85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – một chặng đường vẻ vang - 3/2/1930 – 3/2/2015

LỜI MỞ ĐẦU:

    Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng ra đời trong thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga 1917. Tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin và được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi đúng quỹ đạo của thời đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam.
    Suốt chặng đường gần một thế kỷ qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua bao gian nan, thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
    Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thư viện KHTH Hải Phòng biên soạn thư mục chuyên đề toàn văn “85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – một chặng đường vẻ vang - 3/2/1930 – 3/2/2015”
    Thư mục chia 5 phần:

         Phần 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, mở ra bước ngoặt lịch sử Việt Nam.
         Phần 2: Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và sự chuẩn bị cho thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
         Phần 3: Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
         Phần 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
         Phần 5: Chặng đường 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi vĩ đại, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh

    Trong từng phần, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái. Vì điều kiện thời gian và nguồn tư liệu còn hạn hẹp nên việc biên soạn thư mục chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, Bạn đọc muốn xem chi tiết thư mục có thể đến Thư
viện liên hệ trực tiếp, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần biên soạn sau được hiệu quả hơn.
   

THƯ VIỆN KHTH HẢI PHÒNG
Phòng Thông tin – Tin họcFacebook zalo

Các tin đã đưa