Nội quy thư viện

 • Nội quy phòng Mượn - báo tự chọn

  NỘI QUY PHÒNG MƯỢN - BÁO TỰ CHỌNTHỦ TỤC MƯỢN SÁCH1. Khi đến mượn sách, bạn đọc phải xuất trình thẻ. Mỗi lần được mượn 02 cuốn sau khi đã trả sách cũ.2. Thời hạn 1 lần mượn: 10...
 • Nội quy thư viện Thiếu nhi

  NỘI QUY THƯ VIỆN THIẾU NHIĐỐI TƯỢNG CẤP THẺ - Học sinh Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.YÊU CẦU:- Bạn đọc phải xuất trình thẻ khi đến thư viện.- Gửi...
 • Nội quy phòng đọc tổng hợp

  NỘI QUY PHÒNG ĐỌC TỔNG HỢPTHỦ TỤC MƯỢN SÁCH1. Phòng Đọc phục vụ đọc tại chỗ, không mượn về nhà2. Tài liệu tra cứu, nghiên cứu chỉ phục vụ bạn đọc chuyên đề.3. Bạn đọc phải có ý...
 • Quy định Phòng Đọc sách Ngoại ngữ

  QUY ĐỊNH PHÒNG ĐỌC SÁCH NGOẠI NGỮTHỦ TỤC MƯỢN SÁCH 1. Tư liệu, tài liệu ngoại ngữ phục vụ tại chỗ, không mượn về nhà. 2. Khi vào phòng đọc, bạn đọc...
 • Quy định phạt đền sách

  QUY ĐỊNH PHẠT ĐỀN SÁCH Đối với các hành vi làm hư hại, rách nát sách, báo tài liệu của Thư viện:1/ Phạt tiền: Gấp 1,5 lần giá trị đơn vị sách có giá trị dưới 500.000đ.2/...
 • Nội quy Phòng Đọc tài liệu Di sản Văn hoá thành văn Hải Phòng

  NỘI QUY PHÒNG ĐỌC TÀI LIỆU DI SẢN VĂN HÓA THÀNH VĂN HẢI PHÒNGTHỦ TỤC MƯỢN TÀI LIỆU 1. Tài liệu di sản văn hoá thành văn Hải Phòng phục vụ tại chỗ, không  mượn về...
 • QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THƯ VIỆN

    QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THƯ VIỆN     Để quản lý, giữ gìn tài sản chung của Thư viện nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu bạn đọc và x...
 • Nội quy phòng gửi đồ

  1. Yêu cầu tất cả bạn đọc vào Thư­ viện đọc sách phải gửi cặp, túi tại Phòng gửi đồ. 2. Không nhận giữ tiền; giấy tờ quan trọng; tài sản quý hiếm có giá trị. 3. Bạn đọc...