Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 12/2016

Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 12/2016

LỜI NÓI ĐẦU


 


Với mục đích cung cấp những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.


Do điều kiện thời gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban biên tập “Hải Phòng qua những trang báo” rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn đọc.


Ý kiến và thư góp ý xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ: thuvienhaiphong@gmail.com.


 


I – CHÍNH TRỊ, CHÍNH SÁCH
  1. Hải Phòng: 100% cơ quan nhà nước phải có quy chế nội bộ về đảm bảo an toàn thông tin.


Theo quy chế mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/12/2016, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố phải xây dựng, ban hành quy chế nội bộ về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin (ATTT).


Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Hải Phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016.


Được áp dụng với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND các quận/huyện, UBND các xã/phường/thị trấn trên địa bàn thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận/huyện trên địa bàn TP Hải Phòng (gọi tắt là cơ quan, đơn vị), quy chế mới ban hành gồm quy định quản lý bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT; trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thôngtin với các hệ thống thông tin và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT.


Quy chế nêu rõ các điều kiện đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải phổ biến những  kiến thức cơ bản về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước khi tham gia sử dụng hệ thống thông tin; các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ làm công  tác chuyên trách về CNTT phải có chuyên ngành phù hợp và được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đối với lĩnh vực an toàn, an ninh thông  tin.


Đồng thời, xác định và ưu tiên phân bổ kinh phí cần thiết cho các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ hệ thống  thông tin, thông qua việc đầu tư các  thiết bị tường lửa, các chương trình chống  thư rác, virus máy tính trên hệ thống máy chủ, máy trạm và các công tác khác liên quan đến việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Cán bộ tham gia đoàn kiểm tra công tác an toàn, an ninh thông tin phải được trang bị đầy đủ những kiến thức và được tập huấn hàng năm về công  tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.


Đáng chú ý, theo Quy chế, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng, ban hành quy chế nội bộ về đảm bảo an toàn, an ninh thông thông tin; phải căn cứ các nội dung của tiêu chuẩn TCVN 7562:2005 và TCVN ISO 27001:2009 để quy định rõ các vấn đề: mục tiêu, phạm vi và đối tượng áp dụng; quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của từng đối tượng trong cơ quan, đơn vị (lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng, cán bộ chuyên trách CNTT và người sử dụng); quy định về cấp phát, thu hồi, cập nhật và quản lý các tài khoản truy cập vào hệ thống thông tin phải chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; quy định về an toàn, an ninh thông  tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị; cơ chế sao lưu dữ liệu, báo cáo và phối hợp khắc phục sự cố; theo dõi, kiểm tra, thống kê, tổng hợp, báo cáo theo định kỳ và đột xuất; tổ chức thực hiện.


Các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Hải Phòng cũng được yêu cầu xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định tại Điều 14 Nghị định 85 ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.


Đối với việc phòng chống mã độc, virus, tấn công mạng, Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Hải Phòng quy định, tất cả các máy trạm, máy chủ, các thiết bị CNTT trong mạng và hệ thống thông tin phải được cài đặt phần mềm chống mã độc, virus phù hợp; các phần mềm phòng chống mã độc, virus phải được thiết lập chế độ tự động cập nhật, chế độ quét mã độc, virus khi sao chép, mở các tập tin.


Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phải được hướng dẫn về phòng chống mã độc, các rủi ro do mã độc gây ra; không được tự ý cài đặt hoặc gỡ bỏ các phần mềm trên máy trạm khi chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền theo quy định của cơ quan.


Bên cạnh đó, tất cả các máy tính của đơn vị phải được cấu hình nhằm vô hiệu hóa tính năng tự động thực  thi các tập tin trên các thiết bị lưu trữ di động; tất cả các tập tin, thư mục phải được quét mã độc trước khi sao chép, sử dụng.


Trường hợp phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến việc bị nhiễm mã độc, virus


trên máy chủ, máy trạm, thiết bị CNTT, như:  máy tính hoạt động chậm bất thường, cảnh báo từ phần mềm phòng chống mã độc, mất dữ liệu, những dấu hiệu sai khác bất thường…, người sử dụng phải tắt máy và báo trực tiếp cho bộ phận có trách nhiệm của đơn vị để xử lý.


Cùng với việc quy định cụ thể về bảo vệ thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT; quản lý, vận hành hệ thống thông tin của đơn vị; quản lý sự cố…, Quy chế cũng quy định chi tiết về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ Internet cũng như các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tại Hải Phòng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.


(Nguồn: Hải Phòng: 100% cơ quan nhà nước phải có quy chế nội bộ về đảm bảo an toàn thông tin. //Tạp chí ICT News. – ngày 22/12/2016)


 


2. Từ ngày 01/01/2017 thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, dịch vụ tiện ích khu vực cảng biển Hải Phòng


Thực hiện Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng. UBND thành phố vừa có văn bản giao các ngành, đơn vị và địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện để việc thu phí đạt hiệu quả.


Theo đó, Sở Tài chính chủ trì cùng các ngành, địa phương liên quan xây dựng Quy chế


phối hợp thu phí, quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ giữa các ngành, địa phương, đơn vị trong công tác thu phí. Quận Hải An là đơn vị thu phí, chủ động xây dựng và triển khai thu phí theo phương án được duyệt; phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan Hải Phòng và các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trên địa bàn thành phố kiểm tra, kiểm soát thu phí theo đúng quy định.


UBND thành phố giao Cục Hải quan Hải Phòng chịu trách nhiệm chính kiểm tra, kiểm soát công tác thu phí, đề xuất biện pháp tập trung kiểm soát thu phí từ hàng xuất, nhập khẩu không làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển trên địa bàn thành phố hỗ trợ tạo điều kiện để quận Hải An thực hiện tốt nhiệm vụ thu phí, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Cục Thuế thành phố kiểm tra, hướng dẫn quận Hải An sử dụng biên lai thu phí theo đúng quy định.


Phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng là khoản thu lớn, quan trọng của ngân sách thành phố nhằm tạo nguồn thu để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông; duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng phục vụ doanh nghiệp vận tải và kinh doanh hàng hóa qua cảng. Đối tượng thu phí rộng, liên quan đến các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu qua các cảng biển Hải Phòng.


UBND thành phố yêu cầu việc thu phí phải được tuyên truyền rộng rãi tạo sự đồng thuận của các đối tượng nộp phí, các doanh nghiệp phải hiểu rõ và tự giác chấp hành nộp phí đúng quy định; việc thu phí đảm bảo đúng nguyên tắc, thuận tiện, thông thoáng không ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.


(Nguồn: Từ ngày 01/01/2017 thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng.../Nguyễn Phương//Cổng Thông tin ĐT thành phố. – ngày 21/12/2016)


 


3. Trong năm 2017, doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải lắp đặt camera giám sát


Chiều 15-12, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị tập huấn, triển khai Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản thay thế Nghị định 15/2012/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện các quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan và 39 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố.


Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn đánh giá: thời gian


qua, công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn Hải Phòng bộc lộ nhiều hạn chế do cả  


nguyên nhân khách quan, chủ quan. Để nâng cao hiệu quả quản lý, sớm đưa nghị định vào thực tế, Sở Tài nguyên-Môi trường tiếp tục kiểm tra, đề xuất UBND thành phố về hình thức xử lý đối với những DN vi phạm quy định về khai thác khoáng sản; yêu cầu các DN được cấp phép khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, ngăn chặn hành vi khai thác, tiêu thụ sản phẩm khoáng sản khai thác trái phép. Trong năm 2017, yêu cầu các DN lắp đặt trạm cân tự động, camera giám sát tại khu mỏ, kết nối Trung tâm điều khiển, tích hợp dữ liệu của Sở TNMT; các đơn vị khai thác cát phải lắp camera giám sát và máy định vị vệ tinh trên tàu hút cát. Các ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.


Nghị định 158/2016/NĐ-CP gồm 7 chương, 72 điều, có hiệu lực từ ngày 15-1-2017 với nhiều điểm mới, quy định trách nhiệm chính quyền địa phương trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; quy định việc bảo đảm quyền lợi của địa phương, người dân nơi có mỏ khoáng sản được khai thác; chế độ báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản. Đặc biệt, theo nghị định này, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác, lắp camera giám sát tại kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan; định kỳ hằng tháng, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thống kê, tính toán, cập nhật số liệu.


(Nguồn: Trong năm 2017, doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải lắp đặt camera giám sát//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 16/12/2016)


 4. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy: Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ tâm, tầm, tài.


Kỳ 1: Định hướng căn cứ cho công tác cán bộ:


Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc ban hành và thực hiện nghị quyết về công tác cán bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 02-NQ/TU về công tác cán bộ của Thành ủy (ban hành ngày 22-11-2011) là định hướng, căn cứ quan trọng để các cấp ủy Đảng  xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ ở từng cấp đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và chủ động hội  nhập quốc tế của thành phố.


Chuyển biến rõ nét về chất lượng:


Đồng chí Nguyễn Việt Tiến, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, nhiệm kỳ 2010-2015, Hải Phòng được Trung ương đánh giá là có sự phát triển đột phá trong công tác cán bộ. Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02 của Thành ủy về công tác cán bộ giúp công tác quy hoạch cán bộ đi vào thực tiễn sinh hoạt Đảng như một lẽ tự nhiên. Công tác quy hoạch trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Công tác bổ nhiệm tuân thủ nghiêm túc theo quy hoạch, hạn chế được tình trạng tuỳ tiện, vị thân, không đúng người, vì người bổ nhiệm chứ chưa vì công việc để chọn người phù hợp. Với những chủ trương, biện pháp quyết liệt, cùng sự vào cuộc đầy quyết tâm của cấp ủy Đảng các cấp, đến nay, Hải Phòng xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020, bảo đảm nguyên tắc, khách quan, tính kế thừa, tính khả thi; quy hoạch cán bộ cấp dưới là cơ sở để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp trên; chú trọng phát hiện nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân là công nhân, có trình độ đào tạo chính quy, đúng chuyên ngành. Tỷ lệ cán bộ nữ đạt hơn 23%; cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) đạt 31%; trình độ được nâng lên, cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt gần 31%...


Đổi mới trong đào tạo, sử dụng:


Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, từ việc nhìn rõ những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đổi mới và chủ động trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thành ủy bổ khuyết, chỉ đạo tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài trên cơ sở căn cứ yêu cầu và mô hình phát triển thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 để xác định ngành nghề đào tạo, lựa chọn cơ sở đào tạo. Đặc biệt, người tham gia đào tạo phải trình bày đề án trước khi được chọn đi đào tạo. Thành ủy cũng xây dựng và triển khai đề án tạo nguồn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch và kế hoạch; chú trọng hơn việc mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ được   điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hằng năm; chỉ đạo xây dựng và ban hành quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và phát triển nguồn cán bộ chất lượng cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đến nay, từ 2 lớp nguồn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn, Hải Phòng có 224 cán bộ trẻ, có trình độ bổ sung về cho các xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, Hải Phòng xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao tự túc kinh phí đi học để bố trí, sử dụng, bước đầu thực hiện phương châm xã hội hóa công tác đào tạo cán bộ. Trên cơ sở những đổi mới này của Thành ủy, nhiều địa phương mạnh dạn đào tạo cán bộ gắn với quy hoạch. Chẳng hạn như huyện Thủy Nguyên mở lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp ủy xã, thị trấn và phân công công tác phù hợp đối với 73 học viên. Hiện huyện đang trình Thường trực Thành ủy phê duyệt đề án xây dựng lớp nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã khóa 2.


Song song đổi mới trong đào tạo cán bộ, Thành ủy chỉ đạo việc tuyển dụng vào các cơ quan khối Đảng, đoàn thể phải thực hiện thông qua thi tuyển. Năm 2013, Ban Thường vụ Thành uỷ giao cho Ban Tổ chức Thành uỷ chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý. Trường đại học Hải Phòng và Trường THPT Trần Nguyên Hãn được chọn thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng. Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Sở Nội vụ xây dựng Đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ và chủ trì xây dựng Đề án khắc phục sự hẫng hụt cán bộ nữ, cán bộ xuất thân công nhân...Quận Ngô Quyền bước đầu áp dụng việc thi tuyển để thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc tại quận. Từ khi thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy, quận có 4 cán bộ đào tạo theo đề án 100 của Thành ủy được bố trí công tác phù hợp, hơn 120 giáo viên giỏi cấp thành phố được tuyển dụng thông qua thi tuyển. Trong đó, có 15 cán bộ, công chức được bổ nhiệm, 46 đồng chí được quy hoạch các chức danh thuộc diện Quận ủy quản lý...


Kỳ 3: Băn khoăn từ cơ sở:


 Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy về công tác cán bộ, dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng trong từng khâu của công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, chưa đạt được.


Chưa đồng bộ, thiếu cơ chế chính sách hỗ trợ:


 Báo cáo Chính trị trình Đại hội 15 Đảng bộ thành phố chỉ rõ: Dù có những chuyển biến tích cực nhưng công tác tổ chức cán bộ còn bất cập, chưa theo kịp với yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới.Công tác quy hoạch cán bộ còn thiếu tầm nhìn chiến lược, chưa gắn quy hoạch cán bộ với các khâu của công tác cán bộ. Công tác bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ chưa có kế hoạch tổng thể; một số địa phương, đơn vị thay đổi người đứng đầu nhiều lần trong khi lại chậm kiện toàn cán bộ ở một số đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn dàn trải, chưa gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ, chưa làm được việc phát hiện và trọng dụng nhân tài, công tác cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức. Việc ban hành cơ chế, chính sách đối với cán bộ còn chậm và thiếu đồng bộ...


(Nguồn: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy...//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 10/12/2016)


   5. Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017:


Bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội.


            Chiều 20-11, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì hội nghị.


            Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự thành phố.


Năm 2016, Đảng ủy Quân sự thành phố tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó tổ chức thành công cuộc diễn tập Khu vực diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố; thực hiện nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập được duy trì nghiêm túc, chặt chẽ. Chủ đề năm 2016 “Kỷ luật, dân chủ, đời sống” được thực hiện đạt hiệu quả cao; đời sống cán bộ, chiến sĩ được nâng cao.


Năm 2017, Đảng ủy Quân sự thành phố lựa chọn chủ đề năm: “Kỷ luật- an toàn- đời sống”. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Đảng ủy xác định một số phương hướng, mục tiêu, giải pháp như: quán triệt và thực hiện có hiệu quả cao Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15.


Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017.


Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu Ba ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự thành phố năm 2016. Đồng chí đề nghị, năm 2017, lực lượng vũ trang thành phố Cảng cần nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với chính quyền không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng quân đội chính quy, xây dựng bộ đội địa phương, dân quân tư vệ vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân dân vững chắc; quan tâm đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ.


Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố thông báo kết quả, thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2016. Đánh giá cao nội dung phương hướng, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2017, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ. Với những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2016, cùng những nhân tố thuận lợi mới, Hải Phòng đang tăng tốc, khẳng định vị thế của thành phố Cảng biển lớn nhất miền Bắc, thành phố lớn thứ ba của cả nước. Để theo kịp sự phát triển đột phá về kinh tế, công tác quân sự- quốc phòng an ninh cần được tăng cường, chú trọng. Đồng chí yêu cầu lực lượng vũ trang thành phố làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao công tác chính trị tư tưởng, kỷ cương, kỷ luật; tập trung thực hiện có hiệu quả cao chỉ thị, nghị quyết các cấp; làm tốt công tác dân vận, xây dựng lòng tin tuyệt đối vào lực lượng vũ trang trong lòng nhân dân; nêu cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, lấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng kỷ luật, kỷ cương để thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả cao…


Các đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết về công tác quân sự- quốc phòng địa phương năm 2017.


(Nguồn: Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017...//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 20/12/2016)


 


6. Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12: Giải quyết dứt điểm 5 kiến nghị của doanh nghiệp


Sáng 12-12, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12. Cùng dự có đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương và hơn 70 tổ chức, doanh nghiệp.


Lãnh đạo thành phố và các sở, ngành tiếp tục làm rõ những kiến nghị của doanh nghiệp, tập trung các nhóm vấn đề chính là cơ chế chính sách chung, thủ tục hành chính; sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ; chính sách thuế; việc xác định vị trí để tính giá tiền thuê đất, các loại phí, công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực; công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông tại một số khu vực và ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp…


Qua 4 kỳ đối thoại, từ tháng 9 đến tháng 12, có hàng trăm ý kiến của doanh nghiệp được gửi đến UBND thành phố,  gần 50% số kiến nghị được giải quyết, trong đó có những kiến nghị phức tạp, kéo dài nhiều năm. Sự vào cuộc tích cực của các ngành, đơn vị liên quan trong giải quyết các kiến nghị trong những tháng qua được nhiều doanh nghiệp ghi nhận.


Với tinh thần đổi mới, thẳng thắn, trả lời đúng trọng tâm, đúng vấn đề,  biện pháp xử lý rõ ràng,  tại kỳ đối thoại tháng 12, có 5 kiến nghị của doanh nghiệp được trả lời dứt điểm; các vấn đề còn lại được lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.


Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn khẳng định, năm 2017, thành phố tiếp tục chọn chủ đề: “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách- cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, thể hiện quyết tâm cao tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh. Với quan điểm chính quyền nhận việc khó về mình, tháo gỡ triệt để khó khăn cho doanh nghiệp, trong năm 2017, thành phố tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn doanh nghiệp tiếp tục có những phản ánh kịp thời với thành phố những khó khăn phát sinh, góp ý, đề xuất để thành phố, các ngành, các địa phương phối hợp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương bóc tách vấn đề theo nhóm, bố trí làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nắm bắt nội dung các kiến nghị để trả lời, bảo đảm các cuộc đối thoại ngày càng sát thực, chất lượng, hiệu quả cao.


(Nguồn: Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12: Giải quyết dứt điểm ...//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 12/12/2016)


 


7. Phó Thủ tướng thị sát, xử lý 2 dự án thua lỗ tại Hải Phòng


            Ngày 27/12, tại TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ xử lý tồn tại, yếu kém của một số doanh nghiệp, dự án lớn thuộc ngành Công Thương đã đi thị sát, kiểm tra thực địa Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PVTEX) và Dự án Nhà máy Đạm DAP 2 Hải Phòng.


            Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thị sát về cơ sở hạ tầng, thiết bị, công nghệ, dây chuyền sản xuất, tình hình sản xuất kinh doanh, nghe báo cáo về quá trình quyết định đầu tư, lập, thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và vận hành của 2 nhà máy cũng như thực trạng hoạt động, tình hình tài chính, yếu kém, thua lỗ.


            Tiếp đó, Đoàn công tác cũng thảo luận các phương án xử lý các vấn đề cấp bách trước mắt cũng như quyết định tương lai của các dự án.


            Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ do Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Dệt may hợp tác đầu tư; Nhá máy Đạm DAP2 Hải Phòng do Tập đoàn Hóa chất đầu tư. Đây là 2 trong số 12 dự án, nhà máy yếu kém, thua lỗ, được Thường trực Chính phủ xác định và được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải xử lý trong thời gian sớm nhất nhằm kéo giảm nguy cơ mất vốn đầu tư, tiêu hao nguồn lực của Nhà nước và của xã hội.


            Trước đó, vào ngày 20/12, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ban Chỉ đạo họp phiên đầu tiên tại Hà Nội. Tại Phiên họp, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ phương hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, các ban quản lý dự án, doanh nghiệp liên quan nhằm mục tiêu tới hết năm 2017 phải có chuyển biến căn bản về kết quả xử lý, phấn đấu tới hết năm 2018 cơ bản xử lý xong các dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ nêu trên.               


            (Nguồn: Phó Thủ tướng thị sát, xử lý 2 dự án thua lỗ tại Hải Phòng /Thùy Dương//Báo Đấu thầu online. – ngày 28/12/2016)


 


8. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tại Hải Phòng


Từ hàng trăm Doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đến nay Hải Phòng chỉ còn 7 doanh nghiệp thuộc diện phải sắp xếp và chuyển đổi mô hình hoạt động. Thế nhưng, tiến độ thực hiện đối với 7 doanh nghiệp này lại rất chậm do có những đặc thù riêng cần sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.


Đề nghị gia hạn thời gian:


Thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2011- 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, số lượng DNNN hoàn tất thủ tục cổ phần hóa (CPH) của Hải Phòng là


 12/16. 12 DN này đăng lý thành lập công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, hoạt


động sản xuất-kinh doanh ổn định sau chuyển đổi.


4 doanh nghiệp (DN) còn lại chưa hoàn thành CPH là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị; thoát nước; Quản lý và kinh doanh nhà; Thương mại, Đầu tư và Phát triển đô thị. Các doanh nghiệp này đều có những đặc thù riêng như quản lý nhiều tài sản Nhà nước, hệ thống thoát nước đô thị, đang thực hiện dự án lớn về phát triển đô thị từ hàng chục năm nay… Vì thế, tháng 8-2016, UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện CPH đối với 4 DN này, trong đó đề nghị giữ nguyên mô hình Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà; cổ phần hóa 3 DN còn lại trong giai đoạn 2016-2020. Cuối tháng 8-2016, Văn phòng Chính phủ có ý kiến đề nghị Bộ KHĐT rà soát, bổ sung 4 DN của Hải Phòng vào dự thảo quyết định thay thế quyết định 37 về tiêu chí, danh mục phân loại, sắp xếp DNNN giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Hiện cả 4 DN đang chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


3 DN còn lại thuộc diện giải thể, phá sản là Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao; Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng; Công ty Xuất nhập khẩu Hải Phòng… Đây đều là những DN đưa vào sắp xếp từ nhiều năm nay nhưng vướng mắc khá nhiều, khó giải quyết nên các ngành và DN đều đang rất lúng túng.


Giải thể, phá sản đều khó:


Thành phố, các ngành có rất nhiều cuộc họp bàn và tháo gỡ vướng mắc đối với 3 DN nằm trong diện phá sản, giải thể nêu trên nhưng chưa thể dứt điểm.


Trong đó, theo phương án giải thể do Công ty Quý Cao xây dựng, công ty cần phải có 11 tỷ đồng để cân đối tài chính, thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mới đủ điều kiện giải thể. Cụ thể, chi công tác giải thể (lương, BHXH, BHYT, chi hành chính…) khoảng 2,6 tỷ đồng; trả các khoản nợ có bảo đảm 4,56 tỷ đồng; chi trả chế độ cho người lao động 4 tỷ đồng. Trong khi đó thu từ giải thể chỉ vỏn vẹn 36 triệu đồng. Như vậy, công ty không đủ điều kiện giải thể do không bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Ngân sách thành phố không có nguồn cấp thực hiện giải thể nên UBND thành phố kiến nghị Trung ương cấp số kinh phí nêu trên, nếu không được cấp kinh phí thì đề nghị cho thực hiện phá sản. Tuy nhiên, phía công ty Quý Cao cho rằng, nếu thực hiện phá sản nảy sinh những bất cập, phức tạp khác, gây bất ổn cho địa phương  vì phần lớn diện tích đất của công ty được


giao khoán, các hộ nhận đất giao khoán sinh sống ổn định và xây dựng nhà kiên cố…


Trường hợp Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng cũng nan giải không kém. Công ty được thành lập năm 2005 trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 8 DN thuộc ngành thủy sản, nhưng kinh doanh liên tục thua lỗ, tình hình tài chính và đất đai đều có nhiều vướng mắc, khó khăn. Hiện vốn chủ sở hữu của công ty âm 58 tỷ đồng. Công ty không có Chủ tịch HĐQT, quyền Tổng giám đốc công ty đến tuổi nghỉ hưu từ tháng 10- 2015 nhưng vẫn chưa được nghỉ. Đối chiếu với những quy định hiện hành về sắp xếp DNNN, trường hợp Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc diện phá sản. UBND thành phố chỉ đạo thực hiện theo hướng này để giải quyết dứt điểm.


Đối với Công ty XNK Hải Phòng, từ tháng 12-2011, TAND thành phố Hải Phòng có thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu mở phá sản đối với công ty theo đơn đề nghị phá sản của chủ nợ là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Tuy nhiên đến nay, Tòa án chưa đủ điều kiện mở thủ tục phá sản do nguyên Giám đốc công ty không bàn giao hồ sơ, tài liệu; cũng không hợp tác với các ngành chức năng; bộ máy công ty không còn nên rất khó thực hiện các thủ tục.


Như vậy, chỉ còn một số ít DN nhưng  Hải Phòng lại tốn nhiều thời gian để giải quyết, nhất là đối với các DN thuộc diện giải thể, phá sản. Sự buông lỏng quản lý về cán bộ, đất đai, về tài chính từ nhiều năm trước đang để lại những hệ lụy khó lường. Thành phố đang tích cực tự tháo gỡ, tuy nhiên nếu không có sự hỗ trợ, tháo gỡ của các bộ, ngành Trung ương, nhất là về cơ chế, chính sách thì khó vẫn hoàn khó.


(Nguồn: Nhiều khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tại Hải Phòng /Hồng Thanh//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 28/12/2016)


 


9. Một quyết định được lòng dân


Chiều 8-12, tại kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa 15, 100% số đại biểu dự họp nhất trí


thông qua nghị quyết khai tử “ Dự án đầu tư, xây dựng công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh ánh sáng, kỹ sảo nghệ thuật” tại hồ Tam Bạc (gọi tắt là công trình nhạc nước). Bởi lẽ từ nhiều tháng qua công trình nhạc nước đã làm tổn thương lòng tự trọng của người dân thành phố. Trên các trang mạng xã hội, nhạc nước hiện hình dưới những cái tên xấu xí như “cái lồng bè”, “đống sắt vụn”…Các nhà lãnh đạo thành phố cựu trào cũng phải lên tiếng. Theo nghị quyết của HĐND thành phố, Hải Phòng sẽ không thu hồi khoản kinh phí ứng cho nhà thầu (88,5 tỷ đồng này sẽ được bù đắp cho ngân sách bằng phương thức xã hội hóa). Còn nhà thầu (Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm) tháo dỡ, di chuyển nhạc nước khỏi lòng hồ Tam Bạc. Dù để lại nỗi xót xa, dư luận đánh giá đây là quyết định sáng suốt, quyết đoán, được lòng người dân Hải Phòng.


Công trình nhạc nước – một sai lầm của quá khứ, đã bị xóa. Đối với nhiều người Hải Phòng cái chết của công trình này không bất ngờ.


Một điều đáng buồn, đối với nhiều người, kinh nghiệm giống như ngọn đèn treo đằng đuôi tàu, nó chỉ chiếu sáng con đường đã qua ( mà không chiếu sáng con đường trước mặt). Thế nên, công trình nhạc nước không phải là những sai lầm cá biệt. Đã có rất nhiều công trình được đổ vào ngàn tỷ đồng sau đó đắp chiếu. Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ 7000 tỷ đồng đầu tư, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio- Ethanol Dung Quất 2200 tỷ đồng, Nhà máy Đạm Ninh Bình 12000 tỷ đồng… là những ví dụ. Chúng là tác phẩm của một tầm nhìn kinh tế thiển cận, chủ quan duy ý chí và không loại trừ khả năng có lợi ích nhóm. Điều đặc biệt là tác giả của chúng rất hiếm khi là doanh nghiệp tư nhân. Đã rất nhiều lần trên các diễn đàn Quốc hội, nhiều nghị sỹ cất tiếng nói phê phán bệnh thích hoành tráng của những tập đoàn kinh tế. Họ muốn có những công trình thế kỷ bằng vốn đi vay, bất chấp sự thật những đồng tiền vay đầu tư là chúng ta đang mượn ở tương lai (mà đáng lẽ phải được đầu tư vào nó- tương lai). Phát biểu tại diễn đàn phát triển Việt Nam 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận: “Nợ công ngày càng là một thách thức chính sách vĩ mô Việt Nam”. Bởi thế, sử dụng đồng vốn, tiền thuế của dân, sao cho hiệu quả, không để lãng phí là lương tâm và trách nhiệm của người lãnh đạo.


(Nguồn:Một quyết định được lòng dân /Sơn Hà//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 28/12/2016)


 


10. Đại hội Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố sẽ diễn ra giữa năm 2017


Đây là 1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 sẽ được Hội hữu nghị Việt – Nga


thành phố xác định trong cuộc họp tổng kết hoạt động hội năm 2016 và thống nhất phương hướng, hoạt động năm 2017. Cuộc họp vừa diễn ra tại văn phòng Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hải Phòng (số 15 phố Trần Hưng Đạo).


Góp phẩn thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân:


Năm 2016, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động góp phẩn thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân. Theo đó, mối quan hệ với Trung ương Hội Nga – Việt được duy trì nhằm từng bước thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Moskva. Đồng thời khôi phục lại quan hệ kết nghĩa giữa Hải Phòng và thành phố Vladivostok có từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Xanh Pê-téc-bua (Liên bang Nga).


Phát huy vai trò tích cực trong các hoạt động lễ tân, đối ngoại:


Với các hoạt động giao lưu hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật văn hóa thể thao, du lịch, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố tích cực góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt – Nga thông qua việc tiếp tục hỗ trợ phát triển mối quan hệ hợp tác, giao lưu thường niên giữa Trường THPT chuyên Trần Phú và Trường PTTH 863 Moskva. Bên cạnh đó, Hội phát huy vai trò tích cực trong các hoạt động lễ tân, đối ngoại, đón các đoàn công tác từ nước Nga tới thăm Hải Phòng. Trong đó có đoàn của Hội hữu nghị Nga – Việt thăm Việt Nam nhân tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi trong cuộc thi vẽ quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Em vẽ về nước Nga, em vẽ về Việt Nam”; đoàn công tác của Chủ tịch Hội hữu nghị với Việt Nam khu Primore (Liên bang Nga)…


Củng cố kiện toàn Ban chấp hành theo hướng trẻ hóa đội ngũ:


Năm 2017, Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm trong đó có việc tổ chức đại hội Hội hữu nghị Việt – Nga nhiệm kỳ 2017-2022. Tổng thư ký Hội Nguyễn Đức Hoạt cho biết, mục tiêu của đại hội để ra là, trong nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục củng cố kiện toàn Ban chấp hành theo hướng trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo Hội, kiện toàn hoạt động của Hội để kịp thời đáp ứng với yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.


(Nguồn: Đại hội Hội hữu nghị Việt – Nga thành phố sẽ diễn ra giữa năm 2017/Thùy Linh//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 29/12)


 


11. Đào tạo nghề cho ngư dân theo Nghị định 67: Tổ chức linh hoạt, tăng thực hành


Đào tạo nghề cho ngư dân theo Nghị định 67 (NĐ67) thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với lực lượng lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nghề biển. Trên địa bàn Hải Phòng, dù chương trình triển khai muộn, nhưng các ngành chức năng, địa phương, đơn vị có nhiều nỗ lực trong thực hiện, giúp bà con ngư dân kịp thời áp dụng kiến thức vào sản xuất.


Khi ngư dân được “cầm tay chỉ việc”:


Theo các cơ quan chức năng thuộc Sở Nông nghiệp – PTNT Hải Phòng, chương trình hỗ trợ đào tạo nghề cho ngư dân theo NĐ67 tại Hải Phòng triển khai muộn hơn các chương trình khác như: hỗ trợ đóng mới tàu cá; bảo hiểm thuyền viên, thân tàu... Đến cuối tháng 8 - 2016, UBND thành phố mới có quyết định phê duyệt chương trình này để các địa phương triển khai thực hiện.


Ngay sau khi có quyết định của UBND thành phố, ngành Nông nghiệp- PTNT phối hợp các địa phương có nghề biển như Kiến Thụy, Thủy Nguyên triển khai. Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho ngư dân theo NĐ67 là Trường trung cấp Nghề thủy sản, mở các lớp học tại  các địa phương. Đến thời điểm này, khai giảng 3 lớp học tại huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên với sự tham gia của hơn 100 học viên.


Các địa phương có nhiều ngư dân tham gia lớp đào tạo theo chương trình NĐ 67 là xã Đại Hợp (Kiến Thụy), xã Lập Lễ (Thủy Nguyên) được hưởng lợi từ những cơ chế, chính sách ưu đãi của chương trình. Ngư dân phấn khởi khi chương trình thiết thực đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của người làm nghề biển. Anh Đinh Như Dần ở xã Lập Lễ cho biết, nhiều năm làm nghề biển theo kinh nghiệm cha ông để lại, anh chưa được biết đến kiến thức bài bản về nghề khai thác thủy sản. Khi được tham gia các khóa đào tạo nghề biển, anh mới được bổ sung kỹ thuật, kỹ năng đánh bắt chuyên ngành, không chỉ nắm được lý thuyết cơ bản mà còn được giáo viên tập huấn thực hành cụ thể, thậm chí  “cầm tay, chỉ việc” từng chi tiết cách thức thả lưới, thu lưới, thu hoạch, bảo quản và sơ chế thủy sản sau đánh bắt. Đây là những kỹ thuật cơ bản phù hợp với các nghề khai thác vó mực kết hợp ánh sáng, lưới rê, đồng thời nâng cao ý thức của bà con đối với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không theo các nghề đánh bắt phản khoa học, nhằm hủy diệt nguồn lợi thủ sản.


Tháo gỡ vướng mắc để nâng cao hiệu quả đào tạo:


Theo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chương trình đào tạo nghề cho ngư dân theo


NĐ67 triển khai chậm do phụ thuộc vào nhu cầu của ngư dân các địa phương và thủ tục liên quan theo yêu cầu của các bộ, ngành chức năng. Trong quá trình thực hiện, xuất hiện một số vướng mắc, khó khăn do đặc thù ngư dân thường xuyên đi biển dài ngày nên việc tiếp cận thông tin về chương trình đào tạo còn chưa kịp thời; một số ngư dân không mấy mặn mà với các lớp học do tâm lý ngần ngại; một số chưa học hết THPT. Các ngư dân có nhu cầu tham gia chương trình đào tạo lại không đủ điều kiện về thủ tục theo quy định như: phải được ghi danh sách trong sổ thuyền viên có xác nhận của địa phương, bộ đội biên phòng. Thực tế một số địa phương chưa chú trọng quản lý thuyền viên làm nghề trên các tàu khai thác, số tàu, thuyền ra khơi trong khi chưa được cơ quan chức năng xác nhận thủ tục rời bến...


Tại các địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong khâu tổ chức lớp học. Phó chủ tịch UBND xã Đại Hợp cho biết: lớp đào tạo nghề theo NĐ67 được ngư dân  đón nhận tích cực. Song, do đặc thù ngư dân không thể nghỉ đi biển để tham gia khóa đào tạo trong 3 tháng liên tục, chính quyền địa phương, các ngành chức năng, cơ sở đào tạo nghề phải bố trí thời gian học  tập phù hợp, do đó chất lượng một số buổi học bị ảnh hưởng. Đặc biệt, lớp học thường xuyên


 thiếu, vắng học viên, trung bình mỗi lớp học chỉ có khoảng 70% số học viên đăng ký tham gia.


Trưởng Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề thủy sản Vũ Văn Quý khẳng định, thời điểm này, các ngành chức năng, đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo nghề tích cực đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực hoàn thành kế hoạch đào tạo trong năm 2016. Trong tháng 12 này, Trường Trung cấp nghề thủy sản tiếp tục mở thêm các lớp học tại các địa phương để hoàn thành kế hoạch đào tạo. Chương trình đào tạo nghề được thành phố phê duyệt thực hiện trong 2 năm 2016- 2017, trong đó năm 2017 chỉ tiêu và số lớp học nhiều hơn. Rút kinh nghiệm tổ chức lớp học năm 2016, thời gian tới, trường phối hợp các ngành chức năng, địa phương đổi mới khâu tổ chức, nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo để chương trình thật sự có ý nghĩa với ngư dân. Việc tổ chức lớp học sẽ linh hoạt, quản lý, giám sát chặt chẽ bảo đảm chất lượng, tăng thời lượng hướng dẫn trực tiếp trên tàu, bố trí giảng viên cùng bà con đi biển, gắn nội dung giảng dạy với thực hành ngay tại ngư trường...


(Nguồn: Đào tạo nghề cho ngư dân theo Nghị định 67: Tổ chức linh hoạt, tăng thực hành/Hương An//Báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 27/12/2016)


 


12. Doanh nghiệp tìm cách “tránh phí” hạ tầng cảng biển của Hải Phòng


Trước quyết định thu phí hạ tầng cảng biển mà TP. Hải Phòng đưa ra, nhiều DN cho rằng, mức phí này quá cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên tìm cách "tránh phí".


Theo đó, phương án mà đa số các doanh nghiệp lựa chọn là sẽ vận chuyển hàng hóa sang các cảng ở tỉnh bạn như cảng Cái Lân (tỉnh Quảng Ninh), tỉnh Nam Định… để tránh phí, giảm đến mức thấp nhất giá thành sản phẩm. Họ cho rằng, tại những địa phương này không áp dụng mức thu phí hạ tầng cảng biển như Hải Phòng.


Ông Nguyễn Tường Anh - Phó tổng giám đốc Công ty CP Cảng Hải Phòng cho biết: “Nếu Hải Phòng tiến hành thu phí mà Quảng Ninh không thu, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ lựa chọn Quảng Ninh để lưu thông hàng hóa. Quyết định này của thành phố, nếu không tính toán cẩn thận sẽ hình thành các cụm cảng ở Quảng Ninh và ở các tỉnh lân cận sẽ mọc ra. Điều này sẽ đẩy khó khăn về cho người lao động và cảng biển Hải Phòng”.


Đồng quan điểm, ông Trương Văn Cẩm - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp Hội dệt may Việt Nam lên tiếng: “Thực ra bây giờ không chỉ có cảng Hải Phòng, mà rất nhiều nơi người ta cũng có cảng biển như thế. Ngay cả Nam Định cũng đang phát triển cảng biển, mà hàng dệt may của chúng tôi ở tất cả các vùng đều có cả, không phụ thuộc quá mức vào cảng Hải Phòng”.


Thực tế cho thấy, khi việc thu phí hạ tầng cảng biển chưa bắt đầu triển khai, nhưng một số khách hàng của doanh nghiệp vận tải, của một số cảng trên địa bàn Hải Phòng đã lựa chọn cảng Quảng Ninh thay vì cảng Hải Phòng để xuất nhập khẩu hàng hóa.


Bà Cao Thị Mai Linh – PGĐ Cảng Hoàng Diệu cho biết, thành phố tiến hành thu phí quá cao như thế, khách hàng sẽ lựa chọn cảng Quảng Ninh để hợp tác lâu dài. “Bây giờ, một số khách hàng lớn của chúng tôi đã chuyển sang cảng Quảng Ninh rồi. Họ nói năm nay lấy 500.000 ngàn tấn/năm, sang năm họ tăng cường sắt thép xuất khẩu, bao thầu các nhà máy thì hàng hóa có thể sẽ tăng lên 1 triệu/tấn/năm và họ chuyển sang cảng Cái Lân để hợp tác. Cứ như thế này chúng tôi không đủ năng lực để cạnh tranh".


Quyết định thu phí cảng biển triển khai khá nhanh của Hải Phòng khiến hầu hết các doanh nghiệp không kịp trở tay. Chính vì vậy, việc các doanh nghiệp phản ứng gay gắt và tìm "lối thoát" là chuyện dễ hiểu. Trong khi hạ tầng giao thông tại khu vực cảng biển Hải Phòng chưa đồng bộ, không đáp ứng nhu cầu vận chuyển của các DN do thường xuyên ùn tắc kéo dài, thì tới đây các DN lại phải "oằn mình" cõng thêm các loại phí.


Trước ý kiến của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho rằng, việc chuyển đổi như thế là do cơ chế thị trường vì bây giờ DN hoạt động theo cơ chế đó. "Nếu có các doanh nghiệp chạy đi như thế thì TP. Hải Phòng chúng ta vẫn phải chấp nhận vì chúng ta là người đi tiên phong” – ông Nguyễn Văn Tùng nói.


Ông Nguyễn Văn Tùng cũng cho biết thêm, các DN cũng nên suy nghĩ lại điều này bởi


khi hoàn thành đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng - con đường không phải do nhà nước đầu tư – đưa vào sử dụng tất nhiên sẽ phải thu phí BOT. Khi các DN chuyển về Quảng Ninh, vận chuyển bằng đường bộ sẽ chịu thêm phí đó nữa.


(Nguồn: Doanh nghiệp tìm cách 'tránh phí' hạ tầng cảng biển của Hải Phòng/Nguyễn Dịu, Lã Tiến//Báo ĐT Người đưa tin. – ngày 01/01/2017


 


13. Tuổi trẻ Hải Phòng tham gia "Tình nguyện mùa đông" tại 3 tỉnh miền Trung


Từ 25 đến 27-12, Thành đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2016 tại 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên các quận, huyện đoàn, các trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn thành phố tham gia.


Vượt chặng đường dài gần 700km, đoàn công tác đến thăm và trao thầy trò Trường tiểu học Quảng Thủy, Trường THCS Quảng Văn, thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) hơn 2.000 cuốn vở, 3 chiếc máy in, 10 bộ máy vi tính mới và nhiều vật phẩm khác với tổng giá trị 137 triệu đồng. Đến thăm xã Quảng Văn (Quảng Bình), đoàn công tác trao 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng tặng người dân khó khăn tại đây, trao 1 nhà Khăn quàng đỏ trị giá 30 triệu đồng tặng đội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đến thăm, đặt vòng hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn, di tích Ngã 3 Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị. Chương trình tình nguyện mùa đông 2016 là hoạt động về nguồn thường niên đầy ý nghĩa, nhằm giáo dục thế hệ trẻ Hải Phòng tiếp bước truyền thống các thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của những người đang sống đối với người đã khuất.


(Nguồn: Tuổi trẻ Hải Phòng tham gia "Tình nguyện mùa đông" tại 3 tỉnh miền Trung


 /Thanh Hà//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 29/12/2016)


 


14. Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng


            Ngày 6-12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV sẽ khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 nhưng cũng là năm đầu tiên triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2021. Do đó, yêu cầu tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, đi vào thực chất, hiệu quả để đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri thành phố là quyết tâm thực hiện tại kỳ họp cũng như cả nhiệm kỳ HĐND TP khóa XV...


Xem xét nhiều vấn đề:


Theo Thường trực HĐND TP, nội dung chủ yếu của kỳ họp là xem xét kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016; quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2017; quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách; quyết định ban hành hệ thống chế độ định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; quyết định dự toán và phân bổ ngân sách năm 2017; quyết định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng; quyết định kế hoạch đầu tư công và thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường GPMB trên địa bàn năm 2017; quyết định tổng biên chế hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2017.


Đồng thời, HĐND TP cũng xem xét, thông qua các vấn đề quan trọng, gồm: kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020; quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kế hoạch tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2021; quyết định quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; chương trình hoạt động của HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, kỳ họp xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các ban của HĐND TP và báo cáo của UBND TP; TAND, VKSND TP; Cục thi hành án dân sự TP; chất vấn và trả lời chất vấn...


Những đổi mới rõ nét:


Nhìn lại kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XV (tháng 8-2016) cho thấy, việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chọn những vấn đề “nóng” nhất, cần thiết và thiết thực nhất để đưa ra bàn thảo, quyết định là những đổi mới rõ nét. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: tinh thần đổi mới được quán triệt ngay từ các khâu chuẩn bị của kỳ họp, đi thẳng vào những vấn đề được nhân dân quan tâm, mong đợi.


Trong đó, mỗi đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, làm việc tâm huyết, tận tình, thể hiện trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố.


Đặc biệt từ hàng trăm lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp trước kỳ họp, Thường trực HĐND TP đã giao cho các tổ đại biểu và từ đó phân công cụ thể đến các đại biểu HĐND để lựa chọn các vấn đề chất vấn trọng tâm, bức xúc trong dư luận. Hàng loạt câu hỏi chất vấn đi đến cùng “gốc rễ” của vấn đề được đưa ra và buộc phải có giải pháp rõ, cụ thể thời gian thực hiện, giải quyết tại nghị trường.


Như chia sẻ của bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế (một trong 5 giám đốc sở ngành phải “đăng đàn” tại kỳ họp), qua hoạt động trả lời chất vấn tại kỳ họp giúp các “tư lệnh” ngành nâng cao khả năng bao quát, nắm vấn đề trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm, cam kết trước cử tri thành phố. Cũng vì thế, những người đứng đầu các sở, ngành quản lý nhà nước không thấy “ngại” mà coi đây là môi trường, điều kiện thuận lợi để nâng cao kết quả hoạt động, lĩnh vực phụ trách.


Được biết, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố đã có công văn gửi tới từng sở, ngành với những chỉ đạo cụ thể, rõ thời gian để giải quyết các vấn đề cử tri mong muốn và được đề cập tại kỳ họp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND TP đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra về các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Một nét mới nữa cũng được ghi nhận và đánh giá cao là từng tổ trưởng tổ đại biểu HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND TP không chỉ nhận xét, rút kinh nghiệm mà còn thẳng thắn nêu lên những mặt được, chưa được, các vấn đề, nội dung, cách làm cần cải tiến, đổi mới để từ các kỳ họp đạt hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là những vấn đề được bàn luận phải đi vào thực tiễn cuộc sống.


Kết quả nổi bật tới thời điểm này đã có những chuyển biến tích cực và rõ nét thể hiện những cam kết không phải “lời hứa suông”. Cụ thể như: ngành Y tế tăng cường nhiều hơn hoạt động kiểm tra, kiểm soát các cơ sở vi phạm VSATTP, kiên quyết dừng hoạt động các đơn vị sản xuất kinh doanh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Ngành Tài nguyên và môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để đưa ra các kết luận khách quan, khoa học nhất về công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, đơn vị gây bức xúc về ô nhiễm môi trường, đóng cửa 2 cơ sở sản xuất giấy có nhiều nguy cơ gây ô nhiễm, lắp đặt các trạm quan trắc tự động, camera giám sát việc xả thải.


Ngành Xây dựng tiến hành khởi công xây dựng, cải tạo một số chung cư xuống cấp (U19 Lam Sơn); phối hợp với các ngành Tài chính, LĐTB&XH giải ngân kinh phí chi trả tiền hỗ trợ cho gia đình chính sách, người có công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngành Kế hoạch và đầu tư thúc đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, tích cực tham mưu trong việc huy động nguồn lực để phát triển thành phố…


Dự thảo báo cáo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 trình kỳ họp thứ 3 cho thấy có 18/20 chỉ tiêu ước hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thành phố còn không ít khó khăn, tồn tại. Trước kỳ họp, đã có hàng trăm lượt ý kiến cử tri, chuyên gia phản ánh, “hiến kế” với thành phố.


Cử tri Nguyễn Văn Phú, ở phường Đằng Lâm, Hải An, bày tỏ: “Hải Phòng là thành phố Cảng công nghiệp nhưng thu ngân sách nhiều năm qua vẫn chưa tương xứng tiềm năng lợi thế, thậm chí còn thấp so với một số địa phương. Lĩnh vực du lịch còn nhiều hạn chế, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu”. Trong khi đó, đại diện một doanh nghiệp cũng nêu vấn đề những doanh nghiệp lớn đầu tư vào thành phố, được lãnh đạo thành phố, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thì rất tốt, nhanh chóng nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn bị  “hành”


không ít, còn nhiều phàn nàn...


Có lẽ đây cũng là những băn khoăn mà trực tiếp đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố từng tâm tư, điều cần hơn bây giờ chính là các ý kiến tâm huyết, phân tích, làm rõ những điểm “nghẽn” đang là lực cản đối với sự phát triển của thành phố, để từ đó tìm ra giải pháp phù hợp. Tại sao nhiều việc lớn của thành phố, chủ trương là đúng, trúng, rất được hoan nghênh nhưng khi thực hiện lại gặp nhiều vướng mắc, chậm trễ, thậm chí trì trệ(?).


Như thế với kết quả thành công của kỳ họp trước, cho thấy HĐND thành phố khóa 15 đang thực sự đổi mới, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, “nói đi đôi với làm”. Và kỳ họp thứ 3 lần này, những vấn đề quan trọng cùng trách nhiệm nặng nề lại được đặt ra để HĐND TP thực sự xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.


Các cam kết phải được thực hiện:


Tại buổi họp báo về kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV ngày 24-11, Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích thông tin, sẽ tiếp tục được đổi mới để thực chất và thực sự hiệu quả. Riêng nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tăng thời lượng (hơn 1,5 ngày) tập trung vào những vấn đề bức xúc được cử tri thành phố quan tâm. Ngoài chất vấn trách nhiệm các sở, ngành, HĐND TP dự kiến chất vấn cả lãnh đạo UBND TP. “Hiện đã có hơn 70 câu hỏi chất vấn được gửi về, cả các câu hỏi của kỳ họp trước cũng không bị “lãng quên”. Yêu cầu của trả lời chất vấn phải rõ trách nhiệm và có giải pháp khả thi, các cam kết sau chất vấn phải được thực hiện...”, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố nhấn mạnh...


(Nguồn: Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV: Quyết định nhiều vấn đề quan trọng /Đỗ Hiếu//Báo An ninh Hải Phòng. – ngày 5/12/2016)


 


15. Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017


Chiều 28/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU Thành ủy "củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập" tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chủ trì; cùng dự có đại diện các ngành, thành viên ban chỉ đạo Thành ủy, thành viên các tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo.


Năm 2016, Ban chỉ đạo cấp ủy đã chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm, xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, giao chỉ tiêu cho các cơ sở, hướng dẫn đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Kết hợp tuyên truyền với vận động động, thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thành lập tổ chức đảng và đoàn thể tại đơn vị. Công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể được các cấp ủy thường xuyên quan tâm, xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động. Hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư, theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị 35 của Thành ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tổ chức công đoàn, đoàn thể chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ về pháp luật, kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác đoàn thể. Kết quả đã thành lập được 26 tổ chức Đảng, tăng 2 tổ chức so với năm 2015, đạt 65% kế hoạch. Có 6/16 đảng bộ được giao đạt và vượt chỉ tiêu. Đảng bộ Hồng Bàng vượt chỉ tiêu đạt ra, Ngô Quyền, Thủy Nguyên, Đồ Sơn, Khu Kinh tế đạt chỉ tiêu đặt ra. Thành lập 170 tổ chức công đoàn đạt 220% chỉ tiêu kế hoạch, có 15/16 đơn vị đạt kế hoạch đặt ra, các đơn vị Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An, Lê Chân, Vĩnh Bảo, Khu kinh tế đã thành lập được 33 tổ chức đoàn, hội thanh niên, đạt 132% chỉ tiêu đặt ra. Trong năm đã kết nạp được 236 đảng viên, phát triển hơn 22 nghìn đoàn viên công đoàn và hơn 7200 đoàn viên, hội viên thanh niên. Tính đến tháng 12/2016 có 383 tổ chức đảng, 936 tổ chức công đoàn, 220 tổ chức đoàn hội thanh niên.


Tại hội nghị có nhiều lượt ý kiến phát biểu của đại diện các ngành trao đổi những ý kiến, cách làm để thực hiện nghị quyết 28 hiệu quả.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28 Thành ủy đã nghị nhận những cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đơn vị trong thực hiện Nghị quyết, đánh giá những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết ở một số đơn vị. Năm 2017, Ban chỉ đạo giao chỉ tiêu thành lập 38 tổ chức đảng, 62 tổ chức công đoàn, 20 tổ chức đoàn, hội. Đồng chí chỉ đạo sớm kiện toàn ban chỉ đạo Thành ủy về thực hiện Nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện tích cực gắn với kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hiệu quả…


(Nguồn: Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU tổng kết thực hiện nhiệm vụ... /Lưu Tuấn//Cổng Thông tin ĐT Hải Phòng. – ngày 28/12/2016)


 


16. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: Hướng trọng tâm công tác về cơ sở


Sáng 28/12, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì Hội nghị giao ban Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.


Năm 2016, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường tổ chức nhiều hoạt động cụ thể với nhiều cách làm sáng tạo, tích cực triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống ỵêu nước đối với đoàn viên, hội viên. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử tại thành phố. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, nhiều mô hình hay, cách làm tốt. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh thực hiện. Chú trọng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Tập trung xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Công tác nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, nhất là ở những nơi, những lĩnh vực dễ xảy ra những vấn đề phức tạp như bồi thường, thu hồi đất, GPMB; trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp, trong lĩnh vực tôn giáo có nơi, có lúc chưa kịp thời, dẫn đến phản ánh, tham mưu, xử lý giải quyết còn chậm; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên còn hạn chế; chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua chưa đồng đều...


Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về thành tựu phát triển của thành phố gắn với thực hiện chủ đề năm 2017 và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố; tiếp tục hướng trọng tâm công tác về cơ sở, chủ động nắm bắt sâu sát, kịp thời tình hình dư luận xã hội và tư tưởng của đoàn viên, hội viên; đổi mới hoạt động nắm bắt, dự báo, phản ánh tình hình dư luận, tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là ở những lĩnh vực phức tạp để tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả; phát động, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; triển khai thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo các Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh để tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...


(Nguồn: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: Hướng trọng tâm ... /Hoàng Tùng//Cổng Thông tin ĐT Hải Phòng. – ngày 28/12/2016)


 


II - PHẤP LUẬT, AN NINH, TRẬT TỰ


17. Hải Phòng: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè liệu có được xử lý?


Báo Công lý ngày 7/8/2016 có bài “Hải Phòng: Nhiều tuyến phố mất hẳn vỉa hè” phản ánh tình trạng các hộ dân, tổ chức lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, kê đồ đạc, phương tiện diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến phố làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị…


Trở lại vấn đề này, mới đây, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), Phó Chủ tịch HĐND Dương Ngọc Tuấn có Tờ trình đại biểu HĐND thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri đang mong muốn thành phố sớm giải quyết các vấn đề nổi cộm, trong đó có lĩnh vực đô thị. Theo đó, nhiều cử tri cho rằng, công tác quản lý trật tự đô thị hiện chưa được quan tâm đúng mức, tổ quản lý đô thị ở các phường hoạt động chưa thực sự hiệu quả, còn tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định gây cản trở, ách tắc giao thông, nhiều tuyến đường nội đô bị lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hình thành các điểm buôn bán, ăn uống gây mất vệ sinh, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ảnh hưởng việc đi lại và sinh hoạt của người dân…


Sau khi đăng bài phản ảnh tình trạng trên, phóng viên Báo Công lý tiếp tục có cuộc khảo sát tại các tuyến đường trung tâm của Hải Phòng thì nhận thấy tình trạng này vẫn diễn ra rất ngang nhiên, tấp nập mà không bị xử lý?


Theo quan sát của phóng viên, tại đường Lạch Tray (tuyến đường có thể nói là rộng và khang trang nhất Hải Phòng từ trước đến nay, nơi có khá nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước) không còn đẹp như người dân từng nghĩ bởi vỉa hè con đường này đã trở nên rất lộn xộn.


Đoạn từ đầu ngõ 55 đến đầu ngõ 201 Lạch Tray và đầu ngõ 72 Lạch Tray đến ngã tư quán Mau (nút giao giữa Lạch Tray - Đình Đông - An Đà) người dân và các hộ kinh doanh để tràn xe máy xuống lòng đường, gây cản trở người tham gia giao thông đây là một trong những nguyên nhân khiến đoạn đường này thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm; từ số 272 đến 276 Lạch Tray (khu vự đầu ngõ Đông Tâm) nhìn xa như một khu chợ do các điểm kinh doanh ở đây tự do bày bán hàng hóa, kê bàn ghế, ô bạt, xe máy phủ kín vỉa hè, mặc dù vỉa hè khu vực này khá rộng; từ số 225 (cổng Công ty Vận tải Biển) đến đầu ngõ 263 Lạch Tray vỉa hè bày bán la liệt sản phẩm xe máy, phương tiện ô tô…


Tại tuyến đường Minh Khai, một trong những tuyến đường trung tâm Hải Phòng, một con đường kiểu mẫu nhưng các hộ kinh doanh, các quán cà phê thoải mái kê bàn ghế, căng ô, bạt, để xe tràn lan khiến tuyến phố này mất hẳn vỉa hè.


Theo Quyết định số 1611/2009/QĐ-UBND ngày 19/08/2009 của UBND TP Hải Phòng ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì “phạm vi sử dụng vỉa hè” được quy định như sau: Đối với vỉa hè có mặt cắt ngang rộng trên 3,5m, phạm vi cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông với mặt cắt ngang lớn nhất là 2,0 m tính từ mép bó vỉa trở vào phía xây dựng nhà, công trình khác (không phải phía lòng đường). Riêng, đối với vỉa hè có mặt cắt ngang nhỏ hơn 3,5m việc cho phép sử dụng ngoài mục đích giao thông chỉ được xem xét đối với các hoạt động phục vụ việc cưới, việc tang, lễ hội; thi công, sửa chữa công trình.


 Việc sử dụng vỉa hè đối với phục vụ hoạt động thi công xây dựng, sửa chữa công trình, trông giữ xe (trừ việc cưới, việc tang, lễ hội) phải được Sở GTVT xem xét, cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè phục vụ những hoạt động này. Riêng hoạt động kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa, căn cứ theo quy hoạch khu vực, tuyến đường do UBND thành phố quyết định, sau khi được Sở GTVT xem xét, cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè từng vị trí cụ thể trên các đường phố thì UBND quận, huyện có trách nhiệm quản lý việc cấp phép trên vỉa hè và thu phí theo quy định.


Khu vực vỉa hè được Sở GTVT cấp phép sử dụng tạm thời ngoài mục đích giao thông phải đảm bảo không cản trở lối ra vào đường ngõ; không nằm trước mặt tiền của các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, cơ quan ngoại giao, công sở; đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, không chăng dây, cắm cọc, dựng bạt, để ô dù phải tạo lối đi thông thoáng cho người đi bộ, không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.


Xuất phát từ yêu cầu thực tế, đường phố ngày càng chật chội bởi sự gia tăng đột biến các phương tiện giao thông và tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiểm vỉa hè diễn ra ngày càng phổ biến, phức tạp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ngày 12/3/2012, UBND thành phố ra Quyết định số 319/QĐ-UBND ban hành các tiêu chí mới về tuyến đường kiểu mẫu, đồng thời quy định về công tác quản lý trật tự đường hè trên địa bàn thành phố.


Theo Quyết định 319, các tuyến đường kiểu mẫu trên địa bàn thành phố cần phải quản lý chặt chẽ và tuân thủ các quy định về vỉa hè như: Vỉa hè được lát gạch, sơn kẻ vạch giới hạn để xe đạp, xe máy, khu vực dành cho người đi bộ; không tồn tại kinh doanh, buôn bán hàng hóa, không được lắp đặt mái che mưa, che nắng, không treo hàng hóa lấn ra khoảng không; không để phương tiện cố định, tài sản, dựng ô dù, lều bạt, kê bàn ghế, biển quảng cáo, dây phơi và các dụng cụ khác.


Việc sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sử dụng phải đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Thành phố giao các Sở GTVT, Xây dựng, Công an thành phố, UBND các quận, phường tích cực triển khai thực hiện và duy trì nghiêm ngặt, hiệu quả các tiêu chí về đường mẫu.


Như vậy, việc sử dụng một phần vỉa hè để kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa, trông giữ xe, thi công xây dựng, sửa chữa công trình đều phải được Sở GTVT nghiên cứu, xem xét, cấp phép sử dụng tạm thời, đảm bảo phù hợp quy hoạch và đúng quy định của thành phố. Mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán, để đồ đạc lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường kiểu mẫu đều vi phạm quy định. UBND cấp phường, quận không có thẩm cấp phép sử dụng tạm thời (hay cho thuê) vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng có trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự đường hè trên địa bàn.


Đề nghị các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vào cuộc kiểm tra, xử lý các vi phạm, sớm dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự hè phố, giữ gìn mỹ quan đô thị, thu hút du khách đến với thành phố, tạo động lực thúc đẩy thành phố sớm trở thành thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại, thành trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước.


(Nguồn: Hải Phòng: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè liệu có được xử lý?//Báo Công lý. – ngày 21/12/2016)


 


18. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Sau một năm đi vào hoạt động


Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam và đáp ứng được với các chuẩn mực quốc tế về đường cao tốc với vận tốc tối đa 120km/h, 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp.


Một năm, kể từ ngày khánh thành và đưa vào hoạt động; tuyến đường cao tốc: Hà Nội - Hải Phòng (5/12/2015) đã hiện thực hóa những hiệu quả về kinh tế - xã hội cũng như giá trị về nhân văn và cảnh quang... của tuyến cao tốc trong bức tranh tổng thể của mạng lưới giao thông nước nhà. Cũng như nhiều bạn đồng nghiệp, cảm nhận của tôi: Đây là tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam và đáp ứng được với các chuẩn mực quốc tế về đường cao tốc với vận tốc tối đa 120km/h, 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp; rút ngắn thời gian đi lại giữa 2 thành phố: Hà Nội - Hải Phòng từ 3 giờ xuống còn gần 1 giờ. Sở dĩ tôi đưa ra nhận xét đó, bởi lẽ trước đó tôi đã từng trải nghiệm trên một số tuyến cao tốc khác ở nước ta cũng như ở một số nước trên các châu lục.


Như Báo Kinh doanh & Pháp luật đã từng đề cập trong một số bài viết: Để có được con đường cao tốc hiện đại này, hơn 7 năm tại công trình này, ngày cũng như đêm, hàng nghìn kỹ sư, công nhân của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI., JSC), chuyên gia tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công... đã vật lộn với biết bao khó khăn, thách thức với một núi công việc khổng lồ, từ việc phối hợp với các địa phương - nơi có tuyến đường đi qua để giải phóng mặt bằng đến việc lựa chọn, giám sát nhà thầu thi công; lo vốn cho công trình, giải quyết những vụ việc phát sinh trong quá trình thi công.


Riêng việc giải phóng mặt bằng chậm 3 năm đã là một khó khăn lớn, song với sự quyết


tâm của chủ đầu tư, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các bộ ngành chức năng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua, toàn tuyến cao tốc hiện đại và bề thế đã về đích trước thời hạn một tháng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây không chỉ là món quà có ý nghĩa mà VIDIFI và Ngân hàng Phát triển Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; góp phần vào việc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Hiện thực hóa bài học về ý Đảng - lòng dân.


Hiệu quả kinh tế xã hội:


Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là trục giao thông quan trọng kết nối Thủ đô Hà Nội với Thành phố Hải Phòng, nối liền vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ với cụm cảng biển lớn nhất miền Bắc, cảng Quốc tế Hải Phòng, tạo môi trường thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, góp phần phát triển khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển mạng lưới giao thông khu vực phù hợp với chiến lược phát triển giao thông Việt Nam đến năm 2020.


Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cùng với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn và sắp tới là tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long tạo thành mạng lưới đường cao tốc của Bắc Bộ; đảm bảo an toàn giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông giữa các tỉnh phía bắc: Hà Nội đi Hải Phòng (Cảng Đình Vũ) 53 phút; theo đó là sự giảm đi rõ rệt về định mức tiêu thụ xăng dầu, sự an toàn cho hành khách và các phương tiện tham gia giao thông bởi mặt đường nhám với hệ số an toàn cao và sự vận hành chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công nhân viên hệ thống giao thông thông minh v.v... Cao tốc này còn nằm trên tuyến hành lang đường bộ Châu Á, ASEAN góp phần thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) và thỏa thuận hợp tác “Hai hành lang, một vành đai” Việt– Trung, kết nối cảng biến quan trọng phía Bắc Việt Nam với các tỉnh phía Nam Trung Quốc; tạo thuận lợi cho việc tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch, giao lưu văn hoá


tuyến Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, QL38B, QL39, VĐIII và hệ thống các đường tỉnh lộ trong khu vực.


và giúp cho việc điều tiết lưu lượng phương tiện giao thông, giảm áp lực về lưu lượng cho các


Một năm qua, để đảm bảo An toàn giao thông, An ninh trật tự trên tuyến VIDIFI đã chủ động ký kết quy chế phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố tuyến đường đi qua (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng) trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để xử lý sự cố va chạm giao thông, đảm bảo an ninh trật tư (ANTT), bảo vệ tài sản, chống chiếm hành lang an toàn giao thông; Phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (C67) là lực lượng được Bộ Công an giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo giao thông và xử lý vi phạm của các phương tiện tham gia lưu thông trên đường cao tốc. Sau một năm đưa vào khai thác toàn tuyến, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng. Nếu như những ngày đầu, tháng đầu khi đi vào hoạt động, trung bình chỉ có khoảng từ 11.000 đến 12.000 xe lưu thông trên tuyến cao tốc này thì đến những ngày cuối năm 2016, số lượng phương tiện (chủ yếu là xe con và xe khách chất lượng cao) đã tăng lên từ 25.000 đến 28.000 xe/ngày, đêm.


Cùng với đó là hệ thống đường gom được hoàn thiện phù hợp với nhu cầu dân sinh của người dân sống ven tuyến đường. Dự báo khi tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long (Quảng Ninh), tiếp nối trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoàn thành và đi vào hoạt động thì các loại phương tiện lưu thông trên toàn tuyến cao tốc: Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long sẽ tăng lên rất nhiều và chắc chắn sẽ là trục giao thông thiết yếu, điểm nhấn của mạng giao thông phía Đông và Đông Bắc Bộ.


Vẫn còn những hạt sạn:


Những ngày này đi trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Một tuyến đường được áp dụng một số tiêu chuẩn quốc tế và đạt tiêu chuẩn an toàn cao; hẳn ai trong số chúng ta cũng đều tự hào về thành quả lao động miệt mài của biết bao con người trong hơn 7 năm qua để làm nên một tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam.


Tuy nhiên sau một năm đi vào hoạt động, tại tuyến cao tốc này vẫn còn những hạt sạn. Đó là ý thức chấp hành luật lệ của một số người tham gia giao thông còn yếu; vẫn còn hiện tượng người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc; xe khách dừng đỗ tùy tiện, mặc dù đã có hệ thống biển báo chỉ dẫn rất rõ ràng, song khoảng cách lưu thông của các phương tiện trên đường cao tốc chưa được tuân thủ nghiêm túc nên dẫn đến tai nạn v.v...


Mặc dù Đội vận hành của VIDIFI đã liên tục tuần đường ngăn chặn, khuyến cáo các hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông của các phương tiện, tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số hiện tượng gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng như: xe ô tô đi ngược chiều, xe máy vượt chốt vào đường cao tốc, xe dừng đỗ không đúng quy định, xe khách đón trả khách tùy tiện trên đường cao tốc…


Từ thực trạng nói trên, một vấn đề cấp thiết là phải xây dựng cho được văn hóa giao thông khi lưu thông trên tuyến đường cao tốc. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương nơi có tuyến đường chạy qua, các nhà xe và của chính những người tham gia giao thông. Đây là vấn đề mang tính cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương nơi có tuyến đường đi qua và các ngành chức năng. Theo đó cần tuyên truyền người tham gia giao thông trên đường cao tốc tuân thủ Luật giao thông đường bộ (không đi ngược chiều, đi đúng làn đường, tốc độ, đón trả khách, nghiêm cấm các phương tiện không thuộc đối tượng lưu thông trên đường cao tốc); tuyên truyền để ngăn chặn và xử lý các vụ việc ném đá vào các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc, kiến nghị xử phạt nghiêm khắc để răng đe, làm gương; tiếp đó là tuyên truyền sâu rộng cho người dân dọc tuyến đường, nhất là các địa phương có cầu vượt ngang đường cao tốc có ý thức tham gia ngăn chặn các vụ việc nói trên.


Để chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường bộ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng ni, phật tử thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, giảm thiểu và tiến đến chấm dứt việc rải tiền, vàng mã trên đường gây mất an toàn giao thông. Tuyên truyền tới người dân sinh sống hai bên đường cao tốc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng, tài sản và hành lang an toàn đường cao tốc. Các chủ phương tiện, lái xe cần tuân thủ đúng quy định về tải trọng xe, tuyệt đối không được chở hàng hóa quá tải khi tham giao thông đường bộ, đường cao tốc; không vì lợi nhuận đơn thuân mà quên đi rằng, tuyến cao tốc này giờ đây đã trở thành tài sản của quốc gia mà Nhà nước, doanh nghiệp đã phải bỏ ra một số vốn rất lớn để đầu tư xây dựng. Đó cũng là mồ hôi, nước mắt của hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân hơn 7 năm qua vượt qua mọi khó khăn, thử thách để có được tuyến đường cao tốc hiện đại ngày nay.


Hy vọng với sự nỗ lực của những người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc: Hà Nội - Hải Phòng sẽ gạt đi những hạt sạn hiện có trên đường cao tốc để tuyến cao tốc này sẽ trở thành "đường băng" cho sự cất cánh của các địa phương trọng điểm về kinh tế của khu vực.


(Nguồn: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Sau một năm đi vào hoạt động /Lưu Vinh //Báo Gia đình & Pháp luật. – ngày 19/12/2016)


 


19. Vụ án làm, sử dụng con dấu giả ở Cty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng: Phục hồi điều tra đã hết hạn


Vẫn chỉ là khởi tố vụ án ...:


Như Báo Lao Động đã liên tục phản ánh qua 6 bài báo: “ Công an TP Hải Phòng vi phạm luật Tố Tụng Hình Sự”, “Trách nhiệm của Sở Tài Chính đến đâu”, “Góc khuất từ quyết định tạm đình chỉ điều tra và những hệ lụy” , “Vai trò của cơ quan điều tra TP Hải Phòng đến đâu”, “Thành phố Hải Phòng chuẩn bị báo cáo Văn Phòng Chính Phủ” và “Công an Hải Phòng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án”. Với mục đích làm sáng tỏ vụ án “hi hữu” đã bị “chìm xuồng” gần 5 năm nay kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án. Mặc dù đã có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương,  tỏ rõ sự quyết liệt trong việc đi đến tận cùng của vụ án. Nhưng cho đến nay, đã hết thời hạn phục hồi điều tra mà vẫn chưa có một sự chuyển biến nào mới; vụ án vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn “khởi tố vụ án” khiến cho dư luận tiếp tục phải “hoài nghi” .


Trước sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng (PC46) đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án: Tội làm, sử dụng con dấu giả của tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng (theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 11/QĐKTVA- PC46 ngày 12.6.2012 của Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46)- Công an TP Hải Phòng); theo đó: “Ngày 17.10.2016, xét thấy có căn cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 04/QĐPHĐTVA- PC46 để tiến hành điều tra theo quy định.”. Căn cứ tại khoản 1 điều 121 (Bộ luật tố tụng hình sự) thì “Trong trường hợp phục hồi điều tra quy định tại Điều 165 của Bộ luật này thì thời hạn điều tra tiếp không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết thúc điều tra”. 


 Như đã phân tích trong bài: “Góc khuất từ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và những hệ lụy”, trường hợp của ông Ngô Văn Thẳng và bà Đặng Thị Hồng Hải bị truy tố theo khoản 2 điều 267 của Bộ luật hình sự (BLHS) về tội làm giả con dấu của tổ chức thuộc tội phạm nghiêm trọng. Vì vậy, thời hạn phục hồi điều tra của vụ án này chỉ là 2 tháng. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, đã hết hạn phục hồi điều tra mà cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vẫn không thể ra được kết luận điều tra hay quyết định khởi tố bị can đối với những đối tượng liên quan trực tiếp tới vụ án. Phải chăng việc xác định bị can trong vụ án này là thực sự khó khăn đối với một vụ án đã rõ như ban ngày ?


Hiện nay, dư luận đang thiên về phương án thứ 2 như đã nêu ở bài: “Công an Thành phố Hải Phòng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án”. Phải chăng việc Công an TP Hải Phòng thực hiện phục hồi điều tra để làm “cơ sở” ra quyết định đình chỉ điều tra; hợp thức hóa cho việc kết thúc vụ án “hi hữu” này và tạo điều kiện cho tội phạm nhởn nhơ, tác oai tác quái ngoài vòng pháp luật cùng với “thượng phương bảo kiếm”  là “con dấu mới” mà PC-64 Công an TP Hải Phòng đã cấp cho ông Thẳng và bà Hải? 


Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn cơ sở để tin tưởng, hi vọng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Bởi lẽ, mặc dù đã hết thời hạn phục hồi điều tra nhưng căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 121(Bộ luật TTHS): “Trong trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là mười ngày trước khi hết hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra. Việc gia hạn điều tra được quy định như sau: a) Đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng được gia hạn điều tra một lần không quá hai


tháng.”


 Vậy nên, chúng ta lại tiếp tục “đếm ngược” chờ xem cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng một đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp luật có đầy đủ chức năng bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào.


(Nguồn:Vụ án làm, sử dụng con dấu giả ở Cty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng: Phục hồi điều tra đã hết hạn//Báo lao động. – ngày 21/12/2016)


 


20. Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 1.000 tỷ đồng


Mới đây, phòng tham mưu Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra (Công an TP Hải Phòng) vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1000 tỷ đồng.


Cụ thể, cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ 4 đối tượng: Ngô Thị Mai (49 tuổi, trú tại khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng); Hoàng Văn Việt (28 tuổi) và Nguyễn Thị Trang 27 tuổi (cùng trú tại phường Thượng Lý, Q. Hồ Bàng, Hải Phòng) để điều tra làm rõ vụ án trên.


Trước đó, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện hoạt động, mua bán hóa đơn GTGT. Qua công tác trinh sát, Phòng ANĐT đã xác minh được: Ngô Thị Mai, sử dụng trụ sở của Công ty CP xuất nhập khẩu nhựa đường ASEAN (trụ sở tại số 166, đường Hà Nội, thuộc tổ 5 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) do Hoàng Văn Tuấn (chồng của Mai) làm giám đốc, để tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn GTGT.


Ngô Thị Mai đã thành lập và mua chức danh của 7 công ty gồm: Cty TNHH vận tải Xuân Phú; Cty TNHH thương mại Hùng Thắng; Cty TNHH Đại Dũng; Cty sản xuất thương mại và dịch vụ ANC, Cty TNHH thương mại vật tư xây dựng Đức Hùng; Cty TNHH đầu tư và phát triển Đức Bình, Cty TNHH Xuân Hồng.


Ngày 12/12, Cơ quan Công an thực hiện khám xét tại nhà riêng của vợ chồng Mai tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương và nơi ở tại khu đô thị Long Sơn, cùng 1 số cơ sở khác, ban chuyên án đã thu giữ 8 máy tính, 1 laptop, 4 bộ dấu, 61 quyển hóa đơn GTGT, 800 triệu đồng, cùng nhiều hóa đơn, chứng từ của 7 công ty nêu trên.


Qua đấu tranh, cơ quan Công an đã làm rõ, từ năm 2009 cho đến nay, Mai trực tiếp thuê một số đối tượng làm giám đốc “ma” rồi cùng nhau thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Qua đó, Mai đã xuất bán trên 2000 tờ hóa đơn trái phép với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên đến trên 1.000 tỷ đồng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính.


HIện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.


(Nguồn: Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 1.000 tỷ đồng/Nguyễn Mạnh//Báo Nhà báo & Công luận. – ngày 21/12/2016)


 


21. Kiên quyết đấu tranh chống tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán


Sáng 21/12. Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm Trưởng đoàn làm việc với  UBND thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng, cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp và làm việc với Đoàn.


Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng giảm do có sự tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và liên tục của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên tình hình vận chuyển, buôn bán, hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất hàng giả vẫn có những chiều hướng khá phức tạp. Trong năm 2016, các lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành kiểm tra 12.384 vụ, xử lý 10.636 vụ, ra quyết định khởi tố 16 vụ với 07 bị can, nộp ngân sách nhà nước gần 335 tỷ đồng...


Xác định những tháng cuối năm 2016 và đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả, hàng cấm... sẽ có những diễn biến phức tạp, Ban Chi đạo 389 Hải Phòng tập trung một số giải pháp trọng tâm như mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hóa trái phép nhất là các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, không rõ nguồn gốc và chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm....


Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Chiêm, Phó Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đánh giá cao các hoạt động của thành phố Hải Phòng trong thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chủ động nắm sát tình hình, có phương án đấu tranh hiệu quả. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Hải Phòng cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp tích cực giữa các lực lượng chức năng trên địa bàn, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính tự giác của người dân trong việc tố giác tội phạm, không tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu.


Tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn Kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình khẳng định Hải Phòng luôn ý thức chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, thời gian tới thành phố sẽ đẩy mạnh và triển khai các giải pháp đối với công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là với những loại hàng hóa trọng điểm.


(Nguồn: Kiên quyết đấu tranh chống tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả/Đỗ Hoàn//Cổng Thông tin ĐT Hải Phòng. – ngày 21/12/2016)


 


22. Rà soát, thu hồi các mỏ khoáng sản chậm đưa vào khai thác: Chống thất thu ngân


sách nhà nước


Tổ chức rà soát, thu hồi các mỏ khoáng sản chậm đưa vào khai thác là nhiệm vụ được Sở Tài nguyên-Môi trường (TNMT) tập trung thực hiện  trong những tháng cuối năm 2016 và cả năm 2017. Việc làm này là cần thiết nhằm chấn chỉnh việc các doanh nghiệp (DN) “giữ chỗ”, tránh gây lãng phí, cũng như thất thu ngân sách.


Nở rộ dự án… “giữ chỗ”:


Theo Luật Khoáng sản,  nếu sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép được cấp có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ,  giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi. Luật là vậy, nhưng trên nhiều doanh nghiệp (DN) được cấp phép khai thác mỏ khoáng sản từ 4-5 năm chưa đi vào hoạt động, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, song vẫn chưa bị xử lý, thu hồi.


 Ví dụ, Công ty CP Thương mại và xuất nhập khẩu vật tư giao thông được UBND thành phố cấp giấy phép khai thác cát tại khu vực Nam Đình Vũ (quận Hải An) từ tháng 1-2011. Đến nay, sau gần 6 năm, DN chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính cũng như không triển khai các thủ tục liên quan đưa mỏ vào hoạt động. Tương tự, Công ty CP Cơ khí và xây dựng Thuận Thiên được cấp phép khai thác đất sét từ năm 2012 tại xã Kỳ Sơn (huyện Thủy Nguyên), quá 35 tháng, DN chưa thực hiện thủ tục đưa mỏ vào hoạt động khai thác, đồng thời chưa nộp tiền ký quỹ bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.


Thực tế trên cho thấy, tình trạng DN “giữ chỗ” diễn ra phổ biến trên địa bàn Hải Phòng, nhất là đối với DN được cấp phép khai thác cát. Theo Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh, trên địa bàn quận có 5 DN được cấp phép khai thác cát từ 3- 4 năm nay, nhưng hiện cả 5 DN này đều chưa đi vào hoạt động, trong đó Công ty TNHH Hoàng Trường, DN Hải Hào được cấp phép từ năm 2013, nhưng chưa đi vào hoạt động. Công ty TNHH Việt Thái được cấp phép năm 2014 chưa báo cáo ngày khai thác mỏ. Theo Sở TNMT, trên địa bàn thành phố hiện có 17 DN được cấp 21 giấy phép khai thác cát làm vật liệu san lấp, với tổng trữ lượng khai thác hơn 82 triệu m3. Đến nay có 7 DN với 9 điểm mỏ hoạt động khai thác. Như vậy có 10 DN với 12 điểm mỏ, tổng trữ lượng cấp phép hơn 43,5 triệu m3 và công suất khai thác gần 3 triệu m3/năm vẫn chưa đăng ký ngày khai thác. Điều đáng nói, các DN nhận mỏ, giữ phần, nhưng không thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Theo Cục Thuế thành phố, hiện 7 DN được cấp phép khai thác cát có nộp thuế. Số DN còn lại lấy lý do chưa hoạt động, nên chưa nộp ngân sách.


Trong khi theo quy định, ngay sau khi được cấp phép DN phải thực hiện ngay các nghĩa vụ tài chính có liên quan, trước hết là nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.


Kiên quyết thu hồi mỏ chậm đưa vào khai thác:


Giám đốc Sở TNMT Phạm Quốc Ka cho biết: Ngay sau kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa 15, Sở kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động khoáng sản của 14 DN. Qua kiểm tra thực tế, Sở báo cáo UBND thành phố xử lý 9 DN vi phạm; đề nghị thu hồi 5 giấy phép khai thác khoáng sản của 5 DN. Ngày 23-11-2016, UBND thành phố có Quyết định 2907/QĐ-UBND thu hồi giấy phép khai thác cát của Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu vật tư giao thông. Động thái này thể hiện sự kiên quyết của thành phố trong chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.


Để ngăn chặn, tiến tới chấm dứt hoạt động khai thác và tiêu thụ sản phẩm khoáng sản khai thác trái phép, năm 2017, Sở TNMT nghiên cứu lắp đặt camera giám sát và đặt trạm cân tự động tại các khu mỏ, kết nối dữ liệu với Trung tâm điều khiển tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường tại Sở TNMT để quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản. Đối với hoạt động khai thác cát, Sở  yêu cầu các DN lắp camera giám sát, máy định vị vệ tinh trên xà lan hút và vận chuyển cát để kiểm soát phương tiện; đôn đốc các DN sau khi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ quy định như: đóng thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và các nghĩa vụ tài chính khác.


 (Nguồn: Rà soát, thu hồi các mỏ khoáng sản chậm đưa vào khai thác... /Nguyên Mai//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 19/12/2016)


 


23. Hải Phòng: Lạ lùng một doanh nghiệp nhà nước có... 2 giám đốc


Với một loạt sai phạm, quyền giám đốc của một xí nghiệp Nhà nước bị điều chuyển công tác, điều động người khác về thay. Tuy nhiên, người này đã ngang nhiên chiếm giữ con dấu, tiếp tục điều hành.


Từ chuyện ngang nhiên “bán ngư trường”:


Từ giữa năm 2015, tại Hải Phòng xảy ra một vụ việc khá nghiêm trọng là tình trạng các đối tượng xã hội đen tổ chức bảo kê, chèn ép, bắt ngư dân phải “nộp tô” cho chúng thì mới được đánh bắt con don, con dắt ở khu vực cửa biển thuộc địa bàn hai quận Dương Kinh và Đồ Sơn. Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng phát hiện sai phạm của ông Đồng Văn Doanh, quyền Giám đốc Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản (NTTS) Kiến Thụy (đơn vị trực thuộc Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu - Sở NN&PTNT Hải Phòng) có hành vi “bán ngư trường”. Cụ thể, dù chỉ được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực mặt nước khu vực ven đê Cầm Cập (quận Dương Kinh) nhưng ông Đồng Văn Doanh đã ký hợp đồng trái pháp luật với ông Trần Đức Huynh cho phép khai thác, quản lý mặt nước ngoài đê.


Chính từ hợp đồng này, các đối tượng xã hội đen đã cắm cọc, bảo kê cả khu vực mặt nước kéo dài hàng chục km suốt từ cửa biển quận Dương Kinh đến Đồ Sơn gây bức xúc dư luận. Ngày 8/7/2015, lãnh đạo Sở NN-&PTNT Hải Phòng có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vụ việc. Ngay sau đó Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng (CT CBTSXK HP) đã tiến hành các bước xử lý sai phạm đối với ông Đồng Văn Doanh trong vụ việc trên.


Làm việc với Báo Giao thông, đại diện CT CBTSXK HP gồm các ông: Đào Văn Việt, quyền Tổng giám đốc công ty; ông Phạm Duy Bàng, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty; ông Phí Đình Quý, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: CT CBTSXK HP là DN Nhà nước, trong đó Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy là đơn vị cấp dưới được giao quản lý diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 300 ha trên địa bàn quận Dương Kinh.


Cướp con dấu, chiếm quyền lãnh đạo:


Hơn 1 năm trôi qua từ khi Sở NN&PTNT Hải Phòng có những chỉ đạo quyết liệt sau vụ DN tiếp tay “bán ngư trường”, những tưởng vụ việc trên đã được xử lý dứt điểm. Tuy vậy, tháng 12/2016 PV Báo Giao thông liên tiếp nhận được đơn thư kiến nghị của người lao động Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy về việc lộng hành, không chấp hành lệnh của cấp trên, “chiếm quyền lãnh đạo” của ông Đồng Văn Doanh.


Trao đổi với Báo Giao thông, ông Đào Văn Việt, quyền Tổng giám đốc CT CBTSXK HP cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Sở NN&PTNT Hải Phòng, chúng tôi đã yêu cầu ông Đồng Văn Doanh kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục những hậu quả, ổn định tình hình đơn vị. Tuy vậy, ông Doanh không những không thực hiện chỉ đạo trên, mà còn phát sinh thêm nhiều sai phạm mới. Trước thực trạng này, ngày 1/8/2016, CT CBTSXK HP ra quyết định miễn nhiệm quyền Giám đốc Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy đối với ông Doanh, đồng thời bổ nhiệm ông này làm Phó giám đốc xí nghiệp, sau đó là Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch đầu tư công ty. Công ty cũng đã ra quyết định điều động ông Trịnh Quốc Toản, Phó tổng giám đốc, CT CBTSXK HP kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy”.


Ông Phạm Duy Bàng, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty cho biết: “Ông Doanh có những việc làm chống lại các quyết định của cấp trên như: Phá niêm phong, chiếm giữ con dấu chức danh đã bị miễn nhiệm, tiếp tục điều hành xí nghiệp với tư cách quyền giám đốc. Trước thực trạng này, lãnh đạo Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy lập biên bản, báo cáo CT CBTSXK HP. Phía công ty sau đó ra thông báo yêu cầu ông Doanh nghiêm túc thực hiện quyết định của cấp trên, nhưng ông Doanh vẫn không thực hiện”.


Chính từ sự chống đối của ông Đồng Văn Doanh mà việc triển khai các quyết định của cấp trên không thực hiện được. Ông Nguyễn Xuân Thạo, Phó giám đốc Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy cho biết, ông Doanh đã bổ nhiệm rất nhiều người nhà vào các vị trí chủ chốt của Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy. Về chính danh, công ty bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Toản về làm Giám đốc xí nghiệp nhưng ông Doanh đã chỉ đạo phá niêm phong, chiếm quyền điều hành nên ông Toản không thể điều hành.Từ khi bị miễn nhiệm, ông Doanh vẫn tiếp tục chiếm giữ con dấu, tiếp tục ký nhiều quyết định, hợp đồng sai trái bằng con dấu không còn hiệu lực.


PV Báo Giao thông đã liên hệ làm việc với Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy, tuy nhiên một số người trong xí nghiệp này ra sừng sộ: “Ở đây chỉ có giám đốc là ông Doanh, ông Doanh đi vắng, không có ai khác có thẩm quyền làm việc với các anh”.


“Sở NN&PTNT Hải Phòng đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn vào cuộc xử lý vụ việc tại Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy. Việc ông Đồng Văn Doanh tự ý chiếm giữ con dấu, tiếp tục điều hành xí nghiệp khi đã có quyết định miễn nhiệm khiến Xí nghiệp NTTS Kiến Thụy có 2 giám đốc là không thể chấp nhận được. Chúng tôi cũng đã đề nghị công an vào cuộc cùng xử lý, trước tiên thu hồi con dấu bị chiếm giữ trái phép. Căn cứ trên những tài liệu, chứng cứ chúng tôi sẽ chỉ định đơn vị chuyên môn xử lý”.


Ông Phạm Văn Hà, Giám đốc Sở NN&PTNT Hải Phòng trao đổi với Báo Giao thông


(Nguồn: Hải Phòng: Lạ lùng một doanh nghiệp nhà nước có... 2 giám đốc/Việt Hòa//Báo


Giao thông online. – ngày 28/12/2016)


 


            24. Hải Phòng: Vụ nhà 3 tầng "nuốt" cột điện: Di dời cột điện


            Sau khi nhận được thông tin do Dân trí phản ánh về việc một ngôi nhà 3 tầng đã "nuốt chửng" cây cột điện hạ thế, UBND phường Đằng Lâm (TP Hải Phòng) đã cùng với Điện lực Hải An đưa ra phương án di dời cột điện khỏi công trình vi phạm.


            Như báo Dân trí đã phản ánh, cột điện chung của khu dân cư đã "biến mất" sau khi hai căn nhà 3 tầng được xây dựng lên. Toàn bộ phần trên cột điện đã bị cả ngôi nhà xây lấp ra ngoài, cột điện nằm gọn trong nhà.


            Điện lực quận Hải An cho biết họ đã nắm được sự việc trên nhưng vẫn chưa giải quyết.


            Trao đổi với PV Dân trí, bà Lê Thị Hiên, Phó Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An, cho biết, bà mới đảm nhận công việc nên chưa kịp rà soát tình hình, khi thấy báo Dân trí phản ánh, bà đã cho kiểm tra và xác nhận sự việc báo nêu là chính xác.


            Cũng theo bà Hiên, phía điện lực đã cử cán bộ xuống gặp chủ công trình để xử lý. Trước mắt phường Đằng Lâm đã phối hợp với điện lực tìm cách di dời cột điện ra khỏi khu vực bị lấn chiếm.


            Người dân địa phương thắc mắc, nếu di dời cột điện ra khỏi ngôi nhà nghĩa là chấp nhận hợp thức hóa ngôi nhà xây vi phạm?


            (Nguồn: Hải Phòng: Vụ nhà 3 tầng "nuốt" cột điện: Di dời cột điện /Thu Hằng//Báo ĐT Dân trí. – ngày


 


25. Diễn tập phương án chữa cháy tại Trường đại học Y - Dược Hải Phòng


Chiều 28-12, UBND Thành phố - Cảnh sát PCCC Hải Phòng phối hợp với Trường đại học Y-Dược Hải Phòng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khu giảng đường chính của trường tại địa chỉ số 72A đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền).


Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố dự buổi diễn tập.


Trong tình huống giả định, tại phòng thí nghiệm của khu giảng đường Trường đại học Y-Dược xảy ra cháy, nổ do hóa chất. Đám cháy từ phát sinh từ tầng 4 của tòa nhà 7 tầng. Lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng sử dụng các bình chữa cháy xách tay dập lửa, nhưng do gặp hóa chất, ngọn lửa lan nhanh, không thể kiểm soát.


Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC lập tức điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng, 3 xe thang cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.


Lực lượng chữa cháy chia thành 6 mũi nhanh chóng triển khai mũi lăng vòi vừa phun nước làm mát mặt ngoài tòa nhà, vừa tổ chức cứu nạn, đưa nạn nhân từ tầng 4 xuống trại cấp


cứu dã chiến. Sau 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.


Đồng chí Lê Khắc Nam khẳng định, là cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường đại học Y-Dược Hải Phòng cần tập trung xây dựng, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ.


Ngoài giờ học tập, mỗi giảng viên, sinh viên cần phải chủ động bổ sung kiến thức PCCC để ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ cháy nổ, hạn chế thiệt hại trong trường hợp xảy ra cháy. Cảnh sát PCCC phải duy trì lực lượng, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCCC cho người lao động đang làm việc tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.


(Nguồn: Diễn tập phương án chữa cháy tại Trường đại học Y - Dược Hải Phòng/Văn Thinh//Báo Công an Nhân dân online. – ngày 28/12/2016)


 


26. Cảng HKQT Cát Bi lên tiếng vụ "xe dù Kết Đoàn" náo loạn sân bay


Tính tới giờ phút này, mọi hoạt động của nhà xe "tác oai tác quái" chuyên tuyến Sân bay Cát Bi - Thái Bình - Nam Định vẫn diễn ra bình thường, chủ yếu dựa vào sức nặng từ "tấm bùa" do Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cấp phép.


Như đã phản ánh ở các bài trước, để thực hiện hoạt động đón, trả khách trái phép tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong các khung giờ “vàng”, nhà xe Kết Đoàn chủ yếu dựa vào sức nặng của hai tấm “bùa” quyền lực do Sở GTVT Hải Phòng và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cấp phép nhằm qua mặt sự tuần tra, kiểm soát của các lực lượng thi hành công vụ. Sai phạm của nhà xe này lần đã được Tạp chí GTVT làm rõ sau hàng loạt bài viết, tuy nhiên, tính tới giờ phút này, mọi hoạt động của nhà xe "tác oai tác quái" chuyên tuyến Sân bay Cát Bi - Thái Bình - Nam Định vẫn diễn ra bình thường dưới sự buông lỏng quản lý từ các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và dựa vào sức nặng từ "tấm bùa" do Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cấp phép?


Trao đổi với phóng viên Tạp chí GTVT về những vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - khẳng định: " không có chuyện xe hợp đồng bán vé, thu tiền, xác nhận đặt chỗ... khai thác khách tuyến cố định tại sân bay Cát Bi. Tôi khẳng định 100% không có việc ấy, nếu có thì đó là trách nhiệm của sân bay".


"Đối với nhà xe Kết Đoàn thì họ thường xuyên đến đưa đón khách tại sân bay nên được thuê một vài vị trí đỗ xe để thuận tiện hơn thôi. Việc này không có ảnh hưởng đến an ninh hàng không. Bởi, chúng tôi không thấy có hiện tượng nhà xe chèo kéo, mời chào ông ơi, bà ơi, đi ngay, đi nhanh, đi chậm. Vì nếu xe này hoạt động theo kiểu "trá hình" như báo chí phản ánh thì ba hãng taxi hoạt động trong sân bay sẽ có ý kiến ngay, nhưng đến giờ chúng tôi không nhận được một ý kiến nào từ các doanh nghiệp nói trên" - ông Tuấn cho biết.


Liên quan đến câu hỏi, liệu nhà xe Kết Đoàn có hoạt động theo đúng cam kết với sân bay hay không? ông Tuấn cho rằng: "Đấy là việc của các cơ quan chức năng. Sân bay Cát Bi tuyệt đối nghiêm cấm nhà xe này khai thác vận tải tuyến cố định, đi ngược lại với quy định của nhà nước.


Còn cái chuyện nhà xe trực tiếp thu tiền của hành khách, chúng tôi không quan tâm họ thu như thế nào. Việc đó là của Thanh tra, của Cảnh sát giao thông. Không có ai trả lương cho để sân bay làm việc kiểm tra xem xe ấy có chạy đúng hay không.


"Hơn nữa,  việc xử lý các xe hợp đồng trá hình rất đơn giản, chỉ cần các anh Thanh tra giao thông cứ đứng ngoài đợi xe chạy thì dừng và kiểm tra xem đúng hay không. Các bến xe có thẩm quyền liên quan đến quản lý hoạt động của xe, còn cái xe này bình thường như bao các xe khác" - ông Tuấn khẳng định.


"Ở góc độ sân bay, chúng tôi chỉ kiểm soát cái xe này vào đây không vi phạm an ninh an toàn, không vi phạm phòng chống cháy nổ, lái xe vào đây phải có xác nhận nhân thân, lai lịch tốt còn việc vi phạm cái gì thì các lực lượng chức năng tung quân ra mà xử lý.


Mỗi ngày có 7.000 khách và hàng nghìn chiếc xe ra vào sân bay làm sao chúng tôi kiểm soát khách này đến đi máy bay, khách nào đi xe" - vị đại diện này phân trần.


Trả lời câu hỏi, nếu sau này có thêm nhiều nhà xe khác xin vào kinh doanh vận tải tại sân bay theo như nhà xe Kết Đoàn thì cảng có cấp tạo điều kiện cấp chỗ đỗ hay không? ông Tuấn cho rằng: Nếu các đơn vị cam kết không đón, trả khách trái phép, không mời chào,


chèo kéo... thì chúng tôi cấp ngay.


Còn hành khách bên ngoài tập trung vào đây để đi xe đều diễn ra một cách bình thường thì không có vấn đề gì cả. Còn các lái xe taxi, các hãng xe bức xúc với nhà xe Kết Đoàn thì mời Thanh tra, Cảnh sát giao thông đến xử lý. Chứ việc có liên quan đến chúng tôi đâu mà lôi chúng tôi vào.


Nếu cơ quan chức năng có kết luận là sân bay sai thì chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn bây giờ chúng tôi không sai cái gì cả.


(Nguồn: Cảng HKQT Cát Bi lên tiếng vụ "xe dù Kết Đoàn" náo loạn sân bay /Nhị Hà//Tạp chí Giao thông vận tải. – ngày 02/12/2016)


 


27. Vụ "xe dù" sân bay Cát Bi: Nghi án "né" chỉ đạo của Thủ tướng


Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và UBND các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm. Tuy nhiên đến nay, xe khách trá hình tuyến sân bay Cát Bi – Thái Bình – Nam Định vẫn hoạt động vô cùng... bát nháo.


"Phớt lờ" chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:


Mặc dù “tập đoàn xe dù Kết Đoàn” hoạt động chuyên tuyến sân Cát Bi – Thái Bình – Nam Định lộ nguyên hình là đơn vị chạy “trá hình” tuyến cố định, là vấn đề bức xúc trong suốt thời gian qua, mặc dù đích thân Thủ tướng Chính phủ cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nhiều lần chỉ đạo các Bộ, Ban ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm, tuy nhiên đến nay việc xử lý vi phạm vẫn chây ì, “bắt cóc bỏ đĩa”, đặc biệt là có dấu hiệu “chống lệnh” chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Như đã phân tích ở những bài trước, để thực hiện hoạt động đón, trả khách trái phép tuyến sân bay Cát Bi – Thái Bình – Nam Định và ngược lại ở tất cả các khung giờ cố định trong ngày, nhà xe Kết Đoàn đã lách luật bằng cách gom những khách lẻ để…lập thành khách đoàn, “cốp mác” phòng vé Kết Đoàn đi – phòng vé Vĩnh Bảo – phòng vé Thái Bình – phòng vé Nam Định nhằm hợp thức hóa hành vi đón, trả khách “trá hình” tuyến cố định.


Đặc biệt, nhà xe này “núp bóng” danh nghĩa đưa, đón khách tại các phòng vé máy bay “án ngữ” tại các tỉnh Nam Định và Thái Bình để “gom khách” tuyến cố định.


Cụ thể, tại thành phố Nam Định, tại số nhà 75 Trần Anh Tông (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) không hề tồn tại phóng vé máy bay theo lời quảng cáo của nhà xe, thực chất tại địa chỉ này là một “bến xe ngầm” độc quyền tuyến Nam Định – sân bay Cát Bi của Cty TNHH vận tải Kết Đoàn.


Tại đây, nhà xe này gần như chiếm dụng 2/3 lòng đường Trần Anh Tông làm nơi đón trả khách, bốc xếp hàng hóa…tạo thành một điểm đen về giao thông...


Trao đổi với PV,  ông Thân Văn Thanh – nguyên Phó Chủ tịch Hiệp Hội vận tải ô tô Việt Nam phải thốt lên những lời cay đắng: “Bậy nào. Luật nào cho phép xe hợp đồng nào được phép xác nhận đặt chỗ, thu tiền trực tiếp từ khách lẻ, đón trả khách trái phép. So với các xe khách đăng ký chạy tuyến cố định trong bến, các xe khách trá hình Kết Đoàn mặc định trốn được 10% thuế VAT, trốn phí bến bãi, thuế thu nhập, không cần đóng bảo hiểm cho hành khách…nên lợi nhuận rất cao”


“Tôi cho rằng, nếu không có sự bao che, làm ngơ của thanh tra giao thông, chính quyền địa phương thì nhà xe này không thể lộng hành đến vậy. Ví dụ như nhà dân có giỗ, tiệc tùng công an, chính quyền địa địa bàn còn nắm được, huống gì những chiếc xe khách “khủng” lù lù từ sáng sớm tới đêm xuyên qua 3 tỉnh, thành phố mà không có lực lượng nào biết, xử lý. Quả thật là vô lý” – ông Thanh nhấn mạnh.


"Không xử lý được là quá vô lý":


Tỏ ra bất bình trước việc xe dù “đại náo” từ sân bay Cát Bi đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, một chuyên gia vận tải Hà Nội (xin được giấu tên) cho rằng: Nếu các địa phương vẫn kêu khó khi xử lý xe trá hình sân bay thì quả thực thiếu thuyết phục. Bởi, hiện nay, với những văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực vận tải khách (cụ thể là Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 86/2014/NĐ - CP, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, Nghị định số 46/2016/NĐ - CP)


thì hoàn toàn đã đủ cơ sở pháp lý để xử lý triệt để xe “trá hình” sân bay Cát Bi chạy tuyến cố định.


Mặt khác, chỉ cần theo dõi “xe dù sân bay” qua thiết bị giám sát hành trình thì mười mươi nhìn thấy sai phạm để xử lý. Xin nhắc lại đây là những chiếc xe cỡ lớn, họ đi đâu, hoạt động ở tuyến nào, lộ trình ra sao, dừng dỗ đón, trả khách bao nhiêu lần… có trích xuất giám sát này là biết hết.


Thực tế, trong quá trình điều tra để viết loạt bài này, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị xử lý xe “trá hình” tuyến sân bay Cát Bi – Thái Bình – Nam Định và ngược lại đến các Sở GTVT Hải Phòng, Sở GTVT Nam Định, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN…song đến nay “tập đoàn xe dù” vẫn ngang nhiên lộng hành, bất chấp các quy định của Nhà nước.


Nghiêm trọng hơn khi, thời gian qua, Thủ tướng và Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã ban hành khá nhiều chỉ thị, công điện chỉ đạo Bộ GTVT, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng xe khách trá hình, “xe dù, bến cóc”…


Đối với trường hợp cụ thể là nhà xe Kết Đoàn, thử hỏi các Bộ, Ban ngành từ Trung ương đến địa phương đã làm gì để xử lý dứt điểm tình trạng “xe dù” đội lốt tuyến cố định tuyến sân bay Cát Bi – Thái Bình – Nam Định?!


Điều này khiến dư luận đặt ra gghi án: Chính quyền địa phương các tỉnh Nam Định, Thái Bình và thành phố Hải Phòng thời có dấu hiệu “phớt lờ” chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý dứt điểm “xe dù”, “bến cóc”.


Và liệu rằng mình nhà xe vi phạm “nhờn thuốc” hay văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng bị “nhờn”…


(Nguồn: Vụ "xe dù" sân bay Cát Bi: Nghi án "né" chỉ đạo của Thủ tướng//Tạp chí Giao thông vận tải. – ngày 12/12/2016)


 


28. Hạn chế vi phạm pháp luật lao động: Cần tăng cường thanh kiểm tra, giám sát


Thời gian làm thêm giờ vượt quá quy định, trả lương thêm giờ không đầy đủ, không đóng BHXH, sa thải người lao động không đúng quy định, cắt thưởng tuỳ tiện... là những vi phạm pháp luật lao động còn phổ biến ở không ít đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.


Còn nhiều vi phạm:


Chị Lê Thị Phương Trâm, sinh 1982, là nhân viên kế toán một cty chuyên về dịch vụ thiết bị công nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng. Theo trình bày của chị Trâm, sau thời gian thử việc theo quy định, tháng 3-2012, chị được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đến tháng 12-2014, công ty bất ngờ ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, lúc này chị đang mang thai tháng thứ 6, với lý do người lao động không hoàn thành công việc. Tuy nhiên, theo chị Trâm, trong suốt quá trình làm việc tại doanh nghiệp, chị không vi phạm nội quy hay từng bị bất cứ hình thức kỷ luật nào. Về phía doanh nghiệp cũng không đưa ra các chứng minh người lao động không hoàn thành công việc được giao.


Tương tự là trường hợp của chị Phùng Thị Hoa, ở quận Lê Chân. Dù đã có thâm niên gắn bó và làm việc gần chục năm tại một công ty chuyên sản xuất may nhưng đến tháng 1-2016, chị Hoa bất ngờ nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Lý do mà công ty đưa ra là chị “không phù hợp” với môi trường làm việc. Không đồng ý với quyết định trên, chị Hoa đã gửi đơn kiến nghị. Ngay sau khi nhận được đơn của chị Hoa, Công đoàn ngành đã làm việc với đại diện Cty, người lao động và kết luận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với chị Hoa là không đúng quy định.


Theo thống kê của các ngành chức năng, trong 11 tháng năm 2016, thành phố xảy ra 14 cuộc đình công, ngừng việc tập thể (tăng 5 cuộc so với cùng kỳ 2015). Có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó là tình trạng chủ doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật lao động như: thời gian làm thêm giờ vượt quá quy định, trả lương thêm giờ không đầy đủ, không đóng BHXH, sa thải người lao động không đúng quy định, cắt thưởng tuỳ tiện. Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể, không chấp hành nghiêm quy định về ký


hợp đồng lao động khi tuyển dụng lao động.


Trong khi đó, đại diện Thanh tra (Sở LĐTB&XH) cho biết: kết quả thanh tra 178 đơn vị trong năm 2016 đã phát hiện hơn 850 sai phạm, tương đương với số kiến nghị; qua đó đã yêu cầu thực hiện hơn 600 kiến nghị, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 35 đơn vị và 3 người lao động với số tiền hơn 558 triệu đồng. Một trong những vi phạm phổ biến ở nhiều doanh nghiệp là chưa quan tâm thực hiện nghiêm các chế độ liên quan tới lao động nữ như nghỉ khám thai, thanh toán thai sản, thời gian nghỉ cho con bú, bố trí công việc phù hợp cho lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 và trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản.


Bên cạnh đó, nhiều quyền lợi cơ bản, chính đáng của người lao động bị bỏ qua như chưa bảo đảm an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc. Chưa kể số những doanh nghiệp chây ỳ, nợ đọng tiền BHXH dẫn đến việc người lao động không được hưởng quyền lợi về thanh toán bảo hiểm, ốm đau, hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... như quy định.


Tăng cường thanh kiểm tra:


Không thể phủ nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động khi điều kiện còn nhiều khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, ý kiến nhiều chuyên gia phân tích: mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận, kể cả việc vi phạm tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn, điều kiện làm việc, và không loại trừ cả việc vi phạm quyền lợi của người lao động.


Về mặt quản lý nhà nước, công tác thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động còn quá “khiêm tốn” so với số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân chính là do lực lượng mỏng, đảm trách nhiều nội dung công việc, thời gian dành cho công tác thanh tra, giám sát còn hạn chế.


Một thực tế được phát hiện trong quá trình thanh tra đó là tình trạng một bộ phận người lao động chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy lao động còn hạn chế. Lấy ví dụ như quyền lợi tham gia BHXH, không ít người lao động đề nghị doanh nghiệp không tham gia BHXH, thậm chí bỏ việc nếu doanh nghiệp đóng BHXH cho mình, bởi lý do lương thấp, không muốn trích nộp BHXH.


Mặt khác, số lao động này xác định chỉ làm việc thời vụ nên không mấy mặn mà với việc tham gia BHXH. Do đó theo ông Tăng Tiến Sơn - Chánh thanh tra (Sở LĐTB&XH), bên cạnh việc tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lao động và kiên quyết xử lý vi phạm, nhất là với các doanh nghiệp vi phạm nhiều, doanh nghiệp được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm thì bản thân người lao động cũng cần trang bị kiến thức pháp luật, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong thực hiện pháp luật lao động; huy động người lao động tại chính doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của chủ doanh nghiệp.


Cùng với đó, tổ chức công đoàn cần tích cực vào cuộc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Theo đó, cùng với Thanh tra ngành LĐTB&XH, các cấp công đoàn tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, đồng thời tham mưu, đề xuất mở rộng hoạt động thanh tra, giám sát đến các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ thay vì chỉ tập trung vào những doanh nghiệp đông lao động như hiện nay.


(Nguồn: Hạn chế vi phạm pháp luật lao động: Cần tăng cường thanh kiểm tra, giám sát


/Đỗ Hiếu//Báo An ninh Hải Phòng ĐT. – ngày 13/12/2016)


           


            III. KINH TẾ-XÃ HỘI; SẢN XUẤT KINH DOANH


29. Nuôi lươn không bùn: Đầu tư ít, hiệu quả cao, mỗi năm thu 100 triệu


Nhu cầu tiêu thụ lươn trên thị trường ngày càng cao, giá bán cao và khá ổn định ở mức 150 - 200 nghìn đồng/kg nên hiện có nhiều hộ gia đình ở Hải Phòng chuyển sang nuôi lươn không bùn.


Hộ anh Trần Văn Phong ở thôn Liễu Dinh (xã Trường Thọ, huyện An Lão) có 60m2 bể xi măng nuôi lươn không bùn. Anh Phong thả lươn với mật độ trung bình 100 con/m2. Tỷ lệ sống đạt gần 80%. Sau hơn 4 tháng, 4 nghìn con lươn giống cỡ 8 - 10g/con đạt trọng lượng 30 - 70g/con, 2 nghìn con lươn giống cỡ 25 - 35g/con đạt trọng lượng 100 - 170g/con. Một đợt nuôi, chủ nhân thu về gần 400kg lươn thương phẩm, thu lãi trên 40 triệu đồng.


Theo người nuôi, lươn được cho ăn hỗn hợp gồm cua, cá tạp, ốc bươu vàng nấu chín trộn với một ít thức ăn công nghiệp. Tính toán cho thấy, cứ đầu tư khoảng 3,5kg thức ăn cho 1kg lươn thương phẩm. Lươn đồng không tốn nhiều diện tích, không cần nhiều vốn đầu tư, công trình nuôi đơn giản, trong khi lợi nhuận cao lên đến 44%.


Tại huyện Kiến Thụy, gia đình ông Ngô Phan Định ở thôn Phong Quang (xã Đại Đồng) cũng rất thành công với phương thức nuôi mới này. Ông Định đang nuôi cá chuyển sang nuôi lươn vì nhận thấy nhu cầu thị trường lớn mà nguồn cung ít. Lúc đầu, gia đình ông nuôi lươn trong ao đất nhưng hiệu quả không cao, tốn nhiều công chăm sóc. Khi biết đến mô hình nuôi lươn không bùn, ông bắt đầu nuôi thử nghiệm 4.500 con lươn giống cấp 2 trong 45m2 bể xi măng.


Quá trình chăm sóc 5 tháng cho thấy lươn sống tốt trong bể. Tỷ lệ sống đạt gần 100%,


trung bình mỗi con nặng tới 200 - 250g. Với giá bán 150 nghìn đồng/kg, ông hết sức phấn khởi với số lãi thu được. Sau đó, ông Định tiếp tục mở rộng quy mô nuôi. Đến nay, mỗi năm ông Định thu hoạch gần 2 tấn lươn thương phẩm, trong đó mỗi đợt nuôi, ông thu về gần 100 triệu đồng với gần 700kg lươn cung cấp cho thị trường.


Do lươn ưa bóng mát nên ông Định còn kết hợp trồng gấc quanh bể nuôi để vừa tạo bóng mát cho lươn, vừa tận dụng diện tích, tăng thu nhập.


Không dừng lại ở nuôi thương phẩm, ông Định còn cho lươn sinh sản nhân tạo để chủ động được nguồn giống và cung cấp giống lươn cho người nuôi quanh vùng. Mỗi năm ông bán 800kg lươn giống, thu lãi gần 150 triệu đồng.


Mô hình nuôi lươn không bùn đang mở ra một hướng đi mới cho nông dân nhiều địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.


(Nguồn: Nuôi lươn không bùn: Đầu tư ít, hiệu quả cao, mỗi năm thu 100 triệu /Theo Hân Minh (Báo Nông Nghiệp Việt Nam)//Báo ĐT Dân Việt. – ngày 22/12/2016)


 


30. Xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng: Gọi đất sinh sôi những mùa vàng…


Bắt đầu triển khai thí điểm từ năm 2012, mô hình cánh đồng lớn hiện được nhân rộng toàn thành phố, trong đó có huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Việc dồn điền đổi thửa và chuyển đổi mô hình sản xuất trong nông nghiệp góp phần tạo nên những “mùa vàng”. Có được cuộc sống ấm no, người nông dân càng thêm yêu đồng đất, tình trạng ruộng bỏ hoang vì thế cũng được hạn chế. Đây thực sự là bước đi đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng…


Kỳ 1: “Quả ngọt” từ những đổi thay:


Ấm no từ đồng đất quê hương:


Chúng tôi về xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng) vào đầu giờ chiều một ngày giữa đông, không khí sực nức mùi ngai ngái, thơm thơm của cỏ, rơm rạ khô. Hai bên vệ đường, thi thoảng bắt gặp những vườn chuối xanh um với phần ngọn nặng trĩu buồng hứa hẹn cho ra những nải nần nẫn bày đẫy đĩa trên ban thờ tổ tiên ngày Tết. Trên cánh đồng trắng xoá màu đất được phơi ải, chen lẫn là những ruộng dưa chuột bao tử mơn mởn, nhấp nhô bóng người tìm bắt sâu, tưới nước. Không gian rộn ràng tươi vui, lòng người phơi phới.


Đón khách từ cổng trụ sở UBND xã, sau vài câu giới thiệu và chào hỏi xã giao, anh Lưu Xuân Quý, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Thắng đưa ngay khách ra đồng “để các anh, các chị chứng kiến những thay đổi trên đồng đất địa phương”. Ra khỏi khu dân cư, nhìn những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, ô ruộng vuông vức, san sát như bàn cờ, mới hiểu lý do đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân xã muốn khách “mục sở thị” trước khi trò chuyện.


Vui vẻ trò chuyện với khách trong khi lúi húi bên luống dưa chuột bao tử đang lên xanh tốt trên cánh đồng Ngoài Cả ở thôn Kho, chị Ngô Thị Hợi cho biết, trước đây ruộng của gia đình “chia năm xẻ bảy”, vừa khó khăn cho canh tác, vận chuyển, trong khi năng suất thấp, chi phí cao. Nay tập trung vào thửa ruộng rộng 1,5 mẫu. Nhờ có cơ giới hoá, công việc đồng áng nhàn hơn nhiều. Không những thế, gia đình chị còn trồng dưa chuột bào tử sau khi thu hoạch lúa vụ mùa. Chỉ trong hơn 2 tháng kể từ khi trồng tới lúc thu hoạch, mỗi sào cho thu nhập trên dưới 5 triệu đồng. Cuộc sống gia đình chị Hợi vì thế tương đối dư dả. Không chỉ chị Hợi mà nhiều gia đình khác ở Tiên Thắng có được cuộc sống ấm no nhờ đồng đất quê hương.


Được biết, từ năm 2013, xã Tiên Thắng thực hiện dồn điền đổi thửa. Trước đây, trung bình mỗi hộ có tới 6-7 thửa ruộng, nay chỉ còn 1,7 thửa. Sản xuất tập trung không những giảm bớt chi phí, việc tưới tiêu và vận chuyển nông sản thuận lợi, năng suất không ngừng tăng, lên 69-70 tạ/ha/vụ năm 2015. Không những thế, vụ dưa chuột bào tử, ngô, rau… trồng xen vụ Đông đem lại khoản thu kha khá cho nhiều gia đình.


Chính sách mở đường:


Rời Tiên Thắng, chúng tôi tìm về xã Tây Hưng (huyện Tiên Lãng). Qua nhiều ngã rẽ trên con đường bêtông thênh thang, trước mắt hiện lên khung cảnh đẹp như tranh của khu trang trại thuỷ sản ở lô 5, thôn Hợp Hưng. Trên bờ, nào ngan, vịt, gà, lợn… cùng cất tiếng đòi ăn hay gọi nhau tạo thành âm hưởng của bản “giao hưởng đồng quê” nghe thật vui tai. Trong không khí chộn rộn, anh Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Hưng, chia sẻ, nơi đây trước là vùng chiêm trũng mỗi năm chỉ cấy lúa được 1 vụ, nhưng đa phần mất mùa. Người dân vì thế bỏ cho lau lác chen chân mọc cao quá đầu người. Đến năm 2008, xã chuyển đổi mô hình sản xuất từ cấy lúa sang nuôi thuỷ sản kết hợp gia súc, gia cầm. Chỉ sau một vài năm, cánh đồng hoang vu ngày xưa “thay da đổi thịt”, biến thành gần 100 trang trại. Mừng nhất là hiệu quả kinh tế thực sự làm đời sống người nông dân khấm khá. Mỗi hộ, gồm 2-3 lao động, trừ các khoản chi phí, trung bình mỗi năm thu về 100-200 triệu đồng.


Phục vụ mục tiêu nông thôn mới, trong 5 năm (2011-2015), thành phố đầu tư 1.130,298 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện nhiều nội dung như rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển trang trại…; đầu tư 96,847 tỷ đồng hỗ trợ cải tạo, nâng cấp 19 trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thực hiện các đề án phát triển sản xuất 74,625 tỷ đồng… Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người dân nông thôn tăng từ 19,2 triệu đồng/năm 2011 lên 34,08 triệu đồng/năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,18% năm 2011 xuống còn 1,58% năm 2015...


Kỳ cuối: “Cộng Hiền và bài học về sự dám nghĩ, dám làm:


Tuy chưa về đích trong xây dựng nông thôn mới hay tiêu biểu đi đầu trong thực hiện dồn điền đổi và chuyển đổi sản xuất, nhưng xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo) lại thành công trong mạnh dạn áp dụng cơ giới hoá đồng bộ giúp công việc đồng áng bớt vất vả. Dù đất ở đây thổ nhưỡng không thuận lợi cho trồng màu, nhưng nhờ những cánh đồng lớn với 2 vụ lúa bội thu mỗi năm, người dân có được cuộc sống ấm no…


Đi học người, được người… học lại:          


Nhớ lại quãng thời gian lãnh đạo xã Cộng Hiền cùng bà con nhân dân chuẩn bị, lên kế hoạch và triển khai cơ giới hoá và dồn điền đổi thửa, ông Đoàn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Cộng Hiền, hào hứng: Năm 2012, trước thực trạng sản xuất nông nghiệp chủ yếu bằng lao động thủ công, năng suất thấp khiến nông dân không mặn mà với đồng ruộng, được doanh nghiệp tài trợ, xã cử đoàn công tác gồm hơn 60 người lên đường vào một xã thuộc tỉnh Thanh Hoá học tập mô hình gieo mạ trên khay. Đến nơi, thấy những khay mạ tăm tắp, mọi người ồ lên sung sướng, muốn áp dụng ngay trên quê hương để việc nông bớt vất vả.


Kết thúc chuyến đi, trong cán bộ lãnh đạo đến bà con nông dân, ước mơ về sản xuất lớn, về cơ giới hoá thay lao động chân tay cứ lớn dần. Sau đó, được sự hỗ trợ của huyện và thành phố, xã Cộng Hiền triển khai mô hình cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất lúa, từ khâu làm đất đến thu hoạch. Vụ lúa Xuân năm 2013, xã bắt đầu thực hiện cơ giới hoá đồng bộ từ gieo mạ trên khay đến cấy, thu hoạch trên diện tích 20 ha. Từ chủ yếu “hoà đến lỗ”, sau 2 vụ thực hiện cơ giới hoá đồng bộ, trung bình mỗi vụ, bà con nông dân ở đây thu lãi gần 1 triệu đồng/sào lúa/vụ. So với phương pháp canh tác truyền thống, tính trung bình, sản xuất lúa bằng cơ giới hoá đồng bộ chi phí giảm hơn 20% trong khi thu nhập tăng thêm chừng 30%. Đến vụ lúa Xuân năm 2014, toàn xã thực hiện mô hình cơ giới hoá đồng bộ trên diện tích 150 ha trên tổng số 390 ha đất nông nghiệp. Tổ dịch vụ phục vụ cơ giới hoá đồng bộ ra đời. Bên cạnh đó, xã còn liên doanh, liên kết với nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn các xã lân cận để mở rộng quy mô sản xuất.


“Mô hình cơ giới hoá thành công và gây ấn tượng mạnh tới mức, năm 2014, đoàn lãnh đạo chính quyền và nông dân ở huyện Chiêm Hoá- nơi trước đây chúng tôi tới học tập kinh nghiệm gieo mạ trên khay- liên hệ tới Cộng Hiền học tập mô hình gieo mạ trên khay bằng máy cũng như cơ giới hoá đồng bộ”, ông Chung tiếp lời: “Đất đai ở Cộng Hiền đa phần chai cứng không thích hợp cho trồng màu, nhưng nhờ có cánh đồng lớn với 2 vụ mùa bội thu mỗi năm, người dân có được cuộc sống ấm no”.


 “Quả ngọt” từ sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm:


Theo ông Ngô Văn Long, Bí thư Đảng uỷ xã Cộng Hiền, cuối năm 2014, xã chủ trương thực hiện dồn điền đổi thửa trên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Do thành công của mô hình cơ giới hoá đồng bộ, chủ trương này đạt được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo đến bà con nông dân. Năm 2015, được sự đồng ý và hỗ trợ của huyện, thành phố, xã triển khai dồn điền đổi thửa, đạt được sự nhất trí của toàn bộ các thôn. Việc giao ruộng cho bà con nông dân thực hiện từ tháng 11-2015 đến tháng 1-2016 hoàn thành. “Tổ công tác dồn điền đổi thửa làm việc không kể ngày đêm để kịp giao ruộng cho bà con canh tác vụ lúa Xuân 2016. Khi hoàn tất chỉ trước Tết Nguyên đán 4-5 ngày. Còn ít thời gian nên ít người lo được cái Tết đầy đủ như những năm trước, nhưng ai cũng vui vì chủ trương đi vào thực tế góp phần làm cuộc sống bà con nông dân ấm no hơn”, ông Long chia sẻ.


Nói về những thành công trong triển khai chính sách dồn điền, đổi thửa mà Cộng Hiền đạt được thời gian qua, ông Đoàn Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Cộng Hiền, cho biết, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất đẩy nhanh tiến trình dồn đổi ruộng đất tạo thành thửa lớn, sản xuất hàng hóa; hình thành hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật gắn sản xuất theo chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra; nâng cao chất lượng, năng suất lao động để giảm lao động thủ công; góp phần tích cực tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt thực hiện mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp còn thúc đẩy hoàn thiện hệ thống thủy lợi, hệ thống giao thông đáp ứng yêu cầu sản xuất. Trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, địa phương hoàn thành việc nâng cấp một số cống nội đồng, nạo vét trên 5 km kênh mương và hoàn thành 27 km đường bê tông trục chính nội đồng phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, còn giải phóng lượng lớn lao động nông nghiệp truyền thống sang làm các nghề khác, mang lại thu nhập cao hơn cho nông dân, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tính đến thời điểm hiện tại, xã hoàn thành 15/19 tiêu chí, trong đó từ năm 2013- 2015 hoàn thành 10 tiêu chí.


Những ngày cuối năm, ở xã Cộng Hiền, tiếng máy làm đất chen lẫn tiếng cười nói của bà con nông dân tạo thành bức tranh nông thôn mới vô cùng sống động. Ai cũng vui vì chính sách mới thực sự đem lại “quả ngọt” trên đồng đất quê hương. Càng vui hơn nữa khi nhờ có sức máy, công việc đồng áng ngày càng bớt vất vả. Bởi, chỉ cần 1 máy cấy hay máy làm đất loại nhỏ, có thể bằng cả chục con người lẫn trâu, loại lớn bằng cả trăm. Trong khi đó, để điều khiển và vận hành, cũng chỉ cần có 2 lao động.


Thay lời kết:      


Thực tế cho thấy, không phải nơi nào cũng xây dựng mô hình cánh đồng lớn hay chuyển đổi sản xuất thành công như ở Tiên Thắng, Tây Hưng và Cộng Hiền. Hiện nhiều địa phương vẫn gặp khó do sản xuất bình quân đầu hộ nhỏ, manh mún bởi chưa mạnh dạn trong thực hiện chính sách dồn diên đổi thửa; hệ thống giao thông thuỷ lợi nội đồng chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế chính sách hỗ trợ còn thấp; doanh nghiệp đầu tư và ký hợp đồng bao tiêu nông sản không nhiều. Thực trạng kể trên đặt ra bài toán cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương… cần có sự chuẩn bị kỹ càng cũng như có chính sách hỗ trợ người dân một cách hợp lý. Điều quan trọng nhất là phải làm sao cho bà con nông dân thấy được lợi ích của chính sách mới, qua đó tạo sự đồng thuận, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới phát triển.


 (Nguồn: Xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng: Gọi đất sinh sôi những mùa vàng…/


Thái Phan//Báo Hải Phòng ĐT ngày 22/12/2016)


 


31. Thị trường hoa, cây cảnh Nhộn nhịp vào vụ Tết


Từ đầu tháng 12 đến nay, chợ Hàng mới không chỉ họp vào phiên sáng Chủ nhật hằng


tuần như truyền thống mà ngay từ chiều thứ sáu, nhiều nhà vườn ùn ùn chở hoa đến tập kết tại chợ nên chợ họp vào cả hai ngày cuối tuần. Các loại hoa, cây cảnh ở đây cũng vô cùng phong phú cả về chủng loại và giá cả. Tại các nhà vườn ở các xã Đặng Cương, Hồng Thái... (huyện An Dương) cũng nhộn nhịp người đến đặt hoa, cây cảnh cho dịp Tết.


            Sáng Chủ nhật, ngày 25-12, chợ Hàng mới đông nghẹt người đến mua hoa, cây cảnh. Năm nay, tại chợ Hàng, các loại hoa trà mi và hoa hồng ngoại lên ngôi, được bày bán rất nhiều. Bên cạnh các mặt hàng cây cảnh, hoa truyền thống như cúc, hồng, thược dược, trà mi, hải đường, thu hải đường, đại lộc, đỗ quyên... chợ có rất nhiều loại hoa mới như hoa hồng Tê-rê-sa, hồng Sapa, hồng đổi màu... giá cả cũng rất “bình dân”. Hoa trà mi gần đến ngày Tết năm nào cũng có bán nhưng năm nay đặc biệt nhiều nên giá cả cũng rẻ hơn những năm trước. Trà mi cũng có nhiều loại, loại trà trắng chỉ nở rộ vào dịp từ Giáng sinh đến Tết dương lịch, giá khoảng 1,5-2,5 triệu đồng/cây to. Trà trắng bông to, khi đã nở là rộ gần như phủ khắp cây nên được nhiều người mua chơi trong dịp Tết dương lịch. Trà hồng và trà lựu còn nhiều nụ bé, có thể chơi được từ nay đến Tết âm lịch. Hoa trà mi trắng phớt hồng rất quyến rũ. Người bán hàng cho biết, hầu hết số cây hoa trà được đưa từ huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về bán nhưng cũng có loại trà mang từ Trung Quốc về. Loại trà mang từ Trung Quốc về hoa to và chóng tàn. Trà ta hoa nhỏ hơn nhưng tươi lâu, sau khi nở tới vài tuần hoa mới tàn. Trà ta có giá từ vài trăm nghìn đồng đến 1-2 triệu đồng/cây. Loài hoa nhiều thứ hai ở chợ là các loại hoa hồng ngoại. Có cây hồng ngoại giá đến 7 triệu đồng nhưng cũng có những cây hồng Tê-rê-sa nhỏ, hoa vàng nhạt hoặc hồng phấn rất đẹp giá chỉ khoảng 150.000 đồng/cây. Hoa hồng đổi màu giá rẻ hơn, ở mức 50.000- 100.000 đồng/cây. Trong chợ cũng bạt ngàn loài hoa mới lạ như dạ thảo, ngọc thảo, phong nữ thảo giá chỉ vài chục nghìn đồng/cây. Một vài hàng hoa hướng dương lấy từ các trang trại hoa hướng dương trong thành phố, giá 20.000 đồng/cây. Một số người bán hàng cho biết, sức mua của người dân năm nay cũng khá cao.


Tại chợ hoa Đằng Hải (quận Hải An), họp từ 3-4 giờ sáng đến 7-8 giờ sáng hằng ngày. Các loại hoa được bán nhiều là hoa nhập từ Đà Lạt và Sapa về như tuy líp, hồng, lys vàng, lys đỏ, đồng tiền, dơn, các loại cúc xanh, cẩm tú cầu... Chợ chủ yếu bán buôn nên lượng hoa tiêu thụ hằng ngày rất lớn, hoa Đằng Hải chỉ đáp ứng được một phần nhỏ. Từ chợ hoa Đằng Hải, hoa được chuyển đi các tỉnh phía Bắc và vào Quán hoa trung tâm, các cửa hàng hoa trong nội thành. Chị Nhung, người bán hoa ở Quán hoa trung tâm thành phố cũng là người dân Đằng Hải cho biết, càng gần đến Tết Nguyên đán, lượng hoa nhập về Đằng Hải càng lớn, sức tiêu thụ càng mạnh.


Vào thời điểm này, tại các nhà vườn ở xã Đồng Thái, Đặng Cương, An Đồng (huyện An Dương)... nhiều người đến chọn cây đào và đặt cọc tiền thuê hoặc mua đào. Khoảng ngày 23- 25 tháng chạp chủ vườn sẽ đánh cây chở đến cho người mua. Anh Nguyễn Đình Khái, nhà ở phố Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân) cho biết, hơn chục năm nay, năm nào anh cũng thuê một cây đào cổ của vườn anh Ninh ở xã Đặng Cương. Giá thuê 3 triệu đồng. Gần Tết, nhà vườn chở cây hoa đến, sau Tết lại đem về chăm sóc. Là khách quen nên năm nào nhà vườn cũng dành cho anh cây đào này dù người khác trả giá hơn cũng không thuê được. Năm nay, anh vừa đặt thuê hộ bạn bè thêm 5 cây đào của nhà vườn, có cây giá 7 triệu đồng. Khách đặt sớm sẽ chọn được các cây đào đẹp vì năm nay thời tiết ấm áp nên nhiều nhà vườn hoa đào đã nở.


Các xã ở huyện An Dương cũng trồng nhiều quất và hải đường. Những cây hải đường khó trồng nên đa phần chủ vườn bán chứ không cho thuê. Nhiều cây hải đường sau khi đánh từ vườn bán cho khách đem về nhà chơi Tết không nở được hoa nên khó bán hơn quất và đào. Dù vậy, cây hải đường cũng không rẻ, cây đẹp tới hàng triệu đồng. Do giá đào, quất, hải đường cao nên nhiều chủ vườn phải ăn ngủ tại vườn để trông cây. Có nhà vườn xích các cây lại với nhau để chống trộm.


Các chợ hoa, vườn hoa cây cảnh đang mang không khí Tết đến sớm với mọi nhà, cơ quan, công sở. Thị trường hoa Tết phong phú, nhộn nhịp hơn mọi năm phần nào phản ánh đời sống của người dân thành phố đang ngày càng được nâng cao hơn trước.


            (Nguồn: Thị trường hoa, cây cảnh Nhộn nhịp vào vụ Tết/Mai Hương//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 27/12/2016)


32. Hải Phòng: Bị di dời gấp, hàng trăm lao động có nguy cơ mất việc


            Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của các DN và NLĐ đang làm việc tại các điểm liên kết tại Cung Việt Tiệp (Hải Phòng) về việc bị yêu cầu giải toả ngay trước những ngày giáp tết, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm lao động.


Nguy cơ mất việc:


Chỉ còn mấy tuần nữa là đến tết Nguyên Đán, nhưng hàng trăm lao động đang làm việc


tại các điểm liên kết tại cung Văn hoá hữu nghị Việt Tiệp rất hoang mang khi nghe tin UBND TP yêu cầu các đơn vị này phải đóng cửa, di dời đi nơi khác để trả mặt bằng lại cho cung. Nguy cơ mất việc làm khiến NLĐ mất ăn mất ngủ. “Chúng tôi làm việc cả năm, chỉ mong đến tết được thưởng chút tiền để lo cho gia đình, nhưng nếu bị đóng cửa từ bây giờ, thì chúng tôi biết đi đâu về đâu. Mong UBND TP Hải Phòng xem xét đề đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi” – đại diện NLĐ kiến nghị.


Trước đó, ngày 16.12, UBND TP. Hải Phòng có thông báo số 470/TB-UBND về việc Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp với các ngành, đơn vị về giải tỏa một số địa điểm trong khuôn viên của Cung văn hóa Việt Tiệp và Cung văn hóa Thanh niên. Theo đó, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng yêu cầu LĐLĐ TP Hải Phòng chỉ đạo Cung văn hóa Việt Tiệp thực hiện chấm dứt ngay các hợp đồng cho thuê hoặc liên kết, thực hiện giải tỏa các điểm từ ngày 15.12 và hoàn thành trong tháng 12.2016. Giao UBND quận Ngô Quyền hướng dẫn giám sát Cung văn hóa Việt Tiệp tổ chức giải tỏa các điểm, lập phương án đề nghị hỗ trợ kinh phí để tháo dỡ.


Thời hạn quá gấp gáp ?:


Theo tìm hiểu, các đơn vị liên kết trên đã ký hợp đồng với cung Việt Tiệp sau khi được LĐLĐ TP đồng ý về chủ trương để mở các điểm kinh doanh trong khuôn viên của cung từ nhiều năm nay.


Sau khi UBND TP Hải Phòng có thông báo về việc thu hồi lại các phần diện tích để trả lại mặt bằng cho cung Việt Tiệp, các đơn vị liên kết tại đây cho rằng thời hạn quá gấp gáp, gây khó khăn cho các đơn vị vì nhiều DN đã đầu tư hàng tỉ đồng, nên việc di dời gấp sẽ làm DN có khả năng phá sản, NLĐ nguy cơ mất việc trong khi thời hạn hợp đồng vẫn còn, nên đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng.


Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng cho biết: LĐLĐ đã chỉ đạo cung Việt Tiệp thực hiện các thông báo của UBND TP Hải Phòng, yêu cầu di dời các cơ sở để trả lại mặt bằng cho cung. “Trước mắt, yêu cầu các đơn vị chấp hành chủ trương chung để cơ quan chức năng đến kiểm kê, lên phương án di dời” – đại diện LĐLĐ Hải Phòng nói.


Đại diện một đơn vị liên kết cho biết: Ngày 14.12, UBND TP. Hải Phòng tổ chức họp với các đơn vị. Chúng tôi đã đề nghị TP cho lùi thời hạn đến sau Tết nguyên đán 2017, và việc giải tỏa các điểm vi phạm quy hoạch theo lộ trình để giảm thiểu thiệt hại cho các đơn vị. Nhưng đến ngày 16.12, UBND TP ban hành thông báo yêu cầu thực hiện chấm dứt ngay trong tháng 12. Điều này khiến chúng tôi không kịp trở tay để tìm địa điểm kinh doanh mới, nên sẽ rất khó khăn trong việc bố trí công việc và lo lương, thưởng tết cho NLĐ.


(Nguồn: Hải Phòng: Bị di dời gấp, hàng trăm lao động có nguy cơ mất việc/Mai Chi//Báo Lao động online. – ngày 27/12/2016)


 


33. Tăng cường hợp tác phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ


Chiều 27-12, tại Hà Nội, diễn ra  hội nghị hợp tác phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ), cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo 15 tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ Bắc bộ, đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đoàn công tác thành phố Hải Phòng tham dự hội nghị.


 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đại diện Chủ tịch Hội đồng vùng KTTĐ Bắc bộ nhiệm kỳ 2015-2016 trình bày báo cáo đánh giá kết quả hợp tác vùng KTTĐ Bắc bộ giai đoạn 2011 - 2016 và dự kiến kế hoạch điều phối vùng KTTĐ Bắc bộ giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, giai đoạn 2011- 2016, hoạt động hợp tác vùng KTTĐ Bắc Bộ đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa- thể thao, y tế, giáo dục, lao động thương binh  xã hội, tài nguyên - môi trường và an ninh trật tự.  Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong vùng tham luận về các giải pháp đẩy mạnh, tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác thời gian tới.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của cả vùng KTTĐ Bắc bộ qua khu vực cảng biển Hải Phòng. Đồng chí nhấn mạnh: cảng biển Hải Phòng đang và sẽ giữ vai trò quan trọng đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng, song để giải quyết những khó khăn, hạn chế về cơ sở hạ tầng cảng và hệ thống giao thông kết nối sau cảng, cần được Trung ương quan tâm đầu tư hơn nữa. Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương phối hợp chặt chẽ các địa phương trong vùng KTTĐ Bắc bộ thực hiện hiệu quả cao mục tiêu phát triển thương mại được xác định trong các quy hoạch của vùng cũng như nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trong vùng, tạo bước chuyển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông thúc đẩy vận tải hàng hóa, tăng tính kết nối giữa các vùng sản xuất và khu vực cảng biển, đặc biệt là tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hải Phòng - Quảng


Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội từng địa phương và của cả vùng.


Hội nghị thông qua và ký kết Kế hoạch điều phối Vùng KTTĐ Bắc bộ giai đoạn 2017-2020 và Biên bản Hội nghị hợp tác phát triển vùng KTTĐ Bắc bộ năm 2016. 15 tỉnh, thành phố Vùng KTTĐ Bắc bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô ký Biên bản hợp tác giai đoạn 2017 - 2020.


Các đại biểu nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng làm Chủ tịch Hội đồng Vùng KTTĐ Bắc bộ nhiệm kỳ 2017-2018.


(Nguồn: Tăng cường hợp tác phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 27/12/2016)


 


34. Quận Hải An (Hải Phòng) triển khai thu phí hạ tầng cảng biển: Muốn “chặn” doanh nghiệp nộp thuế cho địa phương khác?


Quy định “thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng” từ ngày 1/1/2017 dành cho các doanh nghiệp không làm thủ tục thông quan và nộp các loại thuế đầu vào tại TP. Hải Phòng mà quận Hải An vừa thông báo đang để lại nhiều ý kiến trong cộng đồng doanh nghiệp


và được cho là đi ngược lại với tinh thần kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp đang được Chính phủ 


xây dựng.


Không thông quan tại Hải Phòng chịu phí cao hơn gần 10 lần:


Cụ thể, theo Thông báo số 1548/TB-UBND của quận Hải An, Hải Phòng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá nhập khẩu, hàng hoá xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan phải nộp phí khoảng 2,2 triệu đồng/container 20 feet hoặc 4,8 triệu đồng/container 40 feet.


Tuy nhiên nếu chọn cách thông quan, nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt… ngay tại các cảng của TP. Hải Phòng thì mức phí chỉ là 250.000 đồng/container loại 20 feet và 500.000 đồng/container loại 40 feet.


Như vậy, chênh lệch giữa 2 mức thu là gần 10 lần.


Bình luận sự chênh lệch này, một doanh nghiệp chuyên làm hàng xuất nhập khẩu cho hay, mục đích của việc áp dụng loại phí mới này cho thấy quyết tâm tận thu về phí và thuế.


“Căn cứ theo nghị định số 120/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí, Thông báo 1548/TB-UBND phải được Bộ Tài chính tiếp nhận, thẩm định và có văn bản trước khi ra quyết định”, đại diện doanh nghiệp nói và cho hay, căn cứ để TP. Hải Phòng áp dụng việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố là chưa rõ ràng.


Nếu các cảng biển do Nhà nước đầu tư thì doanh nghiệp đã phải nộp các phí dịch vụ tại cảng theo quy định hiện hành.  Còn nếu do tư nhân đầu tư thì nhà đầu tư cũng đã trả tiền thuê đất, mặt nước và khi hoạt động cũng đã thu các loại phí dịch vụ theo quy định hiện hành hay đóng thuế ế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách.


“Chưa kể, cơ sở hạ tầng của cảng là do các nhà đầu tư thực hiện đầu tư, nên TP. Hải Phòng tự ý thu thêm các khoản phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng là không hợp lý”, các doanh nghiệp bức xúc.


Làm khó doanh nghiệp:


Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu đang bị vướng với quy định này cho hay, hiện nay hàng hóa của nhiều doanh nghiệp nhập khẩu mua về căn cứ theo giá FOB, do vậy các doanh nghiệp này đang phải thuê tàu vận chuyển hàng hóa về cảng Hải Phòng. Khi tàu về đến cảng Hải Phòng, thông qua hãng tàu, các doanh nghiệp phải nộp đầy đủ các loại phí như phí hoa tiêu, phí lai dắt, phí cầu cảng, phí sử dụng hạ tầng, phí bốc xếp nâng hạ hàng hóa, phí lưu kho tại bến bãi trong cảng.


Sau khi hàng hóa được hoàn tất các thủ tục hải quan để chuyển đi, các doanh nghiệp vận tải cho các doanh nghiệp nhập khẩu đã phải nộp các loại phí như phí bảo trì đường bộ, phí cầu đường… và tất cả các loại phí đó đều được tính vào giá dịch vụ của các doanh nghiệp vận tải áp dụng cho khách hàng.


“Tất cả các loại chi phí này đều được đưa vào cơ cấu giá của sản phẩm bán ra. Bởi vậy, việc đặt thêm mức phí mới từ địa phương đồng nghĩa với đẩy doanh nghiệp vào thế phải gia tăng chi phí một cách bất hợp lý”, đại diện nhiều doanh nghiệp cho hay.


Thực tế mức phí quy định trong thông báo này đã có sự phân biệt giữa hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường và hàng hóa gửi kho ngoại quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến sự không bình đẳng về mức thu lệ phí đối với các doanh nghiệp, không tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ tại nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 về hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển đến năm 2020, Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 28/04/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến 2020.


Về vĩ mô, việc phân biệt đối xử giữa hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu tại cảng Hải Phòng với những hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan tại Hải Phòng sẽ tạo ra sự mất cân đối về thu ngân sách tại các địa phương trên một vùng, miền. Tình trạng này nếu không chấm dứt ngay sẽ dẫn tới việc thu ngân sách xuất nhập khẩu tập trung chủ yếu tại các địa phương có cảng biển.


“Việc này dẫn đến tình trạng, hàng hóa dồn vào các cửa khẩu có cảng biển, gây ra quá tải, ùn tắc, khiến thời gian làm các thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa kéo dài thêm, phát sinh chi phí cho doanh nghiệp”, là tâm trạng lo lắng của doanh nghiệp trước quyết định thu phí từ phía quận Hải An, TP. Hải Phòng.


Chưa kể việc làm của TP. Hải Phòng sẽ tạo ra tiền lệ để các tỉnh có cửa khẩu và cảng biển đưa ra các quy định tương tự về việc thu các loại phí và lệ phí mới khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn. Trong khi đó, các tỉnh không có cửa khẩu và cảng biển do thâm hụt nguồn thu sẽ có xu hướng để đưa ra các loại phí mới để bù đắp nguồn thu, cũng sẽ tạo ra áp lực và sức ép về chi phí đối với doanh nghiệp.


Việc không đồng nhất về các mức phí giữa các địa bàn sẽ tạo ra tâm lý không tốt đối với các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài. Chính điều này sẽ tạo ra rào cản trong việc thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


Được biết rất nhiều doanh nghiệp và Hiệp hội đã có kiến nghị tới Chính phủ, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để nhanh chóng tháo gỡ những quy định bất hợp lý tại TP. Hải Phòng.


(Nguồn: Quận Hải An (Hải Phòng) triển khai thu phí hạ tầng cảng biển... /Thanh Hương//Báo Đầu tư online. – ngày 03/01/2017)


 


35. HTX Nông nghiệp và xây dựng Đồng Thái - Điểm sáng phát triển kinh tế tập thể


Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng chuyên canh hoa, cây cảnh, mở rộng dịch vụ kinh doanh, HTX Nông nghiệp và xây dựng Đồng Thái (huyện An Dương) được đánh giá là điểm sáng về hoạt động hiệu quả trong khối các đơn vị thành viên Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố.


Năm 2016, diện tích trồng hoa, cây cảnh tại xã Đồng Thái là 65ha, tăng 20ha so với năm 2015. 70% số thành viên của HTX tham gia sản xuất trồng hoa, cây cảnh. HTX phối hợp Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hải Phòng chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật mới vào trồng hoa, cây cảnh, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho thành viên và bà con trong xã. HTX mạnh dạn đầu tư nhập giống cây trồng có giá trị cao, xây dựng kho lạnh và 150m2 nhà lưới trồng các giống hoa có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật và môi trường ươm trồng công nghệ sạch, xanh như hoa tulip, các loài hoa lan…sử dụng rác thải nông thôn làm phân bón hữu cơ...Với cách làm này, HTX góp phần đưa các loài hoa trồng tại xã Đồng Thái trở thành thương hiệu được ưa chuộng, tiêu thụ rộng rãi tại thị trường Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.


Phó giám đốc HTX Nông nghiệp và xây dựng Đồng Thái Đào Hữu Hưng cho biết: trước đây, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu là chuyên canh cây lúa và một số loại rau, cây trồng vụ đông. Tuy nhiên, lợi nhuận không cao do ảnh hưởng của giá cả thị trường và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nhận rõ lợi thế về đồng đất phù hợp phát triển trồng hoa, cây cảnh chất lượng cao, HTX tham mưu UBND xã Đồng Thái khuyến khích nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thay thế các loại cây trồng truyền thống ít giá trị sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao, mở rộng vùng chuyên canh hoa, cây cảnh. Nhất là, sau khi chuyển đổi hoạt động của HTX theo Luật HTX 2012, Ban quản trị HTX và 81 thành viên càng nhất trí, đồng lòng, tập trung cao cho hướng sản xuất này.


Nhờ vậy, doanh thu bình quân của HTX những năm gần đây đạt hơn 3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 400 triệu đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động với mức lương 2,6 triệu đồng/tháng. Mỗi hộ trồng hoa, cây cảnh thu lãi từ 200-300 triệu đồng/năm. Vụ đông –xuân 2016-2017, mô hình trồng hoa, cây cảnh chất lượng cao tại xã Đồng Thái dự kiến cho lợi nhuận 300-350 triệu đồng/ha.


Hiện, HTX tiếp tục mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ như: cung ứng vật tư nông nghiệp, thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, làm đường…HTX đảm nhiệm thi công hầu hết các tuyến đường nội đồng, hệ thống thủy lợi, đặc biệt xây dựng các tuyến đường ra khu sản xuất tập trung. Đến nay, hệ thống thủy lợi, đường nội đồng tại xã Đồng Thái được kiên cố, bê tông hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, giúp người dân giảm bớt công sức, thuận tiện trong sản xuất. Theo phương hướng hoạt động, HTX hướng tới phát triển mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất một số loại giống hoa; dịch vụ thu gom rác thải và


đẩy mạnh mở rộng liên kết, bao tiêu sản phẩm cho các hộ thành viên và người dân…


(Nguồn: HTX Nông nghiệp và xây dựng Đồng Thái - Điểm sáng phát triển kinh tế tập thể /Lan Anh//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 30/12/2016)


           


36. Ngành Kho bạc và ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016


            Chiều 31-12-2016, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thăm, động viên cán bộ, công chức (CBCC) Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thực hiện khóa sổ thu, chi ngân sách năm 2016; Cục Thuế thành phố hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành liên quan.


            Tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ với những khó khăn, vất vả của CBCC trong những ngày cuối cùng của năm 2016 khi phải hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cường độ công việc rất cao, nhiều bộ phận, nhiều người phải làm việc tới 2- 3 giờ sáng. Đồng chí dặn dò CBCC Kho bạc giữ sức khỏe, chúc ngày làm việc cuối cùng của Kho bạc Nhà nước thành công, hiệu quả cao. Năm 2017, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố mong Kho bạc Nhà nước tiếp tục tham mưu, đề xuất với thành phố các giải pháp trong thu, chi ngân sách, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tăng thu ngân sách và chi cho đầu tư phát triển.


            Tại Cục Thuế, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chia vui với CBCC ngành Thuế khi tới ngày cuối cùng của năm 2016, số thu ngân sách nội địa đạt 17.068 tỷ đồng, vượt 68 tỷ đồng so với dự toán phấn đấu thành phố mong muốn. Đây là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó CBCC ngành Thuế giữ vai trò chủ đạo. Đồng chí mong muốn năm 2017, ngành Thuế sẽ nỗ lực nhiều hơn, tích cực đề xuất, tham mưu với thành phố các giải pháp tăng thu 4500 tỷ đồng thuế nội địa, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu 21.500 tỷ


đồng tiền thuế được Thành ủy, HĐND thành phố giao.


            (Nguồn: Ngành Kho bạc và ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 31/12/2016)


 


37. Người Hải Phòng tin tưởng sản phẩm “Made in Vietnam”


Người tiêu dùng Hải Phòng đã có nhận thức đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của hàng Việt Nam, tin tưởng lựa chọn các sản phẩm mang nhãn hiệu “Made in Vietnam”.


Ngày 23/11, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Ban Thư ký BCĐ Trung ương CVĐ làm Trưởng đoàn kiểm tra tại TP Hải Phòng.


Dự làm việc với Đoàn có ông Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo TP và đại diện các sở, ban, ngành địa phương.


Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe đại diện Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TP Hải Phòng báo cáo kết quả Cuộc vận động năm 2016; kết quả triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP.


Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, các lực lượng, các cơ quan tuyên truyền, các tổ chức kinh tế trong quá trình triển khai có sự chặt chẽ, xuyên suốt, phối hợp khá đồng bộ.


Năm 2016, MTTQ các cấp TP Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.


Trong đó, ưu tiên phối hợp Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trở thành một trong những nội dung tuyên truyền trọng điểm và là tiêu chí trong các phong trào thi đua yêu nước.


Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần làm chuyển biến trong nhận thức, thay đổi tâm lý “sính” hàng ngoại trong một bộ phận người tiêu dùng, có nhận thức đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của hàng Việt Nam, tin tưởng lựa chọn các sản phẩm mang nhãn hiệu “Made in Vietnam”.


Người tiêu dùng từng bước nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng và những loại hàng giá rẻ không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường.


Nhận thức của các doanh nghiệp hướng vào thị trường nội địa được nâng lên rõ rệt.


Cụ thể, các doanh nghiệp đã tham gia, tìm hiểu thị trường mua sắm đầy tiềm năng mà từ trước tới nay đã bỏ ngỏ. Nhiều doanh nghiệp có ý thức, xem đây là cơ hội vàng để nâng cao uy tín thương hiệu đối với người tiêu dùng, đem lại cơ hội sản xuất kinh doanh tại thị trường nội địa.


Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được các doanh nghiệp thực hiện trong nhiều năm đã góp phần đáp ứng nhu cầu về số lượng các mặt hàng thiết yếu của nhân dân, đảm bảo nhân dân được sử dụng hàng hóa có chất lượng ổn định với mức giá hợp lý.


Chương trình được triển khai hiệu quả thông qua các kênh phân phối như: Tổ chức các hội chợ thương mại, các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vận động các doanh nghiệp tổ


chức các chuyến đưa hàng Việt đến vùng sâu, vùng xa, khu vực hải đảo...


Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường TP thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh ATTP.


Kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường 10 tháng đầu năm 2016 có 1.815 vụ được kiểm tra; tổng số vụ xử lý: 1.193 vụ; tổng số tiền xử lý: 6,6 tỷ đồng; thu nộp ngân sách nhà nước là: 5,6 tỷ đồng.


Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện Cuộc vận động còn một số tồn tại.


Cụ thể, trên thị trường vẫn còn xảy ra những vụ buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không an toàn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.


Đa số các doanh nghiệp Hải Phòng quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu. Sản phẩm của doanh nghiệp chưa đa dạng, chưa cạnh tranh về giá cả. Nhiều doanh nghiệp còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng, đặc biệt là kỹ năng chăm sóc khách hàng, kinh nghiệm xúc tiến thương mại.


Không ít doanh nghiệp chưa quan tâm đến thị trường nội địa, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu.


Các doanh nghiệp đưa hàng Việt về nông thôn vẫn gặp khó khăn về vận chuyển hàng hóa tiêu thụ, địa điểm bán hàng rất cần có sự hỗ trợ từ nhà nước.


Bên cạnh đó, người tiêu dùng địa phương với tâm lý cho rằng hàng nhập ngoại có chất lượng tốt hơn và thói quen mua sắm hàng nhập ngoại giá rẻ, chủ yếu là hàng hóa Trung Quốc nhập lậu, kém chất lượng. Do đó, trong một thời gian ngắn chưa thể thay đổi ý thức tiêu dùng của mình...


Ghi nhận những kết quả đã đạt được của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân TP Hải Phòng trong việc tích cực triển khai, thực hiện Cuộc vận động, ông Võ Văn Quyền cho rằng thời gian tới TP cần kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến người tiêu dùng. Cùng với đó, cần hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá rộng rãi thương hiệu hàng Việt đạt chất lượng cao đến người tiêu dùng...


Trong chương trình công tác, Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát thực tế tại siêu thị Co.opmart TP Hải Phòng.


(Nguồn: Người Hải Phòng tin tưởng sản phẩm “Made in Vietnam” /Ngân Hà//Báo Đại đoàn kết online. – ngày 23/11/2016)


 


38. Hải Phòng: Thưởng Tết người trăm triệu, kẻ trăm nghìn


            Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng vừa báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết năm 2017.


            Theo thông tin cập nhật từ Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng tới ngày 27/12, mức thưởng Tết Dương lịch 2017 của người lao động có mức cao nhất là 14 triệu đồng (Công ty Cổ phần Habeco Hải Phòng); mức thấp nhất là 100 nghìn đồng.


Về tiền thưởng Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, mức thưởng cao nhất mà người lao động


nhận được là 100 triệu đồng (Công ty xi măng Chinfong); mức thấp nhất là 100.000 đồng.


            Theo ông Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng, năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố có thuận lợi hơn so với năm 2015, nên tiền lương bình quân của  lao động trong các loại hình doanh nghiệp đều tăng so với năm 2015. Trong đó, tiền lương bình quân chung năm 2016 tăng 18,6% so với năm 2015, đặc biệt các doanh nghiệp dân doanh có tiền lương tăng cao nhất so với năm 2015 là: 29,3%. Tuy nhiên, mức thưởng Tết nhìn chung lại thấp.


            “Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay không có biến động lớn, không có những doanh nghiệp thưởng nhiều cho người lao động như những năm trước đây. Chủ yếu các doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13. Những đơn vị làm ăn tốt, phần lớn thưởng cho người lao động theo quý hoặc theo tháng trong năm, không để dồn đến cuối năm như những năm trước, nên không có những doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán nhiều như những năm trước đây”, ông Huy lý giải.


            (Nguồn: Hải Phòng: Thưởng Tết người trăm triệu, kẻ trăm nghìn/Hoàng Ngân//Báo Giao thông online. – ngày 28/12/2016)


 


IV. VĂN HÓA - THỂ THAO – DU LỊCH


39. Những địa điểm chụp ảnh kỷ yếu ở Hải Phòng được bạn trẻ săn lùng nhất


Cứ mỗi mùa chia tay các bạn trẻ ở thành phố hoa phượng đỏ lại náo nức chọn địa điểm chụp ảnh kỷ yếu ở Hải Phòng thật đẹp và thơ mộng để lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng dưới mái trường, những phút giây bè bạn trước khi mỗi đứa mỗi ngả.


Bộ ảnh kỷ yếu là những bức ảnh đánh dấu tháng năm bên nhau, cùng trân trọng và sẻ chia những điều thật tốt đẹp về bạn bè, thầy cô, mái trường trước khi bước vào hành trình mới.


Vì vậy mà hầu như ai cũng muốn chụp ở những địa điểm đẹp, có ý nghĩa, mang đậm phong cách riêng.


Chọn địa điểm chụp ảnh kỷ yếu ở Hải Phòng không hề khó bởi thành phố này tuy nhỏ nhưng rất nhiều nơi dễ thương, phù hợp với tinh thần của ảnh kỉ yếu.


Nơi đầu tiên mà bạn nên chụp thật nhiều bức hình xinh xắn chính là lớp học yêu dấu, ngôi trường quen thuộc của mình.


Sau này khi đến những phương trời mới mẻ rồi, ngắm lại những bức hình chụp ở chỗ ngồi, sân trường hay gốc cây phượng vĩ già, chắc hẳn sẽ thật bồi hồi.


Địa điểm chụp ảnh kỷ yếu ở Hải Phòng được khá nhiều bạn trẻ yêu thích là bờ hồ Tam Bạc. Sau khi được thành phố cải tạo, nơi đây rất rộng rãi, thoáng mát và có cảnh quan đẹp. Khung cảnh hồ nước trong veo, những gốc cây trầm mặc sẽ tô điểm cho bộ ảnh kỷ yếu của các bạn thêm ấn tượng.


Tiếp đến là bãi lau ở chân Cầu Rào 2 là chọn địa điểm chụp ảnh kỷ yếu ở Hải Phòng khá mới mẻ nhưng thú vị và độc đáo.


Nếu lớp bạn chụp đúng mùa lau thì đây quả là nơi lý tưởng để có những bực hình cực phiêu và chất. Chỉ cần nắm tay nhau đứng giữa đồng lau bát ngát thôi là đã đủ để lại nhiều kỉ niệm rồi.


Xa hơn, chịu chơi hơn, có thể tới bãi biển Đồ Sơn hoặc đảo Cát Bà để thực hiện những bộ ảnh có một không hai.


Có thể nói đây là những địa điểm chụp ảnh kỷ yếu ở Hải Phòng cực kì lãng mạn. Bãi biển rộng, cát trắng nắng vàng, khung cảnh hữu tình, không chỉ chụp kỷ yếu mà còn có thể kết hợp du lịch, dã ngoại trước khi chia tay nhau.


Đặc biệt, với ưu thế về ngoại cảnh, Cát Bà hay Đồ Sơn đều có những background không đụng hàng để lớp bạn cho ra lò bộ ảnh kì yếu khó quên như bộ ảnh trên du thuyền, bộ ảnh trong rừng thông hay bộ ảnh bikini,… Quan trọng nhất là các bạn thoả sức sáng tạo, không gò bó về không gian và không hạn chế về hình thức, hết mình cho những shot hình ngày bên nhau.


Lưu ý, chụp ảnh kỷ yếu cần chuẩn bị về phục trang, phụ kiện và trang điểm kĩ lưỡng nên hãy dành khoảng thời gian nhất định, tránh gấp gáp, vội vã mà ảnh lên không ưng ý. Có kế hoạch chọn địa điểm chụp ảnh kỷ yếu ở Hải Phòng ở xa thì hãy đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, không nên vì ham vui mà để xảy ra những sự việc đáng tiếc.


Hy vọng với những địa điểm chụp ảnh kỷ yếu đẹp ở Hải Phòng trên đây sẽ giúp các bạn trẻ có được những bức ảnh lưu giữ tình bạn đẹp nhất.


(Những địa điểm chụp ảnh kỷ yếu ở Hải Phòng được bạn trẻ săn lùng nhất/Trần Hồng tổng hợp//Báo Đời sống & Pháp luật. – ngày 14/12/2016)


 


40. Khám phá vẻ đẹp độc đáo phố cổ Hải Phòng


Hải Phòng không chỉ được biết đến với những khu du lịch biển nổi tiếng như Đồ Sơn, Cát Bà mà còn là một trong những đô thị cảng biển phát triển sớm nhất của cả nước. Dấu tích


còn lưu giữ trên những con phố cổ độc đáo ngay giữa trung tâm thành phố.


Chuyến hành trình khám phá những con phố xưa cũ giữa lòng thành phố Cảng bắt đầu từ chân cầu Lạc Long- nơi tọa lạc tòa nhà cổ kính hàng trăm năm tuổi. Tòa nhà này được người Pháp xây từ năm 1885 nằm ở đầu phố Nguyễn Tri Phương ngày nay đặt trụ sở Ngân hàng Đông Dương. Ngày nay, đây là trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng. Điểm độc đáo của công trình là toàn bộ chân móng, tường vây xây bằng hàng chục nghìn viên đá xanh được đục đẽo, cắt gọt vuông thành sắc cạnh, có bề dày 0,4-0,45 m tạo nên sự khác biệt cho


tòa nhà.


Đối diện với tòa nhà này là 2 phố cổ gắn liền với quá trình hình thành và phát triển đô thị của thành phố Cảng. Uốn lượn theo con sông Tam Bạc thơ mộng, phố Tam Bạc trước đây khá sầm uất với các bến tàu luôn tấp nập ngược xuôi thuyền bè. Hiếm có con phố nào được giới nghệ thuật ưu ái khắc họa đậm nét như phố Tam Bạc. Những bức tranh sơn dầu, bài thơ phác họa nhịp sống nơi góc phố cổ kính ấy đã đi vào lòng người. Hải Phòng trước đây có nhiều phố ven sông, chạy thẳng đến bến tàu, thuận tiện cho giao thương, buôn bán như Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh (cạnh sông Lấp trước đây), Lạch Tray (cạnh sông Lạch Tray)… Tuy nhiên, hiện nay, do quá trình đô thị hóa, chỉ còn phố Tam Bạc là giữ được phần nào cảnh quan xưa cũ, gợi nhớ đến thời “trên bến, dưới thuyền”.


Chạy song song với phố Tam Bạc, phố Lý Thường Kiệt còn lưu giữ nhiều nét kiến trúc xưa. Nhà ở đây xuyên từ phố Lý Thường Kiệt sang phố Tam Bạc. Những bức tường vàng ố màu thời gian, những cánh cửa gỗ hẹp ngang và cao của các ngôi nhà ống lợp ngói âm dương theo phong cách kiến trúc cổ Trung Quốc (thời kỳ trước phố này được gọi là phố Khách vì có nhiều người Hoa đến đây sinh sống, buôn bán) xen lẫn với những ngôi biệt thự kiến trúc Gô-tích của Pháp được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20 với những ô cửa sổ nhỏ nằm chót vót trên các mái vòm cong cong, tạo nên vẻ đẹp kiến trúc giao thoa Đông - Tây cho con phố. Nhà số 14 ngõ Gạo (nay là ngõ 61) từng là trạm giao liên quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời trước Cách mạng Tháng Tám.


Khu vực cuối phố Lý Thường Kiệt và phố Tam Bạc gồm hàng chục dãy phố ngang, dọc. Phố nào cũng có tên nhưng ngay cả người dân Hải Phòng cũng ít nhớ hết tên của các con phố này. Đó là những phố Trạng Trình, Ký Con, Hoàng Ngân… Người ta hay gọi chung khu vực này là khu chợ Đổ (chợ Tam Bạc). Chợ Tam Bạc là một trong những chợ hình thành sớm nhất và sầm uất bậc nhất của thành phố cho đến hiện nay. Khu chợ sầm uất bán buôn cơ man các loại hàng hóa. Chợ lan tỏa tới nhiều đường ngang, ngõ dọc đan xen hình bàn cờ. Trong chợ có bia tưởng niệm ghi lại tội ác của giặc Mỹ năm 1972 trong trận ném bom làm hư hỏng hoàn toàn khu chợ sầm uất (từ đó, chợ Tam Bạc còn được gọi là chợ Đổ).


Một con phố cổ khác mà hầu như ai đến Hải Phòng cũng ghé qua là phố Cầu Đất. Thời


Pháp thuộc, nơi đây được mệnh danh là khu phố “của đổ về”. Cầu Đất từng được coi là phố giàu có bậc nhất của Hải Phòng với nhiều nghề thủ công nổi tiếng từ thời Pháp thuộc như giày da, bật bông (làm chăn bông), bánh kẹo, tiệm ăn, tạp hóa, chụp ảnh, vàng bạc… Ngày nay, phố Cầu Đất không chỉ một khu phố thương mại tấp nập mà còn giữ được nét ấn tượng độc đáo khi được coi là khu phố bánh kẹo truyền thống của người Hải Phòng, tương tự như phố Hàng Đường của Hà Nội. Mỗi hiệu bánh gia truyền như Đông Phương, Thanh Lịch, Như Ý, Song Kim… với những công thức bí truyền làm nên những loại bánh, kẹo đặc sản mang hương vị của thành phố Cảng luôn tấp nập người mua, nhất là vào dịp Trung thu, lễ, Tết. Bánh rán phố Cầu Đất với vỏ mỏng tang, giòn, thơm, nhân mịn cũng được nhiều người ưa chuộng.


Hải Phòng không chỉ có những con phố hối hả, gấp gáp mà còn những “góc phố dịu dàng” như Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Hồ Xuân Hương… Dù nằm giữa trung tâm thành phố sôi động, nhưng nhịp sống ở những phố cổ này luôn tĩnh lặng và yên ả với những ngôi biệt thự cổ kính, rêu phong được xây dựng theo lối kiến trúc từ trăm năm trước. Dường như, mỗi người khi qua những con phố nằm im lìm dưới những tán cây cổ thụ xanh um quanh năm này tự đi chậm lại để thong dong thưởng thức sự chậm rãi, yên bình trong nhịp sống hối hả thời hiện đại.


Dạo bước qua những con phố buôn bán sầm uất, nhấm nháp ly và phê nóng bên những


quán cà phê vỉa hè tĩnh lặng hoặc thưởng thức thứ quà vặt bình dân nóng giòn bên chén trà trên những phố cổ độc đáo trong những ngày đông lạnh giá ngay giữa trung tâm thành phố Cảng chắc chắn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho mỗi du khách.


(Nguồn: Khám phá vẻ đẹp độc đáo phố cổ Hải Phòng/www.dulichvn.org.vn. – ngày 22/12/2006)


 


41. Hoàn thành tháo dỡ công trình nhạc nước tại hồ Tam Bạc trước ngày 10-1-2017


Chiều 14-12, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp bàn


phương án tháo dỡ, di chuyển công trình nhạc nước tại hồ Tam Bạc; kiểm tra tiến độ xử lý các công trình nằm trong mặt bằng Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp và Cung Văn hóa –Thể thao Thanh niên Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện ngành, đơn vị liên quan.


Đối với việc tháo dỡ, di chuyển công trình nhạc nước tại hồ Tam Bạc, theo phương án của Công ty TNHH Sơn Lâm (nhà thầu thực hiện dự án) trình UBND thành phố: từ ngày 15-12-2016 đơn vị bắt đầu thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan và hoàn thành tháo dỡ công trình trước ngày 25-1-2017. Đơn vị đề nghị thành phố thành lập tổ công tác phối hợp hỗ trợ trong quá trình tháo dỡ công trình, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ATGT.


Sau khi nghe ý kiến các ngành và Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị Công ty TNHH Sơn Lâm đẩy nhanh thời gian tháo dỡ công trình, bảo đảm chậm nhất đến ngày 10-1-2017 phải hoàn thành. Đồng chí  yêu cầu các ngành Kho bạc, Kế hoạch Đầu tư, Văn hóa-Thể thao đẩy nhanh thời gian thanh lý hợp đồng thực hiện dự án; Điện lực Hồng Bàng thực hiện cắt điện phục vụ dự án trong ngày 15-12, tạo điều kiện để nhà thầu tháo dỡ công trình. UBND thành phố đồng ý thành lập tổ công tác phối hợp nhà thầu tham gia và bảo đảm các điều kiện tháo dỡ công trình.


Liên quan đến xử lý và GPMB các công trình nằm trên mặt bằng khuôn viên Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt -Tiệp và Cung Văn hóa –Thể thao Thanh niên Hải Phòng, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Liên đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn Hải Phòng và các đơn vị liên quan sớm thanh lý hợp đồng liên kết với các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng theo chỉ đạo của thành phố. Đồng chí chỉ đạo, việc thu hồi diện tích nêu trên nhằm bảo đảm quy hoạch không gian xanh của thành phố, do đó các cá nhân, tổ chức liên quan phối hợp thực hiện tốt chủ trương này. Thành phố tiếp tục xem xét kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan để có phương án giải quyết hợp lý, hợp tình trên cơ sở quy định pháp luật.


Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố, hiện trên mặt bằng Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp có 12 điểm kinh doanh, dịch vụ đến nay còn hiệu lực hợp đồng (các điểm này đều có giấy phép kinh doanh, nộp thuế doanh nghiệp, tiền thuê đất; một số điểm có giấy phép xây dựng). Tuy nhiên, phần lớn hợp đồng liên kết ký không đúng quy định. Tại Cung Văn hóa – Thể thao Thanh niên Hải Phòng hiện còn CLB Thuận An hợp đồng thuê đất còn hiệu lực; 5 CLB khác hết hiệu lực hợp đồng từ năm 2013.


(Nguồn: Hoàn thành tháo dỡ công trình nhạc nước tại hồ Tam Bạc trước ngày 10-1-2017//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 14/12/2016)


 


42. Hải Phòng: Dự án công viên cây xanh phải xét tới nguyện vọng của dân


            Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh theo phản ánh của người dân trong quá trình triển khai dự án vẫn còn nhiều bất cập cần được chính quyền xem xét. 


Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh từ bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc (giai đoạn 2) được UBND TP Hải Phòng được phê duyệt bằng Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 với tổng diện tích 33.585,42 m2 và tổng mức đầu tư lên


đến 598 tỷ 526 triệu đồng.


Theo đó, toàn bộ diện tích đất của 250 hộ dân, 8 cơ sở y tế và 1 trường mầm non của Quận nằm trong diện bị giải toả. Các hộ dân cho rằng trong quá trình triển khai dự án vẫn còn nhiều bất cập cần được chính quyền xem xét. Cụ thể:


Theo yêu cầu với quy hoạch chỉnh trang đô thị thì sau chỉnh trang điều kiện sống của


người dân phải cao hơn trước. Tuy nhiên, việc tái định cư trong dự án này khi người dân phải chuyển từ trung tâm thành phố nơi mà họ đang sinh sống ổn định ra nơi hoang vu đồng ruộng, hạ tầng kỹ thuật còn chưa có, điều kiện sinh sống rất khó khăn.


Việc triển khai dự án trong khi bệnh viện mới chưa được xây dựng, các cơ sở y tế buộc phải di chuyển tạm đến địa điểm khác, điều này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám chữa bệnh của người dân mà còn gây lãng phí tiền của của nhà nước. Bởi có những công trình chuyển tạm đến vẫn phải đầu tư sửa chữa nhưng khi công trình mới hoàn thành thì công trình sửa chữa sẽ bỏ đi. Trong khi đó các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay đang phải thuê tạm nhà dân với diện tích khoảng 100 m2, không có sân chơi, lớp học nhỏ hẹp khiến chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng.


Ông Nguyễn Đắc Sơn, sinh sống tại khu phố Nguyễn Đức Cảnh cho biết: “Việc triển khai dự án công viên cây xanh đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân, chính quyền chưa thấu hiểu nguyện vọng của người dân, triển khai dự án trong khi chưa bố trí chỗ ở tái định cư hợp lý.


Đặc biệt hơn, 8 cơ sở y tế, 1 trường mầm non phải di dời trong khi cơ sở mới chưa có. Việc đầu tư sửa chữa cơ sở tạm đã tiêu tốn rất nhiều tiền của, điều kiện khám chữa bệnh cũng như môi trường học tập bị hạn chế. Tai sao chính quyền không xây dựng cơ sở y tế, giáo dục rồi mới giải toả xây dựng công viên? Cần phải xem xét giữa cái thiết thực trong vấn đề an sinh xã hội”.


Đồng quan điểm với ông Sơn. Bà Vũ Thị Thanh Hải – khu phố Nguyễn Đức Cảnh cũng cho biết thêm: ”Với giá đền bù như hiện nay người dân chúng tôi không chấp nhận, vì giá đất tại mặt đường thực tế hiện nay rất cao, chính quyền cần xem xét đến nguyện vọng chính đáng của người dân. Chúng tôi đang sinh sống tại trung tâm thành phố nên khi tái định cư cũng phải nơi gần trung tâm với những điều kiện sống cần thiết chứ không phải nơi hoang vu như khu tái định cư mà thành phố đang sắp xếp”.


Mang những nỗi niềm của người dân liên quan đến dự án cây xanh, PV đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND quận Lê Chân. Tại buổi làm việc ông Phạm Văn Tân - PCT UBND quận Lê Chân cho hay: “Dự án công viên cây xanh của thành phố là điểm nhấn của thành phố để chỉnh trang đô thị, dự án này UBND quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư, quận Lê Chân chỉ làm công tác bồi thường GPMB, UBND quận đã công khai đến dân đến dự án. Người dân cứ đối chiếu các quy định, nếu thấy không thoả đáng cứ có ý kiến vì chỉ có người dân mới hiểu nhất những quyền lợi của mình.


Hiện tại thành phố đã bố trí 2 mặt bằng trên quận Hồng Bàng và 1 mặt bằng trên quận Lê Chân, thậm chí mới đây thường trực thành uỷ cũng đã có ý kiến chỉ đạo xem xét bố trí 1 diện mặt bằng nữa để những hộ mặt đường được bố trí ở những vị trí thuận lợi hơn nữa. Với quận Lê Chân hiện nay chúng tôi đã bố trí một mặt bằng thuộc phường Vĩnh Liện với diện tích là 4,3 ha đã được thành phố phê duyệt và uận đang GPMB”.


Khi được hỏi về việc người dân cho rằng khu vực tái định cư nằm nơi hoang vắng, gần bãi tha ma, ông Tân lý giải: “Bãi tha ma đó sẽ được giải toả, di chuyển do nằm trong lòng đường”. Liên quan đến việc 8 cơ sở y tế và 1 cơ sở giáo dục mầm non phải di chuyển ông Tân cũng cho biết: “Tất cả các cơ y tế cũng như cơ sở giáo dục nằm trong quy hoạch công viên thì phải di rời. Hiện nay đã di chuyển được 6 tổ chức, còn lại 2 cở sở đến hết tháng sẽ di chuyển hết vào thời gian tới”.


Với kiến nghị của người dân việc bố trí các cơ sở y tế và giáo dục sang nơi ở tạm ông Tân thừa nhận: “Việc UBND quận thuê nhà dân để chuyển tạm trường mầm non là có, cơ sở giáo dục mầm non chuyển đến đây chật chội, không có sân chơi. Còn về y tế thành phố sát nhập vào các bệnh viện của thanh phố vì các bệnh viện này cũng có các khoa phù hợp với các cơ sở y tế trong diện di dời”.


Tuy nhiên, câu hỏi mà người dân nơi đây cũng như dư luận đang đặt ra: Tại sao không


triển khai xây dựng các cơ sở y tế giáo dục trước, chuyển sang đó rồi mới giải toả? Việc chuyển trường học sang nơi tạm của nhà dân liệu có đảm bảo về chất lượng giáo dục? Các cơ sở y tế bị di dời phải sát nhập vào các khoa của các bệnh viện, liệu cơ sở vật chất có đảm bảo được nhu cầu khám và điều trị bệnh rất lớn của người dân hiện nay?


Câu hỏi này tòa soạn xin được gửi đến UBND TP. Hải Phòng xem xét thấu tình đạt lý,


đúng pháp luật để quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được đảm bảo, tránh khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.


(Nguồn: Hải Phòng: Dự án công viên cây xanh phải xét tới nguyện vọng của dân /Đoàn Duy//Báo Gia đình & Pháp luật. – ngày 19/12/2016)


 


43. Hải Phòng: Khởi công xây dựng Đền Liệt sĩ quận Lê Chân


Mới đây tại phường Vĩnh Niệm, công trình xây dựng Đền Liệt sĩ quận Lê Chân chính thức khởi công.


Tới dự lễ khởi công có đông đảo khách mời thành phố, quận, phường, đại diện các trường học do quận quản lý, các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn, Hiệp hội Doanh


nghiệp quận Lê Chân, nhiều doanh nghiệp khác và đặc biệt là sự có mặt của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện gia đình liệt sỹ; đại diện bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, chi hội cựu chiến binh…


            Đền liệt sỹ của quận là một công trình lớn, được xây dựng trên diện tích đất gần 5700 m2, bảo đảm sự uy nghi, tôn kính từ kiến trúc tổng thể tới các hạng mục. Tâm điểm của công trình là đền chính, thiết kế cao 1 tầng và 1 phần hầm ngầm có tổng diện tích sàn 980 m2, diện tích phần hầm ngầm 280 m2, sử dụng kiến trúc truyền thống. Tầng 1 được bố trí xây dựng theo kiểu chữ quốc gồm tiền đường, hậu cung, hành lang hai bên nối tiền đường và hậu cung, sân giữa. Phía ngoài đền chính bố trí hành lang chạy quanh chu vi đền chính. Đền chính được sử dụng phương án kết cấu móng cọc bê tông cốt thép, thân nhà sử dụng kết cấu gỗ, mái lợp ngói hài.


            Các hạng mục phụ trợ gồm cổng tứ trụ với 4 cột trụ ốp đá ngoài, đỉnh cột gắn linh vật, kích thước cột lớn 700x700mm, chân đế 1360x1360mm, chiều cao 6,175m, kích thước cột nhỏ 550x550mm, chân đế 1040x1040mm, chiều cao 7,73m. Ngoài ra còn có quán hoa gồm 7 đơn nguyên, tổng diện tích xây dựng 102m2, chiều cao 3,5m, móng bê tông cốt thép trên nền đất gia cố cọc tre và sử dụng hệ kết cấu gỗ cho phần thân; lầu hóa vàng diện tích 5m2; nhà ban quản lý có diện tích sàn 141m2.


Đáng chú ý là diện tích cây xanh, sân vườn chiếm 30% diện tích xây dựng, chủ yếu trồng cỏ và cây bóng mát, bó vỉa bồn cây xây gạch đặc. Đây là phương án kiến trúc được quận Lê Chân lựa chọn trên cơ sở tổ chức thi tuyển, bảo đảm phù hợp quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, là điểm nhấn đô thị, mang đậm tính truyền thống, dân tộc, hài hòa gần gũi với thiên nhiên và con người; kiến trúc đền chính chủ đạo bằng gỗ lim, không gian mở, đáp ứng đúng ý nghĩa mục đích là nơi thờ tự, tôn nghiêm, là điểm đến văn hóa du lịch tâm linh của quận.


            Công trình có tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 85 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và nguồn huy động, được xác định là công trình trọng điểm của quận Lê Chân và tập trung thi công quyết liệt trong 2 năm 2017- 2018 để nhanh chóng hoàn thành và đưa vào sử dụng.


            Đền liệt sỹ quận là nơi tưởng niệm, ghi nhớ công ơn của 1800 Anh hùng liệt sỹ của quận hy sinh trong các cuộc kháng chiến giữ nước nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Đây cũng là nguyện vọng, tình cảm chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận từ nhiều năm qua nay trở thành hiện thực.


            Sau khi công trình hoàn thành, quận sẽ có thêm một địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh để nhân dân, du khách thập phương tới tham quan, tưởng nhớ, đồng thời giáo dục truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Chính vì thế, ngay sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thành phố, quận Lê Chân bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và tuân thủ theo đúng thiết kế kiến trúc được phê duyệt.


            Nhà thầu là Công ty TNHH Trung Thủy được quận Lê Chân lựa chọn, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Việc khởi công xây dựng Đền liệt sỹ quận là một sự kiện lớn của quận Lê Chân. Từ trước đó, quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về dự án với nhiều hình thức và xây dựng kế hoạch chuẩn bị lễ khởi công chi tiết, bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ và an toàn, tiết kiệm.


Ngay tại lễ khởi công, quận Lê Chân tổ chức phát động ủng hộ kinh phí xây dựng Đền liệt sỹ quận nhằm huy động sự vào cuộc của toàn thể nhân dân, các tổ chức, tập thể và doanh


nghiệp.


(Nguồn: Hải Phòng: Khởi công xây dựng Đền Liệt sĩ quận Lê Chân /Phan Mỹ Hạnh//Báo Gia đình & Pháp luật. – ngày 19/12/2016)


 


44. Tổ chức lại các điểm VH-TT trên đường Lạch Tray: Phục vụ cộng đồng tốt hơn


Tuyến đường Lạch Tray tập trung nhiều điểm hoạt động văn hóa thể thao lớn của thành


phố như : Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa Thiếu nhi, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên. Tuy vậy, nhiều hoạt động liên kết, xã hội hóa tại các điểm trên ảnh hưởng xấu đến cảnh quan đô thị, ý nghĩa, mục tiêu của các công trình phúc lợi. Vấn đề này đang đặt ra yêu cầu đầu tư, cải tạo, bố trí  lại mặt bằng đúng công năng, giải tỏa bức xúc của người dân thành phố.


Cảnh quan bị phá vỡ:


Kết quả rà soát mới đây tại Cung Văn hóa Lao động (VHLĐ) hữu nghị Việt Tiệp của Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các ngành, đơn vị : Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, UBND quận Ngô Quyền và Liên đoàn Lao động thành phố cho thấy:  trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Cung VHLĐ hữu nghị Việt Tiệp ký hợp đồng liên kết với 12 tổ chức, cá nhân để kinh doanh, dịch vụ. Các điểm liên kết tại Cung VHLĐ Việt Tiệp có thời gian  hoạt động khá lâu, đơn vị liên kết sớm nhất từ năm 1994. Đáng chú ý, hầu hết điểm liên kết bên ngoài tòa nhà chính Cung VHLĐ Việt Tiệp đều vi phạm quy định về Quy chế quản lý nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập; không phù hợp quy hoạch đã công bố.


Cụ thể, theo kết luận thanh tra của UBND thành phố, Cung VHLĐ Việt Tiệp liên kết  Công ty CP Đông Dương – MDM (Câu lạc bộ ca nhạc giải trí MDM) để kinh doanh, dịch vụ, sử dụng đất không đúng quy định theo Quyết định của số 202/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, không phù hợp quy hoạch năm 2012. Cung liên kết Công ty CP giải trí Đông Dương (cửa hàng thời trang Việt Nam Mode Ivy) sử dụng đất không đúng quy định của Chính phủ; công trình mở cửa ra đường Lạch Tray không phù hợp quy hoạch, phải tháo dỡ và lùi vào 20,5m theo đường đỏ trong lộ trình phân kỳ thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020. Đơn vị còn liên kết Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Queen (CLB Karaoke Queen), không chỉ vi phạm quy định mà còn không bảo đảm về kiến trúc. Cung còn liên kết Công ty TNHH Lê Hoàng (Vườn văn hóa ẩm thực – làng nướng Nam Bộ) và Công ty CP Thương mại Minh Sơn (CLB Thể thao Tennis), nhưng chưa có giấy phép xây dựng; liên kết Công ty CP Thương mại nguyên vật liệu Hải Đăng, để đơn vị này xây dựng


sai diện tích so với giấy phép xây dựng được cấp...


Bên cạnh liên kết các đơn vị bên ngoài tòa nhà chính, Cung VHLĐ Việt Tiệp còn liên kết các đơn vị khác khai thác trong tòa nhà chính, theo đó, hầu hết những liên kết này đều vi phạm về Quy chế quản lý nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập; không phù hợp quy hoạch được duyệt theo Quyết định Kết luận Thanh tra của UBND thành phố. Trong đó, một số công trình khi thanh tra không có giấy phép xây dựng, không bảo đảm kiến trúc cảnh quan như công trình CLB vũ trường Hoàng Gia.


Tình trạng trên cũng diễn ra tại Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng. Thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, hiện trong khuôn viên cung có các hoạt động liên kết hoạt động kinh doanh karaoke, khiêu vũ, thể thao... và được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhân dân, do các quán karaoke nói trên xây dựng kiểu “mạnh ai người nấy xây”, thiếu quy hoạch đồng bộ, nên phá vỡ cảnh quan, không gian kiến trúc tổng thể của Cung Văn hóa Thể thao thanh niên Hải Phòng.


Sớm tổ chức quy hoạch lại:


Thực hiện chỉ đạo của thành phố về quản lý, sử dụng đối với một số địa điểm như Cung VHLĐ hữu nghị Việt Tiệp, Cung Văn hóa thể thao Thanh niên, thời gian, qua Cung VLLĐ Việt Tiệp có những hoạt động tích cực rà soát các hoạt động liên kết. Trong đó, thực hiện thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Lê Hoàng (CLB Khiêu vũ Ngôi Sao); thực hiện chuyển đổi nội dung kinh doanh của Công ty CP Thương mại nguyên vật liệu Hải Đăng; tháo dỡ xong khu vực kho CLB vũ trường Hoàng Gia; phá dỡ bức tường của Công ty CP Đông Dương; tháo dỡ toàn bộ biển quảng cáo của các nhà hàng tại Cung. Hiện Cung đang triển khai tháo dỡ, thu hồi diện tích vi phạm của Công ty TNHH Công Thương (Nhà hàng Lâm Viên). Đồng thời, tiến hành xây dựng trả lại nguyên trạng vỉa hè, tường rào tại các khu vực tháo dỡ.


Sau cuộc kiểm tra giữa tháng 11 vừa qua, Thường trực Thành ủy có Công văn số 1142-CV/VPTU, giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung. Theo đó, đối với Cung VHLĐ hữu nghị Việt Tiệp phải rà soát, chấm dứt các hợp đồng liên kết kinh doanh, thu hồi toàn bộ phần diện tích đất của Cung VHLĐ hữu nghị Việt Tiệp đã cho các tổ chức, cá nhân thuê mượn. Yêu cầu thu hồi đến đâu, thực hiện tháo dỡ ngay đến đó và trồng cây xanh, hoàn thành trước ngày 31-12-2016.


Trên cơ sở mặt bằng thu hồi, quy hoạch lại toàn bộ khu vực Cung VHLĐ hữu nghị Việt -Tiệp, lập dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang thành khu công cộng, phúc lợi xã hội. Đối với Cung văn hóa Thể thao Thanh niên, Thường trực Thành ủy chỉ đạo quy hoạch lại toàn bộ mặt bằng khu vực Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên thành công viên cho người đi bộ. Trước mắt giữ lại các công trình đang phục vụ hoạt động của Thành Đoàn. Đồng thời, nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các công trình thay thế để di chuyển các công trình nêu trên tại vị trí Cung Thiếu nhi; các công trình khác cần thu hồi để trồng cây xanh.


(Nguồn: Tổ chức lại các điểm VH-TT trên đường Lạch Tray: Phục vụ cộng đồng tốt hơn/Việt Hưng//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 21/12/2016)


 


45. Lễ hội đền Trạng Trình kỷ niệm 431 năm Ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tưng bừng các hoạt động văn hóa, thể thao


Sáng 26-12, tại Khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học), UBND huyện Vĩnh Bảo long trọng tổ chức lễ hội đền Trạng Trình kỷ niệm 431 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tới dự có các đồng chí: Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố; Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch); lãnh đạo các ngành, địa phương, cùng đông đảo du khách và nhân dân địa phương.


Mở đầu chương trình lễ hội, diễn ra lễ rước cờ, kiệu hoa, kiệu hương, kiệu bài vị quan Trạng và đội trống do các xã, thị trấn, các trường học và con cháu Trạng Trình thực hiện với nghi lễ trọng thể tại khu vực tượng đài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tiếp đó là phần dâng hương và màn tấu trình chúc văn ghi nhớ công lao to lớn của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức biểu diễn tại khu di tích thu hút đông đảo người dân chiêm ngưỡng như: múa rồng, lân, múa trống, ca cảnh chèo, đấu vật truyền thống, thi đấu bóng chuyền huyện Vĩnh Bảo mở rộng, đua thuyền, các trò chơi dân gian như kéo co, thi đấu cờ tướng, thi pháo đất; chương trình thơ, nhạc về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, hội thi Bí thư chi đoàn giỏi, liên hoan ca múa nhạc văn hóa các xã, thị trấn... Lễ hội kỷ niệm ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm là lễ hội truyền thống của huyện Vĩnh Bảo, được tổ chức thường niên nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp, tài năng, đức độ của Danh nhân, tri ân tiền nhân, hướng về cội nguồn, tự hào truyền thống văn hóa, hiếu học của quê hương đất Trạng. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27-12, thu hút hàng vạn người dân và khách du lịch.


(Nguồn: Lễ hội đền Trạng Trình kỷ niệm 431 năm Ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.../Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 27/12/2016)


 


46. Cậu bé lớp 2 xin lỗi tài xế vì tông vào taxi gây sốt cộng đồng mạng


Hành động khoanh tay xin lỗi khi tông vào chiếc taxi đã khiến cậu bé lớp 2 được nhiều người khen ngợi.


Theo Vnexpress, cậu bé có hành động đẹp trên là em Nguyễn Hữu Hoài Lâm, đang là học sinh lớp 2 trường tiểu học Dư Hàng Kênh (TP Hải Phòng).


Theo chủ nhân của chiếc taxi chia sẻ trên một diễn đàn nổi tiếng về ôtô thì sự việc xảy ra tại đường Đào Nhuận (phường Kênh Dương, TP Hải Phòng).


Khi chiếc xe taxi đang đỗ trên đường thì cậu bé đi xe đạp tông trúng. Sau khi xảy ra sự việc, cậu bé không bỏ đi mà đứng chờ tài xế hạ kính xe xuống và lễ phép khoanh tay xin lỗi.


Không chỉ vậy, khi về nhà anh Sơn còn nhận được lời mời qua facebook từ bố mẹ cháu bé đi uống cà phê và gửi lời xin lỗi.


Tài xế cho biết, trong suốt những năm làm nghề lái taxi, anh đã gặp nhất nhiều va chạm nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được lời xin lỗi nên rất xúc động.


Sau khi anh Sơn đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, việc làm của cháu Lâm đã thu hút được nhiều lời bình luận có cánh của cộng đồng mạng. Đa số các ý kiến bình luận đều khen cháu bé rất đáng yêu và gia đình đã giáo dục cháu rất tốt.


Bạn Hoài Nam chia sẻ: "Thật đáng yêu. Như thế này thì tài xế nào nỡ  "bắt vạ" cháu nữa. Một hành động nhỏ nhưng chưa chắc những người nhiều tuổi hơn cháu bé đã làm được".


"Cháu bé giỏi quá! Ở tuổi các cháu nhiều khi vẫn ham chơi, ham vui mà quên đi những


chuyện như vậy. Còn bé thì khó trách được nhưng nếu làm được như cậu bé thì quả thật tuyệt vời", là bình luận của bạn Thanh Tâm.


Chia sẻ trên Thanh niên, Chị Nguyễn Thu Hằng (33 tuổi, mẹ cháu bé) cho biết, bình thường cháu Lâm vốn nhút nhát và chẳng bao giờ giấu mẹ điều gì. Chị cũng thường xuyên nói với con rằng khi nào sai cứ nhận lỗi, không việc gì phải giấu hết nên có gì cháu cũng nói với mẹ.


Trưa hôm qua, khi câu chuyện được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhìn thấy chị vừa vui vừa xúc động vì con trai biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình.


(Nguồn: Cậu bé lớp 2 xin lỗi tài xế vì tông vào taxi gây sốt cộng đồng mạng /Lê Vi tổng hợp//Báo ĐT Người đưa tin “Tinmoi.vn”. – ngày 29/12/2016)


 


47. Từ 19 đến 25-12, vào 15 giờ và 15 giờ 30' : Người dân được xem phim miễn phí tại rạp Công Nhân và Lê Văn Tám


Từ 19-12 đến 25-12, tại các rạp chiếu bóng Công Nhân, Lê Văn Tám, Trung tâm Phát hành Phim và chiếu bóng Hải Phòng tổ chức tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (20-12) và 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).


Người dân được xem phim miễn phí vào lúc 15 giờ (rạp Lê Văn Tám) và 15 giờ 30’ (rạp Công Nhân) các ngày trong tuần. Mỗi rạp chiếu 7 buổi. Phim được chiếu trong tuần thuộc 2 thể loại phim tài liệu và phim truyện. Phim tài liệu do Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương và Xưởng phim tài liệu điện ảnh Quân đội sản xuất gồm: Đại tướng Võ Nguyễn Giáp: Một thế kỷ - Một đời người; Đất nước đổi mới; Đỉnh cao chiến thắng; Giọt nước giữa đại dương; Ngày cuối cùng của chiến tranh; Những người lính Thành cổ; Tầm nhìn trên cao; Vinh dự tự hào là người chiến sĩ QĐND. 2 bộ phim truyện được chiếu trong đợt này do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất là “Thầu chín ở Xiêm” và “Nhà tiên tri”.


Cùng trong đợt này, các đội chiếu phim lưu động tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân khu vực ngoại thành và các đơn vị bộ đội trên địa bàn thành phố./.


(Nguồn: Từ 19 đến 25-12, vào 15 giờ và 15 giờ 30' : Người dân được xem phim miễn phí ... /Thùy Linh//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 12/12/2016)


 


48. Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: Thành phố tặng gần 100 tỷ đồng quà Tết


Theo kế hoạch thăm, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân; hộ nghèo; cận nghèo; người hưởng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của UBND thành phố, toàn thành phố có hơn 83 nghìn lượt cá nhân, tập thể được tặng quà với tổng kinh phí hơn 98 tỷ đồng.


Cụ thể, tặng quà đại trà đối với người có công với cách mạng gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, có tỉ lệ thương tật từ 21% đến 95%; bệnh binh có tỉ lệ bệnh tật từ 41% đến 90%; người hưởng tuất liệt sĩ, gia đình liệt sĩ diện thừa kế thờ cúng liệt sĩ; gia đình có công với nước hưởng trợ cấp và diện thừa kế người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đang hưởng trợ cấp; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp. Tổng mức quà tặng 1,5 triệu đồng/người. Trong đó quà bằng tiền mặt là 1,3 triệu đồng/người kèm theo phong bì đựng quà và thiếp chúc Tết của thành phố, quà bằng hiện vật trị giá 200 nghìn đồng/người. Đối với hộ nghèo mức quà tặng là 800 nghìn đồng/hộ; hộ cận nghèo mức quà tặng 600 nghìn đồng/hộ. Hình thức quà tặng là tiền mặt kèm theo phong bì đựng quà và thiếp chúc Tết của thành phố. Việc tặng quà đại trà bảo đảm chu đáo, kịp thời, đúng người và hoàn thành trước ngày 17-1-2017 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Bình Thân 2016). Ngoài ra, lãnh đạo thành phố sẽ đi thăm, tặng quà một số cá nhân người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và một số tập thể tiêu biểu.


(Nguồn: Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: Thành phố tặng gần 100 tỷ đồng quà Tết//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 28/12/2016)


 


49. Thị trường băng đĩa nhạc, phim cuối năm: Giá rẻ vẫn ế


Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối năm là lại thêm một mùa sôi động của thị trường băng đĩa nhạc, phim. Sự khác biệt của năm nay là mặc dù các phim hài, album ca nhạc mới liên tục được cho ra đời nhằm phục vụ nhu cầu giải trí dịp Tết, song các cửa hàng băng đĩa vẫn đìu hiu...


Đĩa lậu tung hoành:


Phó chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Trần Kim Chung cho biết, đa


phần băng đĩa bán ra trên thị trường hiện nay là băng đĩa in sao giá rẻ. Chỉ số ít người chơi mua đĩa giá cao đến cả triệu đồng, còn lại chỉ mua đĩa giá vài chục đến vài trăm ngàn. Câu chuyện in sao băng đĩa lậu chưa bao giờ hết “nóng” khi mà giá một chiếc đĩa DVD, VCD lậu khoảng 20.000 đồng, có nơi đĩa rẻ chỉ từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/chiếc, chỉ bằng 1/5, thậm chí có khi chỉ bằng 1/10 so với một đĩa có bản quyền. Chưa nói đến chuyện một đĩa có bản quyền được mua về, sau đó “nhân bản” và cho ra đời vô số các đĩa đời “F2”, “F3” thì một trong những “nguồn” mới chính là từ mạng internet. Rất nhiều đĩa phim, đĩa nhạc giá rẻ trên thị trường hiện nay đều có nguồn gốc từ trên mạng, được tải về rồi in sao ra bán cho người tiêu dùng.


Các loại đĩa được in sao từ nhiều nguồn kể trên có chất lượng hình ảnh, âm thanh kém hẳn so với đĩa gốc. Khách mua về xem chỉ được vài lần là xước, hỏng, kẹt, phải vứt bỏ, chưa kể những chiếc dù chưa xem để lâu cũng tự hỏng. Tuy nhiên, đôi khi người dân chỉ mua băng đĩa để thưởng thức khi nó còn đang “nóng sốt” chứ ít người mua có nhu cầu để lưu giữ lâu dài nên họ thường không quan tâm tới chất lượng...


Tự “lụi tàn”


Thời kỳ hoàng kim của các cửa hàng băng đĩa mới chỉ cách đây vài năm. Khi đó, các cửa hàng lớn trên các phố trung tâm có thể nói là quanh năm nhộn nhịp. Những người bán hàng rong thì phải đến 1/3 là đội ngũ bán băng đĩa rong tung hoành, nhất là dịp Tết. Mỗi năm 2 đợt cao điểm, lực lượng thanh tra văn hóa tiến hành thanh tra, xử phạt và tịch thu băng đĩa lậu của các cơ sở vi phạm. Có năm, lượng băng đĩa bị tiêu hủy vô cùng lớn. Những năm gần đây, các cửa hàng băng đĩa bắt đầu “lụi tàn”.


Theo con số của thanh tra sở, năm 2016, toàn thành phố chỉ còn 24 cơ sở kinh doanh băng, đĩa. Ngoài ra, người bán băng đĩa rong cũng thưa thớt hơn hẳn mấy năm trước. Một trong những nguyên nhân làm thị trường băng đĩa đìu hiu phải kể đến việc ngày nay, người xem có thể thưởng thức phim, nhạc, các sản phẩm văn hóa khác qua mạng internet, bằng smart-phone, hoặc xem truyền hình, ít ai còn mua đầu DVD về xem băng đĩa. Cho đến thời điểm này, hầu hết cơ sở kinh doanh băng, đĩa đóng cửa nghỉ kinh doanh, số còn lại hoạt động cầm chừng.


Mặc dù hoạt động của các cửa hàng băng, đĩa nhạc, phim không còn rầm rộ nhưng không vì thế mà buông lỏng quản lý. Thời gian qua, lực lượng thanh tra vẫn kiểm soát gắt gao, kiên quyết đấu tranh với tình trạng băng đĩa lậu. Năm 2016, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Phòng PA83 Công an thành phố và đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các quận, huyện tổ chức 7 lượt kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh băng, đĩa và 17 trường hợp bán đĩa rong. Kết quả, đoàn kiểm tra xử lý 23 trường hợp, tịch thu và tiêu hủy 3.085 băng, đĩa, chưa được cấp giấy phép, đĩa không có tem nhãn, nội dung khiêu dâm đồi trụy...


(Nguồn: Thị trường băng đĩa nhạc, phim cuối năm: Giá rẻ vẫn ế/Hải Hậu//Báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 28/12/2016)


50. 10 vận động viên tiêu biểu Hải Phòng năm 2016: Nguyễn Thị Tươi là số 1


Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu Hải Phòng năm 2016 do Sở Văn hóa và Thể Thao – Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức nhằm tôn vinh các VĐV thể thao đỉnh cao đất Cảng. Ở cuộc bầu chọn năm thứ 13 này đã mang đến kết quả bất ngờ khi ngôi vị số 1 thuộc về VĐV của môn thể thao ngoài Olympic.


Năm 2016 đánh dấu bước thụt lùi của thể thao đỉnh cao Hải Phòng khi 24 môn thể thao chỉ mang về 17 HCV tại các giải vô địch quốc gia, trong khi chỉ tiêu phấn đấu là 18 HCV. Đây là số lượng HCV thấp chưa từng thấy và thể thao Hải Phòng không còn là trung tâm mạnh của thể thao thành tích cao Việt Nam. Chính vì thế lá phiếu bình chọn của các phóng viên đã mang đến kết quả ngôi số 1 thuộc về môn nằm ngoài Olympic là Pencak Silat (môn võ thuật của Indonesia). Không chỉ có vậy, Pencak Silat còn góp 2 VĐV trong số 10 VĐV tiêu biểu nhất.


Kết quả bình chọn này hoàn toàn không bất ngờ khi các môn thể thao Olympic của Hải Phòng có bước thụt lùi đến lo ngại. Ngay ngôi sao thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh nhiều năm ở vị trí số 1 đã bị rơi xuống vị trí thứ hai. Tuy nhiên, trong cái xuống chung đó đã nổi lên nhảy cầu (môn cơ bản Olympic) khi đội tuyển nhảy cầu Hải Phòng giành 2 HCV (vượt chỉ tiêu 1 HCV) và lần đầu tiên có VĐV góp mặt trong tốp 10 VĐV xuất sắc nhất.


Bên cạnh nhiều môn thể thao Olympic không có VĐV lọt tốp 10 thì bóng đá Hải Phòng một năm rất thành công với ngôi á quân V-League 2016, có 3 cầu thủ được đề cử nhưng không cầu thủ nào lọt danh sách 10 VĐV tiêu biểu Hải Phòng 2016.


Kết quả cụ thể:


1-Nguyễn Thị Tươi (Pencak Silat) 125 điểm


2-Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ) 90 điểm


3-Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing) 86 điểm


4-Hoàng Văn Nam (vật) 84 điểm


5-Hoàng Thị Loan (Pencak Silat) 75 điểm


6-Lâm Thị Bích (cử tạ) 66 điểm


7-Nguyễn Tùng Dương (nhảy cầu) 46 điểm


8-Ngô Thị Quyên (cử tạ) 32 điểm


9-Vũ Đức Anh (điền kinh) 32 điểm


10-Vũ Văn Hùng (đấu kiếm) 29 điểm


(Nguồn: 10 vận động viên tiêu biểu Hải Phòng năm 2016: Nguyễn Thị Tươi là số 1


/Đỗ Hân//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 28/12/2016)


 


51. Đại hội Liên đoàn võ thuật thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021: Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ cơ sở


Sáng 25-12, Liên đoàn võ thuật thành phố Hải Phòng tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Trong thời gian qua, phong trào luyện tập các môn võ ngày càng phát triển cả về lượng và chất. Hải Phòng hiện xây dựng được 35 CLB võ cổ truyển, 10 CLB Karatedo; 15 CLB Taekwondo; 10 CLB Wushu cùng nhiều CLB thuộc các môn: Boxing, Judo, Pencak Silat, Vovinam.... Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định như việc đưa các môn võ vào trường học gặp nhiều khó khăn, công tác xã hội hóa hiệu quả còn thấp khi chưa khai thác hết tiền năng của thành phố..


Trong thời gian tới, Liên đoàn võ thuật phát triển sâu, rộng và mạnh mẽ hơn các môn võ; xây dựng lực lượng VĐV trẻ có trình độ chuyên môn cao tham gia thi đấu ở các giải trong nước vào quốc tế; tiếp tục củng cố và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB võ thuật cơ sở; xây dựng thêm các lớp võ thuật ở ngoại thành, huyện đảo; tổ chức các giải võ thuật trên địa bàn thành phố trong đó tập trung vào võ thuật học đường; tích cực tham gia biểu diễn võ thuật trong các sự kiện lớn của thành phố và cơ sở; xây dựng chương trình nâng cao trình độ HLV, VĐV, xây dựng các tuyến trẻ ở cơ sở đồng thời chủ động đăng cai các Giải võ thuật để cổ vũ động viên phong trào...


Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2016 -2021 với 21 thành viên; bầu ông Bùi Anh Nghệ giữ


chức Chủ tịch Liên đoàn võ thuật thành phố.


(Nguồn: Đại hội Liên đoàn võ thuật thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021: Nâng cao hiệu quả...//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 27.12.2016)


 


52. Thể thao Hải Phòng bội thu huy chương


Theo số liệu từ Trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng, 2016 là năm thành công vượt trội của thể thao Hải Phòng, đặc biệt là ở các giải quốc tế…


Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng, cho biết: Trong năm 2016, chúng tôi tham dự 118 giải đấu và giành được 416 huy chương các loại, trong đó có 98 HCV, 125 HCB và 193 HCĐ. Các VĐV Hải Phòng đã xác lập và phá 5 kỷ lục.


Những tấm HCV ở giải quốc tế đều nằm ở những môn thể thao trong hệ thống thi đấu Olympic như bắn súng, cử tạ hoặc những môn mà thể thao Hải Phòng có thế mạnh như Pencak Silat. Đây là tín hiệu rất đáng mừng bởi những VĐV tuổi đời còn rất trẻ và họ hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của thể thao Hải Phòng nếu được đầu tư tương xứng...


Năm 2016 đánh dấu sự thành công vượt trội ở các giải quốc tế của thể thao Hải Phòng. Bắn súng là môn ghi đậm dấu ấn với 4 tấm HCV, 2 HCB và phá 3 kỷ lục ở giải Vô địch Đông Nam Á, trong đó xạ thủ Phạm Quang Huy giành 2 HCV súng ngắn 25m; Nguyễn Thị Lệ Quyên giành HCV súng trường di động và Mai Thùy Linh giành HCV súng trường 50m.


Pencak Silat cũng có sự tăng tốc vượt bậc với 4 tấm HCV, 1 HCB ở các giải vô địch thể giới, vô địch châu Á và vô địch Đông Nam Á với phong độ xuất sắc của Phạm Thị Tươi và Hoàng Thị Loan. Cử tạ cũng tạo thành tích ấn tượng ở giải vô địch trẻ châu Á được tổ chức ở Nhật Bản khi nữ VĐV Ngô Thị Quyên xuất sắc giành 1 HCV, 2 HCB cho thể thao Hải Phòng…


Đây chính là tiền đề vững chắc để thể thao Hải Phòng tự tin, tiếp tục đầu tư, rèn luyện cho mục tiêu gần nhất là Sea Games 2017 và Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.


(Nguồn: Thể thao Hải Phòng bội thu huy chương /Phan Tuấn//Báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 30/12/2016)


 


V. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ; KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ


53. Hải Phòng thay đổi phương án thi vào lớp 10 THPT công lập


Tuyển sinh vào các trường THPT công lập sẽ căn cứ vào kết quả thi tuyển 3 bài thi: môn toán, môn ngữ văn và bài thi tổng hợp kiến thức.


Từ năm học 2017-2018, Hải Phòng thay đổi phương án thi vào lớp 10 THPT công lập theo hình thức thi tuyển, không xét tuyển. UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Sở GD-ĐT xây dựng phương án tuyển kết quả học tập, rèn luyện 4 năm học trung học cơ sở như những năm trước đây.


Theo đó, thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập  trừ tuyển sinh vào trường THPT chuyên Trần Phú theo quy chế trường chuyên. Còn tuyển sinh vào các trường THPT công lập khác sẽ căn cứ vào kết quả thi tuyển 3 bài thi: môn toán, môn ngữ văn và bài thi tổng hợp kiến thức.


Thay đổi phương án thi vào lớp 10 công lập của Hải Phòng cũng nhằm tránh việc đánh giá chất lượng các trường phổ thông cơ sở dựa trên tỷ lệ phần trăm học sinh đỗ vào trường trung học công lập. Những năm học trước, việc đánh giá này đã tạo ra cuộc đua ngầm giữa các trường phổ thông cơ sở.


Bà Nguyễn Thị Mai, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Thăng Long, quận Ngô Quyền, thành phố Hải phòng cho biết:  “Bây giờ sự tư vấn của các thày cô cấp phổ thông cơ sở chưa chuẩn, khiến cho các con cứ chọn trường nào mà những năm trước điểm thấp, thập chí là chọn ra cả những trường ngoại thành để thi, làm sao cứ đỗ vào trường công là được. Khiến cho các học sinh ở vùng nông thôn bị trượt, dẫn đến việc mất chỉ tiêu của các con ở vùng sâu, vùng xa đó”.


Để đảm bảo tốt kỳ thi theo hình thức mới, trong kỳ 2 của năm học 2016-2017, Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng sẽ tổ chức khảo sát cho học sinh lớp 9, đặc biệt đối với các bài thi tổng hợp kiến thức để học sinh làm quen với cách làm bài và nội dung kiến thức của bài thi tổ hợp. Từ đó giúp nhà trường và thày cô giáo có giải pháp phù hợp hơn để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh.


Ông Đỗ Văn Lợi, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết thêm: “Sở sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ xây dựng cấu trúc ma trận của đề thi, bài thi nói chung và tổ hợp nói riêng. Và sẽ ra đề thi minh họa để cho các thầy cô giáo và các em biết được lượng kiến thức và cách ra đề thi như vậy. Từ đó sẽ có phương pháp giảng dạy và ôn tập cho phù hợp hơn”.


UBND Thành phố Hải Phòng cũng đã giao Sở GD& ĐT chủ trì, chuẩn bị tốt các điều kiện và xây dựng kế hoạch cụ thể. Nghiêm cấm việc lợi dụng thay đổi phương án thi để tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định./.


(Nguồn: Hải Phòng thay đổi phương án thi vào lớp 10 THPT công lập /Trang TTĐT Đài


Tiếng nói VN (VOV.Vn). – ngày 21/12/2016)


 


54. THPT chuyên Trần Phú: Nối tiếp truyền thống - Vững bước tương lai


Trường THPT Chuyên Trần Phú – TP Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 thành lập trường (1986–2016).


Nhân dịp này, nhà trường cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể nhà trường và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân xuất sắc. Đây không chỉ là những ghi nhận xứng đáng về những gì nhà trường đã đạt được mà còn là niềm tự hào to lớn của toàn thể nhân dân thành phố Cảng.


Trong không khí phấn khởi, hồ hởi và vui mừng; trước hàng nghìn đại biểu gồm: quan khách, cựu cán bộ, giáo viên, cựu học sinh và học sinh…bà Đỗ Thị Hòa – Tiến sĩ, Hiệu trưởng nhà trường xúc động tâm sự: ''Hôm nay, chúng tôi kỷ niệm 30 năm thành lập tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại do thành phố đầu tư xây dựng. Đối với cá nhân tôi cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, đây không những là niềm vui rất lớn mà còn là sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chăm lo chu đáo của lãnh đạo thành phố. Chúng tôi xác định đây là dịp để nhìn lại mình, đánh giá, tổng kết thành tích đã đạt được, đồng thời là động lực tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều hơn nữa những mục tiêu mới, đưa nhà trường vững bước đi lên.''


Trường THPT chuyên Trần Phú được thành lập với mục tiêu đào tạo nhân tài mũi nhọn cho thành phố. Trong 30 năm qua, hàng ngàn học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường này. Nhiều người hiện tại là giáo sư, tiến sỹ, nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, các nhà khoa học, các doanh nhân, y bác sỹ… đều trưởng thành từ ngôi trường này.


Đây cũng là ngôi trường tiêu biểu của TP Cảng, ngôi trường duy nhất trên toàn quốc 20 năm qua liên tục có học sinh đạt giải thưởng quốc tế. Với những thành tích đã đạt được kể trên, trong những năm qua nhà trường liên tục được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND thành phố qua các thời kỳ.


Những phần thưởng này càng thêm phần ý nghĩa khi được trao tặng đúng dịp cả nước đang hân hoan kỷ niệm 34 ngày Nhà giáo Việt Nam, là nguồn động viên to lớn cho các thế hệ thầy và trò nhà trường tiếp bước những trang sử hào hùng, tạo dựng nên nhiều thành tựu mới trên bước đường sự nghiệp trồng người.


Từ những ngày đầu nỗ lực khẳng định mình…


Mặc dù bắt đầu mang tên đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người anh hùng dân tộc Trần Phú được 30 năm, nhưng lịch sử thành lập trường đã có từ trước khá lâu. Tháng 5/1955, trong bối cảnh thành phố vừa được giải phóng, Hải Phòng khi ấy tồn tại 2 loại hình trường học, một cho học sinh miền Nam, một cho học sinh người Hoa.


Trường trung học Hoa kiều, gọi tắt là Trường Kiều Trung, dấu mốc đầu tiên của trường Trần Phú ra đời từ đó. Sau đó, trong hoàn cảnh chiến tranh, nhà trường phải sơ tán về Quảng Ninh, mãi đến năm 1972 mới trở lại Hải Phòng. Cũng từ đây, thành phố Hải Phòng chủ trương mở rộng quy mô nhà trường, đón nhận học sinh cấp 2, cấp 3, và đổi tên trường thành Trường cấp 2, 3 Đoàn kết, và sau đó là Trường cấp 3 Đoàn kết. Đến năm 1984, thực hiện chủ trương của Ngành giáo dục, trường chính thức được đổi tên thành Trường Phổ thông trung học Trần Phú.


Để phù hợp với tình hình mới trong ngành giáo dục, ngày 21/5/1986, UBND TP Hải Phòng đã quyết định chuyển trường PTTH Trần Phú thành Trường Phổ thông trung học Năng khiếu Trần Phú. Và cuối cùng, ngày 10/8/2007, theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND của UBND thành phố, trường được đổi tên là Trường THPT Chuyên Trần Phú. Tên gọi này được giữ nguyên cho đến ngày nay.


Những ngày đầu thành lập và đi vào hoạt động, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, thử thách cả về nhân lực và vật lực, cơ sở vật chất thiếu thốn, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ nghèo nàn, lạc hậu. Tuy vậy, với sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cùng sự tâm huyết và tình yêu nghề, các thế hệ thầy cô giáo nhà trường đã tạo dựng, đặt những viên gạch đầu tiên xây nên những mốc son chói lọi.


Từng lứa học trò đạt học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, cơ sở vật chất nhà trường ngày một cải thiện nhanh chóng, trang thiết bị hiện đại, đầy đủ các phòng chuyên môn phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập và vui chơi. Những năm tháng về sau, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, cùng với quyết tâm đưa trường THPT Chuyên Trần Phú mãi là điểm sáng giáo dục của toàn thành phố, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trương đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành cánh chim đầu đàn, cái nôi đào tạo nhân tài cho thành phố Cảng.


       … Đến lời cam kết về một tương lai tươi sáng:


Ba mươi năm là một chặng đường dài với biết bao thăng trầm, trải qua rất nhiều biến cố lịch sử, dấu ấn của những năm tháng không thể nào quên, Trường THPT Chuyên Trần Phú luôn nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, là địa chỉ giáo dục tiêu biểu, đáng tin cậy của Ngành giáo dục Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.


Từ ngày thành lập đến nay, biết bao thế hệ học sinh nhà trường đã trưởng thành, trở thành những Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, cán bộ khoa học…đang công tác tại nhiều ngành, nhiều đơn vị. Trong suốt chặng đường 30 năm qua, không thiếu những gian nan, thử thách nhưng cũng đầy vinh quang, Trường THPT Chuyên Trần Phú luôn tự hào nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo Đảng và Chính quyền, đặc biệt là sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ rất hiệu quả, kịp thời của nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh, các đoàn thể, tổ chức xã hội…đã luôn sát cánh cùng nỗ lực để đạt được những thành công chung.


Vì vậy, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy các thành tích đã đạt được, tập thể


thầy và trò Trường THPT Chuyên Trần Phú đã, đang và sẽ không ngừng phấn đấu, thi đua giảng dạy, xây dựng nhà trường tiếp tục là đơn vị vững mạnh toàn diện, gặt hái được nhiều hơn nữa những “mùa vàng bội thu” thành tích trong sự nghiệp trồng người vô cùng cao quý, vẻ vang, để mãi xứng đáng là cánh chim đầu đàn của Ngành giáo dục thành phố và đất nước như lời Bác đã khẳng định “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”


(Nguồn: THPT chuyên Trần Phú: Nối tiếp truyền thống - Vững bước tương lai /Thành Đạt, Phạm Tân//Báo Gia đình & Pháp luật. – ngày 21/12/2016)


 


55. Phó giáo sư nhiều công trình nghiên cứu tầm quốc tế


            PGS-TS Phạm Minh Khuê, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Phó trưởng Khoa Y tế công cộng - Trường đại học Y Dược Hải Phòng được nhiều người biết đến với những công trình nghiên cứu khoa học, giáo trình giảng dạy mang tầm quốc tế.


            PGS-TS Phạm Minh Khuê, sinh năm 1978. Tốt nghiệp THPT, anh thi vào Trường đại học Y Dược Hải Phòng. Sau 6 năm nghiên cứu, anh bảo vệ xuất sắc khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Pháp và liên tiếp nhận được bổng học thạc sĩ tại Pháp. PGS-TS Phạm Minh Khuê cho biết, anh học thạc sĩ tại Trường đại học Bordeaux 2, Cộng hoà Pháp. Do yêu thích chuyên ngành Y tế công cộng và khống chế các bệnh lý truyền nhiễm, anh đã học chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Sức khỏe quốc tế và thạc sĩ chuyên ngành Phức hợp các bệnh nhiệt đới. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh được nhận tiếp học bổng nghiên cứu sinh chuyên ngành Y tế công cộng - Dịch tễ học tại Trường đại học Paris 6. Sau 4 năm nghiên cứu tại Paris, Phạm Minh Khuê bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đạt loại xuất sắc. Năm 2008, khi về nước, anh công tác tại Trường đại học Y Dược Hải Phòng. Từ đây hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học


của anh được phát triển theo đúng mong muốn nghề nghiệp.


            Với những cố gắng không mệt mỏi trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, tinh thần tự học không ngừng, PGS-TS Phạm Minh Khuê được các đồng nghiệp, học trò quý mến, cấp trên ủng hộ. Anh đầu tư công sức biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, hướng dẫn luận văn sinh viên y khoa, học viên bác sĩ chuyên khoa 1 và thạc sĩ y tế công cộng, bác sĩ chuyên khoa 2 quản lý y tế. Đồng thời, tích cực tham gia phát triển nghiên cứu khoa học với các đồng nghiệp trong và ngoài nước tạo môi trường học tập, nghiên cứu cho học viên, hội nhập cho giảng viên và góp phần lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, anh đang chủ trì  đề tài hợp tác với Đại học California San Francisco (UCSF) theo dõi tiến cứu người bệnh điều trị methadone trong 18 tháng nhằm đưa ra bằng chứng về các yếu tố nguy cơ dẫn đến bỏ trị methadone, đề tài đang trong giai đoạn viết bài đăng tải quốc tế. Anh tham gia chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nước theo nghị định thư với Đại học Kanazawa (Nhật Bản), giúp đánh giá tỷ lệ nhiễm và một số yếu tố liên quan đến phân bố nhiễm HPV trên một số dạng ung thư tại miền Bắc Việt Nam. Anh là điều phối viên phương pháp nghiên cứu, cùng các đồng nghiệp Khoa Y tế công cộng và các chuyên gia từ các Trường đại học Montperlier 1 (Pháp), Đại học New York (Mỹ) triển khai nghiên cứu thử nghiệm chiến lược dự phòng phối hợp làm giảm lan truyền HIV và lây nhiễm virút viêm gan B, C trên người nghiện chích ma túy tại Hải Phòng. Đề tài nhận được ngân sách của Cơ quan nghiên cứu Quốc gia Pháp về HIV và Viêm gan (ANRS) và Viện Quốc gia Hoa Kỳ về lạm dụng chất (NIDA). Nghiên cứu sẽ đưa ra bằng chứng cho tiếp cận chấm dứt dịch HIV tại Hải Phòng và các nước có đặc điểm dịch HIV tương tự.


(Phó giáo sư nhiều công trình nghiên cứu tầm quốc tế/Thảo Anh//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 20/12/2016)


           


56. Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố


            Sáng 28-12, Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Dự đại hội có đại diện Hội Khoa học lịch sử tỉnh Hà Nội, Hải Dương và hơn 250 hội viên.


            Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận và biểu dương kết quả hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị, thời gian tới, Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn và mở rộng tổ chức Hội; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, xuất bản các ấn phẩm lịch sử, quảng bá tri thức lịch sử; thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần vào sự phát triển và bảo vệ thành phố. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả.


            Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 21 thành viên. Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. 3 phó chủ tịch hội: Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố; Nguyễn Văn Phương, giám đốc Bảo tàng thành phố; Nguyễn Ngọc Thao, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT thành phố. Nhân dịp này, UBND thành phố trao tặng bức trướng mang dòng chữ: “Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng đoàn kết, vượt khó vì sự nghiệp sử học thành phố”; 12 tập thể và cá nhân được Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, UBND thành phố tặng bằng khen.


            (Nguồn: Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 28/12/2016)


 


57. "Ngày hội đọc sách" tại Trường THPT Lý Thường Kiệt


Chiều 29-12, Đoàn thanh niên Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Thủy Nguyên) tổ chức chuyên đề điểm “Ngày hội đọc sách” năm học 2016-2017.


Chuyên đề diễn ra nhiều hoạt động phong phú: giao lưu tọa đàm về sách, giới thiệu trưng bày sách, tặng sách, trao đổi sách, biểu diễn văn nghệ… thu hút 1.200 học sinh tham gia. Tại chương trình, CLB Bạn yêu sách chính thức ra mắt gồm các thành viên là ban giám hiệu, thầy trò nhà trường, với nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực nhằm phát triển văn hoá đọc trong học sinh nhà trường. Đặc biệt, buổi giao lưu toạ đàm “Sách vừa là bạn, vừa là thầy” giữa thầy giáo Bùi Văn Đích (nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Hải Phòng) cùng các em học sinh xoay quanh nội dung về nguồn gốc sách, thể loại sách yêu thích, hình thức đọc sách… tạo không khí sôi nổi, hào hứng.


Tại ngày hội, ban tổ chức trao giải cuộc thi viết “Những câu chuyện đẹp tuổi 18” với chủ đề tháng 12 là “Cuốn sách tôi yêu”. Với bài cảm nhận về cuốn sách “Dấu chân người lính” đầy ấn tượng, em Nguyễn Thị Hồng Thu (lớp 10C4) vượt qua 60 bài dự thi khác đạt giải nhất. Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Về cuộc thi giới thiệu, trưng bày sách, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba tặng các lớp.


“Ngày hội đọc sách” cùng với chuỗi hoạt động của thầy trò nhà trường như phát động xây dựng thư viện tại các tổ chức đoàn thể, các lớp học, viết về cuốn sách tôi yêu… nhằm khơi dậy tình yêu sách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và chiến lược phát triển văn hóa đọc quốc gia.


(Nguồn: "Ngày hội đọc sách" tại Trường THPT Lý Thường Kiệt/Thanh Hà//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 30/12/2016)


 


58. Đổi mới cách dạy và học môn Lịch sử


Theo phương án, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 THPT của thành phố đều áp dụng bài thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên và xã hội. Điều đó cho thấy những môn học vốn được coi là “môn phụ” như Lịch sử sẽ không còn bị học sinh xem nhẹ, học tủ… cũng như Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT đã chú trọng hơn tới việc trang bị kiến thức toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để môn học này không còn khô cứng, mà là nguồn kiến thức thực tế, cần thiết trong hành trang trau dồi đạo đức, hình thành nhân cách của mỗi người Việt trẻ?


Yêu cầu cấp thiết:


Cuối tháng 11 vừa qua, tại sân đình Hàng Kênh, Trường THCS Trương Công Định,


quận Lê Chân đã tổ chức chuyên đề dạy học theo chủ đề tích hợp môn Lịch sử “Tìm hiểu và phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân quận Lê Chân”. Chuyên đề được thực hiện trong 6 tiết: trong đó, tiết 2,3,4 các em được học tập và trải nghiệm tại Văn miếu Quốc Tử Giám, đền thờ thầy Chu Văn An, đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, đình Hàng Kênh, đền Nghè. Tiết 5,6 là phần báo cáo kết quả hoạt động trải nghiệm. Tiết dạy còn có sự tích hợp của các môn học như Ngữ văn, Âm nhạc, Mỹ thuật… với những nội dung phong phú, sinh động, giúp học sinh tiếp thu bài giảng tốt hơn.


Theo cô giáo Nguyễn Hồng Sim - Phó hiệu trưởng Trường THCS Trương Công Định, từ những yêu cầu đổi mới trong dạy và học lịch sử, nhà trường đã thực hiện chuyên đề, thay đổi thói quen học “đọc - chép”, học thuộc lòng… lâu nay. Trong các tiết giảng Lịch sử, nhà trường không chỉ dạy cho học sinh những sự kiện, con số mà còn giúp các em nhận thức được ý nghĩa, con người và văn hóa dân tộc…, để mỗi sự kiện lịch sử ngấm vào các em một cách tự nhiên, không gượng ép.


Tuy nhiên, những tiết dạy Lịch sử sinh động như vậy không nhiều. Phần lớn hiện nay tại các nhà trường, môn Lịch sử nói riêng, các môn học xã hội nói chung vẫn được dạy theo lối “đọc - chép”, học sinh tiếp thu bài giảng thụ động. Đó là một trong những lý do khiến phần lớn học sinh không “mặn mà” với lịch sử, coi lịch sử là môn phụ, không hấp dẫn và chỉ cần học thuộc là đạt yêu cầu. Thực tế cho thấy, trong kỳ thi THPT quốc gia những năm vừa qua, Lịch sử luôn là môn thi có ít học sinh chọn nhất.


Đặc biệt ở các trường THPT nội thành, có những lớp không học sinh nào chọn Lịch sử! Tuy nhiên, trong năm học này, với kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT quyết định thay đổi phương án thi trong kỳ thi THPT quốc gia, đưa Lịch sử là một trong 8 môn thi bắt buộc của kỳ thi. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, Sở GD-ĐT cũng đưa Lịch sử vào tổ hợp bài thi Khoa học xã hội. Như vậy, học sinh sẽ phải học đều hơn, không còn tâm lý môn phụ - môn chính. Điều này cũng buộc giáo viên và các trường phải thay đổi trong phương pháp dạy và học.


Thay đổi cách dạy:


Theo ông Nguyễn Trường Nguyên, Phó phòng Giáo dục - Đào tạo quận Lê Chân, có nhiều cách đưa các em đến với môn Lịch sử; hướng dẫn các em tự khai thác, xử lý thông tin trong và ngoài sách giáo khoa để vận dụng kiến thức làm bài thi.


Còn một số giáo viên thì đánh giá, môn Lịch sử khô khan, nặng nề, không tạo hứng thú cho người học và cả người dạy là do trong nội dung sách giáo khoa, bài giảng còn quá ít nội dung về văn hóa, lối sống, những sinh hoạt qua các thời kỳ mà chỉ đơn thuần là những con số, sự kiện... Trong khi mục tiêu của môn Lịch sử không dừng lại ở kiến thức mà làm thế nào để những kiến thức đó thấm sâu vào nhận thức của học sinh, biến thành hiểu biết của chính các em. Có như vậy, các em mới tiếp thu bài giảng một cách chủ động và hứng thú.


Với điều kiện hiện nay, nhiều giáo viên cho rằng, các trường cần chú trọng nâng cao cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho giáo viên dễ dàng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, thiết kế những bài giảng lịch sử sinh động theo hình thức dạy kết hợp với minh họa bằng hình ảnh, video…


Xen kẽ những bài học lịch sử, giáo viên có thể bố trí những buổi thăm quan bảo tàng, những địa danh gắn liền với lịch sử… để học sinh có cái nhìn chân thực về lịch sử. Các thầy cô cần được trang bị máy tính, máy chiếu, mạng internet, phòng thực hành bộ môn có sơ đồ, sa bàn, mô hình… để bài giảng trở nên hấp dẫn, sinh động và gần gũi hơn.


(Nguồn: Đổi mới cách dạy và học môn Lịch sử /Vân Anh//Báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 23/12/2016)


 


59. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp khánh thành, đưa vào sử dụng máy xạ trị gia tốc


Chiều 30-12, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp khánh thành, đưa vào sử dụng máy xạ trị gia


tốc. Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện K Trung ương, Hội ung thư Việt Nam... tới dự.


Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Tập, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, máy xạ trị gia tốc giúp bệnh viện làm chủ kỹ thuật điều trị ung thư tiên tiến nhất hiện nay ở khu vực Đông Nam Á, giúp người bị bệnh ung thư ở Hải Phòng không phải lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Với máy gia tốc, người sử dụng có thể thay đổi liều xạ trị cho phù hợp tính chất và độ nông sâu của từng khối u khác nhau, giúp những vùng lành ít bị tổn thương hơn. Đối với những khối u ở sâu, liều xạ của máy gia tốc có thể đạt 70%, giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao. Hệ thống máy tiên tiến này có chức năng kiểm soát độ chính xác của hình ảnh trước đây từ AMR, CT, siêu âm từ bên ngoài, lập trình cho hình ảnh, khi vào máy có CT-Scan kiểm soát lại độ chính xác của khối u. Từ đó, cho 1 hệ thống phần mềm định vị để dùng tia xạ ở vị trí thuận lợi nhất, liều lượng phù hợp và đường đi tia xạ trị trong các cơ quan trong cơ thể chính xác dưới 2mm.


(Nguồn: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp khánh thành, đưa vào sử dụng máy xạ trị gia tốc//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 31/12/2016)


 


60. Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp: Sinh viên cần trang bị những gì?


Trong tháng 10, 11 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Microsoft Việt Nam đã phối hợp triển khai dự án “YouthSpark Career Readiness - Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố nhằm trang bị các kiến thức và những kỹ năng làm việc cần thiết để tìm kiếm việc làm, khởi sự kinh doanh…


Hỗ trợ sinh viên tìm việc:


Song song với công tác đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng đang triển khai các chương trình phối hợp với doanh nghiệp giới thiệu, tư vấn việc làm cho sinh viên. Mới đây, tại ngày hội tuyển dụng Trường đại học Dân lập Hải Phòng, nhà trường phối hợp với bộ phận đào tạo, nhân sự của Tập đoàn Vingroup tổ chức phỏng vấn tuyển dụng sinh viên và cựu sinh viên vào nhiều vị trí công việc của Vingroup.


Với 288 cơ hội việc làm tại khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ


Yên, thuộc quận Hải An và huyện Thủy Nguyên, chương trình thu hút hơn 200 sinh viên, cựu sinh viên nhiều khóa của trường. Kết thúc buổi phỏng vấn, có 44 ứng viên trúng tuyển… Gần đây nhất, tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Cty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng đã tổ chức tuyển dụng với 200 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực: Kế toán, kỹ thuật, phiên dịch…


Tại các buổi tuyển dụng, sinh viên và cựu sinh viên các trường đã được doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, giao lưu, gặp gỡ các doanh nghiệp… Đây cũng là cơ hội để các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn đăng ký tham gia và trực tiếp phỏng vấn, tuyển chọn những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. Về phía các nhà trường, GS.TS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng cho biết, đây cũng sẽ là dịp để nhà trường thu thập ý kiến doanh nghiệp, qua đó điều chỉnh phương pháp và chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động hiện nay. Trong năm 2016, hàng trăm sinh viên Hải Phòng đã tìm được việc làm qua 20 buổi tuyển dụng của các doanh nghiệp tại các giảng đường.


Sinh viên cần trang bị những gì?:


Thạc sĩ Nguyễn Thị Trang, Trưởng khoa Quản  trị kinh doanh, Trường CĐ công nghệ


Viettronics cho biết, cùng với những kiến thức chuyên môn, sinh viên cần tích luỹ cho mình những kinh nghiệm thực tế từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Song song với việc trang bị kiến thức chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học… thì sinh viên nên tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng hoặc thậm chí là đi làm thêm bán thời gian… nhiều hơn nữa để trau dồi cho mình những kỹ năng cần thiết như khả năng ứng xử, giao tiếp, trải nghiệm với công việc…


Khi triển khai dự án “YouthSpark Career Readiness - Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho sinh viên” tại các trường đại học, cao đẳng, sinh viên đã được chia sẻ, trang bị kiến thức và kỹ năng làm việc trong môi trường hiện đại. Từ đó làm quen với khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động hội nhập và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp cùng kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để tìm kiếm việc làm, định vị phát triển nghề nghiệp.


Tham gia những buổi tuyển dụng trực tiếp của các doanh nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng, chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp phàn nàn về hạn chế lớn nhất của sinh viên khi tìm việc hiện nay là không tìm hiểu kỹ về công việc mình tham gia tuyển dụng dẫn đến việc không có thông tin, định hướng, không hiểu về vị trí, công việc của mình khi tham gia phỏng vấn. Chính vì vậy, nhiều sinh viên đã rất lúng túng khi nhà tuyển dụng phỏng vấn. Lời khuyên đầu tiên của các nhà tuyển dụng dành cho các bạn là hãy tìm hiểu kỹ thông tin về công việc mình có ý định sẽ làm…


Trên thực tế, các doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân lực đều chú trọng những người có kinh nghiệm, có chuyên môn kỹ thuật, ngay lập tức đáp ứng yêu cầu công việc chứ không phải mất chi phí đào tạo lại.


(Nguồn: Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp: Sinh viên cần trang bị những gì?/Vân Anh//Báo An ninh Hải Phòng. – ngày 30/12/2016)


 


61. Đổi mới giáo dục toàn diện ở Trường tiểu học Thái Phiên


        ... Ưu thế từ ứng dụng công nghệ thông tin:


Theo chia sẻ của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tư, xác định khâu then chốt trong việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW, trong những năm qua, Trường tiểu học Thái Phiên luôn chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tiêu chí của trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.


Hiện nay, nhà trường có 33 phòng học và các phòng chức năng. 100% phòng học được trang bị các phương tiện dạy học hiện đại, ứng dụng CNTT vào dạy học như: tivi, màn chiếu, máy chiếu Projecter; hệ thống mạng đường truyền cao để phục vụ công tác khai thác bài dạy. Bên cạnh đó, các phòng chức năng đã được khai thác và sử dụng có hiệu quả, hoạt động đúng mục đích. Trong đó, 2 phòng tin học có máy tính được nối mạng internet phục vụ nhu cầu học tập của học sinh, phòng ngoại ngữ để phục vụ cho việc nghe - nói của học sinh. Trường tiểu học Thái Phiên cũng là trường duy nhất của quận Ngô Quyền có 100% học sinh từ lớp 1-5 được học ngoại ngữ và tin học.


Nét nổi bật là Trường tiểu học Thái Phiên đã thực hiện thành công đề án “Trường học


điện tử”, mang đến rất nhiều thuận lợi cho công tác quản lý, dạy và học. Ngồi làm việc tại phòng, hiệu trưởng có thể bao quát được tất cả các lớp học thông qua hệ thống camera nối mạng được gắn ở tất cả các phòng học. Từ đó ý thức học tập của học sinh cũng như trách nhiệm của giáo viên được nâng lên. Đặc biệt các bài giảng điện tử được thiết kế dựa trên phần mềm Microsoft Office, Powerpoint, E-learing... khiến cho học sinh thích thú hơn khi nghe giảng bài, phát huy được tính sáng tạo, sử dụng thuần thục các phần mềm bổ ích, như phần mềm vẽ, soạn thảo văn bản, luyện gõ nhanh tay, tinh mắt...


Ngoài ra, học sinh còn được thực hành trên trang mạng trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, như giải toán qua mạng (Violympic), tiếng Anh qua mạng (IOE)... Bên cạnh đó, mọi thông tin, trao đổi giữa các giáo viên, quản lý, cán bộ đều được thực hiện qua hệ thống thư điện tử; giữa nhà trường, giáo viên với gia đình học sinh qua sổ liên lạc điện tử...


Nâng cao chất lượng dạy - học


Có thể nói, với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy và học. Song với đội ngũ giáo viên Trường tiểu học Thái Phiên không đơn giản như vậy. Họ dạy học sinh không chỉ là kiến thức trên sách vở, mà hướng cho các thế hệ học sinh nhân cách để làm người tốt. Khi đó, giáo viên vừa phải vận dụng sáng tạo giữa học và hành, sao cho học sinh hứng thú.


“Từ việc xây dựng và thực hiện bài giảng thuyết phục, phù hợp với nhận thức của từng lớp, từng em đến bài thực hành phải gắn với thực tế, thú vị, giúp các em tiếp thu dễ dàng. Nhân cách, tấm gương, kiến thức, bản lĩnh, sự khéo léo, tình thương yêu của thầy cô sẽ làm cho các em ham học, tạo nên động lực giúp các em vượt qua khó khăn để tiếp thu được những kiến thức khó. Giảng lý thuyết các em chỉ mới biết và hình dung ra điều cần học, cho nên để khẳng định thêm, thầy cô hướng dẫn các em thực hành; muốn thành thục kỹ năng các em phải làm đi, làm lại nhiều lần, gặp phải nhiều sai sót, chỉnh sửa, hoàn thiện... - đó là cách mà các thế hệ giáo viên của trường trong suốt 60 năm qua đã thực hiện” - Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tư nhấn mạnh.


Hiện nay, nhà trường có 15 giáo viên giỏi (GVG) cấp thành phố; 25 GVG cấp quận. Hàng năm có từ 9-10 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp thành phố; nhiều đồng chí được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chất lượng học sinh đại trà và mũi nhọn của nhà trường đứng ở tốp đầu các trường tiểu học quận Ngô Quyền. Hàng năm, số giải học sinh tham gia thi năng khiếu các cấp đạt 60 giải; trong đó có 20 giải quốc gia và thành phố. Đặc biệt, năm học 2015-2016, nhà trường được UBND quận Ngô Quyền tặng Giấy khen về công tác bồi dưỡng HSG - HS năng khiếu.


Để giữ vững và phát huy những thành tích cao đã đạt được trong những năm học trước, Trường tiểu học Thái Phiên tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.


Với cách làm này, việc Trường tiểu học Thái Phiên nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc, được UBND thành phố tặng Bằng khen và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề xuất nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng là một kết quả xứng đáng.


Sôi nổi các hoạt động xã hội:


Không riêng gì dạy tốt, học tốt, Trường tiểu học Thái Phiên còn rất tích cực trong các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động nhân đạo từ thiện. Riêng trong năm học 2015-2016, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã quyên góp được hơn 154 triệu đồng, 2.800kg gạo, 7.100 chiếc quần áo, 2.200 vở, 2017 sách giáo khoa, 10 chăn, 2 học bổng... tặng cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


Em Ngô Thu An, học sinh lớp 4D2 không chỉ là một học sinh giỏi toàn diện mà còn nhiệt tình tham gia đóng góp từ thiện, bởi thế em được suy tôn là kiện tướng gạo và kiện tướng áo ấm vì số lượng đóng góp rất nhiều. Anh Ngô Văn Thanh, bố của Thu An tâm sự: “Con gái tôi tuy mới 10 tuổi nhưng cháu đã được các thầy cô dạy cho lòng tốt, biết giúp đỡ người khác. Thế nên đợt quyên góp nào cháu cũng về vận động gia đình đóng góp thật nhiều, như dịp trước tết năm ngoái cháu quyên góp được 1,8 tạ gạo và hàng chục chiếc áo ấm. Gia đình cũng thấy vui vì cháu được làm “kiện tướng” nhưng đó cũng là trách nhiệm của phụ huynh chúng tôi trong việc chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội”.


Một năm mới sắp sửa bắt đầu, cô trò Trường tiểu học Thái Phiên lại đang rộn ràng tổ chức chuyên đề “Ngày tết quê em” nhằm hướng cho các em học sinh kỹ năng sống, trở về với tết cổ truyền, được tham gia các trò chơi dân gian, trổ tài chế biến các thức ăn truyền thống. Ngoài ra các em còn có dịp thể hiện tinh thần tương thân tương ái của mình qua phong trào “Hũ gạo nghĩa tình xuân 2017”. Xa hơn, với niềm tin và khí thế của năm mới, tập thể giáo viên, học sinh Trường tiểu học Thái Phiên sẽ không ngừng nỗ lực để chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp dạy và học...


(Nguồn: Đổi mới giáo dục toàn diện ở Trường tiểu học Thái Phiên/Đức Tùng//Báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 03/1/2016)


 


62. Nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống dữ liệu dân cư


Chiều 28-11, Tổng Cục Cảnh sát, Công thành phố phối hợp tổ chức tổng kết dự án "Xây dựng hệ thống quản lý dân cư" sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hung-ga-ri tại thành phố Hải Phòng. Dự hội có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan.


Về phía Hung-ga-ri có ông Szatmary Kristof, Cao ủy Phủ Thủ tướng, Phó chủ tịch Ủy ban phát triển kinh tế và doanh nghiệp Quốc hội Hung-ga-ri cùng đại diện các bộ, ngành chính phủ và Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Việt Nam.


Năm 2013, dự án "Xây dựng hệ thống quản lý dân cư" sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hung-ga-ri được triển khai thí điểm tại Hải Phòng. Đến nay, sau 3 năm thực hiện, dự án hoàn tất việc triển khai thu thập, nhập dữ liệu hơn 550 nghìn hộ dân và tổ chức cấp số định danh cá nhân cho 1,97 triệu công dân thành phố (đạt tỷ lệ hơn 99% dân số thành phố). Dữ liệu thống kê giúp cơ quan chức năng lập chính xác danh sách cử tri phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; cung cấp tình hình biến động dân cư trên địa bàn, phục vụ công tác hoạch định phát triển kinh tế-xã hội thành phố; giúp cơ quan công an tra cứu thông tin của 142 đối tượng tội phạm, bắt 2 đối tượng truy nã.


Phát biểu tại hội nghị, Cao ủy Phủ Thủ Tướng Hung-ga-ri Szatmary Kristof hy vọng những kết quả đạt được đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng; đồng thời khẳng định sự thành công của dự án tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.


Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ Hung-ga-ri trong hỗ trợ tài chính, lắp đặt trang thiết bị, chuyển giao phần mềm. Đồng chí đề nghị, thành phố Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành phối hợp công an tuyên truyền, vận động người dân hiểu ý nghĩa, chủ động khai đúng, đủ thông tin; khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách để tiếp tục vận hành hệ thống sau dự án; Tổng cục Cảnh sát xây dựng phần mềm quản lý, tra cứu các đối tượng tội phạm.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu Công an thành phố tiếp tục duy trì, làm tốt công


 tác quản lý hành chính nhà nước, tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi; chủ động chỉ đạo công an quận, huyện tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, kết hợp khai thác thông tin thu thập, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự thành phố.


Nhân dịp này, Bộ Công an, UBND thành phố, Tổng cục Cảnh sát tặng bằng khen 13 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư.


(Nguồn: Nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống dữ liệu dân cư//Báo hải Phòng ĐT. – ngày 28/11/2016)


VI. Y TẾ, SỨC KHỎE; TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG


63. Thành lập bệnh viện Y học biển


Trong buổi làm việc với Viện Y học biển Việt Nam mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đề xuất của Viện này về việc thành lập Bệnh viện Y học biển với quy mô phù hợp, trực thuộc Viện Y học biển, Bộ Y tế.


Theo đó, Bệnh viện Y học biển sẽ trực thuộc Viện Y học biển trên cơ sở Trung tâm tiếp nhận cấp cứu, khám, chữa bệnh hiện nay của Viện. Bệnh viện Y học biển là cơ sở thực hành của Viện Y học biển trong công tác nghiên cứu, đào tạo, đồng thời là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho bà con ngư dân.


Viện Y học biển xây dựng Đề án thành lập Bệnh viện, với mô hình quản trị tiên tiến, theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động, tổ chức bộ máy và tài chính, báo cáo Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017.


Được biết, từ khi thành lập đến nay, trong 15 năm qua, Viện Y học biển đã có những bước phát triển trong công tác nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe trong một lĩnh vực còn mới ở Việt Nam là y học biển; góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bà con ngư dân, lực lượng lao động biển của 28 tỉnh, thành ven biển trên cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng, là cầu nối kết hợp quân dân y để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.


(Nguồn: Thành lập bệnh viện Y học biển/Phương Linh//Báo Nhà báo & Công luận. – ngày 18/12/2016)


 


64.  Triển khai 14 hành động ưu tiên, bảo đảm cải thiện môi trường sống của cộng đồng


Nhằm cải thiện chất lượng và bảo đảm môi trường sống của cộng đồng thông qua việc kiểm soát các nguồn phát sinh khí thải, nước thải và chất thải rắn…UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch hành động với 14 hành động ưu tiên về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.


Theo đó, các hành động ưu tiên sẽ tập trung vào: xử lý triệt để, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư; tại các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; đầu tư thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục và hệ thống truyền dẫn, công khai dữ liệu; đầu tư trang thiết bị thu gom, xử lý chất thải nguy hại; công khai thông tin về chất lượng môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; nghiên cứu đánh giá sức chịu tải của môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung và các trọng điểm ô nhiễm môi trường; rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn trong năm 2017…


Lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện các vấn đề về môi trường:


Với quan điểm bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng xuyên suốt quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân. UBND thành phố khẳng định việc thu hút đầu tư phải bảo đảm được các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tuyệt đối không cho phép đầu tư các loại hình sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu, cũ có nguy cơ cao gây ô nhiễm. Các Sở, ngành, địa phương phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định cho đến triển khai thực hiện và vận hành dự án. Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường trên địa bàn.


UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai kế hoạch này; đồng thời tập trung xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu, điều tra, đánh giá phân loại các nguồn thải, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn thải trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở có lượng xả thải lớn và trung bình; yêu cầu các cơ sở có quy mô xả thải lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tải nguyên và Môi trường.


UBND thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chủ


đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, chủ dự án tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và tổ chức thu gom rác thải, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường, chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ môi trường…


(Nguồn: Triển khai 14 hành động ưu tiên, bảo đảm cải thiện môi trường .../Minh Hảo//Cổng Thông tin ĐT thành phố. – ngày 19/12/2016)


 


65. Hải Phòng: Ngang nhiên đốt hàng trăm khối rác thải công nghiệp


Nằm trên cùng trục đường tới trụ sở UBND phường Lãm Hà (quận Kiến An, Hải  Phòng),


một xưởng tái chế phế liệu giầy da ngày đêm nhả khói đen khiến người dân nơi đây phải lên tiếng. Cơ sở này từng bị lực lượng cảnh sát môi trường "tuýt còi" nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động.


Theo phản ánh của người dân tại tổ dân phố số 1, phường Lãm Hà, phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam đã tận mắt chứng kiến hoạt động của nhà xưởng tái chế phế liệu. Với khuôn viên rộng chừng hơn 1.000m2, nhà xưởng chất tải hàng trăm khối rác thải công nghiệp gồm: cao su, da giày, đế giày, mút xốp. Để ngăn cách bãi rác thải với xung quanh, chủ nhà xưởng dựng lên hàng rào bằng sắt cao trên 2m. Những khi quá tải, ngoài khuôn viên nhà xưởng, những loại rác thải công nghiệp nguy hại này còn được đổ tràn lan ngoài đường và phần tường bao xung quanh.


Từ bên ngoài nhìn vào, nếu cánh cổng không được mở thì khó có thể nhận biết được nhà xưởng này tái chế rác thải công nghiệp để sản xuất hạt nhựa. Người dân nơi đây cho biết, cơ sở này tái chế rác thải công nghiệp đã lâu, tuy nhiên lúc nào cũng trong tình trạng "cửa đóng then cài".


Cánh cửa sắt chỉ rộng mở cho khách hàng muốn thẩm định chất lượng hạt nhựa để mua hoặc xe tải chở rác thải công nghiệp về tập kết. Phía cuối xưởng là một ống khói cao chừng 20m lúc nào cũng "nhả" khói đen nghi ngút. Nhà xưởng được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp và nguy cơ cháy nổ là rất cao.


"Tuy nhà xưởng không quá gần khu dân cư nhưng những ngày trời nồm hoặc gió lớn,


khói đen tỏa đi khắp nơi. Ai cũng thấy khó chịu, tức ngực vì khói khét", bà N.T.L (tổ dân phố số 1, phường Lãm Hà) cho biết.


Trước đó, ngày 1/3/2016, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hải Phòng đã ban hành văn bản số 227/CV (PC49) gửi UBND Quận Kiến An về phản ánh liên quan đến nhà máy xử lý và tái chế sản xuất phế liệu giầy da tại tổ dân phố số 1, phường Lãm Hà, quận Kiến An.


Theo kết quả kiểm tra thực tế ngày 1/2/2016 của Phòng TNMT Quận Kiến An cùng lực lượng công an quận Kiến An, nhà máy tái chế phế liệu từ da giầy do ông Đào Quang Việt làm chủ. Xưởng tái chế rộng khoảng 1.200m2 nằm trong một phần diện tích của Cty CP Cượng Thịnh, đang hoạt động thử nghiệm dây chuyền sản xuất, tái chế phế liệu. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động sản xuất, hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước 30/3/2016.


Đến nay, không hiểu chủ nhà xưởng đã hoàn thành các thủ tục quy định hay chưa?. Tuy nhiên, ngày 25/11, khi bắt quả tang nhà xưởng đang công khai hoạt động, "nhả" khói đen nghi ngút, phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo UBND Phường Lãm Hà để phản ánh. Tuy nhiên, vị này thản nhiên cho biết "chiều nay cán bộ phường bận nên không có ai xuống đó kiểm tra được. Mà bây giờ xuống thì chắc chắn không có chủ nhà xưởng ở đó, họ sẽ trốn mất. Việc này chúng tôi thuộc lòng rồi nên sẽ kiểm tra sau thôi".


Như vậy, việc nhà xưởng hoạt động công khai trên địa bàn không phải chính quyền địa phương không biết.


(Nguồn: Hải Phòng: Ngang nhiên đốt hàng trăm khối rác thải công nghiệp//Báo Pháp luật Việt Nam online)


 


66. Ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế: Cần biện pháp mạnh, triệt để


Kỳ 1: Chiêu trò trục lợi ngày càng tinh vi:


Hết quý 3- 2016, BHXH thành phố tổ chức giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 1,4 triệu lượt người với tổng số tiền 1.121 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ KCB BHYT được phép sử dụng trong 9 tháng là 1.027,7 tỷ đồng, như vậy, thành phố mất cân đối quỹ KCB BHYT số tiền 93,3 tỷ đồng. Đến hết năm 2016, dự tính số tiền bội chi sẽ còn lớn hơn rất nhiều.


Nhập nhèm từ phía cơ sở khám chữa bệnh:


Chiều 7-12, anh Cao Văn Đạt, ở xã Lâm Động (huyện Thủy Nguyên) đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Quốc tế Hải Phòng. Sau khi đăng ký khám bệnh bằng BHYT tại quầy tiếp tân, anh Đạt được giới thiệu lên gặp bác sĩ. Khi anh trình bày bệnh tình xong, bác sĩ yêu cầu chụp CT và hướng dẫn anh xuống quầy đóng 1 triệu đồng tiền khám bệnh. Sau khi chụp và nhận kết quả, anh Đạt mang cho bác sĩ khám ban đầu kiểm tra. Khi thanh toán BHYT, anh Đạt rất ngạc nhiên vì thấy tờ hóa đơn BHYT không thanh toán cho anh một đồng nào. Sau một hồi thắc mắc, không được lời giải thích hợp lý, anh Đạt quay trở lại phòng khám để gặp bác sĩ. Vị bác sĩ đổ lỗi cho anh Đạt không trình bày rõ ràng, yêu cầu anh ra ngoài ngồi đợi chờ nhân viên làm lại giấy tờ. Kết cục, anh Đạt nhận lại số tiền 472.000 đồng, BHYT chi trả hơn 500.000 đồng. Theo lời anh Đạt, tại thời điểm đó cũng có 2 trường hợp không được bệnh viện làm thủ tục thanh toán bằng BHYT. 2 người đều quay trở lại phòng khám để hỏi bác sĩ thì được trả lời “Không khám ra bệnh thì không được hưởng BHYT”. Vậy, trong trường hợp trên, nếu anh Đạt không lên tiếng, không làm đến cùng thì số tiền BHYT thanh toán sẽ đi về đâu?


Nhận định về trường hợp của anh Đạt, bà Phùng Thị Kim Quế, Trưởng Phòng giám định (BHXH thành phố) cho biết: Trước hết, bệnh viện thiếu sót trong việc hướng dẫn, thông báo đầy đủ cho người bệnh dịch vụ kỹ thuật (DVKT) được chủ định sử dụng có được BHYT chi trả hay không, trường hợp nào không được chi trả để người bệnh hiểu rõ. Tuy nhiên, việc không thanh toán BHYT cho người có thẻ BHYT là sai quy định. Khi người bệnh thắc mắc, bệnh viện làm lại thủ tục thanh toán là có biểu hiện mập mờ, lạm dụng quỹ BHYT.


Một trường hợp khác xảy tại Phòng khám đa khoa 33 phố Kỳ Đồng. Khám bệnh xong, bà Đào Thị Hoa, phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền) mang đơn bác sĩ kê ra lấy thuốc. Đơn có tất cả 4 loại thuốc, nhân viên phát thuốc chỉ nhìn qua loa, đưa cho bà Hoa 2 loại thuốc rồi chỉ bà ra bên ngoài mua 2 loại thuốc còn lại. Bà Hoa nghĩ 2 loại thuốc đó không có trong danh mục thuốc BHYT nên không thắc mắc gì thêm. Vừa quay đi, bà Hoa gặp bác sĩ vừa khám. Vị bác sĩ hỏi lấy bà lấy thuốc chưa, bà trình bày lại sự việc, nhưng vị bác sĩ quả quyết tất cả thuốc kê trong đơn đều nằm trong danh mục thuốc BHYT. Bà Hoa quay lại hỏi, nhân viên phát thuốc biện bạch là “không nhìn rõ” nên đưa thiếu và bổ sung thêm. Theo bà Hoa, đáng lẽ nhân viên phát thuốc phải kiểm tra, đối chiếu lại xem thuốc có trong danh mục không. “Trong trường hợp người bệnh không biết, không quay lại lấy thuốc, số thuốc trên liệu có bị “tuồn” ra ngoài, làm lợi cho một số người?”. Thắc mắc của bà Hoa không phải không có cơ sở, bởi thực tế có trường hợp nhân viên, y, bác sĩ tại các cơ sở KCB ghi thêm thuốc, mượn thẻ BHYT của người bệnh, kê đơn thuốc, sau đó lấy số thuốc đó bán ra bên ngoài.


Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều biểu hiện lợi dụng, trục lợi quỹ BHYT. Phó giám đốc BHXH thành phố Đào Xuân Hải cho biết: “Hiện, các hình thức trục lợi quỹ BHYT “muôn hình muôn vẻ”. Trong đó, có trục lợi từ phía cơ sở KCB; từ việc người có thẻ BHYT lợi dụng thông tuyến KCB đi khám bệnh nhiều lần để lấy thuốc bán ra ngoài; từ việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư 37… Điển hình là vụ việc làm giả hồ sơ KCB, trục lợi BHYT tại Phòng khám đa khoa Nguyễn Bỉnh Khiêm (Công ty cổ phần dịch vụ y tế Nguyễn Bỉnh Khiêm). Công ty này làm giả hơn 58.000 bảng kê chi chí KCB ngoại trú của 12.695 người với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng. Đây là vụ trục lợi quỹ BHYT nghiêm trọng có tổ chức”.


Đụng đâu… sai đó!:


Theo báo cáo của BHXH thành phố, hầu hết các cơ sở KCB đều mở các loại sổ theo dõi kết quả thực hiện DVKT, sổ khám bệnh, sổ hội chẩn. Tuy nhiên, mẫu sổ chưa đúng quy định; việc ghi chép các thông tin không đầy đủ, thêm, bớt khó kiểm soát. Cụ thể, tại một số cơ sở KCB có tình trạng người bệnh đủ điều kiện hưởng chế độ BHYT cấp cứu nhưng lại thanh toán chế độ BHYT trái tuyến và ngược lại (Bệnh viện Đại học Y, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An); chỉ định người bệnh điều trị tại khoa hồi sức, điều trị nội trú rộng rãi, đặc biệt ở những chuyên khoa lẻ như Khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng (Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Ngô Quyền); chứng từ thanh toán của người bệnh ghi kèm nhiều bệnh phụ để hợp lý hóa DVKT, nhưng thuốc điều trị chỉ định là những thuốc điều trị bệnh chính (BVĐK Quốc tế, Phòng khám đa khoa Nam Cường, Phòng khám đa khoa Liên Am…); hồ sơ bệnh án có hiện tượng tẩy xóa, làm sai mẫu quy định.


Bên cạnh đó, tại một số cơ sở KCB như Bệnh viện Việt Tiệp, BVĐK Ngô Quyền, Bệnh viện Trẻ em, BVĐK Quốc Tế, Phòng khám đa khoa Nam Cường, Liêm An, Hòa Bình… chỉ định rộng rãi DVKT, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh mang tính chất kiểm tra, sàng lọc bệnh như các xét nghiệm chức năng gan, chức năng thận, XQ tim phổi thẳng nghiêng, nước tiểu, siêu âm ổ bụng, nhóm máu, tổng phân tích tế bào máu, soi đáy mắt, đo nhãn áp, siêu âm tim doopler màu… Một số phòng khám đa khoa tư nhân: Phòng khám đa khoa Đông Quy, Đức Trung, Bình Dân (huyện Vĩnh Bảo), Bình Dân (quận Dương Kinh)… không bảo đảm nhân lực thực hiện khám các chuyên khoa đăng ký với Sở Y tế trong giấy phép hoạt động, nhất là các chuyên khoa như: tai- mũi- họng, răng – hàm – mặt, mắt, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; các đơn thuốc do 2 bác sĩ ký; bác sĩ thực hiện KCB cho người bệnh không đúng với chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề…  BVĐK Kiến Thụy thống kê DVKT chuyên khoa mắt khi người bệnh thực hiện trên 2 mắt/lần tách thành 2 lần riêng rẽ; hoặc có cơ sở làm xét nghiệm bằng phương pháp thủ công, nhưng vẫn thống kê, đề nghị cơ quan BHXH thanh toán DVKT thực hiện bằng thiết bị kỹ thuật cao; chỉ định thuốc rộng rãi chưa phù hợp với tình trạng bệnh lý của người bệnh, hoặc lựa chọn những thuốc có giá cao hơn các sản phẩm khác cùng nhóm để điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là thuốc chế phẩm y học cổ truyền…


(Nguồn: Ngăn chặn hành vi trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế: Cần biện pháp mạnh.../Hoàng Huế//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 21/12/2016)


 


67. Quy định cấp phép xả thải "vênh" nhau Doanh nghiệp "khóc ròng"


Hiện, có quá nhiều quy định pháp luật về cấp phép xả thải, thậm chí “vênh” nhau. Thực tế này khiến không ít doanh nghiệp (DN) lúng túng trong quá trình thực hiện.


Nhiều thủ tục “làm khó” doanh nghiệp:


Bệnh viện hữu nghị Việt-Tiệp là một trong những cơ sở cần giám sát xả thải chặt chẽ. Hiện nay, trạm xử lý nước thải của bệnh viện hoàn thành, nhưng chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên do, đơn vị này chưa hoàn tất thủ tục cấp phép xả thải vào nguồn nước chung. Nghịch lý, sự chậm trễ trong việc cấp phép xả thải vào nguồn nước của đơn vị này từ sự “vênh” nhau giữa các quy định thủ tục hành chính về cấp giấy phép xả thải. Theo quy định, đơn vị này phải có sơ đồ vị trí khu vực xả nước. Để xác định khu vực đấu nối xả nước thải,  đơn vị phải có hợp đồng đấu nối xả thải vào hệ thống thoát nước với Công ty TNHH MTV Thoát nước. Tuy nhiên, khi làm thủ tục ký hợp đồng đấu nối xả thải, phía Công ty Thoát nước yêu cầu đơn vị phải có giấy phép xả thải mới được ký hợp đồng. Sự mâu thuẫn giữa các quy định khiến đơn vị “khóc ròng” do không thể cùng lúc có giấy phép xả thải và hợp đồng đấu nối vào nguồn nước để đưa trạm xử lý nước thải vào hoạt động. Đây là một trong số quy định về thủ tục cấp phép xả thải khiến cơ sở bị làm khó.


Ngay việc Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Sở Tài nguyên-Môi trường (TNMT) cùng thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước cũng gây khó cho DN. Giữa 2 đơn vị đầu mối cấp phép xả thải thiếu thống nhất trong quy định thủ tục cấp phép. Sở NN-PTNT cấp phép xả thải vào nguồn nước thuộc hệ thống thủy lợi, căn cứ theo Pháp lệnh Thủy lợi, còn Sở TNMT cấp phép xả thải vào nguồn nước còn lại, theo quy định của Luật Tài nguyên nước. Theo Luật Tài nguyên nước, DN  được cấp giấy phép xả thải dù không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Trong khi Pháp lệnh Thủy lợi yêu cầu DN phải có GCNQSDĐ mới được cấp phép xả thải. Hệ quả là nhiều DN không biết mình thuộc cơ quan nào cấp phép. Ví dụ, năm 2015, Sở TNMT tiếp nhận 2 hồ sơ xin cấp phép xả thải, sau khi thẩm định, Sở TNMT xác định hồ sơ thuộc thẩm quyền của ngành Nông nghiệp-PTNT. Vậy là DN chạy đôn đáo chuyển hồ sơ qua Sở NN-PTNT làm thủ tục.  Nhiều DN xả thải vào hệ thống kênh thủy lợi, nhưng do chưa có GCNQSDĐ nên chưa được cấp giấy phép xả thải, ví dụ: Công ty TNHH Cự Bách, phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh)  hiện có chứng chỉ quy hoạch, trích đo địa chính. Song, DN này chưa được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước, do nguồn tiếp nhận thuộc hệ thống thủy lợi. Như vậy, DN phải có GCNQSDĐ mới được cấp phép xả thải. Những quy định pháp luật về cấp phép xả thải thiếu thống nhất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác quản lý xả thải trên địa bàn thành phố.


Kịp thời tháo gỡ vướng mắc:


Từ năm 2004 đến tháng 4-2016, trên địa bàn thành phố có 110 DN được cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước, trong đó 3 giấy phép do Bộ Tài nguyên-Môi trường cấp, 107 cơ sở sản xuất do UBND thành phố cấp phép. Con số này quá “khiêm tốn” so với số DN phải có giấy phép xả thải.  Để đẩy nhanh tiến độ cấp phép xả thải, Sở TNMT thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Sở thông báo tới 727 cơ sở phải lập hồ sơ cấp giấy phép xả thải. Đồng thời, lãnh đạo Sở TNMT tăng cường tiếp xúc, đối thoại với những DN, đơn vị đang có vướng mắc về thủ tục cấp phép xả thải.


            Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở TNMT trực tiếp giải đáp, tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục hành chính đang gây khó khăn cho các đơn vị. Đối với  trường hợp Bệnh viện hữu nghị Việt -Tiệp, Sở Tài nguyên-Môi trường xem xét, cấp phép xả thải dựa trên kết quả quan trắc chất lượng nước sau xả thải của đơn vị; tiến hành lắp camera giám sát xả thải vào nguồn nước của đơn vị này. Với Công ty TNHH Cự Bách, Sở TNMT đứng ra bảo lãnh, đề nghị Sở Nông nghiệp-PTNN căn cứ trích đo địa chính của DN, xét cấp phép xả thải vào hệ thống thủy lợi cho DN. Về phía Sở TNMT sớm hoàn tất hồ sơ cấp GNCQSDĐ của DN. Việc đối thoại nắm bắt, tháo gỡ, hướng dẫn kịp thời đơn vị trong việc thực hiện thủ tục hành chính rất cần thiết. Tuy nhiên, những vướng mắc được tháo gỡ mang tính chất cá biệt. Công tác cấp phép xả thải chưa có những chuyển biến đồng bộ, hiệu quả cao hơn.


 Từ tháng 4 đến tháng 11-2016, Sở TNMT và Sở NN-PTNT tiếp nhận 45 hồ sơ cấp phép


xả thải, thêm 24 cơ sở sản xuất được UBND cấp phép xả thải, nâng tổng số DN được cấp phép xả thải lên 134 DN. Những vướng mắc về thủ tục hành chính là nguyên nhân khiến số hồ sơ đủ điều kiện xét cấp xả thải không cao. Thực tế này đặt ra yêu cầu cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho DN, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện để DN dễ tiếp cận các quy định bảo vệ môi trường, trong đó có cấp phép xả thải.


(Nguồn: Quy định cấp phép xả thải "vênh" nhau Doanh nghiệp "khóc ròng"/Nguyên Mai//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 07/12/2016)


 


            68. Nước sạch cấp cho khu du lịch Đồ Sơn chế từ nguồn nước ô nhiễm nhất Hải Phòng


            Sông He là nơi cung cấp nước thô cho nhà máy nước Đồ Sơn và một số nhà máy nước nông thôn để sản xuất nước sạch cho toàn bộ khu du lịch và hàng nghìn người dân quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh và các vùng lân cận trên địa bàn Hải Phòng. Tuy nhiên, sông He đang bị đánh giá là sông ô nhiễm nhất trong các sông của Hải Phòng.


            Ô nhiễm bủa vây:


            Sông He nằm trọn trong địa phận phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải


Phòng vốn dài 2 km nhưng sau được kéo dài thêm 1,4 km nối với kênh ngăn mặn chạy song song với đường 14 cũ (nay là đường 353 - Phạm Văn Đồng). Hai bên bờ Sông He đều là các khu dân cư. Sông He được cung cấp, điều hòa dòng nước bởi các kênh Hòa Bình, Đại Trà, Đức Phong (huyện Kiến Thụy). Song hiện nay, sông He được coi như một túi đựng tất cả các chất thải ô nhiễm từ khu dân cư và các kênh đổ về.


            Theo báo cáo của Công ty Cấp nước Hải Phòng ngày 23.11.2016, vào mùa mưa, do các nguồn nước bẩn đổ về sông, chất lượng nước thô khu vực sông He suy giảm nghiêm trọng, tỷ lệ mẫu đạt chỉ là 13% (năm 2015 là 35%). Mùa khô, các chỉ tiêu ô nhiễm có giảm hơn nhưng vẫn ở mức cao.


            Đối với các chỉ tiêu cụ thể, trước đó, năm 2015, công ty kiểm tra nguồn nước cho thấy: Chất lượng nguồn nước sông He cấp cho Trạm cấp nước sông He (ở tổ 2, phường Hòa Nghĩa) có các chỉ số ô nhiễm cao, kéo dài, vượt nhiều lần so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về chất lượng nước mặt cấp cho nhà máy xử lý nước. Trong đó, các chỉ số Amoni, Permangannat, COD (nhu cầu ô xi hóa học), Mangan tăng đột biến. Chất Amoni, chất hữu cơ trong nước đánh giá độ nhiễm bẩn trực tiếp do nước thải sinh hoạt, chất thải động vật và con người. Mangan trong nước tạo nên cặn lắng trong hệ thống cấp nước, làm nước có mầu. Chất lượng nước thô tại 8 vị trí trên sông He, cho thấy: tại vị trí thượng nguồn sông He, lòng sông rộng nhưng hàm lượng chất hữu cơ cao gấp gần 2 lần nước sông Đa Độ do lưu trữ nước thải và nước không được lưu thông. Đoạn sông He qua tổ 1, phường Hòa Nghĩa, nước màu đen và có mùi hôi thối, ô nhiễm hữu cơ cao gấp 8,8 lần và 62,5 lần QCVN, vi khuẩn coliform gấp 332 lần. Đoạn sông He gần đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các chỉ số Mangan và chất hữu cơ cao gấp gần 3 lần so với quy định. Các chỉ số này đều nằm trong vùng bảo vệ nguồn nước nên ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước thô cấp cho Trạm cấp nước sông He.


            Xử lý, sản xuất nước tốn kém, nhiều công đoạn:


            Theo ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, hai kênh Đại Trà, Đức Phong cấp nước cho sông He, lưu lượng nước nhỏ, thường xuyên ách tắc dòng chảy có chỉ tiêu về chất hữu cơ rất cao, chủ yếu do xả thải sinh hoạt của khu dân cư của xã Đông Phương và Đại Đồng (huyện Kiến Thụy). Phía thượng nguồn sông He lấy nước từ kênh Hòa Bình (huyện Kiến Thụy). Kênh này cũng tiếp nhận các nguồn thải từ sản xuất và sinh hoạt. Ngoài ra, việc xây dựng đường cao tốc, nhà ở dân cư, trường học… dẫn đến lượng đất, cát nhiễm mặn, thấm xuống sông He.


            Hai bên bờ sông He là khu vực dân cư của phường Hòa Nghĩa và phường Anh Dũng (ở mặt đường 353) tập trung. Do đó, nhiều hoạt động xả thải trực tiếp ra hệ thống sông He như: Nước sinh hoạt, các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các hộ sản xuất thực phẩm như cơ sở làm bún, nuôi gà tại tổ 1, phường Hòa Nghĩa. Một số người chắn đăng nuôi cá (có sử dụng phân gia súc và thuốc diệt bèo tây) tại đoạn sông He qua thôn Hải Phong, phường Hòa Nghĩa. Ngoài ra, hoạt động xả thải từ khu vực đầm nuôi cá ở gầm cầu vượt đường cao tốc và đường 353, các hoạt động sản xuất nông nghiệp xả thải ô nhiễm ra sông. Công ty kiểm soát chất lượng nước nhưng chưa hiệu quả.


Do ô nhiễm nguồn nước, việc xử lý nước sông He sẽ tốn kém hơn. Theo ông Cao Văn


Quý - Phó Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Hải Phòng, để bảo đảm chất lượng nước máy, việc sản xuất nước của Nhà máy nước Đồ Sơn lấy nước thô từ sông He nhiều công đoạn hơn. Việc lọc nước thô được thực hiện 2 lần: Lọc qua Trạm cấp nước sông He rồi chuyển về Nhà máy nước Đồ Sơn lọc lần 2. Điều đáng nói là, theo kế hoạch, Trạm cấp nước sông He vẫn phải duy trì hoạt động khoảng 4-5 năm tới sau khi hoàn thành việc xây dựng Nhà máy nước Hưng Đạo được lấy nước thô từ sông Đa Độ


            (Nguồn: Nước sạch cấp cho KDL Đồ Sơn chế từ nguồn nước ô nhiễm nhất Hải Phòng/Thanh Hải//Báo ĐT Dân Việt. – ngày 28/12/2016)


 


69. Sau khoảng 2 tiếng nhập viện và được các bác sĩ tiêm, truyền dịch, bé gái 2 tuổi tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).


Sự việc xảy ra vào đêm ngày 2/12, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).


Danh tính nạn nhân được xác định là bé Phạm Thị Kim Ngân (SN 2014, trú tại thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).


Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, người nhà cháu Ngân cho biết, vào sáng ngày 2/12, sức khỏe cháu bé bình thường. Khoảng 14h cùng ngày, cháu Ngân ngủ dậy thì kêu đau bụng.


Đến khoảng 15h cùng ngày, bà nội cùng mẹ đưa Ngân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng thăm khám. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và nói rằng cháu bé bị cảm, gia đình có thể để lại bệnh viện để theo dõi hoặc về nhà mua thuốc uống.


Gia đình đưa cháu bé về nhà, tuy nhiên đến khoảng 22h cùng ngày, thấy sức khỏe của cháu Ngân diễn biến xấu nên lại đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng khám. Tại đây, các bác


sĩ đã tiêm, truyền dịch cho cháu bé. Tuy nhiên, đến gần 24h cùng ngày, cháu Ngân tử vong.Trước cái chết đột ngột của cháu bé, gia đình yêu cầu bệnh viện có câu trả lời thích đáng


về nguyên nhân sự việc.


Trả lời PV báo Người Đưa Tin, bà Trần Thị Thúy – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng cho biết: “Khi bé Ngân đến bệnh viện, sau khi thăm khám, các bác sỹ đã chỉ định cháu bé phải được điều trị theo dõi ở bệnh viện, nhưng gia đình cháu nói nhà gần bệnh viện nên cứ cho về.


Còn về nguyên nhân dẫn đến việc bé Ngân tử vong chúng tôi cũng rất mong được làm rõ. Tuy nhiên, gia đình cháu bé đã làm thủ tục an táng cho cháu nên không thể tìm ra nguyên nhân bé Ngân tử vong được”.


(Nguồn: Sau khoảng 2 tiếng nhập viện và được các bác sĩ tiêm, truyền dịch, bé gái 2 tuổi tử vong... /H.Yên (Tổng hợp)//Báo ĐT Người đưa tin “Tinmoi.vn”. – ngày 29/12/2016)


 


            70. Hiểm họa từ các chất gây nghiện mới


            Mới đây, Công an quận Hồng Bàng bắt giữ hai đối tượng Nông Hồng Điểm và Nguyễn Thị Minh Phượng, những kẻ "đầu tròm" trong làng mua bán ma túy thành phố. Qua trưng cầu giám định, gần 8kg chất tinh thể màu trắng do các đối tượng vận chuyển là chất Benzylisopropy, một loại hợp chất gây nghiện nằm ngoài danh mục các chất gây nghiện luật pháp hiện hành quy định.


            Sản xuất tại nhà:


            Ngoài Benzylisopropy, thời gian gần đây trong nước còn xuất hiện những loại chất gây ảo giác hướng thần khác như lá khát, tem giấy ...


            Việc xuất hiện các loại ma túy mới, ma túy không phổ thông có nguyên nhân do các đối tượng mua bán đang có xu hướng chuyển dịch từ nhập thẳng ma túy tổng hợp, ma túy đá từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn sang thu mua tiền chất, sau đó mang về Việt Nam tự chế biến. Bởi thực tế, trong danh mục các chất gây nghiện có hàng chục loại chất với các loại tiền chất khác nhau để chúng có thể chế ra các chất gây nghiện với hình thức, mẫu mã sản phẩm hòng lôi kéo, dụ dỗ trường hợp có nguy cơ cao. Vì lợi nhuận, đối tượng bất chấp tất cả...


            Đáng lo ngại, việc sử dụng các loại ma túy mới, ma túy tổng hợp đang có xu hướng công khai len lỏi vào các nhà hàng, khách sạn hoặc tụ điểm ăn chơi. Thay vì lén lút mua "hàng trắng" tại các điểm nóng như đường tàu Mê Linh, ngõ Than đường Miếu Hai Xã... giờ đây các chất gây nghiện, gây ảo giác này lại được truyền tay nhau đến thẳng các tụ điểm vui chơi, giải trí như các quán bar, quán karaoke. Những nơi sẵn có tiếng nhạc chát chúa gây hưng phấn cho người sử dụng.


            Từ tháng 9-2016 đến nay, các đơn vị chức năng Công an thành phố triệt xóa 7 tụ điểm sử dụng trái phép ma túy, đặt tại các quán karaoke, phát hiện gần 200 người dương tính với ma túy. Mới đây nhất, ngày 11-12, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an thành phố phối hợp với các đơn vị  nghiệp vụ bất ngờ ập vào quán Karaoke Sao, số 188, đường Hai Bà Trưng (quận Lê Chân), phát hiện 13 đối tượng dương tính với ma túy. Cơ quan công an cũng thu giữ 0,75g cần sa, 208,09g thuốc lắc, 306,9g ketamin, 1 cân điện tử và nhiều tang vật khác.


Loại nào cũng độc:


Theo thiếu tá Nguyễn Khắc Tuế, Đội trưởng đội Tham mưu tổng hợp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố, những chất này không phải là chất gây nghiện, gây ảo giác mới mà đơn thuần là những hình thức xao tẩm, phối hợp chế biến khác. Tuy nhiên, do có quá ít thông tin về những loại ma túy mới, hầu hết người dân nhầm tưởng đây không phải chất gây nghiện, gây loạn thần và nhiều người sử dụng mà không ý thức được sự nguy hiểm và hậu quả của những chất này.


 Bác sĩ Lê Sao Mai, Khoa điều trị cai nghiện, (Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng) giải thích, tất cả các loại chất ma túy gây nghiện, chất hướng thần, chất kích thích đều có tác động trực tiếp tới hệ thần kinh. Khi đạt một mức độ tổn thương, người dùng sẽ bị ảo giác, kích thích. Khi đó, người sử dụng dễ mường tượng ra các cảnh có người đuổi theo dọa giết, hay ảo tưởng mọi người chung quanh luôn có ý định sát hại mình. Người sử dụng các chất này sẽ hoàn


toàn mất kiểm soát hành vi, dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.


Như trường hợp người bệnh Trần Khánh Hòa, 29 tuổi, ở 169 Đông Khê (quận Ngô Quyền), đang điều trị tại Khoa Điều trị cai nghiện, mặc dù sử dụng ít, lần sử dụng cách xa nhau nhưng khi rơi vào ảo giác, Hòa vẫn tự lấy gậy đánh vào tay, vào chân, sau đó đập đầu vào tường. Thậm chí, đối tượng luôn sống trong ảo giác, cho rằng người anh rể là sát thủ, dùng súng đuổi giết mình, lấy đoạn ống nhựa nhọn tìm anh rể để ra tay. Nhưng thực tế, không có nhiều trường hợp được gia đình phát hiện sớm đưa đi cơ sở y tế như Hoà. Nhiều trường hợp sử dụng ma túy tổng hợp có tác dụng muộn, sau vài giờ mới có biểu hiện rối loạn hành vi, cảm xúc. Do đó, người chung quanh không thể nhận biết phòng ngừa.


Phòng ngừa, phát hiện sớm người sử dụng ma túy:


Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng gần 8000 người nghiện các chất dạng ma túy. Hầu hết trong số này đang có xu hướng dịch chuyển sang dùng ma túy tổng hợp và thử với các loại chất gây nghiện, gây ảo giác mới. Do đó, bên cạnh việc tăng cường đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy cần làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện sớm từ gia đình.


Bác sĩ Lê Sao Mai khuyến cáo, bản chất, sử dụng các chất gây nghiện, hướng thần khiến hệ thần kinh hoạt động hưng phấn hơn, nên người nghiện thường hay thức khuya, không ngủ cả đêm hoặc vài ngày. Những người đột nhiên thay đổi về thói quen vệ sinh, răng có dấu hiệu bị sâu, đen, nướu đau đỏ, miệng hôi, mồ hôi có mùi khai giống nước tiểu mèo, da ngứa ngáy, thường xuyên gãi cũng là những dấu hiệu để nhận biết người mới sử dụng các chất gây nghiện. Khi có những biểu hiện này, gia đình nên đưa tới cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra và có hướng điều trị.


Cần sớm xác định mức độ nguy hại của các chất ma túy mới để sớm bổ sung vào danh mục chất gây nghiện bị cấm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển tạo căn cứ pháp lý vững chắc để cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng cố tình gieo rắc cái chết trắng.


(Nguồn: Hiểm họa từ các chất gây nghiện mới /Như An//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 28/12/2016)


 


VII. GIAO THÔNG - VẬN TẢI


71. Gần 10 cây cầu thi công chặng nước rút


Từ nay đến hết năm 2016, hàng loạt công trình cầu đang thi công trên địa bàn thành phố bước vào chặng nước rút, tranh thủ tận dụng thuận lợi về thời tiết. Và như vậy, sắp tới, số lượng cầu được hợp long ở Hải Phòng sẽ đạt kỷ lục Việt Nam, với gần 10 cây cầu, góp phần mở rộng đô thị thành phố Cảng.


Kết nối ước mơ:


Đầu tháng 11-2016, đơn nguyên thứ 2 của cầu Tiên Cựu hợp long.  Và như vậy, đây là cây cầu thứ 4 trong tổng số 7 cây cầu trong diện nâng cấp của dự án đầu tư, cải tạo quốc lộ 10. Cuối tháng 11-2016, cầu vượt Lê Hồng Phong cũng được nhà thầu HJC hợp long thành công. Chỉ trong 1 tháng, 1 cầu vuợt sông và 1 cầu vượt đường bộ qua giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình thi công cho thấy tầm vóc chiến lược của những cây cầu. Đặc điểm chung của việc hoàn thành hợp long các cây cầu là thi công đáp ứng yêu cầu. Trước đó, cuối tháng 8-2016,


nhà thầu Giang Tô hợp long thành công cầu Niệm và hoàn thành, đưa vào sử dụng cây cầu này


ngày 17-10.


Chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2016, sự kiện quan trọng nhất được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Hải Phòng chờ đợi là hợp long nhịp cuối cùng cầu Tân Vũ-Lạch Huyện. Cây cầu này có rất nhiều nhịp, được xây dựng trên bờ và dưới biển, thi công theo dạng cuốn chiếu, hợp long từng nhịp. Qua những ngày tháng bền bỉ trên công trường, nhà thầu Sumitomo (Nhật Bản) thi công đạt đến 98% giá trị sản lượng. Theo điều hành công trường của nhà thầu này, hiện là giai đoạn thanh thải công trường, tức là bắt đầu bước vào dọn dẹp công trường vì cầu chỉ còn “chút xíu” nữa là kết thúc. Cái “chút xíu” mà nhà thầu Nhật Bản đưa ra là: hợp long đốt nhịp cuối, đổ bê tông lan can, làm mặt cầu…Tất cả sẽ hoàn thành vào tháng 5-2017.


Thêm nhiều cây cầu lớn:


Bước sang năm 2017, Hải Phòng sẽ chào đón hàng loạt cây cầu lớn, được xây dựng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện. Giữa năm 2017, Hải Phòng sẽ đón chào cây cầu Tân Vũ-Lạch Huyện được hoàn thành; cầu Quý Cao bắc qua sông Luộc thuộc dự án đầu tư cải tạo Quốc lộ 10 cũng hoàn thành đơn nguyên thứ 2. Dự kiến lúc đó, cầu Bạch Đằng bắc qua sông Cấm cũng sẽ bước vào chặng nước rút…Cũng tại dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Bộ GTVT đồng ý cho chủ đầu tư nâng cấp thêm 1 đơn nguyên cầu Trạm Bạc qua huyện An Dương, cây cầu này cũng sẽ thi công chưa đến 1 năm và hoàn thành vào tháng 12-2017.


Năm 2017 cũng được coi là năm của các cây cầu, bởi Hải Phòng chuẩn bị khởi công


đường ven biển nối tỉnh Thái Bình dài 30,9km đến đường Phạm Văn Đồng cắt qua huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy và quận Đồ Sơn. Trên tuyến đường này xây 7 cầu; trong đó 2 cầu lớn nhất vượt sông Thái Bình và sông Văn Úc. Cầu qua sông Văn Úc sẽ trở thành cây cầu lớn nhất với chiều dài 2km, xây gần với bến phà Dương Áo hiện nay. Như vậy, sông Văn Úc sẽ có 3 cây cầu bắc qua gồm: cầu Dương Áo, cầu Khuể và cầu Tiên Cựu…Một dự án xây dựng cầu- đường nếu được thông qua sẽ triển khai xây dựng ngay trong năm 2017, đó là dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn theo hợp đồng BOT. Theo đó, cây cầu này sẽ mở ra cơ hội xây thêm hàng loạt cây cầu trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, đồng thời tạo tiền đề chấm dứt hoạt động của các tuyến phà vượt sông đoạn ngắn.


Trong số các cây cầu dự kiến được triển khai trong năm 2017 có cầu vượt tại nút ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm-Chùa Vẽ. Nút giao thông này được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai xây dựng nhằm tháo gỡ ách tắc giao thông trên đường 356 Đình Vũ và Hải Phòng đã chuẩn bị kế hoạch triển khai dự án này.


Một cây cầu được mệnh danh là cầu “mở rộng đô thị Hải Phòng” nếu thuận lợi sẽ thi công ngay trong nửa đầu năm 2017, đó là cầu Hoàng Văn Thụ, nối quận Hồng Bàng với khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Cây cầu này khôg chỉ mang dáng vóc cầu đô thị, mà còn mở ra khả năng khai thác quỹ đất ven sông Cấm, phát triển đô thị Hải Phòng dọc theo các tuyến sông. Hiện thiết kế cây cầu đang được điều chỉnh.


(Nguồn: Gần 10 cây cầu thi công chặng nước rút//Mai Lâm//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 15/12/2016)


 


72. Hỗ trợ VietJet 20 tỷ đồng mở 3 đường bay mới từ Hải Phòng


UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 3042/QĐ-UBND quyết định hỗ trợ 20 tỷ đồng  cho VietJet mở các đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.


Theo quyết định trên, thành phố hỗ trợ kinh phí cho Công ty CP hàng không VietJet mở, khai thác trong năm đầu với các đường bay mới Hải Phòng – Phú Quốc; Hải Phòng –Đà Lạt và Hải Phòng- Xơ-un (Hàn Quốc).


Mức hỗ trợ cụ thể như sau: hỗ trợ 5 tỷ đồng với đường bay Hải Phòng – Phú Quốc; hỗ trợ 5 tỷ đồng với đường bay Hải Phòng –Đà Lạt và 10 tỷ đồng với đường bay Hải Phòng- Xơ-un (Hàn Quốc). Phương thức hỗ trợ chuyển 50% kinh phí hỗ trợ hãng hàng không được thụ hưởng sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND thành phố; 50% kinh phí còn lại được chuyển khi kết thúc năm đầu khai thác đường bay mới, tính từ thời điểm có Quyết định phê duyệt của UBND thành phố.


UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở KHĐT bố trí nguồn hỗ trợ báo cáo UBND thành phố và hướng dẫn việc thanh quyết toán  kinh phí hỗ trợ theo quy định.


(Nguồn: Hỗ trợ VietJet 20 tỷ đồng mở 3 đường bay mới từ Hải Phòng...//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 10/12/2016)


 


73. Người dân mong tiếp tục triển khai Dự án đường Lạch Tray - Hồ Đông


Đường Lạch Tray - Hồ Đông theo quy hoạch là tuyến đường hiện đại, trục xương sống nối khu trung tâm Lạch Tray, giao cắt với tuyến đường Lê Hồng Phong (Khu đô thị mới Ngã Năm- Sân bay Cát Bi), đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. Tuy vậy, sau nhiều năm thi công ì ạch, từ năm 2014, dự án phải tạm dừng do thiếu vốn và vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đoạn đường thi công xong khoảng 1 km tại đây trở thành nơi tập kết rác thải. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền với các đại biểu HĐND thành phố, cử tri nhiều lần bày tỏ bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác này gây ra.


Thực tế tại đoạn đường có chiều rộng 100m, hai bên cỏ mọc um tùm, mặt đường nhựa đã trải thảm trước đây là nơi đá bóng của thanh thiếu niên gần đó, nay biến thành những bãi chứa rác kéo dài tới vài chục mét với đủ loại rác thải, nhiều nhất là chất thải xây dựng, các loại bàn ghế, giường tủ hỏng. Đáng chú ý, số vốn đầu tư bỏ ra không nhỏ cho hơn 1km đường nói trên, nhưng chưa thể đưa vào sử dụng mà lại thành bãi rác, không chỉ gây ô nhiễm môi


trường, mất mỹ quan đô thị mà còn lãng phí.


 Trước ý kiến của cử tri, quận Ngô Quyền phối hợp với Ban quản lý dự án khu đô thị mới Ngã Năm-sân bay Cát Bi giải toả ngay khu vực này. Với khối lượng lớn chất thải, từ ngày 9-12, đơn vị thuê máy xúc và xe tải lớn để chuyên chở số rác này về nơi tập kết,  dự kiến phải mất một tuần mới có thể trả lại nền đường và thu dọn hết khối lượng rác tại khu vực này. Xử lý, vận chuyển rác thải là công việc mất nhiều thời gian và công sức, tuy nhiên vấn đề đặt ra là ngăn chặn và xử lý như thế nào đối với những người mang rác đến đổ để sau khi dọn sạch, nơi đây không tái trở lại thành bãi rác. Theo ông Phạm Quang Nghĩa, đại diện Ban quản lý dự án khu đô thị mới Ngã Năm-sân bay Cát Bi, đơn vị nhiều lần đã phải xử lý và di chuyển bãi rác tại đây, nhưng chỉ một thời gian ngắn lại hình thành những bãi rác mới. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) kiến nghị thành lập các đội kiểm tra về môi trường của quận, phường tăng cường kiểm tra các hành vi đổ trộm rác thải.


Để giải quyết tình trạng rác thải đổ bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, ngoài những biện pháp tình thế của Ban quản lý dự án và UBND phường Đông Khê, rất cần có quy chế xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, cử tri Ngô Quyền mong mỏi dự án được tiếp tục triển khai như chỉ đạo mới đây của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại cuộc kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về dự án Khu đô thị Ngã 5 - Sân bay Cát Bi.


(Nguồn: Người dân mong tiếp tục triển khai Dự án đường Lạch Tray - Hồ Đông/Thủy An//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 16/12/2016)


 


74. Ùn tắc giao thông khu vực nội thành: "Khát" điểm đỗ xe tĩnh


Trong năm 2016, Phòng PC67 làm thủ tục đăng ký mới, cấp biển kiểm soát cho 11.821 xe ô tô và phần lớn số xe này là xe cá nhân, xe mới từ 5-7 chỗ. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều bất cập, đường sá chật hẹp, áp lực từ sự gia tăng nhanh các loại xe ôtô đang khiến thành phố “khát” điểm đỗ xe công cộng, bãi đỗ xe tĩnh.


Nhiều xe, ít điểm đỗ:


Công ty cổ phần công trình đô thị Hải Phòng được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, phục vụ 4 hạng mục thuộc hệ thống bãi đỗ xe tĩnh trong khu vực nội thành. Cụ thể, hạng mục thứ nhất gồm 8 bãi đỗ xe rộng 25.000m2 là đất tận dụng các gầm cầu vượt, đất hành lang bảo vệ cầu vượt sông, cầu vượt đường bộ như bãi Lạch Tray 1, Lạch Tray 2, Đông Hải, An Đồng…


Sức chứa của cả 8 bến xe này được khoảng 280 chỗ đỗ xe ôtô. Hiện tại, đơn vị tiếp nhận, ký hợp đồng cho thuê điểm đỗ thường xuyên đối với 283 đầu xe, đạt 100% công suất. Trong đó, loại phương tiện chủ yếu đến thuê đậu đỗ tại các bãi này hầu hết là xe ô tô tải các loại, xe ô tô chở khách loại lớn, xe chở khách chạy hợp đồng từ 12-50 chỗ ngồi.


Hạng mục thứ hai là 3 điểm đỗ xe tĩnh trên đường phố, phục vụ các loại xe vãng lai gồm các điểm đỗ trên đường Minh Khai, điểm đỗ trên đường Ký Con và điểm đỗ tại khu vực chân cầu An Đồng. Công suất cho phép chứa tại 3 điểm này vẻn vẹn 30 xe ôtô loại từ 24-50 chỗ ngồi. Về cơ bản, toàn bộ các điểm này được khai thác triệt để 24h. Hạng mục thứ ba gồm 13 điểm đỗ xe taxi, tổng sức chứa được khoảng 130 đầu xe, loại xe từ 5-7 chỗ ngồi. Toàn bộ các điểm đỗ xe taxi trên đường phố đã được đơn vị quản lý ký hợp đồng khai thác, có thu phí theo quy định của thành phố với 12 hãng taxi lớn trên địa bàn.


Hạng mục cuối cùng là khảo sát, kẻ vẽ, thu phí đậu đỗ trên vỉa hè đối với các cơ quan, DN, đơn vị có trụ sở trên mặt đường phố và thường xuyên phải sử dụng một phần vỉa hè để đậu đỗ phương tiện.


Thực tế nhu cầu sử dụng bãi đỗ xe tĩnh trong khu vực nội thành cao hơn rất nhiều lần so với điều kiện cơ sở hạ tầng hiện có. Điều này được thể hiện thông qua số lượng xe ôtô, xe cơ giới chuyên dùng đang lưu hành. Cụ thể, theo báo cáo của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - CATP, tổng số phương tiện cơ giới đơn vị đang quản lý 112.255 xe ôtô và hơn 1,2 triệu xe mô tô các loại; trong đó số xe ôtô rơ-moóc, xe đầu kéo công-ten-nơ có hơn 11.000 chiếc. Đáng nói, thời gian gần đây, nhu cầu mua sắm xe ôtô cá nhân của một bộ phận dân cư gia tăng đột biến.


Trong năm 2016, Phòng PC67 làm thủ tục đăng ký mới, cấp biển kiểm soát cho 11.821 xe ô tô và phần lớn số xe này là xe cá nhân, xe mới từ 5-7 chỗ. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nhiều bất cập, đường sá chật hẹp, áp lực từ sự gia tăng nhanh các loại xe ôtô đang khiến thành phố “khát” điểm đỗ xe công cộng, bãi đỗ xe tĩnh. Đơn cử, toàn thành phố hiện có 30 DN được cấp phép làm dịch vụ vận tải khách bằng xe taxi, tổng số đầu xe là 2.705 chiếc, nhu cầu thuê điểm đỗ đón khách tại các khu vực nội thành, khu vực trung tâm thành phố của các DN này chiếm tới 90%.


Thế nhưng, số xe taxi được ký hợp đồng thuê điểm đỗ, được cấp phép chờ đón khách tại điểm đỗ xe tĩnh trên đường phố chỉ chiếm dưới 15%. Bên cạnh đó, tình trạng xe tư nhân đậu đỗ lấn chiếm lòng đường các tuyến phố chính và xe container đậu hàng đôi, hàng ba trên dọc các tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thánh Tông, đường xuyên đảo Đình Vũ, đang là nguyên nhân trực tiếp gây ra ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài, khó kiểm soát như hiện nay.


Nhiều dự án “chết yểu”:


Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT), thành phố đã quy hoạch 2 dự án lớn mang tính đột phá trong việc giải quyết khan hiếm điểm đỗ xe ôtô công cộng.


Trước hết là Dự án xây dựng khu công viên cây xanh và bãi đỗ xe thành phố được quy hoạch tại khu vực nút giao thông giữa QL5 và QL10, thuộc xã Nam Sơn, huyện An Dương. Dự án này được giao cho Công ty cổ phần công trình đô thị Hải Phòng làm chủ đầu tư, với quy mô xây dựng các hạng mục bãi đỗ, trồng cây xanh công viên, nhà điều hành trên khu đất rộng 164.000m2. Công suất thiết kế của bãi đỗ xe này cho phép chứa vài nghìn xe. Thứ nữa là Dự án xây dựng trụ sở làm việc và ga-ra ôtô của cùng Công ty cổ phần công trình đô thị Hải Phòng ở tại số 233 Trần Nguyên Hãn. Quy mô của dự án được đầu tư xây dựng khu nhà cao 11 tầng với tổng diện tích 16.500m2 sàn để sử dụng vào mục đích trông giữ xe. Tuy nhiên, đến nay, cả 2 dự án này đều rơi vào tình trạng khó thực hiện. Mặc dù Dự án xây dựng công viên cây xanh và bãi đỗ xe đã triển khai công việc kiểm kê tài sản phục vụ công tác GPMB, nhưng phải dừng dự án vì không có nguồn đầu tư xây dựng, hơn nữa vị trí quy hoạch đã “lỗi thời” so với quy hoạch phát triển giao thông đô thị. Tương tự, Dự án xây dựng trụ sở làm việc và ga-ra ôtô tại số 233 Trần Nguyên Hãn đã thực hiện xong hạng mục xây dựng móng nhưng phải dừng hẳn cũng vì thiếu nguồn vốn đầu tư. Chủ đầu tư đã lấp đất đầy móng làm mặt bằng cho thuê đỗ xe mà chẳng biết đến bao giờ mới có thể đào lên làm tiếp?!


Về lĩnh vực quản lý nhà nước, từ cuối năm 2009, Sở GTVT tham mưu, đề xuất UBND thành phố ra Quyết định 1611/2009/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông tại quận Hồng Bàng, sau đó nhân rộng khắp các quận trung tâm thành phố. Khi đó, QĐ 1611 đã thực sự tạo ra hành lang pháp lý cho việc quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè; tạo nguồn thu ổn định, tái đầu tư trở lại cho công tác quản lý trật tự đường hè, giảm chi cho ngân sách. Ý nghĩa hơn, từ việc triển khai thành công QĐ 1611 đã giải quyết tối đa “khát” điểm đỗ phương tiện, tăng cường kiểm soát trật tự đô thị trong bối cảnh xe ôtô gia tăng với tốc độ nhanh nói trên.


Thế nhưng, chiểu theo Nghị định số 100/2013/NĐ-CP (ngày 3-9-2013) sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ - CP ngày 24-2-2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì QĐ 1611 trở nên trái luật, không thể thực hiện được nữa. Ngành chủ quản đã phải xóa bỏ các điểm đỗ xe tĩnh trên lòng đường vỉa hè có thu phí. Lời giải cho bài toán điểm đỗ xe tĩnh lại rơi vào  bế tắc…


Vậy nên, trong buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ GTVT mới đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng bày tỏ quan ngại về vấn đề điểm đỗ xe tĩnh trong khu vực các quận nội thành. Theo cảnh báo của các cơ quan chuyên ngành giao thông - đô thị, các quận trung tâm thành phố sẽ ngày càng trở lên chật chội và áp lực do ùn tắc giao thông càng lớn do phương tiện ôtô cá nhân phát triển nhanh, không có chỗ đậu đỗ, phải đậu tràn lan trên vỉa hè lòng đường phố là điều tất yếu.


(Nguồn: Ùn tắc giao thông khu vực nội thành: "Khát" điểm đỗ xe tĩnh /Đoàn Lanh//Báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 26/12/2016)


 


75. Tận mắt thấy "xe dù Kết Đoàn" náo loạn sân bay Cát Bi


Những chiếc xe ô tô loại 29 đến 34 chỗ của Công ty TNHH vận tải Kết Đoàn được Sở GTVT Hải Phòng cấp phép là xe hợp đồng (HĐ) phục vụ khách đoàn đi tham quan, du lịch, đám hiếu, hỉ… nhưng thực tế thì những chiếc xe có phù hiệu HĐ này lại hoạt động theo kiểu “trá hình”, tổ chức hoạt động đón, trả khách, thu tiền, xác nhận đặt chỗ… như tuyến cố định bằng đủ “chiêu trò” lạch luật. Đặc biệt, vị trí lập “bến dù” của nhà xe này “án ngữ” ngay trong khuôn viên Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.


“Xe dù” bủa vây sân bay Quốc tế:


Trong vai hành khách có nhu cầu mua vé tuyến Sân bay Cát Bi – Thái Bình, liên hệ qua số điện thoại bán vé nhà xe Kết Đoàn, phóng viên được nhân viên ở đây đon đả tư vấn: “trong các khung giờ từ 4h sáng đến 22h đêm cứ khoảng 60  phút lại có xe chạy tuyến sân bay Cát Bi – Thái Bình - Nam Định”.


Sáng 21/11, có mặt tại sân bay quốc tế Cát Bi, phóng viên không khỏi giật mình trước sự sôi động của loại hình xe HĐ “trá hình” tuyến “cố định”.  Dàn  xe Samco loại 34 chỗ  gắn logo “Phòng vé Kết Đoàn” nối đuôi nhau đợi xếp khách.


Đúng 8h45 phút, chuyến bay VNA 1182 Tân Sơn Nhất - Cát Bi vừa “đáp” xuống sân bay. Lúc này, “biệt đội” nhân viên nhà xe Kết Đoàn nháo nhác thực hiện công việc mời chào, đón khách.


Được sự hướng dẫn của một nhân viên an ninh hàng không, chúng tôi và hàng chục hành khách khác nhanh chóng “săn” được “vé” cho tuyến Sân bay Cát Bi – Thái Bình.


Theo quy luật, mỗi khi có hành khách bước lên xe, nhà xe này “áp dụng” ngay màn “phỏng vấn” nhanh. Cụ thể, nhà xe “tra hỏi” hành khách những thông tin cá nhân như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc... Đặc biệt, như một bắt buộc, hành khách phải cung cấp chính xác tên chuyến bay đến và đi sân bay Cát Bi.


Kết thúc “hỏi xoáy đáp xoay” trong chớp nhoáng, phóng viên quan sát thấy, nhân viên nhà xe Kết Đoàn điền tên từng người vào danh sách hành khách ở một mẫu hợp đồng được chuẩn bị sẵn.


Lý giải về màn “ảo thuật” này, một nhân viên nhà xe tiết lộ: “bây giờ có quy định mới, phải có danh sách hành khách đi xe để nhỡ Công an, Thanh tra giao thông có kiểm tra thì còn có cái mà xuất trình”. 


Theo đó, bản hợp đồng do nhà xe Kết Đoàn “thiết lập” đều thể hiện rõ số lượng hành khách, tên, địa chỉ, chuyến bay, điểm đón, trả…


Tuy nhiên, khi chiếu theo thông theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với xe Hợp đồng thì rõ ràng “chiêu trò” qua mặt các cơ quan chức năng của nhà xe Kết Đoàn là chưa đủ thuyết phục.


Bởi, quy định nêu rõ: Đối với xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 10 hành khách trở lên, trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo với Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải các thông tin cơ bản của chuyến đi bao gồm: Hành trình, số lượng khách, các điểm đón, trả khách, thời gian thực hiện hợp đồng.


Phân tích về “chiêu trò” này, phóng viên đủ căn cứ để khẳng định rằng: bản danh sách hành khách “chống chế” được nhà xe Kết Đoàn lập ra trong quá trình xếp khách. Điều này đồng nghĩa với việc, nhà xe này sẽ không có thông báo nào gửi về đầu Sở GTVT Hải Phòng theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP.


“Vải thưa không che được mắt thánh”:


Quay trở lại chiếc xe “trá hình” mang BKS 15B.019.66 “cốp mác” phòng vé Kết Đoàn,


xuất phát lúc 9h15 phút tại “bến xe” sân bay Cát Bi đưa 30 hành khách đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định…


Ghi nhận trên xe, phóng viên giật mình khi biết rằng, ngoài việc phục vụ hành khách đi trên máy bay VNA 1182, nhà xe này còn “căng mình” nhận thêm một lượng khách khác từ các bến xe Niệm Nghĩa, Cầu Rào, trung tâm nội đô TP.Hải Phòng đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định.


Khi được hỏi, số hành khách “ngoài luồng” trên chuyến xe 15B.019-66, chúng tôi được họ lý giải rằng: “Khi chúng tôi a lo đặt vé, nhà xe này hướng dẫn vào “bến xe” phía trong nhà ga sân bay để lên xe…”


“Không biết từ bao giờ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được “phù phép” thành “bến xe” tuyến cố định?”, một hành khách trên xe đặt dấu hỏi.


Tại một diễn biến khác, khi các ghế trên xe đã kín chỗ, chiếc xe bắt đầu khởi hành theo lộ trình cố định từ sân bay Cát Bi đi theo đường Lê Hồng Phong qua Ngô Gia Tự rồi qua Cầu Rào 1, xuống Phạm Văn Đồng, lên cao tốc Hải Phòng- Hà Nội. Hết cao tốc xe này xuống địa bàn Kiến An, Vĩnh Bảo rồi xuôi về Thái Bình và Nam Định. Tuy nhiên, trên lộ trình đi, xe vẫn dừng đón trả khách dọc đường.


Theo một quy trình khép kín, sau khi xe lăn bánh hết đến trạm thu phí Quốc lộ 10 đường cao tốc Hải Phòng – Hà Nội, nhà xe bắt đầu thu tiền của khách.


Trên hành trình chuyên tuyến Cát Bi – Vĩnh Bảo, nhà xe này nghênh ngang vượt mặt nhiều chốt chặn làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 10 mà không hề bị xử lý.


Vì sao “xe HĐ” gắn mác “phòng vé Kết Đoàn” lại được “ưu ái” hoạt động tuyến cố định tại sân bay quốc tế Cát Bi? Từ bao giờ sân bay Cát Bi được “trưng dụng” làm “bến xe” phục vụ xe “trá hình”? Liệu Tổng Cục ĐBVN, Sở GTVT Hải Phòng, Tổng Công ty HKVN sẽ làm gì để “xử lý” dứt điểm tình trạng xe dù hoạt động rầm rộ tại sân bay Cát Bi…?


(Nguồn: Tận mắt thấy "xe dù Kết Đoàn" náo loạn sân bay Cát Bi//Tạp chí Giao thông vận tải. – ngày 24/11/2016)


 


76. Phương tiện giao thông cho học sinh: Bỏ ngỏ chất lượng


       ...  Thị trường đa dạng:


Bên cạnh các khoản đóng góp trực tiếp phục vụ việc học của con cái, việc đầu tư mua sắm phương tiện cho các cháu cũng gây không ít khó khăn cho phụ huynh nghèo. Hiện tại, phương tiện chủ yếu dành cho học sinh có 3 loại: xe đạp thường, xe điện và xe máy dưới 50cc.


Thị trường xe đạp thành phố mấy năm gần đây khá đa dạng, loại sản xuất trong nước và hàng rẻ tiền nhập từ Trung Quốc có giá từ khoảng 800 nghìn đồng đến trên 1 triệu đồng. Nhưng theo ý kiến của nhiều phụ huynh, các dòng xe này rất nhanh hỏng, nhất là bộ phanh khiến các cháu rất dễ gặp sự cố. Loại xe chất lượng khá được lựa chọn nhiều là loại nhập khẩu, đều từ 1,7 triệu đồng trở lên, thiên về kiểu dáng địa hình. Tuy nhiên, lý do như đề cập ở trên, việc lựa chọn


xe đạp cho học sinh chủ yếu dành cho bậc tiểu học và THCS khi quãng đường di chuyển ngắn.


Phương tiện phổ biến nhất có lẽ chính là xe điện. Tùy theo thương hiệu, kiểu dáng và dung lượng nguồn điện, giá xe điện trong khoảng từ 9 triệu đồng đến 15 triệu đồng/chiếc. Điều đáng nói là, xe điện chủ yếu có nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng không cao, tuổi thọ bình quân của xe điện chỉ khoảng 5 năm, tuổi thọ một số chi tiết phụ tùng có khi chỉ vài tháng. Còn theo ông Doanh, bộ phận đắt nhất của xe điện là ắc-quy tuổi thọ khoảng một năm rưỡi, nếu làm lại lõi mất 1,5 triệu đồng, nếuthay hoàn toàn mới hết từ 2,5 triệu đồng. Chưa kể các sự cố hỏng vặt, tháng nào bố con ông cũng phải đem xe lên đường Lê Lợi sửa, mỗi lần sửa ít nhất 150.000 đồng. Tính ra đầu tư cho một chiếc xe điện trong 5 năm kể cả mua sắm và sửa chữa bình quân không dưới 20 triệu đồng, nghĩa là mỗi năm mất 4 triệu đồng, cộng vào chi phí ăn học mỗi năm, thì khoản tiền này đâu có nhỏ.


Ông Lê Huy Hùng ở ngõ 46 Lạch Tray thì cho hay: khi con ông lên lớp 11, vì xe đạp điện nát quá sửa mãi chẳng bõ, ông quyết định mua cho con trai chiếc xe máy 50cc (loại không cần GPLX). Nhưng tìm khắp thành phố không cửa hàng chính hãng Nhật nào bán loại xe này, cuối cùng tìm được một địa chỉ bán xe Honda trên mạng thì được báo giá 80 triệu đồng, đắt hơn một chiếc Honda SH lắp ráp tại Việt Nam.


Ông bức xúc nói: “Theo thông lệ thì xe cùng một hãng phân khối càng thấp giá càng rẻ, vậy mà loại dành cho các cháu đắt khủng khiếp như thế không chấp nhận được”. Cuối cùng, ông Hùng đến một cửa hàng trên đường Lê Lợi. Tại đây, ông được giới thiệu các mẫu xe có tem nhãn Nhật, nhưng chủ hàng cũng nói thật là hàng Trung Quốc. Ông Hùng ngậm ngùi mua một chiếc theo mẫu HondaClub 50 với giá 12 triệu đồng.


Đúng như hoàn cảnh ông Hùng, thị trường xe máy 50cc tại Hải Phòng đang thách đố các bậc phụ huynh. Ngoài loại xe nhập khẩu chính hãng có giá trên trời, chỉ có hãng SYM có thêm hai dòng xe Angela 50 và Elegant 50 nhưng đều trên 15 triệu đồng/chiếc. Thời gian gần đây, loại xe nhái Honda Club được nhập về nhiều, có giá từ 11,5 triệu đồng đến 13,5 triệu đồng/chiếc, nhưng nhiều người tiêu dùng rất hồ nghi về nguồn gốc và chất lượng.


(Nguồn: Phương tiện giao thông cho học sinh: Bỏ ngỏ chất lượng/Lê Minh Thắng//báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 21/12/2016)


 


VIII. QUY HOẠCH, XÂY DỰNG


77. Hoàn thiện việc san lấp mặt bằng Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dáu vào đầu năm 2017


Chiều 15/12, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành chức năng và địa phương liên quan thực địa kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu tại quận Đồ Sơn.


Được khởi công từ ngày 07/5/2016, Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu do Công ty Cổ phần Him Lam đầu tư dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2021, với tổng giá trị đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thiện và đưa vào khai thác  sẽ đưa đảo Hòn Dấu trở thành một trong những địa danh du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, là trọng điểm du lịch hấp dẫn của vùng ven biển Bắc bộ, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.


Công ty Cổ phần Him Lam cho biết, dự án hiện đang trong giai đoạn thiết kế, hoàn thiện khảo sát thi công; phía đơn vị thi công đang khẩn trương bơm 1vạn m3 cát/ngày để san lấp mặt bằng phía bờ Nam với diện tích 23ha và phía bờ Bắc với diện tích 27ha. Dự kiến phần san lấp mặt bằng sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2017, đồng thời Công ty cũng đưa ra kế hoạch thi công các hạng mục của dự án trong 6 tháng đầu năm 2017.


Phát biểu kết luận tại hiện trường thi công dự án, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng, đến thời điểm này việc nhà đầu tư mới thực hiện khởi động san lấp mặt bằng là chậm so với thời gian khởi công. Chủ tịch yêu cầu nhà đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đồng ý với  chủ trương xây dựng ngọn đèn hải đăng mới, dự kiến Hải đăng mới sẽ có chiều cao hơn ngọn đèn cũ 35m và có vị trí cách ngọn đèn Hải đăng cũ khoảng 100m. Chủ tịch giao Công ty Cổ phần Him Lam phối hợp với Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc nghiên cứu lên phương án xây dựng Hải đăng mới và trình UBND thành phố trong vòng 30 ngày tới, Chủ tịch lưu ý ngọn Hải đăng cũ phải được giữ nguyên hiện trạng đảm bảo giá trị di tích lịch sử và phục vụ du lịch. Đối với phần diện tích 800m2 đất của Casino hiện chưa sử dụng, Chủ tịch đề nghị thu hồi lại giao cho UBND quận Đồ Sơn và Công ty Cổ phần Him Lam quản lý, sử dụng.


(Nguồn: Hoàn thiện việc san lấp mặt bằng Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dáu vào đầu năm 2017 /Minh Hảo//Cổng Thông tin ĐT thành phố. – ngày 16/12/2016)


 


78. Quận Lê Chân (Hải Phòng): Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đúng tiến độ


Dự án xây dựng công viên cây xanh Tam Bạc từ Bến xe Tam Bạc đến chân cầu đường bộ Tam Bạc được xác định là công trình trọng điểm của TP. Hải Phòng. Hiện nay, dự án đang được UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành GPMB đúng tiến độ.


Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc có diện tích đất thu hồi hơn 43.000 m2, trong đó, diện tích thuộc quận Lê Chân là hơn 33.000 m2 được quy hoạch làm khu công viên cây xanh, đường dạo và quảng trường vui chơi giải trí kết nối giữa dải trung tâm thành phố với sông Tam Bạc. Theo đó, phường Cát Dài, quận Lê Chân có 239 hộ dân, 8 cơ quan đơn vị, trường học, bệnh viện nằm trong chỉ giới phải thu hồi.


Dự án được triển khai từ tháng 8/2015, tính đến ngày 11/12, quận Lê Chân đã tổ chức kiểm kê 205/239 hộ, 8/8 tổ chức, doanh nghiệp đã di dời, bàn giao mặt bằng. Quận Lê Chân đã tiến hành chi trả bồi thường cho 48 hộ với số tiền hơn 50 tỷ đồng. Trong đó đã có 39 hộ đăng ký tạm lánh tại phường Vĩnh Niệm, cuộc sống của những hộ dân ở nơi tạm lánh đã ổn định.


Quận Lê Chân cũng đã phá dỡ, thanh lý tài sản các tổ chức đã di chuyển như Bệnh viện y học cổ truyền và cơ sở Methadone. UBND quận vay ứng trước kinh phí để trả cho phần đầu tư ngoài ngân sách của Bệnh viện Việt-Tiệp, Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, Bệnh viện Y học cổ truyền, với số tiền là 1,9 tỷ đồng; chỉ còn 1 ki ốt của Trung


tâm 115 và 12 ki ốt của Bệnh viện Y học Cổ truyền đang tiếp tục thực hiện. Quận cũng chủ 


động thuê nhà tạm lánh tại số 59 Lam Sơn để di chuyển Trường mầm non Hướng Dương.


Có được kết quả này, thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm cao của quận Lê Chân. Từ chỗ


chưa đồng thuận, nhiều hộ phản ứng quyết liệt, nay có nhiều hộ tự nguyện nhận tiền, bàn giao mặt bằng, nhận nhà tạm lánh, cho thấy tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và cách làm của quận Lê Chân. UBND quận Lê Chân yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND 2 phường Cát Dài, Vĩnh Niệm tập trung 100% quân số kể cả trong các ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, lập phương án bồi thường; tổ chức tiếp nhận, lắp đặt điện, nước và tổng vệ sinh tại khu nhà tạm lánh Vĩnh Niệm; bố trí phương tiện, trật tự viên, thanh niên của 10 phường để hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản đến nơi tạm lánh và hàng hóa ở các ki ốt thuê của bệnh viện.


Theo lãnh đạo UBND quận Lê Chân, hiện quận Lê Chân đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành thành phố để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, vận động nhân dân ủng hộ dự án. Hiện nay, giai đoạn 2 của dự án gần như đã hoàn thành, còn một số hộ dân chủ yếu là các hộ mặt đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài chưa chấp nhận di dời do chưa thống nhất về vị trí tái định cư cũng như giá cả bồi thường. Mới đây, đồng chí Chủ tịch UBND quận và Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân cùng các sở, ngành thành phố có liên quan đã tổ chức đối thoại


trực tiếp để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân. Từ đó quận sẽ tiếp tục vận động, giải thích và cùng với các ngành thành phố từng bước tháo gỡ khó khăn cho người dân, để người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.


(Nguồn: Quận Lê Chân (Hải Phòng): Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng... /Hoàng Phong//Báo Bảo vệ pháp luật. – ngày 21/12/2016)


 


79. Tập trung cải tạo chung cư cũ và triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2.


Chiều 21-12, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cùng các ngành, địa phương, đơn vị kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn quận Ngô Quyền; tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố.


Liên quan đến cải tạo các chung cư cũ U1, U2,  U3 Lê Lợi (phường Máy Tơ) hiện 103 hộ được bồi thường, hỗ trợ, bố trí tạm cư và cơ bản hoàn thành việc di dời. Để có mặt bằng cải tạo chung cư cũ U1, U2,  U3, cần  di dời 100 hộ dân liên quan; đồng thời phải di dời khoảng


3.000 hộ dân khác để cải tạo  40 lô nhà tại phường Đồng Quốc Bình.


Kiểm tra thực tế và nghe các phương án cải tạo chung cư cũ, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng giao Sở Xây dựng phối hợp UBND quận Ngô Quyền rà soát, kiểm đếm nguồn gốc đất đai đối với 100 hộ liên quan đến nhà U1, U2, U3 Lê Lợi, đề xuất phương án giải quyết và phương án bố trí tái định cư. Đồng chí yêu cầu các công việc hoàn thành trong 1 tuần. Liên quan đến cải tạo chung cư cũ tại phường Đồng Quốc Bình, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, các đơn vị liên quan hoàn thành dứt điểm xây dựng nhà B;  tiếp tục xây dựng nhà A thuộc Đ2 Đồng Quốc Bình và chung cư nhiều tầng để bố trí tái định cư phục vụ cải tạo các chung cư cũ tại đây.


Về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2, hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là việc đền bù, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về giá đền bù, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong mặt bằng đường Đông Khê 2, cũng như khu tái định cư. Quận Ngô Quyền sớm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và công khai đến các hộ dân, giải quyết đúng quy định pháp luật, nếu các hộ vẫn không đồng tình, quận đề xuất phương án cưỡng chế để bảo đảm tiến độ dự án.


(Nguồn: Tập trung cải tạo chung cư cũ và triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 22/12/2016)


 


80. Hải Phòng công bố thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ


Quận Hồng Bàng vừa phối hợp với Viện Quy hoạch Hải Phòng công bố đồ án thiết kế đô thị riêng tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, tỷ lệ 1/500.


Theo đồ án thiết kế, cả 2 tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ sẽ được quy hoạch theo nguyên tắc giữ gìn cảnh quan, đô thị, duy trì một cấu trúc không gian thoáng với nhiều cây xanh; xác định kích thước của các công trình trên cơ sở bề rộng của đường phố. Đối với những phân khu quan trọng, chiều cao của các công trình xây mới không vượt quá chiều cao của các công trình lịch sử. Những công trình có chiều cao 10-30m chỉ được xây dựng ở các góc phố giao cắt chính. Cụ thể, đối với công trình nhà ở liền kề, tầng cao tối đa 5 tầng, công trình công cộng tầng cao 2-15 tầng; trường hợp nhà cải tạo, sửa chữa cho phép giữ nguyên tầng cao của nhà hiện trạng... Đề án cũng đề xuất định hình về kiến trúc, hệ thống cây xanh, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật đô thị, như: hệ thống điện, thu gom rác thải, nước thải,....


Đồ án thiết kế đô thị các tuyến phố là cơ sở để quận Hồng Bàng quản lý tốt hơn trật tự xây dựng và làm căn cứ cấp phép xây dựng trong đô thị.


(Nguồn: Hải Phòng công bố thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ /Mỹ Hạnh//Báo Xây dựng online. – ngày 23/11/2016)


 


            81. Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng: Khẩn trương hoàn thành giai đoạn 1


            Còn một năm nữa, Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng (giai đoạn 1) hết thời hạn giải ngân theo cam kết với Chính phủ Nhật Bản. Với sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các ngành chức năng, chủ đầu tư  phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tư vấn và các địa phương, ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch tiến độ.


            Ưu tiên cao nhất cho giải phóng mặt bằng:


        ... Dự án triển khai trên địa bàn rộng, phải thu hồi 120 ha đất của gần 1300 hộ dân, công tác GPMB tại một số khu vực gặp ách tắc. Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách trong năm 2016. Theo ông Nguyễn Đình Khang, Phó giám đốc BQL Dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng, đến nay có hơn 90 ha đất được bàn giao cho dự án. Đáng chú ý, một số công trình đầu mối chưa có mặt bằng như: hồ điều hòa Vĩnh Niệm, kênh Ba Tổng tại quận Lê Chân và Ngô Quyền; trạm bơm Kiều Sơn và trạm bơm Lạch Tray và tuyến cống hộp An Kim Hải từ Văn Cao đến Lạch Tray có 24 hộ nhận tiền, nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Tại quận Lê Chân, mặt bằng Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm còn 1 hộ ở trạm bơm Chợ Hàng nhận tiền, nhưng chưa bàn giao hết mặt bằng; 5 hộ dân phải thu hồi đất để xây dựng tuyến cống hộp Phương Lưu và An Kim Hải tại quận Hải An chưa giải quyết xong kiến nghị về tái định cư… Thực tế này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. Riêng đối với hồ Vĩnh Niệm và kênh Ba Tổng do thay đổi thiết kế và vị trí hồ cùng vướng mắc về mặt bằng, nên đến thời điểm hiện nay nhà thầu chưa thể thi công, trong khi tiến độ các hạng mục này đến 31-12-2016 phải xong.


            Để bảo đảm tiến độ dự án, cùng với đẩy mạnh thi công, BQL dự án phối hợp nhà thầu, tư vấn giải quyết  kiến nghị của nhân dân do ảnh hưởng việc thi công. Xác định đây là dự án phục vụ an sinh xã hội, nên công tác an toàn và vệ sinh môi trường được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm. Trong quá trình thi công, nhà thầu sử dụng cọc cừ dài 9m, ép thủy lực, không tránh khỏi ảnh hưởng tới các công trình nhà dân ở gần bởi nền đất yếu. Đến nay, có 770 hộ dân kiến nghị yêu cầu bồi thường do ảnh hưởng thi công. Ngay sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị, BQL dự án yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị bảo hiểm tiến hành bồi thường, tuy nhiên gặp nhiều vướng mắc do phải thực hiện các thủ tục quy định về bảo hiểm. Đa số người dân ủng hộ và chia sẻ với dự án,  nhưng một số trường hợp việc thương thảo mức bồi thường rất khó khăn. BQL dự án sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để giải quyết kiến nghị của nhân dân nhanh chóng hơn và mong muốn có sự chia sẻ của các hộ dân.


            Giải pháp cho sự phát triển môi trường bền vững:


            Học tập và  nhận chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến trong đó có Nhật Bản là một trong những giải pháp để môi trường Hải Phòng phát triển bền vững. Theo đó, Khu xử lý chất thải rắn Gia Minh thuộc dự án sẽ áp dụng công nghệ Fukuoka để xử lý rác thay cho phương pháp chôn lấp rác thông thường.


            Hiện, thành phố đang phải đối mặt với thách thức giữa nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và công tác quản lý chất thải rắn, trong khi đó nguồn ngân sách hạn hẹp. Nên bên cạnh việc xúc tiến các nguồn vốn đầu tư, cần huy động các nguồn lực của xã hội tham gia bảo vệ môi trường thông qua các chiến dịch làm sạch thành phố. Việc kiểm soát các loại chất thải phát sinh và kiểm soát các hoạt động thu gom, xử lý cần được quan tâm hơn để tránh việc chuyển ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác và thực hiện nguyên tắc ai gây ô nhiễm phải trả tiền. Giáo dục làm thay đổi nhận thức của cộng đồng để hướng tới một lối sống thân thiện với môi trường cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Tại khu vực ven đô và nông thôn, cần có các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và quỹ quay vòng để hỗ trợ nhân dân phát triển các công trình xử lý chất thải tại nguồn như: bể phốt, bể biogas và hỗ trợ người dân tự xử lý chất thải hữu cơ làm phân bón. Tại các khu vực đô thị cần từng bước phân loại chất thải từ nguồn, đồng thời phải tận dụng tối đa những cơ sở vật chất hiện có như nhà máy xử lý rác vi sinh Tràng Cát- một nhà máy sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường để xử lý, tái chế, giảm tối đa lượng chất thải chôn lấp.


(Nguồn: Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng: Khẩn trương... Quốc Minh//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 29/12/2016)


 


IX. XÂY DỰNG HẢI PHÒNG THÀNH TP. CẢNG BIỂN XANH, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI


82. Hải Phòng bứt phá trong công tác cải cách hành chính


Đã 3 năm liên tiếp, Hải Phòng giữ vững hạng thứ 2/63 tỉnh/thành cả nước về chỉ số cải cách hành chính.


Năm 2016, với quyết tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nền hành chính


công lại tiếp tục tạo ra những bứt phá mới, tạo được lòng tin trong dân, nâng cao hiệu lực, hiệu  


quả quản lý nhà nước, trực tiếp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.


Thu hút làn sóng đầu tư:


Tại buổi tiếp đoàn công tác TW kiểm tra công tác CCHC năm 2016 vào cuối tháng 10 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình đã khẳng định: Đối với Hải Phòng, CCHC chính là nguồn lực để phát triển. Năm 2016, Hải Phòng xác định chủ đề năm: “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” mà thực chất cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chính là CCHC.


Quán triệt quan điểm đó, từ đầu năm đến nay, thành phố đã tập trung cao cho việc khắc phục các chỉ số còn thấp. Điều này rất có ý nghĩa đối với người dân, doanh nghiệp trong điều kiện nền hành chính nhà nước còn hạn chế. Song song với việc thường xuyên tổ chức đối thoại trực tuyến về CCHC nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thành phố đã nhìn nhận rõ tính bức thiết phải tạo ra bước đột phá mới trong cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy. Và sự ra đời, đi vào hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch chính là sự cụ thể hóa chủ trương đó.


Với tính năng ưu việt là đầu mối duy nhất giải quyết mọi TTHC mà trước đây thuộc


thẩm quyền giải quyết của 4 sở (KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN&MT) như: tiếp nhận, trả kết quả TTHC, cấp giấy chứng nhận về đầu tư, GPMB, triển khai dự án... khi đi vào hoạt động, trung tâm đã trở thành mô hình “một cửa, một cửa liên thông” trong cấp phép đầu tư mới, đáp ứng yêu cầu giải quyết nhanh chóng các thủ tục về đầu tư cho doanh nghiệp.


Ngay trong hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Hải Phòng đã thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu đại diện cho khoảng 300 doanh nghiệp trong, ngoài nước, tiến hành ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, hợp đồng tín dụng lên tới 12,8 tỷ USD.


Hiện, 100% các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện, xã/phường/thị trấn đã thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” giúp người dân, doanh nghiệp chỉ phải đến một cơ quan để giao dịch giải quyết TTHC thay vì phải đến 2,3 cơ quan như trước đây. 100% các sở, ngành, quận/huyện có Cổng thông tin điện tử trong hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố. 100% dịch vụ hành chính công được cung cấp trên Cổng đạt mức độ 2 trở lên; trong đó có tới 131 dịch vụ công đạt mức độ 3 và 39 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4. Cổng thông tin điện tử đã phát triển thêm 149 cổng thành phần cấp 3; thêm 4 chuyên trang tiếng nước ngoài (Nhật, Hàn, Anh, Trung).


Các cơ quan TW trên địa bàn thành phố cũng nỗ lực, chủ động trong việc cắt giảm những TTHC không cần thiết. Đơn cử, Cục Hải quan, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển Quốc tế. Cục Thuế cắt giảm tổng mức thời gian làm thủ tục thuế cho doanh nghiệp xuống còn 117h/năm. CATP triển khai thí điểm cấp căn cước công dân; trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh cho triển khai hệ thống lấy số thứ tự, xếp hàng, giao giấy hẹn tự động.


Qua đó, vừa đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư vừa đảm bảo tiến


trình hội nhập quốc tế. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố theo đó đã được cải thiện đáng kể, nhiều dự án quan trọng được khởi công, khánh thành, đưa Hải Phòng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI...


Cấu trúc “Chính quyền điện tử”:


Không chỉ đi đầu trong xây dựng mô hình “một cửa về đầu tư”, Hải Phòng còn được cả


nước biết đến là địa phương tiên phong trong xây dựng mô hình “Chính quyền điện tử”. Cấu trúc “Chính quyền điện tử” đang dần hình thành tại 2 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền. Chính thức khai trương mô hình từ tháng 5/2015, ông Nguyễn Quốc Thái - Trưởng phòng Nội vụ quận Ngô Quyền chia sẻ: Hiện, hệ thống “một cửa điện tử” quận đã cung cấp 108/228 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đặc biệt, từ năm 2015 quận Ngô Quyền đã cập nhật được trên 124,2 nghìn cơ sở dữ liệu (CSDL) công dân; gần 6,4 nghìn CSDL doanh nghiệp lên hệ thống CSDL dùng chung phục vụ đắc lực cho quá trình xác nhận thông tin, giải quyết TTHC.


Vừa qua, quận đã tập trung cao cho việc triển khai dịch vụ công mức độ 4 đối với 3 lĩnh


vực: chứng thực hộ tịch, đăng ký kinh doanh, nội vụ. Với tài khoản xác thực của mình, mọi  


công dân, tổ chức chỉ cần điền, gửi thông tin, hồ sơ và thanh toán trực tuyến là có thể nhận được kết quả ngay tại nhà không cần đến các cơ quan nhà nước thực hiện giao dịch. Mọi giao dịch sẽ được hệ thống “một cửa hiện đại” quản lý, xác thực, cập nhập, tái sử dụng trong những lần giao dịch tiếp theo.


Tại quận Hồng Bàng, bà Hoàng Thị Nhẫn - Phó Chủ tịch UBND quận cho biết: Hiện quận đã đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm “một cửa điện tử hiện đại” gồm 72 thủ tục trên 10 lĩnh vực, đáp ứng 100% TTHC công đạt mức độ 3 được tích hợp. Dự kiến cuối năm nay, 100% dịch vụ hành chính công 11 phường trên địa bàn quận đạt mức độ 3 và liên thông quận - phường. Quận đang tập trung xây dựng khung cơ sở dữ liệu để thực hiện số hóa, dự kiến trong năm 2017 sẽ hoàn thành kho cơ sở dữ liệu tập trung. “Tiện ích, thông thoáng, nhanh gọn” đó là ghi nhận của hầu hết người dân, doanh nghiệp khi đánh giá về mô hình đang được triển khai tại 2 quận.


Nhưng xác định muốn có “Chính quyền điện tử” phải có “Công dân điện tử” chính là yếu tố cần, đủ quyết định đến sự thành bại của mô hình, thời gian qua, Hồng Bàng và Ngô Quyền đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức để toàn thể cán bộ, các tầng lớp nhân dân hiểu, ủng hộ chủ trương; chú trọng đào tạo ứng dụng phần mềm “một cửa hiện đại” cho đội ngũ CBCC. Hiện, quận Hồng Bàng đang tập trung cao cho việc triển khai cung cấp hộp thư điện tử công dân toàn quận nhằm từng bước xây dựng “Công dân điện tử”.


(Nguồn: Hải Phòng bứt phá trong công tác cải cách hành chính /Theo Khánh Chi //Báo Gia đình & Pháp luật. – ngày 19/12/2016)


 


83. Hải Phòng xây dựng mô hình liên kết cho nông sản sạch


 Trong năm 2017, Hải Phòng sẽ xây dựng thương hiệu cho 10 sản phẩm tiêu biểu và xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa quận - huyện để tìm đầu ra bền vững cho nông sản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng Phạm Văn Hà đã cho biết. Theo đó, 10 sản phẩm tiêu biểu sẽ là những sản phẩm đặc sản của Hải Phòng, mô hình liên kết đầu tiên được triển khai trong năm 2017 là quận Hồng Bàng sẽ bao tiêu sản phẩm nông sản sạch của huyện Tiên Lãng.


Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lãng cho biết, theo thống nhất giữa 2 bên, toàn bộ các sản phẩm rau an toàn của huyện Tiên Lãng sẽ được cung ứng cho các trường học, các bếp ăn tập thể trên địa bàn quận Hồng Bàng.


Để triển khai mô hình này, Tiên Lãng tập trung phát huy thế mạnh của các vùng rau truyền thống, khởi điểm từ xã Tân Hưng. Khi mô hình phát huy hiệu quả, huyện Tiên Lãng sẽ nhân rộng ra các xã khác.


Tính đến thời điểm hiện tại, mô hình kết hợp trồng - tiêu thụ sản phẩm an toàn giữa quận và huyện được xem là giải pháp khả thi nhất để khắc phục sự không khớp giữa cung và cầu rau an toàn trên địa bàn Hải Phòng.


Theo đánh giá của các ngành chức năng tại thành phố này, thực phẩm đủ các chứng nhận về an toàn chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu rất nhỏ của nhân dân thành phố nhưng ít người dân, doanh nghiệp nào mặn mà với sản xuất nông nghiệp sạch. Nguyên nhân là do quy mô sản xuất manh mún, đầu ra cho sản phẩm khó khăn.


Qua khảo sát một số sản phẩm tiêu biểu của Hải Phòng như: táo Bàng La, vải thiều Bát


Trang, dưa vàng Vĩnh Bảo cho thấy, nông dân chỉ đầu tư trong khả năng của mình và mong muốn đến mùa vụ, sản phẩm bán chóng vánh, được giá. Để có một sản phẩm nông sản an toàn, việc đầu tiên là phải có tiền, có đất để xây dựng quy trình sản xuất theo đúng quy chuẩn.


Tiếp đó, trong suốt quá trình sản xuất, từ nuôi trồng, đến đóng gói, phân phối sản phẩm đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Cứ mỗi một khâu đó đều tính vào giá thành nhưng khi đưa sản phẩm ra thị trường lại hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái.


Thêm vào đó, quy trình phân phối sản phẩm thiếu chuyên nghiệp cũng khiến giá thành cao, khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng chủng loại tràn lan ngoài thị trường. Xã Việt Hải, huyện Cát Hải là một ví dụ. Bí thư xã Việt Hải Nguyễn Văn Lợi cho biết, đất trên địa bàn xã


là nơi lý tưởng để trồng rau an toàn và phát triển một số sản phẩm đặc sản như khoai sọ Việt  


Hải, mật ong Việt Hải.


Trước đây cũng đã có doanh nghiệp đến đầu tư trồng nông trại rau sạch nhưng cung - cầu phập phù, doanh nghiệp bỏ lơi hoạt động, người dân trồng rau không bán được, lại thêm một dự án khó khả thi, trong khi đó các nhà hàng, khách sạn tại Cát Bà hàng ngày vẫn phải nhập nông sản từ thành phố Hải Phòng vào để phục vụ nhu cầu ăn uống.


(Hải Phòng xây dựng mô hình liên kết cho nông sản sạch/Minh Thu //Báo Tin tức TTXVN. – ngày 21/12/2016)


 


84. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Hải Phòng cần duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao và phát triển hệ thống cảng vươn ra biển lớn


Nói tới Hải Phòng là nói tới biển, tới cảng biển và đó chính là thế mạnh của Hải Phòng, tạo cho Hải Phòng vị thế không thể thay thế trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả miền Bắc. Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hơn 13 năm thực hiện NQ 32, Kết luận 72 của Bộ Chính trị, Cảng biển Hải Phòng có sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc không chỉ về số lượng mà còn cả về quy mô, trình độ công nghệ, năng lực bốc xếp hàng hóa cùng các dịch vụ


kèm theo. Thế nhưng tới thời điểm này, Cảng biển Hải Phòng bộc lộ những bất cập, hạn chế và yêu cầu quy hoạch lại hệ thống Cảng biển Hải Phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế cũng như từng bước di dời các bến cảng cũ tại nội đô đang được đặt ra khá cấp thiết.


Tấm áo cũ đã chật:


Vấn đề này được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng nhìn nhận từ lâu, nhất là những mâu thuẫn, bất cập giữa yêu cầu mở rộng, phát triển đô thị Hải Phòng vươn sang bên


kia bờ sông Cấm với sự tồn tại của một số bến cảng cũ từ hàng trăm năm nay giữa lòng thành phố cũng như tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả của hệ thống cảng biển. Thành phố nhiều lần kiến nghị, đề xuất và tháng 11 vừa qua, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương trực tiếp khảo sát và làm việc với lãnh đạo thành phố về quy hoạch phát triển cảng biển Hải Phòng.


Theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các bến cảng khu vực Hải Phòng  trong thời gian qua có bước phát triển quan trọng, góp phần phát triển giao thông vận tải của cả nước. Sự phát triển của cảng biển khu vực Hải Phòng ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, chất lượng dịch vụ logistics được nâng cao, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hải Phòng và đất nước. Phó thủ tướng ghi nhận, các cảng biển khu vực Hải Phòng được đầu tư nhanh, có tốc độ tăng trưởng khá cao, năng lực bốc dỡ hàng hóa được cải thiện với công nghệ bốc dỡ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.


Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng chỉ rõ, cảng biển khu vực Hải Phòng  còn bộc lộ nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục, như quy hoạch phát triển cảng biển tuy có những điều chỉnh nhưng chưa thống nhất, thiếu đồng bộ, chất lượng công tác quy hoạch chi tiết còn hạn chế; việc đầu tư tại một số khu vực chưa phù hợp quy hoạch phát triển, đặc biệt việc đầu tư còn phân tán; kết nối giao thông, kết nối các phương thức vận tải chưa đồng bộ. Cùng với đó là việc quản lý điều hành bốc dỡ hàng hóa chưa hiệu quả; năng lực dịch vụ logistics còn hạn chế. Do vốn đầu


tư còn nhỏ, các doanh nghiệp vận tải chủ yếu làm đại lý cho các doanh nghiệp lớn của thế giới, do đó, chưa khai thác hết tiềm năng vận tải biển của đất nước. Thực tế đó cho thấy một số khu vực cảng biển của Hải Phòng, nhất là các cảng cũ nhỏ lẻ trong lòng nội đô như tấm áo cũ đã chật, cần có sự thay đổi, dịch chuyển để đầu tư xây dựng các khu cảng mới theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng nhanh của thành phố Hải Phòng.


Tập trung cao đầu tư Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng:


Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ: để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó hệ thống cảng biển được phân chia thành 6 nhóm cảng biển và 3 loại cảng biển; tập trung đầu tư cảng cửa ngõ quốc tế, gồm Hải Phòng và Cái Mép - Thị Vải để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Như vậy, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng là 1 trong 2 cảng trung chuyển lớn nhất Việt Nam, được đầu tư đồng bộ để có thể đón các tàu trọng tải lớn tới 100.000 tấn vào làm hàng và góp phần đưa hàng hóa xuất, nhập khẩu của khu vực miền Bắc có thể đi thẳng tới thị trường châu Âu, châu Mỹ (không phải trung chuyển qua các cảng tại khu vực như Xin- ga- po, Hồng Kông), giảm chi phí vận tải, tăng năng lực cạnh tranh đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam; góp phần thu hút lượng hàng quá cảnh khu vực Đông Bắc Lào qua tuyến hành lang Đông - Tây và khu vực Nam Trung Quốc.


Để đạt được mục tiêu phát triển hệ thống cảng biển quốc gia nói chung, cảng biển khu vực Hải Phòng nói riêng, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện việc đầu tư Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng bảo đảm tiến độ, có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực. Đồng thời, Bộ Giao thông-Vận tải, thành phố Hải Phòng có kế hoạch di dời cảng phù hợp quy hoạch, xây dựng lộ trình cụ thể và có cơ chế, chính sách hợp lý để thực hiện việc di dời một số cảng biển nằm trong  nội đô ra khu vực Lạch Huyện. Bộ Giao thông-Vận tải có kế hoạch đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kết nối, đặc biệt khu vực sau cảng như: khu dịch vụ logistics, hệ thống giao thông gồm các phương thức vận tải đường sắt, đường thủy nội địa...; nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh quốc tế; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy việc dịch chuyển cơ cấu hàng hóa, quy hoạch cơ cấu đầu tư, khai thác cảng hợp lý; cân đối giữa nhu cầu và năng lực bốc dỡ hàng tổng hợp và hàng công-ten- nơ để bảo đảm khai thác có hiệu quả cao nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển tại các khu vực cảng biển Hải Phòng cũng như trong phạm vi cả nước. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông-Vận tải và các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các cơ chế về phí, lệ phí, giá dịch vụ cảng biển, các quy định về hải quan, thuế…, góp phần tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển cảng và nhanh chóng nâng cao sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng.


Phó thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông-Vận tải tổ chức nghiên cứu, xây dựng mô hình Ban quản lý đầu tư và khai thác cảng biển theo hướng đơn giản hóa và giao các địa phương thực hiện, Bộ Giao thông-Vận tải tập trung cho công tác quản lý nhà nước. Ban quản lý đầu tư và khai thác cảng biển cần được tổ chức với chức năng, nhiệm vụ tương tự như Ban quản lý khu kinh tế và phù hợp quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, đóng   vai trò điều hành chung, quản lý đầu tư phát triển  phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đồng thời, quản lý khai thác cảng  bảo đảm hiệu quả cao.


Có thể nói, những chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoạch định rất rõ ràng cụ thể về quy mô đầu tư phát triển cũng như mô hình quản lý khai thác cảng biển khu vực Hải Phòng trong thời gian tới. Theo đó, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng là cảng trung chuyển quốc tế trọng điểm của Việt Nam, được tập trung đầu tư và phát triển nhanh chóng, kéo theo đó là hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không kết nối liên hoàn và đồng bộ; hệ thống dịch vụ hậu cần sau cảng hiện đại, đạt tầm cỡ khu vực và quốc tế. Như thế, các bến cảng cũ nằm trong nội đô được xây dựng từ hàng trăm năm nay sẽ tiến dần ra biển, nhường chỗ cho yêu cầu phát triển mới của đô thị Hải Phòng, vươn sang bên kia bờ sông Cấm, ngày càng rộng dài, rực sáng hơn.


(Nguồn: Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Hải Phòng cần duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức ...//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 16/12/2016)


 


            85. Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016: Chưa theo kịp cơ chế đột phá


Năm 2016, tổng nguồn vốn đầu tư công của thành phố đạt hơn 8000 tỷ đồng. Đây là kết


quả của những cố gắng trong công tác thu ngân sách, cơ cấu lại nguồn chi, tập trung vốn cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư chưa đạt kế hoạch, cùng với đó là nhiều vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ.


Bước đột phá trong cơ chế quản lý:


Nét mới nhất trong thực hiện vốn đầu tư công năm 2016 là thành phố cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, ưu tiên nguồn lực để bổ sung nguồn vốn cho chi đầu tư xây dựng cơ bản. Bởi vậy, nguồn vốn dành cho đầu tư công tăng mấy lần so với các năm trước. Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản được giao theo nghị quyết HĐND thành phố chiếm 42,9% tổng chi ngân sách địa phương, tăng 38,5% so với thực hiện năm 2015. Nhưng quan trọng hơn là thực hiện một bước đột phá trong đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, thực hiện việc phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện, một số ngành, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương, góp phần chấm dứt cơ chế xin- cho, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả và các hiện tượng tiêu cực trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.


Trên cơ sở đó, vốn ngân sách thành phố dành cho đầu tư công được phân bổ đúng các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên theo nghị quyết của HĐND thành phố, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, vừa góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vừa đáp ứng các yêu cầu giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Thành phố tập trung bố trí vốn để cơ bản hoàn thành một số dự án lớn, quan trọng như xây dựng mới cơ sở vật chất Trường THPT chuyên Trần Phú giai đoạn 1; nút giao thông khác mức giữa đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; ứng vốn ngân sách thành phố để mở rộng khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố (dự án phát triển giao thông đô thị, dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn giai đoạn 1; dự án mở rộng đường trục Khu CN Đình Vũ; Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2…)


Trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, thành phố có sự chỉ đạo sát sao và thực


hiện khá linh hoạt khi điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020, tạo cơ sở pháp lý để giao kế hoạch vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, khắc phục nhiều vướng mắc, lúng túng của các địa phương. Cùng với đó là thường xuyên theo dõi, đánh giá, kiểm tra và quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, bao gồm chi tiết tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc trong quản lý thanh toán vốn, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh hoặc điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án cấp bách, cấp thiết khác. Thành phố chấp thuận danh mục 10 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư ( PPP) giai đoạn 2016- 2020, trong đó chuyển đổi nhiều dự án đang được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công sang thực hiện theo hình thức PPP, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Việc huy động vốn của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển cũng đạt kết quả rất tích cực, nhất là thu hút nguồn vốn FDI và vốn của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước đầu tư về Hải Phòng.


Có tiền mà không tiêu được:


Vướng mắc lớn nhất trong thực hiện đầu tư công năm 2016 chính là chưa sử dụng hết số kinh phí đã được HĐND thành phố quyết định. Việc giao và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 của các địa phương còn chậm. Đến hết 31- 10- 2016, các địa phương mới giải ngân 53,8% kế hoạch giao, trong đó nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, dưới 50% như Lê Chân ( 29,3%), Vĩnh Bảo (31,1%); Thủy Nguyên ( 33%), An Dương (42,9%), Tiên Lãng (45,7%), Cát Hải (49,7%). Hầu hết quận, huyện đều có tỷ lệ giải ngân rất thấp đối với kế hoạch đầu tư công được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất vì tiến độ đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất các dự án không đạt yêu cầu.


Bên cạnh đó, việc bố trí vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương còn hạn chế, không đáp ứng nhu cầu. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của một số chương trình, dự án còn chậm, một số dự án không giải ngân được kế hoạch phải điều chuyển sang các dự án khác, đơn cử như 150 tỷ đồng bố trí cho việc sửa chữa, xây dựng, cải tạo chung cư cũ phải điều chuyển. Ngoài ra, do việc quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản chưa nghiêm, còn tình trạng một số chủ đầu tư để nhà thầu thực hiện dự án vượt mức kế hoạch, gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2015 dẫn tới việc không giải ngân được kế hoạch vốn năm 2016.


Việc không sử dụng hết nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ là những bất cập lớn trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 đang được thành phố, các ngành xem xét, chỉ đạo để năm 2017, công tác này sẽ đạt kết quả cao hơn.


(Nguồn: Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016: Chưa theo kịp cơ chế đột phá /Hồng Thanh//Báo Hải Phòng ĐT. – ngày 11/12/2016)


 


            86. Hải Phòng: Chính thức “khai tử” dàn nhạc nước 200 tỉ “tai tiếng”


 Tại kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.Hải Phòng khóa XV diễn ra chiều 8/12/2016, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã tán thành, thông qua phương án tháo dỡ dàn nhạc nước 200 tỉ đồng gây “tai tiếng” suốt thời gian qua.


            Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Sơn Lâm sẽ chịu trách nhiệm tổ chức tháo dỡ, di dời công trình trên. Thành phố sẽ không chi trả thêm bất cứ khoản nào liên quan đến công trình này.


            Như Dân Trí đã thông tin, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 của HĐND TP Hải Phòng khóa XV diễn ra sáng ngày 6/12, UBND TP Hải Phòng đã trình HĐND phương án giải quyết công trình nhạc nước ở hồ Tam Bạc.


            Cụ thể theo tờ trình của UBND thành phố, công trình nhạc nước được thành phố phê duyệt dự án từ 5/12/21014 với tổng mức kinh phí 194,9 tỉ đồng. Công ty Sơn Lâm (Hà Nội) được chọn là nhà thầu thi công. Công trình được được phía nhà thầu cho chạy thử từ tháng 5/2015 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao. Thành phố cũng đã chi trả công ty này hơn 88 tỉ đồng.


            Cũng theo tờ trình, ngay khi được đưa vào vận hành chạy thử nghiệm, công trình đã gây bức xúc trong dư luận, trong cử tri bởi vị trí không phù hợp, hai bên là đường đi đông đúc người qua lại không thể tổ chức bán vé, ngày càng ít người xem do tính nghệ thuật không cao, không đảm bảo mỹ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những hộ dân sống gần đó bởi âm thanh, ánh sáng… Trong khi hàng năm thành phố sẽ phải chi khoảng hơn 2 tỉ đồng cho việc duy tu, bảo dưỡng và vận hành nếu giữ lại công trình này.


            Do đó, thành phố đã đưa ra hướng giải quyết khả quan nhất là tháo dỡ công trình trên và trình HĐND để xin ý kiến thông qua.


            (Nguồn: Hải Phòng: Chính thức “khai tử” dàn nhạc nước 200 tỉ “tai tiếng”/An Nhiên//Báo ĐT Dân trí. – ngày 8/12/2016)


 


87. Siết chặt quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản


Tết Nguyên đán đang đến gần, đây là thời điểm bà con nông dân cũng như các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông lâm thủy sản bắt đầu “ém” hàng để chuẩn bị tung ra thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lớn của người dân trong dịp năm mới về. Góp phần bảo đảm cho mỗi gia đình đón Tết được yên vui, đầm ấm, quây quần bên những bữa ăn giàu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm (ATTP) là trách nhiệm của các cơ quan chức năng.


Kết nối sản phẩm sạch:


Năm 2016 được ngành nông nghiệp xác định là “Năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, thành phố đã ban hành, triển khai hiệu quả hàng loạt văn bản của nhà nước về đảm bảo ATTP trong sản xuất ban đầu cũng như trong quá trình chế biến, kinh doanh, bảo quản nông, thủy sản và tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Nhưng đáng ghi nhận nhất trong những nỗ lực của thành phố là việc xây dựng, kết nối sản phẩm, chuỗi sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.


Ông Đoàn Văn Chung - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản chia sẻ: Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, những năm gần đây trên địa bàn thành phố đã dần hình thành, nhân rộng các vùng sản xuất rau quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung, an toàn.


Tiêu biểu, trong lĩnh vực trồng trọt, hiện thành phố đã có 500 ha sản xuất rau an toàn, 25 cơ sở và trên 240 ha được chứng nhận sản xuất rau quả theo quy trình Viet GAP. Trong lĩnh vực chăn nuôi, dự án Lifsap (Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP) đã vươn rộng ra phạm vi 4 huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương, Kiến Thụy, thu hút sự tham gia của 1,6 nghìn hộ dân, thiết lập, đưa vào hoạt động 78 nhóm GAHP (chăn nuôi bảo đảm VSATTP). Trong đó, có 1.241 hộ đã được cấp chứng nhận đạt chuẩn GAHP (chiếm 78%), 35 cơ sở giết mổ, 29 chợ với gần 900 quầy đạt điều kiện vệ sinh thú y. Lĩnh vực thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông lâm thủy sản, đã có 157 cơ sở được cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP... Đây chính là cơ sở để hình thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.


Để kết nối sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng, thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị, cử đoàn tham dự các hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông, thủy sản an toàn của thành phố với các doanh nghiệp, siêu thị tại các tỉnh, thành bạn như Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Bình.


Đặc biệt, một tín hiệu vui cho người tiêu dùng thành phố là tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã cấp xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho hai sản phẩm. Đó là gà ta nguyên con được bày bán tại Chi nhánh Cty TNHH MM Mega Market Hải Phòng và sản phẩm rau cải xanh bán tại Chi nhánh Cty CP Intimex Hải Phòng. Ngoài ra, còn có 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rau, củ, quả, thịt gia súc đang hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn ra thị trường. Đây sẽ là những hạt nhân tiên phong trong việc bài trừ, nói không với thực phẩm bẩn.


Thực tế vẫn báo động:


Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thực tế cho thấy tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong rau, củ, quả, bán thuốc BVTV ngoài danh mục hay quá hạn sử dụng..., vẫn không ngừng tái diễn. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, kết quả thanh, kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy có đến trên 1,1 nghìn cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (GSGC) xếp loại C, chiếm tới 99,5%; 87,7% cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản, 38% cơ sở buôn bán thuốc BVTV và 85% tàu cá xếp loại C (tỷ lệ % được tính trên tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra)...


Theo ông Chung thì hầu hết các cơ sở xếp loại C đều mắc các lỗi cố hữu từ nhiều năm nTết Nguyên đán đang đến gần, đây là thời điểm bà con nông dân cũng như các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông lâm thủy sản bắt đầu “ém” hàng để chuẩn bị tung ra thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lớn của người dân trong dịp năm mới về. Góp phần bảo đảm cho mỗi gia đình đón Tết được yên vui, đầm ấm, quây quần bên những bữa ăn giàu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm (ATTP) là trách nhiệm của các cơ quan chức năng.


(Nguồn: Siết chặt quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản//Báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 23/12/2016)


 


88. Tích tụ ruộng đất - hướng đi mới trong sản xuất tập trung


Từ năm 2012 đến nay, huyện Vĩnh Bảo có 163ha đất nông nghiệp tại 3 xã được tư nhân thuê lại để sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, tiêu thụ sản phẩm. Mô hình này bước đầu góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


163ha đất được tích tụ:


Với lợi thế đất liền thổ, thổ nhưỡng phù hợp với sản xuất nông nghiệp, diện tích hơn 600ha, ngay từ năm 2012, tại xã Trấn Dương đã nhen nhóm mô hình tích tụ ruộng đất. Cũng năm này, ông Đào Trung Tụ (người xã Trấn Dương) đã thuê lại diện tích 40ha của 320 hộ nông dân trong xã để chuyên sản xuất lúa chất lượng, lúa thuần. Với việc áp dụng công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất khép kín, năng suất hàng năm cho thu nhập cao gấp 1,2 đến 1,3 lần. Theo tính toán, cuối vụ, trừ các khoản chi phí, ông Đào Trung Tụ thu lãi 300 nghìn đồng/sào lúa.


Cũng tại xã, năm 2013, 10 hộ nông dân trong xã đã thuê lại 25ha đất của 150 hộ trong xã quy hoạch vùng sản xuất rau màu với cây ớt là chủ đạo. Mô hình cho thu nhập gấp 2 đến 3 lần so với cấy lúa sau khi trừ toàn bộ chi phí. Ngoài ra, Cty CP nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng tích tụ ruộng đất của 300 hộ nông dân thực hiện năm 2014 với diện tích 38ha để sản


xuất giống lúa lai F1, bước đầu cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với sản xuất lúa thường.


Tại xã Hùng Tiến, mô hình tích tụ ruộng đất của chị Đỗ Thị Duyên - Giám đốc Cty TNHH thực phẩm xanh Kỳ Duyên triển khai từ năm 2014 cũng đạt hiệu quả kinh tế cao. Cty đã thuê lại 10ha của 80 hộ dân để sản xuất hoa màu. Từ đó đến nay, hàng năm doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị thu mua sản phẩm khác.


Cùng với những hộ cá nhân và doanh nghiệp nhỏ đứng ra thực hiện mô hình tích tụ ruộng đất thì huyện Vĩnh Bảo được thành phố quan tâm kêu gọi được tập đoàn lớn đầu tư vào nông nghiệp. Đó là vào tháng 1-2016, Tập đoàn Vingroup đã triển khai mô hình Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Liên với hình thức thu hồi đất, thuê đất của nông dân theo quy định của thành phố để sản xuất rau màu các loại theo hướng công nghệ cao. Đến nay, doanh nghiệp đã trồng được 28,6ha rau quả các loại, sản lượng bình quân đạt 3 đến 5 tấn/ngày, thị trường tiêu thụ tại Hải Phòng và Hà Nội. Mô hình đã tạo việc làm ổn định cho gần 200 nông dân với mức lương bình quân đạt 130.000 đồng người/ngày.


Là địa phương đi đầu trong tích tụ ruộng đất, Bí thư Đảng ủy xã Trấn Dương Hà Huy Sáng cho rằng, sau khi triển khai mô hình đã thấy rõ hiệu quả kinh tế đem lại trên cùng một diện tích đất nông nghiệp. Đồng thời mong muốn các ngành chức năng thành phố và địa phương cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề tích tụ ruộng đất và cho doanh nghiệp thuê đất để phát huy hiệu quả hơn 600ha đất nông nghiệp của địa phương.


Giám sát chặt chẽ:


Nhìn lại mô hình này, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo Nguyễn Trọng Nhưỡng cho biết: Việc triển khai mô hình tích tụ ruộng đất tại 3 xã Trấn Dương, Hùng Tiến và Tân Liên đã được chính quyền địa phương ủng hộ và đặc biệt là các hộ dân có đất cho thuê đều đồng tình do không chỉ giá thuê hợp lý mà người cho thuê đất còn được ưu tiên làm việc trên chính mảnh đất của mình.


Tuy nhiên, quá trình triển khai nảy sinh nhiều khó khăn như diện tích đất canh tác của


các hộ còn manh mún do vậy phải thuê đất của nhiều hộ dân, dẫn đến việc sản xuất gặp nhiều khó khăn. Thời gian thuê đất của các hộ dân ngắn, dẫn đến tâm lý doanh nghiệp không dám đầu tư lớn. Nhà nước chưa có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp hoặc hộ dân trong việc đầu tư phát triển sản xuất...


Trên cánh đồng rau của mình, bà Đỗ Thị Duyên - Giám đốc Cty TNHH thực phẩm xanh Kỳ Duyên bày tỏ lo ngại về thời gian thuê đất của doanh nghiệp. Thay vì hợp đồng 5 năm thuê đất với người dân xã Hùng Tiến như hiện nay, vị giám đốc này mong muốn được kéo dài thời gian thuê từ 10 đến 20 năm để việc đầu tư máy móc, nhà xưởng hiệu quả và nâng cao điều kiện canh tác. Hiện doanh nghiệp đang xem xét mở rộng diện tích để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.


Những khó khăn trên cũng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời trong dịp tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) trong ngày 5-10 vừa qua. Theo đó, Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng phải khẩn trương bàn về việc tích tụ ruộng đất để sản xuất lớn nhằm thu hút đầu tư trong nông nghiệp, tạo ra nông sản chất lượng cao, giá thành cạnh tranh. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhắc nhở tích tụ ruộng đất là cần thiết nhưng phương thức cách làm nào cần tính toán hợp lý, phải giám sát chặt để tránh bị lợi dụng.


(Tích tụ ruộng đất - hướng đi mới trong sản xuất tập trung// Trung Kiên//Báo An ninh Hải Phòng online. – ngày 23/12/2016)


 


89. Chuyển biến về thời gian thông quan hàng hóa ở cảng Hải Phòng


Thời gian thông quan hàng hóa tại cửa ngõ giao thương lớn nhất miền Bắc- khu vực cảng Hải Phòng đã giảm đáng kể theo kết quả đo thời gian giải phóng hàng vừa được Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện.


Hàng xuất: hơn 24 giờ, hàng nhập: hơn 3 giờ


Theo kết quả đo của Cục Hải quan Hải Phòng, thời gian trung bình thông quan /giải


phóng hàng đối với hàng hóa nhập khẩu là 24 giờ 36 phút 34 giây (tính từ thời điểm cơ quan Hải quan tiếp nhận tờ khai đến khi có quyết định thông quan/giải phóng hàng); đối với hàng hóa xuất khẩu thời gian là 3 giờ 31 giây. Theo Cục Hải quan Hải Phòng, thời gian này đã có sự cải thiện đáng kể so với kết quả đo 6 tháng đầu năm 2016 tại đơn vị. Cụ thể, thời gian đo trung bình 6 tháng đầu năm với hàng nhập khẩu là 27 giờ 59 phút 1 giây; đối với hàng xuất khẩu là 3 giờ 36 phút 34 giây. Như vậy, thời gian giảm của hàng nhập khẩu là 3 giờ 22 phút 27 giây; hàng xuất khẩu giảm được 36 phút 3 giây.


Đáng chú ý, so với kết quả khảo sát về thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới năm 2016 do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, thời gian thực hiện thủ tục tại Hải quan Hải Phòng còn thấp hơn rất nhiều. Theo kết quả của WB, thời gian thực hiện thủ tục hàng hóa nhập khẩu tại biên giới của Việt Nam là 62 giờ và 58 giờ đối với hàng xuất khẩu, đứng vị trí thứ tư trong khu vực ASEAN, sau Singapore, Thái Lan và Malaysia.


Được biết, việc đo thời gian giải phóng hàng được Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và tổ chức tại tất cả 9 Chi cục trực thuộc và thực hiện trong vòng 1 tuần. Trong tuần thực hiện đo, tại 9 Chi cục có 13.971 tờ khai hàng hóa nhập khẩu được đăng ký, trong đó có 13.902 tờ khai đủ dữ liệu để phân tích. Đặc biệt, số lượng tờ khai được thông quan tại cửa khẩu 12.976 tờ, chỉ có 926 tờ khai thuộc diện đưa hàng về bảo quản. Trong khi đó, số lượng tờ khai xuất khẩu trong tuần thực hiện đo là 9.875 tờ khai.


Điểm mặt “điểm nghẽn”:


Bên cạnh việc tổng hợp, phân tích về thời gian thông quan, Hải quan Hải Phòng còn chỉ rõ những yếu tố làm chậm trễ quá trình thông quan hàng hóa. Trong đó ở khâu tiếp nhận hồ sơ một số yếu tố có thể kể đến như doanh nghiệp thường truyền dữ liệu đăng ký trước khi hàng về đến cảng. Mặt khác không ít doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai nhưng chậm xuất trình hồ sơ để công chức Hải quan kiểm tra; hoặc trường hợp tờ khai cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung thì có doanh nghiệp xử lý chậm… Đối với thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, theo Cục Hải quan Hải Phòng, một trong những nguyên nhân chính là do công suất của hệ thống máy soi container chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế. Trong khi đó thời gian kiểm tra do công chức Hải quan thực hiện trực tiếp ở các kho, bãi cảng bị nhiều tác động do doanh nghiệp chậm xuất trình hàng hóa, một số trường hợp do sự phối hợp của đơn vị dịch vụ kho, bãi cảng (như dịch vụ cung cấp hệ thống xe nâng chuyên dụng để vận chuyển container)…


Đặc biệt, tại khu vực cảng Hải Phòng có không ít doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuê hải quan của đội ngũ nhân viên không thuộc các đại lý hải quan. Đội ngũ này thường không nắm rõ, đầy đủ về quy trình thủ tục hải quan, trình độ hạn chế, không nắm bắt đầy đủ về hồ sơ hải quan, tinh thần trách nhiệm không cao… vì vậy, thời gian thông quan đối với mỗi lô hàng do những cá nhân này thực hiện thường bị kéo dài hơn bình thường gây ảnh hưởng đến thời gian thông quan chung của toàn Cục.


Để giải quyết các khó khăn trên, góp phần tiếp tục kéo giảm thời gian thông quan, Cục Hải quan Hải Phòng đề xuất Tổng cục Hải quan trang bị thêm hệ thống máy soi container và bố trí ở các địa điểm giao thông thuận tiện tại khu vực cảng Hải Phòng; tăng cường phát triển hệ thống đại lý hải quan để hạn chế đội ngũ những người làm thủ tục không được đào tạo bài bản; chú trọng công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Hải quan để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt và tuân thủ tốt…


(Nguồn: Chuyển biến về thời gian thông quan hàng hóa ở cảng Hải Phòng /Thái Bình//Báo Hải quan online. – ngày 03/01/2017)


 


90. Hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống giao thông - Cú hích du lịch biển Hải Phòng tỏa sáng


Câu chuyện về sự tiện lợi của đường ô tô cao tốc, sân bay quốc tế Cát Bi thường được nhắc đến trong hành trình của du khách đến Hải Phòng từ Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc… và du khách nước ngoài đến từ Thái Lan, Hàn Quốc... Đó là điểm nhấn khẳng định du lịch thành phố đón bắt được cơ hội khi tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng đưa vào sử dụng; sân bay quốc tế Cát Bi đưa vào khai thác. Hiệu quả được thể hiện qua con số gần 6 triệu lượt khách du lịch Hải Phòng đón và phục vụ năm 2016, tăng hơn 6% so với năm 2015.


Giao thông mở đường cho du lịch cất cánh:


Được thiên nhiên ưu đãi, Hải Phòng sở hữu bờ biển dài 125km cùng với nhiều địa danh


du lịch biển, đảo nổi tiếng như quần đảo Cát Bà là khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu du lịch Đồ Sơn gắn với đảo Hòn Dấu, bến tàu không số k15- điểm khởi đầu của con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. Là một trong số ít địa phương có đủ 5 loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường thủy, Hải Phòng hội tụ đầy đủ điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, nhất là du lịch biển. Cùng với đường bay Hải Phòng đi TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang… và ngược lại đang khai thác hiệu quả, nhiều đường bay mới từ Hải Phòng đi Phú Quốc, Đà Lạt và ngược lại được khai trương trong tháng 5-2016, kéo theo lượng du khách đến Hải Phòng, Cát Bà, Đồ Sơn tăng mạnh. Đặc biệt các đường bay quốc tế đến và đi Hàn Quốc, Thái Lan từ sân bay quốc tế Cát Bi mở ra cơ hội để du lịch biển Hải Phòng, các trọng điểm du lịch biển Cát Bà, Đồ Sơn khởi sắc.


  Với khu du lịch biển Đồ Sơn, từ khi có đường cao tốc, hàng không quốc tế và cảng biển nước sâu tại Lạch Huyện, nhiều dự án lớn trên địa bàn được xúc tiến, triển khai như: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Công ty CP Him Lam; dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng… Tập đoàn FLC đang xúc tiến đầu tư dự án du lịch ở ven biển khu 2 Đồ Sơn… Du lịch biển Cát Bà cũng đang phát huy được giá trị thiên nhiên và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển, cùng với điều kiện thuận lợi từ đường cao tốc, cầu- đường Tân Vũ- Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Minh chứng rõ nhất là Tập đoàn Sun Group đầu tư dự án du lịch sinh thái biển cao cấp cùng hệ thống cáp treo từ đảo Cát Hải sang Cát Bà. Việc lựa chọn cảng Lạch Huyện để đầu tư cầu cảng du lịch đón tàu khách du lịch cao cấp là rất hợp lý, cùng việc Tập đoàn Sun Group quyết định đầu tư bến tàu, bến phà hiện đại ở đảo Cát Hải sang Cát Bà cũng rất được chờ đợi, với hy vọng làm thay đổi toàn diện hệ thống giao thông phục vụ khai thác du lịch tàu biển, du lịch sinh thái biển, đảo Cát Bà nói riêng, Hải Phòng nói chung.


Tất cả mở ra điều kiện tốt nhất để du lịch biển Hải Phòng phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, thay đổi tư duy phát triển du lịch phù hợp với tình hình mới, tận dụng hiệu quả lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ đầu tư mạnh mẽ hơn vào sản phẩm,


dịch vụ, khu vui chơi giải trí ở các khu du lịch biển để giữ chân du khách.


Là cơ hội, vừa là thách thức:


Giao thông thuận lợi là vậy, nhưng như nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Từ nhận xét, nếu không có thay đổi mạnh mẽ về sản phẩm và dịch vụ du lịch để giữ chân du khách, sự thuận lợi đó có thể khiến du khách lướt qua Hải Phòng nhanh hơn để đi nơi khác, hoặc chỉ là điểm du lịch trong ngày của người dân Hà Nội, thị trường khách lớn nhất phía Bắc.


Một thực tế chưa khắc phục được, đó là giao thông kết nối Hải Phòng với Hà Nội, Hạ Long khá thuận tiện, nhưng hệ thống tàu, phà từ Hải Phòng nối với điểm du lịch biển quan trọng như quần đảo Cát Bà chất lượng dịch vụ lại chưa tốt. Khắc phục được hạn chế trên thì với bán kính 200km, Cát Bà là lựa chọn hàng đầu, rất lý tưởng, của du khách Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Nhất là với du khách, khu du lịch Cát Bà được coi là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của Hải Phòng về sản phẩm nghỉ dưỡng biển, đảo.


 Hoàn toàn có thể khắc phục được hạn chế trên để tận dụng cơ hội về giao thông đến khu du lịch Cát Bà, nhất là khi tuyến đường, cầu Tân Vũ- Lạch Huyện hoàn thành trong tháng 5-2017. Theo đó, thành phố cần tiếp tục quan tâm đầu tư, kết hợp huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp để rút ngắn quá trình cải thiện điều  kiện hạ tầng quan trọng như cảng biển du lịch, phà biển, bến tàu du lịch cao cấp. Mặt khác, tuyến đường sắt Hà Nội- Hải Phòng có khả năng phục vụ du lịch cần được nâng cấp, để không chỉ tạo thuận tiện cho du khách mà còn giúp tăng tính trải nghiệm tổng thể. Hệ thống cầu cảng, tàu chở khách tuyến Hải Phòng- Cát Bà; đội tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ cần sớm được thay đổi theo hướng hiện đại, chuẩn hóa phương tiện, chuyên nghiệp và quy chuẩn trong phục vụ, dịch vụ thay vì nhếch nhác, thiếu chuyên nghiệp như hiện nay. Điều quan trọng khác, đó là du lịch Hải Phòng sớm hình thành các khách sạn, resort cao cấp, khu vui chơi giải trí, sản phẩm du lịch chủ lực, định hình rõ tuyến, điểm du lịch tăng hấp dẫn với du khách.


(Nguồn: Hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống giao thông - Cú hích du lịch biển... //Tạp chí Tuyên Giáo online. – ngày 5/12/2016)


 


91. Chủ động phòng, chống cháy rừng, tích cực thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn


Chiều 29-12, tại huyện Thủy Nguyên, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị với lãnh đạo các ngành thành phố và các địa phương liên quan về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng và thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn...


Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, toàn thành phố hiện có hơn 18.705 ha rừng, trong đó 44,2%  là rừng đặc dụng, 55,6% rừng phòng hộ. Trong năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 33 vụ cháy rừng, tăng 19 vụ so với năm 2015, gây thiệt hại 44,1 ha, tăng 23,6 ha so với năm 2015. Vụ cháy lớn  nhất tại dãy núi Sơn Đào (huyện Thủy Nguyên) thiệt hại 25 ha, tỷ lệ cây rừng thiệt hại khoảng 20%. Hiện, công tác PCCC rừng gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, hiểm trở, thiếu công trình phòng cháy và phương tiện, thiết bị chữa cháy; công tác điều tra, xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy chưa quyết liệt, năm 2016 mới xử phạt hành chính 1 vụ. Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp- PTNT, Cảnh sát PCCC thành phố và các địa phương đề nghị thành phố bố trí kinh phí, chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương các cấp thực hiện diễn tập PCCC rừng; triển khai dự án nâng cao năng lực PCCC rừng giai đoạn 2016-2020…


Về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn, trên địa bàn Hải Phòng có 63/153 xã, thị trấn (chiếm 41,2%) được vận chuyển rác về xử lý tại bãi rác tập trung của huyện và thành phố; 90 xã, thị trấn xây dựng 156 bãi rác tạm thời với tổng diện tích 41 ha, trong đó 40 bãi quá tải cần đóng cửa, 116 bãi đang thực hiện chôn lấp nhưng chưa bảo đảm quy trình kỹ thuật, gây ô nhiễm môi trường. Việc triển khai xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung ở các huyện theo Quyết định 1711 ngày 11-10-2012 của UBND thành phố chưa hoàn thành, do các điểm quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung tại địa phương chưa đúng quy định, thiếu sự đồng thuận của nhân dân, nguồn kinh phí đầu tư lớn.


Qua kiểm tra thực tế bãi rác tạm ở xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) và báo cáo của các địa phương, ngành liên quan, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh mục tiêu xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được thành phố đặc biệt quan tâm, có chính sách hỗ trợ các địa phương triển khai công tác này. Song thực tế công tác thu gom, xử lý rác thải ở các địa phương làm chưa tốt, vệ sinh môi trường ở các bãi rác tạm đáng báo động, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước nêu cao vai trò trách nhiệm thực hiện công tác này; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường sống. Các ngành liên quan và địa phương tổng kết các mô hình thu gom, xử lý rác thải đang thực hiện, từ đó đề xuất giải pháp hợp lý.


Về công tác PCCC rừng, đồng chí Nguyễn Xuân Bình yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, lực lượng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng vừa qua. Quy rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức, đơn vị…để xảy ra cháy rừng. Sở Nông nghiệp -PTNT kiểm tra, đôn đốc các địa phương, báo cáo kết quả về UBND thành phố; phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố xây dựng phương án phòng, chống cháy rừng báo cáo UBND thành phố. Các địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, nhà nước về quản lý bảo vệ, PCCC rừng; chỉ đạo, quán triệt công tác PCCC rừng theo phương châm 4 tại chỗ…


(Nguồn: Chủ động phòng, chống cháy rừng, tích cực thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn //Báo Hải Phòng. – ngày 30/12/2016)Facebook zalo

Các tin đã đưa