Bản tin "Hải Phòng qua những trang báo" - Tháng 10/2015

LỜI NÓI ĐẦU:

           

Với mục đích cung cấp
những thông tin liên quan đến thành phố Hải Phòng, có tính chọn lọc, theo
chuyên đề riêng biệt đến với người dùng tin, Thư viện KHTH Thành phố biên soạn
Bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”. Trong đó chọn lọc và giới thiệu những tin
tức tóm tắt hoặc toàn văn được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa
phương nói về Hải Phòng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa
học-kỹ thuật, giáo dục, đời sống…vv.

Do điều kiện thời
gian và tính thời sự của tư liệu nên bản tin sẽ còn nhiều khiếm khuyết, Ban
biên tập “Hải Phòng qua những trang báo”
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc giúp chúng tôi hoàn thiện
những Bản tin tiếp theo nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu nắm bắt tin tức của bạn
đọc.

Ý kiến và thư góp ý
xin gửi về Ban biên tập bản tin “Hải Phòng qua những trang báo”, địa chỉ:
Thuvienhaiphong@gmail.com.

 

                                                      
MỤC LỤC:

                                                                                                                                           I. Chính trị; Chính 
sách


Tr. 2


II. Pháp luật;  An
ninh - trật tự


Tr. 16


III.  Kinh tế -
xã hội


Tr. 20


IV. Sản xuất; Kinh doanh


Tr. 30


V. Nông nghiệp, thủy sản


Tr. 35 


 VI. Văn hóa – xã
hội; Văn học nghệ thuật


Tr. 40


VII. Du lịch; Thể thao


Tr. 52


VIII. Y tế: Vệ sinh; Môi trường


Tr. 60


IX. Giáo dục - Đào tạo; Khoa học công nghệ


Tr. 66 


X. Giao thông - vận tải


Tr. 76


XI. Xây
dựng Hải Phòng thành Tp. Cảng biển xanh, văn minh, hiện đại


Tr. 80


XII.
Xây dựng


Tr. 95

 


I. Chính trị;
Chính  sách

1. Tôn vinh 11 tập thể và 10 cá nhân
tiêu biểu

            Sáng
30-9, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần
thứ VIII nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của thành phố 5
năm, giai đoạn 2010-2015; đề ra phương hướng công tác thi đua khen thưởng giai
đoạn 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Thi
đua Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen
thưởng Trung ương Trần Thị Hà cùng lãnh đạo thành phố.

            Trong
những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Hải Phòng đã bám sát các mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua
ngày càng được nâng lên và phát triển ở tất cả các lĩnh vực, các địa bàn.

            Trong
5 năm qua, đã có 1.653 tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Đảng, nhà
nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý và huân, huy chương các loại; hàng nghìn
tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của
các cấp, các ngành.

            Trong
giai đoạn mới (2016-2020), Hải Phòng quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua
yêu nước để phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua hướng vào đổi mới mô hình tăng trưởng,
cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo
sự phát triển nhanh, bền vững, có đột phá; xây dựng Hải Phòng trở thành trung
tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao, là trọng điểm phát triển
kinh tế biển của cả nước; xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn
minh, hiện đại…

            Chủ
tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Lê Văn
Thành đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. Đồng chí
nhấn mạnh: Tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của nhà nước về thi đua, khen thưởng như Chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công
tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 35 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu
nước, công tác thi đua khen thưởng cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách
của thành phố.

            Đồng
chí đề nghị các phong trào thi đua cần gắn bó chặt chẽ với công tác khen
thưởng, nhất là quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình,
nhân tố mới, khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động ở vùng sâu,
vùng xa. Đồng chí bày tỏ tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của thành phố
Hải Phòng sẽ tiếp tục có những bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với truyền thống
của thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”.

            Đại
hội đã biểu dương và tôn vinh 11 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của
Chính phủ và 10 gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2014. Đại hội đã
thông qua danh sách 13 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần
thứ XI.

            (Nguồn:
Tôn vinh 11 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu//Báo Nhân dân. - ngày 01/10)

 

2. Tổ chức, hoạt động đấu
giá tài sản trên địa bàn thành phố: Xây dựng lộ trình xã hội hóa và chuyên
nghiệp

            Sau
hơn 5 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4- 3-2010 của Chính phủ về
bán đấu giá tài sản, công tác bán đấu giá tài sản ở thành phố Hải Phòng đạt
những kết quả nhất định, góp phần phục vụ công cuộc cải cách hành chính, cải
cách tư pháp, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế.

            Hiện
tại, ngoài Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố, còn 6 doanh nghiệp
bán đấu giá tài sản. Hơn 1.200 cuộc bán đấu giá tài sản được thực hiện, tổng
giá trị tài sản đạt hơn 1.800 tỷ dồng, tổng số phí đấu giá thu được hơn 11,6 tỷ
đồng, số tiền nộp ngân sách của các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp
đạt hơn 1,1 tỷ dồng; chưa kể số tiền thu được qua bán đấu giá quyền sử dụng
đất, tài sản công và tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung công. Nhìn chung,
hoạt động bán đấu giá tài sản góp phần làm công khai hóa, minh bạch hóa việc xử
lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước và tài sản của tổ chức, cá nhân. Qua đó, giảm
thiểu các tiêu cực trong việc xử lý tài sản, đóng góp vào việc bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều
địa phương, góp phần thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

            Bên
cạnh những kết quả đạt dược, hoạt động bán đấu giá tải sản còn một số khó khăn.
Thể chế pháp luật về dân sự, đất đai, nhà ở còn những điểm chưa thống nhất,
thiếu đồng bộ, chặt chẽ và chưa phù hợp với tình hình kinh tế thị trường hiện
nay. Cơ chế quản lý chưa phù hợp, chưa thực sự gắn với cải cách hành chính, cải
cách tư pháp. Số lượng đấu giá viên phát triển chậm. Đến tháng 6- 2015 trên địa
bàn thành phố mới có 16 đấu giá viên. Doanh nghiệp bán đấu giá phát triển đáng
kể về số lượng, nhưng tổ chức, hoạt động chưa chuyên nghiệp, quy mô nhỏ, cơ sở
vật chất của một số tổ chức hành nghề bán đấu giá tài sản chưa được đầu tư
tương xứng. Nhận thức của một số cấp, ngành, cá nhân về vai trò, vị trí của các
tổ chức bán đấu giá tài sản khi tham gia ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản,
đặc biệt là bán đấu giá quyền sử dụng đất chưa được đầy đủ, thiếu độ tin cậy.
Một số cơ quan, tổ chức, người dân chưa hiểu đầy đủ về tổ chức bán đấu giá
chuyên nghiệp. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với các cơ quan; tài
chính, tài nguyên - môi trường, xây dựng, công an, kế hoạch và đầu tư ...chưa
thực sự chặt chẽ. Việc tham mưu với UBND thành phố ban hành văn bản quản lý,
quy chế phối hợp, chuyển giao tài sản bán đấu giá theo quy định còn chậm. Chất
lượng một số phiên đấu giá chưa hiệu quả. Giá trị tài sàn bán vượt mức giá khởi
điểm chưa cao, chưa có tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá, cơ chế kiểm soát
việc bán đấu giá, việc bàn giao tài sản cho người mua được tài sản còn gặp khó
khăn. ..

            (Nguồn:
Tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố…/Nguyên Hải//Báo Hải
Phòng. - ngày 01/10)

 

3. Cách làm hay từ cơ sở:
Thành lập Công đoàn cơ sở gắn với ký thoả ước lao động tập thể

            Thực hiện chương trình phát triển
đoàn viên theo Điều 17, Điều lệ Công đoàn (CĐ) Việt Nam khoá XI, CĐ các khu
kinh tế (KKT) Hải Phòng tiến hành tiếp cận với công nhân tuyên truyền, vận động
họ tự nguyện gia nhập và thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).

            Quá
trình bước đầu gặp nhiều khó khăn khi hầu hết CN chưa muốn gia nhập CĐ nên cán
bộ CĐ các KKT Hải Phòng thay đổi phương pháp tuyên truyền khi tạo dựng những
nhóm CN có chung đặc điểm, sở thích để trao đổi những mối quan tâm chung, trong
đó có quyền lợi của họ trong DN, những mong muốn, đề xuất của CN về tiền lương,
thời giờ làm việc, điều kiện làm việc… Khi hiểu việc gia nhập CĐ để được bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, NLĐ đã tự nguyện gia nhập, thành lập CĐ,
lúc này CĐ các KKT mới hỗ trợ CN tổ chức thành lập CĐCS và thông báo cho chủ DN
biết để thực hiện các nghĩa vụ với CĐ. Những ghi nhận lúc ban đầu về tâm tư
nguyện vọng của NLĐ giờ đây chính là những căn cứ để cho CĐCS xây dựng nội dung
đề xuất cho đối thoại và thương lượng tập thể đối với chủ DN, trên cơ sở đó ký
kết thoả ước lao động tập thể. Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch CĐ các KKT Hải Phòng
- cho biết, chính với cách làm “hai trong một này”, dù lúc đầu gặp nhiều khó
khăn, nhưng CĐ các KKT Hải Phòng đã đạt được hiệu quả kép: Vừa thành lập được
CĐCS theo phương pháp mới quy định tại Điều 17 Điều lệ CĐVN, vừa giúp CĐCS tiến
hành ký kết được TƯLĐTT một cách thực chất, có nhiều điều có lợi cho NLĐ.

            (Nguồn:
Cách làm hay từ cơ sở: Thành lập Công đoàn cơ sở…/Nam Dương//Báo Lao động. -
ngày 01/10)

 

4. Cảnh sát PCCC Hải
Phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

            Sáng
1/10, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị Biểu dương
điển hình tiên tiến về PCCC năm 2015 và đón nhận Huân chương chiến công hạng
nhất.

            Thượng
tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an
cùng các đồng chí Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC
về TTATXH; Trung tướng Bùi Bá Định, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND
và lãnh đạo các Tổng cục, Cục thuộc Bộ công an…

            Phát
biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương và ghi nhận
những nỗ lực, đóng góp của lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng trong công tác
PCCC. Đồng thời nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng cần tiếp tục quán
triệt, triển khai, thực hiện nghiêm Luật PCCC, các văn bản chỉ đạo của Đảng,
Nhà nước, Bộ Công an và TP về công tác PCCC, CHCN, đặc biệt là Chỉ thị 47 của
Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng
cháy, chữa cháy; tập trung nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Bộ, TP xây dựng kế
hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...

            Thường
xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC
để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn ngừa; kiên quyết xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm
nghiêm trọng. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra.

            Tại
buổi lễ, Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công
hạng Nhất của Chủ Tịch nước; Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Cảnh sát PCCC
TP Hải Phòng nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì; Thượng tá Nguyễn Minh
Khương, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP nhận Huân chương chiến công hạng Ba; 4 cá
nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen…

            (Nguồn:
Cảnh sát PCCC Hải Phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất /Văn
Thịnh//Báo Công an nhân dân. - ngày 02/10)

 

5. Hải Phòng siết chặt
việc tuyển dụng và quản lý công chức

            Ngày
1-10, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các
ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai thực hiện đúng quy định
của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

            Theo
đó, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện sử dụng đúng số lượng biên chế
công chức được giao. Đối với biên chế công chức hành chính, nếu cơ quan, địa
phương còn chỉ tiêu biên chế được giao thì thực hiện đăng ký nhu cầu tuyển dụng
công chức hằng năm do thành phố tổ chức, để kịp thời bổ sung nhân lực còn
thiếu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

            Đối
với biên chế công chức cấp xã, nếu cơ quan, địa phương còn chỉ tiêu biên chế
được giao thì thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã hằng năm theo đúng phân cấp
hiện hành. Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu không thực hiện việc ký hợp đồng
để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hành
chính, kể cả ở cấp xã; không xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những
trường hợp đang làm hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan, địa phương.

            Từ
năm 2015 trở đi, thời gian hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn trong các cơ quan
hành chính (kể cả thời gian hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội) không được xem
xét để làm căn cứ xếp lương khi tuyển dụng công chức.

            Sở
Nội vụ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng công chức,
người lao động theo phân cấp tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, báo cáo UBND
thành phố xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng chức trách, thẩm
quyền, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý công chức.

            Các
ngành chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra việc sử dụng kinh phí trả lương
cho người ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ
quan, tổ chức, đơn vị hành chính, kể cả ở cấp xã; báo cáo, đề xuất UBND thành
phố xử lý việc trả lương cho các trường hợp thực hiện không đúng quy định của
pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

            (Nguồn:
Hải Phòng siết chặt việc tuyển dụng và quản lý công chức/Ngô Quang Dũng// Báo
Nhân dân. - ngày 02/10)

 

6. Hải Phòng: Quy định rõ
hơn thẩm quyền giám sát của HĐND

            Đoàn ĐBQH TP đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp
vào Dự thảo Luật Hoạt động

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đa số ý
kiến nhất trí với nội dung, bố cục của Dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị các quy
định của Luật phải bao quát, cụ thể, rõ ràng hơn, đồng bộ với các Luật có liên
quan đến hoạt động giám sát như: Luật Mặt trận Tổ quốc; Luật Tổ chức chính
quyền địa phương. Một số ý kiến cho rằng, cần quy định rõ hơn về thẩm quyền
giám sát của HĐND tại Điều 6; thống nhất thời gian thông báo trước về kế hoạch,
nội dung giám sát hoặc nội dung được yêu cầu báo cáo, trả lời theo quy định của
pháp luật được quy định tại Điều 9; nên bổ sung sau khi kết thúc giám sát, chủ
thể giám sát phải có ý kiến chính thức bằng văn bản và ý kiến này phải có hiệu
lực bắt buộc thi hành… Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Trần Ngọc Vinh tiếp thu và đánh
giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu, đồng thời tổng hợp gửi đến Quốc hội xem
xét tại kỳ họp tới.

            (Nguồn:
Hải Phòng: Quy định rõ hơn thẩm quyền giám sát của HĐND/Nguyễn Hiền Nhân// Báo
Đại biểu nhân dân. - ngày 05/10)

 

7. Hải Phòng: Đón cơ hội
phát triển bằng đột phá hiện đại hóa thể chế, nền kinh tế và nguồn nhân lực

            5
năm tới, bối cảnh kinh tế, tình hình trong nước, thế giới còn khó khăn, Hải
Phòng cần xác định tập trung hiện đại hóa thể chế, nền kinh tế và nguồn nhân
lực. Hiện đại hóa thành công 3 lĩnh vực này sẽ là cơ sở để hoàn thành công nghiệp
hóa, sớm đạt mục tiêu xây dựng thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại.

Tập trung xây dựng thành phố Cảng xanh - văn
minh - hiện đại
:

            “Nâng
cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi
mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá;
sớm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại” là
chủ đề Đại hội Đảng bộ được nêu ra trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng
bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 15.

            Dự
thảo đã phác họa hướng phát triển tương lai của thành phố; đồng thời khẳng định
những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ thành phố Hải Phòng phải phấn đấu lãnh đạo
thực hiện thành công trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

            Kết
quả 5 năm qua thể hiện rõ khí thế của Đảng bộ, quân và dân thành phố. Hải Phòng
đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá. Hàng loạt các dự án hạ tầng chiến lược
như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng Lạch Huyện; đường cầu vượt biển Tân Vũ -
Lạch Huyện (dài 16 km - dài nhất Đông Nam Á); nâng cấp Cảng hàng không quốc tế
Cát Bi; đường ô-tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... được khởi công xây dựng, sẽ
tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Hình ảnh
và vị thế của thành phố trong và ngoài nước đã được thay đổi theo hướng tích
cực... Hải Phòng cần tranh thủ thời gian, tích cực chủ động chuẩn bị sẵn hành
trang xây dựng bộ máy, cơ chế quản lý hiệu quả để các cơ sở hạ tầng chiến lược
này phát huy tác dụng ngay sau khi hoàn thành.

            Theo
nhận định của Trung ương, 5 năm tới, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục
khó khăn... Tất cả những bối cảnh này sẽ tác động không nhỏ đến Hải Phòng.
Phương hướng trong 5 năm tới, Hải Phòng xác định sẽ đổi mới mô hình tăng
trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; sớm xây dựng Hải
Phòng trở thành thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại. Muốn thực hiện được
mục tiêu này, Hải Phòng cần phân tích rõ bối cảnh trong nước, quốc tế và của
địa phương để có bước đi phù hợp.

Cụ thể hóa mục tiêu:

            Hải
Phòng đang phấn đấu đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH- HĐH) trước
năm 2020. Như vậy, thành phố cần đột phá bằng HĐH theo nghĩa rộng, CNH là nhiệm
vụ trọng tâm. Trong đó, việc quan trọng nhất là HĐH thể chế. Cải cách thể chế,
đưa công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, công khai minh bạch để
biến thành phố thành điểm đến phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, làm du
lịch... chứ không chỉ là nơi để các doanh nghiệp, du khách đi qua.

            Cùng
với HĐH thể chế, Hải Phòng cần quan tâm HĐH nền kinh tế. Hiện nay công nghiệp
Hải Phòng có hàng loạt DN thuộc ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, gang thép
với công nghệ lạc hậu, kinh doanh sa sút... Thành phố cần cải tạo, đổi mới cho
hiện đại. Phải xác định rõ ngành công nghiệp chủ đạo để tập trung hiện đại hóa,
góp phần xây dựng nền công nghiệp xanh. Trong phát triển DN cần song hành phát
triển DN tư nhân của Hải Phòng, DN FDI và thu hút đầu tư từ các tập đoàn DN lớn
trong nước.

            Hải
Phòng là địa phương duy nhất của miền Bắc có cảng biển dịch vụ mang tầm quốc tế
nên lĩnh vực chủ chốt, đột phá của Hải Phòng phải là dịch vụ cảng biển. Do vậy,
thành phố cần tính toán tập trung hiện đại dịch vụ cảng biển. Kết nối dịch vụ
cảng biển hiện có với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng hàng
không quốc tế Cát Bi và dự án đường sắt nối Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc) với
Hải Phòng trong tương lai...

            Thực
tế hiện nay, nhiều nhân tài đang rời thành phố. Vậy Hải Phòng cần có cơ chế thu
hút, giữ người tài ở lại. Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực cần HĐH. Trong quá
trình phát triển, muốn xây dựng thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại, phải
có nền kinh tế xanh, nguồn nhân lực xanh. Hải Phòng cần chú ý đào tạo nguồn
nhân lực phù hợp với nhu cầu thị trường lao động theo ngành nghề và địa phương;
bảo đảm tập trung đào tạo đội ngũ nhân lực với diện đại trà, đồng thời đặc biệt
chú ý tới mũi nhọn - có chính sách phát hiện bồi dưỡng và sử dụng người tài,
mau chóng tăng cường đội ngũ nhân lực có trình độ và năng lực cao ở các ngành
nghề...

            Mới
đây, Kết luận 72 của Bộ Chính trị kết luận cần xây dựng Hải Phòng trở thành
trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao, là trọng điểm phát
triển kinh tế biển của cả nước... 5 năm tới, bối cảnh kinh tế, tình hình trong
nước, thế giới còn khó khăn, Hải Phòng cần xác định tập trung HĐH thể chế, nền
kinh tế và nguồn nhân lực. HĐH thành công 3 lĩnh vực này sẽ là cơ sở để hoàn
thành CNH, sớm đạt mục tiêu xây dựng thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại.

            Trong
đó, phải đặc biệt chú trọng việc chủ động đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân
lực chất lượng cao, tạo ra sức mạnh, tiềm lực kinh tế đưa Hải Phòng phát triển
nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế của Hải Phòng đối với miền Bắc và cả
nước.

            (Nguồn:
Hải Phòng: Đón cơ hội phát triển bằng đột phá hiện đại hóa thể chế…/Mỹ
Hạnh//Báo Xây dựng. - ngày 05/10)

 

8. Tiến tới đại hội 15
Đảng bộ thành phố: Chuẩn bị đường băng để kinh tế Hải Phòng cất cánh

Kỳ 2- Nền tảng vững chắc của hạ tầng cơ
sở

           
thể khẳng định, nhiệm kỳ qua thành phố đã có bước tiến dài về phục hồi về phát
triển kinh tế, nhất là tăng sức cạnh tranh và mức độ hội nhập. Môi trường đầu
tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thị trường xuất khẩu năm 2010 mới chỉ có
75 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì đến nay con số này đã là 118…

            Để
đạt được điều đó, việc thể chế hóa Nghị quyết đại hội 14 đối với việc quy hoạch
và đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, làm nền tảng phát triển kinh tế đã được đặc
biệt chú trọng. Về hạ tầng vĩ mô, công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả
doanh nghiệp nhà nước được thực hiện bài bản. Các dạng hình thị trường cơ bản
đã hình thành, phát triển khá nhanh và ngày càng đồng bộ, có thể kể: thị trường
hàng hoá, thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường khoa học công
nghệ, thị trường bất động sản…

            Đây
chính là tiền đề mở đường cho việc huy động nguồn lực xã hội và kinh tế ngoài
nhà nước tham gia mạnh mẽ vào hoạt động tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình
tăng trưởng. Kinh tế tư nhân được tạo điều kiện phát triển, đã tham gia vào hầu
hết các ngành, lĩnh vực, nhưng nổi bật nhất là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
đã có nhiều đột phá.

            Một
vấn đề khác có tính quyết định cho những giải pháp được Nghị quyết đại hội 14
đưa ra, đó là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng đã được
triển khai và phát huy hiệu quả. Kết quả tổng hợp tại dự thảo báo cáo chính trị
cho thấy, thành phố hiện có 136.470 người có trình độ đại học, cao đẳng trở
lên, đạt tỷ lệ 734 người có trình độ cao đẳng, đại học/1 vạn dân. Trong đó, lực
lượng làm công tác khoa học - công nghệ được tăng cường, với gần 4.900 cán bộ.

            Đội
ngũ nhân lực chất lượng cao đã đóng góp xứng đáng phát huy tiềm lực, với các
chiến lược, chương trình, đề án, dự án trọng điểm về khoa học và công nghệ được
xây dựng, gắn kết với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh
vực, địa phương và thành phố.

            Bên
cạnh đó, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu
cầu là một trong những nhiệm vụ then chốt của cả nhiệm kỳ. Thành phố đã tập
trung cao chỉ đạo rà soát, xây dựng, công bố, công khai bộ thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân dân các cấp và
các ngành. Triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” tại 100% các sở, ngành, ủy ban
nhân dân các cấp, trong đó 13/15 quận, huyện, 39/223 xã, phường, thị trấn thực
hiện mô hình bộ phận “một cửa liên thông”. Tổ chức, bộ máy chính quyền các cấp
được kiện toàn, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức tiếp tục được chú trọng.

            Về
hạ tầng vật chất, được sự quan tâm của Trung ương trên cơ sở thực hiện NQ32 của
Bộ Chính trị, thành phố đã tập trung nguồn lực lớn, tạo sự phát triển đột phá
về kết cấu hạ tầng kinh tế. Nhiều công trình dự án trọng điểm đã được triển
khai, điển hình như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; đường ô tô cao tốc Hà Nội
- Hải Phòng; cầu, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát
Bi...

            Bên
cạnh đó, hệ thống giao thông đô thị tiếp tục được hoàn thiện, hỗ trợ đắc lực
tăng cường sức cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Hạ tầng công nghệ thông
tin mở rộng về quy mô với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng ngày càng cao,
phạm vi phục vụ tới 100% các xã, phường, thị trấn.

            Thế
và lực thành phố được nâng cao, phát huy rõ hơn vai trò là một cực tăng trưởng
của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá;
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát huy ngày càng hiệu quả tiềm năng,
lợi thế của thành phố, không gian kinh tế được mở rộng, chủ động hơn trong hội
nhập quốc tế. Cơ sở hạ tầng giao thông - đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội
được tập trung đầu tư, nhất là một số dự án lớn phát huy vai trò chiến lược,
tạo đột phá cho phát triển toàn diện của thành phố. Bên cạnh đó, quần đảo Cát
Bà được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được công
nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

           
thể thấy rõ, điểm nhấn đáng chú ý nhất khẳng định nền tảng vững chắc mà thành
phố đã đạt được trong thời gian qua, chính là đánh giá tại Kết luận 72 của Bộ
Chính trị, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 32 về “xây dựng và phát triển Hải
Phòng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”. Trên tinh thần đánh giá đúng những kết
quả đạt được, đồng thời rút ra những bài học cả thành công và chưa thành công,
dự báo đúng tình hình nhằm đưa ra chiến lược phát triển hiệu quả trong tình
hình mới, đó chính là nhiệm vụ mà Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đang hướng tới.
Chính vì vậy, Dự thảo báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế về phát triển
kinh tế, đòi hỏi thành phố cần tập trung khắc phục.

            Cụ
thể là vẫn còn một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt như Nghị quyết đại hội 14 đề ra
(6/20 chỉ tiêu), như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số sản xuất công nghiệp,
giá trị sản xuất nông lâm thủy sản, thu ngân sách...  Quy mô kinh của cực tăng trưởng trong vùng
kinh tế trọng điểm phía Bắc còn chưa rõ nét; tiềm năng phát triển kinh tế biển,
đảo chưa được phát huy; cơ cấu một số ngành còn bất cập, tỷ trọng gia công còn
cao, công nghiệp phụ trợ phát triển chậm... Việc phát triển một số dịch vụ có
giá trị gia tăng cao như tài chính, tín dụng, ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng thấp
với khoảng 2%.

            Hơn
nữa, dù tăng trưởng mạnh nhưng chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố
chưa thực sự đảm bảo tính bền vững. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ
phận doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm ngừng hoạt động hoặc
tạm đóng mã số thuế, kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã chưa đáp ứng yêu
cầu.

            (Nguồn:
Tiến tới đại hội 15 Đảng bộ thành phố …//Báo An ninh Hải Phòng. -Ngày  06/10)

9. Tại các thành phố lớn
của Nhật Bản: Hải Phòng tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư

            Tại
Tô- ky- ô (Nhật Bản), UBND thành phố, Khu công nghiệp Đình Vũ phối hợp tổ chức
hội thảo xúc tiến đầu tư vào Hải Phòng. Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch
UBND thành phố dẫn đầu đoàn công tác với sự tham dự của đại diện sở kế
hoạch-Đầu tư (KHĐT), BQL Khu Kinh tế. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Ba, Tham tán
thương mại của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Hội thảo thu hút sự quan tâm
của đông đảo các nhà đầu tư Nhật Bản.

            Phát
biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn khẳng định: “với
điều kiện được tự nhiên ưu dãi, nguồn nhân lực cố chất lượng cao, đặc biệt là
hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và vượt trội, hội tụ đầy
đủ các phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biến, đường
sông đang tiếp tục được đầu tư mở rộng và hiện đại hóa, Hải Phòng đã và đang
trở thành điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. UBND
thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào thành
phố, coi sự thành công của các doanh nghiệp cũng là mục tiêu và sự thành công
của thành phố.”

            Tham
tán thương mại Nguyễn Văn Ba giới thiệu về việc tăng cường hợp tác phát triển
kinh tế Việt Nam- Nhật Bản và môi trường đầu tư cũng như các chính sách của
Việt Nam với mong muốn thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm tìm hiểu và đầu
tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có Hải Phòng.

            Ông
Trần Việt Tuấn, Phó giám đốc Sở KHĐT cung cấp nhiều thông tin về các dự án cơ
sở hạ tầng trọng điểm bao gồm Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phỏng, đường ô-tô cao
tốc Hà Nội - Hải Phòng, sân bay quốc tế Cát Bi và Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải
là địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư với vị trí chiến lược và các chính sách
ưu đãi, đồng thời giới thiệu về môi trường đầu tư thuận lợi tại thành phố. Đến
nay, Hải Phòng thu hút hơn 450 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng
vốn đầu tư đạt 10,6 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư Nhật Bản dẫn đầu cả về số vốn
đầu tư, số dự án và hiệu quả đầu tư, điển hình như các dự án của các công ty,
tập đoàn: Nomura, Pioneer, Bridgestone, Fuji Xerox, Nippro Pharma, Kyocera
Mita, Shin Etsu, Nakashima

            Đại
diện Khu công nghiệp Đình Vũ cung cấp thông tin về xu hướng đầu tư, khẳng định
tiềm năng đầu tư tại miền Bắc Việt Nam, trong đó Khu công nghiệp Đình Vũ nằm
trong Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải hội tụ nhiều lợi thế về đầu tư, xứng đáng là
địa điểm đầu tư chiến lược tại thành phố Hải Phòng cũng như miền Bắc Việt Nam.

            "Trước
đó, đoàn công tác làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Việt Cường.
Đại sứ đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Hải Phòng và khẳng
định tiếp tục hỗ trợ Hải Phòng xúc tiến đầu tư, mời gọi nhiều nhà đầu tư Nhật
Bản tới thành phố.

Tiếp tục chương trình làm việc, đoàn công tác thành
phố Hải Phòng sẽ tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư vào ngày 9- 10- 2015 tại
thành phố Osaka, Nhật Bản.

            (Nguồn:
Tại các thành phố lớn của Nhật Bản: Hải Phòng tổ chức hội thảo xúc tiến đầu
tư//Báo Diễn đàn doanh nghiệp. - ngày 08/10)

 

10. Hỗ trợ đào tạo nghề
cho 24.334 lao động nông thôn

            Theo
báo cáo của Sở LDTB&XH, trong 5 năm (từ 2010-2014), toàn thành phố đã hổ
trợ đào tạo nghề cho 24.334 lao động nông thôn (LĐNT). Trong đó, số người trực
tiếp hưởng theo cơ chế hỗ trợ của đề án 1956 (Đề án đào tạo nghề cho LĐNT giai
đoạn 2010-2020) là hơn 16.400 người, số còn lại là từ các đề án lồng ghép như:
chương trình khuyến công (4.310 LĐNT), đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc
làm giai đoạn 2010-2015 (2.235 lao dộng) và đề án hỗ trợ thanh niên học nghề,
tạo việc làm (1.350 thanh niên nông thôn), về hiệu quả. Tính đến hết năm 2014,
trong số hơn 16.400 người được hỗ trợ đào tạo nghề có 15.821 người đã hoán
thành các khóa đào tạo, được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, số có việc làm sau đào
tạo đạt tỉ lệ khoảng 80%. Một số mô hình đào tạo nghề đã chứng tỏ hiệu quả thực
tế như may công nghiệp, các nhóm nghề trong nông nghiệp (kỹ thuật trồng cây vụ
đông), các làng nghề truyền thống..., góp phần đưa giống mới, kỹ thuật mới mang
lại năng suất, chất lượng cao hơn và phù hợp với nhu cầu giải quyết việc làm
tại chỗ, tạo thêm việc làm lúc nông nhàn cho lao động.

            Tuy
nhiên, cũng theo báo cáo, số người bị thu hồi đất ở các khu, cụm công nghiệp
tham gia thụ hưởng đề án còn khá thấp. Từ năm 2010 đến nay, mới có hơn 450
người là lao động bị thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo nghề từ nguồn
ngân sách thành phố. Ngoài ra, tỉ lệ lao động sau đào tạo có việc làm chưa thực
sự bền vững; chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế cả về kiến thức và kỹ năng làm
việc. Đáng chú ý, trong thực hiện đề án còn xảy ra việc xác nhận đối tượng hỗ
trợ không đúng quy định.

            Theo
Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Bách Phái, trong thời gian tới, ngành
LĐTB&XH thành phố tiếp tục rà soát, kiện toàn BCĐ thực hiện đề án 1956; đẩy
mạnh tuyên truyền về đào tạo nghề, hướng nghiệp và bôi dưỡng đội ngũ giáo viên,
người dạy nghề; lồng ghép hoat động đào tạo nghề cho LĐNT với các chương trình,
đề án khác, đòng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động trong đào tạo
nghề cho LĐNT.

            (Nguồn:
Hỗ trợ đào tạo nghề cho 24.334 lao động nông thôn//Báo An ninh Hải Phòng. -
ngày 09/10)

 

11. Hải Phòng tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản

            Sáng
9-10, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp xã giao Đoàn công
tác thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) do ông Imanaga Hiroshi,  Phó thị trưởng thành phố đến Hải Phòng dự lễ
kỷ niệm 110 năm thành lập Công ty CP Cấp nước Hải Phòng; đồng thời dự lễ ký kết
thành lập liên doanh giữa Công ty CP Cấp nước với các đối tác Nhật Bản.

            Phát
biểu tại lễ ký kết, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn đánh giá cao kết
quả hợp tác giữa Công ty CP Cấp nước Hải Phòng với Cục Cấp thoát nước thành phố
Kitakyushu về cung cấp và xử lý nước sạch bằng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản
qua các chương trình, dự án cụ thể. Đồng thời, nhấn mạnh, việc ký kết hợp đồng
liên doanh giữa các bên là dấu mốc quan trọng của mối quan hệ hợp tác cụ thể,
lâu dài  giữa 2 thành phố, góp phần cải
thiện môi trường nước sinh hoạt cho người dân thành phố thông qua thực hiện dự
án bể lọc tiếp xúc sinh học U-BCF, phân phối vòi nước lọc công nghệ cao của
Nhật Bản, mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp của thành phố Kitakyushu.
Thành phố Hải Phòng sẽ xem xét, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của
công ty liên doanh trong khuôn khổ pháp
luật Việt Nam.

            Công
ty liên doanh có tên tiếng Việt là “Công ty TNHH công nghệ cấp nước tiên tiến
Nhật Bản-Việt Nam gồm 7 công ty, trong đó có 6 công ty của Nhật Bản và 1 công
ty Việt Nam là Công ty CP Cấp nước Hải Phòng có trụ sở chính đặt tại 54 phố
Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng. Trước mắt, công ty liên doanh có nhiệm vụ: xây
lắp, phổ biến công trình bể lọc tiếp xúc sinh học U-BCF tiên tiến, thân thiện
môi trường; phân phối  và phổ biến thiết
bị vòi lọc của Công ty Takagi; nhập khẩu và phân phối các sản phẩm ngành nước
của Nhật Bản.

            (Nguồn:
Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản/Quốc Khánh// Báo
Hải Phòng. - ngày 10/10)

 

12. Đại hội Đảng bộ Thành
phố Hải Phòng sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 22/10 – 24/10/2015

            Chiều
13/10, Thành uỷ Hải Phòng đã tổ chức buổi họp báo công bố quyết định tổ chức
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020,  từ ngày 21 đến ngày 24/10/2015 với sự tham
gia của 350 đại biểu. Phiên chính thức được khai mạc sáng 22/10.

            Ông
Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải
Phòng cho biết, chủ đề Đại hội lần này được xác định là: “Phát huy hiệu quả các
tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng
cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo
sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ,
công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao”.

            Đại
hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, xác
định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ khóa XV; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự
thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu ban chấp hành
Đảng bộ thành phố khóa XV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII
của Đảng.

            Theo
dự thảo báo cáo sẽ trình đại hội, thì trong nhiệm kỳ 2010-2015, Hải Phòng về cơ
bản đã đạt được mục tiêu, nhiệm vụ, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và có
đột phá như Nghị quyết Đại hội XIV của thành phố đã đề ra. Cụ thể, tăng trưởng
kinh tế duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước. Tốc độ tăng tổng
sản phẩm trên địa bàn(GDP) bình quân đạt 9,2%/năm.

            Quy
mô kinh tế được mở rộng, so với năm 2010, thì GDP năm 2015 ước gấp 1,52 lần và
GDP bình quân ước đạt 2.857 USD/người, tăng gấp 1,8 lần. Tổng thu ngân sách
trên địa bàn thành phố trong 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2006-2010
và luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu.

            Tổng
vốn đầu tư trên địa bàn ước đạt trên 208 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 8,87%;
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, ước đạt 7,63 tỷ USD, gấp 1,5
lần tổng vốn FDI của những năm trước. Tiếp đó, mục tiêu thực hiện những đột phá
chiến lược (phát triển hạ tầng đồng bộ, cơ cấu lại nền kinh tế công nghiệp và
nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực) cũng đã được đạt được những kết quả
quan trọng...

            Đại
hội lần này sẽ thẳng thắn phân tích, đánh giá về những hạn chế, yếu kém trong
công tác chỉ đạo của BCH khóa XIV, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra
hướng khắc phục trong nhiệm kỳ XV.

            Những
mục tiêu cơ bản của chặng đường 2015- 2020 cũng sẽ là những nội dung rất quan
trọng mà đại hội phải xây dựng, thông qua.

            Theo
đó, mục tiêu tổng quát của thành phố trong nhiệm kỳ tới sẽ là: “Phát huy hiệu
quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh
tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm
dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao: là trọng điểm phát triển kinh
tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục – đào tạo, y tế và khoa học – công nghệ
của vùng duyên hải Bắc Bộ: là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa
chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của
người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng –
an ninh; có tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh;
hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện
đại”.

            Cụ
thể, Hải Phòng đề ra một số chỉ tiêu đến năm 2020 như về  kinh tế: phấn đấu tăng trưởng GDP đạt bình
quân 10,5%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 11,7%/năm, công nghiệp – xây dựng tăng
10%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%. Chỉ số phát triển sản xuất
công nghiệp tăng bình quân 14%/năm. GDP bình quân đầu người đạt 5.600
USD/người/năm. Tỷ trọng GDP nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp – xây dựng và nông
– lâm – ngư nghiệp đạt tương ứng 57%, 37,7% và 5,3%.

            Đến
năm 2020, phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn dưới 4%, thời
gian làm việc của lao động nông thôn là 85%, tạo 52.000 việc làm mới/năm; tỷ lệ
lao động qua đào tạo đạt 85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%;
tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm 0,7% -1%/năm. Ngoài ra, về môi trường,
tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh.

            (Nguồn:
Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 22/10 –
24/10/2015/Quang Chiến//Báo Bảo vệ pháp luật. – ngày 14/10)

 

13. Hải Phòng: Tăng số
lượng ĐBQH chuyên trách là cần thiết

            Tại
buổi TXCT trước Kỳ họp thứ 10, QH Khóa XIII quận Hồng Bàng và huyện Bạch Long
Vĩ do Đoàn ĐBQH TP tổ chức mới đây, cử tri bức xúc trước tình trạng chậm trễ
trong công tác xử lý xe quá tải; dự án thoát nước thải tại hồ B thi công chậm
tiến độ; tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông Rế, sông Đa Độ đang gây ảnh hưởng
nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe người dân… Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm
tình trạng xe quá tải, mức xử phạt phải tương đương hoặc nhiều hơn lợi nhuận để
bảo đảm tính răn đe; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành công trình
thoát nước thải tại hồ B, hiện mới được khoảng 70% khối lượng công việc. Nhiều
ý kiến cử tri đề nghị sớm triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với
người có công như: giám định đối với các hồ sơ nạn nhân chất độc da cam, chế độ
cho thanh niên xung phong; tăng số lượng ĐBQH chuyên trách để hoạt động đạt
hiệu quả cao hơn. Một số ý kiến khác kiến nghị người dân được tham gia chốt số
công tơ điện của ngành điện để bảo đảm công khai dân chủ; sớm có biện pháp giải
quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Rế, sông Đa Độ, bởi đây
là những con sông cung cấp nguồn nước chính cho các nhà máy sản xuất nước sạch
của TP…

            (Nguồn:
Hải Phòng: Tăng số lượng ĐBQH chuyên trách là cần thiết/Nguyễn Hiền Nhân//Báo
Đại biểu nhân dân. - ngày 18/10)

 

14. Vicem Hải Phòng: Nâng
cao năng lực cạnh tranh, phương thức lãnh đạo

Tăng trưởng toàn diện:

            Trong
bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, ngành
XM cung vượt cầu, đầu tư xây dựng bị hạn chế, thị trường BĐS trầm lắng… song
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, sự đoàn kết thống nhất, tích
cực, chủ động, nỗ lực rất cao của tập thể cán bộ, công nhân viên Cty Vicem Hải
Phòng, trong giai đoạn 2011 - 2015, Vicem Hải Phòng đã hoàn thành vượt các chỉ
tiêu sản xuất kinh doanh; giải quyết đủ việc làm, thu nhập được đảm bảo, đời
sống của người lao động được cải thiện cả về vật chất, tinh thần.

            Các
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Sản xuất clinker 5
năm 5.328.000 tấn, đạt 101,25% so với Nghị quyết Đại hội, tăng 1,2%; Tiêu thụ
sản phẩm 5 năm 7.542.000 tấn, đạt 105,26% so với Nghị quyết Đại hội, tăng 7,71%
so với công suất thiết kế nhà máy 1.400.000 tấn/năm; Doanh thu 5 năm 7.480 tỷ
đồng, đạt 103,9% so với Nghị quyết Đại hội, bình quân 1.496 tỷ đ/năm; năm cuối
nhiệm kỳ tăng trên 10% so với năm đầu nhiệm kỳ; Nộp ngân sách 5 năm 272,6 tỷ
đồng; bình quân 54,4 tỷ đ/năm; Hiệu quả kinh tế EBITDA/Doanh thu bình quân hàng
năm đạt 14%; năm cuối nhiệm kỳ 2014 tăng 2 lần so với năm đầu nhiệm kỳ 2010. Thu
nhập của người lao động bình quân đạt 8,6 triệu đ/người/tháng, hoàn thành chỉ
tiêu Nghị quyết Đại hội 30 đã đề ra.

            Đảng
bộ Cty đã quyết liệt chỉ đạo công tác cổ phần hóa theo đúng chương trình kế
hoạch đề ra, trong đó tập trung giải quyết 3 vấn đề: Tái cấu trúc tài chính;
tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động và tổ chức quản trị DN. Hiện Cty đang chủ
động xây dựng đề án tiếp nhận, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sản xuất kinh
doanh có hiệu quả nhà máy XM Sông Thao (Phú Thọ) khi có quyết định của cấp có
thẩm quyền.

            Không
chỉ làm chủ dây chuyền thiết bị công nghệ mà công tác cải tiến, áp dụng các đề
tài khoa học mang lại hiệu quả cao vào sản xuất được triển khai hiệu quả tại
Vicem Hải Phòng, điển hình là đề tài lắp đặt thêm két phụ gia, đưa tỷ lệ sử
dụng clinker trong xi măng về 0,61 đạt mức tiên tiến của ngành; sử dụng nguồn
phụ gia gần, giá thấp thay thế phụ gia giá cao, nguồn xa; tiếp tục nghiên cứu
sử dụng xỉ, tro bay của nhiệt điện Hải Phòng, thạch cao nhân tạo của nhà máy
DAP Đình Vũ; đốt dầu tái chế FO-R thay thế dầu FO nhập khẩu, đồng thời tích cực
đàm phán Dự án đốt rác thải và tận dụng nhiệt khí thải phát điện theo chương
trình hợp tác với Nhật Bản nhằm giảm thiểu CO2, thay thế một phần nhiên liệu từ
than hóa thạch… Những chương trình này không chỉ giúp mang lại hiệu quả kinh tế
cho Cty mà còn góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, xây dựng TP xanh, giúp Vicem Hải Phòng phát triển
bền vững trong tương lai.

Phát huy thế mạnh thương hiệu “Con Rồng”:

            Phát
huy thế mạnh là thương hiệu XM có uy tín, chiếm được lòng tin của đông đảo
người tiêu dùng cả nước, Vicem Hải Phòng tiếp tục sắp xếp, cấu trúc lại bộ phận
tiêu thụ, thành lập xí nghiệp tiêu thụ - dịch vụ, củng cố đội ngũ marketing,
thương vụ, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khách hàng… hướng tới sự chuyên nghiệp,
nên sức tiêu thụ của sản phẩm XM mang nhãn hiệu “Con Rồng” với chất lượng tốt,
dịch vụ tốt ngày càng tăng lên, độ phủ rộng, sâu hơn.

            Ngay
ở Hải Phòng - nơi thương hiệu “Con Rồng” đóng quân, Vicem Hải Phòng đã trở
thành nhà cung cấp XM cho tất cả các công trình trọng điểm của TP như: Đường 5
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Sân bay quốc tế Cát Bi, cảng Lạch Huyện, cầu Tân
Vũ... và hiện Cty đang triển khai cung ứng 100% XM cho chương trình xây dựng
nông thôn mới của TP.

            Không
chỉ tổ chức tốt sản xuất kinh doanh, Vicem Hải Phòng còn đảm bảo đủ việc làm,
thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho 1.263 lao động với thu nhập ổn định,
tăng dần hàng năm, riêng 6 tháng đầu năm 2015 thu nhập đạt 9,359 triệu
đ/người/tháng, tăng 17% so với đầu nhiệm kỳ, trong năm 2015 dự kiến thu nhập
người lao động sẽ tăng 5 - 8% so với 2014. Tích cực tham gia công tác an sinh
xã hội, từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào các vùng bị
thiên tai của TCty, TP với tổng số tiền đã chi trong nhiệm kỳ là 34,2 tỷ đồng,
bình quân 6,84 tỷ đ/năm…

            (Nguồn:
Vicem Hải Phòng: Nâng cao năng lực cạnh tranh, phương thức lãnh đạo/Vũ
Huyền//Báo Xây dựng. - ngày 20/10)

 

15. Hồng Bàng - Trung tâm
chính trị, văn hóa Thành phố Cảng

            Hồng
Bàng là quận trung tâm Tp. Hải Phòng, nằm trong khu vực kinh tế-thương mại sẩm
uất, dân cư đông đúc, đồng thời là nơi tập trung trung tâm chính trị - văn hóa
của Hải Phòng. Lợi thế đó tạo cho quận Hồng Bàng những điều kiện vô cùng thuận
lợi trong phát triển kinh tế.

            Trong
nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hồng Bàng đoàn kết,
năng động, sáng tạo đề ra nhiều chủ trương, giải pháp có tính đột phá, đạt hiệu
quả cao nhất là trong các lĩnh vực phát triển đô thị và đẩy mạnh cải cách hành
chính, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. 9 tháng đầu năm 2015, quận đã
cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với 10/12 chỉ tiêu hoàn thành và
hoàn thành vượt mức. Kinh tế phát triển đúng hướng, khi tăng dần tỷ trọng
thương mại - dịch vụ, tỷ lệ đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có trình độ kỹ thuật

cao. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân
9,08% /năm: tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
tăng trưởng bình quân 18,4%/năm. Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 413,127 tỷ đồng
(bằng 96% kế hoạch, tăng 45,5% so với cùng kỳ 2014), đứng tốp đầu thành phố về
thu ngân sách. Công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều nét mới, hoàn
thành quy hoạch nhiều dự án lớn. Thực hiện hiệu quả cao chính sách bảo đảm an
sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

            Không
chỉ đi đầu về phát triển kinh tế, quận Hồng Bàng còn là đơn vị đi đầu Thành phố
trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước cấp quận, phường,
góp phần cải cách thủ tục hành chính. Năm 2014, UBND Thành phố xếp hạng quận
Hồng Bàng đứng thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính khối quận/ huyện.

            Ông
Tô Đình Đại, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết: “Để Hồng Bàng phát triển
toàn diện trên mọi lĩnh vực, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo TCVN ISO 9001:2008. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
điều hành và thực thi công vụ nhà nước cấp quận, phường gắn với thực hiện cơ
chế một cửa hiện dại.

            Với
việc xây dựng cổng giao tiếp điện tử, nâng cấp toàn diện bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả hiện đại tại quận và 6/11 phường, đã đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ
hành chính công ở mức độ 3. Trong thời gian tới, quận quyết tâm hoàn thành việc
triển khai mô hình chính quyền điện tử theo chỉ đạo của UBND thành phố”…

            (Nguồn:
Hồng Bàng - Trung tâm chính trị, văn hóa Thành phố Cảng/Thanh Sơn//Báo Đầu tư.
- ngày 21/10)

 

16. Hải Phòng: Tập trung
hiện đại hóa thể chế, nền kinh tế và nguồn nhân lực

            5
năm tới, bối cảnh kinh tế, tình hình trong nước, thế giới còn khó khăn, Hải
Phòng cần xác định tập trung hiện đại hóa thể chế, nền kinh tế và nguồn nhân
lực. Hiện đại hóa thành công 3 lĩnh vực này sẽ là cơ sở để hoàn thành công
nghiệp hóa, sớm đạt mục tiêu xây dựng thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại…

Cụ thể hóa mục tiêu:

            Hải
Phòng đang phấn đấu đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH- HĐH) trước
năm 2020. Như vậy, thành phố cần đột phá bằng HĐH theo nghĩa rộng, CNH là nhiệm
vụ trọng tâm. Trong đó, việc quan trọng nhất là HĐH thể chế. Cải cách thể chế,
đưa công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, công khai minh bạch để
biến thành phố thành điểm đến phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển, làm du
lịch... chứ không chỉ là nơi để các doanh nghiệp, du khách đi qua.

            Hải
Phòng là địa phương duy nhất của miền Bắc có cảng biển dịch vụ mang tầm quốc tế
nên lĩnh vực chủ chốt, đột phá của Hải Phòng phải là dịch vụ cảng biển. Do vậy,
thành phố cần tính toán tập trung hiện đại dịch vụ cảng biển. Kết nối dịch vụ
cảng biển hiện có với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng ở Lạch Huyện, Cảng hàng
không quốc tế Cát Bi và dự án đường sắt nối Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc) với
Hải Phòng trong tương lai...

            Thực
tế hiện nay, nhiều nhân tài đang rời thành phố. Vậy Hải Phòng cần có cơ chế thu
hút, giữ người tài ở lại. Hệ thống đào tạo nguồn nhân lực cần HĐH. Trong quá
trình phát triển, muốn xây dựng thành phố Cảng xanh - văn minh - hiện đại, phải
có nền kinh tế xanh, nguồn nhân lực xanh. Hải Phòng cần chú ý đào tạo nguồn
nhân lực phù hợp với nhu cầu thị trường lao động theo ngành nghề và địa phương;
bảo đảm tập trung đào tạo đội ngũ nhân lực với diện đại trà, đồng thời đặc biệt
chú ý tới mũi nhọn - có chính sách phát hiện bồi dưỡng và sử dụng người tài,
mau chóng tăng cường đội ngũ nhân lực có trình độ và năng lực cao ở các ngành
nghề...

            (Nguồn:
Hải Phòng: Tập trung hiện đại hóa thể chế, nền kinh tế và nguồn nhân lực/
Mỹ
Hạnh//Báo Xây dựng. - ngày 21/10)

 

17. Đại hội Đảng bộ Hải
Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020: Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân
10,5%/năm

            Qua
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015,
mặc du còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và
dân thành phố Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng
về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được
đổi mới, hoàn thành toàn diện…

Kinh tế thành phố tăng trưởng khá, nhiều chỉ
tiêu về trước kế hoạch:

            Theo
báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2010 – 2015,
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn thành phố đạt tốc độ tăng trưởng
khá, ước tăng bình quân 8,67%/năm. Quy mô kinh tế được mở rộng, GDP năm 2015
ước gấp 1,52 lần năm 2010, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.857 USD, gấp
1,8 lần so với năm 2010. Tỷ trọng GDP Hải Phòng trong GDP cả nước từ 2,7% năm
2010 ước tăng lên 3,5% năm 2015. Tỷ trọng GDP của các nhóm ngành công nghiệp -
xây dựng và dịch vụ tăng từ 90% năm 2010 lên 92,8% năm 2015.

            Tổng
thu ngân sách trên địa bàn thành phố 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với giai
đoạn 2006 - 2010, trong đó thu nội địa tăng trên 2 lần. Chi ngân sách địa
phương cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, bảo đảm an sinh xã hội; ưu tiên
đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược.

            Tổng
vốn đầu tư trên địa bàn thành phố ước đạt trên 208 nghìn tỷ đồng, tăng
bình quân 8,87%/năm, đạt kế hoạch. Cơ cấu vốn đầu tư chuyển mạnh theo hướng
xã hội hóa; trong đó, vốn khu vực ngoài nhà nước đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, gấp
1,4 lần so với nhiệm kỳ trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng
mạnh, ước đạt 7,63 tỷ USD, gấp 1,5 lần tổng vốn FDI của những năm trước cộng
lại (5,07 tỷ USD). Đầu tư trong nước có chuyển biến, đã thu hút một số tập
đoàn, tổng công ty lớn đầu tư vào thành phố.

            Hải
Phòng đã tập trung nguồn lực lớn, tạo sự phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, khẳng định vững chắc vai trò là
đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc…

            Thực
hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất,
hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố đạt kết quả bước đầu quan
trọng. Phát huy rõ hơn vai trò là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm
phía Bắc, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ lớn và trọng điểm kinh
tế biển của miền Bắc và cả nước.

            Kinh
tế dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP, ước tăng
bình quân 10,15%/năm, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành
phố.

            Thương
mại có bước phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng ước tăng bình quân 19,13%/năm, chiếm 10,8%. Hệ thống kết cấu hạ
tầng thương mại từng bước được nâng cấp và phát triển khá mạnh. Tốc độ tăng kim
ngạch xuất khẩu bình quân 15,88%/năm; năm 2015 ước đạt 4,2 tỷ USD, gấp hơn 2
lần so với năm 2010, vượt chỉ tiêu Đại hội; tỷ lệ nhập siêu giảm mạnh so với
giai đoạn 2006 - 2010.

            Dịch
vụ cảng biển phát triển mạnh. Sản lượng hàng hóa qua cảng tăng cao, bình quân
15,09%/năm, năm 2012 đã đạt 51,5 triệu tấn, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đề
ra trước 3 năm; năm 2015 ước đạt 69 triệu tấn, tăng 179% so với năm 2010. Dịch
vụ logistics tăng nhanh, đang dần hình thành trung tâm logistics lớn trên địa
bàn. Dịch vụ hàng hải được đẩy mạnh, có sự tham gia của nhiều thành
phần kinh tế…

            Ngành
công nghiệp được cơ cấu lại, chú trọng phát triển theo chiều sâu; các ngành,
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, ứng dụng công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá
trị toàn cầu bước đầu có sự phát triển, đạt một số kết quả. Tốc độ tăng GDP
ngành công nghiệp bình quân đạt 8,7%/năm; chỉ số phát triển sản xuất
công nghiệp (IIP) ước tăng 10%/năm. Công nghiệp phát triển theo hướng tập
trung trong Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và các khu, cụm công nghiệp; đã thu hút
được các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại của
một số tập đoàn, công ty lớn, có uy tín trên thế giới như: LG, Bridgestone,
Fuji Xerox, GE,...

            Nông
nghiệp - thủy sản đang từng bước phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá
trị gia tăng, chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm đúng mức.

            Kinh
tế thủy sản phát triển cả lĩnh vực nuôi trồng và khai thác, giá trị sản xuất
ước tăng 5,8%/năm, gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành. Kết cấu
hạ tầng, công nghệ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, bước đầu thực hiện tốt vai
trò trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, trung tâm giống, chế biến thuỷ sản của
vùng duyên hải Bắc bộ và miền Bắc.

            Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích
cực. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng cánh đồng lớn và
triển khai chương trình cơ giới hóa đồng bộ được đẩy mạnh. Bình quân các xã
trên địa bàn thành phố đạt 14 tiêu chí, trong đó 41 xã (đạt 30%) cơ bản hoàn
thành 19/19 tiêu chí Quốc gia…

            Chỉ
tiêu chủ yếu bình quân/năm và đến năm 2020: Tăng trưởng GDP đạt bình quân
10,5%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 11,7%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng
10%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%/năm. Chỉ số phát triển sản xuất
công nghiệp tăng bình quân 14%/năm. GDP bình quân đầu người đạt 5.600 USD/người
năm. Tỷ trọng GDP nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông - lâm -
ngư nghiệp đạt tương ứng 57% ; 37,7% và 5,3%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng
12-17 tỷ USD. Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn đạt 110 triệu
tấn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 440.000 tỷ đồng. Thu
hút 7,5 triệu lượt khách du lịch.Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố
đạt trên 80.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng. Phấn đấu
100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới...

            (Nguồn:
Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020…/Quang Chiến //Báo
Bảo vệ pháp luật. - ngày 22/10)

 

18. Đại hội Đảng bộ Hải
Phòng: Xây dựng thành phố giàu về biển, mạnh từ biển

            Sáng
22.10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp đã khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành
phố Hải Phòng lần thứ XV. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo Đại hội.

            Tới
dự Đại hội có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh
đạo thành phố Hải Phòng và 350 đại biểu đại diện cho 11 vạn đảng viên toàn
thành phố.

            Đại
hội XV Đảng bộ Hải Phòng ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện
nghị quyết Đại hội XIV trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, xây dựng cơ
sở hạ tầng, công tác quản lý tài nguyên, môi trường, văn hóa, xã hội, an ninh
quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

            Phát
biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
đánh giá cao những thành tựu trong hầu hết các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính
quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là
trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài và thu hút các tập đoàn kinh tế lớn.
Đồng thời, Thủ tướng đã chỉ đạo Đảng bộ thành phố nghiêm túc thảo luận, phân
tích sâu sắc những hạn chế, tồn tại để có quyết tâm cao thực hiện thành công
các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

            Thủ
tướng cũng lưu ý một số vấn đề như: phát triển của Hải Phòng trong những năm
qua chưa tương xứng với tiềm năng, vẫn còn 6/20 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, môi
trường đầu tư còn bất cập, công tác quản lý đô thị còn nhiều hạn chế, trật tự
an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, năng lực quản lý nhà nước ở một số
cấp chính quyền còn hạn chế. Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng cần tập trung triển
khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị  về phát triển thành phố Hải Phòng, hướng tới
xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, là địa phương đi đầu của cả nước
về hội nhập quốc tế.

            Một
trong những giải pháp được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo thành phố Hải
Phòng là phải tập trung đầu tư, thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ
tầng giao thông, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng cao,
công nghệ phụ trợ sử dụng nhiều lao động, thân thiện với môi trường, tạo điều
kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, đẩy nhanh xây
dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực đầu tư vào các khâu đột phá, để phát
triển Hải Phòng nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới…

            (Nguồn:
Đại hội Đảng bộ Hải Phòng: Xây dựng thành phố giàu về biển…//Báo Pháp luật Việt
Nam. - ngày 22/10)

 

19. Việc thu phí bảo vệ
môi trường với nước thải: Người dân chấp hành, doanh nghiệp “né” tránh

            Trong
9 tháng đầu năm nay, toàn thành phố, mới có 102 doanh nghiệp (DN) có thông báo
phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải công nghiệp. Con số này quá ít
so với số DN đang hoạt động và thực hiện việc đóng phí BVMT đối với nước thải.

            So
với nước thải sinh hoạt của các hộ dân, nước thải của các DN, cơ sở sản xuất
kinh doanh có mức độ gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn. Trong khi, các hộ dân
“buộc” tuân thủ nghiêm quy định đóng phí, các DN vẫn rất thờ ơ với quy định
này. Sở dĩ có tình trạng này là do quy định nộp phí BVMT với nước thải của DN
còn bất cập. Hiện, việc thu phí đối với nước thải sinh hoạt do Công ty Cấp nước
và các doanh nghiệp khai, thác cung cấp nước sạch thu theo hóa đơn tiền sử dụng
nước hằng tháng của các hộ dân. Cách thu nước thải sinh hoạt được tính theo m3
nước mua vào (thu 5% giá bán nước). Với cách thu này người dân không thể không
nộp. Bởi, nếu không nộp thì sẽ bị ngưng cấp nước.

            Còn
việc thu phí đối với các DN hiện do sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Với
cách thức thu là DN tự kê khai sau đó gửi tờ khai đến sở Tài nguyên- Môi trường
thẩm định. Mức tính phí nước thải căn cứ tổng lượng nước thải với nồng độ chất
ô nhiễm. Trong đó, tổng lượng nước thải do DN dựa vào đồng hồ nước hoặc lượng
nước đầu vào. Nồng độ chất ô nhiễm có mức thu đối với từng loại chất gây ô
nhiễm. Ví dụ: BOD, COD là 300 đồng/kg; rắn lơ lửng là 400 đồng/kg; thủy ngân là
20 nghìn đồng/kg;... Nhưng hiện nay, các điều kiện để xác định lưu lượng nước
thải và hàm lượng các chất gây ô nhiễm có trong nước thải, để tính ra khoản phí
thu gặp nhiều khó khăn, Sở Tài nguyên- 
Môi trường cũng chưa được trang bị, xây dựng hệ thống thông tin, quản
lý, theo dõi quá trình thực hiện việc kê khai, nộp phí của doanh nghiệp; lực
lượng phục vụ cho công tác này chỉ có vài người.

            Phí
nước thải là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước nhằm sử dụng vào việc bảo vệ
môi trường, phục vụ duy tu và bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương.
Theo đó, DN đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn phải có trách
nhiệm lớn hơn đối với công tác BVMT của thành phố.

            Để
hạn chế những “bất công” trong việc nộp phí BVMT với nước thải hiện nay, thành
phố cần có quy định, ràng buộc chặt chẽ hơn trách nhiệm của DN đối với việc nộp
phí BVMT với nước thải, Sở Tài nguyên-Môi trường phối hợp Công an thành phố,
tăng cường công tác tác thanh tra, kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm những DN
chưa tuân thủ nghiêm túc quy định nộp phí BVMT đối với nước thải.

            (Nguồn:
Việc thu phí bảo vệ môi trường với nước thải…/Bảo Châu//Báo Hải Phòng . –ngày
20/10)

 

II. Pháp luật;  An ninh - trật tự

20. Xử lý 762 xe ô tô tải
vượt tải trọng cho phép

            Tính
đến hết tháng 9-2015, các trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn thành phố đã
tổ chức kiểm tra hơn 25.000      lượt xe
ô tô, qua đó phát hiện và xử lý 762 xe vi phạm tải trọng, hạ tải 757 xe. Lực
lượng Công an thành phố tại các trạm lập biên bản xử phạt nộp Kho bạc hơn 9 tỷ
đồng, trong đó riêng xử phạt doanh nghiệp có xe quá tải gần 7,5 tỷ đồng.

            So
với thời điểm trước khi kiểm soát tải trọng xe, tình trạng xe vi phạm về tải
trọng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã giảm mạnh, chỉ còn một số ít phương
tiện bị quá tải từ 11-15% do tính toán chưa sát số lượng hàng rời và- nhiên
liệu cho xe. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp vận tải, các đơn vị đầu mối hàng
hóa, mỏ vật liệu xây dựng, mỏ quặng trên địa bàn thành phố đã tham gia ký cam
kết không xếp hàng quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông. 

            (Nguồn:
Xử lý 762 xe ô tô tải vượt tải trọng cho phép//Báo Hải Phòng. – Ngày 09/10)

 

21. Đón nhận phần thưởng
cao quý

            Sáng
10-10, tại Nhà hát TP Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ đón

nhận danh liệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
do Đảng và Nhà nước tặng thưởng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT)
tội phạm ma túy (PC 47).

            Trong
những năm qua, với nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ PC 47
(Công an Hải Phòng) đã đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây, tụ điểm
ma túy phức tạp, nguy hiểm; khám phá hơn 600 vụ án ma túy, bắt hơn 2.000 tên
tội phạm; thu giữ hàng trăm kg ma túy, hàng trăm khẩu súng và hàng nghìn viên
đạn các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tội phạm về ma túy;
làm nòng cốt và chủ công trong phong trào quần chúng đấu tranh với tội phạm ma
túy. 10 năm liền, đơn vị đạt danh hiệu Thi đua xuất sắc, Đơn vị quyết thắng
trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; 5 năm liên tục được nhận cờ thi
đua của Bộ Công an…

            (Nguồn:
Đón nhận phần thưởng cao quý//Báo Nhân dân. - ngày 10/10)

 

22.  Hiểm họa cháy nổ tại các khu nhà tập thể cũ xuống cấp

            Trên
địa bàn TP Hải Phòng hiện có nhiều khu nhà tập thể được xây dựng cách đây hàng
chục năm, hiện đã xuống cấp. Các khu nhà tập thể này là nơi sinh hoạt của nhiều
gia đình. Tại các khu nhà này, hệ thống đường điện chạy trần thay vì chạy âm trong
tường như các khu nhà mới xây. Hệ thống dây điện cũ, lớp nhựa vỏ bị hao mòn
theo thời gian dễ gây ra hiện tương chập điện; phát sinh nguồn lửa. Trong khi
độ, số người, sinh sông trong các căn hộ tập thể đông, số lượng thiết bị điện
tăng theo, khiến hệ thống điện thường xuyên quá tải. Do không gian chật hẹp, cơ
sở hạ tầng không đồng bộ, khu tập thể trở thành nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

            Tại
hơn 50 khu tập thể cũ ở Hải Phòng, hầu hết các căn hộ tập thể rất chật hẹp,
diện tích khoảng hơn 20m2. Đây lại là nơi sinh hoạt chung của cả gia
đình gồm từ 3-4 người. Trong đó, tại các khu tập thể như: Quán Toan (quận Hồng
Bàng); Lâm Tường, Xi Măng, An Dương (quận Lê Chân); cầu Tre, Vạn Mỹ, Đồng Quốc
Bình, Đồng Tâm (quận Ngô Quyền) có tới 4 thế hệ cùng chung sống trong một khu
nhà tập thể. Do không gian sống chật hẹp nên các gia đình đã tìm mọi cách cơi
nới, mở rộng diện tích theo hướng ”đua ra ngoài”. Theo đó, những lồng sắt đươc
hàn gắn theo kiểu "chuồng cọp” được hình thành và trở thành một xu thế tất
yếu của các khu tập bé cũ. Thông thường, “chuồng cọp” thưởng được dùng để đặt
ban thờ, kho chúa đỡ. Sau khi được che chắn kín bằng các tấm tôn hoặc chằng
buộc tạm bợ bằng vách carton, miếng xốp, “chuồng cọp” trở thành nơi chứa đồ.
Phía bên trên, nhiều gia đình làm nơi đặt ban thờ, bên dưới là nơi để các vật
dụng thừa trong sinh hoạt như: thùng carton, chai lọ, đệm mút, quần áo cũ, xốp
ốp trần...

            Theo
Thiếu tá Vũ Bá Chuẩn, Phó truỏng Phòng Hướng dẫn về PCCC, Cảnh sát PCCC Hải
Phòng, đây là những chất dễ bắt lửa, dễ cháy. Nếu có một vài tàn lửa rơi vào
khu vực này thì sẽ gây ra cháy. Do gia đình nào cũng có thói quen lưu trữ đồ
đạc như vậy sẽ làm tăng nguy cơ, tốc độ cháy lan. Điều này gây nhiều khó khăn
cho lực lượng chức năng trong việc dập lửa khi xảy ra cháy. Ngoài ra, nằm xen
kẽ các khu dân cư còn có các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng các nguyên vật
liệu dễ cháy như: sơn, nhựa, xăng dầu, xốp... làm tăng nguy cơ cháy nổ trong
khu tập thể cũ.

            Để
tìm hiểu về thực trạng chung cư cũ trên địa bàn TP Hải Phòng, PV Báo CAND tìm
đến khu tập thể thuộc phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền. Theo quan sát của pv khu
vục này gồm nhiều khối nhà 5 tầng, được xây dựng cách đây 40 năm. Sau hàng chục
năm sử dụng, các khu nhà, khối nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tuông bị bong tróc,
xanh rêu loang lổ, thậm chí từng mảng tường bị rơi xuống đất. Đáng chú ý là hệ
thống dây điện chằng chịt như mạng nhện, Dây điện được buộc thành từng bó kéo
dài, nái từ cột đền các hộ dân. Tại các đầu cột, nhiều sợi dây điện đan xen vào
nhau rất rối mắt. Tại các khu vục hàng lang dẫn lên các tầng, có các cột sứ nhỏ
tiếp dẫn đường dây điện dài như những sợi dây leo bám vào tường chuyển tải điện
đến từng hộ gia đình. Trao đổi với pv bà Đặng Thị Thơm, Tổ trưởng tổ dân phố số
18, khu A8, khu tập thể Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền cho biết: Khu tập thể này gồm
khoảng 10 khu nhà 5 tầng với hàng trăm hộ dân sinh sống. Trung bình, mỗi căn hộ
có từ 4 - 6 người sinh sống, với diện tích từ 30 - 50m2. Do nhu cẩu
sinh hoạt, các hộ dân từ tầng 2 cơi nới thêm ban công bằng các vật liệu kim
loại, vải bạt, bìa carton, nhôm kính... làm nơi phơi quần áo, để điều hòa và
làm kho cất các đồ dùng ít sử dụng. Đến nay, các khu nhà tập thể đều xuống cấp
nghiêm trọng, tường bị thấm nước, hệ thống dây diện chằng chịt không đảm bảo
chất lượng, tiềm ẩn cháy nổ rất nguy hiểm. Trước đây, tại khu nhà tập thể bên
cạnh từng xảy ra hỏa hoạn thiêu trụi cả ngôi nhà, cột điện từng bị cháy nổ.

            Trước
tình hình trên, Phòng Hướng dẫn về PCCC, Cảnh sát PCCC Hải Phòng khuyến cáo,
các gia đình nên cẩn thận trong việc sử dụng lửa, thiết bị điện và các thiết bị
sinh nhiệt khác, thực hiện các điều kiện an toàn PCCC, không sử dụng thiết bị
điện không bảo đảm an toàn PCCC. Trước khi ra khỏi nhà, trước khi đi ngủ cần
kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.
Ngoài ra, việc cơi nói “chuồng cọp” khiến các căn hộ tập thể chỉ còn một lối ra
duy nhất là của chính. Trong trường họp xảy ra cháy, người sống trong nhà không
thể thoát ra. Để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc trong trường hợp xảy ra cháy,
người dân nên lưu ý khi cơi nới nhà, không hàn kín “chuồng cọp”, tránh việc bịt
lối thoát hiểm. Mỗi “chuồng cọp” nên có một cửa ra. Ở khu vục cơi nới không nên
lưu trữ nhũng vật dụng dễ bắt lửa gần các nguồn phát sinh nhiệt do khu cơi nới
nằm ngoài trời, ảnh hưởng bởi gió, gây cháy lan nhanh.

            (Nguồn:
Hiểm họa cháy nổ tại các khu nhà tập thể cũ xuống cấp/Đăng Hùng//Báo Công an
nhân dân. - ngày 15/10)

 

23. Kiến nghị một cơ quan
chuyên trách việc bồi thường nhà nước

            Sáng
15-10 tại TP Hải Phòng, Bộ Tư pháp và Chương trình đối tác tư pháp (JPP) tổ
chức hội thảo Định hướng trong việc sửa đổi, bổ sung Luật trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước.

            Báo
cáo của Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp cho thấy sau hơn năm năm thi hành
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cơ quan nhà nước các cấp đã giải
quyết xong 228 vụ việc với tổng số tiền bồi thường hơn 65,4 tỉ đồng.

            Tuy
nhiên, phó cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước Trần Việt Hưng cho rằng những

con số nêu trên chưa phản ánh đúng thực chất tình
hình cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật trong khi thi hành công vụ.

“Vừa đá bóng vừa thổi còi”:

            Theo
ông Trần Việt Hưng, thực tế cho thấy hiện nay rất nhiều cơ quan luôn tìm cách
đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không chịu bồi thường cho người bị thiệt hại.

            Sở
dĩ có tình trạng nêu trên bởi Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định
cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây ra thiệt hại.

            Theo
quy định này thì trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có thể phát sinh phân tán
ở cơ quan nhà nước cả bốn cấp: trung ương, tỉnh, huyện và xã.

            Đồng
thời, quy định này đã dẫn đến tình trạng các cơ quan phải bồi thường không
khách quan trong quá trình giải quyết, né tránh, bao che cho công chức của mình
đã có hành vi sai trái.

            Ông
Mai Văn Thùy, chuyên viên Ban nội chính Thành ủy Hải Phòng, ví von luật quy
định cơ quan nhà nước làm sai đồng thời là cơ quan phải bồi thường giống như
việc “vừa đá bóng vừa thổi còi” làm người dân rất ấm ức.

            Riêng
PGS.TS Hoàng Thế Liên (nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp) cho rằng chính quy định
này là nguyên nhân làm nảy sinh rất nhiều vấn đề rối rắm trong công tác bồi thường nhà nước.

            Theo
ông Liên, trong công tác bồi thường nhà nước thì giữa người dân - Nhà nước phải
bình đẳng.

            “Nếu
cứ để cơ quan có hành vi sai trái thương lượng với người bị thiệt hại là không
nên. Phải có cơ quan nằm ngoài cơ quan đó thỏa thuận và chi trả tiền bồi thường
cho dân. Dù là tòa án, viện kiểm sát, thi hành án hay cơ quan hành chính thì
việc bồi thường đều nhân danh nhà nước.

            Phát
hiện sai trái thì phải bồi thường, ai chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm thế
nào thì nội bộ nhà nước xử lý với nhau, sau đó báo cáo để dân biết. Chứ như quy
định hiện nay, dân phải chờ xem ai chịu trách nhiệm bồi thường rồi mới đi kiện là không được” - ông Liên nhấn mạnh.

            Để
khắc phục vướng mắc nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất quá trình sửa luật sắp tới sẽ
quy định chuyển mô hình cơ quan giải quyết bồi thường từ phân tán như hiện nay
sang mô hình một cơ quan chuyên trách giải quyết bồi thường.

           
quan giải quyết bồi thường được tổ chức theo hai cấp gồm cơ quan ở trung ương
thực hiện chức năng quản lý và giải quyết bồi thường trong một số trường hợp
phức tạp, cơ quan khu vực thực hiện chức năng bồi thường trong phạm vi khu vực
mình được giao.

            Đề
xuất này của Bộ Tư pháp được đa số đại biểu đồng tình bởi sẽ khắc phục được
tình trạng “không ai muốn tự nhận mình sai”.

Thành lập quỹ bồi thường:

            Nhiều
đại biểu nhận định bên cạnh ý thức trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì việc
chậm trễ trong công tác bồi thường còn do trình tự, thủ tục cấp phát kinh phí
chi trả bồi thường có nhiều bất cập.

            Luật
hiện hành quy định kinh phí bồi thường nhà nước tập trung ở hai cấp ngân sách
là trung ương (Bộ Tài chính) và địa phương (sở tài chính) mà không được cấp
theo dự toán của cơ

quan phải bồi thường.

            Theo
đó, khi có vụ việc phải bồi thường thì hồ sơ yêu cầu cấp kinh phí được chuyển
qua một loạt bộ phận tài chính cấp cục, cấp tỉnh, cấp bộ... Tuy nhiên đến nay
chỉ có một vụ việc được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời hạn thẩm
định, cấp kinh phí chi trả tiền bồi thường.

           
do vì pháp luật quy định thời hạn cấp phát kinh phí là rất ngắn, kinh phí bồi
thường khi được cơ quan tài chính có thẩm quyền chấp thuận thì lại không được
tiến hành chi trả ngay cho người bị thiệt hại mà được trả về cơ quan có trách
nhiệm bồi thường, sau đó cơ quan này mới trả cho dân.

            Từ
vướng mắc nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất thành lập quỹ bồi thường nhà nước từ
việc trích một phần tiền xử lý vi phạm hành chính, thu tiền hoàn trả của người
thi hành công vụ và từ ngân sách nhà nước.

           
quan được phân công giải quyết bồi thường sẽ quản lý, chi trả và quyết đoán quỹ
theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

            Hằng
năm cơ quan tài chính, Kiểm toán Nhà nước thực hiện giám sát theo quy định của
pháp luật. Căn cứ hồ sơ, kết quả giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý quỹ bồi
thường chịu trách nhiệm thực hiện chi trả tiền bồi thường.

            Đồng
tình với phương án này, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Phạm Xuân
Thường cho rằng nên nghiên cứu và giao cho một cơ quan làm đầu mối thống nhất
quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong tất cả lĩnh vực.

            “Nhà
nước mỗi năm phạt hành chính rất nhiều, riêng phạt vi phạm giao thông mỗi năm
thu 3.000 tỉ đồng. Chúng ta không có lý do gì dân sai thì phạt của dân, Nhà
nước sai lại cứ viện cớ không có tiền để trả” - ông Thường nói.

            (Nguồn:
Kiến nghị một cơ quan chuyên trách việc bồi thường nhà nước/Tâm Lụa//Báo Tuổi
trẻ. - ngày 16/10)

 

24. Hàng trăm phương tiện
bị đình chỉ qua giám sát hành trình

            Theo
Sở Giao thông- Vận tải (GTVT), hiện Hải Phòng có 11.589 phương tiện thuộc 1.550
doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố đang được Tổng cục Đường
bộ Việt Nam và Sở GTVT kiểm tra qua hệ thống giám sát hành trình lắp trên xe
thông qua hệ thống này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở GTVT xử phạt hàng
loạt doanh nghiệp và phương tiện vi phạm tốc độ và quá thời gian lái xe.

            Cụ
thể, từ tháng 4-2014 đến nay, qua giám sát hành trình, Sở GTVT phát hiện, đình
chỉ và thu hồi phù hiệu 1 tháng đối với 85 phương tiện thuộc 69 đơn vị vận tải
do vi phạm chạy quá tốc độ nhiều lần; cảnh cáo 294 phương tiện thuộc 147 đơn vị
vận tải chạy quá tốc độ. Sở GTVT xử lý 182 phương tiện thuộc 115 doanh nghiệp
vi phạm về hành trình chạy xe; 61 phương tiện thuộc 222 doanh nghiệp vi phạm
truyền dẫn dữ liệu 43 phương tiện thuộc 19 doanh nghiệp vi phạm thời gian lái
xe…

            (Nguồn:
Hàng trăm phương tiện bị đình chỉ qua giám sát hành trình//Báo Hải Phòng . –
ngày 16/10)

 

25. Liên tục bắt giữ than
lậu

            Lực
lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển than lậu tại hai vùng biển
Quảng Ninh, Hải Phòng trong những ngày gần đây. 1.800 tấn và 650 m3 than xít
không có hóa đơn chứng hợp lệ vừa bị Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền
Bắc (Hải đội 1)-Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bắt giữ khi
đang tuần tra tại vùng biển Cát Hải, Hải Phòng.

            Toàn
bộ số hàng hóa vi phạm trên được vận chuyển trên 3 tàu, đã bị lực lượng Hải đội
1 bắt giữ, diễn ra vào rạng sáng ngày 20 và 21/10.

            Cụ
thể, vào hồi 1h 30 phút ngày 20/10, kiểm tra tàu ND2728 do ông Nguyễn Văn Chinh
làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 650 m3 than xít (theo khai báo) không
có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

            Tiếp
theo, vào hồi 1h 45 phút ngày 21/10, Hải đội 1 kiểm tra tàu HP3993 do ông Lê
Văn Quân làm thuyền trưởng phát hiện tàu vận chuyển khoảng 1000 tấn than xít
(theo khai báo) có hoá đơn chứng từ chưa hợp lệ đối với hàng hoá vận chuyển
trên tàu.

            Đến
2h 25 phút cùng ngày, lực lượng tiếp tục kiểm tra tàu HD0500 do ông Nguyễn Văn
Hiến làm thuyền trưởng, phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 800 tấn than xít
(theo khai báo) hoá đơn chứng từ chưa hợp lệ đối với hàng hoá vận chuyển trên
tàu.

            Trước
đó, vào lúc 23h15 ngày 19/10, tại vùng biển thuộc khu vực Hòn Gai, TP. Hạ Long,
Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Hải đội 1 phát hiện, kiểm tra theo thủ tục hành
chính đối với tàu Thành Công 18 (NA2034H) do ông Nguyễn Văn Đức sinh năm 1978,
trú tại Quỳnh Thiên, Quỳnh Lưu, Nghệ An làm máy trưởng, phụ trách tàu.

            Tại
thời điểm kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện trên tàu NA2034H đang vận
chuyển khoảng 720 tấn than cám (theo khai báo) hoá đơn chứng từ chưa hợp lệ.

            Tại
khu vực đèn Ba Lăng- vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, cùng
ngày, Hải đội 1 cũng phát hiện 4 tàu, vận chuyển 2.400 tấn than xít và 30 khối
dầu diesel (đều không có chứng từ hợp lệ).

            Như
vậy, chỉ trong ít ngày, Hải đội 1 đã phát hiện 8 tàu vận chuyển: 4.200 tấn và
650 m3 than xít; 720 tấn than cám và 30 khối dầu diesel không có hóa đơn chứng
từ hợp lệ.

            (Nguồn:
Liên tục bắt giữ than lậu/Nhật Nam//Báo điện tử Chính phủ. - ngày 22/10)

 

26. Quân chủng Hải quân
tổng kết 5 năm nhiệm vụ huấn luyện

            Ngày 22-10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ
chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm 2011-2015 và sơ kết 3 năm thực
hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ (2013-2015) ban hành Chương trình hành
động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm
2020”.

            Trung
tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự
và chỉ đạo Hội nghị. Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên dự khuyết Trung ương
Đảng, Tư lệnh Hải quân chủ trì Hội nghị.

            Trong
5 năm qua, Quân chủng Hải quân luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ
thị, nghị quyết của trên về công tác huấn luyện; bộ đội có khả năng khai thác,
sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị. Trình độ hiệp đồng chiến đấu giữa
các lực lượng trong Quân chủng ngày càng vững chắc, kịp thời ứng phó, xử lý
thắng lợi mọi tình huống phức tạp trên biển. Kết quả kiểm tra các khoa mục huấn
luyện chiến đấu, giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 79,2 đến
91,6% khá giỏi. Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, Quân chủng đã đẩy mạnh
công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, góp phần giảm
tỷ lệ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,15%...

            Phát
biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu: Quân chủng Hải
quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến
lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung
ương. Coi trọng giáo dục niềm tin cho bộ đội vào vũ khí trang bị, nghệ thuật
quân sự và cách đánh truyền thống của ta. Huấn luyện cán bộ, chiến sĩ giỏi về
chỉ huy tham mưu tác chiến, thuần thục về kỹ chiến thuật, sức khỏe dẻo dai,
nhằm đáp ứng với yêu cầu chiến tranh công nghệ cao từ hướng biển. Đẩy mạnh
nghiên cứu, cải tiến mô hình, học cụ và tăng cường ứng dụng hệ thống mô phỏng
vào huấn luyện bộ đội, góp phần xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

            Cũng
tại Hội nghị, Tư lệnh Hải quân đã trao thưởng cho 26 tập thể và 59 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện 5 năm 2011-2015.

            (Nguồn:
Quân chủng Hải quân tổng kết 5 năm nhiệm vụ huấn luyện//Báo Quân đội nhân dân.
- ngày 23/10)

 

III. 
Kinh tế - xã hội

27. Thu, chi ngân sách
các quận, huyện đạt kết quả cao

            Liên
tục trong những ngày qua, đồng chí Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND thành phố
làm việc với các quận, huyện về tình hình phát triển KTXH 9 tháng năm 2015,
trong đó tập trung vào công tác thu, chi ngân sách. Điều đáng mừng là hầu hết
địa phương đều đạt kết quả về thu ngân sách khá cao so với dự toán, nhờ vậy,
chi ngân sách bớt căng thẳng, tạo điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch
cả năm 2015 và xây dựng dự toán phù hợp cho năm 2016.

Nhiều chỉ tiêu tăng cao:

            Trong
số các địa phương, quận Hải An đạt kết quả nổi trội trong thu ngân sách năm
2015. Đến hết tháng 9, quận thu 358,4 tỷ đồng( chưa kể phí hàng tạm nhập, tái
xuất), vượt 17% so với dự toán năm. Ước cả năm 2015, quận thu 421,2 tỷ đồng,
vượt 37% so với dự toán, tăng 34% so với năm 2014.

            Tại
huyện Thủy Nguyên, số thu ngân sách cũng phản ánh khá rõ nét tình hình phát
triển kinh tế của địa phương. Tổng thu cân đối ngân sách 9 tháng đạt 252 tỷ
đồng, bằng 86,5% dự toán cả năm. Với đà này, huyện Thủy Nguyên sẽ hoàn thành
vượt mức kế hoạch cả năm khoảng 22,4%, trong đó, đáng chú ý là thuế ngoài quốc
doanh đạt 133,5 tỷ đồng, vượt dự toán.

            Quận
Lê Chân có số thu ngân sách 9 tháng đạt 538,5 tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán cả
năm và ước cả năm sẽ thu vượt 17,4%, gần gấp đôi so với năm 2014.

            Theo
ông Nguyễn Huy Nhặn, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế, 9 tháng, toàn thành phố
thu 8350 tỷ đồng, bằng 81% dự toán pháp lệnh. Trong đó, các quận, huyện thu đạt
2600 tỷ đồng, đạt khoảng 94% dự toán pháp lệnh. Số thu này đóng góp quan trọng
vào số thu chung của toàn thành phố, đồng thời khẳng định sự nỗ lực, cố gắng
của các địa phương, vượt qua giai đoạn ì ạch về số thu của 1- 2 năm trước đây.

            Số
thu tăng cao nên chi ngân sách của nhiều địa phương được bảo đảm. Trong đó,
quận Lê Chân đạt khoảng gần 294 tỷ đồng trong 9 tháng, cả năm chi 386,8 tỷ
đồng, vượt 6% so với dự toán. Huyện Thủy Nguyên chi ngân sách huyện, xã 9 tháng
672 tỷ đồng, bằng gần 80% dự toán, ước cả năm chi 1031 tỷ đồng, vượt dự toán
6,2%. Quận Hải An 9 tháng chi đạt 205,4 tỷ đồng, cả năm chi khoảng 253 tỷ đồng,
vượt dự toán 12%... Theo lãnh đạo UBND quận Hải An, 9 tháng qua, do nguồn thu
ngân sách đạt và vượt kế hoạch, việc chi ngân sách quận bảo đảm, nhất là đáp
ứng nguồn chi lương và chi hoạt động thường xuyên. UBND quận thực hiện thanh
toán tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số 2,34 trở xuống
theo Nghị định 17 với tổng số tiền 761,7 triệu đồng, đồng thời điều hành chi
ngân sách cơ bản theo đúng định mức, chế độ quy định, bảo đảm nhiệm vụ an sinh
xã hội, phòng chống dịch bệnh. Như vậy, so với việc nợ lương, nợ BHXH một vài
năm trước của một số quận, huyện, số thu ngân sách hoàn thành giải quyết đáng
kể các vấn đề chi ngân sách, nhất là vấn đề lương và BHXH, tạo đà hoàn thành
tốt nhất nhiệm vụ năm 2015….

            Theo
Phó chủ tịch UBND thành phố, số thu ngân sách của các địa phương tuy đạt cao so
với dự toán nhưng vẫn dưới mức tiềm năng và đặc biệt là so với yêu cầu của
thành phố còn khoảng cách khá xa. Do vậy, quý 4 là giai đoạn chạy nước rút, các
địa phương cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn để phấn đấu đạt số thu cao hơn so với
dự kiến, tăng trưởng cao so với dự toán được giao và so với năm 2014. Đây sẽ là
cơ sở để xây dựng dự toán thu năm 2016 sát hợp và có tính khả thi hơn. Hiện các
địa phương mới dự kiến xây dựng dự toán thu năm 2016 ở mức “ khiêm tốn”. Như
quận Hải An dự kiến thu thường xuyên 243,4 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2015;
huyện Thủy Nguyên dự kiến tăng thu khoảng 14,4%; quận Lê Chân dự kiến thu cân
đối ngân sách khoảng 530 tỷ đồng, tăng 15%...

           
ràng, thu ngân sách của các quận, huyện tuy có nhiều tích cực, nhưng vẫn cần có
sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung hơn để khai thác và phát huy các tiềm năng,
lợi thế quay trở lại phục vụ sự nghiệp phát triển KTXH của địa phương.

            (Nguồn: Thu, chi ngân sách các quận,
huyện đạt kết quả cao/Hồng Thanh//Báo Hải Phòng. - ngày 01/10)

 

28. Tiến tới đại hội 15
Đảng bộ thành phố: Chuẩn bị đường băng để kinh tế Hải Phòng cất cánh

            Dự
thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đang được lấy
ý kiến rộng rãi trong nhân dân với hy vọng tìm hướng đột phá để kinh tế thành
phố phát triển, hướng tới tương lai bền vững...

Kỳ 1-Dấu ấn của nhiệm kỳ:

            Nhìn
lại nhiệm kỳ 2015-2020, có thể nói việc thực hiện Nghị quyết đại hội 14 Đảng bộ
thành phố (đại hội 14) về phát triển kinh tế bắt đầu với những thử thách quá
lớn. Bởi lẽ đó chính là giai đoạn nền kinh tế thế giới ngập sâu nhất trong khủng
hoảng, ảnh hưởng nặng nề đến Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Kinh tế
vĩ mô thiếu ổn định, lạm phát ở mức cao, Chính phủ thực hiện chính sách thắt
chặt tiên tệ, cắt giảm đầu tư công cùng với khủng hoảng xảy ra tại các tập đoàn
kinh tế chủ lực như Vinashin, Vinaline… khiến nhiều ngành kinh tế mũi nhọn của
Hải Phòng đứng trước nguy cơ suy sụp. Một bộ phận không nhỏ người lao động mất
việc làm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh của thành
phố.

Trong bối cảnh đó, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo, nhìn nhận đúng thời cơ và thách thức, kiên định phát triển kinh tế
theo hướng tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đúng tinh thần Nghị
quyết đại hội 14 đề ra. Nghiêm túc chấp hành Nghị quyết 11 của Chính phủ, đầu tư
công được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, công tác quản lý đầu tư từ vốn
ngân sách được tăng cường, nợ đọng xây dựng cơ bản được xử lý quyết liệt, từng
bước đẩy lùi suy thoái. Chỉ hai năm đầu nhiệm kỳ, kinh tế thành phố đã có dấu
hiệu phục hồi và tăng trưởng khá, quy mô được cơ cấu chuyển dịch theo hướng
CNH-HĐH, nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ 1 đến 3 năm.

            Trên
đà phát triển đó, năm 2013, với việc Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị
quyết 32 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ
CNH-HĐH”, đồng thời ban hành Kết luận 72 đã tạo bản lề mở ra một trang mới cho
kinh tế Hải Phòng. Từ nền tảng này, hướng đột phá của thành phố có lẽ được thể
hiện chính ở hai năm cuối nhiệm kỳ, giai đoạn liên tiếp được chọn thực hiện chủ
đề hành động “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng”. Trong đó, phát
huy rõ nét hơn vai trò của Hải Phòng “là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng
điểm phía Bắc, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ lớn và trọng điểm
kinh tế biển của miền Bắc  và cả nước”
như yêu cầu của NQ32.

            Trong
dự thảo báo cáo chính trị, những con số tổng hợp kết quả của nhiệm kỳ 2010-2015
thực sự ấn tượng. Tăng trưởng GDP ước bình quân 8,67%/năm, trong đó năm 2015
ước gấp 1,52 lần năm 2010, riêng GDP bình quân đầu người ước đạt 2.857
USD/người, gấp 1,8 lần so với năm 2010. Tỷ trọng GDP Hải Phòng trong GDP cả
nước từ 2,7% năm 2010 ước tăng lên 3,5% năm 2015; quy mô thu ngân sách nhà nước
tăng gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2006-2010; dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ
trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP, ước tăng bình quân 10,15%/năm, thể hiện tích
cực quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; số lượt khách du lịch ước tăng bình
quân 9,46%/năm, lợi thế du lịch biển được khai thác hiệu quả.

            Trong
5 năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố ước đạt trên 208 nghìn tỷ
đồng, tăng bình quân 8,87%/năm. Cơ cấu thu hút vốn cũng chuyển mạnh theo hướng
xã hội hóa, trong đó vốn khu vực ngoài nhà nước đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, gấp 1,4
lần so với nhiệm kỳ trước; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ước đạt 7,63
tỷ USD, bằng 1,5 lần tổng số vốn FDI của tất cả những năm trước đó cộng lại;
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng bình quân
19,13%/năm, chiếm 10,8% và đứng thứ 2 trong vùng đồng bằng sông Hồng; tổng kim
ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,88%/năm; sản lượng hàng hóa qua cảng tăng
bình quân 15,09%/năm, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội 14 đề ra trước 3 năm.

            Giữa
hoàn cảnh Hải Phòng chiếm trên 50% năng lực sản xuất của ngành đóng tàu, thì sự
sụp đổ của Vinashin đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi thị trường bất
động sản bị đóng băng đã kéo theo hàng loạt ngành sản xuất thế mạnh khác như
sắt thép, xi măng… lao dốc. Trước tình hình đó, thành phố đã thực hiện cơ cấu
lại ngành công nghiệp, chú trọng phát triển theo chiều sâu. Các khu, cụm công
nghiệp giữ vai trò quyết định đã thu hút được các dự án có vốn đầu tư lớn, công
nghệ tiên tiến, có uy tín trên thế giới như: LG, Bridgestone, Fuji Xerox... Kết
quả là, 5 năm qua tốc độ tăng GDP ngành công nghiệp bình quân đạt 8,7%/năm; chỉ
số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10%/năm.

            Về
sản xuất nông nghiệp, hướng phát triển cũng được đổi mới nâng cao giá trị gia
tăng, tốc độ tăng tăng GDP ước đạt 2,3%/năm; tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng từ
44,87% lên 47,3%, dịch vụ nông nghiệp tăng từ 2,65% lên 5,14%... Cùng với đó,
thành phố đã khai thác hiệu quả tiềm năng của trên 125km bờ biển và vùng ngư
trường trên biển với đặc thù riêng của Hải Phòng. Kinh tế thủy sản phát triển
mạnh cả lĩnh vực nuôi trồng và khai thác, tỷ trọng giá trị tăng từ 24,08% năm
2011 lên 34,54% năm 2015; giá trị sản xuất ước tăng 5,8%/năm. Cơ sở hạ tầng,
công nghệ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, bước đầu thực hiện tốt vai trò trung
tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, trung tâm giống, chế biến thuỷ sản của vùng đồng
bằng sông Hồng.

            (Nguồn:
Tiến tới đại hội 15 Đảng bộ thành phố…/Hoàng Minh//Báo An ninh Hải Phòng . –
ngày 05/10)

 

29. 446 dự án FDI còn
hiệu lực

            9
tháng, Hải Phòng tiếp tục là địa phương thu hút nhiều vốn FDI với nhiều dự án
lớn được đăng ký mới và tăng vốn.

            Cụ
thể, có 40 dự án cấp mới với tổng vốn 317 triệu USD; 19 dự án điều chỉnh tăng
vốn với số vốn điều chỉnh tăng thêm là 214 triệu USD. Trong đó, Nhà máy sản
xuất điện tử Haengsung Việt Nam được cấp mới vào tháng 5- 2015 với tổng vốn đầu
tư 100 triệu USD; Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam nâng vốn
từ 60 triệu USD lên 150 triệu USD (tăng 90 triệu USD); Công ty TNHH Iko
Thompson Việt Nam nâng vốn từ 68,7 triệu USD lên 93,7 triệu USD (tăng 25 triệu
USD)... Các dự án FDI lớn nhất từ trước đến nay đầu tư vào Hải Phòng đã đi vào
hoạt động và tiếp tục triển khai như Nhà máy sản xuất lốp xe ô tô Bridgestone;
Nhà máy LGE sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao; Nhà máy sản xuất thuốc
tiêu chuẩn cao Nipro Pharma; dự án mở rộng khu công nghiệp VSIP Hải Phòng; dự
án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu
2)... Đến nay, Hải Phòng có 446 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư
đăng ký là 10,55 tỷ USD.

            (Nguồn:
446 dự án FDI còn hiệu lực//Báo Hải Phòng. - ngày 05/10)

 

30. 26 ngành công nghiệp
tăng trưởng

            9
tháng năm 2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của thành phố tăng
15,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo tăng 16%; nhóm ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,3%; nhóm ngành cung
cấp nước, xử lý rác thải tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

            26
ngành công nghiệp có tăng trưởng. Trong đó, tốc độ tăng khá là ngành sản xuất
sản phẩm điện tử dân dụng tăng 375,89%; sản xuất lốp xe ô tô tăng 91,36%; ngành
sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (máy in) tăng 65,33%; sản xuất xơ Sợi
tăng 110,46%; sản xuất dây, cáp điện tăng 54,83%; sản xuất sản phẩm từ dầu mỏ
tăng 29,44%; sản xuất thép tăng 23,3%; sản xuất giày dép tăng 19%; sản xuất và
phân phối đỉện tăng 11,3%; sản xuất đồ chơi tăng 10,95%; sản xuất bia tăng
7,47%; thu gom rác thải tăng 7,68%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 3,52%; khai
thác và xử lý nước tăng 5,35%....

            Tuy
nhiên, còn 15 ngành giảm như may trang phục giảm 15,74% sản xuất đồ điện dân
dụng giảm 14,2%; sản xuất thức ăn gia súc giảm 14,3%; sản xuất ắc qui giảm 12%
sản xuất sản phẩm từ plastic giảm 2,3%; sản xuất xi măng giảm 2,8%; đóng tàu
giảm 2,7%.

            (Nguồn:
26 ngành công nghiệp tăng trưởng//Báo Hải Phòng. - ngày 07/10)

 

31. Doanh nghiệp Hải
Phòng: Chủ động tăng sức mạnh nội tại

            Theo
thống kê, trên địa bàn TP. Hải Phòng có khoảng 17.600 doanh nghiệp (DN), trong
đó DN nhỏ và vừa chiếm trên 80%. Trong xu thế hội nhập diễn ra hiện nay, đa
phần các DN đã bắt tay vào cuộc chơi toàn cầu hóa, các ngành hàng đều phải chịu
sự cạnh tranh nhưng cũng mở ra không ít cơ hội.

Còn nhiều khó khăn:

            Hội
nhập là xu thế tất yếu, là sân chơi lớn mang lại nhiều cơ hội, với thị trường
rộng mở nhưng cũng là thách thức không nhỏ khi DN phải đưa ra sản phẩm để cạnh
tranh ngoài thị trường. Những năm qua, trước biến động của thị trường, các DN
trên địa bàn Hải Phòng gặp không ít khó khăn. Để kịp theo đuổi với sức cạnh
tranh trên thị trường, các DN phải tự làm mới mình, như: Đổi mới dây chuyền
công nghệ; nâng cao chất lượng sản phẩm...Ông Đào Văn Lai - Phó Chủ tịch Hiệp
hội DN nhỏ và vừa Hải Phòng - cho biết, DN trên địa bàn đa phần là các DN nhỏ
và vừa. Trước thềm hội nhập, các DN đều bị tác động, tuy nhiên, họ gặp khó khăn
nhiều hơn, như: Công nghệ đầu tư lạc hậu; trình độ quản lý, đào tạo nhân lực
còn hạn chế; vấn đề về vốn rất khó tiếp cận với hệ thống ngân hàng… Bên cạnh
đó, các chương trình hỗ trợ, cơ chế, chính sách tại địa phương chưa thực sự
đồng hành cùng DN. Hội nhập có tính hai mặt, nếu sản phẩm tốt, có đủ sức khỏe
để cạnh tranh thì chắc chắn DN sẽ có nhiều thị phần ở sân chơi này. Vấn đề đặt
ra là các DN Hải Phòng nói riêng và DN Việt nói chung cần phải khắc phục tình
trạng chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Để vươn mình trong xu thế hội nhập, mỗi
DN phải tự nâng cao chất lượng hoạt động, từ trang thiết bị máy móc đến người
lao động có tay nghề cao, đội ngũ quản lý tốt…, hướng tới dòng sản phẩm chất
lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, chính quyền địa
phương cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, hành lang pháp lý thuận lợi cho DN
phát triển.Theo ông Phạm Văn Tuyên - Giám đốc Công ty Phát triển nhà Việt Hải
Phòng, với việc các DN tham gia vào các hiệp định thương mại như TPP, AEC…,
Việt Nam thực sự mở cửa hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng.

            Đây
là tín hiệu đáng mừng để DN Việt dịch chuyển dần từ những ngành nghề gia công
sang ngành nghề có công nghệ cao, sự cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, các DN nhỏ
không tránh khỏi tình trạng khó khăn. Hiện công ty đang rất khó khăn về vốn và
rất cần những nhà đầu tư chiến lược. Vì vậy, thành phố cần tạo điều kiện về cơ
chế thì DN mới có thể tự đứng vững trong xu thế toàn cầu hóa.Để DN có nhiều cơ
hội đầu tư và mở rộng cửa bước vào xu thế hội nhập, TP.Hải Phòng có rất nhiều
chương trình hội nghị, hội thảo xúc tiến như: Tập huấn kỹ năng làm giám đốc; mở
các khóa đào tạo ngắn hạn về nâng cao nghiệp vụ kiến thức cho DN… Năm 2015, Hải
Phòng đã thu hút rất nhiều tập đoàn lớn, nhà đầu tư, DN nước ngoài như Nhật
Bản, Hàn Quốc…Vì vậy, để hội nhập trở thành cơ hội lớn cho DN, ngoài nỗ lực tự
thân của DN, chính quyền thành phố cần có chính sách hỗ trợ dài hơi hơn. Thành
phố cần tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho
DN…

            (Nguồn:
Doanh nghiệp Hải Phòng: Chủ động tăng sức mạnh nội tại/Sông Thu//Báo Công
Thương. – ngày 09/10)

 

32. Công ty CP cấp nước
Hải Phòng: Năng động, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển
kinh tế- xã hội thành phố

            Sáng
10-10, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trọng thể kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập;
đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và Huân chương Độc lập hạng
Nhất. Đến dự có các đồng chí : Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND
thành phố; Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố; Cao Lại Quang, Chủ tịch
Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm còn có ngài Phó thị trưởng thành phố
Kitakyushu (Nhật Bản) Imanaga Hiroshi; đại diện đại sứ quán Phần Lan, Nhật Bản,
Văn phòng JICA tại Việt Nam.

            Gắn
liền với quá trình xây dựng và phát triển thành phố, đến nay, hệ thống cấp nước
thành phố phát triển lên 8 nhà máy nước, tổng công suất hơn 240.000 m3/ngày,
cấp nước cho khoảng 1,2 triệu dân, hàng nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ cả nội thành và ngoại thành. Từ năm 1993 đến nay, Công ty cấp nước có sản
lượng nước tiêu thụ tăng từ 13,8 triệu m3/năm lên 63 triệu m3/năm vào năm 2014.
Doanh thu tăng từ 10 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng; tỷ lệ thất thu thất thoát nước
giảm từ 70% xuống dưới 15%. Tình hình tài chính lành mạnh, cân đối thu chi, nộp
thuế, ngân sách, trả nợ đầy đủ, bảo toàn và phát triển nguồn vốn để tiếp tục
đầu tư hệ thống. Chất lượng và sản lượng nước cấp được đánh giá tốt nhất toàn
quốc. 

            Tại
lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn biểu dương và đánh giá cao
những thành quả đạt được của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng trong 110 năm qua,
với tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động tìm ra những hướng đi đúng đắn,
đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế- xã hội thành phố, bảo đảm an sinh
xã hội. Đồng chí đề nghị công ty tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần chủ
động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

            Đồng
chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao danh hiệu Anh
hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Độc lập hạng Nhất của Nhà nước và bức
trướng của UBND thành phố tặng công ty mang dòng chữ:  ”Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết,
năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự
nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của thành phố” và trao Huân chương Lao động
hạng Ba của Nhà nước tặng các đồng chí: Vũ Hồng Dương, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám
đốc Công ty CP Cấp nước Hải Phòng; Vũ Mạnh Hòa, Phó tổng giám đốc.

            Trong
khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 110 năm Cấp nước Hải Phòng (1905-2015), trong 2
ngày 9 và 10-10 tại Cung Văn hóa Thanh niên, Trung tâm Hội nghị thành phố, Nhà
hát Tháng Tám, diễn ra các hoạt động : Hội thao Chi hội cấp nước miền Bắc;
Triển lãm kỹ thuật, công nghệ, vật tư ngành Nước; Hội thảo quốc tế về công nghệ
xử lý nước và quản lý cấp nước; Hội diễn Chi hội Cấp nước miền Bắc

            (Nguồn:
Công ty CP cấp nước Hải Phòng: Năng động, sáng tạo, đóng góp
xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-
xã hội thành phố//Báo Lao động. - ngày 10/10)

 

33. Hải An: Tiếp tục ổn
định và duy trì phát triển kinh tế

            9
tháng đầu năm 2015, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thách thức song kinh tế
của quận Hải An tiếp tục ổn định và duy trì sự phát triển. Tổng thu ngân sách
trên địa bàn quận (không kể phí tạm nhập tái xuất) đạt 358,407 tỷ đồng, đạt
116,7% kế hoạch thành phố Hải Phòng, 115,8% kế hoạch quận, tăng 59% so với cùng
kỳ.

            Công
tác đầu tư xây dựng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, quan tâm đầu tư xây dựng
cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, công tác giải phóng mặt
bằng tập trung vào các công trình trọng điểm như: Dự án cải tạo Cảng hàng không
quốc tế Cát Bi; dự án đầu tư xây dựng khu vực đảo Vũ Yên; dự án cầu Bạch Đằng;
dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư GPMB các dự án phía sau trung
tâm hành chính quận; dự án đầu tư xây dựng Cảng tiếp nhận tàu… Xử lý kiên quyết
theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp xây dựng trái phép, sai
phép, tăng cường công tác quản lý đô thị, thực hiện có hiệu quả mô hình tổ quản
lý đô thị tại các phường...

            Bên
cạnh đó, UBND quận đã tổ chức an toàn, tiết kiệm các hoạt động đón Xuân Ất Mùi
2015, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và quận,
đặc biệt tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hải
An lần thứ III. Quận đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của
Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao... góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân
dân.

            Công
tác giáo dục và đào tạo quận tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu khối quận, tỷ lệ
học sinh giỏi các cấp đều tăng, tỷ lệ học sinh thi vào THPT công lập đạt tỷ lệ
cao. Công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, xã hội được quận quan tâm thực
hiện tốt công tác an sinh xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
được đảm bảo và giữ vững, hoàn thành công tác quốc phòng - quân sự địa phương;
công tác cải cách hành chính ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước được
đẩy mạnh, phát huy hiệu quả; duy trì nề nếp công tác tiếp dân và giải quyết
khiếu nại, tố cáo...

            Về
thực hiện chủ đề năm 2015 “GPMB, phục hồi kinh tế và đổi mới mô hình tăng
trưởng”, quận đã thực hiện một cách chủ động và tích cực, đạt hiệu quả cao góp
phần xây dựng phát triển quận và thành phố. 3 tháng cuối năm 2015, quận Hải An
sẽ tiếp tục rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn đạt thấp, đề ra các biện
pháp, kế hoạch và giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm
vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh của quận năm 2015.

            (Nguồn:
Hải An: Tiếp tục ổn định và duy trì phát triển kinh tế//Báo Lao động Thủ đô. -
ngày 17/10)

 

34.  Vicem Hải Phòng: Nâng cao năng lực cạnh tranh, phương
thức lãnh đạo

      Tăng trưởng toàn diện:

            Trong
bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, ngành
XM cung vượt cầu, đầu tư xây dựng bị hạn chế, thị trường BĐS trầm lắng… song
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, sự đoàn kết thống nhất, tích
cực, chủ động, nỗ lực rất cao của tập thể cán bộ, công nhân viên Cty Vicem Hải
Phòng, trong giai đoạn 2011 - 2015, Vicem Hải Phòng đã hoàn thành vượt các chỉ
tiêu sản xuất kinh doanh; giải quyết đủ việc làm, thu nhập được đảm bảo, đời
sống của người lao động được cải thiện cả về vật chất, tinh thần.

            Các
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Sản xuất clinker 5
năm 5.328.000 tấn, đạt 101,25% so với Nghị quyết Đại hội, tăng 1,2%; Tiêu thụ
sản phẩm 5 năm 7.542.000 tấn, đạt 105,26% so với Nghị quyết Đại hội, tăng 7,71%
so với công suất thiết kế nhà máy 1.400.000 tấn/năm; Doanh thu 5 năm 7.480 tỷ
đồng, đạt 103,9% so với Nghị quyết Đại hội, bình quân 1.496 tỷ đ/năm; năm cuối
nhiệm kỳ tăng trên 10% so với năm đầu nhiệm kỳ; Nộp ngân sách 5 năm 272,6 tỷ
đồng; bình quân 54,4 tỷ đ/năm; Hiệu quả kinh tế EBITDA/Doanh thu bình quân hàng
năm đạt 14%; năm cuối nhiệm kỳ 2014 tăng 2 lần so với năm đầu nhiệm kỳ 2010.
Thu nhập của người lao động bình quân đạt 8,6 triệu đ/người/tháng, hoàn thành
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 30 đã đề ra.

            Đảng
bộ Cty đã quyết liệt chỉ đạo công tác cổ phần hóa theo đúng chương trình kế
hoạch đề ra, trong đó tập trung giải quyết 3 vấn đề: Tái cấu trúc tài chính;
tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động và tổ chức quản trị DN. Hiện Cty đang chủ
động xây dựng đề án tiếp nhận, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sản xuất kinh
doanh có hiệu quả nhà máy XM Sông Thao (Phú Thọ) khi có quyết định của cấp có
thẩm quyền.

            Cũng
trong nhiệm kỳ qua, Vicem Hải Phòng đã hoàn thành chiến lược phát triển Cty từ
nay đến năm 2025 và các năm tiếp theo đồng bộ với cơ cấu tổ chức, xây dựng mô
hình DN, chiến lược về nguồn nhân lực. Đây là việc mới trong nhiệm kỳ và là lần
đầu được xây dựng một cách bài bản tại Cty.

            Không
chỉ làm chủ dây chuyền thiết bị công nghệ mà công tác cải tiến, áp dụng các đề
tài khoa học mang lại hiệu quả cao vào sản xuất được triển khai hiệu quả tại
Vicem Hải Phòng, điển hình là đề tài lắp đặt thêm két phụ gia, đưa tỷ lệ sử
dụng clinker trong xi măng về 0,61 đạt mức tiên tiến của ngành; sử dụng nguồn
phụ gia gần, giá thấp thay thế phụ gia giá cao, nguồn xa; tiếp tục nghiên cứu
sử dụng xỉ, tro bay của nhiệt điện Hải Phòng, thạch cao nhân tạo của nhà máy
DAP Đình Vũ; đốt dầu tái chế FO-R thay thế dầu FO nhập khẩu, đồng thời tích cực
đàm phán Dự án đốt rác thải và tận dụng nhiệt khí thải phát điện theo chương
trình hợp tác với Nhật Bản nhằm giảm thiểu CO2, thay thế một phần nhiên liệu từ
than hóa thạch… Những chương trình này không chỉ giúp mang lại hiệu quả kinh tế
cho Cty mà còn góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, xây dựng TP xanh, giúp Vicem Hải Phòng phát triển
bền vững trong tương lai…

            Trong
giai đoạn 2015 - 2020, Vicem Hải Phòng phấn đấu sản xuất 5,3 - 5,5 triệu tấn
clinker, nếu tiếp nhận thêm Nhà máy XM Sông Thao, phấn đấu sản lượng đạt từ 8,5
- 9 triệu tấn; sản xuất và tiêu thụ 8 - 8,5 triệu tấn XM, nếu tiếp nhận thêm
Nhà máy XM Sông Thao, phấn đấu tổng sản lượng đạt 11,50 - 12 triệu tấn; Nộp
ngân sách 80 - 120 tỷ đ/năm; bình quân thu nhập 10 - 12 triệu đ/người/tháng;
phấn đấu EBITDA/Doanh thu đạt từ 15 - 22%, (sẽ có lợi nhuận 50 tỷ đ/năm); trả
hết nợ gốc vay đầu tư xây dựng Nhà máy XM Hải Phòng mới…

Trong giai đoạn 2011 - 2015, Vicem Hải Phòng được Bộ
TN&MT cấp giấy phép khai thác mỏ Ngà Voi với diện tích 17,4ha, trữ lượng
14,7 triệu tấn; mỏ Tràng Kênh được cấp giấy phép thăm dò trữ lượng ngầm với
diện tích 82ha, độ sâu âm 30m trữ lượng ước tính 45 triệu tấn đá, giải quyết cơ
bản nguồn nguyên liệu đá vôi lâu dài cho nhà máy.

            (Nguồn:
Vicem Hải Phòng: Nâng cao năng lực cạnh tranh, phương thức lãnh đạo/Vũ Huyền//
Báo Xây dựng. - ngày 21/10)

 

35. Khai mạc Đại hội Đảng
bộ TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020: Xây dựng Hải Phòng là thành phố Cảng văn
minh, hiện đại

       Chuyển động tích cực:

            Trong
giai đoạn 2010 - 2015, Hải Phòng về cơ bản đã đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề
ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức và có đột phá. Kinh tế Thành phố từng
bước vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch cơ
bản theo hướng công nghiệp hóa, dịch vụ. Nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế
hoạch từ 1 đến 3 năm.

            GDP
trên địa bàn Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 8,67%/năm. Quy mô
kinh tế được mở rộng, GDP năm 2015 cao gấp 1,52 lần năm 2010, bình quân đầu
người ước đạt 2.857 USD, gấp 1,8 lần so với năm 2010. Tỷ trọng GDP Hải Phòng
trong GDP cả nước từ 2,7% năm 2010 tăng lên 3,5% năm 2015 (theo giá so sánh năm
2010). Tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với
giai đoạn 2006 - 2010, trong đó thu nội địa tăng trên 2 lần.

            Huy
động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư
trên địa bàn Thành phố ước đạt trên 208.000 tỷ đồng, tăng bình quân 8,87%/năm.
Cơ cấu vốn đầu tư chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa; trong đó, vốn khu vực
ngoài nhà nước đạt 86.600 tỷ đồng, gấp 1,4 lần so với nhiệm kỳ trước. Vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, ước đạt 7,63 tỷ USD, gấp 1,5 lần của
những năm trước cộng lại (5,07 tỷ USD). Đầu tư trong nước có chuyển biến tích
cực, đã thu hút một số tập đoàn, tổng công ty lớn đầu tư vào Thành phố như
Vingroup, Him Lam...

            Dịch
vụ cảng biển phát triển mạnh. Sản lượng hàng hóa qua cảng tăng cao, bình quân
15,09%/năm, năm 2012 đã đạt 51,5 triệu tấn, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đề ra
trước 3 năm. Năm 2015 ước đạt 69 triệu tấn, tăng 179% so với năm 2010. Dịch vụ
logistics tăng nhanh, đang dần hình thành trung tâm logistics lớn trên địa bàn.
Dịch vụ hàng hải được đẩy mạnh, có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

            “Môi
trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu
tư và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều dự án FDI, DDI của các
tập đoàn lớn được đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả. Một số công trình lớn,
trọng điểm có tác động thúc đẩy sự phát triển thành phố và cả vùng”, ông Lê Văn
Thành, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định.

            Bức
tranh kinh tế - xã hội Hải Phòng ngày càng rực rỡ sắc màu. Cảng Lạch Huyện -
cửa ngõ quốc tế của Hải Phòng, sử dụng vốn ODA Nhật Bản và vốn Chính phủ lên
tới hơn 25.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4/2014, hiện đang thi công đúng
tiến độ. Khi hoàn thành, Hải Phòng sẽ có một cảng biển với 2 bến, chiều dài 750
m, cùng các trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến để khai thác, xếp dỡ
cho tàu container trọng tải đến 100.000 DWT.

            Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá: “Dự án sau khi hoàn thành sẽ mở
rộng cánh cửa thông thương phía Bắc nước ta với khu vực và thế giới, tạo tiền
đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội của Vùng Đông Bắc Bộ nói riêng, cũng
như toàn miền Bắc nói chung”. Cảng Lạch Huyện sẽ là nơi hàng hóa xuất nhập khẩu
của khu vực miền Bắc có thể đi thẳng tới các thị trường châu Âu, châu Mỹ, mà
không cần qua trung chuyển.

            Việc
Sân bay Cát Bi được nâng cấp thành sân bay quốc tế đã tạo thêm cơ hội cho Hải
Phòng “cất cánh”. Với tổng mức đầu tư 3.660,815 tỷ đồng xây dựng đường cất hạ
cánh mới dài 3.050 m, rộng 45 m; xây dựng sân chờ hình thang; cải tạo đường cất
hạ cánh hiện hữu thành đường lăn song song dài 457,4 m, rộng 23 m; xây dựng mới
sân đỗ máy bay đảm bảo 8 vị trí đỗ cho máy bay A321. Việc hoàn thành đường cất
hạ cánh và sân đỗ máy bay để đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 12/2015 và
hoàn thành toàn bộ dự án trong quý IV/2016 là một dấu ấn mạnh mẽ của Hải Phòng.

            “Việc
đầu tư xây dựng nhà ga hành khách mới tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi là rất
cấp bách. Đây sẽ thêm một công trình trong chuỗi các công trình trọng điểm của
Hải Phòng được hoàn thành như Cảng quốc tế Lạch Huyện, đường cao tốc Hà Nội -
Hải Phòng… Điều đó sẽ tạo thế và lực mới cho kinh tế - xã hội của Hải Phòng”,
ông Lê Văn Thành cho biết thêm.

            Đường
cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105 km theo tiêu chuẩn quốc tế cũng đã được
thông xe hơn 78,2 km. Đoạn còn lại (9,2 km thuộc Hải Phòng) sẽ hoàn thành trước
ngày 31/12/2015. Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện có điểm đầu dự án tại nút giao
Tân Vũ (quận Hải An), điểm cuối dự án tiếp giáp cổng cảng Lạch Huyện, với tổng
chiều dài 15,63 km; trong đó, phần cầu Tân Vũ vượt biển dài 5,44 km, với 6 làn
xe, mặt cắt ngang rộng 29,5 m, chịu được động đất cấp 7. Đây sẽ là cầu vượt
biển dài nhất Việt Nam và dài nhất Đông Nam Á cũng đang triển khai đúng tiến
độ. Đường cao tốc ven biển vùng Duyên hải Bắc Bộ với tổng chiều dài là 160 km,
đi qua các tỉnh, thành phố trong khu vực và kết nối với tuyến đường cao tốc Hạ
Long - Hải Phòng đã có lộ trình đầu tư.

            Các
lĩnh vực khác cũng đạt những kết quả tích cực. Công nghiệp được cơ cấu lại, chú
trọng phát triển theo chiều sâu; các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, ứng
dụng công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nông nghiệp - thủy sản
đang từng bước phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng,
chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm đúng mức. Sức cạnh tranh và
mức độ hội nhập của kinh tế Thành phố được nâng lên.

            Hải
Phòng đang xây dựng kết cấu hạ tầng tốt nhất để phát huy các thế mạnh về tiềm
năng, lợi thế cho thúc đẩy kinh tế - xã hội, đúng như ông Dương Anh Điền, Bí
thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá: “Các dự án này sau khi hoàn thành sẽ là những
điểm nhấn trong kiến trúc đô thị của Hải Phòng và từng bước hoàn thiện kết nối
giao thông với các tỉnh phía Bắc, đồng thời góp phần tái cơ cấu nền kinh tế và
là cầu nối giúp cho kinh tế - xã hội Hải Phòng tăng trưởng mạnh hơn nữa”…

            Tiếp
tục phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ
cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự
phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ,
công nghiệp lớn, có sức cạnh tranh cao là những mục tiêu cơ bản của Đại hội
Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XV. Hải Phòng sẽ là trọng điểm phát triển kinh tế
biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ
của Vùng Duyên hải Bắc Bộ. Là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa
chính ra biển của các địa phương phía Bắc. Đời sống vật chất và tinh thần của
người dân không ngừng nâng cao; hệ thống chính trị vững mạnh…

           
đường lối đúng, mang tầm chiến lược, có sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng,
đổi mới theo kịp xu thế phát triển chung của đất nước sẽ vừa là đòi hỏi, vừa là
động lực cho Hải Phòng hướng tới.

            Quy
hoạch phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển công nghiệp đúng tầm;
dịch vụ thương mại văn minh, các dự án đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế
đáp ứng mọi nhu cầu của các nhà đầu tư, các dự án về giao thông bộ, đường
không, cảng biển… đang băng băng về đích sẽ là bước đệm vững chắc cho giai đoạn
phát triển mới của Hải Phòng. Tất cả để hướng tới một Hải Phòng phát triển bền
vững, một thành phố cảng xanh, văn minh và hiện đại.

            (Nguồn:
. Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020…/Thanh Tân//Báo
Đầu tư. - ngày 21/10)

 

36. Công đoàn Cty Cảng
Hải Phòng: Mong được mua 15% cổ phần cho NLĐ

            Trước
thông tin thoái vốn Nhà nước tại Cảng Hải Phòng xuống còn 20% vốn điều lệ, mới
đây, CĐ Cảng Hải Phòng có công văn gửi Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo nguyện
vọng của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tại đơn vị được mua tối thiểu 15% cổ
phần của Vinalines tại Cty CP Cảng Hải Phòng…

hông tin thoái vốn Nhà nước xuống còn 20% vốn điều lệ
làm nhiều người băn khoăn, lo lắng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, chủ trương
thoái vốn của Nhà nước, nhưng mong muốn tổ chức CĐ đứng ra đại diện NLĐ xin mua
15% cổ phần để NLĐ có tiếng nói sau này và yên tâm LĐ, sản xuất”.

            Ông
Tô Đình Sơn đại diện NLĐ đề xuất chủ trương vận động toàn thể CBCNV huy động
mọi nguồn lực tham gia mua cổ phần Cảng Hải Phòng. Các đại biểu đều thống nhất
chủ trương, quyết tâm mua tối thiểu 15% cổ phần trở lên để giữ việc làm cho
NLĐ. Đồng thời, thống nhất kiến nghị lên Vinalines thoái vốn Nhà nước tại Cảng
Hải Phòng có lộ trình để CBCNV cảng bố trí nguồn tiền, ổn định tư tưởng, yên
tâm sản xuất; thống nhất đối với khoản tiền thưởng lợi nhuận từ tháng 7.2013
đến tháng 6.2014 phân phối cho CBCNV và dành khoản này để mua cổ phần và trả
cho NLĐ bằng cổ phiếu.

Kiến nghị thoái vốn có lộ trình:

    … Theo
Quyết định 276/QĐ-TTg ngày 4.2.2013 về đề án tái cơ cấu Vinalines giai đoạn
2012-2015, trong đó có cổ phần hóa Cảng Hải Phòng và được Chính phủ quyết định
là DN nhà nước được giữ cổ phần chi phối từ 65-75%. Tuy nhiên, thông tin về
phương án tổng thể phát triển hệ thống cảng biển do Vinalines nắm giữ trong đó
có nội dung đồng ý trước mắt thoái vốn Nhà nước tại Cảng Hải Phòng xuống còn
20% vốn điều lệ làm nhiều CBCNV băn khoăn lo lắng, đặc biệt là việc làm và đời
sống của trên 4.000 CNLĐ, đoàn viên CĐ. CĐ Cảng Hải Phòng mong Đoàn Chủ tịch
Tổng LĐLĐVN sớm có ý kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết
nguyện vọng của CBCNV Cảng Hải Phòng được mua tối thiểu 15% cổ phần vốn điều lệ
Cty với mục đích để gắn bó vai trò, trách nhiệm của CBCNV với truyền thống của
đội ngũ CN cảng. Đồng thời để nghị thoái vốn Nhà nước có lộ trình để CBCNV Cảng
bố trí nguồn tiền, đảm bảo ổn định tư tưởng, yên tâm sản xuất.

            (Nguồn:
Công đoàn Cty Cảng Hải Phòng: Mong được mua 15% cổ phần cho NLĐ/Hoàng Hoan//Báo
Lao động. - ngày 21/10)

 

37. Đại hội Đảng bộ Hải
Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020: Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân
10,5%/năm

            Qua
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015,
mặc du còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và
dân thành phố Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng
về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được
đổi mới, hoàn thành toàn diện…

Kinh tế thành phố tăng trưởng khá, nhiều chỉ
tiêu về trước kế hoạch:

            Theo
báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2010 – 2015,
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn thành phố đạt tốc độ tăng trưởng
khá, ước tăng bình quân 8,67%/năm. Quy mô kinh tế được mở rộng, GDP năm 2015
ước gấp 1,52 lần năm 2010, GDP bình quân đầu người ước đạt 2.857 USD, gấp
1,8 lần so với năm 2010. Tỷ trọng GDP Hải Phòng trong GDP cả nước từ 2,7% năm
2010 ước tăng lên 3,5% năm 2015. Tỷ trọng GDP của các nhóm ngành công nghiệp -
xây dựng và dịch vụ tăng từ 90% năm 2010 lên 92,8% năm 2015.

            Tổng
thu ngân sách trên địa bàn thành phố 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với giai
đoạn 2006 - 2010, trong đó thu nội địa tăng trên 2 lần. Chi ngân sách địa
phương cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, bảo đảm an sinh xã hội; ưu tiên
đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược.

            Tổng
vốn đầu tư trên địa bàn thành phố ước đạt trên 208 nghìn tỷ đồng, tăng
bình quân 8,87%/năm, đạt kế hoạch. Cơ cấu vốn đầu tư chuyển mạnh theo hướng
xã hội hóa; trong đó, vốn khu vực ngoài nhà nước đạt 86,6 nghìn tỷ đồng, gấp
1,4 lần so với nhiệm kỳ trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng
mạnh, ước đạt 7,63 tỷ USD, gấp 1,5 lần tổng vốn FDI của những năm trước cộng
lại (5,07 tỷ USD). Đầu tư trong nước có chuyển biến, đã thu hút một số tập
đoàn, tổng công ty lớn đầu tư vào thành phố.

            Hải
Phòng đã tập trung nguồn lực lớn, tạo sự phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, khẳng định vững chắc vai trò là
đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc…

            Thực
hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất,
hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố đạt kết quả bước đầu quan
trọng. Phát huy rõ hơn vai trò là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm
phía Bắc, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ lớn và trọng điểm kinh
tế biển của miền Bắc và cả nước.

            Kinh
tế dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP, ước tăng
bình quân 10,15%/năm, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành
phố.

            Thương
mại có bước phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tiêu dùng ước tăng bình quân 19,13%/năm, chiếm 10,8%. Hệ thống kết cấu hạ
tầng thương mại từng bước được nâng cấp và phát triển khá mạnh. Tốc độ tăng kim
ngạch xuất khẩu bình quân 15,88%/năm; năm 2015 ước đạt 4,2 tỷ USD, gấp hơn 2
lần so với năm 2010, vượt chỉ tiêu Đại hội; tỷ lệ nhập siêu giảm mạnh so với
giai đoạn 2006 - 2010.

            Dịch
vụ cảng biển phát triển mạnh. Sản lượng hàng hóa qua cảng tăng cao, bình quân
15,09%/năm, năm 2012 đã đạt 51,5 triệu tấn, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đề
ra trước 3 năm; năm 2015 ước đạt 69 triệu tấn, tăng 179% so với năm 2010. Dịch
vụ logistics tăng nhanh, đang dần hình thành trung tâm logistics lớn trên địa
bàn. Dịch vụ hàng hải được đẩy mạnh, có sự tham gia của nhiều thành
phần kinh tế…

            Ngành
công nghiệp được cơ cấu lại, chú trọng phát triển theo chiều sâu; các ngành,
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, ứng dụng công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá
trị toàn cầu bước đầu có sự phát triển, đạt một số kết quả. Tốc độ tăng GDP
ngành công nghiệp bình quân đạt 8,7%/năm; chỉ số phát triển sản xuất
công nghiệp (IIP) ước tăng 10%/năm. Công nghiệp phát triển theo hướng tập
trung trong Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và các khu, cụm công nghiệp; đã thu hút
được các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại của
một số tập đoàn, công ty lớn, có uy tín trên thế giới như: LG, Bridgestone,
Fuji Xerox, GE,...

            Nông
nghiệp - thủy sản đang từng bước phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá
trị gia tăng, chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm đúng mức.

            Kinh
tế thủy sản phát triển cả lĩnh vực nuôi trồng và khai thác, giá trị sản xuất
ước tăng 5,8%/năm, gấp hơn 2 lần tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành. Kết cấu
hạ tầng, công nghệ tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, bước đầu thực hiện tốt vai
trò trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, trung tâm giống, chế biến thuỷ sản của
vùng duyên hải Bắc bộ và miền Bắc.

            Chương
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích
cực. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng cánh đồng lớn và
triển khai chương trình cơ giới hóa đồng bộ được đẩy mạnh. Bình quân các xã
trên địa bàn thành phố đạt 14 tiêu chí, trong đó 41 xã (đạt 30%) cơ bản hoàn
thành 19/19 tiêu chí Quốc gia…

            Chỉ
tiêu chủ yếu bình quân/năm và đến năm 2020: Tăng trưởng GDP đạt bình quân
10,5%/năm, trong đó: dịch vụ tăng 11,7%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng
10%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%/năm. Chỉ số phát triển sản xuất
công nghiệp tăng bình quân 14%/năm. GDP bình quân đầu người đạt 5.600 USD/người
năm. Tỷ trọng GDP nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông - lâm - ngư
nghiệp đạt tương ứng 57% ; 37,7% và 5,3%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 12-17
tỷ USD. Sản lượng hàng hoá thông qua các cảng trên địa bàn đạt 110 triệu tấn.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 440.000 tỷ đồng. Thu hút
7,5 triệu lượt khách du lịch.Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt
trên 80.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 20.000 tỷ đồng. Phấn đấu
100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới...

            (Nguồn:
Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020…/Quang Chiến //Báo
Bảo vệ pháp luật. - ngày 22/10)

 

IV. Lao động – sản xuất; Kinh doanh:

38. Chính thức mở trung
tâm Vincom đầu tiên tại Hải Phòng.

            Vincom
Lê Thánh Tông - trung tâm thương mại mang thương hiệu Vincom đầu tiên tại

Hải Phòng - đã khai trương hôm 1/10, sau gần 8 tháng
thi công.

            Được
thiết kế theo mô hình “một điểm đến, mọi nhu cầu”, từ mua sắm, vui chơi đến
giải trí, Vincom Lê Thánh Tông có tổng diện tích mặt sàn lên đến 20.000 m2, tọa
lạc tại số 1 Lê Thánh Tông - tuyến đường huyết mạch và gần khu vực trung tâm
thành phố.

Với 5 tầng nổi - 1 tầng hầm, theo Phó chủ tịch
Vingroup Lê Khắc Hiệp, đã có hơn 98% diện tích thuê tại Vincom Lê Thánh Tông
được lấp đầy trước ngày khai trương, bởi nhiều thương hiệu uy tín của các công
ty - tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Tại đây, khách hàng có thể cập nhật
những xu hướng mới nhất từ thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện máy, công nghệ, nội
thất… đến các nhu cầu thiết yếu như hàng tiêu dùng, sách và văn phòng phẩm, sản
phẩm trẻ em, ẩm thực...

            Ngành
hàng thời trang nổi bật với các thương hiệu Adidas, Bata, Ecco, Gurkha, Emigo…;
khu thế giới ẩm thực quy tụ hệ thống thương hiệu được yêu thích: Cowboy Jack’s,
K-Pub, King BBQ Buffet, Highlands Coffee, Fanny, Jollibee, Dingtea…; khu thế
giới điện ảnh có sự hiện diện của chuỗi rạp Lotte Cinema…

            Vincom
Lê Thánh Tông mang tới hệ thống các thương hiệu uy tín của Vingroup như: siêu
thị VinMart trên diện tích hơn 1.400 m2 với hàng chục ngàn mặt hàng
tiêu dùng, thực phẩm sạch đảm bảo uy tín và chất lượng; trung tâm công nghệ
điện máy VinPro gồm các sản phẩm công nghệ đa dạng: điện máy, điện lạnh, máy
tính, điện thoại, gia dụng...

            Bên
cạnh thế giới mua sắm, Vincom Lê Thánh Tông dành hơn 1.000 m2 cho
khu thế giới vui chơi trẻ em, với các trò chơi kết hợp giữa giáo dục và giải
trí, khơi gợi sự sáng tạo và thúc đẩy nhu cầu khám phá thế giới xung quanh.

Đi kèm với các chức năng hiện đại của tổ hợp là những
dịch vụ tiện ích như bãi đậu xe thông minh, hệ thống an ninh và kỹ thuật hiện
đại, dịch vụ chuyên nghiệp cùng vị trí giao thương thuận lợi…

            Nhân
dịp khai trương, các gian hàng tại Vincom Lê Thánh Tông sẽ có hàng loạt chương
trình khuyến mại và quà tặng như “Quay trúng thưởng 100%” tại siêu thị VinMart;
trung tâm công nghệ điện máy VinPro áp dụng chương trình “Mua hàng VinPro, nghỉ
dưỡng Vinpearl”…

            (Nguồn:
Chính thức mở trung tâm Vincom đầu tiên tại Hải Phòng/Phi sơn//Thời báo Kinh tế
Việt Nam. - ngày 02/1)

 

39. Bưu điện Hải Phòng
triển khai 2 điểm bưu điện văn hóa xã kinh doanh đa dịch vụ

            Sáng
1-10, Bưu điện Hải Phòng tổ chức khai trương Điểm bưu điện văn hóa (BĐVH) xã
kinh doanh đa dịch vụ tại xã Chiến Thắng (An Lão) và xã Trấn Dương (Vĩnh Bảo).

            Theo
đó, ngoài dịch vụ bưu chính công ích, điểm BĐVH xã kinh doanh đa dịch vụ triển
khai các dịch vụ hành chính công như chi trả BHXH, các dịch vụ chuyển phát giấy
tờ, hành chính công, các dịch vụ liên kết; triển khai chuỗi đại lý bán lẻ, đại
lý ngân hàng, kênh phân phối hàng tiêu dùng về nông thôn; đẩy mạnh dịch vụ hậu
cần thương mại điện tử; dịch vụ chuyển tiền, tiết kiệm bưu điện, tín dụng hưu
trí, dịch vụ phân phối truyền thông như các nhà mạng, truyền hình AVG… Trong
ngày khai trương, có hàng trăm người dân đến tìm hiểu, mua sản phẩm tiêu dùng
hàng ngày tại bưu điện nhờ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng và sự
phục vụ tận tình của nhân viên bưu điện.

            Đây
là mô hình mới được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai và Hải Phòng được
thí điểm tại 2 bưu điện nói trên nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị tại
địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương được sử
dụng dịch vụ tiện ích của bưu điện để phát triển kinh tế- xã hội, thiết thực
xây dựng tiêu chí về điểm BĐVH xã trong xây dựng nông thôn mới.

            (Nguồn:
Bưu điện Hải Phòng triển khai 2 điểm bưu điện văn hóa xã kinh doanh đa dịch
vụ/Văn Lượng//Báo Hải Phòng. - ngày 02/10)

 

40. Khen thưởng 300 cán
bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến

            Sáng
2-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố
long trọng tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
(14-10-1930 * 14-10-2015), biểu dương nông dân điển hình tiên tiến 5 năm
(2010-2015). Đến dự có các đồng chí: Lều Vũ Điều - Phó chủ tịch Hội Nông dân
Việt Nam; Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị
Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải
Phòng; Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Trung Thoại - Phó chủ
tịch UBND thành phố và 190 nông dân tiêu biểu đại diện cho 178.000 nông dân
toàn thành phố.

            Hiện
toàn thành phố có gần 178 nghìn hội viên nông dân, sinh hoạt tại 1.746 chi hội,
thuộc 189 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn ở 15/15 quận, huyện.

            5
năm qua, hàng nghìn gia đình hội viên, nông dân thành phố đã tự nguyện hiến đất
thổ cư, đất canh tác xây dựng giao thông nội đồng, thôn xóm với tổng giá trị
lên đến 317 tỷ đồng. Trong đó, có gần 2 triệu m2 đất để mở rộng đường làng, ngõ
xóm, trên 387 nghìn ngày công lao động. Từ phong trào đã xuất hiện rất nhiều
điển hình tiên tiến, những tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu cho tinh thần lao
động cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, hỗ
trợ nhau cùng làm giàu của người nông dân. Nhờ đó, đến nay toàn thành phố đã
xây dựng được 52 cánh đồng mẫu lớn, 12 xã thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, 286 km
đường giao thông nội đồng được bê tông hóa, gần 3.000 hội viên nông dân thoát
nghèo, đời sống người dân không ngừng nâng cao...

            Nhân
dịp này, đồng chí Phạm Xuân Lương - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã
vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và gần 300
lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Trong đó có 212 cán bộ, hội
viên Hội Nông dân thành phố được TW hội tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông
dân Việt Nam”, thành phố trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân huyện Vĩnh
Bảo và vinh danh, khen thưởng 85 nông dân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong
phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng NTM.

            (Nguồn:
Khen thưởng 300 cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến//
Báo Nông thôn ngày nay. - ngày 05/10)

 

41. Bùng nổ các trung tâm
thương mại tại Hải Phòng

            Ông
Nguyễn Văn Tuân, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại, Đầu tư và
Phát triển đô thị Hải Phòng cho biẻt: tòa nhà Cát Bi Plaza do công ty đầu tư
xây dựng sau một thời gian "im ắng" vì thị trường nhà đất và bất động
sản cho thuê trầm lắng, nay bắt đầu sôi động trở lại với nhiều tín hiệu vui. Cụ
thể là có thêm nhiều doanh nghiệp tới thuê văn phòng, mặt bằng, trong đó có cả
các DN nước ngoài. Điều này cho thấy tình hình sáng sủa hơn và chủ trương đầu
tư xây dựng trung tâm thương mại (TTTM) của công ty là đúng hướng, biết đón đầu
cơ hội, phù hợp với xu hướng phát triển thương mại của Hải Phòng.

Thêm nhiều trung tâm thuơng mại:

            Theo
Sở Công Thương Hải Phòng, trong hơn 10 năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện QĐ
32 của Bộ Chính trị, số lượng TTTM tại Hải Phòng phát triển nhanh chóng, số vốn
đầu tư vào các dự án phát triển thương mại ngày càng lớn, bình quân một dự án
xây dựng TTTM, siêu thị khoảng 150 tỷ đồng.

            So
với thời kỳ trước năm 2003, số lượng trung tâm thương mại, siêu thị trên địa
bàn thành phố tăng 3,5 lần, đặc biệt là số vốn đầu tư tăng gáp 3,75 lần. Tòa
nhà Cát Bi Plaza là ví dụ điển hình với nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng
hoàn toàn do doanh nghiệp của thành phố đầu tư và quản lý sử dụng. Ngay sau khi
khánh thành, một phần lớn diện tích của tòa nhà được siêu thị Coop Mart, cũng
là một DN trong nước thuê lâu dài, cung ứng cho người dân thành phố một địa chỉ
mua sắm mới thuận tiện, an toàn, hiện dại và văn minh. Cùng với đó, trung tâm
tiệc cưới, nhà hàng và nhiều quầy hàng thương mại của công ty Hải Đăng cung cấp
nhiều dịch vụ chất lượng cao, trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân Hải
Phòng và các tỉnh lân cận. Nay có thêm các DN khác tới thuê mở văn phòng đại
diện, kinh doanh buôn bán, chủ đầu tư có thêm nguồn thu đáng kể, giúp giải
quyết nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

            Tổng
giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO Vũ Đình Hiển cho biết, tòa nhà VIPCO
cụa công ty đầu tư tại phố Quang Trung được đưa vào khai thác từ mấy năm nay,
hoạt động rất khả quan khi ngoài hệ thống văn phòng làm việc còn có các ngân
hàng, công ty bảo hiểm, nhà hàng, dịch vụ... tích hợp trong một tòa nhà. Công
ty đang tiếp tục đầu tư xây dựng tiếp tòa nhà nối liền ở phố Phan Bội Châu nhằm
tạo ra một tổ hợp TTTM, văn phòng và nhà ờ cho thuê hoàn chỉnh.

            Chủ
trương của Tập đoàn VLC Hải Phòng khi đầu tư xây dựng SHP Plaza tại số 12 phố
Lạch Tray là nhằm tạo nên một TTTM hoàn chỉnh, với nhiều tiện ích kèm theo như
siêu thị, khách sạn 4 sao, các căn hộ... Tổng nguồn vốn đầu tư lên tới hàng
nghìn tỷ đồng, chủ yếu là vốn tự có của DN và một phần vốn vay cho thấy quyết
tâm của DN Hải Phòng đã tạo nên hạ tầng thương mại ngày càng hiện đại cho thành
phố.

            Bởi
thế, người Hải Phòng hôm nay không chỉ biết tới Metro, Big c, Thùy Dương Plaza
với Parkson, mà còn có Coop Mart với Cát Bi Plaza và mới đây nhất là TTTM
Vincom Lê Thánh Tông do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Sắp tới, Hải Phòng còn có
hàng loạt TTTM khác được khởi công xây dựng như Nguyễn Kim tại phô Lương Khánh
Thiện; khách sạn 5 sao Hiliton tại phố Trần Quang Khải tích hợp cả khu mua sắm,
vui chơi giải trí hiện đại xứng tầm khu vực...

            Sở
Công Thương Hải Phòng cho biết, từ chính sách thông thoáng, khuyến khích vá ưu
đãi đầu tư nên Hải Phòng hiện là địa phương bùng nổ các TTTM, hình thành một hệ
thống hạ tằng thương mại hiện đại và đồng bộ, bao gồm cả các TTTM tầm cỡ quốc
gia, quốc tế, loại 1, loại 2... Hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại này do các
doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, kinh doanh đã phần nào đáp ứng được
nhu cầu tiêu dùng, mua sắm ngày càng cao của nhân dân thành phố và phù hợp với
xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. So với cả hước, số lượng TTTM và siêu thị của
Hải Phòng đứng thứ 3 (sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội).

Còn nhiều tiềm năng:

            Mặc
dù địa bàn Hải Phòng đã có nhiều TTTM, tòa nhà văn phòng, căn hộ bán và cho
thuê nhưng qua khảo sát cho thấy, thị trường này đang rất tiềm năng. Bằng chứng
là các tập đoàn kinh doanh siêu thị lớn của nước ngoài như Lotte, Aeon... vẫn
đang nhắm tới Hải Phòng và đang xúc tiến tìm các địa điểm phù hợp. Theo ông
Phạm Văn Phương, Giám đốc sở Công Thương, sự phái triển hạ tầng thương mại, lực
lượng thương mại cùng với các ngành công nghiệp từng bước khẳng định vị trí Hải
Phòng là trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của cả nước, càng tạo vị thế hấp dẫn
thu hút các nguồn lực đầu tư. Đáng chú ý là ngoài các DN của Hải Phòng, có thêm
nhiều tập đoàn lớn mạnh trong nước và quốc tế nhắm tới xây dựng hạ tầng thương
mại tại Hải Phòng, thúc đẩy nhanh hơn quá trình trở thành trung tâm thương mại
lớn của cả vùng, cả nước của Hải Phòng.

            Tuy
nhiên, ngoài sự nỗ lực, tự thân vận động, Hải Phòng đang rất cần sự hỗ trợ của
Trung ương để tăng cường vị thế, vai trò TTTM của cả vùng. Cụ thể là cần có cơ
chế, chương trình phát triển và bố trí kinh phí cho Hải Phòng được tổ chức
thường niên các hội chợ triển lãm hàng hóa xuất nhập khẩu, hình thành và phát
triển sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ của vùng, từ đó phát triển trở thành
trung tâm triển lãm hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch vụ của các nước trong khu
vực; giúp Hải Phòng phát triển các trung tâm logistic phục vụ hoạt động xuất
nhập khẩu, vận tải hàng hóa và các nhu cầu phát triển kinh tế biển của vùng
duyên hải Bắc Bộ; tạo điều kiện để thành phố xây dựng và phát triển các chợ đầu
mối; có cơ chế và bố trí kinh phí cho Hải Phòng thành lập các khu TTTM lớn, tạo
điều kiện mở rộng bán buôn với các đối tác nước ngoài, tận dụng vị trí là đầu
mối giao thông trong khu vực Đông Nam Á của Hải Phòng.

            (Nguồn: Bùng nổ các trung tâm thương
mại tại Hải Phòng/Hồng Thanh//Báo Hải Phòng . – ngày 07/10)

 

42. Tổng công ty xây dựng
Bạch Đằng- CTPC: Nhận giải thưởng “Sao Vàng đất Việt”

            Tổng
công ty xây dựng Bạch Đằng vừa được bầu chọn trong TOP 100 doanh nghiệp tiêu
biểu để trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 diễn ra ngày 4-10 vừa qua tại
Hà Nội.

           
doanh nghiệp mạnh thuộc Bộ Xây dựng. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lấp,
trong gần 60 năm xây dựng và phát triển, nhất là những năm gần đây, Tổng công
ty luôn có mặt trên hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia như các dự án :
Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch, Hoàng Mai, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Ninh Thủy, La
Hiên...; Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Lọc dầu Nghi Sơn; các Nhà máy Nhiệt điện
Phả Lại, Uông Bí, Vũng Áng, Mông Dương, Thái Bình, Vĩnh Tân...; Các dự án giao
thông quốc lộ : 10, 18, 21-2, 2C, đường 5 kéo dài...; Các dự án thoát nước tại
Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang... Tại các dự án tham gia thi công,
Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng luôn hoàn thành tốt các yêu cầu của dự án, đáp
ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động được bạn hàng, đối tác
là các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế tin tưởng, đánh giá cao. Với những
đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Tổng công ty
Xây dựng Bạch Đăng được bầu chọn trong TOP 100 doanh nghiệp tiêu biểu để trao
giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015.

            (Nguồn:
Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng: Nhận giải thưởng “Sao Vàng đất Việt”// Báo Hải
Phòng. ngày 08/10)

43. Triển khai mô hình
Bưu diện văn hóa xã kinh doanh đa dịch vụ: Đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt
động

            Bưu
điện Hải Phòng vừa khai trương thí điểm mô hình điểm bưu điện văn hóa (BĐVH) xã
kinh doanh đa dịch vụ tại 2 xã Chiến Thắng (An Lão) và xã Trấn Dương (Vĩnh
Bảo). Đây là sự chuyền đổi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điểm
bưu điện văn hóa xã sau thời gian dài khó khăn, láng phí hệ thống hạ tầng.

Đổi mới hoạt động dịch vụ:

            Trường
phòng Kinh doanh Bưu điện Hải Phòng Bùi Thị Thu Hương cho biết, ngoài dịch vụ
bưu chính công ích, điểm BĐVH xã kinh doanh đa dịch vụ triển khai các dịch vụ
như chi trả BHXH, chuyển phát giấy tờ hành chính công, các dịch vụ liên kết; triển
khai chuỗi đại lý bán lẻ, đại lý ngân hàng, kênh phân phối hàng tiêu dùng về
nông thôn; đẩy mạnh dịch vụ hậu cần thương mại điện tử; dịch vụ chuyển tiền,
tiết kiệm bưu điện, tín dụng hưu trí, dịch vụ phân phối truyền thông như các
nhà mạng, truyền hình AVG.. Bà Hương nhấn mạnh, sau 15 năm hoạt động, điểm bưu
điện văn hóa xã kiểu cũ với các dịch vụ công ích phục vụ người dân đã hoàn
thành “sứ mệnh lịch sử”. Mô hình kiểu mới- điểm BĐVH xã kinh doanh đa dịch vụ
có sự khác biệt, đó là vừa đầu tư nâng cấp trụ sở khang trang, vừa trang bị hệ
thống tin học, công nghệ hiện đại đáp ứng dịch vụ bưu chính theo mã số, trực
tuyến để quản lý, thực hiện nhanh gọn, thuận tiện các thao tác dịch vụ phục vụ
người dân giao dịch.

            Tại
Điểm BĐVH xã Trấn Dương (Vĩnh Bảo), giao dịch viên liên tục hướng dẫn các dịch
vụ mới, đồng thời đón nhiều người dân đến mua hàng hóa như bột giặt, nước lau
sàn và những mật hàng thiết yếu khác. Đây là điều mới của các điểm BĐVH xã nhằm
phục vụ người dân đến tìm hiểu, mua sản phẩm tiêu dùng hàng ngày tại bưu điện.
Chị Nguyễn Thị Thêm, xã Trấn Dương (Vĩnh Bảo) cho biết, gia đình gửi tiền tiết
kiệm ở bưu điện rất tiện, nếu trước phải đến ngân hàng ở trung tâm huyện, phải
có khoản tiền lớn mới gửi, giờ có 50 nghìn đồng là mở được sổ. Quả trình gửi,
có khoản tiền lại đến bưu điện xã gửi tiếp vào tài khoản tiết kiệm mở ở đây,
rất phù hợp với đặc thù thu nhập và điều kiện của người dân.

            Một
dịch vụ rất mới được triển khai tại các điểm BĐVH xã đa dịch vụ đó là giới
thiệu, tư vấn và chuyển phát nhanh hồ sơ hành chính công, giúp người dân, doanh
nghiệp giảm thời gian đi lại hoàn thành hồ sơ. Thay vì người dân phải đi lại
nhiều lần lên bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở huyện, điểm BĐVH xã kinh doanh
đa dịch vụ tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ của người dân và chuyển trả
kết quả đến người dân ngay tại xã.

Tận dụng hiệu quả lợi thế thương hiệu vào cơ
sở hạ tầng:

            Giao
dịch viên Điểm BĐVH xã Chiến Thắng (An Lão) Trần Thị Hoàn cho biết, sau khi
chuyển đổi mô hình hoạt động, ứng dụng CNTT trong dịch vụ bưu chính đem lại sự
tiện lợi, nhanh gọn trong quá trình thực hiện. Ngoài việc đem lại tiện ích và
thu hút người dân đến thụ hưởng dịch vụ, mô hình kinh doanh mới tạo sự năng
động, chủ động trong cung cách phục vụ và kinh doanh của giao dịch viên. Thay vì
trả lương với mức gần 3 triệu đồng/tháng như trước, nay giao dịch viên thu nhập
theo doanh thu nên kích thích sự sáng tạo, siêng
năng của người lao động.

            Giám
đốc Bưu điện Hải Phòng Đỗ Khắc Chất cho biết, Điểm BĐVH xã kinh doanh đa dịch
vụ được Tổng cồng ty Bưu điện Việt Nam triển khai và Hải Phòng được chọn thí
điểm tại xã Chiến Thắng (An Lão) và xã Trấn Dương (Vinh Bảo). Hệ thống hàng
trăm điểm BĐVH xã trên địa bàn thành phố được xây dựng ở các vị trí thuận lợi
giao thông, trung tâm các xã, nhưng thời gian qua thụt lùi về chất lượng dịch
vụ, đơn điệu về loại hình dịch vụ công, dẫn đến lãng phí hạ tầng, gây khó khăn
trong duy trì hoạt động, thu nhập của hàng trăm lao động. Do vậy, theo ông Đổ
Khắc Chất, thời gian tới, từ hiệu quả của 2 mô hình điểm BĐVH xã kinh doanh đa
dịch vụ ở xã Chiến Thắng và Trấn Dương, Bưu điện thành phố tiếp tục đầu tư,
nâng cấp cơ sở hạ tầng và tiến tới đổi mới hoạt động các điểm BĐVH xã theo
hướng kinh doanh đa dịch vụ để tận dụng lợi thế vị trí và thương hiệu vốn gắn
bó với người dân nông thôn hàng chục năm qua.

            (Nguồn:
Triển khai mô hình Bưu diện văn hóa xã kinh doanh đa dịch vụ…/Văn Lượng// Báo
Hải Phòng. - ngày 14/10)

 

44. Công đoàn Cty Cảng
Hải Phòng: Mong được mua 15% cổ phần cho NLĐ

            Trước
thông tin thoái vốn Nhà nước tại Cảng Hải Phòng xuống còn 20% vốn điều lệ, mới
đây, CĐ Cảng Hải Phòng có công văn gửi Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo nguyện
vọng của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tại đơn vị được mua tối thiểu 15% cổ
phần của Vinalines tại Cty CP Cảng Hải Phòng…

hông tin thoái vốn Nhà nước xuống còn 20% vốn điều lệ
làm nhiều người băn khoăn, lo lắng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, chủ trương
thoái vốn của Nhà nước, nhưng mong muốn tổ chức CĐ đứng ra đại diện NLĐ xin mua
15% cổ phần để NLĐ có tiếng nói sau này và yên tâm LĐ, sản xuất”.

            Ông
Tô Đình Sơn đại diện NLĐ đề xuất chủ trương vận động toàn thể CBCNV huy động
mọi nguồn lực tham gia mua cổ phần Cảng Hải Phòng. Các đại biểu đều thống nhất
chủ trương, quyết tâm mua tối thiểu 15% cổ phần trở lên để giữ việc làm cho
NLĐ. Đồng thời, thống nhất kiến nghị lên Vinalines thoái vốn Nhà nước tại Cảng
Hải Phòng có lộ trình để CBCNV cảng bố trí nguồn tiền, ổn định tư tưởng, yên
tâm sản xuất; thống nhất đối với khoản tiền thưởng lợi nhuận từ tháng 7.2013
đến tháng 6.2014 phân phối cho CBCNV và dành khoản này để mua cổ phần và trả
cho NLĐ bằng cổ phiếu.

Kiến nghị thoái vốn có lộ trình:

    … Theo
Quyết định 276/QĐ-TTg ngày 4.2.2013 về đề án tái cơ cấu Vinalines giai đoạn
2012-2015, trong đó có cổ phần hóa Cảng Hải Phòng và được Chính phủ quyết định
là DN nhà nước được giữ cổ phần chi phối từ 65-75%. Tuy nhiên, thông tin về
phương án tổng thể phát triển hệ thống cảng biển do Vinalines nắm giữ trong đó
có nội dung đồng ý trước mắt thoái vốn Nhà nước tại Cảng Hải Phòng xuống còn
20% vốn điều lệ làm nhiều CBCNV băn khoăn lo lắng, đặc biệt là việc làm và đời
sống của trên 4.000 CNLĐ, đoàn viên CĐ. CĐ Cảng Hải Phòng mong Đoàn Chủ tịch
Tổng LĐLĐVN sớm có ý kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết
nguyện vọng của CBCNV Cảng Hải Phòng được mua tối thiểu 15% cổ phần vốn điều lệ
Cty với mục đích để gắn bó vai trò, trách nhiệm của CBCNV với truyền thống của
đội ngũ CN cảng. Đồng thời để nghị thoái vốn Nhà nước có lộ trình để CBCNV Cảng
bố trí nguồn tiền, đảm bảo ổn định tư tưởng, yên tâm sản xuất.

            (Nguồn:
Công đoàn Cty Cảng Hải Phòng: Mong được mua 15% cổ phần cho NLĐ/Hoàng Hoan//Báo
Lao động. - ngày 21/10)

 

V. Nông nghiệp,
thủy sản:

45. Khu vực phía Bắc nên
trồng thanh long ruột đỏ

            Đó
là lời khuyên của chuyên gia nông học, giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Tổng thư ký các
Hội sinh học Việt Nam, đưa ra tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm ứng dụng khoa
học kỹ thuật, giới thiệu các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, góp phần
xây dựng nông thôn mới. Hội nghị do Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp tổ chức
tại huyện An Lão sáng 30-9.

            Tại
hội nghị, giáo sư Nguyễn Lân Hùng trao đổi nhiều kinh nghiệm, thực tế quý báu
về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển nông
thôn cũng như giới thiệu đến hơn 150 thanh niên là chủ hộ sản xuất đến từ các
huyện An Lão, An Dương, Tiên Lãng và Thủy Nguyên nhiều mô hình phát triển chăn
nuôi, sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Giáo sư đồng thời hướng
dẫn quy trình kỹ thuật thực hiện, nhất là tập trung vào kỹ thuật trồng và chăm
sóc cây, con giống; phân biệt các loại đất, khí hậu phù hợp với từng loại cây
trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương. Trước thực trạng người nông dân ở
nhiều vùng ở phía Bắc, trong đó có Hải Phòng, mở rộng diện tích trồng cây thanh
long, giáo sư Hùng khuyên mọi người nên trồng giống thanh long ruột đỏ thay vì
ruột trắng như hiện nay. Bởi, thanh long ruột đỏ không những thích hợp với đất
đai, khí hậu mà còn có giá trị kinh tế cao. Giáo sư lưu ý, với thanh long ruột
đỏ, do hàm lượng nước cao, mọi người cần đặc biệt chú trọng khâu thu hoạch cũng
như bảo quản, tiêu thụ sản phẩm tránh bị hỏng.

            Thông
qua hội nghị, các đại biểu được giao lưu, học hỏi những kiến thức về sản xuất

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, còn được
trực tiếp trao đổi những thuận lợi, khó khăn và chia sẻ những kinh nghiệm trong
quá trình thực hiện mô hình sản xuất tại nông thôn. Những mô hình kinh tế đem
đến cho thanh niên nông thôn ý tưởng mới để phát triển kinh tế tại địa phương,
đáp ứng nhu cầu về việc làm và thu nhập cho thanh niên nông thôn; đồng thời
phát huy vai trò của tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất
lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.

            Hội
nghị chứng kiến lễ ký kết nội dung phối hợp giữa Thành đoàn Hải Phòng và Đoàn
Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện Trung ương Đoàn trao 10 suất học bổng tặng
học sinh nghèo vượt khó học giỏi; Thường trực Thành đoàn và lãnh đạo huyện An
Lão trao 10 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ
nghèo trên địa bàn huyện An Lão.

            (Nguồn:
Khu vực phía Bắc nên trồng thanh long ruột đỏ/Hà Vân// Báo Hải Phòng. - ngày
01/10)

 

46.  Nuôi tôm nước lợ lãi tiền tỷ

            Với
4 ha đất bãi ngoài đê, anh Đỗ Văn Vịnh (thôn 7, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo,
Hải Phòng) năm nay thu lãi hơn 1 tỷ đồng từ nuôi tôm công nghiệp.

Quyết tâm cao:

            Hòa
Bình vốn là xã thuần nông, đồng chiêm trũng. Gia đình anh Vịnh đông người,
trước đây chỉ trông vào mấy sào ruộng, năng suất bấp bênh.

            Để
tìm hướng phát triển kinh tế, thoát nghèo, anh mạnh dạn nhận thầu 4 ha đất bãi
ngoài đê ven sông Thái Bình, dự định xây dựng trang trại tổng hợp nuôi cá,
trồng cây.

            Anh
Vịnh chia sẻ: “Những ngày đầu lập trang trại, gia đình tôi gặp muôn vàn khó
khăn, hầu như cái gì cũng thiếu, đặc biệt là vốn, cây giống, con giống, khoa
học - kỹ thuật. Tôi rất lo lắng, không biết nên nuôi con gì, trồng cây gì cho
hiệu quả, tinh thần hoang mang...”.

            Lúc
đầu, anh cải tạo đất bãi để cấy lúa nhưng đây là vùng gần cửa sông, nước lợ
không thích hợp với cây lúa. Sau đó, anh nuôi trồng mỗi thứ một ít, cấy lúa kết
hợp nuôi và khai thác thủy sản trong tự nhiên, hiệu quả kinh tế không cao.

            Qua
bạn bè, anh được biết về giống tôm thẻ chân trắng công nghiệp thích hợp trong
môi trường nước lợ, chu kỳ nuôi ngắn, mật độ cao từ 100 - 150 con/m2
giá bán khá cao.

            Mặc
dù biết tôm thẻ chân trắng đòi hỏi kỹ thuật nuôi cao, lại dễ nhiễm bệnh nếu môi
trường nước không đảm bảo vệ sinh nhưng anh Vịnh vẫn quyết tâm theo đuổi.

            Anh
tự tìm tòi, nghiên cứu trên đài, báo, internet, trực tiếp đi học hỏi thêm bạn
bè ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng) và sang các tỉnh bạn như Thái Bình, Ninh Thuận… để
học tập, nắm vững quy trình nuôi tôm công nghiệp.

            Trở
về, anh huy động 800 triệu đồng đầu tư vào trang trại, chuẩn bị nuôi tôm. Từ
cuối năm 2011 đến mùa hè năm 2012, 2ha tôm cho hai vụ nuôi thành công: Sản
lượng đạt 9 tấn/ha, giá bán 80.000 đ/kg. Trừ chi phí thức ăn, con giống, điện,
thuốc chế phẩm sinh học, công lao động, khấu hao đầu tư…, anh thu lãi 220 triệu
đồng.

            Năm
2012-2013, do thời tiết cùng sự biến động thị trường, anh chỉ nuôi 1 vụ trên
toàn bộ diện tích trang trại là 4 ha, thu sản 29 tấn. Với giá bán 130.000 đ/kg,
anh thu về 3,7 tỷ đồng, lãi 1,3 tỷ đồng.

            Năm
2014, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp gây nhiều dịch bệnh, tôm chết hàng
loạt. Không nản chí, với sự cố gắng của gia đình, năm 2014-2015, anh Vịnh lại
đầu tư 2,3 tỷ đồng vào 4 ha tôm, nuôi 2 vụ tổng cộng 2 triệu con giống.

            Ngoài
ra, anh còn kinh doanh thêm dịch vụ máy nông nghiệp (máy làm đất, máy gặt đập
liên hợp). Đến vụ thu hoạch, doanh thu từ nuôi tôm và cho thuê máy nông nghiệp
đạt hơn 3,4 tỷ

đồng, lợi nhuận 1,5 tỷ đồng.

Còn trăn trở:

            Sau
một số lần thất bại trong SX, anh Vịnh rút ra kinh nghiệm, cần đa dạng hóa SX,
kinh doanh, nếu gặp rủi ro ở mảng này thì đã có mảng khác gánh đỡ.

            Bên
cạnh đó, cần mạnh dạn đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tích cực vận dụng sáng
tạo tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào SX.

            Mặc
dù đạt hiệu quả kinh tế cao nhưng theo anh Vịnh, hiện trang trại của anh nói
riêng và kinh tế trang trại nói chung gặp không ít khó khăn. Trước hết, việc
giao và cho thuê đất chưa ổn định lâu dài khiến chủ trang trại chưa yên tâm đầu
tư SX.

            Người
đầu tư cũng chưa tiếp cận được các nguồn vốn lớn. Một số trang trại có quy mô
lớn đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, còn phần lớn các trang trại quy mô
vừa và nhỏ chưa được hưởng những ưu đãi của nhà nước về đầu tư, tài chính, tín
dụng.

           
thế, anh rất mong Nhà nước có chính sách cụ thể, ưu đãi về tài chính, tín dụng,
đất đai cho kinh tế trang trại. Bên cạnh đó, theo anh, trình độ quản lý của các
chủ trang trại và tay nghề của người lao động còn thấp do phần lớn chưa qua đào
tạo hoặc không được đào tạo chuyên sâu. Do vậy, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước
trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho những người làm kinh tế trang trại.
Đồng thời, họ cần nhiều hơn nữa những thông tin chính thống về thị trường, giá
cả, thời tiết, khoa học -kỹ thuật, giống mới…

            (Nguồn: Nuôi
tôm nước lợ lãi tiền tỷ/Hân
Minh//Báo Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 08/10)

 

47. Dưa lê Kim cô nương
"đẻ ra vàng"

            Vụ
thu đông này, giống dưa lê Kim cô nương mang lại mùa vàng cho bà con xã Tân
Hưng (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) khi bán được giá 17.000 đ/kg tại ruộng.

            Ông
Nguyễn Văn Biên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hưng cho biết, phong trào trồng
dưa lê Kim cô nương rộ lên ở Tân Hưng từ năm 2013, khi một số hộ đem giống từ
miền Nam về. Sau vài vụ thấy loài dưa này hợp đồng đất nơi đây, giá bán lại
cao, bà con bắt đầu mở rộng diện tích trồng.

            Đến
nay, toàn xã có khoảng 150 hộ trồng từ 80 - 90 ha dưa Kim cô nương. Dưa thu hái
đến đâu, bán hết đến đấy, giá lại cao (thường xuyên ở quanh mốc 20.000 đ/kg)
nên bà con rất hăng hái với giống dưa này. Năm 2014, nông dân Tân Hưng thu lãi
10 tỷ đồng từ dưa, có hộ thu 100 - 150 triệu đồng.

            Ông
Biên đánh giá, giống dưa Kim cô nương rất thích hợp với đồng đất nơi đây, chủ
yếu là đất thịt nặng, chứ không phải đất pha cát. Thấy giống cây mới “đẻ ra
vàng”, bà con các xã lân cận cũng háo hức mua giống về trồng nhưng đều thất
bại. Đặc biệt, bà con trong xã đang phát triển vùng trồng dưa vươn ra sát xã An
Hòa. Đây là nơi đất có độ chua phèn cao nhưng dưa lại phát triển tốt, quả có vị
ngon khác biệt.

            Theo
ông Vũ Văn Hiệp (thôn Nam Tạ), một trong những hộ trồng nhiều dưa Kim cô nương
nhất xã, giống dưa này thơm ngon, ngọt, thích ứng thị trường, hiệu quả kinh tế
gấp 10 lần so với trồng lúa. Cách trồng giống dưa này gần giống dưa hấu nhưng
đòi hỏi cao hơn về kỹ thuật chăm sóc. Đất trồng phải luân canh với lúa nước
hoặc một số loại rau.

           
Tân Hưng trồng dưa gối vụ quanh năm, nhưng tập trung vào vụ xuân và vụ thu đông.
Vụ xuân thì khoảng 3 tháng, còn vụ thu đông thì chỉ 2 tháng là dưa cho thu
hoạch.

            Hầu
hết bà con trồng trên luống phủ bạt nilon, cho dưa bò tự do. Sau mỗi vụ thu
hoạch thì cày tơi đất, phơi ải, rồi lên luống. Luống phủ bạt rộng 1,2 m, cao 20
- 25 cm. Hàng cách hàng 60 cm, cây cách cây 40 - 45 cm.

            Gieo
hạt khi cây được 1 - 2 lá thật (khoảng 12 - 15 ngày tuổi) thì đem trồng, mỗi ha
cần 0,5 - 0,6 kg hạt giống. Mỗi sào trồng được khoảng 500 cây.

            Mỗi
cây chỉ tuyển một quả duy nhất ở nách lá thứ 10 - 14, các quả kém hơn thì tỉa
bỏ. Trước khi tỉa quả thì phải tỉa nhánh từ lá thứ 1 - 7, còn từ lá thứ 8 - 15
để nhánh ra quả.

            “Trồng
giống dưa này như chăm con mọn, dù mưa hay nắng, bão gió hay trời quang, ngày
nào cũng phải có mặt ở ruộng để chăm sóc, theo dõi, kiểm tra dưa. Không để dây
bò lung tung mà phải định hướng, cứ khoảng 30 cm dây lại dùng ghim tre tự tạo
để ghim dây vào luống sao cho dây bò vuông góc với đường viền luống và song
song với các dây khác trong luống. Như vậy, dây được bảo vệ trước bão gió, và
việc tỉa nhánh, lá, quả đều thuận lợi, luống lại thông thoáng”, bà Đào Thị Hài
chia sẻ.

            Khi
quả được khoảng 10 ngày tuổi thì dùng miếng xốp kê quả lên để tránh tiếp xúc
trực tiếp với bạt nilon trên mặt luống, giúp quả sạch, tránh sâu bệnh và hình
dáng quả tròn đều, màu sắc cũng sáng đều. Quả dưa sau khi đậu 1 tháng sẽ cho
thu hoạch.

           
Hài cũng cho biết, chi phí cho 1 sào dưa Kim cô nương khoảng 3,5 triệu đồng,
cho thu lãi 10 triệu đồng. Mỗi sào có thể trồng 500 cây dưa Kim cô nương, thu
500 quả, mỗi quả nặng đến 2 kg. Giống dưa này cho chất lượng vượt trội, được
thị trường ưa chuộng. Vì thế, thu hoạch đến đâu, bán hết veo đến đấy. Nhiều hộ
trong xã đã sắm ô tô tải chở dưa đi bán khắp các tỉnh, thành. Thương lái từ các
nơi cũng đổ về thu mua. Mỗi mùa thu hoạch dưa là cả xã như vào ngày hội...

            Không
chỉ dễ tiêu thụ, dưa Kim cô nương còn dễ bảo quản sau khi thu hoạch. Chỉ cần để
ở nơi khô ráo, thoáng mát, có thể bảo quản được 1 tháng, dưa càng để lâu càng
ngọt.

            Tuy
đầu ra cho dưa thuận lợi nhưng lãnh đạo xã vẫn còn nhiều trăn trở. Bà con vẫn
phải tự tiêu thụ chứ chưa được bao tiêu sản phẩm. Nếu có hợp đồng bao tiêu thì
bà con sẽ yên tâm hơn trong đầu tư, mở rộng SX, đồng thời thị trường tiêu thụ
sẽ vươn xa hơn.

            Cái
lo lớn nhất của bà con trồng dưa hiện nay là thời tiết. Yếu tố này gây ảnh
hưởng lớn đến giống dưa nói chung và dưa Kim cô nương nói riêng. Đợt mưa lớn
cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều diện tích dưa bị ngập úng, thiệt hại không
nhỏ. Do gối vụ nên ngoài một số diện tích đang cho thu hoạch, vẫn còn nhiều
diện tích dưa mới trồng hoặc đang ra hoa. Nếu có bão hay ngập úng vào thời điểm
này thì người trồng trắng tay.

            (Nguồn:
Dưa lê Kim cô nương "đẻ ra vàng"/Hân Minh//Báo Nông nghiệp Việt Nam .
– ngày 15/10)

 

48. Nếp cái hoa vàng Tiên
Lãng, thương hiệu đã được khẳng định

            Xây
dựng thương hiệu cho nông sản là chủ trương được xã Đại Thắng (huyện Tiên Lăng,
TP. Hải Phòng) quan tâm. Đặc biệt, từ lâu, chính quyền và người dân đã nỗ lực
hướng tới mục tiêu đưa giống lúa Nếp cái hoa vàng truyền thống trở thành thương
hiệu được nhiều người biết đến.

            Giống
lúa Nếp cái hoa vàng được trồng tại xã Đại Thắng có từ rất lâu đời, cùng với
quá trình bản địa hóa đã hình thành nên một sản phẩm gạo nếp có nét đặc trưng
riêng. Gạo Nếp cái hoa vàng Đại Thắng hạt ngắn, có hình dáng hơi tròn, màu
trắng đục và có mùi thơm nhe. Gạo này sau khi nấu thành cơm (xôi) sẻ cho hạt
căng, nở đều, màu trắng ngà, bóng, ráo nước, mềm, khi ăn có vị đậm, ngậy thơm
và lâu lại gạo. Hàm lượng các chất dinh dưỡng như: protein, gluxit, vitamin B,
tinh bột., ở mức cao.

            Đặc
biệt, nhiều hộ dân trong xã đầu tư sản xuất rượu nếp cái hoa vàng theo phương
pháp cổ truyền, tạo ra sản phẩm rượu có vị êm, hương thơm, không gây đau đầu và
được dùng trong các bữa tiệc, tại các khách sạn, nhà hàng sang trọng. Đại diện
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho hay, Nếp cái hoa vàng là
giống lúa truyền thống, đặc trưng của vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Hiện
toàn huyện có 3 xã chuyên trồng giống lúa này là Tiên Cường, Tự Cường và Đại
Thắng. Tuy nhiên, sản lượng chính tập trung ở xã Đại Thắng với 1.000 hộ canh
tác trên diện tích 285 ha và 100 hộ ở 2 xã còn lại.

            Giống
lúa được canh tác theo phương pháp truyền thống, truyền đời từ thế hệ này sang
thế hệ khác. Hiện tại, giống lúa đặc sản Nếp cái hoa vàng ở Đại Thắng chiếm
khoảng 70% tổng diện tích gieo cấy của cả xã, với năng suất 56 tạ/ha, giá trị
sản lượng gần 100 triệu đồng/ha/vụ. 100% diện tích làm đất được cơ giới hóa,
20% khâu gieo cấy đã được tiến hành theo phương pháp gieo sạ hoặc cấy bằng máy.

            Hiện
nay, Nếp cái hoa vàng Đại Thắng được bán chủ yếu tới các thị trường phía Bắc
như Hà Nội, Quảng Ninh. Người dân thu hoạch rồi bán thóc cho tư thương, rộ nhất
là thời điểm giáp Tết, khi lượng cung không đủ cầu…

            Xác
định thế mạnh sẵn có của địa phương và đặc sản TP. Hải Phòng là lúa Nếp cái hoa
vàng, UBND huyện Tiên Lãng đã triển khai Dự án “Xây dựng, quản lý nhãn hiệu
chứng nhận Đại Thắng- Tiên Lãng cho sản phẩm gạo Nếp cái hoa vàng của xã Đại
Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng”. Hiện sở Khoa học và Công nghệ đã phê
duyệt dự án trên.

            Huyện
Tiên Lãng đang triển khai những bước còn lại trong việc đề nghị Cục Sở hữu trí
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận
cho mặt hàng nông sản này. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, đến cuối tháng
7/2015 vừa qua, Dự án đã hoàn thành. Hội đồng đánh giá khẳng định, đây là một
việc làm cần thiết góp phần nâng cao vị thế, giá trị của sản phẩm trên thị
trường, tránh sự gian lận đối với sản phẩm.

            Tới
đây, khi sản phẩm gạo Nếp cái hoa vàng được chứng nhận nhãn hiệu sẽ là dịp
quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng, giúp sản phẩm có khả năng phát triển,
cạnh tranh cao hơn, từ đó tăng thu nhập cho người dân…

            (Nguồn:
Nếp cái hoa vàng Tiên Lãng, thương hiệu đã được khẳng định/Thanh Sơn//Báo Đầu
tư. - ngày 21/10)

 

49. Tiên Lãng: Đột phá
trong phát triển nông nghiệp

            Với
mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, Huyện
ủy - UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công
tác xây dựng nông thôn mới. Và mô hình Cánh đồng mẫu lớn ở đây đã mang lại
những thành công bước đầu.

            Hiện
nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện quy mô vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún,
chủ yếu là kinh tế hộ; sản phẩm hàng hoá ít, chất lượng chưa cao; thị trường
tiêu thụ còn hạn chế, đời sống của một bộ phận dân cư nông thôn còn khó khăn.
Từ đó, việc xây dựng Cánh đồng mẫu lớn có nhiều ưu điểm như giảm chi phí, tăng
năng suất, hiệu quả kinh tế và ổn định đầu ra sản phẩm góp phần thay đổi tư duy
theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, Huyện ủy, UBND huyện Tiên
Lãng đã lên kế hoạch vận động bà con nông dân toàn huyện dồn điền đổi thửa tạo
thành những cánh đồng mẫu lớn rộng hàng hec-ta, đưa máy móc vào canh tác thay
sức người nâng cao năng suất lao động; đưa các cây, con giống mới, năng suất
cao vào trồng trọt, chăn nuôi, tạo chuỗi sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi
phí, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn với giá trị cao, là
tiền đề cho một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.

            Kế
hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn đưa ra đã nhận được sự đồng thuận cao của
người dân. Và thế là Tiên Lãng đã bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch xây dựng
cánh đồng mẫu lớn, làm trang trại, gia trại tổng hợp bằng việc áp dụng cơ giới
hóa trong đồng ruộng với việc đưa máy móc vào sản xuất thay sức người. Tiên
Lãng đã vận động nhân dân cùng làm đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa mương
dẫn nước đến từng thửa ruộng. Bên cạnh đó, Tiên Lãng còn tạo điều kiện cho
người dân vay vốn làm trang trại, gia trại như làm hầm biogas dung tích 1.500
m3 cho 04 trang trại chăn nuôi tại 3 xã: Cấp Tiến, Hùng Thắng, Tây Hưng; triển
khai chương trình hỗ trợ trong chăn nuôi, hỗ trợ giống cây trồng mới trong sản
xuất vụ đông 2015.

            Về
Tiên Lãng hôm nay không khó để chúng ta thấy những cánh đồng mẫu lớn lúa trĩu
bông như ở xã tại xã Kiến Thiết, Quang Phục... và những gia trại, trang trại
đem lại thu nhập cao cho người dân như mô hình nuôi cá vược nước lợ thương phẩm
tại xã Tiên Hưng, nuôi cá tra tại xã Bạch Đằng, sinh sản ốc bươu ta tại xã Tiên
Thắng.

            Toàn
huyện đến nay có 12 xã đã hoàn thành và 06 xã cơ bản hoàn thành công tác dồn
điền. Tổng số thôn, xóm, khu dân cư hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa là
167/195 thôn đạt 85,64%. Số thôn đang chuẩn bị dồn đổi trên thực địa là 10
thôn, còn lại 18 thôn đang họp, thảo luận, bàn bạc, thống nhất phương án (không
tính 7 khu của thị trấn Tiên Lãng). Triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính
và cấp lại giấy CNQSDĐ nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, thí điểm tại xã Tiên
Thắng.

            Đến
nay, toàn huyện có 16/23 xã, thị trấn quy vùng sản xuất tập trung với quy mô 5
- 30 ha/vùng trở lên. 4 vùng sản xuất tập trung tại 4 xã với tổng diện tích
120,5 ha tại thị trấn Tiên Lãng, Vinh Quang, Đoàn Lập, Tiên Minh đang triển
khai xây dựng hạ tầng. Huyện đang thực hiện quy hoạch vùng sản xuất tập trung
theo tiêu chí cánh đồng mẫu lớn: Hùng Thắng 37,5ha, Vinh Quang 30 ha, Tiên Hưng
30 ha, Tự Cường 25 ha, Tiên Thắng 30 ha…

            (Nguồn:
Tiên Lãng: Đột phá trong phát triển nông nghiệp/Đại Vũ//Báo Xây dựng. - ngày
21/10)

 

50. Thả
16 vạn con giống thủy sản ra sông Đa Độ

            Huyện
Kiến Thụy có 1.280 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 600ha nuôi nước ngọt và
445 ha nuôi nước lợ và 235ha nuôi nước mặn. Ngoài ra, huyện có 249 phương tiện
khai thác thủy sản trong đó có 36 phương tiện đánh bắt xa bờ, sản lượng khai
thác năm 2014 đạt 6.350 tấn.

            Mặc
dù vậy, do việc khai thác quá mức dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản
là rất lớn. Nhận thức được điều này, ngoài việc tuyên truyền cho người dân nâng
cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, không
khai thác tận diệt, mới đây huyện Kiến Thụy phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Hải Phòng tổ chức lễ thả 16 vạn con giống thủy sản phục hồi quỹ
gen và phát triển nguồn thủy sản tự nhiên trên sông Đa Độ.

            Việc
làm này nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản vào môi trường tự nhiên, khôi phục khả
năng tái tạo, tăng mật độ quần thể của các giống loài thủy sản đã bị khai thác
cạn kiệt, bảo đảm cân bằng sinh thái, ổn định quần thể sinh thái trong các thủy
vực, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ, phát
triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường
sinh thái…

            (Nguồn:
Thả 16 vạn con giống thủy sản ra sông Đa Độ//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày
23/10)

 

VI. Văn hóa – xã
hội; Văn học nghệ thuật

51. Cổ vật xứ Đông - Bí
ẩn bức tượng đứng lên, ngồi xuống ở Hải Phòng

            Bức
tượng Đức Linh Lang Đại vương khoác hoàng bào, tay cầm văn tự trên ngai có thể
đứng lên nhẹ nhàng rồi lại ngồi xuống từ từ như người thật khiến người xem
không khỏi trầm trồ, thán phục.

            Xứ
Đông là tên một địa danh cổ, một trấn ở phía đông kinh thành Thăng Long xưa, là
vùng văn hóa rộng lớn ở Đông Bắc đồng bằng sông Hồng, gồm tỉnh Hải Dương,
TP.Hải Phòng

và một phần đất thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái
Bình. Vùng đất này có nhiều công trình đền, chùa, miếu mạo cổ kính với hàng
trăm pho tượng cổ, chạm khắc tinh xảo. Trong số đó phải kể đến pho tượng Đức
Linh Lang Đại vương thờ ở miếu Bảo Hà, Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng.

            Cùng
với nghề tạc tượng lâu đời, nghề múa rối cạn, bức tượng đặc biệt này càng giúp
cho làng Bảo Hà trở nên nổi tiếng ở xứ Đông. Nhiều du khách thập phương không
bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng pho tượng đứng lên, ngồi xuống khi đến nơi đây.

            Bức
tượng tạc nét mặt khôi ngô, có hồn như người thực. Cụ Nguyễn Văn Nghĩa, 83
tuổi, thủ nhang miếu Bảo Hà cho biết bức tượng độc đáo này đã gần 700 năm, là
“của hiếm” trong số những bức tượng hiện có ở Việt Nam. Người dân địa phương
coi đây là một báu vật và luôn bày tỏ niềm tự hào khi sở hữu một cổ vật của
ngôi làng truyền thống.

            “Pho
tượng là sự sáng tạo tài tình của cha ông, kết hợp khéo léo giữa nghệ thuật tạc
tượng và nghệ thuật múa rối. Những nghệ nhân xưa đã sử dụng cách chuyển động
trong múa rối để “thổi hồn” vào bức tượng tạo nên sự kỳ lạ, độc đáo”, cụ Nghĩa
giới thiệu.

            Để
cho chúng tôi thấy được sự chuyển động linh hoạt của bức tượng Đức Linh Lang
Đại vương, cụ Nghĩa mở khóa cánh cửa bên phải điện thờ, chỉ vào hệ thống truyền
lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa - pho tượng và nói: “Đây chính là bí mật về sự
chuyển động của tượng, khi mở cánh cửa thì bức tượng dần đứng lên nhưng khi
khép lại thì bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu”.

Đàn voi được tạc từ... 7 hạt gạo nếp:

            Miếu
Bảo Hà được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991, là nơi hội
tụ

tinh hoa văn hóa làng nghề. Ngôi miếu do chính bàn
tay của những người thợ tài hoa thế kỷ 13 chạm trổ có hoa văn tinh xảo, đẽo tạc
những bức tượng đẹp được lưu giữ hàng trăm năm qua. Rất nhiều những bức tượng
đẹp trong các chùa như chùa Mía, chùa Thầy (Hà Nội) tương truyền là do những
người thợ tài ba làng Bảo Hà sáng tạo ra.

            Ngày
nay, đi dọc con đường làng Bảo Hà luôn vang lên tiếng đục chạm, mài gỗ từ các
xưởng tạc tượng. Làng này nức tiếng ở TP.Hải Phòng về nghề truyền thống như tạc
tượng, múa rối. Tương truyền, cụ Nguyễn Công Huệ từng bị giặc Minh bắt đi phục
dịch ở Quan Xưởng (Trung Quốc). Trong thời gian đó, cụ đã chú tâm học nghề chạm
khắc, sơn mài và châm cứu. Đến đời vua Lê Nhân Tông, cụ Huệ trở về quê và dạy
nghề tạc tượng cho dân làng. Mọi người suy tôn cụ là ông tổ nghề tạc tượng và
được phối thờ tại miếu Bảo Hà.

            Những
người thợ tạc tượng Bảo Hà xuất sắc như cụ Hoàng Đình Ức, được phong chức Cục
phó Cục Tạc tượng, tước Nam vào năm Cảnh Hưng thứ 32 (1771), Diệu nghệ bá Tô
Phú Luật và phải kể đến Kỳ tài hầu Tô Phú Vượng, người gắn liền với giai thoại
“7 hạt gạo nếp tạc thành đàn voi”.

            Tương
truyền, vua Lê Cảnh Hưng đã vời ông Vượng vào cung tạc ngai vàng. Sau khi tạc
xong ngai vàng, ông sung sướng đã tạo ra một kiệt tác nên ngồi thử. Bị thái
giám phát hiện và tâu với nhà vua, ông Vượng bị khép tội “khi quân phạm
thượng”, nhốt vào ngục tối chờ ngày xử trảm. Sống trong ngục mấy hôm, ông Vượng
cảm thấy buồn tẻ, nhìn những cọng rơm nếp còn sót lại một vài hạt thóc nên đã
bóc, chuốt 7 hạt gạo nếp thành 7 con voi với các tư thế khác nhau. Chuyện về
đàn voi tí hon truyền đi khắp nơi, nhà vua biết chuyện, cảm phục cái tài của

người thợ tạc tượng tài hoa, đã quyết định tha bổng,
phong ông Tô Phú Vượng tước Kỳ tài hầu và cho về quê mở mang, lưu truyền nghề
nghiệp.

            (Nguồn:
Cổ vật xứ Đông - Bí ẩn bức tượng đứng lên, ngồi xuống ở Hải Phòng/Vũ Ngọc Khánh
//Báo Thanh tra. - ngày 01/10)

 

52. Hai tác giả trẻ được
đưa thơ vào hệ thống thư viện Hải quân

            Sáng
30/9 tại Bộ tư lệnh Hải quân (Hải Phòng), 2 tác giả trẻ là Nguyễn Thị Hồng Diệu
và Đoàn Thị Ngọc (bút danh Viễn Hải) đã trao tặng các tác phẩm đầu tay của mình
cho Cục Chính trị quân chủng Hải quân để phát hành trong hệ thống thư viện của
hải quân.

            Trong
đó, Nguyễn Thị Hồng Diệu tặng 200 cuốn Những dặm sóng yêu thương - tập thơ đầu
tay vừa được NXB Hội Nhà văn ra mắt tháng 4 vừa qua. Tập thơ gồm 84 bài, được
lựa chọn từ hơn 800 bài thơ sáng tác về biển đảo, về những người lính Trường
Sa.

            Cách
đây 2 năm, Hồng Diệu (sinh năm 1984 tại Nghệ An) đăng bài thơ đầu tiên về mộ
chiến sĩ ở Trường Sa trên trang fanpage Chúng tôi là chiến sỹ hải quân trên
mạng xã hội Facebook, do bị thách “có giỏi thì hãy làm thử một bài...”. Thế là
từ đó, những bài thơ về người lính hải quân, không quân, về Trường Sa, Hoàng
Sa... lần lượt ra đời và được đăng tải trên Facebook của Hồng Diệu, thu hút sự
quan tâm của nhiều bạn trẻ, trong đó có hơn 40 bài thơ được các nhạc sĩ tên
tuổi phổ nhạc như: Bình yên ngày mới (Quỳnh Hợp), Thư con (An Thuyên), Bố yêu
con(Nguyễn Minh Châu)...

            Hồng
Diệu cho biết, tập thơ Những dặm sóng yêu thương là sự đúc kết từ những câu
chuyện có thật, từ những khát khao bỏng cháy của người nơi đầu sóng, những khắc
khoải đợi chờ của người nơi hậu phương, là nỗi đau mất mát trước hy sinh của
đồng đội...

            Với
tập thơ này, Hồng Diệu mong “làm cầu nối giữa hai bờ yêu thương, giữa đất mẹ
với Trường Sa thân yêu, làm những con sóng mang thương nhớ không bao giờ ngừng
lại...".

            Còn
Đoàn Thị Ngọc cũng tặng 200 cuốn Ngược sóng (NXB Thời đại) gồm 60 bài thơ mà
Ngọc tâm đắc nhất về biển đảo.

            Đoàn
Thị Ngọc (sinh năm 1994 tại Nam Định, kém Hồng Diệu 10 tuổi) là sinh viên năm
thứ 4 ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và sinh viên năm thứ nhất ĐH Văn hóa. Gần
2 năm qua, Ngọc đã viết khoảng 150 bài thơ, trong đó có một số bài được các
nhạc sĩ Quỳnh Hợp, Viết Hùng,... phổ nhạc. Nhiều bài được đăng trên các báo,
tạp chí uy tín về văn chương.

            Ngọc
cho biết, bài thơ em tâm đắc nhất là bài Ai đã đặt tên cho Trường Sa, liệt kê
đầy đủ tên các đảo trên quần đảo Trường Sa, ngoài ra còn kể được những đặc điểm
riêng của một số hòn đảo như Tiên Nữ, An Bang, Sơn Ca... Được mọi người động
viên, khích lệ, được tài trợ, do vậy tập thơ Ngược sóng đã ra mắt tháng 9 vừa
qua. Theo Ngọc, tên tập thơ ngụ ý tình cảm của người đất liền “ngược sóng” đến
với đảo xa, và sự hồi đáp của người đảo xa cũng “ngược sóng” để về tới đất
liền.

            Tháng
5/2015, Ngọc đã được đặt chân đến Trường Sa trong Hành trình tuổi trẻ vì biển
đảo quê hương 2015 trên tàu HQ 996. Còn Hồng Diệu vẫn ước mơ được một lần đặt
chân đến Trường Sa.

            Được
biết, những đứa con tinh thần của hai tác giả trẻ sẽ có mặt tại các thư viện
hải quân trên toàn quốc, đặc biệt là quần đảo Trường Sa và các nhà giàn. Hy
vọng đây sẽ là món quà tinh thần giúp các chiến sĩ thêm vững vàng tay súng,
hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương.

            Hồng
Diệu cho biết: “Thật xúc động vì tình cảm của chúng tôi đã được các chiến sĩ
hải quân trân trọng. Hơn nữa, chúng tôi cũng thêm tự hào khi được trao tặng
biểu trưng 60 Hải quân nhân dân Việt Nam”.

            (Nguồn:
Hai tác giả trẻ được đưa thơ vào hệ thống thư viện Hải quân/An Như//Báo Thể
thao & Văn hóa - Thông tấn xã Việt Nam. - ngày 01/10)

 

53. Người đẹp Hải
Phòng Phạm Thị Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

            Tối
3-10, tại Khu du lịch Daimond Bay, TP Nha Trang (Khánh Hòa), người đẹp
Phạm Thị Hương đến từ thành phố Hải Phòng đã đăng quang ngôi vị Hoa
hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, sau khi xuất sắc vượt qua 43 người đẹp
khác trong các phần thi của đêm chung kết. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp
mặn mà, người đẹp Phạm Thị Hương, 24 tuổi, nghề nghiệp giảng viên,
đã có câu trả lời súc tích và chuẩn xác cho câu hỏi trong phần thi
ứng xử. Á hậu 1 thuộc về người đẹp Ngô Trà My đến từ thủ đô Hà
Nội; Á hậu 2 là người đẹp Đặng Thị Lệ Hằng đến từ Đà Nẵng. Ngoài
ra, danh hiệu "Người đẹp được yêu thích nhất" do khán giả
bình chọn thuộc về thí sinh Lê Thị Sang, "Người đẹp áo dài"
thuộc về thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, danh hiệu "Người đẹp
biển" do thí sinh Phạm Thị Hương sở hữu, danh hiệu "Người
đẹp ảnh" được dành cho thí sinh Đỗ Trần Khánh Ngân và danh hiệu
"Người đẹp thân thiện" do các thí sinh bình chọn là phần
thưởng cho thí sinh Trần Hằng Nga.

            Cùng
với việc sở hữu vĩnh viễn chiếc vương miện trị giá hơn 2 tỷ đồng
và những phần thưởng có giá trị khác, người đẹp Phạm Thị Hương sẽ
đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm
2015.

            (Nguồn:
Người đẹp Hải Phòng Phạm Thị Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt
Nam 2015//
Báo Tiền Phong. - ngày 04/10)

 

54. Thưởng thức tiết mục
tân cổ “Chuyện tình Hàn Mặc Tử” tại Nhà Kèn

            Tối
3-10, tại Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du), diễn ra chương trình nghệ thuật cuối
tuần phục vụ nhân dân thành phố. Chương trình do Đoàn Cải lương Hải Phòng thực
hiện. Công chúng yêu nghệ thuật thành phố cảng được thưởng thức các tiết mục
hát múa, có nội dung ca ngợi Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca ngợi quê
hương, đất nước, như: “Bác Hồ một tinh yêu bao la", “Mùa xuân có Bác”,
“Đại tướng của lòng dân”, “Sông quê", “Ngẫu hứng sông Hồng", “Hải
Phòng quê hương em"... Đặc biệt trong chương trình, người xem được thường
thức tiết mục hát tân cổ “Chuyện tình Hàn Mạc Tử". Đồng thời được xem vở
hài kịch “Một giờ ở nhà hộ sinh”, của nữ tác giả Thanh Lê, do nghệ sĩ nhân dân
Lê Hùng đạo diễn. Vở hài kịch mang tới tiếng cười châm biếm, hài hước, tạo
không khí vui vẻ cho người dân thành phố sau một tuần làm việc vất vả.

            (Nguồn:
Thưởng thức tiết mục tân cổ “Chuyện tình Hàn Mặc Tử” tại Nhà Kèn//Báo Hải
Phòng. - ngày 04/10)

 

55. Biểu diễn võ thuật,
lân sư rồng

            Chiều
3-10, tại Khu tưởng niệm Vương Triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy) diễn ra
Liên hoan võ cổ truyền và biểu diễn Lân, Sư, Rồng lần thứ nhất năm 2015. Đây là
hoạt động kỷ niệm 474 năm ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung.

            Liên
hoan võ cổ truyền có sự tham gia của 8 đoàn đến từ các võ đường trên địa bàn
thành phố gồm: CLB Võ cổ truyền Khu tưởng niệm Vương triều Mạc, Võ đường Bình
Định gia (huyện An Lão), Võ phái Uy Long Môn, Võ đường Quốc Dũng, Võ đường Minh
Đức, Võ đường Thiên Môn đạo (huyện Tiên Lãng ), Võ đường Đặng Đình Hòa, CLB Võ
cổ truyền trường Đại học Hàng hải và 30 võ sư của các võ đường tại Hà Nội.

            Tại
liên hoan, các võ sư và võ sinh biểu diễn những thế võ cổ truyền của dân tộc.
Những bài quyền tay không hoặc kết hợp với binh khí cũng như những màn biểu
diễn khí công của các võ sư tại liên hoan đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo
nhân dân.

            Buổi
tối cùng ngày, 5 đoàn gồm: Lân, Sư, Rồng Vovinam Hải Phòng; Đội Lân Một gia
đình, Đội Hỏa kỳ Lân X8, Đội Hoàng Lân sư, Đội Lân Võ đường Đặng Đình Hòa đã
tham gia biểu diễn, tạo nên không khí sôi động với những tiết mục đặc sắc, thu
hút đông đảo nhân dân thưởng thức và cổ vũ.

            (Nguồn:
Biểu diễn võ thuật, lân sư rồng/Phan Tuấn//Báo An ninh Hải Phòng. - ngày 05/10)

 

56. Đền An Lư

            Đền
An Lư thuộc xã An Lư (huyện Thủy Nguyên), là di tích tưởng niệm danh y Tuệ Tĩnh-
vị thánh thuốc nam của Việt Nam.

            Theo
cuốn sách “Một số di sản văn hóa tiêu biểu của Hải Phòng”, vào những năm
1372-1377, người dân xã An Lư có nhiều người ốm đau, bệnh dịch. Chính phương
thuốc do đại danh y Tuệ Tĩnh khi xưa truyền dạy, đã giúp dịch bệnh tại đây lui
dần, bản trang từ đó an cư, lạc nghiệp. Dân làng lập đền thờ danh y Tuệ Tĩnh và
tôn ông là thành hoàng làng.

            Các
cụ già trong làng kể lại, đầu thé kỷ 20, những người làm nghề sông nước ở thôn
lập đền thờ Hưng Đạo Đại vương và con trai là Trần Quốc Tảng. Trải qua nhiều
cơn binh lửa chiến tranh, di tích thờ danh y Tuệ Tĩnh bị xuống cấp cũ nát. Năm
1948, dân làng rước nghi vệ thành hoàng Tuệ Tĩnh về thờ cúng cùng hai cha con
vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo tại vị trí giữa làng như ngày nay. Cửa đền An
Lư nhìn chếch hướng Tây Nam, phía trước là khoảng sân rộng lát gạch Bát Tràng,
một hồ nước nhỏ hình bán nguyệt với nhiều cây cảnh, non bộ. Kiến trúc của đền
theo hình chứ “đinh”, gồm 3 gian tiền đường, 1 gian hậu cung, kích thước mỗi
gian khá lớn. Mái hiên được trang trí rất công phu. Chính giữa là bốn cuốn thư
pháp đắp nổi bốn chữ lớn “An bạch linh từ”, hai bên có hai con rồng đang cuộn
mình đầu hướng vào bốn chữ...

            Đền
An Lư nhiều lần được các triều đình phong kiến ban tặng sắc phong, hiện còn giữ
được 6 sắc phong của các triều vua Nguyễn, trong đó có 4 sắc phong ban tặng cho
“Tuệ Tĩnh thiền sư”- thành hoàng xã An Lư vào các năm: Tự Đức thứ 6 năm Quý Sửu
1853, Đồng Khánh thứ 2 năm Bính Tuất 1886, Duy Tân thứ 3 năm Canh Tuất 1910,
Khải Định thứ 9 năm Giáp Tý 1924. Hai sắc phong còn lại ban cho “Đông Hải Nam
Dương Hùng Vũ tướng”, làng Nam Triệu vào năm 1925. Năm 1992, đền được Bộ Văn
hóa Thông tin (nay là Bô Văn hóa, Thể thao và Du lich) cấp bằng di tích lịch sử
- văn hóa cấp quốc gia.

            (Nguồn:
. Đền An Lư/Tường Minh// Báo Hải Phòng. - ngày 04/10)

 

57. Thư viện Ngày xanh -
góc nhỏ mở ra thế giới

            Đối
với các em nhỏ xã Đông Sơn (huyện Thủy Nguyên), niềm vui được đọc sách hiện lên
qua từng ánh mắt khi hưởng thụ miễn phí không gian đọc sách lý tưởng tại Thư
viện Ngày xanh.

Giấc mơ có thật:

            Ba
tuần nay, chủ nhật nào em Nguyễn Thị Mai ở xóm Núi, xã Đông Sơn cũng dậy sớm

hơn thường lệ. Em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn
sáng rồi sang rủ bạn đến đọc sách, vui chơi tại “Thư viện Ngày xanh”. Đối với
Mai và các em nhỏ ở xóm nghèo này, việc có nơi để đọc sách, báo mới và hoàn
toàn miễn phí là một giấc mơ có thật, khiến các em vô cùng háo hức. Đúng 8 giờ
sáng, khi chiếc xe chở các anh, chị trong CLB MC Trẻ Hải Phòng dừng ở sân thư
viện, các em nhỏ ào ra đón. Trong không khí vui vẻ, ấm áp, các thành viên trong
đoàn nghe các em nhỏ ríu rít kể chuyện.

            Thư
viện Ngày xanh đi vào hoạt động chính thức vào giữa tháng 9 là hoạt động điểm
nhấn của hành trình “Ngày xanh cho nhau” số thứ 5 do các thành viên CLB MC Trẻ
Hải Phòng và Công ty cổ phần Quốc tế Huy Hoàng gây dựng. Thư viện ra đời với
mục đích tạo một không gian riêng thân thiện, thoải mái để các em tìm đến với
sách- "kho tri thức mở ra thế giới”, nâng cao kiến thức ngoài trường học,
giúp các em thay đổi tư duy, nhận thức, góp phần định hướng các em nuôi dưỡng
tâm hồn, hoài bão và thực hiện những ước mơ của mình. Đây cũng là cơ hội để các
em biết quý ưọng, gìn giữ tài sản tri thức vô giá của nhân loại qua những cuốn
sách duy trì và nâng tầm văn hóa đọc.

            Anh
Nguyễn Phùng Dương, Chú nhiệm CLB MC Trẻ Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức hành
trình “Ngày xanh cho nhau” cho biết, quan điểm hoạt động của Thư viện Ngày xanh
lả “không để sách chết trên giá”. Vì vậy, trước đó rất lâu, các thành viên
trong CLB có ý thức thu gom những cuốn sách hay, sách mới, sách cũ nhưng nội
dung sâu sắc của mình hoặc bạn bè để thực hiện ý tưởng xây dựng một thư viện mở
phục vụ thiếu nhi nghèo. Sau khi nhận được sự đồng tình ủng hộ của Công ty cổ
phần Quốc tế Huy Hoàng đồng ý cho sử dụng các phòng học mà trước đây dành để
dạy tiếng Anh miễn phí cho ưẻ em trong xóm, CLB MC Trẻ quyết định biến ước mơ
thành hiện thực.

Điểm hẹn của thiếu nhi địa phương:

            Thư
viện Ngày xanh mở cửa từ 8 giờ đến 18 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ
7 và chủ nhật. Để Thư viện Ngày xanh duy trì hoạt động lâu dài hiệu quả, các
thành viên CLB MC trẻ đang nỗ lực vận động chính quyền địa phương, các tổ chức
cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ đóng góp sách báo truyền thiếu nhi…. Với khoảng
gần 1000 đầu sách hiện có, CLB MC Trẻ cũng liên hệ với Thư viện Khoa học tổng
hợp thành phố luân chuyển sách báo mới và hỗ trợ công tác quản lý, bày trí sách
cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo của các em.

            Không
chỉ là một thư viện sách thông thường, đây cũng là một điểm hẹn văn hoá cho
thiếu nhi địa phương, nơi các em có thể nâng cao tri thức và đời sống văn hóa
tinh thần. Cuối tuần, các em được học tiếng Anh miễn phí, học năng khiếu như
hát, múa, nhảy dân vũ, làm đồ chơi và học kỹ năng giao tiếp. Hằng tháng, các
thành viên CLB MC Trẻ Hải Phòng sẽ về tổ chức hoạt động, hướng dẫn các em các
kỹ năng sống theo chuyên đề. Ngoài ra, thư viện sẽ tổ chức và vận động các em
tham gia các hội thi “Nét vẽ xanh, kể chuyện sách, đọc thơ... Những người có
nhiệt tâm gây dựng thư viện cũng bày tỏ ý định tổ chức các buổi giới thiệu sách
mới, các buổi dã ngoại, mời nhà văn về toạ đàm và duy trì thường niên các cuộc
thi tìm hiểu về các lĩnh vực xã hộí, văn hoá, lịch sử vào dịp hè...

            Chủ
tịch UBND xã Đông Sơn Hoàng Thị Phượng ghi nhận những hoạt động hiệu quả cao
của Thư viện Ngày xanh. Theo bà, trong khi thư viện của xã xây dựng từ lâu khó
thu hút được thiếu nhi và nhân dân địa phương, Thư viện Ngày xanh với nhiều
hoạt động phong phú, tươi trẻ, trong thời gian ngắn đi vào hoạt động, bước đầu trở
thành điểm hẹn của những học sinh nghèo hiếu học trong xã.

            (Nguồn:
Thư viện Ngày xanh - góc nhỏ mở ra thế giới/Tường Minh//Báo Hải Phòng . – ngày
04/10)

 

58. Đình Nam (phường Vạn
Sơn, quận Đồ Sơn): Lưu giữ truyền thống quê hương

            Đình
Nam ở phường Vạn Sơn, một trong những công trình tín ngưỡng quan trọng của
người dân vùng đất Đồ Sơn, vừa được phục dựng. Đây vừa là điểm sinh hoạt tâm
linh và điểm đến linh thiêng tại khu du lịch nỗi tiếng của thành phố.

            Chủ
tịch UBND phường Vạn Sơn, ông Phạm Hoàng Tuấn phấn khởi cho biết: sau gần 1 năm
khẩn trương xây dựng, đình Nam vừa được khánh thành cuối tháng 9-2015 trong
niềm vui lớn của người dân địa phương. Quá trình xây dựng lại ngôi đình diễn ra
khá suôn sẻ nhờ sự phù hộ của thần hoàng, phát tâm công đức của các nhà hảo
tâm, doanh nghiệp và nhất là sự đồng lòng của cán bộ và người dân trên địa bàn
phường. Từ cán bộ phường đến mỗi người dân không quản vất vả, hồ hởi tham gia
đóng góp công sức đào đất, xây móng, vận chuyển nguyên vật liệu... Nhờ đó, công
trình hoàn thành, sớm hơn dự kiến và tiết kiệm chi phí.

            Nằm
giữa khu dân cư đông đúc ở trung tâm quận Đồ Sơn, cách không xa bãi biến rì rào
sóng vỗ quanh năm, đình Nam ngày nay có quy mô vừa phải, mang dáng dấp của
những ngôi đình cổ phong cách thời Lê. Đình có kiến trúc chữ Đinh, gồm 3 gian,
2 trái, được làm chủ yếu bằng gỗ và đá xanh. Hệ thống mái cong, đao vượt với
những đường nét chạm khắc tứ linh tinh xảo mang dấu ấn thế kỷ 15. Đặc biệt,
toàn bộ 38 cột gỗ trong đình có đường kính từ 34-45 cm được chọn lựa cẩn thận
từ những thân cây kiền kiền- loại gỗ quý, cứng như lim nhưng dai hơn.

            Theo
truyền ngôn của người dân địa phương, đình Nam có từ lâu đời, là một trong
những ngôi đình lớn của cả vùng Đồ Sơn xưa. Đây cũng là nơi duy nhất ở vùng đất
Đồ Sơn có hệ thống văn bia, từ chỉ gắn liền với đình. Cũng như nhiều ngôi đình
khác ở Đồ Sơn, đình Nam thờ Thần hoàng làng Điểm tước Đại thần vương. Truyền
thuyết kể rằng, vào năm hạn hán, mất mùa xưa kia, người dân Đồ Sơn kéo nhau lên
đỉnh Mẫu Sơn (nay là núi Chòi Mòng- ngọn núi cao nhất ở Đồ Sơn) lập đàn cầu
mưa. Lễ vật có một mâm bột trắng. Khi hạ lễ, người dân thấy trên mâm bột có vết
chân chim, cả năm sau đó mưa thuận gió hòa, người Đồ Sơn yên ổn làm ăn. Từ đó,
người dân Đồ Sơn tin rằng họ được thần tiên trên thượng giới giáng trần chứng
giám và phù hộ, liền tôn làm thần hoàng làng và thờ phụng đến ngày nay.

            Trong
các ngôi đình còn thờ phụng bát bộ tôn thần, gồm nhị vị phúc thần là Đế thích
Thần vương, Nam hải Đại vương và lục vị tiên công (6 người) là ông tổ các dòng
họ Hoàng, Lê, Phạm, Nguyễn, Đinh, Lương, có công khai khẩn ra mảnh đất Đồ Sơn
ngày nay.

            Trải
qua thăng trầm của lịch sử, đình Nam 2 lần bị phá hủy hoàn toàn. Lần thứ nhất
vào khoảng thế kỷ 17, đình Nam là một trong những nơi đóng quân của Quận He
Nguyễn Hữu cầu ờ Đồ Sơn. Khi chúa Trịnh Doanh sai Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Đình
Trọng đem quân đánh dẹp cuộc khởi nghĩa, đình bị phá tan tành. Sau đó, người
dân địa phương phục dựng lại đình với 5 gian, 2 trái, trang nghiêm, bề thế- Đến
cuối năm 1953, đình lại bị phá một lần nữa khi thực dân Pháp cưỡng bức người
dân ở đây đi nơi khác, lập “vành đai trắng" ở Đồ Sơn. Năm 1993, Đảng ủy,
UBND, MTTQ Việt Nam và người dân phường Vạn Săn xây dựng lại đình trên nền cũ.
Thời kỳ đó, do kinh tế khó khăn nên chỉ dựng tạm gian nhà cấp 4 và tạo một số
pho tượng gỗ để làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân. Từ đó đến
nay, tuy đã nhiều lần nâng cấp, sửa chửa, song gian nhà thờ xuống cấp nghiêm
trọng, hệ thống tượng gỗ bị môi xông hư hại. Năm 2011, nhờ nguồn kinh phí xã
hội hóa, 6 pho tượng thờ được đúc lại bằng đồng dát vàng. Xuất phát từ nguyên
vọng của bà con, lãnh đạo phường quyết tâm phục dựng lại ngôi đình cũ, khởi
công tháng 10-2014.

            Ông
Lê Bá Đoán, Hội người cao tuổi phường Vạn Sơn cho biết, trong quá trình xây
dựng lại ngôi đình, xuất hiện nhiều điểm lành. Vào ngày hô thần nhập tượng mồng
4 tháng 8 năm 2011 (âm lịch), khi bắt đầu làm lễ thì đất trời bỗng vần vũ, nổi
cơn gió to kèm theo mưa lớn chưa từng thấy. Đến đúng lúc kết thúc nghi lễ thì
trời đất trở lại bình yên, quang đãng, không một hạt mưa. Mới đây nhất, vào
ngày mồng 4 tháng 8 năm 2015 (âm lịch), sau khi hoàn thiện ngôi đình, Ban quản
lý chuyển tượng thờ vào hậu cung, ban đầu trời lặng, nhưng đến khi toàn bộ
tượng thờ chuyển xong trời bỗng nổi mưa to, người dân ai cũng vui mừng, cho là
các ngài về chứng giám lòng thành con cháu.

            Ban
Quản lý đình Nam đang hoàn thiện bức đại tự, câu đối và một số chi tiết bên
trong ngôi đình. Mong muốn của chính quyền và người dân địa phương tiếp tục mở
rộng khuôn viên của đình, khôi phục khu vực từ chỉ và thực hiện các thủ tục
công nhận di tích. Trên cơ sở đó, xây dựng nơi đây trở thành di tích lịch sử,
địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh quan trọng của địa phương và là điểm đến du
lịch tâm linh tại khu danh thắng Đồ Sơn.

            (Nguồn:
Đình Nam (phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn): Lưu giữ truyền thống quê hương/Bảo
Nam// Báo Hải Phòng. - ngày 09/10)

 

59. Công đoàn ngành Giao
thông vận tải Hải Phòng: Tổ chức hội thi nữ CNVCLĐ ” Đảm việc nước – Giỏi việc
nhà”

            Nhân
dịp kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 đồng thời nhằm tôn vinh hình ảnh người
phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 9.10, Công đoàn nghành GTVT phối hợp với sở GTVT và
ban ATGTTP tổ chức hội thi “Nữ CNVCLĐ ngành Giao thông vận tải Hải Phòng Giỏi
việc nước – Đảm việc nhà”, đồng thời tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công; tuyên
truyền Luật bình đẳng giới và Luật giao thông.

            Tới
dự hội thi có ông Lê Thanh Sơn – PCT UBND TP. Hải Phòng, bà Nông Kim Nguyệt

– Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng cùng toàn thể các
ban chuyên đề, các CĐCS, các DN ngành vận tải trong thành phố.

            Góp
mặt trong hội thi là 72 thành viên đến từ 12 đội của các CĐCS hoạt động trong
lĩnh vực GTVT trên địa bàn TP.Hải Phòng. Các đội thi lý thuyết, trả lời câu hỏi
về luật bình đẳng giới và an toàn giao thông. Tại phần thực hành, các đội thi
làm bánh. Các sản phẩm dự thi rất sáng tạo và được trang trí đẹp mắt. Hội thi
đã kết thúc với giải xuất sắc thuộc về công đoàn cơ quan Sở GTVT Hải Phòng. Ban
tổ chức cũng trao 2 giải nhất, 3 giải nhì và 6 giải ba cho các đội khác.

            Theo
ông Đỗ Văn Bảo – Chủ tịch công đoàn ngành GTVT: “Hội thi là dịp để các đơn vị
DN thể hiện năng lực sản xuất kinh doanh, giới thiệu quảng bá thương hiệu của
mình để từ đó trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp xây dựng và phát triển phong
trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của cơ sở, tạo không khí vui tươi phấn khởi
cho CNVCLĐ trong mái nhà chung GTVT TP.Hải Phòng”.

            Cũng
tại hội thi, Công đoàn ngành GTVT TP. Hải Phòng đã tập huấn nghiệp vụ công tác
nữ công, tuyên truyền Luật bình đẳng giới và Luật giao thông cho toàn bộ nữ
CNVCLĐ đến từ các công đoàn trong toàn thành phố.

            (Nguồn:
Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hải Phòng: Tổ chức hội thi nữ CNVCLĐ /Ngân
Phạm//Báo Lao động. - ngày 10/10)

 

60. Cuộc thi ca múa nhạc
chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2015: “ Thành phố vượt lên từ sóng”- vượt lên
chính mình

            Cuộc
thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2015 là ngày hội lớn của ca
múa nhạc bản sắc vùng miền. Hơn 200 tiết mục của 21 đoàn nghệ thuật chuyên
nghiệp cống hiến cho công chúng yêu nghệ thuật nhiều tiết mục đặc sắc, đậm bản
sắc vùng miền, trẻ trung, sáng tạo. Và trong cuộc thi được tổ chức định kỳ 3
năm/lần này, Đoàn Ca múa Hải Phòng vượt lên chính mình qua chương trình nghệ
thuật “Thánh phố vượt lên từ sóng”.

Chỉ nên có một giải Vàng chương trình:

            Cuộc
thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2015 tổ chức tại Trung tâm
Văn hóa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng
UBND tỉnh tổ chức. Cuộc thi thu hút nhiều đoàn nghệ thuật tên tuổi, mạnh cả về
tiềm lực và kinh nghiệm. Vì vậy, tấm HCV cho các tiết mục của Đoàn Ca múa Hải
Phòng càng có ý nghĩa, thể hiện sự cố gắng của mỗi thành viên. Trường Đoàn ca
múa Hài Phòng Chu Tâm Huy cho bỉềt: “Cuộc thi được đầu tư sân khấu biểu diễn
khá lớn, âm thanh, anh sáng đỉnh cao. Đó là cơ hội để các nghệ sĩ của các đoàn
thế hiện tài năng”. Và theo ông Huy, các chương trình nghệ thuật đều được các
đoàn dầu tư lớn và cố gắng khai thác những nét văn hóa đặc sắc của các vùng
miền. Chương trình dự thi của các đoàn có chủ đề tư tưởng rõ ràng, mang đậm giá
trị nhân văn, ca ngợi cảnh đẹp quê hương, đất nước, tinh thần bất khuất, truyền
thống cách mạng của nhân dân ta trong lịch sử dựng nước, giữ nước và đấu tranh
giải phóng dân tộc; ca ngợi các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc trong quá
khứ và hiện tại; phản ánh sinh động vẻ đẹp truyền thống cùa con người Việt Nam;
ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Đặc biệt, các chương trình biểu diễn có sự kết hợp hài
hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, gần gũi với công chúng hơn. Đặc
biệt, tại cuộc thi này, nhiều đơn vị ứng dụng công nghệ tạo hiệu quả cao trong
các tiết mục, gây ấn tượng, cảm xúc cho người xem.

            Trong
cuộc thi này, Đoàn Ca múa Hải Phòng mang đến chương trình nghệ thuật “Thành phố
vượt lên từ sóng", có thời lượng hơn 60 phút. Chương trình được đoàn đầu
tư lớn, đổi mới và sử dụng hiệu ứng ánh sáng sân khấu. Hình ảnh những con đom
đóm biển, những khát vọng của những người thợ sơn dầu... hay những cảnh sông
nước, dưới thuyền giúp đoàn gặt hái 2 HCV và 1HCB. Hai HCV thuộc về ca sĩ Thanh
Hậu với bài hát Khát vọng biển, tốp múa Đom đóm biển và HCB dành cho tiết mục
độc tấu Quê nhà của nghệ sĩ ưu tú
kèn saxophone Duy Thọ.

            Đây
được coi là thành công bước đầu với các nghệ sĩ của đoàn. Nghệ sĩ Chu Tâm Huy
cho biết: “4 đơn vị giành giải Vàng chương trình là xứng đáng, dàn dựng hoành
tráng và ấn tượng. Tuy nhiên, sau cuộc thi, nhiều đơn vị có ý kiến cho rằng, 4
đơn vị đoạt giải Vàng là quá nhiều. Nhiều giám đốc, trưởng đoàn kiến nghị với
Bộ VHTTDL chỉ nên trao một giải Vàng chương trình duy nhất như Bông Sen Vàng ở
điện ảnh. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ các đoàn ăn, nghỉ, bởi nguồn lực của các
đoàn hạn chế.

            (Nguồn:
Cuộc thi ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2
năm 2015: “ Thành phố vượt lên từ sóng”- vượt lên chính mình/
Trần
Long//Báo Hải Phòng cuối tuần. – ngày 09/10)

 

61. Khẩn cấp bảo tồn các
di tích lịch sử- văn hóa tại xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên)

            Những
kết quả nghiên cứu khảo sát tại xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) của Viện Khảo
cổ, Hội Khảo cổ Việt Nam, Bảo tàng Hải Phòng vừa qua cho thấy, các di sản lịch
sử, văn hóa của địa phương nằm trên một địa bàn đang nóng về khai thác khoáng
sản. Nếu không có kế hoạch quy hoạch, bảo tồn khẩn cấp, các di sản trên sẽ bị
hủy hoại.

Nhiều di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng
bị xâm hại:

            Trong
hai tháng 8 và 9 vừa qua, cán bộ của Viện khảo cổ, Hội Khảo cổ Việt Nam và Bảo
tàng Hải Phòng tiến hành khảo sát, điều tra trên phạm vi xã Liên Khê. Khu vực
khảo sát tập trung vào núi Thành Dền, chùa Xối, núi Bụt Mọc... phát hiện nhiều
hiện vật đồ gốm, đồ đá (tượng voi), đồ đồng (rìu, ang, mũi tên, tiền), gạch cổ,
mộ cổ. Đoàn cũng thu được một số tư liệu lịch sử đề cập vị trí của vùng núi
Liên Khê trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông năm 1288, những dấu tích
thành Thạch Bích (núi Thành Dền), “Đấu đong quân” dưới triều Mạc... Ngoài ra,
trong kháng chiến chống Pháp, Liên Khê là nơi trung chuyển hàng hóa cho chiến
khu Đông Triều, là đầu mối liên lạc bí mật Đông Bắc Liên khu Ba.

            Phó
giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Đỗ Xuân Trung, cho biết: “Việc khai thác đất đá làm
biến dạng nhiều di tích, nhất là dấu vết thành cổ và làm thất thoát nhiều hiện
vật quý. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học và ký ức của người dân, xưa kia
nhà Mạc cho đắp một đoạn tường thành ở phía Đông (bằng đất trộn với đá dăm) từ
núi Cổ Ngựa- núi Dẹo tới phía đông bắc của Thành Dền tại cửa Hàm Ếch, tạo bức
tường thành có chiều dài khoảng 500m, cao hơn 10m. Thành án ngữ phía Đông. Tại
phía Bắc, dưới chân núi Thành Dền cũng có một đoạn tường thành dài khoảng
1000m. Chu vi của toàn thành bao gồm các dãy núi bao quanh và tường đắp bằng
đất dài khoảng 4000m… Đến nay, các dãy núi cao bị khai thác đá gần hết, tường
đắp bằng đất chỉ còn vài trăm mét. Trải qua thời gian, một số người dân tự ý
phá bỏ tường thành, chiếm giữ đất và xây tường mới bao quanh”.

            Theo
Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hải Phòng, từ năm 1977
và tháng 4-2001, các nhà khảo cổ từng phát hiện nhiều bộ sưu tập đồ đồng thuộc
văn hóa Đông Sơn ở khu vực Liên Khê. Ngày 20-10-2009, tại khu vực chân núi
Thành Dền, Công ty cổ phần Xi măng Tân Phú Xuân trong khi san ủi đất đồi làm
đường làm bật lên ngôi mộ cổ. Khảo sát cho thấy, tại Hải Phòng, mộ thuyền Liên
Khê có niên đại thế kỷ 1, 2 sau Công nguyên. Các di vật trên hiện đang được lưu
giữ tại Bảo tàng Hải Phòng.

Cần có kế hoạch quy hoạch, bảo tồn khẩn cấp:

            Tại
hội thảo đánh giá giá trị di sản văn hóa khu vực di tích Thành Dền- Đấu Đong xã
Liên Khê do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ
thuật, Hội Khoa học lịch sử thành phố tổ chức mới đây, các nhà khoa học, sử học
trung ương và Hải Phòng đều khẳng định: Trong nhiều năm qua, việc khai thác
khoáng sản ở khu vực Liên Khê diễn ra khá nhộn nhịp. Nhiều dãy núi đá, trong đó
có núi Thành Dền bị phá hủy, thậm chí khai thác sâu dưới lòng đất hơn 10 m trên
diện rộng hàng chục héc ta. Điều đó dẫn đến nhiều di tích khảo cổ, dấu tích
thành Thạch Bích, một số di tích tín ngưỡng cũng bị mất theo. Vì vậy, việc bảo
đảm lợi ích kinh tế cần hài hòa với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn
hóa trong phát triển bền vững phải được đặt ra trước khi quá muộn.

            Phó
giáo sư, tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho
biết, ông rất bất ngờ về hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng, phát triển
liên tục từ thời kỳ Đông Sơn đến ngày nay tại vùng núi Liên Khê, góp phần giúp
các nhà khoa học nhận diện giá trị một vùng di sản quý của nước ta. Theo ông,
trước mắt, thành phố cần yêu cầu dừng khai thác đá tại khu vực vùng núi Liên
Khê. Về lâu dài, cần có thái độ ứng xử phù hợp với di tích. Đó là tạo điều kiện
cho các nhà khoa học, khảo cổ học, nhà sử học tiếp tục nghiên cứu điền dã, điều
tra để có đánh giá tổng thể, toàn diện di tích trên cơ sở phù hợp với mong muốn
của người dân địa phương, để tạo thành ý chí cộng đồng trong việc bảo tồn, phát
huy giá trị các di sản văn hóa. Từ đó, có kế hoạch bảo vệ, giữ gìn các dấu ấn
văn hóa, tạo không gian văn hóa khu vực: Thủy Nguyên (Hải Phòng)- Yên Hưng
(Quảng Ninh); đưa ra các giải pháp cụ thể, quy hoạch lại việc khai thác khoáng
sản (khai thác đá) để bảo đảm hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế với bảo
tồn, phát huy giá trị các di sản lịch sử- văn hóa.

            Còn
theo Chủ tịch HĐND xã Liên Khê Phạm Văn Nhập, đại diện nguyện vọng của người
dân địa phương, đề nghị cấp trên sớm quy hoạch, bảo tồn các khu di tích, phế
tích để phục vụ công tác nghiên cứu và xây dựng vùng văn hóa tâm linh phục vụ
việc tham quan du lịch đi liền với tuyến du lịch sông Giá. Các ngành chức năng
tiếp tục thăm dò, nghiên cứu những di sản văn hóa còn trong lòng đất để hoàn
thiện bộ sưu tập đầy đủ các thời kỳ phát triển lịch sử- xã hội của vùng đất
Liên Khê. Đồng thời hỗ trợ địa phương kinh phí bảo tồn, giữ gìn các di sản văn
hóa vật thể và phi vật thể nơi đây.

            (Nguồn:
Khẩn cấp bảo tồn các di tích lịch sử- văn hóa tại xã Liên Khê (huyện Thủy
Nguyên)/Đông Hải//Báo Hải Phòng. - ngày 11/10)

 

62.  Huyện Vĩnh Bảo Trang bị 1.000 loa truyền thanh tại các
địa phương

            Theo
Đài phát thanh huyện Vĩnh Bảo, đến nay, 30 xã, thị trấn được trang bị, lắp đặt
khoảng 1.000 loa phát thanh, trung bình mỗi xã có 30 loa, riêng thị trấn Vĩnh
Bảo được trang bị 60 loa phát thanh, nâng tổng số 100% cụm dân cư trên địa bàn
huyện được cung cấp thông tin qua hệ thống phát thanh.

            Hệ
thống Đài truyền thanh cơ sở trở thành phương tiện hữu ích trong việc tuyên
truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, quốc phòng an
ninh của địa phương; thông tin kịp thời, chính xác trong thời gian diễn ra Đại
hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 15 thành phố và Đại hội lần thứ 12
của Đảng; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, người tốt việc tốt, đặc biệt là
hướng tới lễ hội đền Trạng Trình kỷ niệm 430 năm ngày mất Danh nhân văn hóa
Nguyễn Bỉnh Khiêm và đón bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt…

            (Nguồn:
Huyện Vĩnh Bảo Trang bị 1.000 loa truyền thanh tại các địa phương//Báo Hải
Phòng. - ngày 14/10)

 

63. Đường Hải Phòng ở Đà
Nẵng và Hồng Kông

            Hải
Phòng là thành phố Cảng lớn nhất của miền Bắc, thành phố lớn thứ ba của Việt
Nam, đồng thời là thành phố thương cảng có tiếng trên thế giới. Tên Hải Phòng
đã được đặt cho một số đường phố ở các đô thị lớn nước ta và trên thế giới.

Đường Hải Phòng ở TP Đà Nẵng:

            "Phong
trào kết nghĩa giữa các tỉnh, thành phố miền Bắc với các địa phương miền Nam ra
đời trong thời kỳ chiến tranh nhằm động viên dân, quân miền Bắc thi đua sản
xuất và chiến đấu bảo vệ miền Bắc, chi viện miền Nam theo tinh thần “Thóc không
thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Từ phong trào này, năm 1960, hai
thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng đã kết nghĩa tình thâm… Trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp và chống Mỹ, Hải Phòng đã giúp đỡ, hỗ trợ cả sức người lẫn sức
của cho chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, Hải Phòng đã hai lần cử gần 700 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 399
Bạch Đằng 1 Thủy Nguyên (sau này là Tiểu đoàn Hải Đà) vào chiến trường Quảng
Nam - Đà Nẵng chiến đấu.

            Sau
khi đất nước thống nhất (năm 1975), thành phố Đà Nẵng đã quyết định đổi tên
đường Nguyễn Hoàng (cũ) thành đường Hải Phòng cho đến nay. Trên đường này có
nhiều công trình quan trọng của thành phố như: Ga Đà Nẵng, được xây dựng từ năm
1902, hiện ở sân ga còn lưu giữ, trưng bày chiếc đầu máy xe lửa cổ với tấm bảng
giới thiệu về phong trào cách mạng tại đây; hai bệnh viện lớn là Bệnh viện Đà
Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng…

            Nhưng
điều hấp dẫn du khách thập phương là các món ăn đặc sản địa phương nổi tiếng
trên đường Hải Phòng, đặc biệt nhất là quán Mì Quảng 1A và quán bánh tráng cuốn
thịt heo Trần, đây là các địa chỉ du khách không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng.
Quán Mì Quảng 1A lúc nào cũng đông đúc, các thực khách tha hồ thưởng thức những
bát mì hấp dẫn với đủ thứ tôm, thịt ba chỉ, rau, bánh đa, lạc… Nước dùng của
món này rất sánh, được nấu từ xương lợn, thịt gà, tôm, cá lóc..., được trộn rất
ít, chỉ đủ thấm và quyện vào từng sợi mì và làm mềm những món rau ăn kèm. Những
nguyên liệu hòa quyện vào nhau làm tăng thêm hương vị của tô mì Quảng.

            Đường
Hải Phòng còn có quán bánh tráng cuốn thịt heo nổi tiếng. Đây nguyên là một món
ăn bình dân, được người Đà Nẵng chế biến nâng lên thành món ăn thịnh soạn, ngon
nổi tiếng. Bánh tráng Đà Nẵng bán ở đây dẻo, thơm mùi gạo và mềm, dai, không bị
gãy, vụn khi cuốn, được dọn chung với một xấp “mì lá” - một loại mì giống mì
Quảng nhưng được cắt thành từng tấm dạng lá mỏng (có người gọi là bánh ướt).
Chỉ cần đặt bánh tráng lên trên, kéo nhẹ, từng lớp bánh mỏng sẽ dính theo.

            Thịt
heo loại ngon, luộc vừa tới rồi ngâm một chút trong nồi nước dùng; rau xà lách,
húng láng, húng lủi, húng bạc hà, tía tô, kinh giới, rau mùi, giá đỗ, dứa, dưa
chuột, cà rốt, chuối xanh xắt miếng dài ăn cùng bánh tráng giòn giòn, ngậy
ngậy. Nước chấm được chế biến từ mắm nêm, một đặc sản của Đà Nẵng, đây là thức
chấm hợp nhất cho món bánh tráng cuốn thịt heo mà không thể thay thế bằng nước
chấm khác được. Thưởng thức mì Quảng và bánh tráng xong, du khách có thể đi mua
sắm ở Siêu thị điện máy Nguyễn Kim trên đường Hải Phòng.

            Cùng
với sự phát triển lớn mạnh của thành phố Đà Nẵng, đường Hải Phòng trở thành con
đường đẹp, sầm uất. Đường phố này chính là biểu tượng cho tình đoàn kết keo sơn
giữa hai thành phố kết nghĩa. Tại TP Hải Phòng cũng có đường Đà Nẵng - một
đường phố khá đông đúc và sầm uất.

Đường Hải Phòng ở trung tâm Hồng Kông:

            Bách
khoa toàn thư mở Wikipedia có tra cứu, tham khảo các tài liệu như: Công báo
Chính quyền Hồng Kông (The Hong Kong Government Gazette) ngày 19-3-1909 và các
bài báo viết về Đường Hải Phòng ở Hồng Kông trên Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng
(South China Morning Post), Du lịch CNN (CNN Travel), đã giới thiệu như sau:

            "Đường
Hải Phòng (tiếng Anh: Haiphong Road) là một con đường ở phía nam Công viên Cửu
Long, Tiêm Sa Chủy, quận Du Tiêm Vượng, Hồng Kông".

            "…Được
xây dựng từ năm 1865, ban đầu mang tên Elgin nhưng đến năm 1909 đã đổi thành
Hải Phòng, được đặt tên theo thành phố cảng ở Việt Nam để tránh nhầm lẫn với
Đường Elgin trên đảo Hồng Kông. Trong lần đổi tên này, nhiều con đường được đặt
tên theo các thành phố có buôn bán với Hồng Kông, trong đó có hai con đường
khác được đặt tên theo các địa danh Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn. Đây là một
trong những đường duy nhất ở Hồng Kông không được đặt tên theo các địa danh ở
Trung Quốc hay Anh quốc".

            Đường
Hải Phòng là một trong hai con đường đi bộ chính ở khu Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha
Tsui), trên đường phố này có đền Fuk Tak, một đền thờ thổ địa được xây dựng hơn
một trăm năm, được coi là trung tâm thờ cúng của người dân Hồng Kông, gần đó là
Trung tâm Hồi giáo Cửu Long, Chợ tạm lâu năm nhất tại Hồng Kông (được xây dựng
vào năm 1978 dành cho những người bán hàng rong ở đường Quảng Đông trong lúc
chưa có một ngôi chợ cố định, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có chợ cố định cho
nên Chợ tạm vẫn tồn tại). Khu vực này còn có sự hiện diện của nhiều người nhập
cư từ tỉnh Sindh của thuộc địa Ấn Độ trước đây (ngày nay là Pakistan) nên ngôi
chợ có bán thịt được chế biến theo phương pháp hợp cho người theo Hồi giáo.

            Trang
web chuyên về kinh nghiệm du lịch toidi.org giới thiệu về ẩm thực đường phố
Hồng Kông cho chúng ta biết rằng ở đường Hải Phòng "thường bán những món
ăn Quảng Đông và đặc sản biển. Do nằm gần công viên Kowloon nên đường Hải Phòng
trở thành điểm hẹn ăn trưa lý tưởng cho các nhân viên văn phòng. Ngoài đậu phụ
rán và cá viên chiên dường như là món rất được yêu thích thì các loại rau quả
nướng, nước ép hoa quả cũng rất được yêu thích ở phố ẩm thực này".

           
Hồng Kông người Việt rất đông, đã có nhiều cơ quan đại diện, thương mại, du
lịch, thậm chí có nhiều quán phở Việt Nam được mở tại đặc khu hành chính này.
Theo trang Wikipedia thì: "Sở dĩ đường Hải Phòng được đặt tên ở Hồng Kông
vì từ xưa Hải Phòng là thành phố có buôn bán với Hồng Kông. Với việc một đường
phố sầm uất ở ngay trung tâm Hồng Kông được đặt tên theo một thành phố Cảng của
miền Bắc Việt Nam từ năm 1909, hai tiếng Hải Phòng đã trở thành quen thuộc với
người dân Hồng Kông từ hơn 100 năm nay.

            Thành
phố Hải Phòng đang trong giai đoạn mở cửa, hội nhập, mong sao chúng ta sẽ tranh
thủ yếu tố lợi thế này, sớm có những cơ sở kinh doanh mang dấu ấn Hải Phòng
trên con đường Hải Phòng ở Hồng Kông hay mở đại lý du lịch để quảng bá, thu hút
khách đến thăm quan thành phố chúng ta. Điều đó không quá xa vời.

            Khi
đi du lịch Đà Nẵng và Hồng Kông, nếu có điều kiện các bạn hãy ghé qua đường Hải
Phòng để tham quan, mua sắm, ẩm thực và sẽ ngạc nhiên xen lẫn tự hào... khi
thấy tên thành phố quê hương mình được gắn lên những đường phố sầm uất ở trong
và ngoài nước.

            (Nguồn:
Đường Hải Phòng ở Đà Nẵng và Hồng Kông/Khánh Toàn//Báo An ninh Hải Phòng. -
ngày 17/10)

 

64. Trình diễn các làn
điệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ tại đình Hàng Kênh

            Tại khuôn
viên Di tích văn hóa kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Hàng Kênh (quận Lê
Chân) vừa diễn ra chương trình trình diễn các làn điệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ
do Câu lạc bộ Thanh niên xung phong thành phố biểu diễn.

            Trong
không khí mát mẻ của buổi tối mùa thu, các nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không
chuyên mang tới người xem nhiều tiết mục hát, múa đặc sắc như: Mời nước- mời
trầu, Duyên quan họ, Khách đến chơi nhà, Trầu cau quan họ (quan họ Bắc Ninh),
hát múa Trống cơm (dân ca Bắc Bộ), hát múa rằng-bà rí (dân ca Phú Thọ), hát văn
và diễn xướng chầu văn (giá cô Bơ, giá Cậu, giá Cô đôi thượng ngàn) và hai
trích đoạn chèo Đất ấm tình người và Lưu Bình tiễn vợ. Chương trình góp phần
tái tạo không gian văn hóa sân đình, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân thành
phố và phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa vùng miền của khách du lịch.

            (Nguồn:
Trình diễn các làn điệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ tại đình Hàng Kênh//Báo Hải
Phòng. - ngày 18/10)

 

65. Cải lương phương Nam
thu hút hàng nghìn khán giả Hải Phòng

            Tối
16/10, từ 19h, khán giả tại thành phố Hoa phượng đỏ đã đến đông đủ ngoài cửa
rạp, cầm trên tay tấm vé háo hức đợi đến giờ mở cửa để được tận mắt ngắm nhìn
các nghệ sĩ mà họ mến mộ từ lâu.

            NSND
Lệ Thủy cho biết: "Tôi rất xúc động sau 20 năm được quay trở lại Hải
Phòng, tình cảm của khán giá vẫn nguyên vẹn như cũ. Tôi mong sẽ có nhiều cơ hội
được quay trở lại phục vụ khán giả miền Bắc thêm nữa".

            Các
trích đoạn nổi tiếng lần lượt đươc trình diễn như Lá sầu riêng, Lan và Điệp,
Phụng Nghi Đình, Trảm Trịnh Ân, Bàng Quý Phi, Lý Đạo Thành xử án Thượng Dương.
Mỗi giọng ca ngân lên đầy truyền cảm đã nhận được những tràng pháo tay, sự mến
mộ cảm phục được thể hiện rõ nét trên từng khuôn mặt khán giả. Ngoài vẻ đẹp tâm
hồn, chính tài năng, tư cách của người nghệ sĩ đã giúp họ tỏa sáng

            Trái
tim khán giả bị chinh phục trước vẻ đẹp, sự duyên dáng, nụ cười, giọng ca và
diễn xuất tài tình của NSƯT Tú Sương, Thanh Ngân... Họ đã đưa người xem lạc vào
thế giới xen lẫn thực tại và hư ảo trong điệu nhạc rộn rã cùng với những sắc màu
lung linh huyền ảo. Các nghệ sĩ đã đặt mình vào số phận của nhân vật, khóc,
cười, la thất thanh, rồi ngất xỉu theo cảm xúc của vai diễn mà tác phẩm đòi hỏi
người nghệ sĩ phải lột tả những tình cảm đó để vở tuồng sống mãi với công
chúng. Đó mới là thành công của diễn viên, khi nỗ lực phấn đấu để có một vai
diễn tốt, khán giả đã đồng cảm trước niềm vui, hạnh phúc hay những nỗi buồn,
bất hạnh mà số phận nhân vật phải đeo mang.

           
gần nửa đêm, khán giả vẫn nán lại để chờ một Lan và Điệp hay Lá sầu riêng. Khác
với vẻ lộng lẫy trên sân khấu, ngoài đời các nghệ sĩ giản dị, khuôn mặt không
son phấn nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, họ đứng lại trò chuyện, tâm
tình với khán giả và bất chợt nhận được câu mời ''Có rảnh mời mấy con đến nhà
bác chơi'' của người hâm mộ nơi đây.

            Sau
đêm diễn tại TP Hải Phòng, khán giả Thủ đô sẽ được gặp lại và thưởng thức các
giọng ca từ "Ngôi sao cải lương phương Nam" số 5, diễn ra lúc 19h30
ngày 18/10 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, TP Hà Nội),
hứa hẹn những giây phút cháy hết mình giữa nghệ sĩ và khán giả Hà Nội.

            (Nguồn:
Cải lương phương Nam thu hút hàng nghìn khán giả Hải Phòng/Hải Khanh// Báo ĐT
Thông tấn xã Việt Nam VnExpress.net. – ngày 17/10)

 

66. Nữ sinh Hải Phòng hội
tụ vòng sơ khảo Nữ sinh viên duyên dáng

            Ngày
20/10, tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng diễn ra Vòng sơ khảo cuộc thi Nữ
sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015. Đông đảo sinh viên đến từ nhiều trường trên
địa bàn thành phố Hải Phòng dự thi.

            Cuộc
thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh
viên, Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên, Cty
Cổ phần Quốc tế Truyền thông phối hợp tổ chức.

            Anh
Hoàng Tuấn Việt - Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Với chủ đề “Vẻ đẹp của
sự thông minh”, cuộc thi hướng tới góp phần nâng cao nhận thức về “Đức – Trí -
Thể - Mỹ” của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung. Đồng
thời cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt
động xã hội, từ thiện, có tấm lòng nhân ái, biết yêu quê hương đất nước và chia
sẻ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

            Trong
vòng sơ khảo, các thí sinh lần lượt trải qua phần thi trắc nghiệm về kiến thức
lịch sử, văn hóa, xã hội.

            Các
thí sinh có 30 phút để trả lời 20 câu hỏi. Song phần đông các thí sinh đều
hoành thành sớm bài thi.

            Các
thí sinh còn trải qua phần kiểm tra nhân trắc học; trình diễn trên sân khấu và
trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Ban giám khảo gồm PGS.TS Nhân trắc học
Mai Văn Hưng, Á hậu Tú Anh và các vị giám khảo đều dành cho các thí sinh những
câu hỏi thú vị liên quan tới

ngành học, các vấn đề gần gũi trong đời sống của mỗi
bạn trẻ; cũng như có những chia sẻ, góp ý cho các thí sinh.

            (Nguồn:
Nữ sinh Hải Phòng hội tụ vòng sơ khảo Nữ sinh viên duyên dáng/Tường Kha// Báo
Tiền Phong. - ngày 21/10)

 

67. Hải Phòng: Di tích
lịch sử Căng Máy Chai cần được quan tâm hơn nữa

            Những
năm tháng chiến tranh triền miên đã lùi xa, những mất mát đau thương đã dần
được khỏa lấp, nhưng tại nơi đây dường như nỗi đau vẫn hiện hữu bởi một nỗi
niềm trăn trở, nguyện vọng chính đáng của nhân dân phường Máy chai được xây
dựng một ngôi nhà làm nơi để nhân dân giữ gìn, tưởng niệm và dạy cho con cháu
đời sau phải nối tiếp truyền thống yêu nước, noi gương các vị anh hùng liệt sỹ
năm xưa kiên cường, bất khuất.

            Vốn
là 02 nhà kho cũ do ảnh hưởng của chiến tranh nên bỏ không, Căng Máy Chai có vị
trí đắc địa sát bờ sông lại thông ra cửa Nam triệu, thuận tiện cho việc di
chuyển. Năm 1947 Căng Máy chai đã bị Thực dân Pháp chiếm dụng làm nhà tù để
giam cầm, bắt bớ, tra tấn dã man, sử dụng cực hình, nhục hình với các chiến sỹ
cách mạng,…. Nhưng tất cả những hành động dã man ấy đã không làm lung lạc được
tinh thần của các chiến sỹ lúc bấy giờ mà càng làm son sắc thêm tinh thần yêu
nước và yêu tổ quốc của dân tộc ta.

            Nhà
tù Căng Máy chai năm xưa có diện tích gần 2000 m2, chia làm hai khu
vực giam giữ, một bên giam giữ nam giới rộng khoảng 1600m2, một bên
giam giũ nữ giới rộng khoảng 200m2 chia làm 7 phòng với diện tích khoảng 25m2
giam 120 tù nhân nữ, có thời điểm lên đến 160 tù nhân nữ.

            Di
tích Căng Máy Chai đã được công nhận xếp hạng di tích lịch sử Cấp thành phố
theo quyết định số 734 ngày 11 tháng 5 năm 2005. Bia tưởng niệm được đặt tại vị
trí trong bờ tường sát cổng ra vào của Công ty cổ phần bao bì bia rượu nước
giải khát tại số 38 đường Ngô Quyền, diện tích khoảng 3m2 ngoài
trời, đã đặt 01 bia đá ghi lại di tích, 01 lư hương và 02 lọ lục bình để cắm
hoa. Căng Máy Chai là một trong số ít những di tích lịch sử cách mạng (nhà tù
từ thời đế quốc) còn xót lại ở Hải Phòng. Xuất phát từ truyền thống “uống nước
nhớ nguồn” “ăn quả nhớ người trồng cây”, mỗi người dân nơi đây luôn khắc ghi,
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống, xương máu của họ đã nhuộm đỏ
màu cờ, để cho hôm nay, đất nước có những tháng ngày hòa bình, no ấm. Hơn 10
năm qua bà con địa phương vẫn luôn mong mỏi có đất, có kinh phí để xây dựng một
nơi che nắng che mưa, khang trang hơn, xứng tầm hơn để làm ấm lòng mọi người và
yên lòng các liệt sỹ đã bỏ mình nơi đây.

            “Sau
nhiều năm nhân dân, cử tri đã kiến nghị, nhưng do chưa có vị trí đất xây dựng
nơi tưởng niệm, nay UBND phường Máy chai đã vận động công ty CP bao bì Bia,
rượu, nước giải khát đã đồng ý hiến 100m2 đất tại vị trí nằm trong
khuôn viên nhà tù Máy chai trước đây. Nguyện vọng tha thiết của UBND phường đại
diện cho bà con nhân dân đề nghị Quận Ngô Quyền, UBND thành phố cũng như các cơ
quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn cho UBND phường Máy chai hoàn
thiện hồ sơ thủ tục để đáp ứng niềm mong mỏi, nhu cầu tín ngưỡng cho nhân dân
địa phương.” Đồng chí Phạm Thế Hùng – chủ tịch UBND phường Máy chai chia sẻ

            Vừa
qua, nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân phường Máy chai nói riêng,
quận Ngô Quyền nói chung, tại văn bản số 4234/VP-VX ngày 15 tháng 10 năm 2015
về việc hiến đất để xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ cách mạng Căng Máy
Chai, đồng chí Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã giao cho
UBND quận Ngô Quyền chủ trì cùng các Sở, ngành: Lao động thương binh xã hội, Kế
hoạch và đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Bộ chỉ huy quân sự
thành phố xem xét, đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

            Thiết
nghĩ, đây là nhu cầu tất yếu nhằm nuôi dưỡng truyền thống “uống nước nhớ
nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta, nhằm gìn giữ lưu truyền
lại cho đời sau. Mong rằng, UBND thành phố Hải Phòng, UBND Quận Ngô Quyền và
các tấm lòng hảo tâm sẽ cùng hướng về Căng máy chai chung tay gìn giữ di tích
lịch sử cách mạng này.

            (Nguồn:
Hải Phòng: Di tích lịch sử Căng Máy Chai cần được quan tâm hơn nữa/Quỳnh
Nga//Báo Thương hiệu và Công luận. - ngày 22/10)

 

VII. Du lịch; Thể thao

68. Khách du lịch đến Cát
Bà đạt 1,3 triệu lượt trong 9 tháng

            Tổng
số khách du lịch đến Cát Bà 9 tháng qua đạt hơn 1,3 triệu lượt người, đạt 83 kế
hoạch, bằng 103% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 230 nghìn lượt
người. Tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 650 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch, bằng
115% so với cùng kỳ. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách du lịch Cát Bà tiếp
tục tăng, là cơ sở về đích 1,5 triệu lượt khách trong năm 2015.

            Huyện
triển khai nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến nhằm thu hút đầu tư, đưa hình
ảnh, sản phẩm du lịch đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Huyện phối
hợp Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể phát
triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; hội
thảo xúc tiến, liên kết phát triển du lịch Cát Bà xanh; hội thi thuyết minh
viên du lịch Cát Bà lần thứ nhất, trưng bày và phát động cuộc thi ảnh đẹp Cát
Bà năm 2015; phát động cuộc thi sáng tác về ảnh đẹp Cát Bà, sáng tác biểu tượng
du lịch Cát Bà.... Huyện Cát Hải phối hợp với các Sở, ngành liên quan của thành
phố để xác định các điểm neo đậu cho các tàu, thuyền lưu trú du lịch trên các
vịnh và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động vận chuyển khác du lịch từ Cát Bà đi
vịnh Hạ Long..

            (Nguồn:
Khách du lịch đến Cát Bà đạt 1,3 triệu lượt trong 9 tháng/Văn Lượng//Báo Hải
Phòng. - ngày 01/10)

 

69. 10 năm phát triển
được… mấy cái nhà nghỉ lô xô

            “10
năm qua Hải Phòng đã thua các tỉnh, thành du lịch trên cả nước”. Đó là nhận xét
của ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, tại hội
thảo về xúc tiến, liên kết phát triển du lịch Cát Bà xanh vừa diễn ra.

            Ông
Tuấn dẫn chứng: Trong vòng 10 năm qua Đà Nẵng đã phát triển bứt phá trở thành
điểm đến của du khách trên toàn thế giới. Tỉnh Ninh Bình cũng phát triển bứt
phá mạnh. Cả Ninh Bình, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác đều không có lợi thế
như Hải Phòng.

            Thế
nhưng Hải Phòng đã sử dụng lợi thế này ra sao? Theo báo cáo của UBND huyện Cát
Hải (TP Hải Phòng), mỗi lượt khách đến Cát Bà du lịch doanh thu không quá
500.000 đồng. Đây là con số khiến những người làm du lịch giật mình. Giật mình
vì các nhà đầu tư, lãnh đạo các công ty lữ hành đều cho rằng Cát Bà có lợi thế
hơn hẳn Hạ Long.

            Ông
Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu, cho rằng Cát Bà hơn Hạ Long
về môi trường sạch. Cảnh quan thì không khác gì Hạ Long. “Chúng ta phải gìn giữ
và bảo tồn môi trường nhưng không thể không có cơ sở vật chất. Cụ thể là phải
có đầy đủ chỗ ăn, chỗ ngủ, phương tiện đi lại, chỗ khám, chữa bệnh... Nhưng rất
tiếc hạ tầng du lịch của Cát Bà, điểm đẹp nhất của Hải Phòng hiện nay là con số
không” - ông Tuyển nhận xét.

            Ông
Tuấn cũng thẳng thắn chỉ ra Cát Bà trong vòng 10 năm qua chỉ phát triển được
mấy nhà nghỉ lô xô và vài khách sạn đạt tiêu chuẩn ba sao, còn sản phẩm du lịch
thì không đủ cho khách trải nghiệm.

            Ông
Tuấn phân tích: “Chúng ta không thể tách ra để phát triển và cũng không thể hô
“cả làng” cùng phát triển. Chất lượng và đẳng cấp của du lịch là phải thu hút
được nhà đầu tư chiến lược. Nhưng Hải Phòng thiếu cơ chế, chính sách để thu hút
nhà đầu tư chiến lược phát triển du lịch”.

           
Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel - Chi nhánh Hải Phòng, gợi
ý: “Du lịch Hải Phòng cần xây dựng được chương trình kích cầu đặc sắc, kết hợp
với các chương trình khuyến mãi và có chương trình truyền thông hiệu quả. Mặt
khác, các sản phẩm du lịch cũng cần đa dạng hóa hơn”.

            (Nguồn:
10 năm phát triển được… mấy cái nhà nghỉ lô xô/Đặng Tuyền//Báo Pháp luật TP Hồ
Chí Minh. - ngày 05/10)

 

70. Tình trạng chèo kéo,
xả rác ở bãi biển Đồ Sơn chưa chấm dứt

            Du
lịch Đồ Sơn trong 9 tháng qua thu hút 2.385 nghìn lượt khách, đạt 95,4% kế
hoạch, tăng 16,6% so cùng kỳ năm 2014. Doanh thu các ngành dịch vụ lưu trú và
ăn uống đạt 608 tỷ đồng, bằng 86,2% kế hoạch; tăng 15,1% so cùng kỳ năm 2014.

            Trong
mùa du lịch hè vừa qua, công tác chỉnh trang đô thị du lịch và nâng cấp các cơ
sở nhà hàng, khách sạn được triển khai tích cực tạo diện mạo và hình ảnh du
lịch Đồ Sơn sạch đẹp. Quận Đồ Sơn tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý
các vi phạm về trật tự đường hè khu du lịch, công tác môi trường ở các bãi tắm,
tuyến đường. Hoạt động niêm yết, bán theo giá niêm yết được triển khai nghiêm
túc, hạn chế tối đa tình trạng chặt chém du khách. Một số công trình văn hóa,
du lịch tín ngưỡng được hoàn thành cũng góp phần làm phong phú sản phẩm du
lịch. Tuy nhiên, du lịch Đồ Sơn tiếp tục đối mặt với những hạn chế của du lịch
mùa vụ, kinh doanh manh mún, thiếu sản phẩm du lịch đẳng cấp, có mức chi tiêu
lớn. Tình trạng chèo kéo, xả rác bừa bãi ở hè đường, bãi tắm dù giảm nhưng vẫn
chưa được xử lý triệt để. Thời tiết nắng kéo dài, mưa nhiều gây ngập lụt cũng
ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch.

            (Nguồn:
Tình trạng chèo kéo, xả rác ở bãi biển Đồ Sơn chưa chấm dứt/Văn Lượng// Báo Hải
Phòng. - ngày 03/10)

 

71. Phát triển du lịch
Cát Bà bền vững: Tạo cơ hội cho các nhà đầu tư

            Hội
thảo xúc tiến, liên kết phát triển du lịch Cát Bà xanh do UBND huyện Cát Hải
phối hợp sở Văn hóa -Thể thao-Du lịch tổ chức cuối tháng 9-2015 với sự tham gia
của các nhà quản lý, đầu tư, doanh nghiệp du lịch và giới truyền thông, cho
thấy sức hút và giá trị thương hiệu du lịch Cát Bà. Nhiều nội dung được bàn
thảo, trong đó nhấn mạnh, du lịch Cát Bà rất cần nhà đầu tư chiến lược để vừa
bảo tồn, vừa phát huy giá trị cảnh quan, thiên nhiên, tạo bứt phá cho du lịch
Cát Bà.

Hệ thống hạ tầng, dịch vụ chưa tương xứng:

            Với
vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của thành phố và
vùng duyên hải Bắc bộ, quần đảo Cát Bà tập trung nhiều giá trị đặc biệt về sinh
thái, cảnh quan, địa chất, địa mạo mang tầm quốc tế được UNESCO công nhận là
khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cát Bà còn là Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc
biệt, Vườn quốc gia và khu bảo tồn biển của Việt Nam. Những năm gần đây, Cát Bà
mỗi năm thu hút hơn 1,3 triệu lượt khách; mục tiêu năm 2015 thu hút 1,5 triệu
lượt khách. Cát Bà đang có những bước phát triển tích cực với việc đầu tư cơ sở
hạ tầng, kỹ thuật phục vụ du lịch. Trong đó, nhiều dự án du lịch được triển
khai trên đảo như: sân gôn, khu du lịch sinh thái ở bãi tắm Cát Cò 2, Xuân Đám,
Hiền Hào, khu đô thị du lịch Cái Giá- Cát Bà của VinaconexITC... Tuy nhiên,
đáng tiếc là các dự án triển khai chậm, dở dang, ảnh hưởng đến sự phát triển du
lịch Cát Bà. Hạ tầng giao thông, bến cảng, dịch vụ du lịch dược dầu tư nhưng
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của một khu du lịch đẳng cấp quốc gia và quốc
tế.

            Giám
đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đoàn Duy Linh cho rằng, tiềm năng và thế
mạnh về du lịch của Cát Bà hiện chưa được khai thác đúng mức và hiệu quả, bộc
lộ nhiều hạn chế. Du lịch Cát Bà chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược, thiếu
hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ cao cấp và sản phẩm du lịch đặc thù tương xứng
với vị thế và giá trị mang tính toàn cầu. Du lịch Cát Bà cũng chưa tạo được sức
hấp dẫn, khả năng cạnh tranh cao đối với các điểm đến khác trong khu vực. Bên
cạnh đó, du lịch Cát Bà cũng phải đối diện với những vấn đề về phát triển bền
vững, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên tự nhiên và
tác động của biến đổi khí hậu.

            Chị
Nguyễn Thị Nhàn, Giám đốc tiếp thị công ty du lịch lữ hành ở Hà Nội sau khi
tham gia hành trình tham quan vịnh Lan Hạ và các hang, bãi tắm trong tuyến khảo
sát được tổ chức cuối tháng 9 vừa qua rất ấn tượng vớí cảnh đẹp nơi đây nhưng
cũng lấy làm tiếc về hạ tầng dịch vụ của Cát Bà. Theo chị Nhàn, tiềm năng

            Cát
Bà rất lớn nhưng để biến thành điểm đến hấp dẫn, hạ tầng và dịch vụ ở Cát Bà
không thể dừng lại ở đây, phải có sự đột phá từ bến tàu, phương thức vận tải
khách ra đảo đến các khách sạn, khu giải trí tầm cỡ, sang trọng và hệ thống
dịch vụ tiêu chuẩn cao, thật sự chuyên nghiệp để thu hút khách cao cấp.

Tạo cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư
chiến lược
:

            Tại
hội thảo, trong số các giải pháp đưa ra để góp phần phát triển đột phá du lịch
Cát Bà kết hợp bảo tồn hiệu quả giá trị cảnh quan nơi đây, nhiều nhà quản lý,
doanh nghiệp thẳng thắn “hiến kế”: phải lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược, có
tiềm lực tài chính mạnh và thực hiện đúng cam kết đầu tư thay vì những dự án
“xí đất” rồi bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên, lỡ cơ hội phát triển.

            Tổng
cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, cần vận dụng kinh nghiệm
thành công từ cách làm du lịch ở Quảng Ninh, Đà Năng, Ninh Bình, Phú Quốc (Kiên
Giang)..., khi vẫn khuyến khích các doanh nghiệp đến đầu tư, nhưng chọn được
một nhà đầu tư chiến lược, mạnh về tài chính để có thể làm nên những điều “phi
thường”, gây dựng thương hiệu và tiếng vang. Do vậy, theo ông Tuấn, Cát Bà cần
có cơ chế, chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm
thay vì dàn trải, nhằm tạo sản phẩm đẳng cấp, sự bứt phá phát triển đu lịch địa
phương.

            Một
số tập đoàn lớn tham gia hội thảo cũng tạo sự chú ý và kỳ vọng về các dự án
đang xúc tiến đầu tư tại- Cát Bà. Chú tịch Tập đoàn Tuần Chầu Đào Hồng Tuyển
cho biết, xác định được giá trị của quần đảo Cát Bà, Tập đoàn Tuần Châu và Tập
đoàn Gami phối hợp nghiên cứu, khảo sát tất cả các điểm của quần đảo Cát Bà và
đề xuất đầu tư 8 dự án về du lịch tại Cát Bà như: dự án “Cát Bà- thành phố
thiên đường đầu tư khu hành chính, kinh tế, văn hóa, đô thị, cảng biển Cát Bà;
dự án Khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Bến Bèo- Áng Thảm- vịnh Lan Hạ; dự
án Tháp Hạ Long- Cát Bà và hệ thống cáp treo được xây dựng tại đỉnh núi cao
nhất của Cát Bà; dự án đóng mới 99 tàu du lịch nghỉ đêm và đưa đón khách đạt
tiêu chuẩn 5 sao; dự án cáp treo cho khách du ngoạn rừng quốc gia Cát Bà... Chủ
tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn đầu tư quốc tế GIICO Hà Mạnh Dũng cho biết, công
ty đang triển khai dự án Khu du lịch sinh thái quốc tế GIICO ở khu vực các xã
Hiền Hào, Xuân Đám với quần thể phức hợp gồm sân gôn 18 lỗ, các tổ hợp nghỉ
dưỡng, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí cao cấp,
bãi tắm, bến du thuyền, chăm sóc sức khỏe cao cấp...

            Đây
là những tín hiệu tích cực khẳng định sức hút của khu du lịch Cát Bà và việc
lựa chọn nhà đầu tư chiến lược vì thế cũng rộng mở hơn. Vấn đề còn lại là tạo
cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để tạo đột phá thực chất cho sự phát triển
bền vững của một khu du lịch Cát Bà đẳng Cấp quốc tế trong tương lai gần.

            (Nguồn:
Phát triển du lịch Cát Bà bền vững: Tạo cơ hội cho các nhà đầu tư/Phạm
Lượng//Báo Hải Phòng. - ngày 07/10)

 

72. Thu hút khách du lịch
- nhìn từ bãi biển

            Bất
cứ du khách nào tới Đà Nẵng đều thấy vô cùng cuốn hút và hài lòng về bãi biển
nơi đây. Được thiên nhiên ưu đãi những bãi biển đẹp nhất hành tinh nhưng điều
du khách ấn tượng hơn cả lại chính là cách làm của Đà Nẵng để bãi biển nơi đây
không chỉ đẹp mà còn thu phục lòng người. Cả bãi biển dài hàng chục km không hề
vương một cọng rác. Ngay tại bãi biển, trong khi du khách thoải mái bơi lội,
vui đùa với những con sóng, vẫn có những người dân Đà Nẵng lặng lẽ thu dọn rác
trên mặt biển và cả trên bãi biển. Không hề thấy dù chỉ một gánh hàng rong.
Không hề thấy hành động tùy tiện xả rác trên bãi biển. Cũng không có những cảnh
chèo kéo, gạ gẫm bán hàng hay sử dụng dịch vụ ở nơi đây. Tất cả đều được tổ
chức ngăn nắp, trật tự và bài bản, giá cả hàng hóa, đồ ăn, thức uống được niêm
yết rõ ràng và bán đúng giá niêm yết, không hề có cảnh “ chặt chém”. Đà Nẵng
quy định phạt thật nặng nếu phát hiện vi phạm. Và người Đà Nẵng thật thân thiện
và mến khách, hết lòng hướng dẫn du khách thưởng thức cảnh đẹp nên thơ của
những bãi biển trải rộng, kéo dài suốt dọc thành phố. Đi tắm biển, du khách có
thể để đồ đạc ngay trên bờ mà không sợ bị mất cắp. Có lẽ, đây mới chính là điều
khiến những bãi biển Đà Nẵng không chỉ đẹp nhất hành tinh với những bãi cát
xoải dài êm ái, nước biển xanh ngắt một màu mà còn là bãi biển hấp dẫn du khách
nhất Việt Nam bởi sự quyến rũ, sạch sẽ và an toàn.

            Người
Hải Phòng chúng ta luôn tự hào về bãi biển Đồ Sơn, Cát Bà, bởi đẹp và nên thơ
không kém bãi biển ở Đà Nẵng. Hằng năm, các khu du lịch biển của Hải Phòng thu
hút hàng triệu du khách gần xa nhưng nếu nghiêm túc  nhìn nhận thì vẫn có nhiều điểm phải học tập
Đà Nẵng. Các bãi biển của Hải Phòng chưa thật sạch, nạn hàng rong vẫn có tình
trạng “hét giá quá cao” đối với các dịch vụ không hiếm…, phần nào ảnh hưởng tới
cảm nhận của du khách đối với bãi biển và du lịch Hải Phòng. Điều đáng nói là
những điều này hoàn toàn do con người, hoàn toàn có thể giải quyết với sự quyết
tâm và cố gắng. Hải Phòng cũng có nhiều chiến dịch làm sạch bãi biển nhưng chưa
thật triệt để. Và để được như Đà Nẵng, rõ ràng Hải Phòng còn nhiều việc phải
làm. Quan trọng là ý thức của con người, cụ thể là mỗi công dân Hải Phòng cùng
có trách nhiệm giữ gìn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi cho thành phố, cùng quý
trọng và cùng hành động để bảo vệ và gìn giữ.

            Tất
nhiên, điều hấp dẫn du khách không chỉ có những bãi biển mà còn nhiều công
trình, sự kiện khác.  Đà Nẵng vừa được
trang mạng uy tín của Mỹ TripAdvisor - đang điều hành 19 website truyền thông
du lịch, hoạt động tại 30 quốc gia trên toàn thế giới với 60 triệu lượt truy
cập và trên 75 triệu lượt phản hồi mỗi tháng bình chọn dẫn đầu top 10 điểm đến
mới nổi sáng giá nhất thế giới năm 2015. Năm 2014,  lần thứ hai, Đà Nẵng cùng với Hà Nội được bạn
đọc tạp chí Smart Travel Asia bình chọn vào top 10 điểm đến hấp dẫn của châu Á.
Cùng với đó là hàng loạt danh hiệu nổi bật mà nhiều sản phẩm của du lịch thành
phố này  được vinh danh trên trường quốc
tế.

            Du
lịch Hải Phòng cũng đã làm được nhiều việc. Hải Phòng là điểm đến đầy hấp dẫn
đối với du khách gần xa. Nhưng giá làm được nhiều điều hơn nữa như Đà Nẵng,
chắc chắn du lịch Hải Phòng sẽ có bước phát triển vượt bậc và đóng góp quan
trọng vào sự phát triển của thành phố, để mỗi danh lam thắng cảnh là niềm tự
hào, kiêu hãnh của người Hải Phòng, thực sự cuốn hút du khách và níu chân du
khách trở lại nhiều lần.

            (Nguồn:
Thu hút khách du lịch - nhìn từ bãi biển/Trọng Nhân//Báo Hải Phòng. - ngày
15/10)

 

73. Cát Bà sẽ là trung
tâm du lịch hiện đại, văn minh

    
Nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa đối
với phát triển kinh tế xã hội đã được nâng cấp. Tuyến phà Ninh Tiếp - Đình Vũ,
Bến Gót - Cái Viềng được Thành phố cải tạo, nâng cấp, nâng cao năng lực vận
chuyển hành khách, tạo thuận lợi cho du khách khi đến với du lịch Cát Đà. Tốc độ
tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 10,3%/năm cũng sẽ là sự hỗ trợ tốt cho hướng
phát triển du lịch Cát Bà. Nhiều dự án lớn của Hải Phòng sắp đưa vào khai thác
cũng sẽ là động lực thúc đẩy du khách đến với Cát Bà - điểm du lịch mà du khách
luôn muốn đến.

            Cùng
với những hỗ trợ từ Thành phố và Trung ương trong đầu tư cơ sở hạ tầng, quần
đảo Cát Bà vốn được biết đến với vị thế là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Nơi
dây hội tụ hệ sinh thái tiêu biểu như rừng nguyên sinh, thảm cỏ biển, hệ thống
các hang động, tùng áng và là trung tâm đa dạng sinh học có giá trị toàn cầu.
Cùng với đó là gần 4.000 loài thực vật, động vật trên cạn và dưới biển (130
loài quý hiếm, 21 loài đặc hữu). Đáng chú ý, Cát Bà là nơi duy nhất trên thế
giới còn tồn tại quần thể voọc đầu trắng với 63 cá thể riêng biệt.

            Sự
đa dạng về hệ sinh thái, phong cảnh hùng vĩ của núi và rừng uốn lượn theo mép
bờ biển đã khiến du lịch Cát Bà tạo được sức hấp dẫn vô cùng lớn với khách du
lịch trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Cát Bà còn là nơi lưu giữ giá trị lịch sử
to lớn với các khu di tích, điểm khảo cổ đã được phát hiện và nghiên cứu như
động Hùng Sơn, động Trung Trang, động Quân Y,...

            Cần
phải nên biết rằng, Cát Bà không chỉ có vậy, dải bờ biển dọc theo đảo với 2 bãi
tắm nổi tiếng là Cát Cò 1, Cát Cò 2, xung quanh đảo chính còn rất nhiều hòn đảo
nhỏ và kèm với mỗi hòn đảo còn có bãi tắm tạo nên không gian riêng biệt để nghỉ
ngơi, hòa mình cùng thiên nhiên, trong khi chỉ cần khoảng 10 - 20 phút di
chuyển bằng thuyền.

            Đặc
biệt loại hình thể thao mạo hiểm leo núi ngoài trời thì chỉ riêng Cát Bà khai
thác được, về dịch vụ kinh doanh, trên địa bàn toàn huyện hiện có 178 cơ sở lưu
trú (xếp hạng từ 1 - 4 sao); 61 nhà hàng trên bờ và bè nổi. “Cùng với những yếu
tố sẵn sàng đó, nhưng để Cát Bà trở thành điểm hội tụ đa dạng loại hình du
lịch, thì ngành du lịch Cát Bà rất cần những dự án đến từ những nhà đầu tư lớn,
có tiềm năng. Chỉ có những nhà đầu tư nghiêm túc mới có thể khai thác hiệu quả
những lợi thế về biển, đảo, rừng và nhiều loại hình du lịch của riêng nơi đây”,
ông Bùi Trung Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Cát Hải nhận định.

           
ràng, các nhà đầu tư lớn không chỉ mạnh về tài chính, khả năng đầu tư tốt, mà
thương hiệu của họ sẽ tạo nên mối liên kết giữa du lịch trong nước với khu vực
và quốc tế. Vì thế. Cát Bà sẽ phải nhìn nhận rõ lại mình để từ đó cùng với
Thành phố, kêu gọi đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đa dạng sản phẩm du lịch chất
lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách du lịch. Sự chủ động
của chính quyền, người dân, doanh nghiệp trong làm dịch vụ, du lịch hiện nay
cần phải dược khẳng định trong cách nhìn của du khách….

            (Nguồn:
Cát Bà sẽ là trung tâm du lịch hiện đại, văn minh/Sơn Quỳnh//Báo Đầu tư . –
ngày 21/10)

 

74. Hải Phòng - Kỳ thú
động Trung Trang

            Trung
Trang là thung lũng lớn nhất đảo Cát Bà, có diện tích khoảng 300 ha, thấp hơn
mặt nước biển từ 10 đến 30m và cách thị trấn Cát Bà 15 km về phía tây bắc.

            Động
Trung Trang dài khoảng 300m xuyên qua núi, là hang động do thiên nhiên kiến tạo
trải qua hàng nghìn năm lịch sử. Động với muôn nghìn nhũ đá thiên nhiên có hình
dáng độc đáo, sáng lấp lánh như những khối châu báu, và luôn gợi cho con người
liên tưởng đến hình ảnh của chốn bồng lai tiên cảnh. Tại đây có cả một dãy đá
đứng sừng sững với hơn chục phiến xếp song song, khi dùng tay vỗ vào sẽ nghe
thấy âm thanh ngân vang rất xa. Động có thể chứa hàng trăm du khách đến tham
quan.

            Với
đặc thù có nhiều đảo đá nhô lên từ mặt biển, cũng không quá ngạc nhiên khi địa
hình chủ yếu tại Cát Bà là biển và hang động. Trong số 20 hang động lớn nhỏ
trải dài trên đảo, động Trung Trang được xem là điểm du lịch Cát Bà du khách
nhiều nhất hiện nay bởi vẻ đẹp và sự hoang sơ hùng vĩ mà nó mang lại.

            Động
có hình dáng độc đáo những tảng thạch nhũ còn nguyên độ sắc cạnh và óng ánh như
pha lê. Cửa động sừng sững cùng nhiều hình khối như những công trình điêu khắc
tuyệt vời của tạo hóa cùng những dòng nước róc rách chảy ngầm trong núi đá vôi
luôn kích thích trí tò mò của bất cứ du khách nào.

            Đặc
biệt bên trong sâu của hang động có một dãy đá đứng sừng sững với hơn chục
phiến xếp song song, khi dùng tay vỗ vào sẽ nghe thấy âm thanh ngân vang khắp
nơi. Động có diện tích khá lớn nên hàng năm có đến hàng trăm du khách đến tham
quan và trải nghiệm tại đây. Bên cạnh đó thảm thực vật tại động Trung Trang
cũng rất độc đáo với khu rừng Kim Giao mọc tự nhiên đầy quyến rũ và có giá trị
về kinh tế lẫn nghiên cứu khoa học.

            Với
vẻ đẹp hư hư ảo ảo, đầy kì bí lại không kém phần hùng vĩ, động Trung Trang mang
đến cho du khách cảm giác tựa như đang lạc giữa thiên đường nhân gian. Du khách
đến đây ngoài việc tham quan và thưởng lãng cảnh đẹp của động còn có thể tham
gia một số hoạt động thú vị như leo núi, chèo thuyền đầy mới lạ và thú vị…

            (Nguồn: Hải Phòng - Kỳ thú
động Trung Trang/Thanh Xuân//Báo ĐT – doanhnghiepvn. vn. - ngày 22/10)

 

75. Khôi phục truyền
thống vật tại Thái Sơn

            Vật
là bộ môn truyền thống có thế mạnh của thành phố Hải Phòng với nhiều vận động
viên trưởng thành từ phong trào. Bằng việc từng bước khôi phục thành công phong
trào vật truyền thống, Thái Sơn đang dần lấy lại vị thế về vật không chỉ ở
huyện An Lão mà còn của thành phố.

            Lễ
hội xuân đầu năm 2015 vừa qua của xã Thái Sơn, huyện An Lão được đánh giá là
đông vui nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giải đấu diễn ra thành còng, mỗi
trận đấu, các đô vật thi đấu đầy nỗ lực trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người
dân. Kết quả của giải đầu còn khiến người hâm mộ vui hơn khi đô vật của Thái
Sơn đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh để giành chức vô địch.

            Ông
Ngô Xuân Hoan, Phó chủ tịch UBND xã Thái Sơn cho biết "Thái Sơn là vùng đất
người dân đều rất hâm mộ môn vật. Thành tích không tốt của vật cổ truyền trong
những năm trở về trước khiến chúng tôi đau đáu việc khôi phục lại thế mạnh bộ
môn này tại địa phương”. Quyết tâm khôi phục truyền thống vật, năm 2003, cùng
với cựu vận động viên đội tuyển vật quốc gia Hoàng Thế Nghĩa, UBND xã thành lập
câu lạc bộ Vật tại địa phương. Việc mở câu lạc bộ nhận được sự hưởng ứng của
đông đảo người dân nơi đây, rất nhiều người đăng kí tham gia tập luyện. Cựu vận
động viên Hoàng Thế Nghĩa chia sẻ: “Là người con của Thái Sơn, với cái tâm
hướng về quê hương, ngay sau khi nhận được lời mời của đồng chí phó chủ tịch
UBND xã, tôi thành lập câu lạc bộ vật. Không thu học phí, điều tôi mong mỏi là
phong trào vật ở xã ngày càng phát triển, trở lại đúng vị trí thế mạnh trước
đây. May mắn là, người dân địa phương hâm mộ bộ môn này nên nhiệt tình hưởng
ứng, tham gia tập luyện".

            Cùng
với việc tạo sân chơi, khôi phục lại phong trào cho người dân, câu lạc bộ vật
tại Thái Sơn thực sự thành công khi vực dậy lại được thế mạnh truyền thống của
địa phương. Xây dựng giáo án, luyện tập bài bản, cùng với sự hăng say tập luyện
người dân, vật Thái Sơn ngày một trở lại mạnh mẽ. Từ năm 2008 trở lại đây, vật
Thái Sơn luôn giành được những thành tích cao trong các giải vật đầu xuân như:
lễ hội núi Voi, giải vật truyền thống tranh cúp Báo Hải Phòng. Chính từ Thái
Sơn, rất nhiều đô vật xuất sắc được tôi luyện, trở thành niềm tự hào của địa
phương, được gọi lên đội tuyển vật thành phố. Thậm chí nhiều cái tên từng thi
đấu cho đội tuyển vật quốc gia như Hoàng Văn Huynh, Hoàng Văn Huỳnh, Đặng Văn
Tám .

            Ông
Ngô Xuân Hoan. Phó chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Có nhiều khó khăn khi khôi phục
lại phong trào vật tại địa phương, đặc biệt là việc thiếu kinh phi, tuy nhiên,
nhờ sự đồng lòng của người dân nơi đây, cùng những người có tâm huyết phát
triển lại bộ môn này, vật Thái Sơn mới có thế trở lại như ngày hôm nay. Việc tổ
chức giải vật đầu năm mới là bước khởi đầu, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì giải
đấu này, lồng ghép nhiều hơn nữa bộ môn vật vào những hoạt động của xã để vật
Thái Sơn có thể phát triển hơn nữa. không chỉ giúp xã lấy lại thế mạnh truyền
thống mà bên cạnh đó còn là nguồn cung cấp vận động viên tiềm năng cho bộ môn
vật của thành phố, xa hơn là quốc gia. 

            (Nguồn:
Khôi phục truyền thống vật tại Thái Sơn/Tuấn Anh//Báo Hải Phòng. - ngày 03/10)

 

76. CLB Hải Phòng nín thở
chờ... tái cơ cấu

            Hải
Phòng kết thúc mùa giải V-League 2015 với vị trí thứ 6. Đây là thành tích chấp
nhận được với lực lượng của họ dù nhiều thời điểm, nếu biết dấn ga, đội bóng
đất Cảng hoàn toàn có thể đánh chiếm những vị trí cao hơn. Và giờ là thời điểm
để những người có trách nhiệm với bóng đá Hải Phòng hoạch định sách lược cho
mùa giải mới.

Trải chiếu mời người có tâm:

            Kể từ khi chia tay với công ty Xi măng Hải Phòng, đội
bóng đất Cảng hoạt động chủ yếu

nhờ nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố. Những
người làm bóng đá đã vận dụng mọi điều kiện để có thể duy trì được hoạt động
trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động. Và tất cả đều xác định, dấu ấn
của thành phố sẽ vẫn rất lớn trong giai đoạn sắp tới trước khi tìm được một cơ
chế, hay một Mạnh thường quân đủ mạnh để chăm lo cho đội bóng.

            Theo
thông tin có được, trong mùa giải mới, thành phố vẫn dành sự hỗ trợ về tài
chính cho CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, lãnh đạo nơi đây đã “bật đèn xanh” để mời
gọi những nhà tài trợ có tâm, có tầm để chung tay gánh vác trách nhiệm xây dựng
bóng đá đất Cảng.

            Thành
ủy Hải Phòng đã giao trọng trách định hướng và phát triển đội bóng cho ông Lê
Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố. Và dù bận rất nhiều công việc, nhưng
ông Nam và lãnh đạo thành phố sẵn sàng đón tiếp và làm việc với các nhà tài trợ
muốn gắn bó với bóng đá Hải Phòng bất cứ lúc nào.

            Một
cuộc gặp như vậy đã diễn ra với tinh thần nhanh, mạnh, quyết liệt vì cái chung
với sự tham dự của một doanh nhân gốc Hải Phòng, người đã hứa sẽ đồng hành cùng
thành phố trong việc tạo nguồn tài chính cho đội bóng ở mùa giải mới.

Chi tiền nếu làm bóng đá sạch:

            Như
đã nói, doanh nhân gốc Hải Phòng đã cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho bóng đá Hải
Phòng nhưng không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào về cơ chế kinh doanh. Ông này
khẳng định, bản thân luôn đau đáu với bóng đá quê hương và muốn đóng góp phần
bé nhỏ vào việc đưa bóng đá Hải Phòng trở lại với đỉnh cao và vực dậy niềm tin
nơi NHM.

            Tuy
nhiên, nhà tài trợ này cũng đưa ra điều kiện với lãnh đạo thành phố là Hải
Phòng phải chơi thứ bóng đá sạch, không tiêu cực, liên minh làm xấu hình ảnh
của người dân đất Cảng. Hải Phòng phải chơi thứ bóng đá hiên ngang, thể hiện
đúng tính cách “ăn sóng, nói gió” của người dân Hải Phòng.

            Bên
cạnh đó, doanh nhân này cũng muốn xây dựng lại Hội CĐV Hải Phòng. Hội CĐV phải
được chăm lo, tổ chức một cách chặt chẽ để luôn đồng hành cùng đội bóng, trở
thành bản sắc, niềm tự hào của bóng đá đất Cảng. Điểm thứ ba mà nhà tài trợ
muốn là cải thiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu và khán giả đến sân.

            Theo
nhà tài trợ, sân vận động không những phải đáp ứng được yêu cầu của BTC giải mà
còn phải phục vụ tốt nhất NHM Hải Phòng với tinh thần “nhà mình thế nào, sân
vận động thế đó”. Tất cả những yêu cầu của nhà tài trợ cũng là mong muốn của
lãnh đạo thành phố. Nếu

mọi việc tiến triển, sau Đại hội Đảng bộ thành phố
Hải Phòng, các bên sẽ ngồi lại với nhau để thống nhất những điều khoản cuối
cùng của bản hợp đồng tài trợ. Khi ấy, ngân sách dành cho CLB Hải Phòng mùa
giải tới sẽ có không dưới 50 tỷ đồng.

Tạm dừng hoạt động chuyển nhượng:

            Lãnh
đạo thành phố đã thống nhất với nhà tài trợ sẽ tạm dừng hoạt động chuyển nhượng
để chờ tái cơ cấu. Nghĩa là thời gian này, Hải Phòng sẽ không bán, hoặc mua bất
cứ cầu thủ nào. Lãnh đạo thành phố muốn việc chuyển nhượng diễn ra sau khi
quyết định được cơ chế, chính sách và bộ máy lãnh đạo trong mùa giải mới.

            (Nguồn:
CLB Hải Phòng nín thở chờ... tái cơ cấu/Khắc Sơn//Báo Bóng đá. - ngày 06/10)

 

77. Thể thao thành tích
cao Hải Phòng: Cần sự đầu tư để bứt phá

            Thể
thao Hải Phòng đang cho thấy tín hiệu đáng mừng với hàng loạt thành tích ấn
tượng của các vận động viên trẻ, chứng minh hướng đi đúng. Có được lứa VĐV trẻ
xuất sắc trong tay, chưa bao giờ việc đầu tư mạnh mẽ lại cấn thiết với thể thao
Hải Phòng như hiện tại.

Sự khởi sắc trở lại:

            Hải
Phòng từng là địa phương có thế mạnh về thể thao, luôn nằm trong tốp những
trung tâm huấn luyện thể thao hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, những năm qua, thể
thao Hải Phòng có dấu hiệu đi xuống khi không giành thành tích cao ở các giải
đấu lớn. Các bộ môn thể thao thế mạnh, mũi nhọn của Hải Phòng như bơi, vật, bắn
cung đều bị những địa phương khác cạnh tranh dữ dội. Tại các giải vô địch quốc
gia, giải vô địch trẻ quốc gia, các bộ môn đều thi đấu không thành công, số
lượng huy chương đạt được không nhiều. Mỗi năm, tổng cộng các bộ môn chỉ có thể
giành về 15-20 huy chương vàng. Quyết tâm đưa thể thao Hải Phòng trở lại vị thế
của mình, 2 năm trở lại đây, các bộ môn thực hiện kế hoạch xây dựng lại lực
lượng, bắt đầu với lớp trẻ khi liên tục tuyển quân và dành sự đầu tư lớn vào
công tác đào tạo trẻ. Thành tích các giải đấu mới đây của các bộ môn đang cho
thấy hướng đi đúng của thể thao Hải Phòng.

            Qua
các giải vô địch trẻ năm nay, thể thao Hải Phòng có khởi sắc. Ban đầu mục tiêu
đặt ra cho các bộ môn đạt được tổng cộng 18 huy chương vàng- con số vừa tầm cho
các bộ môn qua những năm trước- nhưng các bộ môn giành được tổng cộng 32 huy
chương vàng, 29 huy chương bạc, 32 huy chương đồng, gấp đôi chỉ tiêu đặt ra.
Các bộ môn thế mạnh thể thao Hải Phòng hồi phục như: điền kinh đóng góp 3 huy
chương vàng, bơi giành 2 huy chương vàng, vật giành 4 huy chương vàng, cờ vua 4
huy chương vàng, đua thuyền 3 huy chương vàng, pencak silat 6 huy chương
vàng....

Không thể thiếu sự đầu tư:

            Những
tấm huy chương của giải trẻ, nếu được đầu tư mạnh mẽ, đúng hướng chắc chắn sẽ
trở thành những tấm huy chương tại giải vô địch quốc gia, nâng tằm thành tích
các VĐV và xa hơn là những tấm huy chương thế giới. Vì vậy, sự đầu tư mạnh mẽ
rất cần thiết vào lúc này. Giám đốc trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng, Trần Mạnh
Hùng cho biết: “Vài năm trở lại đây, chúng tôi chú trọng công tác đào tạo trẻ,
chấp nhận không đạt thành tích cao trong các giải vô địch quốc gia. Đây là
phương án tốt nhất để thể thao Hải Phòng có thể trở lại mạnh mẽ. Trước mắt,
giải vô địch quốc gia 2016, 2017, các VĐV trẻ này sẽ là trụ cột của thể thao
Hải Phòng, đủ sức cạnh tranh với các đàn anh, đàn chị. Xa hơn, tới đại hội thể
dục thể thao toàn quốc 2018, lứa VĐV này của Hải Phòng chắc chắn sẽ giúp thể
thao Hải Phòng cạnh tranh vị trí tốp đầu cả nước. Đang có 1 lứa trẻ mạnh trong
tay, điều cần thiết nhất hiện nay là sự đầu tư mạnh mẽ, không thể bỏ lỡ thời
cơ”.

            Không
giống như các địa phương đang đầu tư mạnh về thể thao khi có đến 400, 500 VĐV ở
mỗi trung tâm, trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng chỉ có thể được tuyển tối đa 270
VĐV. Con số này chia đều cho các bộ môn, mỗi bộ môn sẽ có dao động từ 8- 13
VĐV. Không có điều kiện để đi tập huấn, đa số các bộ môn tự tập luyện với nhau
tại trung tâm đào tạo VĐV, điều này khó có thể giúp các VĐV tiến bộ nhanh
chóng, do không được cọ xát. Giải trẻ quốc gia, giải vô địch quốc gia là dịp
duy nhất để các VĐV có thể so sánh trình độ của mình với các VĐV trong cả nước.
Vì vậy, các bộ môn thường cố gắng đưa các VĐV lên đội tuyển trẻ quốc gia để có
được môi trường tập luyện cạnh tranh. Giám đốc trung tâm đào tạo VĐV Trần Mạnh
Hùng cho biết: “Chúng tôi đang cố đề xuất đưa trung tâm đào tạo VĐV Hải Phòng
trở thành trung tâm huấn luyện thể thao như cách Đà Nằng, Cần Thơ đang làm.
Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đẩy mạnh thể thao thành tích cao. Chế
độ đãi ngộ cho VĐV sẽ tốt hơn, sẽ có nhiều VĐV được trực tiếp luyện tập tại
trung tâm, tạo môi trường cần thiết để các VĐV có thể cạnh tranh. Điều này là
cần thiết nhưng rất khó thực hiện nếu không có sự quan tâm của thành phố”.

            Để
đạt được thành tích cao trong khoảng thời gian trước mắt (1, 2 năm) không phải
là điều khó, khi thể thao Hải Phòng chú ý đầu tư trọng điểm vào một số VĐV,
giành về thành tích cao. Tuy nhiên, đây không phải cách làm khôn ngoan nếu muốn
thể thao Hải Phòng luôn duy trì thành tích là một trong những địa phương đi đầu
của cả nước về thể thao. Sự đầu tư lớn vào lúc này sẽ là điều cần thiết để thể
thao Hải Phòng có thể có những kế hoạch xa
hơn, bứt phá mạnh hơn.

            (Nguồn:
Thể thao thành tích cao Hải Phòng: Cần sự đầu tư để bứt phá/Ngọc Sơn//Báo Hải
Phòng. - ngày 10/10)

 

VIII. Y tế; Vệ sinh; Môi trường

78. Bảo vệ nguồn nước
sông Đa Độ: Cần sự phối hợp đồng bộ của cộng đồng

            Thời
gian qua, việc xâm phạm hành lang sông Đa Độ với các hình thức: lấn chiếm lòng
sông, bờ sông làm điểm kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, xây
dựng các công trình kiến trúc…không chỉ làm thu hẹp lòng sông, mà còn gây ô
nhiễm môi trường. Thực tế trên đòi hỏi cơ quan chủ quản, ngành chức năng và
chính quyền địa phương phối hợp đồng bộ, ngăn chặn, xử lý các vi phạm.

Muôn kiểu vi phạm:

            Theo
Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (MTV KTCTTL)  Đa Độ, trên hệ thống sông Đa Độ có 120 cơ sở
công nghiệp và 50 làng nghề, 11 bệnh viện lớn nhỏ, gần 60 trạm y tế xã đang xả
nước thải chưa qua xử lý ra sông.Đây là các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước sông
Đa Độ. Đặc biệt là nguồn chất thải nguy hại từ các nhà máy thép và 5 doanh
nghiệp ở cụm công nghiệp đường 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão và 100 cơ sở chế
biến, thu gom phế liệu tại phường Tràng Minh, quận Kiến An. Bên cạnh đó, hệ
thống nước thải khu dân cư thị trấn Ruồn và Bệnh viện đa khoa An Lão; khu vực
Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Phòng; khu dân cư 2 bờ thị trấn Núi Đối (Kiến
Thụy); khu vực bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy xả nước thải xuống sông qua kênh cấp
1; nghĩa trang phường Tràng Minh (quận Kiến An).

            Trong
đó, đáng kể, tại huyện An Lão, trong 13 xã, thị trấn sông Đa Độ chảy qua có hơn
150 điểm vi phạm hành lang bảo vệ các công trình kênh trục chính Đa Độ. Lo ngại
nhất là 13 hộ dân thôn Nguyệt Áng được UBND xã Thái Sơn ký hợp đồng cho thuê
đất ngay tại lòng sông, hiện lấn nhiếm gần nửa dòng sông làm thay đổi dòng
chảy; một số hộ dân ở thị trấn An Lão được chính quyền cấp “sổ đỏ” nằm trong
phạm vi lòng sông; 17 hộ dân của xã Quốc Tuấn xây dựng nhà ở và công trình phụ trên
mặt bờ và lòng sông Đa Độ, hiện nay nhiều hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi Đa
Độ…Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL Đa Độ Nguyễn Văn Chọn cho
biết, qua khảo sát mới đây của công ty cho thấy, dọc hai bên bờ Đa Độ phát hiện
hơn 500 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Đáng lo ngại, các địa phương có sông Đa Độ chảy qua có nhiều tập thể, cá nhân
tự ý khoanh ao đầm nuôi trồng thủy sản trong hành lang bảo vệ công trình và
lòng sông; trồng cây vi phạm hành lang 2 bờ sông; làm đường, ngõ lấn chiếm lòng
kênh… Thống kê cho thấy, có hơn 31 nghìn m2 đất hai bên bị lấn chiếm
để xây dựng nhà ở, lán trại; trong đó có nhiều trường hợp làm nhà tạm, xây nhà
kiên cố trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Gần 280 nghìn m2
đất hai bên bờ bị san lấp thành vườn và ruộng cấy lúa;  gần 500 nghìn m2 đất và mặt nước
bị lấn chiếm để làm ao, đầm nuôi trồng thủy sản, trong đó có chỗ đã lấn tới gần
nửa lòng sông…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý:

            Để
lập lại trật tự trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên dòng sông Đa
Độ, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ một mặt họp với chính
quyền các địa phương có tuyến sông chảy qua, bàn các giải pháp cụ thể như: cắm
mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, trên cơ sở này kiểm tra thực
tế, trường hợp nào vi phạm thì tiến hành giải tỏa ra khỏi phạm vi hành lang
sông.

            Ông
Nguyễn Văn Chọn cho biết, mốc chỉ giới sẽ xác định rõ hành lang bảo vệ công
trình thủy lợi bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ. Trong phạm vi hành lang bảo vệ
công trình thủy lợi, các tổ chức, cá nhân không được phép xây dựng mới nhà ở,
công trình kiến trúc kiên cố. Đối với những trường hợp vi phạm trước đó, công
ty sẽ có văn bản trình UBND thành phố giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, công ty thành lập tổ công tác, phối hợp chính quyền địa phương và
cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra thực địa, kịp thời phát hiện các trường hợp
vi phạm hành lang hai bên bờ sông Đa Độ. Đối với các trường hợp xả chất thải,
nước thải sinh hoạt và hoạt động sản xuất dịch vụ gây ô nhiễm nguồn nước, căn
cứ mức độ vi phạm đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của Pháp
lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và Luật Bảo vệ môi trường.

            Để
bảo vệ môi trường nguồn nước sông Đa Độ, công ty cần phối hợp chặt chẽ với
chính quyền địa phương có sông chảy qua đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ nguồn
nước ngọt sông Đa Độ tới đông đảo tầng lớp nhân dân. Đồng thời phối hợp các địa
phương có biện pháp bảo vệ công trình thủy lợi, xử lý nghiêm các trường hợp phá
hoại, lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hành lang bảo vệ sông Đa Độ.

            (Nguồn:
Bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ: Cần sự phối hợp đồng bộ của cộng đồng/Lã
Tiến//Báo Hải Phòng. - ngày 01/10)

 

79. Dự án bảo vệ nguồn
nước thô Quán Vĩnh: Sớm khởi động lại dự án

            Dự
án bảo vệ nguồn nước thô Quán Vĩnh được UBND thành phố giao Ban quản lý công
trình Cấp nước và Vệ sinh thành phố làm chủ đầu tư, đã hoàn thành giai đoạn 1
(năm 2006). Năm 2008, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi An Hải
(Công ty khai thác thủy lợi An Hải) được UBND thành phố chuyển giao làm chủ đầu
tư, song đến nay, dự án không được bố trí kế hoạch vốn, nên giai đoạn 2 và 3
chưa thực hiện.

Dự án có ý nghĩa thiết thực:

            Thực
tế, sông Rế đang hứng chịu toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý từ
các khu dân cư phố Rế đổ dồn vào. Thêm vào đó, hằng ngày nhiều nhà máy, xí
nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân SXKD, dịch vụ xả thải vào con sông này. Qua
kiểm tra cho thấy trong nước các chất Amoni, nitrit, sắt… cao hơn chỉ tiêu cho
phép.

Sớm điều chỉnh dự án:

            Theo
ông Trần Quang Hoạt, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty khai thác thủy lợi An Hải,
khi dự án mới hoàn thiện thủ tục hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng các hạng mục
công trình trong vùng 1 thì bị gián đoạn, thay đổi chủ đầu tư. Khắc phục tình
trạng trên, thời gian qua công ty sử dụng một phần nguồn vốn nước thô và thủy
lợi phí hằng năm để nạo vét, đắp bờ, kè một số đoạn kênh xung yếu nhằm kiểm
soát, hạn chế nguồn nước thải từ các khu dân cư, ruộng canh tác của các cá
nhân, đơn vị xả thải trực tiếp nguồn nước chưa qua xử lý ra sông Rế. Từ năm
2011 đến năm 2015, công ty đầu tư xây dựng gần 1,4 km kè đá phía bờ Bắc sông Rế
và hơn 540 m kè phía bờ Nam đoạn từ cầu Rế đến cống Cái Tắt. Tuy nhiên, việc tu
bổ, cải tạo các hạng mục công trình mang tính nhỏ lẻ, chưa có tác dụng bảo vệ
nguồn nước sông Rế một cách bền vững. Thời điểm phê duyệt dự án năm 2004, đến
nay có nhiều thay đổi, tốc độ các nhà dân xây dựng dọc bờ sông tăng lên. Nhà và
công trình phụ, cây cối  lấn ra sát mép
nước, nhiều đoạn sông không còn bờ, cọc mốc chỉ giới bờ kênh hầu như bị mất,
khiến dòng sông Rế bị thu hẹp. Cùng với đó, nước thải sản xuất nông nghiệp, từ
nhà dân, nhà hàng, chợ, bệnh viện ở phố Rế chưa có hệ thống thu gom, xử lý,
chảy tràn vào hệ thống gây ô nhiễm nguồn nước.

            Trước
thực trạng trên, tại cuộc kiểm tra công tác bảo vệ nguồn nước sông Rế mới đây,
Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn giao Công ty khai thác thủy lợi An Hải
trình UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án bảo vệ nguồn nước thô Quán
Vĩnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, Công ty khai thác thủy lợi An Hải lập tờ
trình xin điều chỉnh dự án, bổ sung hệ thống thu gom nước thải phía bờ Nam sông
Rế, với khái toán giá trị tổng đầu tư 152 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 giai
đoạn, giai đoạn 1 thực hiện xây tuyến kè đá hộc, một số cống thu gom nước thải
từ phần tiếp giáp với nhà máy nước Quán Vĩnh về phía thượng lưu 1.800m, kinh
phí khoảng 39 tỷ đồng; giai đoạn 2 tiếp tục xây dựng một số đoạn kè đá hộc,
cống thu gom nước thải, tôn trúc đắp bờ sông, trồng cỏ, cây xanh chống xói mòn
nối tiếp với giai đoạn 1 về phía cầu Rế. Giai đoạn 3 thực hiện các hạng mục
phần hạ lưu nhà máy nước như hàng rào bảo vệ bằng lưới thép B40 cao 2 m và một
số hạng mục công trình khác.

            Theo
quyết định phê duyệt của UBND thành phố năm 2004, vốn để thực hiện dự án từ
nguồn vốn ngân sách, song, hiện nay nguồn vốn ngân sách của thành phố khó bố
trí cho dự án. Vì vậy, Công ty khai thác thủy lợi An Hải xin được chuyển nguồn
vốn sửa chữa lớn hằng năm tập trung cho dự án bảo vệ nguồn nước thô Quán Vĩnh
với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng và huy động thêm các nguồn vốn khác. Do khối
lượng công việc, nguồn vốn đầu tư lớn, công ty đề nghị phân kỳ đầu tư thực hiện
dự án, trong đó ưu tiên thực hiện tại
những khu vực cần thiết trước.

            Sông
Rế là nguồn cung cấp nước ngọt chủ yếu cho thành phố Hải Phòng để sản xuất nước
sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất -kinh doanh cho người dân thành phố
Hải Phòng. Bởi vậy, việc sớm phê duyệt điều chỉnh dự án này nhằm nhanh chóng
đầu tư, phát huy công năng bảo vệ nguồn nước sông Rế là rất cấp bách.

            (Nguồn:
Dự án bảo vệ nguồn nước thô Quán Vĩnh: Sớm khởi động lại dự án/Tiến Đạt// Báo
Hải Phòng. - ngày 01/10)

 

80. Ô nhiễm nguồn nước
các cửa sông, nhìn từ những cửa xả

            Vừa
qua, Trung tâm quan trắc môi trường (Sở Tài nguyên-Môi trường) có 2 đợt quan
trắc tại một số điểm cống xả thải ra sông trên địa bàn thành phố, như: cửa xả
Vĩnh Niệm, cửa xả Máy Đèn và cửa xả Hạ Đoạn,... Kết quả kiểm tra cho thấy, nước
tại các cửa cống xả này đều bị ô nhiễm. Đây cũng là tình trạng phổ biến tại
phần lớn cửa xả trên địa bàn thành phố. “Nước đen đặc, chuột lỡ rơi xuống đó
không thể sống được huống chi là những con vật khác. Vào những ngày nắng nước
bốc mùi hôi thối, các hộ dân sống gần đó phải đóng chặt cửa”- bác Nguyễn Văn
Hưng (khu dân cư Thuốc Lào, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) cho biết về tình
trạng ô nhiễm ở khu vực cống Thuốc Lào, một trong những cống xả đổ ra sông Lạch
Tray của quận Kiến An. Ngoài cống Thuốc Lào, trên địa bàn Kiến An còn nhiều
cống xả thải ra sông Lạch Tray như Cành Hầu, cống Lò Vôi,...Các cửa cống này
vừa tiếp nhận nước thải sinh hoạt, nước mưa và nước cơ sở sản xuât công nghiệp.
Bằng mắt thường có thể thấy nguồn nước ở các cửa cống này bị ô nhiễm. Trong các
cửa cống lẫn rất nhiều các loại chất thải rắn, dầu mỡ.

            Việc
nước ở các cống xả ra sông ô nhiễm là tất yếu bởi nguồn nước ở các kênh thoát
nước thải và hồ chứa nước thải cũng bị ô nhiễm Cùng với việc quan trắc nước
thải ở các cửa cống xả, Trung tâm quan trắc môi trường tiến hành kiểm tra quan
trắc nước thải ở hồ An Biên, mương An Kim Hải đoạn qua khu vực cầu sắt thôn
Trang Quan (An Dương). Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy đều có sự ô nhiễm vi
sinh vật và chất hữu cơ. Hầu hết nước thải từ cơ sở sản xuất công nghiệp, nước
thải sinh hoạt của hàng vạn dân cư thành phố chưa qua xử lý đổ vào sông. Hệ
thống cống rãnh một số nơi bị bật nắp, rác thải không được thu sẽ cuốn vào cống
trong những trận mưa, hòa vào dòng chảy đổ vào sông.

            Nước
thải tại các cửa cống xả ô nhiễm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ô nhiễm
nguồn nước sông. Theo quy định về xả thải vào nguồn nước khi chưa có hệ thống
xử lý nước thải cũng phải có kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp
nhận nước thải (áp dụng phù hợp với mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận
như nguồn nước sử dụng vào mục đích cấp cho sinh hoạt, thể thao và giải trí
dưới nước, thuỷ lợi hay bảo vệ đời sống thuỷ sinh); kết quả phân tích chất
lượng nước thải theo các thông số bắt buộc. Song có thể thấy các quy định này chưa
được các cơ quan chức năng kiểm tra, giát sát nghiêm. Thành phố quy định không
cấp giấy phép xả thải vào các sông Giá, Rế, Đa Độ (3 con sông cung cấp nước
ngọt cho thành phố) đê tránh ô nhiễm nguồn nước. Nhưng thực tế một số cơ sở sản
xuất vẫn xả thải ra sông.

            Thực
tế này đặt ra yêu cầu cần khẩn trương có biện pháp kiểm soát, thu gom nguồn, xử
lý nước thải hiện nay.

            (Nguồn:
Ô nhiễm nguồn nước các cửa sông, nhìn từ những cửa xả/Bảo Châu//Báo Hải Phòng.
- ngày 06/10)

 

81. Hải Phòng: 100% mẫu
nước nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn cho phép

            Theo
kết quả kiểm tra giám sát của Trung tâm Y tế dự phòng ( Sở Y tế Hải Phòng) về
chất lượng nước, quy trình sản xuất nước, nguồn nước nguyên liệu tại các trạm
cấp nước nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch VSMT nông thôn đang ô nhiễm ở mức cao.

            Qua
khảo sát tại 100 trạm cấp nước của 6 huyện: An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Thuỷ
Nguyên, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo cho thấy 95% các trạm cấp nước có nguy cơ ô nhiễm
nguồn nước, trong đó 42% có nguy cơ cao. 

            Nguyên
nhân do có các công trình xây dựng; các đường ống cống, kênh mương, rãnh nước
thải xuống sông; các hoạt động tắm giặt của con người; có gia súc, gia cầm hoặc
và loại vật nuôi khác tắm, uống nước… trong khu vực bảo vệ nguồn nước.

            Ngoài
ra, cũng theo kết quả kiểm tra 100% mẫu nước nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn
cho phép theo quy định tại QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước mặt.

           
giải về vấn đề này ông Đồng Trung Kiên- Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng
cho biết: nguyên nhân là do các nhà máy nước được xây dựng gần khu dân cư,
không bảo đảm được khoảng cách tối thiểu đối với khu vực khai thác nguồn nước.
Các đường ống kênh mương nước thải của khu dân cư gây ô nhiễm nguồn nước.

            Để
đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh, các trạm cấp nước cần thực hiện
đúng quy định giới hạn bảo vệ nguồn nước, đảm bảo thực hiện quy trình xử lý
nước theo quy định. Các trạm cấp nước cần thường xuyên làm vệ sinh bể lắng, lọc
bể chứa và phải gửi mẫu nước kiểm nghiệm định kỳ theo quy định.

            (Nguồn:
Hải Phòng : 100% mẫu nước nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Hải
Linh//Báo Thời đại và Công luận. – ngày 06/10)

 

82.  Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

            Theo
PGS, TS Nguyễn Đình Hòe, Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam: Hải Phòng
là 1 trong số những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
(BĐKH). Tuy nhiên BĐKH cũng tạo ra những cơ hội phát triển và nếu sớm nắm bắt.
Phát triển nền kinh tế cacbon thấp, phát triển kinh tế biển và chủ động đón
nhận sự di cư của sinh vật từ phía nam lên là 3 trong số những Cơ hội cần nắm
bắt.

Nhận diện những cơ hội từ BĐKH:

            Từ
năm 1979 đến nay, vành đai nhiệt đới mở rộng về phía cực nam và bắc từ 225 đến
530 km. Điều này dẫn đến sự di cư về phía bắc của nhiều nhóm sinh vật quen sống
trong vùng biển ấm phía nam, trong đó có nhiều sinh vật là nguồn lợi thủy sản.
ở Việt Nam, khoảng mười năm trước ngư dân bắt đầu đánh bắt được cá cơm ở vùng
biển phía bắc; cuối năm 2008 ốc nhảy và sò lông di cư hàng loạt đến vụng Chân
Mây, phía bắc đèo Hải Ván. Hiện chưa có nghiên cứu đánh giá hiện tượng di cư
này, tuy nhiên dấu hiệu này cho thấy những cơ hội phát triển kinh tế biển. Theo
đó, sẽ có không ít sinh vật được nuôi trồng thành công ở phía nam nước ta,
trong tương lai có thể phát triển ở khu vực Hải Phòng. Như cây cỏ nến mọc hoang
ở ven rìa đầm lầy nước ngọt hoặc lợ, ít phèn, chủ yếu tập trung ở 3 tỉnh Sóc
Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Loài cây này có giá trị làm thuốc, điều hòa sinh
thái, là loại rau có giá trị kinh tế cao. Với sự thay đổi về khí hậu, loại cây
này có thể trồng được ở Hải Phòng.

            BĐKH
là Cơ hội phát triển các dịch vụ môi trường và nền kinh tế phát thải khí CO2
thấp. Các lĩnh vực kinh tế CO2 thấp bao gồm: sản xuất sạch hơn, tăng hiệu quả
sử dụng năng lượng, phát triển các dạng năng lượng mới CO2 thấp có thể tìm kiếm
được nhiều nguồn tài trợ quốc tế. Quỹ CO2 tương lai do ADB quản lý cung cấp hơn
200 triệu USD hỗ trợ tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo, khai thác năng
lượng hiệu quả cho các nước đang phát triển. Với việc thanh toán trả trước cho
dự án kinh doanh hạn ngạch khí cacbon phát thải sau năm 2012, quỹ này sẽ giúp
làm giảm những khó khăn ban đầu về vốn trong các dự án và khuyến khích thu hút
đầu tư mới. BĐKH kéo theo sự mở rộng môi trường biển. Hải Phòng vốn thành phố
có nền kinh tế biển phát triển, đây là cơ hội để xây dựng thành phố mạnh hơn về
kinh tế biển phát huy mọi tiềm năng từ biển với tầm nhìn dài hạn.

            Với
sự chủ động ứng phó với BĐKH thành phố đã, đang thực hiện những giải pháp giảm
nhẹ, tiến tới thích ứng BĐKH tích cực, hiệu quả.

Giảm nhẹ và tiến tới thích ứng:

            UBND
thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính
phủ và Chương trình hành động 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ động ứng phó
với BĐKH.

            Phó
giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Phạm Quốc Ka cho biết: sở Tài nguyên-Môi
trưởng và nhiều ngành liên quan, triển khai thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu
nhằm cập nhật và bổ sung các đánh giá về tác động của BĐKH và nước biển dâng
đến các ngành, lĩnh vực, khu vực làm cơ sở lồng ghép các nội dung về BĐKH vào
các quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội và đề xuất các gỉải pháp cụ thể. Sở
cũng đang thực hiện đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của mực nước biển dâng do biến
đổi khí hậu toàn cầu đến xâm nhập mặn vùng cửa sông Thái Bình, đoạn từ ngã ba
sông Mới đến biển, đề xuất giải pháp thích ứng phục vụ cấp nước ngọt cho hai
huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo”; đề án điều tra, đánh giá và giải pháp bảo vệ môi
trường biển… Đến nay, 100% các sở, ngành và địa phương hoàn thành việc rà soát,
cập nhật và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH

            Cùng
với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội gắn với ứng
phó với BĐKH, thành phố chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhằm giảm
thiểu những thiệt hại của BĐKH và nước biển dâng. Như đầu tư nâng cấp 18 tuyến
đê sông, có khả năng chống bão cấp 12, mức lũ tần suất 0,8%; tu bổ và nâng cấp
hệ thống đê biển Bạch Đằng, Tràng Cát, đê biển 1, đê biển 2, đê biển 3 và đê
biển Cát Hải, khả năng phòng, chống bão đến cấp 12 triều cường tần suất 0,5% và
có dự phòng nguy cơ mực nước biển dâng. Xây dựng mới các đoạn đê nhằm khép kín
các tuyến đê sông Cấm và Lạch Tray, để bao đảo Vũ Yên,.... Thành phố hoàn thành
việc rà soát và ban hành kế hoạch loại bỏ những công nghệ kém hiệu quả, không
thân thiện môi trường trong ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông-vận tải
và năng lượng trên địa bàn Hải Phòng. Bên cạnh đó, các vấn đề về ứng phó với
BĐKH được lồng ghép vào các chương trình giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận
thức cho các cán bộ, công chức, viên chức, lực lương vũ trang, học sinh sinh
viên các cấp, các đơn vị doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Cùng với đó, thành phố
đẩy mạnh việc hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó BĐKH,...

            Việc
thực hiện những giải pháp giảm nhẹ và từng bước thích nghi BĐKH là giải pháp
“khôn ngoan”; đây là cơ sở để thành phố chủ động, nắm bắt khai thác hiệu quả
những cơ hội phát triển từ hiện tượng BĐKH.

            (Nguồn:
Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu /Nguyên Mai//Báo Hải Phòng. - ngày
06/10)

 

83. Nguy cơ ô nhiễm do
cải táng

            Những
tháng cuối năm, hoạt động cải táng diễn ra nhộn nhịp. Công việc này hiện hữu
nguy cơ ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm nguồn nước. Song những quy định về
bảo vệ môi trường trong hoạt động này chưa được quan tâm.

            Sau
khi cải táng, ván, vải, đồ tư trang được chôn theo người chết vất bừa bãi trên
đường đi, mặt ruộng, trong các hố huyệt cũ. Đây là những hình ảnh quen thuộc ở
các nghĩa trang vào những ngày này. Tình trạng này diễn ra ở phần lớn nghĩa
trang, từ có quy hoạch đến những nghĩa trang tự phát nằm rải rác ở các khu
đồng. Một người dân có ruộng cấy gần khu nghĩa địa Tiên Hội (xã An Tiến) cho
biết: nắp ván được bật lên mùi hôi tanh nồng nặc vứt chỏng chơ trong hố huyệt
từ năm này sang năm kia. Lâu lâu, người của ban quản trang gom đốt một lần.
Việc vệ sinh xương của người mất còn đáng lo hơn. Bác Nguyễn Đức Hữu, phường
Bắc Sơn phản ánh tình trạng người dân ở một số xã ven sông Đa Độ (một nguồn
cung cấp nước thô cho nhà máy nước cầu Nguyệt) thường mang xương ra sông rửa.
Việc làm này làm gia tăng ô nhiễm cho dòng sông. Đáng lo, hiện nhiều địa phương
ở ngoại thành chưa có quy hoạch nghĩa trang, các khu mộ nằm xen kẽ với đồng
lúa, không có hệ thống tiêu thoát nước riêng. Nước thải, chất thải từ hoạt động
cải mả đổ trực tiếp ra cánh đồng.

            Theo
Luật Bảo vệ môi trường, những tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ mai táng phải
chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về
vệ sinh phòng dịch. Nhưng hiện nay, chỉ có những tổ chức chấp hành khá nghiêm
quy định này. Trong khi đó, thành phần, lực lượng tham gia làm dịch vụ mai táng
khá đa dạng. Có thể là những người làm dịch vụ của các ban quản trang thực hiện
hoặc nông dân tranh thủ làm thêm ngoài việc đồng áng, cũng có gia đình tự tiến
hành làm công việc này. Tuy nhiên, phần lớn người dân và những người làm dịch
vụ mai táng không quan tâm đến vấn đề bảo đảm an toàn. Dụng cụ bảo hộ của họ
đơn giản là găng tay cao su, ủng và khẩu trang vải; có người tay không, chân
đất mò và rửa xương. Trong khi đó, việc tuyên truyền hướng dẫn người dân thực
hiện vấn đề vệ sinh môi trường trong hoạt động này chưa được quan tâm. Hiện
nay, có rất ít sự can thiệp hay khuyến cáo nào từ phía các cấp chính quyền cơ
sở đối với vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường trong hoạt động này.

            Đáng
lo, chất độc nitrat (phân hủy từ xác người và động vật) thường xuyên có ở khu
vực nghĩa địa. Việc dùng nước bị nhiễm chất này lâu ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm
trọng đến sức khỏe. Thực tế này đặt ra yêu cầu cơ quan chức năng cần có hướng
dẫn người dân tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động cải táng
mộ.

            (Nguồn:
Nguy cơ ô nhiễm do cải táng/Bảo Châu//Báo Hải Phòng. – ngày 13/10)

 

84. Bạch Long Vĩ sẽ có
bệnh viện quân dân y

            Ngày
8.10, bà Phạm Thu Xanh – Giám đốc Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, Sở đang khẩn
trương hoàn thành sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ với hệ
thống quân dân y trên đảo để thành lập Trung tâm Y tế quân dân y trên đảo.

            Đây
là 1 trong 5 bệnh viện ngoài đảo dự tính được xây dựng trên cả nước. Theo đó,
bệnh viện sẽ có 50 giường, thực hiện được nhiều ca cấp cứu cơ bản, phẫu thuật
đơn giản, đặc biệt là sơ cứu đuối nước, cấp cứu các tai nạn trên biển. Hiện Sở
Y tế đã phối hợp các bệnh viện tỉnh đưa bác sĩ ra đảo để chuyển giao kỹ thuật.

            Theo
bà Xanh, cho đến khi Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ lo xong cơ sở vật
chất thì Sở cũng sẽ hoàn thành chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, đảm bảo
nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ được tăng cường chất lượng khám chữa bệnh.
“Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" (Đề án 317) là đề án
được Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng thực hiện từ năm 2013.

            Hiện
nay, y tế ở các huyện đảo, xã đảo xa bờ chủ yếu do lực lượng quân y đảm nhiệm
hoặc dân y kết hợp quân y. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn nên ngoài đảo ít
bác sĩ, trang thiết bị nghèo nàn, chưa có đội cơ động đi cấp cứu chuyên nghiệp
nạn nhân trên biển...

            (Nguồn:
Bạch Long Vĩ sẽ có bệnh viện quân dân y/Diệu Linh//Báo Nông thôn ngày nay . –
ngày 15/10)

 

85. Khởi công xây dựng
Bệnh viện Vinmec Hải Phòng

            Sáng
18- 10, Tập đoàn Vingroup khởi công xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec
Hải Phòng. Tới dự có các đồng chí: Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
HĐND thành phố; Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố;
Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc
hội Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó chủ tịch UBND
thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ; lãnh đạo các
ban, ngành, địa phương… Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố
lần thứ 15.

            Tọa
lạc tại đường Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), Bệnh viện đa khoa
quốc tế Vinmec Hải Phòng có tổng diện tích 40.000m2 với quy mô 400 giường bệnh,
14 chuyên khoa (Khám bệnh, Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp, Nhi, Sản, Chấn đoán
hình ảnh, Xét nghiệm...) với khả năng đáp ứng 200.000 lượt khám ngoại trú/năm.
Dự kiến trong giai đoạn 1, bệnh viện sẽ đưa 200 giường vào hoạt động trong năm
2017.

            Phát
biểu tại lễ khởi công, đồng chí Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch
UBND thành phố nhấn mạnh, với tổng vốn đầu tư 
gần 2.000 tỷ đồng cùng 14 chuyên khoa sâu và đội ngũ bác sĩ giỏi, Bệnh
viện Vinmec Hải Phòng sẽ mang tới cho người dân thành phố và du khách dịch vụ
chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, góp phần quan trọng để Hải Phòng thực hiện
các tiêu chí của đô thị loại 1, thành phố lớn, thành phố quốc tế,  trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.  Đồng chí đánh
giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các cấp, các ngành thành phố trong một thời gian
ngắn hoàn tất khối lượng công việc lớn để có thể khởi công công trình đúng như
dự kiến, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15. Đây cũng là
dự án lớn thứ 3 của Vingroup được khởi công trong năm nay tại Hải Phòng, khẳng
định vị thế và sức hấp dẫn của Hải Phòng trong thu hút các nguồn lực, đặc biệt
là các tập đoàn lớn, tiềm lực mạnh trong nước và nước ngoài, trong đó có
Vingroup. Đồng chí mong muốn chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan
bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Thành phố Hải Phòng cam kết tạo mọi
điều kiện để dự án thực hiện thuận lợi.

            (Nguồn:
Khởi công xây dựng Bệnh viện Vinmec Hải Phòng//Báo Báo Nhân dân. - ngày 19/10)

 

IX. Giáo dục - Đào
tạo; Khoa học công nghệ

86. Các trung tâm, cơ sở
giáo dục, đào tạo ngoại ngữ tại Hải Phòng: Hơn một nửa chưa được cấp phép hoạt
động

            Việc
học ngoại ngữ hiện nay trở thành nhu cầu của một bộ phân người dân, nhất là học
sinh, sinh viên. Đáp ứng nhu cầu này, hàng loạt trung tâm ngoại ngữ ra đời. Bên
cạnh những trung tâm tuân thủ các quy định của nhà nước, còn một số trung tâm
hoạt động không phép, chất lượng chưa bảo đảm.

Bước đầu đáp ứng nhu cầu học:

            Trong
quá trình hội nhập và phát triển, một bộ phận người dân có nhu cầu học ngoại
ngữ để mở mang kiến thức. Việc các trung tâm ngoại ngữ ra đời được nhà nước
khuyến khích, người dân ủng hộ.

            Tại
Hải Phòng, theo thống kê của sở Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT), hiện có 87 trung
tâm, cơ sở đào tạo, giảng dạy, bồi dưỡng ngoại ngữ. Tại quận Ngô Quyền có 27
trung tâm; quận Hồng Bàng 10 trung tâm; quân Lê Chân 18 trung tâm; quận Hải An
5 trung tâm; huyện Thủy Nguyên 11 trung tâm, quận Kiến An 5 trung tâm...Trong
số 87 trung tâm nói trên, có 1 trung

tâm ( trung tâm Đặng Tuấn) ủy quyền của Trường đại
học Cambridge (Vương quỏc Anh); 2 trung tâm có vốn đầu tư của nước ngoài; 10
trung tâm thuộc các trưởng, đơn vị công lập; 14 trung tâm có 65 giáo viên ngươi
nước ngoài tham gia giảng day; 3 trung tâm,
cơ sở liên kết đào tạo.

            Qua
công tác quản lý, thanh tra, kiếm tra tra ngành GD-DT số trung tâm ngoại ngữ có
chất lượng và hoat động hiệu qủa là đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài và trung
tâm có bề dày hoạt động lâu năm như trung tâm Apollo, TEG, trung tâm Đặng Tuấn,
trung tâm Thái Dương...Ở các trung tâm này, đội ngũ giáo viên được đào tạo, tập
huấn có trình độ khá vững vàng, thể hiện ở 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Các
giáo viên là người nước ngoài đáp ứng trình độ chuyên môn và các quy định của
nhà nước.

Nhiều cơ sở hoạt động không phép:

            Theo
quy định của ngành, các trung tâm ngoại ngữ, tin học là các cơ sở giáo dục
không chính quy, chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của sở GD- ĐT. Các trung
tàm ngoại ngữ muốn hoạt động phải bảo đảm các điều kiện về hồ sơ pháp lý, tổ
chức bộ máy, cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học...Thực
tế tại thành phố những năm qua, việc thực hiện các quy định này còn lỏng lảo,
bất cập. Theo Phó giám đốc sở GD-ĐT thành phố Vũ Văn Trà, trong số 87 trung tâm
ngoại ngữ đang hoạt động, chỉ có 32 trung tâm được Sở GD-ĐT kiểm tra và cấp
phép hoạt động. Trong đó, quận Ngô Quyền có 12/27; quân Hồng Bàng 3/10; quân Lê
Chân 9/18; huyện Thủy Nguyên 2/11; quận Kiến An có 1/5 trung tâm...được cấp
phép hoạt động. Đáng nói là, trong số các trung tâm ngoại ngữ hoạt động không
phép, có 2 trung tâm khá “nổi tiêng”, có địa điểm ở quận Ngô Quyền và quận Lê
Chân. Hiện 2/29 trung tâm bị yêu cầu tạm dừng hoạt động đã chủ động hoàn thiện
thủ tục, trình Sở GD-ĐT cấp giấy phép để hoạt động.

            Phó
giám đốc Sở GD-ĐT Vũ Văn Trà cho biết, từ năm 2014 đến nay, Sở GD ĐT thành phố
tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy, nhất là đối với
các trung tâm ngoại ngữ. Theo đó, sở GD-ĐT tổ chức rà soát toàn bộ thủ tục pháp
lý, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, chương trình, nội dung giảng dạy, quy mô
đào tạo đối với các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố. Đối với các
trung tâm, tổ chức có giáo viên người nước ngoải, tập trung kiểm tra giấy phép
lao động, hợp đồng giảng dạy, trình độ giảng dạy ngoại ngữ theo cấp học...

            (Nguồn:
Các trung tâm, cơ sở giáo dục,
đào tạo ngoại ngữ tại Hải Phòng
…/Bích Hạnh// Báo Hải Phòng. - ngày
05/10)

 

87. Khai mạc tuần lễ
hưởng ứng học tập suốt đời 2015

            Sáng
2-10, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Sở GD-ĐT đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng
ứng học tập suốt đời năm 2015.

            Tuần
lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay có chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện,
thường xuyên đọc nhiều sách hay”, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo
viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc
đọc sách đối với nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện
nhân cách con người, góp phần xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

            Trong
khuôn khổ của tuần lễ hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, Sở GD-ĐT đã phát
động các cơ sở giáo dục tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là xây
dựng thư viện đạt chuẩn quy định của Bộ GD-ĐT; đổi mới hình thức hoạt động của
thư viện nhà trường, đồng thời lựa chọn sách, giới thiệu những cuốn sách thiết
thực, phù hợp tâm lý lứa tuổi và mục tiêu giáo dục…

            Tại
lễ khai mạc, Sở GD-ĐT cũng khen thưởng 3 giáo viên đoạt giải trong cuộc thi cán
bộ thư viện giỏi toàn quốc năm 2015, trao quà của UBND TP Đà Nẵng tặng 2 học
sinh xã Việt Hải, Gia Luận (huyện Cát Hải) và trao học bổng tặng học sinh giỏi
của các quận, huyện.

            (Nguồn:
Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2015//Báo An ninh Hải Phòng . –
ngày 04/10)

 

 

88.  Đến nơi cái chữ còn chênh vênh

            Một
năm học mới lại đến với những em nhỏ của bản Đá Đen và bản Lùng Cúng, xã Nậm
Có, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái). Các em đến trường trong bộ quần áo lấm
lem, bụi bặm, trên tay cầm chiếc túi nilong tạm gọi là cặp sách để đựng sách vở
với vẻn vẹn một quyển vở và chiếc bút chì. Những hình ảnh đó thôi thúc Hội từ
thiện Thủy Nguyên đóng góp, giúp đỡ các em và những người dân nơi đây.

            Xuất
phát từ Hải Phòng lúc 18 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, xe ô tô của Hội từ
thiện Thủy Nguyên mới đặt chân đến huyện Mù Cang Chải. Theo chỉ dẫn của người
dân, đường đi vào bản Đá Đen và Lùng Cúng cách trung tâm huyện từ 8 đến 15 km,
nhưng đường vào đó rất khó đi, phải mất đến 2-3 giờ đồng hồ di chuyển bằng xe
máy. Có trực tiếp vượt qua những đoạn đường đầy bùn lầy, cheo leo trên những
quả đồi chúng tôi mới cảm nhận được hết những khó khăn, vất vả của người dân
nơi đây. Đường đi men theo những triền núi chỉ vừa bánh xe máy, ngay cạnh là
vực sâu, với những người yếu tim chắc đi không dám mở mắt.

            Vượt
qua 7-8 quả đồi, điểm trường Đá Đen, Lùng Cúng chênh vênh và lọt thỏm giữa núi
đồi. Điều hiển hiện rõ nhất là nghèo đói ở khắp nơi, những ánh mắt trẻ thơ
trong veo ngơ ngác nhìn người lạ vào bản, áo quần lấm lem, bụi bặm. Lũ trẻ e
ngại và rụt rè, những đứa trẻ xa nhà cả tuần, học bán trú tại các điểm trường,
chênh vênh trên con đường đi tìm cái chữ. Gần 100 học sinh cho 5 khối lớp mà
chỉ có 3 phòng học đơn sơ, bàn ghế tự đóng, nền đất, mái nhà thủng lỗ chỗ, vách
tường chỉ đơn giản là những tấm ván gỗ ghép lại, sách vở mỗi khối lớp có 1 bộ
để học chung. Chúng tôi không ai bảo ai nhanh chóng sắp quà tặng. Gần 200 suất
quà tặng các em gồm có: cặp sách, vở, bút, bảng, khăn mặt, chậu, 1 bộ đồng phục
và bánh kẹo. Các em học sinh xúm xít lại, chỉ trỏ tỏ vẻ thích thú vì lần đầu
được nhận quà. 15 hộ dân khó khăn trong bản được tặng đồ dùng cần thiết: gạo,
mì tôm, cá khô, chăn… và số tiền mặt 500.000 đồng. Thầy giáo Phạm Cao Cần có 12
năm công tác tại điểm trường Đá Đen, nét mặt lộ rõ vui mừng và phấn khởi, cho
biết: Đây là lần đầu trường nhận được quà, những món quà rất thiết thực trong
hoàn cảnh cán bộ, giáo viên và các em học sinh còn vô cùng khó khăn, thiếu
thốn”.

            Hội
Từ thiện Thủy Nguyên là tập hợp của những nhóm hội làm công tác thiện nguyện
trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Tuy mới thành lập được hơn 1 năm, nhưng có
những hoạt động vô cùng ý nghĩa. Hội có gần 50 thành viên, ở mọi lứa tuổi,
ngành nghề. Gần đây nhất, các thành viên trong hội vận động mọi người, quyên
góp ủng hộ nhân dân xã Việt Hải (huyện Cát Hải) hơn 1 tấn gạo và 50 thùng mỳ
tôm. Vào mỗi buổi tối ngày cuối tuần, các thành viên tập trung ở trung tâm
thành phố để bán kẹo, bán bóng bay, dùng số tiền bán được để ủng hộ gia đình,
học sinh nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Dịp tết Trung thu vừa qua, Hội
tặng 250 phần quà cho các em học sinh tại xã Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo) và xã
Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên)… Có thể thấy, những hoạt động của Hội có ý nghĩa
thiết thực, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Thời gian tới Hội tích
cực vận động quyên góp kinh phí xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ gia đình khó khăn
trên địa bàn huyện Thủy Nguyên…

            (Nguồn:
Đến nơi cái chữ còn chênh vênh /Hoàng Xuân//Báo Hải Phòng. - ngày 06/10)

 

89. Ứng dụng thương mại
điện tử: Hỗ trợ quảng bá du lịch Cát Bà

            Theo
ông Nguyền Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm thương mại điện tử Hải Phòng, mặc dù
có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch, Cát Bà vẫn chưa phát huy
hết tiềm năng của mình, mà một trong những nguyên nhân chính là chưa tìm được
cách quảng bá hình ảnh mạnh mẽ. Theo nhiều chuyên gia nhân định, hiện nay du
khách đến Cát Bà chủ yếu qua thông tin truyền miệng và sự giới thiệu của các hãng
lữ hành. Sản phẩm du lịch Cát Bà chưa được quảng cáo nhiều trên các kênh cung
cấp thông tin đại chúng như báo giấy, báo mạng, tạp chí, ti vi... Đặc biệt,
trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc quảng bá thông
qua ứng dụng thương mại điện tử là vô cùng quan trọng và cần được xem là trọng
tâm trong kế hoạch quảng bá du lịch Cát Bà.

            Nhằm
thúc đẩy quảng bá và thu hút khách du lịch đến với Cát Bà, sở Công Thương Hải
Phòng giao Trung tâm Thương mại điện tử (TTTMĐT) xây dựng kế hoạch triển khai
chương trình “Hỗ trợ quảng bá chuyên trang du lịch về quần đảo Cát Bà trên các
phương tiện điện tử”. Thông qua chương trình, TTTMĐT phối hợp cùng UBND huyện
Cát Hải nâng cấp chuyên trang du lịch về quần đảo Cát Bà tại địa chỉ
http://dulichcatba.com.vn với giao diện hiện đại, sử dụng song hành hai ngôn
ngữ Anh - Việt, tích hợp nhiều tính năng, tiện ích phục vụ khách du lịch truy
cập như: hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến (online book­ing engine); hướng dẫn du
lịch Cát Bà (Catba travel guide);...Khi website hoàn thành, du lịch Cát Bà hoàn
toàn có thể tiếp cận du khách tiềm năng nhanh chóng, hiệu quả. Các đơn vị quản
lý du lịch Cát Bà có thể đăng tải các thông tin liên quan đến các dịch vụ du
lịch với các bài viết và hình ảnh được biên soạn kỹ lưỡng, nội dung phong phú,
chuyên sâu và tối ưu hóa từ khóa để có thể quảng bá sâu nhất, rộng nhất về du
lịch Cát Bà, đồng thời lấy website làm trọng tâm để triển khai các chiến dịch
quảng bá khác. Du khách có thể dễ dàng truy cập website để tìm hiểu thông tin,
tiến hành đặt các tour du lịch mọi lúc, mọi nơi, không bị giới hạn về không
gian và thời gian. Điều này không chỉ giúp thương hiệu du lịch quần đảo Cát Bà
nhanh chóng đến với du khách mà còn nâng cao được uy tin và giá trị hình ảnh du
lịch của quần đảo Cát Bà, từ đó thúc đẩy hiệu quả doanh số đặt tour.

            Cùng
với việc xây dựng chuyên trang du lịch quần đảo Cát Bà, TTTMĐT cũng hỗ trợ
quảng bá website trên các công cụ quảng bá trực tuyến hiệu quả nhất hiện nay
như SEO (tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm) từ khóa về du lịch Cát Bà, đặt mua
quảng cáo trên Google,  đặt liên kết tại
các trang du lịch trực tuyến nổi tiếng, các cộng đồng, đạt lượng tương tác lớn
với 7000 lượt thích, 25000 lượt truy cập trong 3 tháng đầu triển khai.

            Với
tiềm năng và lợi thế sẵn có của quần đảo Cát Bà, cùng với các hoạt động quảng
bá trên các phương tiện điện tử mà UBND huyện Cát Hải và TTTMĐT Hải Phòng phối
hợp triển khai thúc đầy quảng bá du lịch quần đảo Cát Bà - khu dự trữ sinh
quyển thế giới đến gần hơn tới cộng đồng người dùng internet trên toàn thế giới
nói chung và Việt Nam nói riêng. Qua đó góp phần đưa du lịch Cát Bà phát triển
mạnh mẽ, trở thành một trong những ngành kinh tế trọng điểm của thành phố Hải
Phòng.

            (Nguồn:
Ứng dụng thương mại điện tử: Hỗ trợ quảng bá du lịch Cát Bà/Thanh Nhàn// Báo
Hải Phòng. - ngày 07/10)

 

90. 2 giống lúa mới cho
chất lượng, năng suất cao vượt trội

            Trung
tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hải Phòng vừa phối hợp với UBND huyện Tiên Lãng
đánh giá kết quả thực hiện xây dựng mô hình “Trình diễn giống lúa mới vụ mùa
2015”.

            Vụ
mùa năm 2015, 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố đưa 2 giống mới SQ2, VT-NA2
vào sản xuât trên diện tích 140 ha. VT - NA2 là giống lúa thuần chất lượng cao
do Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An chọn tạo, được Bộ Nông nghiệp
- Phát triển nông thôn chính thức công nhận; SQ2 là giống lúa lai 2 dòng nhập
nội nằm trong danh mục sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. 2 giống lúa này được
các hộ nông dân áp dụng sản xuất đúng quy trình, kỹ thuật hướng dẫn của Trung
tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hải Phòng trong vụ mùa. Kết quả cho thấy lúa sinh
trưởng, phát triển khỏe, đẻ nhánh khá, cứng cây, chống đổ tốt, thời gian sinh
trưởng ngắn, phù hợp với cơ cấu vụ mùa tại Hải Phòng, đặc biệt là cho chất
lượng gạo thơm ngon, năng suất cao hơn các giống đang trồng phổ biến, khả năng
chống chịu sâu bệnh tốt, không bị bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đạo ôn cổ bông, có
thể nhân rộng trồng đại trà trong các vụ mùa tới....

            (Nguồn:
2 giống lúa mới cho chất lượng, năng suất cao vượt trội//Báo Hải Phòng//ngày 09/10)

 

91. Kiểm nghiệm hơn 1.100
mẫu dược phẩm, mỹ phẩm các loại

            Chiều
8-10, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố làm việc với Trung tâm kiểm nghiệm Dược
và Mỹ phẩm về hoạt động 9 tháng năm 2015.

            Trong
thời gian qua, trung tâm kiểm nghiệm 1.122 mẫu các loại, trong đó có 32 mẫu mỹ
phẩm, 420 mẫu thuốc lấy kiểm tra chất lượng. Qua kiểm nghiệm, phát hiện 10 mẫu
thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, trong đó có 3 mẫu thuốc nhập khẩu, 1 mẫu
thuốc trong nước sản xuất, 6 vị dược liệu. Trung tâm kiểm tra, giám sát 1.269
lượt cơ sở, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều loại thuốc, mỹ phẩm không rõ
nguồn gốc xuất xứ, hết hạn dùng, không đạt chất lượng.

            Trên
cơ sở thực tế hoạt động, trung tâm kiến nghị với thành phố đầu tư kinh phí xây
dựng cơ sở vật chất, bổ sung biên chế và trang thiết bị bảo đảm hoạt động của
trung tâm đạt hiệu quả cao hơn, xứng đáng là Trung tâm kiểm nghiệm dược và mỹ
phẩm cấp vùng. Hiện cơ sở hạ tầng của trung tâm chưa đáp ứng nhu cầu theo quỹ
định chuẩn, chưa có hệ thống xử lý khí thải, phòng sạch vi sinh, cung cấp khí
tươi cho phòng thí nghiệm, an toàn phòng thí nghiệm chưa bảo đảm. Về nhân lực,
toàn trung tâm có 17 biên chế, cần bổ sung thêm 14 biên chế để đạt yêu cầu.

            (Nguồn:
Kiểm nghiệm hơn 1.100 mẫu dược phẩm, mỹ phẩm các loại//Báo Hải Phòng . – ngày
09/10)

 

92. Trường THPT Ngô Quyền
kỷ niệm 95 năm ngày thành lập và đón Huân chương Độc lập hạng Nhì

            Ngày
10-10, Trường THPT Ngô Quyền tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập (15-10-1920-
15-10-2015) và đón nhận  Huân chương Độc
lập hạng Nhì của Nhà nước tặng. Đến dự có các đồng chí: Vũ Mão, nguyên Chủ
nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch
HĐND thành phố; Nguyễn Văn Thuận, nguyên Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Bích, Phó
chủ tịch HĐND thành phố; Lê Khắc Nam Phó chủ tịch UBND thành phố. Hàng nghìn
giáo viên, học sinh các thế hệ của trường từ khắp mọi miền Tổ quốc tham dự lễ
kỷ niệm.

            Trường
THPT Ngô Quyền thành lập cách đây 95 năm với tên gọi là Trường Bonnal. Đây là 1
trong 4 ngôi trường tân học đầu tiên của cả nước, trường trung học đầu tiên tại
thành phố Cảng, là một trong hai nơi có tổ chức Đoàn thanh niên cách mạng tại
Hải Phòng. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, trường có tên gọi là Bình Chuẩn. Từ
năm 1948 đến nay, trường mang tên vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền. Trải qua 95
năm xây dựng và trưởng thành, Trường Bonnal- Bình Chuẩn- Ngô Quyền trở thành
địa chỉ đỏ, đào tạo nhiều thế hệ học sinh, trong đó có nhiều nhân tài và cán bộ
cách mạng như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà thơ Thế Lữ, nhạc sĩ Văn Cao,
trung tướng Nguyễn Bình, nhà giáo Nguyễn Lân... Những năm qua, Trường THPT Ngô
Quyền là điểm sáng về chất lượng giáo dục toàn diện của ngành GD-ĐT thành phố.
Ghi nhận thành tích thầy, trò nhà trường đạt được, Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT và
UBND thành phố tặng trường nhiều phần thưởng xứng đáng.

            Hiện
trường có 101 cán bộ, giáo viên, trong đó, giáo viên trực tiếp giảng dạy là 95
người, 100% đạt chuẩn đào tạo. Trong số này, 61% số giáo viên có trình độ trên
chuẩn, gồm 1 tiến sĩ, 58 thạc sĩ, dẫn đầu các trường THPT tại thành phố về chất
lượng đội ngũ giáo viên. 5 năm qua, trường có gần 4 nghìn học sinh tốt nghiệp
lớp 12, đạt tỷ lệ 100%. Trong số này, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi
cao hơn so với tỷ lệ chung của thành phố; 80% số học sinh thi đỗ vào các trường
đại học, cao đẳng; 250 học sinh đoạt giải học sinh giỏi thành phố; 19 học sinh
đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, nhà trường là đơn vị dẫn đầu khối THPT tại
thành phố về chất lượng giáo dục.

            Đồng
chí Dương Anh Điền, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và biểu
dương những thành tích thầy, trò nhà trường đạt được trong những năm qua, đồng
thời khẳng định: đây là tài sản tinh thần vô giá, cần được các thế hệ thầy trò
nhà trường gìn giữ và phát huy. Đồng chí chúc các thế hệ cán bộ, giáo viên, học
sinh nhà trường luôn mạnh khỏe, giữ vững và phát huy phong trào thi đua “Hai
tốt”, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh việc học ngoại ngữ, để
giáo dục, rèn luyện những thế hệ học sinh sáng tạo, toàn diện, đạt chuẩn quốc
tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và đất nước.

            Nhân
dịp này, Nhà nước tặng tập thể nhà trường Huân chương Độc lập hạng Nhì; Bộ
GD-ĐT tặng bằng khen 5 cá nhân; UBND thành phố tặng nhà trường bức trướng mang
dòng chữ “Giữ vững và phát huy truyền thống 95 năm xây dựng và phát triển,
chuẩn hóa, chất lượng cao” và tặng bằng khen 5 cá nhân.

            (Nguồn:
Trường THPT Ngô Quyền kỷ niệm 95 năm ngày thành lập và đón Huân chương Độc lập
hạng Nhì//Báo Hải Phòng. - ngày 11/10)

 

93. Đi đầu trong ứng dụng
tiến bộ khoa học công nghệ

            Năm
2012, Hải Phòng là địa phương được Bộ Giao thông Vận tải chọn thí điểm triển
khai hệ thống Cổng thông tin điện tử dùng chung phục vụ khai báo thủ tục cho
tàu biển ra, vào và hoạt động tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Anh Tùng cho
biết: “Xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu công việc, lại là cán bộ trực tiếp phụ
trách nghiệp vụ quản lý cảng biển nên tôi được chọn tham mưu và triển khai hệ
thống cổng thông tin dùng chung”. Trước đây, doanh nghiệp phải đăng ký khai báo
bộ hồ sơ bằng váưn bản giấy gồm 6 tờ khai gửi đến 6 cơ quan quản lý nhà nước
gồm: cảng vụ Hàng hải, hải quan, biên phòng, kiểm dịch y tế quốc tế, kiểm dịch
thực vật, động vật. Điều này gây phiền hà cho doanh nghiệp và các đơn vị khi
phải chờ đợi khai báo được phê duyệt.

            Sau
khi triển khai hệ thống mới, đại lý, chủ tàu khai báo các bản khai điện tử một
lần gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển xem xét phê
duyệt. Doanh nghiệp sẽ giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ (do thực hiện qua phương
thức điện tử), giảm thời gian đi lại, thời gian thông quan và tiết kiệm chi
phí. Doanh nghiệp có thể chủ động khai báo, sửa chữa thông tin nếu có sai sót,
thông số kỹ thuật của tàu cũng được mặc định sẵn tạo điều kiện thuận lợi cho
người làm thủ tục không mất nhiều thời gian khai báo.

            Đặc
biệt, do quy trình khai báo thao tác trên máy vi tính nên hệ thống tăng cường
sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong suốt quá trình xử lý, kiểm
soát, phê duyệt. Nhờ đó, bảo đảm tính công khai, minh bạch, chống gian lận
thương mại. Sau khi thí điểm thành công tại khu vực cảng biển Hải Phòng, hệ
thống được Cục Hàng hải Việt Nam nâng cấp thành cổng thông tín khai báo thủ tục
tàu biển của Cục Hàng hải Việt Nam và đưa vào áp dụng cho các cảng biển trong
toàn quốc ngay trong năm 2012. Đây là bước đột phá về công tác cải cách thủ tục
hành chính tại cảng biển.

            Nhiệm
vụ vừa hoàn thành, nhiệm vụ mới lại đến. Từ thành công của hệ thống cổng thông

tin dùng chung, Hải Phòng tiếp tục được chọn thí điểm cổng thông tin “một cửa”
quốc gia tại cảng biển (www.vnsw.gov.vn). Anh Tùng tiếp tục được chọn tham gia
tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải với nhiệm vụ hoàn thiện cổng
thông tin “một cửa” quốc gia (NSW) với hàng loạt công việc như: xây dựng các
quy trình xử lý nghiệp vụ, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để xây dựng, triển
khai hệ thống “một cửa” quốc gia, chạy thử hệ thống, đóng góp ý kiến hoàn thiện
hệ thống. Anh cho bỉết: “Mặc dù dựa trên nền tảng hệ thống cổng thông tin dùng
chung nhưng cơ chế NSW đáp ứng đầy đủ các quy định quốc tế, tiến tới Cơ chế một
cửa Asean (ASW) mà Việt Nam là thành viên”. NSW là hệ thống cho phép xuất trình
dữ liệu và thông tin một lần; xử lý thông tin và dữ liệu một lần và đồng thời,
ra quyết định một lần cho việc giải phóng và thông quan hàng hóa. Bước đầu, NSW
phát huy hiệu quả nhất định trong tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp,
nhất là thủ tục đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Sau khi thí
điểm thành công tại Hải Phòng, hệ thống được nhân rộng tại 4 cảng biển Quảng
Ninh, Đà Nẵng, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5-2015. Anh Tùng đánh
giá: “Hiện, chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể về việc cắt giảm thời gian giải
quyết thủ tục hành chính nhờ thực hiện NSW, nhưng báo cáo của một số đơn vị cho
thấy, có thể rút ngắn từ 3/5 đến 4/5 thời gian làm thủ tục so với trước đây”.

            Anh
Tùng còn là chủ nhân của nhiều sáng kiến giải quyết công việc nội bộ đơn vị như
xây dựng văn phòng điện tử cơ quan, phần mềm nghiệp vụ; xây dựng 12 quy trình
giải quyết công việc của phòng Pháp chế, Cảng vụ Hàng hải Hảỉ Phòng theo hệ
thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm
của từng thành viên, cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.

            Anh
Tùng cho rằng, với lợi thế tri thức và sức trẻ, đội ngũ cán bộ, công chức trẻ
ngày càng khẳng định năng lực trong giải quyết nhiều công việc khó, phức tạp.
Điều đó cho thấy thanh niên hoàn toàn có thể đóng vai trò xung kích trong tiếp
cận, thích nghi, ứng dụng khoa học công nghệ vào cải cách hành chính tại cơ
quan, đơn vị công tác.

            Anh
Trần Thanh Tùng vinh dự nhận giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác
khoa học công nghệ của Cục Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2005-2010 và giấy khen
về thành tích xuất sắc trong công tác triển khai cơ chế “một cửa” quốc gia của
Cục Hàng hải Việt Nam cùng nhiều giấy khen của Thành Đoàn.

            (Nguồn:
Đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ/Thanh Thanh//Báo Hải Phòng
cuối tuần. - ngày 09/10)

 

94. Cảng Đình Vũ đẩy mạnh
ứng dụng khoa học - công nghệ

            Năm
2015, Cảng Đình Vũ (Hải Phòng) tiếp tục lọt Top 100 doanh nghiệp đoạt Giải
thưởng Sao vàng Đất Việt. Đây là khẳng định cho sự lựa chọn đúng đắn trong việc
tăng cường đầu tư nghiên cứu, ứng dụng kho học - công nghệ tiên tiến vào sản
xuất.

            Năm
2012, Cảng Đình Vũ đã đưa vào khai thác 2 cần trục giàn chuyên dùng xếp dỡ container
tại cầu tàu, với tổng mức đầu tư trên 10 triệu USD. Đây là cần trục giàn chuyên
dụng thế hệ mới, kết nối dữ liệu với hệ thống wifi của Cảng, đảm bảo tương
thích với quy trình công nghệ khai thác container theo thời gian thực, quản lý
và truy xuất được dữ liệu khai thác, chế độ làm việc và bảo dưỡng.

            Với
việc ứng dụng các công nghệ mới, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng
mạnh mẽ. Đặc biệt, năng suất xếp dỡ tại cầu tàu tăng từ 25 - 30 move/giờ lên 40
- 50 move/giờ.

            Trong
thời gian tới, Cảng Đình Vũ tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiến lược theo hướng
chuyên nghiệp, hiện đại, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào
sản xuất và quản lý điều hành, gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, thích ứng với
xu thế hiện đại của thị trường vận tải biển quốc tế.

            (Nguồn:
Cảng Đình Vũ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ/Vũ Hải//Báo Đầu tư. - ngày
12/10)

 

95. 10 năm đi dạy, lương
vẫn chỉ 600.000 đồng

            Đó
là tình trạng của hơn 100 giáo viên tiểu học và THCS ở quận Kiến An (Hải
Phòng). Họ gọi vui nghề của mình là “dạy thuê”.

            Giáo
viên đi dạy hơn 10 năm, có giáo viên dạy gần 20 năm với mức lương khoảng 1
triệu đồng/tháng hoặc đi dạy không lương để chờ ký hợp đồng lao động chính thức
mà không được. Đây là tình trạng của hơn 100 giáo viên tiểu học và THCS tại
quận Kiến An (TP Hải Phòng).

Gần 20 năm đi “dạy thuê”:

           
Trần Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Lãm Hà, quận Kiến
An, TP Hải Phòng), cho biết trường có những giáo viên “dạy thuê” cho trường tới
16 năm vẫn chưa được ký hợp đồng lao động chính thức. Bà Huệ giãi bày: “Bao
nhiêu năm các cô chịu đựng và phải theo đuổi để chờ đợi ký hợp đồng. Có cô “dạy
thuê” 16 năm; có cô sinh năm 1976, tính ra tuổi gần 40 mà vẫn phải bám trụ “dạy
thuê” để theo đuổi cái hợp đồng lao động chính thức với nhà trường”.

            Trường
Tiểu học Nguyễn Du có gần 10 giáo viên “dạy thuê”, trong đó có ba giáo viên dạy
văn hóa. Tiền công nhà trường cân đối từ thu chi của trường để trả cho các giáo
viên này là 1.150.000 đồng/tháng. Các giáo viên phải tự đóng bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế. Bà hiệu trưởng cho biết: “Đây là việc các cô tự nguyện chứ không
ai ép cả. Nhà trường chỉ có thể cân đối và đưa ra mức chi trả như vậy”.

           
Huệ cho biết những giáo viên ở các trường tiểu học trong quận Kiến An vẫn may
mắn có được mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng (chưa trừ bảo hiểm); khối THCS giáo
viên còn đi dạy không lương nhiều năm liền để theo đuổi một suất hợp đồng chính
thức mà vẫn không được.

            Anh
TVT, chồng của cô NTM, giáo viên “dạy thuê” ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (quận
Kiến An), bức xúc: “Nếu có khái niệm giáo viên nhân dân, tôi đề nghị trao cho
những người như vợ tôi và các đồng nghiệp của cô ấy. Họ nhận mức lương 1 triệu
đồng/tháng; đóng các loại bảo hiểm vợ tôi mang về 600.000 đồng. Trước đây mức
thu nhập của cô ấy không được đến mức này. Tôi thấy vợ tôi làm ở trường cả
ngày, đêm về nhà còn cặm cụi làm việc. Vợ tôi sinh năm 1979, đến giờ đi dạy
được 15 năm nhưng vẫn chỉ là người đi “dạy thuê”, không được tính thâm niên,
không biết tương lai như thế nào. Nhiều lần tôi khuyên vợ bỏ nghề nhưng cô ấy
chưa đành. Những giáo viên khác cũng rơi vào cảnh tương tự”.

Phụ huynh phải đóng tiền “hỗ trợ” giáo viên:

            Ông
Phạm Xuân Xình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Sơn, cho biết: “Các quận,
huyện khác được ký hợp đồng chính thức với giáo viên. Giáo viên được trả lương,
được tính thâm niên và có khoản thu nhập ít nhất cũng trên 3 triệu đồng/tháng.
Còn ở quận Kiến An không có khoản gì cho họ ngoài số thu nhập thỏa thuận với
mức lương tối thiểu dành cho giáo viên”.

            Ông
Phạm Xuân Xình cho rằng việc không tuyển biên chế cho ngành giáo dục ở quận
Kiến An là nguyên nhân sâu xa của việc các trường thu những khoản “thỏa thuận”
với phụ huynh để trả lương cho các giáo viên “dạy thuê”. Năm học 2015-2016, các
giáo viên chủ nhiệm thông báo các khoản thu đầu năm nhưng không viết lên bảng,
chỉ đọc cho phụ huynh biết vì có rất nhiều khoản không giải trình được.

            Một
phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du cung cấp cho chúng tôi những khoản
phụ huynh phải nộp khó hiểu của trường, trong đó khoản thu “hỗ trợ” giáo viên.
Năm học 2015-2016, trong các khoản thu các phụ huynh khối 1 phải đóng hằng
tháng thì có khoản thu 50.000 đồng để “hỗ trợ” giáo viên.

Thiếu giáo viên nhưng không được tuyển:

            Trao
đổi với chúng tôi, ông Bùi Đức Hội, Trưởng phòng GD&ĐT quận Kiến An, cho
biết: “Năm 2012, quận Kiến An không tuyển biên chế giáo viên tiểu học; từ năm
2008 đến nay quận cũng không tuyển biên chế nào cho giáo viên THCS. Chúng tôi
đã đưa việc này ra trong các kỳ hợp HĐND TP nhưng đến nay vẫn chưa được giải
quyết. Lý do TP đưa ra là tổng biên chế của toàn TP đang dư thừa. Đây là bài
toán dư thừa biên chế của TP Hải Phòng nhưng quận Kiến An lại thiếu. Các ngành
khác thừa nên TP không tuyển biên chế nữa khiến ngành giáo dục chúng tôi lao
đao. Giáo viên THCS chúng tôi thiếu 60 biên chế, tiểu học chúng tôi thiếu gần
100 giáo viên. Mấy năm nay số lượng học sinh tăng mà chúng tôi không được tuyển
biên chế. Tình trạng có những giáo viên “dạy thuê” đến nay đã 14-15 năm điều đó
là có thật ở Kiến An, không phải là ít mà rất nhiều”.

            (Nguồn:
10 năm đi dạy, lương vẫn chỉ 600.000 đồng/Đặng Tuyền//Báo Pháp luật TP Hồ Chí
Minh. - ngày 15/10)

 

96. 1716 học sinh tham
gia thi học sinh giỏi thành phố

            Sở
Giáo dục-Đào tạo vừa tổ chức kỳ thi học sinh giỏi thành phố bậc THPT năm học
2015-2016 với sự tham gia của 1716 học sinh của 52/56 trường THPT tại thành
phố.

            Các
học sinh dự thi tại 2 bảng, trong đó, học sinh 51 trường THPT dự thi ở bảng A;
học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú dự thi bang A1. Kết quả, ở bảng A, Trường
THPT Thái Phiên dẫn đầu trong số 51 trường THPT dự thi với 50/50 học sinh dự
thi giành giải, gồm 13 giải nhất, 20 giải nhỉ, 13 giải ba và 4 giải khuyến
khích. Tiếp đó, Trường THPT Ngô Quyền xếp thứ hai với 45 giải; Trường THPT
Quang Trung xếp thứ ba với 43 giải; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xếp thứ tư
với 42 giải. Trường THPT Thăng Long tiếp tục dẫn đầu các trường THPT ngoài công
lập với 11 giải gồm 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích, ở bảng Al,
Trường THPT chuyên Trần Phú có 264 học sinh dự thi, 162 em đoạt giải, gồm 18
giải nhất, 47 giải nhì, 53 giải ba và 44 giải khuyến khích.

            Từ
kết quả này, những ngày tới, sở Giáo dục-Đào tạo chọn những học sinh giành giải
cao, thành lập 12 đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, dự kiến tổ
chức vào đầu tháng 1-2016.

            (Nguồn:
1716 học sinh tham gia thi học sinh giỏi thành phố//Báo Hải Phòng. - ngày
17/10)

 

97. Kỹ sư điện đam mê
sáng tạo

            Anh
Nguyễn Xuân Hải, kỹ sư điện Công ty sản xuất thép Úc - SSE có nhiều sáng kiến
được ứng dụng vào sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao. Năm 2014, anh Hải
vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo với
sáng kiến nghiên cứu, chuyên đổi màn hình giao diện người - máy chuyên dụng
UNIOP sang sử dụng giao diện trên máy vi tính với phần mềm Intouch Wonderware.

            Anh
Hải cho biết, Công ty sản xuất thép Úc SSE dù được xây dựng cách đây 15 năm
nhưng sử dụng hệ thống máy móc, thiết bị thuộc loại hiện đại. Chính vì vậy,
việc tìm hiểu, nắm bất và làm chủ hệ thống tư động hóa dây chuyền bước đầu gặp
nhiều khó khăn. Với tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, đến nay, các kỹ sư và công
nhân viên trong nhà máy hoàn toàn làm chủ hệ thống thiết bị đồng thời phát hiện
những điểm hạn chế trong dây chuyền tự động hóa và đưa ra những giải pháp, sang
kiến thay thế, cải tiến để hệ thống hoạt động ngày càng tốt hơn.

            Hệ
thống dây chuyền cán thép đang được sử dụng tại nhà máy sản xuất thép Úc SSE
gồm các màn hình cảm ứng chuyên dụng UNIOP kết nối với bộ điều khiển PLC để
điều khiển hệ thống máy móc hoạt động. Trong hệ thống đó, màn hình cảm ứng
chuyên dụng UNIOP có giá thành rất cao (khoảng 7.000 USD/chiếc). Trong quá
trình hoạt động, nếu màn hình cảm ứng bị hỏng, việc sửa chữa rất phức tạp,
thường mất từ 30 phút tới 1 giờ. Trong khoảng thời gian đó, nhà máy phải dừng
sản xuất dẫn tới tiến độ công viêc bị chậm. Trường hợp không thể sửa chửa, phải
thay thế, chi phí đầu tư rất lớn. Trăn trở trước thực tế này, anh Hải nghiên
cứu thay thế màn hình cảm ứng chuyên dụng UNIOP bằng hệ thống máy vi tính thông
thường giúp việc khắc phục hỏng hóc, thay thế khi cần thiết đơn giản hơn, tiết
kiệm tối đa chi phí cho nhà máy.

            Anh
Hải cho biết, cái khó nhất trong thực hiện sáng kiến này là xây dựng phần mềm
có giao diện mới kết nối tương thích với bộ điều khiển PLC. Vừa thực hiện tốt
công việc chuyên môn và tranh thủ thời gian rảnh rỗi tìm hiểu trên các diễn đàn
về tự động hóa của nước ngoài, sau hơn 3 tháng, anh Hải hoàn thành công đoạn vẽ
lại toàn bộ giao diện, hoàn thành phần mềm kết nối máy tính với PLC. Với kết
quả này, các màn hình cảm ứng có giá 7.000 USD/chiềc giờ đây được thay thế bằng
bộ máy tính với giá trị chỉ khoảng 6 triệu đồng Theo anh Đỗ Quang Vương, Giám
đốc sản xuất kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty sản xuất thép Úc SSE, việc thay
thế thành công máy tính cho màn hình cảm ứng UNIOP giúp công tác vận hành hệ
thống dây chuyền cán thép đơn giản, dễ dàng hơn. Do hệ thống nút điều khiển
trên bộ máy tính lớn, chỉ dẫn rõ ràng hơn nên sự có thao tác nhầm giảm đi đáng
kể, kéo theo giảm bớt các sự có trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, phần mềm
giao diện mới do anh Hải thiết kế có thể cài đặt trong nhiều máy tính khác nhau
nên khi một hệ thống máy tính gặp sự cố sẽ được thay thế dễ dàng. Thời gian
khắc phục sự cố chỉ 5 -10 phút thay cho 30 phút - 60 phút như trước kia. Trong
trường hợp phải thay thế bộ máy tính, chi phí đầu tư cũng giảm rất nhiều so với
việc phải thay thế cả màn hình cảm ứng UNIOP. Sáng kiến của anh Hải làm lợi lên
tới gần 100 triệu đồng/năm.

            Cùng
với sáng kiến thay thế màn hình UNIOP bằng bộ máy tính, anh Nguyễn Xuân Hải
cũng là chủ nhân của nhiều sáng kiến khác như: lập trình lắp thêm thiết bị nâng
cao tính mỹ thuật cho khâu đóng bó sản phẩm: lắp đặt khôi phục dây chuyền kéo
thép nguội bị lỗi; sửa chửa thành công hệ thống điều khiển động cơ cán block bị
lỗi gây thiệt hại về thiết bị với những nỗ lực cao và tinh thần sáng tạo không
ngừng trong công việc. Năm 2012, anh Hải được công ty công nhận là cá nhân xuất
sắc. Năm 2014 vinh dự nhận bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động
Việt Nam.

            (Nguồn:
Kỹ sư điện đam mê sáng tạo/Hồng Châm//Báo Hải Phòng cuối tuần. - ngày 16/10)

 

 

98. Quận Ngô Quyền: Quản
lý xã hội bằng chính quyền điện tử

            Lượng
hồ sơ giải quyết tăng từ 2-3 lần, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
giảm rõ rệt, chất lượng phục vụ của cán bộ, chuyên viên cơ quan quản lý nhà
nước được đánh giá cao., là những kết quả tích cực mà quận Ngô Quyền (TP. Hải
Phòng) đạt được khi xây dựng và áp dụng mô hình chính quyền điện tử trong công
tác điểu hành, quản lý.

            Từ
năm 2003, quận Ngô Quyền đã áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý,
điều hành. Đến nay, quận Ngô Quyền đã triển khai ứng dụng 14 phần mềm trong
quản lý, điều hành công việc; 100% bộ thủ tục hành chính cấp quận được niêm yết
công khai; hoạt động của

            Cổng
thông tin điện tử quận và 13 phường, 36 trường học được duy trì thường xuyên,
có hiệu quả.

            Từ
những kết quả này và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 3/1/2015, Nghị quyết của HĐND và sự chỉ đạo của UBND TP. Hải
Phòng, quận Ngô Quyền được chọn tiến hành xây dựng thí điểm “Mô hình chính
quyền điện tử” và đã chính thức khai trương ngày 12/5 năm nay.

            Thực
chất của việc xây dựng chính quyền điện tử là việc ứng dụng công nghệ thông tin
và truyền thông để các cơ quan của chính quyền đổi mới, làm việc có hiệu lực,
hiệu quả và minh bạch hơn; cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho tổ chức và
công dân. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân thực hiện quyền
dân chủ và tham gia quản lý nhà nước, qua đó làm tốt công tác quản lý xã hội
của cơ quan chính quyền. Tuy nhiên, chính quyền điện tử không đơn thuần là sử
dụng máy tính, mạng Internet, mà là sự đổi mới toàn diện các quan hệ, đặc biệt là
quan hệ giữa chính quyền với tổ chức và công dân. Cho nên khối lượng công việc
mà quận Ngô Quyền phải chuẩn bị và thực hiện là rất lớn.

            Theo
kế hoạch thực hiện đã được đề ra, trong thời gian tới, cụ thể là giai đoạn 2015
- 2017, quận Ngô Quyền sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông
tin; xây dựng hệ thống phần mềm hiện đại, thân thiện với người sử dụng. Cụ thể,
trong năm 2015, quận Ngô Quyền sẽ hoàn thành việc thiết kế, quy hoạch dữ liệu
đối với toàn bộ các lĩnh vực nghiệp vụ; hoàn thành cơ sở dữ liệu (CSDL) bảng mã
dùng chung, CSDL cán bộ - doanh nghiệp, để cung cấp cho các bộ phận quản lý
theo từng lĩnh vực; triển khai đồng bộ phần mềm “Một cửa điện tử” và phần mềm
“Điều hành tác nghiệp” tại quận.

            Song
song với đó, quận sẽ tập trung nâng cao việc quản trị nội bộ và quản lý tốt
việc cung cấp dịch vụ công với 100% văn bản đến, 100% văn bản đi và 90% quá
trình giao việc được thực hiện thông qua phần mềm. Đồng thời, 90% văn bản, tư
liệu số được lưu trữ với thông tin mô tả (metadata) trong kho tư liệu số của
quận. 53 dịch vụ công trực tuyến với công cụ hỗ trợ xử lý nghiệp vụ kèm theo
(chiếm 22% dịch vụ công của quận) sẽ được triển khai. Đến năm 2017, số dịch vụ
công trực tuyến đưa vào sử dụng sẽ chiếm 85% dịch vụ công của quận.

            Còn
hiện tại thì quận Ngô Quyền đã có 13/13 mô hình “một cửa” liên thông quận,
phường hoạt động hiệu quả. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, gồm 60 quy trình với 235 thủ tục hành chính cấp
quận; 100% thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, cấp quận, phường. Trung
tâm tích hợp dữ liệu dùng chung vào hoạt động cung cấp và xử lý thông tin các
lĩnh vực quản lý, như: dừ liệu địa chính, văn thư lưu trữ, quản lý dân cư, quản
lý quy hoạch... đã được đưa vào sử dụng. 100% doanh nghiệp do quận quản lý kê
khai thuế qua mạng, có gần 500 doanh nghiệp thuộc quận đã nộp thuế điện tử.
Cổng thông tin điện tử của quận, 13 phường, 36 trường học đảm bảo hoạt động
thường xuyên, hiệu quả…

            (Nguồn:
Quận Ngô Quyền: Quản lý xã hội bằng chính quyền điện tử/Thu Lê//Báo Đầu tư. -
ngày 21/10)

 

99. Giáo
dục – Đào tạo thành phố Cảng: Điểm sáng cả nước

            Luôn
ở trong danh sách các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nươc về thành tích học sinh
giỏi guốc gia; dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc tế với 21 năm
liên tục có học sinh giành huy chương Olympic quốc tế; mỗi năm có từ 511 tiêu
chí công tác được Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đánh giá dẫn đầu cả nước...Đó là
kết quả công tác lãnh đạo toàn ngành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Đảng bộ
sở GD-ĐT trong 5 năm qua.

Nhiêu mô hình mới:

            Đồng
chí Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc sở GD- ĐT cho biết, nhiệm kỳ qua, quy mô GD-ĐT
thành phố tiép tục phát triển cả về cơ cấu, loại hình trường lớp, cợ bản đáp
ứng được nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên
ngày càng được nâng lên, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo tăng
cao. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục đầu tư theo hướng khang trang, hiện
đại, chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và giữ vững, đặc biệt là chất
lượng mũi nhọn.

            Ngành
GD-ĐT có nhiều sáng kiến, mô hình được các tỉnh, thành phố học tập như công tác
xã hội hóa giáo dục; cuộc thi trường đẹp; ngày hội công nghệ thông tin và
truyền thông; Festival ngoại ngữ; ngày hội thạc sĩ tiến sĩ; mô hình trường học
điện tử; hội thảo đổi mới và nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm; hội thảo
đổi mới hoat động của ban đai diện cha mẹ học sinh; hội thảo đổi mới và nâng
cao chất lượng tổ chuyên môn;. Trong đó, một số mô hình được Bộ GD-ĐT đánh giá
cao và tổ chức nhân rộng trong cả nước như hội thảo đổi mới và nâng cao chất
lượng tổ chuyên môn; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo viên chủ nhiệm và mô
hình trường học điện tử. Phát huy thế mạnh của CNTT, từ đầu năm học 2015-2016,
ngành GD-ĐT tăng cường tổ chức họp, giao ban trực tuyến, được các đơn vị,
trường học đồng tình, hưởng ứng bởi tính hiệu quả, tiết kiệm đáng kể thời gian
và chi phí đi lại…

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT:

            Theo
Giám đốc Nguyễn Xuân Trường, trong 5 năm tới, toàn ngành tập trung thực hiện 6
nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của toàn ngành là
thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa-hiện đạị hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN. Để Nghị
quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tạo sự thay đổi về mọi mặt đối với GD-ĐT,
trước hết, tập trung tham mưu về cơ chế chính sách phát triển GD-ĐT với thành
phố; xây dựng những giải pháp hiệu quả triển khai những vấn đề trọng tâm cơ bản
và khắc phục khuyết điểm, yếu kém về chất lượng GD-ĐT, trong lãnh đạo, chỉ đạo,
quản lý nhà nước đối với GD-ĐT…

            (Nguồn:
Giáo dục – Đào tạo thành phố Cảng: Điểm sáng cả nước/Bích Hạnh //Báo Hải Phòng.
- ngày 23/10)

 

X. Giao thông - vận
tải

100. Dự án đường Đông Khê
2 (giai đoạn 1): Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

            Được
xác định là công trình trọng điểm của thành phố, công tác giải phóng mặt bằng
phục vụ thi công đường Đông Khê 2 đang được các đơn vị chức năng của quận Ngô
Quyền, chính quyền địa phương tập trung cao tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát
sinh để thực hiện dự án đúng kế hoạch, tiến độ.

Nhiều trường hợp không được bồi thường, hỗ
trợ:

            Ông
Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quận Ngô Quyền cho
biết, 2 khu vực đang được UBND quận, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
quận triển khai thu hồi đất, kiểm đếm, đo đạc và công khai chính sách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư là đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm-Văn Cao và khu
vực đất trống từ chùa Linh Quang (An Đà) đến chùa Linh Quang (Gia Viên). Theo
đó, có 37 hộ, cá nhân trong chỉ giới thu hồi đất( gồm 31 hộ là đất ở, 6 hộ đất
nông nghiệp) và 3 đơn vị, với tổng diện tích thu hồi hơn 15.000m2. Trên cơ sở
đó, UBND quận phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ đối với HTX nông nghiệp
Đằng Giang, Trường đại học Y Dược Hải Phòng và một số hộ có đất nông nghiệp.

            Tại
khu vực đất nông nghiệp, theo báo cáo nguồn gốc đất của UBND phường Đằng Giang,
được Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thẩm định, nhiều trường hợp không được
bồi thường, hỗ trợ do tự xây dựng công trình trên đất nông nghiệp mà HTX nông
nghiệp Đằng Giang quản lý như : 7 hộ mượn nhà kho cá giống để ở, 2 hộ xây dựng
nhà ở, 1 hộ ở nhờ trạm

bơm nhưng tự ý xây dựng thành nhà ở, 2 hộ xây dựng
công trình  trên đất nông nghiệp lấn
chiếm...nên việc tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành việc bàn giao mặt bằng
sau khi phê duyệt phương án gặp khó khăn. Bên cạnh đó, UBND thành phố chưa phê
duyệt giá đất cụ thể tiền thuê đất để làm cơ sở tính toán bồi thường bằng tiền
đối với phần diện tích đất phi nông nghiệp của HTX nông nghiệp đã được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.

            Đối
với khu vực đất ở đô thị, đến nay có 15/31 hộ phối hợp kiểm đếm, đo đạc. 16 hộ
chưa phối hợp có đơn kiến nghị gửi UBND thành phố. Hội đồng bồi thường quận tổ
chức tiếp và trả lời kiến nghị, đồng thời yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi
trường quận và UBND phường Đằng Giang xác định giá đất cụ thể và kết quả xét
giao tái định cư.

            Ngay
sau khi có mặt bằng được bàn giao, nhà thầu khẩn trương làm cốt nền đường và
thực hiện các hạng mục liên quan.

Xây dựng gắn với chỉnh trang đô thị:

            Dự
án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 là dự án xây dựng tuyến đường mới, có
ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của quận
Ngô Quyền và toàn thành phố.

            Để
bảo đảm mục tiêu của dự án là từng bước phát triển đô thị gắn với cải tạo chỉnh
trang đô thị dọc tuyến đường và phù hợp với khả năng huy động vốn, trong giai
đoạn 1, sẽ đầu tư xây dựng mới đồng bộ hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đoạn từ ngã
tư Nguyễn Bỉnh Khiêm – Văn Cao đến đường Lê Lợi. Cùng với công tác giải phóng
mặt bằng tuyến đường, bảo đảm tiến độ, trong gần 5 năm qua quận Ngô Quyền tiến
hành lập dự án và thi công các khu tái định cư. Đến nay đã có 5 khu tái định cư
phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án, với 689 lô đất tái định cư
được triển khai phê duyệt và xây dựng. Trong đó có 3 khu tái định cư trên địa
bàn quận bố trí tại phường Đằng Giang, Đông Khê và khu tái định cư nằm trên
trục đường Đông Khê 2 và 2 khu tái định cư tại quận Hải An bố trí tại phường
Đông Hải 1 và Đằng Hải, đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn 1 và giai đoạn tiếp
theo, bảo đảm tái định cư đi trước.

            (Nguồn:
Dự án đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1)…/Quốc Minh//Báo Hải Phòng. 0- ngày 01/10)

 

101. Dự án mở rộng khu
bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: Giải phóng mặt bằng xong dứt điểm trước
ngày 31-10

            Sáng
7-10, đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố đã đi kiểm tra tiến độ
thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng hàng không (CHK) quốc tế
Cát Bi và phát động phong trào thi đua thực hiện đúng tiến độ công trình.

            Đến
nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho dự án đang tồn tại việc thu hồi
15,8ha đất thuộc Trung tâm 47 - Bộ Tư lệnh Hải quân; khu đất 6,1ha liên quan
đến 314 hộ dân phường Tràng Cát, quận Hải An, nằm trong dải bảo hiểm và dải hãm
phanh đầu 25 - Khu C; chưa triển khai việc GPMB lắp đặt hệ thống đèn hiệu hàng
không đầu tiếp cận 07 thuộc địa bàn các quận Dương Kinh và Hải An.

            Về
tiến độ thi công các gói thầu, nhà thầu đang thi công khoan gần 26.800m/1,78
triệu m cọc gia cố đất còn lại do chậm GPMB. Hợp phần thi công sân đỗ, đã hoàn
thành 5/8 vị trí sân đỗ máy bay, 3 vị trí đỗ còn lại đang được triển khai. Hạng
mục hệ thống thiết bị hàng không đang được hợp đồng sản xuất tại nước ngoài,
theo kế hoạch sẽ hoàn thành, nhâp khẩu về nước trước 31-10.

            Theo
chỉ đạo của UBND thành phố, các hạng mục phải được cơ bản hoàn thành công tác
xây dựng, lắp đặt trước ngày 31-12-2015 và trong quý I-2016 thực hiện bay hiệu
chuẩn thiết bị, nghiệm thu, cấp phép khai thác, chính thức đưa khu cất hạ cánh
và sân đỗ vào khai thác. Tuy nhiên, các nhà thầu lo ngại hiện nay công tác GPMB
nếu không được giải quyết nhanh sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả dự án.

            Kết
luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành chỉ đạo UBND quận Hải
An phải tập trung cao vào việc xử lý các vấn đề tồn tại trong GPMB nêu trên,
phải đáp ứng được yêu cầu của nhà thầu thi công, hạn cuối cùng là đến hết ngày
31-10-2015. Nhân dịp này, lãnh đạo các quận Hải An, Dương Kinh, Ban quản lý dự
án; đại diện nhà thầu và cơ quan tư vấn giám sát đã ký cam kết thi đua thực
hiện đúng tiến độ UBND thành phố đề ra, sớm đưa CHK quốc tế Cát Bi vào khai
thác phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng thành
phố. 

            (Nguồn:
Dự án mở rộng khu bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: Giải phóng mặt bằng…/Đoàn
Lanh//An ninh Hải Phòng. - ngày 08/10)

 

102. Khai trương tuyến xe
buýt nội thành mới: Khách đi xe được miễn phí đến ngày 8-1-2016

            Sáng
8-10, Công ty TNHH  Bus Hải Phòng với
thương hiệu xe Hải Âu chính thức khai trương và đưa vào hoạt động tuyến xe buýt
nội thành mới từ ngã 6 Lạc Viên (quận Ngồ Quyền) đến ngã ba sở Dầu (quận Hòng
Bàng), tuyến xe buýt này được Sở Giao thông- Vận tải chấp thuận tuyến với lộ
trình chiều đi qua các phố Đà Nẵng- Điện Biên Phủ, Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh-cầu
Tam Bạc- Hùng Vương bến xe Thượng Lý-ngã ba sở Dầu. Chiều về từ ngã ba Sở
Dầu-bến xe Phượng Lý-Hùng Vương- cầu Tam Bạc- Chợ Sắt-Quang Trung- Trần Hưng
Đạo- Điện Biên Phủ-Đà Nẵng ngã sáu Lạc Viên.

            Bước
đầu, Công ty TNHH Bus Hải Phòng đưa vào hoạt động 5 xe buýt mới loại B40 (25
chỗ ngồi và 15 chỗ đứng), có 2 cửa lên xuống. Xe hoạt động liên tục từ 5 giờ
đến 20 giờ 30 hằng ngày với tần suất 88 lượt chuyến/ngày. Trong quá trình hoạt
động, xe dừng đỗ đón trả khách theo đúng điểm dừng được xây dựng theo lộ trình.
Giá vé trên tuyến là 10.000 đồng/người/lượt. Từ nay đến hết ngày 8-1-2016, tất
cả hành khách đi xe đều được miễn phí.

            (Nguồn:
Khai trương tuyến xe buýt nội thành mới:…//Báo Hải Phòng. - ngày 09/10)

 

103. Hải Phòng đưa vào
khai thác tuyến buýt nhanh nội đô

            Vừa
qua, được sự đồng ý của Thành ủy Hải Phòng, Sở Giao thông thành phố, Công ty
TNHH xe buýt Hải Âu đã đưa vào khai thác tuyến xe buýt nội đô nhằm phục vụ nhu
cầu đi lại của người dân thành phố cảng, cũng như góp phần nâng cao ý thức giao
thông trong thành phố.

            Với
lộ trình xuất phát từ ngã 5 Máy Tơ đến ngã 3 Sở Dầu, tuyến buýt nội đô sẽ đi
qua các điểm: đường Đà Nẵng – Ngã 6 – Điện Biên Phủ - Nhà băng 5 sao – Trần Phú
– Nguyễn Đức Cảnh – Cầu Quay – Trại Chuối – Ngã 3 Xi Măng – Bến xe Thượng Lý –
Ngã 3 Sở Dầu và ngược lại.

            Đây
là tuyến giao thông trọng điểm trong thành phố đi qua nhiều trường học và các
chợ như chợ Ga, chợ Sắt nên thường xuyên gây ra hiện tượng tắc nghẽn. Đặc biệt
là giờ cao điểm các bậc phụ huynh đưa đón con đi học, xe máy, xe đạp điện tràn
lan ra đường khiến lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả để điều tiết. Giao
thông hằng ngày qua khu vực này rất khó khăn.

            Nhằm
giảm thiểu tình trạng hỗn loạn giao thông trong nội đô, Công ty xe buýt Hải Âu
đã đưa vào khai thác tuyến buýt nhanh nội đô với tần suất 15 phút/chuyến. Hiện
tại từ tháng 10/2015 đến 8/1/2016, Công ty sẽ phục vụ miễn phí toàn bộ lộ
trình.

            Ông
Phạm Quang Vân – Giám đốc điều hành buýt Hải Âu cho biết: “Với phương châm văn
minh – thuận tiện – an toàn – tiết kiệm, buýt Hải Âu ra đời nhằm phục vụ nhu
cầu đi lại của người dân một cách nhanh chóng và thuận tiện. Văn hóa xe buýt đã
phát triển ở nhiều nước, ở Việt Nam các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh, Đà Nẵng đã rất thành công trong việc phát triển mạng lưới xe buýt và
đây cũng là giải pháp tích cực giúp giảm thiểu tình trạng giao thông trong
thành phố.

            Hải
Phòng là thành phố lớn nhưng lại không có xe buýt dẫn đến việc đi lại của người
dân cũng như khách du lịch gặp nhiều khó khăn. Học hỏi các địa phương bạn và
cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo thành phố, buýt Hải Âu mạnh dạn là
đơn vị đầu tiên đi vào khai thác tuyến xe buýt này.

            Mặc
dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để cùng với thành phố tạo
thành một nếp văn hóa mới của người Hải Phòng trong quá trình lưu thông ở nội
đô”.

            (Nguồn:
Hải Phòng đưa vào khai thác tuyến buýt nhanh nội đô/Vân Lam//Báo điện tử VOV. -
ngày 13/10)

104. Gần 3.000 tỷ đồng
nâng cấp 30km Quốc lộ 10 đoạn cầu Quán Toan đến cầu Nghìn

            Dự
án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán
Toan đến cầu Nghìn (Hải Phòng), theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng-Kinh
doanh-Chuyển giao) do Công ty cổ phần Tasco được khởi công từ hồi tháng 5/2015.
Được biết dự án có tổng mức đầu tư trên 2.815 tỷ đồng.

            Để
huy động nguồn vốn thực hiện dự án, chiều ngày 15/10 Tasco ký kết hợp đồng tín
dụng với Vietcombank với tổng hạn mức vay lên tới 2.334 tỷ đồng.

            Được
biết, quốc lộ 10 là một trong các trục phát triển không gian vùng duyên hải Bắc
Bộ với thành phố cảng Hải Phòng và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vùng đô thị
hạt nhân và được quy hoạch nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp II, 4 làn xe.

            Đây
là tuyến đường huyết mạch nối các tỉnh ven biển Bắc Bộ và trục dọc quan trọng
kết nối các tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 5, Quốc lộ 37, Quốc lộ 39,
Quốc lộ 21, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và các đường tỉnh lộ, kết nối các
trung tâm kinh tế, chính trị lớn của các địa phương, các khu công nghiệp tập
trung.

            Quốc
lộ 10 đoạn cầu Quán Toan đến cầu Nghìn dài 30,55km thuộc địa phận thành phố Hải
Phòng và tỉnh Hải Dương. Tuyến đường hiện tại cơ bản có quy mô đạt tiêu chuẩn
đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe. Đây cũng là tuyến đường xương sống, huyết
mạch nên có lưu lượng xe lớn, khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách lớn.

            Theo
Công ty Cổ phần Tasco, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến
cầu Nghìn (cải tạo, mở rộng lên 4 làn xe) nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, giảm
ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 10; phù hợp với quy hoạch và định
hướng phát triển Giao thông Vận tải, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và
đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nói chung và thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải
Dương nói riêng.

            (Nguồn:
Gần 3.000 tỷ đồng nâng cấp 30 km Quốc lộ 10 đoạn cầu Quán Toan đến cầu
Nghìn/Thanh Ngà//Báo điện tử Tri thức trẻ. - ngày 15/10)

 

105. Giảm thiểu tai nạn
giao thông đường bộ: Đưa HS, SV vào cuộc

            Từ
đầu tháng 9 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - CATP đã
phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật giao thông cho gần 15.000 lượt giáo viên,
học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố. Nội dung tuyên truyền
chủ yếu tập trung phổ biến tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) thành
phố, các hành vi vi phạm phổ biến, hậu quả do vi phạm trật tự ATGT; các quy
định của pháp luật về trật tự ATGT; quy tắc an toàn khi tham gia giao thông...,
qua đó đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền:

            Theo
thống kê của Ban An toàn giao thông thành phố, 9 tháng qua, trên địa bàn Hải
Phòng xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 60 người, bị thương 33
người. Các lực lượng chức năng thực hiện xử lý 11.959 lượt phương tiện vi phạm;
tạm giữ để xử lý: 51 ôtô, 1.344 môtô, 38 xe thô sơ. Độ tuổi vi phạm Luật giao
thông phần lớn ở lứa 18-30. Như vậy, học sinh, sinh viên vẫn luôn là đối tượng
tiềm ẩn nguy cơ vi phạm Luật giao thông đường bộ.

            Từ
thực trạng này, trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã thường xuyên
phối hợp với các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ
tới học sinh, sinh viên dưới nhiều hình thức….

            Từ
năm 2008, thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Thành đoàn triển khai sâu rộng tới các
cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố với nhiều nội dung thiết thực, cụ thể. Trong
đó, có nhiều mô hình học sinh, sinh viên cùng tham gia giữ gìn, bảo đảm trật tự
an toàn giao thông. Điển hình như các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”;
Đội Thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn trật tự an toàn giao thông tại
khu vực các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, các buổi tuyên
truyền, lồng ghép về an toàn giao thông với các nội dung khác tới học sinh,
sinh viên…

            Trong
thời gian qua, Đoàn Thanh niên thành phố triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh thành phố tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn
2015-2020”, phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố triển khai CD phát
thanh tuyên truyền an toàn giao thông hằng tháng, trao 200 cặp phao tặng học
sinh khu vực làng chài. Các phong trào trên đã xây dựng ý thức của học sinh,
sinh viên khi tham gia giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn.

            Tuy
nhiên, về lâu dài, để văn hóa giao thông thực sự thấm vào giới trẻ, ngoài sự
phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các trường học và gia đình để các em có
nhận thức đúng đắn, tự giác chấp hành thì cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của
lực lượng CSGT, công an các quận, huyện trong việc tuyên truyền, xử lý vi phạm.
Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện nên tăng cường lực
lượng ở các chốt đông dân qua lại, ở các điểm thường ách tắc để kịp thời giải
tỏa, hướng dẫn người dân tham gia giao thông cũng như kiên quyết xử lý đối với
những hành vi vi phạm.

            (Nguồn:
Giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ: Đưa HS, SV vào cuộc/Vân Anh//An ninh
Hải Phòng. - ngày 14/10)

 

106. Vietnam Airlines: Mở
đường bay Cam Ranh – Hải Phòng và ngược lại

            Ông
Ngô Văn Xuân – Trưởng Chi nhánh Nha Trang của Tổng công ty hàng không Việt Nam
(Vietnam Airlines) cho biết, ngày 15/11, Vietnam Airlines sẽ chính thức mở
đường bay Cam Ranh – Hải Phòng và ngược lại.

            Theo
dự kiến, trong thời gian đầu tần suất bay trên đường bay này sẽ là 4
chuyến/tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Qua năm 2016, sẽ nâng
tần suất bay lên 1 chuyến/ngày. Loại máy bay được sử dụng là Airbus 321 với 184
chỗ ngồi, trong đó có 16 chỗ ngồi hạng thương gia. Thời gian khởi hành từ Sân
bay quốc tế Cam Ranh là 8 giờ 20 phút và sẽ đến Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) lúc
10 giờ 5 phút. Ở chiều ngược lại, máy bay sẽ xuất phát từ Sân bay Cát Bi lúc 10
giờ 50 phút và đáp xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 12 giờ 35 phút.

            Việc
mở đường bay Cam Ranh – Hải Phòng và ngược lại dựa trên cơ sở khảo sát, đánh
giá nhu cầu đi lại của người dân và du khách giữa Khánh Hòa – Hải Phòng. Đồng
thời qua đây còn góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của 2 địa phương, bởi
theo ước tính lượng khách du lịch trên đường bay này chiếm 50%. Hy vọng, với
đường bay thẳng này, thời gian tới Nha Trang – Khánh Hòa sẽ đón thêm lượng
khách du lịch từ Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

            Hiện
tại, Vietnam Airlines đang khai thác 3 đường bay nội địa đi và đến Sân bay quốc
tế Cam Ranh gồm: Cam Ranh – Hà Nội, Cam Ranh – TP. Hồ Chí Minh, Cam Ranh – Đà
Nẵng. Đường bay Cam Ranh – Hải Phòng là đường bay thứ 4 và theo kế hoạch đến
cuối năm 2015, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục mở đường bay Cam Ranh – Vinh.

            (Nguồn:
Vietnam Airlines: Mở đường bay Cam Ranh – Hải Phòng và ngược lại//Báo Khánh
Hòa. - ngày 20/10)

 

XI. Xây dựng Hải
Phòng thành Tp. Cảng biển xanh, văn minh, hiện đại

107. "Làm thế nào để
xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh văn minh, hiện đại?"…

            Ông
Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại phát biểu tại cuộc tọa đàm,
trao đổi khoa học về định hướng ưu tiên phát triển Hải Phòng đến năm 2020:

            Trong
5 năm qua, tôi nhận thấy Hải Phòng có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi
trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hải Phòng đã tận dụng thế mạnh là
trung tâm vùng, đầu mối giao thương của khu vực phía Bắc để thu hút nguồn vốn
đầu tư vào lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng lớn hơn. Làn sóng đầu tư cùng
sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương đã giúp Hải Phòng xây dựng hàng loạt
dự án hạ tầng chiến lược như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện;
đường cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện; nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Cát
Bi; đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng... Đây chính là động lực mới cho sự
phát triển của thành phố trong thời gian tới. Hình ảnh và vị thế của thành phố
trong và ngoài nước được thay đổi theo hướng tích cực.

            Tuy
nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, việc
cải thiện môi trường kinh doanh, các nước trong khu vực và thế giới không dừng
lại chờ chúng ta thay đổi để cùng tiến. Ngược lại, họ liên tục cải tiến nên
chúng ta sẽ không thể theo kịp nếu không quyết liệt hơn. Do vậy, Hải Phòng cần
nỗ lực hơn trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số
năng lực cạnh tranh và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Thành phố
cần xác định rõ quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cải thiện môi
trường đầu tư. Hải Phòng cần xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút
đầu tư; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng
cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố, trong đó đẩy mạnh cải cách hành
chính, cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiện toàn tổ chức
bộ máy xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh hợp tác xúc tiến đầu tư giữa Hải Phòng với
các địa phương khác, khẳng định vị trí trung tâm vùng.

            Hải
Phòng nên đẩy mạnh xây dựng mô hình chính quyền điện tử, để người dân và doanh
nghiệp được kết nối, giải quyết thủ tục hành chính. Các nội dung cải cách về cải
thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần có những giải pháp cụ thể tạo ra sức ép
phải thực hiện đối với các cán bộ, công chức cấp thừa hành, trực tiếp làm việc
với người dân và doanh nghiệp. Cần tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân
trong đầu tư kinh doanh bằng việc thực hiện sự công minh của luật pháp; hiểu và
áp dụng luật pháp một cách nhất quán; xây dựng hệ thống và chính quyền tôn
trọng theo những gì đã cam kết. Hải Phòng phải xây dựng được phong cách làm
việc mới trong bộ máy chính quyền các cấp, phải năng động, chuyên nghiệp, sẵn
sàng phục vụ; hạn chế sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm; phục vụ người dân,
doanh nghiệp tốt nhất và mang lại sự hài lòng.

            Cùng
với việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư quyết liệt,
thành phố chú ý xây dựng các chỉ tiêu phát triển trong 5 năm tới sát thực tế và
có giải pháp phù hợp để thực hiện. Trong quá trình tính toán các chỉ tiêu phát
triển cần có phương pháp luận khoa học. Chẳng hạn như không tính xuất nhập khẩu
vào chỉ tiêu dịch vụ. Vì tính vào sẽ làm chỉ tiêu dịch vụ tăng không đúng thực
chất. Trong quá trình phát triển, chú ý giải pháp phát triển công nghiệp liên
kết, tạo nhịp cung ứng kết nối. Song song với đó, cần giải bài toán dịch chuyển
lao động ra khỏi nông nghiệp, nông thôn. Thực tế là Hải Phòng có lao động nông
nghiệp chiếm hơn 30% trong khi lực lượng này chỉ chiếm 6,4% GDP (4 lao động
nông nghiệp mới tạo ra 1 GDP). Nếu không giải quyết được bài toán này, sẽ tạo
ra sự mất cân đối khi một khu vực đông dân lại tạo ra GDP quá ít, trong khi khu
vực này luôn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn. Một vấn đề nữa là hiện tổng đầu tư
xã hội của Hải Phòng cao nhưng chưa rõ cơ cấu đâu là nguồn vốn nhà nước, đâu là
vốn thu hút đầu tư nước ngoài, vốn của doanh nghiệp dân doanh. Phải xác định rõ
nguồn cơ cấu này để có sự huy động hợp lý vì thời gian tới, Chính phủ nhận định
nguồn vốn ODA và nguồn ngân sách nhà nước đều sẽ giảm. Hải Phòng phải bắt đầu
từ lợi thế của mình, những lợi thế mà các địa phương khác không có, từ đó có sự
tính toán kỹ lưỡng để có hướng thu hút đầu tư, huy động nguồn lực phù hợp.

            (Nguồn:
"Làm thế nào để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh văn minh,
hiện đại?"/Kim Oanh (lược ghi)//Báo Hải Phòng. – ngày 07/10)

 

108. Công ty CP Cấp nước
Hải Phòng 110 năm xây dựng, trưởng thành:

            Trong
không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải
Phòng lần thứ 15 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, ngày 10-10 -2015,
Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tổ chức kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày thành lập,
đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Huân chương Độc lập hạng
Nhất... Truyền thống vẻ vang

            Cách
đây 110 năm- năm 1905, nhà máy nước đầu tiên của Hải Phòng khánh thành tại Lán
Tháp, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, công suất thiết kế 5000 m3/ngày,
nguồn nước lấy từ suối Vàng Danh. Hệ thống cấp nước gồm đập nước dẫn nước qua
40 bể lọc chậm đưa về Hải Phòng bằng hệ thống ống gang dài hơn 33km, vượt qua
10 con sông, trong đó có 3 sông lớn trên địa phận thành phố là Đá Bạc, Giá và
Cấm bằng các ống thép xi-phông. Tới trước khi tiếp quản hệ thống cấp nước từ
người Pháp, hệ thống cấp nước thành phố chỉ thêm trung tâm cấp nước tại 54 phố
Đinh Tiên Hoàng hiện trạng với trạm bơm tăng áp và hệ thống đài chứa nước tổng
dung tích 2.300m3.

            Sau
ngày giải phóng Hải Phòng (13-5- 1955), đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt trong
điều kiện hệ thống cấp nước nhỏ bé, thành phố tiến hành đầu tư một số  công trình cấp nước như : Nhà máy nước (NMN)
An Dương, NMN Đồ Sơn. Nhưng, 10 năm sau hòa bình, mạng lưới cấp nước của thành
phố mới đáp ứng  khoảng 50% nhu cầu của
người dân, chất lượng dịch vụ thấp….

Không ngừng vươn lên,
phát triển mạnh mẽ
:

            Với
vị trí chiến lược của Hải Phòng về kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng,  quy mô đô thị không ngừng mở rộng, nhu cầu về
nước phục vụ các lĩnh vực đời sống xã hội càng trở nên cấp thiết. Sau ngày đất
nước thống nhất, thành phố chỉ đạo công ty khẩn trương cải tạo, nâng cấp hệ
thống cấp nước, nhưng do khó khăn về kinh tế, việc đầu tư các công trình mang
tính tạm thời, thiếu đồng bộ, công tác quản lý khó khăn, tỷ lệ thất thoát nước
cao. Khó khăn thôi thúc ý chí vươn lên, đánh thức tiềm năng trí tuệ của đội ngũ
cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lao động toàn công ty. Bên cạnh đó là sự
quan tâm chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và thành phố, sự hỗ trợ hiệu quả
của Chính phủ Phần Lan, nỗ lực của cả tập thể công ty quyết tâm đổi mới đồng bộ
từ công tác tổ chức, quản lý kinh tế- kỹ thuật, giảm thất thu, thất thoát nước.
Thông qua xóa hình thức dùng nước khoán, đầu tư cải tạo đồng bộ từ nhà máy đến
mạng lưới đường ống, từ lắp đặt đồng hồ khu vực đến từng hộ tiêu thụ để kiểm
soát thất thoát nước, từ cải tiến cung cách quản lý đến vận hành bảo dưỡng...,
tới năm 1995, công ty giảm thất thoát từ 70% xuống 50% sau khi 17 phường đầu
tiên được cải tạo lắp đặt đồng bộ, với một phần nguồn vốn hỗ trợ của Phần Lan.
Kinh doanh từ chỗ thua lỗ tới 30% năm 1990, bắt đầu có lãi vào năm 1995.

            Tiếp
nối thành công, năm 1996, công ty đề xuất thành phố tiếp cận nguồn vốn vay ưu
đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước. Dự án 1A
được thực hiện từ nguồn vốn trên cải thiện điều kiện cấp nước cho hơn 40.000
khách hàng ba quận nội thành cũ, giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống 30%. Tới 2007
toàn bộ khu vực đô thị cũ và quận Kiến An có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh.
Khoảng 1,2 triệu dân nội thành, và vùng ven, các thị trấn An Dương, Vĩnh Bảo,
Cát Bà, Minh Đức và hàng nghìn cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, đơn vị sự
nghiệp được sử dụng nước sạch với chất lượng và dịch vụ tốt, đáp ứng yêu cầu
dân sinh và phát triển kinh tế.

            Hiện
công ty tích cực triển khai dự án phát triển mở rộng hệ thống cấp nước Hải
Phòng giai đoạn 2; vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), phấn đấu đến cuối
năm 2020 toàn bộ các quận, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, khu đô thị và công
nghiệp và nhiều vùng nông thôn được dùng nước sạch với chất lượng và dịch vụ
tốt nhất như tinh thần Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển
thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

(Nguồn: Công ty CP Cấp nước
Hải Phòng 110 năm xây dựng, trưởng thành/Quốc Minh //Báo Hải Phòng. - ngày
09/10)

 

109. Phân loại, tái chế
rác thải rắn, thiết thực phục vụ chiến lược tăng trưởng xanh, bền vững của Hải
Phòng

            Theo
ông Miyamoto Takayuki, Trưởng Đoàn khảo sát Công ty JAC Nhật Bản và Tập đoàn
Forval, muốn hướng tới mô hình thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, Hải
Phòng cần nhanh chóng tìm ra biện pháp xử lý, giải quyết các bất cập hiện nay
liên quan tới chất thải rắn. Được sự ủy thác của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật
Bản (JICA), đồng ý của Chính phủ Việt Nam và thành phố Hải Phòng, Công ty JAC
Nhật Bản và Tập đoàn Forval thực hiện khảo sát tại Hải Phòng để thực hiện dự án
Eco City.

            Ông
Miyamoto Takayuki cũng cho rằng, phía Nhật Bản có thể hỗ trợ, giúp đỡ về công
nghệ, máy móc, thiết bị nhưng nếu không có sự hợp tác của chính quyền và người
dân địa phương, không thể thực hiện thành công dự án. Để có thể hiện thực hóa
Eco City, điều kiện cần thiết đầu tiên, không thể thiếu là thành phố (chính
quyền, đơn vị thực hiện, nhân dân) đồng thuận, thống nhất thực hiện các chính
sách phân loại rác thải rắn, tập trung thu gom các loại rác thải có thể tái chế
thành tài nguyên. Đây là một vấn đề lớn bởi 
lâu nay, người dân thành phố không có thói quen này.  Do đó, cần có sự thay đổi căn bản về nhận
thức, thói quen và tích cực hành động mới có thể tạo ra chuyển biến.Ông
Miyamoto Takayuki cho biết, hiện nay, tại bãi rác thải Tràng Cát chủ yếu chôn
lấp các loại rác khó tái chế thành sản phẩm, bởi ít các thành phần tái chế như
nhựa và không được phân loại. Nếu không nhanh chóng, kịp thời có các biện pháp
xử lý rác thải, không bao lâu nữa, thành phố không còn chỗ để chôn lấp rác. Dự
án Eco City hướng tới một mô hình phân loại, tái chế và sử dụng rác thải, xây
dựng mô hình xã hội hóa tuần hoàn giảm thiểu các- bon, hướng tới thực hiện
chiến lược tăng trưởng xanh. Nếu được thực hiện, dự án Eco City sẽ giảm thiểu
lượng rác thải gia đình, rác thải công nghiệp, không những thế còn tái chế rác thải
thành nhiên liệu chất đốt rắn, năng lượng tái chế, viên nhựa, thúc đẩy tuần
hoàn tài nguyên. Đây là mô hình khá phổ biến ở Nhật Bản và Nhật Bản cũng mong
muốn được giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam, Hải Phòng thực hiện mô hình này. Thực tế,
khi đoàn cán bộ của Hải Phòng sang tham quan và học hỏi, tham khảo về các chính
sách xử lý rác thải môi trường hướng tới mô hình xã hội tuần hoàn của tỉnh
Miyagi và thành phố Sendai (Nhật Bản) rất mong muốn thành phố thực hiện mô hình
này. Không những thế, theo đoàn khảo sát, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Khoa học
Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương… cũng đều đánh giá rất cao dự án Eco
City, nhiệt tình ủng hộ và cho rằng đây là một trong những giải pháp hiệu quả
nhất thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh bền vững của thành phố Hải Phòng và
Việt Nam.

            Một
vấn đề lớn nữa cũng khá nan giải là nguồn vốn để thực hiện dự án, có thể tốn
tới hàng chục tỷ USD. Theo đề xuất của đoàn khảo sát, có 2 phương án, gồm: áp
dụng theo hình thức PPP hoặc là đề nghị được sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản.

            Tại
cuộc họp mới đây nhất của đoàn khảo sát với lãnh đạo UBND thành phố, nhiều ý
kiến đồng tình với phương án sử dụng nguồn vốn ODA. Quan trọng hơn vẫn là quyết
tâm đồng bộ của chính quyền và người dân, đáp ứng các yêu cầu, thủ tục, điều
kiện để được Chính phủ 2 nước đồng ý.

            Mỗi
ngày, Hải Phòng có tới hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt. Hiện các bãi rác lớn
đều

có nguy cơ quá tải với quy mô và cấp độ khác nhau.
Chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại vẫn chôn lấp cùng chất thải
sinh hoạt làm ảnh hưởng đến môi trường đất và nước. Rác thải không được phân
loại, xử lý, đặc biệt là không được tái chế sử dụng là một nguy cơ lớn ảnh
hưởng tới sự phát triển của thành phố sau này. Thực hiện dự án Eco City sẽ mang
lại lợi ích thiết thực. Do đó, ngay từ bây giờ, Hải Phòng cần sớm khởi động và
tạo thói quen phân loại rác đầu nguồn, tiền đề quan trọng nhất để thực hiện dự
án Eco City, hướng tới một xã hội tuần hoàn và một đô thị lớn xanh, sạch, đẹp,
văn minh, hiện đại.

            (Nguồn:
Phân loại, tái chế rác thải rắn, thiết thực phục vụ chiến lược tăng trưởng
xanh, bền vững của Hải Phòng/Hồng Thanh//Báo Hải Phòng. - ngày 12/10)

 

110. Phát triển nông
nghiệp xanh: Tập trung cải thiện chất lượng, giá trị nông sản, bảo đảm môi
trường sinh thái bền vững

            Cùng
với các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, những năm qua, nông nghiệp Hải
Phòng có bước phát triển ổn định, bền vững với giá trị sản xuất nông, lâm
nghiệp và thủy sản tăng trung bình hăng năm 3,9%. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu
cuộc sống hiện đại, góp phần xây dựng thành phố Cảng văn minh, sạch đẹp, cần
hướng tới phát triển nông nghiệp xanh.

Bước đầu đa dạng sản phẩm nông nghiệp:

            Thống
kê trong ngành nông nghiệp cho thấy, hằng năm, nông dân sử dụng hơn 90 nghìn
tấn đạm, lân, kali để bón cho các loại cây trồng. Lượng thuốc bảo vệ thực vật
sử dụng trung bình 100- 200 tấn/năm. Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật
thành phố, phần lớn nông dân sử dụng thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh trong đó
có thuốc trừ sâu chiếm 45%, thuốc trừ bệnh chiếm 30%, thuốc chuột chiếm 5%.
Lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trên đồng ruộng có nguồn gốc sinh học
chỉ chiếm số lượng nhỏ. Trong quá trình canh tác, do thói quen sản xuất, nông
dân chưa có ý thức hạn chế sử dụng các loại thuốc hóa học thay thế bằng các
loại thuốc có nguồn gốc sinh học. Các vỏ bao thuốc trừ sâu hóa học vứt lộn xộn
trên đồng ruộng trực tiếp tác động vào nguốn đất canh tác gây ô nhiễm. Từ thực
tế đó, gần đây, đa dạng sinh học suy giảm dần, hệ sinh thái đồng ruộng có sự
biến đổi rõ nét, một số sinh vật ngoại lai xuất hiện ảnh hưởng đến mùa màng như
ốc bươu vàng, rùa tai đỏ...

            Khắc
phục những hạn chế trong quá trình sản xuất, nông nghiệp Hải Phòng từng bước
hướng tới nông nghiệp xanh, phát triển đa dạng sản phẩm trong các lĩnh vực.
Lĩnh vực trồng trọt, nông dân ứng dụng tốt tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hình
thành các vùng sản xuất rau xanh an toàn, cho giá trị kinh tế cao, được người
tiêu dùng ưa chuộng tại các xã Thiên Hương(Thủy Nguyên), An Thọ (An Lão), Quang
Phục (Tiên Lãng), An Hòa (An Dương)... Các loại cây trồng được chuyển dịch cơ
cấu phù hợp, tăng tỷ lệ các loại cây trồng có giá trị kinh tế. Vùng trồng hoa,
cây cảnh ở Đằng Hải (Hải An), Minh Kha (An Dương) bước đầu ứng dụng khoa học kỹ
thuật trong lai tạo các giống mới. Các khu vườn đồi tại huyện Thủy Nguyên,  các quận: Kiến An, Đồ Sơn... được nông dân
cải tạo đưa các giống cây trồng có chất lượng, giá trị kinh tế cao vào trồng,
khai thác tối đa các vườn sinh thái phục vụ nhu cầu thăm quan, nghỉ dưỡng của
du khách...

            Sản
phẩm chăn nuôi phát huy lợi thế truyền thống, lượng thịt hơi tăng 2,9%/năm,
trứng gia cầm tăng 5,4%/năm. Nhiều vùng chăn nuôi ở các xã Quang Phục (Tiên
Lãng), Hồng Phong, Lê Lợi (huyện An Dương), Vĩnh An, Việt Tiến (Vĩnh Bảo), Hữu
Bằng (Kiến Thụy)... ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi theo tiêu chuẩn Viet Gap hoặc
sử dụng đệm lót, hầm bioga trong chăn nuôi gà, lợn để tránh ô nhiễm môi trường,
tăng chất lượng sản phẩm sạch, đáp ứng kịp thời yêu cầu người tiêu dùng.

            Sản
lượng nuôi trồng thủy sản tăng 3,4%/năm nhờ phát triển theo hướng bán thâm canh
và thâm canh với các đối tượng nuôi có hiệu quả kinh tế cao, hạ tầng các vùng
nuôi thủy sản được nâng cấp, chất lượng giống ngày càng cải thiện... Tại các
vùng nuôi thủy sản ở các xã Đoàn Xá (huyện Kiến Thụy), Đông Hưng, Tiên Hưng
(Tiên Lãng), phường Văn Đẩu (Kiến An), thị trấn An Dương... ứng dụng mô hình
nuôi thủy sản sinh thái, hài hòa môi trường cảnh quan xanh, bảo đảm chất lượng
thủy sản sạch bệnh...

Ổn định, bền vững với các chỉ tiêu xanh hóa
hài hòa, phù hợp:

            Trong
những năm tới, hướng phát triển nông nghiệp xanh tiếp tục được duy trì và mở
rộng theo hướng ổn định, bền vững với các chỉ tiêu xanh hóa hài hòa, phù hợp
hơn. Trong các lĩnh vực nông nghiệp sẽ ứng dụng chương trình đổi mới kỹ thuật
canh tác, nâng cao trình độ quản lý; khuyến khích, vận động nông dân ứng dụng,
đưa vào sản xuất các giống lúa ngắn ngày chất lượng cao, tiết kiệm nước, đẩy
mạnh sử dụng phân hữu cơ; đổi mới công nghệ khai thác, nuôi trồng và chế biến
thủy sản, điều chỉnh cơ cấu tàu thuyển, cải tiến công nghệ chiếu sáng trong
đánh bắt để nâng cao sản lượng, tiết kiệm năng lượng. Chú trọng tái trồng rừng
ngập mặn, chắn sóng ven sông, biển; trồng rừng trên đồi núi trọc, nâng cao độ
che phủ, tăng khả năng hấp thụ khí CO2....; mở rộng các vùng nuôi an toàn sinh
học, kiểm soát tốt nguồn chất thải chăn nuôi bằng cách ứng dụng các kỹ thuật xử
lý đệm lót sinh học, hầm bioga...

            Phát
triển nông nghiệp xanh ở thành phố Cảng cần quan tâm đến các giải pháp quản lý,
sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả và bền vững. Hệ thống hạ tầng thủy lợi
phải được cải tạo, nâng cấp, phát triển theo hướng bền vững với các trạm bơm đủ
hiệu suất, thiết bị đồng bộ, hiện đại bảo đảm việc điều tiết, cung cấp và bảo
vệ tốt nguồn nước. Mô hình sản xuất nông nghiệp gắn liền với nông thôn theo chu
trình khéo kín, tổ chức thu gom và xử lý tốt chất thải nông nghiệp; khuyến
khích các hộ nông dân sử dụng rộng rãi nguồn năng lượng tái tạo trong sản
xuất...

            (Nguồn:
Phát triển nông nghiệp xanh: Tập trung cải thiện chất lượng, giá trị nông sản/
Ngọc Quỳnh//Báo Hải Phòng. - ngày 10/10)

 

111. Bệnh viện Quốc tế
Green: Nơi nỗi lo chia sẻ, hạnh phúc nhân đôi

      
Bệnh viện
xanh- khách sạn sạch:

            Tôi
biết Chủ tịch tập đoàn Hapaco Vũ Dương Hiền đã lâu, từ khi ông là người đầu
tiên của Hải Phòng xung phong thực hiện thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước.

           
người có tài, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ông đã thực
hiện thành công mô hình cổ phần hóa Công ty Giấy Hải Phòng,  từ đó xây dựng và phát triển công ty Cổ phần
Giấy Hải Phòng thành tập đoàn Hapaco lớn mạnh, hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh
vực như ngày nay.

            Khi
nói đến Bệnh viện Quốc tế Green, ông hào hứng chia sẻ ý tưởng và hoài bão xây
dựng một bệnh viện đa khoa hàng đầu Việt Nam và khu vực với chất lượng dịch vụ
chuyên môn cao, trang thiết bị y tế hiện đại và cơ sở vật chất sang trọng, sạch
đẹp như một khách sạn cao cấp, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bà mẹ, trẻ em
và nhân dân với chất lượng phục vụ chuyên nghiệp và tận tình nhất.

            Từ ý
tưởng này, Chủ tịch Vũ Dương Hiền và các cộng sự đã đặt cho bệnh viện cái tên
Green- xanh (bệnh viện xanh- khách sạn sạch). Việc bố trí phòng ốc cho bệnh
nhân và sản phụ hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn Hàn Quốc tạo cảm giác cho bệnh
nhân và thân nhân của họ được thoải mái, thư giãn như đang đi nghỉ ở khách sạn.

            Việc
lựa chọn nhân sự được Bệnh viện quan tâm, thu hút nhân tài bằng chính sách đãi
ngộ, môi trường công tác tốt. Có thể nhận thấy, một số bác sỹ có tiếng đã được
mời về công tác và giữ các chức vụ quan trọng của bệnh viện như Bác sỹ Chuyên
khoa 2 Phạm Xuân Sơn nguyên là Trưởng khoa Sản bệnh- Bệnh viện Phụ sản Hải
Phòng hiện đang giữ chức Giám đốc; bác sỹ Chuyên khoa 1 Phạm Thị Bích Nhung,
nguyên là Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng được mời về làm
Trưởng Khoa Sơ sinh Bệnh viện Quốc tế Green là người tốt nghiệp Đại học Y - Nhi
Leningrat năm 1982 và tu nghiệp tại Cộng hoà Pháp 2 năm, đã có bề dày kinh
nghiệm 30 năm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sơ sinh; Thạc sỹ- Bác sỹ Đoàn Thị
Thúy Hà- nguyên Phó trưởng khoa Phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng- một bác
sỹ nổi tiếng hiện là Phó giám đốc Bệnh viện Quốc tế Green...

            Trực
tiếp thăm quan phòng tắm cho các bé tại Khoa sơ sinh của bệnh viện được trang
bị đèn chiếu tia cực tím diệt khuẩn, chậu tắm và chậu gội được trang bị riêng,
được khử trùng, Bác sỹ Nhung chia sẻ, việc trang bị phòng tắm cho các bé một
cách khoa học, vô trùng là rất quan trọng, vì những ngày đầu mới chào đời, các
bé còn non nớt, da mỏng, rất dễ nhiễm khuẩn, lây nhiễm bệnh.

            Sau
khi tắm xong, động tác mát xa nhẹ nhàng cho các bé để tạo sự thoải mái, giúp bé
không bị sợ hãi. Ngắm nhìn các bé được y tá, điều dưỡng viên chăm sóc một cách
ân cần, nâng niu, chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng, càng tăng thêm sự tin cậy.
Bà Nguyễn Thị Phượng trú tại Kiến An, Hải Phòng cho biết: qua người quen giới
thiệu, bà chọn Bệnh viện Green để con gái tới sinh đẻ.

            Việc
sinh con ở bệnh viện rất thuận tiện bởi cơ sở vật chất của Bệnh viện Quốc tế
Green rất tốt và hiện đại; bác sĩ, y tá nhiệt tình, tận tâm, chu đáo, quan tâm
tới bệnh nhân từ khi còn ở phòng chờ đẻ cho đến khi ra ngoài. Gia đình neo
người việc lựa chọn sinh tại Bệnh viện Green là giải pháp tốt bởi vì khi đẻ ở
Bệnh viện Green không cần chuẩn bị gì cả, Bệnh viện đã lo hết cho mẹ và bé. Đồ
ăn ở Bệnh viện Green rất ngon, khiến bệnh nhân có thể bớt mệt mỏi hơn và hồi
phục sức khỏe nhanh chóng.

            Để
đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, hiện nay Bệnh viện Quốc tế Green
có thêm Khoa Nhi lớn điều trị từ độ tuổi từ 6-15 tuổi và Khoa Quốc tế nội,
ngoại, răng-hàm-mặt. Không gian tại khoa Nhi được bố trí rất đẹp, trẻ đến khám
bệnh có không gian vui chơi khi chờ khám, tạo sự thoải mái và gần gũi cho  các em khi đến khám bệnh. Để phục vụ dịch vụ
khám sức khỏe tổng quát cho người dân và các chuyên gia nước ngoài đến làm
việc, công tác tại thành phố Hải Phòng, Bệnh viện Quốc tế Green đã đầu tư ngót
trăm tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ các xét nghiệm chuyên
sâu, chẩn đoán hình ảnh với chất lượng tốt nhất. Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu
sâu hơn về Bệnh viện Quốc tế Green Hải Phòng có thể truy cập trang Web của Bệnh
viện:
www.benhviengreen.com.

            (Nguồn:
Bệnh viện Quốc tế Green: Nơi nỗi lo chia sẻ, hạnh phúc nhân đôi/Vũ Thị Hải//
Báo Nông thôn ngày nay. - ngày 10/10)

 

112. “Làm thế nào để xây
dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”: Phát triển
Hải Phòng vì sự nghiệp phát triển chung của cả vùng miền

            PGS-TS
Trần Đình Thiên. Viện trưởng Việ kinh tế Việt Nam, thành viên tổ tư vấn của Thủ
Tướng:

            Hải
Phòng có vị trí, vị thế đặc biệt đối với miền Bắc và cả nước. Trong nhiều nghị
quyết của Trung ương đều khẳng định Hải Phòng là thành phố lớn thứ 3 cả nước,
sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, 
cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc và cả nước Hải Phòng cũng là điểm liên
kết một vành đai, hai hành lang kinh tế và trục hành lang kinh tế Đông Tây;
trung tâm của khu vực vành đai kinh tế phía tây vịnh Bắc bộ (Hải Phòng, Quảng
Ninh); vùng kinh tế duyên hải Bắc bộ (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam
Định, Ninh Bình); trung tâm chuỗi đô thị hành lang: Hải Phòng- Hải Dương- Hà
Nội- Việt Trì- Yên Bái, Lào Cai - Mông Tự, Côn Minh (Trung Quốc); Hải Phỏng Hải
Dương- Hà Nội- Lạng Sơn- Nam Ninh (Trung Quốc) và chuỗi thành phố ven biển theo
vành dai vịnh Bắc Bộ là Hải Phòng- Hạ Long- Thái Bình- Nam Định- Ninh Bình.Với
vị trí, vị thế đó, Hải Phòng phải phát triển đột phá, không chỉ vì Hải Phòng mà
vì cả miền Bấc, phải đặt Hải Phòng trong sự phát triển chung của cả nước. Trong
văn kiện trình Đại hội Đảng bộ lần thứ 15, thành phố cần có sự chỉnh sửa về tầm
nhìn theo hương như vậy để có các giải pháp, hướng đi đột phá, đổi mới, sáng
tạo.

            Trong
suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Hải Phòng luôn là thành phố
của đổi mới, đột phá. Chính thực tế thực hiện “khoán chui” ở Đoàn Xá (Hải
Phòng) là cơ sở để Trung ương ban hành Nghị quyêt về khoản 10, mở hướng đi đột
phá cho nông nghiệp Việt Nam sau này. Đứng trước những khó khăn hiện tại và cơ
hội hội nhập, Hải Phòng cần phát  huy
truyền thống. Theo tôi, Hải Phòng nên đột phá bằng phát triển cảng biển, đô thị
biển và trung tâm công nghiệp lớn.

            Hải
Phòng có vị trí “đắc địa” khi là cửa ngõ lớn nhất của Bắc bộ ra quốc tế, lợi
thế của Hải Phòng là thành phố biển, thành phố cảng. Đây chính là tài sản vô
cùng quý giá của Hải Phòng, dựa vào đó để phát triển. Thành phố nên đẩy nhanh
tiến độ đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, kèm theo đó là hệ thống
dịch vụ sau cảng, hệ thống đường giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố
khác và quốc tế, cả về đường bộ, đường thủy, đường sát và đường hàng không.
Phải đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phổ hấp dẫn, nút hội nhập
của cả vùng, đô thị càng biển có dịch vụ thân thiện và hoàn hảo.

            Trong
phát triển trung tâm công nghiệp vùng, Hài Phòng cần xác định rõ “tọa độ” đột
phá cho phát triển công nghiệp vùng chính là nguồn lực từ doanh nghiệp dân
doanh. Lực lượng này sẽ tạo nguồn lực vững chắc cho Hải Phòng phát triển. Do
vậy, Hải Phòng phải cải cách thể chế, xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều
kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, có cơ chế đặc thù
khuyến khích doanh nghiệp phát triển. Cần có chiến lược phát triển song hành cả
doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI. Trong công tác thu hút đầu tư từ
doanh nghiệp, thành phố cần tính toán lựa chọn những nhà đầu tư chiến lược, không nên dàn trải.

            Về
phát triển đô thị biển, Hải Phòng cần chú ý vấn đề quy hoạch, có tầm nhìn hướng
ra biển, tầm nhìn trong cả vùng, liên kết khu vực. Trong phát triển đô thị
biển, chú ý tính toán các kịch bản về biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Quy
hoạch về không gian đô thị phải hiện đại, theo hướng đô thị chuyên ngành, được
tính toán điều chỉnh về thời gian cho phù hợp.

           
thể nói, để có bước phát triển đột phá, Hải Phòng cần chủ động tính toán hướng
đi đột phá trong tầm nhìn tổng thể cả vùng, trong đó, Hải Phòng là trung tâm.
Sự phát triển của Hải Phòng phải nằm trong sự phát triển của cả vùng, của cả
nước, nên các quyết sách cho Hải Phòng cần được Trung ương hỗ trợ theo hướng tư
duy mới, đó là hỗ trợ không chỉ giúp Hải Phòng phát triển, vì Hải Phòng mà là
gỡ điểm nút cho sự phát triển của cả vùng, từ đó góp phần cho sự phát triển của
cả nước. Hải Phòng cần chủ động đón trước thời cơ, sự hỗ trợ của Trung ương
bằng việc sẵn sàng hạ tầng cơ sở chiến lược, chuẩn bị nhân lực, cả nhân lực
lãnh đạo cấp cao cũng như chuyên gia quản lý, doanh nhân, công nhân và quyết
tâm chính trị của cả hệ thống. Hải Phòng phát triển vì cả nước, cả nước vì Hải
Phòng.

            (Nguồn:
Phát triển Hải Phòng vì sự nghiệp phát triển chung của cả vùng miền/Kim Oanh//
Báo Hải Phòng. - ngày 11/10)

 

113. VNPT Hải Phòng: Miễn
phí nâng cấp cáp quang thuê bao

            Từ
1-10-2015, VNPT Hải Phòng triển khai chương trình chuyển đổi, nâng cấp từ cáp
đồng lên cáp quang  trên toàn thành phố
bao gồm cả nội thành và ngoại thành. VNPT Hải Phòng huy động, tập trung toàn bộ
nguồn lực để thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch chuyển đổi trong năm 2015.

            Giám
đốc VNPT Hải Phòng Nguyễn Đức Dũng cho biết, một trong những mục tiêu phát
triển của VNPT Hải Phòng giai đoạn 2015- 2020 là tập trung triển khai có hiệu
quả mọi nguồn lực, đầu tư mở rộng mạng lưới, giữ vững thị phần các dịch vụ chủ
lực, phát triển các dịch vụ gia tăng, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao vào
phát triển dịch vụ mới. Hiện nay, khách hàng có xu thế sử dụng internet để phục
vụ các ứng dụng như lướt web, xem phim, nghe nhạc. Trong khi VNPT Hải Phòng
đang là một trong các nhà mạng có lượng thuê bao internet lớn nhất trên địa bàn
thành phố.

            Năm
2015, VNPT Hải Phòng triển khai chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt dành
cho gần 50 nghìn thuê bao cáp đồng chuyển đổi miễn phí sang quang FiberVNN với
tốc độ gấp 3 lần so với cũ và giá cước không đổi, trang bị miễn phí STB HD MyTV
với tính năng multiscreen khi lắp đặt MyTV trên FiberVNN. Ngoài ra, VNPT Hải
Phòng có gói cước tích hợp ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng đồng thời nhiều
dịch vụ của VNPT trên cùng một đôi cáp. Đây là hoạt động thiết thực tri ân
khách hàng đã tin tưởng lựa chọn, sử dụng dịch vụ của VNPT Hải Phòng. Đồng
thời, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của
khách hàng, đem đến cho khách hàng những lợi ích thiết thực nhất khi sử  dụng dịch vụ.

            Ngay
từ khi chương trình bắt đầu triển khai, rất nhiều khách hàng hưởng ứng tham gia
chương trình của VNPT Hải Phòng. Nhiều khách hàng quan tâm hỏi về thủ tục
chuyển đổi, chi phí chuyển đổi, tốc độ sử dụng khi chuyển đổi sang gói cáp
quang mới, có hỗ trợ tính năng wifi … Theo VNPT Hải Phòng, nếu khách hàng đang
sử dụng dịch vụ Internet cáp đồng của VNPT Hải Phòng có nhu cầu chuyển đổi sang
internet cáp quang sẽ được miễn phí chuyển đổi. Giá cước sử dụng đường truyền
Internet cáp quang này tương đương với giá cước khi sử dụng internet trên cáp
đồng. Thậm chí, mức cước còn rẻ hơn khi khách hàng sử dụng các gói ưu đãi trả
trước 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Mặt khác, tính năng wifi tích hợp mặc định
khi đăng ký dịch vụ Internet của VNPT.

            Cũng
theo VNPT, nếu khách hàng đang sử dụng Internet cáp đồng của VNPT Hải Phòng có
tham gia vào gói ưu đãi trả trước, khi chuyển đổi sang Internet cáp quang
FiberVNN, số tiền còn lại của gói cáp đồng đã trả trước sẽ được chuyển sang
cước sử dụng của dịch vụ Internet quang FiberVNN. Khách hàng có thể gọi tới
tổng đài hỗ trợ khách hàng 031.800126 của VNPT Hải Phòng để được tư vấn, hướng
dẫn các thủ tục cần thiết theo nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng.

            VNPT
Hải Phòng khuyến nghị khách hàng để bảo đảm sử dụng dịch vụ với chất lượng tốt
nhất, khách hàng không nên tự ý tháo rời, di chuyển thiết bị sau khi lắp đặt vì
có thể gây mất tín hiệu hoặc làm giảm tín hiệu wifi do đặt thiết bị tại vị
trí  gây hạn chế vùng phủ wifi của thiết
bị. Mặt khác, người sử dụng không nên tự ý thay đổi thông số cấu hình thiết bị
của VNPT vì có thể làm mất kết nối hoặc hỏng thiết bị đầu cuối của VNPT. Trong
các trường hợp như mưa to có sấm chớp, khi không có người ở nhà hoặc không sử
dụng,  khách hàng nên ngắt nguồn điện và
rút các dây cắm ra khỏi thiết bị.

            (Nguồn:
VNPT Hải Phòng: Miễn phí nâng cấp cáp quang thuê bao/Phạm Văn//Báo Hải Phòng. -
ngày 14/10)

 

114. Làm thế nào để xây
dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh văn minh, hiện đại?...

            Tiến
sĩ Lê Đăng Doanh: Nguyên Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương:

            Tôi
rất mừng khi thấy Hải Phòng có sự phát triển khá tốt trong điều kiện kinh tế có
nhiều khó khăn. Kết quả 5 năm qua thể hiện rõ khí thế của Đảng bộ, quân và dân
thành phố. Hải Phòng đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, theo
tôi, sự phát triển đó chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vị thế trung
tâm vùng khu vực phía Bắc của Hải Phòng.

            Những
năm gần đây, thành phố Hải Phòng có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi
trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, theo kết quả xếp hạng
về PCI, chỉ số năng lực cạnh tranh của Hải Phòng hiện xếp thứ 34/63 tỉnh, thành
phố trong cả nước, nằm trong nhóm trung bình. Trong khi đó, Đà Nẵng đứng đầu,
thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 về chỉ số PCI. Vì vậy, Hải Phòng cần làm rõ
nguyên nhân, tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về những vấn đề liên quan, để trả lời
câu hỏi: đâu là lý do năng lực cạnh tranh của thành phố Hải Phòng chưa cao? Có
9 lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế dân doanh được
đưa vào bảng khảo sát, thì Hải Phòng chỉ đạt mức tương đối. Chẳng hạn, tính
minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí thời gian để thực hiện các quy định
của Nhà nước, dịch vụ hỗ trợ DN, đào tạo lao động...của Hải Phòng so với năm
2014 chưa có nhiều cải tiến. Đáng lo hơn, chi phí không chính thức vẫn phổ
biến. Hiện, Hải Phòng còn hơn 60 % số DN cho rằng việc phải trả những khoản phí
không chính thức là phổ biến. Chỉ số PCI không nhằm mục tiêu nghiên cứu khoa
học hay để biểu dương, phê bình, mà là thông tin hữu ích cho lãnh đạo các tỉnh,
thành phố, giúp xác định lĩnh vực và cách thức cải cách điều hành kinh tế hiệu
quả nhất. Theo tôi, Hải Phòng nên có giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh PCI lên 10 lần so với hiện nay bằng việc minh bạch hóa, công khai hóa các
chi phí công, giảm chi phí gia nhập thị trường của DN, sơ đồ hóa quy trình liên
thông, cải thiện các vấn đề liên quan để cấp, giao đất, giải phóng mặt bằng,
tái định cư, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, điều hành, nâng cao
chất lượng đội ngũ tham mưu và tính năng động, đi đầu của đội ngũ lãnh đạo
thành phố…

            Hải
Phòng cần tạo môi trường, khuyến khích doanh nghiệp dân doanh phát triển bằng
việc xây dựng chính quyền điện tử, kết nối doanh nghiệp, người dân với các cấp
chính quyền, ban, ngành. Hỗ trợ doanh nghiệp bằng cơ chế đặc thù sao cho chi
phí gia nhập thị trường thấp; DN dễ dàng tiếp cận đất đai và có mặt bằng kinh
doanh ổn định; môi trường kinh doanh công khai minh bạch, DN có cơ hội tiếp cận
công bằng các thông tin cần cho kinh doanh và các văn bản pháp luật cần thiết;
chi phí không chính thức ở mức tối thiểu; thời gian DN phải bỏ ra để thực hiện
các thủ tục hành chính và thanh tra, kiểm tra hạn chế nhất; có nhiều dịch vụ hỗ
trợ DN, do khu vực Nhà nước và tư nhân cung cấp ở mức tốt; có chính sách đào
tạo lao động tốt; hệ thống pháp luật và tư pháp giải quyết tranh chấp công bằng
và hiệu quả cao. Thành phố cần tổ chức nhiều hơn nữa các hội nghị đối thoại,
lắng nghe doanh nghiệp, tổ chức các hội thảo chuyên đề mời doanh nghiệp đến để
cùng trao đổi, thảo luận. Các cấp, ngành Hải Phòng có  động thái nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề
thay đổi năng lực cạnh tranh PCI đối với toàn thể cán bộ, công chức về ý nghĩa,
tầm quan trọng, cũng như những lĩnh vực cần tập trung nâng cao năng lực cạnh
tranh của Hải Phòng trong thời gian tới. 
Thành phố nên hỗ trợ DN tiếp cận và nâng cao việc ứng dụng CNTT, nâng
cao chất lượng “Cổng giao dịch thương mại điện tử Hải Phòng”, các hoạt động xúc
tiến đầu tư và hỗ trợ trong công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực.

            (Nguồn:
Làm thế nào để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh văn minh, hiện
đại?.../Kim Oanh// Báo Hải Phòng. - ngày 15/10)

 

115. Phát huy lợi thế, vị
trí trung tâm vùng, đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện
đại

      
… Khẳng định vai trò là cực tăng trưởng:

            Năm năm qua, thế và lực của thành phố Cảng được nâng
lên, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò là cực tăng trưởng của vùng kinh tế
trọng điểm phía bắc, là trung tâm công
nghiệp, thương

mại, dịch vụ lớn và trọng điểm kinh tế biển của miền
bắc và cả nước.

            Từng
bước vượt qua khó khăn…
kinh tế
thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch cơ bản theo hướng
công nghiệp hóa, dịch vụ. Nhiều chỉ tiêu đạt cao, về trước kế hoạch từ một đến ba
năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng bình quân 8,67%/năm; GRDP năm 2015 ước
gấp 1,52 lần năm 2010; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.857 USD, gấp 1,8
lần so với năm 2010. Tỷ trọng GRDP Hải Phòng trong GDP cả nước từ 2,7% năm 2010
ước tăng lên 3,5% năm 2015 (theo giá so sánh năm 2010). Kinh tế dịch vụ phát
triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu GRDP, ước tăng bình quân
10,15%/năm, cao hơn tốc độ tăng GRDP chung của thành phố. Tốc độ tăng kim ngạch
xuất khẩu bình quân 15,88%/năm. Thị trường xuất khẩu mở rộng tới 118 quốc gia
và vùng lãnh thổ (năm 2010 là 75). Dịch vụ cảng biển phát triển mạnh, sản lượng
hàng hóa qua cảng tăng bình quân 15,09%/năm, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng
bộ thành phố lần thứ 14 đề ra trước ba năm; năm 2015 ước đạt 69 triệu tấn, tăng
179% so với năm 2010. Du lịch phát triển khá, doanh thu từ du lịch tăng hằng
năm, số lượt khách du lịch ước tăng bình quân 9,46% năm, năm 2015 ước đạt
khoảng 5,5 triệu lượt khách. Nông nghiệp - thủy sản đang từng bước phát triển
theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, chương trình xây dựng nông
thôn mới được quan tâm đúng mức. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt
2,94%/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt nhiều
kết quả tích cực. Bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 14 tiêu chí .

            Tổng
vốn đầu tư trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 208 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân
8,87%/năm. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, ước đạt 7,63 tỷ
USD, gấp 1,5 lần tổng vốn FDI của những năm trước. Đặc biệt, thành phố Hải
Phòng đã thu hút được một số dự án lớn của các tập đoàn từ Nhật Bản, Hàn Quốc…
với công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao và có khả năng lôi kéo, thu hút
các dự án vệ tinh khác như các tập đoàn: Bridgestone, Nipro Pharma, Fuji Xerox,
LG… đầu tư vào Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Tràng Duệ, góp phần đưa tổng thu
ngân sách trên địa bàn thành phố 5 năm tăng gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2006 -
2010. Nguồn thu tăng, tạo điều kiện cho thành phố Hải Phòng thực hiện tốt hơn
công tác quy hoạch và xây dựng đô thị trên cơ sở tập trung nguồn lực lớn, tạo
sự phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao
thông. Các dự án lớn như Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; đường ô-tô cao tốc Hà
Nội - Hải Phòng; cầu - đường ô-tô Tân Vũ - Lạch Huyện, từng bước phát huy vai
trò đầu mối giao thông quan trọng, cửa chính ra biển, trung tâm phát triển trên
lĩnh vực vận tải biển của các địa phương phía bắc. Nhất là dự án lớn cải tạo,
nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi được triển khai và sắp hoàn thành, tạo
động lực mới cho quá trình phát triển, là điểm nhấn cho sự khởi sắc của đô thị
Hải Phòng. Vóc dáng một đô thị nhỏ, chỉ có ba quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê
Chân, giờ đây Hải Phòng đã mở mang “Rộng dài, rực sáng” với việc hình thành các
quận mới Kiến An, Đồ Sơn, Hải An, Dương Kinh. "Những Bến Bính, Xi Măng,
Cầu Rào, Cầu Ðất, Lạc Viên..." một thời oanh liệt, giờ đã thay da, đổi
thịt và trở thành những cửa ô khang trang với cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị
ngày càng văn minh, hiện đại. Hàng loạt các khu đô thị mới, tuyến đường trục,
nút giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng và mở rộng. Ngay bên dòng sông
Cấm, phía huyện Thủy Nguyên, một khu đô thị mới, hiện đại của Vsip (Xin-ga-po)
với số vốn hàng tỷ USD trên diện tích 1.500 ha đang được tập trung xây dựng.
Khi hoàn tất sẽ tạo diện mạo hoàn toàn mới cho đô thị Hải Phòng dọc theo đôi bờ
sông Cấm. Phía bắc là đô thị mới hiện đại, phía nam là khu đô thị cũ sẽ được
nối liền bằng những cây cầu mới liền dải với ngã sáu Máy Tơ và tuyến đường Ngã
Năm - sân bay Cát Bi... Cùng với đó là hàng loạt các công trình hạ tầng giao
thông, chỉnh trang đô thị được triển khai như tuyến đường Lạch Tray - Hồ Ðông,
nút giao thông Quán Mau, cầu Rào 2... tạo cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố…

Phát huy tiềm năng và lợi thế thành phố
Cảng:

            Tuy
nhiên, so với mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần
thứ 14, Hải Phòng vẫn còn những mặt hạn chế. Kinh tế phát triển chưa tương xứng
với tiềm năng, lợi thế; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn
thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; nhiều dự án lớn, quan trọng chậm tiến
độ, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt. Hoạt động văn hóa xã hội
còn những vấn đề bất cập, lĩnh vực giáo dục - đào tạo còn những hạn chế, khuyết
điểm, tiêu cực; khoa học công nghệ chưa phát huy tốt vai trò là động lực phát
triển kinh tế - xã hội. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố
chưa đáp ứng yêu cầu. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức
tạp; một số tệ nạn xã hội khắc phục chưa thật sự hiệu quả; vẫn còn nhiều vụ
việc người dân khiếu kiện, tố cáo vượt cấp. Chất lượng công tác xây dựng Đảng
và vận động quần chúng có nơi còn thấp; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa
bảo đảm tính liên tục, một bộ phận chưa được chuẩn hóa.

            Trên
cơ sở phân tích sâu sắc, thực chất, Đảng bộ thành phố nhìn thẳng vào sự thật,
đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan,
toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài
học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội 14 của Ðảng bộ thành phố
để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu phát triển thành phố năm
năm tới (2016-2020). Đó là “Phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô
hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu
hút đầu tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để
xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh
tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo
dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu
mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương
phía bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao;
một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức đảng trong
sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở
thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”. Đưa mục tiêu thành hiện thực,
Đảng bộ thành phố xác định và phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu bình
quân/năm và đến năm 2020: Tăng trưởng GRDP đạt bình quân 10,5%/năm; chỉ số sản
xuất công nghiệp tăng bình quân 14%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 5.672
USD/người/năm; tỷ trọng GRDP nhóm ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông
- lâm - ngư nghiệp đạt tương ứng 57%, 37,7% và 5,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt
khoảng 12 đến 17 tỷ USD/năm; sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn
đạt 110 triệu tấn/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt
440.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt hơn 80.000
tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 20.000 tỷ đồng/năm; tỷ trọng năng suất
tổng hợp TFP đóng góp vào tăng trưởng đạt 40%; phấn đấu 100% số xã hoàn thành
xây dựng nông thôn mới; tạo 52.000 việc làm mới/năm; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn
quốc gia) giảm 0,7% đến 1%/năm…

            (Nguồn:
Phát huy lợi thế, vị trí trung tâm vùng, đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng
xanh, văn minh, hiện đại / Dương Anh Điền// Báo Nhân dân. - ngày 19/10)

 

116. Hải Phòng phấn đấu
xây dựng thành phố xanh, văn minh, hiện đại

            Báo
cáo chính trị của Đảng bộ TP.Hải Phòng chỉ rõ, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Hải Phòng
thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng
suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân
ước đạt 8,67%/năm. Quy mô nền kinh tế năm 2015 ước gấp 1,52 lần năm 2010. Thu
nhập đầu người đạt mức 2.857 USD, cao gấp 1,8 lần so với năm 2010.

            Trong
giai đoạn 2010 – 2015,  ngành công nghiệp
(CN) của Hải Phòng được cơ cấu lại

theo hướng tỷ trọng các ngành CN chế biến, chế tạo
chiếm tới trên 90% tổng giá trị sản xuất CN. Tỷ lệ giá trị sản phẩm CN cao và
sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất CN tăng từ 21,1%
(năm 2010) lên đến 26,3% (năm 2015).

            Các
ngành nông nghiệp, thủy sản chiếm từ 24,16%/năm (năm 2010) lên đến 34,54% năm
(năm 2015). Nhóm ngành kinh tế, dịch vụ có tốc độ tăng bình quân hơn
10,15%/năm, cao hơn tốc độ tăng GDP của Hải Phòng.

            Đặc
biệt, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng năm 2012 đạt 51,5 triệu tấn,
đến năm 2015 ước đạt 69 triệu tấn; ngành dịch vụ cảng biển đã tăng bình quân
hơn 15,9%/năm, đưa Hải Phòng trở thành Trung tâm Logistics lớn khu vực phía
Bắc. Dịch vụ cảng biển đã kéo theo các dịch vụ bưu chính, viễn thông, tài
chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản… được mở rộng.

            Những
dự án phát triển giao thông hạ tầng quy mô lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến
lược với sự phát triển của Hải Phòng, của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như
dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường ô tô cao tốc Hải Phòng – Hà Nội,
cầu đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi được tập
trung nguồn lực, tạo sự đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT – XH)
không chỉ khẳng định vững chắc vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, cửa
chính hướng ra biển của các tỉnh phía Bắc.

            Huy
động các nguồn lực đầu tư phát triển KT – XH không chỉ thay đổi mạnh cơ cấu
nguồn vốn đầu tư, đưa nguồn vốn đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tăng gấp 1,4
lần so với nhiệm kỳ trước. Các khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải; khu, cụm CN được
đầu tư theo hướng tập trung đã thu hút được nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước
ngoài (FDI) đầu tư vào Hải Phòng trong giai đoạn 2010 – 2015 đạt tới 7,63 tỷ USD,
tăng gấp 1,5 lần so với tất cả những năm trước cộng lại.

            Những
dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại của các tập
đoàn quốc tế như LG, Bridgestone, Fuji Xrrox, GE... đã đầu tư mạnh mẽ vào Hải
Phòng, đưa Hải Phòng trở thành một trong số ít các tỉnh, thành thu hút có hiệu
quả nguồn vốn đầu tư FDI.

Hướng tới thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại

            Báo
cáo chính trị của Đảng bộ TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định rõ, Hải
Phòng phải phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng,
cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công
nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng
trở thành trung tâm dịch vụ, CN lớn có sức cạnh tranh cao.

           
trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục – đào tạo, y
tế và khoa học, công nghệ của vùng duyên hải Bắc bộ; là đầu mối giao thông quan
trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật
chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao… hướng tới Hải Phòng trở
thành TP Cảng xanh, văn minh, hiện đại với các chỉ tiêu cụ thể như: Tăng trưởng
GDP đạt bình quân 10,5%/năm.

            Trong
đó, các ngành dịch vụ có mức tăng trưởng đạt 11,7% năm, chỉ số phát triển CN
tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu đạt từ 12 – 17 tỷ USD, lượng hàng hóa thông qua
cảng đạt 110 triệu tấn, đưa thu nhập đầu người vào năm 2020 đạt 5.600 USD/năm…

            Để
đạt được các mục tiêu kể trên, Báo cáo chính trị đề ra những nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu để thực hiện thành công mục tiêu kể trên. Trong số các nhiệm vụ,
giải pháp được nêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, tận dụng cơ
hội mới về mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, phát huy hiệu quả lợi thế
vị trí địa kinh tế với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vượt trội
của cảng biển, cảng hàng không quốc tế, đường ô tô cao tốc gắn với cơ cấu lại
nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng được Hải Phòng đặt lên hàng đầu.

            …TP
Cảng xanh là thành phố phát triển công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ thân thiện
môi trường, chú trọng CN biển, CN điện tử, khuyến khích các DN nghiên cứu, đầu
tư, đổi mới thiết bị công nghệ theo hướng tiên tiến, hiện đại; thành lập mới
các khu CN, cụm CN, trong đó ưu tiên phát triển các khu CN cao, CN sạch, khu CN
hỗ trợ để phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu Hải Phòng trở thành địa phương
mạnh về biển, giàu từ biển, một trọng điểm thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam.

            Xây
dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại
gắn với việc khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch. Vừa tôn tạo, bảo vệ tài
nguyên môi trường sinh thái, hình thành các trung tâm du lịch ven biển tầm cỡ
quốc gia, quốc tế ở trên bờ, trên biển, trên hải đảo với các khu du lịch vui
chơi giải trí cao cấp Đồ Sơn, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp đảo Cát
Hải, khu vui chơi giải trí đảo Vũ Yên….

            (Nguồn:
Hải Phòng phấn đấu xây dựng thành phố xanh, văn minh, hiện đại/Quốc An// Báo
Pháp luật Việt Nam. - ngày 20/10)

 

117. Hướng tới mô hình
cảng xanh tại Hải Phòng

            Đổi
mới công nghệ, kiểm soát chặt nguồn thải là 2 mũi nhọn trọng tâm trong kế hoạch

hành động xây dựng cảng biển xanh của thành phố Hải
Phòng.

Quan tâm đến công nghệ thân thiện với môi
trường :

            Thực
hiện mục tiêu sản xuất theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, thành
phố Hải Phòng đang triển khai thí điểm mô hình cảng xanh tại cảng cửa ngõ quốc
tế Hải Phòng - Lạch Huyện, dự kiến đến năm 2017 cảng sẽ đi vào hoạt động.

            Cảng
vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, tại cảng Lạch Huyện sẽ áp dụng phương thức quản
lý tiên tiến, đầu tư hạ tầng cảng biển hiện đại, gắn kết cộng đồng dân cư và
doanh nghiệp trong hoạt động khai thác cảng biển hiệu quả. Mục tiêu của dự án
hướng tới xây dựng cảng biển Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ hàng hải của
cả nước, nâng cao mức sống của người dân và môi trường sống được cải thiện.

            Hải
Phòng cũng kêu gọi gần 40 doanh nghiệp đang tham gia kinh doanh khai thác cảng,
khai thác 42 bến cảng, từng bước đổi mới công nghệ để vừa giảm chi phí sản xuất
cao, nâng cao hiệu quả kinh tế vừa thân thiện với môi trường.

            Căn
cứ vào tốc độ phát triển lượng hàng thông qua cảng những năm tới, Cảng vụ Hải
Phòng sẽ triển khai dự án nhằm kiểm soát tốt hoạt động khai thác, vận hành cảng
biển theo chính sách ngắn hạn và dài hạn được tập trung kiểm soát về khói, bụi
tại cảng; quản lý nguồn nước; kiểm soát tiếng ồn, nguồn nước, rác thải từ tàu
và chất thải từ hoạt động nạo vét duy tu luồng…

Kiểm soát nguồn thải gây ô nhiễm:

            Hệ
thống cảng biển luôn là đối tượng hứng chịu những tác động tiêu cực từ hoạt
động của tàu thuyền tại cảng. Đặc biệt đối với hoạt động xếp, dỡ hàng rời tại
cảng. Hàng rời luôn được chở theo dạng thô, chưa qua sơ chế còn nhiều tạp chất,
bụi, bẩn. Tại cảng, hàng hóa thường được tập kết thành từng khu vực rộng lớn,
tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Vì vậy, dưới tác động cơ học, các chất bụi,
bẩn sẽ khuếch tán vào không khí.

            Ngoài
ra, việc tàu thuyền sử dụng nhiên liệu là dầu nặng (dầu FO) để lai, phát điện
sử dụng cho sinh hoạt của tàu tại cảng cũng phát tán ra không khí lượng carbon
và khói bụi nhất định, có thể lan truyền trực tiếp tới khu vực dân cư chung
quanh.

           
vậy, để giảm bớt ảnh hưởng của khói bụi tại cảng, theo kế hoạch, Cảng vụ Hải
Phòng sẽ áp dụng khoa học kỹ thuật trong kiểm soát bụi do hoạt động xếp dỡ hàng
rời trong cảng như: sử dụng các tấm chắn gió, các hàng rào di động để hạn chế
khói bụi khuếch tán ra môi trường chung quanh; hạn chế các phương tiện cũ nát
vận chuyển hàng ra, vào cảng; khuyến khích các tàu áp dụng công nghệ mới đến
cảng bằng các hình thức ưu đãi về phí và lệ phí cảng biển và giảm thời gian lưu
tàu tại cảng. Trước tiên công nghệ xử lý môi trường này sẽ đưa vào thực hiện
tại cảng Lạch Huyện.

            Bên
cạnh đó, kiểm soát nguồn nước thải, rác thải từ tàu, bởi đây là loại phương
tiện vận chuyển hàng từ nơi này đến nơi khác, trong một số trường hợp, tàu biển
chỉ đến cảng nhận hoặc trả hàng. Khi đến cảng, nước dằn tàu được xả trực tiếp
ra vùng biển địa phương; nước la canh hầm hàng và rác thải từ tàu cũng là nguồn
gây ô nhiễm cho môi trường tại cảng. Vì vậy, chúng phải được kiểm soát chặt
chẽ: thông báo lượng nước thải từ tàu trước khi đến cảng, ứng dụng công nghệ
xác định mẫu nước dằn tàu, nước la canh hầm hàng trước khi bơm ra ngoài; xây
dựng hệ thống tiếp nhận nước la canh buồng máy có lẫn dầu tại các cầu cảng; xây
dựng cơ sở tiếp nhận rác thải, tổ chức thu dọn rác thải hàng ngày khi tàu cập
cảng, gắn với tuyên truyền, cung cấp tờ rơi liên quan đến xử lý và tiêu hủy rác
thải tại cảng...

            Vấn
đề quan trọng khác là phải kiểm soát tốt chất thải từ hoạt động nạo vét duy tu
luồng hàng hải và cầu cảng. Đây là việc làm không thể thiếu tại các cảng biển.
Tuy nhiên, việc nạo vét, duy tu luồng cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể về thời
gian trong năm, tránh nạo vét, duy tu vào mùa sinh sản của các loài sinh vật
biển.

            Ngoài
ra, cần kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động đổ đất nạo vét sau khi thi công, tránh
đổ đất tràn lan trên luồng hàng hải, gây ứ tắc cục bộ tuyến luồng, mất an toàn
cho các phương tiện qua lại. Cần xem xét các giải pháp lập kế hoạch nạo vét
tổng thể thủy diện cầu cảng và luồng

hàng hải. Khuyến khích sử dụng phương tiện mới, công
nghệ hiện đại tham gia thi công nạo vét luồng; quy hoạch vị trí đổ chất thải từ
hoạt động nạo vét và đẩy nhanh tiến độ nạo vét, duy tu luồng, giám sát hoạt
động nạo vét, đổ chất thải nạo vét.

            Để
kiểm soát tiếng ồn, Cảng vụ Hải Phòng cũng đang đề xuất xây dựng các trạm quan
trắc tiếng ồn; khu vực cách âm nhằm giảm sự lan truyền của âm thanh ra bên
ngoài; sử dụng nguồn điện bờ để thay thế máy phát điện cho tàu khi làm hàng tại
cảng, đồng thời giới hạn tốc độ phương tiện lưu thông trong cảng, sắp xếp bố
trí tập trung các hệ thống, thiết bị gây tiếng ồn để có biện pháp giảm, hạn chế
tiếng ồn ra môi trường chung quanh.

            (Nguồn:
Hướng tới mô hình cảng xanh tại Hải Phòng//Báo Tuổi trẻ. - ngày 22/10)

 

118. Khẳng định vai trò
“Điện đi trước một bước”

            Chủ
tịch kiêm Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng Vũ Đức Hoan cho biết, ngay đầu
năm 2016, sau khi tiếp nhận, quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Hải Phòng sẽ
đầu tư thực hiện dự án cấp điện ra đảo Bạch Long Vỹ. Theo ông Vũ Đức Hoan, do
vị trí cách đất liền xa (hơn 140 km), không thể kéo được lưới điện nên việc cấp
điện cho đảo Bạch Long Vỹ sẽ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Trước mắt, EVN
giao cho Công ty Điện lực Hải Phòng lập dự án đầu tư tổ hợp điện gió (5 cột gió
vởi công suất từ 200 - 250 kW) kết hợp cấp điện bằng đi-ê-den. Tổng mức đầu tư
cho dự án lên tới 218 tỷ đồng, về lâu dài, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu
phương án cấp điện bằng năng lượng mặt trời, nhằm tận dụng thế mạnh của đảo.

            Trước
đó, từ năm 2009, Công ty Điện lực Hải Phòng đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cấp
điện cho xã đảo Việt Hải ( Cát Hải), góp phần quan trọng làm thay đổi cuộc sống
người dân của vùng xa, vùng sâu nhất Hải Phòng. Nay tới đảo Bạch Long Vỹ, khó
khăn, trăc trở là vậy nhưng với tinh thần tất cả vì sự phát triển của thành
phố, vì chủ quyền biển, đảo, Công ty Điện lực Hải Phòng sẵn sàng nhận nhiệm vụ
và quyết tâm làm bằng được.

            Thế
nhưng, dấu ấn quan trọng và được Trung ương, thành phố, các nhà đầu tư đặc biệt
ghi nhận đối với Công ty Điện lực Hải Phòng trong 5 năm qua chính là phát huy
tốt và hiệu quả vai trò “ Điện đi trước một bước" trong quá trình CNH-
HĐH. Xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ, công ty đã khắc phục mọi khó khăn, huy động
nhiều nguồn lực, 5 năm qua đầu tư gần 2000 tỷ đồng cho phát triển lưới điện.
Nhờ vậy mà nhà máy, Khu CN. khu đô thị... xây dựng tới đâu, điện đáp ứng ngay
tới đó. Ông Vũ Đức Hoan khẳng định, đến nay Hải Phòng có hệ thống lưới điện 110
KV hiện đại, đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng phụ tải nhanh chóng
tại tất cả các dự án lớn, trọng điểm của thành phố, từ Nhà máy Bridgestone,
LGE, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tới các khu CN, Khu Kinh tế, các khu dân
cư... Không những thế, công ty còn ngầm hóa lưới điện trung thế tại các quận
nội thành, xây dựng mới hàng trăm km đường dây trung thế tạo mạch vòng và hệ
thống lưới điện thông minh, hiện đại để sẵn sàng ứng cứu lưới điện khi có trạm
110kV bị sự cố. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, công ty huy động vốn hơn 700 tỷ
đồng để đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn mới tiếp nhận của 76 xã từ tình trạng
cũ nát đã đủ tiêu chí NTM. Đồng thời, vận hành lưới điện an toàn, ổn định, với
độ tin cậy cung cấp điện ngày càng cao. Đáng chú ý, Công ty Điện lực Hải Phòng
ngày càng phát triển, vượt qua những khó khăn của giai đoạn đầu nhiệm kỳ, sản
xuất kinh doanh có hiệu quả, chất lượng dịch vụ được nâng cao rõ rệt; đời sống
và việc làm của 2200 lao động được bảo đảm; nộp ngân sách thành phố hàng trăm
tỷ đồng, Đảng bộ công ty với gần 1000 đảng viên thật sự trong sạch, vững
mạnh...

            Theo
ông Vũ Đức Hoan, 5 năm tới, thành phố đặt yêu cầu phát triển nhanh và đột phá,
tăng trưởng về nguồn điện cũng rất lớn. Do đó, ngay từ bây giờ, Đảng bộ công ty
đã bàn ra nghị quyết, quyết tâm phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ về mọi
mặt, chủ động, sáng tạo, tìm mọi biện pháp huy động đủ nguồn vốn đáp ứng yêu
cầu về điện với chất lượng tốt nhất cho các dự án lớn, trọng điểm, cho sản xuất
kinh doanh, dịch vụ, điện sinh hoạt, cung cấp điện bảo đảm giữ vững QPAN...
Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ cấp điện cho đảo Bạch Long Vỹ để ngay trong năm
2016, huyện đảo cuối cùng của Hải Phòng có điện lưới quốc gia, công ty xác định
tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện; nâng cao chất lượng điện áp, độ
tin cậy cung cấp điện, chất lượng dịch vụ khách hàng; phát triển hệ thống lưới
điện thông minh, tiếp tục đầu tư cho lưới điện ngoại thành đạt tiêu chí xây
dựng NTM, bảo đảm cung cấp điện ổn định, góp phần cùng thành phố thực hiện
thắng lợi mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, vàn minh,
hiện đại. 

            (Nguồn:
Khẳng định vai trò “Điện đi trước một bước”/Thanh Hồng//Báo Hải Phòng. - ngày
22/10)

 

119. Vĩnh Bảo (Hải Phòng)
chung sức xây dựng nông thôn mới: Huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng
kinh tế - xã hội

Những tiền đề quan trọng:

            Từ
cuối những năm 70 của thế kỷ XX, thực hiện chủ trương xây dựng NTM, Vĩnh Bảo đã
xây dựng thành công những mô hình tiêu biểu như phong trào ngói hóa, xây dựng
nếp sống văn hóa mới, cơ giới hóa, hiện đại hóa, thủy lợi hóa. Đã có một số địa
phương được coi là mô hình NTM, tiêu biểu như các xã Cổ Am, Cao Minh, Tam Đa,
làng Hà Dương (xã Cộng Hiền).

            5
năm qua (2005 - 2010), kinh tế của huyện Vĩnh Bảo phát triển tương đối toàn
diện, tăng trưởng khá cao, bình quân 5 năm đạt 2,27%/năm, tổng sản phẩm năm
2010 tăng 1,4 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đ/người/năm, tăng
gần 2 lần năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét. Đến năm 2010, tỷ trọng
nông nghiệp - thuỷ sản 50,5%; công nghiệp - xây dựng 23,2%; thương mại - dịch
vụ 26,3%. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, năng suất lúa của
huyện liên tục đứng đầu TP; chăn nuôi, thuỷ sản phát triển theo hướng sản xuất
tập trung, quy mô trang trại, gia trại. Công nghiệp, thủ công nghiệp có bước
phát triển mới, các khu, cụm công nghiệp quy hoạch trên 1.450ha; đã và đang
hình thành các khu, cụm công nghiệp như CCN Tân Liên và điểm công nghiệp tập
trung ở một số xã, thị trấn. Huyện hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh bổ sung
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các
quy hoạch ngành. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được đầu
tư nâng cấp ngày càng đồng bộ; tỷ lệ đô thị hoá tăng từ 6% năm 2005 lên 15% năm
2010. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện
chính sách xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của nhân dân được cải
thiện rõ rệt. 100% số xã, thị trấn có trường học cao tầng; 100% số xã, thị trấn
đạt chuẩn quốc gia về y tế; 90% số hộ dân được dùng nước sạch; toàn huyện không
còn hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo từ 17,02% (năm 2000) xuống còn 5% (năm 2010).

            Năm
2015, sau gần 5 tháng triển khai Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông
thôn, đến nay, toàn huyện Vĩnh Bảo đã bê tông hóa được trên 206km đường nội
đồng và thôn xóm cho các xã. Điều đáng chú ý, những con đường làm từ “ý Đảng
lòng dân” này đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đồng thời tạo ra động lực mới
thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
từng bước hiện đại:

    … Đảng bộ
huyện xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM trong Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Đó là “Phát huy toàn diện, đồng bộ
các yếu tố tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung cao mọi nguồn lực đẩy
nhanh quá trình CNH, HĐH, xây dựng NTM”. Đồng thời cũng đặt ra chỉ tiêu phấn
đấu đến năm 2015 có 25% số xã (khoảng 7 - 8 xã) đạt tiêu chí NTM. Tính đến nay
các xã trên địa bàn huyện đạt bình quân 11,5 tiêu chí về NTM, huyện đang tập
trung nguồn lực để phấn đấu năm 2015 toàn huyện đạt bình quân 13 tiêu chí về
NTM. Tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của TP, hiện các xã trên địa bàn huyện
Vĩnh Bảo đang tích cực vận động nhân dân triển khai phong trào làm đường giao
thông nội đồng, giao thông trục thôn, xóm. Duy trì và mở rộng mô hình cơ giới
hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chương trình, dự án
lồng ghép của Trung ương và TP để xây dựng hạ tầng NTM và phát triển sản xuất.
Năm 2015, huyện phấn đấu xây dựng thêm từ 200 - 250km đường giao thông nội đồng
và 320 - 350km đường thôn xóm.

            Nhằm
biến quyết tâm chính trị của Đảng bộ huyện thành hiện thực, các cấp ủy Đảng cần
tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực như: Thực hiện
thật tốt cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng NTM, đặc biệt coi trọng công
tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành lập Ban chỉ đạo thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở huyện và các xã. Xây dựng
chương trình, kế hoạch cụ thể về xây dựng NTM. Tập trung huy động tối đa các
nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại;
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất
hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát
triển nông thôn với đô thị hoá theo quy hoạch; phát huy tốt bản sắc văn hóa dân
tộc, tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ
vững an ninh trật tự; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
người dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực. Chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ cơ sở; khuyến khích, thu hút
cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã, thị trấn…

            (Nguồn:
Vĩnh Bảo (Hải Phòng) chung sức xây dựng nông thôn mới…/Nguyễn Văn Quyn - Báo
Xây dựng. - ngày 21/10)

 

XII. Xây dựng

120. Công bố dự án khu
liên hợp khách sạn 5 sao ven sông Lạch Tray

            Dự
án Khu liên hợp khách sạn Quốc tế 5 sao là công trình nằm trong tổ hợp 7 tòa
nhà nhiều tầng được tập đoàn Fujita Nhật Bản giao cho các công ty Chuo Việt
Nam, Chiyoda Việt Nam và Minato Việt Nam trực tiếp đầu tư. Tới dự có đồng chí
Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND thành phố.

            Dự
án thực hiện theo hướng phát triển đô thị xanh, đô thị sinh thái, nhằm mang đến
những tiện ích tốt nhất cho cư dân sinh sống tại đây. Dự án là một trong những
điểm nhấn của Khu đô thị ven sông Lạch Tray với 7 tòa nhà cao 22 tầng gồm :
Khách sạn Quốc tế 5 sao, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, căn hộ cao
cấp dành cho cộng đồng người Nhật sống tại Hải Phòng. Đây cũng là chuỗi các
công trình do tập đoàn Fujita Nhật Bản làm chủ đầu tư với mong muốn đem lại cho
người dân Hải Phòng cuộc sống tiện ích, an toàn, thiết thực chào mừng Đại hội
Đảng bộ thành phố lần thứ 15. Dự án khu liên hợp khách sạn 5 sao dự kiến khởi
công vào cuối quý 1, đầu quý 2 - 2016. 
Cùng với Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, Trường phổ thông đa cấp,
Trường đại học Quốc tế của tập đoàn Vingroup, Dự án khu liên hợp khách sạn 5
sao tại khu đô thị ven sông Lạch Tray sẽ góp phần tạo ra một khu đô thị mới văn
minh, hiện đại của thành phố.

            (Nguồn:
Công bố dự án khu liên hợp khách sạn 5 sao ven sông Lạch Tray/Q.Khánh// Báo Hải
Phòng. - ngày 14/10)

 

121. Công bố quy hoạch
chi tiết tỷ lệ 1/500 Bệnh viên Đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng

            Ngày
13/10, UBND quận Lê Chân công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bệnh viện
Đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng tại phường Vĩnh Niệm do Cty CP Bệnh viện Đa
khoa quốc tế Vinmec làm chủ đầu tư.

            Theo
đó, Bệnh viện Vinmec được quy hoạch trên diện tích đất gần 91.000 m2; phía Bắc,
Tây Bắc giáp tuyến đường trục chính đô thị Bắc Sơn - Nam Hải; phía Tây giáp khu
dân cư hiện trạng; phía Tây Nam giáp ô đất quy hoạch xây dựng trường học liên
cấp; phía Nam giáp ô đất quy hoạch xây dựng công trình dịch vụ chăm sóc sức
khỏe cộng đồng.

            Quy
mô bệnh viện 400 giường bệnh, đầu tư xây dựng 200 giường bệnh giai đoạn 1, giai
đoạn 2 là 200 giường bệnh.

            Theo
quy hoạch sử dụng đất, đất xây dựng công trình chiếm hơn 45%; đất cây xanh mặt
nước chiếm hơn 34%; còn lại là đất giao thông, bãi đỗ xe. Không gian bệnh viện
được quy hoạch cao 4 - 9 tầng với hình thức kiến trúc công trình hiện đại, đồng
bộ, hài hòa với cảnh quan chung, tạo nên diện mạo đẹp cho nút giao cắt ngã tư
giữa đường trục chính đô thị Bắc Sơn - Nam Hải và trục đường Hồ Sen- cầu Rào 2.
Đồ án cũng quy hoạch chi tiết hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của dự
án.

            (Nguồn:
Công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bệnh viên Đa khoa quốc tế Vinmec Hải
Phòng/Mỹ Hạnh//Báo Xây dựng. - ngày 14/10)

122. Những chuyến ra khơi
của “Tổng” Bạch Ðằng

            Ðất
Cảng không chỉ có thủy thủ ra khơi. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng chục nghìn người
thợ xây dựng của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Ðằng (TCT Bạch Ðằng) từ Hải Phòng
tỏa đi xây dựng các nhà máy điện, xi măng, công trình dầu khí, khu công nghiệp,
nhà ở, trụ sở cơ quan... khắp cả nước. Mỗi chuyến đi, họ mang theo sự kiên trì
mà dữ dội của dân vùng cửa biển.

“Tổng” ở địa phương vươn ra cả nước:

            Lần
dở những trang sử của ngành Xây dựng Việt Nam, người ngoài ngành bất ngờ khi
danh xưng TCT Bạch Ðằng có trụ sở ở Hải Phòng lại được nhắc đến ở hầu hết các
công trình tầm cỡ quốc gia.

            Nhà
máy Xi măng Hoàng Thạch (I, II, III), Xi măng Chinfon, Nhà máy Nhiệt điện Phả
Lại, Nhiệt điện Na Dương, Nhà máy Sàng tuyển than Hòn Gai… - những công trình
công nghiệp quy mô lớn nhất nước trước đây đều có sự tham gia chủ lực của Bạch
Ðằng. Gần đây, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhiệt
điện Vũng Áng, Nhiệt điện Mông Dương I, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đều có sự góp
sức của người thợ đất Cảng.

            Từ
khi thành lập (năm 1958), ngoài Hải Phòng, Bạch Ðằng đã mở rộng ra các tỉnh lân
cận. Sau ngày thống nhất, Bộ Xây dựng tuyển lựa nhiều cán bộ của Bạch Ðằng làm
nòng cốt cho hai công ty xây dựng ở Ðà Nẵng và TP HCM. Sau đó, TCT lập văn
phòng ở các vùng miền, đấu thầu, dành quyền xây dựng hàng trăm dự án từ Móng
Cái đến tận Ðảo Phú Quốc, Kiên Giang.

            Thậm
chí, năm 1996, TCT đưa 55 kỹ sư, công nhân, máy móc cùng phần lớn vật liệu
trong nước sang tận Nhật Bản xây dựng khách sạn Sidmouth Inn cao 5 tầng theo
phong cách Á Ðông tại TP Okinawa. Công trình này được GS Kenzotan – kiến trúc
sư nổi tiếng thế giới đánh giá “hoàn hảo” về cả nội và ngoại thất.

            Chuyến
“đánh bắt xa bờ” lớn nhất thợ đất Cảng là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công
trình trọng điểm quốc gia yêu cầu về kỹ thuật đặc biệt nghiêm ngặt. Ông Trần
Huy Thắng, nguyên Phó GÐ Ban Ðiều hành dự án này của TCT kể: Tháng 5/2006, hơn
1.000 cán bộ công nhân từ Hải Phòng ngày đêm di chuyển vào miền Trung. Khi đó,
công trường còn hoang vắng, nhiều công nhân rơi nước mắt trong buổi tất niên xa
quê đằng đẵng. Nhưng rồi, họ vẫn ở lại, bám trụ hơn 2 năm để hoàn thành tốt
phần việc.

Quý thước thợ hơn ông chủ buôn nhà:

            TCT
của ngành xây dựng nhưng Bạch Ðằng là trường hợp hiếm hoi không lao sâu vào cơn
lốc bất động sản (TCT chí có một số dự án cỡ vừa ở Hải Phòng, liên doanh một
vài dự án ở Hà Nội). Ông Lê Trung Kiên, Tổng Giám đốc TCT Bạch Ðằng lý giải:
Phần vì không có điều kiện tìm hiểu thị trường nhưng lý do chính là Bạch Ðằng
phải chuyên tâm vào công việc của một người thợ xây dựng gây dựng suốt 57 năm
qua.

            Thời
kỳ Mỹ đánh phá miền Bắc, nhà nước quyết định xây dựng hai hầm chứa dầu A315,
A318 có dung tích 48.000 m3 nằm trong núi. Công trình được giao cho
Bạch Ðằng thi công. Từ đường hầm dẫn vào núi, công nhân phải khoan ngược lên
trên, cài mìn phá núi. Giữa khe đá nóng nực, quần áo ướt sũng mô hôi nhưng họ
vẫn thực hiện được các mũi khoan khó khăn, gian khổ nhất lịch sử ngành xây
dựng.

            Năm
1980, công trường Nhà máy xi măng Hoàng Thạch xuất hiện tình huống đặc biệt đến
mức phải báo cáo Chính phủ: Dưới nền kho chứa, đóng gói xi măng thành phẩm nặng
hàng chục nghìn tấn sắp xây dựng là hệ thống hang động đá vôi, dễ sụt lún. Có
hai phương án: Một là dời công trình đi nơi khác; hai là xử lý nôn móng. Phương
án hai tối ưu hơn nhưng chưa từng có tiền lệ về kỹ thuật. Thuê chuyên gia có
chi phí tăng cao; lương kỹ sư trong nước lúc đó chỉ 100 đồng/tháng; trong khi
lương chuyên gia là 31.000 đồng/tháng. Cuối cùng, ba lãnh đạo của Bạch Ðằng
cùng 3 chuyên gia của ngành xây dựng lập thành tổ nghiên cứu vạch ra phương án.
Sau này, một giáo sư, viện sỹ của viện Hàn lâm khoa học Liên xô sang Việt Nam
khảo sát, đánh giá: Phương án Bạch Ðằng áp dụng là “duy nhất đúng”.

            Hiện
Bạch Ðằng vẫn sẽ tiếp tục con đường “làm nghề” bằng thương hiệu, chất lượng mà
các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đi trước vạch ra. Gần đây, trong khi
các doanh nghiệp ngoài ngành quay sang đầu tư, kinh doanh bất động sản thì Bạch
Ðằng lại đẩy mạnh hơn các hoạt động thi công; trong đó có tham gia các dự án
giao thông lớn như như QL 18, Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

            (Nguồn:
Những chuyến ra khơi của “Tổng” Bạch Ðằng/Hoàng Đỗ//Báo Tiền Phong. – ngày
14/10)

 

 

 

 

           

Facebook zalo

Các tin đã đưa