Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo” - Tháng 2,3 / 2015

LỜI NÓI ĐẦU:

         

Với mục đích cung cấp
những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo
chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn
Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin
tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa
phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa
học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời
gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban
biên tập “Hải Phòng qua những trang báo”
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện
những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn
đọc.

Ý kiến và thư góp ý
xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ:
Thuvienhaiphong@gmail.com.

 

                                                      
MỤC LỤC:

                                                                                                               I. Chính trị; Chính  sách; Pháp luật                                              


Tr. 2


II - An ninh - trật tự ; Bảo vệ Tổ
Quốc                                                       


Tr. 9    


III - Lao động – sản xuất; Kinh doanh


Tr. 13   


IV 
- Văn hóa; Nghệ thuật


Tr. 23    


V - Thể thao;  Du lịch    


Tr. 45    


VI  - Tài nguyên - môi trường  


Tr. 52    


VII. Giáo dục


Tr. 56    


VIII. Khoa học - công nghệ


Tr. 60


IX. Giao thông - vận tải


Tr. 63   


X – Xây dựng
Hải Phòng thành Tp. Cảng biển xanh, văn minh, hiện đại


Tr. 66   


XI. Nông thôn mới


Tr.72  

I. Chính trị; Chính  sách; Pháp luật:

1 . UBND TP tiếp công dân định kỳ

            Chiều 29-1, UBND TP tổ chức tiếp ông
Lê Văn Thanh và vợ là bà Hoàng Thị Chính, ở số nhà 278 đường Hoàng Quốc Việt, quận
Kiến An theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh
Sơn chủ trì cuộc làm việc.

            Ông Thanh, bà Chính kiến nghị về
việc UBND phường Văn Đẩu không thực hiện Thông báo số 176/UBND-VP ngày
22-3-2012 của UBND quận Kiến An. Theo nội dung đơn kiến nghị, năm 1976, ông
Thanh và bà Chính có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Thảo
và đã được UBND thị xã Kiến An cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số
228/CNSH với diện tích đất sử dụng là 256m2. Trong quá trình sử dụng, với lý do
bỏ công sức ra tôn tạo, lấp mương nên gia đình ông Thanh đã sử dụng phần đất
thừa lấn chiếm từ mương chung là 84m2, dẫn đến việc tranh chấp đất đai giữa ông
Thanh, bà Chính với các hộ dân xung quanh về diện tích đất chung do nhà nước
quản lý, các hộ đã tự ý lấn chiếm để sử dụng riêng từ năm 2007 đến nay vẫn chưa
giải quyết dứt điểm.

            Ngày 22-3-2012, UBND quận Kiến An
ban hành Văn bản số 176/UBND-VP khẳng định: Vợ chồng ông Thanh không có cơ sở
để có quyền sử dụng 84m2 đất phía trước cửa nhà ông bà, vì đây là đất của nhà
nước mà các hộ dân tự ý sử dụng vào mục đích trồng rau; đồng thời thống nhất
chủ trương xây dựng vườn hoa, tạo cảnh quan cho cộng đồng dân cư trên phần đất
này.

            Mặc dù hộ ông Thanh đã nhất trí với
chủ trương trên nhưng đến nay Thông báo số 176/UBND-VP vẫn chưa được thực hiện.
UBND quận Kiến An và UBND phường Văn Đẩu đã không ban hành quyết định thu hồi
toàn bộ diện tích đất chung tại khu vực này với lý do các hộ dân khác chưa nhất
trí bàn giao đất đã lấn chiếm cho UBND phường.

            Sau khi nghe đại diện gia đình ông
Thanh trình bày nội dung đơn khiếu nại, các ngành, địa phương báo cáo, Phó chủ
tịch UBND TP Lê Thanh Sơn chỉ rõ: Vụ việc kéo dài, phức tạp do sự buông lỏng
quản lý nhà nước về đất đai cũng như việc giải quyết chậm trễ, không dứt điểm
của chính quyền địa phương; do đó đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cần
nhanh chóng thực hiện các nội dung theo thông báo số 176/UBND-VP, trả lại hiện
trạng đất cho nhà nước để phục vụ mục đích công, chậm nhất trước ngày 30-3-2015
phải hoàn thành.

            (Nguồn: UBND TP tiếp công dân định kỳ//Báo An ninh Hải
Phòng. - ngày 05/02/2015)

 

2. Điểm mới trong quy định về thoát nước và
xử lý nước thải

            Từ ngày 1-1-2015, Nghị định
80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải chính thức có hiệu
lực. Nghị định có nhiều điểm mới về quy định thoát nước và xử lý nước thải.

            Một trong những điểm mới đáng chú ý
của Nghị định 80/2014/NĐ-CP là yêu cầu đơn vị xả thải tuân thủ đúng quy chuẩn
kỹ thuật đối với nước thải. Theo đó, nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị,
khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo
đảm các quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
Nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước tập trung
của khu công nghiệp phải chấp hành các quy định hiện hành về quản lý môi trường
khu công nghiệp và các quy định của cơ quan quản lý thoát nước trong khu công
nghiệp. Nước thải từ các hộ thoát nước khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ
thống thoát nước tại khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định hiện có về
bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn tập trung và các quy định quản lý hệ
thống thoát nước địa phương...

            Bên cạnh đó, Nghị định đặt ra quy
định về quản lý, vận hành thoát nước thải. Đơn vị chức năng cần định kỳ kiểm
tra, đánh giá chất lượng công trình đầu mối, công trình trên mạng lưới thoát
nước; độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống nhằm bảo đảm
khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, đề xuất các biện pháp thay thế, sửa
chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước; định kỳ thực
hiện quan trắc chất lượng nước thải trong hệ thống thoát nước phù hợp với pháp
luật về bảo vệ môi trường; thiết lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát
nước thải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định; đề xuất
các phương án phát triển hệ thống thoát nước thải theo lưu vực.

            Nghị định cũng quy định rõ chính
sách ưu đãi và hỗ trợ về đầu tư đối với các dự án thoát nước và xử lý nước
thải. Cụ thể, các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông
thôn tập trung do các tổ chức, cá nhân đầu tư được ưu đãi về tiền sử dụng đất,
tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ đầu tư xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn của ngân sách địa phương
và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

            (Nguồn: Điểm mới trong quy định về thoát nước và xử lý
nước thải//Báo Hải Phòng . – ngày 06/02)

 

3. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5%

            Chiều 5-2, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về
giảm nghèo bền vững, đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện
công tác giảm nghèo năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ giảm nghèo năm 2015.

            Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng
có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo giảm
nghèo của thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

            Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước
giảm từ 7,8% xuống còn 5,8-6%, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình
quân 5%/năm, hoàn thành kế hoạch. Cả nước có khoảng 60 nghìn lao động nghèo
được đào tạo nghề miễn phí, hơn 433 nghìn lượt hộ nghèo trên cả nước được vay
vốn tín dụng ưu đãi, 61.500 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay
vốn… Năm 2015, cả nước phấn đấu đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết
10 của Quốc hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn
dưới 30%. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo địa phương trình bày khó khăn, hạn
chế trong công tác giảm nghèo, đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm bổ sung, ban
hành chính sách phù hợp về giảm nghèo, giảm dần chính sách hỗ trợ mang tính trợ
cấp…

            Tại Hải Phòng, năm 2014, thành phố
cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 31.224 người nghèo; hỗ trợ chi phí học tập
hơn 9.100 học sinh con hộ nghèo; hỗ trợ tiền điện 16.641 hộ nghèo…. Tỷ lệ hộ
nghèo toàn thành phố năm 2014 giảm còn 2,36%, đạt 97% kế hoạch năm. Trong năm
2015, thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,53%.

            Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính
sách của các địa phương; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc quán
triệt nghị quyết của Đảng, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giảm nghèo,
coi đây là mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Thủ tướng yêu cầu các
cấp, ngành, địa phương coi giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đưa vào
bộ tiêu chí đánh giá thi đua từng địa phương; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn
thiện chính sách giảm nghèo, tập trung vào nhóm đối tượng nghèo dân tộc thiểu
số, hỗ trợ giảm nghèo theo 2 hướng là hỗ trợ sản xuất (cây trồng, vật nuôi, kỹ
thuật...) và hỗ trợ dịch vụ xã hội cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở... Bên cạnh
đó, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực giảm nghèo; chuẩn bị tổng kết chương
trình giảm nghèo giai đoạn 2010-2015...

            (Nguồn: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5%//Báo Hải
Phòng. - ngày 06/02)

 

4. Đã di dời 51 linh vật, hiện vật ngoại
lai ra khỏi các di tích

            Ông Phạm Văn Luân, Chánh Thanh tra
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, thực hiện Công văn 2626 của Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không
phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam, Thanh tra Sở tiến hành rà soát hoạt động
trưng bày hiện vật, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam tại
23 di tích cấp quốc gia và 20 di tích cấp thành phố. Qua kiểm tra, Thanh tra Sở
yêu cầu di dời 51 linh vật, hiện vật ngoai lai không có trong hồ sơ xếp hạng ra
khỏi di tích.

            Tiếp tục thực hiện Công văn 2626,
thời gian tới Thanh tra Sở đẩy mạnh việc theo dõi di dời các linh vật lạ không
phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ra khỏi di tích, đồng thời kiểm kê hiện
vật bổ sung vào danh mục quản lý. Cùng với đó, yêu cầu BQL các di tích tham
khảo ý kiến các cơ quan chuyên môn trong việc tiếp nhận đồ cúng tiến phù hợp để
không phá vỡ cảnh quan di tích, xáo trộn đồ thờ tự.

            Bên cạnh đó, Sở VHTTDL tham mưu với
UBND thành phố chỉ đạo các ngành liên quan có văn bản chỉ đạo các cơ sở thờ tự
di dời các vật phẩm, linh vật không phù hợp ra khỏi cơ sở thờ tự, cũng như chỉ
đạo các công sở, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn thành phố không trưng bày
biểu tượng, vật phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam –
ông Luân cho biết.

            (Nguồn: Đã di dời 51 linh vật, hiện vật ngoại lai ra khỏi
các di tích/Kiều Chinh//Báo Hải Phòng. - ngày 06/02)

 

5. 1/5 diện tích ở nơi mỗi m2
"đắt hơn vàng" bị phế thải chiếm giữ

            Dư luận đang rất bức xúc trước thông
tin, 1/5 diện tích cảng biển quy mô nhất nhì toàn quốc, cảng Hải Phòng đang bị
"hàng phế thải" xâm hại, chiếm giữ.

            Hàng trăm container hàng hóa đã quá
thời hạn làm thủ tục hải quan nằm rải rác ở các cảng biển khu vực Hải Phòng!

            Nghe như chuyện đùa, khó tin nhưng
đó lại là sự thật khiến Phó tôi là dân vùng biển chính hãng không khỏi bất ngờ
bởi mỗi tấc đất ở cảng đều quý hơn vàng. Doanh nghiệp, cá nhân muốn lưu hàng
hoá lại đều phải trả chi phí rất cao.

            Vậy mà nhiều năm qua, cảng Hải Phòng
bị "oanh tạc" bởi hàng trăm container rác thải công nghiệp có chứa
những chất độc hại bị chủ hàng bỏ của chạy lấy người (ắc quy chì, cao su, thiết
bị điện tử, quặng…).

            Hàng chục tấn rác thải bị "giam
lỏng" tại cảng Hải Phòng mà chưa có hướng xử lý đồng nghĩa với việc mỗi
tháng, cảng Hải Phòng thất thu khoản tiền cho thuê bến bãi khổng lồ.

            Tuy nhiên, điều mọi người lo ngại
nhất chính là môi trường bãi đón nhận hàng của cảng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

            Còn nhớ, thời gian trước, các cơ
quan chức năng Hải Phòng đã tiến hành xử lý theo quy định pháp luật các
container hàng nhập lậu số lượng lớn, có nguy hại đến môi trường. Tuy nhiên,
trong các trường hợp chủ hàng thực là người nước ngoài vì lý do gì đó bỏ hàng
sẽ gây hậu quả lớn cho phía ta.

            Khi đó, ngân sách Nhà nước phải bỏ
ra khá nhiều tiền để xử lý, tiêu hủy loại rác "nhập khẩu" này. Nguy
hiểm hơn cả là môi trường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

            Theo Phó tôi, không phải ngẫu nhiên
các cảng biển của chúng ta lại trở thành bãi tha ma của hàng phế thải, độc hại,
khó xử lý.

            Được biết, một số công ty nước ngoài
lợi dụng kẽ hở pháp lý của ta để lách luật. Họ cho

rằng "tống"
cho doanh nghiệp Việt Nam những thứ mà ở nước họ bắt buộc phải tiêu huỷ, nếu có
mất thêm tiền thì cũng còn rẻ hơn nhiều so với quy trình tiêu huỷ ở nước họ.

            Đối tác Việt cũng có đơn vị bị lừa,
nhưng cũng có kẻ biết mà vẫn nhắm mắt làm ngơ để trục lợi. Khi bị phát hiện lại
xếp vào hàng "tạm nhập tái xuất", cơ quan chức năng truy tìm chủ hàng
ngoại thì thực chất là công ty ma, không thể liên lạc để yêu cầu họ "tái
xuất".

            Do vậy, nếu không khẩn trương có
biện pháp cứng rắn đối với các doanh nghiệp đứng tên, đại lý dịch vụ thương mại
nhập khẩu hàng hóa để chặn đứng các loại hàng hóa thực chất là rác thải công
nghiệp, nguy cơ cảng biển khu vực Hải Phòng và một số cảng biển khác sẽ là cửa
ngõ đổ rác thải công nghiệp nguy hại từ nước ngoài vào Việt Nam.

            Tuy nhiên, theo Phó tôi, những cá
nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này cần nâng cao lòng tự trọng, ý thức
dân tộc, cộng đồng, không vì chút lợi riêng mà huỷ diệt cái chung.

            (Nguồn:
1/5 diện tích ở nơi mỗi m2 "đắt hơn vàng" bị phế thải chiếm giữ/Phó
Thường Dân// Báo Đời sống và Pháp luật. - ngày 09/02)

 

6. Sáng kiến trong việc thành lập công đoàn
cơ sở

            Tháng 11-2010, dưới sự chỉ đạo của
Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN)
tỉnh Bình Dương, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, LĐLĐ quận 12 (TP Hồ Chí Minh)
là ba nơi tiến hành xây dựng kế hoạch thí điểm "Phát triển đoàn viên hạn
chế sự phụ thuộc vào DN", nhằm tạo bước đột phá trong công tác vận động,
tập hợp công nhân, lao động (CNLĐ) vào tổ chức công đoàn, tiến tới thành lập
Công đoàn cơ sở (CĐCS) hạn chế sự phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp (DN).

            Hiện nay, công tác phát triển đoàn
viên thành lập CĐCS vẫn theo truyền thống cũ là vận động DN tạo điều kiện tiếp
xúc công nhân, tuyên truyền vận động để người lao động gia nhập công đoàn. Từ
đó, thành lập CĐCS, chỉ định ban chấp hành lâm thời theo sự giới thiệu từ phía
công ty. Do vậy, dẫn đến tình trạng, việc thành lập CĐCS phụ thuộc hoàn toàn
vào sự hợp tác, tạo điều kiện của DN. Đây cũng là khó khăn cơ bản trong việc
thành lập CĐCS.

            Ba đơn vị được lựa chọn triển khai
xây dựng mô hình thí điểm là những nơi có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh,
nhu cầu lao động công nghiệp rất lớn. Người lao động (NLĐ) chủ yếu xuất thân từ
nông dân, có sức khỏe, năng động, cần cù, chịu khó. Tuy nhiên, trình độ văn
hóa, chuyên môn, tay nghề, tác phong lao động công nghiệp, nhận thức về chính
trị, xã hội, pháp luật, nghề nghiệp còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, những sân
chơi lành mạnh, bổ ích dành cho NLĐ còn quá ít. Ngoài giờ làm việc, NLĐ ít có
điều kiện tham gia sinh hoạt đoàn, hội cho nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo.
Vì vậy, việc tập hợp CNLĐ vào tổ chức công đoàn là rất quan trọng, góp phần
nâng cao nhận thức, định hướng thị hiếu của NLĐ, bảo đảm nguồn nhân lực dồi
dào, ổn định. Vì vậy, mục tiêu của mô hình thí điểm là phát triển ít nhất 100
đoàn viên từ CNLĐ ở các DN chưa có công đoàn, thành lập ít nhất một CĐCS trong
vòng bảy tháng, để từ đó tìm ra được mô hình, cách thức mới về tổ chức và hoạt
động công đoàn.

            Việc phát triển đoàn viên, thành lập
CĐCS theo cách làm mới rất khó khăn do mọi việc bắt đầu từ con số 0, chưa có
tiền lệ cho nên cách nhìn nhận công việc lúc đầu cũng có khác nhau. Tuy nhiên,
trong quá trình triển khai thực hiện, các nhóm thí điểm luôn xác định phải linh
hoạt, thay đổi hình thức vận động thích hợp theo đặc thù của từng DN, nhóm CNLĐ
để có cách tiếp cận và cách làm khác nhau. Có khi, nhóm thí điểm tìm tới DN
tiếp xúc, vận động công nhân có uy tín, có tiếng nói đối với đa số NLĐ ở DN.

            Tại Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng,
công tác phát triển đoàn viên cũng phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của chủ DN.

            Các DN chưa thành lập CĐCS phần lớn
là DN vừa và nhỏ, ít lao động. Trưởng nhóm thí điểm tại KKT Hải Phòng Bùi Huy
Thắng cho biết: Chúng tôi lựa chọn ba DN có số NLĐ từ 200 công nhân trở lên, có
mối quan hệ lao động phức tạp làm thí điểm. Bước đầu, nhóm chủ động tìm cách
tiếp cận NLĐ, lựa chọn lực lượng nòng cốt, sau đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng của
công đoàn trong tuyên truyền quyền và lợi ích của NLĐ khi tham gia công đoàn.
Khi kết nạp được đoàn viên, công đoàn có quyền yêu cầu chủ DN thừa nhận tính
hợp pháp của công đoàn trong DN theo quy định của pháp luật. Việc phát triển
đoàn viên, thành lập CĐCS từ dưới lên khắc phục hiệu quả tình trạng chủ DN can
thiệp vào công tác cán bộ, Chủ tịch công đoàn ít bị chi phối, thật sự là người
của CNLĐ bầu ra. Thí điểm đã góp phần đơn giản hóa các nghiệp vụ thủ tục phát
triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

            (Nguồn: Sáng kiến trong việc thành lập công đoàn cơ
sở/Thái Sơn//Báo Nhân dân. – ngày 09/02)

 

7 . Hải Phòng: Hàng trăm công nhân đình công
vì lương thấp

            Sáng sớm nay (23/3), hàng trăm công
nhân của Công ty CP Dịch vụ đầu tư thương mại Thái Anh tại km34 Quốc lộ 10 khu
Hoàng Xá thị trấn An Lão (Hải Phòng) và xưởng may tại Tứ Kỳ (Hải Dương) đã đồng
loạt nghỉ việc và tập trung đình công trước cổng công ty.

            Theo phản ánh của các công nhân,
nguyên nhân chính dẫn đến việc đình công này là do Công ty Thái Anh nợ BHXH của
người lao động và trả lương cho công nhân quá thấp.

            Trao đổi với Báo Diễn đàn Doanh
nghiệp, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Tổng Giám đốc Công ty Thái Anh cho biết:
“Đây là cuộc đình công đầu tiên xảy ra với công ty. Trước đó, chúng tôi đã nhận
được kiến nghị từ phía công nhân về vấn đề này, tuy nhiên, do đơn hàng năm nay
sụt giảm lớn, nhà nước lại tăng lương tối thiểu cho công nhân, giá điện, giá
xăng cũng tăng... nên tình hình tài chính của công ty hiện rất khó khăn".

            Bà Thanh Bình cho biết, công ty sẽ
có trách nhiệm chuyển danh sách công nhân đã đóng BHXH và cả số điện thoại
đường dây nóng của BHXH để công nhân có thể kiểm tra đối chiếu việc đóng BHXH
của mình được thực hiện đến đâu. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, công ty sẽ
xem xét, cân đối để có thể cải thiện mức lương cho người lao động.

            Được biết, trước sự việc đình công
của đông đảo công nhân, lãnh đạo công ty đã 
ra mời toàn bộ công nhân vào trong công ty để trao đổi trực tiếp cùng
ban giám đốc. Tuy nhiên, không có công nhân nào đồng ý vào và đã tự ý giải tán
ngay sau đó.

            (Nguồn: Hải Phòng: Hàng trăm công nhân đình công vì lương
thấp/Nguyễn Lương// Báo Diễn đàn doanh nghiệp. - ngày 24/03)

 

8.  Hải Phòng và bài học thu hút đầu tư nước ngoài

            Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh
tế toàn cầu và những khó khăn trong nước, Hải Phòng đã chủ động tìm ra hướng
phục hồi tăng trưởng kinh tế thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại, đặc biệt là
thu hút đầu tư nước ngoài.

            Ông Đan Đức Hiệp, Phó Chủ tịch UBND
thành phố Hải Phòng đã báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm
Bình Minh thông tin trên trong buổi làm việc sáng 25/3 tại Hải Phòng.

            Cụ thể, “thu hút đầu tư nước ngoài
là động lực đưa GDP tăng trưởng cao” vừa là “động lực để thành phố tái cơ cấu
lại kinh tế”.

            Nhờ hướng đi đó, năm 2014 Hải Phòng
có 15/16 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu ước đạt và vượt kế hoạch đề ra. GDP
tăng cao nhất trong 3 năm gần đây và gấp 1,47 lần bình quân chung cả nước. Chỉ
số sản xuất công nghiệp năm gấp 3 lần so với năm 2013.

            Đáng chú ý, xuất khẩu của thành phố
tăng gần 19% so với mức chung của cả nước là 13%, góp phần nâng tỷ lệ hàng hóa
qua cảng đạt 65 triệu tấn, tăng 14,5%. Tuy nhiên, thành công đó cũng đặt ra áp
lực về phát triển hạ tầng.

            Lãnh đạo thành phố cho biết các dự
án hạ tầng lớn đang triển khai tại đây, khi đi vào hoạt động, sẽ giúp Hải Phòng
tiếp tục phát triển mạnh trong những năm tiếp theo.

            Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Hải Phòng
Dương Anh Điền khẳng định trong thành công ấy “nội lực quyết định ngoại lực,
nội lực chính là sự chuẩn bị về nhận thức, con người, tạo niềm tin cho các nhà
đầu tư”.

            Năm 2015, Hải Phòng đặt mục tiêu
tăng trưởng GDP 8,5-9% so với năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9-10%,
kim ngạch xuất khẩu tăng 18-19%, thu hút khách du lịch đạt 5,5 triệu lượt, giải
quyết việc làm cho khoảng 5,55 vạn lượt người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt
75%.

            Trong 4 tháng đầu năm, tình hình
kinh tế-xã hội của Hải Phòng tiếp tục ổn định và phát triển, có nhiều khởi sắc,
trong đó GDP ước đạt trên 9%, cao nhất trong 4 năm gần đây. Các ngành có lĩnh
vực tăng trưởng cao gồm sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng
hàng hóa qua cảng, thu ngân sách.

            Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ
tướng Phạm Bình Minh biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân
dân thành phố Hải Phòng đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an
ninh quốc phòng.

            Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao
truyền thống đối ngoại của Hải Phòng không chỉ bởi Hải Phòng là địa bàn trọng
điểm xử lý các vấn đề đối ngoại sau khi ký Hiệp định Genève, mà còn gắn chặt
với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố ngày nay.

            Với thế mạnh của mình, Hải Phòng
phải tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đối ngoại,
nhất là đón đầu, tranh thủ cơ hội từ kết nối ASEAN, giữa ASEA với các đối tác,
các Hiệp định thương mại tự do… góp phần cùng cả nước thực hiện tốt Nghị quyết
22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

            Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo
Bộ Ngoại giao hỗ trợ kinh nghiệm các nước trong việc xử lý vấn đề ách tắc
container tại cảng Hải Phòng, cung cấp thông tin về các đối tác bên ngoài cũng
như quảng bá tiềm năng của Hải Phòng, tăng cường hỗ trợ đào tạo cán bộ đối
ngoại.

            Phó Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo
thành phố tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ

tướng Nguyễn Tấn Dũng
tại Thông báo 476 ngày 13/12/2014, trong đó Thủ tướng đã có ý kiến cụ thể về
các đề án, dự án của Hải Phòng.

            (Nguồn: Hải Phòng và bài học thu hút đầu tư nước
ngoài/Hải Minh//Báo điện tử Chính phủ. – ngày 25/03)

 

9. Phát huy vai trò của địa phương trong
hội nhập quốc tế

            Hải Phòng cần nỗ lực hơn nữa đẩy
mạnh cải cách hành chính, cải thiện sức cạnh tranh kinh tế, chuẩn bị sẵn sàng
nội lực để tham gia Cộng đồng ASEAN và các Hiệp định thương mại tự do.

            Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng,
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
công tác đối ngoại của TP. Hải Phòng diễn ra sáng 25/3.

            Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn
mạnh năm 2015, Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia đóng góp tại các cơ chế hợp
tác, liên kết trên mọi tầng nấc, với trọng tâm là hình thành Cộng đồng ASEAN,
hoàn tất đàm phán các hiệp định thương mại tự do then chốt.

            Tiến trình hội nhập sẽ mở ra không
gian phát triển mới cho đất nước, cho các doanh nghiệp cũng như mỗi người dân,
song cũng đặt ra nhiều thách thức cần vượt qua, trong đó có nhiều vấn đề mới và
chưa có tiền lệ.

            Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng
Phạm Bình Minh chỉ đạo cần tăng cường quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 22
của Bộ Chính trị, xác định hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của TP. Hải Phòng và là nhiệm vụ chug của tất cả các sở, ban, ngành của
Thành phố.

            Với vị trí cửa ngõ giao thương của
các tỉnh phía Bắc hướng ra thế giới, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, an
ninh, quốc phòng và đối ngoại, Hải Phòng có nhiều nhiều tiềm năng, điều kiện để
đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

            Đánh giá về công tác đối ngoại của
Thành phố 60 năm qua, Phó Thủ tướng cho biết, Hải Phòng thành lập ngành đối
ngoại sớm nhất trong cả nước, có những “đóng góp quan trọng” vào công cuộc xây
dựng và phát triển của Thành phố.

            Theo Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng
Nguyễn Anh Tuân, năm 1954, sau khi Hiệp định Geneve, Hải Phòng trở thành nơi
tập kết của quân đội viễn chinh Pháp, trở thành địa phương có nhiều người nước
ngoài sinh sống nhất miền Bắc, với 4 vạn người từ 17 quốc gia khác nhau cùng
một số cơ quan lãnh sự của các nước Anh, Pháp, Ấn Độ, Mỹ, Bỉ, Thụy Sỹ, tổ chức
quốc tế về thực thi Hiệp định Geneve.  Do
vậy, công tác đối ngoại đã được Trung ương và Thành ủy quan tâm chỉ đạo từ rất
sớm để chuẩn bị cho việc tiếp quản Thành phố.

            Thời kỳ trước chiến tranh phá hoại
(1959-1967), công tác ngoại vụ chủ yếu tập trung vào các hoạt động lễ tân, đón
tiếp khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Hải Phòng, giúp đỡ kiều bào về thăm
đất ước…

            Ngày 10/1/1960, con tàu An Phú lần
đầu tiên đưa 922 kiều bào Thái Lan hồi hương cập

cảng Hải Phòng. Bác
Hồ, với lòng yêu thương vô hạn kiều bào, đã ra tận bến Sáu Kho đón bà con.
Trong các năm 1960-1964, đã có hàng chục chuyến tàu khác đưa trên 70.000 bà con
từ Thái Lan, Lào… tiếp tục trở về miền Bắc.

            Trong hơn 10 năm qua kể từ khi thành
lập Sở Ngoại vụ Hải Phòng, công tác tham mưu, đề xuất và giúp việc cho Thành
phố đã có những bước đột phá mạnh.

            Hải Phòng đã thiết lập quan hệ hợp
tác với 19 địa phương thuộc 13 quốc gia trên thế giới, tích cực tham gia mạng
lưới thành phố khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sáng kiến các thành phố châu Á…

            Thành phố tập trung thúc đẩy xúc
tiến đầu tư, thương mại tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc,
Hoa Kỳ, EU; thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt trên 37 triệu USD,
tập trung vào các lĩnh vực đào tạo nghề, an sinh xã hội, y tế, ứng phó với biến
đổi khí hậu.

            Đánh giá cao bề dày truyền thống và
những thành tích trong công tác đối ngoại, Chủ tịch nước đã ký quyết định trao
tặng Huân chương lao động Hạng Nhì cho Sở Ngoại vụ TP. Hải Phòng.

            (Nguồn: Phát huy vai trò của địa phương trong hội nhập
quốc tế/Hải Minh// Báo điện tử Chính phủ. - ngày 25/03)

 

10 . Đánh bạc, 2 đại biểu bị bãi miễn tư cách ngay tại Đại hội điểm

            Chiều 25-3, Đảng bộ xã Kiến Thiết
(huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) tiến hành Đại hội lần thứ XXV nhiệm kỳ
2015-2020. Đây là xã được lựa chọn làm Đại hội
điểm của huyện Tiên Lãng.

            Ngay sau khi khai mạc Đại hội, Ban
thẩm tra tư cách đại biểu dự đã công bố có 2 cán bộ, đảng viên của xã không đủ
tư cách tham gia đại hội do vi phạm đánh bạc ăn tiền bị bắt quả tang là ông Vũ
Văn Muộn (SN 1955, Trưởng thôn kiêm Phó bí thư chi bộ thôn Nam Tự 1, xã Kiến
Thiết) và ông Trần Phi Hùng (SN 1958, Chi ủy viên Chi bộ thôn Nam Tự 1).

            Qua biểu quyết, 100% các đại biểu đã
đồng ý bãi miễn tư cách đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ xã Kiến
Thiết lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là lần đầu tiên đại biểu chính thức
tham gia bị bãi miễn tư cách ngay tại Đại hội Đảng bộ xã ở Hải Phòng.

            Được biết, trong phiên khai mạc, 2
ông Vũ Văn Muộn và Trần Phi Hùng đều vắng mặt tại Đại hội.

            Trước đó, như Báo Người Lao Động đã
đưa tin, vào tối ngày 4-1, Công an huyện Tiên Lãng bắt quả tang ông Vũ Văn
Muộn, ông Trần Phi Hùng, ông Nhữ Văn Tiến (SN 1955 là anh trai ông Nhữ Văn Hải,
Bí thư xã Kiến Thiết) đang đánh bạc tại nhà ông Muộn. Sau khi Công an huyện lập
biên bản và giao cho xã kiểm điểm và xử lý về mặt Đảng nhưng lãnh đạo xã Kiến
Thiết đã giấu nhẹm sự việc và không hề xử lý các cán bộ vi phạm. Không những
thế, 2 ông Muộn và ông Hùng còn có tên trong danh sách chính thức tham dự Đại
hội Đảng bộ xã.

            Thậm chí, khi được hỏi về việc sao
không xử lý 2 cán bộ, đảng viên vi phạm, cả Bí thư và Chủ tịch UBND xã Kiến
Thiết đều khẳng định “không có vụ đánh bạc” trên.

            Tại Đại hội, trao đổi với báo chí,
ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND  huyện  Tiên
 Lãng

cho biết, đây là lần
đầu tiên đại biểu chính thức tham gia bị bác tư cách ngay tại Đại hội Đảng bộ
xã.

            Ông Tùng nhấn mạnh, huyện sẽ xử lý
nghiêm và dứt điểm các vụ việc liên quan đến sai phạm của các cán bộ trong thời
gian tới, cả vụ đánh bạc tại xã Tiên Cường, hay sai phạm tại xã Đông Hưng, Bắc
Hưng…

            (Nguồn: Đánh bạc, 2 đại biểu bị bãi miễn tư cách ngay tại
Đại hội điểm/Trọng Đức// Báo Người lao động. - ngày 26/03)

 

11. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tập trung tham mưu công tác chuẩn bị,
lựa chọn nhân sự đại hội Đảng các cấp

Sáng 27-3 tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ủy ban Kiểm tra
Thành ủy (UBKT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1 và
ký kết giao ước thi đua năm 2015. Đồng chí Lê Vũ Thành, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
chủ trì.

Trong quý 1, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 4 đảng viên, kết luận có vi
phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm. UBKT
các cấp nhận 123 lượt đơn tố cáo đảng viên, tăng 17 đơn so với cùng kỳ năm
2014. Có 4 vụ tố cáo UBKT các cấp phải giải quyết theo thẩm quyền, giảm 14 vụ
phải giải quyết so với cùng kỳ năm 2014. Cũng trong quý 1, có 18 tổ chức đảng
được giám sát theo chuyên đề với 67 đảng viên. Có 55 đảng viên bị thi hành kỷ
luật, trong đó khiển trách 23, cảnh cáo 10, khai trừ 22 đảng viên. Các đảng viên
chủ yếu vi phạm phải kỷ luật do thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu kiểm tra,
giám sát buông lỏng quản lý, vi phạm việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch
hóa gia đình…

            Quý
2, UBKT các cấp tập trung thực hiện một số vấn đề trọng tâm: Tham mưu với cấp

ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ
các cấp nhất là những đơn vị đại hội điểm trong khâu lựa chọn nhân sự; kịp thời
giải quyết những vấn đề được kết luận sau thanh tra, kiểm tra; chủ động phát
hiện dấu hiệu vi phạm, giúp cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng
viên, tổ chức đảng vi phạm…Tại hội nghị, UBKT các quận, huyện, đơn vị trực
thuộc UBKT Thành ủy tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm
2015.

(Nguồn: Ủy ban Kiểm tra
Thành ủy Tập trung tham mưu công tác chuẩn bị, lựa chọn nhân sự …/Phương Nam//
Báo Hải Phòng. - ngày 28/03)

 

12. Hải Phòng: 12 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bị phạt
1.390.000.000 đồng

Theo kết luận thanh tra số 71/KL-TTrXD “Về hoạt động của các phòng thí
nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng” của Thanh tra
Xây dựng – Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, đợt 1 Thanh tra Xây dựng đã thanh
tra 12 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn và ra quyết định xử
phạt 1.390.000.000 đồng.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 281/QĐ-TTrXD ngày 7/10/2014 của Thanh
tra Sở Xây dựng về việc thanh tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên
ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 14/11/2014, Đoàn thanh tra tiến hành thanh
tra đợt 1 các Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hải
Phòng gồm: LAS-XD 09, LAS-XD 32, LAS-XD 44, LAS-XD 129, LAS-XD 199, LAS-XD 273,
LAS-XD 495, LAS-XD 532, LAS-XD 630, LAS-XD 861, LAS-XD 912, LAS-XD 1182.

Kết luận Thanh tra chỉ rõ: Trong quá trình hoạt động, một số phòng thí
nghiệm (LAS-XD) còn những sai phạm cụ thể như: Không thông báo cho cơ quan đánh
giá công nhận khi có sự thay đổi về nhân viên thí nghiệm. Không có quyết định
bổ sung trưởng phòng thí nghiệm. Phiếu kết quả thí nghiệm không đầy đủ nội dung
theo quy định. Thực hiện thí nghiệm nhưng không đủ năng lực về thiết bị. Sử
dụng thiết bị thí nghiệm không có hiệu chuẩn/ kiểm định để thực hiện các phép
thử nghiệm. Không có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2000 hoặc
ISO/IEC 17025. Thực hiện thí nghiệm theo tiêu chuẩn đã bị hủy bỏ, thay thế.
Thực hiện thí nghiệm theo tiêu chuẩn. Không tiến hành thí nghiệm, cung cấp
khống mộ số các số liệu kết quả thí nghiệm nhưng vẫn đóng dấu LAS-XD và xuất
kết quả thí nghiệm phân tích đất trong phòng. Số liệu trên phiếu kết quả thí
nghiệm không phù hợp với số liệu trong số ghi chép kết quả thí nghiệm.

Từ đó, Thanh tra Xây dựng - Sở Xây dựng Hải Phòng đã xử phạt các đơn vị
số tiền là 1.390.000.000 đồng. Trong đó tổng số tiền phạt phòng LAS-XD của Cty
CP tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng 725 triệu đồng,…

(Nguồn: Hải Phòng: 12
phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bị phạt… /Mỹ Hạnh//Báo Xây dựng. - ngày
30/03)

 

II - An ninh - trật tự ;
bảo vệ Tổ Quốc:                                                                                                

13. Công an tạm giữ siêu xe 7 tỷ… vô chủ

Đó là chiếc Jaguar
XJL mẫu sedan sang trọng, có giá bán tại Việt Nam khoảng 7 tỷ đồng. Phòng PC46
Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ siêu xe bạc tỷ để điều tra.

            Ngày 26/1, tổ công tác của Đội 5,
Phòng PC46 Công an TP Hải Phòng kiểm tra bãi xe trung tâm ôtô Hoàng Phúc, ở
phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng phát hiện một xe ôtô mang nhãn hiệu Jaguar XJL,
đã qua sử dụng, không có biển kiểm soát.

            Tại thời điểm kiểm tra, chủ trung
tâm ôtô Hoàng Phúc là Dương Ngọc Phúc (33 tuổi), không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc của xe.

            Phúc cho biết, ngày 15/1, có một
người quen đem xe đến gửi nhưng sau đó không thấy quay lại lấy. Theo nguồn tin
riêng, siêu xe Jaguar được nhập khẩu từ Lào về Việt Nam. Hiện xe có giá bán tại
Việt Nam khoảng 7 tỷ đồng.

            (Nguồn: Công an tạm giữ
siêu xe 7 tỷ… vô chủ/Q. Minh// Báo Tiền Phong. - ngày 1/02)

 

14. Cẩn trọng với dịch vụ vay vốn ngân hàng
không cần thế chấp

Thời gian gần đây,
người dân trên địa bàn thành phố thường xuyên bắt gặp những tờ rơi quảng cáo
“cho vay không cần thế chấp” dán tràn lan trên cột điện ở các trục đường lớn,
nơi tập trung đông dân cư. Dù điều kiện vay rất dễ kèm theo lời giới thiệu “lãi
suất thấp” song thực tế, lãi suất cho vay loại này lại cao gấp nhiều lần lãi
suất các ngân hàng trên địa bàn thành phố đang áp dụng. 

            Những quảng cáo nói trên được thiết
kế đa dạng, khi là một tờ rơi cỡ A4, A5 dán trên trụ điện hoặc các tủ điện dưới
trạm biến áp ở các ngã tư; lúc  là băng
giôn treo ở vị trí dễ nhận thấy trên đường. Mỗi tờ rơi, băng giôn lại quảng cáo
những “ưu đãi” khác nhau. Ví dụ người dân qua khu vực ngã tư thị trấn Núi Đèo
(huyện Thủy Nguyên) thường được phát tờ rơi “Vay tiền mặt ngân hàng”. Theo nội
dung trên tờ rơi này, mọi người có thể vay tối đa đến 70 triệu đồng, không cần
tài sản thế chấp, thời gian vay 6 -36 tháng, lãi suất từ 1,66%. Thủ tục vay rất
đơn giản, người vay chỉ cần có photo chứng minh nhân dân, hộ khẩu, 1 hình
3x4cm, không mất phí làm thủ tục...Hoặc, ở một số cột điện tuyến đường Đà Nẵng
(quận Ngô Quyền) không khó nhận

thấy các tờ rơi mời
vay vốn khá hấp dẫn như: cho vay tiền mặt, lãi suất từ 1,2%-2,17%/tháng; không
cần tài sản bảo đảm; khách hàng có thể vay theo bảng lương (có bảo hiểm y tế),
vay theo hóa đơn tiền điện (hóa đơn trên 300.000 đồng/tháng) hoặc vay theo bảo
hiểm nhân thọ (hợp đồng trên 3 triệu đồng/năm)... 

            Theo phản ánh của một số chi nhánh
ngân hàng trên địa bàn thành phố, dù lãi suất cho vay tiêu dùng là do ngân hàng
và khách hàng thỏa thuận nhưng mức lãi suất nêu trên là cao so với mặt bằng lãi
suất cho vay tiêu dùng mà các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đang
áp dụng. Theo báo cáo của  Ngân hàng Nhà
nước chi nhánh Hải Phòng, hiện các ngân hàng cho vay tiêu dùng với lãi suất
không quá 12%/năm. Như vậy, nếu khách hàng vay vốn theo hình thức trên sẽ chịu
lãi suất từ 19 đến 35,4%/năm. Không những phải “gánh” lãi suất cao, nếu người
vay không đọc kỹ những điều kiện ràng buộc trong hợp đồng tín dụng có thể phải
trả nhiều hơn nữa. Cụ thể như lãi phạt nếu trả tiền trước hạn, cách tính lãi
suất theo dư nợ cố định…Thêm nữa, theo quy định trong hoạt động tín dụng, ngân
hàng phải có điểm giao dịch, phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước để kiểm
tra, kiểm soát. Trong khi đó, mọi giao dịch vay vốn qua các dịch vụ này đều
thông qua điện thoại. Do đó, rủi ro càng cao.

            (Nguồn: Cẩn trọng với
dịch vụ vay vốn ngân hàng không cần thế chấp/Hà Minh//Báo Hải Phòng. - ngày
2/02)

 

15. Trùm ma túy “ranh ma” bậc nhất Hải
Phòng sa lưới

            Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy (PC47)– công an TP.Hải Phòng cho biết: Vào 15h30 ngày 5/2 tại trạm thu
phí Quán Toan, Hải Phòng, phòng PC47 – Công an TP. Hải Phòng phối hợp với Công
an huyện An Dương, Hải Phòng, Cục 47 – Bộ Công an, Cục điều tra chống buôn lậu
– Tổng cục Hải Quan, Cục Hải quan Hải Phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã bắt
quả tang “trùm” buôn lậu ma tùy thuộc hàng “ranh ma” bậc nhất Hải Phòng về hành
vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

            Hai đối tượng bị bắt tại chỗ gồm Phạm Hữu Tiến (SN 1987) trú tại thôn Cát  Tắt,  
 An 
Đồng,

huyện An Dương, TP.
Hải Phòng) và Phạm Phương Đại (SN 1978 trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện
An Dương, TP.Hải Phòng).

            Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ
11,3kg ma túy tổng hợp, 15,79g cần sa, một ô tô và nhiều tang vật liên quan
khác.

            Tiến hành khám xét khẩn cất nơi ở
của Tiến, cơ quan công an thu giữ 29,65 g ma túy tổng hợp, 15,79 g cần sa, 1
khẩu súng quân dụng và 69 viên đạn. Cơ quan công an cũng bắt giam Cao Thị Huyền
Hoa (28 tuổi) là vợ Tiến để tiến hành điều tra chuyên án.

            Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận
thường xuyên vận chuyển ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn về Hải Phòng
rồi chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.

            Phạm Hữu Tiến là một đối tượng đã
từng có tiền án. Xác nhận của Công an xã An Đồng, Tiến từng đốt nhà bố vợ và
nhận một án treo.

            (Nguồn:
Trùm ma túy “ranh ma” bậc nhất Hải Phòng sa lưới/Hải Phong// Báo Pháp luật TP
Hồ Chí Minh. - ngày 06/02)

 

16. Những tháng ngày còn mãi

Bài 1:
Tiền tuyến gọi, hậu phương đáp lời:

            Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, lực lượng an ninh Đặc khu Quảng Đà đã vượt qua muôn vàn
khó khăn, gian khổ, lập được nhiều chiến công vang dội, góp phần làm
ngời sáng các trang sử hào hùng của lực lượng CAND. Những tên đất,
tên làng, những triền sông, bờ suối của xứ Quảng đều in đậm những
bước chân của người chiến sĩ an ninh thời đạn bom khốc liệt. Và ở
những nơi ấy cũng có không ít máu xương của những người chiến sĩ an
ninh thấm sâu vào lòng đất để hóa thành khúc tráng ca bất tử, trong
đó có cả những người con ưu tú từ quê hương sông Mã và TP hoa phượng
đỏ chi viện cho mặt trận Quảng Đà.

            Để tăng cường lực lượng cho
chiến trường Khu 5, tháng 9-1967, Bộ CA 
quyết định điều động gần 100 CBCS thuộc CATP Hải Phòng chuẩn
bị lên đường. Họ được tập trung ở Văn Môn, Thái Bình để quán triệt
tình hình, nhiệm vụ mới chỉ vỏn vẹn có vài ngày rồi đi ngay, không
kịp chia tay người thân, gia đình. Đoàn được ưu tiên ngồi chung với xe
tải "Zin 3 cầu" chở gạo vào chiến trường. Đoàn xe vào tới
địa phận Hà Tĩnh bị máy bay địch đánh phá dữ dội, nhiều cánh rừng
Trường Sơn cháy trụi. Để đảm bảo an toàn, cấp trên cho xe chở lương
thực đi trước, đoàn CBCS bắt đầu đi bộ trèo đèo, lội suối.

            Sau gần 80 ngày vượt núi, xuyên
rừng, họ đến căn cứ Ban An ninh Khu 5 (BANK5) đóng tại Thạnh Mỹ, H.
Giằng, Quảng Nam. Ông Nguyễn Sanh Châu, Trưởng BANK5 tiếp nhận đoàn và
ông Vũ Đình Cảnh, một cán bộ trong đoàn chi viện nhận ra ngay người
lãnh đạo Ban, bởi trước đó ông Châu là Phó cục trưởng Cục Phản
gián, Bộ CA được đưa vào làm Trưởng ban. Ông Châu bảo: "Hiện
nay  Khu 5 ác liệt lắm. Anh em ở Ban
mới từ chiến trường Quảng Đà về đây. Để phục vụ cho cuộc tổng tấn
công Tết Mậu Thân 1968, BANK5 đã dồn lực lượng quyết tâm chiếm lĩnh
Đà Nẵng, song bị lộ, địch phản công dữ dội, nhiều đồng chí hy sinh,
cơ sở của an ninh trong nội thành bị phá vỡ không ít.

            Khi rút về đây, không có gạo,
anh em phải ăn sắn, rau rừng thay cơm, không có muối nhiều ngày".
Dứt lời, ông Châu đưa tay áo gạt nước mắt làm cho CBCS trong đoàn ai
cũng rưng rưng theo. Ngày hôm sau, đoàn được lệnh di chuyển về xã Nước
Tông, H. Trà My để tăng gia sản xuất. Do ăn khoai sắn liên miên, sức
khỏe của CBCS giảm sút trầm trọng, nhiều người ngã bệnh nên ông Châu
cử trinh sát Vũ Đình Hòe, một chiến sĩ cũng từ CATP Hải Phòng vào
trước phụ trách tổ công tác xuống đồng bằng tìm gạo.

            Hơn 2 ngày luồn rừng, tổ lo
liệu hậu cần cũng tiếp cận được một số cơ sở của Ban ở xã Trà
Lãnh, H. Trà Bồng, Quảng Ngãi để nhận gạo do bà con nơi đây đóng
góp, song con đường tiếp tế này cũng chẳng được bao lâu, vì địch
phát hiện, liên tục đánh phá. Ban đêm, chúng thường dùng máy bay thả
quả sáng, nã pháo cầm canh. Có lúc trực thăng địch đổ các toán
biệt kích đánh chặn đường. Việc lấy gạo hết sức khó khăn và nguy
hiểm, lãnh đạo Ban yêu cầu tỉa bắp, trồng khoai, mặt khác cử người
đánh bắt cá ở suối, săn thú rừng để lấy
sức chiến đấu lâu dài.

            Một thời gian sau, đoàn CBCS CATP
Hải phòng tăng cường được lãnh đạo BANK5 lần lượt đưa về các địa
phương, quân số chủ yếu bổ sung cho Ban An ninh Đặc khu Quảng Đà
(BANĐKQĐ). Ông Nguyễn Văn Sửu, quê ở Phú Yên, nguyên Phó phòng Bảo vệ
Chính trị CATP Hải Phòng giữ chức Phó ban An ninh tỉnh Phú Yên. Trên
đường đi nhận nhiệm vụ mới

thì bị địch phục
kích, ông hy sinh. Bọn địch lấy ba lô, hành lý của ông đưa về TX Quảng
Ngãi trưng bày, rêu rao "quân lực Việt Nam cộng hòa đã tiêu diệt
được tên Việt cộng cỡ bự từ miền Bắc mới xâm nhập vào".

            Các ông Hoàng Lượng, Nguyễn Đăng
Vự, Nguyễn Văn Thanh, Vũ Đình Cảnh được lãnh đạo Ban điều về Phòng
Điệp báo và công tác an ninh vùng địch (B3) và thành lập 3 tổ điệp
báo. Ông Hoàng Lượng phụ trách tổ ở Nha Trang, thủ phủ Quân đoàn 2
ngụy, ông Nguyễn Đăng Vự, phụ trách tổ ở Quảng Ngãi, ông Vũ Đình
Cảnh phụ trách tổ ở Đà Nẵng, thủ phủ của Quân đoàn I ngụy. Riêng
tổ của ông Vũ Đình Cảnh được BANK5 bổ sung thêm ông Nguyễn Hạnh Kiểm
(nguyên Giám đốc CA tỉnh QN-ĐN) và ông Nguyễn Hòa từ BANĐKQĐ sang.

            Sau khi nhận nhiệm vụ từ người
trưởng BANK5 và Trưởng phòng B3 Lê Lực, ông Nguyễn Hạnh Kiểm chọn địa
bàn đứng chân ban đầu tại xã Phú Diên, H. Quế Sơn, bởi đây là vùng
tranh chấp, có phong trào cách mạng khá mạnh, được nhân dân đùm bọc,
chở che, có điều kiện thuận lợi cho công tác điệp báo nên lãnh đạo
Ban đồng ý ngay. Ngày hôm sau, tổ điệp báo ông Vũ Đình Cảnh gấp rút
xuống địa bàn, trên đường đi họ tranh thủ ghé lại nơi đứng chân của BANĐKQĐ
gặp ông Hoàng Văn Lai, Trưởng ban để báo cáo một số tình hình, đồng
thời đề nghị ông chỉ đạo lực lượng điệp báo của BANĐKQĐ và an ninh
các quận, huyện để phối hợp.

            Biết ông Vũ Đình Cảnh là người
Hải Phòng chi viện, ông Hoàng Văn Lai hỏi, giọng ngậm ngùi: "Đồng
chí ở CATP Hải Phòng, có biết đồng chí Phạm Văn Chữ cũng ở ngoài
nớ được tăng cường cho Quảng Đà từ năm 1965 không?"- "Dạ thưa
anh! Biết chứ. Anh Chữ hồi đó là Phó phòng Tổ chức cán bộ CATP Hải
Phòng"- ông Cảnh trả lời. "Anh Chữ hy sinh rồi, mộ ảnh chôn
ở gần đây thôi"-giọng ông Lai chùng xuống nghẹn ngào! Ông Hoàng
Văn Lai liền cử người dẫn ông Cảnh đi thăm mộ ông Chữ nhưng khi đến nơi
chỉ còn cái hố nho nhỏ vì lũ lụt đã cào cuốn hài cốt  ông đi mất. Chia tay ông Lai, các ông Vũ
Đình Cảnh, Nguyễn Hạnh Kiểm và Nguyễn Hòa xuống xã Phú Diên. Đây là
xã nằm sát Quốc lộ 1A, rất tiện liên lạc với cơ sở trong thành phố,
lại có rất nhiều đồi núi, lau lách um tùm, dễ dàng che mắt địch.

            Đến nơi, tổ điệp báo chọn địa
điểm dựng lán, đào hầm bí mật, hầm tránh pháo để đồn địch ở gần
đó cũng như máy bay trinh sát không phát hiện, đồng thời từng bước
liên lạc với các cơ sở để tiếp nhận thức ăn. Do có nhiều cơ sở từ
lúc còn ở BANĐKQĐ nên ông Nguyễn Hạnh Kiểm đã nhanh chóng xây dựng
được nhiều cơ sở nên từ đó tổ điệp báo rất thuận lợi cho việc phát
triển rộng hơn mạng lưới, đặc biệt là công tác tuyển chọn cơ sở
hoạt động hợp pháp để ra vào dễ dàng trong nội thành. Mặt khác,
đích thân các ông Nguyễn Hạnh Kiểm, Nguyễn Hòa hóa trang nhiều vai để
luồn sâu trong lòng địch, triển khai các biện pháp cài cắm cơ sở,
đồng thời tuyên truyền, thuyết phục một số người tốt làm giao liên,
đặc biệt mẹ ông Nguyễn Hạnh Kiểm ở xã Điện Hòa, H. Điện Bàn đã mưu
trí, dũng cảm vượt qua hàng rào lưỡi lê, họng súng của kẻ địch căng
dày ngày đêm tiếp tế lương thực, thực phẩm cho tổ điệp báo.

            Do có tin từ mật báo viên, một
ngày thượng tuần tháng 7-1972, địch triển khai lực lượng với nhiều
sắc lính tập kích vào địa bàn hoạt động của tổ điệp báo. Tổ công
tác vừa chiến đấu, vừa tìm cách rút lui. 2 chiến sĩ an ninh vũ trang
của tổ điệp báo có nhiệm vụ bảo vệ cho các cán bộ của tổ mỗi khi
gặp khó khăn cũng như những lúc họ xâm nhập vào nội thành là Tân và
Trung đã kiên cường chiến đấu và ngã xuống khi tuổi đời còn phơi
phới sức xuân.

            (Nguồn: Những tháng ngày còn mãi/Thái Mỹ //Báo
Công an Đà Nẵng. - ngày 25/03)17. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm bộ đội
Hải quân

            Trong chương trình công tác tại Hải
Phòng, chiều 25/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến
thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân.

            Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các thế hệ cán
bộ, chiến sĩ quân chủng hải quân, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm
vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

            Phó Thủ tướng biểu dương lực lượng
hải quân đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực trong nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc vùng biển và thềm lục địa của
Việt Nam, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước và giữ vững môi
trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

            Phó Thủ tướng mong muốn Hải quân
Việt Nam làm tốt hơn nữa việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng lực
lượng chính quy, tinh nhuệ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân
dân.

            Với truyền thống tốt đẹp của Quân
đội nhân dân Việt Nam anh hùng, bộ đội hải quân phải đề cao trách nhiệm, nêu
cao ý chí chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, đồng thời sẵn sàng chiến đấu hy
sinh vì Tổ quốc thiêng liêng nhằm giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia, vì hòa
bình, ổn định để phát triển.

            Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình
Minh đã đến thăm Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tại Hải Phòng, một
biểu tượng của quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước.

            VSIP Hải Phòng thu hút trên 1 tỷ USD
vốn đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực như cơ khí chính xác, điện tử, dược
phẩm, trong đó Nhật Bản đang là nhà đầu tư hàng đầu với 48% số dự án.

            Khu công nghiệp đang tạo việc làm
cho khoảng 4.000 lao động địa phương, trong đó 80% là lao động của huyện Thủy
Nguyên.

            (Nguồn: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm bộ đội Hải quân
/Hải Minh // Báo điện tử Chính phủ. - ngày 26/03)

 

III - Lao động – sản xuất; Kinh doanh:

18. Mở rộng đầu tư KCN Tràng Duệ: Tạm ứng
200 nghìn đồng/m2 tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB

Sáng 30-1, Phó chủ
tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác thành phố tiến hành kiểm
tra thực địa và chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Khu CN
Tràng Duệ. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo quyết định của
Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2, Khu CN Tràng Duệ được mở rộng trên diện tích
214ha thuộc địa bàn huyện An Dương; giai đoạn 3 là 600ha thuộc địa bàn huyện An
Lão. Tính đến thời điểm này, UBND huyện An Dương đã hoàn thành việc kiểm kê hoa
màu, tài sản vật kiến trúc trên diện tích đất nằm trong chỉ giới thu hồi đất
chờ áp giá bồi thường tài sản, hỗ trợ theo quy định. Nhân dân huyện An Dương
cũng đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Chủ
đầu tư là Công ty cổ phần Khu CN Sài Gòn - Hải Phòng đang tiến hành khảo sát,
đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 phục vụ việc lập quy hoạch chi tiết khu
đất thực hiện giai đoạn 3 của dự án.

            UBND huyện An Lão đã lập quy hoạch
sử dụng đất toàn huyện trình Sở TN&MT thẩm định, báo cáo UBND thành phố phê
duyệt; trong đó, trước mắt sẽ quy hoạch 200ha đất CN tại khu vực dự kiến mở
rộng Khu CN Tràng Duệ giai đoạn 3 để phù hợp với chỉ tiêu các loại đất của
huyện đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Được biết, tính đến nay, giai đoạn 1
dự án đã đạt 97% tỷ lệ quỹ đất được lấp đầy, giai đoạn 2 đạt 93%.

            Kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ
tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn biểu dương những nỗ lực trong công tác giải
phóng mặt bằng khu CN và yêu cầu: UBND huyện An Dương khẩn trương hoàn thành
việc quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang Tràng Duệ phục vụ dự án; đồng ý với đề
xuất của UBND huyện về việc cho phép Khu CN tạm thời ứng trước 200.000 đồng/m2
tiền bồi thường, hỗ trợ người dân trước tết Nguyên đán nhằm kịp thời tháo gỡ
những vướng mắc trong thời gian chờ xác định giá đất cụ thể của thành phố. Cty
Điện lực Hải Phòng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu triển
khai lắp đặt hệ thống ngầm hóa đường điện phục vụ cho hoạt động của khu CN. Đối
với việc quy hoạch dự án mở rộng khu CN giai đoạn 3, UBND huyện An Lão triển
khai tốt việc phân kỳ quy hoạch diện tích đất phục vụ dự án đảm bảo yêu cầu
tiến độ.

(Nguồn: Mở rộng đầu tư KCN Tràng Duệ …//Báo
An ninh Hải Phòng. - ngày 2/02)

 

19. Hải quan Hải Phòng "đột phá"

            Tiếp tục duy trì là một trong những
đơn vị đầu tàu về cải cách, hiện đại hóa hải quan; thu NSNN vượt chỉ tiêu sau 2
năm khó khăn; hiệu quả sử dụng trang thiết bị nhất là máy soi container được
nâng cao… là những điểm sáng của Hải quan Hải Phòng.

            Năm 2014, Cục Hải quan Hải Phòng thu
NSNN được 40.246 tỷ đồng (là đơn vị có số thu lớn thứ 2 trong toàn ngành) đạt
104,26% chỉ tiêu được giao, tăng 9,27% so với số thu năm 2013. Các dấu ấn nổi
bật của ngành Hải quan trong năm như: Thực hiện Hệ thống VNACCS/VCIS; Cơ chế
một cửa quốc gia (NSW); ứng dụng mã vạch trên tờ khai… đều có sự đóng góp tích
cực của Cục Hải quan Hải Phòng.

Vượt xa
kỳ vọng:

            Năm 2014, Hệ thống VNACCS/VCIS Hải
quan Hải Phòng đã xử lý 697.255 tờ khai (bằng 75% tổng số tờ khai), tương ứng
với kim ngạch đạt 38,52 tỷ USD (chiếm gần 74,7% tổng kim ngạch XNK toàn Cục).
Ứng dụng mã vạch trên tờ khai phục vụ công tác giám sát hải quan cũng là giải
pháp có tính đột phá trong cải cách thủ tục, giảm thời gian thông quan. Lãnh
đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết: Tới cuối tháng 12, toàn bộ Chi cục Hải
quan cửa khẩu ở Hải Phòng đã hoàn thành ứng dụng quan trọng này. Việc ứng dụng
mã vạch thực sự là một bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Không
chỉ tạo thuận lợi cho DN mà ngay CBCC Hải quan cũng được giảm tải công việc,
nhất là vào giờ cao điểm.

            Hải quan Hải Phòng là đơn vị đặt nền
móng thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia đối với tàu biển XNC và quá
cảnh. Năm 2014, Cục Hải quan Hải Phòng làm thủ tục cho 15.232 DN; 9.980 lượt
tàu XNC, với 163.338 lượt thuyền viên đồng thời làm thủ tục cho 931.673 bộ tờ
khai, tăng 12% so với năm 2013. Hải quan Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị
có liên quan triển khai thực hiện thủ tục tàu thuyền đến và rời cảng thông qua
Cổng thông tin khai báo thủ tục điện tử, sau đó tiến tới kết nối với Cổng thông
tin một cửa Quốc gia và các nước Asian nhằm thực hiện Cơ chế một quốc gia và Cơ
chế cửa ASEAN, hướng tới thương mại phi giấy tờ và thực hiện thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử.

Chủ
động sáng tạo:

            Hải quan Hải Phòng còn triển khai
hiệu quả Đề án hiện đại hóa thu ngân sách bằng phương thức điện tử, thông qua
kết nối Kho bạc - Hải quan - Ngân hàng để trao đổi thông tin nộp thuế. Đến nay,
Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện kết nối với 16 ngân hàng, nhờ đó thủ tục thanh
toán thuế của DN nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đến
cuối năm 2014, số nợ thuế tại đơn vị còn 1.937 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ đồng so
với cuối năm 2013…

            Năm 2015, Cục Hải quan Hải Phòng
được giao nhiệm vụ thu NSNN 42.000 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này và 5
nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Cục Hải quan đề ra: thực hiện tốt Luật Hải quan (sửa
đổi); tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đặc
biệt là thực hiện tốt Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 25/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu thu vượt chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2015;
đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thể hiện
được vai trò quan trọng của Tổng cục Hải quan trong bảo vệ môi trường kinh
doanh lành mạnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng… Ngay từ những ngày đầu năm
2015,  Cục Hải quan TP Hải Phòng đã phối
hợp với Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Vụ Pháp chế - Tổng cục Hải quan, tổ
chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền về Luật Hải quan 2014 và dự thảo các Nghị
định, Thông tư liên quan. Đồng thời rà soát, đánh giá nguồn lực hiện có để
chuẩn bị bố trí, sắp xếp phù hợp với yêu cầu triển công việc trong năm.

            (Nguồn: Hải quan Hải Phòng "đột phá"/Thanh
Vân// Báo Diễn đàn doanh nghiệp. – ngày 1/02)

 

20. Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền phong
đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 31-1, tại nhà máy mới thuộc phường Hưng
Đạo, quận Dương Kinh, Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong tổ chức hội
nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và lễ đón nhận Cờ
thi đua của Chính phủ.

            Năm 2014, Công ty cổ phần nhựa Thiếu
niên Tiền phong đã áp dụng chính sách chiết khấu, bồi khấu linh hoạt để tăng
thị phần tiêu thụ sản phẩm, giữ vững sản xuất - kinh doanh: Sản phẩm tiêu thụ
đạt 55.639 tấn, bằng 106% kế hoạch, tăng 14%; doanh thu đạt 2.919 tỷ đồng, bằng
110% kế hoạch, tăng 20%; lợi nhuận đạt 360 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch; nộp ngân
sách 219 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, tăng 16% so với năm 2013. Phát huy truyền
thống “Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, Công ty cổ phần nhựa Thiếu
niên Tiền phong đã bình chọn và xét tặng 839 danh hiệu lao động tiên tiến, 108
chiến sĩ thi đua cơ sở, 31 tổ lao động tiên tiến, 31 tổ lao động xuất sắc, 4
đơn vị tiên tiến và 13 đơn vị xuất sắc…

            Năm 2015, Công ty cổ phần nhựa Thiếu
niên Tiền phong phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như: Tổng
doanh thu 3.210 tỷ đồng, tăng 10%; sản lượng sản phẩm 59.119 tấn, tăng 6%; lợi
nhuận trước thuế 385 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2014; nộp ngân sách nhà nước
219 tỷ đồng.

            Nhân dịp này, Công ty cổ phần nhựa
Thiếu niên Tiền phong vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng
Ba cho 2 đồng chí: Ngô Thị Thu Thủy, Phó giám đốc và Nguyễn Văn Thức, Trưởng
phòng Tổ chức; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể CBCNV
công ty và tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Văn Cường, Quản đốc phân xưởng;
Bộ Công Thương tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 5 cá nhân, tặng Bằng khen 5
tập thể và 6 cá nhân.

            (Nguồn:
Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền phong đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ//Báo An
ninh Hải Phòng. - ngày 2/02)

 

21. Huyện An Dương cung ứng ra thị trường
250 ha hoa , cây cảnh Tết

Theo Phòng Nông
nghiệp và PTNT huyện An Dương thời điểm này bà con nhân dân các địa phương
trong huyện tập trung thu hoạch hoa, cây cảnh cung ứng ra thị trường. Trong đó
chủ yếu là diện tích đào, quất cảnh, hải đường. Theo đó, từ đầu tháng 2 dương
lịch các loại đào thế, quất cảnh, hoa hải đường là những cây chủ lực được người
dân các xã Đặng Cương, Đồng Thái, Hồng Thái, Thị trấn An Dương đưa ra thị
trường bán sớm nhất với số lượng ngày càng tăng dần. Địa điểm được người trồng
hoa, cây cảnh bày bán nhiều gồm trung tâm thị trấn An Dương, khu vực cầu Đen,
dọc tuyến 351 và một số điểm ở khu vực nội thành.

            Theo chính quyền các địa phương,
nhìn chung diện tích đào, quất, hải đường sinh trưởng phát triển tốt, các loại
đào lá xanh, chồi lộc, dăm mày đẹp; quất lá xanh, quả mọng đỏ, nhiều chồi lộc
với nhiều dáng thế khác nhau. Tuy nhiên, do thời tiết ấm kéo dài nhiều ngày nên
một số diện tích đào vặt lá sớm đã nở hoa trước tết. Ngoài cung ứng hoa, cây
cảnh cho thị trường thành phố, một số nhà vườn còn có thương lái tới mua vận chuyển
đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. Để thuận tiện cho khách hàng, các nhà
vườn đều có dịch vụ vận chuyển cây, chậu cảnh tới tận gia đình, công sở và số
điện thoại liên hệ để khách hàng dễ liên hệ.

            Năm 2014, diện tích hoa, cây cảnh
của huyện An Dương tiếp tục tăng với hơn 250 ha, trong đó chủ yếu là đào, quất
cảnh, hải đường, hoa các loại với hàng chục vạn cây. Các xã có diện tích hoa,
cây cảnh lớn gồm: Đặng Cương, Đồng Thái, Lê Lợi, Hồng Thái, Thị trấn An Dương
và một số xã khác.

            (Nguồn: Huyện An Dương cung ứng ra thị trường 250ha hoa ,
cây cảnh Tết//Báo Hải Phòng. - ngày 05/02)

 

22. Nông sản phục vụ Tết : "Cây nhà, lá
vườn" đặc sắc, chất lượng cao

            Năm nay, tại nhiều vùng quê nở rộ
các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, chất lượng cao, góp phần làm phong phú thêm
thị trường nông sản thành phố. Tết này, người dân Hải Phòng sẽ có thêm nhiều
nông sản lạ, đượm hương vị quê nhà, lại bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

Ngô nếp
tím dẻo, dưa thơm Kim Hoàng hậu:

            Trông bề ngoài, giống dưa lê Kim
Hoàng Hậu không khác gì dưa vàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng vỏ vàng, quả
tròn, cùi trắng, nhưng lại được trồng ngay trên đồng đất Hải Phòng, nên ăn
thơm, giòn ngọt, giá rẻ hơn và người dân có thể yên tâm về chất lượng, an toàn
thực phẩm. Năm nay, dưa lê Kim Hoàng Hậu cho năng suất, sản lượng khá nên dịp
Tết Nguyên đán này, nông dân huyện Vĩnh Bảo có lượng dưa khá lớn cung cấp cho
thị trường. Ông Nguyễn Văn Thắng, cán bộ phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Vĩnh Bảo
cho biết: “Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư Hải Phòng,
huyện mở rộng diện tích trồng dưa lê Kim Hoàng Hậu áp dụng quy trình VietGAP
trên 3 ha. Trong mô hình có sử dụng hàng loạt các kỹ thuật mới như sử dụng phân
bón vi sinh, áp dụng kỹ thuật làm giàn với mật độ trồng tăng gấp 2 lần so với
trồng bò đất. Do vậy, năng suất dưa đạt 35-38 tấn/ha, tăng 10-12%, cây sinh
trưởng phát triển tốt, giảm sâu bệnh; sản phẩm được chứng nhận VietGAP, giá trị
700-900 triệu đồng/ha, bà con nông dân thu lãi 400 -500 triệu đồng/ha, cao hơn
gấp 3 lần trồng dưa hấu”.

            Cùng với dưa lê Kim Hoàng Hậu, nông
dân Vĩnh Bảo còn có sản phẩm ngô nếp tím, thơm, dẻo cho dịp Tết Nguyên đán.
Huyện mở rộng diện tích trồng cây ngô nếp tím trên diện tích hơn 5 ha. Đây là
giống ngô có thành phần và giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe do chứa
nhiều vitamin A, sinh tố B, C, hợp chất phenolic và nhiều khoáng vi lượng như
Ca, P, Fe, Na, K, protein, chất xơ…nên được thị trường ưa chuộng. Nông dân có
thể bán với giá cao gấp 3 lần so với giống ngô thông thường. Mô hình trồng cây
ngô nếp tím cho thu lãi hơn 18 triệu đồng/sào.

Rau đặc
sản trái vụ nhà lưới, nấm an toàn:

            Để có rau sạch phục vụ thị trường
Tết Nguyên đán, được sự hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư
Hải Phòng, nông dân các vùng chuyên canh rau ở An Thọ (An Lão), Trung Hà (Thủy
Nguyên) tích cực mở rộng diện tích trồng rau an toàn trái vụ trong nhà lưới và
áp dụng vòm che. Tại xã An Thọ, nông dân liên kết với Công ty cổ phần thương
mại Quản Ích sản xuất 11 giống rau an toàn chất lượng cao gồm cải xanh ngọt, cải
ngồng, cải chíp, cải bẹ vàng, cải bó xôi, cải làn, bắp cải TN 066, TN 059, súp
lơ xanh VL1555, Grandesomo, đậu cô ve Trạch Lai, đậu đũa TL1, cà chua Savio
trồng trên 11 ha. Dịp Tết Nguyên đán này, tại đây thu hoạch 305 tấn sản phẩm
được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn. Tại xã Trung Hà (Thủy Nguyên), diện
tích trồng rau trái vụ an toàn áp dụng vòm che là hơn 3 ha .

            Cùng với rau an toàn đặc sản, các
vùng sản xuất nấm ở Tiên Lãng, Vĩnh Bảo cũng đang nhộn nhịp vào kỳ thu hoạch rộ
nấm sò và nấm mỡ. Để sản phẩm an toàn, có nhãn hiệu đến tay người tiêu dùng,
tại vùng sản xuất nấm, nhiều hộ sản xuất liên kết thành tổ hợp tác. Điển hình
là mô hình Tổ hợp tác sản xuất nấm sò liên kết thị trường tại các xã Kiến
Thiết, Đại Thắng (Tiên Lãng), Giang Biên, Hùng Tiến (Vĩnh Bảo). Các tổ đội này
cùng liên kết đưa vào sản xuất 80 tấn nguyên liệu, đạt sản lượng hơn 54 nghìn
kg. Tại mô hình, Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư Hải Phòng hỗ trợ bao bì,
nhãn mác, giới thiệu đầu ra cho nông dân, giúp nâng cao giá trị sản xuất nấm so
với các năm trước, thu nhập tăng 15-20% so với đại trà.

“Hoa
ngoại”  “made in Hải Phòng”:

            Xuân này, các vùng hoa trên địa bàn
thành phố có thêm nhiều loại hoa mới, hoa lạ phục vụ người tiêu dùng. Trước
tiên phải kể đến sự góp mặt của các loại hoa hồng lai của Pháp, hồng song hỷ
Đài Loan, hoa hồng Ý, hoa lay- ơn Hà Lan.., được trồng bằng giống nuôi cấy mô
tế bào đến từ những làng hoa mới trên địa bàn thành phố. Các nhà vườn nổi tiếng
ở An Dương, Thuỷ Nguyên, An Lão cũng đưa ra thị trường hàng loạt loại cây thế,
cây cảnh lạ như cam giấy lai bưởi, hoa đào lai 3 màu, hoa mai miền Nam, các
loại hoa lan lai giữa lan công nghiệp và lan rừng với sắc thắm, bền lâu.

            Đặc biệt, người dân Hải Phòng sẽ có
những chậu hoa cảnh lạ, nhỏ xinh có nguồn gốc từ Nhật Bản, châu Âu, Bắc Mỹ
nhưng được trồng trên đồng đất Hải Phòng. Anh Lê Bá Vụ, Giám đốc Công ty tư vấn
giáo dục môi trường và phát triển Giá trị Việt (EECO) cho biết: “ Tết năm nay,
công ty sẽ có khoảng hơn 4000 chậu hoa cảnh gồm dạ yến thảo, cẩm chướng Nhật
Bản, cúc sao, dâu tây cung ứng cho thị trường thành phố. Thay vì nhập cả chậu
hoa cảnh từ các nước Bắc Mỹ, Nhật như nhiều đơn vị khác, công ty EECO nhập hạt
giống về rồi tiến hành gieo ươm trong vườn ươm, trồng cây trong bầu, trong giá
thể tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng. Do vậy, cây hoa cảnh có khả năng chống
chịu cao, phù hợp với đồng đất, thời tiết Hải Phòng, có thể ra hoa quanh năm”.
Năm 2015, Công ty EECO dự định phối hợp với các huyện ven đô mở rộng diện tích
trồng các loại hoa cảnh trên diện tích cấy lúa năng suất thấp, tạo các vườn dạ
yến thảo, cúc sao, dâu tây nhỏ xinh giữa lòng đô thị, kết hợp du lịch sinh
thái, đồng thời có nhiều sản phẩm chậu hoa cảnh, cung ứng cho các nhà tầng đô
thị để treo trong nhà, trên các ban công.      
(Nguồn: Nông sản phục vụ Tết:
"Cây nhà, lá vườn" đặc sắc, chất lượng cao/Hoàng Yên // Báo Hải
Phòng. - ngày 06/02)

 

23. Làng đào Hải Phòng lo mất Tết vì hoa nở
sớm

            Còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết
Nguyên đán nhưng nhiều người trồng đào ở làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An
Dương, TP.Hải Phòng đã đứng ngồi không yên trước nguy cơ đào nở sớm.

            Vụ đào này, ông Lê Đình Tuân có hơn
100 gốc, trong đó 80 gốc đào đã được khách đặt cọc tiền. Một số gốc đào cho
thuê với mức giá cao nhất là 8 triệu đồng. Với thâm niên 30 năm trồng đào, ông
Tuân cho biết đào nở sớm thường vào năm nhuận, nắng ấm kéo dài như năm nay.
“Mặc dù tôi tuốt lá vào đầu tháng 12 âm lịch, chậm hơn một tháng so với năm
trước nhưng đến giờ nhiều cây có nụ đã căng tròn, có thể bị bung hoa hàng loạt
nếu trời cứ ấm. Giờ thời tiết cứ phải rét đậm thì mới hãm lại được”, ông Tuân
nói và cho biết thêm, nếu đào nở trước tết sẽ phải trả lại tiền cho khách.

            Cũng giống ông Tuân, anh Nguyễn
Trọng Cường, chủ vườn đào cùng làng Đồng Dụ, lo lắng trước nguy cơ đào rớt giá
vì nở hoa sớm. Vườn đào của nhà anh Cường có hơn 300 cây, trong đó gần 200 cây
đã được khách chọn từ giữa tháng 1, nhiều cây giá lên tới 30 triệu đồng. Theo
anh Cường, năm nay đào được giá hơn so với mọi năm, có thể giá đào sẽ còn đắt
hơn nữa nếu nhiều cây nở sớm khiến Tết khan hàng. Để kìm hãm đào nở hoa, anh
Cường phải cuốc đất quanh gốc, rồi mua nilon phủ tránh nước mưa ngấm xuống làm
hoa nở.

            “Bạn tôi buôn đào rừng từ Bắc Giang
xuống Quảng Ninh cũng kêu đào nở hoa hết rồi, phải ngược lên vùng cao hơn để
tìm mua đào chưa nở về bán. Một số khách ở Hà Nội cũng đánh xe ô tô xuống tận
vườn nhà tôi mua về vì đào ở Nhật Tân đang nở
rộ”, anh Cường cho biết.

            Cây đào “khủng” của ông Đỗ Văn Chính
từng được một đại gia trả giá 200 triệu đồng cũng đang nở nhiều hoa. Ông Chính
cho biết sẽ cho thuê lại cây đào này tới qua Tết với mức giá thấp nhất khoảng
80 triệu đồng, tuy nhiên, nếu đào nở sớm thì giá cho thuê sẽ bị giảm.

            Trao đổi với PV Thanh Niên, ông
Trương Văn Thiết, Phó chủ tịch UBND xã Đặng 
Cương cho biết: “Hiện diện tích trồng đào ở xã có 50 ha. Khi nhận được
thông tin đào nở sớm, chúng tôi đã đi khảo sát và ghi nhận khoảng hơn 17 ha đào
nở, tập trung phổ biến ở khu vực cầu

Đen”.

            Những ngày này, khắp các ngả đường
dẫn vào làng hoa Đồng Dụ tấp nập xe máy, ô tô của khách đến chọn hoa, rồi xe
bán tải chở đào vào phố. Chủ vườn phải dựng lều bạt để ngủ qua đêm trông đào,
rồi cập nhật thông tin thời tiết liên tục để lựa cách bảo vệ hoa. Cả năm vất vả
chăm sóc, vun trồng cho đào, người trồng đào Đồng Dụ ước mong những ngày cuối cùng
của năm cũ thời tiết “chiều lòng người” để đào khoe sắc thắm đúng dịp Tết
Nguyên đán.

            (Nguồn:
Làng đào Hải Phòng lo mất Tết vì hoa nở sớm/Vũ Ngọc Khánh// Báo Thanh niên. -
ngày 06/02)

 

24. 4,8 triệu cổ phần được bán ra trong
phiên IPO Cấp nước Hải Phòng

            Tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà
Nội (HNX) vừa cho biết, trong phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công
chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng vừa diễn ra, đã có 4,8
triệu cổ phần được bán cho 652 nhà đầu tư.

Số cổ phần bán được chiếm
6,4% số cổ phần của công ty sau cổ phần hóa; Tổng giá trị cổ phần bán được đạt
hơn 50,4 tỷ đồng.

            Đây là phiên đấu giá có số lượng nhà
đầu tư tham dự cao nhất trong vòng 1 năm nay. Tuy nhiên, số cổ phần bán được
vẫn còn khá thấp so với 16,8 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, chiếm 22,6% vốn điều
lệ sau khi cổ phần hóa. Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước tiếp tục nắm giữ
47,8 triệu cổ phần, chiếm 64,5% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa.

            Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng
hiện có vốn điều lệ đạt 240 tỷ đồng, chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực sản xuất
và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.Công
ty cung cấp nước sạch cho 60% dân số thành phố, gồm toàn bộ các quận nội thành
và các thị trấn An Dương, Minh Đức, huyện An Dương, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên
Lãng, Cát Bà, Cát Hải và các xã ven đô của thành phố Hải Phòng.

            Công ty này đang quản lý, sử dụng 36
khu đất với tổng diện tích hơn 212,5 nghìn m2 tại các quận nội thành Hồng Bàng,
Lê Chân, Kiến An,... và các huyện An Dương, An Lão, Thủy Nguyên,... cùng hơn
1.000 người lao động làm việc tại các phòng ban, xí nghiệp và nhà máy nước.

            Sau khi cổ phần hóa, Cấp nước Hải
Phòng dự kiến lợi nhuận sau thuế trong năm 2015 đạt 49,6 tỷ đồng, năm 2016 đạt
58,3 tỷ đồng, năm 2017 đạt 67,1 tỷ đồng, tăng từ 14,8 – 17,6% qua các năm. Tỷ
lệ trả cổ tức dự kiến trong 3 năm từ 2015 đến 2017 tương ứng là 4%; 4,8% và
5,5%.

            (Nguồn: 4,8 triệu cổ phần được bán ra trong phiên IPO Cấp
nước Hải Phòng /Thu Hiền// Báo Diễn đàn doanh nghiệp. - ngày 09/02)

 

25. Công ty Điện lực Hải Phòng : Lợi nhuận
tăng 24,9%

            Năm 2014 công ty phát huy tinh thần
năng động, sáng tạo, tăng cường đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu
kinh tế, kỹ thuật được giao. Sản lượng điện thương phẩm đạt 3.446,3 triệu kWh,
bằng 101,96% so với kế hoạch; doanh thu tiền điện đạt 5087 tỷ đồng, tăng 4%;
giá bán điện bình quân đạt 1476,1 đồng/ kWh; nộp ngân sách 69,21 tỷ đồng, tăng
44,2%, lợi nhuận tăng 24,9%... Công ty điều hành lưới điện an toàn linh hoạt,
bảo đảm điện phục vụ cho sản xuất và nhu cầu thiết yếu của nhân dân, có nhiều
biện pháp tiết kiệm điện. Với kết quả đó, nhiều tập thể và cá nhân được Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, EVN, NPC, UBND thành phố, Công đoàn, Đoàn
thanh niên cấp trên khen thưởng.

            Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh
Sơn biểu dương, ghi nhận kết quả, thành tích của Công ty Điện lực Hải Phòng;
mong muốn công ty xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm cung cấp điện an toàn
ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, QPAN, hoàn thành
tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, có lợi nhuận. Công ty tập trung bảo đảm
tiến độ đầu tư các công trình điện và tiếp tục triển khai các dự án mới theo kế
hoạch; sắp xếp lại tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; giữ gìn sự đoàn kết,
nhất trí; tạo việc làm ổn định cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống
cho người lao động về tiền lương và thu nhập.

            (Nguồn: Công ty Điện lực Hải Phòng : Lợi nhuận tăng
24,9%/H. Thanh//Báo Hải Phòng . – ngày 07/02)

 

26. Thăm “vương quốc hoa” hải đường ở Hải
Phòng

            Những đóa hoa hải đường căng tròn
khoe màu đỏ thắm trên nền lá xanh gợi lên bao cảm xúc trước thềm năm mới.

            Làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện
An Dương vốn nổi tiếng ở TP.Hải Phòng với nghề trồng hoa hải đường. Loài hoa
này mỗi năm chỉ nở một lần vào độ cuối năm, tươi suốt cả tháng. Tuy hương thơm
chỉ thoảng qua nhưng cánh hoa đỏ thắm ôm ấp lấy nhụy vàng khiến người thưởng
hoa cảm nhận được sự tinh khiết, thanh cao nhưng rất đỗi giản dị.

            Trước đây, hoa hải đường thường được
dùng để thờ cúng vào dịp tết vì sự tinh khiết của hoa, tuy nhiên hiện nay nhiều
người thường để cả cây trong nhà chơi Tết. Những ngày này, dọc con đường dẫn
vào làng hoa này luôn tấp nập xe máy, ô tô của khách, rồi xe tải chở hoa vào
phố. Khắp đường làng ngõ xóm đến đâu cũng thấy bừng sáng sắc hoa và những chậu
cảnh đỏ xếp ven đường . Hải đường được trồng khắp nơi, trong vườn nhà, bên
tường rào, thậm chí mọc ở khu đất hoang cỏ dại trùm lên vẫn bung hoa khoe sắc
thắm.

            Những năm gần đây, để tăng thu nhập,
nhiều người dân Đồng Dụ trồng đào phổ biến hơn so với hải đường – loài hoa đã
làm nên thương hiệu truyền thống của làng này. Song nhiều nhà vườn vẫn giữ nếp
sản xuất truyền thống. Chẳng hạn gia đình ông Nguyễn Sinh Súy, 83 tuổi vẫn chỉ
trồng duy nhất hoa hải đường. Trong vườn nhà ông có cây cổ thụ hơn 100 tuổi đã
gắn bó với biết bao thế hệ gia đình. Cây hải đường “cụ” này vẫn xanh tốt, mọc
thêm nhiều nhánh quanh gốc. Ông Súy cho biết đã từng có người tới mua với giá
30 triệu đồng nhưng ông không bán vì đó là “món quà của ông bà để lại”.

            Hiện gia đình ông Súy có 3 sào hải
đường. “Để trồng loài hoa này thì phải gieo hạt, chăm sóc khoảng 3 năm mới nhú
nụ nhưng để ra dáng hoàn chỉnh thì phải mất 2 năm nữa chăm sóc cẩn thận thì mới
bán được cho khách”, ông Súy cho biết. Khác với hoa đào có thể cho thuê gốc
chơi trong ngày Tết rồi lấy về “hồi xuân”, hoa hải đường thường được bán đứt.
Theo ông Súy, hàng năm nhà ông chỉ bán khoảng 60 gốc, nhiều cây có giá cao
khoảng gần 10 triệu đồng.

            Năm 2011, làng Đồng Dụ từng rộ lên
chuyện bán hải đường cổ thụ cho thương lái Trung Quốc. Tuy nhiên một vài năm
trở lại đây, người dân trong làng đã ý thức việc giữ gìn giống cây này phục vụ
sản xuất. Ông Trương Văn Thiết, Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Cương cho biết, toàn
xã có 35 ha trồng hải đường. Đây là cây truyền thống, làm nên tên tuổi của làng
hoa Đồng Dụ. Hoa hải đường không chỉ được người Hải Phòng ưa chuộng mà nhiều
người dân ở Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình cũng tìm mua. Thậm chí, một số thương
lái còn chuyển hải đường theo tàu hỏa xuôi miền Nam để bán cho những người con
xa xứ.

            (Nguồn: Thăm “vương quốc hoa” hải đường ở Hải Phòng/Vũ
Ngọc Khánh//Báo Thanh niên. - ngày 08/02)

 

27. Siêu dự án 1,5 tỷ USD của LG ở Hải Phòng

            Nhà máy 1,5 tỷ USD của LG chuẩn bị
khai trương tại KCN Tràng Duệ, Hải Phòng. Điều này được kì vọng sẽ góp phần
quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành
phố cảng.

            Ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND
TP Hải Phòng cho biết, LG đang khẩn trương để chuẩn bị cho lễ khai trương nhà
máy tại KCN Tràng Duệ, Hải Phòng. Với quy mô nhà máy này của LG, các sản phẩm
điện tử này không chỉ được tiêu thụ 
tại thị trường Việt Nam mà nó sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng kim nghạch
xuất khẩu của Hải Phòng khi nhà máy này chính thức hoạt động. Đây là một dự án
đầu tư lớn nhất của thành phố trong nhiều năm qua, một điểm nhấn quan trọng
trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài của Hải Phòng”.

            Tháng 10/2013, LG được cấp phép đầu
tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam để sản xuất và lắp ráp hàng hóa điện, điện tử. Trước
đó, tổng vốn đầu tư của LG chỉ dự kiến khoảng 300 triệu USD nhưng sau đó chính
hãng này đã quyết định  tăng vốn gấp 5
lần con số trên tại Việt Nam. Dự án này cũng khẳng định rằng LG rất coi trọng
thị trường Việt Nam, xem Việt Nam như là một thị trường trọng điểm.

            Với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD nhà
máy của LG sẽ không chỉ sản xuất các thiết bị điện tử tiêu dùng đã trở nên quen
thuộc với thị trường Việt Nam như ti vi, máy giặt, điều hòa mà còn sẽ sản xuất
cả các thiết bị đo điện tử, thiết bị phát thanh kỹ thuật số cho ô tô. Dự kiến
sẽ có  nhiều dòng sản phẩm thông minh và
công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới sẽ được sản xuất tại nhà máy này và được
xuất khẩu ra thị trường nhiều nước trên thế giới.

            Đại diện Tổng Công ty Phát triển Đô
thị Kinh Bắc - đơn vị quản lý KCN Tràng Duệ cho biết, từ đầu năm 2013, LG đã ký
thỏa thuận hợp đồng thuê lại đất với diện tích hơn 400.000m2 tại Khu KCN Tràng
Duệ. Thế nhưng, cho đến thời điểm chuẩn bị chính thức khai trương, dự án của LG
đã có diện tích lên tới 800.000 m2 và giữ vị trí quán quân về đầu tư nước ngoài
tại Hải Phòng.

            Vẫn theo đại diện Tổng Công ty Phát
triển Đô thị Kinh Bắc, việc LG đầu tư vào Tràng Duệ hứa hẹn sẽ tạo nhiều điều
kiện thuận lợi hơn cho việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu Tràng Duệ thuộc Khu
kinh tế Đình Vũ - Cát Hải của KBC, nhất là thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp
đối tác, vệ tinh của LG.

            Trong năm nay, Cảng Hàng không quốc
tế Cát Bi sẽ hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng khu bay, sẽ có thêm các đường
bay mới. Bên cạnh đó, các dự án giao thông kết nối từ nhà máy của LG tại Tràng
Duệ tới sân bay, cảng biển, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam
cũng đang được thi công. Như vậy, Hải Phòng đã sẵn sàng cho khai trương siêu dự
án của LG tại vùng Đông Bắc - một dự án đang kỳ vọng sẽ thúc đẩy Hải Phòng phát
triển mạnh mẽ.

            (Nguồn: Siêu dự án 1,5 tỷ USD của LG ở Hải Phòng/Thúy
Ngà// Báo Đầu tư. – ngày 27/03)

 

28. Ngư dân Hải Phòng: Phấn khởi vào vụ cá
Nam

Phấn
khởi “xuất quân” đầu năm:

            Ngư dân Đồng Đức Dấu, chủ tàu HP
90478 ở xã Đại Hợp (Kiến Thuỵ) hồ hởi cho biết: “Sau nhiều ngày ăn Tết trên đất
liền, từ mồng 9 tháng giêng, chúng tôi có chuyến xông biển đầu năm, quay lại
với ngư trường. Ngay chuyến đi biển đầu năm đã gặp luồng cá, báo hiệu cả năm
thuận lợi. Hiện nay, nhiều tàu ở Đại Hợp đi chuyến đầu tiên của vụ cá Nam, bắt
đầu từ đầu tháng 4 đến tháng 9. Tàu của gia đình tôi cũng đang chuẩn bị các nhu
yếu phẩm cần thiết để vươn khơi dài ngày. Thấy một số thuyền anh em báo về là
thời tiết khá thuận lợi, luồng cá sẵn có, chúng tôi rất phấn khởi. Tàu tôi
quyết định mở biển cho vụ cá Nam sớm hơn dự định 2 ngày”.

            Tại tập đoàn đánh cá Lập Lễ (Thủy
Nguyên), đa phần tàu công suất lớn đều đã ra ngư trường, bắt đầu đánh bắt vụ cá
Nam. Ông Vũ Văn Cự, Trưởng liên tập đoàn nghề cá Lập Lễ cho biết: “Ngay chuyến
đi biển đầu năm mới, ngư dân Lập Lễ đã được mùa. Nhiều tàu về bến với mực nang,
mực ống đầy khoang. Đây chính là động lực để các tàu vươn khơi, ra quân vụ cá
Nam sớm hơn dự định. Vụ cá Bắc vừa qua, các tàu vươn khơi của Lập Lễ đi biển
đều có lãi. Có tàu vươn khơi lãi 200 triệu đồng/chuyến. Đặc biệt, tàu của các
ông Lê Văn Phái, công suất 330 CV, có chuyến đi 7-10 ngày, trừ chi phí, lãi 1
tỷ đồng; tàu ông Đinh Khắc Thó, công suất 360 CV, có chuyến đi lãi 500 triệu
đồng. Chính vì thế, vụ cá Nam hiện nay, ngư dân đầu tư lớn cho việc cải hoán,
nâng cấp tàu, mua ngư lưới cụ để vươn khơi dài ngày”.

            Theo số liệu của Chi cục Khai thác
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, 3 tháng đầu năm nay, do giá xăng dầu hạ, ngoài biển
sẵn luồng cá nên các tàu khai thác thủy sản của Hải Phòng tích cực bám biển,
vươn khơi, sản lượng khai thác đạt gần 15 nghìn tấn, tăng gần 2,5% so với cùng
kỳ năm 2014. Đặc biệt phần lớn là sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: mực
nang, mực ống, ghẹ, ruốc… Theo dự báo của Chi cục, vụ cá Nam bắt đầu từ tháng 4
có nhiều tín hiệu khả quan vì thời tiết ngoài biển ổn định, sẵn nguồn cá.

Yên tâm
vươn khơi nhờ được tiếp sức:

            Ông Lưu Đình Dũng, ngư dân phường
Ngọc Hải (quận Đồ Sơn) phấn chấn: “Vụ cá Nam này, chúng tôi yên tâm ra khơi vì
được sự quan tâm tiếp sức của chính quyền địa phương, các đoàn thể, sự phối hợp
bảo vệ của các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển. Từ sáng mồng 6 tháng Giêng,
khi ngư dân ra khơi mở biển đầu năm, toàn thể ngư dân, các hợp tác xã, nghiệp
đoàn, khối nghề cá làm lễ thành hoàng tại đình làng Ngọc Hải; dâng hương tại
đền cụ Thánh sư nghề cá ở bến Thốc (cụ tổ nghề cá ở Đồ Sơn). Tại lễ ra quân,
lãnh đạo UBND phường Ngọc Hải động viên ngư dân, triển khai nhiệm vụ sản xuất,
khai thác thủy sản. Đồng chí Chủ tịch UBND phường thông tin rằng địa phương
luôn kịp thời báo cáo tình hình về ngư trường và những biến động trên biển để
các cơ quan chức năng như lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển triển khai lực
lượng hỗ trợ, xử lý hiệu quả các tình huống trên biển. Phường đang tiếp tục
triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân, tạo điều kiện mở rộng khai thác xa bờ
theo Nghị định 67 của Chính phủ; nghiên cứu xây dựng đề án phát triển một số
loại hình khai thác mới, nhằm thích ứng với điều kiện ngư trường, gia tăng sản
lượng, giúp ngư dân yên tâm bám biển”.

            Ngư dân các  xã Lập Lễ, Phả Lễ rất vui mừng khi chuyến đầu
xuất quân khai thác vụ cá Nam được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng
những món quà đặc biệt mà ngư dân đang cần gồm 25 chiếc máy ICOM, 500 áo phao,
200 bình chữa cháy, 250 đèn pin. Ngoài số thiết bị liên lạc (máy ICOM), áo
phao, đèn pin, bình chữa cháy...góp phần bảo đảm an toàn cho ngư dân trong các
chuyến đi biển, 20 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu
đồng vốn sản xuất. Số thiết bị và kinh phí này do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành
phố vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp theo lời kêu gọi
“Hỗ trợ ngư dân bám biển” của Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Đinh Khắc Mam, chủ
tàu HP 90260 ở Lập Lễ bày

tỏ phấn khởi khi có
máy liên lạc ICOM: “Mùa biển mới chúng tôi sẽ đoàn kết, hỗ trợ nhau để cùng làm
ăn trên biển gặp nhiều thuận lợi, hy vọng năm mới thắng lợi mới. Vừa làm kinh
tế, vừa góp phần bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có máy liên lạc hiện
đại, tổ đội sản xuất của chúng tôi dễ dàng hỗ trợ nhau trên biển”.

            Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chi cục
trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho biết, để hỗ trợ ngư
dân khai thác vươn khơi, thành phố tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ
ngư dân đóng tàu lớn vươn khơi theo Nghị định 67 của Chính phủ. Cùng với đó,
thành phố tiếp tục triển khai hỗ trợ ngư dân theo Nghị quyết số 14 của HĐND
thành phố về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản
thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 -2015). Cùng với đó, thành phố tiếp tục xây
dựng các tổ đội khai thác an toàn, nghiệp đoàn nghề cá, vận động các tổ đội xây
dựng quỹ tương trợ  hỗ trợ nhau mua ngư
lưới cụ…

            (Nguồn: Ngư dân Hải Phòng: Phấn khởi vào vụ cá Nam/Hoàng
Yên//Báo Hải Phòng . – ngày 28/03)

 

29. Đối tác ngoại quyết mua Cảng Hải Phòng

Quỹ dự trữ Quốc gia quốc vương Oman (SGRF) sẵn sàng mua toàn bộ phần vốn
Nhà nước muốn thoái tại Cảng Hải Phòng, nếu con số này vượt mức 29,68% theo kế
hoạch.

Nhà đầu tư đến từ Oman vừa gửi đề nghị Thủ tướng phê duyệt việc trở
thành đối tác chiến lược của Cảng Hải Phòng. Trước đó, một công ty liên danh
giữa quỹ này và Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có tên là VOI đã
được Chính phủ đồng ý về nguyên tắc tham gia mua lại gần 30% cổ phần Nhà nước
tại cảng mà Tổng công ty Hàng hải (Vinalines) đang nắm giữ.

Cuối năm 2014, khi tham gia ý kiến về thương vụ này, các Bộ Kế hoạch đầu
tư, Tài chính cũng đã cơ bản đồng thuận. Đề xuất của Vinalines và Bộ Giao thông
vận tải trước đó cho biết việc chuyển nhượng này nên theo hướng thỏa thuận trực
tiếp để đảm bảo nguyện vọng các bên. Tuy nhiên, theo thẩm quyền, phương thức
chuyển nhượng nói trên phải do Thủ  tướng  quyết

định. Vì vậy, trong văn bản vừa gửi lên người
đứng đầu Chính phủ, Tổng giám đốc SGRF mong muốn được Thủ tướng “ủng hộ và phê
chuẩn” để Vinalines được chuyển nhượng 29,68% cổ phần cho VOI.

Ngoài ra, SGRF con đề nghị được mua toàn bộ cổ phần Nhà nước muốn thoái
khỏi Cảng Hải Phòng nếu con số đó vượt mức 29,68% như kế hoạch trước đây. “Nếu
mức thoái vốn tiếp theo vượt quá tỷ lệ cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở
hữu theo các quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi sẵn lòng hợp tác với
các công ty trong nước được Chính phủ giới thiệu hoặc chỉ định để thiết lập tổ
hợp nhà đầu tư”, SGRF cho biết.

Theo một chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư Oman từng đề xuất nguyện vọng
được mua nhiều hơn mức 29,69% cổ phần Nhà nước tại cảng lớn nhất hiện Bắc.
Nhưng sở dĩ đối tác Oman bất ngờ kiến nghị lên Thủ tướng bởi lo ngại thương vụ
này sẽ rơi vào tay một nhà đầu tư trong nước. “Trong hai tuần qua, thông tin
trên các phương tiện đại chúng cho biết các công ty tư nhân Việt Nam đề xuất
mua cổ phần chi phối lên đến 80% của Cảng Hải phòng”, văn bản trình bày.

Tại đề xuất mua lại Cảng Hải Phòng gần một tháng trước, Tập đoàn
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bày tỏ muốn sở hữu 80% cổ phần Nhà nước
tại đây với giá mua không thấp hơn giá đấu bình quân mà các nhà đầu tư đã bỏ ra
để trở thành cổ đông của cảng.

Cảng biển lớn nhất miền Bắc có vốn điều lệ 3.270 tỷ đã chuyển sang hoạt
động theo mô hình công ty cổ phần sau khi IPO hồi năm ngoái. Hiện phần vốn Nhà
nước tại đây vẫn chiếm gần 95%, do Tổng công ty Hàng hải (Vinalines) nắm giữ.

Tại hội nghị giao ban tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước hỗi giữa tuần, Bộ
trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng tiếp tục kiến nghị Thủ tướng sớm cho ý
kiến về chủ trương bán "trọn lô" Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn cho
tư nhân.

Ông Thăng cho biết việc bán trọn lô thay vì chia nhỏ sẽ hấp dẫn được các
nhà đầu tư lớn

bỏ vốn vào bởi chỉ khi được nắm quyền quyết
định thì họ mới mặn mà. Người đứng đầu ngành Giao thông cũng nói từng nghe ý
kiến lo ngại việc bán phần lớn hai cảng biển này cho tư nhân.

“Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là đất nước và TP. Hải Phòng cần có
những cảng mạnh chứ không nhất thiết phải là cảng của doanh nghiệp Nhà
nước", Bộ trưởng bày tỏ.

(Nguồn: Đối tác ngoại
quyết mua Cảng Hải Phòng//Báo Đời sống và Pháp luật. - ngày 29/03)

 

30. 652 nhà đầu tư đấu giá Công ty Cấp nước
Hải Phòng

            Ngày 6-2, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức
phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước
Hải Phòng với hơn 16,8 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, chiếm 22,6% vốn điều lệ
sau khi cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần.

            Phiên đấu giá đã thu hút 652 nhà đầu
tư đăng ký và tham dự. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 4,8 triệu cổ phần.
Kết quả, hơn 4,8 triệu cổ phần đã được bán cho 652 nhà đầu tư cá nhân, chiếm
6,4% số cổ phần của công ty sau khi cổ phần hóa. Giá đấu thành công cao nhất là
11 nghìn đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 10.500 đồng/cổ phần, giá
đấu thành công bình quân là 10.501 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được
đạt hơn 50,4 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 47,8 triệu cổ phần, chiếm 64,5%
vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa.

            Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng
tiền thân là Nhà máy nước Hải Phòng được thành lập từ năm 1967, trực thuộc Sở
Nhà đất (nay là Sở Xây dựng) quản lý. Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và kinh
doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

            Vốn điều lệ sau cổ phần hóa: hơn
742,6 tỷ đồng. Nhà nước dự kiến nắm giữ chiếm 64,5%; Cán bộ công nhân viên nắm
giữ 7,8%; Nhà đầu tư chiến lược dự kiến nắm giữ 5%; Công chúng đầu tư nắm giữ
22,7%.

            (Nguồn: 652 nhà đầu tư đấu giá Công ty Cấp
nước Hải Phòng// Báo Nhân dân. - ngày 06/02)

 

31. Rực rỡ hương sắc những vườn phong lan ở Tân Dương

Nỗ lực thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương, nhiều người ở xã Tân
Dương (huyện Thủy Nguyên) mạnh dạn tìm hiểu, học hỏi và quyết tâm theo nghề
ươm, trồng phong lan. Gần 20 năm nay, nghề mới này đem lại thu nhập ổn định ở
mức cao cho hàng chục gia đình nơi đây…

Tìm đến nhà anh Đào Văn Quang, ở thôn Ba Đông, xã Tân Dương, chúng tôi
không khỏi ngỡ ngàng trước vườn lan mênh mông rực rỡ sắc hương. Anh Quang cho biết,
khoảng 20 năm trước, khi anh bắt đầu ươm trồng phong lan, người dân nơi đây rất
ngạc nhiên bởi bao năm nay, họ chỉ trồng cây dưới đất chứ chưa bao giờ “treo”
cây lên như trồng phong lan. Sau biết loại cây anh trồng đem lại hiệu quả kinh
tế cao, người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng… nhiều người học hỏi làm theo.
Đến nay, có hàng chục hộ trong xã theo nghề, người ít thì dăm ba trăm giò,
người nhiều đến cả vạn giò.

Theo anh Quang, những người trồng phong lan ở xã Tân Dương chủ yếu nhập
khẩu số lượng lớn lan từ Thái Lan, Đài Loan hay mua lan rừng từ Lào,
Cam-pu-chia chuyển về. Ngoài bán “sang tay” cho những người chơi lan trên địa
bàn thành phố, họ còn đưa đến các tỉnh bạn hoặc ươm, trồng tại vườn nhà để bán
trong dịp lễ, Tết hoặc chuyển sang bán tại phiên chợ Hàng các ngày thứ 7 và chủ
nhật hằng tháng. So với cấy lúa, nghề ươm trồng hoa lan mặc dù vốn đầu tư và
công sức bỏ ra nhiều hơn, nhưng cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần.

Mặc dù không quá khó trồng và chăm sóc, nhưng nghề trồng và thú chơi
phong lan đòi hỏi tính kiên nhẫn. Với nhiều loại lan, năm đầu chỉ là định hình
cây, năm thứ 2 ra rễ và lá, còn năm thứ 3 trở đi mới bắt đầu cho hoa. Bù lại,
hoa lan rất bền, như lan Hồ Điệp từ khi nở đến khi tàn ít nhất trong khoảng
thời gian 3 tháng. Tuy nhiên, loại lan này chỉ có sắc mà không có

hương. Với những người chơi lan họ rất coi
trọng hương thơm “nhất hương, nhì sắc”. Vì thế, dòng lan Cát được coi là “hoàng
hậu lan”, không những trên 1 cây hoa có nhiều màu, lại ngào ngạt hương thơm. Có
loại thoang thoảng như hương thơm của hoa nhài, hoa sen, loại lại nồng đậm mùi
bánh khảo…

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều khu vực ở xã Tân Dương, những
người vào mua lan đậu xe ô-tô dài hàng mấy cây số. Nhiều chủ vườn “cười không
khép miệng lại được”. Còn ngày thường, những lúc rảnh rỗi, các chủ vườn hay
ngồi lại với nhau để trao đổi nguồn hàng, kinh nghiệm trồng và chăm sóc lan,
hay đơn giản chia sẻ niềm vui, tình yêu và quyết tâm theo nghề.

(Nguồn: Rực rỡ hương sắc
những vườn phong lan ở Tân Dương/Thái Phan, Trung Kiên/ Báo Hải Phòng. - ngày
29/03)

 

32. Huyện Tiên Lãng thu hoạch gần 500 tấn
nấm mỡ, nấm sò

            Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Tiên Lãng hết tháng 3, toàn huyện thu hoạch gần 500 tấn nấm mỡ, nấm sò. Các xã
có phong trào sản xuất nấm phát triển gồm Kiến Thiết, Quang Phục, Đại Thắng,
Đoàn Lập, Thị trấn Tiên Lãng. Trong niêm vụ sản xuất nấm 2014-2015, toàn huyện
Tiên Lãng đưa hơn 800 tấn nguyên liệu vào sản xuất nấm mỡ, nấm sò. Sản lượng
nấm cho thu hoạch đạt cao hơn niên vụ trước với giá bán bình quân từ
25.000-35.000đ/kg; giá trị thu nhập đạt 8-10 triệu đồng/1 tấn nguyên liệu. So
với niên vụ trước, năng suất, chất lượng, giá bán các loại nấm đều tăng cao.

            Hiện, sản xuất nấm đang là nghề mới
đem lại hiệu quả kinh tế cao so với một số cây trồng truyền, giải quyết lao
động địa phương, được nhiều nông dân các địa phương tiếp thu, đưa nguyên liệu
vào sản xuất các loại nấm. Thời điểm này, các hộ tiếp tục đưa các loại nấm vào
sản xuất, một số hộ đảo ủ nguyên liệu bằng máy để bảo đảm chất lượng nguồn
nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất.

            (Nguồn: Huyện Tiên Lãng thu hoạch gần
500 tấn nấm mỡ, nấm sò//Báo Hải Phòng . – ngày 25/03)

 

IV  - Văn hóa; Nghệ thuật:

33. Lão nông tự bỏ 400 triệu đồng xây cầu
cho dân đi

            Đó là lão nông Vũ Văn Ai, ở thôn
Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng. Từ khi có cây cầu, nhiều hécta đất
hoang hóa được cấy lại, nhiều tuyến đường xóm được đổ bê-tông, làng quê khởi
sắc.

Xóm
"ốc đảo" :

            Xóm Trại vẻn vẹn có 46 hộ dân với
khoảng 100 nhân khẩu sống rải rác men trục kênh thủy nông của huyện thuộc thôn
Ninh Duy từ lâu được coi là xóm ốc đảo của xã Khởi Nghĩa (Tiên Lãng). Nói thế
cũng không ngoa, bởi để đi ra ngoài, cả xóm chỉ có một cây cầu gỗ xập xệ, mục
nát do xã làm từ lâu, có thể đổ bất cứ lúc nào. Các hộ dân nơi đây cũng chịu
cảnh “vạ lây” vì cây cầu, nhiều vụ tai nạn xảy ra, trẻ em nhiều lần suýt chết
do đuối nước và nhất là 40ha lúa có nguy cơ bị bỏ hoang…

            Chứng kiến cảnh đó, lão nông Vũ Văn
Ái, 57 tuổi, ở xóm Trại, thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, đã bỏ gần 400 triệu đồng
làm cầu cho dân đi. Gặp chúng tôi, vừa rót nước mời khách, ông Vũ Văn Ái tâm
sự: “Gia đình tôi sinh sống ở xóm này nhiều đời nay, đã chứng kiến cảnh nhiều
người mất mạng vì tới bệnh viện muộn hay cảnh những cháu nhỏ, người già đôi lần
suýt chết do đuối nước. Lúc đó, tôi chỉ mong muốn làm một cái gì đó cho người
dân trong xóm đỡ khổ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định dùng toàn bộ số
tiền tiết kiệm của mình và đóng góp của các con cháu để làm một cái cầu bê-tông
bắc qua kênh trung thủy nông để giúp gia đình, nhân dân trong xóm đi lại thuận
lợi”.

            Người trong xóm khá ngạc nhiên với
suy nghĩ của ông, bởi họ biết hoàn cảnh gia đình ông như thế nào. Ông Ái vốn là
thợ may, năm 2012, vợ ông mất trong một vụ tai nạn giao

thông. Để nuôi dạy 5
người con ăn học, 2 vợ chồng ông đã phải bươn trải nhiều nghề khác nhau. Đến
khi các con trưởng thành, con cái ông gom góp ít tiền cho cha dưỡng già thì ông
lại dành toàn bộ số tiền đó làm cầu, nhiều người cho rằng ông bị “hâm”.

            Theo tính toán của một người bạn ông
làm kỹ sư cầu đường, để làm 1 cây câu bê tông dài 24m, rộng 2,3m, có thể chịu
tải 5 tấn phải mất gần 400 triệu đồng, chưa nói đến tiền công. Số tiền của ông
và đóng góp của con cháu được gần 400 triệu đồng. Biết dự định của ông, người
dân xóm Trại đã họp bàn và thống nhất cùng nhau ủng hộ toàn bộ ngày công để
hoàn thành cây cầu.

            Việc quan trọng là xây cầu như thế
nào, ai đứng ra xây, giám sát? Vậy là ông Ái cất công ra Hải Phòng tìm những
người cùng quê làm kĩ sư cầu đường tại Sở Xây dựng nhờ thiết kế, phác thảo cây
cầu theo mô tả. Sau nhiều ngày, ông đã có trong tay bản thiết kế cây cầu theo
nguyện vọng mình.

            Được sự đồng ý của xã (huyện), ngày
6-1-2013, cây cầu chính thức được khởi công trong niềm vui sướng của người dân.
Không chỉ người dân xóm Trại hỗ trợ mà người dân bên xã Quyết Tiến, Tiên Tiến
cũng tham gia góp sức làm cầu. Không khí làm cầu như ngày hội, mỗi người một
việc, người cắt sắt, người đổ bê tông, người chuyển cát, đá…

            Khi trời tối, người dân thắp điện
làm thông đêm. Việc xây cầu hoàn toàn làm thủ công bằng việc hàn 2 thùng phuy
vào với nhau, dùng máy ép dìm xuống lòng kênh rồi hút hết bùn đất trong phuy
lên, sau đó đổ sắt thép, xi măng xuống làm trụ cầu. 5 trụ cầu vươn dài trên
đoạn kênh rộng 27m…

            Sau gần 3 tháng thi công, cây cầu đã
hoàn thành trước niềm vui của hàng trăm hộ dân 2 bên đường. Trước niềm vui lớn,
người dân đã tổ chức liên hoan suốt 2 ngày liền.

Xóm
làng đổi thay:

            Đứng trên cây cầu mới xây, cụ Vũ Thị
Ngọt, ở xóm Trại, thôn Ninh Duy, đưa cánh tay về phía những chiếc cột còn sót
lại của cây cầu gỗ bùi ngùi tâm sự với phóng viên: “Trước kia chúng tôi phải đi
lại qua cây cầu gỗ khổ lắm. Bây giờ cây cầu bê tông mới xây rộng thênh thang,
xe ô tô cũng đi qua được. Bà con phấn khởi và biết ơn ông Ái lắm”.

            Từ khi cây cầu xây xong, việc thông
thương thuận lợi hơn, nhờ vậy đời sống người dân được nâng lên. Nhìn những con
đường bê tông chạy dọc đường xóm, không ai nghĩ 2 năm trước đoạn đường này toàn
là đường đất, mưa đi ngập chân. Việc buôn bán của người dân trong xóm thuận
lợi, những cánh đồng hoang hóa nay đã xanh màu lúa.

            Ghi nhận việc làm của ông, Chủ tịch
UBND huyện Tiên Lãng đã tặng Giấy khen ông Vũ Văn Ái do có thành tích xuất sắc
trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo 5 năm 2009-2013. Được biết,
trước việc làm thiện nguyện trên, UBND huyện Tiên Lãng đã hỗ trợ ông 50 triệu
đồng.

            Chủ tịch UBND xã Khởi Nghĩa Phạm Văn
Định phấn khởi cho biết: Tuy đời sống người dân trong xã còn nhiều khó khăn
nhưng trong 3 năm vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã
đã đóng góp gần 600 triệu đồng và hàng ngàn ngày công; hiến gần

1.000m2
đất thổ cư để mở rộng đường thôn, trên 10.000m2 đất canh tác để mở rộng đường
nội đồng. Đặc biệt, tại xóm Trại, thôn Ninh Duy, cá nhân ông Vũ Văn Ái đã tự bỏ
tiền cùng sự đóng góp công của người dân trong xóm xây dựng một cầu bắc qua
kênh trung thủy nông trị giá gần 400 triệu đồng.

            (Nguồn: Lão nông tự bỏ 400 triệu đồng xây cầu cho dân
đi/Trung Kiên//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 1/02)

 

34. Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Hải
Phòng – Thành phố của tôi"

            Đây là một trong những hoạt động
thiết thực kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), mừng
Xuân Ất Mùi 2015 hướng tới kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 –
13-5-2015).

            Trong 104 tác phẩm được trưng bày
tại triển lãm có 100 bức tranh và 4 tác phẩm điêu

khắc. 76 tác phẩm
tranh được lựa chọn từ hơn 130 tác phẩm tham gia cuộc phát động sáng tác “Hải
Phòng – Thành phố của tôi” gửi về tham dự của các họa sĩ trong và ngoài thành
phố. 28 bức tranh còn lại được các họa sĩ Hải Phòng, Hà Nội thực hiện trong
trại sáng tác “Thành phố của tôi” diễn ra tại Hải Phòng cuối năm 2014 vừa qua.
Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu sơn dầu, sơn mài, bột màu, khắc
gỗ, tổng hợp... Với những góc nhìn đa dạng về phong cảnh, con người, văn hóa
đặc trưng của đất Cảng.

            Triển lãm hội tụ nhiều họa sĩ tên
tuổi của thành phố như Nguyễn Hà, Nguyễn Duy Lộc, Sơn Trúc, Nguyễn Trọng Khải,
Quốc Thái, Trần Vinh, Đặng Tiến...

            Triển lãm mở cửa 2 đợt phục vụ nhân
dân và du khách. Đợt 1 từ nay đến 6-2-2015. Đợt 2 từ 11-2 đến hết 23-2-2015.

            (Nguồn:
Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Hải Phòng – Thành phố của tôi"/Thùy
Linh// Báo Hải Phòng. - ngày 31/01)

 

35. Biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng
Xuân tại Nhà Kèn

            Tối 31-1, tại Nhà Kèn (Vườn hoa
Nguyễn Du), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ
thuật cuối tuần phục vụ nhân dân thành phố. Chương trình do CLB dưỡng sinh
(Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp) biểu diễn. 

            Hàng trăm người xem có mặt tại Nhà
Kèn được thưởng thức ca khúc cách mạng, trữ tình ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu
quê hương đất nước như “Lá cờ Đảng”, “Màu cờ tôi yêu”, “Đất nước tôi”, “Giai
điệu Tổ quốc”, Tình ca Hải Phòng; một số làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh và
những điệu múa được dàn dựng công phu như “Trẩy hội xuân”, “Mùa xuân đầu tiên”,
“Khách đến chơi nhà”, “Ngày hội”.... 

            Chương trình biểu diễn nghệ thuật
cuối tuần của CLB Dưỡng sinh góp phần mang lại không khí vui tươi, phấn khởi
chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng (3-2) và Xuân Ất Mùi 2015.

            (Nguồn: Biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân tại Nhà
Kèn//Báo Hải Phòng Online . – ngày 31/1)

 

36. Những lễ hội "tàn bạo": Hiểu
sao cho đúng?

            Trong một xã hội văn minh, những
hành động giết chóc dù dưới bất kỳ màu sắc hay tín ngưỡng nào đều khó có thể
chấp nhận.

            Lễ hội thể hiện một phần đời sống
tinh thần, tín ngưỡng của người dân Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữa
nước. Ở mỗi lễ hội, nhân dân ta lại gửi gắm một thông điệp, một tín ngưỡng nào
đó. Dù có thể khác nhau về hình thức nhưng tất cả các lễ hội đều hướng tới
những điều tốt đẹp, cầu mong cuộc sống bình yên, mùa màng tươi tốt, gia đình,
làng xóm hạnh phúc, ấm no.

            Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua,
một số lễ hội liên quan đến động vật được tổ chức ở nước ta nhận được khá nhiều
ý kiến phản đối như: lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên, lễ hội chọi trâu ở Hải
Phòng, lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh.

            Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn – Hải
Phòng là nghi lễ câu sự thịnh vượng, hạnh phúc cho người dân địa phương. Đây là
lễ hội riêng có của Hải Phòng xuất hiện từ thế kỷ XVIII, cầu cho “nhân khang,
vật thịnh” và tưởng nhớ đến những vị thần đã duy trì sự ổn định và cuộc sống
bình yên ở làng xã. Cho đến nay, hội chọi trâu đã và đang trở thành một trong
những lễ hội thu hút được đông đảo người xem.

            Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn – Hải
Phòng là một lễ hội khá hấp dẫn, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc. Tuy
nhiên, việc giết thịt tất cả những con trâu (cả thua cuộc và thắng cuộc) và bán
với giá cắt cổ (vài triệu đến vài chục triệu đồng/1kg) lại khiến lễ hội bị nhìn
nhận theo một khía cạnh khác. Sự biến tướng của các hình thức kinh doanh lễ hội
đã làm mờ những giá trị nhân văn tốt đẹp của hội.

            (Nguồn: Những lễ hội
"tàn bạo": Hiểu sao cho đúng?/
Quốc Khánh// Báo Giáo dục Việt Nam. - ngày 31/01)

37. Belly dance (múa bụng)
Hải Phòng: "Chết yểu" do phát triển theo phong trào

            Sau vài năm phát triển nở rộ ở Hải
Phòng, người theo tập belly dance, hay còn gọi là múa bụng ngày càng ít. Những
sàn tập belly dance lùi về “sân sau” nhường chỗ cho những môn thể thao, những
câu lạc bộ sở thích khác. 

            Belly dance du nhập vào Việt Nam từ
khoảng năm 2006, sau đó phát triển rầm rộ từ năm 2008. Lúc cao điểm, Hải Phòng
có hơn 10 câu lạc bộ dành cho belly dance. Các phòng tập thể hình cũng chen
chân mời giáo viên từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh về mở thêm lớp dạy belly
dance. Người theo học belly dance ùn ùn đến đăng ký, lớp nào cũng chật kín
người học. 

            Belly dance là thuật ngữ dùng để chỉ
những điệu nhảy của vùng Trung Đông và có xuất xứ từ Ai Cập. Belly dance dù có
nhiều trường phái khác nhau nhưng hầu hết đều lấy hông và xương chậu làm trọng
tâm trong điệu múa, chứ không dùng bụng như tên gọi được Việt hoá. Những kỹ
thuật cơ bản như lắc hông, lắc tay, thúc hông, đi sóng cùng những chuyển động
hông, tay, vai, xoay tròn, chuyển động hình số 8, rung cơ giúp duy trì sự mềm
dẻo, linh hoạt của các cơ. Đối với những người làm việc văn phòng, belly dance
giảm nguy cơ mắc các bệnh về cột sống, tăng sự mềm dẻo cho cơ lưng, giúp giảm
lượng mỡ thừa quanh hông và bụng. 

            Vũ công Đỗ Hồng Hạnh (Hạnh Sadie),
người đầu tiên đưa belly dance về Hải Phòng cho biết, phần đông những người đến
với belly dance đều bỏ dở giữa chừng bởi đây là một môn tập luyện vất vả, tiêu
tốn nhiều thời gian và phải đầu tư tài chính không hề ít. Động tác càng khó,
belly dance càng hay, càng có hồn. Nhưng để có được điều đó, không phải ai cũng
chịu được đau đớn thể xác, nhất là khi tập với cường độ cao. Trong khi đó,
người đi tập chủ yếu là tập theo phong trào, chỉ được một 1-2 tháng là bỏ cuộc

            Mặc dù, sau gần 10 năm phát triển,
mỗi khi belly dance lên sân khấu, tất cả ánh mắt vẫn dõi theo những động tác
gợi cảm, sexy nhưng cảnh đông đúc ở các phòng tập giờ không còn nữa. Ngay chính
vũ công Đỗ Hồng Hạnh cũng từ bỏ sự nghiệp múa bụng, chuyển sang lĩnh vực khác.
Belly dance chỉ còn là hoài niệm trong chị. Phòng tập belly dance trong Cung
văn hoá thanh niên, nơi những học viên belly dance đầu tiên của Hải Phòng theo
học hiện còn chưa tới 10 người. Thực tế, từ giữa năm 2012, nhiều phòng tập
belly dance bắt đầu rơi vào hoàn cảnh “vườn không nhà trống”. Người tập thưa
dần, thu không đủ chi nhiều phòng tập buộc lòng đóng cửa hoặc chuyển sang kinh
doanh hoạt động khác. Các diễn viên múa belly dance không còn “đắt sô” như
trước. Thay vì những sân khấu lớn, belly dance chỉ còn xuất hiện ở một số quán
bar nhỏ và các đám cưới. Đây là hệ quả của việc phát triển nóng các môn thể
thao sở thích. 

            Hiện, nhiều phòng tập gym, thể hình,
múa đương đại mọc lên thay thế cho các phòng tập belly dance. Đích đến chung
của tất cả các môn thể thao là đem lại sức khoẻ cho người tập. Tuy nhiên, với
việc phát triển thể thao quần chúng theo kiểu “chơi đào cành”, không có định
hướng, quy hoạch phát triển cụ thể của Hải Phòng, chắc chắn những môn thể thao
mới về cũng nhanh chóng tan rã.

            (Nguồn: Belly dance (múa bụng) Hải Phòng: "Chết
yểu"…/Minh An//Báo Hải Phòng . – ngày 31/01)

 

38. Trao tặng danh hiệu 10 gương mặt trẻ
tiêu biểu của Công an Hải Phòng

            Chiều 2/2, Đoàn Thanh niên Công an
thành phố Hải Phòng tổ chức triển khai công tác năm 2015 và trao tặng giải
thưởng “10 gương mặt trẻ Công an Hải Phòng xuất sắc tiêu biểu” năm 2014.

            Năm 2014, Đoàn thanh niên CATP đã
thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tăng cường đổi mới phương thức chỉ đạo hướng
về cơ sở, bám sát phong trào, chú trọng chỉ đạo theo khối, chỉ đạo điểm. Đội
ngũ cán bộ, đoàn viên các lực lượng CATP luôn đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó
khăn, nỗ lực phấn đấu, bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị,
địa phương, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác đoàn,
phong trào thanh niên. Đoàn thanh niên CATP đã tham mưu giúp đảng ủy, Giám đốc
CATP triển khai kế  hoạch chỉ đạo hoạt
động Năm thanh niên tình nguyện 2014; tuyên truyền, vận động trên 600 cán bộ
đoàn viên đăng ký tham gia hiến tặng 600 đơn vị máu; hỗ trợ 40 triệu đồng xây
dựng nhà tình nghĩa; tặng quà trị giá trên 55 triệu đồng cho các đơn vị và nhân
dân huyện đảo Bạch Long Vĩ;… góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành thắng lợi
các mặt công tác.

            Nhân dịp này, 43 tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014
đã được các cấp khen thưởng.

            (Nguồn: Trao tặng danh hiệu 10 gương mặt trẻ tiêu biểu
của Công an Hải Phòng//Báo An ninh Hải Phòng. – ngày 05/02. – Tr. 3)

 

39. Hội Chữ thập đỏ thành phố trao 116 suất
quà Tết tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

            Chiều 4-2, tại hội trường Quận ủy Kiến
An, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức trao quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân
chất độc màu da cam” Xuân Ất Mùi năm 2015 tặng người nghèo và nạn nhân chất độc
da cam trên địa bàn quận Kiến An, huyện An Dương, An Lão.

           Thực hiện phong trào “Tết vì người
nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Ất Mùi năm 2015, đợt này Hội Chữ thập
đỏ thành phố phối hợp 42 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 116 suất quà
với tổng trị giá hơn 681 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của Hội Chữ
thập đỏ thành phố mỗi dịp tết đến xuân về dịp, nhằm giúp những gia đình có hoàn
cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam có thêm niềm vui trong ngày Tết cổ
truyền của dân tộc.

            Năm 2014, Hội Chữ thập đỏ thành phố
vận động các nhà hảo tâm tặng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam hơn 32
nghìn suất quà trị giá hơn 7,6 tỷ đồng; trợ dưỡng thường xuyên 84 trường hợp,
trao 52 con bò giống sinh sản tặng các hộ gia đình nghèo; tổ chức dạy nghề nhân
đạo cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam.

            (Nguồn: Hội Chữ thập đỏ thành phố trao 116 suất quà Tết…/
Ngọc Lan //Báo Hải Phòng. - ngày 05/02)

 

40. Xi măng Hải Phòng: 1115 suất quà tặng
các gia đình chính sách trong dịp Tết nguyên đán 2015

            Theo Công đoàn Xi măng TP Hải Phòng,
năm 2014, Xi măng Hải Phòng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do
Vicem (Tổng công ty CN xi măng Việt Nam) giao, tham gia tích cực xây dựng phong
trào nông thôn mới, cung ứng xi măng cho các công trình trọng điểm tại Hải
Phòng và các vùng phụ cận.

            Do đổi mới công nghệ, pháy huy trí
tuệ tập thể trong công tác quản lý điều hành dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hải
Phòng, đến nay tình trạng thua lỗ đã được chặn đứng; đời sống công nhân lao
động đang từng bước được nâng cao.

            Chia vui cùng người có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, những gia đình có công với với cách mạng tại TP cảng Hải Phòng –
Chiếc nôi của ngành CN xi măng Việt Nam – Nơi bắt đầu của giai cấp công nhân xi
măng Việt Nam nhân dịp Tết đến Xuân về, Xi măng Hải Phòng đã trao tặng 1115
suất quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết nguyên đán 2015.

            (Nguồn: Xi măng Hải Phòng: 1115 suất quà tặng các gia
đình chính sách…/Tố Anh// Báo Xây dựng. – ngày 05/02)

 

41. Làm sống lại nghi lễ hát cửa đình

            Hát cửa đình (còn gọi là Hát thờ) có
lịch sử ra đời và phát triển hàng nghìn năm, là hình thức cổ điển nhất của hát
ca trù gồm cả hát và múa, chỉ diễn ra ở cửa đình.

            Hát cửa đình đã bị mai một hơn nửa
thế kỷ qua, đã biến mất khỏi đời sống làng quê trong những dịp lễ hội truyền
thống. Chính vì vậy, Câu lạc bộ Ca trù Hải Phòng đã cố gắng hết mình tìm thầy
học hỏi, nhằm phục dựng một phần không gian nghệ thuật độc đáo, phong phú và vô
cùng quý giá này. Họ đã tìm đến nghệ nhân hát cửa đình Nguyễn Phú Đẹ, ở xã Dân
Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ở tuổi 92, với cây đàn đáy, ngón nghề điêu
luyện và giọng hát sang sảng, tròn vành rõ chữ, nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ chỉ
trong vòng 4 tháng đã truyền dạy cấp tốc cho học trò của mình đầy đủ những
trình thức của nghề hát cửa đình. Khoảng thời gian đó quả là quá dài đối với
sức khỏe người thầy đã ở tuổi 92, nhưng cũng quá ngắn đối với những học trò ham
học hỏi. Các học trò đã học bằng cách ghi âm, ghi hình lại những gì thầy đã dạy
rồi về phổ biến lại cho những người không có điều kiện đến học trực tiếp.

            Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ sinh ra và
trưởng thành trong một gia đình có truyền thống nghề hát cửa đình. Cha của ông
nguyên là một quản giáp (một chức quan chuyên cai quản các phường hát), từng
quản lý phục vụ vài chục cửa đình. Mẹ của nghệ nhân là một đào ngự (đào nương
được vua Nguyễn vời vào cung để hát mừng thọ). Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền,
Viện Văn hóa-Nghệ thuật quốc gia, cho biết: “Đến cuối năm nay, chúng tôi bỗng
giật mình khi biết rằng cụ là người kép đàn duy nhất của thế kỷ 20 hiện còn
sống đã từng đi hát cửa đình. Trình thức hát cửa đình mà cụ truyền dạy là một
mặt cắt lớp cuối cùng khoảng giữa thế kỷ 20”.

            Những ngày trung tuần tháng 1 vừa
qua, tại đình Hàng Kênh, TP Hải Phòng, CLB Ca trù Hải Phòng đã tổ chức phục
dựng không gian hát cửa đình của người Việt, với sự có mặt của các khách mời là
đại diện của các cơ quan ban ngành ở Trung ương và địa phương. CLB đã trình
diễn đủ 14 thể cách hát cửa đình, với 5 lớp diễn, trong đó có 9 thể cách đã học
được từ nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ. Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền nhận xét, những
buổi diễn này được xem như một “báo cáo chuyên đề”, được dư luận quan tâm.

            Tham gia các buổi biểu diễn có nghệ
nhân Nguyễn Phú Đẹ, NSƯT Đỗ Quyên cùng các ca nương, kép đàn tiêu biểu của CLB
Ca trù Hải Phòng, nghi thức hát cửa đình đã được phục dựng thành công. Để có
được kết quả này, CLB Ca trù Hải Phòng đã phải tự túc hầu như toàn bộ kinh phí
từ việc học tập, đi lại, chăm lo sức khỏe nghệ nhân đến những chi phí cho dàn
dựng… Mong muốn của họ là chương trình này sẽ được phổ biến rộng rãi trên cả
nước, để hát cửa đình được sống dậy trong những lễ hội truyền thống của các địa
phương chứ không chỉ bó hẹp trong không gian đình Hàng Kênh một vài buổi rồi
“chết lại từ đầu”.

            (Nguồn: Làm sống lại nghi lễ hát cửa đình/Vũ Quốc
Túy//Báo Quân đội nhân dân. - ngày 05/02)

 

42. Tôn tạo đền thờ Nam Hải Thần Vương ở
Đảo Dấu: Tri ân tấm lòng của người dân và du khách

            Công trình tôn tạo đền thờ Nam Hải
Thần Vương thuộc khu danh lam thắng cảnh đảo Hòn Dấu, phường Vạn Hương, quận Đồ
Sơn, có tổng mức đầu tư được thành phố phê duyệt hơn 78 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn
ngân sách 13 tỷ đồng, thì hơn 65 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, kêu gọi sự đóng
góp, tấm lòng của người dân và du khách. Đến nay, ngôi đền chính, hệ thống kè
biển, sân trước đền và một số công trình liên quan hoàn thành nhờ nỗ lực của
quận Đồ Sơn, các đơn vị thi công và đặc biệt là sự ủng hộ, đóng góp của người
dân từ nguồn xã hội hóa gần chục tỷ đồng. Ngôi đền chính hoàn thành đáp ứng
nguyện vọng của người dân Đồ Sơn, phục vụ nhu cầu tham quan, tín ngưỡng của
đông đảo người dân, du khách. Ngoài ra, các tập thể, cá nhân cúng tiến nhiều đồ
thờ tự trong đền Nam Hải Thần Vương, với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Trong đó,
một số đồ vật giá trị như: 4 cửa võng giữa và hai bên; 4 hoành phi giữa và hai
bên; 4 câu đối hai cột ngoài; 5 câu đối hàng 
cột trong; tượng Đức Nam Hải Đại Thần Vương, 1 khánh long đình, 1 cửa
võng kiểu trang trí cung đình...

            Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư
xây dựng quận Đồ Sơn Bùi Đức Na cho biết: thời gian thực hiện tôn tạo công
trình dự kiến triển khai từ năm 2013 đến 2015. Tuy nhiên, nhờ nguồn vốn bằng
huy động xã hội hoá và các nguồn huy động hợp pháp khác nên tiến độ thi công
rất nhanh, chỉ tính bằng tháng. Điều đó càng có ý nghĩa khi đền chính và hệ
thống kè biển, sân đền hoàn thành trong điều kiện thi công khó khăn sóng nước,
bão gió và nguồn kinh phí hạn hẹp. Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng
quận Đồ Sơn, giá trị hoàn thành công trình tôn tạo tính đến nay là hơn 25 tỷ
đồng, trong khi thành phố bố trí nguồn vốn là 4 tỷ đồng, huy động xã hội hóa
hơn 7 tỷ đồng. Do vậy, nguồn vốn cũng chính là khó khăn hiện nay khi nhiều hạng
mục hoàn thành nhưng chưa có kinh phí thanh toán và một số hạng mục, công trình
tiếp theo của dự án đang cần triển khai bảo đảm tiến độ cũng như hoàn thành
đúng kế hoạch đề ra. Đó là các hạng mục gồm: mộ, lầu bia, lầu chuông, miêu thờ,
nghi môn. Đồng thời, tiếp tục san lấp mặt bằng để xây dựng, hoàn thiện toàn bộ
phần sân vườn và xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu vực đền chính,
tường bảo vệ…

            Phó chủ tịch Vũ Đình Hưng khẳng
định: Nhân dân và kiều bào là người Đồ Sơn, du khách thập phương trân trọng giá
trị văn hóa tín ngưỡng của Đền Nam Hải Thần Vương cũng như tự hào về danh thắng
quốc gia Đảo Dấu nên dành nhiều sự ủng hộ, đóng góp để địa phương có điều kiện
tôn tạo đền thờ và khuôn viên.  Đó cũng
là niềm tin, trách nhiệm để quận Đồ Sơn, các nhà thầu tiếp tục triển khai hiệu
quả việc tôn tạo ngôi đền, đồng thời kêu gọi, mong muốn nhiều tổ chức, doanh
nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, công đức kinh phí góp phần triển khai dự
án thuận lợi, thành công.

            Quận Đồ Sơn tổ chức nghi lễ đúc
chuông đền thờ Nam Hải Đại Thần Vương (ở Đảo Dấu) vào ngày 8-2-2015 (20 tháng
Chạp) tại bến tàu du lịch Nam Đồ Sơn ở khu du lịch Hòn Dấu. Gia đình ông Nguyễn
Đức Cây,vợ là Vũ Thị Bích Lâm, địa chỉ biệt thự số 14, đại lộ Dương Đình Nghệ,
Hà Nội cung tiến hồng chung (chuông thờ thần Nam Hải). Chuông nặng khoảng
850kg; kích thước chuông cao tổng thể 1,98m; chiều cao thân chuông là 1,46m;
lợi chậu là 1,06m; thân chuông rộng 0,88.

            (Nguồn: Tôn tạo đền thờ Nam Hải Thần Vương ở Đảo
Dấu…/Phạm Lượng//Báo Hải Phòng. - ngày 05/02)

 

43. Quận Lê Chân: 1,8 tỷ đồng trong chương
trình "Tết đến với mọi nhà"

            Quận Lê Chân vừa tổ chức tiếp nhận,
tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp đón Tết
Nguyên đán Ất Mùi 2015.

            Theo đó, quận triển khai chương
trình “ Tết đến với mọi nhà” từ sớm, vận động các tổ

chức, cá nhân và kết
hợp với nguồn ngân sách để chăm lo Tết, bảo đảm nhà nhà đều có Tết. Kết quả,
quận huy động được 1,8 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, quận trao gần 5000 suất quà trị
giá từ 100.000- 700.000 đồng/ suất, bao gồm 4000 gia đình chính sách, người có
công; 792 hộ nghèo, cận nghèo; 120 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ
gia đình chính sách khó khăn… Đây là những món quà tình nghĩa và thực sự có ý
nghĩa, góp phần để các gia đình đón Tết vui xuân trong không khí đầm ấm, đủ
đầy.

            Quận Lê Chân đang tiếp tục vận động
các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trao tặng quà Tết trong những ngày tới.

            (Nguồn: Quận Lê Chân: 1,8 tỷ đồng trong chương trình
"Tết đến với mọi nhà"/Hồng Thanh// Báo Hải Phòng. - ngày 06/02)

 

44. Đền chùa Hải Phòng tràn ngập linh vật
ngoại lai

            Chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Ất
Mùi, thời điểm các địa phương phải di dời linh vật ngoại lai khỏi di tích,
nhưng tại TP Hải Phòng các đền chùa vẫn còn rất nhiều tỳ hưu, sư tử đá kiểu
dáng Trung Quốc, châu Âu.

            Chùa Hàng là một trong những di tích
lịch sử văn hóa nổi tiếng, nằm giữa trung tâm thành phố Hải Phòng, mỗi năm thu
hút hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, hành lễ. Gần đây, ngay trước cửa
tòa nhà chính đường xuất hiện một đôi linh vật ngoại lai kỳ lạ. Theo giải thích
của một nhà sư, đó là 2 con tỳ hưu - một loại linh vật của Trung Quốc, có giá
hàng trăm triệu đồng được khách thập phương cúng tiến.

            Sau một thời gian tồn tại, vừa qua
sư thầy Thích Quảng Tùng, trụ trì chùa đã cho trùm mền đôi tỳ hưu vì lý do đây
không phải là linh vật của tôn giáo, tín ngưỡng người Việt. Tỳ hưu là sản phẩm
theo truyền thuyết của người Trung Quốc. Con vật này không có hậu môn, chỉ ăn
vào mà không thải ra thể hiện mong muốn của thương nhân chỉ thu tiền vào mà
không bị mất mát.

            Ngay trước cửa chùa Hang, quận Đồ
Sơn, cặp linh vật ngoại lai bằng đá xanh, cao tới một mét. Khi được hỏi, hầu
hết phật tử không biết nó là con vật gì, chỉ biết sau khi chùa Hang được xây
dựng vào năm 2013-2014, những linh vật đó được phật tử giàu có cúng tiến, chở
đến.

            Trong khi các đền, chùa có 2-3 đôi
linh vật ngoại lai thì tại chùa Cao Linh nằm trên quốc lộ 10, thuộc xã Bắc Sơn,
huyện An Dương, có ít nhất 30 con. Ngoài cổng chính là 6 con sư tử đá kiểu
Trung Quốc, cao 2 m tính cả bệ.

            Trả lời VnExpress, ông Lê Khắc Nam,
Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, sau khi nhận được công văn 2662
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố đã giao nhiệm vụ cho Sở
Văn hóa kiểm tra, tìm hướng xử lý. Tuy nhiên, đến nay phía Sở chưa thông tin về
kết quả thực hiện.

            (Nguồn: Đền chùa Hải Phòng tràn ngập linh vật ngoại
lai/Giang Chinh//VnExpress . – ngày 06/02/2015)

 

45. Phụ nữ Việt ở Moskva hướng về quê hương

            Ngày, 3/2, các tiểu thương Việt Nam,
thuộc Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow đã tổ chức bán cơm trưa để
quyên góp cho quỹ “Mái nhà Tình thương” Hải Phòng.

            Trong buổi gặp mặt đầu Xuân ngày
31/1 của Chi hội phụ nữ TTTM Moscow (chợ Liublino), ý tưởng tổ chức hoạt động ý
nghĩa này được đưa ra và nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên trong
Chi hội. Hoạt động được các chị em quyết định tổ chức đúng vào ngày Rằm tháng
Chạp.

            Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, mưa
tuyết rơi dày ở Moscow, 300 suất cơm chay đã được các thành viên trong Chi hội
cùng một số phật tử Việt Nam tại Moscow chuẩn bị và mang đến chợ Liublino. Dù
gặp không ít khó khăn về vận chuyển, cũng như trải qua các thủ tục hành chính
khó khăn của chính quyền sở tại, nhưng cuối cùng, những suất cơm ấm nóng tình
người cũng đã đến được với bà con tiểu thương người Việt tại TTTM và được bà
con tích cực ủng hộ.

            Mỗi suất cơm chay được bán ra với
giá 200 Rúp, nhưng nhiều bà con đã không chỉ mua cơm mà còn ủng hộ thêm tiền
cho hoạt động ý nghĩa này. Sau khi trừ các chi phí, 50.000 Rúp tiền lãi từ 300
suất cơm sẽ được Chi hội gửi về Quỹ từ thiện Mái nhà Tình thương, thành phố Hải
Phòng.

            Chi hội phụ nữ Trung tâm thương mại
Moscow được thành lập từ năm 2012, nhưng chính thức ra mắt từ tháng 10/2014. Kể
từ khi thành lập, tổ chức của Chi hội không ngừng được củng cố với số lượng hội
viên tham gia ngày càng đông và thực sự trở thành địa chỉ tin cậy cho chị em
phụ nữ Việt Nam tại đây. Chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhằm hướng
về biển đảo, hỗ trợ trẻ em bị chất độc da cam, bị nhiễm HIV và người già neo
đơn, không nơi nương tựa ở quê nhà.

            (Nguồn: Phụ nữ Việt ở Moskva hướng về quê hương//Báo Tin
tức Thông tấn xã Việt Nam (VnExpress.net). - ngày 06/02)

 

46. Khai mạc phòng tranh mừng xuân Ất Mùi
2015

            Sáng 5-2, Trung tâm Văn hóa thành
phố khai trương phòng tranh Ất Mùi 2015 tại số 18, phố Đinh Tiên Hoàng. Phòng
tranh trưng bày 35 tác phẩm của 25 họa sĩ thuộc CLB họa sĩ thông tin thành phố.

            35 tác phẩm được các họa sĩ vẽ trên
nhiều chất liệu bột màu, sơn nước, sơn dầu, lụa, ghép vải, gồm, acrylic, giấy
dó thể hiện tình yêu, góc nhìn tinh tế của cá nhân họa sĩ về quê hương đất
nước, về thành phố Hải Phòng.

            Phòng tranh Tết Ất Mùi 2015 chưa thu
hút các tác phẩm tiêu biểu nhất của các tác giả sáng tác trong năm (do có nhiều
cuộc triển lãm lớn diễn ra cùng thời gian), nhưng việc các tác giả sớm gửi
tranh tham dự mang lại kết quả tốt đẹp. Tại phòng tranh, người xem được gặp lại
những mảng lụa mỏng mảnh của họa sĩ Xuân Diệu, màu sắc tươi sáng qua các bức
sơn dầu của Trịnh Đam vẽ về biển đảo, người chiến sĩ Hải quân, về Tam Bạc…

            So với phòng tranh chào xuân Giáp
Ngọ 2014, phòng tranh Ất Mùi 2015 đẹp hơn và ấm áp hơn. Bên cạnh những tác phẩm
vẽ theo trường phái cổ điển là những tác phẩm hòa nhập xu hướng hiện đại được
các họa sĩ làm nổi bật lên mùa Xuân, năm Mùi, phố xưa, hoa phượng, Tam Bạc,
Cảng Hải Phòng, Cát Bà…

            (Nguồn: Khai mạc phòng tranh mừng xuân Ất Mùi 2015/Đỗ
Hân//Báo Hải Phòng. – ngày 06/02)

 

47. Tiệc tất niên "khủng" cho hơn 1.000
người trên phố Kỳ Đồng

            Chiều 6-2, gần 400 hộ gia đình
(khoảng hơn 1.000 người) ở khu phố Kỳ Đồng, quận Hồng Bàng náo nức tham gia bữa
tiệc tất niên do ông Vũ Văn Hải, sinh 1963 - một đại gia có tiếng trong giới
kinh doanh của Hải Phòng đứng ra tổ chức.

            Khách mời là toàn thể người dân cư
trú trên phố Kỳ Đồng và cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp có
trụ sở trên con phố này và được Đảng ủy, Chính quyền địa phương ủng hộ.

            Hàng nghìn suất ăn được chuyển trực
tiếp từ nhà hàng tới khu phông bạt dựng sẵn, trải dài suốt con phố Kỳ Đồng. Một
sân khấu ngoài trời được trang trí đẹp mắt cùng sự góp vui của đoàn nghệ thuật
Quân khu 3 với những ca khúc vui xuân rộn ràng càng khiến bầu không khí trở lên
sôi động, náo nhiệt.

            Hai đầu phố được tạm thời ngăn lại
tránh phương tiện giao thông trong suốt thời gian bữa tiệc diễn ra. Theo “bật
mí” từ ban tổ chức, số tiền ông Hải và các "nhà tài trợ" khác trong
khu phố "chịu chi" để tổ chức bữa tiệc “ngót nghét” 200 triệu đồng.
Ngoài ra riêng đại gia Vũ Văn Hải tài trợ 100 triệu đồng tiền rượu, nước ngọt
cho những người tham gia.

            Được biết buổi tiệc do ông Hải chủ
trì, cùng với 35 nhà đồng tài trợ. Trong đó có những gia đình ủng hộ vài chục
triệu đồng.

            Tìm hiểu thông tin về bữa tiệc đặc
biệt này, ông Hải cho biết: Mục đích tổ chức buổi tiệc nhằm tạo sự đoàn kết,
gắn bó “tình làng nghĩa xóm” giữa những người dân sinh sống tại khu phố cũng
như với các cộng đồng các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Những người tổ
chức mong muốn bữa tiệc tất niên sẽ trở thành một hoạt động thường niên, tạo
thành nếp sống văn minh.

            Một thùng tiền quyên góp được đặt
tại trung tâm sân khấu nhằm mục đích kêu gọi ủng hộ những gia đình khó khăn tại
khu Kỳ Đồng với số tiền tùy tâm. Kết thúc buổi tiệc, số tiền quyên góp được gần
60 triệu dự kiến để tặng quà tết cho những hộ nghèo và mừng tuổi người cao tuổi
của khu phố.

            Chị Hảo, nhà số 47 Kỳ Đồng mừng rỡ:
"Đây là bữa tiệc tất niên hoành tráng và vui nhất từ trước đến nay của khu
phố chúng tôi. Người già, trẻ nhỏ, ai ai cũng hồ hởi tham dự, lại được thân
thiết, gắn bó hơn với nhau. Chúng tôi hy vọng năm sau và nhiều năm tới nữa,
những bữa tiệc tất niên sẽ càng đông vui hơn thế này."

            (Nguồn: Tiệc tất niên "khủng" cho hơn 1.000
người trên phố Kỳ Đồng/Thu Ninh, Minh Hương//Báo  An ninh Hải Phòng. - ngày 09/02)

 

48. Báo chí Hải Phòng với biển đảo Tổ quốc

            Sáng ngày 8/2, Hội Nhà báo TP Hải
Phòng tổ chức trưng bày Báo xuân Ất Mùi 2015 với chủ đề “Báo chí Hải Phòng với
biển đảo Tổ quốc” có sự tham dự của hơn 40 ấn phẩm báo xuân của các cơ quan báo
chí thành phố, báo chí TƯ, báo ngành, đoàn thể và báo chí LLVT đóng trên địa
bàn thành phố.

            Đông đảo lãnh đạo các cấp, ngành,
các nhà báo cao tuổi và các hội viên tham dự trưng bày. Trưng bày cũng giới
thiệu khái quát sự phát triển của hệ thống báo chí cả nước và Hải Phòng trong
những năm qua; các ấn phẩm báo Tết của các cơ quan báo chí và cũng khẳng định
báo chí cả nước nói chung, Hải Phòng nói riêng luôn coi trọng nhiệm vụ chính
trị tuyên truyền, phản ánh, cổ vũ và đồng hành cùng cả dân tộc trong  sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ
thiêng liêng của Tổ quốc.

            Sau khi kết thúc trưng bày, toàn bộ
các ấn phẩm báo tết sẽ được gửi tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân
chủng Hải Quân, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ
đội trong những ngày tết đến xuân về. Nhân dịp này, Hội Nhà báo TP Hải Phòng
tặng giấy khen cho tám nhà báo, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác
Hội và tổ chức chúc thọ 11 nhà báo, hội viên cao tuổi.

            (Nguồn: Báo chí Hải Phòng với biển đảo Tổ quốc/Văn
Thịnh//Báo Công an nhân dân . – ngày 09/02)

 

49.  Khái Hưng - người con văn chương của đất Cổ Am

            Thuở nhỏ, Khái Hưng có tên là Trần
Dư (còn gọi là Giư). Sau này, ông tự thêm chữ Khánh làm tên đệm thành Trần
Khánh Giư. Bén duyên với văn chương, ông là một trong “bát tú” của “Tự lực văn
đoàn”.

Một
trong tám ngôi sao sáng:

            Nhà văn Khái Hưng, một trong 8 ngôi
sao sáng của nhóm “Tự lực văn đoàn”, là người nhiều tuổi nhất trong nhóm, cũng
là người viết nhiều nhất, xuất bản nhiều sách và cũng hoạt động đa lĩnh vực văn
chương thời kỳ ấy.

            Khái Hưng là con quan Tuần phủ Trần
Mỹ, quê ở làng Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Cụ Tuần có 5 người vợ. Bà cả sinh
được 3 trai 1 gái. Người con trai đầu Trần Xuân là thương tá nhưng mất sớm nên
đôn Khái Hưng lên thành con trưởng trong gia đình, là anh của Trần Tiêu và Trần
Thị Ngọc. Sinh năm 1895, thuở nhỏ Khái Hưng tên là Trần Dư (Giư). Chỉ vì thích
tính cách của vị tướng đời Trần là Trần Khánh Giư, ông tự thêm chữ Khánh làm
đệm thành Trần Khánh Giư. Ông tháo rời các chữ cái trong hai chữ Khánh Giư ra,
rồi ghép lại thành bút danh Khái Hưng.

            Khi còn nhỏ, Khái Hưng học chữ Hán,
sau chuyển sang học chữ Tây tại trường Anbe Sarô. Lấy bằng tú tài phần một ban
cổ điển, ông về Ninh Giang (Hải Dương) mở đại lý bán dầu hỏa. Đây là phố phủ
chứa nhiều hình mẫu số phận con người trong cuốn tiểu thuyết “Thoát ly” nổi
tiếng của ông sau này. Sau đó ông ra Hà Nội dạy học tại trường tư thục Thăng
Long, tham gia viết cho tờ “Văn học” của anh em Dương Bá Trạc và Dương Tụ Quán.
Trong khoảng thời gian 1930 đến 1932, Nhất Linh từ Pháp về nước và cũng dạy tại
trường này. Nhất Linh để ý tới một bài khảo luận ngắn trên báo “Văn học”, ký
tên Bán Than. Sau biết bài ký đó là của Khái Hưng, lại thấy Khái Hưng có những
khả năng hiếm có về văn chương, bèn kết bạn và mau chóng trở thành một cặp tác
giả nổi tiếng thời kỳ ấy.

Văn
chương hiện đại song vẫn truyền thống trữ tình:

            Văn chương của Khái Hưng có hai
phần: Văn học cổ điển và văn học Âu châu cấp tiến.

            Văn ông mới mẻ song vẫn giữ được nét
truyền thống phương Đông trữ tình lãng mạn. Nói như Vũ Ngọc Phan, Khái Hưng là
văn sĩ của thanh niên Việt Nam, cũng như Alfed de Musset là thi sĩ của thanh
niên Pháp thuở xưa. Văn chương Khái Hưng chủ yếu là tiểu thuyết, trong đó tình
yêu là đề tài chính. Hầu như tác phẩm của ông cũng tập trung đề cao tình yêu tự
do, chống lễ giáo phong kiến và một phần cải cách xã hội.

            Các tác phẩm của Khái Hưng được viết
bằng kỹ thuật tinh xảo, bố cục truyện giản dị khéo léo nên thường hấp dẫn người
đọc. Tình tiết truyện thưa ít, động tác nhân vật ngắn gọn. Nhân vật trong
truyện thường có tác phong cử chỉ thanh thoát, lời nói hóm hỉnh duyên dáng, hoa
lệ của tầng lớp trí thức. Ông không tả nhân vật tâm trạng căng cứng tàn ác, đen
tối,  hay tả nỗi niềm bâng khuâng êm dịu
thầm kín... Văn ông có chất thơ, giàu trí tưởng tượng, có hình ảnh nhạc điệu,
hợp với truyện tâm lý.

            Trong các tác phẩm của ông để lại
thể hiện bút pháp quan sát tinh tế và tài tình. Ông thường dùng ngôn ngữ giản
dị trong sáng ghi lại mọi câu chuyện mà ông khai thác, giúp người đọc tự mình
cảm nhận chứ không gò ý của người viết vào cốt truyện. Vì thế, văn của Khái
Hưng khoáng đạt, nhẹ nhàng. Đặc biệt hơn, mọi góc cạnh cuộc đời, mọi tình huống
đời sống đều được ông đưa vào tác phẩm của mình. “Hồn bướm mơ tiên” là tác phẩm
đầu tay của Khái Hưng, cũng là tác phẩm đầu của “Tự lực văn đoàn”. Câu chuyện
tình xảy ra ở chốn chùa chiền cuốn hút thanh niên vào tình ái lý tưởng, với đủ
tâm trạng, cung bậc. “Nửa chừng xuân” là chuyện về con người và gia đình bị kẹp
vào luân lý, lễ giáo, nên tình yêu giữa Lộc và Mai phải lìa nhau. “Gánh hàng
hoa” là tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp ngây thơ, hết lòng yêu chồng của cô gái quê trẻ
đẹp tên Liên nhưng lại chịu nhiều bất hạnh. “Đời mưa gió” lại là một câu chuyện
tình rùng rợn giữa anh giáo Chương và cô gái giang hồ tên Tuyết. “Trống mái” kể
chuyện yêu đương giữa Hiền cô gái Hà thành và chàng Vọi thanh niên ngư dân...

            Nhìn lại những trang tư liệu cuộc
đời của người con đất Cổ Am xưa, càng thấy tự hào hơn về vùng đất học Vĩnh Bảo–
vùng đất thiêng với vì sao sáng nhất là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Với
những tác phẩm văn học để lại cho đời, Khái Hưng - người con văn chương của
vùng đất này là niềm tự hào của văn chương đất Cảng cũng như cả nước.

            (Nguồn: Khái Hưng - người con văn chương của đất Cổ
Am/Phong Phong// Báo Hải Phòng. - ngày 08/02)

 

50.  Khai mạc ngày hội đọc sách miễn phí ngoài trời

            Chiều 7-2, tại Nhà Kèn vườn hoa
Nguyễn Du tổ chức lễ khai mạc “Ngày đọc sách ngoài trời Hải Phòng phục vụ cộng
đồng đọc sách miễn phí” do thư viện khoa học tổng hợp thành phố tổ chức.

            Nhiều đầu sách được trưng bày thuộc
các lĩnh vực như: Y học, Văn học, Lịch sử, Thiếu nhi... và nhiều nhất là các
đầu sách về lịch sử Hải Phòng, nhằm giới thiệu đến độc giả, để hiểu thêm về
lịch sử thành phố. Độc giả có thể thoải mái đọc và lựa chọn cho mình những cuốn
sách bổ ích. Các bàn sách đồ sộ được trưng bày đẹp mắt, lôi cuốn các bạn đọc.
Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm nhân rộng văn hóa đọc đến tất cả
mọi lứa tuổi trên thành phố. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và
cách mạng, ý thức về chủ quyền biển đảo của dân tộc cho mọi người.

            (Nguồn: Khai mạc ngày hội đọc sách miễn phí ngoài
trời/Huyền Trang// Báo Hải Phòng . – ngày 08/02)

 

51. Đưa Ca trù vào trường học

            Đó là một trong những nhiệm vụ  trong năm 2015 của CLB Ca trù (Hội Văn nghệ
dân gian Hải Phòng) được các hội viên thông qua 
trong  buổi tổng kết năm 2014 tại
Đình Kênh- Hải Phòng.

            Năm 2014, CLB Ca trù đã vượt qua khó
khăn về tài chính, chủ động trong các hoạt động truyền dạy quảng bá và phục
dựng Ca trù. Được Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp VHNT, Hội Văn
nghệ dân gian, sự ủng hộ của các quận Lê Chân, huyện Thủy Nguyên,          Bảo tàng Hải Phòng, CLB đã  đạt được một số kết quả đáng mừng. Đó là mở
lớp truyền dạy Ca trù cho học viên là hạt nhân văn hóa cơ sở các huyện Kiến
Thụy, Thủy Nguyên, đạt giải cao về tập thể và tiết mục tại Liên hoan Ca trù
toàn quốc tại Hà Nội (trong đó có HCV tiết mục Tỳ bà hành, kép đàn và ca nương
xuất sắc Hoàng Khoa và Thu Hằng, HCĐ hát múa Bỏ bộ của các ca nương nhí Đông
Môn - Hòa Bình - Thủy Nguyên). Nhiều hội viên góp phần vào thành công của
chương trình Nghệ thuật dân gian tại nhà hát Tháng Tám thông qua việc dàn dựng
  biểu diễn các tiết mục hát Xẩm, Chèo,
Ca trù và diễn xướng Chầu văn. Đặc biệt, với sự giúp đỡ của của Viện Văn hóa, nhà
nghiên cứu  văn hóa dân gian Bùi Trọng
Hiền (Hà Nội), CLB đã phục dựng thành công không gian hát Cửa đình từ ký ức
nghệ nhân dân gian Việt Nam Nguyễn Phú Đẹ (Hải Dương) gây tiếng vang lớn trong
15 CLB Ca trù cả nước và các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Theo đó, CLB được
Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch hỗ trợ 40 triệu đồng cho việc phục dựng không
gian hát Cửa đình

            Phát huy tinh thần đoàn  kết, cầu thị học hỏi, đam mê bảo tồn vốn
cổ,  năm 2015, CLB nâng cao chất lượng
hoạt động. Bên cạnh các ca nương kép đàn truyền dạy, biểu diễn đàn và hát, CLB
phân công hội viên lưu giữ hình ảnh, tư liệu trong quá trình truyền dạy, quảng
bá, phục dựng Ca trù. Bên cạnh các không gian hát Thi, hát Chơi, CLB tiếp tục
mở rộng không gian hát Cửa đình tại một số đình, đền trên địa bàn thành phố
trong dịp đón Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm nay. Ở góc độ truyền dạy, CLB
khởi động đề án kết hợp với Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật, trường Trần
Phú 2 đưa Ca trù vào giảng dạy cho các sinh viên, học sinh. Đây cũng là tín hiệu  vui khẳng định sức lan tỏa của nghệ thuật Ca
trù trong cộng đồng.

            (Nguồn: Đưa Ca trù vào trường học/Anh Thơ// Báo Hải
Phòng. - ngày 08/02)

 

52. Đô thị Hải Phòng và dấu ấn thời gian

            Đô thị Hải Phòng đã tồn tại và phát
triển hơn 100 năm, với các di sản kiến trúc tiêu biểu là các khu phố cũ quy
hoạch theo ô bàn cờ được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Đô thị này được hình
thành mang ý chí cực đoan của người Pháp và nét cực đoan này chính là bản sắc
riêng cho đô thị Hải Phòng khi người Pháp đã khéo tạo dựng cho Hải Phòng một
con kênh vắt ngang thành phố vốn đã đầy ắp hơi thở của biển và sông nước này đó
chính là kênh Bonal, tên của đặc mệnh toàn quyền Đông Dương lúc bấy giờ; đồng
thời tạo cho đô thị này nét cân bằng về phong thủy trên bến dưới thuyền kẻ bán người
mua, dọc theo sông Lấp - con sông đào nối sông Tam Bạc với sông Cấm. Diện mạo
kiến trúc đô thị Hải Phòng được phân chia khu vực khá rõ ràng về phong cách
kiến trúc.

            Tuy nhiên Hải Phòng được hình thành
trên miền đất cổ, với nền tảng lịch sử, văn hóa - xã hội lâu đời. Phần lớn vùng
đất Hải Phòng ngày nay thuộc trấn Hải Dương và một phần thuộc trấn Quảng Yên
xưa. Do được xây dựng trong thời kỳ đầu khi người Pháp đặt chân lên Hải Phòng
và tác giả đều là các kỹ sư công binh Pháp nên các công trình theo phong cách
thực dân tiền kỳ mang những nét đặc trưng hết sức đơn giản. Trên thực tế xây
dựng tại khu phố cũ, phong cách địa phương Pháp được thể hiện ở các công trình
nhà ở do tâm lý “vọng quê” của các chủ nhà người Pháp và ở các công trình công
cộng thời bấy giờ. Nó được chia làm hai phong cách: Miền Bắc và miền Tây nước
Pháp, miền Trung và Tây Nam nước Pháp. Các phong cách này chủ yếu thể hiện ở
các biệt thự hoặc biệt thự kết hợp công sở (nửa công sở) và các trường thời
Pháp. Hệ cuốn vòm gạch và trụ gạch phía bao quanh nhà theo hệ thống hành lang.
Các gờ tường phào, lan can rất đơn giản. Đặc biệt là khu phố Pháp, các công
trình công cộng tập trung tại các khu phố nằm hầu hết trên địa bàn quận Hồng
Bàng, các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Hồ Xuân Hương,
Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương…; một phần nhỏ khác nằm trên địa bàn quận Ngô
Quyền và Lê Chân.

            Trong buổi đầu hình thành và phát
triển Hải Phòng được quần tụ trên 4 đoạn sông chảy qua địa phậnQ.Hồng Bàng.
Quận Hồng Bàng có hai con sông tự nhiên (sông Cấm, sông Tam Bạc) và hai con
sông nhân tạo (sông Hạ Lý, sông Lấp) không chỉ có vị trí quan trọng về phát
triển kinh tế mà còn là điểm thu hút dân cư tới lập nghiệp. Vì thế, Giăng Ron -
kỹ sư thủy văn Pháp đã nhận xét “Đó là nguồn gốc của Hải Phòng”.

            Hải Phòng đã từng là một trong số ít
thành phố quan trọng bậc nhất Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, vì nó là đầu mối
giao thông với cảng biển lớn. Cũng như Hà Nội, Sài Gòn, đô thị Hải Phòng in đậm
dấu ấn quy hoạch, kiến trúc của người Pháp, dẫu ngày nay đã có nhiều phôi phai.
Nói như ông Nguyễn Tác Nghiệp - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thiết kế Xây dựng (Sở
Xây dựng Hải Phòng): Sự mất đi chiếc cầu Karoong, kênh Bonal năm nào và những
biệt thự cổ đã làm thiếu vắng đi nhiều những gần gũi thân thương của Hải Phòng
xưa. Nhưng đâu đó vẫn là những không gian đô thị, công trình kiến trúc mang dấu
ấn từ thời thuộc địa, những công trình cũ gợi nét u hoài; mà tiêu biểu là ở khu
vực trung tâm - quận Hồng Bàng và các quận Lê Chân, Ngô Quyền.

            Phố Lý Thường Kiệt vốn là một trong
những khu vực thương mại sầm uất bậc nhất của Hải Phòng thời Pháp thuộc. Những
nét độc đáo về kiến trúc cổ của khu phố thậm chí vẫn còn lưu giữ tới tận ngày
nay. Cũng như khu phố cổ trên Hà Nội, người dân thành phố Cảng tự hào có phố Lý
Thường Kiệt được mệnh danh là phố cổ đất Hải Phòng... Phố Lý Thường Kiệt hiện
nay gồm 2 phố thời Pháp thuộc gộp lại: Phố Comméc (Rue de Commerce) nghĩa là
phố buôn bán, thường được gọi là phố Bati và phố Sinoa. Từ năm 1954 phố mang
tên Lý Thường Kiệt. Đứng từ phía cầu Lạc Long nhìn vào phía sau phố Lý Thường
Kiệt sẽ thấy những mái nhà lợp ngói âm dương của Hoa kiều. Có thể nói đây là
“phố cổ” của Hải Phòng xưa, xuất hiện cùng với buổi đầu ra đời của thành phố.
Đây là nơi buôn bán sầm uất với những hiệu bán vải, len dạ, tơ lụa, giầy mũ…
những hãng Tân Phúc Hòa làm xà phòng và giầy vải, giầy thể thao, các hiệu

vải len dạ Ích Thành,
Ích Đại, Mỹ Lợi, Tân Hưng… đặc biệt, phố tập trung hầu hết các tiệm vải của
những người Ấn Độ tới Hải Phòng buôn bán. Ngày nay, đây vẫn là một phố buôn bán
khá nhộn nhịp. Vị trí của phố thuận tiện cho việc buôn bán, gần sông Tam Bạc
lại gần chợ Trần

 

Quang Khải, chợ Tam
Bạc, chợ Đổ, chợ Sắt.

            (Nguồn: Đô thị Hải Phòng và dấu ấn thời gian/Thanh
Huyền// Báo Xây dựng. - ngày 05/02)

 

53. Quận Đồ Sơn tổ chức Lễ đúc chuông Đền
thờ Nam Hải Thần Vương

            Ngày 8-2 (20 tháng Chạp năm Giáp
Ngọ), quận Đồ Sơn tổ chức Lễ đúc chuông đền thờ Nam Hải Thần Vương. Đây là một
hoạt động nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống
nhân văn của đền thờ Nam Hải Thần Vương; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng
của nhân dân địa phương và du khách; đồng thời, giáo dục truyền thống, đạo lý
“Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

            Chuông được đúc tại khu vực bến tàu
du lịch Nam Đồ Sơn (Khu du lịch Quốc tế Hòn Dấu). Chuông cao 1,98m, rộng 0,88m
và có trọng lượng khoảng 850kg. Toàn bộ kinh phí đúc chuông do gia đình ông
Nguyễn Đức Cây, ở số 14, Đại lộ Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội cung
tiến. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đúc Đại Nam (Nam Định) là đơn vị được giao tổ
chức đúc và hoàn thiện chuông. Đúng 9 giờ cùng ngày, mẻ đồng đầu tiên được đổ
vào khuôn đúc trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố, địa phương và đông
đảo nhân dân và du khách.

            Đúc chuông là việc tiếp tục thực
hiện dự án tôn tạo đền thờ Nam Hải Thần Vương thuộc khu danh lam thắng cảnh
quốc gia đảo Dấu; cầu nguyện biển khơi an bình, mưa thuận, gió hòa, quốc thái
dân an. Quận Đồ Sơn sẽ tổ chức Lễ khai thanh chuông đền thờ Nam Hải Thần Vương
vào dịp Lễ hội đảo Dấu.

            (Nguồn: Quận Đồ Sơn tổ chức Lễ đúc chuông Đền thờ Nam Hải
Thần Vương/Văn Lượng//Báo Hải Phòng. - ngày 10/02)

 

54. Tâm sự của ông đồ nặng tình với thư pháp

            Nhìn cụ già đầu tóc bạc phơ trong
trang phục thầy đồ, ít ai biết rằng đó chính là người đã tạo ra một thay đổi
lớn trong nền thư pháp Việt Nam khi sáng tạo ra hai lối viết thư pháp mới là
“Nhân diện thư” và “Vật điểu thư”, để những bức thư pháp thực sự được “vẽ” hồn
một cách hết sức độc đáo.

Người
“tìm lại” thư pháp từ chính mình:

            Từ nhỏ, ông Lê Thiên Lý - Giám đốc
Trung tâm Thư pháp, Câu đối và Hán Nôm học đã học thuộc Tam Tự Kinh, học chữ
Nho, học viết thư pháp và ông sớm bộc lộ niềm đam mê cũng như tài năng. Thế
nhưng, tuổi trẻ của ông lại là nghiệp cầm súng ra chiến trường theo tiếng gọi
của Tổ quốc. Khi hòa bình, những sóng gió cuộc đời khiến bàn tay ấy chai sạn
đi. Việc tập viết lại thư pháp là điều khó vô cùng, dù trong thâm tâm ông vẫn
luôn thôi thúc.

            Một bước chuyển lớn vào năm 1998 khi
ông dự cuộc triển lãm tranh của nhà thư pháp nổi tiếng Lê Xuân Hòa tại Văn
Miếu. Những bức thư pháp rất đẹp của cụ Hòa đã làm ông nhớ lại những ngày nhỏ
cùng cha học chữ Nho, luyện thư pháp và ông chợt nhận ra rằng, lúc trước những
bức thư pháp ông vẽ cũng đẹp không thua những bức ông đang xem là bao. Ông biết
trước đây ông vẫn chưa luyện tập một cách thực sự say mê và cần mẫn. 

            Khi về nhà, ông bỏ công lên tận Lạng
Sơn, Móng Cái để tìm những cuốn sách quý về chữ Hán, về thư pháp và luyện tập
ngày đêm. Ông kể, vì thư pháp mà ông sẵn sàng quên ăn, quên ngủ. Chuyện ngày bỏ
ra 16, 17 tiếng để học và luyện thư pháp đã trở thành bình thường.

            Công sức và sự đam mê đã không phụ
lòng ông. Những bức tranh thư pháp ông vẽ ngày càng đẹp hơn. Tên tuổi của ông
đã được những người đam mê thư pháp thừa nhận qua hai cuộc triển lãm tại
Festival Huế năm 2006 và 2008. Hai bức thư pháp viết theo lối chữ triện “Chiếu
dời đô” và “Nam Quốc Sơn Hà” hiện đang được để tại Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua nhà
Lý cũng rất nổi tiếng và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Coi
trọng sự học, sự sáng tạo:

            Điều ông Lê Thiên Lý trọng nhất là
sự học. Ông được nhiều nhà phê bình đánh giá là nhà thư pháp hàng đầu của Việt
Nam hiện nay vì chính ông là người sáng tạo ra hai thể thư pháp riêng: Nhân
diện và Hoa điểu. Hai thể chữ mới này gây xôn xao giới thư pháp vì ngoài việc miêu
tả nghĩa còn miêu tả được thần thái của vật, người. Nghĩa là, với tên mỗi người
là phải hiện lên được thần thái của người đó; với tên mỗi vật, người ta có thể
hình dung vật đó như thế nào. Ông có cái tài nhận biết được hồn của mỗi người
từ gương mặt, cách nhìn, giọng nói để thể hiện hình dáng mỗi người qua những
nét chữ tài hoa. Vì vậy, khách thập phương mến mộ ông, thường tìm đến ông để
nhờ ông viết chữ.

            Ông viết cho họ như thể đặc tả cuộc
đời của họ qua nét vẽ. Ông Lê Thiên Lý đã viết nhiều chữ tặng Đại tướng Võ
Nguyên Giáp. Vị tướng già của dân tộc đã từng nói với ông khi xem ông viết:
“Chú viết giỏi hơn tôi nhiều”. Lúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, ông đã viết
rất nhiều câu đối, mỗi chữ ông viết đều toát lên thần thái của tướng Giáp.

            Không chỉ đam mê thư pháp, ông Lê
Thiên Lý còn là người vực lại nét văn hóa học chữ Hán Nôm ở Hải Phòng. Ông mải
miết cho chữ ở Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từ năm 2007 đến nay. Lãnh đạo
TP.Hải Phòng không ai không biết công lao của ông khi gây dựng việc cho chữ cho
học sinh ở đây để những người đến đây thấy Đền Trạng có nét không khí học hơn.
Ông cũng chính là người khởi xướng lễ hội khai bút đầu năm ở Hải Phòng.

            Lễ hội năm nay bước vào mùa thứ 3.
Cứ vào mùng 6 Tết là lễ hội khai bút lại được tổ chức ở khu tưởng niệm các vị
vua vương triều Nhà Mạc ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Mỗi năm ông Lê Thiên Lý tổ chức
được 2 lớp học Hán Nôm và thư pháp. Lớp học của ông rất đặc biệt vì từ ông già
80 tuổi đến đứa trẻ cũng có thể đến học. Mọi người đến học chỉ cần mua bút, vở
và những đồ dùng cần thiết chứ không phải đóng góp gì hơn.

            Trong thời gian qua, tại Văn miếu -
Quốc Tử Giám có tổ chức kỳ thi sát hạch các ông đồ trước thực trạng nhiều người
được tiếng là ông đồ nhưng lại viết sai chữ, gian lận trong khi thi. Về điều
này, ông Lê Thiên Lý chia sẻ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc “sát hạch” ông đồ
trước khi được ngồi cho chữ tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Việc làm này
rất đáng hoan nghênh bởi giống như một bác sỹ phải có bằng mới được khám bệnh
và tiêm thuốc thì ông đồ cho chữ, thu tiền ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tương
tự như vậy”.

            Ông nói thêm: “Bản thân tôi cũng đã
có một năm lên cho chữ ở “phố ông đồ”. Tuy nhiên, tôi chỉ ngồi đó có vài chục
phút rồi về vì nhiều thị phi quá, nhất là có nhiều ông đồ rởm cạnh tranh không
lành mạnh. Không chỉ vậy, nhiều người chẳng biết một chữ Hán nào nhưng nhờ tài
“khua môi, múa mép” vẫn rất đông khách”.

            (Nguồn: Tâm sự của ông đồ nặng tình với thư pháp/Trà
My//Báo Pháp luật & Xã hội . – ngày 10/02)

 

55. Đề nghị công nhận khu di tích đền Trạng
là di tích Quốc gia đặc biệt

            Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc
Nam cho biết, thành phố đang yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, huyện Vĩnh
Bảo xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận
khu di tích đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện
Vĩnh Bảo) trở thành di tích Quốc gia đặc biệt.

            Ðền Trạng được xây dựng từ khoảng
năm 1586, sau đó đã được trùng tu nhiều lần, được Nhà nước xếp hạng Di tích cấp
quốc gia từ năm 1991. Cuối năm 2000,nhân kỷ niệm 415 năm Ngày mất của Trạng
Trình, UBND thành phố phê duyệt kế hoạch nâng cấp quần thể di tích danh nhân
văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm với các hạng mục công trình: Quán Trung Tân, mộ phần
cụ Nguyễn Văn Ðịnh (thân phụ của cụ Trạng), khu vực tượng đài Nguyễn Bỉnh
Khiêm, chùa Song Mai (nơi phu nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm  tu hành)...

            Đề nghị công nhận khu di tích đền
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là di tích Quốc gia đặc biệt giúp bảo tồn và phát
huy giá trị của di tích. Mặt khác, giúp cho hoạt động quy hoạch, trùng tu, xây
dựng khu di tích đền Trạng bảo đảm tính lịch sử, giá trị văn hóa, đồng thời nắm
bắt được những nhu cầu hàng đầu của du khách khi về thăm Ðền Trạng.

            Nếu được công nhận, đây là di tích
quốc gia đặc biệt thứ 2 của Hải Phòng sau danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà
được công nhận vào năm 2014.

            (Nguồn: Đề nghị công nhận khu di tích đền Trạng là di
tích Quốc gia đặc biệt//
website: dulichvn.org.vn 24/03)

 

56. 17 tiết mục tham gia chung khảo cuộc
thi THP's Got Talent 2015

            Tối 25 -3, Đoàn Thanh niên- Hội sinh
viên Trường Đại học Hải Phòng tổ chức chung khảo cuộc thi THP’s Got Talent
2015.

            Tại đêm chung khảo với sự tranh tài
của 17 tiết mục xuất sắc vượt qua vòng loại và vòng sơ khảo. Các tiết mục trình
diễn tại đêm chung khảo đa dạng từ nhảy hiện đại, ca hát kết hợp hài kịch cho
đến ảo thuật, múa,…làm nên một đêm chung kết sôi động, khán giả cuồng nhiệt hò
reo, cỗ vũ cho các thí sinh.

            Với sự nỗ lực không ngừng qua các
vòng thi, tiết mục ảo thuật do các bạn thuộc CLB MAGIC biểu diễn xuất sắc giành
giải nhất. Ban tổ chức trao 3 giải nhì và 6 giải ba cho các tiết mục xuất sắc
tham gia hội thi. Tiết mục Nhảy Dance Cover của sinh viên khoa Kinh tế - Quản
trị kinh doanh được nhận giải: tiết mục được bình chọn nhiều nhất trên trang
mạng của cuộc thi.

            Ngoài việc tạo ra một sân chơi mới,
lành mạnh và hấp dẫn để sinh viên thể hiện khả năng của mình, cuộc thi còn giúp
các bạn sinh viên luyện kỹ năng sống, tăng sự tự tin và để lại những kí ức sâu
đậm về mái trường yêu dấu mà các em đã theo học. Đây được coi là điểm nhấn quan
trọng nhất trong chuỗi các hoạt động của trường Đại học Hải Phòng hướng tới kỷ
niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

            (Nguồn: 17 tiết mục tham gia chung khảo cuộc thi THP's
Got Talent 2015/Tú Uyên// Báo Hải Phòng. - ngày 26/03)

 

57.  Nếu như không có cây phượng vĩ già năm ấy

            Đến Hải Phòng, tôi mới hay: Nhà thơ
Hải Như là tác giả phần ca từ trong bài hát nổi tiếng Thành phố Hoa phượng đỏ
của nhạc sĩ Lương Vĩnh và cũng mới hay: Nhạc sĩ Lương Vĩnh không còn nữa. Trở
lại Hà Nội, gặp chị Trịnh Minh Ngọc, nguyên diễn viên múa Đoàn ca múa Hải
Phòng, vợ nhạc sĩ Lương Vĩnh, tôi mới được biết thêm: Nhạc sĩ Lương Vĩnh đã hy
sinh trong khi làm nhiệm vụ ở chiến trường K năm 1982 ở tuổi 49. Những thông
tin này đối với tôi là rất mới, cho dù tôi là người rất yêu Thành phố hoa
phượng đỏ, rất nhớ tên tác giả bài hát từ những năm ở chiến trường Tây Nam Bộ.

Chị Ngọc nhớ lại:
"Bài hát ra đời vào khoảng cuối năm 1968, đầu năm 1969 tại Hải Phòng, khi
cả nước đang có chiến tranh ác liệt. Hồi ấy, chúng tôi đang cùng công tác tại
Đoàn ca múa Hải Phòng và nhà tôi ở trong một ngôi nhà ở Trạm 50 phố Ga. Ngôi
nhà này ở tầng hai có hai cửa

sổ lớn hướng ra một
cây phượng vĩ già, tán lá rất lớn. Vào mùa hè, hoa của cây phượng vĩ lớn này
bừng rộ nở một màu đỏ rực rỡ, tạo ra một hình ảnh đẹp hết sức ấn tượng và hương
sắc của nó luôn tràn ngập ngôi nhà của chúng tôi từ hai cửa sổ lớn. Hồi ấy, tôi
thường nói với nhà tôi: Nếu không có cây phượng vĩ già năm ấy, thì chắc gì đã
có Thành phố hoa phượng đỏ!

            Rồi như thể là một sự kết duyên định
mệnh, anh Vĩnh đã thức liền mấy đêm phổ nhạc bài thơ Thành phố Hoa phượng đỏ
của Hải  Như, bắt đầu từ "Tháng năm
rợp trời hoa phượng đỏ...” và kết thúc ở "Ta mang người trong chính trái
tim ta”.

            Nhưng sự thành công của bài hát qua giai
điệu trầm lắng, da diết, dễ đi vào lòng người... đã không được ghi nhận ngay từ
ban đầu tại Hải Phòng. Sau khi nghe ca sĩ Duy Tân lần đầu tiên trình bày đứa
con tinh thần này của nhạc sĩ Lưu Vĩnh, Ban chuyên môn của Sở Văn hóa Hải Phòng
vội vã kết luận: Nhạc này "xanh” quá! Nhiều anh, nhiều em quá!

            Vì lẽ ấy, anh Vĩnh đã mang bài hát
lên Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại đây, Đài Tiếng nói Việt nam đã đón nhận nó một
cách nồng nhiệt và các ca sĩ Trần Khánh, Trung Kiên đã hát nó trên sóng phát
thanh. Và cũng từ đó, Thành phố Hoa phượng đỏ được chắp cánh, bay tới mọi miền
đất nước theo đúng nghĩa của mấy từ này”.

            - Theo chân cả những chiến sĩ ở
chiến trường nữa chứ. Em là một trong số người lính biết tên anh Lương Vĩnh và
thuộc lòng Thành phố Hoa phượng đỏ qua sóng phát thanh từ đầu những năm 70 ở
tiền tuyến Trà Vinh. Ở Tiểu đoàn 2012 thuộc Trung đoàn 1 hồi ấy, chính trị viên
tiểu đoàn là Ngô Văn Cai (tức Tư Cai) là người Hải Phòng cũng đặc biệt yêu
thích bài hát này. Và em như cảm thấy được truyền thêm sức mạnh từ hậu phương.
Tôi tiếp lời.

            - Hồi ấy, anh Vĩnh cũng nhận được
nhiều thư từ của các chiến sĩ quê ở Hải Phòng và ở nhiều tỉnh khác đang trực
tiếp cầm súng như em. Họ cũng viết và nghĩ như thế. Anh Vĩnh coi đây là món quà
tinh thần mang nhiều ý nghĩa và là hạnh phúc trong cuộc đời người sáng tác.

            - Nhưng sao khi em tìm đến chị để
viết về Thành phố Hoa phượng đỏ và nhạc sĩ Lương Vĩnh, thì chị có vẻ ngạc
nhiên?

            - Ngạc nhiên chứ! Vì em là người đầu
tiên đặt vấn đề này. Trước đây, ở Hải Phòng đã nhiều người viết về Thành phố
Hoa phượng đỏ nhưng họ chỉ nói đến Hải Như thôi!

            - Cũng như nhiều người, em thường
nhớ đến nhạc sĩ (tác giả phần nhạc) hơn là thi sĩ (tác giả phần lời). Đành rằng
cả hai người có thể coi là đồng tác giả. Nhưng Thành phố Hoa phượng đỏ là ca
khúc và nó nổi tiếng qua ca khúc. Nếu chỉ nói đến Hải Như là phiến diện và
không công bằng.

            - Nhưng thực tế lại là như vậy.

            - Nói như Aragông - một nhà thơ lớn
người Pháp thì... hãy gọi sự vật với đúng tên gọi của nó. Và bây giờ, có thể đã
muộn nhưng vẫn có thể nói lại cho đầy đủ: Thành phố Hoa phượng đỏ là của Lương
Vĩnh và Hải Như. Từ khi bài thơ và bài hát ra đời, Hải Phòng có một cái tên
mới, đã trở thành quen thuộc: Thành phố Hoa Phượng đỏ. Ở một chừng mực đáng kể,
nó được người Hải Phòng coi là "quốc ca” của Hải Phòng. Và Thành phố Hoa
phượng đỏ sẽ còn đi vào năm tháng.

            Rời căn nhà đường vào đã khó, đường
ra còn khó hơn ở số nhà 55, ngách 127, tổ 39 Hào Nam, tôi được biết thêm: Anh
Vĩnh và chị Ngọc đều quê ở Hà Nội nhưng đã chọn Hải Phòng là quê hương thứ hai.
Nhạc sĩ Lương Vĩnh nguyên là ca sĩ bè trầm và Thành phố Hoa phượng đỏ không
phải là sáng tác duy nhất của anh. Cả nhà chị Trịnh Minh Ngọc đều gắn bó với
nghệ thuật. Con trai lớn của anh Vĩnh và chị Ngọc là nhạc sĩ Lương Minh hiện
đang công tác tại phòng âm nhạc VTV. Nhưng tôi nhớ nhất câu nói của chị Ngọc:
Nếu như không có cây phượng vĩ già năm ấy...

            (Nguồn: Nếu như không có cây phượng vĩ già năm ấy/Đặng
Huy Giang//Báo Đại đoàn kết. - ngày 25/03)

 

58. Hải Phòng: Trang trọng tổ chức Lễ hội truyền
thống Nữ tướng Lê Chân

            Ngày 27/3 (tức 08/2 âm lịch), Lễ hội
truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2015 sẽ chính thức khai mạc trọng thể.

            Đây là một trong những lễ hội lớn
của TP Hải Phòng được tổ chức hàng năm nhằm thể

hiện lòng thành kính,
sự tri ân công đức to lớn với Nữ tướng Lê Chân, người đã có công khai hoang,
lập ấp, dựng lên trang An Biên xưa – TP. Hải Phòng ngày nay…

            Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa,
Lê Chân đem theo binh lính gia nhập nghĩa quân. Trưng Trắc thấy nàng diện mạo
khác thường, có chí khí bậc tài trai và phong là Thánh Chân Công chúa, đem quân
cùng Trưng Nhị tiến đánh Tô Định, làm nên chiến thắng cuộc khởi nghĩa Hai Bà
Trưng.

            Để tưởng nhớ công đức to lớn của bà,
nhân dân đã tôn vinh bà là Thánh mẫu. Hàng năm, cứ đến ngày 8/2, ngày Khánh hạ
(ngày thắng trận) và ngày Thánh hóa, nhân dân Quận Lê Chân đều tổ chức Lễ hội
với lòng thành kính tri ân.

            Theo Ban tổ chức, từ ngày 25/3 đến
27/3, lễ hội được diễn ra trang trọng, tôn nghiêm với 2 phần chính: phần Lễ và
phần Hội. Phần Lễ gồm các nghi thức lễ cáo yết, dâng hương, lễ tạ, lễ rước.

            Phần Hội năm nay đặc sắc, mới mẻ hơn
với rất nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn: phiên chợ quê giữa lòng thành phố,
biểu diễn pháo đất, pháo bông, lân sư, trống hội, võ dân tộc... Những nghi thức
trang trọng trên sẽ được tái hiện sống động trong một không gian lịch sử gồm
Đền Nghè, đình An Biên và Tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

            Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Tượng đài
Nữ tướng Lê Chân. Sau các hoạt động lễ, tế, biểu diễn văn nghệ, đúng 18 giờ 30'
phút ngày 27/3, Lễ rước long trọng được tổ chức gồm 2 đoàn với hơn 1.000 người
tham dự, xuất phát từ Đền Nghè và Đình An Biên tới Tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

            Đại diện Ban tổ chức cho hay: “Lễ
hội năm nay có hai điểm mới so với những lần tổ chức trước đây.

            Thứ nhất, ông Phạm Tiến Du, Chủ tịch
UBND Quận Lê Chân sẽ đọc Chúc văn trong lễ khai mạc theo đúng nghi thức xưa.
Thứ hai, để bày tỏ sự tri ân, đại diện lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên chức
trên địa bàn Quận Lê Chân sẽ cùng với Đoàn chèo Hải Phòng biểu diễn một hoạt
cảnh chèo mang tên: “Nợ nước thù nhà”…

            Lễ hội Truyền thống Nữ tướng Lê Chân
- Xuân Ất Mùi 2015 hứa hẹn sẽ thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo
nhân dân và du khách bốn phương về dự hội.

            (Nguồn: Hải Phòng: Trang trọng tổ chức Lễ hội truyền
thống Nữ tướng Lê Chân/Thanh Phương// Báo Pháp luật Việt Nam. - Ngày 26/03)

 

59. Lễ hội đảo Dấu: Độc đáo nghi lễ lúc nửa
đêm của ngư dân Đồ Sơn

            Lễ hội đảo Dấu (Đồ Sơn) khai hội
ngày 1-2 âm lịch và chính hội từ ngày 8 đến 10-2 âm lịch với những nghi thức
truyền thống của người dân, đặc biệt là ngư dân miền biển.

            Một trong những nét độc đáo của lễ
hội này là nghi lễ dâng hương, thả tàu, thuyền mã tổ chức từ 23 giờ 30 phút
ngày 9-2 âm lịch. Khi đó, chiếc thuyền kéo bè lễ và những tàu, thuyền mã đưa ra
biển để cúng Nam Hải Thần vương, cầu mong một năm may mắn, thuận lợi cho ngư
dân đi biển và người dân về dự hội. Đây cũng là nghi lễ cầu mong thần phù hộ
một năm ra khơi, sản xuất, làm ăn may mắn, thuận lợi. Ông Đặng Quang Đô, xã
Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, người từng 15 năm nay làm đồ mã phục vụ lễ hội, đặc
biệt là những chiếc tàu, thuyền mã không thể thiếu trong nghi lễ vào đêm chính
hội. Tay vẫn thoăn thoắt đan tre tạo hình con thuyền mã, ông Đô cho biết: mỗi
con thuyền rồng mã này dài 4m, bằng tre nứa này phải làm hàng tuần mới xong.
Toàn bộ dưỡng thuyền, tre, giấy và các vật dụng khác để làm tàu phải chuẩn bị
trước từ trong đất liền. Khi ra đảo chỉ việc lắp ráp, tạo hình và hoàn thiện
con thuyền mã phục vụ nghi lễ. Cũng có nhiều dòng họ chuẩn bị thuyền mã từ đất
liền và dùng tàu, thuyền vận chuyển ra đảo để tham gia và nghi lễ đêm 9-2 của
lễ hội đảo Dấu.

            Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Đình
Bình khẳng định, các đơn vị chức năng sẵn sàng các phương án và giải pháp bảo
đảm lễ hội diễn ra an toàn, thành công. Đặc biệt công tác chuẩn bị phục vụ cho
nghi lễ chính thức vào đêm mồng 9-2 âm lịch được nhà đền và đông đảo nhân dân
góp sức triển khai từ hàng chục ngày trước lễ hội. Nhiều người dân Đồ Sơn những
ngày này thường xuyên có mặt trên đảo để chuẩn bị đồ lễ làm bè phục vụ nghi lễ.
Lễ hội đảo Dấu và đền thờ Nam Hải Thần Vương rất linh thiêng với người Đồ Sơn
và ngư dân. Điều đó lý giải vì sao nghi lễ chính thức diễn ra lúc nửa đêm, ở
ngoài đảo sóng gió, cách trở nhưng hàng nghìn người vẫn háo hức, nhiệt tình có
mặt để cầu mong những điều tốt lành trong cuộc sống, công việc sản xuất, ra
khơi.

            Lễ hội năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt
hơn khi đền thờ Nam Hải Thần Vương được quận Đồ Sơn trùng tu, xây dựng mới bề
thế, uy nghi hơn. Trong đó, ngày 1-2 âm lịch vừa qua, quận tổ chức lễ khai hội
và khai thanh chuông đền thờ Nam Hải thần Vương do người dân công đức. Khuôn
viên, sân đền và tường bao quanh sân đền được làm mới và hoàn thiện trước khi
diễn ra lễ hội. Điều mới mẻ trên đảo này là lần đầu có điện từ nguồn điện mặt
trời, sử dụng thay thế hệ thống máy phát rất hạn chế về công suất. Hệ thống này
hoàn thành trước Tết Nguyên đán vừa qua, sẵn sàng phục vụ lễ hội đảo Dấu năm
nay…

            (Nguồn: Lễ hội đảo Dấu: Độc đáo nghi lễ lúc nửa đêm của
ngư dân Đồ Sơn/Phạm Lượng// Báo Hải Phòng . – ngày 25/03)

 

60.  Độc đáo ngôi đình hơn 500 tuổi

            Đình Tân Dương (xã Tân Dương, huyện
Thủy Nguyên) không chỉ là một công trình kiến trúc nghệ thuật bề thế mà còn hàm
chứa không gian văn hoá phong phú, nơi chứa đựng giá trị bản sắc văn hoá truyền
thống của cư dân nông nghiệp Việt Nam nói chung và của cư dân Thủy Nguyên,
thành phô Hải Phòng, nói riêng. Với những giá trị to lớn về mặt lịch sử, văn
hóa, kiến trúc, đình Tân Dương được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa
cấp quốc gia từ năm 1994…

            Đình Tân Dương còn có tên gọi là
đình Lỗi Dương, nằm trong khuôn viên rộng 2.156m2 ở trị trí trung tâm xã Tân
Dương, huyên Thủy Nguyên. Tương truyền, đình được khởi dựng từ thời hậu Lê đời
vua Lê Nhân Tông (1441-1459), qua những năm tháng phong sương vũ lộ của thời
gian và nhiều lần tôn tạo được quy mô và hiện trạng kiến trúc như ngày nay.

            Độc đáo của đình Tân Dương ở chỗ
đình quay mặt về hướng Nam, phía trước là một giếng nước hình bán nguyệt, sân
được lát gạch Bát Tràng vuông vức tạo cho không gian kiến trúc thêm bề thế. Đặc
biệt bố cục đình theo kiểu chữ “Tam” được giữ nguyên vẹn với 3 tòa gồm Đại bái,
Nghinh thần và Cung cấm, tượng trưng cho Tam tài gồm Thiên - Địa - Nhân (tức
trời, đất và con người). Kiến trúc nghệ thuật này được đánh giá là hiếm có và
vô giá không chỉ đối với cư dân Thủy Nguyên mà cả hệ thống di tích lịch sử cả
nước.

            Cung cấm của đình được dựng bằng gỗ
lim, cửa sơn son thếp vàng, bên trong là cửa võng Long khám uy nghi thờ ngũ vị
Thành hoàng đã được sắc phong qua các triều đại gồm: Quý Minh Đại vương, Nam
Hải Đại vương, Đông Hải Đại vương, Đức thánh Tín Thiện (tức Trần Thủ Quân). Vị
thứ năm là Thượng Thư Tỉnh, theo Ngọc phả, ngài là người có công khai phá đất
hoang, mở mang bờ cõi, quản lý nhân khẩu đem lại cơm no, áo ấm cho mọi người.
Bản đình còn gắn với 2 cuộc kháng chiến lịch sử chống Pháp và Mỹ của dân tộc,
là nơi đóng quân và tiếp nhận vũ khí, khí tài để chuyển vào chiến trường miền Nam của Hải quân nhân dân Việt Nam.

            Theo Ban quản lý đình Tân Dương,
hiện nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như hệ thống tượng, đồ thờ tự, văn
bia, sắc phong. Trong đó, tượng các vị thành hoàng được thờ trong

Hậu cung mang niên
đại thế kỷ XX, tạc thế ngồi tại Long ngai, khoác áo triều phục có cân đai oai
vệ, thần thái uy nghi. Triều phục có chạm họa tiết “long cuốn thủy”, đầu đội mũ
cánh chuồn chạm nổi lưỡng long chầu nguyệt, hoa cúc mãn khai. Hệ thống hiện vật
của đình chủ yếu đều mang niên đại đầu thế kỷ thứ XX, bên cạnh đó là một số
hiện vật mang niên đại thế kỷ XIX. Đáng chú ý, hệ thống hoành phi câu đối và
văn bia của đình còn bảo lưu được 10 tấm bia đá có từ thời Lê (tức Lê Vĩnh Hựu,
đời thứ 2) như “Hậu Thần bia ký”, “Nhất Hưng Công bia ký”…

            Đạo sắc phong xuất hiện vào khoảng
thế kỷ 15, dưới triều Lê, được xác nhận bằng ấn triện của nhà vua mang nội dung
công nhận của nhà nước, đồng thời thể hiện quyền lực của triều đình đối với
làng xã. Đây được coi là loại văn bản quy phạm chính thống của nhà nước phong
kiến. Đạo sắc phong gồm 2 loại gồm: loại sắc phong dùng phong tước, phong cấp
cho các công thần; loại sắc phong thần cho các thần linh hoặc các bậc hiển
thánh. Hiện đình Tân Dương còn lưu giữ được 8 đạo sắc phong thời Nguyễn (gồm 2
đạo thời Tự Đức, 1 đạo thời Đồng Khánh, 1 đạo thời Thành Thái, 1 đạo thời Duy
Tân và 3 đạo thời Khải Định).

            Hàng năm, lễ hội đình Tân Dương được
tổ chức trong 2 ngày (ngày 11 và 12-2 âm lịch), thu hút đông đảo bà con, nhân
dân và du khách thập phương tới dâng hương, dự hội. Nghi trình tế lế bao gồm
các bước theo một trình tự xuyên suốt với lễ mộc dục, tế an vịnh, tế đại kỳ
phước, tế tạ hóa mã và đóng cửa đình. Trong thời gian lễ hội xưa dân làng
thường tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi và các trò chơi dân gian. Ngày nay,
ngoài việc tiếp tục bảo lưu và duy trì các tích trò này một cách nguyên vẹn,
phần hội còn kết hợp tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao khác
như thi gói bánh chưng, hát đúm, cờ tướng, cờ người, chọi gà…, góp phần tạo
thêm sự đặc sắc, hấp dẫn của phần hội đình.

            Được biết, lễ hội năm nay của đình
Tân Dương sẽ được tổ chức quy mô, long trọng hơn với một số nội dung đặc sắc
như: lễ rước nước (được tổ chức 5 năm một lần), lễ rước lợn ông bồ và hội đua
thuyền rồng với 8 đội tham gia thi đấu trên đầm Cống Cao trước khu vực cửa cùng
các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Để chuẩn bị, xã đã vận động sự đóng
góp của nhân dân, con em địa phương gần xa hoàn thành việc kè hồ Cống Cao phía
Bắc, làm bến đua thuyền rồng và sẵn sàng cho các công việc liên quan.

            Chủ tịch UBND xã Tân Dương Phạm Văn
Lương phấn khởi cho biết, đây là năm thứ 2 của lễ rước nước, năm thứ 5 lễ rước
lợn ông Bồ và năm thứ 3 hội đua thuyền rồng được dân làng khôi phục tổ chức bài
bản nhằm tạo khí thế vui tươi, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, góp phần
xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Tân Dương đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng
nông thôn mới và phấn đấu quyết tâm hoàn thành trong năm 2018.

            (Nguồn: Độc đáo ngôi đình hơn 500 tuổi/Đỗ Hiếu//Báo An
ninh Hải Phòng. - ngày 27/03)

 

61. TP chuẩn bị kỷ niệm 60 năm giải phóng
Hải Phòng, Lễ hội hoa phượng

            Chiều 24-3, Chủ tịch UBNDTP Lê Văn
Thành chủ trì họp cùng các ban ngành hữu quan về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ
kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng
2015. Phó chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam cùng dự.

            Các hoạt động chính dự kiến diễn ra
từ ngày 30-4 đến 19-5, trong đó, trọng tâm, điểm nhấn diễn ra trong 5 ngày (từ
ngày 8 đến 13-5). Các hoạt động được tổ chức rộng khắp trên địa bàn thành phố,
trong đó trọng tâm là tại Quảng trường Nhà hát và dải trung tâm thành phố. Lễ
dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ, danh nhân tiêu biểu của thành phố
diễn ra vào 7h ngày 9-5 tại Đài liệt sỹ thành phố, tượng đài Nữ tướng Lê Chân,
tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và
liệt sỹ Hồ Ngọc Lân. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Hải Phòng và đón nhận
Huân chương Sao vàng diễn ra tại Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp vào 8h ngày 9-5.

            Chương trình lễ hội Hoa Phượng đỏ -
Hải Phòng 2015 được tổ chức tại Quảng trường Nhà hát thành phố vào 20h ngày
9-5. Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa được tổ chức tại 6 điểm trên địa bàn
thành phố vào 24h ngày 9-5. Ngoài ra, 53 hoạt động khác cũng sẽ được tổ chức
tại các quận, huyện, đơn vị trên địa bàn thành phố...

            Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBNDTP
Lê Văn Thành nhấn mạnh, các sở ban ngành, địa phương cần tập trung cao cho công
tác tuyên truyền. Thống nhất 6 địa điểm bắn pháo hoa theo đề xuất của Sở
VHTTDL, di chuyển một điểm từ nội thành sang huyện Thủy Nguyên; công tác hậu
cần chuẩn bị phải xây dựng xong phương án trước ngày 30-3; nội dung phim kỷ
niệm 60 năm ngày Giải phóng Hải Phòng phải trình UBNDTP duyệt...

            (Nguồn: TP chuẩn bị kỷ niệm 60 năm giải phóng Hải Phòng,
Lễ hội hoa phượng/Hải Hậu//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 26/03)

 

62. Nhân đại hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng lần
thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Trẻ hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động

            Trong 2 ngày 27 và 28, tại Nhà hát
thành phố, Hooiooij Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức đại hội lần
thứ 8 (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đây là mốc thời gian ý nghĩa với Hội, đánh dấu
chặng đường nửa thế kỷ khẳng định vị thế ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ đất
Cảng.

Phát
triển cả chiều sâu và bề rộng:

            50 năm qua, Hội Liên hiệp Văn học
nghệ thuật (VHNT) Hải Phòng không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về chiều sâu và
bề rộng. Từ chưa đầy 80 hội viên khi mới thành lập, trước thềm đại hội này, Hội
có 600 hội viên sinh hoạt tại 9 hội chuyên ngành văn học nghệ thuật. Trong đó
có gần 300 người là hội viên các hội Trung ương. Với 9 hội chuyên ngành và tạp
chí Cửa Biển, Hội nỗ lực vượt qua khó khăn, khẳng định vị trí tốp đầu các hội
văn học nghệ thuật trong cả nước.

            Từ năm 2009 đến nay, hoạt động sáng
tạo của các hội chuyên ngành có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng. Việc tổ
chức cho hội viên đi thực tế và mở trại sáng tác có nhiều nét mới. Trước đây,
mỗi năm chỉ có khoảng 2 trại sáng tác, 4 triển lãm dành cho mỹ thuật và nhiếp
ảnh, việc tổ chức cho hội viên thâm nhập thực tế không nhiều, trại sáng tác
phần lớn là “trại tại gia”, chỉ gặp mặt nhau hôm khai mạc và tổng kết. Đến nay,
hằng năm có bình quân 4 đến 5 trại sáng tác được tổ chức. Các văn nghệ sĩ tham
gia trại sáng tác được thâm nhập thực tế, từ đó sáng tạo nhiều tác phẩm mang
hơi thở cuộc sống.

            Bên cạnh đó, hoạt động triển lãm có
nhiều khởi sắc. Cùng với các triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh hằng năm theo kế
hoạch, cũng như tham dự các triển lãm khu vực và toàn quốc như những năm trước,
Hội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Triển lãm và mỹ
thuật, Trung tâm Thông tin cổ động, Bảo tàng Hải Phòng, Cung Văn hóa lao động
hữu nghị Việt Tiệp, và một số quận, huyện, doanh nghiệp, khách sạn 4 sao… mở
nhiều triển lãm phục vụ đông đảo công chúng. Trong đó, đổi mới rõ rệt nhất là
chuyên ngành mỹ thuật với hơn 10 triển lãm của tập thể, nhóm và cá nhân theo
phương thức xã hội hóa, thu hút đông đảo họa sĩ, kể cả một số họa sĩ tiêu biểu
của Hà Nội và một số tỉnh bạn, đưa trụ sở Hội trở thành một địa chỉ gallery tin
cậy.

Quan
tâm nâng cao chất lượng hoạt động:

            Công tác tổ chức hội thảo cũng là
một trong những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể kể ra những
hội thảo khoa học thành công như hội thảo về nhà văn Nguyên Hồng, nhà thơ
Nguyễn Viết Lãm, về thơ Đồng Đức Bốn, Mai Văn Phấn... thu hút sự tham gia của
nhiều nhà lý luận phê bình, các nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ nhiều nơi trong
nước. Từ năm 2009 đến nay, có 11 hội thảo được tổ chức với các tham luận có
chất lượng tại “Nhóm hợp tác và phát triển văn học nghệ thuật các tỉnh phía
Bắc” của 10 tỉnh thành phố (nhóm VN8 + 2) và nhóm SH9 (9 tỉnh, thành phố khu
vực đồng bằng sông Hồng).

            Từ chủ trương tạo điều kiện cho các
chuyên ngành phát huy năng lực tự chủ và sáng tạo, nhiệm kỳ qua có nhiều hoạt
động đặc thù được tổ chức như những đêm nhạc của Hội Âm nhạc; gặp gỡ đầu năm và
hội thảo, tọa đàm của Hội Nhà văn; lớp bồi dưỡng viết kịch bản phim tài liệu
của Hội Điện ảnh-truyền hình; các triển lãm của Hội Mỹ thuật; những chuyến dã
ngoại và  triển lãm của Hội Nhiếp ảnh;
các công trình sưu tầm, nghiên cứu và liên hoan chầu văn, ca trù... của Hội Văn
nghệ dân gian; các lớp bồi dưỡng biên đạo cho hội viên, cán bộ văn hóa cơ sở
của Hội Múa; sự tham gia tích cực vào quy hoạch thành phố của Hội Kiến trúc sư;
các hoạt động sáng tác và biểu diễn của Hội Nghệ sĩ Sân khấu. Cùng với đó, tạp
chí Cửa Biển có bước đột phá lớn trong việc tăng trang, nhất là tăng kỳ xuất
bản, từ 6 kỳ/năm trong suốt 47 năm lên 12 kỳ/năm từ năm 2012; giúp tạp chí có
thêm điều kiện bám sát đời sống xã hội, công bố được nhiều hơn tác phẩm của anh
em văn nghệ sĩ đất Cảng, đồng thời thu hút nhiều bài viết và tác phẩm hay của
các tác giả cả nước.

Trẻ hóa
đội ngũ sáng tạo văn học nghệ thuật đất Cảng:

            Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá,
trong nhiệm kỳ vừa qua vai trò của một số ủy viên  Ban chấp hành Hội Liên hiệp và hội chuyên
ngành còn mờ nhạt, chưa năng động, thiếu nhiệt huyết,  chưa tỏ rõ trách nhiệm hoặc khả năng lãnh đạo
tập hợp hội viên hạn chế. Số hội viên cao tuổi khá đông. Khảo sát của Hội Nhà
văn cho thấy, hội viên từ 70 tuổi trở lên chiếm 33%, từ 60 tuổi trở lên chiếm
72,5%; số còn lại phần lớn đều trên 50 tuổi. Theo ban tổ chức đại hội lần này,
tuổi bình quân của 300 hội viên dự đại hội là 56. Tuổi cao ảnh hưởng đến năng
lực sáng tạo, việc tham gia các hoạt động của hội bị hạn chế. Trong khi đó, lớp
trẻ chưa thật sự tâm huyết và chứng tỏ được khả năng sẵn sàng thay thế lớp
trước.

            Việc củng cố tổ chức, nâng cao chất
lượng hoạt động của Ban chấp hành Hội liên hiệp và các hội thành viên được đặt
lên hàng đầu. Nhiều tháng qua, các hội chuyên ngành tiến hành đại hội, trong đó
việc đưa những gương mặt trẻ tham gia BCH được chú ý. Cùng với đó, tiếp tục duy
trì, đẩy mạnh và đổi mới các mặt công tác xã hội hóa, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiên cứu, lý luận, phê bình, quan hệ hợp tác văn hóa văn nghệ với quốc tế...
Quan tâm tổ chức các hội thảo, lớp bồi dưỡng, giao lưu, trao đổi về chuyên môn,
chú trọng phát triển hội viên ở độ tuổi trẻ và khu vực ngoại thành song song
với chất lượng hội viên. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá sáng
tác văn học nghệ thuật ra các diễn đàn trong nước và quốc tế, tổ chức

nhiều cuộc thi sáng
tác thuộc các chuyên ngành nghệ thuật...

(Nguồn: Nhân đại hội
Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015 - 2020…/

Tô Hoàng Vũ //Báo Hải Phòng. -
ngày 28/03)

 

63. Đình Niệm Nghĩa

Đình Niệm Nghĩa (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) mang phong cách kiến
trúc đình làng thế kỷ 19. Đây là nơi thờ danh tướng Phạm Tử Nghi, một nhân vật
kiệt xuất thời nhà Mạc.

Những ngày này, người dân làng Vĩnh Niệm tất bật chuẩn bị lễ hội kỷ niệm
506 năm ngày sinh Đức Thánh Niệm Thành Quốc Công Phạm Tử Nghi diễn ra từ ngày
11 đến 13-2 (Âm lịch) với nhiều nghi lễ trang trọng, nghi thức hát cửa đình và
các trò chơi dân gian như: chọi gà, đập niêu, cầu thùm, bịt mắt bắt dê… Theo
ông Phan Văn Hòa, Phó Ban quản lý di tích lịch sử phường Niệm Nghĩa, đình Niệm
Nghĩa được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm
1996. Đình cổ Niệm Nghĩa được khởi dựng từ thời Lê Trung Hưng thế kỷ 17, ban
đầu ở gần sông Lạch Tray, vị trí thôn Quan Trang, xã An Đồng (huyện An Dương)
ngày nay. Đình đã qua 3 lần di dời trước khi về vị trí ngày nay (xưa là cánh
đồng Cửa Miếu, nơi có miếu thờ thân mẫu của Phạm Tử Nghi) và may mắn giữ được
nhiều cổ vật có giá trị. Khi mới chuyển về đây, đình Niệm Nghĩa chỉ có 1 gian
đình nhỏ, là nơi thờ tự của người dân làng Vĩnh Niệm. Sau khi được các cấp
chính quyền quan tâm, nhất là sự đóng góp của những nhà hảo tâm, người dân,
đình được xây dựng to đẹp hơn nhiều. Đình Niệm Nghĩa xây dựng trên khuôn viên
hơn 2 mẫu, rộng rãi, thoáng mát. Cuối năm 2014, Ban quản lý đình thu hơn 2 tỷ
đồng từ nguồn xã hội hóa, xây dựng lại nhà thờ mẫu trên nền nhà cũ, dần hoàn
thiện quần thể kiến trúc đình Niệm Nghĩa.

Kiến trúc của ngôi đình mang đậm phong cách kiến trúc đình làng thế kỷ
19. Mái đình lợp ngói mũi chéo, đao tàu, cấu trúc mặt bằng kiểu chữ “Công”, gồm
5 gian tiền đường, 2 gian ống muống và 1 gian 2 chái hậu cung. Hệ thống khung
đình làm bằng gỗ tứ thiết tạo dựng năm Tự Đức 34 (1881), đến nay còn gần như
nguyên vẹn. Toà tiền đường 5 gian 6 bộ kèo bằng gỗ lim, trong đó 4 bộ vì giữa
làm theo lối “chồng rường giá chiêng”. Hai gian ống muống được tạo bởi 2 bộ vì
kèo, mỗi bộ có 4 hàng chân cột. Hậu cung là ngôi nhà 1 gian 2 chái, song song
với tiền đường, dựng trên nền cao 60 cm so với mặt nền gian ống muống. Trên các
cấu kiện, kết cấu khung gỗ có nhiều mảnh điêu khắc tinh xảo với các kiểu chạm
bong kênh, chạm thủng, chạm nổi, chạm lộng… Những nét chạm trổ phản ánh đề tài,
nội dung phong phú, như: tứ linh (long, ly, quy, phượng), tứ quý (tùng, cúc,
trúc, mai), hoa lá thiêng… thể hiện bàn tay khéo léo của các nghệ nhân xưa, là
niềm tự hào của dân làng Vĩnh Niệm.

Trong đình Niệm Nghĩa bảo tồn nhiều đồ thờ tự, tế khí, tư liệu có giá
trị lịch sử, mỹ thuật, văn hóa mang niên đại thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, như:
thần tượng, long ngai, bài vị, hương án, bia ký, sắc phong… Đặc biệt, trong
đình lưu giữ 2 chiếc long ngai giống nhau được sơn son thếp vàng, cao 1,2 mét,
rộng 0,6 mét mang phong cách nghệ thuật thời Lê (thế kỷ 18) và một pho tượng
thánh, cao hơn 1 m, chất liệu gỗ niên đại thế kỷ 19.

Cụ Vũ Văn Chử cho biết: đình Niệm Nghĩa là nơi dân làng dựng lên tưởng
nhớ ngày sinh vị thành hoàng làng – danh tướng Phạm Tử Nghi. Sinh ra ở làng
Vĩnh Niệm, phủ Kinh Môn (trấn Hải Dương) xưa, nay là phường Vĩnh Niệm, vào
khoảng đời Hồng Thuận triều Lê (từ 1509-1515), Phạm Tử Nghi góp công lớn trong
việc đắp đê ngăn nước mặn (đào sông dẫn thủy nhập điền) gắn với truyền thuyết
sự tích con đường Thiên Lôi ngày nay. Xuất thân từ tầng lớp bình dân, với sức
khỏe phi phàm, Phạm Tử Nghi trở thành danh tướng thời nhà Mạc, làm chức Phò mã
Đô úy, Thái úy, Tứ Dương Hầu… Sau khi ông mất, được sắc phong là Nam Hải linh
ứng Đại vương. Đây cũng là nơi lưu giữ truyền thống đấu tranh cách mạng của
quân và dân ta trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Năm 1954, đình
là nơi lưu trú của các chiến sĩ cách mạng vượt ngục, trước khi trở về căn cứ để
tiếp tục hoạt động. Năm 1966, đây là nơi chứa đạn pháo để phục vụ trận địa pháo
ở cầu Niệm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Trong những năm chiến
tranh ác liệt (1967-1972), nhiều khu   
vực chung quanh đều bị đánh phá, riêng ngôi đình vẫn an toàn…

(Nguồn: Đình Niệm Nghĩa/
Bảo Nam //Báo Hải Phòng. - ngày
28/03)

 

64.  Lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2015: Phục
dựng lễ hội trong lòng TP

     Lễ hội cổ trong lòng thành phố:

Lễ hội nữ tướng Lê Chân năm 2015 có nhiều điểm mới, đặc sắc. Cùng với
phần lễ gồm: lễ cáo yết, dâng hương, lễ tạ thì phần hội luôn là điểm nhấn hấp
dẫn du khách thập phương với các sinh hoạt văn hóa mang đậm nét truyền thống
như: biểu diễn Pháo đất, Võ dân tộc, Chợ quê, múa Lân sư, Trống hội hay các
tiết mục văn nghệ: hoạt cảnh chèo, hợp ca, diễn xướng châu văn, hát dân ca,
chèo cổ.

Phần Hội năm nay được quận Lê Chân tổ chức với màn bắn pháo bông ấn
tượng, rực rỡ sắc màu. Dự kiến đêm diễn ra lễ hội chính (20h ngày 27-3) sẽ được
truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Hải Phòng để đông đảo nhân dân thành phố
được thưởng thức. Bà Trần Thị Hương Duyên - Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân -
Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa
phương, góp phần bảo tồn các nghi lễ truyền thống, lễ hội nữ tướng Lê Chân năm
2015 được quận Lê Chân đầu tư kỹ lưỡng, chu đáo.

Ban tổ chức lễ hội đã chủ động phối hợp với Sở văn hóa - thể thao và du
lịch thành phố, các đạo diễn tên tuổi và các nhà nghiên cứu văn hóa lớn của
thành phố tiến hành nghiên cứu, đi thực tế ở nhiều lễ hội trên địa bàn thành
phố và vùng lân cận, sau đó rút kinh nghiệm, phục dựng lại các nghi lễ cáo yết,
dâng hương, lễ tạ, lễ rước theo đúng phong tục truyền thống mang đậm bản sắc
văn hóa Việt Nam.

Lễ rước năm nay được chia thành 2 đoàn rước với hàng nghìn người tham
gia. Một là đoàn rước của 7 phường và các đoàn dâng lễ xuất phát từ đền Nghè
đến Tượng đài Nữ tướng; hai là đoàn rước của 8 phường và đình An Biên, xuất
phát từ đình An Biên đến phố Cát Cụt, Nguyễn Đức Cảnh đến Tượng đài nữ tướng,
đây là điểm nhấn chính trong lễ hội.

Sau đám rước là lễ tế gợi nhắc công ơn của nữ tướng Lê Chân đối với dân
tộc và đối với thành phố Hải Phòng. Trong lễ tế này, các sắc phong của các
triều đại dành cho bà cũng được đọc lên.

Lễ hội nữ tướng Lê Chân diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28-3 (tức mùng 7
đến 9-2 âm lịch). Qua dịp này, quận Lê Chân muốn quảng bá, giới thiệu cụm di
tích Tượng đài nữ tướng Lê Chân để thu hút du khách đến tìm hiểu, thưởng ngoạn
giá trị văn hóa nhằm phát huy văn hóa truyền thống và phong tục tập quán tốt
đẹp của địa phương, từ đó phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.

(Nguồn: Lễ hội Nữ tướng
Lê Chân năm 2015: Phục dựng lễ hội trong lòng TP/Thái Bình // An ninh Hải
Phòng. - ngày 27/03)

 

65. Đám cưới hơn 1
triệu đồng

Mới đây, đôi bạn trẻ Đào Thanh Huyền (25 tuổi, ở phường Lê Lợi, quận Ngô
Quyền) và Vũ Hữu Mỹ (28 tuổi, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) đã tổ chức lễ
thành hôn ở trụ sở UBND phường Lê Lợi.

Đám cưới không đông người như thông thường mà chỉ có khoảng 30 người
thân và bạn bè, đồng nghiệp của hai gia đình cùng đại diện UBND phường Lê Lợi,
Thành Đoàn Hải Phòng và Quận Đoàn Ngô Quyền đến chúc phúc.

MC đám cưới là chị Hoàng Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn phường Lê Lợi. Cô
dâu chú rể trao nhẫn, cắt bánh, rót rượu vang và... hôn nhau nhưng không có
tiệc mặn mà chỉ có bánh kẹo, nước ngọt, hoa quả.

Lãnh đạo UBND phường Lê Lợi trao giấy chứng nhận kết hôn cho cô dâu chú
rể, tiếp theo là các tiết mục văn nghệ. Tất cả diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng
và chân tình.

Anh Mỹ là nhân viên văn phòng, lương 10 triệu đồng mỗi tháng và đủ khả
năng tổ chức đám cưới rình rang nhưng đã chọn cách tổ chức đám cưới văn minh,
giản dị.

Chị Huyền chia sẻ “Một số người đi đám cưới là để “trả nợ”, với thái độ
xã giao, mặt khác nhiều người thu nhập thấp cũng sợ được mời đám cưới nên khi
chúng tôi nói chuyện với bố mẹ đã nhận được sự ủng hộ ngay”.

Theo ông Vũ Hữu Bộ (bố anh Mỹ) việc tổ chức đám cưới tiết kiệm và ấm
cúng là văn minh. Sau lễ cưới, gia đình chỉ làm vài mâm cơm để thắp hương tiên
tổ và mời người thân, hàng xóm tới chia vui.

Bố chị Huyền, ông Đào Văn Tới cho biết: “Sau này em gái của Huyền lấy
chồng, chúng tôi cũng sẽ đề nghị gia đình nhà trai tổ chức đám cưới văn minh
như thế này”.

Chị Hoàng Thị Thu Trang (Bí thư Đoàn phường Lê Lợi) cho biết toàn bộ
chương trình lễ cưới của vợ chồng anh Mỹ đều do đoàn viên, thanh niên trong
phường thiết kế và thực hiện.

“Đây là đám cưới thứ ba theo nếp sống mới trên địa bàn, hưởng ứng phong
trào Thanh niên với văn minh đô thị của TƯ Đoàn, thực hiện thí điểm tại quận
Ngô Quyền. Chi phí cho đám cưới chỉ hết hơn 1 triệu đồng”, chị Trang nói.

Anh Đào Phú Dương, Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết một số địa
phương như quận Ngô Quyền, Hồng Bàng, huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng là điểm sáng
trong tổ chức đám cưới văn minh của thành phố.

Đa số các đám cưới được tổ chức tiệc ngọt, vừa trang trọng lại tiết kiệm
hơn nhiều so với tiệc mặn. Đặc biệt, cán bộ đoàn cơ sở tự đứng ra làm chủ hôn
trong lễ cưới của các bạn trẻ.

Trước khi cưới, nhiều cặp đôi còn tham gia đóng góp vào các quỹ đền ơn
đáp nghĩa, quỹ khuyến học của địa phương hoặc trồng cây lưu niệm tại các khu di
tích, đài liệt sĩ, nhà văn hóa thôn...

“Từ đầu năm đến nay đã có 19 đám cưới tổ chức theo mô hình này còn trong
năm 2013-2014 đã có 208 đám cưới như vậy”, anh Dương cho biết.

(Nguồn: Đám cưới hơn 1
triệu đồng//Báo Thanh niên. - ngày 30/03)

 

V - Thể thao;  Du lịch:   

66. Đào tạo bóng đá trẻ Hải Phòng: Thiếu
gắn kết giữa các tuyến đào tạo

            CLB Hải Phòng đang thăng hoa ở V.
League 2015 với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Trong đội hình của HLV Trương
Việt Hoàng có khá nhiều những cái tên trưởng thành từ bóng đá Hải Phòng: Minh
Châu, Văn Nam, Ngọc Thịnh, Tiến Thành, Xuân Việt, Thanh Tùng... Tuy nhiên, đào
tạo bóng đá trẻ luôn là bài toán khó giải đối với bóng đá Hải Phòng.  Chất lượng cầu thủ trẻ giảm sút

            Hiện, công tác đào tạo cầu thủ bóng
đá trẻ của Hải Phòng được thực hiện theo hai mô hình. Trung tâm đào tạo bóng đá
đào tạo cầu thủ từ 11 đến 17 tuổi và CLB bóng đá Hải Phòng đào tạo U19 và U21.
Tuy nhiên, việc phối hợp giữa hai mô hình này còn nhiều vướng mắc, làm ảnh
hưởng tới chất lượng công tác đào tạo. Trung tâm bóng đá được giao nhiệm vụ đào
tạo VĐV trẻ theo 2 hình thức đào tạo tập trung và đào tạo nghiệp dư. Trong đó,
VĐV trẻ của đội U11 và đội U13 được đào tạo nghiệp dư do 4 huấn luyện viên phụ
trách. Tần suất tập của U11 là 3 buổi sáng và 1 ngày chủ nhật; U13 là chiều thứ
7 và sáng chủ nhật hằng tuần tại sân vận động Cảng. Còn VĐV của 2 đội U15 và
U17 được đào tạo tập trung vào buổi sáng, chiều các ngày trong tuần tại Khu
liên hợp thể thao thành phố. Mỗi đội cũng chỉ có 2 huấn luyện viên phụ trách.
Trong khi đó, CLB bóng đá Hải Phòng chỉ nhận đào tạo lứa tuổi U19 và U21. Lực
lượng chủ yếu được đưa lên từ nhóm U17 của Trung tâm đào tạo bóng đá.  Hệ thống đào tạo khá bài bản, tuy nhiên kết
quả lại không như mong muốn. Thực tế, trong giai đoạn 2000-2010, trung tâm đào
tạo cung cấp hàng trăm VĐV cho các đội bóng chuyên nghiệp, đội tuyển quốc gia.
Nhưng những năm gần đây, cả số lượng và chất lượng ngày càng giảm. Từ năm 2010
đến 2012, trung tâm chỉ chuyển giao cho câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Hải
Phòng 35 VĐV. Mới đây, tháng 8-2014, Trung tâm đào tạo bóng đá bàn giao đội U17
cho Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng, đơn vị quản lý, điều hành CLB bóng đá
chuyên nghiệp Hải Phòng để bổ sung vào các tuyến trẻ của CLB. Tuy nhiên, sau
vài tháng luyện tập, lứa U17 này chính thức giải tán, các cầu

thủ về nhà hoặc đầu
quân cho các CLB khác. Nguyên nhân, theo ban huấn luyện đội bóng, là do giáo
trình đào tạo của hai đơn vị chưa liên hoàn, ăn khớp, những cầu thủ U17 lên
sinh hoạt tại CLB không bảo đảm các yếu tố thể lực, kỹ thuật để tập cùng đàn
anh U19 của đội. 

            Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Phạm Văn Hùng cho rằng, điều kiện luyện tập thiếu, cơ sở vật chất nghèo
nàn là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này. Tất cả các tuyến đào tạo trẻ
chỉ trông chờ vào hai sân Cảng và sân khu Liên hợp thể thao thành phố, nhưng cả
hai sân tập này đều không đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật. Còn SVĐ Lạch Tray
thì các cầu thủ trẻ chỉ được xem chứ không được luyện tập tại đây. Vì vậy, thực
trạng “tập giày vải thi đấu giầy đinh” khiến các cầu thủ trẻ khó phát huy khả
năng của mình. Hơn nữa, các cầu thủ ở tuyến dưới thường tự luyện tập, không có
điều kiện thi đấu cọ xát, thiếu kinh nghiệm thi đấu thực tế, dẫn tới việc các
em thường thất bại khi được đưa lên tuyến trên. 

Tăng
cường cơ hội thi đấu cọ xát:

            Đào tạo trẻ chính là nền tảng của
bóng đá chuyên nghiệp, một CLB muốn phát triển cần có sự đầu tư bài bản trong
đào tạo trẻ và phải làm một cách nghiêm túc, có định hướng theo một hệ thống
thống nhất. Theo Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá thành phố Nguyễn
Ngọc Oanh, trước tiên các đơn vị tham gia công tác đào tạo trẻ cần tăng cường
phối hợp, trao đổi, qua đó xây dựng giáo án luyện tập bảo đảm tính kế thừa giữa
các thế hệ cầu thủ. 

            Còn theo cựu cầu thủ Bùi Xuân Cơ,
bất kể tuyến đào tạo nào, sức lôi cuốn với người tập là yếu tố quyết định chất
lượng đào tạo trẻ. Thầy giáo nhất định phải là những danh thủ, có tài năng thực
sự, như vậy mới bảo đảm chất lượng, lôi cuốn các em ham mê luyện tập, cũng như
thuyết phục các gia đình đồng ý cho con tập đá bóng. Cùng với đó, thành phố
cũng nên sớm đầu tư kinh phí tôn tạo, bảo dưỡng, trồng cỏ ở sân vận động Cảng
và Khu liên hợp thể thao; tăng kinh phí hỗ trợ luyện tập cho các em, động viên
các gia đình ủng hộ, con em đi tập luyện
bóng đá. 

            Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn
Bóng đá thành phố Nguyễn Ngọc Oanh nhấn mạnh, cần có sự thay đổi trong chính
sách tuyển chọn và thi đấu cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Ngoài những hoạt động
tuyển chọn thông qua mạng lưới cán bộ trung tâm thể thao các địa phương, câu
lạc bộ, cần phối hợp các đơn vị tiến hành xã hội hóa công tác thể thao, tổ chức
nhiều giải bóng đá cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, qua đó, tạo cơ hội để nhà
chuyên môn tìm kiếm tài năng. Sau khi được tuyển chọn, hằng tuần, trung tâm có
thể mời những cầu thủ giỏi của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng đến giao lưu với VĐV
trẻ, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu, động viên các em nỗ lực luyện tập, đồng thời
thường xuyên tổ chức cho cầu thủ các tuyến U thi đấu cọ xát để tích lũy kinh
nghiệm thi đấu.

            (Nguồn: Đào tạo bóng đá trẻ Hải Phòng: Thiếu gắn kết giữa
các tuyến đào tạo/Nguyên Vũ/ Báo Hải Phòng 31/01)

 

67. Lần đầu cho Đà Nẵng, lần đầu cho Công
Vinh

            Với chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng,
thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có chiến thắng đầu tay tại V-Leaguea 2015. Trong
một diễn biến khác, Công Vinh cũng có lần đầu tiên được xếp đá chính trong màu
áo Bình Dương.

            Do chưa có được chiến thắng nào sau
5 vòng đấu cùng việc xếp ở cuối BXH, nên SHB.Đà Nẵng tỏ ra rất quyết tâm trong
trận tiếp đón Hải Phòng.

            Dù chịu nhiều sức ép, song thầy trò
HLV Lê Huỳnh Đức đã có một trận đấu ra trò trước đội bóng thành phố Cảng khi
giành chiến thắng với tỉ số 2-0.

            Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Đà
Nẵng dồn lên tấn công ngay từ đầu. Tuy vậy, Hải Phòng cũng cho thấy họ không
phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Thậm chí, đội khách mới là đội tạo ra được nhiều cơ
hội nguy hiểm hơn.

            Thế nhưng, nhờ lối chơi hợp lý cùng
sự chắc chắn cần thiết khiến cả hai đều bảo toàn được mảnh lưới sau khi kết
thúc hiệp 1.

            Sau giờ nghỉ, SHB.Đà Nẵng tiếp tục
đẩy cao đội hình, gây áp lực lớn lên phần sân Hải Phòng và họ đã có được bàn
thắng mở tỉ số nhờ công của tiền đạo Gomez ở phút 49.

            Sau khi bị thủng lưới, Hải Phòng
tràn sang phần sân của đội chủ nhà nhằm tìm kiếm bàn gỡ, song đều bất lực.
Không những thế, họ còn phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 66 sau pha đá
phạt đẳng cấp của Vũ Phong.

            Kết quả 2-0 được Đà Nẵng duy trì cho
đến khi kết thúc trận đấu. Kết quả trận này khiến Hải Phòng bị đẩy xuống vị trí
thứ 3. Trong khi SHB.Đà Nẵng đã lần đầu tiên nếm trải hương vị chiến thắng ở
V-League 2015 và thoát khỏi vị trí chót bảng.

            (Nguồn: Lần đầu cho Đà Nẵng, lần đầu cho
Công Vinh//Báo Quân đội nhân dân. - ngày 2/02)

 

68. Bầu chọn VĐV thể thao tiêu biểu thành
phố năm 2014: Phan Thị Hà Thanh vẫn là số 1

            Sáng 3-2, BTC cuộc bầu chọn VĐV thể
thao tiêu biểu thành phố năm 2014 do Sở VH-TT-DL phối hợp với Đài PTTH Hải
Phòng tổ chức đã có kết quả.

            Với thành tích nổi bật cả ở trong
nước và quốc tế (gianh 2 huy chương vàng ở Cúp thế giới tại Qatar, 1 HCB, 1 HCĐ
tại Asiad 17, 4 HCV tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7), Phan Thị
Hà Thanh xuất sắc dẫn đầu danh sách những VĐV tiêu biểu xuất sắc thành phố năm
2014 với 258 điểm. Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt thuộc về VĐV Phạm Thị Huế môn
vật và VĐV Nguyễn Hữu Việt môn bơi.

            Trong nhóm 10 VĐV tiêu biểu năm
2014, vẫn là những cái tên quen thuộc như Vũ Bá Đông (môn Sport Aerobic), Đào
Trọng Kiên (môn bắn cung), Nguyễn Thị Lệ Quyên (môn bắn súng)... Tuy nhiên cuộc
bầu chọn năm nay có 2 VĐV trẻ lọt vào tốp 10 VĐV là Nguyễn Ngọc Triển (môn
bơi), Đỗ Thị Thanh Thảo (môn đua thuyền). Đây chính là tín hiệu vui bởi sự
trưởng thành của Ngọc Triển, Thanh Thảo, Như Quỳnh, Văn Nam… ở các giải trẻ
trong nước và quốc tế sẽ giúp thể thao Hải Phòng phát triển bền vững nếu được
đầu tư hợp lý, có hệ thống.

            Ở môn bóng đá, VĐV Minh Châu mặc dù
giành được Cup quốc gia 2014 trong vai trò đội trưởng của CLB Hải Phòng nhưng
chỉ xếp thứ 15 tại cuộc bầu chọn với 49,5 điểm.

            (Nguồn:
Bầu chọn VĐV thể thao tiêu biểu thành phố năm 2014…//Báo An ninh Hải Phòng. -
ngày 05/02)

 

69.. Ông Trần Bình Sự, HLV trưởng CLB Đồng
Nai: "Hải Phòng thăng hoa nhờ ngoại binh chất lượng"

            Tính tới thời điểm hiện tại, HLV
Trần Bình Sự đã có thời gian chia xa bóng đá đất cảng gần 15 năm nhưng trước
đó, ông Sự đã có ngót nghét 40 năm gắn bó với bóng đá Hải Phòng trên cương vị
cầu thủ lẫn HLV. Trên quan điểm của mình, ông Sự cho rằng, những yếu tố tạo nên
sự khởi sắc của CLB Hải Phòng đến từ chất lượng ngoại binh và ông Sự đặc biệt
ấn tượng với phong độ của cặp đôi tiền đạo Diego Fagan và Errol Stevens.

            Ông Sự nói: “So với các đội bóng khác,
ở mùa giải này Hải Phòng không được cấp ngân sách dồi dào để tăng cường lực
lượng tên tuổi nhưng bù lại họ được bổ sung những nhân sự mới dày dạn kinh
nghiệm trận mạc như Khánh Lâm, Văn Nhiên và đặc biệt là cặp tiền đạo Diego
Fagan - Errol Stevens.

            Chính lối chơi ăn ý của cặp tiền đạo
người Jamaica là Diego Fagan và Errol Stevens là một trong những yếu tố giúp
Hải Phòng thi đấu thăng hoa ở những trận đấu đã qua. Nếu tôi nhớ không nhầm thì
cặp tiền đạo này đóng góp 8/10 bàn thắng mà CLB ghi được sau 6 vòng đấu”.

            Ngoài các yếu tố khách quan thuận
lợi mà CLB Hải Phòng có được thì theo HLV Trần Bình Sự, chính sức mạnh nội tại
của đội bóng đất cảng quyết định tới sức mạnh của đội bóng.

            Ông Sự lý giải: “Ngay ở mùa bóng
trước, dưới thời HLV Dylan Kerr, Hải Phòng đã mạnh dạn tin tưởng và  tích cực sử dụng nhiều cầu thủ trẻ người Hải
Phòng như Văn Nam, Ngọc Thịnh, Tiến Thành…

            Chỉ sau khoảng thời gian ngắn rèn
rũa, tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc thì các cầu thủ trên đã có sự tiến bộ
trong thấy về mặt chuyên môn. Và đương nhiên, ở mùa giải này, it nhiều Hải
Phòng đang được hưởng thành quả từ kế hoạch sử dụng nhiều cầu thủ trẻ người bản
địa ở những mùa giải trước đó.

            Hơn nữa, trong đội hình  của Hải Phòng lúc này có những người con của
đất cảng như Xuân Việt, Văn Nam, Ngọc Thịnh, Tiến Thành… rồi những Minh Châu,
Thanh Tùng cũng trưởng thành từ lò đào tạo của Hải Phòng, thế nên đã tạo nên
tính bản sắc, tính kế thừa cao cho đội bóng đất cảng.

            Hơn nữa, trong thời gian tới CLB sẽ
có được những nguồn tài trợ đáng kể. Đây là điều rất đáng mừng và tôi hy vọng
rằng, với nhiều yếu tố thuận lợi sẽ thúc đẩy bóng đá Hải Phòng phát triển hơn
nữa”.

            (Nguồn: Ông Trần Bình Sự, HLV trưởng CLB Đồng Nai:
"Hải Phòng thăng hoa…//Báo Đời sống và Pháp luật. - ngày 06/02)

 

70. Giải mã sức mạnh Hải Phòng

            Đánh giá về màn trình diễn của thầy
trò Trương Việt Hoàng ở những vòng đấu vừa qua, HLV Trần Bình Sự nói: “CLB Hải
Phòng đang có chuỗi trận thăng hoa với 4 chiến thắng, 1 trận hòa,  1 trận thua và tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng
xếp hạng.

            Đây rõ ràng là tín hiệu rất đáng
mừng với người hâm mộ bóng đá Hải Phòng. Cá nhân tôi với tư cách là một người
con của Hải Phòng tất nhiên là rất vui mừng khi đội bóng quê hương đang có
những biến chuyển  tích cực sau những mùa
bóng thi đấu không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, tôi không quá bất ngờ về chuỗi
thành tích (4 thắng, 1 hòa, 1 thua) của thầy trò Trương Việt Hoàng”.

            Theo cảm nhận của HLV Trần Bình Sự,
trong 4 chiến thắng của CLB Hải Phòng sau 6 vòng đấu, ông chỉ thực sự bất ngờ
với chiến thắng 3-0 của Hải Phòng ngay trên sân nhà của SLNA, còn những chiến
thắng trước XSKT Cần Thơ, Thanh Hóa, HAGL không có nhiều điều khiến ông cảm
thấy ngạc nhiên.

            “Tôi nghĩ rằng 3 chiến thắng của Hải
Phòng có được tại sân nhà Lạch Tray là rất xứng đáng (Hải Phòng – XSKT Cần Thơ
4-2, Hải Phòng - HAGL 1-0,  Hải Phòng -
Thanh Hóa 2-0), bởi trên thực tế các đội bóng bại trận trước Hải Phòng không
phải là những đội bóng sở hữu lực lượng quá mạnh.

            HA.GL là một tập thể bao gồm nhiều
cầu thủ trẻ nên đương nhiên sự già dơ, kinh nghiệm của đội bóng phố núi chưa
thể so bì với đội bóng đất cảng. XSKT Cần Thơ cũng chỉ là tân binh của V-League
2015 nên sự thích ứng của các cầu thủ của họ vẫn chưa được tốt, còn Thanh Hóa ở
mùa giải này họ có sự xáo trộn lớn về lực lượng từ băng ghế HLV cho tới vị trí
của các cầu thủ. Bên cạnh đó, CLB Thanh Hóa thường đá sân khách không tốt nên
thua Hải Phòng cũng là điều bình thường.

            Còn riêng trận thắng của CLB Hải
Phòng ngay trên sân Vinh khi hạ đội chủ nhà SLNA 3 bàn không gỡ thì thực sự tôi
thấy ngạc nhiên với kết quả trên. Trong quá khứ, mỗi khi Hải Phòng hành quân
tới sân Vinh thì họ thường không giành được kết quả tốt nhưng ở trận đó với lối
chơi hợp lý, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã có trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân
đối thủ khó chơi SLNA.

            Nói một cách khác, ngoài trận ra
quân vấp phải đối thủ tương đối “rắn” thì rõ ràng lịch thi đấu tương đối ủng hộ
Hải Phòng khi họ chỉ phải chạm trán những đối thủ vừa phải”.

            (Nguồn: Giải mã sức mạnh Hải Phòng/ Mạnh Đức// Báo Thể
thao & Văn hóa. - ngày 06/02)

 

71. Điền kinh Hải Phòng: Mất thế mạnh truyền
thống

            Hải Phòng sở hữu các VĐV điền kinh
mang đẳng cấp quốc gia và khu vực với những cái tên như Vũ Mỹ Hạnh, Bùi Thị
Nhung… đã từng chinh phục những độ cao kỷ lục. Tuy nhiên, nhiều năm qua khi VĐV
kỳ cựu Bùi Thị Nhung không còn thi đấu, dễ nhận thấy điền kinh Hải Phòng đang
tụt hậu so với nhiều địa phương khác.

“Tre già măng chưa
mọc”:

            Điền kinh là môn thể thao cơ bản nằm
trong hệ thống thi đấu Olympic. Tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa qua, điền kinh
có tới 50 bộ huy chương và thu hút lực lượng VĐV đông đảo nhất tham gia tranh
tài. Mặc dù, trong định hướng phát triển, Hải Phòng cũng xác định đầu tư trọng
điểm cho những môn thể thao cơ bản. Tuy nhiên, điền kinh Hải Phòng tụt hậu
trông thấy từ khi Bùi Thị Nhung không còn thi đấu. Đại hội TDTT toàn quốc lần
thứ 7 là kỳ đại hội đầu tiên trong nhiều năm qua Hải Phòng không có tấm HCV nào
môn điền kinh (chỉ có 1 HCB, 1 HCĐ). Thế mạnh truyền thống mất hoàn toàn khi
không có VĐV nào có mặt trong đội tuyển quốc gia nội dung nhảy cao sở trường.

            Dù vậy, điền kinh Hải Phòng cũng hé
mở cơ hội phát triển. Tại đại hội này, Vũ Đức Anh, VĐV mới 16 tuổi nhưng thi
đấu chững chạc, cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh và giành HCB môn nhảy
cao. Với chiều cao 1m86 và tuổi đời còn rất trẻ, nếu được đầu tư tốt, Đức Anh
hoàn toàn có cơ hội phát triển ở nội dung nhảy cao sở trường. Trong đợt tập
trung đội tuyển trẻ quốc gia vừa qua, điền kinh Hải Phòng cũng đóng góp 4 VĐV:
Vũ Đức Anh, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Thị Lan và
Thị Mộng Mơ
HLV Vũ Mỹ Hạnh.
Tất cả đều ở độ tuổi dưới 20.

            Điền kinh Hải Phòng đang hụt hẫng về
lứa VĐV kế thừa, trong khi vẫn có những VĐV tiềm năng phát triển tốt. Đó là một
nghịch lý mà nguyên nhân chính vẫn nằm ở vấn đề đầu tư trọng điểm. Từng là huấn
luyện viên điền kinh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo VĐV Trần Mạnh Hùng cho biết,
điền kinh Hải Phòng tụt hậu bởi sau Bùi Thị Nhung không có lực lượng VĐV kế
cận. Những VĐV tiềm năng được phát hiện không có điều kiện phát triển tốt,
trong khi đội ngũ HLV còn trẻ vừa làm, vừa học còn bỡ ngỡ, thiếu kinh nghiệm
trong công tác huấn luyện thể thao thành tích cao. Hơn nữa, điều kiện luyện tập
khó khăn do sân bãi xuống cấp trầm trọng không thể đáp ứng được yêu cầu chuyên
môn. Hệ thống thi đấu phong trào các giải điền kinh của thành phố quá èo uột,
vừa thiếu số lượng vừa kém về chất lượng, không giúp những người làm chuyên môn
phát hiện được tài năng bổ sung cho đội tuyển. Đầu tư cơ sở vật chất, phương
tiện cho huấn luyện còn hạn chế…. Những nguyên nhân này khiến điền kinh Hải
Phòng trượt dài, đánh mất thế mạnh ở các nội dung sở trường như nhảy cao, nhảy
xa, chạy tốc độ…

            (Nguồn: Điền kinh Hải Phòng: Mất thế mạnh truyền
thống/Nguyên Vũ// Báo Hải Phòng . – ngày 07/02)

 

72. HLV Trương Việt Hoàng (CLB Hải Phòng):
"Cầu thủ trẻ cần nhất là sự tin tưởng"

            Sau 7 vòng đấu của Toyota V-League
2015, CLB Hải Phòng vẫn đang vững vàng 
vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trên cương vị HLV trưởng đội bóng đất cảng,
ông Trương Việt Hoàng cho rằng, một trong những yếu tố làm nên thành tích ấn
tượng đó là nhờ công đóng góp rất lớn từ các cầu thủ trẻ.

            Tính tới trước vòng 6 V-League 2015,
Hải Phòng cùng với ĐTLA là 2 đội bóng chưa hề biết tới mùi thất bại. Đặc biệt,
sau 4 vòng đấu đầu tiên, Hải Phòng là CLB duy nhất giữ sạch lưới. Và trong bộ
tứ vệ ở hàng phòng ngự của Hải Phòng, những cầu thủ trẻ như Văn Nam, Ngọc Thịnh
thường xuyên nhận được sự tin tưởng của BHL.

            HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: “So
với những mùa giải trước và các đội bóng khác thì rõ ràng lực lượng năm nay của
Hải Phòng không phải là quá mạnh và dồi dào nhân sự. Chính vì vậy, chúng tôi
đặt niềm tin nhiều hơn vào các cầu thủ trẻ và trên thực tế, khi nhận được sự
tin tưởng của BHL thì cho tới thời điểm này, các cầu thủ trẻ đã chứng minh được
năng lực của mình khi giúp CLB đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, điều
mà có lẽ trước giải đấu không nhiều người 
tin rằng có thể làm được”.

            Cũng theo HLV Trương Việt Hoàng, ở
các cầu thủ trẻ của CLB Hải Phòng, sự nhiệt huyết và máu lửa trong lối chơi
luôn có thừa. Đó là điều rất tốt nhưng đôi khi họ sẽ chơi theo cảm tính, thậm
chí là thi đấu “bốc đồng”.

            Chính vì vậy, bên cạnh những cầu thủ
trẻ cần có những cầu thủ đủ kinh nghiệm để nhắc nhở các đàn em cần phải biết
điều tiết tâm lý và lối chơi tùy theo từng diễn biến ở trận đấu.

            HLV Trương Việt Hoàng nói: “Theo
tôi, điều quan trọng nhất với một cầu trẻ khi ra sân chính là sự tự tin. Vì
vây, trong mỗi trận đấu của Hải Phòng ở mùa giải này, sát cánh cùng các cầu thủ
trẻ luôn có sự dìu dắt và hỗ trợ của các cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm trận
mạc như Minh Châu, Văn Nhiên, Khánh Lâm…Một khi được tung vào sân, những Văn
Nam, Ngọc Thịnh sẽ cảm thấy tự tin hơn trong khi thi đấu.

            Hơn nữa, cầu thủ trẻ ở đâu cũng vậy
thôi, liệu pháp tâm lý trước, trong và sau mỗi trận đấu cũng là điều hết sức
quan trọng. Tôi nghĩ không nên tạo những áp lực cho các cầu thủ trẻ, phải làm
sao để họ có được tâm lý thoải mái và hứng khởi nhất trước khi thi đấu”.

            Ở mùa giải V-League 2014, dưới thời
HLV Dylan Kerr, với chính sách trẻ hóa lực lượng, CLB Hải Phòng đã mạnh dạn tin
dùng các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Và cứ như thế, lần
lượt Tiến Thành, Văn Nam, Ngọc Thịnh được HLV Dylan Kerr  tin dùng nhiều hơn.

            Thật khó để nói rằng, mùa giải năm
ngoái là một năm thi đấu thành công của các cầu thủ trẻ Hải Phòng, nhưng rõ
ràng sau khi được thử lửa tại sân chơi V-League, những cầu thủ này cho thấy sự
tiến bộ vượt bậc về chuyên môn, và thực sự CLB Hải Phòng đang được hưởng thành
quả ngọt ngào khi đặt niềm tin vào những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của
chính CLB.

            (Nguồn: HLV Trương Việt Hoàng (CLB Hải Phòng): "Cầu
thủ trẻ cần nhất là sự tin tưởng/Hải Phong// Báo Thể thao & Văn hóa. - ngày
10/02)

 

73. Du lịch Đồ Sơn: Đền Bà Đế, một điểm du
lịch hấp dẫn

            Cửa hướng ra biển Đông, lưng tựa vào
vách núi Độc, là đền Bà Đế thuộc phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng,
hàng năm nhất là vào mùa Xuân, luôn tấp nập du khách thập phương.

            Sau hơn 20 năm góp nhặt dựng xây,
đền Bà Đế đã trở thành một quần thể gồm khu thờ Phật, khu thờ Mẫu và khu thờ bà
Đế cùng các Cô Bé, Cậu Bé, khu nhà sắp lễ và nghỉ ngơi của du khách khang
trang, chắc chắn được bao bọc phía trước là bức thành đá và xi măng sừng sững
thách thức cùng sóng biển. Phía sau là dãy núi Độc chở che, tạo nên một phong
cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp bên bờ biển Đông.

            Những ngày này du khách thập phương
về rất đông nhưng nơi đây không hề có bói toán, đồng bóng và cơ bạc như một số
điểm du lịch tâm linh khác tạo nên không khí trang nghiêm, trong lành và văn
hóa.

            (Nguồn: Du lịch Đồ Sơn: Đền Bà Đế, một điểm du lịch hấp
dẫn/Minh Duyên//Báo Nhân đạo & Đời sống. - ngày 09/02)

 

74. Hải Phòng đưa xe điện phục vụ khách du
lịch trong dịp Tết

            Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân
thành phố Hải Phòng Bùi Bá Sơn cho biết, thành phố vừa cho phép Công ty cổ phần
điện tử tin học viễn thông Hải Phòng đưa xe sử dụng năng lượng điện vận chuyển
khách du lịch trên địa bàn vào hoạt động thí điểm trong dịp Tết nguyên đán Ất
Mùi (dự kiến khai trương vào ngày 16/2).

            Số lượng xe điện dự kiến 30 chiếc,
hoạt động ở ba khu vực, gồm dải trung tâm thành phố, khu du lịch Đồ Sơn và khu
du lịch thị trấn Cát Bà.

            Hành trình quanh dải trung tâm thành
phố có bốn tuyến phục vụ du khách và nhân dân thành phố. Theo đó, tuyến 1 có lộ
trình từ sân nhà Triển lãm thành phố-đường Quang Trung-đường Trần Hưng Đạo-hết
vườn trẻ Kim Đồng-rẽ đường Trần Phú-đường Nguyễn Đức Cảnh-rẽ ngã tư đập Tam
Kỳ-đường Quang Trung-điểm xuất phát.

            Tuyến 2 từ trung tâm thành phố-khu
siêu thị Parkson Plaza; tuyến 3 từ trung tâm thành phố-Chùa Hàng; tuyến 4 từ trung
tâm thành phố-Siêu thị Metro Hồng Bàng.

            Tại Khu du lịch Đồ Sơn, hành trình
đến các điểm tham quan, du lịch gồm Đền Bà Đế, các bãi tắm khu I, II, III và
trung tâm hành chính quận Đồ Sơn. Khu du lịch Cát Bà, hành trình đến những điểm
du lịch được phép hoạt động.

            Theo ông Đỗ An Thắng, Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông Hải Phòng, đây là loại xe chạy bằng
năng lượng điện, thân thiện với môi trường, có 4 bánh, kết cấu khung mui hở,
chở từ 8-12-14 người, vận tốc lưu thông 25-30km/h; phương tiện được phép hoạt
động hạn chế trong khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, khu du lịch, bệnh
viện, trang trại, sân gôn, sân vận động, nhà ga, bến cảng.

            Các điều kiện an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường, người điều khiển phương  tiện, niêm

yết giá vận tải hành
khách... đã được cơ quan chức năng thành phố kiểm tra theo đúng quy định.

            Việc đưa một sản phẩm du lịch mới -
loại hình xe sử dụng năng lượng điện vận chuyển du khách và nhân dân thành phố
trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, góp phần tạo thêm điểm nhấn, làm phong phú
không gian văn hóa, du lịch đa sắc Hải Phòng.

            (Nguồn: Hải Phòng đưa xe điện phục vụ khách du lịch trong
dịp Tết//Thông tấn xã Việt Nam (VnExpress.net). - ngày 09/02)

 

75. Vườn quốc gia – Tiềm năng du lịch lớn
của quần đảo Cát Bà Hải Phòng

            Vườn Quốc gia Cát Bà được Chính phủ
Việt Nam ký quyết định thành lập cách đây gần 30 năm, hiện tổng diện tích
16.196,8ha. Vườn mang nét đặc trưng của cả 3 hệ sinh thái (HST) điển hình của
Việt Nam là: HST trên cạn, HST đất ngập nước và HST biển. Đây là các HST có
tính đại diện cao về đa dạng sinh thái và nguồn gen quý hiếm, nhiều loài có giá
trị kinh tế cao, gồm cả các loài đặc hữu có giá trị nổi bật toàn cầu…

            Ông Hoàng Văn Thập - Giám đốc Vườn
quốc gia Cát Bà  cho biết: vườn vô cùng
phong phú về tài nguyên thiên nhiên, nhiều nơi còn rất nguyên sơ, được các nhà
khoa học trong và ngoài nước đánh giá là nơi có tính đa dạng sinh học cao: Khu
hệ thực vật rừng bước đầu đã ghi nhận được 1.561 loài thực vật bậc cao có mạch
thuộc 842 chi, 186 họ và 5 ngành thực vật khác nhau chủ yếu là cây gỗ nhỏ và
cây bụi. Nhóm gỗ thiết mộc và gỗ có giá trị kinh tế cao như: trai lý, nghiến,
lát hoa, sến mật, giổi... Nhóm cây làm thuốc có 661 loài như bổ cốt toái, bạch
nhật, xạ đen..., trong đó hầu hết đã được ghi nhận về giá trị sử dụng theo kinh
nghiệm của y học cổ truyền dân tộc.

            Những cây thuốc này có thể sử dụng
vào các bài thuốc, toa thuốc đông y khác nhau để chữa trị nhiều chứng bệnh
thông thường như các bệnh đau xương - khớp, bệnh đường tiêu hoá, đường hô hấp,
bệnh gan, thận, cảm sốt và bệnh ngoài da... Nhóm cây ăn được có tới 196 loài,
trong đó đáng kể hơn cả là loài màn màn, rau dớn, sấu, sung...

            Nhóm cây làm cảnh và cây bóng mát có
hơn 200 loài, nhiều loài làm cảnh nhất là họ phong lan (15 loài), tiếp đến là
họ cau dừa (17 loài). Đối với động vật rừng, đã ghi nhận được 338 loài động vật
có xương sống ở cạn hiện tồn tại ở Cát Bà. Trong đó: lớp thú 53 loài thuộc 7
bộ, 17 họ; lớp chim 205 loài thuộc 17 bộ, 51 họ; lớp bò sát 55 loài thuộc 2 bộ,
14 họ; lớp ếch nhái 25 loài thuộc 1 bộ, 7 họ…

            Phong phú như vậy nhưng có tới 36
loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn, gồm 26 loài trong
Sách đỏ Việt Nam… Riêng hệ động thực vật biển đã phát hiện được 1.313 loài,
trong đó đã xác định được: 196 loài cá biển, 538 loài động vật đáy, 89 loài
động vật phù du, 189 loài loài thực vật phù du, trên 75 loài rong biển và 193
loài san hô…

            Sự đang dạng về động thực vật cộng
với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, trong lành, chính là điều kiện lý tưởng để
hàng năm Vườn quốc gia Cát Bà đã đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch, các
nhà khoa học trong nước và quốc tế, các đoàn học sinh, sinh viên đến tham quan
và học tập, nghiên cứu. Các nhà khoa học trong nước và quốc tế đánh giá Vườn
quốc gia Cát Bà chứa đựng giá trị cao về cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh
học, là nơi có số lượng kiểu thảm thực vật đa dạng vào bậc cao so với các khu
rừng đặc dụng của Việt Nam, là nơi có quần thể Voọc Cát Bà là một loài linh
trưởng đặc hữu duy nhất trên thế giới chỉ có ở Cát Bà - Việt Nam. Ngoài những
giá trị về đa dạng sinh học, còn nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như hệ
thống hang động, các di chỉ, di tích lịch sử nổi tiếng, hệ thống núi đá vôi độc
đáo với nhiều hình thù riêng biệt tạo cảnh quan độc đáo.

            Với những giá trị như vậy, Vườn quốc
gia Cát Bà trong những năm qua cũng đã được Chính phủ, UBND TP Hải Phòng, các
cơ quan ban ngành, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các tổ chức phi
Chính phủ quan tâm xây dựng và phát triển. Nhất là đã triển khai thực hiện

nhiều chương trình
nghiên cứu khoa học, đánh giá rủi ro sinh thái, triển khai nhiều biện pháp quản
lý bảo vệ nhằm giữ gìn nguồn tài nguyên đa dạng sinh học trên quần đảo Cát Bà.
Hiện Cát Bà cũng đang trên lộ trình đề xuất Ủy ban UNESCO thế giới công nhận
quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới. Đây là việc làm hết sức quan
trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát
triển bền vững những giá trị tài nguyên thiên nhiên trên quần đảo Cát Bà.

            Trong tương lai gần, việc quần đảo
Cát Bà được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới không chỉ góp phần vào mục
tiêu chiến lược bảo tồn và phát triển của Vườn quốc gia Cát Bà mà còn đáp ứng
mục tiêu bảo vệ môi trường mang tính toàn cầu, góp phần to lớn trong việc bảo
tồn nguồn gen động thực vật rừng, biển phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa
học, phục vụ đời sống con người, chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu…

            Vườn quốc gia Cát Bà có vai trò hết
sức quan trọng trong việc quản lý bảo vệ, bảo tồn và phục hồi tài nguyên đa
dạng sinh học, phát triển và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên của rừng đặc
dụng, tuyên truyền giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường, triển khai các chương
trình giám sát tài nguyên đa dạng sinh học, các hoạt động nghiên cứu khoa học
và hợp tác quốc tế, tổ chức quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn
các nguồn gen động thực vật rừng, biển và các cảnh quan thiên nhiên trên quần
đảo Cát Bà nhằm xây dựng quần đảo Cát Bà xứng đáng là nơi học tập thí nghiệm,
giữ gìn và phát huy tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng.

          (Nguồn: Vườn quốc gia-Tiềm năng du
lịch lớn của quần đảo Cát Bà Hải Phòng// Website: dulichvn.org.vn 26/03)

 

VI 
- Tài nguyên - môi trường:  

76. Huyện Vĩnh Bảo: 100% xã, thị trấn có tổ
thu gom rác thải

            Theo ông Vũ Xuân Quang, Trưởng phòng
Tài nguyên môi trường huyện Vĩnh Bảo, công tác bảo vệ môi trường được huyện chỉ
đạo, phát động và được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Đến nay, 100% các
xã, thị trấn hoàn thành xây dựng bãi rác tạm và đều có tổ thu gom rác thải. Tỷ
lệ thu gom chất thải rắn đạt 86%.

            Các tổ thu gom rác thải đang phát
huy hiệu quả, từng bước xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm do rác thải gây ra
tại các thôn, xóm trên địa bàn. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác
thu gom rác thải, huyện Vĩnh Bảo tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ
môi trường; tăng cường tuyên truyền và nâng cao ý thức tự giác giữ gìn môi
trường nông thôn, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đồng thời xây dựng nếp
sống vệ sinh đối với các hộ dân tại các vùng nông thôn.

            (Nguồn: Huyện Vĩnh Bảo: 100% xã, thị trấn có tổ thu gom
rác thải/Lã Tiến//Báo Hải Phòng. - ngày 06/02)

 

77. Phát hiện cơ sở sản xuất mỡ bẩn khối
lượng lớn tại phường Văn Đẩu (quận Kiến An):

Chiều tối ngày 30-1,
đoàn kiểm tra liên ngành thành phố gồm Phòng cảnh sát môi trường (Công an thành
phố), Chi cục Thú y, Chi cục quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản (thuộc Sở
Nông nghiệp-PTNT), Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương), UBND quận Kiến
An và Phòng Y tế quận tiến hành kiểm tra đột xuất, bắt quả tang hộ bà Nguyễn
Thị Liễn ở khu Đẩu Sơn 2, phường Văn Đẩu đang sản xuất và kinh doanh mỡ bẩn
cung cấp cho các cơ sở chế biến thực phẩm. Tại xưởng chế biến mỡ bẩn này, đoàn
kiểm tra phát hiện có 145 bao tóp mỡ đã bốc mùi hôi thối, 9 thùng phuy mỡ nước
loại phuy 150 lít, 29 can mỡ nước loại can 25 lít, 8 can mỡ nước loại 10 lít, 2
can loại 5 lít và 2 bao mỡ nước đã đông đặc có nhiều tạp chất, mỗi bao khoảng
60 lít. Ngoài ra, trên nền bếp, tóp mỡ được đổ thành đống và ép thành bánh nằm
la liệt, bốc mùi hôi thối.

            Bà Liễn khai báo, cơ sở sản xuất mỡ
bẩn này hoạt động đã nhiều tháng. Nguồn tóp mỡ được thu mua về từ các cơ sở chế
biến thực phẩm trong thành phố và từ các tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Quảng
Ninh. Tóp mỡ bẩn được nấu sôi ép lấy nước, pha trộn và lọc để bán cho

người có nhu cầu sử
dụng. Ngoài ra, tại nơi sản xuất còn có nhiều can mỡ nước được cho là đã thu
mua váng mỡ từ các nhà hàng, bếp ăn tập thể về tái chế. Trong nhiều can mỡ có
lẫn cả giấy ăn và các tạp chất là thực phẩm còn sót lại. Kiểm tra sổ bán hàng
của bà Liễn cho thấy: có nhiều cơ sở chế biến đậu, bánh rán, quẩy, hành phi
tiêu thụ lượng mỡ bẩn này. Mỡ bẩn được bán với giá 20.000 đồng một lít.

            Qua kiểm tra và xác minh từ nhiều
nguồn tin, đoàn kiểm tra còn được biết: hàng tuần đều có những chuyến xe khách
vận chuyển hàng tấn tóp mỡ bẩn từ các tỉnh khác về giao cho gia đình bà Liễn.
Việc tái chế và kinh doanh mỡ bẩn của gia đình bà Liễn gây mất vệ sinh, mỡ tái
chế cháy khét và bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân
quanh khu vực. Qua kiểm tra, bà Liễn không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ
nào liên quan đến quá trình sản xuất, bao gồm giấy đăng ký kinh doanh, giấy
chứng nhận đủ điều kiện về chế biến thực phẩm, cam kết bảo đảm môi trường và
một số giấy tờ khác theo quy định. Đoàn liên ngành thành phố đã tham mưu cho
UBND quận Kiến An ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với hành
vi vi phạm; tiêu hủy toàn bộ lượng tóp mỡ và mỡ nước, mỡ đông đặc thu giữ được
tại gia đình bà Liễn; Đồng thời ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở tái chế mỡ bẩn này.

            (Nguồn: Phát hiện cơ sở sản xuất mỡ bẩn khối lượng lớn
tại phường Văn Đẩu (quận Kiến An)/Kim Oanh// Báo Hải Phòng. – ngày 02/02/2015)

 

78. Bệnh viện mới “sạch một nửa”

Cần sớm xây dựng hệ
thống xử lý nước thải - là đề nghị của Thanh tra Bộ Y tế đối với BV Đại học Y
Hải Phòng, đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, căn
cứ kết luận thanh tra mới đây.

Xử lý
chất thải rắn nguy hại:

            BV Đại học Y Hải Phòng có 6 phòng
chức năng, 17 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng và 2 Trung tâm.  BV đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Môi
trường xanh Hải Phòng để làm vệ sinh nội, ngoại cảnh, đảm bảo vệ sinh chung và
đã thành lập Khoa chống nhiễm khuẩn, triển khai các hoạt động giặt, là, hấp,
sấy tập trung đảm bảo đúng quy định, định kỳ có cấy kiểm tra các chỉ tiêu vi
sinh vật; tăng cường đầu tư nhân lực và kinh phí để thực hiện các công việc vô
khuẩn, khử khuẩn, tiệt khuẩn các dụng cụ.

            Xử lý chất thải y tế BV thực hiện
tương đối tốt khi đã tổ chức phân loại rác thải ngay tại các khoa, phòng bệnh.
Tại đây có trang bị thùng, túi nilon có các màu sắc theo quy định. Hàng ngày,
rác từ khoa lâm sàng được thu gom, vận chuyển đến kho chứa rác thải y tế của
BV.

            Công ty TNHH một thành viên Môi
trường đô thị TP Hải Phòng đã ký hợp đồng với BV Đại học Y Hải Phòng để vận
chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn y tế nguy hại và chất thải y
tế được phép tái chế. Tuy nhiên, với chất thải lỏng thì việc xử lý hiện nay của
BV này rất đáng lo ngại.

            Nước thải từ các BV chưa qua xử lý
là vấn đề gây bức xúc cho người dân vì nó gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước
mặt. Nó có thể mang theo nhiều loại vi rút nguy hại như tụ cầu vàng, trực khuẩn
mủ xanh, e.coli cùng nhiều loại vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, virus bại liệt…
có khả năng xâm nhập các loại thủy sản, vật nuôi, rau thủy canh. Bệnh tật sẽ
tấn công con người khi ăn phải các thực phẩm mang mầm bệnh.

Chất
thải lỏng lại… buông:

            Kết quả thanh tra của Thanh tra Bộ Y
tế vừa tiến hành đối với BV Đại học Y Hải Phòng cho thấy, hiện BV chưa có hệ
thống xử lý chất thải lỏng riêng mà chỉ tiến hành xử lý ban đầu bằng hóa chất
trước khi đổ vào hệ thống nước thải của TP. Bên cạnh đó, việc quản lý chất thải
rắn y tế tại BV Đại học Y Hải Phòng còn chưa chặt chẽ.

            Trên thực tế, môi trường ô nhiễm
trong đó có sự tiếp tay của chất thải y tế đang tăng nguy cơ ung thư và các
bệnh hiểm nghèo cho con người. Việc kiểm soát ô nhiễm nguồn nước ngày càng khó
khăn khi nhà máy, BV mọc lên với mật độ dày đặc. Lượng nước thải tại đây cũng
như từ các khu dân cư thải ra ngày càng nhiều, trong khi việc xử lý nguồn nước
thải này

 

hầu như không được
chú trọng.

            Cần nhấn mạnh nước ngầm nhiễm độc,
một phần do chất thải rắn không xử lý đúng cách đã và đang gây ra ảnh hưởng
không nhỏ tới sức khỏe người dân. Rác thải được chôn lấp, nước xả ra môi trường
sẽ thẩm thấu, lâu ngày có thể ảnh hưởng đến mạch nước ngầm được con người sử
dụng trong sinh hoạt thường ngày. Theo PGS.TS Lê Kế Sơn, nguyên Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục Môi trường, hiện nguồn nước ngầm nước ta chiếm 50% tổng lượng
nước cấp sinh hoạt đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

            BV Đại học Y Hải Phòng tuy có lưu ý
đến môi trường, có kho chứa chất thải y tế rắn, rác thải tái chế. Nhưng kho lại
không đảm bảo theo quy định, cũng không có sổ sách theo dõi khối lượng, chủng
loại khi bàn giao chất thải y tế rắn giữa BV với Công ty Môi trường đô thị
TP.Hải Phòng.

Thanh tra Bộ Y tế đề
nghị BV Đại học Y Hải Phòng sớm xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy
định. BV cũng cần căn cứ kết luận thanh tra, xác định rõ trách nhiệm của các
khoa, phòng và cá nhân có liên quan. Phát huy những ưu điểm và nghiêm túc kiểm
điểm, rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại và báo cáo về Bộ Y tế trong vòng
30 ngày kể từ ngày ký Kết luận, hôm qua 30-1 là hạn cuối. Cần nói thêm rằng cả
nước mới chỉ có khoảng 54% số BV có hệ thống xử lý nước thải y tế.

            (Nguồn: Bệnh viện mới
“sạch một nửa”/Kim Vân// Báo điện tử VTV. - ngày 2/02)

 

79. Báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Chưa "buộc" được doanh nghiệp

            Những năm gần đây, số doanh nghiệp
(DN) có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được cơ quan chức năng thẩm
định, phê duyệt tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, sự tăng nhanh của số ĐTM được
phê duyệt chưa tỷ lệ thuận với sự chấp hành, chất lượng bảo vệ môi trường
(BVMT) của DN.

Doanh
nghiệp chưa tuân thủ cam kết:

            Khoảng tháng 4-2014, nhiều người dân
của 2 thôn Phạm Dùng và Khánh Thịnh (xã An

Hồng, huyện An
Dương), “phong tỏa”các ngả đường ra vào nhà máy nấu gang của Công ty cổ phần
gang thép Vạn Lợi. Nguyên do, hoạt động sản xuất của DN gây tiếng ồn lớn, xả
khí, bụi ảnh hưởng đến đời sống của bà con. Trước đó, ngày 9-1-2014, hàng chục
người dân hai thôn này cũng dựng lều, chặn đường vào Công ty Vạn Lợi. Phía công
ty hứa sẽ thực hiện và hoàn thành các cam kết về BVMT được phê duyệt trước
tháng 2-2014, như gia cố, hàn tôn che phủ cho hệ thống đường ray để hạn chế bụi
khi đưa vật liệu lên lò cao; lắp thêm động cơ hút bụi; xây tường cách âm giảm
tiếng ồn; lắp đặt vòi phun nước giảm bụi; nạo vét mương thoát nước, trồng cây
xanh; di dời dây chuyền nghiền quặng,....Nhưng khi chưa thực hiện xong cam kết,
DN lại hoạt động, tiếp tục gây ô nhiễm. Điều đáng nói, trước khi đi vào hoạt
động, DN lập ĐTM và được Bộ Tài nguyên-Môi trường phê duyệt. Thực tế cho thấy,
việc lập ĐTM chưa “ràng buộc” DN tuân thủ các quy định BVMT. Tình trạng DN lập
ĐTM được các ngành phê duyệt, nhưng DN không đầu tư, xây dựng các công trình
BVMT và vận hành các công trình này để BVMT như đã cam kết ... diễn ra khá phổ
biến.

            Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi
trường, những năm gần đây, số lượng báo cáo ĐTM được phê duyệt có chiều hướng
tăng. Từ năm 2010 đến nay, tổng số báo cáo ĐTM được phê duyệt là 170 báo cáo,
trong đó năm 2010 là 18 báo cáo, năm 2011 là 14, năm 2012 được 33 báo cáo, năm
2013 là 37 và đến năm 2014 tăng lên khoảng 70 báo cáo. Tuy nhiên, việc lập báo
cáo ĐTM chưa phản ánh ý thức chấp hành BVMT. Năm 2014, Sở TNMT thực hiện hậu
kiểm báo cáo ĐTM đối với 24 DN. Kết quả, 2 dự án được ngành cấp giấy xác nhận
hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đang vận hành chính thức; 9 dự án
hoạt động nhưng chủ dự án chưa làm thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành các
công trình bảo vệ môi trường; 4 dự án đang vận hành thử các công trình BVMT; 9
dự án chưa hoặc đang triển khai xây dựng. Sở TNMT lập biên bản xử phạt vi phạm
hành chính về môi trường đối với 9 chủ dự án đưa dự án vào hoạt động chính thức
nhưng không làm thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ

môi trường. Những DN
chưa chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường như cam kết phải kể đến
là Công ty CP hóa chất Bình Minh, TNHH De Hues, TNHH New Hope Hà Nội (Chi nhánh
Hải Phòng), Bột mỳ Vinafood 1, CP Lisemco 2, Bao bì VLC và Công ty CP Thái Đức…

Tăng
cường hậu kiểm:

            Theo ông Trần Minh Tuấn - Phó chi
cục Bảo vệ môi trường thành phố, nguyên nhân khác là hệ thống văn bản pháp luật
trong lĩnh vực này cũng liên tục thay đổi khiến các DN khó cập nhật và chấp
hành. Thậm chí có những quy định chồng chéo, thiếu tính thực tế, gây khó khăn
trong công tác quản lý. Đơn cử, một số danh mục các dự án đầu tư có tính chất
phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao như tái chế phế liệu, xử lý
nước thải bệnh viện… nhưng lại không thuộc đối tượng bắt buộc phải lập báo cáo
ĐTM!(?)

            Các quy định và thực thi về lập báo
cáo ĐTM còn thiếu chặt chẽ, đang dần thay đổi theo hướng “cải cách hành chính”.
Trong thực tế, hầu hết báo cáo ĐTM đều do cơ quan tư vấn lập và giúp chủ đầu tư
mọi thủ tục liên quan, như: nghiên cứu, lập báo cáo ĐTM, trình nộp, bảo vệ thay
chủ đầu tư trước Hội đồng thẩm định... Rất nhiều chủ đầu tư thậm chí không đọc
duyệt báo cáo ĐTM trước khi ký trình nên hoàn toàn không biết, hoặc không nhận
thức được trách nhiệm thực hiện Luật BVMT trong quá trình triển khai xây dựng
và khai thác dự án. Đây là vấn đề khó khăn cho công tác quản lý sau này. Ngoài
ra, thủ tục để tiến hành kiểm tra, cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình
BVMT theo quyết định phê duyệt ĐTM quá nhiều công đoạn. Trong hệ thống quy
định, cấp và thẩm định, công tác hậu kiểm ĐTM mang tính “hình thức“. Theo quy
định tại điều 14, Nghị định 80/2006/NĐ-CP, dự án chỉ được vận hành khi được xác
nhận hoàn thành các công trình BVMT của cơ quan có thẩm quyền. Nhưng trong thực
tế, hầu hết chủ đầu tư vận hành dự án mà không cần trình báo cơ quan pháp luật
về môi trường để “xin phép“. Khi cơ quan quản lý kiểm tra, phát hiện, mới buộc
phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Trong khi, thủ tục để tiến hành kiểm
tra, cấp giấy xác nhận đã hoàn thành các công trình BVMT theo quyết định phê
duyệt ĐTM phức tạp, nhiều công đoạn.

            Việc thực hiện ĐTM là công cụ quản
lý về MT đối với các chủ đầu tư, các dự án. Tuy nhiên, để ĐTM thực sự “quản”
được các DN, cần tăng cường hơn công tác hậu kiểm sau khi dự

án đi vào hoạt động.

            (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Chưa
"buộc" được doanh nghiệp/ Nguyên Mai// Báo Hải Phòng. – ngày 06/02)

 

80. Cảng Hải Phòng: "Bãi rác"
khổng lồ

            Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt
Nam, tính đến tháng 8/2014, tại các cảng biển của Việt Nam còn khoảng 5.450
container và 1.323 kiện hàng tồn đọng dạng vô chủ.

            Đứng đầu là cảng Hải phòng với trên
5.000 container, Quảng Ninh 52 container, Đà Nẵng 99 container, cảng Sài Gòn
(TPHCM) có 177 container và 1.323 kiện hàng… Chủ yếu là rác phế thải độc hại,
được chuyển vào VN thông qua con đường tạm nhập tái xuất.

            Theo Cục Hải Quan Hải Phòng:
"Cảng Hải Phòng có những container hàng đã tồn đọng từ 5 - 10 năm. Cụ thể,
trong tổng số hơn 5.000 container hàng hóa tồn đọng tại cảng này thì có tới
trên 1.000 container tồn từ năm 2006. Hàng hóa tồn đọng chủ yếu thuộc loại hàng
tạm nhập tái xuất, nhập kinh doanh… đa phần hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp
luật. Mặt hàng tồn đọng chủ yếu gồm cao su, lốp cao su đã qua sử dụng, quần áo
đã qua sử dụng, phế liệu, thiết bị điện đã qua sử dụng, hàng điện tử đã qua sử
dụng…."

            Những năm gần đây, lợi dụng kẽ hở
của luật pháp trong nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, nhiều doanh nghiệp đã nhập
khẩu rác thải công nghiệp, hóa chất độc hại vào nước ta. Đến khi không tái xuất
được nhiều doanh nghiệp đã "bỏ của chạy lấy người". Đơn vị nào sẽ
quản lý số hàng hóa "vô chủ" đó, rác phế thải độc hại sẽ được xử lý
tại đâu và quy trình xử lý như thế nào? để không xảy ra vấn đề gì trong quá
trình vận chuyển, gây ảnh hưởng đến môi trường là câu hỏi khó làm "đau
đầu" các cơ quan chức năng?

            Trong khoảng 5.000 container hàng
quá hạn làm thủ tục, Cục Hải quan Hải Phòng mới chỉ khám xét được 1.363
container, trong đó có 104 container chứa nhựa phế liệu, máy tính, linh kiện
điện tử cũ, nát, 1.085 container chứa lốp cao su đã qua sử dụng và 164
container quần áo cũ. Ngoài ra, còn gần 4.000 container tồn đọng khác, Cục Hải
quan đang lập kế hoạch để tiến hành kiểm tra xem hàng hóa bên trong là mặt hàng
gì. Đại diện Cảng vụ Hải phòng cho biết: "Cảng vụ đã đề nghị UBND TP Hải
Phòng xử lý tình trạng container tồn đọng nhiều năm nay, và năm 2014 thành phố
Hải Phòng cũng đã thành lập tổ xử container tồn đọng. Tuy nhiên, vừa qua cũng
chỉ xử lý được hơn 100 container tồn đọng, chủ yếu là lốp ô tô" còn lại
các cơ quan chức năng còn lung túng chưa biết phải xử lý ra sao?.

            Với hàng hóa hải quan, cơ quan hải
quan hoàn toàn căn cứ khai báo trên tờ khai hải quan và  các chứng từ kèm theo, thì mới xác định được
là hàng hóa thực tế nhập khẩu là hàng hóa gì... Nhưng với hàng tạm nhập tái
xuất, hàng hóa về cảng không cần mở tờ khai hải quan, lợi dụng kẽ hở này nhiều
doanh nghiệp đã bất chấp “nhập khẩu” rác về Việt Nam. Nếu doanh nghiệp nhập
hàng không đến mở tờ khai, cơ quan hải quan cũng không thể biết container được
vận chuyển đến chứa loại hàng gì. Chỉ đến khi hết thời hạn 90 ngày mở tờ khai,
cơ quan hải quan mới mời chủ hàng trên chứng từ vận tải lên giải quyết. Thế
nhưng, đều chung một kịch bản là phía doanh nghiệp hông biết, không liên quan…
Cứ thế hàng vốn có chủ lại thành vô chủ, và khi vô chủ thì các cảng Hải Phòng
trở thành bãi chứa rác khổng lồ.

            (Nguồn: Cảng Hải Phòng: "Bãi rác" khổng lồ/Vũ
Lan, P.Thảo//Báo Diễn đàn doanh nghiệp. - ngày 26/03)

 

VII. Giáo dục:

81. Hải Phòng giành 85 giải học sinh giỏi
quốc gia, xếp thứ hai toàn quốc

            Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả thi học
sinh giỏi quốc gia năm 2015. Theo đó, đội tuyển học sinh Hải Phòng giành 85
giải gồm 4 giải nhất, 31 giải nhì, 37 giải ba và 13 giải khuyến khích, tăng 2
giải so với kỳ thi năm 2014. Với kết quả này, đoàn học sinh Hải Phòng xếp thứ
hai cả nước, sau Thủ đô Hà Nội, tăng một bậc so với năm 2014.  Trong số 85 học sinh đoạt giải, 82 em là học
sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, 3 em là học sinh các trường THPT Thái Phiên
(giải ba môn Lịch sử); Lê Quý Đôn (giải ba môn Địa lý) và Nguyễn Bỉnh Khiêm
(giải khuyến khích môn Lịch sử).  

            4 giải nhất thuộc về các học sinh: Trần
Nhật Minh, lớp 12 chuyên Hóa (môn Hóa học); Mai Huy Hoàng, lớp 12 chuyên Tin
(môn Tin học); Lê Thị Ngọc Diệp, lớp 12 song ngữ tiếng Pháp (môn tiếng Pháp) và
Nguyễn Thị Thùy Trang, lớp 12 xã hội (môn Địa lý). Trong số 12 đội tuyển tham
gia kỳ thi này, các đội tuyển có 100% học sinh đoạt giải gồm đội tuyển Toán,
Văn, Sinh học, tiếng Trung và tiếng Anh. Theo Bộ Giáo dục-Đào tạo, trong kỳ thi
này, chỉ có 18 tỉnh, thành phố có học sinh giành giải nhất với tổng số 43 giải.

            (Nguồn: Hải Phòng giành 85 giải học sinh giỏi quốc gia,
xếp thứ hai toàn quốc//Báo Hải Phòng Online. - ngày 05/02)

 

82. Các phong trào thi đua ngành Giáo
dục-Đào tạo tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

       Thầy
và trò cùng thi đua:

            Trong số các trường THPT tại thành
phố, Trường THPT Thái Phiên có phong trào thi đua toàn diện, nổi bật nhất là
phong trào thi đua Dạy tốt-Học tốt”, thực hiện cuộc vận động “Hai không” và
phong trào rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng sống của học sinh. Kết quả hai
mặt giáo dục của học sinh, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp, thi đỗ đại học
điểm cao, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường những năm qua
phản ánh thực chất chất lượng các phong trào thi đua của thầy, trò nhà trường.
Kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm, 93% số học sinh của trường đạt từ điểm sàn
trở lên, dẫn đầu khối các trường THPT tại thành phố. Đồng thời, trường liên tục
có học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, thi đỗ thủ khoa đại học và đứng
trong tốp 100 trường THPT có điểm bình quân thi đại học cao nhất cả nước. Hiện
100% số giáo viên của trường đạt chuẩn, trong đó có 32 thạc sĩ, bằng 32%.

            Là trường học ở ngoại thành, điều
kiện dạy và học không thuận lợi như nhiều trường học khác trong nội thành,
nhưng những năm qua, thầy và trò Trường THPT Vĩnh Bảo đạt nhiều thành tích xuất
sắc trong giảng dạy và học tập, 8 năm liên tục có học sinh thi đỗ thủ khoa đại
học. Đáng biểu dương là, trong số những học sinh học giỏi, thi đại học đạt điểm
cao và thi đỗ thủ khoa đại học, nhiều em hoàn cảnh khó khăn.  Chia sẻ “bí quyết” làm nên thành công của
thầy, trò nhà trường, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Hữu Kiên, Hiệu trưởng nhà trường
cho rằng, đây là kết quả từ các phong trào thi đua trong nhà trường. Trong đó,
nòng cốt là phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt” và công tác động viên, khen
thưởng kịp thời của nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh.

            Đối với 33 trường học tại quận Hồng
Bàng, việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành GD-ĐT và
thành phố phát động là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
trong các trường học. Trưởng phòng GD-ĐT quận Nguyễn Thị Nhất cho biết, các
phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của ngành và địa phương, được tổ chức theo
chuyên đề, chủ đề, chủ điểm phù hợp với từng giai đoạn cụ thể của năm học. Dẫn
đầu phong trào thi đua ngành GD-ĐT quận là các trường: mẫu giáo mầm non 1; tiểu
học Đinh Tiên Hoàng và THCS Hồng Bàng. Kết quả các phong trào thi đua từ năm
2010 đến nay, ngành GD-ĐT quận được Nhà nước, Bộ GD-ĐT và UBND thành phố trao tặng
nhiều phần thưởng xứng đáng. Trong đó, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng được Nhà
nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Để
phong trào thi đua trở thành thường xuyên, sâu rộng:

            Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Nguyễn
Xuân Trường khẳng định, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng
phải thi đua dạy tốt, học tốt”, những năm qua, 788 trường học tại thành phố
Cảng tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do
trung ương và thành phố phát động. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua và
cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Hai tốt”;
“Hai không”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... 
tạo động lực mạnh mẽ để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện. Quy mô GD-ĐT thành phố phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của
nhân dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng nâng lên, tỷ lệ giáo
viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo tăng cao. Cơ sở vật chất trường học được
đầu tư theo hướng khang trang, hiện đại. Chất lượng giáo dục được duy trì và
phát triển, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn. 5 năm qua,  ngành GD-ĐT thành phố đạt thành tích xuất sắc
trên nhiều lĩnh vực, được Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT và thành phố ghi nhận bằng
những phần thưởng cao quý, xứng đáng.

            Năm học 2014-2015 và những năm tới,
ngành GD-ĐT tiếp tục phát động các phong trào thi đua và nhân rộng các điển
hình tiên tiến trong toàn ngành. Cùng với duy trì các phong trào, cuộc vận động
trước đây, các đơn vị, trường học đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT theo
tinh thần nghị quyết của Đảng,  đáp ứng
yêu cầu CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

            (Nguồn: Các phong trào thi đua ngành Giáo dục-Đào
tạo…/Bích Hạnh//Báo Hải Phòng.– ngày 06/02)

 

83. Cô giáo trẻ giàu thành tích

            Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, Tổ
trưởng tổ chuyên môn Hóa-Sinh-Thể dục, Trường THPT chuyên Trần Phú vừa vinh dự
được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đây là ghi nhận xứng đáng cho quá
trình phấn đấu, trưởng thành của cô giáo trẻ trong công tác dạy học, nhất là
công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế những năm qua.

            Tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm 1
Hà Nội với danh hiệu “thủ khoa” đầu ra, năm 2000, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thanh
Thúy nhận công tác tại Trường THPT chuyên Trần Phú, ngôi trường cô từng học tập
và ươm mầm ước mơ được đứng trên bục giảng. Trở thành đồng nghiệp của những
người thầy giáo, cô giáo từng dạy dạy dỗ, rèn luyện mình, cô Thúy tự hào nhưng
cũng cảm nhận được trách nhiệm nặng nề trong vai trò của người thầy. Để hoàn
thành nhiệm vụ được giao, cô chịu khó học hỏi kinh nghiệm dạy học, đào tạo, bồi
dưỡng học sinh giỏi của các giáo viên đi trước. Mặt khác, cô dành thời gian tự
học, nghiên cứu, bổ sung kiến thức, kỹ năng dạy học. Từ năm 2004 đến nay, cô
được nhà trường tin tưởng giao làm giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy các lớp
chuyên Hóa của trường. Cũng trong thời gian này, cô vừa dạy học, vừa thu xếp
công việc gia đình để hoàn thành chương trình thạc sĩ rồi tiến sĩ Hóa học loại
xuất sắc tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội. 15 năm làm giáo viên trường
chuyên, cô Thúy đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi
quốc gia và quốc tế của trường. Trong ba khóa học sinh chuyên Hóa do cô làm chủ
nhiệm, có 22 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, gồm 1 giải nhất, 9 giải
nhì, 9 giải ba và 3 giải khuyến khích. Tự hào hơn, 2 học sinh Phan Trần Hồng Hà
và Đỗ Việt Hưng xuất sắc giành Huy chương bạc Ô-lym-pic quốc tế vào các năm
2007 và 2014.

            Chia sẻ suy nghĩ về công việc, cô
Thúy cho rằng, nghề dạy học đòi hỏi rất cao ở người giáo viên, đó là giàu kiến
thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và lòng say mê nghề nghiệp.
Để có được những điều này, người giáo viên phải không ngừng học hỏi, trau dồi,
rèn luyện thường xuyên mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự tin tưởng, kỳ vọng
của học sinh. Tâm huyết, say mê nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong
công việc,  cô Thúy luôn hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao, được các đồng nghiệp và học sinh yêu mến.

            (Nguồn:
Cô giáo trẻ giàu thành tích /Minh Khuê//Báo Hải Phòng. - ngày 06/02/2015)

 

84. Thầy Hiệu trưởng nói về đề thi “Ca sĩ
Sơn Tùng-MTP ngậm kẹo bị sâu răng”

            "Do thói quen ngậm kẹo ngọt khi
biểu diễn nên ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bị sâu răng. Em hãy chọn hóa chất để giúp
Sơn Tùng chữa sâu răng". Đó là một câu hỏi trong bộ đề thi thử môn Hóa học
mà thầy Nguyễn Xuân Trung, giáo viên Trường THPT Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
ra cho học sinh làm vào chiều ngày 24.3.

            Theo thầy Trung, nhiều học sinh đã
bày tỏ sự thích thú qua Facebook về câu hỏi đó. Trong một số đề thi thử khác,
giờ giảng trên lớp, thầy Trung cũng thường đặt câu hỏi vào bối cảnh gần gũi với
cuộc sống để khơi gợi cảm hứng học tập, bớt áp lực, nhàm chán cho học trò của
mình.

            “Cũng là câu hỏi kiểm tra kiến thức
nhưng mình đưa vào một tình tiết, bối cảnh cụ thể mang hơi thở cuộc sống thì
học sinh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn như câu hỏi này: Mẹ pha sữa cho em bé
uống, cần dùng nhiệt kế thủy ngân để đo độ nóng của sữa. Không may nhiệt kế bị
vỡ, em dùng cách nào thu hồi thủy ngân để đảm bảo an toàn?”, thầy Trung nêu ví
dụ.

            Trao đổi với phóng viên Thanh Niên
Online, thầy Ngô Quang Hoài, Hiệu trưởng trường THPT Hồng Bàng cho biết, đề thi
môn Hóa học của thầy Trung chỉ là đề thi thử tại lớp học thêm ở trường, không
phải đề thi chính thống.

            “Cách đặt câu hỏi như vậy rất hay,
phù hợp với thực tiễn, giúp cho các em không cảm thấy nhàm chán với những kiến
thức hàn lâm, xơ cứng. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhắc các giáo viên là cách làm
đó còn mới, có thể có những ý kiến trái chiều nên phải làm cẩn thận, chuẩn
mực”, thầy Hoài nói.

            Nhận xét về thầy Trung, thầy Hoài
cho biết đây là giáo viên trẻ, năng động, được học sinh yêu quý. Thầy Trung rất
“mát tay” trong giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi nên năm nào cũng có học sinh
đạt giải cao ở kỳ thi cấp thành phố.

            (Nguồn: Thầy Hiệu trưởng nói về đề thi “Ca sĩ Sơn
Tùng-MTP ngậm kẹo bị sâu răng” / Vũ Ngọc Khánh// Báo Thanh niên. - ngày 26/03)

 

85.
Vui mà học với cùng
Festival tiếng Anh tại Trường Tiểu học Thủy Đường

            Trong khuôn khổ các hoạt động nâng
cao chất lượng học tập môn Tiếng Anh và tăng cường kỹ năng giao tiếp bằng ngoại
ngữ cho học  sinh, chiều 25 -3, Trường
Tiểu học Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên tổ chức 
English Festival School Year 2014 – 2015.

            Tham dự Festival có 3 đội thi: Ong
vàng, Thỏ trắng và Gấu trúc đại diện cho học sinh các khối lớp trong toàn
trường, trải qua 4 phần thi: chào hỏi, năng khiếu, hiểu biết và đồng đội. Mỗi
đội trình diễn một tiểu phẩm kịch, thi hát …theo các cách khác nhau và đều sử
dụng tiếng Anh. Với sự chuẩn bị kỹ về nội dung cùng với phần diễn xuất hay trên
sân khấu, thành viên các đội không chỉ thể hiện khả năng nói chuẩn, nói hay
tiếng Anh mà còn bộc lộ tài năng diễn xuất, sự dí dỏm qua những bài hát, câu
vè, vở kịch, điệu múa …được các em trình diễn rất khéo léo, lôi cuốn khán giả.
Nội dung giao lưu chương trình Tiếng Anh cấp tiểu học đều theo sát với các giáo
trình học sinh đang được học như: Let’s learn English, Phonics-LBUK, Family and
friends, First friends và Tiếng Anh lớp 3,4,5 cùng với kỹ năng nghe, nói theo
chương trình tiếng Anh tiểu học. Kết thúc cuộc thi đội Thỏ trắng xuất sắc giành
giải nhất.

            Sau phần công bố và trao giải, cán
bộ của Trung tâm Anh ngữ dẫn dắt người xem đến với phần giao lưu đầy thú vị.

            Cuộc thi là sân chơi bổ ích, giúp
các em được giao lưu, học hỏi, bổ sung vốn từ, kiến thức cần thiết, góp phần
thúc đẩy phong trào dạy và học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riếng trong
trường học.

            (Nguồn: Vui mà học với cùng Festival tiếng Anh tại Trường
Tiểu học Thủy Đường /Tú Uyên// Báo Hải Phòng. – ngày 26/03)

 

86.  Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai: Mỗi ngày đến trường là một
ngày vui

            Cảm nhận đầu tiên của nhiều người
khi đến thăm Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Lê Chân), đó là sự thân
thiện và gần gũi. Từ ngoài cổng, qua phòng bảo vệ đến các phòng làm việc của
cán bộ, giáo viên, nhân viên cho tới các lớp học, ở đâu bạn cũng có thể nhìn
thấy những nụ cười thân thiện với lời chào hỏi lịch sự và có văn hóa.

            Mặc dù diện tích không rộng, nhưng
cảnh quan, cơ sở vật chất của ngôi trường xanh, sạch, đẹp, khang trang, hiện
đại với nhiều cây xanh, hoa tươi và các công trình mang tính tiện ích cao. Tuy
nhiên, điều khiến mọi người quan tâm hơn là uy tín, tên tuổi và “thương hiệu”
ngôi trường này với chất lượng giáo dục toàn diện, điểm sáng trong các phong
trào thi đua của ngành Giáo dục-Đào tạo quận Lê Chân và thành phố.

            Gắn bó với ngôi trường trên cương vị
hiệu trưởng từ năm 2009 đến nay, nhà giáo ưu tú Đỗ Thị Kim Thoa cho biết, “bí
quyết” làm nên thành công của nhà trường là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận
trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhờ có tinh thần đoàn kết, Đảng ủy,
Ban giám hiệu, các tổ chức chính trị của trường đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện
thành công các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”.  Tinh thần đoàn kết, bầu không khí tập thể
thân thiện, đầm ấm là động lực để các giáo viên cống hiến cho sự nghiệp “trồng
người”. Cùng với các thầy, cô giáo, gần 2 nghìn học sinh của trường coi ngôi
trường như ngôi nhà thứ hai, tích cực học tập và tham gia các hoạt động tập thể
với bạn, với thầy, cô, thực hiện mục tiêu “Mỗi ngày đến trường là một ngày
vui”.

            5 năm trở lại đây, chất lượng giáo
dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của trường luôn dẫn đầu thành phố. Trong đó,
tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi tăng qua từng năm với từ 80- 91% số học sinh
được xếp loại học lực giỏi; 100% số học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt. Về
chất lượng giáo dục mũi nhọn, 5 năm qua, học sinh của trường giành 398 giải học
sinh giỏi thành phố; 45 giải học sinh giỏi quốc gia và 1 giải quốc tế. Không
chỉ xuất sắc, đạt thành tích cao trong các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã
hội, học sinh của trường còn giành nhiều giải cao tại các cuộc thi văn hóa, văn
nghệ, thể thao cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế. Thực hiện mục tiêu
giáo dục toàn diện và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”, nhà trường tích cực cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất, làm đẹp
cảnh quan. Trong đó, đáng kể là việc nhà trường ghép nối 4 đơn nguyên nhà với
nhau, giúp học sinh tránh nắng, mưa gió và xây dựng công trình nhà vệ sinh hiện
đại đem lại niềm vui cho các học sinh, được phụ huynh đánh giá cao. Cùng với
đó, nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống cho học
sinh, tạo những “sân chơi” bổ ích thông qua các hoạt động tập thể, hoạt động
ngoài giờ lên lớp như thi “Rung chuông vàng”, tham quan các danh lam thắng cảnh,
di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, lập hòm thư “Điều em muốn nói”. Các giáo
viên và học sinh của trường  thường xuyên
chăm sóc, giữ gìn phòng học số 4, nơi Bác Hồ về nghỉ và làm việc với đại biểu
các tỉnh Hải Phòng, Kiến An, Quảng Ninh ngày 21-10-1946; di tích lịch sử Đền
Nghè và tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Nhiều học sinh của trường thích thú được
bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, tình cảm, thái độ về thầy, cô giáo, cha mẹ, bạn
bè và những vấn đề trong học tập, sinh hoạt tại trường hay ở nhà thông qua hòm
thư “Điều em muốn nói”. Nhờ đó, Ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm kịp
thời giải quyết một số kiến nghị chính đáng của học sinh, đem lại niềm vui và
sự tin tưởng cho các em.

            Hiện nhà trường có 90 cán bộ, giáo
viên, tất cả đạt chuẩn về trình độ. Trong đó, hơn 93% số cán bộ, giáo viên có
trình độ trên chuẩn, 41/90 cán bộ, giáo viên là đảng viên. Những năm qua, nhà
trường tích cực xây dựng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên, coi đây
là giải pháp then chốt làm nên chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nhà
trường ngày càng phát triển. Các giáo viên của trường thành thạo soạn và sử
dụng giáo án điện tử. 100% số giáo viên tiếp cận nhanh, có hiệu quả các phương
pháp dạy học tiên tiến như “Bàn tay nặn bột”, “Bản đồ tư duy”, dạy học theo mô
hình “Trường học mới”. Trong 5 năm, có 22 giáo viên của trường được công nhận
giáo viên dạy giỏi cấp quận; 7 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 3 giáo viên
dạy giỏi cấp quốc gia và hiệu trưởng giỏi toàn quốc. Từ năm học 2009-2010 đến
năm học 2013-2014,  nhà trường liên tục
được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, dẫn đầu khối tiểu học thành phố,
được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục-Đào tạo
và UBND thành phố tặng Cờ thi đua và bằng khen. Ghi nhận xứng đáng thành tích
của thầy và trò nhà trường, cuối năm 2014, Chủ tịch nước quyết định tặng nhà
trường Huân chương Lao động hạng Nhì.

            (Nguồn: Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai: Mỗi ngày
đến trường…/Bích Hạnh// Báo Hải Phòng. - ngày 26/03)

 

VIII. Khoa học - công nghệ:

87. Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ,
nâng cao năng suất, chất lượng

            Sáng 4-2, Sở Khoa học và Công nghệ
tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành khoa học và công nghệ năm 2015. Đồng
chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố tới dự.

            Năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ
xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới
công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển trí tuệ; đẩy mạnh ứng
dụng tiến bộ kỹ thuật, kết quả khoa học và công nghệ, áp dụng công nghệ mới,
thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Thực hiện nhiệm vụ tăng cường tiềm lực
khoa học và công nghệ thành phố, Sở hoàn thiện quy hoạch phát triển nhân lực
khoa học công nghệ thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hình thành
hệ thống đồng bộ các cơ chế, chính sách về phát triển nhân lực chất lượng cao
và nhân lực khoa học công nghệ.

            Năm 2014, 11 chương trình khoa học
công nghệ có mục tiêu, trọng điểm được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Sở Khoa
học và Công nghệ hoàn thành kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn. Với
việc ISO hóa trên 50 nghìn thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính phủ và mô
hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ vào hoạt động tại các quận, huyện, sở,
ban, ngành, xã, phường, thị trấn, Hải Phòng trở thành địa phương đầu tiên trong
cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với hoạt động của 100% cơ quan hành chính nhà
nước từ thành phố tới cơ sở.

            (Nguồn: Hỗ trợ
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng//Báo Hải Phòng.
- ngày 05/02)

 

88. Gà Liên Minh sắp có thương hiệu

            Thôn Liên Minh, xã Trân Châu (Cát
Hải ) những ngày cuối năm thật rộn ràng. Trên những lối đi nhỏ, quanh co, dễ
dàng bắt gặp hình ảnh gà mẹ, gà con nhởn nhơ kiếm ăn. Những hàng rào cây ngâu,
cây nguyệt quế ôm trọn những khu vườn đã bừng sắc đào nở. Tiếng gà gáy lao xao.
Chúng tôi dừng chân trước vườn nhà chị Hoàng Thị Phính. Những con gà trống to lừng
lững, chân và cổ dài, lông mượt và da vàng óng từ trên cây bay xà xuống. Đàn gà
con đi sau gà mẹ, óng vàng như rơm.

            Chị Phính vui vẻ cho biết: “Ngoài
đàn gà 30 con của gia đình, tôi được dự án bảo tồn gà Liên Minh của Sở Khoa
học- Công nghệ Hải Phòng cung cấp 7 con gà trống và 50 con gà mái. Sau hơn 4
tháng nuôi, gà sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện ở Liên Minh.
Gà được nuôi bằng thóc, hạt ngô, cá tạp, ốc, nên sau một thời gian nuôi, lông
óng mượt, chân vàng. Gà mái đã đẻ trứng. Cán bộ của dự án về thu mua trứng này,
đưa về đất liền nhân giống gà. Sau đó, gà được đưa trở lại Trân Châu để bảo tồn
nguồn gen quý của phương địa. Tết này, nhà tôi có gần 100 con gà thịt cung ứng
cho thị trường. Gà Liên Minh hết nỗi lo bị thoái hóa nguồn gen quý”.

            Ngoài gia đình chị Phính, tại thôn
Liên Minh có 4 hộ dân khác được dự án bảo tồn gà

Liên Minh do Trung
tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học – Công nghệ Hải Phòng triển khai hỗ trợ gà giống
và kỹ thuật chăn nuôi. Mỗi hộ được nhận 7 con gà trống và 50 con gà mái để phát
triển đàn gà gia đình. Từ sự hỗ trợ này, một số hộ ở Liên Minh mạnh dạn phát
triển chăn nuôi gà quy mô gia trại. Điển hình như gia đình các anh Đỗ Quang
Non, Phạm Văn Hưng nuôi hơn 200 con gà Liên Minh.

            Bà Trần Thị Tính, Chủ tịch Hội Nông
dân xã Trân Châu hồ hởi báo tin vui: “dự án bảo tồn giống gà Liên Minh (dự án
cấp Bộ Khoa học – Công nghệ) với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng triển khai bước
đầu có hiệu quả tốt. Đồng thời, thành phố cũng hỗ trợ xã Trân Châu tiến hành
các thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “gà Liên Minh”. Hội Nông dân
xã sẽ làm chủ sở hữu nhãn hiệu này. Dự án đang từng bước mở rộng quy mô chăn
nuôi gà Liên Minh. Tết này, cả thôn Liên Minh đã có gần 1000 con gà đặc sản địa
phương. Chúng tôi phấn đấu, đến năm 2015, sẽ có gà thương phẩm với số lượng hơn
3000 con. Đến năm 2017, gà Liên Minh sẽ đủ cung ứng phục vụ ngành du lịch Cát
Bà.      

            Thôn Liên Minh có 18 hộ, cả 18 hộ
đều chăn nuôi giống gà riêng có của thôn. Mỗi hộ nuôi từ vài chục con đến vài
trăm con. Gà được nuôi theo hình thức thả vườn, thức ăn chủ yếu là ngô. Ban
đêm, gà tự do ngủ trên cây, Chỉ khi gà ấp nở, người dân mới làm chuồng. Gà Liên
Minh được ấp đẻ tự nhiên, nhưng không đẻ được nhiều, mỗi lứa chỉ 10 – 12 quả.
Nuôi chừng 7 – 8 tháng thì xuất bán. Giá gà khá cao so với các giống gà thường,
khoảng 200.000 đồng/kg. Gà trống có thể nặng tới 5kg, gà mái tới 3kg. Không chỉ
có hình thức đẹp, gà Liên Minh nổi tiếng bởi chất lượng tuyệt hảo. Thịt thơm và
mềm, ngọt, da giòn, vàng tươi rất bắt mắt. Để bảo vệ giống gà quý của địa
phương, cùng với sự hỗ trợ của dự án, bà con trong thôn thực hiện nghiêm quy
ước: tuyệt đối không đưa giống gà từ nơi khác vào địa phương nuôi và lai tạo.

            (Nguồn: Gà Liên Minh sắp có thương hiệu/Vân Khánh//Báo
Hải Phòng. - ngày 06/02)

 

89. Ứng dụng khoa học công nghệ trong tiết
kiệm năng lượng: Hướng tới nền kinh tế xanh

            Tính trung bình mỗi năm, nhu cầu sử
dụng năng lượng của cả nước tăng lên cao nhưng mức độ tăng trưởng ngành năng
lượng chỉ đáp ứng được khoảng 60% nguồn năng lượng yêu cầu. Vì vậy, tiết kiệm
năng lượng đang ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết đối với Việt Nam nói
chung, thành phố Hải Phòng nói riêng.

Giải
pháp xanh:

            Một trong những giải pháp ứng dụng
nguồn năng lượng tái tạo đang thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp và dần được
ứng dụng rộng rãi chính là giải pháp đun nóng nước bằng máy nước nóng năng
lượng mặt trời quy mô công nghiệp. Theo bà Lê Thị Thúy Hồng, Giám đốc điều hành
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa Chi nhánh
miền Bắc, đơn vị triển khai nhiều công trình năng lượng tái tạo trọng điểm và
vận hành thực tiễn thành công như: dự án cấp điện cho quần đảo Trường Sa, toà
nhà UNDP nối lưới điện quốc gia, toà nhà hành chính Bình Dương, giải pháp cấp
điện cho vùng sâu vùng xa, trạm sạc năng lượng mặt trời, va li sạc di động năng
lượng mặt trời, v.v…Trong đó, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời là giải
pháp sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả đối với gia đình, doanh nghiệp, công
sở...

            Một giải pháp khác sử dụng có hiệu
quả năng lượng tái tạo là thiết bị chưng cất nước ngọt dùng năng lượng mặt
trời. Nước biển, nước lợ, các nguồn nước không uống được có thể biến thành nước
ngọt, sạch và sử dụng được ngay chỉ trong thời gian ngắn. Đây là nghiên cứu mới
của các nhà khoa học thuộc Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo Việt Nam. Thạc
sĩ Lê Việt Hùng, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: "Sau khi cấp nước
vào bể chứa, nước được năng lượng mặt trời đun nóng, bốc hơi và ngưng tụ trên
bề mặt trong của tấm kính và chảy về một bể chứa nước sạch".  Đáng chú ý, thiết bị có các gờ chung quanh
trên mặt tấm kính hứng nắng, nên có thể hứng được lượng nước mưa trên bề mặt
kính khi trời mưa. Đặc điểm này rất thích hợp cho các địa phương vùng biển, để
kết hợp vừa lọc nước ngọt, vừa tích nước mưa cho sinh hoạt. Sau khi thử nghiệm
ở Hải Phòng và Khánh Hòa, nước sau chưng cất rất sạch, trong, uống được, không
mặn hay lợ. Mẫu nước ngọt thu được  đạt
tiêu chuẩn y tế về nước sinh hoạt.

Tiết
kiệm năng lượng, hướng tới phát triển bền vững: 

            Trên đây là hai trong số nhiều giải
pháp sử dụng năng lượng tái tạo được trình bày tại hội thảo “Giải pháp tiết
kiệm năng lượng hiệu quả từ nguồn năng lượng tái tạo” do Sở Khoa học-Công nghệ
thành phố tổ chức vừa qua. Theo Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Bùi Xuân
Tuấn, năng lượng ngày càng khan hiếm, nhất là các loại năng lượng hoá thạch như
dầu

khí và than đá. Mặt
khác, việc sử dụng quá nhiều nguồn năng lượng hóa thạch - nguồn năng lượng
không tái sinh, để lại hậu quả về môi trường rất lớn. Trong khi đó, theo đánh
giá của Liên hợp quốc, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng
nề của biến đổi khí hậu. Vì vậy, năng lượng tái tạo là giải pháp khả thi nhằm
cân bằng giữa phát triển kinh tế, khan hiếm năng lượng và ô nhiễm môi trường.
Theo đó, những nguồn năng lượng tái tạo có thể khai thác và sử dụng trong thực
tế gồm thủy triều, gió, sinh khối, khí sinh học, nhiên liệu sinh học, từ nguồn
rác thải sinh hoạt, mặt trời và địa nhiệt. 

            Cùng với việc ứng dụng công nghệ
trong nghiên cứu, chế tạo thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo, thành phố triển
khai nhiều hoạt động tiết kiệm năng lượng hướng tới nền kinh tế xanh. Theo Giám
đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn Hải Phòng Đào Sĩ Thanh,
Trung tâm phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và Công ty TNHH MTV Điện
lực Hải Phòng phát động gia đình thực hiện tiết kiệm điện. Theo đó, 250 nghìn
gia đình tích cực tham gia chương trình, sản lượng điện tiết kiệm được khoảng
5,2 triệu kWh, tương ứng với số tiền là 7,518 tỷ đồng. Qua trọng hơn, qua hoạt
động này góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân trong công tác sử
dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, giảm thiểu sự cố điện lưới của thành
phố. 

            Mặt khác, Trung tâm đẩy mạnh công
tác kiểm toán năng lượng và mở rộng hoạt động ra một số tỉnh miền Duyên hải.
Vừa qua, Trung tâm kiểm toán năng lượng chi tiết cho 37 doanh nghiệp, 15 cơ
quan hành chính và 10 tòa nhà thương mại, hoàn thành báo cáo kiểm toán và đưa
ra các giải pháp phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, hàng
năm có thể tiết kiệm được hơn 50 nghìn KWH điện trị giá hơn 64 tỷ đồng, giảm
phát thải  hơn 42 nghìn tấn CO2 ra môi
trường. 

            Bên cạnh đó, Trung tâm xây dựng đề
xuất Dự án đầu tư hệ thống cung cấp điện bằng năng lượng gió, mặt trời kết hợp
với phát điện diesel tại đảo Bạch Long Vỹ; triển khai đề tài nghiên cứu khoa
học ứng dụng sản xuất viên đốt sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp góp phần ứng
dụng công nghệ tái chế vào sản xuất và đời sống, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm
môi trường do chất thải nông nghiệp gây ra.

            (Nguồn: Ứng dụng khoa học công nghệ trong tiết kiệm năng
lượng…/Thanh Giang// Báo Hải Phòng. - ngày 25/03)

 

90. Nghiên cứu cải tiến động cơ và chế tạo
máy: Tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường

            “Cú đúp” Giải thưởng Sáng tạo trẻ
toàn quốc lần thứ 7 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cuộc thi thiết kế xe
tiết kiệm do Honda Việt Nam tổ chức năm 2014 là thành quả của thạc sĩ Hoàng Văn
Quý, giảng viên trẻ bộ môn chế tạo máy, Khoa Điện cơ, Trường đại học Hải Phòng
và các cộng sự của anh sau khi công bố công trình nghiên cứu phương án cải tiến
động cơ và chế tạo máy xe tiết kiệm nhiên liệu.

            Với mục đích giảm lượng nhiên liệu
tiêu thụ trong các phương tiện giao thông hằng ngày và lượng khí thải đang hủy
hoại môi trường sống, nhóm nghiên cứu tìm ra giải pháp cải tiến động cơ đốt
trong và chế tạo chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu nhiều nhất có thể.

           Thạc sĩ Hoàng Văn Quý cho biết,
trong 3 tháng, nhóm tiến hành nghiên cứu trên động cơ xe Wave 110 của hãng
Honda. Nội dung nghiên cứu về động cơ gồm: nghiên cứu khả năng làm nghèo xăng
trong chu trình nổ để hạn chế việc tiêu thụ xăng; giữ nhiệt cho động cơ và bổ
sung bugi để nâng cao hiệu quả đánh lửa trong buồng đốt; nghiên cứu khả năng
cấp xăng nghèo qua việc sử dụng cấp xăng dưới dạng nhỏ vào màng thấm sau đó
được xé tơi nhờ phun khí áp lực cao trước khi cấp vào buồng đốt. Đồng thời,
thay phương pháp bôi trơn với hộp chứa dầu truyền thống bằng việc sử dụng bôi
trơn theo chu kỳ để giảm sức cản của dầu trong hệ thống máy, làm gián đoạn quá
trình nổ trong một khoảng thời gian nhất định để hạn chế việc sử dụng thừa
nhiên liệu; thu hồi năng lượng thừa sau mỗi lần xe nổ máy và sau những lần xe
phanh trên đường. Nội dung nghiên cứu về chế tạo xe gồm: nghiên cứu kết cấu
tổng thể của xe sao cho gọn nhẹ nhất mà vẫn bảo đảm yêu cầu lưu thông; kết cấu
dạng khí động học của vỏ xe, làm sức cản trong quá trình xe vận hành là ít
nhất; hạn chế ma sát trong các bộ truyền, ổ bi... và sử dụng bạc từ trường thay
cho ổ bi truyền thống.

            Trên cơ sở nghiên cứu, chế tạo, nhóm
tác giả Bộ môn chế tạo máy Khoa Điện cơ, Trường đại học Hải Phòng chế tạo thành
công hai xe HPU Star 1 và HPU Star 2. Lượng nhiên liệu mà hai xe này sử dụng
thử nghiệm đều đạt hiệu quả. Cụ thể, HPU Star 1 tiêu thụ 1 lít xăng trên quãng
đường 121 km, HPU Star 2 tiêu thụ 1 lít xăng trên quãng đường 188,8 km. Bên
cạnh đó, những nội dung nghiên cứu trên nếu được áp dụng sẽ mang lại hiệu quả
lớn về mặt kinh tế (lượng nhiên liệu tiêu hao ít) và góp phần bảo vệ môi trường
(lượng khí thải tính trên đầu xe nhỏ).

            Thạc sĩ Hoàng Văn Quý cho biết thêm,
mặc dù ý tưởng và công trình đã được công bố, thử nghiệm và ghi nhận kết quả,
nhưng những nghiên cứu của nhóm tác giả vẫn đang trong quá trình phát triển và
hoàn thiện. Ngoài hai sản phẩm kể trên, hằng năm, thầy và trò khoa Điện cơ đều
thực hiện những nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng vào cuộc sống, có đề tài
triển khai thực tế đạt hiệu quả cao. Anh Quý cho rằng, đây là cách truyền đạt
kiến thức cho sinh viên Bộ môn chế tạo máy nhanh, hiệu quả và thiết thực nhất.

Tại Festival Sáng tạo
trẻ toàn quốc lần thứ 7 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tháng
11-2014, công tình nghiên cứu và chế tạo thành công hai xe HPU Star 1 và HPU
Star 2 của thạc sĩ Hoàng Văn Quý và nhóm tác giả Bộ môn chế tạo máy, Khoa Điện
cơ, Trường đại học Hải Phòng được Hội đồng thẩm định đánh giá cao về khả năng
sáng tạo, hiệu quả sử dụng và tính khả thi.

            (Nguồn: Nghiên cứu cải tiến động cơ và chế tạo máy: Tiết
kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường /Tường Minh// Báo Hải Phòng. - ngày
25/03)

 

IX. Giao thông - vận tải:

91. Tháng 6 -2015, sẽ có đường bay Hải
Phòng – Khánh Hòa

            Theo tin từ Cảng hàng không quốc tế
Cát Bi, thời gian vừa qua Cảng vụ tiến hành xúc tiến mở đường bay Cát Bi – Cam
Ranh (Khánh Hòa) với các hãng hàng không. Và dự kiến đến tháng 6 -2015 ,đường
bay Cát Bi – Cam Ranh sẽ được đưa vào khai thác.

            Việc mở tuyến bay thẳng Cát Bi - Cam
Ranh và ngược lại sẽ mở ra cơ hội  đối
với hoạt động du lịch, giao thương kinh tế, đi lại của trong nhân dân và du
khách. Có đường bay Cam Ranh – Cát Bi, khách du lịch từ Nha Trang - Khánh Hòa
và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ không chỉ đến nhiều hơn với Hải Phòng mà còn
có thể đến với các tỉnh của vùng đồng bằng sông Hồng. Ngược lại, đường bay Cát Bi
- Cam Ranh sẽ là cơ hội rất tốt cho du khách thành phố Cảng và các địa phương
lân cận đến với du lịch biển của Nha Trang - Khánh Hòa. Qua đó, tăng cường kết
nối các dịch vụ du lịch, giao thương hàng hóa giữa Hải Phòng với Khánh Hòa.
Đường bay này sẽ góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho khách du lịch.

            Hiện tại sân bay Cát Bi đang khai
thác các đường bay từ Hải Phòng đi/đến Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột.

            (Nguồn: Tháng 6 -2015, sẽ có đường bay Hải Phòng – Khánh
Hòa/Văn Cường//Báo Hải Phòng. - ngày 06/02)

 

92. Kết nối vận tải đường thủy - đường sắt

            Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang
thí điểm nhượng quyền khai thác tuyến vận tải đường thủy, đường sắt trên tuyến
Lào Cai - Hải Phòng cho doanh nghiệp nhằm giảm tải cho đường bộ.

Thí
điểm nhượng quyền khai thác:

            Theo lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng, các
cảng thủy Hải Phòng hiện nay có lượng hàng thông qua lớn, nhưng đa phần vẫn
phải vận chuyển bằng đường bộ với hơn 70%, đường thủy chỉ "gánh" gần
20%, còn đường sắt đảm đương được khoảng 3%.

            Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tin
Tức, vận tải đường sắt từ đầu tuyến Lào Cai đến cuối tuyến Hải Phòng hiện nay
được kết nối giữa hai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội và Hà Nội - Hải Phòng.
Trong quá trình vận tải, hàng hóa trên các toa tàu thường được bốc xếp bổ sung
khi qua hàng chục ga nhỏ trên hai tuyến. Mặc dù khá thuận lợi, nhưng các doanh
nghiệp vận tải hàng hóa đều cho rằng trong quá trình bốc xếp, vận chuyển giữa
các ga, hàng hóa khó tránh khỏi tình trạng va đập, gây biến dạng, nhất là đối
với các loại hàng hóa cần đảm bảo đảm giữ nguyên khối, tránh gãy, vỡ bên trong.

            Còn Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vận
tải thủy (VIVASO) Nguyễn Thủy Nguyên, cho biết tuyến vận tải thủy nội địa từ
Lào Cai về Hải Phòng cũng đang gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, do
các doanh nghiệp muốn khép kín chu trình từ kho đến đại lý tiêu thụ. Vào mùa
khô, khi mực nước không ổn định, luồng lạch chưa kịp nạo vét, tàu thuyền trọng
tải lớn không đi lại được. Vì vậy, dù giá thành vận tải trong mùa khô chỉ bằng
1/10 so với đường

bộ, nhưng gần như
không có doanh nghiệp nào ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

            Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
và thúc đẩy vận tải đường thủy, đường sắt, mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La
Thăng đã chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện thí điểm nhượng
quyền khai thác đường thủy, đường sắt tuyến Lào Cai - Hải Phòng cho VIVASO khai
thác. Trong đó VIVASO được quyền đầu tư thực hiện nạo vét đảm bảo chiều sâu
luồng, nạo vét duy tu hàng năm và kinh doanh hoàn vốn bằng các loại phí vận chuyển
với cơ chế ưu đãi.

            Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, không
có lý do gì mà cước vận tải đường thủy trên tuyến Lào Cai - Hải Phòng hiện chỉ
bằng 1/10 giá thành so với đường bộ, mà không thu hút được doanh nghiệp hàng
hóa hoặc doanh nghiệp hàng hóa lại không mặn mà với vận tải thủy vì tàu thuyền
bị hạn chế đi lại vào mùa khô.

            Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo Cục Đường
thủy nội địa Việt Nam và Vụ Pháp chế xây dựng thông tư về thu phí giao thông
trên luồng đường thủy và rà soát các văn bản liên quan đến đầu tư, phát triển
hạ tầng, áp dụng thí điểm ngay trên tuyến vận tải Lào Cai - Hải Phòng, tiến tới
nhân rộng trên các tuyến vận tải thủy nội địa cả nước để tăng cường tính kết
nối với vận tải đường sắt và các phương thức vận tải khác…

            Để có thể nâng cao năng lực vận tải
thủy nội địa, ngành giao thông cũng đã có chiến lược tổng thể cho vấn đề này.
Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư
kết cấu hạ tầng lĩnh vực đường thủy nội địa. Theo đó, giai đoạn 2015 - 2020, Bộ
GTVT sẽ huy động khoảng 12.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách để thực
hiện 45 dự án hạ tầng đường thủy. Ngay trong năm 2015, Bộ GTVT sẽ thí điểm gọi
vốn BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) cho 2 dự án cải tạo luồng đường
thủy nội địa là: Nâng cấp kênh Chợ Gạo giai đoạn II có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ
đồng và tuyến vận tải trên sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cầu
Bến Súc…

            (Nguồn: Kết nối vận tải đường thủy - đường sắt /Tiến Hiếu
// Báo Tin tức. - ngày 05/02)

 

93. Vietjet tham gia
kích cầu du lịch, giảm giá vé 50%

Hãng hàng không Vietjet vừa công bố mức giảm giá vé máy bay lên đến 50%
cho chương trình kích cầu du lịch. Hãng cũng mở thêm các đường bay mới đến các
điểm du lịch di sản tại miền Trung như: TP.Hồ Chí Minh – Chu Lai (ngày 27-5);
TP.Hồ Chí Minh – Đồng Hới (ngày 29- 4) và Hà Nội – Quy Nhơn (ngày 26- 4), để
hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2015 với chủ đề “Ấn tượng di sản thế giới tại
Việt Nam”.

Thông thường, chi phí vé máy bay thường chiếm khoảng 45 – 50% giá các
tour nên việc hãng hàng không Vietjet cam kết giảm tới 50% giá vé máy bay sẽ
giúp kích cầu du lịch nội địa đáng kể. Hành khách đi du lịch có thêm cơ hội bay
giá tiết kiệm và đi du lịch giá rẻ. Đặc biệt chương trình kích cầu du lịch năm
nay hướng đến Di sản văn hóa thế giới, trong đó nổi bật là du lịch khám phá các
tỉnh miền Trung sẽ giúp quảng bá thêm các hoạt động giữ gìn và bảo tồn các di
sản thế giới tại Việt Nam.

(Nguồn:
Vietjet tham gia kích cầu du lịch, giảm giá vé 50%/Mai Hương// Báo Hải Phòng. -
ngày 30/03)

 

94. Người Việt Nam đầu tiên dẫn tàu lớn vào Cảng Hải Phòng

Vào 8 giờ 30 sáng 20-5-1955, tàu hoa tiêu đầu tiên của Việt Nam cập mạn
tàu quốc tịch Pháp Saint-Valery-en-Caux tại Hòn Dáu (Đồ Sơn), ông Nguyễn Văn
Hóa tuyên bố với thuyền trưởng: “Tôi là hoa tiêu nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
sẽ dẫn tàu ông vào Cảng Hải Phòng, yêu cầu ông cho kéo neo…”. Như vậy, chỉ 7
ngày sau khi giải phóng Hải Phòng, hoạt động của cảng Hải Phòng đã trở lại bình
thường trước sự thán phục của chính người Pháp.

Khẳng định tầm vóc
hoa tiêu Việt Nam:

Theo các tài liệu để lại, khi xây dựng các cảng lớn gồm: Hải Phòng, Đà
Nẵng và Sài Gòn, thực dân Pháp luôn chú ý đến luồng tàu vào cảng biển và họ đã
xây dựng đội ngũ hoa tiêu dẫn tàu, trong đó hoa tiêu chính đều là người Pháp,
còn người bản địa chỉ là dẫn phụ. Vì vậy, từ năm 1874 đến 1955, không có người
Việt Nam nào là hoa tiêu chính phụ trách dẫn tàu vào cảng. Trong suốt hơn 80
năm,  tuyên bố “không thể có người Việt
nào dẫn được tàu vào cảng Hải Phòng” của người Pháp là “lời nguyền” không bị
phá vỡ.

Nhưng người Pháp đã lầm. Ngày 13-5-1955, quân ta tiếp quản thành phố.
Chỉ 7 ngày sau, ngày 20-5-1955, 2 người trong đội hình tiếp quản thành phố là
ông Nguyễn Văn Hóa và ông Nguyễn Y Nết nhận nhiệm vụ dẫn 2 chiếc tàu quốc tịch
Pháp, gồm: tàu Saint-Valery-en-Caux, trọng tải 10.000 DWT và tàu Le Vernon,
trọng tải 8.000 DWT vào cảng Hải Phòng. Trong 2 người, ông Nguyễn Văn Hóa là
người Sài Gòn- Gia Định và chưa từng thuộc luồng vào cảng Hải Phòng. Ông Hóa đã
phải nghiên cứu rất nhiều tài liệu để cùng với tập thể đảm nhận nhiệm vụ dẫn
tàu.  Cùng hai hoa tiêu tập sự là Trần
Bửu Vị và Lê Văn Chút, ông Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Y Nết dẫn hai chiếc tàu
trên vào cảng Hải Phòng an toàn trước sự ngạc nhiên tột độ và sự thán phục của
người Pháp. Sự kiện này cũng mở đầu cho quá trình hoạt động trở lại của thương
cảng Hải Phòng - cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng bậc nhất của miền Bắc
nước ta.

Những bông hoa của
luồng biển Hải Phòng:

Hành trình lịch sử ngày ấy bắt đầu từ một sự kiện trọng đại vào sáng
20-5-1955 đánh dấu sự ra đời của Hoa tiêu Cảng Hải Phòng (sau này được tách ra
từ Cảng Hải Phòng). Đội ngũ hoa tiêu Hải Phòng không ngừng lớn mạnh và trở
thành những trụ cột đầu tiên xây dựng lớp hoa tiêu hàng hải Việt Nam ngày nay.
Đội ngũ hoa tiêu được tạo thuận lợi học tập, tiếp nhận kỹ thuật, dẫn dắt tàu
biển ra vào cảng biển Hải Phòng an toàn. Họ được gọi là những bông hoa của
luồng tàu biển Hải Phòng, tô thắm thêm trang sử hào hùng của ngành hoa tiêu
hàng hải Việt Nam, đáp ứng vai trò phát triển kinh tế biển của đất nước. Hiện
cả nước có hàng chục công ty hoa tiêu hàng hải với hơn 300 hoa tiêu các hạng
hoạt động tại nhiều vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc trong cả nước, từng bước
hội nhập và thúc đẩy ngành Hoa tiêu hàng hải Việt Nam phát triển nhanh hơn.

Tại Hải Phòng có Công ty Hoa tiêu khu vực 2 (trực thuộc Tổng công ty Bảo
đảm An toàn Hàng hải miền Bắc) là một trong những doanh nghiệp hoa tiêu uy tín
hàng đầu của cả nước khi có rất nhiều hoa tiêu ngoại hạng, hoa tiêu các cấp.
Trong nhiều năm trở lại đây, những người hoa tiêu của Công ty Hoa tiêu khu vực
2 mỗi năm dẫn dắt gần 10.000 lượt tàu ra vào cảng biển Hải Phòng an toàn tuyệt
đối. Trong giai đoạn 2010- 2014, đội ngũ hoa tiêu Hải Phòng dẫn dắt 55.037 lượt
tàu, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 0,3%/năm. Trong mọi điều kiện, hoa tiêu
Hải Phòng luôn âm thầm làm việc ngày đêm, kiên trì bám vững thực địa góp phần
đưa hàng nghìn chuyến tàu vào, ra các bến cảng Hải Phòng an toàn, mỗi năm vận
chuyển hàng chục triệu tấn hàng hóa xuất khẩu, giao thương trong nước, phục vụ
công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. 

Hải Phòng với hệ thống cảng biển phát triển, lại có vị trí quan trọng
trên hải đồ quốc tế, các tàu biển đến đây tiếp tục ghi nhận công sức các thế hệ
hoa tiêu Hải Phòng trong hành trình vươn ra biển lớn của thành phố, góp phần
đưa Hải Phòng thực hiện thắng lợi chiến lược “mạnh về biển, làm giàu từ biển”.

(Nguồn: Người Việt Nam
đầu tiên dẫn tàu lớn vào Cảng Hải Phòng/Mai Lâm//Báo Hải Phò
ng. - ngày 28/03)

 

X – Xây dựng Hải Phòng thành
Tp. Cảng biển xanh, văn minh, hiện đại:

95. Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải
Phòng: Giữ cho đô thị xanh - sạch - đẹp

Sáng ngày 30/01, Cty
TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm
2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Tới dự có ông Lê Văn
Thành - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; lãnh đạo các sở,

ban, ngành, KCN thành
phố.

            Năm 2014, tình hình kinh tế tiếp tục
gặp khó khăn, vấn đề đảm bảo môi trường đô thị là yêu cầu cấp bách. Tuy nhiên,
cán bộ, công nhân viên Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã xác định rõ
vai trò, trách nhiệm trong công tác vệ sinh môi trường, nỗ lực phấn đấu hoàn
thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ; đời sống cán
bộ công nhân viên được đảm bảo, tổng thu nhập bình quân là 4,3 triệu
đồng/người/tháng, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng xanh - sạch - đẹp.

            Cụ thể, Cty đã điều chỉnh quy trình
thu gom, vận chuyển rác khép kín, đảm bảo chất lượng vệ sinh đường hè, khu dân
cư, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao tại dải trung tâm thành phố. Tiếp nhận
và xử lý trên 900 tấn rác thải/ngày theo đúng quy trình được duyệt. Xây dựng và
đưa vào vận hành lò đốt rác y tế công suất 200kg/giờ, bằng nguồn tài trợ không
hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Xây dựng thành công Đề án điều chỉnh mức thu
phí vệ sinh đô thị năm 2014 trình các ban ngành thành phố thẩm định và thông
qua nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ. Đẩy mạnh triển khai các dự án
nâng cao năng lực quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải
Phòng. Ứng dụng có hiệu quả các sáng kiến cải tiến, các tiến bộ về khoa học
công nghệ vào quá trình chỉ đạo, điều hành, quản lý, tiết kiệm chi phí sản
xuất, chi phí quản lý. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cộng đồng về giữ
gìn vệ sinh.

            Đồng thời Cty quan tâm cải tổ cơ cấu
tổ chức, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các
phong trào đoàn thể, chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo tiến độ cổ phần hóa doanh
nghiệp.

            Năm 2015, Cty tiếp tục phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ giữ gìn môi trường đô thị Hải Phòng xanh - sạch - đẹp bằng các
phương pháp như: Tiếp tục đổi mới mô hình quản lý, cơ chế điều hành, nâng cao
năng lực cung cấp dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý rác thải thông thường, rác
thải y tế, nguy hại, rác thải sông cảng biển; các dịch vụ công ích trên dải
trung tâm thành phố… với chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế -
xã hội của thành phố. Xây dựng và thông qua đề án phát triển Cty theo hướng chủ
đạo trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải trên phạm vi toàn thành phố. Đảm
bảo việc làm, thu nhập ngày một tăng cho người lao động; tổ chức thành công Đại
hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII Đảng; thực hiện thành công chuyển công
ty sang mô hình cổ phần hóa.

            Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn
Thành - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh giá cao kết quả mà Cty TNHH MTV
Môi trường đô thị Hải Phòng đã đạt được. Ông nhấn mạnh, hơn 1.400 cán bộ công
nhân viên Cty đã góp phần cho thành phố Hải Phòng xanh - sạch - đẹp, tạo sức
hấp dẫn thu hút đầu tư và khách du lịch. Năm 2015, Cty phải tự chủ tài chính,
tập trung hơn đầu tư trang thiết bị, duy trì vận hành tốt trang thiết bị hiện
có, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào tho gom, xử lý rác. Cty cũng
cần chủ động xây dựng phương án

 

nâng mức phí vệ sinh
đô thị để nâng cao chất lượng dịch vụ.

            Tại Hội nghị, UBND thành phố Hải
Phòng đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
và bằng khen cho nhiều cá nhân.

            (Nguồn: Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng: Giữ cho
đô thị xanh - sạch - đẹp
/Mỹ Hạnh//Báo Xây dựng. - ngày 1/02)

 

96. Viết tiếp những trang sử vàng

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, Đảng bộ,
quân và dân thành phố tự hào đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quy mô kinh
tế thành phố từng bước được mở rộng; GDP liên tục tăng qua các năm. Riêng năm
2014, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,53% (cao nhất trong 3 năm qua); tổng thu
ngân sách nhà nước đạt hơn 46 tỷ đồng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt
1,1 tỷ USD...

Trung
tâm công nghiệp, thương mại lớn:

            Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết
32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, diện mạo thafnhphoos không ngừng đổi mới,
trở thành một đo thị khang trang, văn minh, hiện đại. Tổng sản phẩm trong nước
(GDP) tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao, gần 11%/năm (gấp 1,57 lần mức
tăng chung của cả nước). Công nghiệp thành phố đứng thứ 3 sau Hà Nội và Bắc
Ninh ở vùng trọng điểm Bắc Bộ và cả khu vực miền Bắc. Nhiều ngành, sản phẩm
công nghiệp lớn của tahfnh phố có vai trò đầu tàu, có tỷ trọng lớn trong vùng.

            Trước đó, vùng đất “Hải Phòng tần
phòng thủ” xưa kia là địa phương mạnh dạn đi đầu thực hiện cơ chế “Khoán sản
phẩm” trong nông nghiệp.

Trung
tâm phong trào cách mạng của cả nước:

            Những thành tựu đáng mừng nêu trên
là kết quả phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng lâu dài từ những ngày đầu
thành lập Đảng đến nay. Với vị trí là “Cảng lớn của Bắc kỳ”, Hải Phòng là một
trong những địa phương đầu tiên của cả nước tiếp nhận và thể nghiệm Chủ nghĩa
Mác-Lê nin do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào trong nước. Theo đó, Hải
Phòng có vai trò quan trọng trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam từ những năm 1925-1930. Tháng 4c-1930, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam
thành phố Hải Phòng được thành lập và là một trong số ít đảng bộ ra đời đầu
tiên ở trong nước. Đây là sự kiện quan trong đánh dấu sự phát triển về “chất”
cảu phong trào cách mạnh Hải Phòng, là tiền đề quan trọng dẫn đến những thắng
lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạnh và công cuộc đổi mới sau này.

Đổi mới
và phát triển:

            Trong thời kỳ đổi mới, Hải Phòng nỗ
lực thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị với mục tiêu từ nay đến năm 2020 xây
dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm
dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao.

            (Nguồn: Viết tiếp những
trang sử vàng/Thanh Giang// Báo Hải Phòng. - ngày 05/02)

 

97. Ký kết tài trợ vốn dự án tòa nhà hỗn
hợp SHP Plaza

            Ngày 4-2, tại Công ty CP Sơn Hải
Phòng (Tập đoàn VLC) đã diễn ra lễ ký kết tài trợ vốn cho dự án SHP Plaza được
xây dựng tại số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng giữa Công ty CP Bất động sản
Sơn và Hóa chất Á Châu (APACHEM) và Ngân hàng ACB cùng Công ty CP Xây dựng và
kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) - nhà thầu xây dựng chính.

            Theo đó, Ngân hàng thương mại cổ
phần Á Châu ACB sẽ tài trợ vốn xây dựng công trình và hỗ trợ khách hàng mua nhà
cho dự án SHP Plaza do Công ty cổ phần Bất động sản Sơn và Hóa chất Á Châu
(APACHEM) làm chủ đầu tư. Đồng thời, Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc
Hòa Bình (HBC) cũng trở thành nhà thầu xây dựng chính của dự án này.

            “Viên ngọc của thành phố Cảng” SHP
Plaza sẽ là tòa nhà cao nhất tại Hải Phòng và là tòa nhà phức hợp gồm khách sạn
4 sao, văn phòng, căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại. Tòa nhà tọa lạc ngay
trên phố Lạch Tray có khuôn viên rộng hơn 3.000m2 với 28 tầng nổi và
2 tầng hầm do kiến trúc sư nổi tiếng Fujinami của Nhật Bản thiết kế. Với lối
kiến trúc thông minh và tinh tế, SHP Plaza hy vọng sẽ nhanh chóng trở thành
điểm nổi bật và thu hút của thành phố.

            (Nguồn: Ký kết tài trợ vốn dự án tòa nhà hỗn hợp SHP
Plaza//Báo Xây dựng. - ngày 05/02)

 

98. Tổng kết công tác xóa quảng cáo
"bẩn"

            Sáng 5-1, UBND thành phố tổ chức hội
nghị tổng kết công tác xóa quảng cáo, rao vặt trên các bờ tường, gốc cây, cột
điện trái quy định năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó chủ tịch UBND
thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

            Năm 2014, công tác xóa quảng cáo,
rao vặt tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương tiếp tục duy trì, triển khai
đồng bộ bước đầu đi vào nề nếp. Kết quả: công tác tuyên truyền được các đẩy
mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú; các cấp ngành, địa phương tổ
chức, chỉ đạo lực lượng chức năng, quần chúng nhân dân ra quân tẩy xóa quảng
cáo, rao vặt với hàng nghìn lượt. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được lực
lượng thanh niên xung phong - đơn vị thường trực hàng ngày kiểm tra nhắc nhở
người vi phạm tự tháo dỡ sản phẩm quảng cáo, rao vặt trái quy định trên 30
tuyến đường trung tâm thành phố; đầu tư, lắp dựng 35 bảng rao vặt miễn phí...

            Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch
Lê Khắc Nam biểu dương kết quả đạt được trong năm qua của các cấp, ngành địa
phương. Năm 2015 là năm đất nước và thành phố diễn ra nhiều ngày lễ lớn, Phó
chủ tịch yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy
mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; tăng cường xử phạt đối với các đối tượng cố
ý vi phạm; thường trực Ban điều hành thành phố tiếp tục tăng cường công tác
điều hành, đôn đốc các sở, ngành, địa phương đơn vị liên quan triển khai các
giải pháp có tính khả thi, tạo bước đột phá.

            (Nguồn: Tổng kết công tác xóa quảng cáo
"bẩn"//Báo Hải Phòng Online. - ngày 6/2)

 

99. Dự án cảng Lạch Huyện đang triển khai
đúng tiến độ

            Hợp phần A, Dự án Đầu tư xây dựng
Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện) giai đoạn khởi động được Bộ
Giao thông Vận tải sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản.
(JICA) và nguồn vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, đan được thực hiện khẩn
trương và bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

            Hợp phần A của Dự án đã được Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận là 18.624 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA là 76,8 tỷ
đồng. Hợp phần này bao gồm 4 gói thầu xây lắp chính: gói thầu số 6,8,9 và 10.
Gói thầu số 6 được khởi công từ tháng 7/2013. Dự kiến gói thầu này sẽ hoàn
thành vào cuối năm nay. "Các gói thầu khác của hợp phần A cũng đang được
triển khai đúng tiến độ. việc giải phóng mặt bằng cho dự án đã cơ bản hoàn
thành", ông Trần Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hàng hải cho biết.

            Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án,
một trong những khó khăn lớn nhất của Hợp phần A là tình trạng thiếu vốn đối
ứng từ phía Việt Nam.

            Năm 2015, với tình hình triển khai
cả 4 gói thầu xây lắp, Ban Quản lý dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng vốn nước
ngoài để thanh toán cho các nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát là 3.300 tỷ
đồng và vốn đối ứng là 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kế hoạch vốn bố trí cho Dự
án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ GTVT, thì trong năm nay, Dự án chỉ được bố
trí 250 tỷ đồng vốn nước ngoài và 40 tỷ đồng vốn đối ứng.

            (Nguồn: Dự án cảng Lạch Huyện đang triển khai đúng tiến
độ/Thanh Tùng//Báo Đầu tư . – ngày 06/02)

 

100. Kiến An: Xây dựng đô thị xanh - bền vững

            Được thiên nhiên ưu đãi, lại có nhiều
lợi thế về vị trí địa lý, Quận Kiến An đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát
triển tiềm năng du lịch, hướng đến phát triển đô thị xanh, bền vững.

            Năm 2012, quy hoạch chi tiết 1/2000
đô thị Kiến An được phê duyệt tạo tiền đề xây dựng khu đô thị mới. Từ đó đến
nay, Kiến An có nhiều đổi thay, nhiều công trình mới được xây dựng, hoàn thành.
Như các dự án mở rộng Trường Đại học Hải Phòng, KĐT Cựu Viên, Công viên Hồ Hạnh
Phúc, DA hạ tầng kỹ thuật Công viên rừng Thiên Văn... Bên cạnh đó, hàng chục
công trình kỹ thuật dân sinh mới được hoàn thành, đưa vào sử dụng thay thế
những công trình xuống cấp, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân.

Hiện nay, hệ thống
giao thông, cơ sở hạ tầng Q. Kiến An được đầu tư, nâng cấp, đồng bộ hóa. Cầu
Nguyệt, cầu Niệm 2 đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi công, cầu Đông Khê kết
nối Kiến An trở thành vùng trung tâm phía Nam TP. Bên cạnh đó, hệ thống giao
thông công cộng phát triển với các tuyến xe buýt, tãi vận hành nội, ngoại tỉnh.

            Ông Trần Văn Quý - Chủ tịch UBND Q.
Kiến An cho biết: "Thời gian qua, Kiến An đã chủ động tìm nguồn vốn xây
dựng, diện mạo đô thị Kiến An ngày càng khang trang hơn, góp phần cải thiện
điều kiện sống của người dân, phục vụ phát triển KT - XH hiệu quả. Năm 2015,
hướng tới phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại, quận sẽ tăng cường triển
khai đồng bộ, thường xuyên các giải pháp quản lý đô thị, đảm bảo vệ sinh môi
trường, chỉnh trang đô thị".

          (Nguồn: Kiến An: Xây dựng đô thị xanh - bền vững/Bích
Hạnh// Báo Xây dựng. - ngày 09/02)

 

101. Khởi công xây dựng tổ hợp trung tâm
thương mại Vincom Lê Thánh Tông

            Sáng 8-2, Công ty cổ phần tập đoàn
Vincom Retail thuộc tập đoàn Vincom và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển bất
động sản Hải Phòng khởi công dự án tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Lê Thánh Tông
(quận Ngô Quyền). Tới dự có các đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố;
Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND
thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan liên
quan. Về phía tập đoàn Vincom có ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch tập đoàn.

            Dự án tổ hợp trung tâm thương mại
Vincom Lê Thánh Tông được xây dựng tại số 4-5-7 đường Lê Thánh Tông, có tổng
diện tích sàn lên đến gần 48.000m2, được đầu tư hơn 600 tỷ đồng xây dựng gồm:
trung tâm thương mại hiện đại và khu nhà ở thương mại theo quy chuẩn quốc tế.
Riêng khu trung tâm thương mại có diện tích 20.000m2 sẽ được xây dựng để giới
thiệu các sản phẩm nổi tiếng thế giới và khu vui chơi giải trí. Khu nhà ở
thương mại rộng 28.000m2 bao gồm 47 lô với 6 loại nhà.

            Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành
nhấn mạnh: Dự án này là bước khởi đầu để Vincom cùng với thành phố Hải Phòng
xây dựng những công trình lớn hơn tại đảo Vũ Yên, khu đô thị Xi măng và khu vực
Bắc Sông Cấm. Thành phố Hải Phòng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
Vincom để triển khai dự án xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại và một loạt các
dự án lớn khác sẽ triển khai trên địa bàn thành phố, góp phần thay đổi diện mạo
đô thị, nâng cao tiện ích xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân
thành phố.

            (Nguồn: Khởi công xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại
Vincom Lê Thánh Tông//
Báo Nhân
dân. - ngày 09/02)

 

102.  Dự án tỷ đô Cảng Lạch Huyện triển khai đúng tiến độ

            Hợp phần A, Dự án Đầu tư xây dựng
Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện) giai đoạn khởi động được Bộ
Giao thông - Vận tải sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản
(JICA) và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, đang được thực hiện khẩn
trương và đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

            Mục tiêu của Dự án là đầu tư kết cấu
hạ tầng Cảng Lạch Huyện nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận tàu container, tàu tổng
hợp có trọng tải đến 100.000 DWT.

            Hợp phần A của Dự án, do Bộ Giao
thông - Vận tải làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư theo Hồ sơ điều chỉnh Dự án
đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận là 18.624 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA
là 76,8 tỷ yên và vốn đối ứng là 2.326 tỷ đồng.

            Hợp phần này bao gồm 4 gói thầu xây
lắp chính: gói thầu số 6, 8, 9 và 10.

            Theo Ban Quản lý Dự án Hàng hải (Bộ
Giao thông - Vận tải) - cơ quan thực hiện Dự án, gần 2/3 Gói thầu số 6 đã hoàn
thành với chất lượng cao. Gói thầu số 6 được khởi công từ tháng 7/2013, bao gồm
xây dựng đê chắn sóng đoạn A, kè bảo vệ bờ, tôn tạo bãi, xử lý nền đất yếu và
hạ tầng điện nước. Dự kiến, gói thầu này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

            Gói thầu số 6 là mắt xích rất quan
trọng quyết định tiến độ của toàn bộ Dự án Cảng Lạch Huyện.

            “Một số hạng mục thi công chính thậm
chí còn vượt tiến độ 3 - 4 tháng so với kế hoạch đề ra, như đóng cọc ống thép,
lắp đặt khối tường neo”, ông Trần Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hàng hải cho
biết.

            “Tất cả các hoạt động xây dựng đang
được triển khai hiệu quả. Chúng tôi đã huy động tất cả nguồn lực, máy móc và
nhân lực để đẩy nhanh tiến độ Dự án”, ông Mitsuyuki Funaki, Tổng giám đốc Dự án
Cảng Lạch Huyện thuộc Liên danh Penta - TOA (Nhật Bản) nói và cho biết, công
tác đóng cọc ống thép SSPP đã hoàn thành 100%, vượt tiến độ đề ra; các công tác
đệm đá, lắp đặt khối tường neo và lắp đặt thanh neo đều đạt tiến độ.

            Đối với các gói thầu khác như Gói
thầu số 10 (xây dựng 2,48 km đê chắn sóng và 7,6 km đê chắn cát), Ban Quản lý
dự án đã ký hợp đồng với nhà thầu TOA Corporation (Nhật Bản) vào cuối tháng
12/2014. Gói thầu này sẽ được triển khai thi công trong quý I/2015 và dự kiến
hoàn thành sau 50 tháng.

            Trong khi đó, đối với các gói thầu 8
và 9, tư vấn giám sát đã hoàn thiện thiết kế kỹ thuật và đã được thẩm tra. Các
gói thầu này đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ mời thầu và sẽ trình Bộ GTVT
phê duyệt sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án. Dự kiến, các gói
thầu này sẽ được triển khai thi công trong vòng 30 tháng, bắt đầu từ quý
III/2015.

            “Các gói thầu khác của Hợp phần A
cũng đang được triển khai đúng tiến độ. Việc giải phóng mặt bằng cho dự án đã
cơ bản hoàn thành”, ông Trần Anh cho biết.

            Hợp phần B của toàn bộ Dự án sẽ do
Liên doanh giữa Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

và đối tác Nhật Bản
đầu tư, bao gồm 2 bến container có trọng tải đến 100.000 DWT, các công trình
kiến trúc và mạng kỹ thuật.

            Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án,
một trong những khó khăn lớn nhất của Hợp phần A là tình trạng thiếu vốn đối
ứng từ phía Việt Nam.

            Năm 2015, với tình hình triển khai
cả 4 gói thầu xây lắp, Ban Quản lý dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng vốn nước
ngoài để thanh toán cho các nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát là 3.300 tỷ
đồng và vốn đối ứng là 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kế hoạch vốn bố trí cho Dự
án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông - Vận tải, thì trong năm nay, Dự
án chỉ được bố trí 250 tỷ đồng vốn nước ngoài và 40 tỷ đồng vốn đối ứng.

            Dự kiến, Dự án Cảng Lạch Huyện sẽ đi
vào hoạt động vào cuối năm 2017, với công suất 12,8 - 13,1 triệu tấn hàng hóa
mỗi năm. Trong giai đoạn đầu, Cảng sẽ đón được tàu container chuyên chở 4.000 -
6.000 TEU và lên đến 8.000 TEU trong các giai đoạn sau của Dự án, tương đương
tàu trọng tải 100.000 tấn hoạt động trên tuyến vận tải biển xa. Cảng Lạch Huyện
còn có thể đưa hàng hóa xuất, nhập khẩu của khu vực miền Bắc đi thẳng tới thị
trường châu Âu và châu Mỹ.

            (Nguồn: Dự án tỷ đô Cảng Lạch Huyện triển khai đúng tiến
độ/Thanh Tùng//Báo Đầu tư 09/02)

 

103. Khởi công xây dựng Trung tâm thương mại
dịch vụ giải trí Nguyễn Kim - Hải Phòng

            Vừa qua, Công ty TNHH MTV Đầu tư
phát triển Nguyễn Kim - Hải Phòng (thuộc Công

ty CP Đầu tư và Phát
triển Nguyễn Kim) tổ chức khởi công thực hiện Dự án Trung tâm thương mại, dịch
vụ, giải trí Nguyễn Kim - Hải Phòng tại số 104 phố Lương Khánh Thiện.

            Dự án có quy mô 1 tầng hầm và 8 tầng
cao, trên diện tích khu đất 1.798 m2, tổng diện tích sàn xây dựng
hơn 11.000 m2, với công năng đa dạng bao gồm siêu thị tự chọn tổng hợp, khu mua
sắm hàng điện máy; nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước từ các
sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nội thất đến các khu dụng cụ gia đình, đồ chơi
trẻ em, dụng cụ thể thao… Cùng với đó là các khu chức năng ẩm thực tự chọn, nhà
hàng, vui chơi giải trí trẻ em, khu games công nghệ tiên tiến cùng khu vực rạp
chiếu phim 3D công nghệ hàng đầu hiện nay. Theo kế hoạch, Dự án được hoàn thành
vào quý 4 năm 2015, với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.

            Nguyễn Kim là doanh nghiệp hoạt động
trong các lĩnh vực như kinh doanh hàng kim khí điện máy, đầu tư, phát triển
kinh doanh bất động sản và sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng nông sản thực
phẩm. Hiện Nguyễn Kim đang đầu tư và sẽ phát triển các dự án bất động sản
thương mại, văn phòng và nhà ở tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó Hải Phòng là
lựa chọn hàng đầu.

            (Nguồn: Khởi công xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ
giải trí Nguyễn Kim - Hải Phòng/Mỹ Hạnh//Báo Xây dựng. – ngày 24/03)

 

104. Sắp khai trương nhà máy LG 1,5 tỷ USD
tại Hải Phòng

            Dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất của
Hải Phòng và là dự án nhà máy điện tử có quy mô lớn nhất của tập đoàn LG trong
khu vực, sẽ được khai trương chính thức cuối tuần này.

Ông Đan Đức Hiệp, Phó
chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, cho biết LG đang chuẩn bị lễ
khai trương nhà máy tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng.

            Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, ban đầu, LG dự kiến đầu tư khoảng 300 triệu USD cho nhà máy ở Việt Nam. Tuy
nhiên sau đó, tập đoàn của Hàn Quốc đã quyết định tăng vốn lên gấp 5 lần, lên
1,5 tỷ USD.

            Trả lời trên truyền thông mới đây,
ông Ko Tae Yeon, Giám đốc chiến lược phát triển của LG, cho biết LG sẽ chú
trọng phát triển thiết bị điện tử cho ôtô và các sản phẩm điện tử tiêu dùng như
tivi, điều hòa, máy giặt... Sản phẩm của LG sản xuất tại khu công nghiệp Tràng
Duệ sẽ được tiêu thụ toàn cầu và sẽ có khoảng 20-30% sản phẩm được tiêu thụ nội
địa.

            Tuy nhiên, về công suất của tổ hợp
nhà máy lớn này, vị đại diện cấp cao của LG cho biết sẽ công bố khi nhà máy
chính thức khai trương.

            Ông Ko Tae Yeon cũng nói, tổ hợp
công nghệ LG - Hải Phòng sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp phụ trợ
của Việt Nam phát triển.

            "Chúng tôi sẽ tư vấn cho họ về
việc quản lý sản xuất, chất lượng sản xuất, năng lực sản xuất để đảm bảo khả
năng đáp đứng yêu cầu về cung cấp nguyên phụ liệu phụ trợ cho nhà máy của
LG", ông Ko Tae Yeon nói.

            Đại diện Tổng công ty Phát triển Đô
thị Kinh Bắc - đơn vị quản lý khu công nghiệp Tràng Duệ, nói dự án đầu tư của
tập đoàn LG vào Hải Phòng là dự án quy mô đầu tư lớn, thân thiện với môi
trường, sản phẩm có chất lượng và tính cạnh tranh cao.

            Thêm vào đó, khi các công ty vệ tinh
của LG nối tiếp đầu tư vào khu công nghiệp Tràng

            Duệ để sản xuất linh kiện, bán thành
phẩm cho LG, sẽ giúp cho khu công nghiệp này được lấp đầy nhanh chóng.

            (Nguồn: Sắp khai trương nhà máy LG 1,5 tỷ USD tại Hải
Phòng//Thời báo Kinh tế Việt Nam. - ngày 27/03)

 

 

XI. Nông thôn mới:

105. Huyện Vĩnh Bảo xây dựng 124 cánh đồng
mẫu lớn

            Theo thống kê của huyện Vĩnh Bảo,
trong 5 năm (2010-2015), các địa phương trên toàn huyện đã xây dựng được 124
cánh đồng mẫu lớn, gồm 78 vùng sản xuất lúa chất lượng với diện tích hơn 1.095
ha; 5 vùng sản xuất giống lúa; 35 vùng sản xuất rau màu; 3 vùng sản xuất hoa và
3 vùng sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả. Một số xã đi đầu trong phong trào
xây dựng cánh đồng mẫu lớn như: Tam Đa, Nhân Hòa, Hòa Bình, Cộng Hiền, Trấn
Dương…

            Thành công trong việc xây dựng cánh
đồng mẫu lớn tạo điều kiện thuận lợi để huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo các địa phương
từng bước đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Tại các cánh đồng mẫu lớn xuất
hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệptiêu biểu như: mô hình cơ giới hóa đồng
bộ trong sản xuất lúa tại xã Cộng Hiền, mô hình sản xuất lúa VietGap, mô hình
trình diễn giống lúa Hương Biển, mô hình rau an toàn QSep,… Các mô hình này
từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo và từng
bước nâng cao thu nhập cho người nông dân.

            (Nguồn: Huyện Vĩnh Bảo xây dựng 124 cánh đồng mẫu lớn/Lã
Tiến//Báo Hải Phòng . – ngày 05/02)

 

106. Huyện Kiến Thụy xây dựng nông thôn mới
theo hướng bền vững

            Năm 2015, huyện Kiến Thụy chọn chủ
đề “Đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”, xác định xây dựng
nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Với mục tiêu này,
Kiến Thụy thể hiện quyết tâm cao trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu, tạo sự đồng thuận, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, người
dân và doanh nghiệp chung tay, góp sức, đẩy nhanh tiến độ về đích xây dựng nông
thôn mới.

Cân
nhắc, lựa chọn đầu tư phù hợp:

            Xác định rõ xây dựng nông thôn mới
thực chất là chuẩn hóa việc đầu tư phát triển cho nông nghiệp, nông dân, nông
thôn nên cách làm của Kiến Thụy cũng có sự linh hoạt, sáng tạo. Dựa trên đặc
thù, tình hình thực tế các địa phương, huyện cân nhắc, lựa chọn đầu tư cho phù
hợp. Xây dựng nông thôn mới ở Kiến Thụy hội tụ và lan toả sức mạnh, trí tuệ,
tạo hiệu quả rõ rệt trên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội ở tất cả các địa
phương.Toàn huyện có 17,6km đường nội đồng được bê tông hóa, 100% đường trục xã
trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các công trình phúc lợi cũng được quan tâm với
27 nhà văn hóa, trạm y tế được xây dựng, nâng cấp với tổng kinh phí 60 tỷ
đồng.Hệ thống giao thông cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất
của nhân dân.

            Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện
Kiến Thụy Phạm Văn Thép cho biết, thời gian đầu, huyện tập trung nhiều hỗ trợ
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và giảm dần theo các năm. Thay vào đó huyện sẽ hỗ
trợ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm. Đến hết năm 2014, trên địa bàn huyện có 29 vùng sản xuất tập trung, 6
mô hình cánh đồng mẫu lớn hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy nhanh cơ giới hóa
đồng bộ trong nông nghiệp, mở rộng mô hình dồn điền đổi thửa, vận động các địa
phương, đơn vị thành lập hợp tác xã kiểu mới. Từ đó giúp người nông dân giảm
chi phí, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. Các tổ hợp tác
chăn nuôi an toàn tại xã Tú Sơn, Đoàn Xá, Tân Phong… liên kết hộ chăn nuôi
trong quá trình sản xuất hướng tới mục tiêu đạt sản phẩm chất lượng cao, bảo
đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Diện
mạo huyện Kiến Thụy đang thay đổi từng ngày, những ngôi nhà khang trang được
xây dựng ngày một nhiều.Cùng với đẩy mạnh các chương trình phát triển nông
nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt xuống còn 3,86%, số
hộ khá, hộ giàu ngày một tăng.

Khắc
phục hạn chế, vững bước phát triển:

            Những kết quả trên là bước tạo đà
cho việc thực hiện nhiệm vụ chủ đề năm 2015 của huyện thuận lợi hơn. Tuy nhiên,
lãnh đạo huyện Kiến Thụy cho rằng, dù kết quả năm 2014 có những chuyển biến
nhưng hiệu quả đem lại chưa thực sự đồng đều và bền vững. Nhiều xã nợ xây dựng
cơ bản còn khá lớn, có nơi, có lúc thiếu sâu sát, chặt chẽ, trách nhiệm chưa
cao, chưa chủ động huy động các nguồn lực xã hội. Do vậy, mục tiêu toàn huyện
đạt bình quân 14 tiêu chí nông thôn mới, với 5 xã đăng ký đạt 16 tiêu chí vào
2015, các xã còn lại đạt 13 tiêu chí đòi hỏi yêu cầu đổi mới của huyện Kiến
Thụy tiếp tục được đặt ra mạnh mẽ hơn.

            Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn
Duy Bình cho biết, xây dựng nông thôn mới là nội dung cụ thể trong việc chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nền nông nghiệp. Mặc dù đối mặt với rất nhiều
khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí giao thông, thuỷ lợi, chợ nông
thôn, cơ sở vật chất giáo dục, cơ sở vật chất văn hoá bởi đây là các tiêu chí
cần kinh phí lớn, nhưng với việc phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự
đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của cả hệ thống, huyện Kiến Thụy đang tiếp
tục kiện toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng chương
trình công tác cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp
thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đây là tiền đề để Kiến
Thụy phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội cao hơn mức được giao của thành
phố. Hiện, huyện đang thực hiện đồng loạt nhiều nhiệm vụ, chủ động xây dựng
công tác quy hoạch hạ tầng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng nuôi tôm
thẻ chân trắng ở xã Tân Trào, Đoàn Xá, vùng nuôi ngao xã Đại Hợp, khu dịch vụ
hậu cần nghề cá Đại Hợp, các vùng sản xuất lúa, hoa màu. Huyện chọn khâu đột
phá là đấu giá đất, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị 
triển khai giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng
bền vững, trong đó chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích liên kết
hợp tác đa dạng giữa người nông dân và doanh nghiệp, tạo đầu ra cho nông sản,
phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại…

            Tin tưởng rằng, với những giải pháp
cụ thể, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn, sự đồng thuận của nhân dân, Kiến
Thụy sẽ hoàn thành chương trình nông thôn mới đúng lộ trình đề ra, tạo động lực
mới xây dựng và phát triển huyện Kiến Thụy những năm tiếp theo.

            (Nguồn: Huyện Kiến Thụy xây dựng nông thôn mới theo hướng
bền vững/Thanh Vân// Báo Hải Phòng. - ngày 06/02)

 

107. Năm 2015, phấn đấu 30% số xã hoàn thành
xây dựng nông thôn mới

            “Đột phá của xây dựng nông thôn mới
(NTM) năm 2015 là phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng chung tay xây dựng
NTM. Đẩy mạnh thực hiện các đề án đột phá NTM nhưng chú ý hiệu quả, chất lượng
đầu tư, không làm tràn lan, chạy theo thành tích”- Đó là chỉ đạo của đồng chí
Dương Anh Điền Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo
thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để đánh giá kết
quả thực hiện chương trình năm 2014, đẩy nhanh triển khai nhiệm vụ năm 2015
diễn ra vào sáng ngày 20-3.

            Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND
thành phố, Trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM thành phố chủ trì hội
nghị. Cùng làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố

            Đến năm 2014, toàn thành phố đạt
bình quân 12 tiêu chí, đạt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết của Ban chấp hành
Đảng bộ thành phố; có 7 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, mức
độ đạt bình quân tiêu chí của các xã trên địa bàn thành phố hiện thấp hơn so
với các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng. Số xã hoàn thành 19 tiêu chí đạt thấp
hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết số 25 của HĐND thành phố. Việc huy động nguồn
lực cho xây dựng NTM khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp,
vốn vay tín dụng, nguồn ủng hộ đóng góp của cộng đồng dân cư. Thời gian gần
đây, phong trào xây dựng NTM có dấu hiệu chững lại; nhiều địa phương chưa huy động
sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc…Năm 2015, thành phố phấn đấu có
thêm 34 xã hoàn thành xây dựng NTM (đạt 30% số xã) ; bình quân các xã trên địa
bàn thành phố đạt hơn 13 tiêu chí. Huyện Cát Hải phấn đấu có 6 xã hoàn thành
NTM năm 2015, trở thành huyện NTM đầu tiên của thành phố. Để hoàn thành mục
tiêu này, thành phố đầu tư nguồn lực lớn cho xây dựng NTM với nguồn ngân sách
đầu tư là gần 1000 tỷ đồng . Trong đó, phần lớn ngân sách đầu tư cho chương
trình hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nội đồng và đường giao thông
thôn xóm và các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất.

            Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng
chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Thành, Chủ
tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương quyết tâm cao thực hiện mục
tiêu xây dựng NTM năm 2015 nhưng tránh làm hình thức, chạy theo hình thức. Phải
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, lấy việc phát
động phong trào quần chúng tham gia xây dựng NTM là giải pháp mấu chốt. Việc triển
khai các đề án hỗ trợ NTM của thành phố phải tăng tốc về tiến độ nhưng phải bảo
đảm tính hiện thực và hiệu quả cao; kiên quyết không phát sinh nợ xây dựng cơ
bản mới trong quá trình triển khai. Trình tự, thủ tục thực hiện các công trình
xây dựng NTM phải bảo đảm đúng quy định, chú ý tính hiệu quả, tránh tình trạng
đầu tư lãng phí . Trong quá trình triển khai cần quan tâm làm tốt công tác lãnh
đạo, chỉ đạo và kiểm tra…

            (Nguồn: Năm 2015, phấn đấu 30% số xã hoàn thành xây dựng
nông thôn mới/Kim Oanh// Báo Hải Phòng. - ngày 24/03)

 

 

 

Facebook zalo

Các tin đã đưa