Triển lãm sách, báo “Hải Phòng - Điểm đến thành công"

 

 

Là vùng đất đầu sóng, ngọn gió, “phên dậu” phía Đông của đất nước, Hải Phòng có vị thế chiến lược trong toàn bộ tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Người Hải Phòng với tinh thần yêu nước nồng nàn, tính cách dũng cảm, kiên cường, năng động, sáng tạo, đã từng chứng kiến và tham gia vào nhiều trận quyết chiến chiến lược trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Hải Phòng là vùng đất in đậm dấu ấn trong lịch sử chống giặc ngoại xâm phương Bắc với các chiến thắng trên sông Bạch Đằng: trận Bạch Đằng, 938 của Ngô Quyền, trận Bạch Đằng, 981 của Lê Hoàn, trận Bạch Đằng, 1288 của Trần Hưng Đạo.Thời nhà Mạc, vì đây là quê hương của nhà Mạc nên vùng này được chú ý xây dựng thành kinh đô thứ hai gọi là Dương Kinh.

Ngày 13-5-1955, người Hải Phòng tưng bừng trong rừng cờ hoa, đón những người con trở về tiếp quản thành phố. Từ đó đến nay, trải qua mọi thăng trầm của thời gian và lịch sử, Hải Phòng luôn giương cao ngọn cờ “Trung dũng – Quyết thắng”, đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, với khát vọng tràn trề vương ra biển lớn.

Kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2022) và Hưởng ứng lễ hội hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2022 Thư viện KHTH thành phố trưng bày sách báo với chủ đề Hải Phòng-Điểm đến thành công” giới thiệu hơn 500 cuốn sách, báo, tạp chí chọn lọc về thân thế, sự nghiệp cách mạng, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong 67 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ thành phố. Đồng thời khái quát sự trưởng thành nhanh chóng, sự phát triển vượt bậc của thành phố trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế.

Triển lãm sách báo "Hải Phòng - Điểm đến thành công" diễn ra từ ngày 6 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2022, tại Thư viện KHTH Hải Phòng

Facebook zalo

Các tin đã đưa