, học lớp C2, đi đến một góc của khu vui chơi. Tại đây có một gờ bao quanh gốc cây to, trên vẫn trải cỏ nhân tạo. Cháu Trâm Anh đu và nhảy xuống rồi bị ngã vấp vào gờ và bị gãy tay.

Lúc đó, cháu Trâm Anh khóc, cô giáo đưa cháu ra ngoài, quan sát không thấy cháu bị làm sao. Hết giờ vui chơi, cô đưa các cháu lên lớp thì thấy tay cháu sưng, mới gọi điện cho mẹ cháu đến để đưa đi kiểm tra... Hai cô giáo không báo cáo sự việc với ban giám hiệu.

Thời điểm đó, cô hiệu trưởng Trần Thị Minh Sao đi tham quan, học tập 3 ngày tại Đà Nẵng. Cô không báo cáo việc đi công tác với phòng giáo dục, UBND quận, và cũng không viết giấy ủy quyền quản lý trường cho ai. Ngày hôm đó, cô hiệu phó Nguyễn Thị Bích cũng không có mặt ở trường vì đi họp.

Trường không có ai quản lý, vì vậy 2 cô giáo phụ trách lớp không báo cáo sự việc với ai. Đến 14h, cô Bích đi họp về thì cô giáo Bùi Thị Lý của lớp 4B1 mới báo cáo sự việc trên. 16h cùng ngày, cô Bích, cô Lan, cô Mơ đến nhà thăm bé Trâm Anh. Lúc này, bé Trâm Anh đã được gia đình đưa đến bệnh viện, chụp chiếu xong và đưa về nhà để bó thuốc. Gia đình rất bức xúc.

Tối hôm đó, 2 cô phụ trách lớp lại đến một lần nữa. Ngày 25-3, khi đi công tác về, cô Sao cùng với các cô Thương (phụ trách lớp) và cô Mơ đến thăm cháu.

Sau đó, nhà trường yêu cầu hai cô giáo phụ trách tường trình, kiểm điểm đồng thời bố trí 2 cô giáo khác phụ trách lớp 3C2. Ngày 29-3, nhà trường họp hội đồng kỷ luật, chủ trương cho 2 cô giáo Thương, Lan nghỉ việc.

Trưởng phòng Giáo dục quận cho chúng tôi biết, công tác thông tin báo cáo của nhà trường kém, hiệu trưởng đi công tác không báo cáo với các cơ quan quản lý. Khi sự việc xảy ra, từ giáo viên phụ trách đến ban giám hiệu và hiệu trưởng đều “im lặng”, không báo cáo. Phòng giáo dục quận đã yêu cầu nhà trường phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình trông coi trẻ; công tác thông tin báo cáo phải kịp thời và trung thực...

(Nguồn: Bé 3 tuổi bị gãy tay tại Trường mầm non tư thục Ngân Hà: Ban giám hiệu và cô giáo che giấu thông tin //Hải Hậu // Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 4/4/2017)

 

23. Bắt giữ đối tượng buôn bán 12.000 viên thuốc lắc

Khoảng 8 giờ 35phút, ngày 6/4, tại số 110 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Công an quận Hồng Bàng kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang Phạm Thị Thu Huyền đang nhận 12.000 viên thuốc lắc từ Lê Văn Mang, sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau (chỗ ở hiện nay: Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh). Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nhà Huyền, lực lượng tham gia phá án tiếp tục thu giữ thêm 0,55kg ke (ketamine). Phạm Thị Thu Huyền là một trong các đối tượng nằm trong Chuyên án 983M mở rộng, đã được Công an quận triệt phá trước đó.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng, việc đấu tranh, khai thác mở rộng Chuyên án 983M gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng đã xác định sẵn tâm lý khi mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và kết quả đấu tranh khai thác, các đối tượng trong chuyên án, tổ chức và phương thức thủ đoạn vận chuyển “cái chết trắng” của các đối tượng đã được làm rõ. Đúng như nhận định của Ban Chuyên án, qua công tác nắm tình hình và rà soát các đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Một đối tượng nữ nhanh chóng nổi lên như một “bà trùm” gieo rắc cái chết trắng về Hải Phòng đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát. Tập trung xác minh, Công an quận Hồng Bàng đã làm rõ Phạm Thị Thu Huyền, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú 28/16 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng. Huyền thường mua bán và phân phối ma túy với số lượng rất lớn. Những chuyến ma túy có giá trị hàng tỷ đồng bao gồm cả ketamine và thuốc lắc. Huyền trực tiếp đi giao nhận “hàng” và mỗi lần giao nhận với một đối tượng khác nhau nhằm đảm bảo bí mật tuyệt đối. Ma túy thường được Huyền đóng gói cẩn thận trong các gói cà phê mà mắt thường khó phân biệt đâu là cà phê đâu là ma túy nhằm qua mắt các cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển... Mặc dù thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt nhưng không thể qua mặt được các trinh sát kỳ cựu trong chuyên án.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, hai đối tượng Huyền và Mang đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do quy mô, tính chất phức tạp của Chuyên án, Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho PC47 - Công an thành phố Hải Phòng để phối hợp điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết: Chưa đầy 6 tháng qua, Công an quận đã cùng các đơn vị nghiệp vụ chức năng phá 4 chuyên án, triệt phá 3 ổ nhóm, bắt giữ xử lý 10 đối tượng; thu giữ gần 10 kg ma túy đá, 8,841g Heroin, hơn 17.000 viên thuốc lắc. Thành tích trên đã được Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao./.

(Nguồn: Bắt giữ đối tượng buôn bán 12.000 viên thuốc lắc// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/4/2017)

 

24. Cát tặc” phá hoại ngư trường nuôi ngao ở Hải Phòng

Có những tàu còn vào sâu giữa bãi nuôi ngao của người dân, ngang nhiên thọc vòi xuống hút cả cát và ngao đang độ lớn sắp được thu hoạch phun lên trắng cả mặt cát trên tàu. Mặc cho những người dân la ó, xua đuổi, song những người trên các con tàu này vẫn phớt lờ, có những chủ tàu còn có thái độ thách thức người dân, khi nói rằng “đây là mỏ cát được thành phố cấp cho Công ty của họ…”.

Thời gian gần đây nhiều người dân khai thác và nuôi trồng thủy sản tại khu vực cửa sông Văn Úc, khu vực cửa biển thuộc địa bàn các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy, và vùng đất ngập nước Đèn Nơm thuộc địa bàn giáp ranh huyện Cát Hải và quận Hải An, thành phố Hải Phòng, bức xúc phản ánh về việc hàng ngày có hàng chục con tàu hút cát cỡ lớn hoạt động, gây thiệt hại đến tài sản của người dân nuôi trồng thủy sản và ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái biển.

Xác minh nguồn thông tin này phóng viên Báo CAND đã nhiều lần trực tiếp đến khu vực Đèn Nơm Cát Hải, cửa biển huyện Tiên Lãng, cửa sông Văn Úc huyện Kiến Thụy vào những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4-2017.

Đúng như người dân phản ánh, tại đây chúng tôi mục kích hàng chục con tàu hút cát cỡ lớn ước từ 800 đến 1500 khối, mỗi con tàu trang bị hàng chục vòi rồng cỡ lớn, hoạt động náo nhiệt như một “đại công trường”.

Có những tàu còn vào sâu giữa bãi nuôi ngao của người dân, ngang nhiên thọc vòi xuống hút cả cát và ngao đang độ lớn sắp được thu hoạch phun lên trắng cả mặt cát trên tàu. Mặc cho những người dân la ó, xua đuổi, song những người trên các con tàu này vẫn phớt lờ, có những chủ tàu còn có thái độ thách thức người dân, khi nói rằng “đây là mỏ cát được thành phố cấp cho Công ty của họ…”.

Theo quan sát và ghi hình tại hiện trường các con tàu này mang các biển đăng ký: Sao Đỏ 08, Sao Đỏ 15, Sao Đỏ 25, Sao Đỏ 06… Và các biển đăng ký HP, QN, BG… Khi phát hiện chúng tôi quay phim, chụp ảnh, nhiều chiếc thu vòi rất nhanh, bỏ chạy ra phía ngoài biển. Nhiều lần vào ban đêm chúng tôi chứng kiến các con tàu này tắt hết đèn để hoạt động, chỉ còn tiếng máy nổ lẫn tiếng sóng biển...

Phóng viên gặp ông Nguyễn Văn Trường, hộ khẩu thường trú tại thôn Nam Hải, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, đại diện cho các xã viên HTX Nam Hải huyện Kiến Thụy và trên 50 hộ khai thác, nuôi trồng thủy sản tại khu vực này, ông bức xúc cho biết: “Các xã viên HTX Nam Hải và các hộ dân đã ra khu vực trên khai hoang, khẩn hoá, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản từ năm 2012 theo chủ trương xoá đói, giảm nghèo của chính phủ. Tổng diện tích khoảng trên 3000 ha. Xã viên HTX và bà con đã thả xuống đây trên 20.000 tấn ngao giống trị giá trên 500 tỷ đồng, hiện sắp đến thời kỳ khai thác.

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 11-2016 cho đến nay, liên tục có hàng chục con tàu ngang nhiên đến khu vực này hút cát, ban đầu còn cách khu vực bãi khoảng 1 km, sau đó lấn sâu vào trong khu vực bà con đang nuôi ngao làm đổ cọc, bẻ cờ, hư hại các chòi canh.

Nhất là thời gian từ giữa tháng 3-2017 đến nay, bất kể ngày đêm liên tục có trên 30 chiếc tàu ra vào khu vực này khai thác bất chấp sự phản ứng của người dân. Trước tình hình đó, chúng tôi đã cử đại diện đến các cơ quan chức năng của UBND thành phố và được biết UBND thành phố chưa cấp phép khai thác cát cho đơn vị nào tại khu vực này.

Vì tuân thủ luật pháp, không gây mất  ANTT, mong muốn bảo vệ tài sản chính đáng của mình, chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ đại diện của Công ty Sao Đỏ để trao đổi, yêu cầu không cho tàu vào khu vực nuôi trồng thủy sản của bà con để hút cát (vì các tàu đến hút cát tại đây chủ tàu đều nói của Công ty Sao Đỏ điều đến và nhiều tàu cũng treo biển Sao Đỏ).

Chúng tôi cũng đã nhiều lần báo với Bộ đội Biên phòng đồn 42 có biện pháp can thiệp, giúp đỡ. . . Tuy nhiên cho đến nay tình trạng trên vẫn tiếp diễn và ngày càng nghiêm trọng hơn”.

Ông Nguyễn Văn Hùng, thành viên HTX Nam Hải, nuôi trồng ngao tại bãi cửa sông Văn Úc cũng lo lắng chia sẻ với phóng viên: “Các tàu hút này không chỉ lấy mất ngao giống của chúng tôi mà còn để lại những vực sâu tới hàng chục mét kéo dài 3-4km, khi sóng đánh vào sẽ làm sạt lở bãi, lôi hết ngao xuống, hơn nữa dầu mỡ do các tàu này thải ra còn làm ô nhiễm bãi và nước biển, không con thủy hải sản nào sống được, làm mất ngư trường khai thác của ngư dân tại khu vực mà trước đây có nhiều tôm cá. Gia đình tôi và nhiều hộ nuôi ngao phía ngoài bị mất tới 1/3 diện tích rồi, nguy cơ phải bán nhà trả nợ mất, tôi và bà con mong mỏi từng ngày các cơ quan chức năng và thành phố có biện pháp xử lý nạn “cát tặc” này, bảo vệ quyền lợi cho những người dân lao động đang hàng ngày bán mặt cho biển, bán lưng cho trời chúng tôi…”.

Phóng viên Báo CAND có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường thành phố.

Ông Ka khẳng định: “Các cơ quan chức năng chưa cấp giấy phép khai thác cát cho cơ quan, doanh nghiệp nào tại khu vực này, sở cũng nhận được phản ánh của người dân về tình trạng các tàu khai thác cát trái phép làm ảnh hưởng đến tài sản của bà con nuôi trồng, khai thác thủy sản, chúng tôi đã tổ chức các cuộc họp với người dân, lắng nghe ý kiến phản ánh, thành lập các tổ công tác để thanh, kiểm tra, nhưng do lực lượng mỏng, thiếu phương tiện nên gặp nhiều khó khăn... tuy nhiên, chúng tôi đã báo cáo thành phố, kiên quyết xử lý vấn đề này để chống thất thoát tài nguyên, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân”...

Trao đổi với Đại tá Trần Công Chương, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Hải Phòng, chúng tôi được biết: “Lãnh đạo đơn vị đã nắm được vấn đề này, hiện đã triển khai Công tác xác minh, làm rõ, nếu có sai phạm về khai thác tài nguyên trái phép như trên sẽ báo cáo Giám đốc CATP có biện pháp bắt giữ xử lý nghiêm, dù là tổ chức hay cá nhân nào..”.

Chúng tôi cũng trao đổi với ông Trần Văn Thắng Tổng Giám đốc Công ty Sao Đỏ (địa chỉ tại km 1+ 400 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) về vấn đề này: “Công ty của ông có được cơ quan chức năng cấp giấy phép khai thác mỏ cát tại các khu vực cửa sông Văn Úc và cửa biển Tiên Lãng hay không ?; tại sao tàu mang tên Công ty Sao Đỏ hàng ngày khai thác tại đó?”.

Ông Thắng khẳng định:  “Công ty Sao Đỏ chúng tôi chưa được cấp phép khai thác cát tại khu vực này, còn các Công ty thành viên thì có thể có, còn việc tàu mang tên Sao Đỏ đến khai thác cát tại đó thì tôi không được biết …”.

Trước thực trạng trên, thiết nghĩ UBND thành phố, các cơ quan chức năng có thẩm quyền và chính quyền các địa phương cần có những giải pháp vào cuộc quyết liệt kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm những sai phạm của các tổ chức hoặc cá nhân vi phạm hoặc các động thái “bảo kê” cho hành vi khai thác khoáng sản trái phép làm thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường biển tại các khu vực nêu trên và các khu vực khác trên địa bàn thành phố. Đặc biệt đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc mất ANTT do “cát tặc” gây ra.

(Nguồn: Cát tặc” phá hoại ngư trường nuôi ngao ở Hải Phòng //Văn Thịnh// Báo Công an nhân dân.- Ngày 9/4/2017)

 

25. Phát hiện trường hợp giả mạo con dấu của Bộ đội Biên phòng

 (HPĐT)-  Chiều 19-4, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng bàn giao giao tang vật, con người của vụ tàu Thành Công 18- ALCI sử dụng giả mạo con dấu “Kiểm soát đi” của Bộ đội Biên phòng cho Công an quận Hồng Bàng thụ lý, điều tra.

Trước đó, vào ngày 18-3, trong quá trình kiểm tra đăng ký phương tiện thủy nội địa, tổ tuần tra của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng phát hiện tàu Thành Công 18-ALCI của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Chung Nghĩa có địa chỉ xã Hải Triều, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) neo đậu tại bến Lâm (quận Hồng Bàng) có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Trần Văn Ba làm thuyền trưởng, sử dụng mẫu dấu “kiểm soát đi” của “Cảng Quảng Ninh”; không có trong danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ đội Biên phòng quản lý.

Qua xác minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh khẳng định đơn vị không quản lý và sử dụng mẫu dấu kiểm soát đi ghi tên “Cảng Quảng Ninh”. Đồng thời, khẳng định từ 1-2-2017 đến nay không có tàu nào mang tên Thành Công 18 đến, đi tại các cảng biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mở rộng điều tra, được biết từ năm 2013, công ty Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Chung Nghĩa giao việc làm thủ tục, hồ sơ với cơ quan chức năng tại Hải Phòng cho Nguyễn Văn Đình, sinh năm 1989, trú tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định). Trong quá trình đi làm thủ tục, Đình nhận thấy nếu sử dụng con dấu giả sẽ không phải đi lại vất vả mà vẫn được công ty thanh toán chi phí. Qua đấu tranh, Đình khai nhận, đã 2 lần sử dụng con dấu, chữ ký giả mạo để đóng chứng thực lên danh sách thuyền viên tàu Thành Công 18-ALCI.

Xét thấy hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Đình có dấu hiệu cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng chuyển giao tang vật, con người cho Công an quận Hồng Bàng thụ lý, điều tra, xử lý.

(Nguồn: Phát hiện trường hợp giả mạo con dấu của Bộ đội Biên phòng)

 

26. Phá ổ nhóm sản xuất thuốc lắc, thu gần 10 nghìn viên ma túy tổng hợp

 (HPĐT)- Qua công tác điều tra, các trinh sát Phòng PC47 Công an thành phố phát hiện một ổ nhóm chuyên sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Gia Viên (quận Ngô Quyền). Qua khai thác thông tin, các trinh sát xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1984, trú tại 1/31/81 đường Đà Nẵng (quận Ngô Quyền).

Hồi 16 giờ ngày 8-4, các trinh sát bất ngờ ập vào nơi Nam sản xuất ma túy tại số 10/32 phố Nguyễn Hữu Tuệ (quận Ngô Quyền), bắt quả tang đối tượng đang sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1.300 viên thuốc lắc thành phẩm nặng 385,19g và 2,066kg ketamine cùng các nguyên liệu pha sẵn (tương đương 8.000 viên). Cơ quan chức năng cũng thu nhiều máy dập, máy sấy, các phương tiện dụng cụ dùng để sản xuất trái phép chất ma túy. Điều tra mở rộng án, phòng PC47 tiếp tục bắt đối tượng Đoàn Thành Trung, sinh năm: 1982, ở nhà số 204 tầng 2 ngõ phụ 9/278 Đà Nẵng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trung là đồng phạm của Nguyễn Văn Nam.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, sau khi học cách sản xuất ma túy qua mạng internet, Nam thuê nhà số 10/32 phố Nguyễn Hữu Tuệ từ tháng 7-2016 làm nơi sản xuất. Nam sử dụng ketamine, cỏ Mỹ, thuốc tân dược, chất kết dính, phẩm màu làm nguyên liệu; mua máy dập, máy xay, máy sấy, khuôn để sản xuất ma túy. Mỗi ngày Nam sản xuất khoảng 1.000 viên, cung cấp cho các đối tượng nghiện tại các quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố. Nam tuyển chọn thêm Đoàn Thành Trung làm đối tượng nghiện đi giao thuốc lắc cho Nam.

(Nguồn: Phá ổ nhóm sản xuất thuốc lắc, thu gần 10 nghìn viên ma túy tổng hợp// Báo hải Phòng ĐT.- Ngày 11/4/2017)

 

27. Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy

 (HPĐT)-  Theo nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, tới hồi 8 giờ 30 phút ngày 9-4, các trinh sát đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố tổ chức mật phục, phát hiện tàu vỏ sắt biển kiểm soát HP-1466 đang hút trộm cát trên sông Kinh Thầy, đoạn qua địa phận xã Đại Bản (huyện An Dương).

Tàu có tải trọng hơn 100 tấn, do Nguyễn Văn Mạnh, 24 tuổi, ĐKTT, thôn 5, xã Hợp Thành (huyện Thuỷ Nguyên) điều khiển. Trên tàu còn có 3 thuyền viên. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả đều không xuất trình được các giấy tờ về bằng cấp, chứng chỉ thuyền viên cũng như các giấy tờ hợp pháp về khai thác khoáng sản. Tổ công tác lập biên bản vi phạm, bàn giao phương tiện, tang vật cùng các đối tượng vi phạm cho Công an huyện An Dương giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian vừa qua có nhiều con tàu tương tự đến khu vực sông này hút cát, làm sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến diện tích canh tác rau màu của bà con, gây nhiều bức xúc cho nhân dân.

(Nguồn: Bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 10/4/2017)

 

28.Giang hồ đất cảng điều hành đường dây ma túy liên tỉnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.Hải Phòng vừa bắt 6 đối tượng trong một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Qua điều tra, các trinh sát của PC47 đã phát hiện một nhóm đối tượng có tiền án, tiền sự, thường tàng trữ vũ khí nóng và tụ tập trong các nhà nghỉ, khách sạn để vận chuyển ma túy từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các nơi khác tiêu thụ.

Cầm đầu và điều hành hoạt động của nhóm này là Hoàng Danh Dương (31 tuổi, ở thôn Cách Thượng xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Vào lúc 23 giờ ngày 10.4, tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, PC47 bắt quả tang 4 đối tượng là Nguyễn Quốc Thắng (26 tuổi, ở ngõ 44 Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội); Nguyễn Cao Thắng (33 tuổi, ở số 83 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội); Phan Anh Tú (27 tuổi, ở xã Đông Quang, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) và Chu Giang Long (26 tuổi, ở 36/366 Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội). Tang vật thu giữ là 105,36 gam ketamine, 50 viên thuốc lắc, 1 xe ôtô, 6 điện thoại, 11,2 triệu đồng. Các đối tượng này bị bắt khi đang vận chuyển ma túy từ TP.Móng Cái về Hải Phòng để chuyển xe đi Hải Dương, Hà Nội tiêu thụ.

Cùng thời điểm trên, tại phòng 306 nhà nghỉ Ban Mai, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, các trinh sát của PC47 cũng bắt giữ Hoàng Danh Dương và Cao Xuân Thắng (34 tuổi, ở thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn, huyện An Dương), thu giữ 400 g ma túy đá, 110 triệu, 3 điện thoại, 1 khẩu súng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Danh Dương và đồng bọn khai nhận đã thuê phòng ở nhà nghỉ Ban Mai nhiều ngày để làm chỗ tập kết, mua bán, sử dụng ma túy, ăn ở. Ngoài nhà nghỉ Ban Mai, các đối tượng từng thuê nhiều địa điểm khác trên các tuyến quốc lộ để tiện giao dịch, vận chuyển với các đối tượng ở Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội.

Đáng chú ý, để vận chuyển ma túy từ biên giới về Hải Phòng, Dương sử dụng Chu Giang Long làm lái xe taxi và dùng luôn taxi để vận chuyển. Khi ma túy về Hải Phòng, Dương chia cho các đối tượng trong nhóm vận chuyển đi các nơi để tiêu thụ. Theo PC47, không chỉ Hoàng Danh Dương, các đối tượng còn lại trong đường dây kể trên cũng đều là giang hồ có máu mặt, luôn mang vũ khí trong người để chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt và đe dọa các băng nhóm khác trong quá trình hoạt động.

(Nguồn: Giang hồ đất cảng điều hành đường dây ma túy liên tỉnh //Tùng Lâm//Báo Thanh niên.- Ngày 12/4/2017)

 

29. Chống “cát tặc” ở cửa sông, cửa biển

Trước những diễn biến phức tạp về khai thác khoáng sản trên địa bàn, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản nói chung và khai thác cát nói riêng.

Hải Phòng là địa phương có nhiều sông, cửa biển, lại giáp ranh với nhiều địa bàn. Bởi vậy cuộc chiến chống “cát tặc” cũng có nhiều đặc thù khác biệt.

Trước những diễn biến phức tạp về khai thác khoáng sản trên địa bàn, UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản nói chung và khai thác cát nói riêng.

Đại tá Trần Công Chương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP) về môi trường (PC49), CATP Hải Phòng, cho biết, Hải Phòng có nhiều mỏ cát, địa hình phức tạp, các tàu khai thác cát không chỉ là của Hải Phòng mà còn từ nhiều địa phương như Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh... kéo về hoạt động.

Để phát hiện và bắt giữ các phương tiện vi phạm trên các tuyến sông đã khó, nhưng ở các khu vực cửa sông, cửa biển thì còn khó hơn nhiều, vì các tàu khai thác cát trộm luôn bố trí người theo dõi, phát hiện lực lượng chức năng từ xa để cảnh báo. Trong khi phương tiện chuyên dụng như tàu, xuồng phục vụ Công tác của lực lượng còn thiếu thốn, do đó các trinh sát phải rất vất vả, khôn khéo mới tiếp cận bắt giữ được các phương tiện vi phạm.

Trên địa bàn TP Hải Phòng hiện có 16 doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác cát tại 16 mỏ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chỉ còn 3 doanh nghiệp với 4 mỏ được phép hoạt động, còn lại 12 mỏ thuộc 12 doanh nghiệp thành phố đã cho dừng hoạt động vì giấy phép đã hết hạn… Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp có giấy phép đang hoạt động khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm túc các qui định của pháp luật, sẽ xử lý nghiêm, kể cả việc thu hồi giấy phép đối với các doanh nghiệp vi phạm.

Mới đây, ngày 12-4, Phó Chủ tịch HĐND TP Dương Ngọc Tuấn cùng Đoàn công tác HĐND đã có buổi giám sát công tác quản lý tài nguyên khoáng sản tại Công ty cổ phần Nam Đình Vũ (địa chỉ tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) là công ty được cấp giấy phép khai thác 1 mỏ cát làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực phía đông nam cửa Nam Triệu với tổng diện tích trên 99,8ha. Mặc dù công suất khai thác cho phép là 350.000m³, nhưng sản lượng khai thác thực tế đã vượt hơn 2 lần cho phép. Cụ thể năm 2015 công ty khai thác 886.000m³, năm 2016 là 714.000m³.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TP, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng PC49 lên kế hoạch, phối hợp với Công an các địa phương và các lực lượng chức năng, tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, kiên quyết bắt giữ và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, nhất là tình trạng khai thác cát tại các con sông và khu vực cửa sông, cửa biển làm thất thoát tài nguyên và tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT.

15h30 ngày 12-4 các trinh sát Đội 3 Phòng PC49 đã bắt quả tang 5 con tàu cỡ lớn có trọng tải từ 700 đến trên 1.000 tấn đang khai thác cát trái phép tại khu vực cửa biển huyện Tiên Lãng, gần bãi nuôi ngao của ngư dân, giáp ranh với Hải Phòng và Thái Bình (Báo CAND đã đưa tin). Đây là điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép thời gian vừa qua, làm ảnh hưởng môi trường và ngư trường nuôi ngao của ngư dân gây nhiều bức xúc cho người dân và các cấp chính quyền.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu và người điều khiển không xuất trình được các loại giấy tờ về con tàu, bằng lái, chứng chỉ thuyền viên cũng như các giấy tờ hợp lệ liên quan đến khai thác cát. Vì đây là địa bàn giáp ranh với cửa biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình lên Phòng PC49 đã báo cáo Giám  đốc CATP  và Cục CSPCTP về môi trường, Bộ Công an (C49).

Sáng 13-4, Thượng tá Nguyễn Hồng Thao, Trưởng phòng 4 cùng tổ công tác của Cục C49 đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình lập biên bản theo qui định của pháp luật.

Đến 17h cùng ngày, các phương tiện vi phạm tạm thời đưa về lưu giữ tại cảng Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, dưới sự giám sát của PC49 Công an Hải Phòng và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình. Phòng PC49 Công an TP Hải Phòng, đang cùng các cơ quan chức năng và Công an tỉnh Thái Bình xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo qui định.

Trước đó, tại khu vực sông Cấm, sông Kinh Thầy và một số con sông trên địa bàn, Phòng PC49 đã bắt quả tang hàng chục con tàu có hành vi khai thác cát trái phép làm ảnh hưởng đến bờ sông, diện tích canh tác của người dân. Lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý. Nói về những khó khăn trong công tác đấu tranh với “cát tặc”, Đại tá Trần Công Chương ví dụ, vụ bắt 5 tàu khai thác cát trái phép trên khu vực cửa biển huyện Tiên Lãng vừa rồi, lực lượng ban đầu chỉ có 10 CBCS, lại trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, phải trưng dụng và đề nghị người dân giúp đỡ về phương tiện...

Một khó khăn nữa cho Công tác của lực lượng Công an là các phương tiện “cát tặc” thường lợi dụng khai thác tại các khu vực giáp ranh (như tại khu vực cửa biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng với huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, các đoạn sông giáp ranh với tỉnh Hải Dương), khi bị phát hiện thì nhanh chóng thu vòi hút, nổ máy bỏ chạy sang khu vực tỉnh bạn, gây khó khăn cho việc phối hợp bắt giữ.

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là nạn “cát tặc” hiện nay trên địa bàn Hải Phòng không chỉ gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về ANTT mà còn làm thất thoát nghiêm trọng về tài nguyên, thất thu thuế cho ngân sách.

Thành phố Hải Phòng sẽ quyết liệt hơn trong việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm của các đơn vị, doanh nghiệp trong khai thác khoáng sản trên toàn thành phố. Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND và HĐND TP Hải Phòng.

(Nguồn: Chống “cát tặc” ở cửa sông, cửa biển//Văn Thịnh//Báo Công an nhân dân online.- Ngày 17/4/2017)

 

   30. Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép

 (HPĐT)-  Qua thông tin phản ánh từ người dân về tình trạng khai thác cát trái phép, làm hư hại tài sản của người nuôi ngao, ảnh hưởng đến môi trường, ngư trường tại khu vực ven biển huyện Tiên Lãng, khu vực cửa sông Văn Úc trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an thành phố bố trí trinh sát thực tế địa bàn.

Tới hồi 15 giờ 30 phút ngày 12-4, các trinh sát Đội 3 Phòng PC49 bắt quả tang 5 tàu có trọng tải từ 700 đến trên 1000 tấn đang khai thác cát trái phép tại khu vực ven biển huyện Tiên Lãng,  gần bãi nuôi ngao của ngư dân, trên vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình. 5 tàu mang các biển kiểm soát HP- 4159, HD-2310, HD-2140, HD-2584, HD-3069 lần lượt do các đối tượng Hoàng Văn Nên, Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Chinh, Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Trường điều khiển. Các đối tượng khai nhận, số tàu trên đều thuộc Công ty TNHH Sao Đỏ, địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng (quận Dương Kinh). Tại thời điểm kiểm tra, tất cả đối tượng trên không xuất trình được các loại giấy tờ về tàu, bằng lái, chứng chỉ thuyền viên cũng như giấy tờ hợp lệ liên quan đến khai thác cát.

Do vụ việc xảy ra trên địa phận giáp ranh giữa Hải Phòng và Thái Bình, ngày 13-4, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường (Bộ Công an) phối hợp Công an thành phố Hải Phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình lập biên bản vụ việc. Hiện các phương tiện vi phạm tạm thời được tạm giữ tại cảng Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ (tỉnh Thái Bình) dưới sự giám sát của Phòng PC49 Công an Hải Phòng và lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ vụ việc

(Nguồn: Bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/4/2017)

 

31. Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo

 (HPĐT)-  Liên tiếp trong hai ngày 16 và 17-4, các trinh sát Đội 4, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố liên tiếp bắt giữ và vận động đầu thú 2 đối tượng đang bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Phạm Mạnh Minh ở 16/40/72 Lạch Tray (quận Lê Chân) và Nguyễn Văn Trung ở thôn Cái Tắt, xã An Đồng (huyện An Dương).

Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 6-2016, cả hai đối tượng này lợi dụng sự lỏng lẻo trong khâu xét duyệt hồ sơ trả góp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3 vụ. Hai đối tượng làm giả chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, hộ khẩu bản chính để qua mặt nhân viên các công ty tài chính, sau đó mua hàng tại các cửa hàng điện máy. Sản phẩm hai đối tượng này mua là điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S, Samsung A9, Samsung Galaxy S7 với tổng số tiền chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận đã tìm đến các cửa hiệu cầm đồ mua lại các loại giấy tờ trên, sau đó bóc ảnh của chủ sở hữu giấy tờ, thay bằng ảnh của mình rồi đem đi lừa mua trả góp.

(Nguồn: Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/4/2017)

 

32. Hải Phòng: Một gia đình khủng hoảng tinh thần vì “bom bẩn” tấn công

 (PL+) - Một gia đình ở Hải Phòng bị các đối tượng 5 lần dùng "bom bẩn" nén vào nhà, khiến cả gia đình luôn sống trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Trong vòng hai tháng nay, gia đình bà Phạm Thị Ngọc (57 tuổi), trú tại số nhà 201 Quang Trung, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bị các đối tượng lạ mặt 5 lần dùng "bom bẩn", "bom xăng" tự chế nén vào nhà, khiến cho cả gia đình luôn sống trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Theo bà Ngọc kể lại, “bom bẩn” được ném vào nhà là một hợp chất dạng lỏng gồm dầu nhớt thải, sơn mầu, phân và mắm tôm được trộn lẫn với nhau.

Hậu quả, ngôi nhà bị bám bẩn rất khó tẩy rửa, cả không gian trong nhà luôn bốc mùi hôi thối kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh và hoang mang của cả gia đình lại là “bom xăng”, như một thứ vũ khí nguy hiểm có thể gây hỏa hoạn, và uy hiếp trực tiếp tới tính mạng của cả gia đình.

Điều này đã xảy ra trong đêm ngày 02/2/2017, khi cả gia đình đang trong giấc ngủ say, bà Ngọc bừng tỉnh vì có tiếng nổ lớn kèm theo đó là mùi khét và cuộn khói bốc lên từ trước cửa phòng khách.

Nhận biết có hỏa hoạn, bà Ngọc hô hoán mọi người trong gia đình dùng mọi phương tiện trong nhà để dập đám cháy đang lan rộng và bốc cao dữ dội. Thấy tiếng động và nhiều tiếng kêu cứu bất thường, người dân xung quanh vội chạy đến hỗ trợ dập lửa từ phía ngoài.

Sau gần 30 phút đám cháy được khống chế và dập tắt, tại hiện trường còn nồng nặc mùi xăng, dầu chưa cháy, một số cuộn rẻ tẩm xăng và nhiều vỏ chai vỡ chứa xăng được nén vào trong nhà, tuy không sảy ra án mạng nhưng nhiều tài sản trong phòng khách đã bị hư hại, một số thành viên trong gia đình có hiện tượng tức ngực do bị ngạt khói. Đặc biệt sự hoang mang, lo sợ của cả nhà và người dân hàng xóm ngày càng tăng cao khi liên tiếp sau đó ngôi nhà bị tấn công bằng “bom bẩn”.

Báo Công an xong, càng bị "khủng bố" nhiều hơn:

Trước sự việc trên, bà Ngọc đã có đơn gửi lên Công an quận Hồng Bàng và Công an TP Hải Phòng đề nghị điều tra làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, sau 2 tháng trôi qua, trong khi cơ quan Công an đang điều tra kẻ “khủng bố”, thì mật độ và khối lượng “bom bẩn” được ném vào ngôi nhà của bà Ngọc ngày càng nhiều. Liên tục trong vòng hơn một tháng, ngôi nhà của bà Ngọc bị nén “Bom bẩn” tới 4 lần, khiến cho cả ngôi nhà và những nhà xung quanh bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Lần gần đây nhất là rạng sáng ngày 15/4/2017, nhiều túi ni lông đựng “bom bẩn” được nén vào tầng 2 ngôi nhà và trước cửa nhà khiến cả gia đình phải tạm thời sơ tán mấy ngày để tẩy rửa. Bị “bom bẩn” ném vào nhà suốt một thời gian dài, không chỉ gia đình bà Ngọc phải gánh chịu, mà nhiều hộ dân liền kề cũng bị vạ lây.

Ông Tiến trú tại số nhà 202 Quang Trung, một người hàng xóm liền kề nhà bà Ngọc cho biết: Hiện nay người dân khu vực này rất bức xúc và vô cùng hoang mang lo lắng, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Lo sợ nhất chính là sự tái diễn tấn công bằng “bom xăng”, nếu chính quyền không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hỏa hoạn sảy ra sẽ uy hiếp đến tính mạng của người dân chúng tôi.

Trao đổi về nội dung này với lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng được biết, Cơ quan đã lập chuyên án triệt phá loại hình tội phạm này trên địa bàn toàn thành phố từ nhiều tháng nay.

Đầu tháng 2 vừa qua, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp và khởi tố 4 bị can do Lê Duy Khoa (30 tuổi) trú tại khu tập thể Thái Phiên, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền cần đầu, với tội danh chuyên khủng bố tinh thần bằng thủ đoạn dùng “bom bẩn” tấn công vào nhà dân để đòi nợ.

Với sự công tác tích cực của quần chúng nhân dân và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an Thành phố, chúng tôi đã khoanh vùng đối tượng và đang trong thời gian tiếp tục theo dõi sát các nhóm có dấu hiệu phạm tội này, trong thời gian tới, chắc chắn tội phạm này sẽ được ngăn chặn và triệt phá.

(Nguồn: Hải Phòng: Một gia đình khủng hoảng tinh thần vì “bom bẩn” tấn công //Tiến Khánh // Báo Pháp luật plus.- Ngày 20/4/2017)

 

33. Công an TP Hải Phòng liên tiếp triệt xoá các ổ cờ bạc, lô đề

Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong 2 vụ cờ bạc, lô đề mà đơn vị vừa bắt giữ để hoàn thiện hồ sơ, xử lý.

Theo đó, thời gian vừa qua, qua công tác trinh sát nắm địa bàn và nguồn tin do nhân dân cung cấp, PC45 Công an thành phố phát hiện một số ổ nhóm hoạt động cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa và tổ chức bán lô đề, trên địa  bàn huyện An Lão và huyện Tiên Lãng. Lãnh đạo đơn vị giao các đội thuộc phòng xác minh làm rõ, lên kế hoạch triệt phá.

Vào 22h30 ngày 19-4, Đội 7 PC45 phối hợp với Công an huyện An Lão bắt quả tang tại nhà Trịnh Văn Bé (45 tuổi, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) 14 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu xóc đĩa, thu giữ trên 13 triệu đồng, 10 xe máy,13 điện thoại đi động, cùng các tang vật liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, tối cùng ngày, Nguyễn Văn Hệ (45 tuổi, trú tại thôn Kim Châm, cùng xã Mỹ Đức), đến thuê nhà Trịnh Văn Bé làm địa điểm tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc, Hệ thu tiền hồ của mỗi con bạc 50.000 đồng/ lần, thu được 3 lần thì bị bắt giữ. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng trong ổ nhóm này để đấu tranh làm rõ.

Trước đó, vào 18h15 ngày 16-4, tại ngôi nhà bỏ hoang của ông Vũ Văn Hành (đã chết) thuộc thôn 8, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng. Các trinh sát đội 3 phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng bất ngờ tập kích, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Phương (41 tuổi, trú tại thôn 8, là con dâu ông Hành); Cao Văn Hùng (33 tuổi, trú tại thôn 7); Vũ Đức Lợi (43 tuổi, trú tại thôn 8, cùng xã Hùng Thắng); Phùng Văn Tự (53 tuổi, trú tại thôn Kỳ, xã Vinh Quang), cùng huyện Tiên Lãng, khi các đối tượng này đang giao nhận bảng đề. Thu giữ tại chỗ 54 bảng ghi số lô, đề, tương ứng với 108 triệu đồng, 01 máy Fax, cùng một số tang vật khác liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã lấy ngôi nhà của bố chồng, sửa lại lắp 3 lớp cửa sắt kiên cố, đục 1 lỗ qua tường để nhận bảng đề. Phương thuê Hùng tổng hợp các bảng lô, đề, do Phùng và Tự đi thu từ những người bán thuê trên địa bàn, các đối tượng này được Phương trả Công 1.500.000 đồng/tháng.

Việc cơ quan Công an xoá các ổ nhóm cờ bạc, lô đề, làm nhức nhối làng quê này được nhân dân địa phương rất hoan nghênh, ủng hộ.

(Nguồn: Công an TP Hải Phòng liên tiếp triệt xoá các ổ cờ bạc, lô đề //Văn Thịnh // Báo Công an Nhân dân.- Ngày 20/4/2017)

 

34. Ngăn chặn tình trạng tự sản xuất các loại ma túy tổng hợp

Trước món lời từ những viên ma túy tổng hợp, một số con nghiện nghĩ tới việc thuê nhà, tự sản xuất, tự tìm kênh vận chuyển, phân phối ma túy tổng hợp.

Mở "lò" sản xuất ma túy tổng hợp:

Ma túy tổng hợp dạng nguyên chất có thể được bào chế từ một số loại tiền chất chính như H2SO4, HCL, axetol, tanule, phốt-pho đỏ... Đây đều là những chất hóa học được pháp luật quy định kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, số lượng, đối tượng mua bán, sử dụng. Tuy nhiên, thực tế, người mua có thể dễ dàng tìm thấy những mặt hàng này tại các cửa hàng bán lẻ hóa chất. Tại cửa hàng hóa chất trên đường Quang Trung (quận Hồng Bàng), chỉ cần bỏ ra 200 nghìn đồng, có thể mua ngay được một lít axetol. Còn trong một số quầy hàng tại khu chợ Sắt, nhiều chủ gian hàng cũng khẳng định, có thể cung cấp hầu hết các loại hóa chất, dung môi khác như H2SO4, HCL...

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số ổ nhóm tự sản xuất ma túy với chất lượng thấp hơn. Như ổ nhóm của Nguyễn Văn Nam ở trong ngõ 21 đường Nguyễn Hữu Tuệ, những ngày trước khi bị bắt giữ đầu tháng 4-2017, đối tượng này thường xuyên sản xuất mỗi ngày khoảng 1000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, cuối năm 2016, ổ nhóm sản xuất ma túy tổng hợp trên đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) của Khúc Thị Minh Trang và Nguyễn Đình Hưng cũng bị triệt xóa. Tổng số tang vật thu giữ tại dây chuyền sản xuất của hai ổ nhóm này lên tới hơn 11kg ma túy và các chất liên quan để sản xuất ma túy.

Qua công tác đấu tranh, các ổ nhóm này khai nhận chủ yếu sản xuất theo kiểu thủ công. Phương thức sản xuất cũng chỉ truyền tai nhau và tìm hiểu qua mạng internet, hoàn toàn không tuân theo một công thức chung nào. Có đối tượng trộn ketamin với phẩm màu, có đối tượng lại cho thêm C sủi, thuốc kháng sinh Biseptol, thuốc hạ sốt Efferalgan Codein... Đây đều là thuốc tân dược khá phổ biến. Tuy nhiên, thực tế, những đối tượng tội phạm chưa thể chiết xuất riêng mà chỉ dùng máy xay nghiền nhỏ, trộn nhuyễn và sử dụng máy dập khuôn sao cho hình thức bên ngoài bắt mắt.

Tăng cường công tác địa bàn:

Theo Trưởng Phòng PC47 Phạm Văn Điềm, những loại hóa chất này được nhập vào Việt Nam dưới sự kiểm soát của ngành Hải quan, và khi lưu thông trên thị trường chịu sự giám sát của ngành Công thương. Thực tế, đây đều là những loại hóa chất phổ biến trong sản xuất công nghiệp, do đó không thể cấm tuyệt đối việc lưu hành ngoài thị trường. Để tránh hiện tượng sử dụng những hóa chất này làm tiền chất sản xuất các loại ma túy tổng hợp, các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán, sử dụng các hóa chất. Chỉ những đơn vị được cấp phép mới được quyền phân phối, sử dụng với mục đích rõ ràng, tránh thất thoát hóa chất. Đối với các loại tiền chất nằm trong thuốc tân dược, thuộc quản lý ngành y tế, thanh tra y tế cần tăng cường kiểm tra việc giám sát hoạt động bán lẻ thuốc tân dược, bởi thực tế, hầu hết những loại thuốc tân dược có chứa các tiền chất sản xuất ma túy tổng hợp đều nằm trong nhóm danh mục thuốc bán theo đơn.

 Cùng với đó, là tăng cường công tác quản lý địa bàn, phát hiện, đấu tranh triệt xóa sớm các ổ nhóm sản xuất ma túy biện pháp cơ bản, quan trọng để ngăn chặn tình trạng "tự cung tự cấp" ma túy trên địa bàn thành phố. Thực tế, công tác bám địa bàn tại một số địa phương chưa thực sự hiệu quả. Như trong chuyên án 217N, đối tượng Nguyễn Văn Nam thuê căn nhà trong ngõ 21 đường Nguyễn Hữu Tuệ để tổ chức sản xuất ma túy từ tháng 7-2016, nhưng phải đến đầu tháng 4-2017, sau một thời gian sản xuất với số lượng lớn, đối tượng mới bị các trinh sát Phòng PC47 bắt giữ. Đáng chú ý, trong suốt quá trình 9 tháng hoạt động, Nam tuyển lựa cả đối tượng nghiện ma túy thường xuyên ra vào vận chuyển, cung ứng ma túy cho khách. Ngoài ra, còn có nhiều "khách lẻ" tới mua hàng với giá 70 nghìn đồng/viên.

Do đó, để phát hiện sớm những ổ sản xuất ma túy tổng hợp, cảnh sát khu vực cần tăng cường hơn tuần tra, bám địa bàn cũng như đẩy mạnh tuyền truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Thực tế, chỉ cần thông tin một số biểu hiện bất thường như số lượng người ra vào lớn, nhiều đối tượng nghi nghiện "ghé thăm", hoạt động im ắng, ít giao lưu với hàng xóm, láng giềng cũng có thể giúp cơ quan chức năng khoanh vùng tầm ngắm những đối tượng trong diện nghi vấn.

(Nguồn: Ngăn chặn tình trạng tự sản xuất các loại ma túy tổng hợp //Minh An //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 20/4/2017)

 

III. KINH TẾ-XÃ HỘI; SẢN XUẤT KINH DOANH

35.Sử dụng đèn chiếu xa ô tô, xe máy buổi tối trong đô thị - Hiểm họa cần ngăn chặn

Thời gian gần đây, trong khu vực nội thành Hải Phòng, tình trạng ô tô, xe máy sử dụng đèn chiếu xa khi tham gia giao thông khi trời tối khá nhiều. Hầu hết trên các tuyến đường đều dễ  thấy ô tô, xe máy bật đèn chiếu xa. Đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ năm 2008, đồng thời là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông cho phương tiện đi ngược chiều.

Mối nguy hiểm trên đườngz:

Hiện, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong nội đô Hải Phòng sử dụng đèn chiếu xa khá nhiều. Hầu như cứ ra đường là gặp xe sử dụng đèn chiếu xa, gây nguy hiểm cho xe đối diện. Bác sĩ Nguyễn Hữu Chung, Hội Châm cứu Hải Phòng cho biết, người tham gia giao thông trời tối đang quen với ánh sáng, khi gặp xe đối diện bật đèn chiếu xa, với luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt dễ gây ra tình trạng bị lóa trong 1-2 giây, thậm chí hơn nữa, khiến người điều khiển xe với tốc độ cao rất nguy hiểm nếu gặp chướng ngại vật.

Theo các chuyên gia xe ô tô, kết cấu của đèn ô tô (hoặc xe máy) có 2 đèn gồm pha và cos. Đèn cos là đèn chiếu gần, có mặt cắt và luồng sáng thấp với mặt đường, đèn pha là đèn chiếu xa, đưa luồng sáng lên cao để vươn ra xa. Mỗi loại đèn trên xe được sử dụng trong những tình huống nhất định. Trong khu vực nội thành, có mật độ phương tiện giao thông lớn do có sẵn hệ thống đèn đường, cần sử dụng đèn cos để tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Anh Trần Anh Dũng, Trưởng Ban vận động thành lập CLB otofun Hải Phòng (Cung Văn hóa-Lao động hữu nghị Việt-Tiệp) cho biết, hầu hết người sử dụng đèn chiếu xa trong nội thành là không cố ý. Có người lên xe chỉ xoay công tắc đèn đã được “gẩy” sẵn, có người khi qua khu vực cần chiếu xa thì lại…quên tắt pha về cos. Hằng ngày, CLB otofun Hải Phòng nhận được rất nhiều phàn nàn của các thành viên vì tình trạng bật đèn chiếu xa vô tội vạ trên địa bàn thành phố, đề nghị lên án hành vi này, bởi quá nguy hiểm cho người đối diện. Ông Hoàng Trọng Long, Giám đốc Công ty taxi tải Hoàng Phương cho rằng, người điều khiển xe rất dễ dàng khi phát hiện sử dụng đèn chiếu xa ở ô tô, xe máy. Chỉ cần nhìn vào bảng tablo, khi bật đèn hiện lên đèn màu xanh chiếu luồng sáng là đang bật đèn pha, nếu không xuất hiện đèn này thì đèn xe đang bật ở chế độ cos. Công ty vận động, tuyên truyền lái xe không sử dụng đèn chiếu xa trong phố, bởi rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông đối diện.

Tuyên truyền sâu rộng:

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Nguyễn Văn Luyến cho biết, không phải bây giờ mới đặt ra vấn đề về lên án hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong phố. Nhiều năm qua, Ban ATGT thành phố cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động lái xe ứng xử văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông, trong đó không sử dụng đèn chiếu xa là một nội dung. Tuy nhiên, không chỉ Ban ATGT thành phố mà các cấp, các ngành, tổ chức xã hội phải cùng tham gia tuyên truyền mới đạt hiệu quả cao.

Theo Ban vận động thành lập CLB otofun Hải Phòng, cần tuyên truyền rộng rãi để người dân biết về tác hại của sử dụng đèn chiếu xa trong khu vực nội thị. Vừa qua, CLB otofun Hải Phòng tổ chức đợt diễu hành tuyên truyền các thành viên CLB chỉ bật đèn chiếu gần (đèn cos) trong thành phố; đồng thời mở đợt phát động đề nghị thành viên phát hiện, nêu tên, nêu biển số xe của các thành viên vi phạm trật tự an toàn giao thông, bật đèn chiếu xa trong thành phố. Anh Trần Tiến Chinh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên-thành viên CLB cho biết, nên có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban ATGT –CSGT-CLB otofun Hải Phòng trong quá trình tuyên truyền-xử lý thì mới đạt hiệu quả cao, hỗ trợ người dân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố thuận lợi, an toàn.

Để xử lý tình trạng lái xe bật đèn chiếu xa trong nội thành rất khó khăn, bởi chỉ cần 1 tích tắc gẩy tay vào lẫy đèn là đèn từ pha chuyển sang cos. Phải có thiết bị hỗ trợ như máy ảnh, camera chất lượng cao mới có thể giúp lực lượng CSGT phát hiện, lưu trữ làm bằng chứng để xử lý trường hợp bật đèn chiếu xa vi phạm trật tự ATGT. Đề nghị lực lượng CSGT vào cuộc, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đèn chiếu xa không đúng quy định, mang lại bình yên cho các tuyến đường trong nội thành và các khu vực đông dân cư.

(Nguồn: Sử dụng đèn chiếu xa ô tô, xe máy buổi tối trong đô thị - Hiểm họa cần ngăn chặn//Mai Lâm//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/4/2017)

 

36.Khẩn trương hoàn thiện phối hợp kiểm tra, giám sát với doanh nghiệp cảng tại Hải Phòng

(HQ Online)- Đây là ý kiến được Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017 của Tổng cục Hải quan diễn ra ngày 3/4.

Từ đầu năm 2015, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan để triển khai thí điểm công tác giám sát Hải quan theo Điều 41 Luật Hải quan 2014 tại cảng Nam Hải Đình Vũ (ngày 22/9/2015).

Đến nay, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai tới 9/14 doanh nghiệp kinh doanh cảng tại khu vực cảng Hải Phòng. Việc triển khai phần nào mang lại hiệu quả trong quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc làm tăng công việc cho Hải quan cửa khẩu, gây ách tắc, chậm trễ việc giải phóng hàng hóa.

Cụ thể, thiếu quy trình quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xuyên suốt từ khi vào, ra, lưu giữ, vận chuyển tại các khu vực cảng, kho, bãi; thiếu các quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý, giám sát hàng hóa ra, vào, lưu giữ, vận chuyển của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; các phần mềm quản lý của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và hải quan chưa đảm bảo yêu cầu quản lý, giám sát…

Xuất phát từ yêu cầu quản lý hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng chủ động báo cáo, và Tổng cục Hải quan đã đồng ý giao cho Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì triển khai Đề án “Kiểm tra, giám sát hàng hóa qua khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên Hệ thống điện tử”.

Mục tiêu của Đề án là giám sát, quản lý hàng hóa, nhập khẩu, xuyên suốt từ khi hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống cảng, làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan, đến khi hàng hóa được đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan vào nội địa hoặc chuyển sang chế độ khác; giám sát, quản lý xuyên suốt từ khi hàng hóa xuất khẩu được tập kết làm thủ tục xuất khẩu, vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan, đến khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải di chuyển ra khỏi khu vực giám sát hải quan và xuất cảnh ra nước ngoài.

Việc giám sát, quản lý được sử dụng Hệ thống CNTT để trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doang cảng, kho, bãi.

Trong đó, cơ quan Hải quan thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, kiểm soát tự động trên Hệ thống dựa trên đánh giá rủi ro nhằm đảm bảo tập trung nguồn lực quản lý để kiểm tra, giám sát và kiểm soát trọng điểm các nguy cơ rủi ro, vi phạm pháp luật có thể xảy ra đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh XNK của doanh nghiệp.

Sau khi đánh giá tổng thể lượng công việc và tiến độ thực hiện, Cục Hải quan Hải Phòng dự kiến từ nay đến 20/4 đơn vị sẽ phối hợp với Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) mở cổng để doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi kiểm tra kết nối thử với chuẩn dữ liệu mới thuộc Đề án; lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chạy thử. Từ ngày 20/4 đến ngày 20/5 sẽ tổ chức chạy thử hệ thống tại một số doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đáp ứng đủ điều kiện, đồng thời chỉnh sửa, hoàn thiện, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình chạy thử. Ngày 1/6/2017, Hải quan Hải Phòng sẽ chính thức triển khai hệ thống.

Để đảm bảo tiến độ, Cục Hải quan Hải Phòng đề xuất Tổng cục Hải quan quy định chuẩn dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; quy định về việc áp dụng “số định dạng” đối với hàng hóa XNK trong việc khai hải quan; báo cáo Bộ Tài chính có chế tài xử lý cụ thể doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi không chấp hành các quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động giám sát hải quan để đảm bảo tính nghiêm minh, khả thi, hiệu quả của việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý Hải quan.

(Nguồn: Khẩn trương hoàn thiện phối hợp kiểm tra, giám sát với doanh nghiệp cảng tại Hải Phòng // Báo Hải quan online.- Ngày 3/4/2017)

 

37.Hải Phòng đề nghị cơ chế tài chính đặc thù

Ngày 31-3, Đoàn khảo sát Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Hải Phòng. Đón và làm việc với đoàn có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Đình Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Phạm Văn Mợi, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn...

Đoàn đã đi khảo sát một số dự án, công trình quan trọng như: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu bay của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, kiểm tra công trường thi công nút giao khác mức ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ, thị sát Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Đình Vũ và Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, đoàn tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: Cơ chế chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng; Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2016 và quý I/2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…

Theo đó, UBND TP kiến nghị Đoàn khảo sát nghiên cứu, xem xét mức dư nợ vay của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp; đề nghị xem xét, bổ sung có mục tiêu cho Hải Phòng 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% bao gồm cả thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu.

Lãnh đạo thành phố đã giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 bao gồm các khoản thu, chi, chi chuyển nguồn; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016 và quý I/2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đề nghị tiếp tục quan tâm bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhằm hỗ trợ Hải Phòng cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng…

Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, qua thực tế khảo sát khu vực cảng biển Hải Phòng cho thấy Hải Phòng là trung tâm, động lực phát triển kinh tế của cả vùng.

Việc xây dựng cơ chế chính sách tài chính đặc thù đối với Hải Phòng là phù hợp, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Những kiến nghị của thành phố sẽ được kiểm tra, xem xét, trao đổi với các bộ ngành trên cơ sở phù hợp đúng với thẩm quyền, đúng chính sách pháp luật và sẽ trình tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp tháng 4-2017.

(Nguồn: Hải Phòng đề nghị cơ chế tài chính đặc thù //Bùi Hạnh// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 3/4/2017)

 

38.Mong được hỗ trợ thủ tục nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi

Nhiều ngày nay, một cháu bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa Hà Luận, thôn 10, xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) xôn xao cả xóm làng. Ai cũng nhớ rõ, khoảng 22 giờ ngày 12-3, khi nhà sư Thích Nhật Minh chủ trì chùa Hà Luận thấy một bé trai sơ sinh được quấn trong chiếc chăn bông, có che chiếc màn cùng một số đồ dùng cá nhân đặt trước cổng chùa. Ngay sau đó, nhà sư Thích Nhật Minh báo người dân chung quanh và công an xã về việc này. Đây là lần đầu tiên có cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa Hà Luận nên nhiều người trong làng, xã tò mò.

Cháu bé được y, bác sỹ của trạm y tế xã Hòa Bình kiểm tra sức khỏe ban đầu. Ngay tối hôm đó, vợ chồng chị Lưu Thị Mài, anh Trần Văn Ca, nhà ở gần chùa Hà Luận đến xin nhận nuôi cháu bé tạm thời trong thời gian chờ người đến nhận lại cháu. Nếu không có ai nhận cháu, vợ chồng chị Mài mong muốn nhận cháu làm con nuôi.

Chị Mài chia sẻ: gia đình chị rất vui vì đây là cái duyên của vợ chồng chị Mài sau những ngày mong mỏi có con. Trước kia, vợ chồng chị có một người con trai, nhưng cháu đang học đại học năm thứ 2 thì mắc bệnh trầm cảm rồi qua đời trong năm 2016. Chồng chị là công nhân đèn biển ngoài đảo Trường Sa, anh đi làm quanh năm, suốt tháng, một mình chị ở nhà, nhiều lúc buồn, chị khát khao có thêm mụn con để vui cửa vui nhà. Nhưng ở tuổi gần 50, chị không thể sinh nở bình thường. Gần đây, vợ chồng chị đang dự định lên Hà Nội cấy phôi để sinh thêm con. Chưa kịp lên Hà Nội thì duyên may chị gặp và nhận nuôi bé trai này.

Từ ngày vợ chồng chị Mài nhận nuôi bé trai đến nay được hơn 10 ngày, họ hàng nội, ngoại, làng xóm ai cũng vui vì có thêm con trẻ. Người cho cháu bé bộ quần áo sơ sinh cũ, người cho cái nôi, người hướng dẫn chị cho cháu uống sữa. Chị cho biết: “Trộm vía, cháu ngủ ngoan, không quấy khóc. Được chị ôm, con ngủ ngoan suốt đêm. Chồng chị đang định đặt tên cho cháu là Trần Hải Đăng. Cái tên ý nghĩa gắn với công việc ngoài đảo xa của anh Ca. Anh chị mong rằng cuộc đời con luôn tươi sáng như những ngọn đèn hải đăng trên biển không bao giờ tắt”. Vợ chồng chị Mài rất mong chính quyền địa phương hỗ trợ chị làm hồ sơ xin nhận cháu bé làm con nuôi để yên tâm chăm sóc cháu.

Trưởng công an xã Hòa Bình Phạm Văn Dương cho biết, công an xã lập biên bản xác nhận cháu bé bị bỏ rơi. UBND xã Hòa Bình đã thông báo tìm người thân cho cháu bé qua báo Hải Phòng, hệ thống truyền thanh xã.

 Theo quy định, hết thời hạn 30 ngày thông báo mà không có cha mẹ đẻ của bé trai đến nhận lại, vợ chồng chị Mài sẽ được cán bộ tư pháp xã hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ đăng ký việc nhận con nuôi. UBND xã tiếp nhận và có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đăng ký việc nhận con nuôi cho gia đình chị Mài.

(Nguồn: Mong được hỗ trợ thủ tục nhận nuôi cháu bé bị bỏ rơi // Bùi Hương // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2017)

 

39. Phân cấp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Thành phố giảm tải cơ quan quản lý, người dân được thuận lợi

Sau hơn 1 năm thi hành Luật Hộ tịch về việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký kết hôn (ĐKKH) có yếu tố nước ngoài từ Sở Tư pháp về các quận, huyện, kết quả bước đầu cho thấy, việc thực hiện các quy định mới tạo thuận lợi cho người dân, giảm tải cho cơ quan quản lý.

 Chị Bùi Thị Mai, ở huyện Thủy Nguyên có chồng là người Đài Loan chia sẻ: thời gian trước, tôi và một số chị em khi thực hiện việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải đi vài chục km đến Sở Tư pháp để làm các thủ tục mất nhiều thời gian, công sức. Nay, Luật Hộ tịch quy định việc ĐKKH, khai sinh, khai tử, nhận cha mẹ cho con, ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn… có yếu tố nước ngoài do UBND cấp huyện thực hiện, chị em chúng tôi rất mừng.

Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh Đỗ Thị Thanh Thủy trao giấy đăng ký kết hôn cho cặp đôi vợ là người Việt Nam, chồng là người Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh Đỗ Thị Thanh Thủy trao giấy đăng ký kết hôn cho cặp đôi vợ là người Việt Nam, chồng là người Hàn Quốc.

Anh Vũ Đình Quang, Trưởng phòng tư pháp quận Đồ Sơn cho biết: nhằm bảo đảm cho hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch theo thẩm quyền mới được diễn ra nhịp nhàng, thông suốt, trước thời điểm Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức nhiều đợt tập huấn quy định của Luật Hộ tịch, tập huấn sử dụng phần mềm dữ liệu, biên soạn, cấp phát tài liệu… cho cán bộ làm công tác hộ tịch thuộc phòng tư pháp của các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Phòng Tư pháp tham mưu UBND quận bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, phòng trao giấy kết hôn… đáp ứng yêu cầu. Nhờ đó, việc đăng ký hộ tịch nói chung và ĐKKH có yếu tố nước ngoài nói riêng diễn ra thuận lợi. Trưởng Phòng Tư pháp huyện Kiến Thụy Phạm Thị Gái cũng cho biết: năm đầu tiên thực hiện việc ĐKKH có yếu tố nước ngoài, nên không tránh khỏi lúng túng. Quá trình triển khai thực hiện, Phòng Tư pháp huyện được sự hỗ trợ về chuyên môn của Phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp), nên công việc diễn ra khá suôn sẻ.

Nhằm hỗ trợ pháp lý cho người dân khi có nhu cầu ĐKKH có yếu tố nước ngoài, tại UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều niêm yết công khai thủ tục ĐKKH có yếu tố nước ngoài. Trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Sở Tư pháp và UBND các quận, huyện đăng công khai các quy định pháp luật về việc kết hôn cũng như các việc về hộ tịch khác có yếu tố nước ngoài kèm các biểu mẫu, mức lệ phí, thời hạn giải quyết. Tuy nhiên do quy trình mới, quá trình triển khai có một số khó khăn.

Khó khăn đầu tiên là áp lực của nhiệm vụ công tác mâu thuẫn với biên chế. Nhiệm vụ được giao thêm nhưng biên chế không tăng thêm. Chị Nguyễn Thị Ngà, cán bộ Phòng Tư pháp huyện Tiên Lãng cho biết: phòng hiện có 4 biên chế, một đồng chí được huyện biệt phái về công tác ở cấp xã, trong khi phải đảm nhận 16 lĩnh vực. Đối với một số huyện khác có lượng người ĐKKH có yếu tố nước ngoài cao huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy… áp lực công việc lớn hơn.

Theo quy định, khi kết hôn với người nước ngoài, người dân đến UBND cấp xã yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà không cần qua phỏng vấn ở Sở Tư pháp như trước. Những quy định này giúp giảm thiểu thời gian đi lại và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân nhưng chưa thống nhất trong quá trình thực hiện của cơ quan nhà nước nên có nơi còn đùn đẩy trách nhiệm. Nhất là đối với người có thời gian sinh sống, học tập ở nước ngoài hoặc sinh sống ở nhiều địa phương. Pháp luật quy định họ phải tự chứng minh tình trạng hôn nhân hoặc UBND cấp xã có văn bản đề nghị nơi thường trú trước đây xác minh... Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 15/2015/ TT-BTP bảo đảm linh hoạt xử lý, nếu hết thời hạn mà UBND cấp xã yêu cầu mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì người yêu cầu lập văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân và phải chịu trách nhiệm về việc cam đoan đó. Quy định “gỡ vướng” này phát sinh vướng mắc. Thực tế hiện nay, có tình trạng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã kết hôn nhưng vẫn đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam. Một số trường hợp, mang sổ hộ khẩu đến UBND cấp xã ĐKKH với người khác. UBND cấp xã do không nắm được tình trạng hôn nhân của người này nên tiến hành ĐKKH dẫn đến việc ĐKKH trái thẩm quyền. Khi làm thủ tục bảo lãnh tại lãnh sự, sự việc mới bị phát hiện.

Cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn quy định rõ ràng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài; bổ sung thêm quy định về xác nhận tình trạng hôn nhân, như niêm yết tại UBND cấp xã… Đặc biệt, quy định cụ thể về một số trường hợp có thể từ chối thực hiện việc ĐKKH để bảo đảm quan hệ hôn nhân hạnh phúc, lành mạnh, tiến bộ và bền vững.

Kết quả bước đầu của việc phân cấp đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của Luật Hộ tịch, mở rộng hệ thống cơ quan đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài từ 1 đầu mối thành 15 đầu mối. Việc chuyển giao này đã mở ra cơ hội cho UBND quận, huyện, thị xã cũng như các phòng, ban chức năng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, nắm toàn diện công tác hộ tịch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý.

(Nguồn: Phân cấp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Thành phố giảm tải cơ quan quản lý, người dân được thuận lợi // Bích Hà // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2017)

 

40. Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Đình Vũ kỷ niệm 20 năm thành lập

 (HPĐT)- Tối 5-4, tại Nhà hát thành phố, Công ty CP Khu CN Đình Vũ kỷ niệm 20 năm thành lập. Tới dự về phía Vương quốc Bỉ có ông Rudy Huygelen, Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu và phu nhân; bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam…; lãnh đạo Tập đoàn Ren A Port và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Vương quốc Bỉ…

Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó chủ tịch HĐND; Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan.

Tới dự có ông Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Vương Thừa Phong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu và Luxembourg; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương…

Từ một vùng đất hoang sơ, bùn lầy, sau 20 năm, Công ty CP Khu CN Đình Vũ ( DVIZ) đã xây dựng nên một khu công nghiệp rộng lớn, hạ tầng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và thu hút đầu tư của thành phố Hải Phòng. Đến nay, DVIZ đã thu hút đầu tư được 3 tỷ USD từ 70 doanh nghiệp đa quốc gia như Nhật Bản, Đức, Mỹ, Việt Nam, Singapore, Hàn Quốcvv… Trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn như Bridgestone, JX Nippon Oil & Energy, Idemitsu, Shin-etsu, Chevron, PVOil, IHI, Nippon Express, Yusen, Knauf, C.Steinweg, Flat Group… DVIZ đã tạo ra hơn 10.000 việc làm trực tiếp và 50.000 việc làm gián tiếp trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng của Hải Phòng và cả  nước. Ngoài Khu CN Đình Vũ, DVIZ đã mở rộng về phía Nam Đình Vũ (Deep C HP II), Cát Hải (Deep C HP III nằm cạnh cảng nước sâu Lạch Huyện). Đến nay, các khu công nghiệp Deep C có tổng diện tích 3000 ha tại trung tâm hạ tầng trọng điểm của Hải Phòng, cũng là vị trí chiến lược nhất miền Bắc Việt Nam.

Phát biểu tại  lễ kỷ niệm, ông Rudy Huygelen, Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao, Vương quốc Bỉ nhận định dự án là hạng mục đầu tư lớn nhất và có thể là dài hạn nhất của Chính phủ Bỉ vào Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Chính phủ hai nước luôn hoan nghênh việc đầu tư mở rộng các dự án tương tự khác và các dự án năng lượng xanh để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các bên.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: cách đây 20 năm, với sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Vương quốc Bỉ và Chính phủ Việt Nam, Tập đoàn đầu tư quốc tế Vương quốc Bỉ đã liên doanh với UBND thành phố Hải Phòng thiết lập nên Khu công nghiệp Đình Vũ. Đây là một trong những dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đầu tiên của thành phố Hải Phòng, nhằm thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ tại thành phố Cảng. 20 năm qua, các dự án do công ty thực hiện rất thành công, hiệu quả. Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những đóng góp có ý nghĩa quan trọng của Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ cho sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố Hải Phòng trong những năm qua.

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, liên hoàn, Hải Phòng đang đứng trước vận hội rất to lớn để phát triển, và đây cũng chính là cơ hội của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Việc tận dụng thời cơ là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền thành phố và cũng là của cộng đồng doanh nghiệp. Thành phố Hải Phòng cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quá trình cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đúng phương châm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, để Hải Phòng trở thành địa phương có môi trường kinh doanh thực sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm nhiều hơn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng chí mong muốn Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ phát huy kinh nghiệm và những bài học có giá trị trong lĩnh vực đầu tư phát triển trong 20 năm qua, tiếp tục đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tiếp tục lựa chọn những doanh nghiệp hàng đầu có công nghệ tiến tiến, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường. Đây cũng chính là yêu cầu của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng, Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ sẽ tiếp tục thành công, hoạt động ngày càng hiệu quả, trở thành biểu tượng tốt đẹp cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Vương quốc Bỉ.

(Nguồn: Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Đình Vũ kỷ niệm 20 năm thành lập//  Hồng Thanh // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2017)

 

41. Hải Phòng và Tập đoàn Ren A Port ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng

 (HPĐT)- Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập Khu CN Đình Vũ, chiều 5-4, tại Trung tâm hội nghị thành phố, thành phố Hải Phòng và Tập đoàn Ren A Port (Vương quốc Bỉ) ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng.

Tới dự và chứng kiến lễ ký kết, về phía thành phố Hải Phòng có  đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó chủ tịch HĐND; Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố.

Về phía Vương quốc Bỉ có ông Rudy Huygelen, Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu và phu nhân; bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam…; lãnh đạo Tập đoàn Ren A Port và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Vương quốc Bỉ; Công ty CP Khu CN Đình Vũ.

Tới dự có ông Phạm Sanh Châu,  trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Vương Thừa Phong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu và Luxembourg…

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trân trọng cảm ơn các vị khách quý từ Vương quốc Bỉ tới thăm Hải Phòng. Thời gian qua, Vương quốc Bỉ và Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hải Phòng có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả. Kết quả đó được thể hiện qua hoạt động của Công ty CP Khu CN Đình Vũ, liên doanh  giữa Hải Phòng và Tập đoàn Ren A Port, rất thành công trong 20 năm qua.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Hải Phòng đang rất nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm tính kết nối cao cả trong nước và nước ngoài. Ngoài Khu CN Đình Vũ 1 và 2, thành phố dành cho Công ty CP Khu CN Đình Vũ diện tích đất 500 ha tại đảo Cát Hải. Thành phố đề nghị công ty nhanh chóng triển khai xây dựng, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng với các ngành công nghiệp xanh, sạch, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của đảo Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thế giới. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp của Vương quốc Bỉ tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng.

Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Vương quốc Bỉ Rudy Huygelen trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Hải Phòng đối với đoàn. Với mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ đã được tạo dựng và có nền tảng vững chắc, ông hy vọng, trong thời gian tới sẽ phát triển lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn. Ông cho biết, Vương quốc Bỉ đã đầu tư hơn 500 triệu  EUR vào Việt Nam và tin chắc con số này sẽ lớn hơn trong thời gian tới, mang lại những kết quả tốt đẹp hơn cho cả hai bên. Ông bày tỏ sự vui mừng được đóng góp vào sự thành công của Công ty CP Khu CN Đình Vũ trong 20 năm qua, vào sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Vương quốc Bỉ và cá nhân ông sẽ tiếp tục nỗ lực để mời gọi nhiều nhà đầu tư tới Hải Phòng thực hiện các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch; huy động nguồn vốn ODA xây dựng làng chài tại huyện Cát Hải

Tại hội nghị, hai bên cùng ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng.  Theo đó, hai bên nhất trí hợp tác nghiên cứu khả năng phát triển một khu công nghiệp điển hình về phát triển xanh tại thành phố Hải Phòng; hợp tác nghiên cứu dự án sản xuất năng lượng xanh bổ sung vào nguồn năng lượng hiện có để cung cấp cho các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trước mắt, UBND thành phố Hải Phòng sẽ tạo điều kiện cho Rent-A-Port nghiên cứu thực hiện dự án sản xuất điện từ rác thải tại bãi rác thải Đình Vũ và Tràng Cát. Đồng thời,  hợp tác nghiên cứu dự án chế biến nước sạch từ nguồn nước biển tại chỗ, sử dụng năng lượng quạt gió tại khu vực đảo Cát Hải. Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu hiện thực hóa các dự án phát triển xanh, góp phần xây dựng thành phố Cảng Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt – Bỉ./.

(Nguồn: Hải Phòng và Tập đoàn Ren A Port ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng // Hồng Thanh // Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày5/4/2017)

 

42. Mong Tập đoàn LG Dispay tiếp tục mở rộng, nâng quy mô đầu tư tại Hải Phòng

 (HPĐT)- Chiều 5-4, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tiếp và làm việc với đoàn Tập đoàn LG Display (Hàn Quốc) do ông Yin Yu Seung, Phó chủ tịch điều hành, Tổng quản lý vận hành các pháp nhân tại Trung Quốc là trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố; huyện An Dương…

Ông Yin Yu Seung chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành của Hải Phòng đã dành thời gian tiếp đoàn. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Hải Phòng nên nhà máy của LG Display (LGD) tiến hành thuận lợi, sắp được đưa vào hoạt động. LGD cam kết sẽ xây dựng nhà máy an toàn, môi trường trong sạch và vận hành thành công, đóng góp vào tăng trưởng GRDP của Hải Phòng. LGD dự định sản xuất các thiết bị hiện đại nhất tại nhà máy tại Hải Phòng, cụ thể là các màn hình OLED thế hệ mới nhất,  sau này là các màn hình điện thoại… Ông Yin Yu Seung trân trọng mời đoàn cán bộ thành phố sang thăm Hàn Quốc, thăm tập đoàn LGD đồng thời đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục liên quan tới xây dựng khu ký túc xá công nhân của LGD tại Khu CN Tràng Duệ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành  chào đón  chuyến công tác của đoàn cán bộ Tập đoàn LG Display, bày tỏ sự vui mừng vì thời gian gần đây lãnh đạo Tập đoàn LGD liên tục có các chuyến thăm tới Hải Phòng,  chứng tỏ mối quan hệ hợp tác giữa LGD với Hải Phòng ngày càng tốt đẹp. Thành phố Hải Phòng luôn mong muốn mối quan hệ này ngày càng bền chặt và hiệu quả hơn nữa. Thời gian qua, các công việc triển khai của Tập đoàn tại Hải Phòng đạt kết quả tốt. Những khó khăn,vướng mắc được hai bên giải quyết kịp thời. Nhà máy của LGD tại Khu CN Tràng Duệ được xây dựng rất nhanh. Trong các dự án FDI tại Hải Phòng, đây là dự án đi đầu về tiến độ. Lãnh đạo thành phố luôn coi dự án như là của Hải Phòng và luôn sâu sát, chỉ đạo kịp thời. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn  tập đoàn đẩynhanh tiến độ nhà máy đồng thời triển khai mở rộng thêm các dự án khác. Thành phố Hải Phòng cam kết tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho LGD.

Thông tin một số nét nổi bật về thành tựu phát triển KTXH của Hải Phòng trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm tính kết nối cao; tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước; nguồn nhân lực dồi dào…, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc đầu tư vào Hải Phòng sẽ có nhiều thuận lợi về mọi mặt. Với định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp lớn, đồng chí Bí thư Thành ủy mong LGD tiếp tục quan tâm và góp sức thực hiện./.

 (Nguồn: Mong Tập đoàn LG Dispay tiếp tục mở rộng, nâng quy mô đầu tư tại Hải Phòng // Hồng Thanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2017)

 

43. Nhiều hộ dân nơm nớp lo đá bay vào nhà

Sống cách mỏ đá từ vài chục tới 200 m, từng bị đá bắn thủng nhà, nhiều hộ dân xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã kiến nghị cơ quan chức năng, nhưng chưa được giải quyết.

Khu chùa Trong thuộc xóm 9, xã An Sơn, có hơn chục hộ dân sinh sống dưới chân núi đá vôi thuộc dãy Trại Sơn. Nhiều năm nay, bà con luôn sống trong cảnh chạy mìn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ các mỏ khai thác đá cách nhà vài chục đến 200 m

Anh Vũ Văn Quỳnh phản ánh, nhà nằm cách mỏ đá của Công ty Tân Hoàng An hơn 100 m, cách mỏ đá của doanh nghiệp Kiên Ngọc chưa đầy 100 m, nhưng chưa được 2 đơn vị này hỗ trợ đền bù hoặc di dời. Ngày 27/4, Công ty Tân Hoàng An nổ mìn khiến đá bay rào rào vào nhà. Một hòn đá to bằng mũ bảo hiểm văng làm thủng mái tôn, rơi vào tường nhà, rồi vỡ vụn, bắn tung tóe.

"Lúc đó chưa đến giờ ăn cơm, 2 con tôi đi học về theo cha ra chuồng gà phía sau nhà. Nếu chúng ngồi trước cửa nhà chơi như mọi ngày thì chắc chắn bị trúng đá", chị Trần Thị Linh (vợ anh Quỳnh) kể lại.

Bức xúc, gia đình anh Quỳnh và hộ ông Trần Văn Linh có nhà cách mỏ đá hơn 100 m, đã làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên và TP Hải Phòng. 2 ngày sau, Thanh tra Sở Công Thương về đo khoảng cách từ mỏ đến nhà dân, sau đó lập biên bản làm việc. Các hộ dân đề nghị trong khi chờ kết luận, Công ty Tân Hoàng An tạm dừng hoạt động nổ mìn khai thác đá.

Tuy nhiên, đến nay người dân khu chùa Trong chưa nhận được phản hồi. Hàng ngày họ vẫn phải hứng chịu bụi, tiếng ồn và nơm nớp nỗi lo đá từ các mỏ văng vào nhà.

Sau khi rơi vào tường nhà, hòn đá vỡ tan. Do công ty khai thác đá và cơ quan chức năng chưa giải quyết, anh Quỳnh vẫn giữ nguyên hiện trường vụ việc. Ảnh: Giang Chinh.

Ông Nguyễn Văn Đăng, Chủ tịch xã An Sơn cho biết, khu chùa Trong còn hộ anh Quỳnh và ông Linh nằm trong bán kính vùng nguy hiểm nổ mìn chưa được doanh nghiệp khai thác đá hỗ trợ đền bù khói bụi độc hại, đá văng hư hỏng nhà cửa, thiệt hại hoa màu. Một số hộ doanh nghiệp đang đàm phán mức hỗ trợ.

(Nguồn:Nhiều hộ dân nơm nớp lo đá bay vào nhà//Giang Chinh//Báo Phununews.vn.- Ngày 9/4/2017)

 

44. Từ tháng 6 Hải Phòng sẽ kiểm tra hàng hóa qua kho, cảng trên hệ thống điện tử

Dự kiến trong tháng 6/2017 Cục Hải quan thành phố Hải Phòng triển khai chính thức việc kiểm tra, giám sát hàng hóa qua khu vực kho, bãi, cảng trên hệ thống điện tử.

Theo Tổng cục Hải quan, để triển khai công tác giám sát hải quan theo Luật Hải quan, từ đầu năm 2015, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan thí điểm thực hiện tại cảng Nam Hải Đình Vũ.

Tính đến nay, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai tới 9/14 doanh nghiệp kinh doanh cảng tại khu vực cảng Hải Phòng.

Việc triển khai phần nào mang lại hiệu quả trong quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc.

Cụ thể là thiếu quy trình quản lý, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xuyên suốt từ khi vào, ra, lưu giữ, vận chuyển tại các khu vực cảng, kho, bãi. Thiếu các quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý, giám sát hàng hóa ra, vào, lưu giữ, vận chuyển của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Bên cạnh đó, các phần mềm quản lý của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và hải quan chưa đảm bảo yêu cầu quản lý, giám sát.

Xuất phát từ yêu cầu quản lý hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã chủ động báo cáo và Tổng cục Hải quan đã đồng ý giao cho Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chủ trì triển khai Đề án “Kiểm tra, giám sát hàng hóa qua khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên Hệ thống điện tử”.

Mục tiêu của Đề án nhằm giám sát, quản lý hàng hóa, nhập khẩu, xuyên suốt từ khi hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống cảng, làm thủ tục nhập khẩu, vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan, đến khi hàng hóa được đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan vào nội địa hoặc chuyển sang chế độ khác.

Giám sát, quản lý xuyên suốt từ khi hàng hóa xuất khẩu được tập kết làm thủ tục xuất khẩu, vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan, đến khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải di chuyển ra khỏi khu vực giám sát hải quan và xuất cảnh ra nước ngoài.

Việc giám sát, quản lý được sử dụng hệ thống CNTT để trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doang cảng, kho, bãi.

Cơ quan Hải quan thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, kiểm soát tự động trên Hệ thống dựa trên đánh giá rủi ro nhằm đảm bảo tập trung nguồn lực quản lý để kiểm tra, giám sát và kiểm soát trọng điểm các nguy cơ rủi ro, vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Hiện Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đang gấp rút hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đề án.

Đề án là tiền đề quan trọng để triển khai các quy định của Luật Hải quan cũng như cải cách, hiện đại hóa công tác giám sát, quản lý hải quan

Trước đó, trong tháng 3/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TCHQ ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đối với quản lý hàng hóa tại cảng biển. Các điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhân sự... cũng đã sẵn sàng.

Theo lộ trình đề ra, từ ngày 01/4 đến 20/4/2017, hệ thống CNTT hải quan cho phép doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi kiểm tra kết nối thử với chuẩn dữ liệu mới thuộc Đề án, lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chạy thử.

Ngày 20/4/2017, tiến hành chạy thử Hệ thống tại một số doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi đáp ứng đủ điều kiện. Từ 20/4/2017 đến 20/5/2017, chỉnh sửa, hoàn thiện Hệ thống, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình chạy thử.

Dự kiến vào ngày 1/6/2017 sẽ chính thức triển khai đề án này tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

(Nguồn: Từ tháng 6 Hải Phòng sẽ kiểm tra hàng hóa qua kho, cảng trên hệ thống điện tử// Báo mới.com.- Ngày 9/4/2017)

 

45. Siêu thị Big C Hải Phòng bán dưa hấu Quảng Ngãi với mức giá 4800 đồng/ kg

 (HPĐT)- Từ ngày 6- 4, Big C Hải Phòng và hệ thống Big C Việt Nam đồng loạt chung tay giúp nông dân Quảng Ngãi tiêu thụ dưa hấu.

Theo đó, Big C  thu mua hơn 400 tấn dưa hấu và phân phối trên toàn hệ thống siêu thị Big C Việt Nam với giá đồng nhất 4.800 đồng/kg. Với sự giám sát của chính quyền địa phương, dưa hấu được Big C Việt Nam thu mua để  tiêu thụ  bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài việc thu mua dưa hấu, Big C còn hỗ trợ chi phí vận chuyển, hậu cần, kho vận, không thu lãi trên giá bán; đồng thời tổ chức tuyên truyền trực quan, phát loa kêu gọi khách hàng mua sắm tại các siêu thị chung tay hỗ trợ nông dân Quảng Ngãi. Điều này giúp cho người tiêu dùng Hải Phòng và cả nước có thể dễ dàng cùng “chung tay vì dưa hấu Quảng Ngãi”, góp phần nhanh chóng giải quyết đầu ra cho bà con nông dân. 

Lãnh đạo Big C Hải Phòng cho biết, năm nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 700 hecta dưa hấu, với năng suất khoảng 2,5 đến 3 tấn/sào, ước tính sản lượng dưa thu hoạch trong vụ đầu năm nay sẽ đạt khoảng 24.000 tấn. Tuy nhiên, hiện hàng trăm hecta dưa hấu đã bắt đầu chín nhưng do không có người mua, nên giá dưa rớt mạnh, nhiều hộ nông dân ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Mộ Đức, Đức Phổ... phải bỏ dưa ngoài đồng, chưa thu hoạch hoặc sử dụng làm thức ăn cho trâu, bò ăn thay cỏ. Nếu tình cảnh này không gấp rút được tháo gỡ, sẽ dẫn tới nguy cơ hàng trăm hộ nông dân ở Quảng Ngãi lâm vào cảnh trắng tay, vỡ nợ. Vì vậy, Big C đã nhanh chóng vào cuộc cùng tiêu thụ dưa hấu giúp bà con nông dân.

Từ nhiều năm nay, để hỗ trợ người nông dân tránh tình cảnh được mùa rớt giá, Big C Việt Nam thường xuyên triển khai các chương trình thu mua nông sản và bán hàng không lãi nhằm hỗ trợ đầu ra cho người nông dân gặp khó khăn. Mới đây nhất là chương trình “Giải cứu chuối Đồng Nai” tháng 3- 2017. Trước đó, hàng loạt chương trình cũng được triển khai thành công như:  Hành tím nghĩa tình (hỗ trợ nông dân trồng hành tím Sóc Trăng, 2016),  bán cá nục tươi (hỗ trợ ngư dân 4 tình miền Trung, 2016), tuần lễ vải thiều Bắc Giang (hỗ trợ nông dân trồng vải tỉnh Bắc Giang 2015, 2016) và nhiều chương trình bán hàng không lãi khác dành cho nông sản Việt Nam như cam canh Hòa Bình, hành tây Đà Lạt, cà chua Đà Lạt, dưa hấu Quảng Nam, dứa Ninh Bình…

  (Nguồn: Siêu thị Big C Hải Phòng bán dưa hấu Quảng Ngãi với mức giá 4800 đồng/ kg//  H. Thanh// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/4/2017)

 

 

46. Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hải Phòng khi xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn

Sáng 5/4, Đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với UBND thành phố Hải Phòng để tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu xuất, nhập khẩu và tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp Hải Phòng xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đón tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công thương và Cục Hải quan Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Lê Trung Kiên đã thông tin với Đoàn công tác một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Hải Phòng đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và so với các địa phương trọng điểm kinh tế khác; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 12,7%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và lấy lại được đà tăng trưởng trước suy thoái kinh tế; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,43%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 8.080 tỷ đồng, tăng 21,33%; thu hút trên 1,32 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,17%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,39 tỷ USD, tăng 19,98%....; môi trường đầu tư kinh doanh đang tiếp tục được cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố năm 2017.

Chia sẻ tại buổi làm việc, một số doanh nghiệp của Hải Phòng bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa khi thông quan qua cửa khẩu Lạng Sơn như: giảm được thời gian, chi phí vì phải lưu bãi, lưu công, lưu xe do những khó khăn trong quá trình vận chuyển hàng hóa dẫn đến tình trạng phải kéo dài thời gian khi làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu ở Lạng Sơn. 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cũng cho biết, thời gian qua thành phố đã thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hải Phòng là một điểm nhấn mới trong bộ máy hành chính của thành phố; bên cạnh đó việc luân chuyển cán bộ thuế, dán tem đối với các cây xăng nhằm chống thất thu ngân sách; triển khai thực hiện phân cấp đối với các quận, huyện trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để các quận huyện chủ động quyết định phương án sử dụng ngân sách phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương...

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, tỉnh Lạng Sơn hiện vẫn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng thấp kém; toàn tỉnh hiện còn 126 thôn, bản kinh tế đặc biệt khó khăn. Đồng chí chúc mừng những kết quả và thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được, đồng thời khẳng định những kết quả trên đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và có nhiều điểm đột phá đáng ngưỡng mộ trong phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng.

(Nguồn: Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hải Phòng khi xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn//Phạm Hảo// Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 5/4/2017)

 

47. Đội xe ôm tình nguyện tại các chốt sơ cấp cứu "Phao cứu sinh" giúp người gặp tai nạn

Được bố trí tại các “điểm đen” giao thông trên một số tuyến đường huyết mạch, đội xe ôm tình nguyện tại các chốt sơ cấp cứu tai nạn giao thông trở thành “phao cứu sinh” cho không ít người gặp nạn, giúp giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

“Bám đường, cứu người”:

Hiện, trạm sơ cấp cứu tai nạn giao thông xã An Đồng duy trì đội xe ôm tình nguyện trực chốt tại 3 điểm: Ngã tư ắc quy, ngã tư cơ điện và chân cầu An Đồng. Đây là các điểm trọng điểm, giao thông phức tạp, dễ xảy ra tai nạn. Tại mỗi chốt thường có từ 2-3 người, vừa làm xe ôm vừa giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, sơ cứu ban đầu. Làm nghề xe ôm gần 20 năm nay, anh Nguyễn Bá Duy, xã An Đồng (huyện An Dương) nhiều lần giúp đỡ người gặp nạn trên đường. Anh Duy kể lại: Mấy tháng trước, anh Nguyễn Hải Bằng, ở phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) làm nghề bán sữa đậu nành, khi đi qua ngã tư cơ điện bị xe khác tạt đầu xe nên bị ngã, sữa nóng đổ lên người bị bỏng ở lưng. Thấy vậy, tôi và mọi người nhanh chóng ra nâng xe máy dậy, nhanh chóng mua nước lọc làm giảm nhiệt chỗ bỏng và gọi xe cấp cứu. Khi anh Bằng được xuất viện đã đến tận nơi cảm ơn anh em chúng tôi.

Phòng khám đa khoa Chữ thập đỏ (CTĐ) Quán Toan, phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) nhiều năm nay cũng duy trì đội xe ôm tình nguyện trực chốt tại các điểm: Chợ Hỗ, cầu vượt Quán Toan, khu vực An Hồng gần quốc lộ 5. Bác sĩ Đỗ Tuấn Lâm, Trưởng phòng khám đa khoa CTĐ Quán Toan cho biết: Tai nạn giao thông chủ yếu là công nhân, từ nông thôn ra làm trong khu công nghiệp Nomura, phần đông họ chưa hiểu luật giao thông. Anh Ngô Văn Đạt, thôn 6 Do Nha, xã Tân Tiến (huyện An Dương) cho biết: “Những người gặp nạn trên đường, nhẹ thì chúng tôi đưa vào phòng khám CTĐ Quán Toan, bị nặng chúng tôi sẽ chặn xe gây tai nạn hoặc gọi xe đưa họ vào bệnh viện cấp cứu. Tất cả tài sản: xe máy, túi xách, điện thoại, ví tiền… của người gặp nạn chúng tôi giữ lại bàn giao cho người nhà hoặc công an đến xử lý sự việc.

Tỷ mẩn giữ gìn từng cuốn sổ, nâng niu, trau chuốt từng lá thư cảm ơn của những người được bà giúp đỡ gửi đến, bà Vũ Thị Huấn, Chủ tịch Hội CTĐ, Trưởng trạm sơ cấp cứu tai nạn xã An Đồng (huyện An Dương) bộc bạch: “Đây là món quà, nguồn động viên to lớn đối với tôi và các anh em trong đội xe ôm tình nguyện tiếp tục làm tốt công việc giúp đỡ, cứu chữa những người chẳng may gặp nạn”. Giọng ngẹn ngào, bà Huấn đọc lá thư của một gia đình ở xã Nam Am (huyện Vĩnh Bảo) có con gái bị tai nạn giao thông và được bà sơ cứu kịp thời. Trong đó có đoạn viết đầy xúc động: “Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, biết ơn tấm lòng cao cả của bà Huấn và mọi người đã giúp đỡ con chúng tôi. Bà là ân nhân của gia đình tôi, chúc bà thật nhiều sức khỏe để làm nhiều việc tốt, giúp đời giúp người…”.

Trang bị dụng cụ, kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết:

Công việc xe ôm vất vả, ngày nào cũng “phơi nắng, phơi mưa” ngoài đường. Để có thể sơ cứu người bệnh kịp thời, tất cả các dụng cụ y tế: bông, băng, găng tay, thuốc sát trùng… các anh đều được trạm, điểm sơ cấp cứu, phòng khám cung cấp. Bên cạnh đó, các anh còn được hướng dẫn, tập huấn các kiến thức sơ cấp cứu. Anh Trần Văn Biên, thành viên đội xe ôm tình nguyện trạm sơ cấp cứu xã An Đồng cho biết: “Các kiến thức chúng tôi được tập huấn rất thiết thực, có khi chỉ là những thao tác, động tác sơ cứu đơn giản, dễ làm mà trước đó chính bản thân tôi cũng không biết”. Các thành viên trong đội xe ôm tình nguyện chia sẻ, họ làm công việc này chủ yếu vì cái tâm, không mong được trả công hay đền đáp. Mỗi dịp lễ, Tết, trưởng trạm, phòng khám đều có quà động viên, khích lệ anh em chúng tôi tiếp tục cố gắng.

Phó chủ tịch Hội CTĐ thành phố Phạm Thị Hòa cho biết: “Năm 2016, các trạm, điểm sơ cấp cứu, phòng khám đa khoa CTĐ trực thuộc thành Hội thực hiện sơ cấp cứu cho hơn 2.000 trường hợp. Trong đó, đội xe ôm tình nguyện đóng góp vai trò quan trọng, nhiều trường hợp tai nạn thoát chết nhờ các anh giúp đỡ kịp thời. Nhằm nâng cao kiến thức cho mọi người, Hội CTĐ còn chú trọng thay đổi hướng tuyên truyền. Thay vì truyền thông, phát tờ rơi trong cộng đồng dân cư, các cấp Hội phối hợp với các công ty các khu công nghiệp Nomura, Cụm công nghiệp Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo) tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng sơ cấp cứu bau đầu cho công nhân lao động. Năm 2016, các cấp Hội CTĐ thành phố tổ chức 168 lớp tập huấn sơ cấp cứu tải thương gắn với tuyên truyền an toàn giao thông cho 1.700 người; 52 buổi tuyên truyền sơ cấp cứu cho trẻ em.

Hội CTĐ thành phố tiếp tục chỉ đạo các điểm, trạm sơ cấp cứu, phòng khám đa khoa nhân rộng, phát triển số lượng thành viên mô hình đội xe ôm tình nguyện; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm, trạm, phòng khám đa khoa, trong đó, chú trọng cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ chuyên môn đội ngũ y, bác sĩ.

(Nguồn: Đội xe ôm tình nguyện tại các chốt sơ cấp cứu "Phao cứu sinh" giúp người gặp tai nạn//Hoàng Huế// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 10/4/2017)

 

48. Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng, tích cực triển khai hoạt động tổ vay vốn

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh Đông Hải Phòng trao đổi với phóng viên Báo Hải Phòng chung quanh việc triển khai chương trình cho vay tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn qua tổ vay vốn thuộc các  tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.

- Ông cho biết, Chi nhánh có những giải pháp gì đẩy mạnh cho vay theo Nghị định 55 của Chính phủ?

- Nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực truyền thống của Agribank. Bên cạnh đó, với đặc thù phần lớn chi nhánh trực thuộc ở khu vực nông nghiệp, nông thôn nên Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng luôn chú trọng đẩy mạnh cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bởi vậy, Chi nhánh cũng xác định việc triển khai cho vay theo Nghị định 55 là một trong nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định này và của ngân hàng cấp trên, chi nhánh quán triệt, triển khai đến tất cả chi nhánh trực thuộc; thực hiện đồng bộ các giải pháp như tuyên truyền, phổ biến chính sách đến hộ dân, giảm thủ tục, hồ sơ (trong khuôn khổ quy định của pháp luật) hỗ trợ hộ vay dễ dàng tiếp cận vốn…Nhất là, trong tháng 11-2016, Chi nhánh ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện với các tổ chức Hội Nông dân, Hội Phụ nữ thành phố trong thực hiện Nghị định 55 nhằm đẩy mạnh cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thông qua ký kết thoả thuận này, các tổ viên, hội viên của hai Hội được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định, đồng thời sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đến nay, việc thực hiện Nghị định 55 của Chi nhánh bước đầu có kết quả.  Tính đến cuối tháng 3-2017,  dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn của chi nhánh đạt 2005 tỷ  chiếm  67% tổng dư nợ, tăng 70 tỷ đồng so với đầu năm.

- Việc phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ  được chi nhánh thực hiện như thế nào?

- Theo biên bản phối hợp, chi nhánh phối hợp với các tổ chức hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 55 đến các hội viên phụ nữ, nông dân. Song song  với đó, thành lập các tổ vay vốn để triển khai cho vay thông qua các tổ này.

Để thực hiện, Chi nhánh đã chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc kết hợp với chính quyền địa phương thực hiện thành lập “Ban chỉ đạo thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ” gồm các thành viên là lãnh đạo UBND huyện, trưởng các phòng ban của huyện và lãnh đạo chi nhánh ngân hàng. Ban chỉ đạo khẩn trương triển khai chủ trương này đến cơ sở, đồng thời, làm việc cụ thể với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cơ sở để nắm rõ tình hình thực tế và quyết định thành lập các tổ vay vốn. Đến nay, 100% chi nhánh trực thuộc của Agribank Đông Hải Phòng đang triển khai phối hợp, thực hiện thành lập các tổ vay vốn ở cơ sở. Trong đó, Agribank chi nhánh huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đã triển khai bước đầu có kết quả.  Cụ thể, hai chi nhánh này thành lập được 163 tổ vay vốn do trưởng thôn hoặc hội trưởng hội phụ nữ, hội nông dân làm tổ trưởng.

Thực tế, các tổ trưởng đều nhiệt tình và nắm bắt địa bàn, khách hàng tốt. Các chi nhánh cũng  bàn giao lại cho tổ trưởng vay vốn toàn bộ số khách hàng đang có dư nợ từ 200 triệu đồng trở xuống tại chi nhánh với dư nợ 248 tỷ đồng. Trong tháng 3-2017,  Agribank chi nhánh Tiên Lãng bắt đầu thu lãi qua tổ với số tiền là 1.295 triệu đồng. Hiện,  các khách hàng vay mới và vay lại từ 200 triệu đổng trở xuống,  sẽ được chi nhánh áp dụng hình thức cho vay qua tổ.

- Vậy, trong quá trình thành lập các tổ vay vốn và bàn giao cho vay, Chi nhánh gặp thuận lợi, khó khăn gì?

- Việc cho vay qua tổ sẽ tiết giảm chi phí cho cán bộ quản lý món vay, công việc hạch toán thu lãi vay được giảm tải, đội ngũ tổ trưởng là những người ở cơ sở nên nắm rõ tình hình thực tế của người vay.

Tuy nhiên việc triển khai cho vay qua tổ cũng có những khó khăn nhất định như: số tổ viên trong tổ ít, dư nợ một tổ thấp (phổ biến từ 2 đến 4 tỷ đồng) do đó thù lao đối với tổ trưởng tổ phó không nhiều (khoảng từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng một tháng). Nhiều tổ trưởng chưa nắm bắt đầy đủ quy trình, thủ tục cũng trách nhiệm của tổ trưởng, nếu cán bộ tín dụng không sát sao sẽ dễ dẫn đến tổ trưởng lợi dụng xâm tiêu đồng vốn của ngân hàng. Vấn đề cung cấp thông tin khách hàng (nhiều khách hàng không muốn việc vay vốn sản xuất kinh doanh của mình để nhiều người biết). Bản thân cán bộ tín dụng cũng như tổ trưởng rất khó giữ được thông tin vay của khách hàng. Công tác tuyên truyền còn hạn chế nên còn có những tổ viên chưa nắm rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia vào tổ nên khi tham gia quy ước hoạt động động của tổ còn có những băn khoăn.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin để người dân nắm được chủ trương này, bên cạnh đó sẽ  tổ chức những buổi tập huấn rộng rãi để tổ trưởng các tổ vay vốn hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình.

- Trân trọng cảm ơn ông!

(Nguồn: Agribank chi nhánh Đông Hải Phòng, tích cực triển khai hoạt động tổ vay vốn//Minh Châm// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/4/2017)

 

49.Công khai rộng rãi thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản để người dân tham gia giám sát

 (HPĐT) – Sáng 11-4, đồng chí Phạm Xuân Phương, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND thành phố chủ trì giám sát của HĐND thành phố về chuyên đề “quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; thu thuế, phí, lệ phí bảo vệ môi trường” tại  xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên).

Hiện, trên địa bàn Lại Xuân có 3 doanh nghiệp (DN) được cấp phép khai thác khoáng sản gồm Công ty CP thương mại Tân Hoàng An, Xi măng Phúc Sơn, TNHH Vật liệu và Xây dựng Quyết Tiến. Trong đó, Công ty Quyết Tiến do không bảo đảm thực hiện các thủ tục thuê đất nên bị tước giấy phép 9 tháng (kể từ ngày 10-7-2016), hiện tạm dừng hoạt động. Trên địa bàn xã có 7 mỏ đã hết phép nhưng chưa làm thủ tục đóng cửa mỏ; 1 mỏ đang làm thủ tục đóng cửa mỏ và 7 mỏ chưa cấp phép khai thác.

Qua nghe báo cáo và thực tế tại khu vực các núi Trại Sơn, Kẹm, Thái Bảo…, Đoàn giám sát ghi nhận công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn xã tuy có chuyển biến tích cực song có một số hạn chế cần khắc phục. Như: quản lý các mỏ đang trong thời gian chờ làm thủ tục đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động chưa chặt chẽ; kiến nghị của một số hộ dân chưa được giải quyết triệt để dẫn đến khiếu kiện kéo dài…Thời gian tới, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong quản lý khai thác khoáng sản; khắc phục dứt điểm tồn tại và kiến nghị của người dân chung quanh vấn đề này; tuyên truyền, công khai thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn để người dân nắm bắt, tham gia giám sát; chủ động phối hợp ngành chức năng thành phố kiểm tra, phát hiện kịp thời vi phạm để xử lý nghiêm…Đoàn giám sát ghi nhận kiến nghị của xã liên quan đến hỗ trợ các địa phương kinh phí khắc phục môi trường; siết chặt công tác cấp phép khai thác khoáng sản, vật liệu nổ../.

(Nguồn: Công khai rộng rãi thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản để người dân tham gia giám sát// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/4/2017)

 

50.Công ty CP công nghiệp tàu thủy An Đồng "Lội ngược dòng" ngoạn mục

Từng đứng trước nguy cơ phá sản nhưng với nỗ lực không ngừng vượt khó, Công ty CP công nghiệp tàu thủy An Đồng, địa chỉ 215A, đường 208, xã An Đồng (huyện An Dương) đang dần phục hồi, phát triển và từng bước khẳng định vị thế trong ngành đóng tàu Hải Phòng.

Tháng 4-2007, Công ty tàu thủy An Đồng được thành lập, trực thuộc Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Thành Long. Công ty Thành Long là thành viên Tập đoàn công nghiệp tài thủy Việt Nam (VINASHIN).

Từ khi thành lập đến năm 2009, Công ty An Đồng đóng mới nhiều loại tàu, trong đó có tàu trọng tải 2.570 tấn theo các đơn đặt hàng của hãng DAMEN Hà Lan và BRIESF của nước Cộng hòa liên bang Đức. Thời điểm đó, công ty có gần 500 cán bộ, công nhân viên được đào tạo chuẩn bị hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2010 – 2014, như nhiều đơn vị đóng tàu khác, Công ty An Đồng bị ảnh hưởng nặng của suy thoái kinh tế, thoái trào của VINASHIN. Suốt thời gian dài, công ty không làm ra sản phẩm, nhiều cán bộ, công nhân bỏ việc. Cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị hỏng hóc trầm trọng. Khung cảnh công ty tan hoang với các đống sắt vụn khổng lồ. Công ty nằm trong danh sách các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và cho làm thủ tục phá sản. Toàn công ty chỉ có 21 lao động là bảo vệ, đội ngũ tái cơ cấu và các khoản nợ khổng lồ của bảo hiểm và các tổ chức tín dụng.

Năm 2015, đứng trước bờ vực phá sản, Ban lãnh đạo mới của công ty  quyết tâm “lội dòng nước ngược”. Ông Lương Ngọc Oánh- Giám đốc Công ty An Đồng cho biết: đang trong giai đoạn khó khăn, Chính phủ quyết tâm tái cơ cấu ngành đóng tàu. Theo đó, Bộ Giao thông-Vận tải quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vực dậy ngành đóng tàu. Xác định đây là “cơ hội vàng” để khôi phục sản xuất, công ty mạnh dạn tự huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để tái phục hồi sản xuất. Có thời điểm công ty phải chấp nhận huy động vốn từ các cá nhân với lãi suất cao. Với cách nghĩ “dám nghĩ dám làm”, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông và tập thể cán bộ, công nhân, công ty từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện tái cơ cấu và củng cố lại tổ chức bộ máy, ổn định sản xuất.

 Công ty An Đồng tiếp tục đầu tư sửa chữa thiết bị máy móc và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ sản xuất như: nhà xưởng, đường, triền hào, khu vực làm việc, ăn uống, vui chơi thể thao an toàn, vệ sinh, sạch đẹp. Sau 2 năm, công ty đạt được những thành tích đáng ghi nhận: năm 2016, công ty bàn giao được 11 tàu đóng mới, chủ yếu các tàu hút cát, bùn và sữa chữa 30 tàu cũ; doanh thu hơn 30 tỷ đồng. Công ty liên kết đóng tàu đánh cá bằng vỏ thép cho ngư dân theo chương trình hỗ trợ của nhà nước. Hiện, công ty tạo việc làm cho 150 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người. Đặc biệt, công ty không còn tình trạng nợ lương, nợ BHXH như trước. 100% người lao động được đóng BHXH và bảo hiểm thân thể. Công ty tổ chức bữa ăn ca tiêu chuẩn 22 nghìn đồng/bữa/người.

Đang trên đà phục hồi, phát triển, Công ty An Đồng chưa hết khó khăn về vốn, trang thiết bị chuyên dụng và thiếu lao động trình độ cao. Năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty An Đồng tiếp tục đầu tư thiết bị chuyên dùng, đổi mới công nghệ, tập trung khai thác sản phẩm trong nước, mở rộng khai thác sản phẩm nước ngoài, đẩy mạnh liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong, ngoài nước trong ngành đóng tàu. Bên cạnh đó, công ty tổ chức đào tạo lại trình độ, tay nghề cho đội ngũ người lao động, bảo đảm việc làm, thu nhập và quyền lợi của người lao động; tái cơ cấu và xin cơ chế về tài chính, ổn định doanh nghiệp, xây dựng chiến lực phát triển sản xuất kinh doanh lâu dài. Đây là điều kiện tiên quyết để công ty phát triển bền vững và khẳng định uy tín với khách hàng, cổ đông.

(Nguồn: Công ty CP công nghiệp tàu thủy An Đồng "Lội ngược dòng" ngoạn mục//Bùi Hương//Báo Hải PHòng ĐT.- Ngày 11/4/2017)

 

51. Hải Phòng tăng trưởng kinh tế cao nhờ cách làm sáng tạo, quyết liệt

Tổng sản phẩm trên địa bàn Hải Phòng (GRDP) quý 1 tăng 12,7% được coi là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua, dẫn đầu các tỉnh, thành phố lớn của cả nước. Đây là kết quả rất ấn tượng, có nhiều đột phá và rất thực chất, bởi Hải Phòng đã kiên trì xây dựng, thực hiện, tạo nền tảng vững chắc để gặt hái thành công.

Tiềm lực kinh tế mạnh hơn:

Cục trưởng Cục Thống kê Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, với mức tăng trưởng 12,7%, GRDP của Hải Phòng tăng gấp 2,5 lần bình quân chung cả nước (5,1%), là mức tăng cao nhất từ trước tới nay (trước đây Hải Phòng chỉ tăng trưởng gấp khoảng 1,5-1,7 bình quân chung cả nước). Không những thế, tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng quý 1 năm nay còn gấp khoảng 1,8 lần so với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; gấp khoảng 1,5 lần so với Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Cũng theo Cục trưởng Nguyễn Văn Thành, đóng góp nhiều vào tăng trưởng kinh tế là nhóm công nghiệp - xây dựng. Hiếm có quý đầu năm nào sản xuất công nghiệp liên tục tăng trưởng, tháng sau cao hơn tháng trước như năm nay, mặc dù thời gian nghỉ Tết nguyên đán khá dài (tháng 1 tăng 16,8%; tháng 2 tăng 17,12%; tháng 3 tăng 19,35%; tính chung cả 3 tháng tăng 18,43% so với cùng kỳ năm 2016). Điều đó khẳng định sản xuất công nghiệp của thành phố đi vào ổn định và phát triển với sự đóng góp của một loạt nhà máy lớn như Bridgestone, LGE, Regina Miracle và các doanh nghiệp trong nước khác. Chính bởi thế, công nghiệp đóng góp cao nhất vào sự tăng trưởng chung. Cùng với đó, với một loạt các dự án đầu tư được thực hiện khẩn trương ngay từ tháng đầu năm, đã đưa tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Hải Phòng lên hơn 8000 tỷ đồng, tăng trưởng 21,1%, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước, gấp 2,7 lần so với thành phố Hồ Chí Minh, 4,6 lần so với Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phân tích thêm, chi đầu tư xây dựng cơ bản  từ nguồn ngân sách trong quý 1 đạt 2650,4 tỷ đồng, tăng 441,9% là một mức cao so với nhiều năm qua, thể hiện cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt trong giải ngân các dự án. Không những thế, dư nợ tín dụng tăng khá cao, lên tới 23,62% và đặc biệt là sức hấp thụ vốn ngân hàng của các doanh nghiệp Hải Phòng cao hơn hẳn mọi năm cho thấy sự tiềm năng phát triển còn rất lớn. Một số yếu tố khác góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng như thu ngân sách nội địa đạt 4841 tỷ đồng, tăng 841 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch xuất khẩu tăng gần 20%; vận tải hàng hóa tăng gần 17%; vận tải hàng không tăng 46%... Việc triển khai thu phí hạ tầng cảng biển ngay từ 1- 1- 2017 đạt kết quả tốt cũng là nhân tố đóng góp vào tốc độ tăng trưởng.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Văn Thành nhận định, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cũng như GRDP của Hải Phòng  tăng cao và tăng liên tục ngay từ quý 1 của năm là điều khác biệt so với mọi năm. Càng ý nghĩa hơn khi sau năm 2013, thời điểm kinh tế Hải Phòng rơi xuống đáy với mức tăng trưởng thấp, từ năm 2014 bắt đầu bật dậy và từ đó tới nay tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước, quý 1 năm 2017 tăng đột biến khẳng định tiềm lực kinh tế của thành phố không ngừng mạnh lên. Hiện tại, thành phố còn có hàng chục nghìn tỷ đồng sẵn sàng chờ giải ngân là minh chứng rõ ràng nhất có tiềm lực kinh tế đó, và đây cũng chính là yếu tố quan trọng tạo đà tăng trưởng cao hơn trong quý 2 và cả năm 2017.

Chưa tự bằng lòng:

Có thể nói, với nền tảng khá vững chắc được tạo dựng trong những năm gần đây, năm 2017, Hải Phòng đã bứt phá dẫn đầu cả nước về mức tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, tại hội nghị Thành ủy lần thứ 7 vừa qua, lãnh đạo thành phố, các ngành, các cấp  chưa tự bằng lòng và cho rằng, Hải Phòng còn có thể tăng trưởng cao hơn nữa mới tương xứng với tiềm năng, vị thế của thành phố cảng biển lớn nhất miền bắc, đô thị lớn thứ 3 của cả nước.

Các ý kiến tại hội nghị cho thấy, số thu ngân sách còn có thể cao hơn bởi còn nhiều nguồn thu chưa được khai thác hết; nhiều khoản thuế bị nợ đọng; nhiều kẽ hở chính sách dẫn đến thất thu thuế. Cùng với đó, do một số địa phương chậm trễ giải phóng mặt bằng nên tình trạng vốn đầu tư chờ mặt bằng khá nhiều, ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng... Sản xuất nông nghiệp vốn là một trong 3 nhân tố của sự tăng trưởng, quý 1 năm nay lại giảm 1,3%. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển và một số ngành dịch vụ chưa đạt tốc độ tăng trưởng mong muốn...

Từ đó, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong quý 2 được đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ rõ: các địa phương, đơn vị tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi công dự án phát triển du lịch Cát Bà của Tập đoàn Sun Group; triển khai nhanh các dự án của Tập đoàn VinGroup, Him Lam; khởi công đường cao tốc ven biển; thi công cầu Hàn, cầu Đăng trong khoảng thời gian 6 tháng; hoàn thành nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đình Vũ... Cùng với đó là phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là tại các dự án công nghiệp lớn như LGE, LGD, doanh nghiệp trong các Khu CN VSIP, Đình Vũ, Tràng Duệ; các doanh nghiệp công nghiệp của thành phố; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp mới; phát triển dịch vụ cảng, du lịch; khơi thông nguồn vốn ngân hàng và huy động các nguồn lực trong xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Ngoài việc đưa vào hoạt động Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tân Liên, Vĩnh Bảo, cần tiếp tục triển khai thêm nhiều diện tích khác tại các huyện, kêu gọi và có cơ chế phù hợp mời gọi doanh nghiệp đàu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch...

Có thể nói, cho dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tiềm năng phát triển của Hải Phòng còn rất lớn. Vấn đề đặt ra chính là sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, là sự đồng thuận, thống nhất cao để biến tiềm năng, thế mạnh của thành phố thành nguồn lực vật chất phục vụ cho phát triển. Tất cả những điều đó đang được Hải Phòng triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, quyết tâm cao, vươn tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn, gấp 3- 4 lần bình quân chung cả nước.

(Nguồn: Hải Phòng tăng trưởng kinh tế cao nhờ cách làm sáng tạo, quyết liệt //Hồng Thanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/4/2017)

 

52. Ô tô BMW, HONDA bị “bỏ rơi” 8 năm ở cảng Hải Phòng

(HQ Online)- Một xe ô tô BMW 525i, sản xuất tại Đức năm 2005 và một xe ô tô HONDA ACCORD, sản xuất năm 2008 tại Mỹ được vận chuyển về cảng Đoạn Xá (Hải Phòng) năm 2009 và bị “bỏ rơi” từ thời điểm đó đến nay.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đơn vị đang xem xét xử lý 15 lô hàng gồm 34 container hàng hóa là nhựa phế liệu, giấy, đồ điện tử, điện tự động đã qua sử dụng, đặc biệt có 2 lô hàng là 2 xe ô tô con đã rút ruột từ 2  container  tồn đọng tại cảng Đoạn Xá.

Các lô hàng trên do các hãng tàu MSC, TON, HUB, Evergreen… tại Việt Nam làm đại lý vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2012. Trong đó, 2 xe ô tô được vận chuyển về từ tháng 12/2009.

Tuy nhiên, từ thời điểm các lô hàng được vận chuyển về khu vực cảng Hải Phòng đến nay chưa có tổ chức, cá nhân nào đến làm thủ tục nhận hàng.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, các tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của các lô hàng trên mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Cục Hải quan Hải Phòng (phòng 904, tầng 9, số 159 Lê Hồng Phong, P. Đông Hải I, Q. Hải An, TP.Hải Phòng) để làm việc. Quá thời hạn quy định, nếu không có người đến nhận hàng, Cục Hải quan Hải Phòng sẽ xử lý các lô hàng trên theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Ô tô BMW, HONDA bị “bỏ rơi” 8 năm ở cảng Hải Phòng //Thái Bình// Báo Hải Quan online.- Ngày 11/4/2017)

 

53. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai

 (HPĐT)- Sáng 12-4, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban chỉ huy PCTT các cấp, giao Chủ tịch UBND các quận/huyện trực tiếp làm Trưởng ban. Các địa phương chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy thực hiện các biện pháp PCTT-TKCN; tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất công tác PCTT và TKCN; thực hiện tốt khâu chuẩn bị vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh và phương tiện truyền thông trước, trong và sau thiên tai để người dân chủ động phòng chống; nâng cao nhận thức người dân, nhất là người dân sống trên các tàu, thuyền, lồng bè khi có mưa bão đổ bộ. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang đê điều; thực hiện tốt công tác thu nộp Quỹ PCTT...

Năm 2017, quán triệt các phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” và “4 tại chỗ”, Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trước mùa mưa bão; xây dựng các giải pháp cụ thể đối với từng khu vực: đô thị; ven biển, trên biển, hải đảo; nông thôn.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT và TKCN năm 2016.

(Nguồn: Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 12/4/2017)

 

54. Hải quan Hải Phòng: Mở rộng đối tượng kết nối trong kiểm tra, giám sát hàng hóa

(HQ Online)- Với Đề án đang được Cục Hải quan Hải Phòng khẩn trương thực hiện, đối tượng doanh nghiệp tham gia kết nối với cơ quan Hải quan để giám sát hàng hóa XNK sẽ được mở rộng hơn. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mở rộng đối tượng:

Cục Hải quan Hải Phòng là đơn vị đầu tiên trong toàn Ngành thực hiện Điều 41 của Luật Hải quan về kết nối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan.

Từ đầu năm 2015, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan triển khai thí điểm công tác giám sát Hải quan theo Điều 41 tại cảng Nam Hải Đình Vũ (ngày 22/9/2015). Tính đến nay, Cục đã triển khai tới 9/14 doanh nghiệp kinh doanh cảng tại khu vực cảng Hải Phòng. Việc triển khai đã phần nào mang lại hiệu quả trong quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Cục Hải quan Hải Phòng cũng thẳng thắn chỉ ra, quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc. Đó là: Thiếu quy trình quản lý, giám sát hàng hóa XNK, xuyên suốt từ khi vào, ra, lưu giữ, vận chuyển tại các khu vực cảng, kho, bãi; thiếu các quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý, giám sát hàng hóa ra, vào, lưu giữ, vận chuyển của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi; các phần mềm quản lý của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và Hải quan chưa đảm bảo yêu cầu quản lý, giám sát.

Mặt khác, việc kết nối thời gian vừa qua mới thực hiện giữa cơ quan Hải quan với doanh nghiệp kinh doanh cảng và thực hiện giám sát đối với hàng hóa là container nên hiệu quả chưa cao.

Xuất phát từ yêu cầu quản lý hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động báo cáo và Tổng cục Hải quan đã đồng ý giao cho Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì triển khai Đề án “Kiểm tra, giám sát hàng hóa qua khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên Hệ thống điện tử”.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, một lãnh đạo Phòng CNTT (Cục Hải quan Hải Phòng) cho hay, Đề án đang được gấp rút triển khai sẽ có nhiều điểm mới so với quá trình thực hiện thí điểm trước đây.

Đầu tiên chính là mở rộng đối tượng doanh nghiệp kết nối. Ngoài doanh nghiệp kinh doanh cảng sẽ có thêm doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng chuyên dụng. Kéo theo đó, đối tượng hàng hóa được giám sát cũng mở rộng hơn, bao gồm cả hàng hóa có tính chất đặc thù như hàng rời, hàng lỏng, không gói gọn chỉ là hàng đóng trong container như vừa qua.

Lợi ích 3 bên:

Đáng chú ý, việc kết nối sắp tới sẽ được triển khai một cách đồng bộ để giúp cơ quan Hải quan theo dõi, quản lý, giám sát được hàng hóa trong suốt quá trình lưu thông trong địa bàn quản lý.

“Trong suốt quá trình này, mọi sự thay đổi, biến động liên quan đến từng lô hàng đều được kiểm soát một cách chặt chẽ. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Hải quan mà ngay các chủ hàng cũng sẽ yên tâm, bớt đi gánh lo về nguy cơ bị tráo đổi, đánh cắp hàng hóa. Mặt khác, việc nâng cao mức độ hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa của các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi cảng để kết nối với cơ quan Hải quan cũng giúp họ tăng được sức cạnh tranh. Như vậy, thực hiện phối hợp giám sát sẽ mang lại lợi ích cho cả 3 bên là cơ quan Hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi cảng và chủ hàng”- một cán bộ Hải quan Hải Phòng có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện phối hợp giám sát, chia sẻ.

Việc kết nối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan tại Hải quan Hải Phòng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2017 của Tổng cục Hải quan diễn ra ngày 3/4, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn một lần nữa yêu cầu Cục và các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ, triển khai đúng lộ trình, đảm bảo hiệu quả, chất lượng để sẵn sàng nhân rộng ra toàn Ngành trong thời gian tới.

Được biết, thời gian gần đây, tại Cục Hải quan Hải Phòng công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương. Đặc biệt, lần này, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện (khác với việc thực hiện vào cuối năm 2015 do một Phó Cục trưởng chỉ đạo trực tiếp), điều này cho thấy quyết tâm chính trị lớn của Hải quan Hải Phòng trong việc tiên phong triển khai một trong những nội dung quan trọng về cải cách, hiện đại hóa mà toàn Ngành đang hướng đến hiện nay.

(Nguồn: Hải quan Hải Phòng: Mở rộng đối tượng kết nối trong kiểm tra, giám sát hàng hóa// Báo Hải Quan online.- Ngày 13/4/2017)

 

55. Phát huy hiệu quả hợp tác giữa Hải Phòng với JICA

 (HPĐT)- Chiều 13-4, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp xã giao ông Isaji Naoki, điều phối viên chương trình tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và ông Muto Tadashi, tình nguyện viên cao cấp của JICA, được giới thiệu về công tác tại Hải Phòng.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn đánh giá cao quan hệ hợp tác Hải Phòng-Nhật Bản nói chung, với JICA nói riêng; đồng thời thông tin tình hình phát triển KTXH của thành phố. Hiện các nhà đầu tư Nhật Bản đứng đầu về số dự án và đứng thứ 2 về mức vốn đầu tư tại Hải Phòng. Thành phố đang xúc tiến mở đường bay Cát Bi với các địa phương của Nhật Bản, giúp giao thương giữa thành phố Hải Phòng với Nhật Bản thuận lợi hơn. Tới đây, chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, thành phố tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư lớn, mong muốn được JICA hỗ trợ triển khai các công việc cần thiết, đặc biệt trong hoạt động kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào Hải Phòng.

Ông Isaji Naoki và ông Muto Tadashi đánh giá mối quan hệ sâu sắc, mật thiết giữa Hải Phòng và Nhật Bản đang được nâng lên tầm cao mới, cam kết cố gắng hết sức hỗ trợ Hải Phòng, góp phần vào sự phát triển thành phố.

(Nguồn: Phát huy hiệu quả hợp tác giữa Hải Phòng với JICA// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/4/2017)

 

56. Chưa đạt yêu cầu trong thu ngân sách khối quận, huyện quý 1-2017

Theo đánh giá của Cục Thuế Hải Phòng, số thu ngân sách quý 1 của phần lớn các quận, huyện đều tăng thấp so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, dự toán được giao của các địa phương năm 2017 đều tăng cao. Vì vậy, cần tăng tốc trong quý 2 để hoàn thành số thu cả năm.

 Nhiều khó khăn:

Cục Thuế Hải Phòng cho biết, khối quận, huyện trong quý 1 thu đạt 22,2% dự toán năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất, tốc độ tăng trưởng là 18%. Theo thống kê, chỉ có 4 địa phương có mức tăng trưởng thu ngân sách khá cao. Đó là quận Ngô Quyền đạt 25,8%; Vĩnh Bảo 31,6%, Đồ Sơn 31,5%, Cát Hải 39,5%. Còn lại, các địa phương đều đạt dưới 25% dự toán năm và số thu so với cùng kỳ tăng rất thấp như Kiến An tăng 8,1%; Thủy Nguyên tăng 6,2%; Tiên Lãng tăng 0,9%, Dương Kinh tăng 1,4%...

Nếu trừ thu tiền sử dụng đất thì số địa phương đạt mức tăng trưởng cao nhiều hơn gồm Ngô Quyền, Hải An, Vĩnh Bảo, Đồ Sơn, An Lão, Cát Hải, An Dương…

Như vậy, nếu nhìn vào thực tế này sẽ thấy vấn đề nổi cộm ở các địa phương ngay từ quý 1 năm nay là thu tiền sử dụng đất hầu hết đều không đạt kế hoạch đề ra. Theo Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Dương Kinh Nguyễn Minh Hòa, từ năm 2016 và 3 tháng đầu năm nay, quận chưa thực hiện đấu giá đất được dự án nào, khả năng thực hiện được trong quý 2 cũng bấp bênh nên chỉ tiêu thu 30 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong năm 2017 rất khó khăn. Bởi thế, quý 1, quận Dương Kinh chỉ đạt 18,5% dự toán, nếu trừ thu tiền sử dụng đất đạt 23,2%, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Là quận trung tâm của thành phố, số thu ngân sách của Hồng Bàng nhiều năm liền đều có mức tăng cao. Tuy nhiên, trong quý 1 năm nay, quận cũng mới thực hiện được 19% dự toán năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh chỉ đạt 97% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 14,5 tỷ đồng nhưng cũng mới bằng 6% kế hoạch…

Tại quận Lê Chân, hầu hết sắc thuế đều không đạt kế hoạch. Cụ thể, thu cân đối ngân sách đạt 58% kế hoạch quý, 12,6% kế hoạch năm và bằng 51,85% so với cùng kỳ năm 2016. Thu tiền sử dụng đất mới đạt hơn 4,3 tỷ đồng, bằng 1,7% dự toán năm và 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tình trạng chung của các địa phương trong quý 1 là chỉ tiêu cao, số thu lại thấp. Theo Chi cục thuế quận Dương Kinh, quận chỉ quản lý thu thuế của khoảng 300 doanh nghiệp, hầu hết chỉ ở quy mô vừa và nhỏ. Số thu lớn nhất là từ Công ty Sao Đỏ nhưng cả năm 2016 doanh nghiệp này nộp được 2,7 tỷ đồng. Quận lại chỉ có 6 phường nên nguồn thu khá hạn hẹp. Còn tại quận Lê Chân, chỉ tiêu được giao năm 2017 khá cao trong khi tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý 1 gặp khó khăn đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới số thu. Đây cũng là tình trạng tương tự ở nhiều địa phương khác.

 Tích cực đôn đốc thu:

Chính vì số thu chưa đạt yêu cầu nên các địa phương liên tục có sự chỉ đạo, điều hành về công tác thu ngân sách. Trong đó, 2 khoản thu được các địa phương đặc biệt quan tâm và thu thuế ngoài quốc doanh và thu tiền sử dụng đất, bởi số thu này liên quan trực tiếp tới chi ngân sách của các quận, huyện, cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là những việc khó. Quận Lê Chân cho biết, nguồn tính kế hoạch thu năm 2017 ở một số sắc thuế lớn hầu hết là nguồn nợ đọng của các doanh nghiệp như tiền sử dụng đất của 6 doanh nghiệp còn nợ đọng lên tới gần 150 tỷ đồng; tiền thuế đất của 6 doanh nghiệp 55 tỷ đồng… Vì thế, trong quý 2, BCĐ chống thất thu ngân sách của quận rà soát từng tuần các khoản thu, sắc thuế và kịp thời đề ra các giải pháp. Cụ thể là làm việc với HTX Toàn Thắng, Toàn Đạt, Hoàng Đạt và Công ty HACHIMEX đôn đốc thu số tiền sử dụng đất còn nợ; đôn đốc Công ty Apage và Làng Việt kiều Anh nộp tiền sử dụng đất; thực hiện thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn quận năm 2016, 2017; rà soát các hộ có nhà cho thuê kinh doanh đưa vào diện thu thuế… Cùng với đó là đẩy nhanh thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Quán Sỏi; đề nghị thành phố cho phép hợp thức hóa khu đất trước nhà dân thuộc khu vực Lán Bè, phường Lam Sơn, nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất cho các hộ để có thêm số thu vào ngân sách… Quận Hồng Bàng chủ trương rà soát kỹ các cơ sở sản xuất kinh doanh, không để thất thu, thất thoát, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế và thu hồi nợ đọng thuế. Quận Dương Kinh tăng thu từ khai thác các khoản lệ phí trước bạ, thúc đẩy hoàn thành thủ tục và tổ chức đấu giá đất…

Nhiệm vụ thu ngân sách còn lại của các quận, huyện đều rất nặng nề, đòi hỏi các địa phương có các giải pháp và tổ chức thu quyết liệt hơn để đóng góp vào số thu chung của toàn thành phố, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017.

(Nguồn: Chưa đạt yêu cầu trong thu ngân sách khối quận, huyện quý 1-2017// Thanh Hiệp// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/4/2017)

 

57. Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tiêu thụ sản phẩm quý 1 tăng 15%

 (HPĐT) - Trong tháng 3 vừa qua, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng sản xuất hơn 102.360 tấn clanh-ke, tổng sản phẩm tiêu thụ hơn 168.600 tấn, vượt 10% so với cùng kỳ năm 2016, nâng tổng sản phẩm tiêu thụ quý 1 năm nay lên 330.672 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các kết quả về doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận của công ty đều vượt từ 5-23% so với quý 1 năm trước.

Trong quý 1 năm nay, công ty tập trung sửa chữa lớn hệ nghiền xi măng, lò nung định kỳ, bảo đảm an toàn về người và thiết bị đúng tiến độ kế hoạch, thiết bị sau sửa chữa ổn định, đạt năng suất; Đồng thời, rà soát chương trình sáng kiến chiến lược, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tối ưu hóa sản xuất, xây dựng các phương án bảo trì, phòng ngừa hệ thống thiết bị.

Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phòng, ban sau tái cấu trúc, trả lương theo việc, gắn trách nhiệm từng đơn vị với hiệu quả SXKD của công ty. Trong công tác tiêu thụ sản phẩm, công ty rà soát, củng cố xây dựng lại các kênh phân phối, phối hợp các công ty thành viên trong Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam tìm giải pháp đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, bám sát các công trình, dự án lớn của thành phố, đồng thời mở rộng địa bàn tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc và thị trường miền Trung.

(Nguồn: Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng tiêu thụ sản phẩm quý 1 tăng 15%//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/4/2017)

 

58. Thiếu chặt chẽ, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất công ích cấp xã

 (HPĐT) - Căn cứ vào đặc điểm quỹ đất và nhu cầu sử dụng của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được giao lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, với diện tích không quá 5% tổng diện tích đất của địa phương. Tuy nhiên, hiện quỹ đất công ích do các xã, phường ở Hải Phòng quản lý tới hơn 7923 ha, chiếm 5,2% tổng diện tích đất tự nhiên toàn thành phố. Điều đáng nói là việc quản lý, sử dụng quỹ đất này rất lỏng lẻo, kém hiệu quả.

Quản lý thiếu chặt chẽ từ cơ sở:

Tháng 1-2011, UBND xã Minh Tân (Thuỷ Nguyên) ký hợp đồng với hộ ông Nguyễn Văn Giúp (thôn Trần Phú, xã Minh Tân) cho thuê khu đất công ích của xã tại cửa hang Cú, ven sông Thải, thời hạn thuê 5 năm (từ tháng 1-2011 đến tháng 1-2016). Đến tháng 6-2012, ông Giúp có đơn gửi UBND xã Minh Tân, đề nghị nhường quyền thuê đất cho chị Nguyễn Thị Vân. Theo đó, UBND xã ký hợp đồng thuê đất với chị Vân với thời hạn thuê 5 năm (từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2017), nhưng chưa làm thủ tục thanh lý hợp đồng với ông Giúp. Năm 2015, Công ty CP Minh Phú được UBND thành phố phê duyệt dự án khai thác đá vôi và đưa máy móc vào khai thác đá trên phần đất mà chị Vân nhận chuyển nhượng từ ông Giúp.

Nhưng điều nói là xã Minh Tân thực hiện chi trả đền bù cho hộ ông Giúp, mà không chi trả cho chị Vân, trong khi cán bộ tài chính xã  Minh Tân vẫn gửi thông báo thu tiền thuê đất hằng năm đối với hộ chị Vân. Câu chuyện ký hợp đồng với một người, trả đền bù cho người khác, đất đã thu hồi cho DN khác thuê, nhưng vẫn thu tiền thuê đất đối với hộ cá thể khác cho thấy hạn chế trong công tác quản lý đất công ích ở địa phương. Cũng do quản lý thiếu chặt chẽ, tại  nhiều quận, huyện xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công ích chưa sử dụng. Trong 5 năm (2005-2010), UBND quận Kiến An ghi nhận hơn 10854,5 m2 đất chưa sử dụng bị các hộ dân lấn chiếm và tự chuyển đổi mục đích.

Việc quản lý đất công ích kém hiệu quả do hiện nay đất công ích nằm rải rác, xen kẹt trong các khu dân cư, những khu vực khó canh tác. Ví dụ như trường hợp xã Trường Thọ (huyện An Lão) đang quản lý, sử dụng khoảng 23,5 ha đất nông nghiệp công ích và giao cho 84 hộ dân sử dụng dưới hình thức thuê thầu với mức thuê rất thấp khoảng 70-100 kg thóc/sào/ năm. Tuy nhiên, nhiều hộ dân thuê thầu cho rằng mức thu này vẫn cao. Bởi phần lớn diện tích đất rải rác ở cả 4 thôn, chủ yếu tập trung ở các khu vực ruộng sâu trũng, chân tre, rìa làng, cấy lúa cho năng suất không cao. Thực tế trên đặt ra yêu cầu cơ quan chức năng các địa phương tổ chức rà soát, lập hồ sơ hiện trạng đất công chưa sử dụng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch khai thác hợp lý quỹ đất 5% này.

Xây dựng phương án dồn đổi phù hợp:

Nhằm quản lý đất công ích theo quy hoạch, mang lại hiệu quả cao cho các địa phương, Sở Tài nguyên-Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành rà soát lại toàn bộ diện tích đất công ích và các hợp đồng cho thuê đất công ích trên địa bàn.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, hướng dẫn các địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch, dồn đổi gọn diện tích đất công ích theo từng thôn xóm, để các hộ dân có nhu cầu thuê khoán thuận tiện sản xuất. Đồng thời, các địa phương, nhất là cấp xã sớm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất công ích phù hợp các mục đích: xây dựng công trình công cộng,  bố trí diện tích đất xây nhà tình nghĩa, tận dụng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tránh để lãng phí quỹ đất tuy nhỏ, nhưng tính chung toàn thành phố, quỹ đất này không hề nhỏ…Đặc biệt, đối với các xã khi thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới, việc xây dựng phương án dồn đổi ruộng đất, gồm cả diện tích đất công tích cần đặc biệt chú trọng, gắn dồn đổi ruộng đất với công tác quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất này.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND thành phố cần quy định rõ những điều khoản cụ thể về quản lý đất công ích; xác định rõ hơn mục đích sử dụng quỹ đất công ích; quy định những trường hợp sử dụng, phương thức, thời hạn thuê đất, quy định rõ về quản lý và sử dụng tiền thuê đất công ích bảo đảm công khai, minh bạch, tạo cơ sở pháp lý giúp các địa phương thực hiện quản lý, sử dụng đất công ích hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát nguồn lợi từ nguồn lực này.

(Nguồn: Thiếu chặt chẽ, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất công ích cấp xã //Nguyên //Mai// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/4/2017)

 

59. Công ty CP Xi măng Bạch Đằng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khai thác khoáng sản

 (HPĐT) – Chiều 17-4, tại xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên), đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề số 2 HĐND thành phố về “việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; thu thuế, phí, lệ phí bảo vệ môi trường” chủ trì làm việc với Công ty CP Xi măng Bạch Đằng.

Năm 2014, Công ty CP Xi măng Bạch Đằng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực núi Ngà Voi thuộc xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên), công suất khai thác 1,25 triệu tấn/năm, trữ lượng khai thác hơn 28,6 triệu tấn. Thực hiện quy định pháp luật về khai thác khoáng sản, công ty hoàn thành một số thủ tục liên quan như hợp đồng thuê đất; quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng; báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy đăng ký vật liệu nổ; nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường…Song, do phải điều chỉnh dự án đầu tư và thiếu một số thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, đến nay công ty chưa đi vào hoạt động xây dựng cơ bản mỏ và khai thác.

Sau khi kiểm tra thực tế tại mỏ khai thác và nghe doanh nghiệp báo cáo, đồng chí Phó chủ tịch HĐND thành phố Dương Ngọc Tuấn đề nghị công ty CP Xi măng Bạch Đằng sớm hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư công trình khai thác và các thủ tục liên quan để sớm đi vào khai thác. Trong thời gian hoàn thiện thủ tục, công ty cần có biện pháp bảo vệ tài nguyên trong khu mỏ được cấp phép. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xi măng của công ty tại xã Liên Khê, bảo đảm sử dụng nguyên liệu đúng mục đích. Chính quyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ công ty thực hiện biện pháp bảo vệ khu mỏ, tránh để xảy ra tình trạng khai thác trái phép. Các sở,  ngành liên quan, UBND huyện Thủy Nguyên xem xét giải quyết kiện nghị của đơn vị liên quan đến giải phóng mặt bằng trong bán kính an toàn nổ mìn theo quy định.

(Nguồn: Công ty CP Xi măng Bạch Đằng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khai thác khoáng sản// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 18/4/2017)

 

60. Chủ động chống ngập đô thị Hải Phòng

 (HPĐT) - Năm 2017 được dự báo hiện tượng El Nino có khuynh hướng trở lại, khả năng xuất hiện mưa trái mùa nhiều, mưa to bất thường, nắng nóng hơn so với trung bình, từ cuối tháng 3 đến nay, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng triển khai chiến dịch nạo vét ga thu, tăng cường vệ sinh, chống ngập, bảo dưỡng hệ thống cánh cống, trạm bơm, cống ngăn triều và mương hồ nhằm tăng cường khả năng chống ngập trên địa bàn 4 quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Hải An, huyện An Dương và thị trấn Minh Đức.

Giải quyết các trọng điểm ngập:

Xóa và giảm dần các điểm có nguy cơ ngập khi xảy ra những cơn mưa to hơn 100mm tại đô thị là mục tiêu trọng tâm hằng năm của công ty. Theo đó, trước mùa mưa năm công ty hoàn thành lắp đặt cống hộp D800 thay thế cống hộp D500-600 cũ đường Minh Khai (từ ngã ba Minh Khai-Trần Hưng Đạo đến Minh Khai- Hoàng Diệu) dài khoảng 700m giải quyết tình trạng ngập lụt thường xảy ra trên tuyến đường này.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Thoát nước, trong hơn 3 năm qua, nhiều trọng điểm ngập trên địa bàn 4 quận được công ty tập trung giải quyết, do đó diện ngập, thời gian và chiều cao ngập tại nhiều điểm giảm khá rõ. Tuy vậy, với những cơn mưa lớn hơn 100mm, vẫn còn những điểm đáng lo ngại trên các tuyến đường như: Đình Đông, An Đà, Lê Lợi, Nam Pháp (quận Ngô Quyền); Đường 5 (cũ) thuộc quận Hồng Bàng; khu bãi Cát, đường 193 Văn Cao, Đông Hải 1, Phương Lưu (quận Hải An); Tô Hiệu, Chùa Hàng (quận Lê Chân)...Theo đó, công ty chỉ đạo các xí nghiệp chú trọng hơn cho các điểm này bằng các biện pháp tăng cường đấu nối, nạo vét, cải tạo đường cống. Trong đó, khu vực Đông Hải 1, đơn vị tiến hành cơi cổ ga, sửa chữa ga hỏng đường Bùi Thị Tự Nhiên; nạo vét lợi ga hàm ếch các đường: Cát Bi, Lý Hồng Nhật, Trần Văn Lan, Hào Khê, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phủ Thượng Đoạn, đường 193 Văn Cao...

Trước đó, công ty tiến hành đấu nối đoạn cống từ đường Bùi Tự Nhiên đến đường Phương Lưu; trung tu nạo vét bùn đường Phương Lưu (từ ngõ 202 đến đoạn cống D800 đường Phương Lưu; trung tu nạo vét bùn đường Phủ Thượng Đoạn (từ ngã tư đường Bùi Thị Tự Nhiên đến đường Đà Nẵng; đấu nối cống thoát nước từ số 186 đến số 210 đường Phủ Thượng Đoạn (khu vực đền Phú Xá); cải tạo thoát nước ngõ 67 Ngô Gia Tự. Đối với khu vực Đình Đông và An Đà đơn vị duy trì tốt dòng chảy điểm xả cửa Chợ Hàng (Cống Tây ra kênh An Kim Hải và Cống Tây ra kênh Tây Nam), tăng cường thoát nước về phía đường Lạch Tray. Đồng thời, tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho các cửa xả tại khu vực đường An Đà.

Để chống ngập khu vực Tô Hiệu, đơn vị cải tạo, sửa chữa, thông rửa hệ thống thoát nước đường Lạch Tray; cống, ga đường Tô Hiệu (từ ngã tư Chùa Hàng đến Lạch Tray), Hàng Kênh (từ Tô Hiệu đến ngã ba Đình Đông) và sửa chữa, thông rửa hệ thống thoát nước đường Chùa Hàng, ngõ Lâm Tường, đường Mê Linh(đoạn từ ngã tư Hồ Sen đến đường Hai Bà Trưng. Trên địa bàn quận Lê Chân, đường Trần Nguyên Hãn (khu vực bến xe Niệm Nghĩa đến đường Nguyễn Văn Linh) cũng được cải tạo. Tại quận Hồng Bàng, đơn vị cải tạo thoát nước đường tàu Bãi Sậy khu tập thể Trại Chuối. Tiến hành chống ngập một số điểm dọc đường Nguyễn Văn Linh, đường 5 (cũ); sửa chữa cải tạo cống hộp đường 5 (trước cửa đơn vị phòng cháy chữa cháy đến số 312 Hùng Vương). Đặt cống thoát nước đường Hùng Vương (đoạn cây xăng 310 Hùng Vương)...

Tổng vệ sinh diện rộng:

Từng bước đáp ứng yêu cầu đô thị hóa, huyện An Dương và thị trấn Minh Đức là 2 địa bàn bổ sung từ năm nay vào chiến dịch nạo vét ga thu, tăng cường vệ sinh, chủ động chống ngập cho đô thị trong mùa mưa bão bắt đầu từ 30-3 đến 12-5. Trong dịp này, toàn thể công nhân của 4 xí nghiệp thoát nước Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Hải An và Đội thoát nước Minh Đức (Thủy Nguyên) huy động tổng lực để tiến hành nạo vét ga thu hàm ếch trên tất cả các tuyến đường, ngõ ngách; phá dỡ vật cản trước miệng ga thu; vớt vật cản, mở rộng mương khơi thông dòng chảy; bơm rửa bờ kè các hồ điều hòa; dọn vệ sinh các trạm bơm nước thải. Đồng thời, bảo dưỡng thiết bị tổng thể gồm:  kiểm tra công tác vận hành trạm bơm, cống ngăn triều; kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cánh phai, van lật, cống ngăn triều; cập nhật số liệu về mưa cũng như tình trạng ngập lụt làm cơ sở cho việc quản lý và kịp thời sửa chữa các công trình, hệ thống thoát nước.

Với  tổng cộng 14 cống ngăn triều, 450km đường ống và gần 20.000 ga cống các loại, hiện Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương có hệ thống thoát nước đứng đầu toàn quốc. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước đô thị của thành phố vẫn là hệ thống dùng chung cho cả việc thoát nước mưa và thoát nước thải, bên cạnh đó, hạ tầng thoát nước do xây dựng từ lâu, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu tốc độ đô thị hoá, đặc biệt, tình trạng lấn chiếm lòng kênh, mương cũng như sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân đối với hệ thống thoát nước ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống cũng như khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước đô thị Hải Phòng.

Đáng chú ý, nhiều khu vực đô thị hóa nhanh, nhiều dự án triển khai kéo dài, san lấp các đường tiêu thoát tự nhiên, trong khi hệ thống thoát nước mới chưa được đầu tư hoặc chưa được đấu nối ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nhiều khu vực tại : đường An Đà, Đông Khê (quận Ngô Quyền); Đình Đông (quận Lê Chân); phường Đông Hải 1, Đông Hải 2 (quận Hải An)…nên hiệu quả chống ngập vẫn chưa cao.

(Nguồn: Chủ động chống ngập đô thị Hải Phòng //Quốc Minh// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/4/2017)

 

61. Đảng ủy Quân sự thành phố khen thưởng, biểu dương 3 tập thể, 3 cá nhân và 20 điển hình tiên tiến

 (HPĐT)- Sáng 19-4, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức sơ kết, gặp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Dự hội nghị có  các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu Ba; Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố.

Qua 3 năm thực hiện (từ 2014 đến nay), cuộc vận động được cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp cụ thể hóa thành các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả cao, gắn với hoạt động đặc trưng của từng đơn vị. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện phong trào.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đóng góp hơn 55.000 ngày công lao động, hàng nghìn lượt phương tiện làm 32,5km  đường bê tông; san lấp 15.327 m3 đất đường cấp phối và bờ vùng, bờ thửa; tặng 350 tấn xi măng, 250 triệu đồng xây dựng đường bê tông, nạo vét, khơi thông hơn 35km kênh mương, thủy lợi; xây mới, sửa chữa 325 ngôi nhà; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, sân nhà văn hóa, trường học…

Ghi nhận kết quả thực hiện cuộc vận động của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu Ba và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện cuộc vận động sáng tạo, hiệu quả hơn trong thực hiện các phong trào thi đua để cuộc vận động đi vào cuộc sống, trở thành hành động cách mạng trong mỗi cá nhân cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội của Hải Phòng.

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự thành phố biểu dương, khen thưởng 3 tập thể gồm Ban Chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền, Hải An và huyện An Dương; 3 cá nhân là Thượng tá Vũ Khắc Viễn (Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngô Quyền), Trung tá Nguyễn Đình Diên (Ban Chỉ huy Quân sự quận Hải An) và Thượng tá Nguyễn Văn Thanh (Ban Chỉ huy Quân sự quận Đồ Sơn) cùng 20 điển hình tiên tiến trong thực hiện các nội dung cuộc vận động.

(Nguồn: Đảng ủy Quân sự thành phố khen thưởng, biểu dương 3 tập thể, 3 cá nhân và 20 điển hình tiên tiến //T.Linh // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/4/2017)

62. Tuổi trẻ Công an thành phố Cảng với nhiều việc làm vì cộng đồng

Theo Đại úy Phạm Tiến Quang, Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hải Phòng: Năm 2016, hưởng ứng Chương trình "Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới", Đoàn thanh niên Công an TP Hải Phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đoàn trong lực lượng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình.

Phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị trên địa bàn triển khai có hiệu quả, thiết thực các nội dung của chương trình, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an Hải Phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng nông thôn, địa bàn khó khăn. Các cấp bộ đoàn thi đua trong công tác, chiến đấu, lao động, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Tiêu biểu như: đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thanh niên quản lý phục vụ nhân dân như công trình thanh niên “Chương trình thứ bảy tình nguyện - cấp thẻ căn cước công dân” được công nhận là Công trình thanh niên cấp huyện năm 2016, công trình “Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới”, công trình “Hướng dẫn cấp phát tờ khai xin cấp hộ chiếu và quản lý khai thác máy tính”; tạo môi trường cho CBĐV nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ, tin học, đáp ứng các yêu cầu hội nhập như hoạt động CLB ngoại ngữ, lớp học ngoại ngữ cho cán bộ đoàn viên.

Phối hợp với các đơn vị Đoàn bạn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả trong thành phố và ngoại tỉnh hưởng ứng Chương trình nông thôn mới như: tổ chức hoạt động tình nguyện tại các tỉnh miền núi vùng cao, các tỉnh miền Trung, chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà trị giá cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện 19-8, Bộ Công an và Huyện đoàn Cát Hải khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, Đoàn thanh niên CATP trao tặng áo phao cho học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn xã; phối hợp với Đại học Y, Dược Hải Phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà tại Phú Thọ, tặng quà cho gia đình thương, bệnh binh; tham gia hoạt động an sinh xã hội của Cụm thi đua số 1 phong trào thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng bể chứa nước sạch cho nhân dân bị ảnh hưởng ngập mặn tỉnh Cà Mau…

Tham gia thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên đảm nhận giúp đỡ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo giai đoạn 2012 - 2016”, các cấp bộ Đoàn CATP tổ chức nhiều hoạt động xã hội, tình nguyện, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên CATP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn thanh niên CATP tổ chức chương trình tình nguyện năm 2016 "Trao yêu thương về nguồn cội" tại các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên gắn với hoạt động về nguồn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em vượt khó, CBCS Công an hoàn có hoàn cảnh khó khăn; tặng tivi cho trường mầm non tại xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang; ủng hộ tham gia hoạt động an sinh xã hội của Cụm thi đua số 1 phong trào thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (xây dựng bể chứa nước sạch cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng ngập mặn tỉnh Cà Mau).

Phối hợp với Bệnh viện CATP tham mưu giúp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu Công an TP Hải Phòng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ, chiến sĩ Công an TP năm 2016 và vận động đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu tại các chương trình do các đơn vị, địa phương tổ chức. Qua đó, có trên 600 đồng chí đăng ký tham gia, kết quả tiếp nhân được 578 đơn vị máu có chất lượng.

(Nguồn: Tuổi trẻ Công an thành phố Cảng với nhiều việc làm vì cộng đồng //Đăng Hùng //Báo Công an Nhân dân online.- Ngày 20/4/2017)

 

63. Khó hiểu cách làm việc của Cục thuế TP Hải Phòng

 (Công lý) - Một doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) bị tố có khuất tất trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng tới hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng lại có biểu hiện né tránh, không cung cấp thông tin cho báo chí.

Phản ánh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân cho biết:  Cơ quan thuế TP Hải Phòng đã ưu ái bất thường đối với một doanh nghiệp  ở quận Lê Chân, TP. Hải Phòng trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, doanh nghiệp này  mặc dù không mua bán kinh doanh hàng hóa, chỉ mua hóa đơn của các công ty “ma” để xin hoàn thuế nhưng lại được Cục Thuế Hải Phòng hoàn cho nhiều tỷ đồng.

Để xác minh sự việc, một số phóng viên đã liên hệ, làm việc tại Cục Thuế Hải Phòng. Ông Hà Văn Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng khẳng định nội dung tố cáo trên là vu vơ, không đúng sự thật. Đồng thời, ông Trường cũng khẳng định việc hoàn thuế không có khuất tất, cam kết sẵn sàng cung cấp toàn bộ hồ sơ hoàn thuế. Ông Trường và một số cán bộ thuế khác của Chi cục Thuế quận Lê Chân còn ca ngợi doanh nghiệp nọ là một “điểm sáng về nộp thuế cho ngân sách”, không thể có sai phạm.

Tuy nhiên, sau đó, khi các phóng viên đến làm việc, ông Trường lại chỉ đạo Chi cục Thuế quận Lê Chân đưa đến gặp thẳng… doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, kế toán trưởng doanh nghiệp này cũng khẳng định nội dung tố cáo như trên là bịa đặt và cho biết sẵn sàng hợp tác cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan “để cơ quan báo chí nắm được đầy đủ thông tin và làm rõ sự thật, không để thông tin thất thiệt khiến cho doanh nghiệp khốn khổ vì thanh tra, báo chí làm việc nhiều”.

Khi phóng viên đề nghị tiếp cận các hợp đồng kinh tế, hóa đơn mua bán trong thời gian gần đây, ban đầu kế toán trưởng công ty  đồng ý. Nhưng bất ngờ sau đó, khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến địa chỉ một số doanh nghiệp đối tác bán nhiều hàng hóa trị giá nhiều tỷ đồng, tại sao các doanh nghiệp này đều ở cùng một địa chỉ là một...quán bún cá và nay không thấy hoạt động tại quán bún cá này thì thái độ của cán bộ công ty đột ngột thay đổi.

Khi người kế toán trưởng  đi lấy hồ sơ để cung cấp thì một nhân viên Chi cục Thuế quận Lê Chân đã đi cùng, không biết nói điều gì, sau đó vị kế toán đã từ chối không cung cấp bất cứ thông tin gì với lý do: “Giám đốc công ty chỉ đạo không cung cấp. Cần gì phóng viên cứ lên làm việc với Cục thuế TP. Hải Phòng”.

Sau đó, các phóng viên đã tới Cục thuế TP. Hải Phòng đề nghị làm việc theo kế hoạch nhưng lúc này, cả ông Lê Ngọc Trữ, Cục trưởng và ông Hà Văn Trường, Phó Cục trưởng Cục thuế TP. Hải Phòng đều từ chối không cung cấp thông tin như thống nhất trước đó. Hai cán bộ trên người thì người thì nói bận đi họp, người thì nói đang đi viếng… đám ma, “hẹn hôm khác làm việc” mà không rõ là hôm nào. Được biết, ông Hà Văn Trường là Phó Cục trưởng mới được bổ nhiệm nhưng hiện vẫn kiêm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận Lê Chân, chính là người chỉ đạo thẩm định và trình bộ hồ sơ hoàn thuế  nêu trên. Còn ông Lê Ngọc Trữ là người ký duyệt hoàn thuế cho đơn vị nọ.

(Nguồn: Khó hiểu cách làm việc của Cục thuế TP Hải Phòng //Quang Minh //Báo Công lý.- Ngày 21/4/2017)

 

64.Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ, đội khai thác thủy sản trên biển: Cần cơ chế, tổ chức hỗ trợ

Theo Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (BVNLTS), Hải Phòng hiện có 61 tổ, đội khai thác trên biển với 338 tàu với 2.393 lao động chủ yếu làm nghề chụp mực, lưới kéo, lưới rê. Tuy nhiên, hiện nhiều tổ, đội chủ yếu hoạt động tự phát, tự nguyện, thiếu sự hỗ trợ, bảo lãnh của các tổ chức, đơn vị chuyên nghiệp, có tư cách pháp lý như các nghiệp đoàn, tập đoàn đánh cá ở Lập Lễ (Thủy Nguyên), Ngọc Hải (Đồ Sơn).

Tổ, đội hoạt động tự nguyện, tự phát:

Sau chuyến ra khơi khai thác mực trên ngư trường Bạch Long Vỹ, ông Nguyễn Văn Tuyên, ở xã Lập Lễ (Thủy Nguyên) đưa tàu trở về bến cá Mắt Rồng (xã Lập Lễ) rồi tất tả đến trụ sở xã làm thủ tục vay vốn ngân hàng nhờ chính sách ưu đãi theo Nghị định 67. Ông Tuyên cho biết, tàu của ông  ra khơi cùng tổ khai thác xa bờ gồm 5, 6 tàu để hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ nhau trên biển. Nhưng tổ khai thác không có tổ trưởng nên mọi sự hỗ trợ theo thói quen, ai thiếu gì, cần gì thì ới nhau mà không có hoạt động bài bản, cử đại diện tổ giải quyết những vấn đề phát sinh. “Nói là tổ nhưng thực ra ngư dân đi theo nhóm, theo con nước khai thác, mấy tàu ra khơi cùng đợt, cùng khu vực ngư trường khai thác giữ liên lạc với nhau để kịp thời hỗ trợ khi hoạt động khai thác của một trong các tàu có phát sinh sự cố”- ông Tuyên chia sẻ.

Tập đoàn trưởng Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) Vũ Văn Cự cho biết, nghề đi biển sóng gió, vất vả, hiểm nguy nên mọi người ra biển đùm bọc nhau, liên kết với nhau là lẽ thường tình. Nhưng các tổ thường thay đổi, không có số lượng thành viên ổn định vì ngư dân thích ai, hợp với người nào thì đi với người đó. Điều này có ưu điểm là sẵn sàng hỗ trợ nhau không tính toán khi gặp sự cố trên biển, nhưng hạn chế là sự tham gia vào hoạt động của tổ khai thác không ổn định, không có đầu mối đại diện để liên lạc với đất liền.

Phó chi cục trưởng Chi cục Khai thác và BVNLTS Lê Khả Tạo đánh giá, các mô hình tổ/đội sản xuất trên biển được hình thành đã giúp nhau chia sẻ được thông tin về ngư trường, thời tiết, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau xử lý rủi ro trên biển. Các tổ, đội tổ chức dịch vụ hậu cần, tiêu thụ sản phẩm, tương trợ, giúp đỡ gia đình các tổ viên, phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển. Mô hình này giúp ngư dân phát triển tạo sự liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, an ninh quốc phòng trên biển. Tuy nhiên, theo ông Tạo, để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ, đội khai thác trên biển, thay vì chỉ hoạt động tự nguyện, tự phát, cần có cơ chế hỗ trợ hoặc tổ chức lớn hơn, “chính danh” đứng ra làm đại diện để bảo lãnh, hỗ trợ các tổ, đội hoạt động bài bản hơn.

Phát huy vai trò nghiệp đoàn, tập đoàn đánh cá:

Hiện trên địa bàn thành phố có 2 địa phương hình thành tập đoàn và nghiệp đoàn đánh cá, đó là huyện Thủy Nguyên có Liên tập đoàn đánh cá biển Nam Triệu và quận Đồ Sơn có Nghiệp đoàn đánh cá Ngọc Hải. Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Ngọc Hải Hoàng Trung Kiên cho biết, từ ngày hình thành nghiệp đoàn cuối tháng 12-2014, hầu hết các chủ tàu trên địa bàn đều tham gia nghiệp đoàn. Lý do rất đơn giản là mọi vướng mắc liên quan đến thủ tục, giấy tờ, pháp lý và chính sách của nhà nước liên quan đến khai thác thủy sản được nghiệp đoàn hỗ trợ tích cực để ngư dân hoàn thiện nhanh chóng, thuận lợi nhất. Với Tập đoàn đánh cá Nam Triệu, Tập đoàn trưởng Vũ Văn Cự trực tiếp là đại diện của ngư dân trong tập đoàn, đứng ra giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ, thủ tục vay vốn, làm việc với các cơ quan chính quyền, cơ quan quản lý.

Những sự hỗ trợ thiết thực đối với ngư dân khiến các tập đoàn, nghiệp đoàn trở thành đại diện tốt nhất của ngư dân trong việc bảo vệ quyền lợi, tiếp cận chính sách và nhất là làm cầu nối giữa chính quyền với các tổ, đội sản xuất trên biển. Theo lãnh đạo Chi cục Khai thác và BVNLTS, phần lớn ngư dân bận việc sản xuất, không am hiểu trình tự, thủ tục, chính sách hỗ trợ, thường đòi hỏi nhiều giấy tờ, thời gian thực hiện và làm việc với nhiều cơ quan liên quan từ quản lý nhà nước, chính quyền, đến ngân hàng… Trong khi đó, đại diện các tổ, đội cũng chính là ngư dân và thường không cố định, không có tư cách pháp lý nên không thể hỗ trợ bà con những thủ tục trên. Do vậy, sự bảo lãnh, hay thể hiện vai trò “bà đỡ” của tập đoàn, nghiệp đoàn đánh cá đối với các tổ, đội là rất quan trọng trong việc giúp ngư dân kiến nghị, tiếp cận cơ chế, chính sách và thụ hưởng các hỗ trợ của nhà nước dành cho hoạt độngkhai thác thủy sản của ngư dân.

Do vậy, thời gian tới, ngoài việc vận động những tàu cá khai thác xa bờ tham gia tổ, đội đoàn kết khai thác trên biển, các địa phương cần hình thành các tập đoàn, nghiệp đoàn để hỗ trợ các tổ, đội khai thác trên biển. Mặt khác, cần có quy định hướng dẫn thành lập tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển gắn với các chính sách hỗ trợ sản xuất khi ngư dân tham gia, nhất là chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất, giúp ngư dân mạnh dạn đầu tư và an tâm bám biển.

(Nguồn: Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ, đội khai thác thủy sản trên biển: Cần cơ chế, tổ chức hỗ trợ //Phạm Lượng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 20/4/2017)

 

65. Đầu tư công từ nguồn vốn Trung ương giai đoạn 2016 – 2020. Tập trung cho các dự án liên vùng

 (HPĐT) - Theo công văn số 1186 ngày 17-2-2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2016-2020, Hải Phòng dự kiến được phân bổ vốn trong nước từ ngân sách Trung ương là 3675,6 tỷ đồng; vốn ODA 2584 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 800 tỷ đồng. So với nhu cầu phát triển, nguồn vốn được phân bổ khá hạn hẹp, do đó, thành phố dự kiến tập trung nguồn vốn này cho các dự án liên vùng nhằm phát huy vai trò động lực của Hải Phòng

Bố trí cho các dự án lớn:

Trên cơ sở nguồn vốn trên, thành phố đề xuất phân bổ chi tiết 90% nguồn vốn ngân sách Trung ương (3308 tỷ đồng), còn lại 10% (367,5 tỷ đồng) dành cho dự phòng.

Theo đó, có 75,6 tỷ đồng được dành để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Còn lại 3232,44 tỷ đồng, năm 2016 bố trí cho các dự án là 583 tỷ đồng; giai đoạn 2017- 2020 tiếp tục bố trí 2648,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong số này phải dành ra hơn 580 tỷ đồng thu hồi vốn ứng trước và tiếp tục thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) đến ngày 31-12-2014 là 103 tỷ đồng nên số còn lại không nhiều. Từ nhu cầu thực tế, thành phố dự kiến dành số vốn cho dự án mở rộng khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi 2082 tỷ đồng; đường liên tỉnh từ huyện Thủy Nguyên đi huyện Kinh Môn (Hải Dương) 17,4 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ (tập trung thi công cầu vượt ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm- Đình Vũ 113 tỷ đồng). Số còn lại dành cho 2 dự án thuộc chương trình đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển là mở rộng đường trục qua Khu CN Đình Vũ 30 tỷ đồng; xây dựng đường trục chính Khu CN Bến Rừng 40,8 tỷ đồng; 2 dự án thuộc chương trình Biển Đông- Hải đảo 140 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn nước ngoài (ODA), trong tổng số 2584,2 tỷ đồng, Hải Phòng dự kiến phân bổ chi tiết 90% với số tiền 2325,7 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2016 đã bố trí cho các dự án 693,3 tỷ đồng; giai đoạn 2017- 2020 tiếp tục bố trí cho 3 dự án chuyển tiếp là dự án phát triển giao thông đô thị 600 tỷ đồng; dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn 1000 tỷ đồng; dự án xử lý chất thải bệnh viện 32,4 tỷ đồng…

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được phân bổ 800 tỷ đồng, Hải Phòng đề xuất dành cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển đoạn qua địa bàn thành phố.

Chưa đáp ứng yêu cầu phát triển:

Theo Sở KHĐT Hải Phòng, tính đến hết năm 2016, Hải Phòng có 46 dự án được quyết định đầu tư có sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương với tổng mức đầu tư là 27.249 tỷ đồng. Trong đó, giá trị vốn Trung ương hỗ trợ là 22.062 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế các nguồn vốn Trung ương bố trí đến hết năm 2016 là 7375,3 tỷ đồng, bằng 33,4% cơ cấu nguồn vốn được duyệt. Như vậy, nhu cầu vốn Trung ương còn lại để hoàn thành các dự án là 14.687 tỷ đồng nhưng lại chỉ được phân bổ 3232,4 tỷ đồng (chỉ đáp ứng được 22% nhu cầu). Vì thế, một loạt các dự án được các Bộ KHĐT, Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong giai đoạn 2016- 2020 sẽ lâm vào tình trạng không có nguồn để bố trí, thành phố sẽ rất khó khăn trong quá trình cân đối, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và bảo đảm nguồn lực để thực hiện.

Chính vì thế, thành phố đang kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 hỗ trợ Hải Phòng cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy vai trò là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cửa chính ra biển của cả miền Bắc. Trong đó, thành phố đề nghị bổ sung thêm vốn đầu tư công trung hạn 846,2 tỷ đồng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, nâng tổng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho dự án là 2928,7 tỷ đồng (hiện đã bố trí 2082,5 tỷ đồng). Có như vậy mới đủ đáp ứng nguồn vốn cho các hạng mục còn lại như cải tạo một phần đường cất hạ cánh hiện hữu thành đường lăn song song… Ngoài ra, còn có một loạt các dự án dự kiến bố trí từ nguồn vốn Trung ương đang thực hiện dở dang cũng rất cần có sự quan tâm nhiều hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho Hải Phòng hoàn thành và đưa vào sử dụng, tránh tình trạng lãng phí vì bị kéo dài quá lâu. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần sớm nghiên cứu huy động thêm các nguồn lực khác hoặc đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để tháo gỡ vướng mắc này, vì sự phát triển của Hải Phòng.

(Nguồn: Đầu tư công từ nguồn vốn Trung ương giai đoạn 2016 – 2020. Tập trung cho các dự án liên vùng //Thanh Hiệp //Báo Hải Phòng.- Ngày 23/4/2017)

 

IV. VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH

66.Giới họa sĩ Hải Phòng năng động, tự khẳng định

Từ năm 2012 đến nay, hoạt động mỹ thuật ở Hải Phòng được khuấy động với các chuyến  đi thực tế, triển lãm thường niên hoặc triển lãm chuyên đề, góp phần tạo dấu ấn của mỹ thuật Hải Phòng trong giới mỹ thuật cả nước.

Tranh các họa sĩ Hải Phòng đang đẹp lên:

Theo họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng, nhiều họa sĩ trẻ hiện “lên tay”, vẽ đẹp hơn. Đó là lứa họa sĩ 7X như Bùi Thu Hường, Quang Thanh, Bùi Duy Khánh …Lứa họa sĩ 8X có Phạm Hoàng Hà, Phạm Anh Tuấn, Đoàn Đức, Đỗ Thành … Mỗi người với những dấu ấn “nho nhỏ” góp phần thúc đẩy hoạt động mỹ thuật Hải Phòng sôi nổi hơn.

Trong lứa họa sĩ 7X, nổi lên họa sĩ Bùi Duy Khánh, với các tác phẩm chắc tay. Bùi Duy Khánh sinh năm 1972, ở phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn), là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, đến với hội họa bằng con đường tự học. 5 năm gần đây, họat động mỹ thuật của Bùi Duy Khánh khá đều đặn, anh tham gia các triển lãm tại Hải Phòng, làm giám tuyển triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam - Hà Nội 2015, triển lãm mỹ thuật Today- Hà Nội 2016. Nhà nghiên cứu và phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân khi xem triển lãm tranh hiện thực, diễn ra tại Hà Nội của Bùi Duy Khánh và hai họa sĩ khác, cho rằng: “Tranh màu nước của Bùi Duy Khánh khác nhiều với tranh màu nước Việt Nam quen thuộc giàu nữ tính với thô phác, nhẹ nhàng, mờ tỏ, lơ mơ hoặc điệu đà, chiều mắt, du lịch…Họa sĩ nắm vững kỹ thuật màu nước thực thụ của châu Âu, đủ sức diễn tả mọi thứ: cái kềnh càng, thô ráp, sắc và nặng, trầm và ấm, sần sùi và hoen rỉ, tàn úa và rữa nát, cái vô tân và cái gợn nhẹ giữa hai ngón tay, im lặng và gào thét như chính họa sĩ nói về biển, về đá, cát, trời - mây, bê tông- vỏ con hà, những bọt nước - sóng lừng… Cái chất thơ ăn sóng nói gió của những con người miền biển thật hấp dẫn, nam tính. Có cái gì đó phóng khoáng đầy sức cuốn hút”.

Thế hệ 8X có Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1981, ở phố Ngô Gia Tự (quận Hải An), hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng. Trong khoảng 2-3 năm gần đây, Phạm Anh Tuấn định hình phong cách vẽ của riêng mình với lối vẽ hiện đại, màu sắc đơn giản. Anh tối giản nội dung, bố cục, đề cao khoảng trống trong tranh. Tranh của Phạm Anh Tuấn khác hẳn về cách thể hiện, nội dung đa dạng hơn, chất lượng tốt hơn.

Họa sĩ Đoàn Đức, sinh năm 1980, quê ở huyện Tiên Lãng, tốt nghiệp Sư phạm Mỹ thuật, từng có thời gian bỏ vẽ đi làm kinh tế. Được động viên của lãnh đạo Hội Mỹ thuật thành phố, năm 2012, Đoàn Đức quay lại với nghiệp vẽ. Tranh anh chủ yếu sử dụng chất liệu sơn dầu, với đề tài về phong cảnh thiên nhiên, con người. Ở Đoàn Đức, người xem nhận thấy một quan niệm sáng tác độc đáo, “Mỹ thuật như món ăn, làm thật sẽ bền”. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, số người mua tranh của anh tăng lên rõ rệt.

Khuyến khích trưng bày nhóm, triển lãm cá nhân:

Các chuyến đi thực tế, triển lãm giao lưu với các họa sĩ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương như “Gặp gỡ” - Hải Phòng 2014, “Tam Bạc - phố và sông” - Hải Phòng 2015, Triển lãm mỹ thuật Hải Phòng 2016… khuấy động phong trào hoạt động mỹ thuật là động lực cho các họa sĩ trẻ. Cụ thể, triển lãm thường niên những năm trước, tranh không đủ cho triển lãm. Đến triển lãm mỹ thuật Hải Phòng 2016, Ban tổ chức mạnh dạn loại hơn 20 tác phẩm gửi về tham dự. Để nâng cao chất lượng tác phẩm, Hội Mỹ thuật thành phố khuyến khích triển lãm cá nhân, trưng bày nhóm họa sĩ…Đây là cơ hội để các họa sĩ, nhất là họa sĩ trẻ đưa tác phẩm của mình gần hơn với công chúng, cũng là khoảng lùi cần thiết để xem lại quãng thời gian sáng tác của mình

Thực hiện hướng đi này, mới đây, nhóm 6 họa sĩ Hải Phòng gồm Quang Thanh, Bùi Duy Khánh, Cao Nam Tiến, Lê Văn Lương, Phạm Anh Tuấn, Đỗ Tuấn Thành tổ chức triển lãm với chủ đề “Tháng 3”. Với quan niệm đây là tháng của mùa xuân, của sự nảy nở sinh sôi, vạn vật đâm chồi nảy lộc, mùa của tình yêu... 33 tác phẩm của nhóm họa sĩ, thể hiện bằng hai chất liệu chủ đạo là sơn dầu và màu nước, đem đến cho người xem một phòng tranh ấm áp, giàu màu sắc và cảm xúc. Trong đó, nhiều tác phẩm ghi lại cảnh đẹp của Hải Phòng như “Bến Cái Bèo” (màu nước của Bùi Duy Khánh), “Tam Bạc mùa xuân” (sơn dầu của Quang Thanh), “Biển trắng” (sơn dầu của Đỗ Tuấn Thành), “Chiều Tam Bạc” (sơn dầu của Đỗ Tuấn Thành), “Phố” (sơn dầu của Lê Văn Lương)… Mỗi tác phẩm là một thông điệp, là món quà đầy ý nghĩa của tác giả muốn truyền tải, gửi gắm tới người xem chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

Có mặt tại triển lãm tranh “Tháng 3” của nhóm họa sĩ trẻ, lão họa sĩ Quốc Thái phấn khởi cho biết: “Đây là hoạt động tự phát của nhóm họa sĩ, khi thấy tranh của mình có chỗ đứng, họ bảo nhau đứng ra tổ chức triển lãm, không cần sự “đỡ đầu” của Hội. Cách làm này rất đáng hoan nghênh. Tôi mong rằng thời gian tới, không còn là triển lãm chung của 5-6 họa sĩ, mà chỉ còn 2-3 họa sĩ. Các triển lãm chung này giúp họ nâng cao chất lượng tác phẩm”.

(Nguồn: Giới họa sĩ Hải Phòng năng động, tự khẳng định//Đông Hải// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/4/2017)

 

67. Kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá và Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2017

Tối 31/3, tại quảng trường trung tâm du lịch Cát Bà diễn ra lễ kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm Cát Hải và Khai mạc Du lịch Cát Bà năm 2017.

Tham dự kỷ niệm có đồng chí Dương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch BCH TW hội nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Dương Ngọc Tuấn - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện các sở, ngành của thành phố, đại diện các đơn vị kết nghĩa cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Quang Hiển đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại sự kiện cách đây 58 năm, ngày 31/3/1959, huyện đảo Cát Bà, Cát Hải vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về thăm. Bác căn dặn Đảng bộ và nhân dân huyện đảo: "Rừng vàng biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”. Thực hiện lời dạy của Người, 58 năm qua, từ một huyện đảo  nghèo nàn, lạc hậu, cán bộ, quân và dân huyện đảo đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ quê hương; đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng huyện đảo ngày một giàu đẹp văn minh, xứng đáng với danh hiệu huyện đảo anh hùng.

Năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11, kinh tế - xã hội của huyện Cát Hải đã có những bước phát triển mới. Giá trị sản xuất tăng 15% so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nhóm ngành du lịch - dịch vụ chiếm 71%. Thu cân đối ngân sách bằng 145% so với cùng kỳ, khách du lịch đạt trên 1.700 nghìn lượt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển toàn diện; quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền biển đảo, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư ngày càng đồng bộ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định, sự kiện cách đây 58 năm Bác Hồ về thăm quân, dân Cát Hải, Cát Bà là một phần thưởng vô giá đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo. Lễ hội làng cá Cát Hải năm 2017 là một sự kiện lớn nhằm tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử văn hóa, con người của huyện đảo Cát Hải và thành phố Hải Phòng; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến phát triển du lịch, xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; quảng bá tiềm năng thế mạnh và những giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học của quần đảo Cát Bà - địa danh đã được Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt đến du khách trong nước và quốc tế, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Cát Bà.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đã đánh hồi trống khai trương mùa du lịch Cát Bà 2017, mở đầu chương trình nghệ thuật đặc sắc Cát Bà xanh với các tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc của các Nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Quang Thọ, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tân Nhàn... tạo nên đêm hội đặc sắc, rực rỡ sắc màu.

(Nguồn: Kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá và Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2017//Hoàng Tản - Trung Tuyến// Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 1/4/2017)

 

68.Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2017: Nhiều doanh nghiệp, đơn vị tham gia tài trợ

 (HPĐT)- Sáng 4-4, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp, đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2017. Cùng dự có lãnh đạo các sở: Văn hóa- Thể thao, Du lịch, Tài chính và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao cho biết, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2017 có chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” được tổ chức trong 3 ngày (từ 12 đến 14-5-2017) tại dải trung tâm thành phố và trung tâm một số quận, huyện, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV 1. Khoảng 1.000 đại biểu Trung ương và hơn 10.000 đại biểu các khối của thành phố và các địa phương khác trong cả nước tới dự lễ hội. Lãnh đạo Sở Tài chính thông tin quy định của UBND thành phố về cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tham gia quảng cáo, tài trợ cho các hoạt động lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2017. Theo đó,  theo mức đóng góp, hỗ trợ, các doanh nghiệp, đơn vị sẽ được nhận các danh vị: kim cương (hỗ trợ 3 tỷ đồng), vàng (hỗ trợ 2 tỷ đồng), bạc (hỗ trợ từ 1 tỷ đồng), danh vị đồng (hỗ trợ 500 triệu đồng)… Tùy theo danh vị được nhận, các đơn vị sẽ được quảng cáo trên sóng truyền hình quốc gia, website du lịch Hải Phòng, bảng quảng cáo trên các tuyến phố chính của thành phố…

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, đơn vị nêu quan điểm tích cực hưởng ứng, ủng hộ thành phố tổ chức lễ hội thành công rực rỡ, khẳng định đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, sản phẩm của mình. Một số doanh nghiệp công bố mức hỗ trợ ngay tại hội nghị như: Tập đoàn VinGroup hỗ trợ 3 tỷ đồng, Tập đoàn tài chính Hoàng Huy hỗ trợ 1 tỷ đồng, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng hỗ trợ 500 triệu đồng… Các doanh nghiệp nhiều năm hỗ trợ thành phố tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ nêu quan điểm tiếp tục ủng hộ và khẳng định mức hỗ trợ sẽ bằng hoặc cao hơn năm 2016.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2017, thiết thực kỷ niệm 62 năm giải phóng Hải Phòng, giới thiệu thành phố Cảng biển với nền văn hóa đặc sắc, có vị thế rất thuận lợi để phát triển kinh doanh, môi trường đầu tư thân thiện… Đồng chí cảm ơn các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành thành phố tổ chức lễ hội, khẳng định cam kết của thành phố công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí tài trợ. UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc Sở Tài chính thực hiện các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia hỗ trợ thành phố thực hiện thành công lễ hội.

(Nguồn: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2017: Nhiều doanh nghiệp, đơn vị tham gia tài trợ // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2017)

 

69. Giao lưu văn hóa "Trang sách đất Cảng"

 (HPĐT)- Thiết thực kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam 21-4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23-4), sáng 16-4, tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố, Thư viện KHTH Hải Phòng phối hợp Hội Kiều học Việt Nam thành phố và Câu lạc bộ tủ vàng sách quý Việt Nam thành phố tổ chức giao lưu văn hóa "Trang sách đất Cảng".

Đông đảo người yêu sách, ham mê gìn giữ văn hóa đọc tham gia cùng đại diện Vụ Thư viện, Thư viện quốc gia Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam, lãnh đạo 12 thư viện trong Liên hiệp Đồng bằng sông Hồng.

Tại cuộc giao lưu, các nhà văn, nhà thơ, nhà Kiều học, những người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản cùng chia sẻ về ý nghĩa của việc gìn giữ văn hóa đọc và trân trọng sách. Giáo sư Phong Lê, nhà Kiều học nổi tiếng cả nước dành thời gian trò chuyện về Đại danh hào Nguyễn Du và giá trị văn hóa trường tồn của Truyện Kiều với công chúng thành phố Cảng. Cùng với đó, các nhà nghiên cứu Kiều và nhà hoạt động trong lĩnh vực xuất bản trao đổi về sự cần thiết khôi phục và gìn giữ văn hóa đọc trong công chúng. Đặc biệt trong học sinh, sinh viên trong trường học hiện nay.

 Nhân dịp này, hàng trăm bản sách được Hội Kiều học Việt Nam, các câu lạc bộ Tủ vàng sách quý quý Việt Nam trong và ngoài thành phố tặng Thư viện KHTH thành phố. Nhiều tác giả, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo trò chuyện về tác giả, tác phẩm và tặng sách Thư viện thành phố. Cùng dịp này, CLB Tủ vàng sách quý Việt Nam thành phố phát động cuộc thi Viết cảm nhận sau khi đọc xong một cuốn sách.

Trong ngày 16-4, Triển lãm sách trong khuôn khổ giao lưu tại khuôn viên Thư viện thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhiều bản sách được trưng bày đến từ hệ thống thư viện các trường đại học trên địa bàn thành phố, Thư viện Công an thành phố, Thư viện Lực lượng vũ trang Quân khu Ba, các nhà xuất bản, nhà sách của Hải Phòng....

 Một số hình ảnh giao lưu văn hóa "Trang sách đất Cảng" sáng 16-4 tại Thư việc Khoa học tổng hợp thành phố./.

(Nguồn: Giao lưu văn hóa "Trang sách đất Cảng"// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/4/2017)

 

70. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017 sẽ diễn ra trong 3 ngày 12, 13 và 14-5

 (HPĐT)- Với chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017 diễn ra trong 3 ngày (từ 12, 13 đến 14-5). Đây là lần thứ 6 lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, quảng bá hình ảnh về Hải Phòng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch.

Thông tin được chia sẻ tại cuộc họp báo giới thiệu lễ hội do UBND thành phố tổ chức sáng 13-4 tại Trung tâm hội nghị thành phố. Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì cuộc họp. Cùng làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan liên quan.

Điểm nhấn đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” vào 20 giờ tối thứ bảy, 13-5-2017:

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết, điểm nhấn của lễ hội năm nay là đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” diễn ra vào 20 giờ tối thứ bảy, 13-5-2017 tại Quảng trường Nhà hát thành phố với khoảng 3000 đại biểu đến từ Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn, một số tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với Hải Phòng, có đường bay thẳng đến Hải Phòng. Chương trình nghệ thuật đêm hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (THP)

Qua 5 lần tổ chức, lễ hội thu hút nhiều hơn khách du lịch và nhà đầu tư về với Hải Phòng:

Trả lời các câu hỏi của các phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về nét mới của lễ hội năm nay, kế hoạch thu hút đầu tư, khách du lịch, công tác chuẩn bị, kiểm tra cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng… Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Đoàn Duy Linh cho hay, lễ hội năm nay có nhiều điểm mới trong đó, chủ đề của lễ hội là một trong những nét mới hướng đến mục tiêu thể hiện khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Người đứng đầu ngành Văn hóa – Thể thao thành phố cho biết, qua 5 năm tổ chức lễ hội thu hút được nhiều hơn khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Hải Phòng. Đặc biệt, có thêm nhiều đối tác đầu tư với những công trình trọng điểm, dự án lớn dành sự quan tâm góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Tăng cường du lịch tâm linh:

Ông Linh cũng nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội trong sự gắn kết ngày càng sâu rộng, chặt chẽ giữa văn hóa và du lịch của thành phố. 80% số sản phẩm du lịch phục vụ lễ hội đều được xây dựng từ chất liệu văn hóa, mang nét đặc trưng của văn hóa Hải Phòng. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo ngành Du lịch cũng cho biết thêm, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay sẽ tăng cường tổ chức thêm những tour du lịch tâm linh gắn với vùng đất, con người Hải Phòng.

 Khai trương, khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm:

Có khoảng 60 sự kiện diễn ra bên lề lễ hội. Tất cả hoạt động, sự kiện đều tập trung vào chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”. Theo đó, dịp này sẽ có nhiều triển lãm ảnh nghệ thuật, tranh tượng, tài liệu, sách ảnh, sinh vật cảnh… Cùng với đó là chuỗi sự kiện đặc biệt chào mừng lễ hội gắn với kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5 như khai trương đường bay Hải Phòng – Đồng Hới, khởi công dự án cầu Đăng và cầu Hàn, khởi công dự án khu chung cư xuống cấp, khánh thành sân golf Vũ Yên, khánh thành dự án cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, khởi công dự án đường bộ ven biển, dự án của tập đoàn Sungroup tại đảo Cát Bà…

Nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá dành cho du khách:

Trước, trong và suốt thời gian diễn ra lễ hội, các sở, ngành, địa phương, đơn vị đang tập trung đẩy mạnh sắp xếp trật tự, đường hè, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự song song xúc tiến các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch tại khu dải trung tâm thành phố và các quận, huyện. Cùng thời gian này, nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá dành cho du khách được triển khai tại các điểm du lịch của thành phố. Hiệp hội Du lịch Hải Phòng cũng phát hành các sản phẩm lưu niệm có in lô-gô hoa phượng đỏ đáp ứng nhu cầu của du khách và nhân dân./.

(Nguồn: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017 sẽ diễn ra trong 3 ngày 12, 13 và 14-5 //T.Linh// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/4/2017)

 

71. Chương trình âm nhạc đường phố "Tôi đã hiểu, còn bạn?" Truyền đi thông điệp nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ

(HPĐT) Chiều 16-4, tại Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du), hàng trăm người đến tham dự chương trình âm nhạc đường phố “Tôi đã hiểu, còn bạn?”. Đây là chương trình thiện nguyện nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi sự quan tâm của mọi người trong xã hội đối với chứng bệnh tự kỷ và với những trẻ em mang hội chứng này. Chương trình do ca sĩ Thái Thùy Linh và nhóm tình nguyện Tim Hồng (Hà Nội) khởi xướng.

Trong khuôn khổ chương trình, những người tham gia được các thành viên Ban tổ chức truyền thông về bệnh tự kỷ thông qua các hình thức như: hỏi đáp, trao đổi thông tin, phát tài liệu miễn phí về bệnh tự kỷ và sự quan tâm của xã hội với hội chứng này. Những gia đình có con em mắc bệnh tự kỷ hoặc quan tâm đến bệnh tự kỷ còn tham gia các trò chơi với các nghệ sĩ - chuyên gia tự kỷ. Chương trình thêm sôi động và thu hút nhiều người quan tâm thông qua các tiết mục biểu diễn âm nhạc, ảo thuật, giao lưu giữa các bạn nhỏ tự kỷ có khả năng nghệ thuật và các nghệ sĩ của Hà Nội và Hải Phòng như: A Đam Hoàng Anh, Lê Tiến Lương, Khánh Thu Hiền, NSƯT Khánh Hòa, ca nương nhí Đặng Tú Thanh…

(Nguồn: Chương trình âm nhạc đường phố "Tôi đã hiểu, còn bạn?" Truyền đi thông điệp nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/4/2017)

 

72. Sáng tác ca khúc về quê hương Vĩnh Bảo

Hội đồng hương huyện Vĩnh Bảo-Hải Phòng tại Hà Nội vừa phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về vùng đất Vĩnh Bảo, quê hương của danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tham gia cuộc thi có các nhạc sĩ nổi  tiếng: Nguyễn Cường, Trọng Đài, Trương Ngọc Ninh, Nguyễn Trọng Tạo, Duy Thái, Lê Minh Sơn, Giáng Son....

Tại cuộc giao lưu, TS. Đỗ Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng Hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội cho biết, Hội đồng hương xã Vĩnh Bảo thành lập từ năm 2015, nhưng hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội được thành lập gần 30 năm qua. Người Vĩnh Bảo sinh sống ở Hà Nội hiện khoảng một vạn người. Các thế hệ người Vĩnh Bảo có truyền thống vẻ vang, Người làm rạng danh đất Vĩnh Bảo chính là Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bây giờ người Vĩnh Bảo đi khắp nơi và có nhiều người thành đạt, họ gắn bó và luôn hướng về quê hương của mình. Chính vì lý do đó, Ban Liên lạc Hội đồng hương huyện Vĩnh Bảo tại Hà Nội tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Vĩnh Bảo.

Tại cuộc giao lưu, nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ: Tôi rất cảm động khi Hội đồng hương Vĩnh Bảo nghĩ về quê hương mình, hướng về quê hương mình, đó là hành động rất văn hóa. Vì hội đồng hương có thể làm rất nhiều việc khác, nhưng đó chỉ là tức thời, để lại văn hóa mới là cái lớn. Điều đó chứng tỏ các anh xứng đáng là những người của đất có danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Cường, mỗi ca khúc đều có số mệnh của nó, ca khúc đó phải lăn vào đời sống, có đời sống riêng mà không thể một nhóm nào quyết định đó là bài hát giải Nhất, Nhì hay Ba. Tất cả các giải thưởng chỉ có ý nghĩa lúc trao giải. Nhưng vào đời sống, các ca khúc được phân loại. Sau đó 5 năm, 10 năm ai cũng hát bài hát đó, lúc đó giải thưởng mới thực sự có ý nghĩa.

Nhà văn Nguyễn Xuân Hải - người con của quê hương Vĩnh Bảo tâm tư:  Chúng tôi mong muốn có một bài hát về Vĩnh Bảo. Miền đất ấy cũng như mọi miền đất khác trên đất nước Việt Nam, nhưng chúng tôi có một vài điểm nhấn. Thứ nhất Vĩnh Bảo là quê hương của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm- cụ là một vị Trạng nguyên sống qua 5 đời vua nhà Mạc. Cụ cũng là người có hệ thống có những câu sấm truyền đến bây giờ. Thứ hai là ở vùng đất Vĩnh Bảo có những người khoa bảng, rất nhiều tiến sĩ có tên tuổi. Quê chúng tôi có truyền thống lịch sử chống giặc ngoại xâm, được vua nhà Trần ban cho nghề tạc tượng, hình thành thống truyền thống múa rối của làng. Thêm nữa vùng đất này có đặc sản thuốc lào, phong cảnh hữu tình. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phải thốt lên 2 câu thơ  đẹp: “Giang sơn như họa/bút sinh hương”.

Đến với cuộc phát động, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc xúc động nói: Chúng ta bàn về chuyện mà tôi cho rằng đây là chiều sâu về văn hóa của quê hương Vĩnh Bảo. Đi đâu chúng tôi rất tự hào vì chúng tôi là con cháu cụ Trạng Trình, không phải ở trong nước mà đi ra quốc tế chúng tôi cũng khoe mình là con cháu cụ, quê hương cụ. Phải nói rằng là tầm trí tuệ của cụ vượt thời đại. Cụ là một nhà văn hóa vĩ đại, và bây giờ chúng ta đang nói tới hồn quê Trạng Trình. Tôi rất cảm phục hội đồng hương làm được cuốn sách “Hồn thơ Trạng Trình”. Và sau đó là điều chúng ta phải làm một bài hát để không chỉ cho riêng Vĩnh Bảo mà có thể là cả nước, rồi nhiều nơi khác người ta vẫn hát về Vĩnh Bảo. Tôi cũng nghĩ, đây không phải là vấn đề giải thưởng, vì giải thưởng là vô cùng. Nhưng có được một bài hát mà chúng ta mong đợi thì lại rất khác.

Nhân dịp này, Bí thư huyện ủy Vĩnh Bảo Nguyễn Văn Quyn cho biết: Huyện ủng hộ cao và rất cảm ơn Hội đồng hương tích cực đóng góp với quê hương. Cuộc phát động cố gắng lấy cái mốc hoàn thành là năm 2018, kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Vĩnh Bảo. Bên cạnh tư liệu để anh em nhạc sĩ có điều kiện sáng tác, Huyện trân trọng mời các nhạc sĩ về Vĩnh Bảo thực tế, để anh em văn nghệ sĩ sâu sát với tình hình địa phương, hiêu hơn về truyền thống của một vùng đất. Huyện dự kiến có khen thưởng kịp thời dành cho những ca khúc nhằm tôn vinh những giá trị mà anh em nghệ sĩ sáng tác về quê hương Vĩnh Bảo.

(Nguồn: Sáng tác ca khúc về quê hương Vĩnh Bảo //Lê Nhi //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 20/4/2017)

 

73. Doanh nhân Nguyễn Thế Minh bất ngờ ra mắt hai tập thơ mới

 (Dân Việt) Doanh nhân Nguyễn Thế Minh sinh năm 1957 tại Hải Phòng, anh có gần 60 năm gắn bó với Thành phố Nam Định. Hiện anh đang là Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Sơn Nam. Anh đã xuất bản tập thơ Tiếng vọng (2016), Tháng 4.2017. Anh lại bất ngờ giới thiệu đến bạn đọc tập thơ “Nồng nàn bạch dương” và “Hương sắc không lời”.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia, Cao đẳng đường sắt tại Liên Xô. Anh trở về Nam Định gây dựng sự nghiệp và đạt được những thành tựu đáng nể. Nhận 6 bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động hạng Ba… Nguyễn Thế Minh trở thành một cái tên đầy tự hào của Nam Định.

Nguyễn Thế Minh viết rất nhiều cho người lao động, những vần thơ của anh đọc lên làm rung cảm bao trái tim còn đang vất vả nắng mưa giữa cuộc sống bộn bề. Hình ảnh người công nhân trong thơ anh đầy nhiệt huyết hăng say công việc mà vẫn lãng mạn bay bổng theo từng tiếng máy reo.

 

“Khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ

 

Em vội vàng nhanh bước vào ca

 

Ngoài trời chỉ có ánh sao sa

 

Và vầng trăng soi đường thao thức.

 

Bước nhẹ nhàng vào ca sản xuất

 

Nhanh tay dệt những tấm khăn mềm

 

Lặng lẽ âm thầm ngọn đuốc đêm

 

Tiếng máy reo ngỡ như bản nhạc…”

Công ty anh nắm “sinh mệnh” của cả ngàn người và gia đình họ, thơ của anh cũng là tiếng nói của người lao động. Anh là một trong số ít những nhà thơ viết nhiều về công nhân, màu áo thợ, thơ anh thấm từng giọt mồ hôi của những người lao động. Những vần thơ được chắt lọc từ tâm hồn đồng cảm ấy giống như chiếc khăn thấm từng giọt mồ hôi vất vả, như làn gió mát xoa dịu đi ngày nóng nực.

Cũng bởi trái tim yêu đời, yêu người mà anh được anh em bạn bè, đồng nghiệp và công nhân viên vô cùng yêu quý. Anh đặt mình vào những người lao động để thương và đồng cảm, chia sẻ và có những chế độ đãi ngộ riêng cho người chăm chỉ, hăng say.

Thơ là hơi thở của anh, là tình yêu của anh, là tất cả những gì mềm mại và lung linh huyền diệu nhất trong trái tim người đàn ông đã bôn ba qua nhiều xứ sở những năm dài tuổi trẻ. Nhà văn Chu Lai đã nói về thơ anh trong tập Tiếng vọng: “Hồn thơ bay lên từ lòng từ bi ân tạ đất trời, ân tạ cuộc đời cho nên nó thật. Thật như một lời rù rì tâm sự, một tiếng reo khe khẽ hay một tiếng thở dài êm nhẹ, như một điều giãi bày hiền lành đang xôn xao chất chứa ở trong lòng. Như thể anh không cố ý làm thơ… Đó là những cảm xúc rất đỗi đời thường, gần gũi về cha mẹ, gia đình, tình yêu, đất nước, người thợ, bạn bè, đồng nghiệp. Ngay cả đến những cái tưởng chừng như giản đơn người ta dễ bỏ qua nhưng với anh, một tia nắng trên sông, một làn gió chạy dọc phố, một ngõ vắng, một hàng cây, một mầm nụ đang nhú, một bóng hình ai đi qua mà sao cứ vương lại cái dư âm dịu ngọt thế này, một mái chùa thoảng vẳng tiếng chuông thu không, một cánh cò bay qua mặt lúa, một tiếng còi tầm trong công xưởng, một cánh đồng, một triền đê, một đêm rằm trung thu lãng đãng khói nhang, một tiếng rao đêm buồn nẫu nuột, một chiều mưa, một sớm nắng mùa đông, một dáng hình thôn nữ nhìn mà xao xuyến… Nhiều lắm, miên man. Tất cả như những lớp sóng cứ vô hồi vô hạn ùa vào…”

Doanh nhân thành đạt được gắn liền với thương hiệu nổi tiếng về sản xuất bông sợi đất dệt Thành Nam Nguyễn Thế Minh bỗng hóa thân thành một con người khác, dịu dàng, nhạy cảm và tha thiết trong từng vần thơ. Nồng nàn bạch dương là tập thơ gồm 93 bài thơ chọn lọc trong mấy trăm sáng tác của Nguyễn Thế Minh.

Tập thơ được chia làm 6 chủ đề: Những chuyến đi, du lịch, bốn mùa, quê hương, tình yêu, tự sự. Tập thơ kể về những năm tháng xa quê hương bôn ba nơi đất khách quê người. Dấu ấn đậm sâu nhất là nước Nga,  những hàng bạch dương thẳng tắp và vàng rực lên trong nắng xứ người. Để rồi trở thành những vần thơ tha thiết ấm áp yêu thương tròn đầy và luôn ám ảnh nỗi nhớ thương không nguôi. Đọc “Nồng nàn bạch dương”, hiểu thêm vì sao nước Nga lại đẹp đến thế trong lòng những người đã từng đặt chân đến đất nước này, vì sao bạch dương lại trở thành một trong những biểu tượng cảm xúc và tâm tưởng của nhiều người yêu mến nước Nga.

 

“Tôi yêu nước Nga yêu đến mức dại khờ

 

Mênh mông phố xá ngàn bông hoa rơi tuyết

 

Nặng trĩu cỏ cây, áo trời trắng muốt

 

Lang thang ngoài đường lạnh cóng đôi chân...”

 

(Hoa tuyết)

Nước Nga trong thơ Nguyễn Thế Minh đẹp lộng lẫy và kiêu hãnh. Cuộc đời là những chuyến đi, là những cuộc hành trình tìm kiếm cơ hội và mở rộng khối óc, con tim. Mỗi một nơi đi qua để lại biết bao dấu ấn trong đời, những cảm xúc khó gọi được thành tên. Những cảm xúc gói lại trong thơ, một sớm mai ra nảy mầm đơm nụ, gọi tên bằng tất cả nồng nàn…

Mỗi nơi mà anh đặt chân đến đều để lại trong anh những dấu ấn khó phai mờ. Trái tim thi nhân đã run lên những vần thơ đắm đuối và giàu hình ảnh. Nguyễn Thế Minh viết thơ cho quê hương đầy giai điệu và mênh mang. Anh viết thơ tình cũng rất ngọt ngào và để lại nhiều dư vị nhớ nhung. Đọc thơ Nguyễn Thế Minh, biết rằng anh đa cảm, anh thương những người phụ nữ gặp nhiều đau khổ truân chuyên trong đời. Anh nâng niu những cành hoa như sợ mình lỡ tay làm rụng mất, anh sợ cả khi anh không thể mang lại nụ cười cho một người nào đó anh thương…

Nhà thơ Nguyễn Thế Minh yêu quê hương Thành Nam tha thiết. Tình yêu ấy được thể hiện trong rất nhiều sáng tác. Tập thơ Hương sắc không lời gồm 113 bài thơ mang chủ đề quê hương, tình bạn, công việc, gia đình, tình yêu, bốn mùa, tết và tự sự. Thơ Nguyễn Thế Minh có giai điệu sẵn trong câu từ. Bởi thế mà anh là một trong số ít những nhà thơ được nhạc sỹ phổ nhạc nhiều.

Hai tập thơ mang thông điệp của yêu thương và chia sẻ. Nhắc ai đó hãy sống chậm lại, yêu thương chính bản thân nhiều hơn và làm những điều ý nghĩa.

(Nguồn: Doanh nhân Nguyễn Thế Minh bất ngờ ra mắt hai tập thơ mới //Báo Dân Việt.- Ngày 11/4/2017)

 

74. Khai mạc Hội sách đường phố năm 2017

 (HPĐT)-Sáng 21-4, tại khuôn viên Trung tâm Triển lãm thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc Hội sách đường phố và trao giải cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu” chào mừng Ngày sách Việt Nam (21-4).

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Hải Phòng tổ chức Hội sách đường phố với nhiều hoạt động sôi nổi như: trưng bày, giới thiệu sách; giao lưu tác giả - tác phẩm; tổ chức quyên góp và trao tặng sách… Hội sách năm nay thu hút gần 20 gian hàng của các nhà sách, đơn vị xuất bản, phát hành sách trên cả nước cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sách từ 25-30%, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân đến thăm quan và trao đổi sách. Qua đó, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Lần đầu tổ chức, cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu” nhận được 5.500 bài dự thi đến từ 75 trường học ở ba cấp trên địa bàn thành phố. Các tác phẩm sách được lựa chọn có nội dung phong phú, bao quát trên nhiều thể loại: văn học, khoa học, chính trị, lịch sử… Nét nổi bật của các bài viết đoạt giải năm nay có văn phong trong sáng, tính phát hiện sâu sắc và sức thuyết phục cao. Đó là việc cảm nhận, học tập và làm theo tấm gương những người con trẻ tuổi đã anh dũng hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thông qua Nhật ký các anh chị để lại; những câu chuyện văn học khơi dậy tình yêu thương và cách yêu thương con người… Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất tặng em Lê Thanh Hằng (học sinh lớp 10C11, Trường THPT Vĩnh Bảo) viết về tác phẩm “Không gia đình”; cùng với đó là 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông và đại diện các nhà sách trao 200 cuốn sách tặng quân, dân và học sinh huyện đảo Bạch Long Vỹ.

(Nguồn: Khai mạc Hội sách đường phố năm 2017//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/4/2017)

 

75. Ra mắt Câu lạc bộ sân khấu "Biển hẹn" thuộc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hải Phòng

 (HPĐT)- Sáng 21-4, tại khách sạn Việt Trung (số 667 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm), Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ sân khấu “Biển hẹn”. Đây là sân chơi tập hợp các nghệ sĩ đang hoạt động các loại hình nghệ thuật sân khấu của Hải Phòng như cải lương, kịch nói, chèo, múa rối nhằm duy trì hoạt động biểu diễn thường xuyên góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố.

NSƯT Trần Tường, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hải Phòng cho biết, thành viên của CLB sân khấu “Biển hẹn” không cố định số lượng. Tất cả hội viên đang sinh hoạt tại Hội Nghệ sĩ Sân khấu thành phố đều tham gia sinh hoạt tại CLB với các sở trường biểu diễn đặc thù. Điều này giúp hoạt động của CLB phong phú, đa dạng hơn, hướng đến nhiều đối tượng công chúng thưởng thức nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Sau khi ra mắt, CLB sân khấu Biển Hẹn sẽ bắt tay dàn dựng một số chương trình biểu diễn với sự có mặt của các loại hình nghệ thuật chèo, cải lương, kịch nói, múa rối nhằm đáp ứng yêu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân thành phố./.

(Nguồn: Ra mắt Câu lạc bộ sân khấu "Biển hẹn" thuộc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/4/2017)

 

76.Thăm "Tam linh từ" ở quận Hải An

Phủ Thượng Đoạn, đền Phú Xá và từ Lương Xâm được coi là “tam linh từ” của quận Hải An, được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.  

Phủ Thượng Đoạn- nơi Thánh Mẫu dừng chân:

“Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ”, vào những ngày tháng ba (âm lịch) này, du khách thập phương và người dân quanh vùng nườm nợp đến dâng hương Thánh Mẫu.  Tương truyền trong 3 lần hạ giới, lần thứ 2, chúa Liễu Hạnh dừng chân ở vùng biển Hải Phòng. Vị trí Thánh Mẫu dừng chân xưa, được dân làng lập đền thờ, nay chính là phủ Thượng Đoạn, thuộc phường Đông Hải 1 (quận Hải An). Lễ hội Phủ Thượng Đoạn diễn ra tưng bừng trong suốt tháng ba (âm lịch). Bên cạnh các hoạt động tế lễ trang nghiêm, rước sách kính cẩn, lễ hội phủ Thượng Đoạn còn có một số trò chơi dân gian như tổ tôm điếm, hát chầu thánh mẫu,… thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài thành phố về dâng hương.

Thăm phủ Thượng Đoạn, du khách được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc cổ được xây dựng khoảng thế kỷ 16 và qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo, nay tương đối quy mô và bề thế. Phủ trông về hướng Nam trong tư thế “thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ”, có nghĩa bậc thánh nhân ngồi quay hướng Nam mà nghe thiên hạ tâu bày. Trước mặt phủ có hồ nước là điểm tụ thuỷ tạo nên thế phong thuỷ hài hoà âm dương và tích phúc. Kiến trúc phủ bố cục theo lối “tiền nhất - hậu đinh”, gồm 3 lớp: tam quan, bái đường và hậu cung. Toà ngoài 5 gian là nơi tập trung chỉnh thể nghệ thuật kiến trúc tại di tích, đặc biệt là kiến trúc gỗ với các mảng chạm khắc: chạm nổi, chạm bong kênh trên gỗ được thể hiện trên các đầu dư, vì nách, vì nóc, kẻ, bẩy với các đề tài hổ phù, hàm phượng, hàm đào, lưỡng long, cỏ cây, hoa, quả thiêng,… đạt đến trình độ nghệ thuật rất cao. Trong phủ hiện còn lưu giữ nhiều đồ thờ tự, tế khí cổ, có 30 hiện vật có niên đại hơn 100 năm. Đặc biệt, 23 bản sắc phong được lưu giữ tại phủ có niên đại 1846-1924, trong đó nhà Nguyễn phong Liễu Hạnh công chúa tước vị Thượng đẳng thần và được phụng thờ tại xã Thượng Đoạn.

Đền Phú Xá- nơi Trần Hưng Đạo thiết lập kho lương:

Sau khi dâng hương Thánh Mẫu, du khách đến đền Phú Xá (cách phủ Thượng Đoạn khoảng 2 km) dâng hương tưởng nhớ công lao của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Tương truyền, để chuẩn bị trận thuỷ chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288, Trần Hưng Đạo thiết lập nhiều kho lương tại làng Phú Xá. Một người phụ nữ địa phương là bà Bùi Thị Từ Nhiên giữ trọng trách chăm lo quân lương, cung cấp hậu cần cho quân đội nhà Trần. Sau khi thắng giặc, Trần Hưng Đạo tổ chức khao quân tại đây trước khi về Vạn Kiếp. Ngôi đền thờ anh hùng dân tộc được lập tại mảnh đất này. Với công lao của mình, bà Bùi Thị Từ Nhiên được nhân dân phối thờ tại đền Phú Xá.

Đền Phú Xá tọa lạc trên diện tích rộng hàng nghìn m2, giữa làng Phú Xá xưa, nay là khu dân cư Phú Xá, phường Đông Hải 1 (quận Hải An), hướng ra phía sông Bạch Đằng - nơi từng chứng kiến những trận quyết chiến chống giặc ngoại xâm đi vào sử sách, huyền thoại của dân tộc. Đền được xây dựng vào thời Tự Đức (1848 – 1883), qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo, nay trở thành công trình kiến trúc bề thế. Đền được kết cấu theo kiểu “nội công, ngoại quốc”. Các đường nét trang trí kiến trúc chạm khắc, đắp vẽ mang dấu ấn phong cách nghệ thuật thời Nguyễn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

 Vào tháng ba âm lịch, lễ hội đền Phú Xá được tổ chức nhân ngày mất của bà Bùi Thị Từ Nhiên. Ngoài những lễ vật thông thường như hương hoa, cây trái, lễ hội đền Phú Xá còn có lễ phẩm độc đáo - những chiếc bánh đa nướng bắt nguồn từ việc làm lương khô cho quân sĩ thời Trần.   

Từ Lương Xâm- đại bản doanh của Đức vương Ngô Quyền:

Trong 4 nơi thờ Đức vương Ngô Quyền tại quận Hải An, từ Lương Xâm được coi là “từ cả”, bởi lẽ vùng Lương Xâm cách đây 1.075 năm về trước chính là đại bản doanh của Ngô Quyền khi ngài đại phá quân Nam Hán. Đến từ Lương Xâm, du khách không chỉ được thả mình vào phong cảnh hữu tình mà còn được chứng kiến cổ vật đang được lưu giữ tại đây: đó là những chiếc cọc trong trận Bạch Đằng lịch sử năm 938.

Từ Lương Xâm ở về phía Đông Bắc của phường Nam Hải (quận Hải An), nhìn về phía Đông trông ra cửa biển Bạch Đằng. Từ được xây dựng từ lâu, thời Hậu Lê được tôn tạo nguy nga và được trùng tu vào thời Nguyễn. Toàn bộ kiến trúc từ hiện nay mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn, chỉ còn một số kiến trúc mang phong cách nghệ thuật thời Lê. Nhìn toàn cảnh, ngôi từ bố cục theo kiểu “nội công, ngoại quốc”, liên hoàn khép kín. Tại đây còn lưu giữ được 25 đạo sắc chính và hơn 20 sắc phong được sao lại có niên đại năm 1522 đến năm 1924 của các triều Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, Tây Sơn, Nguyễn. Ngày nay, từ Lương Xâm được tu sửa, tôn tạo, mở rộng đẹp đẽ và hoành tráng xứng tầm di tích lịch sử cấp quốc gia và đáp ứng nhu cầu thăm viếng của nhân dân thành phố và khách thập phương.

Người Hải Phòng cũng như nhân dân cả nước đến “tam linh từ”, thăm di tích xưa, ôn lại truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc, giáo dục con cháu nối tiếp truyền thống cha ông, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(Nguồn: Thăm "Tam linh từ" ở quận Hải An //Đức Huy //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/4/2017)

 

77.Tuổi trẻ thành phố: Nhân rộng mô hình "Cưới văn minh" tiết kiệm

Cuộc vận động“Cưới văn minh trong đoàn viên, thanh niên” do Thành Đoàn phát động từ năm 2009 tới nay thu hút hàng trăm cặp đoàn viên, thanh niên tham gia. Riêng 3 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố có 16 cặp thanh niên tổ chức lễ cưới văn minh.

Hình thức đa dạng:

Mới đây, đôi bạn trẻ Mỹ Lộc, đoàn viên chi đoàn phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) và Văn Thành, đoàn viên phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) tổ chức lễ cưới theo mô hình “Cưới văn minh”. Lễ cưới diễn ra với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, bạn bè, gia đình, người thân của cô dâu, chú rể tham dự tiệc ngọt. Tại lễ thành hôn, lãnh đạo UBND phường Hùng Vương trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho đôi bạn trẻ trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Theo Bí thư Quận Đoàn Hồng Bàng, Đoàn Việt Tùng, lễ cưới của đôi bạn trẻ Mỹ Lộc và Văn Thành góp phần cụ thể hóa cuộc vận động “Cưới văn minh trong đoàn viên, thanh niên” và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nếp sống văn hóa, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan. Hằng năm, Quận Đoàn Hồng Bàng vận động đoàn viên thanh niên cưới theo mô hình văn minh từ 6-8 cặp, vượt chỉ tiêu Thành Đoàn đề ra. Lễ cưới tổ chức nhỏ, gọn với 10 mâm cỗ mặn mời gia đình và người thân; còn lại là tổ chức tiệc ngọt, không thuốc lá… Các cơ sở Đoàn hỗ trợ các cặp kết hôn phần MC, trang trí hoặc tặng quà lưu niệm như: quạt, nồi cơm điện… trị giá 500 nghìn đồng, góp phần động viên các bạn trẻ.

Năm 2016, toàn thành phố có 48 cặp đoàn viên thanh niên tổ chức đám cưới văn minh. Có được thành công đó, phải kể đến sự linh hoạt, sáng tạo vận động và tổ chức lễ cưới văn minh của các cấp bộ Đoàn toàn thành phố, với nhiều hình thức cụ thể, Nổi bật là Quận Đoàn Đồ Sơn tổ chức lễ cưới văn minh thông qua hình thức cưới tập thể cho 10 cặp đoàn viên thanh niên, sau lễ cưới các cặp cô dâu - chú rể tham gia các hoạt động ý nghĩa như:dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham gia lớp học đạo hằng thuận tại đền Vạn Ngang, trồng cây hạnh phúc tại công viên Đầm Vuông. Hay Quận Đoàn Hồng Bàng vận động tổ chức 8 lễ cưới văn minh, vượt chỉ tiêu đề ra; các đám cưới đều bảo đảm tính tiết kiệm, không phô trương.

Nhân rộng điển hình:

 Nguyễn Thị Ngân, giáo viên Trường mầm non Hùng Vương (quận Hồng Bàng) cho biết: “Năm 2016, chúng tôi tổ chức lễ cưới theo mô hình “Cưới văn minh”, mặc dù bản thân là giáo viên mầm non và chồng là công an phường Hùng Vương, hai bên gia đình đều có mối quan hệ rất rộng nhưng khi có ý định kết hôn, chúng tôi đã bàn bạc với hai bên gia đình tổ chức cưới văn minh, tiết kiệm và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bố mẹ. Vì vậy, với cả hai bên gia đình, những ngày chuẩn bị cho lễ cưới không còn phải lo lắng nhiều. Lễ cưới được tổ chức ở UBND Phường Hùng Vương, trong không khí vui tươi, đầm ấm. Theo tôi, việc tổ chức lễ cưới đơn giản, gọn nhẹ không ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi, thậm chí còn tạo điều kiện cho bản thân và gia đình giữ gìn sức khỏe, tiết kiệm được tiền bạc. Tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều bạn trẻ tiếp tục hưởng ứng phong trào cưới văn minh, tiết kiệm hơn nữa”.

Cuộc vận động "Cưới văn minh" từng bước thay đổi nhận thức nhiều thanh niên, và gia đình, góp phần tạo nên chuyển biến mới về văn hóa, nếp sống trong việc cưới. Năm 2017, Thành Đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng mô hình “Cưới văn minh” trong đoàn viên thanh niên thành phố ngay từ đầu năm với 6 tiêu chí: chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tránh phô trương, hình thức, lãng phí trong các lễ cưới, hỏi; tổ chức tiệc cưới văn minh, tiết kiệm; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khuyến khích cô dâu, chú rể tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hầu hết các lễ cưới được tổ chức tiệc ngọt, tiết kiệm chí phí, giảm còn 1/10 so với tổ chức tiệc mặn, vẫn bảo đảm vui tươi, trang trọng. Bên cạnh đó, Thành Đoàn tích cực chỉ đạo sâu sát các cơ sở Đoàn - Hội, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương để thực hiện tốt cuộc vận động.

Theo Phó bí thư Thành Đoàn Đào Phú Dương, việc vận động và tổ chức cho đoàn viên thanh niên tổ chức đám cưới văn minh, góp phần chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, tạo nếp sống văn hóa. Thời gian tới, các cơ sở Đoàn - Hội thành phố tiếp tục vận động, theo dõi, nắm tình hình thanh niên trong độ tuổi kết hôn, nhất là những thanh niên chuẩn bị lập gia đình; chủ động tiếp cận, tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức khác nhau, đồng thời tiếp tục nhân rộng các gương điển hình, tập thể tổ chức cưới văn minh, tiết kiệm.

(Nguồn:Tuổi trẻ thành phố: Nhân rộng mô hình "Cưới văn minh" tiết kiệm //Thảo Anh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 20/4/2017)

 

78. Hải Phòng khai mạc Hội sách đường phố 2017

Sáng 21/4, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP. Hải Phòng đã tổ chức lễ Khai mạc Hội sách đường phố Hải Phòng 2017 và trao giải cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu”. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo người yêu sách các lứa tuổi tại thành phố cảng.

Hội sách đường phố Hải Phòng 2017 đã trở thành nơi hội tụ của nhiều ấn phẩm giá trị, được trưng bày tại các gian hàng giới thiệu sách của Hội Văn học nghệ thuật, Thư viện Khoa học tổng hợp, Nhà xuất bản, Trung tâm triển lãm mỹ thuật và các đơn vị phát hành sách trên địa bàn TP. Hải Phòng… với nhiều chủ đề phong phú, gồm tất cả các mảng tiếp cận văn hóa đọc, từ sách nhi đồng cho tới các tác phẩm văn học kinh điển, chính luận sâu sắc, thiết thực.

Hội sách gồm nhiều hoạt động sôi nổi như giới thiệu sách, bán sách giá ưu đãi, trưng bày sách hay, sách đẹp, phục vụ đọc sách miễn phí, xếp sách nghệ thuật, tổ chức giao lưu tác giả, tác phẩm; quảng bá, giới thiệu về sách; hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách, nói chuyện chuyên đề về sách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở TT&TT TP. Hải Phòng Hoàng Duy Đỉnh - nhấn mạnh, đây là năm thứ 4 liên tiếp TP. Hải Phòng tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam, một sự kiện văn hóa hết sức ý nghĩa, tiếp nối truyền thống hiếu học, trọng tri thức của dân tộc. Cùng với việc tổ chức Hội sách đường phố, năm nay Sở TT&TT lần đầu tiên tổ chức cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu” dành cho các em học sinh thổ thông trung học trên địa bàn thành phố. Thời gian phát động không dài, nhưng ban tổ chức đã nhận được số lượng hơn 5.000 tác phẩm dự thi với nhiều bài viết chất lượng, cho cái nhìn lạc quan về văn hóa đọc của giới trẻ, về nhận thức của thế hệ tương lai đối với tầm quan trọng của sách trong việc nâng cao nguồn tri thức, phục vụ việc học tập và giải trí.

Lễ hội sách đường phố tại Hải Phòng sẽ kéo dài tới hết ngày 24/4.

(Nguồn: Hải Phòng khai mạc Hội sách đường phố 2017 //Quốc Cường//Báo Công Thương.- Ngày 21/4/2017)

 

79. Vòng 11 V-League 2017, hòa trên sân nhà, CLB Hải Phòng lỡ cơ hội đáng tiếc

 (HPĐT) – FLC Thanh Hóa, Hà Nội T&T đều không ra sân cuối tuần này, SHB Đà Nẵng cùng QNK Quảng Nam đều nhận thất bại, vì vậy chỉ cần 1 chiến thắng là CLB Hải Phòng sẽ lên ngôi đầu bảng V-League. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không thể tận dụng thành công cơ hội này khi phải chia điểm cùng Sông Lam Nghệ An trong trận đấu chiều qua (2-4) trên sân nhà Lạch Tray. Tỉ số cuối cùng của trận đấu là 1-1.

Bước vào trận đấu, đội bóng thành phố Cảng thiếu tới 4 vị trí quan trọng trong đội hình. Thủ thành Văn Lâm, trung vệ đội trưởng Văn Phú, trung vệ Văn Lợi, tiền vệ Văn Thắng đều gặp phải chấn thương và không thể bình phục kịp để ra sân. Vì thế, không khó hiểu khi CLB Hải Phòng lựa chọn lối đá chậm, chắc trong trận này. Song, chính trong thế trận này, CLB Hải Phòng bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 9 của trận đấu. Cướp được bóng ở khu vực giữa sân, tiền vệ Khánh Lâm chuyền nhanh, chính xác cho Stevens. Trong tư thế không ai kèm, tiền đạo người Jamaica dễ dành đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh trong tình huống đối mặt.

Tuy nhiên, trong tình huống gần như nguy hiểm đầu tiên, Sông Lam Nghệ An lại có được bàn thắng gỡ hòa. Phút 26, từ tình huống đá phạt, Văn Đức thoát khỏi sự theo kèm của Khánh Lâm và tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Văn Phong. Tỉ số được cân bằng khiến trận đấu trở nên sôi nổi hơn khi 2 đội đều quyết tâm có được bàn thắng tiếp theo. Những phút cuối hiệp 1, đội bóng xứ Nghệ tạo ra một số cơ hội, tuy nhiên không gây quá nhiều nguy hiểm cho khung thành thủ môn Văn Phong.

Ngay từ những phút đầu hiệp 2, Sông Lam Nghệ An liên tiếp có 2 cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên, bóng lần lượt tìm đến xà ngang và một tình huống tiền đạo đội khách Henry không thể đánh bại thủ thành Văn Phong trong tình huống đối mặt. Đứng vững trước 2 tình huống sóng gió, đội bóng thành phố Cảng bình tĩnh tổ chức lại đội hình và triển khai tấn công.

Những phút tiếp theo này, CLB Hải Phòng gần như chơi ép sân. Tuy nhiên với việc Sông Lam Nghệ An chủ động chơi lùi sâu, các cầu thủ đội bóng thành phố Cảng không thể tạo ra các tình huống tấn công quá nguy hiểm. 2 đến 3 cơ hội rõ ràng hiếm hoi của đội chủ nhà, Quốc Trung, Stevens đều lần lượt không thể tận dụng thành bàn khiến CLB Hải Phòng đành chia điểm với Sông Lam Nghệ An trên sân nhà.

Với trận hòa này, CLB Hải Phòng có được 18 điểm sau 11 trận đấu, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 1 điểm. Đội bóng thành phố Cảng tạm bị đẩy về vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng trong trận đấu cùng giờ, Sanna Khánh Hòa xuất sắc đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân khách để có được 19 điểm, vươn lên chính vị trí thứ 4 của đội bóng thành phố Cảng trước vòng đấu này.

(Nguồn: Vòng 11 V-League 2017, hòa trên sân nhà, CLB Hải Phòng lỡ cơ hội đáng tiếc//Anh Tuấn// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2017)

 

80. Qua giải bơi vô địch quốc gia bể 25 mét, bơi đất Cảng chọn hướng đầu tư

Sau 1 năm 2016 thi đấu ảm đảm, không thể giành nổi 1 tấm huy chương vàng thì ngay tại giải đấu đầu tiên trong năm 2017, đội tuyển bơi Hải Phòng “giải cơn khát vàng” khi giành được 1 tấm huy chương vàng ở nội dung bơi tiếp sức 4x50 mét hỗn hợp. Việc giành được huy chương vàng ở nội dung này tiếp thêm hy vọng cho bơi Hải Phòng khi đội đang có những bước đi đúng hướng.

Giải bơi vô địch quốc gia bể 25 mét vừa diễn ra từ ngày 22-3 đến ngày 27-3 tại thành phố Huế. Tham dự giải đấu năm nay có hơn 200 vận động viên đến từ 20 đơn vị trong cả nước. Tại giải, đội tuyển bơi thành phố Hồ Chí Minh vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình khi giành tới 24 huy chương vàng, bỏ xa đơn vị xếp thứ 2 là Quảng Bình với 7 huy chương vàng và Đà Nẵng ở vị trí thứ 3 với 6 huy chương vàng. Thời điểm hiện tại, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đầu tư mạnh mẽ cho các vận động viên hàng đầu như Phương Trâm, Duy Khôi hướng tới Sea Games năm nay giúp các vận động viên có phong độ cao, liên tiếp phá nhiều kỷ lục tại giải. Với đội tuyển Hải Phòng, sau 1 năm thành tích đi xuống thì tại giải năm nay, thành tích đội tuyển có chiều hướng đi lên với 1 tấm huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Riêng vận động viên Nguyễn Ngọc Triển giành 2 tấm huy chương bạc, 2 huy chương đồng cá nhân ở các nội dung 50 mét ngửa, 50 mét trườn, 100 mét ngửa và 200 mét ngửa. Các tấm huy chương đồng còn lại thuộc về Vũ Tấn Thành (50 mét bướm), Phùng Ngọc Nhi (200 mét ếch nữ) và 1 nội dung tiếp sức 4x100 mét hỗn hợp.

Thực tế, với khoảng cách giữa các đơn vị hiện tại, đội tuyển bơi Hải Phòng gần như “không còn dám mơ” về 1 tấm huy chương vàng tại giải vô địch bơi quốc gia. Ở các nội dung của nam, Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng), Trần Duy Khôi (thành phố Hồ Chí Minh) – những vận động viên được đầu tư trọng điểm của các đơn vị cũng như quốc gia đều đang thống trị ở các nội dung. Đó còn chưa kể đến 2 vận động viên Việt kiều của đơn vị An Giang là Nguyễn Lê Paul và Nguyễn Young Thomas – những vận động viên này đều thể hiện được năng lực của mình tại các giải đấu trước không tham dự. Ở giải đấu năm nay, dù Nguyễn Ngọc Triển của đội tuyển Hải Phòng có rất nhiều tiến bộ, thế nhưng ở các nội dung của mình vẫn không thể vượt qua Trần Duy Khôi. Ở các nội dung của nữ, dù Ánh Viên không tham dự, nhưng thành phố Hồ Chí Minh còn đó 1 “thần đồng” Nguyễn Diệp Phương Trâm – giành tới 15 huy chương vàng ở giải năm nay. Vì vậy, với một đội tuyển chỉ quanh năm tập tại Hải Phòng, ít được đầu tư, không có điều kiện đi tập huấn nâng cao, việc cạnh tranh 1 tấm huy chương vàng ở các nội dung cá nhân thực sự khó. Mục tiêu dễ dàng hướng tới nhất của đội tuyển bơi Hải Phòng chỉ trông chờ các nội dung tiếp sức. Hướng đi này cũng được ban huấn luyện đội tuyển bơi Hải Phòng nhìn nhận rõ và xác định là hướng đi trọng tâm.

Với 4 vận động viên nam được đánh giá khá hay, đội tuyển bơi Hải Phòng hoàn toàn có thể đi theo hướng đi này. Tại các giải đấu trước, đội tuyển bơi Hải Phòng cũng có những kết quả khả quan ở các nội dung tiếp sức. Huấn luyện viên đội tuyển bơi Hải Phòng Đoàn Ngọc Thịnh cho biết: “Để có một cá nhân thực sự hay, có thể giành được huy chương vàng cá nhân Hữu Việt trước đó từng làm thật sự không dễ. Thành tích Hữu Việt đạt được nhờ vận động viên này được tập huấn dài hạn tại Trung Quốc. Còn với các vận động viên của đội tuyển Hải Phòng hiện tại không có cơ hội đó. Do vậy, đội phải hướng đến các nội dung tiếp sức. Ở giải vừa rồi, đội tuyển đạt được mục tiêu khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung 4x50 mét tiếp sức. Chỉ đáng tiếc ở nội dung tiếp sức 4x100 mét, vận động viên Nguyễn Ngọc Triển lỗi kĩ thuật trong lúc xuất phát khiến đội ở nội dung này đội tuyển Hải Phòng chỉ giành 1 tấm huy chương đồng”.

(Nguồn: Qua giải bơi vô địch quốc gia bể 25 mét, bơi đất Cảng chọn hướng đầu tư//Ngọc Sơn//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/4/2017)

 

81. Đưa Hải Phòng trở lại là một trong những Trung tâm bóng đá phát triển của cả nước

  (Tổ Quốc) -Sáng 2/4, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Liên đoàn bóng đá thành phố Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tới dự đại hội về phía Trung ương có các đồng chí Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí Nguyễn Đình Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố; Dương Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Nguyễn Văn Thuận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng đại diện một số sở, ban, ngành thành phố.

Trong nhiệm kì mới này, Liên đoàn bóng đá thành phố xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng để Hải Phòng trở lại là một trong những trung tâm Bóng đá phát triển của cả nước từ bóng đá đỉnh cao đến bóng đá trẻ, bóng đá phong trào; xây dựng Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng theo hướng chuyên nghiệp, có chất lượng chuyên môn cao, từng bước tự chủ về tài chính, luôn duy trì thành tích trong tốp 5 của bóng đá Việt Nam; trở lại là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, đào tạo huấn luyện viên, trọng tài cho thành phố, cho khu vực và cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng đồng tình với các báo cáo của Liên đoàn bóng đá Hải Phòng. Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đề nghị, trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Hải Phòng cần phát huy vai trò, chức năng và quyền hạn trong việc phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội để huy động và tập hợp các thành viên tham gia phát triển bóng đá một cách toàn diện cả về bóng đá trường học, bóng đá phong trào, bóng đá thành tích cao, trong đó lấy bóng đá trường học làm nền tảng, bóng đá đỉnh cao làm động lực phát triển; tập trung ưu tiên công tác đào tạo bóng đá trẻ, lựa chọn các tài năng, năng khiếu bóng đá và tuyển dụng đội ngũ huấn luyện viên giỏi, tâm huyết.

Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Hải Phòng cần đẩy mạnh việc phối hợp với CLB bóng đá, Công ty Cổ phần Thể thao Hải Phòng và các ngành chức năng xây dựng đội ngũ cổ động viên hoạt động có tổ chức, có văn hóa, làm động lực và hậu thuẫn vững chắc cho sự phát triển bóng đá Hải Phòng.

Đồng thời,Liên đoàn bóng đá Hải Phòng cũng cần huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn tài trợ tạo nguồn kinh phí cho hoạt động bóng đá Hải Phòng phát triển ổn định và bền vững.

Tại Đại hội, các đại biểu thống nhất bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá thành phố khóa 2, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có 17 đồng chí. Ông Đan Đức Hiệp - nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hải Phòng. Các ông Đặng Ngọc Oanh, Nguyễn Trần Lanh, Trần Mạnh Hùng giữ chức phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hải Phòng. Ông Bùi Xuân Cơ giữ chức Tổng thư ký. Đại hội đã tiến hành thông qua nghị quyết và tiến hành họp BCH phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

(Nguồn: Đưa Hải Phòng trở lại là một trong những Trung tâm bóng đá phát triển của cả nước //Đăng Huy//Báo Tổ quốc.- Ngày 3/4/2017)

 

82. Vòng 12 V-League 2017, thắng CLB Cần Thơ với tỷ số 3-1, CLB Hải Phòng lên nhì bảng

 (HPĐT)- Tiếp CLB Cần Thơ trên sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-1. Với kết quả này, CLB Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, trong khi đó CLB Cần Thơ tiếp tục đứng yên ở vị trí áp chót, với 6 điểm sau 11 trận đã đấu.

Với 8 cầu thủ bị chấn thương, đáng kể nhất là đội trưởng Lê Văn Phú và tiền vệ Lê Văn Thắng, HLV Trương Việt Hoàng buộc phải tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân thi đấu. Trước tình thế khó khăn của CLB Hải Phòng, đội XSKT Cần Thơ thể hiện quyết tâm rất cao và thi đấu đầy cố gắng. Tuy nhiên, sự non nớt của bộ đôi trung vệ trẻ khiến đội bóng đến từ miền Tây rời Lạch Tray với “tay trắng”. Cặp tiền đạo Fagan – Stevens của CLB Hải Phòng liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội bóng Cần Thơ. Sau hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ, thậm chí trong tình huống đối mặt với khung thành trống mà đội trưởng Fagan còn đưa bóng ra ngoài thì Stevens cũng kịp thời ghi bàn cho CLB Hải Phòng ở phút 12.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 1, CLB Hải Phòng bị trả giả ở hiệp 2. Bộ đôi tiền đạo ngoại của CLB Cần Thơ trong buổi chiều thi đấu bị hàng phòng ngự CLB Hải Phòng “bắt chết” bất ngờ mang về quả phạt đền ở phút 62. Trung vệ Trịnh Văn Lợi (7) của Hải Phòng mới trở lại sau chấn thương, thiếu cảm giác đã vào bóng phía sau dẫn đến quả phạt đền. Quang Tình đã cân bằng tỷ số 1-1 cho CLB Cần Thơ.

Trong lúc người hâm mộ trên sân Lạch Tray nghĩ đến trận hòa trên sân nhà khi các cầu thủ Hải Phòng phung phí bàn thắng, bất ngờ họ vùng lên ở những phút cuối trận. Phút 81, Nguyễn Vũ Hoàng Dương tung cú sút như trái phá làm bó tay thủ môn Bảo Ngọc nâng tỷ số lên 2-1. Và tới phút 90, tiền vệ Đặng Khánh Lâm chủ động tung cú sút xa mang chiến thắng 3-1 về Hải Phòng.

Thắng XSKT Cần Thơ 2-1, CLB Hải Phòng tạm thời lên vị trí thứ nhì bảng tổng sắp. Và nếu FLC Thanh Hóa không ghi bàn thắng ở phút cuối cùng thắng chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai 3-2 ở trận đấu cùng giờ, CLB Hải Phòng đã tạm thời lần đầu xếp vị trí số 1 ở V-League năm nay.

 (Nguồn: Vòng 12 V-League 2017, thắng CLB Cần Thơ với tỷ số 3-1, CLB Hải Phòng lên nhì bảng //Đỗ Hân// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 8/4/2017)

 

83. Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2017. Đội tuyển Hải Phòng giành 2 huy chương vàng

 (HPĐT) – Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2017 tổ chức tại tỉnh Tiền Giang vừa kết thúc thành công. Với 2 huy chương vàng giành được, đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng ở vị trí thứ 7 toàn đoàn.

Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2017 diễn ra từ ngày 4-4 đến ngày 10-4. Tham dự giải năm nay có 258 vận động viên (98 vận động viên nữ và 160 vận động viên nam) đến từ 24 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Giải diễn ra tổng cộng 197 trận đấu, trong đó các vận động viên nam tham gia thi đấu ở 15 nội dung và các vận động viên nữ tham gia thi đấu ở 11 nội dung. Đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng có 11 vận động viên, thi đấu ở 11 nội dung. Với phong độ xuất sắc, 2 vận động viên chủ lực của đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng là Hoàng Thị Loan (hạng 65kg) và Phạm Thị Tươi (hạng 50kg) giành 2 tấm huy chương vàng, giúp đội tuyển đứng ở vị trí thứ 7 toàn đoàn. Đứng ở vị trí số 1 toàn đoàn là đơn vị Hà Nội với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Vị trí thứ 2 thuộc về đơn vị Hải Dương với 3 huy chương vàng, 2 huy chương đồng.

Huấn luyện viên Phạm Thị Huệ, trưởng bộ môn Pencak Silat Hải Phòng cho rằng đây là giải đấu thành công của đội tuyển. Đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng tham dự với phần lớn là các vận động viên trẻ chỉ mới 16- 17 tuổi. Dù chưa giành được huy chương nhưng các vận động viên thể hiện rất tốt, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Hai vận động viên chủ lực của đội là Hoàng Thị Loan và Phạm Thị Tươi đang có được phong độ rất tốt khi đều giành được huy chương vàng ở nội dung của mình. Đây sẽ là bước đà tốt để hai vận động viên thi đấu tại Sea Games sắp tới trên đất Malaysia.

(Nguồn: Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2017. Đội tuyển Hải Phòng giành 2 huy chương vàng// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/4/2017)

 

84. Câu lạc bộ Hải Phòng: Lê Văn Thắng nghỉ 2 tháng, Lê Văn Phú trở lại thi đấu

 (HPĐT)- Hàng loạt cầu thủ CLB Hải Phòng bị chấn thương, khiến Ban huấn luyện liên tục phải vá víu đội hình. Các cầu thủ dự bị vào sân tuy thi đấu tròn vai nhưng không thể khỏa lấp sự thiếu vắng của các trụ cột chính.

Trong các trận hòa FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An và trận thắng Cần Thơ 3-1, CLB Hải Phòng vắng tới 8 trụ cột, đáng kể nhất là đội trưởng Lê Văn Phú và tiền vệ Lê Văn Thắng.

Nói về chấn thương của nhiều cầu thủ, HLV Trương Việt Hoàng cho biết, chấn thương háng của Lê Văn Thắng khá nặng, phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng để chữa trị”. Vắng Lê Văn Thắng là thiệt hại lớn với CLB Hải Phòng, bởi Thắng là mẫu cầu thủ gây đột biến trong bộ ba tấn công của đội là Fagan – Stevens – Văn Thắng.

Tuy nhiên, tin vui cũng đến với CLB Hải Phòng khi trung vệ đội trưởng Lê Văn Phú có thể trở lại thi đấu sớm hơn. HLV Trương Việt Hoàng cho biết khả năng thủ lĩnh hàng phòng ngự CLB Hải Phòng trở lại ở trận đấu cuối tuần này trong trận gặp Becamex Bình Dương ở sân Gò Đậu. Đặc biệt, trung vệ Vũ Ngọc Thịnh lành chấn thương và sẽ trở lại thi đấu từ lượt về V-League 2017. Tuyển thủ quốc gia Vũ Ngọc Thịnh bị chấn thương dây chằng rất nặng và phải lên bàn mổ ở giai đoạn cuối V-League 2016.

  (Nguồn: Câu lạc bộ Hải Phòng: Lê Văn Thắng nghỉ 2 tháng, Lê Văn Phú trở lại thi đấu// Đỗ Hân// Báo Hải Phòng.- Ngày 10/4/2017)

 

85. B.Bình Dương và Hải Phòng có cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính

Cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương gặp Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 13 Toyota V.League 2017 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi hai đội có cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

Dù không được đánh giá cao về lực lượng nhưng với lợi thế sân nhà B.Bình Dương đã khiến Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn. Ngay những phút đầu tiên, Duragy đã suýt ghi bàn thắng cho đội bóng đất Thủ khi có tình huống sút bóng lên trời trước khung thành trống của Hải Phòng. Mặc dù vậy, đội chủ nhà cũng không phải chờ lâu để có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 6, từ đường chuyền vào của Tấn Tài, tiền đạo kỳ cựu Anh Đức đã có mặt đúng lúc khẽ chạm bóng ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau khi để thủng lưới, các cầu thủ Hải Phòng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, những mũi tấn công của các học trò HLV Trương Việt Hoàng đều bị bẻ gãy bởi hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của đội chủ nhà. Trong khi đó, B.Bình Dương nhiều lần khiến khung thành thủ môn Văn Lâm chao đảo với những tình huống phản công sắc sảo.

Phải đến phút 42 của trận đấu, những nỗ lực của Hải Phòng mới được đền đáp. Từ một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Tấn Trường, Hoàng Dương đã có mặt đúng lúc để ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng đất Cảng. Ở tình huống này cả Hoàng Max và Xuân Luân đều đã có những tình huống phá bóng thiếu chuẩn xác.

Bước vào hiệp 2 cả B.Bình Dương và Hải Phòng đều đẩy cao thế trận, liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Đến phút 64, B.Bình Dương bị tổn thất lực lượng khi thủ môn Tấn Trường gặp chấn thương sau pha va chạm với Stevens của Hải Phòng và buộc phải rời sân. Thủ môn dự bị Đức Cường được tung vào sân thay thế.

Ở những phút sau đó, Hải Phòng liên tục gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, những khi những nỗ lực tấn công của đội bóng đất Cảng chưa mang lại hiệu quả, họ đã phải nhận bàn thua thứ 2 trong trận đấu. Phút 79, từ một pha phản công nhanh, Sunday đã thoát xuống và tung một cú sút rất hiểm bên cánh phải, nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương.

Bất ngờ nhận bàn thua trong thế trận áp đảo, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng càng quyết tâm đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng cũng phải đến phút 88 họ mới có được bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 với pha lập công của tiền đạo ngoại Stevens. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Việc chỉ nhận được trận hòa trước B.Bình Dương khiến Hải Phòng của HLV Trương Việt Hoàng không thể chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng từ tay Hà Nội FC khi lượt đi của mùa giải 2017 khép lại. Với 22 điểm, Hải Phòng bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, B.Bình Dương đứng vị trí thứ 12 với 13 điểm trong tay.

(Nguồn: B.Bình Dương và Hải Phòng có cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính// Báo Điện tử Thể thao Việt Nam.- Ngày 17/4/2017)

 

86. Vòng 13 V-League 2017 - Tiếp đà thăng hoa

Chiến thắng 3-1 trước XSKT Cần Thơ cuối tuần trước trên sân nhà giúp CLB Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng. Vòng đấu này, đội bóng thành phố Cảng chỉ phải làm khách trên sân của B.Bình Dương – đội bóng đang chìm sâu dưới bảng xếp hạng với vị trí 12. Đây sẽ là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại và bám đuổi vị trí số 1 trước khi lượt đi kết thúc.

Gặp đối thủ yếu:

Đội bóng thành phố Cảng đang có phong độ thăng hoa khi có được 5 trận bất bại liên tiếp. Trong những trận đấu đó, đối thủ của CLB Hải Phòng cũng “chẳng phải dạng vừa” với CLB Quảng Nam, FLC Thanh Hóa... Kể từ đầu mùa, đây là chuỗi trận bất bại dài nhất mà thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có được, cho thấy đội bóng đang ổn định cả về lực lượng và lối chơi. Ở hàng phòng ngự, đội bóng thành phố Cảng dần yên tâm với sự lên chân rất nhanh và trưởng thành của Văn Lợi, Hoài Xuân, Quang Huy bên cạnh đội trưởng Văn Phú. Ở hàng công, hai “họng pháo” Fagan và Errol Stevens cũng dần “thông ngòi” trở lại. Hàng tiền vệ của đội bóng thành phố Cảng cũng biết tỏa sáng đúng lúc khi Khánh Lâm, Hoàng Dương vừa trực tiếp ghi 2 bàn thắng giúp đội bóng vượt qua XSKT Cần Thơ trên sân nhà. Ở tất cả các tuyến của đội bóng, các cầu thủ của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng dường như đều đã “vào phom”. Đây là lúc để người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào sự bứt phá từ đội bóng con cưng của của mình.

Chuỗi trận bất bại của đội bóng thành phố Cảng có cơ hội được tiếp tục kéo dài khi ở vòng 13 V-League 2017, đội bóng chỉ phải làm khách trước B.Bình Dương. Nói đây là cơ hội tốt vì “cựu vương” B.Bình Dương không còn là chính mình trong 2 mùa giải gần đây. Ở thời điểm hiện tại, đội bóng đất Thủ đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với 12 điểm, ở vị trí thứ 12, chỉ xếp trên Long An và XSKT Cần Thơ. 12 vòng đấu đi qua, “Chelsea Việt Nam” mới chỉ được nếm hương vị chiến thắng đúng 2 lần, hòa đến 6 trận và thua 4 trận.

Với một B.Bình Dương hiện tại không còn nhiều “ngôi sao”, thầy trò huấn luyện viên Trần Bình Sự chẳng thể áp đặt lối chơi lên bất cứ đội bóng nào mà phải lựa chọn lối đá phòng ngự phản công. Điểm thuận lợi nữa với CLB Hải Phòng trong chuyến làm khách này là B.Bình Dương mùa này không thực sự có được phong độ tốt ngay trên sân nhà. Trong 5 trận thi đấu trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Trần Bình Sự chỉ có được 1 trận thắng, 1 trận hòa, thua tới 3 trận.

Cơ hội bứt phá:

Ở vòng đấu này, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của đội bóng đất Cảng là FLC Thanh Hóa, CLB Quảng Nam hay Than Quảng Ninh đều có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, ngoài Quảng Nam chỉ phải tiếp đón Long An và gần như cầm chắc chiến thắng, cả FLC Thanh Hóa hay Than Quảng Ninh đều phải gặp những đối thủ khá khó chơi.

Đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp đón CLB Sài Gòn đang hưng phấn của huấn luyện viên Đức Thắng. 5 vòng đấu vừa qua, CLB Sài Gòn cũng bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa, trong đó đánh bại  Quảng Nam có phong độ cao và cầm hòa Hà Nội FC. Trong khi đó, dường như đang có vấn đề với FLC Thanh Hóa ở 2 vòng đấu gần đây khi họ bại trận trước Hà Nội FC và có một màn lội ngược dòng đầy tranh cãi trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước. Cùng với đó, ngoài việc huấn luyện viên trưởng đội bóng Petrovic vẫn chưa được chỉ đạo đội bóng, FLC Thanh Hóa vòng đấu này không có được sự phục vụ của trung vệ kỳ cựu Bật Hiếu do nhận đủ 3 thẻ vàng.

Với Than Quảng Ninh, đội bóng đất Mỏ sẽ tiếp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà ở vòng đấu này. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng với Than Quảng Ninh khi ở thời điểm này Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ khá tốt. Họ đánh bại Quảng Nam ở vòng 11 và ở đấu trước từng khiến FLC Thanh Hóa “khổ sở”. Với quyết tâm cao “lấy lại những gì đã mất” sau trận thua đầy tranh cãi trước FLC Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn sẽ thi đấu với hơn 100% sức của mình.

Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của CLB Hải Phòng đều có những bất lợi nhất định ở vòng đấu này. Vì vậy, đây là cơ hội tốt để đội bóng thành phố Cảng tiếp tục đà thăng tiến. Hiện, CLB Hải Phòng chỉ kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng FLC Thanh Hóa 1 điểm. Cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vô địch lượt đi hoàn toàn “sáng cửa”.

(Nguồn:Vòng 13 V-League 2017 - Tiếp đà thăng hoa //Anh Tuấn// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/4/2017)

 

87. Hải Phòng sôi động cùng cúp UEFA Champions League

Tối nay (18-4), tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, những tín đồ bóng đá sẽ được hòa mình vào “Hành trình đón cúp UEFA Champions League - Khuấy động cuộc vui bóng đá”. Đây là chuỗi sự kiện do Heineken tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội và kết thúc tại Hải Phòng.

Những người yêu bóng đá Hải Phòng lần đầu tiên được nhìn ngắm, chạm vào chiếc cúp UEFA Champions League cùng sự xuất hiện của danh thủ bóng đá Clarence Seedorf. Đặc biệt, người yêu bóng đá Hải Phòng còn được chứng kiến trận đấu bóng ngay trên sân khấu với sự tham gia của danh thủ Clarence Seedorf và các ca sỹ như Sơn Tùng M-TP, Yến Lê, Tronie & Mia và DJ King Lady cùng những màn trình diễn đỉnh cao, hòa âm ánh sáng và cuồng nhiệt của dòng nhạc EDM hiện đại.

Ngoài ra, khán giả còn trực tiếp giao lưu cùng danh thủ Clarence Seedorf, chụp ảnh và ghi lại những kỷ niệm quý giá cùng chiếc cúp huyền thoại.

Tham gia sự kiện, những khán giả may mắn còn có cơ hội đến Cardiff (Xứ Wales, Anh) để được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ của trận chung kết UEFA Champions League 2017 ngay tại sân vận động Thiên niên kỉ vào tháng 6 tới.

(Nguồn: Hải Phòng sôi động cùng cúp UEFA Champions League //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 18/04/2017)

 

88. Hội thi bắn súng, võ thuật Thanh niên Công an khu vực phía Bắc năm 2017: Công an Hải Phòng giành giải ba toàn đoàn

Chiều 5-4, tại Trung tâm Thể thao CAND -  Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Hội thi bắn súng, võ thuật Thanh niên Công an khu vực phía Bắc năm 2017. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng Bộ Công an và gần 1.000 VĐV, HLV lãnh đội của 23 đoàn.

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, Hội thi kết thúc với kết quả chung cuộc: Học viện An ninh nhân dân giành giải nhất toàn đoàn; Giải nhì toàn Đoàn thuộc về Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Giải ba toàn Đoàn thuộc về  Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Tổng cục An ninh, Học viện Cảnh sát nhân dân và Công an thành phố Hải Phòng.

Hội thi bắn súng, võ thuật Thanh niên Công an khu vực phía Bắc là dịp để tuổi trẻ CAND thể hiện sự tinh nhuệ trong chiến đấu, tinh thần thượng võ, thể thao trung thực, cao thượng cũng như tăng cường mối giao lưu, tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Đoàn VĐV Công an thành phố Hải Phòng đã xuất sắc giành vị trí thứ 3 toàn đoàn với thành tích 2 HCV, 4 HCB và 8 HCĐ, trong đó có hai tấm HCV của xạ thủ Trần Thị Hải Yến ở nội dung bắn nhanh cá nhân nữ và của Nguyễn Văn Biên hạng dưới 75 kg môn Taekwondo.

(Nguồn: Hội thi bắn súng, võ thuật Thanh niên Công an khu vực phía Bắc năm 2017: Công an Hải Phòng giành giải ba toàn đoàn //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 07/04/2017)

 

89.Thực hiện nếp sống văn minh, thái độ thân thiện, loại bỏ tình trạng chặt chém khách du lịch

Chiều 12/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 21/3/2017 về hoạt động của Ban năm 2017.

Phát biểu định hướng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhận định, trong thời gian qua, du lịch Hải Phòng đã có nhiều bước đột phá, lượng du khách đến Hải Phòng tăng nhiều hơn so với những năm trước. Thành phố đang dần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị văn minh hiện đại, nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, Him Lam... đang đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch thành phố... mở ra nhiều cơ hội lớn cho phát triển du lịch Hải Phòng. Tuy nhiên, so với tiềm năng sẵn có thì du lịch Hải Phòng vẫn chưa đạt được những kết quả như mong muốn.

Phó Chủ tịch đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, ngay trong mùa du lịch này, cần thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó quan trọng nhất là phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, thực hiện nếp sống văn minh, thái độ thân thiện, loại bỏ tình trạng chặt chém khách du lịch.

Kế hoạch hoạt động của Ban đạo Phát triển Du lịch thành phố năm 2017 đề ra 6 nhóm hoạt động trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Hải Phòng trong thời gian tới. Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố; tuyên truyền để các địa phương có điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh thực hiện nếp sống văn minh, thái độ thân thiện với khách du lịch. Thứ hai, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp liên ngành và quản lý nhà nước, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch. Thứ ba, tập trung cao cho việc xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng, đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch. Thứ tư, thực hiện có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch gắn với thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ để đạt được mục tiêu phát triển thị trường khách nội địa và thu hút nhiều hơn khách quốc tế. Năm là, triển khai công tác đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ nhân lực ngành du lịch. Sáu là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch; tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm phục vụ du lịch, lữ hành.

(Nguồn: Thực hiện nếp sống văn minh, thái độ thân thiện, loại bỏ tình trạng chặt chém khách du lịch //Lan Hương // Báo Hải Phòng. Gov.vn.- Ngày 12/4/2017)

 

90.  Liên hoan "Đồ Sơn- Điểm hẹn du lịch 2017": Diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc

Sáng 12-4, UBND quận Đồ Sơn tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan “Đồ Sơn- Điểm hẹn du lịch 2017”. Cùng dự có lãnh đạo Sở Du lịch và đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo quận Đồ Sơn giới thiệu tới các nhà báo mục đích, ý nghĩa và các hoạt động diễn ra trong liên hoan. Theo đó, liên hoan có các chương trình lớn gồm: Khai mạc liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Điểm hẹn du lịch 2017” vào tối 30-4 tại quảng trường khu 1 với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Tùng Dương, Minh Chuyên… và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng; Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng cúp Báo Hải Phòng lần thứ hai với sự tham gia của 6 đội tuyển bóng chuyền của các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương, Thái Bình và Hải Phòng; Giải đua thuyền rồng trên biển mở rộng với sự tham gia của 4 đội đua chuyên nghiệp đến từ huyện Cát Hải, Kiến Thụy và quận Đồ Sơn…

Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quận Đồ Sơn. Đồng thời là cơ hội quảng bá vẻ đẹp bán đảo Đồ Sơn nhằm thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng tâm, bền vững của quận Đồ Sơn.

 (Nguồn: Liên hoan "Đồ Sơn- Điểm hẹn du lịch 2017": Diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/04/2017)

 

91. Hai mũi nhọn phát triển du lịch Đồ Sơn

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng cho biết: Đồ Sơn hướng phát triển du lịch theo hai mũi nhọn là du lịch biển và du lịch tâm linh.

Phong cảnh bán đảo Đồ Sơn nhìn từ hải đăng Hòn Dấu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo ông Hoàng Xuân Minh, thế mạnh về du lịch biển của Đồ Sơn đã được khẳng định qua nhiều năm nhưng hiện tại, dịch vụ du lịch tại đây mới chỉ dừng lại ở hai khâu là bàn và buồng (ăn, nghỉ). Các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm vẫn rất nghèo nàn, đơn điệu. Tập đoàn Him Lam đang xây dựng khu vui chơi, giải trí Hòn Dấu cao cấp tại Đồ Sơn. Dự án này sẽ là cú hích để Đồ Sơn có dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

Cùng với du lịch biển, Đồ Sơn đang hoàn thiện hạ tầng và giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, tham quan các di tích lịch sử. Một số điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Đồ Sơn là Tháp Tường Long xây dựng từ khoảng 1.000 năm trước, đảo Hòn Dấu với tương truyền đó là hòn đảo thiêng. Ngoài các điểm du lịch tâm linh này, du khách còn có thể đến tham quan bến K15 - nơi xuất phát những con tàu không số huyền thoại hoặc tham quan Hải Đăng Hòn Dấu do người Pháp xây dựng hơn 100 năm qua bền bỉ làm nhiệm vụ cho các tàu thuyền cập bến an toàn. Đảo Hòn Dấu còn có khu rừng nguyên sinh với hàng trăm cây đa búp đỏ.

Để quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn, vừa qua, quận Đồ Sơn đã kết hợp cùng 10 công ty lữ hành khảo sát và giới thiệu tiềm năng của địa phương đến với du khách. Với mong muốn tạo điểm nhấn để thu hút du khách, trong dịp 30/4, 1/5 quận Đồ Sơn sẽ tổ chức Liên hoan Du lịch “Đồ Sơn - Điểm hẹn Du lịch 2017” với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật diễn ra vào 20 giờ ngày 30/4. Ngoài ra, quận Đồ Sơn còn tổ chức các cuộc đua thuyền rồng trên biển, giải bóng chuyền nữ để tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa các quận, huyện trọng điểm về du lịch của Hải Phòng.

Đồ Sơn, Cát Bà được Hải Phòng chọn là hai trọng điểm du lịch của thành phố. Năm 2016, doanh thu từ du lịch chiếm tới hơn 50% thu ngân sách của quận này.

(Nguồn: Hai mũi nhọn phát triển du lịch Đồ Sơn //Minh Thu // Báo Tin tức.- Ngày 16/4/2017

 

               92.Thân thiện với du khách

Chiều 12-4, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP, Trưởng ban BCĐ phát triển du lịch thành phố chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động năm của ban chỉ đạo và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam nhấn mạnh, vừa qua, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã có Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26-12-2016 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030.

Thành phố đang hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại. Đặc biệt là có hàng loạt dự án lớn về du lịch đang đầu tư tại thành phố: Him Lam, Sun Group... mở ra cơ hội lớn về phát triển mạnh mẽ du lịch tại Hải Phòng.

Phó Chủ tịch yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, ngay trong mùa du lịch này phải thực hiện tốt công tác phối hợp đẩy mạnh phát triển du lịch, trong đó tập trung cho bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, nhất là bảo đảm an toàn giao thông đường thủy du lịch; thực hiện nếp sống văn minh, có thái độ thân thiện với khách du lịch, đặc biệt là tránh tình trạng làm du lịch kiểu “ăn xổi, ở thì”, “chặt chém” du khách.

Năm 2017, Ban chỉ đạo thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng, thực hiện có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch gắn với thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực du lịch...

(Nguồn: Thân thiện với du khách // Hải Hậu// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 13/4/2017)

 

93. Quảng Ninh siết chặt đóng mới tàu du lịch: Nhiều chủ tàu chuyển sang Cát Bà

Từ nhiều năm qua, nhiều chủ tàu du lịch đã bán hoặc đưa tàu cũ và đóng tàu mới sang hoạt động bên Cát Bà, Hải Phòng. Theo một số chủ tàu, hiện ở Cát Bà, muốn đóng bao nhiêu tàu cũng được với những điều kiện kỹ thuật không ngặt nghèo như ở vịnh Hạ Long, trong khi giá vé tham quan Cát Bà “rẻ như cho”.

Vấn đề là ở chỗ: Sự khác biệt giữa Cát Bà và vịnh Hạ Long sẽ được giải quyết ra sao sau khi Di sản vịnh Hạ Long được mở rộng sang Cát Bà theo đề xuất của UNESCO; hay sẽ tồn tại song song: Một di sản, hai cơ chế?

Ồ ạt chuyển vùng:

Ngày 7.4.2017, UBND TP. Hạ Long thông báo chấm dứt hoạt động đối với 2 tàu du lịch: Rồng Đỏ 02, BKS QN-5564 và Bài Thơ 28, BKS QN 5828 trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long vì lý do: Đã chuyển ra tỉnh ngoài hoạt động. Trước đó, một loạt tàu cũng bị thông báo dừng hoạt động vì nhiều lý do. Một số chủ tàu cho biết “chuyển ra tỉnh ngoài hoạt động” thì cũng chẳng đi đâu được ngoài Cát Bà bởi cảnh quan, địa hình… của 2 vùng cơ bản giống nhau.

Theo đại diện Cảng thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, đã có khoảng 30 tàu xin chuyển vùng hoạt động, nhưng đi đâu thì đơn vị này không nắm được. Trong khi đó, ông Đào Bá Bình - Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng - cho biết, từ 2015 - 2016, số lượng tàu chở khách du lịch trên vịnh Cát Bà chỉ tăng thêm 12 chiếc. “Trong số này, có tàu được doanh nghiệp (DN) chuyển từ vịnh Hạ Long sang. Tất cả các tàu này đều phải được cấp phép chạy theo tuyến, được kiểm tra, phải đảm bảo chất lượng mới được lưu hành” - ông Bình nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ đầu năm đến nay, ít nhất có 5 tàu đã chuyển vùng, đăng ký hoạt động bên Cát Bà, trong đó có những tàu được bán lại cho các chủ bên Hải Phòng. Lý do các chủ tàu bán hoặc chuyển tàu sang Cát Bà hoạt động là nhiều tàu sắp bị “khai tử” do Quảng Ninh rút ngắn niên hạn hoạt động của tàu so với quy định của Bộ GTVT, sau một loạt các sự cố cháy, đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Cũng vì lý do trật tự, an toàn cho du khách, nhiều tàu đã bị xử phạt rất nặng, như bị đình chỉ hoạt động từ vài tuần tới nửa năm, nên chủ tàu đã tìm cách chuyển vùng hoạt động.

“Cạnh tranh trên vịnh Hạ Long ngày càng khốc liệt khi có quá nhiều tàu du lịch (khoảng 534 tàu), khiến các chủ tàu phải đua nhau đại hạ giá xuống, trong khi đó, hoạt động bên Cát Bà được ưu đãi nhiều hơn về mọi mặt. Hơn nữa, một phần của Cát Bà cũng sắp thuộc Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long” - một chủ tàu cho biết. Không chỉ có vậy, nhiều chủ tàu còn bán hết tàu cũ, sang Hải Phòng đóng một loạt tàu mới để hoạt động tại Cát Bà, do Quảng Ninh dừng đóng tàu vỏ gỗ và áp những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe đối với việc đóng mới tàu vỏ sắt. Một chủ tàu có tiếng tại Hạ Long cho biết, đã có ít nhất 2 DN lớn đăng ký đóng hàng chục tàu hạng sang mới hoạt động tại Cát Bà.

Một di sản, hai cơ chế?:

Hiện nay Cát Bà chỉ có 81 tàu du lịch, trong khi đó vịnh Hạ Long có tổng cộng 534 tàu lưu trú và tàu tham quan ban ngày. Vì lẽ đó, theo các chủ tàu, Hải Phòng đang rộng mở đón các nhà đầu tư phát triển đội tàu tại Cát Bà. Hơn nữa, chi phí hoạt động/tàu và chi phí tham quan của du khách cũng rẻ hơn rất nhiều so với ở vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. “Hiện, phí tham quan Cát Bà cao nhất cũng chỉ 50.000 đồng/lượt, trong khi phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long từ năm 2014 đến nay đã 2 lần tăng - lên tới từ vài trăm ngàn đến gần 1 triệu đồng/lượt/người. Trong khi đó, về mặt cảnh quan, vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà cũng không khác nhau mấy ” - chị Nguyễn Ánh Dương - một chủ tàu du lịch ở Hạ Long - chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, chẳng bao lâu nữa, vịnh Hạ Long sẽ được mở rộng sang một phần quần đảo Cát Bà, những sự ưu đãi khác biệt trên sẽ được giải quyết ra sao, hay mạnh ai người đó làm? Nếu như vậy, trên cùng một di sản, sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt để giành khách và tàu về phía mình, với các biện pháp được áp dụng có thể là hạ giá, hạ tiêu chuẩn tàu, tiêu chuẩn phục vụ… Ông Hồ Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long - cho rằng, có lẽ các bộ, ngành, 2 địa phương ngồi lại với nhau để đồng bộ hóa các tiêu chuẩn, phí tham quan cho một vịnh Hạ Long sau khi đã mở rộng. Dư luận cho rằng, các địa phương có thể quyết định giá vé, phí tham quan, trong khi tiêu chuẩn áp cho đội tàu du lịch Cát Bà dù có thấp hơn tiêu chuẩn của vịnh Hạ Long nhưng không hề trái luật.

“Trong trường hợp đội tàu du lịch của Cát Bà chỉ hoạt động trên quần đảo Cát Bà thì không sao, nhưng nếu nối tuyến sang vịnh Hạ Long, Bái Tử Long thì sao, nhất là với những tàu cũ chuyển từ vịnh Hạ Long sang - vốn đã bị loại do hết niên hạn theo quy định của Quảng Ninh? Ngay cả việc tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đều phải sơn màu trắng, vậy tàu du lịch của Cát Bà sẽ sơn màu gì?” - chủ tàu Trần Văn Minh đặt câu hỏi.

UBND TP. Hải Phòng hiện đang chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan thực hiện các bước xây dựng hồ sơ đề cử vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Trước đó, UBND TP. Hải Phòng đã xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới. Hồ sơ không thành công, mà theo Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO, là do Cát Bà có cùng các giá trị cảnh quan, địa mạo - địa chất và đa dạng sinh học với vịnh Hạ Long ở liền kề - đã 2 lần được UNESCO tôn vinh trước đó. Tuy nhiên, Ủy ban Di sản Thế giới khuyến nghị: Xem xét khả năng đề xuất nối dài với vịnh Hạ Long theo một số các tiêu chí, để gộp cả quần đảo Cát Bà, vì điều này sẽ bổ sung các giá trị và cải thiện tính toàn vẹn cho di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

(Nguồn: Quảng Ninh siết chặt đóng mới tàu du lịch: Nhiều chủ tàu chuyển sang Cát Bà // Nguyễn Hùng //Báo Lao động.- Ngày 18/04/2017)

 

94. Điều kiện đủ cho Cát Bà

Chưa bao giờ du lịch Hải Phòng đứng trước thời cơ phát triển rực rỡ như ngày nay. Hàng tỷ đô la đã được các nhà đầu tư đổ vào du lịch. Thành phố Hải Phòng và Sun Group( Tập đoàn Mặt trời) có khát vọng biến Cát Bà thành đảo du lịch quốc tế. Hệ thống cáp treo vượt biển đưa du khách ra Cát Bà dài nhất thế giới đang được triển khai xây dựng. Các sân golf 36 lỗ, những khu vui chơi giải trí hiện đại hình thành trên các bản vẽ thiết kế. Sẽ chẳng có du khách nào than phiền không có khách sạn 5 sao để nghỉ. “ Mặt trời” bắt đầu chiếu sáng trên đảo Cát Bà. Thế nhưng đấy mới là điều kiện cần! Phải có điều kiện đủ- đó là con người.

Đảo Bali (In-đô-nê-xi-a) mỗi năm đón 10 triệu khách du lịch quốc tế. Trên bản đồ du lịch đảo có 2 khu vực chuyên biệt. Giữa đảo là vùng tâm linh, văn hóa với nhiều đền chùa, miếu mạo và những điệu nhảy dân gian độc đáo. Ven biển là khu vui chơi hiện đại với các biệt thự lộng lẫy và môn thể thao lướt sóng… Nó thể hiện 2 khuynh hướng hoạt động du lịch quốc tế: Văn hóa và giải trí. Hiện tại Cát Bà chưa thể sánh với Bali. Cát Bà không có bề dày văn hóa như hòn đảo nổi tiếng của In-đô-nê-xi-a. Nhưng Việt Nam có không ít di sản văn hóa được bảo tồn và phát triển qua hàng trăm năm lịch sử. Do đó chúng ta có thể “nhập khẩu” lên đảo sản phẩm văn hóa của các vùng miền: quan họ, ca trù, chầu văn… phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của du khách. Hiện tại chúng ta mới đào tạo đủ số người nhặt bóng trên các sân golf, còn đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, hướng dẫn viên các môn thể thao dưới nước thì quá ít ỏi. Tuy nhiên, cái chưa được nhất của Cát Bà để trở thành một hòn đảo du lịch quốc tế chính là con người. Sun Group đã tạo ra cú hích đầu tiên cho sự chuyển động của Cát Bà và người dân đảo mới là sức mạnh đẩy Cát Bà đi tới.

Khi du khách ồ ạt đổ lên đảo sẽ có rất nhiều nông dân, ngư dân Cát Bà chuyển sang hành nghề du lịch. Sự thiếu chuyên nghiệp sẽ khiến cho việc phục vụ “thượng đế” thành không đơn giản. Bắt đầu từ chuyện làm sao có nhiều người dân trên đảo nghe và nói được tiếng Anh, tiếng Trung; luôn nở nụ cười thân thiện với du khách. Làm sao từ bỏ được lối làm ăn chụp giật, đẻ ra những tờ hóa đơn tiền ăn, tiền ngủ “chặt chém”. Làm sao làm giàu được từ du lịch, mà không làm nghèo đi những giá trị căn bản của hòn đảo tuyệt đẹp này- khu dự trữ sinh quyển thế giới… Tất cả đều phải được học, được rèn luyện cho đến khi ngấm vào máu. Trong nghề du lịch, tạo được thương hiệu “ Nụ cười Cát Bà” còn khó hơn và mất nhiều thời gian hơn làm cáp treo.  Nhưng không có nó, du khách sẽ chỉ đi cáp treo ra Cát Bà một lần.

Theo báo cáo của ông Lê Viết Lam, Chủ tịch Tập đoàn Mặt Trời, với Ban Thường vụ Thành ủy, đến đầu năm 2019 tập đoàn sẽ cho ra mắt những sản phẩm đầu tiên trên đảo Cát Bà. 2 năm là thời gian quá ngắn ngủi để thay đổi một thói quen, lối tư duy cũ. Chính quyền huyện đảo Cát Bà và Sở Du lịch Hải Phòng cần gấp rút có chương trình đào tạo con người để không đánh mất cơ hội ngàn năm có một đến với hòn đảo đẹp bậc nhất   Việt Nam này.

Sự phát triển của du lịch sẽ làm Cát Bà đẹp hơn và người dân trên huyện đảo văn minh hơn. Thời gian qua đi, cáp treo và các công trình vui chơi trở thành lạc hậu, nhưng sự văn minh sẽ càng tỏa sáng. Trên cái nền tảng của nó, Cát Bà sẽ mỗi  ngày một đẹp hơn. Đó cũng chính là khát vọng của đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Tập đoàn Mặt Trời: Đầu tư để làm thay đổi một vùng đất!

(Nguồn: Điều kiện đủ cho Cát Bà //Sơn Hà // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/4/2017)

 

95. Lao động ngành du lịch thiếu người "làm dâu trăm họ" chuyên nghiệp

Bước vào mùa du lịch hè 2017, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách tăng cao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp du lịch đau đầu vì thiếu lao động chất lượng chuyên môn cao.

Phần lớn lao động chưa bảo đảm chất lượng:

Giám đốc điều hành khách sạn Level Nguyễn Thành Trung cho biết: doanh nghiệp đang “đỏ mắt” tìm người vào vị trí quản trị nhân sự của khách sạn, bởi vị trí này đòi hỏi người được đào tạo bài bản, tâm huyết với nghề, năng động mới đảm đương khâu quản lý nhân sự.  Hiện, nguồn nhân lực phổ thông trong ngành du lịch khá sẵn, song để tìm được lao động chuyên nghiệp, có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp  khá khó khăn. Thực tế, tìm được người có năng lực điều hành thì lại yếu ngoại ngữ, nếu khả năng ngoại ngữ tốt, lại đòi hỏi mức lương quá cao, người chấp nhận mức lương của DN thì năng lực hạn chế... Không chỉ riêng vị trí quản lý nhân sự, lao động buồng, bàn, lễ tân, hướng dẫn viên của các DN du lịch tại Hải Phòng nhiều nhưng chất lượng đang là vấn đề.

Theo Giám đốc Công ty TNHH du lịch An Biên Vũ Ngọc Minh, năm nay, DN chú trọng xây dựng, mở rộng các tua tuyến du lịch mới. Song, tuyển dụng đội ngũ hướng dẫn viên lữ hành đáp ứng nhu cầu thời điểm này không đơn giản. Hướng dẫn viên yếu nhiều thứ, từ  trình độ ngoại ngữ đến lòng yêu nghề. Nhiều sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành du lịch xin vào công ty làm hướng dẫn viên, nhưng chỉ xác định  là việc làm tạm thời, thiếu gắn bó với công việc, không rèn luyện nâng cao kiến thức chuyên ngành. Vì thế mỗi khi giao hướng dẫn viên đưa khách đi tua, chủ DN luôn thấp thỏm lo mất khách do hướng dẫn viên không làm tròn vai của mình.

Chủ Nhà hàng Lan Hạ ở Cát Bà (huyện Cát Hải) Bùi Đăng Dư cho biết, mùa du lịch hè này, cơ sở mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất để xứng đáng với  cơ sở được Sở Du lịch gắn biển đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ  sở đôn đáo thuê bếp trưởng có tay nghề cao với mức lương gần 20 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, khi đặt bút ký hợp đồng với nhà hàng, nhiều đầu bếp bày tỏ khó gắn bó lâu dài do du lịch ở Hải Phòng nói chung và Cát Bà nói riêng vẫn mang tính mùa vụ. Hết hè, khách giảm, nguồn thu không đủ trả lương cho bếp trưởng như trong mùa hè, nên họ không mấy gắn bó.

 Tạo điều kiện làm việc tốt cho lao động:

Theo dự báo mùa hè năm nay, Hải Phòng đón lượng khách du lịch lớn hơn hè 2016, sau khi nhiều đường bay từ sân bay Cát Bi đến miền Trung được mở, cầu vượt biển nối huyện đảo Cát Hải với đất liền được khánh thành. Song, tình trạng thiếu lao động chất lượng đang là sự lo ngại cho các DN ngành du lịch.

Lý giải tình trạng này, theo ông Ngô Ngọc Tấn, Trưởng Phòng Quản lý cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch (Sở Du lịch), các chủ cơ sở dịch vụ từ ăn, uống, lưu trú đều không đầu tư đào tạo nhân lực, bởi nhiều lao động sau khi được DN đầu tư chi phí đào tạo, lập tức đòi tăng lương hoặc nhảy việc sang nơi khác trả lương cao hơn. Đáng chú ý,  các DN du lịch chưa khắc phục được tính mùa vụ, nên lao động trong ngành du lịch luôn bấp bênh, ít gắn bó với DN. Đơn cử các cơ sở lưu trú, ăn uống ở khu du lịch Đồ Sơn, Cát Bà vào mùa hè đông khách, nhiều nhà hàng thậm chí trưng dụng người nhà, người thân, học sinh tranh thủ nghỉ hè để chạy bàn, làm buồng…, sau hè đi làm việc khác. Hiện phần lớn các cơ sở du lịch ở Hải Phòng có quy mô nhỏ, ít chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Đến thời điểm này, các dự án du lịch của DN lớn như Tập đoàn Sun Group, FLC, Him Lam…mới đang trong giai đoạn triển khai, chưa có dịch vụ nào đi vào khai thác.

Về phía người lao động cũng có lý do thiếu gắn bó với công việc là điều kiện làm việc chưa tốt. Một số chủ doanh nghiệp thiếu quan tâm bảo đảm nơi ăn, chốn nghỉ cho nhân viên,  cải thiện điều kiện làm việc khiến người lao động chán nản, thiếu thiết tha với công việc. Vì vậy, các cơ sở, DN du lịch rất cần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, đề người lao động gắn bó với nghề “làm dâu trăm họ”.

(Nguồn: Lao động ngành du lịch thiếu người "làm dâu trăm họ" chuyên nghiệp //Bảo Nam //Báo Hải Phòng.- Ngày 20/4/2017)

 

                                                                                    

V. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ; KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

96. Các trường đại học tại Hải Phòng, mở rộng ngành nghề, đa dạng hình thức xét tuyển

Năm 2017, Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) tiếp tục cho phép các trường đại học, cao đẳng áp dụng đề án tuyển sinh riêng phù hợp với điều kiện và nhu cầu từng trường. Theo đó, các trường đại học trên địa bàn thành phố có nhiều điểm đổi mới, nhằm hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và mở rộng ngành nghề đào tạo.

Đại học Hải Phòng mở rộng phạm vi xét tuyển:

Năm 2017, Trường đại học Hải Phòng tuyển sinh 32 ngành, trong đó có 10 ngành sư phạm truyền thống dành riêng cho thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng và 23 ngành tuyển sinh phạm vi cả nước như: kinh tế, kỹ thuật, ngôn ngữ, du lịch, công tác xã hội… Để phù hợp với xu thế phát triển chung, trường cắt giảm chỉ tiêu đào tạo hệ cao đẳng, duy trì ổn định chỉ tiêu hệ đại học. Trường cũng áp dụng linh hoạt quy chế tuyển sinh, bảo đảm tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bằng hai phương thức: điểm thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ dựa trên kết quả học tập 3 năm học THPT của thí sinh.

Tuy nhiên, thí sinh cũng cần lưu ý, các ngành sư phạm chỉ sử dụng điểm thi để xét tuyển (trừ ngành sư phạm giáo dục thể chất). Tiến sĩ Lê Đăng Nguyên, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cho biết: Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường mở thêm chuyên ngành mới là sư phạm tiếng Nhật, dự kiến tuyển 40 chỉ tiêu, với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia ngôn ngữ Nhật Bản và đào tạo theo mô hình hiện đại, cập nhật công nghệ cao. Trường cũng mở rộng phạm vi xét tuyển bằng hàng chục tổ hợp môn, trong đó có những tổ hợp năng khiếu thuộc các khối ngành đặc thù như: giáo dục mầm non, giáo dục thể chất và kiến trúc.

Cùng với hoạt động tuyển sinh, Trường đại học Hải Phòng đang chuẩn bị các điều kiện cho đề án chuẩn hóa của Bộ GD-ĐT, công khai kinh phí đào tạo mỗi sinh viên và việc làm của sinh viên sau ra trường. Đây cũng là một trong những động lực và cơ sở để nhà trường tiếp tục phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và đất nước.

Đại học Hàng hải Việt Nam ưu tiên các ngành đi biển:

PGS-TS Phạm Văn Thuần, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Hàng hải Việt Nam cho biết: Năm nay, trường áp dụng rút ngắn thời gian đào tạo bậc đại học trước đây từ 4 - 5 năm xuống còn 3,5 - 4 năm; bậc cao đẳng từ 3 năm xuống còn 2,5 năm, trong đó giảm phần lý thuyết hàn lâm, hướng sinh viên học tập, nghiên cứu, thực hành, thực tế nhiều hơn. Nhà trường vẫn duy trì ngành nghề đào tạo truyền thống là các ngành đi biển, đồng thời tạo điều kiện cơ hội cho thí sinh học các ngành này bằng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 3 năm học THPT của thí sinh. Theo đó, áp dụng ở quy mô 20% số chỉ tiêu các ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi, Đóng tàu và công trình ngoài khơi, Máy và tự động hóa xếp dỡ, Kỹ thuật cầu đường. Các ngành chuyên ngành khác nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức, với 12 tổ hợp môn xét tuyển.

Năm 2017, trường mở mới hai chuyên ngành: chuyên ngành Máy và tự động công nghiệp; chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Ngoài ra, có một chuyên ngành đổi tên, từ tên gọi Máy nâng chuyển trước đây thành chuyên ngành Máy và tự động hóa xếp dỡ. Bên cạnh 35 mã ngành đào tạo bậc đại học, nhà trường vẫn duy trì các chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình tiên tiến. Trong đó, chương trình đào tạo tiên tiến được nhập khẩu từ Học viện Hàng hải California (Hoa Kỳ), giảng dạy bằng tiếng Anh, với hệ thống cơ sở vật chất, giảng viên, phương pháp giảng dạy, môi trường học tập… theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại học Y Dược chỉ xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia:

Tại Hải Phòng duy nhất có Trường đại học Y Dược Hải Phòng chỉ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để làm căn cứ xét tuyển và giữ nguyên 3 môn xét tuyển khối B là Toán, Hóa học, Sinh học, với 7 ngành đào tạo đại học: Y đa khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Răng - Hàm -Mặt, Xét nghiệm y học, Dược học. Riêng ngành Dược học nhà trường dành 50% số chỉ tiêu xét tuyển các môn Toán, Hóa học, Vật lý. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường năm 2017 là 1000 chỉ tiêu. Tuyển sinh trong cả nước, xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Cùng với đó, những điểm mới trong quy chế thi năm nay được đánh giá là có nhiều thuận lợi với các thí sinh như: không hạn chế số nguyện vọng đăng ký, không hạn chế số tổ hợp dự thi; trong một số trường hợp cụ thể thí sinh tiếp tục được hưởng quy chế vào thẳng, miễn thi, thay đổi môn thi…

(Nguồn: Các trường đại học tại Hải Phòng, mở rộng ngành nghề, đa dạng hình thức xét tuyển //Thảo Anh // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2017)

 

97. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2017-2018. Loại bỏ tình trạng học lệch, học tủ

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2017-2018 đổi mới về hình thức tuyển sinh và phương thức thi. Thay vì kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển như mọi năm thì  năm học này không còn việc  xét kết quả 4 năm học bậc THCS  mà chỉ căn cứ vào kết quả 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và bài thi tổng hợp kiến thức của 7 môn học còn lại.

Hết “sốc”:

Đến thời điểm này, khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 đang tới gần, hầu hết cán bộ, giáo viên các trường THCS đồng tình với việc đổi mới công tác tuyển sinh vào lớp 10. Phần đông cán bộ quản lý các trường cho rằng, phương thức thi này sẽ giúp học sinh xác định rõ hơn động cơ, mục tiêu học tập toàn diện, dần loại bỏ tình trạng học lệch, học tủ, chỉ chú trọng các môn chính, bỏ qua các môn phụ như thời gian qua.

Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng) Nguyễn Phan Long cho biết, từ khi Sở GD-ĐT công bố phương thức tuyển sinh mới, hơn 400 học sinh lớp 9 của trường năm học này đã sắp xếp, phân bố lại thời gian học các môn cho phù hợp. Những môn học trước đây như Toán, Ngữ văn được đầu tư nhiều thời gian hơn, nay phải san sẻ thời gian cho các môn của bài thi tổ hợp, gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và tiếng Anh. Về phía nhà trường, quỹ thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cũng bố trí lại, không còn tập trung hết cho 2 môn Toán và Ngữ văn như những năm học trước. Theo đó, các môn: Toán, Ngữ văn học thêm 4 tiết/tuần; 7 môn của bài thi tổ hợp, học sinh học thêm mỗi môn 1 tiết/tuần. Cùng với ôn tập, nhà trường tổ chức thi thử bài thi tổ hợp kiến thức  theo cấu trúc đề thi minh họa của Sở GD-ĐT. Sau 2 lần thi thử, kiến thức, kỹ năng làm bài của học sinh tiến bộ rõ rệt.

Đối với thầy và trò Trường THCS Trương Công Định (quận Lê Chân), giai đoạn “sốc” vì phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 đã dần lắng xuống. Thay vào đó, thầy và trò tích cực ôn tập theo phương châm “cuốn chiếu”, học đến đâu, chắc đến đó. Theo Hiệu trưởng nhà trường Đỗ Hồng Phong, nhà trường yêu cầu các giáo viên bám sát cấu trúc đề bài thi tổ hợp của Sở GD-ĐT, ra đề kiểm tra để học sinh làm quen dần với dạng đề thi mới. Trong tháng 2 và tháng 3, các giáo viên ra đề kiểm tra kiến thức học kỳ 1, cứ 2 tuần, học sinh làm 1 bài thi. Trong tháng 4 và tháng 5, giai đoạn “nước rút”, nhà trường tập trung kiểm tra kiến thức học kỳ 2. Tất cả bài thi kiểm tra được trả tận tay học sinh để rút kinh nghiệm, nhận diện những lỗ hổng kiến thức để bổ sung, ôn tập trong tháng 6. Các giáo viên còn tăng cường kiểm tra học sinh bằng hình thức kiểm tra miệng, trắc nghiệm và rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Đỗ Văn Lợi cho biết, đến nay Sở GD-ĐT biên soạn xong tài liệu ôn thi các môn Toán, Ngữ văn và môn thi tổ hợp, chuẩn bị phát hành tới các trường học.

 Mong có giới hạn thi:

Việc thi bài thi tổ hợp 7 môn bằng hình thức trắc nghiệm khiến các trường THCS gặp khó trong khâu chấm thi, bởi các trường chưa có máy chấm bài thi trắc nghiệm. Để chấm bài kiểm tra, thi thử của học sinh, các giáo viên Trường THCS Trương Công Định thực hiện bằng phương pháp thủ công, mất khá nhiều thời gian. Các giáo viên Trường THCS Hồng Bàng sáng tạo hơn khi liên kết với những cơ sở giáo dục có máy chấm thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, sau khi chấm thi, các giáo viên phải bóc tách kết quả từng môn nên cũng khá vất vả.  Được biết, để đầu tư chiếc máy chấm thi này, các trường học cần khoảng 20-30 triệu đồng. Tuy nguồn kinh phí không lớn, nhưng do một số trường học còn băn khoăn, không biết năm học tới có còn thi theo hình thức trắc nghiệm nữa hay không, nên còn dè dặt, chưa dám đặt mua máy chấm thi.

Về phía các học sinh, điều khiến các em lo lắng nhất là bài thi tổ hợp 7 môn. Em Triệu Khánh Linh, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Trương Công Định bày tỏ suy nghĩ: “Bài thi tổ hợp kiến thức rộng nhưng mỗi môn chỉ có 5 câu, trừ môn tiếng Anh 10 câu. Chúng em rất mong Sở GD-ĐT giới hạn chương trình ôn tập để học sinh giảm bớt áp lực thi cử”. Thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết giáo viên và học sinh muốn kỳ thi được tổ chức trong tháng 6 như mọi năm. Bởi nếu tổ chức thi trong tháng 7, các trường THCS phải kéo dài thời gian quản lý, ôn tập cho học sinh. Điều đó có nghĩa, nhiều giáo viên sẽ không còn thời gian nghỉ hè.

Theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Văn Lợi, do đây là năm đầu thực hiện phương thức tuyển sinh mới, có bài thi tổ hợp, nên giới hạn kiến thức thi chỉ trong chương trình lớp 9. Tuy nhiên, từ năm học 2018-2019 trở đi, nội dung ôn tập và thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ nằm trong chương trình từ lớp 6 đến lớp 9. Việc này nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, học sinh học đều tất cả các môn, không phân biệt môn chính, môn phụ.

(Nguồn: Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2017-2018. Loại bỏ tình trạng học lệch, học tủ //Bích Hạnh// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 10/4/2017)

 

98. Ngành Giáo dục- Đào tạo huyện Vĩnh Bảo, củng cố kiến thức học sinh tiểu học qua hoạt động trải nghiệm

 (HPĐT)- Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Vĩnh Bảo vừa chỉ đạo hai trường tiểu học (TH) trên địa bàn là TH thị trấn và TH Vĩnh Long tổ chức chuyên đề cấp thành phố với nội dung “Củng cố kiến thức các môn học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo”, “Tìm hiểu một số lễ hội thông qua hoạt động trải nghiệm khám phá”.

Chuyên đề được sân khấu hóa qua phần thi kỹ năng thuyết trình thông qua bản tin giờ vàng, tiểu phẩm giáo dục kĩ năng sống; tổ chức giao lưu tìm hiểu kiến thức các môn học theo hình thức “Rung chuông vàng”; trải nghiệm tìm hiểu lễ hội trên địa bàn; trải nghiệm sáng tạo ở hội chợ kết nối trường học với cuộc sống; trò chơi dân gian. Qua đó, học sinh được học mà chơi, chơi mà học để rèn luyện kĩ năng thực hành kiến thức các môn học trên lớp; rèn kĩ năng giao tiếp, ứng xử, trải nghiệm sáng tạo, kết nối trường học với cuộc sống./.

(Nguồn: Ngành Giáo dục- Đào tạo huyện Vĩnh Bảo, củng cố kiến thức học sinh tiểu học qua hoạt động trải nghiệm//Văn Lượng// Báo Hải Phòng.- Ngày 8/4/2017)

 

 99. LG tài trợ Phòng máy tính cho học sinh tiểu học ở Hải Phòng

LG Electronics Việt Nam đã tài trợ và tiến hành lắp đặt hai phòng máy tính mới cho trường tiểu học Hồng Phong và trường tiểu học Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Ông Lee Sang Kel, Tổng thư ký Liên đoàn Lao động LG Electronics Việt Nam, thăm phòng máy tính mà LG tặng các trường tiểu học

Chương trình nhằm giúp giáo viên triển khai các phương pháp giảng dạy mới và học sinh nâng cao kiến thức và thực hành ứng dụng CNTT.

Tại trường Hồng Phong, LG tặng 21 bộ máy tính, 1 tivi và 2 máy điều hòa thương hiệu LG, cùng toàn bộ trang thiết bị, vật tư, sang sửa phòng máy mới. LG cũng tài trợ cho trường Lê Thiện 9 bộ máy tính, 9 bộ máy chiếu và toàn bộ trang thiết bị, vật tư, sang sửa phòng máy mới.

Cũng trong chương trình, LG Electronics Việt Nam còn trao tặng cho các em học sinh hai trường hàng ngàn quyển vở như những món quà khuyến học nho nhỏ trên con đường tiếp cận tri thức của các em

(Nguồn: LG tài trợ Phòng máy tính cho học sinh tiểu học ở Hải Phòng //Pháp luật TP Hồ Chí Minh.- 10/04/2017)

 

100. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2017-2018: Kỳ 1 - Nhiều lo lắng về bài thi tổ hợp

Đến thời điểm này, khi kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 đang tới gần, hầu hết cán bộ, giáo viên các trường THCS địa bàn thành phố đã được quán triệt và triển khai đồng bộ chương trình ôn tập phù hợp. Khảo sát tại một số trường THCS, phóng viên An ninh Hải Phòng đều nhận được câu trả lời từ cán bộ quản lý bày tỏ sự đồng tình với việc đổi mới tuyển sinh vào lớp 10. Đa số giáo viên cũng cho rằng phương thức thi này sẽ giúp học sinh xác định rõ hơn động cơ, mục tiêu học tập toàn diện, dần loại bỏ tình trạng học lệch, học tủ, chỉ chú trọng môn chính, bỏ qua môn phụ.

Có mặt tại Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (quận Lê Chân) chiều 12-4, chúng tôi được chứng kiến không khí khẩn trương ôn tập của cô và trò khối lớp 9. Cô Ngô Thị Thúy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài bảo đảm dạy theo chương trình chính khóa vào buổi sáng, buổi chiều trường chú trọng ôn tập để giúp học sinh nắm vững kiến thức, bám sát chủ trương ra đề theo hướng đổi mới, đánh giá năng lực của người học.

Để học sinh loại bỏ tâm lý chủ quan, tập trung ôn tập, ngay từ đầu năm 2017, nhà trường đã tổ chức học sinh khối 9 với 3 kỳ thi thử, độ khó ngang nhau. Qua kỳ thi, điểm số của học sinh cũng tốt hơn và các cháu quen dần với bài thi, đặc biệt bài thi trắc nghiệm. Cô Thúy cũng có một vài kiến nghị về kỳ thi vào 10 năm nay. Đó là: thứ nhất, để bảo đảm tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia diễn ra sớm hơn mọi năm, Sở GD-ĐT chuẩn bị phương án thi vào lớp 10 diễn ra sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức xong.

Như vậy, thời gian ôn tập sẽ kéo dài đến đầu tháng 7. Việc ôn thi lâu như vậy sẽ kèm theo sự căng thẳng cho cả giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là trong thời gian hè nóng gay gắt như dự báo của năm nay. Thứ hai, về bài thi tổ hợp. “Môn Toán thì không thay đổi nội dung kiến thức nhiều, song môn Ngữ văn lại có nhiều thay đổi về cấu trúc bài thi và cũng khó hơn.

Riêng bài thi tổ hợp, rất nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ sự lo lắng. Ít có cháu nào vừa giỏi bộ môn tự nhiên, lại vừa giỏi bộ môn xã hội, nên cháu nào học khá xã hội thường lo các môn Hóa học và Sinh học. Ngược lại cháu nào mà khá môn tự nhiên thì lại sợ môn Lịch sử, Địa lý...” - cô Thúy nhận xét.

Cháu Đan Thị Phương Anh, học sinh lớp 9A2 cho biết, từ khoảng tháng 2-2017 đến nay, được các cô tập trung ôn tập và thi thử 3 lần. Lần thi thứ nhất vào đầu học kỳ 2, cháu được 5 điểm môn Toán (trên thang điểm 10), 5 điểm môn Ngữ văn (trên thang điểm 10) và chỉ được 9,5 điểm liên môn (trên thang điểm 20). Như vậy tổng điểm chỉ đạt trung bình, bài thi tổ hợp dưới trung bình. Lần thi thử thứ 2 (sau lần thi trước khoảng 1 tháng), điểm số của Phương Anh đã cao hơn nên cháu cũng cảm thấy tự tin hơn. “Bố mẹ cháu mong muốn cháu thi vào Trường THPT Ngô Quyền, song còn 3 tháng nữa để cháu thử sức mình và xác định chính xác xem nên thi vào trường nào” - Phương Anh chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự thiếu tự tin với bài thi tổ hợp, bởi bài thi thử điểm số của cháu không cao. Phương Anh “ngại” nhất là hai môn Hóa học và Sinh học, vì cho rằng môn tự nhiên khó.

Cũng như Phương Anh, cháu Nguyễn Trung Hiếu có kết quả của những lần thi thử sau cao hơn bài thi thử đầu tiên.

Theo Trung Hiếu, để có kết quả đó, một phần do cháu tập trung học, phần quan trọng nữa bởi cháu được thầy cô ở trường ôn tập đúng hướng. Tuy nhiên, Trung Hiếu cũng bày tỏ sự lo lắng với bài thi tổ hợp: “Cháu thấy khó nhất là hai môn Lịch sử và Địa lý. Vì hai môn này có nhiều kiến thức cần phải nhớ, ví dụ như: ngày, tháng, năm... Theo cháu, nên ra đề thi theo hình thức yêu cầu học sinh có sự nhìn nhận về sự kiện, chứ không nên hỏi đơn thuần sự kiện nào diễn ra ngày tháng năm nào...”.

Cô Phạm Thanh, chủ nhiệm lớp 9A2, cũng là giáo viên luyện thi môn Toán cho khối 9 nhận xét, qua đợt thi thử do Sở tổ chức vừa qua thì môn Toán đúng như cấu trúc yêu cầu, học sinh thấy vừa sức. Tuy nhiên, bài thi tổ hợp khiến nhiều phụ huynh và học sinh phải… “lao tâm”. Cùng với việc các cô bộ môn tìm phương án để vừa hoàn thành chương trình học vừa ôn tập, nhiều học sinh cũng phải gồng mình để tự học trong vở. Cũng theo cô Thanh, nhiều phụ huynh lo lắng bài thi tổ hợp có đến 7 môn nên đề xuất muốn được tập trung ôn vào môn chính để lượng kiến thức phải ôn tập của các con có thể được giảm bớt...

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Văn Lợi, do là năm đầu có phương thức bài thi tổ hợp, nên Sở đã giới hạn kiến thức thi chỉ trong chương trình lớp 9. Tuy nhiên, từ năm học 2018-2019 trở đi, nội dung ôn tập và thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ nằm trong chương trình từ lớp 6 đến lớp 9. Việc này nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, học sinh học đều tất cả các môn, không phân biệt môn chính, môn phụ. 

(Nguồn:Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2017-2018: Kỳ 1 - Nhiều lo lắng về bài thi tổ hợp //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 18/04/2017)

 

101. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2017-2018: Kỳ 2 - Tăng tốc trước “giờ G”

Các trường THCS đang gấp rút ôn tập cho học sinh lớp 9:

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Văn Lợi cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2017-2018 tại Hải Phòng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1 và 2-7. Như vậy, chỉ còn hơn 2 tháng nữa, tất cả học sinh lớp 9 trên toàn thành phố sẽ bước vào kỳ thi cuối cấp quan trọng. Đến thời điểm này, công tác ôn tập chuẩn bị kỳ thi đang được các trường tăng tốc.

Tăng tiết ôn tập tại trường:

“Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh thành phố giao là 75% học sinh vào công lập, 25% học sinh sẽ phải học trường ngoài công lập. Sở GD-ĐT đang trình UBND TP duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường. Ngày thi vào lớp 10 là ngày 1-7-2017. Các trường THPT Cát Hải và Cát Bà sẽ xét theo học bạ, không tổ chức thi tuyển. Trường THPT chuyên Trần Phú thực hiện theo quy chế tuyển sinh của trường chuyên. Sở đã biên soạn xong tài liệu ôn thi  môn Toán, Ngữ văn và môn thi tổ hợp, chuẩn bị phát hành tới các trường học. Sở cũng xây dựng ngân hàng đề thi tuyển sinh vào 10 theo cấu trúc đề thi đã được công bố...” - Phó Giám đốc Đỗ Văn Lợi cho biết thêm.

Theo cô Bùi Thị Bích Thủy - Hiệu phó Trường THCS Hồng Bàng, ngay từ khi Sở có văn bản chỉ đạo về đổi mới công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, nhà trường đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhấn mạnh vai trò Hội phụ huynh nhà trường và chi hội phụ huynh lớp để thống nhất phương án ôn tập đúng hướng, hiệu quả. Nhà trường đã tăng cường ôn tập cho học sinh về phương pháp học, cách làm bài thi, cũng như tư vấn đăng ký nguyện vọng trường thi phù hợp năng lực các em. Hơn 400 học sinh lớp 9 của trường năm học này được phân bố lại thời gian học cho phù hợp.

Công tác ôn tập được “tăng tốc” từ ngày 20-3. Những môn học trước đây như Toán, Ngữ văn được đầu tư nhiều thời gian hơn, nay phải san sẻ cho bài thi tổ hợp, gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và tiếng Anh. Về phía nhà trường, quỹ thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm không còn tập trung 2 môn Toán và Ngữ văn như những năm học trước. Theo đó, Toán và Ngữ văn học thêm 4 tiết/tuần; 7 môn của bài thi tổ hợp, học sinh học thêm mỗi môn 1 tiết/tuần, bảo đảm không quá 16 tiết/tuần theo quy định.

“Dựa trên đánh giá năng lực học sinh qua 4 năm học, nhất là trong giai đoạn ôn tập cấp tập của năm lớp 9, các giáo viên chủ nhiệm sẽ tư vấn phù hợp cho các em về trường thi. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều bậc phụ huynh mong muốn cho con mình vào những trường THPT thuộc top đầu, nên đã đưa con học thêm nhiều nơi và đề nghị con ghi nguyện vọng thi vào các trường có khả năng là quá sức. Điều này dễ dẫn đến việc học sinh phải căng mình ra học và rất có thể không vào được trường theo nguyện vọng của mình” - cô Thủy chia sẻ.

Tập huấn thi trắc nghiệm:

Đối với cô và trò Trường THCS Lê Chân (quận Lê Chân), giai đoạn “sốc” vì phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 đã dần lắng xuống. Thay vào đó, thầy và trò tích cực ôn tập theo phương châm “cuốn chiếu”, học đến đâu, chắc đến đó.

Theo Hiệu phó phụ trách chuyên môn Trần Thị Kim Xuyến, nhà trường luôn yêu cầu giáo viên bám sát cấu trúc đề bài thi tổ hợp của Sở, ra đề kiểm tra để học sinh làm quen dần với dạng đề thi mới.

Trong tháng 2 và tháng 3, các giáo viên tập trung kiểm tra kiến thức học kỳ 1. Trong tháng 4 và tháng 5, giai đoạn “nước rút”, nhà trường tập trung kiểm tra kiến thức học kỳ 2. Tất cả bài thi thử, kiểm tra được trả tận tay để học sinh rút kinh nghiệm, nhận diện những lỗ hổng kiến thức, qua đó bổ sung, ôn tập trong tháng 6. Các giáo viên còn tăng cường kiểm tra học sinh bằng hình thức kiểm tra miệng, trắc nghiệm và rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm.

“Tôi hoàn toàn nhất trí với phương án tuyển sinh vào lớp 10 của Sở năm nay. Để nâng cao hiệu quả kỳ thi, tôi mong muốn khâu ra đề cần bám sát cấu trúc đã công bố, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chú ý đến những nội dung đã giảm tải; đồng thời khâu chấm thi cũng cần có sự thống nhất cao trong biểu điểm chấm chi tiết để đảm bảo chấm “đều tay” giữa người chấm của 2 cấp học THPT và THCS” - cô Xuyến kiến nghị.

Năm nay, lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức thi bài thi tổ hợp 7 môn bằng hình thức trắc nghiệm ở kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập. Quy định mới này khiến các trường phải gấp rút ôn tập không chỉ kiến thức mà ngay cả cách làm bài thi. “Để học sinh được làm quen với phương pháp thi mới, nhà trường cũng đã tổ chức thi thử theo cấu trúc đề thi minh họa của Sở GD-ĐT. Nhà trường đã liên hệ với các trường THPT để mượn máy chấm thi; song vẫn còn chưa yên tâm nên phải rà lại các bài thi bằng tay.

Mới thấy nhiều cháu do không biết cách tô bài trắc nghiệm nên bị máy bỏ qua, mất điểm. Nhà trường đã tập huấn, rút kinh nghiệm nhiều lần cho học sinh. Sau 2 lần thi thử, kiến thức, kỹ năng làm bài của học sinh tiến bộ rõ rệt” - Hiệu phó Trường THCS Hồng Bàng Bùi Thị Bích Thủy nhận xét. Việc chấm bài thi trắc nghiệm cũng khiến các trường THCS gặp khó trong khâu chấm thi.

Ngoài Trường THCS Hồng Bàng mượn máy chấm thi thì đa số các trường phải huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên thực hiện chấm bằng phương pháp thủ công, mất khá nhiều thời gian, công sức. Được biết, để đầu tư máy chấm thi, các trường cần khoảng 20-30 triệu đồng. Tuy nguồn kinh phí không lớn, nhưng một số trường còn băn khoăn, không biết năm học tới có còn thi theo hình thức trắc nghiệm nữa hay không nên còn dè dặt, chưa dám đặt mua.

(Nguồn:Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, năm học 2017-2018: Kỳ 2 - Tăng tốc trước “giờ G” //Hải Hậu BáoBáo An ninh Hải Phòng.- Ngày 18/04/2017)

 

102. Giúp học sinh nhận thức đúng về tác hại của ma túy

Cùng với việc thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền phòng chống ma túy, nhân rộng mô hình hỗ trợ thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng, hoạt động đưa học sinh tham quan thực tế, gặp gỡ học viên Trung tâm Giáo dục và Lao động xã hội (GD&LĐXH) Hải Phòng được các trường THPT của thành phố tổ chức. Qua đó, giúp giới trẻ có cái nhìn đúng đắn về tác hại ma túy, có ý thức phòng tránh và ngăn chặn từ xa.

Gần một tháng trôi qua nhưng chuyến tham quan thực tế, gặp gỡ học viên Trung tâm GD&LĐXH Hải Phòng để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc với em Trần Thị Huyền (lớp 12A2, Trường THPT Lý Thường Kiệt, Thủy Nguyên). Huyền chia sẻ, qua tiếp xúc, trò chuyện với các anh chị học viên về con đường dẫn đến ma túy và tác hại của nó, em thêm hiểu và cảm thông với những đau đớn mà người nghiện ma túy đối mặt trong quá trình điều trị cắt cơn và tác hại ma túy gây ra. Từ những câu chuyện thực tế, em hiểu rằng ma túy rất dễ xâm nhập vào cuộc sống nếu chúng ta chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác. Anh Doãn Hoàng Trung, Bí thư Đoàn thanh niên nhà trường cho biết, nhận thức của không ít học sinh còn mơ hồ, chủ quan về những tác hại, hậu quả ghê gớm của ma túy tổng hợp với bản thân người sử dụng. Vì vậy, tham quan thực tế Trung tâm GD&LĐXH là hình thức tuyên truyền trực quan hiệu quả nhất đối với thế hệ trẻ. Các em được trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy, ứng phó với các nguy cơ dẫn đến hành vi sử dụng ma túy từ câu chuyện thực tế chính người trong cuộc.

Trong năm 2016, Huyện Đoàn Thủy Nguyên phối hợp các trường THPT của huyện tổ chức 12 chuyến tham quan thực tế cho gần 1.800 lượt đoàn viên, học sinh. Theo Bí thư Huyện Đoàn Thủy Nguyên Nguyễn Thị Nhung, mỗi chuyến đi thường kéo dài 1 ngày, với nhiều hoạt động như: tổ chức tọa đàm để các em học sinh, cán bộ và học viên giao lưu, trò chuyện về tác hại và kỹ năng phòng chống ma túy, HIV/AIDS và giá trị của lao động. Sau buổi tọa đàm, học sinh tham quan trung tâm, tận mắt chứng kiến quá trình cắt cơn, thăm các lớp đào tạo nghề gốm, cơ khí, mộc… Trở về nhà, các em viết thu hoạch nói lên suy nghĩ của mình.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, có tới 72% người sử dụng ma túy tổng hợp là giới trẻ ở độ tuổi 18-30 tuổi, độ tuổi trên 30 chiếm 23%, riêng độ tuổi dưới 18 ở mức 5% nhưng có xu hướng gia tăng. Sự trẻ hóa độ tuổi nghiện ma túy đặt ra nhiệm vụ cấp bách trong tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên ngăn chặn và đẩy lùi ma túy. Phó bí thư Thành Đoàn Đào Phú Dương cho biết, năm 2013, Thành Đoàn tổ chức đưa học sinh tham quan, giao lưu với các học viên Trung tâm GD&LĐXH Hải Phòng. Sau 4 năm, các đơn vị tổ chức hàng trăm buổi trải nghiệm thực tế cho hàng chục nghìn lượt học sinh thành phố, trở thành hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu quả cao. Tính riêng 3 tháng đầu năm nay, các cấp bộ Đoàn tổ chức 14 chuyến tham quan với trên 2.000 lượt học sinh.

Từ những buổi trải nghiệm thực tế, nhận thức của học sinh về tác hại khủng khiếp của ma túy nâng lên rõ rệt, các em sinh hoạt tại các CLB phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS hay tự nguyện ký cam kết thi đua thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy” gồm không sử dụng, không buôn bán tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che tội phạm và tệ nạn ma túy. Không ít em trở thành tuyên truyền viên tích cực tại gia đình, cộng đồng, mang kiến thức, kỹ năng được trang bị phổ biến đến người thân, họ hàng, bạn bè. Bên cạnh nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoạt động đưa học sinh thực tế Trung tâm GD&LĐXH Hải Phòng được Giám đốc Nguyễn Quang Toàn ví như những liều “vắcxin” giúp giới trẻ tự tạo “kháng thể” phòng ngừa và đẩy lùi “cái chết trắng” ra khỏi đời sống xã hội.

(Nguồn: Giúp học sinh nhận thức đúng về tác hại của ma túy //An Nhiên //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/4/2017)

 

103. Hai học sinh trường chuyên chế ra các dẫn xuất mới điều trị ung thư

 Chứng kiến căn bệnh ung thư ngày ngày cướp đi tính mạng của nhiều người xung quanh, Bùi Đỗ Minh Quân và Đỗ Phương Mai (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) đã nghiên cứu và tổng hợp ra một loại dẫn xuất mới rất tiềm năng trong điều trị ung thư, với công dụng gấp 10 lần các sản phẩm trên thị trường.

Từ căn bệnh của người bác:

Minh Quân là người nảy sinh ra ý tưởng này khi tận mắt chứng kiến người bác ruột của mình khổ sở chống chọi với ung thư đại tràng và cổ tử cung. Sau khi theo đuổi những phương thức điều trị như phẫu thuật hay xạ trị, các tế bào ung thư trong người bác của em tạm thời không phát triển thêm, nhưng những những tác dụng phụ là không thể tránh khỏi.

Nhưng 3 năm sau, người bác của Quân lại đối mặt với căn bệnh ung thư máu. “Bác em được tham gia những cuộc thử nghiệm điều trị của Mỹ nhưng với chi phí rất đắt, một viên thuốc lên đến 33 USD và mỗi ngày phải uống đến 4 viên. Những người tham gia thử nghiệm cũng chỉ được miễn phí ở một vài tháng đầu, còn giai đoạn sau nếu muốn tiếp tục thì phải chịu chi phí không nhỏ” - Quân kể lại.

Nhìn gia đình cùng bác chạy vạy chữa trị, Quân càng trăn trở khi nghĩ đến cảnh nhiều người, nhiều gia đình khác cũng đang từng ngày chống chọi, giành giật sự sống với căn bệnh quái ác.

“Những cuộc thử nghiệm như thế rất tốn kém mà không phải gia đình nào cũng có thể theo được. Tuy nhiên thường chỉ sau một năm sử dụng, những viên thuốc này dường như cũng mất tác dụng, cơ thể lờn thuốc và chỉ số tế bào ung thư trong máu lại tăng lên.

Vì vậy, em nghĩ đến việc phải tìm ra cách nào đó để giúp đỡ bác, và xa hơn là có thể giúp cho những người bị ung thư khác. Hoặc đơn giản chỉ là cầm cự với căn bệnh trong thời gian dài hơn với một chi phí thấp hơn" - Quân đã nghĩ như vậy.

May mắn cho Quân, khi trong quá trình theo dõi quá trình điều trị của bác, em thấy ông của em - vốn là một thầy lang chuyên bốc thuốc - thường sắc thuốc từ cây gừng gió cho bác uống thêm và phần nào đó có tác dụng.

“Ông sắc thuốc cho bác uống sau cuộc điều trị ung thư máu và em thấy có tác dụng một phần nào đấy, bởi xét nghiệm thấy tế bào ung thư giữ ổn định, không tăng lên. Qua tìm hiểu tài liệu, em cũng biết Zerumbone có khả năng chống ung thư rất mạnh nhưng do một số hạn chế như không thấm qua được màng tế bào con người, nên chưa được sử dụng nhiều. Vì vậy, nó hầu như chỉ dừng lại như là thực phẩm chức năng hỗ trợ trong việc điều trị ung thư”.

Do đó mà Quân muốn thử một bước mới trong việc khai thác hợp chất này.

“Chúng em hy vọng có thể tạo ra các dẫn xuất từ Zerumbone nhưng có thể vào được tế bào con người và trở thành một loại thuốc đặc trị ung thư. Từ việc đặt ra một giả thiết khoa học là tác động vào một vị trí khác, chúng em quyết tâm thử nghiệm nó và thu được kết quả khá thành công như hôm nay” - Quân nói.

Ý tưởng là vậy, nhưng vì đề tài liên quan nhiều đến Hóa - Sinh, vốn là một học sinh chuyên Lý, Quân nghĩ phải cần thêm sự hỗ trợ từ một học sinh chuyên Hóa của trường là bạn Đỗ Phương Mai.

Phương Mai vốn có chút kinh nghiệm khi năm ngoái em giành được giải Nhì ở lĩnh vực sinh học ở một cuộc thi nghiên cứu khoa học.

“Em cũng muốn tham gia một đề tài nghiên cứu có thể giúp ích được nhiều cho đời sống con người, và cũng đang rất muốn nghiên cứu về ung thư. Tình cờ anh Quân lại trao đổi về ý tưởng, ngay lập tức em đồng ý tham gia” - Mai chia sẻ.

sáng tạo khoa học, học sinh sáng tạo, ý tưởng sáng tạo, điều trị ung thư

Dự án "tổng hợp các dẫn xuất mới từ Zerumbone và đánh giá tiềm năng sử dụng trong điều trị ung thư" của đôi bạn trẻ được đánh giá cao ở tính ứng dụng thực tế

Mai cho biết các dẫn xuất mà các em chế ra vượt trội hơn hoạt chất Zerumbone ban đầu và chưa hề có trên thị trường khi có khả năng phân cực tốt hơn hay tan trong màng tế bào con người tốt hơn, qua đó tăng hiệu quả điều trị ung thư.

“Trên thị trường hiện chưa có mà chỉ mới dừng lại là một hợp chất thiên nhiên trong cây gừng gió, trong khi dù nó có hoạt tính chống ung thư rất mạnh, nhưng lại kém phân cực và gần như không tan trong nước. Do đó chúng em muốn chuyển hóa nó thành một chất dễ tan hơn và tăng hoạt tính chống ung thư của nó lên nhiều lần”.

Hy vọng chế ra thuốc chữa trị ung thư mạnh:

Nghĩ là bắt tay vào thực hiện, song để đến được kết quả ngày hôm nay, đôi bạn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, chi phí để mua những hóa chất trong quá trình thực hiện nghiên cứu rất tốn kém. “Có những lọ hóa chất nhỏ thôi nhưng tới 350 nghìn đồng/ lọ, trong khi phải dùng đến rất nhiều và thậm chí phải làm nhiều lần thì chúng em mới có thể thành công” - Quân cho biết.

Nhưng nhờ sự hỗ trợ của gia đình và thầy cô giáo, đôi bạn cuối cùng cũng đã vượt qua với thành công ngoài mong đợi: Những dẫn xuất mới mà các em tổng hợp ra qua nghiên cứu cho thấy có thể mạnh hơn Zerumbone gấp 10 lần.

“Nếu so sánh với một đột chứng được dùng rất nhiều để đo mức độ gây độc tế bào ung thư, thì những dẫn xuất của chúng em gần như hoạt tính xấp xỉ với đột chứng này” - Quân đưa dẫn chứng.

Hiện nay, các em đã thử nghiệm các dẫn xuất này trên các dòng ung thư của người và môi trường thạch mềm - một dạng môi trường mô phỏng trên tế bào con người.

Nói về hướng đi trong tương lai, cả hai chia sẻ: “Chúng em mới chỉ dừng lại ở việc điều chế, tổng hợp những dẫn xuất mới, còn sản xuất ra thuốc hay không là một quá trình rất dài và cần sự giúp đỡ của nhiều nhà khoa học, bao gồm việc thử nghiệm trên động vật và bước cuối cùng là thử nghiệm trên cơ thể người.

Thời gian tới, chúng em sẽ nghiên cứu cơ chế đích về chống ung thư cũng như gây độc lên tế bào lành của các chất. Từ đó, xác định xem liều lượng thuốc như thế nào là phù hợp cho từng bệnh nhân”.

Với những gì đã làm được, dự án "Tổng hợp các dẫn xuất mới từ Zerumbone và đánh giá tiềm năng sử dụng trong điều trị ung thư” của hai học sinh này đã được Ban tổ chức trao giải Nhất tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017 vừa qua.

(Nguồn: Hai học sinh trường chuyên chế ra các dẫn xuất mới điều trị ung thư //Thanh Hùng // Báo Vietnamnet.vn.- Ngày 24/4/2017)

 

 

VI. Y TẾ, SỨC KHỎE; TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

104.Huy động ngân hàng máu sống cho bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa tại Bạch Long Vĩ

SKĐS - Trung tâm Y tế (TTYT) quân dân y Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã huy động ngân hàng máu sống để cấp cứu cho ngư dân bị xuất huyết tiêu hóa cao.

Ngày 31/3/2017, Trung tâm Y tế (TTYT) quân dân y Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã huy động ngân hàng máu sống để cấp cứu cho ngư dân bị xuất huyết tiêu hóa cao.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng, ngư dân Đặng V. N. (49 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng sốc do mất máu cấp, huyết áp tụt, da tái nhợt, bị nôn ra máu trước khi nhập viện. Bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu là xuất huyết tiêu hóa cao nghi do giãn vỡ tĩnh mạch cửa.

TTYT đã khẩn trương hội chẩn qua telemedicine (hệ thống y tế từ xa) với Viện Y học biển Việt Nam và báo cáo Sở Y tế Hải Phòng, UBND huyện Bạch Long Vĩ xin huy động ngân hàng máu sống để truyền máu cấp cứu cho bệnh nhân. Đây là lần thứ 4 huyện đảo thực hiện huy động ngân hàng máu sống và truyền máu cấp ngay tại đảo.

Bệnh nhân đã được hồi sức chống sốc và truyền 2 đơn vị máu toàn phần nhóm B. Sau truyền máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tích cực tại đảo trong điều kiện thời tiết huyện đảo đang có gió mùa cấp 8, cấp 9.

BS. Nguyễn Đức Quân – Giám đốc TTYT quân dân Bạch Long Vĩ cho biết: “Ngân hàng máu sống được thành lập tại đảo từ năm 2013, ban đầu chỉ gồm 20 thành viên nhóm máu O. Sau nhiều lần huy động, chúng tôi nhận thấy rằng nhu cầu truyền máu tại đảo ngày càng tăng cao, thậm chí phải huy động nhiều đơn vị máu cùng lúc; nên việc duy trì ngân hàng máu sống bền vững và mở rộng thêm nhiều nhóm máu khác để phát huy tính hiệu quả là rất cần thiết.”

Sáng 31/3/2017 vừa qua, tại TP Vũng Tàu, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm triển khai đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện cho các bộ, ban, ngành, các cơ sở y tế từ 28 tỉnh, thành phố ven biển. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 2/2013 đã tạo hành lang pháp lý để các bộ, ngành, địa phương đầu tư cho phát triển y tế, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, lực lượng vũ trang và người lao động đang sinh sống, hoạt động trong vùng biển, đảo Việt Nam.

PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị và cho biết: Sau 4 năm triển khai đề án, hơn 20.000 người dân tại các xã đảo, huyện đảo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; hàng ngàn tủ thuốc đã được trang bị trên các tàu đánh bắt xa bờ; hệ thống y tế tại các xã đảo, huyện đảo đã được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị và chuyển giao các gói kỹ thuật... Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của đề án là không có nguồn kinh phí tập trung từ Trung ương, đề án được thực hiện dựa vào ngân sách của địa phương và huy động nguồn lực từ nhiều phía.

Riêng tại TTYT quân dân y Bạch Long Vĩ, trong 4 năm (2013 – 2016), đã có 20.525 lượt bệnh nhân đến khám, 2.340 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, 18.285 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú. Trung tâm cũng đã mổ cấp cứu thành công 57 ca, mổ tiểu phẫu 1.156 ca; trong đó có nhiều ca bệnh nặng và khó: chửa ngoài tử cung vỡ, thủng dạ dày, vết thương thấu tạng, vết thương đứt rời cẳng chân, đứt rời ¾ cánh tay...

(Nguồn:Huy động ngân hàng máu sống cho bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa tại Bạch Long Vĩ //Thảo Nguyên //Báo sức khỏe và đời sống.- Ngày 3/4/2017)

 

105. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí người dân và ngư dân huyện đảo Bạch Long Vỹ

 (HPĐT)- Sáng 16-4, Hội Chữ thập đỏ, Sở Giáo dục- Đào tạo, Bộ đội Biên phòng thành phố và UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng tủ thuốc và tập huấn sơ cứu cho người dân và ngư dân huyện đảo Bạch Long Vỹ.

Trong dịp này, 150 người dân và ngư dân Bạch Long Vỹ được đội ngũ y- bác sĩ Phòng Khám đa khoa Chữ thập đỏ Quán Toan và Phòng Khám đa khoa Chữ thập đỏ Bình Dân phối hợp lực lượng quân dân y trên đảo khám, chữa bệnh nhân đạo và cấp thuốc miễn phí. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố còn phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Giáo dục- Đào tạo thành phố phát động chương trình làm sạch biển, tập huấn sơ cấp cứu và tặng 50 tủ thuốc cứu sinh tới ngư dân làm việc trên các tàu các vươn khơi, bám biển tại đảo, trồng 350 cây phi lao chống xói mòn đất, bảo vệ môi trường.

Ông Bùi Mạnh Phúc, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo thành phố cho biết, hoạt động nằm trong nội dung chương trình ký kết phối hợp liên ngành giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Giáo dục- Đào tạo, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan cũng như Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện toàn thành phố. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 10, cũng như giúp người dân và ngư dân yên tâm giữ đảo, vươn khơi bám biển./.

(Nguồn: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí người dân và ngư dân huyện đảo Bạch Long Vỹ//Thái Phan// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/4/2017)

 

106. Bệnh viện đa khoa An Dương đổi mới phong cách phục vụ người bệnh

Bệnh viện đa khoa An Dương là bệnh viện hạng 3 với quy mô 180 giường bệnh. Xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ 20, cơ sở vật chất đang xuống cấp nghiêm trọng. Các dãy nhà khoa ngoại, khu phòng khám, dãy nhà khoa sản đều bị nứt trần, nứt tường, trơ cốt thép phía trên trần. Nhà làm việc của bệnh viện, diện tích chật hẹp, không bảo đảm theo chuẩn mới của Bộ Y tế. Trong các năm 2014- 2015, người bệnh đến bệnh viện giảm, chủ yếu khám chữa bệnh ban đầu theo bảo hiểm y tế để chuyển lên tuyến trên.

Để khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, thu hút người bệnh đến khám, chữa bệnh, khoảng 2 năm gần đây, Bệnh viện đa khoa An Dương tích cực nâng cao trình độ nhân viên y tế, đổi mới thái độ phục vụ và mạnh dạn đầu tư trang thiết bị cơ bản bằng nguồn kinh phí của đơn vị. Bệnh viện đầu tư mua máy siêu âm màu, máy X – quang kỹ thuật số, máy đốt điện cổ tử cung, máy nghe tim thai, hệ thống xét nghiệm tự động bằng nguồn xã hội hóa....Cùng với đó, bệnh viện xây dựng khu nhà dinh dưỡng tiết chế, trang bị máy lọc nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước uống cho người bệnh. Hiện nay, bệnh viện có 195 cán bộ, viên chức, trong đó có 31 bác sĩ, 90 điều dưỡng và 43 cán bộ khác. Từ đầu năm 2017, bệnh viện cử cán bộ theo học các lớp về các chuyên ngành theo nhiều hình thức đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực theo đề án vị trí việc làm.

Thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện đa khoa An Dương thành lập Phòng công tác xã hội và Đội tiếp sức người bệnh, duy trì đường dây nóng và hòm thư góp ý để kịp thời xử lý những ý kiến đóng góp của người dân. Việc tổ chức triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ của cán bộ viên chức được triển khai tại tất cả các khoa trong bệnh viện. Tại khoa khám bệnh, lực lượng tiếp sức người bệnh được bố trí hợp lý để đón tiếp, hướng dẫn, đưa người bệnh vào các khoa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc người bệnh hoặc chờ đợi quá lâu. Chất lượng chẩn đoán điều trị từng bước được nâng lên. Tại các buồng bệnh, bệnh viện đều có bảng công khai thuốc, phụ trách buồng đặt ở vị trí dễ nhìn, dễ theo dõi, ngoài ra bệnh viện cũng trang bị thêm dụng cụ sát khuẩn tay nhanh và trang bị chuông cấp cứu nhanh giúp người bệnh và người nhà người bệnh thuận tiện hơn trong việc phối hợp điều trị. Nhờ các giải pháp trên, trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng số lần người bệnh đến khám bệnh là 33.564 lần, tăng 171% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số người bệnh điều trị nội trú là 2.262 người, công suất giường bệnh đạt 103% so với cùng kỳ.

BSCKII Phạm An Hiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa An Dương cho biết: Trong quý 2 năm 2017, được sự hỗ trợ của ngân sách thành phố, Bệnh viện triển khai xây mới khu nhà Khoa Khám bệnh 4 tầng, tu sửa một số khoa phòng, buồng bệnh, bổ sung trang thiết bị y tế bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, thu dung người bệnh vào điều trị nội trú. Cùng với đó, bệnh viện tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị.

(Nguồn: Bệnh viện đa khoa An Dương đổi mới phong cách phục vụ người bệnh //Phạm Sen //Báo Hải Phòng.- Ngày 19/4/2017)

 

107. Liên thông kết quả xét nghiệm khám, chữa bệnh cần lộ trình xây dựng phòng xét nghiệm đạt chuẩn

Từ ngày 1-7-2017, 38 bệnh viện (BV) tuyến trung ương sẽ thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm theo Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các BV hạng 1 và tương đương sẽ thực hiện liên thông công nhận kết quả xét nghiệm trước ngày 1-1-2018. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều BV tuyến thành phố trên địa bàn Hải Phòng, việc này có nhiều khó khăn.

Lúng túng vì chưa có quy chuẩn:

Phó giám đốc BV Kiến An Tăng Xuân Khoa, ủng hộ việc liên thông và công nhận kết quả xét nghiệm giữa các BV để giảm bớt chi phí của người bệnh. Việc liên thông kết quả xét nghiệm không khó, nhưng để công nhận kết quả xét nghiệm giữa các BV phụ thuộc nhiều yếu tố. Các phòng xét nghiệm của các BV phần nhiều chưa đồng chuẩn, chất lượng xét nghiệm cũng có sự chênh lệch, trong khi muốn công nhận kết quả xét nghiệm của nhau phải có chuẩn chung.

Theo Phó giám đốc BV Hữu nghị Việt Tiệp Nguyễn Minh Quang, trên cơ sở kết quả xét nghiệm, bác sĩ mới đưa ra kết luận chính xác về tình trạng bệnh lý của người bệnh, nhưng lâu nay chưa có chuẩn thống nhất về xét nghiệm. Trong khi đó, mỗi BV lại sử dụng các trang thiết bị, hóa chất dùng để xét nghiệm khác nhau, chất lượng nguồn nhân lực cũng khác nên khó có thể chấp nhận sử dụng kết quả của nhau. Do vậy, nhiều trường hợp BV tuyến trên chưa tin cậy kết quả xét nghiệm, chiếu chụp của bệnh viện tuyến dưới. Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ điều trị phải chịu trách nhiệm trước người bệnh. Do đó, hầu hết BV khi tiếp nhận người bệnh chuyển đến thường phải làm lại xét nghiệm, chiếu chụp để có “bằng chứng” trong hồ sơ bệnh án điều trị, đặc biệt với các bệnh nặng phải chuyển tuyến. Phải có hệ thống kiểm tra chuẩn quốc gia để kiểm tra tất cả các thiết bị y tế, nhằm bảo đảm chất lượng giữa các BV tương đương nhau. Nếu không có chuẩn, người dựa trên những kết quả xét nghiệm chưa chính xác quyết định điều trị sai, mổ sai phải chịu trách nhiệm, trong khi cuối cùng người bệnh vẫn phải chịu thiệt thòi.

Trưởng Phòng nghiệp vụ y (Sở Y tế) Trần Văn Tấn nhận xét, khi triển khai thực hiện việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các BV gặp khó khăn do lãnh đạo một số BV, chưa quan tâm đầu tư phòng xét nghiệm đạt chuẩn. Đồng thời, ý thức của nhân viên phòng xét nghiệm cũng là một vấn đề lớn vì họ chính là người chịu trách nhiệm kiểm soát và phát hiện sai số, bảo đảm chất lượng xét nghiệm. Do vậy, muốn các BV công nhận kết quả xét nghiệm của nhau cần phải có lộ trình để các BV chuẩn hóa phòng xét nghiệm. Trước mắt, khi phòng xét nghiệm của nhiều BV còn chưa đạt chuẩn, Bộ Y tế phải đứng ra làm “trọng tài”, chỉ định các BV nào được công nhận kết quả xét nghiệm của nhau, loại bệnh lý nào khi chuyển tuyến không phải làm lại xét nghiệm.

 Hạn chế chỉ định xét nghiệm lại:

Theo quy định của Bộ Y tế, các BV phải thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm hằng năm, đồng thời phải tham gia các chương trình ngoại kiểm nhằm kiểm soát chất lượng, đối chiếu và so sánh kết quả xét nghiệm của đơn vị với kết quả xét nghiệm của nhiều phòng xét nghiệm khác trên cùng một mẫu, cung cấp bằng chứng công nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng hiện nay, có rất ít cơ sở y tế tiến hành ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm (tại Hải Phòng mới có 8/50 đơn vị thực hiện), nên những sai sót liên quan đến vấn đề nhân lực, máy móc xét nghiệm chậm được khắc phục.

Theo Trưởng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế Trần Văn Tấn, từ trước tới nay, việc kiểm soát và quản lý chất lượng xét nghiệm y học chủ yếu thuộc trách nhiệm của các phòng xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Các phòng xét nghiệm y học xây dựng các quy trình chuyên môn để bảo đảm chất lượng xét nghiệm của đơn vị. Tuy nhiên, nhiều phòng xét nghiệm không có đầy đủ, thậm chí không có các quy trình xét nghiệm, hoặc nếu có lại không được tuân thủ đầy đủ. Do đó, để có thể liên thông được kết quả xét nghiệm, cần tăng cường kiểm tra, giám sát đầy đủ, khách quan, có hệ thống kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm hằng năm và việc tham gia các chương trình ngoại kiểm nhằm kiểm soát chất lượng của các BV.

Cùng với đó, để hạn chế tình trạng các BV lạm dụng xét nghiệm để tận thu, trong khi chờ tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm chuẩn của Bộ Y tế, Sở Y tế cần duy trì công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất. Trong các đợt kiểm tra BV định kỳ 6 tháng và hằng năm, yêu cầu lãnh đạo các BV phải lưu tâm kiểm soát, hạn chế tình trạng chỉ định xét nghiệm lại. Bác sĩ khi chỉ định xét nghiệm, chiếu chụp phải rà soát những kết quả xét nghiệm nào người bệnh đã có không cần làm lại, xét nghiệm nào chưa có, cần bổ sung mới được chỉ định làm. Với những xét nghiệm đắt tiền, nếu bắt buộc phải chỉ định làm lại thì cần tư vấn giải thích, tránh gây bức xúc cho người bệnh.

(Nguồn: Liên thông kết quả xét nghiệm khám, chữa bệnh cần lộ trình xây dựng phòng xét nghiệm đạt chuẩn//Hoàng Yên// Báo Hải Phòng.- Ngày 19/4/2017)

 

108. Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu bằng thẻ bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã. Vực dậy y tế cơ sở

Hải Phòng có 143 trạm y tế xã, thị trấn, trong đó nhiều trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và có bác sĩ thường trực. Hoạt động của trạm y tế xã giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, công tác y tế dự phòng. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều trạm hoạt động chưa “xứng tầm”  với vai trò, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực được đầu tư. Việc rà soát, xem xét, tổ chức khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã là giải pháp góp phần khắc phục các hạn chế, bất cập trên.

Kỳ 1:Lãng phí cơ sở vật chất, nhân lực

Trạm y tế khang trang , người bệnh vẫn vắng:

Trạm y tế xã Đặng Cương xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 6-2012 với khối nhà hình chữ L bao gồm 17 phòng chức năng trên diện tích hơn 2800 m2. Khuôn viên rộng, đẹp, nằm tại vị trí trung tâm xã, trạm là nơi thuận tiện để người dân đến khám, chữa bệnh (KCB). Trang thiết bị phục vụ KCB ban đầu của trạm khá đầy đủ như bộ khám tai mũi họng, răng hàm mặt, máy đo đường huyết, bộ dụng cụ đỡ đẻ… Trạm được công nhận chuẩn y tế quốc gia năm 2014, giai đoạn đến năm 2020. Tuy nhiên, trừ những ngày tiêm chủng cho trẻ, uống vi-ta-min, tiêm vắc-xin theo đợt, khám thai định kỳ cho phụ nữ, trạm cơ bản… vắng người. Năm 2016, trạm khám, điều trị 3.407  lượt người, trung bình 9-10 người/ngày (chủ yếu thực hiện tiêm chủng và khám thai định kỳ).

Trạm y tế xã Hồng Thái (cùng huyện An Dương) có cơ ngơi mà nhiều trung tâm y tế quận, huyện mơ ước: Nhà làm việc 2 tầng khang trang, khuôn viên rộng đẹp, bên cạnh là vườn cây thuốc đông y rộng vài trăm m2. Tuy nhiên, cũng giống như trạm y tế xã Đặng Cương, trạm khá vắng người đến KCB, chỉ “nhộn nhịp” hơn một chút ở phòng khám đông y đặt cùng trong khối nhà chính.

Huyện An Dương là địa phương có hệ thống trạm y tế xã được đầu tư xây dựng khang trang, đạt các tiêu chí về y tế cơ sở chuẩn quốc gia giai đoạn 2 đến năm 2020. Tại các huyện khác như Thủy Nguyên, An Lão, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo… nhiều trạm y tế xã cũng được xây dựng 2 tầng rộng, đẹp, đủ các phòng chức năng. Song các cơ sở này đều rơi vào tình trạng chung là vắng người đến KCB, dẫn đến lãng phí về cơ sở vật chất, trang thiết bị, y dụng cụ đã được đầu tư. Bác sĩ Hoàng Thị Sáng, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đặng Cương cho biết, có phòng chức năng của trạm hiếm khi sử dụng đến như phòng đẻ, bởi cả năm không có trường hợp nào sinh con tại đây. Một số bộ y cụ cũng ít khi dùng đến. Lý do người dân ít KCB tại trạm vì trạm không phải là nơi đăng ký KCB ban đầu bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), đến KCB tại trạm, người dân không được cấp thuốc. Còn nếu khám dịch vụ, người dân lại lựa chọn nơi khác.

Khó phát huy tay nghề:

Bác sĩ Lê Trung Kiên, Trạm trưởng Trạm y tế xã An Thọ (huyện An Lão) trăn trở: “Nghề y nếu không được thực hành thường xuyên, kiến thức sẽ mai một, bác sĩ không có cơ hội nâng cao tay nghề”. Điều bác sĩ Kiên nói có lý bởi nghề y là nghề của thực hành, không thường xuyên KCB, không có cơ hội cọ xát thực tế, người làm nghề không tích lũy được kinh nghiệm trưởng thành về chuyên môn. Trạm y tế xã An Thọ là một trong số ít trạm y tế tuyến xã có 2 bác sĩ công tác.

Cùng “nỗi niềm” như bác sĩ Lê Trung Kiên, bác sĩ Nguyễn Thị Quế, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hồng Thái (An Dương) băn khoăn: “Chức năng nhiệm vụ của bác sĩ là KCB, chúng tôi vẫn tổ chức hoạt động thường xuyên, nhưng vì không KCB theo thẻ BHYT ban đầu, người nào không có thẻ, hoặc cần kíp lắm mới đến khám dịch vụ, bởi họ sẽ mất tiền mua thuốc thay vì được BHYT chi trả”. Bác sĩ Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy nhận xét: “Đào tạo được bác sĩ cho trạm y tế xã, dù học dưới hình thức chính quy hay chuyên tu đều rất tốn kém”. Vậy mà khi học xong về công tác tại trạm y tế xã, cơ hội KCB cho người dân không nhiều, cọ xát thực tế không thường xuyên sẽ khiến bác sĩ khó phát huy tay nghề. Có bác sĩ vì tiếc công học tập mà cơ hội phát triển nghề nghiệp không nhiều, đã xin chuyển công tác đi nơi khác.  Còn những trạm chưa có bác sĩ lại rất khó tuyển bác sĩ về công tác. Không ít trạm “giải quyết tình thế” bằng cách cử người của trạm đi học, nhưng cũng không chắc chắn khi học xong họ sẽ tiếp tục công tác tại trạm. Thực tế này cho thấy rất lãng phí nguồn lực tại các trạm y tế xã.

Khảo sát thực tế tại nhiều trạm y tế xã cho thấy, tình trạng thưa vắng người dân đến KCB tại trạm dẫn đến lãng phí cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực có nhiều nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân chính là do trạm y tế không được tổ chức KCB ban đầu theo BHYT, làm hạn chế quyền lợi của người dân. Bởi nếu không sử dụng được thẻ BHYT tại trạm, người có thẻ không được bảo hiểm y tế cấp thuốc, phải khám và mua thuốc theo giá dịch vụ. Với thu nhập còn thấp của người dân nông thôn, mỗi lần KCB dù chỉ vài chục nghìn đồng tiền thuốc, họ cũng phải sân siu tính toán.

(Nguồn: Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu bằng thẻ bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã. Vực dậy y tế cơ sở // Phương Nam // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 20/4/2017)

 

109. Bảo đảm an ninh bệnh viện: Cần sự chủ động từ mỗi bệnh viện

Tại Hội nghị “Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện bảo vệ nhân viên y tế” do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 7- 4- 2017, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Nguyễn Tiến Sơn khẳng định, tình trạng bạo hành y tế, hành hung nhân viên y tế trong bệnh viện vẫn luôn là vấn đề nóng tại Hải Phòng. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự tại các bệnh viện diễn ra khá phức tạp. Để tự bảo vệ mình, các bệnh viện tại Hải Phòng chủ động nhiều biện pháp ứng phó.

Gia tăng tình trạng mất an ninh, trật tự:

Bác sĩ Trương Minh Hải, Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt- Tiệp cho biết: “Trong 3 năm gần đây, tại khoa cấp cứu liên tiếp xảy ra các vụ hành hung, đe dọa bác sĩ. Trong năm 2015, tại khoa xảy ra khoảng 14 vụ việc, năm 2016, là gần 10 vụ. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng, một số đối tượng còn lợi dụng các sự cố y khoa không mong muốn đe dọa, tống tiền... y bác sĩ và cơ sở y tế nhằm trục lợi...Trong số này, chỉ có 1-2 vụ việc nghiêm trọng được phản ánh trên báo chí”. Tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Kiến An, hằng năm cũng có khoảng 7-8 vụ việc đe dọa, xúc phạm bác sĩ. Cùng với đó, bệnh viện còn đối mặt với việc người nhà người bệnh mạo danh y, bác sĩ, cò mồi, trộm cắp... Nhiều vụ việc người nhà người bệnh kích động, biểu tình tại bệnh viện khi xảy ra sự cố y khoa trong quá trình điều trị. Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng người lạ có âm mưu bắt cóc trẻ sơ sinh, cò mồi đẻ thuê, bán trứng, bán tinh trùng…

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tiến Sơn, 90% số vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện vào thời điểm thầy thuốc đang cấp cứu, chăm sóc cho người bệnh... Trong báo cáo của Bộ Y tế tại hội nghị, Hải Phòng có 3 vụ việc điển hình về mất an ninh, trật tự bệnh viện. Vụ việc tại Bệnh viện đa khoa Tiên Lãng, người bệnh đang nằm cấp cứu trên giường bệnh thì bị 4 đối tượng xông vào đâm chết tại chỗ; 1 vụ người bệnh đang nằm trên cáng đã đấm vào mặt bác sĩ khi người nhà bị nhắc nhở về thái độ bác sĩ và vụ nhóm côn đồ đập phá bệnh viện Việt- Tiệp… Một trong những nguyên nhân cơ bản của vấn đề mất an ninh trật tự bệnh viện chính là thiếu sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và lãnh đạo bệnh viện nên biện pháp bảo đảm an ninh nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Đồng thời, một số cán bộ y bác sĩ chưa có kỹ năng giao tiếp với người bệnh, chậm trễ cấp cứu người bệnh gây ra bức xúc từ phía người bệnh. Tuy nhiên, mặt khác, người bệnh và người nhà người bệnh nhiều khi không hiểu được tính chất bệnh của mình, không thông cảm với hạn chế về cơ sở hạ tầng và quá tải của bệnh viện, muốn được ưu tiên khám trước ngay hoặc thấy y bác sĩ chậm giải thích... là manh động, gây sự, có hành vi tiêu cực.

Xây dựng các mô hình bảo vệ ANTT:

Theo, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tiến Sơn, công tác bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện trước hết là trách nhiệm ban giám đốc bệnh viện, sau đó mới đến lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Do vậy, các bệnh viện cần hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh bệnh viện, như lắp đặt camera an ninh tại nhiều điểm từ khoa phòng, đường đi lại, giúp xử lý nhanh các hành vi gây rối, mất an ninh trật tự; công khai quy trình khám chữa bệnh điều trị, dán thông tin cảnh báo cho người nhân, người nhà, dán ảnh cò mồi tại các cổng bệnh viện; lựa chọn đội ngũ bảo vệ có tính chuyên nghiệp, cần tập huấn việc xử lý các tình huống, bởi đây là lực lượng xử trí đầu tiên trước khi có sự góp mặt của lực lượng công an. Bệnh viện cần phối hợp với chính quyền địa phương, công an sở tại để bảo đảm an ninh trật tự khu vực chung quanh bệnh viện. Các bệnh viện cần lựa chọn các nhân viên bảo vệ có trình độ, chuyên môn chuyên nghiệp, có khả năng ứng phó với các tình huống thường xảy ra. Bệnh viện cần thiết lập đường dây nóng trực tiếp từ bệnh viện đến cơ quan công an cơ sở để kịp thời thông báo các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh trật tự để có phương án giải quyết nhanh chóng, an toàn.

Cuối năm 2016, bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp xây dựng 52 mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự tại 52 phòng, khoa, trung tâm của bệnh viện. Tổ trưởng tổ tự quản cũng chính là trưởng khoa hoặc trưởng phòng. Mỗi y bác sĩ trong ca trực, ngoài làm công tác chuyên môn cũng đảm nhiệm thêm nhiệm vụ nắm tình hình hoặc giải quyết, xử lý các tình huống an ninh trật tự nếu xảy ra. Hằng ngày, trong cuộc họp giao ban chuyên môn bệnh viện đều có báo cáo nhanh của các khoa, phòng, trung tâm về tình hình an ninh trật tự. Trong mỗi mô hình tổ tự quản đều tự xây dựng các thước đo kiểm tra giám sát. Ngoài công tác chuyên môn thì nội dung tự quản về công tác ứng xử, giải quyết thủ tục hành chính, tự quản về chẩn đoán chăm sóc người bệnh cũng được quan tâm. Từ khi triển khai mô hình này, số vụ việc gây mất trật tự an toàn tại bệnh viện cũng giảm nhiều so với trước đây. Tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, để ngăn chặn tình trạng bắt cóc trẻ sơ sinh, bệnh viện thành lập Tổ xuất viện với 5 điều dưỡng. Các điều dưỡng có nhiệm vụ giúp đỡ các gia đình đưa bà mẹ và em bé lên xe an toàn. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Hiện, bệnh viện đang nghiên cứu thực hiện dịch vụ đưa sản phụ và trẻ sơ sinh bằng ô tô về tận nhà để bảo đảm an toàn. Đây là những mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự mà ngành y tế sẽ nhân rộng tại các bệnh viện.

(Nguồn: Bảo đảm an ninh bệnh viện: Cần sự chủ động từ mỗi bệnh viện // Báo Hải Phòng.- Ngày 13/04/2017)

 

110. Chấn động: Xe 'hổ vồ' đổ hàng ngàn khối bùn độc ở cửa biển Hải Phòng

Không kể ngày đêm, từng đoàn xe “hổ vồ” 3 chân ngang nhiên chở hàng tấn đất, bùn đen nhuyễn, đặc quánh xả thẳng xuống khu vực cửa biển (Q. Hải An, TP. Hải Phòng).

Thông tin về “đoàn xe ma" chở một loại bùn thải độc hại (dân trong nghề xây dựng gọi là bùn Bentonite, một loại bùn độc chứa các loại hóa chất nguy hiểm, không thể sử dụng - PV) từ các công trình xây dựng về khu vực Cửa biển (Q. Hải An, TP. Hải Phòng) khiến không ít người cảm thấy vừa bất ngờ, vừa lo lắng.

Chúng là loại xe “hổ vồ” 3 đến 4 chân, lem luốc, thùng chứa đầy bùn đất, chạy nghênh ngang trên đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đình Vũ. Sau đó, chúng bỗng nhiên rẽ vào đường vào bãi gỗ Cửa biển và biến mất kì lạ...

Theo chân chúng hàng tuần trời, chúng tôi biết được, đoàn xe lạ này hoạt động không theo một quy luật cụ thể. Thoắt ẩn, thoắt hiện khá thất thường. Vào những ngày bùn khoan nhồi tại các công trình dồn, không kể ngày đêm, chúng được lệnh di tản hết về khu cửa biển đổ thẳng xuống đây.

Những chiếc "hổ vồ" chở bùn thải từ công trình đổ ra cửa biển, hoạt động hết công suất vào ban đêm.

Nhiều ngày chúng ầm ầm chạy từ sáng sớm, có hôm chỉ tranh thủ chạy vào buổi trưa, khi thì chúng lại xuất hiện lúc nửa đêm… Có hôm, chúng chỉ chạy vài tiếng giữa đêm rồi nghỉ. Đặc biệt hơn, có hôm chúng lại chạy thẳng vào khu công nghiệp Đình Vũ đổ thải mà không chút lo sợ.

Cũng từ ngày đoàn xe này xuất hiện và quần thảo trên địa bàn, cuộc sống người dân xung quanh khu vực Cửa biển gần như đảo lộn. Ban ngày tiếng ồn còn đỡ, cứ khi chúng chạy vào ban đêm là gần như cả khu mất ngủ, trẻ con thì giật mình thon thót.

Nguy hiểm hơn, các loại đất cát, bùn thải từ đoàn xe này chảy vương vãi khắp cung đường. Nhiều chuyến, loại bùn nỏng nhầy nhụa, đen ngòm từ trên những chiếc thùng được che đậy qua loa, chảy xuống đường, mùi hóa chất nồng nặc gây không biết bao phiền toái cho người tham gia giao thông.

Phải là người tinh mắt lắm mới nhận ra cái tên của hãng xe chở loại bùn thải độc hại này, bởi từ đầu đến chân, chúng bị bùn che kín. Tại một số công trình xây dựng trọng điểm, do được chủ đầu tư thuê, nên đoàn xe lạ này cứ thản nhiên ra vào và đưa bùn đi đổ.

Trong đêm tối, chúng tôi nhiều lần bám theo những đoàn xe rẽ vào con đường độc đạo cạnh khu vực bãi gỗ Cửa biển để thỏa mãn trí tò mò về đoàn xe kì lạ này. Nhưng tất cả đều thất bại. Chúng mất dấu, hoặc chúng tôi bị chặn lại bởi một số người lạ mặt.

Người dân trong khu vực rỉ tai nhau về một người tên Th. đứng ra bảo kê. Việc người lạ vào bãi dường như là không thể, bởi khu vực được canh phòng khá cẩn mật. Và dường như chúng còn được một bàn tay vô hình nào đó che chắn.

Theo như cánh lái xe thuê chuyển chở loại bùn độc hại về đây đổ thì bãi đổ này đã được “làm luật” và mỗi xe vào đổ sẽ được một “chim lợn” làm nhiệm vụ cảnh giới, kiêm đếm đầu xe để thu tiền sau mỗi ngày.

(Nguồn: Chấn động: Xe 'hổ vồ' đổ hàng ngàn khối bùn độc ở cửa biển Hải Phòng //Tân Nhật// Báo Người đưa tin.- Ngày 5/4/2017)

 

111. Hải Phòng: Cần di chuyển điểm tập kết rác thải gần trường học

 (Công lý) - Nhiều năm liền, khu vực cổng Trường Tiểu học Bàng La trở thành điểm tập kết rác thải, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập, vui chơi của hàng trăm em học sinh khiến gia đình và nhà trường vô cùng lo lắng...

Người dân đã nhiều lần kiến nghị việc này đến chính quyền địa phương nhưng không được quan tâm, giải quyết.

Theo phản ánh của các bậc cha mẹ học sinh và người dân, điểm tập kết rác thải này nằm trên trục đường chính khu dân cư Đồng Tiến, cạnh Trường Tiểu học Bàng La (phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) đã tồn tại được khoảng 6-7 năm. Hàng ngày, điểm tập kết rác thải này thường xuyên có khoảng 10 xe rác thu gom từ các tổ dân phố trên địa bàn phường Bàng La tập kết về đây, với số lượng rất lớn. Việc tập kết rác thải tại đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ bị ô nhiễm, đe dọa sức khỏe và ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi của hàng trăm em học sinh Trường Tiểu học Bàng La.

Người dân sống tại khu vực này cho biết, đây là điểm tập kết rác của cả phường nên lượng rác thải chuyển về đây rất lớn. Hàng ngày, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ đây khiến người dân thấy rất khó chịu. Vào những ngày nắng, rác thải phân hủy nhanh, xuất hiện các loại ruồi bọ, côn trùng gây hại, người dân ở gần phải đóng kín cửa nhà, thậm chí phải đeo cả khẩu trang. Việc tập kết rác cạnh khu dân cư, trường học, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, dịch bệnh, ảnh hưởng sức khỏe người dân xung quanh , nhất là trẻ em. Người dân nơi đây vô cùng lo lắng vì ngày ngày phải chấp nhận “sống chung” với rác, nhiều lần phản ánh, kiến nghị sự việc lên UBND phường nhưng không được quan tâm, giải quyết.

Theo cô giáo Hoàng Thị Kim Anh, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Bàng La thì việc tập kết rác thải ngay khu vực cổng trường học gây ra nhiều bất tiện cho cán bộ công nhân viên trong nhà trường, các em học sinh và phụ huynh. Mỗi khi rác thải tập kết về đây thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến các em học sinh khó thở, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe khiến các em không thể tập trung học tập được. Hơn nữa, tập kết rác thải ngay tại khu vực cổng trường làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường sư phạm. Gia đình và nhà trường rất lo lắng, mong các cấp có thẩm quyền sớm quan tâm, di chuyển điểm tập kết rác này, tạo môi trường thuận lợi để các em tập trung học tập.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Văn Bé, Chủ tịch UBND phường Bàng La cho biết: Người dân, phụ huynh và nhà trường cũng đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị điểm tập kết rác thải tại khu dân cư Đồng Tiến đến UBND phường. Việc này thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của UBND phường. “Chúng tôi đang xem xét tìm địa điểm tập kết rác mới và sẽ xử lý dứt điểm việc này trong cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2017”- Ông Bé nói.

Thiết nghĩ, đây là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến việc giảng dạy, học tập của thầy và trò Trường Tiểu học Bàng La. Đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần xem xét, giải quyết dứt điểm sự việc nêu trên, giúp người dân có cuộc sống ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho các em học sinh học tập, cha mẹ các em và nhà trường được yên tâm.

(Nguồn: Hải Phòng: Cần di chuyển điểm tập kết rác thải gần trường học //Báo Công lý.- Ngày 18/4/2017)

 

VII. GIAO THÔNG - VẬN TẢI

112.Hạn chế tai nạn giao thông tại ngoại thành: Tuyên truyền mạnh, xử phạt nghiêm

74% số vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ở ngoại thành, 76% số người chết và 66% số người bị thương do TNGT đều là hậu quả của những vụ tai nạn tại khu vực ngoại thành.

Phức tạp do ý thức tham gia giao thông kém:

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố, số vụ TNGT, số người tử vong, số người bị thương do TNGT ở khu vực ngoại thành những năm qua đều có xu hướng tăng cao. Năm 2016, số vụ TNGT ở khu vực ngoại thành là 74/100 vụ, làm chết 68 người, bị thương 31 người.

Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định chủ yếu là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông của nhiều người dân khu vực ngoài thành còn hạn chế. Tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên các đoạn đường quốc lộ có giải phân cách cứng vẫn diễn ra thường xuyên. Trong khi đó, lực lượng xử lý vi phạm tại khu vực ngoại thành mỏng, địa bàn rộng, khó có thể bao quát địa bàn.

Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khách quan khác là cơ sở hạ tầng giao thông khu vực ngoại thành chưa hoàn thiện, hệ thống biển báo chưa đầy đủ. Hiện nay, các tuyến đường giao thông khu vực ngoại thành dù được nâng cấp, cải tạo nhưng chưa đồng bộ, thiếu các hệ thống hạ tầng bảo đảm giao thông như biển báo, sơn kẻ tại các vị trí đầu nối, chiếu sáng khu vực và tuyến đường.

Mặt khác, tất cả huyện ngoại thành đều có quốc lộ, tỉnh lộ đi qua, giao cắt với các đường liên xã. Trong đó, nhiều điểm giao cắt tại các khu vực dân cư, hoạt động kinh doanh, mua bán tấp nập, dẫn tới hệ thống đường xá không bảo đảm góc cua, khuất tầm nhìn. Từ đó, tạo ra nhiều điểm đen TNGT. Thực tế, hầu hết điểm đen TNGT đều nằm ở khu vực ngoại thành, nơi giao cắt giữa đường quốc lộ, tỉnh lộ với đường liên xã. Tại nút giao thông quốc lộ 10 với đường liên xã trên địa bàn xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên), trong năm 2016, xảy ra 3 vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết 4 người, bị thương 2 người; nút giao thông tỉnh lộ 359 qua địa phận thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) cũng xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 3 người.

Phối hợp tuyên truyền và xử phạt:

Để kéo giảm TNGT khu vực ngoại thành, cần có sự vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng với các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, tập trung vào nhóm thanh niên, học sinh ở ngoại thành, những người dân sinh sống gần quốc lộ, tỉnh lộ. Nội dung tuyên truyền xây dựng theo hướng đơn giản, dễ hiểu, đi sâu vào những hành vi vi phạm phổ biến như không sử dụng rượu bia khi lái xe, tốc độ, làn đường và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ, không lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh buôn bán, họp chợ.

Theo Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Vũ Văn Giới, thời gian tới, đơn vị tăng cường phối hợp công an các quận, huyện, rà soát, kịp thời lập danh sách các nút giao thông nguy hiểm, bố trí lực lượng điều tiết, kiên quyết giải tỏa những điểm đen TNGT. Đồng thời, tăng cường trinh sát, nắm chắc tình hình chấp hành các quy định giao thông đường bộ của từng địa bàn. Từ đó, xây dựng các chuyên đề xử lý các lỗi vi phạm nguy hiểm như điều khiển xe máy khi chưa đến tuổi cấp bằng lái, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường, đi vào đường cấm, đi sai giờ quy định...

Bên cạnh đó, ngành giao thông vận tải cần rà soát, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ như lắp đặt hệ thống biển báo, sơn kẻ cảnh báo, duy tu, bảo trì các tuyến đường xuống cấp, bổ sung hệ thống chiếu sáng tại các khu vực tập trung dân cư. Trong đó, tập trung vào những điểm dễ xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng trong thời gian qua như quốc lộ 5 đoạn qua thôn Tiên Nông, xã Đại Bản; thôn Nam Bình, xã An Hưng (cùng thuộc huyện An Dương), quốc lộ 10 đoạn qua xã An Tiến, xã Trường Thành (cùng thuộc huyện An Lão), tỉnh lộ 354 đoạn qua khu 3 thị trấn Tiên Lãng, xã Bạch Đằng (cùng thuộc huyện Tiên Lãng).

(Nguồn: Hạn chế tai nạn giao thông tại ngoại thành: Tuyên truyền mạnh, xử phạt nghiêm // Minh An//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2017)

 

113.Hải Phòng sẽ tiến hành điều chuyển luồng tuyến các xe khách

Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng vừa có Tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố xin chủ trương sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định tại một số bến xe trong khu vực nội đô để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố hiện có 11 bến xe khách, trong đó có 4 bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long, Thượng Lý ở trong khu vực nội đô, còn lại 7 bến xe đặt tại các quận, huyện ngoại thành gồm Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên và Cát Hải.

Theo quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn thành phố có 17 bến xe khách với tổng diện tích 27,3ha, trong đó xây mới 8 bến xe khách với tổng diện tích 20,7ha; nâng cấp, duy trì hoạt động 6 bến xe khách với tổng diện tích 6,5ha; chuyển đổi 3 bến xe khách liên tỉnh là cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long thành bến xe nội tỉnh.

Đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng có tổng 21 bến xe khách với tổng diện tích 33,7ha, trong đó nâng cấp, duy trì 11 bến xe khách với tổng diện tích 24,4ha; xây dựng mới 10 bến xe khách với tổng diện tích 9,3ha; chuyển đổi công năng 6 bến xe khách phục vụ điểm đầu cuối xe buýt và bãi đỗ xe gồm có bến xe khách Lạc Long, Niệm Nghĩa, cầu Rào, Đồ Sơn cũ; Kiến Thụy cũ, An Lão cũ.

Qua khảo sát của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, thực tế vào giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30-8 giờ sáng, chiều từ 16 giờ 30-18 giờ 30 trên địa bàn thành phố thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, đặc biệt xảy ra tại một số tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đã xuống cấp, chậm được nâng cấp mở rộng như đường Trần Nguyên Hãn, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm...

Chỉ ra nguyên nhân, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cho rằng, tốc độ tăng trưởng dân số và phương tiện cá nhân gia tăng; ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao; nhiều đơn vị kinh doanh vận tải còn chưa chú trọng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; sự phát triển của các cảng biển, bến thủy nội địa và phát triển du lịch dẫn đến tăng về nhu cầu đi lại...

Bên cạnh đó, các bến xe cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long có tần suất phương tiện ra vào bến xe lớn, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường trục kết nối với bến xe là rất cao. Do vậy, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thấy rằng, việc để các bến xe trong giai đoạn hiện nay này nằm ở vị trí sâu trong khu vực nội đô, có mật độ dân cư lớn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm vẫn thường xuyên xảy ra.

Vì thế, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng nhìn nhận cần thiết phải có sự nghiên cứu sắp xếp điều chuyển tuyến vận tải khách cố định kết hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông khác thì mới khác phục được tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô như hiện nay.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đề xuất phương án điều chỉnh, sắp xếp lại luồng tuyến tại bến xe cầu Rào, Niệm Nghĩa điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định đi các tỉnh phía Nam tính từ tỉnh Nghệ An đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đi tỉnh Quảng Ninh về bến xe Thượng Lý.

Tại bến xe Lạc Long, điều chuyển tuyến vận tải khách từ bến xe Lạc Long đi các bến xe thuộc tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn về bến xe Thượng Lý. Đối với tuyến vận tải khách từ bến xe Lạc Long đi bến xe Yên Nghĩa, Giáp Bát (Hà Nội) dự kiến sẽ điều chuyển về bến xe Thượng Lý sau khi thành phố phê duyệt quy hoạch mạng lưới bãi đỗ xe, điểm đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Được biết, Sở Giao thông Vận tải sẽ thông báo công khai phương án và lộ trình điều chuyển vào tháng Năm tới và tiến hành sắp xếp điều chuyển tuyến vận tải khách cố định vào tháng 8/2017./.

(Nguồn: Hải Phòng sẽ tiến hành điều chuyển luồng tuyến các xe khách // Việt Hùng // Báo Việt Nam plus.vn.- Ngày 04/04/2017)

 

114.Xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt về an toàn giao thông

Sáng 14/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn (2012 – 2017). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các Sở, ban, ngành, quận, huyện liên quan.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, nhiều mô hình mới về văn hóa giao thông được xây dựng, triển khai và nhân rộng như: mô hình “Lòng đường an toàn, trên hè gọn gàng tại phường Đổng Quốc Bình quận Ngô Quyền; mô hình “Đường làng phong quang, giao thông an toàn tại xã An Hưng, huyện An Dương... Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm ATGT đi đôi với việc cưỡng chế hành chính đang được phát huy tác dụng, dần được loại bỏ thói quen tùy tiện trong một bộ phận người dân khi tham gia giao thông. Công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, ban, ngành, đoàn thể luôn được đề cao, gắn quyền năng pháp lý của cá nhân với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương về lĩnh vực TTATGT, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tai nạn giao thông đã giảm về số người, số vụ, số người chết và bị thương, không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng cao trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2017-2022, Ban ATGT thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với 4 nội dung cụ thể: tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT; vận động người dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường giám sát thực hiện pháp luật về ATGT và xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt về ATGT trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương tham luận, làm rõ hơn kết quả và bài học kinh nghiệm, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình phối hợp thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen 12 tập thể và cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen 8 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình giai đoạn 2012-2017.

(Nguồn: Xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt về an toàn giao thông //Phạm Hảo// Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 15/4/2017)

 

115. Hải Phòng: Bất cập trong kiểm soát, xe quá tải nguy cơ bùng phát

Hoạt động kiểm soát tải trọng xe ở Hải Phòng đang gặp nhiều khó khăn do nhiều trạm cân cố định tạm dừng hoạt động, trong khi các cân lưu động còn nhiều bất cập.

Do đó, tại TP Cảng, tình trạng xe chở quá tải vẫn tái diễn và có xu hướng ngày càng phức tạp.

Cân lưu động chỉ dùng được vài giờ/lần:

Những ngày đầu tháng 4, tại tuyến đường Đình Vũ, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hải Phòng) liên tục triển khai kế hoạch lập trạm cân di động kiểm soát tải trọng. Khu vực mà lực lượng CSGT lập trạm cân có mật độ phương tiện giao thông dày đặc kết nối với hệ thống cảng biển lớn nhất Hải Phòng.

Để phát hiện từ sớm các phương tiện nghi ngờ quá tải, các chiến sĩ CSGT phải hóa trang, mật phục, phát hiện từ xa và báo cho lực lượng làm nhiệm vụ công khai trên đường. Mặc dù công phu mật phục, nhưng theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, khi phát hiện lực lượng CSGT triển khai cân tải trọng, hàng chục xe tải chở vật liệu xây dựng, xe “3 chân, 4 chân” quay đầu đi vào những con đường ngóc ngách trong các khu công nghiệp.

Ngày 8/4, sau khi tiến hành kiểm tra khoảng 20 xe, tổ công tác trạm cân Đội CSGT số 4 phát hiện 2 xe tải chở vật liệu xây dựng quá tải gần 100%. Trung tá Lê Anh Sơn, Đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên kiểm soát tải trọng tại khu vực đường Đình Vũ. Trong quý I/2017, đơn vị đã xử lý 20 trường hợp chở hàng quá tải, từ đầu tháng 4 tới nay xử lý gần 10 trường hợp nữa. Phương tiện chở hàng quá tải chủ yếu tập trung vào các loại xe chở vật liệu xây dựng, tiếp đó là các xe container chở hàng đông lạnh; các xe container khô, hàng rời chấp hành tốt việc chở hàng đúng tải”.

Tuy nhiên, theo Trung tá Sơn, việc kiểm soát tải trọng của lực lượng CSGT đang có những khó khăn. Hiện cả Phòng CSGT Hải Phòng có ba đơn vị đội, trạm được trang bị cân xách tay. Đây là loại cân có tính cơ động cao nhưng chỉ cân được vài giờ lại phải thu cân về. “Cân xách tay mỗi khi cân cũng mất khoảng 30 phút chuẩn bị nhưng chỉ cân được khoảng thời gian vài tiếng rồi lại phải thu cân về để nạp điện”, Trung tá Sơn nói.

Ba trạm cân chỉ còn một:

Với hệ thống cảng biển dày đặc, đại đa số các loại xe lưu thông tại Hải Phòng đều xuất phát từ các kho bãi nên việc kiểm soát tải trọng tại các đầu mối này rất quan trọng. Theo đại diện Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, hiện đa số các cảng lớn đều được trang bị cân tải trọng, bởi các cảng này đều sợ xe quá tải ảnh hưởng trực tiếp tới cảng, tới tải trọng tàu hàng… Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quy định bắt buộc các cảng phải có cân tải trọng nên tại nhiều kho bãi, cảng nhỏ vẫn có hiện tượng lén lút cho xe chở hàng quá tải thông qua.

Ông Hoàng Tiến Nam, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng cho biết, công tác kiểm soát tải trọng xe ở Hải Phòng đang có nhiều bất cập. Trước đây, các trạm cân án ngữ tại tất cả những cung đường huyết mạch của Hải Phòng. Các loại xe chở hàng đi và đến cảng Hải Phòng được kiểm soát tải trọng bởi 3 trạm cân (1 trạm tại QL5, 2 trạm tại QL10). Các trạm cân này đã khép kín toàn bộ các cung đường lớn nhất đi và đến cảng Hải Phòng.

Nhưng hiện nay, hai trạm kiểm soát tải trọng trên QL10 đã tạm dừng hoạt động. Hiện chỉ còn một trạm cân tại QL5 do Sở GTVT Hải Phòng quản lý và hoạt động của trạm cân này gặp khá nhiều khó khăn. Theo ông Hoàng Tiến Nam, tới nay vẫn chưa có quy chế quản lý hoạt động của trạm cân nên việc phân công trách nhiệm giữa các lực lượng chưa rõ ràng.

(Nguồn: Hải Phòng: Bất cập trong kiểm soát, xe quá tải nguy cơ bùng phát //Việt Hòa // Báo An toàn giao thông.- Ngày 18/4/2017)

 

116. Hải Phòng Kiểm soát tải trọng trên QL10: Còn nhiều thách thức

 (PLO) - Hải Phòng đang tích cực thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố.

Nhưng với nhiều cái “thiếu”, việc kiểm soát tải trọng phương tiện ở nhiều điểm nóng hiện vẫn đang là một thách thức.

Tuyến đường của những “hung thần”:

Điểm nóng đáng nói nhất về xe quá tải trọng chính là QL10, đoạn đường thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên (từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền).

Đoạn đường này không chỉ “đón tiếp” những chiếc xe container, xe vận tải hạng nặng liên tỉnh mà còn phải phục vụ rất nhiều phương tiện vận tải chở đất, cát san phục vụ san lấp công trình trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Từ đầu năm 2017, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục ghi nhận tần suất, mật độ hoạt động tấp nập của các phương tiện này, tạo áp lực lớn lên con đường.

Dù đoạn đường không dài nhưng số lượng phương tiện tham gia giao thông dày đặc, nhất là sự có mặt phương tiện vận tải hạng nặng, có nguy cơ chở quá tải. Những chiếc xe chở đất, đá, than và hàng hóa hạng nặng khác ngày đêm quần thảo khiến con đường này được người dân ví là tuyến đường của các “hung thần”.

Không những vậy, QL10 đoạn qua huyện Thủy Nguyên còn đón tiếp xe tải vận chuyển than từ Quảng Ninh đến các cảng tiếp nhận khu vực cầu Đá Bạc, như cảng than xã Gia Đức, Gia Minh. Từ đầu năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã cấm vận chuyển than bằng phương tiện vận tải đường bộ; tuy nhiên, vẫn còn nhiều phương tiện vận tải hoạt động bất chấp lệnh cấm và ẩn mình dưới hình thức những chiếc xe container (hay còn gọi là xe công – ben) là những chiếc xe đầu kéo, kéo theo rơ-moóc là những thùng container nhưng phần rơ-moóc đã được  hoán cải để thực hiện chức năng tự đổ như xe ben.

Hầu hết các phương tiện này không thể tránh khỏi tình trạng vượt quá tải trọng nhưng đến nay các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng chưa hề phát hiện, xử lý. Thế nên, không quá lời khi nói, QL10 đoạn qua huyện Thủy Nguyên là tuyến đường trọng điểm của những “hung thần” xe tải và tình trạng vi phạm luật giao thông trên tuyến đường này vẫn diễn ra, qua mặt lực lượng chức năng.

Kiểm soát tải trọng vẫn loay hoay vì chữ “thiếu”:

Với số lượng phương tiện hoạt động tấp nập, các loại phương tiện lại có tính chất phức tạp nên nguy cơ chở quá tải trên QL10 luôn hiện hữu. Hơn nữa, theo quan sát của phóng viên, dọc tuyến đường dài vài chục ki lô mét từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền hiện nay TP Hải Phòng không có trạm cân kiểm soát tải trọng. Theo ông Hoàng Tiến Nam, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng, hiện nay trạm cân tải trọng trên QL10 đã ngừng hoạt động do không có mặt bằng để bố trí trạm cân. TP Hải Phòng chỉ duy trì hoạt động của trạm cân duy nhất đặt tại Quán Toan (huyện An Dương) trên tuyến QL5.

Mặc dù lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thường xuyên kiểm tra, giám sát nhưng rõ ràng, việc kiểm soát tải trọng bằng các biện pháp nghiệp vụ khác của lực lượng CSGT cũng không thể bù đắp những thiếu hụt quan trọng về phương tiện này.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng, hiện nay việc kiểm soát tải trọng phương tiện vẫn do lực lượng CSGT thực hiện là chủ yếu. Dù không có trạm cân tải trọng nhưng qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên đường, lực lượng CSGT vẫn có thể phát hiện ra các phương tiện quá tải. Khi có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, lực lượng CSGT sẽ đưa phương tiện vi phạm đến các trạm cân thương mại để kiểm tra tải trọng.

 Ông Vũ Trường Linh, Trưởng phòng tham mưu, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, bằng các hoạt động kiểm tra, từ 19/1 đến 8/3, lực lượng CSGT trạm Lưu Kiếm (Thủy Nguyên) đã kiểm tra, lập biên bản 26 trường hợp vi phạm tải trọng. Những nỗ lực của lực lượng CSGT là đáng ghi nhận, nhưng để đấu tranh chống lại tình trạng chở quá tải, cần có đủ phương tiện chứ không chỉ dựa vào các biện pháp nghiệp vụ của CSGT. 

Hải Phòng là địa phương có hoạt động vận tải hàng hóa nhộn nhịp nhất miền Bắc, với đủ loại phương tiện vận tải hạng nặng. Theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 6/1/2017 của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông thì lực lượng Thanh tra Sở GTVT chịu trách nhiệm nắm bắt tình hình hoạt động, địa bàn hoạt động của các phương tiện cơi nới thùng trái phép, chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn; bố trí lực lượng chức năng của Sở duy trì hoạt động tại các trạm kiểm tra tải trọng lưu động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần; chịu trách nhiệm kiểm soát tải trọng xe trên các hệ thống đường bộ trên địa bàn.

Nhưng, với những cái thiếu lớn đang tồn tại, việc đấu tranh phòng chống tình trạng quá tải nói chung và đấu tranh chống quá tải trên trên điểm nóng QL10 sẽ còn nhiều thách thức.

(Nguồn: Hải Phòng Kiểm soát tải trọng trên QL10: Còn nhiều thách thức // Báo Pháp luật.- Ngày 10/4/2017)

 

117. 'Vòng xuyến lật xe' ở Hải Phòng

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an TP.Hải Phòng, từ năm 2016 đến nay, đã có 14 vụ lật xe xảy ra ở vòng xuyến này. Trong đó, riêng tháng 11.2016 có tới 7 vụ. Từ đầu năm 2017 đến nay xảy ra 4 vụ. “Rất may các vụ lật xe chưa làm ai tử vong. Nhưng nếu cứ để xảy ra lật xe như thế này thì rất nguy hiểm vì khu vực này có nhiều người và phương tiện qua lại. Người dân rất lo lắng, chúng tôi cũng đã có nhiều văn bản báo cáo lên trên, đề xuất khắc phục”, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó chủ tịch UBND P.Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) cho biết.

Theo phản ánh của các lái xe, vòng xuyến trên trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 quá to. Khi các xe trọng tải lớn, nhất là xe container lưu thông từ cầu Rào 2 xuống, gặp vòng xuyến phải cua sang phải một vòng khá rộng, sau đó lại cua về bên trái với đoạn cong tương đương nên rất dễ bị lật nếu chạy với tốc độ tương đối nhanh.

Về mặt thiết kế, một lãnh đạo PC67 Công an TP.Hải Phòng nhận định, vòng xuyến trên trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 bị sai về kỹ thuật thiết kế. Lẽ ra, vòng xuyến phải có độ dốc vào trong để tăng độ bám của xe nhưng lại thiết kế có dốc dần ra phía bên ngoài. Theo các lái xe, nên thu hẹp vòng xuyến và nâng cao phần đường phía ngoài thì mới hạn chế được nguy cơ lật xe.

Ông Vũ Đức Hùng, Chánh văn phòng Sở GTVT TP.Hải Phòng cho rằng, việc thu nhỏ vòng xuyến hay nâng đường là không khả thi vì vòng xuyến này là điểm nối đường cầu Rào 2 với đại lộ Đông Tây đang triển khai. “Khi đại lộ Đông Tây hoàn thành thì sẽ sửa vòng xuyến luôn một thể, cách tốt nhất bây giờ là cắm biển hạn chế tốc độ và làm gờ giảm tốc”, ông Hùng nói. Trên thực tế, cuối năm 2016, Sở GTVT TP.Hải Phòng đã cắm biển hạn chế tốc độ (50 km/h) tại đây nhưng các vụ lật xe vẫn tiếp tục xảy ra.

Theo Sở GTVT, nguyên nhân gây ra lật xe chủ yếu do ý thức của lái xe kém. Các vụ lật xe đều xảy ra vào sáng sớm hoặc trưa vắng. “Khi đó, có thể do vắng cảnh sát giao thông trên đường nên các lái xe phóng nhanh, chạy ẩu. Sở GTVT TP.Hải Phòng đã đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, bắn tốc độ tại đây. Ban An toàn giao thông thành phố cũng đang tích cực tuyên truyền về điểm đen này để các lái xe biết và ý thức hơn khi lưu thông qua đây”, ông Hùng nói.

(Nguồn: 'Vòng xuyến lật xe' ở Hải Phòng //Báo Thanh niên.- Ngày 10/4/2017)

 

118. Bảo đảm TTATGT đường sắt: Đường ngang dân sinh - canh cánh nỗi lo…

Năm 2016, TTATGT đường sắt ở Hải Phòng đã có những chuyển biến tốt. Tai nạn được kiềm chế, đặc biệt không để xảy ra chết người. Cụ thể, toàn thành phố chỉ xảy ra 2 vụ, làm 4 người bị thương (giảm 4 vụ và giảm 7 người chết) so với năm 2015. Tuy nhiên, TNGT đường sắt có nguy cơ bùng phát trở lại bởi trong quý I-2017 đã xảy ra 1 vụ làm 1 người tham gia giao thông tử vong.

Nguyên nhân vẫn không khác trước, đều xuất phát từ hiện trạng đường ngang trái phép; việc ngăn chặn, phòng ngừa và xóa các đường ngang này rất chậm; người tham gia giao thông chủ quan, không quan sát hoặc cố tình băng qua đường ngang trong khi tàu hỏa đang đến gần.

Rồi nữa, do ý thức bất cẩn của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, thậm chí cả người đi bộ khi đi qua đường sắt theo đường ngang dân sinh không có gác chắn. Vụ xe ô tô BKS 15B-025.67 đâm vào đoàn tàu chở hàng mang số hiệu 3102 tại lối dân sinh ở vị trí Km 92+650 (đường sắt đã cắm biển báo “Chú ý tàu hỏa”) thuộc phường Quán Toan, quận Hồng Bàng ngày 28-3-2016 khiến 6 người bị thương là một ví dụ điển hình. Nguyên nhân vụ va chạm được xác định là do lái xe ô tô thiếu quan sát khi vượt qua lối đi dân sinh.

Hoặc vụ tai nạn thương tâm làm 2 người chết đêm 18-9-2015, tại đường ngang thuộc khu vực xã Lê Thiện, huyện An Dương giao cắt với đường Hải Phòng-Hà Nội. Đêm đó, khi đoàn tàu Hà Nội - Hải Phòng đã lao đến rất gần, hai thanh niên đi xe máy biển 34D-215.13 vẫn cố băng qua và hậu quả thảm khốc đã xảy ra.

Để bảo đảm TTATGT đường sắt, ngày 10-4-2017, Giám đốc CATP đã có Công văn số 435 chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, công an các quận, huyện địa bàn có tuyến đường sắt đi qua tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác điều tra cơ bản các tuyến về TTATGT đường sắt căn cứ trên địa phận hành chính.

Cùng với đó, cần kiểm tra, rà soát tất cả các đường ngang, lối đi dân sinh tự mở, các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị với Ban ATGT thành phố, chính quyền địa phương, ngành đường sắt có biện pháp khắc phục những tồn tại, bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông đường sắt nhằm phòng ngừa sự cố và TNGT.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng CSGT đường bộ-đường sắt cần tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn chạy tàu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các điểm giao cắt, như: vượt rào chắn đường ngang khi đã đóng chắn; quay đầu xe và lùi xe nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt…

Đối với công an các quận, huyện địa bàn có tuyến đường sắt đi qua chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt; sau khi giải tỏa yêu cầu các hộ dân sinh sống dọc tuyến hành lang đường sắt ký cam kết không tái lấn chiếm; kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt, tự ý mở đường ngang trái phép, kiểm tra xóa phá đường ngang dân sinh phức tạp;  xây dựng gác chắn tự quản tại các điểm giao cắt phù hợp với thực tế địa phương để đảm bảo TTATGT đường sắt, nhất là tại các xã Đại Bản, Tân Tiến, Lê Thiện, An Hưng thuộc địa bàn huyện An Dương.

Trong công tác tuyên truyền, các đơn vị cần phối hợp có bài bản trong vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT đường sắt; tổ chức xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo đảm TTATGT đường sắt, lấy việc thực hiện có hiệu quả mô hình “Đoạn đường sắt ATGT” tại xã Lê Thiện làm điểm để nhân rộng.

 (Nguồn: Bảo đảm TTATGT đường sắt: Đường ngang dân sinh - canh cánh nỗi lo…//An ninh Hải Phòng.- Ngày 14/04/2017)

 

119.Hải Phòng: Cần xây dựng các trạm cân cố định cạnh quốc lộ

 (Thanh tra)- Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của thanh tra giao thông với xe quá tải ở Hải Phòng, cần thống nhất xây dựng các trạm cân cố định cạnh quốc lộ (QL), đồng thời quy trách nhiệm cụ thể với chủ doanh nghiệp (DN) cảng, bến...

Xe quá tải giảm đáng kể:

Theo kết quả chuyên đề kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ trên địa bàn, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hải Phòng đã kiểm tra 37.110 trường hợp, phát hiện và xử phạt 1.367 trường hợp vi phạm tải trọng, với tổng số tiền xử phạt 4,83 tỷ đồng; 19 trường hợp vi phạm kích thước thùng xe với số tiền xử phạt 168,6 triệu đồng và 4 trường hợp vi phạm về xếp hàng hóa với tổng số tiền 14,6 triệu đồng.

Sở GTVT Hải Phòng đánh giá, do làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, vì vậy, chuyên đề kiểm soát tải trọng phương tiện đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Các DN, chủ phương tiện và người điều khiển đã nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định về kiểm soát phương tiện. Đồng thời, số phương tiện vi phạm quá tải trọng trên tuyến đường có đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động giảm đáng kể.

“Đối với các đầu mối bốc xếp hàng hóa (cảng, bến) nhận thức được công tác kiểm soát tải trọng có tầm quan trọng, ý thức trách nhiệm của mình trong việc bốc xếp hàng hóa lên xe quá tải trọng cho phép sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông và gây hư hại công trình nên DN đã từ chối việc bốc xếp hàng hóa lên xe quá tải trọng cho phép”, đại diện Sở GTVT Hải Phòng nhấn mạnh.

Kiểm soát xe quân đội chở quá tải gặp khó:

Do đặc thù địa bàn có nhiều cửa ngõ ra vào TP, có nhiều cảng, bến bãi, nhà máy, xí nghiệp... nằm rải rác dọc các tuyến QL 5, QL 10, tình trạng xe quá tải trên tuyến QL vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Trong khi đó, kiểm soát tải trọng đầu vào tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa hiện nay chưa thực hiện triệt để. Một số đơn vị vẫn chưa xây dựng triển khai quy trình kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện vào cảng, bến. Mặt khác, một số cảng bến khi phát hiện phương tiện vào cảng chở hàng quá tải trọng cũng chưa kịp thời thông báo cho lực lượng Thanh tra Sở GTVT để phối hợp, kiểm tra xử lý theo quy định.

Đặc biệt, việc kiểm soát tải trọng đối với xe mang biển kiểm soát quân đội còn nhiều khó khăn, thông tin tại giấy chứng nhận kiểm định chỉ thể hiện trọng lượng cho phép tham gia giao thông, không thể hiện trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của phương tiện. Do đó, các cảng, bến khi bốc xếp hàng hóa lên các phương tiện này còn nhiều lúng túng. Hơn nữa, khi kiểm tra, xử lý các loại xe biển kiểm soát quân đội vi phạm, lực lượng chức năng cũng mất rất nhiều thời gian. Trong khi lực lượng mỏng, trang thiết bị tại các trạm cân thiếu thốn cũng là khó khăn trong hoạt động thanh tra, kiểm soát xe quá tải trọng.

Cần xây dựng các trạm cân cố định cạnh QL:

Để nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ, Sở GTVT Hải Phòng đề nghị Bộ GTVT thống nhất với UBND TP Hải Phòng về việc đầu tư xây dựng các trạm cân cố định cạnh QL. Cùng với đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Công ty Cổ phần Tasco khẩn trương, bố trí địa điểm đảm bảo đạt yêu cầu để đặt trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên tuyến QL 10. Về lâu dài, cần có sự thống nhất trong phạm vi cả nước về mô hình hoạt động trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động; tăng cường biên chế, bổ sung kinh phí cho hoạt động của trạm cân lưu động.

“Cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu làm rõ trách nhiệm và biện pháp chế tài đối với các DN cảng bến trong việc kiểm tra tải trọng hàng hóa kể cả hàng vào, nhập cảng, đặc biệt chuyển hàng quá tải trọng. Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể trong việc kiểm soát tải trọng đối với xe gắn biển kiểm soát quân sự, cách xác minh, phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời khi phát hiện vi phạm”, đại diện Sở GTVT Hải Phòng đề nghị.

(Nguồn: Hải Phòng: Cần xây dựng các trạm cân cố định cạnh quốc lộ //Hữu Oanh //Báo Thanh Tra.- Ngày 7/4/2017)

 

120. Mất an toàn giao thông trên các tuyến đường ngoại thành

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố, hơn 70% số vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực ngoại thành mà nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông của người dân còn hạn chế. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hải Phòng điện tử ghi lại tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường ngoại thành Hải Phòng thời gian qua.

Để giảm TNGT khu vực ngoại thành, cần có sự vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng với các tổ chức đoàn thể, chính trị- xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định Luật Giao thông đường bộ.

(Nguồn: Mất an toàn giao thông trên các tuyến đường ngoại thành //Báo Hải Phòng.- Ngày 05/04/2017)

 

121. Chuẩn bị thông tuyến cầu đường Tân Vũ - Lạch Huyện. Đưa đảo Cát Hải gần hơn với đất liền

Theo kế hoạch, dịp kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng thành phố 13-5-2017, lần đầu trong lịch sử, các phương tiện giao thông và người đi bộ có thể trực tiếp vượt qua luồng Nam Triệu rộng gần 4km đi từ khu vực nội thành Hải Phòng sang đảo Cát Hải. Đây là kỳ tích của giao thông Hải Phòng.

 Nhịp cầu nối đôi bờ mơ ước:

Ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc BQL dự án 2 (Bộ GTVT) cho biết, dự kiến, vào dịp Quốc khánh 2-9-2017 mới hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng tuyến đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện, cũng là thời điểm khởi công nút giao Tân Vũ, nhưng, vì sự phát triển du lịch, BQL dự án cố gắng cùng các nhà thầu tập trung ngày đêm, quyết tâm thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-2017). Đây cũng là dịp dự án phát triển du lịch của tập đoàn Sun Group trên đảo Cát Hải được triển khai đồng loạt. Theo đại diện Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4-CTCP (Cienco4)-đơn vị trúng thầu thi công đường dẫn phía bờ Cát Hải, tuy còn nhiều việc, nhưng đến dịp thông xe kỹ thuật, phần đường sẽ hoàn thành rải BA.

 Việc hợp long cầu được nhà thầu Sumitomo, BQL dự án và Bộ GTVT thực hiện vào đầu tháng 1-2017. Ngay sau đó, nhà thầu chính tiến hành hoàn thiện các phần việc còn lại. Các nhà thầu khác trong liên doanh cũng tích cực thi công tuyến đường dẫn. Việc hoàn thành cây cầu có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là hạng mục chính. Điểm đặc biệt của tuyến đường dẫn đầu cầu phía quận Hải An là kết nối với nhiều nút giao khác tại khu vực Đình Vũ, tạo điều kiện cho xe chạy từ Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng dễ dàng đến các cảng biển hoặc các cảng cạn (ICD) trong khu vực Đình Vũ. Hai bên bờ cửa biển Nam Triệu chính thức được kết nối, chờ thông tuyến.

Theo BQL dự án 2, thời gian ngắn nữa nút giao Tân Vũ sẽ được khởi công xây dựng, đây là hạng mục cuối cùng của dự án. Theo kế hoạch tiến độ, thời gian hoàn thành nút giao vào quý 3-2018, phù hợp với tiến độ xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Nhanh chóng kết nối giao thông tại Đình Vũ:

Tới giữa tháng 5-2017, dù toàn tuyến đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện chưa hoàn chỉnh, nhưng với sự kết nối giao thông trong khu vực Đình Vũ, việc thông xe kỹ thuật nhiều thuận lợi. Tuyến đường bao quận Hải An là hướng tuyến chính trong quá trình thông xe kỹ thuật. Từ Đình Vũ, xuôi qua nút giao giữa đường 356 với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đến điểm đầu tuyến đường bao quận Hải An, rẽ vào tuyến đường này, đi  2km đến nút giao Tân Vũ-nơi hội tụ của các tuyến đường. Từ nút giao Tân Vũ sẽ có đường hướng lên cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á, qua cầu sang địa bàn huyện Cát Hải…

Cũng vào dịp thông xe kỹ thuật đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng cũng đón chào dự án nâng cấp đường trục qua Khu công nghiệp Đình Vũ. Tuyến đường được mở rộng gấp 3 lần so với trước sẽ chấm dứt cảnh ùn tắc tại khu vực cảng biển Hải Phòng, song quan trọng nhất là sự kết nối của tuyến đường này với điểm giao cắt của đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện. Như vậy, cùng với tuyến đường bao quận Hải An, tuyến đường trục qua Khu công nghiệp Đình Vũ sẽ tăng khả năng kết nối các tuyến giao thông với đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện.

Vào quý 1-2018, cũng tại Đình Vũ, nút giao cuối tuyến kết nối với cầu Bạch Đằng sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng, mở hướng kết nối giữa Hải Phòng với Quảng Ninh, khả năng kết nối giao thông tại khu vực Đình Vũ không chỉ phục vụ tuyến Hải Phòng-Hà Nội mà còn mở rộng đến địa bàn Quảng Ninh. Đây chính là cơ hội kết nối giao thông trong khu vực Đình Vũ với các địa phương khác, khẳng định vị trí trung tâm của Đình Vũ trong lưu thông hàng hóa của cả miền Bắc.

Sau gần 3 năm tích cực thi công, dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện chuẩn bị kết thúc. Không khí công trường nhộn nhịp không còn, thay vào đó là sự hồ hởi, hoan hỷ đón chào công trình hạ tầng quan trọng, tầm vóc lớn của thành phố. Giao thông Hải Phòng bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, là cơ sở để nâng tầm vị thế thành phố.

(Nguồn: Chuẩn bị thông tuyến cầu đường Tân Vũ - Lạch Huyện. Đưa đảo Cát Hải gần hơn với đất liền //Mai Lâm //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 22/4/2017)

 

122. Phát triển mạng lưới xe buýt Hải Phòng đến 2020, định hướng đến 2030. Duy trì 14 tuyến hiện tại và mở thêm các tuyến nội đô

 (HPĐT)- Sáng 19-4, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 chủ trì cuộc giao ban của Hội đồng thẩm định, nhằm đánh giá kết quả, mục tiêu triển khai đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển xe buýt Hải Phòng.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định nghe Viện chiến lược và phát triển Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) báo cáo về những nội dung điều chỉnh, sửa đổi, trong đó tập trung đánh giá các chỉ tiêu khai thác theo quy hoạch. Hiện, Hải Phòng có 14 tuyến xe buýt đi đến hầu hết các địa phương trong thành phố. Tuy lượng hành khách đi xe buýt chưa cao, nhất là các tuyến cư ly ngắn, nhưng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từng bước góp phần giảm ùn tắc và TNGT trên địa bàn thành phố. Dự kiến đến năm 2020, Hải Phòng duy trì 14 tuyến xe buýt hiện tại, tiếp tục phát triển thêm một số tuyến xe khu vực trung tâm, phấn đấu vận chuyển từ 31,6-63,2 triệu lượt hành khách/năm, đáp ứng 5-10% nhu cầu đi lại của nhân dân. Đến năm 2030, phương tiện xe buýt vận chuyển 80-117 triệu lượt khách, đáp ứng 10-15% nhu cầu đi lại của nhân dân.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình yêu cầu các thành viên Hội đồng thẩm định tính toán, đưa ra dự báo chính xác về sự tăng trưởng của người đi xe buýt, nhu cầu đi lại của nhân dân, từ đó đề ra mục tiêu phát triển cho từng năm. Phía đơn vị tư vấn tham khảo ý kiến các thành viên hội đồng, bám sát quy hoạch phát triển giao thông-đô thị, xây dựng lộ trình cụ thể phù hợp sự tăng trưởng của giao thông Hải Phòng  từ nay đến những năm tiếp theo, nhằm tránh sự đầu tư lãng phí, ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

(Nguồn: Phát triển mạng lưới xe buýt Hải Phòng đến 2020, định hướng đến 2030. Duy trì 14 tuyến hiện tại và mở thêm các tuyến nội đô //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/4/2017)

 

VIII. QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC,XÂY DỰNG

123.Khởi công Công trình cầu vượt sông Tam Bạc

Sáng 4/4, UBND thành phố phối hợp với Công ty TNHH Sơn Trường  tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu vượt qua sông Tam Bạc. Đây là công trình chào mừng Kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2017) do Công ty TNHH Sơn Trường đầu tư xây dựng tặng thành phố  Hải Phòng.

Tham dự Lễ khởi công có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố.

Cầu bắc qua sông Tam Bạc kết nối đường Trần Nguyên Hãn tại công viên Tam Bạc, thông qua cầu vượt sông Tam Bạc nối vào đường Chương Dương (khu vực Hạ Lý, quận Hồng Bàng). Cầu có chiều dài toàn tuyến 174 m; trong đó, chiều dài cầu là 130m, rộng 26,4 m, tải trọng 18 tấn, được đầu tư đồng bộ hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng mỹ thuật cao…với tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng. Cầu vượt sông Tam Bạc là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giao thông đô thị của thành phố Hải Phòng, đáp ứng mong đợi của nhân dân khu vực phường Hạ Lý, phường Phạm Hồng Thái và nhân dân quận Hồng Bàng. Việc khởi công xây dựng cầu vượt sông Tam Bạc cũng nhằm mở rộng hành lang giao thông kết nối với Khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng, phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Hồng Bàng ngày 21/2/2017, góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị, tăng sự thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.Công trình dự kiến thi công trong 4 tháng và khánh thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2017.

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Sơn Trường đối với thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, việc Công ty xây tặng thành phố công trình cầu vượt sông Tam Bạc đã mở ra hướng huy động nguồn lực mới cho đầu tư phát triển của thành phố. Công trình không chỉ giải quyết vấn đề thông thương mà còn gắn kết với dải trung tâm thành phố tạo  điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc của đô thị Hải Phòng. Kết quả này cũng xuất phát từ tâm huyết của doanh nghiệp; công tác điều hành quyết liệt của quận Hồng Bàng cùng các sở, ngành trong việc phối hợp triển khai các thủ tục đầu tư  nhanh chóng, bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình. Bí thư Thành ủy khẳng định, việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng công trình cầu vượt sông Tam Bạc có nghĩa lớn cho hiện tại và tương lai.

Cũng tại Lễ khởi công, Công ty TNHH Sơn Trường và Công ty Điện máy CPN, mỗi đơn vị đã ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của quận Hồng Bàng 100 triệu đồng.

(Nguồn: Khởi công Công trình cầu vượt sông Tam Bạc// Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 5/4/2017)

 

124.Lãnh đạo thành phố nghe phương án Quy hoạch các khu vực cải tạo, xây mới chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm

Sáng 3/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng, đơn vị và địa phương liên quan nghe báo cáo Quy hoạch các khu vực cải tạo, xây mới các khu chung cư trên địa bàn thành phố. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình.

Theo báo cáo thống kê của Sở Xây dựng, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ với 7.333 căn hộ. Qua khảo sát, đánh giá theo  phương pháp kiểm định cảm quan bằng chuyên gia và kiểm định chất lượng công trình bằng thiết bị quan trắc thí nghiệm, Sở Xây dựng đề xuất 27 chung cư giữ lại để cải tạo, sửa chữa nâng cấp với 1.040 căn hộ; 178 chung cư phải phá dỡ để xây dựng lại thành 21 chung cư mới với khoảng gần 10.000 căn hộ.  Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.155 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là 3.749 tỷ đồng bao gồm: chí phí hỗ trợ, bồi thường, GPMB hộ trong chung cư, ngoài chung cư, tạm cư; sửa chữa 27 chung cư cũ và chi phí tư vấn khác là hơn 251 tỷ. Vốn nhà đầu tư theo hình thức BT là hơn 11.400 tỷ đồng, bao gồm chi phí phá dỡ chung cư cũ, chi phí xây dựng chung cư tái định cư, xây dựng hạ tầng trong phạm vi quy hoạch…được cân đối từ nguồn thực hiện dự án theo hình thức BT, cân đối từ nguồn thu từ đất giao cho nhà đầu tư BT với tổng diện tích khoảng 671 ha.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định, việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt cho các hộ dân tại đây, bên cạnh đó dự án sẽ góp phần thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại, đảm bảo các tiêu chí đô thị loại 1. Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng phải lưu ý đến tính khả thi của kế hoạch, xem xét lại nguồn lực đầu tư của thành phố có đảm bảo, quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư theo hình thức BT; các ngành chức năng liên quan phối hợp tham mưu cho thành phố việc quy hoạch từng khu một cách cụ thể hơn. Chủ tịch chỉ đạo, đối với khu chung cư U19 Lam Sơn yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng phải hoàn thành công tác xây dựng trong tháng 12/2017. Đối với các khu nhà tạm cư các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm hoàn thiện quỹ nhà, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các hộ dân đến ở.

(Nguồn: Lãnh đạo thành phố nghe phương án Quy hoạch các khu vực cải tạo, xây mới chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm //Trâm Bầu // Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 4/4/2017)

 

125.Ban Thường vụ Thành ủy thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại đảo Cát Bà của Tập đoàn Sun Group

 (HPĐT) - Chiều 4- 4, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại đảo Cát Bà do Tập đoàn Sun Group thực hiện. Lãnh đạo các ngành, doanh nghiệp  liên quan; huyện Cát Hải; Ban lãnh đạo Tập đoàn Sun Group… cùng dự họp.

 Sau hơn 6 tháng vừa khảo sát, vừa nghiên cứu và xây dựng quy hoạch với sự tham gia của các nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, Tập đoàn Sun Group trình Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thiết kế ý tưởng quy hoạch tổng thể khá hoàn chỉnh và có sức thuyết phục cao. Theo đó, quy hoạch Cát Bà thành đảo du lịch tầm cỡ quốc tế, tận dụng những ưu thế của đảo, giữ gìn, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên kết hợp với xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, các khu vui chơi giải trí, sân golf… Cụ thể, giai đoạn 1 tập trung phát triển ga cáp treo Cát Hải và các điểm đến Phù Long, Vườn quốc gia, Cát Đồn; trung tâm giải trí giai đoạn 1 Cái Giá; khu nghỉ dưỡng, sân golf và suối nước nóng Xuân Đám; khu trung tâm thị trấn Cát Bà và khai thác cảnh quan đảo Cát Ông, đảo Khỉ…

Giai đoạn tiếp theo thực hiện khu khách sạn và dân cư Cái Giá; bãi biển công cộng Cát Đồn; sân golf Khe Sâu; trung tâm Vườn quốc gia, vườn thú; đầu tư xây dựng và khai thác hang Quả Bàng, vịnh Lan Hạ, làng Việt Hải… Cùng với đó là quy hoạch cụ thể về giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, chất thải rắn… Tất cả để bảo đảm cho Cát Bà thực sự là hòn đảo xanh, không khói xe, môi trường trong lành với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc và cuộc sống của người dân địa phương, hấp dẫn du khách bốn phương…

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ngành và huyện Cát Hải nhất trí cao với nội dung quy hoạch. Đồng thời góp ý, đề nghị chủ đầu tư đặc biệt lưu ý tới việc gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển thế giới; đề nghị mở rộng phạm vi quy hoạch tới đảo Long Châu; phương án giải quyết các vấn đề liên quan tới phương tiện của người dân trên đảo; các yếu tố về bảo đảm an ninh trật tự…

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị và khẳng định sẽ tiếp tục nghiên  cứu, bổ sung. Lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh quyết tâm đầu tư tại Hải Phòng với mong muốn, khát vọng làm thay đổi cả một vùng đất, góp phần vào sự phát triển của thành phố nên đã tập trung trí lực, nhân lực, vật lực thực hiện dự án trong thời gian ngắn. Tập đoàn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp sức của thành phố, đặc biệt là sự đồng thuận của các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân để dự án được triển khai thuận lợi, nhanh chóng đưa vào khai thác.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cảm ơn Tập đoàn Sun Group đã đầu tư tại Hải Phòng với quyết tâm rất cao, trong thời gian ngắn hình thành được đồ án quy hoạch với những ý tưởng táo bạo, có sức thuyết phục cao, phù hợp với định hướng và mong muốn của thành phố Hải Phòng. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, với quy hoạch này, trong thời gian không xa, Cát Bà sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, điểm đến đầy hấp dẫn, đảo du lịch mang tầm cỡ quốc tế, tạo động lực và góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ của thành phố Hải Phòng. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất thông qua quy hoạch, giao UBND thành phố cập nhật vào quy hoạch tổng thể du lịch thành phố đã được phê duyệt.

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, ngay sau khi thông qua quy hoạch, các ngành, các cấp triển khai nhanh, đồng bộ các công việc liên quan. Theo đó, Huyện ủy, UBND huyện Cát Hải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận ủng hộ dự án, quản lý tốt mặt bằng, quy hoạch. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố tích cực vào cuộc cùng huyện Cát Hải tuyên truyền tới người dân bảo đảm đạt hiệu quả cao. Cùng với đó là tổ chức thực hiện thật tốt việc xây dựng khu tái định cư để di chuyển các hộ dân, bảo đảm điều kiện sống tốt nhất cho người dân. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cả hệ thống chính  trị tập trung cao, phối hợp Tập đoàn Sun Group để giải quyết các công việc, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để tháng 5 sẽ khởi công tuyến cáp treo. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng thống  nhất nguyên tắc tăng cường tập trung đầu tư cho Cát Hải để cùng với Tập đoàn Sun Group hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của Cát Bà. Các ngành, các cấp liên quan khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế quản lý  quy hoạch. Về các kiến nghị cụ thể của Tập đoàn Sun Group, thành phố ủng hộ và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tháo gỡ nhanh các vướng mắc, khó khăn để thực hiện dự án.

(Nguồn: Ban Thường vụ Thành ủy thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tại đảo Cát Bà của Tập đoàn Sun Group// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 4/4/2017)

 

126. Sớm cấp nguồn vốn vay ODA Hàn Quốc cho Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng

Chiều 4/4, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc do ông Chung-Hwa, Giám đốc hoạt động Quỹ EDCF làm Trưởng đoàn, đến làm việc với thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng sử dụng vốn ODA Hàn Quốc.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết, Dự án Bệnh viện đa khoa Hải Phòng được xây dựng với quy mô 1.000 giường bệnh. Dự án chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thực hiện bằng vốn của phía Việt Nam, gồm xây dựng hạ tầng. Giai đoạn 2 thực hiện vốn vay ODA của phía Hàn Quốc để mua sắm trang thiết bị chuyên sâu và xây dựng nốt phần hạ tầng còn lại. Đồng chí mong muốn phía Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc sớm phê duyệt đề xuất của thành phố để cấp kinh phí kịp thời, đảm bảo cho Dự án hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng trong năm 2019, là điểm sáng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.

Thay mặt đoàn giám sát, ông Chung-Hwa bày tỏ sự đồng tình với chủ trương xây dựng Dự án Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng. Ông hi vọng cuối tháng 4 này, phía Ngân hàng sẽ hoàn thành thủ tục cấp nguồn vốn vay để thành phố có đủ kinh phí thi công Dự án, hoàn thành đúng tiến độ mong muốn, đem lại lợi ích thiết thực trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

(Nguồn: Sớm cấp nguồn vốn vay ODA Hàn Quốc cho Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng // Lan Hương // Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 4/4/2017)

 

127. Hải Phòng: Xây dựng quận Hồng Bàng thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại

(Xây dựng) - Ngày 7/4, Quận ủy, UBND quận Hồng bàng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/QU ngày 12/11/2006 của Quận ủy về công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị giai đoạn 2006 - 2015. Đến năm 2025, định hướng 2030, Hồng Bàng sẽ trở thành đô thị xanh, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, đô thị lõi của đô thị loại I cấp Quốc gia

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 07, với sự chỉ đạo tập trung cao, quyết liệt của UBND quận Hồng Bàng, sự vào cuộc quyết liệt của cả một hệ thống chính trị của quận và phường và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kết quả đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Công tác quản lý và phát triển đô thị quận đã đạt được những kết quả nổi bật,vững chắc, đáng khích lệ, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi vượt bật. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân và doanh nghiệp tự nguyện tham gia các chương trình xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng làm trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, lát gạch block vỉa hè, hiến đất mở rộng ngõ phố, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình, hạng mục công trình.

Huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ nhân dân và doanh nghiệp phục vụ công tác chỉnh trang và phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận. Việc đầu tư, xây dựng, nâng cấp các công trình cơ bản có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo tiến độ chất lượng, tiến độ đề ra.

Chương trình xã hội hóa “Xóa nhà tạm dột nát”, xây dựng nhà tình nghĩa được triển khai tích cực đạt hiệu quả cao. Hệ thống trạm y tế phường được cải tạo, nâng cấp chuẩn hóa, 8/10 phường đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020. Trụ sở 11/11 UBND phường được quan tâm, đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nền hành chính hiện đại.

Các kết quả đạt được trên các lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị đã và đang đi dần vào cuộc sống, huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia thực hiện, tạo nên sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, làm cho các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân toàn quận thấy rõ trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp xây dựng đô thị Hồng Bàng nói riêng, TP Hải Phòng nói chung ngày một văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Nhiệm vụ và giải pháp quản lý phát triển đô thị đến năm 2025, định hướng 2030, Quận ủy, UBND quận Hồng bàng sẽ xây dựng Hồng Bàng theo hướng đô thị xanh đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, đô thị lõi của đô thị loại I cấp Quốc gia; trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, khu đô thị Nam Sông Cấm góp phần tạo nét đặc trưng của đô thị Hải Phòng; cơ sở hạ tầng đô thị và hạ tầng kỹ thuật hiện đại thông minh. Mở rộng địa giới hành chính quận về phía huyện An Dương, ưu tiên các nguồn lực phát triển các khu đô thị mới văn minh, hiện đại tại các phường Sở Dầu, Hùng Vương, Quán Toan và phần mở rộng theo quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND TP Hải Phòng. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và phát triển đô thị theo quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể và cá nhân đã được TP Hải Phòng và quận Hồng Bàng tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị.

(Nguồn: Hải Phòng: Xây dựng quận Hồng Bàng thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại//Mỹ Hạnh//Báo xây dựng.- Ngày 7/4/2017)

 

128. Hải Phòng: Hoàn thành xây dựng đường ống dẫn nước sạch ra đảo Vũ Yên

(Xây dựng) - Dự án xây dựng đường ống dẫn nước sạch ra đảo Vũ Yên được Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đầu tư hơn 11,13 tỷ đồng. Đến nay, các hạng mục xây dựng đã hoàn thành, đang trong giai đoạn thử áp lực của ống.

Quận Hải An và huyện Thủy Nguyên được bao bọc bởi 3 con sông gồm: sông Ruột Lợn ở phía Bắc, sông Bạch Đằng ở phía Đông và sông Cấm ở phía Nam. Theo quy hoạch, toàn bộ diện tích đảo Vũ Yên dành cho Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái, do Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỉ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng ngày 12/7/2015, với phân khúc giai đoạn I là xây dựng hạng mục sân golf và khu vui chơi giải trí đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu của người dân, thu hút du khách trong năm 2017.

Cũng theo quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND TP Hải Phòng về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 yêu cầu về nước sạch cho dự án là 4.600m3/ngày, bao gồm nhu cầu dùng nước của khu vực, các yếu tố khác phát sinh và dự báo cho nhu cầu tương lai. Nguồn cấp nước là từ Trạm cấp nước cục bộ trong khu dự án. Ngoài ra, nguồn cấp cho dự án được lấy bổ sung từ hệ thống cấp nước của thành phố (Nhà máy nước Ngũ Lão theo quy hoạch) nhằm bảo đảm nguồn cấp nước ổn định.

Tuy nhiên ngày 8/6/2015, chủ đầu tư đã có công văn số 048/2015/CV-VGR-PTDA đề xuất và thỏa thuận việc đấu nối nguồn cấp nước sạch cho dự án theo phương án lắp đặt tuyến ống xi phông qua sông Cấm đấu nối vào mạng lưới cấp nước thành phố tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - tỉnh lộ 356.

Dự án “Xây dựng tuyến ống HDPE DN355 cấp nước đảo Vũ Yên (đoạn qua sông Cấm)” là dự án đầu tư kinh doanh nước sạch của Cty CP cấp nước Hải Phòng. Theo đó, Cty đã triển khai lập hồ sơ dự án; thẩm định và phê duyệt hồ sơ; tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện từ cuối quý IV năm 2016. Phương án thiết kế đường ống cấp nước cho dự án như doanh nghiệp đề xuất đã được thành phố đồng ý.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 11,13 tỷ đồng. Nguồn vốn để thực hiện công trình từ 70% vốn vay ngân hàng thương mại và 30% vốn đầu tư phát triển của Cty CP Cấp nước Hải Phòng. Đến nay các hạng mục xây dựng đã hoàn thành, đang trong giai đoạn thử áp lực của ống. Sau đó tiến hành xả rửa, làm vệ sinh và theo kế hoạch để đưa dự án vào khai thác.

Công ty sẽ xây dựng tuyến đường ống cấp nước sang đảo Vũ Yên theo phương án khoan ngầm lắp đặt tuyến ống DN355 qua sông Cấm, độ sâu lắp đặt tuyến ống từ 4-9m. Quy mô của giai đoạn này gồm những hạng mục: lắp đặt tuyến ống khoan ngầm HDPE DN355 qua sông Cấm với chiều dài 415m bằng phương pháp khoan ngầm có định hướng; xây dựng các công trình kỹ thuật trên tuyến (hố đồng hồ D50, hố van tuyến qua sông, 1 van xả khí D50 trong hố đồng hồ D50).

Đến nay, hiệu quả trực tiếp của dự án là kịp thời đáp ứng việc cung cấp nước đủ lưu lượng và áp lực phục vụ cho nhu cầu sử dụng nước sạch của dự án vui chơi giải trí đảo Vũ Yên; hiện thực hóa chủ trương hoàn thiện đầu mối hạ tầng kỹ thuật cơ bản (điện, nước). Ý nghĩa hơn là tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng cho các nhà đầu tư vào Hải Phòng, góp phần vào việc thu hút khách du lịch, tham quan đến đảo Vũ Yên, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của thành phố.

(Nguồn: Hải Phòng: Hoàn thành xây dựng đường ống dẫn nước sạch ra đảo Vũ Yên//Đại Vũ// Báo Xây dựng.- Ngày 7/4/2017)

 

129.Vụ cầu thang thoát hiểm xây dựng trái phép ở Hải Phòng: Quận chỉ đạo, phường không xử lý?

Liên quan đến vụ việc cầu thang thoát hiểm xây dựng trái phép mà báo Công lý đã phản ánh, UBND quận Ngô Quyền đã yêu cầu UBND phường Đông Khê giải quyết dứt điểm trong tháng 3/2017, tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn, vụ việc vẫn "dậm chân tại chỗ".

Theo đó, liên quan đến vụ việc này, ông Lê Đức Tùng, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Ngô Quyền cho biết: "UBND quận Ngô Quyền đã chỉ đạo UBND phường Đông Khê tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc theo hướng ưu tiên phương án khắc phục để hài hòa quyền lợi giữa các hộ dân. Nếu không khắc phục được, UBND phường Đông Khê phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình cầu thang xây dựng trái phép theo quy định của pháp luật . Yêu cầu địa phương giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 3/2017. Để xảy ra việc xây dựng trái phép, chậm xử lý khiếu kiện của công dân là trách nhiệm của UBND phường Đông Khê mà trực tiếp là Chủ tịch UBND phường. Nếu phải xem xét kỷ luật thì hình thức nhẹ nhất cũng phải là phê bình, kiểm điểm".

Mặc dù quá thời hạn xử lý, nhưng công trình vẫn tồn tại gây bức xúc dư luận

Tuy nhiên, đến nay, đã quá thời hạn 10 ngày, UBND phường Đông Khê vẫn không giải quyết dứt điểm vụ việc. Công trình trình cầu thang xây dựng trái phép tại số 19 - lô 7B - khu B1 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận.

Làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Chưởng, Chủ tịch UBND phường Đông Khê để tìm hiểu thông tin về việc xử lý cầu thang xây dựng trái phép theo chỉ đạo của UBND quận Ngô Quyền nhưng vị Chủ tịch này luôn cáo bận.

Dư luận đặt ra câu hỏi liệu rằng ý kiến chỉ đạo của UBND quận Ngô Quyền có đến được với Chủ tịch UBND phường Đông Khê hay có sự "phớt lờ" chỉ đạo? Phải chăng, chính quyền sở tại cố tình không thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương hay vấp phải sự cản trở nào đó mà không thể xử lý được vi phạm?

Với thực trạng như vậy, UBND quận Ngô Quyền sẽ xử lý vụ việc này ra sao? Trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Đông Khê sẽ bị xem xét như thế nào? Đó là những câu hỏi khiến dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là trong thời gian này khi mà UBND quận Ngô Quyền đang đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, trật tự xây dựng, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của nhân dân.

Trước đó, tháng 03/2016, tại tòa nhà 7 tầng (số 19 - lô 7B - khu B1 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) do bà Lê Thị Châm là chủ, bên thuê nhà là Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Việt Pháp đã tiến hành xây dựng công trình cầu thang thoát hiểm trái phép bên ngoài tòa nhà.

Phát hiện ra vi phạm, người dân đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh đến UBND phường Đông Khê nhưng UBND phường Đông Khê làm ngơ không xử lý, để chủ đầu tư tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình trái phép này, gây bức xúc cho người dân

(Nguồn:Vụ cầu thang thoát hiểm xây dựng trái phép ở Hải Phòng: Quận chỉ đạo, phường không xử lý? //Hùng Minh - Vũ Ba // Báo mới.- Ngày 10/4/2017)

 

130. Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chưng cư. Sớm có kế hoạch tổng thể về nguồn vốn, đất tái định cư

 (HPĐT)- Chiều 11-4, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Cùng làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn thành phố có 205 chung cư cũ phải cải tạo, xây dựng lại:

Theo kế hoạch của ngành Xây dựng, toàn thành phố có 205 chung cư cũ phải cải tạo, xây dựng lại, với tổng số 7.333 căn hộ. Trong đó, sẽ có 27 chung cư giữ lại để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, với hơn 1.000 căn hộ; 178 chung cư phải phá dỡ để xây dựng 21 chung cư mới. Tổng mức đầu tư 15.155 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 3.700 tỷ đồng, bao gồm: chi phí hỗ trợ, bồi thường, GPMB, sửa chữa 27 chung cư cũ. Vốn nhà đầu tư theo hình thức BT hơn 11.000 tỷ đồng, bao gồm: chi phí phá dỡ chung cư cũ, chi phí xây dựng 21 chung cư tái định cư, xây dựng hạ tầng trong phạm vi quy hoạch. Kế hoạch thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022.

Trong năm 2017, phá dỡ 35 chung cư cũ và xây mới 15 chung cư:

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Văn Thanh đề xuất 2 giai đoạn huy động vốn để triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư. Theo đó, giai đoạn 1 (trong năm 2017) tập trung vào diện tích 786 ha, ước tính quỹ đất có thể khai thác khoảng 202 ha. Giai đoạn tiếp theo (sau năm 2017) tập trung vào diện tích 157 ha, ước tính quỹ đất có thể khai thác khoảng 21,2 ha tương đương 3.560 tỷ đồng. Ngành Xây dựng cũng đưa ra thời gian, tiến độ phá dỡ chung cư cũ và xây dựng chung cư mới. Cụ thể, trong năm 2017 phá dỡ 35 chung cư cũ và xây mới 15 chung cư; hoàn thành 15 chung cư mới vào năm 2018.

 Khoảng 2.345 hộ có nhu cầu tạm cư:

Về bố trí tạm cư bằng nhà dành cho các hộ gia đình hiện đang sinh sống tại các chung cư cũ, theo rà soát của Sở Xây dựng, khoảng 2.345 hộ có nhu cầu tạm cư, trong đó 1.876 hộ đề nghị tạm cư bằng căn hộ (chiếm 80%). 469 hộ đề nghị tạm cư bằng tiền (chiếm 20%). Quỹ nhà tạm cư của thành phố hiện có 625 căn. Hiện, Sở Xây dựng cùng Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đang hoàn thiện các quỹ nhà để bảo đảm bố trí tạm cư.

Xây dựng lộ trình cụ thể, chặt chẽ:

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố, Sở Xây dựng sớm xây dựng lộ trình cụ thể, chặt chẽ việc cải tạo chung cư cũ. Trước mắt là kế hoạch khởi công chung cư U1, U2, U3, Lê Lợi, các chung cư Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền). Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp  các sở ngành lập kế hoạch tổng thể về nguồn vốn, đất tái định cư các dự án cải tạo chung cư cũ. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án tái định cư bằng tiền đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, trong đó có các dự án cải tạo chung cư cũ. Đối với một số dự án chuẩn bị khởi công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc, tập trung cao cho công tác chuẩn bị để bảo đảm triển khai đúng kế hoạch tiến độ./.                                                                            

(Nguồn: Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chưng cư. Sớm có kế hoạch tổng thể về nguồn vốn, đất tái định cư //T.Linh // Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/4/2017)

 

131. Xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ: Phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 4

Trên công trường xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Liên danh nhà thầu xây lắp CIENCO 1 - Trung Chính - Hồng Hà và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm thi công và hoàn thành công trình trong 18 tháng. Công tác giải phóng mặt bằng đang được các quận, huyện tăng cường.

Theo Giám đốc Ban quản lý công trình công trình xây dựng phát triển đô thị Tạ Viết Đông-chủ đầu tư, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố về việc rút ngắn thời gian thi công xây dựng công trình cầu Hoàng Văn Thụ từ 24 tháng xuống 18 tháng, Ban Quản lý chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, lập điều chỉnh tiến độ, kế hoạch triển khai, tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền, từ 8 dây chuyền chính lên 11 dây chuyền chính, theo 4 hướng thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ. Để phục vụ thi công, các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong đó, huyện Thủy Nguyên thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban và đã bàn giao khoảng 8 ha mặt bằng phục vụ thi công cầu; Công ty CP Cảng Hải Phòng đồng ý để chủ đầu tư tháo dỡ tường rào cảng để vận chuyển máy móc thi công xuống xà làn đỗ tại cầu số 10 Cảng Hoàng Diệu; Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Việt Xô bàn giao gần 10.000m2 trong chỉ giới cho UBND quận Hồng Bàng.

Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu về mặt bằng phục vụ thi công cầu, công tác GPMB tại các địa phương hiện còn một số vướng mắc. Cụ thể, tại huyện Thủy Nguyên có 88 hộ dân có nhà xây dựng trên phạm vi đất hành lang đê, bãi sông. UBND huyện Thủy Nguyên đang lập báo cáo trình UBND thành phố về việc hỗ trợ các hộ dân này di chuyển bàn giao mặt bằng cho công trình; quận Ngô Quyền chưa hoàn thành công tác kiểm đếm, định giá tài sản làm cơ sở lập phương án hỗ trợ di chuyển các thiết bị của Công ty CP Cảng Hải Phòng; quận Hồng Bàng chưa hoàn thành phê duyệt phương án đền bù GPMB cho các tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng cho BQL. Tiến độ công trình đang được các nhà thầu tăng cường, do vậy, để đáp ứng về mặt bằng phục vụ thi công cầu trong tháng 4, đại diện BQL dự án đề nghị UBND thành phố chỉ đạo quận Hồng Bàng bàn giao mặt bằng cho BQL trước ngày 10-4-2017; UBND huyện Thủy Nguyên khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có nhà trong phạm vi xây dựng công trình bàn giao mặt bằng cho BQL trước ngày 20-4-2017; UBND quận Ngô Quyền bàn giao mặt bằng cho BQL trong tháng 4.

Cầu Hoàng Văn Thụ được xác định là công trình trọng điểm, công trình vĩnh cửu, khởi đầu việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm, nhằm phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công trình cầu Hoàng Văn Thụ đặt cơ sở vững chắc cho việc phát triển đô thị hiện đại, văn minh, hướng tới một môi trường sống đô thị bền vững.

(Nguồn: Xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ: Phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 4//Thủy An// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 12/4/2017)

 

132. Nghiêm túc chuẩn bị, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo chung cư cũ

Chiều 11/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình và đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc:

Theo Kế hoạch xây dựng, cải tạo lại nhà chung cư, trên địa bàn thành phố hiện có 205 chung cư cũ với 7.333 căn hộ, trong đó 27 chung cư (1.040 căn hộ) sẽ được giữ lại để cải tạo, nâng cấp; 178 chung cư (6.293 căn hộ trong chung cư và 5.147 hộ ngoài chung cư bị ảnh hưởng) phải phá dỡ để xây dựng chung cư mới. Tổng vốn đầu tư là 15.155 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là 3.749 tỷ đồng, bao gồm chi phí hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và sửa chữa 27 chung cư cũ. Vốn đầu tư theo hình thức BT là 11.406 tỷ đồng bao gồm chi phí phá dỡ chung cư cũ, chi phí xây dựng 21 chung cư tái định cư, xây dựng hạ tầng trong phạm vi quy hoạch. Kế hoạch thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022 sẽ hoàn thành.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch chi tiết lộ trình khởi công xây dựng một số chung cư cũ. Trước mắt là chung cư U1, U2, U3 Lê Lợi, các chung cư Đổng Quốc Bình quận Ngô Quyền. Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành lập kế hoạch tổng thể về nguồn vốn, đất tái định cư và kế hoạch riêng cho từng chung cư. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố, trong đó có các dự án xây dựng, cải tạo lại chung cư cũ. Đối với những dự án chuẩn bị khởi công, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tập trung cao cho khâu chuẩn bị, triển khai để đảm bảo đúng tiến độ.

(Nguồn: Nghiêm túc chuẩn bị, triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, cải tạo chung cư cũ //Phạm Hảo//Báo Hải Phòng.Gov.vn.- Ngày 12/4/2017)

 

133. Nhất trí xây dựng tuyến đường bộ ven biển thành đường cao tốc

Chiều  15/4, thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Đến dự có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố và đại diện các cơ quan liên quan.

Tuyến đường ven biển dài hơn 500km từ Thanh Hóa đến Móng Cái (Quảng Ninh) qua 6 tỉnh, thành phố được Chính phủ cho phép triển khai theo từng địa phương, trong đó đoạn qua địa bàn Quảng Ninh dài nhất (hơn 250km) và đoạn qua địa bàn Ninh Bình ngắn nhất (9km). Tuyến đường ven biển có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của 6 tỉnh, thành phố. Đoạn tuyến đường ven biển Hải Phòng dài 29km, bao gồm 20km trên địa bàn Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nối từ huyện Thái Thụy (Thái Bình) qua huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và quận Đồ Sơn. Sau khi cân nhắc và quyết định đầu tư, thành phố Hải Phòng đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành đầu tư xây dựng thành đường cao tốc. Các bộ, ngành thống nhất ủng hộ Hải Phòng xây dựng tuyến đường bộ ven biển thành đường cao tốc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đều nhất trí, quyết tâm cùng thành phố Hải Phòng xây dựng tuyến đường bộ ven biển thành đường cao tốc ven biển, vừa tăng khả năng lưu thông hàng hóa, vừa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mong muốn phát triển mạnh mẽ kinh tế- xã hội tại các khu vực tuyến đường đi qua.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng trân trọng cảm ơn các địa phương cùng đồng lòng, thể hiện quyết tâm xây dựng tuyến đường bộ ven biển. Đây là “tiếng nói chung”, sẽ giúp tuyến đường nhanh chóng được hoàn thành, góp phần tích cực trong phát triển KTXH các địa phương. Đồng chí cho biết, hiện tại, thành phố Hải Phòng đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng cảng biển, mở rộng kết nối giao thông. Hiện, thành phố Hải Phòng hoàn thành xong sân bay Cát Bi, đang được đầu tư cảng cửa ngõ quốc tế cùng hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia khác. Tuyến đường ven biển được xây dựng, hoàn thành sẽ giúp thông thương hàng hóa, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại thăm thân, du lịch…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, cho đến thời điểm này, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành thủ tục đầu tư tuyến đường cao tốc ven biển và sẽ khởi công nhân dịp 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5-2017. Đồng chí đề nghị, mỗi năm 2 lần, 6 địa phương sẽ họp, bàn để triển khai các hạng mục tiếp theo, nhằm tăng thêm sự kết nối, hợp tác và đẩy nhanh tiến độ công trình.

(Nguồn: Nhất trí xây dựng tuyến đường bộ ven biển thành đường cao tốc// Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 17/4/2017)

 

134. Tập trung rà soát việc quy hoạch cấp phép các khu đô thị mới, chung cư cao cấp

(HPĐT) - Chiều 19-4, UBND thành phố làm việc với Đoàn công tác liên ngành Bộ Xây dựng về việc rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, việc quy hoạch cấp phép các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng; tình hình thực hiện các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất. Chủ trì cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Sau 8 năm thực hiện Quyết định 1448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay, quy mô và không gian đô thị thành phố được mở rộng theo 5 hướng, diện tích tăng 4,7 lần; dân số tăng 1,45 lần. Qua đó, từng bước định hình xây dựng thành phố hiện đại, phát triển bền vững, hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, quốc phòng theo hướng liên kết vùng để trở thành thành phố văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn vào phát triển của khu vực và cả nước. Toàn thành phố hiện có 7 dự án bất động sản cao cấp, 12 chung cư cao tầng, trong đó có 2 dự án đang triển khai thi công, phần lớn các dự án còn lại cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng…

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn yêu cầu ngành xây dựng thành phố tập trung đẩy nhanh việc lập quy hoạch chi tiết phục vụ kịp thời các dự án đầu tư phát triển đô thị, ban hành một số cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển đô thị, chỉ đạo triển khai một số dự án phát triển đô thị trọng tâm. Về công tác cải tạo, chỉnh trang chung cư cũ, thành phố cần mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, phù hợp với thực tế, tránh những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc lập quy hoạch phân khu chi tiết cần xây dựng một cách khoa học, khả thi, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố là cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới. Do đó, đồng chí đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, tạo điều kiện, giới thiệu các chuyên gia, đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm tham gia lập quy hoạch; Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, thống nhất; tập trung đổi mới công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, lồng ghép và giảm bớt số lượng, tầng bậc các loại đồ án quy hoạch. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tập trung rà soát việc quy hoạch cấp phép các khu đô thị mới, chung cư cao cấp; duy trì chế độ báo cáo định kỳ việc triển khai lập các quy hoạch.

(Nguồn:  Tập trung rà soát việc quy hoạch cấp phép các khu đô thị mới, chung cư cao cấp// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/4/2017)

 

135. Hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng

(Xây dựng) - Ngày 5/4, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 20 năm thành lập Khu công nghiệp Đình Vũ, TP Hải Phòng và Tập đoàn Ren A Port (Vương quốc Bỉ) đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng.

Dự lễ ký kết về có ông Rudy Huygelen, Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Vương quốc Bỉ và phu nhân; bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; ông Vương Thừa Phong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu và Luxembourg cùng lãnh đạo TP Hải Phòng, Tập đoàn Ren A Port, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Vương quốc Bỉ và Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ.

Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Vương quốc Bỉ Rudy Huygelen trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của TP Hải Phòng đối với đoàn. Với mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ đã được tạo dựng và có nền tảng vững chắc, ông hy vọng, trong thời gian tới sẽ phát triển lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn. Ông cho biết, Vương quốc Bỉ đã đầu tư hơn 500 triệu Euro vào Việt Nam và tin chắc con số này sẽ lớn hơn trong thời gian tới, mang lại những kết quả tốt đẹp hơn cho cả hai bên. Ông bày tỏ sự vui mừng được đóng góp vào sự thành công của Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ trong 20 năm qua vào sự phát triển của TP Hải Phòng. Vương quốc Bỉ và cá nhân ông sẽ tiếp tục nỗ lực để mời gọi nhiều nhà đầu tư tới Hải Phòng thực hiện các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch; huy động nguồn vốn ODA xây dựng làng chài tại huyện Cát Hải.

Tại hội nghị, hai bên cùng ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng. Theo đó, hai bên nhất trí hợp tác nghiên cứu khả năng phát triển một khu công nghiệp điển hình về phát triển xanh tại TP Hải Phòng; hợp tác nghiên cứu dự án sản xuất năng lượng xanh bổ sung vào nguồn năng lượng hiện có để cung cấp cho các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng. Trước mắt, UBND TP Hải Phòng sẽ tạo điều kiện cho Rent A Port nghiên cứu thực hiện dự án sản xuất điện từ rác thải tại bãi rác thải Đình Vũ và Tràng Cát. Đồng thời, hợp tác nghiên cứu dự án chế biến nước sạch từ nguồn nước biển tại chỗ, sử dụng năng lượng quạt gió tại khu vực đảo Cát Hải. Hai bên cam kết tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu hiện thực hóa các dự án phát triển xanh, góp phần xây dựng thành phố Cảng Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt – Bỉ.

Cty CP Khu CN Đình Vũ, liên doanh giữa Hải Phòng và Tập đoàn Ren A Port, rất thành công trong 20 năm qua và hoạt động rât hiệu quả trong 20 năm qua. Hải Phòng đang rất nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm tính kết nối cao cả trong nước và nước ngoài. Ngoài Khu CN Đình Vũ 1 và 2, Hải Phòng dành cho Cty CP Khu CN Đình Vũ diện tích đất 500ha tại đảo Cát Hải để Cty nhanh chóng triển khai xây dựng, thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm năng với các ngành công nghiệp xanh, sạch, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của đảo Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thế giới.

(Nguồn: Hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển xanh tại Hải Phòng //Đại Vũ //Báo xây dựng.- Ngày 7/4/2017)

 

136. Dự án cầu Hoàng Văn Thụ và Nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ: Bảo đảm tiến độ và chất lượng

* Sáng 7-4, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm. Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên cùng dự.

Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu thi công đang đồng loạt triển khai các mũi và dây chuyền thi công ở cả 2 đầu cầu: phía bờ Bắc huyện Thủy Nguyên và bờ Nam, quận Ngô Quyền. Theo đánh giá của cơ quan tư vấn giám sát Dự án cầu Hoàng Văn Thụ đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền và huyện Thủy Nguyên đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu mặt bằng cho nhà thầu thi công. Đến nay, Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Việt - Xô đã bàn giao hơn 10.000 m2 mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình đã kiểm tra công trình Nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ. Lãnh đạo các sở, ngành thành phố, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và UBND quận Hải An cùng dự.

Theo báo cáo của BQL dự án, đến thời điểm này, đã hoàn thành 61/62 cọc khoan nhồi (đạt 98%); đúc hoàn thành 1.176 cọc bê-tông cốt thép (đạt 100%); ép được 206/294 cọc bê-tông cốt thép (đạt 70%). Về thi công bệ trụ, trụ T1 đã ép xong cừ móng, hiện đào hố móng và phá đầu cọc; trụ T2 đang thí nghiệm cọc khoan nhồi; trụ T3, T4 đã hoàn thành công tác đổ bê tông bệ trụ và đang tiến hành lắp đặt ván khuôn, dàn giáo sàn đạo… Tất cả các hạng mục đều được thí nghiệm, giám sát chặt chẽ, đảm bảo về chất lượng theo thiết kế bản vẽ thi công và tiêu chuẩn dự án. Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay ước đạt 67 tỷ đồng (tương đương 35% giá trị hợp đồng)…

Về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, hiện UBND quận Hải An khẩn trương chỉ đạo tổ chức lập phương án bồi thường GPMB và niêm yết phương án tới các hộ dân. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là việc xác định nguồn gốc đất và quận chưa hoàn thành xong việc xác định nhân khẩu, hộ khẩu và thời điểm xây dựng. Theo kiến nghị của chủ đầu tư, địa phương cần giải phóng ngay mặt bằng phục vụ thi công các mố M1, M2 để sớm thi công hoàn thành các hạng mục âm phần thân cầu.

Sau khi kiểm tra thực tế tại 2 dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của BQL dự án, nhà thầu thi công và các đơn vị chức năng về thực hiện công việc, đảm bảo và vượt tiến độ kế hoạch đề ra; công tác giao thông trên các tuyến được đảm bảo, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp. Đối với dự án nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP cũng ghi nhận và đánh giá cao lực lượng Cảnh sát giao thông bước đầu đã giải quyết được nhu cầu chính đáng của người dân. Đối  với dự án cầu Hoàng Văn Thụ, Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm kết luận của Chủ tịch UBND TP, thực hiện đúng cam kết giữa thành phố với Bộ Giao thông vận tải về tiến độ dự án.

(Nguồn: Dự án cầu Hoàng Văn Thụ và Nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ: Bảo đảm tiến độ và chất lượng //Đoàn Lanh // Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 10/4/2017)

Facebook zalo

Các tin đã đưa