Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 10/2019

Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 10/2019

LỜI NÓI ĐẦU

 

Với mục đích cung cấp những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban biên tập “Hải Phòng qua những trang báo” rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn đọc.

Ý kiến và thư góp ý xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ: thuvienhaiphong@gmail.com.
I. CHÍNH TRỊ, CHÍNH SÁCH

1.1.Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 16 Đảng bộ thành phố: Tiếp tục hoàn thiện các nội dung về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh

(HPĐT)- Sáng 1-10, Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố tổ chức họp, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 16. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 16, Tổ trưởng Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp.

Dự thảo lần 3 của Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển thành phố 5 năm 2021 - 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại được chỉnh sửa, bổ sung và đề cập khá chi tiết, nổi bật các nội dung theo đề cương. Trong đó, tập trung làm nổi bật  kết quả đạt được, nguyên nhân thành công; nêu rõ hạn chế, yếu kém và  những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ được coi là có sự đổi mới, sáng tạo rất rõ nét về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đạt thành tựu nổi bật, toàn diện, mở ra thời kỳ phát triển mới, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Các thành viên của tổ cơ bản nhất trí với bố cục, các tiêu đề, chi tiết được đề cập trong báo cáo, đồng thời đề nghị cần có sự phân tích rõ hơn, làm nổi bật hơn thành tựu, sự phát triển đột phá của Hải Phòng trong mấy năm qua, nhất là sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, đô thị, thu hút đầu tư, thu ngân sách, xuất khẩu, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh…  Đồng thời cho ý kiến vào  một số luận cứ quan trọng trong dự thảo; góp ý về phương hướng, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2020 - 2025, đặc biệt là hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu tương ứng, phù hợp với Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Các ý kiến cũng tập trung phân tích 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 3 đột phá trọng tâm đề ra trong dự thảo báo cáo.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận sự cố gắng, tích cực của các thành viên của tổ trong quá trình xây dựng báo cáo. Đồng chí yêu cầu  bộ phận soạn thảo tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện  dự thảo. Đối với nội dung, kết cấu dự thảo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục chỉnh lý, làm rõ một số khái niệm cho thật chính xác; cập nhật thêm các số liệu quan trọng, đồng thời bổ sung tiểu kết cho từng phần. Đồng chí chỉ đạo, dự thảo báo cáo của Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại cần bảo đảm cân đối về kết cấu giữa các mục, cô đọng, súc tích, có tính khái quát cao. Đồng thời lưu ý, ngoài những kết quả, thành tựu, cần nhìn nhận sâu sắc hơn nữa về bài học kinh nghiệm, cả thành công lẫn chưa thành công trong cả nhiệm kỳ.

Dự thảo báo cáo sẽ tiếp tục được Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh, trước khi trình Tiểu ban Văn kiện trong thời gian tới./.

(Nguồn:  Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 16 Đảng bộ thành phố: Tiếp tục hoàn thiện các nội dung về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/10/2019)

1.2. Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14: Kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội, đầu tư phát triển nông nghiệp

(HPĐT)- Chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, ngày 1-10, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng tổ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng tại xã Tiên Thắng và cử tri quận Lê Chân tại phường An Biên.

 Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu cử tri các địa phương được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại kỳ họp và tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố 9 tháng qua. Đại biểu cử tri các địa phương thống nhất cao với dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chuẩn bị cho kỳ họp. Đồng thời, bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, thành phố trong thời gian qua.

 Cử tri huyện Tiên Lãng đóng góp ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14.

Cử tri huyện Tiên Lãng bày tỏ vui mừng khi địa phương có Nhà máy sản xuất rau củ quả Haphofood đang được triển khai xây dựng tại Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng, kiến nghị thành phố sớm có chủ trương, quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu, để đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhà máy ngay khi đưa vào sử dụng. Cử tri bày tỏ lo ngại về thực trạng xuống cấp của tuyến đê biển 3, các công trình cống dưới đê trên địa bàn huyện, đề nghị Trung ương cho khởi động lại Dự án quai đê lấn biển để tạo điều kiện phát triển kinh tế các địa phương phía Nam huyện. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Trung ương và thành phố quan tâm, sớm cấp kinh phí cho chương trình xây dựng nông thôn mới đối với huyện phấn đấu về đích trong năm 2020 và kinh phí cho các thôn đăng ký xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Lê Chân. 

Đại biểu cử tri quận Lê Chân bày tỏ mong muốn Quốc hội sớm thông qua dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội 2019, trong đó nhấn mạnh vào các nội dung như tăng số lượng ngày nghỉ lễ trong năm, giảm giờ làm quy định từ 48 giờ/tuần như hiện nay xuống còn 44 giờ/tuần, tăng độ tuổi nghỉ hưu. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn Quốc hội tiếp tục quan tâm về các vấn đề an sinh xã hội, trong đó có ý kiến mong muốn tăng mức tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ cho phù hợp hơn với tình hình hiện nay. Cử tri mong muốn Quốc hội nghiên cứu, bổ sung, làm chặt chẽ hơn các quy định pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt sau vụ việc phát hiện gần 400 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc qua mạng Internet trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời gian qua. Ngoài ra, cử tri kiến nghị một số vấn đề về mức thu phí giáo dục tại các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn thành phố hiện nay; đề nghị sớm cải tạo khu chung cư cũ trên địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân....

Cử tri quận Lê Chân đóng góp ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14.

Thay mặt đoàn Đại biểu quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri các địa phương với nhiều kiến nghị tâm huyết, sát thực tiễn. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết trong thời gian sớm nhất, trả lời cử tri. Đối với những vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung các luật và nghị quyết được xem xét thông qua, cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tại kỳ họp.

(Nguồn: Thu Thủy// Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14: Kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội, đầu tư phát triển nông nghiệp//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/10/2019)

1.3. Gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp Trung Quốc năm 2019

HPĐT)- Tối 1-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố và hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu chào mừng các doanh nghiệp Trung Quốc.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chào mừng các doanh nghiệp Trung Quốc và thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội thành phố 9 tháng qua. Đồng chí cho biết, đến nay, Hải Phòng có 673  dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 17,52 tỷ USD. Trong đó, có 216 dự án của các doanh nghiệp Trung Quốc với tổng vốn đăng ký 3,2 tỷ USD, đứng thứ nhất về số dự án và thứ 3 về tổng vốn đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố dự gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp Trung Quốc.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các nhà đầu tư Trung Quốc đối với sự phát triển của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố Hải Phòng luôn xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.

Quang cảnh buổi gặp gỡ

Thành phố Hải Phòng cam kết tạo lập môi trường kinh doanh cho các nhà đầu tư, tích cực hoàn thiện hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian, thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Trung Quốc để thực hiện các hoạt động đầu tư tại Hải Phòng theo đúng luật pháp Việt Nam. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc cùng chung tay góp sức với thành phố, tuân thủ pháp luật Việt Nam, không ngừng nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, đào tạo lao động, hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố Hải Phòng./.

(Nguồn: Hồng Thanh// Gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp Trung Quốc năm 2019// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/10/2019)

1.4. Quận Đồ Sơn: Tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách

Chiều 1-10, đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì buổi làm việc của UBND thành phố với quận Đồ Sơn về tình hình UBND thành phố đã có buổi làm việc với quận Đồ Sơn về tình hình thực hiện chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì buổi làm việc

9 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp toàn quận Đồ Sơn đạt 391,1 tỷ đồng (bằng 83,6% kế hoạch năm), tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản ước đạt 587,6 tỷ đồng (bằng 76,4% kế hoạch năm), bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng lượng khách du lịch ước đạt gần 2,4 triệu lượt người, tăng 16,28% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu ngân sách ước đạt hơn 100 tỷ đồng (bằng 69,78% dự toán năm), bằng gần 99% so với cùng kỳ năm 2018. 3 tháng cuối năm 2019, quận Đồ Sơn tiếp tục tập trung cao công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của quận Đồ Sơn trong thời gian qua. Tính đến hết tháng 9-2019, quận Đồ Sơn hoàn thành vượt mức kế hoạch 6/17 chỉ tiêu thành phố giao, dự kiến 11 chỉ tiêu còn lại sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình cũng yêu cầu quận Đồ Sơn tập trung quyết liệt hơn nữa công tác thu ngân sách, bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Đồng thời, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND quận Đồ Sơn đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm đúng lộ trình thành phố đề ra. Về các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đề ra cho năm 2020, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu quận Đồ Sơn bám sát Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

(Nguồn: Quận Đồ Sơn: Tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 1/10/2019)

1.5. Điều chỉnh quy hoạch 2 quận Dương Kinh và Đồ Sơn

Sáng 1-10, tại UBND quận Đồ Sơn, Sở Xây dựng phối hợp UBND quận Đồ Sơn và Dương Kinh tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch 2 quận Đồ Sơn và Dương Kinh theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 30-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND các quận Đồ Sơn và Dương Kinh nhận hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định 1114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo Quyết định 1114/QĐ-TTg, các lô A70, A71 và A79 thuộc phường Tân Thành (quận Dương Kinh) và các phường Ngọc Hải, Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn) được điều chỉnh theo phương án không thay đổi tính chất và các định hướng phát triển chung của khu vực. Điều chỉnh vị trí, quy mô sân golf, đất đô thị mới kết hợp dịch vụ du lịch, bổ sung đất cây xanh cảnh quan khu vực sông Lạch Tray.

Cụ thể, điều chỉnh: giảm diện tích đô thị mới khoảng 42 ha và đất cây xanh công viên, sinh thái khoảng 61 ha. Tăng đất cây xanh thể dục thể thao (sân golf) khoảng 15 ha và đất hỗn hợp, dịch vụ khoảng 69 ha, đất công nghiệp khoảng 11ha. Bổ sung tăng khoảng 125 ha đất cây xanh sinh thái.

Đối với lô A86 thuộc phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn): giữ nguyên chức năng sử dụng đất và quy mô 350 ha theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung năm 2011, bổ sung tăng 130 ha đất xây dựng sân golf từ đất mặt nước.

(Nguồn: Điều chỉnh quy hoạch 2 quận Dương Kinh và Đồ Sơn//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 2/10/2019)

1.6. Ban Nội chính Thành ủy: Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính năm 2019

Sáng 2-10 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác nội chính của các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan nội chính và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị diễn ra trong thời gian một ngày, đại biểu tham dự được cán bộ chuyên ngành thuộc Ban nội chính Trung ương, truyền đạt những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ trong công tác tham mưu, tổng hợp công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

 Cụ thể gồm 6 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về nội chính và công tác nội chính; Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về hoạt động của cơ quan nội chính; Xây dựng đề án và thẩm định các đề án về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Những vấn đề cơ bản về tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

Đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương Ban Nội chính Trung ương truyền đạt các nội dung tập huấn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Đăng Hải - Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy cho biết, việc tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức về nghiệp vụ nội chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy.

Đồng thời giúp cho chuyên viên trực tiếp tham mưu, tổng hợp về công tác nội chính Đảng cập nhật và bổ sung kiến thức về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay.

(Nguồn: Ban Nội chính Thành ủy: Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính năm 2019//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 2/10/2019)

1.7. Hải Phòng luôn xác định công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm

(HPĐT)- Sáng 2-10, tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành trung ương.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng.

Về phía thành phố, tiếp và làm việc với đoàn giám sát có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội.

Tại cuộc giám sát, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo Đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn thành phố. Hiện, thành phố gần 496 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm gần 25% dân số thành phố. Trong giai đoạn này, trên địa bàn có 118 trẻ em bị xâm hại, trong đó có 25 trẻ em nam và 93 trẻ em nữ. Gần đây, tình trạng xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc ở mức độ nghiêm  trọng, xâm hại tình dục chiếm tỷ lệ cao nhất trong các hình thức xâm hại (57,6%)… Trước thực trạng này, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện hiệu quả cao các chương trình, đề án của Chính phủ, bộ, ngành trung ương về công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em. Đặc biệt, thành phố tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em được triển khai ở 3 cấp (thành phố, huyện, xã) với 2.171 cán bộ, cộng tác viên, tình nguyên viên. Thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em như: “ Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”, “Tổ tư vấn hôn nhân gia đình phòng, chống xâm hại trẻ em”, “Nhà tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực”. Cùng với đó, các loại hình, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình được phát triển rộng khắp.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo thành phố thăm Làng trẻ SOS Hải Phòng.

Thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chế tài với một số tội danh liên quan đến trẻ em; bổ sung quy định trọng việc trưng cầu giám định pháp y về xâm hại trẻ em là loại đặc biệt, cần có quy trình giám định riêng tại Luật Giám định tư pháp; tăng cường các chương trình tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em…

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội trao quà tặng các em Làng trẻ SOS Hải Phòng.

Trả lời một số nội dung Đoàn giám sát quan tâm, đại diện lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành thành phố khẳng định: công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn là nhiệm vụ trọng tâm, được thành phố lồng ghép thực hiện trong các chính sách phát triển giáo dục, xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Công tác này được thành phố cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Thành ủy, chương trình hành động của UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương… Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả cao các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án bảo vệ trẻ em thành phố; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật, kiên quyết không để lọt tội phạm; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; xây dựng các điểm tư vấn cho gia đình và trẻ em tại cộng đồng… Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết và nghiên cứu nâng lên thành nghị quyết riêng của HĐND thành phố về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em…

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trao quà tặng các em Làng trẻ SOS Hải Phòng.

Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trận trọng ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát. Đồng chí khẳng định, những vấn đề gợi mở của Đoàn giám sát là căn cứ, cơ sở để thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện báo cáo, cập nhật số liệu chính xác, khách quan, bám sát tình hình, phản ánh đúng thực tế, sự quan tâm của thành phố trong công tác bảo đảm an sinh xã hội; chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em của thành phố để gửi Đoàn giám sát…

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội thăm Làng trẻ SOS Hải Phòng.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao thành phố Hải Phòng quan tâm lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phòng, chống xâm hại trẻ em và đạt nhiều kết quả tích cực. Đoàn giám sát đề nghị thành phố có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng hơn, huy động các đoàn thể, cộng đồng tham gia công tác này, trong đó xác định rõ việc phòng ngừa là chủ yếu. Thời gian tới, thành phố tập trung nguồn lực, giải pháp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, sự vào cuộc  mạnh mẽ của chính quyền các địa phương trong xây dựng “gia đình an toàn”, “cộng đồng an toàn” và “nhà trường an toàn, thân thiện”… từ đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Làng trẻ SOS và Trường tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng)./.

(Nguồn: Phạm Cường// Hải Phòng luôn xác định công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/10/2019)

1.8.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc với UBND thành phố Hải Phòng

Sáng 2/10, Ðoàn giám sát Quốc hội (QH) do Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH; Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố Hải Phòng…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu ghi nhận sự phát triển về kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng những năm qua, trong đó có công tác an sinh xã hội. Ðồng chí đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố để xảy ra một số vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em khiến dư luận bức xúc. Con số 118 vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn (từ năm 2015 đến tháng 6-2019) mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", thành phố cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật. Ghi nhận thành phố đã xử lý các trường hợp xâm hại trẻ em một cách nghiêm minh và tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đồng chí cũng lưu ý, Hải Phòng cần tăng cường tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng… trong giáo dục và thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Trong dịp này, Ðoàn Giám sát đã tìm hiểu tình hình thực tế tại quận Hồng Bàng, Trường tiểu học Quán Toan (quận Hồng Bàng), Làng trẻ em SOS (quận Hải An).

(Nguồn: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc với UBND thành phố Hải Phòng// Báo Đại biểu nhân dân.- Ngày 3/10/2019)

1.9. Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng và ngược lại     

Ngày 3/10, tại TP Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ Công an TP Hải Phòng. Dự lễ công bố có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng.

Tại hội nghị, Bộ Công an công bố và trao quyết định điều động đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Đồng thời, điều động đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Phát biểu tại lễ công bố, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, và ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, chúc mừng 2 cán bộ được Bộ Công an giao nhiệm vụ mới. Mong Đại tá Vũ Thanh Chương phát huy đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ công an TP Hải Phòng phát huy truyền thống, luôn chủ động nắm chắc tình hình, lấy phòng ngừa là chủ yếu từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội TP Hải Phòng. Đảng ủy Công an TP Hải Phòng phối hợp các cơ quan thành phố khẩn trương hoàn thiện các quy trình, chỉ định đại tá Vũ Thanh Chương tham gia Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an TP Hải Phòng.

Đại tá Vũ Thanh Chương trước đó là Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vào tháng 7-2018.

Đại tá Lê Ngọc Châu trước đó là Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng từ tháng 3-2019.

(Nguồn: Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng và ngược lại// Báo Pháp luật.vn.- Ngày 3/10/2019)

1.10.Thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân sự du lịch giữa Hải Phòng và Đức

(HPĐT) - Sáng 7-10, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp, làm việc với đoàn công tác Hiệp hội Khách sạn Nhà hàng Đức (DEHOGA) bang Sachsen – Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức do ông Michael Schmidt, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trao đổi với ông Michael Schmidt, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Nhà hàng Đức (DEHOGA) Bang Sachsen – Anhalt về tiềm năng, lợi thế du lịch của thành phố.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin với đoàn công tác về tiềm năng, lợi thế du lịch của thành phố Hải Phòng và nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này. Đánh giá cao dự án đào tạo của Hiệp hội Khách sạn Nhà hàng Đức bang Sachsen – Anhalt, Phó chủ tịch UBND đề nghị đoàn sớm cung cấp thông tin đầy đủ về dự án để học sinh, sinh viên thành phố tiếp cận được với chương trình. Đồng thời mong muốn Hiệp hội nghiên cứu, mở rộng chương trình đào tạo, tổ chức dạy nghề tại thành phố để giảm chi phí cho học viên, đào tạo với số lượng học viên lớn hơn, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của thành phố.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trao quà lưu niệm tặng ông Michael Schmidt, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Nhà hàng Đức (DEHOGA) Bang Sachsen – Anhalt 

Ông Michael Schmidt chia sẻ, giới thiệu kinh nghiệm quản lý du lịch, quy hoạch hạ tầng du lịch của hiệp hội, đồng thời cho biết, từ tháng 7-2017, hiệp hội triển khai thực hiện dự án “Du học sinh Việt Nam học nghề ở nước Đức” tại Việt Nam. Đến tháng 8-2019, dự án tiếp nhận gần 100 du học sinh Việt Nam đến học nghề khách sạn và nhà hàng tại các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội.

Qua làm việc với thành phố Hải Phòng, ông mong muốn dự án tiếp tục được mở rộng, đem đến thêm các cơ hội cho học sinh, sinh viên tại Hải Phòng nói riêng, Việt Nam nói chung.

(Nguồn: Ngọc Sơn// Thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân sự du lịch giữa Hải Phòng và Đức// BáoHải Phòng ĐT.- Ngày 7/10/2019)

1.11.Đảng ủy Công an thành phố: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp

(HPĐT)- Chiều 9-10, Đảng ủy Công an thành phố sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị: Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố trong những tháng cuối năm 2019 nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế báo cáo, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, ngành Công an và thành phố; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp cơ quan, ban, ngành, địa phương trong thực hiện chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí yêu cầu Công an thành phố tập trung cao, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc do Đoàn công tác số 01 của Ban Chỉ đạo phòng, chống, tham nhũng Trung ương giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, bảo đảm đúng quy định pháp luật và tiến độ được giao. Bên cạnh đó, tập trung cao đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm có yếu tố nước ngoài; tội phạm về ma túy cũng như làm tốt công tác quản lý đối với người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

3 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Công an thành phố đề ra 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung cao nắm chắc tình hình, tích cực dự báo, tham mưu kịp thời cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố, nhất là công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16; chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả cao với các loại tội phạm; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, cơ sở Đảng thuộc công an thành phố tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025…

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định chuẩn y của Ban Thường vụ Thành ủy cho Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố.

Đại tá Vũ Thanh Chương giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố

Chiều 9- 10, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố đối với đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố.

Theo Quyết định 1615- QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng chúc mừng đại tá Vũ Thanh Chương, đề nghị đồng chí cùng với tập thể Ban Giám đốc, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

(Nguồn:  Phạm Cường//Đảng ủy Công an thành phố: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 9/10/2019)

1.12.Đảng ủy khối các cơ quan thành phố: 9 tháng kết nạp 137 đảng viên mới

Chiều 9-10, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 21, sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Xuân Thanh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong khối triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Thành ủy.

Đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao tình thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công viên chức trong khối ổn định, tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của thành phố. Đảng bộ khối đã triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Một số chỉ tiêu cụ thể: tham gia nhận xét đánh giá đối với 49 cán bộ ở các sở, ban, ngành thuộc diện Thành ủy quản lý được điều động, bổ nhiệm; kiện toàn bổ sung cấp ủy viên đối với 23 cấp ủy  cơ sở; phối hợp với Trường chính trị Tô Hiệu mở lớp Trung cấp lý luận – hành chính cho 70 học viên; kết nạp mới 137 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 230 đảng viên dự bị; thực hiện nghiêm túc các chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định, thi hành kỷ luật đảng đối với 5 đảng viên…

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến phát biểu, khẳng định những kết quả tích cực Đảng bộ khối các cơ quan thành phố đạt được trong thời gian qua. Đồng thời Hội nghị cũng thông qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả năm 2019.

(Nguồn: Đảng ủy khối các cơ quan thành phố: 9 tháng kết nạp 137 đảng viên mới// Báo An ninh Hải phòng.- Ngày 10/10/2019)

1.13.Thành ủy Hải Phòng: Chuẩn y Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy CATP

Chiều 9-10, Đảng ủy CATP tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc chuẩn y chức danh Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy CATP tại Đảng bộ CATP, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo.

Buổi lễ đã công bố Quyết định số 1516/QĐ-TU ngày 9-10-2019 của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc chuẩn y Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy CATP, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Đại tá Vũ Thanh Chương, Đảng ủy viên, Giám đốc CATP.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND TP trao quyết định và tặng hoa, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chúc mừng Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP vừa được chuẩn y vào chức danh Bí thư Đảng ủy CATP, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Đại tá Vũ Thanh Chương sẽ tiếp tục phát huy tính tiền phong gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đoàn kết, quy tụ cùng tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ CATP và lãnh đạo CATP thực hiện tốt chức trách, quy trình, quy chế làm việc của Đảng ủy CATP; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chỉ đạo lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt là các công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại buổi lễ

 Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu bày tỏ cảm ơn sự ghi nhận, quan tâm sâu sắc của Đảng ủy CATW và Thành ủy Hải Phòng tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời xin hứa sẽ cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ CATP lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CATP triển khai quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác công an, công tác XDLL, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

            (Nguồn: Thế Khoa//Thành ủy Hải Phòng: Chuẩn y Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy CATP// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 10/10/2019)

1.14.Đảng ủy Công an thành phố: Triển khai 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm

Chiều 9-10, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đã qua; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu chỉ đạo hội nghị

9 tháng qua, Đảng ủy CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Hải Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó đã nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND TP chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở, giữ vững ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn thành phố. Đảng ủy CATP cũng tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác Công an; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm giảm phạm pháp hình sự; kịp thời điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, công tác QLNN về ANTT, giữ gìn TTATGT, phòng chống cháy nổ được tăng cường, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Các mặt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp được đẩy mạnh, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng, XDLL được quan tâm, củng cố với việc đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua; công tác tài chính, hậu cần bám sát, phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu.

3 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy CATP đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường chỉ đạo các lực lượng CATP nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai các giải pháp giữ vững ANCT, TTATXH, không để hình thành điểm nóng về ANTT; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. Trước mắt, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CATP thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công tác Công an bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng và Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đề nghị cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW, của Thành ủy, UBND TP, các chương trình, kế hoạch công tác năm, tập trung cao cho công tác bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, các công tác chuẩn bị Đại hội Đảng trong CATP, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng CATP chủ động tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá, tình trạng một số đối tượng xã hội lấn chiếm đất đai…

Cùng với đó, CATP cần tiếp tục tăng cường công tác QLNN về ANTT, nhất là khu vực kinh doanh có điều kiện, kinh doanh lưu trú, tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài trên địa bàn; đẩy mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL, tăng cường quản lý CBCS, hạn chế sai phạm, nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

(Nguồn: Thế Khoa// Đảng ủy Công an thành phố: Triển khai 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 10/10/2019)

1.15.Quận ủy Hồng Bàng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Thành ủy: Biểu dương 32 tập thể, cá nhân

(HPĐT)- Sáng 10-10, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28 của Thành ủy; Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố.

 Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng bộ quận Hồng Bàng đạt được trong thực hiện Nghị quyết 28, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, khó khăn như: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa làm tốt công tác vận động, tuyên truyền về vai trò, sự cần thiết thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; việc quản lý đảng viên trong doanh nghiệp chưa chặt chẽ; còn doanh nghiệp chưa nhận thức đúng, đầy đủ vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể đối với hoạt động của đơn vị. Thời gian tới các cấp ủy Đảng của quận Hồng Bàng tích cực đồng hành, sát cánh, quan tâm nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, đơn vị để hỗ trợ, tháo gỡ ổn định, phát triển hoạt động. Đây là cơ sở để tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể hiệu quả hơn. Việc thực hiện Nghị quyết 28 không chỉ chú trọng về số lượng mà cần coi trọng về chất lượng, hiệu quả. Quận chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả cao. Đây là cơ sở để quận Hồng Bàng tiếp tục là điểm sáng của thành phố trong thực hiện Nghị quyết 28.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhân dịp này, Quận ủy Hồng Bàng biểu dương, khen thưởng 16 tập thể và 16 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện Nghị quyết 28 của Thành ủy.

Lãnh đạo quận Hồng Bàng trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TU.

Trong 10 năm qua, Đảng bộ quận Hồng Bàng thành lập 33 tổ chức Đảng, 112 tổ chức công đoàn, 37 chi đoàn thanh niên và 7 chi hội thanh niên; vượt chỉ tiêu mà thành phố giao hằng năm. Riêng trong 9 tháng năm 2019, quận vượt 25% chỉ tiêu về thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Để đạt được kết quả trên, Quận ủy Hồng Bàng xây dựng chương trình hành động cụ thể; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết của quận và các phường; công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả cao…

 Lãnh đạo quận Hồng Bàng trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TU. 

(Nguồn:Thu Thủy// Quận ủy Hồng Bàng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Thành ủy: Biểu dương 32 tập thể, cá nhân// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 10/10/2019)

1.16.Lễ tuyên dương ”Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ 6-2019: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải là lực lượng đi đầu xây dựng nền hành chính phục vụ

(HPĐT)- Tối 13-10, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương 50 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 6 - năm 2019".

* Khơi dậy tiềm năng cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia công tác dân vận chính quyền

Tới dự, về phía Trung ương có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; và các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía thành phố có cac đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu tại lễ tuyên dương.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao sáng kiến tổ chức tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; biểu dương thành tích xuất sắc mà 50 gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc được vinh danh trong dịp này. Đồng chí nhấn mạnh: Các gương mặt được trao giải là minh chứng rõ nét về tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, không ngại khó, tích cực trong tổ chức thực thi công vụ; tham mưu, đề xuất sáng kiến; nỗ lực cải cách hành chính, xây dựng tác phong, tham gia các hoạt động tình nguyện…, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng những gương mặt cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2019.

Đồng chí Trương Thị Mai mong đội ngũ cán bộ, công chức trẻ phải là lực lượng xung kích, năng động đi đầu để trở thành “những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người 50 năm trước. Đồng chí đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ để khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo; ý thức rèn luyện trong lao động, công tác; năng động, đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn công việc; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ, nỗ lực tham gia cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, sẵn sàng cho những mục tiêu phát triển tiếp theo của đất nước.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao hoa chúc mừng các cá nhân được tuyên dương.

Tại lễ tuyên dương, các đại biểu và thanh niên cùng giao lưu với các cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu, trao đổi những cách làm hay, những sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, nhằm khen thưởng, tôn vinh đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác, có nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn và thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm” do Trung ương Đoàn triển khai.

Các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao hoa chúc mừng các cá nhân được tuyên dương.

Năm nay, từ 185 hồ sơ của 43 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc gửi về Trung ương Đoàn, Hội đồng bình chọn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định chọn tuyên dương 50 cá nhân tiêu biểu, trong đó có 2 cá nhân tiêu biểu của Hải Phòng. Đây là những cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu, mang lại hiệu quả lao động, hiệu quả xã hội cao.

(Nguồn:  Lê Hiệp// Lễ tuyên dương ”Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ 6-2019: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải là lực lượng đi đầu xây dựng nền hành chính phục vụ//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/10/2019)

1.17.Hải Phòng phát triển nhanh và đột phá: Sự hỗ trợ đắc lực của Trung ương

Ngày 3-10, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương dự án đầu tư 2 bến cảng công-ten-nơ (bến số 3 và 4) thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Công ty CP Cảng Hải Phòng là chủ đầu tư. Sau 2 bến khởi động, sự kiện này tiếp tục là một dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của Hải Phòng, mở đường cho những bến cảng tiếp theo trong thời gian tới... 

Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng được đầu tư mở rộng thêm 2 bến cảng công-ten-nơ số 3 và số 4, tạo thuận lợi để thành phố phát triển. Ảnh: Giang Sơn Đông

Sự ủng hộ kịp thời

Hai bến số 3 và 4 được phê duyệt chủ trương đầu tư và sẽ được thúc đẩy rất nhanh trong thời gian tới bởi liên quan mật thiết tới sự phát triển của Cảng biển, đô thị Hải Phòng và hoạt động của một doanh nghiệp cảng biển lâu đời nhất của thành phố, Công ty CP Cảng Hải Phòng. Việc xây dựng 2 bến mới sẽ giúp cho việc di dời khu bến cảng Hoàng Diệu tồn tại quá lâu giữa lòng thành phố, đã trở nên chật hẹp với nhiều bất cập và không đáp ứng được yêu cầu phát triển. Từ đây, Hải Phòng cũng có thêm dư địa để mở mang, phát triển đô thị hai bên bờ sông Cấm. Cùng với khu đô thị mới bắc sông Cấm đang được xây dựng khẩn trương; cầu Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành; Trung tâm thương mại Vincom và khu shophouse Lê Thánh Tông; tòa nhà cao 70 tầng sắp được khởi công tại số 4 Trần Phú, khu vực này sẽ trở nên năng động, sầm uất, đẹp nhất Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc bộ.

Trước đó, trong các đợt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tiếp xúc cử tri và làm việc tại Hải Phòng, lãnh đạo thành phố nhiều lần kiến nghị Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong hạn mức cấp vốn ODA thực hiện  dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng và dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn giai đoạn 1. Hai dự án này được triển khai rất lâu, đã nhiều lần phải gia hạn hiệp định và thời gian chót là đầu năm 2020 phải hoàn thành, không thể lùi thêm được nữa. Tuy nhiên, do những thay đổi trong quy định cấp vốn ODA nên  cả 2 dự án từ chỗ được cấp theo khối lượng thực hiện chuyển sang cấp theo hạn mức hàng năm mà hạn mức này chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu vốn, gây nên tình trạng thiếu vốn trầm trọng, dẫn tới dự án bị kéo dài. Quan tâm tới kiến nghị của Hải Phòng, Chính phủ đã chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương ủng hộ, từ đó Chính phủ đã đề xuất Quốc hội bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020, trong đó 2 dự án của  Hải Phòng sẽ được bổ sung hơn 1400 tỷ đồng, cơ bản tháo gỡ khó khăn về vốn. Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 vấn đề này sẽ được trình thông qua, tạo điều kiện để Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 2 dự án trọng điểm và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Cũng xuất phát từ đề nghị của Hải Phòng, Chính phủ đã quyết định phân bổ 720 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để hỗ trợ thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phục vụ thi công tuyến đường bộ ven biển. Đây là sự trợ giúp hết sức quý báu để tới nay, công tác GPMB cơ bản hoàn thành, việc thi công tuyến đường đang được thúc đẩy nhanh, góp phần phát triển giao thông kết nối vùng của Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình…

Trong chuyến thăm, làm việc và tiếp xúc với đại biểu cử tri Hải Phòng tháng 5- 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí, ủng hộ cao với các đề xuất, kiến nghị của Hải Phòng, nhất là các chương trình, kế hoạch, triển khai các công trình giao thông trọng điểm như: đường sắt tốc độ cao Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng; các bến cảng còn lại của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; mở rộng nhà ga hành khách, ga hàng hóa Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi... Thủ tướng khẳng định, các kiến nghị của Hải Phòng rất đúng đắn, rất cần thiết, giao các Bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu và phối hợp tốt với Hải Phòng để triển khai thực hiện, giải quyết. Với tinh thần đó, trong cuộc làm việc mới đây tại Hải Phòng của Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể, một loạt các kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng được Bộ trưởng và các ngành liên quan xem xét một cách rất cụ thể. Theo đó, Bộ GTVT ủng hộ Hải Phòng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi để làm cơ sở triển khai dự án khai thác đạt công suất 13 triệu hành khách/năm và 250.000 tấn hàng hóa/năm đã được Chính phủ xác định trong Quyết định số 821 ngày 6-7-2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để xúc tiến nhanh việc này, Bộ GTVT sẽ đề xuất giao cho Hải Phòng  điều chỉnh quy hoạch Sân bay Cát Bi theo QĐ 236 của Chính phủ, để trong vòng 5-6 tháng làm xong quy hoạch, thành phố bàn giao lại cho Bộ, từ đó triển khai các hạng mục. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trước mắt khẩn trương khởi công nhà ga công suất 5 triệu hành khách/ năm và chỉ đạo Cục Hàng không đẩy nhanh tiến độ, sớm khởi công nhà ga mới trong cuối  năm nay, chậm nhất là  đầu năm 2020. Đồng thời, Bộ cũng ủng hộ đề nghị của Hải Phòng bổ sung quy hoạch Sân bay Tiên Lãng vào điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để làm cơ sở nghiên cứu xây dựng. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, đây là việc cần thiết và cấp bách, cần sớm được đưa vào quy hoạch với tầm nhìn 50-60 năm sau, vì sự phát triển của Hải Phòng, các địa phương trong vùng và giảm tải cho Sân bay Nội Bài. Một loạt các vấn đề khác về chuyển quân cảng nam Đồ Sơn thành cảng tổng hợp; đường sắt kéo dài tới Lạch Huyện; di chuyển ga Hải Phòng về Thượng Lý; cải tạo, nâng cấp đường 10 đoạn Quán Toan- Bí Chợ… đều được Bộ GTVT nhất trí và gợi mở nhiều cách làm để thúc đẩy nhanh tiến độ.

Trước những khó khăn, vướng mắc của Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác trong thanh toán các dự án BT, Chính phủ đã lắng nghe và có sửa đổi kịp thời. Theo đó, ngày 15-8-2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 69  về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (dự án BT). Từ đây, các dự án BT của Hải Phòng, nhất là các dự án xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm bị đình trệ một thời gian khá dài đã được thúc đẩy nhanh hơn, không chỉ là các chung cư Đồng Quốc Bình, Lê Lợi, Lam Sơn mà sẽ là một loạt các chung cư mới ở phường Vạn Mỹ, phường Lam Sơn sắp tới…

Khu đô thị mới Vinhomes Riverside được xây dựng, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hồng Phong

Những nguồn lực vô giá

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, với số thu thuế xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng 9 tháng đạt hơn 44.000 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm thì năm nay sẽ vượt thu là điều chắc chắn. Đây là cơ sở quan trọng để Hải Phòng được áp dụng Nghị định 89 ngày 29- 7- 2017 của Chính phủ  quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng. Cụ thể, thành phố sẽ được hưởng 70% số tăng thu ngân sách Trung ương. Như thế, thành phố sẽ có thêm nguồn lực đáng kể để xây dựng và phát triển.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã rất ủng hộ Hải Phòng trong công tác chuẩn bị các đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết (NQ) 45 ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi nghị quyết được ban hành, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tích cực, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Hải Phòng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ đắc lực, kịp thời nhất để Hải Phòng thực hiện thành công NQ 45. Thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ 45 của Bộ Chính trị. Đây tiếp tục sẽ là cơ sở quan trọng khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đối với Hải Phòng, vì sự phát triển của Hải Phòng và của cả vùng, cả nước.

Có thể khẳng định, mỗi bước đi lên, phát triển của Hải Phòng thời gian qua ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, còn là sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của Trung ương. Đây  chính là nguồn lực vô cùng quan trọng và quý báu, thúc đẩy Hải Phòng phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, xây dựng thành phố phát triển nhanh và đột phá, đi đầu cả nước trên mọi lĩnh vực, xứng đáng là động lực phát triển của cả vùng và cả nước như Trung ương và người dân thành phố luôn mong đợi.

(Nguồn: Hồng Thanh//Hải Phòng phát triển nhanh và đột phá: Sự hỗ trợ đắc lực của Trung ương// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/10/2019)

1.18.Kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

(HPĐT) - Sáng 14-10, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) (2010-2020). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đến sáng 14-10, công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết  hoàn tất các khâu. Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn bố trí  gian trưng bày các loại nông sản, đặc sản tiêu biểu của các xã, HTX, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, phân công cán bộ phục vụ hội nghị. Công tác thi đua, khen thưởng hoàn tất. Tại Cung Văn hóa Lao động  hữu nghị Việt Tiệp, công tác  chuẩn bị khánh tiết, trang trí sân khấu, băng rôn tuyên truyền về hội nghị, âm thanh, ánh sáng, triển lãm ảnh về những thành tựu NTM được tiến hành chu đáo…Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành chức năng tổng duyệt chương trình hoạt cảnh chèo và phóng sự của Đài Phát thanh- Truyền hình Hải Phòng trình chiếu tại hội nghị.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhất trí với phương án điều hành hội nghị tổng kết NTM. Ban Thi đua và Khen thưởng thành phố phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố và Cung Văn hóa- Lao động Hữu nghị Việt- Tiệp chẩn bị chu đáo phần khen thưởng. Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn cần bổ sung các bàn trưng bày nông sản, thực phẩm tại khu vực lối đi chính vào hội trường. Tại khuôn viên cạnh Cung Việt- Tiệp, cạnh lối ra vào chính, cần bố trí thêm các chậu hoa, cây cảnh để trang hoàng cho không gian rực rỡ hơn…Chủ tịch UBND thành phố lưu ý hoạt cảnh chèo biểu diễn tại hội nghị phải thể hiện không khí phấn khởi, tươi vui hơn. Phóng sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đề xuất chiếu trước hội nghị; điều chỉnh lại một số phân đoạn hình ảnh bị trùng lặp; rà soát số liệu bảo đảm chính xác.

(Nguồn: Hồ Hương//Kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/10/2019)

1.19.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng phát lệnh thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ

(HPĐT)- Sáng 15-10, UBND thành phố tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ.  Đây là công trình khởi đầu cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm nhằm phát triển mở rộng thành phố về phía Bắc và từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng không gian đô thị và theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và cắt băng phát lệnh thông xe. 

Cùng dự, về phía trung ương có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ

Phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng có công trình cầu mới mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Hải Phòng sang khu đô thị Bắc sông Cấm, là bước đi vững chắc chuẩn bị cho quá trình di dời trung tâm thành phố Hải Phòng trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ

Thủ tướng khẳng định, Hải Phòng đang phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông với nhiều công trình trọng điểm được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả cao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Công trình cầu Hoàng Văn Thụ mở hướng sang khu đô thị mới Bắc sông Cấm là ví dụ điển hình. Đây là cây cầu có kiến trúc đẹp, hợp lý, có độ thông thuyền cao bảo đảm lưu thông đường thủy, có tính toán cho sự phát triển trong tương lai của thành phố, được các kỹ sư Việt Nam thiết kế, thi công trong 2 năm, khẳng định sự lớn mạnh, năng lực của các đơn vị thiết kế, thi công các công trình giao thông lớn trong nước. Với kiến trúc thiết kế “cánh chim biển”, cầu Hoàng Văn Thụ nối sang khu đô thị mới Bắc sông Cấm đưa Hải Phòng đến hướng phát triển không gian đô thị rộng mở. Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công trình, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của người dân và các doanh nghiệp trong việc dành mặt bằng cho dự án.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ  cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tham quan cầu Hoàng Văn Thụ

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, đây là một công trình quan trọng thực hiện Nghị quyết số 32 và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời đây là công trình có hiệu quả kinh tế rất cao vì sẽ khai thác được một vùng đất nông nghiệp có hiệu quả thấp thành một khu đô thị có giá trị cao. Tại thời điểm này, giá đất của các vùng lân cận Dự án tăng gấp 3 -5 lần so với trước khi khởi công dự án. Ngoài ý nghĩa đó, cầu Hoàng Văn Thụ còn đảm nhận việc mở rộng thêm một trục giao thông quan trọng kết nối trung tâm thành phố với Quốc lộ 10 về phía Bắc thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ

Để phát huy hiệu quả công trình này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện Thủy Nguyên và các sở, ban, ngành thành phố khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật Bắc sông Cấm, để công trình hoàn thành vào năm 2020 và hoàn thành cầu Hoàng Văn Thụ vào tháng 11-2019 để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công cải tạo, nâng cấp đường 359 và Dự án xây dựng đường Máng Nước để kết nối với khu vực Dự án. Quản lý chặt chẽ quỹ đất ở các vùng lân cận để tổ chức đấu giá đất, tăng nguồn lực cho thành phố trong những năm tới đây…

Cầu Hoàng Văn Thụ trong ngày thông xe kỹ thuật

Nhân dịp này, UBND thành phố biểu dương chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình; hoan nghênh người dân bàn giao đất để thực hiện dự án. UBND thành phố kêu gọi các hộ dân còn lại khẩn trương nhận tiền đền bù, hỗ trợ, sớm bàn giao đất để dự án triển khai đúng tiến độ.

Cầu Hoàng Văn Thụ trong ngày thông xe kỹ thuật

Theo Ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hải Phòng, Cầu Hoàng Văn Thụ có giá trị gần 2.200 tỷ đồng, là công trình quan trọng của Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Bắc sông Cấm trên diện tích 324 ha. Sau gần 33 tháng thi công, cầu Hoàng Văn Thụ cơ bản hoàn thành. Đây là một công trình giao thông đặc biệt có chiều dài 1.570m, trong đó nhịp chính dài 290m. Cầu dẫn phía Bắc dài 646m, cầu dẫn phía Nam gồm 2 nhánh, mỗi nhánh dài 634m. Chiều cao từ mặt cầu đến đỉnh cầu là 28,75m. Mặt cầu rộng 33,5m, chia thành 4 làn xe cơ giới, 2 dải xe hỗn hợp và đường dành cho người đi bộ. Đường dẫn ở phía Nam được thiết kế 2 tầng, có bố trí 2 thang máy và cầu thang bộ để phục vụ nhân dân. Thiết kế cầu Hoàng Văn Thụ với biểu tượng cánh chim biển bay cao và vươn xa thể hiện khát vọng vương lên của thành phố Hải Phòng. Đặc biệt trong quá trình xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ đã xác lập một kỷ lục mới về xây dựng cầu tại Việt Nam với đốt vòm số 5 nặng 527 tấn đã được lắp đặt an toàn.

Cầu Hoàng Văn Thụ trong ngày thông xe kỹ thuật

(Nguồn:  Mai Lâm// Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cắt băng phát lệnh thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/10/2019)

1.20.Lãnh đạo CATP chúc mừng Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 * 16-10-2019)

Chiều 15-10, Đại tá Vũ Thanh Chương-Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố đã đến chúc mừng Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ nhân Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16-10. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng-Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố; Thượng tá Nguyễn Quốc Huy-Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an thành phố.

Lãnh đạo CATP tặng hoa chúc mừng Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ

Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sự phát triển của tổ chức Đảng, công tác kiểm tra cần được tăng cường, do vậy ngày 16-10-1948 tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ TƯ Đảng ra Quyết định số 29-NQ/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra TƯ.

Trải qua hơn 70 năm, hệ thống Uỷ ban Kiểm tra từ TƯ đến đảng uỷ cơ sở đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, từ đó hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện công cuộc đổi mới.

Đại tá Vũ Thanh Chương-Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố tặng hoa chúc mừng và cảm ơn Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thời gian qua đã quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Công an thành phố có những hoạt động tích cực nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS, đảng viên về công tác kiểm tra, từ đó thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí cũng mong rằng hai cơ quan tiếp tục gắn bó để Công an Hải Phòng cùng với lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó, thúc đẩy thành phố phát triển hơn nữa.

(Nguồn: Lãnh đạo CATP chúc mừng Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 * 16-10-2019)// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 15/10/2019)

1.21.Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM: Xây dựng nông thôn Hải Phòng thành miền quê đáng sống

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2020, chiều 15-10. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TW. Phía lãnh đạo Hải Phòng có các đồng chí: Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

10 năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân thành phố đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đưa phong trào phát triển sâu rộng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn.

Trong 10 năm, Hải Phòng đã huy động hiệu quả các nguồn lực ngoài ngân sách xây dựng NTM; trong đó, nhân dân tham gia đóng góp đạt 6.588 tỷ đồng, chiếm 14%. Huy động tốt nguồn vốn tín dụng đạt 10.613 tỷ đồng, chiếm 23%. Giai đoạn 2016 -2019, huy động nguồn vốn doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 3.153 tỷ đồng, gấp 6,3 lần giai đoạn 2010 - 2015.

Toàn thành phố đã xây dựng, nâng cấp, cải tạo được 5.711 km đường giao thông; 269 trạm bơm điện, kiên cố hóa 231,9 km kênh, nạo vét trên 4.600 km kênh mương; 393,65 km đường dây trung thế, hạ thế; 1.137 trạm biến áp; 559 công trình trường học các cấp; 629 công trình văn hoá; 50 chợ nông thôn; 48 công trình y tế, 37 hệ thống cấp nước đạt quy chuẩn nước đô thị...

Thu nhập đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 55 triệu đồng/người/năm (bình quân cả nước năm 2018 đạt 35,8 triệu đồng/người/năm), tăng 39,49 triệu đồng so với năm 2010. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Cờ thi đua tặng 2 tập thể

Tính đến hết năm 2019, Hải Phòng có 139/139 xã (đạt 100%) cán đích NTM (bình quân toàn quốc là 50,26%; Đồng bằng Sông Hồng là 83,69%). Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 trước 1 năm. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt cao hơn so với chuẩn NTM của TW và trung bình cả nước.

Quán triệt quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, giai đoạn tiếp theo Hải Phòng phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau:

Hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn huyện NTM. Đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, 30 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 20 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 100 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2 - 2,5 lần so với năm 2020 (năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025) dưới 0,2 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch (như đô thị) đạt 100%.

Các đồng chí: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng và Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Nguyễn Thị Nghĩa tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đến năm 2030, có 100% huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, 100% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, từ 20 - 30% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 250 - 300 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gấp 2 lần so với năm 2025 (năm 2025 ước đạt 120 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030) dưới 0,1 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; duy trì tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch (như đô thị) đạt 100%; 50% số huyện chuyển thành quận.

Với những thành tích đáng ghi nhận đó, nhân dịp này UBND TP tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen cho 382 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình trao Bằng khen tặng các cá nhân xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao thành quả Hải Phòng đã đạt được trong 10 năm qua. Thủ tướng bày tỏ mong muốn trong giai đoạn tiếp theo, Hải Phòng phát huy lợi thế sẵn có của địa phương, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng NTM kiểm mẫu, xây dựng  nông thôn Hải Phòng thành miền quê đáng sống, xanh, sạch, đẹp.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị từ nay đến năm 2020, Hải Phòng cần có phương án cụ thể để xây dựng những xã đảo, huyện đảo NTM. Xây dựng nền nông nghiệp đặc trưng tận dụng triệt để kết quả của cuộc cách mạng 4.0; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng NTM cần chú trọng bảo tồn, giữ gìn di tích, phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể, tạo không gian du lịch hấp dẫn trong bức tranh tổng thể NTM; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn...

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trân trọng cảm ơn, tiếp thu, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời Bí thư Thành ủy cũng chúc mừng các tập thể, cá nhân được thành phố biểu dương, khen thưởng trong dịp này và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân, các doanh nghiệp thành phố đã có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng NTM của thành phố và bày tỏ niềm tin rằng: với những kinh nghiệm đã có trong 10 năm qua, khí thế phấn khởi của toàn quân, toàn dân và được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hải Phòng sẽ là địa phương đi đầu của cả nước trong xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu, văn minh, hiện đại...

(Nguồn: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM: Xây dựng nông thôn Hải Phòng thành miền quê đáng sống//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 15/10/2019)

1.22.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng

Sáng 15/10, tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã có cuộc tiếp xúc cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Thủy Nguyên bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu vượt bậc về mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố Hải Phòng; phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành và quản lý Nhà nước, đặc biệt là vai trò quản lý và điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Cử tri đề nghị Chính phủ cần có chính sách ưu tiên để thu hút được nhiều học sinh giỏi vào học ngành sư phạm, chính sách tuyển dụng những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc hoặc sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vào công tác trong ngành giáo dục; quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên mầm non.

Để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước có nhiều thuận lợi hơn trong phát triển, Chính phủ cần có chính sách ưu đãi công bằng hơn giữa doanh nghiệp nội và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất; có chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ghi nhận ý kiến cử tri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ phấn khởi trước tình cảm cử tri dành cho đại biểu Quốc hội Hải Phòng cũng như tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nếu “không có tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước thì khó có thể đưa đất nước tiến lên”.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã xây dựng dự thảo, sắp tới sẽ có Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị tạo điều kiện cho Hải Phòng phát triển. Thủ tướng cũng ghi nhận ý kiến kiến nghị việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tốt.

Trước ý kiến cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm tạo điều kiện về cơ chế hỗ trợ Thành phố nguồn vốn để triển khai dự án đúng tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Bắc Sông Cấm và Trung tâm hành chính Thành phố trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Thủ tướng khẳng định, sẽ có cơ chế tài chính tiếp theo Nghị định 89 đã ban hành cho Hải Phòng.

Về ý kiến cử tri đề nghị có các giải pháp xử lý triệt để hơn các vấn đề môi trường, Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương về tam giác phát triển: Kinh tế, xã hội, môi trường, không vì kinh tế mà bỏ qua vấn đề môi trường.

Thủ tướng cũng nhất trí rằng cần có chính sách chuyển đổi các đơn vị sản xuất nhựa sang các sản phẩm khác và vận động người tiêu dùng không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Thủ tướng cho rằng đây là một trong những chủ trương mà Chính phủ đưa ra được xã hội hết sức ủng hộ và kỳ vọng thông điệp không sử dụng đồ nhựa dùng một lần sẽ tiếp tục được hưởng ứng mạnh mẽ để môi trường, cuộc sống người dân tốt hơn.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiên tiến để cuộc sống nông dân tốt hơn. Thủ tướng đề nghị Thủy Nguyên phải tiến một bước mới, sớm được công nhận là huyện nông thôn mới trong thời gian tới.

Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã trình Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm hơn, có hướng dẫn cụ thể hơn về chính sách thuế, khoa học công nghệ, đất đai và các chính sách khác để doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện vươn lên.

Thủ tướng cho biết, sẽ tiếp tục lắng nghe, ghi nhận ý kiến cử tri về đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, để làm sao Bộ luật Lao động sửa đổi trình ra Quốc hội sát thực tế hơn. Tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng cũng trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề chính sách đối với người cao tuổi, vấn đề giáo dục-đào tạo, thu hút nhân tài.

( Nguồn: Việt Dũng //Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng // B áo Lao động .- Ng ày 16/10/2019)

1.23.Tiếp tục dành ưu tiên khu vực nông thôn trong đầu tư, phát triển thành phố Hải Phòng (*)

Phát biểu của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại Hải Phòng.

Nông dân xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo) thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp trên cánh đồng mẫu lớn.

Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020.

Chúng ta rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự và có bài phát biểu quan trọng. Với trọng trách của người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối thành phố Hải Phòng, đối với với việc nâng cao đời sống toàn diện của nhân dân, nhất là đối với đời sống, việc làm của người nông dân Việt Nam. Tại hội nghị hôm nay, Thủ tướng Chính phủ có những đánh giá rất sâu sắc về những thành tựu của thành phố Hải Phòng trong 10 năm qua. Thủ tướng Chính phủ có những chỉ đạo rất cụ thể, định hướng những nội dung công việc Hải Phòng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý cần chú trọng xây dựng  phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và vùng đất Hải Phòng, xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao hiện đại để cải thiện đời sống nhân dân, chú trọng bảo vệ môi trường.

Đảng bộ, chính quyền thành phố xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới.

10 năm xây dựng nông thôn mới của thành phố Hải Phòng mang lại những thành tựu to lớn. Đó là sự thay đổi căn bản diện mạo nông thôn thành phố. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa đều được đầu tư;  hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Đây là  minh chứng rõ nét về sự đúng đắn của đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta, đồng thời cũng là sự minh chứng về tính hiện thực từ chủ trương của Thành ủy Hải Phòng trong việc ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn và chú trọng chính sách an sinh xã hội trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển kinh tế- xã hội thành phố.

Những thành công trong 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng để lại cho Đảng bộ, chính quyền thành phố những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố chỉ có thể thành công khi chúng ta thực hiện dân chủ hóa, minh bạch hóa, huy động và phát huy được nguồn lực của nhân dân, bảo đảm sự tham gia một cách có trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng thành phố.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tôi xin biểu dương và  gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể nhân dân thành phố, các doanh nghiệp đã hết lòng, hết sức ủng hộ và có những đóng góp thiết thực để chương trình xây dựng nông thôn mới được thành công trước kế hoạch trên toàn thành phố chúng ta. Tôi cũng xin chúc mừng các tập thể, các cá nhân tiêu biểu được thành phố  biểu dương, khen thưởng tại hội nghị trọng thể ngày hôm nay.

Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định rõ: Hải Phòng  là địa phương đi đầu  cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa; đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu  châu Á và thế giới.

Như vậy, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố là rất lớn. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, khu vực nông thôn sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên trong đường lối đầu tư, phát triển thành phố. Định hướng của chương trình xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hải Phòng trong thời gian tới sẽ là xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh, hiện đại. Chúng ta tin tưởng rằng, với kinh nghiệm quý báu qua 10 năm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  tại thành phố, cùng với khí thế phấn khởi trong nhân dân thành phố như hiện nay, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự động viên của Thủ tướng Chính phủ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng tại hội nghị hôm nay, chúng ta tin tưởng nhất định thành phố Hải Phòng sẽ là địa phương tiên phong đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu văn minh, hiện đại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(*) Đầu đề của Báo Hải Phòng

(Nguồn: Tiếp tục dành ưu tiên khu vực nông thôn trong đầu tư, phát triển thành phố Hải Phòng (*)// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/10/2019)

1.24.Đảng ủy Công an thành phố: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp

Trong 2 ngày 17, 18-10, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp trong Công an Hải Phòng. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng Cục X03 – Bộ Công an.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Thời gian qua,  Đảng ủy CATP quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của Đảng ủy CATW và Thành ủy Hải Phòng, Đảng ủy CATP đã có nhiều chủ trương thiết thực, hiệu quả không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ và toàn lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng thành phố và đất nước.

Trong đó, Đảng ủy CATP luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, cán bộ đảng viên trực tiếp làm công tác Đảng về các văn bản, quy định về công tác Đảng, giúp cán bộ làm công tác Đảng nắm vững và tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao tại các tổ chức, cơ sở Đảng và toàn Đảng bộ CATP

 Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP phát biểu khai mạc tập huấn

 Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng X03 – BCA truyền đạt nội dung tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 – 2025) nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và cán bộ làm công tác Đảng trong Đảng bộ CATP về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên, đồng thời giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng.

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP khẳng định, việc tập huấn cũng giúp nắm vững các nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các Thông tri chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy CATW và Thành ủy Hải Phòng về Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng ở cấp mình, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(Nguồn: Thế Khoa //Đảng ủy Công an thành phố: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt, triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 17/10/2019)

1.25.Kiến nghị thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 17-10, Đoàn ĐBQH Hải Phòng làm việc với đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và một số sở, ban, ngành của thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, việc thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia các nội dung kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND TP và lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở này, UBND TP dự báo về khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; đồng thời đề nghị Đoàn ĐBQH thành phố kiến nghị tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV một số nội dung: chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước; việc cho phép Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm tính thống nhất, tương quan, tương đồng với các thành phố lớn khác trong cả nước, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; cân đối vốn ngân sách TW năm 2020 đảm bảo thực hiện hết mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua...

Lãnh đạo các sở, ngành cũng đề nghị Đoàn ĐBQH Hải Phòng kiến nghị Quốc hội xem xét một số vấn đề như: tuổi nghỉ hưu; sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy để đảm bảo tính thống nhất với Luật Xử lý vi pham hành chính; ban hành Luật phòng, chống mại dâm thay thế pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 do có một số nội dung không còn phù hợp trong thực tiễn.

Đề nghị TW sớm có hướng dẫn cụ thể về việc bố trí vốn, hạch toán và thanh quyết toán kinh phí để thực hiện việc bồi thường, GPMB tạo quỹ đất sạch để địa phương căn cứ thực hiện; xem xét, đồng ý ban hành cơ chế đặc thù cho phép Hải Phòng được chủ động quyết định phân bổ và giao dự toán chi tiết chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên cho các lĩnh vực, sự nghiệp phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu phát triển...

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ngành đối với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành TW. Những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng sẽ là cơ sở, căn cứ để Đoàn ĐBQH thành phố tham gia thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Quốc hội đã đề ra. Các ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn ĐBQH thành phố tiếp thu, tổng hợp để chuyển tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

(Nguồn:Thúy Nguyên// Kiến nghị thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 20/10/2019)

1.26.Thôn Đại Hoàng 1 (Xã Tân Dân, huyện An Lão): Tưng bừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân”

Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930*18-11-2019) và chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, sáng 20-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với huyện An Lão tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại nhà văn hóa thôn Đại Hoàng 1, xã Tân Dân, huyện An Lão.

Đồng chí Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân

Tại ngày hội, nhân dân và cán bộ thôn Đại Hoàng 1 đã ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thôn Đại Hoàng 1 có diện tích trên 40.000 m2; gồm 407 hộ và 1300 nhân khẩu thuộc 25 dòng họ. Trong suốt những năm qua, thôn Đại Hoàng 1 luôn là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương; đặc biệt là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến nay, thôn đã có 250 hộ dân hiến đất, hiến công trình, hiến ngày công lao động và tự nguyên đóng góp kinh phí lên đến gần 1 tỷ đồng cho làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Trên địa bàn thôn có 2,5km đường trục chính, 5km đường nội đồng, 100% đường ngõ xóm được trải nhựa hoặc bê tông giúp đi lại thuận tiện trong sinh hoạt và lao động sản xuất, xóm thôn khang trang, cuộc sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành trao quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập 

Đặc biệt, năm 2019, nhân dân toàn thôn đã nỗ lực thực hiện toàn diện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Điều đáng mừng là các hộ gia đình trên địa bàn thôn đã nhận thức sâu sắc về  trách nhiệm bảo vệ môi trường100 % các hộ thực hiện đóng kinh phí cho thu gom, vận chuyển rác, không vứt rác bừa bãi, có ý thức chung trong giữ sạch nhà, sạch ngõ, sạch xóm, sạch đường hầu hết các hộ đã chủ động phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình…

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân thôn Đại Hoàng 1 xã Tân Dân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng 5 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; UBND huyện An Lão cùng trao tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Đại Hoàng 1.

(Nguồn: Thôn Đại Hoàng 1 (Xã Tân Dân, huyện An Lão): Tưng bừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân”//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 21/10/2019

1.27.Quận Dương Kinh: 830 triệu ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam quận Dương Kinh vừa tổ chức tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

 CAQ Dương Kinh ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”  năm 2019

Thời gian qua, công tác giảm nghèo của quận Dương Kinh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các cấp ủy, chính quyền, phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có những định hướng, cách làm, công việc cụ thể, nghĩa cử thiết thực giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn quận vươn lên thoát nghèo.

Trường Tiểu học Hải Thành ủng hộ quỹ "vì người nghèo" 2019

Phát huy kết quả đó với truyền thống dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 được quận Dương Kinh xây dựng và triển khai, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn quận.

Theo đó, mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ 1 ngày công; mỗi hộ gia đình (trừ hộ nghèo) tham gia ủng hộ 20.000 đồng/hộ/năm; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tùy theo điều kiện thực tế tích cực tham gia ủng hộ; khuyến khích sự hảo tâm của mọi tầng lớp nhân dân, các đơn vị.

Ngay trong ngày phát động, đã có 78 cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ với tổng số tiền trên 830 triệu đồng.

(Nguồn: Xuân Hạ// Quận Dương Kinh: 830 triệu ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 21/10/2019)

1.28.8 thí sinh tham gia Chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi thành phố

Sáng 18-10, Ban tuyên Thành ủy tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi thành phố năm 2019. Tới dự hội thi có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Đào Khánh Hà - Trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ; Đinh Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền; Trần Doãn Tiến - Chủ tịch công đoàn Ban tuyên giáo trung ương, Tổng Biên tập Báo Đảng cộng sản Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa trao Chứng nhận và hoa chúc mừng các thí sinh dự thi

Sau gần 3 tháng triển khai tổ chức, hội thi đã tạo ra không khí sôi nổi, hào hứng, lan tỏa. Có nhiều đơn vị có cách tổ chức rất sáng tạo, bài bản, công phu và hiệu quả như quận Lê Chân gắn với Cuộc thi "Lê Chân trong trái tim tôi", hay huyện Thuỷ Nguyên tổ chức sơ khảo với 8 bảng-8 hội thi cấp cơ sở.

Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà phát biểu khai mạc Hội thi

Hội thi đã lựa chọn được 17 báo cáo viên dự vòng sơ khảo cấp thành phố, từ đó chọn 8 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung khảo cấp thành phố.

Thí sinh tham dự Hội thi

Hội thi lần này có nhiều nét mới, nổi bật với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, mới, nhiều đồng chí là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị.

Ban Tổ chức trao giải tặng các thí sinh

Bên cạnh đó, nội dung thi có nhiều nét mới với sự đa dạng đề tài, đề cập nhiều vấn đề thời sự, được nhiều người quan tâm, có sự tương tác giữa ban giám khảo và thí  sinh, giữa thí sinh và thí sinh, qua đó đánh giá khả năng, bản lĩnh xử lý tình huống trong thực tiễn của báo cáo viên.

Tại hội thi, 8 thí sinh thực hiện phần dự thi với các nội dung Chuyên đề nhu: tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân; Thực trạng công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Đông Khê; Ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh...

Kết thúc Hội thi, thí sinh Nguyễn Hoàng Hán-Huyện ủy Thủy Nguyên đoạt gải Xuất sắc; Vũ Xuân Phúc-Quận ủy Kiến An đoạt giải Nhất; Nguyễn Thị Khánh Chi- Quận ủy Hồng Bàng và Đàm Thị Minh Phương-Quận ủy Ngô Quyền đoạt giải Nhì.

(Nguồn:Xuân Hạ// 8 thí sinh tham gia Chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi thành phố//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 21/10/2019)

1.29.Phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019

Sáng 17-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng tình hình và kết quả hoạt động Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” thành phố và phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2019. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Bình – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đồng chí Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thừa ủy quyền trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc

Cụ thể, 9 tháng qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ xây sửa 26 nhà Đại đoàn kết; trao hơn 1.900 suất quà Tết, ngày lễ lớn; hỗ trợ 14 gia đình nạn nhân chất độc da cam về vốn phát triển sản xuất với tổng số kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 35.600 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị hơn 12,2 tỷ đồng; các hội, đoàn thể, các tổ chức tôn giáo vận động được hơn 17.800 suất quà, với tổng trị giá hơn 7,2 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc ủng hộ quỹ vì người nghèo và công tác an sinh xã hội; Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố biểu dương khen thưởng 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong vận động quỹ vì người nghèo và hoạt động phối hợp chăm lo vì người nghèo trên địa bàn thành phố.

Cũng nhân dịp này, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2019 và tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp.

(Nguồn: Phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 21/10/2019)

1.30.Hải Phòng: Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư một số quận, huyện

Ngày 22/10, Thường trực Thành ủy Hải Phòng triệu tập Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của một số quận, huyện và đơn vị.

Theo Quyết định của BTV Thành ủy Hải Phòng, chuẩn y chức vụ Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Bí thư Quận uỷ Lê Chân, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Phạm Văn Tân, Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Quận uỷ Ngô Quyền, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đinh Minh Tuấn, Uỷ viên BTV Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền.Lãnh đạo quận Lê Chân chúc mừng ông Phạm Văn Tân, Uỷ viên BTV Quận uỷ, Phó Bí thư Quận uỷ Lê Chân

Theo Quyết định của BTV Thành ủy Hải Phòng, chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ An Dương, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, nhiệm kỳ 2016-2021

 Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ An Lão, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Cao Lân, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện An Lão, nhiệm kỳ 2016-2021. Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Kiến Thuỵ, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thuỵ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Đức Cảnh, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Vĩnh Bảo. Ông Phạm Văn Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng trao quyết định cho ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy An Dương

Cũng theo Quyết định của BTV Thành ủy Hải Phòng, chuẩn y Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Dương Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Phòng.

(Nguồn: Phạm Trang// Hải Phòng: Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư một số quận, huyện//Báo Kinh tế nông thôn.vn.- Ngày 22/10/2019)

1.31.Lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” cải cách hành chính

Theo kết quả Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính phủ công bố ngày 24-5 -2019, Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố Hải Phòng năm 2018 đạt 90,86% (tăng 1,92 điểm) so với năm 2017, đứng đầu các thành phố trực thuộc trung ương. Đây là minh chứng thể hiện rõ phương châm hành động lấy sự hài lòng của người dân là “thước đo” hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại Hải Phòng. 

Người dân làm thủ tục “một cửa” tại UBND phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Coi trọng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Sau khi nhận một loạt giấy tờ vừa được chứng thực tại bộ phận “một cửa” UBND phường Đông Hải 1, quận Hải An, chị Nguyễn Ngọc Tú (số nhà 28, đường Bùi Thị Từ Nhiên) phấn khởi cho biết: “Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ở bộ phận “một cửa” cởi mở, thân thiện và trách nhiệm cao. Trước đó, hồ sơ của tôi còn thiếu thủ tục, sau khi hướng dẫn bổ sung, các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi. Người dân như chúng tôi khi giải quyết thủ tục hành chính không còn thấy ngại như trước và cảm thấy rất hài lòng trước tinh thần và thái độ phục vụ nhiệt tình của cán bộ bộ phận “một cửa” của phường”.

Cũng như chị Tú, ngày càng nhiều người dân Hải Phòng cảm thấy hài lòng khi thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” ở xã, phường, thị trấn. Kết quả đó là do các cấp ủy Đảng, chính quyền nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch với nhiều mô hình đang được triển khai hiệu quả cao như “một cửa thân thiện”, “một cửa điện tử liên thông”, “một cửa về đầu tư cấp thành phố”. Các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh xây dựng mô hình “một cửa” hiện đại, gần dân trên tinh thần “năm rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả), thái độ phục vụ thân thiện và “đo” sự hài lòng của người dân bằng việc bố trí hòm thư góp ý, sổ ghi cảm tưởng tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND quận Dương Kinh Lê Lương khẳng định: “Những việc làm này đều xuất phát từ tư duy phải thay đổi thái độ phục vụ của cán bộ, công chức để phục vụ dân tốt hơn”.

Năm 2018, cả 5 nội dung thành phần của chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; kết quả cung ứng dịch vụ công và tiếp nhận, giải quyết các ý kiến đóng góp) đều tăng so với năm 2017, trong đó nội dung về “Công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính” tăng 12,34%, chứng tỏ thái độ, tinh thần phục vụ khi giải quyết thủ tục hành chính của công chức được cải thiện và người dân đánh giá cao hơn trước.

Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Mục tiêu của thành phố trong năm 2019 là giữ vững các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính, phấn đấu vươn lên vị trí cao hơn so với năm 2018, do đó, thành phố thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để giữ vững các chỉ số trên, nhất là chỉ số về sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS).

Vì vậy, ngay từ đầu năm, thành phố tổ chức 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, quy mô toàn thành phố với nội dung về nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đạo đức công vụ, văn hóa công sở cho hơn 1000 cán bộ, công chức là lãnh đạo phụ trách bộ phận “một cửa” của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, lãnh đạo phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố và cán bộ trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa” các xã, phường, thị trấn.

Cùng với viêc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, lãnh đạo UBND thành phố thường xuyên chủ trì các đoàn kiểm tra đột xuất đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế làm việc. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cũng chủ động ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND thành phố Phạm Thành Trung cho biết: “Từ 1-6 đến 31-12-2019, thành phố kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 12 đơn vị, địa phương. Tổ giúp việc của đoàn kiểm tra do Sở Nội vụ chủ trì cùng các sở, ngành liên quan cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị còn lại để nắm bắt kết quả triển khai công tác này, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc”. Trước đó, Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đoàn công tác làm việc với bộ phận “một cửa” của 6 sở; 7 quận, huyện và 16 xã, phường về việc thực hiện Nghị định số 61/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, đoàn công tác đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan có giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ.

Nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm Chỉ thị 34 của UBND về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông-hiện đại, có các biện pháp, giải pháp giảm dần tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; xin lỗi công khai trong giải quyết thủ tục hành chính và ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ…

(Nguồn:  Thanh Giang// Lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo” cải cách hành chính// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 23/10/2019)

1.32.Tăng cường hợp tác giữa Hải Phòng và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

(HPĐT)- Sáng 24-10, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do ông Vương Dư Ba, Phó bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Hải Phòng. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng thông tin nhanh đến đoàn một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, để thành phố có được sự phát triển đột phá, có đóng góp tích cực từ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn thời gian tới, hai địa phương sẽ sớm thúc đẩy việc xây dựng đường sắt tốc độ cao Hải Phòng – Vân Nam, đồng thời nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và Vân Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, củng cố thêm tình hữu nghị giữa 2 nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Vương Dư Ba, Phó bí thư tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát biểu tại buổi làm việc.

Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam Vương Dư Ba bày tỏ vui mừng trước sự phát triển đột phá của thành phố Hải Phòng trong thời gian qua; hai địa phương tăng cường hợp tác toàn diện hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo cán bộ… Nhất trí với việc xây dựng tuyến đường sắt Hải Phòng – VânNam, Phó bí thư Tỉnh ủy khẳng định Vân Nam sẽ cùng Hải Phòng phối hợp để thúc đẩy dự án qua đó đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thăm, động viên người bệnh được hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể

Nhân dịp này, chiều 24-10, Đoàn công tác của tỉnh Vân Nam  do đồng chí Vương Dư Ba, Phó bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, động viên người bệnh được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí trong chương trình “Hành trình ánh sáng” lần 2 tại Bệnh viện Việt - Tiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham gia.       

Các đồng chí Vương Dư Ba, Phó bí thư tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố chúc mừng người bệnh sau phẫu thuật đục tủy tinh thể.

Tại Bệnh viện Việt- Tiệp, Đoàn công tác tỉnh Vân Nam và Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành thăm hỏi tình hình sức khỏe người bệnh sau phẫu thuật đục thủy tinh thể; động viên đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục làm tốt công tác điều trị, chăm sóc người bệnh để chương trình “Hành trình ánh sáng” lần 2 thành công tốt đẹp.

Từ ngày 22 đến ngày 26-10, các bác sĩ Bệnh viện số 1 Đại học Y Côn Minh và Bệnh viện Việt – Tiệp phối hợp tiến hành tư vấn, khám, thay thủy tinh thể cho 95 người bệnh trên địa bàn thành phố. Bên cạnh hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, tỉnh Vân Nam tài trợ toàn bộ kinh phí, bao gồm chi phí phẫu thuật, xét nghiệm, mua vật tư y tế và thiết bị y tế, chi phí đi lại của người bệnh.

* Đoàn công tác tỉnh Vân Nam tham quan Cảng công-ten-nơ quốc tế Hải Phòng.

(Nguồn: Ngọc Sơn// Tăng cường hợp tác giữa Hải Phòng và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/10/2019)

1.33.Phấn đấu hoàn thành kế hoạch hỗ trợ vật tư theo Nghị quyết 05 của HĐND thành phố trong năm 2019

(HPĐT)- Chiều 25-10, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình kết luận, việc triển khai Nghị quyết 05 là chủ trương đúng đắn của thành phố, được người dân ủng hộ, đánh giá cao. Quá trình thực hiện có nhiều điểm sáng, nhiều cách làm hay, điển hình như quận Lê Chân ban hành cơ chế hỗ trợ thêm để triển khai Nghị quyết đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, việc thực hiện tại một số địa phương chậm so với tiến độ. Để hoàn thành 100% mức kế hoạch hỗ trợ vật tư trong năm 2019, đồng chí yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ cấp quận, đến cấp phường tập trung chỉ đạo, tích cực vận động nhân dân chung tay đóng góp. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, bảo đảm việc cung ứng vật tư đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng.

Đối với những tuyến đường không thuộc phạm vi hỗ trợ của Nghị quyết, các ngành, địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước rà soát thực hiện thanh lý, thanh toán hợp đồng vật tư, nhất là xi-măng theo quy định. Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND thành phố xem xét các nội dung sửa đổi Nghị quyết 05 để mở rộng đối tượng áp dụng cho các thị trấn thuộc các huyện, trình HĐND thành phố tại kỳ họp sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình hoan nghênh các cơ quan báo chí thành phố, đặc biệt là Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tuyên truyền tích cực việc thực hiện Nghị quyết 05 trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế phấn khởi để việc triển khai đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Tính đến ngày 15-10, thành phố hỗ trợ hơn 2.100 pha đèn chiếu sáng, 1.545 cây xanh, 6.880 m2 gạch lát vỉa hè và 8.269 tấn xi măng. So với kế hoạch đăng ký năm 2019, số pha đèn đạt 55%, cây xanh đạt 76%, gạch lát vỉa hè đạt 39% và xi măng đạt 93%.

(Nguồn:  Nguyễn Cường// Phấn đấu hoàn thành kế hoạch hỗ trợ vật tư theo Nghị quyết 05 của HĐND thành phố trong năm 2019// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/10/2019)

1.34.Xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên): Phấn đấu “5 không” để xây dựng nông thôn mới

(HPĐT) - Sáng 27-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thủy Nguyên phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thủy Đường tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo huyện Thủy Nguyên.

Các đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện chính quyền địa phương chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của MTTQ Việt Nam. Tại xã Thủy Đường, vai trò đoàn kết toàn dân của MTTQ đạt nhiều kết quả tích cực.  Ban Công tác Mặt trận xã tập hợp, vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đưa xã Thủy Đường trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của huyện Thủy Nguyên. Trong đó, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân toàn xã tự nguyện đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng; 45 hộ dân hiến đất, công trình và tham gia 300 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, 10,2 km đường trục chính, 5,3 km đường nội đồng, 100% đường ngõ xóm được trải nhựa, bê tông. Số hộ nghèo của xã giảm nhanh từng năm, số hộ giàu tăng cao…

Nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xã Thủy Đường phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 6 mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và quyết tâm thực hiện 5 không: “Không nợ thuế, không thiếu quân, không mất an toàn trên địa bàn, không phát sinh thêm tệ nạn xã hội, không để ô nhiễm môi trường”.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chia sẻ vui mừng về những kết quả xây dựng và phát triển xã Thủy Đường trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, để đạt được thành công đó chính là sự gắn bó, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu dân cư. Cùng với đó cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho nhân dân; nhân dân ở các thôn luôn đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cộng đồng, chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng xã Thủy Đường phát triển vững mạnh.

Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên nắm chắc những thuận lợi, khó khăn tiếp tục động viên nhân dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội để xây dựng quê hương giàu mạnh và phát triển.

            Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, đề nghị cán bộ, nhân viên tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy tốt vai trò giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các tổ chức, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 

Nhân dịp này, 72 tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và chính quyền địa phương các cấp biểu dương, khen thưởng.  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 5 suất quà tặng 5 hộ gia đình tiêu biểu;  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 5 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Huyện Thủy Nguyên trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở tặng 4 hộ khó khăn với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ../.

(Nguồn: Minh Châm//Xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên): Phấn đấu “5 không” để xây dựng nông thôn mới// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 27/10/2019)

1.35.Thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại Hải Phòng: Nhân lên cách làm sáng tạo (kỳ 1)

Hải Phòng là một trong các địa phương đi đầu cả nước về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, có số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp (DN) ngoài Nhà nước, bao gồm DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), DN tư nhân, DN cổ phần…  Song song với việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động, Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm phát triển tổ chức Đảng, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với khu vực kinh tế trọng điểm này. Những kết quả bước đầu khẳng định cách làm đúng đắn của Hải Phòng. Tuy nhiên, vẫn có không ít vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ để tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả. 

Kỳ 1: Đi đầu trong phát triển tổ chức Đảng

Năm 2009, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết (NQ) 28 về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đây là địa phương đi đầu cả nước trong việc sớm ban hành NQ để lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời có những cơ chế chính sách phù hợp, đặc biệt là có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua 10 năm, hơn 450 tổ chức Đảng được thành lập tại khu vực DN ngoài Nhà nước, HTX, trong đó có nhiều DN FDI- khu vực được coi là “rắn, khó” nhất, cho thấy thành công bước đầu của Hải Phòng.

Từ ngày đầu thành lập với 4 đảng viên, đến nay Chi bộ Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam phát triển thành đảng bộ với 104 đảng viên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi ban hành NQ 28, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện NQ 28 của Thành ủy cho biết: Thực hiện NQ 28, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng luôn theo sát những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và có sự chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc kịp thời. BCĐ thực hiện NQ 28 của Thành ủy giao chỉ tiêu cụ thể hằng năm; thường xuyên giao ban rà soát, đánh giá; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện tại các Đảng bộ trực thuộc, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả hoạt động của các cấp ủy Đảng.

Công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức như: qua các hội nghị giao ban báo chí; hội nghị báo cáo viên; qua các diễn đàn hội nghị; các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ DN… Các cơ quan báo chí của thành phố như Báo Hải Phòng; Đài PTTH Hải Phòng mở chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền thường xuyên, đậm nét, phản ánh một cách toàn diện, xuyên suốt về quá trình thành lập cũng như các biện pháp duy trì kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng tại DN ngoài Nhà nước. Từ ý kiến phản ánh của cơ sở, BCĐ thực hiện NQ 28 của Thành ủy chỉ đạo phát hành tài liệu tuyên truyền gồm hơn 10.000 cuốn tài liệu hỏi đáp bằng tiếng Việt; 23.000 tờ gấp bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cấp ủy Đảng khi vận động và giúp người quản lý DN, dù là người Việt Nam hay người nước ngoài nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết trong việc thành lập, phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể.

Để phù hợp với những thay đổi trong  hoạt động và xu hướng phát triển của DN, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông tri số 29 ngày 5-6-2019 về thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng thời, đôn đốc Ban cán sự Đảng UBND thành phố thực hiện Nghị định (NĐ) 98 ngày 24-10-2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhằm bổ trợ cho việc thực hiện NQ 28 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đáng chú ý, Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm động viên, khích lệ các cấp ủy, cán bộ có nhiều đóng góp trong thực hiện NQ 28; bố trí kịp thời nguồn  kinh phí với cơ chế, chính sách cụ thể; tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt giúp các Quận ủy, Huyện ủy, các Đảng bộ khối Doanh nghiệp, Đảng bộ Khu Kinh tế… thực hiện NQ 28.

Hơn 450 tổ chức Đảng được thành lập sau 10 năm thực hiện NQ 28 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng. Đáng chú ý, đến nay, Hải Phòng phát triển được tổ chức Đảng tại hầu khắp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn như: chi bộ Công ty phát triển KCN Nomura Hải Phòng, Công ty CP đầu tư Khu công nghiệp Đình Vũ, Công ty TNHH VSIP Hải Phòng; Đảng bộ Công ty TNHH Giày Aurora, Công ty Nichias Hải Phòng, Công ty Toyoda Gosei, Công ty Yazaki Hải Phòng, Công ty TNHH Lihit Lab Việt Nam, Công ty TNHH Korg Việt Nam, Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam, Công ty Fuji Mold Việt Nam, Công ty TNHH Fuji Xerox, Công ty TNHH Thép JFE Shoji Hải Phòng, Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam, Công ty Kyocera Việt Nam, Công ty TNHH chế tạo máy Hong Yuan Hải Phòng…

Thời gian tới, một số doanh nghiệp FDI lớn khác như: Công ty GE Việt Nam, Công ty Bridgestone, Công ty LGE, LGD, LG Innotek… tiếp tục được vận động để thành lập tổ chức Đảng.

Sáng tạo, linh hoạt

Theo Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng Nguyễn Công Thành, là một trong những đơn vị dẫn đầu thực hiện NQ 28. 10 năm qua, Đảng ủy Khu Kinh tế thành lập được 25 tổ chức Đảng, chủ yếu là trong các DN FDI. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm thành lập 5-6 tổ chức Đảng. Như vậy, năm nào Đảng ủy Khu Kinh tế cũng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Có được kết quả đó, trước hết là do Đảng ủy Khu Kinh tế có cách làm riêng, sáng tạo và linh hoạt. Đồng chí Cao Thị Hợp là đảng viên được Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng bồi dưỡng, kết nạp Đảng và được giới thiệu làm cán bộ công đoàn chuyên trách tại Công ty TNHH Regina Miracle Việt Nam tại Khu công nghiệp (KCN) VSIP Hải Phòng- doanh nghiệp lớn có tới hàng chục nghìn lao động- với “sứ mệnh” là “hạt giống” phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Chỉ sau một thời gian ngắn vận động, với sự hướng dẫn, giúp đỡ của Đảng ủy Khu Kinh tế, năm 2017, chi bộ Công ty Regina được thành lập với 4 đảng viên. Sau đó, chi bộ phát triển mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả tốt, số lượng đảng viên không ngừng tăng nhanh, đến nay có 104 đảng viên  và  được nâng cấp lên thành đảng bộ.

Cũng với cách làm như vậy, Đảng ủy Khu Kinh tế bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện đồng chí Nguyễn Đình Đông vốn là bộ đội xuất ngũ, được kết nạp Đảng trong quân đội, sau khi ra quân về làm việc Công ty Fuji Xerox, chọn làm hạt nhân gây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Tháng 9-2016, chi bộ Công ty Fuji Xerox được thành lập, chỉ sau 1 năm hoạt động đã cho thấy sự chọn lựa và cách làm của Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng là đúng đắn khi chi bộ kết nạp thêm được nhiều đảng viên mới, chọn cử hàng chục quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khu Kinh tế mở. Đáng chú ý, sau khi gây dựng được nền tảng tổ chức Đảng ở đây, đồng chí Nguyễn Đình Đông chuyển sang làm việc tại Công ty  Canadian Solar Việt Nam, tiếp tục là “hạt giống đỏ” thành lập chi bộ Đảng tại đây, hiện có 5 đảng viên.

Việc thành lập tổ chức Đảng tại Công ty TNHH Giày Aurora Việt Nam- doanh nghiệp FDI có tới gần 8000 lao động  của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng cũng bắt đầu từ “hạt giống đỏ” là Chủ tịch Công đoàn công ty Hoàng Thị Huệ. Vốn là người có tố chất hoạt động đoàn thể, với sự hướng dẫn của Đảng ủy Khối, đồng chí Huệ khéo léo vận động, thuyết phục lãnh đạo doanh nghiệp là người nước ngoài, thành lập được chi bộ Đảng từ năm 2011 với 5 đảng viên. Đến nay, tổ chức Đảng ở đây phát triển nhanh chóng với 60 đảng viên, trở thành đảng bộ với 4 chi bộ trực thuộc và hiện là một hình mẫu tiêu biểu về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI của Hải Phòng. Đáng chú ý, từ Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn công ty, đồng chí Hoàng Thị Huệ trưởng thành, trở thành cán bộ của LĐLĐ thành phố. Bí thư Đảng bộ công ty Đồng Thị Phượng kế nhiệm cũng rất năng nổ, nhiệt tình, kết hợp nhuần nhuyễn giữa hoạt động của tổ chức Đảng với công đoàn, có uy tín cao đối với giới chủ.

15 quận, huyện của Hải Phòng cũng đều có những cách làm rất sáng tạo trong thực hiện NQ 28, đạt kết quả đáng ghi nhận. Tiêu biểu như các quận:  Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền; các huyện: Thủy Nguyên, An Dương…

Theo Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng Nguyễn Công Thành, cùng với việc gây dựng  lực lượng đảng viên nòng cốt làm cơ sở để thành lập chi bộ, còn cần có cách làm hợp lý, có phương pháp thuyết phục, vận động  giới chủ doanh nghiệp. Từ công tác nắm tình hình, nắm doanh nghiệp, Đảng ủy Khu Kinh tế lựa chọn nhiều cách làm phù hợp như: tìm, đào tạo đảng viên cốt cán, có khả năng vận động và quy tụ quần chúng; đặt lịch làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp (thường thực hiện ngoài giờ hành chính và phải nhiều lần), hoặc thông qua các diễn đàn, các hội nghị, các cuộc xúc tiến đầu tư, kiên trì thuyết phục để chủ doanh nghiệp thấy rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, không những không làm ảnh hưởng mà còn tạo sự hỗ trợ rất tốt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh… Từ đó, tiến hành các bước thành lập chi bộ Đảng.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cũng rất nỗ lực, cố gắng để thành lập tổ chức Đảng khu vực DN ngoài nhà nước, bắt đầu từ chính lãnh đạo DN, tập trung tuyên truyền về vai trò, những lợi ích DN đạt được khi có tổ chức Đảng. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Bùi Trung Nghĩa cho biết, vận động để thành lập được 1 tổ chức Đảng tại DN rất kỳ công, có trường hợp phải mất hàng năm nhưng Đảng ủy Khối luôn kiên trì. Điều đáng mừng là những DN đã thành lập được tổ chức Đảng đều hoạt động rất tích cực như: Chi bộ Công ty TNHH Muối Khánh Vinh; chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên Minh…, góp phần đưa sản xuất- kinh doanh của các đơn vị này phát triển

(Nguồn: Thanh Hiệp//Thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước tại Hải Phòng: Nhân lên cách làm sáng tạo (kỳ 1)// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 27/10/2019)

1.36.Đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Thành phố Giáo dục quốc tế tại Hải Phòng

(HPĐT)- Sáng 28-10, Ban Thường vụ Thành ủy họp nghe ý tưởng quy hoạch và đề xuất Dự án Thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm của Tập đoàn Nguyễn Hoàng. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Dự án thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng là hệ sinh thái hoàn chỉnh giáo dục đầu tiên tại Việt Nam được triển khai xây dựng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm trên diện tích 70 ha, quy mô 82 nghìn học sinh, sinh viên từ bậc học mầm non đến đại học và sau đại học, trong đó 16,6 nghìn học sinh, sinh viên nội trú. Thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng là hệ sinh thái giáo dục khép kín, hoàn chỉnh với nhiều công năng, tiện ích như: khu hiệu bộ, khu trường học cho khối liên cấp, khu các trường đại học quốc tế Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản; khu ký túc xá học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, công nhân viên; khu thể thao và dịch vụ tiện ích gồm nhà thi đấu thể thao đa năng, sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, quần vợt, đường chạy, hồ bơi; khu bếp ăn; bệnh viện 500 giường; phòng thực hành ngành du lịch tiêu chuẩn khách sạn 5 sao; nhà hát 1000 chỗ; trung tâm hội nghị quốc tế 2500 chỗ; trung tâm triển lãm và giáo dục thực nghiệm; trung tâm khởi nghiệp; trung tâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học; khu hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng trình bày đề xuất dự án Thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng.

Dự án là công trình lớn bậc nhất quốc gia và khu vực về giáo dục, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển giáo dục, kinh tế của thành phố Hải Phòng nói riêng và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung. Dự kiến, dự án được triển khai xây dựng trong 36 tháng với số vốn 13 nghìn tỷ đồng, đến quý 3- 2022 hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Trên cơ sở ý kiến tham gia, góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá: Dự án thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng là dự án lớn về quy mô vốn, số học sinh, sinh viên, đồng thời là quần thể giáo dục với kiến trúc hiện đại, điểm nhấn đặc biệt về cảnh quan trong Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Dự án hoàn toàn phù hợp chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, nhà nước, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và xu hướng xây dựng, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, ngang tầm đô thị quốc tế theo đúng định hướng  Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phối cảnh mô hình Thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng.

Xác định đầu tư  giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho phát triển lâu dài, bền vững, nên mặc dù đây là khu đất có vị trí “kim cương”, với giá trị rất lớn về thương mại, kinh tế song thành phố vẫn quyết định dành vị trí đắc địa này cho Dự án thành phố giáo dục quốc tế. Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cao chủ trương đầu tư xây dựng thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Để dự án được triển khai thành công, bảo đảm đúng kế hoạch tiến độ, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, các Sở: Tài Nguyên- Môi trường, Kế hoạch- Đầu tư, Xây dựng và ngành liên quan, nhất là Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hải Phòng khẩn trương hoàn tất các công việc cần thiết để tham mưu UBND thành phố trình Chính phủ về dự án, cùng việc điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp. Việc triển khai thực hiện các công việc phải quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm sự thành công của dự án, song phải theo đúng quy định của luật pháp.

Phối cảnh mô hình Thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư cam kết bố trí vốn triển khai thực hiện dự án đúng kế hoạch tiến độ, chậm nhất là quý 1-2020 phải khởi công dự án và sau 36 tháng phải hoàn thiện dự án và đi vào hoạt động; đồng thời hoàn trả ngân sách thành phố phần kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực dự án./.

(Nguồn: Thanh Thủy// Đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Thành phố Giáo dục quốc tế tại Hải Phòng// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 28/10/2019)

1.37.Tiếp nhận kiến nghị về giải phóng mặt bằng của 3 nhóm công dân

(HPĐT) - Chiều 29-10, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 10-2019 theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân.

Quang cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: haiphong.gov.vn

Trong buổi tiếp công dân, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến nghe đại diện 3 nhóm công dân trình bày kiến nghị liên quan tới quyền lợi của người dân đối với một số khu vực đất ở, đất được giao tái định cư. Các vụ việc kéo dài nhiều năm. Như việc yêu cầu giám định, lên phương án bồi thường đối với một số hộ dân các xã Vĩnh An, An Hòa, Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo) bị lún nứt nhà do thi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 10; chậm trễ trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ngõ 15 đường Nguyễn Công Trứ (quận Lê Chân); mức giá giao đất tái định cư, thu tiền sử dụng đất khu vực đường Đông Khê 2 cho 13 hộ dân phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền).

Phó chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xem xét cụ thể, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân.

(Nguồn : Tiếp nhận kiến nghị về giải phóng mặt bằng của 3 nhóm công dân// Báo Hải Phòng ĐT.- Ng ày 29/10/2019)

1.38.Hội nghị Thành ủy lần thứ 22: Thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

(HPĐT)- Sáng 29-10, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị Thành ủy lần thứ 22 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2019; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.

* Năm 2020 tiếp tục thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”

Quang cảnh hội nghị

Nhiều chỉ tiêu thực hiện vượt mức kế hoạch

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ đến hết năm 2019; tình hình kinh tế- xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thành phố năm 2020, các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Bằng sự đổi mới, định hướng chỉ đạo rõ nét, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, Hải Phòng đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Hầu hết chỉ tiêu kinh tế đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm như GRDP, GRDP bình quân đầu người, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu ngân sách trên địa bàn, thu nội địa… Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” được phát huy, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng bám sát kế hoạch và vượt chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm. Kết cấu hạ tầng có bước phát triển đột phá mạnh mẽ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng. Các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm bảo đảm đúng kế hoạch tiến độ. Nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội và đời sống dân sinh được triển khai xây dựng với tiến độ nhanh và chủ động bằng nguồn lực của địa phương. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả cao, mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố tăng so với cùng kỳ. Các mặt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân đạt kết quả khá toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tại hội nghị

Trong phần thảo luận, các đại biểu làm rõ những kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 tại địa phương, đơn vị so với mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra đến năm 2020, nhất là chỉ tiêu GRDP, chỉ số sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, thu nội địa, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… Đồng thời, tập trung phân tích, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ đến hết năm 2019 nhằm tăng thu ngân sách, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, nhất là về chính sách hỗ trợ bà con nông dân giống cây trồng, phân bón và hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT; công tác xóa đói giảm nghèo; giải quyết việc làm người lao động...

Trong 9 tháng năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng 16,42%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 24%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng, trong đó thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu gần 46 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng, thu nội địa đạt 19 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 116 nghìn tỷ đồng. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 90 triệu tấn. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tính đến ngày 24-9-2019 đạt hơn 1.095 triệu USD …

Tại hội nghị, xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy đề nghị thành phố xây dựng quy hoạch chuyển đổi từ nông thôn mới sang nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục huy động mạnh mẽ sức dân, đồng thời có tiêu chí cụ thể, phù hợp đối với từng địa phương, tránh cào bằng trong việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhất trí với ý kiến này, đồng chí Phạm Văn Thép, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho biết, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng nông thôn mới, thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí phù hợp từng địa phương. Theo đó, sẽ mở rộng tối đa đường trục xã, thôn với hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng; quy hoạch công viên cây xanh, khu vực trung tâm văn hóa thôn; bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn; bố trí vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hoặc kỹ thuật cao, có khu công nghiệp tạo việc làm cho nông dân và các tiêu chí khác về y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội…

Để thực hiện chỉ tiêu năm 2020 có 90,7% dân số tham gia BHYT, đồng chí Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đề nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ người cận nghèo 70% kinh phí, người dân huyện đảo, người nhiễm HIV/AIDS 100% kinh phí tham gia BHYT; xem xét nâng mức hỗ trợ đối với diêm dân, ngư dân cao hơn mức 30% như hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trình bày báo cáo của Thành ủy.

Trên cơ sở thảo luận, Thành ủy nhất trí thông qua các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thành phố năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu kinh tế- xã hội, bám sát yêu cầu và tình hình thực tiễn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2019; tập trung cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, gian lận thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án của các tập đoàn lớn như: Vingroup, Sun Group, FLC… đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 và tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2019, thành phố có 3 huyện An Dương, Cát Hải, Kiến Thụy hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới và 100% số xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của thành phố năm 2019 tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ và cả nước, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch như GRDP, chỉ số sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, thu hải quan, thu nội địa, tạo nguồn lực lớn để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện các chính sách an sinh… Kết cấu hạ tầng tiếp tục có nhiều đột phá mạnh mẽ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng. Các đề án hỗ trợ xi măng, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng phục vụ chỉnh trang đô thị và chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả cao, tạo diện mạo mới, văn minh, hiện đại từ thành thị tới nông thôn. An sinh xã hội được bảo đảm. Các gia đình chính sách được quan tâm chăm lo. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn thành phố được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, góp phần ổn định tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra nhiều hạn chế cần khẩn trương khắc phục, giải quyết. Trong đó, các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết 19/2019 của HĐND thành phố về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 32/2018 của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở còn chậm. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai quyết liệt hơn nữa nhằm phát huy ý nghĩa, hiệu quả xã hội của các nghị quyết này.

Về phương hướng, nhiệm vụ đến hết năm 2019 và năm 2020, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh: Thành ủy thống nhất thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, đồng thời lưu ý, mặc dù còn nhiều khó khăn song các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2020.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

- GRDP tăng 16,5% so với năm 2019.

- GRDP bình quân đầu người đạt 5637 USD

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23%

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 185.250 tỷ đồng

-Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 120 nghìn tỷ đồng.

-Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 153 triệu tấn

- Thu hút khách du lịch đạt  10,64 triệu lượt người

- Phấn đấu 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 7 xã hoàn thành mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tỷ lệ thất nghiệp  thành thị ở mức 3,86%; tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc của lao động nông thôn là 85%

- Giải quyết việc làm khoảng 55.400 lượt lao động.

- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90,7%

- Tỷ lệ hộ nghèo  (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 0,5%...

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương  tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, nhất là đường Hồ Sen-Cầu Rào 2; quan tâm hơn các lĩnh vực y tế, giáo dục- đào tạo, văn hóa- xã hội, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm phải hoàn thành là xây dựng mô hình riêng về nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu mỗi huyện có một xã nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, phải khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí chuẩn, đồng thời mỗi xã phải xây dựng đề án riêng, xác định rõ những tiêu chí lớn, trọng tâm. Trên cơ sở đó, từ nay đến cuối năm, Thành ủy sẽ có cuộc họp riêng quyết định kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với từng xã.

Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu đến hết năm 2019, 100% các xã phải có công an chính quy. Theo đó, Công an thành phố hoàn thành thực hiện đưa công an chính quy về xã trước ngày 31-12-2019. Các địa phương đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cương kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

*Trước đó, tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định số 1554 ngày 2-10-2019 của Ban Bí thư Trung ương chỉ định đồng chí Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

(Nguồn:  Thanh Thủy// Hội nghị Thành ủy lần thứ 22: Thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 29/10/2019)

1.39.Chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa 15: Rà soát kiến nghị của cử tri, xem xét giải quyết dứt điểm

(HPĐT)- Chiều 29-10, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị, nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa 15.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Xuân Bình ghi nhận, đánh cao các sở, ngành, địa phương tích cực chuẩn bị nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Việc trả lời đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm, đưa ra mốc thời gian, giải pháp xử lý cụ thể. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành được UBND thành phố phân công trả lời kiến nghị cử tri tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến góp ý tại hội nghị để rà soát trả lời bảo đảm sát, trúng vấn đề. Việc trả lời cần ngắn, gọn, nêu rõ căn cứ pháp lý để xem xét, giải quyết và đề ra các giải pháp cụ thể, tránh lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, các sở, ngành chủ động phối hợp Văn phòng HĐND, UBND thành phố giải quyết dứt điểm từng nội dung kiến nghị còn tồn đọng.

Tại Kỳ họp thứ 10, cử tri, nhân dân thành phố có 62 câu hỏi, kiến nghị gửi đến các sở, ngành, chính quyền địa phương. Ngay sau kỳ họp, UBND thành phố giao các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét, trả lời trước ngày 10-10. Nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết dứt điểm, kịp thời tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân.

(Nguồn: Phạm Cường// Chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa 15: Rà soát kiến nghị của cử tri, xem xét giải quyết dứt điểm//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 29/10/2019)

1.40.Hải Phòng tiếp tục đạt những kỷ lục mới: Phấn khởi, tin tưởng, vững bước đi lên

Chủ trì hội nghị Thành ủy lần thứ 22 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019, định hướng năm 2020, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, 9 tháng, Hải Phòng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao. Với đà này, năm 2019, Hải Phòng  hoàn thành xuất sắc, toàn diện 18/18 chỉ tiêu chủ yếu, nối tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ kể từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đến nay. Liên tục có những kỷ lục mới được xác lập, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố càng thêm phấn khởi, tự hào, tự tin, vững bước đi lên.

Cầu Hoàng Văn Thụ được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Những con số ấn tượng

Nhìn lại 3/4 chặng đường của năm 2019 với không ít khó khăn, thách thức, Hải Phòng càng thêm tự hào bởi đà phát triển ngày càng mạnh mẽ, được khẳng định bằng những con số ấn tượng. 9 tháng, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng đạt 16,42%, vượt mức kế hoạch năm (15,5%), gấp 2,35 lần tốc độ tăng GDP cả nước (6,98%), cao nhất từ trước tới nay. Cùng với đó là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tới hơn 24%; kim ngạch xuất khẩu đạt 11,66 tỷ USD, cũng là con số lớn nhất từ trước tới nay; sản lượng hàng qua Cảng đạt 90,56 triệu tấn, tăng trưởng 15%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 67% so với cùng kỳ năm 2018 và vượt 7,64% so với kế hoạch năm; thu hút khách du lịch đạt 6,86 triệu lượt người, tăng 15,69%... Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 66.042 tỷ đồng, tăng trưởng 33%. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 45.688 tỷ đồng, tăng trưởng 44%; thu nội địa đạt 19.056 tỷ đồng, tăng trưởng 20%...

Những con số đó thực sự có ý nghĩa và không hề khô khan bởi tất cả được chuyển hóa vào sự phát triển của thành phố, vào đời sống kinh tế xã hội, vào cuộc sống của người dân. Không mừng vui sao được khi chính nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế, với số thu ngân sách tăng cao vượt bậc mà Hải Phòng đang từng ngày, từng giờ đổi mới. Khi cầu Hoàng Văn Thụ hoàn thành, nhiều người dân thành phố thực sự ngỡ ngàng bởi thấu hiểu những nỗ lực, cố gắng, sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị những năm qua đã gặt hái được hoa thơm, trái ngọt. Mới chỉ cách đây vài năm thôi, mấy ai nghĩ Hải Phòng có thể tự bỏ ra hơn 2000 tỷ đồng ngân sách để làm nên cây cầu lớn và hiện đại đến thế. Thế mà, giờ đây Hải Phòng làm được và còn hơn thế nữa. Nhìn sang bên kia bờ sông Cấm, 4000- 5000 tỷ đồng nữa đã được đầu tư để từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới bắc sông Cấm. Đến lúc này không còn hoài nghi gì nữa, Hải Phòng có thể bỏ ra hàng chục nghìn tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, để di chuyển trung tâm hành chính chính trị thành phố sang khu vực này, hình thành nên thành phố mới hiện đại, hấp dẫn với tương lai tươi sáng và tiềm năng vô cùng rộng mở. Giá trị đất đai tăng lên gấp bội; nhà đầu tư các nơi nườm nượp đổ về. Mới đây nhất, dự án trị giá 13.000 tỷ đồng được đề xuất để xây dựng thành phố giáo dục quốc tế với 5 trường đại học, 4 trường phổ thông liên cấp cùng rất nhiều những dự án đầu tư chỉ chờ sự gật đầu của thành phố là đổ vốn vào, cho thấy sức hấp dẫn của Hải Phòng mạnh mẽ đến mức nào. Những khu công nghiệp (KCN) lớn của Hải Phòng, từ Đình Vũ, VSIP tới Tràng Duệ, nam cầu Kiền, Đồ Sơn… bỗng trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Bởi giờ đây, Hải Phòng không chỉ có Cảng nước sâu lớn nhất phía Bắc, với 2 bến khởi động đã hoàn thành, 2 bến tiếp theo được Chính phủ đồng ý cho triển khai; có Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đang hoàn tất các thủ tục để mở rộng, nâng công suất cao hơn, với rất nhiều đường bay mới cất cánh; có hệ thống đường bộ khá hoàn chỉnh tỏa đi khắp muôn nơi; có hàng trăm cây cầu mới được xây dựng, bảo đảm sự kết nối nội vùng và liên vùng vô cùng thuận tiện… Thế nên, các tỉnh chung quanh, từ Quảng Ninh; Hải Dương, Hưng Yên tới Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình… đều đang hướng về Hải Phòng, cùng liên kết để phát triển. Vai trò động lực phát triển của Hải Phòng đã hình thành và ngày càng rõ nét.

Chưa hết năm 2019, nhưng gần như chắc chắn 100% số xã của Hải Phòng hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn của Hải Phòng bây giờ khác xa so với trước, nhiều nơi không thua kém thành thị, thậm chí còn hơn. Nông nghiệp phát triển theo đúng hướng, nông nghiệp công nghệ cao được quan tâm thúc đẩy; đời sống người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Sản xuất phát triển, thu ngân sách tăng cao, Hải Phòng có thêm tiềm lực để đầu tư trở lại cho hạ tầng, cho nông thôn mới, nhất là dành sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt tới phát triển giáo dục đào tạo; y tế; giảm nghèo bền vững; chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, người có công… Một loạt các chính sách mới được ban hành dựa trên nội lực của thành phố như các Nghị quyết (NQ) 05; NQ 06; NQ 32 của HĐND thành phố cho thấy rõ tính nhân văn trên mỗi bước đường phát triển, được thực hiện nhất quán trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố là tất cả vì sự phát triển của thành phố, để Hải Phòng lung linh tỏa sáng, vì cuộc sống của người dân và nhân dân được thụ hưởng tất cả những thành tựu phát triển. Bởi thế, lòng dân Hải Phòng mới vui phơi phới, càng thêm tự hào về thành phố quê hương, càng nhận ra những tiềm năng vô cùng to lớn mà bấy lâu nay chưa được khơi dậy, phát huy; càng thêm nỗ lực cố gắng, đồng thuận, nhất trí, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: sự phấn khởi, tin tưởng của nhân dân chính là nguồn lực, là động lực quan trọng nhất để Hải Phòng tự tin bước tiếp.

Vươn tới những mục tiêu cao hơn

Kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đủ cơ sở để Hải Phòng tự tin vào việc hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu đề ra của cả năm, ghi tiếp những mốc son chói lọi trên chặng đường 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố. Người dân thành phố ghi nhận, chưa có nhiệm kỳ nào, Hải Phòng tăng tốc, phát triển mạnh mẽ như vậy và đều chung cảm nhận, Hải Phòng tiếp tục tiến lên, gặt hái được nhiều thành công to lớn và rực rỡ hơn, gấp nhiều lần so với hiện tại. Nhất là khi từ năm 2019, Hải Phòng đã có NQ 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 soi đường chỉ lối. Và toàn thể Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đang từng ngày phấn đấu để thực hiện bằng được các mục tiêu NQ 45 đề ra.

Có thể nói, Hải Phòng đã tạo dựng được những nền tảng khá vững chắc. Nhưng tinh thần chung đã được thành phố quán triệt là không được chủ quan, ngủ quên trên “vòng nguyệt quế” mà vẫn phải tăng tốc, chạy nhanh hơn với các biện pháp quyết liệt hơn. Bởi bên cạnh thuận lợi, vướng mắc, khó khăn, rào cản, lực cản vẫn không ít. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chỉ rõ: NQ số 19 của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành đã lâu nhưng chưa có sự chuyển động; các ngành, các địa phương còn rất thụ động. Trong khi đó, Nhà máy chế biến rau, củ, quả Haphofood cam kết năm 2020 sẽ có sản phẩm. Thêm vào đó, một bộ phận cán bộ công chức, viên chức vẫn chưa thực sự đổi mới, chưa nhiệt huyết với công việc, với sự phát triển của thành phố. Còn có một số hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng, đô thị; về an ninh trật tự…

Bởi thế, trên chặng đường nước rút năm 2020 để về đích nhiệm kỳ 2015-2020 cần nhiều hơn nữa ý chí vươn lên, bản lĩnh vượt khó, quyết liệt hành động của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, năm 2020, Hải Phòng quyết tâm thực hiện vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng nữa, từng bước hiện thực hóa những nội dung của NQ 45 của Bộ Chính trị, đồng thời tạo khí thế phấn khởi tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Vì thế, nhiều chỉ tiêu sẽ được đặt ra ở mức cao hơn. Đơn cử như, thu ngân sách nội địa, 4 năm qua, thành phố đã tiến những bước dài, từ chỗ chưa đạt nổi 10.000 tỷ đồng tiến thẳng lên 27.000 tỷ đồng năm 2019 nhưng năm 2020 phải nghĩ tới con số 33.000 tỷ đồng. Bởi vì không chỉ có cầu Hoàng Văn Thu, có trung tâm hành chính chính trị bắc sông Cấm, có nhiều dự án công trình quan trọng khác…, Hải Phòng nghĩ tới việc tự xây cầu Nguyễn Trãi bằng nội lực. Cũng như vậy, ngay từ bây giờ, Hải Phòng nghĩ tới giai đoạn sau của chương trình xây dựng nông thôn mới, không chỉ hoàn thành 19 tiêu chí nữa mà phải phấn đấu thực hiện bằng được mong muốn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Hải Phòng phải đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Yêu cầu tăng cao thu nhập bình quân đầu người, nâng cao mức sống người dân; chăm lo cho giáo dục, y tế; gia đình chính sách; hộ nghèo… cũng ở mức độ cao hơn. Cuối năm nay, HĐND thành phố tiếp tục bàn và thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ gạch, xi măng  cho hộ nghèo xây dựng, cải tạo nhà cửa; hỗ trợ toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc mầm non tới THPT… Nghĩa là, mỗi sự phát triển của thành phố đều gắn liền với cuộc sống người dân, để Hải Phòng ngày càng đẹp hơn, hiện đại hơn; người dân Hải Phòng có cuộc sống hạnh phúc, sung túc hơn; để mỗi khi nhắc tới Hải Phòng là dấy lên niềm tự hào, tin yêu và hy vọng…

Hội nghị Thành ủy lần thứ 22 thống nhất cao đề ra mức tăng trưởng GRDP ở mức 16,5%; các chỉ  tiêu khác cũng ở mức khá cao. Thêm 1 năm nữa là 5 năm tròn, Hải Phòng kiên trì thực hiện chủ đề năm: “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách- đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” bởi đây chính là điểm mấu chốt, bao trùm được tất cả mong muốn của thành phố về khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Chưa sang năm mới nhưng với những động thái đó, người dân Hải Phòng tràn đầy lạc quan và tin tưởng, Hải Phòng sẽ cất cánh bay cao, bứt phá mạnh mẽ, xứng đáng với sự mong đợi của Trung ương và nhân dân thành phố; là động lực phát triển của cả vùng, miền Bắc và cả nước./.                                                                           

(Nguồn: Hồng Thanh// Hải Phòng tiếp tục đạt những kỷ lục mới: Phấn khởi, tin tưởng, vững bước đi lên//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 30/10/2019)

II. PHÁP LUẬT, AN NINH, TRẬT TỰ

2.1.Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến: Tạo “sân chơi” bổ ích

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2019” do Bộ Tư pháp tổ chức tạo sân chơi về pháp luật thường kỳ trên mạng internet, khẳng định hướng đi phù hợp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Trường THPT Thái Phiên dự Hội thi thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

“Sân chơi” tìm hiểu về pháp luật

Theo Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến Lê Vệ Quốc: Đợt 1 cuộc thi với chủ đề “Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018” thu hút 15.083 lượt người tham gia. Trong đó, có 4.984 lượt người trả lời đúng 9 câu (chiếm tỷ lệ 33%); 2.454 lượt người trả lời đúng 8 câu hỏi (chiếm tỷ lệ 16%); 2.314 lượt người trả lời trả lời đúng 7 câu (chiếm tỷ lệ 15%)... So với cuộc thi được tổ chức cùng thời điểm năm 2018, thì cuộc thi năm 2019 tăng 3.062 lượt người tham gia, tỷ lệ người có câu trả lời đúng tăng.

Nhiều tỉnh, thành phố có số người hưởng ứng cuộc thi khá đông, như: Hà Nội (3.043 lượt người); Tiền Giang (1.831 lượt người); thành phố Hồ Chí Minh (1.755 lượt người), Nghệ An (1.022 lượt người);  Tiếp theo là các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Bến Tre… Hải Phòng có số lượng người tham gia cuộc thi đứng thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết thúc cuộc thi 4 cá nhân đoạt giải gồm: Nguyễn Thị Ly Ly (Hà Nội) đoạt giải nhất; Võ Thị Minh Trường (Nghệ An) đoạt giải nhì; Trương Thị Hà (Nghệ An) và Vy Thị Huệ (Bắc Cạn) cùng đoạt giải ba.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức hằng năm, tạo sân chơi về pháp luật thường kỳ trên mạng internet; qua đó dần hình thành thói quen tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật của người dân, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành phố có số lượng người tham dự cuộc thi thấp; cuộc thi chưa thu hút được người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam tham gia dự thi.

Tích cực tuyên truyền cán bộ, công chức, người dân tham gia

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” đợt hai được tổ chức với chủ đề “Tìm hiểu một số quy định pháp luật về biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường biển”. Tiếp đó theo dự kiến là chủ đề cuộc thi đợt ba là “Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến tội phạm bị tra tấn” và chủ đề đợt bốn là: “Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật Tố cáo năm 2018 liên quan đến tội phạm bị tra tấn”.

Cuộc thi tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước với đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Nội dung cuộc thi bám sát các đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, Đề án của Chính phủ “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019….

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện quán triệt, tuyên truyền, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc truy cập đường link về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp thành phố. Trưởng Phòng PBGDPL (Sở Tư pháp) Lưu Thu Huyền cho biết: Cùng với việc đăng tải Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng phát hành miễn phí kèm Báo Hải Phòng hằng ngày vào thứ năm hằng tuần. Sở Tư pháp phối hợp với Báo Hải Phòng, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên mục pháp luật liên quan đến nội dung cuộc thi, đăng tải và phát trên các ấn phẩm của các cơ quan đó, tạo thuận lợi người dân tìm hiểu và tham gia dự thi.

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành sân chơi mới về pháp luật thường kỳ trên mạng internet, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu về cuộc thi, khuyến khích, huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố tham gia, dần hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; từng bước phát huy vai trò của công nghệ thông tin trong PBGDPL.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 10 câu hỏi (6 câu hỏi trực tiếp; 3 câu hỏi tình huống; 1 câu hỏi số lượng người thi). Một phần thi online/1 người dự thi tối đa 30 phút. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba.

Người dự thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2019” truy cập vào địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi hoặc sotp.haiphong.gov.vn. 

(Nguồn: Bích Hà// Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến: Tạo “sân chơi” bổ ích// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/10/2019)

2.2.Hải quan Hải Phòng tiếp tục khởi tố 1 vụ án hình sự trong Chuyên án HP002

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến tội danh “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cảng Hải Phòng ngày 21 và 25/6/2019.

Ngày 1/10, thông tin từ Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) cho hay, vụ án vừa được khởi tố (ngày 23/9/2019) liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Hà (Hải Phòng), nằm trong quá trình đấu tranh mở rộng Chuyên án HP002 do Đội Kiểm soát hải quan chủ trì thực hiện.

Cụ thể, ngày 21 và 25/6/2019, Đội Kiểm soát hải quan đã khám theo thủ tục hành chính 3 lô hàng đứng tên người nhận hàng trên chứng từ vận tải là Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Minh Hà (Hải Phòng).

Kết quả khám và giám định cho thấy hàng hóa của 3 lô hàng là: Đồ gia dụng các loại đã qua sử dụng gồm cây nước nóng lạnh, máy phô tô, âm ly, tủ lạnh, cục nóng điều hòa, cục lạnh điều hòa, máy giặt, đồng hồ, xe máy, máy hút ẩm, máy lọc khí... thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

 Ngoài ra, trong 1 lô hàng còn có một số mặt hàng là sữa Ensure, bia, sữa tắm… tổng trị giá tang vật vi phạm gần 1,4 tỷ đồng.

Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, trị giá lớn, liên quan đến nhiều cá nhân trong nước và nước ngoài, có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Đội Kiểm soát hải quan đã tiến hành mở rộng điều tra xác minh và hoàn tất hồ sơ trình lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ký quyết định khởi tố vụ án.

Liên quan đến Chuyên án HP002, lãnh đạo Đội Kiểm soát hải quan cho biết thêm, Chuyên án nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu từ nước ngoài vào cảng Hải Phòng. Đồng thời, xác định đối tượng, đường dây ổ nhóm, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn, tính chất, hậu quả và tác hại của hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Sau khi Chuyên án được phê duyệt, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục, Đội Kiểm soát hải quan đã phối hợp với các chi cục hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa và Phòng Quản lý rủi ro triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kịp thời phát hiện, xử lý nhiều lô hàng vi phạm. Trong đó có việc khởi tố vụ án hình sự 2 vụ việc vi phạm trong tháng 7 và tháng 8.

Ngày 16/7/2019, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1603/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cảng Hải Phòng để tiến hành điều tra theo quy định.

Vụ việc này liên quan đến 4 lô hàng nhập khẩu đứng tên người nhận hàng trên chứng từ vận tải là Công ty TNHH Logistics Tancate (Hà Nội). Trong đó có 1 lô đã được doanh nghiệp mở tờ khai ngày 26/3/2019 tại Chi cục Hải quan Cốc Nam (Cục Hải quan Lạng Sơn) để đưa hàng vào kho ngoại quan Đạt Phát (Lạng Sơn).

Tiếp đó, ngày 20/8/2019, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng ra Quyết định số 1806/QĐ-HQHP khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cảng Hải Phòng và chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng. Vụ việc liên quan đến Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa quốc tế Vân Đồn (Hà Nội) là đơn vị đứng tên nhận hàng trên chứng từ vận tải.

Như vậy, đến nay, quá trình thực hiện Chuyên án HP002, Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành 3 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại khu vực cảng Hải Phòng

(Nguồn: Thái Bình// Hải quan Hải Phòng tiếp tục khởi tố 1 vụ án hình sự trong Chuyên án HP002//  Báo Hải quan Online.- Ngày 1/10/2019)

2.3.Giao công an điều tra việc giang hồ ‘nhảy dù’ chiếm đất ở Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản giao Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương điều tra việc các nhóm giang hồ ‘nhảy dù’ chiếm đất của Sư đoàn 371 cấp cho cán bộ, công nhân viên.

Sau khi nhận được báo cáo của UBND quận Hải An và đề nghị của Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân về việc giải quyết hành vi lấn chiếm đất quốc phòng của Sư đoàn 371 ở phường Thành Tô, quận Hải An, UBND thành phố Hải Phòng đã có thông báo giao Công an thành phố khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo quy định. UBND thành phố Hải Phòng cũng giao UBND quận Hải An chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng, Sư đoàn 371 tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.

 (Nguồn: Lê Tân// Giao công an điều tra việc giang hồ ‘nhảy dù’ chiếm đất ở Hải Phòng// Báo Thanh ni ên .vn.- Ng ày 3/10/2019)

2.4.Cảnh giác với “bẫy tình” thời đại 4.0

Giữa tháng 9 vừa qua, TAND thành phố xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hiệp 42 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với chiêu trò sử dụng tài khoản zalo ảo để kết bạn và tán tỉnh các cô gái trẻ, Hiệp lừa đảo, chiếm đoạt nhiều xe mô-tô trị giá hàng chục triệu đồng. Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo nhưng không ít cô gái trẻ vẫn nhẹ dạ, cả tin mất tiền oan vì “tình ảo” 

Bị cáo Trương Văn Hiệp tại cơ quan điều tra.

Lừa gạt từ hẹn hò trên mạng

26 tuổi, đã có vợ con và là thợ điện dân dụng nhưng Trương Văn Hiệp thường xuyên lên mạng xã hội tán tỉnh các cô gái trẻ và tìm cách lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của họ. Giữa tháng 4-2019, khi đang làm việc tại công trường xây dựng tòa nhà Hoàng Huy trên phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền), Hiệp lập tài khoản zalo với tên gọi Thanh Hải và làm quen với chị Nguyễn Thị Mỹ D., ở số 30 Hồ Đá, phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng). Sau nhiều lần nói chuyện, tán tính qua mạng, khi thấy chị D. có cảm tình với mình, Hiệp rủ chị D. mang xe qua đón Hiệp đi chơi. Sau khi chị D. giao xe mô tô SH 150i cho Hiệp điều khiển, khi tới gần hiệu thuốc, Hiệp vờ kêu đau bụng rồi nhờ chị D. xuống mua thuốc hộ. Lợi dụng lúc chị D. vào hiệu thuốc, Hiệp lái xe thẳng về nhà tại xã Yên Sơn, huyện Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) cất giấu. Sau đó, Hiệp hủy tài khoản zalo, số điện thoại liên lạc với chị D. và tiếp tục ra Hải Phòng làm việc.

Trước đó, Hiệp còn lừa gạt thêm 2 cô gái trẻ khác ở tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hải Dương. Tháng 5-2018, Hiệp lấy tên giả là Dũng, sử dụng tài khoản zalo Quang Dũng kết bạn và làm quen với chị Nguyễn Thị T., ở huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình). Sau một thời gian làm quen, tán tỉnh, Hiệp tìm đến tận nhà chị Thu chơi và ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, lợi dụng lòng tin của chị T., Hiệp mượn xe mô tô Wave Alpha đi mua đồ ăn rồi mang luôn về nhà cất giấu. Sau đó, Hiệp đi chiếc xe này ra Hải Phòng dùng làm phương tiện đi lại. Vào khoảng cuối năm 2017, cũng sử dụng thủ đoạn lập tài khoản zalo qua số điện thoại trên sim rác, Hiệp tiếp cận, làm quen và sau đó lừa, chiếm đoạt xe mô-tô Honda Vision của chị Vũ Thị L., thường trú tại huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương).

Tỉnh táo với những lời đường mật

Tại phiên tòa xét xử, Hiệp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lợi dụng dung mạo điển trai, tài ăn nói, Hiệp tán tỉnh và lừa đảo được nhiều phụ nữ. Đối tượng mà Hiệp hướng tới chủ yếu là các cô gái trẻ tầm 22, 23 tuổi chưa có kinh nghiệm sống và sự trải đời non nớt. Khi làm việc với cơ quan điều tra, các bị hại (là các cô gái trẻ) đều thừa nhận, chưa hề hiểu rõ về con người của Hiệp. Các cô cũng không hề biết, Hiệp có vợ con đuề huề. Chỉ vì vẻ mặt điển trai của Hiệp, các bị hại vô tư đồng ý kết bạn để rồi dần bị Hiệp “dắt mũi” bằng những lời tán tỉnh ngọt ngào, vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi đẹp và đầy lãng mạn.

Theo các chuyên gia tâm lý, phụ nữ yêu bằng tai. Khi có cảm tình với ai đó, chị em cũng dễ dàng bỏ qua nhược điểm và thường khó đánh giá, suy xét đúng sai, thật giả trong lời nói, hành động của đối tượng đó. Lợi dụng đặc điểm này và sự phát triển của công nghệ thông tin, các đối tượng xấu sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, làm quen và dần dần tìm cách chiếm lòng tin, cảm tình để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, thậm chí hẹn hò rồi cưỡng hiếp các cô gái nhẹ dạ cả tin. Vụ án là lời cảnh tỉnh các cô gái cần nêu cao sự cảnh giác khi giao tiếp qua môi trường mạng xã hội. Dù là không gian mạng nhưng các đối tượng xấu, các mối nguy cơ là thật. Vụ việc cũng đặt ra trách nhiệm của ngành Thông tin – Truyền thông trong việc siết chặt quản lý môi trường mạng; quản lý sim rác một cách hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ đối tượng xấu lợi dụng khoa học, công nghệ để thực hiện các hành vi lừa đảo. 

(Nguồn:Thành Lê// Cảnh giác với “bẫy tình” thời đại 4.0// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/10/2019)

2.5.Số hóa hồ sơ, tài liệu vụ án hình sự: Rõ chứng cứ, xét xử đúng người, đúng tội

Nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, xét xử vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp thời gian qua, VKSND 2 cấp thành phố thực hiện “số hóa” hồ sơ, tài liệu vụ án và cung cấp chứng cứ điện tử phục vụ hoạt động xét xử tại tòa án. Phóng viên Báo Hải Phòng có cuộc trao đổi với Phó viện trưởng VKSND thành phố Nguyễn Sơn Hà về nét mới này.

Phiên tòa sử dụng trình chiếu trong công bố cáo trạng, tài liệu hồ sơ vụ án tại TAND thành phố ngày 27-9.

- Thực hiện cải cách tư pháp đặt ra yêu cầu số hóa hồ sơ, tài liệu vụ án như thế nào?

- Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc cải cách tư pháp đặt ra yêu cầu đối với việc nâng cao chất lượng tranh tụng nói riêng và chất lượng hoạt động xét xử nói chung. Vì vậy, đối với ngành Kiểm sát, việc ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa hồ sơ vụ án phục vụ cho hoạt động xét xử (đặc biệt là tranh tụng) tại phiên tòa là hết sức cần thiết. Chỉ thị số 01 ngày 28-12-2018, VKSND tối cao chỉ rõ, việc số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng. Thông qua hoạt động này, người tiến hành tố tụng nghiên cứu, khai thác, trích xuất dữ liệu mọi lúc, mọi nơi; dễ dàng trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, giữa cấp dưới và cấp trên, cung cấp cho người bào chữa, những người tham gia vụ án được quyền sao chụp tài liệu.

Các tài liệu số hóa gọn nhẹ và phục vụ tối đa cho hoạt động tranh tụng tại Tòa án bảo đảm khách quan, chính xác và thuyết phục cao, rõ chứng cứ, qua đó nâng cao hiệu quả xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội. Khi xét xử công khai tại phiên tòa, các tài liệu, chứng cứ như một số nội dung trong cáo trạng, xét hỏi, tài liệu chứng cứ và trình bày bản luận tội của kiểm sát viên được trình chiếu bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Điều này thể hiện rõ sự khách quan trong quá trình thu thập chứng cứ, tuân thủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong quá trình giải quyết vụ án.

Ngoài ra việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự giúp cho việc lưu trữ gọn gàng, trong thời gian dài, tránh mối mọt, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành. Nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa của kiểm sát viên, đáp ứng được yêu cầu trong tiến trình cải cách tư pháp.

- VKSND hai cấp thành phố triển khai số hóa hồ sơ, tài liệu như thế nào?

- Thực hiện chỉ đạo của VKSND tối cao, VKSND thành phố thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc; thực hiện đồng bộ việc số hóa hồ sơ các vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động.

Đến thời điểm này, nhiều đơn vị thực hiện thành công phiên xét xử vụ án hình sự có sử dụng tài liệu số hóa để công bố chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa như VKS các huyện Tiên Lãng, Cát Hải, An Lão, Phòng 1 VKS thành phố... Đối với mỗi phiên tòa có sử dụng trình chiếu, công bố chứng cứ bằng hình ảnh, các phòng nghiệp vụ, VKS các quận, huyện báo cáo Ban Chỉ đạo để cử thành viên Tổ giúp việc kiểm tra việc số hóa tài liệu và trang thiết bị phục vụ công tác trình chiếu file ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can, hình ảnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi… tại phiên tòa, để đánh giá chất lượng hình ảnh số hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ này cũng gặp một số vướng mắc do thiếu đồng bộ trong trang thiết bị, cơ sở vật chất của các cơ quan tiến hành tố tụng khi thực hiện số hóa và sử dụng tư liệu, tài liệu số trong hoạt động tố tụng; trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ kiểm sát viên chưa đồng đều. Bên cạnh đó, do hiện chưa có quy định liên ngành giữa Bộ Công an, VKSND tối cao và TAND tối cao về việc số hoá hồ sơ hình sự, nên việc khai thác, sử dụng tài liệu, hồ sơ số chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Với những lợi ích, hiệu quả mà số hoá hồ sơ mang lại, liên ngành Trung ương cần có giải pháp để nghiên cứu thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu vụ việc đồng bộ tại tất cả các cơ quan tiến hành tố tụng, qua đó sẽ tạo được hiệu quả đồng bộ, minh bạch cũng như nâng cao hiệu quả công tác xét xử vụ án hình sự. Bên cạnh đó, liên ngành tư pháp trung ương sớm có văn bản hướng dẫn về quy trình số hoá, bảo mật, lưu trữ, khai thác, chia sẻ, sử dụng tài liệu số hoá, cũng như cung cấp trang thiết bị, phương tiện, tài chính cho việc số hoá.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(Nguồn:Thành Lê// Số hóa hồ sơ, tài liệu vụ án hình sự: Rõ chứng cứ, xét xử đúng người, đúng tội// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/10/2019)

2.6.Bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin liên lạc và cơ yếu

Trong các ngày 3 và 4/10, tại Hải Phòng, Cục viễn thông và cơ yếu (Bộ Công an) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề về thông tin liên lạc và cơ yếu cho lãnh đạo cấp Phòng, Đội trong toàn lực lượng CAND.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình, Cục Trưởng Cục viễn thông và cơ yếu cho biết, lớp bồi dưỡng lần này mở ra nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cập nhật những kiến thức tổng quan về thông tin liên lạc, cơ yếu cho cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác viễn thông và cơ yếu.

Theo đó sẽ tổ chức bồi dưỡng cho các học viên 6 chuyên đề chính, như Tổ chức hạ tầng truyền dẫn trong CAND, định hướng phát triển lực lượng cơ yếu trong CAND tiến tới hiện đại và tổ chức mạng liên lạc cơ yếu. Các học viên còn được bồi dưỡng kiến thức về tổ chức mạng thông tin vô tuyến và hữu tuyến trong CAND.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Bình khẳng định những nội dung bồi dưỡng là rất quan trọng, thiết thực đối để cán bộ chuyên trách chỉ đạo cũng như tham mưu cho Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương xây dựng, phát triển lực lượng thông tin liên lạc, cơ yếu tiến lên chính quy và hiện đại…

(Nguồn:  V.Huy// Bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin liên lạc và cơ yếu// Báo Công an nhân dân.vn.- Ngày 3/10/2019)

2.7.Tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Nhật Bản

Ngày 3/10, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Nhật Bản về dự án hợp tác nâng cao năng lực trong lĩnh vực y học dưới nước và rà phá bom mìn dưới nước do bà Sato Erika, Phó ban hỗ trợ nâng cao năng lực, Phòng Chính sách quốc tế, Cục Chính sách Phòng vệ Nhật Bản đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận, thống nhất về thời gian tổ chức và chương trình nâng cao năng lực trong lĩnh vực y học dưới nước và rà phá bom mìn dưới nước trong năm 2019, qua đó nâng cao khả năng phối hợp nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình trong thời gian tới.

Đoàn Nhật Bản đã thông báo chương trình, nội dung hợp tác cụ thể trong năm 2019 đến năm 2022; trong đó, tháng 12-2019, Nhật Bản sẽ cử tàu rà phá bom mìn dưới nước sang thăm TP Đà Nẵng. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Hải quân Việt Nam và Nhật Bản sẽ tổ chức hội thảo về rà phá bom mìn dưới nước, qua đó để nắm được năng lực của từng nước về rà phá bom mìn dưới nước nhằm xây dựng chương huấn luyện, hợp tác về rà phá bom mìn dưới nước trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn theo thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Hải quân Việt Nam-Nhật Bản đã ký kết. Hai đoàn cũng thống nhất về thời gian, nội dung, phương pháp tiến hành hội thảo và một số hoạt động khác khi tàu Hải quân Nhật Bản sang thăm Đà Nẵng trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, đoàn Nhật Bản cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện Y học Hải quân để thống nhất chương trình, nội dung hợp tác về lĩnh vực y học dưới nước trong thời gian tới.

( Nguồn: Duy Khánh// Tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Nhật Bản// Báo Quân đội nhân dân .Vn.- Ngày 3/10/2019)

2.8.Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: Phát động thi đua cao điểm với chủ đề: "75 ngày hành động sáng tạo, Quyết thắng"

Ngày 04/10, tại Trung đoàn 50, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: "75 ngày hành động sáng tạo, Quyết thắng", chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019). Đại tá Nguyễn Nam Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.

Đợt thi đua sẽ diễn ra trong 75 ngày, từ ngày 15-10 đến ngày 28-12-2019. Bộ CHQS thành phố Hải Phòng được Bộ Tư lệnh Quân khu giao phát động trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân khu. Nội dung, chỉ tiêu thi đua, tập trung: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tổ chức tốt các hoạt động. 100% đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên có 1 đến 2 công trình chào mừng kỷ niệm; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, kể truyện truyền thống, thăm hỏi tặng quà...

Đợt thi đu là dịp để cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố tiếp tục phát huy truyền thống "Trung Dũng - Quyết Thắng", tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tự hào với những chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng đã khen thưởng 08 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "50 ngày đêm Quyết thắng", kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Nguồn:Bộ CHQS thành phố Hải Phòng: Phát động thi đua cao điểm với chủ đề: "75 ngày hành động sáng tạo, Quyết thắng"// Báo Quân đội nhân dân.- Ngày 6/10/2019)

2.9.Ngăn chặn nhóm thiếu niên lên mạng hẹn đua xe Hải Phòng

Ngày 7/10, Phòng cảnh sát hình sự (CATP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 nam thiếu niên trong nhóm thanh, thiếu niên đi xe lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự tại các tuyến phố trung tâm Hải Phòng.

Trước đó qua công tác nắm tình hình, Đội 8 (Phòng Cảnh sát hình sự) phát hiện thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên đua nhau đi xe máy lạng lách, đánh võng tại khu vực phố đi bộ Tam Bạc và một số tuyến phố trung tâm như phố Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Tô Hiệu…

Nguy hiểm hơn là vào tối 5/10 vừa qua, nhiều nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe không biển số, không gương và không đội mũ bảo hiểm vừa đua xe trên đường phố vừa  sử dụng chai thuỷ tinh ném nhau…

Theo đó CATP Hải Phòng tập trung lực lượng gồm hơn hàng chục cán bộ, chiến sĩ cải trang, mật phục, theo dõi, xác minh, xử lý triệt để các nhóm đối tượng.

Đến 22h30 phút ngày 6/10, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng gồm Vũ Huy Anh, SN 2004, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An và Bùi Huy Hoàng, SN 2005, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. Trong đó Huy Anh điều khiển xe máy Sirius 50cc chở theo Hoàng, tham gia vào nhóm đua xe, lạng lách trên tuyến phố đi bộ Tam Bạc

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận có tham gia vào nhóm kín trên mạng xã hội để hẹn hò, tụ tập tổ chức đua xe. Tham gia đua xe buổi tối ngày 6/10, ngoài 2 đối tượng trên, còn có 10 thiếu niên độ tuổi từ 13 đến 15 tham gia đua xe, lạng lách trên các tuyến phố trung tâm

Căn cứ lời khai của các đối tượng cùng với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an sẽ tiến hành truy bắt các đối tượng có liên quan khác để điều tra xử lý theo quy định.

(Nguồn:  Anh Thư – Đặng Luân// Ngăn chặn nhóm thiếu niên lên mạng hẹn đua xe Hải Phòng//Báo Lao động .vn.- Ngày 7/10/2019)

2.10.Mạo danh Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng bán tài liệu

Ngày 7/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát đi thông báo về việc một số người mạo danh cán bộ của cơ quan này để đề nghị các đơn vị mua tài liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhận được phản ánh từ một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp về việc trên địa bàn thành phố xuất hiện một nhóm người tự giới thiệu là cán bộ, chuyên viên của cơ quan này

Nhóm này gọi điện thoại, liên hệ đến các đơn vị và đề nghị họ mua một số đầu sách, tài liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định cơ quan này không có bất cứ chủ trương nào về việc cử cán bộ liên hệ với các địa phương, đơn vị, cơ sở để bán tài liệu. Nhóm người đó đã mạo danh Ban Tuyên giáo Thành ủy để thực hiện hành vi trên.

Cơ quan này đề nghị Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thông tin kịp thời tới các chi bộ, Đảng bộ tại địa phương để không bị nhóm người xấu lợi dụng.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Trao đổi với Zing.vn, Ông Đỗ Thanh Bình, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng), cho biết đã có khá nhiều quận, huyện, kể cả cấp sở, ngành trên địa bàn bị mắc lừa trong vụ này.

(Nguồn; Mạo danh Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng bán tài liệu// Báo Công an nhân dân.- Ngày 8/10/2019)

2.11.Cảnh sát biển tuyên truyền phòng, chống ma túy

Ngày 8/10, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1 (CSB) phối hợp với Đồn Biên phòng Tràng Cát (Bộ Chỉ huy BĐBP) TP Hải Phòng tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy cho 450 lượt ngư dân trên khu vực cảng Mắt Rồng, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

Lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho người dân về Luật Phòng chống ma túy, cách nhận biết một số loại ma túy phổ biến, tác hại, hiểm họa của ma túy đối với cộng đồng.

Tuyên truyền về ý thức cảnh giác cho ngư dân và thuyền viên trước những âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm ma túy lợi dụng phương tiện vận tải biển để lôi kéo bà con thực hiện các hành vi phạm tội. Xây dựng ý thức tự giác cho ngư dân và thuyền viên trên biển chủ động hợp tác, cung cấp thông tin về tội phạm ma túy cho lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy.

BTL Vùng CSB1 đã phát 1.000 tờ rơi, tờ gấp các loại tuyên truyền về tác hại của ma tuý, cách nhận biết, phòng ngừa tệ nạn ma tuý cho mọi người. Đợt tuyên truyền này đã góp phần giúp cho người dân nắm được Luật Phòng chống ma túy, thấy rõ tác hại cũng như hiểm họa của ma túy đối với con người, góp phần cùng toàn xã hội chung tay đẩy lùi hiểm họa ma túy ra khỏi cộng đồng.

(Nguồn; Cảnh sát biển tuyên truyền phòng, chống ma túy// Báo Bảo vệ pháp luật.vn.- Ngày 8/10/2019)

2.12.Hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người

Trong những năm qua, Sở LĐTB&XH, các cơ quan, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo 779 TP Hải Phòng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND TP ban hành các kế hoạch về công tác tập huấn, tuyên truyền, phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng.

 Theo đó, Sở đã chủ động phối hợp với các quận, huyện tổ chức 12 hội nghị tập huấn, hơn 70 buổi tuyên truyền về Luật phòng chống mua bán ngườivà các văn bản có liên quan cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP với sự tham gia của hàng vạn người.

(Nguồn:Hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người// Báo Lao động xã hội.- Ngày 10/10/2019)

2.13.Công an không chặn xe khiến người tham gia giao hong bị ngã

(HPĐT)- Liên quan đến hong tin trên mạng xã hội cho rằng 2 cán bộ công an phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) chặn xe khiến người điều khiển xe máy ngã ra đường, ngày 11-10, đại diện lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cho biết: không có việc công an chặn xe khiến người tham gia giao hong bị ngã và đánh đập người vi phạm.

Cụ thể, trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND phường Quán Toan về ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao hong, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, Công an phường Quán Toan xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự công cộng trên địa bàn. Vào 8 giờ 50 phút ngày 10- 10, Tổ cảnh sát trật tự Công an phường Quán Toan thực hiện tuần tra tại các tuyến đường trên địa bàn phường. Khi 2 cán bộ công an phường đi xe máy tới ngã tư Quán Toan, phát hiện khu vực góc ngã tư phía đầu đường Hải Triều có xe ô tô đang đỗ sai quy định và một số người dân bày bán hoa dưới hon đường, làm cản trở giao hong, liền tiến tới nhắc nhở.

Bất ngờ, nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 15D1- 35051 chở theo nữ sinh vượt đèn đỏ, cả 2 không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy lực lượng công an, người điều khiển xe máy tăng tốc bỏ chạy, lao vào cán bộ công an đang làm nhiệm vụ dẫn đến xe máy bị đổ, 2 người ngã xuống đường.

Sau đó, công an phường đưa người vi phạm và phương tiện về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, người điều khiển xe mô tô thừa nhận hành vi vi phạm của bản hon. Công an phường Quán Toan lập hồ sơ xử lý người điều khiển xe mô tô về các hành vi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; chở theo người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng ký xe mô tô./.

(Nguồn:Phạm Cường//Công an không chặn xe khiến người tham gia giao hong bị ngã//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/10/2019)

2.14.Hải quan Hải Phòng: Bắt 3 container gỗ quý nhập khẩu trái phép

Cục Hải quan Hải Phòng đang xử lý vụ việc Công ty TNHH Một thành viên Anh Pháp Việt nhập khẩu một lượng lớn gỗ quý trái quy định.

Ngày 27/8/2019, tại cảng Green Port (Hải Phòng,) Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan Hải Phòng) chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan Hải Phòng kiểm tra lô hàng trong 3 container thuộc vận đơn số HPH1908003; được vận chuyển trên tàu KESTREL chuyến V.0067-051N.

Lô hàng do Công ty TNHH Một thành viên Anh Pháp Việt (địa chỉ: xã Diễm Kỷ, huyện Diễm Châu, tỉnh Nghệ An, MST: 2901072155) khai báo theo tờ khai số 102835623700/A11 ngày 26/8/2019 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3.

Hàng hóa khai báo là Gỗ hương xẻ đã gia công xử lý nhiệt. Nhưng kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trong 3 container, ngoài mặt hàng gỗ hương xẻ đã gia công xử lý nhiệt theo khai báo còn có gỗ trắc và gỗ cẩm lai.

2 mặt hàng gỗ không có trong khai báo được doanh nghiệp ngụy trang bằng gỗ hương xẻ xếp xung quanh container, gỗ trắc, gỗ cẩm lai được xếp ở giữa hoặc phía trong cùng Container.

Công ty TNHH Một thành viên Anh Pháp Việt đã có hành vi nhập khẩu hàng hóa vi phạm Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES) được ban hành tại Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/2/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục tập hợp chứng cứ, tài liệu, xử lý theo luật định.

(Nguồn:Thái Bình // Hải quan Hải Phòng: Bắt 3 container gỗ quý nhập khẩu trái phép//Báo Hải quan .- Ngày 15/10/2019)

2.15.Gây tai nạn trên cầu vượt, lái xe đến trình báo công an

(HPĐT)- Chiều 18-10, anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1978, trú tại Hạ Đoạn, phường Đông Hải 2 (quận Hải An) đến Công an quận Hải An trình báo về việc có liên quan đến vụ tai nạn giao thông vào trưa ngày 18-10 trên cầu vượt Đông Hải qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc địa bàn quận Hải An, khiến 1 nữ sinh bị thương nặng, sau đó tử vong.

Vụ tai nạn tại cầu vượt Đông Hải khiến 1 học sinh tử vong

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 18-10, trên cầu vượt Đông Hải xảy ra vụ tai nạn giao thông. Theo nhiều người dân trong khu vực, thời điểm đó, một nữ sinh trên đường đi xe máy điện mang biển kiểm soát 15 MĐ1-269.74 va chạm với xe tải trên cầu. Vụ va chạm khiến nữ sinh bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay trên đường. Lái xe tải đánh xe khỏi hiện trường. Đến chiều 18-10, làm việc với Công an quận Hải An, lái xe cho biết bản thân điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 15C-239.86 có va chạm với xe máy điện vào thời điểm trên.

Đại diện Ban Giám hiệu trường THCS Đông Hải (quận Hải An) xác nhận, người đi xe máy điện tử vong là Nguyễn Ngọc Hương, là học sinh lớp 9A5 của nhà trường. Gia đình cháu Hương ở Hạ Đoạn, phường Đông Hải 2.

Hiện Công an quận Hải An tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thụ lý vụ việc theo thẩm quyền./

(Nguồn: Gây tai nạn trên cầu vượt, lái xe đến trình báo công an// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/10/2019)

2.16.Cứu 5 ngư dân gặp nạn trên đảo Bạch Long Vỹ

Ngày 21/10, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, Đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ vừa cứu nạn thành công 5 ngư dân đang đánh bắt cá trên biển, khu vực đảo Bạch Long Vỹ.

 Theo đó, vào lúc 15h ngày 20/10, Đồn Biên Phòng Bạch Long Vĩ nhận được tin báo của ông Bùi Chung Vinh, sinh năm 1968, đăng kí hộ khẩu thường trú ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, là thuyền trưởng tàu TH 91396 TS280 CV, có 5 thuyền viên đang đánh bắt hải sản trên biển thì bị nước tràn vào và chìm tại tọa độ 19.00.57 N – 107.41.00 E, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 09 hải lí về hướng Nam.

Sau 3 tiếng đồng hồ, khoảng 18h ngày 20/10, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện bị nạn và đưa 5 thuyền viên trên tàu TH 91396 TS sang tàu HP 90818 và lai dắt phương tiện bị nạn về đến âu cảng Bạch Long Vỹ an toàn lúc 20h cùng ngày.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ huy động tàu HP 90818 (Cường Thịnh 01)  do ông Vũ Anh Duẩn, sinh năm 1971, trú tại Khu 2, Bạch Long Vỹ làm thuyền trưởng cùng 7 cán bộ chiến sĩ, do Trung tá Bùi Xuân Khoa – Phó Đồn trưởng phụ trách, ra khu  vực trên cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi các ngư dân được được lên đảo, các ngư dân găọ nạn đã được lực lượng Biên phòng và chính quyền huyện đảo hỗ trợ y tế đồng thời bố trí vị trí neo đậu an toàn cho tàu bị nạn để phục vụ cho việc sửa chữa

 (Nguồn: Sơn Hà// Cứu 5 ngư dân gặp nạn trên đảo Bạch Long Vỹ// Báo Biên phòng.com.vn.- Ngày 21/10/2019)

2.17.Bế mạc thi "Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt"

Chiều 23/10, tại Hải Phòng, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức lễ bế mạc thi "Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt" các đơn vị nội bộ TCHC năm 2019.

Đến dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường, Phó chính ủy TCHC; Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó chủ nhiệm TCHC. Hội thi lần này có nội dung toàn diện công tác quân nhu, bao gồm: Nhận thức chính trị, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ; bảo đảm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; công tác nuôi dưỡng bộ đội, tăng gia sản xuất (TGSX); huấn luyện, quản lý và xây dựng ngành... 25 đơn vị tham gia hội thi đã hoàn thành tốt các nội dung thi.

Quá trình thi, nhiều đơn vị đã đưa ra biện pháp hay, cách làm sáng tạo, gắn cuộc thi với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy". Các đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công và phát huy nội lực để xây dựng, cải tạo, sửa chữa trạm chế biến tập trung, hệ thống nhà ăn, nhà bếp, trang bị đồng bộ bàn ghế ăn, dụng cụ cấp dưỡng.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã áp dụng công nghệ cao vào tăng gia sản xuất để cung cấp sản phẩm chất lượng cao, có thể trồng và thu hoạch lúc trái vụ như làm nhà màng, nhà lưới, trồng rau thủy canh. Trong chăn nuôi đã tích cực nghiên cứu đưa các loại giống mới, sản phẩm có giá trị cao để vừa cung cấp cho đơn vị, vừa đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường. Kết quả hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các đơn vị có thành tích cao

 (Nguồn: Nguyễn Đình Đức// Bế mạc thi "Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt"// Báo Quân đội nhân dân.vn.- Ngày 23/10/2019)

2.18.Quận Lê Chân: Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng

UBND quận Lê Chân vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Luật Tố cáo năm 2018 cho gần 120 đại biểu là Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân 15 phường, Hiệu trưởng và Trưởng Ban Thanh tra nhân dân 38 trường học thuộc quận.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 như: rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo...

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến thu hút rất đông các học viên tham gia

Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 còn có những điểm mới về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập…

 Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm chấn chỉnh những vi phạm khuyết điểm, kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm; ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố lòng tin trong Đảng và nhân dân; xây dựng Đảng và bộ máy chính quyền địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính

(Nguồn:Quận Lê Chân: Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng //Báo An ninh Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/10/2019)

2.19.Xét xử phúc thẩm vụ “Giám đốc” lừa bán nhà đất tại phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân): Giảm 1 năm tù cho bị cáo

(HPĐT)- Sáng 24-10, tại phiên xét xử hình sự phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thành Lân, sinh năm 1976, ở nhà số 16/4B Xô Viết, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trong vụ án “Giám đốc” lừa bán nhà đất tại khu nhà ở thương mại số 81 đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân).

Ảnh minh họa 

Theo đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm, giảm cho bị cáo Lân 1 năm tù so với mức án sơ thẩm tuyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 15 năm tù, giữ nguyên mức án 12 năm tù đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo Lân phải chấp hành hình phạt chung là 27 năm tù.

Đối với kháng cáo của bị hại Nguyễn Thị Ngọc Hà về việc công nhận tính hợp pháp trong giao dịch mua bán lô đất số 09 – N0-04 giữa bà và Công ty CP Thoát nước và vệ sinh vào tháng 6-2013, Hội đồng xét xử không chấp nhận. Theo đó, bà Hà không được giao đất mà chỉ được nhận lại số tiền 1,7 tỷ đồng bị Lân chiếm đoạt khi thực hiện giao dịch này.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND thành phố nhận định: Trong thời gian làm giám đốc Công ty cổ phần Thoát nước và vệ sinh (quận Lê Chân), từ tháng 7-2011 đến cuối năm 2014, do cần tiền chi tiêu, trả nợ, Lân nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối ký hợp đồng góp vốn sau đó chuyển nhượng hai lô đất số 17 N0-05 và số 09 N0-04 thuộc dự án khu nhà ở thương mại tại số 27 (nay là số 81) đường Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá cho nhiều người để chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lân 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Lân và Công ty CP Thoát nước và vệ sinh phải bồi thường số tiền mà bị cáo Lân sử dụng danh nghĩa công ty chiếm đoạt của các bị hại theo đúng quy định của pháp luật. Sau phiên xét xử sơ thẩm, cả bị cáo Lân và bị hại Nguyễn Thị Ngọc Hà có đơn kháng cáo.

(Nguồn: Xét xử phúc thẩm vụ “Giám đốc” lừa bán nhà đất tại phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân): Giảm 1 năm tù cho bị cáo//Báo An ninh Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/10/2019)

2.20.Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng

Ngày 29/10, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có lãnh đạo đại diện Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố.

Theo đó, buổi lễ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đối với Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố. Tại lễ công bố, Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng.

(Nguồn:Đông Bắc //Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng// Đại biểu nhân dân 30/10/2019)

2.21.Xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh ​

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) vừa triệt phá một ổ đánh bạc liên tỉnh, hoạt động trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh.

Qua nguồn tin của quần chúng, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng cờ bạc do Bùi Trắc Dạn (sinh 1968, trú tại thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Hải Phòng) cầm đầu. Bùi Trắc Dạn thường xuyên móc nối với một số đối tượng, trong đó có có Trần Thị Nga (sinh 1974, trú tại số 1 Yên Trung, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), nhằm lôi kéo con bạc ở các địa phương như Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An về Hải Phòng tụ tập sát phạt.

Nhóm bạc này hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, như: thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí cho các “con bạc” đi xe khách hoặc taxi đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường của Hải Phòng rồi bất ngờ lên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhằm “cắt đuôi” sự theo dõi của lực lượng chức năng. Sau đó, chúng mới dừng tại một điểm nào đó tại Hải Phòng hoặc thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) để lập “sới”.

Ngày 24/10, nhận được tin của trinh sát về nhóm đối tượng này đang hoạt động cờ bạc tại nhà của Phạm Thị Vinh (ở thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng), Đội 8, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) đã phối hợp với Công an Huyện Cát Hải và Công an xã Nghĩa Lộ triển khai phương án kiểm tra, bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan công an thu giữ hàng chục triệu đồng và nhiều dụng cụ đánh bạc, 1 xe ô tô 29 chỗ cùng một số tang vật khác có liên quan. Mở rộng vụ án, ngoài các đối tượng Bùi Trắc Dạn, Trần Thị Nga và Phạm Thị Vinh, lực lượng chức năng còn bắt giữ nhiều đối tượng khác.

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) đang tiến hành làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của Pháp luật

(Nguồn:Xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh ​// Báo Công an nhân dân .- Ngày 31/10/2019)

2.22.Hai thanh niên dùng thuyền nan đi chơi sông suýt bị đuối nước

Vào 12h ngày 30/10, Tổ công tác Trạm An Dương (Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an TP Hải Phòng) do đồng chí Vũ Mạnh Hùng, Phó đội trưởng làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba sông Niệm và sông Lạch Tray, thuộc địa bàn phường Lam Sơn (quận Lê Chân) phát hiện có 2 người chới với giữa dòng sông.

Ngay lập tức tổ công tác di chuyển đến vị trí người bị nạn, cứu vớt 2 người lên xuồng và di chuyển về Trạm tiến hành sơ cứu.

Nạn nhân được xác định là anh Lưu Văn Thanh, SN 1987, ở xã Đại Đức, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Đức Ngọc, SN 1990, ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (Hải Phòng).

Nguyên nhân đuối nước được xác định do anh Thanh và anh Ngọc sử dụng thuyền nan để đi chơi trên sông nhưng khi đi tới ngã ba sông Niệm không may bị đắm.

Rất may lúc đang chới với giữa dòng nước, anh Thanh và anh Ngọc được Tổ tuần tra phát hiện, cứu vớt kịp thời.

(Nguồn:V.Huy// Hai thanh niên dùng thuyền nan đi chơi sông suýt bị đuối nước// B áo Công an nhân dân// Ng ày 31/10/2019)

III. KINH TẾ-XÃ HỘI; SẢN XUẤT KINH DOANH

3.1.Tập đoàn Cảnh Thành (Trung Quốc) mong muốn tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng

(HPĐT)- Sáng 1-10, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp xã giao lãnh đạo Tập đoàn Cảnh Thành, do ông Mã Chiên Vĩ, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Cảnh Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty hữu hạn hàng không Ruile Airlines- doanh nghiệp vừa khai trương đường bay từ Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đến Hải Phòng. Cùng dự có lãnh đạo các ngành liên quan và Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp xã giao lãnh đạo Tập đoàn Cảnh Thành. Ảnh: haiphong.gov.vn

Tại cuộc tiếp, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định: thành phố Hải Phòng và tỉnh Vân Nam nằm trong hành lang hợp tác phát triển kinh tế, có mối quan hệ chặt chẽ; đồng thời có những đặc điểm, thế mạnh để hỗ trợ nhau cùng phát triển, nổi bật là cảng biển, du lịch…Một năm sau chuyến thăm, làm  việc của lãnh đạo thành phố Hải Phòng với lãnh đạo tỉnh Vân Nam, Công ty Ruile Airlines khai trương đường bay Hải Phòng-Côn Minh (tỉnh Vân Nam), thể hiện sự quyết tâm đẩy mạnh hợp tác giữa hai địa phương.

Trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng và tỉnh Vân Nam tiếp tục đẩy  mạnh công tác truyền thông để người dân biết về tuyến bay này; tăng cường hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp lữ hành của hai địa phương. Những đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Cảnh Thành về cơ chế hỗ trợ mở tuyến bay, đồng chí Lê Khắc Nam giao Sở Du lịch và Ban giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi làm việc, xem xét giải quyết cụ thể. Việc hỗ trợ dựa trên các quy định ưu đãi về việc mở đường bay mà thành phố đã quy định.Ông Mã Chiên Vĩ, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cảnh Thành cảm ơn lãnh đạo thành phố tạo điều kiện thuận lợi việc cấp phép đường bay giữa Côn Minh-Hải Phòng nhanh chóng, đồng thời cho biết doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, mong muốn đầu tư vào Hải Phòng, góp phần tăng cường việc giao lưu hàng hóa giữa hai địa phương.

(Nguồn: Thu Thủy// Tập đoàn Cảnh Thành (Trung Quốc) mong muốn tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/10/2019)

3.2.Huyện Tiên Lãng: Đề nghị thành phố bố trí vốn thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng

Chiều 1-10, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì cuộc làm việc với huyện Tiên Lãng về tình hình thực hiện chủ đề năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Cùng dự có các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Theo UBND huyện Tiên Lãng, đến thời điểm này địa phương đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội. Cơ cấu ngành nông nghiệp từng bước được triển khai, công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi được chỉ đạo quyết liệt, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng trên địa bàn huyện thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Tại buổi làm việc, huyện Tiên Lãng đề nghị thành phố quan tâm bố trí kinh phí thanh toán dứt điểm cho một số dự án do UBND TP quyết định đầu tư giao cho UBND huyện làm chủ đầu tư như: đường 25, đường bao phía Nam, đường phòng chống lụt bão.

Bố trí kinh phí đầu tư một số dự án trọng điểm: xây dựng đường vào KCN Vinh Quang, Tiên Thanh, cải tạo đường rồng đến Ngã ba chợ Đầm.. Đề nghị thành phố quan tâm bố trí kinh phí tăng cường trang thiết bị hiện đại cho bộ phận một cửa liên thông từ cấp xã đến huyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến- Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện Tiên Lãng tập trung giải ngân vốn đầu tư côngĐồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện Tiên Lãng tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến đánh giá cao những kết quả kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội huyện Tiên Lãng đạt được từ đầu năm đến nay.

Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh 3 tháng cuối năm, huyện Tiên Lãng cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương...

Căn cứ vào NQ 45 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, huyện Tiên Lãng cần xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với Chương trình hành động của Thành ủy; làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện tiến tới đại hội Đảng các cấp; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của thành phố về cơ chế hỗ trợ người nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng phục vụ nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến rau củ quả Haphofood.

Huyện Tiên Lãng tiếp tục rà soát các chỉ tiêu của năm 2019, chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, tập trung cao cho công tác chi trả hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi; tập trung hoàn thành các tiêu chí ở 9 xã về đích nông thôn mới trong năm nay, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đúng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây sửa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết 32 của HĐND thành phố. 

(Nguồn: Trung Ki ên // Huyện Tiên Lãng: Đề nghị thành phố bố trí vốn thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng// Báo  An ninh Hải Phòng.- Ngày 1/10/2019

3.3.Thư viện sách miễn phí: Chắp cánh những giấc mơ

Chính thức mở cửa từ ngày 2/9, Thư viện sách đọc miễn phí tại số 195 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân đã thu hút hàng nghìn lượt bạn đọc. Không chỉ học sinh của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận Lê Chân,  nhiều bạn đọc đủ lứa tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng hào hứng tìm đến thư viện  để tìm đọc những đầu sách yêu thích.

Nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách, góp phần nâng cao, tạo sự thay đổi tích cực trong văn hóa đọc của cộng đồng, UBND quận Lê Chân mở Thư viện sách đọc miễn phí tại địa chỉ 195 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân. Thư viện được cải tạo trên khuôn viên cũ của Phòng GD&ĐT quận với diện tích 220m2. Với hơn 12.000 đầu sách bao gồm các thể loại như truyện, tiểu thuyết, văn học nghệ thuật, chính trị, lịch sử, kinh tế, sách thiếu nhi… đáp ứng nhu cầu đọc sách của mọi lứa tuổi.

Được mẹ đưa đến thư viện, em Đỗ Quang Đạt, học sinh lớp 4A5, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) rất thích. Ngay khi đặt chân vào thư viện, Đạt đến kệ sách dành cho thiếu nhi tìm cuốn Kỹ năng dành cho trẻ lứa tuổi tiểu học và tới một góc bàn trống người ngồi đọc một cách say mê. Đạt cho biết: Em được cô giáo chủ nhiệm thông tin ở số 195 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân có một thư viện sách đọc miễn phí mới mở cửa với rất nhiều cuốn sách hay dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học nên đã nhờ mẹ chở tới đọc vào buổi chiều mỗi khi được nghỉ học trên lớp.

Em Nguyễn Hoài Anh, bạn học cùng lớp với Đạt lần đầu đến thư viện đầy vẻ bỡ ngỡ. Thấy Đạt đang chăm chú đọc sách, Hoài Anh đến nhờ bạn tìm giúp đầu sách mình cần. Hai bạn nhỏ hào hứng cùng nhau tìm những cuốn sách hay rồi ngồi đọc và cùng nhau chia sẻ những chi tiết thú vị trong cuốn sách.

Không chỉ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai mà rất đông học sinh trên địa bàn quận Lê Chân tìm đến thư viện để đọc sách. Em Nguyễn Minh Đông, học sinh Trường THCS Lê Chân nói: Em được nhà trường phổ biến có Thư viện đọc sách miễn phí với nhiều sách phù hợp lứa tuổi và phục vụ việc học tập của học sinh cấp 2 nên qua đây đọc.

Cô giáo Ngô Thị Vân Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: “Nhằm nâng cao văn hóa đọc cho học sinh, trường tôi có thư viện sách mở ở dãy nhà chờ học sinh và mỗi lớp đều có tủ sách khuyến khích các em đọc sách vào giờ ra chơi và lúc chờ ba mẹ đến đón. Khi có thư viện sách, chúng tôi dẫn học sinh của mình đến, để trò làm quen với không gian thư viện, các cô ở lại hướng dẫn học sinh tìm những gian sách hay, cách tra cứu và đọc sách”.

Thông qua đọc sách, học sinh, người dân lĩnh hội những giá trị văn hóa xã hội tốt đẹp, hình thành và phát triển kỹ năng tiếp nhận thông tin, tri thức một cách chọn lọc.

Ông Đỗ Duy Tiến - Giám đốc Trung tâm văn hóa quận Lê Chân, đơn vị quản lý thư viện cho biết: Thư viện sách ra đời với mục đích phục vụ miễn phí cho tất cả các em học sinh và nhân dân thành phố nhằm góp phần nâng cao chất lượng văn hoá đọc, hướng tới phát triển quận Lê Chân trở thành một trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục của thành phố.

Được biết, ngoài kinh phí đầu tư sửa chữa, toàn bộ cơ sở vật chất như kệ sách, bàn ghế đọc, máy tính… với kinh phí hơn 200 triệu đồng được các đơn vị như Công ty Xi măng Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ thành phố, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco ủng hộ. Ngoài ra, thư viện tiếp nhận gần 3.000 đầu sách thuộc các lĩnh vực được luân chuyển, ủng hộ từ Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố, Nhà xuất bản Xây dựng và nhiều đơn vị khác.

 Nhằm tạo không gian thoáng mát, thư viện được sơn toàn bộ màu trắng, cửa kính trong, xung quanh được đặt nhiều chậu cây cảnh. Các kệ sách được kê khoa học giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn đọc những cuốn sách yêu thích. Bên cạnh đó, thư viện còn có máy vi tính phục vụ tra cứu, hoạt động hoàn toàn miễn phí cho học sinh, sinh viên và người dân.

Chị Nguyễn Thị Minh Huyên, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố chia sẻ: Thư viện sách giúp các con có không gian thư giãn với những cuốn sách yêu thích sau giờ học trên lớp. Đây là điều kiện tốt để các con làm quen với các đầu sách hay và dần “cai” máy tính, điện thoại.

Nhiều bậc phụ huynh đưa con đến thư viện cũng tranh thủ tìm những cuốn sách phù hợp với sở thích để đọc. Thậm chí có nhiều bé ở độ tuổi mầm non cũng được bố đưa đến thư viện tham quan. Ở góc nhỏ thư viện, một ông bố trẻ sẵn sàng ngồi bệt xuống sàn nhà đọc cho cô con gái cuốn truyện tranh về chú chó Đốm.

Dù mới đi vào hoạt động nhưng Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân đã thu hút hàng ngàn bạn đọc. Không chỉ tạo thêm không gian đọc cho các em thiếu nhi, nơi đây còn góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

(Nguồn: Nguyễn Dịu //Thư viện sách miễn phí: Chắp cánh những giấc mơ// Báo Giaoducthoidai.vn.- Ng ày 1/10/2019)

3.4.Thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ trong tháng 10-2019

(HPĐT)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố tại cuộc kiểm tra cầu Hoàng Văn Thụ và các tuyến giao thông kết nối sáng 2-10, cùng với các cơ quan liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra công tác hoàn thiện thi công xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ.

Đồng chí nhấn mạnh, cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những công trình trọng điểm của thành phố thực hiện theo Nghị quyết 32 và Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, đến thời điểm này đang đi vào hoàn thiện, là điểm nhấn của diện mạo  đô thị Hải Phòng.

Vòm cầu Hoàng Văn Thụ hoàn thiện sơn trang trí.

Đồng chí biểu dương, đánh giá cao chủ đầu tư và các nhà thầu nỗ lực vượt khó, hoàn thành các hạng mục công việc theo kế hoạch. Đồng chí lưu ý các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần thi công tích cực, thực hiện đúng kế hoạch tiến độ hoàn thiện công trình; bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và an toàn lao động trên công trường thi công. Đồng thời, phối hợp lắp đặt hệ thống biển báo giao thông, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi đưa vào vận hành, khai thác. Mặt khác, tính toán cụ thể việc kết nối đường dẫn của cây cầu với đường tỉnh 359 đồng bộ, phấn đấu thông xe kỹ thuật trong tháng 10-2019. Đồng chí yêu cầu huyện Thủy Nguyên phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, thực hiện nghiêm túc các kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về giải phóng mặt bằng theo tiến độ thi công.

Đường giao thông tại Khu trung tâm hành chính- chính trị Bắc Sông Cấm khẩn trương hoàn thiện các phần việc cuối cùng.

Theo Ban Quản lý phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng, đến nay, khối lượng thi công cầu Hoàng Văn Thụ đạt 96% và đang trong giai đoạn hoàn thiện, vệ sinh, lắp đặt biển báo giao thông, sơn kẻ mặt cầu, kiểm tra hệ thống chiếu sáng…Toàn bộ công trình hoàn thành và tổ chức thông xe kỹ thuật theo đúng kế hoạch của UBND thành phố./.

 (Nguồn: Phạm Cường// Thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ trong tháng 10-2019//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/10/2019)

3.5.Dấu ấn HTX từ cánh chim đầu đàn ngành thủy sản Hải Phòng

HTX Tân Thành (phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) được biết đến là “cánh chim đầu đàn” lĩnh vực nuôi trồng thủy sản của TP.Hải Phòng. HTX đang hoạt động với các khâu dịch vụ chính: Cung cấp con giống thủy sản các loại; cung cấp vật tư, thiết bị trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản; tư vấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp thủy sản.

 Phường Tân Thành hiện có khoảng 180 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 16 ha nuôi cao sản (được Nhà nước hỗ trợ đầu tư làm nhà bạt) để nuôi thâm canh, còn khoảng 164 ha nuôi quảng canh thời vụ. Tổng số hộ tham gia nuôi trồng thủy sản là 780 hộ.

HTX Tân Thành có 12 thành viên góp vốn chính thức, số vốn điều lệ hơn 400 triệu đồng. Bên cạnh cung cấp các dịch vụ cho thành viên, HTX còn mở rộng cung cấp dịch vụ cho hầu hết các hộ nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Hiện HTX cung cấp ra thị trường các dịch vụ giống, thức ăn và trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, HTX có 1 cơ sở sản xuất giống. Để điều hành trại giống đạt kết quả cao, HTX thuê kỹ thuật viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành về thủy sản từ Nha Trang ra làm việc. Hiện tại, trại giống của HTX đã sản xuất thành công cua giống.

Đối với tôm, HTX lấy giống từ các trại giống uy tín từ miền Trung, miền Nam về ươm. Con giống bảo đảm thích nghi với điều kiện khí hậu miền Bắc, khỏe mạnh rồi bán cho người chăn nuôi. Đặc biệt, HTX trích một phần kinh phí hỗ trợ con giống cho người nuôi trong những năm gặp khó khăn về thiên tai, dịch bệnh.

Trung bình mỗi năm, HTX cung cấp ra thị trường khoảng 30 triệu con tôm sú giống, 20 triệu tôm thẻ chân trắng, 10 triệu con cua và cá các loại và 15 tấn thức ăn.

Bên cạnh nguồn thức ăn là cám chất lượng cao do HTX cung cấp, HTX còn tuyên truyền, phổ biến cho nông dân các kỹ thuật làm thức ăn tự chế cho đầm nuôi, như cám ủ, cá nhỏ nấu ủ, con don làm thức ăn cho cua, tôm…

Để nuôi trồng thủy sản, việc quan trọng đầu tiên phải bảo đảm điều tiết nước phục vụ cho sản xuất. HTX đang duy trì dịch vụ này tương đối tốt. Cụ thể, hàng tháng HTX phải căn cứ vào lịch thủy triều để điều tiết nước từ cửa sông, biển vào cho người dân.

“HTX lấy mẫu nước biển và mang đi kiểm tra xem có bảo đảm đủ điều kiện để lấy vào không. Đồng thời, HTX sẵn sàng điều tiết nước thải khu dân cư và cụm công nghiệp đổ ra”, ông Nguyễn Văn Dảo - Giám đốc HTX Nuôi trồng thủy sản Tân Thành, cho biết.

Các sản phẩm thủy sản của HTX Tân Thành đều được thương lái đánh giá cao về chất lượng. 100% sản phẩm nuôi trồng không phải lo về đầu ra, giá cả...

Từ đầu năm đến nay, HTX đã cấp phát cho thành viên và người dân khoảng 2 tấn thuốc BKC 80, 14,1 tấn Clozin để dập dịch khi các đầm nuôi có dịch bệnh phát sinh.

Anh Phạm Văn Chi - Trưởng ban Kiểm soát HTX Tân Thành, cho biết: HTX thường xuyên kiểm tra ao đầm. Khi phát hiện ra vật nuôi trong đầm bị chết không rõ nguyên nhân là cán bộ của HTX khẩn trương báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng, đem mẫu đi xét nghiệm. Nếu có dịch, thì gấp rút làm công văn gửi lên Chi cục Thủy sản, các Phòng Nông nghiệp, Kinh tế hạ tầng của quận để báo cáo và xin cấp thuốc về chống dịch, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Hàng năm, HTX tổ chức 4 - 6 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho các đầm nuôi. Mỗi đợt tập huấn ngắn ngày, thu hút 80 - 100 người tham dự.

Ông Phùng Việt Xô - Đội trưởng Đội sản xuất số 3, cho biết: “Tôi là thành viên của HTX. Tham gia các lớp học về kỹ thuật nuôi trồng do HTX tổ chức đem lại cho tôi nhiều kiến thức bổ ích: Các kỹ thuật về nuôi tôm an toàn, hiệu quả; áp dụng mô hình nuôi công nghệ cao… Một số hộ gia đình đã áp dụng kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao cho sản lượng gấp 15 - 20 lần nuôi quảng canh”.

Hiện, gia đình ông Xô có 8 sào nuôi tôm, cua, cá quảng canh. Để tăng thu nhập, trên các bờ đầm, ông kết hợp trồng hoa các loại như hoa cúc, thược dược, mẫu đơn... So với trồng lúa trước đây, nuôi trồng thủy sản quảng canh mang lại hiệu quả gấp 5 - 6 lần. Về lâu dài, gia đình ông hướng tới nuôi thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng.

“Thành công của HTX Tân Thành hôm nay là minh chứng sống động cho tinh thần bền bỉ học hỏi, đổi mới phương thức hoạt động của tập thể lãnh đạo và thành viên HTX trong 20 năm qua”, lãnh đạo UBND phường Tân Thành cho biết. 

(Nguồn: Dấu ấn HTX từ cánh chim đầu đàn ngành thủy sản Hải Phòng// Báo Thời báo kinh doanh.- Ngày 3/10/2019)

3.6.Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

(HPĐT)- Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), ngày 3-10,  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương dự án đầu tư 2 bến cảng công-ten-nơ là bến số 3 và bến số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện). Hai bến này được xây dựng phục vụ việc di dời khu bến cảng Hoàng Diệu, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cảng Hải Phòng trong thời gian tới.

Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện)

Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng 2 bến công-ten-nơ số 3, 4 thuộc Cảng Lạch Huyện do Công ty CP Cảng Hải Phòng là nhà đầu tư. Đây là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải ViệtNam(Vinalines). Phương án thiết kế được phê duyệt dự án gồm: 2 bến công-ten-nơ số 3 và 4 có tổng chiều dài 750 m, khả năng tiếp nhận tàu chở công-ten-nơ trọng tải đến 100.000 DWT; xây dựng 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chở 100 – 160 Teus, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 1,1 triệu Teus/năm. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.946 tỷ đồng. Đại diện Vinalines cho biết, dự án sẽ được khởi công xây dựng từ năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025. Trong đó, bến số 3 sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam yêu cầu người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP cảng Hải Phòng tổ chức thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng bến số 3 và số 4 cảng Lạch Huyện, trước đó, Bộ Giao thông-Vận tải xác định, việc di dời, dừng khai thác bến cảng Hoàng Diệu trong thời gian tới sẽ tạo nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng. Vì vậy, để giảm thiểu tác động tiêu cực, hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tiến trình thực hiện tái cơ cấu, Bộ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho cảng Hải Phòng được đầu tư xây dựng  bến số 3 và số 4 cảng tại Lạch Huyện./.

(Nguồn: Mai Lâm// Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/10/2019)

3.7.Siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai tại phường Thành Tô

(HPĐT)- Chiều 3-10, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra khu vực đất bị lấn chiếm tại phường Thành Tô (quận Hải An). Dự kiểm tra có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các đơn vị liên quan. Đại diện các cơ quan báo chí trung ương, địa phương dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu vực đường World Bank đoạn quan địa bàn quận Hải An

Sau khi kiểm tra tại thực địa, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn các cơ quan báo chí thông tin kịp thời về tình trạng lấn chiếm đất đai, gây mất an ninh trật tự tại phường Thành Tô, đồng thời nhấn mạnh: Để xảy ra tình trạng này, chính quyền địa phương và lực lượng công an vào cuộc chưa thật sự quyết liệt, vì nếu quyết liệt ngay từ đầu thì đã không xảy ra tình trạng này. Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng chỉ rõ, việc lấn chiếm đất rõ ràng có sự đứng đằng sau của một số đối tượng “anh chị”. Lực lượng công an phải vào cuộc ngay, tổ chức điều tra, xác minh, xử lý đến cùng, bởi không chỉ là việc lấn chiếm đất trái phép ở phường Thành Tô, mà còn dẫn đến nguy cơ gây bất ổn xã hội, gây tâm lý hoang mang trong người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu vực đường World Bank đoạn quan địa bàn quận Hải An

Liên quan đến tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng và đất của một số doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, các đơn vị này quản lý đất đai chưa tốt, chưa có sự phối hợp với địa phương, để xảy ra việc lấn chiếm trong thời gian dài nhưng chưa có biện pháp quyết liệt. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, phối hợp tốt hơn với chính quyền địa phương.

Về giải pháp trước mắt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tạm giao phần đất không sử dụng cho thành phố để thành phố bảo đảm các điều kiện xử lý vi phạm, sau đó sẽ báo cáo cấp trên bàn giao về thành phố để thống nhất việc quản lý, tránh tình trạng chồng chéo, gây khó khăn cho các lực lượng thực thi pháp luật. Chủ tịch giao Công an thành phố hỗ trợ Công an quận Hải An thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực phường Thành Tô, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng như vừa qua. Đồng chí cũng lưu ý các ngành thi hành pháp luật nghiên cứu, sớm báo cáo UBND thành phố về quy trình xử lý vi phạm nhanh chóng, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Quận Hải An khẩn trương lập báo cáo, xin chủ trương của thành phố tổ chức cưỡng chế toàn bộ khu vực đất bị lấn chiếm tại phường Thành Tô. Chủ tịch UBND thành phố giao đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến thay mặt lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp phụ trách chỉ đạo giải quyết vấn đề này.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp kiểm tra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên địa bàn quận Hải An

Theo báo cáo của UBND quận Hải An, từ tháng 7-2019 đến cuối tháng 9-2019, tại khu vực đất quốc phòng của Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) và khu đất của 2 doanh nghiệp khác trên địa bàn phường Thành Tô xảy ra tình trạng một số nhóm người ngang nhiên lấn chiếm đất. Đây cũng là thời điểm thành phố đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tuyến đường trục đô thị (thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng). Có khoảng gần 10 lô đất bị các nhóm người đến lấn chiếm bằng cách phá tường rào cũ, thay thế tường rào mới; một số khu vực chưa có tường rào bị họ tự ý tổ chức san lấp và lắp rào chắn bằng tôn. Những đối tượng này lợi dụng lúc đêm khuya tổ chức thi công nhanh chóng. Nếu thấy lực lượng chức năng xuất hiện thì rút đi, vài hôm sau lại tiếp tục theo cách thức cũ. Điều đáng nói là việc lấn chiếm đều xảy ra tại các khu đất không có người trông coi. Cơ quan chức năng quận Hải An bước đầu xác định một số đối tượng đứng sau “giật dây” thực hiện hành vi chiếm đất, trong đó có đối tượng liên quan đến việc lấn chiếm 14,2 ha đất quốc phòng cũng trên địa bàn phường Thành Tô trước đây.

Công trình xây dựng trái phép đang thi công tại đường World Bank trên địa bàn quận Hải An

Cũng theo UBND quận Hải An, ngay sau khi phát hiện vụ việc, quận triển khai nhiều biện pháp, trong đó lập tổ công tác tại phường Thành Tô, tổ chức ứng trực, trông coi giúp người dân và các tổ chức. Tuy nhiên, do các đối tượng lấn chiếm chủ yếu hoạt động vào ban đêm nên các biện pháp ngăn chặn có phần hạn chế, việc xử lý quả tang khó khăn. Hiện nay, tình trạng lấn chiếm đất cơ bản chấm dứt, nhưng còn nguy cơ tiềm ẩn. Quận đề nghị các đơn vị quản lý đất cần khẩn trương tổ chức bàn giao những khu vực không sử dụng. Đặc biệt, Sư đoàn 371 cần báo cáo các cấp có thẩm quyền để thực hiện thủ tục tách những khu vực đã phân chia từ năm 1993 cho các gia đình quân nhân ra khỏi khu vực đất quốc phòng, tổ chức cắm mốc giới, phân chia rõ ràng giữa khu vực đang sử dụng và không sử dụng để thực hiện tốt hơn nữa trong công tác quản lý cũng như bảo đảm an ninh trật tự.

(Nguồn: Mai Lâm// Siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai tại phường Thành Tô//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/10/2019)

3.8.Thủ tướng chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư hai bến cảng Lạch Huyện

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư hai bến số 3, 4 cảng Lạch Huyện do Công ty CP Cảng Hải Phòng đầu tư.

Đại diện Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) cho biết, ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương dự án đầu tư hai bến cảng container quốc tế Hải Phòng số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Lạch Huyện).

Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng 2 bến container số 3, 4 thuộc cảng Lạch Huyện do Công ty CP Cảng Hải Phòng là nhà đầu tư. Đây là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo phương án thiết kế được phê duyệt, dự án gồm 2 bến container số 3, 4 có tổng chiều dài 750m, khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 100.000 DWT; Xây dựng 1 bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chứa 100 - 160 Teus, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua khoảng 1,1 triệu Teus/năm. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.946 tỷ đồng

Dự án sẽ được khởi công xây dựng từ năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025. Trong đó, bến số 3 sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2022”, đại diện Vinalines thông tin.

Tại quyết định, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam yêu cầu người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP cảng Hải Phòng tổ chức thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trước đó, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng hai bến container số 3, 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng (cơ quan đăng ký đầu tư), Bộ KH-ĐT thẩm định, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (5/2018).

Đến tháng 1/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 174 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng hải VN và các cơ quan liên quan hoàn thiện lại báo cáo thẩm định báo cáo tiền khả thi của dự án. Trên cơ sở đó, hoàn thiện lại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng bến số 3, 4 cảng Lạch Huyện, trước đó, Bộ GTVT cũng xác định, việc di dời, dừng khai thác bến cảng Hoàng Diệu trong thời gian tới sẽ tạo nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cảng Hải Phòng. Vì vậy, để giảm thiểu tác động tiêu cực, hỗ trợ cho sự phát triển của DN trong tiến trình thực hiện tái cơ cấu, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho cảng Hải Phòng được ĐTXD 2 bến cảng tại Lạch Huyện (bến số 3 và số 4).

(Nguồn: Nam Khánh// Thủ tướng chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư hai bến cảng Lạch Huyện// Baogiaothong.vn.- Ngày 3/10/2019)

3.9.Tăng cường thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, đến tháng 9/2019, Hải Phòng có 342 doanh nghiệp nợ từ 3 tháng bảo hiểm xã hội trở lên với tổng số tiền hơn 579,4 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội lớn, chủ yếu là doanh nghiệp đóng tàu do Trung ương quản lý. Số nợ bảo hiểm xã hội đã tồn tại từ nhiều năm nay. Những doanh nghiệp điển hình nợ bảo hiểm xã hội với số tiền lớn có thể kể đến như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đóng tàu Nam Triệu lên tới hơn 162 tỉ đồng; Công ty cổ phần Lisemco gần 66,2 tỉ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đóng tàu Bạch Đằng trên 57,9 tỉ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Thuận hơn 19,7 tỉ đồng…

Tính đến tháng 9/2019 địa bàn thành phố hầu như không có doanh nghiệp nợ lương người lao động từ 3 tháng trở lên. Riêng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kai Yang Việt Nam, đến nay, chỉ nợ lương người lao động 1 tháng (tháng 8), với tổng số tiền gần 9,5 tỉ đồng. Đối với doanh nghiệp này, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV tạo điều kiện cho công ty được nhận tiền từ nguồn bán hàng để có kinh phí chi trả cho người lao động. Dự kiến, việc thanh toán lương tháng 8/2019 cho người lao động sẽ được thực hiện trong tháng 10/2019.

Theo Giám đốc Sở Lao động  -Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Bách Phái, nhằm hạn chế tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, Sở đã đề nghị UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, UBND các quận, huyện chủ trì tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương nắm chắc tình hình biến động về việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trên cơ sở đó, nắm tình hình quan hệ lao động ở những doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội cao, tránh gây bức xúc cho người lao động. Đặc biệt, đảm bảo việc thanh toán chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ hưu trí cho lao động đến tuổi nghỉ hưu.

Ba tháng còn lại của năm 2019, Sở tiếp tục theo dõi diễn biến về quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung những doanh nghiệp có số lao động lớn, lao động làm hàng gia công xuất khẩu, kịp thời phát hiện mâu thuẫn trong doanh nghiệp. Qua đó, yêu cầu doanh nghiệp đối thoại với người lao động khi có mâu thuẫn phát sinh, tránh xung đột về lợi ích, tạo nên các cuộc ngừng việc tập thể.

Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ngành Bảo hiểm xã hội chủ động phát hiện những đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đọng nhiều, hoàn thiện hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân thành phố xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố đã đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành liên quan dự thảo văn bản của UBND thành phố kiến nghị các bộ, ngành là chủ sở hữu doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn có số nợ bảo hiểm xã hội lớn, tích cực có biện pháp nộp tiền bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì, phối hợp với các địa phương giải quyết tốt việc hòa giải khi có tranh chấp lao động xảy ra tại doanh nghiệp.

(Nguồn: 10Tăng cường thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội// Báo Đại biểu nhân dân.vn.- Ngày 6/10/2019)

3.10.Khắc phục tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp ở huyện An Dương: Ưu tiên phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả

Qua đường dây nóng, Báo Hải Phòng nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân huyện An Dương về tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang. Thực tế này đòi hỏi các xã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển hàng hóa tập trung. 

Hợp tác xã HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã An Hưng đang gieo giống hành lá xanh trồng thử nghiệm trên 5 sao đất tại cánh đồng Nổ.

Hàng trăm ha đất bỏ hoang

Cánh đồng thôn Thắng Lợi, xã An Hưng (huyện An Dương) rộng 28 ha, nhưng thì 20 ha đất đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Phó chủ tịch UBND xã An Hưng Trịnh Văn Quý cho biết: Xã có 198 ha đất nông nghiệp, thì gần 1/3 diện tích đất bị bỏ hoang là 60 ha, trong đó thôn Thắng Lợi chiếm nhiều nhất. Nguyên do quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, người dân chuyển sang các nghề sản xuất phi nông nghiệp. Ngoài ra, do hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như hệ thống máng kiên cố hóa cấp nước tưới tiêu, cống điều tiết nước, kênh nội đồng bị xuống cấp. Nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm do nằm cạnh Cụm công nghiệp Thắng Lợi nên năng suất lúa không cao, sản xuất nông nghiệp bị thua lỗ. Bởi vậy, người dân không thiết tha với đồng ruộng.

Không chỉ xã An Hưng, hiện nay nhiều xã trên địa bàn huyện An Dương cũng có diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang lớn như: xã Hồng Thái có 146,5 ha, xã Đại Bản 48,9 ha, xã Lê Thiện 62,5 ha, xã An Hòa 51,5 ha, xã Đồng Thái có 44,5 ha...

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Dương: Tổng diện tích đất bị bỏ hoang trên toàn huyện hiện lên đến 669,5 ha. Trong đó, có 56,9 ha (bằng 8,5% diện tích đất bị bỏ hoang) do xen kẹt đường giao thông, khu doanh nghiệp, do ô nhiễm; có 315 ha (bằng 47,05% diện tích đất bị bỏ hoang) do diện tích sâu trũng; còn lại 297,6 ha (bằng 44,45% diện tích đất bị bỏ hoang) do các nguyên nhân khác như hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm phục vụ sản xuất, do sâu bệnh, chuột phá hoại...

Chuyển hướng sản xuất hàng hóa tập trung

Trước tình trạng trên, năm 2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Dương hướng dẫn UBND các xã xây dựng, triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn, sản xuất  nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, 16/16 xã thành lập ban chỉ đạo tái cơ cấu ngành trên địa bàn cấp xã.

Hiện, một số xã bước đầu hình thành và phát triển một số mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, cánh đồng mẫu lớn sử dụng cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất theo chuỗi liên kết bền vững gắn với việc chỉ đạo khắc phục bỏ ruộng. Đó là mô hình trồng cây hành lá xanh theo quy trình Vietgap trên cánh đồng Nổ, thôn Thắng Lợi, xã An Hưng để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Phó giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng xã An Hưng Phạm Văn Bê cho biết: Địa phương được Công ty TNHH Âu Lạc Global Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Thiên Nam chuyển giao giống hành lá xanh, kỹ thuật và bao tiêu đầu ra sản phẩm. Hiện tại, đơn vị đang trồng thử nghiệm gieo giống trên 5 sào để nhân rộng lên quy mô 5 ha đất như dự kiến vào cuối năm 2019. Khi mô hình này thành công sẽ là cơ sở triển khai tiếp trên phần đất hoang hóa của địa phương và phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa xuất khẩu.

Còn tại xã Lê Thiện có mô hình trồng và chế biến sắn dây trên 25 ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang ở thôn Kim Sơn. Anh Nguyễn Văn Tiến chủ mô hình này cho biết: Gia đình thuê lại diện tích đất bỏ hoang của các hộ dân, đầu tư máy làm đất, máy phun thuốc trừ sâu và nhân công để làm khu trồng sắn dây quy mô lớn được 2 năm nay. Kết quả, năng suất thu được 700 tấn sắn dây tươi/năm. Trung bình 7500 đồng/kg sắn dây tươi, tính ra mỗi năm trừ các khoản chi phí, anh Tiến thu được gần tỷ đồng. Tuy nhiên, anh Tiến cho biết, hiện do thiếu nguồn vốn đầu tư nhà xưởng chế biến sắn dây và thương hiệu cho sản phẩm, nên giá bán chưa cao. Do đó, anh Tiến sẽ đầu tư nhà xưởng, máy sấy sắn dây khô và đăng ký thương hiệu sắn dây Lê Thiện trên thị trường.

Cùng với đó là các mô hình sản xuất đậu tương ở xã Tân Tiến, mô hình sản xuất lan Hồ Điệp theo phương pháp nuôi cấy mô tại xã Hồng Thái đang được triển khai hiệu quả cao. Có thể thấy, bước đầu các xã sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung gắn với ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi là cách làm đúng hướng để khắc phục tình trạng đất bị bỏ hoang. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Lê Thiện Phạm Văn Hải, diện tích đất bỏ hoang tiếp tục tăng. Hiệu quả một số mô hình nông nghiệp chưa bền vững vì các địa phương phải tự tìm tòi, vận động người dân, doanh nghiệp, trong khi đó thiếu cơ chế khuyến khích, hỗ trợ vay vốn.

Vì thế, để việc khắc phục tình trạng đất ruộng bỏ hoang, thời gian tới, UBND huyện An Dương sớm chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn hộ nông dân có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Dương phối hợp các đơn vị liên quan tập trung tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thủy sản, triển khai giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xất nông nghiệp trên địa bàn. Từ đó, phát huy mô hình nhà nước – nhà sản xuất – doanh nghiệp cùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hạn chế đất bị hoang hóa .

(Nguồn: Mạnh Quang// Khắc phục tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp ở huyện An Dương: Ưu tiên phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/10/2019)

3.11.Huyện An Dương: Tập trung thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công

(HPĐT)- Sáng 8-10, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố làm việc với huyện An Dương về tình hình thực hiện chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện An Dương đạt được 9 tháng qua. Đồng chí yêu cầu trong 3 tháng cuối năm, huyện An Dương rà soát, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu còn đạt thấp, tập trung triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, thu thuế ngoài quốc doanh, thu tiền thuê đất; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thường xuyên cập nhật, theo dõi giải quyết những vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về y tế, văn hóa, quy hoạch để hoàn thành các tiêu chí đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020. Đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, đồng chí Phó chủ tịch yêu cầu, huyện An Dương bám sát sự chỉ đạo của thành phố, tình hình thực tế địa phương xây dựng các chỉ tiêu ở với mức cao hơn năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo báo cáo của UBND huyện An Dương, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng dự kiến cả năm của huyện đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng thu cân đối ngân sách cả năm 2019 ước đạt 872,5 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tốt…

Năm 2020, huyện An Dương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán thu ngân sách với các nhóm chỉ tiêu trọng tâm, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước 890,9 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 1,25% so với năm 2019; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 11,5% so với năm 2019. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 21.000 tỷ đồng.

Tại cuộc làm việc huyện An Dương đề nghị UBND thành phố, Sở Giao thông- Vận tải xem xét kiến nghị Cục Đường bộ (Bộ Giao thông- Vận tải) đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ 17B qua địa bàn huyện; cải tạo tuyến tỉnh lộ 351 đoạn từ cầu Rế đi Quán Toan, đường Máng Nước; đẩy nhanh triển khai Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tai xã Quốc Tuấn; sớm triển khai các dự án xử lý ô nhiễm môi trường tuyến kênh Bắc Nam Hùng.

(Nguồn: Tiến Đạt// Huyện An Dương: Tập trung thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 8/10/2019)

3.12.Quận Đồ Sơn: Tổng lượng khách du lịch tăng 16,2%

Sáng 7-10, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

9 tháng năm 2019, kinh tế trên địa bàn tăng trưởng khá so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế tăng 15,5%; giá trị công nghiệp tăng 23,7%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,7%; tổng lượng khách du lịch tăng 16,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,9%... Bên cạnh đó, quận cũng tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, sản xuất và khai thác thủy sản. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 587,6 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 97,8 tỷ đồng, đạt 69,78% dự toán thành phố, bằng 60,2% dự toán HĐND quận.

3 tháng cuối năm 2019, quận Đồ Sơn tiếp tục sắp xếp, bố trí, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của quận và một số cơ quan chuyên môn, đơn vị gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung cao công tác thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; hoàn thiện các thủ tục đấu giá đất; rà soát, đánh giá các điểm tham quan du lịch; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

(Nguồn: Quận Đồ Sơn: Tổng lượng khách du lịch tăng 16,2%//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 8/10/2019)

3.13.Quận ủy Dương Kinh: Tập trung cao hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm

Chiều 7-10, Quận uỷ Dương Kinh tổ chức sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

 Quang cảnh hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Quận uỷ Dương Kinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với triển khai thực hiện chủ đề năm của thành phố.

Kinh tế - xã hội quận duy trì được ổn định và tăng trưởng; một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ (giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 17,09%; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 19,03%; giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng 1,62%).

Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tích cực, đạt 82,24% kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện kỷ cương, kỷ luật công vụ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện kịp thời, mở rộng đối tượng được thụ hưởng.

Tình hình ANCT, TTATXH được duy trì ổn định; công tác đảm bảo ATGT, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn quận tiếp tục được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được đổi mới, tăng cường và triển khai toàn diện các nhiệm vụ.

Trong 3 tháng cuối năm, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Dương Kinh đưa ra các giải pháp, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu đạt thấp, còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 mà Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đề ra.

Các công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng nhân dân; nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng tiếp tục được tập trung cao…

(Nguồn: Xuân Hạ//Quận ủy Dương Kinh: Tập trung cao hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 8/10/2019)

3.14.Quận Hải An: Giải quyết triệt để vụ việc tồn đọng

Ngày 7/10, UBND thành phố Hải Phòng làm việc với quận Hải An về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2020; kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND quận Hải An, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng của quận tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn quận 9 tháng đạt 64.173,8 tỷ đồng, bằng 74,9% kế hoạch, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 24.402 tỷ đồng bằng 74,9% kế hoạch; giá trị thương mại, dịch vụ ước 9 tháng đạt 29.606,8 tỷ đồng bằng 75% kế hoạch; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản 9 tháng đạt 63 tỷ đồng bằng 72% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 9 tháng đạt 1.903,7 tỷ đồng, bằng 69,3% dự toán thành phố giao, tăng 3,5% so cùng kỳ; ước thực hiện cả năm đạt 2.706,8 tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán thành phố giao, bằng 97,6% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 9 tháng 289,2 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán thành phố giao; ước thực hiện cả năm đạt 608,8 tỷ đồng, bằng 134% dự toán thành phố giao, bằng 96% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng tiếp được thực hiện tốt, bảo đảm đúng quy trình, quy định và tiến độ đề ra. Trong 9 tháng đã xử lý hành chính 30 trường hợp vi phạm xây dựng với số tiền xử phạt là 812,5 triệu đồng. Tổng số ngõ đăng ký xin hỗ trợ theo Nghị quyết 05 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ xuống cấp là 631 ngõ, đã hoàn thành cải tạo 620 ngõ với 9.943 tấn xi măng, đã lắp đặt 948 pha đèn tại 380 tuyến đường.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư có chuyển biến mạnh mẽ, việc kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài được UBND quận quan tâm chỉ đạo giải quyết triệt để (9 tháng quận đã tiếp được 485 lượt người và tiếp nhận 517 đơn thư khiếu nại). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm triển khai có hiệu quả…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành ghi nhận những kết quả quận Hải An đã đạt được trong thời gian qua, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên một số chỉ tiêu giảm thu chưa bảo đảm cơ cấu về nguồn thu. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quận Hải An tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp, đề ra nhiệm vụ, giải pháp tăng thu trong 3 tháng cuối năm, để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng thời, UBND quận cần bám sát Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 9/7/2019 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Nghị quyết số 45- NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 để xây dựng kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(Nguồn: Bùi Linh – Sĩ Nghiêm//Quận Hải An: Giải quyết triệt để vụ việc tồn đọng// Báo Đại biểu nhân dân.- Ngày 8/10/2019)

3.15.Xây nhà trẻ cho con công nhân ngay trong công ty

Tìm nhà gửi trẻ cho con luôn là vấn đề khiến lao động nữ quan tâm, trăn trở. Thấu hiểu và chia sẻ với người lao động, Công ty TNHH thương mại Sao Mai (Hải Phòng) quan tâm xây dựng nhà trẻ cho con công nhân ngay trong khuôn viên công ty…

Công ty TNHH thương mại Sao Mai (Cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng là doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực may mặc, hiện tạo việc làm cho hơn 1.000 công nhân, lao động. Trong đó, lao động nữ chiếm tỉ lệ 82% trên tổng số lao động, chủ yếu người lao động trong độ tuổi kết hôn, sinh con. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động, Ban chấp hành Công đoàn công ty đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, xây dựng nhà trẻ cho con công nhân ngay trong khuôn viên công ty với diện tích hàng nghìn mét vuông.

Nhà trẻ Sao Mai được đầu tư với 7 phòng học khang trang, được trang bị điều hòa hai chiều, đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại như máy vi tính, tivi, trò chơi đa năng... Hiện tại, nhà trẻ nhận giữ gần 200 trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi, thuận tiện cho lao động nữ đi làm sau thời gian nghỉ thai sản và có thể cho con bú trong thời gian nghỉ giữa ca, thời gian nghỉ dành cho phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi (1 giờ/ngày)...

“Trước đây, vấn đề nhà trẻ là nỗi lo hàng đầu của công nhân, lao động nữ. Nhất là với người lao động có con dưới 36 tháng tuổi, chưa đủ điều kiện gửi tại cơ sở mầm non công lập. Trong khi đó, mức phí để con theo học tại cơ sở tư thục cao so với lương công nhân. Từ khi công ty xây dựng nhà trẻ cho con công nhân với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, chúng tôi yên tâm lao động, sản xuất. Người lao động cũng tiết kiệm được khoản chi phí gửi trẻ hằng tháng và thuận tiện hơn trong việc đưa đón con sau giờ làm việc” - chị Nguyễn Thị Trang, công nhân làm việc công ty cho biết.

Theo Chủ tịch Công đoàn công ty Phạm Thị Phương, không chỉ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, công ty chú trọng chất lượng dạy học bằng việc tuyển dụng giáo viên mầm non có trình độ sư phạm, kinh nghiệm từ 6 năm công tác trở lên, chi trả mức lương 7,5 - 8 triệu đồng để giáo viên chuyên tâm chăm sóc, dạy dỗ con em công nhân.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo Nguyễn Văn Hà cho biết, Công ty TNHH Sao Mai là điểm sáng trong chăm lo đời sống người lao động. Bởi đến nay, đây là duy nhất trên địa bàn huyện có đầu tư xây dựng nhà trẻ cho con công nhân và nhận trông giữ trẻ từ 6 tháng tuổi để người lao động yên tâm quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản. Chúng tôi hy vọng, mô hình nhà trẻ cho con công nhân tiếp tục được công đoàn cơ sở, doanh nghiệp quan tâm, giúp người lao động giải tỏa nỗi lo tìm nhà trẻ cho con, yên tâm lao động, sản xuất.

(Nguồn:  Mai Dung//Xây nhà trẻ cho con công nhân ngay trong công ty// Báo Lao động.- Ngày 7/10/2019)

3.16.Tăng thu tiền đất, phí hạ tầng cảng biển

Theo Cục Thuế Hải Phòng, 9 tháng, tổng thu ngân sách nội địa đạt 19.056,9 tỷ đồng, bằng 79,8% dự toán pháp lệnh năm 2019; 72,3% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Đây là mức tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của cả nước, nhưng so với yêu cầu của thành phố thì chưa đạt (9 tháng phải thu đạt khoảng 75% trở lên dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao). Vì thế, 3 tháng cuối năm 2019 tiếp tục phải tập trung, tăng tốc thu ngân sách, trong đó hướng nhiều vào các khoản thu từ đất và thu phí hạ tầng cảng biển. 

Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào hoạt động góp phần tăng thu ngân sách thành phố.                           

 7/17 khoản thu đạt yêu cầu

Khởi sắc nhất trong công tác thu ngân sách nội địa năm nay là số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 9 tháng, khu vực này đóng góp 3564 tỷ đồng, vượt 18,8% dự toán pháp lệnh cả năm; vượt 9,7% dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao năm 2019; tăng tới 33,5% so với cùng kỳ năm 2018. Lý giải điều này, lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đó là do phát sinh nguồn thuế nhà thầu từ Nhà máy sản xuất ô tô VinFast; thuế nhà thầu của các đơn vị thi công Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và phát sinh một số khoản thu mới từ hoạt động chuyển nhượng vốn trong các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tín hiệu đáng mừng là một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng có số nộp ngân sách khá ấn tượng như: các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LG, hoạt động trong Khu công nghiệp Tràng Duệ, Công ty CP Khu CN Đình Vũ.

Khoản thu thứ 2 có nhiều đột biến là thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 9 tháng, thuế TNCN đạt 2331 tỷ đồng, tăng 14,3% so với dự toán pháp lệnh cả năm; tăng 3,6% so với dự toán phấn đấu và tăng trưởng 75,3% so với cùng kỳ năm 2018. Có được kết quả đó là do số lao động có thu nhập nộp thuế TNCN, đặc biệt là lao động tại Nhà máy sản xuất ô tô VinFast và các doanh nghiệp FDI tăng thêm khá nhiều.

Ngoài ra, còn có một số khoản thu khác đạt yêu cầu như lệ phí trước bạ (đạt 816 tỷ đồng, bằng 84% dự toán năm); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 68 tỷ đồng, bằng 98% dự toán); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 79,8 tỷ đồng, bằng 92% dự toán); thu hồi vốn và lợi nhuận (đạt 2020 tỷ đồng, bằng 109% dự toán năm); thu khác ngân sách (đạt 453 tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán năm).

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, mục tiêu đề ra của thành phố trong thu ngân sách nội địa năm 2019 không dừng lại ở con số 26.365 tỷ đồng như dự toán phấn đấu của HĐND thành phố mà là 27.000- 28.000 tỷ đồng. Kế hoạch chi ngân sách, bố trí đầu tư công cũng đang theo sát số thu phấn đấu này.

Đôn đốc tăng thu tiền đất, phí hạ tầng cảng biển

Đây là 2 khoản thu có biểu hiện trì trệ và ì ạch nhất từ đầu năm đến nay. Trong đó, thu tiền thuê đất đạt 747 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán, nhưng chỉ bằng 62% so với cùng kỳ năm 2018. Thu tiền sử dụng đất đạt 1838 tỷ đồng, bằng 51% dự toán phấn đấu. Phí hạ tầng cảng biển đạt 972 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018 (số tuyệt đối giảm tới 125 tỷ đồng). Đáng chú ý là số thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương, địa phương đều thấp. Trong đó, thu từ doanh nghiệp Trung ương mới đạt 1334 tỷ đồng, bằng 66% dự toán và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2018; doanh nghiệp địa phương đạt 758 tỷ đồng, bằng 61,9% dự toán, bằng 92% so với cùng kỳ. Một số khoản thu khác cũng đạt thấp như phí, lệ phí mới đạt 66,5% dự toán; thu tiền bán nhà đạt 9,1%; thu từ xổ số đạt 42,8%; thu từ hoa lợi công sản đạt 69,4%... Thuế ngoài quốc doanh tuy tăng 15,5% so với cùng kỳ nhưng cũng chỉ đạt 58,7% dự toán. Nguyên do là khoản thu này được trông đợi nhiều từ thuế tiêu thụ đặc biệt của Nhà máy sản xuất ô tô VinFast nhưng 9 tháng mới thu được 340 tỷ đồng/kế hoạch dự kiến 2190 tỷ đồng)…

Vì thế, thu ngân sách tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của các cấp, các ngành. Theo đó, cần đôn đốc tăng thu các khoản từ tiền đất đã được tính toán như thu hồi nợ của Công ty Phúc Lộc, công ty 28, đẩy nhanh tiến độ tính toán tiền đất để thu tiền sử dụng đất từ các dự án lớn; các dự án đấu giá đất của các quận, huyện đã được phê duyệt. Theo tính toán, nếu các ngành thành phố làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời có thể thu được hàng nghìn tỷ đồng tiền đất các loại. Cùng với đó là có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Hải quan, Tài chính, UBND quận Hải An trong thu phí hạ tầng cảng biển, không để phát sinh tình trạng thất thu, thất thoát.

Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đã tiến hành làm việc với một số doanh nghiệp trọng điểm như: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VinFast; Công ty Thuốc lá Hải Phòng để đôn đốc thu ngân sách theo tiến độ. Đồng thời tăng thu qua công tác thanh tra, kiểm tra (9 tháng, thu qua thanh tra, kiểm tra thuế đạt 350 tỷ đồng); thu hồi nợ thuế; làm việc với 9 chi cục thuế để đôn đốc thu. Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ thành phố tới các địa phương sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy tăng nhanh số thu trong 3 tháng cuối năm 2019, hoàn thành vượt mức dự toán được giao.  

(Nguồn: Thanh Hiệp// Tăng thu tiền đất, phí hạ tầng cảng biển//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 9/10/2019)

3.17.Cơ hội cho các startup "xanh"

Trong số 5 dự án chiến thắng tại Techfest Hải Phòng 2019 giữa tháng 9 vừa qua, có tới 3 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng “xanh”. Những dự án này được lựa chọn tham dự Techfest Việt Nam 2019 tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh trong tháng 12 tới. Như vậy, cơ hội tìm kiếm nhà đầu tư và giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp ra thị trường rất rộng mở đối với các startup “xanh” ở Hải Phòng. 

Tại Techfest Hải Phòng 2019 giới thiệu nhiều dự án khởi nghiệp mang tính đột phá về công nghệ, sản phẩm, ý tưởng kinh doanh mới

Theo xu hướng tiêu dùng “xanh”

Dù số lượng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thắng thế, nhưng những dự án được hội đồng thẩm định đánh giá cao thuộc về những dự án có yếu tố “xanh”, “sạch”, như Rauta - Bột rau củ và các sản phẩm giá trị gia tăng từ rau củ; sản xuất sữa chua gia truyền làng Luta Bulgari; Greenlife - Sản xuất nước tẩy rửa thiên nhiên.… Bên cạnh đó, một số dự án “xanh” khác được nhiều người quan tâm như: dự án phân tằm Tasa-Garden, sản xuất huơng liệu, dược liệu thiên nhiên từ sản phẩm phụ nông nghiệp, trà sachi…

Anh Bùi Hải Nam, chủ dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Greenlife - Sản xuất nước tẩy rửa thiên nhiên, cho biết: “Từ thực tế hằng ngày, người dân đang sử dụng quá nhiều các chất hóa học như chất bảo quản thực phẩm, chất tẩy rửa chén bát, dụng cụ nấu bếp, bột giặt…, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, môi trường. Do đó, chúng tôi bắt tay nghiên cứu và sáng chế thành công nhiều dòng sản phẩm thiên nhiên Greenlife như nước rửa bát, rửa tay, lau sàn, tẩy bồn cầu, nước giặt, nước lau kính. Các sản phẩm này sử dụng 100% nguyên liệu sinh học (chủ yếu từ quả bồ hòn, bồ kết) vừa an toàn cho người sử dụng, vừa bảo vệ môi trường. Hiện, dự án đang cần gọi vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đồng để mở rộng sản xuất. Vì vậy, tôi rất mừng khi dự án được lựa chọn tham dự Techfest Việt Nam 2019. Hy vọng qua đây sẽ kết nối được với nhà đầu tư và giới thiệu với thị trường sản phẩm của chúng tôi”.

So với Techfest 2017, 2018, Techfest 2019 có nhiều startup “xanh” hơn. Điều này cũng phù hợp xu hướng tiêu dùng “xanh” và quyết tâm của Chính phủ trong việc loại bỏ đồ nhựa dùng một lần, hướng tới sản xuất, kinh doanh “xanh”, sạch, an toàn. Đây thực sự là cơ hội lớn đối với các startup “xanh” trong việc gọi vốn từ các nhà đầu tư mạo hiểm, theo đó tỷ lệ thành công cũng khả quan hơn so với startup ở các lĩnh vực khác.

Sự kiện Techfest Hải Phòng 2019 thu hút 45 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố và một số tỉnh, thành phố bạn tham gia. Các dự án khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục, du lịch… Tại sự kiện này, ban tổ chức lựa chọn 5 trong số 45 dự án để tham gia Techfest Việt Nam 2019.

Rộng mở nhiều cơ hội tiếp cận vốn

Theo Phó giám đốc Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng Nguyễn Thị Cẩm Hương, phần đông startup gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn tín dụng của ngân hàng và các tổ chức tín dụng bởi mức rủi ro không thu hồi vốn rất cao. Song, cơ hội tiếp cận vốn đối với các startup “xanh” lại khả quan hơn do có sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh “xanh”, sạch. Tháng 6-2019, Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập Quỹ khởi nghiệp xanh Việt Nam với số tiền 200 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn (SCB) quản lý. Quỹ sẽ ưu tiên hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, nhất là những dự án “xanh”, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ là sinh viên, thanh niên, doanh nhân trẻ có nhu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, nhiều quỹ đầu tư đang hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như 500 Startups, VIISA, FPT Ventures, Vingroup Ventures… Những quỹ đầu tư này dành nhiều ưu tiên đối với các dự án khởi nghiệp “xanh”. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Cẩm Hương, muốn tiếp cận nguồn vốn này, bên cạnh ưu thế là các dự án “xanh”, các startup phải nâng cao văn hóa gọi vốn trung thực, minh bạch và sự chuyên nghiệp thông qua bộ hồ sơ gọi vốn, các tài liệu kinh doanh; nắm rõ quy trình rót vốn, lộ trình thẩm định dự án. Đồng thời, các startup cần chuẩn bị kế hoạch khả thi, rõ ràng, mạch lạc, trang bị kiến thức văn hóa quốc tế, trình độ ngoại ngữ để gọi vốn thành công.

Về phía thành phố, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “xanh” được tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiếp thị sản phẩm; kinh phí thuê chuyên gia tư vấn công nghệ, đào tạo phương pháp xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kế toán tài chính, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; thực hiện các thủ tục pháp lý và dịch vụ cần thiết khác. Các dự án “xanh” được Sàn giao dịch công nghệ thiết bị (Sở Khoa học- Công nghệ) hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, nhà đầu tư trong và ngoài nước, quỹ phi chính phủ, quỹ đầu tư mạo hiểm…

(Nguồn: Thanh Giang//Cơ hội cho các startup "xanh"// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 10/10/2019)

3.18.Phòng cháy, chữa cháy tại khu, cụm công nghiệp: Nhiều doanh nghiệp còn lơ là

Kết quả kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở trọng điểm trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố mới đây của Công an thành phố cho thấy: hầu hết doanh nghiệp được kiểm tra đều có hạn chế, thiếu sót và tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Người lao động tại Công ty Yazaki Hải Phòng diễn tập phòng cháy, chữa cháy.

Nhiều nguy cơ cháy, nổ

Tại cuộc kiểm tra công tác PCCC ở Công ty TNHH Giấy Phong Đài (Khu công nghiệp Nomura) chuyên sản xuất thùng carton, ngày 22-8 vừa qua, hàng loạt vi phạm liên quan đến bảo đảm an toàn PCCC được cơ quan chức năng chỉ ra như: hàng hóa sắp xếp không gọn gàng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, cản trở lối thoát nạn; việc lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mất an toàn, rất dễ gây sự cố chập cháy; nhà kho và xưởng sản xuất chưa lắp đặt tường ngăn cháy; bơm chữa cháy không hoạt động; nhiều công nhân không biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy; bình hơi, máy nén khí không được kiểm định, không bảo đảm điều kiện an toàn… Đây không phải lần đầu cơ quan chức năng kiểm tra tại Công ty Phong Đài và chỉ ra vi phạm, thiết sót, hạn chế. Khi yêu cầu đơn vị cam kết thời gian khắc phục, chủ doanh nghiệp tìm nhiều lý do để “khất lần” như: nhà máy hoạt động kém hiệu quả, đứng trước nguy cơ đóng cửa nên không có kinh phí khắc phục “lỗ hổng” về PCCC được đoàn kiểm tra chỉ ra.

Tại Công ty TNHH Horn Việt Nam (Khu Công nghiệp An Dương), qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhà xưởng, khu vực kho của công ty chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; một số khu vực thiếu biển báo chỉ dẫn lối thoát hiểm, thoát nạn; áp lực nước tại họng nước chữa cháy yếu… Giải thích với đoàn kiểm tra, đại diện công ty cho biết, nhà xưởng công ty thuê của doanh nghiệp khác, do đó việc lắp đặt hệ thống PCCC do đơn vị cho thuê bảo đảm.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07- Công an thành phố) cho biết: qua đợt kiểm tra công tác PCCC, lỗi vi phạm phổ biến tại các doanh nghiệp là hệ thống điện đấu nối không đúng kỹ thuật, nhiều thiết bị điện không bảo đảm an toàn; doanh nghiệp thành lập đội PCCC nhưng chưa trang bị phương tiện theo quy định, chưa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; có đơn vị đường ống nước chữa cháy bị rò rỉ; máy bơm không hoạt động, áp lực nước không duy trì tốt... Thậm chí, có doanh nghiệp tự ý thay đổi thiết kế, cơi nới mở rộng diện tích kho, xưởng khác với phương án thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC.

Bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra

Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng Phòng PC07 cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH thành phố tăng cường công tác quản lý địa bàn, tiến hành kiểm tra, hướng dẫn an toàn về PCCC đối với nhiều doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh kho hàng trong khu dân cư. Nội dung kiểm tra tập trung vào các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn PCCC; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp trong việc tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC và khả năng vận hành các phương tiện, trang thiết bị, bảo đảm công tác PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”. Qua kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây mất an toàn về PCCC.

Thời điểm cuối năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp dự báo tăng cao. Thời gian này mùa hanh khô nên nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao, thiệt hại rất khó lường. Đại tá Hoàng Văn Bình cho biết, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, lực lượng PCCC ngoài kiểm tra theo chuyên đề, kế hoạch sẽ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra đột xuất để yêu cầu người đứng đầu các doanh nghiệp thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt công tác PCCC. Các doanh nghiệp ngoài việc bảo đảm thiết bị điện, máy bơm, các dụng cụ chữa cháy... hoạt động tốt cần duy trì đủ quân số thường trực của đội PCCC để phản ứng nhanh nhất khi có sự cố xảy ra; luôn thực hiện tốt phương châm phòng ngừa là chính, tính mạng con người là trên hết.

Từ 5-9-2018 đến 1-9-2019, lực lượng cảnh sát PCCC tiến hành kiểm tra 12.356 lượt cơ sở về thực hiện quy định của pháp luật về PCCC; hướng dẫn cơ sở xây dựng 866 phương án chữa cháy và cứu nạn. Qua kiểm tra xử phạt hành chính 433 trường hợp, nộp Kho bạc nhà nước hơn 3,1 tỷ đồng; tạm đình hoạt động 5 cơ sở và đình chỉ hoạt động 4 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC.

(Nguồn;  Văn Cường//Phòng cháy, chữa cháy tại khu, cụm công nghiệp: Nhiều doanh nghiệp còn lơ là// Báo Hải Phòng ĐT.-Ngày 10/10/2019)

3.19.Huyện An Lão: Tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm

Chiều 9-10, đồng chí Nguyễn Đình Chuyến- Phó Chủ tịch UBND TP làm việc với huyện An Lão về tình hình thực hiện chủ đề năm, nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2020 và kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

Năm 2019, huyện An  Lão thực hiện hiệu quả chủ đề năm của thành phố và chủ đề năm của huyện “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; siết chặt kỷ cương công vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới”.

Năm 2019, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện An Lão được UBND TP giao và HĐND huyện quyết định là 223.130 triệu đồng. Với số thu khá cao so với thực hiện năm 2017 (trong đó có chỉ tiêu tăng cao như thu ngoài quốc doanh tưng 23,19%; thu trước bạ tăng 56,23 %...).

Do vậy, huyện An Lão xác định nhiệm vụ trọng tâm năm để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước 580.712 triệu đồng, trong đó thu trên địa bàn 156.518 triệu đồng, đạt 73,08 % dự toán giao, tăng 8,61% so với cùng kỳ năm 2018.

Trên cơ sở kết quả đạt được 9 tháng, huyện An Lão ước thực hiện một số chỉ tiêu KT-XH đạt được trong năm như: thu ngân sách trên địa bàn ước hoàn thành 100,41 % dự toán giao và tăng 0, 64% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 96,77 so với kế hoạch giao và giảm 5,87% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu văn hóa- xã hội- môi trường và xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao…

Huyện An Lão đề ra một số chỉ tiêu KT-XH và dự toán ngân sách năm 2020 như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp và TTCN khu vực huyện quản lý (theo giá so sánh năm 2010) là 537 tỷ đồng, tăng 11,88% so ước thực hiện năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 266,33 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng nông thôn mới với 15/15 xã.

Đối với dự toán thu ngân sách năm 2020 là 266.330 triệu đồng, bằng 116,41% so ước thực hiện năm 2019. Dự toán chi ngân sách là 900.873 triệu đồng. 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu huyện An Lão tập trung cao thu ngân sách những tháng cuối năm Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu huyện An Lão tập trung cao thu ngân sách những tháng cuối năm

Trong cải cách hành chính, huyện An Lão chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng cầu cơ quan hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, triển khai và vận hành hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến…

Tại buổi làm việc, huyện An Lão kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện; bố trí vốn đầu tư công năm 2020 cho huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện; phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện điều chỉnh, bổ sung đến năm 2025. 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận trong 9 tháng đầu năm, huyện An Lão đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả, các chỉ tiêu huyện đưa ra đều đạt và ước cả năm sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đồng chí yêu cầu huyện An Lão tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu năm 2019, dự toán năm 2020 trên cơ sở đó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong những tháng cuối năm, huyện An Lão cần tập trung cao cho việc thu ngân sách. Về công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hệ thống quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Iso, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân  nhanh, gọn nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cũng lưu ý, đối với thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, huyện tiếp tục rà soát để ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện khoa học và phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh thực hiện chương trình Xây dựng Nông thôn mới; quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Nguồn: Trung Kiên // Huyện An Lão: Tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 10/10/2019)

3.20.Phụ nữ Huyện An Lão: Đẩy mạnh phong trào “5 không, 3 sạch”

(Haiphong.gov.vn) - Hưởng ứng chiến dịch “Không rác thải nhựa” do thành phố phát động, sáng 10/10, Hội Liên hiệp phụ nữ Thị trấn Trường Sơn huyện An Lão đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về Bảo vệ môi trường. Hội thi thu hút hơn 1.000 phụ nữ tham gia.

Các Đội thi nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức.

Mục đích của hội thi nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác Bảo vệ môi trường, thay đổi những thói quen xấu trong đời sống như vứt rác bừa bãi, lạm dụng sử dụng rác thải nhựa, hướng tới “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”( "5 không": không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; "3 sạch": sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ)...

Bà Trịnh Thị Huệ – Chủ tịch BCH Hội Phụ nữ Thị trấn Trường Sơn cho biết: 04 đội thi đại diện cho 04 khu dân cư sẽ trải qua 04 phần thi gồm: Chào hỏi giới thiệu đội chơi, kiến thức - xoay quanh Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và phần thi tài năng. Ở phần thi tài năng, các đội trình bày sáng kiến truyền thông để truyền tải các thông điệp nhằm tuyên truyền, giáo dục người dân, cộng đồng bảo vệ môi trường dưới hình thức sân khấu hóa phù hợp với chủ đề “Phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường” – tập trung vào vấn đề phân loại rác thải đầu nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải nhựa”.

Chị Lê Thi Loan – Khu Văn Tràng 2 cho biết: Việc nội trợ trong gia đình thường do các bà, các mẹ đảm nhận, một buổi sáng đi chợ có hôm tôi phải sử dụng tới hàng chục túi lilon để đựng thực phẩm nhưng sau những cuộc tuyên truyền như thế này, chị em phụ nữ chúng tôi cam kết dùng làn để đi chợ, thực hiện nghiêm việc vứt rác đúng nơi quy định – không bỏ rác ngoài đường, sông hồ như trước

Theo chia sẻ của bà Hoàng Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sơn: Gia đình tôi từ lâu đã thực hiện hạn chế tối đa sử dụng rác thải nhựa, sau hội thi này, tôi và các chị em phụ nữ trong thị trấn sẽ tiến hành phân loại rác thải của gia đình mình, những thứ có nguồn gốc từ thực vật như rau, củ hay thức ăn thừa sẽ được gom lại đào hố để ủ làm phân vi sinh bón cây... và luôn xác định việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người dân

Theo đánh giá của các đại biểu tham dự hội thi, cách thức tuyên truyền về bảo vệ môi trường của phụ nữ Thị trấn Trường Sơn sáng tạo, không rập khuôn công thức. Kiến thức về môi trường được chuyển tải tới bà con bằng hình thức sân khấu hóa như chèo, hò vè, các làn điệu dân ca... đã lôi cuốn người xem, tác động vào nhận nhận thức, hành động một cách nhanh chóng.

Rất đông khán giả đến hưởng ứng và cổ vũ cho các Đội thi.

Hiện nay, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối, hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là điều rất cần thiết, cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành và toàn xã hội vì một môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững.

(Nguồn: Trâm Bầu//Phụ nữ Huyện An Lão: Đẩy mạnh phong trào “5 không, 3 sạch”// Báo Hải Phòng .gov.vn.- Ngày 10/10/2019)

3.21.Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10): Tự hào doanh nhân Hải Phòng

Kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương, UBND thành phố đề cử 10 doanh nhân  để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xét trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 (Cúp Thánh Gióng). Trong đó, có nhiều doanh nhân từng nhiều lần được nhận giải thưởng danh giá này. Đây chính là niềm tự hào đối với các doanh nhân nói riêng và đội ngũ doanh nhân Hải Phòng nói chung.

 Nữ doanh nhân Nguyên Bích Hòa, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Minh Khai (ngoài cùng bên phải) tổ chức thu mua, tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi.

Bền bỉ, kiên cường, bản lĩnh

Những doanh nhân tiêu biểu của Hải Phòng năm nay có nhiều gương mặt quen thuộc, nổi tiếng không chỉ ở Hải Phòng mà cả nước, thậm chí vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Càng đáng khâm phục hơn, khi sự nổi tiếng đó đến từ tinh thần  và bản lĩnh doanh nhân,  khởi nghiệp từ xuất phát điểm rất thấp và sẵn sàng vượt qua mọi phong ba bão táp để gây dựng cơ nghiệp, phát triển doanh nghiệp, mang lại việc làm và thu nhập cho nhiều người lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Nhiều người biết đến doanh nhân Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Muối Khánh Vinh là một người đa tài, giỏi kinh doanh (chị đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Vật Cách), giỏi thơ ca (là tác giả của một số tác phẩm âm nhạc), nhưng ít ai hiểu được chị đã vất vả, khó khăn như thế nào, lập nghiệp từ con số 0 và mất rất nhiều năm để gây dựng doanh nghiệp ổn định. Đi lên từ hạt muối, chị càng hiểu rõ hơn ai hết giá trị mặn mòi của công sức lao động, những giọt mồ hôi bạc trắng lưng áo và chắt chiu, dành dụm từng chút một. Sâu thẳm trong tâm hồn nữ doanh nhân vẫn là tấm lòng nhân ái bao la. Chị và doanh nghiệp của mình từng đi làm từ thiện rất nhiều, ở Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhưng rất ít nói ra, chỉ những người được chị giang tay giúp đỡ là nhớ mãi không quên.

Nữ doanh nhân Nguyễn Bích Hòa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc  Công ty CP Thương mại Minh Khai cũng là tấm gương sáng về sự  bền bỉ, kiên cường, về tinh thần doanh nhân, chèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt qua những khó khăn của thời bao cấp; sóng gió thời kinh tế thị trường để trụ vững và không ngừng phát triển. Chị cũng là nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái, luôn có sự hỗ trợ kịp thời tới những mảnh đời éo le, gặp hoạn nạn trong cuộc sống.

Thật tự hào khi chị Phượng, chị Hòa không chỉ một lần mà nhiều lần được trao tặng Cúp Thánh Gióng, danh hiệu Bông hồng vàng- những danh hiệu danh giá dành cho doanh nhân và nữ doanh nhân. Càng đáng tự hào hơn khi Hải Phòng có nhiều “nữ tướng” xét về mọi mặt đều không thua kém các nam doanh nhân như các chị: Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Trường; Đoàn Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng… Mỗi người mỗi vẻ, các chị tượng trưng cho ý chí, bản lĩnh doanh nhân và nghị lực của người phụ nữ ViệtNam, thật xứng đáng được tôn vinh.

Theo Giám đốc VCCI Hải Phòng Phí Văn Dực, trong dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay, Hải Phòng còn nhiều doanh nhân khác cũng rất thành công trong sự nghiệp và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố được đề nghị biểu dương. Đó là các doanh nhân: Mai Xuân Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP du lịch khách sạn Hải Đăng; Lê Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Úc; Bùi Thế Long, Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Sài Gòn- Hải Phòng; Nguyễn Văn Tiến, Tổng Giám đốc Công ty CP Công-ten-nơ Việt Nam; Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Sơn Hải Phòng; Hà Văn Phúc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH bê tông xây dựng Phúc Tiến…

Trên thực tế, Hải Phòng còn nhiều nữa những doanh nhân- những “thuyền trưởng” tài ba của mỗi doanh nghiệp như vậy. Đó là các doanh nhân: Vũ Dương Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hapaco; Hoàng Mạnh Thế, Tổng Giám đốc Công ty CP Hàng Kênh; Nguyễn Văn Viện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn Hải Phòng; Nguyễn Mộng Lân, Tổng Giám đốc Công ty Vico; Mai Hồng Hải, Tổng Giám đốc Công ty xi măng Vicem Hải Phòng; Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng; Vũ Đức Hoan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng; Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; Vũ Đình Hiển, Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO; Tạ Thu Thủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội- Hải Phòng… Thật đáng mừng là đội ngũ doanh nhân Hải Phòng ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, đang là đầu tàu cầm lái hàng chục nghìn doanh nghiệp của thành phố, mỗi năm nộp ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, xứng đáng là những trụ cột trong phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Khát vọng hùng cường” và sứ mệnh doanh nhân “Tổ quốc gọi tên mình”, Chủ tịch VCCI, TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh,  các doanh nhân cần hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn để góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của đất nước. Xây dựng  “kinh tế quốc dân thịnh vượng” (theo cách nói của Bác Hồ) phải là mục tiêu, là đích đến của mỗi doanh nhân. Nhất là, trong bối cảnh mới, trong đòi hỏi của xu thế phát triển của công nghệ, của kinh tế số, của khát vọng hùng cường, doanh nghiệp càng phải thay đổi, phải nâng cấp chính mình để tham gia cuộc chơi đẳng cấp hơn, chuẩn mực cao hơn.

Thật đáng mừng khi doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng đang theo rất sát tiến trình ấy, đang nỗ lực tự thay đổi, tự vươn lên để thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Hầu hết doanh nghiệp của Hải Phòng bây giờ đều có những thay đổi đáng kể về quản trị, không ngừng đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để vươn ra toàn cầu.

Trong dòng chảy của nền kinh tế hội nhập, Hải Phòng còn là nơi tụ hội của nhiều doanh nhân nổi tiếng ở trong nước và thế giới. Bởi vậy, niềm tự hào doanh nhân Hải Phòng lại càng được nhân lên gấp bội với doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, người làm nên VinFast, tòa nhà 45 tầng cao nhất vùng Duyên hải Bắc bộ, các khu đô thị Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina đẳng cấp… tại Hải Phòng; với doanh nhân Lê Viết Lam, Chủ tịch Sun Group với dự án quần thể du lịch nổi tiếng tại Cát Bà; với một loạt các doanh nhân của các tập đoàn nổi tiếng nước ngoài như LG, GE, Bridgestone, Fuji Xerox, Kyocera… Họ đã mang đến một luồng gió mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại Hải Phòng và mở ra những chân trời mới về doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng thời kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0…

Bên cạnh tinh thần phấn đấu, nỗ lực của doanh nghiệp, doanh nhân, là sự đồng hành của thành phố Hải Phòng với tinh thần thông thoáng, cởi mở, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Sức hấp dẫn của Hải Phòng ngày càng lớn, để rồi doanh nhân giỏi từ khắp nơi cùng tụ hội, cùng phát triển kinh tế- xã hội, dựng xây thành phố và đất nước giàu mạnh.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng, cộng đồng kinh doanh Việt Nam đã trải qua một hành trình thực sự gian nan và giờ vẫn chưa hết gian nan do môi trường kinh doanh đang trong giai đoạn hoàn thiện, thể chế kinh tế thị trường còn nhiều rào cản vướng mắc. Thế nên, thành công của doanh nhân Việt không chỉ đo bằng thành quả kinh tế  mà bằng cả sự dũng cảm. Ông Vũ Tiến Lộc cũng nhấn mạnh, các doanh nhân làm ăn được, trụ vững được trong môi trường này là những dũng sĩ; còn làm ăn có hiệu quả cao, đóng góp lớn vào sự phát triển chung có thể gọi là anh hùng. Rất nhiều doanh nhân đã dám làm, dám đánh cược cả sự nghiêp của mình để góp phần tạo nên sự phát triển của nền kinh tế, của đất nước. Họ xứng đáng là những anh hùng được cả xã hội tôn vinh./.                                                                         

(Nguồn: Hồng Thanh//Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10): Tự hào doanh nhân Hải Phòng// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 10/10/2019)

3.22.Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 : Khẳng định vai trò trụ cột phát triển kinh tế tư nhân

Hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều chính sách điều chỉnh, qua mỗi thời kỳ, vai trò của kinh tế tư nhân được nhìn nhận và đánh giá khác nhau, đồng thời các cơ chế áp dụng cũng khác nhau. Tại Nghị quyết 10-NQ/TW(NQ10), Trung ương đã xác định rõ kinh tế tư nhân là một trong 3 trụ cột của nền kinh tế, và cũng từ quan điểm đó, có thể nói đội ngũ doanh nhân là trụ cột của kinh tế tư nhân.

Mô hình Vinfast đã làm thay đổi diện mạo công nghiệp của Hải Phòng và cả nước.

Thành tựu đậm nét truyền thống

  Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Có thể nói đây là đòn bẩy hết sức quan trọng nhằm củng cố, phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam.

Đối với Hải Phòng, cấu trúc địa lý đã kiến tạo Hải Phòng thành đầu mối giao thông huyết mạch nối miền Bắc với quốc tế, một môi trường để phát triển hiệu quả kinh tế tư nhân, và thực sự đã để lại những dấu ấn quan trọng.

Ngược dòng lịch sử, chỉ sau thời gian ngắn khi người Pháp thành lập thành phố Hải Phòng ngày 19-7-1888, Hải Phòng đã có hệ thống cảng lớn nhất miền Bắc, là trung tâm tài chính, công nghiệp của cả Đông Dương. Ngoài sự phát triển mạnh mẽ dạng hình tư bản tư nhân của người Pháp, thành quả kinh tế của những doanh nhân Việt tại Hải Phòng thời kỳ thuộc Pháp cũng rất đáng nể.

Có thể kể một số doanh nhân điển hình như doanh nhân Bạch Thái Bưởi gắn Công ty Giang Hải Luân, nổi danh cả nước về công nghiệp đóng tàu và vận tải hàng hải.

 Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà với hãng sơn Sơn Hà không chỉ đủ sức cạnh tranh với các hãng sơn lớn ở thế giới, mà sự nghiệp của ông cũng gắn liền với công cuộc cách mạng, xứng đáng nằm trong danh sách những nhà tư sản cách mạng tiêu biểu của Việt Nam.

Doanh nhân Đoàn Đức Ban thành công vang dội nhờ phát triển nghề sản xuất nước mắm truyền thống với thương hiệu Vạn Vân, tiền thân của các sản phẩm nước mắm Cát Hải hiện nay…

Trong giai đoạn phát triển mới, chỉ tính từ năm 2015 đến nay, cũng là thời điểm Hải Phòng bắt đầu thực hiện Nghị quyết 15 Đảng bộ thành phố, có thể khẳng định Hải Phòng đã đạt được những đột phá về phát triển kinh tế tư nhân.

Với nền tảng tiền đề là chủ đề hành động “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, được chọn triển khai 4 năm liên tiếp.

Kết quả ở vế thứ nhất, việc rà soát các nguồn thu đã giúp thành phố đạt tăng thu nội địa bình quân 5 nghìn tỷ đồng/năm, từ mức thu chỉ đạt khoảng 8 nghìn tỷ đồng/năm, từ năm 2017 Hải Phòng đã đạt tổng thu nội địa hơn 22 nghìn tỷ đồng. Điều này là hiệu quả thiết thực trong việc ngăn chặn vi phạm, nâng cao nhận thức trách nhiệm của doanh nghiệp, mà số lượng vốn tư nhân đang chiếm tỷ lệ áp đảo.

Nhìn từ góc độ khác, nói đến phát triển kinh tế tư nhân Hải Phòng trong giai đoạn đổi mới, không thể không kể đến cú bứt phá của thu hút đầu tư trong nước mấy năm gần đây.

Đó là các dự án khổng lồ do các tập đoàn kinh tế tư nhân đầu tư, có thể kể hàng trăm nghìn tỷ đồng của VinGroup cho các dự án khu vui chơi giải trí đảo Vũ Yên, khu nông nghiệp kỹ thuật cao Vineco ở huyện Vĩnh Bảo, khu nhà ở cao cấp ở quận Hồng Bàng, bệnh viện Vinmec ở quận Lê Chân và tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast ở huyện Cát Hải.

Tập đoàn SunGroup với hàng chục nghìn tỷ đồng cho dự án phát triển du lịch Cát Hả;  tập đoàn Him Lam với dự án hơn 5 nghìn tỷ đồng phát triển khu du lịch ở Đồ Sơn…

Mới đây nhất là dự án tổ hợp chế biến rau củ quả của Tập đoàn Lavifood tại huyện Tiên Lãng. Tất cả đang khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế tư nhân, mà bản chất trụ cột của kinh tế tư nhân chính là đội ngũ các doanh nhân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu Trung ương và Hải Phòng gặp gỡ doanh nhân Phạm Nhật Vượng tại nhà máy Vinfast

Rà soát để tiếp tục thành công

Những gì đang hiển hiện cho thấy, Hải Phòng đã và đang triển khai những mục tiêu rất sát với chủ trương NQ10 của Trung ương Đảng, với sự sáng tạo và giải pháp mạnh mẽ.

Mặc dù vậy, những vấn đề hạn chế của kinh tế tư nhân được NQ10 đề cập cũng là hạn chế Hải Phòng đang gặp phải.

Những doanh nghiệp xuất nguồn từ Hải Phòng có rất ít thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thương trường; tính tự phát, manh mún của kinh tế tư nhân còn hiện hữu và thiếu mục tiêu phát triển bền vững; công tác cải cách thủ tục hành chính dù đã có nhiều nỗ lực nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đề ra; hoạt động của các tổ chức hiệp hội chưa phát huy hiệu quả về nghề nghiệp.

Cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp thông qua các trung tâm chuyên trách còn yếu…

Nhìn ra cả nước, phát biểu trong một cuộc tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân vừa được tổ chức, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả kinh tế - xã hội đã đạt được, nền kinh tế nước ta vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức.

Lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân dù đã phát triển mạnh mẽ nhưng đa số quy mô còn nhỏ, siêu nhỏ, còn thiếu vắng những doanh nghiệp đầu đàn, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động còn ở mức thấp trong tương quan với các doanh nghiệp quốc tế và khu vực.

 

Các doanh nhân Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm quản lý và tính chuyên nghiệp, thiếu kiến thức về pháp luật và kinh doanh, còn bị động trong cạnh tranh và hội nhập, thiếu tính liên kết trong hoạt động.

Những hạn chế này cần phải gấp rút được khắc phục trong thời gian tới, mà trong đó nếu cơ chế chính sách mang tính chất xúc tác, thì bản thân sự vận động của đội ngũ doanh nhân, với vai trò làm chủ các doanh nghiệp mới mang tính trụ cột thực sự.

Nhưng cũng cần phải thấy rằng, chủ trương căn bản của NQ10 đề ra là “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Nghĩa là dù phát triển theo cách nào, kinh tế tư nhân cũng cần phải định hướng XHCN, nâng cao trách nhiệm đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước. Thiết nghĩ đó cũng là định hướng chung cho đội ngũ doanh nhân Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung, bởi chỉ khi chọn đúng hướng, thành quả đạt được mới thực sự bền vững.

Vẫn biết tiến trình phát triển của nhân loại đã trải qua nhiều hình thái kinh tế, và hình thái mà Đảng ta đang chủ trương áp dụng có thể coi là mới nhất.

Bởi thế, con đường phía trước của Hải Phòng cũng như cả nước, bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, nhưng khi lòng người đã thuận thì khó mấy cũng vượt qua.

Tương lai của thành phố và đất nước đặt nhiều vào nỗ lực và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới.

(Nguồn: Hoàng Minh// Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 : Khẳng định vai trò trụ cột phát triển kinh tế tư nhân//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 11/10/2019)

3.23.Lãnh đạo UBND TP làm việc với quận Dương Kinh

Sáng 11-10, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố làm việc với quận Dương Kinh về tình hình thực hiện Chủ đề năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến phát biểu tại hội nghị

 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế duy trì sự ổn định và phát triển, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước là hơn 307 tỷ triệu đồng, đạt 84% kế hoạch thành phố giao; chi ngân sách thực hiện gần 197 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch thành phố giao.

Công tác quản lý đất đai, môi trường, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè được quan tâm chỉ đạo. Các chính sách an sinh xã hội, chất lượng giáo dục – đào tạo được tăng cường, ANCT, TTATXH được giữ vững.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, quận tập trung cao cho công tác thu, chi ngân sách; đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tăng thu ngân sách.

Trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, đối với nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được UBND TP giao, quận đã hoàn thành 124/137 nhiệm vụ.

Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch hóa các hoạt động quản lý nhà nước, đặc biệt là trong rà soát, công khai, thực hiện các biện pháp đơn giản hóa TTHC thuộc các lĩnh vực cấp quận quản lý.

Sau khi nghe báo cáo của UBND quận và ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận những cố gắng của quận Dương Kinh  trong việc nghiêm túc quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để khắc phục những tồn tại năm 2018, phát huy đoàn kết, sáng tạo và chủ động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, đánh giá  cao sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của quận và các phường trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của quận cơ bản được xây dựng cao hơn năm 2019, tuy nhiên cần rà soát lại hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo đúng quy định.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu quận rà soát, tập trung cao cho công tác thu ngân sách, chú trọng công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện tốt công tác  an sinh xã hội, có kế hoạch đảm bảo tốt công tác ANTT trong những tháng cuối năm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đối với các kiến nghị của quận, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành tiếp thu và có giải pháp để tháo gỡ cho quận, đồng thời lưu ý, quận cần chuẩn bị tốt các nội dung công việc phục vụ Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận giai đoạn 2021 – 2025, đảm bảo sát chỉ đạo tại Chương trình hành động của BTV Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

(Nguồn: Xuân Hạ//Lãnh đạo UBND TP làm việc với quận Dương Kinh// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 11/10/2019)

 3.24.Hải Phòng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

TP Hải Phòng đang huy động các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo nên sức bật mới cho khu vực ngoại thành của thành phố Cảng.

Từ năm 2013 đến nay, thành phố xây dựng hơn 30 nghìn đoạn, tuyến đường giao thông; trong đó, nhân dân đóng góp hơn một nghìn tỷ đồng và hàng triệu ngày công lao động, hiến 4.148.855 m2 đất. Thành phố cũng đã xây mới nhiều công trình trường học, nhà văn hóa, chợ nông thôn, nhà máy nước mi-ni... Cùng với đó, các hạng mục hạ tầng luôn được cải tạo, nâng cấp đồng bộ. Sự thay đổi về cơ sở hạ tầng và văn hóa xã hội đã tác động tích cực đến đời sống của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn hiện đạt 50,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%.

Hải Phòng phấn đấu đến hết năm 2025, có bốn huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 2 đến 2,5 lần so với năm 2020. Thời gian tới, thành phố tiếp tục huy động các nguồn vốn để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đây được xác định là những giải pháp đột phá của TP Hải Phòng nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra.

 (Nguồn: Hải Phòng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn// Báo Nhandan.com.vn.- Ng ày 12/10/2019 )

3.25.Khánh thành tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục

(HPĐT)- Sáng 13-10, UBND thành phố tổ chức lễ khánh thành dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục (quốc lộ 37) trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương của thành phố.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố; các sở, ngành, nhà thầu thi công và địa phương cắt băng khánh thành tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, kinh tế- xã hội của thành phố có những bước phát triển đột phá. Thu ngân sách tăng cao nên thành phố có điều kiện để đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hạ tầng giao thông không chỉ đầu tư cho khu vực cảng biển, đô thị mà còn chú trọng ở khu vực nông thôn với các nguồn vốn phân cấp cho các huyện, đầu tư xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, nên hệ thống giao thông nông thôn được đổi mới căn bản. Nguồn vốn đầu tư công của thành phố đầu tư tại nông thôn góp phần kết nối vùng, mở rộng không gian kinh tế của thành phố. Thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, thành phố sẽ khởi công nhiều công trình giao thông kết nối.

Đồng Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chú tịch UBND thành phố phát biểu tại lễ khánh thành

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng khẳng định, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục không chỉ là tuyến đường đẹp, thuận lợi mà còn là công trình quan trọng cửa ngõ phía Nam thành phố, giúp nâng cao hiệu quả khai thác quốc lộ 10, quốc lộ 37, kết nối các địa phương với khu di tích quốc gia đặc biệt-Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tạo điểm nhấn về cảnh quan của một vùng quê. Tới đây, thành phố tiếp tục đầu tư kéo dài tuyến đường này để kết nối với đường ven biển, thúc đẩy huyện Vĩnh Bảo trở thành địa phương phát triển toàn diện cả nông nghiệp và công nghiệp. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố biểu dương các cơ quan, đơn vị liên quan có nhiều cố gắng bảo đảm công trình hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ thuật và an toàn lao động. Đồng chí gửi lời cảm ơn đến hơn 1.200 hộ dân huyện Vĩnh Bảo đã đồng thuận, bàn giao đất ở, đất nông nghiệp cho dự án để triển khai công trình.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố; các sở, ngành, nhà thầu thi công và địa phương dự lễ khánh thành đưa đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục được UBND thành phố phê duyệt tại quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 31-10-2016 và  điều chỉnh tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 26-10-2018, thuộc dự án nhóm B, công trình giao thông đường bộ cấp 2. Quy mô của dự án bao gồm nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ 37 từ Km13+000 đến Km20+700, dài 7,7 km và xây dựng mới tuyến đường phía phải kênh Chanh Dương chiều dài 7,57 km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, chiều rộng nền đường 13-14 m, chiều rộng mặt đường 11 m. Trên tuyến xây dựng cầu qua kênh Đòng rộng 12 m, dài 24 m và cầu qua kênh Chanh Dương rộng 15 m, chiều dài 24 m với tải trọng thiết kế HL93. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.290 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng là 689 tỷ đồng) từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục trong ngày khánh thành.

* Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đến thăm và làm lễ dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo./.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành dâng hương tại Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

(Nguồn: Mai Lâm// Khánh thành tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/10/2019)

3.26.Cục Hải quan Hải Phòng phấn đấu thu ngân sách đạt 53.600 tỷ đồng

Cục Hải quan Hải Phòng vừa phát động phong trào thi đua tăng thu, phấn đấu thu đạt 53.600 tỷ đồng được giao năm 2019, theo chỉ tiêu phấn đấu mà Tổng cục Hải quan giao.

 Năm 2019, Cục Hải quan Hải Phòng được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách đạt 47.520 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao phấn đấu là 53.600 tỷ đồng.

Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện “Cải cách - Kỷ cương - Chuyên nghiệp”; duy trì nghiêm túc kỷ cương kỷ luật quản lý công vụ và cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, với phương châm “Tận tình hướng dẫn, thái độ lịch sự, tác phong nhanh nhẹn”; “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp (DN), cải tiến phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát công việc trên tất cả các lĩnh vực”.

Các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ nhằm giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu...

Đồng thời, Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu của DN, kịp thời tham mưu với lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố Hải Phòng thường xuyên rà soát nguồn thu trên địa bàn, chống thất thu thuế, chống nợ đọng quyết liệt; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như cục thuế, ngân hàng, công an, cảnh sát biển... trong việc kiểm tra, thu thuế, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. (13/10

(Nguồn: Cục Hải quan Hải Phòng phấn đấu thu ngân sách đạt 53.600 tỷ đồng// Báo Thoibaotaichinhvietnam.vn.- Ng ày 13/10/2019)

3.27.3 doanh nhân Hải Phòng được trao tặng Cúp Thánh Gióng

(HPĐT)- Sáng 13-10, VCCI tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, 74 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 (Cúp Thánh Gióng 2019). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  tới dự.

Doanh nhân Nguyễn Bích Hòa (đứng bên tay trái Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc) nhận danh hiệu Cúp Thánh Gióng 2019

Qua 5 tháng phát động và triển khai, Ban tổ chức Chương trình kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 – VCCI  đã chọn được 100 doanh nhân có thành tích xuất sắc nhất. Đây là những doanh nhân vượt qua hơn 500 doanh nhân được đề cử từ các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố  và các Hiệp hội doanh nghiệp. UBND thành phố Hải Phòng đề cử 10 doanh nhân, trong đó 3 doanh nhân vinh dự được chọn trao tặng Cúp Thánh Gióng 2019. Đó doanh nhân Nguyễn Bích Hòa, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Minh Khai; Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Muối Khánh Vinh; Lê Văn Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Úc. Trong đó, doanh nhân Nguyễn Bích Hòa và Nguyễn Thị Phượng nhiều lần vinh dự được nhận giải thưởng danh giá này. Tại hội nghị, đồng chí  Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 cho các doanh nhân.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng tại lễ trao giải.

Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng được tổ chức lần đầu năm 2005 do VCCI tổ chức. Danh hiệu này được bình xét và trao tặng cho 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc theo quy định 3 năm/lần. Đây là hình thức tôn vinh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phượng (hàng đầu, thứ 7 từ phải sang) nhận Cúp Thánh Gióng 2019.

(Nguồn: Hồng Thanh// 3 doanh nhân Hải Phòng được trao tặng Cúp Thánh Gióng//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/10/2019)

3.28.Doanh nghiệp, nông dân phối hợp phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản: Hài hòa lợi ích để bền vững

Mặc dù sản xuất- tiêu thụ nông sản theo chuỗi có lợi với cả nông dân và doanh nghiệp, trên địa bàn thành phố chưa có nhiều chuỗi liên kết được hình thành, trong hoạt động còn lúng túng, hạn chê 

Chăm sóc ớt chuông tại khu nông nghiệp công nghệ cao VinEco (xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo).

Sản xuất theo chuỗi chưa nhiều

Trên địa bàn thành phố hiện có 166 doanh nghiệp, hàng chục nghìn hộ nông dân hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các quận, huyện. Song hiện, thành phố mới có 7 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Chủ yếu là các chuỗi liên kết của doanh nghiệp lớn như: VinEco, Công ty CP giống gia cầm Lượng Huệ, Công ty CP đồ hộp Hạ Long… Việc hình thành các chuỗi liên kết hạn chế, song còn thiếu tính ổn định, bền vững, chưa khép kín với đủ các thành phần tham gia chuỗi.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm thủy sản Hải Phòng Trần Thị Nghĩa đánh giá, có nhiều nguyên nhân khiến các chuỗi liên kết sản xuất hình thành khó khăn, hoạt động hạn chế. Trong đó, doanh nghiệp còn yếu trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đồng thời phải thu mua sản phẩm qua nhiều khâu trung gian nên giá thu mua sản phẩm thấp, trong khi giá bán lại cao, chưa khuyến khích được người sản xuất và người tiêu dùng Giám đốc Công ty CP thực phẩm An Biên Bùi Ngọc Cường cho biết, để sản xuất sản phẩm gạo ruộng rươi, nhưng thực tế, doanh nghiệp ký kết hợp đồng qua HTX, HTX tiếp tục ký kết với nông dân. Hộ nông dân liên kết chủ yếu sản xuất nhỏ, lẻ, manh mún, thiếu thông tin thị trường, chủ yếu chạy theo lợi nhuận trước mắt, chưa tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và người tiêu dùng, dễ phá vỡ hợp đồng liên kết. Giám đốc Công ty CP thực phẩm Bình Minh Nguyễn Văn Xiển cho biết, vùng sản xuất nguyên liệu cà chua của nông dân thường khó đáp ứng tiêu chí của doanh nghiệp vì chất lượng quả hạn chế. Có lúc giá thị trường tăng cao, bà con lại phá vỡ hợp đồng khiến doanh nghiệp không thu mua đủ nguồn nguyên liệu…

Tăng cường liên kết bền vững

Thời gian qua, để góp phần phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, khắc phục các hạn chế trong hoạt động, Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Hải Phòng tổ chức nhiều hội thảo, diễn đàn để các nhà quản lý, doanh nghiệp, nông dân cùng trao đổi thảo luận. Sở phối hợp Sở Công Thương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường quảng bá, kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng nông sản sạch, bếp ăn tập thể; tìm đầu ra cho sản phẩm chủ lực, nông sản đặc sản; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc nông sản…

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Hải Phòng Đinh Công Toản, những giải pháp Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn đặc biệt quan tâm là cải thiện thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển các dự án nông nghiệp trọng điểm; tổ chức các hộ nông dân và doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết sản xuấttiêu thụ sản phẩm bảo đảm lợi ích các bên; cơ quan chức năng đứng ra bảo lãnh các hợp đồng liên kết để bảo đảm tính bền vững, ngăn chặn việc tự ý phá vỡ hợp đồng khi giá thị trường biến động.

Về phía các doanh nghiệp mong muốn các hộ nông dân quan tâm đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Giám đốc Công ty CP thương mại Minh Khai Nguyễn Bích Hòa cho rằng, không thể sản xuất nhỏ, lẻ, vì lợi nhuận trước mắt mà phải hướng tới quy vùng tập trung, sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, hình thức đẹp. Muốn vậy, nông dân nên tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Người sản xuất mong muốn doanh nghiệp tích cực quảng bá, thông tin các yêu cầu về sản phẩm; đầu tư, hỗ trợ nông dân giống, vật tư nông nghiệp; cử cán bộ giám sát, đồng hành quá trình sản xuất. Các hộ sản xuất vệ tinh cho doanh nghiệp được thu mua toàn bộ sản phẩm với mức giá phù hợp để có lãi.

(Nguồn: Hương An// Doanh nghiệp, nông dân phối hợp phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản: Hài hòa lợi ích để bền vững//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/10/2019)

3.29.Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ

(HPĐT)- Sáng 14-10, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ.

Sau kiểm tra, rà soát lại các phần việc, đồng chí Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm kết nối trung tâm thành phố với Khu đô thị Bắc sông Cấm mở ra một không gian mới cho sự phát triển đô thị thành phố. Sau hơn 2 năm khởi công, cây cầu hoàn thành, bảo đảm tiến độ đề ra.

Cầu Hoàng Văn Thụ trang hoàng rực rỡ chuẩn bị lễ thông xe vào sáng 15-10-2019.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương Ban Quản lý, các nhà thầu, huyện Thủy Nguyên, quận Hồng Bàng, Công an thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc các hạng mục theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Cầu Hoàng Văn Thụ trang hoàng rực rỡ chuẩn bị lễ thông xe vào sáng 15-10-2019.

Đồng chí lưu ý, Văn phòng UBND kiểm tra toàn bộ công tác đón tiếp đại biểu, chương trình buổi lễ.  Sở Giao thông - Vận tải, phối hợp nhà thầu, ban quản lý bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho trước, trong và sau buổi lễ. Sở Xây dựng chỉnh trạng hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên bố trí các lực lượng, thực hiện tốt kế hoạch; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự. Sở Thông tin truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tổ chức, tạo điều kiện cơ quan báo chí hoạt động, tác nghiệp bảo đảm trật tự, hiệu quả. Văn phòng UBND thành  phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án. Các cơ quan truyền thông của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về công trình trọng điểm của thành phố.

(Nguồn:  Thu Thủy//Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/10/2019)

3.30.Khởi công xây dựng cầu dân sinh tại huyện Tiên Lãng

(HPĐT)- Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng cùng các nhà tài trợ, nhóm Thiện nguyện Từ Tâm vừa tổ chức khởi công xây dựng cầu Hoàng Diệu tại thôn Sinh Đan, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Cầu Hoàng Diệu bắc qua kênh thủy nông,  được thiết kế xây dựng với chiều dài 20m và 4m đường hai đầu cầu, mặt cầu rộng 3m có lan can, kinh phí ước tính 232 triệu đồng trong đó 182 triệu đồng do các nhà tài trợ ủng hộ; 50 triệu đồng vận động xã hội hóa tại địa phương. Cầu hoàn thành phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện,  bảo đảm an toàn, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

 Các đại biểu tiến hành nghi thức động thổ, khởi công xây dựng cầu hoàng Diệu tại thôn Sinh Đan.

Bên cạnh đó các nhà tài trợ còn dành tặng 20 suất quà cho các em học sinh xã Tiên Cường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, đại diện nhà tài trợ bày tỏ niềm vui được góp phần xây dựng những cây cầu dân sinh tại các vùng quê. Ông mong muốn chương trình Cầu nối yêu thương của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong song hành cùng chương trình Kết nối yêu thương của nhóm Thiện Nguyện Từ Tâm sẽ có thêm nhiều việc làm thiện nguyện hơn nữa, góp phần nhỏ bé để giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa, nhất là các cháu học sinh còn nhiều khó khăn được cắp sách đến trường.

Đại diện Hội chữ thập đỏ, các nhà tài trợ chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương

Đại diện nhóm Thiện nguyện Từ Tâm chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương.

(Nguồn:Khởi công xây dựng cầu dân sinh tại huyện Tiên Lãng// Hồng Thanh// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/10/2019)

3.31.Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng - cầu nối đồng hương trên toàn thế giới

Với 12 chi hội cơ sở và hơn 800 hội viên, Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã trở thành cầu nối giữa thành phố Hải Phòng với kiều bào, đồng hương toàn thế giới trong 3 thập kỷ qua.

Sau 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã có trên 800 hội viên, phát triển thành 12 chi hội cơ sở gồm các Chi hội Liên lạc Việt kiều theo các nước như Pháp, Mỹ, Canada, Đức, Nga, Đông Bắc Âu, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Tân Đảo – Tân Thế giới và ba chi hội Liên lạc Việt kiều quận, huyện là quận Đồ Sơn, huyện Thủy Nguyên và huyện Kiến Thụy.

Tại buổi lễ, ông Từ Thành Huế, Trưởng ban Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Kiều bào Hải Phòng sẽ đóng góp nhiều thành tựu quan trọng để đẩy nhanh quá trình xây dựng thành phố Hải Phòng và đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh về kinh tế, phát triển bền vững, sớm đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển.

Ông Từ Thành Huế mong muốn, trong thời gian tới, Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng sẽ vươn lên đạt được nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và mãi là cây cầu vững chắc kết nối kiều bào và Tổ quốc.

Ông Lê Khắc Hòa, kiều bào Hải Phòng hồi hương từ Thái Lan cho biết, những năm qua, Hội đã duy trì tốt các hoạt động, vận động kiều bào Hải Phòng và đồng hương Hải Phòng ở các nước trên thế giới, nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm luật pháp nước sở tại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về Tổ quốc.

Nhân dịp này, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân của Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã có nhiều đóng góp cho Hội và thành phố.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 15 cá nhân của Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển Hội

 (Nguồn:An Nhi //Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng - cầu nối đồng hương trên toàn thế giới// Báo  Thoidai.com.vn.- Ng ày 16/10/2019)

3.32.Tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bức tranh nông thôn Hải Phòng có bước phát triển toàn diện. Chặng đường tiếp theo, thành phố sẽ tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới như thế nào? Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố trả lời phỏng vấn của Báo Hải Phòng về những nội dung liên quan.

Nông dân xã Hòa Bình (huyện Vĩnh Bảo) thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp trên cách đồng mẫu lớn. Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh

- Gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận. Đề nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố đánh giá kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình này?

- Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16-7-2012 của Thành ủy về xây dựng NTM Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020,  dự kiến đến hết năm 2019, toàn thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch của thành phố và chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Đến thời điểm này, thành phố có ba huyện Cát Hải, An Dương, Kiến Thụy hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM, đang hoàn thiện hồ sơ, trình Trung ương thẩm định, xét, công nhận, đạt 50%, cao hơn so với cả nước (13,04%) và đồng bằng sông Hồng (35,71%). Toàn thành phố hiện có 14 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Chất lượng nhiều tiêu chí NTM của Hải Phòng đạt ở mức cao hơn so với chuẩn NTM của Trung ương và trung bình cả nước.

Thành công lớn nhất trong xây dựng NTM ở Hải Phòng là nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thay đổi, cuốn hút người dân chung tay tạo dựng nên những miền quê đáng sống. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn được đổi mới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, an sinh xã hội được quan tâm. Đời sống của nhân dân được cải thiện, tính gắn kết cộng đồng ở khu vực nông thôn ngày càng bền chặt. Từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, tạo thế và lực mới cho thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

- Đồng chí cho biết những cách làm riêng của Hải Phòng trong việc huy động nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM ?

- Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, thành phố luôn xác định xây dựng xã đạt chuẩn NTM không chỉ đơn thuần là một dự án đầu tư. Có nhiều tiêu chí không cần nhiều kinh phí, nhưng cũng không kém phần khó khăn, đòi hỏi phải nỗ lực hết mình mới đạt được (ví dụ như: dồn điền, đổi thửa, tổ chức sản xuất, củng cố hợp tác xã, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nếp sống văn hóa…). Do vậy, bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách, thành phố đặc biệt chú trọng công tác xã hội hóa nguồn lực từ xã hội và nhân dân theo tinh thần “cùng chung tay xây dựng NTM” và “người nông dân là chủ thể trong xây dựng NTM”.

Về đầu tư ngân sách, thành phố xác định phải tiến hành một cách căn cơ; có lộ trình, ưu tiên thứ tự đầu tư việc làm trước, việc làm sau và làm quyết liệt. Cụ thể, trước hết tập trung công tác quy hoạch, sau đó mới đến đầu tư hạ tầng và trong đầu tư hạ tầng thì ưu tiên đầu tư hạ tầng sản xuất và các công trình phục vụ dân sinh. Thành phố đã ban hành cơ chế ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng hạ tầng xã NTM; xác định mức hỗ trợ bình quân cụ thể cho mỗi xã để hoàn thành, đạt chuẩn theo lộ trình từng năm; phân cấp quản lý vốn cho các huyện để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, cân đối, bố trí nguồn lực, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình. Mức đầu tư từ ngân sách giai đoạn 2016 - 2019 tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015. Tổng nguồn ngân sách Trung ương và địa phương đầu tư cho NTM Hải Phòng gần 10 năm qua là hơn 25.840 tỷ đồng; thu hút các nguồn lực khác đầu tư hơn  20.968 tỷ đồng, chiếm 44,7% tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, nhân dân tham gia đóng góp đạt 6.588 tỷ đồng, chiếm 14%. Giai đoạn 2016-2019, thành phố huy động nguồn vốn doanh nghiệp, hợp tác xã cho xây dựng NTM đạt 3.153 tỷ đồng, gấp 6,3 lần giai đoạn 2010-2015. Thành phố quan tâm tạo các phong trào lôi cuốn sự góp công, góp sức của người dân. Điển hình là phong trào vận động nhân dân góp công, góp sức làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng của thành phố. Tổng nguồn lực thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn 5.201 tỷ đồng, trong đó các huyện huy động nguồn lực từ nhân dân 4.455 tỷ đồng, chiếm 85,8%, ngân sách thành phố chỉ chiếm 14,2%.

Có thể nói, trong kết quả chung này, sự đóng góp của chính những người nông dân - chủ thể của mọi quá trình kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra ở nông thôn - tham gia tích cực vào xây dựng kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi… Người nông dân khẳng định vai trò quan trọng của mình trong quá trình xây dựng NTM.

Tuyến đường Lạng Am- Nhân Mục (huyện Vĩnh Bảo). Ảnh: Hoàng Phước

- Vậy hướng đi trong xây dựng NTM  của thành phố sau năm 2020 như thế nào, thưa đồng chí?

- Xác định xây dựng NTM không có điểm kết thúc, bước sang giai đoạn mới, Hải Phòng đang hướng đến xây dựng NTM nâng cao. UBND thành phố đã ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Các xã NTM kiểu mẫu của Hải Phòng sẽ xây dựng với những điểm nhấn: đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, nhân dân đồng thuận..; cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hóa ở chính nơi họ sinh sống, gắn bó từ đời này, qua đời khác…. Cụ thể, thành phố phấn đấu hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn huyện NTM. Đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu; có 30 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 20 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 100 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2 - 2,5 lần so với năm 2020. Đến năm 2030, 100% huyện đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, 100% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; từ 20 - 30% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 250 - 300 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gấp 2 lần so với năm 2025…

Để đạt được những mục tiêu này, Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, tăng cường liên kết tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thành phố chú trọng tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM bảo đảm phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa của địa phương, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ sở nông thôn, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống. Xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển đô thị gắn với xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2030 chuyển đổi 50% số huyện thành quận như mục tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị đề ra.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(Nguồn: Tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/10/2019)

3.33.Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng: “Vượt khó” về lao động

9 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố có 50% số doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn về lao động. Song giải quyết thực trạng này trước mắt và lâu dài là bài toán khó đối với doanh nghiệp. 

Công nhân Công ty TNHH Huy Hoàn (Kiến An) trong ca sản xuất

Lực lượng lao động thiếu trầm trọng

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 30% số doanh nghiệp loại này hoạt động ổn định, 20% đạt có mức tăng trưởng thấp; 50% khó khăn, trong đó chủ yếu là khó khăn về nguồn lao động. Những nhóm ngành sản xuất gặp khó khăn nhiều nhất về lao động là đồ gỗ nội thất, cơ khí, da giày. Một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm công nghiệp Vĩnh Niệm (quận Lê Chân); Đồng Hòa (Kiến An), thị trấn Trường Sơn (An Lão)... dù tuyển lao động liên tục, nhưng số tuyển được chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

9 tháng năm 2019, Công ty CP xây dựng thương mại Trường Thành hoạt động trong ngành cơ khí giảm 60% số lao động làm việc dài hạn. Phần lớn người lao động hiện làm việc thời vụ. Với việc phải thuê lao động hợp đồng thời vụ, ngắn hạn, chi phí sản xuất của công ty tăng 25-30%, trong khi thu nhập doanh nghiệp giảm 20-25%. Giám đốc công ty Phạm Khắc Phúc cho biết, mới đây, công ty nhận được hợp đồng gia công 100 tấn thiết bị ống khói cho làng nghề đúc cơ khí Mỹ Đồng, nhưng phải vất vả, đôn đáo đi thuê lao động thời vụ “giá cao” để bảo đảm hoàn thành đơn hàng đúng hạn.

Công ty CP Lâm sản Hải Phòng hiện chỉ hoạt động cầm chừng với doanh thu giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Vào ngày bình thường, xưởng sản xuất của công ty vắng lặng. Phó giám đốc Công ty Phạm Văn Thạnh cho biết, hiện nay, doanh nghiệp sản xuất ngày càng ít sản phẩm vì không thuê được lao động làm việc dài hạn. Hiện tại xưởng công ty chỉ có vài lao động. Nếu có hợp đồng sản xuất đồ gỗ nội thất tại chỗ công trình, số lao động này đi làm việc tại đây thì xưởng phải dừng hoạt động, vì không còn lao động khác thay thế.

Nguyên nhân của việc thiếu lao động trầm trọng là do lao động phổ thông hiện nay không muốn ký hợp đồng lao động lâu dài với doanh nghiệp, do ngại bị ràng buộc, áp lực cao, thù lao thấp. Người lao động muốn làm việc thời vụ hoặc làm việc theo hợp đồng lương hằng ngày để được trả cao hơn. Theo Phó giám đốc Công ty TNHH Phúc Tăng Lê Đại Yến, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động khó khăn, doanh thu kém, sản phẩm bán chậm, nên chủ yếu mới trả được lương cứng cho người lao động, chưa có những chế độ khen thưởng lễ, Tết phù hợp, nên công nhân không mấy mặn mà, dễ bỏ việc để đi làm thời vụ hoặc nhảy việc.

Doanh nghiệp phải chủ động là chính

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp quận Lê Chân Chu Ngọc Thanh cho rằng, để ổn định sản xuất, phát triển đóng góp vào ngân sách thành phố, doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần môi trường hoạt động và lao động lực lượng ổn định. Một số doanh nghiệp đề xuất các cơ quan chức năng như Sở Lao động –Thương bình xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động thông qua ngày hội việc làm, hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các đoanh nghiệp kết nối thường xuyên với các sở, ngành chức năng, tích cực tham gia các hoạt động tuyển dụng do các sở, ngành chức năng tổ chức. Doanh nghiệp cũng phải xem xét lại các cơ chế, chính sách đãi ngộ người lao động phù hợp hơn.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Huy Hoàng Đào Phú Huy, để khắc phục khó khăn về nguồn lao động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên liên kết để hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ nhau trước mắt để bảo đảm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh cấp bách. Về lâu dài, để có được nguồn lao động ổn định, doanh nghiệp phải liên kết chặt chẽ với các trường nghề, có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo người lao động bài bản; đặc biệt có chế độ đãi ngộ phù hợp để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng Hoàng Văn Khánh mong muốn nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm nguồn lao động; ổn định hoạt động sản xuất, thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia phát biểu ý kiến, nguyện vọng nêu những khó khăn về lao động, việc làm, tình hình sản xuất để các ban, ngành chức năng nắm rõ, có giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải chủ động trong việc đổi mới, sắp xếp lại hoạt động phù hợp năng lực, thị trường. Đặc biệt, các doanh nghiệp phải tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp, cải tạo dây chuyền sản xuất, đổi mới sản phẩm, làm ăn có lãi để bảo đảm nguồn thu, trả lương cao hơn cho lao động, có chế độ đãi ngộ phù hợp để giữ chân người lao động làm việc lâu dài, gắn bó với doanh nghiệp.

(Nguồn: An Hương//Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng: “Vượt khó” về lao động// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/10/2019)

3.34.Thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thành phố về hỗ trợ pha đèn chiếu sáng: Đường ngõ sáng, sạch, người dân phấn khởi

Triển khai Nghị quyết 05 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư cải tạo ngõ, ngách đô thị, từ năm 2018 đến nay, hơn 3,3 nghìn pha đèn được lắp đặt trên địa bàn các quận. Riêng 9 tháng năm 2019 có hơn 2 nghìn pha đèn được lắp mới. Sở Xây dựng và các quận đang phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, hướng dẫn các phường thực hiện cơ chế hỗ trợ đạt kết quả cao. 

Công nhân thi công lắp đặt điện chiếu sáng ngõ 189 Đông Khê (quận Ngô Quyền) theo Nghị quyết 05 của HĐND thành phố.

Thắp sáng thêm gần 1,5 nghìn ngõ, ngách

Ngõ 160 và 173 phố Ngô Quyền thuộc Tổ dân phố 21, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) nhiều năm tối tăm vào ban đêm. Ngõ dốc, dẹp, nhiều đoạn cua gấp dài hàng trăm mét nhưng không có bóng đèn chiếu sáng . Theo Tổ trưởng Tổ dân phố 21 Khương Thị Sửu, những năm trước , ở 2 ngõ này thường xuyên xảy ra va chạm giao thông và tình trạng trộm cắp vặt vào ban đêm. Sau khi ngõ được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng theo Nghị quyết 05 vào tháng 8 vừa qua, số vụ va chạm và trộm cắp ở đây giảm rõ rệt, người dân trong tổ rất phấn khởi. Ngõ sáng hơn, người dân trong tổ cũng tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm nên ngõ ngày càng sạch, đẹp hơn trước.

Hai ngõ trên cũng như hàng trăm ngõ trên địa bàn quận Ngô Quyền được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng mới theo cơ chế hỗ trợ của Nghị quyết 05. Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ngô Quyền Nguyễn Văn Ngân cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, có thêm 238 pha đèn hoàn thành lắp mới, nâng tổng số pha đèn hoàn thành từ khi có Nghị quyết đến nay trên địa bàn quận là 510 pha. Qua đó, góp phần cải tạo, chỉnh trang đô thị, bảo đảm mỹ quan, an ninh trong các ngõ, ngách, thiết thực nâng cao đời sống người dân.

Theo Sở Xây dựng, từ khi triển khai Nghị quyết đến nay, toàn thành phố có thêm gần 1,5 nghìn ngõ, ngách được lắp mới hệ thống chiếu sáng. Các đơn vị cung cấp pha đèn theo Nghị quyết 05 như: Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng, Công ty CP Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng… chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các phường, các hộ dân hoàn thành thủ tục, tư vấn cách thức lắp đặt. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng Nguyễn Quốc Lệ cho biết, ngoài cung cấp pha đèn, công ty trực tiếp nhận thi công, hỗ trợ người dân, các phường lắp đặt ngay sau khi các tổ dân phố, người dân các ngõ có đơn yêu cầu. Do vậy, từ đầu năm đến nay, ngày nào các tổ, nhóm công nhân của công ty đều xuống các ngõ khảo sát, lắp đặt pha đèn chiếu sáng.

Trong số hơn 2 nghìn pha đèn hoàn thành lắp đặt từ đầu năm 2019 đến nay, quận Hải An có 729 pha; Lê Chân có 422 pha; Hồng Bàng: 260 pha; Ngô Quyền 238 pha; Kiến An 173 pha; Đồ Sơn 301 pha; Dương Kinh 36 pha. Tổng nhu cầu hỗ trợ pha đèn tại 7 quận trong năm 2019 là 3.939 pha.

Linh hoạt vận động xã hội hóa

Tính đến ngày 15-10, số pha đèn được lắp đặt trên 7 quận của thành phố đạt gần 55% mức kế hoạch năm 2019 theo cơ chế hỗ trợ của Nghị quyết 05. Để hoàn thành mục tiêu hỗ trợ hơn 3,9 nghìn pha đèn trong năm 2019, từ nay đến cuối năm phải lắp đặt hơn 1,7 nghìn pha đèn. Đối với những địa phương triển khai chậm như: Dương Kinh, Kiến An, đây là khối lượng công việc không nhỏ. Nhất là Dương Kinh đến nay mới có 2 ngõ lắp đặt pha đèn chiếu sáng theo Nghị quyết 05. Chủ tịch UBND quận Dương Kinh Lê Lương cho biết, để khắc phục những vướng mắc này, địa phương đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, đóng góp kinh phí. Tuy nhiên, trên địa bàn quận chủ yếu là những ngõ dài, nhà dân thưa thớt nên việc vận động gặp không ít khó khăn. Đây cũng là tình trạng chung xảy ra tại các địa phương khác như: Kiến An, Đồ Sơn…

Trưởng phòng Kinh tếHạ tầng (Sở Xây dựng) Ngô Thị Thanh Thủy cho biết, thực hiện Nghị quyết 05, thành phố hỗ trợ pha, đèn, tiền điện và duy tu sau lắp đặt, còn người dân đóng góp kinh phí trồng cột điện, cần đèn, dây điện, phụ kiện, công lắp đặt… Do đó, trong hơn 1 năm qua, những ngõ nào người dân nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp kinh phí đã hoàn thành lắp đặt pha đèn. Số ngõ chưa được lắp đặt pha đèn chủ yếu là do chưa vận động được người dân đóng góp. Để hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ pha đèn chiếu sáng năm 2019, các địa phương cần linh hoạt trong vận động xã hội hóa kinh phí lắp đặt pha đèn chiếu sáng. Theo đó, chính quyền các phường tích cực hướng dẫn từng tổ dân phố họp tuyên truyền đến nhân dân ở từng ngõ về chủ trương, chính sách hỗ trợ và lợi ích của cơ chế để tạo sự đồng thuận cao, tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt pha đèn. Các tổ dân phố chủ động rà soát, huy động sự đóng góp từ các nguồn xã hội hóa và các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Ví dụ như lãnh đạo Tổ dân phố 21 phường Máy Chai không quản vất vả, chủ động đến gặp và vận động 5 doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ tổ dân phố hơn 40 triệu đồng để lắp đèn chiếu sáng. Đây cũng là cách làm linh hoạt được áp dụng thành công ở nhiều tổ dân phố các phường Quán Toan, Hùng Vương (quận Hồng Bàng)…

(Nguồn:  Nguyễn Dương// Thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thành phố về hỗ trợ pha đèn chiếu sáng: Đường ngõ sáng, sạch, người dân phấn khởi// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/10/2019)

3.35.Nhiều lựa chọn quà tặng dịp 20-10

Giáp Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), thị trường hoa tươi và quà tặng sôi động. Nhiều cửa hàng trong thành phố tung ra các sản phẩm, gói dịch vụ bắt mắt kèm theo các chương trình khuyến mại, thu hút khách hàng. 

Hoa vẫn là món quà được ưu chuộng nhất trong dịp 20-10.

Hoa tươi được ưa chuộng

Như thông lệ, hoa tươi luôn là món quà truyền thống được ưa chuộng nhất trong ngày 20-10, đặc biệt là hoa hồng. Thời điểm này, cửa hàng hoa tươi trên các phố Phạm Minh Đức, Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, Cầu Đất, Lạch Tray (quận Ngô Quyền), Trần Nguyên Hãn, Tô Hiệu (quận Lê Chân)… tấp nập khách đến đặt hàng. Ngoài những cửa hàng cố định chuyên kinh doanh hoa tươi, còn xuất hiện thêm nhiều quầy hàng lưu động mang tính thời vụ bày bán các bó hoa, lẵng hoa bắt mắt với nhiều kiểu dáng phong phú như hoa bó theo giỏ.

Chị Trần Thị Mai, chủ cửa hàng hoa ở phố Lạch Tray gần Trường đại học Hàng hải cho biết: Do gần trường đại học nên khách hàng chủ yếu là sinh viên. Để hợp với túi tiền khách hàng, chị bán những loại hoa trồng tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xen với các giống hoa trồng ngay tại Hải Phòng với giá rẻ hơn nhiều so với hoa nhập khẩu. Hiện nay, nguồn cung cấp hoa khá phong phú nên giá hoa tương đối ổn định, chỉ tăng nhẹ khoảng 10-20% sát ngày 20-10.

Mỗi lẵng hoa có giá từ 250.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng tùy theo loại hoa, số lượng hoa...

Đa dạng khuyến mại quà tặng

Bên cạnh mặt hàng hoa tươi thì thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức luôn là niềm yêu thích của phụ nữ. Nắm bắt được xu thế đó, nhiều cửa hàng tung ra những sản phẩm mới, chương trình khuyến mại dành cho khách hàng trong ngày Phụ nữ ViệtNam… Đơn cử chuỗi cửa hàng quần áo Elise ở phố Lê Lợi (quận Ngô Quyền) và Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng), dịp này ra mắt bộ sưu tập Wonderland và giảm giá 30% toàn bộ sản phẩm từ ngày 17 đến 22-10. Giảm giá sâu hơn, là chuỗi cửa hàng quần áo Canifa ở phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) và Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân) với chương trình bán đồng giá nhiều sản phẩm áo phông, quần kaki, khăn, tất từ 49.000 đồng. Ngoài các tập đoàn, hãng thời trang có thương hiệu lớn, một số cửa hàng thời trang, mỹ phẩm khác trên địa bàn thành phố, đưa ra những chương trình ưu đãi hợp lý và hấp dẫn như tặng kèm thiệp chúc mừng đẹp mắt hay các mẫu sản phẩm nho nhỏ để khách hàng dùng thử, kích cầu mua sắm.

Bên cạnh đó, các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cũng là lựa chọn thú vị trong dịp này. Anh Hà Văn Phú, ở phố Tô Hiệu, phường An Biên (quận Lê Chân) quyết định chọn gói chăm sóc da mặt chuyên sâu tại Trung tâm Royal Spa ở phố Hai Bà Trưng (quận Lê Chân) để tặng “bà xã”, như một sự bù đắp những hy sinh của vợ dành cho gia đình.

Ngày 20-10 là dịp vô cùng ý nghĩa để bày tỏ tình cảm với những người phụ nữ thân yêu bằng những hành động thiết thực. Tuy nhiên, ngoài những món quà tặng, món quà quý nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong nhận được đó là tình cảm yêu thương chân thành, chia sẻ, thủy chung từ những người đàn ông trong gia đình.

(Nguồn: Tuệ Minh// Nhiều lựa chọn quà tặng dịp 20-10//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/10/2019)

3.36.Tạo nguồn vốn giúp phụ nữ nông thôn khởi nghiệp

Từ năm 2017 đến tháng 9-2019, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (LHPN) phối hợp nhiều ngân hàng, quỹ hỗ trợ... huy động hơn 1.700 tỷ đồng tiền vốn, hỗ trợ gần 62.000 lượt hội viên vay vốn vươn lên làm giàu. Số tiền này gấp vài chục lần nguồn kinh phí thành phố cấp cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển (giai đoạn 2017-2019). Nhờ vậy, phong trào hỗ trợ phụ nữ nông thôn mở rộng sản xuất, khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) do chị Cao Thị Hằng làm chủ nhiệm, tạo việc làm cho 40 lao động nữ. Trong ảnh: Xã viên HTX thu hoạch rau

Làm giàu trên quê hương

Trong lúc nhiều lao động trẻ ra thành phố tìm kiếm việc làm, còn những phụ nữ miệt mài tìm cách làm giàu trên mảnh đất quê hương. Chị Đặng Thị Huyền, hội viên phụ nữ thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy nhiều năm chỉ gắn bó với trồng trọt, chăn nuôi. Năm 2016, chị Huyền đột ngột chuyển hướng sang nuôi thủy sản. Chị Huyền thuê hơn 40 nghìn mét vuông đất nhiễm mặn, nhiễm phèn, cải tạo thành ao nuôi tôm thẻ chân trắng. Dày công tìm tòi, học hỏi để thuần hóa con giống, chị Huyền trở thành người tiên phong nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Trừ các chi phí, mỗi năm chị Huyền thu lãi gần 1 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu kinh tế gia đình, một số hội viên, chủ đầm trên địa bàn huyện Kiến Thụy tìm đến mô hình của chị Huyền để học hỏi kinh nghiệm.

Giống như chị Huyền, chị Cao Thị Hằng, Giám đốc HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) chọn cách “ăn đời, ở kiếp” với đồng ruộng quê hương. Để nâng cao chuỗi giá trị nông sản của hội viên, chị Hằng đi nhiều nơi, gõ cửa nhiều doanh nghiệp để liên kết tiêu thụ nông sản. Nhờ sự năng động, tháo vát của mình, chị Hằng tìm được đối tác bao tiêu toàn bộ diện tích 20 ha trồng lúa, hơn 100 ha trồng rau màu của hơn 100 hộ. Nhờ giá nông sản ổn định, đời sống của xã viên bảo đảm. Hiện nay, HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy tạo việc làm thường xuyên cho 40 nữ lao động nông thôn, thu nhập trung bình 5 triệu đồng/người. Chị Hằng chia sẻ: “Để có được thành quả như ngày nay, tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp Hội phụ nữ. Tôi được các cấp Hội Phụ nữ hỗ trợ cho vay gần 200 triệu đồng để đầu tư trang thiết bị, cơ giới hóa nông nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ vậy, ước mơ phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch của tôi bấy lâu thành hiện thực”.

Chị Sáu và chị Hằng là hai trong số hàng trăm hội viên tiêu biểu của Hội LHPN thành phố, thể hiện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm trong việc mở mang kinh tế nông hộ, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Để có thành quả này, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, nhiều chị em nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cán bộ Hội cơ sở. Chủ tịch Hội LHPN xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) Nguyễn Thị Thu cho hay, cán bộ hội thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt nguyện vọng của hội viên có nhu cầu phát triển sản xuất, khởi sự kinh doanh để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời các vấn đề như: liên hệ cán bộ khuyến nông để tư vấn về khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn hội viên các thủ tục vay vốn... Hiện, Hội LHPN xã Thắng Thủy hỗ trợ hơn 300 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh thành công với tổng số dư nợ lên đến gần 7 tỷ đồng.

Khởi nghiệp không lo thiếu vốn

Để cổ vũ tinh thần của hội viên, tạo môi trường phát triển sản xuất, kinh doanh lành mạnh, theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Cát Hải Vũ Thị Mỹ Liên, Hội LHPN huyện tập hợp khoảng 30 hội viên cùng mục đích khởi nghiệp, kinh doanh để thành lập Nhóm nữ kinh doanh. Các hội viên trong nhóm cùng mục đích, chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm đối tác kinh doanh và hỗ trợ nhau trong cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường.

Còn Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ Hải Phòng Nguyễn Thị Hoa cho biết: Thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp từ năm 2017 đến tháng 9-2019, trung tâm tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng tổ chức cửa hàng giới thiệu sản phẩm, hạch toán tài chính, kết nối thị trường..., thu hút hơn 1.000 lượt phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp tham gia. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình: Ngày phụ nữ khởi nghiệp 4.0- cơ hội và thách thức, Ngày hội phụ nữ sáng tạo và kết nối..., trung tâm hỗ trợ chị em xây dựng các gian hàng trưng bày nhằm xúc tiến giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, mô hình do phụ nữ tham gia sản xuất, vận hành và quản lý.

Tuy nhiên, vấn đề được Hội LHPN thành phố quan tâm, đặt lên hàng đầu là tìm cách tạo ra nguồn vốn lớn để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong hội viên. “Để tạo ra nguồn vốn dồi dào, Hội LHPN thành phố tích cực vận động các nguồn lực xã hội tham gia. Hội tham mưu UBND thành phố thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố với nguồn vốn 33,9 tỷ đồng hỗ trợ gần 2.000 hội viên tại 60 xã, phường, thị trấn thuộc 15 quận, huyện tiếp cận nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội phụ nữ phối hợp nhiều ngân hàng, quỹ hỗ trợ... huy động hơn 1.700 tỷ đồng tiền vốn, hỗ trợ gần 62.000 lượt hội viên vay vốn, vươn lên làm giàu. Số tiền này, gấp vài chục lần nguồn kinh phí thành phố cấp cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển (giai đoạn 2017-2019), giúp những hộ có nhu cầu vay vốn, những hội viên mong muốn khởi nghiệp không còn nỗi lo thiếu vốn. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục tạo điều kiện để phụ nữ chấp hành án phạt, phụ nữ sau thời gian phục hồi nhân phẩm..., có ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh được hỗ trợ vay vốn kịp thời”, Phó chủ tịch Hội LHPN thành phố Vũ Thị Kim Liên khẳng định.

(Nguồn: Tuyết Mai//Tạo nguồn vốn giúp phụ nữ nông thôn khởi nghiệp//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/10/2019)

3.37.Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 14798)

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn động tại cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014.  

Để có căn cứ xử lý đúng theo quy định của pháp luật, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 đề nghị Báo Hải quan và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về tài sản công – Cục Quản lý công sản phối hợp đăng (03 số liên tiếp) trên Cổng thông tin điện tử Hải quan, trang thông tin về tài sản Nhà nước tìm chủ sở hữu những lô hàng (Theo bảng kê danh sách đính kèm).

Vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo để các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp của những lô hàng nêu trên mang toàn bộ giấy tờ cần thiết đến: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0225.382.7237. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo không có cá nhân, tổ chức đến nhận Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 sẽ xử lý các lô hàng trên theo quy định của pháp luật.

(Nguồn:  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 thông báo (CV 14798)// Báo Hải quan .- Ngày 22/10/2019)

3.38.Hải Phòng: Tích cực dạy nghề, hỗ trợ vốn cho nông dân

Trong 9 năm qua, các cấp Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở KHCN, Sở NNPTNT, Ban Kinh tế TỪ Hội NDVN và các công ty, doanh nghiệp, tổ chức 14716 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, tuyên truyền về phong trào nông dân thị đua sản xuất, kinh doanh giỏi cho hơn 1.229.191 lượt hộ dân. Ngoài ra, các cấp Hội ND thành phố còn phối hợp tổ chức 521 lớp dạy nghề thường xuyên và sơ cấp nghề (3 tháng) cho 20.448 học viên tham gia. Trong đó, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội ND thành phố đã trực tiếp tổ chức 15 lớp đào tạo nghề cho 513 học viên . . .

Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp hiện đang quản lý cho vây 42 tỷ 592 triệu đồng tại 270 dự án trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ và các loại hình khác trên địa bàn thành phố. Thực hiện ủy thác thông qua Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT dư nợ trên 1.205 tỷ đồng , các cấp Hội đã xây dựng 163 tổ hợp tác kinh tế , hỗ trợ thành lập 4 HTX theo Luật HTX năm 2012 . . . Những năm qua, Hải Phòng đã có 34 sản phẩm tập thể làng nghề được các cấp Hội ND của thành phố trực tiếp và phối hợp lập hồ sơ đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN, công nhận

(Nguồn: Mỹ Nga// Hải Phòng: Tích cực dạy nghề, hỗ trợ vốn cho nông dân// Báo Nông thôn ngày nay .- Ngày 22/10/2019)

3.39.Hải Phòng: Tập huấn tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính qua Zalo

Ngày 22/10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT – TT) thành phố Hải Phòng tổ chức tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và tra cứu tình trạng giải quyết TTHC thông qua ứng dụng Zalo. Phó Giám đốc Sở TT – TT Vũ Đại Thắng chủ trì buổi tập huấn.

Cùng tham dự có các cán bộ tham gia giải quyết TTHC; cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các Sở,ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện. Buổi tập huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin về TTHC cũng như tình trạng xử lý hồ sơ.

 Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Sở TT – TT Vũ Đại Thắngnhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ trong thực hiện giải quyết TTHC là một trong những tiện ích giúp người dân dễ dàng nộp hồ sơ trực tuyến, hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại chụp hồ sơ và cập nhật đăng ký, nộp hồ sơ qua mạng; góp phần minh bạch hóa công tác giải quyết TTHC tại cơ quan nhà nước, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Giám đốc Sở cũngcho biết, năm 2018, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 96 về việc vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến; ban hành Chỉ thị 26 về việc đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2018 – 2023; hệ thống Một cửa điện tử đã được tổ chức triển khai, thực hiện tại các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường. Năm 2019, Sở TT – TT cùng các đơn vị đã tích cực tuyên truyền tổ chức tập huấn việc tiếp nhận, xử lý TTHC qua mạng cho các cán bộ, công chức, viên chức.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ thành phố đến xã phường, đến nay, hệ thống một cửa điện tử đang vận hành đi vào nề nếp. Để đẩy mạnh việc vận hành hệ thống một cửa, dịch vụ công trực tuyến, hiện nay Sở TT – TT đang thực hiện rất nhiều nội dung, giải pháp để hoàn thiện hệ thống này như kết nối với zalo; kết nối với hệ thống mạng của Tổng công ty bưu điện Việt Nam giúp người dân đăng ký tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích…

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức địa phương và các sở ngành được giới thiệu, hướng dẫn các bước nộp hồ sơ trực tuyến một cách đơn giản, thuận tiện trên thiết bị di động tại địa chỉ “Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng”, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo sự thuận lợi, dễ dàng trong thực hiện TTHC. Nhiều thắc mắc trong quá trình thao tác trên ứng dụng Zalo cũng được giải quyết kịp thời.

Đây được xem là một bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, cho thấy sự nỗ lực lớn từ phía chính quyền thành phố trong việc đơn giản hóa hồ sơ giấy tờ, giúp người dân làm TTHC dễ dàng và khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày một nhiều hơn.

 (Nguồn: Bùi Linh – Sỹ Nghiêm Hải Phòng: Tập huấn tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính qua Zalo// Báo Đại biểu nhân dân, vn.- Ngày 22/10/2019)

3.40.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng: Không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn

Đoàn kiểm tra số 4 về công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước vừa có cuộc kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) với các nội dung liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận Một cửa; việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND TP giao, vấn đề cải cách thể chế cùng một số nội dung khác.

Qua kiểm tra, đơn vị đã thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015. Công tác cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, quản lý và sử dụng biên chế, cải cách tài chính công được thực hiện đúng quy định. Đến ngày 16/10/2019, đã hoàn thành 475 nhiệm vụ trong tổng số 558 nhiệm vụ UBND TP giao, đạt 85%; 83 nhiệm vụ đang thực hiện, trong đó có 12 nhiệm vụ quá hạn . Sở NN & PTNT đã tiếp nhận 1 . 474 bộ hồ sơ ; đã giải quyết 1 . 471 bộ hồ sơ; đang giải quyết 3 bộ hồ sơ; không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến - Tổ trưởng Đoàn kiểm tra số đã ghi nhận sự nỗ lực của Sở NN & PTNT về kết quả CCHC có chuyển biến tích cực , kịp thời khắc phục một số tồn tại trong công tác CCHC. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, công chức, viên chức ngành NN & PTNT nâng cao năng lực quản lý, thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, chủ động rút ngắn thời gian giải quyết TTHC , phục vụ người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

(Nguồn: Kim Thành //Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng: Không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn// Báo Thanh tra .com.vn.- Ngày 22/10/2019)

3.41.Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Quan tâm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 (thuộc Tổng công ty Phát điện 2) tại xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, có công suất 4x300MW, tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ USD,  tương ứng khoảng 24.000 tỷ đồng, sản xuất ra 7,2 tỷ KWh điện mỗi năm. Hai nhà máy cung cấp sản lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu điện cấp bách cho hệ thống điện và cung cấp ổn định cho khu vực tam giác kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh.

Khuôn viên nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2

Chu trình sản xuất điện của nhà máy bao gồm 2 thiết bị chính là lò hơi và tuabin, máy phát với hệ thống truyền tải điện bao gồm 2 sân phân phối 220kV và 110 kV.

Theo Quy hoạch phát triển điện lưới quốc gia năm 2011 – 2020, có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện 7), dự báo tốc độ tăng trưởng sản lượng điện ở mức trên 10%/năm, gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP cả nước. Để bảo đảm nguồn điện, EVNGENCO 2 phải huy động mạnh nguồn điện từ nhiệt điện nhưng luôn yêu cầu phải bảo đảm tuân thủ các quy định về môi trường, tránh nguy cơ gây ô nhiễm với sự quản lý chặt chẽ và đi kèm với những giải pháp xử lý kịp thời có tính khả thi.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, các nhà máy điện phải thực hiện chương trình giám sát đặc biệt, nhất là các chỉ số liên quan đến môi trường như bụi, khói thải là SOx và NOx. Trong đó, yêu cầu tuân thủ đầy đủ cam kết về quan trắc và giám sát môi trường được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm đối với nguồn phát sinh chất thải của mình, chủ động tìm kiếm các giải pháp để xử lý và tiêu thụ.

Các trạm quan trắc môi trường tự động được lắp thêm hệ thống camera, nhất là các vị trí nhạy cảm như bãi xỉ. Tất cả các chỉ số quan trắc được truyền trực tiếp về hệ thống của các Sở Tài nguyên - Môi trường địa phương cũng như Tổng công ty.

Màn hình theo dõi thông số quan trắc khí thải online ngày 17-10- 2019 của Nhà máy

Nhiệt điện Hải Phòng

Màn hình theo dõi thông số quan trắc khí thải online ngày 17-10- 2019 của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các nội dung theo báo cáo ĐTM. Các giấy phép được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu của các ban,ngành địa phương. Nhà máy đầu tư trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý khí thải hiện đại: hệ thống khử NOx (SCR); hệ thống khử SOx (FGD); hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP)  bảo đảm không có khói đen trong quá trình khởi động; hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (hệ thống CEMs) các thông số lưu lượng khói thải, nồng độ bụi, NOx, SOx, CO, nhiệt độ, O2 và hệ thống camera giám sát ống khói nhà máy, bãi chứa tro xỉ…   Kết quả theo dõi, đánh giá thông số quan trắc môi trường, đo hàm lượng các chất khí trong khói thải của nhà máy trong tháng 9- 2019 và nửa đầu tháng 10- 2019 đến nay cho thấy hàm lượng SOx, NOx, bụi… luôn nằm trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn môi trường hiện hành.

Mặt khác, công ty tăng cường phủ xanh khu vực nhà máy và hồ thải xỉ; phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp  bảo đảm môi trường địa bàn xã Tam Hưng; hỗ trợ công tác vệ sinh tuyến đường 359… Ngoài ra, công ty định kỳ tổ chức cán dọn vệ sinh hai bên tuyến đường 359 đoạn qua khu vực nhà máy, bảo đảm cảnh quan xanh sạch đẹp.

Hồ thải xỉ của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Cây xanh trên đường ra bãi thải xỉ

  Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

(Nguồn: Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Quan tâm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 22/10/2019)

3.42.Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Là huyện còn nhiều khó khăn, cơ cấu kinh tế còn lạc hậu, nhưng Tiên Lãng là địa phương có quyết tâm rất cao trong xây dựng NTM. Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Trần Đình Vịnh cho biết, nguyên tắc được huyện thực hiện nhất quán trong nhiều năm qua là xây dựng NTM theo phương châm phát huy nội lực là chính. Theo đó, huyện gắn việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, thành phố, của huyện với nguồn vốn của doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm hiệu quả cao, tiết kiệm, làm tới đâu chắc tới đó, không dàn trải, gây lãng phí, kém hiệu quả.

Trường mầm non xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng được xây dựng đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Từ quan điểm đó, huyện Tiên Lãng xác định rõ nguồn lực xây dựng NTM không chỉ là tiền mà chính là đất đai, là sức lao động của người dân. Vì thế, những năm qua, phong trào dồn điền đổi thửa của huyện khá mạnh mẽ, là tiền đề quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất. Trong quá trình thực hiện, nhân dân các xã đồng thuận, tự nguyện tổ chức thực hiện và hiến đất (bình quân 25m2/khẩu). Từ đó, toàn huyện dành ra được 500 ha đất nông nghiệp để có quỹ đất xây dựng các công trình hạ tầng NTM và bố trí đất ở mới để đấu giá quyền sử dụng đất. Bằng cách này, huyện tạo ra được hàng trăm tỷ đồng để xây dựng NTM.

Cùng với dồn điền đổi thửa, huyện thực hiện quy hoạch lại ruộng đồng và thực hiện thủy lợi nội đồng; huy động các xã đắp các nền đường giao thông trục chính nội đồng, vận động nhân dân hiến đất, góp ngày công xây dựng. Kết quả, các xã đào đắp hơn 400 tuyến đường nội đồng, với chiều dài đạt gần 300 km, là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân trên 1 ha đất nông nghiệp.

Trong xây dựng đường giao thông nông thôn, Tiên Lãng cũng là địa phương đi đầu khi chỉ tiếp nhận 79.896 tấn xi măng (tương đương hơn 80 tỷ đồng); ngân sách huyện hỗ trợ 28,7 tỷ đồng, nhưng nhân dân đóng góp gần 200 tỷ đồng và 100.000 ngày công để làm được 678 km đường các loại (đường nội đồng gần 300km; đường thôn xóm 372km; đường nội bộ nghĩa trang 6,9km).

Cũng với phương châm phát huy nội lực, nhân dân các thôn, xóm, khu dân cư còn tự nguyện bảo nhau, tự đóng góp để trồng hoa, cây xanh với gần 5000 cây các loại tại 21 km đường trục xã, đường liên thôn, đường thôn; đầu tư 5106 bóng đèn tại 181 km đường trục thôn, xóm…, vừa làm đẹp nông thôn mới, vừa bảo đảm an ninh, an toàn.

Trong công tác xã hội hóa, huyện Tiên Lãng huy động được sự tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Tiêu biểu như: ông Vũ Minh Đức; ông Vũ văn Ái ở Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa ủng hộ xây dựng 2 cầu dân sinh; ông Cao Hồng Mao ở Kiến Thiết; ông Nguyễn Công Nghiêm ở Tiên Thắng ủng hộ hàng trăm triệu đồng làm đường giao thông nông thôn.

10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Tiên Lãng huy động các nguồn lực đạt 2664 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương có 15 tỷ đồng; ngân sách địa phương 565 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn vốn được tạo ra từ dồn điền đổi thửa, đấu giá đất); vốn lồng ghép 926 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp và vốn cộng đồng dân cư hơn 1000 tỷ đồng. Nhờ vậy, huyện đã có 13 xã đạt chuẩn NTM; đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM. Huyện đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí huyện NTM trong năm 2020.

 (Nguồn: Phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2310/2019)

3.43.Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

Quận Kiến An có 362 NCT là chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại, cơ sở kinh doanh và dịch vụ buôn bán đạt hiệu quả kinh tế cao, trong đó 54 NCT làm kinh tế giỏi, tạo việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Hằng năm, các doanh nghiệp hỗ trợ hàng trăm triệu đồng giúp NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Trên 700 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; gương mẫu, tích cực góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị, tham gia tuyên truyền vận động gia đình, con cháu. Nhân dân góp trên 22 tỉ đồng để bê tông hóa 34,8km ngõ phố, 24,5km đường nội đồng; di dời giải phóng mặt bằng tại các dự án phường Lãm Hà, Quán Trữ, Bắc Sơn, Đồng Hòa . . .

Toàn quận đã có 3.680 NCT được vinh danh; 74 tập thể và 125 cá nhân được UBND phường tặng Giấy khen; 5 tập thể, 23 cá nhân được UBND, Ủy ban MTTQ quận tặng Giấy khen; 1 tập thể và 5 cái nhân được thành phố khen thưởng.

(Nguồn: Trúc Linh// Khắp nơi chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi //Báo Người cao tuổi .- Ngày 23/10/2019)

3.44.Hải Phòng: Hộ nghèo sẽ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở

Sáng ngày 23/10, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành vừa cho ý kiến về Đề án về chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn TP. Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở phải đảm bảo các điều kiện như: chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng bị hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở; chưa được hỗ trợ nhà từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác; hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý; các hộ đã được hỗ trợ theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ và phải đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn TP. Hải Phòng.

TP. Hải Phòng sẽ tiến hành hỗ trợ xi măng, gạch cho hộ nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở bằng mức hỗ trợ đối với hộ gia đình có người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 32 của HĐND thành phố. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2020 đến năm 2025.

Đề án về chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn TP. Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025 được xây dựng với mục tiêu đảm bảo 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở đều được thực hiện chính sách hỗ trợ. Việc này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững để từ cuối năm 2020 về sau, trên địa bàn thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Hạn chế tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Dự kiến Đề án về chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn TP. Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025 sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV vào tháng 12/2019.

(Nguồn: Phạm Trang // Hải Phòng: Hộ nghèo sẽ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở //Báo Kinhtenongthon.vn.- Ngày 23/10/2019)

3.45.Người Hải Phòng hào hứng với hội sách nửa giá

Với thông điệp xuyên suốt “Giá thành chia đôi - Giá trị không đổi”, hội sách nửa giá bày bán hơn 100.000 cuốn sách với đa dạng thể loại, giá ưu đãi. Trong đó, 70.000 cuốn sách được bán với giá 50% so với giá niêm yết, 30.000 cuốn sách hay, mới được giảm giá đến 30% và hàng nghìn cuốn sách đồng giá 20.000 đồng.

Ông Nguyễn Xuân Trường, đại diện Alpha Books cho biết: “Hội sách được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh các giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Đồng thời tôn vinh người đọc, các cá nhân, tập thể tham gia vào quá trình sáng tác, sưu tầm, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Vì thế đây là cơ hội vô cùng quý giá để độc giả tìm kiếm cho mình những cuốn sách yêu thích với mức giá ưu đãi lớn”.

Hội sách diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng, 213A Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng và kéo dài đến hết ngày 27/10. Bên cạnh hoạt động trưng bày, bán sách giá ưu đãi, chương trình dự kiến diễn ra hoạt động giao lưu tác giả với bạn đọc, giới thiệu tác phẩm mới...

(Nguồn: Đặng Luân // Người Hải Phòng hào hứng với hội sách nửa giá//Báo Laodong.vn.- Ngày 23/10/2019)

3.46.Tuyên truyền gìn giữ, bảo vệ biển, đảo trên huyện đảo Bạch Long Vỹ

Sáng 23/10, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với UBND huyện Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn và cung cấp thông tin tuyên truyền về biển đảo cho bộ đội, thuyền viên, quân và ngư dân trên đảo.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và truyền thông Hoàng Minh Phương cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm triển khai nghị quyết 930/QD-Ttg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 24/QD-BTTTT ngày 8/1/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam 2019.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe những thông tin kịp thời về tình hình biển đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhằm giúp cho người dân sinh sống trên đảo được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển đảo Việt Nam; chủ động đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ Trần Quang Tường khẳng định: "Biển đảo là phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của Tổ quốc. Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện hiện nay nhằm tuyên truyền những thông tin biển đảo. Chúng tôi mong muốn bà con yên tâm bám biển, ổn định phát triển kinh tế xây dựng và phát triển đảo".

Bạch Long Vỹ còn có tên gọi là “đuôi rồng trắng”, là một đảo xa bờ nhất trong Vịnh Bắc Bộ, nằm ở khoảng giữa Vịnh với diện tích 2,7km2 khi có thủy triều lên và khoảng 3,6 km2 khi thủy triều xuống kiệt. Đảo là một trung tâm dịch vụ biển xa và cho tuyến hàng hải trong khu vực Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ. Đảo nổi tiếng với nguồn lợi bào ngư và ngư trường đánh cá có chất lượng giữa Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển sát đảo được thiết lập thành Khu bảo tồn biển cùng tên với đảo.

 Ban Tổ chức đã trình chiếu triển lãm số, Thượng tá Lương Đức Khanh Phó chính ủy Lữ đoàn 170 Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân Đã trình bày chuyên đề: Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới cho thuyền viên, bộ đội trên đảo. Các tư liệu, hiện vật này đã được tích hợp các thông tin mô tả bằng âm thanh, văn bản góp phần thông tin đến người xem một cách trực quan, sinh động

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và truyền thông đã trao tặng tư liệu, bản đồ chứng minh của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

(Nguồn: Nguyễn Dịu // Tuyên truyền gìn giữ, bảo vệ biển, đảo trên huyện đảo Bạch Long Vỹ //Báo Giaoducthoidai.vn.- Ngày 23/10/2019)

3.47.Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng: Khẳng định vai trò cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng

Năm 2019, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng đã từng bước khẳng định vai trò cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng và được nhìn nhận, đánh giá ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Bà Phạm Thị Lan, Giám đốc Trung tâm cho biết: Chuyển biến rõ nét nhất của Trung tâm trong năm 2019 là thay vì đơn vị chủ động liên hệ với các địa phương thì nhu cầu đăng ký tổ chức hoạt động của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tăng. Ngoài ra, một số đoàn thể khác như hội phụ nữ, thanh niên, mặt trật tổ quốc Việt Nam quận, huyện đã tin tưởng, chủ động liên hệ, phối hợp với Trung tâm triển khai thực hiện tuyên truyền, tập huấn, làm tăng năng lực và hiệu quả cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Số ca tiếp nhận và xử lý thông tin tư vấn, kết nối cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực tiếp và gián tiếp ngày càng nhiều và đạt hiệu quả cao hơn. Chất lượng hồ sơ quản lý trường hợp thực hiện chặt chẽ, bài bản hơn. Cơ sở điều kiện tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm, chú trọng, bảo đảm chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội cho đội ngũ người làm việc của Trung tâm.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 34 hội nghị tuyên truyền công tác xã hội. Trong ảnh là Hội nghị tập huấn kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng sống cho trẻ em tại cộng đồng

Có được các kết quả này là nhờ Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác xã hội với nhiều hình thức, như: in 14.500 tờ rơi giới thiệu về các dịch vụ công tác xã hội của Trung tâm, CTXH với người khuyết tật, những thông tin cần biết về trẻ em rối loạn phát triển, kỹ năng làm cha mẹ tích cực phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 225 áp phích tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”,... phối hợp với cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tăng cường đưa tin, viết bài tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xã hội; thường xuyên đăng tải, cập nhật tin bài trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

 Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm cũng phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận/huyện tổ chức 34 hội nghị tuyên truyền công tác xã hội cho hơn 3900 đại biểu và 14 hội nghị tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho hơn 1200 đại biểu là cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng, hội viên, cộng tác viên công tác xã hội, người dân, phụ huynh có nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại xã/phường và trẻ em tại trường học; 08 hội nghị tuyên truyền nhận biết, phát hiện sớm trẻ em rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lí, rối loạn phổ tự kỷ cho gần 1000 phụ huynh, giáo viên tại các trường mầm non và cán bộ các ban ngành đoàn thể tại xã/phường; 09 hội nghị tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ phòng ngừa nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cho hơn 700 trẻ em nòng cốt tham gia. Phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền công tác xã hội với trợ nạn nhân bị mua bán người trở về năm 2019.

Đơn vị cũng tăng cường hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin tư vấn. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có hơn 311 cuộc gọi đến và 08 trường hợp tư vấn trực tiếp; thu thập và xử lý thông tin tư vấn, can thiệp trợ giúp cho 72 trường hợp. Trong đó 67 trường hợp đã đóng ca, 05 trường hợp đang tiếp tục can thiệp, hỗ trợ; so với cùng kì tăng tăng 20 ca, tỷ lệ đạt 138%.

Năm 2019, Trung tâm tổ chức thu thập, lấy 600 phiếu thông tin bảng hỏi tại 20 xã, phường thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố để khảo sát, đánh giá nhu cầu, xác định các vấn đề, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, tập huấn công tác xã hội tại cộng đồng trong những năm qua. Thực hiện quản lý trường hợp 120 trường hợp. Tiếp nhận đánh giá, sàng lọc 07 trẻ em và đang thực hiện can thiệp 1 lần/1 tuần cho 03 trẻ rối loạn phát triển tại Trung tâm.

Đặc biệt, Trung tâm đã thực hiện hiệu quả và báo cáo kết quả kết thúc chương trình viện trợ phi dự án do Tổ chức EFA-Japan tại Việt Nam tài trợ đến hết tháng 01/2019. Tích cực xây dựng dự án vận động, huy động nguồn lực của Tổ chức EFA-Japan tiếp tục hỗ trợ trẻ em rối loạn phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Kết nối với Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân trao tặng 20 suất quà là 1.000.000 đồng tiền mặt cho trẻ em rối loạn phát triển, tự kỷ và 10 trẻ em nhiễm HIV đang nuôi dưỡng ở Trường Lao động xã hội Thanh Xuân. Kết nối nhóm công chức của thành phố làm thiện nguyện trực tiếp hỗ trợ 10.000.000 đồng tổ chức Trung thu, tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, với tổng kinh phí 22.500.000 đồng. Đồng thời tặng đồ chơi và tặng 300 chiếc áo trăng tới trường cho trẻ em khó khăn tại xã.

Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Lan, mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng Trung tâm cũng còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai hoạt động năm 2019, cụ thể như: yêu cầu cung cấp dịch vụ và khối lượng công việc ngày càng tăng, đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao, trong khi đó, số lượng người làm việc ở Trung tâm Công tác xã hội thành phố còn mỏng, nhiều vị trí việc làm phải kiêm nhiệm. Nhu cầu đăng kí cung cấp dịch vụ công tác xã hội của các địa phương ngày càng nhiều nhưng kinh phí thực hiện tuyền truyền, tập huấn công tác xã hội còn hạn hẹp.

Thành phố Hải Phòng chưa có đội ngũ người làm công tác công tác xã hội chuyên trách cấp quận, huyện, xã phường; công chức LĐTBXH cấp quận, huyện xã phường làm đầu mối liên hệ với Trung tâm có nhiều thay đổi. Năm 2019, ở cấp xã, phường có quá nhiều công việc dồn dập, phát sinh vào cùng thời điểm đăng ký tổ chức hoạt động nên quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội bị gián đoạn, không đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra. Kết quả hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội chủ yếu là sự thay đổi nhận thức, kỹ năng, định tính, rất khó định lượng bằng các con số cụ thể, trong khi chương trình vận động, huy động nguồn lực viện trợ phi chính phủ đòi hỏi đưa ra những chỉ tiêu con số cụ thể, đong đếm được; hơn nữa Việt Nam đã là nước đang phát triển nên quan điểm trợ giúp của một số thành viên trong tổ chức tài trợ chưa phù hợp với văn hóa, mong muốn, nhu cầu của người khó khăn nên đến nay Trung tâm vẫn chưa nhận được thoả thuận, hỗ trợ mới cho giai đoạn tiếp theo của Tổ chức EFA-Japan.

Để khắc phục những khó khăn trên, trong thời gian tới, Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, giáo dục xã hội và nâng cao năng lực, tăng cường công tác tư vấn, tham vấn giúp đối tượng tự giải quyết các vấn đề xã hội; thực hiện phát triển cộng đồng. Từng bước hướng tới cung cấp dịch vụ có thu phòng ngừa, can thiệp, tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng có nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội góp phần thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội của thành phố.

Trung tâm cũng sẽ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ khẩn cấp (cung cấp nơi ở tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại cho đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động vào Trung tâm). Duy trì và nâng cao hiệu quả đường dây tư vấn tổng đài miễn phí cuộc gọi 18006605 và điện thoại 0225.3700799; cung cấp dịch vụ tư vấn, tham vấn, các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi; các trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp tại cộng đồng; trợ giúp đối tượng yếu thế tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội, giải quyết vấn đề xã hội. Phấn đấu quản lý trường hợp và can thiệp trợ giúp hiệu quả tối ưu đối với 60 trường hợp trong năm 2020.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ nâng cao hiệu quả cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề của đối tượng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm để nâng cao năng lực người làm việc của Trung tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Tổ chức hoạt động phát triển cộng đồng về nâng cao năng lực hòa nhập xã hội của người khuyết tật tại các quận, huyện. Đồng thời tích cực huy động, vận động mọi nguồn lực để trợ giúp đối tượng ở cộng đồng.

(Nguồn: Đức Dương // Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng: Khẳng định vai trò cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng //Báo Laodongxahoi.net.- Ngày 25/10/2019)

3.48.Hội thảo chuyên đề về cảng và logistics tại Hải Phòng

(HPĐT)- Trong khuôn khổ lễ hội giao lưu văn hóa và kinh tế Việt- Bỉ diễn ra trong 3 ngày (từ 25 đến 27-10), ngày 25-10, tại Khách sạn Harbour View, Công ty CP Khu Công nghiệp Đình Vũ tổ chức hội thảo cảng và logistics Hải Phòng. Tới dự có ông Paul Jansen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại Hội thảo Cảng biển và Logistics Hải Phòng.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố hoan nghênh sáng kiến của Công ty CP khu công nghiệp Đình Vũ, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo có ý nghĩa quan trọng tại Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình nêu rõ, Hải Phòng là thành phố Cảng biển lớn nhất phía Bắc, phát triển cảng biển và dịch vụ logistics luôn được thành phố quan tâm đặc biệt. Những năm qua, Hải Phòng huy động nhiều nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, kết nối cao với đủ 5 loại hình giao thông. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển cảng biển và dịch vụ logistics. Đồng chí mong muốn, hội thảo sẽ gợi mở và nêu được những vấn đề đáng quan tâm, những cách làm hiệu quả cao để phát triển 2 lĩnh vực này, góp phần  đưa Hải Phòng trở thành trung tâm logistics trong khu vực. Đồng thời, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam, Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại Hội thảo Cảng biển và Logistics Hải Phòng.

Ông Paul Jansen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam khẳng định, Hải Phòng có rất nhiều tiềm năng, và cảng biển, logistics chính là thế mạnh, tạo nên sức cạnh tranh và sự hấp dẫn của thành phố. Ông tin tưởng, Hải Phòng sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai nhờ 2 lĩnh vực trọng yếu này.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham gia của các chuyên gia đến từ Khu công nghiệp Deep C, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, Tập đoàn Hateco, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam về các vấn đề liên quan tới tầm nhìn và sự phát triển của Hải Phòng, chuỗi cung ứng logistics từ Hải Phòng, ảnh hưởng của Hiệp định Thương mại Việt Nam- EU đối với sự phát triển của cảng biển và logistics; phát triển nguồn năng lượng tái tạo và hạ tầng cho ngành logistics…

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo

Nhân sự kiện này, Tập đoàn HATECO và Công ty TNHH Infra Asia Investment (Hong Kong) (IAI), cổ đông của Khu công nghiệp DEEP C ký kết biên bản hợp tác nhằm mở rộng hơn nữa các hoạt động phát triển khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh.  Theo đó, 2 công ty hợp tác đầu tư vào dự án phát triển khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (DEEP C Quảng Ninh 2), một trong những khu công nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp DEEP C.

(Nguồn:Hồng Thanh/Hội thảo chuyên đề về cảng và logistics tại Hải Phòng///Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/10/2019)

3.49.Công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm mong bố trí đủ nhân lực, kinh phí

Theo thông tin đưa ra trong cuộc giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tại Sở Y tế đầu tháng 10 vừa qua về công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), mặc dù từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố không để xảy ra vụ việc ngộ độc thực phẩm, nhưng công tác quản lý ATTP còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Thực tế này đòi hỏi giải pháp tối ưu hơn để làm tốt công tác này trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2020. 

Kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh tại cơ sở chế biến thực phẩm (ảnh minh họa).

Chi hoạt động bảo đảm ATTP mới đạt 18,8% chỉ tiêu

Từ đầu năm đến nay, ngành Y tế phối hợp các ngành và chính quyền các địa phương triển khai nhiều hoạt động về quản lý vệ sinh ATTP nên bảo đảm ATTP 100% các sự kiện, lễ hội của thành phố và không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Qua thanh, kiểm tra, các cơ sở có sai phạm về bảo đảm ATTP được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tuy nhiên, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP thành phố Nguyễn Văn Toản cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý ATTP của ngành Y tế gặp một số khó khăn. Tuy là đơn vị thường trực về công tác vệ sinh ATTP của ngành, nhưng chi cục chỉ có 9 người làm công tác chuyên môn, khối lượng công việc nhiều nên cán bộ chi cục luôn trong tình trạng quá tải. Ở cấp quận, huyện, Phòng Y tế trung bình có 3 biên chế, thậm chí có nơi chỉ có 2 biên chế như Hồng Bàng, Đồ Sơn, Cát Hải, An Lão, riêng Phòng Y tế quận Dương Kinh chỉ có 1 cán bộ trong thời gian dài, phụ trách nhiều lĩnh vực khác của ngành nên không thể đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ tham mưu, quản lý ATTP. Với tuyến xã, phường, theo phân cấp, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô nhỏ và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Công tác này rất khó khăn vì ý thức tập quán, nhận thức về ATTP của người dân chưa cao, trong khi công chức văn hóa cấp xã kiêm nhiệm quản lý ATTP nhưng chưa quen việc, chuyên môn về ATTP còn hạn chế.

Về kinh phí hoạt động ATTP được lấy từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế-Dân số, trong đó, kinh phí trung ương gần 2 tỷ đồng và kinh phí địa phương 2,5 tỷ đồng. Ngày 3-9-2019, UBND thành phố có Quyết định số 2065 về phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 17 HĐND thành phố về ATTP gần 3,3 tỷ đồng, trong đó, Sở Y tế 1,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng kinh phí hoạt động ATTP toàn thành phố năm 2019 (tính cả kinh phí thực hiện Nghị quyết 17) hơn 7,7 tỷ đồng, tính trên đầu số dân Hải Phòng chỉ đạt mức 3,7 nghìn đồng/người/năm, đạt 18,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết 17 đặt ra (20 nghìn đồng/người/năm), thấp hơn nhiều so với một số tỉnh, thành phố khác: Hà Nội đạt 7,8 nghìn đồng/người/năm, Quảng Ninh 7,3 nghìn đồng/người/năm...

Trên địa bàn thành phố hiện có gần 24.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Theo phân cấp quản lý, tuyến thành phố quản lý 1.643 cơ sở (6,6%), tuyến quận, huyện 2.261 cơ sở (9,1%); tuyến xã, phường quản lý 20.892 cơ sở còn lại (84,3%), không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo phân công quản lý, ngành Y tế quản lý 10.415 cơ sở, ngành Nông nghiệp-Phát triển nông thôn 9.431 cơ sở, ngành Công Thương 4.950 cơ sở.

Cần sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm

Trước khó khăn trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn thành phố, ngoài đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên, từ tháng 5- 2019, ngành Y tế triển khai thực hiện mô hình thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 3 đơn vị hành chính cấp huyện, 11 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cung cấp kiến thức ATTP, các quy định pháp luật tới người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người làm dịch vụ ăn uống và cán bộ, công chức cấp xã.... Sở Y tế cũng tham mưu thành phố tiếp tục thực hiện Đề án mô hình quản lý thức ăn đường phố năm 2019 tại 10 phường của 4 quận, huyện: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An; lấy mẫu giám sát mối nguy cơ, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và tăng cường công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán 2020...

Tuy nhiên, trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố không chỉ của riêng ngành Y tế, bởi thực tế, việc sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm hoạt động theo chuỗi. Trong đó, ngành Nông nghiệp-Phát triển nông thôn phụ trách quản lý sản xuất, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; ngành Công Thương phụ trách quản lý vận chuyển, buôn bán, kinh doanh thực phẩm; còn ngành Y tế quản lý phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn… Vì thế, muốn quản lý chặt chẽ về ATTP, cần sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương.

Ở góc độ ngành Y tế quản lý, Phó giám đốc Phan Huy Thục đề xuất: Từ khó khăn về nguồn nhân lực và kinh phí chi hoạt động ATTP trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đề nghị thành phố phân bổ thêm chỉ tiêu biên chế nhân lực làm công tác ATTP từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường; bố trí nguồn ngân sách bảo đảm đạt mức 20 nghìn đồng/người/năm như Nghị quyết 17 HĐND thành phố đề ra và phân bổ sớm từ đầu năm để chủ động, kịp thời triển khai các nhiệm vụ; hướng dẫn thực hiện quy định mới cho phép ưu tiên sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm về ATTP cho hoạt động quản lý ATTP.

(Nguồn: Việt Hoàng//Công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm mong bố trí đủ nhân lực, kinh phí//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/10/2019)

3.50.Thực hiện Quyết định 22 và Nghị quyết 32 về hỗ trợ xây, sửa nhà cho người có công với cách mạng: Rà soát, bảo đảm không sót, lọt trường hợp thuộc diện được thụ hưởng

(HPĐT)- Chiều 25-10, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 32 của HĐND thành phố chủ trì hội nghị, nghe báo cáo triển khai thực hiện hỗ trợ đối với người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 32 của HĐND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận hội nghị.

Qua nghe báo cáo của Sở Xây dựng, các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình yêu cầu: Đối với việc thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các địa phương rà soát lại đến ngày 31-10-2019, không để sót bất cứ trường hợp nào thuộc diện hỗ trợ mà chưa được đưa vào danh sách xem xét giải quyết. Đối với những trường hợp áp dụng nhầm đối tượng giữa Quyết định 22 và Nghị quyết 32, đồng chí Nguyễn Xuân Bình đề nghị rà soát lại cụ thể, chính xác để có biện pháp xử lý và rút kinh nghiệm. Liên quan đến 79 hộ thuộc diện thực hiện Quyết định số 22 tại huyện Cát Hải, nhưng do chưa bố trí được tái định cư, chưa có cơ sở thực hiện, đồng chí đề nghị UBND huyện báo cáo gửi UBND thành phố trước ngày 31-10-2019. Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động giải ngân kinh phí hỗ trợ theo Quyết định 22, bảo đảm tiến độ; yêu cầu Sở Xây dựng, Sở  Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện.

Đối với Nghị quyết số 32, đồng chí yêu cầu các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để người có công tiếp nhận vật liệu, hướng dẫn thực hiện thủ tục xây dựng. Với những vướng mắc từ cơ sở, các ngành, địa phương báo cáo UBND thành phố để kịp thời giải quyết. Trường hợp điều chỉnh không được làm thay đổi tổng kinh phí đã phê duyệt. Đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các quận, huyện kiểm tra thực tế việc triển khai Nghị quyết 32 trên các địa bàn, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Theo báo cáo của  các quận, huyện, thực hiện Quyết định 22, tính đến ngày 30-9-2019, có 9.894/12.374 hộ hoàn thành việc hỗ trợ xây, sửa nhà với tổng số 295,54 tỷ đồng hỗ trợ; có 502 hộ chưa giải ngân; 1.978 hộ không giải ngân. Tỷ lệ giải ngân kinh phí trung ương cấp (80%) cả giai đoạn 1 và 2 đạt 84,82%. Đối với ngân sách trung ương cấp theo Quyết định 22, chỉ giải ngân hỗ trợ hết năm 2019.

Tính đến ngày 18-10, có 1.080 hộ được hỗ trợ xây, sửa nhà theo Nghị quyết 32 của HĐND thành phố. Trong đó, 592 hộ nhận hỗ trợ xi măng với 2.543 tấn; 596 hộ nhận hỗ trợ gạch với gần 5,9 triệu viên. Tỷ lệ số hộ được hỗ trợ gạch, xi măng đạt 55%. Có 82 hộ hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở nhưng chưa nhận được hỗ trợ gạch và xi măng (gia đình tự mua, xây, sửa trước 6-6-2019).

(Nguồn:Thực hiện Quyết định 22 và Nghị quyết 32 về hỗ trợ xây, sửa nhà cho người có công với cách mạng: Rà soát, bảo đảm không sót, lọt trường hợp thuộc diện được thụ hưởng// Phương Nam//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/10/2019)

3.51.Hải Phòng: Triển lãm gần 100 ảnh báo chí về “An toàn giao thông”

KTNT Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong tham gia giao thông, trong thời gian 3 ngày từ 25-27/10, gần 100 ảnh báo chí về “An toàn giao thông” được triển lãm tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng.

Sáng 25/10, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng kết hợp cùng Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hải Phòng, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm ảnh báo chí về “An toàn giao thông”.

Tại cuộc Triển lãm ảnh báo chí “An toàn giao thông”, Ban Tổ chức giới thiệu gần 100 ảnh báo chí, tư liệu báo chí, tranh ảnh cổ động về hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Hải Phòng.

 Triển lãm sẽ cung cấp thông tin tổng hợp về hình ảnh của giao thông TP. Hải Phòng trong thời gian qua với 6 nhóm chủ đề chính như: Công tác đảm bảo trật tự ATGT của các cơ quan chức năng; Công tác tuyên truyền về ATGT dưới nhiều hình thức với sự vào cuộc của toàn xã hội; Các công trình hạ tầng, dự án giao thông trọng điểm được khởi công, khánh thành tạo nên diện mạo mới cho giao thông thành phố; Các hình ảnh đẹp thể hiện Văn hóa tham gia giao thông của người dân thành phố; Các hành vi vi phạm ATGT thường gặp; Các vụ tai nạn giao thông, nỗi đau chung của toàn xã hội.

 Tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng  cho biết: “Trong những năm qua, nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng, các dự án giao thông trọng điểm được khởi công, khánh thành đã tạo nên diện mạo mới cho giao thông thành phố, các hệ thống đường sá, cầu cống được cải tạo, xây mới góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố nhìn chung được duy trì ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí. Nhiều biện pháp cấp bách được triển khai đồng loạt, quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự ATGT”.

 “Triển lãm ảnh báo chí về “An toàn giao thông” là một hoạt động quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhằm nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, đồng thời nâng cao ý thức, vận động nhân dân thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”. Giới thiệu các công trình hạ tầng, dự án giao thông trọng điểm được khởi công, khánh thành tạo nên diện mạo mới cho giao thông thành phố”, ông Kiên cho biết thêm

(Nguồn: Phương Thanh // Hải Phòng: Triển lãm gần 100 ảnh báo chí về “An toàn giao thông” //Báo Baophapluat.vn.- Ngày 26/10/2019)

3.52.Đường hè khu vực trước cổng Bệnh viện Phụ sản: Thông thoáng, sạch đẹp

Những ngày này, khu vưc trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phong quang, sạch đẹp, không còn tình trạng hàng quán “bu” quanh cổng bệnh viện, dịch vụ trông giữ xe đạp lấn chiếm vỉa hè… Để có kết quả này, UBND phường Hoàng Văn Thụ phối hợp thực hiện nhiều giải pháp. 

Phố Trần Quang Khải (đoạn trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, trật tự, phong quang.

Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ Hà Đình Thắng cho biết: Tuyến phố Trần Quang Khải, đoạn trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng dài hơn 160m nhưng thường xuyên bị những người buôn bán hàng rong và xe ôm bao vây. Không những vậy, do bãi giữ xe của bệnh viện luôn quá tải nên có tổ thương binh tận dụng vỉa hè để làm nơi dịch vụ trông giữ xe. Cảnh buôn bán diễn ra mỗi ngày, khiến khu vực cổng bệnh viện nhếch nhác; gây nhiều phiền toái cho người bệnh và bệnh viện. Việc giải tỏa tình trạng hàng quán lấn chiếm đường hè để kinh doanh là rất cần thiết.

Trong tháng 9-2019, UBND phường khảo sát cụ thể với các hộ kinh doanh thường xuyên ở khu vực này, xác định có 16 trường hợp kinh doanh ở khu vực này, trong đó có 13 trường hợp là người dân sinh sống trên địa bàn phường. Số còn lại và tổ dịch vụ trông giữ xe là người dân thuộc địa bàn phường khác. Nhiều hộ kinh doanh vỉa hè có hoàn cảnh khó khăn, nhất là 8 hộ dân thuộc tổ dân phố Trần Quang Khải 1. UBND phường tổ chức họp, đối thoại với các hộ kinh doanh khu vực này, lắng nghe tâm tư, mong muốn nguyện vọng của họ. Được tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, các hộ dân bước đầu đồng tình, chấp hành việc dừng việc lấn chiếm đường hè khu vực trước cổng Bệnh viện Phụ sản để kinh doanh.

Sau khi làm việc trực tiếp, phường chấm dứt hợp đồng thuê vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với tổ dịch vụ trông giữ xe đạp. Để duy trì việc bảo đảm trật tự ở khu vực này, phường cũng bố trí lực lượng trực chốt thường xuyên. Từ ngày 24-9 đến ngày 30-9, Công an quận, Ban quản lý dải trung tâm thành phố và tổ trật tự đô thị phường đều bố trí lực lượng trực tại khu vực này, để phát hiện, ngăn chặn kịp thời trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Kết quả là từ đầu tháng 10-2019 đến nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ở khu vực chung quanh cổng Bệnh viện Phụ sản được hạn chế tối đa.

Song song với vận động người dân không lấn chiếm đường hè, Ban giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thống nhất với UBND phường Hoàng Văn Thụ thực hiện việc cải tạo, lát lại vỉa hè tuyến phố Trần Quang Khải. Tuyến hè này có diện tích 789 m2, rộng 4,87 m đang được cải tạo, nâng cấp, thay thế gạch lát vỉa hè mới. Đồng thời, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ký hợp đồng với công ty bảo vệ chia làm 3 ca phối hợp với trật tự đô thị, công an phường chốt giữ, bảo đảm trật tự cho toàn bộ tuyến hè tiếp giáp với bệnh viện.

 

Hy vọng với những giải pháp đồng bộ, đoạn hè phố Trần Quang Khải trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng giữ được sự phong quang, sạch đẹp, tạo thuận lợi cho người bệnh và bệnh viện trong hoạt động khám chữa bệnh.

(Nguồn: Bảo Châu//Đường hè khu vực trước cổng Bệnh viện Phụ sản: Thông thoáng, sạch đẹp//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 27/10/2019)

3.53.Phát triển vùng sản xuất tập trung: Doanh nghiệp làm "đầu tàu"

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Hải Phòng, đến tháng 10-2019, toàn thành phố có 382 vùng sản xuất tập trung với diện tích 7876 ha. Số lượng nhiều nhưng hiệu quả, chất lượng mang lại chưa cao, là vấn đề các địa phương quan tâm khắc phục trong việc mở rộng và phát triển vùng sản xuất tập trung. 

Vùng sản xuất rau tập trung ở xã An Thọ (An Lão) 

Còn nhỏ lẻ, manh mún

Trong số vùng sản xuất tập trung nói trên, vùng trồng trọt chiếm số lượng lớn nhất (277 vùng). Trong đó, huyện Vĩnh Bảo dẫn đầu toàn thành phố với các vùng trồng trọt tập trung như: vùng dưa vàng ở xã Tân Hưng, vùng trồng rau màu ở các xã: Thắng Thủy, Việt Tiến, Tân Liên; vùng trồng ổi ở thị trấn Vĩnh Bảo… Bên cạnh đó, có 78 vùng tập trung nuôi trồng thủy sản chủ yếu ở các quận, huyện có nhiều diện tích mặt nước như: các huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Cát Hải; các quận: Đồ Sơn, Kiến An. Toàn thành phố có 27 vùng chăn nuôi tập trung chủ yếu ở các huyện: Vĩnh Bảo, An Dương, Tiên Lãng, Kiến Thụy…

Theo khảo sát của Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản… mới có 89 vùng , chủ yếu là các vùng trồng trọt đáp ứng đủ tiêu chí của vùng sản xuất tập trung theo quy định của Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn. Một số vùng diện tích chỉ trên dưới 1 ha, nhất là các vùng nuôi trồng thủy sản. Việc phát triển sản xuất tại các vùng sản xuất tập trung mới bước đầu ổn định, song hiệu quả chưa cao và bền vững.

Vùng sản xuất tập trung rau xanh xã An Thọ (huyện An Lão) hiện có hơn 30 ha canh tác, giá trị sản xuất đạt hơn 70 triệu đồng/ha. Chủ tịch UBND xã An Thọ Vũ Duy Nhiêu cho biết, bà con chủ yếu canh tác theo tập quán truyền thống, chưa ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nên sản phẩm chất lượng chưa đồng đều. Việc liên kết với siêu thị hay doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, chưa nhiều nông dân trồng rau trái vụ để bán được giá cao hơn. Vùng ổi lê giống Đài Loan ở thị trấn Vĩnh Bảo diện tích khoảng 19 ha, chất đất phù hợp nên quả thơm, ngon, giòn, ngọt, bán được giá, song sản lượng sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. Đặc biệt, bà con chưa làm chủ được kỹ thuật để bảo đảm chất lượng quả ổi vừa ngon vừa có hình thức đẹp nên sản phẩm chủ yếu lưu thông tự do trên thị trường, chưa có mối liên kết cung ứng cho doanh nghiệp.

Chính sách 10 trong Nghị quyết 13 của HĐND phố năm 2017 về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản: Tổ chức, cá nhân xây dựng mới khu sản xuất nông nghiệp tập trung được hỗ trợ một lần bằng 50% tổng chi phí đầu tư và không quá 300 triệu đồng/công trình.

Có cơ chế mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả

Phát triển, mở rộng các vùng sản xuất tập trung là hướng đi được các huyện tập trung chỉ đạo. Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo Trịnh Khắc Tiến khẳng định, huyện tiếp tục thực hiện quy hoạch vùng tập trung để phát triển sản xuất. Trong đó, các vùng tập trung phải xác định sản xuất sản phẩm chủ lực… Huyện tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể tham gia tích tụ ruộng đất, phát triển các vùng sản xuất tập trung; khuyến khích nông dân liên kết sản xuất với doanh nghiệp…Các huyện khác như: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố như: Nghị quyết 13 của HĐND thành phố về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản; nghị quyết 19 của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển rau, quả trên địa bàn thành phố đến năm 2020...

Theo Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật Hải Phòng, Đoàn Hữu Thanh, để phát triển vùng sản xuất tập trung trên địa bàn thành phố cần lấy doanh nghiệp làm đầu tàu để liên kết với nông dân. Muốn vậy, thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ ruộng đất để tổ chức sản xuất theo vùng tập trung; ưu tiên đầu tư có sở vật chất, hạ tầng cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tích tụ ruộng đất. Người dân cũng cần hợp tác, bắt tay chặt chẽ với doanh nghiệp trong mối liên kết sản xuất theo vùng tập trung. Cùng với đó, phải đẩy mạnh triển khai ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ở vùng tập trung. Thành phố tiếp tục triển khai cơ chế khuyến khích nông dân mua các loại máy cơ khí nông nghiệp để ứng dụng vào sản xuất theo hình thức chậm trả.

(Nguồn: Hồ Hương//Phát triển vùng sản xuất tập trung: Doanh nghiệp làm "đầu tàu"//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 27/10/2019)

3.54.Vietnam Airlines đưa vào khai thác 2 siêu máy bay tuyến Hải Phòng - thành phố Hồ Chí Minh

(HPĐT)- Chiều 27-10, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines-VNA) tổ chức đưa vào khai thác 2 máy bay Boeing 787-10 và Airbus A350-900 trên đường bay Hải Phòng – thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Đây là 2 loại máy bay thân rộng hiện đại nhất hiện nay, được gọi là “siêu máy bay” có thể chở 300 hành khách. Đồng chí Lê KhắcNam, Phó chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan tới dự.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tặng hoa tổ bay và những hành khách đầu tiên trên chuyến bay VN1189 Hải Phòng-TP.Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Khắc Nam chúc mừng VNA đưa vào khai thác 2 loại máy bay hiện đại nhất hiện nay, khẳng định vị thế của hãng hàng không lớn của Việt Nam. Trong những năm qua, thành phố Hải Phòng có sự phát triển vượt bậc về kinh tế- xã hội và thu hút đầu tư, đầu tư nhiều công trình giao thông lớn mang lại sự gắn kết vùng, trong đó có đầu tư khu bay của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Dự kiến năm 2019, Hải Phòng sẽ đạt 8,2 triệu lượt khách du lịch. Nhu cầu đi lại tăng cao, việc VNA đưa vào khai thác 2 máy bay lớn, thân rộng trên đường bay này không những để VNA phát triển mà còn hỗ trợ thành phố Hải Phòng phát triển du lịch, đầu tư. Đồng chí mong muốn VNA tiếp tục nghiên cứu để mở thêm đường bay từ Hải Phòng đến Nhật Bản, Hàn Quốc và môt số quốc gia khác. Thành phố cam kết hỗ trợ 10 tỷ đồng khi doanh nghiệp mở mới tuyến bay quốc tế và 5 tỷ đồng mở mới tuyến bay trong nước. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai dự án xây dựng nhà ga số 2 và các công trình phụ trợ, hướng tới mục tiêu đưa Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đạt hơn 10 triệu lượt khách/năm.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tặng hoa tổ bay và những hành khách đầu tiên trên chuyến bay VN1189 Hải Phòng-TP.Hồ Chí Minh

Ông Lê Hồng Hà, Phó tổng giám đốc VNA cho biết, sự kiện chào đón chuyến bay thân rộng lần đầu tiên khai thác thương mại đến Cát Bi là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và cam kết của VNA kết nối thành phố Hải Phòng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của đất nước. Với việc cùng lúc đưa 2 loại máy bay thân rộng hiện đại nhất Boeing 787-10 và Airbus A350-900 vào khai thác trên đường bay Hải Phòng-TP.Hồ Chí Minh, VNA mang đến cho khách hàng sản phẩm vượt trội và trải nghiệm dịch vụ 4 sao. VNA dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng đường bay từ khu vực duyên hải Bắc Bộ đi Cần Thơ, Phú Quốc, Buôn Mê Thuột, Nha Trang trong năm 2020. Đồng thời mong muốn gắn bó lâu dài và đồng hành với Hải Phòng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng.

Chuyến bay VN1189 tại sân bay Cát Bi

Boeing 787 và Airbus A350 là máy bay thân rộng, sở hữu không gian ngồi rộng rãi và chương trình giải trí hấp dẫn. Bên cạnh khả năng chuyên chở lớn, 2 loại máy bay này còn có ghế ngồi hạng thương gia có thể ngả phẳng hoàn toàn, cùng những tiện ích như màn hình, cổng USB ngay tại ghế, ngăn hành lý lớn hơn… Máy bay trên đường bay Hải Phòng-TP.Hồ Chí Minh, cất cánh tại Sân bay Cát Bi lúc 17 giờ; đường bay TP.Hồ Chí Minh-Hải Phòng, cất cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 và chủ nhật./.

(Nguồn: Mai Lâm//Vietnam Airlines đưa vào khai thác 2 siêu máy bay tuyến Hải Phòng - thành phố Hồ Chí Minh//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 27/10/2019)

3.55.Hội Nhà báo Hải Phòng: Trao nhiều phần quà đến vùng cao Hà Giang

(HPĐT) –Trong 3 ngày 25,26,27-10, Hội Nhà báo Hải Phòng phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang tổ chức hoạt động xã hội, trao quà tặng một số điểm trường, nhà văn hóa và Đồn biên phòng Lũng Cú, tỉnh Hà Giang.

Hội Nhà báo thành phố trao quà cho cô trò trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang)

Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Anh Tú cho biết, hoạt động từ thiện là một hoạt động thiết thực của Hội Nhà báo thành phố hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo do Thủ tướng Chính phủ phát động. Qua hoạt động này, Hội Nhà báo Hải Phòng mong muốn góp  phần san sẻ khó khăn với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ đồng bào miền núi Hà Giang để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Tại các điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và THCS xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), đoàn trao nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực tới cô trò nhà trường như đồ dùng học tập, quần áo, bánh kẹo, tivi. Cùng với đó, đoàn trao tặng tivi và nhiều phần quà tới chính quyền xã, nhà văn hóa xã Pải lủng. Tại Đồn biên phòng Lũng Cú, đoàn trao tặng quà và lá cờ Tổ Quốc cỡ lớn, rộng 54m2.

Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng trao quà tới các em học sinh.

Đoàn trao tặng quà chính quyền xã Pải Lủng

Đoàn trao tặng quà cho nhà văn hóa xã Pải Lủng

Đoàn trao quà tặng Đồn biên phòng Lũng Cú

(Nguồn; Ngọc Sơn// Hội Nhà báo Hải Phòng: Trao nhiều phần quà đến vùng cao Hà Giang// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 28/10/2019)

3.56.Trao giải cuộc thi viết “Công an Hải Phòng - 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Sáng 29/10, Công an TP Hải Phòng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Công an Hải Phòng - 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên Báo An ninh Hải Phòng.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết: Cuộc thi đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân, cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an thành phố tham gia, trong đó có cả lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, cấp đội.

Nhiều bài dự thi có sự đầu tư, tìm tòi, nghiên cứu, minh họa bằng nhiều ảnh đẹp và tư liệu quý, triển khai tốt các nhóm vấn đề, trong đó có nội dung di chúc của Bác, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để vận dụng hiệu quả vào các mặt công tác của đơn vị trong ngành Công an.

            Các nhóm tác giả, tác phẩm còn xây dựng mô hình làm nổi bật nội dung của tác phẩm, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của Bác Hồ với đất nước, nhân dân và lực lượng Công an nhân dân.

Sau gần 2 tháng, cuộc thi viết có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an cũng như trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 169 bài dự thi.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao Giải Đặc biệt cho tác phẩm “Hoa chiến công dâng Người” của Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng.

Giải Nhất cho tác phẩm: Mô hình thi đua “Ba tâm - Ba bám”, đột phá vào khâu khó, việc mới của Thượng úy Lê Anh Tùng, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự. Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và một số giải phụ khác.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tính lan tỏa lớn và là hoạt động mang tính điểm nhấn của lực lượng Công an thành phố trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân

 (Nguồn: Thế Khoa//Trao giải cuộc thi viết “Công an Hải Phòng - 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 29/10/2019)

3.57.Ngăn chặn giả mạo hàng Việt

Không thể để Việt Nam thành nơi trung chuyển, tiếp tay cho gian lận thương mại. Phải đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng với sản phẩm được tiêu thụ trong nước, bảo vệ lợi ích quốc gia trước những sản phẩm giả mạo hàng Việt Nam để xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Cẩn - tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đã khẳng định như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ về những giải pháp mà các cơ quan chức năng đang triển khai nhằm ngăn chặn hiện tượng gian lận xuất xứ hàng hóa, giả mạo hàng Việt Nam để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan đang kiểm tra, xác minh, điều tra một loạt vụ việc về các đối tượng, các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu vi phạm giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang các nước trong thời gian qua.

Chẳng hạn, cơ quan hải quan đang tạm giữ 10 container xe đạp nghi giả mạo xuất xứ Việt Nam tại Bình Dương. Kiểm tra thực tế và hồ sơ của DN cho thấy gần như 100% lô xe đạp này được nhập từ nước ngoài, thậm chí nhãn mác cũng được dán từ nước ngoài, sau đó đưa về Việt Nam để lắp ráp và gắn xuất xứ hàng Việt Nam.

"Tổng cục Hải quan sẽ cùng với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân làm rõ hành vi sai phạm của DN" - ông Cẩn cho biết.

Tại cảng Hải Phòng, cơ quan hải quan đang tạm giữ hàng chục container máy móc thiết bị nhập từ nước ngoài và chỉ qua công đoạn gia công lắp ráp đơn giản rồi gắn mác "made in Việt Nam".

Ngoài ra, tại các cảng như TP. HCM, Bình Dương và Hải Phòng, cơ quan hải quan cũng phát hiện nhiều container hàng thành phẩm được sản xuất ở nước ngoài (gồm quần áo, giày, linh kiện điện tử...) nhưng ghi sẵn nhãn hiệu trong nước để tiêu thụ ở thị trường nội địa.

(Nguồn: Lê Thanh – Ngọc Anh// Ngăn chặn giả mạo hàng Việt// B áo Tuổi trẻ.- Ngày 30/10/2019)

3.58.Cần Thơ-Hải Phòng ký kết hợp tác chung về phát triển du lịch

Ngày 30/10, tại thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ phối hợp với Tổng Cục du lịch Việt Nam, Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức chương trình xúc tiến du lịch "Đến với Cần Thơ - Đô thị miền sông nước."

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam cho biết, Cần Thơ lựa chọn Hải Phòng xúc tiến du lịch vì đây là thành phố năng động, phát triển, có hệ thống đường giao thông, trong đó có Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi rất thuận lợi để thu hút, kết nối khách Hải Phòng đến với Cần Thơ và ngược lại.

Hải Phòng còn là điểm kết nối để đưa du khách của một số tỉnh như Hải Dương, Thái Bình, Quảng Ninh cũng như du khách quốc tế đến với Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Trương Quang Hoài Nam giới thiệu Cần Thơ là thủ phủ và là 1 trong 4 tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt với những vùng cây trĩu quả.

Cần Thơ có nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, chợ nổi Cái Răng cùng nhiều công trình kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử, văn hóa và làng nghề truyền thống.

Cần Thơ còn là nơi lưu giữ văn hóa của những người dân dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, tạo nên bản sắc văn hóa rất độc đáo, riêng biệt. Cơ sở vật chất ngành du lịch phát triển đồng bộ, đa dạng.

Trong 10 tháng qua, Cần Thơ đón 7,7 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 2,6 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 3.900 triệu đồng.

Với những thế mạnh đó, Cần Thơ được Chính phủ phê duyệt trở thành trung tâm du lịch và điều phối khách cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những trung tâm phát triển du lịch của cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành khẳng định, du lịch Hải Phòng-Cần Thơ là tour quen thuộc của người dân và du khách hai thành phố.

Sự hợp tác phát triển về du lịch giữa hai thành phố sẽ giúp phát huy tối đa thế mạnh của cả hai địa phương và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch ở quy mô lớn hơn.

Thời gian qua, để tăng cường sự hợp tác, kết nối du lịch giữa hai địa phương, tuyến bay Hải Phòng-Cần Thơ đã đưa vào khai thác từ cuối tháng 4/2019 với tần suất từ 3-7 chuyến/tuần, giúp giảm chi phí và thời gian di chuyển, thúc đẩy kết nối giữa 2 địa phương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành cho biết, trong năm 2019, Hải Phòng phấn đấu đạt 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 930.000 lượt khách quốc tế với doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng.

Ngoài các thế mạnh về danh thắng du lịch, Hải Phòng còn là thành phố phát triển năng động, thu hút 674 dự án đầu tư nước ngoài với với tổng vốn đầu tư đạt 17.760 triệu đôla Mỹ.

Hải Phòng hợp tác với 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp của Hải Phòng có hoạt động tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lượng khách chuyên gia sống và làm việc tại Hải Phòng dao động từ 7.000-10.000 chuyên gia.

Đây chính là tiềm năng để Cần Thơ nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung quảng bá hình ảnh đến khách quốc tế.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành đề nghị, Sở Du lịch Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo 2 địa phương đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch, tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu điểm đến trong thời gian tới.

Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch hai địa phương xây dựng sản phẩm du lịch chung, phát triển thị trường trên cơ sở khai thác lợi thế đường bay Hải Phòng-Cần Thơ. (Vietnamplus.vn 30/10, Minh Thu; TTXVN 30/10;, tr3, T.H

(Nguồn: Cần Thơ-Hải Phòng ký kết hợp tác chung về phát triển du lịch// B áo Đại đoàn kết.- Ng ày 31/10/2019)

3.59.Hải Phòng: Tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hải Phòng 9 tháng qua ước đạt 16,42%, gấp 2,35 lần tốc độ tăng GDP cả nước (6,98%) và cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thành phố. 9 tháng, thu ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

TP Hải Phòng triển khai nhiệm vụ năm 2019 tràn đầy tin tưởng và sự lạc quan và đạt được những kết quả nổi bật.

9 tháng năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,42% (kế hoạch cả năm tăng 15,5% trở lên), gấp 2,35 lần tốc độ tăng GDP cả nước (6,98%), cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 24,03% (kế hoạch cả năm tăng 22%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 11,66 tỷ USD. Sản lượng hàng qua cảng đạt 90,56 triệu tấn, tăng 15,03%. Thu hút khách du lịch ước đạt 6,86 triệu lượt, tăng 15,69%.  Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” được phát huy, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng bám sát kế hoạch và vượt chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt trên 66 nghìn tỷ đồng, tăng 33,1% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng của thành phố tiếp tục có những đột phá mạnh mẽ, hàng loạt dự án mới, mở hướng chiến lược đã được triển khai và khánh thành để kết nối Hải Phòng với các địa phương vùng duyên hải Bắc Bộ. Mới đây, cầu Hoàng Văn Thụ được thông xe kỹ thuật, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về phía bắc sông Cấm, là tiền đề thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị là đến năm 2025 hoàn thành việc di chuyển Trung tâm hành chính thành phố sang phía bắc sông Cấm, cũng như từng bước hoàn thiện trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Hải Phòng đã được Thủ tướng phê duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng, mặc dù đạt được những kết quả mang tính đột phá, thành phố vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là khắc phục triệt để những hạn chế như: tình trạng bỏ sót, thất thoát nguồn thu chưa được khắc phục; kỷ cương, kỷ luật công vụ vẫn bộc lộ hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt tiến độ như yều cầu đề ra; một số nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại Hội nghị Thành ủy diễn ra ngày 29/10, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành thành phố.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hải Phòng cũng đã thông qua các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019; tập trung cải cách hành chính; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, gian lận thuế; đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công và tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm; quan tâm hơn các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng từ nay đến cuối năm là hoàn thành xây dựng mô hình riêng về nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng bộ tiêu chí chuẩn; phấn đấu mỗi huyện có một xã nông thôn mới kiểu mẫu. Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đến hết năm 2019, 100% các xã phải có công an chính quy. Theo đó, Công an thành phố hoàn thành thực hiện đưa công an chính quy về xã trước khi tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ tới để thuận tiện trong công tác bố trí cán bộ, cũng như đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức. (Daibieunhandan.vn 31/10; Đại biểu nhân dân 31/10, tr5, Bùi Linh – Sỹ Nghiêm

(Nguồn: Bùi Linh – Sỹ Nghiêm// Hải Phòng: Tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay//Báo Đại biểu nhân dân.- Ng ày 31/10/2019)

3.60.Hải Phòng hỗ trợ 100% kinh phí cho người tự cai nghiện ma túy

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 10/10/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người cai nghiện ma túy tự nguyện có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng (không phân biệt đối tượng chính sách và các đối tượng khác) tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thành phố sẽ hỗ trợ 100% tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường cho người cai nghiện ma túy tự nguyện bằng định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hỗ trợ 100% tiền ăn hàng tháng, tiền quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho các đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện bằng định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ, với mức hỗ trợ: Tiền ăn hàng tháng bằng 0,8 mức lương cơ sở; tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân… hàng năm bằng 0,9 mức lương cơ sở; thời gian hỗ trợ tối thiểu 6 tháng, tối đa 24 tháng; số lần hỗ trợ không giới hạn.

Hội đồng nhân dân thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; tổng hợp kinh phí hỗ trợ trong dự toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố; giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Theo thống kê, tính đến tháng 6/2019, toàn thành phố có 6.581 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, 1.285 người đang quản lý tại các cơ sở cai nghiện ma túy (chiếm 19,53%); 157 người đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (chiếm 2,38%); 3.837 người điều trị thay thế bằng methadone tại 18 cơ sở (chiếm 58,30%). Riêng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang điều trị thay thế cho 1.009 người tại 6 cơ sở. Ngoài ra, tại cộng đồng còn nhiều người nghiện chưa được phát hiện, lập hồ sơ quản lý. Đa số người nghiện không có việc làm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên không tự đóng góp kinh phí để cai nghiện. Tỷ lệ người nghiện ma túy tổng hợp có tiền án, tiền sự, nhiễm HIV/AIDS có chiều hướng gia tăng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng cho biết, thành phố Hải Phòng hiện có: 3 cơ sở có chức năng cai nghiện tập trung, 1 trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy tại cộng đồng, 18 cơ sở điều trị và điểm cấp phát thuốc methadone. Thành phố đang triển khai thực hiện 3 hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: Cai nghiện tập trung trong các cơ sở cai nghiện ma túy; cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; điều trị thay thế bằng methadone. Song song với việc đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy, công tác điều trị, cai nghiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng luôn được đặc biệt chú trọng và quan tâm triển khai, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng, từ đầu năm Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã tham mưu cho Sở trình UBND thành phố ban hành nhiều văn bản, kế hoạch sát với diễn biến tình hình tệ nạn ma túy, giải quyết cơ bản những khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị cai nghiện ma túy, tăng cường thực hiện công tác quản lý người sử dụng ma túy trái phép, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, ban hành quyết định giao chỉ tiêu cho các quận, huyện đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy năm 2019; tạo điều kiện, chính sách thuận lợi cho người nghiện các chất ma túy tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện; tập trung tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

(Nguồn: Hải Phòng hỗ trợ 100% kinh phí cho người tự cai nghiện ma túy// Báo Lao động xã hội.- Ngày 31/10/2019)

3.61.Hải Phòng luôn chia sẻ, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(HPĐT)- Chiều 29-10, tại Cục Hải quan Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố gặp gỡ, trao đổi với một số doanh nghiệp  nhập khẩu ô tô. Cùng dự có lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng.

Đến giữa tháng 10, chỉ tính riêng 5 doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc là:Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi và Ford Việt Nam đạt tổng kim ngạch 779 triệu USD, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 11.500 tỷ đồng. Toyota ViệtNamlà doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất với 5.842 tỷ đồng. Tiếp theo là Honda Việt Nam 2.210 tỷ đồng. Nhờ vậy, số thu thuế nhập khẩu ô tô của Cục Hải quan Hải Phòng đến nay đạt hơn 13.000 tỷ đồng, vượt gần 9000 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao. Số vượt thu này rất có ý nghĩa với thành phố Hải Phòng bởi theo Nghị định (NĐ) 89 của Chính phủ, Hải Phòng được hưởng 70% số vượt thu thuế xuất nhập khẩu. Như vậy, năm 2019 là năm đầu kể từ khi NĐ 89 có hiệu lực, Hải Phòng được hưởng số vượt thu, có thêm nguồn lực đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố lắng nghe những chia sẻ của doanh nghiệp về một số vướng mắc trong sản xuất- kinh doanh thuộc thẩm quyền của thành phố, để từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời trong chỉ đạo điều hành.

Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, dù thành phố đã có những hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ để lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng những cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế này giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố có cơ hội lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với doanh nghiệp về những vướng mắc trong quá trình hoạt động thuộc thẩm quyền của thành phố, giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất- kinh doanh. 

Nhấn mạnh sự phát triển của thành phố không tách rời sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng mong muốn các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô tiếp tục chung tay, ủng hộ thành phố trong những năm tới. Những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến NĐ 74, NĐ 125 sẽ được thành phố tổng hợp, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của  thành phố Hải Phòng chính thức được thông qua tạo thuận lợi đáng kể về hạ tầng, dịch vụ sau cảng, dịch vụ kho bãi, đem lại những điều kiện rất tốt cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô trong những năm tiếp theo.

Đánh giá cao Cục Hải quan Hải Phòng có các giải pháp hiệu quả cao, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn trong thời gian tới, việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả cao, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố./.

(Nguồn:Hải Phòng luôn chia sẻ, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp// B áo H ải Ph òng ĐT.- Ng ày 30/10/2019)

3.62.Chi trả hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi: Nhanh, gọn bảo đảm dân chủ, công khai

Đến cuối tháng 10-2019, dịch tả lợn châu Phi xảy tại 19.047 hộ, buộc phải tiêu hủy 182.113 con lợn, chiếm 52% tổng đàn trước khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra. Những ngày qua, các quận, huyện khẩn trương chi trả hỗ trợ đến tay người chăn nuôi bị thiệt hại, có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi. 

Chi trả hỗ trợ đến tay người chăn nuôi ở xã Quốc Tuấn (An Lão)

Chi trả nhanh, đúng

Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y, ước tính đến ngày 23-10-2019 các huyện, quận chi trả kinh phí hỗ trợ cho 17.876 hộ, kinh phí là hơn 311 tỷ đồng; trong đó huyện An Dương hoàn thành việc chi trả sớm nhất toàn thành phố.

Tại huyện An Dương, sau khi tiền hỗ trợ của thành phố về đến huyện, từ ngày 3-10 đến 9-10 , huyện gấp rút chi trả số tiền hơn 19, 7 tỷ đồng cho gần 800 hộ dân bị thiệt hại vì dịch tả lợn châu Phi. Theo Trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện An Dương Bùi Xuân Khải, tại các xã, cán bộ Phòng nông nghiệp đến tận nơi phối hợp với cán bộ địa phương chi trả trực tiếp cho các hộ dân. Để bảo đảm công khai, minh bạch, các cán bộ đều rà soát, kiểm tra các thông tin dữ liệu từng hộ dân nhận hỗ trợ. Mỗi hộ dân nhận tiền đều có phiếu thu và ký nhận vào sổ của Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn huyện.

Theo kế hoạch, huyện An Lão, phải chi trả 50 tỷ đồng cho 1857 hộ chăn nuôi bị thiệt hại. Hiện, các xã: Bát Trang, Quang Hưng, Quốc Tuấn đã chi trả xong cho các hộ dân. Các xã khác đang tiếp tục chi trả. Hình thức chi trả của huyện là chuyển tiền mặt về các xã để các xã tổ chức chi trả, có sự giám sát của các phòng chức năng huyện. Vào giữa tháng 10-2019, xã Quốc Tuấn là đơn vị đi đầu ở địa phương trong việc chi trả đến người dân có lợn bị thiệt hại vì dịch tả lợn Châu Phi. 85 hộ dân trên địa bàn xã được chi trả 1,16 tỷ đồng, trong đó hộ được chi trả hỗ trợ nhiều nhất là 50 triệu đồng, ít nhất là 1 triệu đồng. Tại buổi chi trả, cán bộ, thủ quỹ, kế toán của xã chi trả trực tiếp tiền mặt đến người dân; các đoàn thể giám sát quá trình chi trả. Cán bộ tư pháp đối chiếu hộ khẩu, chứng minh thư của từng hộ với danh sách các hộ được chi trả bảo đảm việc chi trả công bằng, chính xác, không có sự nhầm lẫn…

Tạo điều kiện ổn định chăn nuôi, tái đàn

Tạo điều kiện cho các huyện, quận có kinh phí và cơ chế thuận lợi để hỗ trợ cho người dân, trong nhiều tháng qua, thành phố có nhiều văn bản hướng dẫn việc chi trả ở từng thời điểm. Thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan, các địa phương thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ chi trả đến tay người chăn nuôi bị thiệt hại phải chặt chẽ, tránh tình trạng gây thất thoát ngân sách.

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của thành phố, Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương cách thức hỗ trợ, chi trả tiền cho người chăn nuôi sao cho thuận lợi theo đúng quy định hiện hành. Cách thức chi hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản ngân hàng. Trong đó, khuyến khích các huyện liên kết với ngân hàng để trả qua tài khoản. Từ ngày 17-9 đến nay, Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn thành lập các tổ công tác kiểm tra việc niêm yết công khai danh sách các hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi tại địa phương; công tác chi trả hỗ trợ cho người chăn nuôi, Sở còn phối hợp với các sở, ngành địa phương giám sát việc thực hiện chi trả hỗ trợ; tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thành phố về những phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Với sự quan tâm của thành phố, sự vào cuộc thể hiện trách nhiệm cao của các quận, huyện, sở, ngành liên quan, tại nhiều địa phương, việc chi trả hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại vì dịch tả châu Phi diễn ra an toàn. Bà con được nhận hỗ trợ đều phấn khởi, không có thắc mắc, kiến nghị gì. Bà Đồng Thị Doanh, Giám đốc HTX chăn nuôi Thái Sơn (xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy) cho biết, HTX vừa được chi trả 1,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ thiệt hại vì dịch tả lợn châu Phi. Với số tiền được chi trả này, HTX phấn khởi tái đàn lợn mới. Tuy nhiên, việc tái đàn cũng theo ý kiến chỉ đạo của thành phố. Trước mắt HTX chỉ tái 70 con lợn, sau đó sẽ tăng dần, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn.

(Nguồn:Hương An// Chi trả hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi: Nhanh, gọn bảo đảm dân chủ, công khai//B áo H ải Ph òng ĐT.- Ng ày 31/10/2019)

IV.VĂN HÓA, THỂ THAO. DU LỊCH

4.1.CLB Hải Phòng chia tay HLV Trương Việt Hoàng

Ngày cuối cùng của tháng 9, hợp đồng giữa HLV Trương Việt Hoàng và CLB Hải Phòng cũng chính thức khép lại. Thông tin này được chính HLV Trương Việt Hoàng xác nhận. Sau thời gian gắn bó, CLB đất Cảng quyết định không ký thêm hợp đồng mới với cựu cầu thủ Thể Công. Điều này cũng nằm trong mong muốn của HLV Trương Việt Hoàng.

  (Nguồn: CLB Hải Phòng chia tay HLV Trương Việt Hoàng// Báo Công an nhân dâ n.vn.- Ngà y 1/10/2019)

4.2.Lễ hội văn hóa ẩm thực Bỉ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp từ ngày 25 đến 27-10

(HPĐT)- Theo Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ, lễ hội văn hóa ẩm thực Bỉ (B.Fest) sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27-10-2019. Lễ hội do Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam ủy quyền cho công ty thực hiện. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước Bỉ- Việt Nam, giới thiệu văn hóa, ẩm thực của Vương quốc Bỉ tới người dân Hải Phòng.

Dự kiến, sẽ có hơn 20 loại bia từ các hãng bia danh tiếng của Bỉ như Brewery Roman, Antwerpse Brouw Compagnie, Van Honsebrouck, L’Arogante  được phục vụ trong 3 ngày lễ hội. Ngoài ra, còn có các món ăn truyền thống của Bỉ như  sô-cô-la, bánh waffles và khoai tây chiên… mang lại những  hương vị khó quên của nước Bỉ. Cùng với đó là các màn trình diễn âm nhạc, ánh sáng và các trò chơi với các DJ Bỉ, cây ghi-ta người Nhật, các ca sĩ hàng đầu Việt Nam (ca sỹ Tuấn Hưng, ca sỹ Đức Thịnh, nhạc sĩ ca sĩ Xuân Bình) và ban nhạc Key Ban. Người chiến thắng trong các trò chơi tại lễ hội sẽ nhận được những phần quá thú vị. 

Trong khuôn khổ sự kiện, còn có hội thảo xúc tiến đầu tư tại Hải Phòng với sự tham dự của hiệp hội các doanh nghiệp và các nhà đầu tư, ngân hàng, đơn vị tư vấn tới các nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ…

(Nguồn: Hồng Thanh// Lễ hội văn hóa ẩm thực Bỉ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp từ ngày 25 đến 27-10//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 6/10/2019)

4.3.20 nghệ sĩ sân khấu của Hải Phòng được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT

(HPĐT)- Sáng 7- 10, Chi hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 33 đại biểu trong tổng số 63 hội viên. Tới dự có NSND Trịnh Thúy Mùi- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sân khấu Việt Nam, nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ- Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố.

NSƯT Ngọc Hiền (đừng, ngoài cùng bên phải), Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tại Hải Phòng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.

NSƯT Ngọc Hiền- Chi hội trưởng Chi hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tại Hải Phòng cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, chi hội đồng hành 4 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp sáng tạo, dàn dựng, tham gia biểu diễn nhiều tác phẩm sân khấu có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao góp phần làm phong phú đời sống tinh thần người dân thành phố. Nhiều chương trình, tiết mục giành được huy chương trong các kỳ liên hoan. Cùng với đó, Chi hội kết nạp 13 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 63 nghệ sĩ. Có 2 NSND, 18 NSƯT được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý. Chi hội kết nối với Hội Sân khấu Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức thành công nhiều trại sáng tác, hội thảo, tọa đàm...

NSND Trịnh Thúy Mùi, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển sân khấu Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Chi hội sân khấu Hải Phòng tạo mọi điều kiện để các nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm chất lượng cao; tiếp tục chăm lo phát hiện, tạo nguồn phát triển hội viên mới để trẻ hóa đội ngũ; bảo vệ quyền lợi, tháo gỡ khó khăn cho hội viên …

Nghệ sĩ Khánh Vinh đóng góp ý kiến tại đại hội.

Đại hội bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 3 ủy viên: NSƯT Trần Tường, NSƯT Đỗ Thế Ban, Vũ Huy Thành.

Ban Chấp hành mới ra mắt.

(Nguồn:  Cù Thị Thương// 20 nghệ sĩ sân khấu của Hải Phòng được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT//Báo Hải Phòng.- Ngày 7/10/2019)

4.4.9 đội bóng tham dự giải bóng đá vô địch các CLB huyện Thủy Nguyên mở rộng năm 2019

(HPĐT)- Chiều 5-10, tại sân vận động trung tâm thể dục thể thao huyện Thủy Nguyên diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ (CLB) huyện Thủy Nguyên mở rộng năm 2019.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm chúc mừng các đội bóng tham dự giải

Tham dự giải có 200 vận động viên đến từ 9 đội bóng thi đấu theo luật bóng đá 11 người do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành. Các đội bóng chia thành hai bảng A và B thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm; chọn hai đội nhất, nhì thi đấu bán kết. Vòng bán kết các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp chọn hai đội vào chung kết tranh ngôi vô địch.

Trận đấu giữa đội bóng Quảng Bình – Tân Dương gặp đội 65 Bến Bính diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Giải vô địch bóng đá các CLB huyện Thủy Nguyên mở rộng năm 2019 là sân chơi bổ ích nhằm cổ vũ, động viên thanh, thiếu niên tích cực rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe. Thông qua giải, ban tổ chức lựa chọn những cầu thủ xuất sắc bổ sung vào đội tuyển của huyện tham dự các giải đấu của thành phố.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội bóng Quảng Bình – Tân Dương gặp đội bóng 65 Bến Bính. Các trận đấu diễn ra vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Trận chung kết và lễ bế mạc diễn ra ngày 17-11.

(Nguồn:  Phan Tuấn//9 đội bóng tham dự giải bóng đá vô địch các CLB huyện Thủy Nguyên mở rộng năm 2019// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/10/2019)

4.5.Hải Phòng FC cần sự thay đổi lớn

V-League 2019 còn 2 vòng đấu mới kết thúc. Hải Phòng FC đang xếp ở vị trí an toàn, nhưng CLB thi đấu thiếu ổn định, không thể hiện được hoài bão, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ đất Cảng. Do đó, sự thay đổi là cần thiết. Thay đổi ở thượng tầng không chỉ giúp Hải Phòng FC thoát cảnh phập phù, mà còn là cuộc cách mạng của bóng đá Hải Phòng. 

Hậu vệ Doãn Ngọc Tân (15) cũng đóng góp bàn thắng cho Hải Phòng FC trong trận đấu với Than Quảng Ninh.

Sướng như Hải Phòng FC

Khi Xi măng Hải Phòng thôi làm bóng đá, bóng đá Hải Phòng chuyển từ nguồn kinh phí doanh nghiệp sang ngân sách nhà nước. Công ty CP thể thao Hải Phòng được thành lập, thành phố đóng góp 51% cổ phần bằng sân Lạch Tray. Hải Phòng FC là thành phần của Công ty CP thể thao nhưng không hút nhà đầu tư, không có doanh nghiệp chung tay nên thành phố cấp 200 tỷ đồng để hoạt động trong vòng 5 năm. Vậy là trong xu thế bóng đá chuyên nghiệp, Hải Phòng FC là đội bóng được bao cấp gần như toàn phần, khỏi lo lắng chuyện tiền đong.

Chẳng câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nào ở Việt Nam sướng như Hải Phòng FC. Tiền có sẵn, đưa về các cầu thủ rồi ấn vào tay ban huấn luyện nhào nặn để bước vào mùa bóng mới. V-League 2015, Hải Phòng FC  về nhì và không thể phủ nhận đó là  đội bóng mạnh, có cá tính bậc nhất V-League, luôn góp mặt trong cuộc đua vô địch.

Nhưng cầu thủ đưa về mà thiếu sự tham khảo của huấn luyện viên nên thành thử Hải Phòng FC yếu dần. Từ V-League 2018  đến nay, Hải Phòng FC nhiều phen khiến người hâm mộ chạnh lòng, thất vọng vì thắng, thua, vì án phạt vì những lời phát biểu từ lãnh đạo đội bóng. Năm 2019, ngoài việc mất khoản tiền lớn vì Stevens thắng kiện, còn là trận cầu mất lửa trước Hoàng Anh Gia Lai. Trận thua của Hải Phòng FC trước đội bóng phố Núi đang lóp ngóp ở phía cuối bảng xếp hạng khiến người hâm mộ đất Cảng ngỡ ngàng. Người ta cho rằng, Hải Phòng FC sớm trở lại đặc tính cũ thất thường và cũng là lời giải thích vì sao khán đài sân Lạch Tray ngày càng trống vắng người xem.

Mới là cải tổ

Nhiều người tự trấn an, Hải Phòng FC hôm nay làm bóng đá theo kiểu “liệu cơm gắp mắm” và đạt chút ít thành công như thế là được rồi. Nhưng không ít người đặt câu hỏi dàn cầu thủ “liệu cơm gắp mắm” kia giá chuyển nhượng bao nhiêu, có tốn kém không? Người hâm mộ Hải Phòng không quan tâm đến vấn đề kinh phí, họ và không chấp nhận sự phập phù trong quá trình thi đấu V-League của đội bóng.

Đầu tháng 9, HLV Trương Việt Hoàng đề cập đến chuyện chia tay Hải Phòng FC để dành thời gian đi học nâng cao. Giới thạo tin cho hay trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh sẽ thế chỗ. Thế nhưng để lấy lại danh tiếng cũng như hoài bão của Hải Phòng FC, sẽ có thay đổi lớn, trước hết ở ban huấn luyện.

Cải tổ đội bóng đang được người hâm mộ mong đợi nhưng theo quy chế của bóng đá chuyên nghiệp, các CLB dự V-League phái có các đội bóng đá trẻ tham dự các giải của Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, nếu thiếu sẽ bị phạt tiền, còn không có đội trẻ tham dự sẽ bị loại khỏi V-League. Nhiều năm qua, Trung tâm Bóng đá Hải Phòng đưa các đội trẻ thi đấu quốc gia, Hải Phòng FC được thơm lây, không bị vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Nay, Trung tâm Bóng đá Hải Phòng chuẩn bị giải thể nên không biết Hải Phòng FC ra sao ở mùa bóng tới. Vậy nên, cuộc cải tổ thượng tầng bóng đá để đáp ứng lòng nguyện vọng của người đất Cảng mới là điều cần thiết, quan trọng nhất. Còn việc thay đổi HLV này bằng HLV khác, cầu thủ này bằng cầu thủ khác là điều bình thường ở bóng đá chuyên nghiệp.                

 (Nguồn: Trần Long// Hải Phòng FC cần sự thay đổi lớn// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/10/2019)

4.6.Mỹ thuật Hải Phòng: Rộng mở cơ hội giao lưu quốc tế

Đầu tháng 11 tới, lần đầu 12 họa sĩ Hải Phòng sẽ sang Hàn Quốc tham gia triển lãm mỹ thuật giao lưu với các họa sĩ thành phố Un-san. Chuyến đi được kỳ vọng mở ra thời kỳ phát triển mới của Mỹ thuật đất Cảng, sẵn sàng hội nhập với thế giới.

Khai mạc triển lãm mỹ thuật giao lưu giữa Hải Phòng và thành phố Un-san (Hàn Quốc).

Chủ động vươn ra thế giới

Sáng ngày đầu tháng 10, tiết trời mát mẻ của mùa thu phả xuống các góc phố, con đường trên địa bàn thành phố. Họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng trở nên nhỏ bé trong “vòng vây” của anh em đồng nghiệp thân thiết tại quán cà phê Hội trên phố Trần Hưng Đạo, mà chủ quán cũng là  họa sĩ có tiếng ở đất Cảng - họa sĩ Trần Vinh. Điều mọi người mong ngóng nhất ở vị Chủ tịch Hội là thông tin chi tiết về chuyến giao lưu triển lãm tranh tại thành phố Un-san (Hàn Quốc) sắp tới.

Theo họa sĩ Đặng Tiến, chuyến đi Hàn Quốc này có 12 họa sĩ Hải Phòng đăng ký tham gia, trong đó phần lớn là họa sĩ trẻ. Với quyết tâm đổi mới, chủ động tiếp cận để vươn ra thế giới chứ không gò bó trong không gian chật hẹp, đoàn họa sĩ Hải Phòng đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho chuyến đi. Quan trọng nhất là hoàn tất thủ tục để chuyến đi diễn ra suôn sẻ, an toàn. “Mặc dù được phía bạn hỗ trợ nhiệt tình nhưng đường đến Un-san không thuận lợi lắm vì không có đường bay thẳng từ Hải Phòng, thủ tục xuất, nhập cảnh phức tạp hơn; phần lớn chi phí anh em phải tự túc. Để thuận tiện vận chuyển, các thành viên trong đoàn quyết định mang các bức tranh khổ nhỏ hơn”- họa sĩ Đặng Tiến chia sẻ.

Được biết, chuyến đi này theo lời mời thiết tha của họa sĩ Won Mun Soo, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Un-san, đơn vị từng 2 lần tham gia triển lãm mỹ thuật giao lưu giữa các họa sĩ Hải Phòng và Un-san, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố vào tháng 12 năm 2017 và năm 2018, qua sự kết nối của cô dâu người Việt. Qua 2 lần triển lãm chung trước đó, người yêu hội họa đất Cảng và du khách được chiêm ngưỡng phòng tranh với chất liệu phong phú, như: tranh màu nước, acrylic, sơn dầu, giấy dó, lụa… Nếu tranh của các họa sĩ Hải Phòng chủ yếu đặc tả vẻ đẹp phong cảnh thiên, con người, tranh của các họa sĩ Hàn Quốc lại phong phú hơn về thể loại và cách thức thể hiện hiện đại hay dân gian rõ rệt hơn. Tuy nhiên, qua các tác phẩm, người xem cảm nhận được sự tương đồng trong văn hóa giữa hai thành phố cảng biển của hai đất nước.

Sẽ tổ chức trại sáng tác quốc tế vào năm 2020

Kể từ triển lãm “Hôm nay và mãi mãi” diễn ra năm 2012, sau đó là triển lãm “Gặp gỡ Hải Phòng” năm 2015, đến nay, phong trào mỹ thuật ở Hải Phòng có bước phát triển lớn mạnh, được giới chuyên môn và người yêu hội họa cả nước đánh giá cao. Ngoài triển lãm mỹ thuật Hải Phòng thường niên diễn ra vào dịp cuối năm, nhiều họa sĩ vươn ra ngoài khu vực, tổ chức triển lãm nhóm, triển lãm cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và không ít họa sĩ có tiếng của cả nước như Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Đinh Ý Nhi, Hoàng Phượng Vỹ…về với Hải Phòng, khiến không khí mỹ thuật của Hải Phòng trở nên sôi động.

Cũng từ không khí sôi động ấy, thêm nhiều họa sĩ của Hải Phòng được giới mỹ thuật trong và ngoài nước biết đến. Như họa sĩ Đặng Tiến, chỉ tính trong năm 2019, anh là một trong số ít họa sĩ của Việt Nam được mời đích danh tham gia 3 trại sáng tác quốc tế diễn ra tại Thái Lan, Hà Nội và Ma-lai-xi-a. “Qua tham dự các trại sáng tác quốc tế, tôi học hỏi được rất nhiều từ các họa sĩ đến từ hàng trăm quốc gia trên thế giới. Đó không chỉ là những kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên môn, còn là cách thức tổ chức các trại sáng tác từ cấp Hội, cấp khu vực, cấp quốc gia, cấp quốc tế, mà rất bổ ích cho công tác điều hành hoạt động Hội” - họa sĩ Đặng Tiến nhấn mạnh. Hay như họa sĩ Bùi Duy Khánh, hội viên Hội Mỹ thuật Hải Phòng, thành viên Hiệp hội màu nước quốc tế chi nhánh Việt Nam (IWS Vietnam), cũng là thành viên tích cực khi tổ chức triển lãm tranh màu nước quốc tế tại Việt Nam và một số chuyến thực tế sáng tác của các họa sĩ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tại quần đảo Cát Bà. Đặc biệt, qua 2 lần tổ chức triển lãm mỹ thuật giao lưu giữa các họa sĩ Hải Phòng và Un-san, các họa sĩ Hải Phòng có thêm cơ hội tiếp cận, làm việc với các họa sĩ quốc tế. Chưa kể, trong năm 2019, Hội Mỹ thuật cũng là đơn vị thường trực của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng đón tiếp các đoàn nghệ thuật của Lào, Cam-pu-chia, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đến giao lưu, gặp gỡ.

Từ những kinh nghiệm có được, Hội Mỹ thuật Hải Phòng dự định tổ chức trại sáng tác quốc tế tại Hải Phòng vào năm 2020. Được biết, đến thời điểm này, trên cả nước mới chỉ có Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) tổ chức trại sáng tác quốc tế. Với mong muốn giới thiệu, quảng bá nét đẹp của đất và người Hải Phòng đến với bạn bè quốc tế qua con đường ngoại giao văn hóa và mở ra thời kỳ mới, từng bước đưa mỹ thuật Hải Phòng thoát khỏi khuôn khổ bó hẹp, sau triển lãm mỹ thuật thường niên diễn ra vào tháng 12 này, Hội bắt tay vào công tác chuẩn bị trại sáng tác quốc tế, trước mắt tuyển chọn đội ngũ tình nguyện viên tâm huyết, trách nhiệm; động viên các họa sĩ Hải Phòng trang bị khả năng ngoại ngữ để giao lưu với họa sĩ quốc tế.                                                        

(Nguồn: Đông Hải// Mỹ thuật Hải Phòng: Rộng mở cơ hội giao lưu quốc tế//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 8/10/2019)

4.7.Kỷ niệm 30 năm khôi phục, phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống: Khen thưởng 33 tập thể, 44 cá nhân

(HPĐT)- Chiều 9-10, quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019 và kỷ niệm 30 năm khôi phục, phát triển lễ hội. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố dự hội nghị.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao giấy khen tặng các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn mang tầm vóc quốc gia, mang nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân miền biển Hải Phòng. Đặc biệt, năm 2013, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để giữ gìn và phát huy giá trị di sản, đồng chí Lê Khắc Nam yêu cầu quận Đồ Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức những kỳ lễ hội tới chu đáo, khoa học. Trong đó, bảo đảm phần lễ trang trọng theo truyền thống, an toàn tuyệt đối cho chủ trâu, người dân và du khách tham dự lễ hội. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ quận Đồ Sơn về mọi mặt.

Qua 30 năm khôi phục và phát triển, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn dần được khôi phục, hoàn thiện đúng với truyền thống. Phần lễ bao gồm nhiều nghi thức quan trọng: lễ thượng cờ, lễ rước nước, lễ lâm trận, lễ hiến sinh, lễ tống thần... Phần hội, giai đoạn 1990-2017, được tổ chức 2 vòng đấu: vòng loại và vòng chung kết. Số trâu tham dự phần hội cao nhất 32 “ông trâu”. Từ năm 2017 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố, hội chọi trâu chỉ còn vòng đấu duy nhất vào sáng 9-8 âm lịch, số trâu giảm xuống còn 16 “ông trâu”. Cơ sở vật chất phục vụ phần lễ và phần hội được quận Đồ Sơn quan tâm đầu tư, nâng cấp, dần hoàn thiện qua các kỳ lễ hội. Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019, phần lễ diễn ra trang nghiêm đúng theo nghi lễ truyền thống, phần hội an toàn, vui tươi. Phường Bàng La năm thứ 2 liên tiếp có trâu đoạt giải nhất (trâu số 2).

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen 9 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 30 năm khôi phục và phát triển lễ hội. Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn tặng giấy khen 24 tập thể và 30 cá nhân./.

(Nguồn; Thái Phan//Kỷ niệm 30 năm khôi phục, phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống: Khen thưởng 33 tập thể, 44 cá nhân// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 9/10/2019)

4.8.Du lịch Hải Phòng-Hướng đột phá phát triển kinh tế biển (Kỳ 1): Lợi thế từ điều kiện tự nhiên

Trong hai Nghị quyết chuyên đề về Hải Phòng là 32-NQ/TW và 45-NQ/TW, Bộ Chính trị đều định hướng rõ Hải Phòng phải trở thành trung tâm du lịch lớn của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Trên nền tảng ấy, thời gian qua mục tiêu phát triển du lịch đã được thành phố Hải Phòng cụ thể hóa trên cả các Chương trình hành động và trong thực tiễn, với bước đà mang tính đột phá.

Một góc khu du lịch Đồ Sơn (Ảnh Trần Sơn)

 Nằm ở vị trí trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, đồng thời cũng là vùng đệm giữa vòng cung Đông Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, Hải Phòng là nơi hội tụ của đa số các dòng sông phía Bắc đổ ra biển.

Điều này đã hình thành cho Hải Phòng vùng bồi hơn 125 km bờ biển, có nhiều cửa sông lớn, bãi cát rộng, thuận tiện cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng.

Nhìn từ góc độ tự nhiên, lợi thế cạnh tranh của du lịch biển Hải Phòng đã rất rõ. Trong đó, Cát Bà nổi tiếng với việc sở hữu quần thể gồm 367 đảo với kho lưu trữ sinh học tự nhiên vô giá, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Cát Bà có nhiều loài động thực vật tầm giá trị toàn cầu, tiêu biểu là 3.860 loài trên cạn và dưới nước, có tới 130 loài được đưa vào “sách đỏ”, đặc biệt voọc đầu trắng đặc hữu trên thế giới chỉ còn phân bố duy nhất ở Cát Bà.

Chưa kể hệ sinh thái quần đảo đá vôi thuộc diện lớn nhất Châu Á, tạo thành chuỗi kế tiếp những rừng nhiệt đới nguyên sinh, rừng ngập mặn, vùng triều, hồ nước mặn, rạn san hô...

Điều quan trọng là, qua hàng chục nghìn năm tiến hóa, Cát Bà vẫn cơ bản giữ được tính nguyên thủy, tạo sức hút lý tưởng đối với du khách thập phương.

Cũng như Cát Bà, khu du lịch Đồ Sơn thu hút khách nhờ được thiên nhiên ban tặng một địa thế lý tưởng, với dãy núi 9 ngọn kéo thành một bán đảo dài hơn 20km trên miền thềm lục địa, được ví như con rồng hướng ra biển, tạo nên cảnh sơn thủy hữu tình.

Chính vì vậy, sự hấp dẫn của Đồ Sơn mang sắc thái đặc trưng thuần túy của du lịch biển, với mọi sự thưởng ngoạn đều gắn với biển. Riêng bãi biển Đồ Sơn với những dải cát mịn, bằng phẳng, mà khoảng có thể khai thác thành bãi tắm đã tới gần 5km, là một trong những bãi tắm tiềm năng được đánh giá lớn nhất Việt Nam.

Cách đây vài chục năm, khả năng khai thác đã tương đối triệt để, khi Đồ Sơn được chia làm 3 khu 1, 2 và 3, nhưng hiện nay do gặp vấn đề về môi trường nước, nên nguồn vốn tự nhiên này của Đồ Sơn bị bỏ phí phần lớn.

Mặc dù vậy, với những gì đang hiện hữu vẫn đủ để khẳng định Đồ Sơn là tổng thể của một khu du lịch phức hợp, bao gồm cả tự nhiên và văn hóa, lịch sử… Ngoài vẻ đẹp cảnh quan như đã nói ở trên, vùng đất Đồ Sơn chứa đựng rất nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Đặc biệt nhất có lẽ là văn hóa tín ngưỡng, với những ngôi chùa cổ, điểm nhất ấn tượng có thể kể đến chùa Hang (Cốc Tự) nằm ở ngay khu 1, tựa vào một hang đá tự nhiên có chiều cao 3,5m, rộng 7m, xuyên theo hình thang sâu vào lòng núi.

Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam, cách đây hơn hai nghìn năm, một nhà sư Ấn Độ đã chọn nơi đây làm để tịnh tâm tu hành và truyền bá đạo Phật, bởi vậy chùa Hang cũng chính là di chỉ ghi dấu nơi phát tích đầu tiên của nền Phật giáo tại Việt Nam.

Một điểm nhấn nữa phải kể đến chùa tháp Tường Long, ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Rồng thuộc phường Ngọc Xuyên, được xây dựng từ thời nhà Lý. Theo truyền tích, năm Mậu Tuất 1058 vua Lý Thánh Tông sau khi ngự giá qua biển đã dừng chân ghé lại, trong giấc mộng vua gặp rồng vàng bèn cho xây một tòa tháp đặt tên là Tường Long.

Trung tâm du lịch Cát Bà

Cũng liên quan đến phát triển dịch vụ biển, Hải Phòng tự hào là địa phương có huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ nằm giữa vịnh Bắc Bộ. Bên cạnh giá trị đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh biển, đảo, Bạch Long Vỹ còn sở hữu hệ sinh vật biển phong phú

 

Giá trị càng được khẳng định khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 2630/QĐ-TTg ngày 31-12-2013 về thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vỹ. Cùng với đó, thời gian qua, thành phố đã tập trung đầu tư khá lớn cho huyện đảo, nhằm cụ thể hóa mục tiêu để Bạch Long Vỹ trở thành một tụ điểm du lịch, đồng thời là trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của vịnh Bắc Bộ.

Chưa hết, vùng đất cửa biển Hải Phòng còn lưu giữ khá nhiều những di sản lịch sử, văn hóa có giá trị. Hiện toàn thành phố có 470 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích đặc biệt cấp quốc gia là khu danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà và đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo).

Trong hàng trăm di tích khác cấp quốc gia và thành phố, nổi lên nhiều di sản vô giá như các lễ hội: chọi trâu (Đồ Sơn); đua thuyền rồng, vật cầu, minh thề (Kiến Thụy), hát đúm (Thủy Nguyên)… Đặc thù miền biển Hải Phòng cũng hình thành một nền văn hóa ẩm thực hấp dẫn, hội tụ đủ đặc sản cả 3 vùng nước mặn – ngọt – lợ.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài du lịch Hải Phòng chỉ quen với việc khai thác những gì có sẵn, nghĩa là phần lớn phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, nên chưa thực sự tạo ra sự bứt phá cho ngành “công nghiệp không khói”. Nhận thức rõ điều này, Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch, mục tiêu là phát triển bền vững.

Đáng chú ý, từ tháng 10-2017, UBND TP đã ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 08-NQ/TW Bộ Chính trị, Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy cũng như các Nghị quyết liên quan khác về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng.

Có thể nói, trên nền tảng đó, những năm gần đây, du lịch Hải Phòng đã tìm ra hướng đi chủ động, được xác định là mũi nhọn chiến lược trong phát triển kinh tế biển.

(còn nữa)

(Nguồn: Lê Minh Thắng // Du lịch Hải Phòng-Hướng đột phá phát triển kinh tế biển (Kỳ 1): Lợi thế từ điều kiện tự nhiên//Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 10/10/2019)

4.9.Trưng bày 105 bức ảnh tại triển lãm “Chung tay hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

(HPĐT)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “Chung tay hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Đây là hoạt động  nhân dịp chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10) và tuyên truyền năm 2019- “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Tác phẩm “Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em 2019”

Tại triển lãm, 105 bức ảnh trưng bày thể hiện những góc đời sống gần gũi của phụ nữ và trẻ em. Trong đó, ảnh về phụ nữ tập trung vào cảnh lao động, sản xuất và sinh hoạt gia đình: “Hội viên Hội phụ nữ huyện Tiên Lãng hăng say học nghề”, “Người phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc” … Các bức ảnh về trẻ em thể hiện cảnh học tập, sinh hoạt, vui chơi: “Hội thi Thiếu nhi Hải Phòng tuyên truyền kể chuyện sách, báo hè với chủ đề “Gia đình kết nối yêu thương””, “Hoạt động tổ chức sân chơi mỹ thuật thiếu nhi được tổ chức hàng năm tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố”, “Em tập làm bác sĩ”…

Tác phẩm “Hội viên Hội phụ nữ huyện Tiên Lãng hăng say học nghề” 

Các bức ảnh do hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Phòng và các phóng viên, cộng tác viên Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật, Báo Hải Phòng, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

Tác phẩm “Hoạt động tổ chức sân chơi mỹ thuật thiếu nhi được tổ chức hàng năm tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố”.

Triển lãm ảnh diễn ra đến hết ngày 17-10-2019.

Các em học sinh thích thú tham quan triển lãm.

(Nguồn: Cù Thị Thương//Trưng bày 105 bức ảnh tại triển lãm “Chung tay hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em”//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 10/10/2019)

4.10.Giới thiệu 4 tập thơ của tác giả Lý Thị Tuyết

HPĐT)- Sáng 11- 10, Câu lạc bộ (CLB) thơ Người lao động Hải Phòng giới thiệu 4 tập thơ của hội viên Lý Thị Tuyết. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của CLB nhằm giao lưu, giới thiệu tác phẩm mới của hội viên và giao lưu những người yêu thơ của thành phố Cảng.

Chủ nhiệm CLB thơ Người lao động Hải Phòng Nguyễn Mạnh Quỳnh tặng hoa chúc mừng tác giả.

Chủ nhiệm CLB thơ Người lao động Hải Phòng Nguyễn Mạnh Quỳnh, cho biết, thơ của tác giả Lý Thị Tuyết là những xúc cảm chân thận, tự nhiên dễ chạm đến trái tim người đọc.

Gần 200 bài thơ trong 4 tập thơ “Hoa tóc tiên” (2017), “Mùa thu tình ta”(2018), “Tình về bến mơ” (2018), “Hạ về chưa anh”(2019) thể hiện sức lao động dồi dào, tấm lòng, sự đam mê đối với thơ ca của tác giả.

Tại chương trình, phần giao lưu ngâm thơ của các hội viên được đông đảo người yêu thơ quan tâm, lắng nghe với các tác phẩm đặc sắc như: “Tình về bến mơ”, “Tạm xa anh” của tác giả Lý Thị Tuyết; “Đêm tự tình với biển” của tác giả Vũ Phương Nhi, “Mời anh về Hải Phòng” của tác giả Bùi Thị Dung…

Hội viên Việt Hùng đọc bài thơ “Tình về bến mơ” của tác giả Lý Thị Tuyết

Hội viên Nguyễn Thị Tâm ngâm bài thơ “Tạm xa anh”.

(Nguồn: Cù Thương// Giới thiệu 4 tập thơ của tác giả Lý Thị Tuyết//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/10/2019)

4.11.Kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2019): Hải Phòng-Hà Nội, reo vang niềm tự hào dân tộc

Cách đây 65 năm, người Hà Nội tưng bừng trong rừng cờ hoa mừng vui chiến thắng, đón những người con trở về giải phóng Thủ Đô. Từ trái tim Tổ quốc, tiếng hô “Việt Nam độc lập” vang vọng khắp non sông. Đối với Hải Phòng, dấu ấn ấy có ý nghĩa đặc biệt, bởi đất Cảng là nơi khởi lửa đầu tiên, cũng là điểm cuối cùng tiễn đưa những kẻ xâm lược rời khỏi miền Bắc.

  Bộ đội ta tiếp quản Thủ Đô ngày 10-10-1954 (Ảnh tư liệu)

   Từ Hải Phòng…

 Ngay sau ngày tuyên ngôn độc lập 2-9-1945, Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng Hòa đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, vận mệnh cách mạng có lúc “ngàn cân treo sợi tóc”.

Trước tình hình ấy, Hồ Chủ Tịch và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều giải pháp khôn khéo, thỏa hiệp với Pháp nhằm tránh một cuộc chiến tranh. Nhưng âm mưu của đế quốc Pháp ngày càng lộ rõ, chúng gây hấn ở Nam Bộ, rồi đưa quân ra phía Bắc, liên tục khiêu khích quân ta.

  Sáng 20-11-1946, quân Pháp kiếm cớ thu giữ một ca nô chở xăng tại cảng Hải Phòng, ngang nhiên nổ súng vào lực lượng công an ta. Rồi chúng huy động một lực lượng lớn, có sự yểm trợ của xe bọc thép, tấn công rộng ra các địa bàn. Ta kiên trì đàm phán, nhưng Pháp tiếp tục leo thang…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại trong một cuốn hồi ký: “7h sáng ngày 23-11, phía Pháp đưa tối hậu thư đòi quân ta rút khỏi một số điểm của thành phố Hải Phòng, đòi tước vũ khí các đội tự vệ tại Lạc Viên…”

 Không được đáp ứng, 9h45 ngày 23-11-1946, Pháp cho xe tăng, trọng pháo tiến công tàn bạo hơn, dùng máy bay đánh phá Kiến An. Các lực lượng cách mạng non trẻ tại Hải Phòng dựng những chiến lũy bằng giường, tủ, bàn ghế, với những vũ khí thô sơ kiên cường giữ từng góc phố, khu nhà.

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp viết: “Cuộc chiến anh dũng của những người con Hải Phòng như cuộc tổng diễn tập thực sự, mở đầu cho một quy mô mới của cuộc chiến tranh cướp nước của quân Pháp ra toàn miền Bắc…”.

Lính Pháp rút khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên về tập kết tại Hải Phòng theo Hiệp định Giơ-ne-vơ

  Đến “toàn quốc kháng chiến”.

   Sau sự kiện Hải Phòng, quân Pháp lặp lại chiêu bài khiêu khích tại Hà Nội.   Bộ chỉ huy Pháp ra tối hậu thư: “Phải tước vũ khí của tự vệ Hà Nội… trao cho quân Pháp duy trì an ninh trong thành phố, chậm nhất là vào sáng 20-12-1946…”.

  Một buổi tối mùa đông, Đài tiếng nói Việt Nam truyền đi lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch: “…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”.

Hà Nội chỉ có một đêm để chuyển sang tình trạng chiến tranh. Lúc này, lực lượng quân Pháp ở Hà Nội khá đông, gồm 1 trung đoàn bộ binh, một trung đoàn thiết giáp, 1 tiểu đoàn pháo cùng nhiều biệt kích, lính dù và không quân, thủy quân… tổng cộng 6.500 người.

Ngoài ra còn có 7.000 Pháp Kiều được trang bị vũ khí, chưa kể lực lượng tù binh Pháp bị Nhật bắt trước đó được thả và tái vũ trang. Lực lượng của ta có 5 tiểu đoàn vệ quốc quân với 2.515 người, khoảng 8.000 tự vệ, công an xung phong…

 Nhưng khó khăn nhất vẫn là sự chênh lệch quá lớn về trang bị kỹ thuật, toàn lực lượng ta chỉ có hơn 2.000 khẩu súng, chủ yếu là súng trường kiểu cổ, rất ít đạn.

Nhưng trước kẻ thù mạnh gấp bội phần, lời hiệu triệu của Bác Hồ có sức mạnh thần kỳ, quân và dân Thủ đô với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã cầm chân quân Pháp đúng hai tháng.

Các đồng chí lãnh đạo Hà Nội và Hải Phòng tham dự buổi ký hết hợp tác, phát triển trong giai đoạn mới

  Khúc trang ca ngày về!

   Hà Nội 60 ngày đêm ghi dấu những tấm gươm sáng chói, có chiến sỹ như  Lê Gia Định ôm bom cảm tử tại Bắc Bộ Phủ, có em nhỏ như Trương Công Lũy 7 tuổi đã ném lựu đạn giết 3 lính lê-dương…

Họ đã viết lên những trang sử vàng mang hồn sông núi, khí giống nòi Việt Nam.

 60 ngày đêm thử lửa, lực lượng vũ trang Hà Nội đã phát triển thành “Trung đoàn Thủ Đô”, mang trong mình lời thề quyết tử: “Ta thề thủ đô sẽ chiến thắng quân thù!”.

Người Hà Nội không kể già hay trẻ, không kể đàn ông hay đàn bà, không kể đảng phái, tôn giáo, dân tộc… như lời dạy của Bác, “thiên đô” lên Việt Bắc, lạc quan trong khúc quân hành “Rồi ngày mai ta sẽ quay về đây, sông Hồng reo sóng đón mừng đoàn quân quay về, vang hát phố phường đỏ thắm say xuân mới, Hà nội ơi!...”, tiếp tục cuộc kháng chiến trường kỳ.

  Tinh thần Hà Nội đã cùng cả dân tộc thắp sáng rừng hoa ban Tây Bắc, nở rộ trong chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu. Lời “thề thủ đô sẽ chiến thắng quân thù” đã thành hiện thực, ngày 10-10-1954 đoàn quân chân trần áo vải khi xưa đã trở về oai hùng trong cờ hoa chiến thắng.

Gót giày quân viễn chinh Pháp lầm lũi rời Hà Nội, cuốn gói xuống Hải Phòng chờ ngày hồi quốc. Ngày 13-5-1955, đoàn quân chiến thắng tiến về từ các cửa ô tiến vào giải phóng thành phố Cảng, những người lính Pháp cuối cùng bước lên tàu từ bên Nghiêng, mang theo nỗi ô nhục hàng trăm năm không khuất phục được ý chí của dân tộc Việt Nam.

 Hải Phòng “đi trước, về sau”, nhưng những trang sử vàng luôn nối liền với Hà Nội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những chuyến tàu hàng của bạn bè từ khắp 5 châu đổ về, vượt qua lưới lửa phong tỏa của bom, đạn, ngư lôi… đổ ra ra tiền tuyến lập công.

Trận không chiến 12 ngày đêm tháng 12-1972, một trong những trận đánh tàn khốc nhất lịch sử chiến tranh thế giới, Hải Phòng- Hà Nội luôn sánh bên nhau, viết tiếp trang sử mới “Điện Biên Phủ trên không”.

  65 năm trôi qua, từ trong đổ nát chứa đầy đau thương tang tóc của chiến tranh, sự gắn kết Hải Phòng-Hà Nội vẫn vẹn nguyên như lịch sử vốn thế.

( Nguồn: Lê Minh Thắng//Kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2019): Hải Phòng-Hà Nội, reo vang niềm tự hào dân tộc// Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 11/10/2019)

4.12.Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019

(HPĐT)- Tối 8 và 9-10, tại Cung Văn hoá thể thao thanh niên, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019, với các chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” và “Lời ca dâng Bác”.

Tiết mục tại liên hoan.

Tham gia liên hoan có 31 tiết mục đến từ các quận, huyện đoàn, Đoàn trực thuộc với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước; thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Kết quả, Ban Tổ chức trao 8 giải A, 12 giải B và 9 giải phong trào tặng các tiết mục tham gia dự thi.

Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019 được tổ chức với mục đích tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức lối sống, định hướng thẩm mỹ, âm nhạc trong thanh thiếu niên; tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy tính hiệu quả của các đội văn nghệ xung kích tuyên truyền ca khúc cách mạng.

(Nguồn: Lan Anh//Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019 Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/10/2019)

4.13.Giới thiệu 4 tập thơ của tác giả Lý Thị Tuyết

HPĐT)- Sáng 11- 10, Câu lạc bộ (CLB) thơ Người lao động Hải Phòng giới thiệu 4 tập thơ của hội viên Lý Thị Tuyết. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của CLB nhằm giao lưu, giới thiệu tác phẩm mới của hội viên và giao lưu những người yêu thơ của thành phố Cảng.

Chủ nhiệm CLB thơ Người lao động Hải Phòng Nguyễn Mạnh Quỳnh tặng hoa chúc mừng tác giả.

 Chủ nhiệm CLB thơ Người lao động Hải Phòng Nguyễn Mạnh Quỳnh, cho biết, thơ của tác giả Lý Thị Tuyết là những xúc cảm chân thận, tự nhiên dễ chạm đến trái tim người đọc.

Gần 200 bài thơ trong 4 tập thơ “Hoa tóc tiên” (2017), “Mùa thu tình ta”(2018), “Tình về bến mơ” (2018), “Hạ về chưa anh”(2019) thể hiện sức lao động dồi dào, tấm lòng, sự đam mê đối với thơ ca của tác giả.

Tại chương trình, phần giao lưu ngâm thơ của các hội viên được đông đảo người yêu thơ quan tâm, lắng nghe với các tác phẩm đặc sắc như: “Tình về bến mơ”, “Tạm xa anh” của tác giả Lý Thị Tuyết; “Đêm tự tình với biển” của tác giả Vũ Phương Nhi, “Mời anh về Hải Phòng” của tác giả Bùi Thị Dung…

Hội viên Việt Hùng đọc bài thơ “Tình về bến mơ” của tác giả Lý Thị Tuyết

Hội viên Nguyễn Thị Tâm ngâm bài thơ “Tạm xa anh”.

(Nguồn: Cù Thương// Giới thiệu 4 tập thơ của tác giả Lý Thị Tuyết//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/10/2019)

4.14.Thí sinh Trần Hữu Thuận, Công ty TNHH Muối Khánh Vinh đoạt giải nhất cuộc thi: “Hải Phòng- Tiếng hát doanh nhân 2019”

(HPĐT)- Tối 12-10, tại trường quay S3 Đài PTTH Hải Phòng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp phối hợp với Đài PTTH Hải Phòng tổ chức chung kết cuộc thi: “Hải Phòng- Tiếng hát Doanh nhân 2019”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương và đông đảo doanh nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố trao hoa tặng các thành viên Ban giám khảo

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Đảng ủy khối Doanh nghiệp nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân ViệtNam(13-10). Qua một thời gian phát động, cuộc thi thu hút đông đảo doanh nhân Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố tham gia. Từ 28 thí sinh vòng sơ khảo, ban tổ chức lựa chọn 18 thí sinh vào vòng chung kết. Tại hội thi, các thí sinh- doanh nhân thể hiện niềm đam mê ca hát, thể hiện nhiều tiết mục đặc sắc, đầu tư dàn dựng  công phu, được Ban Giám khảo ghi nhận, đánh giá cao.

Ban tổ chức trao hoa chúc mừng các thí sinh tại đêm chung kết Hải Phòng - Tiếng hát doanh nhân 2019.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất và phần thưởng 50 triệu đồng cho thí sinh Trần Hữu Thuận, Công ty TNHH Muối Khánh Vinh; 2 giải nhì và phần thưởng 20 triệu đồng thuộc về thí sinh Đồng Thị Thanh Nhàn, Công ty CP Hàng hải liên minh và Nguyễn Mạnh Phú, Công ty CP Sovaco; 3 giải ba và giải thưởng 10 triệu đồng thuộc về Lê Minh, Công ty TNHH Lê Nguyễn (Hà Nội); Vũ Văn Phong, Công ty TNHH Muối Khánh Vinh; Nguyễn Tuấn Anh, Công ty Cấp nước Hải Phòng cùng 12 giải khuyến khích.

Phần thi của các thí sinh trong đêm chung kết

(Nguồn:  Hồng Thanh//Thí sinh Trần Hữu Thuận, Công ty TNHH Muối Khánh Vinh đoạt giải nhất cuộc thi: “Hải Phòng- Tiếng hát doanh nhân 2019”//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/10/2019)

4.15.Đoàn ca múa Hải Phòng mong “tự chủ” về nhạc

Là đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố, Đoàn Ca múa Hải Phòng hoạt động với thế “kiềng ba chân” gồm: ca, múa và nhạc. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, vì nhiều lý do, Đoàn không thể duy trì ban nhạc. “Chỗ khuyết” là trở ngại lớn đối với việc tham gia các sự kiện, liên hoan âm nhạc cũng như biểu diễn phục vụ người nghe, người xem. 

Có được dàn nhạc để chủ động, nâng cao chất lượng biểu diễn là mong muốn của Đoàn Ca múa Hải Phòng

Trống đi “thuê”, đàn đi “mượn”

Một sáng ngày đầu tháng 10, tại trụ sở Đoàn Ca múa ở số 80 phố Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng), nghệ sĩ Chu Tâm Huy, Trưởng đoàn tất bật chỉ đạo các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công tập luyện chương trình biểu diễn theo lịch “đặt hàng” của đơn vị trên địa bàn thành phố. Đi tới đi lui mà anh vẫn chưa hài lòng về tiết mục. Nhìn “đội ngũ” nhạc công chỉ vỏn vẹn 2 người, ánh mắt người đứng đầu đơn vị nghệ thuật đượm buồn.

Hai nhạc công hiện đang công tác tại đoàn gồm nghệ sĩ Hà Minh Châu chơi đàn ghi-ta bass và nghệ sĩ Hoàng Tuấn chơi đàn keyboard. Cả hai nghệ sĩ thuộc biên chế của đoàn, có thời gian cống hiến nghệ thuật hơn 20 năm, nhiệt tình, trách nhiệm cao với công việc. “Với chương trình biểu diễn nhỏ lẻ, hai nhạc công này có thể đảm đương được nhưng với những chương trình biểu diễn lớn như liên hoan, cuộc thi ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra 3 năm một lần, đòi hỏi ca sĩ phải hát trực tiếp với dàn nhạc “sống”, đoàn phải đi thuê nhạc công. Ngay cả những chương trình biểu diễn hằng năm, đoàn cũng phải đắn đo, co kéo mới dám mời các nhạc công tham gia biểu diễn, may là họ không đặt nặng chuyện kinh phí…”- nghệ sĩ Chu Huy Tâm cho biết.

Chưa kể trong những sự kiện âm nhạc quốc tế lớn như Liên hoan âm nhạc ASEAN năm 2019 do Hải Phòng đăng cai tổ chức, yếu tố nhạc được đặt lên hàng đầu vì dù bất đồng ngôn ngữ nhưng thông qua giai điệu thể hiện, người nghe vẫn có thể cảm nhận nét văn hóa đặc trưng của từng vùng đất, con người. Là đoàn chủ công đại diện thành phố tham gia liên hoan, lãnh đạo Đoàn Ca múa phải “thuê”, “mượn” nhạc công của các đoàn nghệ thuật khác, dày công tập luyện, bồi dưỡng để xây dựng chương trình nghệ thuật dân gian đương đại mang đậm hơi thở vùng biển. Chẳng hạn như bồi dưỡng khả năng hòa tấu với nghệ sĩ đàn đáy Hoàng Khoa của Giáo phường Ca trù Hải Phòng; rèn giũa sự tự tin trên sân khấu cho chị Nguyễn Thu Hường, giảng viên bộ môn đàn nhị của Trường trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch. Ngoài ra, Đoàn còn “mượn” hai nhạc công Duy Cường (sáo) của Đoàn Chèo Hải Phòng và Hoàng Phương (đàn bầu) của Đoàn Văn công Quân khu Ba.

Ước mong có ban nhạc riêng

Nhìn sang các Đoàn Văn công Hải quân, Đoàn Văn công Quân khu Ba có lực lượng hùng hậu với khoảng 30 ca sĩ, diễn viên và từ 9 đến 11 nhạc công, các nghệ sĩ Đoàn Ca múa Hải Phòng càng mong ước giá có ban nhạc riêng, chỉ từ 5 đến 7 người cũng có thể “làm nên chuyện”. Theo anh Chu Tâm Huy, trước đây, Đoàn Ca múa Hải Phòng có lực lượng nhạc công khá, cùng với múa và ca, Đoàn tự tin tại các cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Có dàn nhạc, chương trình tự nhiên trở nên sang trọng và hoành tráng, đồng thời chất lượng cũng luôn bảo đảm. Nghệ sĩ biểu diễn tự tin hơn hẳn vì khi bước lên sân khấu, họ có sự phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn hơn do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Chưa kể nếu phối tốt, âm nhạc giúp các ca sĩ có cảm xúc thăng hoa hơn, chuyển tải tốt nội dung tác phẩm đến người nghe, người xem. Không có dàn nhạc, ca sĩ khó tránh khỏi tâm trạng chống chếnh, lẻ loi khi “một mình một sân khấu” và làm giảm khả năng “phiêu” khi phải hát theo nhạc beat (nhạc thu sẵn).

Giải thích lý do hoạt động của Đoàn Ca múa Hải Phòng không còn đủ “ba chân kiềng”, Trưởng đoàn Chu Tâm Huy cho biết, từ năm 2016 đến nay, do chủ trương tinh giản biên chế các đoàn nghệ thuật của thành phố, đoàn chỉ còn 17 cán bộ, nhân viên. Một số nhạc công trong diện lao động hợp đồng phải nghỉ vì không bố trí được nguồn chi trả lương hằng tháng. “Mong muốn lớn nhất của tôi hiện nay là có cơ chế thỏa đáng để khôi phục ban nhạc riêng, không còn tình trạng phải đi “thuê”, “mượn” nhạc công mỗi khi có chương trình biểu diễn lớn, nhất là trong lộ trình phát triển đoàn trở thành đơn vị tự chủ ngoài công lập trong thời gian tới”, anh Huy cho biết.

Trước băn khoăn và cũng là thế khó của Đoàn Ca múa Hải Phòng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Lê Văn Quý thông tin, thực hiện chủ trương của lãnh đạo thành phố, Sở sẽ sớm họp rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Cụ thể là về tổ chức sắp xếp bộ máy; phương án, cơ chế chính sách đối với đội ngũ cán bộ, diễn viên nghỉ hưu trước tuổi; việc tuyển dụng các nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ thực sự có tài năng, tâm huyết về công tác tại các đoàn nghệ thuật thành phố. Như vậy, với Đoàn Ca múa Hải Phòng, có thể sẽ được tuyển dụng đội ngũ nhạc công để thành lập ban nhạc, đáp ứng yêu cầu thực tế biểu diễn phục vụ nhân dân. (Nguồn: Đông Hải//Đoàn ca múa Hải Phòng mong “tự chủ” về nhạc// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/10/2019)

4.16.Mở hướng đào tạo âm nhạc thực nghiệm

Trung tâm Âm nhạc Giang Guitar hiện không chỉ là nơi truyền cảm hứng âm nhạc cho trẻ em, học sinh, mà còn là địa chỉ đầu tiên đào tạo âm nhạc thực nghiệm ở thành phố Hải Phòng, với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại và trang thiết bị học tập phong phú, với nhiều loại nhạc cụ, như: piano, bộ trống, ghi ta bass, keyboard… 

Nghệ sĩ Thy Giang hướng dẫn các học viên kỹ năng phối hợp trong biểu diễn.

Người phụ trách giảng dạy tại Trung tâm Âm nhạc Giang Guitar là nghệ sĩ Trịnh Thy Giang, trưởng ban nhạc Giang Guitar nổi tiếng ở thành phố Cảng. Anh thành lập trung tâm đào tạo từ năm 2016, với mục đích tập trung đào tạo, giảng dạy theo hình thức thực nghiệm để truyền tình yêu âm nhạc cho trẻ em. Vì thế, hình thức đào tạo của trung tâm không phải là dạy chơi nhạc cụ theo kiểu truyền đạt thông thường, mà tạo điều kiện giúp học viên được trải nghiệm không gian biểu diễn như nghệ sĩ thực thụ. Tức là các em sẽ chia theo nhóm, chơi nhạc giao lưu hòa tấu với các bạn đồng môn, từ đó hình dung ra cách thức người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu như thế nào. Để triển khai hình thức học này, tùy theo độ tuổi và sở thích, khả năng của mình, học viên được chia vào các ban nhạc nhỏ. Trong ban, mỗi người chơi một loại nhạc cụ, có cả “ca sĩ” hát solo. Ngoài kiến thức cơ bản, chuyên sâu về âm nhạc theo giáo trình âm nhạc chuẩn của nước Anh với 8 cấp độ, được cấp chứng chỉ quốc tế, các học viên được trang bị kỹ năng thực hành liên tục với nhiều loại nhạc cụ và sử dụng thiết bị phòng thu như của một ban nhạc chuyên nghiệp.

Khi được hỏi lý do thực hiện mô hình đào tạo thực nghiệm, Thy Giang tâm sự: “Khi tôi đang trăn trở tìm cách thức đào tạo hiệu quả nhất thì lần lượt hai con lớn của tôi sang Mỹ giao lưu biểu diễn, lúc về các cháu đều kể rằng ở các trường nhạc nước ngoài, yếu tố thực hành trình diễn rất được chú trọng. Việc vừa học lý thuyết vừa thực hành khích lệ người học đam mê tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong âm nhạc vì được trải nghiệm thực tế như nghệ sĩ biểu diễn”. Là học viên của Trung tâm Âm nhạc Giang Guitar, cháu Hoàng Minh, huy chương Hoa Phượng Đỏ cuộc thi “Cây đàn tuổi thơ” cấp thành phố tươi cười cho biết: “Học nhạc ở trung tâm cháu thấy rất vui, thoải mái vì được hòa mình trong không gian âm nhạc sôi động, phù hợp lứa tuổi, chứ không cảm giác gò ép hay áp lực về thành tích”.

Qua hơn 3 năm thành lập trung tâm, nghệ sĩ Thy Giang đào tạo gần 400 học viên, trong đó khoảng 100 học viên theo học liên tục, được chia làm nhiều ban nhạc với những cái tên đáng yêu, như: “Chó con”, “Gà con”, “Lợn con”…

Với mong muốn góp phần đào tạo người làm âm nhạc chuyên nghiệp, nghệ sĩ Thy Giang còn chọn lựa những học viên thực sự có tài năng, có đam mê để hướng dẫn chuyên sâu, đăng ký tham gia các cuộc thi ban nhạc trẻ toàn quốc, ghi-ta trẻ toàn quốc do Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp một số đơn vị tổ chức.

Từ môi trường đào tạo này, một số học viên là thành viên chính của Ban nhạc Jazz Glory - Á quân ban nhạc Việt năm 2018- được mời tham gia biểu diễn tại chương trình giao lưu nhạc Jazz do UBND thành phố và Đại sứ quán I-ta-li-a tại Việt Nam tổ chức ở sân khấu Nhà Kèn. Ban nhạc “Gà con” trở thành Quán quân ban nhạc Việt mùa giải năm 2019, sắp tới được mời tham dự các chương trình biểu diễn thiện nguyện tại Nhà hát thành phố; tham gia đêm biểu diễn tại Trường đại học Y Dược Hải Phòng, cùng ban nhạc Bức Tường biểu diễn rockshow “Ra khơi” tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam hay tham gia Lễ hội âm nhạc Gió mùa tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Đánh giá về cách thức đào tạo của Trung tâm Âm nhạc Giang Guitar, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình (Đoàn Văn công Hải quân) khẳng định: “Những thành quả mà học trò của nghệ sĩ Thy Giang gặt hái được qua các cuộc thi cấp toàn quốc hay lời mời tham gia những show diễn lớn là minh chứng rõ nét hiệu quả đào tạo âm nhạc thực nghiệm mà trung tâm đang triển khai”. 

(Nguồn: Tường Minh// Mở hướng đào tạo âm nhạc thực nghiệm//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/10/2019)

4.17.Pencak Silat Hải Phòng: Hoàn thành mục tiêu

Giải vô địch Pencak Silat toàn quốc 2019 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, vị thế Pencak Silat của các đơn vị, mà còn là cuộc tuyển chọn VĐV tham dự SEA Games 30. Và trong cuộc đua tranh này, Pencak Silat Hải Phòng hoàn thành mục tiêu đề ra.

Phạm Thị Tươi giành HCV hạng 50kg nữ cùng tấm vé dự SEA Games 30.

Giành 3 tấm huy chương

Giải năm nay tổ chức tại Hải Dương vào cuối tháng 9-2019, thu hút hơn 300 VĐV đến từ 26 tỉnh, thành phố và ngành. Các võ sĩ thi đấu ở hai nội dung chính: Seni (quyền) và Tanding (đối kháng). Với nội dung Seni, VĐV thi đấu bài tunggal (quyền biểu diễn một người), Ganda (bài quyền biểu diễn đối kháng) và Regu (quyền biểu diễn 3 người). Ở Tanding, các võ sĩ thi đấu 19 hạng cân gồm nam 12 hạng cân từ 45-49kg đến hơn 95kg; các VĐV nữ tranh tài 7 hạng cân từ 45-49kg đến hơn 75kg. Kết thúc giải, với 11 HCV, 2 HCB, Hà Nội nhất toàn đoàn. Xếp thứ nhì là Thanh Hóa với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Thứ ba là chủ nhà Hải Dương với 2 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ. Như vậy, Hà Nội bỏ xa đơn vị thứ nhì tới 7 HCV để khẳng định vị thế số 1 Pencal Silat cả nước.

Tới giải đấu này, đội tuyển Pencak Silat Hải Phòng tham dự với 11 VĐV. Dẫu VĐV chủ lực Hoàng Thị Loan chấn thương không thể thi đấu, nhưng Phạm Thị Tươi kịp thời trở lại sau giai đoạn phẫu thuật cùng toàn đội tuyển Hải Phòng giành 1 HCV, 2 HCĐ. Tấm HCĐ đầu tiên do công của Trần Thị Nhung ở hạng 45kg và tấm HCĐ thứ hai do Nguyễn Thị Thủy hạng 70kg mang về. Tấm HCV duy nhất thuộc về Phạm Thị Tươi, hạng 50kg.

Đặc biệt ở giải đấu năm nay, lần đầu Pencak Silat Hải Phòng cử lực lượng nam tham dự. HLV Phạm Thị Huệ cho biết: “Lớp VĐV này được tuyển chọn và tập luyện nghiệp dư. Lần đầu thi đấu còn bỡ ngỡ, nhưng khoảng 4 đến 6 năm tới hứa hẹn gặt hái thành tích. Với giải đấu năm nay, đội tuyển Pencak Silat gặp nhiều khó khăn vì một số trụ cột bị chấn thương nhưng toàn đội hoàn thành nhiệm vụ”.

Giành vé dự SEA Games 30

Chủ nhà SEA Games 30 Phi-líp-pin ban hành điều lệ thi đấu môn Pencak Silat làm khó cho các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Thay vì giữ nguyên các nội dung và hạng cân thi đấu, chủ nhà SEA Games 30 chỉ tổ chức thi đấu 3 nội dung Seni của nam, 1 của nữ (đơn nữ) thay vì 3 nội dung nam, 3 nội dung nữ như trước. Nội dung đôi, ba vốn là thế mạnh của Việt Nam bị loại khỏi điều lệ. Ở nội dung Tanding thay vì 19 hạng cân chỉ còn 5 hạng cân thấp gồm 2 nữ và 3 nam. Sau nhiều phản ứng, mới đây, chủ nhà SEA Games 30 tuyên bố đưa trở lại hai hạng cân 75kg và 95kg nam. Đây là hai hạng cân của nhà vô địch Asiad 18 Trần Đình Nam (75kg) và Nguyễn Văn Trí (95kg) nhưng khả năng cả hai không có mặt vì chấn thương. Với Tanding của nữ chỉ có 2 hạng cân là 50 và 55kg.

Nếu như các kỳ SEA Games trước với đầy đủ các nội dung và hạng cân thi đấu, việc tuyển chọn VĐV tham dự SEA Games không quá khó. Nay, nội dung thi đấu bị rút bớt nên để bảo đảm công tâm trong công tác tuyển chọn VĐV tới SEA Games 30, bộ môn Pencak Silat (Tổng cục TDTT) quyết định tuyển chọn qua giải vô địch quốc gia tổ chức tại Hải Dương. Ở 7 hạng cân thi đấu đối kháng, ai đoạt HCV sẽ tới Phi-líp-pin.

Do giải vô địch là cuộc tuyển chọn VĐV đội tuyển quốc gia dự SEA Games 30 nên cuộc đấu hết sức quyết liệt. Đương kim vô địch SEA Games Phạm Thị Tươi (Hải Phòng) vừa trở lại thi đấu sau phẫu thuật bị các đối thủ muốn quật đổ. Tất cả đối thủ từ vòng loại đến trận chung kết chỉ chú trọng đánh vào phần chấn thương của Tươi. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và trình độ cao hơn, cô gái Hải Phòng né được các cú va chạm và phản đòn ăn điểm, giành HCV hạng 50kg. Phạm Thị Tươi là 1 trong 2 võ sĩ nữ thi đấu đối kháng giành vé tới SEA Games 30. HLV Phạm Thị Huệ mong Tươi thi đấu tốt, bảo vệ thành công ngôi vô địch./.     

(Nguồn: Đỗ Hân//Pencak Silat Hải Phòng: Hoàn thành mục tiêu// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/10/2019)

4.18.Canoeing Hải Phòng dần trở lại thời hoàng kim

Giải vô địch Rowing và Canoeing toàn quốc 2019 tổ chức tại khu đua thuyền Sông Giá (Hải Phòng) kết thúc. Ở giải đấu này, môn Canoeing Hải Phòng khẳng định được vị thế, trong khi môn Rowing đi xuống.

VĐV Đỗ Thị Thanh Thảo, người giành 3 HCV cá nhân cho đua thuyền Hải Phòng tại giải vô địch Quốc gia 2019.

Tại giải vô địch Canoeing, VĐV thi hai nội dung Canoe và Kayak ở 3 cự ly 1000m, 500m và 200m thuyền đơn, đôi và thuyền bốn. Tại giải, các VĐV Hải Phòng chỉ thi đấu nội dung Kayak (K). Tay chèo hàng đầu Đỗ Thị Thanh Thảo – người đoạt cả 3 HCV cá nhân ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 tiếp tục thể hiện sự độc tôn. Cô gái quê Vĩnh Bảo thành công ở cả 3 cự ly thuyền đơn thi đấu, mang về 3 HCV. Đáng nói, ở cự ly 200m K1, Thanh Thảo về đích với 48 giây 33 trong sự bám đuổi của Mai Thị Tuyết (Hà Nội, HCB với 49 giây 20).

Tin vui cho Canoeing Hải Phòng, các tay chèo trẻ bắt đầu thể hiện sức vóc. VĐV trẻ Thái Mỹ thi đấu cùng đàn chị Thanh Thảo giành HCV cự ly 500m K2. Chưa dừng lại, Thanh Thảo cùng đàn em Thái Mỹ lọt tiếp vào chung kết K2 cự ly 200m. Trong cuộc đua chung kết, đôi Ngô Phương Thảo/Dương Thị Liên (Thái Nguyên) vượt lên ở những mét cuối, đoạt HCV với 44 giây 80, Thanh Thảo/Thái Mỹ giành HCB với 45 giây 67.

Giành 4 HCV, 1 HCB là thành công lớn của Canoeing Hải Phòng, báo hiệu sự trở lại thời hoàng kim từng sở hữu 5-6 HCV của môn này. Thành quả có được đến từ sự đổi mới của Trung tâm Đào tạo VĐV thành phố khi đưa HLV Nguyễn Thị Loan trở lại. Lòng nhiệt tình cùng tinh thần trách nhiệm cao trong công tác huấn luyện của HLV Nguyễn Thị Loan giúp thầy trò Canoeing thăng tiến, xuất hiện gương mặt trẻ tiềm năng cho tương lai. Chỉ tiếc, chủ nhà SEA Games 30 loại bỏ nội dung Kayak, chỉ thi đấu nội dung Canoe. Việc loại Kayak vốn là thế mạnh của Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng là thiệt thòi, mất đi cơ hội góp mặt, đóng góp huy chương cho Tổ quốc.

Ngược lại với sự thăng hoa của Canoeing, môn Rowing Hải Phòng buồn hiu hắt. Nếu như Canoeing bị loại các nội dung Kayak khỏi SEA Games 30, Rowing có đông đảo nội dung. Giải vô địch Rowing 2019 là cuộc tuyển chọn các VĐV tới Phi-líp-pin. Nhìn các VĐV thành phố Hồ Chí Minh như Phan Mạnh Linh/Lê Mậu Trường thi đấu xuất sắc ở nội dung thuyền đôi hạng nặng mái chèo đơn cũng như khi góp mặt ở thuyền bốn phối hợp nhịp nhàng về nhất, giành HCV cùng tấm vé dự SEA Games 30 ngay tại Sông Giá mà cảm thấy chạnh lòng cho Rowing Hải Phòng.

Nhiều năm qua, Rowing Hải Phòng chỉ là “khoảng trắng” trên bản đồ đưa thuyền của cả nước. Đến năm 2018, Rowing có lứa VĐV nam trẻ tốt, giành HCV vô địch trẻ đủ sức cạnh tranh ở giải vô địch quốc gia, chẳng hiểu sao gần đây, chỉ số thành tích đi xuống. Lợi thế về Khu đua thuyền Sông Giá hiện thực hóa ước mơ của cả thế hệ làm đua thuyền Hải Phòng cũng như của quốc gia không được HLV Rowing Hải Phòng phát huy.

Các nước phát triển trên thế giới luôn xem việc sở hữu trung tâm đua thuyền như biểu tượng của nền kinh tế phát triển. Trung ương và thành phố đầu tư cho Trung tâm Huấn luyện đưa thuyền Sông Giá (huyện Thủy Nguyên), đội tuyển quốc gia hai môn đều tập trung tại đây, trong đó Rowing còn có chuyên gia nước ngoài nhưng Rowing Hải Phòng không biết tận dụng để phát triển. Sở Văn hóa – Thể thao, Trung tâm đào tạo VĐV thành phố nên xem lại sự đầu tư cho môn thể thao này, về lòng yêu nghề của HLV môn Rowing, để gây dựng lại thành tích cao của Rowing./.   

(Nguồn: Trần Long//Canoeing Hải Phòng dần trở lại thời hoàng kim// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/10/2019)

4.19.10 đội tham dự cuộc thi “Cán bộ văn nghệ quần chúng giỏi

(HPĐT) - Sáng 17 - 10, Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức hội thi “Cán bộ văn nghệ quần chúng giỏi” thành phố Hải Phòng năm 2019.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao chúc mừng các thí sinh dự thi.

Với hình thức sân khấu hóa, 10 thí sinh đến từ Trung tâm Văn hóa các quận, huyện tham gia hai phần thi diễn thuyết và thi năng khiếu. Trong đó, nội dung thi diễn thuyết tập trung vào các vấn đề: kinh nghiệm xây dựng phát triển đội văn nghệ của làng văn hóa; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn nghệ quần chúng tại cơ sở; nâng cao công tác văn nghệ tại cơ sở; nghiệp vụ công tác văn hóa…Thông qua hình thức thi sân khấu hóa giúp các cán bộ văn hóa cơ sở chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng phát triển; nắm chắc hơn về chuyên môn nghiệp vụ.

Tiết mục “Thành phố hoa thắp lửa” của đơn vị quận Dương Kinh.

Phần dự thi của đơn vị huyện Thủy Nguyên

Kết quả, Trung tâm Văn hóa thành phố trao 5 giải xuất sắc tặng thí sinh đến từ các Trung tâm Văn hóa quận, huyện: Ngô Quyền, Dương Kinh, Kiến An, Thủy Nguyên, Cát Hải; 5 giải nhất tặng thí sinh đến từ các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn và An Lão./

(Nguồn:  Trịnh Thường// 10 đội tham dự cuộc thi “Cán bộ văn nghệ quần chúng giỏi//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/10/2019)

4.20.Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về thành phố với chủ đề "Hải Phòng - Khát vọng vươn lên": Dự kiến tổng kết và trao giải cuộc thi vào giữa tháng 11-2019

(HPĐT)- Chiều 18-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về thành phố với chủ đề “Hải Phòng- Khát vọng vươn lên”.

Ảnh minh họa

Tại cuộc họp, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi thông tin dự thảo kế hoạch tổng kết cuộc thi. Theo đó, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11- 2019, tại Trung tâm hội nghị thành phố. Về các hoạt động tổng kết, gồm: báo cáo tổng kết cuộc thi; khen thưởng các tập thể, cá nhân là các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải và có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức cuộc thi; công diễn một số tác phẩm đoạt giải. Về công tác quảng bá tác phẩm đoạt giải, Ban Tổ chức cuộc thi dự kiến chuẩn bị các sản phẩm, gồm: in ấn bộ sách về các tác phẩm tranh, ảnh, văn xuôi đoạt giải; đĩa CD về ca khúc đoạt giải; tổ chức một số đêm diễn và triển lãm tác phẩm đoạt giải.

(Nguồn: Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về thành phố với chủ đề "Hải Phòng - Khát vọng vươn lên": Dự kiến tổng kết và trao giải cuộc thi vào giữa tháng 11-2019// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/10/2019)

4.21.Môn nhảy cầu ở Hải Phòng: Chờ nâng cấp bể để thoát cảnh tập nhờ

Trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 vào cuối tháng 11 tới, đội tuyển nhảy cầu có ít thành viên tham dự nhất, với mục tiêu khiêm tốn. Riêng môn thể thao nhảy cầu ở Hải Phòng, nỗi trăn trở tìm hướng phát triển vẫn kéo dài. 

Nguyễn Tùng Dương đoạt HCV cầu cứng giải vô địch quốc gia 2019.

Là môn thể thao Olympic của nhóm môn dưới nước, nhảy cầu rất được ưa chuộng trên thế giới. Ở ViệtNam, nhảy cầu có từ mấy chục năm trước tại Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Riêng nhảy cầu, Hải Phòng tự hào có bể nhảy cầu Bến Bính, được xây dựng từ sau ngày giải phóng Hải Phòng. Từ bể này, nhiều VĐV tên tuổi thành danh về nhảy cầu, trong đó có VĐV nổi tiếng Lai Thuận giờ đã 80 tuổi. Nhảy cầu Bến Bính lừng danh qua những buổi sáng đèn thi đấu, biểu diễn phục vụ lãnh đạo về làm việc tại thành phố. Thế nhưng sự hào hùng ấy biến mất từ lúc nào không hay và mất chỗ đứng trong thể thao nước nhà.

Tuy nhiên, bể nhảy Bến Bính là bể ngoài trời và chỉ có bậc nhảy cầu cứng nên Hải Phòng cũng chỉ đào tạo VĐV cầu cứng. Do bể “lộ thiên” nên VĐV không thể tập luyện vào mùa đông. Và muốn mở rộng nội dung ở cầu mềm, VĐV nhảy cầu Hải Phòng phải chuyển lên Khu Liên hợp thể thao quốc gia Hà Nội. Toàn đội quanh năm xa đất Cảng, hướng tới những tấm HCV quốc gia và khát khao tấm huy chương quốc tế.

Nhưng mong ước vẫn xa vời, bởi dù qua gần 20 năm phát triển, nhưng số lượng VĐV nhảy cầu không thay đổi. Giải vô địch nhảy cầu quốc gia 2019 tổ chức tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội có 30 VĐV của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng là chủ đạo. Các VĐV đua tranh nội dung cá nhân, đôi, phối hợp nam nữ trên cầu mềm và cầu cứng cự ly 1m, 3m, 5m và 7m, tính điểm trực tiếp, xếp hạng. Số lượng VĐV hạn chế nên đua tranh kém, thành tích vẫn thấp, chưa đủ sức giành huy chương SEA Games 30. Trong danh sách dự SEA Games 30 của thể thao ViệtNam, nhảy cầu có 3 thành viên gồm HLV Trương Anh Tài (Hà Nội) cùng 2 VĐV Nguyễn Tùng Dương (Hải Phòng) và Ngô Phương Mai (Hà Nội). Theo HLV trưởng đội tuyển nhảy cầu Hải Phòng, Thanh Bình, đội chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn, bởi ngay lúc này đội rất lo khi thời tiết chuyển lạnh, Tùng Dương phải nghỉ tập vì không có bể tập nước nóng. Thế nên với thực lực như hiện tại, việc Tùng Dương, Thanh Mai đoạt được huy chương là thành công lớn. Bởi trong khu vực Đông Nam Á, nhảy cầu Ma-lai-xi-a, Philíp-pin, Xin-ga-po ở đẳng cấp thế giới, cạnh tranh huy chương Olympic.

Giải vô địch nhảy cầu quốc gia 2019, Hải Phòng giành 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ, nhưng để phát triển như hiện tại quả đáng buồn. Có hẳn bể nhảy cầu Bến Bính từ sau năm 1955 cho thấy tầm nhìn xa của thành phố. Giờ bể cần phải “đại tu” cho tương xứng, có nhà kính và nước nóng để giúp VĐV luyện tập, sớm thoát cảnh quanh năm đi tập nhờ. Qua đó, Hải Phòng không chỉ đăng cai giải vô địch nhảy cầu quốc gia, quốc tế, mà còn phát triển mạnh hơn về chuyên môn, giữ lửa đam mê nhảy cầu.

(Nguồn: Đỗ Hân// Môn nhảy cầu ở Hải Phòng: Chờ nâng cấp bể để thoát cảnh tập nhờ// Báo Hải Phòng ĐT.- |Ngày 21/10/2019)

4.22.Nữ văn nghệ sĩ đất Cảng: Nỗ lực, sáng tạo, cống hiến

Thống kê của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (VHNT) thành phố, trong số gần 700 hội viên sinh hoạt ở 9 hội chuyên ngành, có tới gần một nửa hội viên nữ. Nếu ví đời sống VHNT như bức tranh phản chiếu hiện thực cuộc sống, các nữ văn nghệ sĩ bằng tài năng, tình yêu nghệ thuật của mình, góp phần tạo nên các đường nét mềm mại, mảng màu tươi tắn cho bức tranh ấy.

Triển lãm tranh của các họa sĩ nữ tại Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng.

Nhiều gương mặt nữ nổi bật

Dịp kỷ niệm 65 thành lập Đoàn Chèo Hải Phòng (15-10-1954 - 15-10-2019), NSƯT Lê Thị Hồng Minh vinh dự được Trung ương Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng bằng khen về biên đạo múa xuất sắc với vở chèo “Hào khí Bạch Đằng Giang” - vở diễn được đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan Chèo toàn quốc vừa diễn ra tại Bắc Giang. Nghệ sĩ Vũ Huy Thành, Trưởng Đoàn cho biết: “Gắn bó nghệ thuật chèo từ khi còn nhỏ, nhiều năm nay, NSƯT Lê Thị Hồng Minh được giới chuyên môn đánh giá cao, người xem nhớ tới người nghệ sĩ có mái tóc dài tha thướt, với nhiều vai diễn để đời. Điều đáng quý, sau khi về hưu năm cách đây hai năm, nữ nghệ sĩ vẫn đóng góp tích cực cho sân khấu chèo thành phố. Cụ thể, chị được tin tưởng phụ trách phần biên đạo múa các vở diễn lớn của Đoàn”.

NSƯT Lê Thị Hồng Minh là một trong hàng trăm gương mặt nữ nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố Cảng hăng say lao động nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố. Theo nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, xét theo độ tuổi, các nữ văn nghệ sĩ được chia làm 3 cấp độ. Trong đó, nhiều người tuổi từ 60 trở lên từng là những “ngôi sao một thời” trong hoạt động biểu diễn cũng như trong sáng tác. Có thể kể đến như: NSND Phi Nga, NSƯT Ngọc Hiền (kịch nói), NSƯT Kim Loan (múa rối), nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan, họa sĩ Bùi Thị Thanh, nhà thơ Đoàn Thị Tảo... Hiện, tuy tuổi cao, nhưng các bà, các chị vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt tại các hội chuyên ngành, tiếp tục đóng góp công sức truyền dạy nghề, kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Độ tuổi chủ lực, đông đảo nhất hiện nay là lứa từ 40 đến 60 tuổi, như: NSND Thanh Thuấn (cải lương), NSƯT Phùng Lệ Thu (kịch nói), biên đạo múa Hoàng Lệ Thủy, nhà văn Dương Thị Nhụn, họa sĩ La Kim Khanh, nhà thơ Bùi Thu Hằng... Những đóng góp trong sáng tạo VHNT của họ được khẳng định qua số lượng, chất lượng tác phẩm, với “độ chín” về nghề nghiệp và trải nghiệm cuộc sống. Với bề dày thành tích, nhiều chị được kết nạp vào các hội chuyên ngành của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam. Lứa nữ văn nghệ sĩ trẻ hiện nay (từ 30 đến 40 tuổi) cũng đang được kỳ vọng tiếp nối, gồm: họa sĩ Trần Bảo Châu, họa sĩ Bùi Thu Hường, dịch giả Nguyễn Thị Thùy Linh, nhà thơ Trần Ngọc Mỹ, ca nương Hải Phượng, NSƯT Thùy Dung...

Tạo điều kiện để nữ văn nghệ sĩ hăng say lao động nghệ thuật

Chiếm khoảng gần nửa số hội viên của Hội Liên hiệp VHNT đang tham gia sinh hoạt tại 9 hội chuyên ngành, các nữ văn nghệ sĩ đất Cảng nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, hăng say lao động, miệt mài sáng tác. Nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động VHNT không phân biệt giới tính, chỉ cần có năng khiếu, năng lực sáng tác, biểu diễn, có quyết tâm cao đều có thể tham gia. Tuy nhiên trên thực tế, chị em gặp nhiều khó khăn hơn khi tham gia lĩnh vực biểu diễn như ca, múa, bởi tính đặc thù “thầy già, con hát trẻ”. Chưa kể chị em bị phân tâm rất nhiều bởi vai trò là “người giữ lửa” gia đình với thiên chức làm vợ, làm mẹ, muốn theo đuổi VHNT cần có sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ từ phía người thân trong gia đình, trong kho đời sống còn lắm khó khăn.

Trân trọng tinh thần hăng say lao động của nữ văn nghệ sĩ, các cấp Hội tạo mọi điều kiện để hỗ trợ chị em. Nhà biên kịch Đặng Kim, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Nữ văn nghệ sĩ Hải Phòng thông tin, số nữ văn nghệ sĩ là hội viên Hội Liên hiệp VHNT thành phố khá nhiều, nhưng tham gia sinh hoạt chính thức tại CLB đến nay có hơn 70 hội viên. Hội tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng để các hội viên gặp gỡ, thăm hỏi, giới thiệu tác phẩm nổi bật; tổ chức họp mặt kỷ niệm vào dịp 8-3, 20-10. Đồng thời, tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác để chị em tìm kiếm tư liệu, tích lũy, trải nghiệm cuộc sống, biết đưa cách xử lý tình huống vào tác phẩm sâu sắc, dày dặn hơn. Ngoài CLB của riêng nữ văn nghệ sĩ, Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố cũng thành lập CLB sân khấu “Biển hẹn”, tạo “sân chơi” cho những nghệ sĩ biểu diễn về hưu còn lửa yêu nghề được đứng trên sân khấu. Trong số 9 hội chuyên ngành, Hội Mỹ thuật cũng thành lập CLB Nữ họa sĩ riêng với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa...

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT thành phố Tô Hoàng Vũ, như nhiều ngành nghề khác, trong hoạt động VHNT cũng vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho phụ nữ. Chẳng hạn, với cùng độ tuổi, cống hiến giống nhau, nhưng khi lựa chọn xét tặng giải thưởng hoặc khen thưởng, nữ giới được ưu tiên so với nam giới. Trong kỳ đại hội của hội chuyên ngành hay của Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng đều cố gắng bảo đảm cơ cấu nữ tham gia Ban Chấp hành. Đồng thời, Hội cũng tạo mọi điều kiện về phương tiện vận chuyển, khuyến khích nữ văn nghệ sĩ tham gia  các chuyến đi thực tế sáng tác…                                                              

(Nguồn: Đông Hải// Nữ văn nghệ sĩ đất Cảng: Nỗ lực, sáng tạo, cống hiến//Báo Hải Phòng ĐT- Ngày 22/10/2019)

4.23.HLV Trương Việt Hoàng chia tay bóng đá Hải Phòng

(HPĐT)-  V. League 2019 còn một vòng đầu nữa,  HLV Trương Việt Hoàng  chính thức nói lời chia tay CLB Hải Phòng sau 5 năm gắn bó cùng nhiều thăng trầm với đội bóng đất Cảng.

HLV Trương Việt Hoàng để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong người hâm mộ bóng đá thành phố Cảng

Chia sẻ về quyết định này trên trang Facebook cá nhân, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: “Sau 5 mùa giải gắn bó với rất nhiều kỷ niệm buồn vui, những thăng trầm cùng cầu thủ và đội bóng, đến lúc tôi phải dừng lại để tìm kiếm ngã rẽ mới cho tương lai phía trước. Tôi xin gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp đến tất cả cầu thủ, thành viên ban huấn luyện, lãnh đạo và đặc biệt là các CĐV trung thành, nhiệt huyết của CLB Hải Phòng. Tôi luôn cảm thấy tự hào, biết ơn và dành sự tri ân đặc biệt cho tình cảm đó”.

Không mạnh về tài chính, không ngôi sao nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng, bóng đá Hải Phòng có nhiều dấu ấn thành công. Thành tích tốt nhất của vị HLV này  là cùng đội bóng  giành vị trí Á quân mùa giải 2016. Đó là mùa giải Hải Phòng chơi ấn tượng, có 50 điểm nhưng tuột mất chức vô địch vào tay Hà Nội T&T vì kém chỉ số phụ. HLV  này chia sẻ “ Tiếc nuối lớn nhất với tôi là việc không thể giúp đội bóng giành được chức vô địch V.League 2016, một mùa giải mà toàn đội chơi với tinh thần quả cảm, đáng khâm phục".

Hợp đồng của HLV Trương Việt Hoàng ký với CLB Hải Phòng đã hết. Tuy nhiên, HLV này ở lại cùng đội bóng thi đấu trong cuộc chiến trụ hạng. Hiện, CLB Hải Phòng trụ hạng thành công với 30 điểm sau 25 trận đấu và xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V- League 2019. Chia tay Hải Phòng, HLV Trương Việt Hoàng chưa công bố dự định tiếp theo nhưng theo nhiều thông tin, cựu tiền vệ của Thể Công trở về dẫn dắt CLB bóng đá Viettel.

HLV Trương Việt Hoàng trong buổi tập trước khi chia tay Hải Phòng.

(Nguồn: Phan Tuấn// HLV Trương Việt Hoàng chia tay bóng đá Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 23/10/2019 )

4.24.3 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Hải Phòng được mùa giải thưởng

(HPĐT)- Tối 23-10, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tổng kết hoạt động của 3 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tham gia các kỳ Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019, Liên hoan sân khấu Trung Quốc – ASEAN và Liên hoan chèo toàn quốc. 3 đoàn tham gia các kỳ liên hoan này là Đoàn Ca múa Hải Phòng, Đoàn Chèo Hải Phỏng và Đoàn nghệ thuật múa Rối Hải Phòng.

3 đoàn nghệ thuật mang về nhiều thành công

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Lê Văn Quý cho biết, 3 đoàn nghệ thuật mang về nhiều thành công cho hoạt động văn hóa nghệ thuật thành phố. Các chương trình, vở diễn tham gia các liên hoan đều bám sát nội dung chủ đề tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TƯ về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Qua đó giới thiệu tới công chúng trong nước và quốc tế về Hải Phòng với bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Hải Phòng xưa – nay, thành tựu đổi mới nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố những năm gần đây.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan thành phố trao Bằng khen tặng các Nghệ sĩ có thành tích xuất sắc.  

Lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Việt Nam và Sở Văn hóa- Thể thao trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích cao.     

“Mùa vàng” của Đoàn Ca múa Hải Phòng

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết, 3 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tham gia các kỳ liên hoan được mùa giải thưởng. Trong đó, Đoàn Ca múa Hải Phòng tham gia Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2019 tại Hải Phòng được tặng thưởng bằng khen cho chương trình xuất sắc và 2 huy chương vàng cá nhân cho tiết mục “Gọi cha mùa bão” của NSƯT Khánh Hòa và “Bạch Đằng Giang” của ca sĩ Tuấn Long; 2 huy chương bạc cho tiết mục “Đàn bầu” của ca sĩ Khánh Ngọc và “Hải Phòng hướng ra biển lớn” của tập thể nam nữ diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng.

Lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Việt Nam trao Bằng khen tặng Đoàn Ca múa Hải Phòng.     

Lãnh đạo Sở Văn hóa- Thể thao trao Bằng khen tặng các Nghệ sĩ có thành tích xuất sắc

Liên tiếp giải thưởng của Đoàn nghệ thuật múa Rối đất Cảng

Đoàn nghệ thuật múa Rối Hải Phòng tham gia Liên hoan sân khấu Trung Quốc – ASEAN nhân sự kiện giao lưu xúc tiến hợp tác thương mại đầu tư trọng điểm liên quốc gia và quy mô triển lãm lớn nhất trong khu vực do các cơ quan chủ quản kinh tế của chính phủ Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức diễn ra tháng 9 hàng năm tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Chương trình “Hương sắc Việt” của Đoàn giành 3 giải Hoa Dâm Bụt (giải xuất sắc cuộc thi tương đương huy chương vàng) cho 1 tập thể và 2 cá nhân là nghệ sĩ Dương Thị Thu và nghệ sĩ Ngô Đức Thành. Với chương trình múa rối nước “Những câu chuyện xóm làng” tham gia Liên hoan múa rối quốc tế “Tea in Mytishchi” tại Liên bang Nga, Đoàn nghệ thuật múa Rối Hải Phòng được trao huy chương vàng của Liên hoan.

Các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật Múa rối biểu diễn chào mừng Hội nghị

Dấu ấn Đoàn Chèo Hải Phòng tại liên hoan toàn quốc

Tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019 tại Bắc Giang, vở chèo “Hào khí Bạch Đằng Giang” do Đoàn Chèo Hải Phòng thực hiện giành giải xuất sắc về đề tài lịch sử và 2 huy chương vàng cá nhân cho NSƯT Thanh Bình và NSƯT Thùy Dung; 3 huy chương bạc cá nhân thuộc về NSƯT Thanh Mai, NSƯT Văn Mởn và nghệ sĩ trẻ Thùy Dương. Giải biên đạo múa xuất sắc được trao cho NSƯT Lê Thị Hồng Minh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao bằng công nhận tặng các tập thể, nghệ sĩ, diễn viên 3 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp Hải Phòng. UBND thành phố tặng bằng khen các Đoàn nghệ thuật và cá nhân các nghệ sĩ đạt thành tích cao trong các liên hoan quốc gia, quốc tế. Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao bằng khen tặng tập thể Đoàn Ca múa Hải Phòng.

(Nguồn: Thùy Linh// 3 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Hải Phòng được mùa giải thưởng// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 24/10/2019)

4.25.Thể dục dụng cụ Hải Phòng: Quyết tâm tìm “vàng”

Hai tấm huy chương giành được ở cúp thể dục dụng cụ (TDDC) thế giới 2019 ở Thổ Nhĩ Kỳ mới đây của hai nữ VĐV Hải Phòng là thành tích đáng nể. Kết quả này là động lực để các VĐV hướng tới tấm HCV SEA Games 30.

Tienna Nguyễn thi cầu thăng bằng.

Nhân tố kế nhiệm Phan Thị Hà Thanh

TDDC là thế mạnh của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. SEA Games năm 2011, TDDC Việt Nam đoạt 11 HCV làm ngỡ ngàng cả Đông Nam Á. Tuy nhiên, thành tích của TDDC Việt Nam tụt dần đều. Đến SEA Games 2015 tại Singapore, chúng ta giành 9/17 tấm HCV, trong đó cô gái Hải Phòng Phan Thị Hà Thanh giành 3 chiếc. Năm 2017 không còn Thanh, TDDC chỉ đoạt 6 tấm HCV của nam.

Hà Thanh giải nghệ để lại khoảng trống lớn đối với TDDC bởi cô là VĐV TDDC có thành tích tốt nhất Việt Nam khi đoạt HCĐ thế giới, HCV châu Á và vào chung kết nội dung nhảy ngựa Olympic London 2012… Khi Hà Thanh nghỉ thi đấu, làm HLV đào tạo trẻ của TDDC Hải Phòng, TDDC nữ Việt Nam không có nổi tấm huy chương ở SEA Games 29.

Tại SEA Games 209, TDDC Hải Phòng có những VĐV hội tụ những khả năng tiếp bước Hà Thanh, đủ sức đua huy chương, nhưng tiếc rằng họ chưa đủ tuổi tham dự (quy định là 15 tuổi). Năm nay, với SEA Games 30, Hải Phòng có 2 nữ VĐV bước sang tuổi 16, 17 sẽ đua huy chương, thậm chí là HCV. HLV Nguyễn Thanh Thúy, Trưởng bộ môm TDDC Hải Phòng khẳng định: “Chúng ta có người kế vị Hà Thanh và thậm chí có thực tài”.

Rèn vững tâm lý

TDDC Việt Nam quyết tâm đưa quá khứ vinh quang trở lại với việc đầu tư tốt cho lực lượng nữ. Trưởng bộ môn TDDC Tổng cục TDTT, Bùi Trung Thiện cho biết, bộ môn đầu tư cho 2 nữ VĐV Nguyễn Tienna Katelyn và Trần Đoàn Quỳnh Nam của Hải Phòng. Các VĐV được thử sức ở nhiều giải đấu trước khi dự SEA Games 30.

Quỳnh Nam, Tienna lần đầu tham dự Cúp thế giới 2019 tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến đi để cả hai khẳng định mình, rèn rũa tâm lý vững vàng trước khi bước vào giải vô địch thế giới tại Đức và cuối cùng là SEA Games 30. Cúp thế giới 2019 thực sự là cuộc đua lớn của hai nữ VĐV trẻ. Họ hoàn toàn choáng ngợp nhưng đã biết vượt qua sức ép tâm lý để vươn tới tấm huy chương.

Hình ảnh Quỳnh Nam với khuôn mặt trầy xước lên nhận HCB do HLV Thanh Thúy gửi về, với giải thích: “Ở bài thi xà lệch, Quỳnh Nam đang thi rất tốt, nhưng bất ngờ bị rơi xà, sấp mặt, chảy máu và chấn thương, nhưng em vẫn nỗ lực thi tiếp khiến cả khán đài và VĐV vỗ tay tán dương. Nhưng quan trọng hơn, VĐV biết mình sai sót dẫn đến rơi xà, sửa chữa để đi tới thành công sau này”. Theo HLV Thanh Thúy, chính cú ngã và biết đứng dậy đó giúp Quỳnh Nam giành HCB nội dung nhảy ngựa ở ngày thi đấu tiếp theo. Và nếu vững vàng hơn, Nam có thể giành HCV, thậm chí đoạt thêm huy chương ở nội dung thi đấu khác. Tienna cũng thi đấu tốt và giành HCĐ cầu thăng bằng.

HLV Thanh Thúy cho biết, TDDC nữ quyết tâm giành 1 tấm HCV SEA Games 30. Tấm huy chương từ cúp thế giới thực sự là “mũi tên trúng hai đích”. Hai nữ VĐV đến Thổ Nhĩ Kỳ để rèn tâm lý, hướng tới SEA Games 30 cuối năm nay./.

(Nguồn: Đỗ Hân//Thể dục dụng cụ Hải Phòng: Quyết tâm tìm “vàng”//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 28/10/2019)

4.26.Công diễn vở kịch rối “Thân phận nàng Kiều”

(HPĐT)- Tối 27-10, tại Nhà hát thành phố, Đoàn Cải lương Hải Phòng phối hợp Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt, trong đó điểm nhấn là vở kịch rối “Thân phận nàng Kiều” vừa đoạt huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm năm 2019.

Cảnh Vương ông bị hàm oan trong vở kịch rối “Thân phận nàng Kiều”.

Phần đầu chương trình nghệ thuật, người xem được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc do các diễn viên, nghệ sĩ Đoàn Cải lương Hải Phòng biểu diễn, như: “Hồ trên núi”, “Lời ru Âu Lạc”. Tiếp đó là phần biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam, như: NSND - nhạc sĩ Đào Văn Trung trình diễn violin với tác phẩm “Hồn Việt”; nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền thể hiện chùm ca khúc “Chân quê”,  “Trúc đào”, “Em yêu anh như yêu câu hò ví dặm”; ca sĩ Nhật Minh biểu diễn tiết mục “Yêu dân tộc Việt Nam”.

Phần hai của chương trình được người yêu nghệ thuật chờ đón là vở kịch rối “Thân phận nàng Kiều”, do toàn thể nghệ sĩ Nhà hát Múa rối ViệtNambiểu diễn. Vở diễn dựa theo nguyên tác “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du, do NSƯT Lê Chức, nhà văn Nguyễn Hiếu viết kịch bản; NSND Nguyễn Tiến Dũng biên tập và đạo diễn; NSND Hồng Phong biên đạo múa... Được biết, trong tại Liên hoan Sân khấu Quốc tế thử nghiệm 2019, vở diễn đoạt huy chương vàng; NSND Nguyễn Tiến Dũng và họa sĩ tạo hình con rối Lê Đình Nguyên nhận giải xuất sắc; 2 nghệ sĩ Lan Hương, Thu Hương đảm nhận vai nàng Kiều đoạt huy chương vàng và 6 nghệ sĩ khác đoạt huy chương bạc./.

(Nguồn: Trịnh Thường// Báo Công diễn vở kịch rối “Thân phận nàng Kiều”// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 28/10/2019)

4.27.Các đơn vị kinh doanh, phát hành sách: Đổi mới các tiếp cận bạn đọc

Gần đây, các đơn vị kinh doanh, phát hành sách chủ động “tìm đến” Hải Phòng tổ chức những chương trình, ngày hội sách. Mỗi sự kiện thu hút hàng nghìn bạn đọc đến tham quan và chọn mua sách. Điều này cho thấy những tín hiệu tích cực về sự lan tỏa của văn hóa đọc trong người dân thành phố Cảng hiện nay và sự đổi mới cách thức tiếp cận bạn đọc của các đơn vị kinh doanh, phát hành sách.

Đông đảo bạn đọc tham gia chương trình Hội sách nửa giá Hải Phòng năm 2019.

Người đọc hào hứng với sách

Hơn 11 giờ trưa ngày 24-10, không khí khu vực trưng bày và bán sách của Chương trình Hội sách nửa giá Hải Phòng năm 2019 do Công ty sách Alpha tổ chức trong khuôn viên Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố vẫn khá sôi động. Nhiều sinh viên Trường đại học Hàng hải ViệtNamsau giờ học ghé vào tìm mua cuốn sách ưng ý. Em Nguyễn Thị Ngân, sinh viên năm thứ 2, Khoa Kinh tế cho biết: “Em tìm mua những cuốn sách liên quan đến ngành học và một số cuốn sách văn học”. Cũng tranh thủ tham quan các gian trưng bày sách sau giờ tan sở, chị Phạm Thanh Thúy, phố Cầu Đất (quận Ngô Quyền) hồ hởi: “Nghe tin có chương trình hội sách nửa giá trên phương tiện thông tin đại chúng, tôi và một số đồng nghiệp rủ nhau mua sách. Tôi rất vui khi tìm mua được tập 2 bộ sách “Hồi ký Lý Quang Diệu”, với giá giảm tới 30%. Đây là cuốn sách hay, hiện “cháy hàng” tại nhiều nhà sách ở thành phố”.

Liên tiếp những năm gần đây, nhiều đơn vị xuất bản và phát hành sách chọn Hải Phòng là nơi quảng bá, giới thiệu và kinh doanh sách. Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, hội sách đường phố hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4 hằng năm do Sở Thông tinTruyền thông phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức đều đặn thu hút hơn 20 gian hàng của các nhà xuất bản, đơn vị kinh doanh, phát hành sách. Ngoài tham gia hội sách đường phố hằng năm do các sở, ngành liên quan tổ chức, nhiều đơn vị kinh doanh, phát hành sách cũng tự tổ chức các chương trình riêng nhằm đẩy mạnh sách tới bạn đọc. Như các chương trình hội sách nửa giá của Công ty sách Alpha, “Dọn kho đón Tết” của Nhà sách Nhã Nam, “Ngày hội sách hè” của Công ty sách Fahasa, Công ty sách Phương Nam…

So với các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những hoạt động tiếp thị, quảng bá sách kể trên tại Hải Phòng có thể chưa nhiều, song có tác dụng kích thích, khơi dậy văn hóa đọc ở thành phố Cảng. Chị Nguyễn Thị Dinh, đại diện hệ thống Nhà sách Tiền Phong tại Hải Phòng cho biết: “Qua thăm dò thị trường, nhất là hội sách đường phố hằng năm, chúng tôi nhận thấy người đọc ở thành phố Cảng luôn hào hứng với sách. Điều đó được minh chứng qua mỗi đợt tổ chức hội sách đường phố, hàng nghìn bản in được bán ra trong gần một tuần lễ”. Nhiều bạn đọc mong muốn, những “sự kiện sách” như vậy được tổ chức nhiều hơn.

Đưa sách đến gần hơn với bạn đọc

Điểm dễ thấy của các hội sách tại Hải Phòng là chính sách giảm giá sách đi kèm các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Đại diện Công ty sách Alpha Nguyễn Xuân Trường cho biết: “Với thông điệp “Giá sách chia đôi - giá trị không đổi”, chương trình Hội sách nửa giá Hải Phòng năm 2019 do Công ty sách Alpha tổ chức với chính sách giảm giá từ 30 đến 50% hơn 100 nghìn cuốn sách; đồng giá 20 nghìn đồng/cuốn với hơn 20 nghìn cuốn sách. Ngoài ra, Ban Tổ chức có nhiều phần quà hấp dẫn tặng người mua sách, như: sổ tay, bookmark, voucher, postcard... Trong đợt xả kho sách cuối năm 2018, Nhà sách Nhã Nam giảm sâu giá sách tới 70% giá bìa, đồng giá từ 15 đến 35 nghìn đồng/cuốn sách và combo sách đặc biệt ưu đãi. Với các gian hàng tham gia hội sách đường phố hằng năm cũng có mức giảm từ 20 đến 50% hàng nghìn đầu sách.

Để tổ chức các chương trình hội sách nửa giá hay bán sách với giá ưu đãi, các doanh nghiệp đều căn cứ thực tiễn để có chính sách kinh doanh hợp lý. Là tổng đại lý phát hành sách, Công ty sách Alpha, Công ty sách Fahasa, Công ty sách Phương Nam thường xuyên rà soát những sách sắp hết thời hạn bản quyền để “xả hàng”. Cách này vừa giúp doanh nghiệp không vi phạm quy định bản quyền, vừa giúp đưa sách tốt, giá rẻ đến tận tay bạn đọc. Mặt khác, thay vì tổ chức các chương trình truyền thông, khuếch trương thương hiệu, các đơn vị dành kinh phí ấy để hỗ trợ giá bìa sách khi tham gia hội sách đường phố; lựa chọn các nhà sách uy tín để hợp tác và cân đối giảm tỷ lệ chiết khấu, giảm giá bán sách khi tổ chức các chương trình ưu đãi riêng.

Bên cạnh chính sách giảm giá, các đơn vị kinh doanh, phát hành sách cũng đổi mới cách thức phục vụ để thu hút bạn đọc. Như Nhà sách NhãNamở phố Nguyễn Đức Cảnh thực hiện mô hình cà phê sách. Khi đến không gia nhà sách này, bạn đọc được trải nghiệm không gian yên tĩnh, thư thả. Từ sàn đến cầu thang đều bằng gỗ sạch sẽ và sách xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên tường, lối lên xuống để bạn đọc tiện tay tìm đọc. Với Nhà sách Tiền Phong số 2 ở phố Trần Nguyên Hãn có nơi trưng bày sách rộng rãi và có phòng đọc riêng mát mẻ dành cho bạn đọc có nhu cầu… Sự chu đáo, tận tình này thể hiện cách thức tiếp cận khách hàng mới của những người kinh doanh sản phẩm văn hóa.

(Nguồn:Đông Hải// Các đơn vị kinh doanh, phát hành sách: Đổi mới các tiếp cận bạn đọc// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 29/10/2019)

4.28.Truyền “lửa đọc” vào cộng đồng

Trong ngôi nhà ở phố An Đà (quận Ngô Quyền), nhà thơ, nhà giáo Đoàn Minh Ngọc tươi cười cho biết, ông vừa đặt mua được cuốn sách 3 tập “Kim Vân Kiều tân truyện” để bổ sung vào thư viện gia đình.

Ở tuổi gần 80, nhà thơ, nhà giáo Đoàn Minh Ngọc vẫn giữ niềm đam mê với sách.

Đây là cuốn sách do một nhà xuất bản nổi tiếng của Pháp ấn hành, được làm lại từ cuốn “Kim Vân Kiều” xuất bản năm 1884. Sự độc đáo của cuốn sách này là có cả bản chữ Pháp, chữ quốc ngữ và chữ Nôm để người đọc so sánh, đối chiếu với các ấn phẩm “Truyện Kiều” hiện nay, trên cơ sở nghiên cứu, góc nhìn của các nhà nghiên cứu phương Tây. “Khi còn đứng trên bục giảng, tôi có nghe nói đến cuốn sách “Kim Vân Kiều” do người Pháp biên soạn nhưng chỉ dám mơ ước có được cuốn sách này. Đến nay, niềm mong ước ấy trở thành hiện thực”, ông Ngọc xuýt xoa

.Nói về niềm đam mê sách của mình, ông bảo có thói quen mua đọc, giữ gìn sách từ thời trẻ, nhất là sau năm 1970, khi gặp và cưới người bạn đời của mình là giáo viên dạy ngoại ngữ Nguyễn Như Tú. Hiểu niềm đam mê sách của chồng, mỗi tháng, bà Tú thường dè sẻn bớt số tiền lương giáo viên ít ỏi của hai vợ chồng để ông tìm mua sách hay về đọc. Ông đọc xong lại truyền tay vợ, rồi đến hai con trai thay nhau đọc. Sau này, nhớ về kỷ niệm những ngày khó khăn, ông viết: “Sách mua thời học trò, bớt tiền ăn mỗi sáng/Sách mua đời lái đò, ít ỏi lương hằng tháng”.

Trong thư viện gia đình ông Ngọc, nhiều nhất là sách văn học. Ngoài văn học trong nước, còn có hàng trăm đầu sách văn học của Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản... Qua nghiên cứu, tìm đọc các loại sách này giúp ông phân tích biện dẫn mối quan hệ giữa tiếng Hán - tiếng Việt, tiếng Pháp - tiếng Việt, tiếng Anh - tiếng Việt... Ông thường bảo với các thế hệ học trò của mình: nếu coi ngôn ngữ là phương tiện để nhà văn sáng tạo tác phẩm thì người dạy, học văn cần nghiên cứu ngôn ngữ qua các tác phẩm để hiểu được nguồn gốc, đặc điểm, từ loại để truyền đạt, diễn đạt cho đúng, hay và gợi cảm. Bên cạnh sách văn học, thư viện còn có nhiều đầu sách về lịch sử, triết học, ngoại ngữ, toán học... Rồi theo nhu cầu của con, cháu trong gia đình, thư viện thêm đầy đặn với các đầu sách về kinh tế, kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn...

Không chỉ đam mê đọc sách, nhà thơ, nhà giáo Đoàn Minh Ngọc còn tích cực truyền “lửa” tình yêu sách đến người thân trong gia đình, các thế hệ học trò. Mỗi dịp sinh nhật các thành viên trong gia đình, cùng với món quà theo sở thích, ông bà còn tặng thêm sách; dành thời gian nói chuyện, hướng dẫn các cháu học và làm theo sách, báo. Cách hướng dẫn đọc sách của ông Ngọc là không ép buộc mà khơi gợi để các con, cháu tự nguyện, hứng thú với sách và tự tìm hiểu cách đọc sách hiệu quả. Đối với học trò, khi dạy văn trên bục giảng, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia hay phụ đạo cho một số cháu tại nhà riêng, ông đều chú trọng việc truyền đam mê đọc cho giới trẻ. Cụ thể, ông thường xuyên trò chuyện, đưa ra một trích đoạn trong sách giáo khoa rồi cùng học trò phân tích, đánh giá cái hay, đẹp trong văn chương. Ông cũng thường xuyên tổ chức nói chuyện ngoại khóa để mở rộng kiến thức cho học trò ngoài chương trình sách giáo khoa thuần túy; cho học trò mượn sách để đọc, nâng cao hiểu biết về tác giả, tác phẩm. Ngoài môn văn, ông cũng có cách khuyến khích học trò ham học các môn khác như toán, lý, hóa… bằng cách kể chuyện về các nhà bác học, hoàn cảnh ra đời các phát minh của họ. Chính những hiểu biết uyên bác và dưới sự dẫn dắt của ông, nhiều thế hệ học sinh ngấm sâu, say sưa với sách; sau này trưởng thành, đem tài năng, kiến thức cống hiến cho xã hội và không quên đem tình yêu sách lan tỏa trong cộng đồng.

Nhà thơ, nhà giáo Đoàn Minh Ngọc sinh năm 1942, là Chủ nhiệm CLB thơ nhà giáo (Hội Giáo chức thành phố), hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hải Phòng, Hội Kiều học Hải Phòng, Câu lạc bộ Hải Phòng học. Ông có gần 40 năm làm việc trong ngành Giáo dục, trong đó có 15 năm giảng dạy môn ngữ văn và 24 năm là chuyên viên Sở Giáo dục-Đào tạo. Từ năm 2011 đến nay, ông ra mắt 4 tập sách, đều do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, gồm: “Khoảng sáng”, “Rộng và Hẹp”, “Thời gian và trang sách”, “Màu nhớ”.

(Nguồn:Tường Minh// Truyền “lửa đọc” vào cộng đồng// B áo H ải Ph òng ĐT.- Ng ày 29/10/2019)

V. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ; KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

5.1.Quận Hồng Bàng thực hiện nghị quyết về phát triển giáo dục: Kết quả tích cực từ cách làm bài bản

Từ năm 2017 đến nay, số lượng trường, lớp trên địa quận Hồng Bàng liên tục tăng. Cùng với đó, hệ thống trường, lớp được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ. Kết quả này gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết  09-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Trường mầm non 1 (quận Hồng Bàng) có cơ sở vật chất khang trang, bảo đảm nuôi dạy tốt các cháu.

Thực hiện đồng bộ, sát thực tế cơ sở

Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quang Tuấn cho biết:  năm 2017 Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Nghị quyết 09-NQ/QU về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.  Mục tiêu của nghị quyết là nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục của quận theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng dạy, học thực chất; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng quận Hồng Bàng trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Phấn đấu mỗi bậc học có 1 trường dẫn đầu thành phố; đến năm 2025 quận Hồng Bàng có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia hoặc nâng chuẩn quốc gia mức độ 2.

Nghị quyết 09-NQ/QU được Quận uỷ triển khai tới các cán bộ chủ chốt, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận; lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quận và lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết. Đảng ủy các phường  tổ chức quán triệt triển khai tại địa phương kịp thời. Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Quận ủy, HĐND quận ban hành Nghị quyết 11/NQ-HĐND; UBND quận thể chế hóa bằng Kế hoạch 38/KH-UBND và Đề án 1078/ĐA-UB về phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đảng ủy các phường, cấp ủy Đảng các trường học xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Quận ủy và Đảng bộ các phường đưa nội dung giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 09 vào các chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ tại các chi, đảng bộ cơ sở. Năm 2018, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết 09 tại 15 đơn vị, 2 cá nhân. Công tác xây dựng Đảng trong trường học được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác chính trị tư tưởng được cấp ủy Đảng thường xuyên lãnh đạo, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao giáo dục toàn diện.

Tập trung huy động tốt các nguồn lực đầu tư giáo dục

Triển khai nghị quyết, Quận ủy tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, trong đó tập trung đầu tư xây dựng phòng học, phòng bộ môn, phòng đa năng bảo đảm điều kiện tăng tỷ lệ huy động học sinh và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Trong năm học 2017-2018, quận đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa nâng cấp 25 công trình của các trường học với tổng mức 54 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công năm 2018 của quận. Quận cân đối từ ngân sách trên 2 tỷ đồng hỗ trợ 21 trường công lập sơn sửa, quét vôi ve, tạo cảnh quan đón năm học mới. Đến năm học 2018-2019, quận đầu tư sửa chữa 29 công trình, hạng mục với tổng giá trị gần 85 tỷ đồng. Toàn quận có 35 trường công lập, hiện có 93,5% số trường được Sở Giáo dục - Đào tạo đánh giá đạt chuẩn, trong đó 26 trường đạt cấp độ 3, 3 trường đạt cấp độ 2. Các trường đã được đánh giá  tích cực cải tiến theo kế hoạch bảo đảm tiêu chí trường chuẩn.

Song song đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, các trường học trên địa bàn quận đẩy mạnh huy động xã hội hóa đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục. Tiêu biểu như Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, để chuẩn bị cho năm học 2018-2019, nhà trường đầu tư hơn 3 tỷ đồng cải tạo nhà ăn, nhà bếp, tường rào, cổng trường, nhà nhà xe,  bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học…Trong đó có hơn 50% số kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa. Tương tự, Trường THCS Hồng Bàng huy động hơn 2,3 tỷ đồng từ các nguồn dạy thêm, hỗ trợ của cha mẹ học sinh để đầu tư cải thiện hệ thống điện chiếu sáng thông minh ở các lớp học và thay thế bàn ghế mới…

 Với cơ sở vật chất trường, lớp ngày càng hoàn thiện, bảo đảm điều kiện học tập, cùng những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học hiệu quả cao, chất lượng giáo dục của quận tiếp tục được nâng lên. Năm học 2018-2019, số học sinh của quận đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi đứng thứ 2 thành phố; đạt 180 giải trong các kỳ thi mang tính hội nhập khu vực cuộc tế, tăng 46 giải so với năm học 2017-2018; tỷ lệ học sinh thi đỗ lớp 10 THPT đạt hơn 81,3%, tăng gần 1,3% so với năm học 2017-2018; nhiều trường có điểm trung bình vào lớp 10 THPT đạt hơn 8 điểm. Kết quả này khẳng định sự chỉ đạo, đầu tư đúng hướng của quận Hồng Bàng./.

Năm học 2017-2018, trên địa bàn quận tăng 1 trường mầm non công lập và tăng 25 lớp công lập so với năm học 2016-2017.  Năm học 2018-2019, thêm 2 trường mầm non ngoài công lập, tăng 12 lớp công lập (khối tiểu học tăng 8 lớp; khối THCS tăng 2 lớp). 

(Nguồn: Nguyên Mai //Quận Hồng Bàng thực hiện nghị quyết về phát triển giáo dục: Kết quả tích cực từ cách làm bài bản //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/10/2019)

5.2.Trường THCS Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên): Tạm dừng các khoản thu phục vụ học sinh

Trước việc có ý kiến của cha mẹ học sinh (CMHS) về một số khoản thu đầu năm học 2019-2020, hiện, Trường THCS Mỹ Đồng tạm dừng triển khai các khoản thu phục vụ học sinh. 

Trường THCS Mỹ Đồng hiện tạm dừng các khoản thu phục vụ học sinh

Ngày 23-9-2019, phụ huynh một học sinh khối 6 của nhà trường đăng tải lên facebook về các khoản thu đầu năm học với tổng mức thu hơn 7 triệu đồng. Thông tin này tạo ra nhiều bình luận trái chiều về các khoản thu của nhà trường.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đồng Nguyễn Thị Vẻ, năm học 2019-2020, nhà trường xây dựng kế hoạch thu gồm 4 nhóm: thu theo quy định của Nhà nước; thu theo thỏa thuận; thu hộ và thu phục vụ học sinh. Tất cả các khoản thu, chi ngoài ngân sách, vận động đóng góp, ủng hộ của cha mẹ học sinh (CMHS) về kinh phí tổ chức các hoạt động trong năm học của nhà trường được xây dựng trên cơ sở ý kiến của CMHS và thông qua tại các cuộc họp Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm trường, Hội đồng Giáo dục xã, họp giao ban Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện CMHS các lớp, cuộc họp CMHS toàn trường. Bên cạnh đó, đối với các khoản này, nhà trường thu trên tinh thần tự nguyện, khoản thu nào CMHS không nhất trí thì không cần đóng góp.

Cụ thể, ngày 8-9-2019, trường tổ chức họp toàn thể CMHS đầu năm học để triển khai các nội dung liên quan đến tình hình, nhiệm vụ năm học mới, công khai kết quả thu chi năm học 2018-2019 và dự kiến kế hoạch thu chi năm học 2019-2020. Sau cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện CMHS các lớp báo cáo kết quả cuộc họp về Ban giám hiệu bằng biên bản và báo cáo thực tế. Theo đó, CMHS thống nhất, đồng thuận cao với các chủ trương nhà trường đề ra, trong đó có các khoản thu năm học 2019-2020. Riêng tại lớp 6A1, có 2 ý kiến thắc mắc về tiền trông giữ xe và quỹ khuyến học của trường. Sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm giải thích, tất cả CMHS dự họp nhất trí và ký tên vào biên bản. Trên cơ sở này, nhà trường lập tờ trình báo cáo các khoản thu năm học mới đến UBND xã. Sau khi được phê duyệt, trường tiến hành thông báo đến CMHS. Tuy nhiên, sau đó, một phụ huynh học sinh lớp 6A1 chia sẻ thông tin các khoản thu năm học mới của nhà trường lên mạng xã hội theo hướng chưa đồng tình. Do vậy, Ban giám hiệu mời phụ huynh lên làm việc để giải thích rõ các khoản thu. Tại đây, phụ huynh này khẳng định nhà trường thu đúng thì sẽ đóng đủ. Cũng nhằm thông báo lại chủ trương thu của nhà trường, nghe thêm ý kiến từ CMHS, tạo sự đồng thuận cao, nhà trường tiếp tục tổ chức cuộc họp với toàn thể CMHS khối 6.

Trao đổi về khoản thu trông giữ xe mà CMHS có ý kiến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, căn cứ Quyết định 21 ngày 3-11- 2017 của UBND thành phố và thực tế hiện nay trường chỉ có 1 bảo vệ với mức lương hơn 1,8 triệu đồng/tháng, không thể kiêm thêm việc trông giữ xe của học sinh, nên nhà trường xin ý kiến từ các cuộc họp của Hội đồng Giáo dục xã, Ban đại diện CMHS, đề xuất mức thu 20.000 đồng/tháng/học sinh; tiền thu để trả công người trông giữ xe tại trường. Khoản này chỉ thu với học sinh đi xe đạp.

Liên hệ trực tiếp với phụ huynh có kiến nghị, được biết, tại cuộc họp CMHS của lớp 6A1 đầu năm, chị có ý kiến về một số khoản thu vận động của trường. Tuy chưa đồng tình với giải thích của giáo viên chủ nhiệm, nhưng chị vẫn nộp các khoản thu của năm học. Sau khi đưa thông tin về các khoản thu lên trang cá nhân, chị được nhà trường mời dự cuộc họp chung của toàn thể CMHS khối 6 để giải thích các khoản thu. Do chưa đồng tình với cách giải thích của nhà trường, chị gửi đơn đến Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện.

Về việc này, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đồng Đào Văn Thủy cho biết: Nhà trường đã báo cáo vụ việc đến UBND xã. Qua nắm tình hình, UBND xã yêu cầu nhà trường rà soát lại quy trình thu, chi đầu năm học. Quan điểm của địa phương là các khoản thu phục vụ học sinh và thu theo thỏa thuận phải có sự đồng ý của 100% số CMHS, nếu vẫn có ý kiến khác, không được triển khai thu. Hiện nay, địa phương yêu cầu nhà trường tạm dừng các khoản thu phục vụ học sinh.

Thông tin từ Phòng Giáo dục -Đào tạo huyện Thủy Nguyên, Phòng tiếp nhận kiến nghị của phụ huynh học sinh trên. Theo đó, từ chiều 27-9, Phòng phối hợp các ngành liên quan triển khai thanh tra các khoản thu đầu năm học tại Trường THCS Mỹ Đồng. Sau khi có kết quả về các khoản thu, sẽ công khai rộng rãi để CMHS cũng như người dân được biết.

(Nguồn: Hà Minh// Trường THCS Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên): Tạm dừng các khoản thu phục vụ học sinh//Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/10/2019

5.3.Bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

(HPĐT)- Chiều 2-10, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học thuộc phòng GD-ĐT các quận huyện; cán bộ quản lý (hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng) các trường tiểu học trên địa bàn thành phố nghe Tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) thông tin những nét chính trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Các đại biểu tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học hiện nay từ thực tiễn công tác quản lý, tổ chức dạy và học. Từ đó thống nhất các giải pháp, cách thức thực hiện bồi dưỡng giáo viên tiểu học, cán bộ quản lý giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông mới...

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục tiểu học có vị trí quan trọng, là nền móng giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Vì thế, bồi dưỡng năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng đối với các cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới cần được tổ chức triển khai bài bản, hiệu quả cao tại từng địa phương, trong đó có Hải Phòng.

(Nguồn: Bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/10/2019

5.4.Chuyên gia mách nước giúp học sinh tự tin khởi nghiệp

Ngày 6/10, Trường THPT An Lão (Hải Phòng) tổ chức chuyên đề Giáo dục hướng nghiệp - khởi nghiệp và định hướng phân luồng học sinh THPT năm học 2019-2020. Dự buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 1211 học sinh Trường THPT An Lão, hơn 1200 phụ huynh học sinh cùng toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường.

Cùng dự có ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT); ông Vũ Duy Tùng- Bí thư huyện ủy An Lão, Phan Văn Điều- Chủ tịch HĐND huyện An Lão, ông Đỗ Văn Lợi, ông Vũ Văn Trà, Bà Đỗ Thị Hòa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng.

Thầy Trần Văn Nhường- Hiệu trưởng Trường THPT An Lão cho biết: Trong những năm gần đây, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường tăng cường tổ chức các chuyên đề dành cho giáo viên phụ huynh và học sinh. Có thể kể đến những chuyên đề như: Định hướng học tập và rèn luyện, giúp con thành công, thói quen có ích trong gia đình...

Chuyên đề thu hút sự tham gia của 1211 học sinh trường THPT An Lão cùng các phụ huynh

Trong những năm học trước, nhà trường đều tổ chức những buổi nói chuyện chuyên đề vào tháng 3 nhằm hướng nghiệp cho học sinh, giúp các em chọn ngành nghề trước khi đăng kí hồ sơ thi đại học.

Năm nay, để hưởng ứng phong trào quốc gia khởi nghiệp và ngày hội khởi nghiệp cho HSSV mới được Bộ GD&ĐT tổ chức, nhà trường đã thêm nội dung khởi nghiệp vào trong buổi tư vấn ngành nghề cho học sinh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các em học sinh và phụ huynh đã dược các chuyên gia, giáo dục, diễn giả đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hàng Hải, Công ty Novaedu... trình bày, giải đáp thắc mắc về xu hướng nghề nghiệp trong thời gian tới, những điều cần biết để lựa chọn trường đại học, những kĩ năng để khởi nghiệp trong thời đại Công nghệ 4.0.

Tại buổi nói chuyên chuyên đề, ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV cho biết: Ngoài việc giáo dục chính khóa, Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, ứng xử văn hóa.

Sau 2 năm triển khai Đề án 1665 “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”, đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong mỗi nhà trường và có sự lan toả sâu rộng trong HSSV. Bộ đã chỉ đạo tất cả các Sở triển khai đề án, đề nghị các trường thực hiện giáo dục cho HS, truyền tải tinh thần khởi nghiệp cho HS.

Ngành Giáo dục đã xây dựng tiêu chí nhà trường, đơn vị khởi nghiệp, xây dựng được một số tài liệu hướng dẫn kỹ năng về khởi nghiệp, đặc biệt giữa các nhà trường và doanh nghiệp đã có sự kết nối để tạo ra được không gian khởi nghiệp, khuyến khích hỗ trợ thầy cô giáo và HSSV cùng tham gia vào quá trình khởi nghiệp.

Còn ông Đỗ Văn Lợi- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: Trong hơn 3 giờ diễn ra chuyên đề, các em học sinh và các phụ huynh đã chăm chú lắng nghe. Điều này chứng tỏ những kiến thức, những kĩ năng trong chuyên đề là rất cần thiết và bổ ích.

Sở GD&ĐT Hải Phòng từng tổ chức nhiều chuyên đề trong những năm gần đây nhằm tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh. Còn đây là chuyên đề đầu tiên được một trường THPT tổ chức với quy mô hơn 2000 người, có sự tham dự của đầy đủ học sinh trong trường và các phụ huynh.

Các chuyên đề đã cập nhật tính thời sự, giúp học sinh và phụ huynh hiểu hơn về vấn đề phân luồng học sinh, cung cấp những thông tin về đổi mới sáng tạo, về tinh thần khởi nghiệp, về cách phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương.

Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ mở rộng mô hình chuyên đề này của Trường THPT An Lão đến các trường khác trên địa bàn thành phố. Yêu cầu các giáo viên, các nhà trường nâng cao nhận thức, tuyên truyền vấn đề hướng nghiệp khởi nghiệp phân luồng; có kế hoạch xây dựng định hướng phân luồng cho HS để triển khai cụ thể

(Nguồn: Vân Anh //Chuyên gia mách nước giúp học sinh tự tin khởi nghiệp// Báo Giáo dục thời đại.- Ngày 7/10/2019)

5.5.Hải Phòng tổng kết lĩnh vực giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp và đại học

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 lĩnh vực giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp và đại học (GDTX-CN-ĐH). Dự vào chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: TS Vũ Thị Tú Anh, Vụ trưởng Vụ GDTX, Bộ GD-ĐT; NGUT.PGS.TS Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng.

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 lĩnh vực giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp và đại học

Báo cáo tổng kết năm học, Trưởng phòng GDTX, Sở GD-ĐT Hải Phòng Nguyễn Anh Thuấn cho biết, năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT Hải Phòng tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động; Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu, các phong trào thi đua của ngành; Chỉ đạo của thành phố lĩnh vực GDTX-CN-ĐH, qua đó, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Các Trung tâm GDNN-GDTX Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên duy trì hoạt động tổ chưc dạy học và các hoạt động giáo dục ở 2 cơ sở; Trung tâm GDNN-GDTX Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Dương Kinh vẫn duy trì các địa điểm, khắc phục khó khăn để tổ chức tốt công tác dạy học.

Các Trung tâm GDNN-GDTX phối hợp với Ban điều hành phổ cập xã, phường, thị trấn vận động, tổ chức các lớp xóa mù chữ trên địa bàn; tổ chức 7 lớp bổ túc THCS, tuyển 1.968 học viên theo học chương trình GDTX bậc THPT… góp phần củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, bổ túc văn hóa trên địa bàn thành phố.

Các Trung tâm GDNN-GDTX đã phối hợp tốt với các cơ sở dạy nghề, đối tác tổ chức đào tạo các ngành nghệ phù hợp nhu cầu xã hội, như: Hàn, Điện Công nghiệp và dân dụng, Chế biến thực phẩm, CNTT, Điện - nước, Điện tử công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khai thác vận tải, Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, Logistic…

NGUT.PGS.TS Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Công tác dạy nghề cho học sinh phổ thông, dạy tin học, ngoại ngữ theo chương trình GDTX đạt hiệu quả đáng ghi nhận. Tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của 223 trung tâm học tập cộng đồng. 14/14 phòng giáo dục quận, huyện đã chọn từ 1 đến 2 trung tâm học tập cộng đồng để xây dựng mô hình thí điểm và tiếp tục nhân rộng.

Các trung tâm học tập cộng đồng đã tổ chức 75 chuyên đề, có tủ sách riêng phục vụ giảng dạy, thu hút đông đảo học viên nâng cao hiểu biết về kinh tế, xã hội…

Về hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa khác đã đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả tích cực trong nâng cao trình đọ ngoại ngữ, kỹ năng sống cho học sinh, tuy nhiên còn một số trung tâm chưa làm tốt, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, còn tình trạng không phép ngang nhiên hoạt động…

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, NGUT.PGS.TS Lê Quốc Tiến, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng yêu cầu, ngành học GDTX-CN-ĐH tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các lĩnh vực đào tạo, nhất là đối với đào tạo tin học, ngoại ngữ đang vô cùng cấp thiết trong xu thế phát triển hiện nay.

“Bên cạnh việc dạy Tiếng Anh, cần đẩy mạnh dạy học các ngôn ngữ khác, góp phần thúc đẩy phong trào dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn thành phố”, Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh.

Tại hội nghị, TS Vũ Thị Tú Anh, Vụ trưởng Vụ GDTX đã cập nhật với ngành học GDTX-CN-ĐH nhiều thông tin bổ ích, đồng thời trao đổi để tìm ra phương hương phát triển ngành học này trong thời gian tới.

(Nguồn: Hải Hậu// Hải Phòng tổng kết lĩnh vực giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp và đại học//Báo An nịnh Hải Phòng.- Ngày 8/10/2019)

5.6.Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới: Bổ sung trường lớp, giáo viên

Năm học 2020-2021, cùng với học sinh cả nước, học sinh lớp 1 của thành phố Cảng chính thức học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, ngay từ năm học này, ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực nhằm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai đạt hiệu quả cao Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tiết học của học sinh Trường tiểu học Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên)

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu

Theo Trưởng Phòng Giáo dục tiểu học (Sở Giáo dục- Đào tạo) Trần Minh Hằng, hiện trên địa bàn thành phố còn một số xã, phường không có trường tiểu học. Đến nay, toàn thành phố có 218 trường tiểu học công lập trên tổng số 224 xã, phường, thị trấn, còn thiếu 6 trường. Một số trường tiểu học đang thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học cùng lúc cho 2 phường như: Trường tiểu học Dư Hàng Kênh, Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (quận Lê Chân); Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, Trường tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền)… Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường tiểu học phải đáp ứng đủ phòng học để bảo đảm tất cả học sinh học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, một số trường không thể đáp ứng đủ yêu cầu về số phòng học. Nhiều trường, nhất là khu vực ngoại thành thiếu phòng học tin học, ngoại ngữ, nghệ thuật và khu tập thể dục.

Tình trạng này dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức dạy học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là ở một số quận, huyện có tỷ lệ tăng dân số cơ học cao. Phó giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Đỗ Thị Hòa cho biết, ngành đang tích cực phối hợp các sở, ban, ngành và chính quyền các quận, huyện rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hiện có để điều chỉnh, sắp xếp nâng cao hiệu quả sử dụng, xây mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, phòng chức năng… bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, chú ý bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho các trường tiểu học, 7 tiết học/ngày và bảo đảm ty lệ phòng học đạt 1 phòng/lớp.

Nỗi lo thiếu giáo viên

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, tin học và ngoại ngữ nằm trong nội dung giáo dục bắt buộc từ lớp 3 trở lên. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên dạy tin học và ngoại ngữ đang thiếu nghiêm trọng ở cấp tiểu học. Trong khi, đội ngũ giáo viên được xem là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo Phó giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Đỗ Thị Hoà, tính đến tháng 5-2019, toàn thành phố còn thiếu 940 giáo viên, trong đó thiếu 556 giáo viên tiểu học. Hiện, giáo viên dạy tin học khối tiểu học chỉ có 51 người, còn thiếu 141 giáo viên dạy tin học trên toàn thành phố. Với bộ môn tiếng Anh, hiện có 340 giáo viên, còn thiếu 83 giáo viên. Hiệu trưởng Trường tiểu học Lập Lễ (huyện Thuỷ Nguyên) Nguyễn Thị Phượng cho biết, hiện nay nhà trường có 36 giáo viên, với tỷ lệ giáo viên nữ chiếm gần như 100%. Do đó, khi giáo viên nghỉ ốm, sinh con, việc bố trí giáo viên khác dạy thay, kiêm nhiệm các nội dung khác rất khó khăn. Bên cạnh đó, Trường tiểu học Lập Lễ có duy nhất giáo viên dạy tiếng Anh và chưa có giáo viên dạy Tin học. Trong khi theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhà trường cần ít nhất là 2 giáo viên dạy tin học và 4 giáo viên dạy tiếng Anh. Theo lộ trình thay sách giáo khoa mới đến năm 2025, dự kiến Trường tiểu học Lập Lễ cần 35 phòng học văn hoá, tương ứng với 52 giáo viên (theo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp), tuy nhiên với chính sách cắt giảm biên chế như hiện nay, việc tuyển đủ giáo viên cũng là một khó khăn không nhỏ.

Được biết, hiện nay, ngành Giáo dục- Đào tạo đang thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường tiểu học theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, tạo thuận lợi cho người dân; phù hợp với quy hoạch. Công tác rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên tiểu học được tiến hành cẩn trọng. Sau khi xác định rõ nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, ngành sẽ đề xuất kế hoạch tuyển dụng, sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới với định biên 1,5 giáo viên/lớp. Việc tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được đẩy mạnh. Với khối lớp 1, đội ngũ giáo viên được chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sư phạm, xây dựng lựa chọn nội dung chương trình dạy học, khuyến khích tinh thần sáng tạo của mỗi giáo viên…

Theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường cần bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng học… Cụ thể, cấp tiểu học yêu cầu các trường phải có phòng giáo dục nghệ thuật, phòng khoa học – công nghệ, tin học, ngoại ngữ. Cấp THCS phải có phòng học bộ môn tin học, công nghệ, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, giáo dục công nghệ. Cấp THPT yêu cầu có các loại phòng bộ môn công nghệ, nghệ thuật, vật lý, sinh học, hóa học, ngoại ngữ.

(Nguồn: Lê Hiệp//Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới: Bổ sung trường lớp, giáo viên// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 9/10/2019)

5.7..Trường THPT Kiến An: Khen thưởng 13 giáo viên, 49 học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố

(HPĐT)- Trường THPT Kiến An (quận Kiến An) vừa tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các thầy cô giáo có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm học 2019–2020.

Thầy Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm học 2019–2020

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố do Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức vừa qua,  Trường THPT Kiến An có 49 học sinh đoạt giải. Trong đó có 5 giải Nhất, 12 giải Nhì, 19 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Những thành tích này là kết quả xứng đáng cho nỗ lực học tập không ngừng của các em học sinh, sự tâm huyết giảng dạy của các thầy cô giáo nhà trường.

Thầy giáo Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Kiến An cho biết, đối với kỳ thi học sinh giỏi thành phố khối 12, nhiều năm nay nhà trường kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiều hình thức động viên khen thưởng, tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho thầy và trò trong đội tuyển. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ cuối năm học lớp 11 để chuẩn bị tốt nhất cho học sinh.

Thầy Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm học 2019–2020

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên Trường THPT Kiến An luôn tận tình, ang tạo, truyền lửa cho các học trò của mình. Nhiều thầy cô giáo có năng lực, ang tạo, giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong công tác giảng dạy; luôn quan tâm, dìu dắt để các em có những kết quả đáng phấn khởi, tự hào trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố tuyên dương, khen thưởng đối với 49 học sinh và 13 thầy, cô giáo đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm học 2019-2020.

(Nguồn:  Lê Hiệp//Trường THPT Kiến An: Khen thưởng 13 giáo viên, 49 học sinh đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/10/2019)

5.8.Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú: Chi phí bữa ăn cần phù hợp

Thời gian qua, hình ảnh suất ăn bán trú tại một số trường tiểu học được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều bậc cha mẹ học sinh cho rằng, suất ăn như vậy là “nghèo” dinh dưỡng, không bảo đảm sức khỏe học sinh

Các cô nuôi chuẩn bị bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Hồng Bàng).

25.000 đồng “cõng” nhiều chí phí

Ngày 1-10, hình ảnh suất ăn bán trú của học sinh với rau muống, trứng, đậu tại Trường tiểu học Ái Mộ B, quận Long Biên (Hà Nội) được một người mẹ chia sẻ trên mạng facebook, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo tài khoản này, với mức đóng tiền ăn 25.000 đồng/ngày/học sinh thì suất ăn như vậy là chưa xứng đáng. Tuy nhiên, theo giải trình của nhà trường, thực chi bữa ăn trưa là 18.000 đồng, còn 7.000 đồng chi cho bữa phụ lúc 14 giờ và chi phí điện, nước, chất đốt. Trước đó, ngày 16-9, tại tỉnh Hà Tĩnh, hình ảnh suất cơm bán trú của Trường tiểu học Thạch Linh gồm 5 con tôm kho bóc vỏ, thịt bò xào bắp cải, canh bí nấu thịt cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Hiệu trưởng trường học này nhận trách nhiệm về bữa ăn trưa của trẻ ít thức ăn, song cũng nhiều ý kiến cha mẹ cho rằng, với mức thu 27.000 đồng/ngày/học sinh gồm 2 bữa ăn và chi phí các loại, khó để có các món ăn giàu dinh dưỡng hơn.

Thực tế, mức thu tiền ăn bán trú 25.000 đồng đến 27.000 đồng/học sinh/ngày cũng là mức thu phổ biến các trường tiểu học ở Hải Phòng. Tại Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Hồng Bàng), năm học 2019-2020, nhà trường tổ chức ăn bán trú thêm cho học sinh khối 3, 4, 5 theo các ngày học. Do đó, toàn trường có hơn 600 suất ăn bán trú mỗi ngày. Với mức thu 25.000 đồng/học sinh/ngày gồm cả bữa ăn trưa, bữa ăn phụ và chi phí điện, nước, chất đốt, thì thực chi dành cho bữa ăn trưa chỉ còn 18.000 đồng/học sinh. Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ: Từ trước tới nay, trường chưa bị cha mẹ  học sinh phản ánh về chất lượng bữa ăn hay thức ăn không đủ. Song chuẩn bị bữa ăn hằng ngày cho các em, nhà trường rất lo lắng bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe của vài trăm cháu. Thực tế, với giá thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả ngày một tăng, với số tiền trên, để cân bằng dinh dưỡng và bảo đảm an toàn vệ sinh trong bữa ăn cho trẻ là điều rất trăn trở.

Cũng canh cánh nỗi lo trên, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Đằng Giang (quận Ngô Quyền) Hà Thị Kim Nhung chia sẻ: Toàn trường có 783/1076 học sinh từ khối 1 đến khối 5 đăng ký ăn bán bữa trưa và bữa phụ tại trường. Nhà trường thu 25.000 đồng/học sinh/ngày bao gồm 22.000 đồng cho bữa trưa, 3.000 đồng chi phí bữa phụ, không có chi phí chất đốt, điện, nước và công tác quản lý. Hiện nay, trường thực hiện linh hoạt được 3 ngày/tuần thực đơn dinh dưỡng theo Dự án bữa ăn học đường do Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế) và Công ty Ajinomoto Việt Nam ban hành với 4 món, gồm thức ăn mặn, xào, canh và cơm. Tuy nhiên, để thực hiện áp dụng đúng thực đơn cả tuần với số lượng, chất lượng theo dự án này thì chi phí thu như hiện nay là không đủ.

Công khai để tạo niềm tin

Theo Phó trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo quận Ngô Quyền, Vũ Thị Hà: Quận Ngô Quyền có 13 trường tiểu học tổ chức bữa ăn bán trú với 9703 học sinh. Từ đầu năm học 2019-2020, đơn vị chỉ đạo các trường rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng học sinh; thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bảo đảm về sinh an toàn thực phẩm (VSATTP); triển khai bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, nhân viên nấu ăn tại các trường về cách tính định lượng khẩu phần ăn, thực hiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Đồng thời, đơn vị thường xuyên kiểm tra và phối hợp các phòng ban chuyên môn, chính quyền địa phương giám sát công tác bảo đảm VSATTP tại các bếp ăn bán trú, yêu cầu các đơn vị giám sát chặt chẽ khâu giao nhận thực phẩm hằng ngày, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và VSATTP. Yêu cầu các trường công khai thông tin trên bảng tin của trường về khẩu phần ăn, chất lượng bữa ăn, chế độ ăn và tiền ăn hằng ngày. Hiện nay, mức thu trung bình mỗi học sinh tại các trường là 25.000 đồng/ngày. Đơn vị khuyến khích các trường có thể thỏa thuận thêm với các bậc cha mẹ để tăng mức thu, tăng chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ nhưng phải bảo đảm công khai thực đơn, đơn giá hằng ngày, bảo đảm các món ăn hợp lý.

Với cấp tiểu học, nhiệm vụ chăm sóc bán trú không phải là chính nhưng cần được chú trọng. Mức thu 25.000 đồng/học sinh có từ nhiều năm nay. Trong khi đó, giá thực phẩm đều tăng giá hằng năm. Do đó, để bảo đảm giá trị dinh dưỡng của bữa ăn và đáp ứng nhu cầu của học sinh thì các cha mẹ cũng phải chấp nhận mức giá hợp lý theo các trường. Theo đề xuất tại các trường, để áp dụng thực đơn theo Dự án bữa ăn học đường, mức thu từ 28.000 đồng đến 30.000 đồng/học sinh là phù hợp. Bên cạnh đó, nhà trường nên phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, giám sát việc giao nhận thực phẩm cũng như số lượng, chất lượng bữa ăn của trẻ. Có như vậy mới tạo niềm tin với các bậc cha mẹ, để các bên cùng chung tay nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh tại trường./.

Ngày 19-3-2019, Bộ Giáo dục-Đào tạo có công văn về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm VSATTP trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp bảo đảm VSATTP, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến bữa ăn theo quy định; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý phù hợp với độ tuổi, thể trạng và điều kiện của gia đình học sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của ngành Giáo dục, ngành Y tế, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác VSATTP nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

(Nguồn: Tuệ Minh//Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú: Chi phí bữa ăn cần phù hợp// Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/10/2019)

5.9.Xuất hiện “lớp ăn trưa” tại huyện Thủy Nguyên: Lúng túng trong quản lý

Sau khai giảng năm học mới 2019-2020, một số cơ sở tư nhân tại địa bàn huyện Thủy Nguyên mở dịch vụ “lớp ăn trưa” gần trường học để phục vụ  học sinh tiểu học có nhu cầu, giảm thời gian cha mẹ đưa đón . Đây là dịch vụ tự phát, liên quan đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Song, hiện chưa cơ quan chức năng nào quản lý mô hình này.

Học sinh ăn trưa tại lớp ăn trưa Kid House, xã Cao Nhân.

Đáp ứng nhu cầu cha mẹ học sinh

Đối diện với Trường tiểu học Cao Nhân, ở thôn Nhân Lý, xã Cao Nhân là cơ sở “Lớp ăn trưa Kid House” do chị Phạm Thị Thúy làm chủ. Hằng ngày, giờ tan học buổi trưa, rất đông học sinh được nhân viên của cơ sở Kid House đưa đón từ trường về đây để ăn cơm, nghỉ ngơi. Phòng rộng khoảng 30 m2  được bố trí làm nơi nghỉ ngơi cho các cháu. Chị Thúy cho biết: Trường tiểu học Cao Nhân chưa bố trí học sinh bán trú, nhưng lại tổ chức dạy và học 2 buổi/ngày. Trước nhu cầu gửi con của nhiều cha mẹ, chị Thúy mở dịch vụ lớp ăn trưa. Hiện lớp ăn trưa có 27 học sinh. Mỗi ngày, chị Thúy thu 20 nghìn đồng tiền ăn trưa/học sinh và 10 nghìn đồng tiền trông trưa/học sinh.

Tại xã Hoa Động, chị Vũ Thị Thắm, ở gần Cầu Đen cũng mở dịch vụ “lớp ăn trưa Phúc Anh”. Lớp ăn trưa nằm trong cơ sở nhóm trẻ tư thục Mặt trời bé thơ . Chị Thắm cho biết, tầng 1 và tầng 2 dành cho các cháu mầm non học, tầng 3 dành cho lớp ăn trưa. Lớp mới mở trong tháng 9-2019, nên hiện mới có 5 học sinh của Trường tiểu học Hoa Động đến ăn trưa. Cơ sở cách trường khoảng 500 m, nên vào 10 giờ 30 phút hằng ngày, chị đưa đón học sinh tại trường về. Tại đây, chị cho trẻ ăn trưa, ngủ, nghỉ và đến 13 giờ 30 phút, chị lại chở các cháu học sinh đến trường bằng xe máy. Mỗi tháng, chị thu 700 nghìn đồng/trẻ nếu cha mẹ học sinh có nhu cầu đưa đón trẻ 3 tầm trong ngày và 600 nghìn đồng/học sinh nếu đưa đón 2 tầm/ngày bao gồm tiền ăn trưa và đưa, đón học sinh. Chị lập nhóm Zalo với các cha mẹ học sinh có con trong lớp ăn trưa. Sinh hoạt của các cháu tại lớp được chị chụp lại và thông tin hằng ngày lên nhóm Zalo để cha mẹ yên tâm.

Hiện nay, tại các xã Chính Mỹ, Tân Dương cũng đang hình thành lớp ăn trưa cho trẻ tiểu học để đáp ứng nhu cầu đưa, đón con của nhiều cha mẹ học sinh. Chị Nguyễn Thu Trang, ở xã Hoa Động cho biết: Vợ chồng chị làm ở Khu công nghiệp VSIP (ở xã Tân Dương) cả ngày, tối mới về nhà, ông bà nội, ngoại đều ở xa, nên chị thấy lớp ăn trưa rất hợp lý để gửi gắm con. Tuy nhiên, chị lo ngại, đây là dịch vụ liên quan đến chăm sóc trẻ, sẽ do cơ quan nào quản lý?!

Cần kiểm tra, quản lý theo quy định

Trong điều kiện cơ sở vật chất trường lớp còn hạn chế, mô hình lớp ăn trưa bán trú ngoài trường đáp ứng  nhu cầu của nhiều cha mẹ học sinh. Tuy nhiên, các mô hình trên đều tự phát và chưa được cấp phép hoạt động.

Phó chủ tịch UBND xã Cao Nhân Hoàng Bảo Chung cho biết: Trên địa bàn xã có 3 nhóm trẻ tư thục được cấp phép, nhưng địa phương mới vừa biết thông tin về “lớp ăn trưa Kid House”. Qua kiểm tra ban đầu cho thấy: Lớp Kid House được mới mở từ tháng 9-2019. Vì đây là hoạt động liên quan đến nhiều vấn đề an toàn của trẻ nhỏ như: vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy, xâm hại trẻ em... và phải có người quản lý các cháu. Do đó, UBND xã sẽ thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất và tổ chức lớp ăn trưa này có bảo đảm điều kiện chăm sóc trẻ bán trú buổi trưa hay không. Tuy nhiên, đây là mô hình mới, chưa có quy định cụ thể, nên UBND xã Cao Nhân mong được hướng dẫn của các ngành chức năng liên quan về hoạt động của lớp ăn trưa ngoài trường học.