Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 10/2017

Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 10/2017

LỜI NÓI ĐẦU

 

Với mục đích cung cấp những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban biên tập “Hải Phòng qua những trang báo” rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn đọc.

Ý kiến và thư góp ý xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ: thuvienhaiphong@gmail.com.

 

NỘI DUNG:

I. Chính trị, chính sách

II. Pháp luật, an ninh, trật tự

III. Kinh tế, xã hôi, sản xuất, kinh doanh

IV.Văn hóa, thể thao, du lich

V. Giáo dục – đào tạo, khoa học- công nghệ

VI. Y tế, sức khỏe, vệ sinh - môi trường

VII. Giao thông  -  vận tải

VIII. Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng

 

I/ CHÍNH TRỊ, CHÍNH SÁCH

1.1. Kịp thời tuyên truyền các sự kiện nổi bật của thành phố

Chiều 5-10, tại Sở Xây dựng thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 41 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng cung cấp thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng trong 9 tháng, phương hướng giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm, trong đó tập trung về công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tiến độ cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng đã thẩm định, tham gia ý kiến về  thiết kế cơ sở cho 11 hồ sơ, Thẩm định và báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 45 công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Sở thực hiện kiểm tra nghiệm thu 9 công trình như công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện Việt Tiệp, sân Golf đảo Vũ Yên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Dương Kinh…

Tính đến nay, toàn thành phố đã cấp 4.007 giấy phép, trong đó Sở Xây dựng đã cấp 29 giấy phép; tổ chức 17 cuộc kiểm tra hoạt động xây dựng, xử phạt hành chính đối với 4 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 377,5 triệu đồng; ban hành 378 quyết định xử phạt các công trình xây dựng vi phạm với tổng số tiền là 5,091 tỷ đồng…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND thành phố báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố 9 tháng. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội thành phố 9 tháng đạt kết quả nổi bật, khá toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng 13,73% so với cùng kỳ.

Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Khởi công, khánh thành nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị quan trọng theo Nghị quyết Đảng bộ thành phố XV.

Trong 3 tháng cuối năm, thành phố tập trung cao phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội cả năm; tập trung cao cho thu ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp…

 Theo Sở Thông tin - Truyền thông thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy, từ giữa tháng 9 đến nay, các cơ quan báo chí thành phố và Trung ương trên địa bàn đã tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các sự kiện thời sự chính trị nổi bật và kết quả triển khai thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội lớn của thành phố.

Hoạt động báo chí diễn ra sôi động, phong phú với nhiều thông tin về Hải Phòng, nhất là các hoạt động liên quan kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của thành phố, các công trình trọng điểm được hoàn thành và khởi công…

 Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền chủ đề năm 2017 của thành phố, hoàn thành thu ngân sách, tuyên truyền về những doanh nghiệp, đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; các phong trào thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; nhiệm vụ xây dựng Đảng; các sự kiện chính trị trọng đại của thành phố; Đại hội CCB thành phố 2017-2022…

(Nguồn: Kịp thời tuyên truyền các sự kiện nổi bật của thành phố //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 5/10/2017)

 

1.2. Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Hải Phòng

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được kiến nghị của cử tri Hải Phòng, nội dung kiến nghị như sau: Hiện nay do quy hoạch cây, con, ngành nghề của địa phương chưa rõ, còn manh mún nên việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn chậm. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương quy hoạch khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm; quy hoạch việc phát triển cây trồng vật nuôi từng khu vực và địa phương cụ thể để tập trung các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo nhóm đối tượng, từng vùng cho phù hợp và hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 5-8-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; để định hướng lâu dài cho phát triển nông nghiệp, làm cơ sở bố trí sản xuất phù hợp điều kiện khí hậu, đất đai của mỗi vùng, miền, địa phương và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 2-2-2012), Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến 2030 (Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 4-5-2015); tiến hành lập và phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 7 vùng kinh tế- sinh thái và các vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch các lĩnh vực (thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp…) và các ngành hàng chủ yếu (lúa gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, điều, mía đường, rau quả, cá tra, tôm…). Các quy hoạch trên được xây dựng trên cơ sở phát huy lợi thế và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa tại các vùng, miền, gắn với thị trường tiêu thụ; trong đó xác định rõ mục tiêu phát triển, đưa ra các phương án bố trí phát triển sản xuất, xác định các nhiệm vụ ưu tiên, đồng thời có giải pháp phù hợp để phát triển sản xuất, ứng phó với biến đổi khí hậu và tình trạng biến động thị trường nông lâm thủy sản trong nước và trên thế giới trong dài hạn. Căn cứ vào các quy hoạch ngành đã được phê duyệt, Bộ chỉ đạo các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các quy hoạch chi tiết để phát huy các thế mạnh, sản xuất ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

 Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp về chính sách để thúc đẩy tập trung, tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản hàng hóa, như : Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24-2-2017 của Chính phủ đã bãi bỏ thuế sử dụng đất cho người sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất nông nghiệp; Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm;…

 Như vậy, có thể nói những vấn đề mà cử tri quan tâm đều được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện. Để tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, tạo điều kiện cải thiện đời sống người nông dân một cách bền vững, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Theo đó, thời gian tới đây Bộ sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, phát triển các khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ban hành những chính sách mới nhằm hỗ trợ sản xuất phát triển, đạt hiệu quả kinh tế-xã hội cao hơn.

 Để vận dụng vào thực tiễn quy hoạch ở các địa phương nói chung và Hải Phòng nói riêng, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp, quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cơ chế, chính sách hiện hành, UBND các tỉnh, thành phố cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các quy hoạch chi tiết để xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp và ban hành các chính sách cụ thể để tổ chức thực hiện.

Bộ Công Thương nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, nội dung kiến nghị như sau: Đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra, chỉ đạo Công ty Xi măng Phúc Sơn nhanh chóng triển khai xây dựng các khu tái định cư, bố trí nguồn kinh phí 180 tỷ chi trả bồi thường hỗ trợ cho 200 hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động nổ mìn khai thác đá vôi (tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên) theo đúng thỏa thuận hết thời hạn năm 2017; đồng thời đánh giá lại tác động và xác định các khu vực bị ô nhiễm khói bụi trong phạm vi bán kính 500-800 m quang khu vực khai thác khoáng sản để xác định đối tượng và chi phí bồi thường phù hợp.

 Bộ Công Thương xin trả lời như sau:

 Công ty Xi măng Phúc Sơn khai thác đá vôi phục vụ sản xuất xi măng tại khu vực mỏ đá vôi xã An Sơn và xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 1180QĐ/QLTN ngày 6-5-1996 do Bộ Công nghiệp cấp và số 2123/GP-BTNMT ngày 15-9-2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) của Công ty thực hiện theo Giấy phép sử dụng VLNCN số 27/GP-ATMT ngày 14-6-2012 do Bộ Công Thương cấp, hạn sử dụng đến ngày 6-5-2015 tại khu A núi Trại Sơn thuộc địa phận xã An Sơn. Tuy nhiên, khi xảy ra khiếu kiện từ tháng 6-2014 đến nay, Công ty Xi măng Phúc Sơn ngừng nổ mìn khai thác đá vôi tại khu vực trên. Bộ Công Thương cũng không cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN cho Công ty Xi măng Phúc Sơn để khai thác đá vôi tại xã An Sơn.

 Việc bố trí khu tái định cư, chi trả bồi thường hỗ trợ thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thủy Nguyên theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 và Điều 69 Luật đất đai số 45/2013/QH13. Do vậy, việc chỉ đạo Công ty Xi măng Phúc Sơn triển khai xây dựng các khu tái định cư, bố trí nguồn kinh phí chi trả bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân xã An Sơn thuộc trách nhiệm của UBND huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng.

(Nguồn: Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/10/2017)

 

1.3. Giám sát hàng hóa tại cảng biển: Lợi ích cho cả 3 bên

Phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 của Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc cho biết, Đề án “Giám sát, kiểm soát hàng hóa XNK qua khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên Hệ thống thông quan điện tử” chính thức được triển khai thí điểm đã mang lại lợi ích cho cả 3 bên: cơ quan quản lý, DN kinh doanh cảng và DN kinh doanh hàng hóa.

Kể từ 15/8 đến nay, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã triển khai thí điểm tại 14 khu vực cảng biển và có 67 DN kinh doanh kho bãi tham gia Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển. Các kết quả ban đầu cho thấy, Hệ thống giám sát hàng hóa tại cảng biển đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan. Đây sẽ là tiền đề cho việc triển khai mở rộng tại các cảng biển trong cả nước vào năm 2018.

Với mục tiêu tiên quyết là hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại, Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển đã được triển khai thí điểm. Thông qua áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tập trung để trao đổi, cập nhật thông tin với doanh nghiệp kinh doanh cảng, các quy trình thủ tục tại cảng biển đã được đơn giản hóa, quy trình quản lý kinh doanh của cảng và quy trình quản lý nhà nước của hải quan đã được hài hòa, phối hợp là một. Nhờ đó, tạo nhiều thuận lợi cho cả cơ quan hải quan, các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

Theo đó, công tác quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển sẽ đổi mới toàn diện nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối hệ thống giữa cơ quan Hải quan, cơ quan quản lý cảng và doanh nghiệp. Đối với cơ quan Hải quan, Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa giúp theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình di chuyển, biến động và tình trạng của hàng hóa từ khi vào đến khi ra khỏi và vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát của hải quan. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng cường công tác quản lý, giám sát, nâng cao tính tuân thủ của DN, ngăn ngừa gian lận thương mại, phòng chống buôn lậu và đảm bảo an ninh quốc gia.

Đây cũng là nhu cầu tất yếu của hải quan hiện đại, tăng tính tự động hóa của hệ thống công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ công tác kiểm tra, đối chiếu, đánh giá rủi ro và kiểm soát hải quan.

Đặc biệt, với Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, thông tin hàng hóa được cung cấp cho cơ quan Hải quan trước khi tàu đến và là dữ liệu quan trọng trong áp dụng quản lý rủi ro của hải quan hiện đại. Bên cạnh đó, nhờ quản lý được số lượng container ra/vào cảng, nắm được số container tồn đọng một cách thuận tiện mà có thể giảm khối lượng, áp lực công việc cho bộ phận giám sát cổng cảng.

Triển khai Hệ thống này còn hỗ trợ DN kinh doanh cảng trong việc quản lý hàng hóa. Điều này cho thấy, lợi ích mang lại rất rõ ràng cho cả 3 bên.

Trước đây, quy trình thủ tục thông quan hàng hóa tại cảng biển được thực hiện độc lập giữa cơ quan Hải quan, các DN giao nhận, kinh doanh cảng, kho, bãi, mất nhiều thời gian làm thủ tục với các bên, nhất là khi nhiều khâu này còn thực hiện thủ công. Bằng những ứng dụng công nghệ thông tin, công tác giám sát, quản lý được điện tử hóa, trách nhiệm của các bên liên quan được quy định rõ tại từng khâu, các DN XNK đã giảm thiểu hồ sơ giấy trao đổi với hãng vận tải cũng như cơ quan Hải quan; nhờ đó, giảm được gánh nặng trong khai báo thủ tục, đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa, tiết kiệm được chi phí, thời gian kinh doanh.

Việc tiếp cận thông tin chính xác về hàng hóa, nắm được tình trạng hàng hóa cũng giúp DN có kế hoạch hợp lý, giúp điều tiết di chuyển hàng hóa trong khu vực giám sát phù hợp, tiết kiết được các chi phí lưu kho, vận chuyển.

Trao đổi về những vấn đề mà Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện Đề án. Phấn đấu đến 31/12/2017 sẽ kết thúc giai đoạn thí điểm này, sau khi kết thúc, Tổng cục Hải quan sẽ đánh giá hiệu quả và chính thức mở rộng triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

(Nguồn: Giám sát hàng hóa tại cảng biển: Lợi ích cho cả 3 bên //Đảo Lê //Báo Mới.- Ngày 5/10/2017)

 

1.4. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2017- 2021

 (HPĐT)- Sáng 16-10, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ ViệtNam thành phố tổ chức lễ  ký kết quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan.

Với sự chứng kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên và lãnh đạo các ngành, các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp góp phần tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của 3 cơ quan. Quy chế gồm có 4 chương, 18 điều. Theo đó, 3 cơ quan phối hợp với nhau trên các lĩnh vực: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thi hành chính sách pháp luật, xây dựng chính quyền, công tác đối ngoại nhân dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố; thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố giữa hai kỳ họp; tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội; giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; cơ chế trao đổi và cung cấp thông tin.

(Nguồn: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2017- 2021 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/10/2017)

 

1.5. Tiếp tục lựa chọn chủ đề năm 2018 của thành phố là: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Chiều 16/10, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2018 và Đề án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2017; mục tiêu tổng quát, chủ đề năm 2018 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018; về nhiệm vụ và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực.

Theo Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố, một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2018 là: Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng từ 15% trở lên so với năm 2017; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 4.195 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 22%; thu nội địa (dự kiến) 23.650 tỷ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 107 triệu tấn; kinh ngạch xuất khẩu tăng 22 - 23%; thu hút khách du lịch đạt khoảng 7,5 triệu lượt khách; xây dựng nông thôn mới toàn thành phố đạt bình quân 17-17,5 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ chỉ tiêu quốc gia; thu hút 1,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Giải quyết việc làm cho khoảng 54.500 lượt người lao động; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 84,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,65%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,9%; tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%...

Cũng tại hội nghị, 100% đại biểu bỏ phiếu thống nhất ý kiến tiếp tục chọn Chủ đề hành động năm 2018 của thành phố là: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” và thông qua 19 chỉ tiêu, với mục tiêu: đưa thành phố tiếp tục phát triển bứt phá với tốc độ cao hơn năm 2017; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhận định, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, thành phố đã hoàn thành cơ bản nhiều chỉ tiêu vượt mức năm 2017 làm nền tảng phát triển cho năm 2018. Hải Phòng được Trung ương đánh giá là điểm sáng về phát triển kinh tế năm 2017. Năm 2018, thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển; với kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, có nhiều bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo được tốt hơn, rõ nét hơn, khắc phục được hình thức. Những kết quả đạt được của hai năm gần đây đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với thành phố, nhân dân ủng hộ, tin tưởng vào chính sách lãnh đạo của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Do đó, Thành ủy cần quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu này trên tinh thần đưa Hải Phòng vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong 3 năm gần đây, làm tiền đề để hoàn thành nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện Kế hoạch, trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV theo quy định. Các địa phương tập trung cao, tăng cường rà soát lại các chỉ tiêu năm 2017, có kế hoạch cụ thể quyết tâm chỉ đạo quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ.

*** Cho ý kiến về Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu thảo luận về kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 đã được phê duyệt năm 2006; rà soát, đánh giá, phân tích các yếu tố và điều kiện phát triển chủ yếu trong dự án; quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của dự án; định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và giải pháp thực hiện quy hoạch...

Qua nghe thảo luận, ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là Đề án lớn thực hiện sau 10 năm; việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là cần thiết, đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Đồng chí yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tổng hợp toàn bộ ý kiến của Thành ủy, tiếp tục nghiên cứu tiếp thu để hoàn thiện Quy hoạch.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Thành ủy ủy quyền cho Thường trực Thành ủy tiếp tục cho ý kiến, chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch trước khi UBND thành phố trình HĐND thành phố

(Nguồn: Tiếp tục lựa chọn chủ đề năm 2018 của thành phố là: Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh //Hoàng Tùng //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 16/10/2017)

 

1.6. Hội nghị Thành ủy lần thứ 9: Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 9 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ

Sáng 16/10, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 9 kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế đạt mức 13,73%, cao nhất từ năm 1994 đến nay, cho thấy sức phục hồi và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố. Thu ngân sách đạt kết quả khả quan, tổng thu ngân sách tăng 22,1%; trong đó thu hải quan tăng 20,1%, thu ngân sách địa phương tăng 26,2%; riêng thu nội địa tăng 22,7%, dẫn đầu toàn quốc, khả năng hoàn thành chỉ tiêu thu nội địa của nhiệm kỳ 2015-2020 trước 3 năm. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đầu tư một số dự án lớn; kết cấu hạ tầng của thành phố tiếp tục có những đột phá với việc khánh thành cầu đường Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu vượt Lê Hồng Phong, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm - đường 356; cầu Tam Bạc...; triển khai thủ tục đầu tư nhiều dự án hạ tầng chiến lược đã được Thủ tướng chấp thuận đầu tư, như: Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2; Cầu Vũ Yên; Cầu Nguyễn Trãi; Nhà ga hành khách thứ hai Sân bay Cát Bi. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt những kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, dân vận, nội chính, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy rõ nét vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Nhân dân thành phố ngày càng phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển của thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các sở, ngành, UBND các quận, huyện trong 9 tháng đầu năm. Với sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, đoàn kết thống nhất cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách đạt kết quả khả quan. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt là đã khởi công dự án Tổ hợp sản xuất, chế tạo ô tô Vinfast của tập đoàn Vingroup tại Cát Hải với tổng số vốn 1,5 tỷ USD; triển khai dự án Trung tâm mua sắm của Aeon Mall Việt Nam với tổng vốn 180 triệu USD. Đây là những dự án hết sức quan trọng, khi đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi căn bản cơ cấu tăng trưởng kinh tế thành phố theo hướng bền vững. Kết cấu hạ tầng của thành phố tiếp tục có những đột phá, hạ tầng đô thị được chú trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh đều đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những hạn chế như: tình trạng bỏ sót nguồn thu, thất thu, thất thoát chưa được khắc phục triệt để; công tác GPMB và tiến độ thi công một số dự án hạ tầng giao thông, đô thị còn để chậm trễ, kéo dài; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng chưa được giải quyết, khắc phục triệt để; tai nạn giao thông tăng cả về số vụ và số người chết; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế.

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017, tiếp tục duy trì đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo từ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành địa phương, đổi mới theo phương thức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các biện pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách; đẩy mạnh tổ chức kiểm tra, thanh tra nghĩa vụ tài chính, ngân sách, có biện pháp xử lý công khai, nghiêm minh các vi phạm; thường xuyên chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm; tập trung đầu tư và chỉ đạo 25 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch năm 2017; bên cạnh đó, chú trọng công tác xử lý rác thải, cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn; quan tâm đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; có biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông; quan tâm công tác chỉnh trang đô thị.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu phải kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, thành phố; trước mắt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, hiệu quả; hoàn thiện việc bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020; quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo cần thực hiện chu đáo các chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán 2018.

(Nguồn: Hội nghị Thành ủy lần thứ 9: Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 9 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ //Hoàng Tùng //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 16/10/2017)

 

1.7. Đại hội Ủy ban Hòa bình thành phố nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng 21/10, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban Hòa bình (UBHB) thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự, về phía Trung ương có đồng chí Đồng Huy Cương, Tổng Thư ký Ủy ban hòa bình Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố; Nguyễn Văn Thành, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trong những năm qua, UBHB thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Liên hiệp các tổ chức thành phố tích cực triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. UBHB thành phố đã phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân thành phố về hòa bình và đoàn kết quốc tế; chủ động triển khai các hoạt động hòa bình, cụ thể hóa các định hướng của Trung ương gắn với tình hình thực tiễn địa phương; tập trung vận động, kêu gọi quốc tế, xã hội hóa ủng hộ các nguồn lực, giúp thành phố trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ trẻ em, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam...

UBHB thành phố cũng luôn chủ động, tích cực phục vụ các cuộc tiếp xúc, gặp mặt của lãnh đạo thành phố và các đoàn khách quốc tế tới thành phố với mục đích thúc đẩy đoàn kết hữu nghị, hòa bình, hợp tác nhân dân, bảo vệ môi trường. Thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, hòa bình và an ninh; tích cực kết nối, trao đổi, làm việc với các tổ chức hữu nghị nhân dân ở các nước. Các tổ chức thành viên của UBHB và nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân vì mục đích hòa bình, hữu nghị, hợp tác nhân dân.

Nhiệm kỳ 2017-2022, UBHB thành phố đưa ra mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức gắn với việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trên tinh thần phát triển cả chiều rộng và chiều sâu nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau; phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Hải Phòng nói riêng với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, vì mục tiêu hòa bình trên toàn cầu. UBHB thành phố cũng đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện.

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành UBHB thành phố nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 31 đồng chí, gồm có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, Thư ký và 26 thành viên khác là các đồng chí lãnh đạo sở, ngành, đơn vị liên quan, đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được bầu làm Chủ tịch UBHB thành phố nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Điều lệ UBHB thành phố nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 8 chương và 29 điều.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc UBHB thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự lớn mạnh, vững vàng của một trong những tổ chức chính trị - xã hội ra đời sớm nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của UBHB thành phố trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, độc lập dân tộc và về hoạt động của UBHB thành phố; tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức, nhất là ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hòa bình, đổi mới phương thức hoạt động gắn với cơ sở, mở rộng mạng lưới. UBHB thành phố cần chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa bình, nhân rộng các mô hình, phong trào; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, đoàn thể; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, chủ động tham mưu tham gia các diễn đàn, phong trào hòa bình thế giới; thực hiện tốt công tác thu hút nguồn lực của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động trong nước.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tin tưởng công tác hòa bình sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, UBHB thành phố sẽ xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong công tác hòa bình, góp phần tích cực giữ gìn môi trường ổn định, hòa bình cho hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng Cờ truyền thống cho UBHB thành phố với dòng chữ: “Ủy ban Hòa bình thành phố Hải Phòng, Hòa bình - Đoàn kết - Hữu nghị - Hợp tác và phát triển” nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

(Nguồn: Đại hội Ủy ban Hòa bình thành phố nhiệm kỳ 2017-2022  //Hoàng Tùng //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 21/10/2017)

 

1.8. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Trao đổi về công tác người Hải Phòng ở nước ngoài

Sáng 18-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có buổi làm việc với Ban công tác Trung ương để trao đổi về công tác người Hải Phòng ở nước ngoài và tìm hiểu những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các văn bản quy phạm liên quan đến kiều bào ở nước ngoài.

Theo đó, cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài có khoảng trên 30 nghìn người đang sinh sống và làm việc tại 58 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình sinh sống của cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài ngày càng ổn định, hòa nhập vào xã hội sở tại, có tiềm lực kinh tế.

Bà con kiều bào đều mang trong mình tinh thần tự tôn dân tộc, hướng về cội nguồn, tích cực đầu tư về Việt Nam và tham gia các công tác xã hội, nhân đạo từ thiện góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Tuy nhiên, kiều bào cũng phải đối mặt với một số khó khăn như: nạn thất nghiệp, chính sách nhập cư bị siết chặt, địa pháp lý ngày càng suy giảm, thủ tục chặt chẽ hơn, hoạt động làm ăn kinh doanh bị giới hạn phạm vi, địa bàn.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đề nghị các cơ quan ban ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chuyên trách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài triển khai sâu rộng, hiệu quả, đa dạng các nhiệm vụ giúp nâng cao đời sống cho bà con kiều bào.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã đánh giá cao công tác liên lạc với kiều bào ở nước ngoài. Đồng thời, mong muốn thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn trong công tác liên lạc với kiều bào.

(Nguồn: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Trao đổi về công tác người Hải Phòng ở nước ngoài //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 22/10/2017)

 

1.9. Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa 15 - Hoàn thiện các nội dung về bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng giá viện phí

 (HPĐT)- Hoàn thiện các đề án:“Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”; “Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng” theo hướng ngắn gọn, rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, trên cơ sở tính toán sát thực tế- là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ trình kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa 15, tại Sở Y tế, vào sáng ngày 24-10.

Đối với đề án “Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng”, Sở Y tế cân nhắc mức giá khám, chữa bệnh theo Thông tư 02 của Bộ Y tế phù hợp với điều kiện của thành phố, bảo đảm mức giá không cao hơn mức giá trên thị trường; cân nhắc có nên nâng đều ở tất cả các giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Dự thảo nghị quyết thông qua đề án này nên nêu rõ quyết định mức nâng giá của bao nhiều dịch vụ y tế; các mức giá cụ thể nên để vào phần mục lục đính kèm. Đối với dự thảo nghị quyết về “Nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”, Sở Y tế phối hợp Sở Nông nghiệp- PTNT, Sở Công Thương xác định rõ 5 mục tiêu bám sát Chiến lược bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030; chú ý hệ thống chỉ tiêu cụ thể của Hải Phòng cao hơn chỉ tiêu của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Bổ sung các giải pháp về tăng cường xử lý nghiêm minh các sai phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm; giải pháp hướng dẫn, kiểm tra, ngăn ngừa sai phạm; tăng nhóm giải pháp về đầu tư trang thiết bị kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.

(Nguồn: Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa 15 - Hoàn thiện các nội dung về bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng giá viện phí //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/10/2017)

 

1.10. Khó luân chuyển do vướng cơ chế - Rào cản đổi mới công tác cán bộ khu vực ngoại thành

Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đến nay, Hải Phòng có những cách làm sáng tạo trong công tác luân chuyển cán bộ. Thành phố yêu cầu các địa phương chú ý mở rộng dân chủ trong phát hiện, luân chuyển cán bộ đến những địa bàn khó khăn để rèn luyện; cán bộ sau khi luân chuyển không phát huy khả năng công tác, không đưa địa phương, đơn vị được luân chuyển đến có sự phát triển thì tiếp tục luân chuyển vị trí khác…Chủ trương này được các cấp thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, tại khu vực ngoại thành việc luân chuyển cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, từ xã này sang xã khác đang bị “ngáng” bởi quy định tiêu chí công chức. Cùng với đó, việc luân chuyển cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền, khó khăn do vướng quy định, cơ chế.

Kỳ 1: Luân chuyển cán bộ cấp xã, huyện gặp khó

 Việc luân chuyển cán bộ nếu kết hợp chặt chẽ với thay thế những cán bộ trình độ, năng lực hạn chế sẽ đạt hiệu quả nhiều mặt, vừa có môi trường để đào tạo, thử thách cán bộ, vừa nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Nhưng từ nhiều năm nay, ở các huyện trên địa bàn thành phố, việc luân chuyển cán bộ chủ chốt từ xã này sang xã khác gần như bị “đóng băng”. Cùng với đó, việc luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã và từ xã lên huyện gặp khó khăn.

 “Đóng băng” việc luân chuyển cán bộ cấp xã:

 Trong hơn 3 năm qua, Huyện Kiến Thụy có 4 cán bộ huyện được luân chuyển về giữ các chức danh lãnh đạo xã, nhưng không có cán bộ cấp xã luân chuyển lên huyện. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kiến Thụy, cán bộ luân chuyển từ phường lên quận hoặc từ phường này sang phường khác thuận lợi. Với cấp xã, việc điều động, luân chuyển không đơn giản. Tại các quận, công chức cấp phường và quận liên thông, khi họ luân chuyển, cơ chế chính sách vẫn không thay đổi. Ngược lại ở cấp xã, việc điều động, luân chuyển không đơn giản do nhiều nguyên nhân, trước hết là vướng mắc về cơ chế công chức xã chưa liên thông với cấp huyện.

 Tại huyện Tiên Lãng, qua thực hiện Nghị quyết 02 về công tác cán bộ của Thành ủy, công tác cán bộ của huyện có chuyển biến tích cực. Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm huyện có 2-3 cán bộ huyện luân chuyển về xã. Tuy nhiên, việc luân chuyển ngược cán bộ quản lý từ xã lên huyện vẫn khó khăn, cả nhiệm kỳ 2010- 2015 mới có 1 cán bộ quản lý luân chuyển từ xã lên huyện.

Huyện Thủy Nguyên, từ năm 2011 đến nay, chỉ có 2 cán bộ quản lý cấp xã luân chuyển lên huyện; trước năm 2011 không có trường hợp nào. Huyện cũng chưa luân chuyển được cán bộ quản lý từ xã này sang xã khác; có tình trạng, cán bộ cấp huyện khi luân chuyển xuống xã khá dễ dàng, nhưng khi huyện muốn điều đồng chí này từ xã trở lại huyện công tác lại mất thời gian sát hạch từ công chức cấp xã trở lại là công chức cấp huyện.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đào Sơn cho biết: Nguyên nhân cơ bản của tình trạng nêu trên là do định biên cán bộ, công chức cấp xã đã cơ cấu "cứng", không còn chỗ để tiếp nhận cán bộ luân chuyển. Luân chuyển cán bộ từ huyện xuống xã dễ, nhưng quay trở lại khó vì công chức cấp xã và cấp huyện chưa liên thông như cấp quận và phường. Công chức cấp xã và cấp huyện tiêu chí khác nhau. Do vậy, hiện nay, cán bộ chuyển từ xã lên huyện phải xét tuyển để trở thành công chức theo quy định; công chức xã muốn trở thành công chức huyện phải sát hạch, kiểm tra đủ tiêu chuẩn theo quy định của trung ương.

 Khó luân chuyển từ khối Đảng sang khối chính quyền:

 Cùng với đó, việc luân chuyển cán bộ từ khối Đảng sang khối chính quyền gặp nhiều vướng mắc. Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kiến Thụy Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Trong 5 năm qua, huyện gặp khó khăn trong luân chuyển cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền. Nếu việc luân chuyển cán bộ từ khối chính quyền sang khối Đảng, đoàn thể khá thuận lợi thì ngược lại, những cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền đều phải qua Sở Nội vụ xét duyệt với các quy định ngặt nghèo, mất nhiều thời gian. Huyện có 2 đồng chí trước đây là Trưởng Phòng Tài chính và Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao được luân chuyển về xã làm bí thư Đảng ủy khá thuận lợi. Đến khi luân chuyển hai đồng chí này từ bí thư Đảng ủy xã về làm Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin và Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện, phải qua Sở Nội vụ sát hạch về trình độ chuyên môn, vị trí việc làm. Có đồng chí phải làm lại thủ tục từ công chức cấp xã lên công chức cấp huyện, mặc dù trước khi luân chuyển về xã đã là công chức cấp huyện. Mỗi đồng chí đều phải chờ thời gian làm các thủ tục ít nhất là 3 tháng. Do đó, nhiều cán bộ khối chính quyền của huyện ngại luân chuyển về cơ sở làm bí thư hoặc phó bí thư Đảng ủy. Mỗi nhiệm kỳ, huyện chỉ luân chuyển được 1-2 cán bộ.

 Theo đồng chí Nguyễn Văn Cao, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên: việc luân chuyển cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang các phòng chuyên môn, hoặc bí thư đảng ủy các xã về phòng chuyên môn rất khó khăn, mất thời gian chờ đợi. Có trường hợp Ban Thường vụ Thành ủy có quyết định luân chuyển cán bộ rồi, vẫn phải chờ Sở Nội vụ thẩm định. Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ thấy chưa phù hợp với định biên, vị trí việc làm, trình độ chuyên môn theo tiêu chí quy định nên huyện phải tạm dừng luân chuyển.

 Lý giải việc cán bộ khối Đảng, đoàn thể khi sang khối chính quyền phải qua Sở Nội vụ để xét duyệt, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đào Sơn cho biết, trước đây, qua kiểm tra thực tế, có tình trạng các địa phương ồ ạt chuyển cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền mà không bảo đảm trình độ chuyên môn phù hợp. Cá biệt, có tình trạng “lách luật” bằng cách thi công chức Đảng, đoàn thể rồi chuyển sang khối chính quyền, vì thi công chức khối Đảng, đoàn thể không phải cạnh tranh như thi công chức khối chính quyền. Có nhiều cán bộ khối Đảng, đoàn thể vừa thi công chức xong mấy tháng đã chuyển sang khối chính quyền. Để ngăn chặn tình trạng này, UBND thành phố yêu cầu công chức khối Đảng, đoàn thể muốn chuyển sang khối chính quyền phải qua Sở Nội vụ sát hạch trình độ chuyên môn và trước đó phải bảo đảm ở vị trí công chức khối Đảng, đoàn thể ít nhất 1 năm.

(Nguồn: Khó luân chuyển do vướng cơ chế - Rào cản đổi mới công tác cán bộ khu vực ngoại thành //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 29/10/2017)

 

1.11. UBND thành phố giải quyết, trả lời 120 kiến nghị của cử tri trong năm 2017

Năm 2017, UBND thành phố đã nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời 120/120 kiến nghị của cử tri thông qua ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố.

Phần lớn nội dung kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến: điều chỉnh quy hoạch; nhu cầu cải thiện cơ sở hạ tầng; cải tạo chung cư cũ; vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý ô nhiễm môi trường, khoáng sản, khắc phục và bảo đảm an toàn giao thông; xử lý tồn tại của các dự án, công trình chậm triển khai; nâng cấp đê biển… UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu, kiểm tra thực tế, xem xét, căn cứ điều kiện cụ thể của thành phố để giải quyết, đồng thời đưa vào kế hoạch thực hiện những nội dung cần nhiều thời gian và nguồn lực.

Qua kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri cho thấy, các cấp, ngành, địa phương đã khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cơ bản đầy đủ, rõ ràng những vấn đề cử tri kiến nghị. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; đã đề ra những giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn mà cử tri kiến nghị như: đất đai, thủ tục hành chính, khai thác khoáng sản… Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng trên cơ sở cộng đồng trách nhiệm.

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đều được báo cáo, giải trình tại các kỳ họp của HĐND thành phố và đăng báo địa phương để thông tin cho các đại biểu và cử tri theo quy định.

Tuy nhiên, việc trả lời kiến nghị cử tri còn chậm, còn để tồn đọng, giải quyết không dứt điểm các kiến nghị tại kỳ họp trước. Một số vấn đề cử tri kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết và trả lời, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nên cử tri tiếp tục có kiến nghị. Một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương nên phải chờ ý kiến chỉ đạo theo quy định.

Năm 2018, UBND thành phố sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Cùng với việc trả lời cử tri bằng văn bản, sẽ tăng cường đối thoại, trả lời trực tiếp cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành ngay tại buổi tiếp xúc và công khai việc giải quyết trên các phương tiện thông tin để người dân quan sát. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các Nghị quyết của HĐND gắn với việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị của cử tri; chủ động đổi mới phương thức trả lời, giải quyết theo hướng mở rộng, phát huy dân chủ của cử tri. Phối hợp chặt chẽ giữa UBND – HĐND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri.

(Nguồn: UBND thành phố giải quyết, trả lời 120 kiến nghị của cử tri trong năm 2017 //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 29/10/2017)

 

1.12. Lãnh đạo thành phố tiếp Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(HPĐT)- Chiều 27-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố tiếp Hòa thượng Thích Giác Quang và Thượng tọa Thích Quảng Hà, là các Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, nhân dịp đoàn về làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố về công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo thành phố (nhiệm kỳ 2017-2022).  Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Nội vụ và Ban Dân vận Thành ủy cùng dự.

 Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ 8 Phật giáo thành phố. Đồng chí khẳng định, việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố  chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ 8 là mối quan tâm chung của thành phố và các tăng, ni, phật tử. Vì vậy, thành phố cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức thành công đại hội lần thứ 8, trên tinh thần đoàn kết, gắn bó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố.

(Nguồn: Lãnh đạo thành phố tiếp Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 28/10/2017)

 

1.13. Kỳ 2: Chuẩn hóa cán bộ khó đạt mục tiêu

Khó khăn trong việc luân chuyển cán bộ do vướng cơ chế, quy định, nhiều huyện gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thành phố trong công tác cán bộ. Đặc biệt là việc chuẩn hóa cán bộ, quy hoạch cán bộ theo hướng “động”, “mở”, luân chuyển cán bộ chủ động để rèn luyện, luân chuyển để đào tạo.

 Do vướng mắc chỉ “ luân chuyển nội bộ”:

 Đồng chí Vũ Văn Sắt, Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy) lo lắng, không biết hết nhiệm kỳ sẽ ra sao, khi cả Bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND xã đều đã luân chuyển vị trí cho nhau đủ mỗi đồng chí 2 nhiệm kỳ. Trong khi đó, tại huyện chưa hề có tiền lệ cán bộ quản lý xã này luân chuyển sang xã khác.

 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Tiên Lãng cũng bày tỏ: Việc khó luân chuyển cán bộ chủ chốt từ xã này sang xã khác và từ xã lên huyện khó khăn do tiêu chí, chế độ đãi ngộ phân biệt giữa công chức cấp xã và công chức cấp huyện, đồng thời công chức cấp xã chưa liên thông với công chức cấp huyện. Hiện, công chức cấp huyện được quy định số lượng, chế độ chính sách tại Luật Công chức; công chức cấp xã được quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách tại Nghị định 92 của Chính phủ ngày 22-10-2009. Theo Nghị định này, đối với các  xã loại 1, định biên không quá 25 người; các xã loại 2: không quá 23 người; các xã loại 3 không quá 21 người. Do định biên cấp xã quy định “cứng” như vậy, nên không có vị trí để bố trí cho cán bộ luân chuyển. Vướng mắc này đang khiến huyện bó tay trong việc luân chuyển cán bộ một cách chủ động. Việc luân chuyển cán bộ chủ chốt xã này sang xã khác hay luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm quá hai nhiệm kỳ hoặc không phát huy tốt năng lực tại vị trí đang đảm nhận chưa được thực hiện. Việc này gây khó khăn trong công tác bố trí, điều chuyển cán bộ. Nhiều trường hợp cán bộ sau khi đảm đương cương vị chủ tịch, bí thư 2 khóa vẫn còn trong độ tuổi công tác, nhưng địa phương khó sắp xếp công việc khác phù hợp. Do đó, việc luân chuyển chủ yếu là để đồng chí Bí thư Đảng uỷ sang làm Chủ tịch UBND xã và ngược lại. Đây là hình thức “luân chuyển” chủ yếu cán bộ cấp xã hiện nay. Đây cũng là một nguyên nhân khiến việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ khó thực hiện. Có nhiều xã suốt 2-3 nhiệm kỳ hai đồng chí Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã luân chuyển, đảo vị trí cho nhau.

Do khó khăn trong luân chuyển cán bộ từ xã này sang xã khác và từ xã lên huyện nên Kiến Thụy gặp khó khăn trong việc chuẩn hóa cán bộ, đội ngũ cán bộ kế cận thiếu. Đồng chí Lương Toàn Thắng, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kiến Thụy lấy ví dụ, tại các xã như: Tú Sơn, Đại Hợp, Thụy Hương, Ngũ Phúc…hai đồng chí bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đều đã luân chuyển đổi chỗ cho nhau mỗi đồng chí 2 nhiệm kỳ, nhưng huyện lúng túng tìm nguồn kế cận, cũng chưa có phương án nào luân chuyển các đồng chí lãnh đạo xã còn tuổi công tác nhưng đã làm bí thư, chủ tịch quá 2 nhiệm kỳ. Cũng do không luân chuyển được cán bộ quản lý giữa các xã, nên dù chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn một số nơi nhìn chung còn thấp, năng lực một số mặt hạn chế, nhưng huyện chưa thể bổ sung cán bộ trẻ, có trình độ cao hơn từ xã khác sang để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo. Hiện hầu hết cán bộ xã, thị trấn được đào tạo hệ tại chức hoặc từ xa…Không ít lãnh đạo quản lý cấp xã năng lực còn hạn chế nhưng ngại học tập nâng cao trình độ vì “ung dung” không bị xuống chức hoặc phải luân chuyển sang địa phương khác. Cá biệt, do tâm lý này, một số cán bộ “tại vị” lâu ở vị trí chủ chốt có biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín, phong trào của đơn vị.

Thiếu nguồn để bảo đảm yêu cầu quy hoạch:

  “Nhiều cán bộ cấp huyện khi được luân chuyển xuống cấp xã cũng có nhiều băn khoăn, tâm tư”- đồng chí Chử Ngọc Minh, Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Kiến Thụy tâm sự - “Anh em cán bộ trẻ “thấy mà ngại” luân chuyển xuống xã khi chứng kiến thực tế việc luân chuyển của tôi. Khi luân chuyển từ vị trí Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao huyện về làm Bí thư Đảng ủy xã Đại Hợp, tôi từ công chức cấp huyện trở thành công chức cấp xã. Sau 3 năm, huyện có hướng luân chuyển tôi từ Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện. Lúc này, tôi phải mất hơn 3 tháng để làm thủ tục chuyển từ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và sát hạch trình độ chuyên môn để đảm nhiệm vị trí trưởng phòng”.

 Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kiến Thụy, sau trường hợp luân chuyển của đồng chí Chử Ngọc Minh, huyện càng khó khăn trong luân chuyển cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền. Nhiều cán bộ ngại luân chuyển, có ý chọn nơi luân chuyển. Cán bộ ở một số vị trí có tâm lý “giữ chỗ”; một số cán bộ trẻ trong quy hoạch có tâm lý thích ổn định, ngại khó khăn và thử thách ở vị trí công tác mới; rồi chọn nơi đi, nơi đến. 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thủy Nguyên thông tin, dù rất cố gắng thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo yêu cầu của Nghị quyết 02 của Thành ủy, nhưng khi bước vào quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, nhiều xã trên địa bàn huyện lúng túng vì thiếu nguồn. Nguyên do vấn đề lịch sử để lại, huyện còn khá nhiều cán bộ cấp xã chưa đạt chuẩn để đưa vào nguồn trong giai đoạn 2020-2025. Đặc biệt, tại một số xã có bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã làm quá 2 nhiệm kỳ không biết luân chuyển đi đâu cho phù hợp. Do đó, phần lớn các xã chỉ có số lượng cấp ủy cơ sở và cán bộ đưa vào quy hoạch đạt 1,2 lần, chưa đạt mức tối thiểu theo quy định là 1,5 lần. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều huyện khác. Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác quy hoạch tại nhiều đảng bộ xã trong nhiều năm trong tình trạng khép kín, cục bộ.

 Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kiến Thụy thừa nhận: do khó khăn trong luân chuyển cán bộ cấp xã nên huyện chưa chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, chủ yếu luân chuyển đột xuất cán bộ từ huyện xuống bổ sung cho những xã trọng điểm, thiếu cán bộ. Do vậy, khi luân chuyển cán bộ, huyện chưa xác định rõ mục đích, đối tượng, thời gian, tiêu chí đánh giá cán bộ, phương án bố trí cán bộ trước và sau luân chuyển, chưa xây dựng được quy chế luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý sát với tình hình thực tế của huyện.

 Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đinh Hồng Minh, các địa phương mới làm tốt việc luân chuyển cán bộ từ trên xuống, chủ yếu là từ thành phố xuống quận, huyện. Còn từ huyện xuống xã và đặc biệt từ xã lên huyện thật sự chưa tốt. Nguyên nhân cơ bản là do định biên cán bộ, công chức cấp xã đã cơ cấu "cứng", không còn chỗ để tiếp nhận cán bộ luân chuyển. Bên cạnh đó, ở các địa phương vẫn có tình trạng chưa phân biệt rõ giữa cán bộ luân chuyển và cán bộ theo diện điều động, tăng cường; hoặc luân chuyển nhưng không quy định thời hạn cụ thể, “rõ ngày đi mà không rõ ngày về”, dẫn đến khó khăn trong bố trí vị trí công tác khi quay về. Nhận thức của cấp ủy và cán bộ chưa thực sự đầy đủ, dẫn đến một số địa phương, đơn vị dự kiến đưa cán bộ về có tư tưởng cục bộ, khép kín, không muốn tiếp nhận cán bộ được luân chuyển, điều động.

(Nguồn: Kỳ 2: Chuẩn hóa cán bộ khó đạt mục tiêu //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 30/10/2017)

 

1.14. Sở Nội vụ: Thực hiện tốt cải cách hành chính

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Bình, ỦY viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trong buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ thành phố giao tại Trung tâm Hội nghị sáng 27-10.

Theo báo cáo, tính từ 1-10 đến nay, Sở Nội vụ được thành phố giao cho 512 nhiệm vụ, trong đó sở đã hoàn thành 466 nhiệm vụ và đang thực hiện 46 nhiệm vụ như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ Chương trình công tác năm 2018; Dự thảo Chỉ thị của UBND thành phố về những giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2017….

Tại buổi việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Sở Nội vụ để thường xuyên, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ thành phố giao. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ cần rà soát, đánh giá lại các nhiệm vụ đang thực hiện để thực hiện tốt nhiệm vụ được trong năm 2017 và chuẩn bị cho việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2018.

Đối với những nhiệm vụ chưa thực hiện được, Sở Nội vụ cần nắm rõ, từ đó có đề xuất về thời gian, biện pháp để hoàn thành. Trong thời gian tới, Sở Nội vụ cần chủ động tham mưu, tổ chức, thực hiện tốt cải cách hành chính, trong đó chú trọng công tác xây dựng chính quyền một cửa, một cửa liên thông, đề án “Chính phủ điện tử”; Rà soát, đánh giá việc tổ chức việc tuyển dụng công chức, thực hiện tốt công tác thi tuyển công chức đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch, khách quan.

Đặc biệt rà soát, đánh giá, xử lý các trường hợp lao động hợp đồng ở các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của Thành ủy và HĐND thành phố…

(Nguồn: Sở Nội vụ: Thực hiện tốt cải cách hành chính //Hạ Long //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 29/10/2017)

 

1.15. Hải Phòng - Kiến nghị sớm có văn bản hướng dẫn các luật    

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết, TP vừa có văn bản đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn các luật để Hải Phòng cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) kinh doanh và sản xuất.

Trong 9 tháng năm 2017, Hải Phòng đã có 2.034 DN được thành lập mới (tăng 23,35% so với cùng kỳ năm trước); có 10. 833 DN được số hóa dữ liệu, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ngay từ đầu năm, Hải Phòng đã thực hiện phân bổ hơn 11.700 tỷ đồng, trong đó có 2.175 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, 9.525 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư công. Nhiều dự án đầu tư hạ tầng được khởi công như xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Đăng, cầu Hàn; xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm cấp cứu 115; mở rộng khu công nghiệp Đình Vũ, xây dựng tuyến đường trục chính Tây - Nam khu công nghiệp Đình Vũ.

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính về thuế, BHXH cũng được cải cách mạnh mẽ. 100 % DN thực hiện khai, nộp thuế điện tử, Hải Phòng là địa phương thứ 2 trong cả nước thực hiện hoàn thuế điện tử. Đã có 7.446/7.641 đơn vị, DN kê khai thu, nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện qua giao dịch điện tử.

Để cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Hải Phòng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành xem xét, điều chỉnh thời gian phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định tại Luật Hợp tác xã; Chính phủ cần sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Phá sản.

TP cũng đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành sớm xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Trung ương đến địa phương; đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giao thông - Vận tải, Tài chính xây dựng cơ chế liên thông, kết nối thông tin DN; thực hiện mô hình thủ tục liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất; xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch về giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển, thực hiện các giải pháp kiểm soát hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế việc thu các hãng tàu để các địa phương làm căn cứ triển khai thực hiện.

(Nguồn: Hải Phòng - Kiến nghị sớm có văn bản hướng dẫn các luật //Đông Bắc //Báo Đại biểu nhân dân ĐT.- Ngày 30/10/2017)

 

1.16. Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

Sáng 31/10, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố và UBND các quận, huyện; phòng Pháp chế, cán bộ Pháp chế các Sở, ngành; phòng Tư pháp và cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc UBND các quận, huyện; UBND, Trưởng Công an và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật Trung ương đã giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2017, đã bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức. Theo quy định mới, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện: Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cũng bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi, nội dung cuộc thanh tra trong thời hạn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra. Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu nại thì người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết hoặc chỉ đạo người đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính giải quyết theo quy định của pháp luật về thanh tra và khiếu nại. Đồng thời, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cũng bổ sung thêm thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính…

Ngoài ra, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cũng bổ sung thêm quy định về thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm. Theo quy định, trường hợp các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định trị giá hoặc số lượng của hàng cấm và khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm có tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm thì thẩm quyền xử phạt được xác định theo quy định tại Chương II Phần thứ hai Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

(Nguồn: Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ //Hoàng Tùng //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 31/10/2017)

 

II/ PHÁP LUẬT, AN NINH, TRẬT TỰ

2.1.Truy tìm thủ phạm chặt phá gần 500 gốc đào vườn ông Cảnh

TTO - Gần 500 gốc đào cảnh chuẩn bị thu hoạch phục vụ Tết Mậu Tuất 2018 của gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh (thôn Lương Quy, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) nghi bị kẻ xấu chặt phá, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Nhiều gốc đào từ 3 năm tuổi trở lên của gia đình ông Cảnh chuẩn bị phục vụ người chơi đào dịp Tết Nguyên đán 2018 bị chặt phá - Ảnh: Tiến Thắng

Ngày 4-10, Công an huyện An Dương cho biết đang phối hợp Đồn công an khu công nghiệp Tràng Duệ và công an xã Lê Lợi điều tra nguyên nhân và truy tìm thủ phạm chặt phá vườn đào cảnh tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Vụ việc xảy ra hơn 15 ngày song vẫn gây xôn xao dư luận địa phương từ nhiều ngày nay bởi sự phá hoại không thương tiếc diễn ra chỉ trong một đêm.

Trước đó, công an xã Lê Lợi, huyện An Dương nhận được tin báo của gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh về việc gần 500 gốc đào cảnh của gia đình nghi bị kẻ xấu phá hoại.

Xác định vụ việc gây thiệt hại lớn nên công an xã Lê Lợi đã báo cáo đồn công an Tràng Duệ và công an huyện An Dương để phối hợp điều tra.

Dẫn chúng tôi ra khu vực trồng đào gần sau nhà, ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết qua kiểm đếm cùng với cơ quan chức năng đã xác định được 478 cây đào từ 3 tuổi trở lên bị đốn hạ gần ngang thân, không còn giá trị để bán, trong số đó có những gốc đào cổ thụ có giá trị cả chục triệu đồng bị chặt hạ không thương tiếc, thiệt hại ước tính trên 200 triệu đồng.

Ông Cảnh cho biết sự việc xảy ra vào đêm 15 rạng sáng 16-9. Thời điểm đó trời mưa rất lớn nên gia đình ông đều ở trong nhà. Đến sáng 16-9 thì được người dân gọi điện báo vườn đào của gia đình bị chặt phá.

"Hiện gia đình chỉ mong sớm tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm minh. Gần 500 gốc đào bị chặt phá phải bỏ đi, gây dựng lại từ đầu, năm nay gia đình tôi gần như không còn đào để bán như mọi năm nữa" - ông Cảnh ngậm ngùi.

Ông Cảnh cũng cho biết bản thân trồng đào đến nay được hơn 20 năm, trong địa bàn thôn thì gia đình cũng được biết đến là trồng đào nhiều và đẹp nhất khu vực nên hằng năm thường bán được nhiều nhất. Đây cũng có thể là lý do khiến người ta ghen ghét, đố kỵ nên tìm cách phá hoại.

Ông Nguyễn Đình Bảo, trưởng công an xã Lê Lợi, cho biết trước đó cũng trên địa bàn xã đã xảy ra vụ đốt, phun thuốc sâu vào vườn đào song gây thiệt hại không lớn so với việc đốn hạ các gốc đào tại gia đình ông Cảnh.

(Nguồn: Truy tìm thủ phạm chặt phá gần 500 gốc đào vườn ông Cảnh //Báo Tuổi trẻ.- Ngày 4/10/2017)

 

2.2. Bắt hơn 1.000 tấn than bất hợp pháp tại cửa biển Hải Phòng

Tàu hàng đang vận chuyển hơn 1.000 tấn than trái phép thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ:

Ngày 7/10, đại diện Cụm Trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ phương tiện vận chuyển trái phép hơn 1.000 tấn than tại khu vực biển Hải Phòng.

Theo đó, khoảng 23h ngày 3/10, trên khu vực vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng – Quảng Ninh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tổ công tác của Cụm Trinh sát số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện, kiểm tra tàu vận tải có dấu hiệu nghi vấn mang số hiệu NĐ 2799.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 5 thuyền viên, do Lê Tuấn Nghĩa (SN 1971, trú tại xã Nam Phong, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) làm đại diện tàu, đang vận chuyển hơn 1.000 tấn than trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện và các thuyền viên trên tàu không xuất trình được bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ, cũng như các hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than trên tàu theo quy định.

Sau đó, tàu chở than trái phép đã được đưa về khu vực cột đèn Ba Lăng, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Hiện Cụm Trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Bắt hơn 1.000 tấn than bất hợp pháp tại cửa biển Hải Phòng //Vũ Đạt // Báo Giao thông.- Ngày 7/10/2017)

 

2.3. Vận chuyển hàng trăm kg cần sa trên tàu

Cục Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện gần 100 kg cần sa vận chuyển trên tàu tàu Formosa Container No.5 nhập cảnh cảng Green Port do hãng tàu CMA-CGM (địa chỉ tại tầng 20 Cát bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) làm đại lý vận chuyển. Cụ thể: Tại Trung tâm máy soi container Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Phòng Quản lý rủi ro, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện đối tượng vận chuyển hàng hóa lòng vòng qua nhiều quốc gia.

Kết quả kiểm tra phát hiện: Hàng hóa vi phạm là cần sa có tổng trọng lượng tịnh 99,76 kg, đóng trong 2 container số CMAU4145178 và TCNU5574732. Toàn bộ tang vật vi phạm đã được Đội Kiểm soát Hải quan tạm giữ tại Kho Tang vật cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với PC47 Công an thành phố Hải Phòng và C47 Tổng cục Cảnh sát xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

(Nguồn: Vận chuyển hàng trăm kg cần sa trên tàu //Minh Phương //Báo Tin tức.- Ngày 10/10/2017)

 

2.4. Tạm giữ đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp

 (Công lý) - Công an Hải Phòng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Cương (SN 1989, ở số 39 tổ 14 phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) để điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại huyện Cát Hải, Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 21/9/2017, ông Kengo Kitada (SN 1970, quốc tịch Nhật Bản) đang ngủ ở nhà trọ tại tổ dân phố Đôn Lương (thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng) thì bị kẻ gian đột nhập lấy đi 1 laptop Macbook, 1 chiếc iPad, 2 điện thoại iPhone, 2 đôi giày và 30 triệu đồng.

Ngay sau khi bị mất số tài sản trên, ông Kengo Kitada đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Định giá số tài sản bị trộm cắp là rất lớn, Công an huyện Cát Hải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - CATP Hải Phòng tiến hành vào cuộc điều tra.

Quá trình trinh sát, đầu tháng 10/2017, Phòng PC45 đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Cương (SN 1989, ở số 39 tổ 14 phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) khi đối tượng đang mang điện thoại nghi là của ông Kengo Kitada đi bán cho một cửa hàng trên đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu hồi tang vật và đưa Cương về trụ sở để điều tra.

Tại cơ quan Công an, Cương khai đã mua lại chiếc laptop Macbook, iPad và 2 điện thoại iPhone của hai đối tượng chưa rõ lai lịch sau đó mang đi bán dần.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

 (Nguồn: Tạm giữ đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp //Vũ Ba //Báo Công lý.- Ngày 9/10/2017)

 

2.5. Khởi tố nhóm đối tượng lập 12 ''công ty ma'' buôn hoá đơn khống 1.500 tỷ đồng

Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để điều tra xử lý trước pháp luật.

Các đối tượng được điều tra gồm: Vũ Văn Tiệp (38 tuổi, trú xã An Hòa, huyện An Dương, Tiệp có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, đang được hoãn thi hành án), Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi, ĐKTT 44/63 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương), Trịnh Thị Chúc (29 tuổi, ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão) và Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Khi đã thu thập đủ các chứng cứ, Công an TP.Hải Phòng đã triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phòng an ninh điều tra kết luận 5 đối tượng trên đã thực hiện hành vi viết khống, bán ra hơn 2.000 hoá đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng trong vòng 5 năm từ 2013 đến 2017.

Trong thời gian 5 năm này, Tiệp cùng Dung, Nhung cấu kết mua lại và thành lập mới tổng số 12 doanh nghiệp rồi biến các doanh nghiệp này thành các công ty “ma”. Nhóm Tiệp thuê Hà và Chúc làm kế toán, đồng thời thuê người làm giám đốc các công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

(Nguồn: Khởi tố nhóm đối tượng lập 12 ''công ty ma'' buôn hoá đơn khống 1.500 tỷ đồng //Sông Trường //Báo Mới.- Ngày 15/10/2017

 

2.6. Nhóm đối tượng người nước ngoài lừa hàng tỷ đồng qua facebook

Công an Hải Phòng vừa triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội do người nước ngoài cầm đầu.

 Theo đó, trong quá trình điều tra các hoạt động tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tài khoản tại hệ thống ngân hàng, Phòng PA84 (Công an Hải Phòng) đã nghi vấn và phát hiện một người phụ nữ tên Bùi Thị C (trú tại Hải Phòng) có giao dịch tại ngân hàng, với nhiều biểu hiện bất thường. Qua tìm hiểu, bà C cho biết: Trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook, bà có làm quen và kết bạn với một người nước ngoài. Sau một thời gian trò chuyện, tâm sự, đối tượng người nước ngoài đã chiếm được cảm tình của bà C và đối tượng này cho biết sẽ chuyển một khoản tiền gửi về Việt Nam nhờ bà C giữ hộ. Tuy nhiên, đối tượng này yêu cầu bà C chuyển một khoản tiền làm lệ phí để nhận được số tài sản trên.

Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của “người yêu” qua mạng, bà C tin tưởng và nhiều lần đem tiền chuyển tiền vào một tài khoản mang tên Nguyễn H. với số tiền lên đến 260 triệu đồng nhưng vẫn chưa nhận được số tài sản mà đối tượng ngoại quốc hứa chuyển cho bà C. Do sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nên bà C không dám tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng. Sau khi lực lượng chức năng động viên và yêu cầu bà C hợp tác để điều tra làm rõ, Bà C đã có đơn gửi Phòng PA84 (Công an Hải Phòng) để trình báo vụ việc.

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng và phức tạp, liên quan đến yếu tố nước ngoài, Giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã thành lập chuyên án mang tên LTT7 nhằm đấu tranh với ổ nhóm các đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, xác minh và theo dõi các đối tượng có liên quan, vào ngày 14/8/2017, ban chuyên án đã bắt được người phụ nữ mang tên Nguyễn H, kẻ đứng ra làm người thứ 3 mở tài khoản ngân hàng hộ các đối tượng ngoại quốc, khi đối tượng đến giao dịch rút tiền tại một ngân hàng ở Huế. Từ lời khai của H, ngày 23/8/2017, Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hồ Chí Minh và lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp nơi ở và tạm giữ 2 đối tượng gồm Jane, quốc tịch Nigieria và Thạch Thị H. (quê quán ở tỉnh An Giang).

Quá trình khám xét khẩn cấp các đối tượng, tổ công tác đã phát hiện và thu một lượng lớn tiền (60 triệu đồng và 2.000 USD), 2 xe máy, 7 điện thoại di động, 1 laptop, 1 Ipad…Đặc biệt, tổ công tác còn phát hiện tại đây 7 gói nilon chứa chất bột màu trắng đục có khối lượng 431,71 gam qua giám định là ma túy thể rắn loại Cocain dạng tinh chất cùng 1 cân tiểu ly.

Bước đầu đối tượng Jane đã khai nhận y nhập cảnh trái phép bằng đường bộ từ Campuchia vào Việt Nam. Từ đầu năm 2017 đến nay, nhóm tội phạm do Jane cầm đầu vừa tàng trữ, buôn bán trái phép ma túy, vừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn mở nhiều tài khoản tại một số ngân hàng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, từ ngày 1-7 đến ngày 8-8-2017, đã có 32 người nộp tiền vào 2 tài khoản của nhóm tội phạm với tổng số tiền là 2,9 tỷ đồng, trong đó các đối tượng đã rút ra 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, qua khai thác dữ liệu từ các thiết bị điện tử và khai nhận của Jane, tổ công tác còn xác định được đối tượng còn sử dụng 7 tài khoản ngân hàng khác và đã liên lạc với 44 người bị hại trên khắp địa bàn cả nước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, công an thành phố Hải Phòng đã bàn giao toàn bộ đối tượng, hồ sơ tài liệu cùng tang vật để Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đây là một chiến công lớn của lực lượng công an thành phố Cảng trong việc điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến các mối quan hệ trên mạng xã hội, nhất là đối với người nước ngoài.

(Nguồn: Nhóm đối tượng người nước ngoài lừa hàng tỷ đồng qua facebook //Ngọc Phương //Báo Giao thông.- Ngày 14/10/2017)

 

2.7. Khen thưởng nam sinh lớp 10 dũng cảm bắt cướp

Ngày 13-10, đại diện Đảng ủy, UBND phường, Công an phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã đến trường THPT Marie Curie, biểu dương khen thưởng em Tô Hiểu Phú, học sinh lớp 10C3 của trường, về hành động dũng cảm truy bắt tội phạm.

Trước đó vào 6h35’ ngày 10-10, cháu Nguyễn Phương T, ở đường Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân đi xe đạp mi ni đến khu vực đường Hồ Sen thì bất ngờ bị một đối tượng xông đến chặn đầu cướp chiếc xe đạp, bỏ chạy về đường Tô Hiệu..

Đúng lúc này, em Tô Hiểu Phú đang trên đường đi học, thấy sự việc đã dũng cảm lao thẳng xe vào và đạp đối tượng ngã.

Tuy nhiên đối tượng vùng dậy tiếp tục bỏ chạy về phía đường Mê Linh, em Phú tiếp tục đuổi theo đến khu vực số nhà 92 Mê Linh thì gặp tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó kịp thời phối hợp bắt giữ được đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Trại Cau, quận Lê Chân.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cướp xe đạp của em T khai là Lê Minh Tuấn, 37 tuổi, trú tại số 3/10 Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân. Công an quận Lê Chân đã tạm giữ hình sự Lê Minh Tuấn để điều tra, xử lý.

Tinh thần dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm của em Tô Hiểu Phú đáng được biểu dương để mọi người học tập.

(Nguồn: Khen thưởng nam sinh lớp 10 dũng cảm bắt cướp //Văn Thịnh //Báo Công an nhân dân.- Ngày 13/10/2017)

 

2.8. Bắt quả tang 3 đối tượng cưỡng đoạt 195 triệu đồng

 (HPĐT)- Chiều 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định tạm giữ hình sự đối với: Chu Mạnh Hùng, sinh năm 1990; Chu Đức Dũng, sinh năm 1988, cùng trú tại Nguyễn Công Hòa, phường An Dương (quận Lê Chân) và Lê Hồng Minh, sinh năm 1989, trú tại phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân) về hành vi cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 135 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, năm 2014, trong quá trình làm ăn anh Bùi Văn D, sinh năm 1971, trú quận Lê Chân là giám đốc Công ty CP thương mại xây dựng và thiết bị công trình Hoàng Linh có nợ Công ty CP Vật tư công nghiệp Bình Minh do bà Lưu Thị Minh làm giám đốc số tiền 410 triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ, anh D nhiều lần khất nợ và hứa trả dần nhưng chồng bà Minh là ông Đoàn Đắc Thao, là phó giám đốc công ty không đồng ý và thuê nhóm đối tượng Chu Mạnh Hùng để đòi nợ thuê. Ông Thao hứa với nhóm Hùng nếu đòi được sẽ trả cho Hùng 1/3 số tiền nợ.

Sau đó, Hùng rủ anh trai là Chu Đức Dũng và Lê Hồng Minh cùng một số đối tượng khác nhiều lần đến nhà anh D đập phá cửa, quát tháo đe dọa vợ và con gái anh D. Các đối tượng đến công trường xây dựng dự án Vinhome Imperia do Công ty của anh D thi công đe dọa, hành hung công nhân, cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, các đối tượng sử dụng điện thoại nhắn tin đe dọa. Đến ngày 15-10, do quá lo sợ anh D đã vay mượn số tiền 195 triệu đồng để đưa cho nhóm của Hùng tại quán cà phê Ruby trên đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền). Khi các đối tượng nhận tiền từ anh D bị cán bộ, chiến sĩ Đội 9 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45- Công an thành phố) bắt quả tang hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng PC45 đang tạm giữ các đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(Nguồn: Bắt quả tang 3 đối tượng cưỡng đoạt 195 triệu đồng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/10/2017)

 

2.9. Tạm giữ 10 container hàng nhái đồ hiệu tại cảng Hải Phòng

Việc tạm giữ 10 container được căn cứ vào Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào, quy định pháp luật.

Ngày 22/10, đại diện Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa gửi công văn hồi đáp cho Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam nêu rõ căn cứ, lý do đang tạm giữ 10 container hàng được vận chuyển từ Trung Quốc quá cảnh vào Việt Nam để xuất sang Lào.

Theo đó, căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa 2 nước Việt Nam và Lào, Cục Hải quan Hải Phòng đã kiểm tra thực tế các lô hàng trên do có nhiều dấu hiệu nghi vấn, vi phạm pháp luật.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh của Cục Hải quan Hải Phòng và giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã xác định một lượng lớn hàng hóa là hàng giả mạo thương hiệu nổi tiếng đóng trong 10 container nêu trên. Hành vi vận chuyển, kinh doanh, quá cảnh hàng giả là vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều 11 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa 2 nước Việt Nam và Lào: “Bất kỳ hành vi nào của chủ hàng hoặc người chuyên chở vi phạm pháp luật của nước cho quá cảnh trong quá trình quá cảnh sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật có liên quan của nước cho quá cảnh”, Cục Hải quan Hải Phòng đã tạm giữ 7 lô hàng theo thủ tục hành chính để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cục Hải quan Hải Phòng cũng trao đổi và đề nghị Đại sứ quán Lào thông báo cho Công ty Phong Phi Phat – là doanh nghiệp được phía Lào cho biết là chủ các lô hàng, mang toàn bộ chứng từ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu các lô hàng trên đến làm việc.

Trước đó, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam có văn bản gửi Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị cho đưa 10 container hàng quá cảnh do Cục đang tạm giữ về nước Lào, đồng thời đề nghị Cục cho biết rõ lý do tạm giữ số hàng trên.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 14/8, khi làm thủ tục cho lô hàng đóng trong 10 container được vận chuyển từ Trung Quốc quá cảnh vào Việt Nam để xuất sang Lào, các lực lượng chức năng của Hải quan Hải Phòng đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra lô hàng, cán bộ Hải quan đã phát hiện và tạm giữ 10 container, bên trong có hàng chục nghìn đôi giày nhái thương hiệu nổi tiếng Converse của hãng Nike có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo thông tin trên vận đơn, lô hàng trên khai báo thể hiện hàng chỉ quá cảnh qua Việt Nam. Khi lực lượng chức năng liên hệ với chủ hàng nhưng phía chủ hàng có văn bản từ chối.

Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng loại hình quá cảnh (phương thức phổ biến trong vận tải hàng hóa quốc tế) để thực hiện các hành vi vi phạm.

(Nguồn: Tạm giữ 10 container hàng nhái đồ hiệu tại cảng Hải Phòng //Vũ Đạt //Báo Giao thông.- Ngày 22/10/2017)

 

2.10. Làm rõ 20 kiện hàng thiết bị y tế qua sử dụng bị chủ hàng từ chối tại cảng Hải Phòng

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đang mở rộng điều tra làm rõ lô hàng gồm 20 kiện thiết bị y tế đã qua sử dụng nhập khẩu tại cảng Hải Phòng đã bị chủ hàng từ chối nhận.

Cụ thể, trong 2 ngày (13/10 và 19/10), tại cảng Tân Vũ và kho tang vật Cục Hải quan Hải Phòng, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan Hải Phòng) kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa đóng trong 2 container.

Theo thông tin ghi trên vận đơn, tình trạng hàng hóa phát hiện của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Yên Minh. Hiện công ty này đã có công văn từ chối nhận lô hàng trên. Khai báo trên vận đơn là thiết bị y tế, nhưng không khai rõ là hàng mới hay đã qua sử dụng.

Qua trưng cầu giám định xác định, hàng hóa là thiết bị y tế đã qua sử dụng (thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu) gồm 20 kiện (chi tiết tên hàng, số lượng, chủng loại, tình trạng theo chứng thư giám định của Chi nhánh Vinacontrol Hải Phòng).

Vụ việc đang được Đội 1 phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo trình tự pháp luật./.

(Nguồn: Làm rõ 20 kiện hàng thiết bị y tế qua sử dụng bị chủ hàng từ chối tại cảng Hải Phòng //Nguyễn Thanh //Báo Mới.- Ngày 25/10/2017)

 

2.11. Quận Kiến An, Hải Phòng: Cán bộ xây dựng công trình trái phép ven sông

(Công lý) - Có hay không sự bao che của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương để ông Đỗ Văn Huấn ngang nhiên xây dựng công trình trái phép ven sông Lạch Tray, thách thức dư luận và pháp luật ?

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tại địa chỉ số 616 Trường Chinh (phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng) xuất hiện công trình xây dựng trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm hành lang thoát lũ sông Lạch Tray nhưng không bị xử lý theo quy định. Được biết, công trình này do ông Đỗ Văn Huấn, trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An (nguyên là Bí thư Đảng ủy phường Quán Trữ) làm chủ đầu tư.

Theo quan sát của phóng viên, công trình trên được xây dựng cách mặt đường Trường Chinh khoảng 50m, cách trụ sở UBND phường Quán Trữ cũ khoảng 100m và cách sông Lạch Tray chừng 5m. Hiện trạng công trình là nhà gỗ đã chồng cột và đang lợp mái, với chiều cao chừng 8m, nền móng được gia cố bằng bê tông và gạch.

Công trình xây dựng trên mặt bằng diện tích khoảng 50m2. Theo hồ sơ địa chính, công trình do ông Huấn đầu tư nằm tại thửa 260, tờ bản đồ số 21 có diện tích 443m2 và chưa được cấp Giấy CNQSDĐ.

Làm việc với UBND phường Quán Trữ, ông Đặng Văn Hưng, Cán bộ địa chính phường Quán Trữ cho biết: "Công trình nhà gỗ của ông Huấn xây dựng không có Giấy phép xây dựng. Ngày 12/6/2016, UBND phường tiến hành lập biên bản, đình chỉ thi công công trình, thời điểm công trình mới hoàn thiện phần móng. Ngày 19/6/2017, UBND quận Kiến An có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với chủ đầu tư số tiền là 6.250.000 đồng".

Ông Hưng khẳng định, công trình của ông Huấn chỉ vi phạm về phần Giấy phép xây dựng; không vi phạm hành lang đê và hành lang thoát lũ vì khu vực này chưa quy định chỉ giới hành lang đê, hành lang thoát lũ.

Theo Quyết định xử phạt số 1258/QĐ-XPVPHC ngày 19/6/2017, UBND quận Kiến An yêu cầu ông Đỗ Văn Huấn phải hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng theo quy định. Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công, nếu ông Huấn không xuất trình Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được duyệt tới cơ quan chức năng thì công trình xây dựng trái phép bị xử lý theo quy định. UBND quận Kiến An giao ông Chủ tịch UBND phường Quán Trữ tổ chức thực hiện quyết định này; đồng thời giao Phòng Quản lý đô thị quận giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định này…

Thế nhưng, việc kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm nêu trên cũng chỉ mang tính hình thức, công trình xây dựng trái phép vẫn tồn tại, trong khi chủ đầu tư đang đẩy mạnh việc hoàn thiện công trình.

Như vậy, sai phạm đã rõ, tại sao công trình xây dựng trên lại không bị xử lý ?. Liệu có phải công trình vi phạm trên do một cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy phường đầu tư xây dựng nên có thể ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận? Phải chăng, chủ đầu tư coi thường pháp luật hay có một kẽ hở, một sự dung túng nào đó của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương?

(Nguồn: Quận Kiến An, Hải Phòng: Cán bộ xây dựng công trình trái phép ven sông //Báo Công lý .- Ngày 23/10/2017)

 

2.12. Xung quanh 10 container hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại cảng Hải Phòng

(HQ Online)- Một số lô hàng trong 10 container nêu trên đã được cơ quan chức năng xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu giày nổi tiếng Converse của Nike.

Mới đây, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam có văn bản gửi Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị cho đưa 10 container (thuộc 7 lô hàng) hàng quá cảnh do Cục đang tạm giữ về nước Lào.

Theo Đại sứ quán Lào, 7 lô hàng được xác định của Công ty Phong Phi Phát (Lào) thông qua bộ chứng từ mua, bán và chỉ thực hiện quá cảnh tại cửa khẩu Việt Nam.

Hồi đáp đề nghị của Đại sứ quán Lào, mới đây, đại diện Cục Hải quan Hải Phòng cho biết: Trên chứng từ vận tải thể hiện, các lô hàng được vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu cảng Hải Phòng, đứng tên người gửi hàng là công ty Trung Quốc, người nhận hàng là công ty Lào. Người nhận thông báo là chi nhánh Công ty TNHH Melody Logistics tại Hà Nội (doanh nghiệp nhận làm thủ tục hải quan tại Việt Nam), hàng hóa là: Giầy dép, linh kiện mô tô và quần áo lót nữ...

Cục Hải quan Hải Phòng đã có văn bản gửi Melody Logistics và các hãng tàu vận chuyển đề nghị thông báo cho chủ sở hữu hàng hoá/chủ thể vi phạm đến làm việc, nhưng đến nay chủ sở hữu các lô hàng trên không đến cơ quan Hải quan để làm việc. Do đó, số hàng được cơ quan Hải quan tiếp tục tạm giữ chờ xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Được biết, các lô hàng trên do Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III phát hiện, bắt giữ vào tháng 7 và tháng 8/2017. Mặt hàng đáng chú ý có dấu hiệu vi phạm trong các lô hàng trên là hàng chục nghìn đôi giày có nhãn hiệu nổi tiếng Converse.

Sau khi tiến hành tạm giữ tang vật nghi vấn theo quy định, Hải quan Hải Phòng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ và trưng cầu giám định từ cơ quan chức năng.

Mới đây, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã có kết quả giám định đối với một số container. Theo đó, mặt hàng giày ghi nhãn hiệu Converse tại lô hàng trên là hàng hóa giả mạo hàng nổi tiếng. Như vậy, mặt hàng giày Converse nhập khẩu đã vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu sản phẩm đã được nhà nước công nhận và bảo hộ theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 năm 2005, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ.

Mặt khác, theo thông tin từ Công ty TNHH Nike Việt Nam (đơn vị sở hữu thương hiệu giày Converse) mặt hàng giày nhập khẩu tại các lô hàng trên mang nhãn hiệu Converse không phải là sản phẩm do Converse sản xuất hoặc cho phép sản xuất, phân phối trên thị trường.

(Nguồn: Xung quanh 10 container hàng vi phạm sở hữu trí tuệ tại cảng Hải Phòng //Báo Hải Quan.- Ngày 21/10/2017

 

2.13. Lên mạng xã hội lừa bán xe để cướp tài sản

Công an thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt khẩn cấp Đỗ Đức Điều (SN 1999) và Bùi Doãn Huy (SN 2000) cùng trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, ngày 15/10/2017, Điều sử dụng nickname “Đời Đen Bạc Lắm” đăng tin bán 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter (chưa rõ chủ sở hữu) trên mạng xã hội.

Chiều cùng ngày, anh N.N.K. (SN 1999, trú tại tổ 113, khu 10B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) hỏi mua xe. Sau khi thỏa thuận về giá, địa điểm mua bán, Điều hẹn với anh K. tới khu Hồng Hà (phường Phương Nam, TP Uông Bí) để giao dịch.

Khoảng 12 giờ ngày 16/10, anh K. đi cùng bạn là Đ.M.H. đến điểm hẹn, tiến hành giao dịch mua bán xe với 2 đối tượng theo thỏa thuận. Sau khi nhận 5,8 triệu đồng từ anh K., Huy bất ngờ dùng dao thủ sẵn uy hiếp và chém 1 nhát vào tay anh H. rồi cùng Điều phóng xe bỏ chạy.

Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Uông Bí đã vào cuộc xác minh, tiến hành thu hồi được tang vật và bắt giữ các đối tượng và bắt giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

(Nguồn: Lên mạng xã hội lừa bán xe để cướp tài sản //Vũ Ba //Báo Mới.- Ngày 19/10/2017)

 

2.14. Bắt giữ nhóm thanh niên đòi nợ thuê tại Hải Phòng

Nhận “hợp đồng” đòi nợ thuê, nhóm thanh niên đất Cảng đã bị công an bắt khi đang nhận gần 200 triệu từ giám đốc một doanh nghiệp.

Ngày 18/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC45 - Công an Hải Phòng) tạm giữ Chu Mạnh Hùng (27 tuổi), Chu Đức Dũng (29 tuổi) và Lê Hồng Minh (28 tuổi, cùng trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản - theo tin tức trên báo VnExpress.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2014, anh Bùi Văn Diệu (36 tuổi, trú quận Lê Chân) là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại xây dựng và thiết bị công trình Hoàng Linh) vay của ông Đoàn Đắc Thao, Phó giám đốc Công ty cổ phần Vật tư công nghiệp Bình Minh, 410 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, sau 3 năm đòi không được, ông Đoàn Đắc Thao đã nhờ Hùng đi đòi hộ. Theo thỏa thuận của ông Thao, nếu Hùng đòi được nợ thì sẽ hưởng 1/3 số tiền kể trên.

Để thực hiện “phi vụ”, Hùng rủ anh trai là Chu Đức Dũng và Lê Hồng Minh cùng một số đối tượng khác nhiều lần đến nhà và công trường làm việc của anh Diệu đập phá, đe dọa vợ con anh Diệu. Trước đó, các đối tượng liên tục khủng bố tinh thần anh Diệu bằng tin nhắn điện thoại.

Lo sợ bị nhóm Hùng gây rắc rối, anh Diệu báo công an. Đến ngày 15/10, anh Diệu phải vay 195 triệu đồng để đưa cho nhóm của Hùng. Khi các đối tượng nhận tiền tại quán cà phê Ruby trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền thì bị các trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang.

Vụ việc đang được Phòng PC45 tiếp tục điều tra. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ cập nhật những thông tin mới nhất đến với bạn đọc.

(Nguồn: Bắt giữ nhóm thanh niên đòi nợ thuê tại Hải Phòng //Báo Doanh nghiệp Việt Nam.- Ngày 19/10/2017)

 

2.15. Hải Phòng: Kẻ buôn 33 bánh ma túy đã bị thi hành án tử hình

Sau hơn 6 năm bị bắt tạm giam và kết án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy với tổng số 33 bánh qua hàng chục phi vụ, Nhung đã bị đưa đi thi hành án tử hình tại tại tạm giam số 1- Công an TP.Hà Nội.

Trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng vừa cho biết, sáng 17/10, nữ tử tù Trần Thị Nhung (SN 1969, trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đã được trại tạm giam số 1  - Công an TP.Hà Nội thực hiện quyết định thi hành án bằng hình phạt tử hình dưới hình thức tiêm thuốc độc.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, vào khoảng 8h ngày 6/6/2011, tại khu vực ngã tư Ắc Quy (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra xe máy của Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, trú tại C56 phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) chở chị gái là Nguyễn Kim Oanh (tức Oanh “cận”) là bạn bè xã hội của Trần Thị Nhung.

PC47 phát hiện trong cốp xe của Hùng có 10 chiếc dép xốp, trong các đế dép có 9 túi nilon đựng 974,68g ma tuý và 1 túi nilon chứa 198 viên ma tuý tổng hợp, trọng lượng 19,03g ma tuý “đá”.

Oanh khai số ma tuý trên mang từ Sơn La về giao cho Nhung. Từ lời khai của Oanh, cơ quan điều tra tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Nhung, thu 1 gói đựng 0,14g ma tuý “đá”, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 1 xe máy, 3 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Nhung khai nhận, từ đầu năm 2011 đến khi bị bắt, Nhung và Oanh “cận” đã tổ chức 29 chuyến đi Sơn La, mua của Tráng A Chứ (SN 1973, trú tại xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) 33 bánh ma tuý tổng hợp, trọng lượng 10,7kg.

Trong số đó, Nhung trực tiếp lên Mộc Châu 24 chuyến. Khi đưa được “hàng” về Hải Phòng, Nhung bán với giá 170.000.000 đồng/bánh, mỗi bánh lãi từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng.

Đến ngày 26/4/2013, Trần Thị Nhung bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt mức án tử hình, do phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi được đưa đi thi hành án theo quyết định của Hội đồng thi hành án, sáng cùng ngày, thi thể tử tù Trần Thị Nhung được đưa đi hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, TP.Hải Phòng. Tro cốt của Nhung đã được bàn giao cho gia đình anh táng theo phong tục.

(Nguồn: Hải Phòng: Kẻ buôn 33 bánh ma túy đã bị thi hành án tử hình //Minh Sơn //Báo Người đưa tin.- Ngày 18/10/2017)

 

2.16. Hải Phòng: Một gia đình bị "khủng bố" bằng chất thải vào nhà

 (CLXH) - Sáng 29/10, một hộ gia đình ở xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP.Hải Phòng bị hắt chất thải vào nhà.

Cụ thể, sáng 29/10, bà Nguyễn Thị V. (trú tại thôn Đông, xã Tân Tiến, huyện An Dương) khi ra trước cửa nhà thì phát hiện có nhiều chất thải của động vật dính trên cổng, tường, vương vãi xung quanh, khắp nơi bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ngay lập tức, bà V. đã báo cáo sự việc đến UBND xã Tân Tiến. Nói về nguyên nhân sự việc, bà V. cho rằng từ trước đến nay gia đình bà không mâu thuẫn với ai. Bà cho rằng nguyên nhân do mình đã đứng ra tố cáo một ngôi chùa tư nhân xây trên đất nông nghiệp của địa phương (?).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thuận – Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết, sau khi nhận được thông tin việc gia đình bà V. bị ném chất thải, UBND xã đã cử ban Công an xã đến hiện trường xác minh và lập biên bản sự việc. Khi được hỏi nguyên nhân xảy ra sự việc theo trình bày của bà V., ông Thuận nói việc này chưa có căn cứ.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện An Dương cho hay đã nhận được thông tin việc gia đình bà V. bị ném chất thải vào nhà. UBND huyện đang chỉ đạo các đơn vị xác minh, làm rõ.

 (Nguồn: Hải Phòng: Một gia đình bị "khủng bố" bằng chất thải vào nhà //Đặng Tưởng //Báo Công lý và xã hội.- Ngày 29/11/1987)

 

2.17. Đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống mua bán người trên địa bàn thành phố

Ngày 30/10/2017, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về phòng, chống mua bán người; vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chỉ đạo từ Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố; hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm, thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo trợ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung, trọng tâm là tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các nội dung Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Phòng, chống mua bán người và các chính sách pháp luật liên quan khác; phối hợp xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu những kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống mua bán người thông qua các phương tiện truyền thông, các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp; phối hợp tuyên truyền về đường dây nóng 18001567 tư vấn và hỗ trợ phòng, chống mua bán người của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đường dây nóng khác để hỗ trợ tư vấn cho người dân cộng đồng; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” và “Ngày quốc tế phòng, chống mua bán người”…

(Nguồn: Đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống mua bán người trên địa bàn thành phố //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 31/10/2017)

 

III. KINH TẾ-XÃ HỘI; SẢN XUẤT KINH DOANH

3.1.Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Trước các vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (Công ty), Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn 6337/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì khu công nghiệp không có tên trong danh mục địa bàn được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì khu công nghiệp thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (thay thế cho danh mục địa bàn ưu đãi về thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP).

Tại khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 quy định ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư không áp dụng đối với dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo quy định của Luật Thuế TTĐB trừ sản xuất ô tô.

Theo khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế XK, thuế NK có quy định khác.

Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 quy định, thời điểm tính thuế XK, thuế NK là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan... Thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm: Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị được miễn thuế NK.

Căn cứ quy định tại Điều 17 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến NK với cơ quan hải quan.

Bên cạnh đó, với quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Thuế XK, thuế XK số 107/2016/QH13 thì dự án có mức ưu đãi về thuế XK, thuế NK thấp hơn mức ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi về thuế XK, thuế NK quy định tại Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì trách nhiệm của chủ dự án phải kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, sử dụng đúng mục đích miễn thuế đối với số hàng hóa này.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 10357/BTC-CST ngày 26/7/2016 thì kể từ ngày 01/9/2016, Dự án đầu tư của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng sẽ được ưu đãi về thuế NK áp dụng cho thời gian còn lại theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13

Căn cứ các quy định và công văn hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng NK các chi tiết, phụ tùng (từ ngày 01/9/2016 đến nay) để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị đã NK trước ngày 01/9/2016 (trước ngày 01/9/2016, Dự án đầu tư của Công ty không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) thì không được miễn thuế NK.

Trường hợp Công ty NK chi tiết, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị NK được miễn thuế (kể từ ngày 01/9/2016, Dự án đầu tư của Công ty được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) thì được miễn thuế NK. Trường hợp Công ty chưa thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK với cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; điểm c khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa NK trước khi thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế không được miễn thuế NK.

Trường hợp Công ty NK các loại khuôn để lắp ráp vào các máy móc đã NK từ trước để sản xuất linh kiện theo các model khác nhau thì không được miễn thuế NK.

Đối với trường hợp Công ty NK máy móc, thiết bị khác (nhập mới) để tăng năng suất và lắp ráp tạo thành chuyền đồng bộ và được sử dụng đồng bộ với với máy móc, thiết bị đã NK trước đây, hiện nay, Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 không quy định miễn thuế NK đối với trường hợp máy móc, thiết bị NK mới để sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị đã NK trước đây.

Trường hợp, Công ty đề nghị miễn thuế NK đối với máy móc, thiết bị mới để tăng năng suất thì máy móc, thiết bị này phải phù hợp quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Giấy chứng nhận đầu tư, thực tế, hồ sơ tài liệu thực hiện dự án và phải thực hiện Thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế XK, Thuế NK số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

(Nguồn: Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu //Báo Tạp chí tài chính.- Ngày 3/10/2017)

 

3.2. Mong muốn Tập đoàn Fuji Xerox mở rộng đầu tư tại Hải Phòng

 (HPĐT)- Chiều 16-10, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố tiếp và làm việc với ông Hiroshi Kurihara, Chủ tịch Tập đoàn Fuji Xerox (Nhật Bản) nhân chuyến thăm Hải Phòng. Cùng dự có lãnh đạo các ngành thành phố; lãnh đạo Công ty Fuji Xerox Hải Phòng.

Ông Hiroshi Kurihara cho  biết, đây là lần thứ 3 ông tới Hải Phòng và rất vui mừng, ngạc nhiên về sự phát triển nhanh chóng của thành phố, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, các khu công nghiệp. Ông bày tỏ sự cảm ơn của lãnh đạo Tập đoàn Fuji Xerox đối với sự giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả của thành phố trong thời gian qua. Nhờ vậy Công ty Fuji Xerox Hải Phòng hoạt động hiệu quả, sản phẩm xuất khẩu nhiều nước châu Âu, châu Á;  doanh thu liên tục tăng qua các năm, tạo việc làm hơn 3700 lao động. Từ kết quả đó, Tập đoàn dự kiến mở rộng quy mô đầu tư tại Hải Phòng và mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện. Đồng thời, ông Hiroshi đề nghị thành phố cung cấp thông tin về khả năng đáp ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp FDI.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định, Hải Phòng tập trung cao, huy động nhiều nguồn lực đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tới đầu tư, trong đó có Tập đoàn Fuji Xerox. Chủ tịch bày tỏ sự vui mừng trước kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Fuji Xerox Hải Phòng và mong muốn Tập đoàn nhanh chóng mở rộng đầu tư tại Hải Phòng. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, hiện Nhật Bản đứng đầu về số doanh nghiệp và đứng thứ hai về tổng vốn đầu tư tại Hải Phòng. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam- Nhật Bản nói chung và Hải Phòng với các địa phương, các tập đoàn lớn của Nhật Bản nói riêng rất tốt, đạt hiệu quả cao và nhiều tiềm năng. Thành phố đang nỗ lực cao để tạo lập hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại hơn nữa, đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư. Đồng chí đề nghị Chủ tịch Tập đoàn Fuji Xerox tiếp tục giới thiệu nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tới Hải Phòng. Về nguồn lao động, Hải Phòng đang tích cực đào tạo, đồng thời kết nối với các tỉnh, thành phố vùng duyên hải và Thủ đô Hà Nội, chắc chắn sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các doanh nghiệp FDI.

(Nguồn: Mong muốn Tập đoàn Fuji Xerox mở rộng đầu tư tại Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/10/2017)

 

3.3. Hội chợ triển lãm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Hải Phòng 2017 - 150 gian hàng tham gia

 (HPĐT)- Tối 13-10, tại sân vận động Máy Tơ (quận Ngô Quyền), Sở Công Thương thành phố tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Hải Phòng 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương.

Hội chợ thu hút 150 gian hàng của 90 đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội và làng nghề của Hải Phòng và nhiều địa phương bạn như: Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Điện Biên, Đắc Lắc, Đà Nẵng tham gia, với gần 200 chủng loại hàng hóa: đồ thủ công mỹ nghệ, thiết bị vật tư nông nghiệp, nông sản chất lượng cao, sản phẩm gia dụng, vật liệu xây dựng, may mặc, da giày…

Hội chợ triển lãm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Hải Phòng trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh tế. Bên cạnh đó, tôn vinh, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Hải Phòng. Hội chợ triển lãm cũng là dịp phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí của nhân dân thành phố.

 Đây là hoạt động thuộc Chương trình Khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020. Hội chợ diễn ra từ 13 đến 19-10.

(Nguồn: Hội chợ triển lãm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Hải Phòng 2017 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/10/2017)

 

3.4. Kinh tế- xã hội Hải Phòng 9 tháng năm 2017: Những chuyển động đáng mừng

Đã qua 3/4 thời gian của năm 2017, giữa rất nhiều khó khăn, thách thức cả nội tại và khách quan, Hải Phòng vẫn vượt lên phía trước với những kết quả vượt trội so với chính mình và so với các tỉnh, thành phố lớn khác cũng như bình quân chung cả nước. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Hải Phòng chính thức bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Những kết quả nổi bật về kinh tế- xã hội rất đáng trân trọng, ghi nhận, nhưng quan trọng hơn vẫn là những chuyển động đáng mừng của cả bộ máy và sự đồng thuận của nhân dân.

Làm được nhiều việc khó:

9 tháng qua là khoảng thời gian đầy thử thách đối với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời thể hiện bản lĩnh, ý chí quyết tâm và tinh thần năng động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì thế, GPMB là thành công lớn của thành phố, khẳng định rõ ràng nhất sự nhất quán, tính kiên quyết, không lùi bước trước khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo cho biết, chưa bao giờ huyện Vĩnh Bảo đón nhiều dự án, yêu cầu GPMB nhiều như bây giờ, mà khó khăn, phức tạp cũng lên tới đỉnh điểm. Trong đó, khó nhất là GPMB phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10. Các đồng chí lãnh đạo thành phố liên tục chỉ đạo, kiểm tra. Lãnh đạo huyện cũng dành phần lớn thời gian tập trung cho công tác này. Rất nhiều cuộc họp, gặp gỡ, đối thoại. Mục tiêu cuối cùng là phải hoàn thành bằng được nhiệm vụ GPMB thành phố giao. Đến nay, những điểm “rắn, khó” nhất từng bước được giải quyết. Còn một số hộ dân xã Giang Biên, huyện đang tập trung vận động trong vài ngày tới với mục tiêu không phải tổ chức cưỡng chế. Chỉ trong 2 năm 2016-2017, huyện Vĩnh Bảo thực hiện GPMB liên quan tới gần 3000 hộ dân và việc hoàn thành là một thắng lợi lớn.

Công tác GPMB trên địa bàn huyện Cát Hải, nơi đang là trọng điểm đầu tư nhiều dự án lớn trị giá hàng tỷ USD, cũng có những lúc tưởng chừng rơi vào khó khăn, bế tắc. Nhưng ngay sau đó, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Lần đầu, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố về GPMB tại huyện Cát Hải. Cũng là lần đầu, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân huyện Cát Hải, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con và có sự điều chỉnh cần thiết. Vì vậy, việc GPMB tiến triển tốt hơn. Đặc biệt sau khi dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô Vinfast khởi công 1 tháng, hơn 320 ha đất đã được giao chủ đầu tư, tốc độ nhanh chưa từng thấy trong GPMB nhiều năm qua. Hơn 500 hộ dân đồng thuận, hơn 400 tỷ đồng tiền GPMB được giải ngân, cho thấy hiệu quả từ các giải pháp, cách làm đúng đắn của Hải Phòng.

Tinh thần GPMB quyết liệt lan tỏa tới GPMB nhiều dự án lớn khác của thành phố trên địa bàn các quận, huyện Thủy Nguyên, An Dương, Hải An, Lê Chân… Đến nay, tất cả dự án đều có nhiều tín hiệu khả quan, nhiều dự án gần hoàn tất.

Việc khó thứ hai là thu ngân sách nội địa. 21.500 tỷ đồng cần thu là áp lực lớn. Nhưng cũng chính từ áp lực đó mà tạo ra giải pháp. Thu phí hạ tầng cảng biển được triển khai với biết bao khó khăn, nhưng từ sự đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Thành ủy, 9 tháng thành phố thu được hơn 1000 tỷ đồng từ nguồn  này. Cùng với đó, các giải pháp chống thất thu, thất thoát được thực hiện thường xuyên liên tục trên tất cả mặt công tác. Đây cũng là lĩnh vực thành công của Hải Phòng 9 tháng qua. Từ đó, các cấp, các ngành thành phố có thêm nhiều kinh nghiệm xử lý, giải quyết các vấn đề khác của địa phương, đơn vị, tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nhiều lĩnh vực tăng trưởng dẫn đầu cả nước:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng tăng 13,73%, dự kiến cả năm tăng 14%, là mức cao nhất từ năm 1995 tới nay, đưa Hải Phòng là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước, gấp 2,54 lần bình quân chung. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, sản lượng hàng hóa qua cảng, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu… đều ở mức 2 con số và rất ấn tượng. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư Lê Trung Kiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt bình quân hơn 76%, cao hơn nhiều so với cả nước (51%). Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải Vũ Duy Tùng cho biết, hầu hết dự án giao thông được giải ngân đúng kế hoạch, một số dự án đang đề nghị bố trí thêm vốn; các dự án dự kiến khởi công mới đều được thực hiện.

Đây chính là sự chuyển động đáng mừng từ thành quả của công tác GPMB. Cũng chưa năm nào, Hải Phòng hoàn thành, khởi công nhiều dự án lớn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố như năm nay; nguồn vốn đầu tư tiếp tục được tăng cường,  không chỉ khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của thành phố, mà còn biểu thị niềm tin tưởng vào các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo mang nhiều tư duy và hành động đổi mới của Hải Phòng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục đạt nhiều thành tựu.  Quốc phòng- an ninh được giữ vững. Đặc biệt, thành phố bảo đảm an sinh xã hội, mức chi hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo lớn nhất từ trước tới nay. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân có nhiều đổi mới, ngày càng tăng hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhận định, qua hoạt động của hệ thống chính trị, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; càm nhận được sự chuyển động, sự thay đổi của thành phố Cảng trong 9 tháng qua. Đó chính là thành công, là sức mạnh của thành phố.

Trong niềm vui chung, vẫn có không ít băn khoăn, trăn trở khi nguồn lực thu ngân sách trong nhiều lĩnh vực chưa được khơi thông; tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của một số địa phương còn thấp; tai nạn giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng; một bộ phận cán bộ công chức, viên chức chưa thật tận tâm, chưa hòa nhịp với guồng máy chung, còn tư tưởng bàn lùi… Vì thế, trong những tháng cuối năm, Hải Phòng tiếp tục xốc tới, quyết tâm hoàn thành tất cả chỉ tiêu đề ra ở mức cao. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tích cực, hiệu quả cao, tránh hình thức, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt tập trung cao công tác thu hút đầu tư, thu ngân sách, GPMB, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; giảm tai nạn giao thông; giữ nghiêm kỷ cương trật tự xây dựng, chuẩn bị chu đáo cho Tết Nguyên đán 2018… Để tạo sự chuyển động mạnh mẽ hơn, Thành ủy tiếp tục tập trung hơn công tác cán bộ, phê duyệt quy hoạch, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho những năm tới, cụ thể là nhiệm kỳ 2020- 2025; kiện toàn bộ máy lãnh đạo các ngành, các cấp bảo đảm đáp ứng các yêu cầu đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lập đỉnh cao mới trong năm 2017 và tạo đà cho những năm sau.

(Nguồn: Kinh tế- xã hội Hải Phòng 9 tháng năm 2017: Những chuyển động đáng mừng //Hồng Thanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/10/2017)

 

3.5. Nhà đầu tư Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad ký kết thỏa thuận hợp tác liên doanh phát triển dự án nhà ở đầu tiên tại VSIP Hải Phòng

Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Việt Nam – Hôm nay, Công ty Nishi-Nippon Railroad (NNR) - công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo, ký kết Thỏa thuận hợp tác liên doanh với Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP JSC) để phát triển dự án nhà ở tại thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Theo các điều khoản của thỏa thuận, NNR sẽ nắm giữ 70% cổ phần và VSIP JSC nắm giữ 30% cổ phần còn lại trong công ty liên doanh mới thành lập.

Liên doanh sẽ phát triển dự án nhà ở gồm nhà ở thấp tầng, nhà phố thương mại và nhà sinh hoạt cộng đồng (clubhouse), theo từng giai đoạn dựa trên nhu cầu thực tế, trên tổng diện tích đất 9,5 ha. Dự án tọa lạc tại Khu Đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng (VSIP Hải Phòng), thuộc quy hoạch tổng thể phát triển bởi VSIP JSC. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2018.

VSIP Hải Phòng là một trong các dự án phát triển phức hợp công nghiệp và đô thị của Tập đoàn VSIP. Trên tổng diện tích 1.600 ha của VSIP Hải Phòng có sự hiện diện của 45 nhà đầu tư đa quốc gia và 30.000 lao động. VSIP Hải Phòng cũng quy hoạch khu đô thị phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí và sinh sống. Dự án nhà ở liên doanh với NNR sẽ nằm trong khu vực có nhiều tiện ích như các cửa hàng mua sắm, bán lẻ, khu giải trí, ăn uống cũng như cảnh quan công viên và hồ điều hòa.

Đại diện của NNR, ông Hiroshige Horie - Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở, chia sẻ "Hải Phòng thu hút chúng tôi vì sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và là thị trường lớn cho nhà ở chất lượng cao chưa được khai thác hết tiềm năng. Chúng tôi rất kỳ vọng vào quan hệ hợp tác với một đối tác có danh tiếng như VSIP JSC. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm lực phát triển của VSIP Hải Phòng. Với cơ sở hạ tầng đã được phát triển và kết nối đầy đủ, nơi đây đã sẵn sàng cho một khu đô thị mới".

Ông Huỳnh Quang Hải - Tổng Giám đốc VSIP JSC cho biết "Chúng tôi rất vinh dự chào đón NNR với vai trò là đối tác, đồng thời cũng là nhà đầu tư dự án nhà ở đầu tiên tại VSIP Hải Phòng. Sự gia tăng lực lượng lao động tại VSIP Hải Phòng đã đạt đến quy mô để phát triển khu đô thị và hoàn thành kế hoạch tổng thể của dự án như một khu phức hợp phục vụ nhu cầu làm việc, sinh sống và vui chơi. NNR là nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm tại Việt Nam, đã mở bán thành công một số dự án tại thành phố Hồ Chí Minh. Với những kinh nghiệm quý giá đó, dự án sẽ đóng góp cho sự phát triển của thị trường Hải Phòng."

Thông tin về đối tác liên doanh:

NISHI-NIPPON RAILROAD CO. LTD (NNR): Tập đoàn Nishitetsu có trụ sở tại tỉnh Fukuoka, Nhật Bản và được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo. Tập đoàn Nishitetsu gồm 96 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm vận tải, logistics, bất động sản, giải trí và dịch vụ. Liên doanh với VSIP JSC tại thành phố Hải Phòng là dự án đầu tiên của NNR tại miền Bắc Việt Nam. NNR đã phát triển thành công một số dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh như MIZUKI PARK, FLORA–ANH DAO-, FUJI RESIDENCE và KIKYO RESIDENCE.

VSIP JSC:  Công ty thành viên của Tập đoàn VSIP, liên doanh giữa hai cổ đông chính là Sembcorp Development (Singapore) và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH một thành viên Becamex IDC – một công ty quốc doanh có trụ sở đặt tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam. VSIP JSC bao gồm các dự án VSIP Hải Phòng, VSIP Bắc Ninh và VSIP Hải Dương nằm trong hành lang kinh tế phía Bắc Việt Nam. Tập đoàn VSIP đã mở bán thành công dự án nhà ở The Habitat Bình Dương. Vừa qua dự án được vinh danh là Best Mid-end Condo Development, 2017 - Căn hộ hạng trung tốt nhất năm 2017 tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam - "Vietnam Property Awards 2017" (VPA 2017) nằm trong hệ thống giải thưởng "Asia Property Award" - Giải thưởng BĐS châu Á, do tập đoàn Propety Guru tổ chức.

(Nguồn: Nhà đầu tư Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad ký kết thỏa thuận hợp tác liên doanh phát triển dự án nhà ở đầu tiên tại VSIP Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 19/10/2017)

 

3.6. Đầu tư bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng "tung vốn"

Theo Ban quản lý (BQL) dự án Hàng hải (Bộ Giao thông Vận tải), hiện nay, gói thầu số 6 –gói thầu chính liên quan đến hạ tầng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện (cảng Lạch Huyện) thuộc hợp phần A cơ bản hoàn thành. Các gói thầu về nạo vét luồng, xây dựng đê chắn sóng, chắn cát đang được thi công tích cực. Việc sẵn sàng hạ tầng là cơ hội để các doanh nghiệp (DN) đầu tư xây dựng bến cảng…

 Nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư bến cảng:

 Thời điểm này, Công ty TNHH cảng container quốc tế Hải Phòng tích cực thi công 2 bến khởi động đầu tiên thuộc hợp phần B. Trên công trường, bến cảng mới đang hình thành. Theo kế hoạch, chưa đầy 1 năm nữa, bến cảng này sẽ đi vào hoạt động khai thác hàng hóa bằng công-ten-nơ. Công ty này được thành lập lên bởi Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và đối tác Molykit (Nhật Bản) 2 DN tiềm năng trong khai thác và xây dựng cảng biển tại Việt Nam và Nhật Bản.

 Sau 2 bến khởi động, 2 bến tiếp theo được Công ty CP Cảng Hải Phòng đại diện cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) với mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Thế nhưng, mong muốn của Cảng Hải Phòng không dừng lại ở đó, mà muốn được đầu tư thêm 4 bến nữa tại Lạch Huyện bởi tiềm năng và thế mạnh của cảng Lạch Huyện. Theo lãnh đạo Cảng Hải Phòng, việc đầu tư 6 bến hoặc hơn nữa tại cảng Lạch Huyện không quá khó khăn mà chỉ cần cơ chế. Có chủ trương chấp thuận, Cảng Hải Phòng sẵn sàng thực hiện các bước đầu tư.

 Ngoài Cảng Hải Phòng, hàng loạt DN cảng trong thành phố cũng mong muốn được xây dựng bến cảng tại Lạch Huyện, sẵn sàng “tung vốn” nếu được chấp thuận đầu tư. Theo một số DN cảng tại Hải Phòng, chỉ cần được chấp thuận, hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ được đổ về đảo Cát Hải xây dựng cảng. Những cảng tên tuổi như Hải An, Đình Vũ, Nam Hải, Green…sẵn sàng các điều kiện để đầu tư. Thậm chí, có những DN chưa từng đầu tư cảng cũng muốn “đổ bộ” về Lạch Huyện. Đặc biệt, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn “bắt tay” Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư tới…27 bến cảng tại cảng Lạch Huyện, với mức đầu tư lên đến 67.500 tỷ đồng, gấp 3 lần tổng vốn dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đang triển khai (bao gồm cả cầu, đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện).

 Lạch Huyện đang tạo sức hút đặc biệt đối với các DN mong muốn đầu tư bến cảng bởi những điều kiện lý tưởng. Giao thông thuận tiện, luồng tàu sâu (-14m), hệ thống kho bãi rộng rãi, quản lý tập trung là thế mạnh tại Lạch Huyện thời điểm này. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đang xây dựng kế hoạch đưa Cảng Lạch Huyện trở thành cảng xanh, văn minh, hiện đại.

 Không đầu tư dàn trải:

Rút kinh nghiệm về phát triển cảng biển Hải Phòng trong thời gian qua, khi Hải Phòng có quá nhiều DN cảng biển và bến cảng nằm rải rác và hoạt động theo kiểu “một bến thì thiếu, hai bến thì thừa”, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các DN cảng. Vì vậy, tuy có nhiều DN mong muốn được đầu tư, nhưng Trung ương sẽ xem xét, lựa chọn kỹ càng, đầu tư thận trọng, chắc chắn và không dàn trải. Các DN phải cùng thương thảo xây dựng cảng theo dạng hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm từ hàng công-ten-nơ, hàng tổng hợp, hàng lỏng.

 Quy hoạch Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện không chỉ chuyên biệt về hàng công-ten-nơ, mà còn nhiều bến khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của ngành vận tải biển và du lịch. Theo đó, giai đoạn từ nay đến hết năm 2021, Cảng Lạch Huyện chủ yếu đón tàu chở công-ten-nơ. Khi hoàn thành các cảng tổng hợp, cảng hàng lỏng, các loại tàu dần cập về đây làm hàng. Đó cũng là ý tưởng của các nhà đầu tư hiện nay và trong tương lai. Theo từng giai đoạn đầu tư, các công trình khác cũng tiến hành theo như: nạo vét luồng tàu, xây dựng đê chắn sóng, đê chắn cát, xử lý nền bãi khu cảng, hệ thống bãi nội bộ, giao thông trong các bến, cấp điện, nước bên trong hàng rào cảng.

Theo quy hoạch và mong muốn đầu tư của các DN, cảng Lạch Huyện sẽ là cảng biển có quy mô tầm cỡ, vươn tầm khu vực và thế giới. Được liên kết bởi các dịch vụ liên hoàn, cảng Lạch Huyện sẽ trở thành tổ hợp cảng biển lớn của khu vực Đông Nam Á. Sự góp mặt của các nhà đầu tư lớn là rất cần thiết và các DN lớn cùng “bắt tay” nhau trong quá trình đầu tư, xây dựng sẽ tạo thương hiệu mạnh cho cảng. Một vành đai, một tổ hợp về cảng biển từ Đình Vũ đến Cát Hải đang hình thành, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm về cảng biển của quốc gia và khu vực.

(Nguồn: Đầu tư bến cảng tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng "tung vốn //Báo Hải Phòng.- Ngày 19/10/2017)

 

3.7. Hải Phòng đăng cai Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc

(TN&MT) - Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố gồm: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/11/2017, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng.

Hội nghị lần này tập trung đánh giá tình hình triển khai những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung Biên bản hợp tác Hội nghị hành lang kinh tế lần thứ VII. Đồng thời, thống nhất các nội dung hợp tác hiệu quả và thiết thực, đề ra những hướng đi cụ thể, các giải pháp phù hợp để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa các tỉnh, thành phố; xây dựng tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc.

Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố là một trong những sáng kiến nhằm tạo tiền đề và cơ sở cho các hoạt động giao lưu, hữu nghị, hợp tác đa dạng và phong phú giữa các địa phương liên quan nói riêng và hai nước nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

(Nguồn: Hải Phòng đăng cai Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc //Lê Tí – Đăng Hùng //Báo Tài nguyên và môi trường.- Ngày 20/10/2017)

 

3.8. Gelex đầu tư hơn 200 triệu USD xây Tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng

Tại lễ động thổ Khu công nghiệp Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (Deep C III) vừa diễn ra, Tổng công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX) đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc thuê 50 ha đất để xây dựng tổ hợp sản xuất thiết bị điện và công nghiệp phụ trợ.

Theo đó, Gelex dự kiến xây dựng Tổ hợp thiết bị điện 50 ha với vốn đầu tư khoảng 200 – 300 triệu USD, trong đó khánh thành xưởng sản xuất cáp điện theo công nghệ Đức trị giá khoảng 40 triệu USD đầu tiên vào cuối năm 2018 do đơn vị thành viên Cadivi vận hành, tiếp sau đó là xưởng sản xuất máy biến áp, các thiết bị khác, các chi tiết linh kiện cho ngành công nghiệp phụ trợ.

Sản phẩm sẽ được xuất khẩu cho các khách hàng trong khu vực châu Á và thị trường nội địa. Khi dự án sản xuất cáp điện đầu tiên đi vào vận hành, việc đầu tư sẽ tạo ra việc làm cho 200 công nhân. Những người lao động có thể ứng tuyển từ quí 3 năm 2018.

Lễ kí kết thoả thuận cho dự án sản xuất thiết bị điện quy mô 50ha của Gelex tại Khu công nghiệp Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng (Deep C III).

Với việc ký kết này, Gelex là nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên đầu tư vào khu công nghiệp đẳng cấp quốc tế gắn với cảng nước sâu, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu của mình trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện ở Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui khi đón Gelex là công ty Việt Nam đầu tiên trong khu công nghiệp mới và chắc chắn sẽ thực hiện mua một số thiết bị điện với Gelex để đảm bảo mang lại dịch vụ tốt nhất cho tất cả các nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Đây thực sự là sự hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai phía đối với những nhà đầu tư mới ở khu công nghiệp”, ông Hans Kerstens-  Giám đốc Phát triển kinh doanh của Khu công nghiệp DEEP C khẳng định.

Khu công nghiệp Deep C Hải Phòng rộng hơn 2.000 ha, thu hút gần 3 tỷ USD từ hơn 70 doanh nghiệp quốc tế và tạo việc làm cho hơn một vạn lao động, khu công nghiệp Deep C III có điều kiện thuận lợi kết nối giao thông với Cảng nước sâu cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu Đình Vũ – Cát Hải đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng – Hạ Long – Trung Quốc, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Nội Bài và được kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ô tô, logistics, công nghiệp nhẹ và công nghiệp tổng hợp.

(Nguồn: Gelex đầu tư hơn 200 triệu USD xây Tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng //Hữu Tuấn //Báo Đầu tư.- Ngày 19/1-/2-17)

 

3.9.Tặng quà Tết Trung thu trẻ em làng chài sông Cấm

Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công đoàn và Phân Đội 4 – Thủy đội đến thăm hỏi, tuyên truyền và tặng quà cho các gia đình nghèo và trẻ em làng chài khu vực sông Cấm, thuộc phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng nhân dịp Tết Trung thu.

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền về Văn hóa giao thông với bình yên sông nước và thực hiện công trình phần việc “Hội phụ nữ phát động tuyên truyền Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, ngày 3-10, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Công Đoàn và Phân Đội 4 – Thủy Đội đến thăm hỏi, tuyên truyền và tặng quà cho các gia đình nghèo và trẻ em làng chài khu vực sông Cấm, thuộc phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng nhân dịp Tết Trung thu.

Dự với đoàn công tác có đại diện Hội phụ nữ, Công đoàn Công an Thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố.

Đoàn công tác đã thăm hỏi, trò chuyện với gần 40 nhân khẩu trong 13 gia đình làng chài. Các hộ gia đình này đều sinh sống trên thuyền nghề, có hoàn cảnh rất khó khăn, có cụ già neo đơn sống một mình. Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên trao tặng cho bà con những món quà ý nghĩa, và động viên các cháu nhỏ nhân dịp Tết Trung thu.

Các đợt tặng quà kết hợp với tuyên truyền pháp luật mang ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần tương thân tương ái của cán bộ chiến sỹ giúp đỡ người nghèo, tăng cường mối liên hệ gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hải Phòng với bà con ngư dân, qua đó bà con sát cánh, giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn trong công tác giữ gìn ANTT chung.

(Nguồn: Tặng quà Tết Trung thu trẻ em làng chài sông Cấm //Văn Thịnh //Báo Công an nhân dân.- Ngày 3/10/2017)

 

3.10. Bệnh viện trẻ em Hải Phòng bị tố thu tiền gửi xe giá 'cắt cổ'

Phản ánh với báo Lao Động, người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cho biết, bãi trông giữ xe của bệnh viện thu tiền gửi xe quá cao khiến áp lực chi phí điều trị của bệnh nhân càng lớn, đặc biệt là bệnh nhân nghèo.

Theo chị P.T.H.M (ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), có con gái đang điều trị tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng: Hai vợ chồng chị đều là công nhân làm ca nên phải thay nhau vào trông nom con trong bệnh viện. Mỗi ngày như vậy ước chừng cũng lên tới 5 đến 6 lượt gửi xe. Trong khi đó, chi phí cho việc gửi xe tại bệnh viện từ lúc 7h sáng đến 21h tối là 5 nghìn đồng/chiếc xe máy và 3 nghìn đồng/chiếc xe đạp. Nhưng từ 21h tối đến 7h sáng hôm sau chi phí này gấp đôi, 10 nghìn đồng đối với xe máy và 5 nghìn đồng đối với xe đạp.

Cũng theo chị M, bệnh viện có quy định về giờ thăm nom trẻ. Trong đó, thời gian người nhà đến thăm bệnh nhân được quy định không quá 22h. Khoảng thời gian này người nhà đến thăm bệnh nhân đông, lợi dụng điều đó, nhà xe bệnh viện tăng giá vé gấp đôi bình thường khiến mỗi chiếc xe máy được đội giá lên thành 10 nghìn đồng. “Giá gửi xe như vậy là quá cao và người nhà bệnh nhân phải gánh chi phí khá lớn cho dịch vụ g xe mỗi ngày” – chị M bức xúc.

Cùng quan điểm với chị M, anh L.X.T (ở huyện Vĩnh Bảo), có con điều trị tại bệnh viện cho biết: Vì tin tưởng nhà xe bệnh viện nên mới gửi, nhưng nhà xe lại lấy giá “cắt cổ”, gấp đôi so với dịch vụ gửi xe “ở bên ngoài khu vực cổng bệnh viện. Nếu xe để qua đêm mà bệnh viện thu 10 nghìn đồng/xe máy thì chúng tôi không có ý kiến, nhưng xe vừa vào gửi rồi ra ngay mà mất 10 nghìn đồng thì quá cao”…

Trước những phản ánh của người nhà bệnh nhân, PV báo Lao Động đã mục sở thị tại nhà xe bệnh viện trẻ em Hải Phòng. Khoảng 20h50 tối 9.10, chúng tôi vào gửi xe, đến 21h20 chúng tôi lấy xe ra, nhà xe bệnh viện không treo bất cứ quy định, nội quy nào đã thu 10 nghìn đồng/xe máy. Khi được hỏi quy định nào cho phép thu giá vé như vậy, bảo vệ trông xe mới lục tấm biển cất khá kín ở phía sát tường bao ra và nói “quy định đây, tấm biển này là quy định, gửi thì gửi không gửi thì thôi”.

Đem những thắc mắc của bệnh nhân trao đổi với ông Bùi Văn Chiến – Giám đốc bệnh viện trẻ em Hải Phòng, ông Chiến cho biết: Nếu nhà xe thu tin gửi xe 10 nghìn/chiếc là quá cao. Theo hợp đồng, đơn vị trông xe phải trả tiền hợp đồng trông xe cho bệnh viện, còn họ làm thế nào thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Chiến cũng cho hay, bệnh viện sẽ điều chỉnh lại mức phí gửi xe sao cho phù hợp nhất và thông tin lại với cơ quan báo chí.

(Nguồn: Bệnh viện trẻ em Hải Phòng bị tố thu tiền gửi xe giá 'cắt cổ' //Tiến Nguyễn //Báo Mới.- Ngày 10/10/2017)

 

3.11. CSGT Hải Phòng dùng xe chuyên dụng chở người dân qua điểm ngập lụt

 (VTC News) - Hình ảnh các chiến sỹ CSGT huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) chở người dân qua điểm ngập lụt bằng xe chuyên dụng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân.

Trung tá Nguyễn Đình Hương (Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) cho biết, trong 3 ngày từ 5-7/10, khu vực Cát Hải xuất hiện mưa lớn. Đặc biệt, ngày 7/10, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến nhiều nơi trên địa bàn bị ngập lụt nghiêm trọng.

Sau khi nhận được tin báo của nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Cát Hải đã chỉ đạo đội trưởng và các chiến sỹ trong đội CSGT đến phân luồng giao thông tại đoạn đường Hà Sen - điểm ngập lụt nặng nhất trên địa bàn huyện.

 “Khoảng 500m đoạn đường Hà Sen ngập lụt khiến giao thông ùn tắc, rất đông khách du lịch cũng như người dân đứng dọc đoạn đường này. Vì vậy, tôi cùng các chiến sỹ khác đã chở những chuyến xe gồm người và hành lý qua đoạn ngập lụt”, Trung tá Hương nói.

Chị Sa Thị Nhị (khách du lịch Cát Bà) cho biết: “Mưa lớn vào ngày 7/10 đã khiến đoạn đường Hà Sen, thị trấn Cát Bà ngập lụt. Điều này khiến khách du lịch cũng như người dân nơi đây khó khăn khi di chuyển. Tôi rất cảm động khi các anh CSGT dùng xe chở mọi người qua điểm ngập lụt. Không chỉ vậy, các anh còn chở hàng hóa cho mọi người đi qua một đoạn ngập lụt khá dài”.

(Nguồn: CSGT Hải Phòng dùng xe chuyên dụng chở người dân qua điểm ngập lụt //Báo Vtc news.vn.- Ngày 9/10/2017)

 

3.12. Rửa tay với xà phòng -việc nhỏ ý nghĩa lớn

 “Chúng ta phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng vì đôi tay trực tiếp tiếp xúc với thức ăn, đồ chơi... Khi tay bẩn, đưa lên miệng, chúng ta có thể bị mắc bệnh tiêu chảy, viêm phổi”, em Nguyễn Văn Hưng, học sinh lớp 4A4, Trường tiểu học Núi Đèo dõng dạc trả lời khi Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Văn Trà bất ngờ gọi hỏi. Ngay sau khi trả lời, Hưng thực hiện 6 bước rửa tay bằng xà phòng và cho hay những điều này đã biết từ khi còn học ở trường mầm non. Cùng với Hưng, nhiều học sinh khác của nhà trường đều trả lời trôi chảy về ý nghĩa của việc rửa tay bằng xà phòng, nên rửa tay vào khi nào, một ngày rửa khoảng bao nhiêu lần...

Không khí buổi ra mắt Dự án Sức khỏe và dinh dưỡng học đường, truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Việt Nam (Save the Children) phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo thành phố tổ chức tại huyện Thủy Nguyên thêm phần sôi nổi khi tất cả thầy cô giáo và học sinh đồng loạt chơi trò chơi dựa trên nhạc nền các bài hát thiếu nhi vui nhộn, dễ thương: “Đôi bàn tay”, “Năm ngón tay ngoan”, “Hãy rửa sạch tay”... Với chủ đề “Bàn tay của chúng ta, tương lai của chúng ta”, các em tham gia trò chơi “Rung chuông vàng - Đi tìm nhà thông thái” với phần quà là những bánh xà phòng, khăn tay được đóng gói đẹp mắt; được hòa mình vào vũ điệu đánh răng, vũ điệu rửa tay sôi động.

 Theo anh Nguyễn Văn Huấn, Quản lý Dự án Sức khỏe và dinh dưỡng học đường, dự án được tài trợ bởi Quỹ Wrigley, sẽ được triển khai tại 60 trường học ở 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và Tiền Giang, trong năm học 2017-2018 với sự tham gia của 48.000 học sinh. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của rửa tay thường xuyên với xà phòng-thói quen nhỏ nhưng góp phần phòng ngừa bệnh dịch tiêu chảy, tay-chân-miệng, viêm đường hô hấp. Tại Hải Phòng, dự án đang được triển khai tại 20 trường học gồm 4 trường mầm non, 10 trường tiểu học và 6 trường THCS. Năm học 2016-2017, dự án tổ chức 38 cuộc đối thoại cộng đồng, sự kiện truyền thông thu hút 20.040 học sinh tham gia. Kết quả khảo sát cho thấy, thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, kiến thức, ý thức và thực hành của học sinh được nâng cao. Kết quả khảo sát với 497 học sinh tham dự dự án vào tháng 5-2017 cho thấy: 65% số học sinh nhận biết 3 nguyên nhân gây sâu răng; 96% số học sinh cho rằng cần phải rửa tay với xà phòng sau khi đi vệ sinh; 92,6% số học sinh cho rằng cần rửa tay với xà phòng trước khi ăn.

Ngay tại chương trình, ông Nguyễn Quang Tân, đại diện Tổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam trao 1000 chiếc khăn tay tặng học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Ông Tân cho biết, theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, hằng năm có gần 1,7 triệu trẻ em trên thế giới tử vong do bệnh tiêu chảy và các bệnh liên quan đến hô hấp. “Theo nghiên cứu khoa học, bằng cách đơn giản là rửa tay bằng xà phòng có thể giảm 50% số trẻ mắc bệnh tiêu chảy, giảm 25% số trẻ mắc các loại bệnh hô hấp cấp tính. Vì vậy, Tổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam khuyến khích lắp đặt hệ thống vệ sinh, rửa tay, cung cấp xà phòng rửa tay để mọi trẻ em, nhất là trẻ em ở các địa bàn khó khăn có điều kiện thực hiện rửa tay bằng xà phòng. Đây là một trong những hoạt động giáo dục kỹ năng sống hiệu quả trong nhà trường”.

Từ năm 2008, ngày 15-10 hằng năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng nhằm kêu gọi cải thiện các chương trình thực hành vệ sinh trên toàn thế giới. Đây là cơ hội đẩy mạnh hoạt động truyền thông về lợi ích rửa tay với xà phòng, cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tạo thói quen rửa tay với xà phòng cho trẻ em, dần đưa hành động thường xuyên rửa tay với xà phòng thành nếp sống văn minh của xã hội.

(Nguồn: Rửa tay với xà phòng - việc nhỏ ý nghĩa lớn //Tường Minh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/10/2017)

 

3.13. Hội phụ nữ quận Hồng Bàng: Biểu dương 24 cá nhân xuất sắc

Sáng 19-10, Hội LHPN quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 7 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đến dự có các đồng chí: Phạm Hải Yếu - Chủ tịch Hội LHPN TP, Đoàn Văn Chương - Bí thư Quận ủy.

Những năm qua, phát huy truyền thống tự hào của người phụ nữ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN quận Hồng Bàng đã nhanh chóng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, đáp ứng nhu cầu bức thiết của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn quận.

Nhờ đó, các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, các chương trình công tác trọng tâm của Hội đều động viên, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp cán bộ, hội viên tham gia.

Phong trào phụ nữ của quận ngày càng phát triển cả về bề rộng, chiều sâu; vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đơn vị đã liên tục nhiều năm được TW Hội, Thành hội, UBND thành phố, quận tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen...

Nhân dịp này, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” của TW hội; 10 cá nhân được tặng giải thưởng “Hoa tháng mười”...

(Nguồn: Hội phụ nữ quận Hồng Bàng: Biểu dương 24 cá nhân xuất sắc //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 22/10/2017)

 

3.14. Trên 6 tỷ đồng ủng hộ người nghèo

Trên sáu tỷ đồng đã được hơn 30 tập thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ngay tại lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo của thành phố tổ chức ngày 20-10-2017

Trong  chín tháng qua, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã tiếp nhận được hơn hai tỷ đồng, góp phần cùng các địa phương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 91 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất cho 90 hộ; trao 9700 xuất quà nhân dịp ngày lễ, Tết nguyên đán; hỗ trợ đột xuất hàng trăm trường hợp; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho hơn 400 người nghèo, hoàn cảnh khó khăn... Hiện thành phố không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,82% năm 2000 đến nay còn 2,81%, tương ứng 15.525 hộ với 37.656 nhân khẩu.

Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hải Phòng tập trung tuyên truyền, vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội...

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, LLVT… đóng góp một ngày công làm việc; mỗi gia đình ở nội thành ủng hộ 20 nghìn đồng, gia đình ở ngoại thành ủng hộ 15 nghìn đồng góp Quỹ “Vì người nghèo”.

(Nguồn: Trên 6 tỷ đồng ủng hộ người nghèo //Văn Thịnh //Báo Công an nhân dân.- Ngày 20/10/2017)

 

3.15. TAND TP Hải Phòng: Biểu dương 30 nữ cán bộ, công chức tiêu biểu năm 2017

 (Công lý) - Chiều 18/10, tại trụ sở TAND TP Hải Phòng, Đảng ủy, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Công đoàn TAND thành phố đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền biểu dương nữ cán bộ, công chức tiêu biểu, xuất sắc năm 2017.

Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, nguyên Trưởng khoa  lý luận cơ bản - Học viện giáo dục; đồng chí Nguyễn Thị Mai, Chánh án TAND TP Hải Phòng; các đồng chí Phó Chánh án TAND thành phố; đại diện các phòng, ban, tòa trực thuộc TAND thành phố cùng toàn thể nữ cán bộ ngành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND thành phố đã gửi tới toàn thể cán bộ công chức nữ ngành TAND thành phố những tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp. Thông qua hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai ghi nhận và biểu dương những thành tích mà nữ cán bộ, công chức TAND thành phố đạt được trong thời gian qua.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền, nguyên Trưởng khoa lý luận cơ bản - Học viện giáo dục đã có buổi tọa đàm chia sẻ về kỹ năng giao tiếp công vụ cũng như phương pháp giữ gìn hạnh phúc gia đình cho toàn thể nữ cán bộ ngành Tòa án nói riêng và cho phụ nữ nói chung. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh, phụ nữ trong thời kỳ nào cũng phải ghi nhớ 4 chữ “Trung hậu đảm đang” để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cũng nhân dịp này, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Ban chấp hành Công đoàn TAND thành phố Hải Phòng đã tổ chức vinh danh 30 nữ cán bộ, công chức tiêu biểu, xuất sắc năm 2017.

 (Nguồn: TAND TP Hải Phòng: Biểu dương 30 nữ cán bộ, công chức tiêu biểu năm 2017 //Mai Phương //Báo Công lý.- Ngày 19/10/2017)

 

3.16. Hải Phòng: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ

Ngày 17-10, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 3-7-2017 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có 320 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị BĐBP, Công an, Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1, đại diện lãnh đạo các quận, huyện trên địa bàn thành phố và đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, cảng biển và đại lý hàng hải.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt nội dung Nghị định số 77/2017/NĐ-CP và kế hoạch của UBND TP Hải Phòng về triển khai thực hiện nghị định này.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh, Nghị định 77/2017/NĐ-CP có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự cửa khẩu cảng, đồng thời tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động ở khu vực cửa khẩu cảng.

Đồng chí yêu cầu, BĐBP thành phố với vai trò là cơ quan chủ trì tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 77 và các văn bản có liên quan để cán bộ, nhân dân và các doanh nghiệp, đại lý hàng hải nắm, nhận thức, tự giác chấp hành.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về quyền chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực cảng biển, để góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

(Nguồn: Hải Phòng: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ //Nguyễn Quang Vinh //Báo Mới.- Ngày 18/10/2017)

 

3.17. Hải Phòng: Thêm hơn 70 nghìn đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội

Ngày 17-10, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thông tin, Hải Phòng sẽ nâng mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn lên mức 57% so với chuẩn nghèo quốc gia...

Theo Đề án xây dựng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo được Hải Phòng áp dụng, hộ chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân 1.100 đồng/tháng, ở khu vực thành thị có mức thu nhập 1.400 đồng/tháng.

Tương tự, chuẩn hộ cận nghèo ở nông thôn được quy định có mức thu nhập tối thiểu bình quân 1.500 đồng/tháng, ở thành thị có mức thu nhập 1.950 đồng/ tháng. Với quy định mới, mức hộ chuẩn nghèo của Hải Phòng được xác dịnh tăng 57% so với mức chuẩn nghèo quốc gia.

Mục tiêu của việc tăng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo về thu nhập trên địa bàn nhằm gia tăng đối tượng được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Hải Phòng dự kiến, với quy định mới, số hộ nghèo sẽ tăng thêm là 15.577 hộ; số cận nghèo tăng thêm là 28.948 hộ; số hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tăng thêm là 20.000 hộ, tương ứng với khoảng 70.000 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, chính sách xóa nghèo.

Bên cạnh đó, trẻ em, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động, người đơn thân nghèo đang nuôi con, người cao tuổi thuộc hộ nghèo trên địa bàn sẽ tăng thêm khoảng 2.500 đối tượng.

Hàng năm, ngân sách TP sẽ chi thêm hơn 130 tỷ đồng đề hỗ trợ các hộ thuộc đối tượng chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền điện, tiền quà Tết nguyện đán, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên con hộ nghèo.

Được biết, giai đoạn 2010 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo của Hải Phòng giảm từ 6,55% xuống còn 1.58%. Đặc biệt, năm 2016, Hải Phòng giảm được tới 2,81%, tương ứng 15.525 hộ nghèo so với tiêu chuẩn quốc gia.

Hải Phòng cũng được ghi nhận đứng thứ 3 trong số các tỉnh, TP có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất của khu vực đồng bằng sông Hồng. Ông Nguyễn Văn Tùng chi rõ, thời gian qua, Hải Phòng đã có tổng thu ngân sách lớn, từng bước để người dân đảm bảo được mức sống tổi thiểu, Hải Phòng quyết định nâng mức chuẩn nghèo của TP lên cao hơn mức chuẩn nghèo quốc gia với mục đích mở rộng đối tượng tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội, dịch vụ xã hội cơ bản thiết kế cho người nghèo.

Ông Tùng cho biết thêm, sau khi được HĐND TP Hải Phòng thông qua, các chính sách an sinh xã hội sẽ được Hải Phòng thực hiện từ quý IV/2017

(Nguồn: Hải Phòng: Thêm hơn 70 nghìn đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội //Nam Khánh //Báo Pháp luật và xã hội.- Ngày 17/10/2017)

 

3.18. Chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Thời gian qua, tình hình hoạt động của các phương tiện bay không người lái đang có những diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng đã phát hiện một số hoạt động bay của tàu bay không người lái có tính tự phát, không làm thủ tục xin cấp phép bay và bay vào các khu vực cấm bay; nhiều tổ chức, cá nhân chưa nắm được các nội dung quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ và Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12/01/2017 của Bộ Quốc phòng về quản lý, khai thác tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa có Văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/4/2017 của UBND thành phố về việc tăng cường quản lý các thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Chủ tịch giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương quản lý các hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn thành phố; khuyến khích, hướng dẫn tổ chức cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tham gia các CLB Hàng không, làm thủ tục xin cấp phép bay và bay theo đúng quy định để đưa hoạt động tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ theo đúng quy định; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện phối hợp với Công an và các cơ quan liên quan đăng ký các phương tiện bay, đối tượng sở hữu tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn để thuận tiện trong công tác quản lý.

UBND thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các loại phương tiện nêu trên tham gia các CLB Hàng không và làm thủ tục xin cấp phép theo quy định.

Công an thành phố chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân hoạt động bay trái phép; chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với cơ quan quân sự, các cơ quan liên quan của địa phương rà soát, đăng ký, có biện pháp quản lý chặt chẽ, đặc biệt là các đối tượng có âm mưu sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch yêu cầu các quận, huyện tăng cường phổ biến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tổ chức hoạt động bay; các hành vi nghiêm cấm khi khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Tập trung rà soát lại các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để có biện pháp quản lý phù hợp.

(Nguồn: Chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ //Trâm Bầu //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 30/10/2017)

 

3.19. Hải Phòng tinh giản biên chế 298 cán bộ, công chức, viên chức

17 quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, đã được UBND thành phố Hải Phòng ban hành trong 9 tháng qua, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố.

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Nguyễn Đào Sơn cho biết, thành phố luôn sử dụng biên chế thấp hơn tổng số biên chế được Bộ Nội vụ giao. Ngày 21/2/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế... Từ đầu năm 2017 đến nay, thành phố đã báo cáo Bộ Nội vụ thực hiện 2 đợt tinh giản biên chế với tổng số 298 cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật kỷ cương công vụ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 1787/UBND-KTGS&TĐKT về việc đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc tham mưu, giải quyết công việc và kỷ luật, kỷ cương công vụ tại các cơ quan, đơn vị và địa phương; trong đó yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cùng với đó, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; trong đó xác định một số nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo việc tăng cường thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; nâng cao văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức. 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức cho cán bộ, công chức và viên chức ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

Trong năm 2017, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, sẽ mở 79 lớp, với tổng số học viên tham gia là hơn 10.000 người.

Theo ông Nguyễn Đào Sơn, thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc thi tuyển cán bộ vào các chức danh. Việc quyết định bổ nhiệm cán bộ thông qua hình thức thi tuyển góp phần đổi mới, công khai, minh bạch công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập của thành phố và đất nước. Đơn cử, Hải Phòng đã từng rất thành công trong việc tổ chức công khai việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, Hiệu trưởng trường Đại học.

Tại buổi làm việc với Sở Nội vụ ngày 27/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình yêu cầu, từ nay đến hết năm 2017, Sở Nội vụ tập trung rà soát lại, đề xuất các nội dung, nhiệm vụ công việc cụ thể, chuẩn bị tốt cho kế hoạch công tác năm 2018; đồng thời, rà soát đánh giá việc thí điểm tuyển dụng công chức, viên chức, làm tốt công tác thi tuyển công chức đầu vào bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan.

(Nguồn: Hải Phòng tinh giản biên chế 298 cán bộ, công chức, viên chức //Đoàn Minh Huệ //Báo Tin tức .- Ngày 28/10/2017)

 

IV. VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH

4.1.Khai mạc Triển lãm “Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển”

Chiều 5-10, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu với chủ đề “Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển”.

Triển lãm giới thiệu gần 150 hình ảnh, tư liệu bảng biểu thống kê chọn lọc, tiêu biểu về tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh, giáo dục-y tế, phản ánh khái quát sự trưởng thành nhanh chóng, sự phát triển vượt bậc của thành phố trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế.

Trong đó, các hoạt động quan hệ đối ngoại, quan hệ hợp tác hữu nghị, xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm ảnh trưng bày tại triển lãm. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố đã và mang lại hiệu quả, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hải Phòng.

(Nguồn: Khai mạc Triển lãm “Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển” //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 5/10/2017)

 

4.2. Công diễn và trao giải Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc Cách mạng năm 2017

 (HPĐT)- Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017-2022, tối 30-9, tại Quảng trường Nhà hát thành phố, Thành Đoàn tổ chức đêm công diễn và trao giải Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp thành phố năm 2017 với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Từ 24 tiết mục tranh tài tại vòng chung khảo Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, ban tổ chức lựa chọn công diễn 9 tiết mục xuất sắc nhất. Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”, các đơn vị mang lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước cùng hình tượng người chiến sĩ cộng sản, thanh niên ưu tú qua các ca khúc: Đất nước lời ru, Người về thăm quê, Trái tim em tình yêu người lính, Tự nguyện, Thành phố hoa thắp lửa… Ban tổ chức trao 1 giải xuất sắc tặng tiết mục “Tự nguyện” (Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự thành phố) cùng 3 giải nhất, 5 giải nhì và 15 giải khuyến khích tặng các tiết mục; trao Bằng khen tặng 7 đơn vị triển khai tốt phong trào tại cơ sở.

Cũng nằm trong các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên thành phố lần thứ 13, Cuộc thi trưng bày bảng ảnh thu hút 26 tác phẩm ảnh đến từ các quận, huyện đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc, có nội dung phản ánh hình ảnh tuổi trẻ thành phố năng động, nhiệt huyết trong tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tình nguyện vì cộng đồng… Tại chương trình, ban tổ chức trao 1 giải xuất sắc tặng Đoàn thanh niên Công an thành phố cùng 1 giải nhất, 1 giải nhì và 7 giải ba.

Nhân dịp này, Thành Đoàn trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn thành phố.

 (Nguồn: Công diễn và trao giải Liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc Cách mạng năm 2017 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 1/10/2017)

 

4.3. Đêm nhạc "Bài tình ca cho anh" 

 (HPĐT)- Đêm nhạc “Bài tình ca cho anh” diễn ra tối 6-10 tại Anthill Bar (số 25 phố Hoàng Văn Thụ) thu hút nhiều người yêu ca nhạc thành phố tới thưởng thức và giao lưu với các nghệ sĩ Hà Nội, Hải Phòng. Nghệ sĩ Thanh Huệ của thành phố Cảng là người kết nối những giọng ca của Hà Nội – Hải Phòng trong chương trình này.

Chương trình có sự tham gia dẫn chương trình của MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, ban nhạc Hải Phòng và một số gương mặt nghệ sĩ quen thuộc xuất hiện tại nhiều phòng trà và chương trình nghệ thuật của thủ đô và thành phố Cảng. Trong đó có những tên tuổi ca sĩ như Hoàng Chiến Pinko, Bích Liên, Kim Anh, Hoài An, Thanh Huệ… Các nghệ sĩ biểu diễn tặng công chúng yêu nhạc thành phố những ca khúc trữ tình như “Hãy cho tôi”, “Có nhau trọn đời”, “Bài hát cho anh”, “Mùa thu cho em”…

Nghệ sĩ Thanh Huệ cho biết, những đêm nhạc như thế này là bước đệm chuẩn bị liveshow âm nhạc riêng của chị diễn ra vào cuối năm nay. Theo đó, chị dự định mời một số ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi của Hà Nội và thành phố tham gia biểu diễn trong liveshow đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của chị./.

 (Nguồn: Đêm nhạc "Bài tình ca cho anh" //T.Linh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/10/2017)

 

4.4. Doanh nhân Tạ Quyết Thắng được trao tặng danh hiệu Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà

 (HPĐT)- Chiều 12-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Nguyễn Sơn cho doanh nhân tiêu biểu của Hội năm 2017. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn dự kỷ niệm.

Trong không khí gần gũi, ấm áp, các doanh nhân và đại biểu cùng ôn lại lịch sử hình thành Ngày Doanh nhân Việt Nam. Theo đó, ngày 20-9-2004, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định lấy ngày 13-10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đây là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương cả nước. Nhà văn Đình Kính, Chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân (VHDN) Hải Phòng cho biết, những năm qua, các doanh nhân hội viên Hội VHDN Hải Phòng có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Một số hội viên được nhận nhiều phần thưởng cao quý trong đó có ông Phạm Thiện Căn, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kính Kala, bà Nguyễn Thị Loan, giám đốc Công ty Anh Trang, bà Đoàn Thị Thu Hà, Tổng giám đốc Công ty Thành Hưng, giáo sư Trần Hữu Nghị, hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, ông Lê Thanh Hải, giám đốc Công ty Quyết Thắng, ông Nguyễn Trung Tuyến, giám đốc Công ty du lịch và khách sạn Hải Đăng, bà Phạm Thị Chẵn, giám đốc Công ty Khánh Thiện…

Doanh nhân Tạ Quyết Thắng, người được trao tặng danh hiệu Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà dịp này là Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHDN Hải Phòng. Ông là người xây tặng nhân dân thành phố cây cầu bắc qua sông Tam Bạc với tổng giá trị hơn 80 tỷ đồng. Theo chia sẻ của ông Thắng, trong 26 năm thành lập và phát triển, Công ty Sơn Trường trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thăng, trầm để có được kết quả như hôm nay. Cây cầu bắc qua sông Tam Bạc là món quà tri ân của ông và gần 2000 cán bộ, công nhân viên công ty với sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, ngành thành phố và bạn bè trong hành trình xây dựng và ổn định, phát triển của doanh nghiệp Sơn Trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn ghi nhận đóng góp của đội ngũ doanh nhân là hội viên Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố trong sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa Hải Phòng thời gian qua. Cùng với đó, đồng chí đánh giá cao những nội dung hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo và hy vọng sắp tới, hội viên Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng sẽ có nhiều đóng góp hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố quê hương./.

(Nguồn: Doanh nhân Tạ Quyết Thắng được trao tặng danh hiệu Doanh nhân Nguyễn Sơn Hà //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 12/10/2017)

 

4.5. Khai mạc triển lãm tranh của CLB Nữ họa sĩ Hải Phòng

Chiều 25-10, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng phối hợp với Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức Triển lãm tranh của các hội viên Câu lạc bộ Nữ họa sĩ.

Triển lãm gồm 33 tác phẩm của 7 nữ họa sĩ hội viện CLB. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu và chủ đề khác nhau. Trong đó, đề tài chân dung phụ nữ được thể hiện đậm nét. Bên cạnh đó là các mảng đề tài tĩnh vật, phong cảnh. Nhiều đề tài bình dị, đời thường đã được các họa sĩ thể hiện sâu sắc, tinh tế qua nét vẽ của mình.

Không chỉ là một sân chơi, triển lãm còn là nơi gắn kết, chia sẻ của các nữ họa sĩ từ các tác phẩm của họ. Sau 3 năm hoạt động, CLB Nữ họa sĩ Hải Phòng thường xuyên tổ chức triển lãm và các buổi sinh hoạt hội họa trong và ngoài thành phố để các họa sĩ cùng giao lưu, học hỏi ở nhiều mảng đề tài và chất liệu khác nhau.

(Nguồn: Khai mạc triển lãm tranh của CLB Nữ họa sĩ Hải Phòng //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 26/10/2017)

 

4.6. Ngày hội đại đoàn kết ở xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

Hòa chung không khí sôi nổi cùng nhân dân toàn thành phố hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18-11-1930/18-11-2017). Chiều 28-10, Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố,mặt trận các cấp, các đoàn thể cùng 70 hộ dân thôn 3 là một trong bốn thôn của xã Xuân Đám tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

Được biết, khu dân cư thôn 3 xã Xuân Đám là một trong 4 khu dân cư của xã với 70 hộ gia đình, 271 nhân khẩu chia làm 3 tổ tự quản,nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp. Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bộ mặt thôn được đổi mới, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Cùng với đó, trên địa bàn thôn còn có Khu du lịch sinh thái suối Gôi, nhân dân phát triển thêm ngành dịch vụ du lịch, đời sống ngày một cải thiện.

Đồng thời, ngay từ đầu năm, Ban công tác mặt trận thôn đã triển khai các kế hoạch một cách cụ thể qua đó đã tạo được sức lan tỏa và có chiều sâu, thực sự đổi mới đi lên. Thôn nhiều năm liền đạt Khu dân cư văn hóa. Cảnh quan môi trường khu dân cư xanh, sạch đẹp, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, khối đại đoàn kết được tăng cường góp phần thực hiện thắng lợi cac nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cụ thể: nhân dân trong thôn cùng nhau đoàn kết, tương trợ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nhiều mô hình sản xuất mới như nuôi ong lấy mật, nuôi dê, bò, gà… phát triển đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân mỗi người đạt 32 triệu đồng/năm, số hộ nghèo giảm xòn 1,1%.

Năm 2017, khu dân cư có 1 hộ gia đình gặp rủi ro, các gia đình đã chung tay ủng hộ 4 triệu đồng; 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hòa, 100% trẻ em đều được đi học đầy đủ; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Đặc biệt, hàng năm vào dịp “ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, thôn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền hàng chục tin bài trên hệ thống loa phát thanh xã về truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ VN trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, trò chơi dân gian. Hơn cả là tổ chức “bữa cơm đoàn kết” tại sân UBND xã Xuân Đám, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo không khí tươi vui, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân với bộ máy chính quyền địa phương…

Ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập mặt trận dân tộc Thống nhất, ngày hội “bữa cơm đoàn kết” của thôn, Ủy ban MTTQVN thành phố đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(Nguồn: Ngày hội đại đoàn kết ở xã Xuân Đám, huyện Cát Hải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 30/10/2017)

 

4.7. Bình chọn bài hát yêu thích về Vĩnh Bảo

QĐND Online – Gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo, Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội cùng các văn nghệ sĩ ngày 28-10 đã có mặt tại Công viên Hồ Tây (Hà Nội) để tham gia bình chọn bài hát yêu thích về Vĩnh Bảo.

Phát biểu tại cuộc bình chọn, Tiến sĩ Phạm Từ, Phó tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội cho biết: Sau 6 tháng phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về vùng đất Vĩnh Bảo, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 100 tác phẩm của nhiều nhạc sĩ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài. Trong đó có các nhạc sĩ nổi  tiếng như: Nguyễn Cường, Trọng Đài,  Nguyễn Trọng Tạo, Duy Thái, Lê Minh Sơn…

Ban tổ chức cuộc thi đã phối hợp với các tác giả tổ chức phối âm, mời các ca sĩ thể hiện 21 bài hát tiêu biểu, phổ biến rộng rãi,  bình chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào tháng 11 tới nhân cuộc họp Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội. Cuộc thi sáng tác ca khúc về vùng đất Vĩnh Bảo còn tiếp tục kéo dài đến năm 2018.

(Nguồn: Bình chọn bài hát yêu thích về Vĩnh Bảo //Phú Quý //Báo Quân đội nhân dân.- Ngày 28/10/2017)

 

4.8. Giải vô địch bơi quốc gia 2017 - Hải Phòng tham dự với 11 vận động viên

 (HPĐT)- Giải vô địch bơi toàn quốc 2017 bắt đầu từ ngày 5-10 tại CLB bơi lội Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh. Các VĐV sẽ đua tranh 41 bộ huy chương. Đội tuyển Hải Phòng lên đường với 11 VĐV.

 11 kình ngư Hải Phòng tham dự giải gồm 9 VĐV nam: Trần Văn Triệu (ngửa), Trần Đức Tùng, Vũ Tân Thành (bướm, trườn), Nguyễn Ngọc Triển (ngửa, hỗn hợp), Nguyễn Văn Khởi, Đoàn Hữu Chiến (ếch), Đỗ Chiến Thắng (ngửa), Lê Trọng Hiếu (bướm) và 2 VĐV nữ Trần thị Hà Trang (trườn, ếch), Phùng Ngọc My (ếch). Do năm nay, lực lượng các đơn vị khá mạnh nên mục tiêu của đội tuyển bơi Hải Phòng là phấn đấu giành HCĐ.

 Thông tin từ các đơn vị đến với giải, năm nay kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi đấu. Giải năm ngoái, Ánh Viên từ Mỹ trở về nhưng không tham dự. Theo bản đăng ký sơ bộ, Ánh Viên tham dự 17 nội dung cá nhân tại giải năm nay. Như vậy, đường đua xanh của nữ năm nay dự báo rất hấp dẫn, bởi các ngôi sao trẻ, được các địa phương đầu tư lớn như Ngô Thị Ngọc Quỳnh (Quảng Bình), Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP Hồ Chí Minh)… sẽ đua tranh quyết liệt với Ánh Viên.

 Hấp dẫn và quyết liệt là cuộc đua ở nam khi các ngôi sao của đội tuyển đều trở về thi đấu như Hoàng Quý Phước (từ Hungary), Lê Nguyễn Paul (Mỹ)… sẽ dạy sóng đường đua. Theo Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, Đinh Việt Hùng, sự trở về thi đấu của các ngôi sao và đà tiến bộ rất nhanh của bơi Việt Nam, kỳ vọng giải năm 2017 là tuyệt vời./.

 (Nguồn: Giải vô địch bơi quốc gia 2017 - Hải Phòng tham dự với 11 vận động viên  Trần Long //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/10/2017)

 

4.9. Giải vô địch bắn cung toàn quốc 2017 - Hải Phòng trắng tay

 (HPĐT)- Giải vô địch bắn cung toàn quốc năm 2017 tổ chức tại Hà Nội vừa kết thúc với nhiều kỷ lục mới được xác lập. Đáng tiếc, đơn vị mạnh từng xếp hạng nhì toàn quốc là Hải Phòng trắng tay ở mùa giải năm nay.

 Giải năm nay thu hút 142 cung thủ của 20 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố, gồm: An Giang, Bắc Kạn, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc. Các cung thủ tranh tài ở nội dung cá nhân, toàn năng, đồng đội nam và đồng đội nữ cung 1 dây và cung 3 dây với các cự ly 30m, 50m, 60, 70m, 90m.

 Sau 6 ngày tranh tài, đoàn Hà Nội thể hiện trình độ vượt trội, giành vị trí Nhất toàn đoàn với thành tích 18 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ. Xếp nhì toàn đoàn là Vĩnh Long với 6 HCV, 10 HCB, 8 HCĐ. Xếp vị trí thứ 3 là đoàn Phú Thọ với 4 HCV, 3 HCĐ.

 Tại cuộc đua này, dự báo về sự đi xuống của bắn cung Hải Phòng trở thành hiện thực, đội tuyển bắn cung Hải Phòng không giành nổi một tấm huy chương nào. Đây là điều đáng tiếc cho môn thể thao Olympic này của Hải Phòng.

 (Nguồn: Giải vô địch bắn cung toàn quốc 2017 - Hải Phòng trắng tay //Đỗ Hân //Báo Hải Phòng.- Ngày 2/10/2017)

 

4.10. Giải bóng bàn các CLB toàn quốc năm 2017 tổ chức tại Hải Phòng

(Công lý) - Từ ngày 15 đến 21/10, tại thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra chương trình thi đấu Giải bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc tranh cúp Ngân hàng Phương Đông năm 2017.

Giải bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc tranh cúp Ngân hàng Phương Đông năm 2017 được Tổng cục Thể dục Thể thao và thành phố Hải Phòng giao Sở Văn hóa Thể thao phối hợp Liên đoàn bóng bàn thành phố tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Hải Phòng.

Theo ông Vũ Nguyên Thái, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn thành phố Hải Phòng - Trưởng ban tổ chức giải thì điểm mới ở giải năm nay là ban tổ chức giải đã cho triển khai 7 nội dung thi đấu gồm: Thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ở các nội dung thi đấu này, ban tổ chức cũng chia lứa tuổi cho phù hợp với nam từ 50 tuổi trở lên và nữ từ 45 tuổi trở lên.

Dự kiến, giải sẽ thu hút gần 200 vận động viên từ hơn 30 tỉnh, thành phố, ngành, những địa phương có các câu lạc bộ xuất sắc, đã đạt thứ hạng cao trên toàn quốc.

Thành phố Hải Phòng có khoảng 20 vận động viên đến từ 4 câu lạc bộ tham dự giải gồm: Thái Lâm, Hà Anh, Cảnh sát PCCC và Trung tâm Đào tạo Vận động viên Hải Phòng.

Theo ban tổ chức thì cũng sẽ có số lượng lớn vận động viên không được tham gia Giải bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc năm 2017. Đó là các vận động viên trong đội hình chính của 12 đội nam và 12 đội nữ xếp hạng cao nhất tại Giải vô địch bóng bàn toàn quốc năm 2017 và 12 đội nam, 12 đội nữ tại Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc năm 2017 không được đăng ký thi đấu đồng đội.

Ngoài ra, các vận động viên trong vòng 32 đơn nam, 16 đơn nữ và 4 đôi nam, 4 đôi nữ, 4 đôi nam nữ xếp hạng cao nhất ở Giải vô địch bóng bàn toàn quốc năm 2017, báo Nhân dân lần thứ 35, Cúp Petro Việt Nam - Đạm Cà Mau không được tham gia thi đấu ở nội dung đó tại giải này.

Ban tổ chức cho phép các đội đăng ký tham gia giải đến hết ngày 14/10.

Tổ chức Giải Bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc 2017 nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện Bóng bàn của các ngành, địa phương, từng bước hình thành hệ thống các câu lạc bộ Bóng bàn. Bên cạnh đó, giải còn là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2017.

Giải sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 16/10 và bế mạc lúc 9h30 sáng ngày 21/10.

(Nguồn: Giải bóng bàn các CLB toàn quốc năm 2017 tổ chức tại Hải Phòng //Vũ Ba //Báo Công lý.- Ngày 10/10/2017)

 

4.11. Giải vô địch cử tạ quốc gia 2017 - Hải Phòng giành 2 huy chương Vàng

 (HPĐT)- Giải vô địch cử tạ quốc gia vừa kết thúc tại TP Hồ Chí Minh  chứng kiến sự áp đảo của các lực sĩ nam TP Hồ Chí Minh và nữ Hà Nội. Ở giải đấu này, đội tuyển cử tạ Hải Phòng với lực lượng trẻ là chủ yếu giành 2 HCV và xếp thứ nhì đồng đội nữ.

Không có bất ngờ nào diễn ra khi những VĐV hàng đầu Việt Nam đều khẳng định được khả năng. Ở ngày thi đấu cuối cùng 15-10, các lực sĩ nữ Hà Nội tiếp tục giành HCV còn các lực sĩ nam TP Hồ Chí Minh gần như vô đối. Lực sĩ nổi tiếng Trần Văn Hóa (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục không có đối thủ ở hạng 94kg khi giành cả 3 HCV gồm cử giật, cử đẩy và tổng cử.

Như vậy, cả 4 lực sĩ hàng đầu như Thạch Kim Tuấn, Hoàng Tấn Tài, Nguyễn Hồng Ngọc, Trần Văn Hóa giành trọn 3 HCV ở hạng cân của mình, đưa đoàn TP Hồ Chí Minh vô địch đồng đội nam. Còn ở các hạng cân thi đấu của nữ, nữ Hà Nội giành 11 HCV, vô địch đồng đội nữ.

Ở cuộc đua này, do các VĐV gạo cội bị chấn thương không thể thi đấu đúng với khả năng, các VĐV trẻ ra thử sức ở sân chơi lớn, vì vậy cử tạ Hải Phòng chỉ giành 2 HCV. Cả 2 tấm HCV của đội đều thuộc về Lâm Thị Bích, hạng 58kg nữ. Đặc biệt, Bích đã phá kỷ lục quốc gia ở nội dung cử đẩy hạng cân này với 118kg, kỷ lục cũ là 117kg. Với 2 HCV của Bích, tấm HCB của Ngô Thị Quyên, đội nữ Hải Phòng xếp nhì đồng đội nữ, sau đoàn nhất Hà Nội.

Toàn giải, với 12 tấm HCV, vô địch đồng đội nam, đoàn chủ nhà TP Hồ Chí Minh nhất toàn đoàn. Đoàn Hà Nội với 11 tấm HCV của nữ đã lên ngôi thứ nhì toàn đoàn. Đoàn Hải Phòng xếp thứ 4 với 2 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ.

(Nguồn: Giải vô địch cử tạ quốc gia 2017 - Hải Phòng giành 2 huy chương Vàng //Đỗ Hân //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/10/2017)

 

4.12. Giải vô địch vật tự do, vật cổ điển toàn quốc 2017 - Đội tuyển Hải Phòng giành 2 HCV

 (HPĐT)- Sau 6 ngày thi đấu, giải vô địch vật tự do, vật cổ điển toàn quốc 2017 tổ chức tại Thái Nguyên vừa kết thúc. Đoàn Hà Nội nhất toàn đoàn và đội tuyển vật Hải Phòng giành 2 HCV.

Giải vô địch vật tự do, vật cổ điển toàn quốc là giải đấu lớn nhất trong năm của vật Việt Nam. Qua giải đấu giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn những VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia. Tham dự giải năm nay có gần 200 VĐV đến từ 17 đơn vị là chủ nhà Thái Nguyên, các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình,Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Nam Định, ngành Công an, Quân đội và thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

Tại giải, các VĐV thi đấu theo luật vật quốc tế FILA, đối kháng cá nhân ở từng hạng cân, trong đó vật cổ điển với 9 hạng cân từ 55kg đến 130kg, vật tự do nam 9 hạng cân từ 55kg đến 125kg và vật tự do nữ với 9 hạng cân từ 42kg đến 75kg. Sau 6 ngày thi đấu liên tục, Ban tổ chức trao 27 HCV, 27 HCB, đồng HCĐ cho các cá nhân đoạt giải.

 Ở nội dung vật tự do nam, Hà Nội dẫn đầu với 3 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ, Quân đội xếp nhì với 3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Các đơn vị Thừa Thiên – Huế, Hải Phòng, Ninh Bình giành 3 tấm HCV còn lại nhưng Huế xếp thứ 3 nhờ hơn số HCĐ. Nội dung vật tự do nữ, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ, Hải Phòng xếp thứ nhì với 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ. 5 tấm HCV còn lại về tay các đội Thái Nguyên, Thừa Thiên – Huế, Thanh Hóa, Hà Nam và Quân đội.

 Nội dung vật cổ điển có 8 đơn vị tham dự, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 4 HCV để hợp cùng 6 HCV nội dung vật tự do nam, vật tự do nữ vươn lên nhất toàn đoàn với 10 HCV. Tại giải năm nay, Hải Phòng đăng ký 1 HCV và các VĐV vượt chỉ tiêu cho dù hết sức khó khăn. Hải Phòng từ bỏ vật cổ điển, dồn lực cho vật tự do nam và nữ. Tấm HCV đầu tiên do Hoàng Văn Nam đoạt được ở hạng 86kg sau khi thắng Đào Duy Hưởng (Bắc Giang) ở chung kết. Ở nội dung này, Nguyễn Xuân Đức thua ở bán kết hạng 65kg nam và nhận đồng HCĐ cùng với Nguyễn Viết Hinh (Bắc Ninh).

 Hải Phòng giành thêm 1 HCV nữa do công của VĐV kỳ cựu Phạm Thị Huế hạng 53kg vật tự do nữ. Ngoài ra Đoàn Thị Quyên giành HCB hạng 55kg, hai tấm HCĐ của Minh Thư 55kg và Nguyễn Thị Thái hạng 44kg./.

(Nguồn: Giải vô địch vật tự do, vật cổ điển toàn quốc 2017 - Đội tuyển Hải Phòng giành 2 HCV //Đỗ Hân //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 18/10/2017)

 

4.13. Giải vô địch cử tạ quốc gia 2017 - Lực sĩ trẻ Hải Phòng giành HCB hạng 48kg nữ

 (HPĐT)- Giải vô địch cử tạ quốc gia 2017 đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh chứng kiến nữ VĐV trẻ Ngô Thị Quyên (Hải Phòng) đua tranh HCV hạng 48kg nữ với đàn chị Vương Thị Huyền (Hà Nội).

 Ở cử tạ Việt Nam, hai hạng cân 56kg nam và 48kg nữ được chú ý nhất bởi các ngôi sao đã ở tốp đua tranh HCV thế giới cũng như đua tranh huy chương Olympic.

Cuộc đấu hạng 48kg nữ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa nữ lực sĩ tên tuổi giành HCB thế giới, dự Olympic Rio 2016 Vương Thị Huyền (Hà Nội) với lực sĩ trẻ Ngô Thị Quyên (Hải Phòng) – HCB hạng 48kg nữ giải trẻ châu Á 2017. Ở nội dung cử giật, Huyền vượt qua Quyên giành HCV với 79kg. Đến nội dung cử đẩy, Quyên chính thức gây khó cho Huyền khi cô nâng mức tạ ở mức 98kg. Rất may, ở lần đẩy cuối cùng, Huyền vượt Quyên giành HCV với 99kg, qua đó đoạt luôn HCV tổng cử với 178kg.

 Với việc đua tranh quyết liệt, không khoan nhượng trước đàn chị đẳng cấp thế giới, lực trẻ Ngô Thị Quyên đã tạo dấu ấn mạnh với giới chuyên môn và thông tin mới nhất Quyên sẽ có mặt trong thành phần đội tuyển cử tạ Việt Nam cùng với HLV của mình tham dự giải vô địch cử tạ thế giới tổ chức tại Mỹ vào tháng 11 tới.

 Tại hạng 56kg nam, cuộc đua tranh HCV diễn ra chủ yếu giữa Thạch Kim Tuấn (TP Hồ Chí Minh) với Trần Lê Quốc Toàn (Đà Nẵng). Tuy nhiên, Thạch Kim Tuấn khẳng định được ngôi vị số 1 ở hạng 56kg nam. Ở nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn đạt 122kg, giành HCV trong khi Quốc Toàn giành HCB với 118kg. Nội dung cử đẩy, Quốc Toàn lại giành HCB với 149kg trong khi Thạch Kim Tuấn đạt 150kg, đủ giành HCV. Tổng cử, Thạch Kim Tuấn giành HCV với 272kg trong khi Quốc Toàn giành HCB với 267kg.

 Do điều kiện thời tiết tại TP Hồ Chí Minh mưa to nhiều làm ảnh hưởng đến khâu khởi động của các lực sĩ nên Ban tổ chức hoãn thi đấu nhiều hạng cân. Giải vô địch cử tạ năm nay sẽ kéo dài ngày bởi thời tiết./.

(Nguồn: Giải vô địch cử tạ quốc gia 2017 - Lực sĩ trẻ Hải Phòng giành HCB hạng 48kg nữ //Đỗ Hân //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/10/2017)

 

4.14. Giải bóng đá Đại hội TDTT thành phố lần thứ VIII, Cúp Báo An ninh Hải Phòng – Nhựa Tiền Phong lần thứ 16: Sự trở lại của Đặng Văn Thành

Chiều 17.10, các trận đấu ở bảng D Giải bóng đá Đại hội TDTT thành phố lần thứ VIII – Cúp Báo An ninh Hải Phòng – Nhựa Tiền Phong lần thứ 16 năm 2017 diễn ra. Đây là bảng có 4 đội và cuộc cạnh tranh trong loạt đấu đầu tiên để giành lợi thế diễn ra khá quyết liệt. Đáng chú ý là sự trở lại của cựu tuyển thủ QUốc gia Đặng Văn Thành, cầu thủ được phát hiện và trưởng thành từ chính giải đấu này. Giải đấu có sự đồng hành của nhà tài trợ chính với thương hiệu Nhựa Tiền Phong, các nhà đồng tài trợ: Ngân hàng Vietinbank, Cty vận tải Hoàng Long, Bia Sài Gòn

Trong trận đầu tiên ở bảng D, Huyện Tiên Lãng tỏ ra lấn lướt trước quận Đồ Sơn bởi sở hữu khá nhiều cái tên từng nhiều năm thi đấu tại giải: Tiến Quỳnh, Đình Đại, Trung Hòa, Tiến Đạt, Ngọc Sáng hay Anh Nam, Trung Hòa. Nắm giữ thế trận, tổ chức nhiều pha tấn công và bàn thắng đã đến ở phút 19 sau pha dứt điểm của Đình Đại. Có bàn thắng, các cầu thủ Tiên Lãng tiếp tục chơi khá hưng phấn và hoàn toàn làm chủ trận đấu. Sang hiệp 2, tiền đạo Thái Hoàng có pha dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 73. Trước đó, Tiến Quỳnh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng từ chấm 11m bởi không thể chiến thắng được TM của Đồ Sơn.

Ở trận đấu thứ 2, hàng loạt những cơ hội được tạo ra trong thế trận đôi công giữa huyện Kiến Thụy và huyện An Dương. Đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Đặng Văn Thành trong đội hình của huyện Kiến Thụy. Đặng Văn Thành là cầu thủ được phát hiện ở giải bóng đá Cúp Báo An ninh Hải Phòng và bắt đầu hành trình chơi bóng đá chuyên nghiệp. Từ tuyến trẻ, Đặng Văn Thành được đôn lên đội 1 và được khoác áo Đội tuyển Quốc gia cũng như kinh qua nhiều đội bóng ở V. League. Khi giải nghệ, Đặng Văn Thành lại có mặt trong màu áo đội bóng quê hương Kiến Thụy.

Khán giả trên sân Cảng vẫn trầm trồ với lối chơi nhiệt huyết, kỹ thuật khéo léo của Đặng Văn Thành. Đáng tiếc là đội bóng của cựu tuyển thủ Quốc gia này không có được ba điểm trong trận đầu ra quân.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng sự xuất sắc của các thủ môn khiến cho các cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua. Phải đến phút 64 của trận đấu, Quang Định đã khéo léo tận dụng cơ hội ghi bàn thắng đưa huyện An Dương vượt lên dẫn trước. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Cục diện bảng D sau vòng đấu đầu tiên, huyện Tiên Lãng giành vị trí dẫn đầu với 3 điểm, tiếp đó là huyện An Dương với 3 điểm nhưng kém chỉ số phụ.

Hôm nay, các trận đấu quyết định ở bảng A và B diễn ra. Hồng Bàng phải thắng Bạch Long Vỹ nếu muốn duy trì cơ hội đi tiếp ở bảng A. Tại bảng B, chỉ có một chiến thắng trước Vĩnh Bảo mới có thể giúp Kiến An mở ra cơ hội giành vé vào tứ kết.

(Nguồn: Giải bóng đá Đại hội TDTT thành phố lần thứ VIII, Cúp Báo An ninh Hải Phòng – Nhựa Tiền Phong lần thứ 16: Sự trở lại của Đặng Văn Thành //Phan Tuấn //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 18/10/2017)

 

4.15. Giải Cup các CLB thể dục Aerobic toàn quốc năm 2017: Hải Phòng giành 3 HCV

Từ ngày 22 đến 27.9.2017, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Giải Cup các CLB thể dục Aerobic toàn quốc năm 2017. Đây là giải đấu có sự tham gia của các CLB thể dục Aerobic mạnh trên toàn quốc. Aerobic Hải Phòng tham dự giải với 9 VĐV thi đấu ở tất cả các nội dung với mục tiêu đánh giá, kiểm tra chất lượng VĐV nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho Giải vô địch toàn quốc

Giải đấu năm nay thi hút sự tham gia của 12 CLB với 80 VĐV đến từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Trà Vinh, Phú Yên, Khánh Hòa. Các VĐV được chia thành 4 lứa tuổi thi đấu ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, nhóm 3 người và nhóm 5 người.

Aerobic Hải Phòng tham dự giải với 9 VĐV thi đấu ở tất cả các nội dung với mục tiêu đánh giá, kiểm tra chất lượng VĐV nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho Giải vô địch toàn quốc.

Đồng thời thông qua giải, các HLV sẽ có những điều chỉnh trong công tác luyện tập, thi đấu và định hướng phát triển cho bộ môn trong thời gian tới.

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, quyết tâm các VĐV Hải Phòng xuất sắc giành 3 HCV (Hoàng Thúy An giành HCV nội dung đơn nữ; Hoàng Thúy An – Phạm Anh Tài giành HCV đôi nam nữ; Vũ Phương Thảo – Phạm Anh Tài- Hoàng Thúy An giành HCV nội dung nhóm 3 người). Ngoài ra, các VĐV Hải Phòng còn giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ.

(Nguồn: Giải Cup các CLB thể dục Aerobic toàn quốc năm 2017: Hải Phòng giành 3 HCV //Phan Tuấn //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 2/10/2017)

 

4.16. Vinpearl Golf Autumn Tour 2017 vinh danh những gôn thủ xuất sắc

 (Thanh tra) - Giải đấu “Vinpearl Golf Autumn Tour 2017” vừa vinh danh nhà vô địch mới từ 144 gôn thủ tham gia tranh tài tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng, “Vinpearl Golf Autumn Tour 2017” đã mang đến một sân chơi chuyên nghiệp, hấp dẫn và đẳng cấp cho cộng đồng Golf Việt Nam.

Chỉ với tổng số 78 gậy để hoàn tất 18 hố golf sân đầm tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng, gôn thủ Đoàn Ngọc Dũng đã xuất sắc giành được giải thưởng Best Gross của giải. Đây được xem là kỷ lục số gậy vô cùng ấn tượng khi gôn thủ phải thi đấu trên địa hình sân đầm phức tạp và độ thử thách có thể đánh giá là cao nhất hiện nay.

Tại “Vinpearl Golf Autumn Tour 2017”, các gôn thủ được chia làm 4 bảng dựa trên điểm chấp handicap đăng ký: bảng A (HDC 0-17), bảng B (HDC 18-29), bảng C (HDC 30-36) và bảng nữ. Các gôn thủ thi đấu theo thể thức đấu gậy trực tiếp, áp dụng hệ thống tính điểm theo Handicap ngày để chọn ra giải Nhất, Nhì, Ba cho từng bảng và giải Vô địch.

Vinpearl Golf Autumn Tour 2017 cũng đã ghi nhận những thành tích mới, mang đến ấn tượng về một sân chơi chuyên nghiệp, có tính chuyên môn cao và là sân chơi có nhiều thử thách hấp dẫn. Điển hình là gôn thủ Đặng Tất Thành chỉ với một cú Hole - In - One (một gậy đưa bóng vào lỗ ngay) tại hố số 17, đã nhận được giải thưởng là 100 triệu đồng tiền mặt cùng một xe máy điện Mono.

Bên cạnh đó, Giải cũng đã xác định được những gôn thủ xuất sắc nhất của mỗi bảng đấu. Giải Nhất bảng A thuộc về gôn thủ Đặng Tất Thành, giải Nhất bảng B là gôn thủ Nguyễn Đình Vĩnh Trung, Nhất bảng C là gôn thủ Nguyễn Minh Xô và giải Nhất bảng Nữ thuộc về gôn thủ Phạm Minh Trang.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải kỹ thuật khác như: giải Nearest to the pin (phát bóng gần cờ nhất), giải Longest Driver (phát bóng xa nhất)…

Giải đấu “Vinpearl Golf Autumn Tour 2017” đã khép lại thành công với sự cống hiến hết mình của các gôn thủ trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng với 36 hố được IMG tư vấn thiết kế với sân golf hồ với vùng fairway, vùng green lượn sóng rộng rãi và sân golf đầm lầy được mệnh danh “chuyên gia nhồi bóng” được gắn kết hài hòa và bảo tồn môi trường đầm lầy mở.

Với giải đấu được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và được đánh giá chất lượng chuyên môn cao, Vinpearl Golf Hải Phòng đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến hàng đầu cho những trải nghiệm thú vị của những người hâm mộ môn thể thao quý tộc; là sân đấu lý tưởng cho các giải thi đấu golf trong và ngoài nước.

(Nguồn: Vinpearl Golf Autumn Tour 2017 vinh danh những gôn thủ xuất sắc //Báo Thanh tra.- Ngày 25/10/2017)

 

4.17. Trước vòng 23 V-League - Chờ sự bất ngờ

Chiến thắng ấn tượng trước đội đang có phong độ cao là Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước như làm sống dậy niềm hy vọng của CLB Hải Phòng ở quãng đua quyết định. Nếu tiếp tục đánh bại Than Quảng Ninh cuối tuần này, đội bóng đất Cảng lại có thể “chen chân” trở lại tốp đầu bảng xếp hạng V-League.

Nhiều cơ hội trở lại tốp đầu:

Không hề có một sự tách tốp ở chặng đua quyết định của V-League 2017. Gần chục vòng đấu qua, khoảng cách ở nửa trên bảng xếp hạng sát nhau. FLC Thanh Hóa hơn ai hết thấu hiểu rõ điều đó. Chỉ cần một thất bại, họ lập tức từ ngôi đầu bảng rơi xuống thứ 3 – vị trí thấp nhất trong suốt 22 vòng đấu qua mà thầy trò HLV Ljupko Petrovic từng trải.

 Mùa giải năm nay không diễn ra trơn tru với CLB Hải Phòng như một năm về trước. Phong độ như biểu đồ hình sin cùng với trục trặc về nhân sự, đặc biệt ở vị trí người gác đền khiến CLB Hải Phòng như “một người lơ đãng”, thơ thẩn giữa bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, hai chiến thắng liên tiếp gần nhất, đặc biệt trước đội bóng đang có phong độ cực kỳ ấn tượng là Sông Lam Nghệ An ngay tại sân Vinh làm sống dậy tham vọng của thầy trò Trương Việt Hoàng. Với 35 điểm sau 22 vòng đấu, cách vị trí thứ 3 của FLC Thanh Hóa vỏn vẹn đúng 1 chiến thắng, đội bóng đất Cảng có lý do để hy vọng mình có thể cạnh tranh tấm huy chương đồng với những Sanna Khánh Hòa hay Than Quảng Ninh ở 4 vòng đấu cuối.

 Sự trỗi dậy của CLB Hải Phòng đi liền với khả năng “nhả đạn” đều đặn trở lại của chân sút chủ lực Errol Stevens. Tiền đạo người Jamaica ghi bàn trong cả 3 trận đấu gần nhất, qua đó giúp đội nhà bỏ túi 7/9 điểm tối đa tại V-League. Ấn tượng hơn cả là bên cạnh “đặc sản” phòng ngự phản công nhanh, CLB Hải Phòng đang sở hữu thêm một vũ khí lợi hại khác. Đó là những cú sút tầm xa với lực dứt điểm và độ xoáy khó chịu.

 Minh chứng rõ ràng nhất chính là 3 bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An. Những cú sút bóng sống của Ngọc Tân, Stevens và Đình Bảo đều khiến thủ môn Nguyên Mạnh bất lực cản phá. Thậm chí, họ còn suýt có thêm bàn thắng nếu pha đá phạt tầm xa của Văn Nhiên không tìm đến trúng xà ngang khung thành. CLB Hải Phòng càng đóng vai “kiêu binh”, cuộc đua tới chức vô địch V-League càng trở nên khó lường và hấp dẫn. 

Cuộc đua khó lường:

 Thất bại mất mặt trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu vừa qua khiến FLC Thanh Hóa rơi xuống vị trí thấp nhất mà họ đã trải qua tại V-League mùa này. Thực tế đội bóng xứ Thanh đang đi giật lùi lại ở chặng đua về đích.

 Khác với Hà Nội và Quảng Nam, đội bóng của HLV Ljupko Petrovic liên tục đánh rơi điểm ở thời điểm quyết định. Điều đó khiến người hâm mộ lo âu về sự tái hiện tình cảnh năm ngoái. Khi ấy, FLC Thanh Hóa cũng khởi đầu ấn tượng nhưng lại bị tụt lại dần phía sau rồi kết thúc ở giữa bảng xếp hạng V-League. Khó khăn với FLC Thanh Hóa lúc này là họ thiếu đi đội hình có chiều sâu nếu như so với hai địch thủ còn lại là Quảng Nam, và Hà Nội. Ngay cả khi cặp trung vệ Van Bakel và Tiến Thành không có phong độ như ý, HLV Petrovic cũng không dám có sự thay đổi về nhân sự, khi những phương án còn lại trong tay ông nếu không bị chấn thương cũng chưa đủ độ chín để mang đến sự an toàn trước khung gỗ.

Khó khăn của FLC Thanh Hóa đang là cơ hội cho Quảng Nam và Hà Nội. Bất chấp lịch thi đấu về cuối mùa có phần căng hơn FLC Thanh Hóa song nhờ hơn đối thủ này 1 điểm, hai cái tên kể trên vẫn đang có lợi thế nhất định trong cuộc đua đến ngôi vương V-League.  

Khi cuộc đua vô địch V-League có lẽ sẽ chỉ định đoạt ở vòng đấu cuối cùng thì cánh cửa hạng Nhất nhiều khả năng sẽ chỉ đích danh Long An ở vòng đấu thứ 23. Đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương thực sự nỗ lực rất nhiều tại giai đoạn lượt về V-League. Trận hòa 3-3 trước Sài Gòn với bàn gỡ đúng ở phút 90+6 là đủ cho thấy quyết tâm đến hơi thở cuối cùng của đội bóng miền Tây. Song với khoảng cách lên tới 8 điểm so với XSKT Cần Thơ, mùa giải chỉ còn 4 trận nữa và phải đụng FLC Thanh Hóa ở vòng 23, xem ra khả năng “sống sót” của Long An là quá khó!. 

 (Nguồn: Trước vòng 23 V-League - Chờ sự bất ngờ //Ngọc Sơn //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 28/10/2017)

 

4.18. Than Quảng Ninh - CLB Hải Phòng: 1-0 - Đội bóng đất Cảng không còn cơ hội vô địch

 (HP)- Dù cố gắng dồn lên tấn công suốt cả trận đấu sau khi nhận bàn thua sớm, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Than Quảng Ninh cùng với vô duyên của các chân sút đất Cảng khiến CLB Hải Phòng không thể xuyên thủng mảnh lưới đội chủ nhà, chấp nhận trận thua với tỷ số 1-0 trên sân Cẩm Phả chiều 28-10.

Đây là trận đấu được đánh giá quan trọng với cả 2 đội bóng khi đội nào thua cuộc cũng đồng nghĩa với việc bị loại khỏi cuộc đua vô địch V-League năm nay. Bước vào trận đấu, cả 2 đội bóng đều chủ động chơi tấn công. Tuy nhiên, đội chủ nhà có những cơ hội nguy hiểm. Ngay phút thứ 11, Than Quảng Ninh suýt vươn lên dẫn trước khi Dyachenko Rodion Sergey đối mặt với thủ môn CLB Hải Phòng. Thế nhưng, pha dứt điểm của tiền đạo này lại quá hiền để chiến thắng được thủ thành Vũ Hải. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau đó, mảnh lưới CLB Hải Phòng bị xé toang sau pha dứt điểm quá khó của Patiyo. Sau pha lên bóng từ bên phía cánh trái, Patiyo khống chế bóng bằng ngực sau đường chuyền của Văn Khoa bên cánh trái, dứt điểm vào góc cao khung thành, đánh bại thủ thành Vũ Hải. Nhận bàn thua sớm, CLB Hải Phòng đẩy cao đội hình tấn công. Thế nhưng, sự chắc chắn của hàng thủ Than Quảng Ninh khiến cho CLB Hải Phòng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phải đến phút 35, đội bóng thành phố Cảng mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Stevens dứt điểm chân trái đưa bóng đi mép dưới xà ngang, nhưng thủ môn Hoài Anh xuất sắc cứu thua cho CLB Than Quảng Ninh.

Bước sang hiệp 2, CLB Hải Phòng tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, với việc Than Quảng Ninh chủ động chơi chắc chắn, một lần nữa hàng công của đội bóng thành phố Cảng lâm vào bế tắc. Phút 61, CLB Hải Phòng có được cơ hội từ một tình huống cố định. Stevens sút phạt hàng rào rất hiểm hóc nhưng không thắng được thủ môn Than Quảng Ninh. Những phút tiếp theo, CLB Hải Phòng gây sức ép nghẹt thở lên phần sân của Than Quảng Ninh. Lần lượt Fagan, Stevens có được cơ hội cho riêng mình, tuy nhiên bộ đôi tiền đạo của CLB Hải Phòng không đủ sắc sảo trước thủ môn Hoài Anh, khi thủ môn này thi đấu xuất sắc, có ít nhất 3 pha cứu thua cho đội Quảng Ninh. Đội bóng đất Cảng không thể có được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận trận thua 0-1 trên sân vận động Cẩm Phả.

Trận thua trước Than Quảng Ninh chấm dứt hy vọng của CLB thành phố Cảng trong cuộc đua vô địch V-League năm nay. Sau vòng 23, CLB Hải Phòng hiện có 35 điểm, kém đội xếp đầu bảng Thanh Hóa tới 6 điểm. V-League còn 3 vòng đấu sẽ hạ màn. CLB Hải Phòng sẽ chỉ còn mục tiêu cố gắng phấn đấu nằm trong top đầu bảng xếp hạng

(Nguồn: Than Quảng Ninh - CLB Hải Phòng: 1-0 - Đội bóng đất Cảng không còn cơ hội vô địch //Ngọc Sơn //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 28/10/2017)

 

4.19. Giải vô địch điền kinh toàn quốc 2017 - Vũ Đức Anh đoạt huy chương vàng

 (HPĐT)- Tại giải vô địch điền kinh toàn quốc đang diễn ra trên SVĐ Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh,  đoàn Hải Phòng đang sở hữu 1 HCV và 1 HCĐ.

 Trong buổi thi đấu sáng 26-10, tại chung kết nội dung nhảy xa nữ, VĐV Vũ Thị Mộng Mơ (Hải Phòng) giành HCĐ với thành tích 5m82. VĐV đoạt HCV nội dung này là đương kim vô địch nhảy xa nữ SEA Games 29 Đỗ Thu Thảo (Hà Nội).

Trước đó, ở nội dung nhảy cao nam, các VĐV mở màn cuộc đua ở mức xà 1m80. Riêng  VĐV Đức Anh (Hải Phòng) và Nguyễn Nhân (Tiền Giang) xuất phát điểm từ 2m. Từ mốc 2m đến 2m14, cả hai VĐV đều nhảy qua lần đầu. Khi mức xà nâng lên 2m16, cả hai không thực hiện thành công. Ở lần nhảy thứ 2, Đức Anh vượt qua gọn gang, trong khi Nhân thất bại. Sang lần nhảy cuối cùng Nhân mới vượt qua. Mức nâng lên 2m18, cả hai đều không thành công ở cả ba lần nhảy. Với kết quả này, HCV về tay VĐV Đức Anh (Hải Phòng).

Như vậy, sau 7 không đoạt HCV ở giải vô địch quốc gia, năm 2017 này, VĐV nam trẻ Đức Anh giành HCV cho điền kinh Hải Phòng, Đáng mừng hơn khi Đức Anh vượt qua đàn anh Nguyễn Nhân – người đồng đội ở đội tuyển quốc gia vừa giành HCĐ SEA Games 29 tại Malaysia. Ở SEA Games 29, cả Nhân và Đức Anh đều qua 2m16, nhưng Nhân đoạt HCĐ nhờ thành công ở lần nhảy thứ hai còn Đức Anh vượt qua ở lần nhảy thứ ba. Giải sẽ kết thúc vào ngày 29-10./.

(Nguồn: Giải vô địch điền kinh toàn quốc 2017 - Vũ Đức Anh đoạt huy chương vàng //Đỗ Hân //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 26/10/2017)

 

4.20. Cát Bà chuẩn bị tổ chức lễ đón vị khách du lịch thứ 2 triệu

UBND huyện Cát Hải vừa tổ chức cuộc họp, bàn về việc chuẩn bị tổ chức lễ đón vị khách du lịch thứ 2 triệu đến Cát Bà trong năm 2017.

Đây là lần thứ 2, huyện tổ chức đón khách du lịch. Trước đó vào năm 2010, Cát Bà đã đón vị khách thứ 1 triệu.

Việc đón vị khách du lịch thứ 2 triệu trong năm nay có ý nghĩa quảng bá cho du lịch Cát Bà, thể hiện sự phát triển du lịch tại quần đảo này trong những năm gần đây; cũng là hoạt động có ý nghĩa tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại Cát Bà.

Theo kế hoạch, lễ đón vị khách thứ 2 triệu là người Việt Nam, vị khách thứ 450 nghìn là người nước ngoài sẽ được tổ chức tại trung tâm du lịch Cát Bà vào 2 ngày mùng 3 và mùng 4-11-2017, trọng tâm là ngày 4-11.

Việc đón khách sẽ được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa. Với các dịch vụ ưu đãi dành tặng cho các vị khách đặc biệt này; buổi lễ còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại sân khấu trung tâm Cảng vào tối ngày 4-11.

Các hoạt động nằm trong khuôn khổ sẽ diễn ra trong ngày mùng 3 như: thi đấu cầu lông, giao hữu bóng chuyền, ra quân làm sạch môi trường tại thị trấn Cát Bà; hoạt động trải nghiệm tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Hiện ban tổ chức đang lên danh sách 2 vị khách mời là người Việt Nam và người nước ngoài, dự kiến sẽ mời nhà báo Lại Văn Sâm, các nghệ sỹ Hoàng Dũng, Tự Long, Phan Anh, Quyền Linh; du khách nước ngoài dự kiến mời là đạo diễn Jordan Vogt-Roberts của phim “Kong: Đảo đầu lâu”; hoặc đại sứ quán các nước Phần Lan, Ukzaina, CH Séc…

Để buổi lễ được diễn ra thành công, ngay từ bây giờ, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đã được UBND huyện Cát Hải đặc biệt chú trọng. Theo đó, cơ sở vật chất được đảm bảo, các hoạt động diễn ra được ban tổ chức lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo, hứa hẹn sẽ mang đến cho các du khách và nhân dân địa phương một hoạt động văn hóa, du lịch vô cùng ấn tượng tại khu du lịch Cát Bà.

(Nguồn: Cát Bà chuẩn bị tổ chức lễ đón vị khách du lịch thứ 2 triệu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 4/10/2017)

 

4.21. Hải Phòng: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm khu di tích Bạch Đằng Giang

(TN&MT) – Vừa qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, Đô đốc chỉ huy Chiến hạm Thái Bình Dương Scott Swift và cán bộ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm quan khu di tích Bạch Đằng Giang Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Tiếp đoàn đại biểu của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có ông Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cùng đại diện các sở, ngành. Đoàn đại biểu được giới thiệu tổng quan về khu di tích Bạch Đằng Giang. Đây là nơi ghi nhớ công lao to lớn của ba vị anh hùng dân tộc: Hoàng đế Lê Đại Hành, Đức vương Ngô Quyền, Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Oisus rất ấn tượng về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đại sứ khẳng định, chuyến thăm này giúp Đoàn hiểu hơn về lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng, bày tỏ lòng thành kính trước ba vị anh hùng dân tộc làm nên chiến thắng vẻ vang trên sông Bạch Đằng.

Đáp lại tình cảm ngài Đại sứ Hoa Kỳ dành cho Hải Phòng, ông Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng bày tỏ mong muốn chuyến thăm khu di tích của Đại sứ Hoa Kỳ góp phần tăng cường thêm hiểu biết của Hoa Kỳ về lịch sử dân tộc Việt Nam, tăng cường giao lưu văn hóa, lịch sử giữa hai quốc gia, đồng thời quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch nước ngoài tới thăm khu di tích.

Trong chuyến thăm, đoàn đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại khu di tích Bạch Đằng Giang.

(Nguồn: Hải Phòng: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm khu di tích Bạch Đằng Giang //Đăng Hùng //Báo Tài nguyên và môi trường.- Ngày 8/10/2017)

 

4.22. Hải Phòng: Thẩm định Quy hoạch địa điểm neo đậu tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Cát Bà

 (TN&MT) - UBND TP. Hải Phòng vừa họp Hội đồng thẩm định đánh giá Quy hoạch, quản lý địa điểm neo đậu cho tàu du lịch lưu trú qua đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đến năm 2025.

Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải, từ năm 2010 đến nay, hoạt động vận chuyển khách lưu trú qua đêm của các tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ chưa có quy hoạch và quản lý cụ thể của thành phố. Trong đó, chưa có các quy định về điều kiện tiêu chuẩn tàu du lịch chở khách lưu trú qua đêm, các địa điểm neo đậu, hoạt động của các tàu thủy, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, đơn vị quản lý liên quan…

Đề án Quy hoạch, quản lý địa điểm neo đậu cho tàu du lịch lưu trú qua đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đến năm 2025 tập trung nghiên cứu, đề xuất các khu vực neo đậu cho tàu thủy lưu trú du lịch qua đêm trên vịnh; các điều kiện về vùng neo đậu; điều kiện về an toàn kỹ thuật, thẩm mỹ, tiện nghi…

Đề án quy hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, hoạt động của tàu thủy lưu trú du lịch qua đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, đảm bảo an toàn, phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro về con người, tài sản, các sự cố xảy ra. Góp phần phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch Cát Bà, nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Cát Bà, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển du lịch với công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tăng nguồn thu ngân sách từ hoạt động khách du lịch lưu trú qua đêm trên các vịnh.

Theo quy hoạch, vùng neo đậu tàu thủy lưu trú qua đêm phải đảm bảo nằm ngoài các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Vườn Quốc gia, vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới và hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học trên quần đảo Cát Bà.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao UBND huyện Cát Hải và đơn vị tư vấn xây dựng Đề án quy hoạch khá bài bản. UBND huyện Cát Hải và cơ quan tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, lưu ý đến các vấn đề như: Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo an ninh trật tự, điều kiện cấp phép cho các tàu thủy lưu trú, đề xuất mức thu phí lưu trú qua đêm hợp lý… Cơ quan tư vấn sau khi chỉnh sửa Đề án tiếp tục xin tham vấn của Bộ VH-TT&DL, trình Ban Thường vụ và HĐND TP. Hải Phòng thông qua.

Theo khảo sát, lựa chọn địa điểm neo đậu cho tàu lưu trú gồm 7 điểm thuộc 4 khu vực: Khu vực Quai Tơ, Tùng Gấu, Việt Hải; khu vực Tùng Tràng; khu vực Áng Vẹm (ngã ba Áng Vẹm) và khu vực Gia Luận (Thoi Quýt).

(Nguồn: Hải Phòng: Thẩm định Quy hoạch địa điểm neo đậu tàu du lịch lưu trú qua đêm trên vịnh Cát Bà //Đăng Hùng //Báo Tài nguyên và môi trường.- Ngày 23/10/2017)

 

4.23. Hải Phòng đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách đến năm 2020

QĐND - UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chương trình hành động đề ra mục tiêu xây dựng, phát triển du lịch Hải Phòng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực, bền vững, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, khác biệt, thân thiện với môi trường, có thương hiệu, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế; phấn đấu đến năm 2020, Hải Phòng sẽ đón 8 triệu lượt khách, tốc độ tăng trung bình 8,2%/năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.500 tỷ đồng, tăng trung bình 8,9%/năm… Để thực hiện được các mục tiêu, trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ tập trung nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững…

(Nguồn: Hải Phòng đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách đến năm 2020 //Lan Dịu //Báo Quân đội nhân dân.- Ngày 29/10/2017)

 

V. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ; KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

5.1. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng khai giảng năm học 2017-2018

Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng diễn ra sáng 5-10.

Dự và chung vui với thầy trò nhà trường có: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà nước, đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Y tế, lãnh đạo các ban Thành ủy, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng hàng ngàn học sinh, sinh viên nhà trường.

Sau phần đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới,  NGND.GS.TS Phạm Văn Thức, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng nhấn mạnh, nhiều năm qua, Trường ĐH Y Dược Hải Phòng đã liên tiếp hoàn thành và vượt chỉ tiêu của Bộ, của ngành Y tế.

Từ chỗ chỉ đào tạo 1 mã ngành, đến nay, nhà trường đã trở thành một cơ sở đào tạo y, dược đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực y tế có chất lượng, chăm sóc sức khỏe nhân dân đang sinh sống, làm việc trên biển, hải đảo và miền duyên hải của Hải Phòng và cả nước.

Trong năm học vừa qua, bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tập thể nhà trường không ngừng nỗ lực trau dồi nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và tay nghề của cả giáo viên và học viên.

Qua đó, trường nhận được 54 bằng khen cấp bộ, 28 tập thể lao động xuất sắc,  3 giảng viên được phong tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, 8 thầy thuốc ưu tú...

Cũng tại buổi lễ, đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập hội khuyến học Trường ĐH Y Dược Hải Phòng; công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, bộ môn và khen thưởng các sinh viên và các tân sinh viên xuất sắc.

(Nguồn: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng khai giảng năm học 2017-2018 //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 5/10/2017)

 

5.2.Trường THCS thị trấn Núi Đối - điểm sáng của ngành giáo dục huyện Kiến Thụy

Những năm qua, thày và trò Trường THCS thị trấn Núi Đối (Kiến Thụy) nỗ lực vượt khó, thi đua "Dạy tốt - học tốt" và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Đơn vị luôn dẫn đầu các trường khối THCS; nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp đáng kẻ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Với phương châm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Ban giám hiệu nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương phân công, giao nhiệm vụ cụ thể tới từng cá nhân, đồng thời nhanh chóng nắm bắt tình hình, lấy yêu cầu đẩy mạnh việc vận dụng dạy và học làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu, giải quyết vấn đề, thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh, tăng cường liên hệ thực tế và ứng dụng CNTT trong dạy học.

Trong đó, mỗi giáo viên cần thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động; coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả học tập,rèn luyện...

Trong năm học vừa qua, trường đã phấn đấu và đạt được 1.188 giờ học tốt, 8 tuần học tốt, hơn một nghìn điểm kiểm tra miệng giỏi.

Cùng với đó, nhà trường đã tổ chức cho học sinh khối 6 và khối 7 tham gia các hoạt động trải nghiệm theo các chương trình giáo dục nhà trường phổ thông, qua đó các em đã trau dồi và nâng cao được nhận thức của bản thân, để áp dụng vào quá trình học tập.

Nhờ liên tục có những sáng kiến, đổi mới hiệu quả trong dạy và học, trong năm học 2016 - 2017, toàn trường có 244/441 học sinh đạt học lực giỏi, chiếm 55,3%; xếp loại khá có 140 học sinh, bằng 31,8% và xếp loại  trung bình 57 học sinh bằng 12,9%; Không có học sinh xếp loại yếu, kém.

Học sinh của trường đoạt 8 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải khuyến khích; 244 giải học sinh giỏi cấp huyện, gồm: 47 giải Nhất, 65 giải Nhì, 60 giải Ba và 72 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, kết quả thi vào lớp 10 THPT, trường tiếp tục dẫn đầu khối THCS trong toàn huyện và đứng thứ 4 trong tổng số 185 trường THCS trong toàn thành phố. Riêng môn Văn, điểm trung bình 7,51 xếp thứ nhất toàn thành phố. Trong năm học, toàn trường có 3 thày cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

Với thành tích đạt được, trong năm học vừa qua, Trường THCS thị trấn Núi Đối được đề nghị hội đồng thi đua cấp cơ sở công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị UBND TP tặng cờ thi đua.

Năm học 2016 - 2017, với 11 lớp và 441 học sinh, Trường THCS thị trấn Núi Đối phấn đấu tăng chất lượng cũng như số lượng học sinh giỏi, tiếp tục giữ vững danh hiệu, xứng đáng là một trong những trường lá cờ đầu của khối THCS huyện Kiến Thụy.

(Nguồn: Trường THCS thị trấn Núi Đối - điểm sáng của ngành giáo dục huyện Kiến Thụy //Trường Giang //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/10/2017)

 

5.3. Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng: Biểu dương 456 học sinh con giáo viên học giỏi, vượt khó 

Ngày 7.10, tại Cung Việt Tiệp, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng phối hợp với sở Giáo dục tổ chức lễ biểu dương con cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích xuất sắc và vượt khó học giỏi năm học 2016 – 2017.

Theo bà Lâm Tuyết Trinh – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng – cho biết: Đây là năm thứ 3 Công đoàn ngành tổ chức biểu dương con em giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập và những trường hợp các em có hoàn cảnh khó khăn vượt lên học giỏi. Mỗi năm, số lượng các cháu đạt thành tích xuất sắc lại tăng lên. Các cháu là niềm tự hào của cha mẹ và cũng là niềm tự hào của ngành giáo dục.

 Ông Nguyễn Xuân Trường - GĐ sở GD&ĐT Hải Phòng và bà Đào Thị Huyền - PCT LĐLĐ Hải Phòng tặng quà, biểu dương mẹ và con có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua

Theo đó, năm học 2016 – 2017, có 383 học sinh có thành tích xuất sắc được khen thưởng và 73 cháu con giáo viên, nhân viên vượt khó học giỏi được khen thưởng trong dịp này. Những cháu được biểu dương phải là những cháu đạt giải ba cấp thành phố ở các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức; các học sinh đạt thủ khoa thi vào các trường; trong đó có 95 cháu đạt giải quốc gia, tiêu biểu như cháu Phạm Thị Ngọc Mai đạt giải nhì môn Vật Lý GQ; Cháu Nguyễn Minh Long đạt giải nhì môn hoá học; cháu Cao Tiến Thành đạt giải nhì môn Toán…

 Bà Phạm Thị Thuý – Phó chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hải Phòng – cho biết: Trong năm học vừa qua, CĐ ngành đã tặng quà cho 2.896 cháu học sinh là con em giáo viên, nhân viên trong ngành, tặng quà cho 1.485 cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

 Bà Lâm Tuyết Trinh - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hải Phòng tặng quà học sinh xuất sắc con cán bộ giáo viên trong ngành

Ông Nguyễn Xuân Trường – Giám đốc sở GD&ĐT Hải Phòng đã biểu dương những thành tích mà các học sinh là con em giáo viên, nhân viên trong ngành đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn các học sinh tiếp tục phấn đấu, học tốt để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

(Nguồn: Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng: Biểu dương 456 học sinh con giáo viên học giỏi, vượt khó //Báo Lao động.- Ngày 7/10/2017)

5.4. Hải Phòng: Khảo thí, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu   

Hội đồng Khảo thí châu Âu (ECL) vừa tổ chức cuộc khảo thí, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn châu Âu cho các đối tượng là học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng.

Theo đó, viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế (IBA) là đơn vị đứng ra tổ chức kỳ thi nhằm mục đích để những người học ngoại ngữ ở TP.Hải Phòng có cơ hội được hội đồng Khảo thí châu Âu (ECL) đánh giá, công nhận trình độ ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức ở mức độ phức tạp khác nhau theo chuẩn quốc tế.

Mới đây, viện IBA đã tổ chức kỳ thi Khảo sát trình độ ngôn ngữ Anh – Pháp cho 190 học sinh trường THPT chuyên Trần Phú. Đây là trường THPT được đánh giá có chất lượng giáo dục đào tạo hàng đầu ở TP.Hải Phòng.

Tham gia đánh giá trình độ ngôn ngữ Anh – Pháp của các học sinh, có 3 giáo viên đến từ hội đồng ECL, trong đó ngài Wulf Schroeter, Hiệu trưởng trường FU Gottinger, CHLB Đức là người chịu trách nhiệm điều hành kỳ khảo sát này.

Các giám thị của tổ chức ECL sẽ chịu trách nhiệm khảo sát cả 4 kỹ năng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) của thí sinh theo các cấp độ chứng chỉ B1, B2, C1 và cho điểm theo khung chuẩn ECL.

Dựa trên kết quả đánh giá lần thi khảo sát này, các học sinh trường THPT Trần Phú sẽ biết được khả năng  của mình, từ đó có phương pháp phù hợp trong việc bổ sung kiến thức, giúp các em có nhiều cơ hội tốt hơn khi tham gia thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế.

Về mặt chuyên môn, ông Nguyễn Song Phương, Phó Viện trưởng viện IBA, phụ trách đào tạo cho biết: “Qua thực tế hợp tác nhiều năm với hội đồng ECL cho thấy, họ đánh giá trình độ ngôn ngữ của người dự thi khá toàn diện, mang tính thực tiễn hơn, cập nhật hơn. Trong khi, các tổ chức khác thường xét, đánh giá ngôn ngữ những người dự thi ở diện hàn lâm, tức là chỉ sử dụng nhiều trong lĩnh vực học tập.

Điều này thể hiện ở các dạng bài thi của tổ chức này đưa ra. Các dạng bài thi đề cập đến những mẫu câu gắn liền với tình huống trong đời sống và làm việc của con người”.

Từ cuộc khảo thí, các em học sinh có cơ hội đánh giá lại trình độ ngoại ngữ, đồng thời định hướng cho sự phát triển nghề nghiệp sau này.

(Nguồn: Hải Phòng: Khảo thí, đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn châu Âu //Báo Người đưa tin.- Ngày 6/10/2017)

 

5.5. Khảo sát trình độ ngôn ngữ Anh-Pháp 190 học sinh trường THTP chuyên Trần Phú

Ngày 5-10, Viện Giáo dục và Đào tạo Quốc tế IBA phối hợp với Trường THPT chuyên Trần Phú tổ chức kỳ thi khảo sát trình độ ngôn ngữ Anh – Pháp cho 190 học sinh.

Tham gia đánh giá trình độ ngôn ngữ Anh-Pháp của các học sinh có 3 giám thị là giáo viên đến từ Hội đồng khảo thí Châu Âu ECL.

Học sinh tham dự kỳ thì này được khảo sát cả 4 kỹ năng ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết theo cấp độ chứng chỉ B1,B2,C1 và cho điểm khung chuẩn ECL. Các dạng bài thi đề cập đến những mẫu câu gắn liền với các tình huống trong đời sống và làm việc.

Dựa trên kết quả đánh giá lần thi khảo sát này, các học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú biết được khả năng của mình, từ đó có phương pháp học tập phù hợp để bổ sung kiến thức, giúp các em có nhiều cơ hội tốt khi tham gia lấy chứng chỉ đạt chuẩn ngoại ngữ quốc tế.

(Nguồn: Khảo sát trình độ ngôn ngữ Anh-Pháp 190 học sinh trường THTP chuyên Trần Phú //Hồng Hải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 8/10/2017)

 

5.6. Phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Ngày 9-10, tại trường THPT Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) đã diễn ra chương trình triển khai kế hoạch phối hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, học sinh các trường học trên địa bàn quận tham gia bảo đảm TTATGT và Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, những năm qua, Đoàn viên thanh niên thanh niên Quận Lê Chân đã tích cực phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể tham gia các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh của Đoàn viên thanh niên cùng lực lượng Cảnh sát giao thông cùng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học trở lên gần gũi và thường xuyên với học sinh và nhân dân thành phố Cảng.

Cũng trong buổi tuyên truyền, đơn vị và quận Đoàn Lê Chân đã triển khai nội dung phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên học sinh các trường học trên địa bàn quận Lê Chân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2017 - 2018.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Quận Đoàn Lê Chân trao giải cho Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với An toàn giao thông năm 2017” cho các học sinh đoạt giải, trong đó 10 giải cá nhân xuất sắc, 20 cá nhân đạt giải triển vọng.

(Nguồn: Phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh //Văn Thịnh //Báo Mới.- Ngày 9/10/2017)

 

5.7. Phát động Liên hoan ngoại ngữ Hải Phòng năm 2017

 (HPĐT) – Sáng 13-10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp Sở Ngoại vụ tổ chức phát động Liên hoan ngoại ngữ Hải Phòng năm 2017.

Liên hoan ngoại ngữ Hải Phòng năm 2017 gồm 3 cuộc thi chính: tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Trong đó, đây là lần thứ 5 tổ chức cuộc thi tiếng Nhật, lần thứ 4 tổ chức cuộc thi tiếng Anh và lần thứ 3 tổ chức cuộc thi tiếng Hàn.

 Cuộc thi tiếng Anh năm 2017 có điểm mới là Ban tổ chức phân thí sinh dự thi thành 2 bảng. Bảng 1 cho thí sinh 18 tuổi trở xuống và bảng 2 cho thí sinh trên 18 tuổi. Các thí sinh ở cả 2 bảng sẽ trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 thi trực tuyến trên trang web https://haiphongcontest.com/ từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 8-11. 20 thí sinh cao điểm nhất mỗi bảng sẽ được chọn tiếp tục tham gia phần thi viết bài tự luận. 5 thí sinh có bài tự luận hay nhất của mỗi bảng tiếp tục tham gia vòng 2 (vòng chung khảo), dự kiến tổ chức vào ngày 26-11.

 Với cuộc thi tiếng Nhật, các thí sinh gửi 1 bài luận từ 300-500 chữ bắt đầu từ ngày phát động về Ban tổ chức (Vòng sơ khảo) đến hết ngày 17-11. Từ ngày 2-12, Ban tổ chức tổ chức vòng phỏng vấn, lựa chọn từ 20 thí sinh có bài luận xuất sắc nhất để chọn tiếp 8 thí sinh có mặt tại vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào ngày 17-3-2018.

 Cách thức và các vòng thi của cuộc thi tiếng Hàn tương tự cuộc thi tiếng Nhật. Thí sinh tham dự gửi bài luận đến Ban tổ chức hết ngày 29-10. Ban tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh có bài luận xuất sắc nhất tham gia vòng phỏng vấn vào ngày 4-11. 5 thí sinh được lựa chọn từ vòng phỏng vấn sẽ tham dự vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào ngày 11-11.

(Nguồn: Phát động Liên hoan ngoại ngữ Hải Phòng năm 2017 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/10/2017)

 

5.8. Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng khai giảng năm học mới

Sáng 14-10, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBNDTP dự Lễ khai giảng năm học 2017- 2018 của Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng.

Cùng dự có đại diện các sở GD&ĐT, LĐ-TB&XH, quận Lê Chân, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh bạn; các bệnh viện, trung tâm y tế các doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng trên 700 tân sinh viên.

Chương trình được mở đầu với những tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc do Đội văn nghệ xung kích Đoàn thanh niên và chi đoàn giáo viên dàn dựng và biểu diễn.

PGS.TS Vũ Đức Long, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng cho biết, năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Số sinh viên hệ cao đẳng đạt loại khá, giỏi chiếm 73,70%, xếp loại đạo đức khá, giỏi đạt 73,2% và số sinh viên trung cấp là 35,70%, xếp loại đạo đức khá, giỏi đạt  48,6%. Qua đó cho thấy công tác đánh giá học sinh sát về thực lực, tránh bệnh thành tích.

Nhà trường cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng cải tạo một số phòng thực hành đáp ứng nhu cầu dạy và học tại nhà trường. Với kết quả đó, thầy và trò nhà trường được nhận Bằng khen của Bộ Y tế và UBNDTP Hải Phòng cho các tập thể, cá nhân.

Cũng tại lễ khai giảng, các tân thủ khoa cùng những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập đã được biểu dương, khen thưởng.

(Nguồn: Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng khai giảng năm học mới //Hải Hậu //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/10/2017)

 

5.9. Trường THPT Hùng Thắng: Điểm sáng trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt"

Nhiều năm qua, Trường THPT Hùng Thắng (Tiên Lãng) đã có những bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường đã và đang ngày càng khẳng định được vị trí là một trong những lá cờ đầu trong ngành giáo dục huyện Tiên Lãng, đi đầu trong các phong trào an sinh xã hội.

Xác định rõ nhiệm vụ "trồng người" là trọng tâm xuyên suốt, Trường THPT Hùng Thắng luôn chú trọng đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm của trường, của địa phương. Đồng thời, trường coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững vàng về chính trị, tư tưởng và giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại hội thảo “Đổi mới phương pháp giảng dậy, kiểm tra đánh giá”, Trường THPT Toàn Thắng đã đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp để nâng cao chất nước giáo dục. Theo đó, tiếp tục triển khai đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp  tổ chức hoạt động dạy học – giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục.

Nhà trường, các tổ nhóm chuyên môn và mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học dựa theo cấu trúc và nội dung hướng dẫn của Sở GD&ĐT năm học 2016 – 2017.

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của trường THPT Hùng thắng luôn ổn định và có bước tiến rõ rệt, phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng.

Để làm được điều này, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng và đào tạo mũi nhọn. Theo đó, nhà trường tạo mọi điều kiện để trang bị cho học sinh các kiến thức cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên sâu.

Bên cạnh đó, trường chọn lựa những học sinh có năng lực vào các đội tuyển thông qua khảo sát chất lượng, thi học sinh giỏi cấp trường, qua theo dõi của giáo viên bộ môn và lựa chọn những giáo viên có năng lực trình độ phụ trách các đội tuyển.

Năm học 2016- 2017, nhà trường vinh dự có em Nguyễn Như Toàn, học sinh lớp 12 A1, thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa với số điểm 29,25 điểm. Em được biểu dương, tôn vinh tại lễ biểu dương học sinh giỏi xuất sắc tại Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trường đạt 26 giải học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia. Trong đó, giải thành phố có 24 giải, quốc gia có 1 giải ba môn máy tính cầm tay và giải ba toán tiếng anh Homc do Viện Toán học và Hội toán học Hà Nội tổ chức.

Nhà trường chủ động tham gia đầy đủ và phát huy tốt hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp. Trong hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố nhà trường, có 5 giáo viên dự thi thì cả 5 giáo viên đều đạt loại giỏi.

Có được kết quả trên là do nhà trường luôn lấy chuẩn giáo viên để đánh giá và hướng phấn đấu cho giáo viên trong trường; làm tốt công tác bồi dưỡng thông qua tổ chức và cử giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp; tham gia thao giảng, dự giờ; tự học, tự bồi dưỡng; tổ chức các chương trình hội thảo chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề...; triển khai tốt công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh thi sáng tạo khoa học kỹ thuật; phân công, sử dụng cán bộ giáo viên một cách hợp lý, phù hợp năng lực, trình độ và phù hợp thực tiễn của nhà trường.

Thầy giáo Nguyễn Văn Nhi - Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Thắng - chia sẻ: Mục tiêu của trường là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn; hình thành môi trường giáo dục lành mạnh cho các thế hệ học sinh; phấn đấu trở thành trường THPT chất lượng cao.

Phát huy truyền thống, tập thể thầy và trò Trường THPT Hùng Thắng đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với các Cuộc vận động, các phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Quan tâm công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống để học sinh tự tin nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ lập thân, lập nghiệp, không ngừng phấn đấu vươn lên. Xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THPT Hùng Thắng còn đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27-7 vừa qua, nhà trường tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ và trao 47 suất quà, trị giá gần 16.500.000 đồng tặn gia đình chính sách tiêu biểu của 7 xã có học sinh học tại trường; bố mẹ học sinh thuộc diện chính sách; cán bộ, giáo viên là gia đình chính sách; bố mẹ của cán bộ, công nhân viên giáo viên.

Trường phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Lãng, Hội thiện nguyện người Tiên Lãng tổ chức gồm cặp sách, quyển vở, bút bi cho một số trường học thuộc xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La thiệt hại do mưa lũ.

(Nguồn: Trường THPT Hùng Thắng: Điểm sáng trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" //Trung Kiên //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 4/10/2017)

 

5.10. Hải Phòng: Đưa tranh ảnh cùng giá trị truyền thống dân tộc vào tiết học tiếng Anh

GD&TĐ - Từ ý tưởng đưa tranh ảnh cùng các giá trị truyền thống dân tộc vào tiết học tiếng Anh để giúp các em tiếp thu nhanh hơn, đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Cô trò trường THCS Tô Hiệu- Hải Phòng đã nỗ lực biến ý tưởng này thành phương pháp“dạy học dự án” hoàn toàn mới mẻ, hữu ích.

Khách mời cùng giáo viên, học sinh đến từ nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã có một buổi thử nghiệm phương pháp “dạy học dự án” Dong Ho Folk Woodcut Painting vô cùng bổ ích, lý thú do cô và trò lớp 7 trường THCS Tô Hiệu thực hiện sáng 23/10.

Không chỉ thú vị mà khách mời còn ngạc nhiên bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy cùng phong cách tự tin dù mới chỉ là học sinh lớp 7 của trường.

Hoàn toàn sử dụng tiếng Anh, tiết học được bắt đầu dưới sự hướng dẫn của cô giáo Trần Thị Thùy Linh (giáo viên trường THCS Tô Hiệu) với phần học từ vựng.

Các em học sinh được phân thành hai nhóm và cố gắng viết ra càng nhiều từ vựng tiếng anh liên quan đến tranh đồng hồ trong vòng 3 phút càng tốt. Theo cô giáo Linh, việc cạnh tranh kiểu như thế này sẽ giúp các em tăng hứng thú từ đó nhanh chóng ghi nhớ và viết ra các từ vựng.

Phần thuyết trình cũng diễn ra khá sôi nổi ngay sau đó, các em học sinh trình bày về hiểu biết của bản thân từ việc giới thiệu các bức tranh nổi tiếng cho đến quá trình để tạo ra một bức tranh đông hồ hoàn chỉnh.

Cũng theo cô Linh, khác với các tiết học thông thường, ở tiết học như thế này cô giáo luôn để các em tự đặt ra các câu hỏi tình huống và trao đổi với nhau, bạn học sinh trả lời đúng sẽ nhận được phần quà nhỏ khích lệ.

Không chỉ hào hứng, say mê, để tiết học thêm sôi nổi các em học sinh còn tự tin, vô tư diễn vở kịch “Đám cưới chuột” đã được dàn dựng từ trước khiến cả sân trường tràn ngập tiếng cười.

Phần sau của tiết học, hai bức tranh đã được cô giáo Linh đưa ra để các em học sinh phân biệt sự khác nhau giữa tranh đông hồ và các bức tranh bình thường. Từ đó cô Linh khéo léo giúp các em liên hệ và sử dụng các cấu trúc câu tiếng anh có liên quan.

Ở phần cuối của tiết học, các em học sinh đã cùng nhau bình chọn bức tranh đẹp nhất, đây cũng là thành phẩm trong chuyến đi thăm quan làng tranh Đông Hồ của các em tuần trước. Tiết học kết thúc thành công rực rỡ với sự tán thưởng từ các lãnh dạo và các giáo viên đến tham dự chuyên đề.

Có thể nói, cô trò trường THCS Tô Hiệu đã thể hiện khá thành công phương pháp học tập hoàn toàn mới này. Việc đưa tranh ảnh cùng các giá trị truyền thống dân tộc vào tiết học tiếng anh giúp các em tiếp thu nhanh hơn, đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

(Nguồn: Hải Phòng: Đưa tranh ảnh cùng giá trị truyền thống dân tộc vào tiết học tiếng Anh //Phương Linh //Báo Giáo dục Và thời đại.- Ngày 24/10/2017)

 

VI. Y TẾ, SỨC KHỎE; TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

6.1. Viện Y học Hải Quân khai trương Khoa Khám bệnh theo yêu cầu

QĐND Online - Để đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học, kỹ thuật cũng như yêu cầu ngày càng cao của quân, dân vùng biển, đảo, Viện Y học Hải Quân vừa khai trương Khoa Khám bệnh theo yêu cầu tại Hải Phòng.

Theo đó, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Viện Y học Hải Quân, được triển khai tại nhà Điều trị kỹ thuật cao với tổng diện tích 1.200m2 gồm 2 phòng khám, 10 phòng chuyên môn, 2 phòng điều trị, 1 nhà thuốc… và hệ thống trang thiết bị y tế, máy xét nghiệm cận lâm sàng hiện đại theo quy trình khép kín, với đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai…

Phát biểu tại lễ khai trương, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Viện Y học Hải quân khẳng định, Khoa Khám bệnh theo yêu cầu đi vào hoạt động là bước đột phá, tạo sức bật trong khám, chữa bệnh ngoại trú tại Viện Y học Hải quân nhằm xây dựng mô hình khám chữa bệnh ngoại trú, chất lượng cao mang thương hiệu Viện Y học Hải quân, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên các vùng biển, đảo.

Thay mặt Bệnh viện Bạch Mai, GS, TS Phạm Minh Thông, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng khẳng định, Bệnh viện Bạch Mai luôn đồng hành cùng Viện Y học Hải Quân nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh của Viện và từng bước đưa Viện Y học Hải quân trở thành đơn vị Chỉ đạo tuyến đầu ngành của Quân Y Hải Quân.

(Nguồn: Viện Y học Hải Quân khai trương Khoa Khám bệnh theo yêu cầu //Mai Thanh //Báo Quân đội nhân dân.- Ngày 5/10/2017)

 

6.2. Chương trình phẫu thuật tim cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Hải Phòng: Hiệu quả và đậm chất nhân văn

Đau đớn đến tuyệt vọng vì bệnh tim dày vò ngay từ khi sinh ra, những trẻ này lại thường thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng với chính sách đậm chất nhân văn của Chính phủ và thành phố, tại Hải Phòng những năm qua, hàng trăm trẻ sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật miễn phí, đem lại sức khỏe và niềm vui cho các em trong cuộc sống…

Được gặp Hoàng Thị Hải An trong một căn nhà nhỏ tại thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, khi cháu đang nô đùa với mẹ, thì người lạ khó có thể biết trước đây cháu đã mắc bệnh tim bẩm sinh.

Cháu An sinh 19-8-2016, là con của anh Hoàng Văn Nam và chị  Nguyễn Thị Dung. Anh Nam và chị Dung khi biết con bị mắc bệnh tim bẩm sinh đã rất buồn.

Thương con bị bệnh tật, đau đớn hàng ngày, sức khỏe yếu, nhưng anh chị cũng không thể có cách cứu chữa vì 2 vợ chồng đều làm nông nghiệp, thu nhập rất ít. Không biết trông vào đâu, anh chị đã có lúc tuyệt vọng.

Như có 1 phép lạ, khi thành phố triển khai chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, cháu An cùng gia đình anh chị đã được chính quyền địa phương và thành phố tạo điều kiện giúp đỡ để cháu được phẫu thuật kịp thời. Sau ca mổ tim thành công, hiện cháu có sức khỏe tốt, vợ chồng anh chị vui mừng khôn xiết.

Câu chuyện của cháu An và gia đình anh Nam, chị Dung chỉ là 1 trong hàng trăm trường hợp bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh tại Hải Phòng.

Theo thống kê, mỗi năm cả nước có 12.000 trẻ sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, tại Hải Phòng có khoảng hơn 150 trẻ và số trẻ này thường xuyên biến động, tăng theo số trẻ được sinh ra hằng năm. Phần lớn gia đình các em đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 18-12-20145 về việc triển khai chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố, Hải Phòng hướng tới phấn đấu 100% trẻ  em bị bệnh được phát hiện và phẫu thuật kịp thời, giúp trẻ ổn định sức khỏe, phát triển và hòa nhập tốt với xã hội.

Theo Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ đối tượng được hỗ trợ là trẻ em có thẻ bảo hiểm y tế, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật. Đối tượng này được Quỹ Bảo hiểm y tế, ngân sách thành phố, Quỹ Bảo trợ trẻ em thanh toán phần chi phí khám, phẫu thuật tim và hỗ trợ tiền ăn, đi lại theo quy định.

Bên cạnh đó, kế hoạch của thành phố đã mở rộng đối tượng được hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh. Theo đó, trẻ em đã có chỉ định phẫu thuật, có thẻ Bảo hiểm y tế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (cha/mẹ bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp mất sức lao động 61% trở lên, gia đình có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập hộ nghèo, gia đình gặp tai nạn rủi ro, thiên tai…) cũng được hỗ trợ theo quy định.

Triển khai kế hoạch của thành phố, từ năm 2015, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới cộng đồng về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh.

Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố cập nhật, lập danh sách và hồ sơ quản lý đối tượng trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, phối hợp với các đơn vị liên quan như Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Vinmiec, Bệnh viện Việt Đức triển khai khám sàng lọc, phát hiện trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, hỗ trợ bệnh nhi được phẫu thuật theo quy định.

Đồng thời vận động các tập thể, cá nhân, cộng đồng và cá nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ chi phí khám, điều trị cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng, Đỗ Quý Hưng cho biết: Qua hơn 2 năm, toàn tthành phố đã hỗ trợ phẫu thuật được cho 87 trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh, với tổng kinh phí hơn 879 triệu đồng.

Hầu hết các bệnh nhi sau khi phẫu thuật đều phục hồi sức khỏe tốt. Nhiều trẻ đã tham gia học tập, sinh hoạt và vận động bình thường như bao trẻ em khác. Các bệnh nhi sơ sinh, tuổi nhỏ đều ăn uống, tăng cân đều và có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, một số trẻ bị đa khuyết tật, hoặc bị bệnh tim nặng cần phải phẫu thuật nhiều lần, sức khỏe có khá hơn trước nhưng chưa thực sự hòa nhập được với cộng đồng.

Ông Hưng cũng cho biết thêm: Bên cạnh những thuận lợi về chính sách bảo hiểm y tế của nhà nước đối với trẻ em, năng lực khám chữa bệnh của các bệnh viện ngày một nâng cao, phong trào làm từ thiện ngày càng được nhân rộng thì trong quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Do chư thiết lập được đội ngũ cộng tác viên tại các phường, xã và lực lượng cán bộ tại địa phương rất mỏng, thiếu nên vẫn chưa thể tiếp cận hết các đối tượng bị bệnh tim bẩm sinh. Một số gia đình nghèo, kinh tế khó khăn do phải mưu sinh với cuộc sống nên chưa thực sự quan tâm đến sức khỏe của con mình, đôi khi có thái độ không hợp tác, gây cản trở cho công tác hỗ trợ….

(Nguồn: Chương trình phẫu thuật tim cho bệnh nhi tim bẩm sinh tại Hải Phòng: Hiệu quả và đậm chất nhân văn //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 16/10/2017)

 

6.3. Kịp thời giải đáp kiến nghị về y tế

9 tháng năm 2017, Sở Y tế tiếp nhận 24 cuộc điện thoại phản ánh qua đường dây nóng. Trong đó, nội dung phản ánh chủ yếu về lĩnh vực Bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trực thuộc và việc chuyển viện.

Thông tin từ Sở Y tế cho biết, từ những thông tin tiếp nhận được qua đường dây nóng, các phòng chức năng liên quan đều trực tiếp tìm hiểu vấn đề và hồi đáp lại người phản ánh. Thực hiện quy định của Bộ Y tế, ngành y tế đã công khai số đường dây nóng của Sở và của từng đơn vị, đặt các hòm thư góp y bằng các vật liệu trong suốt để mọi người dễ nhìn, dễ thấy, kịp thời trả lời ngay những phản ánh, thắc mắc của nhân dân.

Hiện tại Sở Y tế Hải Phòng có 4 số điện thoại đường dây nóng, phân công người trực 24/24h cụ thể theo các lĩnh vực: an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc, thanh tra, nghiệp vụ y tế.

Cùng với đó, mỗi cơ quan, đơn vị đều có phòng tiếp dân, nội quy tiếp dân, các buổi tiếp công dân thể hiện tinh thần thân thiện, khách quan, tôn trọng mọi ý kiến phản ánh của công dân. Kết quả các buổi làm việc đều nhận được sự thoải mái, hài lòng từ phía công dân.

(Nguồn: Kịp thời giải đáp kiến nghị về y tế //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 5/10/2017)

 

6.4. Toàn thành phố ghi nhận 721 ca mắc sốt xuất huyết

(HPĐT)- Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng, đến ngày 30-9, toàn thành phố ghi nhận 721 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 200 ca bệnh so với thời điểm cuối tháng 8. Liên tiếp trong 5 ngày từ 25 đến 30-9, tại các quận Ngô Quyền, Lê Chân, các huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo xuất hiện các ca bệnh mới. Sau 10 ngày bệnh có dấu hiệu giảm, do mưa nhiều, nên trong tuần cuối tháng 9, bệnh sốt xuất huyết tăng trở lại, bình quân 1 ngày 7-8 ca bệnh mới. Phần lớn các ca bệnh đều là số báo cáo từ các bệnh viện, số nhiễm bệnh trong cộng đồng vẫn khó kiểm soát. Các quận Lê Chân, Ngô Quyền tiếp tục là những địa phương ghi nhận có nhiều ca bệnh nhất thành phố 92- 100 ca.

 Tại Bệnh viện Việt-Tiệp, từ tháng 7 đến nay, Khoa bệnh nhiệt đới tiếp nhận hơn 300 ca bệnh, trung bình mỗi ngày điều trị 11 người bệnh, trong đó có 5-7 ca bệnh mới. 10% số ca bệnh nhập viện có diễn biến nặng, bị xuất huyết tiêu hóa, ảnh hưởng đến gan, tụy, dạ dày, có trường hợp bị hôn mê sâu. Đây cũng là bệnh viện tiếp nhận người bệnh sốt xuất huyết lớn nhất trên địa bàn thành phố.

 Theo Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đỗ Mạnh Cường, tháng 10, tháng 11 là thời điểm đỉnh của dịch sốt xuất huyết. Trong khi đó, thời tiết tiếp tục diễn biễn bất thường, việc triển khai công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tiếp tục có nhiều khó khăn. Do vậy, nhiều khả năng, dịch sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, có diễn biến bất thường. UBND thành phố, Sở Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Trong đó yêu cầu các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ; phân công cụ thể nhiệm vụ cho chính quyền các cấp về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ về dịch bệnh trên địa bàn; xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

(Nguồn: Toàn thành phố ghi nhận 721 ca mắc sốt xuất huyết //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/10/2017)

 

6.5. Huyện An Lão: Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Từ đầu năm đến nay, huyện An Lão đã hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trên lĩnh vực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả chương trình y tế quốc gia. Tính trong 9 tháng, bệnh viện đa khoa huyện An Lão thực hiện khám, điều trị tại bệnh viện cho 148.022 lượt người, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, an toàn về người, cơ sở vật chất và công tác chuyên môn; Trung tâm y tế huyện tổ chức truyền thông dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ có trẻ suy dinh dưỡng, tiêm phòng đủ mũi cho trẻ dưới 6 tuổi, tăng cường kiểm tra các cơ sở, phát hiện, nhắc nhở cơ sở kinh doanh vi phạm về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Phòng khám tư vấn và điều trị Methadone duy trì hoạt động tốt, 139 bệnh nhân được điều trị nghiện các chất ma túy bằng Methadone, 97 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được quản lý, điều trị  bằng thuốc ARV.

Bên cạnh đó, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, số sinh trong 9 tháng là 1.613 cháu, giảm 16 cháu, trong đó số người sinh con thứ 3 trở lên 138 trường hợp, giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016.

(Nguồn: Huyện An Lão: Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân //Báo An ninh Hải Phòng .-Ngày 20/10/2017)

 

6.6. Quận Dương Kinh: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh

UBND quận Dương Kinh vừa tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố trao đổi những thông tin quan trọng về nguyên nhân, nguồn lây bệnh.

Đồng thời, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh do vi rút Zika tại gia đình, địa bàn các phường, các cơ quan, đơn vị… xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong do bệnh.

Qua đây, nhằm tiếp tục trang bị, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế, những người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các phường. T

Từ đó tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân với ngành y tế trong công tác phòng chống dịch, tập trung công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về các triệu chứng, tác hại và biện pháp phòng chống bệnh; vận động để người dân hiểu, từ đó ý thức và có trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch bệnh do vi rút Zika để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng…

(Nguồn: Quận Dương Kinh: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/10/2017)

 

6.7. Hải Phòng: Bãi bỏ 39 thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày 26/10, bà Phạm Thu Xanh, GĐ sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đã thực hiện bãi bỏ 39 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế không phù hợp với quy định hiện hành.

Theo đó, 3 thủ tục hành chính về lĩnh vực giám định y khoa; 31 thủ tục hành chính về lĩnh vực khám, chữa bệnh; 5 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng không phù hợp với quy định hiện hành được bãi bỏ.

Nhằm thay thế cho các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế được bãi bỏ, Hải Phòng cũng quy định các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa, lĩnh vực khám chữa bệnh, lĩnh vực y tế dự phòng và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Trong các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hội đồng giám định y khoa giải quyết 2 thủ tục hành chính về giám định y khoa đối với người có công với cách mạng. Sở Y tế thực hiện 30 thủ tuc hành chính đối với lĩnh vực khám chữa bệnh, 3 thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng.

Theo quy định mới của UBND TP Hải Phòng, UBND cấp quận, huyện thực hiện 02 thủ tục hành chính đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm là cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

UBND cấp xã thực hiện 04 thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức, cá nhân.

(Nguồn: Hải Phòng: Bãi bỏ 39 thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế //Nam Khánh //Báo Pháp luật và xã hội .- Ngày 26/10/2017)

 

6.8. Triển khai sổ theo dõi tiêm chủng điện tử - Nhiều tiện ích, thuận lợi cho người dân

Từ tháng 3-2017, Bộ Y tế triển khai quản lý thông tin tiêm chủng bằng hệ thống phần mềm liên thông quốc gia, chuyển từ việc quản lý, theo dõi tiêm chủng trên giấy sang phần mềm điện tử, tạo thuận lợi hơn rất nhiều cho cả cơ sở y tế và người dân. Tại Hải Phòng, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm y tế các quận, huyện triển khai đồng bộ.

Hiện nay, trước sự phát triển kinh tế, xã hội, điều kiện sống của người dân có nhiều thay đổi. Vấn đề đô thị hóa di chuyển chỗ ở của người dân cũng tăng lên, dẫn đến việc quản lý đối tượng tiêm chủng gặp không ít khó khăn. Để quản lý và theo dõi quá trình tiêm chủng của trẻ từ khi sinh ra, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết về tiêm chủng cho người dân, từ năm 2015, Bộ Y tế và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng hệ thống triển khai ứng dụng phần mềm trong quản lý tiêm chủng. Đây là xu thế tất yếu trong việc áp dụng công nghệ thông tin giai đoạn hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp thông tin về tiêm chủng, quản lý lịch sử tiêm chủng tạo nhiều thuận lợi cho người dân trong việc chăm sóc trẻ. Hệ thống thay thế hoàn toàn báo cáo thống kê bằng văn bản giấy, giúp giảm chi phí, thời gian cho các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở.

Sau một thời gian thí điểm, từ tháng 3-2017, Bộ Y tế triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, nhân rộng trên cả nước. Hệ thống bảo đảm quản lý tất cả các đối tượng tiêm chủng là trẻ em, phụ nữ theo mã ID, quản lý suốt đời từ khi trẻ sinh ra (bao gồm cả tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ), quản lý vật tư vắc xin và các tiện ích khác cho người dùng như quét mã vạch, nhắn tin, cổng thông tin tra cứu lịch sử tiêm chủng. Hệ thống được sử dụng tại tất cả các đơn vị y tế từ trung ương đến tận xã, phường về công tác tiêm chủng.

 Theo bác sĩ chuyên khoa 1, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền Vũ Thị Lượng, khi triển khai hệ thống giúp các cơ sở y tế quản lý chặt chẽ đối tượng tiêm chủng, thuận tiện trong tra cứu, thống kê, tiết kiệm chi phí. Với người dân có thể sử dụng dễ dàng trên cả máy tính bảng, điện thoại thông minh, dễ dàng chủ động khai thác thông tin, nhận tin nhắn nhắc người dân đi tiêm chủng, tra cứu lịch sử tiêm chủng của đối tượng tiêm chủng. Đặc biệt, dù người dân di chuyển chỗ ở, vẫn được theo dõi trên hệ thống. Đồng thời, cơ sở y tế cũng chủ động dự trù vắc- xin sát với số lượng, bố trí đối tượng trong tiêm chủng phù hợp.

 Chị Lê Hồng Hạnh, ở tổ dân phố số 9, phường Đông Hải 1 (quận Hải An) chia sẻ, lần đầu làm mẹ nên chị không khỏi nhiều lúng túng. Chị thường phải tham khảo các thông tin chăm sóc trẻ trên mạng internet, trong đó có cả việc tiêm chủng. Song, ngoài việc đưa con đi tiêm trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Trạm y tế phường, chị thấy còn nhiều mũi tiêm phòng các bệnh khác theo dịch vụ cũng rất cần thiết cho con. Mặc dù con chị có sổ theo dõi tiêm phòng, nhưng không phải lúc nào chị cũng có thời gian giở sổ để xem lịch. Hơn nữa, lịch tiêm cũng khác nhau, không cố định, để phòng một bệnh nào đó có nhiều mũi tiêm, thời gian rất khác nhau, tiêm nhắc lại ở nhiều độ tuổi nên chị khó theo dõi hết, rất dễ bỏ sót. Do đó, khi được cán bộ Trạm y tế phường thông tin về dịch vụ sổ tiêm chủng điện tử, chị đăng ký luôn. Hiện giờ chị không phải lo quên lịch tiêm phòng của con, kể cả việc đưa trẻ đi uống vitamin A. Bởi mọi thông tin tiêm phòng của con đều được cập nhật, khi đến lịch tiêm phòng, hệ thống sẽ nhắn tin vào số điện thoại di động chị đăng ký. Khi đăng ký dịch vụ, chị có thể đưa con đi tiêm phòng mà không cần mang sổ theo dõi như trước đây.

Từ tháng 6-2017, toàn bộ các đơn vị thực hiện tiêm chủng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Đồng thời, từ tháng 10-2017, Viettel Hải Phòng phối hợp cùng Trung tâm Y tế các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, tư vấn cho đối tượng tiêm chủng về việc cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn SMS thông báo lịch tiêm chủng, giấy mời tiêm chủng theo nhu cầu. Sau khi người dân có nhu cầu đăng ký số điện thoại, Viettel cung cấp sổ tiêm chủng điện tử miễn phí. Người dân có thể tự tải ứng dụng và đăng ký tài khoản bằng số điện thoại. Qua tuyên truyền, nhiều người dân biết và đăng ký sử dụng dịch vụ Sổ tiêm chủng điện tử và nhắn tin nhắc lịch tiêm tự động. Như tại địa bàn quận Hải An, chỉ sau 1 tháng triển khai có gần 500 người đăng ký sử dụng dịch vụ ở tất cả các phường.

 Việc sử dụng sổ tiêm chủng điện tử, dịch vụ nhắn tin nhắc lịch tiêm chủng còn khá mới mẻ với nhiều người. Để phấn đấu với mục tiêu Bộ Y tế đề ra, đến tháng 6-2018, sẽ không sử dụng văn bản trong công tác tiêm chủng, quản lý và tạo thuận lợi nhất cho người dân theo dõi việc tiêm chủng, Trung tâm y tế các quận, huyện, Trạm y tế phường, xã cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, cán bộ phụ trách nhập dữ liệu tại các Trạm y tế cập nhật dữ liệu của các đối tượng tiêm chủng một cách nhanh nhất, để bảo đảm phát huy tối đa hình thức quản lý tiêm chủng bằng hệ thống phần mềm điện tử.

 (Nguồn: Triển khai sổ theo dõi tiêm chủng điện tử - Nhiều tiện ích, thuận lợi cho người dân //Hoàng Minh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 30/10/2017)

 

6.9. Ký kết phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn ca trong các khu công nghiệp

Chiều 24-10, tại khu CN Nomura, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với BQL khu kinh tế, Liên đoàn Lao động ký kết đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho người lao động tại các khu công nghiệp (CN) trên địa bàn thành phố.

 Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, xảy ra 26 vụ với 969 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có 10 vụ với 793 người ngộ độc tại các bếp ăn tập thể của công ty trong các khu CN.

Trong khi đó, nhu cầu tổ chức bếp ăn tập thể để phục vụ cho hàng trăm nghìn người lao động mỗi ngày là rất lớn. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho bữa ăn ca có ý nghĩa đặc biệt đối với sức khoẻ của người lao động.

Theo đó, các cơ quan nói trên ký kết chương trình phối hợp với mục tiêu: Hạn chế tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn tập thể; 100% bếp ăn tập thể của các đơn vị, doanh nghiệp tự tổ chức phải ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các bếp ăn tập thểcho người lao động tại các khu CN được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất ăn sẵn (cơm hộp) phục vụ các đơn vị, doanh nghiệp trong khu CN được thanh tra, kiểm tra các điều kiện, quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tối thiểu 1 lần/năm; 100% người quản lý bếp ăn, nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định…      

(Nguồn: Ký kết phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn ca trong các khu công nghiệp //Báo An ninh Hải Phòng ĐT.- Ngày 25/10/2017)

 

6.10. Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng: Dân tức thở vì ô nhiễm

GiadinhNet - Hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt ngày đêm chồng chất, bủa vây xóm làng và cả đường quốc lộ ở huyện Thủy Nguyên khiến người dân tức thở...

Không dám mở cửa vì mùi rác:

Dọc theo hướng Quốc lộ 10, đoạn từ thị trấn Núi Đèo về xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên), hình ảnh hàng đống rác ùn ứ hai bên đường khiến nhiều người qua đây sợ hãi. Theo phản ánh của người dân: Bãi tập kết rác khiến cuộc sống của những người dân gần đây bị ảnh hưởng nặng nề. Ruồi nhặng bay khắp vùng, mùi hôi thối nồng nặc đến nỗi nhà nào cũng không dám mở cửa.

Là một trong những hộ gia đình ở gần bãi rác (khoảng 50m), ông N.V.N (SN 1957, ở xã Thủy Đường) nói: “Tháng nào nhà tôi cũng nộp phí cho bộ phận thu gom rác (7.500 đồng/khẩu) nhưng vẫn phải “sống chung với rác”. Rất nhiều lần, chúng tôi kiến nghị với UBND xã và người thu gom rác nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Tiền vẫn mất mà rác vẫn chất đống khiến ai cũng bức xúc. Rác thì mỗi ngày một nhiều hơn vì từ ngày có bãi rác này, người dân lại đua nhau mang rác ra đổ. Trước đây, đều đặn vài ngày xe rác lại đến gom mang đi nhưng gần đây, một tuần mới có một lần chở đi”.

Cũng theo ông N, những hôm trời mưa to ngập lụt, nhà ông phải dùng các thanh gỗ dài chắn ở cửa để ngăn không cho rác tràn vào nhà. Rác trôi lênh láng ra đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Ngày nắng thì bốc mùi hôi thối, nồng nặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt người dân sống gần đó.

Tại xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên), ngay cổng chào vào xã, tình trạng rác ngập lối đi đã bủa vây người dân hàng năm nay. Người dân cho biết: Hơn 1 tháng qua (từ ngày 2/9), các hộ dân khốn khổ vì bị rác thải “bức tử” từ xã bên chất đống. Những khi trời mưa, nước ngấm vào rác chảy xuống kênh Sông Giá khiến người dân lo ngại về nguồn nước sinh hoạt đang sử dụng hàng ngày. Nhiều hộ gia đình bán hàng thậm chí không dám mở cửa, phải đeo khẩu trang vì rác bốc mùi thối nồng nặc.

Hết rác thải lại đến khí thải:

Không chỉ khốn khổ vì rác thải sinh hoạt bủa vây, gần 100 hộ dân xóm 10 Ao La (xã Minh Tân) đang ngày đêm mất ăn mất ngủ với khói từ nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH thương mại Toàn Thắng (phía tây bắc núi Hang Ốc, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) phả sang.

Bà Nguyễn Thị Bông (51 tuổi, ở thôn 10 Ao La) cho biết: “Một ngày ít nhất 2 lần người dân xã Minh Tân chúng tôi hít phải khói từ nhà máy xử lý chất thải. Đều đặn, cứ 7h đến 9h sáng và từ 24h đến 1h sáng, khói nhà máy lại phả sang tấn công làng xóm. Khói bốc lên có mùi khét lẹt, khiến người dân xung quanh luôn trong trạng thái đau đầu, chóng mặt, buồn nôn”.

Cũng theo bà Bông, từ khi nhà máy này hoạt động, cuộc sống của người dân nơi đây luôn lo lắng về sức khỏe. Thậm chí đến đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang, ăn cơm phải đóng cửa. Hồi đầu, ngửi thấy mùi khét, nhiều người nghĩ rằng quạt bị cháy nhưng khi kiểm tra thì thấy quạt vẫn hoạt động bình thường.

Bà Bông cho biết thêm: “Mọi người đều thắc mắc không hiểu nhà máy đốt những gì mà có mùi khét như vậy? Trước đây đã có một số người dân đến gần khu nhà máy để tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên tường bao của nhà máy rất cao nên họ không tiếp cận được bên trong và nhà máy có bảo vệ 24/24”.

Xã chưa có biện pháp xử lý:

Để tìm hiểu rõ vấn đề, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có buổi trao đổi với ông Đỗ Đức Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân. Theo ông Thanh, hiện UNBD xã Minh Tân đã có ý kiến với Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên và kiến nghị UBND xã Lưu Kiếm về tình trạng rác thải vứt tràn lan, tập kết ngay cổng chào xã Minh Tân. Tuy nhiên cho đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn và chưa có biện pháp xử lý. Việc rác thải chất đống ngay cổng chào đường dân sinh của xã không chỉ gây ô nhiễm tới môi sinh mà còn mất mĩ quan đô thị.

Về việc nhà máy xử lý chất thải của Công ty Toàn Thắng thải khói gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân xung quanh, ông Thanh chia sẻ: “Tình trạng khói từ nhà máy phả sang xóm 10 Ao La là có thật. Sáng nào tập thể dục qua đây tôi cũng thấy chóng mặt, tức ngực, buồn nôn. Tuy nhiên, do khu vực đốt chất thải của nhà máy nằm trên địa phận thị trấn Minh Đức nên xã Minh Tân không có thẩm quyền kiểm tra, chỉ biết báo cáo lên các cơ quan cấp trên để mong được giải quyết”.

(Nguồn: Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng: Dân tức thở vì ô nhiễm //Khánh Hòa - Nhã Cầm //Báo Gia đình.net.vn.- Ngày 19/10/2017)

 

6.11. Tổ chức, quản lý, vận hành các lò đốt rác hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố

UBND thành phố vừa có chỉ đạo về việc tổ chức, quản lý, vận hành các lò đốt rác trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, cùng các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường, Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh, UBND huyện An Lão, Vĩnh Bảo khẩn trương tổ chức quan trắc các thông số khí thải các lò đốt rác đang hoạt động; UBND các huyện An Lão, Vĩnh Bảo khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt phương án tổ chức, quản lý lò đốt rác theo quy định, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố, UBND thành phố cũng đã giao UBND các huyện tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác tại các bãi rác tạm theo hướng dẫn của Sở Tài Nguyên và Môi trường (Công văn số 2822/STNMT-BVMT).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh giá cụ thể các lò đốt rác đang hoạt động tại các huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão. Kết quả kiểm tra của Tổ công tác cho thấy chỉ có 2 lò đốt tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy và thị trấn Vĩnh Bảo đã phát huy hiệu quả. Các lò rác còn lại, hầu hết chưa phát huy hiệu quả hoạt động do chưa thực hiện đầy đủ các nội dung đã được cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn.

*** Để chỉ đạo các địa phương thu gom, vận chuyển xử lý rác thải theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, ngày 25/10/2017, UBND thành phố ban hành Công văn số 7362/UBND-TL về việc thực hiện các biện pháp vận hành, quản lý bãi rác tạm tại các xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thống kê và phối hợp với UBND các huyện giải quyết dứt điểm các bãi rác tạm vi phạm việc xử lý chưa theo đúng quy trình kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2017; UBND các huyện chủ động cân đối kinh phí từ nguồn thu phí môi trường, nguồn kinh phí hỗ trợ xử lý môi trường hàng năm của thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác tại các bãi rác tạm theo đúng quy trình kỹ thuật; UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, phê duyệt phương án tổ chức, quản lý, xử lý rác tại các bãi rác tạm theo quy định và khấn trương phối hợp với các Sở, ngành đơn vị liên quan nghiên cứu, thống nhất, xem xét lựa chọn đơn vị, tổ chức, cá nhân đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc xử lý rác thải, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn UBND các huyện thực hiện nhiệm vụ này.

(Nguồn: Tổ chức, quản lý, vận hành các lò đốt rác hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố //Nguyễn Hải //Báo Hải phòng.gov.vn.- Ngày 31/10/2017)

 

6.12. Hải Phòng: Hiệu quả từ mô hình tự quản bảo vệ môi trường

 (TN&MT) - Để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, UBMTTQVN TP Hải Phòng phát động phong trào “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố. Trong giai đoạn đầu, khu dân cư số 2 phường Lãm Hà, quận Kiến An và thôn Đốc Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng là 2 địa phương được chọn để xây dựng mô hình điểm.

Hưởng ứng cuộc vận động nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, Ban Thường trực UBMTTQVN TP. Hải Phòng phát động phong trào “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” trên địa bàn toàn thành phố. Hai địa phương: phường Lãm Hà, quận Kiến An và thôn Đốc Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng đã được chọn để xây dựng mô hình điểm. Sau khi phát động, phong trào được triển khai cụ thể đến các cấp cơ sở. Bên cạnh với công tác tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm môi trường của cấp ủy, chính quyền địa phương và ban ngành đoàn thể với nhiều hành động thiết thực và sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng dân cư, mô hình tự quản bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Ông Vũ Văn Bản, Chủ tịch UBMTTQVN xã Toàn Thắng cho biết: “Từ khi mô hình được triển khai trên địa bàn xã, ý thức của người dân đã thay đổi rõ rệt. Mọi người dân đều thực hành việc thu gom rác thải, bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật…vào 1 điểm. Sau đó, Tổ thu gom rác thải chuyển đến điểm tập kết.

Theo ông Trần Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Lãm Hà, quận Kiến An, trước khi triển khai mô hình, tình trạng “sạch nhà không sạch ngõ”, đổ rác không đúng giờ xảy ra thường xuyên. Từ khi phong trào Thùng rác xanh được triển khai, ý thức người dân được nâng lên một cách rõ rệt “sạch nhà, sạch ngõ”, việc đổ rác được thực hiện đúng giờ, đúng nơi quy định.

Đến nay, mô hình cơ bản được thực hiện thành công và duy trì tốt, được nhân rộng ra địa bàn của 20/20 tổ dân phố thuộc phường. Lực lượng nòng cốt là Trưởng ban công tác MTTQ các tổ dân phố phối hợp với Hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… Được sự ủng hộ của người dân địa phương, mô hình tự quản giữ gìn vệ sinh môi trường đã triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Từ thành công trong việc xây dựng các mô hình điểm "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, thời gian tới, UBMTTQVN TP Hải Phòng sẽ chỉ đạo nhân rộng tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố. Theo đó, mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” sẽ được lồng ghép với các chương trình "nông thôn mới”, "đô thị văn minh”, góp phần từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

(Nguồn: Hải Phòng: Hiệu quả từ mô hình tự quản bảo vệ môi trường //Đăng Hùng – Thành Đạt //Báo Tài nguyên và môi trường.- Ngày 27/10/2017)

 

VII. GIAO THÔNG - VẬN TẢI

7.1.Hải Phòng điều chỉnh quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020

Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020 (tại Công văn số 10542/BGTVT-VT).

Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020 (tại Công văn số 10542/BGTVT-VT), để phù hợp với tình hình tổ chức sắp xếp tuyến vận tải, tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng báo cáo, trình UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt trước khi triển khai thực hiện việc xây dựng kế hoạch, thời gian (lộ trình) điều chuyển.

Đồng thời, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải các địa phương liên quan, thông báo, tuyên truyền đến đơn vị vận tải đang có tuyến hoạt động thuộc diện phải điều chuyển biết và thống nhất thực hiện.

Tiếp nhận chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, ngày 27/9/2017, UBND thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 6464 UBND-GT về việc thống nhất cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến xe vận tải khách cố định liên tỉnh đến năm 2020.

Công văn 6464 nêu rõ, giao Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải; chủ trì cùng Công an thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch về thời gian (lộ trình) thực hiện điều chuyển.

Cùng với đó, Công an thành phố Hải Phòng, Sở Giao thông Vận tải và UBND các quận, huyện kiên quyết xử lý hiện tượng “xe dù, bến cóc và xe trá hình tuyến cố định” trên địa bàn thành phố, gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải tuyến cố định, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2017.

Trước đó, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng Vũ Duy Tùng cho biết, UBND thành phố Hải Phòng đã chấp thuận phương án sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định tại các bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa đi các tỉnh phía Nam và các tuyến đi Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên; điều chuyển tuyến vận tải khách từ bến xe Lạc Long đi tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn về bến xe Thượng Lý.

Như vậy, sau khi sắp xếp, điều chuyển tuyến vận tải khách cố định từ một số bến xe trong nội đô trên, bến xe Thượng Lý có 271 chuyến/ngày với 257 xe thuộc 96 doanh nghiệp (tăng 201% so với số chuyến hiện tại), bến xe Lạc Long giảm 56,58%, bến xe Cầu Rào giảm 7,12%, bến xe Niệm Nghĩa giảm 12,15%.

Dự án bến xe Thượng Lý được UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận bằng Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 24/1/2014 "Về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 bến xe khách liên tỉnh do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển kim khí Hải Phòng tại số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng" làm chủ đầu tư.

Quyết định nêu rõ tính chất, chức năng là bến xe khách liên tỉnh (loại 2) thay thế bến xe Tam Bạc.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bến xe khách Thượng Lý vẫn trong tình trạng đìu hiu…

(Nguồn: Hải Phòng điều chỉnh quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020 //Hồng Minh  //Báo Mới.- Ngày 2/10/2017)

 

7.2. “Hố tử thần” về tới làng xã

Tại địa bàn xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên đang tồn tại rất nhiều “hố tử thần” , cống thoát nước không có nắp đậy hoặc hàng rào che chắn tựa như những cái bẫy vô cùng nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Thời gian gần đây , trên địa bàn cả nước đã xảy ra rất nhiều những vụ việc  thương tâm liên quan tới “hố tử thần” mà gần đây nhất là vụ việc vào ngày 14/8/2017, trong lúc đi học về qua tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, em Phạm Bích D. (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Lý Tự Trọng) đã không may bị tụt xuống cống thoát nước và bị nước cuốn dẫn tới tử vong. Trên đây chỉ là 1 trong rất nhiều vụ việc thương tâm mà nạn nhân hầu hết là những em nhỏ.

Theo quan sát của PV báo ANHP , trên địa bàn xã Kiền Bái, Thủy Nguyên tồn tại rất nhiều đường cống thoát nước không có nắp đậy, thậm chí không có rào chắn hay bất cứ vật dụng gì báo hiệu nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đặc biệt là khi trời tối hay mưa bão, đây thực sự là nỗi ám ảnh đối với người dân tham gia giao thông qua đoạn đường này . Để tránh những vụ việc tương tự xảy ra , chính quyền địa phương cần có những biện pháp khắc phục kịp thời.

(Nguồn: “Hố tử thần” về tới làng xã //Hoàng Long //Báo An ninh Hải Phong.- Ngày 5/10/2017)

 

7.3. Thiếu đường sắt hỗ trợ, Hải Phòng lo 'vỡ trận' an toàn giao thông

Hải Phòng hiện đang chịu áp lực gia tăng sản lượng hàng hóa qua cảng và số lượng phương tiện vận tải tăng cao - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết.

Thông tin này được ông Tùng cho biết tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 3 và 9 tháng năm 2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức ngày 21/10.

Theo ông Tùng, hết 9 tháng năm 2017, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, tăng 3 vụ so với cùng kỳ, tương ứng với 4,3%. Các vụ giao thông trên địa bàn thành phố làm chết 72 người, tăng 15 người, bằng 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân, do các tuyến Quốc lộ 5 và Quốc lộ 10 chạy qua địa bàn thành phố đều đang cải tạo và nâng cấp, phương tiện phải phân tuyến chạy vào nội đô.

Tuy nhiên, nguyên nhân thực tế, theo ông Tùng, là do Hải Phòng đang chịu áp lực gia tăng sản lượng hàng hóa qua cảng và số lượng phương tiện vận tải tăng cao.

Cụ thể, từ nhiều năm qua, sản lượng hàng hóa qua các cảng khu vực Hải Phòng luôn có mức tăng 13-14%/năm, dự kiến năm 2017 sẽ đạt 92 triệu tấn.

Về giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khôn khéo cho biết thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để tăng cường năng lực giao thông, giảm tai nạn.

Đồng thời, ông Tùng đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu giảm giá vé cho xe container chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để giảm tải cho Quốc lộ 5, bên cạnh đó là quản lý chặt chẽ với xe container chạy trên Quốc lộ 5. Đề nghị này được Thứ trưởng Bộ GTVT - ông Lê Đình Thọ - tán thành.

Hẳn do đây là Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nên không thấy hai lãnh đạo địa phương và Bộ GTVT nhắc tới yêu cầu tìm kiếm các giải pháp vận tải khác rẻ hơn, hiệu quả hơn để hỗ trợ Hải Phòng giảm lượng vận tải bằng xe ô tô và từ đó giảm tai nạn giao thông.

Hiện đường sắt qua thành phố Hải Phòng vẫn là tuyến đơn xây dựng từ hơn 100 năm trước. Tuyến đường sắt này cũng không kết nối với các cảng chủ chốt của thành phố, mà chỉ kết nối với cảng Hoàng Diệu sắp bị di dời và cảng Chùa Vẽ có sản lượng thấp, cảng Quán Toan nằm sâu trong sông.

Từ nhiều năm qua, chuyên chở sản lượng hàng hóa hàng chục triệu tấn mỗi năm qua các cảng khu vực Hải Phòng gần như chỉ phụ thuộc vào xe vận tải hạng nặng.

Do vậy, Hải Phòng cũng là địa phương có tăng trưởng lượng xe vận tải hạng nặng đứng đầu cả nước. Hiện số lượng xe vận tải hạng nặng, xe container của hải Phòng đã đứng thứ 2 cả nước, với 15.000 đầu xe, chỉ đứng sau Tp.HCM.

Đáng lưu ý, hiện dự án cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện đã sắp đi vào vận hành với khả năng phục vụ tàu container trọng tải tới 100.000 tấn. Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam kết nối đường bộ với dự án cảng này đã khánh thành. Tương lai hơn 100 triệu tấn hàng mỗi năm qua các cảng khu vực Hải Phòng đã là hiện hữu.

Tuy nhiên, thông tin về tuyến đường sắt kết nối với cảng Lạch Huyện nói riêng, các cảng biển khu vực Hải Phòng, đặc biệt các cảng khu vực Đình Vũ…vẫn rất mờ mịt, chưa rõ khi nào sẽ thành hình.

Do đó, trong tương lai gần, việc tiêu thoát cho lượng hàng hóa qua lại các cảng khu vực Hải Phòng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào xe vận tải trọng tải lớn, xe container, và một số dự án đường bộ kết nối với thành phố.

(Nguồn: Thiếu đường sắt hỗ trợ, Hải Phòng lo 'vỡ trận' an toàn giao thông //Quốc Dũng //Báo Mới.- Ngày 22/10/2017)

 

7.4. Tình trạng tai nạn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp gây bức xúc trong dư luận

Sáng 21/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác Bảo đảm trật tự An toàn giao thông (ATGT) Quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2017,  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Hải Phòng, có đồng chí Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Sở Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, cùng các thành viên Ban An toàn giao thông thành phố.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia 9 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 14.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.113 người, bị thương 11.785 người. So với cùng kỳ 2016, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 966 vụ (giảm 6,24%), số người chết giảm 330 người (giảm 5,11%), số người bị thương giảm 1.810 người (giảm 13,35%). Có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì TNGT giảm và 15 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ 2016.

Tình hình TNGT vẫn diễn biến phức tạp, TNGT hàng hải tăng cao, tỷ lệ TNGT ở trẻ em ở mức cao so với tỷ lệ bình quân thế giới và khu vực, đặc biệt là tại Hà Nội và TPHCM tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em và nạn nhân TNGT là trẻ em có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2011-2016.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, 9 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 72 vụ TNGT, làm chết 72 người, bị thương 32 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tăng 03 (4.35%), số người chết tăng 15 (+26.32%), số người bị thương giảm 05 (-13.51%), như vậy Hải Phòng tăng 2 chỉ tiêu về số vụ và số người chết. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Chính phủ vì đã để gia tăng tình trạng TNGT.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chia sẻ nguyên nhân gia tăng tình trạng TNGT của Hải Phòng trong thời gian qua là do thành phố hiện đang triển khai thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm, nên phải tổ chức phân luồng giao thông cho các xe tải nặng đi vào một số tuyến nội đô. Đặc biệt thành phố có 2 tuyến QL.5 và QL.10 đi qua, chỉ tính riêng TNGT xảy ra trên 2 tuyến quốc lộ này là 14 vụ (chiếm 20%), làm chết 16 người (chiếm 22,8%), bị thương 3 người (chiếm 9,4%); trong đó tuyến QL.10 đoạn qua địa bàn thành phố đang thi công, cải tạo đã gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Bên cạnh đó, áp lực của việc gia tăng sản lượng hàng hóa qua cảng, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng mất an toàn giao thông. Chủ tịch UBND thành phố cho biết thêm, Hải Phòng hiện là địa phương có lượng xe container nhiều thứ 2 cả nước với 14.976 đầu kéo, 15.856 rơ mooc.

Kiến nghị tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giao thông vận tải quan tâm nâng cao năng lực khai thác các phương thức vận tải hàng hóa trên các tuyến đường thủy nội địa, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, đầu tư kinh phí để xử lý các điểm đen, điểm mất ATGT trên các tuyến QL.5, QL.10; nghiên cứu, đề xuất các phương án giảm kinh phí cho các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia khẳng định, thời gian qua tình hình TNGT vẫn có diễn biến phức tạp, TNGT đặc biệt nghiêm trọng vẫn tiếp tục xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các Bộ, ngành TW và các tỉnh thành phố trên cả nước tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT gắn với hoạt hộng tuần tra kiểm soát; các địa phương phải siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe. Chủ động tăng cường các biện pháp cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; chủ động công bố thông tin về phương án phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn tham gia giao thông qua các điểm hay ùn tắc giao thông…

(Nguồn: Tình trạng tai nạn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp gây bức xúc trong dư luận //Minh Hảo //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 21/10/2017)

 

7.5. Nạn “xe vẫy” tuyến Hà Nội - Hải Phòng: Dẹp chỗ này, phình chỗ khác 

Tạp chí GTVT - Sau các đợt ra quân xử lý thì tình trạng xe khách tuyến Hà Nội – Hải Phòng dừng đỗ, bắt khách dọc trên đường Đại lộ Thăng Long có giảm. Thay vì hoạt động rầm rộ, công khai trên tuyến đường này thì nay các nhà xe thiết lập các “bến cóc” di động trên đường Vành đai 3 để xếp khách.

“Có cung thì ắt có cầu”, khi người dân có nhu thì nhà xe sẵn sàng đáp ứng. Đó là lý do vì sao hành khách tuyến Hà Nội – Hải Phòng vẫn không chịu vào bến đón xe mà lựa chọn “bến cóc” trên cao tốc như thế này. Và lẽ dĩ nhiên, tắc đường, nguy cơ tai nạn là không thể tránh khỏi.

Hiện nay, việc xử lý dứt điểm tình trạng này cũng khiến cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn, dẹp chỗ này lại phình chỗ khác.

Tình trạng xe khách Hà Nội – Hải Phòng tùy tiện đón trả khách dọc đường, sử dụng “bến cóc” để xếp khách là vấn đề nổi cộm làm “đau đầu” các cơ quan quản lý nhà nước.

 “Hiến kế” khắc phục tình trạng này, không ít chuyên gia trong lĩnh vực vận tải cho rằng, cơ quan quản lý cần xem xét, hoàn thiện hơn quy định hiện có, nghiên cứu cấp phép các điểm đỗ đón trả khách “chính quy” cho các doanh nghiệp hoạt động trên tuyến để hài hòa các lợi ích và tuân thủ tốt hơn các quy định pháp luật.

Nếu việc xây dựng được các điểm đón trả khách được triển khai thì sẽ dẹp được nạn xe dù, bến cóc, tạo môi trường kinh doanh vận tải hành khách lành mạnh, đảm bảo an toàn cho hành khách.

(Nguồn: Nạn “xe vẫy” tuyến Hà Nội - Hải Phòng: Dẹp chỗ này, phình chỗ khác //Lê Minh – Thanh Huyền.- Ngày 20/10/2017)

 

7.6. Hải Phòng: Tai nạn giao thông gia tăng do sửa chữa, nâng cấp cầu đường

Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, một phần nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông tại Hải Phòng năm 2017 gia tăng do việc cải tạo hạ tầng giao thông của các tuyến đường trên địa bàn Thành phố.

Ngày 21/10, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, 9 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra 72 vụ TNGT, làm chết 72 người, bị thương 32 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tăng 3 vụ, số người chết tăng 15 so với năm 2016.

Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nguyên nhân gia tăng tình trạng tai nạn giao thông của Hải Phòng trong thời gian qua là do Thành phố đang triển khai thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm, nên phải tổ chức phân luồng giao thông cho các xe tải nặng đi vào một số tuyến nội đô; tuyến quốc lộ 10 đoạn chạy qua địa bàn Thành phố đang được thi công, cải tạo đã gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, áp lực của việc gia tăng sản lượng hàng hóa qua cảng, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng mất an toàn giao thông và làm gia tăng tai nạn giao thông.

Để tích cực giảm tai nạn giao thông, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị Chính phủ quan tâm nâng cao năng lực khai thác các phương thức vận tải hàng hóa trên các tuyến đường thủy nội địa; nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng và đầu tư kinh phí để xử lý các điểm đen trên các tuyến quốc lộ 5 và quốc lộ 10, giảm kinh phí cho các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Về phía Thành phố Hải Phòng, thời gian tới Thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cùng với các địa phương siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấp phép lái xe; chủ động tăng cường các biện pháp cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; chủ động công bố thông tin về phương án phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn tham gia giao thông qua các điểm hay ùn tắc giao thông.

Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, thời gian tới dự án cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện sắp đi vào vận hành với khả năng phục vụ tàu container trọng tải tới 100.000 DWT (tấn) thì mỗi năm có khoảng hơn 100 triệu tấn hàng qua các cảng khu vực Hải Phòng. Do vậy, Thành phố rất cần sự quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách cũng như phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của Chính phủ để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt cho người dân và doanh nghiệp.

(Nguồn: Hải Phòng: Tai nạn giao thông gia tăng do sửa chữa, nâng cấp cầu đường //Công Thành //Báo Mới.- Ngày 23/10/2017)

 

7.7. Hải Phòng cấm xe bus vào nội đô?

(Xây dựng) - Theo phản ánh của một số người dân: Trong khi các đô thị lớn khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng để giảm áp lực giao thông thì Hải Phòng lại làm ngược lại. Cứ vào giờ cao điểm, nhất là vào chiều tối thì lực lượng Cảnh sát giao thông lại cấm xe bus lưu thông vào một số tuyến đường nội đô như Lạch Tray, Nguyễn Văn Linh… làm đảo lộn thói quen di chuyển bằng xe bus của một bộ phận công nhân, học sinh…

Anh Nguyễn Văn C cho biết: Tôi là sinh viên trường Đại học Hàng hải trên đường Lạch Tray, nhà tôi thì ở phường Cầu Tre nên thường đi tuyến xe bus đường Đà Nẵng – Đồ Sơn hoặc Kiến Thụy – đường Đà Nẵng để đến trường. Nhưng thời gian gần đây tôi không đi xe bus như trước nữa mà đi xe máy đến trường vì nhiều lần xe bus không đi đúng tuyến và không trả khách tại cổng trường Đại học Hàng hải khiến tôi trễ học.

Theo tìm hiểu được biết, gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên không cho xe bus vào đường Lạch Tray (đoạn từ Cầu Rào 1 tới cầu vượt Lạch Tray) và đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường cầu vượt BigC đến Cầu Niệm)… để đón và trả khách (theo hành trình được phê duyệt) vào giờ cao điểm, giờ mà hành khách đón xe bus đi làm, đi học hoặc đón xe bus về nhà. Trong khi đó các loại xe 16 chỗ trở xuống được đi lại bình thường. Sự việc trên ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của các tuyến xe bus và hành khách không đi đến nơi về đến chốn, phát sinh thêm chi phí, gây nên bức xúc và tạo dư luận xã hội không tốt.

Một tài xế lái xe bus cho biết: Hành khách đi xe bus chủ yếu là công nhân và học sinh cần đi học, đi làm đúng giờ. Nhưng hiện nay vào giờ cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông thường điều xe bus đi sang đường khác làm sai điểm, sai giờ tới trường, tới nơi làm việc gây bất tiện cho người tham gia xe bus và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng; ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng nhằm giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc giao thông đô thị, kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo thuận lợi nhất cho người dân thành phố khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại của TP Hải Phòng. Nếu sự việc kéo dài sẽ dễ dẫn đến việc hành khách bỏ không di chuyển bằng xe bus mà chuyển sang sử dụng phương tiện cá nhân gây áp lực cho giao thông và làm mất đi thói quen di chuyển bằng phương tiện vận tải công cộng của nhân dân.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, một vị đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Bộ và Sắt Hải Phòng cho biết: Hiện tại, ở một số thời điểm, nhất là vào buổi chiều, chủ yếu ở thời điểm học sinh tan học, tại một số tuyến đường, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến dẫn tới ùn tắc. Khi ùn tắc, Cảnh sát giao thông sẽ phân luồng từ xa để tránh ùn tắc, không cho các phương tiện lớn đi vào trong đó có xe bus, vì cho đi vào cũng không đi được. Việc phân luồng này sẽ căn cứ vào kích thước xe như xe ô tô tải to, xe ô tô khách to, xe bus… xe nào to cồng kềnh sẽ bị “cấm” ở một thời điểm nhất định, cảnh sát giao thông sẽ phân luồng cho những xe này đi hướng khác. Nếu ùn tắc quá sẽ phân loại triệt để “cấm” cả xe ô tô con. Khi nào tình hình ổn định sẽ cho các xe lưu thông bình thường chứ không phải là cảnh sát giao thông tự nhiên “cấm” xe bus đi vào trong nội thành. Việc điều tiết giao thông như vậy căn cứ vào thẩm quyền của lực lượng Công an đứng chốt phòng ngừa ùn tắc để đảm bảo cho giao thông đi lại trên toàn thành phố.

Cũng theo vị này, nếu đang ùn tắc giao thông trên diện rộng như thế mà cứ cho xe bus đi vào thì sẽ càng ùn tắc hơn, tất cả các xe đều không đi được. Vì vậy phải phân luồng giao thông để giảm tải, giải phóng cho điểm ùn tắc xong mới cho xe bus và các phương tiện khác đi vào. Việc phân luồng giao thông chỉ diễn ra khi xảy ra ùn tắc giao thông chứ không diễn ra ở thời điểm cố định nào nên không thể thông báo cho nhân dân biết trước được.

Trong khi đó, theo điểm b, Khoản 3, Điều 37 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định “Khi có tình huống gây ách tắc giao thông hoặc có yêu cầu cần thiết khác về đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát giao thông được tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyến và nơi tạm dừng xe, đỗ xe”. Được biết, Hải Phòng đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ xe bus, đồng thời động viên khuyến khích các đơn vị tham gia đầu tư vào lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe bus. Việc Cảnh sát giao thông điều động xe bus đi sang đường khác làm sai điểm, sai giờ, thay đổi thói quen di chuyển bằng xe bus của người dân sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng của thành phố Hải Phòng. Nên chăng thành phố Hải Phòng xem xét có nên “cấm” xe bus vào nội thành như hiện nay nữa hay không?

(Nguồn: Hải Phòng cấm xe bus vào nội đô? //Mỹ Hạnh //Báo Xây dựng.- Ngày 24/10/2017)

 

7.8. Hải Phòng điều chuyển các tuyến vận tải hợp lý, khoa học

Chiều 23/10, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng tổ chức họp với các ngành, địa phương liên quan để thống nhất phương án báo cáo đề xuất UBND thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh đến năm 2020.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh gồm các bến xe nội đô thành phố Hải Phòng: Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long, Thượng Lý và các đơn vị đang hoạt động kinh doanh vận tải tại các bến xe trên.

Cụ thể, tại bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa sẽ điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định đi các tỉnh phía Nam tính từ tỉnh Nghệ An đến thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đi tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên về bến xe Thượng Lý.

Tại bến xe Lạc Long, điều chuyển tuyến vận tải khách từ bến xe Lạc Long đi các bến xe thuộc tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn về bến xe Thượng Lý.

Như vậy, sau khi sắp xếp, điều chuyển tuyến vận tải khách cố định từ một số bến xe trong nội đô trên, bến xe Thượng Lý sẽ có 267 chuyến/ngày với 254 xe thuộc 96 doanh nghiệp (tăng hơn 207% so với số chuyến hiện tại); bến xe Lạc Long giảm 56,58%; bến xe Cầu Rào giảm 7,12%; bến xe Niệm Nghĩa giảm 12,31%.

Dự án bến xe Thượng Lý được UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận bằng Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 24/1/2014 "Về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 bến xe khách liên tỉnh do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển kim khí Hải Phòng tại số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng" làm chủ đầu tư. Quyết định nêu rõ tính chất, chức năng là bến xe khách liên tỉnh (loại 2) thay thế bến xe Tam Bạc.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng Phạm Văn Huy cho biết, mục tiêu sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo theo hướng tuyến, không cho phương tiện xe khách chạy xuyên tâm vào nội đô thành phố.

Điều chuyển nguyên trạng các tuyến vận tải khách thuộc diện phải điều chuyển từ một số bến xe trong nội đô ra khỏi trung tâm thành phố, trong đó giữ nguyên lưu lượng, giờ nốt xe xuất bến, đơn vị đang khai thác tuyến để tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải, đơn vị bến xe sớm ổn định hoạt động kinh doanh.

Đối với các phương tiện khai thác trên tuyến thuộc diện điều chuyển có giờ xe xuất bến trùng với giờ xe xuất bến của cùng tuyến đang khai thác tại bến xe tiếp nhận thì sẽ thực hiện sắp xếp điều chỉnh giờ xe xuất bến để tránh cạnh tranh không lành mạnh trên tuyến cũng như ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ông Ngô Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý vận tải - Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cho biết, theo kế hoạch, đến tháng 12/2017, UBND thành phố Hải Phòng giao cho ngành Giao thông Vận tải thực hiện hai công trình gồm: mở rộng đường 353 (xuất phát từ bến xe Cầu Rào đến điểm lên đường cao tốc) và nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh đi ra Hồ Sen - cầu Rào 2. Như vậy, trong thời gian triển khai hai công trình này sẽ rất khó cho hai bến Niệm Nghĩa và Cầu Rào hoạt động.

Ngày 20/10/2017, Công ty TNHH vận tải Hoàng Long đã có Công văn số 37-2017/HL-CV gửi Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đề nghị Sở sớm có văn bản chấp thuận để doanh nghiệp chuyển một số tuyến đang khai thác tại bến xe Niệm Nghĩa về bến xe Thượng Lý hoạt động. Cụ thể: các tuyến xuất phát từ bến xe Thượng Lý đi bến xe trung tâm Đà Nẵng (Đà Nẵng), bến xe miền Đông (thành phố Hồ Chí Minh) và bến xe Vũng Tàu (Vũng Tàu).

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đến năm 2020 (tại Công văn số 10542/BGTVT-VT), để phù hợp với tình hình tổ chức sắp xếp tuyến vận tải, tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

(Nguồn: Hải Phòng điều chuyển các tuyến vận tải hợp lý, khoa học //Hồng Minh //Báo Tin tức.- Ngày 23/10/2017)

 

7.9. Kiện toàn Ban An toàn giao thông thành phố gồm 20 thành viên

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông thành phố gồm 20 thành viên. Đây là tổ chức liên ngành có chức năng giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban; ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố là Phó Trưởng ban Thường trực; các ông Vũ Duy Tùng – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Vũ Thanh Chương – Phó Giám đốc Công an thành phố là Phó Trưởng ban.

Ban ATGT có nhiệm vụ đề xuất UBND thành phố các kế hoạch và biện pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cấp chính quyền trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, xử lý khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban ATGT quận, huyện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến ATGT, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Ban ATGT thành phố có trách nhiệm báo cáo khẩn cấp UBND thành phố và Ủy ban ATGT Quốc gia về tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố; chủ trì việc khắc phục và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình trật tự ATGT, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

(Nguồn: Kiện toàn Ban An toàn giao thông thành phố gồm 20 thành viên //Trâm Bầu //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 30/10/2017)

 

7.10. Tổng kết 1 năm thực hiện mô hình bảo đảm ANTT tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chiều 23-10, huyện An Lão tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT và TTATGT giữa Ban quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với 6 xã thuộc huyện An Lão. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP đến dự.

Sau khi mô hình được khai thác và đi vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền 6 xã có đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi qua gồm: Quang Trung, Quốc Tuấn, Tân Viên, Mỹ Đức, An Thắng và An Thái, đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bảo đảm giữ gìn ANCT, TTATXH, đồng thời phối hợp với CAH An Lão xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi cố tình vi phạm.

CA các xã phối hợp CAH tổ chức tốt công gác tuần tra, chốt điểm, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung xử lý ngay tại cơ sở các hành vi gây mất ANTT và TTATGT, ảnh hưởng đến hoạt động của đường cao tốc. Công ty TNHH MTV quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã chủ động lắp đặt hệ thống camera an ninh và loa cảnh báo, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm…

Sau 1 năm thực hiện mô hình, công tác bảo đảm ANTT và TTATGT trên địa bàn 6 xã có đường ô tô chạy qua, cơ bản ổn định, các vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội xảy ra được giải quyết kịp thời, không có trọng án, không xảy ra các hành vi vi phạm của người dân và thanh thiếu niên ở các địa phương khác gây mất an toàn cho đường cao tốc như: ném đá và các vật cứng khác từ trên cầu vượt và từ ngoài đường gom dân sinh vào đường cao tốc hoặc trộm cắp thiết bị trên đường cao tốc, cắt phá hàng rào B40, đào bới đất đá, chăn thả gia súc, gia cầm trong hành lang bảo vệ đường cao tốc…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được sau 1 năm thực hiện mô hình liên kết, đồng thời vạch ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới…

Tại hội nghị, 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình được UBND TP, Giám đốc CATP, UBND huyện An Lão tặng bằng khen và giấy khen.

(Nguồn: Tổng kết 1 năm thực hiện mô hình bảo đảm ANTT tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng //Hồng Hải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 25/10/2017)

 

VIII. QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC, XÂY DỰNG

8.1.Cầu vượt dự án 1.310 tỉ bị nứt: Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm

(NLĐO)- Sở GTVT TP Hải Phòng, chủ đầu tư cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm-Đình Vũ, khẳng định nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc khắc phục sự cố 2 vết nứt trên bề mặt cầu thuộc dự án 1.310 tỉ đồng.

Liên quan đến sự cố cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm-Đình Vũ (TP Hải Phòng) thuộc dự án trị giá hơn 1.310 tỉ đồng chưa bàn giao đưa vào sử dụng đã xuất hiện 2 vết nứt dài 15 m trên mặt cầu, chiều 3-10, UBND TP Hải Phòng sẽ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo việc báo chí phản ánh thông tin về vết nứt đường dẫn cầu vượt này.

Trước đó, chiều tối 2-10, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hải Phòng đã họp với Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) - đơn vị tư vấn thiết kế; Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường - Viện Khoa học công nghệ GTVT (Bộ GTVT) - đơn vị tư vấn kiểm định; Liên danh Tổng Công ty xây dựng Bằng Đằng và Công ty CP cầu 12 - đơn vị thi công để bàn và thống nhất giải pháp khắc phục sự cố.

Theo khảo sát thực tế, tại cầu vượt nút giao thông Nguyễn Bỉnh Khiêm-Đình Vũ và xác định vết nứt trên bề mặt đường dẫn lên, xuống cầu, đoạn vuốt nối với tuyến đường cũ có chiều dài khoảng 15-30 m, không liên tục.

Phó Tổng giám đốc TEDI Nguyễn Trung Hồng và đại diện đơn vị tư vấn kiểm định đều khẳng định vết nứt trên đường dẫn cầu hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết cấu chính của cây cầu. Lý giải về 2 vết nứt trên mặt đường dẫn cây cầu, các bên bước đầu xác định nguyên nhân có thể do thời tiết mưa kéo dài, kết hợp với thuỷ triều, khi thi công hệ thống cống thoát nước hai bên với việc đào móng sâu âm 4 m, khi bơm hút nước để thi công đã tạo sự cố kết nền móng, gây nứt đường. Hiện, đơn vị thi công đang tập trung xử lý vết nứt, đồng thời tiếp tục theo dõi việc lún nền đường để có giải pháp tổng thể, bảo đảm cho sự ổn định lâu dài của công trình. Mặt khác, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống thoát nước, phấn đấu hoàn thành trong 7 ngày

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trọng Khải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng, cho hay: "Khoảng gần 1 tuần nay, phát hiện ra, chúng tôi đã tưới nhựa đường vào các vết nứt để nước mưa đỡ thấm xuống và để kiểm tra xem mình làm có phải chất lượng kém hay không. Hiện, có thể khẳng định nguyên nhân gây ra các vết nứt là thời tiết. Trong thời gian xảy ra vết nứt khi có cơn bão số 10, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa liên tục. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thận trọng mời Hội đồng khoa học của TEDI về khoan, khảo sát để thẩm định đánh giá lớp lu nèn một lần nữa. Khoan kiểm tra trắc lún, các lớp kết cấu là rất bài bản".

Ông Khải khẳng định các vết nứt không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn của cây cầu vì 2 vết nứt nằm ở đường dẫn lên cầu, không phải là phần chịu lực chính. Những chỗ nứt này là phần vật liệu đắp không có bê tông mà chỉ là cát, bây và nhựa áp phan nên không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng của cây cầu.

"Nhận thức rõ đây là một nút giao thông toàn xe trọng tải lớn qua lại nên chúng tôi phải làm rất cẩn thận trách nhiệm, giám sát rất chặt chẽ. Vì có vấn đề gì xảy ra thì trách nhiệm thuộc về chúng tôi, mà đơn vị còn phải bảo hành 24 tháng nữa chứ"-ông Khải nói.

Trong khi đó, ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng (chủ đầu tư) cho hay: "Do công trình đang thi công, chưa nghiệm thu, chưa bàn giao nên nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc khắc phục sự cố này".

Cầu vượt nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm-Đình Vũ là dự án giao thông quan trọng, nhằm giải toả tình trạng ách tắc trong vận chuyển hàng hoá qua khu vực cảng biển Hải Phòng, dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng 10 này. Cuối tháng 9, trong khi đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành xong các hạng mục của cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm-Đình Vũ, mặt cầu được trải thảm nhựa, kẻ làn đường chờ ngày khánh thành đưa vào sử dụng thì xuất hiện 2 vết nứt, mỗi vết nứt kéo dài khoảng 15 m với độ rộng vết nứt từ 1-2 cm ở cùng 1 làn ở 2 phía đầu cầu. Điều này đã khiến dư luận cho rằng chất lượng của công trình không đảm bảo.

(Nguồn: Cầu vượt dự án 1.310 tỉ bị nứt: Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm //Trọng Đức //Báo Người đưa tin.- Ngày 3/10/2017)

 

8.2. Sở TNMT kiến nghị thu hồi đất 19 dự án chậm tiến độ

Tăng cường thực hiện thu hồi đất theo Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND ngày 29-3-2016 của HĐND thành phố, thời gian qua, Sở Tài nguyên-môi trường đã phối hợp với các quận, huyện tiến hành rà soát 242 địa điểm với tổng diện tích là 2.312,93 ha

Trong đó, đối với 54 địa điểm chưa giải phóng mặt bằng, UBND TP đã chấm dứt hoạt động 30 dự án (diện tích 393,61 ha đất); ngành báo cáo UBND TP tiếp tục chấm dứt hoạt động dự án đối với 14 dự án (diện tích 241,67ha); 10 địa điểm còn lại (diện tích 99,6 ha), đã làm việc với UBND các quận huyện, chủ đầu tư để xác định hành vi vi phạm, từ đó hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND TP xem xét, dừng hoạt động.

 Song song, ngành cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xác định hành vi và xử lý đối với 59 dự án chậm tiến độ thực hiện dự án, sử dụng không đúng mục đích.

Trong đó,  UBND TP đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 12 dự án (diện tích 243,60 ha); Sở trình UBND TP xem xét thu hồi 19 dự án (diện tích 105,98 ha); đang tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND TP xử lý vi phạm đối với 27 dự án (diện tích 118,32 ha).

Đối với 74 địa điểm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và 55 địa điểm do UBND các quận, huyện đề xuất kiểm tra, xử lý, Sở đã phân công 3 nhóm công tác để lập kế hoạch kiểm tra, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định, dự kiến hoàn thành việc kiểm tra, xử lý trong năm 2017.

(Nguồn: Sở TNMT kiến nghị thu hồi đất 19 dự án chậm tiến độ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 3/10/2017)

8.3. Động thổ Dự án Khu công nghiệp mới theo mô hình sinh thái tại huyện đảo Cát Hải

Sáng 5/10 tại huyện đảo Cát Hải (Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải), Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ tổ chức Lễ động thổ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (DEEP C III).

Tới dự Lễ động thổ có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngài Pieter De Crem, Quốc vụ khanh Ngoại thương, Bộ Ngoại giao và châu Âu, Vương quốc Bỉ; Bà Jehanne Roccas, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam.

KCN mới có tổng diện tích 520 ha, với số vốn đầu tư gần 5.500 tỷ đồng, kết nối giao thông thuận tiện với Cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện 100,000 DWT, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Đường cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Trung Quốc…dự kiến sẽ đón những nhà cung cấp trong lĩnh vực ô tô, các công ty hoạt động trong ngành logistics và công nghiệp tổng hợp, công nghiệp nhẹ do nằm tại vị trí chiến lược cho hoạt động kinh doanh ở khu vực ASEAN.

KCN được xây dựng và hình thành trên cơ sở mô hình cảng của Bỉ, tương tự như  mô hình cảng Antwerp và cảng Ghent, điểm mấu chốt đó chính là sự kết nối trực tiếp giữa cảng biển và KCN trong đất liền. Mô hình này sẽ đem lại cho các doanh nghiệp nhiều lợi thế quan trọng, tối ưu hóa việc xây dựng hạ tầng và hệ thống tiện ích để phát huy tối đa hiệu quả chuỗi cung cấp và giá trị gia tăng.

Ông  Frank Wouters - Tổng Giám đốc KCN DEEP C cho biết, với mục tiêu chính là triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững ở Việt Nam, DEEP C hướng đến việc giảm khí thải, chất thải cung cấp các giải pháp sinh thái cho các nhà đầu tư chứ không đơn thuần là đáp ứng yêu cầu và xu hướng phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Lễ động thổ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và trở thành hình mẫu tiêu biểu về quan hệ hợp tác. Để KCN đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, trong quá trình xây dựng cần đặc biệt lưu ý vấn đề bảo vệ môi trường, đồng thời song song với đó cần triển khai ngay các hoạt động xúc tiến đầu tư thu hút các dự án công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, sản phẩm có giá trị gia tăng cao…Chủ tịch thành phố cam kết sẽ chỉ đạo huyện Cát Hải tập trung cao công tác GPMB sớm bàn giao cho KCN; giao các cơ quan chức năng phải đảm bảo tốt vấn đề an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án; sớm hoàn thiện việc kết nối hạ tầng giao thông…Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan cần phối kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ tạo điều kiện cho chủ đầu tư, thường xuyên báo cáo lãnh đạo thành phố về tiến độ thực hiện dự án.

Nhân dịp Lễ động thổ, Nhà đầu tư GELEX và KCN DEEP C III đã Ký thỏa thuận nguyên tắc thuê 50 ha đất xây dựng tổ hợp sản xuất thiết bị điện. Theo đó, GELEX dự kiến xây dựng Tổ hợp thiết bị điện 50ha với tổng vốn đầu tư khoảng 300.000 USD.

GELEX là một trong những công ty tư nhân hàng đầu ở Việt Nam, được thành lập từ năm 1995, đến nay Công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GELEX) đã và đang nỗ lực quiy tụ hết khả năng của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành công nghiệp kỹ thuật điện.

Tổ hơp KCN DEEP C Hải Phòng rộng hơn 2000 hectare, đến nay thu hút gần 3 tỷ USD từ hơn 70 doanh nghiệp quốc tế và giải quyết việc làm cho hơn 10.000 công nhân lao động; đây cũng là KCN đầu tiên có nhà máy xử lý nước thải…

(Nguồn: Động thổ Dự án Khu công nghiệp mới theo mô hình sinh thái tại huyện đảo Cát Hải //Minh Hảo //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 5/10/2017)

 

8.4. Sớm đưa khu đất hơn 12.000 m2 tại phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn vào sử dụng

Sáng 4- 10, Đoàn giám sát chuyên đề số 2 của HĐND thành phố làm việc tại Công ty xăng dầu khu vực 3 về việc thực hiện thu hồi đất một số địa điểm khai thác thiếu hiệu quả. Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Phạm Văn Phương chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các ngành liên quan.

Theo Công ty xăng dầu khu vực 3, khu đất 12.240 m2 tại phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn vốn của Công ty Dầu lửa (Bộ Thương mại). Năm 1995, chi nhánh dầu lửa được sáp nhập vào Công ty xăng dầu khu vực 3, trong đó có khu đất này.

Vì nhiều lý do, khu đất chưa được đưa vào sử dụng nên năm 2003 UBND thành phố đã có quyết định thu hồi. Công ty luôn ủng hộ chủ trương thu hồi của thành phố và đề nghị các ngành liên quan sớm hoàn tất các thủ tục.

Đồng chí Phạm Văn Phương, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố ghi nhận Công ty xăng dầu khu vực 3 chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ cuộc giám sát. Công ty cũng quản lý tốt khu đất, không để xảy ra lấn chiếm, chấp hành nghiêm nghĩa vụ tài chính; hợp tác tốt với các ngành thành phố trong thực hiện quyết định thu hồi đất.

Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục thu hồi đất còn quá chậm, yêu cầu các ngành liên quan nhanh chóng hoàn tất trước 5-10. Sở Tài nguyên Môi trường và quận Đồ Sơn sớm đề xuất các biện pháp đưa khu đất vào sử dụng phát huy hiệu quả.

(Nguồn: Sớm đưa khu đất hơn 12.000 m2 tại phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn vào sử dụng //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 4/10/2017)

 

8.5. Hải Phòng: Động thổ Khu Deep C III 260 triệu USD và đón nhà đầu tư đầu tiên

Sáng 05/10, tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Công ty CP KCN Đình Vũ đã tổ chức lễ động thổ Khu công nghiệp cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Deep C III). Đây là khu công nghiệp mới dành cho các ngành công nghiệp phụ trợ, logistc và công nghiệp tổng hợp liền kề cảng Lạch Huyện, với tổng vốn đầu tư 260 triệu USD.

Tiếp nối thành công của KCN Đình Vũ và KCN Deep C II, Khu Deep C III với diện tích 520 ha nằm trong tổ hợp Khu công nghiệp Deep C Hải Phòng rộng hơn 2.000 ha do Công ty Cổ phần Rent A Port - Vương quốc Bỉ và UBND thành phố Hải Phòng quản lý, cũng là đơn vị hiện đnag vận hành Khu công nghiệp Đình Vũ. Tổ hợp này đến nay đã thu hút gần 3 tỷ USD từ hơn 70 doanh nghiệp quốc tế và tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Khu Deep C III có điều kiện thuận lợi kết nối giao thông với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Hải Phòng – Hạ Long – Trung Quốc. KCN mới này được kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ ô tô, logistics, công nghiệp nhẹ và công nghiệp tổng hợp do có vị trí chiến lược cho hoạt động kinh doanh ở khu vực ASEAN.

 “Với mục tiêu hướng tới mô hình KCN bền vững ở Việt Nam và là KCN đẳng cấp quốc tế gắn với cảng nước sâu. Khu Deep C III được xây dựng trở thành KCN sinh thái, giảm khí thải, chất thải, cung cấp các giải pháp sinh thái cho các nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu, xu hướng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Là đơn vị tiên phong tại thành phố Hải Phòng, mục tiêu chính của chúng tôi là triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình Khu công nghiệp bền vững ở Việt Nam”, ông Frank Wouters, Tổng giám đốc CTCP KCN Đình Vũ cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến KCN, KKT nhằm phát huy vai trò động lực của KCN, KKT đối với tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn hoan nghênh định hướng và cam kết lâu dài của công ty về phát triển các KCN, trong đó có KCN Deep C theo hướng KCN sinh thái. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để Công ty cổ phần KCN Đình Vũ và các đối tác Bỉ thực hiện thành công các dự án, đóng góp tích cực về kinh tế, xã hội, môi trường cho thành phố Hải Phòng và các địa phương khác.

Còn ông Pieter De Crem, Quốc vụ khanh Ngoại thương, Bộ Ngoại giao và châu Âu của Vương quốc Bỉ thì khẳng định, Khu Deep C được xây dựng và hình thành trên cơ sở mô hình cảng của Bỉ, tương tự như mô hình cảng Antwerp và cảng Ghent. Điểm mấu chốt là kết nối trực tiếp giữa cảng biển và KCN trong đất liền. Mô hình này đem lại cho các doanh nghiệp lợi thế quan trọng, tối ưu hóa việc xây dựng hạ tầng và hệ thống tiện ích, phát huy tối đa hiệu quả chuỗi cung cấp và giá trị gia tăng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã đánh giá cao sự quyết tâm và chủ động của chủ đầu tư KCN Deep C III. Thành phố Hải Phòng cam kết sẽ tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa đảo Cát Hải và tuyến đường 356, tuyến đường Tây Nam, đường trục, tuyến đê biển phía Nam KCN Đình Vũ và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện số 2... Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng và tiếp tục khẳng định cam kết của nhà đầu tư Bỉ với thành phố Hải Phòng. Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố tiếp tục coi trọng và đẩy mạnh thu hút FDI cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với lễ động thổ KCN Deep C III, nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên đầu tư vào KCN Deep C III là Công ty CP thiết bị điện Việt Nam (GLEX) cũng đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc thuê 50 ha đất để xây dựng tổ hợp sản xuất thiết bị điện. GLEX dự kiến xây dựng Tổ hợp thiết bị điện với vốn đầu tư khoảng 300.000 USD, sẽ khánh thành xưởng sản xuất cáp điện đầu tiên theo công nghệ Đức có trị giá khoảng 40.000 USD vào cuối năm 2018 do đơn vị CADIVI vận hành. Tiếp sau đó sẽ là xưởng sản xuất máy biến áp và các thiết bị khác. Sản phẩm sẽ được xuất khẩu tới các khách hàng trong khu vực châu Á và thị trường nội địa.

“Các khách hàng trong KCN Deep C III có thể hưởng gói ưu đãi về thuế trong khu kinh tế cũng như chất lượng nguồn điện ổn định, chất lượng nước và các dịch vụ khác giống như đổi với các khu Deep C hiện tại. Tổ hợp KCN Deep C sẽ là đối tác và địa điểm đầu tư đáng tin cậy cho các nhà đầu tư”. Ông Frank Wouters khẳng định tại buổi lễ.

(Nguồn: Hải Phòng: Động thổ Khu Deep C III 260 triệu USD và đón nhà đầu tư đầu tiên //Thanh Sơn //Báo Đầu tư.- Ngày 6/10/2017)

 

8.6. Khởi công Dự án Khu công nghiệp theo mô hình sinh thái

 (Công lý) - Ngày 5/10, tại huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng), diễn ra Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (DEEP C III). Đây là Dự án Khu công nghiệp mới theo mô hình sinh thái.

Dự án KCN mới có tổng diện tích 520 ha, do Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ đầu tư với số vốn lên đến 5.500 tỷ đồng. Dự án được xây dựng và hình thành theo mô hình cảng Antwerp và cảng Ghent của Vương quốc Bỉ. Đó chính là sự kết nối trực tiếp giữa cảng biển và KCN trong đất liền. Mô hình này được coi là tân tiến nhất, đem lại nhiều lợi thế quan trọng cho các doanh nghiệp, tối ưu hóa việc xây dựng hạ tầng và hệ thống tiện ích để phát huy tối đa hiệu quả chuỗi cung cấp và giá trị gia tăng.

Dự án hoàn thành sẽ kết nối giao thông thuận tiện với Cảng nước sâu quốc tế Lạch Huyện 100,000 DWT, cầu đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (Quảng Ninh) - Trung Quốc… Trong tương lai, dự án sẽ đón những nhà cung cấp trong lĩnh vực ô tô, các công ty hoạt động trong ngành logistics và công nghiệp tổng hợp, công nghiệp nhẹ do nằm tại vị trí chiến lược cho hoạt động kinh doanh ở khu vực ASEAN.

Tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng rộng hơn 2000 hecta, đã thu hút gần 3 tỷ USD từ hơn 70 doanh nghiệp quốc tế và giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động. Đây cũng là KCN đầu tiên có nhà máy xử lý nước thải.

Ông  Frank Wouters, Tổng Giám đốc KCN DEEP C cho biết, với mục tiêu chính là triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững ở Việt Nam, DEEP C hướng đến việc giảm khí thải, chất thải cung cấp các giải pháp sinh thái cho các nhà đầu tư chứ không đơn thuần là đáp ứng yêu cầu và xu hướng phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và trở thành hình mẫu tiêu biểu về quan hệ hợp tác. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, trong quá trình xây dựng cần đặc biệt lưu ý vấn đề bảo vệ môi trường… Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện Cát Hải tập trung cao công tác GPMB sớm bàn giao cho KCN; giao các cơ quan chức năng phải đảm bảo tốt vấn đề an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án.

Ngay trong lễ động thổ dự án, Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) đã Ký thỏa thuận nguyên tắc thuê 50 ha đất với KCN DEEP C III để xây dựng tổ hợp sản xuất thiết bị điện với tổng vốn đầu tư khoảng 300.000 USD. GELEX được thành lập từ năm 1995 là một trong những công ty tư nhân trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện hàng đầu ở Việt Nam.

 (Nguồn: Khởi công Dự án Khu công nghiệp theo mô hình sinh thái //Vũ Ba //Báo Công Lý.- Ngày 6/10/2017)

 

8.7. Dự án phát triển đô thị và cải tạo chung cư cũ: Đẩy nhanh tiến độ di dời, giải phóng mặt bằng

 (HPĐT)- Chiều 7-10, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) khu đất số 12 phố Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện (Trường THPT chuyên Trần Phú cũ) và một số dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn các quận Ngô Quyền, Lê Chân.

Liên quan khu đất số 12 phố Trần Phú, hiện có 22 hộ dân sinh sống chung quanh (trong đó 10 hộ đang ở tại vị trí mặt đường đường Trần Bình Trọng và Trần Phú) và 7 ki ốt do trường xây, ký hợp đồng cho thuê. Theo kiểm tra sơ bộ ban đầu, trong số 22 hộ dân này, hiện có một số hộ cung cấp giấy tờ liên quan. Đại diện lãnh đạo quận Ngô Quyền báo cáo thành phố một số vướng mắc về GPMB, trong đó, việc lập trích đo địa chính đối với khu vực này chưa xong để làm cơ sở thông báo thu hồi đất, thực hiện GPMB. Quận cũng đề xuất vị trí tái định cư cho các hộ dân.

Các chung cư cũ Đ1, Đ3, Đ5, Đ7, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) là mặt bằng sẽ xây dựng các chung cư mới HH3 và HH4. Theo lãnh đạo quận và phường, công tác di dời dân đến các khu tạm cư được các hộ dân sinh sống từ tầng 2 trở lên cơ bản đồng thuận, nhiều hộ đang di dời. Nhưng công tác GPMB đối với các hộ tầng 1 và 22 ki-ốt mặt đường Lạch Tray còn nhiều khó khăn do người dân có kiến nghị về mức hỗ trợ đối với phần đất lấn chiếm và hỗ trợ kinh doanh chuyển đổi nghề nghiệp.

Trực tiếp kiểm tra thực tế tại các địa điểm trên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường) kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ địa chính làm cơ sở cho việc thu hồi đất, GPMB, sớm bàn giao để chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển đô thị. Chủ tịch giao các ngành đề xuất, xem xét mức hỗ trợ phù hợp đối với các hộ tầng 1 và 22 ki-ốt mặt đường Lạch Tray thuộc phường Đồng Quốc Bình. Chủ tịch UBND thành phố đồng ý phương án đề xuất tăng mức hỗ trợ tạm cư bằng tiền đối với các dự án cải tạo chung cư cũ, tạo điều kiện cho các hộ tạm cư, đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện dự án.

(Nguồn: Dự án phát triển đô thị và cải tạo chung cư cũ: Đẩy nhanh tiến độ di dời, giải phóng mặt bằng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 7/10/2017)

 

8.8. Hải Phòng: Khởi công dự án giao thông có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng

Sáng nay (12/10), UBND Hải Phòng đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục của huyện Vĩnh Bảo.

Đoạn đường từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục (quốc lộ 37) nối các xã phía Đông Nam huyện Vĩnh Bảo với thị trấn Vĩnh Bảo và vào khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hiện đã xuống cấp. Hơn nữa quy mô làn đường bé nên thường ùn tắc, không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại và sự an toàn của người dân cũng như du khách. Do đó, thành phố Hải Phòng đã giao Sở Giao thông và Vận tải xây dựng dự án nâng cấp đoạn đường này bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố.

Dự án có quy mô vốn là 995,827 tỷ đồng và được thi công trong vòng 20 tháng, do nhà thầu là Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh thi công.

Dự án bao gồm 5 hạng mục công trình, trong đó hạng mục nâng cấp cải tạo tuyến quốc lộ 37 từ Km 13 + 000 đến Km 20 + 700 có chiều dài 7.700 m (đoạn đường cũ thuộc dự án) được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với chiều rộng nền đường 13 đến 14 m, chiều rộng mặt đường là 11 m (gồm 2 làn xe cơ giới, mỗi bên rộng 3,5 m).

Hạng mục thứ hai là xây dựng mới tuyến đường phía tả kênh Chanh Dương có chiều dài 7.565 m theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Trên tuyến đường này sẽ xây dựng cả 2 cầu qua kênh Đòng và kênh Chanh Dương, cùng có tải trọng thiết kế HL93 (tải trọng lớn nhất).

Các hạng mục còn lại, nhà thầu sẽ thi công xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn đường qua các khu dân cư, xây dựng mới kết hợp cải tạo các cống ngang đường, hệ thống mương hoàn trả; xây dựng hệ thống an toàn giao thông; hạ tầng kỹ thuật 4 khu tái định cư gồm 200 lô đất ở phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng.

“Việc dự án được khởi công sẽ giúp hoàn thiện hệ thống giao thông trong hệ thống đường quốc lộ và giao thông đối ngoại của thành phố, vừa đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, quảng bá các giá trị văn hóa, tinh thần địa phương, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực và du khách tham quan khu di tích Lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã khẳng định tại buổi lễ.

(Nguồn: Hải Phòng: Khởi công dự án giao thông có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng //Thanh Sơn //Báo Đầu tư.- Ngày 12/10/2017)

 

8.9. Nishi-Nippon Railroad liên doanh phát triển dự án nhà ở tại VSIP Hải Phòng

Công ty Nishi-Nippon Railroad (NNR) của Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận hợp tác liên doanh với Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JSC) để phát triển dự án nhà ở tại TP.Hải Phòng.

NNR là một công ty con của Nishitetsu Group, một tập đoàn đa ngành, hoạt động trên các lĩnh vực vận tải, logistics và bất động sản và đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo.

Dự án nhà ở sẽ được xây dựng tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng (VSIP Hải Phòng), thuộc quy hoạch tổng thể phát triển bởi VSIP JSC. Giai đoạn 1 của dự án dự kiến khởi công vào quý II/2018.

VSIP JSC là chủ đầu tư phát triển dự án VSIP Hải Phòng có diện tích 1.600ha. Kế hoạch tổng thể của dự án nhà ở đang được sửa đổi lần đầu tiên trong gần một thập kỷ để có thể cải thiện môi trường khu vực.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, NNR nắm giữ 70% cổ phần và VSIP JSC nắm giữ 30% cổ phần còn lại trong công ty liên doanh mới thành lập.

Khu dân cư sẽ bao gồm nhà ở thấp tầng, nhà phố thương mại và nhà sinh hoạt công cộng với tổng diện tích đất 9.5ha.

Trong khi đó, VSIP là Công ty thành viên của Tập đoàn VSIP, liên doanh giữa hai cổ đông chính là Sembcorp Development (Singapore) và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành viên Becamex IDC - một công ty quốc doanh có trụ sở đặt tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Dự kiến liên doanh này không có ảnh hưởng trọng yếu đến thu nhập trên mỗi cổ phần và giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phần của Sembcorp Industries trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

(Nguồn: Nishi-Nippon Railroad liên doanh phát triển dự án nhà ở tại VSIP Hải Phòng //Báo Mới.- Ngày 23/10/2017)

 

8.10. Tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn

Với vẻ đẹp thiên nhiên trời phú cùng quy hoạch giao thông ngày càng hoàn thiện, Hải Phòng và đặc biệt là khu du lịch Đồ Sơn đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho những nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

 Hạ tầng kích bất động sản:

Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển tới 5km, với hàng chục mỏm đồi cao từ 25-130m và nhiều bãi biển dài tạo nên phong cảnh đẹp ở miền Bắc Việt Nam. Với nhiều lợi thế để phát triển du lịch, từ thời Pháp thuộc, Đồ Sơn đã được đầu tư trở thành khu nghỉ dưỡng quy mô nhất miền Bắc, trong đó nhiều công trình còn tồn tại đến ngày nay, thu hút đông đảo khách tham quan. Đặc biệt, Đồ Sơn cũng là nơi mang đến cho du khách trải nghiệm văn hóa vô cùng đặc sắc.

Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố không ngừng được cải thiện, giúp du khách từ các tỉnh thành và du khách quốc tế đến với Đồ Sơn thuận tiện hơn, dù bằng đường bộ, đường hàng không hay đường biển. Năm 2015, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi vào hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ, trong đó điểm cuối của cao tốc chỉ cách trung tâm khu du lịch Đồ Sơn chưa đầy 10 km. Đây cũng là một trong các lý do để thành phố định hướng quy hoạch Đồ Sơn thành khu đô thị vệ tinh trung tâm.

Ngoài ra, năm 2016, sân bay Cát Bi được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế Cát Bi, chính thức đón những chuyến bay quốc tế đầu tiên cũng kích thích du lịch của khu vực này.

Quy hoạch Đồ Sơn trở thành KĐT vệ tinh trung tâm:

Theo định hướng quy hoạch của thành phố đã được phê duyệt đến năm 2025 cũng cho thấy nhiều điểm đặc biệt có lợi cho sự phát triển du lịch Đồ Sơn và hé lộ những cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Cụ thể, các khu vực đất ở và đất dự trữ phát triển sẽ được mở rộng theo hướng Đông Bắc, với định hướng phát triển quận Đồ Sơn thành khu đô thị vệ tinh trung tâm của thành phố.

Theo đó, đầu năm 2017, Quận Đồ Sơn đã công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế Đô thị khu 1, thuộc khu du lịch Đồ Sơn. Theo quy hoạch được phê duyệt, diện tích quy hoạch đô thị khu 1 Đồ Sơn rộng 225ha thuộc địa giới hành chính các phường Vạn Hương, Vạn Sơn và Ngọc Hải. Khu vực này được quy hoạch là khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; trung tâm dịch vụ hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; khu vực bảo vệ thiên nhiên và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ven biển.

Trên thực tế, Đồ Sơn là khu đô thị duy nhất có bãi biển khai thác du lịch và nghỉ dưỡng của thành phố Hải phòng, còn lại các bãi biển khác sẽ được khai tác dịch vụ cảng biển và công nghiệp. Vì vậy, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về công nghiệp của thành phố, riêng Đồ Sơn sẽ có được lợi thế nhờ việc nằm cách xa các khu công nghiệp hiện hữu cũng như các khu công nghiệp trong định hướng phát triển. Điều này cùng với quy hoạch vành đai cây xanh ôm trọn khu vực sẽ giúp cho không khí nơi đây luôn trong lành, bảo toàn được vẻ đẹp thiên nhiên vốn có.

BRG Coastal City đón đầu tiềm năng BĐS nghỉ dưỡng Đồ Sơn:

BRG Coastal City được quy hoạch  là dự án Quần thể biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế rộng 350ha của Chủ đầu tư BRG ngay trên trục đường huyết mạch nối trung tâm thành phố đến Khu du lịch Đồ Sơn.

BRG Coastal City chỉ cách cao tốc 5B 7,5 km, cách trung tâm thành phố và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 18 km, rất thuận tiện di chuyển cho khách du lịch.Ngoài ra, dự án sở hữu ưu thế vượt trội khi nằm trong vành đai cây xanh của thành phố bao trọn khu vực Đồ Sơn tạo nên một khu đô thị sinh thái riêng biệt và khép kín. Với vị trí tuyệt đẹp một mặt giáp biển, toàn bộ 682 căn biệt thự của dự án được đón gió Đông Nam từ biển thổi vào tạo nên một hệ sinh thái khí quyển tốt nhất của khu đô thị Đồ Sơn.

Đúng như tên gọi, BRG Coastal City được coi là một thành phố ven biển thu nhỏ với đầy đủ những tiện ích cho một cuộc sống đẳng cấp như mơ với công viên giải trí đa năng, dãy nhà phố, trung tâm thương mại, khách sạn năm sao quốc tế thương hiệu Hilton. Đặc biệt, BRG Coastal City sở hữu sân gôn 18 lỗ BRG Ruby Tree đẳng cấp Quốc tế. Với quy mô tầm cỡ cùng những tiện ích thực sự cao cấp, trong tương lai BRG Coastal City hứa hẹn sẽ là điểm đến lí tưởng cho những du khách muốn tận hưởng kì nghỉ bình yên trên bán đảo Đồ Sơn.

(Nguồn: Tiềm năng phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn //Báo 24 giờ.com.vn.- Ngày 25/10/2017)

8.11. Tháo dỡ các chung cư cũ tại Vạn Mỹ và Đồng Quốc Bình - Khởi công 5 tòa nhà chung cư nhiều tầng

Tại các phường Vạn Mỹ và Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), Sở Xây dựng phối hợp với UBND các phường vừa tổ chức công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, di chuyển, bố trí tạm cư đối với các hộ thuộc lô nhà A7 phường Vạn Mỹ và Đ11, Đ13, Đ15 phường Đồng Quốc Bình. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 5 tòa chung cư mới sẽ được khởi công xây dựng gồm HH3, HH4, HH1, HH2 và Vạn Mỹ.

Theo thông báo số 154 và 155 của Sở Xây dựng, các hộ dân sẽ được bồi thường vật kiến trúc, hỗ trợ di chuyển tạm cư (nếu có) và được miễn tiền thuê nhà trong thời gian tạm cư; trở về căn hộ chung cư mới được xây dựng theo quy hoạch có diện tích và tiện ích khép kín, đầy đủ (vệ sinh, phòng ăn, phòng ngủ…). Giá thuê nhà do UBND thành phố quy định. Các hộ được lựa chọn một trong hai phương án tạm cư: Nhận  tiền để tự lo chỗ ở với mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng hoặc nhận nhà tạm cư, khuyến khích phương án tạm cư bằng tiền. Thời gian các hộ được hưởng hỗ trợ tạm cư bằng tiền được tính theo tiến độ dự án (từ khi các hộ di dời khỏi nhà chung cư cũ đến khi quay trở lại nhận nhà tái định cư). 6 địa điểm nhà tạm cư gồm: Khu chung cư 9 tầng Đông Khê, Đ2 Đồng Quốc Bình, khu T Cát Bi (quận Ngô Quyền), khu 5 tầng Kênh Dương, 7 tầng Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), 117 Lý Thường Kiệt (quận Hồng Bàng).

 Theo quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở Vạn Mỹ được công bố, toàn bộ 10 chung cư cũ 5 tầng sẽ tháo dỡ, được quy hoạch xây dựng thành 3 tòa chung cư 25 tầng nằm trên mặt đường Đà Nẵng, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực. Đồng thời, giảm diện tích đất chung cư so với trước, tăng số tầng để sử dụng hiệu quả cao quỹ đất hiện có. Đặc biệt, tại đây sẽ xây dựng 2 khu công viên cây xanh, thể dục thể thao lớn nằm ngay phía sau các chung cư, nhằm tạo môi trường xanh, trong lành, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng dân cư; bổ sung quỹ đất thương mại, xây dựng chợ mới trên khu đất độc lập, thay thế cho khu lán chợ tạm. Trước mắt, trong năm nay sẽ xây dựng 1 tòa nhà chung cư mới. Mặt khác, theo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư Đồng Quốc Bình được UBND thành phố phê duyệt, sẽ tháo dỡ toàn bộ 46 chung cư cũ, xây dựng lại 4 toà chung cư tái định cư 29 tầng với 2 toà nằm ở vị trí giao giữa đường Lạch Tray với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và  2 toà nằm vị trí giao giữa đường Lạch Tray với đường Nguyễn Bình gồm các tòa nhà.

 Cũng theo thông báo của Sở Xây dựng, các nhà chung cư mới xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách do UBND thành phố đầu tư. Tùy từng chung cư, mặt bằng các tầng thấp 1,2,3… tầng trệt của chung cư mới sẽ bố trí khu dịch vụ công cộng, nhà để xe cho các hộ ở chung cư; khu kinh doanh, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của các hộ tại khu nhà; ưu tiên sắp xếp cho các hộ tầng 1 (ở nhà chung cư cũ có nhu cầu thuê kinh doanh).

 Tập trung cải tạo các chung cư cũ trong năm nay là một chủ trương lớn của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tạo điều kiện cho các hộ dân được cải thiện điều kiện về nhà ở và sinh hoạt. Nhà chung cư mới sẽ an toàn, chất lượng, tuổi thọ công trình cao, tạo môi trường sống tốt cho người dân. Vì vậy, rất cần sự phối hợp, đồng thuận của các cấp, các ngành, các hộ dân có liên quan để các công trình thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng.

(Nguồn: Tháo dỡ các chung cư cũ tại Vạn Mỹ và Đồng Quốc Bình - Khởi công 5 tòa nhà chung cư nhiều tầng //Quốc Minh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/10/2017)

 

8.12. Hải Phòng có thêm một dự án BĐS nghỉ dưỡng đẳng cấp

VietTimes -- Ngày 29/10/2017, tại Hà Nội, dự án BRG Coastal City - một sản phẩm của Tập đoàn BRG đã được giới thiệu tại sự kiện “BRG Coastal City - Chất vàng đất cảng”.

Theo chủ đầu tư, BRG Coastal City có tổng diện tích 350 ha, cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 1 giờ lái xe khi di chuyển qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; cách 8 phút lái xe tới khu du lịch Đồ Sơn và 30 phút tới trung tâm thành phố Hải Phòng.

BRG Coastal City được thiết kế theo phong cách tân cổ điển thấp tầng, mỗi căn biệt thự có diện tích đất từ 350 - 400 m2 với nhiều lựa chọn từ 4 đến 5 phòng ngủ,  được đặt giữa không gian thiên nhiên với cây cối và các công năng phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các mô hình gia đình một hay nhiều thế hệ. Mỗi biệt thự còn sở hữu một bể bơi riêng ngoài trời đầy tiện nghi và thoải mái.  Đáng chú ý, các biệt thự tại đây đều có sổ đỏ lâu dài.

Ngoài ra, BRG Coastal City còn sở hữu sân gôn 18 hố đẳng cấp quốc tế BRG Ruby Tree Golf Resort với 10 năm hoạt động, Top 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam 2015 do The ASIA Golf Monthly bình chọn.

Chưa kể nằm trong Quần thể BRG Coastal City còn có khách sạn sang trọng thuộc hệ thống Hilton Worldwide nổi tiếng thế giới mang tên DoubleTree by Hilton. Khách sạn đẳng cấp này được thiết kế với các công năng phục vụ khách lưu trú, hội nghị, hội thảo, nhà hàng, nhà câu lạc bộ với phòng gym và spa cao cấp sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của cá nhân và tập thể.

Tại BRG Coastal City, trung tâm thương mại được xây dựng rộng rãi, hiện đại với diện tích sử dụng lên đến 15.000m2. Ngoài ra, BRG Coastal City mang tới hàng loạt tiện ích đẳng cấp khác như: công viên giải trí đa năng, bể bơi bốn mùa, nhà hàng, câu lạc bộ đua thuyền,...

Hải Phòng là vùng kinh tế trọng điểm toàn khu vực phía Bắc. Năm 2015, Thủ Tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng và chính thức đưa vào khai thác tuyến đường cao tốc hạng A, nối liền đặc khu kinh tế này với Thủ đô Hà Nội, mở ra một chương mới cho sự phát triển vượt trội của thành phố hoa phượng đỏ. Được biết, BRG Coastal City được xây dựng nhằm đón đầu phân khúc thị trường biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại vùng đất Cảng và đây là một trong những dự án vàng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn BRG.

(Nguồn: Hải Phòng có thêm một dự án BĐS nghỉ dưỡng đẳng cấp //Báo VietTimes.- Ngày 31/10/2017)

 

8.13. Hải Phòng đầu tư khoảng 6.546 tỷ đồng thay thế các chung cư cũ

Với loạt chung cư đã và sẽ khởi công trong năm 2017, Hải Phòng sẽ có gần 4.500 căn hộ mới thay thế các chung cư cũ (giải quyết được trên 60% số hộ dân đang ở trong các chung cư xuống cấp nguy hiểm). Ngoài ra, thành phố còn chuẩn bị tiếp để khởi công các tòa chung cư khác trong năm 2018.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hải Phòng, chung cư U 19 Lam Sơn (quận Lê Chân), chung cư U1, 2, 3 Lê Lợi (quận Ngô Quyền) đang thi công, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch giao.

Đến hết năm 2017, thành phố Hải Phòng dự kiến khởi công 4 tòa nhà 28 tầng tại khu vực Đồng Quốc Bình và 3 tòa nhà cao 22 - 25 tầng tại khu vực Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền).

Các chung cư đã và sẽ khởi công này có tổng mức đầu tư khoảng 6.546 tỷ đồng. Thành phố sẽ đầu tư theo hình thức BT (sử dụng quỹ đất của thành phố để trả cho nhà đầu tư, hết khoảng 213 ha đất).

Thành phố Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước trong việc tập trung xây dựng các chung cư mới thay thế các chung cư cũ, xuống cấp nguy hiểm. Đối với các thành phố lớn khác như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... mới giải quyết được 2-3%.

Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ (khoảng 8.000 hộ dân); trong đó có 178 chung cư xuống cấp, nguy hiểm, với trên 7.000 hộ dân đang sinh sống. Đối với 40 chung cư đặc biệt nguy hiểm, thành phố đã chỉ đạo di chuyển dân đi tạm lánh, để xây dựng lại.

(Nguồn: Hải Phòng đầu tư khoảng 6.546 tỷ đồng thay thế các chung cư cũ //Minh Châu.- Ngày 30/10/2017)

 

8.14. Sở Tài nguyên-Môi trường tập trung đôn đốc các khoản thu từ đất, khoáng sản

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà tại cuộc làm việc với Sở Tài nguyên-Môi trường về việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 vào chiều 25-10.

Theo thống kê của Văn phòng UBND TP thì hiện thành phố giao cho Sở thực hiện 2.074 nhiệm vụ, trong đó ngành đã hoàn thành 1.263 nhiệm vụ, đạt xấp xỉ 61%; có 811 nhiệm vụ đang trong quá trình thực hiện. Tuy vậy, trong khi có 506 nhiệm vụ hoàn thành đúng và trước thời hạn thì cũng có tới 757 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn.

Tại cuộc họp, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở như Chi cục quản lý đất đai, môi trường, biển và hải đảo, Trung tâm quan trắc, đo đạc, phát triển quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai…đã làm rõ một số nhiệm vụ cụ thể được giao, khó khăn về thiếu cán bộ, phương tiện, thiết bị làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc.

Sau khi nghe ý kiến của ngành, chuyên viên thuộc Văn phòng UBND TP theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ, Phó Chủ tịch thành phố khẳng định: Khối lượng nhiệm vụ mà Sở được giao vừa nhiều, khó, vừa nhạy cảm.

Thời gian qua, từ lãnh đạo đến đội ngũ chuyên viên, nhân viên của ngành đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, song cũng còn nhiều nhiệm vụ chưa đảm bảo về tiến độ.

Trong những tháng cuối năm 2017 này, Sở tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thành các chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố giao và một số kiến nghị của cử tri; phối hợp đôn đốc các khoản thu từ đất, khoáng sản để góp phần tăng thu ngân sách (nhiệm vụ này sẽ được thống kê, báo cáo hàng tuần); cử cán bộ hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lớn, trọng điểm; tham mưu cho UBND TP hoàn thiện văn bản trả lời Thủ tướng Chính phủ về dự án của Sun Group; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng môi trường thành phố, nhất là môi trường nước, rác thải; tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong thực hiện đánh giá tác động môi trường…

(Nguồn: Sở Tài nguyên-Môi trường tập trung đôn đốc các khoản thu từ đất, khoáng sản //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 25/10/2017)

 

8.15. Phát động thi đua 60 ngày đêm hoàn thành xây dựng cầu Bạch Đằng

Ngày 25/10, Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng đã phát động thi đua 60 ngày đêm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017, thi đua nước rút đưa dự án về đích đảm bảo an toàn - chất lượng - tiến độ” để hoàn thành cầu Bạch Đằng trên tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long nhấn mạnh: Cầu Bạch Đằng là công trình hết sức đặc biệt và tự hào do các chuyên gia của Việt Nam thiết kế, thi công và giám sát trong điều kiện thi công rất phức tạp.

Công trình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong lĩnh vực giao thông vận tải mà còn là cầu nối để khai thác có hiệu quả thế mạnh, tiềm năng của Quảng Ninh, Hải Phòng trong phát triển dịch vụ, du lịch, có sự lan tỏa mạnh mẽ đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Đức Long đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung huy động sản xuất, tăng ca, tăng giờ làm để phấn đấu đến dịp kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Theo báo cáo tiến độ của chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, đến nay tổng các hạng mục đã triển khai được 76%, đạt 4.413/5.813 tỷ đồng. Trong đó, 9 tháng năm 2017, thi công đạt 1.126/5.813 tỷ đồng, bằng 77,4% kế hoạch giá trị năm 2017.

Cụ thể, dự án đã hoàn thành việc thi công 3 trụ tháp, 6 khối đúc K0 và K1, tổ chức căng kéo 24 bó cáp tại các khối đúc phần cầu chính là cầu dây văng hệ cáp 2 mặt phẳng, nhiều nhịp dài 700m, rộng 28m, tĩnh không thông thuyền cao 48,4m. Ngoài ra, tổ chức lao lắp dầm được 38/46 nhịp dầm Super-T, 8/8 nhịp dầm I24; cầu vượt đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoàn thành 70%; phần đường dẫn thi công đạt 80%, các nhà thầu đang chuyển sang thi công cấp phối đá dăm.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu luôn đặt công tác quản lý chất lượng, an toàn lên hàng đầu; thường xuyên chỉ đạo tư vấn giám sát và thực hiện kiểm soát chặt chẽ từng khâu từ thiết kế, triển khai thi công và kiểm tra chất lượng sau khi hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại, công trình không xảy ra sai sót nào về chất lượng cũng như chưa xảy ra hiện tượng mất an toàn lao động trên công trường.

(Nguồn: Phát động thi đua 60 ngày đêm hoàn thành xây dựng cầu Bạch Đằng //Văn Đức //Báo Tin tức.- Ngày 25/10/2017)

Facebook zalo

Các tin đã đưa