Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 04/2018

Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 04/2018

MỤC LỤC

 

NỘI DUNG

I. Chính trị, chính sách

II. Pháp luật, an ninh, trật tự

III. Kinh tế, xã hôi, sản xuất, kinh doanh

IV.Văn hóa, thể thao, du lich

V. Giáo dục – đào tạo, khoa học- công nghệ

VI. Y tế, sức khỏe, vệ sinh - môi trường

VII. Giao thông  -  vận tải

VIII. Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CHÍNH TRỊ, CHÍNH SÁCH

1.1. Tổ chức chào cờ trong tất cả các cơ quan, đơn vị ít nhất một lần mỗi tháng

(ĐCSVN) - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tổ chức nghi thức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ được thực hiện trong tất cả các cơ quan, đơn vị của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị toàn thành phố.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Thành ủy Hải Phòng ban hành Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy về định kỳ tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu, thông qua lễ chào cờ rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, kỷ luật lao động, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên không ngừng học tập, phấn đấu, trưởng thành; là việc làm thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tổ chức nghi thức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ được thực hiện trong tất cả các cơ quan, đơn vị của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị toàn thành phố, ít nhất 1 lần trong tháng. Việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt dưới cờ không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Để tăng cường công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phát sóng chào cờ hàng ngày trên hệ thống Kênh THP và THP+.

Đối với hệ thống giáo dục thực hiện theo quy định tại Văn bản số 1525/BGDĐT-CTHSSN ngày 29/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca và các văn bản quy định của Hội đồng đội Trung ương và thành phố. Các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tổ chức nghi thức chào cờ theo quy định của ngành.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ thành nền nếp thường xuyên. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ phù hợp, bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, hiệu quả. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện, hàng năm đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, hiện trên địa bàn Thành phố Hải Phòng, ngoài việc tổ chức nghi thức chào cờ tại các buổi lễ, hội nghị lớn, quan trọng, các trường học, lực lượng vũ trang và một số đơn vị đã tổ chức định kỳ thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, sinh hoạt dưới cờ hằng tháng hoặc hằng tuần. Việc làm đó đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng./.

(Nguồn: Tổ chức chào cờ trong tất cả các cơ quan, đơn vị ít nhất một lần mỗi tháng //Hiền Hòa //Báo Đảng cộng sản Việt Nam ĐT.- Ngày 3/4/2018)

 

1.2. Hải Phòng: Hoàn thành triển khai hệ thống một cửa dịch vụ công trực tuyến

Hải Phòng vừa hoàn thành triển khai hệ thống một cửa cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 (QĐ 846). Thực hiện QĐ 846, UBND TP. Hải Phòng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng (Sở TT&TT) tổ chức thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, Sở TT&TT đã nhanh chóng triển khai thực hiện việc xây dựng Hệ thống Phần mềm một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống) cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên toàn thành phố theo tinh thần chỉ đạo của QĐ 846.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Hệ thống, Sở TT&TT đã gặp một số khó khăn như, theo QĐ 846, thời gian triển khai chỉ trong vòng 06 tháng, tuy nhiên mức phân bổ kinh phí của thành phố thì hàng năm Hải Phòng chỉ có thể triển khai cho từ 3 đến 4 đơn vị. Như vậy, để triển khai được Hệ thống đồng bộ cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn thì Hải Phòng sẽ phải mất nhiều năm nữa mới hoàn thành.

Để giải quyết những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Sở TT&TT đã nghiêm túc thực hiện, vận dụng dụng sáng tạo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo kết luận số 438/TB-VPCP ngày 28/12/2016, theo hướng “Kiên quyết đẩy mạnh thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, thực hiện việc thuê ngoài đối với các dịch vụ công liên quan thanh toán, chi trả, bảo đảm hiệu quả, thuận tiện, tiết kiệm và công khai, minh bạch”.

Theo đó, Sở TT&TT đã thuê Công ty Hệ thống Thông tin FPT tư vấn, cung cấp dịch vụ, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị. Bên cạnh đó, Sở TT&TT sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện lên UBND TP. Hải Phòng.

Việc áp dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin như trên đã rút ngắn thời gian, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tiết kiệm được chi phí đầu tư hạ tầng và nhiều loại chi phí khá (việc áp dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho Hệ thống chỉ hết trên 20% kinh phí  so với hình thức lập dự án đầu tư một lần); không làm phát sinh nhu cầu bố trí biên chế, nhân lực bảo trì Hệ thống (theo hợp đồng, đơn vị cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm thường xuyên nâng cấp, bảo trì hệ thống, bảo đảm Hệ thống vận hành ổn định thông suốt trong quá trình sử dụng).

Theo ông Vũ Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở TT&TT, đến hết tháng 12/2017, Sở TT&TT đã  triển khai Hệ thống cho 18/20 sở, ban, ngành; 13/15 quận, huyện và 212/223 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cho Hải Phòng.

Hiện nay, Sở TT&TT không triển khai Hệ thống đối với 4 đơn vị gồm: UBND quận Hồng Bàng, Sở Giáo dục và Đào tạo (đã xây dựng và triển khai hệ thống riêng); Văn phòng UBND TP. Hải Phòng (không có dịch vụ công) và UBND huyện Bạch Long Vĩ (cơ sở vật chất chưa đáp ứng). Tuy nhiên, trong thời gian tới các đơn vị trên sẽ tiếp tục triển khai kết nối vào Hệ thống theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng.

Hải Phòng hiện đang là một trong số ít những địa phương đã sớm áp dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hệ thống thông tin trọng yếu của thành phố và là bước đột phá trong công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong những năm qua.

(Nguồn: Hải Phòng: Hoàn thành triển khai hệ thống một cửa dịch vụ công trực tuyến //Nguyên Trung //Báo Infonet.- Ngày 2/4/2018)

 

1.3. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Chiều 4-4, UBND TP họp tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị.

Năm 2017, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát vào dịp cuối năm và trước tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tình hình sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ với phương thức thủ đoạn có tổ chức, tinh vi từ các kênh sản xuất đến phân phối gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát thị trường. Hành vi gian lận thương mại trong hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ vẫn còn khá phổ biến…

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND TP trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Triển khai nhiều phương án, kế hoạch trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; từng bước có sự kết hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục giữa các lực lượng chức năng. Kết quả trong năm 2017, đã kiểm tra 12.050 vụ, xử lý 9.900 vụ, trong đó xử lý hình sự 18 vụ với 12 đối tượng. Nộp ngân sách nhà nước trên 430 tỷ đồng. Cũng trong năm 2017, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đã thu giữ 5,8203 g ma túy đá; 11,5406 g heroin; 3.406 g thuốc nổ; 162,3kg pháo nổ; tịch thu bán phát mại 36.056 tấn than, 1.333.283 lít dầu DO, 124.283kg dầu FO…

Sau khi nghe các ngành thành viên Ban chỉ đạo tham gia ý kiến về những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác năm 2017; sự phối hợp hoạt động giữa các ngành thành viên; hướng dẫn triển khai kinh phí giám định hàng hóa… nhằm rút kinh nghiệm triển khai trong năm 2018, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Năm 2018, dự báo tình hình kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng và phát triển, thị trường hàng hóa và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và giữ vững ổn định.

Tuy nhiên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2017, để góp phần bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cung cầu hàng hóa trên thị trường thành phố, các sở ngành thành viên cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác nắm tình hình thị trường; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chủ động, linh hoạt trong việc tăng cường tổ chức và thực hiện có hiệu quả phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại... nhằm đem lại một môi trường lành mạnh, minh bạch. Giúp các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên địa bàn có được môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng niềm tin vào chính sách, pháp luật của nhà nước.

Cũng tại hội nghị, 15 tập thể và cá nhân đã được Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017.

(Nguồn: Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả //Bùi Hạnh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2018)

 

1.4. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố

Sáng 4-4, UBND TP tổ chức cuộc họp nghe ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Sở Tài nguyên-Môi trường (TNMT). Phó chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, có 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực NN-PTNT cần được sắp xếp gồm: Vườn Quốc gia Cát Bà, trực thuộc UBND thành phố; 4 đơn vị thuộc Sở NN-PTNT, 1 đơn vị trực thuộc UBND huyện và 32 trạm thuộc các chi cục và đơn vị sự nghiệp của Sở NN-PTNT. Theo phương án sắp xếp, trong quý 1-2019, Vườn Quốc gia Cát Bà chuyển giao Hạt kiểm lâm trực thuộc vườn về Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở NN-PTNT. Trong giai đoạn 2019-2020, chuyển đổi cơ chế tài chính tự chủ đối với Trung tâm giống và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Ban quản lý cảng cá, bến cá. 7 trạm khuyến nông, 6 trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, 14 trạm chăn nuôi-thú ý, 1 trạm khuyến ngư – nông – lâm nghiệp được sáp nhập thành 14 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện quản lý (trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ), hoạt động theo mô hình tự chủ chi thường xuyên. Năm 2018, giải thể các trạm: Khuyến nông liên quận, Trồng trọt và bảo vệ thực vật liên quận và huyện sau khi đưa chức năng, nhiệm vụ của trạm về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, Trạm kiểm dịch thực vật nội địa. Sau khi sắp xếp, số đơn vị công lập của ngành NN-PTNT giảm được 1 đơn vị, 17 trạm, 1 đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên.

Sở TNMT hiện có 5 đơn vị công lập trực thuộc sở và được ngân sách cấp kinh phí chi thường xuyên. Theo phương án, trong quý 3-2018 hoàn thành hợp nhất hai trung tâm Công nghệ thông tin TNMT và Kỹ thuật TNMT; chuyển đổi hoạt động theo mô hình tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên (năm 2019, tự bảo đảm 50% kinh phí, năm 2020 bảo đảm 100% kinh phí). Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển sang hoạt động theo mô hình tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên (năm 2019 tự bảo đảm 50% kinh phí, năm 2020 bảo đảm 100% kinh phí). Trong năm 2018, chuyển Trung tâm Quan trắc TNMT sang hoàn động theo mô hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên.

Tại cuộc làm việc đại diện các đơn vị trong diện được sắp xếp đã tham gia ý kiến về những thuận lợi, khó khăn khi sáp nhập, chuyển đổi mô hình; đề xuất những phương án triển khai việc sắp xếp đạt hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

Về đề án sắp xếp Sở NN-PTNT, Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà nhấn mạnh: Hải Phòng đang đứng trước cơ hội đổi mới, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thị  trường. Để nắm bắt cơ hội việc đổi mới sắp xếp đơn vị là rất cần thiết. Sở NN-PTNT chủ trì lập đề án chi tiết việc sắp xếp lại đơn vị công lập trực thuộc sở. Trong thời gian 10-15 ngày, sở hoàn thành việc lập đề cương chi tiết để xin ý kiến góp ý của các quận, huyện và ngành liên quan. Sở chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản của trung ương về chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, tổ chức, tham khảo kinh nghiệm của những tỉnh, thành đã thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với từng đơn vị, bảo đảm mô hình mới phát huy hiệu quả, thực hiện quản lý nhà nước chuyên sâu, chất lượng dịch vụ đạt hiệu quả cao.

Đối với Sở TNMT, Phó chủ tịch ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của các đơn vị công lập trực thuộc Sở TNMT trong chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố. Phó chủ tịch nhấn mạnh, việc sắp xếp lại là cơ hội để các đơn vị nâng cao hơn hiệu quả hoạt động, công tác quản lý TNMT. Sở TNMT chủ trì lập đề án sắp xếp, điều chỉnh mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc; trong vòng 15 ngày cần hoàn thành đề cương chi tiết đề án sắp xếp, báo cáo UBND thành phố...

(Nguồn: Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố //Bùi Hạnh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2018)

 

1.5. Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý để thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(HPĐT) - Chiều 4-4, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Hội Khoa học Tư duy hệ thống Hải Phòng tổ chức hội thảo chuyên đề “Ứng dụng khoa học tư duy hệ thống đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững”.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: PGS.TS, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Tư duy hệ thống Hải Phòng; TS. Nguyễn Văn Thuận, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý thuộc Hội Khoa học Tư duy hệ thống Hải Phòng.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi nhiều nội dung quan trọng,  nêu bật những tác động của cuộc CMCN 4.0 đối với phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm sự thích ứng với những tác động này. Đáng chú ý, phần trình bày của PGS,TS. Nguyễn Văn Thành về áp dụng khoa học tư duy hệ thống trong lãnh đạo và quản lý chủ động ứng phó các yếu tố an ninh phi truyền thống nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển phi truyền thống; khoa học tư duy hệ thống xây dựng trong thành phố thông minh nhằm bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn thích ứng với cuộc CMCN 4.0...

Trong nội dung thảo luận của mình, TS. Nguyễn Văn Thuận cho rằng: cuộc CMCN 4.0 đang làm thay đổi tư duy nhận thức của toàn thế giới. Vì vậy, mỗi khu vực, mỗi quốc gia, mỗi địa phương cần tiếp cận trên nền tảng thực tiễn phù hợp đặc điểm điều kiện, hoàn cảnh của mình để xây dựng lộ trình và bước đi phù hợp. Ở tác động ngược lại, quá trình thể chế hóa cuộc CMCN 4.0 cũng cần tính đến lợi ích của từng quốc gia, nhất là những quốc gia chậm phát triển và đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo TS. Nguyễn Văn Thuận, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, vấn đề an ninh mạng, an ninh phi truyền thống tác động từ cuộc CMCN 4.0 còn làm thay đổi chính sách của cả những quốc gia phát triển, được thể hiện qua một số sự kiện lớn như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, việc nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu..

Những ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý làm rõ hơn vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý để thức ứng với những tác động của cuộc CMCN 4.0 dựa trên ứng dụng khoa học tư duy hệ thống.

(Nguồn: Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý để thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2018)

 

1.6. Hội nghị thành ủy lần thứ 11: Các ngành, địa phương cần phối hợp đồng bộ, chủ động hơn

(HPĐT)- Sáng 3- 4, Ban Thường vụ Thành ủy triệu tập Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, đề ra phương hướng, giải phóng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý 2- 2018. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chủ đề năm:

Các đại biểu phân tích, đánh giá: quý 1 năm 2018, thành phố tiếp túc có sự bứt phá mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Mức tăng trưởng GRDP 15,01% là kỷ lục mới, cao nhất trong quý 1 của 15 năm qua  và tăng gấp đôi so với bình quân chung cả nước. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Hải Phòng cũng đạt kết quả ấn tượng như chỉ số phát triển công nghiệp tăng 22,57%; kim ngạch xuất khẩu tăng 24,29%; sản lượng hàng qua Cảng tăng 16%; thu ngân sách nội địa tăng 11,7%; khách du lịch tăng 12,76%…

Bên cạnh đó, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, bảo đảm đồng bộ, hiện đại. Các dự án quan trọng được thúc đẩy khẩn trương tiến độ như: hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm; cầu và đường Vũ Yên 1; Nhà máy ô tô Vinfast; các dự án du lịch tại huyện Cát Hải… Thành phố đang chuẩn bị khởi công hàng loạt các dự án, công trình mới như: Trung tâm thương mại Aeon Mall, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc… Có được kết quả này là nhờ Thành ủy, UBND, HĐND thành phố, các ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể trong thực hiện chủ đề năm 2018 của thành phố, tập trung bàn giải pháp tháo gỡ từng vướng mắc, khó khăn cụ thể.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý 1 còn hạn chế. Trong đó, ngân sách của thành phố đang thất thu, thất thoát rất lớn; quản lý chi ngân sách cũng chưa thật chặt chẽ. Vì vậy, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách. Cấp ủy các địa phương tăng cường giao ban hằng tuần để có giải pháp kịp thời tăng thu ngân sách, tránh thất thoát trong chi ngân sách khi được thành phố phân cấp mạnh mẽ. Cục Thuế thành phố cần đổi mới, quyết liệt trong việc luân chuyển cán bộ thu thuế tại các địa bàn, khu vực.

Sự phối hợp thiếu đồng bộ, chưa nhịp nhàng giữa các ngành, địa phương còn thể hiện ở công tác giải phóng mặt bằng, còn có một số khu vực gặp khó khăn, xử lý kiến nghị của người dân chưa đáp ứng yêu cầu, chính sách đền bù có chỗ chưa phù hợp, chưa chủ động tuyên truyền lan tỏa các chính sách hỗ trợ của thành phố đến người dân thuộc diện phải thu hồi đất. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, các ngành, địa phương cần phối hợp đồng bộ, chủ động hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, trong tạo điều kiện cho các nhà đầu tư để có thể khởi công các dự án xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall, cải tạo hai bên bờ sông Tam Bạc, khởi công nhà ga hành khách số 2 Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi… trong tháng 5-2018; sớm khởi công dự án xây dựng Khu di tích lịch sử Bến K15 - Đồ Sơn trong năm 2018; có phương án thực hiện chủ trương hạn chế phương tiện giao thông sang đảo Cát Bà trước mùa du lịch. Cùng với đó, các ngành, địa phương tích cực chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2018, tập trung cao cho chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình hỗ trợ xi măng cải tạo các ngõ ngách, cải tạo hệ thống chiếu sáng đô thị…

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo lộ trình:

Hội nghị Thành ủy lần thứ 11 dành nhiều thời gian bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện những việc cần làm ngay đề ra trong kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền nêu một số khó khăn trong việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đồng chí đề nghị Thành ủy xem xét phương án sáp nhập phù hợp với điều kiện thực tế, vì với mô hình 1 tổ dân phố khoảng 500 hộ dân là quá lớn, khó cho việc bố trí các chi bộ Đảng tương ứng. Đồng chí Nguyễn Văn Cao, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên nêu một số băn khoăn trong việc bố trí cán bộ cấp phó văn phòng sau khi thực hiện hợp nhất văn phòng quận ủy, huyện ủy với văn phòng HĐND, UBND quận, huyện ở những nơi có điều kiện và những vướng mắc trong quá trình thí điểm mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đại diện một số quận nêu khó khăn khi bố trí đồng chí trưởng ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện và quá trình thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế đối  các cơ quan Đảng, đoàn thể.

Kết luận vấn đề này, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: năm 2018, các địa phương tập trung quyết liệt triển khai kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy cụ thể hóa các Nghị quyết 18, 19, 20 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12). Trong quá trình thực hiện phải bám sát yêu cầu của Thành ủy là những vấn đề đã rõ thì triển khai ngay, những vấn đề còn chưa rõ thì tổ chức làm thí điểm. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ xây dựng đề án ngắn gọn, cụ thể trình Ban Thường vụ xem xét, sau đó mới triển khai trên diện rộng. Tinh thần chỉ đạo của Thành ủy là làm quyết liệt nhưng thận trọng, có lộ trình cụ thể, khoa học, không để ảnh hưởng đến tâm tư, tư tưởng của cán bộ, công chức. Trong quá trình thực hiện phải chú ý công tác tuyên truyền, thuyết phục, bảo đảm quyền lợi cho những cán bộ trong diện phải tinh giản, sắp xếp…Cùng với đó, trong tháng 4, các ngành, địa phương tập trung cao chuẩn bị báo cáo về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, phấn đấu đến đầu tháng 5, hoàn thành báo cáo trình Trung ương. Trong quý 2, các ngành, địa phương chủ động kiện toàn công tác cán bộ ở cấp mình, ngành mình…

(Nguồn: Hội nghị thành ủy lần thứ 11: Các ngành, địa phương cần phối hợp đồng bộ, chủ động hơn //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 4/4/2018)

 

1.7. Bà Lâm Tuyết Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hải Phòng

Trong hai ngày 3 – 4.4, Đại Hội lần thứ XVIII Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được tổ chức với sự tham dự của 186 đại biểu chính thức.

Cùng tham dự đại hội có ông Phạm Hữu Thư – Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng và bà Nguyễn Thị Bích Hợp – PCT CĐGD Việt Nam cùng hơn 100 đại biểu khách mời.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐ ngành GD Hải Phòng có 4.136 nhà giáo, NLĐ trực thuộc hơn 50 CĐCS là khối các trường THPT trên địa bàn; 100% số giáo viên đã đạt chuẩn giáo dục trở lên, thu nhập bình quân đầu người của giáo viên THPT đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Trong nhiệm kỳ, CĐ ngành đã làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, lợi ích chính đáng của NLĐ. Theo bà Lâm Tuyết Trinh – Chủ tịch CĐ ngành GD&ĐT Hải Phòng: Việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên NLĐ nhìn chung được các trường thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ. Tuy nhiên, tại các trường THPT ngoài công lập, việc thực hiện trả lương cho cán bộ, giáo viên cơ hữu ở các trường này còn nhiều vấn đề bất cập, có đơn vị chưa đảm bảo lương tối thiểu vùng theo quy định. CĐ ngành cùng phòng Tổ chức cán bộ của sở cũng đã có kiến nghị, đề nghị các trường thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, NLĐ.

Công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần nhà giáo và NLĐ, trong nhiệm kỳ qua, CĐ ngành đã trợ cấp cho hơn 2.000 lượt giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng; tặng quà gần 900 học sinh khó khăn; vận động, quyên góp được gần 5 tỉ đồng hỗ trợ giáo dục miền núi và học sinh vùng cao...

Trong 5 năm qua, CĐ ngành cũng cũng tổ chức tốt các phong trào thi đua Hai tốt “Dạy tốt học tốt” với hàng chục ngàn học sinh đạt danh hiệu học sinh cấp thành phố và quốc gia, hơn 10.00 lượt giáo viên dạy giỏi; Phong trào “Giỏi việc trường đảm việc nhà” có 105 nữ nhà giáo xuất sắc; ...

Để đối mới phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ tới, bà Lâm Tuyết Trinh cho rằng, đội ngũ cán bộ CĐ ngành giáo dục Hải Phòng sẽ phải đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh và nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCĐ. Với những kết quả đạt được, trong các năm 2012, 2013, 2014, 2017, CĐ ngành đã đạt được danh hiệu vững mạnh xuất sắc, xếp thứ nhất và thứ hai trong khối các CĐ ngành, được TLĐ tặng bằng khen, năm 2013 và 2017 được TLĐ tặng cờ thi đua xuất sắc.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 19 đồng chí vào BCH Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng khóa XVIII nhiệm kỳ 2018-202. Đồng chí Lâm Tuyết Trinh tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch CĐ ngành.

Nhân dịp này, ông Phạm Hữu Thư – Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng – đã trao tặng bức trướng của LĐLĐ TP cho CĐ ngành GD Hải Phòng về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

(Nguồn: Bà Lâm Tuyết Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hải Phòng //Báo Lao động.- Ngày 4/4/2018)

 

   1.8. UBND thành phố họp nghe ý kiến đối với dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố

Sáng 4/4, UBND thành phố tổ chức cuộc họp nghe ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

Với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hiện có 6 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: 1 đơn vị thuộc UBND thành phố là Vườn Quốc gia Cát Bà; 4 đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Trung tâm Khuyến nông; Ban Quản lý Cảng cá, bến cá; Thường trực Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà; 1 đơn vị trực thuộc UBND huyện là Trạm Khuyến ngư – nông – lâm nghiệp huyện Cát Hải. Ngoài ra còn có 32 Trạm thuộc các Chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo phương án sắp xếp lại, chuyển Hạt Kiểm lâm trực thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện trong quý I/2019; chuyển đổi cơ chế tài chính đối với Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý cảng cá, bến cá theo lộ trình; sắp xếp lại đối với 31 Trạm thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi chục Chăn nuôi và thú ý, UBND huyện Cát Hải, hoàn thành trong năm 2018; sắp xếp lại Trường Trung cấp thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tại phương án sắp xếp các trường dạy nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Như vậy, sau khi sắp xếp lại giảm được 1 đơn vị, chuyển 1 đơn vị sang tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư, giảm được 17 Trạm.

Với các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố và trực thuộc các sở, ngành: Hiện có 2 Ban Quản lý dự án là Ban Chuẩn bị dự án Tuyến đê quai lấn biển huyện Tiên Lãng trực thuộc UBND thành phố và Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo phương án sắp xếp lại, sẽ sáp nhập Ban Chuẩn bị dự án Tuyến đê quai lấn biển huyện Tiên Lãng vào Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; chuyển Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc UBND thành phố; thời gian hoàn thành trong quý II/2018.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Hiện có 19 đơn vị, trong đó 5 đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (được ngân sách cấp kinh phí thường xuyên); 1 đơn vị tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên là Quỹ Bảo vệ môi trường; 13 Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc 13 UBND quận, huyện (huyện An Dương và Bạch Long Vỹ không có).

Theo phương án sắp xếp lại, hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Thông tin, kỹ thuật tài nguyên môi trường, hoàn thành trong quý III/2018; Trung tâm hoạt động theo mô hình tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên theo lộ trình. Chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sang hoạt động theo mô hình tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên theo lộ trình. Chuyển Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sang hoạt động theo mô hình tự đảm bảo toàn bộ kinh phí chi thường xuyên theo quy định, thực hiện trong năm 2018. Giữ nguyên mô hình tổ chức và hoạt động của 13 Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc 13 UBND quận, huyện như hiện nay để phục vụ công tác đền bù, GPMB và quản lý quỹ đất tại địa phương. Như vậy, sau khi sắp xếp giảm 1 đơn vị, 3 đơn vị chuyển sang tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Qua nghe ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các địa phương, đơn vị và sớm xây dựng đề cương chi tiết liên quan đến cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính, mô hình của các đơn vị được sắp xếp lại; nghiên cứu các cơ chế của Trung ương để xây dựng mô hình mới đảm bảo phát huy được hiệu quả.

(Nguồn: UBND thành phố họp nghe ý kiến đối với dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố //Phước Tùng //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 4/4/2018)

 

1.9. Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018

Sáng 5/4, UBND thành phố họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2018 và kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 23/3/2018 của UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2018 và kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2018); Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 23/3/2018 của UBND thành phố về việc tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018, các Sở, ngành, địa phương trong thành phố đã tích cực triển khai nhiệm vụ được giao. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký hơn 50 chương trình hưởng ứng Lễ hội; Sở Văn hóa - Thể thao đã phối hợp với Công ty tổ chức sự kiện và Tổng đạo diễn chương trình khẩn trương xây dựng nội dung, kịch bản lễ hội; phối hợp với Văn phòng UBND thành phố lập danh sách đại biểu khách mời Trung ương, các địa phương và bạn bè quốc tế; dự kiến sẽ có 6 đoàn nghệ thuật nước ngoài tham dự Lễ hội; thành phố đã xúc tiến làm việc với Đài truyền hình Việt Nam để truyền hình trực tiếp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018; đề nghị Chính phủ cho phép bắn pháo hoa sau chương trình nghệ thuật…

Sau khi nghe báo cáo của các Sở, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kết luận: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức trong nhiều năm qua đã góp phần xúc tiến du lịch, quảng bá tiềm năng thế mạnh của thành phố, cũng là dấu mốc để thành phố phấn đấu hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng.

Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều nội dung, trong đó chương trình đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” được tổ chức vào tối ngày 12/5/2018 (thứ bảy). Để Lễ hội năm nay được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo sự khác biệt, mới lạ hơn so với các năm trước, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao chủ trì, phối hợp cùng Sở Du lịch, Công ty tổ chức sự kiện xây dựng kịch bản chương trình Lễ hội, thông qua Hội đồng nghệ thuật thành phố báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/4. Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp cùng Văn phòng UBND thành phố lập danh sách khách mời, thiết kế giấy mời, trang trí khánh tiết; phối hợp với Sở Ngoại vụ mời, đón tiếp các đoàn khách quốc tế; lựa chọn quà tặng cho khách mời; tổng hợp kinh phí từ các đơn vị làm công tác chuẩn bị Lễ hội; dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ hội; bố trí họp báo trong tuần tới. Bên cạnh đó, các Sở, ngành: Y tế, Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông vận tải… căn cứ chức năng triển khai tốt các nhiệm vụ được giao.

(Nguồn: Triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018 //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 5/4/2018)

 

1.10. Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Lãnh đạo TP Hải Phòng vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt:

Chiều ngày 6/4, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, về công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2014-2019, chỉ định tham gia Đảng đoàn và giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng từ ngày 6/4.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Hà - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021, về công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban từ ngày 6/4.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Văn Mợi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014-2019, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng từ ngày 6/4, thời hạn bổ nhiệm đến đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

(Nguồn: Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt //Vũ Đạt //Báo Giao thông.- Ngày 7/4/2018)

 

1.11. Hải Phòng và Brest (Cộng hòa Pháp) hợp tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sáng 9-4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tiếp và làm việc với Đoàn công tác của thành phố Brest (Cộng hòa Pháp) do ông Dominique Cap, Phó Thị trưởng Cộng đồng các đô thị Brest dẫn đầu đến làm việc tại Hải Phòng nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp và trao đổi về tình hình hợp tác thực hiện Dự án tiếp nhận mô hình chà rạn nhân tạo do Brest trao tặng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chào mừng ông Dominique Cap đến thăm và làm việc tại Hải Phòng, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của ông  Dominique Cap đối với Hải Phòng trong thực hiện Dự án tiếp nhận mô hình chà rạn nhân tạo.

Về phía đoàn thành phố Brest, ông Dominique Cap cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố và gửi lời chào trân trọng của Thị trưởng thành phố Brest đến lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Ông cho biết, trong khuôn khổ Dự án bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại thành phố Hải Phòng, đoàn công tác mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền thành phố để bổ sung thêm đá nhân tạo xung quanh mô hình chà rạn tại đảo Cát Bà, di chuyển vị trí đặt thiết bị thu hút cá xa khỏi vách đá để đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời hỗ trợ về trang thiết bị lặn hoàn chỉnh và camera dưới nước để đoàn có thể quay lại các thước phim dưới nước nước về mô hình chà rạn và các đá san hô nhân tạo.

Những thước phim này sẽ được trình chiếu tại Hội nghị phi tập trung Việt - Pháp năm 2019 được tổ chức tại Toulouse (Pháp) vào mùa thu tới. Ông Dominique Cap cũng cho biết thêm, hiện phía Brest đang nghiên cứu về Dự án thành lập Trung tâm hỗ trợ đào tạo thợ lặn, cứu hộ dưới biển, cung cấp các trang thiết bị lặn… tại Hải Phòng.

Nhân dịp này, ông Dominique Cap chuyển lời mời của Thị trưởng thành phố Brest đến lãnh đạo thành phố Hải Phòng dự Tuần lễ công nghệ biển tổ chức vào tháng 10 sắp tới tại Brest; và bày tỏ mong muốn ở Hội nghị phi tập trung Việt - Pháp tại Toulouse năm 2019, Brest và Hải Phòng sẽ tham gia một chuyên đề chung về lĩnh vực kinh tế nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ lâu năm giữa đôi bên...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Hải Phòng và Brest sớm đã có mối quan hệ hợp tác từ nhiều năm nay và đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Dự án mô hình chà rạn nhân tạo là một minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa thành phố Brest và Hải Phòng thời gian qua. Hiện, dự án đang được các cấp, ngành thành phố quan tâm hỗ trợ triển khai nhằm thiết thực bảo vệ và nâng cao chất lượng nguồn lợi thủy sản, đem lại lợi ích cho cộng đồng ngư dân huyện đảo Cát Hải.

Đồng chí cũng mong muốn phía thành phố Brest sớm hoàn thiện dự án để nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và mở rộng quan hệ hợp tác với Hải Phòng trên nhiều lĩnh vực khác trong thời gian tới.

(Nguồn: Hải Phòng và Brest (Cộng hòa Pháp) hợp tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 9/4/2018)

 

1.12.  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cựu sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân thăm thành phố Hải Phòng

(HPĐT) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp chân tình của lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương Hải Phòng trong thời gian qua có bước phát triển vượt bậc, toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả vùng, cả nước.

Sáng 8-4, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ  và đoàn cựu sinh viên lớp Công nghiệp K15, Trường đại học Kinh tế quốc dân thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Cùng đi có GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân.

Tiếp và làm việc với Thủ tướng và đoàn có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và thông tin tới đoàn kết quả nổi bật của thành phố Hải Phòng, nhấn mạnh các thành tựu đạt được trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15. Đồng chí khẳng định, cùng với sự đổi mới của đất nước và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong nửa nhiệm kỳ qua, thành phố Hải Phòng có sự phát triển đột phá, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong quý 1-2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố đạt 15%, cao nhất từ  năm 1994 đến nay. Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Hải Phòng cũng đạt kết quả ấn tượng như chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua Cảng, thu ngân sách nội địa… đều tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước.

Đáng chú ý, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đang triển khai các dự án lớn trên địa bàn thành phố. Kết cấu hạ tầng tiếp tục có sự đột phá mạnh mẽ với nhiều công trình lớn sắp khánh thành, đồng thời khởi công nhiều dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố; hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư tạo chuyển biến rõ nét. Văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, tri ân người có công, gia đình chính sách có nhiều đổi mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều đổi mới. Quốc phòng- an ninh được giữ vững. Tin vui lớn nhất là Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mới được công bố, tăng 12 bậc so với năm 2016 và trong 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự phát triển của thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp chân tình của lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương Hải Phòng trong thời gian qua có bước phát triển vượt bậc, toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả vùng, cả nước. Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng vì các chỉ số phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) của Hải Phòng như GRDP, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua cảng biển, thu ngân sách, khách du lịch tới thành phố, xây dựng nông thôn mới; phát triển y tế, giáo dục, chăm lo người có công gia đình chính sách… đều ở mức cao của cả nước.

Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, được nhiều nhà đầu tư lớn trong nước và nước ngoài chú ý, mong muốn tới đầu tư. Thành phố có bước chuyển rất rõ nét trong tư duy, nhận thức, hành động quyết liệt với nhiều cách làm táo bạo, tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng. Những thành tựu trong phát triển KTXH được chuyển hóa vào các công trình, dự án cụ thể làm thay đổi diện mạo thành phố, người dân được thụ hưởng những thành tựu đó. Đặc biệt, gia đình chính sách, người có công, người nghèo được chăm lo chu đáo. Những kinh nghiệm của Hải Phòng có thể đúc kết để các địa phương khác học tập. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong Hải Phòng nhận thức được thời cơ, quyết liệt, quyết tâm cao, có tầm nhìn xa, biến khó khăn thành lợi thế, biến vị thế thành nguồn lực phát triển nhanh, mạnh, xứng đáng với sự mong đợi của Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, GSTS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Hải Phòng trong những năm qua. Đồng chí cho biết, những thành tựu nhà trường đạt được trong thời gian qua là kết tinh giá trị và kết quả phấn đấu, đóng góp của nhiều thế hệ giảng viên, cựu sinh viên. Nhà trường tự hào vì đóng góp cho đất nước những người con ưu tú, những gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có lãnh đạo của thành phố Hải Phòng. GSTS Trần Thọ Đạt chúc thành phố Hải Phòng tiếp tục trở thành động lực mạnh mẽ của con tàu kinh tế ViệtNamtrong quá trình hội nhập.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cựu sinh viên tới thăm Khu di tích Bạch Đằng Giang (huyện Thủy Nguyên), dâng hương tưởng niệm các bậc anh hùng dân tộc và trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành khẳng định: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hải Phòng thật sự chuyển mình, phát triển đột phá. Nhiều công trình trọng điểm chiến lược của thành phố đều có dấu ấn sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng luôn dành cho Hải Phòng sự quan tâm đặc biệt, tạo động lực quan trọng để thành phố tiếp tục phát triển với khát vọng sáng tạo, đột phá. Đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn tình cảm Thủ tướng và các cựu sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân dành cho Hải Phòng. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hứa với Thủ tướng tiếp tục đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ cả tư duy và hành động, thực hiện hiệu quả cao các chỉ đạo của Thủ tướng, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

(Nguồn: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cựu sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân thăm thành phố Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 9/4/2018)

 

1.13. Hải Phòng: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố định kỳ tiếp công dân

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, từ tháng 4 này, Chủ tịch UBND thành phố sẽ thực hiện định kỳ hàng tháng tiếp công dân với sự tham gia của đại diện Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố.

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng được ấn định vào thứ 3 tuần cuối tháng, từ 8 giờ sáng, tại trụ sở tiếp công dân thành phố. Hải Phòng cũng ấn định lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng cho Chủ tịch UBND các quận, huyện và không được thay đổi lịch; báo cáo kết quà tiếp công dân trên địa bàn về Ban Tiếp công dân của thành phố.

Trước đó, từ năm 2016, hàng tháng, Hải Phòng đã thực hiện Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại các cuộc đối thoại này, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan phải trả lời dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được truy đến cùng vấn đề của mình đến khi đồng ý với phần trả lời của cơ quan quản lý ngay tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chia sẻ, tiếp, giải quyết khiếu nại tố cáo là quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Thực hiện tốt công việc này sẽ củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân với cơ quan nhà nước, giúp cơ quan Nhà nước kiểm tra, đánh giá, phát hiện xử lý kịp thời các khuyết điểm của bộ máy công quyền; khắc phục được tình trạng khiếu nại, tố cáo tràn lan, vượt cấp; không để xảy ra điểm nóng, mất an ninh trật tự, bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng cho Hải Phòng.

(Nguồn:  Hải Phòng: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố định kỳ tiếp công dân //Đông Bắc //Báo Đại biểu nhân dân.- Ngày 6/4/2018)

 

1.14. Đảng ủy BĐBP TP Hải Phòng khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05

Biên phòng - Chiều 9-4, Đảng ủy BĐBP TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2016-2018) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá Đặng Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Hải Phòng trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Quang Vinh

Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87, nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong BĐBP TP Hải Phòng có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã cụ thể hóa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng tích cực đẩy mạnh thực hiện phong trào hành động như: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói lời hay, làm việc tốt”; “Xây dựng môi trường văn hoá”; “Chi đoàn văn hoá”; “Thực hiện 10 xây, 10 chống”; “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”; “Giữ tốt dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và các mô hình: “Tàu thanh niên làm theo lời Bác”; “Vườn rau thanh niên”; “Quân dân y kết hợp” khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở khu vực biên giới biển.

Đã triển khai hiệu quả các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế văn hóa-xã hội, điển hình là phong trào BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào "Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau"... Bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, đơn vị được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nhân dịp này, Đảng ủy BĐBP Hải Phòng đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân, đồng thời biểu dương 6 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Nguồn: Đảng ủy BĐBP TP Hải Phòng khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 //Nguyễn Quang Vinh //Báo Biên phòng.- Ngày 10/4/2018)

 

1.15. UBNDTP họp rà soát các nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐNDTP năm 2018

Sáng 10-4, Uỷ ban nhân dân thành phố họp rà soát các nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐND thành phố năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp đã nghe các sở, ngành báo cáo về 6 nội dung được phân công chuẩn bị theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của của Hội đồng nhân dân thành phố và 2 nội dung bổ sung trình kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ 7); một số nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 8) của Hội đồng nhân dân thành phố.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đề nghị các sở, ngành cần căn cứ vào Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, căn cứ vào lịch họp của Thường trực HĐND thành phố, tính chất yêu cầu của từng nghị quyết để chuẩn bị và có bước đi phù hợp, có lịch trình cụ thể về thời gian chuẩn bị báo cáo UBND thành phố.

Đối với quá trình chuẩn bị tất cả các dự thảo nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị với các cơ quan chuẩn bị soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là Văn phòng Thành ủy và các ban của HĐND thành phố để đảm bảo lịch trình theo quy chế; giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố để kịp thời trình các dự thảo Nghị quyết với các cơ quan có thẩm quyền của thành phố xem xét theo quy chế làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP lưu ý, với các văn bản, nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật, giao sở Tư pháp và Văn phòng UBND thành phố chủ động phối hơp với các cơ quan soạn thảo để chuẩn bị tất cả các trình tự, thủ tục theo đúng quy định.

Đối với những văn bản cần phải điều chỉnh về nội dung, thời gian trình, các cơ quan soạn thảo rà soát lại, có báo cáo chính thức với UBND thành phố, chậm nhất đến ngày 15-4 để UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố và cần nêu rõ lý do tại sao phải điều chỉnh.

Đối với những văn bản cấp bách đáp ứng yêu cầu quản lý của thành phố cần bổ sung vào chương trình, các sở, ngành cân nhắc và làm nhanh trình tự, thủ tục báo cáo UBND thành phố để UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố xem xét cho ý kiến, cũng chậm nhất đến ngày 15-4 hoàn thành.

Đồng chí đề nghị Văn phòng UBND thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan thống nhất kế hoạch từng ngày, đôn đốc các đơn vị để kịp thời báo cáo UBND thành phố.

Kỳ họp HĐND thành phố với khối lượng công việc nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các sở, ngành cần chủ động rà soát, có kế hoạch chuẩn bị để đảm bảo kịp thời cho nội dung của các dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ 7) dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7-2018; kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 8) dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12-2018.

(Nguồn: UBNDTP họp rà soát các nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐNDTP năm 2018 //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 10/4/2018)

 

1.16. Chuẩn bị kỳ họp thường lệ HĐND thành phố năm 2018: Khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh nội dung các văn bản được trình

(HPĐT)- Sáng 10-4, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các ngành liên quan  rà soát việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thường lệ HĐND thành phố năm 2018.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành cần căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND thành phố; lịch họp của Thường trực HĐND thành phố, để chuẩn bị và có lịch trình cụ thể về thời gian chuẩn bị nội dung, đáp ứng yêu cầu chất lượng. Đối với quá trình chuẩn bị tất cả dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND thành phố tới đây, các ngành  chuẩn bị soạn thảo phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, đặc biệt là Văn phòng Thành ủy và các Ban của HĐND thành phố, để bảo đảm lịch trình theo quy chế. Đồng chí cũng lưu ý, với các văn bản, nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp và Văn phòng UBND thành phố chủ động phối hợp các cơ quan soạn thảo để chuẩn bị đúng quy định trình tự, thủ tục. Những văn bản cần điều chỉnh về nội dung, thời gian trình, các cơ quan soạn thảo rà soát lại, báo cáo chính thức với UBND thành phố chậm nhất đến ngày 15-4, để UBND thành phố báo cáo Thường trực HĐND thành phố;  nêu rõ lý do tại sao phải điều chỉnh. Đối với những văn bản cấp bách đáp ứng yêu cầu quản lý của thành phố cần bổ sung vào chương trình, các sở, ngành cân nhắc và làm nhanh trình tự, thủ tục để UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố xem xét cho ý kiến, chậm nhất đến ngày 15- 4 hoàn thành.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ngành Tư pháp, Xây dựng, Giao thông- Vận tải, Nội vụ… trình bày việc chuẩn bị các nội dung được phân công theo NQ 20 của HĐND thành phố và một số nội dung mới được bổ sung theo yêu cầu cấp thiết của thành phố. Về cơ bản, các ngành có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, tuy nhiên cũng còn có một số khó khăn, vướng mắc và một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện thêm để phù hợp trình tự, thủ tục quy định.

Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ giữa năm (kỳ họp thứ 7) của HĐND thành phố dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7- 2018; kỳ họp thường lệ cuối năm (kỳ họp thứ 8) dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12- 2018.

(Nguồn: Chuẩn bị kỳ họp thường lệ HĐND thành phố năm 2018: Khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh nội dung các văn bản được trình //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/4/2018)

 

1.17. UBND TP nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn Hải Phòng

Chiều 12-4, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình đã chủ trì họp nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác PPP.

Dự án, có tổng chiều dài 29,7km qua địa bàn TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình, với 8 cây cầu, trong đó có 2 cây cầu lớn là cầu vượt qua sông Văn Úc dài gần 2km và cầu vượt sông Thái Bình dài hơn 1km.

Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương: công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành; hầu hết các hộ gia đình có diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng đều đồng thuận với chủ trương của thành phố đưa ra.

Phát biểu chủ trì cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND TP đã biểu dương các ngành, đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: Dự án tuyến đường bộ ven biển là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng và các địa phương trong vùng nên yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cần rà soát chặt chẽ các nhiệm vụ, chức năng của mình, tránh để xảy ra sai sót, triển khai có hiệu quả dự án.

Đến nay, thành phố đã phê duyệt, điều chỉnh dự án, phê duyệt được kế hoạch sử dụng đất...các trình tự thủ tục pháp lý cho dự án đã cơ bản hoàn thành.

Thời gian tới, UBND TP giao cho Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND TP, Sở Kế hoạch Đầu tư và các cơ hữu quan của thành phối rà soát lại toàn bộ hồ sơ của dự án, đảm bảo đầy đủ chắc chắn, đúng quy định của pháp luật, thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và thành phố; Sở giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng và các đơn vị có liên quan, chủ động phối hợp với các địa phương, nhà thầu xử lý những vấn đề cụ thể phát sinh, trường hợp nào vượt thẩm quyền báo cáo lại UBND TP xem xét giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cho địa phương hồ sơ kiểm đếm đất và trình tự thủ tục thanh quyết toán. Các địa phương chủ động phối hợp với các sở ngành để giải quyết các trường hợp cụ thể, đảm bảo triển khai tốt việc thu hồi đất, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ chuẩn bị triển khai dự án.

(Nguồn: UBND TP nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa bàn Hải Phòng //Khắc Đoàn //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 15/4/2018)

 

1.18. Đảng ủy quân sự thành phố: Làm tốt công tác tham mưu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ

(HPĐT)-Chiều 16-4, tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương do trung tướng Tạ Nhân, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra có buổi làm việc với Đảng ủy quân sự thành phố. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại tá Nguyễn Văn Điệp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Vũ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy. Cùng dự có thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải,  Phó chính ủy Quân khu Ba, cùng đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân khu Ba.

Tại hội nghị, đại tá Đào Văn Thập, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự thành phố báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ 2 năm 2016-2017 và quý 1-2018. Đảng ủy quân sự thành phố thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiên, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và trong xây dựng khu vực phòng thủ thành phố theo yêu cầu Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Nhiều nhiệm vụ được thành phố và quân khu Ba đánh giá cao như công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng, huấn luyện, huy động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu thường xuyên và đột xuất, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Năm 2016 và 2017, Đảng bộ Quân sự thành phố đều đạt trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang thành phố 2 năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc. Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự thành phố kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất quốc phòng; đầu tư kinh phí xây dựng các công trình phòng thủ tuyến biển, đảo; bổ sung trang thiết bị để đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, cùng với sự phát triển mạnh về kinh tế, xã hội, thời gian qua, thành phố Hải Phòng luôn quan tâm công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Với vị trí đặc biệt quan trọng, bên cạnh sự đầu tư của thành phố, Hải Phòng đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm tạo điều kiện xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, nhất là đầu tư xây dựng huyện đảo Bạch Long Vỹ xứng tầm là huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đối với vấn đề đất quốc phòng, thành phố sẽ tích cực phối hợp với các quân chủng, quân khu giải quyết thông qua các buổi làm việc cụ thể của quân khu, quân chủng với Thường trực Thành ủy.

Kết luận buổi làm việc, trung tướng Tạ Nhân, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, đánh giá cao việc chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy quân sự thành phố Hải Phòng với các nội dung làm việc của đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy quân sự thành phố Hải Phòng thực hiện hiệu quả cao nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, Đảng ủy cần quan tâm hơn nữa, có biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế đã nêu. Đồng chí đề nghị Đảng ủy quân sự thành phố nắm chắc tình hình quân ủy sử dụng đất quốc phòng; tham mưu với chính quyền địa phương xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy hiệu quả cao nhất.

(Nguồn: Đảng ủy quân sự thành phố: Làm tốt công tác tham mưu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/4/2018)

 

1.19. TAND TP Hải Phòng: Công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp

(Công lý) - TAND TP Hải Phòng vừa tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp cho 2 cán bộ thuộc TAND quận Hải An.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Bình (SN 1973), Thẩm phán TAND quận Hải An được Chủ tịch nước bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán sơ cấp TAND; bà Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1980) được bổ nhiệm có thời hạn chức danh Thẩm phán sơ cấp TAND.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Phạm Văn Phích - Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng ghi nhận và biểu dương những công lao đóng góp của các Thẩm phán được bổ nhiệm; đồng thời giao nhiệm vụ và tin tưởng các Thẩm phán sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng rèn luyện để nâng cao nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo TANDTC và sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo TAND TP Hải Phòng, các Thẩm phán mới được bổ nhiệm đã bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo. Qua đây, các tân Thẩm phán đã thể hiện sự quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

(Nguồn: TAND TP Hải Phòng: Công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp //Mai Phương - Thu Hương //Báo Công lý.- Ngày 23/4/2018)

 

II. PHÁP LUẬT, AN NINH, TRẬT TỰ

2.1. Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ tàu chở gần 500 tấn quặng trái phép      

(Công lý) - Ngày 2/4, thông tin từ BTL Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, đơn vị đang tạm giữ tàu chở gần 500 tấn quặng trái phép để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đây là số quặng sắt được tàu mang số hiệu HD-1460 của Công ty TNHH Minh Thu chở từ vùng biển Long Châu (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) về khu vực cảng thuộc phường Máy Chai (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đêm ngày 1/4, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu HD-1460 đang di chuyển theo hành trình, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra,  trên tàu HD-1460 có 4 thuyền viên do Nguyễn Văn Chức (SN 1979, trú tại xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng, đang chở khoảng 500 tấn quặng kim loại.

Qua kiểm tra, 4 thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, không xuất trình được giấy tờ của phương tiện. Thuyền trưởng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng trên.

(Nguồn: Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ tàu chở gần 500 tấn quặng trái phép //Báo Công Lý.- Ngày 2/4/2018)

2.2. Đội cảnh sát kinh tế và chức vụ CAQ Kiến An phát hiện thực phấm chức năng và hóa mỹ phẩm sản xuất từ bột than tre nứa

Đội cảnh sát kinh tế và chức vụ CAQ Kiến An vừa phối hợp các ngành chức năng kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm tại tổ Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, Kiến An, do bà Đào Thị Chúc, sinh 1994, ở tổ Tiến Bộ, làm chủ.

Qúa trình kiểm tra xác định cơ sở có 10 công nhân thường xuyên làm việc với các công đoạn: tạo viên nang, dán nhãn sản phẩm, đóng gói sản phẩm dưới sự quản lý của Đào Thị Chúc. Các sản phẩm được dán nhãn, đóng gói gồm: sản phẩm Vinaca Vi5 (loại 874nl), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một só chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ số lượng lớn số hàng hóa, sản phẩm liên quan.

Ngày 26-2-2018, CAQ Kiến An đã có công văn gửi Sở Y tế thành phố về việc đề nghị xác minh, cung cấp hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ công bố mỹ phẩm của các sản phẩm nói trên.

Ngày 6-3-2018, Sở Y tế đã có công văn phúc đáp, xác định Sở Y tế đã cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm, gồm: Vinaca Carbon đa dụng; tẩy mùi hôi cơ thể; ung thư Vi3, tẩy mùi hôi cơ thể Vi4; baby Vi6; tỉnh táo Vi7 lái xe, học tập căng thẳng, mệt mỏi.

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH Hồng An Phong, do ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, An Dương sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

CAQ Kiến An tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn Tuấn, được biết ông Tuấn có thành lập Công ty TNHH Hồng An Phong, nhưng không hoạt động sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm. Qua mối quen biết xã hội, đầu năm 2016, ông Tuấn cho Nguyễn Xuân Thu, sinh 1981, ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, là chồng của Đào Thị Chúc mượn giấy tờ pháp nhân của công ty, còn Thu làm gì thì ông Tuấn không biết. Sau đó, Thu nhờ Tuấn đốt các loại tre nứa để lấy tro và nghiền thành bột mịn và gửi cho Thu.

Có lần ông Tuấn chuyển trực tiếp tro thành phẩm cho Chúc, ở Kiến An. Cứ 1 tấn tre nứa, ông Tuấn đốt và nghiền mịn sẽ được 30kg tro thành phẩm. Trung bình mỗi tháng ông Tuấn cung cấp cho Thu và Chúc 10 bao tro, mỗi bao 30kg. Từ năm 2016-2017, ông Tuấn nhận của Thu trên 200 triệu đồng tiền công.

Theo lời khai của bà Đào Thị Chúc, thì toàn bộ quy trình sản xuất và nguyên liệu sản phẩm, bà Chúc bắt đầu làm từ đầu năm 2017, theo sự chỉ đạo của chồng là Nguyễn Xuân Thu, là giám đốc Công ty TNHH Vinaca. Các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của Công ty TNHH Vinaca được sản xuất theo công nghệ “bí mất” của Vinaca, làm từ nguyên liệu màu đen, đó là tre nứa đốt thành than sau đó nghiền thành bột, đóng thành các viên nang hoặc hòa với nước, rồi đóng gói và bán ra thị trường.

Cơ quan công an quận Kiến An đã tiến hành triệu tập ông Nguyễn Xuân Thu để điều tra làm rõ vụ việc, nhưng ông Thu không hợp tác làm việc. Tiến hành xác minh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nhưng ông Thu vắng mặt tại địa phương..

Theo tài liệu điều tra của CAQ Kiến An, thì các sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca đã được phân phối rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó được tiêu thụ tại các huyện: An Lão và An Dương…

Xác minh trụ sở công ty TNHH Vinaca tại Hà Nội, cho thấy công ty có treo biển nhưng không hoạt động. Chi cục thuế Hà Nội xác nhận Công ty THNN Vinaca không khai báo thuế.

Để làm rõ vụ việc trên, thông tin đến bạn đọc, phóng viên báo An ninh Hải Phòng đã có buổi làm việc với Phòng quản lý dược (Sở Y tế thành phố), được biết Sở Y tế đã đúng quy trình công bố sản phẩm mỹ phẩm theo Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm.  Qua đó, đơn vị sản xuất mỹ phẩm tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm đã được công bố.

Trong quá trình cấp số tiếp nhận phiếu công bố sảm phẩm mỹ phẩm, nếu phát hiện sai phạm Sở Y tế sẽ tiến hành thu hồi hồ sơ đã được công bố. Tuy nhiên, sau khi cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm, Sở Y tế chứa có buổi kiểm tra cơ sở sản xuất tại Công ty TNHH Hồng An Phong, để đánh giá chất lượng sản phẩm…

Sau khi sự việc được phát hiện, được biết Sở Y tế sẽ sớm thành lập đoàn kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở sản xuất không làm theo đúng quy trình đã công bố, Sở Y tế sẽ rút phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm, yêu cầu cơ sở sản xuất cùng các đơn vị chức năng tổ chức thu hồi sản phẩm…

Qua kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, xác định hoạt động sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng của bà Đào Thị Chúc, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng hàng hóa, CAQ Kiến An đã xử phạt hành chính cơ sở sản xuất của bà Chúc số tiền 44 triệu đồng.

Hiện nay, các sản phẩm thực phấm chức năng và hóa mỹ phẩm Vinaca không đảm bảo chất lượng vẫn đang bán tràn lan trên thị trường và bán hàng online trên mạng Internet. Qua vụ việc trên, khuyến cáo người tiêu dùng nên cảnh giác trước các sản phẩm của Công ty Vinaca, để bảo vệ sức khỏe của mình trước những sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

(Nguồn: Đội cảnh sát kinh tế và chức vụ CAQ Kiến An phát hiện thực phấm chức năng và hóa mỹ phẩm sản xuất từ bột than tre nứa //Hồng Hải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 6/4/2018)

     

2.3. Thu giữ 360kg chất phụ gia bảo quản hải sản nhập lậu

Hồi 14h10 ngày 3-4, tại khu vực vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Ka Long, TP. Móng Cái, Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh phát hiện đối tượng Lương Văn Hùng, SN 1982 trú tại khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, có hành vi tập kết, vận chuyển hàng hóa nhập lậu trốn tránh lực lượng chức năng.

Lực lượng Hải quan đã kiểm tra, thu giữ 360kg chất phụ gia dùng để bảo quản hải sản (theo khai báo của chủ lô hàng) có nguồn gốc Trung Quốc; 1.000 lọ dung dịch dưỡng móng tay nhãn hiệu Cre8tion 15ml/lọ do nước ngoài sản xuất, mới 100%.

(Nguồn: Thu giữ 360kg chất phụ gia bảo quản hải sản nhập lậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 5/4/2018)

 

2.4. Phòng PA72-CATP: Vận động đối tượng trốn truy nã 24 năm ra đầu thú

Qua công tác nắm tình hình, xác minh các trường hợp công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, Phòng PA72-CATP mới đây đã phát hiện và vận động được 1 đối tượng bị truy nã về tội Giết người ra đầu thú.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Sơn Hiệp, sinh năm 1975, trước kia thường trú ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, vào năm 1994 đã phạm tội Giết người. Sau khi gây án, Nguyễn Sơn Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương, sống chui lủi nay đây mai đó và bị Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã trên toàn quốc. Tìm đủ mọi cách để trốn chạy, thậm chí tìm đường trốn cả sang Anh nhưng mới đây, Nguyễn Sơn Hiệp vẫn bị chính phủ Anh trục xuất về Việt Nam.

Ngay khi nắm được thông tin Nguyễn Sơn Hiệp sắp về nước, Phòng PA72 và Phòng PC45-CATP đã chủ động gặp gỡ gia đình Hiệp ở Hải Phòng để thuyết phục, vận động gia đình khuyên bảo Hiệp không nên có hành vi chống đối mà nên nộp đơn đầu thú, tuân thủ các quy định để được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

Sau thời gian kiên trì thuyết phục, vận động, cuối cùng gia đình Hiệp đã đồng ý và thuyết phục được đối tượng đầu thú ngay khi về đến sân bay Nội Bài. Các đơn vị: Phòng PA72, Phòng PC45-CATP; Cục An ninh cửa khẩu và Cục A72-Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, tiến hành bắt giữ đối tượng an toàn, đúng trình tự thủ tục theo quy định. Hiện Phòng PC45-CATP đang tiến hành phục hồi điều tra, xử lý đối tượng.

(Nguồn: Phòng PA72-CATP: Vận động đối tượng trốn truy nã 24 năm ra đầu thú //Thu Ninh //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 4/4/2018)

 

2.5. Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép

(HPĐT)- Chiều 10-4, Đội 3, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an thành phố) cho biết: đơn vị bàn giao UBND huyện Vĩnh Bảo 2 tàu xi măng không có biển kiểm soát, khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình thuộc địa phận xã Vĩnh An (huyện Vĩnh Bảo) do đơn vị tạm giữ sáng cùng ngày để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào 9 giờ 30 ngày 10-4, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn,  Đội 3 Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện tại khu vực trên 2 tàu xi măng không có biển kiểm soát đang có hành vi hút cát trái phép. Chủ 2 phương tiện trên là: Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 1982) và Phạm Văn The (sinh năm 1973), cùng trú tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện cùng các thuyền viên không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ về phương tiện, chứng chỉ cũng như các giấy tờ về khai thác cát theo quy định. Trên khoang các tàu đều có số lượng cát đã hút khoảng 10m3./.

(Nguồn: Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép //Văn Cường //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 11/4/2018)

 

2.6. Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Thái Bình về Hải Phòng tiêu thụ

(HPĐT)- Ngày 4-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47-Công an thành phố) khởi tố hình sự vụ án, tạm giữ đối tượng Phạm Việt Hồng, sinh năm 1959, ở phường Hồ Nam (quận Lê Chân) về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, đối tượng Phạm Việt Hồng từng có 2 tiền án về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2014, sau khi mãn hạn tù, không những không chí thú làm ăn để làm lại cuộc đời mà y tính quay lại “con đường cũ”. Tuy nhiên, do ăn cơm tù 10 năm nên hoạt động của Hồng sau này hết sức kín đáo, chặt chẽ. Thay vì lấy hàng ở thành phố để bán lại cho người nghiện ma túy, Hồng chuyển địa bàn “ăn hàng” sang tỉnh Thái Bình. Sau thời gian theo dõi, Phòng PC47 quyết định xác lập chuyên án 418H tiến hành triệt phá đường dây vận chuyển trái phép của Phạm Việt Hồng.

Đến ngày 30-3, tại quốc lộ 10, qua địa bàn xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo) khi Phạm Việt Hồng di chuyển đến nơi bị các trinh sát đón lõng, bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 7 gói bột màu trắng có trọng lượng 256 gam, sau đó được xác định là heroin.

Hiện Phòng PC47 tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy từ Thái Bình về Hải Phòng tiêu thụ //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2018)

 

2.7. Nâng cao kiến thức về pháp luật hình sự cho công chức Hải quan Hải Phòng

(HQ Online)- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy đã đề cập, giới thiệu, hướng dẫn nhiều nội dung mới quan trọng trong Bộ luật Tố tụng hình sự có gắn bó mật thiết với công tác hải quan.

Ngày 7/4, Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Tập huấn kiến thức, kinh nghiệm tham gia tố tụng theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; giới thiệu nội dung mới của Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017".

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Sỹ Tráng cho biết: Quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng Hải quan được giao một số thẩm quyền, chức năng điều tra. Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị sẽ giúp CBCC trong đơn vị nắm vững, hiểu rõ, nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm để thực hiện tốt các quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự, nhất là quy định có liên quan đến hoạt động hải quan.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thủy giới thiệu tổng quát các nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đặc biệt, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp giới thiệu và đi sâu phân tích kỹ các nội dung liên quan mật thiết đến nhiệm vụ mà cơ quan Hải quan phải thực hiện trong thực tiễn, gồm: Tội buôn lậu (điều 188); Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 189); Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (Điều 190)... Đồng thời, hướng dẫn, khuyến nghị CBCC Hải quan Hải Phòng thực hiện thủ tục trong từng giai đoạn tố tụng đối với việc xử lý các vụ việc vi phạm hình sự.

Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Thủy, trong các quy định xử lý hình sự liên quan đến lĩnh vực Hải quan như đề cập ở trên đều có nội dung mới là xử lý vi phạm đối với pháp nhân (thương mại), bởi trước đây chỉ xử lý với cá nhân vi phạm.

Điển hình và quy định rõ, chi tiết như khoản 6 Điều 188 quy định, pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, bị phạt như sau:

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hàng hóa dưới 200 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật; hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm;

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Quy định mới về xử lý hình sự với pháp nhân được đánh giá là bước phát triển mang tính đột phá trong chính sách hình sự và tư duy lập pháp hình sự của Nhà nước ta, làm thay đổi nhận thức truyền thống về tội phạm và hình phạt, đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, khắc phục những bất cập, hạn chế trong việc xử lý các vi phạm pháp luật của pháp nhân thương mại trong thời gian qua, nhất là những vi phạm trong các lĩnh vực kinh tế và môi trường.

(Nguồn: Nâng cao kiến thức về pháp luật hình sự cho công chức Hải quan Hải Phòng //Báo Hải Quan.- Ngày 7/4/2018)

 

2.8. Công an quận Kiến An phá chuyên án 418T, bắt đối tượng trộm cắp tài sản

Ngày 9-4, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Kiến An phá thành công chuyên án mang bí số 418T, bắt gọn đối tượng Lương Minh Tuấn, sinh 1982, ở 13 Trần Thành Ngọ, Kiến An, là thủ phạm chính gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Kiến An và huyện Kiến Thụy.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, trong thời gian từ tháng 1-2018 đến nay,  trên địa bàn quận Kiến An liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản có phương thức thủ đoạn, đặc điểm đối tượng gây án tương đối giống nhau, đối tượng thường hướng mục tiêu đến tài sản là xe máy hoặc hộ dân sơ hở không cảnh giác, không có người trông coi. Vụ việc gây mất ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Quyết chặn tay tội phạm, giữ vững ổn định tình hình ANTT, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, trước tình hình diễn biến phức tạp của các vụ án đã xảy ra, Công an quận Kiến An đã báo cáo Giám đốc CATP xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét mang bí số 418T để tập trung lực lượng đấu tranh.

Quá trình điều tra nắm bắt di biến động của đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra phát hiện và xác định một trong các đối tượng đã gây ra những vụ trộm cắp tài sản trên là Lương Minh Tuấn.

Do ham chơi, lười lao động, Tuấn bập vào ma túy và thường xuyên đi lang thang, không có nơi cư trú rõ ràng, đã từng đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, về địa phương không có việc làm ổn định, lại tái nghiện nên Tuấn tụ vạ, rình mò trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền để thỏa mãn cơn nghiện.

Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra  CAQ Kiến An đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Minh Tuấn. Quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu Lương Minh Tuấn thừa nhận từ khoảng tháng 1-2018 đến nay đã cùng đồng bọn trộm cắp 9 vụ trên địa bàn quận Kiến An và huyện Kiến Thụy.

Vụ thứ nhất: Khoảng đầu tháng 1-2018, Tuấn đi một mình tại khu vực chợ Cá, huyện Kiến Thụy, phát hiện xe máy Future màu xanh (không nhớ BKS) không có người trông coi. Thấy ngon xơi, Tuấn trộm cắp chiếc xe trên và bán cho Phạm Văn Đỉnh, sinh 1982, ở xã Hồng Thái, An Dương, với giá 1.400.000 đồng. Số tiền trên, Tuấn nướng sạch vào ma túy.

Vụ thứ 2: Vào cuối tháng 2-2018, Lương Minh Tuấn đi một mình đến trước cửa quán internet 161 Phan Đăng Lưu, Trần Thành Ngọ, Kiến An, phát hiện 1 chiếc xe Wave S ở cửa quán không có người trông coi. Tuấn nhanh chân tiến gần chiếc xe máy, dùng vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe trên và tiếp tục bán cho Phạm Văn Đỉnh với giá 3.000.000 đồng.

Vụ thứ 3:  Rạng sáng 13-3-2018, Lương Minh Tuấn cùng đồng bọn phá khóa cổng đột nhập nhà anh Phạm Công Thành, ở tổ 10 Bắc Sơn, Kiến An, trộm cắp 1 xe máy Wave S (không nhớ BKS) và 1 xe đạp. Sau đó, đối tượng tên Chính - kẻ cùng thực hiện vụ trộm cắp trên - đem xe máy đi bán và chia cho Lương Minh Tuấn 1.500.000 đồng.

Vụ thứ tư: Khoảng giữa tháng 3-2018, Lương Minh Tuấn đi bộ một mình vào ngõ Nguyễn Công Mỹ, Ngọc Sơn, Kiến An, phát hiện 1 chiếc xe máy Honda Dream (không nhớ BKS) dựng trước cửa một phòng trọ, không có người trông coi. Tuấn dùng vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe trên và bán cho Phạm Văn Đỉnh với giá 1.000.000 đồng.

Vụ thứ năm: Ngày 20-3-2018, Lương Minh Tuấn đi bộ một mình trên đường Lê Duẩn khu vực nhà máy bia Hải Phòng, phường Quán Trữ. Sau khi đi lang thang, Tuấn phát hiện nhà hàng số 87 Lê Duẩn có 1 xe máy Honda SH mode để trong nhà, không có người trông coi. Thấy ngon ăn, Lương Minh Tuấn phá phá khóa cửa đột nhập vào nhà hàng 87 Lê Duẩn trộm cắp chiếc xe máy trên và mang bán cho Phạm Văn Đỉnh với giá 6.000.000 đồng.

Vụ thứ sáu: ngày 27-3-2018, Lương Minh Tuấn đi bộ một mình vào Bệnh viện Kiến An, Phù Liễn, Kiến An. Lợi dụng sơ hở của nhân viên bảo vệ, Tuấn trộm cắp 1 chiếc xe SH mode màu trắng, sau đó đem đến nhờ một đối tượng ở An Lão (chưa rõ lai lịch) đem bán hộ được 8.000.000 đồng.

Vụ thứ bảy: Ngày 28-3-2018,  Lương Minh Tuấn đột nhập vào nhà anh Vũ Mạnh Cường, ở số 5 phố Đường Ngang, khu Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, Kiến An, trộm cắp 1 tivi Samsung 42inch, sau đó đem bán cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở phường Tràng Minh, Kiến An với giá 4.000.000 đồng.

Vụ thứ tám: Ngày 29-3-2018, sau khi chơi điện tử ở quán net 175 Nguyễn Lương Bằng, Văn Đẩu, Kiến An, Lương Minh Tuấn đi ra cửa Tuấn thấy chiếc xe Sirius BKS: 15N1 - 126.60m dựng ngoài cửa không có người trông coi. Sẵn có bộ vam phá khóa, Lương Minh Tuấn phá khóa xe và trộm cắp chiếc xe trên và đem bán cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở huyện An Lão với giá 4.000.000 đồng

Căn cứ lời khai của Lương Minh Tuấn, Công an quận Kiến An đã vận động đối tượng Phạm Văn Đỉnh ra đầu thú và khai báo về hành vi tiêu thụ tài sản do Lương Minh Tuấn phạm tội mà có. Hiện nay, Phạm Văn Đỉnh đã đến Công an quận Kiến An đầu thú và khai báo về việc tiêu thụ tài sản của mình phù hợp với lời khai của Lương Minh Tuấn.

Đối với các chiếc xe mà Nguyễn Văn Đỉnh đã tiêu thụ, ngoài chiếc xe SH mode bán lại cho một đối tượng tên Sơn để kiểm lời, số còn lại Đỉnh tháo rời từng bộ phận xe và bán lại cho những thợ sửa chữa xe máy. Hiện tại số xe và phụ tùng đã bị tháo rời, cơ quan điều tra chưa thu được.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỉnh, thu giữ một số xe máy không rõ nguồn gốc xuất xứ, một số phụ tùng đã tháo rời. Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An ra lệnh tạm giam đối với Lương Minh Tuấn để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Đối với các đối tượng là đồng bọn của Lương Minh Tuấn trong việc trộm cắp tài sản cũng như các đối tượng tiêu thụ tài sản do Tuấn trộm cắp được, Cơ quan CSĐT đang thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, xác minh và truy bắt

Hiện Cơ quan CSĐT tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập tài liệu điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Ngoài các vụ án như đã nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An xác định nhóm đối tượng trên còn thực hiện một số vụ khác có tính chất, phương thức thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên, những người bị hại không trình báo cơ quan công an.

Qua vụ án trên, đề nghị những ai là người bị hại trong các vụ trộm cắp có tính chất, phương thức, tài sản bị mất tương tự trong thời gian trên đến cơ quan CSĐT - CAQ Kiến An để trình báo hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Thành - Điều tra viên; Phó đội trưởng Đội CSHS - CAQ Kiến An theo SĐT: 01668806879 để cung cấp thông tin.

(Nguồn: Công an quận Kiến An phá chuyên án 418T, bắt đối tượng trộm cắp tài sản //Thành Đồng //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 12/4/2018)

 

2.9. Hành động đẹp của người dân Cát Bà trong mắt du khách nước ngoài

Ngày 18-4, Công an huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, sau khi tìm được vợ chồng du khách người Nga đánh rơi tài sản, Công an huyện đã phối hợp với Trung tâm Hướng dẫn phát triển du lịch huyện Cát Bà và chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, người dân đang tạm trú ở thị trấn Cát Bà trao trả lại tài sản cho vợ chồng du khách này.

Trước đó, vào 19h30 ngày 13-4, chị Hoa nhặt được một chiếc máy ảnh ở khu vực thị trấn Cát Bà. Sau khi xem hình ảnh trong máy, chị nhận định nhiều khả năng chủ nhân của chiếc máy ảnh là du khách người nước ngoài. Ngay sau đó chị đã mang chiếc máy ảnh đến trình báo với Trung tâm Hướng dẫn phát triển du lịch huyện nhờ thông báo với các chủ khách sạn, các cơ sở lưu trú và các công ty lữ hành để tìm chủ nhân của chiếc máy ảnh.

Sau một thời gian phối hợp cùng Công an huyện Cát Hải tiến hành xác minh, các cơ quan chức năng đã tìm được vợ chồng ông Boris Semenov, du khách người Nga là chủ nhân chiếc máy ảnh. Nhận lại tài sản do chính tay chị Hoa trao trả, vợ chồng du khách người Nga rất xúc động cảm ơn chị cùng các cơ quan Việt Nam đã giúp tìm lại được chiếc máy ảnh. Dù giá trị vật chất không lớn nhưng những hình ảnh được ghi lại trong quá trình đi du lịch ở Việt Nam nói chung và ở đảo Cát Bà nói riêng rất quí giá với vợ chồng ông…

Hành động của chị Hoa đã để lại ấn tượng tốt đẹp không chỉ với cặp vợ chồng người Nga mà với cả những du khách được chứng kiến, góp phần xây dựng hình ảnh khu du lịch Cát Bà là điểm đến thân thiện, an toàn và nghĩa tình.

(Nguồn: Hành động đẹp của người dân Cát Bà trong mắt du khách nước ngoài //Văn Thịnh //Báo Công an nhân dân .- Ngày 19/4/2018)

 

2.10. Hải Phòng: “Hội thánh của đức chúa trời” vẫn tiếp tục lén lút truyền đạo trái pháp luật

GD&TĐ - Thêm một vụ việc có liên quan đến hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tà giáo trái pháp luật được công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) ngăn chặn kịp thời.

Vào khoảng hơn 11h ngày 21-4, Đội An ninh - Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phối hợp cùng lực lượng Công an xã Kênh Giang đã phát hiện tại nhà của Trần Thị Thu Ngát (sinh 1983, ở thôn A2, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xuất hiện một số người đang lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh của đức chúa trời” trái pháp luật.

Theo đó, người có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia được xác minh là Nguyễn Hoàng Trung (sinh 1992, ĐKTT ở thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều loại ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất bản phục vụ việc truyền đạo cùng gần 1.000.000 đồng đựng trong các phong bì là số tiền người tham gia đóng góp cho việc “phụng sự Chúa” và 20 lọ nhựa để đựng “nước thánh”.

Được biết, Nguyễn Hoàng Trung là “đệ tử” của Trần Văn Hùng (sinh năm 1985, ĐKTT ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Đây chính là hai người trước đó bị lượng lượng Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện vi phạm tổ chức các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Mặc dù đã cam kết chấm dứt hoạt động song Trung vẫn tiếp tục lén lút thuê nhà nhằm tuyên truyền lôi kéo, tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật.

Thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện nhóm người tự xưng là “Hội thánh của đức chúa trời”. Nhóm người này chưa được phép hoạt động nhưng vẫn tích cực sử dụng các tài liệu không nguồn gốc xuất bản để tuyên truyền, dụ dỗ dẫn đến mâu thuẫn gia đình vợ chồng lý tán, sinh viên bỏ bê công việc, học hành.

(Nguồn: Hải Phòng: “Hội thánh của đức chúa trời” vẫn tiếp tục lén lút truyền đạo trái pháp luật //Huy Minh //Báo Giáo dục và thời đại.- Ngày 24/4/2018)

 

2.11. CAQ Hồng Bàng phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT hàng nghìn tỷ đồng

Quá trình nắm tình hình phục vụ công tác thu ngân sách địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, CAQ Hồng Bàng phát hiện một đường dây mua bán hóa đơn GTGT với quy mô lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành. Không chỉ tiến hành mua bán trái pháp luật một lượng hóa đơn chứng từ rất lớn với trị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng, đường dây này còn hé lộ nhiều sự bất ngờ mà ít ai nghĩ tới…

Những dấu hiệu bất thường:

Bắt đầu từ những tháng cuối năm 2017, đầu năm 2018, trên địa bàn quận Hồng Bàng xuất hiện một số công ty kinh doanh các mặt hàng có giá trị tương đối lớn, như: Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, Công ty TNHH thương mại phát triển Tuấn Hà, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phúc Trà, Công ty TNHH phát triển thương mại Tuấn Phát… đều có trụ sở “đóng đô” trên đường Hùng Vương.

Điều đáng nói là những công ty này đều do những người ở địa bàn các quận, huyện khác đến thành lập. Đáng nói nhiều hơn là công ty có trụ sở, có điểm giao dịch đấy nhưng lại không thấy có những biểu hiện hoạt động, hàng hóa không có, nhân viên lèo tèo, còn giám đốc thì ẫn ờ với dấu hiệu của người không có khả năng buôn bán kinh doanh. Chính cái sự bất thường của các công ty trên đã đặt ra cho trinh sát Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - CAQ Hồng Bàng những dấu hỏi lớn về sự tồn tại của chúng.

Và, bằng sự nhạy bén cũng như sự tinh tường nghiệp vụ, sau hơn 3 tháng mất rất nhiều công sức đeo bám mục tiêu, các trinh sát bước đầu xác định: Biểu hiện của những công ty trên cho thấy đó đều là những doanh nghiệp được thành lập để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, trực tiếp là đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT -CATP, ngày 14-3-2018, Chỉ huy CAQ Hồng Bàng đã tiến hành xác lập chuyên án mang bí số 418K lấy Đội CSĐT tội phạm về kinh tế làm nòng cốt để tiến hành các biện pháp đấu tranh với những công ty “ma” nêu trên.

Công ty TNHH Hải Nguyên Việt, có trụ sở tại số 2/124 tổ 3 khu Cam Lộ, phường Hùng Vương, do Đặng Trinh H., ở phố Cát Dài, quận Lê Chân, làm giám đốc được Ban chuyên án chọn làm điểm đột phá. Lực lượng trinh sát dày dạn kinh nghiệm do Trung tá Vũ Khắc Giang-Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế trực tiếp chỉ huy đã thay phiên nhau theo dõi giám sát dấu hiệu nghi vấn của các đối tượng trong đường dây.

Các bước tiến hành đều được bảo đảm tuyệt đối bí mật, tránh “dứt dây động rừng” và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (có giao dịch làm ăn với Công ty Hải Nguyên Việt).

Quá trình xác minh cho thấy, đây là một đường dây mua bán hóa đơn GTGT với quy mô lớn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp; phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; trị giá hóa đơn bị mua bán rất lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước; có nhiều tính chất phức tạp, cần phải tập trung lực lượng, phương tiện, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá.

Phía sau một doanh nhân thành đạt:

Đi sâu xác minh, các trinh sát xác định có một tổ chức tội phạm do một nữ quái cầm đầu, chuyên thành lập các công ty để lấy tư cách pháp nhân in hóa đơn rồi đem mua bán với số lượng lớn. Điều làm trinh sát giật mình hơn cả bởi đối tượng cầm đầu tên Nguyễn Thị Nhung, sinh 1978, ở 8+9/85 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, giám đốc 1 công ty cổ phần thương mại xây dựng thành đạt, vừa được trao vương miện Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018.

Cuộc thi này như giới truyền thông mô tả được tổ chức trên du thuyền 5 sao đi qua 3 nước Singapore, Malaixia, Thái Lan, và Ban giám khảo là những nghệ sỹ có tên tuổi danh tiếng. Nguyễn Thị Nhung được tung hô, nào là vẻ đẹp khả ái, phong thái tự tin, lối ứng xử thông minh; nào là nữ doanh nhân đa tài lại giàu lòng trắc ẩn, luôn tiên phong trong những phong trào xã hội, làm từ thiện, thiện nguyện…

Tuy nhiên, như Đại tá Nguyễn Đức Cường-Trưởng CAQ Hồng Bàng cho biết, đấy chỉ là vỏ bọc để Nhung dễ bề hoạt động. Và, đối với các hành vi hoạt động tội phạm thì không có vùng cấm trong cuộc đấu tranh của lực lượng Công an để giữ gìn ANTT, bảo đảm một môi trường an toàn lành mạnh cho xã hội.

Sau nhiều tháng bí mật đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, được sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng trong và ngoài ngành, Ban chuyên án đã xác định được các mắt xích trong đường dây tội phạm ghê gớm trên, trong đó: Nguyễn Thị Nhung là kẻ cầm đầu.

Vũ Thị Ánh Tuyết, sinh 1975, ở 77 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, có vai trò liên hệ, giao dịch với các đầu mối khách hàng. Trần Thị Minh Thư, sinh 1981, ở 57/49 phố Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, là người đi đặt in hóa đơn GTGT, viết các nội dung trên hóa đơn GTGT, ký và đóng dấu Công ty TNHH Hải Nguyên Việt. Trần Thị V. A., sinh 1979, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền của Công ty Hải Nguyên Việt.

Nguyễn Văn V., sinh 1963, tạm trú tại ngõ 263 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, là người vận chuyển tài liệu, hóa đơn GTGT. Vũ Thị V.A., sinh 1976, ở phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân giúp việc chuyển tiền.

Là người có bề dày “kinh nghiệm” đối phó với các lực lượng chức năng nên các hoạt động của đường dây được Nguyễn Thị Nhung tổ chức hết sức tinh vi. Nhung giao việc cho từng cá nhân theo kiểu hoạt động đơn tuyến, việc của ai người nấy biết.

Chẳng hạn: Nguyễn Văn V. vai trò thực chất chỉ là một anh xe ôm liên lạc, việc vận chuyển chứng từ tài liệu hóa đơn… nội dung bên trong chứa những gì anh ta hoàn toàn không được biết. Với phương thức thủ đoạn hoạt động như trên, các đối tượng đã lập ra 17 công ty “ma” bán ra một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với doanh số tạm tính ban đầu lên tới 1.500 tỷ đồng.

Không chỉ chiếm đoạt một lượng lớn tài sản của nhà nước, các đối tượng trong đường dây còn gián tiếp gây thất thoát tiền thuế khi tiếp tay cho buôn lậu, tăng chi phí khống cho các doanh nghiệp, hợp thức hóa nguồn hàng bất hợp pháp, đó cũng là vấn nạn chung của việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Để kịp thời ngăn chặn các đối tượng tiếp tục phạm tội, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để đấu tranh, kịp thời thu hồi tài sản cho nhà nước, trưa ngày 20-4-2018, Ban chuyên án quyết định “cất vó”. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với sự ra quân đồng loạt của các lực lượng đấu tranh chuyên án, CAQ Hồng Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP đã bắt gọn 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT, gồm Vũ Ánh Tuyết, Trần Thị Minh Thư, Trần Thị V.A., Nguyễn Văn V., Đặng Trinh H., Vũ Thị V.A.

Khám xét khẩn cấp tại số 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi các đối tượng thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Cơ quan điều tra thu giữ tang vật, gồm 17 con dấu pháp nhân của các công ty trên cùng 17 con dấu chức danh Giám đốc doanh nghiệp, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn GTGT chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, các tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT của 17 doanh nghiệp nêu trên.

Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT-CAQ Hồng Bàng đã khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng án. Cơ quan CSĐT-CAQ Hồng Bàng cũng kêu gọi Nguyễn Thị Nhung sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Thị Nhung cầm đầu của CAQ Hồng Bàng là thành tích đáng biểu dương khen ngợi, đó là những việc làm thiết thực nhất của các lực lượng CATP trong tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chống thất thu thuế của thành phố và làm lành mạnh các hoạt động kinh tế trên địa bàn.

(Nguồn: CAQ Hồng Bàng phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT hàng nghìn tỷ đồng //Thùy Trang.- Ngày 26/4/2018)

 

2.12. Cảnh giác trước thủ đoạn viết “bình luận xấu’’ tống tiền doanh nghiệp

Thời gian gần đây, Phòng An ninh kinh tế (PA81-CATP) nhận được đơn trình báo của một số doanh nghiệp lữ hành tại Hải Phòng phản ánh về việc bị các đối tượng xấu bôi nhọ, hạ uy tín và tống tiền trên không gian mạng.

Qua điều tra, xác minh đã xác định: các doanh nghiệp gửi đơn trình báo gồm: Công ty TNHH du lịch khám phá Cát Bà (Cat Ba Ventures), Công ty TNHH du lịch Cát Bà Green Trail và Công ty TNHH Tầm nhìn Cát Bà (Cat Ba Vision) đều là 3 doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Cát Bà, tham gia trang diễn đàn du lịch trực tuyến www.tripadvisor.com. Đây là trang web tư vấn du lịch lớn nhất thế giới với trung bình 455 triệu lượt khách truy cập hàng tháng.

Tại TripAdvisor, cộng đồng du lịch trên khắp thế giới có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cũng như chia sẻ về kinh nghiệm, trải nghiệm của họ sau mỗi chuyến đi, đồng thời họ cũng có thể đánh giá về chất lượng dịch vụ của các khách sạn, nhà hàng hoặc các công ty du lịch. Tuy nhiên, lợi dụng chính những tiện ích mà trang web này đem lại, nhiều đối tượng xấu đã dùng thủ đoạn khá tinh vi để trục lợi kiếm tiền.

Cụ thể, theo phản ánh của 3 doanh nghiệp nêu trên, thời gian gần đây xuất hiện đối tượng giả danh là khách du lịch của công ty rồi vào trang mạng www.tripadvisor.com viết bài với nội dung tiêu cực nhằm bôi nhọ và hạ thấp uy tín của công ty, sau đó chúng gửi email với mục đích tống tiền để gỡ bài viết xuống. Nếu không đưa tiền, chúng sẽ tiếp tục viết bài hạ uy tín và bôi nhọ doanh nghiệp.

Được biết số tiền mà các đối tượng yêu cầu doanh nghiệp phải trả để “gỡ bài” là từ 2.000 USD đến 5.000 USD. Ngoài ra, đối tượng còn yêu cầu doanh nghiệp trả tiền cho chúng để chúng viết bài bôi nhọ đối thủ cạnh tranh như một hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Phòng PA81 cho biết đối tượng thường sử dụng các địa chỉ hotmail: jamesmith**@hotmail.com; ka**@hotmail.com; alex**@hotmail.com để trao đổi với các doanh nghiệp và gửi thư tống tiền.

Xác định đây là vụ việc phức tạp xảy ra trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT trong lĩnh vực du lịch, Phòng PA81 đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp đi sâu xác minh tìm hiểu. Qua đó xác định được đối tượng nghi vấn là Đ.V.N, sinh 1990, ở xã Trân Châu, huyện Cát Hải, hiện đang làm nghề hướng dẫn viên du lịch tự do tại Cát Bà. Phòng PA81 đã phối hợp với CAH Cát Hải triệu tập, gọi hỏi, đấu tranh với Đ.V.N. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận vào đầu năm 2018 đã tạo khoảng 4 tài khoản email giả với mục đích viết bình luận xấu để hạ uy tín công ty đối thủ của Công ty Cat Ba Ventures, đồng thời thỏa thuận, mặc cả với bà N.T.N, là nhân viên Công ty Cat Ba Ventures kinh phí 20 triệu đồng cho một bình luận xấu.

Tuy nhiên cùng thời điểm đó, phát hiện ra có người khác đã đăng bình luận xấu về các công ty nêu trên, Đ.V.N vẫn liên lạc với bà N.T.N và tự nhận mình chính là người viết bình luận xấu, bôi nhọ hạ uy tín của các doanh nghiệp, qua đó muốn uy hiếp tinh thần và lợi dụng để chiếm đoạt tiền từ bà N.T.N.

Đ.V.N đã nhiều lần liên lạc với bà N. qua Messenger và điện thoại của mình để đàm phán, mặc cả về số tiền giao dịch, nhiều lần yêu cầu bà N. chuyển cho mình 1.000 USD để trục lợi. Tuy nhiên, giữa Đ.V.N và bà N. chưa thực hiện hành vi giao nhận tiền. Đ.V.N cũng thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm, đồng thời sẽ gặp và xin lỗi các doanh nghiệp nêu trên. Sau khi Phòng PA81 và CAH Cát Hải triệu tập gọi hỏi Đ.V.N, 3 doanh nghiệp nêu trên cho biết trên website TripAdvisor, các bài viết bình luận xấu, bôi nhọ, hạ uy tín các doanh nghiệp đã được gỡ bỏ và đến ngay không tái diễn. Đến ngày 20-3-2018, 3 doanh nghiệp đã làm đơn gửi về Phòng PA81 đề nghị xin rút đơn trình báo.

Mặt khác, tuy đối tượng Đ.V.N có dấu hiệu vi phạm khoản 1 Điều 170 BLHS năm 2015 về tội Cưỡng đoạt tài sản, tuy nhiên, hành vi chiếm đoạt của Đ.V.N vẫn chưa thực hiện được, chưa đủ kết luận vi phạm pháp luật hình sự, do đó Phòng PA81 cho biết sẽ phối hợp với CAH Cát Hải triệu tập đối tượng để cảnh cáo, răn đe và yêu cầu viết cam đoan không tái phạm; đồng thời đề nghị CAH Cát Hải phối hợp với chính quyền địa phương nơi Đ.V.N cư trú có biện pháp quản lý, giáo dục, không để đối tượng tiếp tục tái phạm.

Thông qua vụ việc nêu trên có thể thấy hiện nay, việc các đối tượng xấu lợi dụng không gian mạng để viết bình luận bôi nhọ, hạ tuy tín, tống tiền tổ chức, cá nhân đang diễn ra khá phổ biến và diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Phòng PA81 cũng khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nếu phát hiện trường hợp vi phạm tương tự cần kịp thời thông tin về Phòng An ninh kinh tế để đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp điều tra, xác minh, xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

(Nguồn: Cảnh giác trước thủ đoạn viết “bình luận xấu’’ tống tiền doanh nghiệp//Thu Ninh //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 23/4/2018)

 

2.13. Một đêm, bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép

Tại thời điểm bị bắt giữ, trên các tàu đã khai thác được khoảng hơn 100 m3 cát.

Ngày 26/4, Phòng cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép tại tuyến sông Cấm.

Vào khoảng từ 00h30’ đến 6h30’ ngày 20/4/2018 trên tuyến sông Cấm thuộc xã Đại Bản, huyện An Dương và xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy (PC68), Công an Tp. Hải Phòng đã bắt quả tang 5 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép. Tổng số lượng cát trên 5 tàu lúc này đang có khoảng hơn 100 m3.

Các đối tượng gồm: Trịnh Văn Nam (SN 1979) là người điều khiển Tàu vỏ xi măng lõi thép mang BKS số HP0886, trọng tải khoảng 70 tấn, lắp máy 30 CV; Trịnh Văn Linh (SN 1984) điều khiển tàu vỏ xi măng lõi thép mang BKS số HP1748, trọng tải khoảng 100 tấn, lắp máy khoảng 45 CV; Doãn Văn Tùy (SN 1991) điều khiển tàu vỏ sắt lõi thép mang BKS số HP0232, trọng tải khoảng 90 tấn, lắp máy khoảng 40 CV; Doãn Văn Mạnh Quỳnh (SN 1983) điều khiển tàu vỏ sắt mang BKS số HP0652, trọng tải khoảng 80 tấn, lắp máy khoảng 40 CV; Bùi Văn Quảng (SN 1975) điều khiển tàu vỏ sắt mang BKS số HP1662, trọng tải khoảng 100 tấn, lắp máy khoảng 20 CV, các đối tượng đều trú tại xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Để bắt quả tang các tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép, lực lượng cảnh sát đường thủy phải tổ chức theo dõi, nắm bắt tình hình nhiều giờ đồng hồ.

Trung tá Hoàng Hiệp, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên đường thuỷ, Phòng PC68, Công an TP. Hải Phòng cho biết: Tại thời điểm tiến hành kiểm tra 5 tàu trên đều không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ có liên quan đến việc cấp phép khai thác cát. Do vậy lực lượng chức năng đã tạm giữ các phương tiện để phục vụ cho công tác điều tra.

Hiện lực lượng chức năng Hải Phòng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(Nguồn: Một đêm, bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép //Ngọc Phương //Báo Giao thông.- Ngày 27/4/2018)

 

III. KINH TẾ-XÃ HỘI; SẢN XUẤT KINH DOANH

3.1. Ba tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút vốn FDI tăng gấp 3 lần

BNEWS.VN Ba tháng đầu năm 2018, thành phố Hải Phòng thu hút hơn 916 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 332,34% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó cấp mới 15 dự án và tăng vốn 12 dự án.

Số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố hiện là 532 dự án với tổng số vốn đăng ký 15,44 tỷ USD.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, kết quả khả quan này là do thành phố nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư.

Thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện như: Tọa đàm xúc tiến đầu tư, du lịch Nhật Bản; Hội nghị gặp gỡ tiếp xúc các doanh nghiệp năm 2018 với sự tham gia của 400 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiêu biểu hiện đang sản xuất, kinh doanh tại địa bàn; hai hội nghị đối thoại doanh nghiệp với tổng số 22 kiến nghị có chất lượng.

Cùng đó, tỷ lệ doanh nghiệp được thực hiện thủ tục thành lập qua mạng đạt 67,89% số hồ sơ.

Hải Phòng còn thực hiện chương trình "Tăng cường năng lực ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng" với sự hỗ trợ của tình nguyện viên cao cấp của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); thực hiện hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại 4 doanh nghiệp và khảo sát 3 doanh nghiệp chuẩn bị cho giai đoạn 2 của dự án.

Sàn giao dịch giới thiệu việc làm đã tổ chức 6 phiên giao dịch với sự tham gia tuyển dụng của 220 lượt doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng là gần 11.300 lượt lao động. Số lao động được giới thiệu việc làm đạt 23,57% số lao động đến sàn, so với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đạt 31,51%.

Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng cũng cho biết, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai rà soát danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện; thường xuyên cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về định hướng phát triển, giá thuê đất, giá thuê nhà xưởng của cụm công nghiệp trên địa bàn; ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2018.

Thành phố tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm...

Tại Cảng quốc tế Hải Phòng, dự kiến sẽ khánh thành 2 bến khởi động vào giữa năm 2018, có thể tiếp nhận được tầu siêu trọng. Đường ven biển kết nối giữa Quảng Ninh với Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa cũng đang được tích cực thi công.

Ngoài ra, Hải Phòng còn phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh thực hiện dự án cầu Bạch Đằng, kết nối giữa Hải Phòng với Quảng Ninh, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2018.

Tới đây, Hải Phòng cũng sẽ triển khai xây dựng tiếp các công trình như: Nhà ga số 2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện số 2 và tiếp tục xây dựng các bến tiếp theo của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng…

Nhờ có hệ thống giao thông đồng bộ, Hải Phòng đã trở thành một trong số địa phương tốp đầu hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư./.

(Nguồn: Ba tháng đầu năm, Hải Phòng thu hút vốn FDI tăng gấp 3 lần //Đoàn Minh Huệ //Báo Bnews.- Ngày 3/4/2018)

 

3.2.  Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 10.700 tỷ đồng

(HQ Online)- Kết quả thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng đóng góp 16% vào tổng thu của ngành Hải quan.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, đến ngày 1/4 , tổng thu ngân sách của Cục Hải quan Hải Phòng được 10.700 tỷ đồng, bằng 21,38% chỉ tiêu dự toán và 21,13% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao.

Tỉ lệ thu ngân sách trên chỉ tiêu dự toán của Hải quan Hải Phòng đang ở mức tương đương so với các cục hải quan trọng điểm như TP.HCM (20,86%); Hà Nội (19,4%); Đồng Nai (25,75%)…

Liên quan đến thực hiện nhiệm thu ngân sách của đơn vị này, mới đây Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc vừa ký văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc đẩy mạnh các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách năm 2018.

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng nhấn mạnh: Phát huy kết quả năm 2017- năm đầu tiên đơn vị đạt số thu cao nhất từ trước đến nay (trên 53.000 tỷ đồng), các đơn vị phải xem nhiệm vu thu và chống thất thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong năm.

Đáng chú ý, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu các đơn vị phải luôn lấy doanh nghiệp làm trọng tâm, tiếp tục tạo thuận lợi, tạo điều kiện thông thoáng tối đa cho doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan hàng hóa nhưng vẫn phải đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, chống thất thu ngân sách, giải đáp kịp thời vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị phải quán triệt và thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.

Đặc biệt, lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị tăng cường xây dựng đội ngũ CBCC, duy trì kỷ cương kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ với phương châm “Tận tình hướng dẫn, thái độ lịch sự, tác phong nhanh nhẹn”…

(Nguồn:  Hải quan Hải Phòng thu ngân sách 10.700 tỷ đồng //Thái Bình //Báo Hải Quan.- Ngày 2/4/2018)

 

3.3. Thu ngân sách nội địa quý 1-2018: Nguồn thu ngoài quốc doanh tăng trưởng cao

Theo ông Hà Văn Trường, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế Hải Phòng, số thu ngân sách nội địa quý 1 của thành phố tiếp tục tăng trưởng, tăng cao hơn mức tăng của cả nước. Trong đó, một số lĩnh vực tăng khá, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, vẫn nhiều khoản thu cần giải pháp mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tổng thu tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2017:

Ông Hà Văn Trường cho biết, tháng 3, toàn thành phố ước thu được 2300 tỷ đồng thuế nội địa, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 3 tháng, tổng số thu ước đạt 5413,9 tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán pháp lệnh, gần 22% dự toán phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2017. Theo ông Hà Văn Trường, so với mức thực hiện kế hoạch của toàn quốc ước đạt 24%, tăng khoảng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, Hải Phòng nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất. Trong đó, có 8 đơn vị có số thu ước quý 1 đạt từ 25% dự toán pháp lệnh trở lên như Phòng Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi cục thuế quận, huyện: Hồng Bàng, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Cát Hải, An Dương, Dương Kinh.

Hầu hết các đơn vị đều có số thu ngoài quốc doanh đạt khá, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2017 như các chi cục thuế: Hồng Bàng tăng 59%; Lê Chân tăng 38%, Kiến An tăng 50%, Hải An tăng 30%, Thủy Nguyên tăng 39%, Vĩnh Bảo tăng 29%, Tiên Lãng tăng 17%, Đồ Sơn tăng 11%, Cát Hải tăng 100%, An Dương tăng 39%, Dương Kinh tăng 70%, Phòng Kiểm tra thuế số 1 tăng 44%... Ngoài ra, thu thuế TNCN cũng tăng khá, đạt 374 tỷ đồng, bằng 30% dự toán và tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Thu thuế từ khu vực hộ kinh doanh cũng có chuyển biến khi số hộ  đưa vào thu thuế tăng cao hơn, đạt 22.006 hộ. Theo Cục Thuế, năm nay sẽ quản lý thu thuế 23.000 hộ, tăng 6400 hộ so với cuối năm 2017 với mức ghi thu tăng thêm khoảng 11,3 tỷ đồng.

Một khu  vực giữ được sự ổn định trong thu nộp ngân sách là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Theo Cục Thuế, tháng 3, thu từ khu vực này ước đạt 351 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đạt 1093,6 tỷ đồng, bằng 25,2% dự toán năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả này là do các doanh nghiệp tập trung quyết toán các hợp đồng và công trình, dự án, lượng hàng hóa tiêu thụ cuối năm 2017 cũng tăng nên phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) nộp trong quý 1.

Còn nhiều khu vực phải chấn chỉnh:

Trăn trở lớn nhất của ngành Thuế hiện nay là số thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương, địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ tăng nhẹ, chưa đạt được kỳ vọng. Trong đó, số thu của doanh nghiệp Trung ương 3 tháng được 450,9 tỷ đồng, bằng 18% dự toán, tăng trưởng 2%. Doanh nghiệp địa phương được 244,3 tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán, tăng trưởng 4,7%. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 751 tỷ đồng, bằng 18,8% dự toán và chỉ bằng 93,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong quý 1 giảm so với cùng kỳ năm 2017. Một số doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất nên chưa phát sinh thuế. Số doanh nghiệp đang trong giai đoạn được hưởng ưu đãi thuế còn nhiều…

Một khoản thu khác cũng chưa đạt tỷ lệ mong muốn là tiền sử dụng đất mới đạt 707 tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán phấn đấu. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước chỉ đạt 1,9% dự toán pháp lệnh, do vẫn phải tạm dừng theo Công văn số 342 ngày 7-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà sở hữu nhà nước tại các thành phố trực thuộc Trung ương.

Đáng lo ngại hơn cả là tình trạng thất thu, thất thoát thuế vẫn khá phổ biến, thể hiện trong các khoản thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản; các hoạt động san lấp của các công trình dự án lớn; tình trạng buôn bán hóa đơn; buôn lậu… Vì vậy, biện pháp trọng tâm được Cục Thuế, ngành Tài chính đề xuất là tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Quản lý tốt các khoản thu liên quan tới hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Phân cấp thu ngân sách các hộ cá thể cho UBND các phường, xã. Rà soát lại tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn để quản lý chặt chẽ các khoản thuế, nhất là thuế TNCN, thuế nhà thầu; quản lý thu thuế của các doanh nghiệp, chi nhánh có trụ sở chính ngoài địa bàn nhưng hoạt động tại Hải Phòng…

(Nguồn: Thu ngân sách nội địa quý 1-2018: Nguồn thu ngoài quốc doanh tăng trưởng cao //Hồng Thanh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2018)

 

3.4. VSIP Hải Phòng thu hút 46 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn 1,8 tỷ USD

(HPĐT) - Theo Công ty TNHH VSIP Hải Phòng, đến nay, Khu công nghiệp VSIP thu hút 46 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư gần 1,8 tỷ USD.

Trong đó có 38 nhà máy đang hoạt động; 3 đơn vị đang xây dựng nhà máy và 4 doanh nghiệp đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư; 1 doanh nghiệp ký cam kết. Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tạo việc làm cho 34.070 lao động, trong đó lao động tại huyện Thủy Nguyên là 21.141 người, chiếm 68%.

Các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản chiếm tỷ trọng đầu tư cao nhất trong khu công nghiệp, chiếm 38%. Tiếp đó là Đài Loan và Hồng Kông chiếm 22%; Xin- ga- po và Ma- lai- xi- a chiếm 18%; Việt Nam 18%; châu Âu và Hàn Quốc 2%... Lĩnh vực đầu tư khá đa dạng gồm cơ khí chính xác chiếm tỷ trọng 16%; điện và điện tử chiếm 15%; nhà xưởng và đô thị 9%; dược phẩm 2%, các lĩnh vực khác chiếm 58%... Khu công nghiệp thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm lực như Fuji Xerox, Kyocera, Nipro Pharma; Regina Miracle; công nghiệp chính xác Eva…

(Nguồn: VSIP Hải Phòng thu hút 46 nhà đầu tư thứ cấp với tổng vốn 1,8 tỷ USD //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/4/2018)

3.5. Hải Phòng: Thu hút vốn đầu tư FDI đạt 77% kế hoạch năm

Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND TP Hải Phòng Nguyễn Kim Pha cho biết, hết quý I.2018, Hải Phòng đã thu hút được hơn 932 triệu USD, tăng 327% so với cùng kỳ, đạt hơn 77% kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2018 được HĐND thành phố đề ra, đưa tổng số vốn FDI đăng ký đầu tư trên địa bàn đạt 24 tỷ USD.

Cùng với thu hút mạnh mẽ nguồn vốn FDI, trong quý I.2018, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn Hải Phòng cũng đạt trên 11.003 tỷ đồng, tăng hơn 31,6% so với dự toán HĐND thành phố đề ra.

Cùng với đó, số thu nội địa của Hải Phòng trong quý I.2018 đạt trên 5.414 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Để đạt số thu nội địa trên 24.750 tỷ đồng, thu hút hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI như dự toán HĐND thành phố đề ra, Hải Phòng đặt mục tiêu năm 2018, đưa trên 23.000 hộ kinh doanh, chiếm khoảng 60% số hộ kinh doanh trên địa bàn vào đối tượng quản lý thu thuế hàng tháng; tiếp tục rà soát các nguồn thu còn bỏ sót, có khả năng tăng nguồn thu để đề nghị HĐND thành phố ra nghị quyết về thu các loại phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Để cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, Hải Phòng cũng chỉ đạo Cục Thuế tiếp tục kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhưng không thực hiện đóng thuế theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang triển khai các dự án trọng điểm như dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast; các dự án du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Cát Hải; khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên; Trung tâm thương mại Aeon Mall… được HĐND thành phố phê duyệt là công trình trọng điểm năm 2018; tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án theo các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại các Hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng năm 2016, Hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại Hải Phòng - Nhật Bản 2018 với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 12 tỷ USD.

(Nguồn: Hải Phòng: Thu hút vốn đầu tư FDI đạt 77% kế hoạch năm //Đông Bắc //Báo Đại biểu nhân dân ĐT.- Ngày 4/4/2018)

 

3.6. VCCI Hải Phòng: Chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng các doanh nghiệp

(PLO) - Để thực hiện tốt sứ mệnh của mình là đồng hành cùng cộng đồng các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, VCCI  Hải Phòng đã nỗ lực hết mình mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân  và thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho các doanh nghiệp trong khu vực.

Đó là khẳng định của ông Phí Văn Dực, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng (VCCI Hải Phòng)  trong  Hội nghị Doanh nghiệp khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2018 vừa qua.

Phát biểu tổng kết hoạt động của VCCI năm 2017, ông Phí Văn Dực, Giám đốc VCCI Hải Phòng khẳng định, năm 2017 VCCI  Hải Phòng đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra và triển khai nhiều hoạt động hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp như tham mưu cho Đảng, Nhà nước về vấn đề kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường liên kết doanh nghiệp Việt Nam, mở rộng quan hệ hợp tác của VCCI; phát triển doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nhân; hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại.

Năm 2017 trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển biến tích cực, Việt nam lần đầu tiên sau nhiều năm liên tục đã hoàn thành bộ 13 tiêu chí kinh tế, xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, tạo không khí phấn khởi trong đầu tư, kinh doanh và toàn xã hội. Đây cũng là năm thành công và phát triển vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khi tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đang lan tỏa toàn xã hội. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục 126.859 với số vốn đăng ký mới và bổ sung trên 3 triệu tỷ đồng; đồng thời có trên 25 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Tại khu vực Duyên hải phía Bắc, qua số liệu khảo sát năm 2017, đã có 8.168 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 55 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 24% về số lượng doanh nghiệp và gần 11 %  về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016 đồng thời có 2.088 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Dù vẫn có 4.512 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể trong năm 2017, song con số này cũng đã giảm so với năm trước đó.

Kết quả quả điều tra PCI 2017 cũng cho thấy những dấu hiệu khởi sắc trong môi trường kinh doanh tại khu vực Duyên hải phía Bắc, trong đó đặc biệt, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2017 với con số 70,7/100 điểm, thứ hạng cao nhất của tỉnh này trong 13 năm điều tra PCI; Hải Phòng với 65,2 điểm lần đầu tiên nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2017.

Bên cạnh những điểm sáng đó, doanh nghiệp các khu vực duyên hải phía Bắc vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như chất lượng tăng trưởng còn chậm được cải thiện, tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào việc gia tăng vốn đầu tư, thâm dụng lao động chi phí thấp và khai thác tài nguyên; tỷ lệ nợ xấu còn ở mức cao.

Tuy nhiên, đại đa số doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn do VCCI Hải Phòng phụ trách đã vượt qua thách thức để phát triển ốn định và bền vững, có những đóng góp quan trọng vào việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, giải quyết công ăn việc làm, tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh, xã hội của đất nước, góp phần không nhỏ vào tốc độ tăng trưởng 6,81 % của nền kinh tế.

Năm 2018 là năm bản lề của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp cũng là năm tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế hành chính nhưng bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế. Chính vì vậy, để cộng đồng doanh nghiệp khu vực Duyên hải phía Bắc có thể nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển, ông Phí Văn Dực cho rằng, trong năm 2018, cần phải triển khai hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm như: thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; tăng cường triển khai các công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn; 

Về phía Thành phố Hải Phòng, để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng các doanh nghiệp hoạt động và đầu tư ngày một hiệu quả, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hải Phòng sẽ ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp đầu tư vào Hải Phòng.

(Nguồn: VCCI Hải Phòng: Chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng các doanh nghiệp //Thảo Nguyên //Báo Pháp luật Việt Nam.- Ngày 9/4/2018)

 

3.7. Hải Phòng: Phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hải Phòng được thành lập từ năm 2009. Từ khi được thành lập đến nay, Quỹ đã phát huy tối đa vai trò, sứ mệnh của mình. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp đỡ các HTX giải quyết khó khăn về nguồn vốn, tiếp sức cho mô hình kinh tế tập thể (KTTT) phát triển bền vững.

Theo báo cáo từ UBND các quận, huyện, tính đến cuối năm 2017, toàn Tp.Hải Phòng có 242 HTX đang hoạt động, trong đó có 188 HTX đã chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX 2012.

Sau chuyển đổi, nhiều HTX đã huy động được vốn góp và bước đầu mạnh dạn đầu tư máy móc để nâng cao năng suất, mở rộng liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện cung ứng vật tư, các dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

Giải cơn khát vốn cho HTX:

Một số mô mình HTX kiểu mới đã chú trọng xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, từng bước nỗ lực, cố gắng vươn lên, khẳng định được năng lực, thương hiệu trong nền kinh tế thị trường và trở thành những đơn vị KTTT tiêu biểu của thành phố và cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những HTX hoạt động yếu kém, hình thức. Một trong những nguyên nhân dẫn đến yếu kém trong hoạt động của các HTX chính là thiếu vốn. Trong quá trình cung ứng dịch vụ cần đầu tư, trang bị máy móc, cơ sở hạ tầng, vốn lưu động để mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hoặc thu mua nông sản cho các thành viên… nhưng các HTX không có vốn.

Nhiều HTX gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay của các ngân hàng thương mại, dẫn đến thiếu vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Số ít các HTX được vay vốn từ các tổ chức tín dụng, song hầu hết nguồn vốn vay đó chủ yếu để trang trải nhu cầu vốn ngắn hạn, chưa tiếp cận được các nguồn vốn trung và dài hạn để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Chính sách đất đai đối với HTX còn nhiều bất cập, hầu hết các HTX chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó khó khăn trong thế chấp để vay vốn…

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Hải Phòng ra đời đã trở thành một kênh hỗ trợ vốn quan trọng của các mô hình KTTT. Từ tháng 10/2010 đến hết tháng 12/2017, Qũy đã hỗ trợ về vốn cho 82 trường hợp là thành viên. Tổng số lượt vốn hỗ trợ là 21,3 tỷ đồng.

Trung bình hàng năm, Quỹ hỗ trợ vốn cho 12 - 15 dự án, mức hỗ trợ dao động 50 - 300 triệu đồng/dự án. Các đối tượng được hỗ trợ vốn là các HTX nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản sạch, điện năng, thủ công mỹ nghệ.

Bà Đồng Thị Doanh - Giám đốc HTX Dịch vụ chăn nuôi Thái Sơn (huyện Kiến Thụy), cho biết: Năm 2017, HTX được vay 300 triệu đồng từ Quỹ để phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi (lãi suất vay 0,6%/năm) HTX đã vượt qua cơn khó khăn, khi giá thịt lợn giảm sâu vào năm 2017.

Ông Nguyễn Quốc Song - Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp và điện năng Đặng Cương (huyện An Dương), chia sẻ: Được vay 300 triệu từ Quỹ, chúng tôi đã đầu tư kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, thiết bị thu gom rác thải sinh hoạt để phục vụ nhân dân toàn xã. Chỉ tính riêng về giống cây trồng, năm 2017, HTX đã cung cấp hơn 1.000 cây ăn quả các loại và hơn 500 gốc đào đá cho nhân dân.

Cần sự hỗ trợ kịp thời:

Tại Hải Phòng thời gian qua, nguồn lực hỗ trợ về vốn cho các HTX vẫn còn hạn chế so với nhu cầu vay vốn thực tế của các đơn vị. Theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2602/STC-TCDN ngày 15/11/2016 gửi UBND Tp.Hải Phòng về việc bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, lộ trình đến năm 2017, tổng số vốn ngân sách cấp cho Quỹ sẽ đạt mức 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2017, nguồn vốn cấp cho Quỹ mới đạt 5 tỷ đồng. Con số này thực sự quá ít ỏi so với “cơn khát vốn” của các HTX trên địa bàn.

Hầu hết các HTX sau chuyển đổi đều có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Nhưng thực tế việc cho vay vẫn chưa được triển khai đến số đông các đơn vị thành viên, do nguồn vốn của Quỹ còn gặp khó khăn.

Để giải quyết khó khăn trên, ông Lương Minh Huệ - Chủ tịch Liên minh HTX&DN Tp.Hải Phòng, kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố, đề xuất: “Phát triển hệ thống liên kết giữa quỹ Trung ương và các quỹ địa phương theo hướng quỹ Trung ương là đầu mối hướng dẫn, tư vấn và phối hợp cùng quỹ địa phương triển khai hỗ trợ vốn cho các HTX theo các hình thức khác nhau, như hợp đồng vốn tài trợ, ủy thác…

Liên minh HTX Việt Nam cần đề nghị với Chính phủ, các bộ, ngành tạo điều kiện tăng nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX địa phương; đồng thời tham gia đề xuất bổ sung, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đối với HTX. Đối với UBND Tp.Hải Phòng, đề nghị tiếp tục cấp vốn theo đề xuất của Sở Tài chính theo lộ trình”.

(Nguồn: Hải Phòng: Phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX //Thanh Vân //Báo Thời báo kinh doanh.- Ngày 9/4/2018)

 

3.8. Hải Phòng: Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với Hàn Quốc, ngày 9/4, Hiệp hội Doanh nghiệp NVV TP Hải Phòng đã phối hợp với CEO CLUBS KOREA tổ chức hội nghị 'Tư vấn kinh doanh năm 2018'. Hội nghị thu hút 28 doanh nghiệp NVV của Hàn Quốc cùng hàng trăm doanh nghiệp NVV của Việt Nam tham gia, chia sẻ hỗ trợ tư vấn kết nối kinh doanh.

Theo bà Đào Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp NVV Hải Phòng, sự tham gia của doanh nghiệp NVV Hàn Quốc mở ra cơ hội cơ hội hợp tác, tìm kiếm đầu tư với các doanh nghiệp NVV Việt Nam, qua đó thúc quan hệ hợp tác thương mại truyền thống gắn bó giữa hai nước Việt - Hàn.

Đại diện đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết: Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, đầy tiềm năng để phát triển kinh tế, cơ hội tốt để các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu, quảng bá những sản phẩm và hợp tác, đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam.

Tại hội nghị, 5 doanh nghiệp ưu tú của Hàn Quốc đã giới thiệu quảng bá sản phẩm, trong đó nhấn mạnh đến tính bền vững, thiết thực, thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất, tính khả thi cao, có thể áp dụng vào thị trường Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục trao đổi, kết nối với doanh nghiệp Hải Phòng để phát triển kinh doanh và có nhiều giao dịch đã được ký kết.

(Nguồn: Hải Phòng: Kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc //Báo Mới.- Ngày 10/4/2018)

 

3.9. Nhà máy Xơ sợi PVTEX Đình Vũ vận hành trở lại 3 dây chuyền sản xuất

(GDVN) - Sau khi tiến hành tinh chỉnh, đánh giá chất lượng sản phẩm sợi DTY, từ ngày 16/4, PVTEX sẽ chính thức vận hành sản xuất kinh doanh 3 dây chuyền kéo sợi DTY.

Ngày 10/4/2018, tại Hải Phòng, Phó Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị vận hành lại Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyeste Đình Vũ (PVTEX).

Cùng đi có Tiến sĩ Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo, cán bộ các ban Chế biến, Khoa học Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính của Tập đoàn.

Về phía Công ty Cổ phần Hóa dầu & Xơ sợi Đình Vũ có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đào Văn Ngọc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng chuyên môn công ty, nhà máy Xơ sợi Đình Vũ.

Thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo Chính phủ về xử lý, tháo gỡ các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), dự án Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ sẽ tiến hành hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm, tiềm lực để sớm vận hành sản xuất trở lại.

PVN đã xây dựng phương án tổng thể khôi phục Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ trình Bộ Công Thương phê duyệt, chấp thuận.

Theo kế hoạch, bước một sẽ khôi phục hoạt động toàn bộ phân xưởng sản xuất sợi (DTY) đồng thời với việc đàm phán, thống nhất với đối tác quốc tế để khôi phục hoạt động toàn Nhà máy, đưa PVTEX thoát khỏi tình trạng khó khăn.

Với mục tiêu “bảo quản, giữ gìn tài sản và từng bước khôi phục lại sản xuất kinh doanh của nhà máy và đặc biệt tận dụng cơ hội khi thị trường xơ sợi tổng hợp tại Việt Nam cũng như trên thế giới đang có biên lợi nhuận cao”, các cổ đông của dự án Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ đã chỉ đạo PVTEX nghiên cứu khảo sát, đánh giá kỹ về mọi mặt, báo cáo Bộ Công Thương chấp thuận chủ trương và tiến tới quyết định tiến hành khởi động, sản xuất lại từng phần Nhà máy xơ sợi Đình Vũ làm cơ sở triển khai bước tiếp theo dài hạn trong phương án xử lý khó khăn cho nhà máy.

Theo báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVTEX Đào Văn Ngọc, hầu hết các công tác chuẩn bị vận hành trở lại bước đầu đã hoàn tất.

Trong đó, về nhân sự PVTEX đã huy động trở lại được 26 kỹ sư, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, kinh nghiệm từng đứng máy kéo sợi DTY để tham gia vận hành 3 dây chuyền kéo sợi tại nhà máy.

Toàn bộ nguồn nguyên liệu như POY, dầu tráng sợi, thiết bị thay thế, bảo dưỡng… đã được chuẩn bị hoàn tất, bài bản.

Đặc biệt về nguyên liệu chính là sợi POY đã được mua với giá, tối ưu và cạnh tranh trên thị trường.

Từ ngày 9/4/2018, các cuộn sợi đầu tiên đã được đưa vào kéo thử trong 3 dây chuyền.

Với sự tham gia tích cực của chuyên gia do Nhà cung cấp bản quyền thiết bị Bamag – Cộng hoà Liên bang Đức cử sang hỗ trợ PVTEX, sản phẩm sợi DTY của nhà máy đã và đang được tinh chỉnh sao cho phù hợp với thị trường và các yêu cầu về tính cơ lý như độ mảnh, độ giãn, cường lực của khách hàng Việt Nam.

Một số đánh giá, thí nghiệm bước đầu tại phòng thí nghiệm của PVTEX đặt tại Nhà máy cho thấy toàn bộ các đặc tính cơ lý của sản phẩm đều đạt và hướng tới chất lượng tối ưu đề ra.

Chuyên gia của Bamag (Cộng hoà Liên bang Đức – Nhà cung cấp bản quyền công nghệ và thiết bị) cũng bày tỏ sự tin tưởng vào hệ thống thiết bị của nhà máy.

Ông khẳng định 3 dây chuyền đang chạy rất ổn định, chất lượng sản phẩm sẽ đạt mọi yêu cầu của khách hàng kể cả phân khúc cao cấp.

Mặt khác, chuyên gia của Bamag sẽ tiếp tục tinh chỉnh các dây chuyền, đào tạo tại chỗ cho các kỹ sư vận hành của PVTEX… sao cho sản phẩm sợi DTY đạt chất lượng cao nhất.

Sau khi kiểm tra toàn bộ các khâu sản xuất sợi của Nhà máy, Phó Tổng giám đốc PVN - ông Lê Mạnh Hùng đã xúc động bày tỏ: “Đầu tiên, tôi cảm nhận được không khí phấn khởi, sự nhiệt huyết của anh em công nhân, kỹ sư, người lao động tại nhà máy.

Tôi cho rằng hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện được kế hoạch khởi động từng phần của nhà máy tiến tới khôi phục hoạt động của toàn nhà máy một cách bài bản, chắc chắn theo đúng chủ trương đúng đắn của của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hệ thống thiết bị của ba dây chuyền đang vận hành thử chạy rất ổn định, đây là công sức của rất nhiều cán bộ công nhân viên từ công tác bảo quản, bảo dưỡng, bảo vệ trong suốt thời gian khó khăn vừa qua.

Mặt khác, công tác chuẩn bị sản xuất của công ty, nhà máy từ con người, các giải pháp kỹ thuật, mua sắm nguyên liệu đến công tác đào tạo, vận hành cũng rất tốt.

Rõ ràng rằng lần vận hành này PVTEX đã có sự cẩn trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng, làm chắc, bài bản từng bước, quán triệt tinh thần tuyệt đối tiết kiệm từng xu, từng hào.

Đặc biệt là công tác thị trường gắn liền với sản xuất khi PVTEX đã chủ động mời các đối tác, khách hàng tiêu thụ tham gia vào quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Sẵn sàng tham khảo các mẫu hàng mà thị trường cần, ưa thích để làm chuẩn cho sản phẩm.

Đây là một bước tiến về chất đối với đội ngũ điều hành và sản xuất của PVTEX”.

Dự kiến, sau khi tiến hành tinh chỉnh, đánh giá chất lượng sản phẩm sợi DTY, từ ngày 16/4/2018, PVTEX sẽ chính thức vận hành sản xuất kinh doanh 3 dây chuyền kéo sợi DTY.

Dự kiến tổng sản phẩm trong tháng đầu tiên vào khoảng 189 tấn sợi DTY loại 75/36 Sim, 75/36 Nim và 75/72 Sim.

(Nguồn: Nhà máy Xơ sợi PVTEX Đình Vũ vận hành trở lại 3 dây chuyền sản xuất //Quế Chi //Báo Giaoduc.net.vn .- Ngày 11/4/2018)

 

3.10. Cảng Hải Phòng đón tàu lớn nhất từ trước đến nay vào làm hàng

15h30 ngày 16.4, con tàu mang tên X-press Makalu – con tàu chở container lớn nhất từ trước đến nay đã vào làm hàng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (thuộc Cty CP Cảng Hải Phòng).

Tàu X-press Makalu mang quốc tịch Singapore có chiều dài 210,96m, rộng 32,2m, trọng tải 38.700 tấn, sức chở 32.161 tấn.

Tàu xuất phát từ Hongkong và cập cầu cảng Chi nhánh Cảng Tân Vũ để xếp dỡ gần 600 teu container nhập và xuất khẩu (nếu chở đầy tải, tàu X-press Makalu có thể chở được 2.000 teu). Tàu làm hàng trong vòng 8 giờ và sẽ rời Cảng Hải Phòng vào lúc 0h30 phút ngày 17.4.

Để đưa được chiếc tàu này vào cảng, Cảng Hải Phòng đã phải điều động 2 tàu hỗ trợ lớn nhất của đơn vị là tàu Thành Công 68 và tàu Dã Tượng, mỗi tàu có công suất trên 3.000 mã lực (CV) để hỗ trợ tàu X-press Makalu.

Việc đón được tàu chở container có tải trọng 32.161 tấn đánh dấu bước tiến của Cảng Hải Phòng trong quá trình chuyên nghiệp hóa công tác xếp dỡ hàng hóa. Tuy nhiên, do độ sâu luồng đang bị hạn chế, nên các tàu này không chở được đầy tải. Do đó, việc khẩn trương nạo vét, duy tu luồng vào Cảng Hải Phòng theo chuẩn tắc –7,2m để đảm bảo cho tàu lớn ra vào cảng là yêu cầu cấp thiết trong nhu cầu phát triển nền kinh tế liên quan đến biển.

(Nguồn: Cảng Hải Phòng đón tàu lớn nhất từ trước đến nay vào làm hàng //Báo Lao động.- Ngày 16/4/2018)

 

3.11. Hải Phòng: Đứng thứ 10 tỉnh, thành phố tiếp nhận vốn FDI

(Thanh tra) - Chương trình gặp gỡ, giao lưu với chủ đề “Kết nối thịnh vượng, tăng trưởng đột phá” do Thời báo Kinh tế Việt Nam và ẩn phẩm kinh tế đối ngoại Vietnam Economic Times vừa tổ chức nhân sự kiện tròn 30 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Hải Phòng: Đứng thứ 10 tỉnh, thành phố tiếp nhận vốn FDI Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vinh danh và trao hoa tặng lãnh đạo các tỉnh, thành thu hút nhiều vốn FDI nhất Việt Nam. Ảnh: KT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cho biết: Từ đầu năm 2018 đến ngày 26/3/2018, tổng thu hút FDI trên toàn thành phố Hải Phòng đạt 919,09 triệu USD, gấp 4,34 lần so với cùng kỳ năm 2017, đạt 76,59% kế hoạch thu hút FDI năm 2018 của thành phố. Trong đó, cấp mới 21 dự án đầu tư với tổng số vốn cấp là 52,94 triệu USD.

Trong khu công nghiệp, khu kinh tế có 08 dự án, vốn đầu tư 48,07 triệu USD. Ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có 13 dự án, vốn đầu tư 4,87 triệu USD.

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 12 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 866,15 triệu USD, bao gồm trong khu công nghiệp, khu kinh tế: 08 dự án, vốn đầu tư 776,88 triệu USD.

Ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có 4 dự án, vốn đầu tư là 89,27 triệu USD. Tính đến ngày 26/3/2018, số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 538 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 15,44 tỷ USD.

Thành phố Hải Phòng là 1 trong 10 tỉnh, thành phố tiếp nhận vốn, dự án FDI lớn nhất Việt Nam. Các doanh nghiệp FDI đầu tư vào thành phố Hải Phòng đã tham gia đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong 30 năm qua; những nhà đầu tư nước ngoài đã tin tưởng đầu tư tại Việt Nam, đã chung sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hiện đại.

(Nguồn: Hải Phòng: Đứng thứ 10 tỉnh, thành phố tiếp nhận vốn FDI //Kim Thành //Báo Thanh tra.- Ngày 16/4/2018)

 

3.12. Hơn 270 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa cứu rừng

QĐND - Trong hai ngày 2 và 3-4, LLVT thuộc các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Quảng Ninh và Hải Phòng đã tham gia dập tắt 3 vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, lúc 10 giờ 30 phút ngày 3-4, tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng xảy ra cháy 1,5ha rừng.

Chính quyền địa phương đã huy động 176 người, trong đó có 105 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân cùng 8 phương tiện chữa cháy. Các lực lượng đã tổ chức dập tắt đám cháy lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 2-4, tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra cháy 2ha rừng cây tổng hợp. Chính quyền thành phố đã huy động 132 người, trong đó có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ cùng 5 phương tiện tham gia dập lửa. Đám cháy được dập tắt lúc 17 giờ cùng ngày.

 16 giờ 30 phút ngày 2-4, tại xóm Làng Mười, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 2ha rừng. Nhận được tin báo, UBND huyện đã huy động 125 người, trong đó có 65 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia dập lửa. Đám cháy được dập tắt lúc 18 giờ cùng ngày, tuy nhiên cháy đã làm chị Triệu Thị Huệ, sinh năm 1963, trú tại xã Dân Tiến tử vong và làm bị thương 2 người khác.

Như vậy, trong ba vụ cháy đã có hơn 270 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa cứu rừng.

(Nguồn: Hơn 270 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa cứu rừng //Trần Vũ //Báo Quân đội nhân dân.- Ngày 3/4/2018)

 

3.13. Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Cựu chiến binh: Phối hợp thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm

(HPĐT)-Sáng 3-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, triển khai thực hiện quy chế phối hợp tăng cường công tác tư tưởng, văn hóa năm 2018.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội CCB thành phố xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp năm 2018, tập trung vào: Tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ đề tuyên truyền, giáo dục trong năm, chủ đề năm của thành phố; tham mưu giúp Thành ủy, các cấp ủy tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32, Kết luận 72 của Bộ Chính trị  “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” phù hợp với quy mô, nhiệm vụ, chức năng được giao; phối hợp, tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, hội viên. Hệ thống Tuyên giáo và tổ chức Hội CCB các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, triển khai chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12). Chú trọng kiểm tra, tổng kết mô hình, cách làm mới hiệu quả.

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Cựu chiến binh: Phối hợp thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 4/4/2018)

 

3.14. Đảng ủy BĐBP TP Hải Phòng khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05

Biên phòng - Chiều 9-4, Đảng ủy BĐBP TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2016-2018) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá Đặng Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Hải Phòng trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Quang Vinh

Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87, nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong BĐBP TP Hải Phòng có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã cụ thể hóa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng tích cực đẩy mạnh thực hiện phong trào hành động như: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói lời hay, làm việc tốt”; “Xây dựng môi trường văn hoá”; “Chi đoàn văn hoá”; “Thực hiện 10 xây, 10 chống”; “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”; “Giữ tốt dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và các mô hình: “Tàu thanh niên làm theo lời Bác”; “Vườn rau thanh niên”; “Quân dân y kết hợp” khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở khu vực biên giới biển.

Đã triển khai hiệu quả các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế văn hóa-xã hội, điển hình là phong trào BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào "Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau"... Bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, đơn vị được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nhân dịp này, Đảng ủy BĐBP Hải Phòng đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân, đồng thời biểu dương 6 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Nguồn: Đảng ủy BĐBP TP Hải Phòng khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05 //Nguyễn Quang Vinh //Báo Biên Phòng.- Ngày 10/4/2018)

 

3.15. Nâng cao nhận thức để bảo vệ sức khỏe

(HPĐT)- Chiều 15-4, tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố diễn ra tọa đàm chủ đề “Chăm sóc sức khỏe quân và dân thành phố”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Giao lưu văn hóa-Trang sách đất Cảng” do Quân chủng Hải quân, Bệnh viện Bạch Mai, Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Nhiều chuyên gia đến từ Bệnh viên Bạch Mai, cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Hải quân, Quân khu 3, Công an thành phố, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố, các thầy, cô giáo và sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam; học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Ma-ri-quy-ri dự chương trình.

Tại cuộc toạ đàm, các đại biểu được PGS.TS Nguyễn Văn Chi - Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cung cấp, chia sẻ kiến thức về cấp cứu người đột quỵ, tai biến, sơ cứu trong các tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn, điện giật... PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng (nguyên Phó trưởng Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai) giải đáp những thắc mắc về biểu hiện, cách phòng và điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, hướng dẫn bạn đọc tìm đọc những cuốn sách hay về y học thường thức.

Thông qua hình thức giới thiệu sách và truyền thông sức khỏe, chương trình tọa đàm là dịp trò chuyện, chia sẻ nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết của người dân về cách phòng, chống các bệnh thường gặp và những nguyên tắc cơ bản khi xử trí một số cấp cứu thông thường. Bên cạnh đó, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và người dân thành phố về ý nghĩa của Ngày sách ViệtNam, khuyến khích và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng. Đồng thời tôn vinh giá trị và khẳng định vị trí vai trò tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và người sáng tác xuất bản in phát hình và sưu tầm lưu giữ sách, đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam.

(Nguồn: Nâng cao nhận thức để bảo vệ sức khỏe //Tuyết Mai //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 16/4/2018)

 

3.16. Ngôi nhà đầu tiên dành cho người vô gia cư

(HPĐT)- Sáng 17-4, “Ngôi nhà yêu thương” (số 3/54/241B phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) mở cửa đón 7 cụ già vô gia cư về ở. Đây là ngôi nhà đầu tiên tại Hải Phòng dành cho người vô gia cư do một nhà hảo tâm xây dựng với sự đóng góp kinh phí của một số mạnh thường quân.

Anh Nguyễn Hùng Cường, người quản lý “Ngôi nhà yêu thương” cho biết, trong ngày đầu mở cửa, 6 cụ ông và 1 cụ bà được đón về ở. Đây đều là những cụ già vô gia cư, không nơi nương tựa, sống ở vỉa hè, làm nhiều nghề kiếm sống như đạp xích lô, vá xe, ăn xin… “Ngôi nhà yêu thương” hỗ trợ các cụ việc ăn, ở và lo hậu sự khi qua đời. Thời gian tới, mái ấm tình thương này tiếp tục tìm kiếm những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn, gồm cả sinh viên, hộ gia đình nhỏ, phụ nữ đơn thân nuôi con… để hỗ trợ ăn, ở. Đồng thời, tiếp tục xây dựng thêm ngôi nhà 3 tầng để đón người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn.

“Ngôi nhà yêu thương” gồm 3 tầng, được xây dựng khang trang trên diện tích 150m2, đủ chỗ cho hơn 60 người ở. Nhà có phòng tập thể, phòng nam riêng, nữ riêng. Các phòng có nhà bếp, nhà vệ sinh sạch sẽ, đầy đủ nội thất phục vụ sinh hoạt hằng ngày như giường, tủ, quạt, ti vi, điều hòa nhiệt độ. Ngôi nhà còn có người nấu ăn, bảo vệ và quản lý thường trực. Chi phí duy trì hoạt động do chủ nhà và một phần đóng góp của cộng đồng.

(Nguồn: Ngôi nhà đầu tiên dành cho người vô gia cư //Hân Minh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 17/4/2018)

 

3.17. Đại hội Chi hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Hải Phòng

(HPĐT) - Chi hội sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên và các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố nhằm phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công, người khuyết tật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Sáng 21-4, Chi hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Hải Phòng tổ chức Đại hội chi hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thiếu tướng Lê Mã Lương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam.

Các hội viên bầu Ban Chấp hành Chi hội gồm 22 thành viên, trong đó có 9 Ủy viên Thường trực; bầu 1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch chi hội và Ủy ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Đoàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương binh Trường Sơn được bầu làm chủ tịch chi hội.

Chi hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Hải Phòng thành lập và hoạt động theo quy định của Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật ViệtNam. Chi hội sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên và các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố nhằm phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công, người khuyết tật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Qua đó giúp các cấp quan tâm, thúc đẩy doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật ổn định sản xuất, phát triển quy mô, tạo việc làm mới cho nhiều lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

(Nguồn: Đại hội Chi hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Hải Phòng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 23/4/2018)

 

3.18. Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng: Mái ấm cho người lao động

(Xây dựng) - Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn là mục tiêu mà Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng luôn hướng tới.

Ngày 24/4, Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự đại hội có bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn lao động Hải Phòng và hơn 100 đại biểu đại diện cho công đoàn cơ sở.

Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng hiện có 52 công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong đó, có 07 công đoàn cơ sở đơn vị hành chính sự nghiệp, 03 công đoàn cơ sở Cty TNHH MTV, 01 công đoàn cơ sở Cty Liên doanh, 37 công đoàn cơ sở Cty CP, 04 công đoàn cơ sở Cty TNHH.

Nhiệm kỳ qua (2012-2018), Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng luôn đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tạo nên sự chuyển dịch về số lượng, cơ cấu đội ngũ công nhân, viên chức lao động theo hướng tinh gọn, tăng về chất, lực lượng lao động mới bổ sung trẻ, khỏe, có trình độ phù hợp với ngành nghề, đáp ứng với nhu cầu công việc.

Đội ngũ công nhân viên chức, lao động không ngừng học tập, vươn lên tạo bước trưởng thành và thay đổi nhanh về chất.

Hiện nay, thu nhập của người lao động bình quân toàn ngành đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 166% so với năm 2012.

Nhiệm kì 2018 - 2023, Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và trình độ học vấn, chuyên môn của đội ngũ cán bộ công đoàn và trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động toàn ngành, xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và thành phố.

Đại hội đã bầu ra 17 người vào Ban chấp hành khóa VII; bầu 12 người đi dự Đại hội Công đoàn thành phố và 3 người đi dự Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam.

(Nguồn: Công đoàn ngành Xây dựng Hải Phòng: Mái ấm cho người lao động //Mỹ Hạnh //Báo Xây dựng.- Ngày 25/4/2018)

 

3.19. Hải Phòng: Lan tỏa rộng lòng nhân ái trong xã hội

(NĐ&ĐS) - Sáng ngày 24/4, UBND TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) và “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Với phong trào HMTN, từ năm 2008 – 2017, Phong trào đã dần đi vào nề nếp và hoạt động ổn định, Ban Chỉ đạo HMTN được thành lập ở tất cả các cấp và ở nhiều cơ quan, đơn vị, các trường đại học, cao đẳng. Công tác tuyên truyền luôn được chủ động và đổi mới, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên về HMTN tiếp tục nâng cao qua. Trong 10 năm đã tiếp nhận 169.917 đơn vị máu, đặc biệt trong giai đoạn 2012-2017 đã tiếp nhận 130.716 đơn vị, tỷ lệ hiến máu nhắc lại trong giai đoạn này đạt 48%, tỷ lệ người tham gia hiến máu đạt 97%, tỷ lệ người hiến máu đạt bình quân 1,5% dân số cao hơn nhiều so với giai đoạn 2008 – 2011.

Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, với vai trò nòng cốt của mình, trong 10 năm qua, phong trào đã vận động và trao tặng 382.872 suất quà trị giá gần 92,8 tỷ đồng, đặc biệt trong phong trào Tết, các cấp Hội đã triển khai cuộc vận động “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn - Tặng quà đầu xuân giúp bạn nghèo và nạn nhân chất độc da cam” qua đó đã trao tặng 70.282 suất quà trị giá gần 8,8 tỷ đồng cho các em học sinh, thầy cô giáo và các gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Khắc Nam – UVBTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh gia cao những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo, các địa phương, đơn vị trong phong trào HMTN và của Hội Chữ thập đỏ trong phong trào Tết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, công tác HMTN và chăm lo tết cho người nghèo là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa sâu sắc của thành phố thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền , các cơ quan, ban nghành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân với xã hội, đặc biệt là với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, ông cũng đề nghị BCĐ vận động HMTN và Hội Chữ thập đỏ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt, có hiệu quả 2 phong trào lan tỏa rộng rãi trên địa bàn thành phố để phong trào không còn là trách nhiệm của riêng ai.

Tại hội nghị, 122 tập thể, 74 cá nhân được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen; 24 tập thể, 7 cá nhân đã nhận Bằng khen của UBND thành phố và 84 tập thể, 78 cá nhân Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ thành phố trong triển khai thực hiện 2 phong trào.

(Nguồn: Hải Phòng: Lan tỏa rộng lòng nhân ái trong xã hội //Vũ An Linh //Báo Nhân đạo và đời sống.- Ngày 25/4/2018)

 

IV. VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH

4.1. Lễ hội kỷ niệm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc

Sáng 31-3, huyện Thủy Nguyên long trọng tổ chức khai mạc lễ hội kỷ niệm 480 năm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc (1538 – 2018). Các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP; Lê Khắc Nam- Phó chủ tịch UBND TP; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện và đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương về dự.

Đọc diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Bùi Văn Vi khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của Trạng nguyên Lê Ích Mộc là tấm gương sáng cho các thế hệ khác nối tiếp nhau phấn đấu học tập. Ông là biểu tưởng truyền thống hiếu học của huyện Thủy Nguyên nói riêng và Hải Phòng nói chung.

Việc tổ chức lễ hội thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng thành kính cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân địa phương, nhất là thế hệ trẻ ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, củng cố thêm niềm tự hào về đạo học của quê hương, đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, quảng bá các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo thành phố, ban, ngành, địa phương tiến hành lễ dâng hương tại nhà lưu niệm và khu mộ Trạng nguyên Lê Ích Mộc, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu tưởng niệm. Lễ hội năm nay được tổ chức trong 2 ngày (30, 31-3 tức ngày 14, 15 âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú tại khu tưởng niệm và các khu di tích liên quan đến cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Trạng nguyên Lê Ích Mộc trên địa bàn xã Quảng Thanh. Phần lễ gồm: lễ cáo yết, dâng hương, lễ rước, lễ tạ. Phần hội là các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ; giải thể thao quần chúng và các trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người.

(Nguồn: Lễ hội kỷ niệm ngày mất Trạng nguyên Lê Ích Mộc //Thủy Nguyên //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 1/4/2018)

 

4.2. Phường Đông Hải 1: Tổ chức lễ hội truyền thống tại di tích lịch sử văn hóa Đình Phương Lưu

Sáng 31-3 (tức 15-2 âm lịch), phường Đông Hải 1 tổ chức lễ hội truyền thống Đình Phương Lưu. Tới dự lễ hội có lãnh đạo và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

 Trước đó, ngày 30-3 (tức ngày 14-2), tại Đình Phương Lưu đã diễn ra các hoạt động văn hóa tâm linh và các trò chơi dân gian mang đậm phong cách của cư dân vùng đồng bằng Bắc bộ như: thi múa lân sư rồng, bịt mắt bắt vịt…

Đình Phương Lưu là một di tích có giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh và là niềm tự hào của người dân phường Đông Hải nói chung và bà con nhân dân làng Phương Lưu xưa và là các tổ dân phố Phương Lưu ngày nay.

Cũng  như nhiều di tích trên địa bàn thành phố, quận Hải An, đình Phương Lưu là một trong những nơi thờ Đức Vương Ngô Quyền, người có công đánh tan giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng lịch sử năm 938.

Được xây dựng vào năm Mậu Tuất, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 14 (năm 1717), thờ Đức Vương Ngô Quyền làm thành hoàng, đình có cấu trúc hình chữ Đinh gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, được làm bằng gỗ lim nguyên cây theo phong cách kiến trúc nghệ thuật thời Lê - Trịnh.

Sau gần 300 năm tồn tại, mặc dù đã nhiều lần được trùng tu nhưng do thời gian, khí hậu nên đình đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2015, được sự đồng ý của thành phố, quận Hải An, với chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương, phường Đông Hải I đã tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp công đức phục dựng lại ngôi đình.

Sau gần một năm tích cực tuyên truyền vận động, các doanh nghiệp và nhân dân địa phương đã xây mới phục dựng ngôi đình theo đúng nguyên trạng với tổng kinh phí lên đến gần 4 tỷ đồng hoàn toàn từ nguồn kinh phí xã hội hóa, trong đó Công ty TNHH Tân Hồng đã ủng hộ toàn bộ kinh phí xây mới phụng dựng nguyên trạng đình Phương Lưu.

Việc tổ chức lễ hội truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh là cầu phúc, cầu an, đồng thời mang ý nghĩa về truyền thống dân tộc sâu sắc.

Trở thành điểm hội tụ, điểm đến của những tấm lòng luôn hướng về cội nguồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, từ đó nâng cao ý thức đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái giữa các gia đình, họ tộc và cộng đồng xã hội.

(Nguồn: Phường Đông Hải 1: Tổ chức lễ hội truyền thống tại di tích lịch sử văn hóa Đình Phương Lưu //Hải Hậu – Vũ Liễu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 2/4/2018)

 

4.3. Kỷ niệm 59 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà

Tối 31-3, tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), đông đảo người dân và du khách tham dự lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá, Ngày truyền thống của ngành thủy sản Việt Nam (1-4-1959 - 1-4-2018).

Cách đây 59 năm, Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ, quân và dân huyện đảo Cát Hải. Làm theo lời Bác dạy, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải luôn vững vàng nơi đầu sóng, nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện đảo phát triển toàn diện, bám biển, vươn khơi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, khai thác thế mạnh kinh tế biển, xây dựng thương hiệu "Cát Bà xanh".

Cùng ngày, huyện đảo Cát Hải đã tổ chức lễ cầu ngư, ra quân khai thác vụ cá Nam, thả hơn 100 nghìn con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Cát Bà và hội đua thuyền rồng trên biển tranh cúp báo Hải Phòng 2018.

(Nguồn: Kỷ niệm 59 năm Ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà //Báo Nhân dân ĐT.- Ngày 1/4/2018)

4.4. Chuẩn bị Lễ hội Chiến thắng Bạch Đằng Giang: Tổ chức các nghi lễ truyền thống và giải Đua thuyền rồng Hải Phòng mở rộng

(HPĐT) - Sáng 4-4, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Chiến thắng Bạch Đằng Giang.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao, cơ quan Thường trực Ban tổ chức lễ hội, về công tác triển khai tổ chức giải Đua thuyền rồng Hải Phòng mở rộng, đến thời điểm này, Sở phối hợp UBND huyện Thủy Nguyên, các đơn vị liên quan triển khai các văn bản về việc tổ chức giải tại Trung tâm Huấn luyện đua thuyền sông Giá, dự kiến diễn ra sáng ngày 23-4. Cụ thể như: ban hành thư mời, điều lệ giải gửi tới 10 đơn vị tham dự, trong đó có 6 đội đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố và 4 đội đến từ các tỉnh: Thái Bình, Quảng Ninh và Nam Định; kế hoạch phối hợp tổ chức, dự toán kinh phí tổ chức giải. Về việc tổ chức các nghi lễ tâm linh truyền thống, Sở phối hợp Ban Quản lý khu di tích Bạch Đằng Giang và các sở, ngành liên quan chủ trì các nghi lễ truyền thống, trang trí khánh tiết; tuyên truyền cổ động trực quan; vệ sinh môi trường...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh, Lễ hội Chiến thắng Bạch Đằng Giang là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ- Hải Phòng 2018. Về công tác tổ chức giải Đua thuyền rồng Hải Phòng mở rộng, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện tham gia giải, bảo đảm không khí vui tươi, sôi nổi trên tinh thần xã hội hóa hoạt động. Về các nghi lễ tâm linh, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp Ban Quản lý khu di tích Bạch Đằng Giang chú trọng công tác tuyên truyền, tạo tua, tuyến du lịch văn hóa tâm linh; lên danh sách khách mời; bố trí nơi ăn nghỉ phù hợp và làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự...

(Nguồn: Chuẩn bị Lễ hội Chiến thắng Bạch Đằng Giang: Tổ chức các nghi lễ truyền thống và giải Đua thuyền rồng Hải Phòng mở rộng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2018)

 

4.5. Hát xẩm hồi sinh tại Hải Phòng

Chiếu xẩm Hải Phòng hiện có hơn 20 nghệ nhân, người trẻ nhất 7 tuổi, già nhất 70 tuổi...

Ngày 7.4, tại đình Hào Khê (Q.Lê Chân, Hải Phòng), Chiếu xẩm Hải Phòng tổ chức lễ giỗ tổ nghề hát xẩm lần thứ 6, với sự tham gia của những người yêu nghệ thuật hát xẩm Hải Phòng và các nhóm xẩm từ Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Hình thành từ khoảng 10 năm trước bởi nỗ lực của nghệ nhân trẻ Đào Bạch Linh, Chiếu xẩm Hải Phòng hiện có hơn 20 nghệ nhân, người trẻ nhất 7 tuổi, già nhất 70 tuổi, sinh hoạt 2 buổi/tuần, hằng năm có giỗ tổ nghề vào ngày 22.2 âm lịch, đồng thời tham gia nhiều sinh hoạt văn hóa của địa phương.

Đặc biệt, từ vài năm nay, một số thành viên như nghệ nhân trẻ 17 tuổi Bùi Công Sơn của Chiếu xẩm Hải Phòng đã đi hát ở các lễ hội, chợ quê và được đón nhận như một sinh hoạt văn hóa truyền thống đang trở lại.

(Nguồn: Hát xẩm hồi sinh tại Hải Phòng  //Kỳ Văn //Báo Thanh niên.- Ngày 9/4/2018)

 

4.6. Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Hải Phòng vươn ra biển lớn”

Chiều 10/4, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Hải Phòng vươn ra biển lớn”.

Cuộc thi nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, con người và sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Cảng; ca ngợi vẻ đẹp Hoa Phượng gắn liền với thành phố mang tên Hoa Phượng Đỏ. Theo đó, các tác phẩm dự thi có nội dung thể hiện những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, du lịch… của thành phố Hải Phòng trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa; thể hiện nét đẹp thiên nhiên, phong cảnh, con người, cuộc sống, nét đẹp văn hóa của thành phố, công cuộc xây dựng và bảo vệ thành phố, đất nước và các nội dung khác hướng đến các giá trị chân – thiện mỹ.

Đối tượng dự thi là các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam và người nước ngoài (thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được dự thi nhưng được tham dự triển lãm từ 1-2 tác phẩm).

Các tác phẩm dự thi sẽ có cơ hội giành 01 giải Nhất (trị giá giải thưởng là 5.000.000 đồng), 02 giải Nhì (mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng), 03 giải Ba (mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng) và 05 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 500.000 đồng).

Các tác phẩm dự thi gửi về Trung tâm triển lãm và Mỹ thuật thành phố (địa chỉ: số 01 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng, điện thoại: 0225.3838445 / 0225.3838215 ) từ ngày 2 - 5/5/2018. Ban Giám khảo chấm giải, chọn tác phẩm để triển lãm vào ngày 6/5/2018. Tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm ngày 10/5/2018. Triển lãm mở cửa từ ngày 10-20/5/2018.

(Nguồn: Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Hải Phòng vươn ra biển lớn” //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 11/4/2018)

 

4.7. Sắp diễn ra Ngày hội Sách Hải Phòng năm 2018

Từ ngày 20 22/4, Ngày hội Sách Hải Phòng năm 2018 sẽ diễn ra tại khuôn viên Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật thành phố sau Tượng Đài nữ tướng Lê Chân.

Ngày hội Sách Hải Phòng năm 2018 sẽ diễn ra với nhiều nội dung hoạt động phong phú như: tổ chức các gian hàng trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách; phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động của tổ chức đoàn thể xã hội; giao lưu tọa đàm; tổ chức các trò chơi tìm hiểu về sách…

Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày Hội Sách Hải Phòng 2018, Sở Thông tin và Truyền thông cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Thành đoàn Hải Phòng tổ chức cuộc thi Hùng biện về “Cuốn sách của tôi”.

Ngày Hội sách Hải Phòng năm 2018 sẽ diễn ra nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập trên địa bàn thành phố…

(Nguồn: Sắp diễn ra Ngày hội Sách Hải Phòng năm 2018 //Quỳnh Mai //Báo Mới.- Ngày 12/4/2018)

 

4.8. Nỗ lực để Ngày sách trở thành ngày hội

Huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4 hằng năm, đó là sự nỗ lực trong nhiều năm qua của các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn quận Ngô Quyền, để Ngày sách thực sự trở thành ngày hội toàn dân, một sự kiện văn hóa được mọi tầng lớp nhân dân đón nhận…

Trường tiểu học Trần Quốc Toản vừa khánh thành và đưa vào hoạt động công trình “Thư viện thân thiện”. Đây không chỉ là niềm vui của thầy trò nhà trường mà còn là công trình điểm nhấn của Trung tâm Văn hóa thông tin, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Ngô Quyền hướng tới chào mừng Ngày sách Việt Nam.

Là công trình thứ 3 trên địa bàn quận, mô hình “Thư viện thân thiện” được xây dựng sáng tạo, thân thiện với môi trường để bồi đắp ý thức tự đọc, tự học, tự quản lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh nhà trường.

Nằm trong khuôn viên nhà trường, Thư viện thân thiện của trường Tiểu học Trần Quốc Toản được triển khai với nguồn kinh phí từ xã hội hóa giáo dục.

Từ vật liệu đến cách thiết kế, bài trí trong thư viện đều là sự sáng tạo riêng của thầy trò nhà trường, đảm bảo sự gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường và trang bị hiện đại, phục vụ quá trình tra cứu, mượn trả sách, báo, tư, liệu.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thầy Trần Nguyên Lâm chia sẻ: Dù cơ sở vật chất của nhà trường còn khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ, chung tay của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của các bậc phụ huynh, thầy và trò nhà trường đã nhanh chóng xây dựng và đưa Thư viện thân thiện vào hoạt động. Điểm nổi bật của Thư viện thân thiện chính là mô hình thư viện ở ngoài trời với không gian mở, gần gũi. Sách, báo, tài liệu được bảo quản trong các tủ kính. Mái che là các tán cây xanh rợp mát. Công trình này được các cấp, ngành đánh giá cao về sự sáng tạo trong bài trí, sắp xếp, mang lại không gian xanh thân thiện trong nhà trường. Điều đặc biệt ở thư viện thân thiện này còn là là điểm thư giãn, bổ sung kiến thức “làm bạn cùng con” cho các bậc phụ huynh hằng ngày đưa đón con em tới trường. Thư viện thân thiện sẽ trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khơi dậy trong lòng các em nhỏ tình yêu với sách, thói quen, kỹ năng đọc sách và góp phần hình thành cho các em “văn hóa đọc”.

Ngay từ thời điểm đi vào hoạt động, Thư viện thân thiện của trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã thu hút đông đảo các em học sinh, tạo niềm vui cho các em trong giờ giải lao cũng như hứng thú trong việc học tập, tiếp thu kiến thức mở của học sinh tiểu học, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi.

Bà Trần Thị Phương Mai, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin quận Ngô Quyền cho biết: Xây dựng và phát triển mô hình Thư viện thân thiện với các hình thức đa dạng, phong phú tại các trường học, thư viện quận là 1 trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam. Bên cạnh đó Trung tâm còn phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo quận tổ chức Hội thi vẽ tranh theo sách báo với chủ đề “Hải Phòng lung linh tỏa sáng” đã thu hút sự tham gia của 180 em học sinh đến từ 36 trường mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận. Cuộc thi kể chuyện sách báo thiếu nhi với chủ đề “Hải Phòng-mảnh đất con người và huyền thoại; hướng dẫn kỹ năng đọc nói chuyện chuyên đề về sách báo, chọn sách, điểm sách, giao lưu tác giả tác phẩm cũng sẽ tạo hứng thú, lôi cuốn được sự tham giam đông đảo của các cháu học sinh. Ngoài ra các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng, hưởng ứng Ngày sách; tôn vinh những tấm gương điển hình về nghiên cứu, sáng tác, phát hành, quảng bá sách; các hoạt động trưng bày, gới thiệu, kể chuyện sách báo theo chủ đề cũng được quan tâm chú trọng.

(Nguồn: Nỗ lực để Ngày sách trở thành ngày hội //Xuân Hạ //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 10/4/2018)

 

4.9. Ngọn lửa văn hóa đọc vẫn bền bỉ trong cộng đồng

(HPĐT)- Trong chương trình Giao lưu văn hóa “Trang sách đất Cảng” do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức sáng 15-4 tại Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về sự “thất thế” của văn hóa đọc trước văn hóa nghe nhìn nhưng cũng có nhiều ý kiến lạc quan.

Cuộc giao lưu diễn ra sôi nổi trong 3 giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn 700 đại biểu là các nhà quản lý văn hóa, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố và đông đảo người yêu sách. Các đại biểu trình bày 13 tham luận và nhiều trao đổi, chia sẻ về sách và văn hóa đọc hiện nay.

Theo các học giả, văn hóa đọc (chữ quốc ngữ) tại nước ta có bề dày lịch sử hơn 150 năm với số lượng ấn phẩm khổng lồ. Phần đông các ý kiến cho rằng, sách luôn luôn và mãi mãi là phương tiện, con đường dẫn con người đến với tri thức. Mặc dù trong bối cảnh bùng nổ thông tin, sự phổ cập của mạng internet, việc đọc sách vẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bồi dưỡng tư duy, phát triển ý tưởng, truyền cảm hứng sáng tạo…Tuy nhiên, các đại biểu bày tỏ lo ngại về tình trạng văn hóa đọc của giới trẻ Việt Nam hiện nay đang sa sút đáng kể. Tình trạng lười đọc sách ở tất cả thành phần, lứa tuổi ngày một tăng, đặc biệt là ở giới trẻ. Tính bình quân trên cả nước, có tới ¼ dân số hoàn toàn không đọc sách và gần một nửa dân số “thi thoảng có đọc sách”. Việc kinh doanh và phát hành sách cũng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, một số ý kiến đại biểu nhận định, hiện có nhiều tín hiệu lạc quan cho thấy “văn hóa đọc vẫn chưa chết” khi còn nhiều người yêu sách và một số tác giả có số lượng sách phát hành lớn.

Chương trình giao lưu còn cung cấp nhiều kiến thức về kỹ năng đọc sách, giới thiệu tác giả, tác phẩm… Nhân dịp này, nhiều tác giả, đơn vị, doanh nghiệp tặng nhiều đầu sách cho Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam 21-4./.

(Nguồn: Ngọn lửa văn hóa đọc vẫn bền bỉ trong cộng đồng //Hân Minh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/4/2018)

 

4.10. Ngày sách Việt Nam 2018 tại Hải Phòng: Quy mô lớn, thiết thực hơn

(HPĐT)- Đây là thông tin từ ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tại Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam (21-4) tổ chức tại Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng, sáng 15-4.

Theo đó, năm nay, Ngày sách Việt Nam tại Hải Phòng được tổ chức quy mô lớn hơn những năm trước với nhiều hoạt động thiết thực. Đặc biệt, số đơn vị tham gia nhiều nhất từ trước tới nay với 19 đơn vị là các trường học, câu lạc bộ, nhà xuất bản, nhà sách, doanh nghiệp… trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh, thành phố bạn. Trong đó, nét mới là sự hiện diện của các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố: Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Thư viện (Quân chủng Hải quân); Cục Chính trị, Thư viện lực lượng vũ trang Quân khu Ba, Phòng Công tác chính trị, Thư viện Công an thành phố.

Từ ngày 14 đến 16-4, các đơn vị phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức chuỗi hoạt động phong phú chào mừng Ngày sách Việt Nam 21-4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23-4. Trong đó, tổ chức nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về sách, trao tặng sách, bán sách giá ưu đãi, thi vẽ tranh theo sách…

Các hoạt động này nhằm góp phần xây dựng, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để tôn vinh sách, văn hóa đọc cũng như những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá sách. Những người yêu sách có cơ hội gặp gỡ, giao lưu đồng thời tiếp cận nguồn sách quý tại các gian trưng bày sách./.

(Nguồn: Ngày sách Việt Nam 2018 tại Hải Phòng: Quy mô lớn, thiết thực hơn //Hân Minh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/4/2018)

 

4.11. 147 thiếu nhi tham gia vẽ tranh theo sách

(HPĐT)- Em Trần Vũ Tú Uyên, học sinh lớp 5H7, Trường tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền) và em Nguyễn Hoàng Ngọc Hà, học sinh lớp 9A, Trường THCS Lâm Động (huyện Thủy Nguyên) xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Thiếu nhi vẽ tranh theo sách” cấp thành phố tổ chức sáng 15-4 tại Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng.

Theo Phó giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp Hải Phòng Đoàn Trung Thủy, cuộc thi “Thiếu nhi vẽ tranh theo sách” năm nay có chủ đề “Hải Phòng lung linh tỏa sáng”. 147 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, được tuyển chọn từ vòng thi cấp quận, huyện tham dự cuộc thi. Tại vòng thi cấp cơ sở, mỗi quận, huyện chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất (5 học sinh khối tiểu học, 5 học sinh khối trung học cơ sở) tham gia cuộc thi cấp thành phố.

Sau 120 phút thi vẽ, các thí sinh hoàn thành cuộc thi với nhiều ý tưởng hay, nhiều nội dung mới, bám sát chủ đề, đa dạng về chất liệu vẽ. Trong đó, nhiều tác phẩm đặc sắc, thể hiện tình yêu, sự am hiểu về lịch sử quê hương, đất nước của thế hệ trẻ hôm nay.

Kết quả, Ban tổ chức trao 40 giải khuyến khích, 20 giải ba, 10 giải nhì, 2 giải nhất, chia đều cho hai khối tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó, giải nhất khối tiểu học thuộc về em Trần Vũ Tú Uyên và giải nhất khối trung học cơ sở thuộc về em Nguyễn Hoàng Ngọc Hà.

Đây là cuộc thi thường niên do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam 21-4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23-4. Cuộc thi nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, phát triển năng khiếu hội họa trong học sinh đồng thời là dịp để các em hiểu rõ truyền thống văn hóa lịch sử của thành phố và đất nước, từ đó nâng cao ý thức học tập xây dựng Tổ quốc./.

(Nguồn: 147 thiếu nhi tham gia vẽ tranh theo sách //Hân Minh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 15/4/2018)

 

4.12. Tiếp xúc các doanh nghiệp tài trợ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2018

Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các hoạt động lễ hội, sáng 17-4, UBND thành phố thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thành phố Hải Phòng là sự kiện được tổ chức thường niên, đã trở thành lễ hội truyền thống, sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố. Lễ hội năm nay có chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14-5-2018, trong đó Đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” dự kiến tổ chức tối ngày 12-5-2018 tại Quảng trường Nhà hát thành phố, với chương trình diễu hành Carnival và chương trình biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa, cùng các hoạt động hưởng ứng diễn ra trên địa bàn các quận, huyện.

Các doanh nghiệp, đơn vị tham dự hội nghị đều bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương của thành phố, sẽ hưởng ứng và ủng hộ kinh phí hoặc hiện vật, phối hợp cùng thành phố tổ chức thành công Lễ hội, tạo dấu ấn với nhân dân và du khách. Ngay tại hội nghị, UBND thành phố đã tiếp nhận đăng ký tài trợ với tổng số tiền gần 7,5 tỷ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cảm ơn sự đóng góp của các doanh nghiệp trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc đồng hành trong các sự kiện, hoạt động an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chung tay, ủng hộ, tài trợ kinh phí cho các hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018; đồng thời khẳng định cam kết thành phố công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí tài trợ.

(Nguồn: Tiếp xúc các doanh nghiệp tài trợ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2018 //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 17/4/2018)

 

4.13. Nguyễn Thị Nhung đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2018

Vượt qua 24 thí sinh, nữ doanh nhân đến từ TP Hải Phòng Nguyễn Thị Nhung đã giành vương miện của cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018.

Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018 được tổ chức trên du thuyền 5 sao đi qua 3 nước Singapore, Malaysia, Thái Lan. Đảm nhận vị trí “cầm cân nảy mực” cuộc thi có NSƯT Nguyễn Chánh Tín và những người đẹp như Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2016 Kim Thoa, Á hậu Mê Kông Tố Uyên…

Sau các phần thi tài năng và trình diễn trang phục dạ hội, trang phục áo dài, trang phục công sở trong Đêm Chung kết, ngôi vị cao nhất cuộc thi đã được trao cho thí sinh mang số báo danh 39 – nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nhung, hiện là giám đốc tài chính của một công ty chuyên về xây dựng.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, từ những ngày đầu khởi động cuộc thi, Nguyễn Thị Nhung đã ghi điểm bởi vẻ đẹp khả ái, phong thái tự tin được hoàn thiện qua mỗi ngày và lối ứng xử thông minh, linh hoạt.

Chia sẻ về ngôi vị của mình, Nguyễn Thị Nhung cho biết, chị mong muốn được làm điều gì đó góp phần tôn cao giá trị Việt, giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè thế giới và chị luôn mong muốn được chia sẻ và nhân rộng nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Đây chính là lý do quan trọng để chị tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018 lần này.

Cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt 2018 quy tụ và có sự tham gia của rất nhiều các nữ doanh nhân thành đạt người Việt đang sống ở những quốc gia khác trên toàn thế giới tham dự. Cùng với Hoa hậu Nguyễn Thị Nhung, giải Á hậu 1 đã được trao cho thí sinh Triệu Phương, Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Băng Khuê và Á hậu 3 được trao cho Trương Diễm Hằng.

(Nguồn: Nguyễn Thị Nhung đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2018 //Bảo Anh //Báo Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 19/4/2018)

 

4.14. Đêm hội 'Hải Phòng vươn ra biển lớn' sẽ diễn ra vào tối ngày 12/5/2018

Chào mừng 63 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 -13/5/2018), Lễ Hội hoa Phương đỏ Hải Phòng lần thứ 7 với chủ đề 'Hải Phòng vươn ra biển lớn' sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/5/2018. Đêm hội chính sẽ diễn ra vào tối ngày 12/5/2018.

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng là sự kiện thường niên thu hút hàng nghìn người tham dự.

Cụ thể, Đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 12/5/2018 với nhiều nội dung đổi mới và sáng tạo, sân khấu hiện đại, các ca sĩ ngôi sao nổi tiếng và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng được ê-kíp đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ… hàng đầu Việt Nam thực hiện. Bên cạnh đó, màn diễu hành carnival lung linh, hoành tráng cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dự kiến sẽ có bắn pháo hoa tầm thấp nếu được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, được Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố cũng như một số tỉnh, thành phố tiếp sóng.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện du lịch - văn hóa được tổ chức thường niên và trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố Cảng. Năm 2018 là năm thứ 7 Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ gắn với kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955- 13/5/2018).

Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp thành phố chọn chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” nhằm tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Qua đó, quảng bá hình ảnh về Hải Phòng, về hoa phượng đỏ nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch; khẳng định những thành tựu nổi bật của thành phố đạt được; nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng trong nước và quốc tế.

Ngoài các chương trình hoạt động chính của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018, dự kiến có hơn 50 hoạt động hưởng ứng bên lề. Trong đó, có nhiều hoạt động đặc sắc, tiêu biểu hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, như: Cuộc thi cổ động trực quan và liên hoan các đội tuyên truyền lưu động đến từ cơ sở; triển lãm sinh vật cảnh lần thứ 6; triển lãm sách, báo chào mừng 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018; giao lưu văn hóa ẩm thực giữa Hải Phòng với các quốc gia...

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết: Kinh phí tổ chức các hoạt động chính của lễ hội năm nay dự kiến 21 tỷ đồng. Trong đó, 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và 11 tỷ xã hội hóa. Ngay trong hội nghị xúc tiến, thu hút đầu tư, kêu gọi tài trợ diễn ra ngày 17/4, một số doanh nghiệp tài trợ số tiền 7,5 tỷ đồng.

(Nguồn: Đêm hội 'Hải Phòng vươn ra biển lớn' sẽ diễn ra vào tối ngày 12/5/2018 //Đại Vũ //Báo Mới.- Ngày 19/4/2018)

 

4.15. Bảy đoàn nghệ thuật nước ngoài tham dự Lễ hội Hoa phượng đỏ

NDĐT - Hơn 50 chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trong đó có cả diễu hành canaval với sự tham gia của bảy đoàn nghệ thuật nước ngoài và dự kiến bắn pháo hoa nghệ thuật… là những điểm nhấn trong Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng năm 2018. Đó là những thông tin được UBND TP Hải Phòng công bố tại buổi họp báo sáng 18-4.

Theo đó, Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2018 có chủ đề: “Hải Phòng vươn ra biển lớn” bao gồm hàng loạt các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức nhân kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2018).

Lễ hội là sự kiện được tổ chức truyền thống, thường niên, gắn liền với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá với đông đảo du khách trong và ngoài nước về Hải Phòng - mảnh đất oai hùng trong lịch sử, một thành phố cảng biển với nền văn hóa đặc sắc, cùng hoa phượng đỏ đã trở thành biểu trưng... luôn cởi mở và chào đón mọi người và du khách muôn phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho hay, Lễ hội sẽ thực sự là ngày hội của nhân dân, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần nhân dân và cũng là dịp để du khách, các doanh nghiệp, nhà đầu tư… có cơ hội tìm hiểu thêm về vị thế thuận lợi trong phát triển kinh doanh, môi trường đầu tư thân thiện của thành phố Cảng, nhất là trong phát triển du lịch, dịch vụ.

Lễ hội năm nay sẽ tạo điểm nhấn về chất lượng các chương trình biểu diễn, sẽ có diễu hành canaval, có sự tham gia biểu diễn của bảy đoàn nghệ thuật nước ngoài và dự kiến có bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn”…

Cùng với Đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, hơn 50 sự kiện khác được tổ chức trong dịp này là: giải đua thuyền rồng TP Hải Phòng mở rộng trên sông Giá (Thủy Nguyên); giải bóng chuyền nữ bãi biển; giao lưu văn hóa ẩm thực; triển lãm tranh mỹ thuật “gặp gỡ Hải Phòng”; triển lãm ảnh nghệ thuật “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; Ngày hội xe cổ Hải Phòng “Đồng hành Hoa phượng - Kết nối đam mê”; cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian truyền thống, trình diễn âm nhạc đường phố và các sự kiện quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cảng…

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam cũng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực tập trung cao cho việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị văn minh hiện đại, đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn…, tạo cơ hội và điều kiện cho du lịch Hải Phòng phát triển trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hoa phượng đỏ đang được khẩn trương hoàn tất, thành phố bảo đảm lễ hội diễn ra trang trọng, ấn tượng, mang nét đặc trưng, thiết thực và tiết kiệm. Dự kiến kinh phí tổ chức hoạt động lễ hội phần lớn từ nguồn xã hội hóa…

(Nguồn: Bảy đoàn nghệ thuật nước ngoài tham dự Lễ hội Hoa phượng đỏ //Ngô Quang Dũng //Báo Nhân dân ĐT.- Ngày 18/4/2018)

 

4.16. Hải Phòng: Sắp diễn ra lễ hội ở di tích “3 không”

GiadinhNet - Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy giá trị lịch sử và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa vùng, UBND thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức lễ hội Bạch Đằng Giang với quy mô cấp thành phố.

Đây là lễ hội lớn kỉ niệm 730 năm chiến thắng Bạch Đằng Giang được diễn ra trong 2 ngày 23-24/4/2018, tại khu di tích lịch sử Đền Tràng Kênh (thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên) gồm lễ mộc dục, lễ cáo yết, lễ dâng hương, lễ tế, lễ tạ.

Thành phố yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp triển khai các hoạt động đảm bảo lễ hội diễn ra phong phú, chất lượng, trang trọng, mang tính sáng tạo mang đậm bản sắc Hải Phòng.

Với chủ đề “Hào khí Bạch Đằng Giang”, lễ hội bao gồm các hoạt động với nghi lễ truyền thống diễn ra tại khu đền thờ của quần thể di tích Bạch Đằng Giang, giải đua thuyền rồng trên sông Giá và trương trình nghệ thuật. Tính đến nay đã có hơn 10 đội đăng kí tham dự đua thuyền rồng trong đó có 4 đội đến từ các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hưng Yên.

Di tích Bạch Đằng Giang nằm trong quần thể danh thắng Tràng Kênh bên sông Bạch Đằng được biết đến là di tích 3 không “ không thu tiền, không rác thải, không hàng quán” tạo cho du khách sự thoải mái khi tham quan vãn cảnh.

Đến đây quý khách được trải nghiệm không gian văn hóa tâm linh nơi hội tụ hồn thiêng sông núi và dấu ấn lịch sử văn hóa tín ngưỡng bậc nhất Hải Phòng.

Theo BTC, riêng dịp đầu xuân vừa qua, trung bình mỗi ngày khu di tích Bạch Đằng Giang đón hơn 2 vạn du khách về tham quan.

Nằm ngay cửa sông Bạch Đằng cách thành phố khoảng 20km, di tích Bạch Đằng Giang xứng đáng là điểm đến hấp dẫn du khách thập phương. Đây là quần thể di tích đẹp nhất Hải Phòng được xếp hạng quốc gia năm 1962.

(Nguồn: Hải Phòng: Sắp diễn ra lễ hội ở di tích “3 không” //Tuệ Minh //Báo Gia đình.net.- Ngày 19/4/2018)

 

4.17. Hải Phòng: Khai mạc Hội sách đường phố năm 2018

(PLO) - Nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội và để khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hôm qua (20/4) Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng chính thức khai mạc Hội sách đường phố năm 2018 và trao giải cuộc thi Hùng biện về “Cuốn sách của tôi”.

Năm 2018 là năm thứ 5 thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam (21/4). Đây là một sự kiện văn hóa hết sức ý nghĩa, tiếp nối truyền thống hiếu học, trọng tri thức của dân tộc. Bởi vậy, hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2018 diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Hệ thống trường học, hệ thống thư viện, lực lượng an ninh quốc phòng, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như trưng bày, giới thiệu sách giao lưu tác giả và tác phẩm, tổ chức quyên góp và trao tặng sách.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm nay là Hội sách đường phố và cuộc thi Hùng biện về “Cuốn sách của tôi”. Hội sách với sự tham gia tích cực của các Nhà Xuất bản Hải Phòng và 8 cơ sở phát hành trên địa bàn thành phố như Công ty cổ phần phát hành sách Hải Phòng và nhiều doanh nghiệp phát hành sách khác.

Với 24 gian hàng và hơn 8.000 đầu sách thể loại phong phú, đa dạng: sách thiếu nhi, sách văn học, văn hóa xã hội, sách kinh tế, khoa học kỹ thuật được giới thiệu đến nhân dân thành phố. Thông qua đó, Ban Tổ chức mong muốn kết nối bạn đọc với những người làm công tác xuất bản, in ấn và phát hành, để ngày hội sách không chỉ mang đến cho bạn đọc nhiều cuốn sách hay, bổ ích mà sẽ là ngày hội giao lưu, gặp gỡ giữa những người yêu sách và tôn trọng văn hóa đọc.

Cùng với việc tổ chức Hội sách đường phố là lễ trao giải cuộc thi Hùng biện về “Cuốn sách của tôi” sau khi Ban tổ chức đã lựa chọn ra 11 giải chính thức của cuộc thi.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện trên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Lương Hải Âu cho biết, Ban tổ chức mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương đơn vị; cùng chung tay trong việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời. Hy vọng các sự kiện hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ góp phần tích cực trong việc khuyến khích, xây dựng, phát triển văn hóa đọc, mở ra một cái nhìn mới, một tương lai mới cho văn hóa đọc tại Việt Nam nói chung, tại thành phố Hải Phòng nói riêng.

(Nguồn:  Hải Phòng: Khai mạc Hội sách đường phố năm 2018 //Thảo Nguyên //Báo Pháp luật.- Ngày 21/4/2018)

 

4.18. Giải thể thao Sinh viên Việt Nam - VUG 2018 khu vực Hải Phòng - Đội tuyển Trường đại học Hàng hải Việt Nam giành giải nhất

(HPĐT)- Chiều 1-4, tại nhà thi đấu Trường đại học Hàng hải Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức lễ bế mạc giải thể thao Sinh viên Việt Nam - VUG 2018 khu vực Hải Phòng, năm học 2017 - 2018”.

Giải thể thao Sinh viên Việt Nam năm 2018 được tổ chức với quy mô mở rộng tại 6 khu vực tỉnh, thành phố, trong đó lần đầu được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, diễn ra từ ngày 24-3 đến ngày 1-4 với sự góp mặt của 8 đội tuyển đến từ 8 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất tặng Trường đại học Hàng hải Việt Nam, với trị giá 8 triệu đồng; giải nhì thuộc Trường đại học Hải Phòng; giải ba thuộc về Trường đại học Dân lập Hải Phòng. Ban Tổ chức cũng trao giải ấn tượng tặng Trường đại học Y Dược Hải Phòng. Vòng chung kết giải thể thao Sinh viên Việt Nam - VUG 2018 toàn quốc sẽ diễn ra vào các ngày 4,5,6 tháng 5-2018 tại thành phố Hà Nội.

(Nguồn: Giải thể thao Sinh viên Việt Nam - VUG 2018 khu vực Hải Phòng - Đội tuyển Trường đại học Hàng hải Việt Nam giành giải nhất //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 4/4/2018)

 

4.19. Giải vô địch cờ Vua trẻ châu Á 2018: Hai kỳ thủ Hải Phòng tham dự

(HPĐT)- Giải vô địch cờ Vua trẻ châu Á năm 2018 tổ chức tại Chiangmai (Thái Lan) từ ngày 1 đến 10-4. Có 573 kỳ thủ trẻ từ 26 quốc gia tham dự. Đội tuyển Việt Nam tham gia với đội hình hùng hậu với 82 kỳ thủ, trong đó CLB cờ vua Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng góp mặt 2 kỳ thủ Hòa Quang Bách và Nguyễn Thành Đức.

Giải cạnh tranh các bộ huy chương nam, nữ ở các nhóm tuổi 8, 10, 12, 14, 16 và 18. Các kỳ thủ đua tranh 3 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp nhoàng. Lịch thi đấu được BTC công bố, ngày 1-4 thi đấu cờ nhanh, từ 2 đến 9-4 thi đấu cờ tiêu chuẩn và ngày 8-4 thi đấu cờ chớp nhoáng.

Ở nội dung cờ nhanh kết thúc trong ngày 1-4, Nguyễn Thanh Đức có màn khởi đầu rất tốt với 3 trận thắng liên tiếp nhưng ở 4 ván đấu cuối cùng, Đức thi đấu không thành công. Tại nội dung cờ tiêu chuẩn, Đức đang xếp đứng thứ 11 trên tổng số 55 kỳ thủ của U8 trong ngày thi đấu 2-4. Ở nội dung U10 nam, Hòa Quang Bách xếp thứ 13 ở ngày thi đấu 2-4 nội dung cờ tiêu chuẩn.

(Nguồn: Giải vô địch cờ Vua trẻ châu Á 2018: Hai kỳ thủ Hải Phòng tham dự //Đỗ Hân //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 2/4/2018)

 

4.20. Hải Phòng mời cựu HLV SLNA về làm giám đốc kỹ thuật

Ông Ngô Quang Trường, sau khi hoàn thành chứng chỉ HLV chuyên nghiệp của AFC, đã được lãnh đạo Hải Phòng mời về làm giám đốc kỹ thuật. Cựu HLV SLNA chia sẻ: “Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch CLB Hải Phòng cũng như HLV Trương Việt Hoàng. Hy vọng chúng tôi sẽ giúp đội bóng có thứ hạng cao nhất có thể tại V-League 2018”.

Ngô Quang Trường từng dẫn dắt đội bóng quê hương tại V-League 2015 và 2016, trước khi theo học chứng chỉ HLV của AFC và nhường ghế nóng tại sân Vinh lại cho HLV Đức Thắng. Quang Trường cùng với các HLV như Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Văn Sỹ, Minh Phương… nằm trong số những người có bằng cao nhất trong hệ thống đào tạo HLV bóng đá của AFC.

Theo quy định mới của AFC, các HLV hành nghề phải có chứng chỉ cao nhất, AFC Pro, mới đủ điều kiện tham dự các giải đấu do LĐBĐ quốc gia tổ chức. Trước đây, ông Lê Thụy Hải vì không có chứng chỉ này, nên chỉ nhận chức danh giám đốc kỹ thuật ở Becamex Bình Dương.

Quang Trường cùng lứa với thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Tuy nhiên, ông có ít dấu ấn trong màu áo ĐTQG. Tại Hải Phòng, ông sẽ gặp lại người đồng đội cũ ở ĐTVN – Trương Việt Hoàng.

(Nguồn: Hải Phòng mời cựu HLV SLNA về làm giám đốc kỹ thuật //Nguyễn Long //Báo Nông nghiệp.- Ngày 10/4/2018)

 

4.21. HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ra điểm yếu trong lối chơi của Hải Phòng

Sau thắng lợi 2-0 trước Hải Phòng tại vòng 5 V.League 2018, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam FC đã chỉ ra những điểm yếu trong lối chơi của đội bóng đất Cảng.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, dù có lợi thế sân nhà và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Quảng Nam FC. Tuy nhiên, các chân sút của Hải Phòng đã bất lực trong việc tìm đường vào lưới của thủ môn Văn Cường. Trong khi đó, Quảng Nam FC dù chỉ có đúng 5 tình huống dứt điểm về phía khung thành thủ môn Văn Lâm nhưng đã có được 2 bàn thắng để giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trong chuyến làm khách sân Lạch Tray.

Phát biểu với báo chí trong nước sau chiến thắng trước Hải Phòng, HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận mình rất tôn trọng Hải Phòng, hai ngoại binh của đội bóng đất Cảng là cặp tiền đạo Fagan-Stevens cùng thủ môn Văn Lâm: “Tôi rất tôn trọng Hải Phòng. Đội bạn có 2 ngoại binh tốt nên tôi phải yêu cầu cầu thủ của mình tìm cách chia cắt rồi lựa chọn lối đá phòng ngự phản công. Thật may là chúng tôi có bàn thắng sớm nên dễ đá phòng ngự phản công hơn. Cũng phải thừa nhận thủ môn Văn Lâm chơi tốt”.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc cũng chỉ ra vấn đề trong lối chơi của đội bóng đất Cảng là bóng dài và phụ thuộc vào cặp tiền đạo Fagan-Stevens. Tuy nhiên, HLV Trương Việt Hoàng của đội bóng đất Cảng không lường trước được khả năng đánh chặn tốt của trung vệ Thiago bên phía nhà đương kim vô địch Quảng Nam FC: “Hải Phòng chủ yếu chơi bóng dài, dựa vào sự tỳ đè ăn ý giữa Stevens và Fagan, nhưng bên phía Quảng Nam chúng tôi có Thiago chơi rất tốt ở vị trí trung vệ”.

Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Hoàng Văn Phúc cũng đánh giá cao sự trở lại của tiền đạo Claudecir. Cựu HLV đội tuyển Việt Nam cho rằng chân sút người Brazil đang có phong độ tốt và chỉ cần lấy lại thể lực sẽ thi đấu hay hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sức mạnh của Quảng Nam FC cũng sẽ được tăng cường đáng kể khi có sự trở lại của những tiền vệ trung tâm như Huy Hùng, Thanh Hưng sau án treo giò và chấn thương.

(Nguồn: HLV Hoàng Văn Phúc chỉ ra điểm yếu trong lối chơi của Hải Phòng //Hoàng Nam //Báo Thể thao Việt Nam ĐT.- Ngày 16/4/2018)

 

4.22. 300 vận động viên tham gia Giải đua thuyền Rồng Hải Phòng 2018   

(Công lý) - Ngày 23/4, tại Trung tâm Huấn luyện đua thuyền sông Giá (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) diễn ra Lễ khai mạc Giải đua thuyền Rồng thành phố Hải Phòng mở rộng.

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 730 năm chiến thắng Bạch Đằng giang lịch sử và là một trong 54 hoạt động chính của thành phố chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2018.

Giải đua thuyền năm nay có sự tham gia của 10 đội thuyền Rồng, với 300 vận động viên đến từ các huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương), huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định), thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) và các quận, huyện của thành phố Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, Giải đua thuyền Rồng có lịch sử lâu đời, được duy trì, phát triển và đã trở thành lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Tham gia môn thể thao đua thuyền không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn nâng cao tinh thần đoàn kết, thể hiện sức mạnh tập thể.

Giải đua thuyền Rồng năm nay diễn ra trong tiết trời khô ráo, mát mẻ thu hút đông đảo cổ động viên theo dõi và cổ vũ dọc hai bờ sông Giá, góp phần tạo thêm động lực cho các đội đua tranh giải thêm kịch tính, sôi nổi.      

Kết quả, đội đua thuyền Rồng huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã xuất sắc giành vô địch; các giải nhì, ba lần lượt thuộc về đội Bình Giang (Hải Dương) và Cát Hải (Hải Phòng); bảy đội còn lại đạt giải khuyến khích.

(Nguồn: 300 vận động viên tham gia Giải đua thuyền Rồng Hải Phòng 2018 //Báo Công lý.- Ngày 23/4/2018)

 

4.23. Tích cực quảng bá du lịch thành phố trên báo chí

Chiều 5/4, tại Sở Kế hoạch – Đầu tư, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 14 tháng 4 năm 2018. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn dự và chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã bám sát định hướng, tuyên truyền kịp thời những vấn đề trọng tâm, những sự kiện thời sự chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng, an ninh nổi bật trong nước và thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố quý 1 năm 2018; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các dự án trọng điểm của thành phố năm 2018.

Quý 1 năm 2018, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, kinh tế - xã hội của Hải Phòng đạt kết quả nổi bật, khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 15,01%, cao nhất từ trước đến nay; chỉ số sản xuất công nghiệp(IIP) tăng 22,57%, kinh ngạch xuất khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 24,29%; sản lượng hàng qua cảng đạt 24,3 triệu tấn, tăng 16,01%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,75%; tổng lượng khách du lịch ước 1,6 triệu lượt khách, tăng 12,76%.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thông tin về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ hội chiến thắng Bạch Đằng Giang. Bên cạnh việc tổ chức các nghi lễ tâm linh truyền thống, Lễ hội còn diễn ra với một hoạt động nổi bật là giải Đua thuyền Rồng Hải Phòng mở rộng năm 2018, kỷ niệm 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng giang.

Kết luận tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hữu Doãn định hướng các cơ quan báo chí, thời gian tới tiếp tục tập trung tuyên truyền tình hình triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động năm 2018 của các cấp, ngành; kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; các chủ đề về bảo đảm an sinh xã hội; các hoạt động văn hóa – thể thao; tích cực quảng bá du lịch của thành phố...

(Nguồn: Tích cực quảng bá du lịch thành phố trên báo chí //Tô Thành //Báo Hải Phòng.gov.vn.- Ngày 6/4/2018)

4.24. Góp phần xây dựng hình ảnh an toàn, hiếu khách

(HPĐT) - Với quyết tâm xây dựng Đồ Sơn trở thành điểm đến an toàn, hiếu khách, các lực lượng chức năng quận tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối, thuận tiện cho du khách đến với khu du lịch trong mùa hè năm nay. 

Theo thiếu tá Phan Văn Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông- trật tự (Công an quận Đồ Sơn), thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, UBND, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của du khách, người dân, hè năm 2018, đơn vị quyết tâm làm tốt việc điều tiết giao thông trên địa bàn, tạo thiện cảm với du khách đến khu du lịch Đồ Sơn.

Theo đó, các chủ phương tiện từ địa phương khác về Đồ Sơn du lịch, nghỉ dưỡng trong mùa hè này, nếu vi phạm lỗi vô ý khi tham gia giao thông như đi sai làn đường, vượt quá tốc độ dưới 15 km… sẽ không bị xử phạt, mà được lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) nhắc nhở, hướng dẫn đi đúng quy định. Cùng với đó, CSGT quận sẽ ghi lại biển kiểm soát, tên lái xe. Nếu sau khi nhắc nhở, các lái xe vẫn tiếp tục cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Những lỗi nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ùn tắc như: sử dụng rượu, bia khi lái xe, đi vào đường cấm, dừng đỗ xe trái phép, đua xe, lạng lách, đánh võng… vẫn sẽ bị xử lý để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Công an quận Đồ Sơn quán triệt tất cả các lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông có thái độ lịch sự, thân thiện, hòa nhã, đúng mực đối với người vi phạm, nhất là những người lớn tuổi, khách du lịch từ địa phương khác đến với Đồ Sơn. Khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phải nở nụ cười thân thiện với người dân và du khách, kể cả những người vi phạm.

Để tạo sự thuận lợi cho các du khách đến với Đồ Sơn, Công an quận bổ sung thêm một số chốt điểm hướng dẫn giao thông trên địa bàn, tập trung vào các khu vực di tích mới được quận Đồ Sơn đưa vào khai thác du lịch trong năm nay, nhất là quần thể chùa tháp Tường Long luôn thu hút đông du khách. Quận cũng vừa hoàn tất việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đến Đồ Sơn. Các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hữu Cầu, Lý Thánh Tông ở trung tâm quận đến đường khu du lịch: Lý Thái Tổ, Vạn Sơn, Yết Kiêu, Vạn Hoa…

Phục vụ khai mạc Liên hoan du lịch “Đồ Sơn- Điểm hẹn du lịch 2018”, quận Đồ Sơn tiếp tục đầu tư mở rộng, hiện đại hóa quảng trường Biển tại khu 1 rộng gần 850 m2; mở rộng nút giao thông tại khu vực này phục vụ phân luồng, điều tiết giao thông thuận lợi hơn. Quận tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng cường xe buýt hoạt động trong khu du lịch, giảm tải phương tiện cá nhân; bố trí khách gửi xe ở bến xe thay vì đi vào khu 2 trong ngày cao điểm.

Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng Công an quận Đồ Sơn thông tin: với kinh nghiệm tổ chức bảo vệ, điều tiết giao thông trong dịp khai mạc liên hoan du lịch, những năm qua, đơn vị phối hợp Đồn biên phòng Đồ Sơn, Phòng Cảnh sát PCCC số 5 (Sở Cảnh sát PCCC thành phố) huy động tối đa lực lượng triển khai phương án tuần tra, chốt điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc trong thời gian diễn ra liên hoan “Đồ Sơn - Điểm hẹn du lịch 2018”.

Từ đầu tháng 4-2016, quận Đồ Sơn tổ chức ra quân thực hiện Tháng an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị. Bên cạnh nỗ lực và cam kết của của các lực lượng chức năng quận, mỗi du khách đến với Đồ Sơn cần thực hiện nghiêm các quy định về tham gia giao thông, tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng để những chuyến du lịch được vui tươi, an toàn, thuận tiện.

(Nguồn: Góp phần xây dựng hình ảnh an toàn, hiếu khách //Nguyễn Cường //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 27/4/2018)

 

V. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ; KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

5.1. Say mê nghiên cứu khoa học về đào tạo ngành hàng hải

NGƯT-PGS-TS Lê Quốc Tiến, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam, đại biểu HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021). Với những cống hiến của mình trong nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo, quản lý vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2017.

Phó hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam Lê Quốc Tiến tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu biển Trường đại học Hàng hải Việt Nam, năm 1994. Với kết quả học tập xuất sắc, anh được trường giữ lại làm giảng viên. Anh cho biết: Ngành nghề đòi hỏi tính thực tiễn cao kinh nghiệm đi biển rất cần thiết cho việc giảng dạy. Để có thể cập nhật những kiến thức tiên tiến nhất của ngành hàng hải thế giới phục vụ giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tế, từ năm 1995 -1996, tôi tham gia chương trình huấn luyện sĩ quan hàng hải tại Trường đại học kỹ thuật Nhật Bản. Với đặc thù giảng dạy chuyên ngành an toàn hàng hải, yêu cầu giảng viên phải có khả năng ngoại ngữ tốt, nhất là các kỹ năng nghe, nói, đọc tài liệu, tôi học thêm văn bằng 2 đại học ngành ngôn ngữ Anh. Sau khi tốt nghiệp, tôi là một trong những giảng viên đầu tiên của trường được lựa chọn để trực tiếp giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh, hướng dẫn nhiều sinh viên làm luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, anh Lê Quốc Tiến còn được nhà trường phân công nhiều công tác kiêm nhiệm, tích cực tham gia đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và sĩ quan hàng hải ngành boong. Đến nay, anh hướng dẫn thành công nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh các ngành khoa học hàng hải, xây dựng công trình, nhiều người trong đó trở thành những chuyên gia giỏi, lãnh đạo trẻ trong lĩnh vực hàng hải. Anh cũng là một trong những người tiên phong của trường tham gia đổi mới chương trình đào tạo ngành Điều khiển tàu biển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu Công ước quốc tế STCW78/95 vào những năm từ 1995 đến 1999. Qua đó, góp phần vào thành tích chung, giúp ngành Hàng hải Việt Nam được vào “danh sách trắng” năm 2000, khẳng định đào tạo hàng hải của Việt Nam được thế giới công nhận bằng cấp quốc tế.

Trước tình trạng thiếu hụt thuyền viên chất lượng cao làm việc trên tàu biển, năm 2013, anh cùng với các giảng viên thuộc hai ngành Hàng hải, Máy tàu biển xây dựng đề án “Sĩ quan hàng hải không bằng đại học”. Đề án này được Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt và đến nay trường là đơn vị duy nhất của cả nước được thí điểm đề án, góp phần không nhỏ trong việc đào tạo thuyền viên chất lượng cao. Được trường giao nhiệm vụ Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, sau đó là Phó hiệu trưởng phụ trách đề án “Cử 300 giảng viên học đại học, thạc sĩ ở nước ngoài”, Lê Quốc Tiến đại diện cho trường mở rộng liên kết, hợp tác với các trường đại học uy tín, các quỹ phát triển và các nguồn học bổng trong và ngoài nước. Qua đó, tạo ra bước đột phá trong công tác đào tạo giảng viên trẻ tại nước ngoài theo định hướng phát triển của nhà trường. Đến nay, có gần 200 giảng viên trẻ đang được đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo đề án, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường ngang tầm các trường hàng hải quốc tế. Trong những năm gần đây, trên cơ sở kinh nghiệm thực tế của bản thân và cập nhật những kiến thức tiên tiến, NGƯT- PGS-TS Lê Quốc Tiến còn tích cực viết giáo trình phục vụ giảng dạy, đào tạo chuyên ngành an toàn hàng hải, trong đó, nổi bật là các giáo trình: "Trắc địa công trình biển", đây là giáo trình chuẩn cho học phần Trắc địa công trình biển của ngành Xây dựng công trình thủy, ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải. Đồng thời, cuốn sách được sử dụng làm tài liệu tham khảo, cập nhật nâng cao kiến thức cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, thiết kế và xây dựng công trình biển - Bộ tư lệnh Hải quân Nhân dân. Cuốn “Ô nhiễm không khí và sử dụng hiệu quả năng lượng trên tàu biển" là giáo trình cho ngành Kỹ thuật an toàn hàng hải và đào tạo sĩ quan hàng hải về lập tuyến đường tối ưu, năng lượng trên tàu biển.

Trong quá trình công tác, Lê Quốc Tiến luôn trăn trở, tìm tòi nghiên cứu, phát triển những giải pháp mang tính học thuật và công nghệ có thể ứng dụng vào thực tế của ngành hàng hải Việt Nam. Anh chủ trì 2 đề tài cấp Bộ Giao thông - Vận tải, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đồng thời công bố các kết quả nghiên cứu bằng các báo cáo hội nghị, bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Tiêu biểu, năm 2016, anh thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng phần mềm hải đồ số vùng biển Việt Nam ứng dụng phục vụ an toàn hàng hải cho tàu cá và tàu biển cỡ nhỏ”, công trình này giúp các tàu cá, các tàu cỡ nhỏ hành trình an toàn hơn và đáp ứng các yêu cầu cơ bản của hệ thống hải đồ điện tử với chi phí thấp. Với mong muốn ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến nhất vào bảo đảm an toàn hàng hải, Lê Quốc Tiến thực hiện nghiên cứu ứng dụng công nghệ báo hiệu hàng hải ảo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải ở Việt Nam. Công trình được nghiệm thu năm 2017 góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề cơ bản nhất trong việc triển khai, ứng dụng tại Việt Nam….

(Nguồn: Say mê nghiên cứu khoa học về đào tạo ngành hàng hải //Thảo Anh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2018)

 

5.2. Hải Phòng công bố cách tính điểm xét trúng tuyển vào lớp 10

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Phòng chính thức công bố cách tính điểm xét trúng tuyển vào lớp 10, đồng thời cho biết, sẽ sử dụng phương thức thi tuyển để tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, học sinh phải làm 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, bài thi tổ hợp với 2 môn Ngoại ngữ và Vật lý.

Điểm xét trúng tuyển được tính theo công thức:

ĐXT= (điểm bài thi 1 + điểm bài thi 2) X 2 + điểm bài thi tổ hợp + Điểm cộng thêm

Trong đó: Điểm bài thi 1 và điểm bài thi 2 chấm theo thang điểm 10; điểm bài thi tổ hợp chấm theo thang điểm 20; Điểm cộng thêm: là điểm được hưởng chế độ ưu tiên và điểm nghề phổ thông (nếu có);

Nguyên tăc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tham gia thi tuyền đủ các bài thi quy định (Ngữ Văn, Toán, Tổ hợp), không vi phạm quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 1,0.

Xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp để tuyển đủ chi tiêu tuyển sinh; Trường họp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn thí sinh theo thứ tự iru tiên sau: Có điểm trung bình các môn học cả nãm lớp 9 cao hom; có tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn Toán và môn Ngữ văn cao hơn.

(Nguồn: Hải Phòng công bố cách tính điểm xét trúng tuyển vào lớp 10 //Minh Phong //Báo Giáo dục và thời đại.- Ngày 9/4/2018)

 

5.3. Hải Phòng: Cần nhân rộng phong trào 'Nuôi lợn siêu trọng'

Mỗi dịp Tết qua, tới trường, từng bạn học sinh thành phố Hải Phòng lại bỏ chút tiền nhỏ dành dụm của mình vào chú lợn đất của lớp để lợn ấy thành siêu trọng, góp phần sẻ chia giúp bạn nghèo vượt khó và nạn nhân chất độc màu da cam…

Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn:

Xuất phát từ những hoạt động đơn lẻ “Nuôi lợn tình thương”, “Bầu bí thương nhau”, “Quỹ tấm lòng vàng” góp những đồng tiền nhỏ bé của mình để giúp những bạn học khó khăn hơn mình, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, tấm lòng “thương người như thể thương thân” giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” ra đời với ý nghĩa “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn - Tặng quà đầu xuân giúp bạn nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ, Sở Giáo dục và Thành đoàn phối hợp phát động.

Ông Bùi Mạnh Phúc, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: “Phong trào này diễn ra thường niên được 15 năm rồi, 100% các trường tiểu học và trung học trên địa bàn TP hưởng ứng tham gia sôi nổi, đang được lan tỏa sâu rộng trong các trường, lớp trên cả nước. Phong trào này nhằm khơi dậy các em lòng bao dung đùm bọc, sẻ chia. 70% nguồn quỹ thu được giữ lại tại trường để khen thưởng, trợ cấp, tặng quà, học bổng, số tiết kiệm… giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam; 30% số tiền còn lại chuyển về Hội Chữ thập đỏ cho công tác biểu dương, khen thưởng và ban chỉ đạo TP ủng hộ xây dựng “Trung tâm Hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và người rủi ro bất hạnh Hải Phòng”…

Để được thấu hiểu và tự nguyện đồng hành:

Để phụ huynh học sinh hiểu được tính nhân văn của cuộc vận động và đồng hành cùng con, ủng hộ phong trào, ngay từ đầu năm học, liên ngành Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng đã gửi công văn tới Phòng Giáo dục các quận để triển khai xuống các trường trên địa bàn. Sau đó giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ triển khai trong buổi họp phụ huynh, nhằm tuyên truyền và giải thích cho phụ huynh và học sinh hiểu hết được ý nghĩa của cuộc vận động, tự nguyện tham gia.

Cô giáo Đoàn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, một trong những trường đông học sinh thuộc quận Hồng Bàng, cho biết: Nhờ sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò mà phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” diễn ra tự nguyện và sôi nổi bởi số tiền quyên góp ủng hộ lên tới 102 triệu đồng. Nhà trường thường xuyên được nhận giấy khen về chương trình này. Chúng tôi dùng số tiền quyên góp được vào đúng mục đích ý nghĩa của phong trào.

Trường Tiểu học Dư Hàng, quận Lê Chân có tổng số 1.385 học sinh, trong đó có 63 em thuộc diện nghèo. Năm nay phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” của trường quyên góp được 17.758.000 đồng, đạt 93,8% học sinh tham gia. Dịp Tết vừa qua, nhà trường đã trao 63 xuất quà, trị giá mỗi xuất là 500.000 đồng tới những em học có hoàn cảnh khó khăn bằng những hiện vật thiết yếu như gạo, bánh chưng, bánh kẹo, mì chính, dầu ăn…

Cần duy trì và nhân rộng:

Tại buổi lễ tổng kết phong trào “Nuôi lợn siêu trọng”, những người tham dự được trải qua nhiều cảm xúc, từ hồi hộp, mừng vui đến xúc động sau một hồi cộng cộng, đếm đếm, khi xướng tên lớp “nuôi được lợn nặng ký nhất”. Một ngàn đồng đóng góp “nuôi lợn” của các em cũng đầy ý nghĩa vì sẽ có cái bút chì, viên tẩy đến tay những bạn nghèo khó cùng trường, cùng lớp với mình. Hay những cái bánh chưng, những bộ quần áo ấm lòng ngày Tết, những chiếc đèn ông sao cháy sáng tình thương trong đêm rằm Trung thu… và các hoạt động hướng về những phận đời đơn côi bệnh tật cùng trang lứa. Bàn tay lại giữ ấm bàn tay, đạo đùm bọc nghĩa tình người Việt là vậy.

Ngôi trường nằm khiêm nhường trên đường Vũ Chí Thắng mang tên Nữ tướng Lê Chân, trường đầu tiên của quận đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2005, sau gần 20 năm xây dựng, đổi mới và phát triển đã nhận được nhiều bằng khen của Trung ương và địa phương, luôn được công nhận trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc với đội ngũ lãnh đạo giáo viên đầy năng lực và nghĩa tình. Học sinh của tường hầu hết là con em công nhân lao động hoàn cảnh khá khó khăn, trình độ dân trí không đều, tỷ lệ học sinh nghèo và cận nghèo chiếm 10-15% nên mỗi lần bỏ lợn chỉ 2.000 đồng hoặc 5.000 đồng nhưng các con thực hiện thường xuyên. Buổi tổng kết đập lợn, 91,69% học sinh cũng gom được 12.750.000 đồng, dự chi làm nhiều đợt cho dịp Tết Nguyên Đán (97 cháu), tổng kết năm, khai giảng cho 61 bạn có hoàn cảnh khó khăn cần chia sẻ.

Phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” của học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực sự ý nghĩa và mang tính giáo dục truyền thống văn hóa rất lớn, cần duy trì và nhân rộng. Các cơ quan Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thành phố và Sở Giáo dục Hải Phòng cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến từng phụ huynh và học sinh; trong quá trình triển khai cần khuyến khích và nhân rộng những điển hình tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để phong trào luôn mang ý nghĩa nhân văn và tự nguyện, tạo dấu ấn đẹp trong mỗi thế hệ học trò.

(Nguồn: Hải Phòng: Cần nhân rộng phong trào 'Nuôi lợn siêu trọng' //Báo Mới.- Ngày 6/4/2018)

 

5.4. Sở GD&ĐT Hải Phòng chấn chỉnh nhà trường sau vụ việc Trường tiểu học An Đồng

Hôm nay (6/4), sau sự việc xảy ra tại Trường tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng), Sở GD&ĐT Hải Phòng đã gửi văn bản đến các trường THPT; phòng GD&ĐT; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX; đơn vị trực thuộc yêu cầu tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo Sở này, trước đây 6 tháng, Sở cũng đã có công văn chỉ đạo về nội dung này, nhưng một số đơn vị giáo dục chưa thực hiện hiệu quả, để xảy những sự việc đáng tiếc ngay trong nhà trường, như Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương).

Trong văn bản ký hôm nay, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục nghiêm túc thực hiện các văn bản đã ban hành và gửi báo cáo việc thực hiện về phòng Chính trị tư tường Sở GD&ĐT vào cuối mỗi học kỳ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục để người dân đặc biệt là cha mẹ học sinh hiểu, ủng hộ các chủ trương giáo dục của ngành, của địa phương, của trường. Thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cả ở gia đình và nhà trường.

Khi có vấn đề đột xuất xảy ra liên quan đến cán bộ giáo viên nhân viên học sinh của đơn vị, trong thời gian nhanh nhất thủ trưởng đơn vị phải báo cáo với lãnh đạo cơ quan giáo dục cấp trên để phối hợp giải quyết.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT Hải Phòng có văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT, Thành ủy Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng về vụ việc Trường tiểu học An Đồng. UBND huyện An Dương cũng có báo cáo về việc giải quyết vụ việc nói trên.

Theo 2 văn bản này, 15h00 ngày 05/4/2018, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Đồng đã có Quyết định 06/QĐ-THAĐ về việc chấm dứt hợp đồng lao động và tổ chức họp Hội đồng trường để công bố công khai.

Thực hiện chỉ đạo kịp thời của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp của Sở GD&ĐT và các cơ quan liên quan, Huyện ủy, UBND huyện An Đồng đã xử lý nghiêm túc, công khai, thông báo tới toàn thể ngành giáo dục huyện, đồng thời yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng giáo viên, tăng cường công tác giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo.

Hiện tại, tình hình Trường tiểu học An Đồng ổn định, công tác dạy và học diễn ra bình thường.

UBND huyện An Đồng đề nghị Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, các sở, ban, ngành liên quan quan tâm chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ huyện An Dương ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, định hướng nội dung thông tin không gây thêm bức xúc, ảnh hưởng đến dư luận và hoạt động của Trường tiểu học An Đồng.

(Nguồn: Sở GD&ĐT Hải Phòng chấn chỉnh nhà trường sau vụ việc Trường tiểu học An Đồng //Hiếu Nguyễn //Báo Mới.- Ngày 6/4/2018)

 

5.5. Trường Đại học Hải Phòng: Công bố bổ nhiệm chức danh 4 phó giáo sư

Sáng 4-4, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018. PGS.TS Phạm Văn Cương, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi lễ.

Trên cơ sở quyết định bổ nhiệm của Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng, ngày 5-3, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ra Quyết định số 06/QĐ- HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Theo đó, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 4 nhà giáo thuộc trường Đại học Hải Phòng, gồm: bà Nguyễn Thị Hiên, SN 1975, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng, được công nhận là Phó giáo sư chuyên ngành Giáo dục học; các ông Phạm Toàn Đức, SN 1978, được công nhận là Phó giáo sư chuyên ngành Xây dựng; Bùi Bá Khiêm, SN 1981, được công nhận là Phó giáo sư chuyên ngành Giao thông vận tải; Nguyễn Hoài Nam, SN 1975, được công nhận là Phó giáo sư chuyên ngành Kinh tế.

Tại lễ công bố, PGS.TS Phạm Văn Cương, Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các tân phó giáo sư của nhà trường; đồng thời mong muốn các nhà giáo của trường Đại học Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò, phấn đấu đạt những chức danh cao quý trong nghề để thúc đẩy sự phát triển của nhà trường.

(Nguồn: Trường Đại học Hải Phòng: Công bố bổ nhiệm chức danh 4 phó giáo sư //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 4/4/2018)

 

5.6. Yêu cầu thiết lập đường dây nóng về an ninh trong học đường

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, Hải Phòng yêu cầu cơ quan quản lý giáo dục các cấp phải thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bảo vệ học đường.

Trước đó, đầu tháng 4, tại Trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) xảy ra vụ việc, giáo viên chủ nhiệm lớp đã phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng. Theo đánh giá của Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể chất, tinh thần của học sinh; danh dự đội ngũ nhà giáo; an ninh, an toàn trường học và gây bức xúc trong dư luận.

Từ vụ việc này, Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

(Nguồn: Yêu cầu thiết lập đường dây nóng về an ninh trong học đường //Đông Bắc //Báo Đại biểu nhân dân ĐT.- Ngày 12/4/2018)

 

5.7. Lãnh đạo chịu trách nhiệm việc mất an ninh an toàn trường học

(Thanh tra) - Ngày 11/4, UBND TP Hải Phòng ban hành Văn bản số 1826/UBND-VX yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các sở ngành liên quan và các cơ sở giáo dục thực hiện tốt một số nội dung nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Lãnh đạo chịu trách nhiệm việc mất an ninh an toàn trường học Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: KT

Vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra việc giáo viên phạt học sinh xúc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng. Vụ việc đã ảnh hưởng không tốt đến thể chất, tinh thần của học sinh; uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo; an ninh, an toàn trường học và gây bức xúc trong xã hội.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các quận, huyện: Thường xuyên tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công bố công khai kết quả xử lý.

Cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các trường cần thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.

Rà soát cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiên quyết loại bỏ các công trình không đảm bảo chất lượng, không an toàn đối với học sinh và nhà giáo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra việc mất an ninh, an toàn trường học.

(Nguồn: Lãnh đạo chịu trách nhiệm việc mất an ninh an toàn trường học //Kim Thành //Báo Thanh tra.- Ngày 13/4/2018)

 

5.8. Cậu bé thuận tay trái đoạt giải cuộc thi toàn quốc với "Chiếc ô tô mơ ước"

GD&TĐ - Đó là em Ngô Duy Khánh, học sinh lớp 7C7, Trường THCS Trương Công Định, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Ấn tượng đầu tiên về Duy Khánh là gương mặt rạng rỡ tỏa sáng nụ cười luôn đọng khóe môi.

“Em quê ở huyện Kiến Thụy, nơi những có ruộng vườn và đầm nuôi thủy sản san sát ngay cạnh khu dân cư. Tuổi thơ em gắn với đồng ruộng, với những nỗi lo khi cơn bão đến sẽ làm ngư dân mất mùa nuôi trồng thủy. Nỗi lo thiên tai canh cánh những người dân quê như bố mẹ, làng xóm quê em. Đây cũng là ý tưởng để em sáng tạo nên tác phẩm “Chiếc ô tô mơ ước” gửi cho cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Toyota Việt Nam tổ chức lần thứ 7 vừa qua”, Duy Khánh tâm sự.

Cuộc thi năm nay được tổ chức dành cho các em học sinh dưới 16 tuổi trên cả nước ở 3 nhóm tuổi (dưới 8, 8-11 và 12-15) tại 2 vòng thi. Ở cấp quốc gia, thí sinh tham gia cuộc thi thể hiện niềm đam mê, năng khiếu hội họa, sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, độc đáo của các em về một phương tiện giao thông hiện đại với nhiều tính năng đặc biệt, an toàn, thân thiện, hữu ích trong tương lai.

Với ý tưởng vẽ một chiếc ô tô hình chú sâu róm ngộ nghĩnh, có những xúc tua có thể phòng chống thiên tai, cứu người bị nạn, tác phẩm của Ngô Duy Khánh đã vượt qua hơn 3.000 tác phẩm của các bạn nhỏ trên toàn quốc, là một trong những tác phẩm đoạt giải Khuyến khích tại vòng thi chung kết toàn quốc vào cuối tháng 3-2018 vừa qua.

Cô Nguyễn Thị Thủy, Hiệu phó nhà trường tự hào cho biết, bên cạnh thành tích học tập liên tục 7 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, Ngô Duy Khánh còn có năng khiếu môn Mỹ thuật. Điểm đặc biệt là Duy Khánh vẽ bằng tay trái song cậu bé vẫn vẽ rất đẹp và được các thầy cô bộ môn quan tâm, khuyến khích.

Nhờ sự động viên, hướng dẫn, giúp đỡ của nhà trường, gia đình và thầy giáo dạy vẽ của cháu, Ngô Duy Khánh đã mạnh dạn và đoạt giải cuộc thi toàn quốc, nâng cao thành tích môn Mỹ thuật của nhà trường...

(Nguồn: Cậu bé thuận tay trái đoạt giải cuộc thi toàn quốc với "Chiếc ô tô mơ ước" // Hải Hậu //Báo Giáo dục và thời đại.- Ngày 13/4/2018)

 

5.9. Kỳ thi tuyển sinh vào 10, năm học 2018-2019: Phương án thi tuyển tạo thuận lợi cho thí sinh

GD&TĐ - Phương án tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018-2019 do Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng vừa công bố được học sinh, giáo viên các trường vui mừng đón nhận bởi giải tỏa được áp lực cho cả người dạy và người học.

Không cộng điểm khuyến khích:

Theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT Vũ Văn Trà, phương án tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018-2019 có một số điểm mới cụ thể: Hình thức thi tuyển gồm 3 bài thi Ngữ văn; Toán và bài thi tổ hợp kiến thức 2 môn gồm tiếng Anh và Vật lý.

Bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, có nhiều mã đề trong 1 phòng thi; thí sinh làm bài thi trên phiếu và được chấm bằng máy vi tính. Thang điểm môn Ngữ văn và Toán chấm theo thang điểm 10 (2 môn này tính điểm hệ số 2); thang điểm môn tổ hợp chấm theo thang điểm 20 (tính hệ số 1) và đều không quy tròn điểm (chỉ lấy đến 2 chữ số thập phân).

Các trường THPT ngoài công lập sẽ tuyển sinh dựa theo điểm thi vào lớp 10 công lập và không có bài thi điểm 0, hoặc xét theo tiêu chuẩn hạnh kiểm và học lực 4 năm ở THCS. Tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Trần Phú: Hình thức thi các bài thi môn Toán, Ngữ văn điều kiện và các môn chuyên vẫn giữ nguyên như những năm học trước; thí sinh được thay đổi thứ tự nguyện vọng xét tuyển đã đăng ký vào các lớp của Trường THPT chuyên Trần Phú trong thời gian 1 ngày sau khi công bố điểm thi.

 Không thực hiện việc cộng điểm khuyến khích đối với các học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố. Năm học 2018-2019, chỉ duy trì chế độ cộng điểm đối với kỳ thi nghề phổ thông. Chế độ tuyển thẳng áp dụng với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc ít người; học sinh khuyết tật.

Học sinh đoạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT. Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên (quận Ngô Quyền) Phạm Thị Thu Hà cho rằng: “Qua nhiều năm tuyển sinh, đánh giá những học sinh đoạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố đều thực sự có khả năng và ý thức học tập tốt. Phần lớn không cần cộng điểm để đỗ vào lớp 10. Vì vậy, kỳ thi năm nay bỏ cộng điểm khuyến khích đối với các học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố là phù hợp”.

Chủ động ôn tập, bám sát đề thi:

Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân), Nguyễn Thị Thu Hương cho rằng, phương án này đáp ứng nguyện vọng của phần lớn cha mẹ học sinh, bởi giảm áp lực cho học sinh và giáo viên. Thực tế, việc tổ chức thi 7 môn tổ hợp như kỳ thi tuyển sinh năm học 2017-2018 khiến học sinh và giáo viên rất vất vả. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào 10, vì vậy các môn thi được nhà trường bố trí vừa dạy vừa ôn tập, phấn đấu đến ngày kết thúc năm học vào trung tuần tháng 5, học sinh sẽ ôn được vòng 1; thời gian còn lại hơn 1/2 tháng dành trọn cho ôn tập vòng 2.

Về môn Ngữ văn, Toán, là môn thi bắt buộc nên các trường chủ động phương án ôn tập, cô Đoàn Thị Ngọc Bích, giáo viên dạy Ngữ văn Trường THCS Lạc Viên (quận Ngô Quyền) cho biết: “Ngay từ đầu năm học, dựa vào cấu trúc đề thi do Sở GD-ĐT cung cấp, giáo viên xây dựng bộ câu hỏi; kế hoạch, nội dung ôn tập, đề thi…

Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Phạm Tuấn Hùng cho biết: Năm nay, kỳ thi vào 10 diễn ra sớm hơn so với năm trước, do đó công tác chuẩn bị ôn thi cho học sinh cũng được triển khai sớm hơn. Vào trung tuần tháng 4, Sở GD-ĐT hoàn thiện và phát hành bộ tài liệu “Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019” gồm 4 cuốn: Môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và Vật lý để giúp giáo viên, học sinh có tài liệu ôn thi. Tuy nhiên, trước mắt, các trường dạy hoàn thành chương trình để học sinh nắm được các kiến thức cơ bản. Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy học sinh lớp 9 nên tư vấn cho phụ huynh và học sinh việc lựa chọn trường để đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT phù hợp năng lực học tập và điều kiện gia đình của học sinh.

(Nguồn:  Kỳ thi tuyển sinh vào 10, năm học 2018-2019: Phương án thi tuyển tạo thuận lợi cho thí sinh //Thảo Anh //Báo Giáo dục và thời đại.- Ngày 16/4/2018)

 

5.10. Hải Phòng: Cuộc thi Hùng biện về cuốn sách của tôi thu hút 1.500 bài dự th

GiadinhNet- Nhằm khuyến khích nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh cho giới trẻ, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng đã phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức cuộc thi “Hùng biện về sách của tôi”.

Vào chiều nay (16/4), vòng chung kết hội thi đã diễn ra tại Trường Đại học Hải Phòng với sự tham gia của 10 đội xuất sắc nhất gồm THCS Nam Hà, THPT Trần Nguyên Hãn , THPT Thái Phiên, THPT Kiến An… Mỗi đội tham dự sẽ tự chọn hùng biện về 1 cuốn sách nào đó mà mình thích.

Trước đó gần 2 tháng, cuộc thi được phát động và thu hút được 1.500 bài dự thi đến từ 80 trường thuộc khối THCS và THPT thành phố. Đánh chú ý, có những trường thuộc địa bàn vùng sâu vùng xa như huyện đảo Cát Hải, Cát Bà cũng tích cực gửi bài về dự thi.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, thành phố Hải Phòng phát động cuộc thi này nhằm khuyến khích nâng cao văn hóa đọc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để mỗi chúng ta giao lưu học tập và chia sẻ kinh nghiệm về sách. Qua đó, giúp học sinh thêm tự tin thể hiện khả năng cảm nhận và thuyết trình về cuốn sách mình đã đọc.

Tại vòng chung kết, đội THPT Hồng Bàng đã đoạt giải xuất sắc với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhất thuộc về THPT Kiến An và THCS Tô Hiệu với giải thưởng trị giá 5 triệu đồng; 3 giải nhì ; 4 giải 3 và 1 giải phong cách thuộc về THPT Lê Quý Đôn.

Ban tổ chức mong muốn đây sẽ là sân chơi bổ ích giúp các em học sinh tự tin bày tỏ cảm xúc về những cuốn sách gắn bó với thời thơ ấu, thiếu niên giúp các em say mê tìm hiểu rút ra bài học sâu sắc để thay đổi nhận thức của mình về cuộc sống, về vạn vật xung quanh từ đó điều chỉnh hành vi trở thành con người có ích cho xã hội.

(Nguồn: Hải Phòng: Cuộc thi Hùng biện về cuốn sách của tôi thu hút 1.500 bài dự thi //Tuệ Minh //Báo Gia đình.net.- Ngày 16/4/2018)

 

5.11. Trường THCS Lê Chân (Hải Phòng): Tổ chức Chuyên đề ngữ văn “Văn học - Suối nguồn yêu thương”           

(Công lý) - Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT quận Lê Chân, Trường THCS Lê Chân đã tổ chức thành công Chuyên đề ngữ văn “Văn học - Suối nguồn yêu thương” cấp quận năm học 2017-2018.

Xuất phát từ chân lý văn học là nhân học, điều cốt lõi của văn chương là lòng nhân ái, hướng con người đến những giá trị chân thiện mỹ, Phòng GD&ĐT quận Lê Chân chỉ đạo Trường THCS Lê Chân tổ chức Chuyên đề ngữ văn “Văn học - Suối nguồn yêu thương”. Đây là chuyên đề xâu chuỗi các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn THCS sẽ truyền thêm cảm hứng bồi dưỡng ngọn lửa đam mê văn học sinh các thầy cô giáo, giúp các em học sinh luôn tìm thấy niềm vui, hứng khởi trong mỗi giờ học.

Ban Giám hiệu nhà trường đã cùng với các thầy giáo, cô giáo dạy bộ môn ngữ văn rà soát chương tình ngữ văn của cấp học, chọn lựa những tác phẩm tiêu biểu, thể hiện chủ đề với ba nội dung: Nhóm tác phẩm về tình cảm gia đình; nhóm tác phẩm về tình yêu thương con người và nhóm tác phẩm về tình yêu quê hương đất nước.

Xác định, đây là một trong những hình thức đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, Trường THCS Lê Chân đã giao cô giáo Nguyễn Thị Thúy Giang - Tổ phó tổ Khoa học xã hội chỉ đạo chuyên đề, cùng với sự tham gia của 61 giáo viên và 78 học sinh trường nhà trường. Bằng sự sáng tạo và dàn dựng công phu của thầy và trò Trường THCS Lê Chân, các tác phẩm văn học trong chương trình không còn khô khan mà trở nên rất gần gũi đời thường, tạo niềm yêu thích cho các em học sinh.

Tham gia chuyên đề, các em học sinh được tiếp cận với các tác phẩm văn học bằng nhiều con đường, nhiều hình thức khác nhau như: Hóa thân vào nhân vật, kể truyện sáng tạo, bình thơ, kết mới cho một câu chuyện, diễn kịch chuyển thể từ tác phẩm văn học, hát đối đáp ca dao dân ca…

Cô giáo Cao Hồng Chín, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Chân cho biết: Thông qua hình thức sân khấu hóa, kết hợp sức mạnh kỳ diệu của văn chương và nghệ thuật trình diễn, chuyên đề sẽ giúp các em học sinh hứng thú và yêu thích hơn bộ môn ngữ văn. Chuyên đề cũng sẽ giúp các em thấm nhuần ý nghĩa cao cả từ các tác phẩm văn học về tình yêu gia đình, tình thương con người, tình yêu quê hương đất nước. Từ đó, giúp các em sống có ý thức, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.

Chuyên đề ngữ văn “Văn học - Suối nguồn yêu thương” nằm trong khuôn khổ hoạt động giáo dục được Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng thực hiện nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Sau chuyên đề này, chắc chắn các em học sinh sẽ có thêm những kiến thức về các tác phẩm văn học trong chương trình và sẽ tăng thêm niềm yêu thích với môn học ngữ văn. Đó cũng chính là thành công mà Chuyên đề ngữ văn “Văn học - Suối nguồn yêu thương” của Trường THCS Lê Chân đã đạt được.

(Nguồn: Trường THCS Lê Chân (Hải Phòng): Tổ chức Chuyên đề ngữ văn “Văn học - Suối nguồn yêu thương” //Mai Phương - Thu Hương //Báo Công lý.- Ngày 18/4/2018)

 

5.12. Gặp mặt sinh viên quốc tế nhân dịp Tết cổ truyền của các nước Asean

Chiều 16-4, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố, trường Đại học Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan tổ chức gặp mặt, giao lưu hữu nghị với sinh viên quốc tế đang học tập tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết cổ truyền của các nước Asean năm 2018.

Tới dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí Thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố; đại diện các ban ngành có liên quan cùng sự có mặt của 152 các bạn sinh viên Lào, 36 sinh viên Thái Lan, 7 sinh viên Myanmar đang học tập tại Hải Phòng.

Buổi gặp mặt, giao lưu hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Lào, Thái Lan, Myanmar và các bạn sinh viên quốc tế đang học tập tại Hải Phòng là hoạt động thường niên của Liên hiệp và các hội hữu nghị thành viên nhằm chung vui với sinh viên mỗi dịp năm mới đến. Đồng thời, động viên các em sinh viên tiếp tục đoàn kết, cố gắng phấn đấu trong học tập và rèn luyện nhằm hoàn thiện kiến thức để sau này trở về góp phần xây dựng đất nước; giữ gìn và phát huy những tình cảm tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân các nước dày công vun đắp.

Trong không khí đầm ấm, vui tươi của buổi gặp mặt, các bạn sinh viên Lào, Thái Lan, Myanmar đã giới thiệu đến các vị đại biểu cùng các bạn sinh viên Hải Phòng về ngày Tết cổ truyền của dân tộc mình và thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay truyền thống, cầu chúc một năm mới đầy bình an, may mắn.

Buổi gặp mặt cũng là dịp để người Hải Phòng giới thiệu với bạn bè quốc tế về tâm hồn người Hải Phòng qua những lời ca, điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

(Nguồn: Gặp mặt sinh viên quốc tế nhân dịp Tết cổ truyền của các nước Asean //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 16/4/2018)

 

5.13. Trường THCS An Hưng (huyện An Dương): Đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia

(HPĐT)- Sáng 21-4, thầy và trò rrường THCS An Hưng (huyện An Dương) tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo, lãnh đạo huyện An Dương, xã An Hưng cùng đông đảo các thế hệ thầy giáo, học sinh nhà trường.

Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Xuân Trường trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia của UBND thành phố tới đại diện lãnh đạo địa phương, Trường THCS An Hưng.

Trường THCS An Hưng được thành lập năm 1959, trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, nhà trường có cơ sở vật chất khang trang đạt chuẩn gồm 3 dãy nhà 2 tầng, đầy đủ phòng học văn hóa, phòng bộ môn trên diện tích 8.300 m2. Nhà trường hiện có 43 cán bộ, giáo viên, đạt chuẩn, trên chuẩn; nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, công đoàn vững mạnh xuất sắc, chi bộ “Trong sạch vững mạnh”. Chất lượng giáo dục của nhà trường năm sau cao hơn năm trước. Kết quả học sinh thi vào lớp 10 THPT công lập, học sinh giỏi các cấp hằng năm luôn giữ vị trí tốp đầu của huyện An Dương, tỷ lệ học sinh khá giỏi hằng năm đạt từ 70-80%; học sinh được công nhận tốt nghiệp đạt tỷ lệ 100%...

Tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Nguyễn Xuân Trường tặng hoa, trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tặng thầy và trò Trường THCS An Hưng.

(Nguồn: Trường THCS An Hưng (huyện An Dương): Đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 21/4/2018)

 

5.14. Trường THCS Tô Hiệu (Hải Phòng): Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học

(Công lý) - Trải qua 28 năm thành lập và phát triển, Trường THCS Tô Hiệu đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục. Năm học 2016-2017, trường có tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập là 82%, trong đó tỉ lệ đỗ vào THPT Chuyên Trần Phú đạt 20%.

Trường THCS Tô Hiệu tiền thân là Trường PTCS Tô Hiệu, được thành lập ngày 09/8/1990 theo Quyết định số 94-QĐ của UBND quận Lê Chân để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh hai phường Hồ Nam, Dư Hàng (quận Lê Chân) và một số địa phương lân cận. Đến nay, trải qua 28 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Tô Hiệu đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức. Thế nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tích cực của các cấp và sự cố gắng vượt qua thử thách của thầy, trò nhà trường đã xây dựng Trường THCS Tô Hiệu trở thành một đơn vị vững mạnh toàn diện, chất lượng giáo dục luôn trong tốp đầu của quận Lê Chân.

Nhận thức đúng đắn phát triển đội ngũ giáo viên là “khâu then chốt” để đổi mới công tác GD&ĐT, Ban Giám hiệu nhà trường đã đề ra chiến lược đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên. Hiện nay, đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy của nhà trường có 72 thầy, cô giáo không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn vững vàng về phẩm chất chính trị, đạo đức. Trong đó, 89% giáo viên có trình độ Đại học trở lên, trên 20% giáo viên có trình độ Thạc sỹ. Nhiều thầy cô là giáo viên giỏi, cốt cán chuyên môn cấp quận và thành phố, tích cực tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Với sự cố gắng không mệt mỏi của thầy và trò nhà trường, trong những năm học qua, Trường THCS Tô Hiệu đã đạt được những thành tích  đáng nể trong học tập, giảng dạy. Giai đoạn 1995-2000, tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập của nhà trường đạt 65-74%, có 35 học sinh giỏi hóa Hoàng gia Úc, gần 100 giải học sinh giỏi thành phố, gần 800 giải học sinh giỏi cấp quận… Những năm gần đây, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi và đã đạt được những kết quả vượt bậc với 3 học sinh đạt giải quốc gia, 54 giải cấp thành phố, 271 giải cấp quận các môn văn hóa; 11 giải thể dục thể thao cấp thành phố, 33 giải cấp quận. Tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập của Trường THCS Tô Hiệu đạt từ 72%-82%, trong đó tỉ lệ đỗ vào THPT Chuyên Trần Phú đạt 10-20%.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ cho học sinh, Trường THCS Tô Hiệu đã tiên phong triển khai mô hình CLB tiếng Nhật ở các lớp trọng điểm. Đến nay, mô hình CLB tiếng Nhật đã được nhà trường triển khai bước sang năm thứ 6 và đạt được nhiều thách tích đáng khích lệ, số học sinh đỗ vào lớp tiếng Nhật của Trường THPT Chuyên Trần Phú lên đến 45 học sinh. Hàng năm, nhà trường vẫn thường xuyên tổ chức kì thi học sinh giỏi môn tiếng Nhật cấp trường để bồi dưỡng nâng cao cho các em học sinh say mê bộ môn này.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu cho biết: “Những năm qua, nhà trường không chỉ chú trọng đào tạo về kiến thức cho các em học sinh mà còn mong muốn tạo một môi trường năng động để các em có thể phát triển thể chất, năng lực toàn diện. Chính vì thế, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích để các em phát huy khả năng sáng tạo, có nhiều kiến thức cuộc sống thực tế, giúp các em nâng cao tình cảm bạn bè, tình cảm thầy trò như: Các chuyên đề về an toàn giao thông, chuyên đề tiếng Anh, mít tinh hưởng ứng các ngày lễ lớn của cả nước…”.

Với những nỗ lực và cố gắng đó, Trường THCS Tô Hiệu đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ GD&ĐT, UBND TP Hải Phòng, Sở GD&ĐT Hải Phòng và UBND quận Lê Chân tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập. Năm học 2013-2014 và 2014-2015, nhà trường được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” cấp thành phố. Năm học 2015-2016, trường được nhận Bằng khen của UBND TP Hải Phòng. Năm học 2016-2017, nhà trường được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc… Cá nhân cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.

Theo cô Lê Thị Minh Tâm, để có nguồn động lực to lớn giúp nhà trường tiếp tục vươn xa, chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao toàn diện, bên cạnh sự cố gắng của thầy và trò, nhà trường luôn mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm,chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT quận Lê Chân, sự giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương, cùng với đó là sự đồng hành của các bậc phụ huynh học sinh trong thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện về cơ sở vật chất trường lớp.

(Nguồn: Trường THCS Tô Hiệu (Hải Phòng): Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học //Mai Phương-Thu Hương //Báo Công lý.- Ngày 26/4/2018)

 

5.15. Trường THPT Hồng Bàng: Mô hình hay phòng chống bạo lực học đường

Thời gian qua, nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra, như: học trò đánh nhau, thầy đánh trò, trò đánh thầy và cũng có cha mẹ học sinh vào trường đánh thầy cô. Đó là chưa kể đến việc lớp học “rớt trần”, cổng trường đổ, thiết bị điện hở... gây nguy cơ mất an toàn đối với giáo viên, học sinh trong các nhà trường. Những hồi chuông đang gióng lên cảnh báo về sự an toàn của học sinh, nhà giáo ngay trong chính nhà trường. Mới đây, mô hình “lớp học an toàn về ANTT” được xây dựng tại Trường THPT Hồng Bàng là một việc làm thiết thực trong phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo ATGT...

Nguy cơ tiềm ẩn:

Theo khảo sát của Đoàn thanh niên Trường THPT Hồng Bàng, không đứng ngoài vấn đề cấp bách trong học đường hiện nay, nhiều học sinh trong trường vẫn có những hành vi vi phạm pháp luật, như: không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), hành động biểu hiện bạo lực học đường và sự lo lắng về vấn đề an toàn thiết bị điện, phòng chống cháy nổ.

Trên cơ sở khảo sát đối với 1.047 học sinh của nhà trường (ở các khối học) về tình hình an toàn trong và ngoài lớp học, Đoàn thanh niên nhà trường đã nhận thấy: về sử dụng các thiết bị điện chưa đúng cách, 60% các em chưa biết cách sử dụng điều hòa, cắm loa, tivi, máy chiếu… đúng theo hướng dẫn và an toàn điện nhất là các tiết hoạt động sinh hoạt do học sinh. Về sử dụng các thiết bị, đồ dùng có khả năng gây cháy, nổ, có đến 31,14% học sinh (trong lớp) và 53,2% (ngoài lớp); trong đó có 80% học sinh dùng sạc điện thoại và điện thoại sử dụng trong ngăn bàn, cặp sách; 10% học sinh sạc điện loa quá tải; 75% học sinh không biết cách sử dụng bình cứu hỏa.

Về ý thức chấp hành luật ATGT, 11,94% học sinh vi phạm qui định nhà trường và luật ATGT, trong đó: có 5% học sinh còn đi xe trong sân trường, 10% đỗ xe chưa đạt đúng qui định trước vạch sơn tại ngã tư đèn giao thông. Về vi phạm hút thuốc lá, không có học sinh hút thuốc trong lớp và trong sân trường, 3% học sinh lén hút thuốc ngoài nhà trường. Về hành vi ứng xử chưa phù hợp với bạn bè có thể gây xích mích: 12,42% (trong lớp) và 31,42% (ngoài lớp); trong đó có 25% học sinh cảm thấy bức xúc do bị xúc phạm qua lời nói, hành vi; 5% học sinh thể hiện hành động đùa quá giới hạn với bạn bè.

Về tự ý thức chấp hành tốt nội quy, nề nếp trường THPT Hồng Bàng 2017-2018, có 5,16% (trong lớp); 12,03% (ngoài lớp); trong đó 10% học sinh vi phạm mặc sai quần, áo đồng phục; 5% học sinh nghỉ không có giấy phép của ba mẹ. Về ý thức quan tâm tới vấn đề an toàn học đường, 88,54% (ngoài lớp) và 70,49% (trong lớp) học sinh không quan tâm tới vấn đề an toàn học đường, mặc nhiên việc bảo vệ an toàn là do Đoàn thanh niên và Ban Giám hiệu nhà trường phải chịu trách nhiệm và quản lý.

Anh Nguyễn Xuân Trung, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Hồng Bàng đánh giá, về mặt tích cực, phần lớn học sinh nhà trường không mắc lỗi vi phạm hình sự, tệ nạn xã hội; đa số ý thức tốt trong tuân thủ nề nếp học sinh trong nội quy nhà trường năm học này. Về mặt tiêu cực, hạn chế, đa số học sinh cảm thấy vấn đề an toàn trong và ngoài lớp học là hiển nhiên và đó là trách nhiệm riêng của thầy cô và nhà trường.

Trong lớp học, học sinh còn vi phạm những lỗi nề nếp, nội quy; có số ít đã thành thói quen. Vẫn còn hiện tượng học sinh vi phạm các luật: ATGT, quy định độ tuổi hút thuốc lá… Bên cạnh đó, do đặc điểm thói quen sử dụng các thiết bị điện và đồ dùng, thiết bị dạy và học trong lớp học chưa đúng hướng dẫn, bảo quản chưa hợp lý có thể gây cháy, nổm chập điện đã tăng khả năng nguy hiểm trong lớp học.

Để khắc phục, hạn chế những tồn tại tạo bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi học sinh nhà trường và khởi đầu là ý thức cao từ bộ phận lớp học trong nhà trường nâng cao ý thức trách nhiệm của từng học sinh và hiệu quả của vấn đề an ninh học đường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, Đoàn Thanh niên trường THPT Hồng Bàng đề xuất xây dựng mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với tên gọi: mô hình “Lớp học an toàn về an ninh trật tự”  nhằm tạo ra môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho học sinh nhà trường...

Mô hình mới:

Sáng 20-4, trên cơ sở đề xuất của Đoàn thanh niên, Trường THPT Hồng Bàng tổ chức triển khai mô hình “Lớp học an toàn về an ninh trật tự”. Mô hình đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Sở Dầu.

Ban Chỉ đạo mô hình “Lớp học an toàn về an ninh trật tự” do Hiệu trưởng trường THPT Hồng Bàng ra quyết định thành lập, nhằm tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động và học sinh của trường THPT Hồng Bàng thực hiện nội dung tiêu chí xây dựng mô hình “Lớp học an toàn về an ninh trật tự”; định kỳ báo cáo Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường kết quả thực hiện mô hình (3 tháng/lần) và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình; đề xuất Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường biểu dương, khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mô hình.

Cô Vương Lệ Thủy, Hiệu Phó trường THPT Hồng Bàng cho biết, lớp học an toàn về an ninh trật tự cần đạt những tiêu chí sau: có cơ sở vật chất đảm bảo sạch sẽ, an toàn: có khẩu hiệu, bảng nội quy theo quy định, được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định, bàn ghế, đèn, quạt, điện... đảm bảo chất lượng sử dụng và được bảo dưỡng thường xuyên; không có học sinh bị tai nạn nghiêm trọng trong quá trình học tập và trải nghiệm, mọi thành viên trong lớp phải có ý thức gìn giữ và bảo vệ cơ sở vật chất, có kỹ năng thoát hiểm, biết sử dụng các thiết bị PCCC;

không xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; không có học sinh tham gia hoạt động gây rối, biểu tình, lập hội, nhóm trái phép; không có học sinh vi phạm Luật giao thông, an toàn cháy nổ; chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội quy của trường học trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được Hiệu trưởng ban hành.

Khi phát hiện các hiện tượng gây nguy cơ mất an toàn cần báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo mô hình và Ban Giám hiệu nhà trường theo quy định. Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của bộ liên ngành và của địa phương về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh.

Giáo dục và trang bị cho học sinh những kỹ năng sống cần thiết để các em hiểu và biết cách xử lý một số tình huống thường gặp trong nguy cơ mất an toàn trong và ngoài lớp học. Xây dựng nhóm an ninh lớp học, an ninh trường học và tổ tư vấn an toàn học đường; trong đó, tổ tư vấn an toàn học đường tư vấn tâm lý lứa tuổi định kỳ cho học sinh gồm những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm, tâm huyết, thực sự yêu mến học sinh, có uy tín; là địa chỉ đáng tin cậy của học sinh, đảm bảo tính bảo mật cá nhân.

Đoàn trường tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác tuyên truyền, phát động các chi đoàn của các lớp tổ chức, duy trì, đổi mới về nội dung, hình thức, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, đưa nội dung an toàn lớp học và phòng chống bạo lực học đường vào nội dung giáo dục đoàn viên thanh niên, tiến hành các đợt kiểm tra chuyên đề về nề nếp và an ninh trật tự.

Giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể, Tổ bảo vệ nhà trường cũng cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện mô hình.

Khi phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, giáo viên, học sinh báo về ngay cho Ban chỉ đạo để giải quyết trong phạm vi quyền hạn của mình, nếu phức tạp vượt quá thẩm quyền, Ban chỉ đạo báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và chủ động phối hợp với Công an nơi sở tại giải quyết không để tình hình phức tạp.

Tổ chức bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn (nếu có), nắm tình hình vụ việc đồng thời Ban chỉ đạo để giải quyết; triển khai lực lượng ngăn chặn, bắt giữ, truy tìm người có hành vi vi phạm pháp luật, thu giữ vật chứng có liên quan; tùy vào tính chất, mức độ của vụ việc mà Ban chỉ đạo đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường các hình thức xử lý học sinh vi phạm theo nội quy của nhà trường.

(Nguồn: Trường THPT Hồng Bàng: Mô hình hay phòng chống bạo lực học đường //Hải Hậu.- Ngày 27/4/2018)

 

VI. Y TẾ, SỨC KHỎE; TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

6.1. Hải Phòng: Hai huyện đầu tiên hợp nhất trung tâm y tế với bệnh viện đa khoa

NDĐT - Ngày 3-4, TP Hải Phòng đã công bố các quyết định về việc hợp nhất trung tâm y tế với bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại hai huyện Kiến Thụy và An Dương. Tên mới của các đơn vị này sẽ là Trung tâm Y tế huyện và bắt đầu hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1-6-2018.

Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Chánh Văn phòng Sở Y tế Hải Phòng cho hay, đây là hai đơn vị đầu tiên của Hải Phòng có đủ điều kiện để thực hiện hợp nhất hai đơn vị về một đầu mối. Các địa phương còn lại sẽ tiếp tục thực hiện hợp nhất theo lộ trình và Hải Phòng phấn đấu thực hiện xong trong năm 2020. Sau khi hợp nhất, số lượng người, nhất là số lượng người đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại trung tâm và các khoa, phòng sẽ giảm nhiều so với tại hai đơn vị trước đó.

Theo Quyết định số 647/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng về việc hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy và Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy thành Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy; Quyết định số 646/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng hợp nhất Trung tâm Y tế huyện An Dương và Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương thành Trung tâm Y tế huyện An Dương.

Sau khi hợp nhất, trung tâm y tế các huyện này là đơn vị sự nghiệp công lập hạng III, trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế Hải Phòng; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến thành phố, tuyến Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo Thông tư số 37/2015/TT-BYT ngày 25-10-2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

(Nguồn: Hải Phòng: Hai huyện đầu tiên hợp nhất trung tâm y tế với bệnh viện đa khoa //Ngô Quang Dũng //Báo Nhân dân ĐT.- Ngày 3/4/2018)

 

6.2. Không thu tiền gửi xe tại các bệnh viện công lập

(Thanh tra) - Từ ngày 1/5 - 1/6/2018, các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ đồng loạt không thu tiền gửi xe của bệnh nhân khi đến khám, chữa bệnh.

Không thu tiền gửi xe tại các bệnh viện công lập Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng

Từ ngày 1/12/2017 đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp triển khai thí điểm không thu tiền gửi xe của bệnh nhân tại bệnh viện đã tăng niềm tin của nhân dân, sự hài lòng khi đến khám, chữa bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng Nguyễn Quang Tập cho biết: Việc không thu tiền gửi xe khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện là một chủ trương đúng, nhân văn về an sinh xã hội mà thành phố chỉ đạo thực hiện.

Bệnh viện không thực hiện trông giữ xe ô tô trong khuôn viên bệnh viện theo đúng chỉ đạo của thành phố, mặt bằng trong khuôn viên bệnh viện thông thoáng hơn, “Xanh - Sạch - Đẹp” hơn.

Từ khi triển khai thực hiện không xảy ra hiện tượng mất xe máy, xe đạp, không còn hiện tượng người trông coi xe cãi vã, xô xát với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như trước.

Bệnh viện đang triển khai phần mềm quản lý bãi xe, liên kết với phần mềm quản lý bệnh nhân, nên đã phân loại được các đối tượng được miễn phí gửi xe, các phương tiện đều được quản lý tốt.

Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 1.600 - 1.900 bệnh nhân điều trị nội trú, trong thời gian thực hiện từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018 đã miễn phí gửi xe cho 1.500 - 1.800 lượt/ngày.

Do phải kiểm soát chặt chẽ các xe ra, vào bệnh viện nên xử lý nhận xe, trả xe còn chậm, đôi khi lượng ra vào đông, gặp lúc trời mưa còn gây ùn tắc.

Hiện nay, nhiều người đi xe ô tô đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện không được nhận trông trong bệnh viện; nhiều xe phải chạy lòng vòng quanh bệnh viện gây cản trở giao thông khu vực xung quanh.

Sau thời gian thực hiện thí điểm, ngày 26/3/2018, Sở Y tế Hải Phòng có Công văn 614/SYT-TCKT về việc sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện không thu tiền gửi xe tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp, đồng thời đề xuất với thành phố: Đối với các bệnh viện tuyến thành phố như: Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ đồng loạt triển khai không thu tiền gửi xe từ ngày 1/5/2018.

Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Trẻ em sẽ triển khai từ ngày 1/6/2018.

Các bệnh viện hạng II như: Vĩnh Bảo, An Lão, Ngô Quyền, Thủy Nguyên không thu tiền gửi xe từ ngày 1/5/2018.

Các bệnh viện tuyến huyện còn lại thực hiện từ ngày 1/6/2018.

(Nguồn: Không thu tiền gửi xe tại các bệnh viện công lập //Kim Thành //Báo Thanh tra.- Ngày 4/4/2018)

 

6.3. Ngân hàng máu sống đảo Bạch Long Vỹ: Giúp nhiều người bệnh thoát cơn hiểm nghèo

Hồi 1 giờ 30 phút ngày 10-1-2018, Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ tiếp nhận 1 ngư dân bị tai nạn do ngã xuống hầm tàu bị sắt đâm xuyên đùi phải, mất máu nghiêm trọng. Người bệnh phải truyền máu khẩn cấp. Sau 10 phút huy động, thành viên của ngân hàng máu sống trên đảo có mặt để sẵn sàng hiến máu cho người bệnh trong cơn nguy kịch.

Bác sĩ Phạm Văn Hải, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ cho biết: người bệnh nhập viện trong tình trạng sốc do đau, mất máu kéo dài, ước lượng người bệnh mất toàn bộ khoảng 2 lít máu. Thành viên ngân hàng máu sống được huy động ngay trong đêm để cấp cứu người bệnh. Khi người bệnh đủ điều kiện về các yếu tố truyền máu và được truyền 350 ml nhóm máu O+, kíp trực tiến hành mổ cấp cứu. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, người bệnh thoát mê an toàn, tiếp tục được theo dõi, điều trị và có tiến triển rất tốt.

Đây chỉ là 1 trong số gần 10 trường hợp được cứu chữa kịp thời nhờ nguồn máu trong ngân hàng máu sống trên đảo. Bạch Long Vỹ, cách đất liền khoảng 140 km, trung bình phải mất từ 8-10 tiếng với điều kiện thời tiết thuận lợi để đi tàu ra đảo. Trong khi đó, hằng năm, Trung tâm y tế quân dân y huyện phải đảm nhận khám chữa bệnh cho hơn 3.000 lượt bệnh nhân nội trú, ngoại trú và phẫu thuật hàng trăm ca bệnh, lại có nhiều trường hợp nặng, cần truyền máu như thủng dạ dày, vết thương gan, xuất huyết tiêu hóa, chửa ngoài tử cung vỡ…Trong đất liền khi cần máu huy động dễ dàng từ nguồn máu dự trữ nhưng ở đảo xa, việc bảo quản máu khá khó khăn, phức tạp. Trước nhu cầu, tính cấp thiết của duy trì nguồn máu bảo đảm cứu chữa người bệnh, năm 2013, Trung tâm huyết học truyền máu (Bệnh viện Việt- Tiệp) quyết định thành lập ngân hàng máu sống và các thành viên là người dân, cán bộ, chiến sĩ trên đảo thuộc các nhóm máu khác nhau. Hiện, trong số 37 thành viên trong ngân hàng máu sống, 20 người có nhóm máu O+; 8 người có nhóm B+; 6 người có nhóm A+; 3 người có nhóm AB+.

Từ khi thành lập đến nay, ngân hàng máu sống huy động nhiều lần hiến truyền máu, với tổng số lượng máu hơn 7 đơn vị (350ml/ đơn vị), kịp thời cứu sống nhiều người bệnh bị nguy kịch do mất máu cấp, điển hình là những ca chửa ngoài tử cung vỡ ngập máu ổ bụng, xuất huyết tiêu hóa, tai nạn lao động gây vỡ tạng, cụt chi… Bác sĩ Phạm Văn Hải cho biết: Để có nguồn máu tốt, chất lượng, cứ 6 tháng/1 lần, Trung tâm lại tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các tình nguyện viên đã lập sổ theo dõi; bổ sung các tình nguyện viên mới, làm các xét nghiệm chẩn đoán nhanh, bảo đảm 100% các tình nguyện viên đều có sức khỏe tốt; 100% các tình nguyện viên làm các xét nghiệm đều âm tính với các bệnh lây nhiễm.

Việc thành lập, duy trì ngân hàng máu sống trên huyện đảo Bạch Long Vỹ có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo cũng như ngư dân hoạt động trên vùng biển Bạch Long Vỹ. Thành công này có từ sự tận tâm, cần mẫn của các y, bác sĩ Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vỹ, tâm huyết và trách nhiệm trong cứu chữa bệnh phục vụ nhân dân.

(Nguồn: Ngân hàng máu sống đảo Bạch Long Vỹ: Giúp nhiều người bệnh thoát cơn hiểm nghèo //Hoàng Huế //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2018)

 

6.4. Lo ngại bệnh viện “bung” dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu

Để thêm nguồn thu trong quá trình tự chủ tài chính, thời gian qua, một số bệnh viện mở các khoa, phòng dịch vụ theo yêu cầu để phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa bảo đảm cơ sở, vật chất, nhân lực cho việc khám, chữa bệnh đại trà. Nhiều người bệnh lo lắng, trong quá trình tự chủ, các bệnh viện tập trung nhiều vào mục tiêu gia tăng nguồn thu và các hoạt động có lợi nhuận, ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

Ồ ạt mở phòng bệnh theo yêu cầu:

Bác Nguyễn Thị Hoàn, ở khu dân cư Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An cho biết: “Vừa qua, tôi đưa cháu vào khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Tôi nhận thấy, bệnh viện có nhiều đổi mới về cơ sở vật chất và thái độ phục vụ, khám, chữa bệnh của đội ngũ y, bác sĩ. Tuy nhiên, ở hầu hết khoa, số lượng các phòng điều trị dịch vụ chiếm hơn 50% tổng số phòng bệnh. Khi sử dụng, người bệnh phải chi trả từ 450.000 đồng – 600.000 đồng/ngày nên các phòng này ít người bệnh điều trị. Trong khi đó, ở những phòng điều trị thông thường lại quá tải, nhiều khi 2,3 cháu nhỏ phải nằm chung một giường. Phục vụ mỗi cháu còn có ít nhất 1 người lớn khiến phòng bệnh càng thêm chật chội. Tình trạng người bệnh chen chúc ở các phòng điều trị thường và thưa vắng ở các phòng yêu cầu vừa gây ra tình trạng lãng phí cơ sở vật chất, đồng thời tạo khoảng cách phân biệt giàu- nghèo, khiến những người bệnh có điều kiện kinh tế chưa cao cảm thấy rất chạnh lòng”.

Tương tự, ở Bệnh viện Việt- Tiệp, trong khi phần lớn các khoa điều trị đều phải tận dụng hành lang để kê giường bệnh do quá tải  thì khoa nào cũng dành diện tích nhất định để bố trí phòng bệnh yêu cầu. Hiện tổng số giường bệnh theo yêu cầu của bệnh viện khoảng gần 200 giường, chiếm 20% số giường bệnh được giao kế hoạch và bằng khoảng 15% số giường bệnh thực kê, tuân thủ đúng quy định về tỷ lệ giường bệnh theo yêu cầu áp dụng cơ chế xã hội hóa của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo nhiều người bệnh, việc bệnh viện quá tải phải kê giường ngoài hành lang nhưng vẫn bố trí phòng bệnh yêu cầu với giá cao tại cùng khu vực trong các khoa điều trị là chưa phù hợp.

Giám đốc bệnh viện Việt-Tiệp Nguyễn Quang Tập cho biết: Từ ngày 1-1-2017, bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, không còn bất cứ phần kinh phí đầu tư nào của ngân sách nhà nước. Việc này, đòi hỏi bệnh viện phải cân đối thu chi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng việc mở rộng các phòng khám, điều trị theo yêu cầu trong hoàn cảnh viện phí hiện chưa tính đúng, tính đủ (theo lộ trình đến năm 2020, giá viện phí mới tính đủ 7 yếu tố cấu thành). Việc mở rộng các phòng yêu cầu có ý nghĩa cân đối thu chi của bệnh viện, san sẻ chi phí của người bệnh có điều kiện kinh tế để hỗ trợ người bệnh nghèo và có tích lũy tái đầu tư đại trà cho các phòng bệnh thường. Bệnh viện cũng có thêm nguồn thu để nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức.

Tạo khu riêng, công khai, minh bạch giá dịch vụ y tế:

Theo Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh, ngành Y tế thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở, xử lý đối với trường hợp cố ý lạm thu từ người bệnh, chạy theo lợi nhuận tại các bệnh viện công. Về nguyên tắc, bệnh viện công là bệnh viện của Nhà nước, giá dịch vụ chỉ tính đúng, tính đủ chi phí, không có lợi nhuận. Đối với các dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội như khám bệnh theo yêu cầu, giường bệnh theo yêu cầu… được tính thêm một phần chi phí để tích lũy, tái đầu tư. “Các bệnh viện phải thu đúng theo giá được cơ quan có thẩm quyền quy định và phải niêm yết công khai, minh bạch, không được thu các yếu tố chi phí đã kết cấu trong giá, chứ không phải muốn tính giá thế nào thì tính, thu thế nào thì thu”.

Để tránh việc các bệnh viện trong quá trình thực hiện tự chủ, muốn tăng nguồn thu, ồ ạt bố trí khu khám bệnh yêu cầu, phòng yêu cầu, Bộ Y tế và Bộ Tài chính xây dựng dự thảo thông tư quy định tổ chức hoạt động và giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Dự thảo thông tư theo hướng siết chặt các điều kiện và viện phí của dịch vụ này, tránh mỗi nơi một giá. Hiện dự thảo này đang được Bộ Y tế xin ý kiến rộng rãi các đơn vị trong ngành, sẽ chính thức áp dụng trong năm 2018.

Trong dự thảo, Bộ Y tế đề xuất giá trần khám bệnh theo yêu cầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 300.000 đồng/lần; tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ là 250.000 đồng/lần; các tỉnh, thành còn lại nhiều nhất 200.000 đồng/lần. Dự thảo cũng quy định tiêu chuẩn khu vực khám chữa bệnh, khu điều trị nội trú, buồng bệnh phải bảo đảm diện tích, các thiết bị y tế. Cụ thể, một bệnh viện đa khoa 500 giường bệnh và có khu vực phòng khám chỉ bố trí dưới 59 chỗ khám thì không được giảm diện tích phòng khám để tổ chức phòng khám theo yêu cầu. Các phòng bệnh phải bảo đảm tỷ lệ một bác sĩ trên 4 giường bệnh và một điều dưỡng trên một giường bệnh phục vụ 24/24 giờ. Đối với phòng dịch vụ, dự thảo quy định diện tích phòng phải rộng từ 12m² (loại đặc biệt với 1 giường bệnh) đến 28m² (loại 3 với 4 giường/phòng). Bộ Y tế nhấn mạnh, dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu phải được tổ chức thành khu riêng. Trường hợp không tổ chức thành khu vực riêng, các cơ sở y tế chỉ được tổ chức dịch vụ khi đáp ứng điều kiện, như mỗi bàn khám không quá 45 bệnh nhân/ngày (khám có bảo hiểm y tế, khám thông thường); không để người bệnh nằm ghép, bảo đảm đủ số giường cho người không sử dụng phòng theo yêu cầu…Với những quy định chặt chẽ này, khi dự thảo thông tư này được chính thức triển khai, sẽ ngăn ngừa tình trạng bệnh viện đang quá tải, vẫn ồ ạt mở các phòng dịch vụ và khu khám theo yêu cầu cùng khu vực với khoa điều trị thông thường.

(Nguồn: Lo ngại bệnh viện “bung” dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu //Hoàng Yên //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 5/4/2018)

6.5. Đến năm 2020, bán thuốc kháng sinh phải 100% có đơn thuốc

(HPĐT)- Đây là một trong những mục tiêu được đưa ra tại hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 tại thành phố Hải Phòng, diễn ra sáng 3-4 do Sở Y tế tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của 23 điểm cầu gồm các bệnh viện tuyến thành phố và quận/huyện, trung tâm y tế quận/huyện, các bệnh viện ngoài công lập…

Theo Kế hoạch, đến năm 2020, 90% số nhà thuốc trên địa bàn các quận bán thuốc phải có đơn thuốc; 70% số cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn các huyện bán thuốc phải có đơn thuốc; 100% số cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc; 100% số cơ sở khám, chữa bệnh kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế. Qua đó, góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý…

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số điểm mới của Thông tư 52/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hoá dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, thay thế cho Thông tư 05/2016, có hiệu lực từ ngày 1-3-2018. Theo đó, điều chỉnh, bổ sung một số quy định mới về mẫu đơn thuốc, mẫu đơn thuốc gây nghiện và mẫu đơn thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; nguyên tắc, hình thức kê đơn thuốc; việc lưu đơn, tài liệu về thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất.

Dược sĩ CK2 Nguyễn Tiến Sơn, Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án thành phố cho biết, do việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án chậm hơn 6 tháng so với quy định. Do đó, ngay trong tháng 4-2018, Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tuyến thành phố, Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa các quận/huyện nhanh chóng triển khai Bộ công cụ khảo sát kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn đối với: người kê đơn tại cơ sở khám chữa bệnh; khách hàng tại cơ sở bán lẻ thuốc; người bán thuốc về bán thuốc kê đơn tại cơ sở bán lẻ thuốc… Từ kết quả khảo sát, Thanh tra Sở Y tế tiến hành đánh giá chỉ số đối với người kê đơn thuốc về việc thực hiện quy định về kê đơn thuốc theo kết quả thanh tra kiểm tra tại cơ sở khám chữa bệnh và kiểm tra đơn thuốc khảo sát, báo cáo về Ban chỉ đạo Đề án thành phố tổng hợp, trình Bộ Y tế.

(Nguồn: Đến năm 2020, bán thuốc kháng sinh phải 100% có đơn thuốc //Thanh Hà //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2018)

 

6.6. Phát hiện cơ sở sản xuất thuốc trị ung thư làm từ bột than tre

(Moitruong.net.vn) – Lực lượng chức năng TP Hải Phòng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất các loại thực phẩm chức năng làm từ than tre đang khiến dư luận hoang mang trong thời gian gần đây.

Ngày 8/4, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết đơn vị này vừa phối hợp các ngành chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hoá mỹ phẩm do bà Đào Thị Chúc (trú phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) và phát hiện các công nhân tại đây đang đổ bột than tre tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.

Lực lượng công an xác định cơ sở này có 10 công nhân làm việc dưới sự quản lý của Chúc. Tại cơ sở này, các công nhân mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít để đóng gói sản phẩm. Toàn thân các công nhân phủ một lớp bụi đen kịt. Sản phẩm chức năng được đóng gói như… đóng than tổ ong rồi tung ra thị trường.

Các sản phẩm gồm: Vinaca Vi5 (loại 874 ml), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại nguyên liệu, và sản phẩm tại cơ sở. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ số lượng lớn số hàng hóa, sản phẩm liên quan.

Ngay sau đó, Công an quận Kiến An đã có công văn gửi Sở Y tế TP Hải Phòng, đề nghị xác minh, cung cấp hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ công bố mỹ phẩm của các sản phẩm nói trên.

Tại cơ quan điều tra, bà Chúc khai toàn bộ quy trình sản xuất hoạt động từ đầu năm 2017, theo sự chỉ đạo của chồng. Công an đã triệu tập ông Thu – chồng bà Chúc đến để làm rõ vụ việc nhưng ông này không hợp tác, đồng thời vắng mặt tại địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, tại Hà Nội, trụ sở của Công ty TNHH Vinaca có treo biển nhưng không hoạt động.

Thông tin trên sau khi đăng tải khiến rất nhiều người hoang mang, nhất là những ai đang sử dụng thuốc từ cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng trên nói riêng và người dùng thực phẩm chức năng nói chung.

(Nguồn: Phát hiện cơ sở sản xuất thuốc trị ung thư làm từ bột than tre //Linh Lan //Báo Môi trường và cuộc sống.- Ngày 9/4/2018)

 

6.7. Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh

Trong thời gian qua, song song với việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng không ngừng đẩy mạnh việc tiếp thu, triển khai, ứng dụng các kỹ thuật mới và hiện đại trong chẩn đoán và điệu trị bệnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em thành phố và các tỉnh lân cận…

Được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND TP, Sở Y tế thành phố, các sở ngành có liên quan, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã được đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế từ nhiều nguồn, nhằm đảm bảo danh mục trang thiết bị cơ bản, từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại như: điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, nito lỏng; điều trị Laser CO2; nội soi tiêu hóa; cắt amidan bằng Colblator; nội soi phế quản ống mềm; phẫu thuật nội soi cắt u nang ống mật chủ; nội soi tắc phần nối bể thận niệu quản; nội soi thoát vị và nhão cơ hoành; can thiệp tim mạch…

Qua đó, BV đã triển khai tốt các dịch vụ y tế phân tuyến theo quy định của Bộ Y tế và nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật hiện đại thuộc tuyến Trung ương để hỗ trợ cho công tác chẩn đoán chính xác, phát hiện nhiều bệnh lý phức tạp…

Một trong những kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại các khoa thuộc hệ nội của BV đã đem lại hiệu quả cao trong công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Trong đó, có nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đã được cứu chữa.

Hệ nội là khu vực điều trị chiếm trên 70% tổng số giường bệnh với các chuyên khoa sâu, như: hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, thận – máu – nội tiết, hô hấp, sơ sinh, thần kinh – tâm bệnh – phục hồi chức năng, tim mạch – lồng ngực, tiêu hóa, y học dân tộc. Các đơn nguyên như: hồi sức sơ sinh, hồi sức nội, hồi sức ngoại… luôn là những nơi đầu sóng ngọn gió, cứu chữa thành công nhiều ca bệnh nặng, mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình người bệnh.

Hiện nay, khoa Hồi sức cấp cứu được trang bị nhiều máy móc hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân. Khoa Tim mạch – lồng ngực được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013, với nhiệm vụ chủ yếu: Thực hiện siêu âm tim, điện tâm đồ; khám quản lý ngoại trú bệnh nhân tim bẩm sinh; điều trị và chăm sóc bệnh nhân nội trú; tham gia phẫu thuật tim, hồi sức tim, điều trị và chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tim; đi tuyến siêu âm tim sàng lọc bệnh nhân tim bẩm sinh.

Cùng với thời gian, hệ ngoại không ngừng phát triển cả về số và chất lượng, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, với khu gây mê hồi tỉnh hoàn chỉnh, đáp ứng toàn bộ nhu cầu về phẫu thuật chung, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật tim mở. Hiện nay, hệ ngoại của bệnh viện gồm 4 khoa, tổng số phẫu thuật trung bình một/năm khoảng 3.000 ca.

Khoa Ngoại tổng hợp đã giải quyết được toàn bộ các loại cấp cứu, bệnh mắc phải, bẩm sinh như: Phình đại tràng bẩm sinh 1 thì; không hậu môn; dị tật hậu môn trực tràng; teo thực quản, teo đường mật bẩm sinh; thoát vị hoành; nhão cơ hoành; u nang ống mật chủ; các dị tật về tiết niệu Hypospadias, các dị tật về lồng ngực, phẫu thuật điều trị não úng thủy, phẫu thuật nội soi tiêu hóa thường quy, nội soi tiết niệu…

Đặc biệt, hiện nay một số bác sĩ đã đủ năng lực tự đảm đương thực hiện kỹ thuật phẫu thuật tim kín, phẫu thuật tim hở thông thường, tiếp cận phẫu thuật tim phức tạp, can thiệp tim mạch.

Được sự đỡ đầu của bệnh viện Nhi TW, đến tháng 4-2018, BV đã thực hiện được trên 130 ca phẫu thuật tim, trên 15 ca can thiệp tim mạch, mang ý nghĩa xã hội, nhân văn lớn.

Bên cạnh đó, khoa Ngoại chấn thương đã thực hiện phẫu thuật và điều trị các trường hợp gãy xương, chấn thương chi, chấn thương sọ não, phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật chỉnh hình dị tật chi theo phương pháp Posity, cứng khớp gối, xơ teo cơ Delta, phẫu thuật tụ máu nội sọ sâu, phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật bàn chân khoèo, ghép da tự thân điều trị bỏng, giải quyết tất cả các tụ máu dưới màng cứng, xuất huyết não, màng não sơ sinh.

Đơn nguyên điều trị bỏng có rất nhiều tiến bộ trong công tác điều trị bỏng và tạo hình các di chứng bỏng.

Khoa tai mũi họng đã áp dụng các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu, điều trị và thực hiện nhiều phẫu thuật phức tạp như: nội soi cấp cứu dị vật đường thở, phẫu thuật vá màng nhĩ bằng sụn vành tai, bằng cân cơ thái dương, phục hồi chức năng nghe bằng kính hiển vi phẫu thuật và vi phẫu; thực hiện khám chẩn đoán và điều trị nội soi mũi xoang.

Khoa răng - hàm - mặt hiện tự đảm nhiệm được phẫu thuật khe hở môi, vòm, cấp cứu, điều trị kịp thời các chấn thương hàm mặt. Khoa đã đáp ứng công tác khám và điều trị các bệnh về mắt cho trẻ em, phục hồi chức năng thị giác cho trẻ bị tật khúc xạ, cấp cứu, phẫu thuật các chấn thương về mắt và đã hoàn thiện phẫu thuật các dị tật như lác mắt, sụp mi, đục thủy tinh thể…

Cũng trong thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND TP, Sở Y tế và các sở ban ngành thành phố, hệ cận lâm sàng của BV Trẻ em Hải Phòng đã được thụ hưởng rất nhiều trang thiết bị hiện đại từ các dự án của Chính phủ và thành phố. Bên cạnh các xét nghiệm cơ bản, nhiều kỹ thuật mới đã được thực hiện như: kỹ thuật hóa phát quang miễn dịch, kỹ thuật PCR phát hiện bệnh nhiễm điển hình là phát hiện Virus EV, EV71 trong chẩn đoán dịch bệnh tay - chân - miệng; cấy máu tự động, chụp cộng hưởng từ, CT-Scanner, Hệ thống chụp mạch xóa nền 2 bình diện.

Có thể khẳng định rằng, nhờ việc ứng dụng kỹ thuật và công nghệ mới, nhiều ca bệnh khó, nguy hiểm trước đây phải chuyển tuyến đã được thực hiện thành công tại BV, góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến đi Hà Nội, tiết kiệm chi phí cho gia đình người bệnh, bệnh nhân được tiếp cận với khoa học công nghệ cao, đặc biệt là đối tượng người nghèo, cận nghèo…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mô hình bệnh tật của trẻ em trên địa bàn TP có nhiều thay đổi qua các năm, đòi hỏi lãnh đạo, y bác sỹ BV Trẻ em Hải Phòng luôn nỗ lực, không ngừng phấn đấu, xem việc tập trung đầu tư phát triển kỹ thuật cao là nhiệm vụ chính trị quan trọng tiên quyết.

Vì vậy, BV Trẻ em Hải Phòng tiếp tục có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu, đảm bảo có đủ số lượng và cơ cấu cán bộ chuyên môn, kỹ thuật viên có chất lượng cao, làm chủ các trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại để tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế, hướng tới các mục tiêu: người bệnh an toàn hơn, hiệu quả điều trị tốt hơn, thời gian chờ của người bệnh được rút ngắn hơn, chi phí điều trị hợp lý hơn và người bệnh hài lòng hơn…

(Nguồn: Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh //Hồng Hải //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 21/4/2018)

 

6.8. Hải Phòng: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm xả thải gây ô nhiễm môi trường

(TN&MT) - Sau nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên Báo TN&MT liên tiếp ghi nhận lượng lớn nước thải đen ngòm từ Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) theo các đường ống lớn được xả thẳng ra kênh Tây Nam, khiến dòng kênh này bốc mùi rất khó chịu. Người dân sống xung quanh cụm cộng nghiệp nhiều lần kiến nghị địa phương và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này chưa được giải quyết triệt để.

Theo ghi nhận của PV, một lượng lớn nước thải có màu vàng, đen hoặc bọt trắng được xả ra kênh Tây Nam, chảy ngược về phía khu dân cư gần đường Hoàng Minh Thảo. Điều này khiến cả dòng kênh dài gần 2 km đổi màu, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe của hàng trăm hộ dân. Khi mực nước xuống thấp, phía đáy kênh Tây Nam lộ ra một lớp bùn đặc quánh dày vài chục cm, là kết quả của việc lắng đọng chất thải qua nhiều năm mà không được xử lý.

Theo phản ánh của nhiều người dân, việc Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm xả thải gây ô nhiễm môi trường diễn ra từ lâu và rất thường xuyên. Người dân nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền quận Lê Chân và TP Hải Phòng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân cũng cho biết, ngoài việc “bức tử” kênh Tây Nam qua đường nước xả thải, Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm còn gây ô nhiễm từ các hoạt động khác như: Đốt trộm chất thải vào ban đêm gây khói bụi; xả nhiều loại rác vô cơ, hữu cơ phục vụ quá trình sản xuất trực tiếp ra môi trường gây mùi tanh nồng…

Ông Nguyễn Xuân T, tổ 17-32, khu 3, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân cho biết: Từ khi Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm được xây dựng và đi vào hoạt động, môi trường sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều hộ dân phải đóng chặt cửa sổ cả ngày lẫn đêm để đối phó với mùi hôi thối, hắc nồng khó chịu và khí độc hại tràn vào nhà. Ông T còn cho biết thêm, sau khi người dân kiến nghị, chính quyền thành lập đoàn kiểm tra, xử lý nhưng không hiểu sao đến nay việc xả thải gây ô nhiễm này vẫn tiếp diễn, có chiều hướng ngày càng gia tăng.

Phóng viên Báo TN&MT đã đăng ký làm việc với UBND quận Lê Chân và sẽ thông tin đến bạn đọc khi có kết quả.

(Nguồn: Hải Phòng: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm xả thải gây ô nhiễm môi trường //Đăng Hùng - Thành Đạt //Báo Tài nguyên và môi trường ĐT.- Ngày 3/4/2018)

 

6.9. Phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng): Người dân kêu cứu vì ga rác ở giữa khu dân cư và trường học           

(Công lý) - Gần nghìn học sinh, giáo viên và hàng trăm hộ dân ở đường Trung Lực (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) đang chịu cảnh hàng ngày sống chung với rác thải.

Theo phản ánh của người dân, khoảng hơn 10 năm trước, đầu ngõ 188 Trung Lực xuất hiện một ga rác là điểm tập trung đổ rác tự phát chứ không nằm trong quy hoạch. Thời điểm đó, người dân sinh sống tại khu vực này còn thưa thớt và đường chưa được mở rộng nên lượng rác thải tập kết về đây ít, nguy cơ ô nhiễm môi trường ở mức độ thấp.

Tuy nhiên, trải qua nhiều năm cùng với sự phát triển chung của thành phố, tuyến đường Trung Lực có nhiều đổi mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, dân cư phát triển đông đúc. Do đó, lượng rác thải được tập kết về ga rác đầu ngõ 188 Trung Lực ngày càng nhiều, lượng rác thải bị tồn đọng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân xung quanh và giáo viên, học sinh Trường tiểu học Đằng Lâm.

Theo quan sát của  phóng viên, ga rác rộng khoảng 30m, nằm ngay mặt đường Trung Lực, đặt ở đầu một ngõ nhỏ đang có vài chục hộ dân sinh sống trong ngõ. Xung quanh khu vực ga rác là hàng trăm hộ dân đang sinh sống hai bên mặt đường Trung Lực, cùng với đó là gần nghìn học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Đằng Lâm.

Ông Phạm Thế Minh (số nhà 141 Trung Lực) cho biết: "Hàng ngày, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng từ ga rác này bay vào nhà khiến cả gia đình ăn không ngon, ngủ không yên. Do gia đình tôi ở đối diện ga rác nên thường xuyên phải đóng cửa, nhằm hạn chế mùi hôi thối, ruồi muỗi vào nhà".

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thúy (ngõ 188 Trung Lực) thì lượng rác thải tập kết về ga rác đầu ngõ 188 Trung Lực ngày càng nhiều. Do lượng rác nhiều, mỗi lần xe vận chuyển cũng mất nhiều thời gian thu gom rác nên xe vận chuyển chắn ngay đầu ngõ, các hộ gia đình trong không có lối ra lối vào. Tại đây, mỗi lần mưa xuống, nước rò rỉ từ ga rác cùng với nước ở cống dâng lên bốc mùi hôi thối, khiến trẻ em và người già bị ho, khó thở, có nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa.

Ga rác không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sống xung quanh, mà còn ảnh hưởng đến quá trình dạy, học của giáo viên và hàng nghìn học sinh Trường Tiểu học Đằng Lâm. Bà Trịnh Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đằng Lâm cho biết: “Ga rác cách trường khoảng 50m, vào giờ cao điểm xe thu gom gác tập trung cũng là giờ tan học của các em học sinh trong trường gây nên tình trạng ùn tắc giao thông, không đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Trong quá trình học tập, các phòng học của nhà trường hầu như phải đóng cửa để giảm nhẹ mùi hôi thối, ruồi nhặng từ ga rác vào gây ảnh hướng đến sức khỏe của các em. Trong các cuộc họp với chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường đều có ý kiến đề nghị di chuyển ga rác nhưng chưa được quan tâm, giải quyết dứt điểm".

Nhiều hộ gia đình ở ngay sát ga rác không thể chịu nổi mùi hôi thối, ruồi bọ gây ô nhiễm đã phải đi nơi khác sinh sống. Người dân đã nhiều lần kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền về việc di chuyển ga rác đến vị trí phù hợp, cách xa khu dân cư và trường học nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm cho biết: "UBND phường đã nắm được kiến nghị của người dân, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Đằng Lâm thông qua đơn và các cuộc tiếp xúc cử tri. Sau khi có kiến nghị, UBND phường đã làm việc, phối hợp đơn vị thu gom rác thải xây tường bao, cổng vào ga rác nhằm hạn chế rác thải bị vương vãi. UBND phường cũng đã đề nghị đơn vị thu gom rác rút ngắn thời gian tập kết rác thải tại ga rác, đồng thời đẩy nhanh việc vận chuyển rác đến nơi xử lý.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, giúp phần nào hạn chế sự ảnh hưởng của ga rác đến môi trường, cuộc sống của người dân xung quanh. Về lâu dài, ga rác cần di chuyển đến địa điểm khác phù hợp, nhưng do quỹ đất của địa phương đang bó hẹp nên việc di chuyển ga rác chưa thể thực hiện".

Thiết nghĩ, đây là vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến việc dạy, học của thầy và trò Trường Tiểu học Đằng Lâm. Đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần xem xét, giải quyết dứt điểm sự việc nêu trên, giúp người dân có cuộc sống ổn định, tạo môi trường trong sạch, an toàn cho các em học sinh học tập

(Nguồn: Phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng): Người dân kêu cứu vì ga rác ở giữa khu dân cư và trường học //Mai Phương - Thu Hương //Báo Công lý.- Ngày 10/4/2018)

 

6.10. Hải Phòng: Rác thải bừa bãi quanh khu vực hồ Ông Báo và Lâm Tường       

(Công lý) - Tình trạng người dân đổ rác bừa bãi, lập bến cóc tập kết vật liệu xây dựng, dựng lều bạt bán hàng trên vỉa hè xung quanh hồ Lâm Tường và Ông Báo đã biến khu vực này thành “bãi chiến trường” với thập cẩm các loại rác thải, phế liệu gây ô nhiễm môi trường.

Theo phản ánh của người dân, đã từ lâu, khu vực đường nối phố Chùa Hàng với Hoàng Minh Thảo và một số điểm xung quanh hồ Lâm Tường, hồ Ông Báo (khu vực giáp ranh giữa 3 phường Dư Hàng Kênh, Trần Nguyên Hãn và Hồ Nam thuộc quận Lê Chân, TP Hải Phòng) thường xuyên là nơi tập kết vật liệu xây dựng như gạch, cát, đá.

Cũng tại đây, tình trạng xả rác thải sinh hoạt bừa bãi, đổ trộm phế thải xây dựng như vôi thầu, gạch vỡ và các loại đồ dùng trong gia đình diễn ra hàng ngày gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, do sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, khu vực này còn có hiện tượng người dân tự ý dựng lều bạt trên vỉa hè, dải công viên cây xanh để kinh doanh, bán hàng một cách vô tội vạ, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc đi lại của người dân. Tình trạng trên đã diễn ra tại khu vực hồ Ông Báo và Lâm Tường nhiều năm liền nhưng không được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quan tâm, xử lý dứt điểm.

Trước thực trạng trên, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã phải thường xuyên phải thu gom tất cả các loại rác thải, phế thải do người dân tự ý đổ bừa bãi ra khu vực này. Sau những đợt tập trung thu gom rác thải, phế thải và làm sạch mặt bằng tại khu vực này, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị  đã đề nghị chính quyền địa phương giám sát, quản lý. Tuy nhiên, tình trạng tập kết vật liệu, đổ phế thải bừa bãi ở khu vực vẫn liên tục tái diễn.

Trước tình hình đó, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tiếp tục ra quân thu gom toàn bộ vôi thầu, gạch vỡ, rác thải vứt bừa bãi tại khu vực hồ Ông Báo và Lâm Tường. Sau đó, Công ty sử dụng xe tưới nước rửa sạch khu vực người dân xả rác bị ô uế, tiến hành đặt các chậu hoa cỡ lớn và các thùng rác di động nhằm tạo cảnh quan đẹp. Cùng với đó, Công ty đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên trực 24/24 để giám sát, nhắc nhở khi phát hiện tình trạng đổ rác bừa bãi, nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh, chung tay bảo vệ môi trường của mọi người dân. Thế nhưng, người dân vẫn cố tình xả rác thải, phế thải bừa bãi ngay trước mặt cán bộ Công ty.

Theo ông Lê Ngọc Biên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, để môi trường khu vực hồ Ông Báo và Lâm Tường trong sạch, cảnh quan ngày càng đẹp hơn thì rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý, cùng sự hưởng ứng mạnh mẽ, chung tay góp sức bảo vệ môi trường của mọi người dân.

Khu vực hồ Ông Báo và hồ Lâm Tường là khu vực tâm linh có chùa Phổ Chiếu, đình Dư Hàng nằm kề sát, hai bê bờ hồ cảnh quan đẹp, thông thoáng, xung quanh là hàng trăm hộ dân sinh sống. Tình trạng xả rác, phế thải bừa bãi như thời gian qua gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tâm linh và cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Là địa bàn giáp ranh, khu vực trên nằm trong tình trạng “cha chung không ai khóc” nên mặc dù nhiều lần được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng dọn dẹp sạch sẽ nhưng sự việc lại tái diễn.

Vẫn tồn tại lập bến cóc tập kết vật liệu xây dựng, dựng lều bạt bán hàng trên vỉa hè, dải công viên cây xanh khu vực hồ Ông Báo và Lâm Tường

Để trả lại cảnh quan, môi trường trong sạch đảm bảo cuộc sống, sức khỏe cho nhân dân, các cơ quan quản lý và chính quyền địa phường cần quan tâm, vào cuộc quyết liệt, nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát, xử lý triệt để tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, tập kết vật liệu và xả rác bừa bãi, tránh tình trạng để việc này lặp đi lặp lại nhiều lần như “bắt cóc bỏ đĩa”.

Phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng): Người dân kêu cứu vì ga rác ở giữa khu dân cư và trường học

Hà Tĩnh: Bệnh viện đốt chất thải nguy hại “vô tư” xả khói hành dân

(Nguồn: Hải Phòng: Rác thải bừa bãi quanh khu vực hồ Ông Báo và Lâm Tường //Vũ Ba //Báo Công lý.- Ngày 14/4/2018)

 

6.11. Hải Phòng: Rác thải xây dựng tràn ngập khu dân cư

  (TN&MT) - Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa cao, nhiều công trình xây dựng được khởi công… cộng thêm ý thức kém của một bộ phận người dân, doanh nghiệp khiến cho TP Hải Phòng đang ngập trong rác thải xây dựng, người dân bức xúc. 

Tại ngã 3 khu vực giáp ranh giữa hai hồ Ông Báo và Lâm Tường, tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng tràn lan. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng phải bố trí công nhân dọn 2 lần/tuần và bố trí lực lượng trông coi. Tuy nhiên, các đối tượng thường đổ trộm rác vào giờ nghỉ trưa, buổi tối.

Tại phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền) nơi đây đang trở thành “bãi rác” thải xây dựng. Đặc biệt, tại ngõ phụ số 4/81 phố An Đà, rác thải xây dựng chất đống tràn ngập hai bên ngõ, có điểm rác chất cao từ 1 - 2 m.

Bà Nguyễn Thị Làn, Tổ dân phố An Đà Ngoại 2, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền cho biết: Nhiều năm qua, người dân sống tại đây rất bức xúc về vấn đề rác thải xây dựng đổ ra khu vực bãi đất trống thuộc dự án đường Đông Khê 2 đã gây ô nhiễm môi trường. Vào mùa mưa, nước dồn vào nhà dân, ngập đến 40 cm. Khi trời mưa dầm cuốn trôi đất cát, vôi thầu gạch vỡ rơi xuống làm tắc ống, gây úng lụt. Các hộ dân đóng góp tiền thuê máy xúc san gạt bãi rác sang hai bên làm lối đi. Trước tình hình trên, để hạn chế nạn đổ rác thải xây dựng, người dân sống xung quanh khu này cắm biển “Nghiêm cấm đổ rác” và tổ chức “mai phục” bắt quả tang các đối tượng đổ rác thải để xử lý.

Ông Trần Thắng Lợi, Chủ tịch UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền cho biết: Trên địa bàn có một số dự án đang triển khai nhưng chậm tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất nên còn một số bãi đất trống xen kẹt với khu dân cư. Trong khi đó, ban quản lý dự án chưa có biện pháp để che chắn các khu vực này. Lợi dụng điều này, các xe xích lô, xe tải nhỏ vận chuyển rác thải, trong đó có rác thải xây dựng đổ xuống các bãi đất trống. Để tránh sự phát hiện, các đối tượng thường vận chuyển và đổ trộm rác thải xây dựng vào tầm tối, ngoài giờ hành chính. Trong khi đó, lực lượng trật tự đô thị mỏng không thể thường trực, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Không chỉ các phường nói trên, các khu đô thị khác cũng đang trong tình trạng “nóng” về vấn đề rác thải xây dựng. Mỗi ngày, một lượng lớn rác thải xây dựng bị đổ trộm ở các bãi đất trống gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Theo quy đinh, UBND các phường có trách nhiệm quản lý, xử lý tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng trên địa bàn. Vì nhiều lý do, các địa phương thiếu kiên quyết trong việc quản lý, xử lý vi phạm. Trong khi đó, việc đấu tranh ngăn chặn hành vi đổ trộm rác thải xây dựng rất khó khăn. Người dân ít hợp tác với cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng đổ trộm chất thải.

Theo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, công ty không được giao thu gom rác xây dựng. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tổ chức xử lý ở các điểm đổ lẫn rác thải sinh hoạt tại một số tuyến phố, khu công cộng. Để giải quyết tình trạng ứ đọng, đổ trộm rác thải xây dựng bừa bãi như hiện nay, Sở Xây dựng cần có giải pháp tổng thể, quy hoạch các điểm thu gom, biện pháp xử lý rác thải xây dựng. Trong quy trình cấp giấy phép xây dựng, cải tạo công trình, cần quy định chủ công trình phải ký hợp đồng, đặt cọc kinh phí thu gom rác thải xây dựng với một đơn vị công ích. Trong quản lý, xử lý rác thải xây dựng quy định rõ trách nhiệm cấp xã, phường, quận, huyện và trách nhiệm các cơ quan quản lý.

Được biết, TP Hải Phòng quy hoạch xây dựng 196.505 m2 bãi xử lý rác thải xây dựng tại bãi rác Đình Vũ (quận Hải An). Mức phí xử lý rác thải xây dựng được HĐND TP Hải Phòng xây dựng với giá 10.000 đ/m3. Tuy nhiên, có rất ít chủ đầu tư các công trình xây dựng ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải xây dựng với công ty.

(Nguồn: Hải Phòng: Rác thải xây dựng tràn ngập khu dân cư //Đăng Hùng //Báo Tài nguyên và môi trường.- Ngày 17/4/2018)

 

VII. GIAO THÔNG - VẬN TẢI

7.1. Đề nghị sử dụng linh hoạt nhà ga quốc tế sân bay Cát Bi

(HQ Online)-  Để phục vụ việc khai thác linh hoạt nhà ga hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng theo đề nghị của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp với cơ quan cảng triển khai các công việc chuẩn bị.

Theo đó Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan Hải Phòng yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Cát Bi báo cáo cơ quan chủ quản để có văn bản trao đổi với Tổng cục Hải quan.

Đồng thời báo cáo chi tiết, cụ thể phương án phối hợp sử dụng linh hoạt phòng cách ly quốc tế trong việc khai thác nội địa tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi; có phương án giám sát đối với khu vực cách ly trong nhà ga quốc tế khi có hoạt động khai thác chuyến bay nội địa, trong đó nêu rõ phương án giám sát, quản lý hải quan đối với các cửa hàng miễn thuế, lưu niệm và các hoạt động khác.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, thiết kế của sân bay quốc tế Cát Bi có 2 khu vực riêng biệt là nhà ga quốc tế và nội địa. Tuy nhiên, thực tế hoạt động số lượng khách nội địa tăng cao so với thiết kế ban đầu, trong khi các chuyến bay quốc tế còn ít, dẫn đến khó khăn cho sân bay này trong việc tiếp nhận các chuyến bay nội địa.

Được biết, hiện sân bay quốc tế Cát Bi có 2 đường bay thương mại quốc tế đi Hàn Quốc và Thái Lan với tần suất 20 chuyến/tuần (10 chuyến nhập cảnh và 10 chuyến xuất cảnh).

Bình quân mỗi chuyến bay đi Hàn Quốc có từ 170 đến 180 hành khách, trong khi mỗi chuyến bay đi Thái Lan bình quân khoảng 100 hành khách.

(Nguồn: Đề nghị sử dụng linh hoạt nhà ga quốc tế sân bay Cát Bi //Thái Bình //Báo Hải Quan.- Ngày 3/4/2018)

 

7.2. Người dân Hải Phòng phản ứng thế nào sau khi đảo chiều ôtô một số tuyến đường?

Từ 1.4, TP Hải Phòng thực hiện phân luồng giao thông, giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. Trong đó có các tuyến đường dải trung tâm thành phố bao gồm Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú vẫn thực hiện phân luồng một chiều xe ôtô, nhưng đổi chiều ngược lại so với trước đây. Người dân phản ứng như thế nào về việc này như thế nào...?

Trao đổi với PV Lao Động, chị Nguyễn Thị Hoa (ở đường Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền) - cho rằng: Việc đổi chiều di chuyển của ôtô trên các tuyến đường dải trung tâm TP như hiện nay là rất hợp lý. Việc đó giúp cho các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn, đồng thời tránh gây ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Chị Hoa lý giải - Tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh từ ngã tư đập Tam Kỳ về ngã tư Cầu Đất, nếu ôtô đi theo chiều từ ngã tư Cầu Đất về ngã tư đập Tam Kỳ, nhiều tài xế sẽ lợi dụng khu vực ven đường vỉa hè hồ Tam Bạc để dừng đỗ xe, gây ách tắc giao thông. Còn như hiện nay, khi di chuyển theo chiều ngược lại, các phương tiện lưu thông từ đường Trần Nguyên Hãn, Cầu Tam Bạc về trung tâm TP cũng dễ dàng hơn và nhất là tránh được ùn tắc giao thông. Và tương tự, các tuyến đường khác cũng như vậy...

Cùng quan điểm với chị Hoa, anh Nguyễn Văn Tiến (Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) - cho biết: Việc thay đổi chiều hoạt động của ôtô và phân luồng giao thông, giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến đường, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông tốt hơn. Đặc biệt là khi học sinh tan trường.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, những ngày đầu, lực lượng công an tổ chức điều tiết, nhắc nhở người tham gia giao thông, nắm được những thay đổi về chiều di chuyển trên một số tuyến đường.

Từ ngày 11.4, các phương tiện tham gia giao thông vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Cũng theo quan sát ngày 3.4, nhiều phương tiện chưa nắm được quy định mới nên đường Nguyễn Đức Cảnh và một số tuyến đường khác trở thành đường 2 chiều. Nhiều tài xế đi giữa đường lại quay đầu xe khi nhìn lên biển báo.

(Nguồn: Người dân Hải Phòng phản ứng thế nào sau khi đảo chiều ôtô một số tuyến đường? //Tiến Nguyễn.- Ngày 3/4/2018)

 

7.3. Hình thành tuyến đường sắt Đông - Tây vận tốc 160 km/h

Bộ GTVT đang nghiên cứu quy hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai (tuyến Đông - Tây) khổ tiêu chuẩn 1.435mm theo hướng tăng tính kết nối cảng biển, liên vận quốc tế.

Tốc độ chạy tàu đạt tới 160km/h:

Phát biểu tại cuộc họp cho ý kiến về báo cáo đầu kỳ quy hoạch tuyến đường sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, đây là tuyến quan trọng bậc nhất về vận tải hàng hóa và hành khách của đường sắt Việt Nam. Tuyến đường không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển KT-XH các địa phương tuyến đi qua, mà còn trong kết nối giao thông, giao thương quốc tế, đặc biệt là với Trung Quốc; Giải phóng được lượng hàng hóa khu vực đầu mối hàng hóa ở phía Bắc đồng bằng Bắc bộ nói chung, khu vực cảng Hải Phòng nói riêng. Đồng thời, thu hút được hàng xuất khẩu Việt Nam sang Trung Quốc hoặc quá cảnh Trung Quốc đi Trung Á, châu Âu và ngược lại.

Theo thông tin của Báo Giao thông, Viện Nghiên cứu khảo sát và thiết kế đường sắt số 5 Trung Quốc là đơn vị tư vấn lập quy hoạch tuyến đường sắt này, bao gồm cả việc nghiên cứu kết nối đường sắt Hà Khẩu (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam), xác định điểm nối ray đường sắt mới giữa Việt Nam - Trung Quốc và kết nối đường sắt khu đầu mối Hà Nội, cảng Hải Phòng.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương, tỉnh vừa ký hợp tác với Hải Phòng, trong đó đặc biệt chú trọng hợp tác khai thác hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế ở Lào Cai và tại phần khai thác của cảng Lạch Huyện. Sắp tới, lưu lượng hàng hóa tại khu vực cảng Hải Phòng khoảng 450 triệu tấn/năm. Ngoài ra, nếu hợp tác tốt với Vân Nam (Trung Quốc) chắc chắn thu hút được lượng khách du lịch rất lớn đi Cát Bà, Hạ Long. Dự kiến tháng 5 tới, Hải Phòng - Lào Cai - Vân Nam sẽ ký hợp tác 3 bên để khai thác vận tải hàng hóa liên tuyến, liên vận. “Như vậy, cơ hội nâng sản lượng vận tải trên tuyến là rất lớn. Khẩn trương kết nối khổ đường không chỉ thúc đẩy vận tải hàng hóa trên tuyến mà còn góp phần thúc đẩy vận tải hành khách liên vận”, ông Dương nói.

Tuyến đường bắt đầu từ ga Lào Cai hiện tại, theo hướng Đông qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và kết thúc tại cảng Lạch Huyện (Hải Phòng), tổng chiều dài tuyến là 391,59km, trong đó: Đoạn kết nối đường sắt Hà Khẩu (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam) có chiều dài 6,29km, khu đầu mối Hà Nội có chiều dài 30km.

Theo quy hoạch, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ tồn tại song song cả tuyến cũ và mới. Trong đó, tuyến mới đảm nhận vận chuyển hàng hóa và toàn bộ hành khách của tuyến; tuyến hiện có tiếp tục đảm nhận một phần vận tải hàng hóa. Tuyến mới sẽ được xây dựng khổ tiêu chuẩn 1.435mm, điện khí hóa, tốc độ tàu khách đạt 160km/h, tàu hàng 90km/h. Về lâu dài, tiến tới làm đường đôi, điện khí hóa tập trung.

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho rằng, tuyến đường sắt này có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và giao thương. Tuy nhiên, quy hoạch chi tiết cần cập nhật quy hoạch của các địa phương để có vị trí hướng tuyến tối ưu, chú ý vấn đề kết nối với các khu công nghiệp, các điểm văn hóa du lịch của địa phương…

Phía Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông lưu ý, cần nhìn tổng quan của tuyến với mục tiêu là tăng năng lực vận tải để đặt vị trí tuyến, từ đó mới thống nhất với các địa phương về quy hoạch để điều chỉnh. “Cần xác định vấn đề kết nối với đường sắt cũ như thế nào, kết nối vào các cảng biển, cảng ICD, các đầu mối hàng hóa ra sao…; đặc biệt là ở 3 đầu mối quan trọng là kết nối khổ  đường với đường sắt Trung Quốc ở Lào Cai, khu vực đầu mối Hà Nội và khu vực cảng biển Hải Phòng. Có vậy mới đảm bảo được hiệu quả của tuyến đường”, Thứ trưởng Đông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng phải quan tâm cả vấn đề giải phóng mặt bằng, vấn đề đảm bảo an toàn tại các giao cắt với đường bộ khi hoạch định hướng tuyến.

Rào cản lớn do khác khổ đường:

Trao đổi với Báo Giao thông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Phan Quốc Anh cho biết, vấn đề quan trọng nhất cần ưu tiên thực hiện trước là kết nối về khổ đường với đường sắt Trung Quốc vì đây là đang là “điểm nghẽn”, ảnh hưởng lớn đến vận tải liên vận giữa hai nước, cũng như vận tải hàng quá cảnh qua Trung Quốc xuất, nhập khẩu vào Việt Nam.

Hiện nay, đường sắt ở Trung Quốc chủ yếu là khổ tiêu chuẩn 1.435mm và chỉ duy trì đường sắt khổ hẹp 1.000mm, đường lồng (gồm cả khổ 1.000mm và khổ 1.435mm) tại một số tuyến ngắn, nhà ga khu vực biên giới giáp Lào Cai. Trong khi đó, đường sắt từ Lào Cai đi Hải Phòng vẫn là đường khổ 1.000mm. Vì vậy, hàng từ đường sắt Việt Nam đi đến các ga từ ga Sơn Yêu đến ga Thập Lý Thôn của đường sắt Trung Quốc không phải sang toa chuyển tải. Nhưng nếu muốn đi sâu vào nội địa Trung Quốc thì phải chuyển tải từ toa xe khổ 1.000mm sang toa xe khổ 1.435mm tại ga Hà Khẩu Bắc. Ngược lại, hàng liên vận từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng phải sang toa. Điều này khiến đội chi phí tác nghiệp, đội giá thành vận tải, khó thu hút khách hàng. Trong khi đó, dự báo hàng hóa vận tải trên tuyến Hải Phòng - Lào Cai sẽ tiếp tục gia tăng, có thể đạt 101,6 triệu tấn vào năm 2018 và 131,5 triệu tấn vào năm 2020.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, việc nối ray không chỉ liên quan đến vấn đề biên giới mà phía đường sắt Trung Quốc cũng phải đầu tư làm đường lồng đến điểm nối ray. “Bộ GTVT Việt Nam đang tích cực đàm phán với Trung Quốc để thống nhất phương án nối ray, kết nối khổ đường để có thể ưu tiên đầu tư xây dựng trước”, Thứ trưởng Đông nói.

(Nguồn: Hình thành tuyến đường sắt Đông - Tây vận tốc 160 km/h //Thanh Thúy //Báo Giao thông.- Ngày 6/4/2018)

 

7.4. Hiệu quả từ phân luồng một chiều một số tuyến giao thông nội đô

Từ ngày 1-4, thành phố Hải Phòng thực hiện phân luồng giao thông, giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. Trong đó có các tuyến đường dải trung tâm thành phố bao gồm: Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú vẫn thực hiện phân luồng một chiều xe ôtô, nhưng đổi chiều ngược lại so với trước đây. Qua 5 ngày thực hiện, phương án phân luồng giao thông nội đô mới đã dần đi vào nề nếp, góp phần phòng ngừa ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố...

Phương án mới:

Ông Hoàng Triệu Hùng, Phó Giám đốc sở Giao thông vận tải cho hay,Quyết định số 28/2017/QĐ - UBND ngày 5-12-2017 ban hành quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng ra đời nhằm giải quyết vấn đề tắc đường cục bộ, tạo sự thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường nội đô trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định này, bắt đầu tư 1-4-2018, thống nhất điều chỉnh thời gian áp dụng phân luồng giao thông một chiều đối với xe ô tô trên một số tuyến đường cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể, tuyến đường Lương Khánh Thiện từ rạp công nhân đến ngã 3 nhà thương; các tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Lai thuộc quận Ngô Quyền trước đây đi hai chiều đối với xe ô tô thì nay chuyển thành một chiều. Ngoài ra, các phương tiện xe đạp, xe máy vẫn tham gia giao thông 2 chiều như bình thường.

Tương tự như vậy, tại quận Hồng Bàng, các tuyến đường Trần Quang Khải, Lý Tự Trọng, Minh Khai, trước đây được đi hai chiều thì sau ngày 1-4-2018, xe ô tô chỉ được đi một chiều.

Tại dải trung tâm thành phố, từ trước vẫn là đường một chiều, nay đảo lại chiều đi. Cụ thể, đường Nguyễn Đức Cảnh và Trần Phú, trước đây đi một chiều từ phía cổng cảng đến đập Tam Kỳ thì sau ngày 1-4-2018 sẽ đảo lại, đi từ đập Tam Kỳ về đến cổng cảng. Cũng như vậy, đường Quang Trung và Trần Hưng Đạo trước đây xe ô tô đi một chiều từ đập Tam Kỳ thẳng đến cổng cảng, thì nay đảo ngược lại đi từ cổng cảng qua Nhà hát lớn về đến đập Tam Kỳ.

Cũng theo ông Hoàng Triệu Hùng, việc tái phân luồng giao thông khu vực trung tâm này xuất phát từ việc dải vườn hoa công viên cây xanh Tam Bạc hiện nay đã đi vào hoạt động ổn định. Phương án đổi chiều dải trung  tâm sẽ góp phần tạo thuận tiện hơn cho người tham gia giao thông, khi dừng đỗ xe ô tô sẽ đỗ sát vỉa hè phía bên nhà dân, thuận tiện hơn khi đi vào nhà, không phải đi cắt ngang qua đường như trước đây, góp phần đảm bảo ATGT.

Thông qua đó sẽ góp phần làm dải trung tâm thành phố thông thoáng hơn, không còn đậu đỗ xe hai bên bờ sông làm mất mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, việc áp dụng phương án phân luồng trên sẽ cải thiện đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực ngã 4 đập Tam Kỳ - Trần Nguyên Hãn vốn rất phức tạp trước đây. Cùng với đó, người dân và phương tiện tham gia giao thông từ ngoại ô vào nội thành Hải Phòng cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi đi từ cầu Tam Bạc xuống sẽ theo đường Nguyễn Đức Cảnh vào trung tâm thành phố.

Hiệu quả trong tuần đầu thực hiện:

Anh Trần Hoài Nam, giám đốc một công ty có trụ sở đặt tại đường Nguyễn Đức Cảnh khẳng định, phương án phân luồng giao thông nội đô mới của Hải Phòng hiện nay là rất hợp lý, nhất là việc đổi chiều di chuyển của ôtô trên các tuyến đường dải trung tâm thành phố. “Việc này lẽ ra nên thực hiện từ lâu. Thông qua đó giúp cho các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn, đồng thời tránh gây ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm”- anh Nam nhận định.

Theo lý giải của anh, khi đảo chiều phân luồng giao thông, dải trung tâm hiện nay thuận chiều kim đồng hồ tạo thuận lợi cho phương tiện giao thông từ các tỉnh thành Hà Nội, Hải Dương và ngoại thành, ven đô vào nội thành nhanh chóng, thuận tiện. Hơn nữa, ngay tại dải trung tâm, nếu đi theo chiều như phương án cũ, các lái xe lợi dụng khu vực ven đường vỉa hè hồ Tam Bạc cùng chiều đường để dừng đỗ xe, gây ách tắc giao thông...

Cùng quan điểm với anh Nam, anh Đỗ Mỳ, lái xe chuyên nghiệp khẳng định, việc đổi chiều và có thêm một số tuyến đường một chiều ô tô khu vực nội đô hiện nay không hề khó nhớ và gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện ô tô như dự đoán.

Bí quyết được anh “bật mí” là chỉ cần hình dung mạng lưới giao thông nội đô, nhất là khu vực trung tâm như ô bàn cờ, tỏa ra từ trung tâm hành chính thành phố thì cứ một tuyến đường phân luồng xuôi xuống, thì kế bên lại có một tuyến đường phân luồng ngược lên.

Cụ thể, như các tuyến song song: Hoàng Văn Thụ đi xuống, Đinh Tiên Hoàng đi lên, Lê Đại Hành đi xuống, Minh Khai đi lên, Lý Tự Trọng đi xuống; tương tự như vậy là các tuyến ngang: Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo - Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú...

Ngoài ra, anh Mỳ cũng cho rằng, việc thay đổi chiều hoạt động của ôtô và phân luồng giao thông, giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến đường, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông tốt hơn, đặc biệt là khi học sinh tan trường.

Theo ghi nhận của phóng viên báo An ninh Hải Phòng, những ngày đầu, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức điều tiết, nhắc nhở người tham gia giao thô để họ nắm được những thay đổi về chiều di chuyển trên một số tuyến đường.

Trung tá Vũ Trần Linh, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho hay, qua 4 ngày thực hiện phương án phân luồng giao thông nội đô mới theo Quyết định số 28/2017/QĐ - UBND ngày 5-12-2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, tình hình giao thông nội đô diễn ra ổn định.

Số lượng phương tiện vi phạm do đi nhầm đường cấm có xuất hiện, nhưng không nhiều, chủ yếu do lái xe chưa nắm được thông tin, hoặc nhầm đi vào chiều ngược lại so với phương án phân luồng mới. Hiện, các đội tuần tra giao thông vẫn tiếp tục nhắc nhở các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Sau 10 ngày, từ ngày 11-4, các phương tiện tham gia giao thông vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Cũng theo Trung tá Vũ Trần Linh, đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã kẻ lại phần đường dành cho xe ô tô rộng hơn trên các tuyến dải trung tâm, lắp đặt biển báo cấm ô tô vào đường ngược chiều, song tại một số đường ngang còn thiếu biển cấm rẽ ngược chiều vào đường một chiều gây khó khăn cho các phương tiện ô tô di chuyển, đồng thời cũng gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm. Phòng cảnh sát giao thông bộ sắt CATP tiếp tục thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở và kiên quyết xử lý vi phạm sau 11-4; đồng thời tiếp tục khảo sát những bất cập để đề xuất thành phố phương án giải quyết...

Cùng với phương án phân luồng giao thông, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, UBND các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân tiếp tục tổ chức thực hiện việc cấm đỗ xe ô tô khu vực dải trung tâm thành phố từ ngày 20-12, gồm các tuyến đường: Nguyễn Đức Cảnh, Trần Hưng Đạo, Quang Trung và các đường ngang trong dải trung tâm.

Sở Giao thông vận tải đã thông báo danh mục các tuyến đường được đỗ xe tạm thời; đồng thời thực hiện cắm biển cho phép đỗ xe tại một số tuyến đường gần dải trung tâm thành phố phục vụ nhu cầu đậu đỗ xe của nhân dân.

(Nguồn: Hiệu quả từ phân luồng một chiều một số tuyến giao thông nội đô //Hải Hậu //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 6/4/2018)

 

7.5. Hải Phòng quyết tâm “về đích” cuộc thi An toàn giao thông học đường

Sau những tuần thi đầu tiên, Hải Phòng đã chứng tỏ được sự đi đầu về phong trào tham gia các hoạt động giáo dục về an toàn giao thông, điển hình là cuộc thi Giao thông học đường. Đứng thứ 13 trên toàn quốc, với số học sinh tham gia cuộc thi là gần 19.000 thí sinh, trong đó có nhiều thí sinh tài năng, Hải Phòng đang là một trong những tỉnh/thành phố có thành tích xuất sắc nhất tại mùa thi năm nay...

Khởi động hay, hiệu ứng tốt:

Các em học sinh là những người chưa đến tuổi trưởng thành. Đây là lứa tuổi rất cần được gieo vào ý thức giao thông để khi lớn lên, các em sẽ trở thành những người tham gia giao thông có văn hóa. Phòng tránh tai nạn giao thông ngay từ lứa tuổi học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường là một sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, những gì các em được học trên trường thường nặng về lý thuyết, chưa thực sự “ngấm” để các em trở thành kỹ năng trong từng trường hợp cụ thể.

Chính vì vậy, các em chưa có được nhận thức sâu sắc, cũng như ý thức bắt buộc rằng mình phải tuân thủ luật lệ giao thông. Năm 2018, trước nhiều thách thức to lớn cho công tác bảo đảm TTATGT, Ủy ban ATGT Quốc gia đã xây dựng chương trình Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em", đặt mục tiêu phấn đấu giảm từ 5% đến 10% ở cả 3 tiêu chí; đặc biệt là giảm tỷ lệ thương vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017.

Tại Hải Phòng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Thị Hòa cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiềm chế TNGT đối với học sinh và đạt nhiều kết quả tốt, cụ thể: ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh được nâng lên; dần hình thành văn hóa giao thông trong HSSV.

Các em đã thể hiện là người có văn hóa giao thông, không vi phạm Luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, không đi hàng hai hàng ba; không vượt đèn đỏ, không lạng lách đánh võng; luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện, khiêm tốn, biết nhường đường... để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cộng đồng.

Đặc biệt, với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” cùng mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, nhiều trường đã tổ chức chuyên đề “Học sinh với văn hóa giao thông” rất công phu, sinh động, hấp dẫn với các hình thức biểu diễn tiểu phẩm, phiên xử án giả định, các tiết mục múa hát; trưng bày tranh, ảnh, trò chơi, thi trả lời trắc nghiệm nhanh tìm hiểu các kiến thức về luật giao thông.

Qua đó thực hiện mục tiêu hướng đến mỗi học sinh là một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, vận động mọi người chấp hành tốt pháp luật, an toàn giao thông, tham gia giao thông có văn hóa, từng bước chung tay cùng cộng đồng vào việc giảm thiểu TNGT, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Nhiều trường học chủ động phối hợp với các ban, ngành của địa phương xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường giờ cao điểm; bố trí giờ học, giờ tan trường hợp lý để tránh ùn tắc giao thong; bố trí chỗ cho phụ huynh đón con; điều tiết việc ra vào cổng trường; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, như: công an, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, phát huy vai trò đội thanh niên cờ đỏ, xung kích trong bảo đảm ATGT; phối hợp với công an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT của học sinh.

Gần đây nhất, ngày 28-2, tại Trường Tiểu học Chu Văn An, Sở GD-ĐT Hải Phòng tổ chức Lễ ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 nhằm tạo khí thế mới trong toàn ngành, thể hiện quyết tâm cao của các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm học 2017-2018...

 Quyết tâm “về đích” trong thi giao thông học đường:

Với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu niên”, mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục Egroup phát động cuộc thi Giao thông học đường năm học 2017-2018 dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với 3 vòng thi: cấp trường, cấp tỉnh/thành phố và vòng thi chung kết toàn quốc. Đề thi là các câu hỏi trắc nghiệm với nhiều tình huống giao thông, giúp các em học sinh có các kỹ năng phòng, tránh tai nạn và văn hóa tham gia giao thông văn minh, an toàn.

Tại Hải Phòng, Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia cuộc thi. Hải Phòng là một trong những địa phương được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá tích cực tham gia cuộc thi, tạo sự lan tỏa, nhất là mùa thi năm nay có số lượng học sinh tham gia  cao với gần 19.000 học sinh trong đó có nhiều em đoạt giải cao.

Qua 4 tuần thi cấp trường, em Bùi Toàn Thắng, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) vinh dự được Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao giải thưởng vì đạt thành tích xuất sắc cấp trường và là 1 trong 21 em học sinh toàn quốc đạt giải.

Trước đó, Giải nhất vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi "Giao thông học đường" lần thứ II khối THPT cũng thuộc về một gương mặt xuất sắc đến từ thành phố Hải Phòng. Đó là em Hoàng Trung Hiếu, học sinh trường THPT Toàn Thắng. Bên cạnh đó, chính sự tham gia nhiệt tình của các bạn thi sinh nơi đây đã đưa Hải Phòng liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng và gặt hái nhiều thánh tích từ cuộc thi lần thứ II năm học 2016-2017.

Tại lễ trao giải, Bùi Toàn Thắng xúc động chia sẻ: “Em rất vui khi đạt giải cao của cuộc thi Giao thông học đường vì bản thân em xác định tham gia thi để tìm hiểu kiến thức về ATGT. Em nghĩ các bạn học sinh nên tìm hiểu kiến thức về ATGT thông qua cuộc thi này và nhiều kênh khác để tham gia giao thông một cách an toàn".

Cô Lê Thị Lan Hương, Hiệu trưởng trường THCS Dư Hàng Kênh cho biết: "Cuộc thi giao thông học đường do Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp tổ chức đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, truyền tải nhiều thông điệp về ATGT. Sau khi có văn bản về việc triển khai cuộc thi, thầy và trò trường THCS Dư Hàng Kênh đã nhanh chóng triển khai, kêu gọi và được các em học sinh hưởng ứng, tham gia rất tích cực. Qua cuộc thi các em có được những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, dần xây dựng văn hóa giao thông".

Ông Uông Việt Dũng, Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban giám hiệu, tập thể giáo viên, học sinh trường THCS Dư Hàng Kênh nói riêng và Hải Phòng nói chung trong cuộc thi Giao thông học đường. Cuộc thi này là một “sân chơi” bổ ích, hấp dẫn giúp các em học sinh tìm hiểu, tiếp cận với các kiến thức về ATGT, văn hóa giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn...

Có thể nói, với sự động viên và khích lệ rất lớn từ nhà trường cũng như Ủy Ban ATGT thành phố Hải Phòng, các thí sinh sẽ tiếp tục là những nhân tố xuất sắc mang về vinh quang cho thành phố Cảng tại một sân chơi kiến thức bổ ích như Giao thông học đường.

(Nguồn: Hải Phòng quyết tâm “về đích” cuộc thi An toàn giao thông học đường //Nhật Lam //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 6/4/2017)

 

7.6. Cuộc thi Giao thông học đường năm học 2017-2018: 57 học sinh Hải Phòng dự vòng thi cấp thành phố

Tin từ Ban An toàn giao thông thành phố cho hay, qua vòng thi cấp trường, hiện nay thành phố Hải Phòng có 57 học sinh đủ điều kiện tham dự vòng thi cấp tỉnh, thành phố Cuộc thi Giao thông học đường năm học 2017-2018 sẽ diễn ra từ ngày 9-4 đến 15-4.

Trước đó, với chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu niên”, mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục Egroup phát động cuộc thi Giao thông học đường năm học 2017-2018 dành cho học sinh THCS và THPT.

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với 3 vòng thi: cấp trường, cấp tỉnh/thành phố và vòng thi chung kết toàn quốc. Đề thi là các câu hỏi trắc nghiệm với nhiều tình huống giao thông, giúp các em học sinh có các kỹ năng phòng, tránh tai nạn và văn hóa tham gia giao thông văn minh, an toàn.

Tại Hải Phòng, Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia cuộc thi. Hải Phòng là một trong những địa phương được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá tích cực tham gia cuộc thi, tạo sự lan tỏa, nhất là mùa thi năm nay có số lượng học sinh tham gia  cao với gần 19.000 học sinh trong đó có nhiều em đoạt giải cao.

Qua 4 tuần thi cấp trường, em Bùi Toàn Thắng, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) vinh dự được Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao giải thưởng vì đạt thành tích xuất sắc cấp trường và là 1 trong 21 em học sinh toàn quốc đạt giải.

(Nguồn: Cuộc thi Giao thông học đường năm học 2017-2018: 57 học sinh Hải Phòng dự vòng thi cấp thành phố //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 9/4/2018)

 

7.7. Gần 600 học sinh trường THCS Hồng Thái được tuyên truyền Luật Giao thông

Sáng 9-4, Công an huyện An Dương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PC 67 Công an thành phố, UBND xã Hồng Thái tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông tới gần 600 học sinh Trường THCS Hồng Thái.

Công an huyện An Dương-Phòng Cảnh sát PC 67: Tuyên truyền Luật giao thông tới gần 600 học sinh Trường THCS Hồng Thái:

Sáng 9-4, Công an huyện An Dương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PC 67 Công an thành phố, UBND xã Hồng Thái tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông tới gần 600 học sinh Trường THCS Hồng Thái.

Xã Hồng Thái-huyện An Dương là một địa bàn ven đô có tuyến đường 351 nối An Dương với quận Kiến An đi qua. Tuyến đường này có mật độ phương tiện giao thông khá cao và có tới hơn 20 điểm giao cắt. Trong khi đó, các em học sinh trên địa bàn hầu hết tự đi học bằng xe đạp hoặc xe đạp điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được tuyên truyền viên của Phòng Cảnh sát PC 67- Công an thành phố và Đội Cảnh sát giao thông trật tự huyện An Dương thông tin tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, huyện An Dương. Đồng thời, thông qua các các hình ảnh trực quan sinh động từ tờ rơi, tư liệu, các tuyên truyền viên đã chỉ ra những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tai nạn giao thông; cung cấp những kỹ năng khi tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy để bảo đảm an toàn; những yêu cầu bắt buộc đối với học sinh khi tham gia giao thông như chấp hành tín hiệu giao thông mỗi khi qua đường, bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, không đi hàng 2, hàng 3, lạng lạch, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, không nói chuyện khi tham gia giao thông…

Nội dung của buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh Trường THCS Hồng Thái nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông, đồng thời trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để giúp cho các em học sinh an toàn khi đến trường

Xã Hồng Thái-huyện An Dương là một địa bàn ven đô có tuyến đường 351 nối An Dương với quận Kiến An đi qua. Tuyến đường này có mật độ phương tiện giao thông khá cao và có tới hơn 20 điểm giao cắt. Trong khi đó, các em học sinh trên địa bàn hầu hết tự đi học bằng xe đạp hoặc xe đạp điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được tuyên truyền viên của Phòng Cảnh sát PC 67- Công an thành phố và Đội Cảnh sát giao thông trật tự huyện An Dương thông tin tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, huyện An Dương.

Đồng thời, thông qua các các hình ảnh trực quan sinh động từ tờ rơi, tư liệu, các tuyên truyền viên đã chỉ ra những nguyên nhân thường gặp dẫn đến tai nạn giao thông; cung cấp những kỹ năng khi tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện, xe mô tô, xe gắn máy để bảo đảm an toàn; những yêu cầu bắt buộc đối với học sinh khi tham gia giao thông như chấp hành tín hiệu giao thông mỗi khi qua đường, bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường, không đi hàng 2, hàng 3, lạng lạch, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, không nói chuyện khi tham gia giao thông…

Nội dung của buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh Trường THCS Hồng Thái nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông, đồng thời trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để giúp cho các em học sinh an toàn khi đến trường.

(Nguồn: Gần 600 học sinh trường THCS Hồng Thái được tuyên truyền Luật Giao thông //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 10/4/2018)

 

7.8. Trạm cân ‘thất thủ’ trước xe quá tải

Trạm cân di động trên tuyến quốc lộ 10, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng thuộc Sở GTVT TP Hải Phòng thường xuyên bị xe nghi quá tải “qua mặt”.

Cụ thể, tối 10-4, một xe đầu kéo chở gỗ trờ tới, nhân viên trạm cân ra tín hiệu vào cân. Chiếc xe giảm tốc độ chờ nhân viên trạm cân lui vào lề đường rồi bất ngờ rú ga lao đi. Ít phút sau, một xe đầu kéo chở thép không tuân thủ hiệu lệnh cứ thế phóng vọt qua trạm cân. Quan sát hơn 30 phút, PV ghi nhận có ba xe đầu kéo vượt trạm trong sự bất lực của nhân viên trạm cân.

Tại trạm cân trên quốc lộ 5, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng, tình trạng xe vượt trạm còn phức tạp hơn. Nhiều xe phớt lờ hiệu lệnh vào cân, cứ băng băng phóng qua khiến nhân viên trạm cân chỉ còn cách né vào lề đường.

Ông Nguyễn Đức Chi, Phó Chánh Thanh tra Sở TP Hải Phòng kiêm trạm trưởng hai trạm cân trên, cho hay từ tháng 9-2016, khi lực lượng CSGT rút khỏi trạm cân, hai trạm cân được Sở GTVT giao cho thanh tra giao thông quản lý. Vắng bóng CSGT, lượng xe nghi quá tải vượt trạm cân có dấu hiệu gia tăng.

Theo ông Chi, các xe tải có dấu hiệu quá tải dùng đủ cách vượt trạm. Có xe vờ dừng rồi vọt qua, có xe đi trong đoàn xe không quá tải để che chắn khiến nhân viên trạm không dừng nổi, hoặc rình khi trạm giao ca thì vọt qua. “Trạm cân quốc lộ 5 lại nằm giáp ranh địa bàn Hải Dương, xe nghi quá tải chỉ chạy một đoạn đã qua đất Hải Dương nên không xử lý được” - ông Chi nói.

Trong khi đó, cả hai trạm cân đều không có phương tiện chuyên dụng để truy bắt những xe nghi quá tải cố tình vượt trạm. Vì vậy, khi có những xe cố tình vượt trạm thì trạm cân đành bó tay.

(Nguồn: Trạm cân ‘thất thủ’ trước xe quá tải //Báo Xã luận.com.- Ngày 12/4/2018)

 

7.9. Điều khiển ô tô đâm đổ xe của Cảnh sát

Vào khoảng 16h ngày 11-4, tại khu vực đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn giao cắt với đường Thiên Lôi, quận Lê Chân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 1 chiếc xe tải chở gạch và xe mô tô của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Lê Chân.

Thông tin từ CAQ Lê Chân cho biết: vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải mang biển số 34C - 041.42 chở gạch lưu thông từ đường Nguyễn Văn Linh về Cầu Rào 2 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Lê Chân.

Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu tài xế dừng xe.

Tuy nhiên, khi dừng xe theo hiệu lênh của cảnh sát giao thông, lái xe là Trần Văn Đại, sinh 1981, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, không tắt máy mà bị trượt phanh dẫn đến việc chiếc ô tô do Đại điều khiển lao lên phía trước đâm đổ xe của lực lượng Cảnh sát GTTT.

Được biết, Đội CSGT Công an quận Lê Chân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

(Nguồn: Điều khiển ô tô đâm đổ xe của Cảnh sát //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 11/4/2018)

 

7.10. Cầu Bạch Đằng sẽ hợp long vào cuối tháng 4/2018

Dự kiến ngày 28/4, dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng theo hình thức BOT sẽ chính thức hợp long.

Ngày 11/4, Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng cho biết, dự kiến ngày 28/4, dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng theo hình thức BOT sẽ chính thức hợp long và sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trước 30/6/2018.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Cienco1, kiêm Chủ tịch Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng cho biết, dự án có 8 gói thầu xây lắp chính, giá trị sản lượng hiện đã đạt khoảng 90% (khoảng 4.500 tỷ đồng). Các gói thầu thuộc phần cầu chính đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ và yêu cầu phức tạp về mặt công nghệ, kỹ thuật.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao thông cuối tuyến có chiều dài 5,4km, rộng 25m, thiết kế bốn làn xe, vận tốc tối đa 100 km/giờ. Riêng cầu Bạch Đằng dài 3km, kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, tĩnh không thông thuyền rộng 250m, cao 48,4m, chịu được động đất cấp 8. Cầu có ba trụ tháp, trụ tháp giữa cao 99,74 m, trụ tháp hai bên cao 94,5 m với bốn nhịp cầu dây văng.

Dự án có tổng mức đầu tư 7.662 tỷ đồng, do liên danh Công ty CP Đầu tư Cái Mép, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO1), Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành, Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Trung Nam, Tập đoàn SE (Nhật Bản) làm nhà đầu tư theo hình thức BOT.

(Nguồn: Cầu Bạch Đằng sẽ hợp long vào cuối tháng 4/2018 //Đình Quang //Báo Giao thông.- Ngày 11/4/2018)

 

7.11. Tuổi trẻ thành phố tuyên truyền an toàn giao thông - Từ nâng cao nhận thức đến hành động thiết thực

Tai nạn giao thông đang là hiểm họa của toàn xã hội, vì vậy, tuổi trẻ thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông đến với mỗi đoàn viên, thanh, thiếu niên và nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giảm thiểu các vụ tai nạn, thương vong đáng tiếc xảy ra - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại buổi gặp mặt chúc mừng cán bộ, công chức Thành Đoàn nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2018).

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền:

Theo Bí thư Thành Đoàn, Đào Phú Thùy Dương, trước thực trạng về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp những năm qua, ngay từ những ngày đầu năm nay, Thành Đoàn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Các nội dung về “Văn hóa giao thông” được tuyên truyền sâu rộng, trở thành tiêu chí hành động của các chi đoàn và đoàn viên, thanh, thiếu nhi. Trong quý 1 - 2018, Đoàn Thanh niên thành phố tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia bảo đảm trật tự ATGT thu được nhiều kết quả. Cụ thể, Thành Đoàn, Sở Giao thông- Vận tải, Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp triển khai hơn 1.600 đĩa CD bản tin phát thanh tuyên truyền ATGT tới 100% UBND các xã, phường, thị trấn và 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Thành Đoàn, Công ty CP ô tô xe máy Hồng Phát phối hợp tổ chức 8 chương trình tập huấn kiến thức ATGT, kỹ năng lái xe an toàn cho gần 4.000 đoàn viên, thanh, thiếu nhi, cùng nhiều quà tặng với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức gần 200 hoạt động tuyên truyền ATGT, thu hút gần 80.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia, với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Tiêu biểu như: Quận Đoàn Lê Chân tổ chức 9 hoạt động tuyên truyền ATGT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận cho hơn 3.000 đoàn viên, thanh, thiếu nhi. Quận Đoàn Ngô Quyền chỉ đạo Đội thanh niên xung kích 13 phường tổ chức 45 buổi tuyên truyền ATGT, để xe đúng nơi quy định tại khu vực dải trung tâm thành phố. Quận Đoàn Hồng Bàng chỉ đạo duy trì 6 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh về ATGT, hỗ trợ các lực lượng chức năng giải tỏa ùn tắc giao thông trên địa bàn phường trong các giờ cao điểm hằng ngày. Huyện Đoàn An Lão tổ chức 4 chuyên đề tuyên truyền ATGT cho hơn 1.500 đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Huyện Đoàn An Dương tổ chức 6 buổi ra quân tuyên truyền trực quan về Luật Giao thông đường bộ cho hơn 3.500 thanh, thiếu nhi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và phát động cuộc thi vẽ tranh“Thanh niên với văn hóa giao thông”,“An toàn giao thông cho trẻ em”, thu được hơn 2.500 bức tranh. Đoàn thanh niên Công an thành phố chỉ đạo Đoàn cơ sở PC67 xây dựng nội dung và in sao đĩa tuyên truyền về trật tự ATGT đường sắt cho các phường, xã có đường sắt đi qua, trình chiếu hình ảnh tại ga Hải Phòng; tổ chức 29 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham giao thông an toàn cho gần 17.500 lượt người trên địa bàn thành phố.

Lan tỏa sâu rộng an toàn giao thông học đường:

Năm 2018, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia lựa chọn chủ đề là Năm “An toàn giao thông cho trẻ em”, với mục tiêu phấn đấu giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí, đặc biệt là giảm tỷ lệ thương vong do tai giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017. Thực hiện chủ đề năm, Thành Đoàn, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền ATGT cho trẻ em. Tăng cường phối hợp huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, đặc biệt các bậc phụ huynh học sinh tham gia tuyên truyền bảo đảm ATGT qua các hội thi, chuyên đề, tọa đàm, như; “Chúng em là cảnh sát giao thông”, “Ngày hội ATGT cho trẻ em”. Đồng thời, xây dựng mới một số mô hình tuyên truyền, Câu lạc bộ VOV giao thông nhí, CLB tuyên truyền Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ; CLB Măng non tuyên truyền an toàn giao thông… Đặc biệt Ban An toàn giao thông thành phố, Sở GD-ĐT, Thành Đoàn chỉ đạo các trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018, dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp tổ chức. Trong đó, Hải Phòng là một trong những địa phương được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá tích cực tham gia cuộc thi, tạo sự lan tỏa, nhất là mùa thi năm nay có số lượng học sinh tham giacao với gần 19.000 học sinh, nhiều em đoạt giải cao. Qua 4 tuần thi cấp trường, Bùi Toàn Thắng, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) vinh dự được Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao giải thưởng đạt thành tích xuất sắc cấp trường và là 1 trong 21 học sinh toàn quốc đoạt giải.

(Nguồn: Tuổi trẻ thành phố tuyên truyền an toàn giao thông - Từ nâng cao nhận thức đến hành động thiết thực //Thảo Anh //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/4/2018)

 

7.12. Quý 1-2018, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí: Hiệu quả từ đẩy mạnh tuyên truyền

Trong quý 1-2018, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thành phố giảm sâu 2 con số so với cùng thời điểm năm 2017, trong 37 địa phương được Chính phủ biểu dương về giảm thiểu TNGT. Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông thành phố, kết quả tích cực này có sự đóng góp rất lớn của công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Các cơ quan báo chí vào cuộc tích cực:

Ngay từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018, công tác chỉ đạo về trật tự an toàn giao thông (ATGT) được lãnh đạo thành phố triển khai quyết liệt và là 1 trong 3 nhiệm vụ chủ yếu giao các ngành, địa phương với phương châm “dứt khoát phải giảm thiểu TNGT trong năm 2018”. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, các cơ quan báo chí của thành phố thực hiện tuyên truyền về trật tự ATGT đa dạng, có chiều sâu, tăng thời lượng.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, Báo Hải Phòng xây dựng kế hoạch phối hợp Ban ATGT thành phố đẩy mạnh kết nối tuyên truyền về ATGT. Đồng thời, xây dựng đề cương, chuyên mục cụ thể trên 3 ấn phẩm là Hải Phòng hằng ngày, Hải Phòng cuối tuần và Hải Phòng điện tử. Việc tuyên truyền về trật tự ATGT được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đối với ấn phẩm Hải Phòng hằng ngày, Báo Hải Phòng xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết từng tuần, từng tháng, trong đó đổi mới đưa thông tin từ cơ sở thông qua các bài phỏng vấn lãnh đạo các quận, huyện về thực hiện các giải pháp kiềm chế TNGT. Những thông tin về tình hình trật tự trên địa bàn cả nước diễn ra trong ngày được chọn lọc, cập nhật kịp thời. Ấn phẩm Hải Phòng cuối tuần xây dựng chuyên đề tháng, phản ánh đa dạng về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố, hướng dẫn người dân đi lại văn hóa, an toàn. Hải Phòng điện tử ngoài việc thông tin nhanh những diễn biến về giao thông kịp thời, còn có những các loạt video, phóng sự ảnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Trong quý 1-2018, trên cả 3 ấn phẩm, Báo Hải Phòng đăng tải hơn 800 tin, bài, ảnh về ATGT, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong quý 1-2018, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng đưa thông tin về ATGT trên các bản tin thời sự. Đồng thời, mở thêm các chuyên mục mới về ATGT trên sóng phát thanh, truyền hình. Kênh phát thanh giao thông của Đài trở thành “người bạn đường” thân thiết của hàng nghìn lái xe. Qua các chương trình, đài đưa thông tin về ATGT lên 5 bản tin thời sự. Ngoài ra, còn phát sóng 90 mục ATGT, hàng trăm tin và phóng sự. Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố trong quý 1-2018 cũng đẩy mạnh tuyên truyền ATGT với tin tăng thời lượng so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Ban ATGT thành phố, quý 1-2018, các ngành, các địa phương cùng vào cuộc tích cực tuyên truyền về trật tự ATGT. Thành Đoàn có nhiều chương trình tuyên truyền các mô hình điểm, nhân rộng ra toàn thành phố. Đồng thời triển khai đến các khu vực có nguy cơ TNGT, cùng lực lượng thanh niên xung kích bố trí lực lượng tuyên truyền về “điểm đen” giao thông. Sở Giáo dục-Đào tạo triển khai chương trình “cổng trường văn hóa- an toàn. Ban ATGT thành phố xây dựng chương trình tuyên truyền phát trên các phương tiện giao thông, cấp phát 26.000 tờ gấp, sản xuất đĩa CD tuyên truyền ATGT phát cho các địa phương… Ngoài ra, khá nhiều trang mạng xã hội cũng đưa các thông tin, hình ảnh hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Công tác tuyên truyền về trật tự ATGT quý 1 được Công an thành phố đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp. Ngoài cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và Ban ATGT thành phố, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền về các mô hình bảo đảm trật tự ATGT, phổ biến các quy định về pháp luật giao thông cho gần 14.000 giáo viên, học sinh; phát hàng nghìn tờ gấp tuyên truyền, gửi 1.168 thông báo tước giấy phép lái xe đến Sở Giao thông-Vận tải...

Nhìn chung trong quý 1-2018, công tác tuyên truyền về trật tự ATGT được thực hiện sâu rộng, đa dạng, có tác động tốt đến người dân. Các địa phương liên tục tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền ATGT gắn với trật tự đường hè. Tình trạng chợ cóc, chợ tạm ở một số quận như: Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Hồng Bàng... cơ bản chấm dứt. Đặc biệt, tại các tuyến đường trung tâm thành phố sau khi phân luồng giao thông, các phương tiện thuận lợi hơn trong di chuyển, một số điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc nay không còn. Người dân thành phố và du khách đi lại thuận tiện, an toàn. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, lực lượng CSGT liên tục tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát, vừa tuyên truyền hướng dẫn, vừa xử phạt răn đe. Do đó, tình hình TNGT trên các tuyến quốc lộ giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Ban ATGT thành phố, tình hình trật tự ATGT từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác tuyên truyền cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ. Các ngành, các địa phương kết hợp với các cơ quan báo chí và Công an thành phố sớm triển khai tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật giao thông đến với mỗi người dân. Trong đó, lưu ý các tuyến đường, khu dân cư trọng điểm trong mùa du lịch hè 2018.

Với các biện pháp tích cực, có chiều sâu, tình hình trật tự ATGT quý 1 trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực. Quý 1, địa bàn thành phố xảy ra 17 vụ TNGT, giảm 3 vụ (-15%), số người chết giảm 7 (-30,3%), số người bị thương giảm 4 (-44,44%). Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ.

(Nguồn: Quý 1-2018, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí: Hiệu quả từ đẩy mạnh tuyên truyền //Mai Lâm //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 14/4/2018)

 

7.13. Ùn tắc cục bộ trên tuyến đường xuyên đảo đoạn từ cầu Tân Vũ – Bến Gót

Trung tá Vũ Tường Linh, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng PC67 - Công an thành phố cho biết, trong ngày 29-4, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố nhìn chung ổn định, không để xảy ra tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt.

Tuy nhiên, do là ngày nghỉ đầu tiên dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên lượng khách du lịch tập trung đến khu vực đảo Cát Bà bằng đường bộ đông, gây ra ùn tắc cục bộ kéo dài trên tuyến đường xuyên đảo Đình Vũ – Cát Hải – Cát Bà. Đặc biệt trên đoạn từ cầu Tân Vũ – Lạch Huyện đến bến phà Gót – Cái Viềng. Bắt đầu từ lúc 8h sáng ngày 29-4 lượng phương tiện xếp hàng chờ phà bên đầu bến Gót (Cát Hải) kéo dài đến tận cầu Tân Vũ – Lạch Huyện. Tình trạng ù tắc kéo dến khoảng 15h30 mới thông đường.

Theo đơn vị quản lý bến phà Gót, ngày 4h sáng ngày 29-4, đơn vị đã tập trung toàn bộ 9 phà lớn nhỏ hiện có để phục vụ người và phương tiện. Trong đó chủ yếu khách đi theo chiều đường từ Hải Phòng – Cát Bà. Tình trạng ùn tắc xảy ra cục bộ này vào lúc từ 8h- 15h. Nguyên nhân chủ yếu là do đường đường dẫn hẹp, mặt bến chật chỉ có thể cho 2 phà đón khách cùng lúc, thời gian phà rỗng chờ được vào bến đón khách lâu.

Trong ngày 29-4, Phòng PC67 đã kiểm tra, xử lý 120 trường hợp vi phạm TTATGT, với 65 xe ôtô và 55 xe môtô vi phạm; ra quyết định phạt tiền theo lỗi 79, 9 triệu đồng; tạm giữ 3 ôtô và 2 xe mô tô để xử lý./.

(Nguồn: Ùn tắc cục bộ trên tuyến đường xuyên đảo đoạn từ cầu Tân Vũ – Bến Gót //Báo An ninh Hải Phòng.- Ngày 30/4/2018)

 

VIII. QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC,XÂY DỰNG

8.1. Hải Phòng muốn xây hầm đường bộ vượt sông Cấm

VietTimes -- Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hải Phòng đang tiến hành các thủ tục gọi vốn nước ngoài đầu tư một số công trình giao thông có tính đột phá cho phát triển kinh tế của thành phố. Trong đó có dự án hầm đường bộ vượt sông Cấm từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sang đảo Vũ Yên.

Về địa bàn, dự án hầm qua sông Cấm này sẽ nối trực tiếp quận Hải An với huyện Thủy Nguyên bằng đường bộ, thay vì phải đi vòng hơn 10 km như hiện nay.

Dự án hầm đường bộ này có ý nghĩa then chốt trong việc đưa bán đảo Vũ Yên thành khu vực phát triển mới của Hải Phòng, đánh thức tiềm năng đã bị bỏ quên hàng trăm năm của khu vực này. Đồng thời, góp phần giải bài toán chỉ trông vào thu hồi đất đô thị, đất nông thôn cũ của thành phố để phát triển.  

Dự án hầm đường bộ từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sang đảo Vũ Yên có chiều dài 350m, được xây dựng 4 làn xe. Diện tích sử dụng đất 8,1ha với vốn đầu tư dự kiến 180 triệu USD.

Dự án nữa nhằm phát huy tiềm năng nằm bên cạnh luồng hàng hải quốc gia của huyện Thủy Nguyên mà Hải Phòng đang gọi vốn, là dự án cầu Bến Lâm. Cầu Bến Lâm nằm ở vị trí giữa cầu Bính và cầu Kiền, trên đường quốc lộ 5 cũ. Khi hoàn thành, sẽ hình thành hệ thống 3 cầu đường bộ nối quận Hồng Bàng với  huyện Thủy Nguyên, gồm cầu Bính, cầu Kiền, và cầu Bến Lâm.

Nếu tính cả các dự án cầu, hầm đang hoặc sắp triển khai như cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Cấm, hầm chui vượt sông sang đảo Vũ Yên, thì Hải Phòng sẽ có hệ thống giao thông đường bộ với ít nhất 6 cầu, hầm vượt sông sang các vùng đất thuộc huyện Thủy Nguyên – khu vực thành phố đang muốn nâng cấp thành 2 quận mới.

Dự kiến, cầu Bến Lâm có chiều dài  1.300m, được xây dựng 10 làn xe, vốn đầu tư khoảng 160 triệu USD.

Dự án cầu thứ 3 Hải Phòng muốn triển khai ngay là Cầu Hải Thành nối từ đường 353 (Hải Phòng – Đồ Sơn) đến nút giao Tân Vũ. Cầu Tân Vũ nằm trên địa bàn quận Dương Kinh và Hải An, khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển khu vực hạ lưu sông Lạch Tray và sông Cấm vốn hàng chục năm nay thiếu hạ tầng giao thông để trở thành động lực phát triển.

Dự án Cầu Hải Thành có chiều dài 5 km, được xây dựng với quy mô 12 làn xe, vốn đầu tư khoảng 135 triệu USD.

(Nguồn: Hải Phòng muốn xây hầm đường bộ vượt sông Cấm //Viettimes.- Ngày 2/4/2018)

 

8.2. Hoàn thiện quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

(HPĐT)- Chủ tịch UBND thành phố vừa có Chỉ thị yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; giám đốc các Ban quản lý, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu trên địa bàn thành phố sớm chấn chỉnh lại công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, chủ đầu tư và bên mời thầu phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm theo quy định của Luật Đấu thầu. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Công khai thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng. Xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị của nhà thầu trong suốt quá trình đấu thầu theo thẩm quyền. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu và các phương tiên thông tin đại chúng khác. Trong đó, ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước theo Chỉ thị số 13/CT—TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước

Các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đấu thầu phải tăng cường kiểm tra, thanh tra và giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý và đề xuất xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu. Giám sát các chủ đầu tư khi tiến hành đóng, mở các gói thầu thuộc dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND thành phố. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố giao Thanh tra thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, kịp thời phát hiện và tham mưu với UBND thành phố chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, trong đó bảo gồm cả các vi phạm về công tác đấu thầu.

Theo chỉ thị, từ khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực đến nay, hoạt động đấu thầu trên địa bàn thành phố còn một số hạn chế, điển hình như các gói thầu đấu thầu qua mạng còn hạn chế. Tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu từ năm 2014 đến 2017 chỉ đạt mức bình quân 3,9% (thấp hơn bình quân chung của cả nước năm 2016 là 7,11%). Các bên liên quan trong hoạt động đấu thầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định. Đặc biệt, tình trạng thiếu công khai, minh bạch các thông tin về đấu thầu còn phổ biến, năng lực một số chủ đầu tư còn hạn chế; việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và đánh giá, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chưa được chặt chẽ. Việc không tuân thủ thực hiện quy định về chế độ báo cáo còn phổ biến; các cơ quan chức năng lại chưa có những biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu… Chính những sự tồn tại này đã dẫn đến những hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu, chất lượng một số dự án đầu tư và mua sắm thường xuyên chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phát huy hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn của nhà nước.

(Nguồn: Hoàn thiện quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 4/4/2018)

 

8.3. Dự án nâng cấp đường từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục: Gia tải và xử lý nền đất yếu bên phải tuyến

(HPĐT)- Sáng 2-4, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp đường từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục (quốc lộ 37 qua địa bàn huyện Vĩnh Bảo). Cùng kiểm tra có đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và huyện Vĩnh Bảo.

Theo Ban quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải (Sở Giao thông-Vận tải), đến nay, dự án đang triển khai theo đúng kế hoạch tiến độ. Phía bên phải tuyến hướng từ cầu Lạng Am về cầu Nhân Mục, thuộc xã Liên Am, nhà thầu Phương Anh đang tiến hành gia tải và xử lý nền đất yếu. Trên công trường, nhà thầu huy động hàng chục phương tiện gồm máy đặt bấc thấm, máy đào, máy lu hoạt động liên tục, có mặt bằng đến đâu, triển khai đến đó. Phía bên trái tuyến, một số đoạn qua xã Vinh Quang được nhà thầu trải thảm thử mặt đường để đánh giá tác động của phương tiện qua lại. Lãnh đạo Ban quản lý dự án cho biết, nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai phòng thí nghiệm vật liệu, bảo đảm quy cách, chất lượng. Huyện Vĩnh Bảo đang tích cực triển khai giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho nhà thầu sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, dự án phải hoàn thành trước ngày 31-12-2018, do đó, nhà thầu, tư vấn và Ban quản lý dự án cần tính toán, xây dựng kế hoạch thi công sát tiến độ đề ra. Kiên quyết không vì tiến độ để ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Huyện Vĩnh Bảo cần tiếp tục triển khai công tác GPMB, bàn giao nhà thầu trong thời gian sớm nhất. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ dự án. Đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với huyện Vĩnh Bảo và Sở Giao thông- Vận tải chủ động theo dõi tiến độ, thường xuyên báo cáo UBND thành phố.

(Nguồn: Dự án nâng cấp đường từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục: Gia tải và xử lý nền đất yếu bên phải tuyến //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2018)

 

8.4. Hải Phòng: Công bố 3 Đồ án quy hoạch về cấp thoát nước

 (TN&MT) - Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa công bố Đồ án Quy hoạch cấp nước, Đồ án cao độ nền và thoát nước mặt, Đồ án thoát nước thải TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, 3 đồ án được UBND TP Hải Phòng phê duyệt sẽ cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống cấp nước, hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt, hệ thống thoát nước thải TP Hải Phòng trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050.

Các nội dung trong Đồ án quy hoạch là cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước, cao độ nền và thoát nước mặt, thoát nước thải trên địa bàn thành phố.

Đối với Đồ án quy hoạch thoát nước thải, TP Hải Phòng sẽ phân đô thị trung tâm thành 8 khu vực tương ứng với 17 lưu vực, mỗi lưu vực là một nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Với Đồ án quy hoạch cấp nước, riêng khu vực đô thị trung tâm sẽ nâng cấp 3 Nhà máy nước: An Dương, Vật Cách, Cầu Nguyệt; đồng thời xây dựng mới 4 Nhà máy nước; khu đô thị vệ tinh sẽ nâng công suất 7 Nhà máy nước và xây mới 9 Nhà máy nước để đáp ứng nhu cầu cấp nước trên địa bàn thành phố…

(Nguồn: Hải Phòng: Công bố 3 Đồ án quy hoạch về cấp thoát nước //Đăng Hùng //Báo Tài nguyên và môi trường ĐT.- Ngày 9/4/2018)

 

8.5. Dự án đầu tư chỉnh trang sông Tam Bạc: Phấn đấu khởi công vào dịp kỷ niệm ngày 30-4

(HPĐT)- Sáng 2-4, đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo quận Hồng Bàng và các ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan cùng dự.

Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc được UBND thành phố phê duyệt ngày 31-10-2017 với tổng mức đầu tư hơn 1.454 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng gần 652 tỷ đồng, chi phí đền bù GPMB gần 668,5 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi thực hiện hơn 50.170 m2. Có 430 hộ dân, 7 tổ chức sử dụng đất trong chỉ giới thu hồi. Thực hiện công tác GPMB phục vụ dự án, đến nay, quận Hồng Bàng hoàn thành kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất của 430 hộ dân, 5/7 tổ chức, doanh nghiệp. Dự kiến, ngày 5-4, quận hoàn thành việc lập dự thảo phương án bồi thường đối với các hộ dân.

Hiện dự án còn 2 đơn vị là Công ty Công nghiệp tàu thủy Tam Bạc và Xưởng sửa chữa X46 của Lữ đoàn 649 chưa được kiểm kê. Đối với việc kiểm kê, GPMB Công ty Công nghiệp tàu thủy Tam Bạc, ngày 29-3, Bộ Giao thông- Vận tải có thông báo chấp thuận việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Đối với Xưởng sửa chữa X46 của Lữ đoàn 649, quận Hồng Bàng đề nghị thành phố sớm có văn bản với Bộ Quốc phòng về việc thu hồi đất. Quận cũng đề nghị UBND thành phố sớm phê duyệt giá đất ở cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân.

Đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh: Đây là dự án trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa chỉnh trang đô thị, được thành phố triển khai tích cực. Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ, Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Tam Bạc phối hợp tích cực để thực hiện dự án này. Việc triển khai thu hồi mặt bằng Công ty CP công nghiệp tàu thủy Tam Bạc bảo đảm sự hài hoà giữa mục tiêu phát triển chung của thành phố với quyền, lợi ích người lao động và doanh nghiệp. Trên cơ sở các quy hoạch của thành phố và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông- Vận tải, có thể khẳng định việc thu hồi đất Công ty CP đóng tàu Tam Bạc được thực hiện theo Luật Đất đai. Trong vòng 1 tuần, quận Hồng Bàng hoàn thiện công tác kiểm đểm, áp giá đền bù,  trình UBND thành phố xem xét. Trên cơ sở đó, UBND thành phố báo cáo Bộ Tài chính thống nhất các phương án hỗ trợ, đền bù cho công ty; bảo đảm khởi động dự án dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và Ngày Quốc tế lao động (1-5). Để bảo đảm tiến độ dự án, đồng chí Bí thư Thành uỷ giao UBND quận Hồng Bàng chủ trì thực hiện ngay công tác kiểm đếm, lập phương án đền bù, hỗ trợ. Các Sở Tài nguyên-Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính,…chủ động phối hợp quận Hồng Bàng. Cùng với đó, Công ty CP công nghiệp tàu thủy Tam Bạc cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc kiểm kê, lập phương đền bù bảo đảm đầy đủ, chính xác; đồng thời cử thành viên tham gia tổ công tác kiểm kê của quận Hồng Bàng, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, nhân dân hiểu rõ chủ trương cũng như sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố trong việc bảo đảm lợi ích của người lao động, khi thực hiện việc thu hồi đất. Do công ty đang gặp nhiều khó khăn, quận Hồng Bàng và các ngành chức năng nghiên cứu, vận dụng chính sách để hỗ trợ thêm đơn vị. Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ phối hợp tích cực với thành phố để vừa bảo đảm mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp vừa góp phần thực hiện chỉnh trang đô thị của thành phố.

(Nguồn: Dự án đầu tư chỉnh trang sông Tam Bạc: Phấn đấu khởi công vào dịp kỷ niệm ngày 30-4 //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 3/4/2018)

 

8.6. Đấu thầu chọn nhà đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao đúng quy định

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng khi tiếp và trả lời kiến nghị của 12 công dân trú tại số 12 (cũ) đường Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền.

Sau khi nghe các hộ dân và luật sư đại diện cho các hộ dân trình bày 8 kiến nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trả lời:

Về kiến nghị 1: Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 50/HĐND-CTHĐND ngày 04/5/2017 bổ sung khu đất số 12 (cũ) đường Trần Phú vào Danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất trên địa bàn thành phố năm 2017 là vượt thẩm quyền?

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005; Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố Hải Phòng, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng đã thực hiện đúng thẩm quyền được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định và HĐND thành phố đã biểu quyết.

Về kiến nghị 2: Việc bổ sung khu đất số 12 (cũ) đường Trần Phú vào Danh mục dự án chỉnh trang đô thị, không đồng nghĩa với việc đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao?

Điều 146 Luật Đất đai 2013 quy định “đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị gồm đất chỉnh trang khu vực nội thành, nội thị hiện có, đất được quy hoạch để mở rộng đô thị hoặc phát triển đô thị mới; Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị gồm đất sử dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng, đất ở, đất xây dựng các công trình công cộng, đất thương mại, dịch vụ....”

Theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì công trình thương mại, dịch vụ bao gồm loại hình công trình khách sạn.

Như vậy, việc đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao cũng chính là chỉnh trang và phát triển đô thị.

Về kiến nghị 3: UBND thành phố Hải Phòng điều chỉnh quy hoạch tại khu đất số 12 Trần Phú không tuân thủ đúng các quy định của Luật Quy hoạch đô thị?

Tại khu vực đường Trần Phú, từ năm 2002 đến nay, thành phố đã 02 lần điều chỉnh quy hoạch, đó là: Năm 2013 điều chỉnh quy hoạch từ đất xây dựng trường học sang đất xây dựng công trình dịch vụ thương mại đa năng tầng cao từ 4 - 12 tầng. Năm 2017, điều chỉnh quy hoạch cục bộ về quy mô tầng cao, từ 4 - 12 tầng thành 35 tầng.

Cả 02 lần điều chỉnh quy hoạch nêu trên, thành phố đã triển khai các bước sau: Báo cáo, xin chủ trương của Thường trực Thành ủy; thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch; công khai quy hoạch và xin ý kiến cộng đồng; phê duyệt quy hoạch; công bố quy hoạch đã được phê duyệt.

Như vậy, thành phố đã thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Về kiến nghị 4: Tại sao thành phố không đấu giá đất ở theo Luật Đất đai để thu hàng nghìn tỷ đồng mà lại đầu tư khách sạn 5 sao tại số 12 (cũ) đường Trần Phú?

Thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về Quy hoạch tổng thể phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định: Chỉ tiêu tổng số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố phải đạt từ 3 đến 5 cơ sở. Cùng với nhu cầu bức thiết hiện nay và để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, nên thành phố đã quyết định đầu tư khách sạn 5 sao tại số 12 (cũ) đường Trần Phú.

Đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao, thành phố sẽ có các lợi ích: Đáp ứng được việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và thành phố về phát triển theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ; giải quyết việc làm mới cho khoảng 500 lao động. Ngoài tiền thuê đất hằng năm, ngân sách thành phố có thêm các nguồn thu cho các năm sau như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt phí, lệ phí… Đây là biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu cho các năm sau. Tạo điều kiện cho du lịch thành phố phát triển và thu hút các nhà đầu tư: Có thêm cơ sở lưu trú cao cấp cho khách du lịch, thu hút khách du lịch, nhà đầu tư...

Vì vậy, thành phố đã không lựa chọn phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở mà lựa chọn phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao. Đây là việc lựa chọn rất đúng đắn và thuộc thẩm quyền của thành phố.

Về kiến nghị 5: Tại sao thành phố lại chỉ định một nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao?

Thành phố Hải Phòng không chỉ định một nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng khách sạn 5 sao mà đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao (có sơ tuyển quốc tế) theo đúng các quy định về đấu thầu.

Quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao trải qua 5 giai đoạn, hơn 30 bước công việc, kéo dài gần 6 tháng, thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình đấu thầu rộng rãi quốc tế, đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Về kiến nghị 6: Nguồn gốc khu đất số 12 (cũ) đường Trần Phú và quyền lợi của các hộ dân đang sử dụng đất của Trường Trần Phú khi phải dời đi nơi khác?

Về nguồn gốc khu đất: Căn cứ 03 bằng khoán có từ thời Pháp, được cấp các năm 1933, 1939 và năm 1942; Sổ quản lý nhà vắng chủ của quận Ngô Quyền; các quy định về quản lý nhà vắng chủ; các quyết định giao nhà tập thể cho giáo viên còn lưu giữ, thành phố xác định: Khu đất tại số 12 (cũ) đường Trần Phú và tài sản trên đất thuộc quyền quản lý của UBND thành phố, giao cho Trường Trần Phú sử dụng vào mục đích giáo dục. Vì vậy, 23 hộ dân đang sử dụng đất của nhà trường không có quyền sử dụng đất.

Do các hộ dân không đủ điều kiện bồi thường về đất nên không được hỗ trợ các khoản quy định tại Điều 83 Luật Đất đai, Điều 19, 21, 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Theo các quy định của pháp luật hiện hành, các hộ dân không được bồi thường về đất, chỉ được hỗ trợ một phần công trình, vật kiến trúc đã cải tạo, xây dựng trong quá trình sử dụng và tạo điều kiện về chỗ ở.

Từ thực tế, phần lớn các hộ dân là các nhà giáo, công tác lâu năm, đóng góp nhiều cho ngành Giáo dục, cuộc sống còn khó khăn, cho nên thành phố đã vận dụng tối đa nhất các chính sách để hỗ trợ các hộ dân như: Các khoản hỗ trợ ổn định cuộc sống, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, hỗ trợ tiền tạm lánh như các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường về đất.

Về đất, hỗ trợ 60% tiền sử dụng đất cho mỗi hộ dân (tương đương với các hộ dân đủ điều kiện bồi thường về đất, vì nếu các hộ dân trên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp 40% tiền sử dụng đất).

Về vật kiến trúc, hỗ trợ 100% vật kiến trúc mà các hộ dân đầu tư xây mới.

Tạo điều kiện về chỗ ở (giao đất ở có thu tiền sử dụng đất) hoặc bố trí ở chung cư.

Đối với 10 hộ mặt đường Trần Phú, Trần Bình Trọng bố trí đất ở tại khu tái định cư Đồng Cái Hòm (phường Đông khê, quận Ngô Quyền), diện tích 60m2/hộ, giá 12,3 triệu đồng/m2.

Đối với các hộ dân còn lại, bố trí đất ở tại khu tái định cư Sao Sáng (phường Thành Tô, quận Hải An), diện tích 60m2, giá 4,9 - 6,9 triệu đồng/m2.

Đối với các hộ đủ điều kiện tách hộ được mua căn hộ chung cư theo đơn giá năm 2009 (giá mua từ 3,1 - 4,8 triệu đồng/m2).

Hỗ trợ phần chênh lệch về tiền đất phải nộp tại nơi đến so với tiền đất được hỗ trợ tại nơi ở cũ (nếu thiếu).

Về kiến nghị 7: Tại sao không có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân?

Do các hộ dân không có quyền sử dụng đất, chỉ sử dụng đất của Trường Trần Phú trong khi đối tượng thu hồi đất là Trường Trần Phú. Vì vậy, UBND quận Ngô Quyền chỉ ban hành quyết định thu hồi đất của Trường Trần Phú, không ban hành quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân.

Về kiến nghị 8: Đề nghị chủ đầu tư thỏa thuận với các hộ dân để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của họ theo đúng quy định của pháp luật về phương thức đền bù, tái định cư tại chỗ hoặc các phương thức khác hợp tình, hợp lý?

Như các nội dung đã nêu trên, khu đất đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại số 12 (cũ) đường Trần Phú, quận Ngô Quyền thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai. Đặc biệt, về nguồn gốc đất, các hộ dân chưa được xác lập về quyền sử dụng đất. Vì vậy, kiến nghị trên là không có cơ sở giải quyết.

(Nguồn: Đấu thầu chọn nhà đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao đúng quy định //Kim Thành //Báo Mới.- Ngày 11/4/2018)

 

8.7. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm: Tập trung thi công cầu Hoàng Văn Thụ

(HPĐT) – Chiều 12-4, đồng chí Nguyễn Xuân  Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì giao ban thường kỳ về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; cầu Vũ Yên 1 và đường dẫn.

Theo báo cáo của các ngành, đơn vị liên quan, đến nay, các nhà thầu hoàn thành khớp nối cầu Vũ Yên 1; đang trải thảm mặt cầu và đường dẫn, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30-4.

Đối với Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, các công việc UBND thành phố giao từ tuần trước được các sở, ngành, địa phương cơ bản hoàn thành. Công ty CP Cảng Hải Phòng hoàn thành di chuyển kho hàng 11 Cảng Hoàng Diệu. Ban quản lý (BQL) dự án, huyện Thủy Nguyên, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên thống nhất vị trí, phương án xây dựng nhà quản lý cống Bính. Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Quân chủng Phòng không- Không quân về vị trí đất hoán đổi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)…Tuy nhiên, hiện, phát sinh một số vấn đề cần giải quyết, như: di chuyển 6 cần cẩu tại Cảng Hoàng Diệu; còn 9 hộ dân ở huyện Thủy Nguyên chưa bàn giao mặt bằng thực hiện công trình cầu Hoàng Văn Thụ…

Trước các vướng mắc nêu trên, đồng chí Nguyễn Xuân Bình đề nghị  BQL dự án phối hợp Cảng Hoàng Diệu tạm di dời 6 cẩu sang vị trí khác, lấy mặt bằng thi công. Căn cứ quyết định của thành phố, UBND quận Ngô Quyền thực hiện các công việc được giao để tiếp tục di chuyển 6 chiếc cẩu xuống Cảng Chùa Vẽ. Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp Văn phòng UBND thành phố, BQL dự án, chính quyền các địa phương rà soát lại phương án, vị trí đất hoán đổi của Bộ Tư lệnh Hải quân, báo cáo UBND thành phố làm việc với đơn vị. Đối với công trình cầu Hoàng Văn Thụ, các sở, địa phương, đơn vị liên quan bám sát nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ thi công để khánh thành trong tháng 7-2018. UBND huyện Thủy Nguyên căn cứ chế độ, chính sách về bồi thường GPMB để áp dụng, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đối với các hộ chưa bàn giao mặt bằng. Trường hợp áp dụng hết chế độ, chính sách, các hộ không chấp hành, cần có phương án cưỡng chế.

Đồng chí lưu ý các nhà thầu, trong quá trình thi công có biện pháp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống người dân về môi trường, bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp giữ trật tự an ninh, xử lý nghiêm trường hợp chống phá, làm mất trật tự trị an khu vực.

(Nguồn: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm: Tập trung thi công cầu Hoàng Văn Thụ //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 13/4/2018)

 

8.8. Bảo đảm chất lượng thi công chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình

(HPĐT)- Chiều 12-4, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành số 2 chủ trì cuộc họp rà soát quy chế làm việc, kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng công trình đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư PPP và kiểm tra giám sát chất lượng công trình dự án xây dựng chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền). Lãnh đạo các sở, ngành chức năng cùng dự.

Sau khi kiểm tra công trường, nghe các ngành, đơn vị báo cáo, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu Văn phòng UBND thành phố tiếp thu ý kiến các ngành, hoàn thiện dự thảo trình UBND thành phố ban hành quy chế làm việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác số 2 đúng quy định, bảo đảm quá trình giám sát chặt chẽ, bài bản. Về công trình xây dựng chung cư HH3, HH4, đồng chí Lê Khắc Nam yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng đường găng tiến độ cụ thể, chặt chẽ hơn, có biểu đồ tiến độ tại phòng điều hành công trường và gửi tới các thành viên tổ công tác, phục vụ giám sát hiệu quả. Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ công trình và quá trình thi công theo đúng quy định, nhất là hệ thống số liệu theo dõi liên quan đến vật liệu đầu vào, chất lượng hạng mục thi công. Sở Xây dựng cần tổ chức kiểm tra đột xuất về kỹ thuật, chất lượng các hạng mục trong quá trình thi công dự án.

Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Dịch vụ tài chính Hoàng Huy cho biết, đến nay dự án xây dựng chung cư HH3, HH4 bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình theo thiết kế; hoàn thành 206/266 cọc khoan nhồi, đạt 91% kế hoạch; đang thi công hệ thống ngầm gồm: bể nước thải và móng tòa nhà, phấn đấu đến ngày 5 -7 hoàn thành toàn bộ phần ngầm. Dự kiến thi công phần thân nhà từ đầu tháng 7 và hoàn thành tầng 25 và tầng mái vào tháng 2-2019 và hoàn thiện toàn bộ chung cư HH3, HH4 vào tháng 10-2019./.

(Nguồn: Bảo đảm chất lượng thi công chung cư HH3, HH4 Đồng Quốc Bình //Văn Lượng //Báo Hải Phòng ĐT.- Ngày 12/4/2018)

 

8.9. Hải Phòng chưa tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư với dự án hầm đường bộ vượt sông Cấm

BNEWS.VN Thành phố Hải Phòng chưa tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư với dự án hầm đường bộ vượt sông Cấm như một số báo đã đưa.

Đây là thông tin được Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Kim Pha cho biết vào sáng 16/4.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 1923 về việc định hướng thông tin báo chí, trong đó nêu rõ, thời gian qua một số báo điện tử đã đưa tin "Hải Phòng sẽ có hầm đường bộ vượt sông Cấm", với nội dung: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hải Phòng đang tiến hành các thủ tục gọi vốn nước ngoài đầu tư một số công trình giao thông có tính đột phá cho phát triển kinh tế của thành phố, trong đó có dự án hầm đường bộ vượt sông Cấm từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sang đảo Vũ Yên.

Dự án hầm đường bộ vượt sông Cấm có trong danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, đến nay thành phố đang tập trung triển khai các dự án, công trình lớn khác, vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố cũng như các cơ quan chuyên môn của thành phố Hải Phòng chưa tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư nào đối với dự án này.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố khi thông tin về các dự án, công trình trên địa bàn thành phố cần tuân thủ "Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng" theo quy định./.

(Nguồn: Hải Phòng chưa tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư với dự án hầm đường bộ vượt sông Cấm //Đoàn Minh Huệ //Báo http://bnews.- Ngày 16/4/2018)

 

8.10. Hoàng Huy trở thành nhà đầu tư xây dựng Dự án Hoàng Huy Riverside

(Xây dựng) - Theo thông tin từ Cty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy), Cty này đã được UBND TP Hải Phòng phê duyệt Quyết định chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Hoàng Huy Riverside tại khu đất nhà máy đóng tàu Sông Cấm cũ thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng và phát triển khu nhà ở thương mại theo định hướng đồng bộ, hiện đại hóa, phù hợp với các nội dung theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng đến năm 2025 đã được UBND TP phê duyệt nhằm phục vụ thanh toán một phần giá trị công trình HH3, HH4 Đồng Quốc Bình được đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT). Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: san lấp, thoát nước mưa, giao thông, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc… Xây dựng các công trình nhà ở gồm: 260 nhà liền kề với tầng cao tối đa 05 tầng; 34 lô biệt thự với tầng cao tối đa 03 tầng và 31 lô nhà ở hỗn hợp với tầng cao tối đa 05 tầng. Đặc biệt dự án dành tới 45% đất dành cho giao thông và cây xanh, công cộng tạo nên quần thể có giá trị cuộc sống cao cho cư dân.

Dự án sử dụng 59.116,6m2 đất, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 nghìn tỷ đồng. Theo tiến độ dự án, trong quý I/2018 sẽ lập, trình, thẩm định, phê duyêt dự án đầu tư; quý II – III/2018 thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tiến hành phá dỡ và giải phóng mặt bằng; quý IV/2018 – quý I/2019 thực hiện san lấp mặt bằng; quý II – III/2019 thực hiện xây dựng hạ tầng; quý IV/2019 – quý IV/2021 thực hiện xây dựng phân thô nhà; và từ quý I/2021 – quý I/2023 đưa Dự án vào khai thác sử dụng, bàn giao hạ tầng cho các cơ quan chức năng khai thác quản lý, thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người dân. Khi xây dựng xong, dự án sẽ tạo diện mạo đô thị mới cho khu trung tâm TP Hải Phòng.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Cty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy phải có trách nhiệm triển khai dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ đăng ký; có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động và quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, quy mô, tiến độ của dự án.

Sau 12 tháng kể từ ngày Quyết định được phê duyệt, chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký (trừ trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định) thì Quyết định này sẽ hết hiệu lực.

(Nguồn: Hoàng Huy trở thành nhà đầu tư xây dựng Dự án Hoàng Huy Riverside //Mỹ Hạnh //Báo Xây dựng.- Ngày 18/4/2018)

 

8.11. Khởi công nhiều công trình lớn dịp kỷ niệm 63 năm giải phóng Hải Phòng

(Xây dựng) - Chào mừng 63 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 -13/5/2018), nhiều dự án lớn trên địa bàn thành phố sẽ được khởi công và khánh thành.

Cụ thể sẽ khởi công Dự đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 12 Trần Phú do Cty TNHH Nhật Hạ làm chủ đầu tư. Tổng diện tích thực hiện dự án là 10.337,7m2, nguyên là mặt bằng cũ Trường THPT chuyên Trần Phú. Quy mô khách sạn tối đa 35 tầng. Dự kiến, tổng chi phí thực hiện dự án là 994,69 tỷ đồng

Khởi công Dự án Trung tâm mua sắm AEONMALL do Cty TNHH AeonMall Việt Nam là chủ đầu tư với tổng giá trị đầu tư khoảng 180 triệu USD. Tổng diện tích thực hiện dự án có diện tích 9,3ha, tại trục đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Mục tiêu chính của dự án là đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh, phát triển trung tâm thương mại tổng hợp và cung cấp các dịch vụ có liên quan, bao gồm dịch vụ ăn uống, khu vui chơi cho trẻ em; cho thuê không gian, quầy, kệ bán hàng đã được đầu tư xây dựng, lắp đặt trang trí hoàn thiện… Dự kiến dự án sẽ mở cửa hoạt động vào đầu năm 2020 và sẽ đón khoảng hơn 13 triệu lượt khách mỗi năm từ TP Hải Phòng và các vùng lân cận. Đây không chỉ là địa điểm nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng khi mua mua sắm mà còn là một khu phức hợp đa chức năng và là nơi giao lưu văn hóa xã hội dành cho mọi lứa tuổi với nhiều tiện ích giải trí và giáo dục được tích hợp.

Khởi công Dự án cầu vượt Nguyễn Văn Linh thuộc Dự án Hồ Sen - Cầu Rào 2, giai đoạn 2 (Nút giao với đường Nguyễn Văn Linh, nối giữa đường đi Cầu Rào 2 và đường đi đến ngã 3 Chợ Con).

Khởi công Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) và khánh thành công trình Đền liệt sỹ quận Lê Chân.

(Nguồn: Khởi công nhiều công trình lớn dịp kỷ niệm 63 năm giải phóng Hải Phòng //Mỹ Hạnh //Báo Xây dựng.- Ngày 19/4/2018)

 

8.12. Hải Phòng: Tháo dỡ trạm trộn bê tông vi phạm hành lang an toàn cầu Tân Vũ – Lạch Huyện  

(TN&MT) - Sau khi báo chí phản ánh trạm trộn bê tông của Công ty Minh Đức vi phạm hành lang an toàn cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, chính quyền đã vào cuộc, chủ đầu tư trạm trộn bê tông Minh Đức đã tiến hành tháo dỡ, trả lại nguyên trạng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường, ông Hoàng Sâm - Chánh Văn phòng UBND huyện Cát Hải cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH Bê tông và Xây dựng Minh Đức (Công ty Minh Đức) tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm quy định về xây dựng, hoàn trả mặt bằng như ban đầu. Hiện nay, Công ty Minh Đức đã hoàn tất tháo dỡ đối với công trình trạm trộn bê tông vi phạm hành lang an toàn đường cầu ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, phá dỡ phần móng, di chuyển toàn bộ cấu kiện ra ngoài phạm vi sản xuất.

Ông Sâm cho biết thêm: UBND huyện cũng yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các công trình khác như cầu cảng, trạm tiếp xăng dầu vi phạm hành lang an toàn cầu đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện. Ngoài ra, UBND huyện, trên cơ sở rà soát tổng thể các công trình vi phạm nguyên tắc xây dựng trên địa bàn, sẽ tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư sớm phá dỡ trong thời gian tới.

Trước đó, tháng 03/2018, Báo Tài nguyên & Môi trường có bài “Hải Phòng: Cần di chuyển Trạm trộn bê tông gần cầu Tân Vũ - Lạch huyện” phản ánh tình trạng trạm trộn bê tông kích thước “khủng” của Công ty Minh Đức được lắp đặt cách mép chân cầu đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, chỉ khoảng 40 mét, trong khi theo quy định, hành lang an toàn bảo vệ cầu tối thiểu là 150 mét. Ngoài việc không có Giấy phép xây dựng, trạm trộn bê tông này cũng không có hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

(Nguồn: Hải Phòng: Tháo dỡ trạm trộn bê tông vi phạm hành lang an toàn cầu Tân Vũ – Lạch Huyện //Thành Đạt - Đăng Hùng //Báo Tài nguyên và môi trường ĐT.- Ngày 25/4/2018)

Facebook zalo

Các tin đã đưa