Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc

                     Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-SVHTT ngày 20/6/2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố và Công văn số 1735/SVHTT-TCPC ngày 06/08/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thực hiện quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ_TV ngày 05/09/2017 Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hải Phòng; Hướng dẫn số 01/HD-TV ngày 12/6/2018 của Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố về việc hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với nguồn nhân sự tại chỗ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố;

Hôm nay, ngày 06/10/2021 Thư viện KHTH thành phố tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định Bổ nhiệm  bà Nguyễn Mai Loan và ông Trần Duy Toàn, viên chức Phòng Nghiệp vụ - Thông tin giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ - Thông tin Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Việt Phương – Chánh văn phòng; Đảng ủy viên; Bí thư Đoàn thanh niên sở VHTT; Đồng chí Đỗ Văn Thịnh – Phó trưởng phòng Tổ chức Pháp chế Sở VHTT;  Đồng chí Vũ Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện KHTH Hải Phòng cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, BCH Đoàn TN, toàn thể viên chức và người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Bá Việt Phương – Chánh văn phòng; Bí thư Đoàn thanh niên sở VHTT chúc mừng và bày tỏ  tin tưởng hai đồng chí Nguyễn Mai Loan và Trần Duy Toàn sẽ phát huy năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Facebook zalo

Các tin đã đưa